Sunteți pe pagina 1din 32
Anul 178 (XX) — Nr. 4382 PARTEA A IV-A PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22
Anul 178 (XX) — Nr. 4382 PARTEA A IV-A PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22

Anul 178 (XX) — Nr. 4382

PARTEA

A

IV-A

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII

ALE

AGENȚILOR

ECONOMICI

Societatea Comercială MEDICAL ONE - S.R.L., Târgu Jiu județul Gorj

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 14.10.2010 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, adunarea generală a asociaților formată din Pârvulescu Eugenia, CNP 2541217182788, posesoare a C.I. seria GZ nr. 198769/2005, eliberată de Poliția Tg. Jiu, domiciliată în Tg. Jiu, str. Alexandru Vlahuță, bl. 6, sc. 1, et. 6, ap. 26, jud. Gorj și Lăcătușu Eduard-Eugen, CNP 1701212182766, posesor al C.I. seria GZ nr. 198236/2004, eliberată de Poliția Tg. Jiu, domiciliat în Tg. Jiu, str. Gen. Cristian Tell, bl. 21, sc. 2, et. 1, ap. 6, jud. Gorj, cu participarea lui Mitrulescu-Păișeanu Cătălin- Cristian, cetățean român, născut la data de 3.05.1982 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Timișoara, jud. Timiș, str. Călin Nemeș, bl. 11/B, et. 4, ap. 16, CNP 1820503160081, posesor al C.I. seria TM nr. 669920/2008, eliberată de SPCLEP Timișoara, hotărăște:

Asociatul Lăcătușu Eduard-Eugen a cesionat cele 10 părți sociale deținute a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social, domnului Mitrulescu-Păișeanu Cătălin-Cristian, cetățean român, născut la data de 3.05.1982 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Timișoara, jud. Timiș, str. Călin Nemeș, bl. 11/B, et. 4, ap. 16, CNP 1820503160081, posesor al C.I. seria TM nr. 669920/2008, eliberată de SPCLEP Timișoara, iar Lăcătușu Eduard-Eugen se retrage din societate, pierzând calitatea de asociat și de administrator.

În urma cesiunii, capitalul social este de 200 lei, aport în numerar, împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei și aparține asociaților, după cum urmează:

- Pârvulescu Eugenia deține 10 părți sociale deținute

a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social, participarea sa la

profit și pierderi fiind de 50 %;

- Mitrulescu-Păișeanu Cătălin-Cristian deține 10 părți

sociale deținute a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de

100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social, participarea sa la profit și pierderi fiind de 50 %. În urma acestor modificări, societatea devine societate comercială cu doi asociați în persoana lui Pârvulescu Eugenia și Mitrulescu-Păișeanu Cătălin- Cristian. Administratorii societății cu puteri depline și nelimitate pe care le vor exercita împreună și separat sunt Pârvulescu Eugenia și Mitrulescu-Păișeanu Cătălin- Cristian. Se aprobă actul constitutiv actualizat.

(1/1.840.288)

Societatea Comercială UNITCONSTRUCT - S.R.L., Târgu Jiu județul Gorj

HOTĂRÂREA AGA NR. 1

din data de 15 octombrie 2010

Subsemnații Oros Ion-Nicolae, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Calea Eroilor, nr. 38, județul Gorj, identificat prin C.I. seria GZ nr. 371049/2010, eliberată de SPCLEP

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Tg. Jiu, CNP 1670823182821, în nume propriu și în calitate de mandatar pentru asociata Oros Emilia, domiciliată în municipiul Tg. Jiu, aleea Slavici Ion, bloc 2, scara 3, apartament 39, județul Gorj, identificată prin C.I. seria GZ nr. 18352/2004, eliberată de Pol. Tg. Jiu, CNP 2800526440040, numit în baza procurii generale autentificate sub nr. 7234 din data de 21 noiembrie 2008, de biroul notarului public Badea Silvia, cu sediul în municipiul Tg. Jiu, Str. Eroilor, nr. 24, județul Gorj, cu încheierea de rectificare numărul 6029 din data de 18 mai 2010 a aceluiași birou notarial și Munteanu Gheorghe- Cosmin, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, strada Corneliu Coposu, bloc 3, scara 1, apartament 1, județul Gorj, identificat prin C.I. seria GZ nr. 20032/20.01.2005, eliberată de mun. Tg. Jiu, CNP 1791201182796, în nume propriu, am hotărât modificarea actului constitutiv al S.C. UNITCONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, aleea Ioan Slavici, bloc 2, scara 3, parter, apartament 39, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J 18/148/2008, cod unic de înregistrare 23260190, după cum urmează:

Art. 1. Se cooptează în societate ca nou asociat domnul Munteanu Gheorghe-Cosmin, căruia asociata Oros Emilia prin mandatar Oros Ion-Nicolae i-a cesionat partea socială, a 10 lei, în valoare totală de 10 lei, asociata Oros Emilia prin mandatar Oros Ion-Nicolae, retrăgându-se din societate. Capitalul social de 200 lei, aport în numerar, împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare, aparține asociaților după cum urmează: Oros Ion-Nicolae - 19 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 lei, având cota de participare la profit și pierderi de 95 % și Munteanu Gheorghe-Cosmin - o parte socială a 10 lei, în valoare totală de 10 lei, având cota de participare la profit și pierderi de 5 %, societatea comercială urmând a fi administrată în continuare de asociatul Oros Ion-Nicolae, cu puteri depline. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

(2/1.840.289)

Societatea Comercială TRINOMUS DISTRIBUTION - S.R.L. Cluj-Napoca, județul Cluj

PROIECT DE DIVIZARE NR. 1

din data de 27 septembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 238 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, a hotărârii adunării generale extraordinare a asociaților S.C. TRINOMUS DISTRIBUTION - S.R.L. cu numărul 24 din data de 27.09.2010, prin care s-a hotărât divizarea S.C. TRINOMUS DISTRIBUTION - S.R.L., prin preluarea unei părți a patrimoniului acestei societăți de către

S.C. TRINOMUS PRODCOM - S.R.L., societate nou-înființată, s-a întocmit prezentul proiect de divizare. 1. Societățile comerciale participante la divizare:

1.1. Denumirea Societății Divizate: S.C. TRINOMUS DISTRIBUTION - S.R.L., persoană juridică română; Sediul social: Cluj-Napoca, str. Mărășești, nr. 66, jud. Cluj; Forma juridică: societate cu răspundere limitată; Nr. de ordine în registrul comerțului: J 12/1067/2001; Cod unic de înregistrare: 14077098, atribut fiscal RO; Asociați: Popa Lucian, cetățean român, născut la data de 14.05.1953, în Oravița, județul Caraș-Severin, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ioan Budai Deleanu, nr. 68, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 242127, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 30.01.2003, CNP 1530514120694, și Micu Adrian, cetățean român, născut la data de 4.01.1969, în mun. Brad, județul Hunedoara, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr. 60, ap. 24, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 264807, eliberată de Poliția Cluj-Napoca, la data de 12.05.2003, CNP

1690104120024;

Capital social la data proiectului de divizare: 400 lei, împărțit în 40 de părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială. Obiectul principal de activitate: prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre - cod CAEN 1012; Structura capitalului social se va prezenta astfel (și corespunde cu cea existentă la 31.07.2010 - data bilanțului de referință):

Nume asociat

Aport la constit. cap. soc.

Nr. părți sociale Part. la beneficii și pierderi

Popa Lucian

190 lei

19

95 %

Micu Adrian

10 lei

1

5 %

Administratori: Popa Lucian, cetățean român, născut la data de 14.05.1953, în Oravița, județul Caraș-Severin, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ioan Budai Deleanu, nr. 68, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 242127, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 30.01.2003, CNP 1530514120694, și Micu Adrian, cetățean român, născut la data de 4.01.1969, în mun. Brad, județul Hunedoara, domiciliat

în Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr. 60, ap. 24, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 264807, eliberată de Poliția Cluj-Napoca, la data de 12.05.2003, CNP

1690104120024.

1.2. Denumirea Societății Beneficiare:

S.C. TRINOMUS PRODCOM - S.R.L., persoană juridică română;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

3

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Mărășești, nr. 66, jud. Cluj; Forma juridică: societate cu răspundere limitată; Nr. de ordine în registrul comerțului: în curs de obținere; Cod unic de înregistrare: în curs de obținere; Asociați: Popa Lucian, cetățean român, născut la data de 14.05.1953, în Oravița, județul Caraș-Severin, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ioan Budai Deleanu, nr. 68, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 242127, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 30.01.2003, CNP 1530514120694, și Micu Adrian, cetățean român, născut la data de 4.01.1969, în mun. Brad, județul Hunedoara, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr. 60, ap. 24, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 264807, eliberată de Poliția Cluj-Napoca, la data de 12.05.2003, CNP

1690104120024;

Capital social: 200 lei, împărțit în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială; Obiectul principal de activitate: comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne - cod CAEN 4632; Structura capitalului social se va prezenta astfel:

Nume asociat

Aport la constit. cap. soc.

Nr. părți sociale Part. la beneficii și pierderi

Popa Lucian

190 lei

19

95 %

Micu Adrian

10 lei

1

5 %

Administratori cu puteri depline fiecare: Popa Lucian, cetățean român, născut la data de 14.05.1953, în Oravița, județul Caraș-Severin, domiciliat în Cluj- Napoca, str. Ioan Budai Deleanu, nr. 68, jud. Cluj,

identificat cu C.I. seria KX nr. 242127, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 30.01.2003, CNP 1530514120694, și Micu Adrian, cetățean român, născut la data de 4.01.1969, în mun. Brad, județul Hunedoara, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr. 60, ap. 24, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 264807, eliberată de Poliția Cluj-Napoca, la data de 12.05.2003, CNP 1690104120024. 2. Fundamentarea și condițiile divizării

2.1. Divizarea are loc prin desprinderea parțială a

unei părți din patrimoniul Societății Comerciale

TRINOMUS DISTRIBUTION - S.R.L., denumită în continuare „Societatea Divizată” și atribuirea părții din patrimoniu desprinsă din societatea divizată către societatea comercială nou-înființată S.C. TRINOMUS PRODCOM - S.R.L., denumită în continuare „Societate Beneficiară”.

2.2. În urma divizării prin desprindere parțială a

patrimoniului din societatea divizată, va avea loc o

transmisiune parțială, prin efectul legii, a unei cote-părți

din totalitatea drepturilor și obligațiilor Societății Divizate către societatea nou-înființată, Societatea Beneficiară.

2.3. În urma divizării prin desprindere, Societatea

Divizată nu se dizolvă și își va continua activitatea în conformitate cu obiectul de activitate autorizat.

2.4. Această divizare se consideră a fi necesară din

următoarele considerente:

2.4.1. Datorită conjuncturii economice actuale

nefavorabile, poziția financiară a Societății Divizate impune o lichidizare a unei părți din activele imobilizate. Această politică este necesară prin perspectiva realizării

celei mai bune gestiuni a societății și a maximizării valorii sale în contextul existent, ca obiectiv al administratorilor care o gestionează;

2.4.2. Derularea unor proiecte de finanțare din fonduri

europene, finanțări europene rambursabile și nerambursabile de Societatea Divizată;

2.4.3. Dezvoltarea și derularea unor proiecte de

investiri pe Societatea Divizată, în asociere cu investitori străini;

2.4.4. În acest scop, s-a identificat un subansamblu

de active, ce formează, în esență, o activitate (afacere) distinctă și anume activitatea de producție - tranșare și

ambalare de carne de pasăre.

Această activitate se desfășoară în cadrul unui spațiu modern, situat administrativ în Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr. 64, realizat în perioada anilor precedenți și finanțat parțial din fonduri SAPARD; investiția beneficiază de autorizație sanitar-veterinară în conformitate cu normele europene în vigoare și cuprinde un număr de 10 încăperi: 6 camere frigorifice pentru depozitare produse din carne congelată și produse refrigerate, sală de tranșare, sală de ambalare, rampă de desfacere, un tunel de congelare, echipamente frigorifice

și

vestiare;

2.4.5.

Pentru punerea în aplicare a politicilor

economice mai sus menționate, conducerea Societății

Divizate a inițiat demersurile pentru realizarea divizării, prezentată în prezentul Proiect de divizare, în urma căruia se are în vedere ca activele ce fac obiectul activității de producție - tranșare și ambalare de carcasă de pui să rămână pe firma existentă S.C. TRINOMUS DISTRIBUTION - S.R.L. - Societatea Divizată; 2.4.6. În firma nou-creată S.C. TRINOMUS PRODCOM - S.R.L. - Societatea Beneficiară, se transferă toate celelalte active, ce formează la rândul lor

o afacere distinctă și anume activitatea comercială și de

transporturi rutiere de mărfuri care a constituit obiectul de bază al activității Societății Divizate încă de la înființare. Societatea Beneficiară va dispune de mijloace de transport frigorifice specifice transportului rutier specializat de carne, lapte, ouă și alte produse alimentare; aceasta urmează să își desfășoare activitatea într-un spațiu de depozitare și desfacere,

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

închiriat și special amenajat, situat în Cluj-Napoca, str. Mărășești, nr. 66, și compus din 2 camere frigorifice, birou de facturare și birouri pentru secretariat și contabilitate;

2.4.7. Specializarea strictă a managementului și un

studiu mai detaliat al pieței de desfacere, în condițiile de

criză. Experiența managerială și profesională care există în cadrul celor două societăți poate fi folosită în continuare prin redistribuire pe specializări compatibile cu obiectele de activitate autorizate de către cele două societăți rezultate ca urmare a divizării; 2.4.8. Cele două societăți vor putea colabora în

continuare pe bază contractuală, în funcție de interesul concret lucrativ al fiecăreia dintre ele, iar în cazul în care una dintre ele va reuși să se dezvolte într-un ritm mai accelerat, va atrage după sine și pe cealaltă societate;

2.4.9. În concluzie, în urma divizării se realizează o

separare a celor două activități: de producție - tranșare și ambalare de carcasă de pui, de activitatea de comercializare și transport, activități distincte și de sine stătătoare, cu personal calificat și care pot continua

activitatea în cadrul firmelor rezultate în urma divizării, putându-se pune în aplicare politicile de gestiune ale conducerii. 3. Condițiile alocării de părți sociale la societatea beneficiară 3.1. Divizarea va avea loc în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin desprinderea unei părți din patrimoniul Societății Divizate și transmiterea acestuia către Societatea Beneficiară, societatea nou-înființată. Așa cum s-a explicat mai sus, divizarea a avut ca scop separarea elementelor bilanțiere ce țin de activitatea de producție, de activitatea comercială. S-a parcurs atât lista de inventar a mijloacelor fixe cât și toate soldurile contabile și s-au identificat pozițiile care țin de fiecare din activități. 4. Bilanțul societăților comerciale care sunt cuprinse în proiectul de divizare este următorul:

- LEI -

Bilanț pentru Proiectul de divizare la 31.07.2010

Trinomus Distribution

Societatea divizată

Societatea beneficiară

Imobilizări necorporale

2,380

0

2,380

Terenuri și construcții

3,198,501

3,198,502

0

Instalații tehnice și mașini

800,320

627,670

172,650

Alte instalații, utilaje și mobilier

966

0

966

Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție

126,289

126,289

0

TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE

4,126,076

3,952,460

173,616

IMOBILIZARI FINANCIARE

10,324

0

10,324

Materii prime și materiale consumabile

25,498

0

25,498

Produse finite și mărfuri

232,022

0

232,022

Avansuri pentru cumpărări de stocuri

21,775

0

21,775

TOTAL STOCURI

279,296

0

279,296

Creanțe comerciale

1,712,501

5,543

1,706,958

Alte creanțe

191,470

0

191,470

TOTAL CREANTE

1,903,972

5,543

1,898,429

CASA SI CONTURI LA BANCI

132,023

0

132,023

TOTAL ACTIVE:

6,454,071

3,958,003

2,496,067

Sume datorate instituțiilor de credit - scadență sub 1 an

1,764,825

1,764,825

0

Avansuri încasate în contul comenzilor

2,146

0

2,146

Datorii comerciale - furnizori

3,215,878

711,758

2,504,120

Alte datorii

148,900

0

148,900

TOTAL DATORII SUB 1 AN

5,131,750

2,476,583

2,655,166

Sume datorate instituțiilor de credit - scadență peste 1 an

690,648

690,648

0

SUBVENTII PENTRU INVESTITII

603,779

603,779

0

Capital subscris vărsat

400

200

200

Rezerve din reevaluare

1,860,916

1,860,916

0

Rezerve legale

40

40

0

Pierdere reportată

1,486,093

1,326,794

159,299

Pierderea exercițiului financiar

347,369

347,369

0

CAPITALURI PROPRII TOTAL

27,894

186,993

-159,099

TOTAL PASIVE

6,454,071

3,958,003

2,496,067

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

5

5. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului, care rămân în patrimoniul societății divizate și care se transmit societății beneficiare

5.1. Situația patrimoniului Societății Divizate, conform

datelor contabile ale acesteia, la data de 31.07.2010, este următoarea:

Divizarea va avea loc în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin desprinderea unei părți din patrimoniul

Societății Divizate și transmiterea acestuia către Societatea Beneficiară, societate nou-înființată. În urma divizării, valoarea activelor ce se desprind din patrimoniul Societății Divizate și se transmit în patrimoniul Societății Beneficiare este de 2,496,067 lei; În urma divizării, valoarea pasivelor ce se desprind din

patrimoniul Societății Divizate se transmit în patrimoniul Societății Beneficiare este de 2,496,067 lei;

5.2. Patrimoniul va fi repartizat celor două societăți

rezultate în urma divizării astfel:

5.2.1. Imobilizările necorporale în valoare de 2,380 lei,

reprezentând licențe, vor trece integral pe Societatea Beneficiară;

5.2.2. Imobilul situat administrativ în Cluj-Napoca,

str. Liviu Rebreanu, nr. 64, în valoare totală de 3,198,501 lei, compus din:

- teren aferent căilor de transport compusă din

platforma circulație (30), platforma betonată (34), trotuar

(36), în suprafață de 1330 mp în valoare de 642,984 lei;

- construcție cu fundație din beton, pereți din cărămidă

acoperită cu țiglă compusă din: 2 holuri și 9 încăperi, hală frig constând din construcție pe fundații din beton, structură metalică, compusă din: parter, hală frig, sală

ambalare, coridor - înscris în CF 182928 Cluj-Napoca, sub nr. top 21684, în valoare de 1,190,865 lei, și

- extinderea la depozitul frigorific, cu finanțare Sapard,

compusă din: depozit refrigerate, depozit navete, spălare navete și utilaje, sas, deșeuri, depozit detergenți, depozit materiale de preambalare, tranșare, depozit cartoane și

formare cutii, ambalare, depozit congelare rapidă, depozit refrigerare, magazin de prezentare, sas, rampă

auto inclusă, cântar, șef depozit, facturare, în valoare de 1,454,179 lei;

- amortizarea în cuantum de (60,858 lei), aferentă clădirii depozitului frigorific Gheorgheni;

- amortizarea în cuantum de (28,668 lei), aferentă

extinderii depozitului frigorific Gheorgheni cu finanțare SAPARD, rămân toate la societatea divizată.

5.2.3. Instalații tehnice, mașini aferente depozitului

frigorific cu o valoare netă totală de 800,320 lei, se repartizează astfel:

- Instalațiile tehnice, astfel cum au fost extinse cu finanțarea Sapard, în valoare netă de 627,670 lei,

incluzând amortizările aferente, identificate în Anexa 1, rămân în proprietatea Societății Divizate;

- Instalațiile tehnice cu amortizările aferente, în

valoare netă de 172,650 lei, așa cum sunt descrise în Anexa 2, trec în proprietatea Societății Beneficiare. Alte instalații și mobilier în valoare de 966 lei se transferă la Societatea Beneficiară.

5.2.4. Avansurile și imobilizările corporale în curs de

execuție în valoare de 126,289 lei rămân integral la Societatea Divizată;

5.2.5. Imobilizările financiare (scrisori de garanție) în

sumă de 10,324 lei se transferă integral la Societatea Beneficiară;

5.2.6. Stocurile de marfă în valoare de 279,296 lei vor

fi preluate de către Societatea Beneficiară;

5.2.7. Creanțele în sumă de 5,543 lei (Perutnina

Romania) rămân la Societatea Divizată, diferența de creanțe în sumă de 1,898,429 lei se transferă la

Societatea Beneficiară; Suma de 1,898,429 lei atribuită Societății Beneficiare conține în componența sa pe lângă creanțe comerciale și alte creanțe și sumă de 108,580 lei reprezentând sume în curs de clarificare. Sumele provin din contabilitate de pe contul 213 „Instalații tehnice și mașini”, pentru care nu s-a putut identifica cu acuratețe componența sa la data întocmirii prezentului Proiect de divizare.

5.2.8. Disponibilitățile bănești existente în conturile

bancare, în casă și alte valori (tichete de masă), în sumă

de 132,023 lei, vor fi preluate integral de către Societatea Beneficiară;

5.2.9. Creditele în sold, atât cele pe termen scurt în

sumă de 1,764,825 lei, cât și cele pe termen lung în valoare

de 690,648 lei, vor rămâne toate la Societatea Divizată;

5.2.10. Avansurile încasate în contul comenzilor în

valoare de 2,146 lei se transferă la Societatea Beneficiară.

5.2.11. Datoriile către furnizori în sumă de 711,758 lei

(Perutnina Romania) rămân la Societatea Divizată, iar

suma de 2,504,120 lei se transferă la Societatea Beneficiară;

5.2.12. Alte datorii în valoare totală de 148,900 lei

cuprinzând: datorii către salariați și contribuții aferente:

32,423 lei; impozit pe profit 12,036 lei, TVA 74,551 lei (Anexa 5), impozite pe salarii 5,967 lei, fonduri speciale -

taxe și vărsăminte asimilate 321 lei, aport asociați 16,594 lei și creditori diverși 7,008 lei, se transferă la Societatea Beneficiară; Cheltuielile salariale lunare cu personalul și obligațiile salariale aferente după data de 31.07.2010 se vor repartiza între societatea divizată și societatea beneficiară după cum urmează: suma de 29.250 lei va fi atribuită Societății Divizate, iar suma de 4.246 lei se repartizează Societății Beneficiare, conform Anexei nr. 4;

5.2.13. Venituri în avans (finanțare SAPARD) în sumă

de 603,779 lei rămân la Societatea Divizată;

5.2.14. Capitalul subscris vărsat, existent la data de

31.07.2010, în sumă de 200 lei și majorat până la data

proiectului de divizare la suma de 400 lei, se repartizează astfel: 200 lei la Societatea Divizată și 200 lei la Societatea Beneficiară.

5.2.15. Suma de 1.860.916 lei reprezentând rezerve

din reevaluare rămâne la Societatea Divizată;

5.2.16. Suma de 40 lei reprezentând rezerve legale

rămâne la Societatea Divizată; 5.2.17. Pierderea reportată în sumă totală de

1,486,093 lei se repartizează astfel: 1,326,794 lei la Societatea Divizată și 159,299 lei la Societatea Beneficiară (Anexa 3);

5.2.18. Pierderea exercițiului financiar în sumă de

347,369 lei rămâne integral la Societatea Divizată. 5.3. Evaluarea activelor și pasivelor societății ce urmează a fi divizată s-a făcut la valoarea contabilă a acestora și este reflectată în bilanțul contabil întocmit la data de 31.07.2010.

ANEXA NR. 1

Active de natura imobilizărilor care rămân la societatea divizată

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

6. Modalitățile de predare a părților sociale și data

de la care acestea dau dreptul la dividende

Părțile sociale vor fi predate conform structurii asociaților existentă la data de 31 iulie 2010.

7. Raportul de schimb al părților sociale

7.1. Raportul de schimb utilizat în cadrul proiectului de divizare stabilit de părți este de 1:1.

8. Cuantumul primei de divizare

Divizarea se realizează fără prima de divizare,

deoarece raportul de schimb al patrimoniului net în capitalul social este de 1:1.

9. Data situației financiare de divizare

Data bilanțului de divizare este 31.07.2010. Cele două societăți vor funcționa efectiv în noua

formă, după parcurgerea etapelor prevăzute de legislația

în vigoare.

10. Capitalul social al societății divizate și al

societății beneficiare, în urma divizării

10.1. În urma divizării, capitalul social în valoare de

400 lei, se distribuie astfel: 200 lei rămâne la Societatea

Divizată, iar 200 lei va fi preluat de către Societatea Beneficiară;

10.2. Capitalul social al Societății Divizate, în urma

divizării, va fi în sumă de 200 lei, reprezentat de un număr de 20 de părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, iar

capitalul social al Societății Beneficiare, va fi în sumă de

200 lei, reprezentat de un număr de 20 de părți sociale,

în valoare de 10 lei fiecare.

11. Bilanțurile de divizare

Având în vedere că divizarea se face prin desprindere și transfer către societatea beneficiară nou-înființată ambele societăți implicate în operațiunea de divizare au stabilit aceeași dată a bilanțului contabil de divizare, respectiv 31.07.2010.

12. Data divizării

12.1. Divizarea își va produce efectele începând cu

data înscrierii la registrul comerțului a actului de înființare

a noii societăți beneficiare și înregistrării protocolului de divizare.

12.2. Societatea beneficiară va prelua în patrimoniul

său și operațiunile efectuate de societatea divizată aferentă părții din patrimoniu ce va fi transmis către aceasta, cuprinse între data bilanțului de divizare și data divizării.

13. Alte mențiuni care prezintă interes pentru

divizare

13.1. Personalul salariat al societății beneficiare va fi

preluat în mod corespunzător de la societatea divizată, cu menținerea tuturor prevederilor contractelor individuale de muncă, iar dacă se va impune vor mai fi

efectuate și noi angajări. 13.2. Nu se acordă drepturi și/sau alte avantaje

speciale asociaților din societățile participante la divizare.

13.3. Prezentul proiect de divizare este întocmit de

reprezentanții societății divizate, împuterniciți în acest scop și prin hotărârile adunărilor generale, ale acestei societăți, de aprobare în principiu a divizării. Prezentul proiect de divizare este semnat în numele

celor două societăți participante de către reprezentanții desemnați în acest sens. Încheiat astăzi, 27.09.2010, în 7 (șapte) exemplare originale.

   

642,984

       

6,7343,126

1,425

 

Amortizare

   

1,130,0071,190,865

60,858

28,668

89,526

 

3,137

 

Valoare brută

 

642,984

   

3,288,028

9,860

4,562

 

Valoare netăNr.

Modalitate de identificare

 

str. Liviu Rebreanu 64

str. Liviu Rebreanu 64

1,425,511str.

1,454,179100003

Liviu Rebreanu 64

3,198,502TOTAL:

la secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64

la secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64

 

inv.

         

444

500

 

Denumire

TERENURI ȘI CLĂDIRI

teren 1.330 m 2

clădire depozit frigorific Gheorgheni

extindere depozit frigorific cu finanțare Sapard

 

INSTALAȚII TEHNICE ȘI MAȘINI, ALTE INSTALAȚII

unitate dezinfecție mașini

cântar electronic DIGI SM 300P

Nr.

crt.

 

1

2

3

   

1

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

7

12,9805,900

24,650

 

9,745

         

1,504396

   

4,457

 

11,147

30,613

6839657

 

7083,542

 

390

   

285

 
   

2,888

8,245

550

6,680

2,420

10,554

396

   

396

1,173

2,200

 

7,554

 

5,250

 

15,973

2,848

1,250

2,470

1,425

9,254

 

34,800

6,300

 

2,200

26,770

9,680

113,985

1,900

1,900

1,900

1,900

 

10,560

14,080

38,167

 

6,300

 

25,902

 

1,500

5,200

1,710

 

la secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64 18,880508

10,1503333

la secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64

3,41299991

la secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64

la secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64 17,990100000

1,650100005

la secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64

20,040100006

la secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64

7,260la

secția de producție din cadrul depozitului L. Rebreanu 64

103,431100008

agregat pt. tunelul frigorific L. Rebreanu

1,504100009

secția de producție din L. Rebreanu

secția de producție din L. Rebreanu

1,504100011

396masă

secția de producție din L. Rebreanu

1,504100012

secția de producție din L. Rebreanu

secția de producție din L. Rebreanu 5,630100018

8,360100019

depozit pe L. Rebreanu

2,933100020

depozit pe L. Rebreanu

depozit pe L. Rebreanu

una din camerele de frig pe l. Rebreanu 1,640la

1,0507

amenajări la una din camerele frigorifice

amenajări la una din camerele frigorifice 4,2509

9,929camera

amenajări la una din camerele frigorifice

mobilier frigorific la magazinul de prezentare L. Rebreanu 3,2388

250vitrina

mobilier frigorific la magazinul de prezentare L. Rebreanu

2,73034

mobilier frigorific la magazinul de prezentare L. Rebreanu

poartă intrare depozit L. Rebreanu

29,30429

38,55827

încăpere pt. congelare

           

100007

   

100010

         

100021

30

   

31

 

12

 

10

 

mașina de ambalat ministretch 220 V

515+suport

mașina semiautomată pentru ambalat

cântar electronic Bizerba BS11

cântar electronic Bizerba GPL

dozatoare săpun și dezinfectat

unitate mobilă de spălare

poartă dezinfecție

instalație frigorifică pt. congelare rapidă

masă de tranșare

masă de tranșare

de tranșare

masă de tranșare

set echipament de lucru pt. angajați

transpalet de inox

transpalet de inox

stivuitor electric STAR

agregat frigorific

camera depozit frigorific GH 1

camera depozit frigorific GH 2

depozit frigorific GH 3

vitrina frigorifică 1

frigorifică 2

vitrina frigorifică 3

poarta depozit

depozit frigorific

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

ANEXA NR. 2

Active de natura imobilizărilor care se transferă la societatea beneficiară

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Valoare netă

 

30,3986,698

10,2002,760

32,731

7,246

         

79,276

627,670

3,826,172

Amortizare

19,130

   

15,039

1,354

4,274

8,174

6,147

4,868

148,733

118,913

448,153

537,679

Valoare brută

65,589

37,096

12,960

     

9,342

10,245

10,248

       

Modalitate de identificare

46,459300

încăpere pt. congelare

încăpere pt. refrigerare

încăpere pt. refrigerare

la depozitul de pe L. Rebreanu 47,770400

depozitul de pe L. Rebreanu 8,600la

14,307la

18,581instalație

depozitul de pe L. Rebreanu

1,16813

la depozitul de pe L. Rebreanu

4,098mașina

la depozitul de pe L. Rebreanu

5,38014

la depozitul de pe L. Rebreanu

99,156cap

247,889182

achiziție cu finanțare Sapard serie șasiu YV2A02A07B480940

achiziție cu finanțare Sapard serie șasiu WSM00000005032090 198,189183

1,075,821TOTAL:

GENERAL: 4,363,849TOTAL

Nr. inv.

 

404

99999

 

100027

100008

 

33

         

Denumire

depozit frigorific

camera frigorifică 4

camera frigorifică 5

agregat frigorific

compresor frigorific

depozit frigorific

mașina de ambalat carne de pasăre 1

de ambalat carne de pasăre 2

mașina de ambalat carne de pasăre 3

tractor VOLVO FH 12, CJ 96 TRY

semiremorcă SMITZ frigorifică, CJ 97 TRY

   

Nr.

crt.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

   

VALOARE

NETĂ

 

0

0

087,382

   

18,40522,494

 

AMORTIZARE

93,988

19,344

19,653

 

42,447

9,231

 

VALOARE

BRUTĂ

105,737

19,344

19,653

87,382

46,306

13,508

 
 

NR. INV. IDENTIFICAREDENUMIRE

11,749serie

sașiu WDB9700411K590796

serie sașiu WVWZZZ6NZ1D010299

serie sașiu WVWZZZ6NZ1D002003

serie sașiu WV1ZZZ70Z2X137125

3,859autoturism

serie sașiu VSA63809413296134

4,278409

serie sașiu VF1SBR9EF31513553

40,899autoturism

serie sașiu VSA63809413370556

 

49

137

140

136

142

 

501

 

autoutilitara Mercedes Benz Atego CJ 79 TRY

autoturism VW POLO CJ 80 TRY

autoturism VW POLO CJ 31 TRY

autoturism VW LT 2,4 CJ 41 TRY

Mercedes Vito 110 CD

autoturism Renault Clio 1,5 l DCI CJ 42 TRY

Mercedes Vito 110 CD CJ 47 TRY

NR.

CRT.

1

2

3

4

5

6

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

9

29,41935,956

37,800

 

1,389

         

6521,013

   

815

 

740

740

7151,035

 

674976

 

5,221

   

1,036

 
   

54,168

2,611

1,409

1,304

644

252

252

   

1,145

1,223

1,110

 

1,110

 

1,035

 

2,196

5,967

1,016

5,802

600

2,241

 

54,545

54,168

 

1,409

1,304

1,932

378

378

1,665

1,665

1,850

 

1,850

1,850

1,850

 

1,750

 

4,622

 

1,819

11,800

1,635

 

serie sașiu VF652AFA000051095 65,374556

13,745100026

serie sașiu WV1ZZZ2DZ2H003400

0134

serie sașiu WV1ZZZ2DZH013094

serie sașiu UU1D1611S0057068 4,00045

0160

pentru contabilitate

0180

pentru contabilitate

1,288pentru

contabilitate

126440

pentru contabilitate

126441

pentru contabilitate

pentru echipare magazin

65216

1,013lada

pentru echipare magazin

70517

pentru echipare magazin

pentru echipare magazin 2,03818

74019

pentru echipare magazin

1,11020

pentru echipare magazin

pentru echipare magazin

echipare magazin 1,750pentru

71523

pentru echipare magazin

pentru echipare magazin 1,65024

2,426lada

pentru echipare magazin

pentru echipare magazin 11,18827

804vitrină

pentru echipare magazin

5,99832

pentru echipare magazin

pentru echipare magazin

3,870334

6,11132

pentru echipare magazin

           

100028

   

15

         

21

22

   

25

 

26

 

333

 

autoturism Renault Mascott CJ 11ANL

autoutilitara VW LT 46 CJ 49 TRY

autoturism VW POLO COMBI

autoturism DACIA PAPUC

pachet WIN MENTOR cu programe

pachet WIN MENTOR cu programe

pachet WIN MENTOR cu programe

pachet WINDOWS cu programe

pachet WINDOWS cu programe

lada frigorifică 1

frigorifică 2

lada frigorifică 3

lada frigorifică 4

lada frigorifică 5

lada frigorifică 6

lada frigorifică 7

lada frigorifică 8

lada frigorifică 9

lada frigorifică 10

frigorifică 11

vitrină frigorifică

frigorifică

dulap frigorific

vitrină frigorifică ME 390

raft frigorific RCH 1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

VALOARE

NETĂ

3,870

3,870

1,381

1,402

1,402

   

1,369541

1,369

     
 

AMORTIZARE

2,241

2,241

799

811

811

19,472

561

 

541

541

 

465,167

VALOARE

BRUTĂ

         

38,306

1,981

1,910

 

1,910

4,563

637,817

 

INV. IDENTIFICARENR.

6,11133

pentru echipare magazin

6,11134

pentru echipare magazin

echipare magazin 2,180pentru

2,21336

pentru echipare magazin

2,21337

pentru echipare magazin

18,83438

echipare camera frigorifică

1,41939

echipare depozit Mărășești 66

echipare depozit Mărășești 66

1,91041

echipare depozit Mărășești 66

1,36942

echipare depozit Mărășești 66

1,426184

3,13743

pentru echipare magazin

172,650TOTAL:

 

336

337

338

339

340

28

441

412

413

414

   
 

DENUMIRE

raft frigorific RCH 2

raft frigorific RCH 3

ladă frigorifică UDD

ladă frigorifică UDD

ladă frigorifică UDD

agregat depozit Mărășești 66

ladă frigorifică UDD

ladă frigorifică VISUAL

ladă frigorifică VISUAL

ladă frigorifică VISUAL

cântar electronic

NR.

CRT.

   

35

       

40

     

ANEXA 3 Rezultatul reportat

Rezultatul reportat provine din următorii ani, astfel:

   

Societatea

Societatea

Anul

Total

divizată

beneficiară

2007

52,486

0

52,486

2008

40,717

0

40,717

2009

818,284

752,189

66,096

2010

574,606

574,606

0

Total

1,486,093

1,326,794

159,299

ANEXA 4 Cheltuieli salariale lunare după data de

31.07.2010

Repartizate Societății Divizate

 

Salarii nete

2426

Datorii către stat aferente salariilor

1820

Total cheltuieli salariale repartizate societății divizate

4246

Repartizate Societății Beneficiare

 

Salarii nete

16958

Datorii către stat aferente salariilor

12292

Total cheltuieli salariale repartizate Societății Beneficiare

29250

ANEXA 5 Datorii privind impozitul pe profit și TVA

Repartizate societății beneficiare

 

Impozit pe profit

12036

T.V.A.

74550,6

Total taxe buget repartizate societății beneficiare

86586,6

(3/1.837.514)

Societatea Comercială MINIERA MEDGIDIA - S.A., Medgidia județul Constanța

HOTĂRÂRE

din data de 30.08.2010 a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. MINIERA MEDGIDIA - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. MINIERA MEDGIDIA - S.A., statutar și legal constituită în ședință astăzi, 30 august 2010, la sediul

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

11

societății, după aprobarea ordinii de zi, în urma dezbaterilor, adoptă prezenta hotărâre:

Subscrisele, acționari persoane fizice:

- S.C. BKP TRUST Invest – S.R.L., societate legal

înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația română, având sediul social în București, Str. Steluței nr. 6, sector 1, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/5277/2001, CUI 13918893, prin reprezentant legal,

- S.C. FABER INVEST & TRADE INC – S.R.L.,

societate legal înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația americană, având sediul social în S.U.A., Delaware, Dover, Comitatul Kent, 15 East North Street,

autorizație 0168889 din 6.02.2002, prin reprezentant legal, și subsemnații, acționari persoane fizice:

- Dan Andreea-Anca, cetățean român, cu domiciliul în

București, Str. Baicului nr. 1, bl. 401A, sc. 1, et. 4, ap. 18, sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 752843 eliberată de SPCEP – sectorul 2, biroul 4 la data de 8.04.2010, CNP 2790411121515;

- Cruceanu Nicoleta, cetățean român, cu domiciliul în

București, str. Vatra Dornei nr. 4, bl. E2, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 4, identificată cu C.I. seria DP nr. 135994

eliberat de INEP la data de 27.11.2009, CNP

2571202400216;

- Gogonea Mircea, cetățean român, cu domiciliul în

București, str. Dr. Ion Atanasiu nr. 19, sector 5, identificat cu B.I. seria GD nr. 0015996, eliberat de Poliția Județului Ilfov la data de 23 septembrie 1992, CNP 1390521400486, deținând 100 % capitalul social, având în vedere situația în care se află societatea și premisele care au dus la această situație, am decis să revocăm din funcția de membru al consiliului de administrație și să-l eliberăm și din funcția de director general adjunct și administrator al S.C. Miniera Medgidia - S.A. pe dl Nuta Stelian și să-l înlocuim cu dl Cristian Ion. Durata mandatului dlui Cristian Ion este nelimitată și începe de la data intrării în vigoare a prezentei.

Puterile dlui Cristian Ion – în calitate de administrator al S.C. Miniera Medgidia - S.A. – sunt limitate la următoarele atribuții:

- coordonează în mod direct activitatea tuturor

compartimentelor din societate;

- duce la îndeplinire sarcinile primite de la AGA și

consiliul de administrație al societății comerciale;

- asigură conducerea și coordonează activitatea

compartimentelor din subordine;

- asigură și răspunde de respectarea disciplinei în

muncă și a disciplinei tehnologice în toate fazele de

extracție, prelucrare și transport al materiei prime;

- răspunde de aplicarea tuturor măsurilor ce se impun

privind protecția muncii, protecția mediului înconjurător și P.S.I.;

- ia măsuri pentru apărarea integrității patrimoniale a compartimentelor din directa subordonare, asigurând inclusiv paza acestora în zilele nelucrătoare;

- informează zilnic și ori de câte ori este necesar la

AGA și la consiliul de administrație cu privire la situația producției și a principalelor probleme ivite în cadrul compartimentelor din subordinea sa;

- asigură întocmirea și preliminarului anual și

trimestrial al carierelor, în funcție de programul de producție;

- ia măsuri pentru menținerea în funcțiune a utilajelor;

- urmărește și răspunde de încadrarea în normele de

consum stabilite pentru energie, combustibil, exploziv și materiale;

- se informează zilnic cu privire la situația producției, a

livrărilor, a principalelor probleme în cadrul societății și ia măsurile ce se impun pentru rezolvarea acestora cu

operativitate;

- ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârșirii de

către salariați a unor abateri privind nerespectarea obligațiilor de serviciu și a disciplinei în muncă;

- asigură respectarea prevederilor legale în vigoare cu

privire la protecția muncii, P.S.I. și regimul explozibililor;

- aprobă în condițiile legii, efectuarea concediilor de

odihnă și a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine;

- organizează inventarierea patrimoniului;

- rezolvă și alte sarcini care cad în sfera sa activitate

trasate de patronat. Deci, ținând cont de prevederile legale în vigoare și de interesele S.C. MINIERA MEDGIDIA - S.A., adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște:

Se revocă dl Nuta Stelian din funcția de membru al consiliului de administrație și se eliberează, totodată, din funcția de director general adjunct și administrator al S.C. MINIERA MEDGIDIA - S.A. începând cu data de

1.09.2010.

2. Se numește dl Cristian Ion – domiciliat în Medgidia, Str. Podgoriilor nr. 10, bl. VS5, sc. B, et. 2, ap. 30, județul Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 769775 eliberat de SPCLEP Medgidia la data de 12.03.2009, CNP 1550308134011 – în funcția de membru al consiliului de administrație și, totodată, în funcția de director general adjunct și administrator al S.C. MINIERA MEDGIDIA - S.A. începând cu data de 1.09.2010. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de departamentele de specialitate ale S.C. MINIERA MEDGIDIA - S.A. în limitele competențelor fiecărui departament.

(4/1.840.011)

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Societatea Comercială MAGAZINUL NR. 23 METALO-CHIMICE NĂVODARI - S.R.L., Năvodari, județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Subsemnații, Eniu Irina-Mariana – născut(ă) la 8.08.1963 în Mangalia, jud. Constanța, domiciliat(ă) în Năvodari, jud. Constanța, Str. Frunzelor nr. 19, bl. FC3, ap. 15, cu C.I. seria KT nr. 647457/3.07.2007/SPCLEP Năvodari, CNP 2630808135054, și Eniu Constantin – născut(ă) la 15.06.1962 în Constanța, jud. Constanța, domiciliat(ă) în Năvodari,

jud. Constanța, Str. Frunzelor nr. 19, bl. FC3, ap. 15, cu C.I. seria KT nr. 869760/24.06.2010/SPCLEP Năvodari, CNP 162061513123, asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:

1. Se schimbă denumirea societății în IRIMEX.A.S. –

S.R.L.

2. Diminuarea capitalului social cu 7.125 RON aport în

natură reprezentând spațiu comercial situat în Năvodari, Str. Constanței, bl. E2, jud. Constanța. Majorarea capitalului social cu 175 RON numerar.

Capitalul social total devine 200 RON, este divizat în

20 părți sociale a 10 RON și va fi împărțit între asociați astfel:

- Eniu Constantin – 140 RON = 14 p.s.;

- Eniu Irina-Mariana – 60 RON = 6 p.s.

Participarea la profit și pierderi este în proporție de 70 % pentru Eniu Constantin și 30 % pentru Eniu Irina- Mariana.

Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul ORCT Constanța astăzi, 9.09.2010, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 2062/3.08.2010.

(5/1.840.012)

Societatea Comercială CONSTRUCT ESTIVAL - S.R.L., Jupiter Mangalia, județul Constanța

DECIZIE

din data de 8.09.2010

a asociatului unic al S.C. CONSTRUCT ESTIVAL - S.R.L., jud. Constanța, loc. Jupiter, mun. Mangalia, str. Brandis nr. 17, J13/1938/2003, C.U.Î. 15527212

I. Subsemnata Crăiniceanu Gabriela, cetățean român, născută la data de 1.08.1954 în București, sector 1, domiciliată în București, sector 1, Str. Paharnicului nr. 11,

bl. 43, sc. 1, et. 3, ap. 16, identificată cu carte de identitate seria RR nr. 614122 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 6.06.2009, CNP 2540801400455, în calitate de asociat unic al S.C. CONSTRUCT ESTIVAL - S.R.L., în ziua de 8.09.2010, ora 11.00, la sediul Cabinetului de avocat „Nicolae Ivan” din București, bd. Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 3, ap. 70, parter, sector 3, am luat prezenta decizie referitoare la rectificarea capitalului social, după cum urmează:

Art. 1. În raport cu dispozițiile legale privind valoarea minimă a unei părți sociale cuprinse în art. 11 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, se aprobă rectificarea capitalului social în vederea atingerii valorii minime legale a unei părți sociale, valoarea actuală a capitalului social nefiind divizibilă cu 10. În acest sens, se aprobă valoarea unei părți sociale de 10 lei și valoarea capitalului social de 562.790 lei, împărțit în 56.279 părți sociale. În acest scop, subsemnata Crăiniceanu Gabriela, în calitate de asociat unic, depun suma de 5,8 lei cu titlu de rectificare capital social. Art. 2. Ca urmare, capitalul social al S.C. CONSTRUCT ESTIVAL - S.R.L. va fi de 562.790 lei, împărțit în 56.279 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, din care 258.917,70 lei în natură și 303.872,30 lei în numerar, deținut în totalitate de asociatul unic, Crăiniceanu Gabriela. Art. 3. Se aprobă actul constitutiv actualizat ca urmare a prezentei decizii. Art. 4. Se autorizează Cabinetul de avocat „Nicolae Ivan”, să redacteze și să atesteze documentele necesare și să procedeze la înscrierea acestei rectificări la Registrul comerțului.

(6/1.840.013)

Societatea Comercială CONSTRUCT ESTIVAL - S.R.L., Jupiter Mangalia, județul Constanța

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CONSTRUCT ESTIVAL - S.R.L., cu sediul în loc. Jupiter, municipiul Mangalia, județ Constanța, str. Brandis nr. 17, înregistrată sub nr. J13/1938/2003, cod unic de înregistrare 15527212, care a fost înregistrat sub nr. 52551 din 22.09.2010.

(7/1.840.014)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

13

Societatea Comercială OLIMPIC 2000 - S.A., Jupiter, Mangalia județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 2/2010

din 15.04.2010, a adunării generale a acționarilor S.C. OLIMPIC 2000 - Jupiter

acționarilor

S.C. OLIMPIC 2000 S.A. - Jupiter, în conformitate cu

Legea nr. 31/1990 republicată, hotărăște următoarele:

Adunarea

generală

ordinară

a

1. Se revocă activitatea cenzorilor

- Nicolae Traian-Cristin

- Mantu Dumitru

- Uzum Gheorghe

și se numește comisia de cenzori pe o perioadă de

3 ani, cu următoarea structură.

- Nicolae Traian-Cristin - cenzor;

- Mantu Dumitru - cenzor;

- Uzum Gheorghe - cenzor;

- Vintila Marian-Gabriel - cenzor supleant.

(8/1.840.015)

Societatea Comercială PETMACOM - S.R.L., Mangalia județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1

din 11.10.2010

a asociaților

Subsemnații Caluianu Ion Viorel și Alexandru Ilie, în

calitate de asociați în cadrul S.C. „PETMACOM” S.R.L., am hotărât următoarele:

1. Cooptarea în societate a doamnei Alexandru

Florica, cetățean român, născută la data de 6.10.1955, în com. Ștefănești, jud. Vâlcea, domiciliată în mun.

Mangalia, str. G-ral Virtejanu nr. 2, jud. Constanța, identificată cu C.I., seria KT, nr. 812294, CNP

2551006133671.

2. Se retrage din funcția de asociat și administrator

domnul Caluianu Ion Viorel.

3. Cesionarea din capitalul social al societății în

valoare de 200 lei, a sumei de 100 lei doamnei Alexandru Florica.

4. Cesiunea se face la valoare nominală.

5. Capitalul social va fi cesionat astfel:

- Caluianu Ion Viorel - 10 părți sociale, însumând 100

lei, reprezentând 50 % din capital, doamnei Alexandru Florica.

Întregul capital social în valoare de 200 lei,

reprezentând 20 de părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte, va fi deținut astfel:

- domnul Alexandru Ilie - 10 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare de 100 lei;

- doamna Alexandru Florica - 10 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare de 100 lei.

6. Participarea la profit și pierderi va fi în proporție de

50 % pentru Alexandru Ilie și 50 % pentru Alexandru Florica.

7. S.C. „PETMACOM” S.R.L. este administrată și

reprezentată de către Alexandru Ilie în calitate de asociat și administrator, pe perioadă nelimitată. Celelalte prevederi cuprinse în actul constitutiv al S.C. „PETMACOM” S.R.L. rămân neschimbate spre a-și produce efectele. Încheiat și redactat astăzi, 11.10.2010, în 4 (patru) exemplare originale sub semnătură privată.

(9/1.840.016)

Societatea Comercială MOLDOVA ESTIVAL 2002 - S.A. Olimp, județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1

din 6.09.2010 a adunării generale extraordinare a acționarilor SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA

Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA, cu sediul în Olimp, Hotel Moldova, jud. Constanța, J13/1359/2002, CUI 14686546, legal convocată și întrunită în data de 6.09.2010, deliberând în prezența acționarilor reprezentând 97,6365 % din capitalul social, hotărăște, cu majoritate de voturi, următoarele:

Art. 1. Având în vedere declarația de retragere a acționarului SIF Transilvania SA formulată prin adresa nr. 6544/26.08.2008 precum și derularea și finalizarea procedurii de retragere în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 modificată și republicată, se aprobă demararea procedurilor legale pentru intrarea în posesia pachetului de acțiuni deținut de SIF Transilvania SA. Art. 2. Având în vedere raportul de audit prezentat, se aprobă demararea procedurilor legale pentru recuperarea pierderilor cauzate societății de către acționarul SIF Transilvania SA, în sumă de 1.962.500 euro. Art. 3. Se împuternicește consiliul de administrație să ducă la îndeplinire prevederile art. 1 și art. 2. Art. 4. Se aprobă data de 22.09.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

(10/1.840.017)

Societatea Comercială SILVASCARM INDUSTRY - S.R.L., Hârșova județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Subsemnatul, Onea Georgel - născut la 3.05.1965 în Ostrov, jud. Tulcea, domiciliat în Str. Vadului nr. 47, bl. 47, sc. A, et. 2, ap. 9, Hârșova, jud. Constanța, cu C.I. seria KT nr. 770887/18.03.2009/SPCLEP Hârșova, CNP 1650503133106, asociat unic în cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:

1. Diminuarea capitalului social cu 78.800 RON numerar. Capitalul social total devine 71.400 RON, este divizat în 7.140 părți sociale a 10 RON și aparține integral asociatului unic, Onea Georgel. Participarea la beneficii și pierderi rămâne 100 % pentru Onea Georgel. Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul ORCT Constanța astăzi, 13.10.2010, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 2577/6.10.2010.

(11/1.840.018)

Societatea Comercială MOLDOVA ESTIVAL 2002 - S.A., Olimp județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 3

din 6.09.2010 a adunării generale extraordinare a acționarilor SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA

Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA, cu sediul în Olimp, Hotel Moldova, jud. Constanța, J13/1359/2002, CUI 14686546, legal convocată și întrunită în data de 6.09.2010, deliberând în prezenta acționarilor reprezentând 97,6365 % din capitalul social, hotărăște, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 6.290.226,9 lei, prin aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 62.902.269 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și prețul de emisiune de 0,1 lei/acțiune. Perioada de exercitare a dreptului de preferință se stabilește a fi de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

În perioada de exercitare a dreptului de preferință,

fiecare acțiune deținută la data de înregistrare dă dreptul la subscrierea unui număr de trei acțiuni nou-emise. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Art. 2. Se aprobă împuternicirea consiliului de administrație să:

- constate subscrierile efectuate în perioada de

exercitare a dreptului de preferință de către acționarii societății;

- anuleze acțiunile rămase nesubscrise la încheierea

perioadei de exercitare a dreptului de preferință; - să majoreze capitalul social cu subscrierile efectuate

de către acționarii societății în perioada de exercitare a dreptului de preferință;

- să efectueze toate demersurile legale pentru

înregistrarea acestei majorări a capitalului social în conformitate cu prevederile legale, respectiv în evidențele CNVM, Depozitarul Central, ORC. Art. 3. Se aprobă data de 22.09.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

(12/1.840.019)

Societatea Comercială SURSAL - S.A., Ștefan cel Mare comuna Saligny, județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 12.04.2010, a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. SURSAL - S.A.

Acționarii S.C. SURSAL - S.A. prezenți și reprezentați în procent de 76,228 % din capitalul social la adunarea generală ordinară din ziua de 12.04.2010, ora 9 și 30

minute, la sediul societății din localitatea Ștefan cel Mare, Str. Principală nr. 1, com. Saligny, județul Constanța, au hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Aprobarea raportului administratorilor privind

activitatea economico-financiară a societății pe anul

2009.

2.

Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul

2009.

3.

Aprobarea bilanțului și a contului de profit și

pierdere pe anul 2009 și repartizarea profitului. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului.

5. Aprobarea organigramei pe anul 2010.

6. Aprobarea datei de identificare 30.04.2010.

7. Împuternicirea dnei Izet Semra, angajată a

societății în funcția de contabil, care se legitimează cu B.I. seria KT nr. 734550, CNP 2680808134010, să

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

15

reprezinte interesele societății la Oficiul Registrului Comerțului Constanța și Monitorul Oficial în vederea depunerii și publicării prezentei hotărâri.

(13/1.840.020)

Societatea Comercială SURSAL - S.A., Ștefan cel Mare comuna Saligny, județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 12.04.2010 a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. SURSAL - S.A.

Acționarii S.C. SURSAL - S.A. prezenți și reprezentați în procent de 76,228 % din capitalul social la adunarea

generală ordinară din ziua de 12.04.2010, ora 9 și 30 minute, la sediul societății din localitatea Ștefan cel Mare, Str. Principală nr. 1, com. Saligny, județul Constanța, au hotărât cu majoritate de voturi următoarele:

1. Aprobarea BVC pe anul 2010.

2. Aprobarea programului de investiții pe anul 2010.

3. Aprobarea angajării creditului de exploatare în

valoare de 750.000 lei, a creditului de investiții și a

plafonului maxim de garantare cu patrimoniul societății.

4. Aprobarea mandatării C.A. și împuternicirii

președintelui Dumitru Constantin pentru a semna

contractul de credit, actele adiționale, contractele de garanții și orice alte documente în legătură cu banca.

5. Aprobarea mandatării C.A. pentru realizarea de

demersuri în vederea retragerii de la tranzacționare a

valorilor mobiliare.

6. Aprobarea mandatării C.A. în vederea trimiterii

salariaților în șomaj sau șomaj tehnic în funcție de situația economico-financiară a societății.

7. Împuternicirea dnei Izet Semra, angajată a

societății în funcția de contabil, care se legitimează cu B.I. seria KT nr. 734550, CNP 2680808134010, să reprezinte interesele societății la Oficiul Registrului

Comerțului Constanța și Monitorul Oficial în vederea depunerii și publicării prezentei hotărâri.

(14/1.840.021)

Societatea Comercială ROYAL ENERGY IMPEX - S.R.L., Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

a adunării generale a asociaților

Subsemnații Scurtu Marta Mario și Vasile Nicu, asociați, la societatea mai sus menționată, am hotărât:

retragerea noastră din funcția de asociați cu cesionarea, la valoarea nominală, a 200 lei, 20 ps, dlui Gevelegian

Emil, fiul lui Gheorghe și Lucia Ana, născut în Blaj, jud. Alba, domiciliat în Constanța, str. Dionisie cel Mic nr. 51, bl. 16, sc. D, ap. M2, cu CI/KT/777601/Spclep Constanța/24.04.2009/1640103131222, care devine asociat unic, astfel: Vasile Nicu cesionează 50 lei, 5 ps și Scurtu Marta Mario cesionează 150 lei, 15 ps. Se retrage din funcția de administrator Scurtu Marta Mario și se numește Gevelegian Emil pe perioadă nelimitată. Se schimbă sediul social în Constanța, str. Dionisie cel Mic nr. 51, bl. 16, sc. D, et. mansardă, ap. M2, jud. Constanța. Redactat și semnat în 4 exemplare originale sub semnătură privată astăzi, 11.10.2010.

(15/1.840.022)

Societatea Comercială ELENIS & ERIKA - S.R.L., Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

Subsemnata Ion Florina-Elena, în calitate de asociat unic al S.C. ELENIS & ERIKA - S.R.L., am hotărât:

1. - Cooptarea ca asociat și administrator a dnei Karac

Aiten, cetățean român, fiica lui Hagiomer și Ghiuliser, domiciliată în Constanța, Bd. 1 Mai nr. 10, bl. J1, sc. A,

et. 8, ap. 35, județul Constanța, posesoare a C.I. seria KT nr. 199971 eliberată de Poliția Constanța la data de 30.05.2001, CNP 2650419131217, care intră în asociere cu suma de 200 lei numerar.

2. - Majorarea capitalului social cu suma de 200 lei

numerar, aportul noului asociat cooptat Karac Aiten.

3. - În urma majorării, capitalul social total va fi de

400 lei, divizat în 40 părți sociale a 10 lei fiecare,

repartizate astfel: Ion Florina-Elena - 20 părți sociale (200 lei) și Karac Aiten - 20 părți sociale (200 lei).

4. - Administrarea societății se face de către Ion

Florina-Elena și Karac Aiten, pe o perioadă

nedeterminată.

5. - Participarea la beneficii și pierderi și repartizarea

dividendelor se face astfel: Ion Florina-Elena - 50 % și Karac Aiten - 50 %.

6. - Schimbarea obiectului principal de activitate din

5630 (baruri și alte activități de servire a băuturilor) care va deveni obiect secundar în:

4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie.

7. - Închiderea punctului de lucru din: Constanța,

str. Titus Budac nr. 6, județul Constanța.

(16/1.840.023)

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Societatea Comercială ELENIS & ERIKA - S.R.L., Constanța

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ELENIS & ERIKA - S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Serg. N. Grindeanu nr. 35, bloc L2, scara C, etaj 3, ap. 54, județul Constanța, înregistrată sub nr. J 13/2536/2009, cod unic de înregistrare 26251014, care a fost înregistrat cu nr. 56544 din 13.10.2010.

(17/1.840.024)

Societatea Comercială LA-FERM GRUP - S.R.L., Năvodari județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

la actul constitutiv al societății

Subsemnata Licoiu Daniela - asociat unic în cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:

Se cooptează ca asociat cu drepturi depline dna Mosor Andra, cetățean român, născută la data de 23.02.1986 în Constanța, domiciliată în Constanța, str. Mr. Sofran nr. 2, jud. Constanța, posesoare a C.I. seria KT nr. 823825/SPCLEP Constanța/2009, CNP 2860223134194 care vine cu aport în numerar la capitalul social în suma de 50 lei - 5 părți sociale, majorând în acest fel capitalul social cu suma de 50 lei - 5 părți sociale. În urma acestei modificări, capitalul social total în sumă de 250 lei - 25 părți sociale va fi repartizat astfel:

- Licoiu Daniela deține suma de 200 lei - 20 părți sociale = 80 % participarea la profit și pierderi și - Mosor Andra deține suma de 50 lei - 5 părți sociale = 20 % participarea la profit și pierderi.

(18/1.840.025)

Societatea Comercială LA-FERM GRUP - S.R.L., Năvodari județul Constanța

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

LA-FERM GRUP - S.R.L., cu sediul în oraș Năvodari, str. D1 nr. 79, județul Constanța, înregistrată sub nr. J 13/750/2008, cod unic de înregistrare 23406629, care a fost înregistrat cu nr. 56547 din 13.10.2010.

(19/1.840.026)

Societatea Comercială METAL SPEDITION - S.R.L., Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/2010

la actul constitutiv al societății

Subsemnații Ispas Corin-Florian și Bobaru Octavian - asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:

Se cooptează ca asociat cu drepturi depline și administrator pe o perioadă nedeterminată dl Bituleanu Gino-Tase, cetățean român, fiul lui Gigi și Simona, născut la data de 9.06.1989 în Constanța, domiciliat în Constanța, Ale. Murelor nr. 10, bl. BC1, sc. A, et. 10, ap. 41, jud. Constanța, posesor al C.I. seria KT nr. 753866/SPCLEP Constanța/8.12.2008, CNP 1890609134197 care vine cu aport în numerar la capitalul social în suma de 100 lei - 10 părți sociale, majorând în acest fel capitalul social cu suma de 100 lei. În urma acestei modificări, capitalul social total în sumă de 300 lei - 30 părți sociale va fi repartizat astfel:

- Ispas Corin-Florian deține suma de 100 lei - 10 părți sociale = 34 % participarea a profit și pierderi;

- Bobaru Octavian deține suma de 100 lei - 10 părți

sociale = 33 % participarea a profit și pierderi; și

- Bituleanu Gino-Tase deține suma de 100 lei - 10 părți

sociale = 33 % participarea a profit și pierderi. Se retrage din funcția de administrator dl Ispas Corin- Florian.

(20/1.840.027)

Societatea Comercială METAL SPEDITION - S.R.L., Constanța

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale METAL SPEDITION - S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr. 14, bloc B, scara D, etaj 1, ap. 1, județul Constanța, înregistrată sub nr. J 13/2658/2009, cod unic de înregistrare 26322832, care a fost înregistrat cu nr. 56553 din 13.10.2010.

(21/1.840.028)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

17

Societatea Comercială FARMACIA TA - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1

din 22.09.2010

a adunării generale a asociaților S.C. FARMACIA TA - S.R.L., înmatriculată J 40/1960/2005, sediul în mun. București, str. G-ral Zaharia Petrescu nr. 6, et. 2, sector 5, CUI RO 17192440

Subsemnații Dumitru Andra Mihaela, cetățean român, domiciliată în mun. București, str. G-ral Zaharia Petrescu, nr. 6, et. 2, ap. 3, sector 5, identificată cu CI seria RR nr. 466935/3.07.2007, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1, născută la data de 14.06.1971, în mun. Târgu Jiu, județul Gorj, necăsătorită, sex femeiesc, CNP 2710614182802, și Chivulescu Cristina, cetățean român, domiciliată în mun. București, Bd. Mircea Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 3, et. 7, ap. 94, sector 3, identificată cu CI seria RX nr. 188678/26.06.2003, eliberată de Secția 10 Poliție, născută la data de 30.06.1971, în mun. București, CNP 2710630434520, căsătorită, sex femeiesc, în calitate de asociați ai S.C. FARMACIA TA - S.R.L., am hotărât următoarele:

Art. 1. Dizolvarea S.C. FARMACIA TA - S.R.L., conform art. 227 al. 1, lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și lichidarea simultană conf. art. 235 din Legea 31/1990. Asociații declară conform art. 235 al. 1 și al. 2 că nu au datorii, nu au creditori în cadrul societății sus menționate și sunt de acord ca activul societății format din capitalul social în valoare de 20 lei să revină în exclusivitate asociaților, după radierea societății din registrul comerțului, după cum urmează.

- Dumitru Andra Mihaela - 19 p.s. în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 lei;

- Chivulescu Cristina - 1 p.s. în valoare de 10 lei

fiecare, în valoare totală de 10 lei. Celelalte clauze din actul constitutiv al societății rămân nemodificate.

(22/1.838.692)

Societatea Comercială OVO KOSMETIX - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 6

din 27.09.2010

a adunării generale a asociaților S.C. OVO KOSMETIX - S.R.L., înmatriculată J 40/959/2010, sediul în mun. București, Str. Silvia nr. 67, sector 2, CUI R 26454752

Subsemnații Komornyik Attila Ovidiu, cetățean român, domiciliat în mun. București, Str. Silvia nr. 66A, sector 2,

identificat cu CI seria RT nr. 390448, eliberată la data de 16.01.2006, de SPCEP S2 biroul nr. 2, născut la data de 29.01.1969, în mun. Dej, județul Cluj, CNP 1690129201047, necăsătorit, sex bărbătesc, Kalmar Angelo-Peter, cetățean român, domiciliat în mun. București, str. Maria Tănase nr. 3, bl. 13, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 191629, eliberată la data de 17.09.2001, de SEP, născut la data de 8.10.1970, în mun. Iași, județul Iași, CNP 1701008302007, necăsătorit, sex bărbătesc, în calitate de asociați, și Lazăr Ecaterina, cetățean român, domiciliată în mun. București, Str. Silvia nr. 66A, sector 2, identificată cu BI seria RX nr. 305815/13.05.2005, eliberată de Secția 7 Poliție, CNP 2511122201049, născută la data de 22.11.1951, în mun. Deva, județul Hunedoara, necăsătorită, sex femeiesc, în calitate de invitat, întruniți în adunarea generală a asociaților, la sediul social al societății, am decis următoarele:

Art. 1. Kalmar Angelo-Peter cesionează dlui Komornyik Attila Ovidiu, 9 părți sociale a 10 ron fiecare, totalizând 90 ron, adică 45 % din capitalul social al Societății Comerciale OVO KOSMETIX - S.R.L., ieșind în societate; Kalmar Angelo-Peter cesionează dnei Lazăr Ecaterina, o parte socială a 10 ron fiecare, totalizând 10 ron, adică 5 % din capitalul social al societății comerciale OVO KOSMETIX - S.R.L., ieșind în societate. Capitalul social este de 200 RON, subscris și vărsat în numerar, împărțit în 20 părți sociale, a câte 10 RON fiecare și va fi deținut de asociați după cum urmează:

- Komornyik Attila Ovidiu va deține 19 părți sociale, a

câte 10 lei fiecare, în total de 190 lei, adică 95 % din capitalul social;

- Lazăr Ecaterina va deține o parte socială, a câte 10

lei, în total de 10 lei, adică 5 % din capitalul social. Art. 2. Se revocă din funcția de administrator dl Kalmar Angelo-Peter, și se numește în funcția de administrator pe perioadă nelimitată și cu puteri depline dl Komornyik Attila Ovidiu, cetățean român, domiciliat în mun. București, Str. Silvia nr. 66A, sector 2, identificat cu CI seria RT nr. 390448, eliberată la data de 16.01.2006, de SPCEP S2 biroul nr. 2, născut la data de 29.01.1969, în mun. Dej, județul Cluj, CNP 1690129201047, necăsătorit, sex bărbătesc. Celelalte clauze din actul constitutiv al societății

rămân nemodificate.

(23/1.838.693)

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Societatea Comercială MUNTENIA CONSULT - S.R.L., București

HOTĂRÂRE

din 5.10.2010

a adunării generale a asociaților

Adunarea Generală a Asociaților S.C. MUNTENIA CONSULT - S.R.L., înregistrată la R.C. sub nr. J 40/1043/1998, CUI 10181656, convocată în baza prevederilor art. 195 (3) din Legea nr. 31/1990, legal întrunită în baza Legii nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al societății în data de 5.10.2010, ora 10,00, la sediul societății din București, Splaiul Unirii, nr. 16, cam. 109, sector 4, fiind prezenți asociați deținând 240 părți sociale, reprezentând 96 % din capitalul social al societății, cu unanimitate de voturi, hotărăște:

1. Aprobă organigrama S.C. MUNTENIA CONSULT - S.R.L. începând cu data de 1.09.2010. 2. Stabilește indemnizația de conducere a administratorului unic începând cu data de 1.09.2010. Acționari: S.C. GRUPUL FINANCIAR MUNTENIA - S.A., deținătoare a 230 părți sociale, reprezentând 92,00 % din capitalul social al S.C. MUNTENIA CONSULT - S.R.L., reprezentată de Octavian Bănică. S.C. MUNTENIA ADMINISTRATOR - S.A., deținătoare a 10 părți sociale, reprezentând 4,00 % din capitalul social al S.C. MUNTENIA CONSULT - S.R.L., reprezentată de Adriana Ilie.

(24/1.838.694)

Societatea Comercială CPR CONSULTING 2001 - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 2

din 12.07.2010

a adunării generale a asociaților

S.C. CPR CONSULTING 2001 - S.R.L.

Subsemnații dl Mihailescu I. Ilie, cetățean român, domiciliat în mun. București, Str. Dezrobirii nr. 4, bl. M25, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 6, identificat cu CI seria DP nr. 065195 eliberată de IGP-DEP, la data de 8.08.2001, CNP 1660826443017, și Mihailescu I. Mariana, cetățean român, stare civilă căsătorită, născută la data de 10.07.1967, în comuna Ungureni, județul Dâmbovița, domiciliată în mun. București, Str. Dezrobirii nr. 4, bl. M25, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 6, identificată cu CI seria DP nr. 065196 eliberată de IGP-DEP, la data de 8.08.2001, CNP 2670710154211, în calitate de asociați ce dețin 100 % capitalul social al S.C. CPR CONSULTING 2001 - S.R.L., în București, Str. Făinari

nr. 3, mansardă, biroul nr. 8, sector 2, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J 40/9504/2001, cod unic de înregistrare nr. 14289104, atribut fiscal RO, am hotărât următoarele:

1. Se anulează hotărârea adunării generale a

asociaților nr. 1/26.02.2010, și se adoptă o nouă hotărâre

în sensul că asociații, de comun acord hotărăsc ca din

profitul aferent anului 2009 în suma totală de 98.150 lei, suma de 40.240 lei să fie distribuită pe dividende asociaților, proporțional cu ponderea deținută de aceștia în capitalul social.

2. Destinația sumei de 57.910 lei va fi hotărâtă la o

dată ulterioară.

(25/1.838.695)

Societatea Comercială TRANS WEG - S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J 40/14247/2003

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15845127

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 525917/2010

REZOLUȚIA NR. 99009 din data de 11.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010

Persoană desemnată, conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20

din data de 14.01.2010 Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

- Mărgărit Valentina

- Butnaru Luiza-Elena

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de TRANS WEG - S.R.L., cu sediul ales în București, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 31 A, bl. N 21, sc. A, et. 6, ap. 23, sector 3, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea TRANS WEG - S.R.L., cod unic de înregistrare 15845127, număr de ordine în registrul comerțului J 40/14247/2003.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

19

PERSOANĂ DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 525917 din 7.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea TRANS WEG - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei TRANS WEG - S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate. Motivul radierii este lichidare. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010.

(26/1.838.696)

Societatea Comercială TRANSENERGO COM - S.A., București

HOTĂRÂREA NR. 17

din data de 01 octombrie 2010 a adunării generale a acționarilor S.C. TRANSENERGO COM - S.A.

Acționarii societății SC TRANSENERGO COM - S.A., cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 2, ap. 2.01,

sector 5, București, nr. de ordine în Registrul comerțului J40/19379/2004, cod unic de înregistrare 16976082;

- Rada Coman, cetățean român, domiciliat în Județul

Ilfov, Oraș Voluntari, Șos. Erou Iancu Nicolae nr. 4B, posesor al CI seria IF nr. 252858, CNP 2710529214629,

deținând 51% din capitalul social;

- Olah Ileana, cetățean român, domiciliat în Simleul

Silvaniei, Județul Sălaj, Str. Crișan nr. 23, posesor al BI

seria BT nr. 496504, CNP 2341210311811, deținând 41% din capitalul social,

- Nelu Coman, cetățean român, domiciliat în

București, sectorul 3, B-dul Decebal, nr. 18, bl. S4, sc. 2, ap. 26, posesor al CI seria IF nr. 204274, CNP 1701022170405, deținând 8% din capitalul social. Reprezentând 100% capitalul social, S-au întrunit în data de 01.10.2010, la sediul firmei, cu respectarea prevederilor legale și statutare referitoare la convocare și au hotărât unanimitate următoarele:

1. Majorarea creditului contractat de la GE Garanti

Bank SA de la suma de RON 4,200,000 la suma de EUR 1,500,000 cu destinația de capital de lucru;

2. Garantarea creditului mai sus menționat cu

următoarele garanții:

- Gaj asupra conturilor deschise la GE Garanti Bank SA;

- Cesiunea creanțelor prezente și viitoare pe care

S.C. Transenergo Com - SA le are de încasat de la

debitorii cedați acceptați de bancă având grad de acoperire 200% la nivelul soldului creditului utilizat.

3. În vederea semnării documentației necesare

obținerii creditului, a contractului de credit și a contractelor de garanție, și a actelor necesare utilizării creditului se împuternicește Dna. Rada Coman, care se legitimează cu CI seria IF nr. 252858, CNP 2710529214629 care are dreptul de a angaja societatea în mod valabil numai prin semnătura separată. De asemenea această persoană este împuternicită să negocieze celelalte condiții ale creditului menționat mai sus, și de asemenea orice acte adiționale la contractul de credit și/sau contractele de garanție prin care nu se modifică condițiile de creditare agreate în prezenta hotărâre, decizia și semnătura ei fiind opozabilă societății. Redactată în 5 exemplare originale, azi 01.10.2010, la sediul Societății, din care un exemplar se depune la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

(27/1.838.697)

Societatea Comercială EFFECTA INTERIORS - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1

din 01 septembrie 2010 a adunării generale a asociaților SC EFFECTA INTERIORS - S.R.L.

Subsemnații:

Daniliuc Eduard - număr personal 0970605885325, cetățean moldovean, domiciliat în Republica Moldova, Chișinău, str. Mateevici nr. 43 fiul lui Ioan și Adelina

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

născut în Balti, Rep. Moldova la data de 19.04.1965 identificat cu pașaport nr. A2693905 eliberat de Autoritățile competente din Chișinău la data de

14.11.2006 valabil până la data de 14.11.2016 și

Sabadus Vlad-Alexandru - CNP 1710528441515, cetățean român, născut la data de 28.05.1971, în București sect. 5, fiul lui Alexandru-Emil și al Anisei- Maria, domiciliat în București, sect. 5, str. Maria Cuntan,

nr. 4, bl. S42, sc. 3, et. 6, ap. 73, identificat cu CI seria RT nr. 381077 eliberat de Secția 18 de poliție la data de

27.06.2005 cu valabilitate până la data de 28.05.2015.

în calitate de asociați ai SC EFFECTA INTERIORS

S.R.L., J40/11799/2009, CUI 26327104, cu sediul în București, sect. 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 14, et. 1, ap. 3 și în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, republicată, am hotărât următoarele:

1. Modificarea art. 8 al actului constitutiv astfel:

Subsemnatul Daniliuc Eduard cesionez 10 părți sociale a câte 10 lei ron fiecare, în valoare totală de 100 lei reprezentând 50% din capitalul social și din participarea la profit și la pierdere a SC EFFECTA INTERIORS S.R.L. către Daniliuc Marcel. Subsemnatul Sabadus Vlad-Alexandru cesionez 10 părți sociale a câte 10 lei ron fiecare, în valoare totală de 100 lei reprezentând 50% din capitalul social și din

participarea la profit și la pierdere a SC EFFECTA INTERIORS S.R.L. către Daniliuc Marcel. În urma acestor modificări, distribuirea părților sociale la profit și la pierderi a SC EFFECTA INTERIORS - S.R.L. va fi:

Daniliuc Marcel - 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, total de 200 lei, numerotate de la 1 la 20 reprezentând 100% capitalul social și cota de participare la profit și la pierderea societății.

2. Completarea obiectului de activitate secundar cu

următoarele activități:

4331

- lucrări de ipsosărie;

7410

- activități de design specializat;

7111

- activități de arhitectură;

8230

- activități de organizare a expozițiilor, târgurilor

și congreselor;

3. Se revocă din funcția de administrator dl. Sabadus

Vlad-Alexandru. Se menține în funcția de administrator

dl. Daniliuc Eduard. Se numește în funcția de

administrator dna Daniliuc Angela - cu număr personal 0970605885336, cetățean moldovean, născut în Republica Moldova, la data de 28.02.1972, localitatea

Criuleni, fiica lui Ulian și a Pelagheiei, domiciliat în Republica Moldova, oraș Chișinău str. Mateevici nr.43,

ap. 1, identificat cu pașaport nr. A3765704 eliberat de

autoritățile moldovene la data de 20.10.2008 cu valabilitate până la data de 20.10.2018. În urma acestor modificări administratorii societății, pe o perioadă nelimitată și cu puteri depline, vor fi: Daniliuc Eduard și Daniliuc Angela. Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân nemodificate. Redactat astăzi, 01.09.2010 în 3 exemplare.

(28/1.838.698)

Societatea Comercială ADIN EXPO PIN - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 2/01.10.2010

Subsemnații Pătrănoiu Nicolae, domiciliat în București, Sector 3, Str. C.F. Robescu nr. 6, et. 1, ap. 2, posesor al CI seria RT, nr. 713030 eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la 18.01.2010, C.N.P. 1571201400481 și Pătrănoiu Iuliana, domiciliată în București, Sector 3, Str. C.F. Robescu nr. 6, et. 1, ap. 2, posesoare a CI seria RT, nr. 639283, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 1, la 05.06.2009, CNP 2610405400234, în calitate de asociați, reprezentând 100% capitalul social, am hotărât în unanimitate dizolvarea și lichidarea simultană a societății (fără numire lichidator) în condițiile art. 227 alin. 1 lit. b) și art. 235 din Legea nr. 31/1990, având în vedere că societatea este în imposibilitate de realizare a obiectului de activitate, nu are active și nici datorii. După radierea societății din registrul comerțului, capitalul social și întregul patrimoniu vor reveni asociaților, potrivit art. 235 din Legea nr. 31/1990.

(29/1.838.699)

Societatea Comercială ARES PRODEXIM - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 2/01.10.2010

Subsemnații Pătrănoiu Nicolae, domiciliat în București, Sector 3, Str. C.F. Robescu nr. 6, et. 1, ap. 2, posesor al CI seria RT, nr. 713030 eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la 18.01.2010, C.N.P. 1571201400481 și Pătrănoiu Iuliana, domiciliată în București, Sector 3, Str. C.F. Robescu nr. 6, et. 1, ap. 2, posesoare a CI seria RT, nr. 639283, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 1, la 05.06.2009, CNP 2610405400234, în calitate de asociați, reprezentând 100% capitalul social, am hotărât în unanimitate dizolvarea și lichidarea simultană a societății (fără numire lichidator) în condițiile art. 227 alin. 1 lit. b) și art. 235 din Legea nr. 31/1990, având în vedere că

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

21

societatea este în imposibilitate de realizare a obiectului de activitate, nu are active și nici datorii. După radierea societății din registrul comerțului, capitalul social și întregul patrimoniu vor reveni asociaților, potrivit art. 235 din Legea nr. 31/1990.

(30/1.838.700)

Societatea Comercială TINEV MAT-COM - S.R.L., București

DECIZIA NR. 9/01.10.2010

Subsemnata, Mărgărint Monalisa-Maricica, domiciliată în București, Sector 2, Aleea Cislău nr. 4, bl. 10, et. 8, ap. 95, posesoare a CI seria RT nr. 603358, eliberată de SPCEP Mun. București la 26.09.2008, CNP 272108211660, în calitate de asociat unic, am decis dizolvarea și lichidarea simultană a societății (fără numire lichidator) în condițiile art. 227 alin. 1 lit. b) și art. 235 din Legea nr. 31/1990, având în vedere că societatea este în imposibilitate de realizare a obiectului de activitate, nu are active și nici datorii. După radierea societății din registrul comerțului, capitalul social și întregul patrimoniu vor reveni asociatului unic, potrivit art. 235 din Legea nr. 31/1990.

(31/1.838.702)

Societatea Comercială NICOMAR COMCHIM - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 3/01.10.2010

Subsemnații, Pătrănoiu Nicolae, domiciliat în București, Sector 3, Str. C.F. Robescu nr. 6, et. 1, ap. 2, posesor al CI seria RT, nr. 713030 eliberată de Secția 10 Poliție la 18.01.2010, C.N.P. 1571201400481, în calitate de asociat unic, având în vedere că societatea este în imposibilitate de realizare a obiectului de activitate, nu are active și nici datorii, am decis dizolvarea și lichidarea simultană a societății (fără numire lichidator) în condițiile art. 227 alin. 1 lit. b) și art. 235 din Legea nr. 31/1990. După radierea societății din registrul comerțului, capitalul social cât și întregul patrimoniu vor reveni asociatului unic, potrivit art. 235 din Legea nr. 31/1990.

(32/1.838.703)

Societatea Comercială TAIAN BRAND - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale TAIAN BRAND S.R.L., cu sediul în București, Str. LIVIU REBREANU nr. 6, bloc B1, scara 1, etaj 2, ap. 11, sector 3, înregistrată sub nr. J 40/17211/2008, cod unic de înregistrare 24580053, care a fost înregistrat cu nr. 525951 din 07.10.2010.

(33/1.838.704)

Societatea Comercială TAIAN BRAND - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 01/12.09.2010

Subsemnații Xue Taian, cetățean chinez, sex bărbătesc, născut la 22.12.1953, în China, Liaoning, domiciliat în China, prov. Liaoning, legitimat cu paș CHN nr. G12210928, eliberat de aut. chineze la 14.03.2005, Liu Li, cetățean chinez, sex femeiesc, născută la 25.07.1970, în China, Liaoning domiciliată în China, Liaoning, identificată cu pas. CHN nr. 146902241, eliberat de aut. chinze la 26.02.1999, în calitate de asociați și administratori ai S.C. TAIAN BRAND - S.R.L., am hotărât ieșirea din societate a d-nei Liu Li și cedarea tuturor părților sale sociale adică 10 p.s. x 10 RON fiecare = 100, reprezentând 50%, din capitalul social, d-lui Xue Taian. În urma cesiunii capitalul social total în valoare de 200 RON, divizat în 20 p.s. a 10 RON fiecare va reveni în totalitate adică 100 % d-lui Xue Taian, care devine asociat unic. Schimbarea sediului social din București, bd. Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 5, et. 6, ap. 155, sector 4, în București, str. Liviu Rebreanu nr. 6, bl. B1, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 3. Se revocă din funcția de administrator d-na Liu Li.

(34/1.838.705)

Societatea Comercială GARDENLAKE NORTH - S.R.L., București

HOTĂRÂRE

din data de 21.09.2010 a adunării generale a asociaților SC GARDENLAKE NORTH - S.R.L.

Subsemnații:

CWP MOLDOVA HOLDINGS LIMITED, o companie înființată și existând conform legilor Republicii Cipru, cu sediul la 75 Prodromou Avenue, etaj 4, 1076 Nicosia, Cipru, înregistrată la Ministerul Comerțului, Industriei și Turismului - Departamentul Registrului Companiilor sub nr. HE 231915 („Compania”), legal reprezentată de dl Fabrizio Cagnasso, cetățean italian, domiciliat în Monte Carlo, Monaco, Avenue Princesse Grace nr. 31, identificat cu pașaport nr. F599868, eliberat la data de 31 martie 2006 de către Chestura orașului Milano, și

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Popoiu Radu-Adrian, cetățean român, domiciliat în

București, str. Henri Coandă nr. 19, sector 1,posesor al CI seria RD nr. 634348, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 27.08.2009, cod numeric personal

1740727170393,

în calitate de asociați ai S.C. GARDENLAKE NORTH - S.R.L., adoptăm prezenta hotărâre:

Prin care stabilim următoarele:

1. Cooptarea în societate în calitate de nou asociat a

persoanei juridice cipriote PRONERGY INVESTMENTS LIMITED, o companie înființată și existând conform legilor Republicii Cipru, cu sediul în 1 Avlonos, Maria House, etaj 5, 1075 Nicosia, Cipru, înregistrată la Ministerul Comerțului, Industriei și Turismului - Departamentul Registrului Companiilor sub numărul HE 244697, legal reprezentată de dl Muntmark Emanuel, și cesionarea către asociatul nou cooptat a unui număr de

57 (cincizeci și șapte) părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 570 lei de către asociatul CWP MOLDOVA HOLDINGS LIMITED.

2. O altă modificare a actelor constitutive ale societății

constă în cesionarea de către asociatul CWP MOLDOVA HOLDINGS LIMITED a unui număr de 3 (trei) părți

sociale cu o valoare nominală 10 lei fiecare și o valoare totală de 30 lei, asociatului Popoiu Radu-Adrian.

3. În urma modificărilor intervenite, capitalul social al

S.C. GARDENLAKE NORTH - S.R.L. va avea următoarea componentă:

- asociatul PRONERGY INVESTMENTS LIMITED va

avea 57 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de

570 lei, reprezentând 57 % din capitalul social și cota la

beneficii și pierderi;

- asociatul CWP MOLDOVA HOLDINGS LIMITED va

avea 28 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de

280 lei, reprezentând 28 % din capitalul social și cota la

beneficii și pierderi;

- asociatul Popoiu Radu Adrian va avea 15 părți

sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 150 lei, reprezentând 15 % din capitalul social și cota la beneficii și pierderi.

4. Cesiunile se vor face la valoarea nominală.

5. Se revocă din funcția de administratori domnii Pool

Adam De Sola, Fabrizio Cagnasso și Popoiu Radu Adrian.

6. Se numește în funcția de administrator al S.C.

GARDENLAKE NORTH - S.R.L. dl Muntmark Emanuel, cetățean suedez, născut la data de 16.01.1953 în România, cu domiciliul în Suedia și cu rezidența în România, mun. Constanța, bd. Mamaia nr. 237, ap. 15, jud. Constanța, identificat cu pașaport tip P, cod SWE nr. 80340073, eliberat de Ambasada Suediei la București la data de 14.07.2009 și cu carte de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene seria RPU nr. 08783,

eliberat ORI - Constanța la data de 13.11.2007, CNP 7530116130011, pentru o perioadă nelimitată de timp, începând cu data prezentei hotărâri. 7. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate. Se va reactualiza actul constitutiv al societății. Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 21.09.2010 în limba engleză și în limba română, în șase exemplare originale.

(35/1.838.706)

Societatea Comercială D&B TRADING CO 2000 - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1

din 27.09.2010 a adunării generale a asociaților

Subsemnații:

Plavitu Octavian-Liviu, cetățean român, cu domiciliul

în România, orașul Voluntari, str. C-tin Brâncoveanu nr.

14E, județ Ilfov, născut la data de 31.08.1962 în mun. București, identificat cu carte de identificate seria IF număr 129921, emisă de SPCLEP Voluntari la data de 5.12.2006, CNP 1620831400214, Sanduc Bogdan-Alexandru, cetățean român, cu domiciliul în mun. Curtea de Argeș, Str. 1 Decembrie

1918, bloc F3C, scara A, etaj 2, ap. 11, jud. Argeș, născut

la data de 20.01.1981 în mun. Curtea de Argeș, jud.

Argeș, identificat cu carte de identitate seria AS număr 399440, emisă de mun. Curtea de Argeș la data de 10.02.2005, CNP 1810120033345, am convenit următoarele:

Art. 1. Se ia act de contractul de cesiune încheiat între părți la data de 27.09.2010.

Art. 2. Capitalul social al societății în sumă de 200 lei, subscris și vărsat este în cuantum de 200 ron, subscris și vărsat în numerar, divizat în 20 părți sociale a câte 10 ron fiecare, iar participarea asociaților la capitalul social se stabilește astfel:

Plavitu Octavian-Liviu va deține 10 părți sociale a 10 ron fiecare, în valoare totală de 100 ron, reprezentând 50 % din capitalul social; Sanduc Bogdan-Alexandru va deține 10 părți sociale

a 10 ron fiecare, în valoare totală de 100 ron, reprezentând 50 % din capitalul social. Restul clauzelor din actul constitutiv rămâne neschimbat. Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare, cu valoare de original, astăzi, data de

27.09.2010.

(36/1.838.707)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

23

Societatea Comercială VIEM-SISTEME DE VOPSIRE - S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI

J40/4396/1996

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 8478656

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 525986/2010

REZOLUȚIA NR. 98961 din data de 11.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010

Persoana desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20

din 14.01.2010

- Dumitrașcu Carmen Mihaela

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

- Mincu George Valentin

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de VIEM-SISTEME DE VOPSIRE - S.R.L., cu sediul ales în București, bd. Ion Mihalache nr. 126, bloc 1, sc. 1, etaj 1, ap. 9, sector 1, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea VIEM-SISTEME DE VOPSIRE - S.R.L., cod unic de înregistrare 8478656, număr de ordine în registrul comerțului J 40/4396/1996.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 525986 din 7.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea VIEM- SISTEME DE VOPSIRE - S.R.L. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.

nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei VIEM-SISTEME DE VOPSIRE - S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate. Motivul radierii este dizolvare. Admite raportul de repartizare a activului rămas în urma lichidării între asociați. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010.

(37/1.838.708)

Societatea Comercială LAURA - S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI

J40/4093/2002

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 14638999

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 526004/2010

REZOLUȚIA NR. 98933 din data de 11.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010

Persoana desemnată conform

O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20

din 14.01.2010

- Dumitrașcu Carmen Mihaela

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Referent în cadrul

Oficiului Registrului

Comerțului de pe lângă

Tribunalul București

- Mitoi Letiția

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

LAURA - S.R.L., cu sediul ales în București, Drumul

Săbăreni nr. 24-26, sector 6, prin care se solicită

înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind

radierea LAURA - S.R.L., cod unic de înregistrare

14638999, număr de ordine în registrul comerțului

J 40/4093/2002.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 526004 din

7.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea LAURA -

S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, persoana

desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.

nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, urmează a admite prezenta

cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei LAURA - S.R.L., cu datele de identificare mai sus

menționate.

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul

Oficial al României, Partea a IV-a.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010.

(38/1.838.709)

Societatea Comercială LOGMAN CONSULT - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1

din 6.10.2010 a adunării generale a asociaților SC LOGMAN CONSULT - S.R.L., din București, str. Banu Udrea nr. 8, bl. G5, sc. 2, et. 5, ap. 59, sector 3, J 40/11050/8.07.2004, CUI 16582142

Subsemnații:

Ionescu Ciprian Mihai, cetățean austriac, născut la data de 15.01.1948 în București, identificat cu pașaport

P nr. 1447158, eliberat de Ambasada Austriei din

București la data de 19.12.2006 și valabil până la data de 18.12.2016 și cu permis de ședere seria ROU

nr. 0108701, emis de autoritățile române la data de 14.01.2007, domiciliat în București, str. Știrbei Vodă nr. 2, bl. 1, ap. 41, sector 1, CNP 7480115400013, în calitate de asociat la SC LOGMAN CONSULT - S.R.L., cu 95 % părți sociale; Ionescu Emanoil Gheorghe, cetățean român, născut

la data de 16.09.1955 în București, domiciliat în

București, str. Dr. Rațiu nr. 7, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 385095, eliberată de Secția 3 Poliție la data de 4.06.2004, CNP 1550916400489, în calitate de asociat la SC LOGMAN CONSULT - S.R.L. cu 5 % părți sociale; întruniți astăzi, 6.10.2010, la sediul Societății din București, str. Banu Udrea nr. 8, bl. G5, sc. 2, et. 5, ap. 59, sector 3, hotărăsc următoarele:

Începând cu data de 6.10.2010 societatea comercială intră în dizolvare fără lichidator și lichidare simultană, conform 227 alin. (1) lit. d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Activele și pasivele societății revin asociaților corespunzător părților sociale avute în societate după plata eventualelor datorii către creditori. Decizia prezentei hotărâri va fi dusă la îndeplinire de către administratorul SC LOGMAN CONSULT - S.R.L. Bănulescu Anda-Daiana. Redactată și dactilografiată de părți în 3 (trei) exemplare astăzi, 6.10.2010.

(39/1.838.710)

Societatea Comercială COLEX-COMPRODEXIM - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1

din 6.10.2010 a adunării generale a asociaților SC COLEX- COMPRODEXIM - S.R.L., din București, str. Dr. Rațiu nr. 7, demisol, sector 1, J 40/5507/28.06.1991, CUI 1595829 Subsemnații:

Ionescu Emanoil Gheorghe, cetățean român, născut

la data de 16.09.1955 în București, domiciliat în

București, str. Dr. Rațiu nr. 7, sector 1, identificat cu CI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

25

seria RD nr. 385095, eliberată de Secția 3 Poliție la data de 4.06.2004, CNP 1550916400489, în calitate de asociat la SC COLEX-COMPRODEXIM - S.R.L., cu 20 % părți sociale; Buga Ioan, cetățean român, născut la data de 28.04.1951 în municipiul Sibiu, județul Sibiu, domiciliat în București, str. Făt Frumos nr. 10, bl. P15, sc. 3, parter, ap. 66, sector 5, identificat cu CI seria RX nr. 361030, eliberată de SPCEP S5 biroul 2 la data de 13.09.2005, CNP 1510428400024, în calitate de asociat la SC COLEX-COMPRODEXIM - S.R.L., cu 10 % părți sociale; Ionescu Ciprian Mihai, cetățean austriac, născut la data de 15.01.1948 în București, identificat cu pașaport P nr. 1447158, eliberat de Ambasada Austriei din București la data de 19.12.2006 și valabil până la data de 18.12.2016 și cu permis de ședere seria ROU nr. 0108701, emis de autoritățile române la data de 14.01.2007, domiciliat în București, str. Știrbei Vodă nr. 2, bl. 1, ap. 41, sector 1, CNP 7480115400013, în calitate de asociat la SC COLEX-COMPRODEXIM - S.R.L., cu 70 % părți sociale; întruniți astăzi, 6.10.2010, la sediul societății din București, str. Dr. Rațiu nr. 7, demisol, sector 1, hotărăsc următoarele:

Începând cu data de 6.10.2010 societatea comercială intră în dizolvare fără lichidator și lichidare simultană, conform 227 alin. (1) lit. d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Activele și pasivele societății revin asociaților corespunzător părților sociale avute în societate după plata eventualelor datorii către creditori. Decizia prezentei hotărâri va fi dusă la îndeplinire de către administratorul SC COLEX-COMPRODEXIM - S.R.L. Ionescu Emanoil Gheorghe. Redactată și dactilografiată de părți în 3 (trei) exemplare astăzi, 6.10.2010.

(40/1.838.711)

Societatea Comercială JOBANER - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale JOBANER - S.R.L., cu sediul în București, str. Răzoare nr. 1, sector 5, înregistrată sub nr. J 40/8453/2008, cod unic de înregistrare 23882452, care a fost înregistrat sub nr. 526049 din 7.10.2010.

(41/1.838.712)

Societatea Comercială JOBANER - S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI

J40/8453/2008

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23882452

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 526049/2010

REZOLUȚIA NR. 98767 din data de 11.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010 Persoana desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20

din 14.01.2010

- Dumitrașcu Carmen Mihaela

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

- Georgescu Mirela Nicoleta

Pe rol fiind soluționarea cererii de radiere formulate de petenta JOBANER - S.R.L., cu sediul ales în București, str. Răzoare nr. 1, sector 5, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv JOBANER - S.R.L., cod unic de înregistrare 23882452, număr de ordine în registrul comerțului J 40/8453/2008.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 526049 din 7.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv cu privire la: asociați fizici, asociați juridici, persoane împuternicite. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare. Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: asociați fizici, asociați juridici, persoane împuternicite; depunerea actului constitutiv actualizat. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010.

(42/1.838.713)

Societatea Comercială DECORADOR - S.R.L., București

HOTĂRÂRE

a adunării generale extraordinare a asociaților SC DECORADOR S.R.L. din data de 10 septembrie 2010

Adunarea generală a asociaților S.C. DECORADOR S.R.L. („Societatea”), cu sediul în București, bd. Ion Mihalache nr. 126, bl. 2, sc. 1, et. 1, ap. 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/11691/10.12.2009, cod unic de înregistrare 26315592, atribut fiscal RO, legal întrunită la sediul Societății azi, 10 septembrie 2010, ora 17, prin prezența asociaților săi:

1) Dragne Andreea, domiciliată în București, str. Costache Sibiceanu nr. 3, sector 1, posesoare a C.I. seria RR nr. 498052, eliberată de SPCEP S1, birou 4, la data de 12.12.2007, CNP 2750828080085 și 2) Vedel Cristina Gabriela, domiciliată în București,

șos. Dobroiești nr. 25B, sector 2, posesoare a C.I. seria RT nr. 309727, eliberată de Secția 9 Poliție la data de 9.02.2004, CNP 2741212410014 și avându-l ca invitat pe

Sibiceanu nr. 3, sector 1, posesor al C.I. seria RD

nr. 423480, eliberată de Secția 4, la data de 24.11.2004, având CNP 1631024054685, reprezentând 100 % capitalul social al Societății, având în vedere faptul că:

• dna Dragne Andreea urmează să intre în concediu

de maternitate, astfel încât nu mai poate îndeplini funcția

de administrator al Societății și nici nu mai are timp să se ocupe de Societate, astfel încât intenționează și-și vândă părțile sociale deținute în Societate;

• prevederile art. 9.3 din actul constitutiv al Societății referitoare la dreptul de preempțiune al asociaților;

• declarația de renunțare expresă și irevocabilă a

asociatei Vedel Gabriela Cristina la dreptul de preempțiune; • Cu unanimitate de voturi, asociații au luat următoarea hotărâre:

Art. 1. Se aprobă cesionarea de către asociatul Dragne Andreea a 198 (osutănouăzecișiopt) părți sociale, numerotate de la 1 la 198, fiecare având o valoare nominală de 10 lei și o valoare totală de 1980, reprezentând 99 % din capitalul social al SC DECORADOR S.R.L. către Stanciu Claudiu-Liviu, domiciliat în București, str. Costache Sibiceanu nr. 3, sector 1, posesor al C.I. seria RD nr. 423480, eliberată de Secția 4 la data de 24.11.2004, având CNP 1631024054685, la un preț al fiecărei părți sociale egal cu valoarea sa nominală, în conformitate cu prevederile art. 8.1 din actul constitutiv al SC Decorador S.R.L., astfel

încât în tot cuprinsul actului constitutiv se va citi în loc de Dragne Andreea, dl Stanciu Claudiu-Liviu. Art. 2. Cesiunea va fi finalizată printr-un contract de cesiune agreat și semnat de fiecare dintre părți. Ca urmare a cesiunii părților sociale de la data Dragne Andreea la dl Stanciu Claudiu-Liviu, actul constitutiv al societății se va modifica în mod corespunzător, după cum urmează: art. 6 din actul constitutiv va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Capitalul social. 6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 2000 lei. 6.2.6.2. Capitalul social este deținut după cum urmează:

- dl Stanciu Claudiu-Liviu deține 198 părți sociale a 10

lei fiecare, în valoare totală de 1980 lei, reprezentând 99 % din capitalul social, aceasta fiind și cota de participare la beneficii și pierderi.

- dna Vedel Cristina Gabriela deține 2 părți sociale, a

dl

Stanciu Claudiu-Liviu, cetățean român, fiul lui Dumitru

10 lei fiecare, în valoare totală de 20 lei, reprezentând

și

al Elisabetei, născut la data de 24.10.1963 în Oradea,

1 % din capitalul social, aceasta fiind și cota de

jud. Bihor, domiciliat în București, str. Costache

participare la beneficii și pierderi.”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

27

Art. 3. Ca urmare a pierderii calității de asociat, dna Dragne Andreea își dă demisia și din funcția de administrator, astfel încât Societatea va fi administrată în continuare de dl Stanciu Claudiu-Liviu astfel încât art. 17.1 din actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„17.1. Prin prezentul act constitutiv se numește în funcția de administrator, cu puteri depline, putând lua orice fel de decizii dl Stanciu Claudiu-Liviu, cetățean român, fiul lui Dumitru și al Elisabetei, născut la data de 24.10.1963 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în București, str. Costache Sibiceanu nr. 3, sector 1, posesor al C.I. seria RD nr. 423480, eliberată de Secția 4 la data de 24.11.2004, având CNP 1631024054685, pentru un mandat de 4 ani.” Art. 4. Dna Vedel Gabriela Cristina declară în mod expres și irevocabil că renunță la dreptul de preferință stipulat la art. 9.3 din actul constitutiv și este de acord cu cesionarea părților sociale de la Dragne Andreea la Stanciu Claudiu-Liviu. Art. 5. Se împuternicește dna Vedel Gabriela Cristina, domiciliată în București, str. Dobroiești nr. 25B, sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 309727 eliberată de Secția 9 Poliție la data de 9.02.2004, CNP 2741212410014, să se îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. În acest sens dna Vedel Cristina va semna actul constitutiv reactualizat și va face toate demersurile pe care le va crede de cuviință, putând submandata puterile oferite prin prezenta hotărâre, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

(43/1.838.714)

Societatea Comercială ALPHA METAL - S.A., București

HOTĂRÂRE

din 6.10.2010 a adunării generale extraordinare a SC ALPHA METAL - S.A., cu sediul în București, str. Jean Monnet nr. 54, ap. 4, sector 1, J40/27290/1994 CUI: RO 6812864

Acționarii SC ALPHA METAL - S.A.:

- Jacob Fonea cu un număr de 15620 acțiuni din

totalul 15725 acțiuni, reprezentând o cotă de 99,3322 %;

- SC Alpha Oil Prod Ltd SRL prin împuternicit Fonea

Jacob cu un număr de 5 acțiuni din totalul de 15725 acțiuni, reprezentând o cotă de 0,0318 % din capitalul social;

- SC Midas Miav SRL prin împuternicit Fonea Jacob cu un număr de 100 acțiuni din totalul 15725 acțiuni, reprezentând o cotă de 0,636 % din capitalul social.

Ne-am întrunit azi, 6.10.2010 la sediul societății din str. Jean Monnet nr. 54, ap. 4, sect. 1 și în conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la ținerea adunării generale constatând că sunt întrunite condițiile de cvorum și vot au aprobat ordinea de zi și au hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de

542.750,00 lei de la 157.250,00 lei la 700.000 lei prin emisiunea unui număr de 54.275 noi acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei/acțiune.

2. Majorarea capitalului social se va face din noi

aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de societate, proporțional cu cota de participare la capitalul social.

3. Perioada de subscriere a noilor acțiuni este de 30

de zile începând cu ziua următoare publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a majorării.

4. Subscrierea va avea loc la sediul societății din

București, str. Jean Monnet nr. 54, ap. 4, sector 1.

5. Plata acțiunilor se face integral, în termen de

maximum 15 zile de la subscriere, prin virament bancar

în contul RO20CECEB31201RON1987231 deschis la CEC Bank Sucursala Lipscani.

6. În cazul nesubscrierii în totalitate a acțiunilor pe o

perioadă de 30 de zile, se va proceda la desfășurarea etapei a doua de majorare a capitalului social, ce va fi de 3 zile lucrătoare începând cu ziua următoare după decizia Consiliului de administrație de constatare a situației create în urma desfășurării primei etape de subscriere. În etapa a doua, acționarii existenței la data de înregistrare vor putea subscrie nelimitat acțiunile rămase nesubscrise după prima etapă. Acțiunile rămase

nesubscrise după a 2-a etapă, vor fi anulate. Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește pe Ivanescu Alice-Gabriela / Toma Irina- Ecaterina, să efectueze toate demersurile care se impun pentru înregistrarea la ORCTB și publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, să semneze, actul adițional, actul constitutiv reactualizat și toate actele și documentele necesare în fața organelor abilitate de stat, a notarului public, precum și a oricăror persoane fizice/juridice, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă, toate cheltuielile ocazionate de aceasta fiind suportate de SC ALPHA METAL - S.A.

(44/1.838.715)

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

Societatea Comercială

CARDINAL TRADING GRUP - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2010

a adunării generale ordinare a acționarilor

S.C. CARDINAL TRADING GRUP S.R.L., cu sediul

în București, bd. Tudor Vladimirescu nr. 41, et. 3,

sector 5, J40/10494/2005, CUI 17682654, capital

social 200 RON

Subsemnații:

Nikolov Ivan Simeonov, cetățean bulgar, născut la

data de 29.12.1977 în Yambol, Bulgaria, domiciliat în

Bulgaria, Sofia, str. Dimiter Manov nr. 10, identificat cu

pașaport nr. 380242582, eliberat de aut. bulgare la data

de 28.06.2010 și cu IC nr. 640466285 eliberat de către

aut. Bulgare la data de 28.06.2010 și

Pesel Ioan Andrei, cetățean român, născut la data de

7.10.1979 în Pitești, jud. Argeș, domiciliat în Mun.

București, str. Avrig nr. 60, bl. 018, sc. 1, ap. 3, sector 2,

identificat cu C.I. seria RT nr. 409048 eliberată de SPCEP

S2 biroul nr. 4 la data de 9.05.2006, CNP

1791007035028,

în calitate de asociați ai S.C. CARDINAL TRADING

GRUP S.R.L.

Deținând părți sociale reprezentând 100 % capitalul

social,

Ne-am întâlnit la sediul societății și am hotărât, având

în vedere prevederile art. 227 alin. 1 lit. d) din Legea

nr. 31/1990:

1. Dizolvarea societății.

2. Se numește lichidator Cabinetul Individual de

Insolvență Sava Catrinel Ionela, cod fiscal 21775662, cu

sediul în București, Str. Unității nr. 87, bl. B11, et. 1, ap. 7,

sector 3, reprezentat de Sava Catrinel Ionela, cetățean

român, născută la data de 10.09.1982 în Buzău, jud.

Buzău, domiciliată în București, sector 3, Str. Unității

nr. 87, bl. B11, sc. A, et. 1, ap. 7, C.I. seria RD nr. 451891

eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3, la 28.11.2005, CNP

2810910100145.

3. Prezenta va fi înregistrată la ORCTB și publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a prin grija

lichidatorului.

Restul prevederilor actului constitutiv rămâne același.

(45/1.838.716)

Societatea Comercială PIZZERIA PIZZA 9 - S.R.L., București

DECIZIA NR. 1

din data de 4.10.2010 a asociatului unic

Subsemnata Ilinca Nicoleta, cetățean român, născută la data de Râmnicu-Sărat la data de 24.11.1967, domiciliată în București, Str. Văilor nr. 8B, sector 3, identificată cu C.I. seria RD nr. 365545, emisă de Secția 11, la data de 26.03.2004, în calitate de asociat unic al S.C. PIZZERIA PIZZA 9 - S.R.L. am hotărât:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea societății conform art. 235 alin. 1 și 2 și art. 227 din Legea nr. 31/1990, modificată, datorită imposibilității realizării obiectului de activitate al acesteia. Astfel, sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și asigur stingerea pasivului având în vedere faptul că societatea nu are datorii și nu există creditori.

(46/1.838.717)

Societatea Comercială NANO PRECIZIE - S.R.L., București

DECIZIA NR. 1/29.09.2010

a asociatului unic al Societății Comerciale NANO PRECIZIE S.R.L.

Subsemnatul:

Linte Veaceslav, cetățean român, născut la data de 9.11.1956 în Republica Moldova, Andrusul de Jos, cu domiciliul în Mun. București, sector 6, str. Moinești nr. 16, bl. 206, sc. A, ap. 50, identificat cu C.I. seria RD nr. 191231, eliberată de Secția 21, la data de 19.09.2001, CNP 1561109400731, în calitate de asociat unic al SC NANO PRECIZIE S.R.L., cu sediul social în Mun. București, sector 6, str. Moinești nr. 16, bl. 206, sc. A, et. 8, ap. 50, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4241/2009, CUI 25376303 am hotărât:

- Dizolvarea și lichidarea Societății Comerciale NANO PRECIZIE S.R.L., conform art. 227 alin. 1 lit. d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără lichidator, hotărâre ce revine asociatului unic al societății. Menționez că la data prezentei, societatea nu înregistrează debite nici față de bugetul de stat și nici față de terțe persoane, acest fapt urmând a fi evidențiat în situațiile financiare de lichidare. Ca urmare a dizolvării și lichidării societății, activele rămase după plata creditorilor vor reveni în totalitate asociatului unic - Linte Veaceslav.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4382/22.X.2010

29

Redactată în 4 (patru) exemplare originale, astăzi data de 29.09.2010.

(47/1.838.718)

Societatea Comercială ARGOS RELATII PUBLICE - S.R.L., București

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI

J40/1454/2006

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 18335661

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR: 526190/2010

REZOLUȚIA NR. 98787/11.10.2010

Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010

Persoană desemnată conform

O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20