Sunteți pe pagina 1din 33

pp  
m  

m 
 a a a a 

 a  
 a 
 a .

  


- Dinamica economiei
- Rezultatele macroeconomice
- Perioada de timp
- Un spatiu dat
m  

 
 poate fi definită ca fiind
a a a   a a 
  a a a  a

    
 a 
  a a   
  
a .

!!! Relaţia între creşterea economică şi


dezvoltarea economică este una ca de la parte
la întreg.
m  

{ 
 este aa  
a a  a 
  .

!!! Progresul economic 


 şi creşterea şi
dezvoltarea economică din ipostaza de
factor al acestora, 


(rezultat) a acţiunii lor prin aceea că se
materializează în sporire a productivităţii şi
a produsului naţional.
m   

 
   
w  
  
w m  
 
3 


precum a, a a,
a a şi a (latura cantitativa)
x , precum  aa a,
aa   a  ,
  a aaa 
 a a, a a  ,
 aa a,  a a a  ,
a aa a şi a a , etc. (latura
cantitativa)
w  
  
w m  
 
- Munca
- Natura
- Capitalul
- Neofactorii: informatia si progresul

!! (influenteaza si sunt influentati ± vezi factorii indirecti)


w  
  
w w 

- Ã 
   

- Ã 

   

- Ã 
 
   

!! Avantajele si dezavantajele cresterii


w  
  
w   

¦ 


 reprezintă 
   aa  a 
  a    
a  aa aa  a 
 a a   a a
a aa  .

Exemple: Modelul Kalecki, Modelul Harrod,


Modelul Solow
 
  
  p 
Activitatea economica se masoara cu ajutorul unor indicatori
sintetici (indicatori macroeconomici) iar ca metodă
principală se utilizează sistemul conturilor naţionale (SCN).

-  !p"#$


- produsul intern net (PIN);
- produsul naţional brut (PNB);
- produsul naţional net (PNN);
- venitul naţional (VN);
- produsul global brut (PGB).
 
  
  p 
%  !p"#
- exprima aa a     
 a aa a a a a  
     a  
 aa  aa.

PIB poate fi exprimat in preturile factorilor de


productie sau in preturile pietei.

Există trei metode principale de determinare a


PIB-ului: productiei, veniturilor, cheltuielilor
 
  
  p 

%  !p"#


¦ 


èn acest caz, PIB poate fi definit ca mărimea valorii


adăugate brute agregate a bunurilor economice
ajunse în ultimul stadiu al circuitului economic,
care au fost produse de agenţii economici
autohtoni şi străini. Valoarea adăugată
reprezintă contribuţia întreprinderii la producţia
naţională. Cantitativ este diferenţa dintre preţul
produsului finit şi consumurile intermediare.
PIB = ƶ VAb VAb = p*Q-Ci
 
  
  p 

%  !p"#


צ 


Constă în însumarea veniturilor ce reprezintă
remunerarea factorilor de producţie (salarii,
rente, dobânzi, profituri, ş.a.) cu alocările
pentru consumul de capital fix. Nu sunt incluse
şi venituri care rezultă din transferuri (pensii,
alocaţii ajutoare).
PIBpf = Vf + A
PIBpp = Vf + A + Iind - Sexp
 
  
  p 

%  !p"#


#¦


Presupune agregarea cheltuielilor pentru
achiziţionarea bunurilor care alcătuiesc producţia
finală.

PIBpp = CF + FBCF + VS + (EX ± IM)

EN = EX-IM
!!! Metoda cea mai folosita
 
  
  p 

%  !p"#

Indicatori derivaţi ai PIB:


- {x
 - măsoară valoarea bunurilor finale în
preţurile curente ale perioadei de calcul
- {x - reflectă modificarea producţiei fizice în
economie, prin exprimarea tuturor bunurilor finale
produse în preţurile unui an de referinţă, numite
preţuri constante.
- {x ± este raportul dintre PIB nominal şi
PIB real (pentru acelaşi an).

Deflator PIB = PIB nominal / PIB real


 
  
  p 
%  !p"#
Indicatori aferenti cresterii economice
-  
 (variatia relativa a PIB real):
  ÷ m A ÷ 
  m m
 ÷ ÷
- 

 {x 
 


 m  


 
in care PIB isi va dubla volumul (regula lui 72)
n= 72/g

(!!! - g nu este exprimat in procente aici)


 
  
  p 

B. { 
 { reprezintă
mărimea valorii adăugate nete a bunurilor şi
serviciilor destinate consumului final, care au
fost produse în ţară de către agenţii economici
autohtoni şi străini, în perioada de calcul
determinată. PIN se determină prin scăderea
din PIBpp a amortizării.

PINpp = ƶVAn = PIBpp - A


 
  
  p 

C. { 
× {x, reflectă
rezultatele agenţilor economici autohtoni care
funcţionează în interiorul ţării sau în afara
acesteia, obţinute în perioada de calcul dată.
Cantitativ este dat de mărimea PIB, la preţurile
pieţei, corectat cu soldul valorilor adăugate
brute a agenţilor economici naţionali din
străinătate şi cea obţinută de agenţii economici
străini din interiorul ţării.

PNBpp = PIBpp SVAb


 
  
  p 

D. { 
{ reprezintă
mărimea valorii adăugate nete a bunurilor şi
serviciilor finale obţinute de agenţii economici
naţionali în interiorul ţării şi în exterior.

PNNpp = PNBpp - A
 
  
  p 

E. 

 exprimă valoarea totală
a tuturor veniturilor (sau preţurilor) realizate
de factorii de producţie pe parcursul unui an.

VNpp = PNBpp ± A

VNpf = VNpp - Iind


 
  
  p 
{ ×× {x, reflectă valoarea
totală a bunurilor materiale şi a serviciilor, cu caracter
marfar şi nemarfar, obţinute într-o perioadă de timp, de
regulă un an, în cadrul subsistemelor economiei
naţionale. Indicatorul cuprinde înregistrări repetate ceea
ce duce la încărcarea valorii totale, la denaturarea ei prin
supraestimare. Cantitativ, PGB este egal cu:

PGB = PIB + Ci
@ @ @
 * m
 *
m
 *
m

unde: PGi este produsul global realizat de fiecare sector de


activitate, PFi reprezintă produsul final realizat în fiecare
sector de activitate, Ci este consumul intermediar din
fiecare sector de activitate iar i este numărul sectoarelor
economice.
J 
 

J m  

 
 implică în sine creşterea economică,
imbunatatirea rezultatelor pe termen lung, ceea ce duce la la
transformarea ireversibilă a configuraţiei economiei.

- Resursele umane
- Resursele naturale
- Formarea capitalului
- Progresul tehnic şi inovaţia
!!! Accent pe latura calitativa
J 
 

J m  


 
 înseamnă în esenţă
   a  a 
a a aaaa a a 
 a a a a  a 
     a aa 

  .
J 
 

J w p  


 

- rata medie anuală de creştere a PIB-ului pe cap de


locuitor;
- nivelul PIB-ului per capita;
- rata medie anuală de creştere demografică;
- rata investiţiilor;
- raportul dintre capital şi muncă;
- ponderea sectorului serviciilor în PIB;
- infrastructură şi servicii sociale;
- resursele de hrană;
- serviciul datoriei externe;
- Indicele de calitate a vietii.
J 
 

J w p  


 
Valorile indicatorilor sunt influenţate de răspândirea
inegală a resurselor economice între state, de
capacitatea diferită de valorificare a potenţialului
economic, de condiţionalităţile istorice, politice,
tradiţionale, etc.

Ex: PIB pe locuitor


- > 12000$ (tari dezvoltate)
- < 1000$ (tari slab dezvoltate)
J 
 

J  
 

-sporirea capitalul (investiţii) concomitent, cu


creşterea eficienţei sale;
- perfecţionarea managementului organizaţional;
- reducerea disparităţilor economice (vezi cazul
UE)
- promovarea pluralităţii formelor de proprietate
viabile, şi liberalizarea pieţelor;
- încurajarea activităţilor autohtone, selectiv,
pentru folosirea capacităţilor de producţie
interne;
- încurajarea exporturilor.
J 
 

J J 
   

  ×
 
 
 a a
 a  aa  a   a 
  a  a a a a  
 aa  
 a aa   
 a .

Principii la nivel internaţional:


â principiul asigurării egalităţii şanselor generaţiilor viitoare;
â principiul politicii inegalităţii economico-sociale;
â principiul diversităţii vieţii biologice şi spiritual culturale;
â principiul suveranităţii populaţiei;
â principiul responsabilităţii reciproce.
J 
 

J J 
   

Dezvoltarea economică durabilă este caracterizată de


următoarele elemente:
â compatibilitatea permanentă a mediului creat de om
cu mediul natural;
â egalitatea şanselor generaţiilor care coexistă şi se
succed;
â interpretarea prezentului prin prisma viitoarului;
â accentul pe ecologie şi geoeconomie atunci când se
analizează problema bunăstării generale;
â gestionarea unor elemente precum controlul poluării,
al încălzirii globale, a sistemului educaţional
´ % 

1. Sa se calculeze {x , pe baza datelor din
urmatorul tabel (pentru simplificare presupunem ca intreaga economie
produce un singur produs final). Presupunem că bunul final este pâinea
produsă şi vândută consumatorilor pe baza activităţii succesive a
următorilor agenţi:

Stadii de producţie Incasari totale (RON) VAb (RON)


Ferma care cultiva 1.000.000 1.000.000 (1.000.000-
grau 0)
Moara care vinde faina 1.800.000
Brutaria care vinde 3.000.000
paine
Produsul global brut -
Consumul intermediar -
PIB -
´ % 

w Să se determine PIBpp (utilizand metoda cheltuielilor), stiind ca:

CF = 213.772,8
FBCF = 55.074,2
VS = - 501,3
EX = 7.865,5
IM = 12.530
 Să se determine PNBpp ştiind că:

Vf = 1000
A = 100
Ind = 200
Sexp = 10
SVAb = -50
´ % 

J Se dau următoarele date :

- Consum final public = 1000


- Consum final privat = 10000
- Cheltuieli de investiţii (FBKF) =3000
- Variaţia stocurilor = 100
- Exporturi nete = -150

Sa se calculeze PIBpp
´ % 

´ Sa se analizeze dinamica PIB nominal si PIB real (utilizand


indicele de crestere) şi sa se calculeze deflatorul PIB în
România, în perioada 2000-2007, pe baza tabelului:

Indicatori 2000 2004 2007


PIB nominal
- Mil. RON 857,9 2203 ,9 72135,5
-Dinamica (I%) -
PIB real
- Mil. RON 857,9 747,2 770,4
-Dinamica (I%) -
Deflatorul PIB 1
´ % 

& Sa se calculeze rata de crestere a PIB in anul 2008 si


2009, stiind ca PIB real in 2007 a fost de 110 mld. EUR,
PIB real in 2008 a fost de 120 mld. EUR iar PIB real in
2009 s-a situat la 108 mld. EUR.

' Sa se calculeze volumul PIB real peste 7 ani, stiind ca PIB


in momentul t0 este de 110 mld. EUR iar rata medie de
crestere a PIB in aceasta perioada este g=3%.

(. Stiind ca PIB in momentul t0 este de 110 mld. EUR iar rata


medie de crestere a PIB real este de 3%, sa se estimeze
folosind regula lui 72, in cati ani PIB-ul real isi va dubla
volumul.