Sunteți pe pagina 1din 3

OPERAŢIILE GÂNDIRII

Principalele modalităţi de operare a gândirii sunt:


• Analiza şi sinteza
• Comparaţia
• Abstractizarea şi concretizarea
• Generalizarea şi particularizarea.

ANALIZA ŞI SINTEZA

Analiza este operaţia de descompunere la nivel mintal a obiectelor,


fenomenelor, situaţiilor în vederea sesizării însuşirilor şi funcţiilor acestora şi a
relaţiilor ce le caracterizează.
Exemple: - analiza gramaticală
- analiza desenelor unui copil
- etapa analitică în procesul de formare a deprinderilor

Sinteza este operaţia de reunire mentală într-un tot unitar a părţilor


componente ale obiectului sau fenomenului studiat. Presupune o regrupare a
elementelor componente, o restructurare uneori într-o altă formă pentru a înţelege
mai bine.
Exemple: - reconstituirea de către un istoric a planului unui templu
- alcătuirea profilului psihologic al unui elev de către
profesorul diriginte pe baza observaţiilor efectuate în
condiţii diferite pe parcursul unui an şcolar
- etapa sintetică în procesul de formare a deprinderilor

COMPARAŢIA

Comparaţia este operaţia mentală de determinare a asemănărilor şi


deosebirilor dintre obiecte, fenomene, situaţii ţinând cont de un anumit criteriu
sau de mai multe.
Exemple: - compararea percepţiei cu reprezentarea
- compararea rezultatelor şcolare ale unui elev pe mai
mulţi ani de şcoală sau la mai multe discipline
- compararea ratei de mortalitate infantilă a mai multor
ţări
A B S T R A C T I Z A R E A Ş I C O N C R E T I Z A R EA
Abstractizarea este operaţia de extragere din mulţimea de însuşiri de la
nivelul unui obiect, fenomen sau a unei clase a celor esenţiale.
Exemple: - sunt mai puţin importante forma şi mărimea unui
instrument de scris decât însuşirea esenţială a
acestora de a lăsa urme pe hârtie
- doar în mintea noastră există noţiunea de mijloc de
transport, în realitate există doar troleibuze,
tramvaie, autobuze, autoturisme, biciclete etc
- în noţiunea „rechizite” sunt incluse o mulţime de
obiecte necesare unui şcolar - fiecare din acestea
însă au un nume specific. Această noţiune există
doar în mintea noastră pentru a ne uşura raportarea
la o anumită clasă de obiecte.

Concretizarea este operaţia de reconstruire dintr-o multitudine de


elemente abstracte a obiectului real. Ilustrarea, exemplificare ideilor şi principiilor
generale.
Exemple: - exemplificarea pentru fiecare tip de operaţie a gândirii
- ilustrarea unui tip de profil temperamental prin diferite
fapte de conduită în situaţii concrete
- exemplificarea noţiunii de rozător cu cea de şoarece,
iepure, veveriţă

GENERALIZARE ŞI PARTICULARIZARE

Generalizarea este operaţia mentală de extindere a unei însuşiri asupra


întregului grup de obiecte, fenomene (stabilind astfel apartenenţa lor la aceeaşi
clasă în baza însuşirilor esenţiale şi necesare).
Exemple: - analiza probei de urină a sportivilor poate stabili dacă
este vorba sau nu despre un caz de dopaj
- sondajele electorale făcute pe eşantioane reprezentative
ne dau informaţii asupra orientărilor electorale la
nivelul întregii populaţii
- pentru a verifica dacă am pus destulă sare în mâncare
gustăm doar şi în baza senzaţiei gustative pe care o
avem decidem dacă mai trebuie sare sau nu în toată
mâncarea din farfurie
Particularizarea este operaţia de alegere dintr-o clasă a unui element
care se caracterizează prin însuşirile esenţiale şi comune de la nivelul clasei dar şi
printr-un set de însuşiri proprii, distinctive.
Exemple: - indicarea unui fel de mâncare din mulţimea celor
preferate
- indicarea pepenelui pe care vreau să-l cumpăr din
grămada de pepeni
- pentru prezentarea generală a proceselor afective
complexe aleg şi unul dintre acestea pentru o
detaliere mai amplă