Sunteți pe pagina 1din 770

6

www.dacoromanica.ro

CONSILIUL COMUNAL PE ANUL 1901


DUMITRESCU I. PROCOPIE
PRIMAR

EM.

ALEXANDRESCU GR.

ANGHELESCU I. N. DR.
ST. DR.

G. G.

IONESCU D. M.
IONESCU ELEFTERIE
MATAK D.

BICOIANU AL.

I. G.
C. L
AL.
C.

PORUMBARU EM.
PETROVIC AL.
DR.

ROBE SCU C. F.
CONST ANTINESCU AL.
COSTESCU-COMNEANU C.

DOBRESCU D. T.
GRDITEANU
R.

SLTINEANU

AN

SOLACOLU C. G.
STEFXNESCU-CHIRISTIGIU I.
ANIC ANTON

TEODORA KY D.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

INTRODUCERE
Anuarul statistic de

al IV-lea

V-lea volum, incheind pericla de 5

a da la

talei a

de cnd

al
Capi-

un material demografic, aclunat

registrele
civile.
vor pune
viitor
primejclie biuroul
statistic, fie din
de economii, fie din
acest
compus
total din
functionari,
va putea
continua
folositrea sa lucrare - chiar
cele
volume, deja
vor servi viitorilor
statisticiani drept un punct de
investigatiunile
statidespre
acsta este
va rmnea o
pentru acei,
cari
adunat sistematisat materialul statistic de
Deja
exactitate,

trecut, biuroul statistic al

asupra
sanitar al
a
Capitalet de la 1866-1897,
la Expositia Universald din Paris o mentiune de onre
pentru tabelele grafice dresate de

d-1 dr. Geor-

gescu.

prin tabelele sale comparative privitre la


suntem convinA cd, la rindul lui, va
din
ricirea de a atrage
atentiunea menilor
de Stat.
atentiunea
lugubre, privitre
la marea mortalitate a copillor, la starea
a
precum
la
enorm al decedatilor,
pe timpul
lirei
fost de
de
pe sfetde a aduce,
indreptarea
triste
de

de

Invederat cum cd serviciul sanitar singur nu pte


tte

igienist,

invederat
precum
dr.
Felix,

prin urmare,

eruditul

baelor, amnarea
nu

www.dacoromanica.ro

nostru
nu-

sanitar,

de

de

datoria
pueste
administratiunea,
economia
comunicatiunea, finantele chiar justitia, dar,
publice, in
rind, sunt
nisatiunea de stat de a veghea asupra
publice ; de la
primul rind
indeplinirea
a datoriilor
de modul

sanitare a

blelor,

mnarea
prin urmare,
general a rase'.
Anuarul de
printr' un
de tabele comparative a
sanitare a Bucureniului cu orasele marl
Europa in specontagise - arat
cial, in ceia ce privesce mortalitatea de
ce-1
in
Studiind aceste tabele, trebue
trebue
ne
pe
vreme remediul e
posibil. De nu,
culege ceea ce am semnat, din pricina indiferentismului nostru.
Menirea
statisticei este tocmai a
a
atrage atentiunea
competinte asupra
cifrelor
in arhivele
exact adunate,
piese justificative
privitre la tte aceste cifre,
ca
ce
Materialul statistic adunat de
biuroul statistic al Pricum
poporatiunea evree
cea
Bucuresci beneficiaz
de asistenta
israelite
in
cart
media
principiile
poporatiunea nevoiasei,
printre
ca resultat al
de
acestor medici,
a
cerea

se nasce

cum

ne

ia

ne
datele
cum

de pe reg
un evre nu
nu mre ne asistat, pe timaprpe jumatate dintre
avut
pre-

bor.

civile se constat, de
ajutorul
sale, de un medic, pe
din Bucuresci

bnletinele
nirte ale
dar, ca nu cum-va din

nicesce de

noastre Cap itala

nostru. Ar

cres-

o mare

indiferentismudevie

pentru care cu

avem a rspunde in
C.

15 Aprilie 1901.

eful biuroula

www.dacoromanica.ro

I.

CLIMATOLOGIA
ANUL 1898 st. n.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

CLIMATOLOGIA BUCURESCIANA
ANUL 1898 st. n. (1)
DE

ST. C.
DIRECTORUL INSTITUTULUI METEOROLOGIC.

I. Istoric.
cele mai vechi observatiuni meteorologice
acum credeam
cele fcute
de la Bucuresci,
1843 de
constructorul de
instrumente Friedrich Wilhelm Koch
fuseser publicate
noscuta lucrare a lui I. F. Neigebaur, Beschreibung der Moldau und
Walachei (2).

revistele
de
a publicate
de la 1829
am gasit
in 1836 se
observatiuni meteorologice la Colegiul sf.
din Bucuresci. La fie-care
o
revista
ational An. I, 1836,
care cuprindea valorile
din cursul
pentru principalele elemente climatologice, temperature, presiunea atmosferica
In
la
se
observadeosebite se
precum i felul
In fine tabelele
din cursul
mai
precum fasele
apusul
unde era instalat
Nu se
nici o indicatiune asupra
instrumentelor
statiunea meteorologica i
asupra
observatiunile;
intate. Nu
scie de asemenea nici cine anume
cu
este
probabil
unul din profesoril Colegiulul era
chip minutios.
nu o indeplinea
operatiune pe care
tte
Inteadevr de observatiunile se
la ore deosebite. Ast-fel
pe
de la
la alta ele se
chiar
la 9
la 8 ore,
observatiunea de diminta se fcea
la
3
ore.
la
2,
instrumentele se
la 10 ore;
Cercetand

(1) Anil 1895, 1896

1897

fost

Anuarul statigtic al Capitalei pe

1897.

(2) Breslau, Zweite Auflage,

www.dacoromanica.ro

10

pentru observatiunile fcute de Neigebaur, observatiunile


nu pot fi utilisate pentru a se da
nu sunt de
complete
o idee
Bucurescilor.
de
asupra
1836 se
Un fapt
este positiv, acela
Ca

meteorologice
Bucurescy.
doctorul
Cu mult
may
acestor observatiunY, se
Caracas (1773-1829), a
de asemenea la Bucurescl
any:
meteorologice, cel putin termometrice, in curs de may
Acsta reese dintr'un
din importanta sa lucrare Descrierea
limba
publicat
1830 la BucurescY,

La pagina 17, vorbind de valorile extreme ale temperaturd,


din anul 1812,
de temperatura cea
acestea sunt
de
mult
observatiunile mele de
mentionata lucrare, nu ne-a rgmas nirnic
cte-va cifre ce se gsesc
din observatiunile meteorologice ce va fi fcut acest medic
AnaIn Istoricul studiilor meteorologice
publicat
lele Instititutula Meteorologic al
Clima Bucuresci(2)
1885, publicat
Anale (3), am dat
ce cunosc asupra diverselor
fost f
meteorologice, ce
cute la
s'a
1885,
de la
acest istoric.
stitutul Meteorologic. Credem inutil de a reproduce
Ne mrginim a indica, in
de
generale,
prin publiteorologice, ce posedm pentru Bucurescy, in
a Anuarula statistic al
de aci
se va face o
datele climatologice ce vom face
publicatiune.
Observatiunile
o
de doctorul
de 6 any, de la 1857 la 1862, sunt cele
form care le pte face
teorologice de la Bucuresd, publicate
nu
utilisabile. Din nenorocire, aceste
la temperatura
fost
dnsele
chiar
executate cu
regularitatea
Din
causd, spre a putea
complect mijiociile lunare
perida de la 1857 la 1862
fost publicate
Tomul
din Analele
Meteorologic (4),
am fost
recurgem la
cu temperatura unora din
vecine, dar strine
nstre.
De la 1863 la 1869, observatiunile meteorologice
fost fcute la
spitalul militar (actualmente palatul
de
din strada
tirbeI-Vodd, de
Lesmann, sub conducerea regretatulul
Davila.
Pe anul 1870 nu
nicy o observatiune meteorologicd fcut
la Bucurescy.
mijlociile lunare ale
in acest an,
(1) K.

1830, pag. 435.

(2) Tom. I, pag. XI -XLIX.


(3)

II, pag. 1**-122**.

(4) Pag.

www.dacoromanica.ro

Elemente climatologice la Bucuresci.


Tab. A. (Pag. 11.)

Replies, Climatologia Bucuresciani 1898.

0
Extr. abs.
.

Max.

Min.

Max.

-3.5

Februarie
Martie
Aprilie

4.9
17.0

lunie
Iulie
August

-19.0

27.4

Octomvrie .
Noemvrie

15.8

25.9
16.4

9.6

2.9

0.2

10.0

4.8
o

6.6

26.2

13.4
15.9

39.8

7.8

29 7

22.3

40.8

85

29.7

36.2

0.2

-6.o
26.8

-0.7

20.0

-22.5

An .

. .

io.6

40.8

-30.5

-30.5

lama

-1.7

34.7

21 9

6.o

40.8
36.2

80.7

57.8

77.3

. .

. .

22

30.8 33.8
27.3 36.9

42.2
38.7

62.6 45.5

84.5 80,2

An

138.5

8.2

11.9

9.8

9.8

14.8

6,4
6.o

262.4

95.4

10.0

52.2

60.2

42.5

3.8

16,3

10.8

3.9

323.2

12.2

53.7

62.3

40.7
43

3.2

19.7

8.9

2.4

314.8

3.7

15.9

10.3

3.8

229.6

39.7

5.1

10.7

9.2

165.8

8.6

8.r

13.3

17.2

4
63.8

27.6
3.9
0.2

116.9

57.3

9.9

55.6

68.4
72.8

5.3

58.1

75.4

73.2

86.6

3.9

57.7

79 7

36.4
32.5

39.3

108.7

71.1

7.7

755.0

779.7

731.8

5.3

130.3

123.2

35.2

3.5

57.8

79.7
71.2

32.5
31.8

6.5

22.1

22.9

5.5

27.1

37.2

68.1

7.1

7.0

6.9

6.9

247.8

111.6 2%202.6

45.2
27.7

229.5
568.2

- -

75.8

60.7

12.5

52.6

62.3

40.4

4.0

46.0

33.7

12.3

2.0

20.0

71.8

7.7

56.6

75.4

36.4

5.0

35.2

26.3

498.9

17.2

23

24

25

Repartitiunea
NE

38.2 57.9

.
.

46.5 40.1
44.1 40.0
583.3

81

32

33

34

4.3

21

15

23

17

20

20

5.1

20.6

7.5

o.6

4.9

18.3

5.1

0.7

7.3

35.7

4.4
o.8

7.2

0.7

3.9
5.2

10.0

17

- -

2.3

5.4

21

23

6.3

3.6

15

24

6.8

2.6

0.2

5.1

2.2

17

7.6
8.2

69.7

40

17

12

6
17

12

12

13

II

4.7
4.7

4.7

13

3.8

20

12

3.2

16

14

2.8

12

14

92.9
68.7

- - - -

0.!

2.9

2.1

22

19

1.2

0.1

1.6

2.2

19

20

42.1

0.4

4.7

0.1

o.6

3.6

21

21

t6

14

12

24.9

2.1

4.2

6.6

2.8

20

15

20

17

II

3.4
3.8

14.2

8.2

0.4
0.3

2.9

21

12

23

12

3.9

40.2

15

15

12

3.8

21

13.7
6.9

14

II
II

12

4.4
4.4
3.0

13

3.4

7.7
10.7

7.5

5.1

106.2

78.7

585.2 22.8

18.1

32.5

15.1

45.5

31.2
26.2

23.2

167.8

5.3

22.7

NW

0.3

25.7

57.9

37

8.8

102.2 40.0

204.3

30

14.0

4.2
5.3

29

5.0

5.3
6.8

27

SE

5.7

86.4

48.2
36.7 45.8

26

SW

7.4

69.1

121.

12.4
11.4

13.4

4.8

6.8

7.8
10.5

5.0
4.9

25.6

9.6

8.o

5.7

40.7
40.4

-4.6

8.9

6.1

31.8
36.4

63.7
61.9

2.2

71.6 93.0

. .

33.3

E
E

Aprilie

August
Septemvrie .
Octomvrie .
Noemvrie .
Decemvrie .

76.0

52.5
52.2

mm

Februarie
Martie

15.7

9.7
11.9

24h
21

8.2

64.2
64.8

20.1

pile

20

7.1

-- --

1.9

6.6

19

52.3

0.1

5.8

736.8

18

6.7

2.3

17.6

775.9

17

65.2

14.9

14:8

758.1

16

1.4

28.5

15

1.2

9.3

14

6.4

-6.1

3.1

13

12

84.2

Max.

71.2
68.9

1.4

Mij1.

0.4

16.4

Extr. abs.

--

atmast

28.7

22.8

-5.7
-0.3

16.3

Decemvrie .

-8.i

34.7

11.7

2.4

22.9
.

. .

29

20.5

VI

Min.

-0.3
18.9

Nebulositate

la 0

Cu temperatura

Extr. mijl.

26.3

39.9
54.0

20.5

2.2

0.1

7.5

2.1

0.7

9.3
14.6

0.7

2.2

248.4

- -

5.4

135.5

2.4

4.5

12.5

www.dacoromanica.ro

20

17

20

15

21

17

2.9

io
14

putut fi deduse

din temperaturile observate


alte
invecinate
Cu Inceperea
1871, observatiunile meteorologice ail fost
cute la
de Agricultura de la
sub conducerea
director, d-1 P. S. Aurelian.
La rnijlocul
1884,
Institutul Meteorologic, care

in aripa de nord a

s'a instalat

de Agricultur de

la

observatiunile meteorologice
continuat a fi fcute la
la finele anuluT 1888,
Institutul Meteorologic s'a
mutat
locul ce actualmente
in mod definitiv la Filaret.
Cu inceperea
1889
present, observatiunile

cut la Institutul Meteorologic de la Filaret.


Ctre finele
an s'a
o statiune meteorologic4 de al
doilea ordin la
d-lux B. V. Vermont, in strada Sf. Constantin
No. 8,
scop de a
diferenta ce
intre clima orasuluT,
centrul
aceea de la Filaret,
a
dlul din partea
Vermont pentru acst
Multumit devotamentulul ce pune
cestiune, observatiunile
sale ne vor fi de mare
Asupra
present o mulBucurescl
scris
time de notite,
mult
putin complecte. Cu
acestea,
lipsesce
un studi
documentat asupra
clirnatologieT Capita
intreprins un
asupra Clima Bucurescilor (2), basat
observatiunile orare a
milor 4
de asemenea
;
mrginit
la
la studiul
a
presiunil
atmostemperaturiT
a
aerulul,
din causa prea scurtel peride
care acest
era basat (3).
an de la inceputul ultio
public in
Intitutului Meteoroogic,
climatologicd anualci, unde se
in resumat mersul elementelor climatologice
Cu ocasiunea

tra.

de la Paris, am publicat, in 1900, un

o descriere
climatologique de Roumanie, care cuprinde
succint a
in 19
din
representatiune
pune
mersul anual
pentru fie-care din aceste
al elementelor
climatologice.
aci tabela
Pentru a servi ca temei de comparatiune, voi
climatologica a Bucurescilor, Tab. A, resumand, cele ce
publicatiunea citat
sus, principalele caractere ale
Temperatura
luna

mai

este
luna

CapitaleT:

Deosebirea de tempe-

mai rece, Ianuarie, este de

Meteorologische Zeitschrift, Bd. XXIV,


Institutului Meteorologic al Romniei, Tom. III, Temperatura aerului
Tom IV, Presiunea atmosferica; Tom. V,
(3) In partea II din vol. XII din Analele
publicat
Meteorologic,
timp de 12
Resultatele observafiunilor meteorologice orare
Bucuresei,
ani,
perida
(2)

www.dacoromanica.ro

12

Intre

tmna
identic,
diferenta
este de 23.6. Primvara
temperaturd
o jumtate de grad valrea anuall
ea
la alta este de 4.4; ea este de
riatiunea mijlocie a temperaturil de la o
de la lie la August pentru a deveni 7.6 de la Octombrie la Noembrie. De la Marla alta, variatiutie la Aprilie, temperatura
de 6.4. De la o
nea
acest element
a temperaturei este de 10.8. Intr'o
de 110.2, care represintd deosebirea dintre temperaturile maxime minime
anuale
in
de
48. In August, temperatura
de 14.5
de 6.8.
Septemvrie; in Decemvrie ea nu
de
Temperaturile extreme absolute constatate
August 1896
acum sunt 40.8
300.5 la
termometrice
1888, ceea-ce
pentru intinderea
acst localitate
Cea
mare
a fost de
de temperatur
46.4
Martie
valorile extreme
cea mai
este de
in
Intr'un an sunt in
109
de var
117 de
din
39
de iarn.

este in mijloci

In August

grometric se cobr la
pentru a se
la 87
Decemvrie.
tensiunea vaporilor de ap, este
de 7.7 mm. Ea se
mm.
a se
lama la 3.5 mm.
Precipitatiunea atmosferich este
de 584 mm
an. Ea a variat
342 mm
mai mare cantitate
1894
cade
860 mm in 1897. In
de
84.5 mm
Fervuarie cea mai
e 27.3 mm. Vara este anotimpul care
cea mai
102.2 mm. Maxilama cea mai
204.3 mm,
mum de
24 ore a
la
de 93.0
1880.
Intr'un an sunt mijloci 106
79 primesc
de
Dintre
un milimetru de ap. In
solul
in 23
an
acoperit
in curs de 65 Oile.
Evaporatiunea
la
Evaporimetrul Wild, pus sub un
termometric, este
de 585 mm pe an. In luna August se evapo93 mm
9 mm in Fevruarie. In tte anotimpurile,
de
cantitatea de
evaporata
corespondent.
precipitatiunea
Nebulositatea
la 3.2
anual este
August ea se
5.3;
pentru a deveni 7.0 in Decemyrie. Intr'un an
in
130
senine, 123
norse
112 acoperite.
Durata
a strlucirii

este
2.203 ore
an.
cum la
BucurescI, acest astru se gsesce d'asupra orizontului in 4.444 ore
an,
stralucirea
este de 0/0 din strlucirea posibil.
Presiunea
are drept
anual valrea 756.0 mm la altitudinea
de 82 metri. Vara barometrul este
5.1 mm
de
iarna. Diferenta
valorile extreme ale
barometrice este de 47.9 mm,
779.7 mm
731.8 mm.

acele din directiunile NE


Vinturile dominante
E
18%. Vinturile de la SW W bat o
durate egale
Directiunile cele mai putin frecuenfe sunt
de la SE
S.
3.8 metri pe
In lunile
este in
la 2.8

se

Vintul este tare


In

pe

respectiv pe

pentru a se
la 4.7
primele
pe an. Calmurile se
la 120/0.
an 40
de
26
(fulgere

150/,.

a vinAugust
ale

40

tunete.)

special clima Bucune propunem a studia


1884
cum am Mcut-o pentru
anul 1898,
rescilor
III din Anavolumele II
ce am publicat
1885
dou
1895, 1896
pentru
al
lele

In cele ce

www.dacoromanica.ro

13

1897
statistic al Capita pe
meteorologice complecte fcute la Bucuresci
deja
tomul XIV din Analele

le ne vor servi de

(1)

pe care'l

Observatiunile
anul 1898
fost
Meteorologic al
ce

representarea grafic a mer-

elementelor climatice la
Positiunea
a

anul 1898.

este determinat prin

coordonate :

Longitudine 26.6' E de la Grenwich;


Latitudine 44.25' N.
Altitudinea
a
ocupat de Institutul Meteorologic
la Filaret este 84 metri. Reservoriul barometrulu
instalat
subsol,

camera barometrelor, se gsesce la 82 de metri d'asupra


Negre.

II. Temperatura
Temperatura
a
1898 a fost de 11.2 la BucurescY.
Acest an trebuesce socotit printre
de re-ce el a
valrea normal. (2) Abia
urm
25 de any, la 1874,
un an
de
ca acurn, ba chiar
mult,
temperatura
sa
fusese de 11.4.
la 1857, de
avem
meteorologice la
la 1874, in 10
temperatura
a
pe aceia ce am constatat
1898, ajungnd chiar
la valrea 13.1
1863.
este unul din motivele
ne fac,
s bnuim
temperaturile evaluate
prima serie de
meteorologice ce
fcut la Bucuresd, sunt
ridicate
de
s'ar fi constatat
statiune meteorologic instalat bune
(3)

Se scie
la Institutul
observatiunile termometrice a
teorologic
Julie 1884
prin urmare, la finele
1900
posesiunea a 16
jumtate de
orare.
temperaturile
lunare adevrate din acest interval, cu
1881
din 3
temperaturile
pe perida 1
la
1884
observatiuni,
cuvinte de a
ingrijire fcute, avem o perid complect de 20
fost
de
termometrice, pe care putern compta cu exactitate.
anual dedus din acst
de 20 de
Temperatura
1857-1898
valrea din perida de 42 de
este de 10.2,
Partea III, pag. Ci -C 344.
vom considera ca valori normale pe acele deduse din
(2) In tot ce
1881 la 1898.
(3)
Replies.

Analele
din tirajul deosebit.

1885-1888 publicat
Bueureseilor in
Ser II, Tom. XI, 1889, pag. 3,

Sect.

www.dacoromanica.ro

14

fat, pentru fie-care


este de 100.6. Cifrele cari urmk pun
din aceste
lun
parte, temperaturile
anotimp
unele diferente destul de
dou peride. Se
1857-1898
42

Februarie
Martie
Aprilie

August
Septembre
Octombre
Noembre
Decembre

..

1881-1900

......

4.9

20 anY

-4.1

4.3

20 5

16.4
19.8

22 3
5

II 7
4I

21.9

-0 7

4.3
-1.4
2

Primilvara
Vara

-I 7
21 9

Tmna

21 5
11.2

dulce
o tmn
Anul 1898 a fost caracterisat printr'o
ultima
frte cldurs
la
Primele dou
cele dou de la
precum
fost frte
Inceputul
Excesul de temperaturd asupra valorilor normale cores3.1
2.2.
pund.tre a fost respectiv de 3.2,
ridicate ca
fost
temperaturile lunilor Aprilie,
lorile normale
fost relativ mult
diferentele
Octombre,
ca de
Julie
fost
in
Lunile Martie
tempeca
valrea
normall
ratura a fost cu 10.2
ca temperatura cursul
cele ce am spus
de care
s'a deosebit mult de valorile normale; de remarcat este
a
intens
lipsa
a cldurilor
epocele respective. Temperaturile extreme Inregistrate
cursul acestut an la
sunt +34.0 la 28
30
la 27
; prin
mare o diferent de
in
Se scie
termometrul,
localitate, a atins valorile +40.8
a fost caracterisatd printr'un timp dulce
mare parte,
secetos. Temperatura
a
-0.7 a fost cu aprpe 2 grade
ca valrea
acest anotimp
fi considerat
printre iernile cldurse. Excesul de temperatur asupra
normale, se datoresce
timpulul clduros din
vruarie, a cror temperaturI
ail intrecut normalele respectiv
2.8. Cea-l'altd

care complectzd acest anotimp, Decemvrie

www.dacoromanica.ro

15

1897, a avut drept temperaturd


valrea
frte mult aprode valrea
In precedenta nstr lucrare
1897,
artat
fost temperaturile tuturor iernilor de cnd se fac
meteorologice. In
28 de any, de la 1871
acum, nu gsim de
1873, 1879
1897
s
avut
iernile
ca acum. Este caracteristic acest fapt in
consecutivi, 1897
fost dintre cele maT
1898, iernile
Asupra iernilor maT
avut
perida de la
1857 la 1870, trmitem la procedenta nstr lucrare. In ceea-ce privesc
iernile frigurse, trebue
prima
pe acea de 1891, cu
temperatura mijlocie 507, apoT iernile din
1880, 1888, 1893
1890
cu temperaturile
coprinse
5.1
La BucurescI, iarna a
cu
timp frte urn,
cetos
care a durat
cea maT mare parte din Decemvrie.
rida frigurs a
ultima
a acesteT lunT,
se ast-fel
inceputul
Ianuarie. Zpada ce acoperea solul
acest timp, a
la inceputul decadeT a treia din Decemvrie 1897.
In
se
aprpe
un timp clduros care tinu
de
avur
dile de frig simtitor, dup care
timpul se
a tempefrte repede. variatiune
raturiT are
de la 27
la
cnd termometrul se
;
la ultima
a
ajunsese la +140.2, care a fost cea
cea
maT ridicat temperatur din cursul ierneT.
prima
decad
din
Fevruarie,
din iarn, se mentinu
A doua
cele maT multe
n'a fost de
friguros, care mentine
din Fevruarie a avut un timp
In acest timp a maT nins; pe urm
curs de 6
la
nu am avut de
se
timpul
registrat de
26 Fevruarie. Cea maT
2
maT frigurse, la 25
la 26
numaT de
temperaturd din cursul ierneT a
Decemvrie 1897; a
a fost frigurs bine.
decad din acst
temperatura mijlocie 10.8, a fost putin maT
de

Excesul de temperatur de aprpe jumtate de grad

asupra
care a fost
temperatura

luneT Aprilie,
normale a acestuT anotimp, se
secets. Inceputul primavereT a fost rcoros,
de
Martie fiind, cu ce-va maT mult de o
grad, maT
Timpul clduros al
ca valrea
mare parte
reT
la
se mentine in cea
luT Martie
pridin Aprilie
avut
dou peride scurte rcorse
repede a temperatureT s'a
mele dou decade din Aprilie.
a luneT Mai. In anul preceinregistrat
2
din prima
dent primdvara fusese maT cdurs ca acum. Urmtrele cifre arat
se fac observatiunT
temperaturile primveriT in fie-care an, de
meteorologice la BucurescT:

www.dacoromanica.ro

16

1857 .
1858 .
1859 .
1860 .

. .

9.9

. .
. .
.

1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

. .

. .

12.6
11.2

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

. .

12.6

1871

. .
. .

. .
. .
.

. .

1872 .
1873 .
1774 .
1875 .

. .

1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

13.9
12.0

. .
. .

11.9

1881 . .
1882 .,.
1883 . .
1884 . .
1885 . .

1886 .

. .

. . 10.2

9.4

. .

8.7
10.9

.
.
.

. .

1888 .
1889 .
1890 .

. .

. .

9.8

9.0

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .

. .

11.2
8.5
11.2
9.6

1896 .
1897 .
1898 .

. .

9.7

. .
. .
. .
.

. .

. . 10.7

. .
. .

8 la 13 Martie.
a tinut de
Perida frigurs a
cnd temperatura
frigurs a
fost la 18 ale
temperaturd a acestu anotimp a fost la
Cea
a fost
; dar chiar

la 24
de 21.

la 27.8, in

Aprilie termometrul ajunsese

Vara a fost rcors,

sm din causa temperaturilor


a ploilor abondente,
urma
din lie care,
multe peride scurte de timp rece. Temperatura
prinse
ca normala
Cu
a fost cu
anotimp
rcorse,
cele
vara de care ne ocupgm pte
de cnd avem observatiunT meteorologice,

42 de

de 7

ca acum,
a fost
temperatura
arat, pentru fie-care an din
din urmtrele cifre
temperatura
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

1857 .
1858 .
1859 .
1860 .

. .

20.4

. 20.9

. 23.3

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

. .

. .

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .

1876 .

. .

. .

1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

. .
. .
.

22.7

. 23.2
. 21.4

. .

21.4
22.3

. 22.8

. .

23.6

. 23.7
. 21.4

.
.
.

20.8

. 22.3
. 21.3
. 22.4
. 21.8

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

. 21.2

. 22.8

1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .

.
.

19.3
21.0

. 20.5
. 21.3

. .
. .
.

20.8

21.1
22.3

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1995 .
1896 .
1897 .
1898 .

. .
.

21.7

. 20.4
. 22.6
. 22.2

22.3

. 21.6
. 21.2

. 22.2

a fost aceea din 1884, cnd temperatura sa a fost


temperatura 23.7. Vara ce
1874
la
trecurm a avut cte-va peride scurte cldurse: de la 23
3 la
fine de
;
de la 19 la 21 de la 25 la 31
11 August.
inregistrat la
Cele
temperaturT din cursul
30 la
de 28
cnd termometrul a ajuns in
care 34.0 este
temperatur observat in cursul
mult
se scie
general ad termometrul se
sus,
care este,
la 1896 el ajunsese,
de 7 August, la
pn acum, cea
ridicat temperatur inregistrat la
Cea
de 19.1,

rece

cea

www.dacoromanica.ro

17

T4inna
frte frums a caracterisat
an prin caldura
ridicat din ultima
jumtate
mar ales prin lipsa
cipitatiunilor atmosferice
a fcut-o cu totul secets. Temperatura
sa
a fost cu
mar
ca valrea
Acest exces de
temperaturd se datoresce luner Noemvrie care a fost cu mar mult de
3 grade
ca de
Mar cu
in a doua sa
acest anotimp a fost
mar
ca acum
a avut
1896 cnd, in Septemvrie,
fost
Cea mar
cAldurs
la Bucurescr a fost
1872 cu temperatura
140.5,
cea mar rece
1862, cnd temperatura sa
nu a tresut de
Urmtrele cifre
temperaturile
an de cnd posedm observatiunr meteorologice in
:
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .

. .
.

. .

7.0
8.3

1875

. .

1866 .

. .

io.8

. .

1868 .
1869 .

1870

. .

02.8

1880 .

12.3

. .

. .

1859

1860 .

. .

. .

10.3

10.7

04.5

. .

. .

10.4

. .
.

. .
. .

1876 .
1877 .
1878 .

. .

. . .

1857 .
1858 .
.

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .

9.5

. .
.

'3.5
io.8

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

. .

1886 .
1887 .
1888 .

. .

8.6

.
. .
.

. .

8.9
12.0

11.7
. 9.7
.

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .
1896

1897 .
1898 .

. .

. . 12.1
. .

11.5

. .
. .

10.7

13.3

. .
. .

12.3

. . .

1890 .

. .

In cursul tmner despre care ne ocupm,


fost nisce peride
: de la 10 la 16 Septemvrie, de la 27 Septemdurse frte
la 6 Octomvrie, de la 17 la 19 Octomvrie, de la 22 Octomvrie la
fine, de la 24 Noemvrie pn la
la 7 Noemvrie
important
din aceste peride este,
Cea
indoial, acea
de la
Noemvrie cnd,
epoc
de inaintat, am
avut temperaturr
coprinse
8
11 grade cnd
termometrul se ridica frte sus
timpul
la
la 27
Noemvrie.
de
precipitatiunr atmosferice,
fost caracterisat printeun timp frte putin friguros. Temperatura sa
este cu 30.2 mar
ca valrea
Perida
frigurs, care s'a declarat
ultima decad din Decemvrie 1897, s'a
continuat,
mar putin intensitate,
in
3
din Ianuarie.
temperatura
Dup aceia a urmat o serie lung de
al
chiar atuncr cnd se coera d'asupra punctulur de
bora mar jos, ea nu se deprta mult de acst valre. De la 25 la 27
la
se
acst din urm
a fost frig simtitor termometrul,
- 140.1, care este cea mar cobort temperatur din cursul
a
Iade repede c ultima
timpul se
diat
drept temperaturd mijlocie, termornetrul urcnnuarie a avut
care este una din cele mar
la
du-se, in cursul
a

www.dacoromanica.ro

de 4
teratinse vre-odat Ianuarie. La o
mometrul a variat
de 28.3.
prinLuna Fevrnarie a fost caracterisat printr'un timp
printr'o
tr'un mare num6r de
precipitatiun atmosferice
+
este
desagreabil. Temperatura sa
vreme
valrea normal. Ca luna
ridicat de
3 grade
aprpe
Fevruarie din anul trecut, luna de care ne ocupm este una din cele
se fac
meteorologice la Buputin frigurbse de
urmtrele cifre care represintd, pentru
curescl.
Fevruarie :
an, temperatura

1857

1858 .
1859 .

. .

0.4
-6.9

. .

3.5

1860

. .

2.4

. . .

1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

. .

-3.5

1866 .
1867 .
1868 .

. .

2.0
2.0

. .

. .

io.i
4.6

3.3
. . . -2.8
1870 . . . 3.9
. .

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .

. .

-3.8
-4.4

. .
. .

1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

-o.8
o.o

. .
. .
.

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

. .

1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .

. .

-4.1

. .
. .

1896 .
1897 .

. .
. .

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .

-5.7

-5.4

. .

0.3

. .

-x.8

. .
.

-4.2

. .

-1.2

o,8

. .

Prima
a
a fost cea
cldurs, temperatura s'a urcat
la +13.2;
urmtre termometrul a trecut multe
peste 11 grade. Cea
frigurs perid din cursul acesta
a
fost
a doua,
prima jurntate a
de
12, a
temperaturd
a fost

Luna Martie a fost caracterisat printr'un mare num6r de


atmosferice ; ea a presintat o
de frig frte bine
simtit, care a cuprins ultimele
din prima
prima jumtate din a doua ; ea a influentat frte
asupra
lunare a
mare parte a
a avut un timp
relativ calduros.
temperatura s'a ridicat simtitor.
Temperatura
Cifrele ce

este cu 0'.7

arat care a fost,


meteorologice la

rece ca valrea
fie-care an, de
temperatura

se fac
a

Martie:
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

1857 .
1858 .
1895 .
1860 .

. .

4.6

. .

3.2
6.3

. .
. .

1866 .
1867 .
1868 .

. .
. .
. .

. .
.

7.7
2.7

. .

9.5
4

. .

2.2

. .

6.4
2.4

. .

1869

1870 .

00.5

1871 . . .
1872 . . . 5.8
1873 . . .
1874 . . 2.1
1875 . . . -3.8

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

1876 .
1877 .
1878 .

1886 .

1887

. .

. .

7.8

. .

. .

3.6
35

1880 .

www.dacoromanica.ro

. .

4.4
8.8

. .
. .

5.2

. .

. .

o.8
4.2
4.9

. . .

24

1888 .

1890 .

. .

4.3

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .

. .

5.2

. .
. .

4.2
4
6.o

. .

3.3

1896 . .
1897 . .
1898 . .

.
.

6.o
7.0
3.7

Timpul
In prima
de

ploios cu care s'a terminat luna Fevruarie

din Martie; de ad cerul s'a

repede,

simtitre
peratura s'a ridicat mult, form
o perid de
ultimele
din prima
cnd a fost un frig simtitor.
fost+19.4
peraturile extreme din cursul lunei
general un timp
Luna Aprilie a avut
Ea a
importante
mersul elementelor climapresentat cte-va
atmosfera a fost agitat de
violente,
tice.
ales
11.8 este
1.3 mai ridicat
din regiunea de la E. Temperatura
ca
Aprilie a fost acea din
Cea mai cAldurs
anul 1862, cnd
rece a avut
sa a fost
iar cea
1893,
Cifrele
temperatura mijlocie
pentru fie-care an, de la 1857
care a fost temperatura
a
1861

1862

1863 .
1864 .
1865 .

. .

11.5

14.9
13.9
12.3

. .
. .

. . . 12.1

1857 .
1858 .
1859 .
1860 .

. .
. .
. .
. .

12.8
9.7
12.6
12.8

1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

. .

. .

. .

. .

7.3

1876 .

. .

12.4

14.5

1877

11.5
9.8

1878 .
1879 .
1880 .

. .
. .

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .

. .
.

02 7

. .

.
. .
. .
. .

11.5

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

. .

1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .

. .

9.5

. .
. .

.
.

. .

. .

9.9
9.9
11.6

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .

. .

1896 .
1897 .
1898 .

. .

. .

9.1
12.2

. .
. .
. .

11.4
9.9

12.4

. .

. .
. .

12.5

rece din cursul lunei a fost cea de 17, a


tempe5.2 este cea mai rece a lunei;
cea
a
fost la 21
temperatura mijlocie
terIn prima din aceste
mometrul s'a
la 10.5
ultima el s'a urcat la 27.8;
aceste sunt temperaturile extreme ale
cursul
Aprilie,
la interval numai de 4
temperatura a oscilat de 26.3. A
a fost cea
din cursul lunei; temperatura sa
a
mai mult de 5 grade pe aceea a decadei a doua
care a fost cea
rece.
Luna
precipitatiunT atmosferice mult mai abundente ca
17.0 a
an normal, a fost cldurs. Temperatura sa
o jumtate de grad pe
normal. Temperaturile
extreme ale acestei
de observatiuni
In cursulultimelor 42 de
Diva cea

termometrice,

fost

In 1872

14.4

1893. Luna

linistit. In primele sale patru


printr'un timp frte frumos,
se
termometrul se ridica peste 20 de grade. La 5
chiar mai
pede
ajunge la
alti
temperatura s'a
cldura se
jos de grade
Imediat
Diva cea mai cldurs a fost la 24,
la 14 termometrul atinge
cnd s'a notat temperatura
30.7. In 1892 termometrul

s'a ridicat la 34.7. De la 18 la 29 a fost o perid

www.dacoromanica.ro

lun s'a terminat printr'un timp


de var.
prima din cea urmtre.
ploios
relativ rece care s'a mentinut
ca de
a fost putin
Luna
Excesul de
este datorit
d'asupra
frurnos
Temperatura
lunar
200.0
este
din
ultima
deschis
de grad
ca valrea normal. De
cu aprpe o
Bucuresd, temperatura
a
cnd se fac
1860. Perida
1895
a fost coprins
la
de

5 la 22 a fost cea

rece
la 100.0 din causa
1877 termometrul se coborAse,

Julie a fost dintre cele


meteorologice

luna Julie a avut


cu cea de

1893, ea a fost
temperaturile

lunare

1874 ; dup
peraturile
din
1871

1861 .
1862 .
1863 .

. .

1864

. .

1865 .

1857 .
1858 .
1859

1860 .

. 22.0

.
.

. .

23.9
4
21.5

In multe

lie

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

24.8

. 23.7

. .

. .
. .

23.6
22.6

24.4
23.2
20.7

. .
.

. 24.7

cursul

La 18 temperatura s'a
din sr precedent ;

cursul

la

r'corse de cnd se fac observaDin ultima


de 42 de
temperaturii

In cursul acestd peride


fost copinse
1884
din urmdtrele cifre care
fie-care
:

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .

. .

1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

25.1

. .
.

25.1

. .

.
.
.
.

. 21.6
. 23.0
. 22.6
. 21.7
. 23.3

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .

21.7
23.1
23.6

. .

. .

. 21.9

. .

20.3

. .

23.5
22.8

. .
.

. 23.0

1891 .

1892

. .

1893 .
1894 .
1895 .

1896 .
1897 .
1898 .

21.3
21.4
24.3

21 4

. 23.8
. 23.7

cursul
de care ne
de temperatur, din causa ploilor

avut

cart

tot-d'auna,
de
electrice
Cea
ridicat temperaturd din cursul
a fost
de 31.
Luna August a
general
nu
caldurs. Contrar
precedente ea a avut in mare parte un timp secetos. Temperatura
22.0, este frte aprpe
cu cea
In
42 de anY temperatura
a acesteY lunY a fost
in 1884
1860. Luna August a fost cu aprpe o jumtate de grad
maY

ca

Cea

temperatur din cursul

la 10;
1896 termometrul,
acst lun, ajunsese
la 40.8. Noptile de 24
26
fost relativ r'corse; temperatura s'a
la 12.0 care este cea
rece temperatur din cursul luneY
Temperatura luneY Septemvrie, 170,6, se deosibesce putin de valrea
normal, Din
42 de anY, cea maY cldurs lun Septemvrie a
fost
aniY 1872
1892, cnd temperatura
era de
cea maY rece
1862 cu mijlocia 13.5 Prima
a luneY a fost cldufost numaY

www.dacoromanica.ro

21

rs ; de la 2 la 8 timpul a fost rcoros,


ales
cnd,
temperatura s'a
aprpe de 6 grade ; :cea
rece
din cursul
a fost la 8 a
mijlocie a
fost

De la 9 la 16 are

cea

fru-

din cursul
termometrul ajunge la 32.2 la 13 ;
de la 11 la 14, temperatura a
de 300.0. De la 18 la 24 noptile
fost red, termometrul coborndu-se la
la 19. pilele de 25
26 rcorse ;
timpul s'a
Luna Octomyrie, cu temperatura
11.3, a fost cu jurntate
de grad mai
ca valrea normal. In 1864,
a fost
frte rece, temperatura sa mijlocie ajunsese la 7.8, pe
vreme in
1865 ea
a fost destul de cOldurs ;
urcase la
Prima
de la 8
la 15, cnd temperatura sa mijtimpul s'a rcit
4.5 a fost cea mai rece din cursul lunei; la 13 a fost prima
de
; la fata pmintului, termometrul
de la 12 ajunsese la
- 5.5. In diminetile de 12 13 a fost
grs. De la 16 la 19,
cald, termometrul ajunge la 28.1. Temperatura
care are de
17.2 la 19, devine brusc
la 25, timpul se mentine
la 20.
rece
neplcut, dup care apoi a urmat, pn la
lunei, un timp
frumos
cOlduros. Temperaturile extreme absolute din cursul lunei
fost
-0.5.
Luna
din punctul de vedere climatologic,
caracteristica anului 1898. Ea a fost exceptional prin lipsa precipitatiuniatmosferico
prin timpul frte cOlduros, frumos
mai
pe
anul
1897,
s'a
ales la
lund. In Climatologia
ale acestei luni
la pag. 13, cari
fost temperaturile
fie-care an de cnd se fac asemenea observatiunl la Bucuresci.
42 de
numai
Inspectarea acelor cifre arat
1870
1872 mijlociile lunare ale temperaturei
fost mai ridicate ca
acum. In
din Noemvrie
ani,
temperaturile
mai uniforme
in general, cele
mari
prima
jumtate a lunei,
nu la finele
ca acum. Luna Octomvrie, din
anul de care
ocupm, a presintat 2 peride frte
: una
prima decad, alta
cele 6 eile de la
Intre aceste
dou peride cOldurse, a avut
un timp variabil frte rcoros.
Comparat cu luna corespundtre din anul trecut, ea presint o perfect asemnare
cea ce privesce lipsa precipitatiunilor atmosferice
o deosebire cu totul mare
cea ce privesce temperatura, care,
ct vreme ea
se scie, a fost exceptional de frigursh anul trecut,
a fost aprpe exceptional de cOldurs
anul de care ne ocupm.
Acum temperatura
Noembrie a fost cu 6.3 mai
temperatura din cursul
rs ca acea din anul trecut. In mersul
anume:
lung Noemvrie 1898 a presintat patru peride deosebite
de la 1 la 7, o perid cOldurs cu temperatura
de la
la
rcors cu temperatura mijlocie 50.5 ; de la
8 la 16 o
mai rece cu temperatura 1.2,
fine, ultimele 7
23

www.dacoromanica.ro

22

cu temperatura

a format o perin destul de

ale

fost 28.7
Temperaturile extreme din cursul
temperaturd la 23.
-7.8 ; acst din
general s'a asemnat frte mult
Luna Deeemyrie
caracterul

in mare parte

aceea ce i-a precedat. Un timp frumos, linitit

Decemvrie
cAlduros, a fcut ca acst lun figureze printre lunile
arat pentru
Cifrele
cele
10
cdldurse din
Decemvrie :
fie-care an din
42, temperatura
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

1857 .
1858 .
1859 .
1860 .

. .
. .
.

. .

2.4

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

. .

5.2

-1.7
-3.1

-7.7

-2.2

.
.

1.9

. .

2.4

. .

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .
1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

. .

3.1
0.2

3.6

-4.4

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1785 .

-4.8
o.5

1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .

. .
.

. .
.

. .
.

. .

-2

o.,

. .

-2.2

. .
.

. .

3.9

. .

. .

1896 .
1897 .
1898 .

-1.4

-2.0
-o.8

. .
.

. .
.

. .

o.8

-5.5

.
.

1891 .
1892 .
1993 .
1894 .
1895 .

Exceptional e pentru luna Decemvrie a


acesta
fost
ale sale. Ast-fel la 1 termoperaturile frte ridicate din unele
odat nu fusese
metrul a ajuns la 20 grade, valre ce
acum
la Bucurese. Cea
temperaturd cunoscutd
acum
Decemvrie a fost
in 1885. Temperaturi ce va
de 20 grade
inregistrat
mai multe
din Decemvrie
printeun
a
1898.
primvratic, care s'a
tinut in
sale
; temperatura
mijlocie a fost de
general ea este numal de 1.6. In nptea de la 7 timpul
pe cnd
se rcesce simtitor, tormometrul se
sub zero grade
cte-va
nopti, mentinAndu-se ast-fel
la 14. In a doua jumtate a
timpul se rcesce din ce ce
la 28 termometrul se
la
care este cea
rece temperatur din cursul lunei ;
de
la 22 la 28 a fost perida cea
Valrea ce a avut in fie-care
a
temperatura mijlocie a
aerului este
Tab.
pagina care
in mod
grafic pe Pl. care insotesce acest

www.dacoromanica.ro

23

Temperatura

Tab 1.
Ian.

Fevr.

6.5
3.8

3
4
5
6

-5.4
-4.9
-4.6
0.0
-0.5
-0.4

1.0

8
9
10

0.4

11

-1.4

1.9

12

2.5
1.9
5.5

2.4
0.8
-2.2
-5.5
-3.8
-3.9
-3.4
-4.6
0.2
o.6
1.0

13
14
15

1.5

16
17
18
19

0.4
-0.9
-1.5

20

-4.3

1.9

-4.3
-2.3

1.7

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2.3

-0.7
-6.4

-7.1
-2.8
o.6

3.4
3.2
2.9
-1.3
-2.8
1.7

1.4

C.
August

3.9
7.0
7

5.4
4.6

-3.2
9
-6.7
-5.6
-4.7
-0.7
5.7
7.6
6.8
-0.5
4.2
10.3
5.5
0
5.3

27
4.5
4.1
9.9
9.7
10.9
6.1

10

11

12

13

13 7
14.4

15.3

15.8
19.6
21.3

23 8

21.8
14.6

18.5
18.6

13.8
11.3

11.7
9.4

1
2

8.z
8.o

13.7

20.4

19,0
19.7
21.6
22.6

7.3

9.3
12.5

8.2
7.5
5.7

3
4
5
6

8.o
30.0

12.2
14.0
15.8
15.1 12.8
6,9
14.5
8
0
4.6
9.2

4.3
5.3
7.6
6.8
5.3
4.7
3.5

3.4
5.9
4.6
4.4

16.1

17.9
18.3

14.4

19.6
21.0
22.2
22.3
22.7
20.0

9.5
11.2

13.7

17.6
19.6

12.9

14.1

20.5

19.5

6.9

16.6
19 7
21.8
12.9
14 7
16.9
20.1

14.8

21.0

20.1

20.3
19.7
20.2

10.3

9.6
5.7
5.2
6

16.4
13.7
11.7
9.5
13.2
14.9

20.6
20.8

15.5

17.3
19.7

25.7

18.9

21.5
22.8
24.9

19.5

22.5
20.7

23.6
zo.6
19.0 22.9
20.0 22.6
20.2 24.3
24.5
17.9 25.8

23.4
25.1
4
23.1
23.5
25.0
3

20.0 21.4

3.7

23.5
24.4
24.9
25.7
25.4

23.2
22.3 20.1
20.2 22.8
23.1

20.8
18.9
14.2
18.2
18.3

8.8
o.8

Sept. Octom. Noemv. Decem.

16.7
17.7
15.7
14.9
17.0
13.4
3

21.7
22.7
23.0

22.2
20.0

20 3
22.1
22.8
24.5
21.7

14.3
13.9
14.7
16.5

20 9
21.0
19.3
19.2
19 7

20.8
21.8

18 2
6

5.7
7.4
9.3

4.5

io.8
17.3
18.9
17.2

5.4

-1.1
-o.8

8.6

6.7

16.3
14,8
18.2
5

21.4
21.3
21.7

18.3

22.0

17.6

3.5

14
15
16
17
18
19

20

3.3

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

-5.3
-9.2
-8.3
-9.7
-7.4

I3
30.3
10.4

8.7

-2.7
-2.1

11.7
3

11
12
13

-5.6
-2.5

13.0
13.0
11.2
12.1

8
9

3.7
4.5

2.1
3.3

8.8
16.7
17.5

1.7

o.8

7.2

31

Mijlocia

cea
a
din cursul
a fost 30
temperatur
25.8 a
grad pe
de la 31.
9 August, a
temperatura
fost 25.7. Este important de
temperatura
faptul
17.0, a avut
la
cea
din cursul
22, adic imediat
cea
cldurse din

la alta a fost

Variatiunea temperaturil de de la o
in cursul

care lun a

1.6

Februarie
Martie

pentru fie-

1.8. Cifrele urmtre


de care ne
valorile

1898, egal

. 1.5
2 4
2.2

August

1.3

Septemvrie
Octomvrie .
Noemvrie .
Decemvrie .

ale
. .
.

. .
.

. 1.6
. 1.8
. 1.8
. 2.4

Cea ma mare variatiune


temperatura
a
secutive a fost de
de
19 la 20 Octomvrie, cnd temperatura
adevrat de la 16.8 s'a
la 6.7.

www.dacoromanica.ro

24

Amplitudinea
a temperaturd,
tempediferenta
minime
raturile maxime
a fost, in 1898,
de grad mai mic ca valrea normalA.
In cursul
singure
amplitudinea
termometrice are
odat o valre insemnat.
la 22 Septemvrie temperatura
a variat de 20.0,
6.0. In 1897 variatiunea maxim fusese
tot de 20.0, la 16 Noemvrie,

1896, ea

17.0

de 7 August. Asemenea

19.2,

exceptionale. De

sunt
diferente de temperaturif

cele

se
la 17 sa 18 grade.
temperaturile
In Tab. 2, care urmz, pe
artat
anotimpuri
1898, s'a

lunare
temperaturele
precum
diferentele

maxime
minime absolute
valorile normale

Temperatura

C9.

Tab. 2.

Extreme absolute

Extreme

LUNI

1881/98
81/98 1898

Anotimp.
.

Fevruarie.
Martie. . .
Aprilie . .
. . .
. . .
. . .

August .
Septemv. .
Octornv.
Noemv. .

10.5

4
19.6
22.6
22.2
11.8

-1.4

. .

4.4

Decemv.

An .

-4.3

Max. Min.
4

-I.,

Dif.
6

4.8

10.3

4
12.8
13.9
6

14.4
9.1

1881/98

1898

Max. Min. Dif. Max. Min. Dif.


7

7.8

0.8 2.4 -5.7


3.7 10.0 -0.3
16.3 4.8
17.6 22.8
26.2 13.4
21.4 29.7
0 29.7
17.6
12.3 18.4 6.4
2
9.3 0.2
o.8 2.2 -4.6
11.2

1898

2.8 -4.8
4.2 -2.0
89
6.2
23.7 20.7
26.7 13.5
15.4
29,0
25.0 11.0
18.6
7.4
13.4

10

11

7.6 14.5 -30.5


6.2 18.9 -21.8 40.7
46.4
9.2 27.4 -19

29.0
34.7
13.2 36.0
12.7 39.8
40.8
14.0 36.2

Max. Min.
14

12

Dif.
15

14.2 -14.1 28.3

-9.8
4 -10.9 30.3
-6.o
27.8
1.5 26.3
-1.0 35.7 30.7
3.1 27.6
6 29.4
24.0
7.8

13.2

33 5
32.3 33.5

10.4

21.5
0.2 36.0 32.2
5.8 26.4
-0.5
6
39.0
11.2
11.2 26.8 -18.7
-7.8 31.5
5 23.7
-3.6 9.8 20.0
42.5 20.0 -13.3 33.3

6.8
17.1

7.6 2.7
-2.5 -0.7
1.4
16.9
16.4
9
10.4
21.5 21.1 28
14.8 13.7 28.0
12.4 17.6
5.8

11.1 40.8 -30.5 71.3

48.1

-3.8 6 5 20.0 -30.5 50.5 14.2 -17.1 31.3


5.5
4 34
53.7 30.7 -10.9 41.6
2 34.0 10.0
14.9 13.1 40.8
6
6.9 12.1 36.2
54.9 32.2 -7.8

lunare ale temperaturil,


cursul acestu an, sunt
sentate graficesce pe Pl. 1, prin nisce
trase
orizontale
ocupat de Be-care
tt lungimea
Temperaturile extreme
fost atinse la
cursul
1898, sunt: 34.0 la 28
30
-14.1 la 27 Ianuarie, ceea
ce
o amplitudine termometricA de
Fat valorile corespunamplitudine de 48.1 este
dtre din
dup

din tabela ce am publicat la pag. 16 din


resciand

1897.

www.dacoromanica.ro

25

Este demn de observat faptul, c,


August,
temperaturile maxime absolute
fost frte putin ridicate
cursul
1898. In
s'a
20 de any,
de 4
de 3
ca
termometrul s nu
la acst valre
August.

Temperaturile extreme constatate la Bucuresci, de cnd se fac aci


meteorologice, sunt
la 7 August 1896
30.5 la
4 lanuarie 1888, ceea ce d pentru amplitudinea termometricd total
710.3,
cnd in 1898 ea nu a fost de ct de 48.1. TJltimele colne
din precedenta Tab. 2, contine, pentru
lun
anotimp,
peraturile extreme diferentele,
pentru anul 1898, ct pentru
perida
Temperaturile maxime
minime ale
din cursul anuluT,
ail fost representate graficesce pe Pl. prin
punctate. Mijlociile
anuale ale acestor
precum
temperatura
anual, se
gsesc de asemenea representate prin nisce
orizontale grse.
Numrul
de
a acelor
cari termometrul
se
sub acst temperatur, a fost
ajunge la grade
an norputin ca
1898 de 95, cu aprpe 22
cursul
mal. Repartitiunea
se vede in colna 3 din Tab. 3, fat
cu repartitiunea

Zile de

i de

de

Tab. 3.

ZILELOR DE:
Min. < 0
1881 98
1

Fevruarie .
Martie
Aprilie

. .
. .

Max. <

Max. > 25

Normala
1881 98

Normala
1881

-- --- - --- - -- - - --II


- --

8.7
25.9
26.4
32.9
0.2

i5.8

9.6

7
3

13

11.4

21

26

August
Septemvrie .
Octomvrie .
Noemvrie. .
Decemvrie .

. .
. .
. .
. .

2.3
14.9
25 6

95

39.3

26

in

I9

116.9

72

35.2

23

19.5

13

1.8

17.2

12

2.0

- -

de

tte cele-l'alte

15.9
39
0.2

15
7

108.7

115

An .
larmi

an normal;

0.1

--

--

12 9
75.8

20.0

a fost

a fost

77
22

numerse ca

putine. In

www.dacoromanica.ro

in

26

Fevruarie nu
fost de
18
de
pe
vreme numrul
de
a fost la 13 Ocnormal este de 26. Cea
tomvrie
cea din
la 19 Martie.
pile de
termometrul se mentine neconsub acst temperatura, nu
fost de
tenit la zero grade
26,
13
putin ca
an normal. De
tte
8
fost de
fost
de
an normal sunt 16
de
in
Cea
s'a constatat la 22 Decemvrie cea din
la 11 Martie.
de
observat
in
din
fost 3
consecutive de
de la 9 la 11.
Numrul
do
a
care termonletrul atinge
25 grade, a fost 115, cu 6
mare ca
an normal,
fost 7
de acestea
an
In
din
de
a fost 21. Aprilie
sunt
4. Cea
de
consecutive
mai mare numdr de
19 Octomvrie.
August inclusiv.
la
fost de 36, de la 18
Mersul diurn al
in parte
pentru anul intreg
indicat
urmatrea Tab. 4.

Mersul diurn al temperaturiT

a aeruluT.

Tab. 4.
AN

ORE

RE
Ian.

Fevr. Martin Aprilie

-3.0
-3.2

-0.7

2
3
4
6
7

8
9

11

13
14
45
16
17
18

-1.1

Miji.

16.3

0.7
0.5

6.9
6.6

0.4

82

1.4
2.8
3.9
4.9
6.o
6.8
7.4
7.8
7.8
7.3

o.8

3.7

11.8

2.6

2.3

3.6
3.6
3.3
2.6

24
1.9

0.6

1.7
9

4.4
-1.5

0.4

17.4

85/98 1898

Oct. N-vrie
13

14

11

12

9.9
9.5

4.6 -0.7

8.8
85

3.8

12.2
11.6
11.5
14 I 17.6 19.3 18.3 12.9
19.3 21.1 20.9 15.7

-2.1 -0.4
-2.3

1.0

10

11.0
10.7
10.7 14.4

3.8
3.2
2.7
2.4

-0.1
o.6

17.3 17.9 14 0

11.7 18.4 21.0


13.4 19.8 22.5
14.9 20.9 23.4
15.7 21.4 24 5
16.5 22.0 25 2
8 22.4 25.3
17.1 22.0 25 3
1
17.2 21.5
20.9 24.6
15.3 20.1 24.1
13.4 18.4 22.6
12.1 17.0 20.5
10.8 15.5
10.0 14.4
9
9.2 13.7 17.1
8.6 12.9 16.5

-2.5
-1.3

Sept

12.1 15.4
11.5 15.0

20
21
22
23
24

Aug.

7.6

1.4

-3.4 -1.2
-3.6 -1.2
-3.5 -1.3
-0.9

lulie

16.2
15 9

22.8 23.2
24.0 24.8 19.6
9 25.9 21.0
25.6 26.9 22.2
26.3 27.6 23.2
26.7 27.7 23.9
26.5 27.9 24.1
26.5 27.8 24.1
27.2 23.2
25.2 25 9 21.2
23.4 23 7 19.1
21.3 22.1 17.7
20.1 21.0
19 I 20.1 15.7
19 3 14.9
17.8 18.7 14.2

8.5
9.8

11.5
13.0
14.6 9.8
15.7
16.5 12.1
17.4
17.4 12 6
16.8 11.7
14.1
13.2
12.5

11.0

20.0 21.4 22.0 17.6 12.3

www.dacoromanica.ro

3.6
4
3.3
39

9.8
8.8
7.8
7.2
6.6
5.9
5.4
5.0
7.2

-2
-2.5
-2.5
-2.3
-1.0
0.7
2.5
3.7
9

15

7.28 8.10
6.87 7.68
7.25
6.20 6.97
6.03 6.8o
6.33 7.06
7.33 7.99
8.88
41
10.39
03
11.75 12.49
12.94 13.76
13.87 14.75
15.58

15.01
5.2 14.99 16.04
61 15.70

2.3 13.82 14.77


1.6 12.70 13.69
0 11.41 12.37
0.7 10.20 I 31
0.2 9.46 10.39
2 8.8z 9.65
8 25 9.07
7 75 8.59

16

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

43
14
15
16
17

48
19
20
21

22
23
24
MijI.

27

Pe Pl.
BBB represint mersul diurn al temperaturii anuale in 1898; curba mai subtire ce
acst linie, represint
temperaturil anuale.
mersul diurn normal
14 din Tab. 4
acestor din
temperaturi sunt indicate in
care precede.
aeruluT.
doi
de
al
in 1898 a
mic ca valrea normal de care s'a deosebit cu
bine de
1896.
anul precedent diferenta fusese de
Fr exceptiune, tte lunile
avut
de umiditate
mai cobort de ct valrea
corespundtre
fost destul de insemnate
unele luni. Ast-fel
ea a fost cu
ca valrea normal.
Cea
mare uscaciune a
a avut
la
cnd, la 2
ore p.
valrea sa era de
Inteacst
de
a fost de 35.1%, care este
valre
nic din cursul anului. La 10 August, tot la 2 ore
m.,
de
umedl al
s'a
la
totuY, din causa gradului mai ridicat
de dimint
cursul noptei, valrea
a fost mult mai ridicat ca la 4 Mail
Ca

fost

Variatiunea
de
la 22 Septemvrie. In

s'a urcat la

cursul
variatiunea

este de 41%;
anul 1898 ea a fost de aprpe
89/,
anomijlociile lunare, anuale
In Tab. 5. care urmz, se
timpuri, ale gradului de
al tensiunii vaporilor de ap din
atmosfer

cursul

comparatiune cu valorile normale.

1898

Tab 5.
Absol. mm

Absol. mm

ANOTIMPURY 81/98 1898 81/98 1898 ANOTIMPURI 81/98 1898 81/98 1898
1

Fevruarie
Martie .

.
.

August ..
Septemvrie

.
.
.

84.2

76.1

74.9
65 2
64.2

80.4
74.7
52.6
48.6
52.6

62.1

51.4

3.4
5.0
67
9.7
11.9
13.4
12.2
9.9

3.2
4.0
4.7

Noemvrie
Decemvrie
An .

7.5

9.8
11.2
9.8
8.2

lama

73.2
80.3
86.6

71.0
0
2

8.o
53
39

5.7
3.9

71.1

62.6

7.7

6.8

80.9
58.7
51.8

3.7
6.0
10.3
7.3

Primavera
.

. .

www.dacoromanica.ro

10

60.7
71.8

12.5
7.7

28

Punctul de saturatiune a fost atins

1898

precum urmz :

70 de

12
11

Fevruarie
Martie
Aprilie .

Mai

-2

August

Septemvrie
Octomvrie
Noemvrie
Docemyrie

5
9
13

care s'a atins


perid de
consecutive
de la 30 Noemvrie la 8 Decemtul
saturatiune a fost de 9
vrie; o perid de 10
ar fi fost de la 16 la 25
la
19 n'ar fi fost 99 in
de 100.
de observatiunile orare, se gsesce c, anul 1898,
aerul a fost ajuns la saturatiune
timp de 502 ore din totalul
de 8760 ore dintr'un an. Acsta
higrometrul s'a oprit la
punctul 100 pe o
de timp de
In anul 1897 punctul de
Cea

saturatiune fusese atins pe o durat de timp de 9.1%

de 12.3%

1896.

Pe Pl. I s'a artat graficesce valrea


a
relative
din cursul
1898.
a
pentru
In ceea ce privesce urnedla absolut, adic tensiunea vaporilor de
atmosfer,
sa anual
1898 a fost cu aprpe un
valrea normal.
de
In Tab. 5 care precede,
artat, fata de valorile normale,
a
fost mijlociile lunare
pe anotimpurT ale
absolute in 1898.
cursul
Mersul diurn al
1898, a fost represintat
Pl. II in comparatiune cu mersul normal. Linia CCC se raportzd
din atmosfer
DDD la
la tensiunea vaporilor de
milimetru

lativ.
Fig. 2

3 din Pl. III represint mersul anual al


comparatiune
mersul normal.
absolut a

relative

IV. Presiunea atmosfericl


anual a
se
atmosferice la BucurescY,
lege la temperatura de zero grade altidudinea de 82 metri, 755.9 mm,
un milimetru maT ridicat ca valrea norm
a fost
de lunile Ianuarie, Noemvrie
Decemvrie,
cele-lalte

presiunea atmosferia lunar, s'a deosebit frte putin de valrea


a fost mult
ca
5.1 mm valrea
In
de 15 inltimea barometricA ajunsesc la 773.9 mm,
ca cea mai
presiune
care este numaT cu 2 mm maT
atmosferie constatat vre-odat de la 1881
e. Iarna mijlocia
barometrul

de

sa

763.2 mm, a

barometrice a fost cu 2.3 mm

un centru important de mica presiune se afla

www.dacoromanica.ro

ca valrea
apropierea

29

presiunea
lui Fevruarie.
la 4 Aprilie barometrul
sebit frte putin de valrea normal,
a
la prnz la 735.3 mm, valre ce
odat n'a fost atins
acum in acst lun de cnd se fac observatiuni barometrice la
Bucuresci. Crescerea colnei barometrice care a urmat dup aceea a
produs o variatiune de 23.2 mm
barometrul
48 ore. In cursul
s'a mentinut
general ridicat mai ales
August; mijlocia presiatmosferice
acest anotimp a fost
1.2 mm mai ridicat ca
valrea
de
la inceputul
barometrul a fost mult timp
cobort. In
de 23 August, la 9 ore diminta,
colnei
barometrice a fost de 762.3 mm, care este tocmai egal cu cea
presiune atmosferic constatat
de cnd se fac
barometrice la Bucuresci, dup cum result din
valori barometrice
trele cifre cari represint cele mai
la

1900;
perida 1881-1894
statate August fie-care an de la
valorile maxime sunt deduse numai din cele 3
1885-1900, din inscrierea contina a
glementare, pe cnd
acestui element :
1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

. 759
757.4

. 760.2
756.4

1880 . . . . 759.2
1887 . . . 758.7
. 757.6
.
1888
1889 . . . . 759.8
1890. . . . 758.5

Barometrul
multe
a fost ridicat

1891 .
1892 .
1893 . .
1894 . .
1895 .
1890 .
1897

760.1
762.6

. .

761.2

758.2
758.0
762.3

759.3
760.5

.
.

1899

cursul lunei Ocinsemnate fluctuatiuni


cele mai
valori
avut
in

Noemvrie.

Tab. 6, dup pagina care urmz, coprinde valorile normale ale presiunii atmosferice fat
mijlociile lunare
anotimpuri ale anului
1898. Tot aci se
valorile extreme observate pe de o
in
1898,
pe de alta
tot intervalul de timp de la 1881 la 1898.

www.dacoromanica.ro

30

Tab.
L

Presiunea atmosferica la
700+

mm

1881,98

1898

Extreme
ANOTIMPURI
2

58.1

75.9

36.8

57.8
53.6
52 5
52.5
52.2
52.2
53.7
55.6
56.1
58.1
57.7

. .

Fevruarie .

Martie
Aprilie
.

lunie
ulie

August
Septemvrie. .
Octomvrie . .
Noemvrie . .
Decemvrie.
An.

Prbnlivara.
Vara.

.
.

57.8
52.9
52.6
56.6

71.2
68.9
63.7
61.9
60.2
62.3
68.4
72.8
75.4
79.7

31.8
36.4
40.7
40.4
42.5
40.7
43.1
39.7
36.4
32.5

63.2
54.2
53.1

53 4
52.5
55.3
56.2
56.1

6o.i
59.5

32.5
31.8
40.4
36.4

60.1
53.8
57.5

44.6
37.6
43.7

31

73 9
70.8
66.8
65.6
6o.5
58.1

15

43 3

593

23
23

49.8

50.1

13
7

24

26

24

43.8
49.0
44.6

15 I

36.7

4 IV

15 I
9 III

37.6
36 7

4 II
4 IV

62.2
62.9
67.6
71.6
70.1

31.8
79.7
71 2
62.3
4

73.9
66.8

26
9
16

19

'5

i6V1,9V11

71.6 19

4
27
4
30

43 8

Mersul anual ca
diurn al
atmosferice
anul 1898,
comparatiune cu mersurile normale, sunt representat
4, din
Pl. III,
Pl. II.
Pl.
s'a artat,
fie-care
a
de
care ne ocupAm, valorile mijlociilor
ale presiuniI atmosferice.
Valorile extreme ale
barometrice
cursul
fost
773.9 mm la 15
735.3 mm la 4 Aprilie.

V. Vntul.
dominant a
cursul
1898, a fost, ca
In tot-d'auna, aceea de la NE care a fost notat de 190/0; directiunea
de la E a fost
fate frecuent, 18%.
pagina care urmzg, se arat in procente repartitia
In Tab. 7,
lunar* anual
anotimpurI a
vnturilor.

www.dacoromanica.ro

VntuluY.
Tab. 7.

Directiunea

N NE E

ANOTIMPURY

Februarie .

Martie
Aprilie

29
25
27

13

29

15

26
21

28
6

lulie
August . .
Septembrie
Octombrie .
Decembrie.

12

19

22

12
21
21
31

13
17

lama

28
38
27

1898.

31

Normale

6
5

23
27

Noembrie .
An

12

3
6

85/98

1898

10

11

12

32
30

3
2

io

19

13
12

14

I
4

8
12
9

12

4.7
4.7
4.7
4.6
3.8
3.2

3.7
4.1
5.2
5.6
3.6
2.2

23

I
I

20

5
5

15

12

25

12

35

2.8

io

26

27

6
9
6

12

2.9
3.4

3.1

4.4

3.8
3.6

3
2

15
12

15

14

2.6
2.4
3.9

II

14
15
6
13
2

pe

W NW

SE

2
6
6
9
13

In

procente, 1898

IO
IO

II

4.4
4
3.0
3.4

3.6
8

2.3
3.2

Reducnd numrul directiunilor


la cele patru principale,
punctele cardinale, se obtin urmAtrele cifre pe cari le-am pus
fat
valorile norm ale.
Normal

1898

324

S.

. .
. . .

Linistit

13

.
.

12

In realitate,
am
anul trecut, nu este
tul de
ci amare
cel de la E care are cea
NE
cela de la ENE care,
1898, a suflat
timp de 1797 de ore. (1)
Pe Fig. 5, P1 III, s'a indicat graficesce frecuenta
a vnturilor
pe 8
cursul
de care ne
observatiunile reglementare Mute de 3
lungime de 5 mm corespunde cu o fractiune de
In ultimele dou colne din precedenta Tab. 7,
valorile
relative la iutla vntulut Mijlocia anual a
3.6 metri

pe secund, a diferit putin de valrea dedus din


lie

14

de

orare (1885-1898). Luna cea


a fost Apritimpul
iutla
a fost cu un metru pe

(1) St. Repites. Vntul la


Meteor. al
lele

Crivfului,
1898, publicat in
Tom. XII, Part. II pag. B -B 24.

www.dacoromanica.ro

La 23 Aprilie
a
In
din August vntul a
suflat d'asemenea destul de tare
ales de la 13 la 15,
care interval el a atins nisce
orare de 15 metri
chiar
de 15.
de 16.7 metri pe secundd, de la 7 la 8 ore, in diminta
Cele patru
de la 18 la 21 Octomvrie,
fost d'asemenea
ajunsese
In diva de 20, de la 3 4 ore diminta, iutla
mare
valrea
ajunsese 17.1 metri

la 16.9 metri pe

Mersul anual al

(V'V')

metri pe
s'a represintat graficesce
Fig. 6 din Pl. III
se gsesce figurat mersul normal al
element (VV).
Mersul diurn al
anuale a
s'a representat
comparatiune

II

mersul

de 10 metri pe

cursul uneT

(mijlocia ail-

de 8 orT
cursul
1898: o
in Februarie
a fost
la 25; de 3 orT
Martie, la 7, 8 9; o
Aprilie la
;o
August la ; o
Octomvrie la 20
a avut valrea 13.2
Decemvrie la 22.
metri pe
o
Cea maT mare
de vOnt in cursul
1899, a
fost de 17.1 metri
la 23 Aprilie,
12
13 ore. Se scie
cea maT mare
care s'a inregistrat
acum la Bua fost de 28,0 metri pe secund5, la 26 Noembrie 1890.
s'a representat graficesce, pentru fie-care a anuluT 1898,
a iuteleT
raportandu-se la directiunea
valrea
sa dominantd.

IV. Luminarea CeruluT.


Durata
a
sreluT la BucurescI
cursul anuluT 1898,
2320 de ore, a fost maT
cu maT bine de 100 de ore de
lrea
din observatiunile
ce
acst localitate
14 anT de observatiunl (1885-1898). In acst
anul de care ne
a
frte mult de
care l'a precedat
care srele nu se
de
timp de 2171 de ore.

Ceea ce a contribuit la acsta ail fost maT cu


Noemvrie

Decemvrie

care srele s'a

lunile Ianuarie,
pe o

el a strlucit 100.6 ore;


ultima
de
14 anT numaT o
1896, el a strlucit ceva maT mult ca
acum 103.9 ore. In Noembrie srele s'a artat
timp de 146.0 ore,
tot cam pe
vreme
el a fost visibil in Octomvrie 147.8 ore.
Tot ca pentru Ianuarie,
singur an,
1886,
a strlucit
mult
Noemvrie ca acum, 147.8 ore; trebue
aci
anul 1897, srele a strlucit
mult in
145.7 ore.

In ceea-ce privesce luna Decemvrie, durata de strlucire a sreluT,


141.7 ore, a fost
oxtraordinard de mare pentru

www.dacoromanica.ro

33

in care valrea
o

de strdlucire este de aprpe 64 de ore.


se fac aci
n'a ajuns durata

de

de strdlucire a

putin

schimb srele s'a artat frte putin


de

timp de 43.5 ore.


s'a
pe o
ceva mai

de ore
Decemvrie. In
Februarie
nu s'a zrit
1885
1886 srele, in
acesta.

de

Comparativ cu anul precedent, luna Februarie a diferit frte mult


sub privinta duratei de strlucire a Srelui : 43.5 ore in 1898 136.6
ore in 1897.
Tab. 8, care
se
durata de strlucire a Sreluf in
anul 1898, fat de valorile normale.

Visibilitatea
Tab.
Nuindru1

Durata de
strlucire In ore
Norm. 85/98

1898

Norm. 85/98 1898 Norm. 85/98 1898


4

Fevruai ie
Martie .
.

76.0
95.4

i.8
.

lulie
August.

Septemvrie .

Octomvrie .
Noemvrie .

. . .
.

Decemvrie.

An

. .

Primilvara .
.

Cu

247.8
262.4
323.2
314.8
229.6
165.8
103.4
63.8

43.5
171 8
157.8
231.1
292.5
318.2
323.8
244.8
147.8
146.0

o.5

3.8
4.6
5.4
5.3
5.0
9.4
i

5.2

7.4

10.4
7.6

4.3
1.3

17
23
2
2

3.4
73.9

72.5

69

229.5
568.2
900.6

188.5
56o.8
934 5

41 3
13.6
2.2

49

538.6

16.1

2
7

4
4

9.9

73
8

17

15.5

IO

25.9

27
19

Numrul
in care nu s'a
de
srele in cursul
1898, 69, a fost mai mic ca
an normal; cifrele din colnele 4
5
modul
care fost distribuite aeeste
In ceea ce privesce
a strlucit neconnumrul
Sre,
care
tenit
cea
Intrerupere, din momentul ce rsare
ce
apune, a fost aprpe egal cu valrea
cum
din
cifrele din ultimele dou colne ale
precedente.
pentru
a anulul, durata
s'a representat
Pe
strlucire; mersul normal al
element este representat in

Fig. 6 din Pl. III,


Starea

fost determinat, notndu-se, de mal multe

www.dacoromanica.ro

nebulositatea cerului,
un
totul

pe

de cer acoperit cu

prin 10 unul totul acoperit


prin numerile 1-9 gradele intermediare de nebulositate,

de

nebulositatea
s'a gAsit
a
1898 a fost
cu valrea mijlocie. Exceptionala
de strAlucire a
In
frte cobort
cemvrie a
ca
de nebulositate
de valrea
In
2
din
Tab. 9 se arat5,
comparatiune
un an normal, nebulositatea
anotimpurI.

Nebulositatea.
Tab. 9.

Acoperite
81/98
I

lanuarie . .
Februarie .

Norm

1898

6.6

6.5
8.3

Martie

1898

8.o

Aprilie .

5.8

lulie
August

4.9
3.8
3.2
3.7

6.5
5.3
4.2
3.5

8.2
9.8
0
16.3

13
17

3.1

19.7

20
17

Septembre ..

.
.

9.1

5.1

5.9
5.0

10.7
6

Decembre . .

7.0

4.8

5.3

5.3

130.3

7.6

22.1

Octombre .

Noembre .
.

. .

.
.

.
. .

Vara

3
7

3.6
4.8

46.0
35.2

Ultimele 6 colne din acst


nebulositatea
mijlocie.

81/98

7.8
10.5
11.9
14.8
14.0

Norm.
81/98 1898
9

15.7
12.4

17
15

8.9
10.3

15

20
16

9.8
4
6.o

6.9

50
39

1898
7

12

19

5.5

4.0
5.0

Norm.

2
3
2

2.4
8

9
9

9.2
13.3
17.2

2
12
9
9

45.2

56

123.2

124

22.9
37.2
33 7
29.4

39
35

29

12.3
26.3

34
7

23

arat repartitiunea

VII. Plia
tatea

care a'nceput la
1898 a fost secetos. Perida de
August s'a prelungit
la
de precipitatiunI atmosferice
a fost frte mult

cel putin jumtate din cantitatea


a fost
totul lipsit de
s'a adunat nici
putin 5 mm. In Decernvrie de
fost putine precipitatiunl, numai In Fevruarie, din
de
dat In total
Luna

www.dacoromanica.ro

cursul

s'a

ce-va maT mare ca valrea normal. In

adunat o cantitate de
acest anotimp zApada a

din Decemvrie,

doua din Fevruarie

de 25 Ianuarie. In total a nins 38 centimetri de


cursul ierneT; zpada s'a mentinut
sol
25
de
in 33 de
PrecipitatinnT atmosferice
in acest
notimp
16
anume 13
Decemvrie, 4 in
Fevruarie.
Totalul cantittiT de
ce a
primAvarit a fost ce-va maT
mare de
normal, acsta gratie ploilor abundente
Aprilie a fost destul
secetos. Manifestatiuni electrice
put odat cu luna Aprilie; ele
fost frecuente
ultima
a
cestuT anotimp. MaT multe
cu ct grs
avut
la inceputul
bine
primaveriT. Vegetatiunea, favorisat de timpul cAlduros,
Martie.

luT Aprilie

totT

la uniT foile ajunseser mrimea normal. La cais,


cire, vifecondatiunea s'a terminat
fructul era format. In
tt vegetatiunea era
activitate de remarcat. Uncle vade
de la 20
cczile
cpte atre
acesteT lunT. De
totalul ploilor din
sul
a'ntrecut bine valrea normal,
seceta s'a simtit, de
re-ce
abundente din lie
August
numaT in
De
este plia terentiald de la 12 August,
or, s'a adunat peste 60 milimetri de ap. Luna lunie. care de
anotimp, a avut anul acesta maT
este cea maT plois a
peria format o
tine precipitatiunT ins repartisate

sale dou decade.

a fost

mult

de plot Seceta,
chiar din
August, a fost simtit
tot cursul
chiar
la
din acest anotimp d'abia a fost a
anulut Totalul cantittiT de
patra parte din
normal& In deosebT lunile Septemvrie
nu s'a
fost frte secetse. In acst din urm
Noemvrie
a fost exceptional de
nat de
0.6 mm de
; acst
caracprecipitatiunT atmosferice. Seceta din
teristica climatica a anuluT de care ne
In Decemvrie s'a adujumtate din cantitatea
de
nat
acsta a provenit, In cea maT mare parte, din zpada ce a
la 21
grosime
15 cm, care s'a mentinut
la
luneT
care a
bine
simtitor din ultima decad.
contra
de a adea zpad, a fost
o mare
din
s'a topit
de a forma o
In
2
4 din Tab. 10, dup pagina care urmz, se arate,
pentru
lun
anotimp, cantittile normale de
atmosferice precum

corespondente din anul 1898.

www.dacoromanica.ro

36

PrecipitatiunT atmosferice.
CANTITATE

NUMRUL

DE:

LUNY
ANOTIMPURY

Fevruarie.
Martie
Aprilie

.
.

Norm.

. .

August
.

Octomvrie .
Noemvrie . .
Decemvrie .

Primarara .

.
.

30.8 33.8 4.6 2.4


27.3 36.9 31.4 5.9
42.3 43.8 47.1 10.1
51.0 38.7 24.8 7.0
64.5
84.5
71.6
48.2
42.5
38 2
46.5

45.5
80.2
93.0
60.3
45.8
57.9
40.1
40.0

91.1 33.7
68.7 17 8
91.2
3

93.0

96.3 60.3

80.7 60.3
9.3 2.6
25.5 6.3
o.6 0.4
21.3 17.4

5.7
4.9
7.3
7.5
8.4
9.4
6.8
4.3

acoperit

Zapada

Plie

An.

1898

1898

1898

5.1

4.4

20.6
18.3
7.2

-- --- -- ---- --- --- ---- -3

6
8
13
7

0.4

5.5

7.0

102 2 40.0 59.3 6 3


157 8 45.5 163.0 33.7 23.2
204.3
240.6
20.6
127.2 57.9 35.4 8.o

4.2

2.1
5.1

79

22.8

13

29

20

15.1
5.3

15
3

25
23
15

54.0
7.5

25

- -- - --

2.4

4.5

In colnele 3
5 din acst
se aratd, pentru fie-care
anotimp
parte, cantittile maxime de
24 de ore.
Se vede de aci
cea
din cursul anuluT de care ne
ocupdm a fost 12 August cnd,
3 ore, s'a
In total 60.3 mm
de
Acsta este cea
mare cantitate de
ce s'a adunat
acum la Bucuresci
cursul
din August.
ca
de
aceea
care s'a adunat, din
putin un milimetru de apd, cialt hidrometeor,
din colnele 6
7 din precedenta
anul 1898
fost la BucurescY 79 de
de plie,
cu una
mult ca
an
cum se vede din
luna Noemvrie n'a
avut
de plie.
de
acea
care a nins
putin
de milimetru de
s se obtie prin topire o
ciam avut
din colnele 8 9 din precedenta
avem 23
13
de acestea, pe cnd
cursul
asemenea

consideram ca

eu solul acoperit

acea

general solul este acoperit


mantie de
ar fi grosimea
colnele 10
11 din precedenta
arat
tot cursul
nu
fost de ct 29
de acestea pe cnd
care
an

65.

www.dacoromanica.ro

37

Prima 4i
26 Martie.

care a nins

1898 a fost 21 Decemvrie i cea din urm

Repartitiunea
in cursul anuluT 1898 a fost urmtrea:
a
timpul
de la 8 ore sra pn la 8 ore
minta
247.5 mm
timpul
de la 8 ore diminta
la 8 ore $ra. Acst
timurm cantitate provine din 62.9 mm
pul dimineteT (de la 8 ore a. m.
la 2 ore p. m.)
184.6 mm
timpul
prnz (de la 2 ore p. m.
la 8 ore sra).
11. 1
ardtat graficesce cantittile de plie
fie-care
a anuluT 1898;
Pl. III la
8, s'a indicat mersul anual
al ploiT. In acst din
liniile verticale One,
cantittile lunare de plie
1898,
cele
din stnga
normale deduse din perida de 33 anT de la
la 1898.
248.8 mm

VIII. Evaporatiunea
Instrumentul de care ne servim pentru msurarea apeT evaporate
instrumentul,
este evaporimetrul-balant Wild. Reservoriul, ca
este necontenit
la
conditiunT de expunere ca
termornetrul pentru determinarea temperaturil aeruluT.
urmtre
pentru
anotimp
parte,
perida
de
14
anT,
1885-1898,
precum
pe
totalul apeT evaporat
ultimiT 3 anT 1896, 1897
1898, din care cel de la mijloc frte ploios
ceT
1885/98

1896

1897

1898

8 8mm

Fevruarie

34.3

Aprilie
.

August
Septemvrie
Octomvrie .
Noemvrie .
Decemvrie .
An

. .
.

. .

69.1 ,,
86.4
98.9
. . 68.7 ,,

42.1

24.9 ,,

,,

17.2 ,,

61.1
71.3

57.2
62.1
49.8

83.4 ,,

78.4

35.8 ,,

85.3 ,,

112.1

57.9

112 3 ,,

73.4 ,,

68.o
76.0

35.7
62.6
69.7

70.2
58.4

86.6

,,

35.1 ,,
10.3

31.7

,,

27.0

37.2

27.4 ,,
7.5

39.6
21.7

. 585.2

719.2

480.2

637.7

32.5
. . 167.8
248

56.8
193.6
302.8
163.7

37.5
169.1
167.1

48.3
201.7
229.3

107.3

144.2 ,,

135.5

Grosimea
a stratuluT de
sus, este la BucurescT de 585.2 mm
anT de observatiunT, 1885-1898. Ca

evaporat
conditiunile de
observatiunile ultimilor 14
plia, evaporatiunea
este

www.dacoromanica.ro

38

frte variabild de la un an la altul; ea depinde


de starea
mult sail
putin plois din cursul

mare grad

S'a
Climatologia
pe 1897,
de
a fost cantitatea
1897, care a fost un an ploios. In anul de
de
evaporat
1898, care a fost secetos, totalul apei evaporat a fost,
care ne
cu

mare ca In anul precedent. Ea a fost


bine de 150 mm,
putine precipimare
1896 care a fost un an cu
atmosferice ca 1898.

I se arat graficesce cantitatea


de ap evaporat; in
8. din Pl. III, se represint mersul anual al
element
1898
mersul
precum
cifre
ce mod s'a
evaporotiunea
In cursul
(de la 8 ore a. m.,
la 8 ore p. m.,)
cursul
Pe

(de la 8 ore

Din care

la 8 ore a.

Totalul evaporatiunii .
timpul

Din aceste din urma


se
Evaporatiunel de diminta

1885/98

1898

585.2 mm

637.7 mm

134.9
450.3

468.7

219 8
230.5

225.0
243.7

dup prnz (14b-20h) .

.
.

IX. Temperatura
Am reunit Tab. 11,
pagina care
valorile
lunare pe anotimpuri
la suprafata
acoperit cu
la
de 30, 60, 90
120 cm. Pentru fie-care din aceste
valorile
deduse din
14 anY de obserelemente
1885-1898. Mijlociile temperaturii la suprafata
In colnele 4 5, ca
cifrele din colnele 6--13, sunt
aritmetice a acelor 3
fcute la orele 8, 14 20. In ultivalorile temperaturei apeY
mele dou colne ale
din
la o
de 15 metri. Citirea
temperaturi se face
odat pe
la 14 ore. In fine, pentru comparatiune,
reprodus
colnele 2
3 valorile relative
temperatura arului.

www.dacoromanica.ro

pe
Diagrama principalelor

PL. I

climatologice

Meteorologic din Bucuresci (Filaret)

la

Observatiuni

1898.
DIRECTOR ST. C.

r
E

.
1

770

III

NE
I

II

II

II

SE

SE

1111
I

II

NW
I

iii

II

NW

Decembrie

INST.

www.dacoromanica.ro

RASIDESCU,

39

Temperatura SoluluT.
Tab. 11.
Temperature

Temperatura

Temperature
supraf.

301m

81/98 1898
2

-4.3
-2.0
4.4

10.5

. .

.
.

16.4
19.6

Fevruarie
Martie.
.

August. . .
Septemvrie
Octomvrie.
.

22.6
22.0

1898

1898
4

-o.6
o.8 -0.4
3 7 7.0
14.0
17.0 20.4
20.0
7
21.4 27.3
22.0
9
6 21.7
12.3 14.5

4.1

7.2

-1.4

o.8

0.2

5.8
14.5

1898

0.4

2.2

2.4

5.8

1.7

3.1

5.1

10

11

12

4.2 4.1 5.7


3.2 4.0
4.2 5.0 4.6 5.2 4.8
10.0 10.7
8.9 9.6 8.3
15.2 15.9 13.4 14.1 12.2
19.2 19.3
15.9
22.1
22.7 22.7 21.5 21.4 20.2
20.2 20.2 20.1 20.0 19.5
15.8 :6.2
16.9 17.0

2.1

9.9

12.7

11.4

7.5

8.7

12.5

12.9

35
9.8
21.5 21.1 26.0 25.7 23.0 22.7 21.3 21.2
12.4 13.8
8 13.8 14 7 15.3 15.9

8.9
39.7
16.2

4.9
9.6

-2.5

-0.7

-0.7

1898

6.9

13 8

12,2

12.8

o.8

13.9

10.9

1.7
11.7

12.4

1898

13

14

15

4
10.5

10.2
10.4

5.8
9.0

11.2

I.6 11.6

12.9
16.3
18.9

0 12.1
12.0 12.2
19.7 11.9 12.0
17.2 11.7 11.7
13.8 11.2
8.9 10.3
10.9

20.4

2.4 13.0
6.3
8.4
18.3

11.3

12,0
11.6

10.5
11.1
12.1
11.7

2
5

16.9

1885/98

1.4

Solul la adancimea de 30 cm n'a fost


de
ultimele 5
ale anula Amplitudinea
temperaturilor
lunare
avut
valorl:
Pentru

1500cm

21.0 21.2
25.7 24 I
27.1 23 9 23.7
22.5 19.7 20.0
14.5
2
8
5.2
7.4
3
0

13.1

de :
120cm

90cm

1898

12.3
17.8

21.3

la

60cm

din

1898

aerului .

pe

60
90
120

270.7

solului la 30 cm

243.5

23.4
20.3

18.3

saRerane la 15 metri .

150.9
.

14.6
20.0

la suprafata la diferite
Mersul anual al
in 1898 s'a repesentat in Fig. 9 din PI. III. Pentru comparatiune
s'a
mersul anual al temperaturit

X. Fenomene diverse.
reunit valorile lunare
pagina care
In Tab. 12,
pentru
elemente climatolOgice,
pentru alte
pe
1881/98.
pentru perida 1885/98
anul 1898

www.dacoromanica.ro

40

F'enomene diverse.

Tab. 12.

NUMRUL

LUN

Brum
1898

1808
1

Fevruarie

0.9
6.9
11.7

Martie
Aprilie

-II

lunie

29

lulie
August
Septemvrie .
Octomvrie .
Noemvrie .
Deeemvrie ,
An

Primdvara .
Vara .

. .

.
.

.
.

.
.

18.4
x8 6
17.1
27.5
7.2
1.4

Chiciur
8008

19
13
12

OR CU:
81/98
7

9.9
11.4
8.5

13

0.5

5.4
2.2

-- -- -- - -8
I

------

0.5
2.7
10.4
9.3

07

0.4
4.5

132.0 134

56.2

55

23.0

30.0

27

12.3

2.3
34.6
53 1
42.7

35

34

3
7

IO

13.6

0.4

Roua a fost observat in 134

cu 2

1898

10

7.5
5.1
4

i
4
7

---I

o.6
0.3
1.2

4.7
6.6

81/08 1898

11

12

--

0.7

- --

0.7
2.3
6.3
6.8

o.6
0.4

5.1

29

-- -

12
9

0.!

39.9

48

26.3

20.5
5.4
1.3
12.5

24

0.1

81,08

30

0.1

0.4

13

-----

24.6
2.2

2
2

4.8

0.7

multe ca

-an

normal.

Bruma s'a notat


an

adic in aprpe tot attea cte


a doua decad din
fost multe

55

a fost observat

singur

in 1898, la 12 Ianuarie.

Grindin
fost observate in 4
de
7
24 Iunie
fost insotite,
unele
ale
de
ca
mazare; la 7 ea a
bobul
in partea de N NW a
la 24
partea estic a sa. La Filaret, aceste
n'a fost

constatat in 30
4
multe ca
an normal.
de aceste
in
constatat fulgere
nete, sunt
9 in
constatat
11
fulgere deprtate.
In multe
cu
fost
din
unele
La 31
furtuna
s'a deslntuit
d'asupra
a
fost
de un
violent
de scurt durat. La 12 August
electrice
fost frte
; ele
fost
de o
repede care, 3
a dat 60.3 mm
ap.
Bolid. In sra
11 August,
la 7
ore, s'a observat
un bolid
a trecut de la W spre E lsnd urm o dung al-

www.dacoromanica.ro

41

ca a
de un minut

rachete
jumtate (?).

In nptea de

de

s'a

care a persistat

asupra
ale

o cantitate
specii, apartinOnd

o durata ca

orele 11 p. m. 1 a.m.
de
Coleopterelor,

familia Carabineelor tribul Horpalinae. La Filaret nu s'a constatat


cderea acestor
de ap.
nu
de o
simtit la
unul, la 14 Noemvrie la
de
timp oficial, compus din dou sguduiturT la
20 secunde, cea din
puternic
intensitatea de gradul
cel-lalt la 9 Decemvrie la
maT slab ; el a fost
trat
de sismometre.
Cutremure de
In cursul
de
2 slabe cutremure de

1898 nu

www.dacoromanica.ro

PL. II

pe anul 1898 de ST. C. HEPITES

Climatologia
Mersul diurn
0

2 3 4 5 6 7 8 9 10

al principalelor elemente climatologice.

12

24

756.2

756 .2

7.8

756.0

.0

7.6

755.8

.8

7.4

.6

7.2

.4

7.0

.2

6.8

755.0

.0

6.6

754.8

.8

90

la

755.6

754 6

234

5 6

78

10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 22 23 24

8.0
ii

7.8

85

80

80

17
160

70

17

65

15
o

130

12

55

4.
4.

3.6

3.4

6
3.

2.

3'

01 23

7 8 9 10

12 13 14

16 17 18 19

21 22

24

2.

56

8 9 10 11 12
N STCARO

www.dacoromanica.ro

14

16 17 18 19 20 21 22 23 24

BUCURESCI.

www.dacoromanica.ro

PL. III

Bucuresciand pe cinul 1898 st. n.


DE

ST. C. HEPITES
anual al principalelor
Temperatura

Fig.
Mart.

lun.

Apr.

Oct.

Aug.

Presiunea atmosferica

Fig.

climatologice.

Sept.

Aug.

762

Fig.

mm
Oct.

Mart.

Noem. Dec.

Temperatura
lun

Apr.

Aug.

Sept.

Oct.

Dec.

762

761

760
759

757

1'

I
\

755

753

Ian.

Febr. Mart.

Apr.

Aug.

Main

Fig. 5. - Repartitiunea

Far.

Mart.

NW
Aug.

Fig. 2. Febr. Mart.

pe

lun.

Apr.

Dec.

(5 mm

r
Ian.

Sept.

Sept. Oct.

Dec.

Aug.

Apr.

Sept.

procente

Apr.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct. Noem.

SE

Fig.

'

ebr.

Mart.

6. -Durata de

Apr.

metri pe

Aug.

(VV')
Ian.

(SS')

a
Sept.

Evaporatiunea In mm

Plia

Oct.

Febr.

Mart.

Aug.

Apr.

Sept.

Oct.

120

Noem.

Dec.

360

110

SW
.

330

Ian.

Febr. Mart.

Apr.

Febr. Mart.

Aug.

Sept.

Tensiunea vaporilor de ap

Fig.
Ian.

Jun.

Apr.

300

90

270

80

240

70

Oct. Noem.

mm
Noem, Dec.

Aug.

14

210

14

...

13

1111111

180

50

150

40

9
30

mm

90

20

60

10

3
2

Ian.

Febr.

Apr:

Aug.

Sept.

Oct. Noem. Dec.

30

Ian. Febr. Mart.

Apr.

Aug.

Sept.

Oct.

Noem,

Dec.

Ian.

Febr.

Mart.

Apr.

Jul.

N STCARO

www.dacoromanica.ro

Aug.

BSSOR

Sept.

Oct. Noem. Dec.

BUCURESCi .

RECENSAMINTUL

POPORATIUNEI CAPITALEI
DIN

ANUL 1899, DECEMBRIE 10-20.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

RECENSAMINTUL

CAPITALE1
DIN

ANUL 1899, LUNA DECEMBRIE

de despoiare primite de la comisiunile de


poporatiunea
luna Decembrie,
se ridica la
suma de 282.071 suflete.
poporatiune se descompune ast-fel:
Total

de familie .
de familie
Total general

. 54.202
. 91.744
145.946

10.815
124.987

135.802

65.017
216.731
281.748

la acest total general pe


CapitaleY
de scurt timp din
194
129 femel, intrga
poporatiune a
recensath la 1899 se
la cifra de 282.071
suflete. In
cifr nu
poporatiunea flotant.
Poporatiunea acsta

corpentru locuinte 31.067 case (1),


locuibile, din
sub-sol, 3.353
partere, 922
26.256
cu un
464
dou .etage
multe etage.
Poporatiunea
se descompune
ultimul

de

urmtorul
In
De la 8

la 7 any..
la
Totalul
la 20

De la
De la 21
De la 41

De la 71.

.
.

40

. .

la 70
sus .

20.075
18.079
38.154
19.330.
58.848
27.920

146.140

(1) Dup recensmintul din

1896.

www.dacoromanica.ro

20.327
17.847

38.174
19.363
49.828
26.644
1.922
135.931

46

acst poporatiune se desparte

starea

68.054
48.402
17.857
1.618

91.865
50.000
3.691
584

VduvI

poporatiunea se

protectiune sail

BArbatT

strinT

protectiunT .

nationalitate, poporatiunea

se compune

186 623 sutlete

(1)

3 698
308
938
525
1 358
732
2 107
350
50
22
38 660
2 968
91
70

Francezi

AmericanT

Total general

86.860
26.775
22.296

98.837
26.281
21.022

245
318

. 282.071 suflete.

poporatiune se
OrtodoxT
CatolicT, protestano, luteranT,

107 710

evan. 16.649
327
21 064
370
20

Alte
(1) Ad sunt numrat1

armenil,

www.dacoromanica.ro

93.206
20.178
51
22.210
269
17

47

instructiune

se

Poporatiunea Capita

FemeT

a citi scrie
scrie
a citi
Nu
in
poporatiune
388

153
51.987

62.205
73.726

241

profesiun
este
Capita
a
fost
Acst
de Mujos
tabela
despoiare s'a fcut
de familie, a
nostru statistic
se
cu acst ocaziune. Resultatul
a doua
in urmdtrele cifre :
82.961
profesioniti
Poporatiunea Capitalel

in total 101.793
suflete, dinteo poporatiune recensatd de 282.071 suflete. Pentru ca
despre
ce exist
dea bine
aceste
cine-va
studieze deaprpe tabela
pridou cifre, trebue
vitre la recensmintul
tabela in cestiune a fost
de biuroul
Invederat, cum
brut, pe care ni l'a putut procura
nostru
Capitalei, nu
caietele de familie ale
In general vorbind,
lucrdrile biuroului nostru
cum am
nu se pot conduce
din
statistic, compus
statistice, ci
intemeiate pe cererile
putinta de
18.832 feme cu

a realisa cel putin o parte


ne-o permit.
Resultatul
considerat ca frte
din anul 1894,

meseriT,

aceste dorinte, pe ct
poporatiuniT Capitalei din 1899 trebuesce

att comparativ cu resultatul recensdcorelatiunea sa cu datele ce ne


materialul privitor la consumatiunea in
a alimentelor principale - tte la un
analisate
credinta
suntem
frte aprpe de adevrul adevrat. Nu trebuesce
perdem din
vedere cum
cifra de 282.071 nu intr de ct poporatiunea
cea flotantd; asemenea trebuesce luat in consideratie o sum de
3-5 miT a celor nerecensatT,
de sigur
putut strecura pe
in caietele de
a fi
pe colea,
cu
vom lua in consideratie anotimpul absolut defavorabil(1) care
s'a
recensarea
CapitaleT.
In ceia-ce privesce comparatiunea
din anul 1899
cel din anul 1894, apoT vedem
acum
Capitala regatului a
avut o poporatiune recensatd de 232.009 suflete, ceea-ce, comparativ
cu anul 1899, ne
o
de 50.062. Invederat cum
ferent ar
defav6rea resultatuluT
prin recensarea de la
(1) Viscolele
de

din iarna

1899

www.dacoromanica.ro

fost tocmai

48

nu vom lua
consideratiune imprejurrile
efectuat ambele recensminte. Firesce
deosebite
ambele
curgerea celor cinci anY,
cum
plus
prin
censminte, poporatiunea Capita lei n'a
lucrrile nstre stacrescerei vegetale, cu care sporesce,
a fost urmtorul :
tistice din
1895-99. Sporul vegetal din acesti
1894,

plus

NnscutT

In anul 1895
1896
1897
1898
1899

Total general .

053
665
6 747
7 071
7 507
34.043

8.170
8.112
8.949
8.462
9.245
42.938

2117
1447
2.202
1.391
1.738
8.895

Dedudnd acest spor al


un plus de 41.167
prin urmare

pe calea vegetal,
rmne
care alcAtuesce deosebirea
ambele recensminte. Pentru a explica acest fapt, nu trebuie
punem pe socotla greselei sail nereusiteY recensmintului din
anul 1894.

Deja cnd am analisat,

anuarul nostru statistic din anul 1895,


anului 1894, am
:
consideratiune cifra de
232.009
care
totalul poporatiunil Capitalel
recendin anul 1894, trebue
considerdm adsta numai ca resultat
recensmIntulut Mai
sm
rmne cert c la
scrierea
la 7 la sula
nerecensag
de

(1).

Ast-fel dar cifra real a


din anul 1894 se pte socoti,
nici o exagerare,
250.000
Faptul c s'a strecurat 6
nu trebue
la 7 procente nu
pe

din
cunosc bine Bucuresciul
pe
le
la noi un recensmInt.
Destul va
amintim aci, cum
la recensmIntul poporatiuneY
CapitaleY din anul 1899 recensorii Primriei ail fost dati
opriti
un
indeplini Insrcinarea de ctre un presedinte de tribunal
general
retragere.
imast-fel de
sus puse, nu

deplin

de
ca

portanta unui recensmint al


Stat civilisat, apoi
la ce
ne asteptm de la straturile inculte ale poporatiunii.
Considernd, prin urmare, cifra de 250.000 locuitori, ca
anul 1894,
la acst
getal, adunat
curgerea celor cinci anY de
Decembrie, vom avea o poporatiune de 258.895
Recensmintul din anul 1899 a constatat
cum
se
la cifra de

a poporatiuneY

(1) Anuarul statistic

Bucuresci pe anul 1895, pag. 49.

www.dacoromanica.ro

crescerea
la 1899,

poporatiunea

49

De
acum

vine acest spor nsemnat, comparativ cu recensmintul de

Sporul acesta trebue s-1 punem dinteo parte


socotla
BucuresciuluT, iar din alt parte, pe faptul cert
in Capita
anilor 1895-99,
ase4atnumerse
parte
de
parte
din
Rusia de Sud.
Capita
din anul 1894 s'a
In adevr, recensmintul
zona
veche
a
Intindere
care
avea
un spati de
fcut
recensmintul din anul 1899 s'a fcut
zona
2.817 hectare,
nou a
intindere care, dup spusele biurouluT technic al Prieste de 5.500 hectare.
Dup recensmintul din anul 1894, Capita la avea
o poporatiune ovreie de 31.251 suflete,
in curgerea celor cinci
de
adic de la 1895
pn la 1899, luna Decembrie, acst poporatiune ovreie a crescut, pe calea vegetal, cu 3.402 suflete.
De alt parte, recensmintul din anul 1899, luna Decembrie, a constatat c
Capita exist o poporatiune ovreie de 43.274, adic un
spor de 12.067, comparativ cu aceeaY poporatiune de acum cinci
Ast-fel
faptul este netggduit cum
curgerea
Hor
1895-99
imigrat
Capita 8.621 ovrei,
din
afar.
nu sunt locuitorii
Capita lei, se
monstr prin faptul
recenzoriT
constatat prin cuartierele
din Capita l
vorbesc
din
dialectul moldovenesc
jargonul germano-ovreesc, declarnd
nu
romnesce;
acest jargon este comun ovreilor din
litia
din Rusia de Sud. De acolo, nu din alt parte, ne-a venit,

prin urmare, acest spor al

ovreie.

Aceste tte constatate,


facem acum o comparatiune intro recendin anul 1894
acel din anul 1899.
Dup recensmintul de acum cinci
am avut in
:
FemeT

Capi de familie

48 857
71.704
120.561

familie

Total .
recensmintul din 1899, avem :

10.614
100.834
111.448
FemeT

Capi de familie
in familie

54 202
91.744

Total .

145.946

124.987
135.802

la 1899
de eile, adic de la 1895 inclusiv
201 capi de famide familie brbati
Capitala a ctigat 5.345
lie
Din punctul de vedere, pur fiscal, acst cifr a capilor de
recensmintul din anul 1899,
familie
care ne-o
plus,
4

www.dacoromanica.ro

50

folosul

este

nul

diferenta
vom adoga la acsta
de la 21 anY, cnd, dup lege, cetteala peste 70 do anY,
care este:

dac

cifra brbatilor
a fi imposabil,

de la 21 pn la 70 .

1894

1899

68.043

86.768

Difer

18.725

ultirnul recensmint a dat un


resultat satisfctor din punctul de vedere
Mergnd cu comparatiunea resultatelor dobndite de
din anul 1894 cu
din anul 1899, gsirn
avem :
de 18.725, apoY rmne

stare
In anul 1894
75.014
41.235
3.566
746

VduvY

Diferenta

In anul 1899

54.389
40.212
15.311
1.536

91.865
50.000
3.691
584

68.054
48.402
17.857
1.618

16.851
8.765
125

13.665
8.190
2.546

-162

+82

Dup protectiune
La 4894

83.176
.
. . 20.272
protectiune . . 17.113
.

72.438
21.209
16.801

98.837
26.281
21.022

La 1894

protestantt 14.598
Mosaid
MahometanT
Alte

14.256
347
232

86.860
26.775
22.296

15.661
6.009
3.909

107.710
16.649
21.064
327
390

14.422
5.566
5.495

Diferenta

La 1899

77.470
17.698
15.995
66
219

90.128

Diferenta

La 1899

93.206
20.178
22.210
51
286

17.582
2.051
6.808

15.736
2.480
6.215

158

15
67

-20

Dup instructiune
La 1894

Nu

citi
a citi

. 70.324

La 1899

43.787 .

scrie . . 50.237 67.659

94.153
51.987

diferenta

62.205 23.829 18.418


73.726 1.750 6.067

Aceste tte constatate, trecem acum la miscarea demografic,


a
1899, ct
la comparatiunea
in curgerea celor cind
cele dou recenskninte
din urm.
anilor 1898

Z. C. ARBURE.

www.dacoromanica.ro

51.

RECENSXMINTUL DUPX NUMRUL CAPILOR DE FAMILIE


AFLATE
LIPSIND DE SCURT
TIMP DIN

ALTOR

ALTE

DE

SUB

FAMILIE

581
431

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

17
18
19
20

156
463
553
2.606
743
485
1.542
1.910
2.096
654
574

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

50

91

123
321
201
155
357

42.
431

16.

321

236
137
146
241
112

390
1.825

461

396
408
1.769

601

21

22
23
24
25
26
27
28
29

123
56
105
19

1.841
2.981

384

646
929
968
845
3.447
1.670
1.702
487
053
1.338
673
673
806
596
1.304
599
2.130
1.058
604

177

491

'
184
225
657
131

206
127
252
238
63
105
20

14.

25'
88
35
215

16'
191
151

897
1.582
1.591
1.085
1.285

308
155
117

391

20.

1.080
919
1.311
311
1.332
1.345
3.939
1.555
988
2.614
2.361
2.376
1.038
795
626
1.108
2.028
687
736
3.465
1.643
9.478
3.187
1.336
2.009
1.559
1 588
5.453
2.661
2.705
1.240
1.415
1.493
1.122
863
1.672
1.323
2.095
1.145
2.802
1.660
1.219
1.333
1.839
1.977
1.689
2.019
983
800

54.202 10.815 91.744

TIFAMILIE

1.661
1.350

42:

467
1.795
1.898
6.545

5.81.
2.126
3.957

4.02.
4.099
1.49
1.683

1.29'
3.491
1.035

SCURT TIMP
DIN

1.509
1.153
1.461
1.111
1.521

LIPSIND DE

AFLATI IN

1.473
4.156
4.271
4.472
1.692
1.369
1.022
1.516
3.797
1.008
1.126

1.56
447
1.201

1.644
6.137
2.32 .
1.832
4.314
4.454
4.530
1.657
1.919
1.43
1.850
3.732
1.147
1.294
4.835

1.483

3.185
11.319
6.168
1.982
2.938
2.527
2.433
8.900
4.331
4.407
1.727
2.468
2.831
1.795
1.536
2.478
1.919
3.399
1.744
4.932
2.718
1.823
1.313
2.230
3.421
3 568
2.774
3.304
1.528
1.191

3.405
3.427
2.402
3.203
1.827
1.556

124.987

145.946

135.802

5.535
1.749

2.55'
6.625
3.283
4.118
2.113
2.472

1.58.
1.444
2.138

3.363
1.516
4.79

2.96.
1.802
1.405
1.948
3.097
3.272
2.285
2.997

1.65'

1.661
1.351

1.632

1.20'

1.92.
2.209
2.743
2.243
7.282
3.414
4.324
1.444
2.365
2.705
1.649

23

13

- - 9

4
4

4
2

3
4

12

17

- 8

- 18

11
5
7

2.170
3.622
1.604

22

3.175
1.971
1.596

GENERAL

1.632
1.209
1.566
460
1.202
1.647
6.137
2.330
1.834
4.314
4.455

490
1.796
1.907
6.549
2.302
1.476
4.156
4.271
4.476
1.692
1.373
1.034
1 517
3.797
1.008
1.126
5.307
3.185
11.319
6.168
1.990
2.938
2.545
2.433
8.900
4.334
4.407
1.738

4.531

1.657

1.438
1.852
3.732
1.294

3.654
3.714
5.879
1.932
2.209
2.243
7.282
3.414
4.325
4.446
2.376
2.709

2.473
2.838
1.795

8
3

14
2

13

- -

1.315
2.232
3.425
3.570
2.774
3.304
1.528
1.193

194

129

146.140

-- -- -

1.549
2.340
2.178
3.625
1.606
5.144
3.188
1.975
1.596
2.102
3.406
3.429
2.402
3.203
1.827
1.561
135.931

1.536
2.482
1.941
3.402
1.746
4.932
2.732

282.071

www.dacoromanica.ro

52

ETATE

RECENSMiNTUL POPORATIUNIf
LA

DE LA

DE LA 8
15

LA 14 AN1

LA

20 AN

DE LA
21
40

DE LA
LA

LA

DE LA
71

70

Fete

3
4
5

6
7

8
9
10
11

13
14

16

169
149
186
41

104
145
997
195

20
21

22
23
24
25
26
27
28

30
31

32
33
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

50

34
107

165

111

131

619
670

602
711
801

229
147
103
114

17

18

205
157

91

92
656
369
622
1.104
185
276
335
261
4.148
675
673
184
337
486
312
244
420
303
736
338
934
467
233
157
397
604
771
471

552
160
127

15'
11.
61
73

103
604
581

195
23

283
712
694

374

49:
357

29.
402
757
324
955

47:
252

30:
792
489
558
168
166

June

221

151

197
53
140
173
828
260
151
508

195
39
120
161
798
258
197
573

642
637
232
185
189
173
127
153
257
207
634
103
187
158
605
568
361
437
463
513
804
807
243
188
224
255
330
328
283
904 1.035
522
508
262
271
173
172
333
304
366
393
273
263
234
516
366
267
310
636
579
281
239
803
784
452
463
280
259
217
244
212
213
490
477
549
562
455
493
468
240
22
145
215

Mascul. Femen.

Barb. FemeT Barb. FemeT Barb.

647
624
295
29:
486
314
211
470
526
829
255
335
90
51
215
180
523
269
208 1.010
777
270
862
361
784
743 2.377 2.327
922
997
393
361
794
236
299
642
552
505 1.510 1.723
509
515 1.478 1.618
489
539 1.415 1.552
216
233
561
195
407
474
121
234
430
216
321
602
822
587
54. 1.211 1.163
172
187
432
487
255
221
366
531
913
791 2.066 1.788
424
493 1.332 1.452
983
461 8.467 1.430
658
702 2.261 2.240
359
297
868
808
331 1.613
332
875
402
901
964
447
334
861
810
1.039 1.027 4.298 2.594
565
396 1.715 1.146
210
107 2.930 2.845
344 221
703
521
347
317
861
819
367
323
944
862
236
216
543
461
181
206
457
474
296
773
664
342
482
725
406
947 1.067
191
208
489
584
710 1.408 1.649
335
584
828 1.042
356
332
566
667
241
304
385
497
327
309
684
705
401
444 1.015 1.003
429
387 1.040 1.049
428
759
731
449
1 048 1.000
277
312
485
702
271
558
617

348
365
84
266

301
19
292
132
233
27

1.463 1.209
498
521
325
384
903
844
965
976
935
1.037
415
443
356
385
326
236
363
320
732
699
200
212
254
1.019 1.027
661
803
757
677
1.037
374
365
467
482
542
545
507
503
1.418 1.344
791
613
327
407
318
546
515
631
318
389
334
450
344
371
630
601
392
323
1.115
982
566
569
352
42
299
373
573
523
851
768
735
607
610
462
705
61
343
392
208
27

20
12

17

19
7

20
24

7
14

11

34
11

64
68
66
39
42
17
8

84
10
14
48
38
27
61
21

26
35
29
93
66

11

17

84
28
29
67
75
67
34

33
25
23
122
16
27
65

52
53
19
32
27
30
82

39

16
49
44
46

17
47
48

31

21

27
34

30

47
33
88
84
38

28
23
64
52
36
34
44
74
32
42
54
33
13

16

39
64
46
23
3

1.661
1.351
1.851
490
1.796
1.907
549

1.476
4.156
4.271
4.476
1.692
1.373
1.034
1.517
3.797
1.008
4.126
5.307
3.185
11.319
6.168
1.990
2.938
2.433
8.900
4.334
4.407
1.738
2.473
2.838
1.795
1.536
2.482

14

3.402
1.746
4.932
1.825
1.315
2.232
3.425
3.570
2.774
3.304
1.528
1.193

632
1.209
1.566
1.202
1.647
6.137
2.330
1.834
4.314
4.455
4.531
1.657
1.933
1.438
1.852
3.732
1.147
1.294
4.843
3.654
3.714
5.879
1.932
2.209
2.755
2.243
7.282
3.414
4.325
1.446
2.376
2.709
1.649
1.549
2.340
2.178
3.625
606
5.144
3.188
1.975
1.596
2.102
3.406
3.429
2.402
3.203
1.827
1.561

20.327 18.079 17.847 19.330 19.363 58.848 49.828 27.920 26.644 1.888 1.922 146.140 135.931
282.071

www.dacoromanica.ro

53

STARE

VDUVI
PRIN DECES

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

1.079
1.115
311

1.273
1.276
3.907
1.364
879
2.412
2.535
2.752
1.023
796
609
952
2.139
642
782

3.367
1.962
9.267
3.531
1.330
2.056
1.551

1.585
2.731
2.669
1.194
1.481
1.749
1.000
883
1.657
1.196
2.083
933
2.815
1.597
1.183
1.196
1.993
2.077
1.686
977
778

837
629
804
173

820
045
1.056

2.148
2.355
78
938
686
904
1.845
653
692
2.243
1.721

2.845
1.022
1.066
1.440
1.100
3.659
1.730
2.347
806
1.161

1.363
795
789
1.234
1.961

715
2.545
1.705
994
1.143
1.637
1.778
1.197
1.624
893
889

522
410
693
165
474
551
2.406
860
558
1.625

600

393
337
307
1.818
1.102
1.910
2.441
606
822
933
771
2.924
1.474
1.684
492
866

732

580
781

698
1.252
761

1.954
1.038
596
460
949
1.288
374
1.007
1.169
509
380

529
430
567
156
430
568
2.248
815
558
1.637
1.606
563
580
469
600
333
334
1.842
1.093
1.395
2.395
584
775
960
779
2.665
1.357
1.687
428
796
898
673
580
773
695
1.223
755
1.956
1.088
652
491
677

1.264
1.364
954
1.099
579
439

91.865 68.054 50.000 48.402

42

23
36
11

43
57
183
70
21

109
108
109
55
43
24
34
116
25
31

104
99
107
184
46
48
57
64
220
121
54
47
109
105
59
69
38
42
64
44

229
133
176
115
196
241
723
432
266
602
655
291

329
258

18

37

17
19

3
6
23
53
8
18
10
11

19
14
16
8
7

313
135
252
690

72:
.

613
302
341
331
324
902
311
289
191
379
394
167
174
297
422
13
600
363
305
297
26
479
283
239

21
4
6
18
22
35
12
8
12
4
13

20
8

18
18
121

33
34
65
46

1.661
1.351
1.851
490
1.796
1.907
6.549
2.302
1.476
4.156
4.271

17
86
25

4.476
1.692
1.373
1.034

34
56

3.797

41

26
16
68
112
52
26
24
27
24
40
56
2

5
17
32
4
4

21
40

6
5

15
26
19

14
6

1.126
5 307
3.185
11.319
6.168
1.990
2.938
2.545
2.433
8.900
4.334
4.407
1.738
2.473
2.838
1.795
1.536
2.482

321

4
12
9

218

15

3.691 17.857

584

1.618

146.140

91

35
77
124
115
77
101
33

34

6
8
3
10

20
4

43
32
24

20
13
26
4
12
30

34

282.071

www.dacoromanica.ro

1.566
460
1.202
1.647
6.137
2.330
1.834
4.314
4-455
4.531
1.657
1.933
1.438
1.852
3.732
1.294
4.843
3.654
3.714
5.879
1.932
2.209
2.755
7.282
3.414
4.325
1.44E
2.37E
2.709
1.641
1.541
2.34C

1.941

3.402
1.746
4.932
2.732
1.825
1.315
2.232
3.425
3.570
2.774
3.304
1.528
1.193

3
8

1.632

4.60E

2.102
3.40E
3.421
3.202
1.561

135.931

54

POPORATIUNEA DUPX CETXTENIE

o
o

BitrbatY

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18
19

20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

670
453
689
205
1.017
984
324
1.481
730
2.795
2.956
3.337
872
907
809
1.020
3.376

Femel

Femel

BrirbatT

227
219
225
337
704
4.171

1.43:
807

473
343
186
370
681
1.860
684
623

2.94.
3.471
991
1.111

3.345

62.

1.238
876
546
372
177
399
381
448
305
1.330
967
1.178
927
702
968

779
3.292
2.115
9.771
5.182
1.177
1 761
813
1.415
7.423
4.012
3.380
768
1.720
1.908
1.611
1.373
664
284
1.077
1.528
3.278
455
824
946
1.858
3.091
3.469
2.530
1.748
954
503

3.372
2.239
1.852
1.117
704

202
159
252
283
92
211
727
384
223

98.837

86.860

26.281

2.797
2.368
2.741
1.018
1.04

1.29.
5.929
3.19
3.259
1.635
1.82

1.49.
1.35
657
262
1.12
1.409
3.351
54
73
1.15

1.79:

438
1.128
251

592
385
444
731
166
78
179
214
118

518
555
788
99
409
242
365
137
123

381

454
113
487
707
1.627
771
917
1.276
1 19

77
263
274
94
48
98
40
57
42
685
103

43.
564
389
.

349

62:
1.384
1.173
92'

370

FemeT

602
893
122
378
236
339
122
410
92
63
296
230
115
60

38
62
40
662
113
50
64

813

111

101

981
652

209
1.182
580
349
71
435

184
1.395
620
334
48

327
1.01

167
522

31:

621

309

381

68:
132
87
203
9

87
401
335
221

199

18
85
1.573
1.478
2.111
100
1.349
2.018
799
210
122

360
197
21
109
1.480
1.644
2.404
110

1.632
1.209
1.566
460
1.202
1.647
6.137
2.330
1.834
4.314
4.455
4.531
1.657
1.933
1.438
1.852
3.732
1.147
1.294
4.843
3.654
3.714
5.879
1.932
2.209
2.755
2.243
7.282
3.414
4.325
1.446
2.376
2.709
1.649
1.549
2.340
2.178

1.661
1.351
1.851
490
1.796
1.907
6.549
2.302
1.476
4.156
4.271
4.476
1.692
1 373
1.034
1.517
3.797
1.008
1.126

3.185
11.319
6.168
1.990
2.938
2.545
2.433
8.900
4.334
4.407
1.738
2.473
2.838
1.795

2.482
1.941
3.402
1.746
4.932
2.732

9
33
829
190
467

44
850
218
578

2.774
3.304
1.528
1.193

5.144
3.188
1.975
1.596
2.102
3.406
3.429
402
3.203
1.827
1.561

21.022

22.296

146.140

135.931

20,.
53

1P

492
279

2.244
901

224
120
47

1.315
2.232
3.425

071

www.dacoromanica.ro

55

RELIGIUNE

POPORATIUNEA
Cato lid,

terani, prote-

MAI10-

AR-

AL-

METANI
Femel

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

871
629
820
299
1.132
1.276
5.111
1.821
1.018
3.131
3.283
3.630
1.126
1.083
762
1.150
3.577

621
331

25
397

1.702
1.035
3.251
3.441
3.705
1.166
1.434
1.027
1.281
3.50
661
707
755
856
3.778 3.166
2.287
10.041
1.427 1.23
1.971 1.207
80:
890
1.582 1.349
7.652 6.015
4.120 3.224
3.491 3.275
907
557
1.971 1.791
1.949
1.681 1.53.
1.364
765
721
362
383
1.198
1.543 1.419
3.354 3.381
661
570
86
1.020 1.231
1.913
3.235 3.239
3.520 3.382
2.640 2.261
1.983 1.988
1.146 1.289
765

210
136
67
64
233
368
1.210
321

339
904
898
675
250
228
130
276
178
279
224
857
788
888
703
448
752
287
251

1.086
143
473
237
193
93
64
136
60
69
102

80
99
84
188
137
41

100
266
179
129

396
199
72
409
504
1.197
508
693
969
950
647
234

41.

Fem.

18
8
9

6
73
22
2
17
5

15
3

265
454
183
367
496
1.031

2
5

1.051

747

17

452
262
1.127
142
496
264
221
569
88
78
139
62
77

220
201
138
177
137
42
100

232
304
212

107.710 93.206 16.649 20.178

--

--

31

--

--1
1

590

TELE

2
6
9

-7

- ---2

3
2
1

----8
15
14
1

12
8
5

--- 16

2
1

327

Femel

616

568
954
115
426
255
147
138
116
104
83
164
273
58
50

614
1.028
131

395
247
121

104
92
63

3
2

3
2

73
43
645
111
62
104
191

628

14

71

440
592
308
179

554
625
365

21

25
107
1.48
1.647
2.404

191

1.565

2.30:
901

224
121

24

9
41

- -7

- - - --- - -- -- -- -- - - --- -.- --- ---- -- --- - --- ---- -- -- 6

8
5

9
4

6
4

269

www.dacoromanica.ro

1.661
1.351
1.851

4.632
1.209

490
1.796
1.907
6.549
2.302
1.476

460
1.202
1.647
6.137
2.330
1.834
4.314
4.455
4.531
1.657
1.933
1.438

4.271
4.476
1 692
1.373
1.034

3.797
1.008
126
5.307
3.185
11.319
6.168
1.990
2.938
545
2.433
8.900
4.334
4.407
1.738
2.473
2.838
1.795
1.536
2 482
1.941
3.402
1.746
4.932
2.732
1.315
2.232

125

231

Feind

F.

- --2 --- --- - -- - -- - - -- - -- -- - -- --- - -- -- - - -1

68
44
665
106
373
58
113
209
1.359
591
161

51 21.064

B.

63 84

11:
3:

34
844
202
473

F.

231 28 25

91
42

85
1.573
1.503
2.116
100
1.369
2.074
799
210
123
31

B.

3.570
2.774
304
1.528
1.193

3.732
1.147
1.294
4.843
654
3.714
1.932
2.209

2.243
7.282
3.414
4.325
1.446
2.376
2.709
1.649
2.340
2.178
3.625
1.606
5.144
3.188
1.975
1.596
2.102
3.406
3.429
2.402
3.203
1.827
1.561

17 146.140 135.931

56

POPORATIUNEA DUPX INSTRUCTIUNE

A SCRIE

CITI

NU

SCRIE

CITI

PROFESIUNE

DebitantT de

Alte

buturT spirtse

Arcd- industriale

tectr,

ale

UrbatT

Femel

2
3
4

1.07'

1.400
1.128
1.589
408

791

5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

1.697
3.957
1.741
1.202
2.930
2.765

1.204
1.139
879
310
1.658
884
988
075
2.607

261
223
262
82

1.002
258
832
368
1.173
210
2.591 2.592
1.393
561
1.319
274
2.25: 1.226
1.988 1.506
1.517 2.083
822
488
1.302
234
963
155
1.282
207
1.291 2.139
871
124
138
2.521 1.232
2.319
1.736 4.078
2.011 2.495
1.215
325
1.444
713
1.524
659
1.159
625
2.870 3 859
519 2.747
3.060 1.103
685
474
1.06
734
973 1.299
314 1.075
376
753
1.031
732
1.135
695
1.033 1.604
272 1.113
1.541 2.423
1.488
893
1.035
449
90.
272
846
924
1.071 1.458
246 2.817
796 1.136
1.333 1.103
1 075
258
953
228

55:3

34

418
564
202

13
18
8
23

371
474

3.547
937
515
2.056
2.467
3.014
835
631

475
570
2.441
277
365
2 322
1.335
1.978
3.868
717
765
1.231
1.084
4.412
2.895
1.265

63
15
8
49
98
56
14
19
24

1.606
1.870
752
608

70
18
12
94
29
26
14
17
11
15
27
34
29
32
18
29
56
29
31
32
16
14
10
65
12
42
15
13
34
38
52
76
18
32

94.153 62.205 51.987 73.726

1.522

7.241

3.673
1.665
2.225
1.886
1 808
5.041
1.587
3.304
1.264
1.739
1.539
.

783
1.750
1.246
1.798
633
2.509
1.839
1.376
1.043
1.308
1.967

1.638
2.201
1.270
965

761

1.316
1.736
1.335
1.173
1.309

1.334
3.603
1.700
940
1.256
336

-----

---

96
26
73
15
90
142
310

271
105
261
357

1'

1
1

----

-1

-1

361
226
130
67
178
198
796
326
145
408
157
212
332
169
364
12
25
170
49
170
104
47
25

336

12
44

292
98
163
368
1.523
206
93
1.367
1.031
1.248
413
212

35

31

117
659

50
15
10
3
4

38
836
154
1.441
727
38
281
469
443
740
410
1.040
339
1.212
470
95
775
527
225
478
148
1.206
946
324
275
859
212
431
122
933
166

15
41
29

13
9

29
1

27

--

33
7

22
4
1
1

21

2
1
1

39

18
285
137
66
232
68
225
28
66
348
167
25

8.646

www.dacoromanica.ro

6
19
4

24
11

8
2

25

12

21
2
5
2
.

71

13
1

62

39
12
48
6
11
43
3

3
20

3
18

-- - 1

22

14

- -3

71
2

8
16

4
6

18

- - 4

5
21

3
13

9
3

21

'

42
18

19
4

11
3

6
5

109

- -

83
107
43

29

21
81

10
28
10
36

15

605 24.843

-- --3
3

1.545

11

5
8
18
11
11

5
19

- --

24
3

388

241

NUMERUL POPULATIUNEI

PROFESIUNILE PE NATIONALITATI

PE SECTII

www.dacoromanica.ro

e"Jasuoo

II

'

I
l

'

.
.
.

www.dacoromanica.ro

60

61

E)

L.

L. P. L. P. L.

STRADELOR
.

6 2
39 19
47 18
58 15
66 9
13
19
37
21

3
9
6

---

VecM

--

Basarabilor
PAtrascu
SL

General Florescu
PotcovarI
Bulevardul
Sf. Nicolae

--

--

28
34 63
36 32

PotcovarY

Bulev. Domnitii
Sf. Nicolae
Lipscani

Gabroveni

2
11

Sf. Gheorghe
General Florescu

Ptrascu Vod5.
Dmnel
SfIntilor

Total .

15
12
2 63

--- -----

Sfintilor

13 19
8
4 11
2 20

6
6
5 38
7 12
12 16

-- - -

2 1

32
.

--

--

38
12
16
20
63

27 19
3

-- -- -- -

-Total

P. L. P. L. P. L. P. L. P. L. P. L. P. L

B.

Total .
3

P.L.

Teilor
128
59
25
82
216
204

B. F.

Total.

www.dacoromanica.ro

63

62

E)

NUMIREA

STRADELOR

6
39
47
58
66
59

19
37

21

128
59
25
82
216
204
1.189

38
12
16
20
63
32

3
4

Basarabilor

Pltrascu

---

Sf. Gheorghe
General Florescu

B.

409

99

89

8
2

2
2

-1

Bulevardul
Nicolae

9
6

13 19
13
11

2 20

Sfintilor
.

--

1
1

26 3

-1

57

- '1
2

1137

--

PotcovarT

Bulevardul
Sf. Nicolae

--- - --

GabrovenT

Total .

Gheorghe
Florescu

271

15

- -- -- - - - -

Gabrovenl

Total

b 38
12
12 16
28 20
34 63
36 32

-- -- -1

3
4
4

3
8

--

- --

5-

--

3
2

--

Ptrascu

12
2 63

Total
2

21

F.

F.

Teilor

P.L. B. F.

19
18
15
9
13

27 19
3

F. B.F.

B.

B.1F.

- - - - - - - - -- - - - -

.
l

www.dacoromanica.ro

64

65

E)
.

NUMIREA

-27

----

2
19
28 18
25 15

48

39 13
33 11
6
15

16

3
9
6
9

8 10
145 38
74 12
16 16
34 20
124 63
131 32

Sf. Gheorghe
General Florescu .
Potcovarf
Bulev. Domnita

.
.

P.

F P.L. B. B.

F. P.

F. B.IF.

IF.

F. P. L

GabrovenI

4
1

--

2 41 General Florescu
9

F.

Total .

18

F.

-- ---

-- -- - - - -- - - - -- - - -- - - - - ---- -- -

F.

Total .

--

2 3

3--

--

- -

-- --

- - --

Basarabilor
Vechi

2 15

38

Total

Otm

21

Oland .1

20
63

Sfintilor

--

......
1

16

B6cani1 Vechi

- - - -- - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - -

19

28 18 Basarabilor. .
25
Ptrasou Vod
18 9
40 13 Sf. Gheorghe

General Florescu .

3
9
6
9

47
25
22
22 10
116 38
54 12
16
53 20
287 63
162 32

Bulev. Domnita
Sf. Nicolae

.
.

-- - -

Teilor

--

Gabroveni

Mosilor

Total .

- - --

--- - - - - 1

5
19
9

21-

-1186

www.dacoromanica.ro

--

--

66

67

E)

,-

NUMIREA

,_

a)

STRADELOR

27
28
25
18
39
33
6
15

2
19

VechT

Sf. George
11 General Florescu .
3 Potcovari
9

38
74 12

LipscanT

34 20
124 63
131 32

P.L. P.IL. P. L.

P IL,

-- - ---

.....

16

Total .

General Florescu ..

- --

-1

Basarabilor

18
9

P.L. P.

Dmnel
16 Gabrovenl

Bulev. Domn0
Sf. Nicolae

P. L. P. L. B.IF.

- --- -

18
15

16 6
9
12
8 10
'16

P.L. P.L. P L.

P. L.

L. P.IL.

2 1
2
6 1

-5

.
.

Total .

15
38

Ptrascu Vod
LipscanT
.

- -.

20
63

16 2
96 19
28 18
15
18 9
40 13
8

Sfintilor

Basarabilor
Vod

Sf. Gheorghe
General Florescu

.
.

Bulev. Domnita
Sf. Nicolae
Teilor
Lipscani

. .

.....

-- --

- --

4 2

2
2
2
2

Total .

GabrovenT.
ColteT

47 9
25
6
22 9
22 10
116 38
12
75 16
53 20
287 63
162 32

__

- - --

www.dacoromanica.ro

-2

41

- 9-

www.dacoromanica.ro

CD

11

DX

GERM.

111

CD

liii

iii

AUSTRO-NGAR

fa-

Prostituate

Bragagir, rahagil

profesiuny

Pompe funebrc

Servitorl

Comerciang
general

Morritul

No. caselor

No.

Nationalitatea

70

71

T I A II

NUMIREA

STRADELOR

z
26 20
9 4
50 33
224 51
40 6
8
16 38
35 8
78 44
12 4

---1 -

S-ta Vineri

32 14
16
21 7
90 18

Decebal.

8
4

27 33
29 51
38
5 14
4 4
14 14
4 16
2 7
9 18

Piata Sf. Anton


Carol I

Gabrovenl
.

--

- - - --

1-

32--

23

1
1

1--

--

Covaci

---

Patria.
Carol

---

- - - --

Patria

1
1

.
I

Franc
Total .
I

Ital.
41

Tot-al

--

Patria.

Total .

281

Total .
4 16
6 14
16 51

- -- -

Patria

bb

2 14

-- -

--

B.IF P. L. P. L.

B F.

B. B. B. F.

- - - - --

Total .

3 16

--

--

Lazgr

Total .
4
6

L. B. F.

B. F.

F.

3
1

B.IF, B.1F B.IF

www.dacoromanica.ro

72

73

ARE)

NUMIREA

STRADELOR
P.IL. P.IL. P.L.

S-ta

26 20
9

50 33
224 51
40 6
8
5
16 38
35 8
78 14
4
12
3

z
o

--

Mosilor

Anton

21

8
4
27 33
29
38
5 14
4
4
14 14

18

- -

- -

- -

---

Patria
Carol I
Total .
Mosilor

51

Patria

2 44
4 16
6 14
16 51

.....

Total .

Franc.

- -

--

4
7

Carol I

4
6

Total .

Patria

90 18

P.IL. P.IL. P.IL. P.IL.

-CovacT

32 14
16

P. L. B. F. P. L. P. L.

IP.

---

Decebal
Lazr

31

P. L. P. L.

Patria

Total .

Total .

-I

41

Total .

-I

www.dacoromanica.ro

II

II

www.dacoromanica.ro

.
.

....

..
..

BOg.

ALBANEZ

-'

fa-

Prostituate

Sergentf

de

agagir, rahngi

Fabrici

funebre

Servitor'

bratele

general

No. caselor

No.

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro

CD

I
I

I
I

AIJSTRO-UNGART

CD

ELVET.

abrnentare

antreprenorl

restauratorI

Brutari

Functionarl

IVIilitari

sculptorr

Droghisti
Dentisti

No. caselor

No.

78

79

MARE

R
NUMIREA

STRADELOR
P-IL
12 20
51

P L.

L.

P.

P.IL.

B.IF.

P L.

B.

P. L. P. L.

L.

S-ta
Decebal

Total .

.
1

62 20
13

43 33
51

33 6
6
18 38
23 8
39 14
11 4
2 3
13 14
23 16

S-ta

MoOor .

Lazr.

. .

--

Anton .
.

-- - --

Patria

71 18

Carol I
Total .

- -

-1

381

tom.

4 33
132 20 S-ta
50 4
312 33
235
40 6 Decebal .
'70
8
63 38
.
20 8
34 14
28 4
.
3 PnzarY
5
Sf. Anton
35 14
50
Patria
39 7
44 18 Carol I

1.1571

- - - ---

- - -

---.

- -

- - _-

--

----- --

www.dacoromanica.ro

10 5
1

--

--

81

80

E)

NUMIREA

STRADELOR

P. L. B.IF.

F.

F.

B.

F.

P.IL. P

B. B.

B.

F.

F.

B.

E12 20 S-ta
4 51
6 6 Decebal

62
13
43
125
33
6
18
23
39

20 S-ta

-- --

-6 Decebal

19
5

.
.

S-tu Anton

13 14
23
Patria
33 7 Selari
71 18
I

12
5

8 Gabroveni

6
6

--

--

--

18

- --

-- - - - - --- -- - - -1

3
6

--

14

169

- - -

312
235
40
70
63
20
34
28

33

3 3

51

6 Decebal
Lazr

- -

8 GabrovenI

14
4

6
4

S-tu Anton

35 14

50
39
44
1.1571

38

4
7

- - - 22 - - -

4 33
20 S-ta

- --

104

38

132

-- 2

26
.

3
2
.

--

38

14
4
2 3
1

.....

4
33
51

16 Patria

7 1

18 Carol I
. .

22

61

11-

- --

--

14

10

2 -

www.dacoromanica.ro

293

34

82

83

I A III

W-

STRADELOR

z z

B. F.

74 26
59 36
203 53 Carol I
General Cernat

36

26
4

1
1

Carol I

-_

--

2 3

--

4-

-2

- - - - -- -

S-ta

B.IF.

Sticlari

B.

10

22

6 16

L. B.

- 17

B.IF. B. F. B. F. B. F.

B.

B. B.

-- --

442 29
39 19

5 21

-- --

--

-- - - -

6 26 VcreseT
4 36 Sf.
8 53 Carol I
29

- -

_
-

--

12 29 Negru-Vod

---

6 36 Sf.
5 53 Carol I
3 22
2 17
Total

16

36

19

22

Total

9 36

----

3 29

Ital..

- --- -

--

Sf.

9 26
11 53
6

--

Sf.

48

Elvet.

www.dacoromanica.ro

--

85

84

NUMIREA

STRADELOR

)
IL.

74 26
59 36
203 53

36 6
442 29
39
30 22
5 21
17

P.L. P.IL.

L.

P. L.

L. B.

P. L.

P.IL.

Carol I .
General Cernat

L.

--

.
1

Sticlari .

16

26

S-ta Vineri .

14

6 26

Total .

Total .

Total .

36

Carol

8
29

6
12 29

.
.

6 36
5

22
2 17

Sticlari .

16

36

9 26
53
6 6
3 29
12 49
22

11

Sf.

Carol I.

Halelor .

Israelita
Total .

Ital. .

Sf.
36

Sf.

II

II

www.dacoromanica.ro

86

87

E)

NUMIREA

STRADELOR
P. L.

P.

F. B. F. B. F.

B.

74 26
59 36

203 53
36

442 29
39 19
30 22

Sf.

Carol I
General Cernat

--

Halelor

Israelit

4
23

- ---

17
16

Total .

Sf. VinerT .

Total .

29

'12 29

36
53
3 22
2 17

383

45

37

36

9 26

11 53
6 6

Carol I

2-

-- - -

- - 48 383 -

- --

Carol I

40

- - -- -- -

1--

Sf.

Carol I

Halelor
1

- - -

--

Sf.
Sf.

570

41

Total .

361

---

3 29
12 -19
22

9 36

---

Halelor
Negru-Vod

Elves.

Ital..

26

4 36
8 53

- - - - --- -- - --- --

--

F.

B.

Carol T

14

--

12

7 26

53

B. B. B. B. F.

7
7
2

5
6

F. B. F. P. L. P. L. B. F.

No

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

CD

CD

Otorn.

CD

Mecanici

alirnentare

antreprenorT

restauratorT

Mcelari

agricullorT

Lutarl

FunctionarI

Militari

de litere

ProfesorT

Advocati
Preoti

Droghiptl

No. caselor

No. populatiel

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro
'-

II
II

II

II
II

II
II

'

II

II
II

II
II
II
II

SAIC

.i

HI

AUSTRO-UNGART

.
.

de

Tapiterl

Pantofari

Vpsitori

Antreprenori
onstructorl

Modiste

de

Tipograff, litofotografl

Ueasornicari

StrungarI

No. caselor

No.

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro

II
I

Otom.

z0

cp

......

pc

TOTAL PE

Prostituate

prn.vMie

rahagil

Alte profesiunI

Fabrici
de umbrele

Pompe funebrc

fa-

spun

Servitori

No. caselor

No.

Nationalitatea

94

95

NUMIREA

STRADELOR
B. F. B. F. B. F.

B.IF. B.IF B.IF


255 16
5 4
2 4
67 18
41
2

58

Bazaca
Bibescu
8 Halelor

4301

Arm.

Bulev, Maria
Total .

16

RahoveT

28 16
8 48
17 8
5 7

RahoveT

21

--

--

2- 2-- 24

- -

--

--

-2

--

-I

--

Halelor
Bulev. Maria

Total .

151

--

Bibescu
Ilalelor
Bulev. Maria

Bibescu Vod

L.

b 18
8
7

--

- -

B.F. P. L. B F. B. F. B. F. B.F.

18

RahoveT

P. L. B. F P.'L.

6 18
2

Halelor

Total .

80 16
4

Artei

Bazaca
Bibescu
Halelor

26 18
15 8
12 1
64 7

Bulev. Maria
Total

2011

Otom.

81

Halelor

--

105 16
46 4 ArteT
4

Bazaca

31 18
2 8

Ilalelor

18

Bulev. Maria
2211

- -

2--

www.dacoromanica.ro

96

97

E)

NUMIREA

STRADELOR
P.L.
16

5
2

--- --- -- -

Bazaca .
Bibescu
8 Halelor

4
67 18
41
2

Marh

Total .

4301

Arm.

-- - -

58

26 16
8 18
17 8

Bibescu

Bulev. Maria .

RahoveT

21

P.L. P.IL.

Total .

- ----

--

--

Bibescu

- -

5 18 Bibescu

Halelor
Bulev. Maria

8
9

Total .

Total

80 16
4
4

Bazaca

26 18
15 8
12 1
64

--- 1

Bulev. Maria
.

2011

Otom.

26

---

--

- -

81

14

-- - -

Rahove

105 16
46 4
18 4
31 18
2
8

Bazaca
Bibescu
Halelor

Bulev. Maria

7
I

. .

-- -

--

- -

-1I-I-

www.dacoromanica.ro

--

----

--

98

99

NUMIREA

STRADELOR

255 16
4
4

2
67 18
41 8
2 1

B. F.

P. L. P.

P L.

B. F. B. F

28 16
8 18
8
'7

Bazaca
Bibescu
Halelor

--

. .

- --

RahoveT

43

Bibescu
Halelor
Bulev. Maria

- -

--4

5 18

Bibescu

Halelor. .

'7

Bulev. Maria

-.

Otom

81

14

Bazaca
Bibescu
Halelor

- -- -

- -

- -- -- --- - -

-II

-II

73

Bulev. Maria

--1

Total .

. .

-www.dacoromanica.ro

-II -II

92

CAldrarT
2211

--

33

9
8

--

81

23

Total .

105 16
46 4
18 4
31 18

Bulev. Maria

2011

- - - - -- -

-- -

11

Bibescu
Halelor

112
1

Bazaca .

--

80 16
4

---

Bibescu Vod
Halelor
Total .

--

Total .

26
15
12
64

12

Bibescu

50

181

- - - - -- - - - - --

4
2

17

B.

B.

Total .

21 161

B.IF P.IL. P.IL.

RahoveT

Arm

B.

64

'

'

II

a)

III

I
I

I
I

www.dacoromanica.ro

103

E)

R
.

NUMIREA

bD
.

STRADELOR

IL. B.rF P.IL.

263 24
105 35
35 8
16 3
39 9
29 2

Carol

--

3
5
9
8

33
42
25
20

3
5
14

565

Cheiul

.
.

Domnita Nastasia ..

Brncoveanu

.
.

Belvedere

Total .

Carol
7

24

9 35
5 9
10 6

Victoriel
Carol
Stavropoleos
(iaragheorghevicl .

9 27
6
6

Total .

- - ---

3
9

Brncoveanu
14 Belvedere
.

4 24 Victorid
Victoriei .

Rud

3 9
9
3 6
6 27
2 3
4 14

- .- -

Stavropoleos
Pasag. Vilacros
Caragheorghevid

Dmnel
Belvedere

9
2 14
5

271

13 24
13 35

P.IL. P. L. P.IL. P. L
2

S-tu Dumitru .

Stavropoleos
.
Banca
Pasag. Vilacros
Pasag. Maca
6 Caragheorghevicl .

P. L.

Victorid

27
47
68 27

Victoriel
Carol

Brncoveanu ..

Belvedere
Total

www.dacoromanica.ro

104

105

NUMIREA

O
B.IF.

263 24
105 35 Carol
35 8
16 3 Sf. Dumitru.
39 9 Stavropoleos
29 2
15 - Pasagiul Vilacros
27
Maca
47 6 Caragheorghevici

P.L.

P.IL. B.IF. B.IF B.IF.

27 Smrdan

.....

15

-- - - - - -

--

--

- - - -- - - -- - .

--

--

24

9 Brncoveanu
14 Belvedere

63

55 2

35
74

- -- -

- - --

- - - --

--

---

- -- --

--

--

4 24 Victoria

9
3

9 Stavropoleos
Pasagiul Vilacros
6 Caragheorghevicl

6 27
2
4

3 Dmnel
14 Belvedere

13
13
5
2

--

--

--

-- --

---

43

--

Brncoveanu
14 Belvedere .
9

1
.

24 Victoria
35 Carol

Total

.....
Total

271

67

24 Victoriel
3

837

- -- - - ---

---

621

Srbi

Carol I
9 Stavropoleos
6 Caragheorghevid

10
9 27
6
6

6 35 Carol I
9

j.

Total
Arm.

--

33
Cheiul Dmbovita.
42
Brncoveanu
25 8
20 3
Nastasia
10
565 14 Belvedere.

F.

B.

- -- - -- -- - -- -- -- -- - --

3
1
.

B. B. B. B. F.

- ---

--

P,

68

F. B.IF.

B.

.
I

II

--

21

www.dacoromanica.ro

107

106

E)

R
.-

NUMIREA

STRADELOR
L. B. F. P.

Ital.

B. B. B.IF. P.IL B.IF. B.IF. B IF. B. F

91 351

4
4

24
3
9

117 24
136 35
67 8
38 3
37 9
12
2
9

--

23
25 6
80 27
11 3
5

36
19

9
8

6
51

14

--- - -

VictorieT

Sf. Dumitru
Stavropoleos

Sf. Dumitru
Stavropoleos
Banca
Vilacros

-- - --

8
14

Ilfov
Belvedere.

------ - -

1
.

--

Stavropoleos

Maca

Belvedere

Total .

Maca
CaragheorghevicT

-8
60 14
3 3

Smrdan
.

-I

--

6
6

- -

www.dacoromanica.ro

--

Ilfov
Belvedere

Total .

14

2
4
5

--

- Pasag. Vilacros

149 27
33 9

7871

Sf. Dumitru
Stavropoleos
Banca

-I

- --

VictorieT

Carol I

--

.
I

--- -

Cheiul Dmbovita.
Brncoveanu .
Riureanu

5 - Pasag.
12 27

83 24
212 35
78 8
52 3
55

Maca

Caragheorghevid

3
9

Carol I

Total .
5

108

109

E)
,

NUMIREA

STRADELOR
P L.

P.

Victoria

24

Sf.
4

. .

Carol I

Caragheorghevia.
Smirdan
Dmna

-2

7871

- ----

Belvedere

Sf. Dumitru
Stavropoleos
Banca
Pasag. Vilacros.

Maca

----

. . .
. . .

Victoriel
Carol
Lipscani

Brncoveanu.

--

Riureanu .
Ilfov
Belvedere

60

149 27
33 9
7 8

- -

--

Riureanu .

Caragheorghevia .

Pasag. Maca

17

Stavropoleos

Total .
83 24
212 35
78 8
52 3

Ilfov
Belvedere

5
12 27
4 8
3 14

28

. .

Brancoveanu. .

P. L. P. L. P. L

Cheiul

14

P. L. P. L. P.

- - - - - --

- --

Maca

5
9

P.

Sf. Dumitru
Stavropoleos
Banca
Pasag. Vilacros

--

F. P.IL. P. L. B.

----

--

Victoriel

117 24
136 35
67 8
38 3
37 9
12 2
9
23
25 6
80 27
3
11

36
19

---

Stavropoleos

L. P. L. P.IL.

Carol I

Ital.

P.L.

--

Total .

www.dacoromanica.ro

E)

R
0

NUMIREA

STRADELOR
B.

Carol

24
3

Victoria
Sf. Dumitru

Stavropoleos
Total .

--

3
5
36 9
19 8
6 5
51 14

4
3
20
2
.

--

Cheiul

Brncoveanu
Riureanu
Belvedere

1
.

60
3

------

44
3
18

6
11

127

304

- 1

Riureanu .
Belvedere

-- - -- - --

- -

--

225

306

14
5

1
1

Brancoveanu

Belvedere

2 2

Dmnd

-- --

Total .

18

- - -

11

--

---

8
7871

5
3
8

F.

B.

Stavropoleos
Pasagiul Maca

Stavropoleos
2 Banca
Pasagiul Vilacros
Maca
6 Caragheorghevici

83 24 Victoriel
212
Carol I
78 8
.
52 3 Sf. Dumitru

149 27
33 9
8

6
2

28

- --

Total .

57
40
16

Pasagiul Vilacros

Dmna

45
4

Banca

6741

9
5
12
4 8
3 14

Maca
23
25 6 Caragheorghevicl
80 27

11
7

-- - --

117 24 Victoria
136 35 Carol I
67 8
38 3 Sf. Dumitru
37 9 Stavropoleos
12

---

B. B. B. B. F.

F.

P.IL. B.IF. B.IF. B.IF.

-- - - - -

351

F.

B.

F. P.L.

3 - --

www.dacoromanica.ro

254

10

112

A VI

CC

.NUM1REA
o

STRADELOR

B. F.

199 36 Victoriel
180 14 Bulev.
114 14
35
14
37 Academiel
129 11
105 12 Sf. Ionia
31 11 TeatruluT
12
21
5

17'?

27
75 13
143 11
55

21

321

--

B.IF.

3 - 12 - 4 -223 --

23

Dmnel
.

-- - - --

10

33-

- -

- --- -- - 1

- -

11 11 19

--

1
1

3 1

42

--

26

Brezoianu

Pasagiul
Campineanu.

- -

- - - --

- -- -1 - 3 2
-- - - - --71-3 -- - 12
-513 -

1.6881

Arm.

F.

B. B. B.

16 3

36
5 14
3 14

28
12 12
4 21
16 5

Bulev. Elisabeta
Sf.

5
1

Brezoianu

5 11

10

- --

5
. .

4 36
4 12
2 21
2 5

Sf.

Bulev. Elisabeta

11
6 12

Sf.

. .

. .

--

Bulev. Elisabeta

-- - -

-I

-- - -

-I- -I

3
4

-I

Vestel

--

AcademieT
TeatruluT .

7
371

--

Brezoianu

3 14

4 36
3 14
4 14
4 11
7 37
4 11
4 12

3
1

-- --

-8

www.dacoromanica.ro

114

E)

R
I

NUMIREA

STRADELOR
P.IL. P.IL. P.IL.

199 36
180 14
114 14
35 11
90 14
278 37
129 11
105 12
31

11

50 12

Victoria

Bulev. Elisabeta

. . .

Sf.

Teatrulul .
.

l3rezoianu
75 13 Pasagiul
143 11
55
1.688

- --

. . .

P.IL. IB.IF P.IL. P. L.

---

--

-- - -- -

Academia

177 21
27

-- -

L.

IL.

P. L.

P.IL. P. L. P.IL.

--

--

-- -

- ---- - -2--

--

B.

_
1

--

--

---

-2
1

L1

- -

--

1
1

93

--

21

7 36 Victoria
5 14 Bulev. Elisabeta
3 14
28 37

......
.

4 21

5 11 Campineanu.

10

Total .

4 36
4 12
2 21
2

Total .

36

. . .

5
I

--

--

- -

-_

Sf.

Bulev. Elisabeta

--

--

. .

14

--

Nou

4 14
4 11
7 37 Academia
4 11 Teatrulul .
4 12
.

--1

--

Brezoianu

171

--

3 14 Bulev. Elisabeta
6 12

St.

Total .
4

- -- -

12 12 Sf.
16

- -

. . .

-----

www.dacoromanica.ro

--

-VI

undvs

ep

r;

1"

I
I

www.dacoromanica.ro

119

118

E)

R
NUMIREA

STRADELOR
Victoriel
Bulev.

18 36
6 14
5 14
3
18 11
4 12
2 12
6 13

. .

- - ---- - - -- -- - - -- - - 2- - - - -- -- - -

Total .

Victoriel
Elisabeta
AcademieI

7 36

4
6
4
4

14
37
12

2
.

TeatruluI
.

Pasagiul
Cmpineanu

VictorieT
193 36

-- -

- -- --

- -

37

Nou
.

. .

otal .
VictorieI
Bulev. Elisabeta
Enil
Academiel

--

--

4---23

--

. .

--

Pasagiul

-- -

--

42
I

37

- -

--1

-- --

Total

1601

Sf.

11

21 21
6 13

- -- - - - .- - - - -- - - 3

21

--

13 5 Brezoianu
37 13 Pasagiul
55 11 Cmpineanu
40 5

23 14
17 14
38 37
12

Sf.

21

27 36

- 1-

11
14

33 12
37 11
32 12

14

Bulev. Elisabeta

14

F PL P

--

F. B F.

- - -- -- -- -- - - - -- -- -- -- -- -- - - ------

Sf.

11
4 21
2 13
6 11

56
33
29
179

B F.

B. B.

- -

SrindarT .
Pasagiul

P.L.

Sf.

F.

B,

F. B.F. B.F. B.F.

www.dacoromanica.ro

E)

STRADELOR
4
L. P. L.
N

18 36
6 '14
14
3 37
18 11
4 12
2 12
6 13

VicrieY

Elisabeta

Total .

L.

36
4 14
37
4 12
4 11
4 21

2 13
11

-- -

TeatruluI

37

Total .

Victoriei
Bulev. Elisabeta

....
.

--

-2

Nou

.
.

Brezoianu
Pasagiul
Campineanu

21

11

12
5
13

11

32
106
13
37
55
40

- - -- - -

Victoriel
193 36
71 14
56 14
33 11
29 14
179 37
49
33 12

Victorie

L.

B.

Bulev. Elisabeta
Academiei

Pasagiul
Cmpineanu

L.

-- -

L.

---

AcademieI
Nou
.

P. L.

L.

__

Total .
27 36
23 14
17 14
38 37
12

Victoriel
Bulev. Elisabeta

21 11
21 21
6 13

TeatruluI

- - - - - - --

Academiei

Ionia

1601

..

Total .

--

37 Academie

www.dacoromanica.ro

--

--

122

123

E)

,.-

STRADELOR
B.IF. B.F.

B.IF P.IL P.IL.


18 36
6 14
14
3 37
18 11
4 42
2 12
6 13

Bulev. Elisabeta

Enil

Srindarl .
Pasagiul
.

Bulev. Elisabeta
Academia
1

Total .

--

9
7
1

2 2
1

7
7

Brezoianu
Pasagiul

Total .

27 36
23
Bulev. Elisabeta
17 14 EniT
38 37 Academia
7 12 Sf.
21 11 Teatrului .
21 21
6 13 Pasagiul
1601

----

- -124

12

15

15
7

---

281

384 2

--

-1

- -

--

--

- -

403

2
.

12

-2

www.dacoromanica.ro

--

37 Academiel

41

28

2 4
I

--

40
13

Srindarl

11

40

87
25
24

--

TeatruluT .

11

14

- - - - - - -- 2

F.

14
37 AcademieT
41
.
12 Sf.

12
21
13 5
37 13

--- -

36
14 Bulev. Elisabeta
14

- -

Elvet
193
71
56
33
29
179
49
33
37
32
106

B.

B.

Sf.

Teatrulul .
Pasagiul
Campineanu.

B.IF

----

36

4 14
6 37
4 12
4 11
4 21
2 13
6 11

Sf.

Total .
7

AcademieT

F. B.JF.

B.

4U8

39

23

www.dacoromanica.ro
I

.
.

CD

artiatI

Conserve
alimentare

antreprenori

restauratorT

yin.

Brutari

menT

Advocati

No. caselor

No.

Nationalitatea

126

127

MARE)

STRADELOR
IL.

P. L. P.L. P.L.

L. P. L.

-- - - -

36

Polon.

4 36
2 12

ViotorieT
Sf.

12
3

L.

5
. . .

77 36
Elisabeta .
19 14
lb 14
46 11
26 14 EniT
105 37 icademiel
20 11
Ionia
21 12
17 11
17 12
32 21
23 5 Brezoianu
22 13 Pasagiul
20 11 ampineanu . . .
18 5

- -

--

--

---

--

--

- -

www.dacoromanica.ro

- -

a;

ii
I

C-

IIHHH(

tO

www.dacoromanica.ro

130

131

T I A VII

NUMIREA

STRADELOR
B.

330 40
190 33
137 20
40
360 44
478 51
82 7
582 61
102
99 20
32 13
729 68
8
4
184 19
42 3

33
176 23
194 33
159 19
88
7
4
195 30
870
60 15
166 28
145 25
24
200 24
125 22
23

91

--

2
2

Sebastopol
Porumbaru
Buzescilor
Basarab . . .
Monetariei
Verde
CucniT).
Chiselef . . .

Jianu

35
134
160
238
206
60
232
127
275

14

12
23

--

4 1 2 2 2
3 1
3 1
2

- -- -- - -- --

--

1
1

4
1

21

--- 2

- - --

1
1

.
.

.
.

--

--

-- - 2 - - - -

----

--- --

--

Georgescu I,
20 Popa Savu

- -- -

--

---

3
2

11

--

19

Knape ......

Bulev.

III

-1

--

-1

- --

L.

Pomu Verde
Boiangiu
Blanc

Uscate
Munteanu

-- - -

B. B.

- -

Chitila
Boiangiu

Bragagiu
30 Dulgherl
21
Zablowsky

--

2
.

49
24

49 11

Florea
Neculcea
Virgil
Vasile Gherghel
Slugersa Elena

-2

Bonaparte .

Fund.
Nicu Florian
Turcului
CluceruluI

F.

66 12 IngineruluT
87 4 Pavelescu
8
4
3 Tomescu
3
36 4 Popovid
23 3 Alexandrina
96 17 Mihlescu
31

- --

Avedic
FilantropieT
Clopotari NoT

B B. B.

- --

--

--

8.507

Total .

6 - 5 - - 21

13

20 4 -

9 - 41 28

43 9 4

www.dacoromanica.ro

22

-3

132

133

E)
,-

NUMIREA

STRADELOR

P. L.
330
190
137
135
360
478
82
582
102
99
32
729
8
184
42
33
176
194
159
88

20

30
90

Bonaparte .

4
3

Tudorache
Florea
Neculcea
Virgil
Vasile
Slugersa

- --

- -- 1

15

Fund.

28
25

Nicu

--

22

P. L

----

--

- -- - -

1
1

--

2
6
2

11

3
5

--

24

200 24

P.IL. P.IL. P.IL.

IL.

, .

Filantropid

23
33
19
18

B. B.

--

91

19

195
870
60
166
145
191
23

--

Basarab

Verde

13

68

B. F. P.

40 Victorid
33
20
40
44 Buzescilor
51
7
61

P.

P. L. P.IL. P. L. P. L.

Chitila
Boiangiu
Bulev.

Munteanu.

66 12 Inginerulul
87 4 Pavelescu
8
Printu
4 3 Tomescu .
3
36 4 Popovid
23 3
96 17
306 31 Pomu Verde
26
Boiangiu
35 12 Hagi
134 23
160
Cmpu Plesoianu
238 49
206 24
60 5
.
232 30
127 21 Ing. Zablowsky
275 55 Georgescu I,
95 20 Popa Savu
14 5
49
Knape

'

8.507

2
4

---. -- - --- - - -.

13
3 1

Total .

3
3

.-

58 -

10

11

4 1

www.dacoromanica.ro

--

13

16 -

134

E)
a)

NUMIREA

STRADELOR

o
P

330 40 VictorieT
33
20 Sebastopol .
135
360
478
82
582
102
99
32
729
8

- - - - - - --

40 Porumbaru
44 Buzescilor

Verde
Soseaua Chiselef
20
Jianu
13 Avedic
61

68

3
2

-3

NoT

12
23

---

12

6 5
9
13 9

2 1

15 4
2 1

2
6

14

- -

8 6
76 24
13
5

23

20 13
29 16

--

--

13

13 3

-- -- -

--

Hagi
Blanc

21
55

Ing. Zablowsky

20

Popa Savu

10 2

8
8

2
8

3
13

18 11
2 2

5 Bulev.
11 Knape

12 4
16

29 16
9

Georgescu I, II, III

36 20

49
24 Spitalului

30

- -- --- -

2
5

2
2

- -- -

10 2

2 18 4

--

12

4
1

320

www.dacoromanica.ro

---

-- ---- ---

5
.

6
2

Boiangiu

---

- --- -- - - - -- -- - - -

Tomescu

--

F.

-- --

- -

5 1

4
.

B.

--

- - - -

24

Bulev.

17
11
13
2

15

B. B B. B. F.

11

6
35 1 41 11

P. P.

B. F.

3
11

- 62 23

-- -- - - - 30

3
36 4
23
3 Alexandrina
96 17
306 31 Pomu Verde

35
134
160
238
206
60
232
127
275
95
14
49

21

L.

10

Filantropid

17

10
2

66 12 IngineruluI
87 4 Pavelescu
Printu Ghica
8
4

Basarab

F. B. F. P. L.

2 4

oseaua Bonaparte
184
42 3
33
Hagi Tudorache
476 23 Florea
194 33
159 19 Virgil
88
Yasile Gherghel
'7
4 Slugersa
195 30
870 90
. . .
60 15 Fund.
166 28 Nicu Florian
145 25
191 24 CluceruluI
200 24 Chitila
125 22 Boiangiu
23
91

B.

11 31

-- -2.406

530,

136

137

NUMIREA

STRADELOR

B.

F.

2
26
15
13

40

VictorieT

44
51

Buzescilor

61

Verde

20
68
19

27
24
13
3
12
9
3
16
25
13

Basarab .

--- -- - -90
Hagi Tudorache. - - - - - - - -- - - - - Mihlescu
Jianu

Bonaparte

. .

_
2

17
23
49
24
30

Blank .
.

Soseaua Chiselef .

90

33

. .

--

Basarab .

51

68

. .

Total .

Total .
2

--

-- -

L.

Bonaparte

2 19
81

. .

Total .

Pop Savu
-

2 40

61

49
24
51
9 68
6 90
2
7

20

VictorieT

Verde
.

Spitalului
Basarab . .
FilantropieT .

Grozvescl .
o
Chiselef . .

4
4

19
20

.
.

Jianu

Total .
4 40
5

Victoriei .
oseaua Chiselef .
Bonaparte
Sebastopol

Bulev.

Total .

- -

. .

www.dacoromanica.ro

138

139

E)

R
NUMIREA

STRADELOR
P.IL.

2 40

--

VictorieT

26 44 13uzescilor

Basarab .
15 51
13 61 Verde (Cmpu
4 20
Jianu

27

24 19
13

Bonaparte .

.
.
.

-90

Tudorache
GrozAvescT .

9 17 Mihdlescu

- - - - - - ----- - -- - -

33
4 51

68
2 19

-- -

- --

- --

6 3

Total .

oseaua Basarab . .
Filantropiel.
Bonaparte .

.
.

Total .

--

-- - -

--

SI

Popa Savu
2 40
2 61

Verde (Campu

4
4

SpitaluluT

Basarab .

51

9 68
6 90
2

.
.

Total .

20
.

4 40

19
4 20

oseaua Chiselef .
Bonaparte
Sebastopol

Bulev.

5
4

- -

90

L.

Total .

P.IL.

B.

Blank

23

16 49
25 24
13 30

-- --- -- - -

L.

__

www.dacoromanica.ro

140

141

MARE

NUMIREA

R
L. P.IL. B.IF. B.IF. B.IF.

B.IF

Victoriel

26 44 Buzescilor
15 51
Basarab
13 61 Verde (Cmpu
20
27 68
Filantropid
24 19
Bonaparte
3
0
3

3
16
25
13

90

- --

P.IL. P.IL.

B. B. B. B. F.

- --

Tudorache .

90
17
23
49
24
30

2-

--

F.

B.

Blank

- --

--

Total .

Total .

--- - -

- --

16

Soseaua Chiselef
Grozvesef

2
.

- 12 -

14

- - --- -- - -

103

--

-- -

B.

33

Basarab
Filantropief
Bonaparte

4 51

68
2 19
81

RusT

2-

--

Total .

4 20 Popa Savu
2 40
2
4

Victorid
Verde (Cmpu Cucni)

2
191

Jianu

4 40 Victoriel
4

-.

Chiselef

Total .
5
4

- - --

Filantropiel

9 68
7 20

Spitalului

6 90

- - ---

49

4 24
8 51

--

---

oseaua Chiselef
19
Bonaparte
20 Sebastopol

www.dacoromanica.ro

19

Total .

- - -- - -

--

- - 6

142

143

E)

NUMIREA

STRADELOR

B.I F.

16 90
6 30
28

Nicu Florian
Uscate .

.
.

..

Mihlescu

7 17
2
5 30

Georgescu I, II, III

Total .

4
4
2

Victoriel

20

4 ClopotariI
40 Porumbaru
20 Sebastopol
20 Popa Savu

--

14 12
10 22
8

18
107
87

24
24
19
18
23
33

18

52 61
30 21
1.0911

--

-- --- - - -- - - -- -- -- -- -- -- --- -- --- - - - -- --- -- -- -- - -- - - --- -- -- -- - - -- -- - 1

1 1

--

--

Printu Ghica

..

Alexandrina
Tomescu

Rdulescu

Ghit Boiangiu
Hagi
.
Boiangiu .

Florea
Niculcea
Monetriel
Verde
Cucni1)
Ing. Zablowsky

A reporta .

. .

--

Pavelescu

Bulev.
CluceruluI
Chitila
Virgiliu
Vasile

18

12
4

- .

- -- - - -

Bulev.

Total .

11

L.

Jianu

20

--

40

2 33

164
48
86
12
6

- -

--- -

13 55

181 40
111 33

L. B. B.

Buzescilor
Basarab

51

3 20

B. F.

Porumbaru

40
4 33
24
9 44

B.F.

B. B.

--

----

I-4

www.dacoromanica.ro

- - - 1 - 2- - -

144

145

STRADELOR
IL. P.IL. P.IL. P.IL.

--

Porumbaru

40
4 33
6 24

Buzescilor
Basarab .

44
16 51
16 90

- -

IL. P.IL.

IL. P.IL.

I.. P.IL.

P.L. P

L. P. L.

P. L. P.

P.IL. P.IL. B.

P. L. P.IL. P. L.

---

6 30

Nicu

5 28

Mihlescu

Cmpu Plegoianu.

2
5 30
13 55

Georgescu

lt

5 40
2 33 Frums
4 20
Jianu
I

Bulev. Coltei
Jianu
Total .

3 20

---

Victorie

181 40
111 33
18
5
11

164
48
86
12
6

40
20
20
12

14
10
8
53
18

18
107
87
8

Bulev.

Clopotaril

-- -

Porumbaru

Popa Savu
Cmpu IngineruluI

Pavelescu

Alexandrina
Tomescu
Rdulescu

3
3

Hagi
Boiangiu
Bulev.

24
24
19
18
23
33
6

. .
. .

61
I

4
1

Ing. Zablowsky
A reporta .

-- - - -- - -- - ---- - -

Niculcea
Monetriel
Verde (Cmpu

30 21

Chitila

Virgiliu Plesoianu
Vasile Gherghel .
Florea

1
1

Boiangu

12
22

2
1

-- -

Printu Ghica
20

z
I

2
4

2
.

21 2

www.dacoromanica.ro

147

MARE
-

NUMIREA
bi

TRADELOR

--

40 Porumbaru
4 33
6 24
9 44 Buzescilor
16
Basarab
16 90
Grozvesd
6 30 Impcrd
5 28 Nicu
2

CAmpu

3 20

B. B. B. B. F.

-.

- ---

2-

-- -- -

Jianu

- -

Bulev.

Jianu

--

--

--

2
3

37
15
6

20

40 Porumbaru
20 Sebastopol
20 Popa Savu

15
8

Cmpu
Pavelescu
Printu Ghica

- Boiangiu
Clucerulul

3
14 12
22
8
53 24
18 24

-- - - - --

Hagi

Bulev.

- -

--

14

Chitila
Virgiliu
18 18 Vasile Gherghel

107 23 Florea
87 33 Niculcea . . .
8 6 Monetriel
52 61 Verde (Cmpu Cucnii)
30 21 Ing. Zablowsky

A reporta .

-----

16

--

Popovid
Alexandrina
Tomescu
Radulescu
Boiangm .

3
3

32

40
33
18 5 Bulev.

12
4

F.

164
48
86
12
6
4

B.

II,

Total .
-

Total .

5 40
2 33
4 30

F. B. F. P. L. P.IL. B. F. P. S.

99

..

--

Slciile Uscate

5 30
13 55 Georgescu

B.

B.IF.

1
1

12

3.

2 11

www.dacoromanica.ro

25
3

150

142

12

- - -

- - - -- - - -- -- - -- -- -

--

148
149

E)

NUMIREA

STRADELOR
1.091

Report .

163

Georgescu I, II, III

Bragagiu .
30 Dulgheri
39 23 Aleea Blank.
4

49 17
72 31
3
20 1
70 28
40

z
a

Slugersa Elena

11

12 44
20

--

. .

Jianu
Fund.
Buzescilor
Knape

Porumbaru
Bonaparte
Chiselef
Buzescilor

Popa Savu

13
3

--

- - -- - - - -

--

--

- --

3
4

Bonaparte ..

20

Popa Savu .

Sos.

--

.
.

2 8

---

1-

1-

GrozAvescI

17

Jianu
Bukv.

1-

9 90

30
20
19

IF.

. .

Total .

F.

13.

F P.IL.
1

Chiselef

Total .

17 40
14 30
7 19

--

Basarab

2.8741

Bonaparte ..

20

29 15
82 44

Hagi Tudorache .
Filantropiei . . .

30 13

. .

Pornu Verde
Uscate
Munteanu
Nicu Florian

61

ampu

67 30
49
64 24
14 3
24
68
122 19
130
143

82

- -- - - - 3 - -- - -- - - -

--

.
I

www.dacoromanica.ro

151

150

MARE

NUMIREA

STRADELOR
P.

Report .
163 55 Georgescu I, II, III .
4
5 Bragagiu
405 30 Dulgheri
39 23 Aleea Blank
. .
Cmpu

49 17
72 31
3

21

- --

P.IL.

P.L. P. L

- -

9 3

4
.

P. L. P. L. P.

--

Uscate
Munteanu
Florian

1
1

Elena

Impcrel
Scrliitescu
SpitaluluI

Hagi-Tudorache

.
.

Bonaparte

.
.

.
.

.
.

-- -

Jianu
. .

Buzescilor
Knape

14

Total .

Bonaparte

-- -

Chiselef
Buzescilor

44
20

Total .

65 20-

-- -- -

Sos. Chiselef

Jianu
Bonaparte .
Bulev. Coltei
1
4 20 Popa Savu
Total .

. .

19
5

Sos. Chiselef
Grozvescl

9 90

Total .

--

--

--

1-

28

-- -

--

www.dacoromanica.ro

1
1

Popa Savu

30

- - - - - -4

2
4

- -- 13 -125

. .

Porumbaru

40
30

Avedic

Fundtura Vrdoianu

-- -- 1- -- 1- -- -- -- -8--- - - 1 - - -- -- 41 -- 12 -- -- -- -- -- - - - - --

Basarab
Chiselef .

2.8741

1-

P.

Pomu Verde

3
14
24
311 68
122 19
130 90
51
82
61 20
30 13
29
82 44

10

11

PIL. P.L.

Mihlescu

20 1
70 28
40 25
8 4
67 30
35 49
64 24

14

- ----- -

-- 6

1.091

L. B.

P.1L. P.IL. P L.

P.IL. P.

PIL.

--

23

153

152

MARE)

.-

NUMIREA
w
F.

B.IF. P.IL. P. L.IP.IL.

Report . .
Georgescu I, II, III
163
4 15 Bragagiu

1.091

- -- - -

2 11

2 2

105 30
23 Aleea Blank
15
Plegoianu
49 17 Mihlescu
72 31 Pomu Verde

z
I

E-.

19 5

20 1 Munteanu.
70 28 Niou
40 25
8

67 30
64
14
24
311
122
130
143
82

Sarltescu .....

51

11

16

15

4
8 3
3 1
3 7

2
6
50
49
13
23
37

3 1

64 5

--

- -- -- -- --- -

- --

-- -

B. B. B. F.

--

F.

B.

- -- --

---- ---

20

2
-

22
2
3

---- - -- -- - - - 1

Knape

Total .

17 40
14 30
7 19

142

2.8741

10

Tudorache
Filantropiel
Bonaparte
Grozvesci
Basarab
Chiselef .

20
Jianu
30 13 Avedic .
29 15 Fund&t.
82 44 Buzescilor
61

150

S.

12

24 Spitalului
3 Sos.
68
19
90

F. B.IF.

19

Slugersa Elena .

B.

9 1

B.IF.

C.)

Porumbaru .. . .
Impkril
Sos. Bonaparte ..

. . .
. .

8--- - -

. .
1

Total .

--

398 335

84 32

--

-- --

12 2

1.035

Chiselef .

417

12 44 Buzescilor.
10 20 Popa Savu

- Sos.Jianu
Chiselel .....

Bonaparte

-.

90

--

. .

Popa Savu

Sos.

.....

. .

Total .

---

30

6
5 20
19
5
4 20

15

-- - - -- -- ----

3
1

--

- -

-- --

www.dacoromanica.ro

154

155

NUMIREA

STRADELOR
B. F.

B. B. B.

B. B. F.

F. B. F. B. F.

F.

122 40 VictorieT

7 30
53 49
24

23 20 Sebastopol
10 24
50 23
13 23
Blanc
19 28 Nicu Florian .
6 25
31 30
52

133 68
18 19
14 51

2 90

54

Sos.

..

Filantropiel
Bonaparte .
Basarab
Groz5vesci
Chiselef . .

44 44 Buzescilor
Total .

www.dacoromanica.ro

B. F. P.IL.

B. F. B. F. B. F. P. L. P. L.

157

156

E)

NUMIREA

be

STRADELOR

P. L. P. L. P L.

P. L. P. L. P. L.
122 40
7 30
53 49
59 24
23 20
10 24
50 23
13 23
19 28
6 25
31

1
.

Sebastopol

Florea
Blanc

Nicu Florian

30

52 3
133 68
18 19
14 51
2 90
2
54 4
44 44

P.IL. P.IL.

.... .
.

Filantropiei
Bonaparte .
D

Basarab . .
Grozvesd .

Chiselef
Clopotaril
Buzescilor

.
.

2
.

Total .

11

www.dacoromanica.ro

op

oN

www.dacoromanica.ro

161

160

A VIII

C
O

STRADELOR
B.IF.

Victorid

527 79
157 26
175 24
94 19
187 26
68 10

Lascar Catargiu
Piata

2
2

. .

Verde

-- -1 -- --

2
1
1

3
3

2 8

- - --

61

2.9191
33
21
15
12

---

2
.

- -- --

Luminel

Lascar Catargiu
Piata Amzil

. . .

Clopotaril VechT

23 14

22 -

79
26
24
19

1
1

Total .
I

Cosma .

14

--

4
3

Total .

--

--

3 12

1-

. .

4 14 Putu de

13

--

5 19 Visarion
9 28
2 26 Brutari
4

--- -4

9
I

Total .

4
2

2 1

-- -

--

--

13
6

4
1

B.IF

- -- 1

- -- -

-- --

. .

45

15

- --

- -.

B.IF. B,IF. B

--

5 79 Victorie

Lascar Catargiu
Piata

- -

-- -

Victorief

B.

5 12

79
15 24
3 19
5

- -

-- -- - -- -

Total .

-- -- - 1 2 -

--

Calea VictorieT

- - 21

- 5 -2
--- -

19

1 - 1 - - -32 1- -- 3- 4
- - 1 21 --

81

40 12
Alexandri
14 Putu de
238 45
128 19 Visarion
240 49
75 11 Emigratu .
102 16
143 14 ClopotariI
28
116 26
190 31
60 9

B. F. P.IL.

F.

--

- -2

www.dacoromanica.ro

163

162

E)

R
,:.

NUMIREA

STRADELOR
P.IL. P.IL.
157
175
94
187
68

)i--

81

40
62

238
128
240
75
102
143
175

79
26
24 Lascar Catargiu
19
26 Verde
10 Viisra
19
Alexandri
12
14 Putu de
45 Roman
19 Visarion
49 ClopotariT
11

Emigratu

16

Voevod1
ClopotariT

14

Total .

33

21

Lascar

Total .

Amzil
ClopotariT

- - -

IL

--

---

-- - - - - -

B.

P. L. P. L. P. L. P. L. P. L. P.L. P.IL.

-- - - -

----

P.IL P.IL. P. L. P.IL B.IF. P.IL. P. L.

- --

P.IL

- - --

2.9191

26
24
12 19
16
23 14

. .

28 PrimavereT
26 BrutarT
190 31 PoverneT
60 9 ColtiT
61 14 Cosma

--

-1

--

- -

- --

---

- -

----

II
I

--

I
I

AmziT

19

5 12 Vasile Alexandri .
5 79

Total .
79

Lascar Catargiu

19
10

Viisra .

45
19
28
2 26
4 9

- ---

-- -- -- -

Victoriel

24
14

. .

aa

15
3
5
4
13

-- - -

VictorieT

. . . .

Putu de Piatr
Visarion
PrimvereT
BrutarT
.

Total .

-I-II-I-

www.dacoromanica.ro

-1

--

--54

6 1

- --

op

undvs

z
w

co
I

.:

.
.

. .

I
I

......
s!-

www.dacoromanica.ro

167

166
)

NUMIREA

STRADELOR
F.
12 79
12 45
2
3 28

B B B. B B

B. F

__I

-----1-----

Lascar Catargiu

--

Lascar Catargiu
Piata
Verde
Viisoara
Vasile Alexandri

8 19
45
49
28
31
2

1- - -

14

. .

-- - - - - - - - -

Visarion
Clopotarll
Emigratu .
S-iii
Clopotara Vechi

--

Cosma .
. .

_-

6-1

-2

--

-- --

Clopotarii
Primverel
Povernei

Cosma .

- - - - 1 1 -- 1

---

Verde

49
.

---

45 Romana

- ------

-- --

de

Total .
26

--

79

13
14
9
16

L.

Total .
14

L.

Victoriel

89 31
24
45 14

F.

12
14
91 45
26 19
73 49
12 11
16 16
52 14
84 28
39 26

F. B

--

Victorie

21

F.

Visarion

26 Lumind

260 79
41 26
56 24
64 19
78 26
4 10
6 19

B. B.

Victorid

Total .

24

B.IF.

F B. F

--

VictorieT

www.dacoromanica.ro

168

169

MARE)

NUMIREA

STRADELOR
P.IL.

---

12 79

12 45
2 19
3 28

Visarion
Primverei

otal .

4 79
4 26 Lumin
24

2.1 79

Lascar Catargiu

21

12

33 14
91

Total .

P. L.

L.

B.IF.

----- -

P.IL

- - -

-- - ---

--

- - -- -- -

. .

2
1

--

. .

Emigratu .
Clopotarii

Visarion
Clopotarif

- -

- - -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - -

Vasile Alexandri .
de

VictorieT

P.1L. P.IL.

IL.

--

45

26 19
73 49
12 11
16 16
52 14
84 28
39 26
89 31
24

41 26
56 24 Lascar Catargiu
64 19
78 26 Verde
4 10
.
6 13 Piette1

IL. P. L.

----

Brutari .
Povernd
Total .

1.1141

-- -

2 - 10 -

2- -

--

10 2

--

- -

45 14 Cosma

1799

4159

Noi

14 49
9 28
31
9
2 14

Povernel
Cosma

801

26
4b
49

.....

Verde

Clopotarif Noi
Total

-- - - - --

.
I

Victoriel
I

www.dacoromanica.ro

170

171

E)

NUMIREA

STRADELOR .
B.IF. P.IL. P. L. P.IL. B.IF. B. F. B.IF.
12 79
12 45

Victoriel

2 19 Visarion
3 28 Primverel

Total .

24

11

12

16
14

52
84
39
89
24

......

Lascar Catargiu
Piata Amai
Verde

-Total .

- 2

Povernel
Cosma

46

39

2
19
5
28
4

- - -- - 2

--

21

273

-_

409

-- -

-- - -- - -- --- -- --

-- --- -- --- --- -- -

2
1

2
1

- - --- ---

26 Verde
45
49 ClopotariT

3r

40

Victoria
Piata

.....
.......

ClopotariT

Voevodi

- -

- -

Visarion

Emigratu

18
13
5

Putu de Piatr

Total .

92

Vasile Alexandri

49 ClopotariT
9 28

--

1
.

Cosma

- -

--

31
9

16 31
9
2 14

--

Lascar Catargiu

28
26 Brutari

14 79
3
8

1.114

260 79
41 26
56 24
64 19
78 26
4 10
6 19
12
33 14
91 45
26 19
73 49

291

4 79
4 26

. .

......
www.dacoromanica.ro

- - --

12

---

www.dacoromanica.ro

Amer.

-I

OTOMAN

Arendasi
agricultorT

BirtasT
restauratorT

carciumari

Cofetari

vin-

Mezeligi!

particular!

public!

Functionarl

Militari

de litere

Profesori

Advocati

U)

caselor

fierarl

antreprenorT
Conserve
alimentare

No.

Nationalitatea

174

175

E)

NUMIREA

STRADELOR
P.IL P. L. P
4

79

7
17 28

Total .
79
15 26
26 24

43 19
26
4 19
28
26

9 31

P.IL.

F. P.IL P. L. B. B. P L. P.

IL.

P. L.

P.IL.

L. P. L

-l

2-

Lascar Catargiu

Verde

1
1
.

. .

--

Total .
191

Victoriel

Visarion
5 14 ClopotariI
21

--

P.IL. P. L.

www.dacoromanica.ro

- -

www.dacoromanica.ro
I

Amer.

'

I
I

.
.

OTOMANT

la fa-

TOTAL PE

Prostituate

SergentT

agagil,

Alte profesiunl

umbrele

Pompe funebre

Servitori

Cornerciantl

de

Fabrici
de

Morritul

No. caselor

No.

Nationalitatea

'

(J)

),'

ou

IIII

,,....,

'

www.dacoromanica.ro

180

181

NUMIREA

L.

STRADELOR

P. L
Victorief
Prim6vereT
Dionisie
Drdpt

225 41
16
210 50
89 28
40 15
42 19
67
8
47 13
26 8
14 2

Veche
Franclin

Pitar

.-

-- - -

--

- -- -

Dorobantilor
Clementa

EpiscopieT

PrimavereT
Dionisie

L.

Eldorado

8 8
4 47
23

P.IL.

P.IL.

L. B.

Mercur

50
28
8

--- 1

Victoriei .....

41

Corabia

12 16
7

P IL.

P.L. P.IL. P.IL.

--

Imperial&

14
4
79 18
95 20
68
8
106 11
160 47
65
110 23
25 8

P.IL.

-- --

EpiscopieT

--

E)

Total .

52

50

Pitar

2 20
3
2

---

Total .

Total .

15
8

20
l

Franclin
Pitar

ModeT

23

Clementa

Total .

28

--

-- -.

Franclin
11
Corabia
47 Dorobantilor
13
12

Mercur. .

Total

.
1

II

www.dacoromanica.ro

182

183

E)

R
,

NUMIREA

STRADELOR
P.IL.
225 41
55 16 Primverel .
210 50
28
40 15
42 19
67 8 Episcopie
47
26 8

1
.

P.L. P.L.

B.

B.F.

B.IF.
5

14

8
17

- --

8
14

Total .

16

7 50

Dionisie

3 28
1
8
8 8
4 47
23
7 41

Episcopiel
Umbrel
Dorobantilor
Clementa
Victoriel

521

110

- ---

126 2

14

3
17

33u

3-

184

- -

20

45

Total .

---

8 Franclin
2 20

- .

Model

- -

28

Franclin
Corabia

2
.

Total .

. .

www.dacoromanica.ro

- - -- -

Dionisie

2 13 Mercur
12

Total .

- ---- - --

3 23

-- - - - -- - - -

4
2

2 20

7
1

5
7
12

.-

160
65 13
110 23
25 8 Eldorado

--

4
3

F.

-- --

B.

B. F.

95 20 Pitar-Mosu
68 8 Umbrei
106 11 Corabia

B B.

18

12

B.F.

L. P. L. B. F.

12

--

-14

F. B. F. P.

184

185

MARE

NUMIREA

STRADELOR
F.

B.

P. L. B F. B.IF. B.IF.

B. B.

P.IL. P.IL.

4 16
N

6
2

28

19
6 13

--

18
4 20
3 8
6 11
9 47
13

2 23
16 41

Franclin

Pitar-Mosu
Corabia
Dorobantilor

1
.

Mercur. .

VictorieI

Total .
11
4

50
13

--

Dionisie

3 19
4

Posta-Veche

8
10 20 Pitar-Mosu
7 8
4 11 Corabia .
24 41
2

50
28

- -

6 1

- --

4 13 Mercur.

- -I - -

Total

61

- -II

H-

2 20
230

46
76
69
19
17
36
48
14
4
12
65

VictorieT
16

Primverei .

50

Dionisie

28
15
19
8

1.0471

......

EpiscopieI
13 Posta-Veche
.

. .

- - -- -

2
4

18
20
36 8
43 11
47
57 13
72 23
15 8
'78

2
2

--

--

Pitar-Mosu

Corabia
DorobanWor
Mercur
Clementa
Eldorado .

1
2

2
1

Total .

. .

3
3

- -II 3

--

www.dacoromanica.ro

186

187

E)

NUMIREA

STRADELOR
P.IL
4

6 28
2 19
6
4

13
8

18
20
8

P.IL.

L.

4
3

Pitar-Mosu

-- --

47
13
23

Victorief

Total .

---

P.L. P. L

Ctunu-Noa

50

20
8

P L. P. L. P.IL. P.IL.

11

B, B

- --

Posta-Veche

--

15
19
13

P.

Primverel

Franclin

P.L. P.IL P. L.

Franclin
Pitar-Mosu

Corabia
2

41

50
28
13

20

23

41
16

50
28

4
14

15
19
8
13
8
2

Mercur

rn

72
15
I

1.047

Total .

--

- ---- - -- --

Pitar-Mosu .
.

. .

Dionisie
3

Franclin

18
7d 20
36 8
43 11
110 47

Mode!

13

23
8

Eldorado

2
1

-- -

Pitar-Mosu
.
Corabia
Dorobantilor
Merour

- - - --

--

--

3
1

www.dacoromanica.ro

_I_

g,

'

CO

www.dacoromanica.ro

MARE
NUMIREA

STRADELOR
B.

8 50
16 28
6 8
5 13
18 18
105 20
9 47
6 13
7 23
2 8

Mercur .
Clementa
Eldorado
I9

Pitar-Mosu .

Dionisie.
.

P.IL.

2 3

---

- -

--

Pitar-Mosu
Dorobantilor.
Victoriel

121

--

Fntner

Dorobantilor

Total .

2331

B. F. B.IF. B. F.

Pitar-Mosu

5 16
8 50
6 28
9 15
5 19
2
8
4 8
26 4
32 18
38 8
19 47
5 23
74 47

B. B. B.IF. P. L. B

- -

Posta-Veche

Corabia .

P.L.

. .

18

2 20
8
2 41

B. F.

B.IF. B.IF.

B.

Episcopie

20

B. F.

Dionisie

1821

6 50
4

F.

-I

Dionisie

Drpt

Episcopiei
.

- - --

Victoriel
.

---

www.dacoromanica.ro

--

193

192

E)

R
NUMIREA

STRADELOR
PIL.
50
28
8
13
18
20
47
13
7 23

Dionisie
Drpt
EpiscopieI
Posta-Veche

Eldorado

8
16
6
5
18
105
9

Pitar-Mogu

P.IL. P. L.

L. P.IL P.IL.

P.IL.

B.IF. P.IL. P.IL.

Total .

--

- --

H--

Pitar-Mogu
Dionisie

20

Corabia

Total .

Pitar-Mogu

2 20

1
1

2 41

Total .

121

i
47
21

P.L. P. L.

6 50
4
3 18
11
12

P.IL. P.IL.

Mercur

1821

B.

. .

Fntnei
Dorobantilor
Total .

5 16

8 50
6 28
.

19
2 8
4 8
26 4
32 18
38 8
19 47
5 23
74 47

Dionisie

CAtunu-No
Ctunu

Franclin
FOntnei
Model

--

-- -

Dorobantilor
Victoriel

Total .

. .

www.dacoromanica.ro

--

194

195

E)

,-

--

NUMIREA

o
.

STRADELOR

8 50 Dionisie
16 28

1-

EpiscopieI.
Posta-Veche

6 8
5 13

Total .
Pitar-Mosu .
Dionisie

20

B. B. B. B. B.

F.

B.

- -- --

3
3

18
105 20 Pitar-Mosu
9 47
6 13 Mercur
23
2 8 Eldorado .

F.

B.

B.F. B.IF.

B. F. P.IL. P.IL. IP.IL.

- ---

10

I -II

29

21

.
-

3 18 Mode!

Corabia

11

Total .

12
2

.
II

Pitar-Mosu

20

-- - - - - - - -- -.- -- -- -- - ---

r
121

Total .

Total .

-4

2
4
26
32
38
19
5

74
2331

16
50
28
15
19
8
8
4
18
8
47
23
47
I

Primverd .

- -

- - ---

5
8
6
9
5

II

-- -

-II-

I-

--

- - - - -2

II

II

Mode!

2
3

Dorobantilor
Clementa .
Victoriel
Total .

--

21

www.dacoromanica.ro

- 60

196

197

,_

NUMIREA

STRADELOR
B. F.

930 116
607 28
89 1
152 34
27
41
6
318 32
440 95
105 26
10
138 23

49

-- -

Manu
Popescu
Sos. Bonaparte

-.
.

CortuluT
Precupeti-NoT
Cr5.ciun

Clopotari-Noi
Cometa
6 Cometa-Fund5tura

170 33
475

. .

116
4 28
132
16

14 2

2 1

- -

Plcinta
Dorobaatilor
Nisipari

Clopotari-NoT

- 1

2 3 2

1
1

- -

---

2 5 1 4 3

9 3
6 3

- -- - -

2
1

27

6 4
1 5

4119 311 4

19

11

61

32 12

218

Total .

Cmpu-Flordsca

Nisipari

2
1

- -

- - 1

. .

15 65
132

Total .

. .

2
1

-- - - - -I

- - -

II

-- - -- -- -

--

- - - - - --

4 1 1 2
16
4 7

--- - --

- --

.....

3 95
2 116

P.IL.

-- 4-- www.dacoromanica.ro

--

- -

3
1

Total .

Cometa

B.IF. B.IF. B F. B. F

B. B. B. F.

Nisipari

3 116

P. L. B.IF.

2 132

68

- --- - 2

Total .

40 116
9 28
9
12 68
4 65
132

B.F. B.F.

----

Cornsca

26
29
65
132

6 2

B. F.

241 28

159
182
287
1.022

--

Putu Zamfir

Sos.

B. F. B. F.

B.

11

199

198

E)

.-

NUMIREA

STRADELOR
P. L. P.

L. P.
930
607
105
89
152
125

116
28
8

--

Dorobantilor

Sos. Herstra .
Putu Zamfir

- - - -- - -9
2
5 3
3

P L,IP.IL.
7

-- -

Cornsca

--

--

--

2
--

--

P. L.

Manu
Popescu
41
6 Sos. Bonaparte
Stefan-cel-Mare
318 32
34
27

440 95
26

L.

L. B. F.

P.

P. L.

-- - - - - - - - -- -- -

2 2 1

--

--

--

--

--

51

138 23
104 19
241 28
170 33
6

159
182
287
1.022
5.741

26
29
65
132

Crciun

Cometa.
Cometa-Funa.tura

5 2

--

10 5 7 2

13 16 1
7 2 56 66 4

--

--

--

--- -

--

--

--

8 33 11 3 18 7

- - 34

116
4 28
132

Total .
I

2 132

----

Polon

3 116

4 68
I

95

Cometa .

Total

Cmpu-Plorsca

. .

28

--

15 65
132

Total .

3
1

Total

82

- - - - - ----

Clopotari-Ne
Cometa
Roman

--

--

Laptelul

40 116
12 68
4 65
7 132

- -- - -- - - - - - -- - - -- -- -- - -- - 2 1

Total .

9 28
9 33

--

www.dacoromanica.ro

00

,- -

CO

CO

co

IIIc

CD CO

CO

.
.
.

CO

www.dacoromanica.ro

202

203

E)

a)

STRADELOR
B.

23

17

68
26
3 29
2 65
132
2

Precupeti-NoT

LapteluT .

Cmpu-Florsca
n

-- -- -- -- -- - -- - - - - - - - - -

Bonaparte

L.

Cometa

Total .
95
2 28
4 6
46
4 19
14 28
13 33
13 68
26
65
132

Dorobantilor .

B.

-- - -- - 5

---

-- -- - - -

--

-1

--

un
Nisipari
Clopotari-Nol
Cometa

Fete! .....
-

Total .

- - - --

- - ---

2 33 Clopotari-NoT
132

Total .

Total .

132

322
60
8
17
48
12

116
28
1

Plcinta

34
27

Manu
Popescu

34

32
95
26
10
23
19
28
33
68

67
107

142

Bonaparte
$tefan-cel-Mare .
.

.
.

2-

- - - --

1
1

3
2

Precupeti-Noi

CrAciun

Nisipari
Clopotari-Noi
Cometa
6 Corneta-Fund

34 26
48 29
70 65
1.

DorobanWor

141
292
28
18

45

-.

Rornan
.

2
3
1

--

6--1

3
6

www.dacoromanica.ro

--II

204

205

E)

R
NUMIREA
o

STRADELOR

..

23
17 116
2 68
26
3 29
2 65
25 132

B. B. P.IL. P. L. P. L.

Cometa .

Fete!

Laptelut
Roman
.

--

Cmpu-Florsna

os.

Bonaparte

46
4 19
28
13 33
13 68
4 26
1
65
23 132

P.L.

Total .
15 95
2 28
6
4

P. L. P.IL. B.F. P. L.

P.IL

P L.

r&

Crciun

Cometa

1
1

Total .

1391

2 33 Clopotari-Nol

- -- - -

4 1
19

--

-1

132
31

Total .

31

116
60 28
8 8
17

oseaua

-- - -

Manu

tefa
-Mare
Cmpu-Florsca . .
Cornsca

--

15 2

--

Precupeti-NoT
CrAciun

31-1---

--

1
1

Nisipari
Clopotari-NoT

Cometa
. .
6 Corneta-Fund
34 26
48 29
70 65
331 132

Popescu
os. Bonaparte

- -

- - - -- 1 - - - -

- -

48 34
12 27
34 6
32
292 95
28 26
18 10
45 23
29 19
67 28
107 33

1-

. .

41
1

Laptelui.

- -

--

--

Total .

-539

- 2-- 1

6 11H-

www.dacoromanica.ro

2 1 -2

206

207

NUMIREA

E)

STRADELOR
F.

L P.IL.

F. B.IF.

B.

B B. B. B. F.

P.1S.

9 23 Precupeti-Nol
17 116
2 68

- -

Cometa

26
3 29 LapteluT
2 65
132 Polon

F.

B.

Total .

. .

16

Cmpu-Florsca
2

46
4

14
13
13

4
1

28
6
116
19
28
33
68
26
65

Bonaparte .
Dorobantilor
Crciun

Nisipari
Clopotari-NoT

Cometa

Roman
Polon .

Total .

4
II

Total .

31

- - --

- --

Roman
132 Polon

1H -

31

43

322 116 Dorobantilor


60 28
8 8
17 1
48 34 Manu
12
Popescu
6
141 32
292 95
I

28 26
18 10
45 23
29 19
67 28
107 33
(68
142
6
34 26
48 29
70 65
331 132
1.853

6 2

61

6 1

6 1

Cmpu-Florsca

Crciun

16

-i

......

Cometa

Cometa Fund
Fete!

2
3

Polon .

8 19
.

- --

2 1

11

2 4

16

4
2
24
27

30
2

47

249

www.dacoromanica.ro

--

13

----

Cortului

4 2

Bonaparte
.

--

-- -- - - - -

-- -- - - - - -- - -

--

7
I

II

II

- - 578

348

www.dacoromanica.ro

'

Otomani

.
.

CD

--

I
___

GERMA

alimentare

Conserve

antreprenori

CafegiT

restauratorT

Pescari vin-

Mezeligii

florarT

Grdinarl

Arend*

PictorT,

Profesori

Advocati

No. caselor

No.

211

NUMIREA

STRADELOR
IL.

P.IL. P.IL. P. L.

P. L. P.IL. P. L.

L. B.

L.

15 116

Crciun

19

Clopotari-NoT

10 33
16 68
9 26
32 29
8
79 132

Cometa

--

LapteluT

Total .

1721

--

. .

--

Total .

Sos. Bonaparte .
Cometa

42 68
3 65

Crciun

29 28
17 68
26 26
33
17 132
I

--

Total .

CAmpu-Florsea

10 95
116

1961

---

10 26
132

.....

Cometa
Fetel

Total .

---

--

www.dacoromanica.ro

213

E)
NUMIREA
.

STRADELOR
B.IF P.IL. P.IL. P.IL.

15 116 Dorobantilor
19
33 Clopotari-Nol
16 68 Cometa .
9 26
.
32 29
8 65
79 132

-- - -- -- -

1721

26 FeteT .
132
.

B.IF.

--

----

2-

---

2
5
4

- - -

- -

Bonaparte

Total .

29
26
33
17
.

16

- ----

12 68 Cometa
3 65

58

39

95 Cmpu-Florsea
116
19
28
68 Cometa
26 FeteT .
65
132
. .

-- ----

13

-- -

1
1

2-

www.dacoromanica.ro

-34

2
2

www.dacoromanica.ro
I.-

4=.

.
.

SRB

ARMENi

.3 3

No

alimentare

Conserve

antreprenorT

industriasT

BirtasT

CofetarT

partieularT

publid

litere

Advocati

No. populatiei

Nationalitatea

217

E)

-r
NUMIREA

STRADELOR

673 78
406 63
980 154
179 55
264 44
120 20
50
437 23
122 49
152 23
233 26
114 16
259 33
19
122 19
187 21
19
189 26
22 4
59 9
304 49
39
247 21
353 63
145 12
57 2
73 9
54
21
5
67 16
14 5

3 63
23

5 78
154
1

Teilor

Tranilor
Icnel
.

Vrjitrel
.

-- - - - -- - - --

-- -- - -- - -- - -- -- -- - - --- -- -

11

--

13
2 2

--2

4
2

8
4
2

--

-- - - -

Dichiu

Leonida
Saul
Orientul

S-tu Nicolae

S-ta Treime
.

S-ta
S-tu Spiridon-Tel
S-tu

.
.

Total .

tefan-cel-Mare

Total .

- ---- 1-

Tranilor

49

Total

--

P.

P. L.

--- --- ------ --

P.

-62

-3

--

-1
2

- -1

-- 3

-1

13

---

-1

-- -1

--

- -

--

-- -

- 10

www.dacoromanica.ro

34

--

14

--

P. L. P.IL. P.IL P.IL.

--

4 5

--

-- -

Teilor

---

5 1
9

Telegraful
Ferarilor
Respantiile

Sos.

Marginer

P.IL.

L. P. L. P. L. P. L. P

P. L. P. L. P.IL.

2-

11 1

219

218

E)

NUMIREA

STRADELOR
L.

B. F. P. L. P.IL.

673
406
980
179
264
120
50
437
122
152
233
114
259
197
122
187
19
189
22
59
304
39

78 Teilor
63
154 Tranilor
55 Tunarilor
44
20

5 6

33
19

13
4

Ferarilor

Rspantile

-- --

19 Lacului
21
2 Dichiu
26 Leonida

Saul
9 Orientul

49

Nordului
21

353 63 S-tu
12 Ghica-Vodi

37
8

18

4
6

11
5

8
2
14

--

--

-- - 3

5
2

Total .

. .

12 12

---

- 25 -

- -- - - - -- -

3 63
23 Sos.

3
1

- -

---

- - - - - ---

3
4

14

-- - - -- -- - -- - -- 1

S-ta Vinee-Tel
S-tu Spiridon-TeI
67 16 S-tu Vasile-Tel
5 Mrgaritaru

6.158

S-ta Treime

237

79

213

---

--

--

1
1

-- -- --- -- -

--

- 1.507

Teilor

Tranilor

49

Total .

- - - - - - - -- - - -

134

Total .

5 78
154

---

-- --

-- -

F.

B.

B.

S.

- - -- - - - -

6
17

2
73 9
54 12
21
5

39 4

L. P.L. B. F.

B.IF.

2 1

F.

- - - - - - - --- 8 -4
4 2

23 Sos.
49
23 Ghiocei
26 Telegraful

51
3
28

- -- --- - -- - - - - -

16

B.

B.IF.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

ANCEZY

Ill

'

alimentare

antre renorT

restauratorT

florary

publici

No. caselor

No.

Nationafitatea

'

223

222

E)

NUMIREA
0

STRADELOR

P.L.
17 78
9 63

Teilor

55
3 44
20
24 23
6
3 16
6 19

Tunarilor

Sos.

Ferarilor

Nicolae

17

B. P

L.

P. L. P.IL. P.IL.

--1

1-

lor
Sos.

--

-- - -

---

- - - - - -- - - - - - - - -- - --

Telegraful
Leonida
.

--

Tranilor

Leonida

Total .

L.

- -- - - - - -

Total .

4 19
1 26

-- --

Sf.

2 44

4
4 55

B.

- - - --

Total .

4 63

6 23
4 26
4 26

P.

--

-1

IL. P.IL P.IL.

Leonida

Total .

78

- -

Total .
6 63
3 63
4 55

P.IL. P.IL.

P.L. P.L. P. L. P.L. P.L.

--

Tranilor

21

16 26
21
4 63
3

--

L.

www.dacoromanica.ro

224

225

E)

,- 0

NUMIREA

STRADELOR

B.

B.
17
9
6
7
3

78 Teilor
63

Total

Sf. Nicolae

6 63
3 63

4 55

Total

3 55
23

tefan-cel-Mare .
.

5 78

- -- - --

Total

--

79

--

63 Romana
4 154 Tranilor
4 55
.
4 19
26 Leonida

--

18

--

---

Teilor

44
6 23 Sos.
4 26
26 Leonida

17

-- - -- - -- - -- - - - - -

17

Sf. Nicolae

3 12

44
20
24 23
6 49
3
6 19 Lacuh
21
16 26 Leonida

F.

B.

Tunarilor

21
4 63

B. F.

Tranilor

154

__

B. B.

F.

L.

--

11

- -

- - - ---- -- --

. . .

16

www.dacoromanica.ro

226

227

MARE)

NUMIREA

STRADELOR
z

B.IF.

--

MaidanuluI .

8 23
16 26
2 16

Telegraful
Ferarilor. .

2
9
2 49
2
5
6 63

Nordului
Sf. Nicolae

2
16
27

-- -- -

Sf.

--

Tranilor
Total

1091

- - --

23 63
52 154
9 55
10 21
9 49

Roman

Tranilor
.

- -- ---

Total .

1 - -- -

2 63 Roman

Total .

--

--

- -

- -- -1

2 23

--

Total .

P.IL.

B.IF.

23

B IF. B.IF.

..... - - - - -

78

2 23

B. B. B.IF. P.

S-ta Treime

P.L.

--

B. F.

-- -- -- -- --- - - - -

Teilor

12 78
63
2 55
7 44

B.F.

-- -

85
349
36
48

78

227
30 49

63
154

44
55
15 20
4

Teilor

--

.
.

Margind .
A reporta .

Vrjitrel .

7 1

www.dacoromanica.ro

-- -

1
1

3
1

6 1
2
7

228

229

E)

P.IL. P.IL.

P. L. P.IL.

NUMIREA

STRADELOR
.
12 78
16 63
2 55
7 44
2 20
8 23
16 26

MaidanuluT

. .

Sos. Stefan-cel-Mare
Telegraful . . . .

P.IL. P.IL. P.L. P.IL.

B. P.IL.

.
.

2
6

S-tu
S-ta
16 S-tu Vasile-Tel
63

L. B. F. P.IL. P.

2 49
2
5
4

P.IL.
1

Teilor

Ferarilor

2
2

P.IL

Total .

2 23 Sos. Stefan-cel-Mare

154
1091

--

29 1

78
23

Total .
23 63
52 154
9 55
10 21
9 49

Tranilor

4
2

)
DogarT

Total

2 23 Sos. Stefan-cel-Mare

Total .

1031

---

-1

55

5I

78
85 63
154
36 44
48 55
15 20
1

Teilor
Roman

-- -

Tranilor

- --

2
2 1 2 4

Sos.

tefan-cel-Mare

A reporta .

----

9 5 1
2

1 2

227 23
30 49

www.dacoromanica.ro

- --

25 9

230

231

E)

NUMIREA.

STRADELOR

o
F.

12 78
16 63
2 55
2

8
16
2

44
20
23
26
16
9
49

2
5
6 63
4 2
16
27 154

--

Teilor

Roman

23 63
52 154
9

F.

Sf. Nicolae
S-ta
Sf. Vasile-TeI

Teilor

2 23

23

F.

- -

Sos. Stefan-cel-Mare
Telegraful
Ferarilor

1091

78

B.IF.

Ghiocel

Tranilor

- - -

--

- --- - --- - -- -

- -- -

- --I

2 1

55

DogarT

Total .

27

1
I

II

2 63
2 23

Total .

. .

II

78
85 63
154
36 44
48 55
20

Teilor

4 1

Tranilor

- -

MaidanuluI

17
4

2 1

33
4
23

22 2
2

--

6 7

23
49

18 9

43

28

126

79

A reporta .

8 4

H- -

-135

www.dacoromanica.ro

--

12

- - - - - --- ----- -

-- - - -

358

232

E)

NUMIREA

STRADELOR
B.IF B.IF

Report .

--

44 23
26
36 16 Ferarilor
84 33 Rspntiilor
46 19
20 19
41 21
26 26 Leonida
10 9
58 49
22 5
75 21
52 63 S-tu
29 12
32 2 S-ta
16 9 Turntorie
4 12 S-ta
4 5 S-tu Spiridon-Tel . . .
5 16 S-tu
17 5 Mrg5ritaru

9 154

10
14
CI)

6
7
4

3
7
1401

55
44
20
23
49
26
49
63

- - -

P.IL. B. B. B.IF. P.IL B.IF. B.

L.

B IF.

P IL.

- - -

5-- 3-1

81

- - --

--

21

- --

F.

B. F.

Total .
25 78
50 63

1
233

I 3

21 1

. .
1

Tranilor
.

MaidanuluT

Sos. Stefan-cel-Mare
MargineT

- -

S-tu
.

www.dacoromanica.ro

234

235

MARE

R
NUMIREA

STRADELOR

Report .
44
74
36
84

z
I

23
26
16
33
19
20 19
41 21
26 26
10 9
58 49
22 5
75 21
52 63
29 12
32
16 9
4 12

P L.

13 7

P. L. P.

Ferarilor .

P L.

B.

L. P.IL. P.IL. P. L. P.IL. P.IL


----

3
1
1

Leonida

Dogarl

S-tu

- - - -- - -- -

--

Teilor

12 3
-

--

3 1 40 9

---

Tranilor

Telegraful

S-tu Nicolae
Total .

www.dacoromanica.ro

----

--

2
1
1

tefan-cel-Mare

S-ta Treime
.

Vod5.-Ghica

- --- --

P.

----

Telegraful

44
14 20
23
7 49
4 26
3 49
7 63
140

F. P.

P.IL.

S-ta
4 5 S-tu
16 S-tu Vasile-TeT
17 5 Mrgritaru

25 78
50 63
9 154

P.IL.

www.dacoromanica.ro

. .
.

.
.

.
.

i-

II

...

II

la fa-

PROFESIIIN

Prostituate

Bragagil,

Alte profesiuni

Pompe funebre

In general
Muncitod
bratele

bricele

de

de uleiud

MorAritul

Croitorl

No. caselor

No.

Nationalitatea

238

239

A XII

NUMIREA

STRADELOR

B.F.

928 116
462 46
253
426
165 48
129
88 15
22

ViitoruluI

18 14
24 4
87 16
47 4
16 2
46 6
52
135 23
66 9
28 9
94 13
44 10
265 38
176 36
4.218 96
180 26
7
17

112 20
6.799
9

2 1

Romana
Precupeti-Vechl

. .

-- -- 1

B.IF.

F.

5 1

--

Vasile

- -

20-

---

TAnase Vasilescu

Ghit Ciupitu
Birjari-Nol
Vesparl

3 15

22
24
1 36
25 116

- - --

-1

--

--

14--

--

--

---- --

--

1
--

- --

--

-1
2

--

--

- -

--

---

--

--

-1

--

--

----

--

--

--

--

--

--

--

---

----

5
--

--

3
13

23

7
2

2
2

--

-10

--

--

--

--

Fundtura

--

2
1
1

--

--

StindarduluI

-.

--

19

--

--

----

6
1

16

89

--

3 2 3

-16

2 --

Salcmilor

22
N

--

- -- - --

--

Ungureni .

9
9

B.F. P.L. B.F. B. F. B.F. B. F P.L. P.IL.

B. B.

L.

--

1-

-- -- -- -- - - - - -- -----

--

--

--

43

--

--

S-ta Vineri
ArchanghelI .
Scheiu-de-Sus
Scheiu-de-Jos
S-ta Maria

B. F. B.IF.

257 25
30 Sf. Spiridon
30 2
105 19 Popescu
140 24
Nicolae
127 18
teflnescu
23
237 36 Lizeanu
31

B.

--

--

--

Sf Vasile
Sf. Nicolae
Lizeanu.

--

-.

20 46
7 15

--

Total .

--

www.dacoromanica.ro

--

--

--

--

--

--

--

240

241

E)

NUMIREA

STRADELOR

928 116
462 46
253 50
426
165
389 129
88 15
143 22
257
143 30
30 2
105 19
140 24
127 18
23
237 36

. .

- - -- - - - - --

Sf. Vasile
Stefan-ce1-Mare

Sf. Spiridon

- - - - --

IL.

- --

P IL. P.IL. P.IL. P.

--

--

L. P. L

- -2

3
1

- .

-- - -

--

1
1

2
1

6
5

23

9
9
13

10
38
36
96
26
7

Salc&milor

TAnase Vasilescu .
Ciupitu

Total .
8

Salcmilor

22
24
36
116
20 46

Sf. Vasile
Sf. Nicolae
Lizeanu

-- -

- - - - - -- - --- --

--

Rsurile
MaidanuluI
Stindardulul

112 20

10

6 7
2 1

L. B. F. P

IP.IL

Popescu
Sf. Nicolae

Lizeanu
S-ta
Archangheli .
Scheiu-de-Sus
16 Scheiu de-Jos
47 4 S-ta Maria

5
18 11
24 4

51

P.IL. P.

1 11

31

16
46
52
135
66
28
94
44
265
176
1.218
480

L. P.IL. P. L. P.IL. P. L P IL.

L.

IL.

2
2
5

6 3

--

-- - -

'7

64 99

5 5

1-

--

- 1 - 57

12

12 -

--

14 5

46

3 5

-56

22
3

'7

15

Total .

www.dacoromanica.ro

243

242

R
a)

NUMIREA

STRADELOR
B.F. B.IF

-- --- - ---- - -- -- - - -

ViitoruluI
462
253
426
165
389
88
143
257
143
30
105
140
127
139
237

46
50 FAinarilor
50
18 Precupeti-VechI
129

30 Sf. Spiridon

6 1
3
8
10 3
12 2

15

- - 17
1

-- -

9
33 9
2
4 3
3 1
1

- -

Fundtura .

3 2

112 20

Total .

17 24

--

44

12

- -

7 2

4
7

- 4 11

--

11
1

17

-- - --

1.910
45

91

- - -

22
15
22

Butari
Sf. Vasile

24 Sf. Nicolae
1 36 Lizeariu
25 116
20 46
7 15
80

20

74 4
1

--

- - - - --- ---- --- - -

6 2

Salamilor

-1

13

StindarduluI

77

180 26
51 7

13 Tanase Vasilescu
10 Ghit Ciupitu
38 Birjari-Noi
36

12
8

- -

14 2
5
13 5
15 5

6.7991

14
17

F.

B.

B. B. B. B. F.

P.

B.IF.

F.

14 1

Gemenit

23
36 Lizeanu

Ghica-Vod

1
1
1

19 Popescu
24 Sf. Nicolae

31 5 S-ta
18 11
Archanghell
4 Scheiu-de-Sus
87 16 Scheiu-de-Jos
47 4 S-ta Maria
16 2
46 6
52 5 Ungureni
135 23

66
28
94
44
265
176

Cimitiruld

15
22 Sf. Vasile
25 Sos.

B.

Total .

----

www.dacoromanica.ro

31

www.dacoromanica.ro

,.

_:

ITALIENY

RU

caselor

antreprenorT
Conserve
alimentare

restauratorT
Cafegil

via-

Mezeligil

de

Profesort

No.

Nationahtatea

247

246

STRADELOR

E-4

2 19
2 38
2 26
8 46
2 15

P.IL. P. L. P.IL. P.IL. P.IL.

B.

P.IL. P.L. P. L IB.IF

P.

Popescu
Birpri-NoT
Rsurile

Total .

-- -- -- - --

-- -

- - --- - - -

5 30

56

Total .
2 50
4 30

--

S-tu Spiridon

38
6 36
6 31
17
6 46
2

Stindardul

Total
2 50
12 11
12 36 Vespari

)1-4

ViitoruluT
7

50

8 12

Precupeti-VechT.
Total .

. .

116

116 50
6

160
129 71
32 22
35 25
30
2 2
29 19
33 24
14 18

23
17 36
4
16
4
13 6
11

Precupeti-VechT
7

----

Sf. Vasile
Sos. tefan-oel-Mare
Sf. Spiridon
Cimitirului
Popescu
Sf. Nicolae

--- 2

16

3 2

4------

3
1

1 3

www.dacoromanica.ro

----

- --

Scheiu-de-Sus
Jos
S-ta Maria
. .

Rdulescu

4-- - -

852

248

249

NUMIREA

STRADELOR
2 19

2
2
8
2

--

50

McelarT
5
7 56

-- -

Precupeti-VechT

Total .

2
4 30
38
6 36
6 31
2
6 46

- --

Ghica-Vod

Stindardul

Romani
Archanghell

10

---

--

- --

Roman
S-tu Spiridon

Total .
2
42 12
12 36
4 116

ninarilor

8 12 Precupeti-VechT

---4

116 ViitoruluT

116
31
6
160 129
129 71
32 22 Sf.
25 Sos.
57 30 Sf Spiridon
2 CimitiruluT
29 19 Popescu.
33 24
Nicolae
18 $tefnescu
14 23 Rdulescu
17 36 Lizeanu
10 4 Scheiu-de-Sus
13 16

Jos
13

4
6

B.

- -- - ---

Popescu.

38
26
46
15

B. B. B. B.

B.IF. P. S.

P.IL.

F.

B.

-1-

2 1

161

- -- -

14

2 1

1
1

13
5 10

13

-- - - - -

3
5

2
2

4 2

S-ta Maria

3 1

- -

reporta .

-2

34 8

701

www.dacoromanica.ro

II-1-1137

II

II

-II -II -II -

265

250

251.

MARE

F.

B.IF

NUMIREA

STRADELOR
z

B.F.
Report .

707
22

- -

14

30
24
157
87

7
17

20
116
46
47 50
1.622
36
13
5 116

StindarduluI

16
13

4
6

--- -1

---

-- - - - - - - -

--

2-

-- --

Finarilor
Total .
Lizeanu
Tnase Vasilescu
Viitorului

. .

-- -

- --- - ---

- - -- --

sos.
Popescu
S-ta Marie

7 13
57 38
39 31
4

54 116
68 46
22 30

559

. .

90 50
52 6
5 57
83
35 25
4

- -

Fundt.
.

F. B. F. B. F. B. F. P. L. P.

Salcmilor
Tnase Vasilescu .
Ghit Ciupitu

P.IL.

UngurenT

89 23
7 9
98 13
10
88 38
76 36
115 96
29 26

F.

Vasilescu .
Birjari-NoI
Ghica-Vod
.

---

..... - -

- - - - --

Flinarilor
Total .

--

--

www.dacoromanica.ro

252

253

NUMIREA

STRADELOR
P.

Report .

707
22 5
89 23
14 9
7

98 13 . Tnase Vasilescu .
31 10 Ghit Ciupitu
88 38 Birjari-NoI
76 36 Vesparl.
1-15 96
29 26 Rsurile

P. L. P.IL.

P. L.

16 9

- --

--

P. L. P. L.

-- -- -- -- -- -- -- - --

2 1

4 8

--

--

--

--

2-

3 - 26 21 3 -

90
52

50 Roman
6

5 57

83 45
35 25
3 19
7
4
4

16
13

.....

Butari

- - - -- - - -- --

31

Ghica-Vod

3
1

4 1
1

-.

Birjari-NoT

--

--

- - --

Popesou
S-ta Marie

38

--

57
39
4
54
68
22

-- - - -

-- - -

16

Lizeanu
Tnase Vasilescu .

2
1

8 5 2
3

1.6221

2 36
13
5 116

L. P. L. P. L. P.IL. P.IL. P. L

24 20
157 116
87 46
47 50
I

P IL.

B.IF.

- - - --

30 17

L. P.

20
116

46

- - ---

301

Total

--

10 5

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

. . .

II

CD

.-.

;
CD

II

II

cD

II

w
.

TOTAL PE
PROFESIUN

Prostituate

Alte profesiuni

umbrele

ServitoH

bratele

general

Morritul

Croitorl

Ci)

No. caselor

No.

joiasUo

'

,-.

'

11

-.

.
.

..

.
.
.

- -

www.dacoromanica.ro

258

259

MARE
E:

.-

STRADELOR
P
12
25 5
66 24
50
35
95 24
32 6
24 5
20 7
91 15
82 13
266 50
65 11
49 12
76 16
290 46
188 39
34 11
8 2
67 15

8 15

L. B.

S-tu Ion

Birjarilor
ProfetuluI
Zidarilor
Suvenir

- --

- -

- -

Popa Petre .

Fariseului

Fund.

11

29

Cmpului Fund

19 12
16 5

S-tu Ion

68 24
82 50
40 15
15

Birjarilor

Fund.

-. .

281

2 46

Popa Petre

Total

15

461

Venerei

Total .

39

Oltaruldi
Silivestru

281

5
1

10 35
10 46

L.

PIL.

Fund.

Total .

--.
I

vestru

---

www.dacoromanica.ro

- --6

13 3

---

260

261

E)

NUMIREA
-

STRADELOR

F.

B.IF.
76 12 S-tu Ion
25 5
66 24
153 50 Birjarilor
156
24 Profetulut
32 6 Zidarilor
24 5
20 7 Pasagiul

2
2

12

56

Fund

Total .

12

1
1

2
2
6

9 3

- -

461

98

- -

- -- -

- -

F.

B.

2
.

F.

35
46
I

Total .

8631

B B. B.

P.S.

L.

4
1

L.

- - -

82 13
266 50 Silivestru
65
12
76 16
290 46
188 39 Popa Petre
34 11
8 2
67 15 Fund.

8 15

Roman

91

F. B.IF.

B.

- - -I - - -

II

- -- --- -- - -I

--

10
4

19 12 S-tu Ion
b
68 24
82 50 Birjarilor
40 15 Roman
56 15 Fund.
2811

Total .

Total

nel

4- - ---

- -

I2

--

16

25

2 39 Popa Petre
41

--

2 15 Fund.
I

501

Silivestru

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

o.

Bcani

vin-

particularl

alimentare
Mecanici

antreprenorT

industriapT

de litere
Pictorl,

ProfesorI

ingineri

s-

No

No

Nationalitatea

restauratorl

AUSTRO-UNGART

MOSAIC

www.dacoromanica.ro
I

Otom.

-,.

i-

CD

de

Modiste

de

Tipografl,
fotografi

Ceasornicari

Strungarl

Rotari

Tinichigif

caselor

elanl

Pantofari

Vpsitori
zugravi
Frizeri
brbieri

Antreprenori
constructorl

No.

Nationalitatea

undvs ap
ep

C1

CO

1111

15

II

CO

CO

IOIVSON

CO

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

o
.
.

-s

Mere

fierarl

alimentare

Conserve

antreprenorl

restauratorT

carciurnar!

vin-

Brutarl

agricultorT

particular!

public!

artisti
sculptori

Preoti

No. caselor

No.

Nationalitatea

270

271

NUMIREA

STRADELOR
P. L P.
129
113
90
360
280
52
56

24
24
11

70
60

L. P.IL.

IL. P.IL. P.IL.

I
1

Sf. Spiridon

16
19
27
22

Columb
1

Viitorulul

70

Rotarilor

1
1

----1

13

3
25 4
31 6
315 56
2.161

-Rudolf
.

--

---

4-

- -

--- -

Teilor

2
2

1 2

- 8 3-

21

Rotarilor
Slciilor

-- --

4 56
59

ViitoruluI

56

IcneT

Total .

6 22
2 56

14

-- -

-- -

Popa
Slciilor

. .

8 70
22
1 56

- .

--

----

6 24
31

1-

Popa
60 Sf. Spiridon
31 Viitorului

19
3 27
10 22

9 24
8 24

12

6
255 31

120
106
114
64

P.IL.

--

Popa

Biserica Popa Chitu

- --

- - --

Teilor
Slciilor

Total .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

...
.

.
.

..

.
.

II

RU

...

.
.

III

Il

II

-.1

Arm.

II

II

la fa-

Pompe funebre

brieele Statului
Comercianti
genera
Muncitori
bratele

ora
Prostituate

Alte profesiuni

rdeumbrele

Croitorl

de
Fabric! de spui

No

No.

Nationalitatea

275

274

E)

R
.

NUMIREA

STRADELOR
F.
24
70
60

2 31
2 19
27
2 22
28
24
3 12
5 19
56

B. B.

B. F.

B. F. B. F.

F.

B. B.

Teilor

-- - - - -

S-tu Spiridon

ViitoruluT

Rotarilor

Total .

- -- - 3 --1

3-

1 2

-- -

Popa

Total .

.
I

138 56
33 24
32 24
11

Teilor

S-tu Spiridon

--

Sleiilor

Total .

Popa
Biserica Popa Chitu .

95 70
60
22 12
16
12 6

Teilor.

31 31
62 19
27

ViitoruluT

72 22
35
9
4
4 6

- -I 2 - - - -

- - ---- - - - - - - - - - - - -- -- -- -- ---- - - ---

Colurnb

Rudolf

----

1-

24
17 60
3 16
6 31
19
4 27
6 13
17 56

S-tu Spiridon

Total .
7 24

B.

Popa Chitu

15

9 70
2 66
2 22
13

- -

Popa
S-tu Spiridon

- -

Rotarilor

-- -

Total .

www.dacoromanica.ro

277

276

R
NUMIREA

STRADELOR
E-.

L. P. L.

2
2

5
2

24
70
60
46
31
19
27
22

24

S-tu Spiridon
Columb

Rotarilor
.

B F

PL

L.

Popa Chitu
Pc

12

P.L.

P.IL P.IL

Popa
Teilor

Total .
3

P L. P IL.

5 19
56

Total .

- --

----

92

7600

2 22 Slciilor
131

138
33 24
32 24

70
74 60
22 12
33 16
12 6
31 31
62 49
27
72 22
35
9

4
6

Polon
Popa Chitu
Biserica Popa Chitu

16

6 31
10 19
4 27
6

S-tu Spiridon

- --- - --- -

Columb

LustruluI

-- - - - -- --

---

---

Slciilor

Rudolf

---

Rotarilor

Popa
S-tu Spiridon

Teilor

1- - 1

Total .
24
7 24
17 60

Total .

--

Columb

- - - - - --

Rotarilor

13

---

66--

--

- -

3
1

- - -- - - - -

17

Total .

www.dacoromanica.ro

--

278

279

NUMIREA

STRADELOR

B.

P IL. B.IF. B.IF. B.IF


j
11

24 Popa Chitu
70 Teilor
60 Sf. Spiridon
16 Columb

2 31

19
27 Rotarilor
2 22 Slciilor

Total .
6 24
3 12
5 19

Popa Chitu

B. B. F.

B.

B.

-- -

--

56

F. P.IL. P. L. B. F.

- - -- -- -

--- -

F.

- - - -- ---

- -- - - -

Viitorule

9 70 Teilor
2 60 Sf. Spiridon
2 22 Slciilor
Total .

131

138
33 24
32 24
11

Popa Chitu
Biserica Popa Chitu

95
Teilor
74 60 Sf.
22 12
16 Columb
12 6

13
4
6

22

Rudolf
.

97

6 24 Polon
7 24 Popa Chitu
17 60 Sf. Spiridon
3 16 Columb
6 31 Viitorule
19 Armasule
4 27 Rotarilor
6 13 Clemente
17 56 Icnel

20

38

38

4
8

3
4

3
4
7

9
16

--

- - -- - -

-1
5

--

- -----

---

- - -Total .

76

Clemente

- --

31 31
67 19
51 27
72 22
9
4

- ---- --- --- -- - - - -

24

2
9

20
8
25
32
40
22

2
1

93

320

--

Total .

. .

- - -- --

----

--

--

- - --

-1

--

206

339

- -

-- - -- - -

-- ---- - - --

- - --

2
17

3 2

www.dacoromanica.ro

12

mqnd

ON

'

III
I

.
.

ocT

.
.

www.dacoromanica.ro

282
283

R
NUMIREA

MARE
'

'

STRADELOR
P. L.

70 Teilor
7 60 Sf. Spiridon
27
56 Icnel

Total .
601

35

2 70
25
42
20
18

Spiridon

Biserica Popa Chitu

Total .

24

70 Teilor
60 Sf. Spiridon
16 Columb
19
. .
13 27 Rotarilor .
29 22
13
20 4

P. L. P. L. P. L.

- --- - - --- 1-

- --

P. L. P.IL.

P.IL. P.IL. P.IL.

-I

-- --

P.IL. P. L. B. B. P.

27 56

Total

--

P. L. P.IL. P.IL. P. L. B.

-I

www.dacoromanica.ro

cD

co

B.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

"
.

i-

111111

II

II

III

III

II

III

Mere

Cafegii
antreprenorT

industrias7

restauratorT

vin-

agricultorT
BrutarT

Pictori,

No. caselor

No.

Nationalitatea

288

R
NUMIREA

STRADELOR
P.IL.
25

38

29
20
19

143

. L. P.IL

IL.

Solon
Lipeanilor

3
3

--

--

- -

76 18 Modestiel
24 6 Semi-LuneT
32 5 Serei
14 2 Termopile
135 17 Bulev. Carol
20 2 Rafael
43 3
107 20
143
SptaruluT
75 6
68 9
15
5 Licurg
48 9
42 9 Caimata
38 4 Furtunei
452 32
95 20 FranzelarT
119 29
98 23 Popa
92
88 18

1.798

--

--

--

2
3

Total .

4 3
38 41

P. L. P. L

- -

SptaruluT.

27 32
16 20
13 29
114

3 17
5 18

17
3 23
4

-- -

- --

InocenteT .

Surorilor

--

Total .

'13

FranzelarT

Bulevardul Carol
Popa Rusu

Total .

www.dacoromanica.ro

291

NUMIREA
.

STRADELOR
IL. P. L.

25 . 4 Solon
38 9 Lipcanilor
29 4
20 3
19 3
.
143 9
76 18 ModestieI
24 6
32 5 Sere
14

--

--

3
2

----

---

-- - 1

Surorilor

- -- - - 1
-- - -- - -- - 2
6

Popa Rusu
Total .

- - -

-- - - - --

- - --- -

113

191

--- - - - -1

--

www.dacoromanica.ro

--

-----

- 4

Bulevardul

4
4

---

-----

12 1 6

F.

B.

--- --- -- -- - - - --- - - - ---

--

B. B. B. B. F.

2
1

84---

3
5

1
1

27 32
16 20 Franzelarl
13 29 Armensca

3 23

--

3
3 17
5 18

B.

38 41
16

135 17 Bulev. Carol


20 2 Rafael
43 3 Pasului
20
143 41
75
6
68 9
15 5
48 9
42 9
38 4
152 32
95 20
119 29
98 23 Popa Rusu
92 17 Surorilor .
88 18

1.798

--

2 1

Termopile

F P.L.

F.

B.

--

-9

www.dacoromanica.ro

CD

II

Germ.

mioi \

marl

Mecanici
fierarl

antreprenorT
Conserve

industriasI

vin-

Mezeligii

Arenda0

LutarT

Functionarl

FunctionarI

litere
artisti

Profesorl

Advocati

DroghistI

No. caselor

No.

Nationalitatea

geoooo

,--

CD

III

,-4

II

CO

II

'

CD

;..

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
i

II

I-

Germ.

Elvetienl

,-

II

i-

II

H
H

spun

Prostituate

de

Bragagir,

profesiuni

Fabrici

Pompe funebre

ServitorI

bratele

Lucratori la fa-

Cn

No. caselor

No.

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro

111
I

II

...

CD

-.
.

II

II

marl

antreprenorT
Conserve

restauratorl

vin

florari

Grdinari

Lutarl

particularT

ProfesorT

Advocati
Preoti

cn

No. caselor

No.

Nationalitatea

'

www.dacoromanica.ro

'

MARE

-NUMIREA

STRADELOR
B.F.
71

26 17 Bulev. Carol
4

14
10
49
59
20
33

41
6

Licurg
Cerculul
9 Caimata.

32
20
23
17

FranzelarI

6
4

Lipcanilor

18

Modestie

17
9

1081

12

---

- - -- -

8-

-----

11

- --

3
6

B.

-- - - --- ------

- --

12

13
9

56

141

--

4 76 -

--

114

- ---

- -

1-

Surorilor

'7

- --

18 17 Bulev. Carol.
18 20
.
6 41
2 5 Licurg
3 4 Furtune
6 32
20 29 Armensca
4 23 Popa Rusu .

...... - -- - -- -- -- - -- -- -- -- - --- - -H - -- - - 3 - -

18

S.

Surorilor

9
9

Popa Rusu

F.

B.

B.F.

- -- -- -

10

SpItaruhd

B.1F.

2 Rafael

5
8 20
16
27
8

Report .

P. L.

.
.

---

----

II

www.dacoromanica.ro

305

A XVI

STRADELOR
B. F. B.IF.

B. F. B. F. B. F. B. F.

285 32 Teilor .
408 20 Minerva
141 28 Bulevardul Carol .
9 3
86 26
27 3 Boteanu
14 4
.
19 5
35 4 Dianei
22 6 Prudente
422 5
176 18
48 19 Pensionatul
25 6
33 13
57 27
192
. . .
184
133 25
187 24 Scaune .

2 2

22

24
25

19 15
10 2
137 42

- --

22
1

53

--

P.L.

1
1

-- - -7

2
2

12

. .

6 2

-- -

67 2

4 13

- - 2

--- -

- --

Scaune .
Batiste .

.....
I

B.IF.

Total .

81

B. F.

Bulevardul Carol .

13

P.IL.

Teilor

831

B. B.

Polon

17 25
6 24
16 42

Total .

5 32
27 20
18

1
1

B.IF.

P.

Blandusid
Bolintineanu
Armonia
Batiste

2.1301

7-

-- -

Dionisie .....

61

F.

. .

13

2 20

-- -- - -

26
2 27
2 52
13 42

Polon
Total .

----0

www.dacoromanica.ro

306

307

NUMIREA

STRADELOR

Teilor

141
9

Bulevardul Carol .

---

Boteanu
PlAcere

---

Prudente

20
18

52

221

-- --2

Scaune
Bolintineanu
Armonia
Batiste

- -- - - - - -

Bulevardul Carol .
Italian
Scaune
Batiste

--

-3
.

----

- -

--- - -

Crinulul

Batiste
.

VmeT

Total .

Total .

2 20
3 26
2 27
2 52
13 42

Dionisie

4 13

P. L. P. L. P. L.

P. L. P.IL.

25
6 24
16 42

B. B.

5 32

P. L. B. F.

P. L.

Pensionatul

2.1301

27

P. L.

285 32
20
3
86 26
27 3
14 4
5
19
35 4
22 6
122 5
176 18
48 19
25 6
33 13
57 27
192
184 31
25
24
61 3
19 15
10 2
42

P.IL. P.IL.

P.IL.

P.IL.

ii

www.dacoromanica.ro

309

308

E)

R
.

NUMIREA

STRADELOR
B.IF. P.IL.
32 Teilor
108 20 MinerveT
28 Bulevardul Carol
9 3
86 26
27 3 Boteanu
14 4
19 b
4 DianeT
22 6
122 5
.
176 18
48 19 Pensionatul
25 6
.
33
27
192 52
184 31 Dionisie
133
187 24 Scaune

--

Bolintineanu
Armonia

18

25
6

- -

--1

831

I-- -

Total .

Total .

Scaune .

42 Batiste

21

-1

15
3

B.

32
20 Bulevardul Carol

2
7
6
9

2
1

Blandusiei .....

-- -

B. B. B. B. F.

4
6

P.L.

18
7 52
17 25
6 24

3
5

- - - - - - - - - -- - - -

2.130
N

....

10 2
137 42

B.IF

B.

B.IF.

13
.

Melodiel ......

61
3
19 15

P.IL.

- -- - -- - -

3-

40

VAmeT

81

---

7 13

2 20 Minervei
3 26
2 27 SperanteT .

13 42

- 1

--

www.dacoromanica.ro

- 2

- - -2

www.dacoromanica.ro

CD

CD

.
.

Amer.

III II
11

antreprenorl

BirtasT

restauratori

torY

vin-

Brutari

Functionari
particulari

Preoti

DroghistI

No caselor

No.

Nationalitatea

op

pgoofoo

za

____

II

__

ua

a)

www.dacoromanica.ro

315

314

R
.

NUMIREA

STRADELOR

4 20

-- - -Total .

Armonia
.

- -

3 32 Teilor
20

Plcerd. .
Scaune .

Total .

31 Dionisie

--

-- --

18
2

5
6

22
18

A reporta .

68

www.dacoromanica.ro

138

Gloriel

10

--- --- -

-- - --

4
11

Pensionatul

35

2871

8
10

13 6
6 5
24 18
14

12

4
2

Diane

- --

--- - -

43 32 Teilor
46 20 MinerveT
51 28 Bulev. Carol
2 3
28 26 Crinulul
5
3 Boteanu.
4 4

Teilor

- -

F.

-----

24 Scaune

7 24

B B. B. B. F. B.

13 Vmei
31 Dionisie
25

Total .

F. P.IS. P. S.

26

IF. B.F. P. L. P. L.

--

Bulev. Carol ......

1 28
4 26
6 18
4 27
2 25
5 24 Scaune
4 15 Bolintineanu
2 42 Batiste .

3
4
11
2
3
4

B.

B.IF.

P. L. P.IL.

B.

- -

- - --

www.dacoromanica.ro

AUSTRO-UNGART

mic

mar

fierarl

antreprenorT
Conserve
alimentare

restauratorT

Mezeligil

GrdinarI

agricultorI

particularT

Functonarl

Pictori,

No caselor

Nationalitatea

318

319

E)
.

NUMIREA

be

STRADELOR

i.

P. L. P.L.
287
66 13
29 27
52
125 31
94 25
98 24
16

Report .

P.L.

L.

P L.

B.

- -

Dionisie

L.

--

L.

L.

--

Elan

Bolintineanu
Armonia
73 42 Batiste
8 15
6

Total .
25 32
5 20
28
15 26
23 18

Minervel
Bulev. Carol

19
27 13
15 52
23 31

Pensionatul

15 24
26 15

Scaune
Bolintineanu

Dionisie

Total .

.-

www.dacoromanica.ro

321

320

E)

R
NUMIREA

STRADELOR
F. B. F. P. L. P. L. B. F. P S.

B. F. P. L. P. L. P. L. B. F. B.IF. B. F.
287

66 43 Vmei
29 27 Sperantei

Report .

68
12

15

33

19
26

65
45
22
5

132 52 Polon
125 31 Dionisie

94 25

24 Scaune .
16 3 Blandusiei
2

Armonia

Total .

934

25 32 Teilor

34

2
3

272

410

5 20 Minervei

15 28
45 26
23 18
13 49
27 13
15 52
23 31
12 25
15 24
26 45

53-

3
3
26

8 15 Bolintineanu

73 42 Batiste .

B. B. B.

Bulev. Carol

Pensionatul
Vmei .
2

Dionisie

Scaune
Bolintineanu

Total .

5 2

11

31

www.dacoromanica.ro

322

323
C

F.

B.IF

VII

NUMIREA

STRADELOR
'

B.IF. B.IF

356
192
217
407
833
221

26
30

Sos.

51

Dmna Ghica

84
46

Sos. Colentina.

88
23
406
272
204
106
155

14

41

10

16

Maica

S-tu
Masina-de-Pdine .

21

Rondul
S-tu Stefan

339 56

. .

S-tu George
Inginerului
S-tu Vasile

102
45
28
242
36
208
187
565
38
67

18
12
6

S-tu Spiridon
Berechet
Tnasescu

31

PAsculescu

23
6
9
2

Teiul Dmnel

497 33
226 38

Fund. I

3 26
5 50
8 84
6 23
2 37

- -

-- -

- -

---

1
1
1

Sos.

- -

- -

46

2
1

--

1
1

2
1

- - -

18

------

- 13 8 2

--

--

8 89

2 3

6
3 4

93

3
1

----

2
2

69 4

Colentina

- -- - -

. .

3
1

S-tu Vasile
Total .

www.dacoromanica.ro

------

. .

$tefan-cel-Mare .
Dmna
Cotofenilor
Colentina

--

1
1

Total .

P.IL.

B. F. B. F.

4
22
6

Teiul

B.F.

Total
45 26
46 51
26
84
40
2 56

--

II Asan .

6.7211

Fund. CimitiruluI .
485 37 Vaporul-luI-Asan .
13

---

B. B. B.IF. P.IL.

Bulev. Teilor

37

--

- - -- - - - --

Fulgerulul

65
40
37
20

- -

-I

P. L.

14--

NUMIREA

STRADELOR
P.II. P.IL.
Sos.

356 26
192 30
217
407
833 84
221 46

- -- - -- -1

Cotofenilor

Sos. Colentina
Maica

. .

Fundt.
88 14 Fulgerului
23 8 Fundat.
406 65 S-tu Nicolae
272 40 Masina-de-Mine
204 37 Radulescu

106 20
155 21
40 10
41 40
16 5
339 56
3
102 18

Rondul BisericeT
S-tu

6
3

- ---

- - - -- -- -- 9

13

--

- -

--

- -- - - - - - - - - - - --

S-tu George

Vasile

35
23
6

S-tu Spiridon
Berechet
Tn5sescu

Bulev. Teilor
Psculescu

Total .
Sos.

-- - 10

.
.

38

3 26

--

Fund.
Vaporul-luT-Asan .
33 Fund. I
II Asan

- - - -- - - - - -

- - -

6
7
5

97

Sos. Colentina . .
Teiul
Vaporul-luT-Asan .

- -

-1- -

15 26
46
26 50
84
40
2 56

Sos.

Sos. Colentina
.

Stu Vasile
Total

--

7
31

4
4

76

--

5
8 84
6 23
2 37

3
2

Teiul
Dasclul

9
2
37

6.721

--

45 12
28 6
242 31
36 9

208
187
565
38
67
13
485
497
226

-- -

P.IL. P.IL.

www.dacoromanica.ro

326

327

.-

NUMIREA

STRADELOR,

356
192
217
407
833

26
30

B. F.

L. P.IL.

4 3

-- - -

Ghica
Cotofenilor
84
Colentina
221 46 Maica

51

B.IF. B.IF. B. F.

2 1
3 9

- --

- 3

74

30

11

17
5

4
7

66 7
37 4

34

- - - --

3
7

3
2

4
52
20

406 65 Sf. Nicolae


272 40 Masina-de
204 37
406 20
155 21 Rondul BisericeI
40
Sf.
41 10
George
16
5 IngineruluI
339 56
Vasile

25
12

8
102 18

497 33
226 38

19

34
6

Fund.

Fund. I

3 13
2 4

II Asan
Total .

6.721

3 26
5 50
8 84
6 23
2 37

--

4 5

-- - - - - - -- -- --- - -- -- -- -2

11
9

-M-

- - - -

38
42
50 7

11

10 1

2 1
45 18
56 13
46 21

6
5

128

77

- -

- -- --

- 12

-- -- - - -- - --

- -

12

208 37 PAsculescu
187 35
565 23 Teiul
38 6 Dasckul
9
2
485 37

- - - - -

Sf. Spiridon
45 12 Berechet
28 6 Tnsescu
242 31 SteMnescu
36 9 Bulev. Teilor

67
13

Fundt.

88 14 FulgeruluT
23

- --

--

--

-_

4 10 47

168

Colentina

24

Total .

15 26
46 51 Dmna Ghica
26 50 Cotofenilor
84 Sos. Colentina
7 40
2 56 Sf. Vasile

Total .

--

97

www.dacoromanica.ro

13

32

329

328

E)

R
.

NUMIREA

L.

STRADELOR
F. B.
4 26
2 30

- - --

$erbnescu .
Dmna Ghica

47

10 23
2 37

Colentina
Pasculescu
Teiul

84
6

F.

B.

B.

Total .

2 26
4 84

Colentina
37 Vaporul-luI-Asan

Total .

B. F.

B.F.

B. B.

B F.

P.IL.

F.

--

--

--

--

F. B.

3 26
13 51
19 84
9
3 23
6 37

Bulevardul Teilor ..

Vaporul-luI-Asan .

Total
84
9

- -

. .

Ghica
Colentina

Colentina
Fund. PieteT
Total . .

--

- -

-1

1
I

Colentina
2160

Total .
61 26
2 30

13 50
74 84
86 46

os.

erbnescu .

. .

..

-1

Cotofenilor
Colentina
Maica

A reporta .

Fund.
65 Sf. Nicolae
9

21

32 40
9 37

Sf. George
.

---

www.dacoromanica.ro

331

330

E)

NUMIREA

STRADELOR
P L. P.IL.
4 26
2 30
47 54
11 84
6 37
10 23
2 37

Ghica

Colentina
Teiul
.
.

Total .

tefan-cel-Mare
Ghica .
.
Colentina
9 Bulevardul Teilor . .
3 23 Teiul
. .
6 37 Vaporul-luf-Asan . .

3 26
13
19 84

Total .
84
9
2

84
14 26
2 10
16

--

Colentina
Fund.
Total

. .
.

Colentina
.

--

Sf. George
Total .

Serbnescu
Ghica
13 50 Cotofenilor .
74 84
Colentina
Maica

61 26
2 30

86 46

sos. Colentina

15

P IL. P. L. P IL. P.IL PJL. P.L. P.IL.

Total .
2 26
4 84
9 37

P IL. P IL. B F P

P.IL.

- - ---

- - --2

Fund. PieteT
21 65
Nicolae
32 40 Masina-de-Paine . .
9 37 Rdulescu
10
George
314
reporta .
9

--

- ---- -

----

- --

www.dacoromanica.ro

op

no

4..

il

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

II

II

CD

Conserve
alimenta re

antreprenor!

restauratorT
Cafegii

Cofetarf

vin-

Grdinari

BrutarT

agricultor!

meni de litere
Pictorl,

ProfesorT

No caselor

No

Nationalitatea

336

337

E)

R
NUMIREA

STRADELOR

P.IL. P.L. P.IL. P IL.

P.IL. P.IL.

314
26
3 3
22 18
13 12
4
24 37
35
23
2
2

Report ..

S-tu Vasile
.

. . .

- - -

P.IL.

-- -

S-tu Spiridon .
Berechet

Psoulescu
.

6
9

37
7 33
22 38

Vaporul-luI-Asan . .
Asan .
Fund.

Total .
14 26 Sos.
30 84 Sos,
4 46 Maica DomnuluT
8
S-tu
11 40
4 9 Bulev.
7 23 Teiul

..

-- - -

- - -- - - -2

11

. .
.

2
.

Total .

www.dacoromanica.ro

339

338

E)

,-.

NUMIREA

.0

STRADELOR
B.IF P
314
26
3
22
13
4
24
23
10
2

56
3
18

Report .

S-tu Vasile .

B.F.

P.IL B.IF.

25 4
4

F.

B.
22

S-tu Spiridon

P.IL

37 PAsculescu
35 Brasovenilor.
23 Teiul

4
3

B.
105

F.
22

----- - -

12
31

B. B. B. B. F.

4
2
6

9
37
7 33
22 38
2

Fund. I

II Asan

..

--

26 Sos. Stefan-cel-Mare .
30 84 Sos. Colentina.
4 46 Maica
14

8
S-tu Nicolae.
11 40 Masina-de-PAine
4 9 Bulev.
.
7 23 Teiul

78

Total .

. .

- 41 5

2
1

- -112

33

- -

-I

www.dacoromanica.ro

- - --

--

--

26

mujou

I
I

'

I
I

14

crs

I
I

I"
I

E-

www.dacoromanica.ro

op

op

et

____

I-I

co

ou

I
I

.....

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

CD

I-

CD

FRANCEZT

CD

o
.

SrbT

Albanezi

72

TOTAL PE

Prostituate

Bragagil,

de

Pompe funebro

Servitorf

MuncitorT

general

la fa-

luminrl

de

caselor

bricele

No.

Nationalitatea

-U1

p!Ivindod

E-4

pueIO

I
I

0-

...,.., ...,.,

i
1

II

II

Ili
I

,..,..,

www.dacoromanica.ro

348

E)

NUMIRF,A

P. L.
35

Campineanu

Carmen Sylva
30
22
8

5
7

Intrarea Rosetti

Sf.

24 Manea Brutaru .
16 Fantanei .
100 30
128
3
24

Carmen

Campineanu
.

56 30

110 30

Total .

650

13 30
2 16
5 30 Brezoianu
29 35 Campineanu
.

24
Brutaru
16
9 Renascerel
.
30
.

Intrarea Rosetti

24 Manea Brutaru

6 16
6 30 Brezoianu
34 35
9 30
.
12 30

Total .

www.dacoromanica.ro

2
1

521

-- 1 33

--

350

351

E)

R
NUMIREA
-

STRADELOR

B. F. P. L. P. L.

P L.

F.

B.IF B.IF.

B.

F.

B.

16
35 Cmpineanu

Total .

Carmen Sylva

22

Intrarea Rosetti
Carmen Sylva

Sf.

30
89
80
100
128
3

25
27
42
26

3
2

2 1

1
1

Valter-MArcineanu

- - - - -

9
25
2

24
Brutaru
16 Fntnei
30 Brezoianu
35 Cmpineanu
2

3'

- --

24

9
30
110 30

Total .

2 2

13
19

2
9

31

40

--

30
29 35
.

- - -

Total .

2 24 Manea Brutaru
16 F'ntnel
9
30

Total .

. .

33 5 Intrarea Rosetti
19 24 Manea Brutaru
6 16
6 30 Brezoianu

30

- - -

Cimpineanu

12 30

300

13 30
2 16

272

Luterana
Total .

www.dacoromanica.ro

18

www.dacoromanica.ro

"

CD

"

SrbT

II

mi

Ingineri

alimentare

antreprenorT

industriasi

restauratorT

CofetarT

PrecupetT

Militari

Pictorl,

No

No.

355

354

MARE

.-

NUMIREA

STRADELOR

z
214
132 31
83 8
80 27
290
14
60 6
21
8

85
82

P.IL

P.IL

18
18

P. L. P. L. P.IL. B.

P.IL.

Diaconeselor
SculptureT

Neptun
AstronomuluT
Numa

Popa Tatu

- - --

. .

-----

IP.

P IL. P.IL P,IL. P.IL.

IP.IL.

-- -

- -

-- -

- -

- - -

Esculap

Schitu Mgureanu
Total .

P.IL. P.IL

--- -

--

4
4 31
2 27

16
2 21
8

. .

-- - -

.
.

Sehitu M5gureanu
Total .

2
2

Numa Pompili

Popa Tatu .

Diaconeselor

27

Total .

15
4 18

----

-- - - - - - - - -

Esculap .....

171

21

Numa

50

Diaconeselor

27

Neptun
Putu-cu-PlopT
8 18 Schitu Mguroanu
6 14
4

www.dacoromanica.ro

356

357

E)

STRADELOR
P.IL.

B.

214

B.IF.

B.IF.

3
3

83 8 Diaconeselor
80
290
57 14 Neptun
60 6
110 21 Numa Pompilin
154 8 Popa Tatu
58 15
85 18 Esculap
18

Total .

1.405

Schitu Magureanu
2 7

F.

F.

B.

--

2
5

3
2

--

B. B. B.

--- -- - - -- - ----- -- -- - - - --

4 50
4 31

13

13.

-- - - - -

P. L. P. L.

31

82

F.

B.

--

----

14

333

2 27

16 52
2 21
1

Numa
8 Popa Tatu
18 Schitu Magureanu
Total .

2 50
2 8
4 27

..
.

4 50

27
52
15 Putu-cu-PlopT

Esculap.

--- - -

- - - - --

Numa

Total .

5 50
.

----

- - -

-- - ---

-- -

3 50
3 8 Diaconeselor
5 27
6 14 Neptun
15
8 18

Total .

-- ---

Total .

4 18

26

Diaconeselor

8
7

--

- -

Putu-cu-PlopT ......

Schitu

Total .

www.dacoromanica.ro

359

358

3
NUMIREA

STRADELOR

B. F.

F.
2

P L.

B. B.

F. P.IL.

F.

B.IF. B. F.

P.IL.

Diaconeselor

7 27

SculptureI
Neptun
21 Numa
18 Esoulap

36 52

. .

Total .

. .
I

31

119
55 50
30 8
38 27
102
23 14
18 6
24

8
17 15
35 18
59 18

Fntnd .
Fntnd .

Diaconeselor

Neptun
.

Popa Tatu .

Esculap
Schitu MAgureanu. .

5631

. .

21

il 501
19
28

z
4
I

8
16 27
52
16 14
18 45
48
14 18
154

18

13
9

Diaconeselor

Neptun
Putu-cu-Plopi

Schitu

11
6
2

6
821

Total .

17

23
16

Soulpturel
Schitu

Total .

--

. .

27
52 Sculpturei
21
8 Popa Tatu
15
18
18 Schitu

. .

Total

.
. .
I

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

.
.

II

Otom.

'1

I'S

'

Elvet.

ITALIEN

Modiste

LibrarT

Blnari
cojocari

Pantofari
cizmarl

zugravi

Zidari
Vopsitorl

constr.

de

Ceasornicarl

de

Strungarl

Cldrari

caselor

Antrep.

No.

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro
I

Otom

II

1111

11

II

...

brici

fa-

PE

Prostituate

de

agaga,

de umbrele

funebre

Servitorl

Lucatori

No. caselor

No.

Nationalitatea

865

364

A XX

F. B. F.

F. B. F. B.IF.

NUMIREA

STRADELOR
B.

207
1.512 200
18
78 14
59 11 Semicerculul . .
17
40 9 General Cernat
40 7 Oziris
529 81 DreptuluT
162 30 Polizu
186 13 Dulgherilor
279 54 Occidentulul
120 28 Miron Costin
168 35 Eminescu
814 77 Sos. Basarab
136 9
140 7 Sebastopol
619 72
305 40
551

6
.

F.

-2

B. B. B. F. B. F.

B. B.

11

3 6

2
4

--

--

30

43

13 7 21 15 4 - 11 2

16

1
1

14 4

2 2

2--

1--

1
1

I
2

--

-- - 2 2
- - --- - -- - -- -- 1--- - --- - -

- - ---

P.IL. B.'F. B. F. B. F. B. F. P. L.

B. B.

- - 2 - - 6- -2 .

76

P.L.

- -

5
23 3

2 2

- --- 1 - - - 1- -- -- - - - - 1 - 1 - -- - - - - - 3 -- - 2

61

B. F

- -

25

---- ---

SpitaluluT

N
A

121 200
9 14
2

16
3
3
3
21

Grivita
Atelierului
Tunsului

Oziris
DreptuluT
30 Polizu
54 Occidentulul

81

35

77
21 72
29 61

Eminescu

Sos Basarab
.

7
1

18

9 200
9
7

- - - -- -- -- -- -- - --

Grivitel

General Cernat

Oziris

--

3 81
2
I

-3

5 47
5 200
.

www.dacoromanica.ro

367

NUMIREA

E)

R
-

STRADELOR
L P.IL.
207
1.512 200

17
9
7

529 81
162 30
186 13
279 54
120 28
168 35
814
136

. .

7 5

OccidentuluT

Miron Costin
Eminescu . .
Sos. Basarab

. .

- -

- --

--

19

11

- - - -

35

Atelierulul

Oziris

Polizu

Eminescu
Sos. Basarab

21

Buzesci
SpitaluluT

--

------

Total .

2351

---- -- - - - - -

Spitalulul

3 35
21
7
29 61

Total .

200
9 14
17
2 7
16 81
3 30

Polizu
Dulgherilor

6.0891

DreptuluT

305 40

Tunsului
General Cernat
Oziris

61

72

551

L.
2

69 18
78 14 Atelierului
59 11
40

P.IL.

-- -- -

9 200
9
7
3 81
72

General Cernat

Oziris

16

-I-HI- -I-H-

5 47
5 200 Grivitel
I

. .

www.dacoromanica.ro

-I

- -- - - -

I- -

-w

op
op

op

'

1111111

11111

Ill

'

II

II
II

1111111

!I
I

I
I

..

www.dacoromanica.ro

co

www.dacoromanica.ro

372

373

R
NUMIREA
o

STRADELOR

0
P.IL. P.IL, P.IL. P.IL.

P.IL
81

P.L.

L. P.IL.

P. L. P. L.

L.

Sos. Baslrab
Sebastopol

Total .

-- -

200
2 17

Sos. Basarab

Total
25 200

B. B.

72

6 77
12 72
4 61

P. L. P. L P. L. B. F. P. L.

-- - -- - - - - -

DreptuluT

2
28

E)

Grivitei

lieu

- -----

--

--

35

Sos. Basarab

40
2 61

Total
20 47
86 200
4 18
14
13 17
33 81
4 30

- --

Deprteanu

Polizu

-- ----

TunsuluT
Voivo41

Total .

--

81

40

- - -- - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - --

TunsuluT

47
17

10 54
7 28 Miron Costin
77 Sos. Basarab
30 72
2 40
Voivoq
24 61

- ---

- -

--

www.dacoromanica.ro

--

374

375

E)

R
NUMIREA

STRADELOR
B.
5 81
2 54

Occidentulul

28 Miron Costin
77 Sos. Basarab

--

Sebastopol

72

Total .

11

2 17

P.IL. R.IF.

B. B. B. B.

4 61

Total .

II

25 200
14 AtelieruluI
7

B.

Sos. Basarab

6 77
12 72

F. B.IF P

200 GriviteT

81

35 Eminescu

Sos. Basarab

2 77
1

40 S-tiT

2 61

Total .

--

20 47
200 OriviteT
18
14
13 17
81
4 30
10
7 28
77

--- --

--

14

- - --

1
1

Occidentului
Miron Costin
Sos. Basarab

30
2 40 S-Iii
24 61 SpitaluluI
2511

3
1

Total .

17 Tunsului
8 81 DreptuluT
40 S-tii

--

-2--

2
1

Total .

www.dacoromanica.ro

- - 102

- - -

oN

co

I
I

,-.

.
.

--

www.dacoromanica.ro

378

379

E)

'

STRADELOR

bp

P.IL.
59
586
34
56

47
200

P.IL.

GriviteT

P. L. P. L. P. L. B F. P. L. P.IL. B. B. P.L. P.IL. P.IL. P.IL. P. L. P. L.

P.

14
17 11
19 17
4 9
6 7
229 81
41 30
20 13
95 54
16 28
63 35

307
8

11

105 72
40
157 61

Atelierului
.

Polizu
Dulgherilor
Occidentulul

3
1
.

Sebastopol
Buzesci

4 1

- --

Total .

1.8831

- - --

3 3

Oziris

Miron Costin
Eminescu
Sos. Basarab

General Cernat

2 5

18

- 3 3 - - - 4 -1

3 - - 10 - 44

2--

DreptuluI

2 47
44 200
8 81
8 30
2
18 28
17 35

16
2
16
8
8

77
7

- -- - - - ----

Dreptulul
Polizu
OccidentuluT

Miron Costin
Eminescu .
Sos. Basarab
Sebastopol

72

40
61

Total .

1491

72
61

-- -

--

-- - - - - - -

---

--1-

- - 1- - -- - - -

SpitaluluI
.

--

Buzesd

Total
21

---

--

312001
.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

lon.

.
.

,0

II

II

. .

Servitorf

bratele

general

fa-

sApun

Morritul

caselor

PROFESIUNT

TOTALPE

Prostituate

de

BragagiI,

profesiunI

Pompe funebre

No.

383

382

MARE

(UR

NUMIREA

STRADELOR
B.

49
971
37
36
14

81

200
14
77
47

13 17
30
22 13
13
13 28
23
13 9
7

B. F

B.

L B. F

B.

Dreptulur. .
2

30

Semicerculul
Tunsulul
Polizu
.

Occidentulul
Miron Costin
.

Sebastopol

34 72

Spitalului
1.347

Total .

Total .

Atelierulul
Basarab

www.dacoromanica.ro

-3

200
77

P. L.

F. B. F.

Sos. Basarab

45 40

2 14

P. L. B. B. B. F. P.IL. B. F.

385

384

NUMIREA

STRADELOR
P.IL P. L.

49 81
200
37 14
36 77
14 47

-----

Dreptului
Grivitei
Atelierului
Basarab

200
14
77

--

--

--

30 Polizu
22 13 Dulgherilor
54
13 28 Miron Costin
23 35 Eminescu . .
13
9
72
45 40
48 61
1.3471

17

P.IL.

- - -- --- - - - - - - - - - -- -- ---- --- -- -- - - - -- --- -- -- -- - - -- - 2 -

13 17

L. P.IL. P.IL.

--

- -

Sebastopol

--

Spitalului

Total .

- - --- - - -

Atelierulul
Sos. Basarab

Total .

- - ---

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

m
o 0

Croitor1

caselor

de prhviLlie

PROFESIUNI

PE

Prostituate

Alte

de umbrele

Pompe funebre

In general

Lucrtorila fabricele Statulul

Fabric! de

de

No.

Nationalitatea

388

389

SEC

TIA XXI

NUMIREA
o

STRADELOR

F.

31
198
296
234
85
161
369

26

BB
Neptun
Atelierulul
Fntnei

- 3 - --2 ---- - - -- -- - --10 - 31 55 --- --- --2---- - - - 1-- 4-- -

Fonderiei

43
15
24

80
290 48
69
643
53
38
105
114
30
493
250

Punilor

14
47

Fund.

15
6
19
19
8
92

CeairuluI
Valerie

46

Belisarie

. .

Fund.

- 1-- 63-

-- -- -- --

16

354
547 93

Fund.

4.4831

80
47
19
92
46
4 16

6
2
48
3

Belisarie

3 80
4

92
6 46
3 57
5 93

Fundt.

6
19
92

ChimistuluI

Popa Tatu
Belisarie

---- - -

12

--

25

6
1

38

B F

B.

--

-2

---

-- -- - - 8
15 1

41

42

-- --

-- -

1
1

-- -

-- 7

--- -- --

-5

13

----

3 5

-- ----

-1

-- - -

- --

-4

- -- ---

-2

17

- I

----

-- - -

-- - -

2 24 Cprirei
4 80
2 92 Popa
4 57
Fund.
3 93

Popa Tatu
otal .

-- -

Francmazon
Fund.
Neptun
Camelie

--

HL

---

--

--

.-

- - -- - --

1-

3 -5
6
14 2
8

42
15 16 26 5 - 8
1

-- - - -- -

11

--

---

Fund.
Total .

60 93

12

---- ---

Vod

Popa Tatu

2
4

- 2 1 - 36

1
1 272

Fund.
Popa Tatu

F.

IB.IF. IB.IF B.IF

- - -- - -- --

Total .

www.dacoromanica.ro

391

390

E)

'

STRADELOR
PL
31

198
296
234
85
161

Neptun

6
26

Fntnel

51

--

1--

--

2
2

---

643
53

38

Punilor

----- -

--

ChimistuluT

Fund. ChimistuluT .
Virgilin

1
1

--

Fund. Valerie!
Popa Tatu
Belisarie
Fund.

CrepuscululuT
Francmazon5.

Fundlt. .

3
5
3

Fund.

. .

4.483

2
1

Valerie

105 19
19
8
493 92
46
70 16
354 57
547 93

43
24
80
48
14
14
47
15

369
290
53
69

---

Fonderie

AtelieruluT

- -

2
17

---

--

--

2
3

3
12

-128

- - -

3
N

6
2
48
3
4

80
47

92
46
16
2 57
60 93

Popa
Belisarie

CrepuscululuT
.

Fund.

1351
I

3 80
4 14
92
6 46
3 57
b 92

Fund. Chimistului
Popa Tatu .
Belisarie

Fundt..

Berzei

Fund.

261

.
.
.

. .

Neptun
19
92

Popa Tatu
Total .

.
I
I

CprireT

2 24
4 80
2 92

Popa Tatu
Fund.
Total .

3 93
I

.
I

www.dacoromanica.ro

392

393

L.

NUMIREA

STRADELOR

B.F. P. L P. L. P. L.
31

198
296
234
85
161
369
290

6 Neptun .
26 Atelierulul

Fonderiel .

43 Ciclopilor .
15 Antonia
24
80
48

. . .

19
8 Fund.
92 Popa Tatu.
Fund.
46 Belisarie
16 Crepusculului
57
Fund. Berzei
93 Berzel

1351

- - -- - -

2
2

S.

-8 5
9 9

14

2
4

3
24

---

1-

Popa Tatu

34

. .

--

Neptun

- - --- --

Fund Berze .

Total .

3-3-

- - 16 -

--

--

351

--

--

- - - --- -- ---95

tirbe

Popa Tatu

---

- - 14-- -- -- ----- - -

--

31

19 -

--

--

Francmazona
Berzel
Fund.

-- - - -

Fund.

Berze

--

Berzel
Total .

--

Total .

3 93

19 CamelieT
92 Popa Tatu

2 24
4 80
2 92
4

3
23
60

----

-2

F.

B.

Total .
6

4 13

46 Belisarie

5 93

43 2

80
14
92

6 2

- - -

12

5
3
3
6
3

1
1

Total .

3 51
7 80
6 47
2 19 Venerel
48 92 Popa Tatu
3 46 Belisarie
4 16
2 57
60 93 Berze
Fund.

4.4831

10

Venere .

3
4
5
6
3

3 3

69 14 Fund.
643 47
53 15 Ceairulul
38 6 Valerie .

--- -- -- -- - - -- - - - -- - - --7

Chimistului

114
30
493
250
70
354

B. F. B. F. B. F.

. .

www.dacoromanica.ro

394

E)

NUMIREA
o

STRADELOR
B. F.

Atelierulul

9
4

Fond.

Antonia .

. .

80

2 46

Fund.

Belisarie

. .

-- -

-1

51

B. B. B.IF. P. L. B. F. B. F. B IF. B IF P.IL P. L

B. F

B. F. B.IF

- - - - - - - - - -- -- -- --

57
19 Cameliel
12 93 Berze
Fund. BerzeT
44
I
Total .

27 43
24
80
6 48
18 14
13 14
16 47

B. F. B. F.

Fund.
Virgilid
2 6 Valerie
2 92 Popa
14

B. F.

B. B.

Ciclopl
CprireI

---

Fund. Chimistului

. .

3 15

2 19
92
10 46
2 16
20 57
43 93
242
3 80
5 48
2 46
2 93
12
4

Cameliel

Belisarie
Fund. .
Crepuscululul
. .

Punilor
Belisarie

6 14
I

14
123 47
29 15
6

15
49
16
178
133
40
120
197
1.5081

19
19
8
92

-1

I- -

Ciclopilor

1H

-2

Fund.

--

1
.

16

. .

- -- - --1--- 1-----1

--

- -

--

Valerie

Popa Tatu

1
.

- - -

- --

CprireI
Vod

Fund.

..

Belisarie
Fund. .
Crepuscululul .
57 Francmazon
93
Fund.
Total .
46

Fund. BerzeT
Total . .

43
15
24
80
48

Neptun
48 26 AtelieruluI
112 51 Fntnei
115
13
62
132
104

----

Popa Tatu

www.dacoromanica.ro

4
4

397

396

E)

STRADELOR

z
Fond.

9 26
4 15

. .

9 80
14
47

2 6
2 92
2 46

57
19
12 93

Fund.

Valerie
Popa Tatu
13elisarie
.

Fund. Berze

Berzel

.
.

Total .

19
92

10 46
2 16
20 57
43 93

- - ---

Fund. Chimistulul

- -

Camelie
Popa Tatu

Total

Plunilor

6
48 26
112
115 43
13 15
62 24
80
104 48
6 14
5 14
123 47
29 15
7
6
15 19
49 19
16
8
178 92
133 46
40 16
120
197 93
4

z
I

1.5081

Fond.
.

.
.

-- - --

Antonia
ChimistuluT

- --2
1

---1

--

--

10 -

-- 1- - 3
1

1
1

- 63

-4

----

Belisarie

Fund.

- - - - 4- - - 2-

Franomazon6 .
Fund. Berze
Berzei

Total .

-II 2 - 11

---

6-1-

-- --

Fund. Valerie
Popa Tatu

--

-2

-- 4- -

-- -5 -

-- -

Valerie

Fund.

CeairuluT

2-

Total

Neptun

---

2 46 Belisarie Fund. .
2 93
Fund. Berze
121

7 1

--- --

- ---1 - - -- - - - - - -- -

- - --

Crepuseululul
.

-- - -- -- 1- -

Belisarie

Fund. Berze

--

-- - - -

--- -- - ---

- -- -

Chimistulul

2421

3 80

L. P.IL.

-- --- -

51

43
24
80
6 48
18 14
13 14
16 47
3
2

--

441

10
27
19
10

P L P. L.

2
1

www.dacoromanica.ro

- -

2
3

2-

-- ---

7 - I- -140 8 1 - - - 5 -

398

399

)
E

NUMIREA

STRADELOR

C
B. F.

9 26
4 15

80
14
47
2
6
2 92
2 46

Atelierulul

Fond.

--

Virgili
Valerie

Popa Tatu

B.F. B. F

P IL.

Fund.

F.

F.

F.

B.

1
1

- - --

Fund.
Francmazon
Fund.

Total

441

27 43 Ciclopl
19 24 Cprirel
80
6 48 nunilor
18 14
13 14 Fund. ChimistuluI
16
Virgili
3 15 Ceairului
2 19
43 92
Tatu
10 46 Belisarie
Fund
2 16 Crepusculului
20 57
43 93 Berzei
Fund.

-- 2- -- -- --- -H- - -- -

1--1-

- 2

......

.
.

.
.

-4

13

- -2
- ----

-- -

Total .

- - - -I- -

80

4-

8-

119

nilor
2 46 Belisarie Fund.
2 93 Berzei Fund.
121

Neptun
48 26 Atelierului
112 51
.
4

F.

Belisarie

19
12 93 Berzei

Total .

- --

Fond.
.

. .

115
13
62
132

43
15 Antonia
24
80
48 Plunilor
6 14 Chimistului

6 3

9
4

3 3
2

--

123 47
29 45 CeairuluI
7
6 Valerie
45 19 Venerel
49 19 Cameliel
16 8 Fund.
178 92 Popa Tatu
133 46 Belisarie
Fund.
40 16 Crepusculului
120 57
.
197 93
Fund. Berz& . .

Total .

3
13
4

Fund.

421

--

-----

2
2

9
4 13

-- -6

16
4

4 1

-1

--

- -

11

19 24 -

3
3
50 242

www.dacoromanica.ro

- 21-

427

oo

.
.

......
.

www.dacoromanica.ro

402

E)

R
NUMIREA

STRADELOR

P.IL

P. L. P.IL. P. L. B. F. P.

P.

B. B. P.IL. P. L.

P.IL. P. L. P. L.

i
Popa Tatu

921

26
15 51

43
24
80
14 48
14
12 47

Popa Tatu

Ciclopl

15

Vod

21

8
5

FonderieT

Fntnei

Fund. ChimistuluT

. .

Ceairulul
1

19

Fund.
15 46
4 57
29 93

25 26
15 43
6 24
13 48

Fundlt..

- -- -- - - -- 2---1

Fund. BerzeT

---- -

1
1

Punilor

2
15 47
4 19
5 19

CamelieT

43 92
9 46

Belisarie

- -

Popa Tatu
BerzeT

Fund.

14

65 93

- -

2
I

II

www.dacoromanica.ro

ill

II

404

405

E)
NUMIREA

STRADELOR
B. F. P. L. P. L. P.IL B.IF. B. F. B. F.

B.

F. B.IF.

F.

B. B. B.

F.

F.

B.

FonderieI .

Antonia

Cprirei

80
14 48 Punilor
21

15 14 Fund
12 47
8 15
19
19
3 8 Fund.
15 46 Belisarie
4

29 93

-- - - -- - - - - -- - --2

Franemazon
Fund.

25 26
Fonderiel .
15 43 Cielopi
6 24
13 48 Punilor
2 14 Chimistulul
47
4 19 Venerel
b 19
43 92 Popa Tatu
9 46 Belisarie
14
65 93 Berzel
Fund.
.

---- -

. .
.

. .

1-

Total . .

46

- -- -- - -- -

1
1

--

-- - -- - -- -- - -- -

......

2161

Popa Tatu
6 26
15
5 43
15
6 24

- -

Popa Tatu

3-

- -5 - - --

2
4

--- --

www.dacoromanica.ro

407

406
C

.-

STRADELOR
F.
183
198
390
178
84
183
189
119
2.413
475
109
215
501
1.802
232
3.193
108
108
28
118
419

--- - -- - -- - - - - -- -- -- - - -- --- --- -- - - - --- - -- - - - - - - 11 -- - -

16 Cmpul Stifler
25 Vacrescu II
43 Sf. Elefterie

31
1

F.

Bisone

36 Aristide

17
62
22

7 2

491

Viting
21 Const. Negri
8
Dinu Golescu
13 Faca
16 Bulev. Elisabeta .
167 2
Fund.

10
.

-- - - -- - -- - - -- -- -- - - - -- -- -- --

3
4

Total .

22

-4

16 11

43 Sf. Elefterie
23 Carolina
31 CotrocenT
4 27 Belisarie

3 53
11 35
15 62
9 16
20

--

Apolon
Carol Davila

Plevnei
Bulev. Elisabeta
Rosetti

-2

--

6
7 62

- --

- - 7- -

1
1

--

In care

Austro-Umrarl

si

In
260.

www.dacoromanica.ro

--

--

1
1

Plevnei
.

*) Numrul

- -

- -1

--

53 Carol

- - -- --

6
1

2 36
2 23 Carolina
13 31 CotrocenT
11 53 Carol

90
4

---

- --

- - -- --

- --

-1
-1

34

-6

19

16

400 45 Vespasian
I
263 46
183 20 Rosetti
12.492

81

4
1

-- -

67 10 Dr.
31

11

1
1

2 1

- -

185

- -

--

Aristiel
Carolina
Cotroceni .
Belisarie
1 Apolon
Cheiul
53 Carol Davila
35 Francmazong
14
23
31
27

L.

F.

B. B.

- - - - -- -24
- - -16--- -- - 16 2
- -

5 2

408

409

NUMIREA

STRADELOR

183 16
198
390 43

Sf.

Const.

10

Dr.

31

M. Coglniceanu
Vespasian

45
46
20

43
2 23

22 31
27
3

35
15 62
9 16
7 20
11

15

28 -

Dinu Golescu . .
Faca
Bulev. Elisabela . . . .
Indep. Fund. Leopard

43
16

Vckescu

Rosetli
otal .

1
1

2
2

66

---

-1
3

-- --

- -

3
13

- -36
--

1
11

------

- - - -

3
11

1
1

- --

---

Belisarie
Apolon

---- ----

- -- - --

7 - 14 - - 25 - 6 -

Carolina

--

- -- -

- -

--

--

1
1

--

62 5

Carol Davila
Francmazon5.

Bulev. Elisabeta
Rosetti

. .

-4

Carol Davila

Carolina
Cotroceni
Carol Davila

-- -

6
7

- - 10 - 64

Sf. Elefterie

Total

2 36
2 23
13 31

21
8

Viting

17

62
22

3
3

-- -- - - - - 1 -- - - - - - - - - - - 3 - 18 - 8 - 1 -- --- - - - - 16 - 4 -- 3
2

P.1.

12.4921

PL

2 1

Bisone
36 Aristide
14 Aristiel
23 Carolina
31 Cotroceni
27 Belisarie
1
Apolon
Cheiul
Carol Davila
1.802 35 FrancinazonA

232
3.193
108
108
28
118
419
167
67
167
400
263

P L

VIcArescu

31

84
183
189
119
2.433
475
109
215

PIL.PIL.TIL

Total

www.dacoromanica.ro

--

411

410

E)
.-

NUMIREA

STRADELO
F.

B.
183 16
198
390 43
178 31

84

2 1 1
1

Aristide
.

--

Leopard

43

11

15 62
9 16

Bulev. Elisabeta
20 Rosetti
Total .

la

2
2 23
13 31

Carolina
Cotrocen1
53 Carol Davila

44
62

7 10

341

--

35
62 Plevnei
,

68 33 4 - -

11 1
11
7

- -- - - - - --- - -- - -- -- - ------ --- --

9
3

334

- -- -- - --- --- --- -- - -

- -1- -

3
3

----

-- 1- -- ----1--

119 837

-- -

- -- 19
-

2
2

31 -

--

7.174

27

- - -

- - -- - -

- -- -

www.dacoromanica.ro

---

- - - ---

324

-- --- --

-- --- - --1-

F.

B.

--

19

92

-- -

---

---- - - -- -- - - --

- -

- -

--

- - -- - -

63

B. B. F.

--

Carol

12.4921

Elefterie
Carolina
Cotroceni .
Belisarie
13 1 Apolon
3 53 Carol Davila

26
5

2 12 37

10 2

2 23
22 31
4 27

17
3

167
2
Indep. Fund.
67 10 Dr.
167 31 M. Coglniceanu
400 45 Vespasian

3 2

419 16 Bulev. Elisabeta

4
9 4

45 5

1
2

- -- - - -- - - ...... - - - - - - - -- - -- -- -- - - - - 1

Cheiul

263 46
183 20

29 1

53 Carol Davila
1.802 35 Francmazon
232 17
3.193 62
108 22 Viting
Negri
108 21
28 8
Dinu Golescu

11

14
119 23 Carolina
2.433 31
475 27 Belisarie
109 1

- - - - - - - - - - -i

B. B.

S. P.

17

413

412

1
NUMIREA

B. F. B. B.

B. B.

B.IF.

F. B. F.

B. F. B. F. B.

F.

3
2

F.

P. L. B.IF.

S-tu Elefterie
Barierel
36 Aristide
43

31

Cheiul

Bulev. Elisabeta
Rosetti

9
1

Dinu Golescu .
Total .

-- -

M. Coglniceanu .
Cmpu

---

Aristide

Aristie

Carolina .....

7 31

Carol Davila
Francmazon
Erbriel
Plevnel
Viting
Const. Negri
Foca
Bulev. Elisabeta

32 53
22 35
3 17
17 62
6 22
4 21
2 13
6
10
12 31
2 45
9 46
8 20
22 43
I

1791

Vacrescu II

3 16
2 25
3 36
9 14
23

31

B. F. P.IL.

--

Viting
Const. Negri
Foca

2 46

2 17
62

22
4 21

B. F.

. .

Elelterie
Cotroceni
Cheiul

4 43
6 31

B. B.IF. P. L.

13 31

4
6 62
2 16
6 20

STRADELOR

. .

Dr.
M.

.
.

. .

Vespasian

Vcrescu I
Rosetti .
S-tu Elefterie

Total .

www.dacoromanica.ro

414

415
A

E)

NUMIREA
0

STRADELOR
P. L.
3 25
6 43
2 36
31

Aristide
CotrocenI
Cheiul

Cheiul

Elisabeta

. .

P L.

L.

P.IL

B.

L.

L.

L.

- -

. . . .

3431

2 17
62
b 22

32

L.

Rosetti

L.

S-tu

2 16
6 20

64

62

P.IL.

.
1

Conj. Negri

4136

Total .

291

--

- -

31

2 53 Carol Davila
3

Dinu Golescu .
Total .

61

31

M. CogAlniceanu .

3 16
3 36
9 14

Aristide

Stifler
II

Carolina
7 31 CotrocenI
32 53 Carol Davila
23

22
3
17
6

--

35

17
62
22
4 21
2 13
6 16
5
12 31
2 45
9 46
8 20
43

Erbriel

3
2

.
. .

Total .

Bulev. Elisabeta
Dr.

Vespasian
I
.

S-tu Elefterie .

-.

M.

Viting
Const. Negri

Foca ..

- -

32 4 -

www.dacoromanica.ro

-- -

--

416

417
)

NUMIREA

STRADELOR
B.

F. B.IF.

P.IL. B.IF.

B.
3
6

43

Vcrescu II
6-tu Elefterie

Cheiul

6 62 PlevneT
2 16 Bulev. Elisabeta
20 Rosetti .

.
.

43

S-tu Elefterie

22 Viting
2

-- -- - -- -- --

Const. Negri
Foca
46 Vcrescu I
.

- 2-

31

CotrocenT .

3i

Cotrocen

-- - - -

Dinu Golescu

B. B. B. F.

B.

-1

- -

- --- --

- -

22

- - -

- -

M. Coglniceanu

3
1

Stifler

3 16
2

3 36 Aristide

II

14

23 Carolina
7

31

Cotroceni

32 53 Carol Davila
22 35
3
62
6 22 Viting

9 46
8 20 Rosetti
22 43 S-tu Elefterie

4 21 Const. Negri
2 13 Foca
6 16 Bulev. Elisabeta
5 10 Dr.
31 M. Coglniceanu
2 45 Vespasian

1791

.
1

-I

68
I

www.dacoromanica.ro

-- --

--

31

B.

--

- --

--

61

P.IL.

21

291

2
3

- - -- -- --

--

6 31 CotrocenT .
2
Cheiul
17
62
4

F.

--

5
BariereT
2 36 Aristide
13 31 CotrocenT
4

418

419
)

R
NUMIREA

STRADELOR

L. B.F.

16 43
12 31
5 36
3 23
24 31
16 27
53

Elefterie
.

Carolina

Carol Davila

Viting
2 21 Const. Negri
16 8 Bulev. Dinu Golescu
2 16 Bulev. Elisabeta . .
12 45 Vespasian .
7
11

46
20

Rosetti

Total .
14
5 31
2

86
23
92
60
6

- --

-Total .

58 36
14
28 23
112 31
52 27

53

Bisone
Aristide

--

AristieT

Carolina

CotrocenT

Belisarie ......
.
.

243 62
27 22
21 21
3 8
21 13
57 16
2 2
12 10

Const. Negri
Dinu Golescu .
Faca
Bulev. Elisabeta . . .
Indep. Fund. Leopard
Dr. Rati
39 31 M. Coglniceanu . . .
37 45 Vespasian
42 46
20

Rosetti

-- - -

--

---

militarilor

--

1.

--

- -- - -

care se copr

profesiunile specificate
Austro-UngarT 88 Mosaici 260.

- -2

de 5.849,

----

- -

dupa

otal .
*)

*6

- - - - - --- - 1

Plevnei
Viting

*15

15

- - - - - - ---- -

Francmazon

S-tu Elefterie

Apolon
Cheiul
Carol Davila

31
1

--

- --

16
25

43

--

Carol Davila

(JotrocenT

53

P.IL.

- - -- -- - -- - - ---- - ---

B. B. F. P. L. B. F. B. F. B. F.

---

4 17

30 62
3 22

B.

Belisarie

P.L.

dreptul

www.dacoromanica.ro

421

420

E)

STRADELOR
P.IL. P. L.

P. L. P. L.

P.IL P.IL P.IL

B.

P.IL.

P. L. P. L.

P.IL. P.IL.

B.

S-tu

16 43

12 31

Carolina

23
24 31
16 27
15 53
4 17
30 62
3 22

Belisarie
Carol Davila

Viting
Const. Negri
16 8
Dinu Golescu
2 16 Bulev. Elisabeta . .
12 45 Vespasian
2 21

.
.

Rosetti

--

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - ------

I.

7 46

20

.
.

-- -

Carol Davila
Total

86 16
23
92 43
60 31

S-tu Elefterie

Carolina
.

Belisarie
Apolon .
Cheiul

243 62
27 22

Plevnei

Carol Davila

- -

21 13
16
2

12 10
39 31
37
42 46
61 20
I

Viting .
Const. Negri
Bulev.

Golescu

Faca
Bulev. Elisabeta . . . .
Indep. Fund. Leopard
Dr.
M. Coglniceanu.

Vespasian.

10

- - - - ---3 -- -- -- -- -

-- -- - - - -- - -- -- 1

21 21
3 8

15 14

34
180 53
93 35

- --

--

--

Vc6,rescu

28 23
112 31
52 27

--

Bisone
58 36 Aristide
6

--

--

2
2

--

---

-4 - - - 1-

--

4
.

I .

- - -- - -- - - - -- -- -- - -- - -- -

Rosetti

14
31
2 53

6-

www.dacoromanica.ro

-- 1

4 10

-1

3 1

423

422
)

NUMIREA

STRADELOR
B. F.
16
12
5
3
24

P. L.

B. F. B. F. B.

31

36 Aristide
23 Carolina
31 CotrocenT

- - - - -- - ---

27

16

12

-- -----

Dinu Golescu
Bulev. Elisabeta
Vespasian

20 Rosetti

I .....

Total .

178
14
5 31
2 53

-Total .

46
25 Vcrescu
43 S-tu Efefterie

Bisone
36 Aristide

- -

--

51
I

2
3

1
1

20

- - -

--

13

13

10
31
45
46
61 20

Dr.

Indep. Fund. Leopard .

M. Cogalniceanu
Vespasian

Total .

--

1021 1 45
81

48

----

----

3
1

11
I

2
4

11

11

Rosetli

21

- 2

21
2

Bulev. Dinu Golescu

13 Foca
57 16 Bulev. Elisabeta

2.7

www.dacoromanica.ro

12

--

--

--

1 -3

6 2

-- 2

Apolon

--

--

15 17
243 62
27 22 Viting
21 21
Negri
8

- -

-- - -

31

34
Cheiul
180 53 Carol Davila
93 35

12
39
37
42

- -

Carol Davila

14
28 23 Carolina
112 31 Cotroceni
52 27 Belisarie

- -

-- -- - - -- -- - - - - - - -

15

- - ---

CotrocenT

B.

86
23
92
60
6
58

Carol Davila

30 62 Plevnei
3 22 Viting
2 21 Const. Negri

7
11

B. B. F.

S-tu

43

15 53
4 17

16
2

F.

B.

--

---

531

196

IlgaM)

ii

--

o
.-

www.dacoromanica.ro

426

427

NUMIREA

TRADELOR
P.IL.
169 62
4 16

Cmpu

4 53
136 35

17
4 31
21

16
45
46
20

36
10 27

.
.

P.

- -

--

2-

22

- -- 4-

- 1 11 - 1

-5-5---

Cotrocen

Mihail

B. P.IL. P.IL. P. L.

-- - -- - - - - Total .

31

--

Aristide

27

P. L. P. L. B F. P. L. P.IL. B.

Total .
18 62
9 31

-- - -- - - - - - - - - - - - -

Erbriel
M. Coglnioeanu .
Const. Negri
Elisabeta
Vespasian
Vcreseu
Rosetti
Total .

P.L.

Apolon
Cheiul
Carol Davila

P L

L.
1

Plevne

54 31

8
8
2
9
420

P.

P.IL.

-- --

. .

www.dacoromanica.ro

III,

so

'

.-

---

www.dacoromanica.ro

430

431

A XXIII

>

NUMIREA

STRADELOR
B.

Vespasian

Elise

Oh. Constantinescu
Bulev. Dinu
Veche

Vasile Gherghel
Pomenirea
Mincu I
II

.
.

-- -- -- -- -- - - 1

Trifan

14
240 31

Voicu Fundatura .

376 16
382
300 3
1.146 12
665 6
287 35

Fund.

Dumitrescu
Pandele Dino
Bariera

Georgescu I
Elefterescu

Zaharia
Marinescu .

Hagianof I

II

Total .

9 118

Zaharia
Ilagianof I

II .

.
.

-- --3

2-

--

-----

9
6

8
4

- -

3
18

4
-

.-

-- --

- -

16

-6 --

10
6

- -

-103
--

2
3

25

20

www.dacoromanica.ro

-19

14

12

- - -- -- -- - - - - -- -- - - -- -- -- -- - -- - - -- - - - - - -- - - - --

L.

7-

23--

B.F. B.F. B.F.

F. P. L

19

- - -

---

Petre Dumitrescu .
Total .

--- -- -

Camp.

Dumitrescu

-- -- -- -- - -- - -- -- ----- -- -- -- -- -- -- -- --

4 59

F P.L. B. B.

F.

47-11----

- - - -- - --

-- - - -- - - -- -

Rosetti
Oh. Dumitrescu
10
Basarab
22 16 Groz6vesci.
6

- ---- 1

Sos Basarab

28 118
6 14

21
6
2 35

II

33

- -

- -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - ---

Ignatiu

Regulus

151

B.F.

165 15
24
108 19
45
66
186 14
644
188 27
169 31
294 52
269 41

--

14

B-IF B

B.

118

72 14
302 30
114 9
21
531 49
132
6
122
617
126 28
179 12
319 40

432

R
NUMIREA

STRA DE LOR
P.IL. P.IL. P.IL. P. L.
1.159
72
302
114
199
531
132
122
617
179
319
101

14
30
9
21
49

48
28
12
40
14
10

Vespasian

Gh. Constantinescu .
Bulev. Dinu Golescu
Veche

Vasile Gherghel
Pomenirea

. .

.
.
.

.
.

644
188 27
169 31
294
269 41
151

14
240 31

217 33
376 16
59
300 3
1.146 12

I, II

.
.

27
22 16
6 3
21
6
2 35

II

Const. Marinescu .

Grant si

-- 6 -

- --

--

--

- 1

- - ---

-- - -- -- -- - -- - 3- -- -- -- -- --

- -- - --- - -- -- - 2- - - -- - - -- -- -- -- 68 - - -- -- --- -- - - - - - - - - -- - - - - - -

2
2

17

Rosetti

.
.

Basarab

3
3

- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -- -- -- - - - - -35

9
1

--

--

--

- -- - - - ---3

----

- -

2
2

Grant

Dumitrescu .

II.

Hagianof I

---- - -

16

12

Voicu
Zaharia

- -

Georgescu I
Elefterescu

- -

Fund. Gh. Dumitrescu

B.

Ciurel.
Sos. Basarab

28 118
6 14

287 35

10

Ignatiu .

-- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

Mincu

Regulus
Tudose State
108 19 Fund. Plesoianu . . .
45
Dumitrescu
379 66 Pandele Dinu
186 14 Bariera
165

6
3
- ---7 - -3--

--

B. F. P. L. P.IL.

1
1

22

77

GiulescI.

Petre Dumitrescu .

Notal .

--

9 118

31
4

14

Zaharia .
Hagianof I

Total .

- - -- - - - - - - - - -- - - - - -1

www.dacoromanica.ro

NUMIREA

STRADELOR

c
L

1.159 118 Grivita


72 14 Vespasian
302 30
199
531
132
122
617
126
179
319
101

21

F. B.F.

23

29

3 7

Veche

Pomenirea

48 Mincu I
II . . .
28 Ignatiu
12 Trifan
III . . . .
40 Dnciulescu I, II
14 Rosetti
15 Regulus
127 24 Tudose State
Fund.
108
45
Gh. Dumitrescu . . . .
379 66 Pandele Dinu
186 14 Bariera
644 -- Ciurel
27 Sos. Basarab
169 31
. . . .
.
Georgescu I
294
269 41 Elefterescu
151 14 Voicu Fundltura
240
Zaharia
33 Const. Marinescu
376 16
382 59 IIagianof I
II
300 3
Cmp. Grant . . . .
1.146 12 Grant
665 6
287 35 Petre Dumitrescu

12

- -- - - - -

Total

65 4

6 15

4
2

78
5 1
22 4
46 1

---

---- -- -- - - - - 3

-- - -- - -

4 2

24 4

- 76 46

10 11

- - - - -21 3 1 - - - - 19
7

23

6
9

79
36 10

63 3
19 1

44

Dumitrescu

2
6

131

63

- -- --- - - --- --- 5

16

- --

89

- 4-

10

- 13 39
- - - -- 3.077

---371

3
5

Dumitrescu
Total

Zaharia

Hagianof I
4

. .

118
31

2 35

- - - - - -- -- -- - - - -- - -3

14

4
Fund. Gh.
10 27 Basarab
22 16
6 3
21

4 2

- 47 11

F.

12

3
4

B.

- - - - - -- -- - - - - - - - --

14
4

207

-179

- 14
3 - 37 20

3 11 13

2 1

29
32

2
3

B.

28 118 Grivita
6

B.F.

10.251

26
2

Gh. Constantinescu
Bulev. Dinu Golescu

49
6 Vasile

B.IF. B.IF.

P.IL.

. .

--

II
Total

68

- -- -

www.dacoromanica.ro

oo

otrpiway

41

l-

,`").

I
I

www.dacoromanica.ro

438

439

E)

TRADELOR

49
40
3 59

Veche .
Danciulescu I, 11, III
II . .
Hagianoff I

.
.

6
.

Veche .
Petre Dumitrescu .
Total .

49
7 35

. .
.

-- --

Grivita
Ciurel
Hagianoff

7-

Total .

II . .
Total .

12
14

- ----

.
.

- -

Sos. Basarab
.

. .

Caraca

Grant

Grant
Total . .

21
49
6
48

-- - - - - - -- -- -

Grivita
Vespasian

3
2

Gh. Constantinescu .
Dinu
.

II

. .

- --

16 3

- - -

- - - - - - I-1

28

A reporta .

--

2--

Total .

90 118
17 14
42 30
8 9

8 27 Sos. Basarab
9 16

6
21
6
8
41
2391

-- --

Ciurel

27
16
3
2 12

171

-- -

Dinu Golescu
Pomenirea .
Trifan
Rosetti

2 21

--

Grivita

118
2 14
2 30

4
16

--

Sos. Basarab
Grant

4 118

P.IL

B.

- - - --

30
4 27
8 12

30

L.

Grivita
Vespasian

11 118
2 14

B.F.

L P

- -

Grivita

3 118

-P

www.dacoromanica.ro

3
2

-6

440

a)

STRADELOR

P.IL.

Grivita
49
40
3
2

Trgovistea Veche
I, II III
Hagianoff I
II
Giulese

P L. B. F

B. F

F. B.IF

B.

B. B. B B. F.

-- - - - - --- - - - -

B.IF.

F.

B.

- -

Total

49
7

Veche

Pere Dumitrescu

Total
11
2 14

Grant . .
Total .

261

Grivita
Ciurel
Hagianoff I

.
.

----

II

-- --

- -H - - -

1---

118
2

15

2 30
2 21

Grivita
14 Vespasian

Vespasian

30
4 27 Sos. Basarab
8 12 Grant
118

. .

Dinu
Pomenirea

12
2

14 Rosetti

4 27
16 16

3
2 12

Ciurel

Sos. Basarab
.

Grant .

Grant

Total .

901

127

6
I

- -

Total

- -- - -

--

Sos! Basarab

171

-H -

II

40

118
17 14 Vespasian
42 30
8 9 Gh. Constantinescu

Veche
Vasile Gherghel
48 Mincu

28

A reporta .

21 49
6 6
41

7
1

- 6

- - - - - 25 4

www.dacoromanica.ro

---

73

443

442

E)

R
.-

L
.

NUMIREA

STRADELOR
B.IF. B. B. B. B.
239
14 12
25 40
49 14
6 10
14 24
19 19
5
56 67
27 14
10
88 27

52
29 41
6 14
29 31
24 33
39 16
137 59
90
100 12
80 6
42 35
I

1.2241

Report .

Trifan

Danciulescu I, II
Tudose State
. .
Fund.
Dumitrescu
Pandele Dinu .

Bariera
Ciurel
Basarab

Georgescu I

- --

II

Flagianof I

6
8

Constantinescu .
6 Vasile Gherghei . .
24 Tudose State
66 Pandele Dinu
9

-- -- -- - - -

.
.

Basarab

Georgescu I

II

Grant

Grant

Total .

981

2
1

- --

-I

-II-

--

--

. .
.

Tudose State .

Basarab
Zaharia .

Total .

- --

- --

---

Grivita
Constantinescu .

9 49
24
26 27
6 31
2 16

--- - -

78 118

--

4 41

12 12
6 6

3
4

11

14

23 27

--

. .

Grivita

-- --- -

Petre Dumitrescu .
Total .

13

Grant

-- ----

BF

B. B. B.IF.

- ---

.
Eleftorescu .
Voicu
Zaharia
Const. Marinescu . .

--

- --

---

---- -

F.

B.

-----

III

Rosetti

B.

-- - - ----- - --

-I--

10

- ---

www.dacoromanica.ro

-- -- -

444

''

STRADELOR

Report .

239
14 12 Trifan
25 40
49 14 Rosetti
6 40
14 24
19

HI .

I,

Tudose

Georgescu I

II

59
3
12
80 6
42 35

1.2241

Cmpu

2
.

. .

-- - -- - - -

4
3

--

--

2-

2 2

- --

10

-- -- 1

--

--

--- 5

- --

Total .

2 16

11

6 31

3
.

Total .

9 49
24
26 27

Grant

Giulesol..

--

6 2
2

.....

Vasile Gherghel .
Tudose State
66 Pandele Dinu
3 14 Bariera
23 27 Baslrab
52 Georgescu
H.

78 118

---

24 118 Grivita
4 9 Gh. Constantinescu . .

4
12 12
6 6

8
3

---

-- - - - -

-- - - -

6 6
8 24

1
1

2
2

4
2

Petre Dumitrescu . .
Total .

Grivita

4
3
3

Hagianof I

Grant

Grozves31

B. P. L.

L. B

Ciurel
Basarab

Voicu
.
Zaharia
33 Const. Marinescu .
16

6 14
31

29
24
39
137
90

- --

Fund. Plesoianu . . .
Gh. Dumitrescu
5
56 67 Pandele Dinu
27 14 Bariera
10
88 27
42 31
52
20

- -- --

--

P.IL

P.IL.

-- --

--

--

Gh. Constantinescu .
.

-- --

--

-- --

--

--

.
.

Tudose State
Basarab.
Zaharia
. .

Total .

I5

www.dacoromanica.ro

NUMIREA
,-

STRADELOR
B.F. P.IL. P. L.
Report .

239
14 12

25
49
6
14
19

Trifan

40 Danciulescu I,
14 Rosetti .
10 Regulus
24 Tudose State

II

III

2 --

Fund.
Gh. Dumitrescu
56 67 Pandele Dinu
27 14 Bariera
10
Ciurel
88 27 Basarab

Voicu Fundtura

Zaharia
33
Marinescu

16
59
3
12
80 6
42 35

Hagianof I

Grant

II

Cmpu Grant .

Total .

6 118 Grivita

Constantinescu .

. .

Grant

. .

Total .

981

78 118 Grivita

2 16
1231

--

-1

- -- --

--

3
2

35

89 13

- - - - 6 -- -

34

1 - --

397

48

--

33

32

.
.

- -

31

6 31

--

49
24
26 27

24 118 Grivita
6 Vasile Gherghel
8 24 Tudose State
66 Pandele Dinu
3 14 Bariera
23
Basarab
7 52 Georgescu I
4 41 Elefterescu
12 12 Grant

17

2 3

73

Petre

1.2241

B.

6
10 5
17

B. B. B. B. F.

12

11

Georgescu I
6 14
31

5
1
1

42 31

29
24
39
137
90

3
2

20 41
w

25 4

F. B. F. P. L. P. L. B.F.

B.

L. B.F. B. F. B. F.

Gh. Constantinescu
Veche
Tudose State
Basarab
Zaharia
Grozavese

5 1

-2

Total .

.-2

-1

--

71 1-

www.dacoromanica.ro

- -

448

A XXIV
NUMIREA

STRADELOR
B.F.
393 36 Bulev.
.
18 11 Februarie
342 50
19
85
79 12
Sylvia
64 9 Progresul
10 Schitu Magureanu

- - - - --- - - - -2

- - - -- -- - -

4 2 1

5 1
2 3

20

2 12

- - -

6
.

1
1

30 4
93 22
60 8
32 3
28 4

Segmentulul
Constantin

4
29 4
42 13
12 3

Silfidelor

-- ---

2
2

- - - - -1

Belve&re

Nastasia ..

--

Zalomit

Total .

Imprimerief
Elisabeta
Berzei

2 17

9
34
3
2

36
50
19
16

2
I
16

12
10
73

10

. .

1 - 16

13

3 20

131

-7

- -

--

M.

21

- -- -

6
1

--

B IF. B.F.

P.

B.IF P.IL. B. B.

B.

B. F.

B. B. B B. B. B. B.IF IB,IF

- -

-113 7 66 3

- -

Rea Sylvia
Magureanu

Belvedere

5 43

4 36
2 16

Imprirneriei
Bulev. Elisabeta
Lebedei

Total .

36
73

Bulev. Elisabeta

17
16
12
73
13

Imprimeriei
Lebedel

2
6

12
6

3
281

Total .
I

Belvedere
Zalomit
.

--

- -9

www.dacoromanica.ro

op

og

CD

IN y

-2

ou

"

.
.

I
I

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

II

II

BULGARI

CD

,.:

II

III

. .

SRBY

CD

......

. .

CD

II

II

II

II

II

11

R OM

'

fa-

Prostituate

agagix, rahagil

profesiunI

Pompe funebre

Servitori

Muncitori
bratele

general

No. caselor

No.

www.dacoromanica.ro
I

o
.

11

III
I

II II

II
I

ti

- -

Elvet.

.
.

.
.

mic

vin-

antreprenorT

restauratori

No. caselor

No.

Nationalitatea

457

456

MARE

STRADELOR

z
o

P.IL. P L

.
10 36 Bulev. Elisabeta
2
Februarie
5 50 Berzei
10 Schitu Mgureanu .
2 73
.
4 4 D-ta Nastasia

IL

.
.

Bulev. Elisabeta
11 Februarie

--

- - -- - - -- --

EcouluT
PlevneT

S-tu Constantin

Brezoianu

Total .

50

ImprimerieT

Bulev. Elisabeta
11 Februarie

36
16 18
3 19

.
.

16
12
76 73
6
8
13

L. P. L. P. L. P. L. P. L.

B.

-- -

ImprimerieT .

17

L. P. L. P. L. B. F. P. L. P. L.

P.

IL

Total
4 17
4 36
18
50
3 19
4 73
5 22
6 8

IL

- --

18
2

Plevnef

Belvedere

Total .

---- --

6 73

S-tu Constantin

22

HI--

43 17 ImprimerieT
36 Bulev. Elisabeta
58 18 11 Februarie
177 50
31 19
30 16
29 12 Rea Sylvia
30 9
16 10
Magureanu
299 73 Plevnei

Segmentu
82 22 S-tu Constantin
33 8 Brezoianu
12

13
18
11
7

I-

- - - - - ----

- -

1
1

3
M.

4
4

Silfidelor

- -

Belvedere
Zalomit

26 13
3
1.0341

-- --

11

Berzei

Total .

--

-- 6 5- -

- 15

-- 5-

3 6

www.dacoromanica.ro

- - -4

16

--

459

458

MARE)

a)

--

NUMIRE

STRADELOR
d

36 Bulev. Elisabeta
2 18

11 Februarie

B.IF. P.IL.

L. P.IL B. F. B. F. B. F.

-- - -

D-ta Nastasia
Total .

4 17 Imprirneriei
36 Bulev. Elisabeta .
5 18 11 Februarie
50
3 19
4 73
5 22 S-tu Constantin
6 8 Brezoianu

-- - - - - - - - - - - - -- --- --- - - - - -

50 Berzei
47 Imprimeriel
36 Bulev. Elisabeta
16 18 11 Februarie
3 19

Brezoianu

- --

- --

3 4

Ecoului
30 16 Lebedei
29
Rea Sylvia
31

36

3 1

30 9
16 10 Schitu Mgureanu
299 73

- --- 3 4 5
-7 -5 ------ --- --- -- -- -- --- - -- - -3

Segmentu
S-tu Constantin
Brezoianu

-- --2

3 Gradina-cu-CaT
4
M. CogAlniceanu

Silfidelor
D-ta Nastasia
Belvedere
3 Zalomit

4
4
26 13
1.0341

--

43 17 Imprirneriel
109 36 Bulev. Elisabeta
58
Februarie
177 50

11
7

Total

13
18

2
I

Berzel

22 S-tu Constantin

- -

Rea Sylvia

Total .

12 4
82 22

1281

13 Belvedere

6 73

18 16
2 12
76 73
6 8

Total .

B.

- --

B B. B.

B. F.

P. L. B.

- -

Schitu Magureanu .
2 73
4 4

F. B. F. P.

B.

Total .

16 21

- -- - - - 11

45

- - -------

16
5

5
5

242-3

19

www.dacoromanica.ro

- -- --

-- - -

- --

12

--

320

298

www.dacoromanica.ro

Otom.

CD

antreprenorT
Conserve
alimentare

restauratort

Cofetar!

Mcelari

.Arendasi
agricultorT

particular!

public!

sculptor!

Pictori, artist!

ProfesorT

Preoti

No caselor

No.

463

1
N

P.IL. P. L. P.IL. P.IL. P.


18

Bulev. Elisabeta
Februarie

48 73
4 22
4
3
6 13
116
3

36
21

s-,

17
42 36
5 18

Gradina-cu-CaT
Behredere .

Total .
Brezoianu
Bulev. Elisabeta . .
Total .

--

-1

Bulev. Elisabeta
11 Februarie

2121

--

----- -

Sylvia

Progresul

MAgureanu

PlevneT

S-tu
Brezoianu

--

---

-- - - -- - - -- -- - - - - - -- - -

D-ta
.

Total .

--

3 4
20 13

50
9
10
38 73
8 22
8

P.IL. P.L. P.IL. P.IL. P.IL. P.IL.

B.

S-tu Constantin .

4 19
6 12

B. F. P. L. P.

--

Progresul
PlevneT

L. P. L. P.

L. P.IL.

-- - -- - - - - - - - -- -- - - -

29 50
9

E)

STRADELOR

20 36

www.dacoromanica.ro

21

464

465

NUMIREA

STRADELOR

B. F.

20 36 Bulev. Elisabeta
18 11 Februarie
29 50

6 13

B. B. B. B. F.

B.

--

- - - -- - - -

Brezoianu
Bulev. Elisabeta

33

1
1

---

--

--

-- -

3 4
Nastasi
20 13 Belvedere
2121

- --

- -----

Belvedere

Progresul
10 Sohitu Mggureanu
38 73 Plevnei
8 22
Constantin
33 8 Brezoianu
7

26 17 Imprirneriel
42 36 Bulev. Elisabeta
5 18 11 Februarie
14 50
4 19
6 12
Sylvia
9

L.

- -- --

S-tu Constantin

P.IL.

Total .

36

F.

B.

48 73
4 22
4 3

B. F. B. F. B. F

P. L. P. L.

www.dacoromanica.ro

61

www.dacoromanica.ro
I

53(

CD

Dx

I
I

21

421

. .
.

I-

publicy

Militari

vin-

Mecanici

antreprenorf
Conserve

industriasi

restauratorr

BirtapT

Mere

Advocati

caselor

GrdinarI

No.

Nationalitatea

469

468

E)

NUMIREA

STRADELOR
L. P. L. P. L.

P L.

Isvoru

479 121
14 3
37 9
275 76
38 7
132 31
27 6
262 46
204 1
29 4
855 32

Ilfov

Septembre
Graur

Rinoceru
Jupiter
Ceres
18 Roselor

- - - -

--- - - - - -- -- - - 1-

Apolon No

2.805

2-

5 6

- - -

Apolon

8
5

Carment

P. L. P. L. P. L. P.

- -

--

12

38 13
68 6

24 6
53 11

IL.
1

-- - - - - - ---

.....

Saturn

5
5

15

Carol Davila

Fanterie

P. L. B. F. P. L. P. L. B.

---

--23

6
2

4 11 9

--

1-

Carol Davila

5
9
17 121
76
2 31
21 46

Isvoru
Putu-cuapa-rece
Saturn

32

13 Septembre

43

Rinoceru
Jupiter

Apolon

121

Putu-cu-ap-rece . .
13 Septembre
Total .

2 76
41 32
I

.
.

cu-ap-rece

Total .

8 46
I

76
46
1 32

Putu-cu-ap-rece

Total .

13 Septembre
I

www.dacoromanica.ro

aa

d p

op

op

oioq no

op

CO

CO

ii

11111

co

I'

.
.

co

-4

www.dacoromanica.ro

473

472

NUMIREA

STRADELOR
B. F.

Isvoru
Putu-cu-ap-rece . .

121

'7

17 76
'7
2
6 46
6 32

B. B. B. B. B. B. F. B. F. B. F.

-- - - --

13 Septembre .
.

--

6 46

Ceres

19
6 11
4 8

Apolon

Total .

Isvoru
Carol Davila

17 121
9
2
2 76
31
3 46
5 32
4 13
2 18
3 5

--

Saturn

- - - - --

13 Septembre
Rinoceru
Roselor.
Apolon

- - --

Total .
3

Apolon No

Total .

--- --

Isvoru

409 121
4 3
50 9
295 76
46 7
31
25 6
98 46

CuriatiT

Inundatiel
.

--

- -

Saturn .

Gh. Magheru .

- --

Carol Davila

1
.1

--

4
56 32
10 5
5
3

13 Septembre
Graur
Apostoli
I

A reporta .

. .

3 1

-- -

--

--

www.dacoromanica.ro

- -

Fanteriel

17

1.141

--

Ceres

--

Saturn

3 31
46
6 19

--

--

Gh. Magheru

L.

10

L.

Isvoru
N

F P. L. B. B. B.F. P.IL. B.F. B.F. B.F. B.F.

B.

Total

F.

--

2
3

---

- -

474

475

E)

NUMIREA

...

STRADELOR

E-4

z
7 121
2

Isvoru

17 76

6 46
6 32

121

10

Isvoru

Gh. Magheru .

---

.
.

19
6 11
4 8

P.

B.IF

--

P.

P.IL. P. L.

L.

Corbulul
Apolon

---

Vod5.

46

.
.

L.

--

--

13 Septembre
Total .

P.IL. P.IL. P L

P.IL. P.IL.

P.IL.

-Total .

.
I

17
2
2
9
3

121
9

76
31
46
32
4 13
2 48
3 5

Isvoru
Carol Davila

Saturn

Apolon

2
.

Curiatii

- -

Mihaid Vod

2 18 Roselor
Apolon

3 31 Saturn
46
19

13 Septembre
Rinoceru
Roselor
Total .

Total .

171

409 121
4

Isvoru

9 Carol Davila
295 76 Putu-cu-aph-rece

46

125 31 Saturn
Gh. Magheru .
25 6
10
47

Fanteriel

Ilfov

98 46

-- -- -

- -- --

3
2

56 32 13 Septembre
10 5 Graur
3

10

-- --

- -

--

Apostoll

A reporta .

. .

--- - - -- - - 15

15

www.dacoromanica.ro

476

477

,-

NUMIREA

STRADELOR
L
7
17
2
6
6

76
7

Total .

Gh. Magheru
6 46 Mihai Vod
6

Ceres

8 Apolon

Total .

17
9
2
2 76

Isvoru
Carol Davila

Saturn .

3 46 Mihai Vod.

Septembre .
32
4 13 Rinoceru
2 18 Roselor
3

--

-- - - ---

-II- -II-I - - -

20

- - - --

5 Apolon

Total .

409 121 Isvoru


3
4
50 9 Carol Davila
76
46
31 Saturn
Magheru .
25 6
Vod
98 46
.
I
4
17
56 32 13 Septembre

--

- ---- 2
16 4

73 -

24

6
4 8
1 8

10

15

10

- --

2
2

--

- -

6
11

5
2

41 2

Graur

- -

Apolon No

3
3 31 Saturn
46 Mihai
6 19 Ceres
2 18 Roselor

B.

--

Total .

1--

76

5 19
6

- -

Isvoru

121

B. B.

L.

Vod

46
32 13
I

- 1 ---

Isvoru
Putu-cu-aplrece
Inundatie1

121

F.

B.

Apostoli

A reporta .

32 9

16 19

73

www.dacoromanica.ro

174

2-

479

478

E)

NUMIREA

STRADELOR
B.IF. B.IF

B.IF.

Report .

1.148
13
54 6
89 49
79 18
6

32 11
16 8
11

Rinoceru
Jupiter

2 46

- -

-3

-36-

- -

- 2

Ceres
Roselor .
Vasiliu
Carmeni

B.F.

IF.

- -

--

-- - ----

Apolon
Apolon

13 Septembre

F P.IL. B. B. B.*.

Total .

2 121

1.4621

32

B.F.

B.

--

--

47

- -

--

---

Isvoru
Total

121

10 9
18 76
10 31
2
6
4 46
11 32
9 5
4 13
6
8 19
6 18
7

3 13
8

Isvoru
Carol Davila
Putu-cu-ap-rece .
Saturn
Magheru .

76

20 19

.
.

1
1

-1

Ceres

Roselor. .

Apolon

Isvoru
Putu-cu-ap6-rece

. .

15

4
2

39
46

4
67 32
19
5
17

Total .
121

--- -- - - - - - - - - - - - - -

13 Septembre
Graur
Rinoceru
Jupiter

1601

119
19
12
20
64
13

Saturn

Fanterief
Ilfov

13 Septembre

12

Ceres

11

8 Apolon
.

Total .

. .

www.dacoromanica.ro

--

480

481

E)

NUMIREA

STRADELOR

II
P. L. P. L.

Report

1.148
13
6
89 19

Rinoceru
Jupiter
Ceres
Roselor

Carmeni

. .

P.IL.

---- --

- 15

15

32 11
16 8
11

-- --

CorbuluT

Apolon
Apolon

Total

1.4621
321

2 46

--

P.IL

- - --

B. F. P. L. P.IL.

P. L. P IL. P.IL. P IL. P. L. P.IL.

-2

Total

-1

L.

--

- - -

- - 16 - - -

13 Septembre

Isvoru

IL.

- -----

P IL.

.
1

67 121
10 9
76
31
2
6

Isvoru
Carol Davila .

Saturn

- - -- --

. .

Magheru ..

Vod
Septembre .
Graur.
Rinoceru
6 Jupiter
8 19 Ceres
6 18 Roselor
4 46
32
9 5
4 13

11

3 13
8

-1

CorbuluT

Apolon

1601

- - 1 --- 1 -

- --

2
.

119 121 Isvoru


19 76 Putu-cu-ap-rece .
12
20 39 Saturn
64 46
13 1 FanterieT
4
67 32
Septembre .
19
5 Graur.
9

20 19
17 11
4
8

--

-2
1

CorbuluT

- --

---

Stir ApostolT
Ceres

Apolon

Total .

. .

-1

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

."0

II

'

lon.

0 CD

11

Austro-Ungarl

fa-

PROFESIUNY

ProstitUate

protesmni

Pompe funebre

Buctari

ou bratele

general
Muncitori

Lucrtor

F'abrici

No. caselor

No.

Nationalitatea

484

485

A XXVI
NUMIREA

STRADELOR

352 67
127 36 Apolodor
174 20 CazArmeT
16 3
46 9
9
21
14

38 12
141

Emigratu

- -

5 4 5 2

--

VntoruluT

Fund.

Fund. Diane

22

14 67
27
28

2--

'17

22

67
8
4 26
2 22

RahoveT

2
1

Bateriilor .
Antim

Fund.
Vntorulul

10 39

Total .

Total .

14

2 26

Apolodor

211

2 67

--

Antim

4 67
36

Apolodor

1---

2 13

14

4 30

B.F. B. F. B. F. B.IF. P.L. P.IL.

B.

B.

-- --

Asil. Npte .

Total .

11

SapienteT Ch. Dmbov.

Brutus
Bateriilor
Fund.

P L.B. F

F. B. F. B. F.

222 39
88 44
33 5
126 30
28 8
81 26
5

F.

F B.IF

ApostolT

Npte .
Total .

1
I

www.dacoromanica.ro

II

487

486

MARE)

NUMIREA

STRADELOR

--

16

Artei

21

Emigratu

14 3
222 39
88
33 b
126 30
28 8
81 26

Brutus
Bateriilor
Fund.

- -- -

Ch.

Asil. Npte

- --

Apolodor
14

4 30
22

Bateriilor

Total .

91

8
26
2 22

39

Fund.

Antim

21

).

.-

II

67
14
2 26

--

bi

Total .

S-tiT
Apolodor

Total .

RahoveT

- - - --

Total .

- ---

----

-- -

Asil. Npte

Total

14
27
28

---

P.L. P.L.

P L.

P.IL.

Fund.
38 12 Fund. Rosca
141 22 Antim
1.521

P IL P IL. B

--- -

- - - --

352 67
Apostoli .
127 36 Apolodor
174 20
46
9

P.L.

L.

- --

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

III

iii

II

..

11111

III

U)

general

fa-

spun

TOTAL PE

Prostituate

de umbrele

Pompe funebre

Servitori

No.

Nationalitatea

490

491

MARE

NUMIREA
4

STRADELOR

6 67
6 36
4

20

3 39
8 14
4 30
7 26
6 22

Emigratu

- - - --- - - - - -- - -- - -- - -

Bateriilor
.

Antim
.

67

4 39
9 14

Npte

Total .
i 20
30 14

Asilul

Brutus
Antim

Npte

Total .

10

2 ---

--

411

--

--

Asilul
VinatoruluT
.

14 67
12 20

39

15 14
9 30
26

11

9
3

Asilul

Bateriilor

123 39
5221

- -- - -

-- -

-Npte
- - - - - - -- --- -- - -- - - - --.

.....

45

Apostoll
Apolodor

Emigratu

--

Rahove!

Total .
215 67
70 36
51 20

Ch.
11

--

Apostoll
14
26

B. B.

B.F. B.IF.

P.IL. B.IF. B.F.

P IL. P. L.

S-tiT

Apolodor

Total .

9 22

B. B. F. B. F. B.IF. B. F.

B. B.

B.

Ch. Damb.

Rahove
reporta .

--

--

--

--

--

www.dacoromanica.ro

493

492
)

STRADELOR
PL
6 67
6 36
4

P. L. B.

F'.

B. P. L. P.IL. P. L. P.

P. L. P. L. P. L.

- - - ---

Apolodor

20

Emigratu
3 39 Rahovef .
8 14
Asihd de Npte.
4 30 Bateriilor .
3

P. L. P. L. P. L. B.

P.IL. P.IL.

26
6 22

Antirn

Total .
1

67
39
14

de Npte
Total .

20
30 14

Asilul de Npte

Brutus
Antim

5
9 22

- - -

Apostoll

Asilul de Npte

14

5 26

Total .
14
12 20

--

II

.-

i Ch.
11 39

15

Rahovel
de Npte

14

30
26

Baterillor
I

Total .
215 67
70 36
20
9
31

9
3

ApostolI
Apolodor

- - -

-Emigratu

Ch. Dmb.

123 39

A reporta .

- - --

www.dacoromanica.ro

1
1

11

494

495

R
NUMIREA

STRADELOR

F.

6 67
6 36

F.

B.

S.

Apolodor

4 20
3 9 Emigratu
3 39 Rahovel
8
Asilul
4 30 Bateriilor
26 VinatoruluT
6 22

de Npte

Total .

- - --

--

.-

--

- --

.......

67

4 39 Rahove
9 14
si

de Npte

20 CazIrmeT
30 14
Asilul de Npte

Brutus
9 22 Antim

Total .

4 67

B.IF.

F.

B.

-- --- 1

Asilul de Npte

14

-- --

16
1

--

Total .

-- -

Apostoli

5 26

14 67
12 20

Sapientei

Ch.

39 Rahovel
15 14
9 30 Bateriilor
26

11

Asilul de Npte

Total

63

215 67
Apostoli
70 36 Apolodor
51 20

2
2

4
6

3
423 39
522
41

Ch.

Emigratu
.

...... - - -

A reporta .

18

9
6

- - 4

www.dacoromanica.ro

- ---- ---- - -

15

26
44

46
124 2

- --

--

134

127

496

497

E)

,-

NUMIREA

STRADELOR,
z

B.IF

522
59 14
8 5
63
12 8
11
2
61 26
19 1
32 12
39 22

Report . .
Npte .

..

Fund.

--

Fund.

Total .

567 67
357 36
126 20
24 3
141

60
48

Orfe

51

92
103
25
198
130
116
185

30
8

2.577

12
22

1-

1
1

Ch.

--

- -

--

Brutus

Bateriilor ..
Fund.

4
1

26

--

L.

Armonid .
Emigratu .

- -

F.

IF.

- -

--

Apostoll

- -

Apolodor .

39
118 14

Fund. Rosca .

Artel
Sapientei

- --

IL. B. B.

Ch.

2 12

6 7

Antim

--

Antim

Total .

22

F.

IF

Brutus

826

B.IF

Fund. Diand

Antim

Total .

-1

83

- - 90 -

- --2-1

82

www.dacoromanica.ro

499

498
)

..

STRADELOR
L.

P.1L

Report .

522
59 14

Brutus
Bateriilor
Fund.

63 30
12
8
11
2
26
19

- -

Asi1. Npte

Fund.

Dmbov.
22

Antim

12

567 67
36
126 20
24 3
9

--

- -

- - - - - ---

-- --- ----- - - - - - - - - -- -- -- ---- -- 4

Artei .
.

Asi1.

Brutus
.

--

26

- -

Sf. Apostoli
Apolodor

92 30 Bateriilor. .
103
Fund.

116 12

11

Fund. Rosca

60 9
48 3
230 39
14
5

--

2-1-1- -

51

Antim .

22

L.

Roca

141
6

- -

-- - - - -- - - - - - - - -- -- ---- -- - - - - ---

B.

Fund.

--

- -

--

---

- - -

--

- -- - -- 1 - -

2-

14

www.dacoromanica.ro

- - --

www.dacoromanica.ro
I

'

CO

..

e ..

.<

iW

lon.

CD

ii

AUSTRO-UNGART

fa-

Bragagii,

Alte profesiunT

Servitori

general
Muncitorl

Fabrici

Morritul

No. caselor

Nationalitatea

503

502

A XXVII

.-

.-

NUMIREA

U)

STRADELOR

z
94

B.IF.

87
13

243 26
34 10 Lupea
195 38 Antim

2 3

Bateriilor

- - -- -- -- -- 1

28

141

26

58

Zebrulul

21

Amfibelor

--2 3
2

1--

-4

----

2-------------

- --

--

..

.
I

B. B. F. P L. B. F. B. F. B. F. B. F. P. L. P. L.

Meteoru
25 Ecoului
36 Minotaur
35 Schitu Maicilor
27

- -

-6-

14

46
111
207
159
250

P.IL. B.F. P.IL.

B. F.

--2

- - - 10 -

178 30 Lzureanu
43 9 Palas
82 13 Emancipat5.

B. F.

F.

B.IF.

2---

12

6 11 7

--3

5 2

25

- -

-3

16-13
1

- 24

--

--

3 87
103 87
5 38
2 26

Lazureanu

13
12 14

36
5
10 27

Minotaur
Maicilor
Cazrmel

Total .

Total .

Rahovei

-.

--

--

--

Total .

12

Meteoru

17

4 14

9 87
2 26

87

3
12

- -- - - -.

30

-- - - - -

---

- - - - - --

Antim

87

Emancipat

www.dacoromanica.ro

---- -----

504

505

MARE
.

NUMIREA

STRADELOR

P.IL P
696
94 13
243 26
34 10
38
25 6
28 4
141 26
58 4
21

46 11
25
207 36
159 35
250 27
111

P L.

P.IL. P. L. P IL P. L. P. L.

B. F. P. L. P.IL. B.

L.

----

P. L
5

Justitiei
Lupea

intim .

--

--

LibertteT

Ermitulul

-- - - - - - -

Amfibelor

30
43 9 Palas
82 13
14

P.IL.

Arionel
Meteoru
Ecoulul
Minotaur
Schitu Maicilor
Cazrmel

2.7111

--

--

--

2
1

--

--

--

-.

Total .

2-

1 -- --

2 13

1 --

29

3-

RahoveT
103 87
5 38
2 26
4
4

30
3 43
12 14
2 36

5 35
27

4 14

Rahovel

ZebruluT .....
Lazureanu
Minotaur
Schitu
Cazrmel

- -

Rahovel
ArionieT
.

. .

9 87
2 26 Justitief

--

- - ---

Meteoru

121

Total .

Total

3 13 Emancipat .
I

www.dacoromanica.ro

506

507

MARE
Q

NUMIREA

STRADELOR
B.IF.

P.IL.

F.

28

696 87 RahoveY
94 13
243 26
34 10
195 38 Antim
25 6
4 Ermitului
141 26
58 4
21

178
43
82
100
46

38

30 Lzureanu
9
13
14

PaNs

2 1

Arionei

11

. 10

3 87

4 2-- - -- -- - - - - - - 54 - 39 3

- -

131

109 2 5

--

13

87
14

Ariond

-- -

- -I

9 87

13
I

Meteoru

12

12

......

.
.

----122

- -

- - -

83

15

9 87
2 26
11

--

27
.

576

- ---

Minotaur
Schitu Maicilor
.

---

14

......
.

----

13

B.

--- - -- - -- --- -- - -- - --

--- - -

38 Antim
2 26
.
4
4 ZebruluT
30 LAzureanu

F.

B. B.

- --- -- - -- --- -- -- - --

3
8

- -

103 87

- --

4 2

12 14
2 36
5 35

Emandpaa

2.711

- - -5

25
207 36 Minotaur
159 35 Schitu Maicilor
.
250 27

B.IF.

111

B.IF. P

F.

B.

--

- - -

---

11

-- - - -

www.dacoromanica.ro

12

www.dacoromanica.ro

CD

AUSTRO-TJNGAR

II

ERMAN

-.)

Oland.

mar

Conserve

antreprenorT

reslauratorT

Arendaei

publicT

sculptori

ProfesorT

No caselor

No

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro

-3

____

GE

.....

Oland. Elvet.

"1
O

Otom.

4-

.
.

de

'Tapiterl

constructorl
Zidari
Vpsitori
zugravi

fotogra
de
crti

Ceasornicari

StrungarT

Dogari

caselor

Francezi Nationalitntea

www.dacoromanica.ro
I

11.

-.

AUSTRO-UNGAR

Otom. EngL

III

1.1

GERMAN

Oland.

de

TOTAL PE

Prostituate

GAzari

rahagir

profesiuni

Fabrici

Porpe funebre

Servitori

Comercianti

fa-

spun

Morritul

No. caselor

No.

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro

ET

I
I

.
.

II

III

.111111

I
1

1111

Austro-UngarT

antreprenorT
Conserve

restauratorT

particularl

Militari

de litere

Profesorl

Farmacist1

No. caselor

No.

Nationalitatea

516

517

A R E)
,

NUMIREA

STRADELOR
L.

Report .

318
12

.--2
-----1

14

18 11 Meteoru
17 25
35 36
42 35 Schitu Maicilor
17 27

--3

403 87 Rahove

--

14

48 11

25

54 36 Minotaur

1.29

--

-- - -

Schitu Maicilor

Total .

--

22

--

--- - - - -

---- - - - - - - - - - - - - -i
--

Zebrulul
29 30 L'azureanu
24 9 Palas

59 27

-- - -

42 10 Lupea

71

4--- 1-

--9---1
--

JustitieT

38
67 6
36
24 4

L.

86 13 Bateriilor
26

L. B.

----

--

Total .

P.IL.

-- -

www.dacoromanica.ro

----

www.dacoromanica.ro

'

A IC

II

Austro-UngarT

fa-

spun

TOTAL PE
PROFESIUNI

Prostituate

sergentr

do

Bragagii,

Alte profesiunT

Fabrici
de umbrele

Pompe funebre

Servitorl

Comerciantl

No. caselor

No.

Nationalitatea

520

521.

A XXVIII

C
.-

NUMIREA

.STRADELOR
z

F.

21

Seneca

Miracol

14
709 69
219 95
41

-- -

- -- - - - -

Brnzescu

- -- -2 --

--

B. B.

-1

- 3- -

--

12
9
4

- --

---

9
1

5
2

--

-- -

--

--

73

-- - -

-- 2

14

1119 2

--

--

-- - - -- -

2
1

--

4 7

-- -- -

---

9
1

B. F. B.

B F.

- -

15

52

15

--

61

--

14

2
6

13 Septembre
.
.

..

13 Sept.

2 25
6 34
3 34

10

--

-- --- --- -- - 1 -- -- -- -- -- - - - - -- -

Codrilor
277 34 Lazureanu
430 16 Isvoru
77 13
108 17 Nicusor
214 34
334 40
1.414 128 Sabinelor
257 46
265 38 Metemilor

46

--

- -

- - - - - -- -- - - - -

8 53

P L.

P. L.

198 30 Coriolan
25

3 2 4 3 3

Epicol
Popa Nicolae .

F. B. F.

Fenix
Popa Stan

28

B.

Sept.

3.460 228
198 32
350 44

F. B. F.

F.

B.

158 25 Mircea
20
.
178 13 Paulina
99 27 Catuneanu
15
189 8 Luceafrul
206 24
347 46 Uranus .
44 Minotarului
376
Salvatoru
179 13 Ion Tranu
53 ArionieI .
30
751 50 *os. Panduri

B. B.

Sabinelor .

--

46
2 38
.

- - --

Nuni&ul total al

www.dacoromanica.ro

522

523

E)
,.-

STRADELOR

158 25
121 20
178 13
27
141 15
189 8
206 24
347 46
288 44
376 44
179 13
53
405 30
751 50
51

3.460 228
198 32

A. A. .
Mircea
Viorica .

. .

- - -- -- -- -- --

Paulina .
Crituneanu

5
14

709 69
95
41
198 30
238 25
172 16
277 34
430 16

108
214
334
1.414
257

17

34
40
128

46
38

46

8 53
9 30

36 228
9 44
2 25
6 34
3 34
40
128
46
2

-- - - - -

- --

Salvatoru

Ion Tranu

-- - -

--

-- -

Fundtura .

13 Sept.

Miracol .

Popa Stan
Epicol

-- 1 - - - - - 4 - - - - - -- - - - - - - --- --- - - -1
-- -- - - - - - - -6

--

Popa Nicolae
Lutari . .

(Joriolan

61

3 2

19

Nicusor .....

Puisoru

--

Sabinelor .

- -- - - - - - - - - - - -- -- -- -- - -- 3 - 12 5

Meteorilor

Uranus
.

13 Sept.
.

LAzureanu'

Puisoru
Acvila

Sabinelor

Meteorilor

Total .

- -- --

--

--

- -

--

- --

37
3

- -- -- - ---

--

3
4
4

87 3

-- - 1

16

-- - -- 1
-- 1-- - 1

14 7

-2 --

31 5 -

47

-- 2

2
I

www.dacoromanica.ro

--

- --- --

- - - - - -- - --- - -

- - - --

--- - --- -- --1

--

31 5
4

- - -- - - - - - -

Arion6ieT

Isvoru

-29

--

P-IL.

- --

P L. P.IL.

- 1--- 1
4

Codrilor

L. P

B.

13 Septembre
7

Seneca
2

28

L. P,IL. B. F. P. L. P.IL. B

L.

Luceafrul
Dulgherl
Uranus

44
21

L P

P.IL.

P.IL P.IL.

- -

524

525

E)

R
'a;

NUMIREA

z
158 25 Mircea A.
121 20 Viorica
178 13 Paulina
99 27 Catuneanu

8 Luceafrul
206 24
347 46 Uranus
288 44 Minotarului
376 44 Salvatoru
13

405 30
751

2
2
1

Sos. Panduri

51

11

2
.

79 -

225

10
11

-- -- -- 1

40 Acvila
10 128 Sabinelor .

11

--

--

- --

B. F.

B.

-- -

12

427

- -- ---

5
5

--

2
5

97 7 2

12

13

4.410

14
7

www.dacoromanica.ro

--

-- --

327

2 38
.

--

--

91

45

--

20
45
2
4

46

F.

--- - -- -- -- --

- --

81

-- 6-- 18
1

14

29 6

1-

--

-- --

6-

-1 - - 36

- -- -- - - --

3 34 Puisoru

B. B.

-- - - - -

5 1

-- - 1

---

44 Sirenei.
2 25 os.
7 34 Lzureanu

45

43

7 46 Uranus
8 53 Arionniei
9 30
i

B.F. P. S. P.

228 13

36 228 13 Sept.

61

-- - 5

15

Total .

-- - 6
- -- 5-

22
6
6

34

--3

13.4561

17

- - 4 - 24

Meteorilor

- - - 13 - 4925

Isvoru
77 13
108 17 Nicusor
214 34
334 40 Aevila
1.414 128 Sabinelor .
257 46

B. F. P. L. P. L.

13

430

11
9

- -- --8 - 99 4

2-

277 34 Lzureanu

- -- 14
2 --18
-6
5 - 11

--

4--

433 41
.
198 30
238 25 Sos.
172 16 Codrilor

1-

Miracol

28 5 Fenix
105 14 Popa Stan
709 69 Epicol
219 95 Popa Nicolae

265

2 11 -

26 5 - -

--

---

13

--

-- - 4 - 1

- - - - 10

Ion Tranu .....

3.460 228 13 Sept.


198 32
350 44
21
7 Seneca

189

F.

B.

B. F

1 - - - - - - - 3 - 20

141

179
449

PL

64

NUMIREA
o

E)

STRADELOR
B. B.IF. B.IF B.IF

B.IF. B. B B B.

I
2
2

2
2

46

44
53
228
30
25
16
128

-- -- - - -- - - - - --- -- -

Uranus
Salvatoru

Fund.

Septembre

Coriolan

Codrilor
Sabinelor

3 38
4 44
11
4

13 Septembre

41

2 30

Coriolan

Total .

2
7

Fund.

3 34
6 46
3 38
4 44

13 Septembre

Fund.

Coriolan
Sos.

228
13
46

- - - --

--

-- -- -- - - - -

Meteorilor
Salvatoru

Septembre
Isvoru

- -

--

Uranus

Ion pranu

- 1

--

Isvoru

Total .
2 46
13

- - -- -- -- --

- - - - - - - - -- - - - - -- - - --

Popa Nicolae

69
2 25
4 34
2 16

- ---

Total .
6
9 228

95

--

---- --- - -- --

30

17 228

-- -

--

Meteorilor

IL

. . .

Fund.

--

--

-1

Total .

-5

www.dacoromanica.ro

- -- - -

528

NUMIREA
.

STRADELOR
P

P.)L1P.IL.
46 Uranus
44 Salvatoru

-- Fund. .

13 Septembre
2 30 (Joriolan .
4 228

25
2 16
2 128
2

--

- --

--

Sos.
Codrilor

Sabinelor

BB

--

-- --

.
.

Fund.

13 Septembre

4 41

30

15
8

95

Fund.

13 Septembre
Epicol
Coriolan
.

--

- -- - -- -- - -

I-

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -

-1

- -- -- -- --.

6 53
9 228
3 69
4 30
25
4 34
2 16
34
6 46
3 38
4 44
46

L.

--

Luceafrul
Popa Nicolae

- - - - --

Coriolan

Total .

-- - - -

24
3 38
4 44
53
11 30
17 228

--

P,IL.

IL

Isvoru

- -

..

-- - - - --- - --- - -

Meteorilor
Salvatoru

Uranus
Ion
4 228 13 Septembre
13 Isvoru
2 46
13

46
9

--

Fund.

--

- - - - -- - - - --

h
I

www.dacoromanica.ro

w
'ON

II
II
I

II
i

11

au

5.

www.dacoromanica.ro

533

E)

A
a)

NUMIREA
o

STRADELOR
B.F.
Mircea

6
5

50

21 228

Sos. Pandur.

13 Sept.

------- -

Sirenel
Popa Stan.

14
7 25
6

- ----

--

2 50 Sos.

. .

9 20 Viorica
5 13 Paulina
3 27 Ctuneanu
41 15
8 Luceafrul
41 24 Dulgheri
87 46 Uranus
77 44 Minotaruldi
38 44 Salvatoru

Ion

'7

86 53
20 30
63 50
228
42 33
41 44
23 7
5
14
5 14
49 69
36 95

11

Popa Nicolae
Coriolan

17

Lazureanu
Isvoru
Nicusor

34
40

Acvila

128

Sabinelor

46
38

Meteorilor
I

Total .

-- -

4
3
7

-- -

--

- -- -- - - - - -- - - -- - -- --- - - - - - -- -- -- - - -- -- - -- - - - -- - - - - --

Epicol

52 34

- -

Popa Stan

41
19 39
25
20 16

Seneca

--

-- - - - -- -- -- --- - - - - - - - - -- - - - -

.
.

--

Pandurilor
Fund.

-- -- -

Sept.

--

---- -

- - --

13 Sept.

B.F. B.F. B.F. P.L.

F P.IL. B. B.

Nicusor

67

62
269
33
50

---

- - -

--

33
4 44
E-4

P L.

F.IB.IF.

1-

--

--

--

--

--

-- -- -

--

--

3
4

--

-- - -

---

--

-1

_
1

www.dacoromanica.ro

II

535

534
)

NUM1REA

STRADELOR
E-.

P.
6 25
3 53
5 50

42
21 228
2 33
4 44

Mircea

Sos. Pandur.

13 Sept.
.

Nicusor

2 50 Sos.

87
77
38
7

86
20
63
522
42
41

24
46
44
44
13
53
30
50
228
33
44

Paulina
Ctuneanu

Luceafrul
Uranus
MinotaruluI
Salvatoru

.....

--

- -- -- - - - - -- - - - - -- - - - 1 - -- - --

.....
.

Ion

sos. Pandurilor
13 Sept.
Fund.

- ---- --

-3
- -- - 2- -

2
1

--

26

-- -

--

---

--

-1

- --

- -

16

--

- -2

Seneca .
14
5 Fenix
14 Popa Stan.
49 69 Epicol
36 95 Popa Nicolae

- --- - -- - - - -

39 Coriolan
52 25
20 16 (Jodrilor.
52 34
44 16 Isvoru
10 17 Nicusor
78 34 Puisoru
62 40 Acvila
269 128 Sabinelor .
33 46
.
50 38 Meteorilor.

-- -

- --3

- -- - - - - - - - -- 1

3
1

4
1

15

-- - - -- ---- - -- -- -- - -3-

- -- -

-- -2

2
.

7 41

1.915

23

P.L. P. L. P. L. P. L. P.L.

lor

20 Viorica

41

B. P.IL. P.IL.

--

Total .

13 Sept.

13
3 27
41 15
10 8

F. P. L. P.IL. B.

671

. .

Popa Stan

P.IL. P.IL.

-- -- BrAnzescu - - - - - - - - - -- - - - - --- -- - - -- - -- - --

A.

14
7 25

P.IL. P

bn

P.IL. P.IL.,P.IL. P. L.

www.dacoromanica.ro

6
2

- - - - -- --1

77

536

E)

NUMIREA

STRADELOR

c-

P.IL. P.L.

B. F.

Mircea

6 25

-- -

A. A.

---

Branzescu

50 Sos.
12

Septembre

228

-- - -- -

2 33

I 14 Popa Stan
7 25 Sos.
6 17 Nicusor

13 Septembre

Fundt. .

- - - -3

--

39 Coriolan
25

Codrilor ......

3-

Isvoru
Nicusor
78 34 Puisoru
16
17

40 Acvila

Sabinelor

--

-- -- -

- -

--3

Total .

-- - -

- - - - ------

46
38 Meteorilor

-- - ---

- -- -

-- - - - - - -- -- -- - - - - -- ---- -

34 LAzureanu

18
14

30
3

41

128

Popa Stan

16

17

3 6
2 5

69
36 95 Popa Nicolae

4-

2 3

5 14

62
269
33
50

--

--- -- - - -- -- - - - - -- -- -- - - - -- --- - -- -- - --- -- --- -- -- --- -- -- 1

20 30
Pandurilor
63 50
228 13 Sept.
Fund.
42 33
41 44
.
23 7 Seneca
14 5 Fenix

19
52
20
52

--- -

24
87 46 Uranus
77 44
38 44 Salvatoru

--

41

Ion

13 Paulina
27 CAtuneanu
15
8 Luceafrul

13
53

F.

B. B.

20 Viorica

B.F.

2 50 Sos. Pandurilor

5
3
41

F. B.F.

B.

- - -- --- -- - -- --

-- --

B.F. B.IF.

3 1
7

6 2
19 5
2
2

41

www.dacoromanica.ro

- -

--

538

539

R
=

NUMIREA

STRADELOR
F. B.
34

228

13 Sept.

Fund.

--

otarului

53
30
50

Sos. Pandurilor .
13 Sept.
Fund.

32
44

Militari

30

Coriolan
Codrilor

16

34
12 13
9 17
7 34
27 128
3 46

58 34
43 16
23 34
40
54 128
43 46

-- -- - - - - -

Nicusor

Puisoru
Sabinelor
Total .

24
46
44
44
13
21 53
65 30
228
58 33
43 7
6

. .

Lazureanu

2241

22
43
32
18

F.

B. F. P.IL.

B.IF. B. F.

B. B. F.

--- --- - - -- - -

Mircea

24
9
5
3
52
7
2

F.

9 20
4 13

B. F.

LIzureanu

A. A.
Viorica
Paulina
39 27 Catuneanu
25

B. B.IF.

E)

---

--

- --

-- - - - - -

MinotaruluI

Ion Tranu
Sept.

--

- - --

Uranus
Salvatoru

--

--

---

18

_
1

- -

Seneca
Miracol

Lazureanu
Isvoru
Puisoru

Acvila
Sabinelor

www.dacoromanica.ro

540

541

MARE)

NUMIREA

STRADELOR
IL.

Lazureanu .
I

228

Fund.

Sept.

Mircea
Viorica
4 13 Paulina

39 27 Catuneanu
4 24
3 44 MinotaruluI
9 53
5 30
3 50 Sos. Pandurilor .
228 13 Sept.
Fund.
7 32
2 44
.
9 30 Coriolan
2 16

8 34
12 13

Codrilor
Lazureanu

7031

Seneca

- -

-- -

--

-1

--

_
1

hzureanu
Isvoru
Puisoru

-- - -

Meteorilor

Total .

- -

- --

--

-- -

Sabinelor

- - - - --

Acvila

14

---

Miracol

P.IL. P.IL. P

--

21

58 34
16
23 34
44 40
128
43 46
6 38

IL.

- - - -- -

Uranus .
44 Minotarului
44 Salvatoru
13 Ion
46

IL

. .

15 24

-- -- ----

Total .

Sept.

P.IL.

Nicusor
Puisoru
27 128 Sabinelor
3 46 Ecoulul

50
65 30
228
58 33
43 7

-- --

P IT

9 17
7 34

22
43
32
18

P.IL.

- - - - - -- - - - - -- -- ---- - --

A. A.

25
20

P. L. P. L. P. L.

-1

- .

-- -

_-

16

www.dacoromanica.ro

co

.
.

.
.

__

11
1

II
I

'

111111=

1111

111111

'

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Ital.

CD

1-3

BULGARI

CD

.
.

ALBANEZ1

362

CD

CD

Conserve

industriasT

restauratorf

agricultorI

Profesori

Advocati

No caselor

No

546

547

)
,

NUMIREA

STRADELOR

z z

P IL.

P.IL P.IL.

Stan

175 41
91 23
200 39
214 50
23 6
61 11
30 3
126 27
958
349 61
45 9
1.115 132
169 67
75
646 48
2.602 332

P.IL.

P.IL. P. L. P.IL P. L.

B.IF. P. L. P.

P.IL.

Stifler
Anghel

2
3

5
5

Nicolae .

R.
3

Total .

7.2411

10

3
3

- -- --

Nae al

Tabr
Ivanovid R

2 50
2 27

Lupsca, Drumu
Rahover Nae al

132
8 332

Total .

--

Zanfir Anghel

5 39
11 102

Carac. .

13 Septembre
Rahovd
Nae al
Total .

48
38 332

-- ---

67
2

. .

Nae
132
48
8 332
4

131

. .

13 Septembre
Nae al
Total .

- - -

Rahovd

--

-- - ---

12

39 Zanfir Anghel
3 27
75 Sevastian
Nae
332 Rahovd

Total .

- - - - - - - 34 -- - -1

Cmpti Stifler

2 23

- - -- -

. . .
Adamescu
Lupsca, Drumu
Broscrid
Sevastian
13 Septembre
Nae al Litd
Rahovel

5
3

.
.

-----

.
1

www.dacoromanica.ro

548

549

NUMIREA

STRADELOR
F. P. L P. L. P. L. B. F. B.
41

---- ---- - --

-- -

Mrculescu
3 Stnescu Nicolae

Ivanovid R.
.

1.115 132
169 67
437 75 Sevastian
646 48 13 Septembre
2.602 332
Nae

al

Cmpu Stiller

Ivanovici
Sevastian

5 75

38 332

Nae al

Nae al

27 Ivanovici R
132
Drumu
Nae al
8 332 Rahovel

--

--- -- ---

23
1

2
34

---

.-

8
7

53
64 30

6
24

24

95 15
35 21.

16

266 104

22

--

--

--

--

--

--

7
1

- - -

- --3

Zanfir Anghel

--

67
2 48
38 332

---

34 10 -

2 50

5 39
102

B.

145

-1

- 62 -

1-

- - --

13
1

1.543

Total .
15 332

B. F.

121

15 7

. .

Total .

2 23
5 39

11

7.2411

B.

33

Adamescu
Lupsca, Drumu

B B.

F.

31 4

11

30
126 27
958 102
349 61

F.

B.

Stan

Stifler
91 23
200 39 Zanfir Anghel
Tabr
214 50
23 6
(..,1

B. F.

--

.
.

.
.

. .

- -- - - - - -- - - - - - - - -- - - 1

----

332

Nae al

132
48

Lupsca, Drumu
13 Septembre
Rahovei
Nae al

Total .

-- 29

10

--

- 4

Broscriel

Total .

Septembre
Nae al

- ---

--

- --

-4

www.dacoromanica.ro

36

posojoja
II

ON

co

I- .-

CO

"

CO
CO

CO

CO O

CO
CO

www.dacoromanica.ro

552

553

NUMIREA

STRADELOR

i-

102
2 61

24 132
1
67
5 75
95 332

Caraca

-- --- - -

Lupsca, Drumu
.

1981

6
2 132

Nae al
.

--1-

- - - - 10 -- 7

1
1

2
2

--- - -

-- --

1 -- --

--

Lupsca, Drumu

Total .

Nae al

332

5
I

--

1131

332

3 50
5 27
332
23 132

BroscrieT
RahoveT

Sevastian

B.

P.IL. P.IL.

41 Stan
23 Cmpu Stifler.
39 Zanfir
Tabr5..
21 50
13 27 IvanovicI R
11

Ivanovici
.

Lupsca,

Total .

- - - --- --

--

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

lon.

MOSAICi

GERMANI

'

II

AUSTRO-UNGARI

r
r

si

de

la fa-

general

de

Moriritul

caselor

priivMie

TOTAL PE

Prostituate

Alte

de umbrele

Pompe funebre

No.

Nationalitatea

557

556

A XXX

NUMIREA

STRADELOR

282 43
155 26
181
61 10
20 2
60 7
139 36
103 31
401 54
99 20
20 5
18 4
28
57 8
8
161 28
84 21
88 11
33 16
143 34
11

NeatrnriT

2 2

23
148 23
51 17
206 26
68
158 48
39
497 52

--- - --

Concordia

--

2 2

12

40
10
17
20
43

43 5
1.449 148
267 31
6.3391

- -- - - - - - -- - - - - - --- ----

Muselor

Suter

--

- -

--

1
2

2
1

2 4

Maria
Liberttii

- - --

MetropolieT

2 4

-- -

11

Filaret

-- --

2 1

Tutunarl
Ferentari .

2 - 4 - 31

Cutitu.de-Argint .
Total
.

6-3

1 - 10

18

--

-1

-- -

4
4

236

3
1

VistierieT

-4

---

-- -- 2

Principatele Unite .

- -

--

Elena Dmna

21

87

- --

--

--

--

2
2

- -- -

- -

.
-

Gramont
Isvoranu

. .

--

Unite

13 48
11

Maria

6
13 26

16
10 12

Chindia
Bosianu

OlimpuluT

28
8 34
21
23

8 35
5 31

14

- -

5
1

- -2

2
3

Nifon

61

Isvoranu

64

--

OlimpuluT

Gilnescu

--

Florica
Erodiada

194
19
112
96

--

Viilor

55

L.

F.

--

148
1261

www.dacoromanica.ro

558

E)

STRADELOR
P. L.

IL

282 43
155 26
181 35
61 10
20 2
60 7
139 36
103 31
401 54
49 20
20 5
18 4
91 28
8

8
28
84 21
88 11
33 16
143 34
21

55

L. P.

Viilor
.

D-ta Florica
Erodiada

.....

2
2 1

OlimpuluT

P.L.

L. P.IL.

-- -

2
1

L.

B. B.

- --

6
2
3

Concordia

Muselor

Incurcat
Cmpu

1
.

Suter

Chindia
Bosianu

Gramont

2 1

Alb
Elena

64 21
23
23
51
206 26
68 10
48
39
497 52
61 26
12
194 40
19 10
17
96 20
277 43
13 5
148

Isvoranu
1

Principatele Unite .
Metropolid

Filaret

Vistieriel

Cmpu
Gramont
21 Isvoranu
16 23
Maria
28
8 34

6
13
13
16
10

. .

. .

. .

--

41-

-- - - - - -- - - -- --

Unite

Odrei

2-

Total .

- - - -

21

--

126

17

26
48
52 11

OlimpuluT

14

Tutunari
FerentarT .

8 35
5 31

Nifon

267 31 Cutitu-de-Argint . .
I
6
Total .

Maria

www.dacoromanica.ro

561

560

E)

a)

NUMIREA

STRADELOR
B F.

282 43 Viilor
181 35
61

20
60
139
103
401
90
20
18

12

1
1

31

12

4 2 9

54
20 Concordia
5 DisculuT

2
I

Incurcate

- -

Chindia
Bosianu
Gramont

Elena Dmna

3
2

Isvoranu

Maria

- 1

26 EmancipatA

10

Principatele Unite

2
2

15

MetropolieT

52 11
61 26 Nifon
101 12

194 40 Filaret
19
Nana
17
96 20
277 43
13 5
1.449 148
267 31
339

--

17

Suter

21

4
2

-- -

22

4
3
2 3 861 41271117

8 35
b 31
14 54 OlimpuluT
3 28 Cmpu Glnescu
8 34 Gramont
10 21
46 23
Maria

06

- -

- 14

Total .

B. F'.

6
1281

1
1

411-

--

31-,24-

B.

F.

- -- - -

-- -- -

B. B.

5
3

16

36

48

F.

B.

-- - -- - -- - -- - - - - - - - 8 - 2 --4
2

D-ta Florica
2 Erodiada

91 28
57 8
50 8
161 28
84 21
88 11
33 16
143 34
21
5
55 11
12
8
64 21
185 23
148 23
51 17

206
68
158
39
497

F.

F.

.-

-- -

-- - -- -- -

- - - -- - -- -- -- -- -- -- - - -- - --- -- - - -- -- - --- --- --- - - -_ -- -- - ---97

107

292

1.375

6
13 26 Emancipate
13 48 Princ. Unite
16
11
12
4 148

- -

7
7

4
1

61- 6 -

www.dacoromanica.ro

563

562

a
I

NUMIREA

STRADELOR
F. B. B.
26
3 31
6 11

10 35
6 10
8
3 4
8
23
4 17

4 26
4 2

Elena Dmna
Total .

Bulev.

F.

B. B.

F. B. F.

B. F.

Cocos.

Incurcat .
Bulev.
.

Emancipat

6 35 Bulev.
2 54
3 48 Principatele Unite .

---- - -- - -- -- -

5
9

5 23
4 23
8 17
9 26
15 48

29 52
26
3 148
2

11 Iunie
Filaret .
.

Cutitu-de-Argint .
Total .

Bulev.

. .

1
.

D-ta Florica

--

OlimpuluT
DiscordieI

3 8
6 34

4 21

4 31
17 54

9 31

35
4 10

Total

9 31

B. F. P.IL.

otal .

40
9 148

B. B. B.IF. P. L. B.IF. B.IF.

- -

D-ta Florica
Olimpuld

Muselor

PIL.

6 28
5 5

P. L.

B. F.

----

Incurcat6.

--

Bulev. Maria

--

--

Principatele Unite ..

11

Nifon
Mgurele

Cutitu-de-Argint

--

--

14

www.dacoromanica.ro

564

565

MARE

STRADELOR
P. L. P. L. P. L. P. L. P. L.
26
3 31
6 11

P. L.

P.IL. P.IL.

P.'L.

L. B.

L.

Total .

.
I

5 43

35
10
8 54

Bulev.

- - --

8
8 23
4 17
4 26
4 52

Bulev. Maria

Total .

6 35 Bulev.
2 54 Olimpului
48

Principatele Unite .

. .

Total .

----

- - -- - I

9 31
6 28

4 21
52
3 40
9 148
9 31
2 35
4 10
5
9 4
3
8
6 34
5
4
8
9

23
23

Isvoranu
11 lunie
Filaret
Cutitu-de-Argint
Total .

Bulev.

2
I

DiscordieI
Cocos.

Gramont
.

Bulev. Maria
.

11

Nifon .
Mgurele
Cutitu-de-Argint . .
Total .

D-ta Florica

Principatele Unite

I-

17

26
48
29 52
26
3 148

Muselor.

4 31
5

- - - -- - - - - - - - --- --

'

www.dacoromanica.ro

566

567

MARE

NUMIREA

STRADELOR

B.IF.

26
3 31 CrutasT
6 11 Elena Dmna

43 Viilor

D-ta Florica

B. B. B. B. F.

F.

B.

- -

8 Incurcat
b 23 Bulev. Maria
4

S.

Olimpului

F P.IL.

Bulev.

6 10
3

F.

Total

191

B.

1
1

Libertatei
26 Emancipat
52 11 lunie
17

Total

Bulev.
OlimpuluI

6
2

- -

17

Principatele Unite
Total
6 28
5
21

--- - --

Muselor

Isvoranu
11

3 40 Filaret
148 MAgurele
9 34 Cutitu-de-Argint

- - -I-

Bulev.

4 10 D-ta Florica
4 31
17 54 Olimpuluf
5
9

- - -I - I

......

13

--

---

5 Alb

6 34 Gramont
7

5 23
4 23 Bulev. Maria
8 17 LibertAtei
9 26
15 48 Principatele Unite
29
11 lunie
5 26 Nifon

3
3

3 148 Mgurele
2
Cutitu-de-Argint

Total .

54

. .

www.dacoromanica.ro

568

569

E)

,-

NUMIREA

STRADELOR
B.IF.

B B
3 43
17 35
3 20
28
20 21
21

B.IF.

F'

L.

B.

P. L.

B.IF.

IF.

. . .

Muselor

Suter
Isvoranu

. .

Unite

2 48

.
.

.
I

2 10
Total .
171 43
34 26
35
10

--

Viilor
PutuluT

Florica
2 Erodiada

2 7
37 26
31

55 54
10 20
3 4
25 28
11

20 28
17 21
16
25 34
6 21
23
25 23
4

Muselor

- --

.
.

..... -

Justitiei
Cmpu
Suter

Bosianu
Gramont

Isvoranu
Maria .

. .

18

Emancipata
Poetului
48 Princ. Unite
26
12
61

29 26

MetropolieI

. .

. .

12

62 40
34 10
2 17
26 148

Nifon

Filaret .

VistierieI
Mgurele
31 Cutitu-de-Argint

. .

Total

5
.

21

www.dacoromanica.ro

---

.
.

- - 1

- -

- -

www.dacoromanica.ro
I

II

TR

.
.
.

Otom. Beig.

ELVETIEN

de

PantofarT

Vpsitori
zugravi

Antreprenori

Modiste

de

fotografi

TipografT,

giuvaergii

CeasornicarT

Dogari

LctusT

No. caselor

No.

573

572

E)

Z
.

NUMIREA

STRADELOR

B.

P.L. B.F. B.F. B.F.

B.F. P.IL.

F.

Total .

26
26 Emancipati
2 10 Nou
.

43
34 26
35 BuL

Coco

12

- - - -- - - - -

Maria

2 17

2
2
4

5
1

- -

-2

--

- ---

Vistierid

Cutitu-de-Argint

Total .

-- - --

--

--

-- -- - - - - - -- - - - - -- - -2

--

16

3
1

----

22

--

'7

3
6

15

--

- - --- -

Metropolie

148
31

-- -- - - -

26 Emancipat
10
48 Princ Unite

Suter

52
29 26 Nifon
10 12
62 40 Filaret
34 10
61

-- -- -- - --

276

1
21

www.dacoromanica.ro

- - --

Bosianu
25 34 Gramont
6 21 Isvoranu

7
11

2
2 1
2 2

25 28 Muselor
11 8
20 28 Cmpu

17 23
25 23
4 18

Olimpului
20 Concordiel
2
5 DiscordieI

D-ta Florica
Erodiada

54

17 21
17 16

13
3 1

- -4

37 26
60 31

F.

B.

-----

--

171

B. F.

31

B. B.

- -

3 43 Viilor
17 35
3 20
28 Muselor
20 21 Suter
5 21 Isvoranu
2 17
2 48 Princ. Unite

11

575

574

MARE

(UR

NUMIREA

STRADELOR
B.IF .
28 43
26
4 35
2

9 54
20
6 28
2

8
21

Viilor
.

F P.IL

P.IL.

B. B.

Concordiel
Muselor

Suter

- -- - --

- - --

Isvoranu
Maria

Princ. Unite

17

11

-- -

42 26
5 10
48
26
6 40

F.

Erodiada

Elena

8
14 21
4 23

B.IF.

16 Bosianu
34 Gramont
7
5 Alb
9
3

B. B. B.
B.F.

B.

--

Total .

--

Nifon

--

-10

35 43 Viilor
26

D-ta Florica

--

62
18

17
44
21

- -

26 Clugru .
54 Olimpuluf
20 ConcordieI
28 Muselor
8 Incurcat
8 Justitiel

41 21

--

33 35

--- -

Cutitu-de-Argint . .
Total .

Chindia

Suter

38 16 Bosianu
72 34 Gramont
3
Alb
26 21 Isvoranu
23
23
Maria
49 17
26 Emancipat
18 10
106 48 Prim. Unite
67 52 11 lunie
56 26 Nifon
105 40 F'ilaret
16 10
.
16 17
19 31

-.

----

- -

--

- -

--

2
1

1
1

-.

58

www.dacoromanica.ro

576

577

E)
.

NUMIREA

STRADELOR

0
IL

28 43 Viilor
5 26
4 35
2
2
9 54
5 20
6 28
2
8

21
16
1 34

7 5
9 11

3
14
4
12
5
19
17

8
21
23
26
10
48
52

6 40

P.IL. P.L. P.

L. B. F.

P.L. P. L.

P. L.

B.

P.L. P.L. P. L. P.IL.

L.

-- -- - - - - - - - - - - ----- ----

Concordiel
Muselor

Suter
Bosianu '

Gramont

Elena Dmna .
10

Isvoranu
Maria

Emancipat
Poetului
Prino. Unite
11

Filaret

---

35 43
26

Viilor

33

10
9

- -1

Florica
Bardului

I
1

26
.
62 54 Olimpului
18 20 Concordiei
28
14 8
21 8
41 21
15 11

38 16
34
5
26 21

Suter
Chindia
Bosianu
Gramont

1
1

23
87 23
49 17
17 26
18
106 48
67 52
56 26
105 40
16 10
16 17
19 31

Isvoranu

Maria

Princ. Unite
3

11

Nifon

Filaret

Vistierie
Cutitu-de-Argint . .
Total .

2
2

--

13

www.dacoromanica.ro

579

578

NUMIREA

STRADELOR
B.

B.IF. B.F.

B.F. P. L. P.IL.

F. B.F.

B.F.

B.

I
I

F.

28 43 Viilor
5 26
4 35
Neatarnre
2

Erodiada

54
20
6 28
2
8
21
16
1
34
9

5
11

9
3
8
14 21

4 23
12 26
5 10
48
17 52
26
6 40
1851

OlimpuluI
ConcordieI
Muselor

Suter
Bosianu

Gramont
Elena
Isvoranu
Maria

Poetulul
Unite

11

Nifon

Filaret
Total .

-I-- -I-

.
I

35 43
26
33 35

Valor .....

46

D-ta Florica
7

26 Clugru
62 54 Olimpului
48 20
17 28 Muselor
14
21

Incurcatg

41 21 Suter
15 11 Chindia
38 16 Bosianu

72 34
3
26 21
23
87 23
49
17 26
18 10
106 48
67
56 26
40
16 10
16
19 31

Gramont

............
.

Isvoranu

3
1

Maria
3

Emancipat

1
.

Unite

11

Nifon

Filaret

VistierieI
Cutitu-de-Argint

Total

13 7

www.dacoromanica.ro

11

'

'

co

'

,-I

xe

CO

au

www.dacoromanica.ro

oN

o
o
o

__

I
I

I
I

I-

www.dacoromanica.ro

584

585

E)

NUMIREA -

STRADELOR

B.IF.

- - -- - - - - - --

12
7 SpL
C. Brtianu
27 4 Dintre Grle
71 21
D. Bolintineanu
52 15
. .
26 8 Fund.
264 34 Radu
14 6
19
4 Bibescu Vod
143 35
289 50 Cuza
98 17
47
9
.
. . . .
16
6
Dealu Mitrop. . .
62 12 ProfesorI
135 3 S-ta Ecaterina
Total . .
1.275

2--

Cuza Vod
17
.

--

--

Dealu Mitrop. .
Total .

- -

13 ---

- - - --

----

Radu Vod

811

- -- --

Vod

Dealu Mitrop..
Total .

40

- -

=1

99

10 21 Bucur

6 Crisu
5 4 Bibescu
13 35
14
Cuza
18 17
9 12

. .

--

Cuza Vod
Vod
Total

284

- --

- --

3
6

F.

- - --

Cuza

3
2

Radu

17

13 b

12

5
1

50 Cuza Vod

5 34
2 35

2
9

B.

--- - - -

-- - -

Bucur

21

-- - -- -

-- - 5- -- -- -

F.

17

25 21
D. Bolintineanu
15
12 4 Bibescu Vodb.
35

Total .

--

Dintre

- --- -

I. C. Brtianu

7
4

61

F.

- -- -- -4

---

www.dacoromanica.ro

II

-I

586

587

NUMIREA

STRADELOR
B.IF.

B.IF

Radu

6 50 Cuza
I

151

.
I

26

41

60
28
32
66
17
15
53
40
14

21

15
8

1. C.

Dintre
Bucur
Spl.

- - -- - - - - -

Fund.
34 Radu

17
41
9
7
6

8 12
23 3

21

34

Bibescu

Cuza Vod

..

Oitelor. .

Dealu Mitrop

S-ta Ecaterina.
Total .

Bucur
Radu

84 7
89 21
24 15
28 8
189 34
26 6
61 4
161 35
271 50
197 17
9
27 6
1.2061

-- --

2
1
1

--

--

2
.

6 35
9 50

P.IL.

---

F. B.IF

--

4
35

B. B. B.IF. P.IL.

- -II-

Bolintineanu

F.

Cuza Vod

Total .

D. Bolintineanu
Fund.

I. C.

Radu Vod

Crisu
Bibescu Vod

2 1

Cuza Vod
Vod

Oitelor
.

- --

Total .

PoetuluT

- -

2
1

31

www.dacoromanica.ro

5
-

- --

589

588
)

G)

NUMIREA

STRADELOR

34

Radu

6 50 Cuza
6

Cuza

Total .

.
I. C.
Dintre
Bucur
D. Bolintineanu
Fund.
Radu Vod .
Crisu
Bibescu

L. P. L. B. F.

L. P. L.

P.L. P. L.

26 7
4
41
60 21
28 15
32 8
66 34
17 6
4
15
3b
50

--

-.

- -- ----

----

-- -- -

2
2 6

8 12
23 3

--

Vod5.
7

Cuza

9
6

L. P. L.

P. L.

L. P. L.

B.

P. L.

P.IL. P.1L.

P.IL. P.IL. P.IL.

Dealu

S-ta Ecaterina

Total .

23

Bucur
Radu Vod
6 Crisu

21

6 19

- - - --

5 34
6 35

Cuza

Total .

.
I.
84 7
89 21 Bucur
D. Bolintineanu
24 15
8 Fund.
189 34 Radu Vod
26 6
61
4 Bibescu
161 35 PoetuluT
271 50 Cuza
erban
197 17
.
55 9

1
1

1
1

2
2

Total .

15

--

----

www.dacoromanica.ro

591

590

NUMIREA

STRADELOR
L

9 34 Radu

Total .

Total

--

4 Dintre
60 21 Bucur
28
D. Bolintineanu
32
8 Fund.
Pielari
66 34 Radu
6 Crisu
15 4 Bibescu
53 35 Poetului
40 50 Cuza
14 17
41
9
.
41

6
8 12

23

-..

26

F.

B.

--

B. B. B.

Cuza

Cuza

F. B. F. P. L. P.IL. B.IF.

B.

Oitelor
Profesori

--

Dealu Mitrop.

--

--

S-ta Ecaterina

Total .

4711

5 34 Radu
6 Crisu
6 35 Poetului
9 50 Cuza

- -

59

167

110

-- -

--

184

13

- -

-Total .

251

84

21
24 15
28 8

I C. Bratianu
Bucur . .
D. Bolintineanu

Fund. Nsturei

5
2

Radu Vod ......

.
.

189 34
20 6 Crisu
61

Bibescu

-4

55
27
1.2061

2
2

17
9
6

.
Total .

1
.

2 3

Cuza

35
271
197

21 6

4
4
5

1-

- -

5-

33

- - - - -- - - -- -

www.dacoromanica.ro

--

-.
1

tjew

I
I

I
I

CO

-4

CO

,0

I
I

I
I

II

II

I
I

il

CO

CO

I
I

t
O

CO

CO
CO

:0

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

.
.

co

Franc.

CD

CD

CD

'
.

0
.

. .

BulgarT

......

O`

PotcovarT

de

Pantofarl

Antreprenori

Modiste

de

giuvaergii

Strungari

Dogari

Rotari

Tinichigii

CD

o
o

Caldrarl

No. caselor

Nationalitatea

I
I

I
I

op

no

JOTOSRO

II

,-

6
.

CO

.-

II

Ill
....
.

--

a)

CO

www.dacoromanica.ro

599

598

E)
NUMIREA

STRADELOR
B

23

F B.1F B.

B.IF.

L. B. F.

13

P.L.

B. B.

PL

B. F. B F. B.

Cmp. Candiano-Popescu

5 32 Alexe
6 21
8 198

erban
Total

16 26
12 23
11 32
22 21

50 34
27 21
12 11
4
7
4 10
17 18

28 19
26 25
6 7
12 12
210 198

02

Vod

198

198

erban
Candiano-Popescu
Alexe

Leon

. .

. .

--

--- - -

Sos. Viilor
Trofeelor

erban

Sos.
6
5 18
9

11

4811

Total .

Total .

-- - -

12 198
I

151

Neatarnrel .

---

. .

il 181 Strugurari
I

51 26
3 23

Senatulul
Candiano-Popescu

32
46 21
34 34

Alexe

30 21
50 11

Leon

2 19
55 25
26 7
367 198
6691

--

--

Sos. Viilor
.

Trofeelor
erban

Total .

www.dacoromanica.ro

17

-H -I-I-I

601

600

E)

R
NUMIREA

STRADELOR
B.
23
32

6 21

Alexe

P.IL.

- - -

--

8 198

201

. .

16 26
12 23
32
22 21

L.

. .

Candiano-Popescu
Alexe

34
27
12
4
4
17

21

Leon

11

10
18
28 19
26 25
6
12 12

Sos. Viilor
.

Trofeelor

210 198
10
9

6
18

Sos.

11 lunie .
Strugurarl

4811

3 26

--

---

Vod

198

.
I

3 25

51 26

3 23
32
46 21
34 34
30 21
50 41
2 19
55 25
26 7
367 198
6691

Senatului

Candiano-Popesou

Alexe ......

Leon

Sos.
. . .

Trofeelor

Total

www.dacoromanica.ro

21

www.dacoromanica.ro
I

.
.

SAIC

CD

".

Otom. Polon.

i-

'

Germ.

'

I-

III
I

01

TOTAL PE

Alte profesiuni

de umbrele

Fabric

Pompe funebre

Servitori

bratele

Muncitori

eneral

fabricele StatuluT

Fabric! de spun

de

Fabric!

No. caselor

No.

Nationalitatea

605

604
A

NUMIREA

STRADELOR
B.

980 118
550 72 Ouza
348 39
39
Brumrel

Vitejescu

15 7
D.
.
134 20 Moancuta
37 7 Mocanulul
134 18 Norilor
12 8
280 58
80 18
205 17 Viorelelor
85 13
292 46
296 26 ManeaCavafusiVagonetele
245 37 Albinelor

118
18 72

Vitejescu

Cuza

F.

B. F.

2 1

F. B.F.

F. B. B. B. B.

--

--

-- - - 741- -

5-

- 1

20
8
58
18

MocAncuta
StindarduluT

17

Viorelelor

- --Total .

781

.-

2
21 8
11 58

Vitejescu

D. Bolintineanu

Cuza

-2

--

---- --

-1

5
5

- 1 - -- - -

5
3

12

___

--

---

Cuza Vod
43 118
2 72
2 7

10

D. Bolintineanu .

39
2

. .

--

2 6

----

B. B.

B.F.

-5

--

Stindardulul
Tbcarl

18
18 46
41

1401

.....
.

37

Albinelor

118

Fratilor

2 72
7

-H
.

Vitejescu

D. Bolintineanu

Cuza

20
2

Viorelelor

4 58
1 37 Albinelor

--

www.dacoromanica.ro

606

607

E)

NUMIREA

STRADELOR
P.L. P.IL.
980 118
72
39
39 5

15

34 20

Cuza
Brosceni

Vitejescu .

4 5

1
1

D. Bolintineanu

Total .

43 118
2 72

D. Bolintineanu

2 18
21
8
11
41 18
18 46

-1

--

--

2
4

2
1

--

2
2 1

- - -

Total .

1401

3 2 2
2

1
4

1 1

- - - I-

21

- 11

29 4

- - -

6 2

5
2

--

.
.

23 1

Cuza VodA
.

1
1

--

Cuza

Norilor
StindarduluT

Viorelelor

Vitejescu

--

--

D.

P.IL. P.IL

Vitejescu .

Total .
72

- -

3.7321

7
20
6 8
16 58
11 18
17

P. L. P.IL. P.IL.

Cuza

P. L. B. B

205 17 Viorelelor
85 13 Pusnicul
292 46
296 26 ManeaCavafusiVagonetele
245 37 Albinelor

80 18

B.IF. P

.
1

38 7 Mocanulul .
134 18 Norilor
42 8 Stindardului
280 58

19 118
18 72

P.IL. P. L.

P.IL.

- - -- --

6
4
16

--

---- --

- --

3 1

4 46
37

Albinelor

81

4 118

2 72
7

20
17
4 58
2
1

37

Cuza

D. Bolintineanu .

Viorelelor

Albinelor
. .

.-

--- --

-2-

www.dacoromanica.ro

609
)

NUMIREA

STRADELOR

Vitejescu

980 118
550 72 Cuza
348 39
39 b Brumrel

D. Bolintineanu

39

7
7

18
6

F P.IL. P. L. B. F. P. S.
1

-- - - - -- - -

--

31

12
1

8 4

7
13
21

Vitejescu

13

26

2
.

6
2

2 3

Vagonetele

- -- -- 2

Total .

118
18 72

12 2

3.732
N

---- - - - - -- - 1

134 20
37 7 Mocanului
134 18
12 8
280 58
18
205 17 Viorelelor
13 Pusnicul
292 46
296 26 Manea Cavafu
245
Albinelor

F.

B.

F.

Cuza
1

D. Bolintineanu

20
6 8
16 58

11

17 Viorelelor

5-

I2

3 72
118
2 72

.....

Vitejescu
Cuza
D. Bolintineanu

2 18
21 8

58
18
18 46
140
3

Total .

4 46
81

--

37

4 118
2 72
7

Fratilor
Vitejescu
Cuza Vod

-II -

- -- - --

D.

20 Mocancuta
2 17
4 58

Viorelelor

37 Alblnelor

lb

- - -- --

Total

II

www.dacoromanica.ro

610

611

MARE
-

tn
'E

STRADELOR

Vitejescu .

11 118

72
2 8
9
18

Cuza

337 118
127 72
19
28

D. Bolintineanu

12
35
123
85
89
5
106
26
82

18
8

--- -

--

-- -

20
I

P. L. B.IF. B.IF. B.IF. B. F. P.IL.

P. L. B. F P. L. B. B.

B.F. B.IF. B.IF.

Vitejescu

Cuza

B. F.

-- - - - - - -

Total .

F.

B. B.

B. B.

3
1

- -

Norilor .

StindarduluT

58

18
17
13
46

Viorelelor
Pusnicul

11

ManeaCavafupiVagonetele

26
37

Total .

8 118
72
58

---

--

Vitejescu

Cuza
TAbcarT

Albinelor

118

Cuza

72
3 39
13
7
9 18
78 58
52 17
29 46
8 37

Total .

Vitejescu

BroscenT

D. Bolintineann
Norilor .

TbIcarT
Viorelelor

8
2

Albinelor
.

www.dacoromanica.ro

.-

3 3

612

613

R
.

STRADELOR
P. L. P.L.

L. P.IL

Cuza

Fratilor

7
18
8

Mocanulul
Norilor

58

Tbcari

26 26
82 37

---

- -

2 3 1

--

-I

- --

9 i

Vitejescu .

- --

2 1

11
1

--- -- -- - -

-111

17

--Total .

37

4 5 1

ManeaCavafusiVagonetele

Cuza

P L. P.L.

1.090

5 72
5 58

Viorelelor
Pusnicul

- - -- - - - -

20

18
17
5 13
106 46

P IL.

B.

Vitejescu. .

Cuza
19 39 Brosceni
28 7
D. Bolintineanu
12
35
123
85
89

P.IL.

72

11

3
2

Total .
337

L. PAL. P. L.

Vitejescu. .

11 118

10 72
2 8
9
9 18

P.IL.

.
.

--

Albinelor

Total .
118
Vitejescu
152 72 Cuza Vodg
3 39 Brosceni
13 7
D. Bolintineanu
9 18 Norilor
78 58
52 17
29 46
8 37

Total .

- --

I
1

. .

-----

4
1

www.dacoromanica.ro

- -2

--

614

615

E)

Z
L.

NUMIREA

STRADELOR
cn

P. L. P. L. P. L.
11 118

Fratilor

10
Cuza
2 8
9 58
9 18

Vitejescu

F. B.F.

B.

F. B.IF. P.IL.

P. S.

L.

23 6
5 4
3

12 18 Norilor
35 8
123
85
89 17 Viorelelor

Cuza Voda

2 2

4
2

6 3

6 5

8 7

42

-- -

13

Vitejescu

Vitejescu

-- -- --

16

Total .

72
39

Vagonetele

1.090

51 118

2
.

8 118
5 72 Cuza
5 58
37 Albinelor

6
5

2 1
16

106 46
26 26
Cavafu
82 37 Albinelor

F.

B.

Total .
337 118
Vitejescu
127 72 Cuza
19 39
28 7
D. Bolintineanu
20
. .
.

B. F.

B. B.

- -1

334

--

3 3

13 7
D. Bolintineanu
9 18 Norilor
78

64

--

--

-- - -

6 2

3 6

29 46
8 37 Albinelor

2
1

Total .

- 13

--

10 9

www.dacoromanica.ro

----

86

16

616

617
C

STRADELOR

B.

1.443
355
423
157
135
133

160
55

25
26
20
24
144 28
133 16
22 2

B.IF.

F.

B.

34

Crimidaril-de-Jos

Plugarilor

21

Abat. 2

Total .

3.0971 .

121

- 2

19
1

- --

11

- -1

5
2

-129

--

7 59

28

8 16

15

11

F. B. F.

B. F.

P. L.

B. B.

L.

Drept

F. B. F.

Drept

Abat.

Total .

20

Total .

131

--

2 24 Plugarilor
3
I

Total

201

16

84 160
2

38 59
7 26
7 24
2 28
35 16
3 2

Drept
. .

Abat.

Livedea-cu-D4

. .
. .

Crmidarii-de-Jos
Plugarilor

Drept
Total .

1781

-- -

11

Abat.

. .

-- -- -- -- -

19

Total .
20 160
28

9 16
b

Drept.

Abat.

Cilugreni

Total
I

-- - -

.
II

www.dacoromanica.ro

4
I

619

618
)

R
r

NUMIREA

STRADELOR

P.
1.443
355
423
157
135
133
152
144
433
22

160
55
59
25
26
20
24
28
16
2

P. L. P. L.

P.IL.
14

. .

Pisculu

P.L.

L.

B.

- -

B.

P. L.

--

P.IL. P.

Crmidaril-de-Jos

--

sting, Abat.

Drept

- - ---

Plugarilor

--

Total .

-4

--

3.0971

P.

- - - -

1
.

P.IL.

- -

91

21 160

7 59 Pisculul

28

Drept si

Abat.
. .

4 160

8 69
20

I)

. .

Luncei .....

13

--

-- --

15 160

2 24

Total .

20

..

16

84 160
2 55
38
7 26
'7 24
2 28
35 16
3 2
178

Drept

Abat.

Ltvedea-cu-Du41

Crmidaril-de-Jos
Plugarilor

Drept

--

Total .

Total .

- - -- -- -- --

Abat

-- - - -

20 160
28

Drept

sting, Abat

-2

5
I

Total .

2 59
3 2

9 16
2

www.dacoromanica.ro

620

621

MARE

UR
MIREA

STRADELOR

B.IF
1.443
355
423
157
135
133
152

160

55
59
25
26 C5.rmidaril-de-Jos
20
24 Plugarilor
28
133 16
Drept
22 2

Abat. .
Total .

3.0971

13

75
64
42

F. B.IF.

B.
76

P.IL.

B. B.

--

B. F.

--

F.

B.

- -

30
33
24

----

Piscului

7 59

L. P. L. P L. B. F B. F. B.IF

--

--

28
8

Drept

16

stang, Abat. .
.

-- --

4-

23

2509

Total .

P garilor

4
3

Total .
Drept

16

84 160
2 55
38 59
7 26
7 24
2 28
35 16

stng, Abator. .

Plugarilor
Abator

Total .

1781

Drept

201

-- - - - - - - - -

12

20

4
2
2

7-

3
2

- 29 -

26

----

--- -----

- 88

59
3

20 160
7 28
9 16

Drept

Abator

Total .

. .

2
I

1-

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

II

Germ

CD

Austro-Ungarl

Ital.

o
.

Alban.

CD

-''

IC

antreprenorT
Conserve

Birta0
restauratori

Grdinari

agricultori

particularl

Pictorl,

Profesorl

No. caselor

No.

Nationalitatea

624
625

MARE
,

NUMIREA

STRADELOR
P.IL.

t2

P L.
P. L. P L.

502
374
606
253
105
76
6

81
53
82

15

244
116
120
37
137
61

LaboratoruluT
.

46
33

Veche

16
2

Siminoc
Mugur Mugurel

. .

Vitanu .

-2

4
3

22
10
48

F. L. P L.

P.

--

-- - -

--

Total .

Total .

I
121

8 82

2
28

13

- -

- -

LaboratoruluT

5 53

-- - - - -

Laboratorului

18 81
5 53
21 82
8 46
4 16
6

IL.

. . .

Smeurata
Triumfulul
Undrea

15

14
20
21

c&

Grdinele
Siminoc
Mugur Mugurel

Veche
.

Total .

Total .

8 20 VaporuluT
16 22
2 48

81

12 22 Micaunelele

5 81
60 82
34 16
7 20
10 21
24 22
15 10
38 48
1931

Siminoc

Vitanu

Smeurata

. .

. . .

--

2
1

- -

--- 8

3
0

www.dacoromanica.ro

627

(UR

MARE

STRADELOR
F. P. L
502
374
606
253
105
76
6
15

81

LaboratoruluT

16

-- -

Veche

61 15

...... .

11

25

--- - -- -- 3

Undrea

4 81
8 82

14

Total .

Total .

-- - - -4

--

3 1

---

1
1

--

- -- - -

65

18 81 LaboratoruluT
5 53
21 82
8 46 Grdinele
4 16 Siminoc

8
1

16 22
2 48 Triumfului
88

-- - - -

Veche .

81

Laboratorului

22

......

Total .

2
5

-. .

-- - --

Laboratorulul

---

60 82
34 16 Siminoc
7 20 Vaporulul

2
5 81

.....
.

6
2 Mugur Mugurel
8 20 VaporuluT

- --

24 22
15 10 Smeurata .
38 48 TriumfuluT
1931

2 5

-----

28

- -

-- --

12

2
.

2
2

2
1

Vitanu

89

- - -

5 53 BrnduOlor .

829

Laboratorulul

--

-- -- --

--

B.

60

35

B. B. F.

-- -- -- -- -- -- - - - --- -

6 1

121

3
2

5
6

2.733

17

14 RegenerreT
244 20 VaporuluT
116 21 Vitanu
120 22
37 10 Smeurata .
137 48

41 15

B B.

P.IL. B.IF.

F. B. F.

B.

2 Mugur Mugurel

81

F.

F.

L.

- -- - - -- - -- 25

53
82 Foisorul
46 Grdinele
33 SimboluluT

L.

- - - -- -- -9

6 3

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

.
.

.
.

CD

Franc.

ItalienT

1.

ALBANEZI

II

z-roco

No.

alimentare
Mecanici

antreprenorT

Cafegii

restauratorl

toni

BrutarT

agricultorl

articulari

Nlilitari

Pictori, artistI
sculptori

ZiaristI

ProfesorT

Ingineri

caselor

Nationalitatea

630

631

MARE

NUMIREA
u

STRADELOR
P. L. P.L.
22 10
110 28
216 45
20
64 20
6 14
16
86 28
96 18
3 2

11

Rscrucilor

P.IL.

L.

P.L.

8 51

SplaiuluT

Baba Dochia
.

- -- - -

SplaiuluI
Aurora

--

- --

--

-Aurora

Total .

--

Aurora

4
2

1 45 Nerva Traian
b 51 Aurora
Total .

--

Total .

14 74

P.L. P.L. P. L. P.L. P.L.

28 74
2 30 Florilor

2 28
8 51

P.L.

Nerva Traian

61

B.

- --

Rdulescu

B,

12 28
13 45

B. F.

Bordeele

Total .

P.L. P. L. P. L.

Traian
Dobroteasa

234 51 Aurora . .
276 74 Vcrescl
36 30 Florilor

P.IL.

--

-- - - -

www.dacoromanica.ro

632

633

NUMIREA

STRADELOR
B.IF P.IL. P.IL.
22 10 Rsorucilor
1W 28 Triumfulu
216
Nerva Traian
20 Dobroteasa
64 20 loan
6 14 Bordeele
57 16 Eliade
86 28
96 18 Splaiuld
3 2 Baba Doehia
11
5
234 51 Aurora
276 74
36 30

TriumfuluI
Traian
Splaiului Hainetului

Aurora ......
.

--- - -- --- ---

6
9

- -- - - -

--1

20 2

37

23

309

- - -

Florilor

Total .

--

Nerva Traian

34

--

.
.

F.

B.

B. B. B. B.

4
.
.

B.F.

9
.

F. B.IF

B.

Total .

. .

B.IF.

1.2611

12 28
13 45
18
8 51
28 74
2 30

P.L. B.F. B.IF.

--

5 51 Aurora

Total
2

8 51
2 Aurora

Total .

- - --I-

I- -

- -- -

-II -II
2

14 74

Aurora

---- - -

Total .
I

II

II

Vcrescl

www.dacoromanica.ro

634

635

E)
.

NUMIREA

STRADELOR
B.

F. B.*. B. F. B. F.

P.IL.

B.

Rserueilor
14 28
37 45
4 16
2 28
17 18
8 2

Nerva Traian

Splaiulul
Baba

Aurora .
Florilor. .

Total .

--

Aurora .

3
74

61 10
197 28
102 45
231 20
210 20
208 14
285
228 28
62 18
4

2
4

--

--

- - - - - - - - - - - - - - --- -- - ----

74
103 74
17 30

--

L.

Rserueilor .

5 45

Nerva Traiau
Dobroteasa

-- - --

--

Florilor
Total .

--

-- - - - - --

--

2
2 3
2

www.dacoromanica.ro

23

10--

51--

---

- -

-- - - ---

Aurora

Nerva

Bordeele
Eliade
Radulescu
Splaiulul HameiuluT
2 Baba

410
296
550 74
30
3.053

42
1

637

636

E)

NUMIRF,A

P.

P. L. P. L.

7 10 Rscrucilor
14 28 Triumfulul
37 45 Nerva Traian
4 16
2 28 Rdulescu
17 18 Splaiului
Hameiulul
8 2 Baba

P.L. B.FI.

L. P.L. P.IL.

L.

L. B. B. P. L.

74 51
103 74
17 30
285

Fulgulul
Aurora .
Florilor. .

Total .

2- --

-- -

--

3
1

Total .

Eliade ......

L P. L. P. L. P. L.

L.

Aurora

3
74
8
61
197 28

45
231 20
210 20
208 14

Triumfulul

Nerva Traian
Dobroteasa

-- -

Joan
Bordeele
16 Eliade
228 28 Rdulescu
62 18
4 2
110
296 51
550 74
509 30
3.053

Rscrucilor

2
6
7

Harneiului .
Baba

Fulgului
Aurora

Florilor

Total .

-155

- _

3
3
4
15

10
3

--

--)-

Nerva Traian

www.dacoromanica.ro

- 19

- -

- -

- - 2-

- -

--

- - -

638

639

NUMIREA

STRADELOR
F

7 10
14 28
37 45 Nerva Traian
16 Eliade
2 28 RAdulescu
17 18
8 2 Baba
2 5
74 51 Aurora
103
17 30 Florilor

61

2
3

20 Dobroteasa
20 loan .
14

F.

B. B.

-- --

11
21

-- - - --

3.0531

13
.

Nerva Traian

- - -- -

50

- --143

- --

14

www.dacoromanica.ro

--

-- --

62

Baba Dochia
9

.-

110
296 51 Aurora
74
509 30

-- - - -

Eliade
.

--

-- --

F.

B.

-.

- -

10
28 Triumfulul

16

--

F. P. L. P. L.

Aurora

228 28 Rdulescu
62 18
HameiuluI
4

B.

Total .

197
102
231
210
208

F.

Total .

5 74

B.IF.

- - --

--

--

-- --- - -

430

www.dacoromanica.ro
I

Germ.

GRECi

II

litere

alimentare

Conserve

carciumarT

Mezeligil

agricultorl

particular!

public!

FunctionarI

Pictorl.

ProfesorI

No. caselor

No.

E)
NUMIREA

STRADELOR
P.IL. P. L. P. L. P. L. P L.

P.IL
129 54
71
5
6

27
37
74
41

4
7

58
56 32
8 4
24 34

Rovine .
A. Rosetti
Radu
.

.
.

3
3

1
1

. .

.
.

Radu
Uantemir .
.

C. A. Rosetti
.

7 54
OltenT
I

86 54
5

7
15

11

56 52
5 15

63 58
28 32
61 34
3291

Pitagora

Total .

P.IL, P.IL P.IL.

Cantemir
Bravilor

Total .
2

P.IL.

.
.

2 1

21 54
9 5
2 7
9 52

P.

15

L. B.

Rovine .
C. A. Rosetti .
Radu

Cantemir .
Bravilor

Pitagora

Total .

. .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I

I-

AUST

CD

Germ. Ital.

GREC

PROFESIUNI

TOTAL PE

Prostituate

- Alte profesiunT

Servitorl

Muncitori

general

LuorAtory la fabricele

FabricT de spun

No. caselor

No.

NationaHtatea

www.dacoromanica.ro
I

232

marl

Mecanici
fierarl

antreprenor!
Conserve
alimentsre

industriasi

restauratod

Mezeligil

Gradinari

agricultori
Brutarl

Functionarl
particular!

public!

FunctionarI

Militari

de litere
Pictori,

Farmacist1

No caselor

No.

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro
I-

--

i-

de

Pantofari

Vpsitori
zugravi

Zdari

Antreprenori

Plrieri

Ceasornicari
giuvaergil
Tipografi,litofotografi
de

StrungarT

Tinichigil

CldrarT

Potcovari

No. caselor

No.

651

650

R
NUMIREA

0.0

STRADELOR
P.IL.
54
3

IB.1F.

P.IL.

B. B. B. B. F.

R.IF

F.

B.

Total .

14

596 54
13 5

14 18

18

Rovine

46

56
128
242
427
148
539
482
58
387

F.

B.

B.IF B.IF.

2 4

- -

3
3

4 C. A. Rosetti .
7 Radu
15 Crueea-de-Piatr5.
52
15 Bravilor
58
32 Pitagora

3
4

21 15

2
12
7
2

34
.

70179 4

6
15
13

- -

3
9
1

15

Total .

3
3

- 22

29 7

www.dacoromanica.ro

718

652

XXXVIII

NUMIREA

STRADELOR

B. B. B.

B.

202 58
290 26
265 40
249 16
154 20
65
79 21
93 26
81 22
301 51
78 25
138 31
207 66

-- -- - -- -- - - - -- - - -

CampoduceluI

Barbs Rash
Sos.

lunie

L. B. B.

12
4
3

- -

-4

--

--

--

11

43

23

-- -

11

Dudesci

Fund
Nerva Traian

22

6
I

- ---

Campoducelul
Cantemir

. .

Total .

.
I

Campoducelul
Golesci

Campoducelui
VitanuluI

Nerva

L.

-----1

F.

Campoducelul

3 31
2 66

P.IL

Nerva

58
61

F.

--

Total .

Cantemir

Total .

26
48 51
4 31
21 66

F.

B.

Rosetti

2.2021

3 58
2 20

B.IF.

-- -- - ---

Fund

181
II

Fund
Nerva Traian
Golesci

Total .

.
I

www.dacoromanica.ro

10 -

655

654

NUMIREA

STRADELOR

z
290
265
249
154
65
79
93
81
301
78
138
207

26
40
16
20
15

Sos. Vitanulul
Brtieni

- - 3

- - -

3
10

6 1

Rosetti .

Cantemir .
Fundt.
66 Nerva Traian .
25
31

Total .

. .

- -- - -

--

- -13

22 7

1
1

Total .

CampoduceluI

3 58
25

Canternir .
I

2 58
8 61

3 25
3 31
2 66
181

2 31
1 66
I

. .

3 58 CampoduceluT
2 20
.
26 11
48 51
4 31
Fund
21 66 Nerva Traian .

2.2021

P.IL.

P.IL.

21

22

F.

IL

IL

CampoduceluI
Golesci

Nerva

Fund
.

Total

Fund
Nerva Traian .
.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

'0..1

C)

03

ALBANEZ

i-

111

fa-

Prostituate

Baetr

Alte

FabricT

Pompe funebre

ou

Muncitori

No. caselor

No.

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro

...

II

.
.

r'D

II

Otom.

No

No

fierarl

alimentare

antreprenorT

industria0

restauratorT

Precupetf

Mezeligii

Grdinari

Brutarl

Arend*

particular!

public!

litere
Pictori, artiqtI

IngIneri

Nationalitatea

660

661

)
:

NUMIREA

STRADELOR

P.IL P. L. P IL. P.IL P. L.


58
26
40
20
15
3 22
25 51
12 25

20
20
38
25

12 31

34 66

VitanuluI
Rosetti

- - - -- -

.....

-- -

Cantemir

Fund.

- - - - -- 4

Nerva Traian

2 25

P.IL

P.IL

190

26

P. L. P IL.

11 Tunie

Total

645 58
334 26
273 40

....

Campoducelui

16

99
93
188
296
318
598
377
592
570

Fo*rului

- - -- - - -

20

Sos. Vitanului

15
21

Locotenentu1u1

11
7

10

- -

Fund

10

3
3

- -- - 1

66

otal .

36

22
31

11

Rosetti
51 Dudesci
25 Cantemir

- -- --- -

---

www.dacoromanica.ro

--

-- -- -

-- --

-110

- -

--

--

663

662

NUMIREA

STRADELOR

F. B.IF P.IL. P.IL.

B.

58 CampoduceluI
26
40
20 VitanuluI
15
3 22 Rosetti
25
12 25
12 31
Fund
34 66 Nerva Traian

20
20
38
25

Total .

11

Total .
58 CampoduceluI

20 22
4 1
7

334 26
273 40
16
99 20 Sos. VitanuluT

4 3
2 4

15

21

Locotenentului

26 11
22
25 Cantemir
31 Golesci
Fund
53 Nerva Traian

17 2 9

-- -- -

Total .

----

1 2

--

3
3

4 1

4 4

6
3

8
12
9

6 2.

62

-- -7

4 9

24

17

--

5 1
18 11
5 2
13 15
32 42

-7

F.

B.

- -- -

- 1-

11

2 25 Cantemir

93
188
296
318
598
377
592
570

B. B. B. B. F.

www.dacoromanica.ro

1
1

- - -- - 3
3

156

665

664

XXXIX

NUMIREA

STRADELOR
F

F.
24
369
137
127
429
88
506
43
529
350
76

-- - Fund.

Fund..

83
34
16
29

Dudesci.
Laborator

--

--

VlIdoianu Fund .
Zalhanalel

1
.

2.9371

- -2
2

- 2

--

--

104 19
I

30
22 SAtuculul .
27
.
60
20 Elisabeta
52

14 -

33

12

- 29

- 21

- - - 20 -

Dudesd
1

28 22 SAtucului

--

Dudesd

Total .

Fund

-- --

--

34

Laborator

8 30
Bravul.
19
4 60
Fund
39
Vitanulul .
40 83 Dudesci.
2 34 Laborator . . .
61

29

1
.

VlAdoianu

Total .

1651

2 60

83
60
2 29

--

--

Bravul

30

88

P6ruluT

Vitanuld

Unird

Fund
4

Fund. .

Total .

2
1

- -- - - - - -

www.dacoromanica.ro

--

667

666

)
I

P.1L.
24
369
137
127
429
88
506
43

30
22
27
60
20
52

P.

Mihaia Bravu
.

Fund
Elisabeta
VitanuluI

Laborator

-- 2 -

Cmpului

Total .

3-

--

--

31

2 83
I

28 22

P. L. P. L. P. L. P.L. P. L. P. L.

B. B.

Fund

Total .

2.9371

P.L.

83
350 34
76 16
55 29
104 19

L.

P. L. P. L. P.L. P. L. B.IF.

Laborator

Bravul

8 30
61
4 60

PruluI

39
40 83
2 34

Laborator

Fund
2

Unire

Total .

1651

Bravul

30
2 60
88 52
58 83
60
2 29

---

29

Prulul
4

Dudesci

Vldoianu
. .

- --1- - -

www.dacoromanica.ro

-I

668

669

E)
Z

NUMIREA

STRADELOR
B.IF. B.IF.
24 9
369 30
22
27
429 60
88 20
506 52
43 7
529 83
350 34
76 16
29

CarnpuluT .

P S.

F.

B.

-- -- --

Bravul

Fund.
Elisabeta Popescu

28

Fund.

VitanuluT

Laborator

2 4
2
7

--

47

2
4

45

17
5

-- -- --- - - - -- -

UnireT

Vldoianu Fund
. .

14

17

- --

--

--

F.

B.

- --

75 9

Total .

-- --- -- -- -- -- - -- - -- - - - - - - - - --

B. B. B. B. B.

4 241-

73
1

46

28 22 StuculuT
Total .

2 60
2 83

Pruld

Fund.
.

Total .

83

Dudesd

8 30
Bravul
19 Zalhanalei
4 60 PruluT
Fund
39 52
.
40 83
2 34 Laborator
4
UnireT
10 29
Fund.

- - --- -

-1

Total .

--

- --

--

--

-- - -

--

2 1

1
1

12

2 60 Prulul
Fund
88 52 Vitanului
58 83
60
2 29
Fund.

Total .

--

30 Mihai

26

- - -- -- --

--

61

2101

34 Laborator

1651

--

www.dacoromanica.ro

I -I

-II - -

671

670

A XXXX

NUMIREA

g-E

STRADELOR
B.

189 28
1.242 108

Turturelele

124

347
52
47
240
251
226

46

2 2

Sos.

Bravul .

Cocosuld Fund

28
53
36

Gura

18

Agricultorilor

- - - -- 2 1

- --

438
462
283
56
135
310

36
89
20
40

Epurilor

82

11

LocotenentuluT

433
201
256
114
100
64

115

-- - ---- - -- - - - - ---- - --- -

Labirint

Delea

Via Stravolca

--

1-

39 Popa Nan
20 Inginerilor
20 Filomela
10
19 Voinicu

- -

----

15

Vulturulul

B.IF. B.IF. B. F.

F.

B.IF.

--

41 311 71 5

----

---- - -

3 40 Epurilor

B.IF.

B. F.

B. B. B.IF. P.IL.

-- -

F. B.IF

- -- - - - -

. L.

-- -- -

6-14
8

P.L.

11

1
1

-1

11

- - -

- -

6.6271

- 2 -7

P.

56

621 2 6 2 21

11

31

---

124
36
10 89
6 115
1

Clrasilor

Labirint
Vulturului

Total
108
2 124

2 89
2 53
I

- -- - - -- -- -- --

Labirint

--

Total .

Labirint .....

10
4

Total .

251

5
3

Raionului

121

2
2
b

--

Panduruld

108 Raionulul
124
46
Bravul
36 PanduruluI
89
40 Epurilor
115 Vulturuld
20 Inginerilor
19 Voinicu . . .

--

- -

- - - - - -- -

- -

. .

Total .

---

www.dacoromanica.ro

--

672
673

R
)

NUMIREA

STRADELOR
P L
189
1.242
799
347
52
47
240
251
226
140
438
462
283
56
135

28
108

--

Turturelele
.

124

46

Sos.
Cocosului

Bravul .

28
53
36
89
20

310 40
82 11
51

6
433 115
201 53

39
114 20
20
64 10
109 19

108
14 124

2 46
2 36
89
40
3 115
20
4 49

P.

P.

4'

9
1

1
1

L. P. L.
10

--

29
7

6
3

Labirint
Delea Nou
Via Stravolca
Epurilor
Vulturulul

Popa Nan
Inginerilor

Filomela

--

1-

-1-4

Vulturului .

- - - -- - - - - - - - -II- -- - -

.
.

-----

Labirint

1
1

68 8

--

Epurilor

PanduruluI

Voinicu

-- --

-1

PanduruluI .....

2
12
2 28
23 89

2
6
6 3 2

Gura
Ctelu
Agriculturilor

Total
6 108
2 124
2 89

2 108
7 124

36
89
6 110

L. P. L. P. L. B. F. P.

- - - - -- - -- - -2

40

L.

- - --

--

171

- --

-----

--

li

Labirint

--

Itaionulu
Bravul
PanduruluI
Labirint
Epurilor
Vulturului
Inginerilor
Voinicu
Total

- - -- - - -

- -

1-

-1H-

48

www.dacoromanica.ro

674

675

R
).-.

STRADELOR
Z

F.

189 28
4 242 108 RaionuluI
799 124
347 46 Sos.
Bravul
Fund
52
47 7 PescariT
240 28
.
251 53 Gura Lupuha
226 36
140 18 Agricultorilor
438 36
462 89 Labirint
283 20 Delea Nou
56
Via Stravolca
135 15 TrifoluluT
310 40 Epurilor

- - - - -- - - - --16

10 3
78
42 9

21

2
4

3
5
12

82

3
9

10

23

12

--

S.
1

14 6

20
32

43

13

13
3
4

14

5
2

12

22 2

433 115 VulturuluT


53
256 39 Popa Nan
20 Inginerilor
100 20
64 10
19 Voinicu
6.627

201

3 40

2
2

'otal .

14

4
3
6
4

-- 97

- --

7
1

--

76

I-

2
I

89

---

-- --

2
2

-4

- - - - --

- -

4 12

- 1.767

Labirint

- - - - - - -- - --

12

108 RaionuluT
2 124

--

F.

Epurilor

2 108

124
36
89
6 115
26

---

11
6

B.

---

----

4
5

24 7

F.

8 2
3 2
14 3

--

17

13

-- -

Labirint

2 53 TrinitteT
12

Total .

-I-I--

2--

----

10

--

21

--

2 28

89

Labirint

25
108
14 124
2 46

Bravul

PanduruluI ......

36
89
5 40 Epurilor
3 115
20 Inginerilor
2

46

19

--

Voinicu
.

www.dacoromanica.ro

677
676
(

NUMIREA

STRADELOR

F.

B.IF.
B.IF
I

B B

B. B.

B.IF. P. L. B.F.

B.F. B.F. . L. P.IL.

B.IF B.IF

Popa Nan

21

40

Total .

Total .

39 Popa Nan
108

RaionuluT

5 124

3 89 Labirint
2

VulturuluT

15

Turturelele
108

66 124
16 46
15 28
53
6 36
18

22 36
89
13 40
7

11

4
27
3
21
13
4

6
115

Bravul
Gura

Agricultorilor

VulturuluT

-1-

---

- -- - - - - - -

-- -

- -.

3641

- -- -

I4

Turturelele

--

RaionuluT

-- -- -- -

Gura
PanduruluT

Labirint

--

.....

Popa
Inginerilor
Filomela
Verdetei
Voinicu

-- 6--

--

- --

- 2-- -----

4
2

- -------

- -

Total .

TrifoiuluT

-- - - - - - - - -- - -- -

Via Stravolca

GropT

- -

Delea

Epurilor
Locotenentuluf

-2

--

--

Labirint
Epurilor

53 Triniatei
39 Popa Nan
20 Inginerilor

130 28
108
58 124
42 53
25 36
102 89
36 20
63
27 15
111 40
119 11
25 6
814 115
534 53
122 39
55 20
181 20
52 10
62 19
2.8941

--I

--- - -- -- - - - --- --- --- -- -- --- - -- - - - - -- -- - -- --

RaionuluT

Voinicu

---

--

-- -

72

L. B. F

3-

www.dacoromanica.ro

- --1 -

679

678

E)

)-

NUMIREA

STRADELOR
P. L.

B.F.

P.IL

L.

B. IB. P. L.

P IL.

L.

P.L.

Popa Nan
....

PAL.

10 40 Epurilor
Total .

191

6 39 Popa Nan

- -- -

Labirint
9 115 Vulturulul

Total .

191

108
124

89
2 115

Labirint
.

--

Total .
15 28
55 108
66 124
16 46
15 28
9 53

Bravul

--

Gura

6 36

18
22 36
59 89
13 40

Agricultorilor

Labirint
Epurilor

3
4

Gropl

27 115
3 53
21 39
13 20
4 19

Popa Nan
Inginerilor

Voinicu

Total .
130 28
336 108
58 124
42 53
25 36
102 89
36 20
63
27 15
40
119 11
25 6
814 115
534 53
122 39
55 20
181 20
b2 10
62 19

- - -II 1

-I

Turturelele

5-

--

- -

Gura
Pandurului
Labirint

3
1

Delea

Via Stravolca

Trifoiulul
Epurilor
LocotenentuluT

- - - --23

Popa Nan
Inginerilor
Filomela

16

9
6

Voinicu

Total .

--

- 1

--

www.dacoromanica.ro

31

--

---

211 4182

-16

36

-4

- --

680

NUMIREA
.2

STRADELOR

F.

F. B. F.

B.

L. P. L.

B. B.

S.

B. F. B.

F
2

a Nan
72

10 40 Epurilor
Total.

191

Labirint
115 VulturuluT

6 39 Popa Nan

Total

191

108
5 124

3 89 Labirint
2 115
I

ill

Total .

15 28
55

Turturelele .

9 18

Agricultorilor

-.-

3
7

2 2

--

- 4-

44

- 3

11

391 1

-II- - - -II

1331

11

10

Gura
PanduruluT
Labirint
Delea

63
Via Stravolca
27 15 TrifoiuluI

Inginerilor ...

Turturelele
RaionuluI

40 Epurilor
119
Locotenentulu
25 6
814 115 VulturuluI
534
.
122 39 Popa Nan
20
181 20 Filomela
52 10
62 19 Voinicu

Total .

- -II

4 6
27 115
3 53
21 39 Popa Nan
13 20 Inginerilor
4 49 Voinicu

130 28
336 108
58 124
42 53
36
102 89
36 20

2
23
2

---

11

.
1

22 36 Pandurulul
89 Labirint
13 40 Epurilor
7

- - - -2 1

66 124
16 46 Mihai Bravul.
15 28 Gitnari
9 53 Gura
6 36
,

-- ---

3
2

4
2

16 1

20

24

8
4

2
2

9
5

3
3
. .

--

76

11

www.dacoromanica.ro

-I -I

632

22

682

683

A XXXXI
NUMIREA
R
B.

94 40
195
26
69 34
133 52
40 40
60 22
6 12
25 24
7
2
6

Romulus

Anton

9981

--

FundAtura

Traian
Romulus
Corbului

..

Total .

..

Fundtura
Dudesci

P.

F. B. F.

B. B. B. F. P. L

B.F.

B. F. B. F. P. L. P. L.

--

Cotit
Mircea

5 75
4 26
3 28
16 32
31 75

B. F. B.

- - - - - - - - - 1- - 2--- -- 31 2- - - -- -

. .

F.

3 1

73 2
23 32
208 75

B. F. B. F. B. F.

B.

1-

- - -- - --1

--

3-

-- - - -

8 21

--

- - -- -

----- 2i-

2
1

1
1

I- -

Romulus
34 40
30 75
32 26
-20 34
79 52
28 60
23 22
12 12
35 24
2

48 28
8 32
80
I

-- - - -

Vulturulul
Traian .
Romulus
Labirint
Anton
Olteni
Mircea

-- -- -- - 4

-------

2
2

--

Radu

nureT ..

.
1

Total .

www.dacoromanica.ro

684

685

R
Q

NUMIREA

STRADELOR

U)

z
94
195
59
69
133
40
60
6
25

E)
?

P.IL.

40 VulturuluT

Traian
26 Romulus
34

ParfumuluT

Labirint
40
22

Anton Pan

12

Cotit
Mircea Vod
Radu

24
7
2
6 2
28
23 32
208 75

Fundtura

5 75
4 26

Traian
Romulus

3 28
16 32
31 75

CorbuluT

I-

- --

Fundtura
Dudesci. .
.

.
I

75

B.

-- -- - - - - -- ---- -- -- --

L.

-- -

Traian

11

--

91

7 52 Labirint
4 22

26

IHIH
- - -- - - - -

Romulus
.

34
30
32
20
79
28
23
12
35
2

40 Vulturulul
26
34

4311

- --

Labirint

60
22
12
24

-- --

--

Cotit

Mircea Vod
Corbulul

Fundatura
Dudesd

-- - - - - - - - --- - -

Anton Pana

48 28
8 32
80 75
I

Traian
Romulus

www.dacoromanica.ro

686

687

E)

R
NUMIREA

STRADELOR
B.

P. L.

P.L. P.IL

B.F. B. F

F. B.F.

B.

40

P S.

Traian
59 26 Romulus
69 34 Parfumuluf
133 52 Labirint

B. F.

'75

4
4
4

40 Anton Pana
22 OltenT . .
12
24 Mircea
7
2
Radu
2
28
23 32 Fundltura

40
60
6
25

.....

13

- -

- -

Total

---

- -

26 Romulus
28
32
75

3
11
6
.

- - -

7 52 Labirint
4 22

Total .

--

- -

4 26 Romulus

----

----

Traian

34
30
32
20
79
28
23
12
35

--

17

VulturuluI

39

Traian

4
3
16
31

F.

B.

---- -- -- -- -- - - -- --

--

- - 36 -- 5 -

B. B. B. B. F.

40
75
26
34

-- - - -

Parfumulul
Labirint
60 Anton
22
12

-- - - - - ---

24 Mircea

2 Ceaus-Radu
48 28
8 32 Fundltura
2

80

Total .

9
3

--

16

3
2

- --

--

- - I

--

16
7

49

www.dacoromanica.ro

244

6 --

--

2-

--- --- - - - -- -- -- - -

www.dacoromanica.ro

II

MO S

..

--

GERMANI
I

fierarl

Conserve

antreprenorl

industriasT

restauratorT

Mezeligil

simigiT

agricultorI

Functionary

Militari

menI

Ingineri

No. caselor

No.

690

.,

NUMIREA

STRADELOR
L

P.IL. P.IL.
40
4 75
8 34
3 52
22

ParfumuluI
Labirint
OltenT

Total .
2 32

Fund.
Labirint

P.IL B.IF.

P. L. P. L.

B.

P.IL. P.IL.

----

---.

. .

- -

2
2

Mircea
.

Fund.
.

- - --

--

Total .

--

10

28
594 32
1.101 75

4.261

Traian
Romulus
Parfumului
Labirint
Anton
Olteni

Total .
173 40
919
93 26
72 34
290 52
363 40
137 22
101 42
252 24

Vulturuld

P.IL. P.

- - -- - 2

21

13

68

---

21

www.dacoromanica.ro

- - - -

- 7

- 50 - 8 - 6

3-

www.dacoromanica.ro

143
I

III III

III; IIIIII

1111

1111

TOTAL PE

Prostituate

de

rahagit

de umbrele

Pompe

Servitorf

bratele

general

Lucrtor la
Statului

Fabrici
de
de spui

Morritul

U)

No. caselor

No.

Nationalitatea

lilt

..-

li

co

41

____

wo10

...,

www.dacoromanica.ro

s.

www.dacoromanica.ro

698

699

NUMIREA
..

STRADELOR
L.
9
481 92

21

B.IF B.IF.

Traian
284 40 Labirint
83 17 Romulus
19

L P.IL.

12
1

Ruinele

13

14
42
38
40
62

20 Sinagoga
16
16 Mircea
6
13

3
4

Columbelor

Total .

-- -

--.

9
4

1119 10

F.

B.

132

--

12

F.

- - - --- -- - - -- - 62 - - - - -

Anton

B. B B. B.

L. B. F.

2 1

59 22 Udricani
47

38

16 3 Mihnea .
69 7
Basarab
35 10 Remus
65 17
9

4 1

56 15

P.IL.

F. B.

13

Columbelor

40 Labirint

1.

4 22 Udricani

---

117 92 Lucaci

Traian
Labirint
Romulus

25
7

62

- - - --

- -

15

22 15 Fetitelor
2 3 Mihnea
19 7
Basarab
21 10 Remus
I

16

14 21
61 40
24 17
2 9

A reporta .

1-

www.dacoromanica.ro

'-

133
II

700

MARE)

B.IF. B. F. B. F. B. F.

B.F. B.F.

NUMIREA

STRADELOR

F. B. B.
282
16 17
23 22
19 13
6 20
16
43 16
21

6
13

De reportat .

13

2
9
13 15
3 3

28
9

40 10

Udricani

F.

B. F.

F. B.

L.

Sinagoga
Olteni
Mircea

Anton
Columbelor
.

-6

Lucad

--

Traian
Labirint
Romulus

Genta

Fetitelor

Mihnea
Basarab
Remus

21

17

243
93
228
223
137
64
114
69

22
13
20
16
16

Udricani

6
5
13

Anton
Fund. Ciupitu
Columbelor

1.6941

L. B. B.

Total .
28 5
212 92
40 21
81 40
35 17

L.

-3
1

Sinagoga
Olteni

20

--

- 1

14
3

Total .

www.dacoromanica.ro

-1

702

NUMIREA

a)

STRADELOR
P.IL
De

282
16
23
19
6
18

P.L.

P. L

IL.

P L.

P. L. P.L. B.

L.

L.
2

22

20

16

436

28 5
212 92
40 21 Traian
81 40 Labirint
35 17 Romulus
13 2
28
13
3
9

3
7
40 10
21

243 22
13
228 20
223 16
137

17

Sinagoga
Olteni
43 16 Mircea
8 6 Anton
21 13 Columbelor

64

P.IL.

114 5
69 13
1.694

2
6

Mihnea
Mater Basarab

Remus

Sinagoga

2
5

Anton PanA
Fund. Ciupitu
Columbelor

www.dacoromanica.ro

12

704

705

E)

NUMIREA

STRADELOR
B. F. P.IL. P. L. P L. B.IF. B. F. B.IF.

De reportat .

282

23
19
6
18
43
Mircea
8 6 Anton
21 43 Columbelor

28
212 92 Lucacl
40 21 Traian
81 40 Labirint
35 17 Romulus
13 2
28 9 Gentil
13 15
3 3 Mihnea .
9

40 10
21 17
243 22
93 13
228 20
223 16
137 16
64 6
114 5
69 13
1.6941

--

82

--

133

- -

2
.

91

18

F.

B.

- -- -

11

Total .

B. B. B. B. B.

- -

62 13
3
6

17
22 UdricanI
.
13
20 Sinagoga
16

P S.

F.

120

----

9
4

Matei Basarab
Remus

2
13

10
2 4
19 5
9 7

Udricani
.

Sinagoga
Mircea

Anton
Fund. Ciupitu

9
3

. . .

3 10

4
4

8 2 7 7
4
2
2
5
7 4
I

2
I

--

2 29

www.dacoromanica.ro

- -1

446

56

www.dacoromanica.ro

CD

INV

__

C17

ItalienT Franc. Bulg.

'-'

104

-- I

CD

industriagT
Cafegil

restauratori

PrecupetT

agricultorT

Functionarl

Pictori,

Profesorl

Advocati
Preot

No. caselor

No.

Nationalitatea

708

709
)

NUMIREA

STRADELOR

14
301 63
15 Austrulul
115 13
238 40
126 19 Mecetu
125 24 Popa Sre .
106 24
191 38
177 36 Zefirului
Plantelor
361
207 18 S-tu tefan

-- - - --- - - - - -- - - -- -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- -- - - -- - -- - - - - - - - - - - 1 -

P.IL

- -

Total .

10

- -

36

--

--

-- - - -

3 40
2 38

--

22 63

IL.

Total .

271

P.IL

P. L. P.IL.

P.IL

63

40
24
24
6 36
7 50
2

Traian

- -- - - - -- -

Popa Sre

Plantelor
.

241

--

- -

6 63
24

Popa Sre

-- - -- -

5 24 Stupind

Plantelor

Total .
36
2

Plantelor
.

. .

--

1 --

--

--- - ---

www.dacoromanica.ro

--

'
6

OM
L.

PI

www.dacoromanica.ro

713

712

NUMIREA

STRADELOR

14 14
85 63
15
2 13
27 40
10 19

B.F. B. F

F.

B.IF

Traian
Mecetu .
22 24 Popa
24
20 38
16 36
50

P. L.

P. L. B. B.

B.F. B IF. B F

P. L.

L P. L

--

1
1

11

14 18

Zefirului

Plantelor
S-tu

Total .

2731

4 14
13
15 38
2 36
4 18

S-tu
Total .

3 14 Gratis
30 14
212 63
47 40
9 19
24
24
49 38
15 36
17 50
45 18

--

- - - - - -- - -

Traian
Mecetu
Popa

S-tu
.

---

Total .

- -

-- - - - 1

- ----

1
I

--

www.dacoromanica.ro

714
715

E)
.-

NUMIREA

STRADELOR
p L
14 14
85 63
15
2 13
27 40
0 19
22
11 24

20 38
16 36
45
14 18

Gratioas5. .

--

Austrului
Timpului
Traian

--

Mecetu
Popa

E-4

P.
1

B.IF. P L. P.IL.

---

Plantelor
S-tu

- -- - -

- -- -

42-

S-tu

.....

- ---

Gratis
5 43 Timpului
15 38 Linitei
4 14

- --

---

--

24

. .

- --- -- - - -- - --

15 36
17 50
45 18

--

Mecetu

Popa Sre

Plantelor
Total .

1
1

- -

- -

Traian

3 24

9 19

Total .

30 14
212 63
47 40

L. P.IL. P. L. P. L. P. L

2731

2 36
18

U)

IL

- -

- - - I- -

-1

www.dacoromanica.ro

oN

i CO

L.

'
I

www.dacoromanica.ro

718

719
C

A XXXXIV

NUMIREA

'

STRADELOR

F.

B.IF B.IF
528
200
259
245

71
24
42
35
38

Bravul .

Sos.

24
318 44
28
188 29
233 35
29 4
189 28
11

212 33
3.640

---

Viel

Traian
2

--

Clrailor
.

30

--

2
2

- - -

- - 2

- -

2
3

36

- -

_
1

--

- ---

Popa Nan

- --

Delea

18

2
7

--

Orzarilor
Delea Veche
.

Frunze

Delea Veche
Vod
.

--

42

17

- -- -- -- - -- -- -- - - -

Frunze

3 28

B.IF.

14

. 2 52

- - - - - -8 4 - - - - -

3 44

8 2 4

4 44
6 28
3 52
10 33

P. L. B.F.

B. B.

Orzarilor

2 38

- - --

31

Popa Nan

4 71

--

Delea Veche

Orzarilor

16 71

3 38
4 44
2 28
10 28
8 33

Frunze

345 52
11

--

- -

Agricultorilor
Fund.

43

61

Orzarilor

P L. B. F P.IL.

B.IF.

Delea Veche

Tepq
Total

II

www.dacoromanica.ro

720

E)

'C

NUMIREA

STRADELOR
L. P.IL

IL.

528 71
200 24
259 42
245
38
43 7
150 24
318 44
28
188 29
233 35
29 4
189 28
61 11

Orzarilor

Bravul .

Sos.

Agricultorilor

- - -- --

-- -- -- 1

--- -

L.

B.IF.

P.IL.

_I

P.IL. P.IL. P IL.

B.

1
1

Fund.
Delea Veche

Popa Nan
Viei .

. .

4
4

2
2

3
.

---

- -- --

67

--

Orzarilor
Delea Veche

Popa Nan
.

Orzarilor
Delea Veche

Delea Veche
.

Total .
42
3 44
28
2 52

otal .
2
4 44
6 28
3 52
33

4
3

16 71

Traian

Total .

2
4 44
8 52

--

70 11
212

4 71
3 38
4 44
2 28
28
8 33

P IL.

II

Delea

Visinelor
.

- --- --

--

--

--

I
I

II

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

i-

CD

CD

Arm.

--

.
.

Bragaga, rahagil

Alte

Pompe funebre

Bucatari

Comercianti

Fabrici

No. caselor

No.

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro

Mecanici

Conserve

Cafegii

Cafegii

restauratorl

Bcani

PrecupetT

vin-

dtor

Grdinarl

ifArendai

.articutari

ublid

ri

FunctionarT

Ziarist!

Doctori

No caselor

No

Nationalitatea

727

726

NUMIREA

STRADELOR
.

P. L P.IL. P. L. B. F.
71

8 42
8
14 38
49 44
42 28
2 35
18 28
11

51 52
11

P. L. B.

B. P.IL. P. L. P. L. P. L. P. L. P. L. P. L.

Orzarilor

Agricultorilor .
1

Viinelor

Traian

Delea Veche .
Popa
.

--

Tepe

11

54 33

Total .

6 52 Tepe
16
13
16
19

71
44
28
11
52

Orzarilor .
Delea

Popa Nan

37

--

..

--

--

Tepe

6 11

137 33
2421

- - - - - - 16 - - - -

12

www.dacoromanica.ro

728

729

NUMIREA
L.

STRADELOR
P L

F P
105
8
8
14

71

- - -

Artne

11

Veche
.

P.IL. P,IL. B.IF.

F.

10

54 33
.

F.

B.

-- - - -- - -

B. B.

Orzarilor

42 Hramului .
35 Agricultorilor
38 Frunze!

42 28 Popa Nan
.
2 35
18
.
10 11 Traian
51 52

B.

--

17

126

45

ii

Ciregelor
Vod

Total .
16
13
16
19
6

71

Traian

11

137 33
2421

Orzarilor

44
Veche
28 Popa Nan
11

--

- -

5
.

ii

www.dacoromanica.ro

730

731

A XXXXV

a)

NUMIREA

STRADELOR

B.
202
279
299
245
475
624

24
35
40
36
56
80
911 114
269 29
134 16
793 120
197 26
25
449 57
156 17
315 37
356 35
347 40

Fund.

- -- - -- - -- -- - - - - 1 - -2 -- -- - - -- - - - -- - - - -- - -

Popa Nan Fund. . .


Bulev. Pache
Tepee Vod
Fund. .

Fund.
Gndacilor .
Mecetu
.
.

- --- -- -

Rond

13

-- -

-- - -

--

- -

9
12

3 3
1 2

- -

-3

- -

--4

54

- ---

9
3

-5 - 9 61

- --

24 24 6

- - - -- --

U rsu

Bulev.

Vod

Fund. .

Agricultorilor

Total

120

-- - - - - - - - -- - -

Agricultorilor

6 114

-- --

---

2
4 120

5 35
8
114
2 29
2
2 40

-- -- -- -- - - -- -- -

Popa Nan Fund. . .


80 Bulev. Pache
. . .
114
Vod
Fund. .
16 Fund.
. . .

--65

7 35

10

--

Total .

L.

Vod
Mrcutei

Fund. .
Total .

--

--

-- --

--

--

Fluerulul

40 Rona
I

Total

.
2

www.dacoromanica.ro

732

733

E)

R
NUMIREA

-_.

STRADELOR
B.IF.
I

202 24
35
299 40 Mtsaru
Fund. .
245 36
56 Popa Nan
Fund. .
624 80 Bulev. Pache
269 29
134 16

14

Fund.

11

GAndacilor
Mecetu

Agricultorilor
.

35

13
6
2
4
6

80
114
16
120

....

Popa Nan
Bulev.

--

Fund..

- - b

--

--- 6

- - ---2

3
8
9

- 2

13

- -

12

--

--

- ---- --

28 4 12 2

Total

--I-

8 80
16 114
2 29
2 57
2 40

Ursului
Bulev. Pache
Vod

Fund. .

Agricultorilor

Total .
6 114
120

Vod5.

Mrcuter

Fund. .
.

-1
_

.
I

---

40

Total . .
171

www.dacoromanica.ro

-- -

Agricultorilor

481

- ---1

--

Fund. .

Fund.

10

7 3

120

197 26
25
449 57
156 17
315 37
356 35
347 40

Fund. .

114

P.1L. B.

734

735

ce

NUMIREA

STRADELOR
.

F.

L
202 24
279 35
299 40
36
56
624 80
9H 114
269 29
134 16
793 120
197 26
25
449
17
315 37
356 35
347 40

. .

2 4
9 2

i Fund

2 13
12
3 15
4 13
15
1

Popa Nan
Fund.
Bulev. Pache

- ---

- - -----

- -- - - -

Tepe

Fund.
MrcuteT

Mecetu
Agricultorilor

---

8
14
13

8 6
6
23 5

2 12

Bravul

11
4

87

-- --

16

7 35
10
Popa Nan
Fund.
.
.
13 80 Bulev.
6 114
Vod
Fund.
2 16 Fund.
120
6 57 Agricultorilor

19
16
8

12 11
14 11

44

7
2
4
4

19 15
10
14 9

13
2
4
15
12

76

127

5 35
.
8 80 Bulev. Pache
16 114 Tepe
2 29
2 57 Agricultorilor
2 40

---3
38

- - --

-- -

--

--

--

--

- --

1 694

182

1-

37

3
4

- - 11 - - 19 10

- --- -1 34 -- - - - ---- 6

--

- -- - ---

-I

-- -- --- -- - ---

1
.

- -

--

--

1-

Total

351

5 2
2

Fund

.......

6
15

Total .

- --- -

- -3
- 3
-- - --1

20
9

B.

B.

16

--

13
2

- -- - - - --- 2

- --

F.

--

20

FlueruluT .

40 Rona

-I- - -II-

www.dacoromanica.ro

----

736

R
.

NUMIREA

STRADELOR
B.
4 24
2 35

23 40 MItsaru
17 36
73 56 Popa Nan
Fund..
71 80 Bulev. Pache

Fund.

114

10 29
6 16
68 120
11 26
27
57
17
44 37
35
20 40

8 80
6 40

Gindacilor .
Mecetu

B. B.

B.IF. P. L. B. F. B.IF. B IF. B.IF

P IL.

--

Rond

-II-

Total .

Popa Nan Fund..


Bulev. Pache

Nan

-- -- - - - - -

Lire1 .

Fund..

Total .

--

2 4

--

--

--

--

Fund. .

. .

11

Bravul

16

12 36
56
49 80
4 114
8 120

P. L. B. F P.IL.

-- -- -- -- - - -

Bravul.

5 35
114
170
6 35

- -- - - - - - - -- - --

F.

Agricultorilor

271

56

Fund.

4 37
9

B. B. B.IF. B.IF B.IF.

B. B.

--

-II-

--

Popa Nan
Fund..
Bulev. Pache
Total

. .

---

1
1

www.dacoromanica.ro

739

738

NUMIREA

STRADELOR
P.IL.

P.IL.
4

24

P.IL.

L.

L.

P. L.

B.

P. L. P. L. P. L. P.IL. P.L. P.IL. P. L.

Srbscl

2 35

23 40
36
73 56
80
22 114
29
6 16
68 120
26
27 25
16 57

L.

Fund. .
Fluerulul
Popa Nan Fund. .
Bulev. Pache
Fund.

. .

.
.

--

Fund.
1

Agricultorilor

17

44 37
9 35
20 40

Mihai Bravul
Total

4331

Lire

4 37
9 56

Popa Nan Fund. .


8 80 Bulev. Pache
40 Ronda
27

Total .

I 56 Popa Nan
37

LireT

..

--

2
.

Fund

--

-- -

121

5 35
114
170
6 35

...... - -

Fund. .
Bravul

-- 12 36

25
49 80
114
8 120

Fluerului
Popa Nan
Fund. . .
Bulev. Pache
Fund. .
MrcuteT

---

.
.

-I-I--

www.dacoromanica.ro

ap

ii

Ii
I

II

Ill
111

II
II

II

liii

1111

111111

III
11111

www.dacoromanica.ro

743

742

A XXXX V

STRADELOR
B. F.
649
295
112
33
756
676

92
42
25
8
99
64
371 38
78

B. B. B.

B.

B.F. B. F.

B. F. B.F.

F.

F.

P.IL. B. F

Baicu
Voinescu

P.IL.

B.IF.

-- ---- -- -

Lungu Cmp .

Ceairu
. .
Crivineni
Rotaril
Calea
Fntnica
65
Bravul
1.460 175 Pantelimon
C. Imp..
II .
622 47 Stucu I
76 14 Mangu
11 Popa
129 25 Leonida.
I

B. B. B.

Total

2-

Pantelimon

Total .

--

- -

-14

10

--

-1
-3

--

-- 1

- 14

2 2

3 32

- --

46

. .

Pantelimon .
I

Calea

Calea
6 99

13
8
60
20
3

Ceairu

.
64
38
65
Bravul
175 Pantelimon
14

-- -- -

----- -

- -

Bravul
Pantelimon
.

Mangu

65
3 175

--- - -

. .

131

www.dacoromanica.ro

744

745

E)

NUMIREA

P.1L.
649 92
295 42 Voinescu
112 25

Lungu

756 99 Ceairu
676 64
371 38 Rotaril . .
664 78
379 57 Fntnica
562 65
Bravul
1.460 175 Pantelimon
622 47
I
II
76 14 Mangu
56 11 Popa Istrate
129 25 Leonida

C. Imp.

IL.

--

7
7

-- --- -1-- - -

P.IL. P.IL B

IL. P.IL

B. B. P.IL. P.IL. P.IL P.IL.

- 3-- -- 5-- 1--

7
13

2
12
3

2
3

- 2-2-

3
3

45 5 49

-148

Pantelimon
Pantelimon

2 78 Calea

13 175 Pantelimon

Total .

Pantelimon
Calea
Calea
6 99

Ceairu

Fundt.

Rotaril

13 64

8 38
60 65
20 175
14

175

Total

131

Bravul
Pantelimon

Total .

- --

Bravul.
Pantelimon
I

P.IL.

6 5

--

. .
.

Total .

.0

STRADELOR

1
I

www.dacoromanica.ro

7
5
2

746

747

E)

NUMIREA

STRADELOR

112

756
676
371

664
379

92
42
25
8
99
64
38
78
57
65

I3aicu

Voinescu

Lungu
Ceairu

- --

Calea

8
120

Bravul

1.460
Pantelimon
622 47
I

30

76 14 Mangu
56 11 Popa

14

C.

10

--

Total .

6.8401

8 12

Leonida.
I

78 3 12
- - - - 10 - 74 - - - - - - -3- - 109

-- - ---- - -- -- - - - -- -- --- -- - -

81

14

1.832

14

Pantelimon .

Pantelimon

12

2
2

78
13 175 Pantelimon

Total .

-I

I
I

5 175

Pantelimon ..

--

-2

78 Calea

78

Calea

6 99
13 64

8
60
20
3

38
65
175

14

Ceairu

3
I

Bravul.
Pantelimon
Mangu

4Total .

65

Bravul

Pantelimon .....
Total

--- - -- I -I -

---

--

-::

www.dacoromanica.ro

749

748

A XXXXVII
.-

STRADELOR

546 66
374 60
24 6
304 35
181 36
184 18
422 58
577 76
389 62
112 24
508 75
450 52
83 15
73 15
242 27
132
165 28

--

.....

Bravul

Popa

B. B.

L.

F.

--

1
1

--

--

--

- --

Zidurile
Colentina

- - -

---

Oborul-de-Vite

Bulev. Ferdinand

2 3

---

- -- 2

Gura
5 76 Pantelimonul
3 58

-- -- -- - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - -

Oborul-de-Vite

Bulev. Ferdinand .

Gura
15

--

13

11

25 52
6 27
6 19
22 28

- - -- 3 - - - --- 23 -- - 2--

Chiristigil
Gura
Pantelimonul
Bisericel

14

- -

1
1

--

--

Oborul-de-Vite

661

62
2 75
4 52

Zidurile
Colentina
.

www.dacoromanica.ro

750

751

NUMIREA

STRADELOR
P.IL.
66
374 60
24 6
304 35
36
184 18
422 58
76
389 62
24
508 75
450 52
83 15
15
242 27
132 19
165 28

4.7661

15
3

25
6
6
22

66

76
52
27
19
28

- -- --Popa Nicolae
.

P.IL.
3

--

2-2-

P L.

B.

--

---

Zidurile
Colentina
Silvia
Gherasi

-1

2
3

Bravul
Gura OboruluT
Pantelimonul
Colentina
Masine1

Total .

Oborul-de-Vite .

II

II

Oborul-de-Vite

Cmpu

21

66

62
2 75
4

Bravul

BisericeT

Zidurile
Colentina
Total .

. .

--

Oborul-de-Vite
Ferdinand .

- - -

4
. .

P. L. P.IL

Bulev. Ferdinand . .
Total .

P.IL. P. L. P.

Gura
Bisericei

www.dacoromanica.ro

- - ---

3 2 6 2117

www.dacoromanica.ro

.
.
.

,
.

Greci

'

.
.

Srbl

Arm.

341

4-

<

II

spun

de

PROFESIUNI

TOTALPE

Prostituate

Bragagi'

Cru

Alte profesiun1

umbrele

Pompe funebre

Servitorl

F'abrici

No. caselor

Nationalitatea

www.dacoromanica.ro

. .

CD

MOSAId

Germ

III

o.

flerarl

or!
Conserve
alimentare

Cafegil

restauratorf

dtorl

MezeligiI

GrdinarI

agricultorT

Functionarl

de

Advocati

Dentisti

Droghis

No. caselor

Nationalitatea

756

757

E)

'
I

NUMIREA

STRADELOR
EIL.

P.IL.
34 66
7 60
35 36
8 18
58
45 76

MihaiCt Bravul
Eliade
Cmpu
Chiristigil

P.IL. P.IL. P

P IL

P L.

P. L. P IL. P.

B.

P. L. P. L. PAL.

--

Gura
Pantelimonul

62

--

Zidurile
Colentina
15 Gherasi

29 75
52 52
6 27
12 19
21 28

P.IL. P. L. P L.

Oborul-de-Vite

Total .

2601

- -- 3

13 52 Colentina
44 66
5 35
5 52
5 27
14 19
14 28

Bravul

Colentina
Masinel
Oborul-de-Vite
BuL Ferdinand
Total .

2
.

www.dacoromanica.ro

inInms

'

t-

11

CO

,...,

www.dacoromanica.ro

761.

'760

A XXXXVIII

C
.

NUMIREA

STRADELOR

B.IF

-- -

843 178
149 23 Bulev. Ferdinand .
211
Traian
118 17
141 22
263 20
359 48 Buciumul
57 16 Pantelimonul
30 4
68 9
64 14 pace Mese
143 25 Bulev.
416 60
404 75 Vaselor
3.266
Total . .

92
16
8
13

178
37

- -- - -- -- - -

3 3 2
2

54-

- -

-- - -

6 9

66

--- -

26
3

- -

2
3

- - --

2
1

5
1

4 1
9 9

- - -

Traian
Horei
Buciumul

--

Deco Mese

---

Pantelimonul

15 2

- -

18 14
45 60
75

1
I

178
4 23

Bulev. Ferdinand
Traian

5 17
4 20
6 48
4 60

AlbirA

Vaselor

15 178
2 23
14 48

26 178
5 16
3 60
21 75

- -- -

13

Buciumul

Total .

Bulev.

Total
1)-4

--

2168

6
1

-3

2
1

18 2

F P.IL

B 1F.

B. B.

B.

17

20
48
58 16
8 4
6

B B

-- -

I
I

Pantelimonul
Vaselor

www.dacoromanica.ro

762

763

E)

R
NUMIREA

STRADELOR
P. L.
843 178
149 23
211 37
118 17
141 22
263 20
359 48
57 16
30 4
68 9
64 14
143 25
416 60
404
3.266
92 178
16 37
8 17
13 20
48
58 16
8 4
6 9
18 14
45 60

Bulev. Ferdinand
Traian

17
4 20
6 48
4 60
5 75
98

P.

Buciumul
Pantelimonul

P.IL. P.IL. P.L. P.L. P.L. P.IL. P.IL.

B.

B.IF.

P.IL.

- -- - --

li

--

- --

-- -- -3

pece Mese
Bulev. Pache
Vaselor

Total .

- -- - -

4 3

----

Traian

- --

Buciumul
Pantelimonul

--

--

-1-- 21

4
3 2

-- -

4-

Bulev. Ferdinand .

Buciumul

14

3 4

10

--

_
-

Mese

35
334
67 178
4 23

P.IL.

16
10

-II

---- --- -

--

7
I

178
2 23
14 48

Bulev. Ferdinand .
Buciumul

31

26
5 16
3 60
21 75
41

-- -

Pantelimonu1

Total .

www.dacoromanica.ro

765

764

E)

R
NUMIREA

STRADELOR

843
149
211
118
141
263
359
57
30
68

178

23
37

54

8 3

Bulev. Ferdinand

F.

B.

B.IF.

F.

33

P.

IL.

B.F. P. S. P.

22
20

Buciumul
16 Pantelimonul
4
9

5 3

Rumer

143 25 Bulev
416 60
404 75 Vaselor

16 11

- - - --

10
4

--

- -

2
5
12 5
14

6
9

3 1

- - - -

-- --

881

Mese

Vaselor
.

178
4 23

Traian

125

Ferdinand

--5

17

20 Horel
48 Buciumul
60
75 Vaselor

Total .

3
9

.
I

15 178
2 23
14 48

Total .

5
4
6
4
5

- --

3--

- - - -- - ---

26

--

F.

- -

92 178
16 37
8 17
13 20
48 Buciumul
58 16 Pantelimonul
8 4
6 9
18 14
45 60
33 75

4 3
1

Mese

64 14

5 3

B.

B.
I

11

4
3

- - -

62

--

21

Bulev. Ferdinand
Buciumul

. .

- -

. .

Total .

. .

17
I

26 178
5 16
3 60
21 75 Vaselor. .

Total

--

www.dacoromanica.ro

21
I

767

766

E)

a)

NUMIREA

L.

STRADELOR
F.

BB

MoOor . .
.
Bulev. Ferdinand .

178
3 23

20

- - - - - - --

.
.

B.IF.

L.

B.F.

Vaselor

4 75
I

Bulev. Ferdinand .

2 23
7

--

178
16 23
46 37
3 17
22
20
20 48
11 16
4
2

Bulev. Ferdinand .
Traian

-- -- - - --

Mese

Vaselor
.

Buciumul
Pantelimonul
.

13
9
18 14

2
4

- - -1

--

21

Bulev.

Pache

Mosilor

23
18
29

Pantelimonul

9 37
5 48
3 16

41
9

12

4 178

23
37
17
22
20
48

--

2
.

19 14
8 25
53 60
117 75
581

--- - - -

Albigr.

2
.

24
2
2

. .
.

Hord
4

pece Mese

17 25
Pache
43 60
113 75 Vaselor
1.679

-.

-2

6-

www.dacoromanica.ro

L".

>ce

E-

'

www.dacoromanica.ro

770

771

E)
Z

NUMIREA

STRADELOR
B.

F. P. L. P. L. P L. B. F.

Total .

Traian

Total .

178
23 Bulev. Ferdinand
37 Traian
17
22
20
20 48 Buciumul
41 16

291
16
16
3
16
8

2
19
8

-- -

33

Vaselor
.

178

4 2

32

--

--- - - - - - -- -- - - -- 1

3
2
3

170

--

37

32

- -

- -

- - --

......

pece Mese

25
Pache
43 60
113 75 Vaselor
I

14 23 Bulev. Ferdinand
41 37 Traian
9 17
23 22
20
29 48 Buciumul

1.6791

4
.

13 9
18 14

Total .

4 178
9 37
5 48 Buciumul .
3 16 Pantehmonul

Rumer
pece Mese
25
Pache

5811

F.

B.

-I

60

4
9
14

117

---

2 23 Bulev. Ferdinand

B. B. B. B. F.

P. S.

23 Bulev. Ferdinand
6 20
4 75 Vaselor

F.

B.

46

-- - -

www.dacoromanica.ro

3
9

21-

- - --

69

14

--

IN

"

.
.

cd

73

.
.

'

...

www.dacoromanica.ro

co

CO

L.

.
.

.
.

.
.

www.dacoromanica.ro

777

776

NUMIREA

STRADELOR
o

.
539 102
68 10 Bulev. Pache

. .

3
482 32 Popa
136 31 Mntulsa
145 35 Furiilor

- ---

- - -- -11

F. B.

B.

P.IL. B.IF.

5
3

2
1

11

- --

S-tu
Plantelor
Cuviosuld

Mese

Olarl
4

Total .

- --

4 12

48

6 5

191 -

--

Ferdinand.

- --

- - -- - --- -- - - - - ---- -2

661

------ - 496
11

- -

98

49 102 Mosilor

B.

B.

19

Paleologu
Romulus

8 2
62
162 24
19 8
67 15
132 26
45 12
4
21
190
88 11
12 4
2.0381

Bulev. Carol I.

101
17

B. F. B.IF. B. F.

B.IF. P. L. P. L.

--

51

Total .

Mntulesa

- -

7 35 Furiilor

Romulus

Total .

--

211021

Mosilor .

102

3 26 Plantelor .
.
I

61

5
12
2

102 Mosilor .

31 Mntulsa
35 Furiilor
2 Paleologu
Total

www.dacoromanica.ro

778

779

E)

NUMIREA
w

'E

STRADELOR

181 102
17 10

Bulev. Pache
25 11 Bulev. Carol
39 32 Popa
55 31
63 35

21
11

9
2
40 17

32 24
9
8
13 45
25 26
12
5
4
41 32
7

11
4

Romulus

B.IF. B. F.

B.

1-

CuviosuluT
Mese

--

Bulev. Ferdinand .

Total .

Total .

- - -- --

Total .

---

- - --

---

--

Plantelor

- -- -

Mosilor

Pache
7
Bulev. Carol
40 32 Popa
53 31
7
9

Paleologu
Romulus

-- - --- -

S-tu
OlarY

Total .

- -- - - - - -- -- --

102

3 35 Furiilor

----

- --

S-tu
Plantelor

5 35 Furiilor

5 17
24
22 8
6 15
15 42
16 32
12 11

- - --

VntuluT

261

232 102
6 10

B. F.

Furiilor

26

F.

B. B.IF. B.IF B.IF.

B. B.

-- - -

22

--

--

--

--

--

--

www.dacoromanica.ro

0
CO

III

CO

.--4

.-

'

'
C

II

www.dacoromanica.ro

782

MARE)
NUMIREA

STRADELOR

F.

P.L. P.

F.

B.

L.

B.F. P.S.

B. B. B. B. F.

B.

102

17
25
39

Bulev.

11 Bulev. Carol

32 Popa

9 Vntului
2 Paleologu
40 17 Romulus
21
11

.
32 24
9 8 DimineteT
13 15 S-tu
25 26 Plantelor

-- --- --

31
63 35

-- -- -- - -

15

12 Cuviosului

4
41 32
7 11

Mese
.

4 Bulev. Ferdinand
I

Total .

Total

5 35 Furiilor
Mosilor

3 35 Furiilor
8

......

Total .

261

--- -- - 1

-4-

23

52

- - - - --

26 Plantelor .
5 17

232 102
6

Bulev. Pache
11 Bulev. Carol
32 Popa
10

-- ---- -

12

53 31
7

10

9
2

111-

----

-I - -

-- - -

--

--

--

Paleologu

17 Romulus
24 Iancului
22 8
6
S-tu Stefan
15 12 Cuviosulul
16 32
12 11 RumerA

2
2
1

3
.

21-I--

www.dacoromanica.ro

--

- ---

- - - -- 3(

784

785

A XXXXX
-

NUMIREA

STRADELOR
B. F. B. F.

101
24
56
59
22
162
38
64
168
47
14
24
90
334

25
17
9
10
12
3
31
11

Tudor Vladimirescu

26

--

--

S-tu Mina
Stelea

--

--

Saul

--

--

-- -

.
.

- - -

--

Paleologu

--- --- -

Culmea
Calomflrescu
Culmea

9 Cernica
12 S-ta
28 Ilerscu
7
11

2
1

B. B.F. P.IL.

L.

L. B.IF.

B.F. B.F.

P.IL.

P.L.

IF.

--

'

-- --- - - -- - 7

8 2

15

I 1.39

Total .

Total .
I

----- - -

NegustorI

3 81
24 64

I- --I---

'

-- - - -

I
II

6 31
64
.

- -- --

4 31
26

--

NegustorI
Stelea

Total .

-- -

--

Paleologu

Culmea

6 11 Paleologu

Total .
I

- - --

www.dacoromanica.ro

II

II

II

786

787

NUMIREA
o

STRADELOR

--

P.1L.P.IL
97
101

17
9
10
12
3
31

24
56
59
22
162
38 11
64 9
168 12
28
14 7
24
90 26
334 64

Tudor Vladirnirescu

Culmea Veche
Calomfirescu
Cuhnea

31

--

---- - ---- - -

Total .

6 31
5 64

11

P.L.

L.

-ii-I- - -

-I-

--

- -

-----

---

--

Stelea
Total .

P.L.

--

9
31

4 26

L.

Negustori

Total .
2

B. B. P.

P. L. P.IL.

NegustorT

Total .

IL. P.IL.

--- - - - - - - -- -- --

24 64
27

P L. P

-- --- - - -- - -

- -

Paleologu
Cernica
S-ta
Herscu
Saul
S-tu Mina
Stelea

P.IL. P.IL. P.IL.

Paleologu

5 64

6 11
9

Culmea

Paleologu
Total .

www.dacoromanica.ro

789

788
)

R
NUMIREA

STRADELOR

97 25
101

24
56
59
22
162
38

.....

Vladimirescu

9 Sborului

Culmea Veche
Calomfirescu
3 Culmea
31 NegustorI
11 Paleologu
64
9 Cernica
168 12 S-ta Vineri

- -

2
4

2
1

--

--

3
7
2

--- -- -

Saul
24
S-tu Mina
90 26 Stelea
14

S:

10
12

28

--

F.

B.

F.

7
11

334 64

--

3
8

11

--- - - -

43

87

101

- -

-I

248

20

11
.

--

16 1

3 31 Negustori
271

--

- -3

24

B.

2
1

7
1

- --

B. B. B. F.

-- -.

64

Total .

2
4 31 Negustori
4 26 Stelea

Paleologu

64

3 3 Culmea
6 11 Paleologu

Total . .
I

--

www.dacoromanica.ro

-u

II

oN

CO

-I

II
I

I
I

'

'

.- CQ

'

www.dacoromanica.ro

792

793

E)

-o

NUMIREA
.

STRADELOR

L. P. L.

P.IL. P.IL.
60 25
39
2
13 9
23 10
30 12
3
66 31

Tudor Vladimirescu

31

Paleologu
Cernica .

Stradela Vergu

P.L. P. L. P. L. P

P.IL B.1F

P. L. P. L. P. L. P. L. P. L

B.

Culmea Veche
Calomfirescu

11

9
19 12

S-ta

13 28

S-tu Mina
Stelea

14 11

54 26
152 64

3
.

Total .

40 25
18 17
16 9
15 10
14 12
48 31
39 11
18 9
136 12
316 28
83 7
36 11
120 26
146 64

Tudor Vladimirescu

- --

--

-- -

Domnitel

Culmea
Calomfirescu
Negustori
Paleologu
Cernica
S-ta
Nsturel .
Saul
S-tu Mina
Stelea
Total

1
.

- - -- - -

1
1

www.dacoromanica.ro

- - -

www.dacoromanica.ro

..,

II

II

I
I

II

II

II

II

II

II

PROFESTUNI

TOTAL PE

Prostitmite

de orne

de prAvAHe

Bragagii,

Alte

de umbrele

Pompe funebre

Buctari

Comerciantl

Croitry

No. caselor

No.

www.dacoromanica.ro

NUMERUL POPULATIUNEI

PROFESIUNILE PE NATIONALITATI

www.dacoromanica.ro

799

798

PROFESIUNILE PE NATIONALITT

NUMRUL POPULATIUNEI

,,

F.

186.623

3.698

273 4

418

472

12

12

732

350

. . .
.

22 OlandezI.

Englee .

70

. .
.

2 AmericanT.

27 -

24 -

24

19 37 5

3-

7 5

45

72

136

- -

B.

--

B. F. P. IL

1.598 31

1.010

B. F. B. F B. F. B. F.

59 2

11

10

--

14

--

31

12

3-

14

2 13 54

3 --

72

116 13
23 5

- 13
--

48
2

- - --

23 10

11

3 4

107 3 16 6

- - --

13.

66

22

30

630

P. L. B. IF P.IL

38.660 Austro-UngarI.
2.968 GermanY

. . .

marl

--

50

F. B. F

1.358

91

6.040 55

199 47

308
938

B.

B. F.

70

7 2

42

9 46

22 23

54 2

18

32

--

1.696

.0

.0

www.dacoromanica.ro

48

8 1 17

22 4

23 3

800

801

NUMRUL POPULATIUNEI

PROFESITJNILE PE

NATIONALITATEA

B. F.

186.623

L. P.

P.

232 45 1.380 10

3.698 AlbanezT

L. P.

P.IL.

L.

P. L.

60 10 434 6 50 2 120 5 1.839

184 3

10

- --

122

88 2

29

64 7
1

308

938

--

22

--

17

25

---- -

-- 1

22

145

34

- -

--

309

51

--

11

1.628 304

5
1

--

34

25

525
1.358
732

2.107

350

50

---- --

- -- - -

---

2 968

--

--

41

791

92

--

86 3
1

287 34

--

6 2

38.660 Austro-Ungari .

- -

- 49
---

31 20

19

73 3

12

84 99 50 6
8

,1 2

- --

50

31

10

16 4

255 :

55
12

- - -

31

139

62
12

91

70

245

43.318 Mosaici

156

--

28

- 10

663 12

187

--

8 3

139

630

41

503

7 42

272 17

51

www.dacoromanica.ro

802

803

PROFESIUNILE PE NATIONALITTT

POPULATIUNEI

TOTAL
NATIONALITATEA

L. P. L. P.

186.623

79 8 203 33

3.698

- 2

938

308

BulgarI

B. F.

L.

F. B. F.

790 18 32 4 5 58 19 55 97 2.285 28
1

- -

-1

12

11

261

- -- -1

- -

-- - -- 2 -

732
2.107

- -- - - -

350

--

50

471

39

16

57

68

27

92

42

94

45

22 4

90

--

27

- -

48

27 2

- -

14

4 10

--

15

-- -

3
1

205 14

5 2

--

3 369 102 9 1.241 47 77 747

- --

73

82
9
1

42

176

- - 1

14

56.248 8.175

--

2.195

140

428

193

629

36

303

99

751

37

112

24

AustroUngarl

2.968

139

--

--

22

38.66

--

525

1.358

9.729 1.592 5.699 4.294 161 246 2

Germani

62 16 11
8

9 287 24

12

19

--

- --

3 30

278

1.043

46 5

21

--

91

393 4435 8.039 61 498 3


1

45

11

- 56 -

33 302

- - - - - 10 - -- - 85

43
1

--

58

6 23 11.687 9.389

783

164

34

17

70
2

Americani .

24

14

1.535 18

382

69

348

18

245

43.318

Mosaici

Chinezi

282.071

--

74 4 52 2 121

519 6 3

--

3 4 1

196

5 10 9.192

869

co

www.dacoromanica.ro

106

6 5 212

-- -

56 46

.-4

12

22 26

co

793

www.dacoromanica.ro

CLIMATOLOGIA BUCURESCIANA
ANUL 1899 st. n.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

CLIMATOLOGIA BUCURESCIAN
ANUL 1899 st. n. (1)
DE

ST. C. HEPITES
METEOROLOGIC.

I. Istoric.
pe anul 1898, am fcut istoricul
Tratnd Climatologia
studiilor meteorologice relative la Capita la Regaobservatiunilor

am publicat chiar unele date relative la elementele climatologice normale ale


cum lucrarea present este destinat a apare
volum
din Anuarul Statistic al
care contine Climatologia Bucupe 1898, cred
este de prisos de a
reproduce acest
istoric pe care cititoril
vor
chiar la Inceputul
lumulu
de
la datele climatologice relative la anul
1899 st. n.

II. Temperatura
care,
Anul 1889 a fost exceptional prin lunga
de la
August, anul precedent, s'a prelungit

prime sale
In privinta temperaturei
ea a fost mai ridicat ca valrea
Inteadev6r temperatura
a
turi de grad temperatura normal de la Bucuresci. Acest exces de
temperatur se datoresce
special
dulce din cursul
temperaturi a
Fevruarie ale
ales lunilor
3.5
valorile normale corespuncltre respectiv
40.9 In
primul semestru, care a format perida secets, temperatura a fost
cu 2.3
ridicat ca valrea
In al doilea sela

(1)

1895, 1896, 1897

1898

Anuarul

talei pe

www.dacoromanica.ro

al Capi-

mestru, din contr a fost


rece ca de
de o jumOtate de grad. Din lie
la
lunare sunt
ca valorile normale

ceva
mult
anului, temperaturile
de lunile SeptemDecemvrie, temperaturile

Noemvrie. In August,
ales
fost mult
ca de
fost
37.9 la 23
Ternperaturile extreme din cursul
cea
ridila 26 Decemvrie. Este de remarcat faptul
;
cat temperatur din cursul
a fost
pn acum, de cnd se fac
la Bucuresci, termometrul
s'a urcat
de sus in acst lun. Se scie
temperaacum la
turile extreme constatate
sunt
30.5.
a fost exceptional de cldurs. Cu temperatura sa
care este cu aprpe 3 grade
ca valrea
+
acest anotimp
printre cele
cldurse
teadevr de la 1857
iernele anilor 1863
1873 a fost
calde ca acum,
de la
a avut
aceiaT
peratur rnijlocie. In realitate iarna din 1873 a diferit frte putin de
vrie

cea de acum (10.1

1899). In ceea-ce privesce iarna din


acst temperaturd este

1873

+ 304,

temperatura sa

1863

o
-lucru de care nu avem
- ea a fost totul esceptional. Timpul dulce

ros care s'a declarat

a doua

s'a mentinut, pronuntndu-se din ce

vruarie a contribuit ca
anotimp asupra
al
frigurs a
a avut
1898 care intr

la 6 la 12
rie. Cea

- 14.8 la 8
mult
cursul

a
ce,

chiar clduIanuarie 1899 care


aprpe tot cursul

de mult escesul de temperanormale. Epoca cea


ultima

din Decemvrie

anotimp. Frig shntitor a fost de


cte-va
de la
Fevruatemperaturd din cursul
a fost
de
; in
termometrul, la Bucuresci, se
jos ajungnd
la - 30.5 la 4 Ianuarie 1888. In
calculul
precum

de care ne
s'a inregistrat in Fevruarie
nu se
notaser
de ridicate
la
11 Fevruarie, termometrul a ajuns la +
care este cea
constatat in cursul
de cnd avem
meteorologice la
s'a terminat
o
perid
frigurs care a urmat
timp din cursul
mai frumos
anotimp.

Primvara a fost de asemenea eldurs


de secetsA;
din acst din
nimicit in mare parte recoltele. In
acest anotimp a fost
un grad
jumtate
Excesul de temperaturd se datoresce
ca valrea sa
avut temperaturile lunari respecsm lunilor Aprilie
tiv
2.6
2.0
cldurse ca valorile normale corespundtre.
a doua
la
frigurs a avut
temperapentad din Martie, cnd s'a inregistrat, cea mai

www.dacoromanica.ro

anotimp -

la

Martie. Frigul a fost intretinut

de zpada
nptea de 6, cnd, urma
frte
regimul atmosferic, am avut un
frte tare de
NE
viscol.
r6cors a
fost de la 26 Martie la 6
De
este o
frte
de la 13 la 21 Aprilie,
cnd a avut
cea
temperaturd din cursul
acum
32.7 la 20 Aprilie, valre ce nu se maT inregistrase
anotimpurT, a fost putin
contrar precedentelor
ceea ce a caracterisat-o a fost abundenta ploilor
ca de
o att de
secetd, a ajutat mult porumcarT urmnd
buluT,
Temperatura sa rnijlocie
a fost cu
aprpe o
de grad
ca valrea
;
acest
deficit provine din causa
August care a fost cu aprpe
grade
rece ca valrea sa
Cea maT
temperaturd
din cursul vereT a fost
la 23
care a fost una din cele maT
cldurse
din cursul
cu temperatura
27.2. Diva
de 8 August a avut temperatura mijlocie. Perida
a
a
cam de la jumtatea luneT
s'a mentinut
luna
prima jum'tate din August.
a fost frte rcoros. Intervalul de la 19 la 28 August a format epoca cea maT rece
din cursul
Cea maT
temperaturd din acest anotimp a
fost 6.9 la 13
la 27 August.
prea putin
Tmna a avut o temperaturd
11.3 care a
plus de valrea
Mersul ternperaturif a fost aprpe regulat
a avut
la inceputul
in tot cursul anotimpuluT.
putin
prima decad din Septemvrie; o a doua perid
din Octomvrie. Micul exces de tempea ocupat primele 8
de 0.2 ce a avut
asupra valreT normale se
toresce lunilor Septemvrie Noemvrie carT afost maT cAldurse ca
de
Octomvrie a fost din
maT rece. Primul
a avut
maT
temperatur din cursul
la 24 Octomvrie,
- 4.7 la 27 Noemvrie. In acest anotimp termometrul s'a urcat
la 31.3 la
8 Septembre.
scoborlre
s'a produs
mersul
de la 11 la 12 Septemvrie o alta, tot att de
importantd,

9 Octomvrie.

Ceea ce a caracterisat-o
a fost o
fost temperaturile mult ridicate
succedat in

mult
multe
este

din a doua jumtate a sa. Temperatura sa


frte
pentru epoca
care s'a inregistrat. Din perida de 43
de anT de cnd se fac la BucurescI observatiunT meteorologice sunt
10

in

tional de
maT frigurse
temperaturile

a fost maT

luna

ea a fost

1895, 1873

ca acum ; excep1863 cnd tempera-

fost respectiv egale cu


+
inregistrat in
fost respectiv - 100.6

www.dacoromanica.ro

1.7. Cele
1893

1883 cnd

- 9.5. Tempe-

VI

ratura

luna de care

de
a fost aprpe cu 3 grade
ne
Luna
a
cu un timp linitit, destul
clduros,
frte urned ; solul era acoperit cu un mic strat de zpada. In primele
sale 3
a fost
simtitor,
peste
termometrul se
binior.
frigurs a avut
a doua pentad ; ea s'a
frigurse
fost
ctre
prelungit in a
a se accentua din
nele
De la 14, temperaturile ridicate
la 23 termometrul ajunge la 11.4 care este
ce
ce
mult,

cea mai ridicat temperatura din cursul lunei. Decada


cea mai rece din causa timpului friguros din a doua
la - 14.8 care este cea mai
termometrul s'a
In

a fost
;

la 8

a fost cea mai putin rece.


luni a oscilat
- 300.5

din
; ultima
ani, temperaturele
cursul
140.5.

Feyruarie

cu o
plie cald

cea mai mare parte a sa a avut un timp


frte cldurs mai ales de la 9 la 18
a
o
destul de abundenta, urma
grdinile cmpul
ca

Aprilie.

a cresce repede, multi arbori

mugurii
incepuser a
Intre
intrar in vegetatiune
cornul avea
deschise la 16 Fevruarie,
la alun moturile
lunar
scule era normal desvoltate aprpe de a fecunda.
a temperaturii a fost de 2.9, cu aprpe 5 grade mai ridicat ca
lrea
prin urmare
a fost dintre cele mai
durse luni Fevruarie ce
constatat
acum la Bucuresci. De
ca acum,
de 7 ori ea a fost mai
la 1857
1879
temperaturile mijlocii
1859, 1861, 1863, 1864, 1868, 1870
diferit putin de aceea ce a avut'o
acest an, afar de 1863
temperatura lunar a fost de + 100.1. Adevrul este
noi nu prea
punem
acst din
valre care ni se pare mult prea
pentru luna Fevruarie la Bucuresci de gsim scris de
Davila : In cursul
an (1863) schimbarile temperaturif
fost conforme
nstre,
luna
s'a
din
la finele lui Fevruarie.
a tinut
primele
din
ultimile dile din
1899 se
vruarie
temperatura
valrea
3; in acst
a plouat
diminta
barometrul a
738.9 mm.;
de
la SW
tare
termometrul se
la +
In
de 4
diminta, centrul de
presiune se
crivtul bate cu o
putere ce atinge drept
orar 15.6 metri
termometrul
scade imediat la 4 grade face ca temperatura
care
la 3 era cum am vdut de 7.5, se se cobre la - 2.0 Ea se mentine
la 8
s.
frte repede,
la 11
ajunge temperatura
de +
de
Perida frte caldurs a
Fevruarie care a
in
care a tinut
la 17
a avut o temperatur

www.dacoromanica.ro

VII

cnd normala sa nu este de

de -

In acest
interval
la 16 a fost frte putin
(- 00.5) ; De
atde la 12 la 14,
mosfera era
de
tare
a fost
o sadere importantd a barometrulul,
cu

piva

8.6

aldurs a fost frte plcutd, cu timpul


a fost la 11 a
temperaturd

deschis.
a

fost de

termometru a ajuns la 220.3 ; acsta este cea mal


constatatd
acum in
de
se
la BucurescI temperaturile absolute
De la 18 timpul
se rcesce simtitor ; o plie abundentd,
de
mdzriche
a
in acst
In mersul presiunil atmosferice are
o cres-

cere simtitre ; un
tare de la NE bate la
decadel a doua
decade. La
la inceputul
o depresiune importantd se
a barometruluI, temperatura se
23,
crescerea din
acum
tine
din
in ce mal mult.
frigurs
la
In
de 25 la 27
s'a mentinut
fost singurile eile de
din cursul
Aceste
vruarie. La 27, care a fost
frigursd
termornetrul s'a
born la - 90.1 ;
el ajunsese la In timpul
ride frigurse a nins putin.
Martie a fost caracterisatd printr'o perid frigurs in a doua
temperaturile a
coborite chiar ca cele
persistent care a venit
o
trate in irna
ce a avut
in luna precedentd, a surprins
desprea
voltare o parte din vegetatiunea pomilor fructiferI
florile
desvoltatT de la
etc. Asupra
in parte deschise
semnturilor,
acesta n'a avut
un efect
de
frigursd a
de un strat de
care a
vegetatiunea
Temperatura
a
+
se apropie
frte
de valrea
in mersul
lunar, temperatura a
lund, cam
privariatiuni insemnate.
presentat
la 5. In
sale dou
s'a
tare din regiunea de la W
presiunea este
timpul este
mare parte
frigursd
din
de
tine
la
decade,
contina
fte tare despre E.
la
; barometrul ridicat
la 6
destul de abundentd a
sol un strat de
11 cm; ea a fst viscolit de crivtul care
tare. La 9 temperatura s'a
la - 13.5 care este nu
valre
din cursul
dar chiar din cursul
trela
perida cldurs din Martie ea tine
cute. De la 14
;
interval a fost un timp admirabil de frumos cele ma!
multe
De la 23
timpul se
mult; el este
totul
neplcut pn la 27, temperatura se
din ce ce,
plie abundent amestecatd
vine frecuent
timpul noptel.
cade la 26 ea rcesce
mult temperatura
acst
i

www.dacoromanica.ro

VIII

frte repede

barometrul se

In

cea

vremea

se face

prin temperaturile
de la 13 la 22
nu

Apri lie. Acst


a fost
ail ocupat
ridicate,

seser

acum

acst

de

frte

se fac

meteorologice la Bucuresci. Din causa acestu timp


ros, seceta care se mentinea de
mult timp a fost
mult
simtit. Lucrrile
fcut cu mare greutate din causa precipitatiunilor atmosferice
fost
prea
cantitate ;
mare
incoltit. Mijlocia
parte semnturile
a
13.1 a fost cu aprpe
grade jum'tate
ridicat ca
Din perida de
meteorologice ce
pen5
luna Aprilie a
tru capital, de la 1857
acum,
in 4
fost
se pte
cldurs.
peride : prima perid, care coprinde cele
6 eile, a fost
tare
terisat printr'un timp rcoros, senin, prin
fost mult
reci, termometrul
de la N E. Primele
coborandu-se
la-3.0.
tare, cu o
de 12 metri pe
a suflat la 1, 3 4. Diminta brum frecuent. A doua perid
este format de
de la 7 la 13 caracterisat printr'o temperaridicat, prin presiunile cele
din cursul
de 11 metri
prin
tare de la
S care la 9 10 ajunsese o
pe
Timpul frte neplcut la
rece
A
care se
la 22, a fost exceptional prin temperaraturile sale cele mult ridicate. La 18, 19
20 termometrul a trecut
peste 30 grade ajung6nd
acst
i, la 32.7.
asemenea
de
rar chiar
lunile Mai
temperaturg se
:

17 tte

14

din

perid cAldurs ail fost de varg. Tem-

peratura mijlocie a sa a fost de 19.2, pe


valrea sa
nu
este de
de
In cursul
peride atmosfera
frte
in cea
mare parte
higrometrul se
25
35%. Un cer
deschis a avut
in tot acest interval ;
la 13 a
tare de la W. A patra perid, care termin luna
prin temperatura sa
a fost mult
rece ca cea precedent,
prin presiunile destul de ridicate, se asemn frte mult cu a
doua perid.
prin temperatura sa cAldurs
Luna Mai a fost
a ploilor, din care
cu sm prin lipsa aprpe cu
;

sunt frte compromise. Temperatura


caus recoltele
ridicat ca
sa
In
18.4 este
dou grade
43 de any, de la 1857
acum,
a avut in 8
considergm ultima petemperatura
ridicat ca acum. Dac
rid de 20 de
care observatiunile ail fost fcute cu
ingrijire,
un singur an, 1887,
care acst
a fost
ceva

de

acum,

www.dacoromanica.ro

cum result

rele cifre care


temperaturele
de la 1857 la 1899 :
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

1857

1858 .
1859 .
1860 .

. .
. .
. .

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

1871

. 20.6

20.6

17.9

1872 .
1873 .
1874 .
1875 .

. .
. .

. .
.

17.4
20.3

. .

19.3

1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

Mai

ale

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .

1885

21.6

15.3

.
.

1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .

15.5

17.0
17.3

. .
. .
.

1892

. .

1891 .

18.7
15.4
17.1
16.9

1893 .
1894 .
1895 .
1896 .
1897 .
1898 .
1899

17.3
17.3

. .
.

. .
.

15.6

15.9

18.4

In mersul
al temperatureI s'a notat
avut
in
de 22
de 25 pe timpul unor
red. Cea
a fost de 6 grade in 15 minute
orele 20
21,
cea de a doua de 8 grade in 30 minute
18
19. Cea
temperatur a fost de
la 25;
termometrul
in luna Mai a ajuns
la 35 grade. TemperaturI de peste 30
grade
notate
de 24, 28
29.
cu
a fost caracterisat printr'un timp frte
Luna
a
cu putine precipitatiunI atmosferice.
temperaturel 20.4 a fost maY cldurs ca valrea
cu aprpe
temperaturile
ale
o jumtate de grad. Cifrele urmtre
lunY pentru fie-care an de cnd se fac
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

1857 .
1858 .

. .
.

. 20.0

4
23.3

1859

1860 .

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

. 22.0

. .
.

. .

22.8
22.8
21.6

22.1

. 20.8

. .

22
21.3

22.0

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .
1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

. .
.

. .

la

22.8
22.1

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

19.8
4
20.2

1886 .
1887 .
1888 .

20.9
20.5

. 22.3

20.9

. .

18.9

18.9

.
.

. .

20.1
18.7

. 20 0

1889

1890 .

20.5
18.3

1891 .

. .

1892

1893 .
1894 .
1995 .
1896 .
1897 .
1898 .
1899 .

20.5
20.7

. 20.0

19.5

. .

20.1

. .

20 0
20.4

In privinta temperatureT, caracterul schirnbcios al


este
dovedit prin rcla
care a avut
la inceputul decadd a
doua
prin
de la Inceputul
a
Luna
a
cu o vreme rcors in timpul
dar destul de
cnd,
la 8, temperaturile maxime
cldurs
cursul
310.8. La 8
9
tare de la ENE sub influenta
variat
timpul se rcesce; la 10 are
o plie repede abundent
care face ca temperatura
se rcsc cu peste 12 grade in 20 mi-

nute. Decada a doua, care a fost cea maY rece, a avut


o rcire simtitre; termometrul la 13 se cobr la

www.dacoromanica.ro

inceputul
care este

temperatur din cursul

aprpe cea
se fac

de cnd
temperaturile cresc

meteorologice. In ultima
repede pn la 23 care a fost
cea

cAldurs
in care termometrul a ajuns la 3709, valre ce
fusese
a fost
trat
prin cldura ct
prin
puternic de la W, de 18 metri pe secund, ce a
a bate
care ridicase in aer
de praf
cldura
devenise insuportabil. Sra a cdut
plie
in
tre
a btut cu mai mare furie,
la arbori, descocase, etc. De la 24 la
timpul este lini*tit; la 27
28 cad
de
rcesc mult timpul.
lie.
a fost caracterisat
perid plois.
Temperatura sa mijlocie 22.6 a fost
egal cu valrea normal.
Luna lie s'a
cu un timp
frumos care s'a mentinut
primele
8
noptile de la 4 5 a fost rcorse.
In
din
termometrul s'a
la
care a fcst
cea
temperaturd din cursul
Ploile abundente de la 8
9
rcit putin timpul
ast-fel
la
Diva de
9 cu temperatura
19.4 a fost cea
rece. De la 13
cad la 20,
timpul este clduros cerul maY mult
22
are
o nou rcire. Diva cea maY cAldurs a fost la
cnd termometrul s'a
25 cnd temperatura medie a fost de
urcat la
care a fost cea
temperatur din cursul lunet
Clima
luni a fost exceptional. Temperaturi frte
perid cu totul rcors din a doua
inregistrat
in care
abundente. Mijlocia
a temperaca valrea
Din
20.4 a fost cu
in 4
de 43 de
de
meteorologice la Bucuresci
rece ca acum,
luna August a fost
se vede din
trele cifre
represint temperaturile
ale
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

1857 .
1858 .

. .
.

1850

1860 .

20.8
21.7

23.6
25.0

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870

1871

. .
.

21.7

. .

23.3
20.0

1872 .
1873 .
1874 .

. .

23.9

1875

22.6

1876 .
1877 .

. .

20.9

1878

23.5

1879 .
1880 .

. .

In 1884 luna August a fost

. .
. .
.

. .
. .
.

22.9
22.7
24.6
23.0
20.3

20.9
23.5
21.9
20.9

1881

1882 .
1883 .

. .
.

. . .

1885

1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .

20.3
18.3

. .

21.2

. 21.2

22.6

. .

24.9

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .

. .

23.7

22.8

. .

22.6

22.5

1896

1897 .
1898 .
1899

rece din

temperatura sa mijlocie nu a fost atund dect de

22.8
22.0

20.4

de 43
Luna

August din 1899 pte fi socotit printre cele


le de la 10
la 13
avut temperaturile mult coborte.
ales cele de la 19 la 28

www.dacoromanica.ro

lun a

un timp frte frumos


clduros, care a
8
fost cele
cldur6se.
le de
a fost Inregistrat
temperatur din cursul

tinut

decada.

Cea

tare de la E din

in
de 7.
timpul se
De

de 9 a adus
stare se mentine pn la 13, cnd
se
din ce in ce, cerul este

14

timpul
de
a doua.
plie rece cade la 19 temperatura se rcesce. Acum
perida
rcors importantd a
August, care se mentine pn aprpe de
Pilele de 23, 24, 26
27
fost
temperaturile
cuprinse
in asernenea
inregistat
de 2
la Bucuresci la 1884
1889. In
la 6.9.
de 27 termometrul s'a
este cea
temperatur ce s'a constatat pn
lun.
luminos

de grad
ca
De
in mersul temperaturei a fost perida
de la 12 la 16, cnd s'a inregistrat cea
coboritre
peratur 5.6 la 13. Timpul
a avut
prima
cnd termometrul a ajuns la 31.3, la 3 la 8. Temperatura a
temperaturile
lunt in
fost de 18.1. Cifrele ce
Luna Septemvrie a fost

valrea

fie-care din

de la 1857
1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

1857

1858 .
1859 .
1860 .

. .
.

. .

18.7

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

acum:

. .

16.4
13.5
19.6
14.1
15.7

1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .

. .

20.5

1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

.
.

. .

. .
. .
.

18.2
17.5

. .

20.7

.
.

19.9

17.9

19.4
17.2

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .
1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .

. .
.

15.5
18.8

17.6

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .
1896 .
1897 .
1898 .
1899 .

20.8

. .
.

. .
.

17.6
18.2

care s'a terminat luna August s'a


Timpul frumos alduros
de plie a
mentinut
primele 3 dile din Septemvrie.
dimint de ; ea a
putin temperatura
de 4 la 6.
De la 11
mult noros
cerul se
la 15; o serie
a adea. Barometrul este mult
de plie
timpul
se rcesce brusc la 12. Nptea
13 a fost cea mai rece. Ctre
a doua temperatura s'a urcat mult
se mentine astfel
la
itul

Octomvrie a avut un timp


dect de
luminos
lipsit de precipitatiuni atmosferice.
temperaturei
a fost
aprpe un grad
Cifrele

43 de de

normale.

din ultima perid de

arat pentru
temperatura

frumos,

lunar a

www.dacoromanica.ro

1861 .
1862 .
1863 .
1864 .
1865 .

1857 .
1858 .
1859 .
1860

12.9

. .
.

16.5

104

1866 .
1867 .
1868 .
1869 .
1870 .

1871 .

1872

. .

9.8

. .

12.9

ii.6

1873 .
1874 .
1875 .

1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

12.7
10.7

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885 .

. .

8.6
10.4
11.9

13.0
11.2
10.7

. .

1886 .

4
. 13.8

1887

1888 .
1889 .
1890 .

13.1

.
.

10.4

1891

1892 .
1893 .
1894 .
1895 .

. .
.

11.2
13.6
4
13.5

. .

1896 .
1897
1898
1899

a avut luna Octomvrie in primele

.
.

12.3

. .

la 6 termometrul trece necontenit de 25 grade


aceste
ail fost eile de
chiar
timpul
termometrul se
rece
sra de 8 a rcit repede timpul
ridicat.
plie abondenta
s'a notat o
de 5 grade
a doua
temperatura s'a
a temperaturet La 10 rcla a fost
mare
mentinut cam tot ast-fel
la
decadei a
Prima
de
a fost la
la 28 termometrul
3.1, care a fost cea
temperaturd
in cursul
luni.
variatiune importanta
mersul temperaturei are
lunei
ultimele sale 2
timpul s'a
frte
;

termometrul ajunend aprpe de 23 de grade.


aprpe
ca valrea
Luna Noemvrie fost mai
un grad. Ea a
un timp frte frumos calduros, care s'a
primele sale 4
In
modific, cerul in cea mai mare parte acoperit
din regiunea de la W bate slab. La 10
mentinut

timpul se

o serie de

cari

tot cursul decadei a doua ; primii


de
la 16 de
timpul
mai rece; el se mentine
la 27
termometrul s'a
la - 4.7, care este cea mai js
temperaturd din cursul lunet. La 28 timpul s'a
repede;

termometrul s'a ridicat la + 14.7.


Acst
a fost caracterisata printeun timp friguros,
viscole mart Cele
eile ale sale
fost
lativ
un timp linistit frumos ; la 1 termometrul ajunsese
temperatura din cursul lunei.
la
care
cea mai
perid frigurs a
de la 8 la ; o a doua, mult mai
lung mai frigurs, s'a mentinut
la 18
la
lunei.
De remarcat in cursul acestei
a fost
o temperatur dulce ce
a avut in
de 17
cursul
a plouat mult topind mari cantittt de
ceea ce a produs, prin unele prti ale
grozave
inundatiunt. La 21 termometrul s'a
la care este cea
mai
temperaturd din cursul
chiar din
gului an. Mijlocia
a temperaturii - 4.3 este cu aprpe 3 grade
mai
de
valrea
odat
ultimul
de jos ca acum,
temperatura
Decemvrie nu s'a

www.dacoromanica.ro

XIII

Climatologia
din cifrele ce am publicat
represintd
temperaturile
anul 1898
an de la 1857
a anulu temperatura
a aeValorea ce a avut
pagina urmtre
mod
Tab. I
este
pe Pl. I care Insotesce acest
cum

Temperatura

C.

Tab 1.
Ian.

Fevr.

Martie

2
3

-2.0
-3.7
-0.2
o.8

5
6

8
9
10

-8.5
-8.o
-5.0
-3.7

11
12

-3.8
-3.7

13
14
15
16

2.5
3.9

6.5

8.5

4.3

-6.9
-4.7

12.0
12.5

8.o
11.1

2.6
4.7
8.2
8.o
11.6

7.9
3.6

30.5

9.5

20

2.5

3.4

3.1

21

3.3
3.9

3.3
2.9
-3.5

6.7
6.3
3.2
10.2
3.0

3.3

0.9

-3.0
-3.7
-4.8
-5.2

-2.8
-1.7
3.4
0.2

Mijlocia -o.8

2.9

11.7
12.8
15.2

37.8
16.2

19.0
18.4
21.7
4

23.9
23.6
25.6
22.0
24.1

22.5
22 9
23.6
24.3
24.8
25.3
27.1
2
23.5

22.1
23.2

19.5

18.7

18.7
0
14.4

24.1

36.2

37.2
17.8

19.2

34.3

20.5

10.7

23.4

23.6
23.6

18.3

16.9
6

18.8
19.1
19 2

22.9
23.7
18.9

20.4
19.9
20.9

20.2
23.0

21.3

21.9

16.9

8.9

20 2
21.4

25.7
27.2
21.3
20.7
23.1
20.2
39.0
39.7
23.8

12.1

1.1

o.8
4.4
3.7
2.7
5.3

August

22.4
22.0
19.4
20.6

13.9

19.0
21.9
22.6
37.7

38.4

4.1

cursul
a

Sept. Mom.

lulie
7

20.4.

20.4

4
23.2
22.2
22.5
22.6
23.4
21.1

20.2

21.2
23.5
24.7

15.9

22.2
23 5
24.9
17.5

13.5
14.1
16 6
13.1
14.8

22.9
20.6
23.5

4
19 8

22.3

20.7

20.4 22.6

20.4

Decem.

11

12

13

20.5

10.6
8.8

4.5
1.2
0.1
-1.7
-3.5
2.0

23.8 20.1
20.4
18.4

19.5
19.6
16.3

21.1

22.8
23.7

9.4
6.7
7.7

9.4
9.5
10.9
8.5
7.6
8.5
7.9

13.5
15.3
17.1

37.9

15.6
17.4

9.7
6.6
7.2
5.7
6.7
6.2
5.6

6
7

-4.3
-7.7
-5.1

11

7.8
7.2
5.6

3.4
2.6

1.2

12

13
14

7.1
7.5

4.3 -13.1

20

9.8

16

3.4

4.0 -1.34
1.3

-Io I

21

7.9
7.6

0.9
0.1
4.4

-9.3
-9.7

22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.4
4.7

-12.0
-8.3
-o.8

8.1

-4.1

-5.3

11.5

31

31.0

4.9

-4.3

1899

la 8 August ; cea

care s'a inregistrat la 23


la 26 Decemvrie.

de la o

la alta a fost

mij-

cu 1.9. Cifrele urmtre arata, pentru


valorile
ale
de care ne

1899,

Maid

Martie .
Aprilie

-4.2
-6.4
-6.2

Fevruarie .

2
3
4

15
16
17
18

4.1
5.4
9.2

4
18.4

2.6
9
2.2

8.4

14.6
34.5
35.5
17.3

9.1

14

din cursul

temperaturd

Cea

a fost de

loci,

16.4
11.9
13.6

-3.5
-4.2

0.0

4.6

6
3.8
6.8
6.9
6

17
18
19

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

-2.0
-o
-3.9

10.2

-0.2
1.3
-2.2

1.4
2.5

. 2.5
1.9

August.

1.4
2.1
40.4
1.6

Septemvrie
Octomvrie .
Noemvrie .
Decemvrie .

www.dacoromanica.ro

1.8
10.4

.
.

XIV

a
temperatura
Cea
mare variatiune
secutive a fost de 11.8 la 6 Martie, cnd temperatura
adevrat de la +
s'a
la - 2.9.
Amplitudinea
a temperaturel, adec diferenta
temperaturile maxime
minime
a fost
1899 cu aprpe un
grad
mare ca valrea
In cursul
singure
tudinea
odat o valre
termometrice, are
Ast-fel la 20 August temperatura a variat de
32.7
Diferente de peste 20 grade
cursul
avut
an la 12 Fevruarie, 200.4
20.8
la 5
21.4

la 29 Octomvrie, 20.1

12.2;

0.4.

19.7

In anii anteriori amplitudinile cele


din cursul
avut urmtrele
200.0 la 22 Septemvrie 1898
26.0
6.0;
20.0 la 16 Noemvrie 1897
17.0
- 30.0 21.6, la 7 August
Asemenea
sunt
exceptionale.
1896
40.8
temperaturile din cursul
De
cele
diferente
se
la 17
18 grade.
In Tab. 2 care
pe
temperaturile
lunare pe
anotimpurT ale
1899,
att temperaturile maxime
minime absolute
cu diferentele
precum
valorile
corespundtre din perida 1891/98.

Temperatura

Tab. 2.

Extreme

LUNI

Extreme absolute

1881/98
81/98

Anotimp.

1
.

Fevruarie.
Martie. . .
Aprilie .
.

Julie . . .
August . .
Septemv. .
.
.

An .

Vara

.
.

.
.

.
.

Max. Min.
1

Dif.

Max. Min.

-0.3
2.4 -5.7
-0.3
10.5 13.1 16.3
4.8
16.4 38.4 22.8 10.0
19.6 20.4 26.2
22.6
29.7 15.9
22.2 20.4 29.7

-4.8
-2.3

II 4 20.6

5.8

12.8 26.2
12.8 27.7
33.9 30.0

13.5

27.2
25.1
14.4 24.7
8 11.0 38.4
0 18.2
6.4
4.1
4.9 9.3 0.2
9.8
-3.4 -4.3 2.2 -4.6 6.8 -o.8

14.4
11.9
4.9
o.8
-7.2

-o.8
2.9

7.8
8.3
30.3

4.8 11,2

30.9
3.4
-2.5
10.4 33.9 36.4
28
11.3 17.6

17.3

5.3

7.6

6.4

-3.6

9 11.5

39.2

52
14.8
5.8

14.8 13.7 28.3


17.6

Dif.

Max. Min.
10

4.1
9.1

-4.3
-2.0

1881/98

1899

11

8.9 14.5 -30.5


11.4 18.9 -21.8
27.4 -39.0
14.9 29.0
15.4 34.7 -1.0
14.2
6.6
7.8
39.8
12.8 40.8
5
0.2
12.8 36.2
13.3 33.0
26.8 -18.7
4 20.0 -22.5
0 40.8

1899
Dif.
12

Max. Min.
14

4 -14.8
40.7 22.3 -9.1
46.4 20.2 -13.5
35.0 32.7 -3.0
35 7 31.3
29.4 37.9 6.9
32.0 37 4 12.2
0
6.9
32.3
36.0 31.3
5.6
39.0 26.9 -3.3
5 19.1
-4.7
42.5 12.2

Dif.
15

26.2
4
33.7
35 7
23.3
31.0
25.2
29.1
23.1
30.0
23.8
29.3

71.3 37.9 -17.1

50.5
10.0
0
34.0 34.7
0 53.7
6,6
13.5 40.8
2
36.2 -18.7 54.9

22.3 -14.8
32.7 -13.5 46.2
6.9 31.0
37.9
31.3 -4.7

Mijlociile lunare ale temperaturiT,


cursul
an, sunt
sentate
pe
I prin nisce
orizontale
trase pe
lungimea
ocupat de fie-care
Temperaturile extreme absolute
fost atinse la BucurescI

www.dacoromanica.ro

cursul

1899 sunt: 37.9 la 23


la 26 Decemvrie,
o amplitudine termometricA de 55.0.
cu valorile
respundtre din
trecutl; acst amptitudine este mich,
cum
tabela ce am publicat la pag. 16
din cifrele cuprinse
Climatologia
pe anul 1897.
absolut din
Este demn de observat faptul c temperatura
luna
cursul
a avut
acum la Bucuresci,
Se scie
temperaturile extreme constatate
de cnd se fac
meteorologice sunt
la 7 August 1896
la 4
1888, ceea-ce
pentru amplitudinea termocnd in 1899 ea nu a fost de
metric
ceea-ce

Ultimele colne din precedenta Tab. 2, contin, pentru fie-care lun


penanotimp, temperaturile extreme absolute
tru anul 1899 ct pentru perida
Temperaturilo maxime
minime ale
din cursul
fost representate
PI. I prin
punctate.
Mijlociile anuale ale acestor valoriprecum temperatura
se gsesc de asemenea representate prin nisce
orizontale grse.
Numrul
de
a acelor
care termometrul
a fost,
sub acst
ajunge la grade sail se
ca
1899, de 118 aprpe
an normal.
cursul
colna 3 din Tab. 3
fat cu
se vede
partitiunea
lorile normale corespuncitre (1).

Zile de

de

de

Tab. 3.

NUMRUL
Min. <
ANOTIMPURI

Norma la

issiiss
2

Fevruarie
Martie
Aprilie .

August
Septemvrie
Octomvrie
Noemvrie.
Decemvrie

Norma la

Norma la

1899 1881/98
3

15.8

28.7
25.9

1.8

2.3

13

25 6

An .

I9

29

3
I

--

---

39.3

Iarna
19.5

17.2

69
23

14

x.8

(1) In colna 2 din Tab. 3 pe anul 1898 sunt


de 26.4
de 8.7; 16.4
tate ast-fel: 28.7

0.4
1.2

23

20.1

28.!
27.6
15.9

22
14
6

- -- 9

0.2

127

35.2
2.0

1898

9.6

- -- -- -- -

2.9
0.2

Max. > 25

Max.

19

DE:

--

2.9

www.dacoromanica.ro

75.8
20.0

31
76

20

de 12.9

XVI

Luna Fevruarie a avut un


prea
de
8
an normal; in cele-l'alte
numrul
a diferit
ca
a fost la 24 Ocputin de valorile normale. Cea
de
tomvrie
cea din
de iarn,
la grade
sub
putine ca

la 6 Aprilie.
termometrul se mentine necontenit
temperaturg, nu
fost de
23,
16
an normaL Luna Ianuarie a avut cu deosebire
numr de
un prea
de iarn, d'abia 3, pe cnd valrea sa
normal este de aprpe 16. Acest
se
frte
;
devr de la 1877
a
fost o
Ianuarie,
acele

aceia din 1895, care a avut tot 3


de
;
1886
n'a fost
o singur
de
luna Fevruarie a avut
d'asemenea un prea
numr de acest fel de
3, pe
de
sunt aprpe 10. In schimb luna Decemvrie a avut prea
multe
de iarn,
in
de 10
sunt
an normal. De
pn
la 1877
odat, in cursul
ierni, nu am avut un
de iarn, 14
de 35 cte sunt
iarn
numr de
de iarn a fost la 9 Decemvrie cea din
la
normal'. Prima
7 Martie.
Numrul
tinge

de
al acelora
cari termometrul a18
25 grade, a fost de 127
multe ca
an normal. In ultima
de 24
o
s'a
tmplat ca
an
mare numr de dile de
ca
fie un
130 in 1892. In
primvara a avut un prea mare numr
de asemenea
fat cu
: 31
de 13.
acum nu s'a intmplat, in ultimii 24 de any,
luna Aprilie se aib
8
de
23
prin urmare
odat nu avusesern o
31
de var. In 1887
fost in primavar 21 de afost de
ceste
de
cursul
In luna
semenea
multe
de
ca de
24 in
de 20;
s'a intmplat, in
24 de any, ca
de dou

multe

de

cursul verel, numrul


din causa
de

ca acum,

1879

de

a fost
eile

de
ca

1894. Cu

egal

acestea
valrea

August. In cursul
anotimp normal. Prima

de var a fost la 15 Aprilie ultima la 6 Octomvrie.


Mersul diurn al
fie-care lun
parte
pentru anul
este indicat
urmtrea Tab. 4,
pagina care

www.dacoromanica.ro

XVII

Mersul diurn al temperature

C.

Tab. 4.

1899

1899

AN

ORE

ORE
Ian.

i
2
3

-2.3
-2.6
4
-2.8 -0.2

5
6
7

8
9
11

13
14
45
16
17
18
19
20
22
23
24

1.0

o.6
0.4

-3.6 -3.0
0.0

-3.6 -0.7
-2.6 1.1
7
2.8
4.5
1.6
2.7 7.3
3.3 8.o
8.o
2.5 7.6
6.5
9
4.8
-o.6
-o.8 3.2
-1.2 2.7
2.2
3.9

1.2
3.3

4.6
6.o
9

9.3
9.2
8.5
7.0
5.6
4.8
4.2
3.5
2.8

13.5
7.9 12.9
2 15.2
73
14.6
7.0
6 11.8 15.3
7.0 12.9 16.3
8 9 35.0 18.2
11.0 17.3
9
13.4 19.5 21 7
21.0 22.8
16.8 22.3 23.9
23.5 24.8
18.7 24.1 25.5
19.5 24.8 25.8
19.4 24.9 25.7
19.3 24.5 25.3
18.6 23.7
17.5 22.5 24.0

io.8

9.9

14.3

2.9

13.1

Sept.

10

85/98 1899
11

17.2 14.9 8.2


18.6 16.9
4 7.7
16.4 33.8
2
33.5 6.7
5
12.9
15 9 13.0 5.7
20.4 37.5 14.3 6.3
6 16.6
6
4 21.3 18.7 13.4
24.7 22.6 20.3 33.4
26.0 23.8 1.5 15.1

27.0
27.4
28.0
28.0
27.9
26 7
25.7
4 20.8 22.7 24.3
33.8 18.8 21.1 22.9
12.5 17.2
22.0
18.9 21.3

-1.9
-0.9

Aug.

24.3
25 2
25.5
25.1
24.9
24.5
23.7
22.1
20.5

19.8

18.4 20.6

19.3

17.3

17.4
16.8
14.8
12 8
11.6

io.6
17.3

110.0

15.9
15.3

9.0
8.4

18.2

11.2

18.9

17.2

22.4
23.0
23 8
20.2
23.3
22.7

37.8

12

13

-4.8
-5.0
-5.2
-5 4
-5.5
1.9 -5.7
-5.7
2.4 -5.8
3.7 -4.9
3.1

2.9
2.5
2.3
2.0

14

7.28
6.87
20

6.33
7.33
8 88

15

16

05

7.12
6.73
6.52
6 77
7.66
9.07

2 31.75 12.37

-3.5
-2.9
-2.4
-2.2
-2.2
-2.8
-3.3
-3.6
2 -3.9
4.5 -4.1
4.2
3
4
3.8
6
7.7
8.6
9.3
9.2
8.6
7.0
58

3.5

12 94
13.87
14.59
15.01
14.99
61

13.82
12.70
11.41
10.20
9.46

13.63
14.69

16.02
15.98
35.62
14.66
33.47
12.23
11.15
30.37
9.73
9.15

3.2 -4.8

8 25
7.75 8.57

4.8 -4.2

28 10.98

3
4
5

6
7

8
9
10
11

13
14
15
16
17

48
19
20
21
22

23
24

BBB represint mersul diurn temperaturil anuale


1899; curba subtire ce insotesce
linie represint mersul diurn
normal
temperaturil anuale. Valorile minime ale acestor din
sunt indicate
colna 14 din Tab. 4 care precede.
Pe Pl.

III.
Ca

fost

any,

mic ca valrea
diferentele

in 1897

1899 a

in 1898.

Afar de August
de

de umedl al

de care s'a deosebit cu aprpe


respectiv de
in 1896,

al

avut

Septemvrie tte cele-lalte


ca valrea

fost destul de insemnate

unele

Ast-fel,

Aprilie, ea a fost
mic ca valrea
mare uscciune a
Cea
a avut
la 18
cnd la 3
ore p. m. valrea sa era de
cum
in cursul diminetel,
la 5 ore, aerul fusese saturat,
de urml
a

www.dacoromanica.ro

XVIII

fost destul de ridicat

atmosfera cea

la

Variatiunea

uscat a fost

a fost de

de
de

s'a urcat la

cursul
In

la 18
este de

variatiunea
1899 ea a fost de
494. In Tab. 5
care
se arat mijlociile lunare anuale pe anotimpurl ale grade
tensiunieI vaporilor de
din atmosferd
cu valorile normale.
cursul anulu 1899

Tab 5.
Relativit

Absol. mm

81/98 1899 81/98


1

Fevruarie

Martie .
Aprilie

84.2

84.5
69.7
70.1
50.1
52.4
52.2
57.7

3.1

74.9

.
.

2
.

64.2

August ..
Septemvrie

57.3
62.1

81/98 1899 81/98 1899

3.8
4.2
4.5
60
8.9

3.4
5.0
6.7
9.7
11.9

12.5

Octomvrie .
Noemvrie .
Decemvrie .
An .

lama

Tmna .

.
.

73.2

62.3

9.9

11.5

Punctul de saturatiune a fost atins

86.6

87.6

5.3
39

71.1

66.6

7.7

76.4
57.6
57.4
70.6

3.5

12.2

71.5

Absol. mm

Relativii

60.7

cursul

7.1
12.5

1899

10

6.8
5.2
3.2
7.4
6.5
11.4
7.8

156 de

precum urmz :
lanuarie
Fevruarie

20

Martie
Aprilie .

12
2

18

10
4

Iulie
August

14

Septernvrie
Octomvrie
Noemvrie
Docemvrie

25
8
20
12

de
consecutive
care s'a atins punctul
de 12
de la 8 la 19 Septemvrie. In cursul
fost
13
care s'a constatat
100
de
alte 3
care el a atins 99. Numal o
departe de
dat s'a oprit la 94%; ast-fel
el nu a mers
o
c
a valorilor extreme absolute ale
relative
Cea

de saturatiune a

din Septemvrie a fost de 99.6%.


cum pe d'alt parte punctul
din August, se pte
ultimele 4
de saturatiune a fost atins
mafost 34 de eile consecutive
care s'a atins
dice
ale
lu
August
la
ximum de
acsta din ultimele
finele
Septemvrie.
TinOndu-se
de observatiunile orare, se

anul 1899,

aerul a fost ajuns la saturatiune timp de 686 de ore din totalul de


8.760 de ore dinteun an. Acsta insemnz
higrornetrul s'a oprit
In
la punctul 100 pe o durat de timp de
punctul

www.dacoromanica.ro

XIX

de saturatiune fusese atins pe durate de timp in proc,ente de an egale


5.6% respectiv

1896, 1897

1898.

aci faptul
odat, de la 1881
aerul
in luna Aprilie n'a fost
de mult uscat ; valrea
a
de umezl relativ a fost
de
pe
vreme
lucru a avut
in tot cursul
valrea normal este de
a gradului de
relativ a fost
primverei; valrea
de aprpe
ce
odat nu s'a constatat
20 de
Pe Pl. I s'a artat graficesce valrea
a
relative
1899. In ceea ce privesce
a aerului pentru
din cursul
adec tensiunea vaporilor de ap din atmosferd,
1899 a diferit frte putin de valrea
sa anual
In Tab. 5 care precede, s'a artat, fat de valorile nominale
Trebue

lunare
pe
ale
absolute
1891.
Mersul diurn al
in acest an a fost representat pe Pl. II
comparatiune cu mersul normal. Linia CCC se raportzd la
siunea vaporilor de ap din atmosfer
DDD la
relativ.
Fig. 2
3 din Pl. II represint mersul anual al
relative
absolute a
in comparatiune
mersul normal.

IV. Presiunea
a
atmosferice la Bucuresci, redus se
la temperatura de zero grade, la altitudinea de 82 metri, 755.3 mm,

Mijlocia

a fost frte apropiat de valrea normal.


Afar de Ianuarie, Fevruarie,
Septemvrie, tte cele-lalte
fost
ca valorile normale; diferentele
lunare
Decemvrie
nu
fost insemnate. Presiunea atmosferich ridicat
c
Fevruarie 1899,
1898 a fost
rea mijlocie a
a fost
un milimetru
ca valrea
la Inceputul
insemnat depresiune a avut
in
de 3 colna barometricd s'a
la 734.6 mm, ce
nu fusese
acum inregistrat
cursul
Ianuarie.
In
presiunea atmosferic a fost
milimetru
mare
ca valrea normal. Tte lunile
anotimp
avut colna barometric
ca de
In cursul
presiunea atmosfericd a diferit frte putin
valrea
Ca
primvar, barometrul
cursul
a fost
ridicat de ct de
aprpe un milimetru
Tab. 6
pagina care urmz, coprinde valorile normale ale
atmosferice
de mijlociile lunare pe anotimpuri ale

1899. Tot
1899

se gsesc valorile extreme observate


de alta
perida de la 1881
1898.

www.dacoromanica.ro

deoparte in

Presiunea

la 00

mm

700+

Tab.

1899
Extreme

Extreme absolute

ANOTIMPURI

lanuarie
Fevruarie .
Martie

.
.
.

Aprilie

lunie

58.1
57.8

75.9
77.3
71.2
68.9
63.7
61.9
60.2
62.3
68.4
72.8

27

61.2
58.9
59.3

79.7

55.o

79.7

31.8

55.3

77.0 20 XII

57 8
52.9
52.6
56.6

79.7

32.5

56.8

70.5

62.3
75 4

40.4
36.4

53.6
52.5
52.5
52 2

58.1

.
.

lama
.

69.5
65.4
67.1
63.4

53.7
55.6

.
.

Octomvrie .
Noemvrie .
Decemvrie.

8 55.4
33.3 55.3
31.8
36.4 53.3
40.7
40.4 51.7
42.5 53.0
0
40.7
43.1
39.7 59.0
36.4 6o.6
32.5 59.2

August

34.6
38.9
40.3
46.7
46.4
38.8

12
5

21
9

26
23

31

47.7
42.6
46.2
49.5
44.8

68.2
71.4
77.0

23

26
20

X11 98

34.6

24
11,12
8

3I
3

52.9
57.7

4 VI

71.4 26 XI

38.8
42.6

23 VI
11,12 IX

presiune atmosferic din cursul


1899 a avut
de 20, colna
a ajuns la
Decemvrie, cnd,
puternic de la NE care a viscolit zpada.
777.0 mm,
urma
anul 1899,
Mersul anual ca
diurn al
atmosferice
Fig. 4 din
mersurile normale, sunt representate
comparatiune
Cea

Pl. III

Pl. II. Pe Pl. I s'a artat, pentru fie-care

care ne ocupm, valorile mijlociilor


ale
Valorile extreme ale
barometrice in cursul
777.0 mm, la 20 Decemvrie
734.6 mm, la 3 Ianuarie.

a
de
atmosferice.
fost

V.

1899 a fost de
acesta
acele din regiunea de la Vest
numai
a doua linie acele de la
procente,
cum se vede din urmtrele cifre
arat,
Est,
principale:
frecuenta anual a vinturilor din cele 4
Vinturile dominante

cursul

Normal

1899

29/e

16.5%

Linistit

www.dacoromanica.ro

se arat

In Tab. 7 care
pe

anual

procente repartitiunea
vinturilor.

Directiunea

iutla

Tab. 7.
metri

procente, 1899

Februarie .

Martie .
Aprilie

. .

.
.

NE

SE

SW

NW

15

12

36

22
29

26
30
20
20

3
2

IO

August . .
Septembrie
Octombrie .

Noembrie .
Decembrie.

30
6

10

13

28
5
I

6
9

24
44

45

2194

14
25

18

I
6

6
2

3
2
3

12
8

4
4

20
13

8
8
6

3
17
39

24
14

17

24
22
24
26

se

10

7
7

13
3
3

6
2
2

34
2
5

13
13
7
8

.
.

9
3

Cifrele din acst


directiunT,

55:

1899

11

12

4.7
4.7
4.7
4.6
3.8
3.2

3.3

2.8
2.8
2.9

3.4
38
3

4.4
4.8
6

3.6
2.9

3.3
2.9
2.6
3.8
6.o

65
57

85/98

2151

33

25

19

6
6

io

32
8
19

4
4

4.4

32

3.0
3.4

24

4.0
4.5
3.2
3.1

arat c
se considord
din 8
de la NE a avut cea
mare frcuent,
de la W
o
de

a doua linie
In realitate
unul

altul din aceste dou

n'a fost

ce bate din 16
tiunl,
1899,
din directiunea WSW a fost acela care
mult timp
anume
curs de 1960 de
; in a doua
a suflat
linie vine directiunea ENE pe care
a urmat'o in timp de 1855
cel

frecuent,

se consider

cursul anuluI.
Pe Fig. 5 din Pl.
s'a indicat graficesce frecuenta
a
rilor pe 8
cursul
de care ne
observatiunile reglementare fcute de 3
; o lungime de 5 mm,
corespunde cu
valorile relative
Ultimele
din precedenta Tab. 7
la iutla
a
3,9 metri pe
valrea
dedus din ultimi 14
cund, este aprpe
de
orare (1885-1898).
a
Luna Decemvrie a fost frte
a fost de 6.0 metri pe secund,
cnd valrea
este
de 3.9.
odat
acum nu am avut o
Decemvrie
de mare iuteal
a
In 1890
ore

www.dacoromanica.ro

XXII

lun fusese de 5.6 m pe


La 9 Decemvrie
din directia NNE a avut o iutla medie
de 14.9 m pe
la maxim orar din cursul
fusese de 18.6 metri
secund la 11
3
4 ore diminta.
de 18.0 metri
din
la 6 Martie
18.1 la 24
In acst
a avut
cum
urm
de pulbere, tot
din regiunea W ridicase
se ridicase la 26 Mail
De remarcat a fost
furtunos
la 25 26
Inteadevr,
la 25 la 6 ore 50 minute p. m., a
de
un
frte tare
de la SW, care a trecut
cte-va minute de la o
de 3 metri
la 12 metri. El a
o jumAtate de or, ridicnd
de praf care
pe sus prin
nu
putea
orasul
cldirile
aprpe dinprejur ca gara Filaret, usina
de gaz, bisericile, fabricile, etc. Apusul
s'a observat ca printr'o
ce

ploase

la ENE;
din

praf intro
destul

se linistesce
urmdtre diminta,
In
la 10 ore el s'a schimbat
SW, de
ce
tare, ridicnd
la
de
La

grs

intro
vintul

orasul nu se
interpus
Filaret oras.
a fost
prin

marl,

fi fost o
grs
Am vdut
de 23
peratur ce s'a constatat

care

odat

nu fusese inregistrat la o asemenea


timpul a fost
un
violent
13h, iutla sa ajunge la 14 metri
secund.
fost
de
purtatI la
vede

de

ar
acum
la
12h

de pral frte
Orasul nu

chiar cldirile din apropiere.


din
isolatiune a
dogortre; termometrul

pe la 6h p. m. a plouat putin, rcind


atmosfera.
a doua
s'a
spre a
cu
diminta cnd
fost
de 25 la 30 cm diametru,
case descoperite.

fost

in metri pe secund
V')
s'a represintat graficesce in Fig. 6 din Pl. III
rat mersul normal al
element (VV).
diurn al
anuale a
s'a representat
Pl.

Mersul anual al

mersul
comparatiune
iutl
cel putin 10 metri pe

a fost notat

in cursul

Martie,
cursul
1899: 2
6
Decemvrie.
August,
Cea
mare
atins
cursul anulul 1899 a
fost,
la 11 Decemcum s'a spus deja,
17.6 metri pe
vrie. Se scie
cea maY mare
ce s'a Inregistrat
acum la BucurescI, a fost de 28.0 metri pe
la 27
1890.
Pe Pl. I s'a representat graficesce, pentru fie
a anulul 1899.
cia

1 in

11

www.dacoromanica.ro

XXIII

valrea mijlocie
unea sa dominant.

directi-

repartisandu-se

VI. Luminarea
de
se fac observatiunT heliografice la Bucuresct de
la 1885
durata
de strlucire a sreluT, 2487 de ore, n'a
fost
de mare ca
1899. Acst valre
normala
285

de ore.
acum, srele n'a strlucit
de mult
de
August
cursul lunilor Ianuarie, Aprilie Octomvrie.
in
cele-lalte lunt srele a strlucit
mult de
valorile normale
in unele
diferentele
fost frte mart
In Tab. 8 care
se arat durata de strlucire a
anul 1899
valorile normale.

Visibilitatea
Tab. 8,

Numrul

Durata de
strlucire
ore
85/98
1

Fevruarie
Martie . .

247.8
262.4
323.2

. .

229.6

.
.
.

An

Tama

Primavara .
Tmna .

13.6

171 5
242.5
268.7

dar

7.6

4.3

3
I

0.5
2

103.4
63.8

77 4

2202.6

2487.0

72.5

682.3

41.3
53.6
2.2

229.5
568.2
9oo.6
498.9

---

0.4

612.0

de

(899
7

1.7

288.2
273.2
269.5
237.4
256.5

85/98

Este caracteristic faptul c,


timpurt duratele de strdlucire ale
valorile

146.9

.Aprilie

lulie
August
Septemvrie
Octomvrie
Noemvrie

85/98 1899

95.4

Cu

re

1899

lor

3.3
3.8
4.6
5.4
5.3

6
6
6
3

9.4

11.5

7.4
4.7
3.4

6
12

6
2

73.9

68

13

9.9

20

25.9
22.1

14

24

in tte cele-lalte ano-

nu numaT
nisce valorT ca acele carT le-a avut nu fuse-

atinse

acum.

fost
40 de
in care nu s'a
artat srele.
acum de
facem
s avem
cursul
an un
ografice la Bucuresct nu s'a
Fevruarie a fost
asemenea
num6r de aceste
In

In tot cursul

nu

www.dacoromanica.ro

XXIV

acest astru nu s'a


pe
sunt 10
Ore. In August
an nu s'a
acum
fost 3 asemenea
ceea ce privesco
avem un
mare num6r
cu
sre,
in care
a stralucit necontenit
cea
intrerupere, din momentul ce rsare
an normal
acsta din
mic de
apune, el a fost
causa
care timp
14
cu
sre
vreme valrea
este
26.
Pl. I s'a representat graficesce, pentru
a
durata
de stralucire; mersul normal al
element este representat in
Fig. 6 din Pl. III.
tagiat

de obicei

Starea
a
fost determinatd, notndu-se de
multe orY
nebulositatea sa,
portiunea de cer acoperit
Insemnand
un cer
totul senin pria 10 unul
totul acodo
prin numerile 1-9 gradele intermediare de nebulositate, s'a
nebulositatea
a
1899, a fost ceva
ca valrea
durate de strdlucire ale
Ianuarie, Aprilie
Octomvrie,
gradul
de
nebulositate a fost maY
ca valorile
corespundtre.
In colnele 2
3 din urmatrea Tab. 9 se
in comparatiune
cu un an normal, nebulositatea mijlocie
pe anotimpurt

Nebulositatea
Tab. 9.

Repartithmea
Norse

Acoperite

Senine
1899

lanuarie
Februarie .
Martie
Aprilie.

6.6
.

4.4

57

5.0
5.1

Julie

August
Septemvrie. .
Octomvrie .
Noernvrie . .
Decemvrie ..
.

Vara
.

4.9
3.8

4.8

3.2
3.7

4.6

7.1

13

8.o

8.2
9.8

12
14
10
9

16.3
19.7
15 9

io 7

86

7.0

5.3

. .

6.5
5.5

4.0
5.0

6.9

5.0
4.9

1899

1899

12

8.2
7.8
10.5

14.8
14.0
10.8

10
12
15
19

15.7

4
11.4
9.8
6.4

8.9

14

10.3

3.9
2.4
3.8

6.9

13.3
17.2

4
6
2
8
5

130.3

131

123.2

148

22.1
27.1

32
36
28
43

22.9
37.2
33 7
29.4

34

35.2

1899

www.dacoromanica.ro

17

86
24

37

45.2
27.7

49

12.3

19
15

26.3

20

28

VII. Plea
prin putina cantiales prin lipsa
cipitatiunilor primul semestru,
tt activitatea
astepta
de
a fost de 480 mm,
bineMcatre. Cantitatea
valorile normale sunt respectiv 583 mm,
68 de
de
78
de
In primele 6
s'a msurat
119 mm,
Anul 1899 a fost exceptional de secetos, nu
de

ce s'a adunat in cursul

eantitatea
pentru acest interval este de 298 mm. In
special lunile Aprilie
fost aprpe cu totul lipsite de
cursul
valrea
s'a adunat 17.3 mm, de
normal este de 147.1 mm.
al doilea semestru cantitatea de

ce s'a adunat a fost cu 76 mm,


mare ca valrea normal. Luna
in ploi; ea
August a fost cea mai
a
cu 58
mm, valrea
ce cade in
anii de la 1864, de
se fac observatiuni udometrico
mai lipsit de
la Bucuresci, anul 1894 a fost
atmosnu s'a adunat de
342 mm, de
mai
cursul
Dintre

f ost

9 ani

a fost mai mic de

totalul adunat de

500 mm.

in cursul
1899 a avut o
ce a
la
de 78 centimetri, din care aprpe 50 cm, a
grosime
de 9 la 11,
mai
Decemvrie. Ea a fost frte mult viscolit
mare
17
18 Decemvrie. In
aceste peride frigul
viscolul putornic. Crivtul a fost violent, grmdind zpada abondenta
ce a
Pe la unele locuri adapostite grosimea
trecuse de
2 metri. Primul viscol a
3
din nptea de 8 spre
9. Viscolul de la 17 la 18 a fost deasemenea puternic;
atinsese o
de 18 metri pe secund. In timpul viscolului circulatiunea pe straCapitalei
frte dificila, pe
locuri chiar imposibil.
de vagne
gara Filaret
trenurile nu mai
mai sus de partea
in cuprinsul
Albia
circula

a oprit apa de a

canalisata, a fost cu totul


veni

canalurile ce conduc la filtre,

va

s'a simtit

in capital. La inceputul anului


Martie
inaprein Fevruarie a nins frte putin,
a fost
cu ninsre;
s'a mentinut pe
ciabile. In total
fost 20
lipsa de

50 de
in
de 80.
prima
Seceta care
in tmna
1898 s'a continuat
a anului 1899. llama acestui an,
din Decemvrie 1898
din primele 2
din 1899, a fost frte
in precipitatiuni
s'a adunat 47 mm, de ap, adic
atmosferice. In tot cursul
mai putin pe jumtatea
normale;
ultimii 20 ani nu s'a
mai
o
cu
de putine precipitatiuni. Luna
sol

Ianuarie a avut putine precipitatiuni, cantitatea


mm, a

cu

din

www.dacoromanica.ro

de

la 5

11.6
6.

XXVI

Fevruarie a fost

mult de
total 14.4 mm, din care
de 18. In cursul iernei
fost
total
6
de
de 18
sunt
an normal.
Primvara a fost
secets, de re-ce
tot cursul
nu s'a adunat de
45.9 m mde
valrea
este
compun acest anotimp
de 155.8 mm. Dintre cele
Martie a
putin
ap, aprpe jumtate
valrea
cele-lalte dou
fost
totul lipsite
dup cum deja s'a spus ;
nu s'a adunat de
17.3 mm de
ap
de 113.6
cade
an normal. In
36 de
1894 - ca luna
s
o
s'a
acum. In ceea ce privesce luna
ea a fost
fie maY secets de
in 1894 seceta
secets dinteacst perid. In tot
acum
de mare ca acum la
de re-ce
cursul
n'a fost
vreme
s'a adunat 53.5 mm, de ap,
lunilor Aprilie
17.3 mm. Seceta din
acum nu am avut,
am spus, de
Numral
primavara
an, este
precedent la
de ple in acest anotimp a fost
prea
14 in
de 23.
Vara a fost
in cursul
nu s'a adunat deck
ap ca jumdtatea
normale. In
acest
anotimp am avut 238
de
mm mai mult ca de
Epoca
care a
mod ingrozitor a luat
In
epoca
a coprins
odat
luna
a doua
a sa,
furtunile
fost frecuente. In August ploile
fost mai rari,
mai abondente. La 23 August s'a adunat 58.6 mm
ce s'a adunat
mare cantitate
care este cea
acest an. Numrul dilelor de
acest anotimp a fost mai mare
ca valrea
s'a adunat 89 mm de
secets;
cursul
a fost i
multe
in
de 121. Numai Septemvrie a avut
de
in cele-lalte dou nu s'a adunat deck
normale. Numrul
de
a fost
deck de obizpad. Luna Decemvrie
primii fulgi
cei. La 19 Noemvrie a
a avut zpad mult
viscole mart De la 8 la 18 precipitatiunile
atmosferice
format o perid neintrerupt. Plea abundentd de la
16
17 a topit
mult de jumtatea stratului
zpad ce acoperi solul. In total
fost
cursul
81 mm de
in
de 44 ca
an normal. La
solul
acoperit
un strat de
de 10 cm grosime.
In
2
4 din Tab. 10
pagina care urmz, se
normale de precipitatiuni
pentru fie-care
anotimp,
12 mm, a

atmosferice precum

corespondente din 1899.

www.dacoromanica.ro

atmosferice.
Tab.

WLELOR DE:

CANTITATE

ANOTIMPURY

Fevruarie.

.
.

Total

Aprilie

August
Septemvrie.
Noemvrie .
Decemyrie

.
.

An

1899

30.8 33.8
8.2
27.3 36.9 24.4
43.8 28.6
38.7
8.6 3.3
62.6 45.5
8.7 2.6
84.5
46.8 12.1
71.6
84.6 16.5
106.9 58.6
48.2
.7 45.8 39.6 22.0
8 2 57.9 21,2 13.2
46.5 40.1 28.6 6.7
4o.o 80.6

5,7
7.3
7.5

8.4
9.4
6.8

Tmna

Repartitiunea
203.8 mm, in timpul
minta
276.4 mm,

102.2 40.0
45.5
204.3 93.0
121.2

5.1

49

4
5
7

4
6.2
5.5
7.0

583.7 93.0 480.2 58.6


.

acoperit

Zapada

Plie

An.

Normale

47.3 27.4
23.2
45.9

89.4 22.0

cursul

0.4

5.1

68

22.8

13

7.2

0.3

12

26

20.6

-- --- -- - -- ---- -4

0.3
4.2

-----5

27

54.0

29

5.3

7.5

2.4

4.5

- -

1899 a fost urmtrea:

de la 8 ore sra
la 8 ore
timpul
adia de la 8 ore diminta
la 8 ore sra.
cantitate provine din 69.0 mm,
din
207.4 mm.
timpul diminetei (de la 8 ore a. m., pn la 2 ore p.
timpul de
prnz (de la 2 ore p. m.,
la 8 ore sra).
Pe Pl. I
graficesce cantittile de ple ce
fie care
a
1899 ;
PI. III la Fig. 8 s'a indicat mersul anual
liniile verticale pline represintd
In
din
al
in 1899,
cele
din stnga
lunare de
ttile normale deduse din perida de 33 de
de la 1864 la 1898.

VIII. Evaporatiunea
evaporate
Instrumentul de care ne servim pentru msurarea
Wild. Reservoriul ca
instrueste evaporimetrul la
in
conditiuni de
necontenit
mentul,
punere ca termometrul pentru determinarea temperaturel aeruiul,
Cifrele urmtre
pentru fie-care
anotimp in parte tota1885-1898, precum
evaporate in perida de 14
4
secetost
1896-1899, din care unul 1897 frte ploios

www.dacoromanica.ro

XXVIII
1885/98
8 8mm

1896
14.5mm

1897
8.9mm

61.2

18.3
57.2

140

tie

35.7
62.6
69.7

Aprilie

lunie
Iulie
August . .
Septemvrie
Octomvrie
Noemvrie
Decemvrie
An

86.4
98.9
68.7

,,

,,

140.2
104.8
67.3

76.0 ,,

58.4 ,,

27.0 ,,

37.2 ,,

35.1
10.3

27.4

39.6

585.2

719.2

480.2

637.7

32.5
167.8
248.4
135.5

56.8
193.6
302.8
163 7

37.5

48.3
201.7
229.3
144.2

85 3

117.0

67.4

42.1 ,,
24.9

11.2mm
41.3

17.2
31.7
83.4
86.6

54.9

1899

73.4 ,,

.
.

498
35 8 ,,

71.3
78.4
112.1
112 3
70.2

69.1

61

1898

7.5 ,,

167.1
107.3

21.7 ,,

59.9
25 9

3.4 ,,
912.3
74.2
31 1.4

391.9
153.1

odat pn acum de la 1885, de cnd se fac la Bucurescl obnu s'a constatat, in cursul
servatiunl asupra evaporatiune
an, o cantitate
mare de
evaporat 912.3 mm, cantitatea anude 585.2 mm.
de
in tte celece nu
fost Intrecute
anotimpurl s'a evaporat cantitatea de
de
evaunul din
Tot asemenea
lunile Fevruarie, Aprilie,
porate
Otomvrie
constatate
acum.
fost cele
Pe Pl. I se
graficesce cantitatea
de ap evaporat ;
in Fig. 8 din Pl. III se
mersul anual al
element
1899 precum

mersul

Urmtrele cifre arat

ce mod s'a

evaporatiunea

cursul
(de la 8 ore a. m.
la 8 ore p.
nopte (de la 8 ore sra
la 8 ore a. m):
1885/98

Totalul evaporatiune
timpul
care
Din

in cursul
1899

585.2 mm

912.3 mm

134.9
450.3

218.4
693.9

>

se cuvine:

din

Evaporatiunil de
dup prnz

.
.

219.8
230.5

354.8
339.1

IX. Temperatura
pe
lunare
Tab. 11 care urmz, valorile
reunit
acoperit cu
anotimpurI ale temperaturil la suprafata
120 cm. Pentru fie-care din aceste
la adncime de 30, 60, 90
mente
valorile
deduse din
14
de obser1885-1898. Mijlociiile temperaturil la suprafata

www.dacoromanica.ro

XXIX

colnele 4
5, ca
cifrele din colnele 6-13, sunt
aritmetice a celor 3
facute la orele 8, 14 20.
In ultimile dou colne ale
s'a inscris valorile
temperaturY
apex din
la o adncime de 15 metri. Cetirea
se face odat pe
la 14 ore. In fine pentru comparatiune, s'a
produs
colnele 2
3, valorile relative la temperatura
se

Temperatura solulut
Tab. 11.
Temperature
aeruluT

Julie

.
.

. .

-3.0
2.9 -0.4

-4.3

Fevruarie . -2.0
Martie . . 4.4
Aprilie . . 10.5

86.4 88.4
19.6 20.4
22.6
22.0 20.4
17.5

Octomvrie.
9

Decemvrie.

An .

lama .
.

-0.3

24.1
25.1
26.5
24.6
20.8
12.0
5.2 5.0
-o.6

0,5

-2.5 0.9 -0.7


1.7
2.7
15.7 80.9
10.4 11.9
26.0 25.4 23.0 23.4
1
11.3 13.8
13.8 13.6

4.4

5.7

5.5

10.2

4.3
4.8
8.3

19.3

15.9

1899

13

14

15

6.3
6.4
6.8
9.5
13.9

80.4
4
10.5 80.7
io.8 10.7
io.8 18.3
6
11.9
87.8
20.1 12.0 12.2
20.7 12.0 12.1
19.5 81.9
2
86.9 81.7 11.8
11.3
12.6
10.3

20.2
19.7 89.5
16.4 87.0
12.9
6.3 8.9

13.1 12.5

12.2

10.1

12

11

2.2 2.6 4.2


3.9
4.8 3.2
4.2 5.7 4.6
5.3
4.3
11.5
11.2 13.2
9
19.6 15.2
21.0 22.9 19.2 21.0
3
0 20.2
24.1 24.6 22.1
23.9 22.7 22.7
20.2 20.0
14.2 13.8
4
11.8
7.4
7.3 9.9
5.3 4.1

14.0
20.4
23.7
27.3
26.9
28.7

80.9 13.8

10

1500cm

1899

1899

.
.

6.2
13.1

120cm

189

de:

60cm

1899

1899

ANOTIMPURI

Temperatura solulul la

Temperature
supraf.

13.3

11.4

4 8 5.2
6.2 6.3
7.7 IO 6 10.7
r.5 8.9 io.6 8.4
81.3
I
22.0 19.7 20.7 18.3 19.5 12.0
15.3 15.0 16.2 15.8
16.3
9.8

curs de 14
la adncime de 30 cm a fost
din Decemvrie. Amplitudinea oscilati_
ultimile 10
unilor temperaturilor
lunare
avut urmtrele valorl:
1885/98

Pentru temperatura

26.9

pe iarb

la 30 cm

90
120

.
.

210.0
180.3

1899
.

26.9
. 30 '.5

19.5

. 170.0
. 14.4

apex subterane la 15 metri 1.6 . . . . 19


Mersul anual al
la suprafat la diferite adn1899 s'a represintat
Fig. 9 din Pl. III. Pentru comparatiune s'a figurat mersul anual al temperaturit

www.dacoromanica.ro

X. Fenomene diverse.
In Tab. 12,
reunit valorile lunare
anotimelemente climatologice, att pentru anul 1899
pentru alte
ct
pentru perida 1885/98
1881/98.

Fenomene diverse.
Tab. 12.

PILELOR:

LUN
R

85/98
2

Martie
Aprilie

85/98

3
3

11.7
16.0

August
. .

Octomvrie .

Noemvrie
Decemvrie

.
.

An

18.4
6
17.1
17.5
7.1
1.4

23
37
3
I

9.9
11.4
8.5
3.3
0.5

0.5
2.7
10.4
9.3

15
13
8

--5

13

85/98

1899

81/98

1899

5.4
2.2

-----

0.4
4.5

----I

34.6
53 1
41.7

20
43

Roua a fost in 75 de

- - - --

30.0

45

2.1

33

33.6

23

7.5
5.1
.

1.1

0.3
0.3
0.3
1.2

4.7
6.6
8.2
39.9

72

2.3

Vara

1899

0.3
0.9
6.9

Fevruarie

rumcur
Chi i

12.3

0.4

20.5
5.4
1.3

1899
10

- ------II
- -13

0.1

0.7
2.3
6.3
6.8

4
7
5

2.9

8
2

81/98

1899

12

13

o.6
0.7

I
3

--

o.8
o.6

0.4
0.2
0.1

o.6

25

26.3

36

0.3
9.3
34.6

0.4
0.3

--3

I
I

4.8
2

ct vreme valrea normal


odat, de la 1885
acum,
cu rou.
interesant de

este de 132.
de anul 1888,
nu
inregistrat att de putine
primile 7
observat
ale

nu

fost

15

de 70 cte sunt de
72 de
s'a notat
cu 14
mult ca de
Un
numr
de mare de
cu brum a avut
Octomvrie,
13,
de 3 cte sunt
an normal.
odat,
ultima
de la 1885 la 1898, nu a fost un
mare numr de asemecu

nea

Octomvrie.

din Decemvrie.
slab s'a constatat in 4
Cta a fost observat
numr frte mare de
51, pe cnd
an normal nu avem de
40 de aceste
La 6 Noemvrie
in aceste
frte grs,
precum
la 10
25
ea
dup un trotuar
dou din
felinarele nu se
altul.

www.dacoromanica.ro

XXXI
5
fost observate in total
ea a cdut
3
Plea de la 28
de grindin mare a fost
frte rece; pe timpul termometrul, in
putin de 10 minute, s'a
cu 7 grade.

Grindina si

ca
an normal: 40
)
fost
Furtunele
de 26.
la 12
a fost simtite la
Cutremure de
diminta; 6 August la 8h21m diminta 20 Decemla
fost slabe.
vrie la 9h 29m sra timp oficial. Tte

Timpul favorabil din luna Septemvrie a fcut ca


la
liliacul, peri
se
a doua r, ca
la
s'a format fructul care
primavara;
unele
ajunsese mrimea

www.dacoromanica.ro

pe
Observatiuni

la

Meteorologic din

1899

(Filaret)

n.

PL. I

DIRECTOR ST. C. HEPITES

FEVRUARIE

IITLIE

AUGUST

SEPTEMERIE

OCTOMERIE

20
25

25

(1

hi
ea

765

750

745

ii
SE

ii

NW

il

RASIDESCO, OCCUR ESCI

www.dacoromanica.ro

NW

PL.

12

56

8 9 10 11

12

13 14

16 17 18

de ST. C. HEPITES

pe anul

Climatologia
Mersul diurn

al principalelor elemente climatologice.


20

24

755.8

755.8

3 4 5 6 7 8 9 10 41
Unie

7.8

13 14 15 16 17 18 19
:

21 22 23 24

b ol. mm

7
.

755.6

7.6

755.4

7.4
755.2

7.0

755.0

6.8

754.8

754.8

754.6

754.6

754.4

754.4

90

85

80

80

75
17
160

70
65

60
14

55
13

12

50

lu

4.8
110

4.6

100

4.4

ui

90

8
70

50

4.0

70

3.8

60

3.6

50

3.4

40

3.2

30

45

8 9 10

12

14 15 16 17 18 19

21 22 23 24

2 3 4

56

7 8

10 11 12 13 14 15 16 17 18

www.dacoromanica.ro

L G

21 22 23 24

BUCURESCi.

Bucurescianci pe

nut

1898 st. n.

cu

20

55

Durata

relui

li
774.2

15

Septenavrie

Pneumonic.

Febra

INST.

I. ST.

www.dacoromanica.ro

PL. III

PL. III

Bucuresciand pe cinul 1898 st. n.


DE

ST. C. HEPITES
anual al principalelor
Temperatura

Fig.
Mart.

lun.

Apr.

Oct.

Aug.

Presiunea atmosferica

Fig.

climatologice.

Sept.

Aug.

762

Fig.

mm
Oct.

Mart.

Noem. Dec.

Temperatura
lun

Apr.

Aug.

Sept.

Oct.

Dec.

762

761

760
759

757

1'

I
\

755

753

Ian.

Febr. Mart.

Apr.

Aug.

Main

Fig. 5. - Repartitiunea

Far.

Mart.

NW
Aug.

Fig. 2. Febr. Mart.

pe

lun.

Apr.

Dec.

(5 mm

r
Ian.

Sept.

Sept. Oct.

Dec.

Aug.

Apr.

Sept.

procente

Apr.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct. Noem.

SE

Fig.

'

ebr.

Mart.

6. -Durata de

Apr.

metri pe

Aug.

(VV')
Ian.

(SS')

a
Sept.

Evaporatiunea In mm

Plia

Oct.

Febr.

Mart.

Aug.

Apr.

Sept.

Oct.

120

Noem.

Dec.

360

110

SW
.

330

Ian.

Febr. Mart.

Apr.

Febr. Mart.

Aug.

Sept.

Tensiunea vaporilor de ap

Fig.
Ian.

Jun.

Apr.

300

90

270

80

240

70

Oct. Noem.

mm
Noem, Dec.

Aug.

14

210

14

...

13

1111111

180

50

150

40

9
30

mm

90

20

60

10

3
2

Ian.

Febr.

Apr:

Aug.

Sept.

Oct. Noem. Dec.

30

Ian. Febr. Mart.

Apr.

Aug.

Sept.

Oct.

Noem,

Dec.

Ian.

Febr.

Mart.

Apr.

Jul.

N STCARO

www.dacoromanica.ro

Aug.

BSSOR

Sept.

Oct. Noem. Dec.

BUCURESCi .

www.dacoromanica.ro

DEMOGRAFIA
PE

ANUL 1898

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

DEMO GR AFIA
ANULUI 1898

in Capita
In anul 1898
4.200 fete, ceea-ce
o
lund de
poporatiunea din anul

8.462

din
4.262
de 35,6 la mia locuitorT,
237.719

suflete.

Pentru a face comparatiunea


servesce urmtrea

celor din urm cincT

EXET

FETE

1894

7.680

3.909

3.771

1895

8.170

4.260

3.910

1896

8.112

4.138

3.974

1897

8.949

4.584

4.365

1898

8.462

4.262

4.200

in curgerea anului 1898,

Din numrul de 8.462


legitimT, 606 nelegitimi
fost 3.649
9 gsite.
575 nelegitime

; 3.616 fete legitime,

dar totalul copiilor legitimi a fost de 7.265 ;


de 1.181.

al nelegitimilor

16

Raportul
Raportul
0,5 copii la
locuitorT.
In anul 1898
murit
3.202 femei

nelegitimT este dar de 85,9 : 14,1.


poporatiunea
este de
cei

7.071 indivicji, dintre


mortY), ceea-ce ne
o

Mate de 29,7 la mia

www.dacoromanica.ro

3.869

Pentru a face comparatinnea


servesce

celor din

AU MURIT

1894

5.978

1895

6.053

1896

6.665

1897

6.747

1898

7.071

anul 1898 se

ast-fel :

007

Cato

597
386
1 471

persnele decedate

Tot

anul 1898 se

-fel

5 477
17

521
197
808
9

Altele

Raportul
din anul 1894, a fost dar

42.

confesiunl, pe temeiul
:

23,0
2,2
3,4.

Catolid

Raportul nascerilor

confesiunI a fost :

Mozaid

25,3
2,5
6,2.

crescerea

a
CapitaleI,
aceea dato- .
nascerilor asupra
fost prin urmare la 1898
de 1.391 suflete,
excedentul nascerilor asupra mortilor
din
urm cind
ni'l
urmdtrea
:
+ 1.706
1894
1895
+ 2.119
1896
+ 1.447

rat

1897
1898

www.dacoromanica.ro

2.202
1.391

UrmAtrea
ne
natalitatea in anul 1898 a principalelor
orase din Europa, comparativ cu Bucuresci:
Natalitatea principalelor orase pe anul 1898
de
Nascerile la

ORAGE

locuitorl

35.6
29.8
35.0
31.0
29.3
23.6
18.4
20.1
23.5
27.1
36.3
35.3
20.6
30.3
31.5
13.5
28.3
27.1
32.4
28.2
38.7
22.9
23.6

Londra
Liverpool
Dublin
Amsterdam
Paris
Lion

Bordeaux
St.

Berlin

Mnchen

Dresda
Geneva
Zrich
Viena
Buda-Pesta

Praga

Stokholm
Cristiania

St. Petersburg
Varsovia
Roma
Venetia

..

principalele orase

comparativ cu Bucuresci, a fost

Natalitatea

mortalitatea

ORAGE
Bucuresci

Londra
Liverpool
Dublin
Amsterdam

Paris
Lion

Bordeaux
St. Etienne
erlin

anul 1898,

principalele orase

anul 1898

Nascerile
la
la
locuitori 0/00 locuitor

35.6
29.8
35.0
31.0
29 3
23.6
18.4
20.1

23.5
27.1

www.dacoromanica.ro

29.7
18.9
23.7
26.6
16.7
19.8
20.2
21.0
22.0
17.1

Nascerile
la

Mnchen

Dresda
Geneva
Zrich
Viena
Buda-Pesta

Praga

Stokholm
Cristiania

St. Petersburg
Roma
Venetia

la

locuitori

locuitori

36.3
35.3
20.6
30.3
31.5
13.5
28.3
27.1
32.4
28.2
22.9
23.6

25.0
24.8
19.0
15.6
20.0
22.1
19.1
17.9
16.8
25.5
18.4
21.1

principalele
1898, a fost :
Bucuresci

a
Crescerea absolut
America, comp arativ
din Europa
Populatiunea

la 31 Decembrie la 31 Decembrie
1897

236.328 *)

Londra

Glasgow
Liverpool
Dublin
Amsterdam

Paris

Lyon
Saint-Etienne
Berlin
Mnchen
Dresda
Geneva
Vien a

Praga

Triest

Stockholm

Cristiania

St. Petersburg

Moscova

Absoluti
1898

1898

463 169
714.719
633.078
349.594
495.683
629
466.769
135.784
1 708 499
418.000
347.485
80.111
1 542 294
369.494
162.606
267.100
192.141
1.267.023
988.610
614.752
476.917
280.540

237.719
4.504.766
724.349
633.645
349.594
503.045
2.511.629
466.028
135.784
1.728.201
430.000
377.500
87.926
1.574.129
377.109
164.491
274.611
203.324
1.132 677
988.614
601.408
489.965
278.972

Varsovia
Roma
Palermo
Cele-l' alte amanunte privitre la demografia

1.391

Relativi

0.6

41.507 + 0.9

-+ 7.362 + 1.5
- - 739 - 0.1
- + 1.2

9.630 1.3

567

+ 19.702
12.000 + 2.9
30.015

8.6

+ 7.815
9.7
+ 31.835 + 2.1
7.615
2.0
+ 1.885 + 1.1
7.511 2.8
+ 11.183 + 5.8
-134.346 -10.6

--

1.508

- 13.344 - 2.1
+ 13.084 2.7

- 0.6

1898 se pot vedea

nstre aci aldturate.


Dup recens. din anul 1894,
nlscutl).

crescerea

morsi

www.dacoromanica.ro

(diferenta intre

Z. C. Arbure

TABELELE
VII, PE

LUNI

STARE

PE

ANUL 1898

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

TABEL A
dupa stare

pe culorT,
lanuarie

26

Gsiti
.

Nelegitimi
Gsitl

Nelegitim1

166
76

Nelegitimi

Martie

--

22

176
71

160
77

19

Apri lie

--

luHe

23

163
53

152
65

21

158
45

20

145
54

171

118

150

136

130

10

11

128
9

100

189
25
3

206

193
12

658

673
102

17
2

646
102

22

176

195

71

88

146

144

Septembre

-23

August

163

114

Nelegitimi

Februarie

pe anul 1898

161

Noembre

21

19

---

267
6
2

201
86

153
66

144
58

810

450
9

145

125
10

1.739
98

30

83
5

92
3

82
3

93
3

90

430

156
14

138
13

195
22

169
14

12

515
82

573
88

535
72

www.dacoromanica.ro

583
88
2

604
107

117

121

142
17

122

11

111

107
5

1.238
75

154
18

166
17

2.032
192

696
113

584
99

561
90

7.265
1.181
16

11

A
sex pe lunile anuluT 1898

stare

viT
Martie

lunle

August

Septembre

Octombre

Noembre

TOTALUL GENERAL

al

Starea civila
NascutT viT

NtiscutT viT

viT

viT

CULOREI

NscutT

LegitimT .

Nelegitimi

9 26

8 11

15

22 11 10 21
1

8 23

7 14

21

14 20 12 11 23 11 11 22 15

15 30 11

10 21

19

136

131

267

--

139

136

275

Total .

. .

Nelegitimi. .

Total .

17 10

116 84

78

15

12

21

163

160 76

176 77

15

11

152 78

1.008

1.989

39 37 76 43 28 71 38 39 77 30 23 53 29 36 65 23 22 45

26 28 54 38 33 71 54 34 88 45 41 86 29 37 66 28 30 58

422

388

810

89 114 203

1.406

1.400

2.806

56 74 130 68 78 146 83 78 161 83 67 15u 76 69 145 66 59 125

877

862

1.739

7310

49

49

98

84 79 163 70 74 144 82 89 171 55 63 118 80 70 150 74 62 136


4

Total .

88 82

57 57 114 61 67 128

Total .

Legitiml .
Nelegitimi

Gsitl

10

96 105 201 132 115

125

144 139

110

11

73 62 135

927

911

1.838

47 46 93 51 39 90 58 59 117 64 57 121 66 45 111 54 53 107

655

583

1.238

30

45

75

112

685

628

1.313

94 95 189 102 104 206 98 95 193 56 74 130 78 78 156 76 62 138

89 106 195 83 86 169 79 63 142 92 102 191 71 83 154 82 84 166

1.000

1.032

2.032

14 11 25

11

5 17

102

90

192

1.105

1.125

2.230

4.262

4.200

8.462

61

58 70

72 77 149 85 93

60 121 66 71 137 56 50

17

79 139 72 81 153 87 84 171 87

49 34 83 46 46 92 49 33 82

47
3

80 67 147

72

53

12

48 48 96 54

88 48 47 95 49 36 85

5 12

460 81 71

14

6 13

11

22

61

122 66

8 14 10 17 27

4 11

68

18 12

Total .

108 109

111 114 225 105 100

63 79

83 87

68 151

386

385 393 778 376 272

292 305

334 327

320 287 607

Total general .

8 11

981

203

12

69 76 145 94 82 176 90 105 195 119 82 201 80 73 153 61 83 144

15 17

12 12

158

6 14 20 12

217 89

89

310 363 673 359 352 711 393 376 769 431

www.dacoromanica.ro

81

814 352 333

94

333 652

ABEL A
vii
Or

sex pe lunile anului 1898

religiune
Protestant

Gregorian

Mahomet

Necunoscuta

Totalul

LUNILE
)

E-

. .

286

281

567

Februarie .

285

287

572

Martie

. .

262

265

527

Aprilie

215

227

442

. .

237

147

384

226

202

428

227

247

474

August .

269

259

528

Septembre

281

266

547

Octombre .

322

282

Noembre .

254

238

492

Decembre .

229

213

442

Total anual

914 6.007

------ --- ---1

27

26

53

28

30

58

26

30

56

21

18

18
23

17

32

63

62

125

15

30

57

61

118

18

20

38

70

39

11

13

24

45

34

52

17

30

47

62

22

45

16

12

28

36

55

14

13

27

23

28

51

19

16

23

15

38

20

34

26

60

18

16

32

24

292

305

15

391

386

777

393

778

127

376

372

748

47

92

292

305

597

116

178

327

661

51

106

320

287

607

50

66

116

310

363

673

35

48

49

97

359

352

711

22

42

69

63

132

393

366

759

14

11

25

61

64

125

431

383

814

34

12

19

31

68

128

352

333

685

56

19

.27

50

127

319

333

652

179

207

386

698

77

773 1.471

www.dacoromanica.ro

----

---

4.262 4.200 8.462

TABELA
pe anul 1898,

protectiunea StatuluT caruia apartin

NUMIREA

lanuarie .

275

267

Februarie

268

271

254

201

215

Aprilie

9 37 36

12 18 37 33

- -- -- --

6 18 12 23 22

6 15 11 23 31

34

5 16 22 38 30

- -

--

3 17 21 46 35

3 23 17 44 46

221

169

215

187

206

231

244 229

Septembre.

250 243

Octombre

294

249

Noembre .

235

220

Decembre

212

193

2.732 21

11

Total .

4 10 19 11 25 31

--

August

-1

12

- --

3 20 16 24 34

4 25 19 25 34

42

18

- -1

---

38

o
TOTAL

E-

- -2

59 62

391

386

56 57

385

393

65 56

376

372

44

292

305

114

334

327

52 44

320

287

60

310

363

44 48

359 352

64 58

393

366

56 61

431

383

63 53

352

333

48 73

319

333

www.dacoromanica.ro

4.262 4.200

www.dacoromanica.ro

TABELELE
DE MORTI PE LUNI, ETATE

STARE

PE

ANUL 1898

www.dacoromanica.ro

17

pe anul 1898

stare

etate

pe luna

FEME

FETE
STAREA

ETATE

ETATE

De la nascere la o

8-14

>

15-21

12
.

22--

Total

la

28

In a 2-a lun
3-a

4-a--6-a
an

2-a-1 an

Tot. de la

In al 2-lea an
4-lea

Totalul de la 2-5

De la

-10

6-15 ani
Totalul general al copiilor
la 15
. . . .

10

32

18

14

20

21

22

15

47

58

32

16

18

20

70

- -

13

116

17

> 19-20

21--25

14

30

-1

13

135

81

13

12

23

--

17

10

De la 16-18

31-35

12

103
.

14

11

nascere

- 2

36-40
41-45
46-50

) 56-60

15

Totalul de la 16-60

39

47

De la 61- 70

7
9

80

>

Peste 100

www.dacoromanica.ro

15

10

19

48 10
3

15
.

19 20

53

--1

10

17

4 4

4 109 15 39 15

19

46

3 22

- --

6 52

---

10
9

--

-2

71

26

21

61

----- -

6 156 15 45 67

291

- ------ -

67 30

- - - --

ferneilor

Totalul gen. al mortilor

94

13

Totalul cop.

- -- -

83

11

11

6
.

Total de la

Totalul brb

>

91-100
21

>

-- -- ---

132

94
226

Mortilor pe luna Februarie

stare civil pe anul 1898

etate

FETE

BXRBAT

STAREA

DUP ETATE

De la nascere la o s'ptm.
dile .

15-21

22- 1

la

Total

26

In a 2-a

- 3

13

13

10

12

>

15

44

12

3-a

4-a-6-a
.
> 7-a-1 an
Tot. de la luna 2-a-1 an
In al 2-lea an
3-lea
4-lea

>

5-lea

Totalul de la 2- 5

de la nascere la 5

De la 6-10

11-15

26
96
9

Totalul de la 6-15
Totalul general al copiilor
pn la 15
. . . .

12

24

12

18

15

18

10

57

29

10

- -

- 1

21

71

121

16

De la 16-18

10

> 19-20

31

) 21-25
26-30
31-35
) 36-40

8-

18

- - -

16

10

> 41-45

46-50

51

3
5

10

21

131

79

16

55
2

Totalul de la 16-60 ani

37

De la 61-70 ani
71-80
81-90
91-100

10

sus

4
6

11

13

14
5

22

13

11

16

48 18 -

4 2

Total de la 61

16

Peste 100

20

37

>

3
1

56--60

12

31

>

2
3

15
8

11

17 40 21

79

25

3 16

19

18

19

20

52

4 46

50

27 21 -

88

necunoscut
5

Totalul brb.

femiilor

41

75 39

8 163

17 44

129

Totalul cop.

Totalul gen. al
108

STAREA

ETATE

MORTI

96

www.dacoromanica.ro

la 15

131

96

- 294

225

20

21

Mortilor pe luna Martie dup

pe anul

stare

etate

FETE

BXRBAT

ETATE

MORTI

De la nascere la o

8-14 dile

10
.

15--21

22-- 1 lund
Total

11

10

--

25

--

la

23

- --- --

De la 16-18
-20

6
7

>

a 2-a
,

7-a--1 an
Tot. de la luna 2-a-1

In

al 2-lea an

an

31-35
36-40

23

5-lea

Totalul de la 2-5

21

6 --

14

16

20

16

4 --

20

55

17

74

34

12 -

46

23

--

27

21

-- --

21

14

2 -

37

2 --

39

De la 6-10

general al copillor
la 15
. .
.
.

155

94

- -

14 -

14

--

14

---

140

27

169

103

14 -

Totalul de la

11

14

19

12

21

11

24

14

51-55

27

4 5

126

11

18

50

--

11

46-50

15

10

--

46

12

41--45

18

4-lea

--

12

- -

13

14

>

- --

26--30

4-a--6-a

STAREA

ETATE

>

56--60

Totalul de la 16-60

47

De la 61- 70
>

71--

91-100
Peste 100
Total de la
ani

15

26

19

30

10 3

16

30 15 -

52

4 23

103

28

28 -

>

sus

141 28 41 30

63 16

90

29

5 61 -

67

108

necunoscutd
6

Totalul

femeilor 52

Totalul cop.

la 15

93 31

-- 17 193 29 46

91

--

170

--

117

3
9

Totalul gen. al mortilor


117

www.dacoromanica.ro

--

362

287

22

23

Morlilor pe luna Aprilie

pe anul

stare

etate

BXET
STAREA

ETATE

MORTI

STAREA CIVIL

ETATE
E

De la nascere la o
)

15-21

22-1

la

24

3-a

10

4-a-6-a

7-a-1 an

Tot. de la a 2-a lung-1 an

lea an

26

10

18

12

16

14

20

22

17

50

58

41

19

25

21

17

22
1

12

4-lea

5-lea

de la nascere

39
113

15

129

98

15

11

-1

10

4
2

38

13

12

-1

9
1

-1
-1

15

-6

2 13 - 1

12

45 15 3 9 110 12 42 19

. .

Total de la 61

sus

10

78

12

15

18

21

Peste 100

17

-7
-- - - - -22 2

91-100

16

-1
1

- 15 - 2

90

42

- - 14
-

12

80

45

De la 61-70

22

12

20

>

50

21-25
26-30
) 31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Totalul de la 16-60

10

De la 16-18

22

3-lea

Totalul de la 2-5

12

In a 2-a

al

8-14

Total

7' )

22

48

46

114
.

De la 6-10
11-15

14

Totalul de la 6-15

16

Totalul general al copiilor


la 15

--

14

16

13

13

Totalul brbat.

femeilor 39 67 37

Totalul cop.

la 15

Totalul gen. al rnortilor


129

15

145

15

127

www.dacoromanica.ro

3 12 158 12 48 59

- 145
303

124

127

- 251

24

25

Mortilor pe luna

15-21

14

8-14

-1

la

Tot

In

Tot

De a

nascere

38
107

6-10

11-15

Tot

de la 6-15

Tot

general al copiilor
la 15
.

12

30

22

24

21

23

14

28

41

49

20

67

45

13

22

---

- - -3

29

- - - -

12

22

30

137

124

10

12

17

149

141

22 2

--- .-

De la 16-18
19-20
21-25
26-30
31-35
36-40

13

53

66

19

32

13

12

27

. .

19

ETATE

MORTI

--

Jul de la 2-5

))

2-lea an
3-lea an
4-lea an
5-lea an

3-a

7-a-1 an . . .
de la luna 2-a-1 an

In

24

Tot.

- 5

2-a

4-a---6-a lun

FEME

STAREA CIVIL

ETATE

pe anul 1898

stare

FETE

De a nascere

etate

14

))

46-50
51-55
56-60
Totalul de la 16-60

7
7

29

22

19

10

12

18

16

13

16

11

10

12

18

48

63

14

22

14

20 43 17
3

Total de la 61

23 20

45

50

86 29

8 173

--

149

5
5
9
9

11

10

82
12

17
7

40

148
.

10

Totalul

i femeilor

Totalul cop. pn la

17

Totalul gen. al mortilor.


119

Peste 100

57

11

De la 61-70
71-80
81-90
91-100

15

-- --- -- 8 128
-- - -- -- -- -- -- - - - --- sus
- - - 3 37 - 2

16

---------

- -- -3

12
7

- -- --

165

www.dacoromanica.ro

322

20 46 54

122

- - - - - 165
- - -

287

27

26

pe luna

pe anul 1898

stare

etate

FETE

MO RTI

B
dup

BRBA T

STAREA

DUP ETATE

ETATE

-;

nascere la o

8-14

15-21

22- 1

20

la

otal

In a

12

15

16

11

12

13

38

23

41

12

4
27

16

3-a

31

50

--

24

125

88

24

53

36

15

7-a-1 an
Tot de la luna 2-a---1 an
.

In a 2-lea an

49

3-lea

14

4-lea

5-lea

de la 2-5

Tota

la nascere la 5
a

6-10

))

de la

Tota

general
la 15

- - -

2
6

13

33

14

13

75

53

12

66

190

35

227

157

41

200

-- --

11

13

11

--

91-100 >

238

170

41

14

14

44

11

11

14

15

19

4 115 14 38 16

69

56 11

4
2

24

-1

15

14

13

14

7
1

sus

femeilor

48

Total de la 61

20 11 - -

35

3 34 - -

39

50 -

108

necunoscutd

cop.

13

Totalul
35

Peste 100

copiilor
201

12

13

5
1

14

---

De la 61-70

71-80
81-90

44

56-60
Totalul de la 16--60

113

53

70

Tota

>

12

. .

De la 16-18

19-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50

21

2-a

4-a-6-a

213

www.dacoromanica.ro

la

al mortilor

76

22 - 4 150

16 41

- 238

213

388

321

28

B
dup

pe luna

etate

pe anul

stare

BXRBATII

FETE
STAREA CIVIL

ETATE

MORTI

29

ETATE

MORTI

i
Z

De la nascere

8-14

10
.

15-21

) 22- 1

la 1

Total

Tot. de la luna 2-a-1 an

In al 2-lea an

>

3-lea
4-lea
5-lea

Totalul de la 2-5

de

nascero la 5

De la 6-10
.

11-15 .
Totalul de la 6-15

- --

10

- - - 1

25

24

12

14

13

18

21

32

42

36

46

54

13

70

69 16

87

34

42

33

10

11

- -

40

10

54

10

65

48 10

130

26

160

141 27

15

-- ---

>

15

10

- - -

la 61-70
71- 80

58

170

145

26

175

151 27

180

www.dacoromanica.ro

28

46

8
7

10

- -1

sus
.

14

10

4 5

11

-- -

95-

19 18

-- -

14

10

15

3 11

- - 40 -

--

---

27 -

--

20 --

----

89 23 37

femeilor 31

Totalul cop.

la 15

10
11

10
10
11
6

12

87
15
14
3

27 -

33

Totalul bgrb.

Totalul gen. al

general al copiilor

pn la 15

10

P0

necunoscut

91-100
Peste 100
Total de
61

10

>

>

>

>

---

26-30

31-35
36-40
41-45
46-50
51-55

56-60
Totalul de la 16-60

25

>

11

De la 16-18
19-20

10

>

> 4-a-6-a
7-a--1 an

>

22

a 2-a
3-a

65 27

----

4 129 23 43 54

175

304

120

180

300

31

30

B
etate

pe luna August dup

EME

FETE

STAREA

ETATE

MORTI

pe anul 1898

stare

ETATE

MORTI

De la nascere la o

8-14
> 15-21

22- 1

la

Total

In a 2-a

3-a
.

7-a-1 an

In al 2-lea an

12

39

11

66

de la nascere la 5

De la 6-10

11-15

122

11

Totalul de la 6-15

13

Totalul general al
la 15

19

Totalul de la 2-5

39

11

20

Tot. de la luna 2-a- 1 an

3-lea
4-lea
5-lea

135

- -- - - 1

31

31

10

21

15

10

16

25

30

58

44

45

38

12

15

12

74

62

153

121

5
19

4
5
1

17

45

-- - ---- --------- - ----- ---

36

56

68

anY

Peste 100

Total de la 61

10

13

15

166

136

141

10

156

www.dacoromanica.ro

40

48

14

10

25

7-2
2-1

10

10

16

10

11 - 3

--

Totalul cop.

la 15

--

15

- --- --

79

25

16

14

3 11
1

42

26

105

----

156

4 20

9 142 17 41 43

166

99 16 37 23

10

11

11

13

13

ferneilor 43 73 16

Totalul gen. al mortilor


19

Totalul brb.

5
15

sus
,

11

71-70
.81-90
91-100

15

De la
42

11

46-50
51-55
56-60
Totalul de la

De la 1618
> 19-20

21-25
26-30
31-35
36-40

308

261

32

33

Mortilor pe luna Septembre

stare

etate

pe anul 1898

FETE
MORTT

STAREA

ETATE

De la riascere la o s'ptm.

10

8-14

15-21

22- 1

Total

la

23

In a 2-a lun

3-a

4-a-6-a

7-a-1 an
Tot. de la luna 2-a-

an

In al 2 lea an
3-lea
4-lea

14

- -

8
6

31

-- 5

10

15

--

11

17

11

39

24

28

43

53

33

28

31

15

11

59

13

28

12

- 8

52

De la 16-18

19-20
21-25
26-30

-- 3 -

31.-35

36-40

16

---

9
4

De la 6-10

130

14

Totalul de la 6-15
Totalul general al copiilor
pn la 15
.
.
.

21

151

29

- - 29

162
14

105
10

7
21

15

183

120

17

--

--

15

17

sus

Totalul brb.

femeilor

Totalul cop.

la 15

www.dacoromanica.ro

--

17

9
6

10
4

12

99 15 34 18

71

44

41

12

6 12

19

2 11

14

12

Totalul gen. al mortilor

138

>

123
10

Total de la 61 anT

de la nascere

14

Peste 100

55

--- ---- ---- - - -- -- - -- - -- -- -- - - -- - - - - -- -- --- ----- - --- 7

De la 61-70
71-80
81-90
91-100

11

-- ----

41-45

46-50

51-55
56-60

Totalul de la 16-60

48

13

5-lea
.

----

30

Totalul de la 2 -5

ETATE

MORTT

47

13 10

26

54 17

8 29

6 125 16 42 47

40

111

183

138

308

249

pe luna Octombre
I

etate

pe anul 1898

stare

FETE

STAREA CIVILA

ETATE

ETATE
z

De la nascere la o

8-14
15-21

10
.

22-1

..

la

Total

21

In a 2-a
a

4-a--6-a

7-a-1 an

Tot.

la a 2 a

an

al 2-lea an

Totalul de la 2-5

de la nascere la 5 anY

De la 6-10 anT

11-15
.
Totalul de la 6-15

26

22

11

18

21

26

34

41

43

29

24

42
97

20

Totalul general al copiilor


la 15

8
.

13

15

23

3-lea
4-lea
5-lea

- - 5

25

122

- -.
6

14

18

- - - 18

50

43

117

20

108
12

25

126

--- --

5
2

30

29

28

22

22

14

80

90

91-100
Peste 100
Total de la 61

48

--

10

De la 61- 70

14

-------

15

12

15

---4

- 1

--

--

10

77

39

51

4 103 19 41 14

13

sus

12
15

25

- - -- - -1

- -

22 16

47

-- -- --- -2

4 9

12

i femeilor
Totalul cop.

18

la 15

Totalul gen. al mortilor


148

www.dacoromanica.ro

13

15

20
8
1

5 38

45

130
.

---

46-50

51-55
56-60
Totalul de la 16-60

52

45

13

De la 16-18

19-20
21-25

26-30

31-35

36-40

16

42

73 23

- --- ----

150 21 46 52

142

292

--

122

--

148

---

270

36

37

Mortilor pe luna Noembre

etate

FETE

BXETY
STAREA

ETATE

pe anul 1898

stare

TAREA

ETATE

MORTI

o
E

De la nascere

8-14

lun .

Total

la

4-a-6-a lun .
> 7-a-1
Tot. de la luna 2-a-1 an

In al 2-lea an

21

27

20

3-a

5
4

4
2

In a 2-a

3-lea
4-lea
5-lea

13

12

10

31

36

32

34

23

20

10

14

De la 61- 70
71- 80

>

14

14

13

13

61

56

la nascere la 5

111

12

124

102

91-100
Peste 100

58

Total

20

Totalul de la 6-15

22

general al copiilor
la 15
.
. . .

133

12

11

11

---' 2

-1
-5
- 10

18

17

13

19

24 22

122 13 30 17

sus

7 10

27

15

-- -

--

11

54 11
16

54

6
7

5
7

12
2
11

61

2 19

3 13 - - -- --

--

21

16
4

5 39

44

13

11

11

22

17

146

11

la 61

Vrsta

De la 6-10
11-15

- - - --1

90

>

la 16-60

25
17

60

17

59

56

Totalul

10

31-35
36-40
41-45
46-50
51-55

37

10

11

11

Totalul de la 2-5

la 16-18
19-20
21-2

17

13

132

Totalul
Totalul cop.

Totalul gen. al

www.dacoromanica.ro

femeilor

49

78 33

17 177

13 35 56

- 146

-- ---

- -- -

323

105

132
237

39

38

B
etate

pe luna Decembre

pe anul 1898

stare

FETE
ETATE

ETATE

la nascere

o s'ptin.

8-14

15-21

5
4

22- 1
Total

15

la

27

- 1

16

29

16

De la

11

19-20

21

25

10

26

30

31-35

40

11

21

36

In a 2-a

3-a

10

4-a - 6-a lun

7-a-1 an
Tot. de la luna 2-a-1 an
In al 2-lea an

30

De la 6-10

11-15
.
Totalul de la 6-15
Totalul general al
la 15

21

30

33

28

17

13

10

--

14

30

5-lea

de la nascere

- -

12

--

12

57

3-lea
4-lea

Totalul de la 2-5

54

138

14

12

19

157

66

61

156

- - - -

60
111

12

20

19

29

175

140

20

45

55

19

48

De la 61 70
71-80

19

81-90
91-100

12
5

Peste 100

67

. .

Total de la 61

----

sus

necunoscut
20

Totalul brb.

femeilor

Totalul cop. pn la 15

29

Totalul gen. al mortilor


.

14

20

162

www.dacoromanica.ro

56-60
Totalul de la 16-60

46-50
51

31

------

51

13

24 1

---1

8 14
1

10
8
6

10
4

15

10

81

16

24

4 11

16

14

16 10

92 40

15

10

10 5 5

66 15

26 25

------ - - 2

29

135 20 37 20
34

- -- ---- - - -- ---61

9 32

45

21 46 52

16

126

175

162

374

288

40

41

TABELA RECA
etate

De mortT,

pe anul

stare

FETE
STAREA

ETATE

MORTI

BXRBAT

STAREA

ETATE

MORTI

De la nascere la o sptm.

8-14
15-21
> 22- 1

la

Total

3-a

66

12

41

42

10

lun

278

61

> 4-a-6-a

an

2-a-1 an

Tot. de

30

In a 2-a
)

129

In al 2-lea an

159

97

21

78

64

50

39

52

28

339

228

43

>

69

2 12

137

4 39 39

22

114

272

56

615

152

16

783

138

682

321

48

-60

370

290

38

329

122

133

12

147

2.

4-lea

100

70

44

77

41

105

639

58 4

599

Totalul de la 16--60 ani


la 61
)

Totalul de la 6-15

193

70 anT

71-80

46

sus

- -

61

193

175

114

Totalul

175

Totalul cop.

274

24 1.954 1.477

239 12 1.728

www.dacoromanica.ro

3 44 69

133

9 83 1361

237

86 79

18 33
5 10
1

20 289

4 182

- -- - -- - 11
3

1 59

56
15

21 182

1 39

la 15

---

216

208

- ---

27 548 8 64455
6

- --- ---

41
11

536

-- ---

--

4 35 1.474

- 1.954
3.869

60

899 344 10 116 1.915 220 523 692

-- --

Totalul gen. al mortilor


1.656

11 198

39 270211

239 12 1.553

---

13

50

24 160 84
>

81-90
91-100
Peste 100 ani
Total de la 61

Totalul general al copiilor


15

507

>

--

938

80 23

337

--

4 26

20

51

121

> 51--55

49

163

281

85

174 11 59 47 --

44 4

3 18

115

122

116 17

203

11--15

20

90

) 46--50

>

81

114

14 157 11 46 28 --

41

142

132

157

- -

89 19

22

142

34

58

92

) 41--45

105

108

95

188 26 69 32

29

2 119 32 52 10

95 16 -- 17

74

De la 6-10

100

60

16

24 1.761 1.302

149 32 66

36-40

92

274

50
51

127 12 68 10

138

537

45

- -

61

18

72

33

1.463

26-30

130

>

67 48

41

de la nascere la 5

-----

35

108

21-25
31

272

103

47

3-lea

Totalul de la 2-5

67

72

5-lea

De la 16-18

118

1.728

---

3.202

ABEL A
dup sex
Or

religiune pe lunile
Protestanti

Gregorian

1898

Mahomet.

Necunoscuta

Totalul general

LUNILE
a)

Ianuarie.

238

Februarie .

174

412

474

Martie .

279

Aprilie

244

221

448

---

16

39

12

28

25

53

16

37

33

70

14

14

28

11

36

27

63

23

40

32

63

28

26

54

33

76

19

26

45

25

27

52

17

22

39

305

252

557

242

235

477

August .

227

182

409

Septembre .

238

188

426

Octombre .

--1

--

202

24

38

500

14

19

19

26

21

45

22

15

43

14

33

11

10

21

42

10

13

23

42

12

291

287

649

303

251

554

237

609

83

24

66

76

416

16

27

43

11

18

44

27

71

Decembre .

286

234

520

27

18

45

10

13

48

31

74

Totalul anual 3.014 2.463 5.477

8 17

252

269

103

94

197

449

359

808

9
2

- --9

519

362

41

175

225
6

241

517

226

67

www.dacoromanica.ro

Noembre

33

388

321

709

304

300

604

303

261

569

308

249

557

323

237

560

374

288

662

42 3.869 3.202 7.071

pe anul 1898

TABELA
protectiunea StatuluT cruia apartin

LUNELOR

226
225

Martie .

Aprilie

Mai ..

lunie

283

231

20 13 2

36 33

362

263

287
251

287

321

Iulie

August

Septembre .
Octombre

Noembre .

Decembre..
Total

215
249

--- -- -- -- 12

244

191

244

0812.631

17

11

17

--

- - 1- 9 13 ---2- - - - -

2 11 15

12

www.dacoromanica.ro

42 24

308

42 34

292

44

323

43 31

374

32

261

27(

3573.8693.21

www.dacoromanica.ro

DEMOGRAFIA
PE

ANUL 1899

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

DEMOGRAFIA
ANULUI 1899

Capita s'a facut


10 20
Decembre 1899. Acest
a stabilit poporatiunea orauluY la
calculele
cifra de 282.071 suflete,
de
la
viitorul recensmint, care se va face la 1904, vom lua de
cifra
de
sus.
:
In
1899
nscut
al

Din

9.245

copii

4.696
4.549

fete

fost :

Ceea-ce ne
In

de 32,8 la mia de locuitori.


an ail murit
CapitaM :
7.507

Dintre

persne

fost:
4.108
3.399

ce ne
cu
America :

de 26,6 la
dou tabele ne
cum stm att cu
comparativ cu principalele
o

www.dacoromanica.ro

ct
din

48

Nativitatea

principalele orase

anul

(fr

OR

Num. absolut
In 1899

Londra

Paris
Berlin

Viena

Moscova .....
Buda-Pesta
Bruxelles
Amsterdam
Roma
Mnchen

Dresda

Praga

Cristiania
Venetia
Zrich

Mortalitatea

ASE
Londra
New-York

Paris

Viena
St.-Petersburg
Moscova
a-Pesta

Bruxelles
Amsterdam
Roma
Mnchen
Dresda .

Praga

Cristiania
Zrich
Buenos-Ayres
Odessa

282.071
752
053
2 511 629
1 817 952
1 623 134
1.132.677
988.614
780.533
667.971
601.408
565.987
518.273
508.574
452.000
395.300
383.224
223.834
171.187
164.427

In anul 1899

9.245
133.120
77.632
58.496
49.157
50.677
31.706
33.151
32.589
23.360
24.566
13 240
15.533

In 1899

282.071
752
053
629
1 817 952
1 623.134
1.132.677
988.614
667.971
601.408
565.987
273
508.574
452.000
395.300
383.224
223.834
171.187
164.427
780.533
414.800

www.dacoromanica.ro

locuitorl

32.8
29.4
21.9
23.3
27.0
31.2
28.1
33.5
41.8
35.1

41.0
23.4
30.0
22.8
36.7
33.4
26.9

16.572
13.225
10.266
7.419
3.976
5.310

principalele orase
Populatiunea

Nativitate

la

33.1
23.2
32.3

anul

DECESE
absolut

In anul 1899

la 0/00 locuitori

7.507
89.689
65.343
53.932

26.6
19.8
18.4
21.5

34.011
952

18.7
20.9
25.2
28.4
3

28.493
28.029
14.899
13.763
10.021
7.944
8.839
630
7.634
9.474
3.948
4.182
2.505
13.567
9.025

17.7
15.3
17.3
23.5
19.3
24.7
17.6
24.4
15.2
17.4
21.8

49

Dup religiune,

cursul

1899 se

ast-fel :
6 746
.

19
602
346
1 532

Protestano
Mosaid

Tot dup religiune, persnele decedate

acest an se

ast-fel:

5 859

20
498
253
837

MosaicT

4
36.

nascerilor asupra mortalitteT, Capitala


dar, prin
Acest exceanul 1899 a obtinut un spor de poporatie de 1.738
religiune,
urmtorul
:
dent al nascerilor se

+ 887

104

+ 93

695
4

- 36.
anul 1899

fost

Mortalitatea copiilor
de la nascere

la 15

1899

1899

la

de la a 2-a
la an
de la al 2-lea an
la 5
.
de la 6
.
la 15

Totalul general al copiilor decedatT.

348

279

627

767

698

1.465

693

631

1.324

241

222

463

2.049

1.830

879
4

www.dacoromanica.ro

50

Tabela acsta ne

de mare este mortalitatea copiilor


vom compara mortalitatea copiilor
la
mortalitate a copiilor de
a altor orale,

Capitald.

un an, cu

vom avea urmAtrea

frte semnificativd :

Mortalitatea copiilor
comparativ cu alte

la un an
cop.

OR A

la

an

Numrul
t

Bucuresci
Londra 1)

Paris
Berlin

Viena
St.-Petersburg 1)
Moscova
Buenos-Ayres
Buda-Pesta
Bruxelles

1899,

Neapol 4)

Amsterdam
Madrid
Roma
Milan
Mnchen

Odessa
Dresda

Praga

Cristiania
Florenta .
Venetia
Triest
Zrich
Athena
Cracovia

282.071
4 546 752
511.629 2)
1 817 952
1 623 134
1.132.677
988.614
780.533
667.971
565.987
564.722
518.273
514.512
508.574
487.729
452.000
414.800 3)
395.300
383.224
223.834
200.502
171.187
166.599
164.427
122.053
83.730

52

Census 29 Martie 1896.


3) Cens. 9 Fevruarie 1897.
4) Din
in asilul copiilor
5) Cens.
Octombre 1896.

www.dacoromanica.ro

2.092
22.289
6.962
10.923
3.855
10.288
11.837
3.351
3.793
2.384
2.457
1.937
3.758
1.377
1.857
4.240
3.077
2.705
1.967
1.177
630
822
1.069
712
981
539

alnuol

4)

precedent

24.7
16.8
11.8
22.0
19.6
31.9
36.9
10.7
16.7
17.5
14.2
13.0
24.0
12.2
14.7
27.0

20.5
18.4
16.0
13.0
20.8
23.2
28.4

16.9

51

vom compara numrul nascerilor nelegitime


anul
numrul
din alto
vom avea urmdtrea
tabel frte instructiv :
Acum,

1899

Nascerile nelegitirne

anul 1899
viT

Nsautl vil

Bucurescl
Paris

Berlin
Viena

St.-Petersburg
Buenos-Ayres
Hamburg . .
Varsovia .

.
.

Neapol 2)

Amsterdam
Madrid
Roma
Milan . .
Mnchen
Leipzig

.
.

Dresda
Praga 2)

Turin
Florenta
Venetia
Triest
Zrich
Cracovia

282.071

7.900

2,511.6292)

1.817.952 41.761
1.623.134 34.160
1.132.6773 23.832
780.533 27.459
684.683 18.195
601.4083 22.032
564.722 14.761
518.273 14.719
514.512 12.170
508.574
9.450
487.729 11.200
452.000 12.124
12.524
395.300
383.224
6.963
6.369
200.502
3.923
171.187
3.473
83.730

16.778
318
16.517
7.874
5.130
2.625
2.534
1.894
814

4.660
2.065

Scotnd acum din tabela de


s facem comparatiunea acestor
cu cele-Palte orae
Tabela
ne

333
3.705
1.376
2.242
1.073
594
736
980
617

8.233 1.480
1.726 45.423 18.504
391
7.787
36.402 17.647
401 24.905 8.275
28.592 5.298
18.789 2.774
127 22.768 2.661
160 15.741 2.054
88 15.336
902

3.293
2.125
022
4.448
2.758
2.607
3 303
1.061
759

1.160
593
977
355
417
381
410
330
147

818
650
1.184

242
266
103
187
38
104
58

196
144
176
157

102
53

- -

10.043
12,177
12 479
12.941
7.373
6.699

40.5 17.9
31.8 28 9
22.1 15.3
33.5 32.7
27.2 24.3
12.9 15 6
20.1 12.9
3
7 10.5
11.4 14.0 11.5
5.2
5.6

21.3

- -

2.321 18.4 24.8 18.8


1.166
12.8
624 26.8 33.1 27.0
2.941
37.6 22.7
2.754 19.7 27 8 20.0
3.479 32.2 30.0 32.1
1.163 14.3 23.6 14.8
272 4.3
4.5

- -

4.801
4.847
2.169

17.0
28.7
15.0
32.6
24.8
15 7
12.6

'12.7

- -

15.3 27.9 16.1


688
16.9 12.4
1.242 36.4 35.8 36.4

sus a nascerilor pe
Capitala

romn

tt a sa goliciune starea

crurilor :

2) Cens. 29
1896.
2) 52 s6ptmn1.
3) Cens. 9 Februarie 1897.
4) Naturali e esposi.
Nelegitimii

www.dacoromanica.ro

52

anul 1899

FE TE
ORAGE
BucurescI
Paris

Berlin
Vien a 1)

St. Petersburg

Buenos-Ayres

1)

Amsterdam
Madrid
Roma
Mnchen
Dresda
Praga 1)
Colonia

Turin
Florenta

Stuttgart
Triest
Zrich

1899

282.071
2.511.629
1.817.925
1.623.134
1.132.677
780.533
601.408
518.273
508.574
452 000
395.300
383.224
358.417
-357.834
200
175.391
166.599
164.427

4.696
29.839
257
25.964
012
16.593
12.819
7.936
7.927
8.615
6.785
7.170
3.762
2.426
2,618
2.708
2.751

276
3.182
978
2.047
838
742
505
407
635
400
294
348
895
245
111

86
226
120

5.9
9.6
7.3
5.0
4.3
3.8
4.9
7.4
6.4
3.2
6.2
6.1
4.4
3.2
7.7
4.2

4.549
28.657
23.900
3

15.694
45.996
11.747
7.597
5.717
7.957
6.438
5.003
6.665
3.668
2.256
2.471
2.645
2.559

192
2.249
789
1.325
636
559
358
298
525
389
244
234
238
834
187
89
68
143
105

4.2
7.3
3.2
4.1

3.4
3.0
3.8
6.5
6.4
3.0
3.5
4.5
11.1
4.9
8
2.7
5.1
3.9

Atragem dar atentiunea sfetnicilor


in cari se oglindesce perfect ct de

asupra cifrelor de
sus,
Bucurescenfi, in
ceea-ce privesce
in Bucurescl. Sunt absolut necesare msurile cele
pentru a
rul de care suferim.
Statistica are menirea a vorbi
cu elocinta
a cifrelor ; legiuitorul,
este dator a se conduce
aceste cifre
a gsi remediul cerut.
Z. C. Arbure
statistic.
1) 267

care exista

de sex necunoscut s'a repartisat intre


masculini

femenini.

www.dacoromanica.ro

fete in aceiasi

TABELELE
VII, PE CULORI,

DUPA STARE CHILI

PE

ANUL 1899

www.dacoromanica.ro

55

54

A
sex pe lunile anuluT 1899

B
Ndscutilor
lanuarie

Februarie

Martie

stare

August

Aprilie

Septembre

Octombre

TOTALUL GENERAL

Noembre

al

Starea
viT

viT

NitscutT

NhscutT

viT

CULOREI

N6scutT

NAscutT viT

40 13 23 10 12 22

----

11

14

25

---

16

28

10 19

26

14

---

21

8 11

19

123

146

269

10

11

124

156

280

193

1.183

1.082

1.265

75

469

447

916

241 142 126 268

1.656

1.532

3.188

78 66 144

899

880

1.779

42

44

86

943

924

1.867

109

712

710

1.422

11

45

46

761

759

1.520

1.099

1.066

2.165

18

107

108

215

10

123 2391 77 88 1651 82 85

1.212

1.178

2.390

340

4.696

4.549

9.245

17

11

21

11

13 24

12

16

Total .

10 13

Legitimi .

NelegitimI. .

10 13 23

Legitimi .

76 173

83 73 156

41 92 38

45 83 39

30 69 44 35 79

46 39 85

51

Total .

12

82 68 150 74
3

84 158

80 102 182 85 91

84 91

53 52 105 54

NelegitimT

54

111

12

13

25

- --

Total .

118

407 416

Total general .

37 84

60

123

80

161

71

89 80 169 89 94 183 104 87 191 92 79 171


11

12

7 15

11

7 18

93 194 97 101 1981115

383 404 793 434 415

417 376

2091103

401 357

17

102

57 128 69 58 127 85 71 156

69 78 147 68 63

78 61

52

71

102 70

89 72

65

138 67

68 64

72

131

49 47 96 42

80 69

101

1
4

73

124
107 77

92 97 189
9

105

11

72 147

125 67

11

27 31 58 40 40 80 23 32 55 40 35

146 71

128 145 273 144 140 284 116 123 240 149 136 285 128

66 70 136 70 52 122 63 55 118

71

109

106 106 212

13 21

39 40 79 47

70 66 136

85 69 154 76 88 164

59 113 73 78 151

200 88

9 23

14

194

277 138 133 271 161 127 288 137 128 265 143 111 254 129 112 241

79 86 165 75 95 170 79 88 167


4

16

14 28

205 97

35 42 77

14

106 93 199 87 92 179 123

141

8 17

Total .

10

11

13 22

10

69

49

51

59

86 92 178 80 87 167 111 112 223 70 80 150 73 75 148


15 14

10

24

11

10

2
211

112 87

102

90 89

386 365 751

385 365

386

366

www.dacoromanica.ro

400

12

357

ABEL A
sex pe lunile

religiune
Or

oli c

Gregoriana

Protestanti

18g9

Mahomet.

NecunoscutA

Totalul

LUNILE

----

. .

302

316

618

--

Februarie .

295

290

585

Martie

318

296

614

Aprilie

308

279

587

288

264

552

278

265

543

August .

288

268

556

Septembre

269

273

Octombre .

283

Noembre .
Decembre .

14

25

65

53

118

407

416

823

17

22

39

54

69

123

389

404

793

46

20

17

37

73

78

151

434

415

849

46

10

14

24

77

417

376

793

16

24

79

401

357

758

29

33

62

22

23

45

22

24

22

24

25

16

21

25

46

12

17

29

20

21

41

18

15

33

33

34

67

14

19

542

22

23

45

14

294

577

27

59

247

253

500

18

27

45

271

232

503

---

32

27

32

59

Total anual 3.445 3.301 6.746

8 11 19

293

309

602

298

569

--- --

136

59

138

49

104

386

751

68

63

131

385

750

33

67

63

130

402

386

788

23

66

61

127

372

368

740

11

19

30

68

59

127

396

400

796

10

19

56

51

107

332

340

672

14

30

61

79

140

375

357

732

185

346

789

161

743 1.532

www.dacoromanica.ro

4.696 4.549

ABELA
pe anul 1899,

protectiunea Statulul

apartin

NUMIREA

Februarie

279

304

Martie .

296

275

Aprilie .

291

273

264

242

268

248

-- 1

2 17 14 36 35

37

--

265

238

Septembre .

243

253

Octombre

254

264

Noembre .

223

238

Decembre

249

206

Total

--

3.163 3.066 23 21 11

3 14

43 36

6 16

26 22

8 17 33

3 16 14 33 39

--

--

---

- -- --- - - - -

21 50 50

11 12 45 33

20 25 38 45

12 20 31 26

13 12 41 45

12

--

---

3 13 13 35 32

www.dacoromanica.ro

407

416

389

404

71 75

434

415

70 53

417

376

77 57

401

357

49

386

365

62 53

365

63

-- -

----

4 39 45

--

August

- --1

62

402

386

60 60

372

368

66 57

396

400

55 48

332

340

58 75

375

357

4.696 4.549

www.dacoromanica.ro

TABELELE
DE MORTI PE LUNI, ETATE

STARE

PE

ANUL 1899

www.dacoromanica.ro

60

61

Mortilor pe luna

etate

stare civil pe anul 1899

FETE
ETATE

STAREA

DUP ETATE
5

De la nascere la o

13

8-14

15-21

22- 1
Total

la

10

26

- - - 2

In a 2-a

3-a

10

18

>

--6-a

15

10

29

19

--

13

26

16

De la 16-18
19-20

21-25

9
8
1

In al 2-lea an

4-lea

>

De la

nascere

-10

46

14

16

11

11

45
117

14

6-15
Totalul general al copiilor
la 15
. . . .

136

20

41

17

23

12

14

12

10

54
114

- - 20

61

14

14

30

18

36-40
41-45
46-50
51-55
) 56-60

>

Totalul de la 16-60

24

16

De la 61- 70
71- 80
81- 90

--

10

21

femeilor

Totalul cop. pn la 15
157

126

21

147

T-otalul gen. al mortilor

www.dacoromanica.ro

sus

necunoscutd

Totalul brb.

15

12

18

13

16

31

14

13 10

25

46

70 26

18 12

Total de la 61.

11

12

15

21

5 25

37

68

15

95

31

1 21

23
13
1

148 22

18

>

> 91-100
Peste 100
135

14

54

--

23

2-a-1 an

- - --- --

----- - --- - ---- --- - - - - ---5

35 22

8 58

52 105 48 1 12 218 23 56 79

157

375

68

163

147

310

63

62

ET

anul 1899

FETE

BXRBAT

STAREA CIVIL

ETATE

MORT!

ETATE

MORTT

stare civil

etate

Mortilor pe luna Februarie

De la nascere la o sptm.
8--14
. . . .
15-21
.

In a 2-a

4-a-6-a

7-a-1 an .

4-lea

Totalul de la 2- 5

de la nascere la 5

De la 6-10

11-15
Totalul de la 6-15
.

48
114

16

21

18

11

51

26

22

28

17

10

521

52

- 4

15

- - -

130

97

16

12

211

15

Totalul general al copiilor


15

135

15

4
2

De la 16-18

19-20

21-25
26-30
31-35

12

24

19

271

--

16

16

10

3-lea

20

17

44

In al 2-lea an

5-lea

17

Tot. de la luna 2-a-1 an

1 lun

Total

3-a

15

151

112

-----3

12

13

32

s?

>

>

10
9

58

22

119

22

De la 61-70 ani
71-80
)
81-90
91-100

Total de la 61

sus

necunoscut
Totalul

femeilor

Totalul cop.

15

la 15

Totalul gen. al mortilor


134

www.dacoromanica.ro

2
2

16

5 11

----

12

12

18

10

19

13

12
5

20

3 12

16

60 14

5 130 17 42 22

85

13

31

2 16

19

15

2 12

14

13

51

Peste 100

12

41-45

46-50
51-55

> 56-60
Totalul de la 16-60 ani

37

-40

11

11

- -- - - -- - ---- ---- ---- - - -4-- - -- - - -- - -- 8

4 35

40

26 19

57

57

86 33

12

188 18 46 57

125

151

134

339

259

64

Morlilor pe luna Martie

FETE

STAREA

ETATE

stare civil pe anul

etate

ETATE

MORTT

nascere

De

25

8-14

15-21

o sptAm
.

22- 1 lun
Total

la

In a 2-a lund

> 4-a-6-a lun . . .


> 7-a-1 an . . . .
Tot. de la luna 2-a-1 an

In al 2-lea an

, 3-lea
4-lea

5-lea
.

De la 6-10
11-15
Totalul de la 6-15
Totalul general al copiilor
.
. . .
la 15

12

10

36

22

- -

--2

24

--

11

11

21

24

31

49

45

14

60

21

22

17

11

10

45

38

19
41.

42
108
19

26

- 3

130

21

- - - -

De la 16-18
19-20

10

2 -

Totalul de la 2-5

>

11

11

105

19

19

26

24

156

129

-3

20

12

21

--

26-30

31-35
36-40
41-45
46-50
51-55

14

56-60

Totalul de la 16-60

8
3

80

91-100

Total de la 61 ant

127

necuhoscut

19

sus
.

21

21

151

16

15

10

12

13

24

16

11

17

12

23

11

14

16

65 14

6 151 27 43 30

16 11

28

11

16

101

4 18

23

19

25

29

54

femeilor 68 95 36

Totalul cop.

la 15

Totalul gen. al mortilor


134

Totalul brb.

24

Peste 100

43

66

De la 61- 70

------------- - ------ - -- -- 22 --- ----- 9

5 51

10 209 28 48 81

57

159

156

151

365

310

www.dacoromanica.ro

pe luna Aprilie

FETE

STAREA

ETATE

MO

pe anul 1899

stare

etate

ETATE

MORTI

De la

8-14
5-21
:2-1

lun

la

lun
-a

In al

an

an

Totalu L de la 6-15
Totalu L general al
la 15

26

22

63

34

15

50

15

20

16

20

De la 61-70

10

43

31

35

17

14

99

46

24

De la 6-10
11-15

4-lea

d la nascere la 5

17

29

18

de la 2-5

3-lea

Totalu

--

11

20

5-lea

De la 16-18
19-20

21-25

26-30

31-35
36-40
41-45

46-50

51-55

56-60
Totalul de la 16-60

la a 2-a

Tot.

12

-a-6-a
7 -a-1 an

To Lai
a

22

121

12

12

10

- 7

28

- - - 28

132

87

17

12

22

17

154

104

23

--23

8
6
3

25

9
7

10

11

91-100

sus

12

Totalul

Totalul cop.

17

www.dacoromanica.ro

11

13

65 8

13 9

la 15

12

13

12

- -1

-- --

-----

20

126 24 44 23

14

6 14

10

---

46

2 12

7 33

13
13

94

22

44

12

11

13

27

- --24 15

16

i femeilor 47 89 23

Totalul gen. al morti1or

128

45

111
.

. .

Total de la 61

----

Peste 100

36

12
7
2
1

--- - -

173 25 51 56

- - -- - - - ----

138

154

128

327

266

69

BXET

stare civil pe anul 1899

etate

pe

FETE

STAREA

ETATE

ETATE
.

De a nascere la o

8-14

22- 1

In

la

Tot

L 2-a

3-a

- - - - 7

4-a-6-a

12
5

24

10

19

47

28

115

69

18

27

20

13

37

10

Tot. de la luna 2-a-1 an

87

27

In

25

de la nascere la 5

17

33

13

5lea an
Tot
de la 2-5

- -

13

15

50

55

43

161

12

25

--

2-lea an
3-lea an
4-lea an

12

35

198

129

23

. .

an .

28

15

10

---3

27

16-18
19-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60

4
4
6

23

12

16
26

33

Totalul de

87

W
2

3
1

16-60

13
5

47

a 6-10

11-15

15
7

Tota

de la 6-15

Tota

general
la 15

22

- - - -

15
7

22

14

---

sus

femeilor

Totalul gen. al mortilor.


183

35

220

143

27

171

www.dacoromanica.ro

11

11

11

13

14

12
9

20

10

14

13

--

17

21

63 13

12

18 15

81 28

- -.

10

49

Totalul cop.

copiilor

. .

4
14

157

Totalul brb.

91-100
Peste 100
Total de la 61

46

De la 61-70
71-80
81-90

24

10

De

------- -- --- - - -- -- -1

--

4 127 15 49 22

20
2

14
2
2

2 16
1

--

7
1

38

7 34

6 165 16 56 56

--

14

90

-----

13
18
8
1

--

42

132

-- - -- - --220

171

385

303

70

pe luna

FETE

ETATE

MORTI

MORTI

De la nascere la o

15-21
Total

12

31

38

22

.
.

la

35

36

43

62

26

90

73

18

93

38

42

24

3-lea

14

13

4-lea

11

13

5-lea

68

15

76

51

204

In al 2-lea an

Totalul de la 2-5

de la nascere la 5

De la 6-10
11-15

161

13

Totalul de la 6-15
Totalul general al
la 15

28

34

15

Tot. de la luna 2-a-1

11

28

7-a-1 an

16

12

22

41

- - - -

146

13

18

22

25

--

18
11

21

30

15

39

----

De la 61-70
71-80
81-90
91-100

41

226

171

39

8
11

8
2
1

5
1

------------ - --2

15

46

------= ---6

49 11

13

6
6

11

13

13

11

10

1 12

15

12

12

11

11

15

3 111 20 54 18

23
17

necunoscutd

Totalul cop.

212

www.dacoromanica.ro

femeilor

25

93

7 11

18

1 16

19

24 20

49 2

la 15

44

9 33

187

Totalul

sus

Total de la 61.

18

12

20

Peste 100

60

Totalul gen. al
183

ETATE

De la 16-18

19-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50
51-55

56-60
Totalul de la 16-60

10

15

. .

17

12

4-a-6-a

10

12

)) 3-a

In a 2-a lun

14

8-14

12

11

pe anul 1899

stare

etate

51

73 31

3 160 22 63 51

- - -- - - ---

212

226
386

138

350

72

73

B
dupa

pe luna

A
pe anul 1899

stare

etate

FETE

ETATE

MORTI

ETATE

MORTT
o

De la nascere la o

8-14
15-21

22- 1

10

10

28

la

Total

In a 2-a

3-a

4-a-6-a

an

Tot. de la luna

an

In al 2-lea an

3-lea
4-lea
5-lea

Totalul de la 2-5

de la nascere la 5

De la 6-10

11-15

10

21

27

67

19

43

12

12

11

33

17

16

--

12

20

>

21

29

3b

30 9

39

86

61 28

89

48

40 6

47

17

17

19

77

18 11

25

10

13

66

12

- - 3

161

Totalul de la 6-15

34

196

- - - -

10 2
2

69 9
147 41

13

11

14

20

25

> 46-50

- - -

11

>

3
2
6

51-55

56-60
Totalul de la 16-60

39

De la 61-70
>

71- 80

91-100 >
Peste

de la 61 anY

190

necunoscutd

11

34

216

172 41

215

www.dacoromanica.ro

4
3

13
2

15 7

15

12
13
8

10

17

11

17

11

51

14

1--

--1

25

7-2
1-

103 29 38 24
16
16

12 -

femeilor 40 76

Totalul

la 15

21 -

-- - 13 1 - 1

4 20

8
11

94
25
14
5

1--

--

Totalul brb.

Totalul gen. al mortilor


181

sus

14
25

4 11

80

------ --- - --- ----- - -- - -- 7

12

Totalul general al copiilor


la 15 anY

2
2

la 16-18
19-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45

--

40

1-

44

138

- - - --

215

4 38

9 146 30 42

---

216

62

- -- -362

75

74

B
etate

pe luna August

stare civil pe anul 1899

FETE
STAREA

ETATE

MORTI

BXRBATY

STAREA

ETATE

MORTI

FEME

De la nascere la o

8-14

15-21

22- 1 lun .
la 1 lund

Total

In a 2-a lun .
3-a

4-a-6-a
7-a-1 an
Tot. de la

1 an

10

10

- - - -

19

23

11

13

11

45

30

14
4

Totalul de la 2-5

62

de la nascere la 5

122

14

Totalul de la 6-15

21

- 2

21

- - - -

--

14

De la 6-10

11-15

22

In al 2-lea an
3-lea
4-lea

15

3
6

28

45

15

33

54

45

12

58

37

30

16

10

14

10

72

56

145

124
11

21

15

5
3

5
3

1
1

60

44

21

166

139

25 2

15

14

13

12

10

36

4 2

Totalul brb.

femeilor 45 55 12

Totalul cop.

la 15

necunoscut

11

15

166

www.dacoromanica.ro

sus

Total de la 61

Totalul gen. al mortilor


143

Peste

Totalul general al copiilor


la 15

13

---- ---- ------ --- - - -13

97 21 39

15

1
1

32

6 15

--

10
12
5
12
11

6
4
3

74
22

91-100

151

De la 61-70
71-80
81-90

10

25 2

Totalul de la

13

65

35

46-50
51-55

28

14

De la 16-18

19-20

21-25

26-30
31-35
36-40

13

19

6 21

--

28

102

17 129 22 45 30

- --- 166

166

295

268

76

B
Mortilor pe luna Septembre dup

BET

A
etate

stare civil pe anul 1899

FETE

CIVIL

ETATE
E

MORO

ETATE
-

De la nascere la o

14

15-21

22- 1

8-14

la 1

Total

26

In a 2-a

11

3-a

4-a-6-a

an

Tot. de la

18

2-a- 1 an

In al
an
3-lea
4-lea
5-lea

32
14
9
8

Totalul de la 2 -5

de la nascere
la

45

11-15
.
Totalul de la 6-15
Totalul general al copiilor
la 15
. . . .

63

134
14
5

19

153

19

- -

35

13

11

11

12

21

22

10

55

42

- -

39

20

15

12

--

71

47

--

- - - 27

27

161

102

14

13

19

17

180

119

De la 16-18

19-20
21-25

26-30

31-35
36-40
41-45

46-50

51-55
56-60
Totalul de la 16-60

5
4
2
3

14

10
10

25
52

-19

3
11

9
4
2

13
8

121

13

Totalul

i ferneilor

Totalul cop.

17

la 15

gen. al mortilor
138

www.dacoromanica.ro

sus
.

43

45

necunoscutd

Total de la 61

Peste 100

- - --11

----

De la 61-70
71-80
81-90

26

55
19

10

14 4
3

- 3

19 12

10

12

12

11

-- -- 2

---------- 5

11

10
9
6

10

2 12

14

9 106 18 38 25

10

21

35

15

11

--

2 15

82

17

11

2 32

46

64 21

10 141 18 40 57

- ----- --- -

119

180

138

321

257

79

A
etate

pe luna Octombre

ST

ETATE

De la n ascere la o

;-14 aile .
1

Tota

la

- - - - - 3

16

13

3-a
4-a -6-a
7-a -1 an

14

20

Tot. de [a a 2 a lun-1 an

50

In al

25

la 2-5

Totalul

I nascere la 5

De la

ea an

Totalul ;eneral al copiilor


15 ani
.

45
117

la 6-15

Totalul

26

23

15

132

14

24

10

57

33

- - - 4

- - - 14

16

14

-2

STAREA CIVILA

ETATE

13

22

In a 2

BRBATY

FETE

MORT

stare civil pe anul

29

24

49

44

132

100

14

15

19

147

119

--

14

38

18
9

27

71-- 80

sus

necunoscut

56

59 10

12 10
6

---

19

15

-1

14

18

4 129 24 37 20

25

13 2
4

3 12

19 17

- - --

Totalul cop.

la 15

42

147

11

14

--3

15
4

12
84
15
10

- -1

4 26

33

117

132

- - - --

249

--

320 -

8 173 27 41 46

- -- - ----

- -

13

--

- -

femeilor 59 78 27

Totalul gen. al mortilor

10

Totalul brbat.

www.dacoromanica.ro

Total de la 61

132

Peste

19

91-100

14

113

10 2

90

13

48

14

-- ----

De la 61- 70

13

36-40
41-45

46-50

51-55
56-60

Totalul de la 16-60

12

10

27

--

De la 16-18
19-20
21-25

26-30

15

81

80

stare

etate

pe luna Noembre

pe

1899

FETE

ETATE

MORTI

ETATE

MORTI

De la nascere la o

10

8-14
-21

.
.

Total pn la 1

an

12

12

35

- -

de la nascere la 5

De la 6-10
11-15

21

Totalul de la 6-15
Totalul general al copiilor
. . . .
la 15

24

38

45

12

42

109

19

21

12

13

11

13

15

60

38

15

126

88

21

17

- - - -

23

14

56-60
Totalul de la 16-60

80

10

90

14

91-100

14

105

15

150

111

14

sus
.

femeilor

Totalul cop.

www.dacoromanica.ro

-4

10

69 15
9

14

-----

12

13

-- -- - -2

17

22

21

4 6

4 15

23

45

4 39

1 11

--

--

188
150

338

30 55

3
3

12
7

5
9

5
6

10

64

21

- -- - -

86 38

--

52

10 143 18 26 16

17 23

- - -- - -3

23

128

15

49

Totalul gen. al mortilor


133

la 61

Totalul brb.

12

11

necunoscutd

17

Peste 100
Total

- --- --

13

43

- --

De la 61- 70

41-45
46-50

--

--

-35

17

13

56

16

14

10

- -

5-lea

10

De la 16-18
19-20
21-25

26-30

10

24

12

3-lea
4-lea

Totalul de la 2-5

20

18

In al 2-lea an

12

Tot. de la luna

4
.

3-a
.

- - -

14

In a 2-a

4-a-6-a
7-a-1 an

14
6

45

-5

109

128
237

82

83

A
stare civil pe anul 1899
etate

pe luna Decembre

FETE

BXRBAT

ETATE

MORTI

De la nascere la o

8-14
15-21

22-

10

20

la

Total

In a 2-a

6-a

8
.

7-a-1 an
Tot. de la luna 2-a-1 an
In al 2-lea an

12

39

44

29

17

14

11

12

11

44

10

Totalul general al copiilor


la 15
. . . .

113

- - - -1

11

- - - 2

45

29

-2

De la 16-18
19-20
21-25
26-30
31-35

10
2
1

19

Totalul de la 6-15

103

17

.
.

- - -

27

5-lea

De la 6-10
11-15

18

11

de la nascere la 5

--

11

12

-- 6

3-lea
4-lea

16

16

Totalul de la 2-5

75

16

10

16

----

126

91

16

8
2

36

40

16

4 7

14

41

45

17

12

10

16

11

10

46-50
51-55

11

21

13

56

15

10

13

Totalul de la 16-60

44

19 32 25

78

21

2 20

22

14

16

4 46

51

35

60

De la 61-70 anY

71-80
81-90
91-100

14
1

Peste 100

38

Total de la 61 anY
116

STAREA CIVIL

ETATE

MORTI

sus

50 13

10

11

21

23 26

56

92
.

13

Totalul barb.

16

Totalul cop.

73 39

la 15

Totalul gen. al mortilor

108

www.dacoromanica.ro

171 20 36 71

297

237

84

85

TABELA RECA
etate

De mortT,
I

De la nascere la o sOptm.

8-14 aile

15-21

22- 1

FETE

122

32

154

96

24

104

60

89

15

29

13

43

37

35

47

33

13

275

69

348

226

52

Total

68

45
46

De la 16-18

19-20

21-25
26-30

279

31--35

120

108

24

132

82

34

3-a

87

32

122

69

18

88

175

46

224

139

49

189

237

47

289

246

607

149

11

767

536

155

698

301

38

341

268

48

319

3-lea

137

16

154

131

14 2

147

4-lea
5-lea

103

--

110

89

83

88

64

624

64

693

552

4-a-6-a lun

an

Tot. de

luna 2-a-1 an

In al 2-lea an

Totalul de la 2-5

de la nascere la 5

De la 6-10

1.506

174

67

Totalul de la 6-15
Totalul general al copiilor
la 15
. . . .

241

282

20 1.808 1.314

- -

- -

53

142

77

50

36-40
41-45

46-50
51-55
)
56-60

Totalul de la 16-60

116

>

------

81

In a 2-a

94

74 5

631

De la 61-70
71-80
81-90
91-100
Total

la 61

241

158

222

--

158

Totalul brb.

femeilor

Totalul cop.

282

20 2.049 1.536

281 13 1.830

www.dacoromanica.ro

138

117

66

127 20 54 12

47 103 17

2 13

182 23 78 27

137

42 105 16

1 20

184 12 54 32

103

112

143

96 24

146

13

91 69

27 35

3 13
1

8 56 44

8 157

6 45 30

9 200

7 42 91

255 10

9 182

67

5 74

19

3 32 562 14
13

162

446

-- --

7 121 2.049 268 554 701

-- -

12

248

181

81
16
7

533

34

1.569

1.830

2.049

4.098

82

16

12

189

89

25 1.034

- -- --2 20 287

--

961 357

15 211

4 77 1474

la 15

Totalul gen. al rnortilor


1.747

47

64

222

131 23 76 14

281 13 1.608

--

66

38 278211
.

54 36 10

---

50

575

sus

2 147 62 67

25 119 47

Peste 100

81 57

28

<

12

30 130 36

>

71

21 156 88

174

STAREA

ETATE

MORTI

FEME

STAREA CIVIL

ETATE

MORTI

stare civil pe anul

- - - -- -

3.399

ABEL A
religiune pe lunile anuluT 1899

sex
Or

Protestanti

Gregorian

Mahomet.

Totalul general

Necunoscuta

MILE
Ianuarie.

298

Februarie .

234

532

199

Martie ..

285

251

536

Aprilie

242

202

444

. .

315

228

543

318

286

604

. .

287

278

August .

231

210

Septembre.

247

187

52

17

26

11

13

37

34

81

43

13

14

27

39

20

59

31

16

47

10

12

22

40

35

75

20

25

45

12

21

39

36

75

18

22

40

15

24

38

27

65

53

11

20

41

29

70

441

13

13

26

13

19

44

31

75

434

20

21

41

10

10

20

39

38

77

14

32

Decembre .

225

191

416

3
13

10

375

310

365

310

327

266

593

385

303

688

384

350

734

362

353

715

295

268

563

321

257

578

-- ---2

569

28

32

19

51

11

17

35

24

59

15

13

28

10

19

43

24

67

20

255

243

498

115

138

253

477

360

837

www.dacoromanica.ro

685

259

24

33

19

20

443

71

182

3.215 2.644

26

261

26

Totalul ..

----

Octombre .
Noembre

4-

---

29

338

297

237

7 36 4.108 3.399

575

534
7.507

ABEL A
pe anul 1899

caruia apartin

protectiunea

TOTAL .

lanuarie

307

249

Februarie ..

255

201

Martie .

282

268

261

214

317

243

. .

. .

..
..

313 304

. .

293 295

August ..

231

214

Septembre .

240

187

Octombre

245

195

Noernbre .

258

182

Decembre..

227

189

Total 3.2292.741130

--

6 14 17

15

20 18

7 11

---- ------2

--- --

3 13 14

3 14

23

6 13

6 10

32

7 17 15

8 19 18 3

4 13 11
163

173120

- -1

- 1

--- - --- -- - --- - - ------3

66

- -

15

- -

375 310

47 34

339

259

37 20 365

310

40 35

327

266

39 36

385

303

38 27

384 350

28

362 353

44 31

295 268

39 38

321

257

35 28

320

249

1 41

37 33

---- --- 1

35 24

338

237

43 24

297

237

12125

www.dacoromanica.ro

3.399

pe anul 1899

n.

PL. III

cu
IANUARIE

FEVRUARIE

MARTIE

IUNIE

AUGUST

JULIE

SEPTEMVRIE

OCTOMVRIE

NOEMVIIIE

10

10

20

20

25

100%

10%)

Dur

26

20

765

760

750

750

On mOde lOtze

25

Pneumonie.

Alte

Crup.

ST. RASIDESCU,

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

STAREA

A BUCURESCILOR
1898-1899

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

STAREA

A BUCURESCILOR

1898 - 1899

Serviciul sanitar al
Capita are urmtrea organisare :
In capul
se
medicullef, care are pe
dinsul un
personal, de cancelarie, compus din
de acest
exist urmtrele servicil, pendinte de
:
medicale, compus din 9
sanitare,
10
un medic pentru
de tuberculosd, care de la
Octombre a fost insrcinat
serviciul circurnscriptiunil 10 sanitard. Tot de acest servici
9 vaccinatorY, 1 preparator al
10
de circumscriptiunT
central,
1) Serviciul

sanitary desinfectorY.

2) Serviciul veterinar, compus din un medic veterinar primar, 2


veterinarY de circumscriptiunT, 1 veterinar director al

terinar ajutor al
3) Serviciul copiilor
visor al copiilor orfanY
copiilor particularY

intendent al abatorulut
media un
ajutat de 2
un revisor al
din casa printsc.

gdsig, compus din


la

4) Serviciul
compus din 2
a prostituatelor 2
sanitarY.
cu inspectia
5) Serviciul ospiciilor de
al
compus dintr'un
dic al ospiciilor Zerlendi
un personal al ospiciuluY de 19
bacteriologic
compus din
6) Serviciul
de bacteriologie, director administrativ
un asistent, 3
un asistent ajutor, un intendent, 2 laborantY doY servitorY.
de aceste serviciT, tot de serviciul sanitar
nalul de la etuvele de desinfectie

Acest servici sanitar, compus de doctor

www.dacoromanica.ro

srguitorY

92

eruditl, a lucrat
mod tenace pentru imbunttirea
sanitare a
In curgerea
1898, starea
a Bucurescilor ni se
cum arat tabela care urmzd.
In
sunt clasate decesele
sistemul elaborat la congresul statistic din Bruxelles :

cauza

anul

Ale organelor
respiratre

a
a

LUNA
In total

Februarie
Martie
Aprilie

August . .
Septembre
Octombre
Noembre
Decembre
Total

38
56
48
51
50
78
58
44
48
52
42
51
616

pneu-

72

123

92

45
83

148
198
140

107
152
113

56
51
52
51

133
115
96
93
90

96
96
77

50
47
60

99
124
144

74
90
113

690

1.503

1.149

57

66

70
69

33
37
38
33

39
25
49
33

25
27
28
27
27
32

72
142
141
129
103

41
35

383

59

44
889

25

15

12

17

21

26

13

19

21

20
12

15

17

14

22

12

31
27
32

16
10

263

190

22

26

Precum vedem, anul 1898


organelor respiratre
produs
mare numr de decese ;
general vorbind, pneumonia este
bla cea
pentru locuitoril
in
BucuresciI
Madrid ;
al doilea
vin
organelor digestive,
bntue Capitala
lunile
Julie
in Septembre,
multo victime printre copiT.
anul 1898
616
din cauza
defectelor constitutionale;
general sunt progenitura unor
de o constitutiune
mor la
de 0-1 an.

Blele infectise in anul 1898


dat un numr superior
precedent; acsta
s'a observat in ceea ce privesce
latina clifterita.
Urmtrea
ne
adevrata stare a lucrurilor :

www.dacoromanica.ro

93

de ble infectise

anul 1898

LUNA

Februarie

Martie
Aprilie
.

70
89

.
.

.
.

August .
eptembre
Octombre
Noembre
Decembre

86
97
77
71
67
57
58
66
82

Totalul anual

1
1

1.

-- - --- -1

17

20
18
29
16

2
2

13
12
25

16

14

7
1

8
12
8
5
18

8
2

10
10
22
19
16

17
16
18

20
1102

32
19
26

33

130 1156

-2
2
2

----

105

12

11.

17
13
9
16

se mentin
cauzele
TrecOnd la anul 1899 observm
acest
tte rubricele ambelor tablourI. Ast-fel vedem
aprpe
urmAtoanul 1898, blele generale ni se
an, ca
rul
:

anul 1899

causa
Ale organelor

LUNA
In total

Februarie
Martie
Aprilie

58
41

Seplembre
Octombre

39
62
83
56
54
53
65
53

Noem bre

Decembre
Totalul anual

33
645

65
61
67
48
53

t
67
61
45

59
47
53
710

164
149
187
149
108
95
78
65
57
71

118
147

din
pneu-

129
49
114
43
153
46
112
42
94
26
69
39
46
30
45
25
39
29
47
34
83
39
114
38
1.045 440

42
27
43
39
133
172
225
129
113
88
49
30

43
26
23
28
27
15
18
22
19
29
29
28
307

19
22
25
14
22
15
21
18
22
15
12
23

anul 1899
printre cauzele generale
Precum vedem,
blele organelor respiratre, din
pneumonia mentine locul
anul
principal,
vin blele organelor digestive
ca

www.dacoromanica.ro

94

- Septembre. Debilitatea
se
mentine aprpe la
numr de victime.
1899 ni se presint
Decesele de ble infecto-contagise
lunile

decima

urmMorul

de ble infecto-contagise

anul 1899

LUNA
o
o
.

Februarie

Martie .
Aprilie

Mai

August .
eptembre
Octombre
Noembre
Decembre
Totalul anual

97
97
111
80
90
84
84
58
69
77
73
70

6
3
3
5

20

4
3
5

11
18

20
29
20
20
29
24
22
34
14
261

- -- --- - -4

6
3

4
3
3

1
1

27

35

4
2

21
20
23

34
23
3
141

25
31
23
21
18
29
20
31
26
18
26
13
281

11

4
1

4
4
4
4

2
3
1

46

--1

12

care se
Acst tabel,
mortalitatea
cursul
1899, ne arat cum
starea igienic a Capitalet
In
rnd vedem c tuberculosa din an
an
Mrgesce cercul
sale; apoY, asemenea,
poratiunea
Pentru a da o idee
despre starea
priam dresat tablourile speciale pentru fie-care din blele infectocontagise, comparativ
cele
din
Din
aceste
reiese perfect ce mare nevoie avem de a
ingriji
de imbunttirea
a
nostru.
Ca resultanta
imprejurrilor sub care
mormaY putin
al nascerilor
este excedentul
mult

nor. Am dresat un tablo grafic special pentru 13 orae,

care se

importantd
oglindesce perfect locul ce
Bucurescil
prejurare. Tabloul nostru grafic este calcula-t tot pentru ceY cincY anY
nostru statistic de
(1895-1899),
obiectul
Z. C.
Seful biuroului

www.dacoromanica.ro

LEGENDA

TUBERCULOSA
1899

MORTALITATEA
DE
191

www.dacoromanica.ro

DE

DE

www.dacoromanica.ro

96

Mortalitatea datorit crupulul

OR

difteritel
crup

talitatea de
difterie

anul 1899

La 1.000
locuitorT

absolut

Bacuresel
Londra 1)
New-York

Paris
Berlin

......

Viena
St.-Petersburg
Moscova
Buenos-Ayres
Liverpool 1)

Bruxelles
Neapol
Amsterdam
Madrid 1)

Roma .
Milan

Lion
Mnchen
Leipzig
Odessa

Dresda

Praga
Colonia
Venetia

Triest
Zrich
Athena
Cracovia
Leiden

282.071
4 546.752
3.550.053
2.511.629
1.817.952
1.623.134
1.132.677
988.614
780.533
634.212
601.408
565.987
564.722
518.273
514.512
508.574
487.729
466.767
452.000
430.635
414.800
395 300
383.224
358.417
171.187
166.599
427
122.053
83.730
53.777

281
2.041
1.924
2)

4)

4)

4)

2)

4)

anul 1899

390
609
489
1.108
545
112
212
207
34
48
49
166
37
147
40
104
97
108
88
147
110
118
109
38
31
63
8

3)

0.99
0.45
0.54
0.16
0.33
0.30
0.98
0.55
0.14
0.33
0.34
0.06
0.09
0.10
0.32
0.08
0.30
0.09
0.23
0.23
0.26
0.22
0.38
0.31
0.69
0.66
0.23
0.25
0.75
0.15

1) 52

Recens. 29 Martie 1896.


126 difteria-scarlatinosa 609+126=736; la 1.000
4) Recens. 9 Feb. 1897.
6)
crup.
Recens.
Oct. 1876.
3)

www.dacoromanica.ro

0.40.

3)

Observatiuni

LEGENDA

MORTALITATEA IN ANUL 1898

afar
NUMARUL
L

INST CAROL.

RASIOESCU,

www.dacoromanica.ro

LEGENDA

1899
de
DE

CROUP LA
AL CAROR
A FOST
INST.GAROL

LST.

www.dacoromanica.ro

160.

SCARLATINA
MORTALITATEA IN ANUL 1898
de
SCARLATINX

LUM, AL

CURSUL

A FOST DE 42.

INST..CAROL

BUCURESCI..

www.dacoromanica.ro

.W.

LEGENDA

SCARLATINA
ANUL 1899

MORTALITATEA

de
DE

SPITA
CAROR A FOST

DE 121.

IIIST.CAROI.

LST. RASIDESCU,

www.dacoromanica.ro

97

in anul 1899

Mortalitatea datorit
in

OR A

anul 1899

Mortalitatea
la
Scarlatin5
Nutnrul

la

absolut

locuitorT

Bucurescl
Londra 1)
New-York

282.071

261

0.93

4 546.752

398

0 09

3.550.053

533

0.15

Paris

2.51.1.629 2)

227

0.09

Berlin.
Viena .
S.-Petersburg 1) .
Moscova
Buenos-Ayres
Buda-Pesta 1)
Varovia
Bruxelles . . . .

1.817.952

525

0.29

1.623.134

266

0.16

1.132.677 3)

499

0.44

988.614 3)

387

0.41

780.533

77

0.10

667.971

252

0.38

601.408 3)

370

0.62

565.987

34

0.06

Neapol 1)

564.722

0 01

Amsterdam
Madrid

518.273

0.02

514.512

64

0.12

Roma .

508.574

0.01

Milan
Mnchen

487.729

0.02

452.000

16

0.04

Odessa
Dresda
Praga 1)
Florenta
Venetia
Triest
Zrich
Athena

414.800

76

0.19

395.300

29

0 07

383.224

133

0.35

200.502

0.04

171.187

0.01

166.599

165

0.99

164.427

0.03

19

0.16

122.053 4)

1) 52 sptmnI.
3) Cens. 29 Martie 1896.
Cens. 9 Februarie 1897.
Octombre 1896.
4) Cens.
7

www.dacoromanica.ro

98

Mortalitatea datorit

Tifoide
anul 1899

febris

(typhus

Mortalitatea de
etc.

OR A

anul

Numrul

La 1000

absolut

dra 1)

New-York

Paris
Berlin
Viena
St.-Petersburg 1).
Moscova
Buenos-Ayres .
Bruxelles
Mancester 1)
Amsterdam

Madrid 1)

Roma
Milan

Odessa
Dresda

Praga
Turin
Dublin

Florenta
Venetia
Triest
Athena
Cracovia
San Luis Potosi 1)

282.071
4.546.752
3.550.053
2.511.629 2)
1.817.952
1.623.134
1.132.677
988.614 2)
780.533
565.987
543.902
518.273
514.512
508.574
487.729
452.000
414.800
395.300
383.224
357.834
349.594 4)
298.927
200.502
171.187
166.599
122.053 6)
83.730

141
804
546
74
67
1.022
215
116
125
77
62
412
193
178
15
146
28
85
86
191
51
79
45
42
88
25

68.790 )

53.777

sptmni.
2) Recens. 29 Martie 1896.
3) Recens. 9 Februarie 1897.
4) Recens. 1891.
5) Recens.
6) Recens.

www.dacoromanica.ro

0.49
0.18
0.15
0.36
0.04
0.04
0.90
0.22
0.15
0.02
0.14
0.12
0 81

0.38
0.37
0.03
0.35
0.07
0.22
0.23
0.55
0 17
0.39
0.26
0.25
0.72
0.30
0.13
0.04

observaliuni

LEGENDA

FEBRA TYFOID
ANUL 1898

MORTALITATEA

de
DE

TYFOID

SPITALURI, AL
DE 65.
A

8081"

ST.

BUCURESCI.

www.dacoromanica.ro

-iD

LEGENDA

FEBRA
MORTALITATEA

78

INST.CAROL

I.ST,

www.dacoromanica.ro

ANUL 1899

99

Mortalitatea datorit

convulsive (tussis convulsiva)


anul 1899
Mortalitatea
de
tuse convulsiv
anul 1899

Numrul pe 1000
absolut

Londra 1)
New-York
Paris
Berlin
Viena
S.-Petersburg ')
Moscova

Buenos-Ayres
Varsovia
Bruxelles
Neapol 1)
Amsterdam
Madrid 1)
Roma
Milan.
Mnchen

282.071
4.546.752
3.550.053
2 511.629
1.817.952
1.623.134
1.132.677
988.614 3)
780.533
601.408 3)
565.987

564.722
518.272
514.512
508.574

3)

395.300
383.224
353.417
320.911
314.587
171.187
122.053 4)
119.470

83.730
64.262
57.556
53.777

514
412
594
188
302
119
31
150
57
11

452.000

Odessa
Dresda
Praga 1)
Colonia
Bristol
Rotterdam
Venetia
Athena
Havre
Cracovia
arlem
Besanon
Leiden

46
1.720

109
100
48
24
106
45
109
79
64
119
118
29
33
44
26
8
3
10

1) 52 spt6mni.
1896.
2) Recens. 29
Recens. 9 F'ebruarie 1897.
4) Recens.

Octombre

www.dacoromanica.ro

0.16
0.38
0.14
0.11
0.33
0.12
0.27
0.12
0.04

0.25
0.10
0.02
0.21
0.20
0.10
0.06
0.23
0.11
0.27
0.26
0.18
0.37
0.38
0.17
0.27
0.37
0.30
0.13
0.05
0.19

100

Mortalitatea datorit febrel puerperale (febris puerperalis)


anul
Decese

in

anul 1899

Londra
New-York
Paris
erlin
Viena
St.-Petersburg
Moscova
Neapol 1)

Amsterdam
Madrid 1)
a

Milan .....

Mnchen
Odessa

Dresda

Praga
Turin
Magd eburg
emnitz
Venetia

Triest
Zrich
Mannheim
Athena
Utrecht
Cracovia
Besanon
Arnhem

282 071
4.546.752
3.550.053
2 511.629
1.817.952
1.623.134
1.132 677 3)
988.614
564.722
518.273
514.512
508 574
487.729
452.000
414.800
895 300
383.224
357.834
226.758
180.813
171.187
166.599
164.427
127.700
122.053 4)
101.053
83.730
57.556 2)
56.830

2) 52 sptmni.
2) Recens. 29 Martie 1896.
Recens. 7 Februarie 1897.
4) Recens.
Octombre 1896.

www.dacoromanica.ro

causa febre
puerperale
Numrul

La 1000

absolut

locuitori

27
209
210
128
103
114
33
72
1

34
13
26
23
45
27
14
15
5
1

2
7

24
8
1

24

0.09
0.04
0.09
0.05
0.06
0.07
0.03
0.07

00.02
0.07
0.03
0.06
0.05
0.11
0.07
0.04
0.04
0.02
0.01
0.01
0 04
0.15
0.06
0.01
0.01
0.29
0.07

- 4

observatiuni

Escedentul nascerilor asupra

dou-spre-clece orap
comparativ cu

1895

1896

aniT 1895-1899,

1897

1899

1898

NUMELE

z
Buenrescl

34.3

25.4

8.9

31.1

28.0

6.1

Londra

30.4

10.6

30.6

18.8

11.8

29.9

18.1

11.8

29.5

Paris

23 9

22.3

1.6

23.4

20.1

3.3

23.4

3.6

23.6

Berlin

28.1

20.0

8.1

28.5

18.0

10.5

28.4

17.6

10.8

27.8

33.1

23.7

9.4

32.5

22.4

10.1

32.3

21.3

11.0

31.7

31.1

28.7

2.4

25.4

23 6

1.8

21.9

4.9

28.5

32.8

23.4

9.4

34.3

20.7

13.6

33.4

11.5

33.5

36 6

20.3

16.3

34.1

18.7

15,4

33.0

17.0

16.0

33.0

17.5

11.1

37.9

36.3

22.3

14.0

Viena

St.-Petersburg
Glasgow

. .

Buda-Pesta

37.6

9.3

35.6

5.9

32.8

26.6

6.2

18.7

10.8

29.4

19.8

9.6

20.9

2.7

23.3

21.5

1.8

'10.6

27.0

18.7

8.3

20.3

11.4 '

31.2

20.9

10.3

25.8

2.7

28.1

25.2

2.9

12.3

33.0

21.6

11.4

15.5

30.4

17.3

13.1

21.8

12.8

35 1

22.3

12.9

22.9

18.1

29.7

Varovia

42.1

22.7

19.4

37.5

21.3

16.2

37.5

17.4

39.1

23.2

15.9

41.0

Bruxelles

24.2

19.8

4.4

25.4

18.2

7.2

25.3

16.2

9.1

24.5

17.5

7.0

23.4

17.7

Amsterdam

31.1

17.2

13.9

31.0

17.8

15.0

25.3

8.9

35.5

13.2

Mnchen .

13.2

30.5

15.7

12.7

35.9

24.7

www.dacoromanica.ro

14.8

29.4

16.9

12.5

30.0

15.0

36.0

24.7

11.3

36.7

23.5

www.dacoromanica.ro

15

15

10

1
i

i
1

II

1895

a
E

10
1

UM
i

au

I
1896

1897

www.dacoromanica.ro

11

www.dacoromanica.ro

TABELE LE
MORTILOR

CAUSA

PE LUNI, ETATE

www.dacoromanica.ro

SEX

104

105

MORTI DUPE
In

CLA

Clasa

CI.I6

ANDMITE

B Ale
respiratiunil

A. Ale

TI

Luna precedentA
Suma
luna
la

. . .
.

F.

25

26- 30

35

40

B.

F.

B.

B.

F.

15
6

B.

B.

B.

6
13

F.
F.

55

B.

18

B.

10

F.
F.

B.

F.
F.

70

75

80

85

B.

14
11

B.

12
9

F.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

90

F.

95

F.

96-100

B.

F.
.

- -- -- -- - - - -- 1

3
1

1
1

92

3
2
1

2
2

-- --

12
3

- -- - --

B.

- - - -- -- -- - -

15

--

3
6

2
2
4

-- --

33

--- -

----

--

- -----4
1

2
1
1

---

15

25

5
1
1

F.
B.

F.

www.dacoromanica.ro

----

2
2

1
1

1
1

2
1

3
2

--

- -

- --- - - -

--- ---

-- - --- - --2

---

---

NEOPLAEME

anexelor uro-genit
In
Din

B.

65

123

F.

B.

14

23

F.

F.

45

56- 60

32
21

F.

50

B.

B.

20

400

44

F.

15

38

B.

10

mult
Mal putin

an

la 1

517

. Ale organelor

C. Ale organ

deosebi

1898

AV

DIN

Mrte
E

CAUSA
la 31
rie

de la

- 1- -

-- 1

1
1

--

106

107

MORTI DUPE
de la
LE IN

M OR T I

Luna
Suma

Mai putin

precedent&

..

. .

De la 1-

10

15

16- 20

10

38

9. Alte

Din

- - - --

-.
6

- -

. .

. .

B.

F.

Observaliuni

3
2

Din

B.

1898

ANUMITE BLE (URMARE)

8. Exantheme

4.
D

la 31

rie

CLASA V MRTE
3.

CAUSA

--

33

.
.

40

.
.

_
.

65

70

75

.
.

. .

- - --

85

90

. . .

. .

96-100

Peste 100

Etate

www.dacoromanica.ro

---

109

108

MORTI DUPE
in a dona

AV

Clasa IV

II

la 28 Februarie 1898

la 1. Februarie
DIN
A Ale sistemuluT
nervos

TI

in deosebi

B. Ale organ.
Din
In

di- E.Meorg.

C. Ale organ. D. Ale

NEOPLASME

ro- enit.
In

anexelor

o-

deosebT

Observaiuni

de:

o
o

Luna
Suma

luna
precedent
la an

91
68

24
27

B.

28
20
9

B.

F.
B.

15

F.

20

21- 25

30

B.

F.
B.

F.

B.

F.
B.

F.
B.

F.

9
7

16

45

B.

50

B.

F.

14
6
21
15

51- 55
56- 60
61- 65
66- 70
71- 75
76- 80

B.

11

F.

F.
o

16

B.

F.

14
4

B.

11

F.

15

B.

F.
B.

F.

B.

F.
B.

F.

F.

B.

Peste 100

Etate neounoseut

B.

96-100

F.
.

6
5

72
45

27
16
4

14
9
4
3

12

123 92
14 107
25 15

4
14

40
29
12

36
27

2
4

-1

2
4

2
2

3
1

3
2

15

25
15

6
7

5
3

4
1

2
2

2
2

1
4

--

1
1

B.

F.

www.dacoromanica.ro

--

- - --

---

1
1

-- -

--

- --- - -1

1
1

--

- -

I2

2
9

4
2
4

3
3

---

39

--

-2

----

---

--

----

33
37

10

--

F.

13

B.

81- 85
86- 90
95

11

B.

F.

44
39
5

F.

B.

F.

31- 35

18

putin

10

De la 1- 5 any. .

519

38
56

111

110

MORTI DUPE
a doua

de la

Februa

CLASA V
3.

CAUSA

lo

9.

acute

8.

MORTI

VI

ANUMITE BOLE

DIN

4.

la 28 Februarie 1898

rie

Din

Din

o
4
-

Luna precedent
Suma
luna

MaT putin

precedent5.
la an.

B.

F.

la 1-

F.

F.
F.

20

F.
B.
D

21- 25
26- 30
31- 35

36- 40

4
3

--

- - -

3
5

F.
B.

F.
B.

F.
B.

46- 50

B.

51-- 55

B.

F.
F.
F.

n
n

B.

F.
B.

F.
B.

F.

--

B.

---

--

F.

56- 60

2
b
1

-- - - -

-- - - - --

2
6

- -

- -

--

-_
_

- -

B.

F.
B.

85

90

F.
n

B.

F.

95

B.

96-100

B.

Peste 100

necunoscutg. .

--3
2

B.

45

66- 70
71- 75

F.

65
n

B.

15
D

B.

10

F.
F.
B.

F.
B.

F.

www.dacoromanica.ro

- --

113

MORTI DUPE
In a

de la

Clasa IV

A. Ale sistemnlul
nervos

Mar

CAUSA
la 31 Martie 1898

tie

CLA

AV

B Ale organ.

Ale organ D. Ale organelor di- E.Aleorg


gestive anexelor uro-genit
In

Din

MORTI

de:

Luna
Suma

luna
precedent
la an

Mai putin

10

15

20

25

30

B.

39
36

B.

9
5

F.

3
12

F.
.

. .

12

F.

11

F.

11

B.

14

45

B.

F.

---

-- -- --

F.
.

B.

F.

F.

--

B.

65

70

F.

11

B.

14
17
10
13
6
16

F.

75

B.

76- 80
81- 85
86- 90
91- 95

B.

F.

-- -

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

96-400

F.

Peste 100 anT

F.

5
1

2
2
7
1

-----

37
38

-- -

3
1

25
49

-- - -

--- --2
4

I-

--

- -- ---

---

- 2
2

3
2

3
3
1
1
1

--

- --- 1

--

2
2

3
4
7
1

-- 1

4
4

2
2

23
16

4
2

15
17

11

- 1

www.dacoromanica.ro

11

47

--

---

- -

2
3

B.

F.

--

2
2
2

3
3

- - ---- -- -- - -

13

- --

5
2

- -- 7

---

B.

7
11

2
2
4

-.

-----

14
17
3

--

14

--

45

148 107

4 198 152

28

19
12

B.

60

-21
8
11
9

12
15
3

1
1

B.

Etate necunoscut

2
2

B.

B.

55

lb

B.

F.

B.
B.

29
20

16
45

F.

F.

45
83
38

50
39

40

50

--- - 56
48

F.
.

35

.
.

649
130

B.

la 1-

NEOPLASME

--

114

115

MORTI DUPE
a trela lunk

la

CAUSA

Martie

1898

la 31.

CLASA V MRTE DIN

ANUMITE BLE (TJRMARE)

IN
3.

8. Exantheme
Din

lo

9.

acute

Din

Din

Luna
Suma
Fat

89
96

luna

MaT mult

putin
.

--

15

3
2
1

--

3
2

3-

10

F.

---

--

2
1

B.
15

16- 20

30

35

40

45

. .

. .

.
.

65
70

80

F.

B.
B.

F.

F.

B.

F.

B.

. .

--

--

. .

3
1

B.

- - -

B.
B.
B.

90

91- 95

96-100

4
1

B.

B.

--

. .
.

60

F.

5
1

.
.

B.

Peste 100
.

www.dacoromanica.ro

- --

117

MORTI DUPE
a patra
CI

II

01.111

CAUSA

Apri

de

CLA

Clasa IV

AV

TE

ANUMITE

A. Ale sistemulul B Ale organ.


respiratiunil
nervos

la 30 Aprilie 1898

lie

Ale organ. D. e
gestive
Din

deosebi
de:

di- E.Aleorg
anexelor
In

NEOPLASME

deoebi

a
a

mult ..

cu luna

la

B.

an
.

10

.
.

20

- -- - -

649
554

48
51

36
24

95

F.

72

B.
F.

45
42

2
1

12

29

B.

F.
B.

F.

B.

6
2

- - - -

F.

.
.

B.

11

F.

83
57

26

--

13

10

29
18

11
3

5
4

15

4 19

152

17

14

113

13 2

--

58

19

39

18

17

2- 1-

43

B.

12

F.

10

---13

3:

11

33

---

B.

F.
B.
F.

- - -

B.
.

1
1

--

---

--- 1

49
33

---

23
14
9

43

13

- - -

4
1

--

--

49

B.

F.
B.
F.

B.

F.
B.

F.
.

B.

F.
F.

91-

B.
2

B.

96-100

--

---

3
1

2
1

--

- -

--

--

--

--

Peste 100

Etate necunoscut .

www.dacoromanica.ro

I
1

-1

13

2
2

-----

-- -1 --

- - - - - -

17 -

-- -

--

3
18

--

1 --

119

118

CAUSA

MORTI DUPE
In a patra

de la

la 30 Aprilie 1898

lie

Apri

ANUMITE

CLASA V MRTE DIN

(URMARE)

IN
3.

----

TI

carT

10.

9.

acute

8.

4.

Observaiuni

Din

Luna
Suma
precedent
an

mult

MaT putin

12
5

61
11

10

--

-- -- -

B.

30

36- 40

45

5
2

3
3

- --

2
1

1
1

---

B.

F.

B.

2
1

75

85

86-- 90

95

96-100
Peste

65

15

2
17
2

B.

-- -- 96
86

anT

B.

B.

B.

Etate necunoscut .

www.dacoromanica.ro

121

120

MORTI DUPE

la 31

de la

In a cincea
II 01.111

CAUSA

AV
AMITE

CLA

Clasa IV
violent

A. Ale

Ale organ D. A e organelor di- E.Aleorg.


gestive anexelor uro-genit.
In

B Ale organ.

s
;

1898

respiratiuniT
Din
deosebi

NEOPLASME

de:

- -

13

--

Luna
Suma
Fat

luna f Mal mult ..


pu

an.

De la 1- 5

B.

la

F.
.

.
.

.
D

25

30

. .

.
.

F.
B.

F.
B.

-- -- - - ---

554
609
55

51

50
1

92

41-- 45

.
.

.
.

.
.

56
8

F.
B.

F.

13

22

-9

17
4

--

11

10
9
11

B.

F.

--

13

B.

F.

F.

--

B.

F.
B.

F.
B.

25

- - 4

--

--- - - -

26

13

19

--

--

- -

--

1
1

2
1

--

www.dacoromanica.ro

---

--- - - - - - -1

18

-1

--

45

14
39
25

33

.4

--

--

- --

--

33

4
10

--

F.
B.

14 113
133

B.

F.

- -

--

B.
.

18

6.

23

B.

-100
Etete

57

9
2

Peste 100

F.

F.
.

B.
.

2
2

41

.
.

24
24

122

123

MORTI

CAUSA

de la 1.

la 31

CLASA V MRTE DIN

BLE (URMARE)

IN
3.

VI

F ECTISE

8 Exantheme
9

acute

MORTI

1898

Mile

Luna precedent&
Suma
luna

mult
putin

.
.

B.

la 1-

B.

10

B.

11- 15

B.

2
2

16-. 20

B.

60
6

- - 1

--

- -

17

--

- - - - - 2

20
3

F.
F.

F.
F.

35

F.

B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

50

F.

56- 60
61- 65
66- 70

F.
B.

36- 40
41- 45

51-

B.

B.

F.
B.

F.
B.

F.

B.

F.

SO

81- 85

B.

86- 90
91- 95

F.

--

-----

--

12

--

---2

3
3

6
3

5
3
2

- -

F.
B.

F.

F.
B.

1
1

B.

75

96-100

6
4

F.

30

Peste 100

12

- -

la

25

86

B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.

www.dacoromanica.ro

125

124

CAUSA

MORTI DUPE
In a

la 30

de la

AV

CLA

Clasa

C. Ale organ. D. Ale organelor di- E.Aleorg


anexelor uro-genit.

A. Ale sistemulul B Ale organ


nervos

MORTI

deosebl

deosebl

1898

NEOPLASME

ObservaVuni

de:

Luna precedenta .
Suma
luna f Ma!
Mal putin

la 1 an

F.

20

B.

25

B.

24
24

35

40

45

9
12

66

22
18

17
11

4
2

5.

10

60
65

F.
B.

F.

F.
B.

F.
B.

B.

5
19

F.

B.
F.

13

F.

10

B.

F.

80

B.

5
4

F.

81-- 85

B.

90

B.

95

B.

96-100

B.

F.
F.

F.

- -

F.

Peste 100

B.

Etate necunoscuta.

B.

- --

--

- ---

- --

2
2

---

3
1

2
1

-- - - -

4
2

2
1

11

41
27
9

19
9

--

--

- ---1

5
1

F.

www.dacoromanica.ro

- -

--

3
3

18
12

---

1
1

2
1

- -

--

- - --

---

--

- - --

16
22

---

-- -

'72 39
2 184 142

--

22

B.

4
11

18

B.

F.

96

5
5

F.

115

B.
a

25
27

10

- - - - - -- 3-- - -- -- - 19 --- - -

F.

F.

30

F.

70

15
13

F.
B.

55

50
78
28

B.

15

50

B.

19

F.

la 1- 5
10

60
70

----

127

126

MORTI DUPE
In a

la 30

la

lun,

CLASA V

USA
UMITE

RTE DIN

1898

(URMARE)

VI

IN
4.
Din

10.
Din carT

carT

Din

hale

acute

8. Exantheme

Observaiiuni

w
.
.

Luna precedent
Suma

luna f

precedent
an

10

mult ..

Mai putin

11--

. .

--

2
4
2

--

1
1

F.

B.

. .

B.

- -

- -

75

. .

90

95

96-100

.
. .

Peste 100 anT .

Etate

B.
B.

B.

F.

- -

www.dacoromanica.ro

- - - -

--

56--

B.

46-- 50

4
3

2
3

35

11

18

-- --- - - -

B.

F.

97
77

129

CAUSA

MORTI DUPE
In a

TE

precedent&

709
604

mult

MaT putin

F.

. .

.
.

15

92

20

B.

an
De

.
.

78
58

B.
B.

B.

112
66

34

24
23
1

12
8

18
14

14
8
5
3

2 115

11

- - -

96
19

Observaliuni

96
77

19

18
18

F.
B.

B.

35

40

.
.

B.

F.
B.
F.

10
10

16

B.
B.

60

B.

F.

10

F.
B.

12
7

B.

F.
B.

F.
.

B.
F.

96-100

B.

11

11

41

55

F.
.

- -

2
1

20

12

-----4

- - - -

43

--

- - - --

--

--

1
1

12 20 -

---

- 1

1
1

- - --- - 1 -2

3
2

--

11

---

--

11

- -

--

22
3

1
4

- -

--

33
33
32
20

- -

142
5 141 109
3

- -- -

27
28

--

NEOPLASME

- - -- -

56

dianexelor

In

in

Luna precedent&
Suma
luna

C. Ale organ D. A e
gestive

Ale organ.

A. Ale
nervos

1898

AV
AMITE

CLA

Clasa IV

II

la 31

de la

B.

Peste 100

Etate
9

www.dacoromanica.ro

130

131

MORTI DUPE
In a

CAUSA

la
CLASA V

la 31

DIN

ANUMITE BLE (URMARE)

FECTISE

IN
3.

MORTI

1898

boats

Di

Din carT

carr

Obser

Luna precedent
71

luna

mult
Mai putin

.
.

10
15

B.

35

40

45

55
60

F.

- -

8
9

B.
I

B.

F.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.

1
1

2
1

--

F.

F.

--

B.

--

2
3

B.

80

F.
B.

85

F.

86-- 90

95

96-100

B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

Peste 100 anT

Etate necunoscuta .

6
10

F.

65

75

B.

70

B.

50

18
29

F.

B.
F.

--

- -

F.
.

B.

F.

www.dacoromanica.ro

3
17

3
1

- -

4
4

30

4
.1

B.

20
25

--

an

la 1-

--

133

132

CAUSA

MORTI DUPE

AV

CLA

Clasa

la 30 August 1898

gust

a opta lun, de la

ANUMITE
C. Ale organ D. A e

A. Ale sistemulut B Ale organ.


respiratiunit
_nervos

diorg
anexelor uro-genit
In

Din

NEOPLASME

de
i

0
o

Luna
Suma

luna

precedent&

.
.

604
569

58
44

35

14

--

23
14

F.
B.

F.
B.

F.

21- 25

B.
B.

F.
.

35

.
.

B.

13 10 -

B.

---

--- - -

--

B.

F.
B.

F.

10
8

B.
B.

F.
B.

'

F.
.

10 11

16

F.
B.

8
19

51

14

52

21

6 --

96
93

11

B.

B.
B.

F.
B.

96-100

Etate necunoscut& .

22

16
22

24
20

--

12

17

- - - - --

--

-- -

20 14 -

--

--

.-

- -

3
1

--

1
1

--

B.

Peste 100

www.dacoromanica.ro

-- -1

2
1

93

--

129

F.

- - -

--

5 141 109

- --

--

28
27

3
4

-----

F.

77
70

F.
.

74
68

B.

20

1.

11

B.

an

2
6

- - -

22

135

134

MORTI DUPE
de la

a opta

CAUSA
la 30 August 1898

gust

Au

ANUMITE BLE (URMARE)

CLASA V MRTE DIN

BLE IN
8. Exantheme

4.

3.

Alte hale

acute

lo Zoonoze

Din

MORTI

Din carT

Din

Observatiuni

Luna
Suma

luna f Mai mult

la 1-

F.

50

65

B.

---

- --

3
2

2
5
2
2
2
1

- 1

F.

75 .
80

B.

B.

70

F.

3
4

B.

F.

60

4
2

F.

F.

3
3
4

B.

55

---

B.

B.

- - -

3
2

B.

F.

3
3

F.
F.

17

B.

-- -

F.

21- 25

45

- 13-

F.
B.

40

10
10

46

B.

20

35

- 29

F.
B.

30

F.
.

3
2

B.
.

B.

an

putin

la

60

71
67

85
90
95

96-100
Peste 100

Etate necunoscut

B.

F.
I

B.

F.
B.

F.
B.

F
B.

F.
B.

F.
B.

F.

www.dacoromanica.ro

137

136

MORTI DUPE
In a

de la

Septem

AV

CL

Clasa IV

CI. II

CAUS A
la 31 Septembre 1898
bre

A. Ale sistemulul
nervos

ANTJMITE BOLE
C. Ale organ D. A e organelor di- E.Aleorg
ges ive anexelor uro-genit
In
Din
deondeosebT
deosebl de

B. Ale ornan.

NEOPLASME

.
:

. ,A.

o
Luna
Suma
luna
Fat
precedent
la an

569 44
557 4S

Mai

Mai

B.

F.
B.
.
.

B.

7
6

F.

B.

B.

F.

96-100

Etate necunoscut .

B.

13
4
6
3

6
9

93

70
69

18

14
10

--

--

- - -

--3

27
27

- - -

2
1

--

-1

---

2
1

--

--

19
33
16
11

12

11

-1

17
22
5

3
3

--

2 ---

12

2
1

dup

1
1

-- -1

1
1

--

1
1

--

--- - --

2
2

---

Peste 100 ani

www.dacoromanica.ro

--

--

-2

- -

--- -

74

103

- --

--

B.

F.

15

21

11
6

B.

B.

19

--

F.

80

12

F.

F.

51

14

B.

52

68
57

B.

F.

19
4

B.
F.
B.

12

F.

B.

- - - - -- - - - - - - -- - - --- --

B.

B.

B.
F.

29
15

F.
B.

14

--

--

2
1

-1 --

139

138

CAUSA

MORTI DUPE
a noua

la

la 31

bre

Septem

1898

BOLE

CLASA V MRTE DIN

BLE IN

TI

8. Exantheme

Din

67

mult..

luna
precedent&
la an

putin .

la

F.
B.

20

F.
B.

25

F.
B.

26-- 30

F.
B.

35

F.
B.

F.
B.

45

F.

50

B.

F.
B.

F.
B.

65

75

76- 80
90

B.

16

1
1

2
1

od

-- I- 1

16

16

--

--2 ---4
5

--

2
2

--

16

--

- --

1
7

6
2

4
2

4
4

-- - -

3
2

--

- -

2
I

1
1

3
4

5
2
2
1

- -

3
1

F.
B.

F.
B.

F.
B.

19

13.

96-100

2
4

F.

B.

B.

19

F.

91- 95
Peste 100

Etate

F.

85

F.
B.

60

70

42

- -- -

B.

15

--

- - - -

B.

10

58

Observaliuni

Din

Luna

infectioase

4.

3. Tuberculosi

F.
F.
B.

F.
B.

F.

www.dacoromanica.ro

la copil

140

141

MORTI DUPE
In a decea
CI

II

la 30

bre

CLA

Clasa IV

CI.III

CAUSA

de

A. Ale sistemulul
nervos

1898

AV

organ
respiratiuniT

TI

di- E.Aleorg
anexelor .ro-genit.
In

D. Ale

C. Ale
Din carT

NEOPLASME

Luna
.

557
563

luna
precedent
Pn la an

Mai
Mai

la 1-

.
.

B.

6- 10

F.
B.

F.
B.

15

21- 25
26- 30
31- 35
36- 40

B.

F.

15
8
7

4
3

19
14

50

99

F.

15

B.

11

F.

60

61- 65

F.

10

B.

12

F.
B.

F.

13

B.

66- 70

B.

71-

B.

76- 80

B.

85

B.

86- 90
91- 95

B.

F.
F.
B.

F.

96-100

B.

.
.

Etate necunoseutl

F.

. .
.

B.

F.
B.
F'.

-- --

74

59

31

-- - - -- -

-----

22
31

3
5

4
4

12

-- 4

12 12

13

--

-- -

1
1

- --

4 - -3
--

2
2

--

2
5
1

- 3

-1

2
1

-- -- -- -1

1
1
1

www.dacoromanica.ro

--

---

--- - - -

17

12

103

F.

F.

F.

F.

11

------

27
32
5

B.

46- 50
51- 55

B.

F.
B.

69
74
5

- -- - - ---- -- - 1

14
5

F.

45

100

50
48
20

B.

29
30

-- -

F.

20

48
52

-- -1 -1 -- 2

--

--

143

142

CAUSA

MORTI DUPE
In a decea

la

la 31 Octombre 1898

bre

Octorn

BLE (URMARE)

VI

CLASA V MRTE DIN


IN
acute

3.

4.

10. Zonoze

Alte

8
Din

Din

Luna
Suma

Fat

luna

MaI

putin .
B.

an

la 1- 5

F.
B.

6- 10
11- 15

F.
B.

F.
B.

F.
B.

20

21-- 25

--

---

---

26-- 30

41-- 45
13.

46-- 50

F.

51-- 55

B.

60

B.

F.

61-- 65

F.
B.

66-- 70

--

17

13

81-- 85

91-

B.

--

--

- --

8
2
1

B.

F.
F.

B.

Peste 100

F.
.

16 -

2
6

32
13

--

F.

F.
B.

22

B.

86-- 90

19

F.

80

--

B.

71-- 75

96-1W

--

--

31-- 35

36-- 40

--

58

B.

F.

www.dacoromanica.ro

144

MORTI DUPE
In a

de la

CAUSA

No

AV

ANTIMITE

B Ale organ.
res

A.

Ale organ. D. Ale organelor di- E.Aleorg


gestive anexelor uro-genit

deosebl de

563 52
560 42

mult
putin

precedent&
la

Peste 1- 5

.
.

63

B.

61
57

F.

. .

F.

25

74
90
16

12
15

10
14
23

15

B.

15

F.

6
18

F.

F.

B.

65

F.

B.

70

F.
B.

'

F.

B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

-----

--

32

---

F.

- - -

--

31

27

12

----

10

--

--

31
25

-- - -- --

3
1

--

--

- --

1
1

---

--

2
2

--

---

---

www.dacoromanica.ro

3
2

2
4

2
1

--

1-

- -

B.
.

- - -41

3
2

Observaliuni

3
13
10

F.

Peste

Etate

99
124
25

B.

96-100

B.

11

B.

90

7
10

5
3

F.
B.
F.
F.

55

4
2

14

14
9

- -- 50
47

2
2
5

F.

45

21

B.

11

F.
B.

20

20

B.

2-

-- -- -- -- -- -10

B.

30
26

NEOPLASME

In

ndeoseb

Luna precedent&
Suma
luna

la 30 Noembre 1898

embre

CLA

Clasa IV

147

MORTI DUPE
de la

In a

CAUSA
la 30

No

BOLE (URMARE)

CLASA V MORTE DIN


B

OR TI

CI.V

FECTISE

LE 1N

9.

acute

Exantheme

4.

1898

cart

Din

Observatiuni

O
i

Luna
Suma

luna f

66

mult..

- 47
1

Mal putin .

precedent&
la an

-- 9
-

4
1

6
12
6

2
3
2

2
2

De la 1- 5 anT .

14

2
1

B.

F.

1
a

15

5
.

30

. .

B.

35

40

. .

3
1

.
.

. .

.
D

80

85

90

95

. .

96-100

B.

70

Etate necunoscut& .

B.

B.

Peste 100 anT


.

www.dacoromanica.ro

149

CAUSA

MORTI DUPE

AV

CLA

Clasa

CI

la 31 Deeembre 1898

de la

A.

C. Ale organ. D. Ale organelor di- E


gestive anexelor uro-genit

B Aleorgan.
respiratiunil

nervoe

BLE
Din

Din

NEOPLASME

de:

de

I
8

Luna precedent&

luna
precedent&
an

Mal putin

B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

15

F.
.

42

51
9

26
32
3

18
11

1
1

66

47

61

67

B.

F.

F.

35

18
11

9
15

10
11

124 90
144 113

22

10

--

13
6
2

----

B.

F.
B.

--

30
9

F.

10
3
1

27

2
1

--

- -

2
4
1

B.

85

--

- - - -

F.

95

96-400

. .

B.

100 anT

B.

www.dacoromanica.ro

81

-1

--

--

-1

--

1
1

--

3
3

1
1
1

-- -

25
16

- --

--

25
20

- -

-- 3- 2

53

--

20

21

10
10

21

--- -- -

13

- -- -- 2- - -- --

11

F.

41

47
60

B.

21- 25

-- - - - -- - --

560
662
197

---2 --1

1 --1

--

150

MORTI DUPE
In a doui-spre-zecea

CAUSA

de la

CLASA V

la 31
(URMARE)

ANUMITE

DIN

1898

BLE IN
9.

acute

8.

ills

lo.

boale

TI

Din

Luna precedent
Suma
luna Mai mult.
Mai

-- - -- - - - -- - - -- - 66
83
15

56

13

an

De la 1- 5

15

.
.

30

. . .

B.

F.

F.
B.

F.

B.

F.
B.

F.

70

75

80

85

90

95

96-100

-- -

- -- - -- -- - 2

--

F.

B.
2

F.

B.

----

B.

12
10

--

6
5
--

1
1

--

B.
B.

B.

B.

Peste 100

Etate

B.

B.

26

16

12
25

B.

F.

--

--

B.

---

---

B.

www.dacoromanica.ro

153

MORTI DUPE CAUSA

AV

CLA

Clasa

CI.

PE CULORI
ANUMITE BLE

B Ale organ.
respiratiuniI

A. Ale
nervos

C. Ale organ D. A e organelor


gest've anexelor
Din cari
deosebi de:

TI

NEOPLASME

Observ4uni

a
.

Din culrea de

B.

F.

Galben . B.
F.
Negru

B.

culrea de Rosu .

.
.

- -

54

F.

Albastru. B.
F.
B.
Verde . F.
B.

F.

34
52

38
20

B.

Albastru. B.
F.

Verde .. B.
F.

52
41

27
58

B.

52
F. 29
110
Galben. . B.
F. 82
58
Negru . B.
F. 69
Albastru. B.
F. 45
B. 85
.
Verde
F. 62
B. 50
. .

Din

2
9

F.

2
1

1
1

-- --- -- -9
5

10
2
2
6
6

37

31

Verde.

B.

Din culrea de Rosu .

B.

65
55
44
29
90
87

F.

Galben.. B.
F.
B.
egru
F.

Albastru B.
F.
* Verde . B.
F.

7
11

4
2
2
7

9
4

4
9

-- --------1

-- -- -- - .--3
4
1

5
4

66
46
46
85

Albastru. B.
F.

F.

99

52

B.
Galben. . F.
B.
Negru
F.

5
3
11
9

- - --2

5
3
26

11

10

2
3

--

16

2
1

----

10
8
13
4
15

9
5

2
2

--

2
3

7
7

4
6

6
2
3
8
9
5
2

5
5
4

9
2

5
20

--

6
3
13
9

2
41

23

8
2
34
13
18

2
4
2

1
1

12
8

31

8
2

23

5
5

23

3
7

6
2

18

--

1
1

5
19

10

12

19

9
11

-1

--

- --1
1

---

1
1

2
2
2

2
2
2

2
2

------

---- -1

2
1

www.dacoromanica.ro

10

------

6
2

--

3
3
3

2
2

4
1

2
4

3
3

- -

--- ---1

4
4

1
1

1
1

-- -

3
6

---1

1
1

--

----

-----

--

------ ---

8
10

6
2

----

--- 2

---

1
1

-- - -- ---- -- --

--

4
5

--

-- - -1
1

- --- --- --3

--1

F.

Negru. . B.
F.

Din culrea de Rosu .

-- - - - -- - -- -

38
25
88

154

155

MORTI DUPE CAUSA


II

CLA

Clasa IV

01.111

PE CULORI

A. Me
nervos

B Ale organ
respiratiunil

C. Ale organ. D. Ale organelor di- E.Aleorg


cireulatiuneT gestive anexelor

Din

Din

MORTI

AV
AMITE
Din

in

Dn

deo-

de:

NEOPLASME

Din culrea de Rosu

Galben

a Negru

Albastru.
Verde.

de Rosu .

Din

23
98
97

B.

42
19
126
122
B. 88
62
B.
F.
37
B.
F. 80

F.

Albastru. B.
Verde.

Din

. .

F.

45
38
69
70

Albastru. B.

88
75
45
51

40
76
F. 73
34
F. 22
B 110
82
B. 61
B.

de

Din

Negru

51

, Albastru
B.

Din oulrea de Rosu

Galben

36
34
67
60
42
28
83
71

58
57
36
49

Negru.
Albastru.
B.

F.

-- -- -- - -- --- -- - - - -- -- - - 15
13
10
6

3
14

2
3
3

65

13
3

11

2
9
7

2
3

1
1

7
2
5
2
7
11

15

10
4

5
6
4
6
4

13

9
2

21
1

- --

48
16
15
3

2
3

29

1
1

2
2
4
5

16
4

15

6
16
12

2
1

13

10
6
7

- -

- --- -- - -- --

10

10
14

2
2

12
4

16

1
1

11

10

3
11

9
13
2

10

17 42
25 22
18

6
5

-- 1

12

2
2

18

13
8
4
13

--

2
5

2
3

--

----

3
2

4
9
5

www.dacoromanica.ro

--1

18
17

12
1

--

4
6

4
4

--

-- - -

1
1

--

1
1

5
8
6

--

1
1

--

--

---- -- 1 -- --- - 4- --- ---- ---- ---- ---1

27

11

-- - - -

- -- -- 1

9
3
2
11

-- -- --- -- - -- - - --- -- --- - -- 6

3
9

4
5
3

5
4
7
7

-- - - -- -- --- -- -- ---- -2

4
6

12

2
2

F.

B.

F.
B.

--

4
1

1
1

--

---

156

MORTI DUPE CAUSA


CI.III

PE CULORI

CLA

Clasa IV

AV

ANTJMITE

Mrte

TI

Din culrea de

Galben

.
.

Negru

B.

F.
F.

67

B.
F.
B.

53
48
54
40
64
56
62
25

Din culrea de Rosu .

B.

F.
B.

F.
B.

Galben . F.
Negru

Albastru.
Verde

99 .

Rmasi din Decemb. 98

- -

B.

F.
B.

5
2
6
2
7

10
5

F.
B.

F.

76
62
13
14

--

- -

10
99
69
46
42

1. NEOPLASME

B.

Albastru F.
Verde

60
26

C. Ale organ. D. A e organelor


Ale org
gest ve anexelor uro-genit
Din
In
Dn
n
In
de:
sebi

iunil

in

de :

B Ale organ.

A. Ale sistemuluT
nervos
cari

4
1

- -- - - - - - - ---

8
4
2

3
3

4
8
3
5

11

14

----

-- 1

8
5
8
11
1

17

18
12

12

18

11

----

3
5

2
2
2

2
3

4
3
4
4

8
3
2

4
6

2
2

8
5

3
3

- -- -- -

--

3
8
2
8

6
2
2

2
6

8
7

5
3

3
3

5
2

2
2

1
4

--

2
6

3
4
7
1

2
4

4
2

2
2

www.dacoromanica.ro

158

MORTI DUPE CAUSA

PE CULORI

ULAbA V MORTE DIN

ANUMITE BLE (URMARE)

E IN
3.

4.

ills

8.

M OR TI

Din

Negru .

Verde ..

14

B.

F.

B.

3
3
14

B.

..

Din culrea de

4
6
6

Albastru. F.

F.

10
13

15

B.
culrea de Rosu .. F.

Galben

B.

22

Negru

B.

F'.

B.

17
13

Negru ..

Albastru.

Verde ..

Din culrea de Rosu

F.
B.

B.

12
8

--

11
7

B.
.

F.

16

Negru ..

B.
F.

12

2
2

Albastru.
15

- - -

--

12

3
12

--

-- -

- - - -

2
1

- -

- -- - -1

--

- ---

--

1
1

--

- -

2
2

- -

2
1

- -

- -

11
4

- -

-- --

Observaliuni

--

-2

--

--

- - - -

Galb en

Verde

1.

--- - -

Verde .. B.
F.
culrea de Rosu .. B.

10

Albastru.

Galben

9
2

B.
* Verde .. F.

Albastru.

6
3

21

..

Din

B.

Galben . B.
F.

boale

de Rosu

9.

2
2

- - -

5
4

2
6

3
2

- - - - -- - - -2

- -- 2

www.dacoromanica.ro

- --

-1

161

PE CULORI

MORTI DUPE CAUSA

ANUMITE BLE (URMARE)

CLASA V MRTE DIN

CI. VI

IN

M OR T I

lo.

Alte

4.

3.
Din

g
0
N

t-

Din culrea de Rosu

Galben . B.
F.

Negru

B.

Verde

B.

F.

, Galben

Negru

B.
Albastru. F.

3
10

F.

3
13
5

2
2

- - -

--

1
1

- --

. .

B.

F.

B.

--

Negru .. F.

B.

Albastru. F.
Verde

de

76

B.

Galben
Negru

---

Din

- -

B.

5
4

3
3

--

76

- -

--

--

6
3

Galben.

Negru

--

B.

Albastru F.
Verde

B.

6
6

I-

2
3

- - -

5
3
2

--

3
1

4
21

--

--

www.dacoromanica.ro

--

2
4
2
4

--

8
7
2

- - - -

F.

-- - - -

--

--

Din culrea de Rosu .

--

Albastru.

Verde .

- --

3
4

- -- - - - - - 2

--

Verde ..
de

Din

3
13

Din culrea de Rosu .

Albastru.

11

--

4
5
1

--

4
6

--

163

162

PE CULORI

MORTI DUPE CAUSA

ANUMITE BLE (URMARE)

CLASA V MRTE DIN

LE IN

TI

Din culrea de Rosu

Din

lo

boale

cari

Din

B.

B.

14 - 11

F.

Galben . F.
Negru . B.
F.
B.

A1bastru F.

Verde .. F.

B.

Albastru. F.
B.
Verde
F.

3
2
4

-- 15
--

14

15
9

6
2

11 - 10
3

- 11

2
5
1

2
3

10

3
3

17

B.

F.
Galben . B.
F.
B.
Negru
F.

4
2

B.

Din culrea de

acute

. Exantheme

4.

3.

-- -

8
6

4
7

www.dacoromanica.ro

165

164

CAUSA

MORTI DUPE

AMITE
Ale organ D. Ale
gestive

B
respiratiuniT

A. Ale sistemului
30

1899

CLA

Clasa

CI. II CI.III

la 31

rie

de la

Din

NEOPLASME

anexelor uro-genit
n

Din

Luna
Suma

luna f MaT mult .

MaT

58

F.
B.

--

48
14

F.
20

B.

F.

40

. .

B.

12

B.

F.

15

B.

. .

F.
B.
F.

F.
F.

8
12

15

B.

B.

F.
B.

80

F.
B.

85

- --3

3
2
2
6

- -3

6
4

B.

2
1

1
1

F.
.

B.

--

--

--- - - -4

--

3
4

3
3

17
1

3
1

1
1

1
1

1
1

1
1

www.dacoromanica.ro

-1

3
1

-2

.
.

F.

90

Etate

---

F.

Peste

B.

42

B.
)

B.

F.

-- 1

10

B.

F.
B.
F.

- - ---

---

b
6

34

15

14

164 129

B.
e

30 12

65

12

B.

la

--

167

166

CAUSA

MORTI DUPE

ANUMITE BLE (URMARE)

CLASA V MRTE DIN

FECTISE

BLE IN
4.

3.

la 31 Ianuarie 1899

rie

de la 1.

lo. Zoonoze

9.

acute

8. Exantheme

carT

Luna
Suma
Fat
luna
precedent
Pn

mult ..

Mai putin

De la 1-

.
.

B.

F.

2
3

F.

B.

F.
20

. .

F.

37

F.
B.

F.
B.

35

F.

40

. .
.

.
.

B.

F.

B.

F.

65

75

. .

. .

Peste 100

1
1

- -

4
7

1
1

F.

B.
1

3
3

B.

B.

2
2

F.
.

B.

--

F.

B.

B.

85

95

B.

F.

56- 60

- - --

B.

B.

www.dacoromanica.ro

168

169

RTI
a doua

Februarie

la

la 28 Februarie 1899

AV

CLA

Clasa IV

CI. II

UPE

ANUMITE

A Ale sistemulul B. Ale organ.


.iratiuniT
Din

nervos

TI

LE
di- E.Aleorg.
anexelor uro-genit.

C. Ale organ. D. A e

NEOPLASME

In

ObservaVuni

Luna
Suma

685 58
598 41

luna

precedent&
la an

Mai

Mai putin

B.

- - 87
80

F.

la 1- 5

6- 10
15

. .
. .

B.

F.

58

B.

16
12

F.

B.

F.

20

B.

25

B.

30

B.

31- 35

B.

12

40

B.

18
40

45

B.

50

55

56

F.

B.

13
12

F.
B.

F.

65

B.

F.

B.

F.

80

B.

85

90

96-100

20
16

F.
B.

95

15

F.
F.

17
11

F.

F.

B.

F.
B.

F.

B.

F.
B.

--- -- -- -

12
8

-- -- --

65

30

12

61

17

1:

- 149 114
164 129

14

14

-- 10

43

31

28

----

- - --

- -- -1

B.

Etate necunoscut .

B.

---

15

-- - --

- - - --

----

--

4
1
1

- --

----

1
1

-- -- - - -2

2
1

3
1

-- -

--

-- -1

- -

10
1

- - - 1

1
1

----

- -

F.
F.

www.dacoromanica.ro

- -- - -- --

---

--

1
1
1

--

--

-2

--

17

11

- --

13

- --

34

--

43

21

F.

Peste 100

42

1
1

13

F.

B.

3
23

F.

75

11

F.

60

70

30
26

--

Urenie conrec. dift.

170

171

MORTI DUPE
in a doua lun, de la

CAUSA

Februa

FECTISE

BLE IN
4.

1899
(URMARE)

CLASA V MRTE DIN


3.

la 28

rie

mute

8. Exantheme

lo

9.

Din

Luna precedent

37
97

Suma

luna f
mult
precedenta
Mai putin
la an.

- 1

F.
15

- - - - 2

6
4

- -

11

1
1

2
3

10
3
2
4

u
4
3

B.

--

- -

4
1

--2

.
.

.
.

40

. .

41--

.
.
.

75

.
D

85

90
95

Peste

Etate

B.

anT
.

www.dacoromanica.ro

173

172

MORTI DUPE
In a

de la

Mar

IV

CAUSA
1899
.

AMITE

violent

B Aleorgan.
res.ira

A. Ale
nervos

la 31

tie

C. Ale organ D. A e organelor di- EAleorg


uro-genit
In

NEOPLASME

de.

In

Luna
Suma

luna f Mai mult


Mai

la

.
.

B.

an
.
.

. .

a
a

50

. .
.

. .
. .
. .

B.

19

B.

B.

17
13

F.

.
.

F.
B.
F.

F.

17

23
6

1 149 114
1 187 153

2-

B.
B.

F.
B.
F.

F.
B.

15
9

46

2
1

1
1

2-

2
2

7
3

1
1

1
1

7
1

1--

--1

11 -

20

--

--

----

2
1

2
2

2
1

2
1

Peste 100

Etate

www.dacoromanica.ro

2
2

--

1-

----

2 - -1-

5 - -- 2 - - -

21

23 15

- - --

43 - 12

---- 2--

1 --

16

--14 4 --

--

12

11

F.

10

81

B.

F.

B.

61
67
6

2 - 39
18
18 -- -------194 45 --- -- 36
3. 31 --

B.

F.

8
13
5

B.

B.

F.

F.

95

B.

B.

76- 80
81- 85

31
5

B.

F.

26

39

F.

B.

F.

B.

41

77 -

85
84
45
43

F.
.

675

1
1
1

-1

- 2

174

CAUS A
la 31 Martie 1899

MORTI DUPE

In a trek

de la

Martie

ANUMITE

CLASA V MORTE
3.

4.

(URMARE)

acute

8.

lo

Luna
Suma
Fat

97

luna

mult

1H
.

precedent&
.

14

84
97
13

--

8
4

--

3
3

--

17

17

B.

18

16- 20

.
.
.

B.

.
.

60

70

75

B.
7

B.
B.

F.

--

90

8
1

- -

- - - -

- -

B.
B.

F.
B.

F.

--

. . .
. . .

23

B.

B.

F.

- -

F.

F.

4
3

B.

4
2

.
.

--

F.

.
.

96-100

B.

B.

F.

Peste 100
Etate necunoscutg .

www.dacoromanica.ro

177

176

CAUSA

DUPE
In a patra lun, de la Apri

ANTJMITE
a Ale organ

A. Ale sistemulul B Ale organ.


nil
nervos

Din car!

Din

TI

na

83

F.

.
.

B.
.

.
.

15

B.

F.
B.

F.
B.

36
17

B.

F.

39
62
23

2
2

12

F.

67
48

23
22

19

- -

10

- --

112

41

--

3
9

1
1

--

46

11

38

.
.

40

F.
B.

8
15

B.

10
46
9
13

F.
B.
F.

50
55

------

F.
.

B.

65

F.
B.

70

F.

80

B.

85

B.

F.

----

F.

--

B.

Etate necunoscutA .

F.

3
6

Observaiiuni

5
5

B.

de:

- - - - ---

. .

592

mult ..

Din

ndeoseb

NEOPLASME

luna

Ale organelor
E.Aleorg
gestive anexelor uro-genit.

Din

Luna
Suma

1899

AV

Clasa

CI-

la 30

lie

--

--

- - --

---

- -

----

--- -

43

5
1

- - --12
17

23
2

15
22

2
4

6
1

11

20

-- -- -

- - - -

2
2
2

---

2
1

2
1

6
2

2
4

--

- -

------------

3
1

2
1
1

1
1
1

--

Peste 100

12

www.dacoromanica.ro

179

DUPE
de la

a patra

CAUSA
la 30 Aprilie 1899
lie

Apri

UMITE BLE

DIN

CLASA V

IN
8. Exantheme

4.

3.

MORTI

Din

Din

Din

Luna
Suma

luna
precedent
la

mult
putin

10

15

25

26- 30

35

46-- 50

B.

F.
B.
F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.

B.

F.
B.

---

1
1

4
1

--

F.
B.

F.

B.

Peste 400 anl


Etate necunoscut .

- ---

B.

96-100

F.

B.

F.

91- 95

5
4
2

B.

B.

--

F.

86-- 90

23
21

--

B.

--

F.
B.

75

76- 80
81- 85

B.

55

56- 60
61- 65
66- 70

F.

26

--

3
5

F.

F.
B.

B.

F.

40
45

B.

20

-31 -

F.
anT

an

la 1-

- --

F.
F.

F.
F.
B.

F.

www.dacoromanica.ro

--

2
2

180
181

MORTI DUPE
CAUS A

de la

In a cincea

la 31

CLA

Clasa

AV

AMITE

organ.

C. Ale organ. D. Ale organelor


E.Aleorg
geetive anexelor uro-genit.
In

MORTI

1899

deoebI de

.
precedent

luna f Mai
Mai

an..

la

1- 5

B.

F.
B.

F.

6- 10 ,

B.

15

F.

20

F.
B.

B.

F.

F.
B.

30

40

F.
B.

F.
F.

B.

F.

46- 50

B.

F.
B.

F.
65
70
75

97

21

29

25

-4

-- -

15 - -- -12 - 53

12

8
9

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.

76- 80

20 9
18 14 21 14
9
9

11 -

--

--4
1

--- -- -8
16
8

- -

11 - -

B.

41-- 45

60

62
83

B.

25

35

592
689

48

17

18

11

59

8
2
2
1

1
1

1
1

79
32

- --

2
2

- --

32

--

2
1

--

-1

--

--

91- 95
-100

B.
F.
B.
F.
B.

F.

B.

F.
B.

2-

- -

- -

-- - --

F.

www.dacoromanica.ro

- 1

- - -- - -- - - - ---

- -

----

-- 1 --

3
1

--

- 20

--_

1
1

--

22
21

27

2 --

--

--

---

I
90

Etete

81-

Peste 100

- -

2.

- - - -

--

-- --

153
108 94

- - -- - - -- 16 --9 ---- -- - 1-

22

NEOPLASME

- -

--

183

182

CAUSA

MORTI DUPE

la

la

In a cincea

1899

ANUMITE BLE (URMARE)

CLASA V MORTE DIN

FECTISE

BLE IN

boale

4.

TI

Luna precedent/

-- -- - -

80

Suma

luna

mult

precedent&
la an

B.

F.

B.

35

57
70
43

F.

25

10
10

cart

4
1

-1

2
2

3
6
3

--

26

34

29

- -15

14
6
3
2

--

- - 5

75

80

6
3

--

--

--

- -

B.

B.

Peste 400

Etate necunoscut .

B.

96-100

2
1

. . .

- -

.- - - - - - - -1

18

--

www.dacoromanica.ro

184

185

MORTI DUPE
In a
II

CAUSA
lunie

de la

AMITE BLE

Mrte

B Ale organ

A. Ale
nervos
deosebl

1899

AV

CLA

Clasa IV

la 30

Ale organ D.
organelor
gestive anexelor uro-genit

NEOPLASME

a
!

Luna precedent .
Suma
luna
mult
precedenta 1 Mal
la

689
734
.

F.

37

4
5

16

16

53
84

17

25

- - -- - - - ---

25

18
8

F.

13

B.

25

F.
B.

26- 30

31- 35

.
.

F.

13

F.

10

B.

F.
11
15

B.

F.

B.

F.

6
2

17

2
1

--

--

B.

109
124

6
13

--

---

3
2

F.
F.

- -

5
1

-- -

27

21

15

--- --

- -

11

20

Peste 100
.

www.dacoromanica.ro

--

---

- - -

1
1

--

11

20

- - -

--

B.

. .

2 133
172

- - --

96-100

1
.

26
39

F.
B.
F.

-- -

B.

94

F.

50

B.

9
11

108
95

B.

--

29

B.

25

B.

an

83
56

2
1

--

186

MORTI DUPE
a ssea

CAUSA

de la

la 30

CLASA V MRTE DIN

1899

ANUMITE BLE (URMARE)

IN
8 Exantheine

4. 310"

TI

Din

lo

9.

Din

cari

Luna
Suma

luna f
.

B.

F.
B.

F.

6- 10

B.

F.

15

B.

la

F.
B.

30

B.

F.
F.
B.

35

40

45

B.

46-- 50

B.

51- 55

B.

F.
B.

F.

F.
F.

F.
B.

F.
B.

65

F.

66- 70

B.

75

F.
B.
F.

80

B.

--

- --

2
3

2
3

-------

3
5

4
2

- - - - - - -_
--- - - - - -_
-

F.
B.

90

F.
B.

91-- 95

96-100

F.

F.

2
5
2
4

--

- -

-1

4
2

2
6

F.

85

Peste 100

Etate

18

5
3

B.

56-- 60

F.

25

--

4
5

20

precedent&
la an

www.dacoromanica.ro

189

CAUSA

MORTI DUPE
In a

de la

.CLA

Clasa

la 31

AV

ANUMITE
org
C. Ale organ. D. Ale organelor di- E
gestive anexelor uro-genit

violenta

A.

MORTI

B Ale organ.

nervos
Din

luna f

734
715

56
54

37
25

19
119

3
31

- ----

precedent
la an

B.

F.
.

10

B.

77

F.

80

B.

13

12

16
12

3
2

67

25
15

17

95
78

69
46

8
4

- -

17

23

13

11

----

8
14

2
4

F.

NEOPLASME

Din

respiratiuniT

172
225

Luna
Suma

1899

30

124

13
13

15
18
3

- - -

- --

30

B..

2
2

--

F.
B.

70

F.

--

96-100

2
3

- -

www.dacoromanica.ro

--

4
2

11
19

-----

--

Peste 100 anT

Etate

-- --

2
14

11
4

86- 90

--

47
49
33
32

.
.

--

190

191

MORTI DUPE
In a

CAUSA

de la

la 31

ANUMITE BLE (URMARE)

CLASA V MRTE DIN

MORTI

acute

8.

CI.VI

FECTISE

IN
4.

1899

Hale Infect

9.

10. Zoonoze

Din

Din
.

C.)

Luna

84

cu luna

mult
putin

la 1-

B.

anT

B.

F.
B.

F.

25

30

--

4
2

--

--

B.

4
7

B.

F.

F.

40

45

46- 50

5
3
7

B.

F.

B.

B.

F.
B.

F.

B.

F.

66- 70
71- 75

B.

80

B.

85

B.

F.
B.

F.
F.

-- --

95

96-100

- -

--

4
5
3

--

- -

- - - -

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
.

B.

F.

4
4

6
9
3

3
1

29
20

- --

B.

Peste 100 anT

2
21

F.

90

Etate necunoscut/

3
1

F.

B.

55

- -12

--

F'.
.

B.

35

56- 60

F.

F.

--

B.

F.

15

20

F.

6- 10

B.

an

la

www.dacoromanica.ro

- -

192

MORTI DUPE
In a opta lun, de la

CAUSA MORTE I

Au

gust

la 30 August 1.899

CL

Clasa IV

ANUMITE

A. Ale sistemulul B Aleorgan.


res
Din
car!

C. Ale organ. D. Ale organelor


E.Aleorg.
circulaiuneI gestive anexelor uro-genit.
Din cari
In
Din
ndeoseb
deosebl de:

Luna precedent&
Suma

luna f

mult

precedent&

37
12

5
1

--

De

F.
B.
F.

20

. .

B.
11

17

15

B.

6
12

23

8
11

95

65

4
19
1

69
45

- -

---- -

.
.

B.

14

F.

11

- --

B.

F.
B.
F.

12

--

--

39
25

8
5

2 172
1

129

14

43

8
6

F.

B.

F.

25

61

B.

84

72
65

F.

16

B.

an

734
569

--

100

13
3

24

10

- -

--

22

B.

F.
B.

F.
B.

71-

F.

--

- --

10

13

--

11

17

--

- -

2
4

--

2
1

--

2
2
2

--6 --

--

3
3

1
1

20

10

NEOPLASME

- --

1
1

--

-- - - -

3
1

2 ---

.
.

95

. .
.

Peste 100

Etate

18

www.dacoromanica.ro

194

MORTI DUPE
de la

In a opta

CAUSA

Au

CLASA V MRTE DIN

ANUMITE BLE (URMARE)

IN

ECTISE
acute

4.

3.

MORTI

la 30 August 1899

gust

Din

Din

lo

9.

carT

Din carT

Observatiuni

Luna
Suma

84
58

cu luna

precedenta
la
an
la

21- 25
26- 30
31- 35

36- 40

F.
B.

F.
F.
B.

F.
B.

46- 50

55

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.

96-100

2
5

------

-- -4

--

- 3
3

-12

- -

12

- - -1

6
6,

- - -

--

4
1

2
1

B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

F.

Peste 100

B.

Etate

B.

- -6
2
4

--

--1

F.

- --

31

B.

29

20

F.

81- 85
95

46

B.

71- 75

90

B.

B.

80

F.

45

56- 60
61- 65
66- 70

F.
B.

F.

2
3

B.

26

Mai pu1in

16- 20

63

mult

15

F.

F.

www.dacoromanica.ro

MORTI DUPE
In a noua lun5,

CAUSA

la

Clasa IV

la 31 Septembre 1899

bre

AV

ANUMITE
B. Ale organ.
respirayiuniT

A. Ale sistemuluT
nervos

TI

deosebi

C. Ale organ D. A e organelor di- E.Aleorg


anexelor uro- et
I Din
n
Din

NEOPLASME

in

=
c

Luna
Suma

njult
putin

preceden
la an

38

F.
1

11

70
55

21

36

11

40

- 45

46

42

5
4

--

--

- --

61

12
5

45

17
18
1

8
1

--

B.

14

F.

10

6
5
4
2

65

--

F.

13

61

F.

71

80

F.
B.

91

96 -100

Peste

Etate ne

129
113

--

- - --

26

100
72

22
19

28

18

--

- -

--

-- --

--

1
1

10

16

5
3

23

1
1

--

1
1

3
2

- -

-I

B.
.

B.

F.

ani
.

www.dacoromanica.ro

--

- - - -- -

- --

17
17

- --

--

--

76

86

10
10

25

66
-

'

- co

6
10

13.

56

45
39

- -- - -6 ---- --9
2

16

F.

F.

26

17
2
5

12

13.

16

12

)3.

De la

.
.

569 53
578 65

- --

198

MORTI DUPE

CAUSA

de la

a noua

bre

CLASA V

DIN

la 31 Septembre 1899

ANUMITE BLE (URMARE)

IN
4.

3.

8.

Exantheme

acute

Din

Observgiuni
.

Luna precedent
Suma

69

luna f Mai mult..

11

9
4

46
47
1

Mal putin .

--

6
2

-- - - - - -- - - - - - - 4

24

20
23

31
26

an

De la

B.

F.
B.
F.

B.

B.

- -

56- 60
65

B.

4
1

-- -

---

- - -

3
1

. .

66- 70

80

B.

B.

B.
1

90

95

B.

96-100
Peste
Etate necunoscut,

--

F.

55

5
2
9

www.dacoromanica.ro

200

201

MORTI DUPE
In a

Junk, de la

CAUSA

Octom

CLA
sistemuluT

A.

nervos
Din cart

TI

la 30 Octombre 1899

bre

ANUMITE

B Ale organ.

organ. D. Ale organelor di- E.Aleorg.


circulatiunel gestive anexelor uro-genit.

respiratiuniT
Din

Din

Observatiuni
a

--

45
59
14

Luna
Suma .

578
569

luna f

precedent&
la an

Mai

F.

20

12

. .

66

F.

14

F.

35
.

. .

F.

B.

12
4

B.

F.

85

F.
.

----

57

39

71

47

-----

--

--

----

72
59

13

19
29
10

16
24
8

8
7

--

3
3
4

---

- 1

1
1

- - - --

5
2

17
13

2
2

---

---- - -

2
1
1

1
1

--

23
13

22

I
.

113
6

Peste 100 an!

--

2
1

---

12

5-

29
34

175

F.

B.

B.

B.

10

9
21

11

18
13

F.
B.

F.

.
70

12
9

15

F.

B.

B
. .

- -

B.

F.

-- - --

24
23

. . .

26

F.

Etate

53

B.

li--

96-100

65

10

L NEOPLASME

bco

Din

www.dacoromanica.ro

202

203

MORTI DUPE
In a

de la

CAUSA

Octom

bre

la 31 Octombre 1899
BLE (URMARE)

CLASA V MRTE DIN

E IN

TI

luna

Mai

. .

la

69
77
8

--

47

71

--

24

- - - - -

B.
2

F.

6
B.

F.

B.

F.

.
.

55

2
2

F.

11

B.

F.

F.

--

--

4
1

7
2
7

- - - -

65

11

3
5

B.

70

80
85

90

F.
B.

B.

B.
B.

Peste 100 ani


.

www.dacoromanica.ro

6
6

--

--

Etate

B.

11--

26

34
11

an
.

lo.

Infeclioase

Din carT

24

-- -1

--

9. Alte

carT

Din

Din

Luna precedent& .

acute

8. Exantheme

4.

205

204

CAUSA

MORTI DUPE
de la

In a un-spre-decea

embre

No

CLA

Clasa IV

V
A.NIIMITE

violent

A Ale

nervos

la 30 Noembre 1899

Ale organ D. A e organelor di- E.Aleorg.


anexelor uro-genit.
carT
In
Din

respiratluniT
n

deosebT

de.

NEOPLASME

Observaliuni

.......

Luna precedent
. luna
.
precedenta

Mal

11- 15

21-

.
.

30

B.

21

F.

17

B.

10
6

12
7

B.

9
5

F.
B.

F.

F.
B.

F.
B.

F.
B.

--

9
1

59

13
12

21

-- 12

- -

11

--

-- -

2
1

71

47

47
83
36

34
39

15
7

- -

--

3
1

--

B.

2
2

necunoscut5

24
3

29

24

---

8
3

--

--

--

10

-- -

1
1

-2

1
1

www.dacoromanica.ro

--

1
1

12

--

--

59
27

- - -

- -

49

--

- 3-

- - - - -

B.

--

---

32

--

- --

80

Peste 100

--

--

14

--

---

B.

70

14

B.

--

F.

B.

65

---

B.

F.
. .

27
4

59

B.
.

23

F.

B.
F.

48

F.

574

---

207

CAUSA

MORTI DUPE
In a

de la

1.899

(URMARE)

ANUMITE

DIN

CLASA V

la 30

embre

No

IN
3.

4.
Din

lo

9.

Exantheme

cari

Din

Din

C.

t.

Luna precedent&
Suma

luna

mule

putin

precedent&

77
. .
. .

- 7

71

--

-- 1

2
I
1

- -

23

34

11

an

De la

.
.

11

11

. .

--

18
26
8

F.

13

--

B.

F.

--

30

F.

--

50

. .

. .

. .

55
60

65

80

FB..

B.
B.

F.

.
.

F.
B.

24 --

4
2

B.
.

90

95

B.

F.
B.

B.

96-100

100 ani

--

B.

--

www.dacoromanica.ro

209

CAUSA

MORTI DUPE
de la

In a dou&spre-decea
CI.III

la 31 Decembre 1899

De

AV

CLA

Clasa V
violenta

. Luna

Suma

mult .
putin .

luna

534

33

45

20

25

B.

F.

45
39

B.

-- -

F.

B.

F.

- -

B.

F.

B.

15

B.

F.
B.

16

F.
B.

.
.

B.

F.

F.
.
.
.

F.
B.

B.

F.
B

F.
B.

F.
B.

F.

B.

F.
95

Peste 100 anT .

-13 -7

.
.

. .

4-

38

15

-----

--

6
3

3
3
2
6
3
4
1

3
4

_
4

---

---

--

1
1

- - -- - - - -- - 1

21 -

---

3
2

- -

--

---1 -3

28

16

NEOPLASME

de.

147 114

4
16

96-100

F.

-- -

12

respiratiuniT
n
n

13

F.
B.
F.
B.

12

.
.

an
.

12

Ale organ D. A e organelor


E.Aleorg
gest
anexelor uro-genit
Din carT
In
deosebl

B Ale organ.

A. Ale
nervos

2
1

- -

Etate necunoscuM .

14

www.dacoromanica.ro

211

210

CAUS A

MORTI DUPE

cembre

de la

a dona-spre-dece

la 31 Decembre 1899
(URMARE)

CLASA V MRTE DIN

VI

IN

MORTI

Luna
Suma .
Fat
luna
precedent
la an.

mult
Mal putin

B.

3
.

10

15

20

B.

F.
2

B.

F.
B.

25

F.
B.

30

F.

35

40

B.
.

B.

F.

41--

B.

F.

46-

B.
F.
B.

51-- 55

--

------

- --

--

- - -

--

5
4
1

8
2
2

2
2

-- -

- -

F.
1

B.

F.
F.
B.

90

F.
B.

F.
.

Peste 100

.-

B.

85

-_

F.
.

2
6

B.

80

75

13
2

B.
B.

70

96-100

F.
.

95

B.

Zoonoze

Observaiuni

F.

60

- -

Alte hale

Din

Din

la 16

4.

3.

B.

F.
B.

Etate necunoscut .

www.dacoromanica.ro

213

212

CULORI

MORTI DUPE CAUSA

Din
deosebr

ANTIMITE
C. Ale organ D. Ale organelor
E Ale org
anexelor
Din car!
T
deosebl
d
de:

B Ale organ.
respiratiunii

A. Ale

MORTI

AV

CLA

Clasa IV

CI. II

NEOPLASME

a
g

Din culrea de Rosu

Negru..

B.

F.

Albastru.

Verde ..

B.
F.

76
70
47
45
97

86

F.

35

13.

102

F.

Negru .. F.

89
57
47

Albastru.

32

B.

86
Verde .. B.
F. 56
Din culrea de Rosu .. B 73
23

B.

113

Negru

B.

Albastru.

B.

57
53
46
39

Verde .. B.
F.

62

Din culrea de Rosu ..


Negru

93

B.

60
54
31

Albastru.
F.

Din culrea

20
80
63

6
3

6
3

4
16

Negru ..

6
8

8
9

88
B.

62

39
42
B.

5
2

10

11

6
4

3
3

8
13
13

5
9
3

19

16

26

29

12
12
24

10

25
15

3
3

--

2
3
3

15

26

3
2

13
5

12 23 20
12 -

17

10
16

9
4
13

6
1

5-

11

25

21
9

-:

6
4

18

www.dacoromanica.ro

4
2
2

3
2
7
5
6

3
4

1 -1

--

--

--

- -

2
3
3
2
1

3
2

7
4
2

--

--

- - --- -12

10
8

3
3
3
8

6
2

3
2
4
6
1
1

--

--

---2

--

--

3
5

20

3
3

54 -18 -

--- ---

-- ----

222

-- --- -

13

5,

2
21
12

4
2
1

10

19

12

27

-5
21 -

11

16
21
2

2
2

5 -4

18 -

21

15

- -- - -- ---- -- - - -- - -- - - - -- - -- -- - --- --- - -- - --6

16

24

21

3
1

222

2
4
2

14

B.

Albastru.

Verde ..

15

- --- - - - --- --- - --3


3

6
10

--

10

4
27

22

Galben .

'

Galben

.-

76
88

10

6
6
12
2
8

Din culrea de

108
Galben . B.
F. 93

-- - ---- -- - -- - -- - -- - --- - - -- -1

--

---4

215

214

PE CULORI

MORTI DUPE CAUSA

AV

ANUMITE BLE

violenta

Din cart

TI

37
26
B. 129

Galben

F.

121
B. 71

Negru

F.

73

B.
Albastru. F.

51

B.

Verde.

F.
B.
F.

Galben

B.
F.

Negru

B.

47
96
83
40
111

Verde.

B.

F.

Din culrea de Rosu .

B.

31

Albastru. F.

F.
B.
F.

Albastru. B.
F.
B.
Verde
F.

Din culrea de Rosu .

B.

Galben

F.

F.
B.

Negru

F.
B.

F.
Verde.

B.

Din culrea de Rosu

B.

F.
F.
B.

F
Negru.

B.

F.
B.

F.
Verde.

2
3
11
5

49
B. 104

Negru.

F.

Galben

F.

81

52

6
4

51

35
43
73
74
36
22
107
83
50
46
58
42
70
64
32
22
108
67
57
54
58
44
65
62

----

10
8
6
8
4
9
6
4

76
83
45
65
90
84

---I --

4
2
2

--

10

2
15
9
12

3
1

6
3
13
2

20
5

13

8
4
3

2
3

2
4

2
2

12
5

--

3
1

6
12

4
7
4

2
2

2
6

3
13
7
4

2
1

4
5
3

2
3

5
9
12

4
4
6
6

3
11

- 10

2
3
4

4
6

7
9
6
4

--4

9
3

2
5

I 11
7

3
2

8
7

2
1

-- -

--

18

20
23
13
10
16
15
3

22
23

-20

I ---2

24

2 - --

13

--3 -

3
2

--

8
1

--2

2
1

www.dacoromanica.ro

--

14

10
13

4
2
1

3
2

- -3

2
1

12

-- ---- -- -- -9 --- --- 408 --- --

3
1

8
5

2
4

4
2
3

2
4

3
1

--

---

--

2
4

3
2

- -

4
1

-- - - --- -- ----- - -------2

2
2
6

- -

2
2
7
6

---

2
2
2

3
2

17

2
13
9
2
8

19

27

---

10
7

10

3
4
6

---

- 11

4
9

--

4
6
9
12

--

18

17

--

17

3
6

11

12

--

2
10

13
10

5
9
11
3
9
6
7

--

6
3
12
9
14
11
3
3

NEOPLASME

de:

11

Din culrea de

de

Din culrea de Rosu

C. Ale organ. D. Ale organelor di- E.Ale org


circulatiuneT gestive anexelor uro-genit
In
Din carT
Din

B. Ale organ.

A. Ale
nervos

3
2

1
1

2
1

---

3-

216

217

PE CULORI

MORTI DUPE CAUSA


CI

AV

C L A.

Clasa IV

II

ANUMITE

Mrte

A. Ale

C. Ale organ.

Ale

TI

Ale

E.Aleorg
anexelor nro-genit.
In
Din
deoin
de:
sebi

de:

1. NEOPLASME

ce

Din culrea de Rosu


Galben .
Negru

B.
F.

50
26
B. 119
F. 94

B.
F.
B.

Albastru. F.

52
41

44
24

Verde .. B.
F.
Din culrea de Rosu

B.

F.
B.

Galben . F.
B.
Negru
F.

Albastru. B.
F.
Verde . B.
F.

33
20
79
58
37
42

58

----

----- --- -- - --- - -- - - - -- - - --- -- -- - --- - ---

10

5
3

4
5

4
5

4
1

-2
1

5
21
14
16

9
2

13

8
4

17
9

2
3

6
3
3

2
4

3
2

3
3

15

2
8

14

11

2
2

4
2

6
3

2
2

6
7

www.dacoromanica.ro

218

219

MORTI DUPE CAUSA


CLASA V
E
4.

3.

CULORI
ANUMITE BOLE (URMARE)

FECTISE

9. Alte hale

Din carT

E
.

de Rosu .

B.

F.

B.

Galben

F.

11

..

B.
Albasou. F.

B.

Verde

de Rosu .

8
2

.
.

16
13

F.

B.

20

F.

12

Albastru.

Din culrea de Rosu .

18

Verde ..

Galben .

de Rosu .

6
10

12
4

--

--

10

B.
10
8
'7

2
1

- -

2
3
1

-- - - -- - - -

3 --

- - - - - --

3-

---

--

16

--- -

--

- - - --

--

www.dacoromanica.ro

12

- ---

- --1

11

13

9
6

15

-2- - - - 2 - - - - --- - -

Albastru B.

--

-2
2

1
1

-- - - ----

- -

5
2

14

B.

Galben.. F.
Negru . . B.
F.

11

F.

- -

B.

Albastru.

12
14
6

14

Negru .. F.

8
3

20

F.

F.

Albastru. F.

B.

Din culrea de Rosu .

10

Verde

11

Galben. . F.
Negru . . B.
F.

--

--

->

2
1

221

220

PE CULORI

MORTI DUPE CAUSA


CLASA V MRTE DIN

ANUMITE BLE (URMARE)

VI

IN
4. Mills

3.

de

Galben

Negru

---

B.

F.

.
.

B.

Albastru.
B.

3
12
43

Din culrea de Rosu .

Galben

F.

B.

B.

Albastru. F.

Verde .. F.

Din culrea de Rosu .

13.

F.

Galben

B.

Negru

F.

12
8
13

3
9
7

B.

Albastru. F.

Verde

F.
B.

de Rosu .

Din

Verde

--

F.

---

10

12

---

-----

2
5

--

- - --

-- --

-----

3
1

2
5

3
1

- - -

8
12

www.dacoromanica.ro

5
2
2

--

5
3

2
2

--

15
7

3
5

- -

--

- --

10

--

43

4
4
17

-- - -- - -

- - - - -

10

2
2
6

13.

Albastru F.

12

11

Galben

Negru

Verde .. F.

6
9
6

13

Albastru.

13.

11
4

.-

Negru

Din culrea de Rosu .

9 Alte

F.
F.

lade

Negru .. F.

10

---

Exantheme

2
1

8.

--

222

223

MORTI DUPE CAUSA


CLASA V

MORTI

DIN

B.

F.

Galben

B.

3
19

16

F.

Din culrea de Rosu .

13

3
2

- --

F.

Negru

B.

13
4

6
3

11

4
2

6
2

3
9
14

F.

F.

Albastru B.
F.

11
5

44 -5

B.

ObservaVuni

F.

Galben

Verde

-13 --

B.

Din

.0

culrea de Rosu .

Verde .

lo

Din

Albastru B.
F.

ECTISE

8. Exantheme

Din

BLE (URMARE)

LE IN

4.

PE CULORI

2
2

2
2

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

PE

ANII 1895-1899

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

DIVORTURI
PE

1895-1899
any, cari fac obiectul

Numrul cdstoriilor
curgerea celor
studiilor statistice ale anuarului de

urcare ni se
In anul 1895
fcut 1.357

Ast-fel

1896
1897
1898
1S99

Ceia ce ne

1.506
1.547
1.797
1.778

contractate

suma de 7.985

departe

Tabelele cari
se

noT

25-30

brfemeile

mrit maT

19-25
In privinta
tuturor

se observ la
aceiaT
diferenta
civilisate, adec
sibil la tinerete, merge descrescOnd
fine se
batul
ferneia de etate
tendinta

compenseze etatea sa prin tineretea


in

curgere de

de

cinc

la

lent, a crescut

de

de 30-40

senanil; br;

femeia

iea un brbat ceva maT tinr, brbatul de

50-60 anT
o femeie de
mult 40 anT.
Firesce cum
influentzd direct asupra
familieT;
din cercetdrile statistice
fecunditatea medie de 4
pentru o
se
la 5,11 cnd
este de 23-26 anT,
apoT scade la 4,43 cnd
are 26-36
2,89 maT

sus de acst Orst. Femeia prea


sunt maT putin

pentru o
copiiT
c, prea timpurie,

este

fecund, dar copiiT


are 4,4 copiT
De aci
o mortalitate de 28 la
pentru progenieste

Femeia de 15-16

www.dacoromanica.ro

228

de la 26-36 any, 3,5 copiY; de


5,12
turn; femeia de 26
la 36-43 any, 2,89.
Comparativ
alte orase din Europa,
ceea ce privesce num6rul
cnstoriilor, Bucurescil ni se presint
1898
1899
mod :

Castorii

anul 1898

principalele

Londra
Berlin
Viena
Bruxelles
Amsterdam
Roma
Milan . .
Mnchen
Dresda
Turin

2.611.629
777.248
1.690.295
556.070
.

......

Lisabona
Stockholm

287
467.926
436.000
383.300
349.763
282.071
346.992
292.196
197.972
168.478

PopulaOunea

22.0
20.1
21.1
14.6
11.0
13.6
24.1
21.4

7
12.6
16.8
13.4
10.3

1.327
868

Numrul

Numrul

4.546.752
3.550.053
2.511.629

41.853
30.474

1.817.92

19.946
16.235
6.333
6.045
3.906
2.775
5.651
086
1.998
1.778
945
1.706
694

1.623.134
1 132.677
533

Venetia
Zrich

Ast-fel dar la 0/00


storiY, ceea-ce ne face s

18.7
19.3

casittorite
la

1899

Londr
New-York
Paris
Berlin
Viena
St.-Petersburg
Buenos-Ayres
Amsterdam
Roma
Mnchen
Dresda
Cristiania

Nisa .......

42.016
24.257
19.580
15.947
5.878
3.722
2.722
3.174
5.260
4.047
2.004
1.797
2.186

anul 1899

principalele

in comparatie

Numrul perenecasatorite
la

Populaliunea

508.574
452.000
395.300
223.834
282 071
171.187
164.427
120.015

1898

18.4
17.2
8
21.9
20.0
11.2
15.5
15.1
10.9
25.0
20.7
17.9
12.6
11.0
20.8
11.6

1899 am avut

privinta un

mediocru

din Europa.
Z. C.

eful

www.dacoromanica.ro

statistic.

229

Castbriile .dup vrsta sotilor,

1898

CU

De la 19-20 anT

. .

21-25

10

11

26-30

. .

12

16

20

35

. .

11

36-40

41-50
60 anT

- - --

Total

-- -- - --3

--

35

34

44

23

Castoriile dup religiunea sotilor, pe luna


1898

B4RBATI

RELIGIUNE

Catolic

Protestant

Mozaic

Altele
Total

- - - - - - - -- -

121

23

124

24

www.dacoromanica.ro

- 126

1
I

- 24

157

29
60

38
12

12
3
1

157

230

dup versta

pe luna Februarie

CU

De

19-20

-- -

26-30
31-35

36-40

17

16

16

12

15

51-60

.
.

Total .

30

32

46

28

25
12

12

11

luna

Februarie 1898
CU
0

RELIGIUNE

Protestant

Gregorian

Altele .
Total

- - - - - - - - - - - -

113

119

10

16

117

16

11

www.dacoromanica.ro

23

37

dup religiunea

63

- - - -- - -

- -

41-50
Peste 60 anT .

10

23

23

23

167

167

231

vrsta sotilor, pe luna Martie 1898

CAstoriile

CU
0

-- De la i9-20 anT .

21-25

31-35

36-40

Peste 60 anT .

Total

10

--

11

35

12

-2

--

religiunea sotilor, pe luna

CU
DE RELIGIUNE

Protestana

Gregorian

- - - - -- - - - - 35

22

Altele

Total .

39

15

25

www.dacoromanica.ro

23

13
7

Martie 1898

19

15

.
.

26-30

51-60

CD

43
15
3

22

83

83

232

Castoriile dup vrsta

pe luna Aprilie 1898

- -

la18

De la

21-25

26-30

31-35

36-40

41-50

51-60

Peste 60

Total

12

12

- -

- --- - 1

1
1

13

15

39

12

12

- -

--

dup religiunea sotilor, pe luna


Aprilie 1898

CU
DE RELIGIUNE

Ortodox

Gregorian

67

74
9
6

- - - -

13

13

13

102

Altele

Total .

- - - - - - -

70

10

www.dacoromanica.ro

17

30
26
16
9
2
1

102

233

dup vrsta sotilor, pe luna

1898

CU

CO

CO

04

la 18

De la 19-20

- ----- -- - -- --- - - - -- - 1

26-30
31-35
36-40
41-50

51-60
Peste 60

Total .

10

20

11

26

20

21.

44

21

13

Catolic

Protestant
Gregori

Total .

82

88

10

14

--

Altele
85

17

10

www.dacoromanica.ro

133

DE RELIGIUNE

15

CU

45

1898

28

pe luna

religiunea

10

21

21

21

133

234

pe luna

CAsAtoriile dup

1898

CU
BRBATI
-

De la 19-20 anT .

21-25
26-30

31-35

36-40

28

Total .

29

55

18

5
4

Peste 60 anT .

- - -- ----- -- - 27

10

20

22

52

23

15

Castoriile dup religiunea

140

pe luna

1898
CU
DE RELIGIUNE

Protestant

Gregorian

Total .

86

- - -

87

13

www.dacoromanica.ro

- - - --

34

34

34

96

140

235

sotilor, pe luna

Cgstoriile dup

1898

CU
O

la

Dela

21-25

.
.

26-30

-35

36-40

51-60

Total

12

14

16

16

10

41-50
Peste 60

48

--

25

22

54

25

15

11

12

1898

RELIGIUNE

Gregorian
.

114

- - - -- - - - 7

Altele

Total

121

13

www.dacoromanica.ro

- 165

dup religiunea sotilor, pe luna

25
18

--

36

124
12
1

26

28

26

165

236

Castoriile dup vrsta

pe luna August 1898

CU
0

TI

De la 19-20 anY .

21-25

26-30

31-35

36-40

41-50
Peste 60 anY

15

12

- -

16

- -

.
.

51-60

--

Total .

26

21

41

17

14

---

- -- 4

87

Protestant& .

Gregorian&

- - - - -

95
11

23

Altele

Total

90

16

www.dacoromanica.ro

23

11

133

DE

12

CU

28

August 1898

39

Ca'storiile dup religiunea sotilor, pe luna

34

- -

23

133

237

dup v6rsta

pe luna Septembre 1898

FEMEI
I

la 19-20 anY

21-25

26-30

31-35

36-40

41-50

51-60

60

---- -- -

Total .

15

15

16

15

39

29

37

10

26

19

14

Septembre 1898
CU
DE

Catolic&

Protestant&

. .

122

126

16

--

www.dacoromanica.ro

20

136
9
6

20

19

Total

--

-- - - - -1

dup religiunea sotilor, pe luna

40
55

26
28
15
4

-171

238

Cgstoriae dup

pe luna Octombre 1898

FEMEI

CU
CO

Pn

De la 19-20 anY

21-25

26-30

31-35

36-40

51-60

.
.

- - - - -

18

23

15

18

30

12

---

32

49

19

71

35

25

228

Caatoriile dup religiunea sotilor, pe luna


Octombre 1898
CU
DE RELIGIONE

Gregorian

Total .

58
71

Total .

47

- - -

41-50
Peste 60 anY .

CO

162

- - - - - 1

- - - -

--

165

15

12

www.dacoromanica.ro

35

170
14
9

35

- - - 1

35

228

239

dup vrsta sotilor, pe luna Noembre 1898

CU
RBATI

Pnla

De la 19-20

-25

-35

36-40

41-50
Peste 60

14

10

17

27

11

10

10

-- - - ---

2
3

Total .

28

37

58

29

11

pe luna

Cstoriile dup religiunea


Noembre 1898
CU
RELIGIUNE

Ortodox

Protestant

Gregorian

- - - - - - - - - - - - - - -- - 4

136

32

31

Total .

140

133

www.dacoromanica.ro

32

185

36
65
29

29
17
5
3

185

240

Castoriile dup vrsta

pe luna Decembre

CU

De la 19-20

21-25
26-30

31-35

36-40

41-50

11

24

10

10

- -

- - --

51-60
Peste 60

-- -3

20

25

43

20

---

dup religiunea sotilor, pe luna


Decembre 1898
CU
BRBATI

RELIGIUNE

Ortodox

77

Protestana

GregorianA

85
3

5
6

36

37

36

133

Altele

Total .

78

10

www.dacoromanica.ro

30
48
25
13
14

-.- - 1

133

TABELA
STAREA LOR
PE

ANUL 1898

www.dacoromanica.ro

242

243

dup starea
CU

pe anul

CU

CU

o
-

134

Total

10

. .

142

8 157

138

150

10

145

10

71

Total

Total .

12 167

77

. .

75

83

80

92

. .

89

- 1

111

142

2 147

153

195

6 207

12

15

x1

6 140

Total

Total .

Total

Total .

5 102

Total

11

. .

121

9 133

124

5 131

. .

130

5 140

132

147

13

144

11

10 165

113

2 119

. .

123

4 133

18

Divortati

1510

48

53 1611

68

26

26 120

. .

46

11

1624

85

66

o
Total

Divortati

Total

o
Total .

Total .

www.dacoromanica.ro

11

171

212

9 228

150

3 162

15

. .

165

14

185

120

. .

125

2 123

2 133

Total

88 1797

Desprtia dup etatea sotilor, religiunea, durata

pe anul 1898

profesiunea

CU FEMEI
LA

Durata

Religiunea

'

or a

PROFESIUNEA

co

putin de

De la

21-25

10

117 121

2 anT

De la

26-30

6 19

De la

31-35

11

15

De la

36-40

De

41-45 anT

8
1

--

De la

46-50

De la

51-60

4 11
2

- -----------1

2
7

Proprietari
rentieri
Agricultori (proprietarl

33

55

2-5

De la

30

42

6-10

Protestantg. ..

6
2

10 Mozaic

16-20

De la

10

21-25

10

25

Peste

17 17

---

Mahometang

3 Altele

143

dou

de divort nu s'a putut

la

Militari.

41
5

liberale
intelectuale .
personale)
Servitori (pentru servic

12
2

Altele
Necunoscute

Total .

bis.

cnd
se desface

143 143

Popa-Tatu, pe

www.dacoromanica.ro

142

143 143

FEMEI
Divort.

in

- 141
etatea, de

29
4

la Stat, comunk etc..

123
P.S.

la meserie

Calfe,

20

De la

28

9
6

industriaT
Comercianti

De la

Totalul
divorturilor
13 12

28

60

36 27

Muncitori de

contractat

9 40

de

De la

Peste

TOTAL

1859

14

1862, nu se

Div.

128

12

etatea sotilor.

245

dup vrsta sotilor, pe luna

1899

CU

De la 19-20

. .

21-25

. .

26-30

36-40

.
.

Total

12

18

12

-- -

51-60
60 anT .

. .

35

41-50

- -- -- -- - --2

30
35

34
15

14

21

26

47

17

11

dup religiunea sotilor, pe luna


1899
CU
DE RELIGIUNE

Ortodox

Catolic

102

- - - - - - - -- - - - - - 2

Protestant

Gregorian

Mo.zaic

Total .

Altele

-- -

103

104
6

20

20

20

133

www.dacoromanica.ro

133

246

dup vrsta sotilor, pe luna Februarie 1899

CU
'E

TI

la 18 anY

-- -- -

De la 19-20 anY .

21-25

31-35

36-40

41-50

16

14

Total .

Peste 60 anY

22

14

32

14

.
.

51-60

26-30

---9

6
1

38

45

80

39

19

21

15

-1

Castoriile dup religiunea sotilor, pe luna


Februarie 1899
CU
o

DE RELIGIUNE

- -- ----- - - - -

210

197

12

15

Protestant .

Gregorian

Catolic

Altele

Total .

202

27

www.dacoromanica.ro

25

26

27

261

43

83
52

38
28
12
2

261

247

Ustoriile dup vrsta

pe luna Martie 1899

CU
CD

Pn

De la 19-20

21-25

26-30

41-50

51-60
Peste 60

Total .

13

20

12

31-35
36-40

---- -- 5

20

16

--

Castoriile dup religiunea sotilor, pe luna


Martie 1899

DE RELIGIUNE

Protestant

. .

28

Altele

Total

33

- - - - - - - - --

25

25

www.dacoromanica.ro

29
8
2

26

65

10
8

65

248

Csatoriile dup vrsta sotilor, pe luna Aprilie

FEMEI

la

De la 19-20

21-25

- -

36-40

41-50

51-60

Total .

Peste 60

- -- - - -

26-30
31-35

21

13

11

- - - ---- -

23

18

59

18

dup religiunea

- - -- - - - - ---1

13

pe luna

CU
o

86

Protestant&

.
1

tele

Total

93

- - - - - - - -

98

12

21

14

www.dacoromanica.ro

22

28

49
26
19

8
6

138

Aprilie 1899

DE RELIGIUNE

22

249

dup vrsta sotilor, pe luna

1899

CU
TI
CC

la 18 ant

De la 19-20 ant

21-25
26-30
31-35
36-40
41-50

10

22

10

51-60
Peste 60 ant

----

.
.

Total

- ------- - - 1

2
1

15

21

47

12

11

dup religiunea

pe luna

1899

CU
DE RELIGIUNE

Protestant

GregorianA

Total .

- - - - - 62

66

12

31

31

www.dacoromanica.ro

- - 69

12
6

31

118

21

47
26
12
5
5
1

118

250

vrsta sotilor, pe luna

CAstoriile

1899

21-25

26-30

31-35

36-40

22

13

.
.

Peste 60 anl .

Total .

23

21

51

21

--- - --3

15

dup religiunea sotilor, pe luna


1899

EME
RELIGIUNE

Ortodoxa

Catolia
Protestant

Gregoriana

Altele

Total .

- - - - - - - - - 83

89

10

www.dacoromanica.ro

92
6

33

33

34

140

30
45
32
19
8
4

140

251

sotilor, pe luna

Cgstoriile dup

1899

CU

la

De la 19-20

21-25

26-30

31-35
36-40

41-50

51-60

Peste 60
Total

------ - -- -----

11

14

15

25

13

10

10

26

30

53

37

19

- - -- -

- -4

13

dup religiunea sotilor, pe luna


1899

DE RELIGIUNE

Ortodox

Catolia

Protestant

Gregorian
.

138

12

144

11

. . .

139

-- 26

28

26

188

Altele

Total

www.dacoromanica.ro

27

68
40
26

20
5
2

188

252

Castoriile dup vrsta

pe luna August 1899

CU
,

la

De la 19-20

21-25
26-30

31-35

12

15

----- -- 5

51.- 60

Peste 60

36-40
41-50

---

- --

21

46
28
9
6

Total .

15

25

35

19

10

dup religiunea

--

pe luna

August 1899
CU
DE RELIGIUNE

Ortodox

.
.

Protestant

Gregorian

77

--

Mozaic

Altele

Total .

--

84

- - - - - - - - - - - - - -- 1

82

8
2

www.dacoromanica.ro

19

19

21

113

113

253

Cdstoriile dup vrsta sotilor, pe luna Septembre 1899

CU

De la 19-20 anT .

21-25

26-30

10

- - - -- -- --

12

33

40
32

41-50

51-60
Peste 60

--

15

.
.

Total

20

24

44

29

14

12

Ustoriile dup

sotilor, pe luna
Septembre 1899

DE RELIGIUNE

Protestant

GregorianA

Altele

Total .

- - - - - - - - - - - - - - - -

116

121

11

119

15

15

15

18

155

www.dacoromanica.ro

24
8

155

254

dup v6rsta

pe luna Octombre 1899

CU

De

19-20 anY

26-30

31-35

36-40

41-50

14

13

25

10

10

51-60

Peste 60

Total

29

39

45

29

dup religiunea

16

13

-- - --

Ortodox

Catolia
Protestant

Gregorian

Altele

Total .

- - - - - - - - - 8

3
2

118

13

www.dacoromanica.ro

18
14

--

pe luna

111

31

64

CU FEMEI
RELIGIONE

36

Octombre 1899

BRBATI

124
13

33

33

175

255

CAstoriile dup vrsta sotilor, pe luna Noembre 1899

CU

--

la

De la 19-20 anY .

21-25
.

31-35

12

16

19

36-40

Peste

26-30

41-50

51-60

Total .

29

26

50

21

---- 3

13

11

Ustoriile dup religiunea sotilor, pe luna


Noembre 1899

CU F EMEI
DE RELIGIUNE

o
E-'

Ortodox

Catolic

Protestant

Gregorian

- - - - - -

118

21

Altele .
Total .

120

12

21

www.dacoromanica.ro

124
12
5
1

21

163

34
50
32
18
14
8
3

163

256

dup vrsta

pe luna Decembre 1899

CU
-

BRBATI

De la 19-20 anT

21-25

41-50
51-60

26-30
31-35
36-40

Peste 60 anY .

--- - - -

Total .

15

15

-- - - ----- -

27
11

-60

19

80

129

FEMEI

Protestant

Gregoriana

Total

83

- - - - - - - - - 2

2
1

11

www.dacoromanica.ro

20

12

50

BARBATI DE RELIGIUNE

25

18

Decembre 1899

dup religiunea sotilor, pe luna


CU

87

3
8

30

31

30

129

TABELA
STAREA LOR
PE

ANUL 1899

www.dacoromanica.ro

259

258

B
CAstoritilor dup starea
CU FEMEN

pe anul 1899
CU FEMEN

CU

CU

3 120

Divortati

133

Divortati

. .

125

207

13

17

11

Total .

Vduvi

Total

Total .

116

235

4 104

. .

107

6 118

124

5 131

3 223
3

56

Total

96

26

12

261

. .

Total .

4 140

. .

137

12

6 155

154

5 160

. .

160

9 175

141

Divortati .

Total

156

163

107

3 117

10

5
Total

6
3

140

156

4 166

10

12

10

59
4

127

- -

128

Total .

65

122

126

Divortati

. .

Total . .

130

2 138

Total .

.
.

Total .

6 188

172

10

93

98

10

12

106

- 4

3
Total

3 113

www.dacoromanica.ro

. .

117

36 1589

84

25

11

120

. .

48

12

69

1632

90

145
10

60

53

- 9

3 129

Total

56 1778

Desprtiri dup etatea sotilor, religiunea, durata cstoriilor

profesiunea divortatilor,

anul 1899

CU FEMEI
LA

co

De la
3

De la

26-30

De la

31-35

De la

36-40 anl
la

41-45 anl
De la

-50

De la

51-60 ani

- ---- ----------3 14

14

8
6
6
2

5 11

Mai putin de
2 ani

De la

57

24

2-5

31

-10

De la
De la

24

16-20 ani
De la

15

21-25

10

25

Peste

60
3

. .

..

18

(Armean)

119 113

Proprietarl
rentieri
Agricultori (proprietarl
de pminturi)
Muncitori de

---

la meserie

Calfe,

Persne in

la comerciantl
la Stat, comunk, etc. .

Profasiunl liberale si intelectuale .


Servitori (pentru serviciori personale)

14
5

Mahometan
Altele

---

Altele
Neeunoscute
Fr
o ocupatie

contractat
135

Total

a diyortatilor

ce se desface

FEME

BRBATI
Vduvi
122

www.dacoromanica.ro

Vduve Div.
9

18
3
34
6

18
5
9
7 131

135 135

135

4
8
11

Lucrtori

Militari.

la

Totalul
divorturilor

11 37 28 19 24 12

Ortodox5, .

34

27

Peste

TOTAL

or

chstoriilor
co

21-25

Religiunea

Durata

RB A I

116

12

TABELA
PE

DE NUMRUL

1895-1899

DIIP
STAREA

A CASTORITILOR

www.dacoromanica.ro

263

262

B
1895

1897

1896

1898

1899

CU

a estoritilor

starea

189 9

1895-

pe

De

1896

1895

TOTAL

1897

1898

FE

CU

1899

TOTAL

a)

BARBATI

Juni .

DivortatT .

Vduvi
u-

88

94

Divortati
Total .
JunT .

Total .

Juni .

72

6
104

Juni .

Vduvi

Vduvi

52

66

Total

2
7

121

2 60
5

68
2

.
.

73
3
3

79

103

Divortati
Total .

114

2 134

3 138

6
3

6 207 '13
6

2 194
10
2 8

41212

12

2 76

4
3

- 71

21

67

4 114

2 83

80

314 15

4
3

5 122

2 414 16

Juni .

Vduvi

--

6
4

1
1
1

3 107

3 124

41130

4 96
4

2 454 29

4 494 12
21
6

6
5

5 124

51127

Juni .

. .

DivortatT .

.
.

Total .

Vduvi .

1896

--

9 144

113
5

4
3
41100

3
3

11

-4

41115

5 158

4 140

99

6 102

7 112

. .

93

7 132

102
5

108

7 156

2 108

11

6
172

93

3
6 575 32

97

3
4 106

16 6
3 520 37

142
6

2 128

4 579 22

3 153

137

7 195

6 154

5 777

26 27
8

212

9 160

9 832

41

6 150

3 141

www.dacoromanica.ro

11

6 624

5
31

139

7 172

71149

158

3 145

6 106

700 27 19
3271

165

3 154

. .

90

3
3

4
2

71

.
.

Total .

36

2 60

66

8 75

165 14

--

6 156

758 44 27

2 107

2
2 117

3 448 15 15
3
12
2

486 26 201

- --

1899

TOTAL

38 1.382 1.510 48 53 1.611 1.500 53 36 1.589 6.674 249 214 7.137


68 26 26 120
84 25 11
120 346 121 67
13
406
69 225 44 45 314
9
59
46 11 9
66
48 12 9
59
326 7.985
85 88 1.79711.632

1.125 37 46 1.208 1.250 56 41 1.347 1.289 55


89
72 21
57 21 11
6
99
65 28
9
60
43 7
45 6 9
60
8
1.227 64 66 1 357 1.3651 85 59 1.50611.397 90

15
3

TULATIE

18

Vduvi

634 32 23
5

Total .
.

16

RECAPI
1895

ivdourvt

--

3 114
6

75
4
4
83

Total .

6 531 21
5 541

2 118

3
2

89

Divortati .
Total .

19

114

Vduvi

10
341 21 16

Vduvi
Divortati .
Total .

32 5 6
6 781 53 42

33 22
14

Divortat1 .
Total

23 3 4
6 649 28 28

5 -11211

5 56

Vduvi

60

20

17
7

3
2
41119

11

3 594 14

3 100
1
3

10

21 86

3
61 89

4 79

6 116

4
41142

--2 - - -

Vduvi

- -8 704
3

Juni .

Total .

Juni .

6
41177

2 110

--

--

Vduvi

Total .

www.dacoromanica.ro

RECENSMINTUL
IN

DE

STREINI
IN

ANUL

PRIMARE DIN CAPITALA

CONTINGENTUL
N

ANUL

1898 -1899

INVTMINTUL
SECUNDAR, PROFESIONAL, UNIVERSITAR
DIN

www.dacoromanica.ro

SPECIAL

266

267

PRIMARE

CAPITALA

Anul
copiilor In
BucurescT,

din

de
In 1899

In

Frecuentarea elevi

primare din

elevelor

1898/99
PRESENTI LA EXAMEN

Totalul general
al

de

No. elevilor
la inceputul
anulul

No.

urmat
tot
cursul anulul

No.

No

"rin

No.

tot

a)

6.618 14.667

2 633

2.332

4.965

8.950 19.632 33 33 4 70 87 152 239

7.977 5.905 13.882

www.dacoromanica.ro

a)

4.738 11.488 6.633 4.594 11.227 155 52 207 4.634 3.292 7.926 1.010 552 1.562

268

PROFESIONALE SI SECUNDARE DE FETE


1898-99

Anul

Presente
la
examen

Inscrise

RITURI

ELEVE

Promo- Repetente
vate

No.
Ortodoxe
Cato lice
Mozaice

..

266

65

10

5
8

2351

165
2

Mozaice
Alte confesiunT

Total .

20

- 49

12

209

13

Principesa Elisabeta"

Scla
Ortodoxe
Catolice

1681

13

Total .

186

- -

12

12

43

17

17

- - 2

22

71

22

15

56

1301

31

No. 3
Ortocloxe
Catolice
Mozaice

67

1351

.
.

Alte cenfesiuni
Total . .

secundar No.
Ortodoxe
Catolice

Mozaice
.
Alte
Total .

198

162

36

208

172

36

11

2261

21

Externatul secundar No. 2 Carmen


.

Catolice
Mozaice
Alte
Total .

251

241

22

2911

274

68

'1911

13

70

din azilul Elena


Ortodoxe
Catolice

160

Mozaice

Alte confesiuni..
Total .

190

160

1441

II

la
.

Catolice

123

internat)

12

'12

16

.
.

Alte confesiunI..
Total .

. .

123

1191

113

general al
Ortodoxe .

Catolice
Mozaice
Alte

Total .

20
64

18
57

928
16
46

1.4511

1.2921

990

www.dacoromanica.ro

7
265

279

10

10

34

108

- - - 641

10

108

269

SECUNDARE DE BAETI
1898-99
PROFESORILOR

ELEVI DUPE RITURI


ca

Sf. Saya"
.

677

Cato

576

487

89

20

90

20

16

10

28

16

10

28

78

18

25

88

18

12

12

29

12

12

29

66

13

33

112

66

13

33

112

30

Alte confesiunI.
Total . .

Ortodox!..

Alte confesiunI
Total . .

6
6871

586

757

659

582

69

14

83

77
3

67

2
61

845

728

645

30

Laziir"
.

Alte confesiuni
Total . .

332

249
9

71
11

14
57
9

53

484

412

319

385
17

Catolici
.

Liceul
.

. .

Catolici

Alte confesiuni
Total . .

592
12
72

538

366

172

11

10

68

54

14

676

617

4301

187

Totalul color 4
Ortodoxi

Catolici

Mozaie
Alte confesiuni
Total . .

2.411
40
221
20
2.692

2.105
30

1.684
23

193
15
2.3431

14

36
1.890

4481

www.dacoromanica.ro

270

SCOLELE SECUNDARE DE BAETI


1898-99

Anul

NUMERUL PROFESORILOR

.-

ELEVI DUPE RITURI

Gimnasiul
.

. .

412
19
40

Alte

Total .

Ortodoxi .
Catolici

35
1

. .

472

415

314

. .

252

201
3
65

159

269

217

71

Alte confesiuni
Total . .

- - - - - -

265
16
32

361
18

96

1011

20

20

- - -- - - - -- - -

51

10

15

10

15

17

Seminarul Central"
.

. .

1731

de
. .

821

821

821

Scola comercial
. .

Alte

Total .

10
82
5

2211

78

28

50

28

3
12

115

44

16
71

-- --- -- -5

. .

Mozaid
Alte confesiuni.
Total . .

74
8

34

34

75

118

Alte confesiunI.
Total . .

28
97

11

11

11

arte

309

282

333

313

285

11

329
2

- - - -- -- -

63

Scla
Ortodoxl

II

de
Catolici

-- - - - - - - 49

50

de
.

. .

www.dacoromanica.ro

10

271.

UNIVERSITATEA DIN BUCURESCY


Anul scolar 1899-1900
PERSONAL DIDACTIC

STUDENTI INSCRISI

STUDENTE

PROFESOR

FACULTATEA

de Teologie

Drept

12

Medicin

25

Litere

Sciinte .

cla de Farmacie

Total general .

3
72

226

226

2.230

23

253

89

22

417

152

157

499

14

- -

90

26

395

16

326

18

460

51

511

27

28

380

18

398

75

76

11

16

88

88

24

14

368

studente

din

NB.

. .

287

prin urmare aunt nu

la

de

SCLA DE BELE-ARTE DIN BUCURESCY


1899-1900

Anul
SECTIA DE

ELEVI

ELEVI

28 27

SECTIA DE

SECTIA DE

55 13

19

PERSONAL DIDACTIC

ELEVI

4 48

49

CONSERVATORUL DIN BUCURESCI


1899-1900

Anul
Clasa de principir

CI. de armonie CI. de declamat Clasele de

Elevi

Clasele de instrumente

Pers. didactic

Elevi

Elevi

Romani

nO

E.

93 190

27

51 11 7 18

37 61

4 9 13

121 107

www.dacoromanica.ro

45

97

14

12

28

272

De numrul elevelor

la examen

elevilor

NUMIREA CLASELOR

INSCRy

LA
EXAMEN

PrincipiI elementare de
2

Armonie

233

136

69

41

elevi

27

19

eleve (D-na

24

19

eleve (D-sra Assan)

21

12

Declamatie (D-na Romanescu)

27

25

Declamatie (D-nu Nottara)

35

20

Piano (D-na Saegiu)

29

19

Piano (D-na Zenide).

28

25

10

Piano

23

17

11

Piano (D-na Niculescu-Ioanin)

30

27

Piano (D-nu Wiest)

40

35

16

14

Miclescu)

13

Violin (D-nu Klenck)

14

Violin (D-nu Flesch)

11

15

Violin (D-nu Dnescu)

21

16

16

Violin (D-nu Dinicu

15

11

17

Violoncel (D-nu Dimitrescu)

16

11

18

Violoncel

16

19

Contrabas

20

Harp

21

Flaut

11

22

Oboe

23

Clarinet

24

Fagot

25

Trompeta

Dinicu D )

Corn
27

14

16

Trombon

Total

www.dacoromanica.ro

515

MISCAREA POPULATIUNII CAPITALEI


IN

ANII 1895-96-97-98-99

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

POPULATIUNII CAPITALEI

ANII 1895-96-97-98-99
(TABELE COMPARATIVE)

reorganisarea sa, a tiprit deja,


contin un

Biuroul statistic al PrimrieT,


din anul 1895,

BucurescY.
rial pretios pentru demografia
In anuarul de fat, care este al 4-lea 5-lea, este firesc ca s facem
anY,
fost obicomparativ demografic al celor
un
nstre
sarguitre.
Acest
studi
este
cu
maY
intereectul
sant, cu
perida
5
in
statistice s iea drept un ter-

men conventional pentru orY-ce deductiune.


Tabelele
ale anilor 1895-1899 ne arat
anY, populatiunea Capita regatuluY a crescut prin

acetY
:

In 1895 ... 6.045 copii ortodoxI, 591 copii catolici, 310 copii protes.
1896 ...
604
327
i
1897 ... 6.430
693
362

1898 ... 6.007


386
597 i
1899 ... 6.746
602
346

1.216 copii
1.330

1.471
1.532

Ceea ce ne d

total, pentru ace0 cind anY de


fr scterea mortilor,
:

o crescere prin

31.073 copii ortodoxl, 3.087 copii catolicI, 1.731 copii protes., 7.009 copii

Pe de alt parte
ne arat
in

tot tabelele demografice ale anilor 1895-99


anY populatiunea CapitaleI a perdut prin

catolid, 187 protestant1

In 1895 . . 4.680 ortodoxi,


1896

..

203

561

1897 ...
1898 ... 5.477
1899 ...

486
521
498

Ceea ce ne d
mortalitate a

total, pentru

morti ortodoxl,

221
218
197
253

anY de

663
638
661
808
837

catolici, 1.076 protestanti

www.dacoromanica.ro

3.607 evrei.

prin

276

nscui

diferenta
urmtrea :
In 1895 ...
1896... 642
1897 ...

1898...
1899...

102
43
207

1.088

i morn a fost

76

887

663

93

evrei
692
799

189

104

695

a crescut vegetativ

Prin urmare, populatiunea


celor

123
106

cursul

4.512 ortodoxl,

+ 655

532

+ 3.402 evrei.

sus, putem stabili proportiunea

datele

normale a
Pentru acsta, sciinta
anume : Una divisarea

formule,

proportionale, care result

studiate, cu numrul anilor din

din

acst

se compune, presupuind
populatiunea se
proportie egal in
an.
Alta - const
a gsi ratiunea geometricA a
ajutorul
formule a intereselor compuse, capitalisnd produsul
an
adogndu-1 la totalul
ne servim de
din urm
Problema este urmAtrea :
Se cere a sci
populatiunea
se va
dat
populatiunea Capitalei
1894 a fost de 232.009 suflete, iar
1899 a

de 282.071 suflete.

Populatiunea in 1899

P = 282.071

1894 = = 232.009

log P

log P - log

0.08486876

log

P - log

5.45035834
5.36548958

log

log P

log

log (1 + r)

0,016973

log (1
1,0399

r = 0,0399
P

log (1+r)

www.dacoromanica.ro

r) = 1.0398

277

log P

5,450358
0,3010306
6,549642

log 2
C. log

log 2 P

log P = 0,3010300

log 2 P - log P

0,3010300
016973

r)

log

Adic,
vom considera cum
de la 1894
pn la 1899 populatiunea Capitalei s'a mrit
282.071-232.009=50.062,
ce a
constatat
recensemint, apoi populatiunea Capitalei se va
in 17,7 ani de
Invederat
cum
acst calcul este neadmi-

de re-ce

+50.000, constatat de ultimul recensemint, se

parte crescerei vegetale a populatiunit iar partea

toresce

cea mai mare cade asupra lrgirei


parte asupra
evreilor
Capitald, precum am constatat noi
deja
capitolul privitor la recensemintul din anul 1899.
cifra populatiunii
dar pentru resolvarea problemei
cifra crescerei vegetale a acestei populatiuni
din anul 1894, precum
in anii 1895-99 inclusiv,
curgerea celor cinci
din
a ne lmuri. Ast-fel
pe temeiul acestor date,
vom avea :
log P = 5.382017
5.365489
log
(1 + r)5

P = 241110
= 232009

log P - log

log (1

log P - log

0,016527

log

r)

100766
0,00766

log 2
log
log

0,003305

r)

log
r)
5.382017

log 2
0.301030
C. log P = 6.617983

log 2 P - log P
log (1

0.301030
.

r)

lund
consideratiune
crescerea
prin
diferenta
plus
nscuti, populatiunea Capitalel se va
curs de 91
Iat dar ct de
asupra crescerei
este exorbitanta mortalitate a copiilor.
populatiunii

www.dacoromanica.ro

278

S respicm acum problema nstr in


vedem in
consideratie
se va
populatiunea Capita lei, lund
crescerea
prin diferenta
plus a nascerilor
piilor
asupra
lsnd la o parte crescerea
prin diferenta in plus a nascerilor copiilor
asupra
Vom avea :

- 167598
- 32296

Alti

Total

199894

log P = 5.313009

log = 5.3007998

log P - log
5

0.012209

0.002441 = 1.00564

1,00564

r = 0.00564

log P =
log 2 = 0.301030
C. log P = 6.686991

123

r)

se va

Adic, populatiunea
vom lua
consideratie
prin copii crestini.

Cu totul alt-fel ni se
crescerea

t.

abia
curs
crescerea

problema,
vom lua
mozaice. Ast-f el vom avea :

la 1894........ 31.251
Crescerea de la 1895-99 vegetal... 3.402.

(1 + r)5

log P - log

log (1

r)

log P = 4.539441
log

= 4.494864

log P - log

0.044577

= 0.008915

= 1.02076
r = 0.02076

log 2
log

log P
r)

www.dacoromanica.ro

123 any,

vedere

279

log P = 4.539441
log = 0.301030
C. log P = 5.430559

log 2 P - log

0.301030
0.008915

log (1. + r)

33.76

populatiunea mozaic,
temeiul crescereT vegetale din
1895-99, se va
in curgere de 33
vorn lua in consideratiune crescerea
mozaice
Dar,
crescere ni se
nu
prin
a CapitaleI,
adaosul anual al diferentel ntre
ci prin
comparatiunea cifreY constatate
recensemIntul din anul 1894 cu
fra constatat de recensemntul din anul 1899, adic lund in vedere
strindtate a
imigratiunea din
BucurescI,
vom avea :
darea sa
31.251
43.242

log

log

log

log P = 4.635906
4.494864
log

log P - log

0.141042

log (1 -1-- r)

0.028208

0.28208 = 1.0671
1.0671

log 2 P - log P
r)

log

log P

4.635906

log 2 = 0.301030
C. log

log P

5.314094

log 2 - log P
log (1 r)
t
10.6

dar

0.301030
0.02808

numaY populatiunea evree a CapitaleT se

va

www.dacoromanica.ro

280

Aceste tte constatate

mod firesc, ajungem la o conclusiune

frte trist pentru viitorul nostru ca


Este vdit cum
din numrul eel mare al copiilor
in
ca adaos la crescerea
un numr
Capita la
din acest numr frte
populatiunea
frte
putin,
treptat de progenitura de alt neam.

Am vdut deja capitolele precedente


din
moro
in Capita sunt copii.
Acsta este starea lucrurilor, ce
lung
oglindesce perfect
al cifrelor din volumul de fat.
ne aducem aminte
din punctul
Odat constatate aceste tte,
maresalul Vauban : Puterea
precum a
de vedere
sl.
dup numrul
Rege se
Din punctul de vedere economic, marele Montesquieu
: Popudin punctul de vedere al prolatiunea este tot-deaun a un bine.
general este indubitabil
prosperitatea
popor e pronumrul
ne cluzim de aceste mari adevrur
a repara rul
care decim neamul nostru.
va
De nu o vom face, peste
Capitala
veni strin etnicesce
nostru, precum acsta
cu
a doua
a
particular, cestiunea
o
d-1 P. S. Aurelian,
de
de
nalionald,
actualul ministru de interne, scrierea sa Tra nstr >. A favorisa
prosperitatea populatiunii este ca
cum am lucra pentru o grdin
ce fructele
ajuns la maturitate,
ca
iar nu
se

prin ta belele sale privitre la demografia Capitala,


nu ne vom destepta, viitorul Bucurescl,
largY, bine pavate, canalisate, luminate cu lumina electricd,
zestrate cu liniile sale numerse de tramwayurY,
grdinile publice,
monumente, palaturl, teatre, scuarurl, bulevarde, etc.,
Bucuresciul viitor, acel adevrat
european minunat - va fi un
locuit
o populatiune care
nu va
fi.
pentru a crea
minunat Capital,
muncesce
natiunea
Volumul
n9
c,

Z. C. Arbure
eful biuroula statistic.

www.dacoromanica.ro

ABELELE
VII,

SEX

STARE
PE

CULORI

www.dacoromanica.ro

PE ANII 1805-1809

283

282

A
1895-1899, din culrea de Rosu

Nscutilor vii, dup sex


Februarie

lanuarie

Total .

11

1896

14

11

14

1897

24

11

1898

17

13

69

1895

1896
1897

1898
1899

Total .

1895

1895

47

lo

10

17

13

10

15

15

11

13

11

12

10

12

11

15

11

10

15

12

11

14

10

16

14

59

59

54

57

53

56

54

50

12

15

14

10

12

14

10

12

14

13

14

13

11

12

14

12

11

11

14

10

16

14

58

55

631

58

10

Octombre

Septembre

521

14

10

127

125

13

11

13

16

14

135

145

12

12

10

143

120

11

15

15

11

10

11

136

132

11

10

11

13

123

146

51

54

56

664

668

52

561

-1

- - - - - - - - - - - -

11

51

17

29

---

- -

--

1898

Total .

TOTAL GENERAL

- -

135

129

10

10

10

17

14

10

10

11

15

14

10

12

14

14

11

13

16

14

139

14

14

13

12

12

12

10

12

11

10

10

147

129

14

14

12

11

12

12

15

17

12

11

139

137

14

14

10

16

14

13

10

11

12

16

124

156

52

59

56

64

60

52

56

61

10

11

11

10

10

17

15

1896

10

15

11

16

11

15

15

12

13

12

13

1897

24

11

10

11

12

11

12

10

10

1898

17

11

15

12

11

15

1899

40

10

13

13

--

1895

10

1899

Totalul anual

Decembre

1896

Noembre

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - 2

August

55

lulie

lunie

Apri lie

Starea

1899

pe

stare

60

www.dacoromanica.ro

54

52

702

285

284

viT, dup sex

1895-1899, din culrea de Galben

pe

stare

lulie

Februarle

August

Septembre

Octombre

Noembre

Totalul anual

Decembre

T
a)

a)

Total.

Total.

84

73

73

83

96

69

79

73

72

76

76

87

75

76

82

97

98

97

468

413

418

408

40

42

35

31

34

25

31

31

36

46

29

22

39

37

43

28

35

42

51

71

1896

90

1897

96

1898

78

1899

77

60

92

63

92

75

76

67

85

74

63

103

83

77

79

91

90

78

80

69

76

94

82

90

76

83

73

89

97

103

389

367

417

378

391

414

429

28

34

29

32

42

34

37

33

33

40

17

29

24

20

46

43

30

44

38

36

32

38

39

30

23

29

36

23

38

45

39

30

44

174

196

144

191

79

95

87

66

61

72

82

71

82

85

83

87

102

102

79

94

88

84

92

77

83

106

93

87

92

123

441

424

417

447

1895

36

42

38

1896

35

37

1897

39

1898

1899

74

184

1895

1896

1897

1898

--

212

163

--

119

116

127

1896

125

112

106

1897

135

131

133

132

4898

117

128

120

136

138

133

620

632

611

138

75

966

865
1.037

105

119

82

80

73

61

83

981

1.007

88

94

109

94

205

81

102

91

1.183

1.082

421

434

408

512

411

426

377

396

5.138

4.840

32

40

43

26

33

32

19

33

31

25

405

409

38

38

36

38

44

30

37

41

31

27

26

399

379

38

29

34

24

45

36

38

38

38

33

65

40

488

22

26

28

38

33

54

34

45

41

29

37

28

30

422

388

46

39

39

40

47

37

27

31

40

40

23

32

40

35

155

166

159

157

172

189

170

207

171

186

188

150

166

191

156

2.183

2.034

--

10

--

--

--

- -

18

21

107

91

116

118

117

115

109

101

137

89

126

122

90

94

101

88

1.372

1.265

114

105

122

112

108

96

116

83

112

83

1.366

1.247

133

144

143

119

1.539

1.452

110

89

114

142

126

113

118

116

100

125

93

96

124

125

137

409

110

112

115

115

128

115

135

120

127

124

115

122

106

112

101

402

96

132

115

144

139

164

125

129

112

128

144

140

116

125

583

540

552

618

593

644

581

595

57

1.051

89

610

85

78

97

643

63

78

123

127

849

70

110

61

95

71

86

107

625

90

89

1895

1899
TOTALGENERAL

78

87

1899
Total.

60

1895

a)

104

128

143

552

584

524

www.dacoromanica.ro

587

699

136

128

603

577

544

587

1.399

1.656

532

7.339

6.895

287

286

viT, dup sex


lanuarie

August

CU
86

Total .

lulie

lunie

Aprilie

Februarie

Starea
civili

Total .

A
pe aniT 1895-1899, din culrea de Negru

B
stare civil

81

80

98

70

69

54

61

67

ctombre

Septembre

Totalul anual

Noembre

81

70

68

60

63

48

80

69

71

58

76

73

57

70

58

48

73

70

62

51

55

60

56

67

59

820

69

60

905

66

59

877

66

899

88(

1896

8(

80

71

67

73

84

47

75

70

65

1897

90

100

71

73

94

71

70

50

63

61

67

74

79

61

85

67

72

57

70

64

75

1898

84

79

70

74

82

89

55

63

80

70

74

62

56

74

68

78

83

78

83

67

76

69

1899

79

86

75

95

79

88

82

68

74

84

70

66

71

69

78

68

63

425

421

368

389

426

402

323

310

348

347

342

348

352

335

340

4.370

4.13

1895

60

52

1896

1897

1898

1899

23

17

20

27

22

19

21

20

14

22

69

85

335

347

361

24

19

28

3141 363

20

48

59

49

42

44

15

21

25

258

237

24

20

1895

1896
1897

1
1

- -

--

84

75

78

54

62

75

66

61

76

73

83

87

73

72

80

1898
1899

Total

1895

92

80

83

86

1896

92

84

79

73

1897

95

103

74

1898

88

82

1899

84

91

TOTAL GENERAL

451

440

75

73

76

87

52

80

99

77

76

72

77

85

93

80

402

85

91

388

418

448

423

85

344

57

88

83

62

80

61

68

77

84

72

80

76

. 88

75

66

71

71

69

71

70
69

79

332

368

362

361

www.dacoromanica.ro

77

63

68

74

63

78

60

52

81

64

92

69

75

61

67

60

79

72

81

87

72

78

61

71

65

89

387

354

375

379

72

398

376

10

57

930

809

69

60

870

98

76

68

966

885

81

71

73

62

927

911

68

64

376

69

360

943

924

4.636

4.383

288

289

viT, dup sex


lanuarie

Februarie

stare

1895-1899, din culrea de Albastru

pe
lunie

Main

Apri

Septembre

August

Starea

46

45

43

52

49

46

63

51

57

50

Octombre

Noembre

Decembre

Totalul anual

a)

Total .

49

47

42

623

631

46

51

63

62

68

61

67

69

698

673

39

58

59

64

54

53

655

70

68

67

64

49

59

53

56

712

710

274

275

270

251

261

3.327

3.194

12

21

18

16

55

59

54

61

64

71

53

48

48

46

46

35

46

57

49

59

59

61

67

53

47

49

34

46

46

49

33

47

46

51

54

59

73

78

66

70

70

52

63

55

52

3041

334

276

254

261

227

248

57

1899

53
2921

254

20

19

41

16

13

15

253

25

TOTAL GENERAL

47

42

268

14

22

- - - -

- - - - - 1

44

32

49

42

42

30

45

45

46

5
6

21

65

1895

84

58

61

1896

65

66

60

79

69

1898

61

60

66

71

1899

54

57

60

63

343

3101

310

3221

67

73

64

71

76

75

80

44

47

46

57

56

52

66

38

49

65

56

47

49

36

48

71

54

67

57

57

56

289

274

275

242

269

272

62

47

52

56

56

53

55

52

50

53

35

48

81

71

75

271

20

210

64

44

66

1899

Total .

46

50

57

1898

33

45

1898

1897

46

71

65

1896

41

66

77

1895

597

53

1897

639

60

1899

Total .

43

51

55

40

59

61

37

43

62

1898

44

46

59

325

50

61

57

46

'71

76

1895

62

57

57

59

50

52

49

38

46

47

685

631

55

60

55

43

49

38

52

53

53

46

672

674

63

62

50

57

68

66

65

70

73

743

729

54

54

61

61

66

62

68

55

57

685

628

69

69

51

52

49

64

59

61

761

759

292

289

284

270

287

270

283

3.546

3.421

73

290 300

www.dacoromanica.ro

290

291

vii, dup sex


lanuarie

stare

pe aniT 1895-1899, din culrea de Verde

Aprilie

Februarie

lulie

lunie

Starea

August

Octombre

Decembre

Totalul anual

Septembre

11

1896

Total .

Total .

96

89

78

88

97

71

71

80

60

80

64

91

79

82

95

56

74

78

89

94

104

87

99

87

83

83

93

80

103

84

94

101

95

102

104

98

89

80

1898

94

1899

106

76

88

75

84

82

72

80

53

90

78

63

72

88

83

89

83

70

98

79

78

70

86

84

75

72

78

83

103

83

92

98

93

95

91

80

84

72

4.061

1.053

78

76

62

89

106

83

86

79

63

92

102

71

83

82

84

1.000

1.032

92

79

92

80

111

70

80

73

75

390

366

415

393

92

97

107

77

445

460

483

392

419

418

377

411

359

416

444

427

438

409

402

476

1895

11

14

15

41

13

20

10

13

10

15

1896

10

12

12

11

11

10

1897

16

10

40

10

10

17

14

10

10

12

14

12

1898

14

11

10

11

11

10

1899

12

13

11

11

60

50

42

36

41

49

38

38

45

46

31

1896

1897

- - - -

- -

- -

99

84

109

11

425

114

12

102

90

40

41

45

476

79

102

109

74

98

85

90

93

87

100

63

79

83

87

83

422

470

www.dacoromanica.ro

461

488

72

459

489

467

90

94

458

123

408

72

445

116

100

88

524

89

87

81

496

90

112

78

493

102

110

94

103

513

106

89

100

527

99

117

90

541

70

100

100

101

87

89

68

100

90

92

103

105

93

71

91

94

107

111

103

1896

415

103

90

86

101

105

86

78

100

97

80

92

106

93

84

101

115

401

91

91

111

119

109

94

90

83

118

98

93

94

1899

56

90

106

109

88

99

94

108

77

85

90

1898

1895

134

1897

- -

517

1.066

135

934

5.059

1899
.

41

996

159

1898

TOTAL GENERAL

72

467

1895

Total .

90

473

pl

70

478

bif)

97

86

1897

bi)

97

78

25

16

89

1.138

1.076

90

92

1.093

1.046

92

93

84

1.189

1.170

81

92

94

89

77

88

82

85

408

457

1.125
1.212

1.178

292

viT, dup sex


1895-1899

Tabela recapitulativ a
pe
LEGITIM

--- - -

10

11

123

120
132
146

6
3
4
1

10

6
11

Total

664

668

1.332

17

29

46

1895
1896
1897
1898
1899

957
966
1.051
981

849
865
1.037
1.007
1.082

806

2.088
1.988
2.265

405
399
488
422
469

409
379
411
388
447

Total

5.138

4.840

9.978

2.183

2.034

869
820
905
877
899

757
804
833
862
880

1.626
1.624
1.738
1.739
1.779

60
48
59
49
42

52
46
46
49
44

112
94
105
98
86

4.370

4.136

8.506

258

237

495

8 10

639
623
698
655
712

597

1.236
1.254

710

1.238
1.422

44
49
42
30
45

32
42
54
45
46

3.327

3.194

6.521

210

219

1895
1896

996
1.003

1898
1899

1.000
1.099

974
934
1.053
1.032
1.066

1.970
1.937
2.114
2.032

135
84
125
102
107

127
135
143

1895
1896
'1897
1898
1899

Total
1895

1896
1897
1898
1899

Total

Total

5.159

'1895

GITIM

252
280
263
268
269

1895
1896
1897
1898
1899

1896
1897
1898
1899

3 547
3.858
8.649
016

145

631
673
583

1.831

371

059 10.218
3.302
3.379
3.716
3.616
3.884

stare

6.890
6 926
574
7 265
7.900

814 10
778 1

810
916

2
2
2

3
4

3
4

135
139
147
139
124

129

684

702

1.372
1.366
1.539

1.265
1.247
1.452
1.399
1.532

1.656

151
129
137
156

7.339

4.217 18 21

-'4

264
290
276
276
280

2.637
2.613
2.991
2.805
3.188
14.234

930
870
966
927
943

809
854
885
911
924

4.739
1.724

4.636

4.383

9.019

---

685
672
743
685

631

2
2
1

1.838
1.867

1.316
674 1.346
729 1.472
628
759 '1 520

761

429

8 17

3.546

3.421

6.967

99
109
114
90
108

234
193
239
192
215

3 10

6
3

3
4

9
6
6
10

1.138
1.093
1.189
1.105
1.212

1.076
1.046
1.170
4.125
1.178

2.214
2.139
2.359
2.230
2.390

553

520

1.073

25 16

41

5.737

5.595 11.332

650
583
718

596 1.246 22 12
581 1.164 10 12
632 1.350 8 17
575 1 181
7
9
655 1.319 16

34
25

4.260
4.140
4.584

16
26

4.696

3.910 8.170
3.972 8.112
365
949
4.200 8 462
4.549

60 123 21.942

996 42.938

664

--

91

96
75
91

Total 18.658 17.897 36.555 3.221 3.039 6.260

www.dacoromanica.ro

3
6

22

TABELA
1895

dup sex

stare

1896

1897

1899

1898

legit.

Nelegit.

1895-1899

pe

Totalul

legit.

legit.

legit.

LUNILE ANULUI

31

12 10

7 35

6 35

23 11

42

2 35

92

5 36

14

3 28

15

12

33

81

3 42 18 15

3 42

15 11

- 30

21

13

5 48

3 32

13

2 37

11

27 19

6 27

20 13 10

51

14 13

13

13

5 39

16 13

40 13

30 23 12

46 18

2 35

3 31

19 12

3 40 31 13

5 58

21

12

33 22

8 45

20 11

5 43 16

12

4 36 16 12

12

3 33 20 13

19 23

19

9 14

16

5 29

16

5 26

19

12

3 30

13

27 21

10

4 40

8 30

5 28 13 17

10 12

34 15 14

13 16

8 40

13

13

15 19

9 50

10 16

42

18

Octombre

11

Noembre
.

13

Total .

16

13

Decembre

6 41

3 34

Aprilie

6 35

15 12

13

Martie

43

15 11

6 26

Septembre .

7 50

Februarie

7 42

5 39 20 11 12

August

Julie

15

115 49

40 20 22 9
374 211 133 63

7 42

44

59

62

194

65 489

www.dacoromanica.ro

141

18

11

64 50 444 200

10 10

9
7

54

31

24

193

57

28

28

179

51

27

19

'195

26

21

190

54

21

20

176

87

64

30

14

195

5 39

73

49

26

16

164

38

71

51

32

30

184

46

81

46

30 25

182

42

73

50

20

27

170

8 40

74

64

28

38

204

4 28

69

79

35

29

212
2.244

43

76 59

66

949 670 334

294

295

viT, dup sex

A
lunile anilor 1895-1899

religiune,

Ortodoxa
LUNILOR

E-

1895
1896
1897
1898
1899

Total .

Februarie

Total .

2.9331

261
243
288
287
290
1.369

557
513

Aprilie

1897
1898
1899
.

1895
1896
1897
1898
1899

Total .

1.459

300
269
306
262
318

1895

Total .

281
31

295
1.429

1895
1896
1897
1898
1899

Total .

286
302
1.483

534
572
642
567
618

296
270
283

1895
1896
1897
1898
1899

Martie

259
281
313

275
291

571

572
585
2.798

287
279
281
265
296
4.408

587
548
587
527
614

233

479
480
518
442
587

246
229
268
215
308
1.266

1.249

265
235
230
237
288
1.255

237
215
237
147
264
1.109

2.3551

259
259
236
226
298
1.278

220
213
233
202
271
1.139

479
472
469
428
569
2.417

258
236
244
227
278
1.243

270

251

250
227
279

502
450
467
384
552

---

---

--

--

19
23
30
27
29

26
2

35
26
33
148

-- --- --

22
15
25

38
30

28
22

112

-- -- -- -- --

23
22
28
26

2
1

-- --- --- -- --- -1

2
2

---

--3

22
121

24
21
19

38
21

23
150
3

24
3

30
24
142
25
22
19

21

18

22
107

24

45
51
65
53
62
276

15
13

60
53
46
58
45
262

17
13
13
15
17
75

57
46
58
56
46
263

15
13
12

20
15
11

20
78

49
43
38
39
46
215

11

13
11

10
55

20
28
34
16
114

34
46
63
52
41
236

13
18
14
17
8

20
23
16
23
21
103

22
28
33
22
25
139

42
51
49
45
46
233

15
18
17
16
12
78

29
17
28
19
20
113

25
25
23
36

54
42

14
12

70

1895
1896
1897
1898
1899

Total .

1895
1896
1897
1898
4899

Total .

247
243
247
265
1.272

483
487
474
543
2.515

--- - -- - 1

-- -- --- - 1

2
3

21

51
55
41

130

243

14

34
26
35
32
25

74
56
86
63
65

14
18
75

www.dacoromanica.ro

52
47
64
62
53

278

74

26
35
18
25
122

16

19

14

31

10
18

23
31
30
39

15
22
79
14
22
9
2
17

1541

50
58
53
57
54
272

29
35

70

21

75

38
37

70
73

82
12
10
14
13
14
63

22
21
27
24
24

21

16

34
20

30
16
76

47
24

1481

281

12
16
14
13
15

26
28

53
55
70
50
68
296

70

33
145

118

69
306

123
.578

48
67
58

118
126
133

78
308

346

70

31
27

61

52
66
53
116
59

21
12
17

109

64

53
60
56
62
79

54
66
51
55

51

46
51
43
47
59

27
26
38
28
29

12

61

62
48
51
45
77
283

1461

126
103
150
125
118
622

46
47
49
51

49
242
40

--

--- ---

-1

-- -- - -- -- -- -- ----

---

105
126
109
178
138
656

1
1

--

- --- -- - - - -1

93
122
131

588

408
363

375
342
392
393

421

383
394
378

376
434
2.002

415
1.942

739
752
894
777
823
3.985
761

699
766
778
793

791
757
799
748
849
3.944

342
310
352

316
335

417
1.713

376
1.658

658
645
678
597
793
3.371

350
339
335
334

313
317
324
327
357
1.638

663
656
659
661
758
3.397

1.759

71

52
66
63
92

--

386
357
374
385
389

356
369
427
386
416

1.906

655

100
113
100
106
104

407
2.031

-- -

383
383
467

2-

127
151

108
99
94
92
136
529

367
320
320
386
1.742

336
287
365

354
320
359
310
385
1.728

347
359
332
363
365
1.766

649
663
656
607
751

3.326
701
679
691
673

750
3.494

296

297

B
religiune,

dup sex

A
pe lunile anilor 1895-1899 (urmare)

Ortodoxa

Necunoscuta

NUMIREA

LUNILOR

E-4

1895
1896
1897
1898
1899

Total .

Septembre .

Total .

Octombre

Total .

Noembre

1896
1897
1898
1899

1895
1896
1897
1898
1899

. .

Total .

1895
1896
1897
1898
1899

Total pe
1898
1899
5

281

269

268

224

499
247
266
273

277
275
272
322
283
1.429

242
236
292
254
247

223
237
286
229
271

3.140
3.024
3.276
093
3.445
15.978

481

17

520
523
528
556
2.608
483
434
496
547
542
2.502

193
186
293
238
253
1.163

222
202
238
213
232

2.905
2.821
3.154
2.914
3.301
15.095

561
604
577
2 789

34

134

158

292

75

33

28
37
34

61

24

58

14
18

15

20

15
15

23
23

57

22

23

122

137

38
45
269

22
35

31
20
24
26
27

53
55
53
60
59

29
34
32

152

128

280

20

17

37

435
422

492
500
2.434

49
47
78
51
67

21

32
28
36
28

14
13
15
19
14

42
23
33

535

237
289
282
294
1 360

1.246

1895
1896

Totalul

259
235
249

1.271

269
288
1.326

241
272
242
259

1.209

1899

Decembre

28i

1895
1896
1897

Total .

240
248

27
23

30
16
27

31

19

32
28
32
27
150

19

445
439
524
442
503
2.353

2-

6.045
5.845
6.430
6.007
6.746

6
2
1

11

31.073 14 14 28

278
281
336
292
293

7
H

44
24
32

138
313
323
357
305
309
1.607

24
29
28

46
19

33

54
46
69

48
67

59
60
49
63

53
34
45
230

12
12
17
22
9

26
35
42
23

52
57
69
69
66

25

46
40
57

97
126

61

127

11

19

23
25
30

68

11

18

16
16

35
34

19

65

130
24

72
56
59
288

17
8

12
14
17
19

16

60

591

170
161
191
179

602
3.087

161

862

www.dacoromanica.ro

31

21

49
56

61

68

54
64

82
101
71

60
51

140
128
107
558

-- -- -- -- - -- - - --

--- -

124
116
127
140

76

136

290

309

599

140

310
327
362
386
346
1.731

666

550
662
682
773

1.216
1.330
460

3.410

7.009

1.471
1.532

326
407
359
402
1.619
369
327
369
393
372

375
351
352
386

360
377
386

288
355
366
368

336
314
380

1.813
253

329
402
352
332

679
615
724
759
740
3.517

431

396
1.950

655
701
758
711
788

3.613

1.830

41

333

1.727

322
340
392
319

92

60
55
77
79

778
698
789
3.599

---

137

61

171

--

124
125

61

50

-- --- - - -- - - - - - -

560
44
47
69
68
56
284

--

101

34
27
30

207

-- -- --- -

83

46

12
10
65

604
693

97
130

162

50

100
105
129

149

131

61

18
106

14
90

10
16
13

291

295
354
333
357

--

696
691

766
814
796
3.763
565
619
812
685
672
3.353
613
635
746
652
732

3.378

-- -- --- -- - - - -- - -- - - -

8.170
8.112
4
949
8.462
9.245
4.549
21.940 20.998 42.938
2

--

4.138
4.584
4.262
4.696

3.910
3.974
4.365

www.dacoromanica.ro

TABELELE
DE

NASCERE

15

DUPE SEX

PE

LUNILE ANILOR 1895-1900

www.dacoromanica.ro

CIVILA

301.

300

de la nascere

3,

ETATEA MORTILOR

1895

De la nascere -7
.

lb-21

22

Total

la

In a 2-a

3-a

),

4-lea

5-lea

8
4

1 an 25

11

32 41

10

34 28 4

4
8

32 26 3

11

12

10 3
18 7

13

14 5 2 21

13

20 2

51

15

51

47 9 2 58

46 14

19

16 2

16

12

42 13

13

37 38 1

40

11 3 115

99 23

37

28 4

122 103 17

18

2 122 117

14

16

16 10

13

13

19

19

11

23

133 116 17

2 135 136

17

22

39 36

14

21

61

19

20

70 19

157

www.dacoromanica.ro

24 33

80 91

14

14

17

22

17

35 32

18

20

12

86 70 13

23 19

--

39 41

13

23

81

13 --

21

54

83

21

126

21

8
1

23

8
18

20

54

24

40

--

11

112 91

36 32

105 73

1899

10

43 27

1898

98 14

20

1897

104 12

138

11

12

48

11

29 10

61

20

12

32 45 3

26

12

1896

17

13

11

12

16

29

22

19

la 5 ani 88 12 2 102

Total gen. al copiilor

10

17

33 3

Total de la 6 - 15 ani

15

19

21

13 2

14

16 2

14

24 29 5

33 22

9
1

10

19 12

la 6-10

16

13

1895

1899

1898

1897

>

11-15

Total de la 2-5

De

In al 2-lea an
3-lea

18

luni

7-a lun-1 an

1896

16

30 3

4-a--6-a

IL

CI

7-14

a anilor 1895-1900

pe luna

stare

15 anT, dup sex

16

10

--

58

135

8
4

147

303

302

A
stare civil, pe luna Februarie a anilor 1895-1900

de la nascere

la 15 anT, dup sex


T

E
a)

1895

De la nascere -7
7-14
.

15-21

-1

22

Total

3-a

10 4

14

6 4

12 3

15

4
2

28 7

9 3

Total de la 2

la an 33 8

In al 2-lea an .

3-lea

4-lea

5-lea

8 2
7

la ani 79 19

De la 6-10 anY

11-15

10

34 22

27

35 26

12

18

25 11 2

13

42 53 9 2 64 28 10

38 44 12

57 44

10

18

10 20 2

11

9 5

14

16 2

9 11

23 6

99 94 19 3 116 95 16

14

14

113

38 26

29 36 2

- 111

19 3 130 101 16

16

1897

19

51

24 11

11

21

52

9 16

16

6 12

12 21

21

24 16

61

5
11

36 40

www.dacoromanica.ro

49 35 11

84 86 15

35 34

103 86 14

15

19 24

46 29

8-

19

35 18

100 71 16

24

11
1

12
13

37

32
7

58

88 97 22

119

20

114 79 16

37 26 11

12

31

1181100 14

1899

991101

30

76 21

151

17

19

1898

130

10

96 21 2 119 114

2 131

16

- 22
1 - 17

28 48 4

1896

895

43 19 5

11

93 19

15 16 3

11

Total gen. al

14 12 3

14

4 2

23 10 4

Total de la 6-15 anY

10

19 3

- 22

Total de la 2-5

6 4

23 31 4

-1 an

8 2

7-a

6 2

15 2

10 4

13

4-a-6-a lun.

1899

12

12

35 18 4

1898

1897

1896

la

CI

ETATEA MORTILOR

112

12

15

22 -

134

304

305

la 15 anT, dup sex

de la nascere

-7

7-14

15-21

22

'7

---

-1

--

10 2

3-a

95

18 3

7-a lun -1 an

Total dela

la

In al 2-lea an .

3-lea

4-lea

11 2

.
.

5-lea

6 1

4 3

21

--

12

10

- 26 25

33 25

15

11

8 3

9 3

12 13 4

18

8 3

15

8 18 3

8 3

21

17 20 2

22

16 3

20 19

44 38 11 - 49

55 17

74 41

14

12

23 4 - 27 21

. .

1896

11

14

11

11

26 4

30

10

---

Total de la 6-15

13

Total gen. al

98 16

10

26 7

49

26 11

22

13

11

21

6-

2 115

12

13 11

--

12

9--

37 42

15

20

114 103 21 2

19

14

128 140 27

14 26

2 1691134 21

12

49
23

59 17

. 76 89

14

104

69 17

--

86 107 14

21

94 14

122 89 49

47

14

3
10

17

108 103

14

7
14

31

60

20
12

39 38

43

108 105 21

127

40 18

21

14

25 37

24

46 45

38 34 12

72 19

--

6
2

34

--

13

10

13

1 156

21 30

- - 26

10
6

- - 19
-

18

130

21

- - 11 - - 20 - 20

- 45

42

21

- 33 46 4 - 50

1897

101

1895

36

28

23 5 --

6 1

1899

11-15

14 10 2

1898

Total de la 2-5

De la 6-10 anY .

10

4-a-6-a

61

12 14

3-

1897

21 27

In a 2-a lun .

1896

1895

De k

CIVIL

T
ETATEA

pe luna Martie a anilor 1895-1900

stare

49

- -

24

24

117 129

21

151

20

www.dacoromanica.ro

306

307

de la nascere

dup sex

la 15

stare civil, pe luna Aprilie a anilor 1895-1900


E

T
ETATEA

1895

De la nascere -7 eile

7-14

15-21

22

Total pn la

3-a

4-a-6-a

7-a

9 2

4 2

3 3

9 3

- 1 an

14 3

la an 33

Total de la 2

In al 2-lea an .

21

3
1

15

8 2

18

12

21

19 4

24 2

23

1
6
11

2
5

12 3

16

26

17

10

13

23

11

46 39 13

53 46 10

57 50

58 46 14 3 63

32

21

16

19

25 15

12

12

4-lea

5-lea

27 31

35 27 4

31

39 6

20

8 2

45 35

43

129 99 28

132

14

91

De la

1-15

94 85 23

anT

11

13

13

12

de la 6-15
Total gen. al

iilor

85 19 3 107 97 23

109

11

92 18

113 15

8 14

12

121

16

18

119 129 45

14 17
2

17

16 22

22

121 28

75 13

91

154

www.dacoromanica.ro

13

17

18

19

17

35 10

45 31

41

41

11

21

27 23

72

14

83 14

22

22

25

18

86

--

22 39

18

80 98

15

18

15

9
7

10

50 34 15

50

16

42 31

114 87 23

93

24

17

22

__

97 74

22

13

19

12

72 19

16

14

26

12

12

10

18 7

---

18

1898

20 7 2 29

24

1897

22

la 2-5

1896

30 20 2

18

3-lea

Total

1895

22 27 3

10 3

1899

17

12

12

12

.
.

1898

1897

12

15

In a 2-a

1896

127 104 23

20
8
2
6

36

111

12

17

128

308

309

la 15 anT, dup sex

de la nascere

I
T

a anilor 1895-1900

pe luna

stare

F
A

ETATEA MORTILOR

1896

1895

De la nascere -7

7-14 eile

la 1

22

25

a 2-a lun .

la

Total

16

31

6 6

1899

1898
12

14

19

12

12

19

26

15

10 1

22

24 6

22

1895

1896

1897

1898

1899

7 3

28

1897

24 4

30

28

15 8

23

4 3

10

12

23

3-a

4-a-6-a lung.

7-a

14

-1 an

19

la an 37

Total de la 2

In al 2-lea

3-lea

4-lea

5-lea

11-15

Total de la 6-15
Total gen. al copiilor

48 51 10

62

37

47

45 20

66 87 27

115

22

7 10

11

97 24

16

113 24

122 94 18

12

138 106 18

23

39 23

113

8 19

89 19

38 3
109 107 29

6
11

125 100 19

21

27

15

37 15

18

21

15

5-

53 33 14
18 13

11

37

137 161 35 2

8 15

12

12

22

120 119 29

55

48 47 13

14

21

28

2-

122 78 18

30 21

97

87 18

20 27

61

53 13

10 23

24 49

22

109 23

12

149 183 35 2 220

www.dacoromanica.ro

12 11

--

134 89 18

11

16

108 103

-18

69

18

28 20

22

16

122

17

-22

4
6

23

12
16

26
33

87

24
13
5

57 43

148 129 27

32 28

15

24

- 41

97 23

1-

50 4

19

19

12

33

22 8

19

36 38

an

22

22 25 8

19

Total dela 2-5 ani

De la 6-10

37 10

14 13 8

10 4

20 15 6

17

13

28 17

4i

--

17 14 - -

14

143 27

171

311

310

A
stare civil, pe luna

la 15 anT, dup sex

de la nascere

a anilor 1895-1900

CI

ETATEA

1895

De la nascere -7

11

dile

la

In a 2-a

21

. .

4-a-6-a

Total de la 2 lunIla

12

25

22

3-lea

11

4-lea

5-lea

Total de la

Total gen. al copiilor

--

--

19 22

29 48

76 81 24

14

19

12

23 24 5

29

20 7

12

23 28
11

29 16 4

28 7

106 61 26

--

---

23

lb

11

1899

--

12 2
7

20 31 7
35 50

31

16

10

38

13

45

149 24

--

----

9 11

130 19

--

--

--

160 24

45

174

35

12

12

59 28 6

35

21

125 62 26 2 90

54

17

53

38 4

15

14

--

9
13

--

185 123

11

--

13

75 68 8

35 2 227

145

11

--

158 201 35

28

--

70 4

14 49 4

29

42
15

41

13
3
11

22

2 238 183 41

18

16 15

12

25 36

64 60

29

25

18
6

34

98 16

116

13

34

www.dacoromanica.ro

38

17

27 15

22

49 19

29

21

38 38

154 104 26

22

112 16

27

- -

2 226

31

76

2 204

---

1897

16 11

1896

15

87 100 24

1895
12

ani

23

1898

13

Total de la

--

ani 121 19

--

38 2

nasc.

De la 6-10

an 62 14

In al 2-lea an .

14

--1 an

7-a

15

lun

Total

14

-21

1897

1896

1301123 38

121

26

19

16

18 23

28 41

12

68 88

24

36

21 22

12

130

41

170

41

6
6

18
11

33

15

63

36

43

113

73

18

93

44 24

21

200 146 39

43

17

34

12

66 51

171

39

30

60

187

18
7

25

212

312

313

A
stare civilA, pe luna

dup sex

la 15

de la nascere

a anilor 1895-1900

Iv

T AR EA

ETATEA

1896

95

De

nascere -7

19 3

--

1897

98

22 13 4

15-21

99
10 2

la

In a 2-a

21 7 2 30 33 4

. .

--

4-a-6-a

19 7

-1 an

24 4

Total de la 2 lunila an 66 13

7-a

In al 2-lea an
3-lea

4-lea

5-lea

23 5

Total de la 2-5

33 6

11-15

Total de la 6-15 ani


Total gen. al copiilor

10

22 6

33 35 5

69 59 18

78 71 18

29 27 5

---

120 6 3

32 19 3

--

44 33 3

--

17

28

11

176 139 29

33

10

16

23

12

32 7 3 42 27 6

33

24

89 54 13 3 70 67 19

86

56 13

48

30

22 34 8

10

1 -

13 21

42

43

11

12 4

11

36 54 10

11

15

--

17

65 66 10

34

45

77

124 22

196

--

135 22

168 145 26 4 175 181 34 1 216

www.dacoromanica.ro

8
3

21

12

6
4

14 15

23 18

21

27

35 34

35 36

46 30

69 49 14

66 58 10

69 69 16

87 61 28

89

40 40

47

24 18

24
3

33 26

23 24

33 24

33

104 29

46 42

136 118 19

157 114 29

46 48 10 -138 141 27

25 17

18
9

58 69

29
39

19
12

170

80

41

190

11

157 151 27

19

----

20

50 38

20

1899

17

26

1898

27

--

20

25 28

25

4 --

28

15

10 17

10

28

32 22 3

1897

40 38 6

26 19 4 1 2

26

37 24 8

28 26 7

1896

--

12
11

Total

1895

172 41

14

25

314

315

de la nascere

dup sex

la 15

pe luna August a anilor 1895-1900

F
T

ETATEA

1895

De la

14

7-14 411e
15--21

15

la

17 2

In a 2-a

3-a

. .

an

7-a

la

Total de la 2

In al 2-lea an .

3 2

15

7 5

12

16 4

21

23 9

32

16

24 19 2

3
1

13

12

16

13

32

40 20 5

25

22 3

25

26

33 23

56 63

16

79 39 19

58 45

54

41

13

57 43

22 39 6

45

30 6

37

29

35 37

11

12

14 2

12

14

21

21

11

38 32 3

35 38 5

85 25

121 22

43

66 8

122 31

74

11

11

Total de la 6-15

12

12

12

12

12

12

13

Total gen. al copiilor

92 21

156 135 31

62 9

72

48

107

19

21

21

29 33

14

60 49

18

39 39

54 50

130 110 21

81

www.dacoromanica.ro

34

15

41

30

68

44 12

48 38

54 58 10

134 135 34

69

62

171 121

19

17 23

36 28

42

142 124 21

3
15

33

45 12

58

30

35

68 56

124

10
7

65

151

11
4

148151 34

28

11

13

--

119 19

--

166 143 21 21166

1899

1898

14
7

20 28

16

153 122 21

123 133 23

97 25

17

19

18

11--15

15

14

4-lea

8 2

De la 6-10

80 21 2

1897

4 6

la

21

1896

12

1895
3

7
7

28 10

10

3-lea

Total de la 2-5

22 17

20

13

35 9 2 46 37 18

5-lea

4 2

12

16

.
.

1898

4-a-6-a

1897

Total

22

1896

136

19

1561139 25

15

166

317

316

A
stare civila, pe luna Septembre a anilor 1895-1900

la 15 anT, dup sex

de la nascere
B

ETATEA

1895

De la nascere- 7

7-14

15-21

In a 2-a
3-a

4-a-6-a

10

4
9

11
1

9 12

15

14

39

22

14 4

3-lea
4-lea

5-lea

Total de la 2-5 anT

11-15

35 5

nasc. la 5