P. 1
Bpoc -Protocol de Stat

Bpoc -Protocol de Stat

|Views: 602|Likes:
Published by Padurariu Roxana

More info:

Published by: Padurariu Roxana on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”, Chişinău, 1 Aprilie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂ II AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

BRONHOPNEUMOPATIE CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ
Protocol clinic na ional

Chişinău Aprilie, 2008
1

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”, Chişinău, 1 Aprilie 2008

ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT PREFA Ă A. PARTEA INTRODUCTIVĂ A.3. Utilizatorii: A.4. Scopurile protocolului A.6. Data revizuirii următoare A.8. Defini iile folosite în document A.9. Informa ia epidemiologică B. PARTEA GENERALĂ B.1. Nivelul institu iilor de asisten ă medicală primară B.2. Nivelul consultativ specializat (ftiziopneumolog) B.3. Nivelul de sta ionar C.1. ALGORITMUL DE CONDUITĂ C.1.1. Algoritmul de conduită generală a pacientului cu BPOC C.1.2. Algoritmul tratamentului bolnavului cu BPOC evolu ia stabilă C.1.3. Algoritmul de conduită generală a bolnavului cu BPOC în acutizare C.1.4. Algoritmul tratamentului bolnavului cu BPOC în acutizare C. 2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR C.2.1. Clasificarea BPOC C.2.2. Profilaxia BPOC C.2.2.1. Profilaxia primară C.2.2.2. Profilaxia secundară C.2.3. Screening-ul BPOC C.2.4. Conduita pacientului cu BPOC C.2.4.1. Anamneza C.2.4.2. Examenul obiectiv C.2.4.3. Investiga ii paraclinice C.2.4.4. Diagnosticul diferen ial C.2.4.5. Criteriile de spitalizare C. 2.4.6. Tratamentul bolnavilor BPOC C.2.4.6.1. Excluderea sau reducerea intensită ii factorilor de risc C. 2.4.6.2. Programul educa ional pentru bolnavi cu BPOC C.2.4.6.3. Tratamentul bolnavilor cu BPOC evolu ia stabilă C. 2.4.6.4. Tratamentul bolnavilor cu BPOC în acutizare C.2.4.7. Prognosticul şi evolu ia în BPOC C.2.4.8. Supravegherea pacien ilor cu BPOC C.2.5. Complica iile (subiectul protocoalelor separate)

4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 12 13 15 15 16 17 18 19 19 21 21 23 23 24 24 25 27 32 32 33 34 34 35 39 41 42 43

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 44 D.1. Institu iile de AMP 44 D.2. Institu iile consultativ-diagnostice 45 D.3. Sec iile de terapie ale spitalelor raionale, municipale 46 D.4. Sec iile de pneumologie ale spitalelor municipale şi republicane 47 E. INDICATORI DE PERFORMAN Ă CONFORM SCOPURILOR PROTOCOLULUI ANEXE Anexa 1. Scara severită ii dispneei (Medical Research Council (MRC) Dyspnea Scale) Anexa 2. Scara manifestărilor de bază în BPOC după PL Poggiaro Anexa 3. Scara Borg – aprecierea expresivită ii dispneei Anexa 4. Testul de reversibilitate a obstruc iei bronşice Anexa 5. Testul de efort 48 50 50 50 50 51 51

2

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”, Chişinău, 1 Aprilie 2008

Anexa 6. Formularul eviden ei consulta ilor la medicul de familie pentru BPOC Anexa 7. Medicamente folosite frecvent în tratamentul BPOC Anexa 8. Dozajul nictemeral comparativ al GCS inhalatorii Anexa 9. Preparate antimicrobiene în tratamentul bolnavilor cu BPOC BIBLIOGRAFIE

53 54 54 55 62

3

MEF50. indice spirometric parametru ini ial parametrul după administrarea bronhodilatatorului reversibilitatea bronhoconstric iei frecven a respira iei capacitatea vitală for ată. în l/min 4 . indice spirometric Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease glucocorticosteroizi hemoglobin tomografie computerizată de rezonan ă înaltă (high-resolution computed tomography) hematocrit hipertensiune pulmonară inhibitori ai enzimei de conversie a angiotenzinei insuficien ă cardiacă acută insuficien ă cardiacă cronică indicele fumătorului Institutul de Ftiziopneumologie indicele de masă corporală insuficien ă respiratorie insuficien ă respiratorie acută intravenos metered-dose inhalers. aerosol inhalator dozat debitul expirator atins.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. indici spirometrici scara severită ii dispneei Medical Research Council (MRC) Dyspnea Scale Organiza ia Mondială a Sănătă ii oxigenoterapia de lungă durată presiunea par ială a oxigenului în sîngele arterial presiunea par ială a bioxidului de carbon în sîngele arterial pneumonie comunitară debitului (fluxul) expirator maxim. Chişinău. inhalator cu pudră electrocardiograma ecocardiografia frecven a contrac iilor cardiace fluxul (volumul) expirator maxim în 1 secundă. 1 Aprilie 2008 ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT AEC AP BCC BBE BPOC CP CPA CPT CRS CV DZ DPI ECG EcoCG FCC FEV1 (VEMS) FEV1 pretest FEV1 posttest FEV1% FR FVC GOLD GCS Hb HRCT Ht HTP IECA ICA ICC IF IFP IMC IR IRA i/v MDI MEF75. MEF25 MRC OMS OLD PaO2 PaCO2 PC PEF axa electrică a cordului artera pulmonară blocante ale canalelor de calciu boală bronşiectatică bronhopneumopatie cronică obstructivă cancerul pulmonar cordul pulmonar acut. indice spirometric diabet zaharat dry powder inhalers. cardiomiopatie pulmonară acută capacitatea pulmonară totală căile respiratorii superioare capacitatea vitală.50% şi 25% respectiv din capacitatea vitală. cînd a fost expulzată din plămîni 75% .

IF=15.v. 3 Bronhopneumopatie cronică obstructivă severă (stadiul III). centrele de sănătate (medici de familie). acutizare moderată. nictemer PREFA Ă Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătă ii al Republicii Moldova (MSRM). constituit din specialiştii Institu iei Medico-Sanitare Publice Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în colaborare cu Programul Preliminar de ară al „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare. IC III NYHA. dispnea – 3 puncte după scara MRC. A. casetelor etc. 1 Aprilie 2008 per os p.). faza stabilă cu acutizări rare. centrele consultative raionale (medici ftiziopneumologi). acutizare moderată. Chişinău. A. asocia iile medicale teritoriale (medici de familie şi medici ftiziopneumologi).PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. III. centrele medicilor de familie (medici de familie).3. figurilor. IF=18. dispnea – 1 punct după scara MRC. 2. IR gr. A. sec iile terapeutice ale spitalelor raionale. IR gr. IF=26. dispnea – 2 puncte după scara MRC. 5 . II. Bronhopneumopatie cronică obstructivă evolu ie uşoară (stadiul I).1. IR gr. fără schimbarea structurii. Diagnoza: Bronhopneumopatia cronică obstructivă Exemple de diagnoze clinice: 1. SatO2 TA TC TP VAD VD VR VSH 24h peroral perfuzii intravenoase satura ia hemoglobinei cu oxigen în sîngele tensiunea arterială tomografia computerizată tuberculoza pulmonară ventila ie asistată dirijată ventriculul drept volumul rezidual viteza de sedimentare a hematiilor în perioada de 24 ore. Protocolul na ional este elaborat în conformitate cu ghidurile interna ionale actuale privind bronhopneumopatia cronică obstructivă şi va servi drept bază pentru elaborarea protocoalelor institu ionale (extras din protocolul na ional aferent pentru institu ia dată. PARTEA INTRODUCTIVĂ A. cord pulmonar decompensat. La recomandarea MS pentru monitorizarea protocoalelor institu ionale pot fi folosite formulare suplimentare. Bronhopneumopatie cronică obstructivă evolu ie moderată (stadiul II). 0. municipale şi republicane (medici internişti). tabelelor. Codul bolii (CIM 10): J 44. finan at de Guvernul SUA prin Corpora ia „Millenium Challenge Corporation” şi administrat de Agen ia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltarea Interna ională. în baza posibilită ilor reale ale fiecărei institu ii în anul curent. forma bronşitică.2. numerota iei capitolelor. evolu ia recidivantă.i. Utilizatorii: • • • • • • oficiile medicilor de familie (medici de familie şi asistentele medicilor de familie). care nu sunt incluse în protocolul clinic na ional.

Serghei Matcovschi.4. profesor universitar şef Catedra Farmacologie şi Farmacologie Clinică. IFP „Chiril Draganiuc” e-mail: liliana.ru cercetător ştiin ific. Scopurile protocolului: 1. 4. . doctor habilitat în medicină. Programul preliminar de ară al „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare asistenta medicală superioară. e-mail: anamoscovciuc@yandex. Lista şi informa iile de contact ale autorilor şi ale persoanelor ce au participat la elaborarea protocolului: Numele Dr. sec ia ftiziopneumologie nr. specialist principal farmacologie MS RM profesor universitar. 3.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. doctor habilitat în medicină. Victor Ghicavîi.ifp@gmail. Liliana Bîrdan Dr. Chişinău. A. Dr. Catedra Diagnostic de Laborator Clinic. Data revizuirii următoare: aprilie 2010 A. Valentin Gudumac. IFP „Chiril Draganiuc”. 2. Func ia şef Catedra Medicină internă nr. doctor habilitat. 3. cărora li s-a efectuat screening-ul BPOC.6. A. Reducerea ratei complica iilor BPOC la pacien ii supraveghea i. 5 .com expert local în sănătate publică. USMF „Nicolae Testemi anu”. Elena Maximenco. Reducerea cazurilor de deces prin BPOC. specialist principal 6 Dr. Ana Moscovciuc Dr. profesor universitar conferen iar ştiin ific. MPH Ecaterina Codreanu Func ia director IFP „Chiril Draganiuc”.7. 5. 1 Aprilie 2008 • • sec iile de pneumologie ale spitalelor municipale şi raionale. sec iile ftiziopneumologie a IFP „Chiril Draganiuc” (medici ftiziopneumologi). profesor universitar. Sporirea propor iei de pacien i cu BPOC cărora li se administrează tratamentul de sus inere. telefon 738703. Sporirea numărului de pacien i cu BPOC care beneficiază de educa ie tematică. doctor habilitat în medicină. profesor universitar. Data elaborării protocolului: aprilie 2008 A.5. Silviu Sofronie Dr. USMF „Nicolae Testemi anu”. Sporirea propor iei de persoane cu vîrsta depăşită de 40 ani de pe lista medicului de familie. cercetător ştiin ific coordonator. USMF „Nicolae Testemi anu”. IFP „Chiril Draganiuc” Recenzen i: Numele Dr.

FEV1<50% de la prezis. manifestată prin creşterea expresivită ii semnelor clinice şi celor func ionale pe o perioadă de nu mai pu in decît 5 zile. manifestată prin intensificarea dispneei. manifestată prin intensificarea dispneei.agravarea stării bolnavului. Consiliul Na ional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate Protocolul a fost discutat aprobat şi contrasemnat: Denumirea Asocia ia medicilor ftiziopneumologi Asocia ia medicilor de familie Asocia ia medicilor internişti Comisia ştiin ifico-metodică de profil „ftiziopneumologie” Centrul Na ional Ştiin ifico Practic de Medicină Preventivă Agen ia Medicamentului Consiliul de exper i al Ministerului Sănătă ii Consiliul Na ional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate Compania Na ională de Asigurări în Medicină Numele şi semnătura A. trenant sau fulminant cu dezvoltarea ICA şi IRA.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. cauzate primar de fumul de igară. 7 . Iurie Osoianu Dr. consecutive unei HTP produse de afec iuni pulmonare parenchimatoase sau vasculare. Acutizarea complicată a BPOC – survine de obicei la persoanele cu vîrsta de peste 65 ani cu agravări frecvente ale stării generale (>4ori/an). Compania Na ională de Asigurări în Medicină director. Evolu ia stabilă reprezintă o stare a pacientului cînd expresivitatea semnelor clinice nu se modifică pe o perioadă îndelungată (săptămîni. iar progresarea procesului patologic poate fi semnalată doar la supravegherea dinamică de lungă durată a bolnavului.8. Acutizarea BPOC – agravarea stării pacientului. Maria Bolocan medicină de laborator MS RM vicedirector. luni). Bulectomia constă în excizarea unei por iuni de plămîn care a fost distrusă de o leziune de dimensiuni mari numită bulă. poate evalua insidios. Chişinău. manifestată prin limitarea fluxului de aer. creşterea volumului expectora iilor cu caracter purulent. Defini iile folosite în document Bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC) – boală incomplet reversibilă şi constant progresivă. 1 Aprilie 2008 Dr. creşterea volumului expectora iilor cu caracter purulent. Acutizarea simplă a BPOC . condi ionată de răspunsul inflamator anormal al plămînului la particule şi gaze nocive. Cordul pulmonar cronic defineşte hipertrofia şi/sau dilatarea VD.

0% la femei. Pe parcursul perioadei anilor 1990-1999 acest indice a crescut cu 25.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Pneumotoraxul accidental este afec iunea caracterizată prin prezen a unei colec ii gazoase în cavitatea pleurală. Particulele cu diametrul de 3-5 mcm se depozitează în trahee şi bronhii mari.75 milioane de persoane anual. ce se manifestă prin creşterea presiunii arteriale în artera pulmonară peste 25 mmHg în repaus şi peste 30 mmHg la efort fizic (National Institutes of Health Registry) Insuficien ă respiratorie acută –reprezintă incapacitatea acută sau acutizată (pe un fond de suferin ă cronică) a plămînului de a men ine pragul de satura ie arterială în oxigen în limite fiziologice (95-96%). femei – 7. 1 Aprilie 2008 Hipertenzie pulmonară (HTP) – stare patologică multifactorială. uneori fiind o complica ie a bolii de bază. în prezent este a patra.reversibilitatea bronhoconstric iei este pu in semnificativă. <10% indică o bronhoconstric ie ireversibilă. Ventila ie asistată . devenind o reală problemă de sănătate publică. alimentat cu aer ambiant şi O2.15% .34‰. 8 . Nebulizer – dispozitiv pentru transformarea formelor lichide ale preparatelor medicamentoase în spray dispersat.5-2 mcm ajung în alveole. Chişinău. Organiza ia Mondială a Sănătă ii (OMS) estimează că această patologie cauzează decesul a peste 2. În plan mondial BPOC reprezenta în 1990 a şasea cauză de deces.9. Reversibilitatea bronhoconstric iei – creşterea FEV1 >15% după administrarea inhalatorie a unui bronhodilatator. Cu cît sunt mai mici particulele aerosolului.0% la bărba i şi 69. aerul pătrunde în pleură printr-o perfora ie patologică a seroasei pulmonare. Wheezing – raluri sibilante de tonalitate înaltă (peste 400 Hz). sunt zgomote continui cu durata de peste 250 milisecunde. făcînd mai mult spa iu pentru esutul pulmonar remanent pentru a func iona mai eficient. 1-3 mcm – în bronşiole. În felul acesta se produce o hipoxemie accentuată.3‰ şi afectează preponderent persoanele ce au depăşit vîrsta de 40 ani. Pulmonectomia subtotă constă în excizarea unor por iuni dintr-unul sau din ambii plămîni. cu sau fără hipercapnie. fără a se asculta neapărat pe durata întregului ciclu respirator. în cazul creşterii FEV1 cu 10 . situa ie care se întîlneşte în BPOC. Insuficien ă respiratorie cronică – poate fi definită ca o condi ie respiratorie a unei func ii alterate de mai multe modificări patologice ale plămînului. A. iar în 2020 va deveni estimativ a treia cauză de mortalitate din lume [1]. cu atît mai mult timp ele rămîn dispersate în fluxul aerian inhalat. iar 0. Remisiune BPOC – ameliorarea sau dispari ia temporară a manifestărilor clinice şi paraclinice a acestei boli. Transplantul pulmonar constă în înlocuirea plămînului bolnav cu un plămîn sănătos de la un donator decedat de scurt timp. Aceeaşi sursă afirmă că răspîndirea BPOC printre bărba i constituie 9. Se prognozează o tendin ă spre creştere continue a inciden ei acestei maladii [2].metodă de tratament bazată pe utilizarea intermitentă (totalizînd minimum 60 de minute în 24h) a unui aparat (respirator). Oxigenoterapia de lungă durată – poate fi definită ca inhalarea aerului îmbogă it cu oxigen în stare de repaus sau în timpul efortului fizic pe parcurs de 15-24 ore nictemer. se poate efectua în servicii de terapie intensivă sau la domiciliu (VAD – ventila ie asistată dirijată) în cazul formelor de IRC. Informa ia epidemiologică BPOC este o afec iune severă care determină progresiv incapacitatea de a respira. Overlap sindrom – prezen a simultană la bolnav a BPOC şi sindromului de apnee obstructivă de somn.

polivalentă. Nivelul institu iilor de asisten ă medicală primară Descriere 1.4. Farmacoterapia BPOC în evolu ia stabilă reduce expresivitatea semnelor clinice şi previne dezvoltarea complica iilor [13] OLD sporeşte supravie uirea bolnavilor cu IR [14] BPOC este suspectată în cazul tusei şi expectora iilor cronice şi/sau dispneei în prezen a factorilor de risc pentru apari ia acestei boli [12] Paşii Recomandat: • • • Sistarea tabagismului Ameliorarea condi iilor de muncă Păstrarea aerului curat în locuin e (tabelul 5) 1.2 Profilaxia secundară C. 9]: • fumatul. ORL). 11.2. 1 Aprilie 2008 Tabagismul. vîrsta. • Eradicarea tuturor infec iilor de focar (dentare.2. • predispunerea genetică.3. de bolnavi cu diagnosticul clinic de BPOC. dar în realitate numărul lor depăşeşte 11 milioane de persoane (rezultatele studiilor epidemiologice) [6]. Obligatoriu: • Examinarea persoanelor cu risc înalt în dezvoltarea BPOC (casetele 3): anamneza minu ioasă (caseta 8). Diagnostic . B. Conform datelor Societă ii Europene de Respirologie boala este diagnosticată în stadiile precoce doar în ¼ cazuri. • 9 2.2. 8. PARTEA GENERALĂ B. factorii regionali. În SUA inciden a BPOC se apropie de 15 milioane persoane.6.2. antipneumococică.2.2. 2. • poluarea atmosferică şi comunală a aerului. În Republica Moldova nu sunt date statistice oficiale despre răspîndirea BPOC.1. Profilaxia 1. • Efectuarea tratamentului de sus inere în perioadele de remisie (C. fiind una din cele mai răspîndite maladii cu o tendin ă de creştere evidentă a mortalită ii [7]. 12]. 5. În Rusia conform datelor oficiale ale MS se notifică aproape 1 mln. Motivele Principalii factori de risc sunt [3. mai pu in sexul şi rasa condi ionează apari ia şi expresivitatea simptomelor BPOC [3-5].3). Vaccinul antigripal reduce severitatea evolu iei şi mortalitatea BPOC cu 50% [10.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Recomandat: Vaccinarea profilactică (caseta 2): antigripală anual. peekflowmetria (caseta 4). calcularea indicelui fumătorului (caseta 1). • ac iunea îndelungată a factorilor de risc profesionali. noxele profesionale. Screening-ul C. poluarea mediului ambiant.2.1.1 Profilaxia primară C. Chişinău.

(4) pentru expertiza vitalită ii.4. Tratamentul 3.4. 13.1. C. în absen a efectului de la tratamentul • administrat.4. severe şi foarte severe. C. (2) pacien ii cu tratamentul ambulatoriu administrat anterior ineficient.2. (3) cu progresarea IR şi IC. Diagnosticul BPOC se Obligatoriu: confirmă prin datele • Anamneza (caseta 5.1. Tratamentul Tratamentul medicamentos Obligatorii: medicamentos este indicat cu scop de • Bronhodilatatoare de scurtă profilaxie şi controlul durată şi/sau preparatele semnelor maladiei.4. • Examenul de laborator: hemoleucograma. (5) BPOC în acutizare: formele moderate.2. Suspectarea şi confirmarea diagnosticului de BPOC C.4. C.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. • Microscopia sputei. investiga iilor instrumentale şi 10). • Diagnosticul diferen ial (tabelul 1.2.2. reducerea (caseta 20-24. • Examenul func ional: peekflowmetria şi spirometria (recomandat).2. 6. 2. criteriilor de Evaluarea spitalizare (casetele 12.2. 4.4.4. Deciderea consultului specialistului şi/sau spitalizării C.2. examenului fizic. frecven ei şi severită ii • Bronhodilatatoarele de acutizărilor.6.4.4. sporirea toleran ei lungă durată şi/sau la efort fizic [15]. 7. C.1. • Examenul fizic (caseta 9. C.1. C. • Examenul radiologic. 3. 1 Aprilie 2008 2. 7) • Evaluarea factorilor de predic ie pentru mortalitate (caseta 38) • Se recomandă consulta i specialistului bolnavilor cu: (1) dificultă i de diagnostic diferen ial. 3. preparatele anticolinergice se indică în stadiile II – IV (caseta 22.2.2.5.6. rezultatele 8).2. tabel 8). 2. 14).3 necesitate în stadiile I – IV pulmonare. • Examenul sputei (BAAR şi Gram) (tabelul 6).1. tabel 8).1. 10 .Tratamentul BPOC evolu ie stabilă 3.3. Chişinău. anamnestice. anticolinergice se indică la ameliorarea func iei C. de laborator [12].2.

corec ia statului nutri ional • Program educa ional (19). ce se jugulează • Intensificarea tratamentului la intensificarea tratamentului bronhodilatator. 32).Tratamentul BPOC în acutizare uşoară 3. 16. 16. adăugînd bronhodilatator. (casetele 17. 18).6.2. 20].6. C. 26). 31.4. Tratamentul nemedicamentos C. 19. efectuat în C.4 anticolinergice (caseta 30.2.4. Tratament balnear. C. 32).2.2.18). pulmonară.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.3.2.1. 3. [15.6. 17] • Reabilitarea: asigurarea unui suport nutri ional (caseta 27). • Reabilitarea (caseta 29): asigurarea unui suport nutri ional (caseta 25. 28). • • 11 3.2. Tratamentul antibacterial (caseta 30.1.2. kinetoterapia (caseta 28). Teofiline retard (caseta 32). În toate stadiile BPOC o Obligatorii: importan ă majoră o are • Excluderea sau reducerea reducerea factorilor de risc.4.2.4. nutri ional [15. 27). corec ia statului • Program educa ional (19).4. intensită ii factorilor de risc reabilitarea respiratorie. Chişinău. Tratamentul Este o agravare neînsemnată a Obligatorii: medicamentos simptomaticii.2.1. La supravegherea bolnavului Obligatorii: cu BPOC o importan ă majoră • Excluderea sau reducerea o are reducerea sau excluderea intensită ii factorilor de risc factorilor de risc. • Tratamentul complica iilor (caseta 30). reabilitarea (casetele 17. .6.4.2. kinetoterapia (caseta 25.6.2. Recomandat: • • • Oxigenoterapie (caseta 25.1. monitorizat nu mai rar de 1 La necesitate recomandat: dată la 5 zile [18.2. Tratamentul fizioterapic. 1 Aprilie 2008 Recomandat: • GCS inhalatorii şi teofiline retard în cazurile grave şi foarte grave cu acutizări frecvente în asociere cu bronhodilatatoare (caseta 22) 3.2. condi ii de ambulator.6. Tratamentul nemedicamentos C. C. 17].

Examenul func ional.4.2. Nivelul consultativ specializat (ftiziopneumolog) Descriere 1. • • B.2. de laborator şi instrumental (tabelul 1. decizia efectuării tratamentului în condi ii de ambulator sau sta ionar [15. C.4.2.4. TC sau HRCT. Examenul fizic (caseta 9. • Tratament balnear.2. 3. • Tratamentul fizioterapic. Examinarea echilibrului acidobazic şi a electroli ilor.8.4.4. progresarea IR. determinarea gradului de severitate al BPOC. FBS.1. Corectarea tratamentului ambulator efectuat la supravegherea medicului de familie. în toate cazurile după externare din sta ionar. • • 12 . evolu ia recidivantă. Examenul biochimic al sîngelui şi coagulograma.Confirmarea diagnosticului de BPOC C. 4. 40).4. Chişinău. Motivele Consulta ia ftiziopneumologului este indicată în cazul: concretizarea diagnosticului. 1 Aprilie 2008 Recomandat: • Oxigenoterapie (caseta 26).2.1. C. Deciderea asupra tacticii de tratament: ambulator versus sta ionar C. 7.4. 4. Examenul microbiologic a sputei (tabelul 6). C.2. C.4. 2. 1 dată în 3 luni (formele severe şi foarte severe) (caseta 39. 6). 8). tratamentul administrat anterior ineficient.1.3. Oximetria.2. 40).2. C. 21]. 10. Paşii Obligatoriu: • • • Anamneza (caseta 5. EcoEG. IC. Evaluarea criteriilor de spitalizare (casetele 11-13) • • • • • • Recomandat la necesitate: • • • • • • • 1. tabelul 2). Obligatoriu to i bolnavii: • 1 dată la 6 luni (formele uşoare şi moderate) (caseta 39.2.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Diagnostic 1.2. 6. Supravegherea C.5.2.

complica iilor [15. tratamentului bronhodilatator (caseta 30. Spitalizare C. severă şi foarte severă 2.4.4.2.2. Tratament antibacterial (casetele 31. republicane) (caseta 13) • Criterii de spitalizare în sec ii de terapie intensivă (caseta 14) La stabilirea diagnosticului Obligatoriu: este necesară aprecierea • Anamneza (caseta 5. Tratamentul Obligatoriu: medicamentos • Oxigenoterapia (caseta 26).1. 10. 8) determinarea formei clinice şi • Examenul fizic (caseta 9.4. 22. 7.2. • 31. (tabelul 6) Recomandat la necesitate: • • TC sau HRCT. La externare este necesară efectuarea: • spirografiei. 33.Tratamentul BPOC în acutizare moderată. municipale. Diagnostic 1.2. C.4. • • Metilxantine i/v (caseta 34).2. Tratament 3. Chişinău. 37. 6. • revenirea la tratamentul bronhodilatator standard.4. GCS sistemici (caseta Recomandat la necesitate: • • • 4. gradului de severitate. Externarea C. 34). 33. 35).4. 2. Examenul statutului imun (tabelul 6). Tratamentul complica iilor (caseta 30.1. tabelul 2) aprecierea intensită ii dispneei • Examenul func ional.6. • Criterii de spitalizare în specializate sec ii • apari ia sau agravarea maladiei (raionale. de după scara MRC.1.2. Motivele Paşii Tratamentul în condi ii de • Criterii de spitalizare în sta ionar este recomandat în sec ii de profil terapeutic caz de: general (spitale raionale şi • agravarea semnelor de municipale) (caseta 12) bază.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Nivelul de sta ionar Descriere 1. 34).3.4. 23]. 1 Aprilie 2008 B. Criterii de externare (caseta 36 Extrasul obligatoriu va con ine: Diagnosticul precizat 13 .6. • Intensificarea C.6. calcularea laborator şi instrumental indicelui fumătorului [12].1.4.Confirmarea diagnosticului de BPOC C. fazei evolutive ale BPOC.1. 34. C. 38).7. 3.

desfăşurat. recomandări pentru medicul de familie.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. importan a şi volumul tratamentului ulterior. recomandări explicite pentru pacient. rezultatele investiga iilor efectuate. 1 Aprilie 2008 • informarea pacientului despre rezultatele investiga iilor efectuate. Chişinău. 14 .

wheezing şi expira ie prelungită > 5 secunde. Chişinău. 1 Aprilie 2008 C. ALGORITMUL DE CONDUITĂ C.1. poluarea mediului casnic.1. boala bronşiectatică. poluarea mediului ambiant. hemoleucograma. bronşiolita obliterantă. Indicatori clinici tusea cronică dispneea progresivă expectora ii cronice Criteriile diagnostice şi investiga ii: • • • • • • • • • • • • examenul obiectiv. expunerea îndelungată la substan e iritante şi/sau nocive profesionale. Investiga ii clinice suplimentare: testul de efort. investiga ii imunologice. predispunerea genetică. tomografia computerizată. spirometria + testul farmacodinamic. insuficien a cardiacă. Influenza). infec ia bacteriană. • • • • • Diagnostic diferen ial: astm bronşic. Factorii de risc în acutizarea BPOC: infec ia virală (Rhinovirus spp. Algoritmul de conduită generală a pacientului cu BPOC FACTORI DE RISC Factorii de risc în apari ia BPOC: tabagismul.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. factorii nocivi din mediul ambiant. ECG. afec iuni cronice ale aparatului respirator. radiografia toracică. 15 . examenul sputei.. fibrobronhoscopia. tuberculoza pulmonară.1. suprasolicitare fizică. pulsoximetria şi monitorizarea gazelor sanguine.

Algoritmul tratamentului bolnavului cu BPOC evolu ia stabilă Evolu ia BPOC Intermitentă. Acelaşi Tratament nemedicamentos Vaccinarea antigripală anuală. ICC Reabilitare respiratorie IV OLD.2-0. Salmeterol 50mcg 2ori/24h + Teofilin 0. Chişinău. în timpul acutizărilor . 2006) I Tratament medicamentos Inhalare la necesitate: Salbutamol 200-400 mcg sau Fenoterol 200-400 mcg sau Ipratropium bromid 40 mcg sau Preparat combinat: Fenoterol 100 mcg + Ipratropium bromid 40 mcg – 2 pufuri. Ipratropium bromid 40 mcg + Salmeterol 50mcg 2ori/24h + Beclometazon 1000mcg/24h sau Budesonid 800-1200mcg/24h sau Fluticazon 500-1000mcg/24h sau preparat combinat: Fluticazon+Salmeterol: 250-500 / 50mcg de 2 ori/24h. IR III În manifestările clinice predomină IRC. Reabilitare respiratorie Acutizări frecvente.2.1. vaccinare antipneumococică la necesitate. tratament chirurgical. Ipratropium bromid 40 mcg + Teofilin 0.3g per os 2ori/24h + preparat combinat: Fenoterol 100 mcg + Ipratropium bromid 40 mcg. manifestarea semnelor clinice în acutizare Semne clinice persistente II Stadiul BPOC (GOLD. Schemele terapiei inhalatorii: Salmeterol 50mcg 2ori/24h + Ipratropium bromid 40 mcg sau preparat combinat: Fenoterol 100 mcg + Ipratropium bromid 40 mcg.3g per os 2ori/24h + preparat combinat: Fenoterol 100 mcg + Ipratropium bromid 40 mcg. 16 . reabilitare respiratorie.2-0.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. transplant pulmonar. 1 Aprilie 2008 C.preparat combinat: Fenoterol 100 mcg + Ipratropium bromid 40 mcg.

precare satisfăcătoare agravarea semnelor de boală bruscă treptată prezen a comorbidită ilor da. creşterea cantită ii expectora iilor. mmHg <60 >60 4. Chişinău. sopor. coma clară oxigenoterapie precedentă da. intensificarea tusei. • • 2. % <90% >90% pH sîngelui arterial <7. pasivă activă dispneea în repaus. 3. obnubilare. Aprecierea criteriilor de spitalizare Semnele clinice ale BPOC Tratament în sta ionar Tratament ambulator starea generală gravitate medie. la efort fizic minimal moderată cianoza prezentă absentă edeme periferice prezente absente conştiin a clară.35 >7.35 paO2.1.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Determinarea semnelor acutizării: intensificarea dispneei. Algoritmul de conduită generală a bolnavului cu BPOC în acutizare • • • • 1. Investiga iile necesare Investiga ia Tratament în sta ionar Hemoleucograma + Examenul radiologic al toracelui + Microscopia sputei + Peekflowmetria + ECG + Examinarea electroli ilor + Examinarea echilibrului acido-bazic + Examenul bacteriologic al sputei + Spirografia + Tratament ambulator + + + + +/- 17 . nu nu Sat O2. gravă satisfăcătoare pozi ia for ată. Aprecierea intensită ii semnelor de BPOC: aprecierea necesită ii folosirii bronhodilatatoarelor de scurtă durată (nebulizer). 1 Aprilie 2008 C.3. nu nu condi iile de trai satisfăcătoare. apari ia sputei purulente. aprecierea oportunită ii tratamentului antibacterial.

cîte 2 pufuri la 4-6 ore sau Fenoterol 100 mcg.5mg/kg/h cu controlul ECG Antibioticoterapie la necesitate per os sau parenteral GCS sistemici: Prednizolon 0.5. 18 .5 ml 4ori/24h Intensificarea tratamentului cu bronhodilatatoare de scurtă durată: Salbutamol 100mcg.1. progresarea dereglărilor de conştiin ă Tratament ambulator Intensificarea tratamentului cu bronhodilatatoare: Ipratropium bromid 0. febră) per os sau parenteral (anexa 9). Chişinău.4.0 mg.5 mg/kg/24h (3040mg/24h) sau alt GCS în doze echivalente per os 7-10 zile sau Prednizolon pînă 3mg/kg/24h parenteral sau Budesonid prin nebulizer 2mg 2-3 ori/24h În ineficien a bronhodilatatoarelor de lungă durată sau în cazul imposibilită i individuale de administrare eficientă a bronhodilatatoarelor inhalatoare se indică: Teofilin 0. la 6 ore sau Fenoterol + Ipratropium bromid 2 ml prin nebulizer cu oxigen. cîte 2 pufuri 3-4 ori/24h La ineficien a bronholiticilor administrarea i/v: Eufilin 240 mg/h pînă la 960 mg/24h cu 0.5 – 5mg) sau Fenoterol 0.3 mg 2 ori/24h Diuretice în caz de cord pulmonar şi edeme periferice La intensificarea dispneei GCS sistemici per os sau parenteral (7-10 zile): Prednizolon 30-40 mg/24h sau alt GCS în doze echivalente. PaO <60mmHg) Ventila ia asistată (VA) în condi iile sec iei terapiei intensive în absen a efectului VAD. Algoritmul tratamentului bolnavului cu BPOC în acutizare Tratamentul BPOC în acutizare Tratament în sta ionar Oxigenoterapie 2-5 l/min ≥ 18h pentru men inerea Sat O2>90% Ventila ia asistată dirijată (VAD) în ineficien a OLD (PaCO2>45mmHg.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.2-0. pH<7.35. cîte 2 pufuri la 4-6 ore sau Fenoterol 50 mcg + Ipratropium bromid 20 mcg.1. 1 Aprilie 2008 C. Anticoagulante în cazul policitemiei Antibioticoterapie la necesitate (expectora ii purulente. apoi 1.5mg prin nebulizer cu oxigen + Salbutamol (2.

ochi injecta i tuse > dispnee precoce. emaciat. «blue-bloater» „albastru infiltrat” – predominant bronşitic picnic. TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR C. torace „în butoi”. 2. obez. constantă. creşterea dispneei cu Stadiul III – BPOC sever exacerbări frecvente şi impact asupra calită ii vie ii pacientului: FEV1/FVC<70%.1. 2006 [9] Stadiile Stadiul I – BPOC uşor Modificările clinico-func ionale Limitarea uşoară a fluxului aerian şi.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. tuse cronică şi expectora ii FEV1/FVC <70%. fără cianoză. 1 Aprilie 2008 C. FEV1 ≥80% din prezis. Limitarea vădită a fluxului aerian şi. de obicei. DESCRIEREA METODELOR. de obicei. Clasificarea BPOC Tabelul 1 Clasificarea după gradele de severitate conform GOLD.puffer» „roşu gîfîitor” – predominant emfizematos constitu ie astenică. Chişinău. progresarea Stadiul II – BPOC moderat simptomelor cu dispnee de efort FEV1/FVC <70%. cianotic. 30% <FEV1<50% din prezis. productivă minimă. intens dispneic dispnee > tuse discretă. aspect rozat. severă ocazionale roze-cenuşii pierdere ponderală frecventă hipersonoritate Tip B.2. tardivă frecvente difuz cianotice obezitate nu este caracteristică normală 19 aspect general raportul semnelor de bază tuse dispnee infec ii respiratorii tegumentele masa ponderală caşexie percu ie . Exacerbările pot fi amenin ătoare pentru speran a de via ă! Tabelul 2 Caracteristica formelor clinice ale BPOC [16] Criterii Tip A. Reducerea progresivă a fluxului aerian. Reducerea severă a fluxului aerian Stadiul IV – BPOC foarte FEV1/FVC <70% sever FEV1<30% din prezis sau FEV1<50% asociat de insuficien ă respiratorie cronică. persistentă. «pink. apare după constituirea dispneei primul semn. 50% <FEV1< 80% din prezis. dar nu obligatoriu.

raluri bronşice frecvente frecvent. insuficien ă cardiacă şi şi cardiace repetate comă finală Tabelul 3. decompensare rapidă progresarea IR şi IC diafragm cu dispozi ie normală. cord „în picătură” ↓ ↓↓ <60 mmHg <45 mmHg ↑↑ absentă normal nu este caracteristică murmur vezicular moderat diminuat. foarte pu ine raluri bronşice. Semnele clinice Moderată Gravă II. tratamentul se efectuează în condi ii de ambulator sau de sta ionar. tratamentul se efectuează în condi ii de ambulator agravarea semnelor de bază (tusei şi dispneei). Formularea diagnosticului clinic [2] 20 . apari ia complica iilor. luni). hipertransparen ă pulmonară cu hiperinfla ie. slăbiciune şi fatigabilitate. Tratamentul se efectuează în condi ii de sta ionar stare a pacientului cînd expresivitatea semnelor clinice nu se modifică pe o perioadă îndelungată (săptămîni. agravarea semnelor de bază (tahipnoe FR>30 minut sau bradipnoe FR<12. Chişinău. iar progresarea procesului patologic poate fi semnalată doar la supravegherea dinamică de lungă durată a bolnavului. Acutizarea Uşoară agravarea neînsemnată a simptomaticii. febră. ce se jugulează la intensificarea tratamentului bronhodilatator.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Fazele evolu iei BPOC [2] Fazele evolu iei I. insuficien ă cardiacă clasă func ională III-IV. cardiomegalie ↓↓ ↓ <60 mmHg >45 mmHg ↑ prezentă ↑ vădită dispnee marcată. decompensare tardivă predominarea IR diafragm coborît. zgomote cardiace slab perceptibile rar. Evolu ie stabilă Tabelul 4. accentuarea desenului bronhovascular bazal. 1 Aprilie 2008 ausculta ie cord pulmonar modificări func ionale radiografie pulmonară FEV1 capacitatea vitală PaO2 PaCO2 volum rezidual acidoză hematocrit policitemie evolu ie murmur vezicular foarte slab. creşterea expectora iilor cu caracter purulent. decompensări pulmonare prelungită. evolu ie ondulată. dereglări de conştiin ă.

recidivantă . C. Forma gravă) clinică (în uşoară . Profilaxia primară Tabelul 5.2. indicele fumătorului. Factori de risc în BPOC Probabilitatea valorică a factorilor de risc Factorii de risc exogeni Factorii de risc endogeni 21 . Profilaxia secundară C. insuficien ă respiratorie acută. în cazul prezen ei bronşiectaziilor se indică localizarea acestora. mixtă (bronşitic-emfizematoasă). remisie. cord pulmonar.2. pneumotorax. 1 Aprilie 2008 Componentele diagnosticului 1.2. Profilaxia BPOC 1. Nozologia 2. evolu ie stabilă. insuficien ă cardiovasculară cu indicarea gradului.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Complica iile Notă: În cazul asocierii astmului bronşic se indică diagnosticul amplu al acestei nozologii. Chişinău. Profilaxia primară 2. bronşitică. severă – stadiul III. foarte severă – stadiul IV. Evolu ia bolii (stadiile) Criteriile diagnosticului Bronhopneumopatie cronică obstructivă 3. acutizare. tromboembolie. insuficien ă respiratorie cronică. Forma evolu iei 6. insuficien ă respiratorie acută pe fondalul celei cronice. cu acutizări rare.1.stadiul I. Faza procesului 5.2.≥3 acutizări pe an. evolu ia emfizematoasă. Se indică gradul dispneei după scala MRC (anexa 1). moderată – stadiul II. 4.

NO2. IF>10 factor de risc veridic în BPOC [2]. Caren a sau absen a gamaglobulinelor şi IgA [26]. hiperreactivitatea bronşică) [26]. Defectul ereditar [23. fum. ac ionînd în mod nefavorabil asupra organogenezei pulmonare şi formării statutului imun. La fumătorii expuşi noxelor profesionale riscul apari iei BPOC creşte considerabil Poluarea atmosferică: prin pulberi. bacteriene. poluarea aerului din locuin ele prost aerisite cu produsele chimiei casnice. O3). Particularită ile constitu ionale şi anatomice (anomalii rinofaringiene. În cazul expunerii îndelungate şi intensive prin natura profesiunii la pulberi organice. gaze (mai ales SO2. Predispunere ereditară [26. mucoviscidoza. 25. 1 Aprilie 2008 Confirmată Fumatul. Condi iile de microclimat cu frig. Chişinău. Caracterul familial al fragilită ii şi flascită ii esutului conjunctiv-elastic [26]. Noxele profesionale. Indicii mortalită ii cauzate de BPOC sunt mai înal i decît la nefumătorilor [24]. de ardere a combustibilului organic la încălzire şi la pregătirea alimenta iei. diverse afec iuni şi leziuni organice bronho-pulmonare. 27]. 27]. Deficitul vitaminei C [26]. 26]. Fumatul în timpul sarcinii sporeşte riscul patologiei pulmonare a fătului. 25. 26]. Susceptibilitatea şi hipersensibilitatea constitu ională de tip alergic (nivelul înalt al IgE.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Deficitul α1antitripsinei – principalului inhibitor al elastazei. ce asigură activitatea antiproteazei condi ionează dezvoltarea BPCO la nefumătorii sub 40 ani [9]. 22 . reducerea anuală progresivă a FEV1 şi CV. Fumatul pasiv la fel condi ionează apari ia semnelor respiratorii prin inhalarea gazelor şi particulelor [21]. cea ă [9. Statutul socioeconomic precar. umezeală. Posibilă Infec ii: virale (adenoviruşi). micotice [27]. 26]. La fumători sunt confirmate mai des modificările patologice ale FEV1. cifoscolioza etc) [9. 27]: α1-antihimotripsinei α2-macroglobulinei Prematuritate la naştere [9. Concentra ia maximă permisă a prafului toxic este de 4-6 mg/m3 [40]. 27]. anorganice sau la gaze toxice BPOC poate să se dezvolte şi la nefumători [9. Înaltă Fumatul pasiv în copilărie [9.

Calcularea indicelui fumătorului (IF) [2. anorganice sau la gaze toxice. Screening-ul BPOC Screening-ul se va efectua anual persoanelor din grupele de risc înalt de apari ie a afec iunilor pulmonare nespecifice şi celor din grupele pereclitante (contingentelor supuse în mod obligatoriu examenului medical anual). Reducerea concentra iei α1-antitripsinei în ser cu 15-20% sugerează deficitul de α1antitripsinei genetic determinată. etc. ORL. 1 Aprilie 2008 Caseta 1. Caseta 2.5 ml pentru toate grupele de vîrstă. • Vaccinele polivalente (după schemă): Bronhovaxom sau Ribomunil sau Bronhomunal. • Particularită ile constitu ionale şi anatomice (anomalii anatomice rinofaringiene. în treimea superioară a umărului.).PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.2. La fel este recomandată indicarea preparatelor imunomodulatoare (vaccinuri polivalente) şi eradicarea tuturor infec iilor de focar (dentare. (tabel 3). cifoscolioza etc). cu expuneri îndelungate şi intensive la pulberi organice. determinînd: • Indicele fumătorului (caseta 1). invalizii. Vaccinul antigripal reduce severitatea evolu iei şi mortalitatea BPOC cu 50% [28]. • Peekflowmetria (PEF) [29]. C. • Vaccinarea antipneumococică se indică cu scop profilactic de a evita acutizările grave şi frecvente (>2 ori/an) a BPOC (stadiul II-IV) şi se efectuează: la persoanele cu vîrsta > 65 ani. diverse leziuni bronhopulmonare.2.2. deoarece ei constituie grupa de risc pentru infec ia pneumococică [10]. Pacien ilor cu BPOC li se recomandă vaccinarea cu vaccinul antipneumococic. Recomandări pentru imunizarea profilactică a pacien ilor cu BPOC • Vaccinarea antigripală se efectuează: anual (în lunile octombrie-noiembrie). • Persoanele cu condi ii de trai nesatisfăcătoare (cămine. subsoluri etc. Chişinău. strict la t<37°C. 1 dată în 5 ani. • Deficitul de alfa-1-antitripsina. alte noxe). Grupele de risc înalt pentru dezvoltarea afec iunilor pulmonare • Bolnavii cu maladii cronice pulmonare nespecifice. 3]: IF = numărul igărilor fumate într-o zi ×stagiul fumatului (ani) : 20 IF>10 este un factor de risc veridic în BPOC! C. • Persoanele cu dezavantaj material (pensionarii. Caseta 3. 23 . Determinarea titrului alfa-1-antitripsinei se efectuează în cazul pacien ilor ce dezvoltă BPOC la vîrsta sub 40 ani sau celor cu istoric familial puternic de BPOC [1].2. Profilaxia secundară Cu scopul profilactic pentru prevenirea acutizărilor BPOC în timpul epidemiilor virale se utilizează vaccinul antigripal. i/m 0. neangaja ii în cîmpul muncii etc).).3. • Lucrătorii cu condi ii nesatisfăcătoare de muncă (surmenaj fizic şi psihic.

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”, Chişinău, 1 Aprilie 2008

• Pacien ii cu sechele posttuberculoase. Caseta 4. Peekflowmetria (PEF) • Tehnica efectuării peekflowmetriei: aducerea indicatorului la zero, inspira ie profundă, ataşarea buzelor de aparat, expira ie for ată dar nu maximală, trei măsurători succesive, notarea celei mai bune valori în jurnal.

Notă: Se foloseşte pentru evaluarea func iei respiratorii şi înregistrează valorile debitului expirator maxim în l/min, adică cea mai mare valoare a fluxului de aer în cursul unei expira ii for ate.

C.2.4. Conduita pacientului cu BPOC
Caseta 5. Obiectivele procedurilor de diagnostic în BPOC • • • • • • • Prezen a tusei productive de lungă durată; Apari ia dispneei; Estimarea factorilor de risc pentru evolu ia nefavorabilă a BPOC; Calcularea IF; Estimarea raportului postbronhodilatator a FEV1/FVC (<70%); Evaluarea severită ii maladiei după indicii FEV1 [8]; Aprecierea severită ii dispneei conform scării MRC [anexa 1].

Caseta 6. Procedurile de diagnostic în BPOC • • • • Datele anamnestice; Examinarea clinică; Examinarea func ională; Investiga iile de laborator şi paraclinice.

Caseta 7. Paşii obligatorii în conduita pacientului cu BPOC • • • • • Estimarea riscului (caseta 9); Determinarea severită ii BPOC (tabelul 3); Investigarea obligatorie privind criteriile de spitalizare, inclusiv în sec iile de terapie intensivă (C.2.4.3., C.2.4.5); Diagnosticul maladiilor concomitente (DZ, ICC, insuficien ă renală cronică, neoplazii, etilism cronic, narcomanie, deficit ponderal etc.); Elaborarea unui algoritm de tratament individual.

C.2.4.1. Anamneza
Caseta 8. Recomandări pentru culegerea anamnesticului • Eviden ierea factorilor de risc (fumatul, noxele profesionale, poluarea aerului din locuin e etc) (Tabelul 5).
24

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”, Chişinău, 1 Aprilie 2008

Determinarea susceptibilită ii genetice (aprecierea deficitului de α1-antitripsinei: se efectuează la pacien ii care dezvoltă BPOC la vîrsta sub 40 ani sau la pacien ii cu istoric familial puternic de BPOC) [1]. • Debutul lent progresiv şi insidios al bolii; • Simptomele BPOC: Tusea – cel mai frecvent şi constant simptom: caracter periodic, mai des vesperală, mai rar în orele nocturne. Sputa (identificarea caracterului şi volumului este obligatorie) este: prioritar matinală, în cantită i mici (pînă la 50 ml/24h), cu caracter seros. Dispneea – indicele cardinal în BPOC (anexa 1): progresivă, permanentă (în fiecare zi), variază de la o senza ie uşoară în timpul eforturilor fizice marcate pînă la insuficien ă respiratorie severă în repaus, agravare la efort fizic, infec ii respiratorii, survine aproximativ peste 10 ani după apari ia tusei. • Eviden ierea stărilor depresive. • Tratament anterior (antibioticoterapie, bronhodilatatori, tratament hormonal). Notă: Caracterul purulent şi creşterea cantită ii de spută este un indiciu al acutizării procesului patologic. Identificarea striurilor de sînge în spută impune efectuarea diagnosticului diferen ial cu: CP, TP, BBE.

C.2.4.2. Examenul obiectiv
Caseta 9. Examenul obiectiv în BPOC Starea generală: accentuarea semnelor respiratorii în timpul vorbirii, efortului fizic minimal, bătaia aripelor nazale, cianoză centrală cenuşie, hipocratism digital, pozi ia for ată sugerează evolu ia severă a BPOC (!), colora ia tegumentară este determinată de hipoxie, hipercapnie şi eritrocitoză. Notă: Cianoza centrală indică prezen a hipoxiei, iar acrocianoza caracterizează insuficien a cardiacă. • Cutia toracică: în formă de butoi, creşterea diametrului toracic antero-posterior, participă slab în actul de respira ie, depresiunea spa iilor intercostale în timpul inspira iei (semnul Huber), participarea activă în actul de respira ie a muşchilor respiratorii suplimentari. Notă: Dilatarea spa iilor intercostale sugerează evolu ia severă a BPOC! • Percutor: sunet percutor hipersonor, coborîrea limitelor pulmonare inferioare, diminuarea excursiei respiratorii pulmonare. •
25

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”, Chişinău, 1 Aprilie 2008

Auscultativ: murmur vezicular diminuat, raluri uscate difuze (ronflante şi sibilante), care se accentuează la expira ie for ată, expira ie prelungită accentuată.

Caseta 10. Calcularea indicelui de masă corporală Indicele de masă corporală (IMC) se calculează împăr ind greutatea în kilograme la pătratul înăl imii exprimate în metri: IMC = greutatea(kg)/înăl imea(m2) Valorile normale constituie 20-25kg/m2. În evolu ia severă IMC scade semnificativ. Instalarea malnutri iei este semnalată de pierderea apetitului, diminuarea ingestiei, o scădere ponderală mai mult de 2 kg/lună sau 4 kg în 6 luni. La bolnavii cu vîrstă înaintată se ia în considera ie pierderea ponderală >3kg [9-10]. • Clase de risc ale obezită ii [24, 30]: Supraponderalitate – IMC = 25 – 30 kg/m2; Obezitate – >30 kg/m2. • Clase de risc ale malnutri iei [24, 30]: Slăbire “simplă” – scădere ponderală < 20% din greutatea ideală, IMC = 18,5 – 15 kg/m2; Emaciere - scădere ponderală 21% - 30% din greutatea ideală, cu afectarea zonelor de esut adipos rezistent la slăbire, proteinele serice şi masele musculare sunt pu in afectate. Caşexia - scădere ponderală > 30% din greutatea ideală, - denutri ie proteică clinică (atrofii musculare, mioedem, edeme hipoproteice) şi biologică (hipoalbuminemie marcată, anemie, deficit de factori coagulan i).

26

indice de control în acutizarea procesului patologic Notă: valorile normale ale PEF (>80% din prezis) nu exclud BPOC Spirometria – determinarea volumelor şi vitezelor respiratorii cu Criterii spirometrice de diagnostic BPOC [30.2. dacă ea a fost înregistrată minimum de 3 ori pe an în pofida tratamentului efectuat. 1 Aprilie 2008 C.4. înregistrarea obligatorie a următorilor indici: 33]: viteza expira iei for ate în prima secundă (FEV1) • prezen a unui raport FEV1/FVC<70% din prezis capacitatea vitală for ată (FVC) consecutiv administrării unui bronhodilatator raportul FEV1/FVC caracteristic pentru toate stadiile. Chişinău. • În evolu ia uşoară BPOC: FEV1/FVC<70% FEV1>80% • În evolu ia moderată BPOC: FEV1/FVC<70% 50% ≤FEV1 <80% • În evolu ia severă BPOC: FEV1/FVC<70% 30% ≤FEV1 <50% • În evolu ia foarte severă: FEV1/FVC<70% O R O O O O 27 .3. Investiga ii paraclinice a bolnavului cu BPOC în dependen ă de nivelul acordării asisten ei medicale Nivelul acordării asisten ei medicale Investiga iile paraclinice Semnele sugestive pentru BPOC AMP Nivelul consult ativ Sta io nar Peekflowmetria .determinarea debitului expirator de vîrf determină variabilitatea nictemirală a obstruc iei metodă screening pentru identificarea BPOC în grupele de risc bronşice. care în BPOC nu depăşeşte 15% [31]. Investiga ii paraclinice Tabelul 6. • obstruc ia bronşică este considerată cronică. 32.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.

reversibilă [30]. • pentru determinarea necesită ii tratamentului chirurgical. cardiomegalie. prezen a bulelor pulmonare . • normativele testului de efort (anexa 5). este folosită la evaluarea tratamentului. limitarea mobilită ii diafragmului. spontan. tramvai”. • Semnele formei clinice cu predominarea componentului bronşitic [34]: HRCT este indicată pentru: îngroşarea pere ilor bronşici în formă de „şine de • depistarea emfizemului pulmonar în stadiile precoce. • pentru bolnavii cu BPOC este caracteristică în deciderea tacticii ulterioare de tratament (anexa 4). • Semnele emfizemului pulmonar [34]: transparen ă moderată a ariilor pulmonare. PC. accentuarea desenului bronhovascular în lobii • identificarea modificărilor structurale bronşice. 1 Aprilie 2008 FEV1 <30% Testul de reversibilitate bronhodilatatoare – apreciază • la notificarea creşterii FEV1≥12% (≥200 ml) de la reversibilitatea obstruc iei bronşice. pleureziei. micşorarea şi alungirea umbrei cordului în sec iunea frontală – cord „în picătură”. Testul de efort – permite eviden ierea dereglărilor func ionale • în stadiile incipiente dereglările func ionale apar respiratorii oculte. TP. Chişinău. selec ia pacien ilor pentru reabilitare sau chirurgie (anexa 5). BBE. doar la efort fizic marcat.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. • în cazul cînd diagnosticul clinic este dubios. Se efectuează pentru excluderea altor • În BPOC forma uşoară schimbări radiologice patologii pulmonare: CP. determinarea valorii maximale FVC. dilatarea arterelor pulmonare. Tomografia computerizată (TC) are următoarele indica ii: mărirea spa iului retrosternal. Examenul radiologic – permite eviden ierea modificărilor Semnele radiologice ale BPOC: pulmonare organice. coborîrea limitelor pulmonare. • identificarea hiperinfla iei pulmonare. se efectuează pentru: prezis obstruc ia bronşică este documentată ca diagnosticul diferen ial. • identificarea tipul emfizemului (centroacinar şi panacinar). pneumotoraxului esen iale nu se înregistrează. R O O R O O O O O R R O R R R 28 . majoritatea cazurilor ∆FEV1≤12% (≤200 ml) şi reducerea FEV1 >50ml/an. inferiori.

V1-V2. V1-V2. biopsia mucoasei bronşice Gradul II – mucoasa bronşică hiperimiată.9 cm/m2. creşterea vitezei de deschidere a valvulei AP. EcoCG este folosită pentru diagnosticul cordului pulmonar. şi permite: par ială) şi gradul procesului inflamator [34]: vizualizarea şi aprecierea mucoasei bronşice Gradul I – mucoasa bronşică pal-roză. aVF. Fibrobronhoscopia se efectuează pentru diagnosticul diferen ial Fibrobronhoscopia identifică extinderea (difuză sau cu CP. • Semnele hipertrofiei miocardului atriului drept comorbidită ilor cardiace.9 mm). aVF. aVF. submucos se (microbiologice. este acoperită de secret purulent sau mucopurulent. subnivelarea segmentului S-T cu proeminen ă concomitentă în II. Chişinău. • Semnele hipertrofiei miocardului ventriculului drept: devierea AEC spre dreapta.este folosită pentru diagnosticul cordului pulmonar.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. micologice. creşterea diametrului ramurii drepte a AP (peste 17. V1-V2. T negativ şi asimetric în III. aVF. hipertenziei pulmonare. nu sîngerează. Gradul III – mucoasa bronşică şi a traheei este R O O R R O R R O 29 . dilatarea VD (volumul cavită ii raportat la suprafa a corporală) – valorile medii indicelui VD 0. R+S în V5-V6 este >10. creşterea amplitudinii R în III.5 mm. îngroşată. • Semne a hipertensiei pulmonare: creşterea presiunii arteriale în AP peste 25 mmHg. 1 Aprilie 2008 ECG . dereglarea ritmului cardiac. V1-V2. care este în corela ie cu gradientul presiunii diastolice între VD şi AP. TP etc. P-pulmonare în II. înregistrează semnele de hipertrofie a [34]: hemicordului drept. disfunc ia cordului drept şi gradul creşterea grosimii peretelui VD (norma 2-3 mm). determină şi apreciază semnele drept [34]: hipertenziei pulmonare. • Semnele EcoCG a hipertrofiei ventriculului comorbidită ilor cardiace. efectuarea lavajului bronşic sîngerează. III. III. acoperită cu colectarea secretului bronşic pentru examinările ulterioare mucus. citologice) vizualizează desenul vascular eviden iat. diminuarea amplitudinii undei „a” la vizualizarea valvulei AP.

IR gradu III – <40 mmHg. Hemoleucograma permite aprecierea activită ii procesului Modificările hemoleucogramei [20]: patologic. IR gradu I – 60-79 mmHg. ce necesită monitorizare şi terapie intensivă! R O O - R O În IRA poate fi: • Acidoză respiratorie (pH<7. IR gradu III – <75%. PaCO2>70mmHg şi pH<7. indiferent de creşterea PaCO2>45mmHg. Leucocitoză neutrofilă cu devierea formulei - R O O O O 30 . Ht >47% la femei şi >52% la bărba i . eviden iază prezen a sindromului policitemic. progresantă. Pulsoximetria se utilizează la măsurarea şi monitorizarea SatO2 şi permite aprecierea satura iei hemoglobinei cu oxigen în sîngele arterial. în diagnosticul neclar pentru aprecierea severită ii bolii. elaborarea algoritmului de conduită şi aprecierea eficacită ii tratamentului. este acoperită par ial. • Nivelul bicarbona ilor >26mmol/l indică prezen a hipercapniei îndelungate [20]. • În dependen ă de forma IR în BPOC poate fi hipercapnie sau hipocapnie (<35 mmHg). Notă: • Valoarea normală a PaO2 la 75 ani este 75mmHg. Notă: PaO2<de 50mmHg. Limitele fiziologice ale SatO2>95% [23.45) în IR parenchimatoasă. uşor sîngerează. • Alcaloză respiratorie (pH >7. 35]: Insuficien a respiratorie se determină la PaO2<de 80 mmHg.3 reprezintă o insuficien ă respiratorie severă cu pericol vital. Examinarea echilibrului acidobazic şi electroli ilor se efectuează bolnavilor cu evolu ia severă.reflectă o hipoxemie cronică. comparativ cu 100mmHg la tineri [30]. 1 Aprilie 2008 îngroşată.35) în IR de ventila ie. Chişinău. Notă: Dacă indicele SatO2 <94%. Oximetria se efectuează cu scop diagnostic precum şi în aprecierea gradului IR în cazul: bolnavilor cu dispnee progresivă sau evolu iei moderate şi severe de BPOC sau scăderii indicelui FEV1 <50% de la prezis sau semnelor clinice de insuficien ă respiratorie sau cînd indicele SatO2 <94% insuficien ei inimii drepte. se recomandă examinarea gazelor sanguine. IR gradu II – 75-89%.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Aprecierea rezultatelor oximetriei [23. iar unele bronşii sunt pline de con inut purulent. violacee. 35] SatO2<de 95% indică insuficien a respiratorie: IR gradu I – 90-94%. IR gradu II – 40-59 mmHg.

detestă caracterul şi intensitatea procesului inflamator. cu diagnostic neclar în caz de policitemie pentru elaborarea tratamentului anticoagulant. macrofagi alveolari şi neutrofile . progresată. Examinarea statutului imun se efectuează în progresarea continue a patologiei. germenilor Gram-pozitivi şi Gram-negativi). detritusuri celulare) Examenul microbiologic al sputei în exacerbări infec ioase: germeni patogeni comuni >105/ml. R R O R R R O O O R O R R O 31 .pu ine/moderate. Examenul microbiologic al sputei: identifică agentul patogen. ↑Ht. Examenul biochimic al sîngelui se efectuează pentru identificarea comorbidită ilor. viscozită ii sanguine. R – examinare recomandată Microscopia sputei în evolu ia stabilă a BPOC: aspect mucoid. determinarea celulelor atipice. caracterizarea procesului inflamator şi expresivitatea lui în acutizare (creşterea viscozită ii şi numărului de leucocite). Chişinău. Microscopia sputei se efectuează la to i bolnavii. Microscopia sputei în exacerbările infec ioase: purulen ă/micropurulen ă (neutrofile. ↓VSH) Coagulograma se efectuează bolnavilor cu evolu ia severă.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Notă: O – examinare obligatorie. bacterii în număr redus. permite indicarea antibioticoterapiei ra ionale. ↑Hb. determină sensibilitatea germenelor. spută). stabilirea caracteristicelor morfologice ale agentului patogen (inclusiv MBT. permite: categorisirea materialului recoltat (salivă. Creşterea VSH în acutizarea BPOC. 1 Aprilie 2008 leucocitare spre stînga. pentru identificarea imunită ii compromise. Sindrom policitemic (creşterea numărului de eritrocite.

simptome lent progresive. iar asocierea lor pledează în favoarea diagnosticului de BPOC. 32 . 1 Aprilie 2008 C. buloase de calibru diferit. Diagnosticul diferen ial Pacien ii cu acuze la tuse cronică. confirmare bacteriologică. Chişinău. limitare ireversibilă a fluxului de aer. Astmul bronşic Insuficien a cardiacă congestivă Bronşiectaziile Tuberculoza C. Cu acest scop este necesară efectuarea diagnosticului diferen ial cu următoarele nozologii: Tabelul 7. frecvent în copilărie. reducerea frac iei de ejec ie a VS. istoric familial de astm. creşterea volumului şi viscozită ii sputei. îngroşarea pere ilor bronşici.4.2. simptome nocturne/diminea a devreme.4. raluri buloase de calibru mic bazale. indiferent de asocierea sau lipsa dispneei. istoric îndelungat de fumat. examen radiologic: dilata ii bronşice. raluri ronflante. Criteriile enumerate de sine stătător nu sunt patognomice. expectora ii şi expuşi la factorii de risc trebuie să fie examina i clinic pentru identificarea modificărilor patologice de tip obstructiv. degete hipocratice. func ional: restric ie nu obstruc ie. reducerea toleran ei efortului fizic. volume mari de spută purulentă. Criterii de tratament în condi ii de ambulator: • • • • • agravarea dispneei.4. prevalen a regională înaltă a tuberculozei. Diagnosticul diferen ial al BPOC cu bolile înso ite de sindromul bronhoobstructiv [36] Diagnostic BPOC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Caracteristici sugestive debut la maturitate. prezen a alergiilor. simptome cu varia ii zilnice.2. dispnee la efort. rinitelor şi/sau eczemelor. intensificarea tusei. edem pulmonar. examen radiologic: infiltrate pulmonare sau leziuni nodulare. asociere frecventă cu infec ii bacteriene. Criteriile de spitalizare [15] Caseta 11.5. examen radiologic: cord mărit integral. contact cu bolnavi cu tuberculoză pulmonară. debut la orice vîrstă.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. debut precoce. limitare reversibilă a fluxului aerian. apari ia sau intensificarea wheezing-ului.

Criteriile de spitalizare a pacien ilor cu BPOC în sec iile terapeutice: • • • • • • • • • accentuarea vădită a simptomelor. policitemie. Caseta 13. Dereglări de conştiin ă. hipoxemie PaCO2>70 mmHg. edeme periferice). hipoxemie PaO2<55mmHg şi pH<7. 1 Aprilie 2008 • • reducerea FVC (<10%). insuficien ă renală şi/sau hepatică etc. Reducerea letalită ii bolnavilor.4. reducerea FEV1(<10%). Chişinău. şi pH<7. hipercapnie PaCO2>45mmHg. Micşorarea expresivită ii semnelor patologice. C.3 (acidoză respiratorie). Caseta 12. Caseta 14. apari ia sau repetarea aritmiei cardiace. 33 . diagnosticul este îndoielnic. PaO2<50 mmHg. prezen a comorbidită ilor (IC. Profilaxia şi tratamentul acutizărilor şi complica iilor. lipsa dinamicii pozitive la tratamentul administrat ini ial. Tratamentul bolnavilor BPOC Caseta 15. Tahipnoe FR 23-25/minut asociată cu: respira ie diminuată.). lipsa dinamicii pozitive la tratamentul administrat anterior în condi ii de ambulator. Ameliorarea calită ii vie ii bolnavilor.6. dificultă i în diagnosticul diferen ial. Creşterea toleran ei la efort fizic. imposibilitatea tratamentului în condi ii de ambulator. Criteriile de spitalizare a pacien ilor cu BPOC în sec iile de terapie intensivă: • • • Tahipnoe FR>30/minut sau bradipnoe FR<12/minut. Criteriile de spitalizare a pacien ilor cu BPOC în sec iile pneumologice (nivel republican): • • • debutarea ini ială cu o evolu ie severă. vîrsta înaintată. 2. insuficien ă cardiacă clasă func ională III-IV.3 (acidoză respiratorie) pe fondal de oxigenoterapie. Sat O2<90%. Scopul tratamentului BPOC [21]: • • • • • • Sistarea evolu iei progresive a bolii. Caseta 16. dezvoltarea subită a dispneei în repaus. Direc iile de bază a tratamentului BPOC [48]: • Excluderea sau diminuarea intensită ii factorilor de risc. extenuarea muşchilor respiratori. apari ia semnelor obiective noi (cianoză.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.

Încetarea fumatului [9. interactiv. accesibil şi axat pe ameliorarea calită ii vie ii bolnavului şi familiei sale.4. oferirea suportului social intra-tratament. realizabil. C. Chişinău.4. Recomandarea tuturor fumătorilor să sisteze fumatul într-o manieră clară.6.2. Educa ia bolnavului cu BPOC şi familiei sale (anexa 10) [21] • Oprirea tabagismului activ şi pasiv. Poluarea interioară (habituală) şi exterioară: Implementează măsuri de reducere şi evitare a poluării interioare de la combustibilii folosi i pentru gătit şi încălzire în locuin ele insuficient ventilate. Ajutorul pacientului cu servaj. ajutor în refuzul fumatului. consisten e şi repetate. Programul reducerii intensită ii fumatului. în elegerea aportului propriu şi al personalului medical în optimizarea rezultatelor tratamentului efectuat. 20.1. Caseta 18. Reducerea factorilor de risc din mediu înconjurător [9. puternică şi personalizată. • Este importantă perceperea de către bolnav a particularită ilor bolii.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. • Prevenirea fumatului: Încurajează politicile comprehensive de control al fumatului şi programele cu mesaje antifumat clare. • Programul educa ional trebuie să fie individual. cel mai bine ob inute prin eliminarea sau reducerea expunerii la variate substan e nocive de la locul de muncă [43]. să evite exerci iile viguroase în aer liber sau să stea în casă în timpul episoadelor poluante [43]. 20. la orice vizită. Programul educa ional pentru bolnavi cu BPOC Este un mijloc important de a îmbunătă i îndemînarea pacientului în administrarea tratamentului.6. 27] • Expunerile ocupa ionale: Aten ionează asupra preven iei primare. în func ie de severitatea bolii lor. informarea pacientului şi a 34 . 2. Program curativ de scurtă durată pentru reducerea intensită ii fumatului şi sporirea motiva iei pentru abandonul fumatului. oferirea consilierii practice. • Strategia de consiliere pentru combaterea fumatului: Identificarea sistematică a tuturor fumătorilor. recomandarea folosirii unui suport terapeutic. • Programele tratamentului servajului nicotinic: Program curativ de lungă durată pentru încetarea definitivă a fumatului. 27] Oprirea fumatului este cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de dezvoltare al BPOC şi favorizează temperarea progresării bolii. Tratamentul BPOC în acutizare. • Componentele programului educa ional: oprirea fumatului. Excluderea sau reducerea intensită ii factorilor de risc Caseta 17. practic.2. • C. Sfătuieşte pacien ii să monitorizeze anun urile publice despre calitatea aerului şi. prin telefon sau directe. Caseta 19. Planificarea vizitelor de monitorizare. maximal adaptat la fiecare bolnav în parte. Tratamentul BPOC evolu ie stabilă. de a facilita cunoaşterea bolii şi creşterea complian ei la tratament. factorilor de risc favorizan i progresării bolii. 1 Aprilie 2008 • • • Programe educa ionale pentru bolnavi. Determinarea dorin ei şi motivelor de a încerca un servaj.

Profilaxia progresării bolii. 1 Aprilie 2008 • • • familiei despre natura şi cauzele BPOC. Procesul C. Terapia inhalatorie este prioritară [37. • Nu se recomandă utilizarea regulată a β2-agoniştilor de scurtă durată ca monoterapie în BPOC [39].). insuficien a respiratorie. limitarea fluxului aerian.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Suportul psihosocial prevede psihoterapia. frecven a şi severitatea exacerbărilor. Principiile tratamentului medicamentos a BPOC cu evolu ie stabilă • Determinarea individuală a severită ii bolii: simptome. • Anticolinergicele sunt recomandate ca preparate de elec iune în tratamentul BPOC moderat.6. • Implementarea unui plan de tratament în trepte.2. Vaccinarea profilactică anuală cu vaccinul antigripal [28]. despre importan a administrării corecte a tratamentului (familiarizarea cu tehnica administrării corecte a preparatelor inhalatoare. Pacientul trebuie învă at să recunoască modificările condi iei pulmonare şi să aprecieze de sine stătător cînd să apeleze la medic. Notă: Fiecare bolnav necesită elaborarea unui algoritm de tratament individual! Caseta 21. • Alegerea medica iei în acord cu preferin ele na ionale şi culturale. complica iile. Majorarea toleran ei la efortul fizic [14]. medica ia anxiolitică şi antidepresivă. Bronhodilatatoarele de scurtă durată (β2-agonişti şi anticolinergicele) se folosesc la necesitate [13]. trebuie motivat în sensul îmbunătă irii performan ei fizice. Scopul tratamentului medicamentos: • • • • • Controlului simptomelor. 38]. despre evolu ia bolii cu şi fără tratament. aplicării spacerului. consilierea în vederea creşterii motivării şi a complian ei. Caseta 22. despre beneficiile tratamentului şi posibilele efecte adverse. 35 . ! Nici un preparat cunoscut pînă în prezent nu influen ează asupra reducerii progresive a func iei pulmonare! [13-15].4. Tratamentul bolnavilor cu BPOC evolu ia stabilă Caseta 20. educativ este mai efectiv cînd se petrece în grupuri mici.3. a ob inerii impresiei de control a dispneei şi a unei anumite siguran e în timpul exerci iilor. Corec ia statutului nutritiv: suplimentarea nutri ională la cei cu malnutri ie şi corec ia greută ii corporale la obezi. sever şi foarte sever (stadiile II-IV) [40. preferin ele individuale ale pacientului şi în func ie de disponibilitatea locală a medicamentelor. Micşorarea frecven ei şi gravită ii acutizărilor. Programele educa ionale pot varia de la fişe informa ionale pînă la şedin e şi seminare educa ionale prin oferirea informa iei despre maladie şi familiarizarea cu deprinderile practice. nebulizer-ului etc. comorbidită ile şi statusul general de sănătate. Puncte de reper ale tratamentul BPOC cu evolu ia stabilă • • • • • Excluderea sau reducerea intensită ii factorilor de risc [29]. 41]. Pacientul trebuie ajutat să-şi în eleagă şi să-şi accepte limitările sau handicapurile fizice. Ameliorarea stării generale şi func iei pulmonare. Chişinău. adaptat severită ii bolii. Preparatele bronholitice reprezintă tratamentul medicamentos de bază al BPOC [16-17].

• Eficacitatea tratamentului bronhodilatator combinat se apreciază după 4 săptămîni. Preparatele de elec iune se consideră anticolinergicele [18. Tratamentul BPOC cu evolu ia stabilă . • GCS inhalatorii nu se indică ca monoterapie în BPOC. fapt ce explică utilizarea redusă a acestor preparate în tratament. • Mucoloticele se administrează în cazul expectora iilor vîscoase (Anexa 7). α-tocoferol şi β-carotina cu efect antioxidant. sporesc dezvoltarea osteoporozei.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. 43. sau bolnavilor ce nu pot administra eficient inhalatoarele [26. Nedocromilul. preparatele antibacteriene nu se utilizează în tratamentul BPOC cu excep ia cazurilor acutizărilor condi ionate de infec iile bacteriene. M-colinolitice inhalatorii + teofiline de lungă durată per os. 46]. β2-agonişti inhalatorii de lungă durată + teofiline de lungă durată per os. stimulatorii centrelor respiratorii. β2-agonişti inhalatorii de lungă durată. M-colinolitice inhalatorii + β2-agonişti inhalatorii de lungă durată. severă şi foarte severă (stadiile II-IV) • Tratament bronhodilatator regulat şi de lungă durată! [15] M-colinolitice inhalatorii. • Indica ii limitate pentru teofiline la vîrstnici. Notă: • Tratamentul profilactic antibacterial în BPOC este ineficient [47]. • GCS inhalatori în combina ie cu preparatele bronholitice ameliorează calitatea vie ii bolnavilor cu BPOC evolu ia severă [45. 41]. Tratamentul al BPOC cu evolu ia stabilă . Tratamentul de lungă durată cu GCS nu este binevenit din cauza ratei înalte de efecte adverse comparativ cu eficacitatea. doza nictemerală a acestora se micşorează la administra ia concomitentă a macrolidicelor sau a fluorchinolonelor. • GCS sistemici nu se folosesc în evolu ia stabilă a BPOC. 42].formele moderată. Chişinău. blocatorii receptorilor leucotrienici. Combina ia: anticolinergice + β2-agonişti este mai eficientă decît fiecare remediu în parte [43]. În cazul intoleran ei bronhodilatatoarelor inhalatorii pot fi recomandate teofelinele retard [29]. • Combina ia β2-agoniştilor de lungă durată şi anticolinergicelor este mai eficientă comparativ cu eficacitatea fiecărui preparat în parte [40]. Pacien ii cu simptome intermitente vor urma la necesitate tratament cu β2-agonişti sau anticolinergice de scurtă durată [18-39] sau vor combina aceste preparate.forma uşoară (stadiul I) • • • În lipsa manifestărilor clinice pacientul nu necesită tratament medicamentos [16. • Teofilinele retard pot fi indicate doar în ineficien a bronhodilatatoarelor de lungă durată. Notă: În tratamentul BPOC sunt contraindicate [15]: preparatele antitusive. 1 Aprilie 2008 • Tratamentul de sus inere cu β2-agonişti de lungă durată şi anticolinergice este mai eficient şi mai inofensiv [17. Caseta 23. Caseta 24. 29]. 44]. Efectul curativ al GCS în BPOC este mai pu in exprimat. M-colinolitice inhalatorii + β2-agonişti inhalatorii de lungă durată + teofiline de lungă durată per os. 36 • • • .

1 Aprilie 2008 • GCS inhalatorii se folosesc în tratamentul BPOC concomitent cu preparatele bronholitice în următoarele cazuri: (1) creşterea vădită a FEV1 pe fondalul tratamentului cu GCS. Caseta 25. Adaugă glucocorticoizi inhalatori. 37 sau mai multe • • . 15. • Vaccine polivalente (caseta 2). Chişinău. • Cînd există incompatibilitate la GCS inhalatorii poate fi administrată o cură de GCS sistemici pe o perioadă de 10-14 zile. • La to i bolnavii ce primesc GCS sistemici se efectuează profilaxia osteoporozei. 49] • • Oxigenoterapia de lungă durată (OLD) în insuficien a respiratorie severă (>15 ore/zi). Tabel 8. vaccinare profilactică Bronhodilatatoare cu durata scurtă de ac iune la necesitate Adaugă tratament regulat cu unul bronhodilatatoare cu lungă ac iune Suplimentar reabilitarea respiratorie. dacă sunt exacerbări repetate Adaugă oxigenoterapia dacă este IRC Consideră tratamentul chirurgical. 48]: Beclometazon sau Budesonid sau Fluticazon propionat sau Flunizolid sau Preparat combinat: Salmeterol + Fluticazon propionat. Notă: • GCS sistemici în cazul evolu iei stabile ale BPOC nu se administrează. Componentele tratamentului nemedicamentos al BPOC evolu ie stabilă [7. Tratamentul fizioterapic. Tratament balnear. FEV1≥80% cu/fără simptome II: Moderat FEV1/FVC<70% 50%<FEV1<80% cu/fără simptome III: Sever FEV1/FVC<70% 30% ≤FEV1 <50% cu/fără simptome IV: Foarte sever FEV1/FVC<70% FEV1 <30% prezis+IRC Evitarea factorilor de risc. Reabilitarea: asigurarea unui suport nutri ional. kinetoterapie. 38. Schema tratamentului pe trepte al BPOC cu evolu ie stabilă în dependen ă de severitate [9] Clasificare Caracteristici I: Uşor FEV1/FVC<70%. (2) în cazurile grave şi foarte grave cu acutizări frecvente (3 şi mai multe în ultimii 3 ani) [37.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. 21.

• protec ia în fa a evolu iei spre cordul pulmonar cronic. Exerci iile de creştere a for ei musculare.15]: Hipoxemiei severe: PaO2 <55-60 mmHg sau SatO2<88% în repaus. • oxigenoterapie „ocazională” se efectuează în cazul [1. Nota: Diminuează nu numai masa musculară. • reducerea HTP. Efectele reabilitării pulmonare a pacien ilor cu BPOC [21. Notă: OLD poate cauza apari ia distres sindromului respirator. Aprecierea statutului nutri ional [21] • Denutri ia este consemnată la 40-50% din bolnavii cu BPOC severă. PaO2 <55 mmHg sau SatO2<88% în timpul somnului. Chişinău. Semne de cord pulmonar. 38 . Hb>160g/l. Durata este de minimum 15-18 ore. Caseta 27. • Instalarea malnutri iei ne semnalează: pierderea apetitului. afectînd total musculatura inspiratorie şi expiratorie. şi pînă la 75% dintre pacien ii spitaliza i pentru o IRA [9]. • ameliorarea calită ii somnului nocturn. Hipoxemie diurnă permanentă sau rebelă la tratamentul medical cu PaCO2 <60mmHg. • Aprecierea masei musculare se efectuează prin măsurarea circumferin ei musculaturii la bra . HTP. 49]: • sporirea PaO2 >60 mmHg şi SatO2 >90%. Antrenamentul musculaturii respiratorii: reeducarea respira iei. capabilă să reducă letalitatea bolnavilor BPOC prin [1. • prelungirea supravie uirii de calitate. clinic stabilă. • ameliorarea condi iilor de hematoză. 15. Episoade anterioare de decompensare respiratorie.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Kineziterapia bolnavilor cu BPOC [21] • • • • • Exerci iile de creştere a rezisten ei musculare. tonifierea musculaturii respiratorii. sau 4kg în 6 luni. diminuarea ingestiei. • OLD se efectuează în cazul [1. dar şi capacitatea contractilă (puterea şi anduran a) scade. Notă: Bolnavii cu BPOC trebuie educa i şi încuraja i să rămînă activi! Caseta 29. Exerci ii de creştere a stabilită ii. 1 Aprilie 2008 Caseta 26. scădere ponderală >2kg/lună. Selec ia bolnavilor pentru oxigenoterapie OLD reprezintă unica metodă de tratament. 42] • Ameliorarea calită ii vie ii. Ht>55%. • Aprecierea masei grase – prin determinarea pliului cutanat la nivelul regiunii tricipitale. Caseta 28. iar debitul poate fluctua de la 1-5 l/minut. 15]: PaO2 <55 mmHg sau SatO2<88% la efort. Exerci iile de creştere a elasticită ii articulare.

intensificarea tusei. • Tratament antibacterial la necesitate. În cazul intoleran ei sau dificultă ilor la administrarea formelor inhalatorii ori la un efect terapeutic insuficient se indică teofilinele perorale. Dacă nu au fost folosite anterior. Tratamentul bolnavilor cu BPOC în acutizare Caseta 30. provocate de BPOC. În cazul acutizărilor condi ionate de infec ii bacteriene (febră.agravarea neînsemnată a simptomaticii.agravarea semnelor de bază (tusei şi dispneei). În cazul expectora iilor vîscoase se indică mucolitice [29]. caracterul purulent al sputei. creşterea 39 . 52]. tratamentul se efectuează în condi ii de ambulator. Preferin ă deosebită o au bronhodilatatoarele combinate (anticolinergice+β2-agoniştii cu durata scurtă de ac iune) [19. 2. Tratamentul antibacterial se aplică în cazul prezen ei 2 sau 3 din criteriile următoare [47]: intensificarea dispneei. creşterea expectora iilor. GCS sistemici (per os sau i/v) sunt indica i în cazul acutizărilor BPOC (cu indicele FEV1<50%) în asociere cu preparatele bronhodilatatoare [46. • Tratamentul complica iilor. • GCS la necesitate. 51]: • Intensificarea tratamentului bronhodilatator. sau la asocierea unuia din semnele men ionate cu: simptome de caracter inflamator a CRS. Reducerea numărului şi duratei de spitalizare. Puncte de reper în tratamentul BPOC în acutizare • Intensificarea tratamentului bronhodilatator se efectuează prin mărirea dozelor nictemerale sau prin modificarea administrării remediilor medicamentoase (spacer. Acutizare uşoară . intensificarea tusei. febră.6. Diminuarea oboselii musculare. 50. creşterea FR şi FCC >20%. Caseta 31. 1 Aprilie 2008 • • • • • • • Reducerea violen ei dispneei. 32]. intravenoasă) [50]. Caseta 33. 47].PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. în tratament se includ preparatele anticolinergice [24]. Scăderea frecven ei cardiace la efort. Monoterapia cu GCS inhalatorii în BPOC este insuficientă. Ameliorarea capacită ii profesionale. Reducerea manifestărilor depresive şi stărilor de anxietate. • • • Caseta 32.4. C. creşterea volumului expectora iilor purulente) sunt recomandate penicilinele sau cefalosporinele de genera ia a II-a [15. ce se jugulează la intensificarea tratamentului bronhodilatator.4. nebulizer. • • • • • Mărirea la necesitate a dozei şi posologiei bronholiticilor [18. Chişinău. Acutizare moderată . 50]. Creşterea toleran ei la efort fizic. Principiile tratamentului medicamentos a BPOC în acutizare [41.

aeruginosa (bronşiectazii. Tratamentul se efectuează în condi ii de sta ionar [15. 1 Aprilie 2008 expectora iilor cu caracter purulent. corticoterapie îndelungată. 53] sau alt GCS în doze echivalente. • În cazul infec iilor bacteriene 3-4 zile se introduc i/v. apari ia complica iilor. în absen a ameliorării în urma terapiei inhalotorii se indică Eufilin i/v. poliglobuliei severe (Ht>70%). GCS sistemici. Oxigenoterapie 2-5 l/min. 21. tratamentul este ambulator sau în condi ii de sta ionar. • • Caseta 34. Fluorchinolone respiratorii.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. apoi 7-10 zile per os: Peniciline. >18ore/zi şi/sau ventila ia asistată cu oximetrie la fiecare 30 minute. FEV1<35%) pe 10-14 zile se indică: Cefalosporine de genera ia III. 29]: 40 • • . Chişinău. Fluorchinolone respiratorii. Acutizare severă . 53]. • GCS sistemici: Prednizolon per os 0. tratament antibacterial repetat >4ori/an. 53]: Ipratropium bromid sau Salbutamol sau Fenoterol sau preparat combinat Fenoterol+Ipratropium bromid. 15. Tratamentul adi ional în BPOC • Diureticele se administrează doar în cazul apari iei semnelor de insuficien ă VD cu edeme periferice: Furosemid 40 mg şi/sau Spironolocton 50-100mg diminea a Anticoagulantele sunt indicate în cazul: cordului pulmonar embolic şi insuficien ei pulmonare cronice. Metilxantine i/v se indică în ineficien a preparatelor bronhodilatatoarelor inhalatorii sau în cazul bolnavilor ce nu pot administra eficient inhalatoarele. 53]: Peniciline sau Macrolide sau Cefalosporine de genera ia a II-a sau Fluorchinolone respiratorii. Preparatele antibacteriale la necesitate [15. Notă: În cazul acutizării severe cu risc sporit de infec ie prin Ps.5 mg/kg/24h sau i/v 3mg/kg/24h [8. febră. • • OLD “ocazională”. insuficien ă cardiacă clasă func ională III-IV. slăbiciune şi fatigabilitate. • Tratament bronholitic – sporirea dozei nictemerale [55]: Ipotropium bromid + Salbutamol + oxigen prin nebulizator fiecare 6 ore sau preparat combinat: Iprotropium bromid + Fenoterol + oxigen prin nebulizer fiecare 6 ore.agravarea semnelor de bază (tahipnoe FR>30/minut sau bradipnoe FR<12. • Caseta 35. 36. hipertensiei pulmonare. dereglări de conştiin ă. Tratamentul cordului pulmonar [14. Mărirea dozei şi posologiei bronholiticilor [32.

Bulectomia este rar recomandată. Bolnavul şi familia sa conştientizează importan a regimurilor terapeutice. 20]. VAD grea de 24 ore la traheostomiza i sau intuba i sau de 4 ore pe cale endobucală. prezen a comorbidită ilor (IC. Caseta 36. PaCO2 >50 mmHg cu semne de hipertensiune pulmonară [9. Notă: Tratamentul ambulator este supravegheat şi. • Tratamentul chirurgical: Nu există o eviden ă suficientă care să sus ină folosirea pe scară largă a chirurgiei reduc ionale.2. Factorii de predic ie pentru mortalitate în BPOC: • • Responsabilitatea fumatului este găsită la peste 80% din cazuri. alimentat cu aer ambiant şi O2. α-blocantelor. cure repetate de tratament antibacterial. Prognosticul şi evolu ia în BPOC Caseta 37. C. la necesitate. Necesitatea în administrarea β2-agoniştilor de scurtă durată este ≥6 ore. la care suferin a nu a fost ameliorată de alte metode de tratament. Pulmonectomia subtotală este luată în considera ie doar în cazurile unor pacien i cu emfizem sever atent selec iona i. Vîrsta înaintată – peste 65-70 ani. • Ventila ia asistată dirijată bazată pe utilizarea intermitentă (totalizînd minim 60 minute în 24 ore) a unui aparat (respirator). tratamentul acutizării BPOC Notă: Nu se recomandă administrarea: IECA. nu este recomandată ca interven ie de rutină în tratamentul BPOC. Factorii de risc a acutizărilor recidivante BPOC [19]: • • • • • indicii FEV1<50%. creşterea necesită ii administrării bronholitecelor şi GCS. Bolnavul este capabil pentru autodeservire. Criteriile externării din sta ionar ai bolnavilor cu acutizarea BPOC [9. corectat de către medicul de familie şi ftiziopneumolog. pentru substituirea sau sus inerea unei pompe musculare deficitare şi asigurarea unor schimburi gazoase adecvate.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.7. Tipurile VAD: VAD poate fi de tip invaziv (endotraheală) sau noninvaziv (externă). PaO2 <55-60 mmHg. insuficien ă renală şi/sau hepatică etc. 41 . 53]: • • • • • Starea generală stabilă ultimele 24 ore.4. digoxinei (cu excep ia fibrila iei atriale).). Pentru tratamentul chirurgical se selec ionează pacien ii cu: FEV1<35%. Caseta 38. Transplantul pulmonar. 15. Indicii oximetrici sau SatO2 stabili ultimele 24 ore. VAD lejeră de 2-3 ore. BCC. Chişinău. doarme fără accese frecvente de sufocare. >3 acutizări pe parcursul ultimilor 2 ani. 15. 1 Aprilie 2008 corec ia insuficien ei respiratorii şi cardiace. Chirurgia nu este niciodată prima op iune de tratament şi este luată în considera ie doar în cazurile grave de BPOC.

elaborat de medicul curant. • eficien a tratamentului administrat. Tratamentul în sta ionar . C. decompensarea cordului pulmonar). apari ia sau progresarea hipercapniei. • calitatea vie ii bolnavului. suprainfectia cu germeni rezistenti. • Diminuarea marcată a FEV1 (sub 0. hipoxia importantă. Notă: Majoritatea pacien ilor trebuie să fie trata i în condi ii de ambulator după un program individual. Se spitalizează doar bolnavii cu acutizări severe (creşterea hipoxemiei. Caseta 40. adaptarea psihosocială). de complicatiile existente. Supravegherea pacien ilor cu BPOC Supravegherea bolnavilor cu BPOC de către medicul de familie: • Evaluarea suplimentară a pacientului după exacerbare şi externare din sta ionar: Evaluarea adaptării la condi iile noi de via ă (respectarea regulilor igieno-dietetice. 1 Aprilie 2008 • Diminuarea moderată a FEV1. de aparitia insuficientei respiratorii sau cordului pulmonar cronic. • posibilitatea şi dorin a excluderii factorilor de risc. 21] Caseta 39. • educarea pacientului şi familiei – „şcoala BPOC-istului”.0 l fără altă tulburare func ională este asociată cu o speran ă de via ă de peste 5 ani. Supravegherea pacien ilor cu BPOC [15.4.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.CP [30]. Aprecierea îndeplinirii corecte a tratamentului şi tehnicii de administrare a preparatelor inhalatoare. • Exodul fatal în acutizarea BPOC este condi ionat de expresivitatea acidozei respiratorii. pînă la 1. măsurile curative şi organizator-metodice: • determinarea duratei. • antecedentele personale patologice şi heredo-colaterale. Spirometria.2% . • Scăderea capacită ii de difuziune sub 59% din valoarea normală şi reducerea ventila iei maxime sub 30% din valoarea normală implică un prognostic grav.BPOC. axat pe sistarea acutizării şi elaborarea unui program nou pentru etapa de ambulator. • istoricul acutizărilor şi spitalizărilor precedente. • sus inerea familială şi socială a bolnavului. • evaluarea stării psihice. renun are la fumat. prezen a comorbidită ilor şi necesită ii ventila iei asistate [33]. • prezen a comorbidită ilor.75 l) . 42 . Nota: • Gravitatea evolu iei BPOC este dată de: intensitatea dispneei.doar 33% din subiec i supravie uiesc peste 5 ani. prezenta şi expresivitatea sindromului obstructiv.fie de scurtă durată. • 50% dintre vîrstnici (65-69 ani) decedează în decurs de 3-7 ani de la prima internare pentru BPOC: 37. • Hipoxemie severă şi prezen a hipercapniei. Chişinău. 20. 30.8. intensită ii şi persisten ei factorilor de risc. tratament antidepresant la necesitate.2. • consecutivitatea apari iei simptomelor. 20% . regimului medicamentos.3% cauzate de maladiile cardiovasculare. • Prognostic în BPOC este în functie de stadiul bolii. Monitorizarea pacientului.

Formele uşoară şi moderată: • Examinare 2ori pe an (sau la necesitate) a medicului de familie cu efectuarea obligatorie (şi la necesitate) a: PEF-metriei 1 dată/6 luni. 43 . tratament hormonal cu GCS la necesitate. expertiza vitalită ii. Chişinău. vaccinarea profilactică anuală. program de reabilitare pulmonară: fizioterapie 1dată/an. Stadiul IV: pentru confirmarea diagnosticului BPOC. Examinare 4 ori pe an (sau la necesitate) a medicului de familie cu efectuarea obligatorie (şi la necesitate) a: PEF-metriei 1 dată/3 luni. C. Stadiul III: pentru confirmarea diagnosticului BPOC. tratament mucolitic şi expectorant la necesitate. tratament hormonal cu GCS la necesitate. program de reabilitare pulmonară: fizioterapie 1dată/an. radiologiei toracelui 1dată/an sau la necesitate. consulta ie în caz de acutizarea BPOC cu progresarea IR. Formele cu evolu ie severă şi foarte severă • Supravegherea bolnavilor cu BPOC de către ftiziopneumolog în policlinică: • • • Stadiile I-II: consulta ie în cazul tratamentului ineficient administrat timp de 7-14 zile pentru confirmarea diagnosticului. microscopiei sputei 1 dată/6 luni. microscopiei sputei 1 dată/6 luni. hemoleucogramei 1 dată/6 luni. spirometriei 1 dată/3 luni. hemoleucogramei 1 dată/6 luni. expertiza vitalită ii. corec ia IR. 1 Aprilie 2008 În elegerea importan ei respectării regimurilor terapeutice. radiologiei toracelui 1dată/an sau la necesitate. vaccinarea profilactică anuală. terapie bronhodilatatoare la necesitate sau permanentă. Complica iile (subiectul protocoalelor separate) Caseta 41. tratament antiinfec ios la necesitate.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.2. kineziterapie 2 ori/an (instructaj). ICV. tratament antibacterial la necesitate. Complica iile BPOC: • • insuficien a respiratorie acută.5. kineziterapie 2 ori/an (instructaj). consulta ie în caz de acutizarea BPOC cu progresarea IR. corec ia IR. terapie bronhodilatatoare. consulta ia ftiziopulmonologului în cazul absen ei ameliorării în urma tratamentului ini iat timp de 7-14 zile. pneumotoraxul accidental. tratament mucolitic şi expectorant la necesitate. spirometriei 1 dată/6 luni.

laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei. Gram.1. urogramei. Aparataj. • electrocardiograf. examenului bacterioscopic al sputei la BAAR. • medic imagist. • asistentele medicului de familie. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI D. 1 Aprilie 2008 • cordul pulmonar acut. utilaj: • • • • • • PENTRU tonometru. Institu iile de AMP Personal: • medic de familie. Chişinău. D. Medicamente: Bronhodilatatoare Preparate hormonale Tratament Alte antibacterial medicamente Salbutamol Beclometazon Peniciline Expectorante Ambroxol Acetilcistein Carbocistein Mucaltin Fenoterol Budesonid Macrolide Diuretice Spironolacton Furosemid Cefalosporine Salmeterol Flunizolid Vazodilatatoare genera ia II Ipratropium bromid Fluticazon Anticoagulante Fenoterol + Fluticazon + Salmeterol Ipratropium bromid Teofilin Prednizolon 44 . radiograf. microscop optic. • laborant.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. fonendoscop. PEF-metru.

creatininei şi ureei serice. • medic imagist. PEF-metru. • medic endoscopist. Institu iile consultativdiagnostice Personal: • medic ftiziopneumolog. 1 Aprilie 2008 D. urogramei. cabinet de diagnostic func ional dotat cu spirograf. fonendoscop. • asistente medicale. • medic laborant. Chişinău. laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei. Aparataj. cabinet radiologic. laborator microbiologic. III Fluticazon Levofloxacin Anticoagulante • Bronhodilatatoare Salbutamol Fenoterol Salmeterol Ipratropium bromid Fenoterol + Ipratropium Fluticazon + bromid Salmeterol Teofilin Prednizolon 45 . electrocardiograf. utilaj: • • • • • • • • • tonometru. Medicamente: Preparate Tratament Alte hormonale antibacterial medicamente Beclometazon Peniciline Expectorante Ambroxol Acetilcistein Carbocistein Mucaltin Budesonid Macrolide Diuretice Spironolacton Furasemid Flunizolid Cefalosporine Vazodilatatoare genera ia II.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. • medic func ionalist. fibrobronhoscop.2. LDH). puls-oximetru. indicilor biochimici (glicemiei.

chirurg. laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei. acces la consulta ii endocrinolog. nefrolog. medic-endoscopist. indicilor biochimici (glicemiei. creatininei şi ureei serice. cabinet de diagnostic func ional dotat cu spirograf. 1 Aprilie 2008 D. Medicamente: Preparate Tratament Alte hormonale antibacterial medicamente Beclometazon Peniciline Expectorante Ambroxol Acetilcistein Carbocistein Mucaltin Budesonid Cefalosporine Diuretice genera ia III Spironolacton Furasemid Fluorchinolone Vazodilatatoare Flunizolid respiratorii Fluticazon Anticoagulante Bronhodilatatoare Salbutamol Fenoterol Salmeterol Ipratropium bromid Fenoterol + Ipratropium Fluticazon + bromid Salmeterol Teofilin Prednizolon Oxigenoterapie 46 . municipale • • • • • medic-imagist. cabinet radiologic. electrocardiograf. puls-oximetru. asistente medicale. neurolog.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. fibrobronhoscop. laborator microbiologic. LDH. • medic ftiziopneumolog. • • • • • • • • • • tonometru. Sec iile de • medic internist. utilaj: Personal: calificate: cardiolog. Aparataj. Chişinău. etc). medic-laborant. • medic-func ionalist.3. PEF-metru. fonendoscop. terapie ale spitalelor raionale. sumarului urinei.

laborator imunologic. Sec iile de pneumologie ale spitalelor municipale şi republicane Personal: • medic internist. etc).4. Aparataj.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Medicamente: Preparate Tratament Alte hormonale antibacterial medicamente Beclometazon Peniciline Expectorante Ambroxol Acetilcistein Carbocistein Mucaltin Budesonid Cefalosporine Diuretice Spironolacton genera ia III Furasemid Flunizolid Fluorchinolone Vazodilatatoare respiratorii Fluticazon Anticoagulante • • Bronhodilatatoare Salbutamol Fenoterol Salmeterol Ipratropium bromid Fenoterol + Ipratropium Fluticazon + bromid Salmeterol Teofilin Prednizolon Oxigenoterapie 47 . cabinet de diagnostic func ional dotat cu spirograf. • medic-func ionalist. • medic ftiziopneumolog. sumarului urinei. fonendoscop. laborator microbiologic. creatininei şi ureei serice. acces la consulta ii calificate: cardiolog. • medic-imagist. • medic-endoscopist. 1 Aprilie 2008 D. LDH. chirurg. neurolog. endocrinolog. • medic-laborant. Chişinău. PEF-metru. cabinet radiologic. puls-oximetru. • asistente medicale. indicilor biochimici (glicemiei. fibrobronhoscop. utilaj: • • • • • • • • • tonometru. nefrolog. laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei. electrocardiograf.

familie a efectuat screening-ul BPOC x Sporirea propor iei de 2.1 Propor ia persoanelor cu vîrsta de peste 40 ani de pe lista medicului de familie. Chişinău.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. care au parcursul ultimului pulmonar acut pe dezvoltat cord an parcursul ultimului an pulmonar acut pe parcursul ultimului an × 100 48 Scopurile protocolului Sporirea propor iei de persoane cu vîrsta de peste 40 ani de pe lista medicului de familie. Metoda de calculare a indicatorului Numărător Numitor Numărul Numărul persoanelor cu persoanelor cu vîrsta de peste 40 vîrsta de peste 40 ani de pe lista ani de pe lista medicului de medicului de familie. 3. ghidul 6 luni etc. care au către medicul de familie pe dezvoltat cord familie. bolnavilor cu pacien ilor cu cărora li se diagnostic BPOC faza stabilă. faza administrează s-a administrat stabilă. ghidul informa ie parcursul ultimilor pacientului cu BPOC (discu ii.) privind factorii pacientului cu modificabili de risc în BPOC etc.) dezvoltarea şi privind factorii progresarea BPOC de modificabili de către personalul risc în dezvoltarea medical al institu iei şi progresarea medicale primare pe BPOC de către parcursul ultimilor 6 personalul medical luni al institu iei medicale primare pe parcursul Reducerea ratei 4. cărora li s-a efectuat screening-ul BPOC 2. Propor ia Numărul Numărul total de ultimilor 6 cu complica iilor BPOC pacien ilor cu BPOC pacien ilor luni × pacien i cu BPOC 100 la pacien ii supraveghea i de BPOC supraveghea i de supraveghea i de supraveghea i către medicul de către medicul de familie. ce s-au tratamentul de a administrat aflat la tratamentul de sus inere sus inere tratamentul de supraveghere pe sus inere parcursul ultimelor (medicamentos şi 12 luni la medicul nemedicamentos) de (medicamentos şi de familie către medicul de nemedicamentos) familie pe parcursul de către medicul ultimelor 12 luni de familie pe parcursul ultimelor 12 luni × 100 Numărul Numărul total de Sporirea numărului de 3.1 Propor ia Numărul 100 Numărul total al pacien i cu BPOC bolnavilor cu BPOC.1. INDICATORI DE PERFORMAN Ă CONFORM SCOPURILOR PROTOCOLULUI No 1. . 4. cărora li BPOC. 1 Aprilie 2008 E.1 Propor ia pacien i cu BPOC care pacien ilor cu BPOC pacien ilor cu pacien i cu BPOC beneficiază de cărora în mod BPOC cărora în care se află la educa ie în domeniul documentat li s-a mod documentat li eviden a medicului BPOC oferit informa ie s-a oferit de familie pe (discu ii.faza stabilă. cărora li s. cărora li s. cărora li s-a efectuat screening-ul BPOC Măsurarea atingerii scopului 1.

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. 1 Aprilie 2008 No 5. Măsurarea atingerii scopului 4.2.1. care au dezvoltat pneumotorax pe parcursul ultimului an Reducerea cazurilor de 5. care au parcursul ultimului an dezvoltat pneumotorax pe parcursul Numărul ultimului Numărul total de an × 100 pacien ilor cu pacien i cu BPOC BPOC supraveghea i de medicul de familie supraveghea i de medicul de familie pe parcursul şi deceda i prin ultimelor 12 luni BPOC pe parcursul ultimelor 12 luni × 100 49 . Propor ia pacien ilor cu BPOC supraveghea i de către medicul de familie. Propor ia deces prin BPOC pacien ilor cu BPOC supraveghea i de către medicul de familie şi deceda i prin BPOC pe parcursul ultimelor 12 luni Scopurile protocolului Metoda de calculare a indicatorului Numărător Numitor Numărul Numărul total de pacien ilor cu pacien i cu BPOC BPOC supraveghea i de către medicul de supraveghea i de către medicul de familie pe familie. Chişinău.

3 – dispnee severă oprirea după 100 m de mers în ritm propriu sau după cîteva minute la urcatul unui etaj. Scara Borg – aprecierea expresivită ii dispneei Scara Borg semicantitativ (în puncte) determină intensitatea dispneei. 4 – dispnee foarte severă – prea dispneic pentru a părăsi casa sau pentru a se îmbrăca sau dezbrăca. 2 – dispnee moderată – mers mai lent decît persoanele de aceeaşi vîrstă datorită dispneei sau necesitatea de a să se opri la urcarea unui etaj în ritmul propriu.5 0 Maximală Extrem de severă Uşoară Foarte severă Severă Moderat severă Moderată Foarte uşoară Minimală 50 Absen a dispneei . Scara severită ii dispneei (Medical Research Council (MRC) Dyspnea Scale) 0 – absen a dispneei – fără dispnee cu excep ia eforturilor fizice intense. Anexa 2.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. 1 – dispnee uşoară – la mers rapid sau la urcarea unei pante line. 1 Aprilie 2008 ANEXE Anexa 1. se apreciază pre. Scara manifestărilor de bază în BPOC după PL Poggiaro 0 dispnee tuse expectora ia sputei culoarea sputei lipsă lipsă lipsă lipsă episodică uneori matinală mică norma alb/sură 1 2 efort mediu 3 efort slab 4 la efort extrem de slab 5 în repaus - incoloră moderată exprimată uneori vădită matinală şi seara moderată în cantitate >normă mare >normă >dublu normă dublată galbenă galbenă deschisă închisă/verde Anexa 3. Chişinău.şi postefort fizic: 0 puncte – fără efort 1 punct – efort extrem de slab 2 puncte – efort slab 3 puncte – efort mediu 4 puncte – efort mai intens 5 puncte – efort intens (puternic) 6-7 puncte – efort foarte intens 8-9 puncte – efort de mare intensitate 10 puncte – efort maximal 2 9 10 8 7 6 5 9 3 1 0.

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Notă: Evaluarea rezultatului se efectuează peste 30 minute. β2-agonişti de scurtă durată (Salbutomol 300 mcg sau Fenoterol 300 mcg).FEV1 pretest FEV1% = —————————————— ×100% FEV1 pretest Notă: • În cazul cînd spirometria este inaccesibilă. • Pentru evitarea ob inerii rezultatelor false şi efectuarea corectă a testului cu bronhodilatatoare este necesară anularea remediilor medicamentoase pe o durată scurtă în conformitate cu proprietă ile lor farmacodinamice: β2-agonişti de scurtă durată cu 6 ore pînă la efectuarea testului. 2. teofilinele cu 24 ore. Notă: Testul se întrerupe în caz de dispnee pronun ată. În timpul testului se permite de a face pauze pentru odihnă şi de a reveni la efort cînd este posibil. ob inînd astfel PEF. Notă: Evaluarea rezultatului se efectuează peste 45 minute. Poate fi efectuat cu folosirea unui ergometru sau printr-un simplu test de mers măsurat. Chişinău. li se propune să meargă în mod obişnuit pe parcursul unei distan e cunoscute. La începutul şi la finele testului se apreciază dispneea după scala Borg (0-10 puncte. Testul de reversibilitate a obstruc iei bronşice [9. β2-agonişti de lungă durată cu 12 ore. 3. Testul cu mers măsurat 6 minute Este o testarea standardizată [54]. Anexa 5. anexa3). Testul de efort [12.%. încercînd să parcurgă o distan ă maximă în timp de 6 minute. 23] Are valoare practică la pacien ii care prezintă un grad dispropor ionat de dispnee în compara ie cu valoarea FEV1. preparate bronholitice combinate (Fenoterol 50 mcg + Ipotropium bromid 20 mcg -3 doze). vertijuri. Testarea la efort este practicată în selec ia pacien ilor pentru reabilitare sau chirurgie. SatO2 şi pulsul. În majoritatea cazurilor creşterea FEV1 se calculează în raport la valorile FEV1 prezise: FEV1 posttest . 12] Testul de reversibilitate a obstruc iei bronşice prevede examinarea func iei respira iei înainte şi după administrarea unui remediu bronhodilatator: 1. (i) – indicele prezis IMC =greutatea/înăl imea2 (kg/m2) 51 . dureri în membrele inferioare şi la scăderea SatO2 pînă la 86%. toracalgii. măsurată în timpul testului. Pacien ilor instrui i despre scopul testului. evaluarea testului se efectuează identic cu ajutorul peekflowmetriei. Normativele testului de efort 6 MWD (6 minute walking distance). M-colinolotice (Ipratropium bromid 60 mcg). 1 Aprilie 2008 Anexa 4.

(2. ani) Limita de jos a normei: 6MWD(i) = 153 m Calcularea valorilor normale individuale la femei: 6 MWD (i)=(2. kg/m2) . ani) .02×vîrsta.(1.94×vîrsta. kg) . 1 Aprilie 2008 Calcularea valorilor normale individuale la bărba i: 6 MWD (i)=(7.83×vîrstă.(6.24×IMC.29×vîrstă. 301-425 m – moderată (corespunde IC clasei func ionale II NYHA).IC clasa func ională 0 NYHA sau sau 52 .78×masa. kg) + 667(m) 6MWD(i)=1017(i) .(5.57×înăl imea. ani) Limita de jos a normei: 6MWD(i) = 139m Aprecierea rezultatelor testului de efort: <150 m – foarte joasă (corespunde IC clasei func ionale IV NYHA).76×masa.(6.(5. kg/m2) . 426-549 m – înaltă (corespunde IC clasei func ionale I NYHA). ani) . cm) .309(m) 6MWD(i)=1140(i) .(5.61×IMC. 151-300 m – joasă (corespunde IC clasei func ionale III NYHA). cm) .11×înăl imea. >550 m .PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.(5. Chişinău.

2. l/min 18. specifica i) 12. Nivelul TA sistolice şi diastolice (specifica i) 10. 5. Analiza generală a sîngelui 20. specifica i caracterul şi volumul) Scorul severită ii dispneei (MRC)(0 – 4 puncte) Durere toracică (da/nu) Febră (da/nu. specifica i) FR (specifica i) Data______ Data_______ Data______ Data______ FCC (specifica i) 9. specifica i) Alte simptome şi semne de impregnare infec ioasă (da/nu. Anul naşterii__________ 53 .% sau PEF. Raluri sibilante(da/nu. Chişinău. Semne radiologice de emfizem pulmonar (da/nu) 22. pachete/ani 16. Semnele ECG a hipertrofiei miocardului AD (da/nu) 25. Indicele fumătorului. Microscopia sputei la BAAR 23. Cianoză (da/nu. specifica i caracterul şi intensitatea) Expectora ii (da/nu. 6. Alte semne fizice de bronhoconstric ie (da/nu. Semnele ECG a hipertrofiei miocardului VD (da/nu) Pacient ___________________________________bărbat/femeie. Radiografia toracică în 2 inciden e (da/nu) 21. 4. specifica i) 13. Formularul eviden ei consulta ilor la medicul de familie pentru BPOC Factorii evalua i 1. specifica i) 14. Fumatul (da/nu) 15. specifica i) 19.% (da/nu. 8. Peekflowmetria. Indicele de masă corporală. FEV1. Tuse (da/nu. Wheezing (da/nu.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Sputograma generală 24. 3. 7. 1 Aprilie 2008 Anexa 6. specifica i) 11. kg/m2 17.

200 (DPI) 0.4%-10 ml Aminofilina 200-300 mg Teofilina (SR) pastile GCS inhalatorii 50. Dozajul nictemeral comparativ al GCS inhalatorii [31] Preparatul Beclometazon Budesonid Flunizolid Fluticazon Doze mici. 0.024% -sirop β2-agonişti cu ac iune de lungă durată 25 (MDI) Salmeterol Anticolinergice cu ac iune de scurtă durată 20 (MDI) 0. 0.5 Salbutamol (MDI&DPI) 0. 125. mcg 200-500 200-400 500-1000 100-250 Doze medii. 0. ~24 Anexa 8. mcg >500-1000 >400-800 >1000-2000 >250-500 Doze mari. mcg Solu ie pentru nebulizer. 100. Chişinău. 250 (MDI) GCS sistemici 5 mg pastile 30 Prednizolon Expectorante şi mucolitice 30 mg pastile Ambroxol 5% sirop Carbocistein 200 mg pastile N-acetilcistein Fenoterol 100 (MDI) 4-6 4-6 12+ 6-8 6-8 ~6-8 variabil. mg Durata de ac iune.25/0.5 Fenoterol/Ipratropium Metilxantine 2.4 Beclometazona 100.25.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. mg/ml Oral Injectabil.5 Ipratropium bromid Preparate combinate: β2-agonişti + anticolinergice 50/25 (MDI) 1.20.05% sirop 100 5mg pastile.5 Budesonide 50-500 (MDI) Fluticazona 250 (MDI) Flunizolid Preparate combinate: β2-agonişti cu ac iune de lungă durată + GCS inhalatorii 50/100. (MDI) 0. 250. 250. 1 Aprilie 2008 Anexa 7.1 şi 0. 500 (DPI) Salmeterol/Fluticazon 25/50. ore β2-agonişti cu ac iune de scurtă durată 0.2-0. Medicamente folosite frecvent în tratamentul BPOC [9] Medicament Inhaler. mcg >1000-2000 >800-1600 >2000 >500-1000 54 .25 – 0.

0 g la 8 ore Amoxicilina 0. i/m.5 g la 6-8 ore Imipenem/cilastatin 0.375-0. Chişinău.0 g la 12 ore Cefotaxime3 maximal 12. i/v i/m.5 g la 6-8 ore Eritromicina 0.5-3.0 g la 6-8 ore 1. i/v i/m.0 g la 12ore Cefuroxime axetil2 1.0-2.5 g la 6-8 ore Cefuroxime 0.0 g la 4-6 ore CEFALOSPORINE 1.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.0-2.0 g la 6-8 ore Cefoxitin2 2 0.apoi la 24 ore 250 mg în zilele IIAzitromicina IV 200-500 mg la 8 ore Josamicina 400 mg la 8 ore Midecamicina FLUORCHINOLONE 400 mg la 12 ore Pefloxacina Levofloxacin 500 mg la 12 ore Ciprofloxacina 200-400 mg la 12 ore 200 mg la 12 ore Ofloxacina CARBAPENEMI 0. i/v i/m.0-3.0 g la 12 ore Cefpirome4 AMINOGLICOZIDE 80 mg la 8-12 ore Gentamicin 10-15 mg/kg la 12 ore Amikacin 3-5 mg/kg la 8 ore Tobramicin 100-150 mg la 8-12 ore Netilmicin MACROLIDE 0. 1 Aprilie 2008 Anexa 9.0 g la 6-8 ore Meropenem Preparatul Doza Modul de administrare per os i/m. i/v i/m.5 g la 6-8 ore 3.625 g clavulanic 1.0 mln UI la 8-12 ore 250-500 mg la 12 ore Claritromicina 150 – 300mg la 12 ore Roxitromicina 500 mg în I zi.0-2.0-2. i/v per os i/v per os i/v per os per os per os per os per os per os per os i/v per os i/v i/v 55 .5-1.75 g la 8 ore Ampicilină/sulbactam (sultamicilina) 0. i/v i/m. i/v i/m. i/v i/v. i/v per os i/v per os per os. i/v i/m.0-4.5 g la 4-6 ore Oxacilina 2. i/v i/v i/m.0 g la 2-4 ore Carbenicilina 4.0 mln UI la 8-12 ore Spiramicina 1.75-1.5-1.5-1.0 g la 8-12 ore Ceftazidime3 1.0-3.0 la 8-12 ore la 8 ore Amoxicilină+ acid 0.2 g la 6-8 ore 0. perfuzie i/m i/m. i/v per os i/m.0 g la 24 ore Ceftriaxone3 1.5-1. Preparate antimicrobiene în tratamentul bolnavilor cu BPOC Frecven a administrării PENICILINE 0.

cefalosporină de genera ia IV. 4 .intravenos. per os – oral. 1 Aprilie 2008 Notă: i/m – intramuscular. 56 .cefalosporină de genera ia III.cefalosporină de genera ia II. i/v . 3 . Chişinău. 2 .PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.

1 Aprilie 2008 Anexa 10. Ce pute i face dvs.cronic’’ înseamnă că durează toată via a. Evita i tot ce vă îngreunează respira ia. Ghidul informativ pentru pacientul cu BPOC: “Ce trebuie sa şti i despre boala pulmonară denumită BPOC ?” [55] Bazat pe strategia mondială pentru diagnosticul. Cine se îmbolnăveşte de BPOC? BPOC nu este o boală contagioasă (nu se transmite de la alte persoane). Cei mai mul i pacien i cu BPOC sunt sau au fost fumători. ve i avea o stare generală mai bună.. ve i observa că: respira ia va deveni mai uşoară.Bronhopneumopatia cronică obstructivă’’ . Dacă ve i urma sfaturile medicului dvs... tusea nu va mai fi la fel de supărătoare. vă poate ajuta să în elege i problemele pe care le ave i cu plămînii dvs. managementul şi prevenirea BPOC . Medicii nu pot vindeca BPOC dar pot să vă ajute să vă ameliora i simptomele şi să reduce i declinul func iei pulmonare. adica inhalarea fumului de igară. Medicul dvs. Pere ii căilor aeriene sunt comprima i de către muşchii din jurul lor. Chişinău. inclusiv fumul de igară! Păstra i-vă condi ia fizică! Practica i mersul pe jos.raportul OMS Ce reprezintă BPOC? BPOC reprezintă abrevierea de la . Mai pu in aer pătrunde în plămîni deoarece: Pere ii căilor aeriene sunt îngroşa i. Orice tip de fumat (chiar şi cel pasiv. Unii pacien i cu BPOC au lucrat mul i ani în condi ii nocive cu mult fum sau praf. sunt . Adul ii suferă de BPOC.obstructiv’’ înseamnă că circula ia normală a aerului este par ial blocată din cauza îngustării căilor aeriene. de către altă persoană) poate duce la BPOC. face i în mod regulat exerci ii fizice! Mînca i sănătos! Evita i stresul! Cînd ave i BPOC pute i avea dificultă i de respira ie: Căile aeriene sunt mai îngustate. copiii niciodată.. 57 .plini’’ cu aer. în legătură cu BPOC? Abandona i fumatul! Urma i întocmai tratamentul prescris de medicul dvs ! Merge i periodic la control. Săcule ii cu aer (alveolele) nu se pot goli şi plămînii dvs. cel pu in de două ori pe an ! Merge i la spital sau la medicul dvs. dacă respira i tot mai greu! Păstra i cură enia aerului din locuin a dvs.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. . RE INE I: Pute i avea BPOC dacă prezenta i dificultate în respira ie sau tuse persistentă. Căile aeriene produc mucus în exces care se elimină prin tuse. Unii pacien i cu BPOC au locuit în apartamente cu fum produs de către aragaz sau sobe folosite la încălzirea locuin ei.

Există şi persoane sub 40 ani care pot avea BPOC! Atunci cînd ave i probleme respiratorii adresa i-vă unui medic imediat! Merge i la medic cînd observa i prezen a dificultă ilor respiratorii sau o tuse care durează mai mult de o lună. Ei vă vor întreba despre problemele respiratorii şi de starea dvs. notarea celei mai semnificative valori în jurnal. Ave i uşoare dificultă i de respira ie cînd munci i intens (face i efort fizic mare) sau merge i rapid. Uneori pute i expectora. Dacă boala devine importantă se numeşte BPOC moderată. Consulta ia medicului: Medicii vă pot spune în ce stadiu este boala dvs. Recuperarea după o viroză sau o infec ie pulmonară poate dura cîteva săptămîni.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. 1 Aprilie 2008 RE INE I: Cei mai mul i pacien i nu se adresează medicului pînă cînd nu au probleme majore cu respiratorii. de sănătate. Ve i fi rugat să respira i puternic într-un tub de cauciuc conectat la un aparat numit spirometru. ataşarea buzelor de aparat. Dacă boala este foarte gravă (severă) se numeşte BPOC severă. Chişinău. Ve i fi întrebat de locuin a sau locul dvs. Trebuie să efectua i cîteva teste respiratorii simple.acest test este uşor de suportat şi nedureros. BPOC moderată: Tuşi i mai mult şi cu expectora ie. expira ie for ată dar nu maximal. Testele func ionale: BPOC este diagnosticată cu un test respirator simplu numit spirometrie . 58 . Medicul sau asistenta vă va examina. inspira ie profundă. de muncă. BPOC uşoară: Pute i tuşi mult. Tehnica efectuării peekflowmetriei (PEF): aducerea indicatorului la zero. BPOC severă: Tuşi i mai mult şi expectora i mult mucus. RE INE I: Dacă boala nu este gravă (importantă) se numeşte BPOC uşoară. Ei ignoră tusea sau dificultă ile de respira ie ani de zile. Cei mai mul i pacien i cu BPOC au mai mult de 40 ani. trei măsurători succesive. Ave i dificultă i de respira ie cînd desfăşura i activitate fizică grea sau merge i repede.

Ce pute i face dvs. nu renun a i să mai încerca i în mod insistent să abandona i fumatul! Încerca i să vă lăsa i iarăşi. v-a prescris un spray inhalator trebuie să învă a i să-l folosi i corect: 1. Căuta i o activitate care să vă ină mîinile ocupate cît mai mult timp . sirop sau spray inhalator. Pune i spray-ul în dispozitivul pentru inhalare. numit spacer. Întreba i medicul sau asistenta cum pute i primi un vaccin antigripal în fiecare an. Agita i spray –ul. lista de medicamente pe care trebuie sa le administra i. Medicamentele se prezintă sub mai multe forme: tablete. 1 Aprilie 2008 Ave i dificultate în respira ie atît ziua cît şi noaptea. Expira i. Recuperarea după o viroză sau o infec ie pulmonară poate dura cîteva săptămîni. şi familia pentru a încetini leziunile pulmonare? 1. Spune i familiei şi prietenilor dvs. 4. Discuta i despre efectul medicamentelor asupra simptomelor. inten ia de a renun a la fumat. Discuta i despre tratamentul dvs. Abandonarea fumatului Opri i fumatul! Este cel mai important lucru pe care-l pute i face pentru plămînii dvs. mînca i fructe sau legume. gume speciale sau leucoplaste care să vă ajute să nu mai fuma i. Menajul sau munca de la serviciu devin dificil de realizat. După control arăta i familei dvs. Scoate i capacul. Nu sta i în locuri sau cu persoane care fumează. Chişinău. să vă prescrie pentru fiecare medicament doza şi cînd trebuie să-l administra i. la fiecare consulta ie. Întreba i despre tablete. Obosi i uşor.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Unele persoane s-au lăsat de fumat de mai multe ori înainte de a se lăsa definitiv! 2. Sta i în picioare sau în şezut. pulmonare. Ruga i medicul dvs.i respira ia timp de 10 secunde. 3. În momentul cînd începe i să inspira i apăsa i o singură dată pe flacon şi continua i să inspira i lent. Be i multă apă. Repeta i exerci iul pînă învă a i.ine i în mînă un creion! Cînd dorin a de a fuma este mare mesteca i gumă. Înlătura i scrumierele din locuin a dvs. urma i tratamentul prescris! Merge i la control cel pu in de două ori pe an chiar dacă vă sim i i bine. Ruga i-i să nu mai fumeze în casă şi să ascundă igaretele. Informa i-vă despre testele dvs.. Re ine. Nu pute i urca scările sau să vă plimba i prin cameră cu uşurin ă. Stabili i o dată de la care să nu mai fuma i. Cum se utilizează un spray inhalator? Dacă medicul dvs. Tratamentul medicamentos Consulta i medicul dvs. Dacă începe i din nou să fuma i. 4. Păstra i lista acasă într-un loc cunoscut unde oricine o poate găsi. Pute i renun a la fumat! Cere i ajutor medicului sau asistentei. Expira i. Aduce i medicamentele sau lista celor pe care le administra i la fiecare control. Stările de urgen ă 59 . 5. 2.

PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Solicita i ajutor de urgen ă în momentul apari iei oricăror din semnele de mai jos: dificultate la vorbire. 4. 5. dificultate la mers. adresa spitalului şi a cabinetului medicului dvs. Mersul pe jos timp de 20 minute zilnic este o bună metodă pentru început. respira ia este rapidă şi dificilă. Alege i exerci iile care vă plac. Men inerea condi iei fizice Învă a i exerci ii de respira ie – ele vă pot ajuta atunci cînd ave i dificultă i respiratorii. Tinde i spre greutatea ideală. 1 Aprilie 2008 RE INE I: Merge i imediat la medic sau la spital dacă respira ia dvs.. Alege i un loc preferat pentru plimbare sau exerci ii fizice. Găti i în apropierea ferestrei deschise astfel încît fumul şi mirosurile puternice să poată ieşi uşor. spitalului şi ale persoanelor care te pot conduce acolo. opri i-vă şi odihni i-vă. Aerisi i frecvent locuin a. Evita i fumurile şi fumul de igară care vă îngreunează respira ia. Consuma i multe fructe şi legume. Cînd ave i probleme cu respira ia. buzele sau unghiile se colorează albăstrui. Nu găti i în apropierea locului unde dvs. Eliminarea sau evitarea poluan ilor externi şi interni Păstra i aerul curat la domiciliu. Nu începe i cu exerci ii dificile. Ruga i familia să vă ajute să cumpăra i şi să prepara i bucate sănătoase. Dacă vă încălzi i locuin a cu lemne sau petrol men ine i o fereastră uşor deschisă pentru ca fumul să iasă afară. Ruga i un prieten sau un membru al familiei să se alăture dvs. lista dvs. Cînd zugrăvi i / vopsi i casa sau face i dezinsec ie (cu spray-uri pentru insecte) încerca i să locui i în altă parte. Discuta i cu doctorul dvs. Ruga i medicul să vă explice exerci iile respiratorii care vi se potrivesc cel mai bine. Chişinău. 60 . Închide i ferestrele şi rămîne i acasă atunci cînd afară aerul este intens poluat sau plin de praf. vor fortifica musculatura de care ave i nevoie pentru respira ie. dormi i sau petrece i cel mai mult timp. 6. de medicamente. despre regimul corect al exerci iile pentru dvs.. se înrăută eşte semnificativ. Fi i prevăzători! Pregăti i-vă dinainte lucrurile de care ve i avea nevoie într-un singur loc astfel încît să ac iona i rapid! ine i la îndămînă: numerele de telefon ale medicului dvs. medica ia nu vă ajută (devine ineficientă) sau vă ajută pentru pu in timp. Dacă vă ve i fortifica musculatura corpului vă ve i putea deplasa mai uşor. Alimenta ia Mînca i sănătos. pulsul este foarte rapid şi neregulat. Merge i pe jos şi practica i exerci ii fizice cu regularitate.

În tren trebuie să ocupa i locul de jos. Planifica i-vă ieşirea la plimbare sau plecările în călătorii. Ruga i familia şi prietenii să vă dea sugestii şi să vă ajute. laptele şi soia. călătoriile îndelungate în spa ii închise. ouăle. Găsi i metodele simple de a găti. Nu ieşi i la plimbare fără medicamente! Odihni i-vă după ce a i mîncat. Alege i un loc pentru odihnă care vă place şi unde alte persoane vă pot vizita. pe cît este posibil. Ave i asupra dvs. Dacă sunte i supraponderal încerca i să slăbi i. 7. Ieşi i la plimbare în perioada diurnă în care vă sim i i cel mai bine. numerele de telefon ale medicului şi persoanelor care vă pot ajuta în caz de necesitate. Desfăşura i-vă activită ile lent şi stînd pe scaun. Mînca i pu in şi des. Face i pauze pentru odihnă. Dacă nu vă sim i i bine amîna i ieşirea. în avion – lîngă trecere. Lua i cu dvs. Dacă sunte i subponderal mînca i mai mult pentru a vă îngrăşa dar numai pînă la valorile greută ii ideale. Este mai greu să respira i şi să vă deplasa i dacă dispune i de surplus ponderal. Evita i bagajele grele. Regimul Dacă suferi i de BPOC severă face i-vă via a cît mai uşoară acasă. peştele. 61 . Prefera i locurile unde nu există multe trepte de urcat.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. În bucătărie. folosi i-vă de cărucioare. Cînd sta i la masă: Dacă ave i dificultă i în respira ie încetini i ritmul. medicamentele pentru orice eventualitate. Mul i pacien i se simt mai bine chiar imediat după administrarea medicamentelor. 1 Aprilie 2008 Consuma i alimente bogate în proteine precum: carnea. slab aerisite. Purta i haine largi care sunt uşor de îmbrăcat astfel încît să pute i respira liber. Dacă pleca i la distan ă de casă sau pentru mai mult timp întreba i medicul ce trebuie să face i dacă ve i avea probleme. face curat şi alte activită i de menaj. baie şi dormitor aşeza i lucrurile de care ave i nevoie într-un singur şi acelaşi loc care este accesibil. Nu merge i prin magazine în perioadele de aglomera ie ale zilei. Evita i. Planifica i-vă din timp ieşirea la plimbare astfel încît să vă întoarce i înainte de momentul cînd trebuie să administra i următoarea doză de medicamente. Chişinău. Folosi i o măsu ă sau un cărucior pentru a deplasa obiectele. Nu vorbi i cînd mînca i.

.J. April 2001.152. 1999.77-121.B. Management.1995. 2004 2. The COPD Guidelines Group of the Standards of Care Committee of the BTS. 2005. NHLBI/WHO workshop report.перераб.В. Managing Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Pride N.Respir. changes in smocking habits and rate of decline in FEV1: new insight into gender differences// Eur. – 2-e изд. Buist A.Respir.140. под редакцией Пульмонология (клинические рекомендации) М. Smocking.-p. Global Strategy for the Diagnosis. National hospital interview survey//Vital and Health Statistics..Care Med. International comparisons în GOPD mortality//Am. 1 Aprilie 2008 BIBLIOGRAFIE 1. and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (UPDATED 2007) Global Initative for Chronic Obstructive Lung Disease 9.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. American Thoracic Society. с.46.Nadel.77-121 19.T. Chişinău. 2003. //Thorax. series 10 (lissues from 1974 to 1995) 7.-p.75-84. 15. Wess S.-Vol.1-28 14.-p.M. –Science Press.778-784 11.-p.Care Med.5..B.Saunders. suppl.-1989.-Vol.Respir. Thom T. – Philadelphia: W. А.И.-1995.P. National Center for Health Statistics. – p. – p. – Vol.Rev. Prevention of pneumococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)// Morb.-1997.112 с. NIH Publication No 2701:1-100. Siafacas N.Wkly Rep.Crit. The efficacy and cost effectiveness of vaccination against influenza among elderly persons living in the community//N. – p. Lung and Blood Institute. Vermeire P. Von Stemberg T. -1994. с. Global Initiative for Cronic Obstructive Lung Disease...Respir.A.8..-Vol.1-24 12.1056-1061 6. 8.-331. 1994. Management.. Rijcken B. Xu X. Основные направления лечения хронической обструктивной болезни легких // Терапевтический архив-2007.L.J.J. Margolis K.M.Чучалина. Optimal assessment and management of cronic obstructive pulmonary diseas (COPD) The European Respiratory Society Task Force//Eur. National Heart. Nichol K.7.Г.J.12591287 4. Федеральная программа.1997. – 1994.3. Schoten S. и доп. 16.. – М.S.52.Engl. Centers for Disease Control and Prevention. Хроническая обструктивная болезнь легких. – p.1-28 18. et al. Хроническая обструктивная болезнь легких.. p.Vol. Global Strategy for the Diagnosis Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.27-43 5..Bethesde.L.152. Лещенко И.М.F Murray.Mortal. and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (UPDATED 2006) Global Initative for Chronic Obstructive Lung Disease 10./ Под ред. 17.. Smocking and other risk factors//Textbook of Respiratory Medicine/ Eds J.997.52.Dis. J. American Thoracic Society//Am. Wuorenma S. BTS guidelines for the management of chronic obstructive pulmonary disease. – Vol. Global Strategy for the Diagnosis. Vollmer W.Med. 8.J.Crit.-p. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease//Am. suppl. Чучалин А.-Vol. – 1995.. BTS guidelines for the management of chronic obstructive pulmonary disease//Thoray.. Шмелев Е.Г.-p. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease.. 171-223. Barnes P. 3... – Vol.Respir..5.-Vol.1398-1420 62 . 13.J.

I...48. et al Long-term effect of inhaled budesonide in mild and moderate chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial//Lancet. М. 2005.S. Чучалин А. 452с.M.-p.-Vol. Govaert T. 2004. 30..-p. European Respiratory Society Study on Chronic Obstructive Pulmonary Disease// N.Engl. 36.. Mihăiescu T. лечение и профилактика хронической обструктивной болезни легких. p.40 с.. Хронические обструктивные болезни легких.470-488. 2004. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. Чучалин А. Чучалин А.-Vol. Chronic Obstructive Pulmonary Disease.. Samet S.. Федеральная Программа. Wlodarezyk S. NICE Guideline N 12. с.A. Textbook of occupational and environmental medicine.353. 2006 32. 2002. Глобальная стратегия: диагностика.Г. 40 с. под редакцией Клинические рекомендации по лечению хронической обструктивной болезни легких. Thijs C.H.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.Г. под редакцией Хроническая обструктивная болезнь легких М. легких и крови и Всемирной Организации Здравоохранения. et al.T. 63 . Lange P. – p. The efficacy of influenza vaccination in elderily individuals. Болезни органов дыхания. с.G. Lofdahl C.462. A randomized double-blind placebo-controlled trial//JAMA. Bruckner I. sub redactia Semiologie medicală. 21. 35.1-22 33. National Institutes of Health.. Developed by the National Collaborating Centre for chronic conditions. – Bethesda National Heart.B.. Patologia pulmonară a vîrstnicului.Med.23(6). 2006. 38. Bucureşti.-1998...68.suppl. 18.1. GOLD 2006. Inc.Vol.1948-1953. 27. Sorensen T. Cullen M. Wilson A.3. eds. Chişinău.-2004.1819-1823.272. April 2001.. Gibson P. 22. – p. Окороков A. Long-term treatment with inhaled budesonide in persons with mild chronic obstructive pulmonary disease who continue smoking. Vestbo. Saunders Co. 31.340..59.S Qual Clin Pract. Диагностика болезней внутренних органов: Т. Celli B. Lung and Blood Institute. Доклад рабочей группы Национального Института сердца. 28. 24..2004.932-946 34.1661-1665 29. Respir.1999.S. In: Rosenstock L. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS-position paper//Eur. 2005. М.. management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease.J. 352 p. Laitinen L.Н. Editura medicală.М.. Management and Prevention of Cronic Obstructive Pulmonary Disease. et al.Г. and committee members. Mac Nee W.G. 32с.-Vol. 2002. Федеральная программа.. National clinical guideline on management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. Masurel N. Severe exacerbation of chronic obstructive airways disease: health nsource use in general practice and hospital.-1999. Ambient air pollution.-Thorax.J. Mihăl an F. М.A.. М. 26.Vol..1994. Хронические обструктивные болезни легких. Bucureşti.1999.-p. National Hearth. 1994: 53-60. 1 Aprilie 2008 20. 37. Editura Didactică şi Pedagogică.. Medical Communications Resources.R. под редакцией. Global Strategy for the Diagnosis. с. Philadelphia: W. updated 2003. Pauwels R.-p. 1999. 25. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.125-133 23. Global Initiative for Asthma.. Tudorache V. Global strategy for the diagnosis. Utell M. Lung and Blood Institute.

Dose response study of ipratropium bromide aerosol on maximum exercise performance in stable patients with chronic obstructive pulmonary disease//Thorax. Levine B.121. Braun S. Editura Universită ii „Lucian Blaga”. 56. Nishimura K.p.Crit. et al. Davies L. Mahler D.P.-1990..W. -2000. – Issue 4 40. Reilly D. Extended therapy with ipratropium is associated with improved lung function in patients with COPD A retrospective analysis of data from seven clinical trials//Chest.Calverley P. Exercise rehabilitation and chronic obstructive pulmonary disease stage//Am. Sibiu.-2002.1661..E.. М...110. Calverley P. Results of multi combination în chronic obstructive pulmonary disease center study of nebulized inhalant bronchodilator solutions//Am.320.P. Rejeski W. Manfreda J..J. Tashkin D.407-412 46. Nielson C. Chest. J.-p. Хроническая обструктивная болезнь легких. Popescu M. Rossi A..S. Ghafouri M.-Vol.E.. p... – 1998. Robertson A.-Vol. -1995.Respir. 327. –p. Warren C.-Vol. Schcuysc C.J. Angus R.Vol.354. Folgering H.. double blind. 2001.48-53 41. et al. Harbers H. Sherill D. Чучалин А. bazat pe startegia mondială pentru diagnosticul. Koyama H et al. под редакцией Клинические рекомендации.1248-1253 43.Г.-p.. Didilescu C.I. Pneumologie clinică. Thompson W. Short-acting b2-agonist for stable GOPD (Cochran Review)//The Cochrane Library.154. 1999. Gove R. Reference equations for the six minute walk in healthy adults//Am. Tarpy S. et al..J.L. Long-term oxygen therapy//N.710-714.1670 44. 55.62-70 42. Celli B..Vol.A.1996.M. Oral cortico-steroids in patients admitted to hospital with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a prospective randomized controlled trial//Lancet.p..-Vol. Weir D. Zaccaro D.-p.456-460 47.Engl.Med.Respir.L. Effects of allergy and age on responses to salbutamol and ipratropium bromide in moderate asthma and chronic bronchitis//Thorax.-1996.Med.-1999.-Vol. Anthonisen N.355-359 57.-p. -168 с. Comparision of the efficacy.-p. Randomized. Sestini P. Salmeterol plus theophylline combination therapy in the treatment of COPD//Respiration. Enright P.p.1638-1645 52. Mihaiescu T..: Атмосфера.Crit.R.Med. placebo controlled study of fluticasone propionate in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: the ISOLDE trial//BMJ.P.Crit. -1996. Serby C. managementul şi prevenirea BPOC – raportul OMS. Jones P. Berry M.-112-117 53. Burge P. 64 ..L.-1987.-Vol. Pye S.158..119.p.333..62-69 51.L.J. 2003.Care Med. 1 Aprilie 2008 39.-1996....W.M.R. et al. – Vol. Corticosteroid trials in non-asthmatic chronic airflow obstruction: a comparison of oral prednisolone and inhaled beclomethasone dipropionate//Thorax. 54.100.106-204 48..-p. et al.p.46. Ghid informativ pentru pacient: “Ce trebuie sa şti i despre boala pulmonară denumită BPOC ?”.-2001. – 2000. et al.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”. Controlled trial of oral prednisone in outpatients with acute COPD exacerbations//Am..-Vol.I.160. Jkeda A.Vol.45.1297-1303 49.51.S.. Antibiotic therapy in exacerbations of cronic obstructive disease//Ann..Care Med. Bleecker E. Rennard S. tolerability and safety of formoterol dry powder and oral. Chişinău. Stoicescu I..P.Intern.. Zuwallack R. et al. 117.. -1991. Adair N.S. Kristufec K.Vol. et al..C.-p..-Vol. – p.S..1058-1069 45. et al.M..N. Spitalul Clinic de Ftiziopneumologie Iaşi..Respir. Carvalho P. 50.L.A. slow-release theophylline in the treatment of COPD//Chest. Stockley R.Care Med.1384-1387.P. et al. Relationship of sputum color to nature and outpatent management of acute exacerbatons of GOPD.. Hill S.-1999.-Oxford:Update Software..

dispozitiv pentru transformarea formelor lichide ale preparatelor medicamentoase în spray dispersat.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.1982. ce va permite eviden ierea reducerii fluxului aerian şi diminuarea lui în dinamică. În evolu ia severă şi foarte severă o eficacitate înaltă o are administrarea remediilor medicamentoase pe cale inhalatorie prin nebulizer . Pentru confirmarea diagnosticului clinic este necesară efectuarea spirometriei determinarea volumelor şi vitezelor respiratorii cu probe func ionale (farmacodinamică şi de efort). Recomandări pentru implementare în conduita pacien ilor cu BPOC Problematica BPOC actualmente este abordată frecvent.B.. deoarece morbiditatea acestei patologii este în creştere continue.. 13 mcm – în bronşiole.5-2 mcm ajung în alveole.2000. Psychophysical bases of perceived exertion//Med. Cu acest scop considerăm necesară aprovizionarea institu iilor consultativ-diagnostice raionale cu spirografe. 18 mcg. 1. Cu cît sunt mai mici particulele aerosolului. 3. prevăzute pentru inhalare prin nebulizer. preparatelor hormonale. Particulele cu diametrul de 3-5 mcm se depozitează în trahee şi bronhii mari.Exerc. Pentru diagnosticarea precoce şi oportună a acestei patologii propunem de a include BPOC în lista patologiilor ce necesită depistare în timpul examenelor medicale anuale. evaluarea eficacită ii tratamentului bolnavilor cu BPOC.J.Sport. cu atît mai mult timp ele rămîn dispersate în fluxul aerian inhalat.162. Ana Moscovciuc. expectorantelor şi mucoliticelor)..Sci. aerosol Tiotropium bromid.436-447. Barg G. cercetător ştiin ific coordonator. Aprovizionarea bolnavilor cu BPOC cu concentratoare de oxigen este necesară şi obligatorie în cazul BPOC evolu ie severă şi foarte severă. iar 0. Withdrawal with COPD: a randomized trial//Am. et al.Med.Respir. 5. – p. doctor în medicină.L. conferen iar ştiin ific. Lebahn F.174-178 59. 6. ce ar permite sporirea eficacită ii tratamentului. Rice K. Se prognozează că în anul 2020 mortalitatea cauzată de această patologie va ocupa locul 4 din toate maladiile. Chişinău.-Vol.. Pentru efectuarea sreening-ului BPOC considerăm necesară aprovizionarea medicilor de familie cu peekflowmetre şi muştiucuri de singură folosin ă. Considerăm necesară includerea acestor preparate în lista preparatelor omologate în RM. În BPOC stadiile II-III unica metodă de tratament. Cu acest scop considerăm necesară înregistrarea formelor lichide a remediilor medicamentoase (bronholiticelor. 2. prevăzute de Programul Unic a asigurărilor medicale obligatorii. 65 .Crit. capabilă să reducă letalitatea bolnavilor este oxigenoterapia. 1 Aprilie 2008 58.-p. Rubins S. folosite pentru diagnosticul diferen ial. Pentru ameliorarea calită ii vie ii a pacien ilor cu BPOC de a include în schemele de tratament preparatele anticolinergice cu ac iune de lungă durată (de exemplu. 4. Această metodă permite aprecierea reversibilită ii obstruc iei bronşice şi eviden ierea dereglărilor func ionale respiratorii oculte. 1 inh/24 ore). Vol.

doctor habilitat. profesor universitar Director IMSP IFP „Chiril Draganiuc” 66 . 1 Aprilie 2008 IFP „Chiril Draganiuc” Silviu Sofronie. Chişinău.PROIECT Protocol clinic na ional „Bronhopneumopatia cronică obstructivă”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->