P. 1
ARTA PORTRETULUI ŞI A NARAŢIUNII

ARTA PORTRETULUI ŞI A NARAŢIUNII

|Views: 8,453|Likes:
Published by iulia_ungur2006

More info:

Published by: iulia_ungur2006 on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

ARTA PORTRETULUI ŞI A NARAŢIUNII LA CRONICARII MOLDOVENI

Istoriografia în Moldova III. II.Cuprinsul I. Oameni şi fapte oglindite în „LETOPISEŢUL ŢĂRII MOLDOVEI” de Grigore Ureche IV. Concluzii . Miron Costin –pictor de caractere V. Cadrul social-politic şi cultural specific Moldovei secolului al VII-lea şi primei jumătăţi a secolului al VIII-lea. Ion Neculce-artist al portretului VI.

cu Timiş Hmielniţki . duşmanul lor comun. Cu toate eforturile depuse de Mihai Viteazul de a uni cele trei Ţări Române. domnitorii încheie alianţe extreme cu conducători ai altor popoare – crai leşeşti . dar au şi consimţit să se înrudească cu conducători ai altor neamuri. stăpâne ale unei întinse moşii. în secolul al XVIII-lea . Prima . cu scopul de a-şi asigura un aliat sigur în lupta împotriva turcilor. acest vis a rămas însă neîmplinit pentru încă multă vreme. Din această cauză. la rândul său o perioadă de prefaceri. şi cea mai importantă . dar ascendentă. Dar transformările petrecute în intervalul de timp la care facem referire nu se limitează doar la domniile social. Scade venitul domnesc . a căror principale idei se referă la originea romană a poporului român şi la latinitatea limbii române . Ruxandra.I. fapt care atrage după sine dependenţa voievodului faţă de boieri. şi până la instaurarea domniilor fanarioate în Moldova şi Ţara Românească şi a dominaţiei habsburgice în Transilvania. Cadrul social-politic şi cultural specific Moldovei secolului al VII-lea şi primei jumătăţi a secolului al VIII-lea. idei susţinute şi argumentate in urma unor serioase studii făcute de fiii de boieri români în Polonia. Domnia este astfel înlocuită cu o putere centrală exercitată de o oligarhie a marii boierimi. fiul lui Bogdan Hmielniţki . formată dintr-un număr restrâns de familii deosebit de bogate. o reprezintă triumful definitiv al limbii române împotriva limbii slavone . cu trecere la Poartă. atât in scrierea actelor publice cât si în literatura religioasă. Cea de a treia trăsătură sub aspect cultural . care şi-a căsătorit fiica . puterea domnească a statului feudal înregistrează o perioadă de declin. care cunoaşte . Domnitorii acestora caută sa-şi asigure ajutorul reciproc în lupta împotriva turcilor. Ele vizează şi domeniul cultural. Marea boierime . conducătorul cazacilor din acea vreme. În această perioadă – oraşele devenite mijlocitoare ale schimbului de produse dar şi centre producătoare a obiectelor necesare satelor – cunosc si ele o dezvoltare lentă . Pentru o mai mare siguranţă . istoria Ţărilor Române include o perioadă cunoscută sub denumirea de epoca regimului nobilar. Pe lângă această măsură. realizând astfel un stat unitar. se bucura de încrederea şi ajutorul turcilor.motivul acestora având ca unic şi comun ţel: lupta si înfrângerea Imperiului otoman. economic şi politic . petrecută la sfârşitul secolului al XVI –lea (1600). A doua trăsătură a vieţii culturale a epocii o reprezintă umanismul cronicarilor modoveni . de multe ori domnitorii români nu numai că s-au aliat. ţari ruşi sau alţi cârmuitori de ţară. De la acea încercare eşuată. Este cazul să precizăm că trei mari transformări caracterizează această epocă a regimulu nobiliar. Aşa cum este cazul domnitorului Vasile Lupu . Din punct de vedere politic se înregistrează tot mai strânse legături între Ţările Române. condus de un singer domnitor.

la luptele. din diversitatea întâmplărilor. „Letopiseţul Ţării Moldovei” al lui Grigore Ureche este doar o prelucrare de izvoare. scris într-o limbă asemenea mierei. II. spunea : „Letopiseţul său mi-i cartea de căpătâi-şi de câte ori îl deschid mi se umple sufletul de plăceri rare”. care începeau cu un hronograf de la Facere. Prin operele pe care le-au scris. în sensul că. din punct de vedere artistic . care au studiat şi ş-au petrecut o parte din viaţa lor în Polonia.este reflectată în literatura epocii. aceasta purtând pecetea vieţii sociale şi politice specifice acestei perioade .. cu atât mai mult cu cât cronicile sunt scrise de boieri învăţaţi. prin explicaţii înfrânate de puternica aspiraţie constructivă a autorului ei. pentru a cunoaşte apogeul lui Ion Neculce.” Criticul şi istoricul literar consideră că Macarie Azarie şi Eftimie sunt primii autori. adevărata istoriografie moldovenească începe cu Grigore Ureche . dar în slavonă. inspirându-se din bogatele şi variatele lor informaţii numeroşi scriitori români au creat nuvele. Ea reprezintă un moment de seamă în evoluţia literaturii noastre. ci şi altele noi. Dacă până acum literatura avea un caracter religios şi apăra doar ideile şi interesele clasei dominante . referindu-se la cronica lui Ion Neculce. respectând cât mai fidel adevărul istoric. Istoriografia din Moldova Aşa după cum arată George Călinescu în Istoria literaturii române : „Din pomelnicele de domnii ţinute de ctitoriile voievodale au ieşit prin uşoare dezvoltări şi înfrumuseţări retorice „letopiseţele slavone”. din prezentarea oamneilor sau din acţiunile de luptă – cât şi valoare istorică – prin faptul că urmăresc. Miron Costin şi Ion Neculce au atât valoare documentară. . fiind un exemplu valoros de naraţiune lineară. romane şi piese de teatru cu caracter istoric.ce rezidă din multitudinea faptelor. cronologic. din succesiunea domniilor . lupta de clasă dintre boierimea stăpână pe moşii şi ţărănimea asuprită. „Letopiseţele Ţării Moldovei” lăsate de Grigore Ureche. cel care. „Letopiseţul” lui Ion Neculce cunoaşte apogeul. la obiceiurile specifice acelei epoci îndepărtate. aceşti reprezentanţi de seamă ai istoriografiei noastre au dorit să lase urmaşilor date privitoare la domniile. Sunt puse astfel în discuţie chiar şi probleme legate nu numai de clasele sociale existente in momentul respectiv. cu dragoste de ţară. din numeroasele descrieri de locuri. faptele. noua literatură oglindeşte condiţiile sociale ale vremii. Ion Neculce fiind singurul dintre cronicari care produce o operă originală. se ridică deasupra tuturor celor care îi vor urma . evenimentele şi domniile din Moldova. aşa cum i-o dictau cele scrise în inima lui. Autorii cronicilor moldovene au căutat să redea evenimentele în mod cronologic. se continuă cu Miron Costin. Pornind de la aceste cronici. Este momentul să ne amintim cuvintele marelui scriitor Mihail Sadoveanu.(1553) În ciuda acestor letopiseţe. Macarie se ocupă de domnia lui Petru Rareş iar Eftimie îşi duce letopiseţul până la a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanul. prin identificarea cauzelor . legate de sentimentele sau idealurile acestor clase. în timp ce cronica lui Miron Costin se distinge prin problematizare. continuând tot atât de sec..

Datorită circulaţiei largi a manuscriselor cronicii sale. cât şi altele străine. Miron Costin este fiul boierului Iancu Costin . pentru dragostea lui de ţară şi pentru dorinţa de a nu-şi lăsa ţara „să rămâie întru întunerecul neştiinţei” . Într-adevăr cronicarii au urmărit ca prin cronicile izvodite de ei să trezească în sufletele fiilor şi nepoţilor lor sentimente de dragoste faţă de ţară. Cronicarul prezintă istoria Moldovei în strânsă corelaţie cu istoria celorlalte ţări vecine. Grigore Ureche ocupă un loc însemnat în cadrul literaturii române vechi. intitulându-l Letopiseţul Ţării Moldovei de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş vodă până la Aron vodă. Grigore Ureche a contribuit la procesul complex de impunere treptată a unor norma supradialectale şi la evoluţia calitativă a limbii române literare. Tânărul Miron Costin . în care se contopesc . cronica ne oferă un tablou din ce în ce mai complex al istorie ţării. MIRON COSTIN continuă cronica Moldovei. de recunoştinţă faţă de părinţii lor . căldură şi sugestivitate. expunerea devine tot mai bogată. turcii şi ungurii care trăiau în apropierea teritoriului românesc. opera sa putând fi inclusă în universul literaturii beletristice. Dacă primele domnii sunt tratate în mod sumar. toate izvoarele cunoscute de el. referitoare la istoria Moldovei –atât izvoare autohtone. Grigore Ureche. pe de o parte. într-o expunere cronologică şi organică. ceea ce este semnificativ în desfăşurarea acţiunii sau în profilul moral al multor personaje din Letopiseţul său. începând cu domnia lui Alexandru cel Bun (1400-1432). „Letopiseţul Ţării Moldovei” scris de Grigore Ureche este conceput ca o sinteză. Prin cronica sa. geografice şi etnografice – dar şi la polonii .Nu putem vorbi însă despre aceste merite incontestabile ale cronicilor fără a nu aminti şi valoarea lor educativă. Reflectând asupra evenimentelor şi asupra oamenilor. din cauza lipsei de izvoare. „să rămâe feciorilor şi să le fie de învăţătură”. de acolo de unde a fost întreruptă de predecesorul său (de la a doua domnie a lui Aron vodă) până la domnia lui Ştefăniţă vodă. Apreciindu-l pe înaintaşul său. o valoroasă lucrare de istoriografie. opera sa reprezentând. inclusiv (1661). Pe măsură ce se apropie de sfârşitul secolului al XVII-lea . care să consemneze evenimentele din istoria Moldovei începând cu întemeierea statului feudal Moldova (1359) şi încheind cu a doua domnie a lui Aron vodă cel Cumplit (1595). tătarii. după cum spunea Grigore Ureche. numărul izvoarelor fiind din ce în ce mai mare. iar. pe de altă parte. Grigore Ureche scrie în limba română un letopiseţ al ţării sale. devenit nobil polonez încă de la vârsta de cinci ani. El face dese referiri şi la românii din Ţara Românească-oferind informaţii istorice. GRIGORE URECHE este cel dintâi cronicar moldovean care îşi scrie hronicul în limba română. Grigore Ureche consemnează cu talent. un autentic document al limbii române vorbite în epoca veche. Stăpânit de un patriotism fierbinte şi posedând o vastă cultură. studiază colegiul . nevoit să-şi părăsească ţara ţi să se refugieze în Polonia.

Prin „letopiseţul” său Miron Costin este cel dintâi care lămureşte . Cea mai înmsemnată parte a cronicii sale narează evenimentele cunoscute direct de el. el fiind întâiul scriitor care a lăsat urmaşilor un valoros izvor de inspiraţie. Miron Costin acumulează o bună experienţă militară. care îi va permite să explice victoriile şi înfrângerile în războaie ca urmare a unor cauze fireşti. Iscusinţa sa de diplomat este solicitată de diferiţi domnitori ( Gheorghe Ştefan-vodă. Trecând la colegiul din Cameniţa şi studiind limbile polonă şi rusă. situându-se pe o poziţie patriotică prin atitudinea sa antiotomană. care oferea numeroase informaţii şi despre Moldova. conştient de sarcina ce-i revine ca istoric care infăţişează evenimentele aşa cum s-au petrecut ele. unde urcă toate treptele dregătoriilor feudale de la sluger până la cea de mare logofăt. Depăşind de nenumărate ori cadrul istoric. Participând la diferite bătălii. scrierile unor istorici vestiţi în acea vreme între care se afla şi Cronica lui Paul Piasecki intitulată Chronica gestorum in Europa singularium (1645) . Istrate Dabija-vodă sau Antonie Ruser).iezuit de la Bar. Mânuind cu măiestrie frumoasa limbă a poporului. Miron Costin află numeroase date şi de la boierii bătrâni care apucaseră vremuri mai vechi. în cronica sa găsim nu numai descrierea evenimentelor din Moldova în timpul diferiţilor domnitori ci şi a luptelor lui Mihai Viteazul. Dar.. cât şi multitudinea figurilor istorice care-i popolueză cronica. Aceste letopiseţ continuă cronica lui Grigore Ureche de la 1595. În prezentarea diferiţilor domnitori. Adevăratul continuator al cronicii lui Miron Costin . ci mai ales să înveţe din acele întâmplări ce este bine şi ce este rău”. neajunsurile şi calităţile acestora. alături de aceste izvoare. motiv pentru care afirmă că : „letopiseţele nu folosesc oamenilor numai pentru a cunoaşte ce s-a petrecut în vremurile trecute. aşa după cum însuşi recunoaşte: „acest am înţeles de la boieri bătrâni de sfatu pre acele vremuri”. fiindcă „eu voi da samă de ale mele câte scriu”recunoaşte şi rolul educativ al scrierilor istorice. Opera sa cuprinde mai multe lucrări. fapt recunoscut de Miron Costin fiindcă i-a venit „mult mai lesne a scrie despre aceste vremi. arătând meritele şi defectele. cronicarul dovedeşte multă imparţialitatea.” Ca şi înaintaşul său . ION NECULCE. adică începând cu domnia lui Vasile Lupu. originea poporului nostru. Cronicarul a folosit pentru redactarea hronicului său .. Cronicarul. latina. fără a le schimba interesul. istoria antică şi geografia. Miron Costin se întoarce în ţară împreună cu fraţii săi . el înţelege istoria poporului român şi faptul că limba română îşi are originea în limba latină fiind înrudită cu celelalte limbi romanice. Miron Costin se dovedeşte a fi şi un talentat portretist. în mod ştiinţific. . pe lângă alte discipline. Miron Costin recurge la pricedeele artei literare pentru a prezenta evenimentele auzite sau văzute de el însuşi. dintre care cea mai importantă rămâne „Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron-vodă încoace”. Înglobând în cronica sa şi evenimente privind Polonia şi Ucraina. mai ales împotriva turcilor . şi limba latină şi istoria Romei. aceasta devine preţioasă şi pentru istoria popoarelor respective. cel care a izbutit să ducă istoriografia la cel mai înalt nivel artistic este. Spre sfârşitul domniei lui Vasile Lupu. Acest cronicar a făcut pentru literatură mai mult decât pentru istorie. fară îndoială. ajungând până la moartea lui Ştefăniţă –vodă Lupu (1661). cronicarul realizează cu imparţialitate portrete de domnitori sau de boieri.

fapte sau întâmplări petrecute chiar cu zece sau cincisprezece ani înainte de venirea lor pe lume. la Negruzzi. Ion Neculce se situează pe culmea cea mai înaltă a istoriografie noastre. În urma incendierii conacului familiei de la Prigoreni. postelnic.Ion Neculce este fiul vistiernicului Neculce. Neculce pune în fruntea acestuia o culegere de patruzeci şi două de legende. . de dragoste de trecut. pe rând. fiind considerat. dând acea notă specific molddovenească de duioşie faţă de ireversibil. cu lux de amănunte. Nicu Gane. în anul 1691 să primească slujba de postelnic. Mai mult decât atât . un interval de 82 de ani . deşi scrie un letopiseţ (o scriere în care evenimentele sunt înregistrate în mod cronologic). aşezate în ordine cronologică. naturaleţea şi spontaneitatea cu care alătură amănuntul semnificativ planului general al relatării. întorcându-se în Moldova. stau la confluenţa dintre literatură şi istorie. treptele ierarhiei feudale. copiilor li se povestec uneori . Patru ani. Ion Neculce rămâne creatorul literaturii memorialistice clasice româneşti. ocupând . Cronica sa rămâne de-a pururea deschisă tuturo celor dornici să „soarbă” din înţelepciunea binefăcătoare a trecutului neamului nostru. Fiind martorul atâtor evenimente petrecute în Moldova – schimbări de domni. Deşi are peredecesori valoroşi . mama sa. situându-l în fruntea seriei. ştiut fiind faptul că în perioada creşterii. Ion Neculce şi-a dedicat tot timpul învăţăturii. Impresia e de rafinament în compoziţie.” Rezultă din această afirmaţie a autorului că întreaga cronică se subsumează memorialisticii şi deci. de refulare a tuturor faptelor.Contemporan cu Nicolae Costin-fiul lui Miron Costin. Sadoveanu -într-un fel la toţi memorialiştii lirici”. întzreaga perioadă evocată în „Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija –vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat” se intregrează propriei vieţi. învrăjbiri între diferitele partide boiereşti – Ion Neculce s-a simţit dator să înnoade firul întrerupt al cronicii înaintaşului său Miron Costin şi să ducă mai departe istoria Moldovei. cât a stat pribeag prin Ţara Românească. vătaf de aprozi. originar dintr-o insulă a arhipeleagului grecesc.Neculce urcă. cât de recente în timp. creatorul literaturii memorialistice clasice româneşti. pe bună dreptate şi fără exagerare. Hogaş. dragătorii ca: vel vornic. pentru ca. lupte cu turcii. pe care îl însoţeşte în pribegie. pleacă împreună cu copiii în Ţara Românească. de lirism esenţial. pentru ca. dintre care 70 coincid cu însăşi viaţa lui. Prin „Letopiseţul Ţării Moldovei” . pe aceea de mare hatman. Trebuie să subliniem faptul că . tatăl vitreg al lui Ion Neculce. Aceste legende. Iată de ce trebuie considerată valabilă afirmaţia cronicarului că de la Duca-vodă cel Bătrân (1666) şi până la 1743 nu a consultat nici un izvor . în timpul domniei lui Antioh Cantemir să primească rangul de vel spătar. Creangă. vedea „o formă de paseism. ci a scris „dintru a sa ştiinţă. prezentă la Ion Neculce. iar apoi. cu multă uşurinţă. Catrina. literaturii înseşi. vel agă. precum şi a uciderii lui Enache grămăticul. artistul detaşându-se de obiectul comunicării sale şi devenind un exponent al colectivităţii. în timpul domniei lui Dimitrie Cantemir. numite de cronicar „O samă de cuvinte ce sântu audzite din om în om de oameni vechi şi bătrâni şi în letopiseţu nu sunt scrise”. prezentând evenimentele de la 1661 până la 1743. adăpostindu-se la stolnicul Constantin Cantacuzino. pentru a le putea învălui apoi în poezia amintirii şi a regretului după ce a fost şi nu va mai fi niciodată. cel în care Eugen Lovinescu. conţinând fapte petrecute cu mult timp înainte de evenimentele prezentate în cronică. În „O samă de cuvinte” Neculce excelează prin conciziune epică. simplitatea povestirii.

încă de la începutul cronicii sale autorul precizează că Dragoş –vodă a fost ales : „Între acei păstori ce au nemerit locul acesta . Versiunea originală a circulat într-un mediu foarte restrâns şi s-a pierdut timpuriu. însăşi împle legea” – spune Grigore Ureche după ce relatează masacrarea celor patruzeci şi şapte de boieri de către Alexandru Lăpuşneanul . care a însemnat pentru Moldova un şir neîntrerupt de lupte..şi i-au întrebat pre toţi:iaste cu voe. Ştefan cel Mare strânge: feţe boiereşti şi bisericeşti de cel mai înalt rang „. făr de judecată. aşa cum apare în istorie. Acest principiu al domniei elective. Misail Călugăreanu şi Axinte Uricariul. Domnul este ales de boieri şi de ţară. în nenumărate rânduri. nume deosebit de cel de „boieri” aceştia situându-se deasupra „ţării”. În lupta domnului cu marea boierime pentru autoritate Ureche ia parte boierimii. Cronica lui Grigore Ureche începe cu anul 1359. an in care se vorbeşte despre întemeierea Moldovei. ignorând suferinţele şi luptele lor. E de accentuat importanţa pe care o acordă cronicarul istoriei în trezirea conştiinţei naţionale a poporului. fost-au şi Dragoş . La baza tuturor copiilor ulterioare începând din a doua jumătate a sec. făr de leac de vină. anii cei trecuţi“ şi să lase urmaşilor amănunte despre ceea ce s-a petrecut cu poporul român.1647. Oameni şi fapte oglindite în „LETOPISEŢUL ŢĂRII MOLDOVEI” de Grigore Ureche Fiu de boier. Grigore Ureche imprimă lucrării sale . În cronica sa. susţinut de cronicar. concepţia politică şi socială a clasei căreia îi aparţinea. accentul cade pe veacul al 15-lea. carele să vedea şi mai de cinste şi mai de folos decât toţi . pre carele cu toţii l-au pus mai mare şi purtătoriu lor”. Grigore Ureche pune în discuţie. opera aceasta constituind începutul istoriografiei în limba română.” III. Nu întâmplător. carele au venit de la Maramoroş. lor tuturor.. al XVII-lea şi până astăzi stau versiunile lui Simion Dascălul. să le fie Domnul?”. Concepţia sa despre stat şi societate este pur feudală. Pentru Grigore Ureche statul feudal reprezintă o monarhie electivă. „Letopiseţul Ţării Moldovei” a fost scris spre sfârşitul vieţii.. . Încă o dată Ureche devine apărătorul clasei boiereşti în lupta împotriva domniei.Nicolae Iorga spunea: „Aceasta este cronica lui Ion Neculce:cea mai colorată. este relatat şi în cazul în care . mai simplă şi mai fermecătoare în naivitatea ei din povestirile asupra trecutului românesc. Iată de ce. opera unui suflet cinstit. însăş (domnul) păreşte. Despre ţăranii dependenţi Ureche nu vorbeşte nimic . oştile de răzeşi şi mica nobilime formează. Cronicarul motivează scrierea acestui letopiseţ din simplul pretext „ca sî nu se înece . Ţăranii liberi din oaste. după victoria obţinută împotriva lui Pătru-vodă Aron. „ţara”. se crede că ar fi muncit la el între anii 1642 .. condamnând sistemul de stat bazat pe autoritatea domnească: „pre Moldova ieste acest obiceiu de pier (boierii) făr de număr. unei minţi cumpănite în cari bunul simţ natural şi înţelepciunea câştigată ajungeau să poată înlocui pe deplin însuşirile ce se capătă prin şcoală şi printr-o întinsă şi aleasă lectură. problema relaţiilor dintre domn şi boieri.

Fascinaţia forţei . îmbinare unică între mitologie şi scrutare detaşată. Acesta are rolul de a emoţiona cititorul. căci cronicarul nu se sfiieşte să-l judece uneori . cu ceea ce cronicarul crede că trebuie să fie un domn. dar in care predomina trasaturile morale. cuvant sugerat foarte frumos de Ureche prin expresia “slab de ani”. perioadă în care Moldova suferă o decădere din punctul lui de vedere. informaţiile acestuia fiind culese din putinele izvoare scrise din acea perioada şi din traditiile si legendele existente. Una dintre acestea este arta portretului: omul este privit sub o calitate sau un viciu esenţial. Laudele care i se aduc lui Ştefan cel Mare par a fi în detrimetul acestuia. Nicolae Manolescu în „Istoria critică a literaturii române” desprinde alte trăsături ale operei. E remarcabilă arta gradării în prezentarea portretului şi fineţea redării trăsăturilor fizice si psihologice. S-a intors la cetatea Sucevei fiind foarte bolnav din cauza atator razboaie la care a participat si totodata batran. gloria. Dintr-un puternic sentiment de dragoste faţă de moldoveni. Trecând peste renumita efigie-portret. Cu toate că Ureche nu a fost contemporan cu voievodul. de dragoste şi reproş. Fiecare frază vorbeşte despre marele domn al Moldovei îşi găseşte justificarea în cuprinsul domniei. un Ştefan plin de patimi indiferent de locul unde apare sau de acţiunea pe care o întreprinde. descoperim un Ştefan necunoscut.” Astfel. Spiritul său dinamic îl determină să acţioneze la fel de pătimaş. A doua parte a letopiseţului se ocupă de evenimentele contemporane lui Ureche. remarcându-se sobritatea trăsăturilor. fără a fi evitate cele negative. Domnia lui Ştefan cel Mare s-a impus de la bun început cu un caracter forte. Ureche utilizează proverbele pentru a reliefa contrastul dintre aspectul fizic si cel psihic al domnitorului Iliaşi Vodă: „că din afară se vedea pom înflorit. pentru secolul in care a trăit Ureche. accentuează şi ideea că laudele aduse la adresa lui Ştefan cel Mare sunt mai curând scăpate decât intenţionate.”De altfel. Figura eroică a lui Ştefan cel Mare e puternic reliefată si apare ca un simbol antiturcesc.lapidar pe otomani:” suptu mîna lor şi suptu jugul lor sîntem şerbi”. Eugen Negrici consideră că “Ureche are darul caracterizării ce este dublat de elemente de tehnică portretistică intuite ori imitate. uneori nedrept cu boierii („deseori la ospeţe omorîia fără giudeţ”). mândria de neam umbresc păcate nenumărate. iar dinăuntru lac împuţit. Portretul fizic este realizat printr-un eufemism („om nu mare de stat”) şi cel moral este alcătuit dintr-o enumerare de însuşiri: impulsiv („mînois şi degrabă a vărsa sînge nevinovat”). el este in masură să realizeze imaginea domnitorului ca intr-o gravură. autorul îi caracterizează subiectiv. pentru a-i prezenta acestuia figura celebrului domnitor intrun mod cât mai somptuos. care-i subordonează faptele. Ştefan cel Mare nu seamănă nici pe departe cu domnitorul visat de Ureche. in primul paragraf cronicarul ne prezinta circumstantele in care marele voievod s-a stins din viata. De asemenea. . Iată de ce observaţiile referitoare la domnia lui Ştefan cel Mare sunt amestecate de amiraţie înciudată şi de insinuare. Toate faptele domnitorului sunt comenatate în capitolele cronicii .de exemplu îl consideră mai curând un războinic de dragul războiului decât un patriot.plastic. sau mai puţin cunoscut. ştiind să-şi transforme chiar înfrângerea în victorie („…că ştiindu-se căzut gios se rădica deasupra învingătorilor”). faptele de arme. precum si data exacta. neîntrecut strateg („la lucruri de războaie meşter”). dar bun gospodar („şi lucrul său îl ştia à-l acoperi”).Cea mai expresivă figură a cronicii sale rămâne aceea a lui Ştefan cel Mare. Urmatorul fragment reprezinta un portret mixt facut lui Stefan. Cronicarul intervine adesea în relatarea evenimentelor cu intenţia de a explica unele lucruri şi a le surprinde înlănţuirea cauzală. Eroul ne este prezentat într-un joc de lumini şi umbre.

nici un alt domn nemai reusind asa ceva. devenind legendar ca insasi persoana. cu iarna friguroasă şi vara ploioasă.s-a nascut calificativul “cel Mare”. Secretul acestor victorii sta in capacitatea misterioasa parca a domnitorului de a triumfa chiar atunci cand batalia era pierduta. Scrisă într-o frumoasă limbă română . “l-au ingropat-ţara cu multa jale si multa plangere in manastire in Putna. De la singura trasatura fizica folosita de autor in acest portret . Tot aici cronicarul spune ca faptele de vitejie ale lui Stefan au ramas unice in istoria poporului roman. au făcut din cronica lui Grigore Ureche un preţios izvor de inspiraţie pentru unele opere literare de mai târziu. caci : “pentru aceea . sentimentele poporului in fata acestui eveniment nefast si chiar starea vremii din acea perioada. portretul debutează cu evocarea acestor trăsături:”mânios şi degrabă a vărsa sânge nevinovat”. de exemplu : într-o luptă. bun strateg. conducator angajundu-se in lupta in fruntea ostirii sale. Oameni şi fapte oglindite în „LETOPISEŢUL ŢĂRII MOLDOVEI” de Grigore Ureche . Mihai Sadoveanu. care era de dansul zidita”. personalitatea domnitorului in dispozitiile sale sufletesti contradictorii. Astfel putem aminti operele lui Vasile Alecsandri -„Dumbrava Roşie”. si lucrul sau il stia a-l acoperi”. Curajul. ca exemplu oferit combatantilor.„Nicoară Potcoavă” şi Trilogia lui Delavrancea. patriotismul sunt calitatile pe care cronicarul le remarca si carora se datoreaza indiscutabil victoriile lui Stefan. Mulţimea imaginilor poetice.statura . chiar înainte de moartea lui ŞtefanVoda. ca o concretizare a ideii ca forta nu poate nicicand sa invinga spiritul : “si-unde-l biruia altii. Ele sunt prezentate in antiteză cu statura : “om nu mare de stat” fapt care accentueaza calitatile majore ale eroului : “om intreg la fire. Costache Negruzzi –„Alexandru Lăpuşnenu”. Deşi este o operă cu caracter istoric. se radica deasupra biruitorilor”. nelenesu. nu pierdea nadejdea.cu o necontestată artă narativă. ci o operă literară. Cronicarul face nu doar o trecere in revista a faptelor ci prezinta si imprejurarile mortii domnitorului. In cel de-al treilea paragraf. Cronica lui Ureche ocupă un loc însemnat în istoria culturii şi literaturii române. nenumărate pagini de naraţiune literară. vointa. ca stiindu-sa cazut jos. raru razboi nu biruia”. care a fost foarte “urâtă”. cronicarul nu ezită să folosească metaforele. Arta narativă a acestui letopiset consta in: rafinamentul descrierilor ("episodul invaziei lacustelor") si acuratetea naratiunii astfel domnia lui Stefan cel Mare este prezentata prin faptele sale istorice.De altfel. Ultimul paragraf reprezintă nişte aprecieri asupra vremii. Ureche vrea sa scoata in evidenta cat de mult l-au iubit locuitorii Moldovei pe domnitorul lor. iar pentru acestea domnul Moldovei a intrat in legenda. Ea constituie un izvor preţios de cunoaştere a trecutului patriei noastre. moldovenii au pierit „cît au înălbit poiana”. cronica lui Ureche nu este numai un izvor istoric.

În prima domnie apare ca un „mare vărsătoriu de sânge. Scriindu-şi cronica. un observator al oamenilor. Urmărind să ajungă cât mai sus în ierarhia socială. ci dimpotrivă apare ca un rezultat natural.în cartea sa. reprezentat de Gaşpar Graţiani. Miron Costin nu este un simplu ilustrator de fapte . MIRON COSTIN – PICTOR DE CARACTERE Personalitatea de seamă a secolului al XVII-lea . În cronica lui Miron Costin se remarcă faptul că acesta nu face abstracţie de persoana sa.Acestei lumi „întunecate” i se opune o alta. Evocarea istorică prin forma memorialistică nu apare inexplicablă sau exagerată. mai ales. Scriind o carte în care subiectul. sadismul său nu cunosc limite. Se poate observa cu uşurinţă că logofătul moldovean are în aceste „letopiseţ” reprezentarea categorială a eroilor. reconstituirea istoriei realizându-se . În cea de-a doua domnie însă firea sa suferă o schimbare bruscă. cât şi prin varietatea personajelor. Creaţia sa captivează atât prin multitudinea faptelor. ce pre ascunsu în toate posturile mânca carne”. personajele cronicii pot fi grupate în mai multe categorii. care-i trezesc satisfacţia cronicarului. În opera mironcostiană descoperim şi tipul perfidului. pe care apoi o speculează în avantajul propriu. însetat de sânge. Cruzimea. aparţinând în întregime clasei dominante. Ştefan Tomşa II este prezentat în evoluţia sa. personajele cronicii mironcostiene. cât mai repede. Miron Costin prezintă în cronica sa cele mai importanate evenimente de la 1595 până la 1661. neîndurător şi aprig cu adversarii. toate îmbinate cu viclenia şi intriga. lucru ce îi conferă cronicii un aspect de familiaritate. reprezentată de personaje lucide. cel care „niciodată post n-au avut .cu ajutorul imaginaţiei. continuând cu pasiune cronica predecesorului său Grigore Ureche. spre deosebire de Grigore Ureche. Miron Costin este. Astfel. El întruchipează tiranul. Elaborate cu un deosebit talent literar.IV. asemenea lui . dornici de a sesiza. însetată de putere. deoarece Miron Costin. Miron Costin nu urmăreşte numai realizarea unei informări istorice. „Letopiseţul Ţării Moldovei” reuneşte în sine toate elementele specifice structurii şi artei înţeleptului cronicar. deşi sunt asemănătoare sub aspect exterior. domnul crud. „luminoasă”. Înnodând firul întrerupt al istoriei. Criteriul tipologic deschide galeria personajelor cronicii lui Miron Costin. Miron Costin se înscrie prin „Letopiseţul Ţării Moldovei” în istoriografia moldoveană. îşi suspectează mişcările. un pictor de caractere. relatarea istorică fiind presărată cu elemente din viaţa sa particulară. Viclean. greşeala celuilalt. a puterii materiale şi politice. alcătuiesc o lume dominată de patimi şi de ambiţii. oamenii se pândesc reciproc. cu faptele şi oamenii care i-au aparţinut. gros la hire şi prostatic”. ci şi o evocare plastică a epocii. Deşi aparţin aceleiaşi poziţii sociale. nuanţe particulare ce le individualizează. Prin structura sa artistică. Miron Costina aparţine memorialisticii. evenimentele fiind în permanenţă raportare la eul propriu. Ţinând seamă de aceste particularităţi de caracter. în realitate ele nu rămân unicolore deoarece fiecare dintre ele prezintă trăsături diferite de caracter. intriga şi personajele se suprapun realităţii. În această lume guvernează legea forţei. bun cunoscător al influenţelor literare externe. a participat direct la o parte din evenimentele narate. Cronicarul nu a căutat niciodată să se îndepărteze de realitatea faptelor şi oamenilor despre care a scris.

. ca o excepţie. omul cu care se sfătuia Vasile Lupu: „omu de miratu la întregiia lui de sfaturi şi de înţelepciune. portretul fizic al lui Ştefan pârcălabul de Soroca. cât puteai dzice că este adevăratu Esopu la chipu”. de către Vasile Lupu este prezentată cu ajutorul unei comparaţii largi. Astfel Ştefan Tomşa era „gros la hire şi prostatec”. izvor şi toate cu mare inemă şi pre cale. când cad. Autorul urmăreşteprin folosirea acestei metode – să sugereze cititorului . Barnovschi-vodă „era la hirea sa foarte trufaş”. îşi părea că nu ştiia nemică. Pierderea scaunului domnesc. de insinuantă rezonanţă auditivă. în autentic stil antic. amploarea şi gravitatea momentului sau faptului istoric la care se referă. Cu toate că împărţea sfaturi înţelepte. Într-acela chip şi casa lui Vasile –vodă. Aşa este. care era „un om cu hirea hierălor”. om fericit preste toate domniile aceii ţări. când să pornesc. Miron Costin deosebeşte personajele.spre exemplu.Alexandru Lăpuşneanul. [. în fraze armonios rotunjite. predominant pozitive. realizând. şi copacii cei înalţi mai mare sunte fac. când sp năruiesc de vreo parte.. de cele mai multe ori în desfăşurări mai largi. Despre Gheorghe Ştefan spune cronicarul că avea „hirea adâncă”. maiestatea. întărind nota dominantă pe care o dă „hirea”.când se referă la oameni cu o situaţie similară . trăsăturile sufleteşti.. că era „deplin la hire” ca şi comandantul Kondracki. iar Ştefăniţă Lupu „multe se cunoşte într-ânsul den hirea tătâne-său”. homerian. făcea sfaturi şi cu multe ceasuri voroavă” şi „la statul trupului său era gârbov. aşea nespăimântat. luminoase. în dreapta şi în stânga. Graţiani „în multe chipuri şi ispitiia să omoară o samă de boieri”.” Portretul realizat de Miron Costin se prezintă . Miron Costin nu dovedeşte un interes deosebit pentru redarea fizionomiei personajului . aducând ţara la sapă de lemn : „ [. iară unde trebuia să sfătuiască.] Radul-vodă cu mare pustietate ţărâi. Miron Costin se abate totuşi de la tradiţia sa de a portretiza .” Partizan al punctelor de vedere pe care le apăra. care nu să va uita den pomenirea oamenilor în veci. a calităţilor sau a defectelor sale fizice. el urmărind îndeosebi. în timp ce despre Ştefan pârcălabul de Soroca. portretul comandantului polon Kondrachi „tăcut . acest domn este nesăbuit şi cheltuitor pentru satisfacerea poftei de lux. cu deplină tocmală învăţătoriu”. dirept om de ţară. în cadrul cărora subiectul este privit din mai multe unghiuri.]. pre cât sunt mai înalţi prea atâta fac durat şi mai mare. ghebosu şi la cap cucuiatu. când să coboară . transmiţând prin aceasta răsunetul pe care l-a avut în lumea contemporană acest eveniment: „Precum munţii cei înalţi şi malurile cele înalte. cât pre acele vremi de-abiia de era pementean de potriva lui. blându. întâlnită în opera lui Miron Costin . tocamai pentru a scoate şi mai bine în evidenţă „hirea” personajului. harnic la războaie. dupa nouăsprezece ani de domnie. O altă modalitate de a caracteriza personajele. El este un iscusit simulant. simetrice. pe de oparte portrete calde. nemândru. Cronicarului nu-i scapă din vedere nici Timuş –cazacul. cu carile şi Vasilevodă sângur. Uneori. Nu putem trece cu vederea portretul prin care este elogiat Matei Basarb: „ Matei-vodă domnul muntenescu. Radu Mihnea întruchipează tipul omului care iubeşte pompa şi fastul. realizând. cât poţi să-l asemeni cu mari oşteni a lumii”. Miron Costin realizează chiar portrete-elogiu. ginerele lui Vasile Lupu.. de atâţia ai întemeiată. Moise Movilă „un mielu de hire”. cu mare cădere şi răzsipă şi apoi şi la deplină strângere au purces de atuncea. aşea şi casele înalte la cădere. este reprezentată de folosirea comparaţiilor dezvoltate. deosebit de boieri.

Tot așa era privit și de familia lui Cantemir și de ceilalți boieri. Înclinaţia spre aflarea faptelor i-a fost stimulată şi de cunoaşterea directă . în majoritatea cazurilor . şi indirectă. Opera înaintaşului său .iar.și-a pus nădejdea în Dumnezeu. funcțiunea de vornic. Sub Antioh Cantemir a înaintat până la rangul de spătar și. care din toate l-a scăpat. dovedindu-se un ferm apărător al intereselor clasei căreia îi aparţine.lui sau situaţi pe aceeaşi poziţie de interese general politice sau strict personale.precum însuși zice . ocupând numai o dată. umbrite . a unor personalităţi de prestigiu ale istoriografiei noastre precum stolnicul Constantin Cantacuzino şi cronicarul Miron Costin. atunci când vorbeşte despre moldoveni o face de pe poziţia boierului. a fost făcut mare hatman de către Dimitrie Cantemir. ci a fost numit în Muntenia. după ce a stat retras câtăva vreme. un cărturar mândru de originile romane ale poporului său . fiind scos din domnia Moldovei. doar uneori. Miron Costin nu uită nici o clipă că aparţine unei clase sociale bogate şi că „ţara” nu reprezintă prea mult atâta timp cât sărăcia îi este „soră bună”. până după 1719 și întorcându-se în Moldova (cca 1720). dacă personajele în cauză contravin principiilor. A murit după 1744. Aşadar. cronicarul Ion Neculce s-a format sufleteşte în spiritul tradiţiilor româneşti. de aceea când a voit să se întoarcă în țară. vreo persecuție. ION NECULCE-ARTIST AL PORTRETULUI Ioan Neculce (n. nu a stat mazilit niciun an întreg. Pierzând rușii războiul. Alexandra Cantacuzino. sub Constantin Mavrocordat. Cu toate că Miron Costin se dovedeşte a fi un cronicar umanist. cu istoria neamului românesc.1672. la trecerea acestuia de partea lui Petru cel Mare și a luat parte la războiul rușilor cu turcii. ceea ce s-a întâmplat la anul 1744. lucru ce se dovedește prin ultimele cuvinte ale cronicii lui. încă din copilărie. În ciuda faptului că strămoşii săi veneau din ţinuturi îndepărtate de aceste meleaguri. mulţumită bunicii sale. binecunoscută de Ion . în trăsături tăioase. Depănând firul povestirii şi vorbindu-i nepotului său despre fapte. pe de o alta parte portrete negative. V.cca1745) a fost un cronicar moldovean. uneori chiar violente. Neculce a trecut cu Cantemir în Rusia și a stat acolo câțiva ani. întâmplări şi oameni din vremea voievodului Ştefan cel Mare. a trăit la moșia sa din Boian. originară din Bucovina. ideilor şi sentimentelor cronicarului. Ion Neculce se familiarizeză . unde spune că Constantin Mavrocordat. ci . El însă a ținut cu orice preț să-și vadă țara și nu s-a temut că i se va întâmpla vreo nenorocire. Neculce a fost un militar distins și Petru cel Mare l-a prețuit mult și i-a arătat o deosebită simpatie.d. cu multă greutate a scăpat de insistențele lor. mare boier care a ocupat diferite demnități importante în perioada domniei lui Dimitrie Cantemir Cronicarul s-a născut la 1672.

Constantin Cantemir (1685-1693). reprezintă nu numai modelul dar şi imboldul principal care l-a determinat să ducă mai departe scrierea istoriei Moldovei. ci numai iscălitura învățase de o făcea.O seamă de cuvinte ce sunt auzite din om în om. la unele se arăta prea harnic. Fiul acestuia. fluturând". În prefaţă ne spune că până la Duca-Vodă s-a slujit de diferitele izvoare ce a aflat pe la unii şi alţii. nici de pre un izvor a nimănui. Când ajunge la domnia acestuia. cronicarul își începe lucrul la Letopiseț după anul 1732. frământată de evenimente numeroase atât pe plan intern cât şi pe plan extern. judecător drept. la minte așezat.. Aprodul Purice de Negruzzi. amintește purtarea rea ce avusese în timpul domniei lui Antioh.". "iar de la Duca-Vodă cel bătrân înainte până unde s-o vedea. numai era cu toane. Cuprinde evenimentele din 1662 până la 1743. bun și vrednic. &quot. Aproape toți domnii. pe care-l iubise într-atât încât plecase cu dânsul din țară. era și credincios la jurământ. la care a fost mai totdeauna părtaș sau le-a cunoscut de aproape. despre care vorbește în cursul cronicii sale. Cunoscând această deprindere a lui. Antioh Vodă (1695-1700) era om mare la trup.Cu cea mai mare probabilitate. "carte nu știa. de oameni vechi şi bătrâni şi în letopiseţe nu sunt scrise. câte s-au tâmplat de au fost în viaţa mea. iară nu gros. precum: Daniil Sihastru de Bolintineanu.. la avere nu era lacom. Letopiseţul este precedat de câteva file ce poartă titlul: &quot. dar apoi curând se întorcea". Minciunile nu le iubea. geambaș de cai de la Fanar din Țarigrad". Cuprinde evenimentele din 1662 până la 1743. amăgitor. La stat nu era mare.iar de la Duca-Vodă cel bătrân înainte până unde s-o vedea. era "om nestătător la voroavă (vorbă). Nu mi-au trebuit istoric străin să cetesc și să scriu că au fost scrise în inima mea".a. Mânie avea strașnică. Nu mi-au trebuit istoric străin să cetesc şi să scriu că au fost scrise în inima mea&quot. ce am scris singur dintru a mea știință. la domnia lui Ion Vodă Mavrocordat. aflăm de la Neculce că "era de stat cam mic și subțire. Vom afla. E interesant să observăm imparțialitatea cu care vorbește despre Dimitrie Cantemir.. nu prea era cărturar. chipeș. Altarul mănăstirii Putna de Alecsandri. De la el aflăm că Dumitrașcu Cantacuzino (1684-85). nici de pre un izvor a nimănui. „Letopiseţul Ţării Moldovei a lui Ion Neculce. câte s-au tâmplat de au fost în viața mea. Aci se cuprind o sumă de tradițiuni relative la diferiți domni și care au format subiectele legendelor și poemelor din literatura noastră modernă. Operă de excepţională valoare pentru literatura română veche. uscat. Lucrarea de căpetenie a lui Neculce . . În prefață ne spune că până la Ducă-Vodă s-a slujit de diferitele izvoare ce a aflat pe la unii și alții. căci știm că la venirea împăratului Rusiei în Iași el era funcționar înalt și legat de aproape cu domnitorul.. Visul lui Petru Rareș de Alecsandri ș. Despre Grigore Ghica prima domnie (1726-1733). în adevăr. Cupa lui Ștefan de Bolintineanu. practică bună avea: mânca bine și bea bine. Dumbrava roșie de Alecsandri. la care a fost mai totdeauna părtaş sau le-a cunoscut de aproape. buzat. de multe ori răcnea tare. rotund la față și cam oacheș și cam aruncă câteodată din cap.în afară de compilarea cronicilor anterioare . milostiv și răbdător. înfăţişează o epocă tumultoasă. mai înalt decât toți oamenii. numai nici era prost. au câte un scurt portret sau câte o caracteristică. burduhos. când avea deja cca 60 de ani. și portretul țarului: "Om mare. barba îi era albă ca zăpada".este Letopisețul țării Moldovei de la Dabija Vodă până la domnia lui Constantin Mavrocordat . era gros. să căutăm ce va zice despre Petru cel Mare. Letopisețul este precedat de câteva file ce poartă titlul: "O seamă de cuvinte ce sunt auzite din om în om. cam cu grabă". de oameni vechi și bătrâni și în letopisețe nu sunt scrise. rumăn la față. ce am scris singur dintru a mea ştiinţă. la domnia lui Ion Vodă Mavrocordat..Neculce. dar era și cam grabnic la mânie.

pilde.. tot anume . iar inima și firea tot cât ar putea este să facă răutate». ce numai iscălitura învăţasă de făce . la Neculce nu se poate vorbi de un proicedeu artistic conştient. de cele mai multe ori. prelucrand si transfigurand fondul legendar popular. un tic. sugerand caracterul printr-un element particular: un gest. supus elaborarii dar totusi verosimil. ci de unul polpular. Înflăcărat patriot. fie printr-un obicei . niciunele de acestea nu sunt. Spre exemplu. sau frica lui Dumnezeu. dar mai ales din portretele numeroase ce-i populează cronica. Ca şi predecesorul său Grigore Ureche. iviorand relatearea istorica prin ironie si haz -ca la Creanga. Numai când nu poate să facă rău se arată cu blândețe.” Din întâmplările relatate. iar când îi băte cu buciuştile. din care reproducem aci câteva rânduri: «La grec milă. Acolo unde se impune o prezentare complexă a personajului. cronicarul combină trăsăturile fizice cu cele morale. Cu boierii trăie până la o vreme. Mai ales in fragmentele narative (atat in cronica cat si in legende) Neculce isi defineste arta: darul de a pigmenta epicul cu anecdoticul. fie cel moral.. creionand fizionomii vii. portretul lui Constantin Cantemir: „carte nu ştie.” Astfel hazul este declanşat de ironia cronicarului interesat în a atrage atenţia asupra leşilor. Ion Neculce foloseşte pentru a-şi prezenra personajele . pre careli cum era.. cronicarul reuşeşte să le creioneze fizionomia şi să le sugereze caracterul fie printr-un gest. Dar Neculce are darul portretizării mai dezvoltat decât cel al înaintaşilor săi. comparatii. spre exemplu.. cunoscând trufia leşilor. nici făcee cheltuială mare ţărâi. era gros.. națiunile (psihologia socială nu-i era străi nă). Despre tătari ne spune că sunt lupi apucători. Povestitor innascut. fiindcă la momentul respectiv nu erau cunoscute procedeele culte ale povestirii. practică bună ave la voroavă. fie portretul fizic. o actiune simpla. un obicei. cronicarul. spune despre ei că : „ [. Barba îi era albă ca zăpada. iar despre greci are un faimos pasaj. rumăn la faţă. Dar cronicarul are si arta portretizarii. Chiar dacă nu toate personajele lui Neculce sunt personalităşi de marcă ale istoriei. proverbe si zicatori).] se ruga să nu-i împungă. precum şi de stadiul la care se afla istoriografia în acea perioadă. Cronicarul se manifestă mai puţin ca un istoric interesat de autenticitatea izvoarelor si mai mult c un artist care scrie el insusi povestea. pentru că era om de ţară şi-i ştiie pe toţi. Aşadar. Ion Neculce are o concepţie onfluenţată de apartanenţa sa de clasă. sau omenie. burduhos. mânca bine şi be bine. tic sau acţiune simplă. în cap şi la mâini de pe cându fusese slujitoriu în ţara leşească. mereu proaspat si surprinzator. El este mândru că poate să scrie în limba vie a neamului său. Vocaţia de povestitor a lui Neculce se relevă în legende. avand toata seva vorbirii populare (un numar mare de epitete. ca şi înaintaşii săi –Grigore Ureche şi Miron Costin. cei care se credeau superiori moldovenilor din mai multe puncet de vedere. dar şi o madalitate de a-i caracteriza pe oameni.dar şi profun observator al fenomenului social-politic. că era un moşneagu fără doamnă. înţelegem cu multă uşurinţă şi faptul că Ion Neculce utilizează modul povestirii populare. dar. obţinând un portret pe deplin realizat. eroi de roman. ei să ruga să-i împungă. de eopca în care trăieşte. era sănătos. sau conturand portrete complexe. Hazul este o altă trăsătură a stilului lui Neculce. De aceia. personajele sale istorice sunt. din punctul de vedere al organizării oştirii. sau dreptate. La stat nu era mare. povestind despre păţania de la Dumbrava Roşie. a carei forta artistica se datoreaza si limbajului. . sau nevicleșug. Semne multe ave pe trup de la războaie. Ion Neculce a creat o opera durabila.Dar nu numai pe indivizi îi plăcea lui Neculce să-i caracterizeze. buzat. în mod special. Iată. La aceeasi impresie de oralitate contribuie si graiul moldovenesc alvremii sale. Şi nu era mândru. liber ca orice canon. ci și grupurile. unde stilul are savoarea limbii populare. ce să-i bată cu biciuştile.

o însuşire sau o scădere morală. naraţiunea si dialogul (Ion Neculce). un obicei. predispoziţia etică. situându-se pe treapta cea mai înaltă a istoriografie româneşti Nu putem încheia fără a ne aminti de ceea ce criticul şi istoricul literar George Călinescu spunea despre Ion Neculce : „.. Recuperând prin opera lor “ Istoria românilor de la începuturi “ cronicarii au pus pentru prima oară problema originii latine a poporului român. Se poate zice că el e cel mai literat din toți cronicarii Moldovei..Ion Neculce este un adevărat scriitor al vremii sale.unde cronicarul s-a născut şi a trăit cea mai mare parte a vieţii sale. care dă o anumită familiaritate evenimentului istoric. cu pricepere de a judeca lucrurile. Portretul niculcian stă la mijloc întrre caricatură şi tablou. Neculce nu era prea învățat.Concluzii Cronicarii moldoveni au pus bazele procesului de construire a istoriografiei române care va face posibilă apariţia în epoca paşoptistă a primilor istoriografici români.” VI. Aici se întâlnesc într-o formă incipientă procedee ale prozei artistice: portretul ( Grigore Ureche ).. trebuie să caute în primul rând în Neculce. Prin ceea ce a scris şi a lăsat urmaşilor săi. abil mânuitor al limbii române. El știe foarte adesea să găsească cuvântul just pentru a zugrăvi o situație sau pe un om. descrierea ( Miron Costin ). Ceea ce contează în cronica lui Neculce este oralitatea extraordinară a autorului. Influenţa cronicarilor asupra literaturii române . realizănd pagini de o importanţă deosebită pentru literatura veche. Cine vrea să afle modele de stil din cronicarii moldoveni. Ideea romanităţii poporului român pusă de cronicari în legătură cu aceea a latinităţilor limbii române a contribuit la formarea conştiinţei naţionale. anticipând apariția lui Creangă. deşi modeşti. starea intelectului. Stilul lui nu e bombastic. ci dimpotrivă simplu și. dar valoroşi pentru epoca în care au fost creaţi. o manie. câștigată prin amestecul direct în afacerile statului și cu un deosebit talent de a povesti. apoi în Miron Costin și Grigore Ureche. un tic. totul dozat . Ion Neculce se ridică deasupra predecesorilor săi. ca al analiștilor ce scriau slavonește. foarte atrăgător. cu figuri de stil sau cu zicătorile şi proverbele româneşti. cu precădere al graiului Moldovei de Nord. El ştie să împletească povestirea vie. Dincolo de aspectul pur istoric cronicile au şi o valoare literară. Afirmaţia făcută de Grigore Ureche potrivit căruia toţi românii “ de la râm se trag “ a fost reluată de Miron Costin in cronica sa si dezvoltată in tratatul “ De neamul Moldovenilor ” .dar şi al tropilor . dar era om cu bun simț. ritmat şi rotit în jurul unei virtuţi sau diformităţi substanţiale. prin aceasta. Neculce este primul nostru mare povestitor moldovean. La Neculce se descoperă o tehnică încheiată a portretului în care intră câteva note tipice: o însuşire sau o anomalie fizică. Epitetul bine găsit are câteodată valoare artistică.

Bucureşti. Mihail Sadoveanu ş. Casa Editorială ODEON .moderne e indiscutabilă. 2001 Wikipedia.„Letopiseţul Ţării Moldovei” Smericescu. Dimitrie Bolintineanu. Ion Neculce.com Realizatori : Aurelia Bărbos.Ureche şi Miron Costin” Nicolae Manolescu. Sergiu Silinc. Vasile Alecsandri.“Naraţiunea în croniciile lui Gr. Iulia Ioance.“Isoria critică a limbii române” Grigore Ureche.a. s-au inspirat din opera lor. Bibliografie: • • • • • Eugen Negrici. Anda Ungur Clasa XI F Colegiul Naţional “ Gheorghe Şincai” . Victoria Lăcrămioara. Miron Costin. Mihai Potîrniche. Autori precum Costache Negruzzi . Arta portretului la cronicarii moldoveni Grigore Ureche.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->