Sunteți pe pagina 1din 4

Nivelul I

A. Textul literar
Lecţia 2: Înţelegerea textului

Literatura este un joc al cuvintelor: frumos şi plăcut pentru cel care îl înţelege, dar neinteresant
pentru cel care stă deoparte.
Putem încerca împreună, pas cu pas, să înţelegem regulile acestui joc.

În această lecţie vom vorbi despre:

► Înţelegerea textului literar.


► Elementele importante ale textului literar.

Vom lucra folosind un exemplu din opera autorului român Ion Luca Caragiale (fragmentul citat
la Lecţia 1).

Pentru această lecţie ai nevoie de un caiet dictando şi de un creion.

Despre literatură
Prin text literar înţelegem un fragment dintr-o operă literară sau opera literară în întregimea ei.
Textul literar poate fi scris în versuri sau în proză.

Înţelegerea textului literar

Să fii bun la literatură înseamnă în primul rând să ştii cum să citeşti textul literar. Trebuie să
înţelegi sensul cuvintelor, al propoziţiilor, dar şi să observi anumite elemente importante ale textului.

Vom lua ca exemplu fragmentul din schiţa D-l Goe... de I.L. Caragiale pe care l-am prezentat la
Lecţia 1.

„Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam’ mare, mamiţica şi tanti Miţa au promis
tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 mai.
Puţin ne importă dacă aceste trei dame se hotărăsc a părăsi locul lor spre a veni în Capitală numai
de hatârul fiului şi nepoţelului lor. Destul că foarte de dimineaţă, dumnealor, frumos gătite, împreună
cu tânărul Goe, aşteaptă cu multă nerăbdare, pe peronul din urbea X, trenul accelerat care trebuie să le
ducă la Bucureşti [...]. Trenul în care se vor sui ajunge în Gara de Nord la opt fără zece a.m. D. Goe
este foarte impacient şi, cu un ton de comandă, zice încruntat:
- Mam’ mare! de ce nu mai vine?... Eu vreau să vie!
- Vine, vine acuma, puişorul mamii! răspunde cucoana.
Şi sărută pe nepoţel; apoi îi potriveşte pălăria.”

Urmăreşte cu atenţie etapele de mai jos:

1. Citeşte textul cu voce tare sau în gând.

Ai înţeles toate cuvintele?

2. Notează pe caiet doar acele cuvinte care pun probleme de înţelegere.


Atenţie! Acest exerciţiu va fi rezolvat în mod diferit de fiecare copil în parte.

- să nu mai rămâie = (corect) să nu mai rămână;


- mam’ mare = mama mare, bunica;
- mamiţica = mămica;
- ne importă = ne interesează;
- dame = doamne, cucoane;
- de hatârul cuiva = pentru a face o plăcere cuiva;
- urbe = orăşel;
- a.m. = prescurtare pentru ante meridian; la orele dimineţii;
- impacient = nerăbdător;
- să vie = (corect) să vină;
- mamii = (corect) mamei.

Atenţie!
Nu trebuie să înveţi cuvintele, ci doar să le notezi pe caiet.

3. Reia lectura textului şi încearcă să observi:

a) Care sunt personajele prezentate în text?

b) Unde vor călători personajele?

c) Din ce motiv se va face această călătorie?

d) Cu ce mijloc de transport vor merge personajele?

e) Unde se află personajele?

f) În ce moment al zilei începe acţiunea?

Vom răspunde la aceste întrebări împreună.


Verifică dacă răspunsurile tale sunt asemănătoare cu cele de mai jos:

a) Personajele prezentate în text sunt: Goe, mam’ mare, mamiţica şi tanti Miţa.

Despre literatură
Personajul literar este o persoană care participă la acţiune.
De obicei personajele literare sunt fiinţe umane. Câteodată, personajele pot fi animale, plante sau
chiar obiecte.

b) Personajele vor merge la Bucureşti (în capitală).

c) Călătoria se face pentru ca Goe să nu mai rămână repetent şi în anul respectiv.

d) Personajele vor merge la Bucureşti cu trenul.

e) Personajele se află pe peronul din urbea (orăşelul) X.

f) Acţiunea începe dimineaţa.


Ai înţeles textul corect?
Dacă da, poţi trece la etapa următoare a lecţiei.

Elementele importante ale textului literar

Într-un text literar în proză întâlnim de obicei anumite cuvinte cu o funcţie specială. În această
parte a lecţiei le vom identifica şi vom înţelege ce rol îndeplinesc ele în text.

Urmăreşte cu atenţie etapele de mai jos:

1. Desenează pe caiet un tabel.

Trebuie să arate astfel:

Acum vom completa tabelul.

Ne interesează să observăm în text:


- Cuvintele care arată persoane.
- Cuvintele care arată timpul.
- Cuvintele care arată locul.

Atenţie!
Acest exerciţiu este foarte important. Chiar dacă ştii care sunt cuvintele respective, scrierea lor în
tabel te va ajuta să înţelegi cum este alcătuit un text literar.

2. Completează tabelul singur, păstrând ordinea din text a cuvintelor.

3. Verifică ceea ce ai scris comparând cu tabelul de mai jos:

a) Persoanele b) Timpul c) Locul


mam’ mare anul acesta Bucureşti
mamiţica 10 mai locul lor
tanti Miţa foarte de dimineaţă capitală
Goe opt fără zece a.m. peronul
acuma urbea X
Gara de Nord

Vom analiza fiecare parte a tabelului, pas cu pas.


a) Persoanele

Ce observăm?

1) Fragmentul dat cuprinde patru personaje: trei feminine şi unul masculin.


2) Substantivele care arată persoanele pot fi comune sau proprii.

b) Timpul

Ce observăm?

1) Se observă în text un moment „prezent” şi un moment „viitor”, când personajele vor ajunge la
Bucureşti.
2) Din punct de vedere gramatical (morfologic), cuvintele care arată timpul sunt părţi de
vorbire diferite.

c) Locul

Ce observăm?

1) Se observă în text un loc unde se află personajele şi un alt loc unde acestea vor ajunge.
2) Substantivele care arată locul pot fi comune sau proprii.

Toate aceste observaţii sunt necesare pentru a înţelege mai bine textul literar.

Urmăreşte lecţiile în continuare şi vei vedea cât de important este să identifici elementele speciale
ale unui text.

Cu puţină stăruinţă, poţi reuşi să devii un cititor atent şi experimentat, capabil să observe chiar de
la prima lectură elementele-cheie ale textului.

PROVOCARE
Atunci când citeşti un text literar în proză, încearcă să identifici cuvintele care arată persoanele,
timpul şi locul acţiunii.

Drepturile de autor pentru toate lecţiile, exerciţiile, imaginile, textele, articolele din acest curs de literatură aparţin prof. A. Popa.
Materialele din acest site nu pot fi reproduse sau folosite in scop comercial, nici integral, nici parţial, fără permisiunea scrisă a autorului.
E-mail: apopa01@ymail.com
Web site: http://www.literaturaromana.com/
Copyright © 2010 A. Popa