Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice


Asistență socială

STUDIU DE CAZ

ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU NEVOI


SPECIALE

STUDENT: Agache Maria-Alexandra

Grupa 1, anul 3

1
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Date de identificare a beneficiarului:

Nume: A.

Preunme: G.E.

Data nașterii: 18.05.2007

Locul nașterii: Pașcani, jud. Iași

Religia: Ortodoxă

Etnie: Română

Naționalitate: Română

Detalierea cazului:

Familia A. din comuna Tătăruși, județul Iași este compusă din trei membri: mamă, tată, copil.
Mama A.C în vârstă de 34 de ani este casnică și căsătorită cu A.S. în vârstă de 42 de ani. Acesta
lucrează cu ziua în construcții. Banii care ajung în casă nu sunt suficienți pentru toate nevoile
familiei, mai ales că fetița celor doi soți suferă de Sindromul West. În vârstă de 9 ani, G.E nu
frecventează școala. Tatăl fetiței nu se ocupă deloc de aceasta, fiind responsabilă doar mama de
îngrijirea zilnică. Cu toate că este casnică, A.C are un program încărcat cu fiica sa care se
trezește foarte devreme, nu merge, nu vorbește și are crize de nervi foarte dese. Fata este
dependentă de prezența mamei sale, plângând foarte mult dacă nu o vede un interval de timp.

Familia A. locuiește într-o casă de la țară, spre pădure de unde se deplasează foarte greu până la
magazin, primărie, medic, neavând mijloc de transport și nici mașină proprie.

1. Istoricul social
A. Date privind identificarea beneficiarului:
Nume și prenume: A.G.E.
Locul și data nașteri: Pașcani, jud. Iași, 18.05.2007
Starea de sănătate: Sindrom West
Cetățenie: Română
Religia: Ortodoxă

2
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

B. Date privind părinții:


Mama: Nume și prenume: A.C.
Data și locul nașterii: 17.06.1983, Pașcani, jud. Iași
Domiciliul legal: sat Uda, comuna Tătăruși
Statut marital: Căsătorită
Studii: Liceul Miron Costin Pașcani
Ocupație: casnică
Stare de sănătate: sănătoasă
Cetățenie: Română
Religie: Ortodoxă
Tata: Nume și prenume: A.S.
Data și locul nașterii: 11.09.1975, Tătăruși, jud. Iași
Domiciliul legal: sat Uda, comuna Tătăruși
Statutul marital: Căsătorit
Studii: a absolvit Școala Profesională
Ocupație: muncitor în construcții
Stare de sănătate: sănătos
Cetățenie: Română
Religie: Ortodoxă
C.Date adiționale despre copil (beneficiarul)

-Activitatea școlară: Fetița nu a mers la grădiniță și nici nu frecventează școala. Părinților le-ar fi
fost mult prea greu să o transporte zilnic până la școala specială din orașul Pașcani, unde li s-a
spus că este puțin personal și nu au cum să se ocupe de un copil care nu se deplasează și nu
vorbește.

-Relațiile interpesonale în cadrul familiei: Fetița este atașată mai mult de mamă, iar mama se
declară de asemenea atașată de copilul ei, cu toate că se simte epuizată la sfârșitul zilei. Relația
dintre soți este bună în principiu. Mai există diferențe de opinie în ceea ce privește tratamentul
fetiței: în timp ce mama și-a dorit să facă ceva pentru ca starea copilului să fie mai bună, tatăl s-a
opus, spunând că nu sunt suficienți bani și că își pierd timpul. Tatăl își iubește fetița însă nu își
petrece foarte mult timp cu ea pentru că nu are răbdare și trebuie să muncească.

3
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

- Situația materială/financiară:

 Condiții de locuit:
Familia A. locuiește într-o casă la țară, aproape de pădure. Accesul este dificil. Casa nu
este racordată la gaze și nici nu are condiții speciale pentru fetiță. Toaleta este în curte, iar
ca sursă pentru apă au fântână.
 Sursele de venit:
- De la stat: -salariul tatălui: 400 lei/lună

-alocația dublă a fetiței de 80 lei/lună

-indemnizația de asistent personal a mamei de 500 lei/lună

Cheltuielie lunare ale familiei sunt în marea majoritate pentru: medicamente, haine, mâncare,
lemne pentru foc, lumină, etc.

- Situația medicală a beneficarului: Beneficiarul A.G.E. a fost diagnosticată cu Sindromul West


la vârsta de 5 ani deși aceasta s-a declanșat încă de la un an. Până la cinci ani, i-au fost puse
diferite diagnostice și tratamente care i-au înrăutățit starea. Timp de 2 ani, A.C și-a dus copilul la
kinetoterapie însă l-a întrerupt deoarece mergea până la Iași pentru asta, iar soțul nu era de acord.
Acum, fetița se deplasează doar dacă este ajutată sau se ține de mobilier, însă mai mult în șezut.
Pe lângă acest lucru nu vorbește și arată ca un copil de cinci ani. O periodă, mama a transportat-o
într-un căruț pentru bebeluși, însă fetița nu mai dorește acest lucru și plânge.
De asemenea, răcește foarte des, are crize de nervi, se rănește singură.

- Probleme identificate:
 Lipsa resurselor financiare pentru un trai decent;
 Lipsa accesibilității la învățământ;
 Lipsa ședințelor de kinetoterapie, de stimulare senzorială și de logopedie;
 Lipsa sprijinului tatălui în creșterea și îngrijirea fetei;

4
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

2. Sesizarea cazului
Cazul familiei A. a intrat în atenția DGASPC-ului din momentul în care fetița a fost
diagnosticată cu Sindromul West și încadrată în grad de handicap. Sesizarea a fost făcută de
mama fetiței, la îndrumarea medicului psihiatru.

3. Întâlnirea față în față


Din moment ce mamei îi era foarte greu să se deplaseze împreună cu fetița, asistentul social a
realizat întâlnirea la primăria din comuna de proveniență a familiei. Printre prezentarea instituției
și a rolului său, asistentul social a specificat și faptul că datele rămân confidențiale și că o să îi
ajute să își identifice nevoile.

Mama, A.C a relatat detaliat toate problemele cu care se confruntă, mai ales cele care o
vizează direct pe fetița ei.

4. Întocmirea liste de probleme


În urma primei întâlniri cu familia, asistentul social are o imagine de ansamblu a cazului și poate
întocmi astfel o listă de probleme.

Lista problemelor cuprinde:

-lipsa accesibilității la o formă de educație;

-lipsa resurselor materiale, în special medicamente;

-lipsa unor ședințe de recuperare- kinetoterapie, logopedie;

5.Vizita la domiciliul clientului

În cadrul aceste vizite la domiciliu asistentul social a folosit ca și tehnici de lucru ghidul de
observație și ghidul de interviu cu scopul de a afla situațiile problematice ale familiei.

5
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Ghidul de interviu

1. Cum vă numiți?
2. Care este relația dumneavoastră cu soțul?
3. Care este relația dumneavoastră cu fetița?
4. Cine v-a ajutat să aveți grijă de fetița?
5. Care sunt problemele cu care v-ați confruntat până acum?
6. De ce anume aveți nevoie cel mai mult?
7. Ce ați dori să schimbați în viața dumneavoastră?
8. Ce v-ați propus să faceți însă nu ați reușit?
Ghidul de observație
Stă cu Își Ridică Zâmbește Lacrimează Indiferentă
privirea freacă din reținut
în palmele umeri
pământ
1. Cum vă X
numiți?

2. Care este X
relația
dumneavoas
tră cu soțul?

3. Care este X
relația
dumneavoas
tră cu fetița?

4. Cine v-a X
ajutat să
aveți grijă
de fetița?

6
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

5. Care sunt X
problemele
cu care v-ați
confruntat
până acum?

6. De ce X
anume aveți
nevoie cel
mai mult?

7. Ce ați dori X
să schimbați
în viața
dumneavoas
tră?

8.Ce v-ați X
propus să
faceți însă nu
ați reușit?

Ghid de observație la domiciliul beneficiarului


Curent electric Da Nu
Apă curentă rece Da Nu
Apă curentă caldă Da Nu
Gaz metan Da Nu
Încălzire Da Nu
Aragaz/Plită Da Nu
Chivetă bucătărie Da Nu
Cadă baie Da Nu
Televizor Da Nu
Haine necesare anotimpului Da Nu
Mâncare gătită Da Nu
Veselă Da Nu

7
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Matricea ciclului de viață


Vârsta membrilor familiei
Membrii 0-1 2-4 5-7 8-12 13-17 18-22 23-34 35-60 61-75
familiei
A.G.E X
(client)
A.C.(mama) X
A.S.(tata) X

A.G.E (beneficiar) -9 ani:

-nevoi: acces la o formă de învățământ special, ședințe de recuperare-kinetoterapie, logopedie,


medicamente, transport sau îngrijire la domiciliu;

-resurse: implicarea mamei;

A.C. (mama) -34 ani:

-nevoi: resurse financiare mai bune, transport, ajutor la îngrijirea fetiței;

-resurse: -

6. Genograma

8
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Legendă:

Planul de servicii
Numele si prenumele copilului: A.G.E

CNP: XXXXXXXXXXXXX.

Mama: A.C.

Tata: A.S

Reprezentantul legal al copilului: A.G.

Domiciliul: sat Uda, comuna Tătăruși, județul Iași

Data realizarii/revizuirii Planului de servicii: 09.01.2017

Dosar nr./data: -

Motivul întocmirii/revizuirii Planului de servicii: oferirea de servicii care să respecte


drepturile copilului cu dizabilități

Responsabilul de caz prevenire: Asistent Social

Managerul de caz care asigura coordonarea metodologica a responsabilului de caz

prevenire: Manager de caz

Membrii echipei si institutia din care provin:

Asistent social, psiholog, logoped, kinetoterapeut, medic;

Prestații:

9
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Tipul Cuantumul/Cantitatea Autoritatea Data începerii Perioada de


locală/Instituția/OPA acordare
responsabilă
-Prestații în 350 lei Consiliul județean De la Permanent
bani deschiderea
cazului
-Prestații 60 ședințe Centru de recuperare De la 24 luni
servicii de deschiderea
recuperare cazului

Servicii pentru copil:

Tipul Instituția Obiective Data Perioada de Responsabil de


responsabilă generale începerii desfășurare intervenție/persoan
a resposabilă
Prevenirea separării DGASPC Menținerea De la Până la Asitentul social
copilului de părinți copilului în deschiderea încheierea
propria
cazului cazului
familie
pentru o
dezvoltare
bună
Educație formală și Centru de Terapie de De la Permanent Logoped
stimulare
nonformală/informală recuperare senzorială,
deschiderea
terapie cazului
ABA
Sănătate Medicul de Menținerea De la Permanent Medic de familie
familie stării de deschiderea
sănătate
cazului
Reabilitare Centru de Recuperare De la Până la Terapeut/kinetotera
recuperare motrică deschiderea încheierea peut/logoped
cazului cazului
Altele - - - - -

PLAN DE INTERVENŢIE SPECIFICĂ

10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Numele şi prenumele copilului: A.G.E


C.N.P.: XXXXXXXXXXXXX;
Obiectivul general al P.I.P.:
Măsura de protecţie:
Instituţia responsabilă pentru aplicarea măsurii de protecţie: DGASPC Iași
Reprezentantul legal al copilului: A.C.
Dosar nr.:-
Responsabil de caz: Asistent Social
Membrii echipei şi instituţia din care provin: Asisent Social, Psiholog, Terapeut,
Kinetoterapeut, Logoped, Medic;

1. Sănătate şi promovarea sănătăţii


Nevoi identificate:
-accesul la sedințe de recuperare de kinetoterapie, logopedie;
Persoana
Obiective Obiective Obiective Activităţi Tipul Durata responsabilă
pe termen pe termen pe termen corespunzătoare (periodice/ aferentă şi alte
lung mediu scurt obiectivelor ocazional) activităţilor persoane
implicate
Servicii Ședințe de - Ședințe de Periodice Permanent Kinetoterape
medicale recuperare recuperare ut, medic de
gratuite Kinetoterapie, familie,
logopedie, logoped
stimulare
senzorială

2. Îngrijire, securitate şi promovarea bunăstării


Nevoi identificate:
-accesul (transportul) către centru, medic, primărie;
-mediu de locuit adaptat conform cu nevoile beneficiarului.
Persoana
Obiective pe Obiective Activităţi Tipul Durata responsabilă
Obiective pe
termen pe termen corespunzătoa (periodice/ aferentă şi alte
termen lung
mediu scurt re obiectivelor ocazional) activităţilor persoane
implicate

11
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

schimbarea adaptarea - Modificarea Permanent Permanent Asistent


mediului de locuinței cu accesibilității social
viață utilitățile în locuință
necesare
- Punerea la Periodic Periodic
accesul dispoziție a Asistent
deplasarea și (transportul) unui mijloc de social
transportul către centru, transport; Primărie
medic,
primărie;

3. Dezvoltare socio-afectivă
Nevoi identificate
-dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
Persoana
Obiecti Activităţi Durata
Tipul responsabilă
Obiective pe ve pe Obiective pe corespunzăt aferentă
(periodice/ şi alte
termen lung termen termen scurt oare activităţil
ocazional) persoane
mediu obiectivelor or
implicate
Dezvoltarea Terapie Stimulare Periodic Logoped
deprinderilor de ABA senzorială,
comunicare Logope terapie
die ABA,
logopedie

12
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Plan de recuperare (PIR)

Oviective Activități Perioada de Persoana


desfășurare responsabilă
-dezvoltarea -ridicarea piciorului În cadrul ședințelor de Kintetoterapeut
musculaturii - ridicarea piciorului recupereare dar și
coapselor pentru a se cu genunchiul îndoit acasă
putea deplasa spre piept
- urcarea alternativă a
picioarelor pe bancă
-activități de formare
și mobilitate
-exerciții terapeutice,
activități de echilibru
și de coordonare
-dezvoltare cognitivă Activități de În cadrul ședințelor de Logoped
comunicare, terapie ABA
sociabilitate, auto-
îngrijire, joc și
agrement, dezvoltarea
motorie și abilități
cognitive;
-stimulare senzorială -dezvoltare senzorială În cadrul camerelor Kinetoterapeut ,
a auzului, văzului, senzoriale logoped
gustului, mirosului,
atingerii

13
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Fișa de monitorizare a situației copilului

Numele și prenumele copilului: A.G.E

CNP: XXXXXXXXXXXXX;

Sexul: feminin

Numele și prenumele mamei: A.C.

Numele și preunumele tatălui: A.S

Reprezentantul legal: A.C.

Domiciliul: sat Uda, comuna Tătăruși, județul Iași

Este înscris la medic de falilie: Da Nu

Forma de învătământ frecventată: nu frecventează

Motivul revizuirii Planului de Servicii: verificarea sitației beneficiarului

Responsabilul de caz prevenire: Asistent social

Presații:

Nr.crt. Tipul presației (copil/familie) Bifați


1 Alocația de stat pentru copil 
2 Alocația complementară 
3 Alocația de susținere pentru familia monoparentală
4 Alocația pentru nou-născuți
5 Indemnizația lunară de hrană cuvenită adulților și
copiilor infectați cu HIV și bolnavi de SIDA
6 Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
7 Venitul minim garantat 
8 Alte tipuri (prestații)

14
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

Servicii de prevenire a separării copilului de familia sa:

Nr.crt. Tipul de servicii de prevenire Bifați


1 Centru de zi
2 Centru de zi și recuperare a copilului cu handicap 
3 Centru de consiliere și sprijin pentru părinți 
4 Centru de asistență și sprijin pentru readaptarea
copilului cu probleme psihosociale
5 Serviciile de monitorizare, asistență și sprijin al femeii
gravide predispusă să-și abandoneze copiii
6 Altele (precizați)

ANEXĂ :
CONTRACT DE INTERVENȚIE

NR..........

Încheiat între
Asistent social________________________din cadrul instituției ____
_______DGASPC_____________________și ________A.C._____________________în
calitate de reprezentat legal al beneficiarului serviciilor de asistenta sociala.
I. Obiective :
II. Obligatiile partilor
Asistentul social:
Beneficiarul:
III. Durata contractului
IV. Eu ___________S.V.__________________ am luat la cunostinta ca acest contract se
incheie pe o perioada determinate de timp si ca nerespectarea cu buna stiinta a
responsabilitatilor asumate determina incetarea interventiei din partea asistentului
social.
V. Data întocmirii__________________

Semnatura beneficiar Semnatura asistent social

15
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Asistență socială

16