P. 1
apuseni

apuseni

|Views: 1,196|Likes:
Published by Ofelia Nazare

More info:

Published by: Ofelia Nazare on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL TECUCI

PROIECT PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENŢE PROFESIONALE NIVEL 3
Calificarea: Tehnician în turism

Tema: ANALIZA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN MUNŢII APUSENI

Îndrumător proiect: Profesor Nazare Ofelia

Elevă: Marian Mariana

Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni

2011 Cuprins:
Argument Introducere.......................................................................................................................pag. 1 CAPITOLUL I 1.PREZENTAREA GENERALĂ A ZONEI................................................................pag.3 1.1. Aşezarea geografică……………………………………………….………….…….pag.3 1.2. Căi de acces....……………………………………………………………….………pag.4 CAPITOLUL II 2. PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL ZONEI………………..…pag.5 2.1. Resurse naturale .........................................................................................................pag.5 2.1.1. Relieful…………….............................………………………............................pag.5 2.1.2. Elementele hidrografice ale MunţilorApuseni..................….….…………..…pag.5 2.1.3. Clima…………………………..............................................………..………….pag.5 2.1.4. Vegetatia …………………………………………………………………………..pag. 2.1.5. Fauna…………………………..................................………..…………pag.5 2.1.6. Rezervaţii naturale........................................................................................pag.6 2.2. Resurse antropice.........................................................................................................pag.7 2.2.1. Edificii religioase..........................………….……………………………..…..…pag.7 2.2.2. Edificii culturale............................................................................................pag.7 2.2.3. Artă populară.....…………..……….................................................….…….…pag.8 CAPITOLUL III 3. PREZENTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ZONEI……………….…....pag.9 3.1. Unităţi de cazare.......................................................................................................................................................pag.9 3.2. Unităţi de alimentaţie……………………………………….…………….…...................………….……pag.10 3.3. Baze de tratament.......………………………………………….………………………...………………pag.10 CAPITOLUL IV 4. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL ZONEI..........................pag.12 4.1. Analiza SWOT ……………………………………………………………………..………....pag.13 CONCLUZII ŞI PROPUNERI BIBLIOGRAFIA ANEXE

2

Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni

Argument
Proiectul meu se numeşte Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni şi vă pune la dispoziţie un conţinut din 25 pagini unde vă voi prezenta elementele naturale, antropice, zone turistice şi principalele trasee turistice .Toate acestea vă pot ajuta să vizitaţi cea mai frumoasă zonă din Carpaţii României ce vă pune la dispoziţie cele mai interesante forme carstice şi alte forme de relief din munţii Apuseni. Elementele naturale prezentate sunt relieful, clima, hidrografia, vegetaţia şi fauna acestor munţi care ocupă un loc aparte în inima Carpaţilor româneşti. Elementele antropice de interes turistic din munţii Apuseni sunt vestigiile arheologice, monumentele istorice şi de artă, muzeele şi casele memoriale, satele turistice, resursele turistice legate de activitatea economică, elemente de arhitectură populară, portul popular, manifestări folclorice, monumentele de arhitectură religioasă, precum şi locuitorii acestei zone cunoscuţi sub numele de moţi şi crişeni fiind renumiţi pentru ospitalitatea de care dau dovadă pentru ca vizitatorii să se simtă bine la ei acasă. Alte informatii care sunt prezentate în acest proiect sunt caracteristici despre anumite areale din Apuseni şi despre principale trasee turistice care vă pot ajuta să circulaţi şi să vizitaţi cît mai usor aceşti munţi. În finalul proiectului sunt prezentate forme de turism practicate în munţii Apuseni şi sunt date informaţii despre viitorul turismului în munţii Apuseni, mai ales acum când am intrat în Uniunea Europeană şi există fonduri băneşti pentru creşterea turismului în Apuseni. Am ales să prezint această zonă geografică importantă din România, deoarece am vizitat-o acum trei ani şi mi-a lasat o impresie bună despre frumuseţile naturii, creaţiile omului, evenimentele folclorice şi organizarea turismului în această parte a României şi unde m-am simţit „ca acasă”. Arealul munţilor Apuseni este o zonă declarată în mare masură ca fiind defavorizată atît din punct de vedere economic cît şi social, lucru datorat în special trecerii

3

Se cunosc anumite areale geografice precum cel de la Zlatna sau cele din zonele miniere.Câmpeni. mineritul şi prelucrarea lemnului şi olăritul. cum ar fi proiectul de la Roşia Montana. Brad. Vascău. Zlatna . Astfel s-a ajuns ca nivelul de trai al locuitorilor să scadă alarmant în anii ce au trecut. Toate acestea fac ca Munţii Apuseni să aibă un potenţial turistic de o mare complexitate şi de o valoare turistică deosebită. Dar acestea sunt şi cele care care au posibilitatea de a atrage investiţii. dar care acum sunt nevoite să facă reduceri de personal masive. Cadrul natural al Munţilor Apuseni asigură nu numai suportul material şi “atmosfera” de derulare a actului receptiv. Cele mai mari centre urbane ale Apusenilor sunt Abrud . 4 . areale care au concentrat o mare putere de muncă în comunism.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni de la o economie centralizată la cea de piaţă. ci contribuie efectiv într-un procent semnificativ la concretizarea lui. pentru a putea face faţă necesităţilor şi problemelor întâmpinate. Ocupaţiile de bază ale acestora sunt ca şi până acum. Nucet şi Huedin-oraşe cu peste 15-20 000 de locuitori .în care este concentrată cea mai mare parte a populaţiei.

Turda. Adjud. Cluj-Napoca. drept pentru care au fost clasificaţi ca făcând parte din grupa munţilor de o foarte mare complexitate turistică. fiind învecinaţi la est cu podişul Transilvaniei. Simeria. Sebeş.2. Piatra Neamţ. Huedin. 5 . alături de mult mai mediatizaţii săi fraţi.Iulia. Bicaz. Zlatna. Bacău. Gheorgheni. munţi din Carpaţii Orientali şi Meridionali. cu Mureşul. Arad. cât şi pe căi ferate. Alesd. la nord cu de vest. Sunt mărginiţi la nord şi sud de paralela 46* si 47* şi prin centrul lor trece meridianul de 23*. Praid. Perimetrul zonei este marcat de către drumurile şi căile ferate ce trec prin Oradea. Căi de acces Pentru a ajunge în Munţii Apuseni respectiv localitatea Abrud vom parcurge 519 km în 7 ore plecând din Tecuci şi lăsând în urmă localităţile Mărăşeşti. Lipova. grupa munţilor Apuseni este străbătută de o reţea bine dezvoltată de căi de acces atât pe şosele. Aşezarea geografică Munţii Apuseni sunt localizaţi în partea central vestică a României. Datorită poziţiei sale în cadrul ţării.Târnăveni. Munţii Apuseni constituie o mare atracţie turistică a ţării. PREZENTAREA GENERALĂ A ZONEI 1. Deva. Teiuş. Abrud. Ineu şi Tinca. la sud podişul Someşan şi Dealurile Campia şi Dealurile de vest . Joseni. Sovata.1. Blaj. Alba . iar la vest 1.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni CAPITOLUL I 1. Pauliş.

iar de aici fie pe DN 75 la Câmpeni.Abrud şi Câmpeni. Câmpeni.mai în amonte existând numai drumuri forestiere . Vestul Apusenilor este accesibil datorită infrastructurii reprezentate de către drumul 79 A de la Ineu la Bârsa spre Halmagiu şi Brad sau de către drumul E 79 care trece prin Oradea .Vârfurile.Halmagiu şi Brad.O altă variantă ar fi calea ferată până la Cetăţile.Beiuş. cu puncte de intersecţie în Din partea de nord se poate ajunge pe drumul secundar de la Huedin la Beliş. Partea de sud-est are legatura cu municipiul Alba-Iulia urmându-se traseul DN 74 prin localităţile Zlatna. Brad.până în Turda.cu posibilitatea de a se ajunge până în Abrud şi chiar mai departe . urmând acelaşi traseu.fie pe calea ferată .numai până în Abrud. Se poate ajunge în munţii Apuseni din Cluj-Napoca.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni În cadrul munţilor se desfăşoară o „ perdea”de rute următoarele localităţi :Lunca.iar de aici se poate urma acelaşi traseu rutier.urmându-se drumurile E 60 sau E 81. 6 .în paralelul căruia se poate călători şi pe calea ferată între localităţile Beiuş şi Nucet.

ştiinţifice. 7 .valoarea terapeutică şi abundenţa unor factori naturali .1. Relieful Relieful munţilor Apuseni se înscrie drept cel mai variat potenţial turistic. prezentând interes prin valoarea sa peisagistică. iar pe de altă parte ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism ca 2.etc.nămoluri curative. atracţii “materie primă”. hidrografia. componente ale peisajului său geografic cu importante atribute definite de număr şi densitate relativă mare şi de valenţe estetice. natură ocrotită. Resurse naturale Resursele naturale turistice sunt cele care de-a lungul anilor s-au păstrat într-o formă sau alta neatinse de activităţile umane. recreative şi educative superioare.absenţa temperaturilor excesive). Aceste valenţe au făcut ca zestrea naturală a teritoriului să reprezinte principalele elemente de atragere a sa şi de reţinere a turiştilor. de desfăşurare a activităţilor turistice şi de amenajare pentru turism.fauna şi flora . Munţii Apuseni oferă resurse turistice naturale prin componentele sale legate de: relief. pe de o parte. râuri. conţinutul şi valoarea lor.condiţiile climatice favorabile (frecvenţa redusă a fenomenelor negative .1.1. pretabile pentru vizitare. resursele turistice naturale reprezintă.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni CAPITOLUL II 2. Teritoriul acestor munţi dispune de un fond bogat şi foarte variat de resurse naturale. cât şi prin posibilităţile sale de acces. amplificată de particularităţile celorlalţi factori geografici cum ar fi turistice. lacuri. PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL ZONEI Potenţialul natural reprezintă prin peisaje spectaculoase configuraţia variată a reliefului . vegetaţie. faună. ape subterane. climă.(ape minerale şi termominerale.topoclimat şi microclimat . relieful.valoarea sa turistică fiind clima. Principalul element atractiv îl constituie vegetaţia şi fauna. Prin specificul.) 2.

văi carstice izbucuri. Gărdişoara).coliba Ghiobului. de pe valea Garda Seacă. Peştera cu Apa de la Fata Bălăcenii Sura. Relieful carstic reprezintă aspecte pitoreşti în perimetrul Muntele Mare. Cerbului. Tăuzului. Ocolişelului. valea Arieşului mare (cheile Mândruţului). etc. Coiba mare. obiectivele turistice majore ale munţilor Apuseni evidenţiindu-se: Chei pitoreşti şi impresionante precum sunt cele de pe Valea Garda Seacă (cheile Garda Seacă . cel mai interesant sector al acestor munţi.şi de adancime (peşteri. cascadele sipote şi izbucul de pe valea Arieşului şi masivul calcaros Scărişoara-Băiloaia. Sohodolului.Gura Apei . ponoare.Vârtop.şi pe platoul carstic Scărişoara. Runcului. cheile Posagii. izbucul Sura Apei. unde pot fi admirate defileul de pe cursul inferior al Arieşului. remarcabil pentru frumuseţea peisajelor sale. Izbucuri pe valea Garda Seacă :izbucul Tăuzului.în împrejurimile cătunelor Gheţari şi Ocoale . Albacului sau de la Zugăi pe valea Stearpă.lapiezuri apar în depresiunea închisa . interesantă şi originală zonă carstică din ţara noastră. Munţii Trascău sunt prezenţi în teritoriu cu formaţiunile calcaroase din versantul sudic 8 . Pociovaliştei. renumitele izbucuri Feredeu şi Bujori de pe valea Posaga. Cascade şi praguri pitoreşti pe valea Gărdişoara şi Arieşul mic (cascada Vârciog) Ponoare.avene) unele dintre ele comparabile cu alte formaţiuni similare din alte părţi ale lumii reprezentând de altfel.doline. similară sau superioară unor zone carstice din Europa . Sub acest aspect cea mai interesantă este zona carstică a munţilor Bihor care reprezintă cea mai spectaculoasă. Coliba Ghiţului. Ea întruneşte cele mai reprezentative formaţiuni carstice de suprafaţă: doline. valea Ordâncuşa.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni Munţii Apuseni îşi impun frumuseţea cadrului natural luat în ansamblu. Peştera lui Ionele. Peştera Urşilor. Sagagelei. Peşteri de mărimi diferite cu formaţiuni spectaculoase sau de ordin ştiinţific printre care peşterile Gheţarul Scărişoara. de la Coiba mică. ocoale.

Ponorului.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni al masivului Bedeleu. De la platoul muntelui Găina se zăresc în depărtare şesurile Aradului. Bulzului şi cascadele de pe valea Poienii. Băiţa-Gherla.1. acestea găsindu-se în marea majoritate a zonelor de văi sau de culmi montane:munţii Bihor în zona Vârtop. Elementele hidrografice ale Munţilor Apuseni Elementele hidrografice se constituie ca resurse naturale de importanţă turistică ridicată. Muntele Mare. extremităţile vestice ale munţilor Apuseni. atât Arieşul. În lungul acestor văi este o importanţă reţea de drumuri feroviare şi poteci care asigură accesul în munţi. Negrileasa.Vălcioiu şi Gemenele. în toate direcţiile. forma piramidală a Măgurei. impunându-se prin elementele estetice pe care le introduce în peisaj prin aspectele de Fluviul Arieş Astfel.2. culmea Mogoşului din munţii Trascău. Cojocna. vârfuri ascuţite.peşterile Huda lui Papara şi Zmeilor. Detunatele. cheile Morilor. atracţie deosebită o constituie fenomenele Pentru balneoturism funcţionează ca bazine complexele lacustre de la Turda. În morfologia de detaliu chiar şi unele roci sedimentare din alcătuirea acestor munţi au generat forme ce se impun în peisaj :stânci abrupte. 2. mici creste. culmea Bihorului învecinat(1848m) fermecătoarea vale a Crişului Alb cu satele ei. reţinând atenţia în mod deosebit “clăile” vulcanice ce domină formele în general montane ale ramurii estice(munţii Auriferi) a munţilor Metaliferi printre care Poienuţa. O ştiinţifice complexe agrement ce le prezintă sau prin şi nautic. alcătuind principala reţea de trasee turistice. vârful Strâmba şi Detunata cu coloanele ei de bazalt fiind declarat monument al naturii. munţii Trascău. Ocna-Dejului. posibilităţile oferite pentru practicarea de activităţi de recreere 9 . pădurile de molid şi de brad de la Dragu. comuna Arieşeni. cum ar fi Margaia de langa Lupşa. Frumuseţile peisagistice constituie o mare bogăţie în Apuseni. cât şi afluenţii săi prezintă văi pitoreşti marcate cu sectoare de chei sau defilee spectaculoase întrerupte de bazine sau lunci. Pitorescul cadrului al zonei este sporit şi de peisajele create de celelalte formaţiuni geologice aflate în alcătuirea munţilor ce străjuiesc valea Arieşului.

izvoare carstice sau izbucuri puternice (Coteţul Dobreştilor.1.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni hidrologice din zonele carstice. În funcţie de regimul termic se constată: Zile de iarnă -temperatura maximă sub 0*C. la mare altitudine. 10 . Clima Munţilor Apuseni Clima este un alt element de atracţie turistică ce reprezintă particularităţile climatului deoarece favorizează desfăşurarea de activităţi turistice pe parcursul întregului an.3 . În peisajul teritoriului există o serie de lacuri antropice unele amenajate la începutul secolului al XX-lea pentru asigurarea apei necesare exploataţiei miniere. Dirijate în subteran prin sorburi şi ponoare (Scărişoara. Zona munţilor Apuseni are un climat continental moderat cu particularităţi determinate de poziţia sa. Zile cu îngheţ se produc în intervalul septembrie-aprilie pe văile râurilor. de origine polară şi arctică. 2. în depresiuni. uneori şi în august-iulie. Apar şi influenţe climatice nordice şi nord-estice purtătoare a unor mase de aer rece.are temperatura medie anuală de 6* C . până la o zi sau deloc (peste 1599m). fiind sub directa influenţă a maselor de aer umed şi răcoros dinspre vest peste care se suprapun influenţe sudice şi sud-vestice care aduc în tot timpul anului mase de aer cald de origine tropicală. În acest cadru cea mai mare parte a Apusenilor .Nebulozitatea cea mai accentuată (7 zecimi) se înregistrează în munţii Bihor şi muntele Mare corespunzator umezelii de 85%. apele străbat distanţe mari în interiorul calcarelor şi ies la suprafaţă prin guri de peşteră.5 ha. În zona înaltă zonele cu cer acoperit sunt mai numeroase. Datorită influenţei circulaţiei vestice umezeala aerului are valori medii de 7585%. în timp ce zilele cu cer senin se remarcă mai ales spre estul teritoriului. Zile de vară cu temperatura maximă de 25* C apar numai în bazinele inferioare ale râurilor în perioada martie-septembrie(80 zile). Gheţari şi Ocoliş). în întervalul noiembrie – martie (35 zile) şi octombrie-aprilie (70 zile). Este vorba de cele 9 lacuri amenajate în perimetrul comunei Roşia Montana cu o suprafaţă de 6.4 ha dintre care cel mai mare este Lacul Mare de 2. Numărul lor scade odată cu altitudinea. în zona înalta a munţilor Bihor. Tăutul şi Gura Apei).

4. Con de brad din munţii Apuseni Etajul molidului este întâlnit în munţii Bihorului şi muntele Mare . variind de la 1400mm. smardar.Vântul este adaptat liniilor mari ale reliefului.direcţiile dominante sunt cele de sud-vest.tonic-stimulent de munte.iar cele mai mari cantităti de precipitaţii cad în februarie şi martie.În zona de munte stratul de zăpadă este stabil din luna decembrie până în martie.la Câmpeni . Particularităţile trei tipuri de climatului creează ambianţa de pentru activitatea de turism . potenţial turistic. pe culmile înalte ale Bihorului şi muntele Mare până la circa 1100 mm. în vest. Regiunile cele mai favorabile pentru practicarea sporturilor de iarnă sunt înăltimile de peste 900 metri . ienupăr pitic. Maximul pluviometric se înregistrează în lunile mai .vest şi nord-est . Gramineele alcătuiesc în special pajiştile: părusca.cât şi în eztrasezon. limita ei inferioară coborând până la 1560 m. la Arieşeni -800 mm şi Avram Iancu-650 mm şi mai puţin de 800 mm spre vest.dar de de deal şi constituie în acelaşi timp şi un important factor natural de cură (climatoterapie).astfel în zona Montana predomină circulaţia vestică.1.se disting bioclimat:excitant-solicitant practicării turismului(zapada câmpie. iarba vântului. firuţa şi mai multe dicotiledonate.limita inferioara fiind cuprinsă între 1550 m şi 1230 m. Vegetaţia În munţii Apuseni apar toate etajele şi subetajele de vegetaţie. arin de munte.Tufărişurile sunt formate din jneapăn.Unele din aceste trei tipuri se constituie în factori indispensabili pentru practicarea iarnă) reprezentând în acelaşi timp şi un important turistică atât în sezon .stratul de zăpadă atinge 30-40 cm. Asociaţiile de tufărisuri apar în alternanţa cu pajiştile alpine.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni Precipitaţiile sunt abundente în zona munţilor Apuseni.Ninsorile cad timp de 50-60 zile în munţi şi de 20-30 zile în depresiuni şi văi.sedativ –indiferent sporturilor podiş.Pădurile de molid îmbracă versanţii 11 .iunie şi iulie.Stratul de zăpadă duează 150 zile pe an în zona Montana înaltă şi 30-50 zile în vale.interesând activitatea 2. Vegetaţia subalpină se întâlneşte insular în Curcubata mare şi muntele Mare.

factorul hotărîtor putând fi inundaţiile periodice freatice.1.Trascau şi în depresiuni ocupă azi locul fostelor păduri de fag defrişate şi aparţin formaţiei de paiuscă cu diverse specii.carpen.răchita .la care se adaugă frasinul.paltinul de munte. Pădurile de fag ocupă cea mai mare parte de pădure din bazinul Arieşului.Fauna de mare interes vânătoresc se concentrează în unităţile montane :urs.Pădurile de răşinoase şi de fag apar între 1200 şi 900 m.frasin.fanerogame.la care se adaugă bradul. 12 ..dar şi apropierea apelor râurilor Arieş.tisa.Subetajul gorunului este dezvoltat la poalele muntelui Mare .roua cerului.etc.fag. Vegetaţia de mlaştină cunoscută sub numele de “molhas” provenită din graiul moţilor este prezentă în Vârful Căpăţănii din Muntele Mare şi este formată din muşchi.mistreţ.merişor.Iara.Speciile lemnoase caracteristice luncilor mic.fagul şi arinul alb.cerb.Elementul principal este molidul .Arieşul sunt:plopul. Subetajul molidului se află în etajul pădurilor de foioase cu mai multe etaje.aninul negru. .garniţa.900 m. Fauna Din punct de vedere turistic fauna prezintă importanţă mai mult prin valoarea sa cinegetică.Trascău şi în regiunile deluroase limita superioara fiind la 700 .cocoş de munte. Pajiştile secundare foarte răspândite în munţii Metaliferi .Speciile caracteristice sunt fagul şi bradul .Ocoliş .stânjenel de balta şi se întâlnesc bazinele 2.5.carpenul.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni abrupţi ai acestor munţi coborând uneori spre văi.dar şi în pădurile de deal şi câmpie :căpriorul.Speciile întâlnite în aceste păduri sunt stejar .Posaga.Abrud. Vegetaţia luncilor este deosebită faţă de cea a etajelor de vegetaţie străbătute de râuri .iar din cele ierboase :rogoz.salcia. Potenţialul natural generat de vegetaţie complectează gama atracţiilor proprii altor compartimente naturale din cadrul peisajelor geografice .molidul.teiul şi alunul.

iar speciile dominante sunt scobarul şi cleanul de specia cleanului 2. Ocrotite şi declarate monumente ale naturii sunt plante ca :floarea de colţ întâlnite pe stâncile calcaroase din munţii Bihor. jderul. • • zona scobarului ocupă o bună parte din cursul inferior şi mijlociu al zona cleanului suprapusă cursului inferior al Arieşului şi este dominată Arieşului.iar păsările sunt numeroase aici: sturzul de vâsc. În făgete trăiesc: şoarecele gulerat.Lupşa.strugurele ursului de la Scăriţele-Bălioara. ursul brun.muntele Găina .ghionoaia sură. lupul.1.predominante sunt specii ca lipanul şi mreana de munte sau moioaga. mistreţul.o parte din monumentele naturii sunt ocrotite de lege spre putea fitransmise în cât mai buna stare generaţiilor care vor urma. Atracţie deosebită în bazinul Arieşului o constituie fauna piscicolă care cuprinde mai multe specii de peşti. viezurele.ciocârlia de pădure.6.Bistra.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni CAII BOURUL În pădurile de foioase păsările au reprezentanţi tipici: ierunca.graurul.pinul de pe stânca din albia Arieşului a 13 . piţigoiul. (urcă până la 1400 -1500 m şi coborând până la 600 m) zona lipanului şi moioagei se găseşte pe cursul superior al Arieşului.muntele Mare şi munţii Trascău.chiar în condiţiile puternicelor influenţe pe care le exercită omul.potârnichea. Rezervaţii naturale Pentru a se păstra nealterate frumuseţea lor . mierla. Căprioara este mai des întâlnită în pădurile de stejar decât în făget. iepurele şi veveriţa. cerbul.cu o zonalitate bine evidentiaţă: zona păstrăvului ocupă o buna parte din bazinul Arieşului şi principalii săi afluenţi Arieţul mic . buha.

reprezentând un celebru recif senovian prin întinderea apreciabilă. a)Rezervaţii geologice Dealul cu melci se află în vestul comunei Vidra .Situată la 1600 m .dar cu mare atractivitate pentru turişti.Forma dominantă o reprezintă melcul Acteonella cu speciile Gigantea şi Lamavka cenura .cca 100 000 mii de exemplare acumulate într-un spaţiu restrâns în cretacicul superior.aceste vârfuri deja modeste ca altitudine reprezintă puncte de puternica atracţie pentru iubitorii naturii. Complexul m. ”fagul împaratului” de la Baia de Arieş.În această subasociatie regională se remarcă argintica . Rezervaţia Negrileasa este formata din poienile de narcise care apar in masiv.alge.corbii. În cadrul faunei sunt declarate monumente ale naturii acvilele . b) Rezervaţii botanice : Rezervaţia naturală de la Scărişoara-Bălişoara-zona ocrotită este situată în partea superioară în masivul muntelui Mare unde cresc smocurile de ierbi ţepoase .în varietăti de forme noi. variaţia speciilor de animale şi marea diversitate a organismelor.precum şi strugurii ursului sau dupa numele dat de localnici sarbazele. Detunata goală şi detunata flocoasă(24 ha) constă în prezenţa faimoaselor coloane de bazalt. c)Rezervaţiile forestierecarstic Scărişoara(200 ha) .numite de moţi “molhasuri”.de formă prismatic hexagonală.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni de la Sălciua. Rezervaţia Căpătâna-se află pe culmile largi dintre Balomireasa si muntele Mare.însoţite de plante saxofile.păsările insectivore.unde se gasesc cele mai înalte tinoave din ţară .frasinul de la Aiton având vârsta de cca 300 ani si circumferinţa de 7 m.rezervaţia este formată din muşchii Sphagnum şi Holitrichum cu mai multe specii de Vaccinum şi pâlcuri de pinus mugho.accesul în această peşteră se face printr-un aven care dă într-un sistem de galerii etajate de 2 500 m lungime şi o denivelare de 220 14 . În munţii Apuseni se individualizează o serie de rezervaţii naturale de mare interes cu regim special de vizitare . Aflate în munţii Metaliferi .

În zona Apusenilor există un imens tezaur de vestigii arheologice . lacuri si namoluri terapeutice. Resurse antropice Reprezentând creaţia umană .ci si pentru Europa.cum ar fi o plantă specifica de usturoi care constituie faima cheii aceasta planta gasindu-se numai in Turkestan.cele mai reprezentative sunt: 15 .de arhitectură şi de artă . Între componentele resurselor antropice turistice ale zonei munţilor Apuseni .dezvoltarea culturii şi artei poporului român. Zona muntilor Apuseni dispune de o mare varietate de factori naturali care pot fi structurati dupa in importanta lor in turismul in turismul balnearin: • • • • • ape minerale si termominerale.precum un impresionant patrimoniu de care atestă evoluţia si continuitatea în muncă şi de viaţa în aceşti munţi. factori climatici(aeroterapie si cura de teren) curele de aeroionizare.2.în pâlcuri sau arborete destrămate şi se întâlneşte în cadrul etajului fagului.resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor tehnice .nu numai pentru Romania .Laricele apare în locurile luminate .la iesire realizand astfel o panta medie de 13 m/km.cât şi elementele spirituale şi tradiţionale ale oamenilor de pe văile ce străbat munţii Apuseni manifestate de-a lungul timpului într-o îmbinare armonioasa cu natura.culturale şi economice .monumente istorice .Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni Pădurea de larice de la Vildom este situată la poalele munţilor Trascău la sud de Arieş. de cura 2. d)Rezervaţii mixte: Cheile Turzii(125 ha) reprezintă o uriaşă spintecatură în bara de calcare jurasice .cat are la intrarea in cheiepana la 420 . Flora din Cheile Turzii cuprinde raritati remarcabile .la jumatatea culmii Petreştilor.Râul Hasdate coboara de la 460 m . plante medicinale..

creatia artistica :mestesuguri. Edificii culturale Muzeele si casele memoriale cum ar fi muzeele judetene si orasenesti: • • • Muzeul Avram Iancu.s. 16 .ruine ale unor cetăţi milenare. Satele turistice care prin specificul lor . Ruinele cetăţii Alburnus Maior 2. Muzeul Casa lui Horea. Edificii religioase Monumente istorice. Mănăstirea Lupşa .1.2.port popular.culturalistorica.2.monumentele istorice din principalele oraşe-vechi capitală sau oraşe medievale: • • • Mănăstirea Izbuc.a.muzical si etnografic.ceramica.artizanat.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni Vestigiile arheologice legate de geneza poporului român şi paternitatea sa pe aceste meleaguri:cetăţile dacice.arhitectura si tematica poulara traditionala .originalitatea si valoarea turistica .bisericile si cetăţile ţărăneşti fortificate. Catedrala Romano-Catolică 2. prin ambianta placuta a cadrului natural si bogatia resurselor naturale pot sa se constituie ca un produs turistic inedit satisfacand o gama variata de motivatii in turismul intern si international. istorice: • • • Cetatea Alba Iulia. Castelul de la Zlatna. Casa memorială "Blaga“ Marturiile civilizatiei si culturii populare :elemente de etnografie si folclor.folclor literar.2.de arhitectură şi de arta cu valoare de unicat:bisericile şi mănăstirile cu fresce interioare.

Monumente si locuri legate de trecutul istoric al locuitorilor Tarii Motilor. Poiana Negrileasa si Salciua de Jos. saptamanale.sobrietate si de arta populara simplitate functionalitate executate din prin specifice Tarii Motilor. Poiana Calineasa (14 iulie). foarte numeroase si importante fiind cele care amintesc de luptele duse de iobagi impotriva împilării sub 17 . Artă populară Elemente de arhitectura populara intalnite la bisericile si casele din lemn specifice Tarii Motilor.tesaturi.purtat in mod frecvent .in special in zona Ocolis -Salciua si in Lupsa sau in toata zona cu ocazia targurilor si sarbatorilor. Elemente caracterizate .Toate casele de pe cursul superior si mijlociu al Ariesului se caracterizeaza prin monumentalitate datorita acoperisului lor tuguiat si mai inalt facut din sindrila si paie.fluiere. Portul popular .hidrocentralele si alte obiective economice. 2. Lupsa si Campeni.unelte din metal cu ornamentatii.pieptare ornate cu piele.donite. Satul în Munţii Apuseni Manifestari folclorice dintre care prezinta interes datinile si obiceiurile traditionale ce se tin la date calendaristice fixe.3.2.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni Resursele turistice legate de activitatea economica care includ la randul lor lucrari ingineresti si arhitectonice cu o valoare turistica inedita cum sunt barajele si acumularile de apa de interes hidroenergetic.deosebit de pitoresc .este vorba in special de:obiectele unelte cu lemn(tulnice. anuale.muntele Mare. mai cunoscute fiind cele de pe Muntele Gaina (iulie). sau cu diferite alte ocazii.sumane.zonei Buciumului si a mocanimii din muntele Mare si la unele constructii tehnice (piue de apa sau mori) intalnite in mare numar pe vaile din muntii Metaliferi.ciubere). decoratii ornamentale.

de eroica lupta a lui Avram Iancu împotriva exploatarii austro-ungare sau cea a Ecaterinei Varga. Monumente de arhitectura religioasa. valoarea si autenticitatea exponatelor. de langa Salciua (Poarta Zurcilor din Masivul Bedeleu) si din CheiaTurzii au fost descoperite urme datand din paleolitic.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni conducerea lui Horea. In aceeasi cheie se mai afla „Pestera Calastur”. supranumita si „Doamna Muntilor”. se refera la faptul ca meleagurile Muntilor Apuseni pastreaza urme de straveche locuire. Astfel în pesterile de la Sohodol (Lucia Mare si Lucia Mica). Un element antropic deosebit de complex. prezente în majoritatea localitatilor din teritoriu. Amintim de asemenea muzeele etnografice si memoriale valoroase prin bogatia. „Pestera Morarilor” (660 m) si „Pestera Binder” (520 m) care au fost populate de catre omul primitiv in paleoliticul mijlociu. prin numeroasele marturii arheologice. remarcabile prin valoarea artistica si vechimea lor. Closca si Crisan. 18 . specific zonei studiate. situata la cea mai mare cota.

desi oarecum proportional distribuita in zona nu se ridica nici ca numar de locuri si nici sub aspectul gradului de confort. Din punct de vedere administrativ. pe care le contin structurile de primire. reteaua unitatilor de alimentatie publica si baza tehnico-materiala de agrement. Cluj.Cabana Somesul Rece (Muntii Gilaului) in camere cu 2. in apropierea ei aflandu-se si terenuri de schi pentru incepatori. 3. . 3. Hunedoara si Salaj. Bihor. cu o capacitate de 85 de locuri in camere cu 4-5 paturi si dormitoare comune cu priciuri. 12 paturi cumuleaza un numar de 71 locuri. exemple de marca fiind cele prezentate mai jos: . unitatile de cazare sunt raspandite in sase judete: Alba. sunt: reteaua unitatilor de cazare. in acmere cu 2. Unitatile de cazare Baza de cazare a Muntilor Apuseni.Cabana Scarisoara (Muntii Bihorului) are o capaciatte de 57 de locuri.Cabana Baisoara (Munti Gilaului). in camere cu 3-10 paturi si un dormitor cu priciuri. Arad. 4. Printre cele mai pitoresti unitati de cazare ale Muntilor Apuseni se numara cabanele. . 19 . 3 si 4 paturi si 20 de locuri in casute. la nivelul potentialului turistic. .Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni CAPITOLUL III 3. PREZENTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ZONEI Intre principalele aspecte.Cabana Cheile Turzii (Muntii Gilaului) are 24 locuri.1. 6.

Nici de aici un lipsesc terenurile de schi. ca si lipsa locurilor de categoria 3-5 stele. si . 0%).Cabana Stana de Vale (Muntii Vladeasa) are 104 locuri in camere cu 3-15 paturi.desi este o zona montana. .in cazul vilelor desi ocupa locul al doilea ca pondere (16. structura pe categorii de confort este destul de diversificata. . dupa hoteluri. .Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni . precum Geoagiu Bai. Tot aici.Cabana Vadu Crisului (Muntii Padurea Craiului) are o capacitate de 131 de locuri in camere cu 2-10 paturi si priciuri. . din care 288 in tabere scolare.Cabana Vladeasa (Muntii Vladeasa) intruneste un numar de 33 locuri in camere cu 3-15 paturi. 5%). 23890 de innoptari au fost ale romanilor. un paradox il 2% din totalul bazei de cazare. Stana de Vale. predomina numarul locurilor de cazare in hoteluri (53. Din situatia de mai sus reies cateva aspecte interesante privind echiparea cu structuri de primire a zonei turistice a Apusenilor: . 64%). dintre care 4577 in taberele scolare. Moneasa. situatia se prezinta astfel: 24110 numarul total de innoptari. restul de 220 ramanand ale strainilor.in cadrul hotelurilor se remarca ponderea mare a numarului de locuri de categoria o stea (76. numarul turistilor romani este de 8532. explicatia fiind legata de prezenta aici a unor statiuni balneoclimaterice renumite. lasand ca turistii straini sa fie in numar de doar 51. in privinta cabanelor. are proportii aproximativ egale de locuri de o stea (59. Si aici se gasesc in imprejurimi terenuri de schi pentru incepatori.motelurile. 0%) si de doua stele constituie faptul ca circa 55% din totalul locurilor de cazare il reprezinta cele de 2-3 stele. 20 . dintre care 16917 in taberele scolare. iar luat in functie de provenienta turistilor. dar si pentru avansati. In anul 2009 situatia locurilor de cazare si a gradului de ocupare a acestora era urmatoarea: Numarul total al locurilor de cazare din zona Muntilor Apuseni este de 425. desi. desi reprezinta doar 10. In ceea ce priveste numarul total al turistilor care si-au petrecut vacantele aici. Raportat la numarul innoptarilor din zona Muntilor Apuseni. acesta este de 8537.

Gradul de atractie al unui produs turistic. traditional pastoresc precum si a unor unitati de elita (de lux).858 locuri.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni respectiv a conditiilor pentru desfasurarea unui turism de calitate superioara sau chiar de lux. predominau restaurantele (60. 3. Pe localitati. Pe ansamblu. 3%) cele de o stea. Unitatile de alimentatie In 1996 unitatile de alimentatie publica insumau 9315 locuri. urmate de baruri (28. pescaresc. predomina (62.1194 locuri si judetul Hunedoara . repartitia numarului de locuri la mese in unitatile de alimentatie publica se prezenta astfel: judetul Alba .2. localitatile din Muntii Apuseni dispun in prezent de 21 . de asemenea. judetul Arad . In structura. si Stana de Vale. este necesara o mai buna repartitie in teritoriu a unitatilor. cat si de punere in valoare a patrimoniului turistic este in stransa corelatie cu nivelul dotarilor si mijloacelor pentru agrement. urmata de cele de doua stele (32.). judetul Cluj . Baza tehnico-materiala de agrement In conceptia actuala agrementul constituie o latura predominanta a activitatii turistice in general si in mod special in oferte turistice a caror specialitate este insasi forma de agrement (turism montan. Fata de necesitatile de agrementare. cea mai mare concentrare a unitatilor si a locurilor la mese in 1996 se inregistra in statiunile Geoagiu Bai. 5%). Pe judete. 0%).3.6156 locuri. si in special a cabanelor. capabile sa preia o clientela formata din turisti straini cu anumite pretentii. 3. turism de litoral. in acest caz. 3%) si alte tipuri de unitati de alimentatie publica. (insa. pe tipuri de unitati. judetul Bihor . sau grupuri organizate pentru excursii tematice.351 locuri. etc.756 locuri. (41. unele dintre cabane ar putea intra usor in randul hotelurilor). De remarcat lipsa unor unitati cu specific vanatoresc. 5%). 2%). se poate concluziona ca baza de cazare din Muntii Apuseni este necesar sa fie suplimentata. Moneasa. braserii (7. ceea ce reprezenta un raport de 4 locuri de cazare pe locuri la mese in alimentatie.

In ceea ce priveste capacitatea optima a domeniului schiabil (pers. . . mai putin de dotari necesare agrementului. Mijloacele de transport pe cablu (teleferice). la Fantanele 270. de 900. domeniul schiabil si structurile de primire. in amenajarea turistica montana se utilizeaza indicii de corelare functionala. Stana de vale si Baisoara. . unde nu sunt amenajate poteci si 22 .drumetie de vara: toate traseele marcate sunt accesibile drumetilor cu pregatire medie. mijloace de transport pe cablu si trasee montane.lipsesc telefericele de acces la domeniul schiabil. iar la Stana de Vale 270. sau telescaun).dotarile si amenajarile aferente domeniului schiabil sunt necorespunzatoare sau lipsesc cu desavarsire. In zonele abrupturilor si pe cursurile apelor cu chei si defilee. cu un numar de 5 partii de schi. Pentru urmarirea unui asemenea fenomen.unitatile si dotarile conexe sunt ca si inexistente.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni dotari edilitar gospodaresti specifice localitatilor urbane. la Baisoara aceasta era in 1995. teleferice si structurile de primire. In privinta elementelor specifice de asigurare functionala a domeniului schiabil sunt de retinut urmatoarele: . ca structura si capacitate. telegondola. Domeniul schiabil cunoscut in zona este concentrat in special la Arieseni. 8%. Domeniul schiabil este viabil./ora). la Arieseni 360. precum si dotarea necorespunzatoare sau lipsa totala a dotarilor in majoritatea masivelor. Element esential in turismul montan. agrementul se compune in zona Muntilor Apuseni doar din domeniul schiabil. care reprezinta expresia numerica a raporturilor dintre: domeniul schiabil si teleferice. ponderea domeniului schiabil din Muntii Apuseni este de 3. util si eficient din punct de vedere economic in conditiile in acre este asigurat cu mijloace de transport pe cablu adecvate. Traseele turistice montane In zona Muntilor Apuseni sunt inregistrate si marcate 69 trasee turistice destinate urmatoarelor tipuri de excursii sau forme de turism. iar cu structurile de primire se afla in raporturi bune. La scara nationala. Din analiza datelor se constata lipsa unor instalatii de capacitate mare (gen telecebina.

. au fost create conditii pentru efectuarea mai multor tipuri de proceduri asociate: electroterapie. caracterizat prin presiune atmosferica scazuta.Izvoare cu ape bicarbonanate. acestea devenind impracticabile in timpul ploilor abundente. impachetari sau aplicatii cu namol. 3. cure interne cu ape minerale. termoterapie. Cele mai cunoscute statiuni din zona Apusenilor care beneficiaza de baze de tratament sunt Geoagiu Bai.Ape carbogazoase. . sodice. etc.Ape geotermale. Vata si Moneasa. Vadu Crisului. Stana de Vale. calcice. 23 . . . se asigura bai termale in cazi sau bazine. . mai ales in pesteri. inhalatii. permit practicarea alpinismului pe trasee de la cele usoare pana la cele mai dificile.Ape sulfatate si sulfuroase.Climatul. traseele greu accesibile fiind recomandate numai drumetilor foarte bine pregatiti. Partial amenajate sunt si pesterile: Cetatile Ponorului si Cetatea Radesei. aerosoli.drumetia de iarna se limiteaza la statiunile si localitatile bine amenajate turistic. . Baze de tratament In statiuni. hipotone. Scarisoara. alaturi de procedurile de baza. radiatie solara intensa. de tip cloruro-sulfatic si salifero-sulfuric.4. ionizare crescuta.Ape concentrate. . hidrofizioterapie.aplinism: peretii calcarosi. . saunoterapie. deseori verticali din Cheile Turzii. Cheile Aiudului.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni punti de trecere accesul este mai dificil. kinetoterapie. Zestrea de factori terapeutici naturali din zona Muntilor Apuseni. bai cu apa gazoasa sau sulfuroasa. Cele deschise pentru turisti sunt: Pestera Ursilor. . una dintre cele mai bogate si diversificate din tara. De asemenea.speoturism: se dezvolta mai ales in masivele unde pesterile si avenele sunt numeroase si multe dintre ele foarte interesante. Toate acestea pot fi vizitate numai cu ghid.Namoluri de tip vegeto-mineral. este constituita din: . magnezice. Greu accesibile sunt si traseele in lungul firului apei. Meziad.

balnear. cat si resursele generatoare de turism. Principalele categorii de resurse turistice ale zonei genereaza si formele de baza ale turismului: turism montan. clasificarile realizate in functie de: 24 . pe de alta parte faptul ca multitudinea formelor de turism este data de complexitatea potentialului turistic. de congrese etc. urmarindu-se o grupare cat mai corespunzatoare a specificului resurselor turistice. Forme de turism practicate in Muntii Apuseni In literatura de specialitate s-au adoptat diferite clasificari ale formelor de turism practicate sau practicabile in functie de anumite categorii. iar pe de alta parte. oferind astfel structuri bine conturate dar cu un grad ridicat de rigiditate. contribuind la o valorificare optima a potentialului. Alaturi de clasificarea respectiva sunt intalnite si latele care recurg la criterii limitative.1. stiintific. turism sportiv si de agrement. De asemenea. ca in teritoriu aceste forme se completeaza reciproc. de afaceri. turism cultural. vanatoare si pescuit sportiv. Consideram ca aceasta clasificare este cea mai completa intrucat ofera posibilitatea sa se regaseasca concomitent atat preferintele turistilor si motivatia deplasarii turistice.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni CAPITOLUL IV 4. motivatiilor deplasarii si caracterului activ al turismului etc. ea are in vedere alte doua importante aspecte. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL ZONEI 4. Dintre acestea redam in continuare. structuri turistilor.

Arealul vaii Aleului necesita.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni . drumetie montana. prin amenajari corespunzatoare se pot practica: odihna. .Arealul Padis . sporturi de iarna. sunt conditii pentru turism stiintific. speoturism. amenajari turistice in vederea desfasurarii unei game mai largi de forme de turism. elemente specifice concrete alcatuind formele de turism posibil a fi utilizate in arealele turistice ale Muntilor Apuseni sunt urmatoarele: . dar si pentru odihna. 25 .provenienta fluxurilor turistice . partii de schii ne amenajate etc.varsta si ocupatia turistilor Tinand seama de aceste posibile clasificari. precum vanatoarea si pescuitul sportiv. drumetie montana. turism stiintific si drumetie montana. pescuitul si vanatoarea. cu conditia amenajarii unor refugii montane sau a construirii unor cabane turistice pentru a asigura un sejur mai indelungat. . prioritar.perioada anului in care se realizeaza actiunea turistica . .gradul de mobilitate al turismului . odihna. odihna si recreere la sfarsit de saptamana. speoturism. stiintific.In cadrul Arealului de la Valea Crisului si Defileul Crisului Repede sunt posibile si se desfasoara ca forme de turism: turism de cunoastere.momentul si modul de angajare al prestatiilor turistice . precum si a numeroase atractii turistice naturale. fiind favorizat de prezenta statiunii climatice Stana de Vale.Cetatile Ponorului are ca forma de turism dominanta speoturismul. alpinism. drumetie montana. . este necesara amenajarea integrala a pesterii pentru vizitare.Arealul Valea Iada .Stana de Vale ofera conditii pentru turismul balnear.Arealul Meziadului ofera conditii pentru speoturism. vanatoare si pescuit sportiv.mijloacele de transport utilizate . sporturi nautice etc.

turism cultural si turism rural. . Se contureaza ca destinatie pentru sporturi de iarna. . turismul de vanatoare si pescuit sportiv. turismul stiintific.2. vanatoare si pescuit sportiv.Arealul Valea Ampoiului are resurse care genereaza turismul cultural. speoturism. speoturismul. speoturism. .Arealul Muntele Baisoara se contureaza ca o destinatie pentru turismul de week-end. turism de cunoastere.Arealul Valea Ariesului este cel mai intins ca suprafata si cuprinde o serie de obiective turistice si culturale de mare interes.Halmagiu se constituie in destinatie pentru turismul rural si agroturism.Arealul Vaii Geoagiului este dominat de prezenta bogatiei de factori naturali de cura.Fantanele a devenit o adevarata statiune climatica si pentru sporturi d iarna. drumetie montana. Galda de Sus. stiintific.Arealul Belis . .Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni . . Arieseni.Izbucul Calugari se impune prin speoturism. 4. odihna. . turismul stiintific si sporturi nautice. Lupsa. . turismul de vanatoare si pescuit sportiv. Propuneri pentru viitor 26 . valorificati partial in statiunea Geoagiu-Bai. . turismul cultural etc.Arealul Gilau . . de cunoastere. sporturi de iarna si de vara. turismul de week-end.Arealul depresionar Gurahont .Tarnita ofera conditii optime pentru turismul de week-end pentru locuitorii municipiilor Cluj-Napoca si Turda.Arealul turistic Vascau .Arealul Valea Ighiului asigura conditii pentru turismul de sfarsit de saptamana. forme de turism dominante fiind turismul de odihna si tratament. turismul de week-end. Albac. drumetii montane. la Campeni. destinatie pentru turism stiintific.Arealul Muntii Codru Moma ofera conditii pentru turismul de tratament balnear si de odihna. speoturism. turism pentru tineret. fiind in acelasi timp.

cerere venita atat din tara cat si de peste hotare. iar relieful montan de aici este cel mai fragmentat din intreg lantul Carpatic. lucru care se spera ca va duce in timp la finantarea unor proiecte de anvergura. folclor. cum ar fi infiintarea Parcului National Muntii Apuseni. primele pensiuni si ferme turistice deschizandu-si portile in zona bordurii nordice (Belis . dar care este o actiune ambitioasa mai ales in directia protejarii si ocrotirii naturii. Datorita faptului ca aceasta zona montana prezinta o mare varietate de valori culturale traditionale . Turismul recreativ si culturalizant ocupa si ele pozitii apropiate celui dintai. accesul facandu-se cu o mai mare usurinta decat in cazul altor grupe. Un alt avantaj al acestei zone este faptul ca inaltimile muntilor sunt reduse. intr-un procent tot mai mare. observandu-se totodata o cerere crescanda de astfel de servicii de cazare si agrement. In aceasta zona declarata defavorizata este acum mai usoara initierea investitiilor. traditii . vanatoare si pescuit). dintre acestea le mentionam doar pe cele mai reprezentative: 27 . sporturi de iarna.Calatele .arta populara. Capitolul III. inclusiv prin interferenta reciproca. traseele turistice ale Apusenilor sunt foarte numeroase.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni Muntii Apuseni se integreaza in sfera turismului recreativ (drumetii montane. Agroturismul are mari perspective de afirmare. etnografie.Rachitele .Sancraiu). speoturism. alpinism. Nota comuna a tuturor tipurilor ramane insuficienta dezvoltarilor si calitatea modesta a serviciilor. Principalele trasee turistice Luate în functie de gruparea pe masive muntoase. plan aflat momentan doar in stadiul de proiect.valorificarea potentialului turistic latent prin intermediul pensiunilor si gospodariilor agroturistice este o activitate de perspectiva cu mari promisiuni in viitorul apropiat.

Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni a) Muntii Bihor: • Stana de Vale Peştera Meziad. fiind marcat printr-un triunghi albastru. Traseu nemarcat.Glod . Circuitul pune în evidenta numeroasele forme carstice din sectorul sudic al Muntilor Metaliferi.Bozes .Cheile Ardeu . Itinerarul permite ascensiunea pe platoul situat între varfurile La Targ si Gaina de unde se deschide o larga panorama asupra Muntilor Metaliferi si Bihor.Cheile Cibului . b) Muntii Codru-Moma: • Dumbravita de Codru . Traseu nemarcat. Timp de mers: 12-13 ore. Tmp de mers: 6 ore. Este accesibil atat vara. Distanta: aproximativ 30 km.Pestera Vantului.Arieseni.Pastravaria Bulzestii de Sus .Geoagiu Bai. f) Muntii Vladeasa: • Cabana Scarisoara . e) Muntele Gaina: • Bulzestii de Sus . d) Muntii Metaliferi: • Geoagiu Bai .Cheile Mazii . 28 . Traseul este accesibil pe tot parcursul anului. Traseu nemarcat. Timp 8-10 ore.Moneasa. Timp 6-8 ore. dus-întors. Timp de mers: 5 ore. cat si iarna.Ghetarul Scarisoara .Cheile Bacaiei .Muntele Gaina si retur. Distanta: 23 km. Marcajul este un triunghi albastru. c) Muntii Padurea Craiului: • Cabana Vadu Crisului .

Cabana Somesul Rece. care traverseaza culmea principala a Muntilor Zarandului. j) Muntii Zarand: • Obarsia (Rosia Noua) .5 ore. k) Muntii Gilau (Muntele Mare): • Cabana Muntele Filii . 5-6. g) Muntii Trascau: • Lacul Ighel . Punct de acces recomandat.Culmea Meses .Varful Rasca Mare . 29 .Varful Ierii . 5 ore. Puncte de acces recomandate sunt garile Cluj-Napoca.Cheile Rametilor 3. marcajul îl constituie o banda rosie si o cruce de aceeasi culoare.Iacobini.Prin Cheile Turzii . nemarcat. Turda. Timp de mers: 6-7 ore.Gurahont. l) Cheile Turzii: • Cabana Cheile Turzii .Cheile Rametilor . Distanta este de aproximativ 11.Sub Vf. Traseul este ne recomandabil iarna.La moara si înapoi.Gurahont. Timp de mers: 5. 5 ore. Traseul este variat. Magura Mare . 5-3 ore. h) Muntele Plopis (Muntele Ses): • Hanul Piatra Craiului . Iacobini . 5 ore. Marcaj: banda rosie.Plopi . 3 km. Marcajul este o cruce rsie. Timp de mers 9 ore: Lacul Ighel .Varful Huzii .Cetatea Lita . de culme si vale practicabil în sezonul cald. Timpul de mers: 2.Izvorul Iacobini .Comuna Tusa. Marcaj: triunghi galben.Sloboda 2 ore.Moigrad. i) Muntii Meses: • Zalau . Marcaj: banda rosie. 5 ore. Timpul de mers este de aproximativ 2-2.Iacobini . Cheile Rametilor . Obarsia . Traseu nerecomandabil iarna. Campia Turzii.Ruinele cetatii Porolissum . Traseul este nerecomandabil iarna. iar traseul este practicabil tot timpul anului.Saua Rosia . în apropierea varfului principal.cabana Sloboda. Traseul face legatura între cabane la o altitudine joasa. Timp de mers: 3-4 ore Traseu este nerecomandabil iarna si permite traversarea masivului de la sud la nord.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni Marcajul este constituit dintr-un punct rosu pana la ghetar si triunghi rosu la Arieseni.Intregalde . gara ClujNapoca.Intregalde 3. timp de mers 3-3. Intregalde .

plan aflat momentan doar în stadiul de proiect. 30 . sporturi de iarna.arta populara. alpinism. inclusiv prin interferenta reciproca. In aceasta zona declarata defavorizata este acum mai usoara initierea investitiilor. folclor.valorificarea potentialului turistic latent prin intermediul pensiunilor si gospodariilor agroturistice este o activitate de perspectiva cu mari promisiuni în viitorul apropiat.Rachitele . cum ar fi înfiintarea Parcului National Muntii Apuseni. iar relieful montan de aici este cel mai fragmentat din întreg lantul Carpatic. observandu-se totodata o cerere crescanda de astfel de servicii de cazare si agrement. speoturism. Propuneri pentru viitorul turismului în Munţii Apuseni Muntii Apuseni se integreaza în sfera turismului recreativ (drumetii montane. cerere venita atat din tara cat si de peste hotare. accesul facandu-se cu o mai mare usurinta decat în cazul altor grupe.Calatele . dar care este o actiune ambitioasa mai ales în directia protejarii si ocrotirii naturii. Turismul recreativ si culturalizant ocupa si ele pozitii apropiate celui dintai.Sancraiu). primele pensiuni si ferme turistice deschizandu-si portile în zona bordurii nordice (Belis . traditii .Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni Capitolul IV. într-un procent tot mai mare. etnografie. vanatoare si pescuit). Un alt avantaj al acestei zone este faptul ca înaltimile muntilor sunt reduse. Agroturismul are mari perspective de afirmare. Nota comuna a tuturor tipurilor ramane insuficienta dezvoltarilor si calitatea modesta a serviciilor. lucru care se spera ca va duce în timp la finantarea unor proiecte de anvergura. Datorita faptului ca aceasta zona montana prezinta o mare varietate de valori culturale traditionale .

Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni ANEXE-FOTOGRAFII REPREZENTATIVE DIN MUNŢII APUSENI Crişul Repede Mănăstirea Rimet Rezervaţia Moneasa Rezervaţia Meziad Peretele Dolinelor Pajişte Aşezare de moţi Lan de cereale BIBLIOGRAFIE 31 .

Editura SportTurism.Bucureşti • Munţii Apuseni -muzeu istoric şi etnografic al poporului romîn.1980.Bordea.1978.Analiza potenţialului turistic în Munţii Apuseni CĂRŢI SAU REVISTE • Munţii Apuseni Bihor Vladeasa –M.Editura pentru turism .Bucureşti 32 .S.Editura pentru turism .1982.Ghid turistic. Ghid turistic .Editura Uniunii de Cultura Fizica si Sport • Munţii Codru-Moma -Bleahu Marcian .Bucureşti • Ţara moţilor -S.Bucureşti • Munţii Apuseni -Ilie Mircea .Editura Turism.1974.Bordea .Bleahu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->