Sunteți pe pagina 1din 35

m ë 

    
 


ëë
O 
  
O 
  
O 
  
O 
ë    
 r
  r !"#
  $$
  
÷ ÷ % % r &

 
 
&
  
 

 '
÷ ÷ ÷ 
 ÷ % 
  & 
&  & % 
˜   $$
˜   
÷ 

 % $ & (%
$ 
 $ 
 
Æ    
  r)* +
÷ ÷ % ,
( 
 %
,
( 
 %  
%% 

˜   $$
˜   
÷ 

 &
 '
÷ , - (% (
 '
÷ . 
/ 
 ,
'
÷ ) ) 
 '
÷ 
 ,
 
 
$ ( (0
 $ (
 
 r
  r
1
 1
(2 )*
)*%% % 
÷ % ,
&
˜   $$
˜   
÷ 

,
 %
 %&
(
0$) ) 
÷ . 
/ 
 ,

$0
 $0
 
•    
r#* 
 r#*
 
% 
 

÷ ÷ % 2 3Y 3Y
&
#

&
#%% 24
˜   $$
˜   
% 
%% % 5

 
% 
 
  
% 2  
 
! 0
 & & !
 & ! r & & 
$ 
 $ 
 
 
÷ %
 - %

÷ "
"#" #"
#"#$ 
  $$
  
÷ ÷ ÷ ,
( (
 &% 
(
, 

÷ ÷ 
÷ 3 & 4
% 
 %  

 
 '
% 

  % 
 
 &  0
'
÷  ÷÷ 
 
 
&
 #676 & 
 
˜   $
˜   $
÷ , 
 


 ë'

÷ 
 $
 (&% 
 '

÷ 
,

 
 

÷ ë

÷ & && 

 $$
 
$#*(**
 $#*(**
 
$#*
 % $#*
 % 
$8!#*(8!"
&$ $8!#*(8!"
&$ 
m 
m
› 
  
 
  
   
    
› 
÷ 
  
÷ 
  O 6 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

O   
 
O    
O  
   

O ! 
m
 
 
O    
"#$›% "$& ›% "$&' 
  
()*$"' "+"' 
 
 
  
()  
 
 
 

 (+',$"&
ë

ë
÷   
-  
- 
˜ 
 
˜ 
 
÷  . 
 
ñ  
 
 
 
   
 / 
 
 / 
 

Æm 
  0 

Æm 
 
1 

1 

÷   
 
 
˜ 
  
 
˜ 
 
   
 / 
 
 / 
  6'2&3-+


 6'2&3-+
  
 

˜ 
 

˜ 
 
 
4  ›'6 5
 
4 
  5
  
 
  
 
  
 
 

4
5
 

 
 
 / 

  
2 

 
  

m
 !"
÷    
-   6 
 
˜ 
 
˜ 
 
 
  

 
 
ñ / 
 

 
 

 

/ 
-#›%
-# ›% '-'+
÷  
  %-  
- 6 
÷   /

 ()
 ()   Y
  Y! 
 

˜ 
  

˜ 
 
  
 
 / 
 
 / 
 

m 

 
DEFINITIE = un grup de SM care deşi cu
structură chimică diferită au ca numitor comun
acţiunea antituberculoasă adică efectul
bactericid asupra Mycobacterium tuberculosis
(bacilul Koch) agentul etiologic al tuberculozei
pulomonare şi extrapulmonare.
ë SIFIëE : sunt de 2 tipuri:

IZONIZID
ETMBUTO
IFMPIëIN
PIZINMID
STEPTOMIëIN
 
ETIONMID ëIë OSEIN
MIKëIN ë ITOMIëIN
ëIPOF OXëIN SPF OXëIN
M M DED T anti

eme

ee pl erap e
poli erap e penu a peven
ez
enţa K ; în ube ulă
un ne e
e

 e le b e de de ube ul
e ;
du eulu ebu e
ă f e de 6 - 24
lu după 
e
dd 

 
upveg e
(SS)
ë. = HIDZID (HIN)
!:: antiTBë pe BK selectivă şi intensă prin
!
inhibiţia sintezei peretelui bacterian
" :
- bsorbţie digestivă foarte bună
- Distribuţie bună în ţesuturi seroase şi organe:
plămâni pleura ë (pătrunde excelent) lichid de
ascită caverne pulmonare; traversează placenta;
trece în laptele matern
- Se metabolizează hepatic prin reacţii de acetilare cu
mari variaţii individuale (în funcţie de zestrea de
enzime cu rol în aceste procese): acetilatori lenti si
acetilatori rapizi
- Se elimină renal
#!:
#!:
$.
× ctivă V # $.
× ezistenţa bacilară faţă de HIN se dezvoltă
repede de aceea se administrează doar în
scheme de tratament (în asocieri).
#:
 #:
× TBë pulmonară şi extrapulmonară
× ñ în scheme de tratament polichimioterapice
%:
%:
î hepatotoxicitate exprimată prin creşterea
transaminazelor - reprezintă citoliza (este
dependentă de doză); mai frecventă în
asocierile cu rifampicina;
î neurotoxicitatea: neuropatie periferică (prin
deficit de vitamina B6) nevrită optică atrofie
optică;
î reacţii alergice: cutanate febră sindrom lupic.
!:: insuficienţa hepatică severă
!
sarcina
&#::
&#
cpr. şi fiole: deseori se asociază HIN şi vit. B6.
2. 
!:: antiTBë pe BK selectivă şi intensă în
!
faza de multiplicare a germenilor
" :
bsorbţie digestivă bună (80%) distribuţie
bună în ţesuturi slabă în ë.
#!::
#!
÷ Bacteriostatic ai pe bacill Koc
#:
 #:
÷ tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară
alături de FM HIN PZM.

!:

!:
÷ neurotoxicitatea - nevrita optică retrobulbară
retrobulbară tulburări
de vedere cu dificultate în perceperea culorilor (roşu şi
verde) cu restrângerea câmpului vizual - impune
examene oftalmologice periodice;
periodice;
÷ reacţii alergice;
÷ intoleranţă digestivă.

V 
  
 
V    V 
  '
Nu are efect teratogen este bine tolerat în sarcină.
V
: nevrita optică
 V V
:
 V &
V  ::
Etambutol cpr. orale priză unică
• 
%# ¬FM)
Este un TB ce face parte alături de ifabuten din
clasa ansaicinelr.
" :
- FM are absrbţie digestivă bună
- Bd > 60%
- legare de prteinele plasatice 80%
- difuzie bună în ţesuturi s plăâni ficat rinichi
ë şi salivă.
- Pătrunde intraceuar
intracelular se etabizează hepatic prin
gucurncnjugare.
- Se eiină urinar crează urina în rşu.
m!::
m!
Efect bactericid pentru că inhibă N pieraza
bacteriană.
#!:
#!:
î Mycobacterium tubercuosis ¬b. Koch) b.
Hansen;
î stafiococi meningococ gonococ;
î anaerobi Gram pozitivi şi negativi incusiv
Bacteroides fragiis
#:
 #:
× tubercuoza pumonară şi extrapumonară
¬osoasă renaă meningiaă peurezia TBë
tratament curativ în asociere cu Izoniazida;
× epră;
× stafiococii severe ¬osteomieită endocardită în
asociere cu aminogicozide sau fuorochinoone;
× meningite cu meningococ sau Hemophius
infuenzae.

!:

!:
î hepatotoxicitate ¬mai aes în asociere cu
Izoniazida sau cu acoou;
î tuburări digestive: greţuri vărsături;
î reacţii aergice cutanate;
î coorează urina şi sputa în roşu;
î tuburări hematoogice: trombocitopenie
anemie hemoitică.
!:
!:
J sarcină porfirie copi mic sub ë an;
J asocierea ifampicină + Izoniazidă este
contraindicată în cursu anesteziei generae.
&::
&
ifadine Sinerdo capsue orae administrare a
jeun în formua 2/7 ¬două zie pe săptămână.
!:: ifampicina este inductor enzimatic
!
 
¬PZM
¬PZM
" :
bsorbţie digestivă bună cu o distribuţie bună în
ţesuturi şi organe incusiv ë.
#!::
#!
÷ Bactericid ai pe bacill Kc
Kc ..
#:
 #:
÷ tubercuoză pumonară şi extrapumonară
aături de ate antitubercuoase.

!:

!:
× hepatotoxicitate frecventă dependentă de doză
cu creşterea transaminazeor;
× intoeranţă digestivă;
× reacţii aergice: cutanate febră
fotosensibiizare;
× hiperuricemie.
!::
!
× insuficienţă hepatică şi renaă sarcină şi
aăptare hiperuricemie.
&::
&
Pirazinamida cpr orae priză unică dimineaţa
ë IFN TI IFTE =


IZONIZID + IFMPIëIN +PIZINMID

MYIN =
IZONIZID + IFMPIëIN + ETMBUTO

IFN ƛ IZO =
IFMPIëIN + IZONIZID