P. 1
24034949 Studiu de Caz III Formarea Constiintei Istorice

24034949 Studiu de Caz III Formarea Constiintei Istorice

|Views: 4,804|Likes:
Published by Eftimie Alexandra

More info:

Published by: Eftimie Alexandra on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

Studiu de caz III ~ Formarea conştiinţei istorice ~

Motto: ,,Şi ca apa în cursul său cum nu să opreşte, Aşa cursul al lumii nu să conteneşte. Fum şi umbră sîntu toate, visuri şi parere. Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere?” (Miron Costin, ,,Viaţa lumii”)

conştiinţa istorică. şi anume. pag. conform lui D. manifestată prin apartenenţa la un ansamblu de valori spirituale ce ţineau de domeniul sacrului. idee pe care o expune Grigore Ureche în scrierile sale: . în consecinţă. de scopuri şi idealuri. Toate acestea urmează a fi punctate pe parcursul acestei lucrări. Editura de stat pentru literatură şi artă. primii umanişti originari din ţinuturile româneşti. 1955.cît să nu să uite lucrurile şi cursul ţărîi”. să le fie de învăţătură. Minerva. Mazilu.1 Pe de altă parte. îşi va putea domina existenţa prin cunoaştere şi prin ştiinţă. 2 . pag. apoi curtenii şi învăţaţii din Ţările Române.. preocuparea faţă de origini şi valorificarea tradiţiilor dovedesc un nou mod de a înţelege lumea ca succesiune a faptelor şi a evenimentelor aflate în perpetuă schimbare.Letopiseţul Ţării Moldovei”. ideea originii romane a poporului şi cea a latinităţii limbii noastre. cronicarii sunt cei care conştientizează rolul formativ al istoriei. H. Începe să fie tot mai mult vehiculată ideea de apartenenţă a prezentului la un curs comun al istoriei. provinciile româneşti parcuseseră veacuri de istorie care riscau să fie înecate în uitare. omul devine cosmogonul propriului univers şi. La rândul lor. prima intenţie a cronicarilor a fost aceea de a consemna trecutul: . reprezintă atât înţelegerea identităţii trecutului şi a tradiţiei istorice. întoarcerea spre propriul trecut. 1. Cu alte cuvinte.. începând cu Umanismul Renascentist se va naşte un alt tip de conştiinţă. 1979. devenită inamovibilă până în zilele noastre.Istoria – izvorul viu al conştiinţei naţionale”. formaţi la şcolile din Polonia sau Italia. cât şi a comunităţii de interese. tocmai pentru că acest curent pune foarte mult accent pe ideea că omul este înzestrat cu raţiune de extracţie divină şi de aceea trebuie să-şi cunoască existenţa.să rămîie feciorilor şi nepoţilor. Conştiinţa istorică se impune odată cu apariţia Umanismului Renascentist.. Bucureşti. Romanitatea este elementul esenţial al identităţilor lingvistice şi culturale ale poporului român. despre cele rele să să ferească şi să să socotească. Letopiseţul Ţărîi Moldovei (…). Cronicarii au considerat o necesitate stringentă consemnarea evenimentelor istoriei deoarece. precum Nicolaus Olahus. Călătorii străini care ajung în Ţările Române în secolele XV – XVII notează că românii sunt urmaşi ai romanilor. să-şi construiască o ierarhie valorică într-un univers al său. Aşa cum afirma criticul Dan Horia Mazilu în lucrarea sa .Dacă pe întreaga perioadă a epocii medievale conştiinţa supremă era cea religioasă. Colecţia Clasicii Români. iar dupre cele bune să urmeze şi să să înveţe şi să să îndirepteze”. 9 Grigore Ureche . atât prin numele pe care şi-l dau lor înşişi – romani – cât şi prin asemănările dintre limba vorbită de ei şi latina. Primele iniţiative de conservare a istoriei naţionale Interesul pentru cunoaşterea propriei istorii se va manifesta în cultura română prin conştiinţa cronicarilor.. lumea în care trăieşte. sunt autorii acelor scrieri prin care s-au pus bazele istoriografiei neamului nostru. Spiritualitatea românească a secolului al XVI-lea dobândeşte. descoperă noi argumente care să confirme cuvintele cronicarului moldovean: „de la Rîm ne tragem”. credem noi. Bucureşti.2 1 2 Miron Costin. Aceştia. O astfel de conştiinţă. Ed. ca achiziţii definitive.. De aceea.

1961.. 3 Grigore Ureche . cit... conştientizează faptul că un popor care acceptă ignoranţa în detrimentul cunoaşterii va rămâne . Redactând prima cronică în limba română. Acestuia îi aparţin cele mai importante opere de cultură în limba latină din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Fără îndoială că. 4 Grigore Ureche – op. Ion Neculce. Este pentru întâia dată când. Criticul Al. 1939. 47-48. oferă şi informaţii despre români. Editura de stat pentru literatură şi artă. din care nu lipsesc accentele specifice limbii vorbite. pag. Atilla şi un Chronicon în care a însemnat evenimentele timpului său începând cu încoronarea lui Matei Corvin (1458). Piru îl recunoaşte ca pe o personalitate importantă a umanismului românesc: . Hungaria.. autorul a fost animat de gândul unei relatări obiective şi de năzuinţa reaşezării în drepturi a adevărului istoric. Doar redat într-un desăvârşit spirit veridic. [. Bucureşti. Grigore Ureche e nevoit să inventeze o limbă scrisă. de origine şi de limbă a românilor din Ţara Românească. obiceiuri şi religie ca şi muntenii. Editura RAM. letopiseţul poate fi un izvor de înţelepciune pentru generaţiile care vor urma. pe care Nicolaus Olahus îi prezintă drept poporul din care provine el însuşi. de limbă şi de origine îşi pune amprenta pe gândirea şi acţiunea personalităţilor celor mai reprezentative ale epocii. scriindu-şi cu mari eforturi de investigare şi documentare cronica. Hungaria..valahii” reprezintă cea mai veche populaţie din această zonă.”1 Nicolaus Olahus se impune prin lucrări teologice. 30. fixând în memoria lumii actul de naştere a poporului nostru. însă îi simţim vorbind în numele unei realităţi mult mai complexe şi reuşesc să dea expresie unor idei şi sentimente a căror permanenţă poate fi urmărită în evoluţia ulterioară a culturii române. pag. şi anume faptul că . scriu de pe poziţii de clasă precise. făcându-l cunoscut nu numai în patria sa adoptivă. N. şi-a purtat cu mândrie numele de valah toată viaţa. Moldova şi Transilvania: .Istoria literaturii române nu poate ignora figura lui Nicolaus Olahus. Bezdechi . în acelaşi timp. pana unui român afirmă unitatea de neam. conştiinţa unităţii de neam. precum şi stolnicul Cantacuzino. Importante pentru cultura românească sunt în primul rând scrierile istorice. Editura pentru literatură. Olahus deţine un punct de vedere care contrastează puternic cu cel al societăţii maghiare stăpâne.. primul umanist de origine română care în ciuda calomniilor răspândite asupra provenienţei sale. Aninoasa Gorj.. căci ei sînt colonii de romani”2.Încă dintr-o fază incipientă. Şt. pag. Grigore Ureche consideră că realizarea unei cronici reprezintă o datorie patriotică pentru orice popor care vrea sa păşească pe treapta culturii şi.] Limba lor şi a celorlalţi valahi a fost cândva romană. cărturărească.Nicolaus Olahus – primul umanist de origine română”. 1 3 .. urmat de Dimitrie Cantemir... pag. 2..asemenea fiarelor şi dobitoacelor celor mute şi fără minte”4 . 1 2 Al. Piru . Triada Grigore Ureche. 1955.Letopiseţul Ţării Moldovei”. istorice.. Referindu-se la locuitorii Transilvaniei. Colecţia Clasicii Români. precum el însuşi afirmă: .. cu limitele generate de apartenenţa la acestea.. Miron Costin.Literatura română veche”. Bucureşti. deşi reprezintă un tablou geografico-etnografic al . Nicolaus Olahus este primul umanist român de anvergură europeană. dar şi în toată Europa.Panoniei”. poezii şi scrisori.moldovenii au aceeaşi limbă..ca să nu mă aflu scriitoriu de cuvinte deşarte ci de direptate”3 . şi terminând cu încoronarea lui Ferdinand I (1551).

Dincolo de faptul că Grigore Ureche îl elogiază. procedeele literare prin care să exprime sentimente precum. 2007. emoţia. n-a izbutit să ajungă decât până la a doua domnie a lui Aron Vodă (1594).fraze bătute ca o medalie”. etc. Fără a fi conştient de faptul că face literatură. Introducere Sintetică.. de neam şi de limbă a locuitorilor Ţării Româneşti..în scrierea lui Ureche se întâlnesc – alăturate – gândirea regionalistă feudală şi patriotismul local. Referindu-se la limba întrebuinţată aici de cronicar. se valorifică îndeosebi prin capacitatea lui de a creiona portrete. cap.. Bucureşti. 67. Marcat de începuturile unei laicizări a culturii. noster. De aceea. Prin toate cele menţionate mai sus vizând cronica lui Grigore Ureche. 1958. părinte. Moldovei şi Transilvaniei”. pater.. Cronicarul vede istoria Moldovei în context şi simte nevoia de a privi în jur... moldovenesc. Ed. 1969. pag. I. letopiseţul lui Grigore Ureche urmăreşte istoria unei ţări şi destinele unei naţiuni. . patriotismul. de la Rîm ne tragem şi cu ale lor cuvinte ni-s amestecate”2 .se vede spiritul format la buna şcoală latină”6. care ne-a dat întâiele noţiuni de prozodie şi teorie literară...lovind” de la cele dintâi rânduri.1 În acelaşi timp... 1 George Ivaşcu .. Continuatorul lui Grigore Ureche. Criticul George Ivaşcu afirmă faptul că .la lucruri de războaie meşter. 149 2 Citatele după GRIGORE URECHE. Minerva.. Humanitas Educaţional. armonia graiului . . unde era nevoie însuşi se vîrîia (.. Afirmarea fiinţei naţionale prin cultură. este totuşi conştient de condiţia umană a acestuia. 56 5 Ibidem. Ed. muiare. etc. pag. Miron Costin. a secolului al XVII – lea. Înainte de a deveni marele cronicar fixat ca atare în conştiinţa culturală românească. la rându-i. ci pentru că a săvârşit . bunăoară. Acest fapt îl va ambiţiona să creeze.lucruri vitejeşti carile nimenea din domni nici mai nainte. Deşi cronicarul şi-a propus să scrie cronica Moldovei de la întemeierea acesteia (1359) până la Vasile Lupu. carne ei zic caro. socială şi politică introducând naraţiunea şi aspirând la prelucrarea izvoarelor. este considerat de critici cea mai puternică personalitate. găină zic galina. acest personaj umanist reuşeşte să exerseze modurile de expunere.”3 Ureche îşi redactează letopiseţul călăuzit de o concepţie unitară.Letopiseţul Ţării Moldovei”. nu-l consideră sfânt în sensul absolvirii de păcat.Studiind la şcolile poloneze ale Lvovului şi intrând în contact cu Umanismul târziu şi cu Antichitatea latină..Istoria literaturii române”.) şi raru războiu de nu biruia”4 . vol. Bucureşti. pag. Manual pentru clasa a XI-a. al nostru. Miron Costin a fost poet şi teoritician literar. 4 Grigore Ureche. Istoria Literaturii Româneşti.pîine ei zic panis. lui Grigore Ureche îi aparţine prima formulare memorabilă a conştiinţei originii latine: . insistând cu precădere asupra eroismului acestuia: . gândirea sa istorică. pag. nici după aceaia nu l-au ajunsu”5 . cronicarul rămâne marcat de gradul de cultură al regatului polon. . Arta sa însă. nu atât pentru a consemna evenimentele. mulier. Nicolae Iorga observă că portretul este realizat în . cronicarul are meritul de a fi primul biograf al domnitorului Ştefan cel Mare. atât literară cât şi ştiinţifică. cu noua concepţie modernă în plin proces de elaborare: a unităţii de origine. suntem îndreptăţiţi să credem că aceasta reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale umanismului românesc. începuturile unei culturi istoriografice în spaţiul său originar. cât pentru a cuprinde întreaga realitate socială. 1988. Bucureşti. Bunăoară.. 82 4 . Ediţia a doua revăzută. 6 Nicolae Iorga. 3 Ibidem. Letopiseţul Ţării Moldovei. Editura Ştiinţifică.

Cuvântul scris devine .Miron Costin împlineşte.. un timp al naşterii sau al înfloririi decât la modul aparenţei. tendinţă preluată şi accentuată de Dimitrie Cantemir.. Configuraţii. cetitoriule. „Viaţa lumii”) Părăsind poezia. Intenţia autorului – prin acest poem – mărturisită în .. lume înşelătoare”. . lume hicleană. 59. 60.oglindă” ce dezvăluie şi restituie în conştiinţă firea originară a neamului: . I.biruit-au gândul să mă apucu de această trudă.. 1969.Viaţa lumii”. adecă italiian şi râmlean”6...vremea. potrivit Ioanei Em. daca va nevoi omul.. lume înşelătoare!” ( Miron Costin.Predoslovie sau voroavă cătră cetitoriu” este aceea de a experimenta posibilităţile poetice ale limbii române pe care aspiră să o ridice la rangul de limbă de cultură.. Istoria literaturii române.. O... Afirmarea fiinţei naţionale prin cultură. . pag. 1961. pag. dintru care.A lumii cînt cu jale cumplita viiaţă. el a încercat să lărgească temelia şi orizonturile tradiţionale”3.. incidentală”1 . Bucureşti. varianta digitală. scrisoarea.într-un moment când poezia era la noi o îndeletnicire vag încercată. 2007. Editura pentru literatură. pentru poetul român. vol. pag. să scoţ lumii la vedere felul neamului.Acesta începe să scrie versuri. 5 . scriitorul intuieşte că viaţa nu e decât un joc de aparenţe fugare într-o .. <<soţie>> a lumii sau <<soţie>> a norocului – nu e.să să vază că poate fi şi în limba noastră acest feliu de scrisoare ce se chiamă stihuri” (Miron Costin). Miron Costin conştientizează importanţa cunoaşterii originilor pe care le consideră de esenţă romană: . Miron Costin şi-a concentrat eforturile în direcţia istoriei.. . ca într-o oglindă şi te priveşte de unde eşti (.lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minţii omeneşti. Editura Ştiinţifică.) că eşti dreptu vlah. a cărei singură realitate este veşnica alunecare în moarte. în esenţă.caută-te dară acum. Ioana Em. Aşa cum menţionează George Ivaşcu.lume hicleană. Piru.. Prin . cele trecute ce multe vremi le va putea şti şi oblici”5.Letopiseţul Ţării Moldovei” regăsim tendinţa recuperării trecutului prin cuvânt. Ed. cap.categorică”.. Bucureşti. .după ce luase cunoştinţă de spiritul veacului său şi de cultura epocii. pag. Humanitas Educaţional. Cronicarul însuşi argumentează iniţiativa sa de a scrie datorată raţiunii care a triumfat: . cu griji şi primejdii cum este şi aţa prea subţire şi-n scurtă vreme trăitoare. 5 Ibidem 6 Ibidem. din ce izvor şi seminţie sântu locuitorii ţărâi noastre (. vremea e măsura <<căderii>> sau a <<prăvălirii>>” (Ioana Em. De altfel. 186.)”4 În .. Având o cultură clasică foarte bine dezvoltată şi o profundă conştiinţă filosoficoreligioasă. 139. De neamul moldovenilor. Se poate observa că încă de aici porneşte tendinţa de a-i exclude sau minimaliza pe daci din etnogeneza românească în favoarea exclusivă a romanilor. 4 Miron Costin. 3 George Ivaşcu. Petrescu. Miron Costin este conştient ca preia modele şi teme din Antichitatea latină. Petrescu).. spre a-şi găsi apoi în Şcoala Ardeleană expresia ei cea mai .. pentru spaţiul culturii române acţiunea umanistă de emancipare a <<limbii vulgare>>”2 . Petrescu. Un exemplu elocvent în acest sens e prezenţa motivului temporalităţii ca eroziune (fugit ireparabile tempus): . Manual pentru clasa a XI-a. . 1 2 Al. Literatura română veche.

de la primul descălecat prin Traian este rumân sau rumanus. acest popor l-a păstrat întotdeauna între dânşii (. atât de numele pe care şi l-au dat înşişi românii din toate ţinuturile româneşti.. stricată. pag. 2007. îl regăsim pe Ion Neculce care. pag. 59... naraţiunea simplă. Cu toate că nu are o formare propriu-zis intelectuală ca aceea a înaintaşilor săi. Miron Costin a reuşit să toarne în tipare noi conştiinţa de sine a poporului român.cea mai strălucită dovadă a acestui popor. 6 .cu reacţia sa sufletească vie. cândva şi mai slobode veacuri. care era considerat . criticul Al. Piru).A. În concepţia cronicarului moldovean.Puternicul Dumnezeu. este limba lui care este adevărată latină. dovedeşte o temeinică conştiinţă culturală. rezistând năvălirilor barbare. 1961. Miron Costin le supune unei analize amănunţite începând chiar cu numele: . Dincolo de toate acestea. Originea sa era atestată după cronicari. lucrare care cuprinde 42 de legende cu un conţinut educativ şi o naraţiune simplă. să aibi vreme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă. bătrânesc. cinstite. Piru.. că nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă decâtu cetitul cărţilor”2. Opere. Lăsându-l în urmă pe Miron Costin. ca şi italiana. 206. epicul cuminte. Humanitas Educaţional. Este lesne de înţeles de ce legendele din O samă de cuvinte au fost atât de citite şi prelucrate de scriitorii din secolul 1 2 Miron Costin. realizând atât importanţa scrisului cât şi aceea a lecturii: . şi celor ce locuiesc în Ţara Transilvaniei”1. pag 425.) până astazi acelaşi nume este dat îndeobşte şi muntenilor şi moldovenilor. de unde se trage. Piru afirmă: „Ceea ce face farmecul legendelor lui Neculce este conţinutul lor educativ fără ostentaţie sau cumpănit anecdotic. adevăr enunţat anterior şi de către Grigore Ureche şi Nicolae Milescu: . întru care.P. Miron Costin. Ed. cu duioşie sau ironie.. cu ataşament sau sarcasm”3 (Al. autentic. să-ţi dăruiască. Cea mai importantă operă a lui Ion Neculce este considerată .descălecătorul cel dintâi”. Cu un acut spirit de observaţie. nu au plecat toţi romanii. Referindu-se la această lucrare. care nume. La retragerea romanilor din Dacia.am scris singur dintru a mea ştiinţă. totuşi. după aceste cumplite vremi ale anilor noştri. deşi nu a intenţioat să scrie literatură. a contribuit mai mult în dezvoltarea acestei laturi şi mai puţin în cea a istoriei.numele cel mai adevărat. ci mulţi au rămas pe loc. întreaga temelie a vorbirii se ţine pe limba latină şi o parte din cuvinte stau vehiculate sau neschimbate nici măcar cu o literă” (Miron Costin)..Lucrarea .De neamul moldovenilor” reprezintă în istoria literaturii române primul tratat savant consacrat exclusiv analizei originii neamului. pe care el însuşi şi-l atribuie: .. Miron Costin punctează ideea că limba este cea mai puternică dovadă a originii romane a poporului român. cât şi de numele dat românilor de către străini.. Miron Costin.L. Neculce ştie sa selecteze aspectele esenţiale pe care le redă cu obiectivitate şi în acelaşi timp. E... câte s-au tâmplat de au fost în viaţa mea. Bucureşti. Deşi avea puţine izvoare şi nu era un erudit (aşa cum vor fi stolnicul Cantacuzino şi Dimitre Cantemir). Editura pentru literatură.O samă de cuvinte”. cuceriţi şi supuşi de romanii lui Traian. istoria românilor începea cu cea a dacilor antici. populară.S.. pe lângă altre trebi. De neamul moldovenilor. iubite cetitoriule. Manual pentru clasa a XI-a. Literatura romană veche. Nu mi-au trebuit istoric străin să cetesc şi să scriu că au fost scrise în inima mea" . Ion Neculce deţine un extraordinar har nativ manifestat în povestire. Bucureşti. Pentru ca diversele numiri date de străini în cursul veacurilor celor trei ramuri să nu ascundă realitatea existenţei aceluiaşi popor. 3 Al. cu comprehenisune sau revoltă. . Din aceste elemente romane s-a născut poporul român.

numele sintezei etnice fiind adoptat după factorul dominant. foarte atrăgător. să le lase şi să meargă de a să aşeza pentr-alte locuri mai aspre şi mai seci”3. balade sau peome. Cronicarii munteni. Acesta afirmă faptul că toate aceste calităţi sunt . 1961. necesitând doar versificaţia pentru a fi transformate în cântece. Meritul lui Ion Neculce de a readuce în proza noastră istorică spiritul popular caracterizat prin umor şi ironie este remarcat îndeosebi de către criticul Nicolae Manolescu. păstrându-şi mai departe adevăratul parfum numai în original. şi în acelaşi timp. M Grgorian.următor. 50. Bucuresti. care compensează îngustimea concepţiei şi netemeinicia culturii”. fie că sunt anonimi sau cunoscuţi. însă au în schimb o pronunţată fizionomie colectivă. 2002. întocmai ca Dimitrie Cantemir. legendele lui Neculce pierd din autenticitate în prelucrările poeţilor. ca al analiştilor ce scriau slavoneşte. tendinţa spre satiră şi şarjă caricaturală fac din autorii acestora veritabili scriitori. uimitor prin logica sa: ”au mai lesne era şi acelora ce era oblăduitori acestor locuri. Cine vrea să afle modele de stil din cronicarii moldoveni. Bucureşti. în acelaşi timp. Constantin Cantacuzino este primul nostru istoric care pune şi discută problema continuităţii elementului roman în Dacia cu argumente valabile până astăzi. Istoria critică a literaturii române. ţin şi cred că sunt urmaşi ai romanilor. Aceştia au găsit fără multă zăbavă subiecte de-a gata. românii. prin aceasta. ci dimpotrivă simplu şi. Stolnicul Constantin Cantacuzino este cel dintâi care introduce în cultura noastră. mai puţin individualizaţi decât cei moldoveni. romanii. lipsit de podoabe şi intenţii literare..”1 Ceea ce rămâne însă de apreciat la acest mare povestitor este faptul că ştie să găsească întotdeauna cuvântul just pentru a zugrăvi o situaţie sau caracterul unui om. trebuie să caute în primul rând în Neculce. aşa cum consideră Adolf Armbruster. Epitetul bine găsit are câteodată valoare artistică. Literatura româna veche. Istoricul Adolf Armbruster consideră că stolnicul Constantin Cantacuzino aşează la originea etnogenezei românilor elementele de bază. dacii şi romanii. pag 435. pag.ajutate de un talent de narator incomparabil. ultimul. Crocari munteni. erudiţia istoricului de perspectivă modernă şi stilul ştiinţific. ceea ce se apropie foarte mult de interpretările ştiinţifice din zilele noastre. Pe de altă parte. Stilul lui nu e bombastic. pag 96. să nu asculte decât moştenirile lor înţelenite de atîţea ai.. 7 . Nicolae Manolescu. 3 . 1951. observaţie care nu s-a mai făcut până acum. prin Radu Greceanu şi Constantin Cantacuzino se ridică la concepţia umanistă.2 Contribuţia cronicilor muntene Cronicarii munteni. sunt. Constantin Cantacuzino ne oferă cea mai clară şi concisă idee asupra întregii probleme a conştiinţei romanităţii la români: ei. direct. tocmai subiectivitatea. Editura pentru literatură. marcând trecerea de la cronică la istorie. De cele mai multe ori însă. fără îndoială. S-a afirmat că din punct de vedere documentar se cuvine maximă precauţie în judecarea cronicilor muntene atât de părtinitoare. origine adeverită de nenumăraţi istorici străini. Bucureşti. apoi în Miron Costin şi Grigore Ureche. Conştiinţa unei astfel de înrudiri le creează românilor atât 1 2 Alexandru Piru.52. sunt mândri cu această descendenţă nobilă. Argumentul principal împotriva golirii Daciei este. din punct de vedere literar însă. Ed.

(Horaţiu) .Descrierea afirmă. El integrează istoriografia autohtonă conştiinţei istorice şi culturale româneşti într-o sinteză personală. pag. merită a fi amintită încercarea lui Dimitrie Cantemir de a descrie. este format în mijlocul evenimentelor politice şi marchează apogeul epocii culturale medievale româneşti. fiind ultimul mare umanist român.”2 Dan Horia Mazilu ne indică ideea că în scrierile lui Dimitrie Cantemir. 1 Adolf Armbruster. . lipsa de moderaţie şi nestatornicia. romanitatea unor instituţii juridice. Cu alte cuvinte.”1 (Adolf Armbruster) Fiind un intelectual în adevăratul sens al cuvântului. este prototipul intelectualului creat de umaniştii renascentişti: . Frumoasele. Sânzienele. istoric în primul rând.. În această lucrare Dimitrie Cantemir esenţializează romanitatea românilor. precum şi unele zeităţi mitologice: Drăgaica. descendenţa românilor din romanii Daciei. aşadar.exegi monumentum”. erudit de seamă cu o pregătire ştiinţifică de nivel european. Se reactulizează astfel idei ale culturii antice de care însuşi autorul este conştient datorită formării sale intelectuale în spirit renascentist. 231 8 . Ursitele. timpul şi spaţiul se intersectează într-un . Acelaşi autor este de părere că Dimitrie Cantemir se dovedeşte a fi deosebit de modern prin faptul că încearcă o izolare a naţionalului. Bucureşti. istoria unei idei”. religios şi politic. lapidar pietrele unghiulare ale romanităţii: colonizarea romană. Sunt amintite de asemenea o suită de ceremonii. Printre calităţile acestora se remarcă ospitalitatea şi veselia (.exponent al clasei dominante. Prima. cultural.punct” românesc.. iar printre defecte aroganţa. reprezentat al unei puternice şi bine conturate orientări politice. Dimitrie Cantemir deţine numeroase lucrări. decupându-l din contextul universal şi redându-i prestigiu. Dincolo de acest aspect. Romanitatea românilor. care este prima lucrare de istorie propriu-zisă. capabilă să se deschidă spre mai multe planuri ale cunoaşterii.. Istoricul Adolf Arnbruster afirmă faptul că .Descriptio Moldaviae” cu precădere. pag. în ..Descriptio Moldaviae” este prima prezentare sintetică românească a Moldovei din punct de vedere geografic.. În personalitatea şi opera lui Dimitrie Cantemir ne întâmpină cea mai complexă structură morală şi intelectuală a culturii române din epoca feudală. de la cele de logodnă până la cele funebre. surprinde un dialog între gândirea absolută şi reprezentanţii existenţei concrete.. continuitatea şi unitatea neamului. latinitatea limbii. fie şi cu o notă de subiectivism. 2 Ibidem.Non omnis moriar”. În cultura noastră. El reia ideea enunţată de Horaţiu. a cărui slovă e eternă. Editura Enciclopedică. însă atenţia noastră se va centra doar asupra câtorva dintre acestea. definind viaţa unui popor de la începuturile sale şi până în vremea autorului. Ideea pe care o dezvoltă autorul este aceea că omul este perisabil însă înţelepciunea acestuia devine eternă prin scris. istoric. caracterul naţional şi obiceiurile moldovenilor. irascibilitatea.. deci. 223.. Dimitrie Cantemir – ultimul mare umanist român Dimitrie Cantemir este cel care. etnografic. ideea pe care o regăsim este aceea că moartea va surpa omul dar nu şi înţelepciunea acestuia care se va conserva într-un monument: . 1993.convingerea permanenţei etnice pe solul dac cât şi cea a unităţii neamului de pe acest teritoriu. „Divanul sau Gâlceva înţeleptului cu lumea”. prin care întăreşte condiţia nepieritoare a culturii şi a înţeleptului.inima lor nu era departe de gură”).

pentru prima dată în mod deliberat. Petru Maior şi Ion BudaiDeleanu. Alături de numele bine cunoscute ale corifeilor Şcolii Ardelene: Samuil Micu. Ei şi-au dat seama de faptul că 9 . De aceea. Ultima mare lucrare a acestui autor asupra căreia ne vom opri este . care a introdus spiritul modern în ştiinţa şi cultura noastră.Şcoala Ardeleană Dăruindu-se luptei pentru emanciparea naţională a poporului român din Transilvania. O altă lucrare cantemirească. Ion Corneli ş. Din acest motiv. dar şi de a restitui o demnitate gravă acestui popor. s-au străduit. Scris la Constantinopol în 1705. Radu Tempea. în frunte cu Brâncoveanu (. se cuvine să amintim aici şi câteva nume mai puţin ilustre. era firesc ca şi efortul depus de ei pentru cultivarea limbii române literare să poarte aceeaşi marcă. condusă de Cantemir însuşi (. Ideile conţinute în această lucrare sunt redate ca o continuare a premiselor elaborate de Miron Costin în . Ion Teodorovici. cuprinzând vietăţi din lumea animală. Dintre speciile poeziei populare sunt prezente îm aceeaşi lucrare doina.. şi aceea a Moldovei. al istoriei limbii şi poporului român. Darul de a construi portrete groteşti. toţi acei cărturari români din Transilvania care. acesta are un caracter alegoric. fără îndoială. cum sunt: Ioan Molnar-Piuariu. George Ivaşcu afrimă că se identifică aproape întocmai cu afirmaţiile istoriografiei umaniste europene. de apărători ai civilizaţiei europene împotriva invaziilor barbare. . dar şi rolul urmaşilor acestora.Inorogul”). Gheorghe Şincai. tătăreşti şi turceşti. insuficient explorat până atunci.Corbul”). se numără. Vasile Coloşi.. precum şi argumentarea continuităţii noastre în Dacia. Teodori. să asigure emanciparea culturală şi socială a românilor transilvăneni. descendenţi neamestecaţi ai coloniştilor aduşi din Italia. la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi la începutul celui de al XIX-lea. dar foarte importante pentru istoria culturii şi mai ales a filologiei româneşti. învăţaţii Şcolii Ardelene din această epocă şi-au căutat armele în vastul domeniu. Deşi epicul nu este deloc pretenţios. sub măştile cărora se ascund protagoniştii conflictelor dintre casa domnitoare a Ţării Româneşti. putem afirma faptul că preocuparea lui D.Istoria ieroglifică”. datorate fără îndoială contactului cu occidentul.De neamul moldovenilor”. Cantermir era aceea de a recomanda poporul său Europei. Cu toate că acest lucru este exagerat.. colinda. Al. Paul Iorgovici. întrucât reprezintă prima încercare de roman politic social. descântecul.Papaluga. În aceste condiţii. problema creării limbii literare. reuşeşte să încifreze întâmplările şi să ascundă în hieroglife fizionomia eroilor sub nume de animale reale sau himerice. lucrare foarte semnificativă de altfel. etc. este opera unui umanist care demonstrează nu numai romanitatea şi continuitatea românilor în Dacia. bocetul. scrisă deloc întâmplător în limba română.. fantezia umoristică şi gustul proiecţiilor fantastice sunt tot atâtea aspecte ale talentului unui veritabil scriitor. Începuturile Iluminismului românesc . reprezentanţii Şcolii Ardelene şi-au pus. Între cei dintâi şi totodată cei mai de seamă reprezentanţi ai acestui curent..a. şi se referă la puritatea romană a românilor. în pofida unor imense greutăţi. Fiind posesorii unor temeinice cunoştinţe filologice. caricaturale. aproape întreaga lor activitate are ca obiect fundamental demonstrarea originii latine a limbii române.Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor”.

românii au renunţat la folosirea limbii slave în biserică şi îşi exprimă speranţa că. 10 . ca nu cumva să creadă cineva că noi în întreagă această lucrare nu am avut altceva înaintea ochilor decât să perfecţionăm limba noastră.. cu bucurie.modernizarea limbii române literare nu se poate face în afara contactului cu limba latină şi cu limbile romanice . Căci nu ne-am trudit să o perfecţionăm. împreună cu un dicţionar. nu au avut de gând să îndrepte limba: . Şincai considera limba română de origine latină. prin lucrarea Elementa linguae daco-romanae sive valachicae se urmărea un dublu scop: dovedirea originii latine a limbii române şi deci vechimea poporului român pe aceste locuri şi folosirea ei în opera de culturalizare a unui număr cât mai mare de români. în 1779. La sfârşitul acestei cărţi. limba coloniştilor a suferit transformări mai ales sub influenţa limbii slave. Viena 1780. tipărită cu alfabet latin de Samuil Micu. găsim în prima gramatică tipărită a limbii române: Elementa linguae daco-romanae sive valachicae. În felul acesta ei sperau să apropie. că.surori”. şi-şi exprimă dorinţa ca lucrarea să fie îmbunătăţită şi să apară într-o nouă ediţie. mai ales de limba slavă şi că a ajuns să fie scrisă cu chirilice.. reprezentanţii Şcolii Ardelene şi-au propus să elaboreze un sistem ortografic românesc.de diferite stări şi condiţii ”. Prima încercare de a pune în practică acest punct de vedere o găsim în Carte de rogacioni pentru evlavia homului chrestin. în continuare. care au împrumutat şi alfabetul chirilic.. Şincai îşi exprimă convingerea că lucrarea lor va fi folositoare pentru oameni . la Viena. se va renunţa şi la alfabetul chirilic”. căci îi va ajuta să-şi însuşească limba română. după ce se vor înfiinţa şcoli româneşti. limbă de cult şi pentru români. Acesta încheie prin a cere cititorului să nu uite că această lucrare este întâia gramatică tipărită a limbii române şi din această cauză unele lucruri sunt – poate – omise sau greşite. până la identificare. Ortografia propusă de Samuil Micu şi Gheorghe Şincai în această gramatică era menită să asigure o haină cât mai . ajunsă la dorinţa mitropolitului din Ohrida.De aceea am socotit că trebuie să amintesc aici aceasta. începând cu secolul al XVII-lea. Un sistem ortografic cu litere latine bazat tot pe criteriul etimologic.. Din cele spuse. bazat pe principiul etimologic. reiese că Gh. Moldova şi Crimeea. Samuil Micu indică alfabetul utilizat (identic cu cel latin) şi dă unele explicaţii ortografice . Urmaşii coloniştilor au fost subjugaţi de diferite popoare migratoare. se precizează că ei.Sunt şaptesprezece secole de când Traian. limba cea mai folosită din Ungaria până în Cuţo-Vlahia. a colonizat Dacia pustie de locuitori. Dealtfel. În aceste condiţii. dar că recunoştea (cu părere de rău) că limba română a fost influenţată de alte limbi. Pe de altă parte.. De altfel. limba română scrisă de cea latină. Astfel. fără a cere eliminarea din limbă a elementelor străine şi înlocuirea lor cu elemente latineşti. Dorinţa lui Gheorghe Şincai a fost ca în scris să se folosească din nou alfabetul latin. Se constată. crezul Şcolii Ardelene cu privire la originea limbii şi a poporului român reiese din următorul fragment: . dar pe larg explicat şi argumentat. învingându-l pe Decebal. autorii. ci numai să arătăm că nu avem alt scop decât să dovedim râvna şi iubirea noastră spre folosul obştesc …” Gh.latinească” limbii române şi cerea din partea celor care s-ar fi încumetat s-o utilizeze serioase cunoştinţe de fonetică istorică.

după el... Budai-Deleanu schiţează astfel.limba gramaticească” sau . al limbilor romanice: latina a încetat. ei rămân iniţiatorii preocupărilor pentru cultivarea limbii române.. din latina populară. latina a început să se diferenţieze în dialecte. limba română are comun cu ele acest fond popular latin . Activitatea lor de modernizare şi unificare a limbii române literare va avea un ecou puternic în concepţia oamenilor de cultură de după 1830.învăţată” sau clasică. .limba de obşte a poporului” sau .. această lucrare. Ioan Budai-Deleanu este singurul din Şcoala Ardeleană care susţine prezenţa în limba română a unui element de substrat daco-geto-tracic. a avut o contribuţie reală la fixarea celor dintâi norme ale limbii române literare moderne. prin consecinţele profunde asupra consolidării naţiunii române.limba poporană”. 7 11 . În privinţa latinităţii limbii române. Petru Maior lărgeşte concepţia asupra originii latine a limbii române şi a înrudirii ei cu celelalte limbi romanice. Editura Ştiinţifică. numind-o pe cea dintâi .învăţată”. pag. Deşi multe din soluţiile date de către reprezentanţii Şcolii Ardelene au fost respinse de evoluţia limbii române literare de mai târziu. inerente pentru vremea în care a fost elaborată. Prin gramaticile şi prin dicţionarul pe care le publică. Bucureşti. care susţineau că limba română a rezultat din latina clasică. 1971. mai ales. prin coordonatele sale de bază. unificarea şi dezvoltarea limbii române literare au fost procese strâns legate de unitatea limbii şi poporului român. învăţaţii Şcolii Ardelene oferă burgheziei româneşti în ascensiune mijloace practice de cunoaştere şi de cultivare a limbii române. Lexiconul de la Buda încununează străduinţele promotorilor Şcolii Ardelene în sensul celor două mari tendinţe ale dezvoltării limbii literare: îmbogăţirea cu elemente noi şi codificarea principalelor norme de vorbire corectă..prin rădăcinile pătrunse adânc în trecut până la primele manifestări ale ideii de neam. să mai fie o limbă unitară. Petru Maior are o părere deosebită de aceea exprimată de Samuil Micu şi Gheorghe Şincai. iar pe cea de-a doua . au contribuit efectiv la modernizarea limbii şi a literaturii române. Graţie extensiunii materialului cuprins şi întocmirii lui judicioase. Şcoala Ardeleană rămâne un fenomen cu adevărat românesc”. Pentru Şcoala Ardeleană. împreună cu ideile lor privitoare la dezvoltarea limbii şi cu revendicările politice şi sociale. Acestea. De aceea.Lăsând la o parte greşelile. mai întâi. din care s-a dezvoltat cea .. procesul de formare. a deosebirilor dintre latina literară sau clasică şi latina populară. Nicolescu .Şcoala ardeleană şi limba română. prin extinderea ei din Latium în întreaga Italie şi apoi în teritoriile din afara acesteia. El porneşte de la constatarea. Lexiconul de la Buda a însemnat o etapă importantă în evoluţia limbii literare şi o temelie trainică pentru dezvoltarea ei ulterioară. Chiar dacă. relevată şi de gramaticii latini. care au constituit baza limbilor romanice de astăzi. această mişcare culturală pare un reflex al iluminismului european. Prin contactul cu limbile populaţiilor autohtone.1 1 A. prin prelucrarea făcliei de lumină din mâna înaintaşilor şi. deşi s-a dezvoltat izolat de celelalte limbi romanice.

ci munca lui proprie. asupra căreia să se poată discuta critic.Nu originiea face pe un popor să fie trainic. prin natura lui.. vechi. prin Marea Unire. a naţiunii. naţiunea este. fie cu mâna. şi cum altfel dacă nu într-o notă eminesciană: . relativ nouă. purtată cu sacrificii grele timp de secole. Până să devină o temă culturală. Dacă specificul este. închegată în urma prăbuşirilor marilor imperii vecine. fie cu mintea”.Punct final sau puncte de suspensie? Dezbaterile şi controversele pe marginea acestei teme se înmulţesc progresiv abia după împlinirea şi consolidarea. specificul românesc a însemnat o lungă luptă. relaxat şi nuanţat. Nu ne rămâne decât să încheiem momentan acest studiu. prin forţa împrejurărilor istorice. 12 .

Editura Dacia. 10) George Călinescu – Istoria literaturii române. Editura Militară.Editura Militară. 1969. 1993. Bucureşti. 12) Ioana Em. Editura Ştiinţifică. 8) Dan Horia Mazilu – Cronicarii munteni. Ţara de frontieră a Europei. 1961. 1971. 1998.Şcoala ardeleană şi limba română..Bibliografie: 1) Adolf Armbruster – Romanitatea românilor. Bucureşti. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 1983 11) Mircea Scarlat – Miron Costin. Bucureşti. 2002.. Petrescu – Configuraţii. 9) Alexandru Piru – Literatura română veche. Editura Minerva. 2002. Editura Minerva. 14) A. Bucureşti. Prefaţă la . Vol 1. Editura Humanitas. 1990. 1987. Târgu Mureş. Braşov. Bucureşti. Editura Aula. Bucureşti. Editura pentru literatură. Editura Humanitas. Prefaţă la . Editora Enciclopedică. 1982.Cronicari munteni”.Cronicari moldoveni”. 13) Florica-Elisabeta Nuţiu . Cluj. Bucureşti. 2005. 2) Lucian Boia – Istorie şi mit în conştiinţa româneasca. 4) Nicolaie Iorga – Istoria literaturii române. Bucureşti.Contribuţia Şcolii Ardelene la dezvoltarea limbii române literare. 7) Dan Horia Mazilu – Istoria – izvorul viu al conştiinţei naţionale. 6) Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române. 3) Lucian Boia – România. 5) George Ivaşcu – Istoria literaturii române. Nicolescu . 13 . 1998. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->