Sunteți pe pagina 1din 9

Microsoft PowerPoint

1. Deschiderea programului
- START – PROGRAMS – Microsoft Office - MICROSOFT OFFICE POWER POINT 2003
- Dublu clic pe pictograma de pe ecran – daca exista
2. Elementele ferestrei PowerPoint
- Bara de titlu
- Bara meniului principal.
Contine meniurile:
_ File / Fisier
_ Edit / Editare
_ View / Vizualizare
_ Insert / Inserare
_ Format / Format
_ Tools / Instrumente
_ Slide Show / Expunere diapozitive (lansarea în executie, rularea)
_ Windows / Fereastra
_ Help / Ajutor
- Barele de instrumente
- Subfereastra rezervata diapozitivului actual (selectat) – în centrul ferestrei se afla zona de lucru,
în care se afla slide-ul, diapozitivul.
Implicit PowerPoint-ul se deschide cu un singur diapozitiv de tip Titlu si Subtitlu.
Sablonul implicit de realizare a unui diapozitiv poate fi modificat cu ajutorul comenzii Slide
Layout din meniul Format.
- Panourile Outline / Schita si Slides / Diapozitive:
_ Panoul Outline / Schita – prezinta schita, harta prezentarii
_ Panoul Slides / Diapozitive – prezinta slide-urile în miniatura
- Panoul de activitate (task pane) – poate contine:
_ New Presentation / Prezentare Noua – o noua prezentare
_ Slide Layout / Aspect Diapozitiv – structurarea continutului diapozitivului
_ Slide Design / Forma Diapozitiv – design-uri ce pot fi atasate
diapozitivului
_ Slide Transition / Tranzitie intre Diapozitive – efectul de tranzitie intre
diapozitive
- Cutia text rezervata notelor – aflata dedesubtul zonei rezervata diapozitivului actual; se poate
tasta o nota aferenta diapozitivului actual.
- Butoane de comanda pentru selectarea modului de vizualizare utilizat – aflate în coltul din stânga
jos
_ Normal View / Normal = Vizualizarea normala
_ Slide Sorter View / Sortare Diapozitive = sunt afisate toate foliile (micsorate
corespunzator pe ecran)
_ Slide Show / Expunere Diapozitive = Expunerea diapozitivelor, a prezentarii.
- Bara de stare – contine informatii despre numarul diapozitivului actual, numarul total de
diapozitive existente în prezentare si tipul de design utilizat.
O prezentare noua se poate deschide în mai multe moduri:
_ Blank Presentation / Prezentare Noua
_ From AutoContent Wizard / Din expertul continut determinat automat
_ Design Templates / Din sablon forma
_ Din prezentare existenta
3. Tipurile de vizualizare
Exista cinci tipuri de vizualizari:
_ Normal View / Normal = vizualizarea normala
_ Slide Sorter View / Sortare Diapozitive = sunt afisate toate foliile (micsorate
corespunzator pe
ecran) cu text si grafica
_ Slide Show / Expunere diapozitive = Expunerea diapozitivelor, a prezentarii. Trecerea
secventiala
în revista a foliilor (clic mouse sau automat) se face începând cu folia activa. Daca se doreste
începerea cu prima folie, aceasta se poate face din meniul Slide Show / Expunere diapozitive –
View Show / Vizualizare Diapozitive. În timpul prezentarii, cu clic dreapta si End Show /
Încheiere Expunere se opreste prezentarea.
_ Notes Page / Pagina de Note = Afiseaza pagina de note a diapozitivului actual, în care se pot tasta
notele prezentatorului referitoare la diapozitiv
_ Outline / Schita = harta prezentarii
Toate tipurile de vizualizare se pot accesa de pe bara aflata în stânga diapozitivului sau din meniul
View / Vizualizare.
4. Lucrul cu foliile
Slide = Folie = Diapozitiv
Pentru a lucra cu mai multe folii se lucreaza în modul de lucru Slide Sorter View / Sortare
Diapozitive.
Pentru a lucra cu o singura folie se lucreaza în modul de lucru Slide View / Diapozitive.
Selectarea foliilor – clic stânga pe folia dorita. Cu SHIFT apasat se pot selecta mai multe folii
adiacente. Cu Ctrl apasat se pot selecta mai multe diapozitive neadiacente.
Mutarea foliilor intre ele se face cu metoda Drag and Drop.
Edit / Editare – Duplicate / Dublare – adauga o folie identica cu cea curenta.
Edit / Editare – Delete Slide / Stergere Diapozitiv – sterge folia selectata
Insert / Inserare – New Slide / Diapozitiv nou – insereaza un slide nou (sau cu butonul New Slide /
Diapozitiv nou aflat pe bara de formatare)
Stergerea, copierea si mutarea slide-urilor se poate face si cu ajutorul comenzilor
Copy / Copiere (Ctrl+C),
Paste / Lipire (Ctrl+V), Cut / Decupare (Ctrl+X).
Microsoft PowerPoint
1. Alte comenzi identice sau apropiate cu cele din Word
1.1. Meniul File / Fisier
File / Fisier – Open / Deschidere – deschide o aplicatie existenta
File / Fisier – New / Nou – creeaza o noua aplicatie
File / Fisier – Save / Salvare – pentru salvarea prezentarii
File / Fisier – Save as / Salvare ca – salvarea prezentarii în alt director, pe alt suport, sub alt
nume sau în alt format
Formatul (tipul) implicit de salvare este Presentation / Prezentare (extensie .PPT).
Alte tipuri (formate) de salvare pot fi:
_ Design Template / Sablon Forma (sablon de prezentare) – extensie .POT
_ PowerPoint Show / Expunere PowerPoint (expunere) – extensie .PPS
_ Outline - RTF / Schita - RTF – extensie .RTF
_ TIFF Tag Image File Format – extensie .TIF
_ Web Page / Pagina web – extensie .HTM sau .HTML
Salvarea în formatul paginilor web poate fi realizata si cu ajutorul comenzii Save as Web Page /
Salvare ca pagina Web.

File / Fisier – Page Setup / Initializare Pagina permite:


_ alegerea suportului diapozitivelor, care se stabileste cu ajutorul listei combinate: Slides sized for /
Diapozitive dimensionate pentru (hârtie A4, hârtie A3), On-screen Show / Expunere pe
ecran, 35 mm Slides / Diapozitive de 35 mm, Overhead / Proiectii (folii pentru
retroproiector), Custom / Particularizare (suport tip utilizator).
_ Alegerea latimii – Width / Latime si lungimii – Height / Lungime a diapozitivului ce va fi
imprimat
_ Alegerea numarului de la care va începe numerotarea obiectelor care se vor imprima prin
comanda
Number slides from / Numerotare diapozitive începând cu
_ alegerea formatului de prezentare, alegerea orientarii slide-ului tip Portrait / Portret sau tip
Landscape / Vedere, înaltimea si latimea slide-ului
File / Fisier – Print / Imprimare – permite tiparirea prezentarii. Se alege imprimanta pe care se
tipareste,
daca se tipareste tot documentul, slide-ul activ sau o selectie de slide-uri, numarul de copii. Din
Properties /
Proprietati se alege tipul de pagina (A4, A5, etc). Din partea de jos, din meniul derulant Print
What / De
imprimat se poate alege optiunea:
_ Diapozitive
_ Handouts / Diapozitive Imprimate, cu ajutorul careia putem stabili câte slide-uri se tiparesc pe o
pagina. Sunt create pentru auditoriu. Prin lista combinata Slides per page / Diapozitive per
pagina, se stabileste numarul diapozitivelor care se vor imprima pe
aceeasi pagina
_ Notes Pages / Pagini de note, prin care se pot tipari pagini cu note (diapozitiv + nota aferenta
acestuia)
Proiect finantat de
UNIUNEA EUROPEANA
Uniunea Europeana reprezinta o entitate politica, sociala si economica compusa din 27 tari.
Statele Membre au decis împreuna, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de
ani, sa construiasca o zona de stabilitate, democratie si dezvoltare durabila, mentinând
diversitatea culturala, toleranta si libertatile individuale. Uniunea Europeana îsi propune sa
împartaseasca realizarile si valorile sale cu tarile si popoarele de dincolo de granitele ei.
_ Outline View / Vizualizare Schita (se vor tipari pagini care contin informatii tip schita aferente
prezentarii)
Alte optiuni la tiparire:
_ Greyscale / Tonuri de gri – La imprimare, culorile vor fi transformate în nuante de gri
_ Pure black and white / Doar alb si negru - La imprimare, culorile vor fi transformate numai în
alb si negru
_ Scale to fit paper / Scalare pentru potrivire în pagina – La imprimare, foliile vor fi
dimensionate astfel încât sa se încadreze în tipul de pagina folosit pentru imprimare
_ Frame slides / Diapozitive cadru – slide-urile sunt încadrate de chenare
_ Include comment pages / Imprimare comentarii si marcaje cu cerneala – elementele de
animatie vor fi imprimate sub forma de pictograme; vor fi incluse si comentarii
_ Print hidden slides / Imprimare diapozitive ascunse – se tiparesc si slide-urile ascunse
1.2. Meniul Edit / Editare
Edit / Editare – Find / Gasire – se gaseste un cuvânt în text
Edit / Editare – Replace / Înlocuire – se gaseste si se înlocuieste un cuvânt în text
Edit / Editare – Undo / Anulare – anuleaza ultima comanda
Edit / Editare – Redo / Refacere – reface ultima comanda
Select All / Selectare totala – Ctrl+A
1.3. Meniul Format
Format – Font – de unde se pot schimba tipul fontului, stilul, dimensiunea si culoarea fontului, se
pot da
fontului diferite efecte, de exemplu Shadow / Umbra, etc.
Format – Bullets and Numbering / Marcatori si numerotare – de aici se pot introduce numere sau
marcatori cu diferite culori
Format – Alignment / Aliniere – de aici se alege alinierea textului: la dreapta, la stânga, centrat sau
stângadreapta
(justified)
Format – Line Spacing / Interlinie – se modifica distanta între rânduri; tot de aici se poate modifica
distanta
dintre paragrafe
Format – Replace Fonts / Înlocuire fonturi – permite schimbarea tipului fontului
Format – Change Case / Modificare dupa caz – ne permite sa ne alegem cum vrem sa scriem:
_ Sentence Case / Caz propozitie – prima litera a primului cuvânt al propozitiilor selectate se
transforma în majuscula
_ Lowercase / Minuscule – textul selectat este convertit în minuscule
_ Uppercase / Majuscule – textul selectat este convertit în majuscule
_ Title Case / Caz titlu – prima litera din fiecare cuvânt al selectiei este convertit în majuscula
_ Toggle Case / Caz comutare – prima litera din fiecare cuvânt al selectiei este convertit în
minuscula
Atentie !!! Prin Paragraf se întelege un text care se termina prin actionarea tastei ENTER. Orice
element dintr-o
lista numerotata sau marcata formeaza un paragraf: titlul si subtitlul de asemenea sunt paragrafe.
1.4. Meniul View / Vizualizare
View / Vizualizare – Toolbars / Bare de instrumente – se pot introduce sau dezafecta bare de
instrumente
View / Vizualizare – Zoom / Panoramare – permite marirea sau micsorarea vizualizarii paginii
View / Vizualizare – Header and Footer / Antet si Subsol – se modifica antetul si subsolul. Tot de
aici se
poate introduce numarul slide-ului si data, care poate fi actualizata automat. Aici avem doua
etichete:
- Slide / Diapozitiv, în care putem bifa ( modificarile se pot aplica pentru toate diapozitivele sau
pentru diapozitivul curent):
_ data si ora
_ numar diapozitiv
_ subsol
_ nu se afiseaza la diapozitivul titlu
- Notes and Handouts / Note si diapozitive imprimate (modificarile se aplica pentru toate paginile
prezentarii):
_ data si ora
_ antet
_ numarul paginii
_ subsol
1.5. Meniul Insert / Inserare
Insert:
- Picture / Imagine
_ Clip Art / Miniatura
_ From File / Din fisier
_ Organization Chart / Organigrama
_ Autoshapes / Forme Automate
_ WordArt
- Diagram / Diagrama
- Text Box / Caseta text
- Hyperlink
- Table / Tabel
- Numarul diapozitivelor
- Comment / Comentariu
- Data si ora
Lucrul cu Diagrame: o diagrama apare împreuna cu o foaie de date care ne ajuta de fapt sa
modificam graficul.
În momentul în care am introdus o diagrama, meniurile se modifica, fiind adaptate pentru gestiunea
graficelor.
Pentru a schimba tipul diagramei (care implicit apare în coloane) se va da comanda
Chart Type / Tip Diagrama din meniul Chart / Diagrama,
sau se va da clic dreapta pe grafic si se va selecta aceeasi comanda.
Se deschide o fereastra în care se selecteaza tipul dorit: bara, linie, sector de cerc, etc. Pentru alte
optiuni pentru diagrama se va da clic dreapta în interiorul graficului, se va alege optiunea Chart
Options / Optiuni Diagrama, apoi se va accesa eticheta Titles / Titluri (pentru a pune un titlu) sau
Data Labels / Etichete de date (pentru a insera valorile în grafic sub forma în care se afla în foaia de
date sau în procente).
1.6. Meniul Tools / Instrumente
Tools / Instrumente – Options / Optiuni – General – permite schimbarea informatiilor despre
utilizator
Tools / Instrumente – Options / Optiuni – Save / Salvare – permite schimbarea caii implicite de
salvare a
unui document
Tools / Instrumente – Options / Optiuni – Spelling and Style / Ortografie si Stil – pentru corectarea
gramaticala a textului din interiorul slide-urilor
Tools / Instrumente – Spelling / Corectare ortografica – pentru a activa corectorul gramatical si
ortografic
Proiect finantat de
UNIUNEA EUROPEANA
Uniunea Europeana reprezinta o entitate politica, sociala si economica compusa din 27 tari.
Statele Membre au decis împreuna, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de
ani, sa construiasca o zona de stabilitate, democratie si dezvoltare durabila, mentinând
diversitatea culturala, toleranta si libertatile individuale. Uniunea Europeana îsi propune sa
împartaseasca realizarile si valorile sale cu tarile si popoarele de dincolo de granitele ei.
2. Comenzi specifice PowerPoint
2.1. Meniul View / Vizualizare
View / Vizualizare – Master / Coordonator – Slide Master / Coordonator de diapozitiv. Se afiseaza
o
fereastra cu 5 zone:
_ zona rezervata titlului
_ zona obiectelor
_ zona pentru data calendaristica
_ zona pentru subsol
_ zona rezervata numerelor de pagina
Forma si aspectul tuturor diapozitivelor / slide-urilor poate fi modificat si uniformizat prin
comanda: Master /
Coordonator. De exemplu: se insereaza o imagine, o ilustratie, un obiect de desenare , o schema
organizatorica, o cutie de text sau un alt obiect. Dupa ce s-au realizat toate modificarile în
coordonatorul de
diapozitive, se revine la modul normal de vizualizare. Obiectele introduse în acest mod vor aparea
în fiecare
diapozitiv al prezentarii.
2.2. Meniul Insert / Inserare
Insert / Inserare – New Slide / Diapozitiv nou sau cu butonul New Slide / Diapozitiv nou sau prin
combinatia de taste Ctrl+M.
2.3. Meniul Format
Format – Slide Layout / Aspect Diapozitiv (structurare diapozitiv)– modifica tipul foliilor. Prin
structurare se
întelege modul în care sunt asezate pe un diapozitiv diverse obiecte. Aceste
obiecte reprezinta de fapt niste înlocuitori (placeholder), care ulterior se vor înlocui cu obiecte
reale. Din cele 27
de sabloane, se selecteaza printr-un clic varianta dorita.
Format – Slide Design / Forma Diapozitiv – schimba modelul, designul foliei. PowerPoint-ul este
prevazut
cu aproximativ 50 de modele de design predefinite. Se efectueaza un clic pe butonul « sageata jos »
corespunzator modelului dorit. Din submeniu se efectueaza un clic pe:
- Apply to All Slides / Se aplica la toate diapozitivele: atasarea modelului de design pentru toate
diapozitivele prezentarii
- Apply to Selected Slides / Se aplica la diapozitivele selectate: atasarea modelului de design pentru
toate diapozitivele selectate
- Apply to All / Se aplica pentru toate (pentru a aplica pentru toate slide-urile) sau comanda Apply /
Se
aplica (pentru slide-ul curent sau pentru cele selectate)
Format – Background / Fundal – se schimba fondul din spate al prezentarii. Tot de aici
se pot afisa diverse texturi în spatele imaginilor. Dupa ce se alege culoarea sau efectul de
umplere pentru diapozitiv se va actiona butonul de comanda .
Aceste optiuni se obtin si cu clic dreapta pe diapozitiv, dar numai daca lucram în modul Slide
View.
2.4. Meniul Slide Show / Expunere Diapozitive
2.4.1. Efectul de animatie
Efectul de animatie se realizeaza prin asocierea unor efecte de animatie obiectelor existente în
diapozitivul selectat. Pentru generarea unui efect de animatie se va utiliza algoritmul urmator:
_ se selecteaza diapozitivul care contine obiectele care se vor anima
_ se selecteaza obiectul pentru care se va aplica un efect de animatie
Proiect finantat de
UNIUNEA EUROPEANA
Uniunea Europeana reprezinta o entitate politica, sociala si economica compusa din 27 tari.
Statele Membre au decis împreuna, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de
ani, sa construiasca o zona de stabilitate, democratie si dezvoltare durabila, mentinând
diversitatea culturala, toleranta si libertatile individuale. Uniunea Europeana îsi propune sa
împartaseasca realizarile si valorile sale cu tarile si popoarele de dincolo de granitele ei.
_ din meniul Slide Show / Expunere Diapozitive se va da comanda Custom Animation /
Animatie Particularizata. În partea dreapta se afiseaza o fereastra de dialog
_ se actioneaza butonul Add Effects / Adaugare Efect – se deschide o lista cu animatii – animatia
dorita se selecteaza printr-un clic
_ Lista combinata Start / Pornire stabileste momentul în care se va lansa în executie animatia
selectata
_ Lista combinata Path / Directie (Orientare, Dimensiune Font – în functie de efectul ales) se
stabileste directia de derulare a animatiei
_ Viteza animatiei se stabileste cu ajutorul listei combinate Speed / Viteza
_ Prin cele doua sageti – butoane Re-order / Reordonare se reordoneaza animatiile din lista
configurata
_ Pentru a sterge o animatie se selecteaza butonul de comanda Remove / Eliminare
_ Prin butonul Play / Redare se pot vizualiza animatiile configurate
2.4.2. Efectul de tranzitie
Utilizatorul poate configura modul de trecere de la un diapozitiv la urmatorul, adica modul în care
este
îndepartat un diapozitiv de pe ecran si este încarcat urmatorul. În acest scop:
_ se da comanda Slide Transition / Tranzitie Diapozitiv din meniul Slide Show / Expunere
Diapozitive – se afiseaza în partea dreapta, în bara de activitati o fereastra de dialog
_ Primul element al listei este No Transition / Fara tranzitie – nici un efect
_ Prin cele doua liste combinate aflate în subfereastra Modify Transition / Modificare tranzitie se
configureaza viteza de tranzitie – Speed / Viteza (mica, medie sau mare), respectiv efectul sonor
utilizat de tranzitie – Sound / Sunet
_ Tranzitia dintre diapozitive / slide-uri se regleaza cu cele doua casete de selectare situate în
subfereastra Advance Slide / Avansare diapozitiv:
- On mouse click / Când se face clic cu mouse-ul (manual, cu un clic)
- Automatically after / În mod automat dupa – dupa un numar
de secunde specificate în cutia text asociata
Ascunderea diapozitivelor – din Slide Show / Expunere Diapozitive – Hide Slide / Ascundere
Diapozitiv
3. Vizualizarea prezentarii
Exista mai multe posibilitati:
1. Slide Show / Expunere Diapozitive – View Show / Vizualizare prezentare
2. prin butonul de comanda Slide Show from current slide / Expunere diapozitive începând cu
diapozitivul curent (butonul se afla în partea stânga jos)
3. View / Vizualizare – Slide Show / Expunere diapozitive
Trecerea de la un diapozitiv la urmatorul poate fi realizata printr-un clic (sau prin actionarea barei
de spatiu sau
a tastei Enter).
In timpul rularii prezentarii daca se da clic dreapta pe mouse se deschide urmatoarea fereastra de
dialog:
Next / Urmatorul – urmatorul slide
Previous / Anteriorul – slide-ul anterior
Go / Salt la diapozitiv – By Title / Dupa titlu – se alege titlul slide-ului la care vrem sa mergem
End Show / Încheiere expunere
4. Forme de desenare
Se foloseste Drawing Bar / Bara de Desen – daca ea nu este vizibila, se afiseaza prin meniul
Vizualizare –
Bare de Instrumente – Desen
4.1. Selectare obiecte
Sageata de lânga meniul derulant Draw / Desenare – cu ajutorul ei se pot selecta mai usor
obiectele. Clic
stânga pe sageata, apoi clic pe obiectul dorit.
4.2. Meniul Draw / Desenare – Rotire sau Rasturnare
_ Free Rotate / Rotire Libera – se selecteaza obiectul pe care dorim sa îl rotim, se da clic
stânga pe butonul Free Rotate de pe bara de desen apoi se pozitioneaza cursorul pe unul din
colturile obiectului de rotit si cu clic stânga apasat se roteste obiectul în sensul dorit
_ Rotate Left / Rotire la Stânga 900
_ Rotate Right / Rotire la Dreapta 900
_ Flip Horizontal / Rasturnare Orizontala
_ Flip Vertical / Rasturnare Verticala
- Align or Distribute / Aliniere sau Distribuire – se da comanda Relative to Slide / Relativ la
Diapozitiv. Apoi se merge pe aceeasi cale si se alege: Align Left / Aliniere la stânga, Align Center /
Aliniere centrata, Align Right / Aliniere la dreapta, Align Top / Aliniere sus, Align Middle /
Aliniere la mijloc, Align Bottom / Aliniere jos.
- Pozitionarea unui obiect în cadrul altui obiect - Când avem doua obiecte si dorim ca unul sa apara
în
cadrul celuilalt putem muta pur si simplu un obiect peste celalalt. Este posibil ca în acest mod sa nu
se vada
obiectul de dedesubt, acesta fiind ascuns în spatele celuilalt. Pentru a vedea ambele obiecte se da
clic
dreapta pe unul dintre obiecte, si din meniul derulant se alege optiunea Order / Ordine. De aici se
alege
Bring to Front / Aducere în prim plan – pentru a aduce obiectul în fata sau Send to Back / Trimitere
în ultimul plan – pentru a trimite obiectul în spate. Aceleasi obtiuni le gasim în meniul Desenare –
Ordine
– se alege comanda dorita.
Forme Automate (Auto Shapes)
De aici se pot introduce diverse forme: triunghiuri, stele, patrate, sageti, etc. Daca în timp ce se
muta mouse-ul
se tine apasata tasta Shift, atunci în cazul unui dreptunghi se va desena un patrat, iar în cazul unei
elipse se va
desena un cerc. Inserare Action Buttons / Butoane Actiune – se alege butonul dorit, apoi se muta
cursorul
pâna în locul unde dorim sa pozitionam butonul si cu clic stânga tinut apasat se trage cursorul în
interiorul slideului
pentru a ne alege marimea butonului. Din fereastra care se deschide se alege actiunea dorita pentru
butonul introdus. Actiunea butonului se poate vizualiza în modul Slide Show / Expunere
Diapozitive.
Alte instrumente de desen
 Line / Linie – se pot desena linii.
o Se da clic stânga pe butonul line de pe bara de desen, apoi se muta mouse-ul în locul
din care vrem sa înceapa linia, se apasa clic stânga pe mouse si se traseaza linia
dorita dupa care se lasa liber butonul stâng al mouse-ului.
Arrow / Sageata – se pot trasa sageti. Se traseaza în acelasi mod ca liniile.
Rectangle / Dreptunghi – se traseaza dreptunghiuri.
Oval – se traseaza cercuri sau elipse.
Text Box / Caseta Text – se poate introduce o caseta de text.
Este o comanda identica cu Insert / Inserare – Text Box / Caseta Text.
Insert WordArt / Inserare WordArt – este identica cu comanda similara din Word.
Inserare nomograma sau organigrama – Scheme de organizare. Dupa ce se da clic:
o se afiseaza sabloanele disponibile, se da clic pe modelul dorit, apoi OK
o se afiseaza bara de instrumente pentru organigrama
o se afiseaza o schema ce este compusa dintr-un manager si trei subordonati
o cutiile existente pot avea trei stari:
o 1. starea neselectata,
o 2. starea inserare/modificare si de introducere si formatare a textului din interior,
o 3. starea de pregatire pentru stergere – daca se efectueaza un clic pe o margine a cutiei,
în jurul ei vor aparea 6 cerculete, apoi se poate actiona tasta Delete
o pentru a insera alte cutii în schema: se selecteaza un membru, se efectueaza un clic pe
sagetica de lânga Insert Shape / Inserare Forma de pe bara pentru organigrame. Se afiseaza 3
optiuni:
- Subordinate / Subordonat (cutie aflata pe un nivel inferior)
- Coworker / Coechipier (cutie situata la nivelul actual)
- Assistant / Asistent
_ Implementarea schemei organizatorice poate fi modificata cu ajutorul comenzilor aflate în
Layout /
Aspect de pe bara Organigrama
Inserare Clip Art / Miniatura – se pot introduce miniaturi (Clip Art-uri) – este identica cu comanda
Insert /
Inserare –Picture / Imagine – Clip Art / Miniatura.
Alte comenzi:
_ Fill Color / Culoare de umplere – de aici se schimba culoarea obiectelor
_ Line Color / Culoare linie – de aici se schimba culoarea liniei
_ Font Color / Culoare font – de aici se schimba culoarea fontului
_ Line Style / Stil linie – se alege grosimea liniei
_ Dash Style / Stil linie întrerupta – se alege tipul de linie
_ Arrow Style / Stil sageata - se alege tipul de linie, tipul sagetii
_ Shadow Style / Stil umbra – se introduc umbre pentru obiecte
_ 3D / Stil 3D – obiectele se pot transforma în obiecte tridimensionale
Pentru ultimele 8 modificari trebuie sa avem selectat obiectul sau linia respectiva si apoi sa apasam
butonul corespunzator din bara de desen si sa ne alegem optiunea dorita.
Gruparea imaginilor
Daca avem mai multe obiecte si vrem ca acestea sa formeze împreuna un singur obiect pentru a
putea sa le mutam împreuna în alta zona a diapozitivului sau în alt slide,
 se selecteaza obiectele (selectati primul obiect, apoi cu SHIFT apasat se selecteaza si
celelalte obiecte),
 apoi se da clic dreapta pe unul din obiecte si
 din meniul derulant se alege Grouping / Grupare – Group / Grupare.
Pentru ca un obiect format din mai multe obiecte sa poata fi desfacut în obiectele componente,
 se da clic dreapta pe obiect si
 din meniul derulant se alege Grouping / Grupare –Ungroup / Anulare Grupare.