Sunteți pe pagina 1din 24

Simulare LC

Paul Ulmeanu

2015-16

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

1 / 24

Enunt

Enunt

Fie un sistem este format din 6 componente binare, reparabile si


independente. Daca componenta 3 este in stare de insucces, atunci
sistemul are urmatoarele taieturi minimale:
0
0
0
K1 = {1, 5}; K2 = {1, 2,
4}; K3 = {
1,
4,
6}.
Daca componenta 3 este in stare de succes, atunci sistemul are
00
00
00
urmatoarele trasee minimale: T1 = {1}; T2 = {2}, T3 = {4, 5},
00
T4 = {4, 6}.
Toate componentele sistemului au aceeasi probabilitate de succes p si
aceeasi intensitate de defectare .

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

2 / 24

Validare solutii: inventariere nivel de succes / insucces sistem;


stari critice sistem; factori de importanta; disponibilitate

Logica sistemului

Pe baza datelor din enunt, putem construi diagrama de decizie binara


(BDD), respectiv putem construi diagramele de succes, conform celor
doua cazuri din enunt

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

3 / 24

Validare solutii: inventariere nivel de succes / insucces sistem;


stari critice sistem; factori de importanta; disponibilitate
Cazul x3 = 1

Exemplificare: Diagrama de succes in cazul din enunt


x3 = 1

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

4 / 24

Validare solutii: inventariere nivel de succes / insucces sistem;


stari critice sistem; factori de importanta; disponibilitate
Cazul x3 = 0

Exemplificare diagramei de succes in cazul din enunt x3 = 0

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

5 / 24

Validare solutii: inventariere nivel de succes / insucces sistem;


stari critice sistem; factori de importanta; disponibilitate
Cazul x3 = 0

Teorema Shannon
Functia de structura a sistemului este:
x3 ? (x1 , x2 , 0, x4 , x5 , x6 ) unde vectorul
(x) = x3 ? (x1 , x2 , 1, x4 , x5 , x6 )+
de stare al sistemului este x = (x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ).
In consecinta, probabilitatea de succes a sistemului este:
P{(x1 , x2 , 0, x4 , x5 , x6 ) = 1}
P = p P{(x1 , x2 , 1, x4 , x5 , x6 ) = 1}+q
unde s-a notat q=1-p. Componentele sistemului sunt independente si
identice. Vom face apel pt. validarea solutiilor la distributia binomiala.
Sistemul are 26 = 64 de stari, respectiv in 32 din acestea componenta 3
(precizata in enunt) este in stare de succes, iar in restul de 32 de stari
componenta este in stare de insucces.

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

6 / 24

Cazul x3 = 1

Cazul x3 = 1

Dintr-un numar de 64 de stari, sistemul are 32 de stari in care componenta


3 este in stare de succes (disponibila). Vom analiza aceste 32 de stari in
ceea ce urmeaza, din prisma componentelor 1,2,4,5 si 6 (in total cinci
componente), conform distributiei binomiale.
v /v /0 exista o singura stare cu toate cele cinci componente in stare de
succes (disponibile);
v /iv /i exista C51 = 5 stari cu patru componente in stare de succes si o
componenta in stare de insucces.
v /iii/ii exista C52 = 10 stari cu trei componente in stare de succes si doua
componente in stare de insucces.

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

7 / 24

Cazul x3 = 1

Cazul x3 = 1 (continuare)

v /ii/iii exista C53 = 10 stari cu doua componente in stare de succes si trei


componente in stare de insucces.
v /i/iv exista C54 = 5 stari cu o componenta in stare de succes si patru
componente in stare de insucces.
v /0/v exista C55 = 1 stare cu toate cele cinci componente in stare de
insucces.

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

8 / 24

Cazul x3 = 1

Cazul x3 = 1: validare

Total stari (in cazul x3 = 1):


cazul v/v/0: una stare de succes
cazul v/iv/i: cinci stari, toate de succes ;
cazul v/iii/ii: zece stari, toate de succes ;
cazul v/ii/iii : zece stari, din care una de insucces (!1, !2, !4, 5, 6), restul de
noua vor fi de succes;
cazul v/i/iv: cinci stari, din care doua de succes, respectiv (1, !2, !4, !5, !6)
si (!1, 2, !4, !5, !6) ;
cazul v/0/v: o stare de insucces.
P{(x1 , x2 , 1, x4 , x5 , x6 ) = 1} = p 5 + 5 p 4 q + 10 p 3 q 2 + 9p 2 q 3 + 2p q 4

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

9 / 24

Cazul x3 = 1

Compararea solutiilor in cazul x3 = 1

Solutia 1 dezvoltata cf. BDD:


P{(x1 , x2 , 1, x4 , x5 , x6 ) = 1} = p + q p + q 2 p (p + q p)
Solutia 2 validata pe analiza combinatorica a starilor (fara BDD):
P{(x1 , x2 , 1, x4 , x5 , x6 ) = 1} = p 5 + 5 p 4 q + 10 p 3 q 2 + 9p 2 q 3 + 2p q 4
Inlocuind q = 1 p se obtine acelasi polinom atat in solutia 1 cat si in
solutia 2:
P{(x1 , x2 , 1, x4 , x5 , x6 ) = 1} = 2p + p 2 5p 3 + 4p 4 p 5

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

10 / 24

Cazul x3 = 0

Cazul x3 = 0

Se pot analiza cele 32 de stari, facind apel la diagrama desenata deja


(slide 5) Total stari (in cazul x3 = 0):
cazul v/v/0: una stare de succes
cazul v/iv/i: cinci stari, toate de succes ;
cazul v/iii/ii: zece stari, din care una de insucces (!1, 2, 4, !5, 6) ;
cazul v/ii/iii : zece stari, din care cinci de succes: (1, 2, !4, !5, !6),
(1, !2, 4, !5, !6), (1, !2, !4, 5, !6), (1, !2, !4, !5, 6) respectiv (!1, !2, 4, 5, !6) ;
cazul v/i/iv: cinci stari, din care una de succes, respectiv (1, !2, !4, !5, !6) ;
cazul v/0/v: o stare de insucces.
P{(x1 , x2 , 0, x4 , x5 , x6 ) = 1} = p 5 + 5 p 4 q + 9 p 3 q 2 + 5p 2 q 3 + p q 4

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

11 / 24

Cazul x3 = 0

Comparare solutiilor in cazul x3 = 0

Solutia 1 dezvoltata cf. BDD:


P{(x1 , x2 , 0, x4 , x5 , x6 ) = 1} = p + q p(p + q p 2 )
Solutia 2 validata pe analiza combinatorica a starilor (fara BDD):
P{(x1 , x2 , 0, x4 , x5 , x6 ) = 1} = p 5 + 5 p 4 q + 9 p 3 q 2 + 5p 2 q 3 + p q 4
Inlocuind q = 1 p se obtine acelasi polinom atat in solutia 1 cat si in
solutia 2: P{(x1 , x2 , 0, x4 , x5 , x6 ) = 1} = p + p 2 2p 4 + p 5

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

12 / 24

Probabilitatea de succes a sistemului

Probabilitatea de succes a sistemului

P{(x1 , x2 , 0, x4 , x5 , x6 ) = 1}
P = p P{(x1 , x2 , 1, x4 , x5 , x6 ) = 1}+q
Rezulta:
P = p 6 + 6p 5 q + 15p 4 q 2 + 18p 3 q 3 + 7p 2 q 4 + pq 5

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

13 / 24

Frecventa asteptata de intrerupere a nivelului de succes al


sistemului

Frecventa asteptata de intrerupere a nivelului de succes al


sistemului

Fie intensitatea de reparare a unei componente = p/q


= 6p 6 + 6p 5 q(5 ) + 15p 4 q 2 (4 2) + 18p 3 q 3 (3 3) +
7p 2 q 4 (2 4) + pq 5 ( 5)
Inlocuind = p/q, se obtine: = 6p 4 q 2 + 26p 3 q 3 + 9p 2 q 4 + pq 5
Total stari critice sistem: 42 = 6 + 26 + 9 + 1
din care: 6 stari critice (vi/iv/ii); 26 stari critice (vi/iii/iii); 9 stari critice
(vi/ii/iv), respectiv o stare critica (vi/i/v).

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

14 / 24

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Sistemul are cinci trasee minimale, si anume:


T1 = {1}; T2 = {2, 3}; T3 = {4, 5}; T4 = {2, 5, 6}; T5 = {3, 4, 6}.
Aceste trasee se pot valida pe diagrama de decizie binara.

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

15 / 24

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Vectorii critici ai comp. 1

Vectorii critici asociati comp. 1

Pe baza lor, se deduc urmatoarele stari critice / vectori critici:


Comp. 1: 1,2,!3 ,4 ,!5 ,6
Comp. 1: 1 ,2 ,!3 ,4 ,!5 ,!6
Comp. 1: 1 ,2 ,!3 ,!4 ,5 ,!6
Comp. 1: 1 ,2 ,!3 ,!4 ,!5 ,6
Comp. 1: 1 ,2 ,!3 ,!4 ,!5 ,!6
Comp. 1: 1 ,!2 ,3 ,4 ,!5 ,!6
Comp. 1: 1 ,!2 ,3 ,!4 ,5 ,6

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

16 / 24

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Vectorii critici ai comp. 1

Vectorii critici asociati comp. 1

Comp. 1: 1 ,!2 ,3 ,!4 ,5 ,!6


Comp. 1: 1 ,!2 ,3 ,!4 ,!5 ,6
Comp. 1: 1 ,!2 ,3 ,!4 ,!5 ,!6
Comp. 1: 1 ,!2 ,!3 ,4 ,!5 ,6
Comp. 1: 1 ,!2 ,!3 ,4 ,!5 ,!6
Comp. 1: 1 ,!2 ,!3 ,!4 ,5 ,6
Comp. 1: 1 ,!2 ,!3 ,!4 ,5 ,!6
Comp. 1: 1 ,!2 ,!3 ,!4 ,!5 ,6
Comp. 1: 1 ,!2 ,!3 ,!4 ,!5 ,!6
Factorul de importanta structurala Birnbaum al componentei 1 este
IB (1) = 16/25 = 0.5

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

17 / 24

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Vectorii critici ai comp. 2

Vectorii critici asociati comp. 2

Comp. 2: !1 ,2 ,3 ,4 ,!5 ,!6


Comp. 2: !1 ,2 ,3 ,!4 ,5 ,6
Comp. 2: !1 ,2 ,3 ,!4 ,5 ,!6
Comp. 2: !1 ,2 ,3 ,!4 ,!5 ,6
Comp. 2: !1 ,2 ,3 ,!4 ,!5 ,!6
Comp. 2: !1 ,2 ,!3 ,!4 ,5 ,6
Factorul de importanta structurala Birnbaum al componentei 2 este
IB (2) = 6/25 = 0.1875

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

18 / 24

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Vectorii critici ai comp. 3

Vectorii critici asociati comp. 3

Comp. 3: !1 ,2 ,3 ,4 ,!5 ,6
Comp. 3: !1 ,2 ,3 ,4 ,!5 ,!6
Comp. 3: !1 ,2 ,3 ,!4 ,5 ,!6
Comp. 3: !1 ,2 ,3 ,!4 ,!5 ,6
Comp. 3: !1 ,2 ,3 ,!4 ,!5 ,!6
Comp. 3: !1 ,!2 ,3 ,4 ,!5 ,6
Factorul de importanta structurala Birnbaum al componentei 3 este
IB (3) = 6/25 = 0.1875

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

19 / 24

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Vectorii critici ai comp. 4

Vectorii critici asociati comp. 4

Comp. 4: !1 ,2 ,!3 ,4 ,5 ,!6


Comp. 4: !1 ,!2 ,3 ,4 ,5 ,6
Comp. 4: !1 ,!2 ,3 ,4 ,5 ,!6
Comp. 4: !1 ,!2 ,3 ,4 ,!5 ,6
Comp. 4: !1 ,!2 ,!3 ,4 ,5 ,6
Comp. 4: !1 ,!2 ,!3 ,4 ,5 ,!6
Factorul de importanta structurala Birnbaum al componentei 4 este
IB (4) = 6/25 = 0.1875

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

20 / 24

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Vectorii critici ai comp. 5

Vectorii critici asociati comp. 5

Comp. 5: !1 ,2 ,!3 ,4 ,5 ,6
Comp. 5: !1 ,2 ,!3 ,4 ,5 ,!6
Comp. 5: !1 ,2 ,!3 ,!4 ,5 ,6
Comp. 5: !1 ,!2 ,3 ,4 ,5 ,!6
Comp. 5: !1 ,!2 ,!3 ,4 ,5 ,6
Comp. 5: !1 ,!2 ,!3 ,4 ,5 ,!6
Factorul de importanta structurala Birnbaum al componentei 5 este
IB (5) = 6/25 = 0.1875

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

21 / 24

Factorii de importanta structurali Birnbaum

Vectorii critici ai comp. 6

Vectorii critici asociati comp. 6

Comp. 6: !1 ,2 ,!3 ,!4 ,5 ,6


Comp. 6: !1 ,!2 ,3 ,4 ,!5 ,6
Factorul de importanta structurala Birnbaum al componentei 6 este
IB (6) = 2/25 = 0.0625

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

22 / 24

Validare vectori critici

Validare vectori critici

Comp.
1
2
3
4
5
6
TOTAL

Paul Ulmeanu

vi/iv /ii
2
1
1
1
1
0
6

vi/iii/iii
8
4
4
4
4
2
26

vi/ii/iv
5
1
1
1
1
0
9

Simulare LC

vi/i/v
1
0
0
0
0
0
1

TOTAL
16
6
6
6
6
2
42

2015-16

23 / 24

Verificare factori de imp. structurala Birnbaum

Se verifica ca termenii si puterile sumei de mai jos corespund exact cu


tabelul prezentat:
= 6p 4 q 2 + 26p 3 q 3 + 9p 2 q 4 + pq 5
De asemenea, daca se insumeaza factorii de importanta structurala
Birnbaum calculati se obtine 1.3125 = 42/25 .

Paul Ulmeanu

Simulare LC

2015-16

24 / 24