Sunteți pe pagina 1din 20

Institutii din Romania care sprijina persoanele cu dizabilitati

1. Asociatia persoanelor cu dizabilitati mentale Integra

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia persoanelor cu dizabilităţi mentale Integra doreşte să vina in sprijinul
persoanelor cu dizabilităţi mentale si a familiilor lor.
b) Categorii de profesionisti:
Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din părinţiicopiilor cu

dizabilităţi acompaniaţi de medici, terapeuţi şi susţinători voluntari.

In cadrul specialistilor care se ocupa de persoanele cu dizabilitati mentale se afla un

psiholog, in psiholog clinic, un psiholog logoped,un asistent social, doi educatori, un pedagog si
doi terapeuti de arta plastica.

c) Tipuri de interventie utilizate:


- centru de informare şi consiliere pentru persoane cu dizabilităţi mentale şi apartinătorii
lor, în colaborare cu medici, psihologi şi terapeuţi specializaţi în  terapie de recuperare
individuală (logopedie, kinetoterapie, psihoterapie)
- centru de intervenţie timpurie pentru copii cu vârste între 0-7 ani afectaţi de dizabilităţi
mentale (logopedie, kinetoterapie, psihoterapie,ş.a.)
- activitate integrativă pentru persoane cu şi fără dizabilităţi
- grup de sprijin pentru aparţinători

d) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:

INTEGRA doreste sa creeze un Centru de informare şi consiliere pentru persoanele cu


dizabilităţi mentale şi familiile lor.
Prin intermediului diferitelor pliante, afişe, emisiuni tv, interviuri, articole de presă asociatia
doreste sa sensibilizeze populaţia asupra vieţii lânga o persoană cu dizabilităţi  mentale
Asociatia ofera consiliere care presupune nu numai colaborarea strânsă cu psihologi, medici şi
asistenţi sociali, ci şi colaborarea cu facultăţile, unde de exemplu studenţi la psihologie sau la
medicină vor putea face voluntariat si practică.
INTEGRA colaboreaza strâns cu un centru de reabilitare din Germania, unde se va putea
organiza schimburi de experienţă..
Deoarece populaţia rurală este mai defavorizată în ce priveşte câştigurile medii, transportul
individual al beneficiarilor este greu de suportat de familile afectate de un caz de dizabilităţi
mentale. Pentru motivul imposibilităţii de deplasare a unor familii, asociaţia INTEGRA ofera
serviciile de intervenţie timpurie la copii de la 0-7 ani gratuite şi la domiciliu. Gândul din spatele
unei astfel de asociaţii este cel de integrare.

2. Centrul Speranta – Timisoara

a) Categorii de beneficiari:
Beneficiarii 300 copii cu disabilitati între 0-18 ani si familiile lor. Problematicile sunt

variate: copii cu handicap mental, epilepsie, paralizie cerebrala, sindrom Langdon Down,
sindrom autist si sindrom Asperger, tulburari instrumentale, tulburari de comportament.

b) Categorii de profesionisti:
Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din psihologi, logopezi,
ergoterapeuti, kinetoterapeuti, profesori de sprijin, consilier parental, medic specialist în
neuropsihiatrie infantila, medic specialist în medicina recuperatorie, asistent social,
asistente medicale.
c) Tipuri de interventie utilizate:
a.Servicii ambulatorii
Serviciile ambulatorii sunt de 3 categorii: psihopedagogice, medicale, si sociale, atât
pentru copii cât si pentru familiile acestora.
- evaluare psihologica, pedagogica, medicala si sociala
- programe de interventie, stimulare si reabilitare, individuale si de grup
- programe de informare, consiliere si sprijin pentru parinti
- Consiliere familiala (parentala si de cuplu) individuala
- Clubul Parintilor
- Club de educatie pentru sanatate
- proceduri terapeutice individuale (cu durata de 25 minute, 1-2 copii):
logopedie, ergoterapie, învatare curriculara, kinetoterapie, terapie cognitiv-
comportamentala, relaxare si stimulare polisenzoriala, psihoterapie individuala
- proceduri terapeutice de grup (cu durata de 25 minute, 1-3 copii):
club de artterapie, club de meloterapie, club de marionete, club de
calculatoareproceduri terapeutice de grup (cu durata de 45 minute, 2-6 copii):
club de terapie cognitiv-comportamentala, club de povesti, club de psihodrama, club
de terapie prin joc, club de psihomotricitate, club de educatie pentru sanatate, club
pentru preadolescenti si adolescenti, club pentru copii cu sindrom ADHD
b. Servicii la domiciliu
c. În scoli
d. Pentru copii abandonati în centre de plasament
e.Redactarea si elaborarea de materiale informative si ghiduri pentru parinti si
profesionisti din colectia « Copii cu nevoi speciale «

e) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:

Pregatirea teoretica si practica a personalului românesc al Centrului de catre specialisti din Olanda
- crearea unei echipe multidisciplinare referitoare la Interventia Timpurie în Timisoara
- dezvoltarea unui curriculum adecvat si a pregatirii studentilor si cadrelor didactice din universitati -
profesionalizarea activitatilor referitoare la Interventia Timpurie desfasurate de membrii

Proiectului“Un bun nceput!”:

· stimularea dezvoltarii copiilor cu risc (monitorizare, programe)

· îmbunatatirea interactiunii dintre acesti copii si îngrijitorii lor


Scopul proiectului

- dezvoltarea de metode si programe (pregatire, echipa de Interventie Timpurie, curriculum-uri) de


Interventie Timpurie si sprijin pentru copiii cu risc (0-5 ani) si îngrijitorii lor
- cresterea constienzarii publicului din România în ce priveste lipsa de cunostinte, deprinderi si o abordare
profesionala si adecvata a situatiei fragile si precare a copiilor cu risc si a îngrijitorilor lor.

3. Asociatia “Sfânta Ana”

a) Categorii de beneficiari:

Copii cu handicap sever (mintal si asociat), handicapul mintal fiind predominant


Criterii de selectie pentru beneficiari:
· diagnostic medical - gradul I de handicap:
· intarzieri in dezvoltarea psihica;
· intarzieri in dezvoltarea psihica cu note autiste;
· autism;
· sindrom Down / trisomie 21;
· ECI;
· paralizii cerebrale;
· retard psiho-motor;
· alte afectiuni cu dominanta psiho-motorie;
· varsta cuprinsa intre 7 si 18 ani;
· masura in care beneficiaza de servicii de recuperare de zi, ambulator, spitalizari temporare
Familia copilului cu handicap sever, integrata in programele de suport ale Centrului de Zi
Ana.

Categorii de profesionisti:

Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din părinţi cu copii cu
dizabilităţi acompaniaţi de medici, terapeuţi şi susţinători voluntari.

b) Tipuri de interventie utilizate:


1. Servicii de educatie si scolarizare

In centru exista trei grupe a cate 7 copii in medie, una de clasa I, una de clasa a II-a si una de
clasa a III-a.

2. Servicii de recuperare

Copiii urmeaza programe de recuperare individualizate, de 5 tipuri:


· kinetoterapie
· terapie logopedica
· ergoterapie
· psihoterapie
· stimulare pe calculator
Frecventa sedintelor de recuperare este in medie de doua pe saptamana pentru fiecare
terapie.
3. Servicii de pregatire suplimentara in timpul dupa-amiezelor
4. Servicii de integrare si socializare

5. Serviciul de asigurare a transportului

c) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:

    În anul 2000, Asociatia „Sfânta Ana” a obtinut, de la Stichting Kinderpostzegels Nederland,
fondurile necesare pentru realizarea proiectului Centrul de psihopeagogie curativa Ana. Un
imobil degradat a fost achizitionat si transformat într-un sediu adecvat în care acum functioneaza
(“Centrul de Zi Ana”) si, în locatie separata, Asociatia “Sfânta Ana”. Pe parcurs, cladirea a fost
dotata cu tot confortul si echipamentele necesare, prin finantari primite de la International
Women’s Association (IWA) si de la Ecumenical Association of Churches in Roumania –
AIDRom.serviciile de intervenţie timpurie la copii de la 0-7 ani gratuite şi la domiciliu. Gândul
din spatele unei astfel de asociaţii este cel de integrare.
  În ultimii 3 ani, activitatea organizatiei s-a intensificat spectaculos, programul sau urmarind, în
paralel, atât dezvoltarea organizationala, cât si diversificarea gamei de servicii oferite
beneficiarilor ei: recuperare, consultanta, training, psihoterapie, îngrijire temporara, suport
acordat familiilor în dificultate, mediatizarea problemelor cu care se confrunta aceste familii, în
scopul eliminarii prejudecatilor existente la nivelul membrilor comunitatii, precum si dezvoltarea
unei retele de sprijin comunitar pentru persoanele cu dizabilitati si familiile acestora

4. Asociaţia persoanelor cu deficienţe de auz"Ascultă Viaţa"

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia doreşte să vina in sprijinul persoanelor cu deficiente de auz.
f) Categorii de profesionisti:
Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din:psiholog, psihopedagog,
psiholog logoped si ausiologi.
d) Tipuri de interventie utilizate:
Sprijinirea schimburilor de informaţii şi de experienţă pe de o parte între persoanele de
specialitate din domeniul dezvoltării şi folosirii protezelor implantabile de auz şi pe de
altă parte purtătorii de implanturi, candidaţii la implant şi familiile lor.
Cercetarea, proiectarea şi dezvoltarea de soluţii privind terapia hipoacuziilor
neurosenzoriale şi diseminarea rezultatelor acestor activităţi;
Obţinerea gradului I de handicapat pentru toţi copiii candidaţi la implantul cohlear şi
purtătorii de implant cohlear până la vârsta şcolară.
Să solicite Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului formarea de logopezi
specializaţi pentru recuperarea persoanelor deficiente de auz înainte şi după protezare
urmărind disponibilitatea de logopezi specializaţi în toate oraşele reşedinţă de judeţ.
Să solicite obligativitatea logopediei prin lege în toate formele de educaţie: intervenţie
timpurie, învăţămant preşolar, învăţămant şcolar pre şi post protezare (…)
Să solicite Ministerului Sănătăţii: susţinerea integrală a costului de proteze auditive
implantabile cât şi verificarea, prin intermediul unei instituţii specializate, a modului de
recuperare pre şi post operatorii a persoanelor protezate.
Obţinerea unei clasificări speciale pentru handicaparea de deficienţe de auz profunde şi
severe care necesită purtarea unei proteze implantabile.
e) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate

Consilierea candidaţilor potenţiali pentru proteze implantabile prin broşuri de specialitate


şi de ştiinta popularizată, prin filme documentare şi cărţi care să fie difuzate gratuit la
toate clinicile ORL şi prin medicii de specialitate.
Acordarea unor consultaţii gratuite pentru toţi cei interesaţi.
Editarea unei publicaţii proprii a asociaţiei.
Organizarea unor conferinţe, tabere de vacanţă cu schimb de experienţă, întruniri de lucru
şi de recreere.
Stabilirea unor contacte şi relaţii cu asociaţii similare din ţară şi alte ţări.

5. Asociatia Catarsis

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia doreşte să vina in sprijinul persoanelor cu deficiente motorii si
neurosenzoriale.
b) Categorii de profesionisti:
Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din părinţi copiilor cu

dizabilităţi acompaniaţi de medici, terapeuţi şi susţinători voluntari.

c) Tipuri de interventie utilizate:

Scopul acestei asociatii, de a reprezenta familiile cu disabilitati, de a le ajuta si indruma catre


specialistii de care au nevoie, de a le oferi copiilor un suport educativ si terapeutic si de a
dezvalui populatiei  aceasta  mica lume a lor.

d) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:

Asociatia isi propune infiintarea unui


- ATELIER ocupational , unde persoanele cu handicap , sub supraveghere specializata , sa
lucreze si sa fie platiti pentru munca lor .
- UN MINIORASEL ,o lume unica , unde aceste persoane cu nevoi speciale se distreaza in timp
ce practica importante deprinderi de viata prin joc de rol. .
- Activitati sportive : fotbal, volei, sau mersul pe bicicleta, inot, cu cine se poate.

Un program benefic care ar putea fi pus la dispozitia parintilor ar fi acela de a invata


limbajul semnelor, pentru copiii cu deficiente de auz, fapt care ar fi util de ambele parti, pana va
invata copilul sa vorbeasca, deoarece :
- ar reduce frustrarea, si ar construi incredere intre copil si parinte ,
- copiii si-ar putea exprima nevoile zilnice ,
- demonstraza faptul ca acesti copii nu au o problema intelectuala, ei sunt inteligenti ca
oricare alt copil de aceeasi varsta,
- le da copiilor incredere de sine,
- ii ajuta la invatarea vorbirii,
-  impulsioneaza dezvoltarea intelectuala.

6. Asociatia Autism Baia Mare

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia să vina in sprijinul persoanelor cu autism si a familiilor lor.

Asociatia Autism Baia Mare s-a infiintat la finele anului 2008 cu scopul de a apara si
promova drepturile si interesele persoanelor cu autism si ale familiilor acestora. Initiatorii acestui
proiect sunt parinti ai copiilor cu autism din judetul Maramures care se confrunta cu o gama
larga de probleme legate de particularitatile de natura medico-sanitara si socio-educationala pe
care le presupune aceasta maladie. Prin actiunile noastre urmarim ca persoanele cu autism (copii,
adolescenti, adulti) sa beneficieze de servicii de calitate si adecvate nevoilor lor si incercam sa
provocam o schimbare de mentalitate si de atitudine in societatea romaneasca astfel incat aceasta
sa ofere persoanelor cu dizabilitati conditii demne de viata, sanse egale la o viata normala.

b) Categorii de profesionisti:
Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din părinţii copiilor cu
c) Tipuri de interventie utilizate:

-terapie cognitiv-comportamentala
- logopedie
- kinetoterapie
- art-terapie
- meloterapie
- grup de suport pentru parinti
- grup de suport pentru frati/surori
- activitati de sensibilizare si informare
- activitati de socializare - iesiri in aer liber cu copiii, la cluburi de joaca pentru copii

g) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:

Demersul asociatiei a plecat de la realitatea cu care se confrunta familiile care au copii cu autism
pentru ca nu exista suficienta informatie despre autism in mediile medicale si cu atat mai putin
in cercurile sociale nespecializate, existent unui mare deficit de specialisti si terapeuti in aceasta
zona, iar resursele financiare pe care le presupune de obicei un demers eficient sunt total
insuficiente.

Lipsa unui diagnostic precoce, a specialistilor si a terapiei adecvate incepand de la o varsta


frageda duce la imposibilitatea scolarizarii si integrarii sociale a acestor copii.

7. Asociatia pentru interventie terapeutica in autism

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia persoanelor cu dizabilităţi mentale Integra doreşte să vina in sprijinul

persoanelor cu autism si a familiilor lor.

b) Categorii de profesionisti:
Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din părinţiicopiilor cu
dizabilităţi acompaniaţi de medici, terapeuţi şi susţinători voluntari.

c) Tipuri de interventie utilizate:


-          Evaluare
-          Interventie (terapie comportamentala aplicata, terapie individuala dar si in
grupuri decate 3, 4 copii)
-          Logopedie
-          Informarea si consilierea familiei
-          Cursuri de informare si worshopuri adresate deopotriva parintilor si
specielistilor indomeniu
-         Monitorizarea interventiilor home-based
Copiii beneficiaza aici de programe de terapie comportamentala aplicata ABA
(Applied Behavior Analysis) si PECS (Picture Exchange Communication System) si
fiecare reusita este recompensata si sarbatorita in mod special. Fiecare copil
beneficiaza de propriul sau program pe care il parcurge in propriul sau ritm. Fiecare
raspuns al copiilor se noteaza, precum si fiecare comportament astfel incat sa avem
permanent clara evolutia copiilor. Asiguram materialele necesare terapiei si investim
timp si energie in a procura cele mai bune materiale care sa faciliteze progresul
copiilor.
Evaluarile initiale, periodice, finale sunt analizate in echipa (parinti, terapeuti,
coordonator) iar obiectivele se stabilesc totdeauna in functie de necesitatile copilului.
Aceste obiective se refera atat la abilitati ce trebuie construite (imitare, comunicare si
limbaj, autoservire – masa, toaleta, spalat, imbracat; socializare si joc, etc), cat si la
comportamente ce trebuie inlaturate / inlocuite

d) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:


Modalitatea de lucru este individuala, dar si in grupuri de cate 3, 4 copii.
Exista programe de terapie in grupuri de cate 3, 4 copii celor care lucreaza
acasa, pentru a lucra cu alti copii programele de joc si socializare. Copiii care fac
terapie acasa nu au parteneri de joaca copii, si de obicei invata sa se joace doar cu
adultii. Exista grupuri mici in care sa-si exerseze aceste abilitati de joc si socializare:
take turs, competitii, jocuri cu mingea, cu masini, de construit, domino, nu te supara
frate, ursul doarme, sa faca schimb de obiecte/jucarii, sa raspunda si sa initieze
comunicare,  sa imite sau sa initieze jocuri cu alti copii.
Gradinita este un mediu foarte complicat pentru un copil care a avut in jurul lui
doar adulti. Sunt multi copii intr-o grupa de gradinita, adesea nivelul lor il depaseste
pe cel al copilului cu autism, educatorii nu pot acorda atentie speciala unui copil cu
autism pentru ca nu au timp si uneori pregatire iar relatiile sociale se leaga foarte greu.
 Misiunea asociatie este aceea de a-i face pe copii sa-si dezvolte potentialul la cel mai
inalt nivel construind special pentru ei programe personalizate.

8. Asociaţia Papară Mihăiţă

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia doreşte să vina in sprijinul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii
b) Categorii de profesionisti:
c) Tipuri de interventie utilizate:
Este o organizaţie neguvernamentală non-profit înfiinţată la începutul anului 2007 şi este

strâns legată de tragedia unui tânăr căruia i-a fost amputat piciorul stâng de la nivelul coapsei,
dar mai ales de modul în care încearcă să accepte şi să îşi depăşească acest handicap.

d) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:

Unul din proiectele Asociaţiei implică organizarea unor evenimente care să creeze
ocazia pentru persoane cu dizabilităţi de a lua contact cu sporturi extreme, cu activităţi sportive
neobişnuite, în general considerate "interzise" celor cu handicap.

9. ASOCIATIA "CASA FAENZA"


a) Categorii de beneficiari:
-15 copii cu sindrom autist cu varsta cuprinsa intre 3-14 ani, care provin din familii
timisorene;
- familiile acestor copii.
- copii cu tulburare din spectrul autist proveniti din diferite zone ale tarii.Avand in vedere
faptul ca autismul este un handicap global care impiedica persoana sa comunice obisnuit,
sa inteleaga relatiile sociale si sa invete prin metode obisnuite de invatamant, este
necesara o supraveghere atenta si permanenta a comportamentului acestor copii.
Activitatile recuperatorii sunt de durata, necesitand abilitati specifice ale personalului
angajat, ce functioneaza intr-o echipa interdisciplinara de lucru. Asistenta de specialitate
a acestei categorii de copii prevede programe de abilitare individualizate ce vor contine
metode specifice si de actualitate in domeniul autismului infantil.Cei 15 copii autisti ce
sunt asistati sunt repartizati in 3 grupe a cate 5 copii, in functie de varsta cronologica,
gradul de afectare psiho-motrica, abilitatile prezentate de copil la data venirii in centru.
Perioada de asistare a unui copil este de 1 an, cu posibilitate de prelungire in functie de
evolutia acestuia si de posibilitatile de integrare in alte centre.
b) Categorii de profesionisti:

- 1 asistent social
- 1 psiholog
- 1 pedopsihiatru
- 1 kinetoterapeut
- 6 pedagogi de recuperare
- 1 lucrator social
- 1 logoped.
c) Tipuri de interventie utilizate:

Oferirea de asistenta, tratament si ingrijire copiilor care frecventeaza Centrul Comunitar ;


· Stimulare psiho-senzorio-motorie prin includerea copiilor cu autism in diverse terapii;
· Integrarea sociala, scolara si familiala.
· Schimbarea mentalitatii si atitudinii sociale fata de copii cu nevoi speciale.
· Acordarea de training si suport familiei copilului autist.
· Informarea si sensibilizarea comunitatii timisoarene cu privire la problematica copilului autist
si a familiei acestuia.
d) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:
ASOCIATIA “CASA  FAENZA” in cadrul careia functioneaza Centrul Comunitar
pentru Copii Autisti Timisoara este o organizatie neguvernamentala de protectie speciala
a copiilor cu sindrom autist, fara scop patrimonial.

In august 2001, in Timisoara s-a infiintat, prin colaborarea dintre primariile oraselor
infratite Timisoara si Faenza - Italia, Centrul Comunitar pentru Copii Autisti, unic in
tara prin structura si conceptie, ce functioneaza in cadrul Asociatiei „Casa Faenza”.

Prin infiintarea Centrului Comunitar pentru Copii Autisti “Casa Faenza”,  Timisoara a
devenit primul oras din tara in care sanatatea mintala a copiilor comunitatii devenea
responsabilitatea comunitatii insasi. Primaria  Timisoara se implica astfel, pentru prima
data, in crearea unei structuri unice, cu un personal calificat care urma sa ofere servicii
de un inalt profesionalism copiilor autisti, copii care erau membrii ai comunitatii
timisorene. Implicare unui partener strain, Primaria Faenza, creea primisele unui centru
care sa permita atat evaluarea, asistarea si abilitarea copilului autist cat si cercetari in
domeniul autismului.
10. Asociatia nationala a copiilor si adultilor cu Autism din Romania – ANCCAR

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia doreşte să vina in sprijinul persoanelor cu autismsi a familiilor lor.
b) Categorii de profesionisti:
- asistent social
- psiholog
- kinetoterapeut
- pedagogi de recuperare
- lucrator social
- 1logoped
c) Tipuri de interventie utilizate:
Sa promoveze in beneficiul persoanelor cu autism toate tipurile de actiuni, prin
cooperarea dintre membri filialei, parinti si specialisti, intr-o viziune pluralista si
pluridisciplinara; sa promoveze cu demnitate drepturile persoanelor cu autism in
spiritul "Cartei persoanelor cu autism| / 1992, al declaratiilor si conventiilor
internationale; sa asigure reprezentarea persoanelor cu autism pe langa institutiile
nationale si internationale si sa stabileasca legaturi cu alte organizatii
neguvernamentale, nationale si internationale, care au scopuri similare; sa promoveze
initiative de imbunatatire a legislatiei referitoare la drepturile si conditiile de viata ale
acestor persoane; sa exercite protejarea in vederea evitarii tuturor neglijentelor si
abuzurilor asupra acestora; sa promoveze si sa confrunte experientele de ingrijire /
educare a acestor persoane, sprijinindu-le si popularizandu-le pe cele mai bune dintre
acestea; sa promoveze cele mai eficiente modalitati de ingrijire, educatie, orientare,
formare, integrare in comunitate si bunastare a copiilor, adolescentilor si adultilor cu
autism, pentru valorificarea si dezvoltarea maxima a potentialului acestora, astfel incat
sa traiasca cat mai independent posibil; sa promoveze o cat mai larga paleta de servicii
de sprijinire a familiilor cu persoane cu autism pentru cresterea calitatii vietii acestora;
sa stabileasca si sa favorizeze schimburile de informatii si de experiente, in scopul
ameliorarii situatiei persoanelor cu autism; sa promoveze o tot mai buna intelegere a
autismului în randul parintilor, al insotitorilor, al societatii in ansamblu, sa colaboreze
si sa sprijine specialistii din domeniul autismului; sa faciliteze persoanelor in cauza
accesul la diagnostic si evaluare corecta si cat mai timpuriu posibil; sa acorde sprijin
tuturor tipurilor de cercetare si, mai ales, celor referitoare la diagnosticarea si
interventia precoce; sa dezvolte o baza de informatii despre autism, mai ales
referitoare la cele mai recente cercetãri si experiente in domeniu si sa favorizeze
circulatia si raspandirea acestora.
11. Asociatia Invingem Autismul

a) Categorii de beneficiari:
b) Asociatia Invingem Autismul este o organizatie neguvernamentala, infiintata in 2009 si care
are ca misiune sa imbunatateasca viata persoanelor afectate de tulburari din spectrul
autismului
c) Categorii de profesionisti:
Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din părinţii copiilor cu

dizabilităţi acompaniaţi de medici, terapeuţi şi susţinători voluntari.


d) Tipuri de interventie utilizate:

Facilitarea accesului la servicii personalizate de recuperare si integrare sociala pentru persoanele


cu tulburari din spectrul autismului (TSA)

Facilitarea integrarii in invatamantul de masa a copiilor cu TSA de varsta scolara

Asigurarea accesului persoanelor cu TSA si a familiilor lor la resurse informationale corecte,


complete si adaptate cu privire la diagnostic, servicii, recuperare si asistenta specializata

Cresterea gradului de informare a parintilor cu privire la parametrii de dezvoltare tipica a


copiilor.

12. Asociatia IHTIS

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia doreşte să vina in sprijinul persoanelor cu dizabilitati fizice severe.
b) Categorii de profesionisti:
c) Tipuri de interventie utilizate:

Asociatia IHTIS urmareste crearea cadrului prielnic integrarii sociale a copiilor si tinerilor cu
dizabilitati fizice severe, care au coeficient de inteligenta normal, dorinta de auto-reprezentare si
vointa puternica. Indeplinirea misiunii se realizeaza prin: furnizarea de servicii sociale de
consiliere, instruire, advocacy si prin activitati culturale bazate pe principii ortodoxe.
d) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:
Incurajarea tinerilor cu dizabilitati fizice de a tinde spre o viata activa;
Constientizarea societatii cu privire la drepturile, obligatiile si capacitatile restante ale
tanarului cu dizabilitati fizice;
Sensibilizarea cetatenilor de a sustine si incuraja participarea actiiva a tinerilor cu
dizabilitati fizice, recunscandu-i astfel ca parte integranta a societatii.
Promovarea conceptului de Viata Independenta;
Furnizarea de servicii sociale acreditate, prin elaborarea si derularea de proiecte si
programe vizand cresterea gradului de independenta a copiilor si tierilor cu dizabilitati
fizice, fata de membrii familiei (insotitori, asistenti personali) si fata de mediul fizic in
care traiesc;
Instruirea copiilor, tinerilor cu dizabilitati fizice severe (avand IQ normal);
Dezvoltarea Metodei Peer Counseling (consiliere si sprijin oferite de catre persoane cu
dizabilitati fizice altor persoane cu dizabilitati fizice – impartasirea experientei
personale).

13. Asociatia persoanelor cu dizabilitati mentale Integra

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia doreşte să vina in sprijinul copiilor cu dizabilităţi si a familiilor lor.
b) Categorii de profesionisti:
c) Tipuri de interventie utilizate:

Recuperarea, ameliorarea conditiei medicale si dezvoltarea aptitudinilor de viata

pentru copiii cu necesitati speciale.

Recreerea, socializarea si integrarea/incluziunea sociala a copiilor cu dizabilitati .

Crearea de centre, cluburi si asezaminte speciale pentru copiii cu cerinte speciale.

Acordarea de asistenta si consiliere, grupuri de sprijin pentru familiile copiilor cu

dizabilitati.

Promovarea egalitatii de sanse pentru copii cu dizabilitati.

Solidarizarea comunitatii pentru acceptarea, integrarea si sprijinirea copiilor cu

dizabilitati.

d) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:

Programe de actiune desfasurate pe termen mediu si lung:

 Programe de socializare a copiilor cu dizabilitati

 Programe de  recreere si dezvoltare a aptitudinilor pentru viata

 Programe de integrare a copiilor cu dizabilitati in comunitate


 Programe de asistenta, consiliere si sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati

 Programe de solidarizare a comunitatii cu problemele copiilor cu dizabilitati

 Programe de recuperare prin terapii alternative (arta dramatica, dans, muzica, pictura, etc)

14. Asociaţia Langdon Down Transilvania


a) Categorii de beneficiari:

Promovarea şi susţinerea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi , în special a copiilor şi


tinerilor cu dizabilitate intelectuală şi a familiilor lor, prin asigurarea unor servicii
corespunzătoare care să le permită atingerea potenţialului lor maxim şi de a le oferi
posibilitatea de a se integra într-o societate care să-i respecte şi să-i aprecieze.

b) Categorii de profesionisti:
c) Tipuri de interventie utilizate:
Informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la  problematica sindromului
Down
Creşterea şanselor de integrare a copiilor cu Sindrom Down în comunitate
Centrul de Informare:
Ofera servicii de informare si consiliere pentru parintii copiilor cu sindrom Down
Realizeaza campanii de informare si sensibilizare
Centrul de Interventie Timpurie Suflet de Curcubeu ofera servicii de terapie:
Evaluare psihomotorie
Logopedie
Terapie ocupationala
Kinetoterapie
Consiliere si grupuri de suport pentru parinti
15. Asociatia DOWN BUCURESTI

a) Categorii de beneficiari:
Asociaţia doreşte să vina in sprijinul persoanelor cu sindromul Langdon Down si a
familiilor lor.
b) Categorii de profesionisti:
Echipa care vine in sprijinul acestor persoane este formată din părinţiicopiilor cu

dizabilităţi acompaniaţi de medici, terapeuţi şi susţinători voluntari.

c) Tipuri de interventie utilizate:

Asociatia isi propune urmatoarele obiective:

 Va institui centre educationale pentru recuperarea copiilor si tinerilor nascuti cu


sindromul Down, va dezvolta activitati cu caracter umanitar, de sprijin social, profesional
si moral in favoarea copiilor si tinerilor cu sindromul Langdon Down, pentru integrarea
lor deplina in societate.

 Sa acorde ingrijire, supraveghere si sa contribuie la dezvoltarea mentala si a personalitatii


copiilor si tinerilor nascuti cu sindromul Langdon Down.

 Sa acorde sprijin, sfaturi si informatii in mod direct persoanelor cu sindrom Langdon


Down si familiilor acestora in vederea dezvoltarii si educarii copiilor si tinerilor cu
sindrom Langdon Down.

 Sa dezvolte si sa sustina programe de educare si interventie potrivit conditiilor specifice


fiecarei persoane cu sindrom Down, pe termen scurt si lung, pentru educarea si orientarea
copiilor si a tinerilor cu sindrom Langdon Down spre autogospodarire.

 Sa se ocupe de supravegherea, instruirea si educarea copiilor cu sindrom Langdon Down


in afara scolii, dupa terminarea programului scolar.
 Sa participe activ la integrarea in comunitate si la lucru, la umanizarea conditiilor de viata
ale tinerilor cu sindrom Langdon Down prin schimbarea mentalitatilor la nivel de individ
si grup, prin dezvoltarea capacitatii de intelegere si a adaptabilitatii la situatii
neprevazute, prin sprijinirea constienta, reala si eficienta a celor defavorizati, urmarindu-
se dezvoltarea respectului pentru om si eliminarea oricaror forme de discriminare fata de
tinerii nascuti cu sindromul Langdon Down.

 Sa cultive respectul si responsabilitatea fata de sine si fata de ceilalti ale copiilor si


tinerilor cu sindrom Langdon Down, se va ocupa de activitati culturale si sportive
specifice copiilor si tinerilor cu sindrom Down, se va ocupa de activitati extrascolare:
întâlniri cu copii si tineri cu sindrom Down din alte regiuni din tara si din strainatate,
tabere si excursii scolare.

 Va face abonamente la publicatiile legate de dezvoltarea psihica si fizica, practici scolare


specifice copiilor cu sindrom Down, publicatii medicale in domeniul sindrom Down,
cercetari stiintifice in domeniu si orice alte materiale utile atat in centrele educationale cat
si in familia copilului cu sindrom Down.

 Va pune bazele unui grup de consultanta stiintifica, va organiza si va participa la


conferintele si congresele interne si internationale pentru sindromul Down.

d) Scurta prezentare a activitatilor desfasurate:


Proiect "I’m  up, not down” - S-a nascut ca expresie a dorintei membrilor
fondatori, ca unealta a specialistilor ce activeaza cu atata abnegatie, ca raspuns al
nevoilor beneficiarilor asociatiei si nu in ultimul rand ca instrument de comunicare cu
societatea. El reprezinta coloana vertebrala a activitatilor Asociatiei DOWN Bucuresti.
Este flexibil,  imbina echipele mobile ce folosesc terapii personalizate in mediul
familial cu activitatile de grup, de socializare. Motorul proiectului il constituie
activitatile de evaluare care stabilesc  cantitatea si calitatea terapiilor care se cuantifica
prin progresul beneficiarilor. Are o durata limitata in timp dar va evolua cu pasi mici
dar siguri, se va transforma din ce in ce intr-un proiect si mai complex