Sunteți pe pagina 1din 1

Nivelul II

C. Tipuri de texte
Lecţia 4: Textul epistolar (scrisoarea)

Caracteristici generale
- locul şi data expedierii
- formula de adresare către destinatar
- conţinutul propriu-zis
- formula de încheiere
- semnătura expeditorului
Scrisorile se pot încheia cu un post scriptum (PS)

Tipuri de scrisori:
- scrisoare amicală
- scrisoare familială
- scrisoare de dragoste
- scrisoare de mulţumire
- scrisoare de felicitare
- scrisoare de reproş
- scrisoare de condoleanţe
- scrisoare de recomandare
- scrisoare de rugăminte.

EXERCIŢII

- Redactaţi o scrisoare de felicitare adresată unui coleg care a obţinut rezultate deosebite la
Olimpiada Internaţională de Matematică.
- Întocmiţi o scrisoare amicală, în care să relataţi despre: a) ultima carte citită; b) ultimul film
văzut la cinematograf; c) ultima competiţie sportivă la care aţi asistat.

Să reţinem!
Limbajul în cadrul unui text epistolar trebuie să fie clar, coerent; trebuie să se respecte
normele ortografice şi gramaticale în vigoare; libertatea stilistică se acceptă mai ales în cazul
scrisorilor amicale, familiale, de dragoste.
Alte texte cu caracter epistolar sunt biletul şi telegrama.

Drepturile de autor pentru toate lecţiile, exerciţiile, imaginile, textele, articolele din acest curs de literatură aparţin prof. A. Popa.
Materialele din acest site nu pot fi reproduse sau folosite in scop comercial, nici integral, nici parţial, fără permisiunea scrisă a autorului.
E-mail: apopa01@ymail.com
Web site: http://www.literaturaromana.com/
Copyright © 2010 A. Popa