P. 1
Proiect POSDRU MECTS-1

Proiect POSDRU MECTS-1

|Views: 1,052|Likes:
Published by Aymée Nevaeh

More info:

Published by: Aymée Nevaeh on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară – 1-“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” DMI 1.1 –“Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/7 Titlul proiectului: „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România” Manager Proiect: Daniela Călugăru A7.3. Organizarea de instruiri privind organizarea activităţilor în teritoriu

23-26 noiembrie 2009 Hotel Pallace, Sinaia Prezentarea proiectului/ document informativ

1. Scopul şi obiectivele proiectului Obiectivul general este promovarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive, de calitate pentru copii din comunităţi rurale prin formarea specifică a categoriilor de factori de decizie din domeniul învăţământului preuniversitar şi oferte educaţionale specifice. Obiectivele specifice ale proiectului: - Formarea stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe baza de intervenţii extracurriculare şi nonformale prin identificarea abordării educaţionale necesare - Iniţierea ofertelor educaţionale specifice de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive de calitate pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale prin formarea categoriilor de factori de decizie din învăţământul preuniversitar - Creşterea gradului de conştientizare la categorii de actori sociali locali asupra necesităţii de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive pentru copiii din comunităţile dezavantajate, cu precădere rurale - Dezvoltarea şi implementarea de oferte educaţionale inclusive, extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale 2. Contextul proiectului

UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII

Conform Planului Naţional de Reforme. interesul scăzut al antreprenorilor / întreprinderilor pentru investiţia în dezvoltarea resurselor umane. prin dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman. activităţile în acest domeniu – şcolile care promovează sănătatea – sunt practic instituţionalizate în cadrul sistemului de educaţie. 1. în ceea ce priveşte formarea profesională continuă. cât şi la nivelul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.Prezentul program se integrează în prevederile documentelor programatice actuale adoptate la nivel european.1% . Fragmentarea ofertei de formare profesională continuă. concentrarea ofertei de formare profesională continuă pe programe pentru aptitudini generale şi mai puţin pe aptitudini specifice au contribuit la această rată scăzută de participare. pentru activitatea sa din cadrul şcolii. necesitatea reformării sistemului de educaţie este menţionată repetat. 1. România a ratificat acest document. Până în prezent abilităţile cadrelor didactice de a realiza programe de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate în şcoală au fost insuficient valorificate. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. un start bun în viaţă din perspectiva sănătăţii. crearea unui mediu favorabil sănătăţii. prin urmare proiectul răspunde angajamentelor luate pe plan internaţional. programul de formare a personalului de conducere şi a celui din instituţiile specializate în domeniul consilierii şcolare răspunde recomandărilor făcute pentru România. în contextul mai larg al reformei sistemului de educaţie în România. De aceea. pe subiecte bine definite şi care sunt de interes pentru personalul de conducere. CERCETARII ŞI INOVĂRII . atât la nivelul Uniunii Europene. Astfel.3% .2001.2005). iar prezentul program se înscrie în acest deziderat prin creşterea capacităţii categoriilor de personal didactic de a oferi programe participative elevilor ca şi întregii comunităţi. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. răspunzând priorităţii identificate pentru perioada 2007-2013 de a îmbunătăţi condiţiile de învăţare. iar activităţile educaţionale propuse desfăşurându-se prin metode de predare interactivă.2002. Un program naţional de educaţie pentru sănătate în şcoala românească a fost iniţiat în 2001. în timp ce în alte ţări membre UE. România înregistrează o rată foarte scăzută de participare în rândul populaţiei din grupa de vârstă 25-64 de ani (1. În Strategia de reforme 2007-2013 a Guvernului României. Strategia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – Biroul Regional pentru Europa (OMS-EURO) „Sănătate pentru Toţi în secolul XXI” prevede ca priorităţi dezvoltarea umană. de a creşte abilităţile angajaţilor. în special datorită lipsei fondurilor necesare unui program naţional. Modernizarea şi îmbunătăţirea educaţiei şi a formării continue a personalului de decizie din educaţia preuniversitară vor asigura premisele generale pentru furnizarea competenţelor cerute pe piaţa muncii viitorilor absolvenţi. 1.1% . prezentul program îşi propune să ofere cursuri de formare continuă la nivel naţional. în domeniul Strategiei Europene de Ocupare a Uniunii Europene. pe baza unui Acord de Parteneriat între MECT şi Ministerul Sănătăţii Publice.2003. la acelaşi standard de calitate. de consiliere şi orientare.6% . În acest proiect 2 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. susţinut continuu în timp. acoperirea geografică inconsistentă a furnizorilor de formare pentru adulţi. precum şi cea mai importantă prioritate pentru prezentul proiect – realizarea unor medii favorabile sănătăţii – şcoala fiind prin excelenţă mediul care le combină pe toate cele menţionate anterior. îmbunătăţirea sănătăţii mintale.

datorită intrărilor şi ieşirilor permanente din sistemul educaţional pe o componentă strict formativă în planul de învăţământ.000 cadre didactice implicate în învăţământul de masă pentru clasele I-XII. prin componenta strict formativă. coordonat. Astfel s-a creat un risc ca proiectul trecut. ghiduri metodice. s-a constatat că numai un procent de cca. multi-sectorial în România” (ROM-202-G01-H-00) şi “Combaterea tuberculozei. III-IV. au fost formaţi 400 de formatori naţionali. Este. însă nu s-a urmărit formarea unor abilităţi şi comportamente de viaţă sănătoasă. Astfel. susţinut prin Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA. prin formarea specifică a categoriilor de personal de conducere din învăţământul preuniversitar pentru susţinerea şi extinderea ofertelor educaţionale extracurriculare şi nonformale în domeniul promovării unui stil de viaţă sănătos. Tuberculozei şi Malariei. a reieşit că sustenabilitatea acestuia a fost dificil de 3 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. o necesitate strategică a MECT de a se trece la etapa ulterioară. cls. un răspuns cuprinzător. S-a constat în 2005 o creştere de 47% a numărului de cadre care desfăşoară opţionalul de educaţie pentru sănătate faţă de anul şcolar 2003-2004. cu impact nu numai la nivelul informării elevilor. în domeniul conţinuturilor de educaţie pentru sănătate. utilizarea şi transmiterea conţinuturilor corecte din punct de vedere ştiinţific medical.785 au beneficiat de instruire în temele programului şi în metodologia interactivă promovată prin program. după 2 ani de pilotare şi 2 ani de implementare au existat rezultate semnificative. în special pentru elevi din zone defavorizate rurale şi nu numai. Proiectul este relevant pentru categoriile de personal cu funcţii de conducere din ISJ-uri şi unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar. prin fonduri nerambursabile. deoarece din implementarea programului anterior de educaţie pentru sănătate. pentru finanţarea Programului şi a Programelor “Combaterea HIV/SIDA. curriculară şi prin anvergura sa. prin urmare. prin noile reorganizări şi restructurări din sistemul preuniversitar de educaţie. să nu-şi mai atingă în prezent scopul propus. 40% dintre aceştia se mai regăsesc în actualele structuri. Un alt factor de risc.000 cadre didactice existente în învăţământul pre-universitar. din totalul de aproximativ 215.anterior. coordonat. Au fost elaborate prin acest program materiale care au venit în sprijinul cadrelor didactice pentru susţinerea activităţilor de educaţie pentru sănătate la clasă (ghiduri informative pentru cadre didactice. un răspuns cuprinzător. cls. 12. programe şcolare). CERCETARII ŞI INOVĂRII . ci s-a urmărit informarea. dar şi la cel al transformării sistemului educaţional: din 215. pentru care a fost raportat un număr de 8. s-au instruit în primii 2 ani de implementare 4% . precum şi a cetăţeniei active în rândul elevilor. iar dintre acestea 8. În România a existat acest program la nivel de pilot care a permis formarea cadrelor didactice. îl constituie nefamiliarizarea cu rolul şi importanţa programului de promovarea a valorilor în sănătate. I-II.977 desfăşoară opţionalul de educaţie pentru sănătate. a inspectorilor şcolari generali şi a altor factori decizionali în educaţie de la nivelul unităţilor de învăţământ şi a structurilor specializate în educaţie. multi-sectorial în România” (ROM-202-G02-T-00). caiete pentru elevi cls. care a încetinit evoluţia firească a programului.817 cadre didactice. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. la nivel naţional. faţă de cadrele didactice şi transpunerea acestora în activităţi didactice de tip formal. Deşi în perioada 2004-2005. V-VIII.

acestea fiind principalele domenii în care va acţiona prezentul program. Elevii selectaţi să participe din proiect provin. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. în general. Grupul ţintă format din factori de decizie de la nivel de judeţe în domeniul educaţiei de tip preuniversitar a fost selectat ţinând seama de posibilitatea de diseminare a informaţiilor obţinute în urma formării la nivelul comisiilor metodice pe discipline. Proiectul este necesar pentru racordarea ofertelor educaţionale la problematica actuală de sănătate la nivel european. expoziţii etc.. respectiv urbane. iar pe termen lung. cât şi prin diversificarea ofertei educaţiei pentru sănătate din şcoală. precum şi din mediul urban (aceştia vor desfăşura activităţi de voluntariat adresate colegilor lor). realizările obţinute prin proiecte anterioare de educaţie pentru sănătate se pot fructifica numai prin continuarea lor şi prin instituţionalizarea atât a sistemului de formare a factorilor decizional în educaţie. vor avea motivaţia continuării oferirii de programe de educaţie pentru sănătate în România în viitorul apropiat. investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos. concepte. precum şi prin activitatea de tip voluntariat. în mod special. în manieră extracurriculară şi extraşcolară. lipsa de implicare în proiectul anterior asociată cu absenţa unei formări specifice în domeniu. 3. Pe de altă parte. şi pentru cei din zone rurale dezavantajate. lectorate cu părinţii etc. precum şi activităţile propuse în acest proiect. a promovării cetăţeniei active la elevi. activităţi comune cu membrii CA. şi pentru cei din zone rurale dezavantajate. Justificarea necesităţii implementării proiectului Prezentul proiect urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum ar fi: utilizarea unor noţiuni. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. cercuri pedagogice. În mod concret. Prin formarea specifică a factorilor de decizie de la nivel de judeţe în domeniul educaţiei se urmăreşte familiarizarea acestora cu problematica stilului de viaţă sănătos. respectul faţă de viaţa personală. prin schimburile de experienţă la nivel european. prin iniţierea voluntariatului. O parte din grupul ţintă prezentat mai sus va fi direct implicată în pilotarea de oferte educaţionale extracurriculare şi extraşcolare pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar. în marea lor majoritate din mediul rural dezavantajat. dobândirea unui comportament ecologic etc. pentru elaborarea de oferte educaţionale specifice pentru elevii defavorizaţi prin implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi extraşcolare de tip concursuri. în vederea promovării stilului de viaţă sănătos. introduse ca element de noutate în sistemul de învăţământ preuniversitar. precum şi cu iniţierea şi susţinerea ofertelor 4 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. a condus la efecte punctuale şi nu de anvergură în privinţa extinderii abordărilor educaţiei pentru sănătate. în vederea pregătirii elevilor din medii rurale dezavantajate.realizat datorită lipsei implicării acestora în derulare. prin implicarea directă a elevilor în elaborarea acestor oferte. CERCETARII ŞI INOVĂRII . consfătuiri cu directorii. Considerăm că metodologia. pentru a deveni cetăţeni responsabili şi activi în promovarea stilului de viaţă sănătos pentru generaţiile viitoare. legi şi principii specifice pentru sănătate. sănătate proprie şi a celorlalţi. dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de persoanele aflate în dificultate. proiectul să devină un exemplu de bună practică pentru ţările membre ale UE. în mod special.. în general. în vederea promovării stilului de viaţă sănătos prin oferte educaţionale extracurriculare şi extraşcolare pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar.

Organizarea echipei de management de proiect A2. a promovării cetăţeniei active la elevi.2. Elevii au nevoie de formare specifică. Focus grupuri decidenţi A3. bazate pe introducerea voluntariatului şi pe implicare tot mai activă în viaţa comunităţii din partea elevilor. părinţilor etc. a cetăţeniei active al acestora. Pregătire program formare (partener 1) A4. extracurriculare care să contribuie în mod consistent la dezvoltarea spiritului civic. toleranţei etc.5.1. 1 suport curs factori educaţionali de decizie A4. Prin formarea specifică a directorilor.4. CERCETARII ŞI INOVĂRII .2. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. Cercetare tip instituţional A2. elevi din mediul urban care vor realiza servicii de voluntariat.4. pe lângă familiarizarea cu problematica stilului de viaţă sănătos. pilotarea unor modalităţi inovative de educaţie extracurriculară şi nonformală destinate elevilor care vor facilita pe termen lung elaborarea de programe educaţionale proprii. astfel încât să se identifice priorităţi de intervenţie care să faciliteze elaborarea unui cadru legislativ favorabil.) A4. Elaborarea cadrului legislativ secundar necesar strategiei MECT în domeniul promovării stilului de viaţă sănătos (partener 3) Decidenţii din sistemele educaţie şi sănătate.1.2. Sunt avuţi în vedere elevii cu funcţie reprezentativă din Consiliul Naţional al Elevilor. 4. Comisiile de educaţie şi/sau sănătate din Parlamentul României) vor fi invitaţi la discuţii structurate.1. Analiză comparativă de programe educaţionale de sănătate la nivel UE A2. nediscriminării.3. Cercetare cantitativă iniţială A2.2.CNFPIP A4.2. A4. 1 suport curs factori educaţionali implicaţi în pilotare A4. Acreditare cursuri . precum şi cu iniţierea şi susţinerea ofertelor educaţionale noi proiectate şi derulate într-o manieră inclusivă. Certificare experţi prin participarea la cursuri acreditate CNFPA (30 pers. 1 suport de curs elevi voluntari (CNE şi din zone defavorizate) A4.3. categoriilor de personal didactic. Cercetare de tip antropologic pentru determinarea profilul actual al copilului/ puberului/ adolescentului/ tânărului A2. Asigurare condiţii de organizare cursuri de formare 5 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. pentru a se putea implica în forme de educaţie nonformale. facilitând formarea şi exersarea unui cadru de valori umaniste dezirabil bazat pe încurajarea egalităţii de şanse. Activităţile proiectului A1.2. elevi din zone rurale defavorizate şi nu numai. dincolo de curricula şcolară. consilierilor şcolari se urmăreşte.educaţionale noi proiectate şi derulate într-o manieră inclusivă. Studiu predictiv pentru fundamentarea abordării educaţionale necesare formării stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe bază de intervenţii extracurriculare şi nonformale (partener 2 şi 3) A2.3. precum şi cei din forurile legislative (ex. Relevanţa proiectului pentru elevi are valenţe multiple. Elaborare suporturi de curs: A4.

pe teme de egalitate de gen.3. masă.3. CERCETARII ŞI INOVĂRII . Elevii participanţi din zone rurale dezavantajate vor primi subvenţiile necesare participării la ofertele de educaţie pilotate. Program formare (partener 1. învăţământ preprimar. biologie (42). FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. biologie.1. x min.) se subcontractează A5. serviciile de organizare evenimente (cazare. evaluare internă şi audit 6 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. primar. extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.A5. Formare personal nominalizat pentru pilotare din fiecare judeţ: inspectori educativi (42). Recrutare şi selectare formabili (elaborarea de criterii de selecţie) A5. săli de curs etc. – 12. Studiu de impact al implementării de tip pilotare la nivel naţional (partener 2) A9. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. Organizare instruiri cu personalul implicat în pilotare A7. pe baza unui regulament elaborat la nivel de echipă de management de proiect (250 pers.3.3.1. Organizare întruniri ale grupului de lucru din cadrul Comisiei Naţionale de Educaţie A7.800 elevi. elevi din consiliile de administraţie al şcolilor. pe baza unor regulamente specifice după o metodologie cadru elaborată de echipa de management a proiectului (3 act. Formare personal de decizie/de specialitate din învăţământul preuniversitar: inspectori şcolari generali. educativi. valori umanitare. Campanie de conştientizare pentru promovarea formării stilului de viaţă sănătos (partener 2) A7. sănătatea mediului etc. afişe etc. Formare elevi voluntari din învăţământul preuniversitar/ voluntari reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Elevilor. Realizare/ multiplicare materiale necesare (suporturi de curs. din Centre Judeţene de Resurse Educaţionale / Centre judeţene de asistenţă psihopedagogică (42) A5.100 de elevi/ jud. Pilotarea de oferte educaţionale inclusive.4. certificate/ atestate) A5. directori unităţi de învăţământ (20/ judeţ).126) A6.logistică). prin implicarea Consiliului Naţional al Elevilor şi a elevilor voluntari şi ai celor din zonele defavorizate.1.3.5. Organizare oferte educaţionale/ concursuri (prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare: pictură. directori de palate şi cluburi ale copiilor (42) A5. educaţie fizică şi sport.2. membrii ai consiliilor de administraţie (20/ judeţ). Elaborare regulament de pilotare A7.2. precum şi premii A7. eseuri. cu precădere rurale A7. 1/an 2 şi 2/an 3). orientată pe abordarea integrată tip „peer-education”. inclusiv din medii defavorizate – (3/ judeţ .) la nivelul fiecărui judeţ de promovare a stilului de viaţă sănătos. Realizare formare de formatori în domeniul managementul stilului de viaţă sănătos la nivel naţional (3 categorii): A5. Achiziţii publice A11.3. Organizare 2 tabere tematice naţionale „O viaţă sănătoasă” (1/ an 2 şi 1/ an 3). Monitorizare. Activităţi de promovare şi diseminare a informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia A10. directori de palate şi cluburi ale copiilor (42). consilieri psihopedagogi.) A8.2.

1.2. numărul de proceduri şi standarde iniţiate/actualizate şi validate/implementate: 3 5.1. Rezultate anticipate 5.3.5. Indicatori de rezultat: 5. care a fost certificat: 2100 5. cu precădere rurale 1 raport de cercetare predictivă realizat pentru fundamentarea programelor de formare în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate. număr de personal care a beneficiat de sprijin pentru formare/perfecţionare. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.2.2. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. 1 raport cercetare focus grup Cadrul legislativ secundar necesar strategiei MECT. 1 raport cercetare analiză comparativă programe la nivel UE.3. 1 raport evaluare de tip instituţional. care au absolvit cursuri de formare 5.4.1. cu precădere rurale 1 campanie de conştientizare pentru promovarea stilului de viaţă sănătos 126 oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pilotate privind formarea stilului de viaţă sănătos şi cetăţenia activă pentru copii din comunităţi dezavantajate.800 5. cu indicator de rezultat cel puţin 25 persoane acreditate şi certificate de CNFPA Cursuri acreditate CNFP. cu indicator de rezultat 1 reglementare adoptată pentru politica MECT în domeniul educaţiei pentru sănătate Experţi acreditaţi de CNFPA.100 5. cu indicator de rezultat de cel puţin 2.1. Alţi indicatori care aduc valoare adăugată proiectului (se regăsesc în formularul online): 1 document de politică educaţională şi strategie de formare a resurselor umane din învăţământul preuniversitar elaborate în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.1. cu precădere rurale cu sprijinul voluntarilor elevi din comunităţi urbane 126 elevi voluntari instruiţi în educaţia pentru sănătate şi furnizarea de programe de educaţie prin egali. Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat: 100% 5. cu indicator de rezultat: 1 raport final de cercetare cantitativă iniţială.2. Indicatori de realizare imediată (output): 5.3. Alte rezultate ale proiectului: Studiu predictiv pentru fundamentarea abordării educaţionale necesare formării stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe bază de intervenţii extracurriculare şi nonformale. CERCETARII ŞI INOVĂRII .2.1.2. 1 raport cercetare antropologică. număr de elevi care beneficiază de servicii de orientare şi consiliere şi alte servicii conexe în proiectele finanţate: 12. personal din educaţie şi formare instruit/ perfecţionat: 2.100 certificate tipărite şi distribuite formaţilor Suporturi de curs diferenţiate pentru fiecare dintre cele 3 tipuri de cursuri 7 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. numărul de standarde şi proceduri dezvoltate: 3 5.

care au absolvit cursuri de formare în educaţia pentru sănătate. cercetare antropologică. analiză comparativă programe la nivel UE. 2/an 3) cu maxim 40 participanţi/ întâlnire. cu indicator de rezultat de cel puţin 126 cursanţi certificaţi Campanie de conştientizare pentru promovarea formării stilului de viaţă sănătos (spot radio. 5 întruniri ale grupului de lucru (1/an 1. Aceste nevoi se referă la conţinutul formării (ex.100 cursanţi certificaţi Factorii educaţionali implicaţi în pilotare instruiţi. Studiu de impact al implementării la nivel naţional. se vor selecta şi contracta experţii proiectului.) cu 504 premii acordate şi minim 12. 3 oferte educaţionale pilotate în 42 judeţe. comparativ cu modele de bune practici existente în ţările europene. cu indicatori de rezultat: 3 spoturi radio realizate şi difuzate (1/ an). cu precădere rurale. număr vizitatori unici/ număr accesări Pilotarea de oferte educaţionale inclusive. În urma acestor intervenţii.) şi la tehnicile prin care acestea sunt abordate (interactive). CERCETARII ŞI INOVĂRII . familii monoparentale sau cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate etc. care au absolvit cursuri de formare în educaţia pentru sănătate şi metode interactive de predare. cu indicator de rezultat de cel puţin 2. focus grupuri cu decidenţi) prin care se vor identifica priorităţile de intervenţie ale programului inclusiv în domeniul formării. Metodologia de implementare Se va pregăti echipa de implementare a proiectului. 2/an/jud. 2/an 2. 2 tabere tematice „O viaţă sănătoasă” (1/an 2. promoţionale. evaluare instituţională.realizate în cadrul proiectului. 2. cu indicator de rezultat de cel puţin 2.226 utilizatori ai suporturilor de curs Factorii educaţionali de decizie instruiţi. cu indicatorii de realizare imediată: 1 regulament de pilotare realizat şi implementat. cu indicator de rezultat 1 raport final cercetare 6. website). Indicatorii de rezultat sunt: 126 factori educaţionali de decizie implicaţi în pilotare. Se va realiza acreditarea şi certificarea echipei de formatori (CNFPA) şi acreditarea cursurilor de formare adresate personalului educaţional de decizie şi a celui implicat în pilotare. Se va realiza cercetarea iniţială (cercetare cantitativă. se va elabora cadrul legislativ secundar necesar dezvoltării şi implementării strategiei MECT în domeniul educaţiei pentru sănătate şi în alte domenii identificate ca fiind relevante pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi implicare activă în viaţa comunităţii. extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. metode interactive de predare şi educaţie nonformală. 8 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. realizate pentru elevi (126 concursuri: 1/an/jud. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. Identificarea nevoilor de formare va permite adaptarea programelor şi ofertei şcolare printr-o justificare şi fundamentare ştiinţifică. 3 concursuri/ jud. ţinându-se cont de particularităţile şi nevoile elevilor de zonele dezavantajate. materiale promoţionale adresate elevilor realizate şi distribuite. 1/ an 3) cu 500 participanţi (250/ tabără).800 elevi participanţi. 3 instruiri (1/an) privind organizarea activităţilor în teritoriu cu factorii educaţionali implicaţi în pilotare cu maxim 140 participanţi/ instruire.

Se va urmări şi numărul de tineri atinşi în mod indirect de către proiect. membrii ai consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ şi din structurile specializate (palate şi cluburi. 12800 tineri). către mesaje legate de educaţia pentru sănătate şi implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi extraşcolare. directori educativi din unităţi de învăţământ şi structuri specializate). (inspector educativ. Activităţile de formare adresate personalului din sistemul MECT (personal de decizie. Programul va deveni vizibil ca proiect strategic al MECT prin crearea unei strategii de media şi PR cu sprijinul experţilor în informare şi promovare şi prin organizarea a 2 conferinţe. personal implicat în pilotare) şi elevilor voluntari.800 elevi împreună cu elevii voluntari formaţi. la care vor participa 3 persoane din sistemul de educaţie/ jud. 2. Se vor organiza concursuri judeţene şi tabere naţionale în care elevii vor fi implicaţi în mod direct (cca. centrele de resurse educaţionale. Formarea se va realiza în domeniile tehnice ale programului de educaţie pentru sănătate. materiale promoţionale şi seminarii de popularizare şi informare a opiniei publice şi a celor implicaţi/ vizaţi cu privire la stadiul de implementare şi rezultatele proiectului. ISJ etc. 12. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. Factorii de decizie vor asigura prin pregătirea lor sustenabilitatea proiectului la nivel teritorial. Participanţii vor beneficia şi de tehnici de formare în consilierea inter-personală. vor conduce la creşterea adresabilităţii tinerilor. susţinute de componenta de imagine realizată în cadrul acestuia. calitatea predării şi management de proiecte şi în utilizarea metodele specifice desfăşurării şi organizării activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. elevi din Consiliul Naţional al Elevilor şi elevi din zone defavorizate ca voluntari. CERCETARII ŞI INOVĂRII . management educaţional. Vor avea loc instruiri anuale cu echipele de implementare la nivel local. extracurriculare şi extraşcolare a cadrelor didactice şi iniţierea de proiecte la nivel local în domeniul promovării stilului de viaţă sănătos şi educaţiei pentru sănătate. 9 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. Factorii educaţionali implicaţi în pilotare vor fi pregătiţi să realizeze ulterior activităţi de tip voluntariat pentru promovarea stilului de viaţă sănătos pentru cca. andragogie.200 de formatori din sistemul de educaţie: factori educaţionali de decizie la nivel local (inspectori şcolari. de intreînvăţare. mai ales a celor din grupuri dezavantajate.). Rolul formării personalului de decizie presupune „supervizarea suportivă” a activităţilor curriculare. Activităţile tip extraşcolar pilotate la nivelul fiecărui judeţ prin implicarea formatorilor şi a elevilor voluntari vor permite implicarea comunităţii ca factor esenţial în parteneriatul publicsocietate civilă-comunitate şi diversificarea ofertelor educaţionale. inspector biologie şi director palatul copiilor). responsabil şi activ prin spoturi radio. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. Se vor realiza campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la formarea unui stil de viaţă sănătos.Se vor elabora suporturile de curs pentru cele 3 tipuri de programe de formare cu ajutorul experţilor şi se vor organiza cursuri pentru cca. ca bază pentru alte intervenţii structurate şi integrate.

7. cu precădere rurale Directori şi membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate. inovatoare de combatere a discriminării.000 4. prin implicarea elevilor din zone dezavantajate în activităţi de voluntariat. monitorizare. cu precădere rurale formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active Elevi din zone defavorizate (persoane aparţinând grupurilor vulnerabile) Persoane ocupate (angajaţi din sistemul naţional de învăţământ). FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. cu precădere rurale Personal cu funcţii de conducere. 10 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. prin participarea acestora la cursuri de formare profesională pe acest domeniu. cu precădere rurale şi elevi voluntari din comunităţi urbane (învăţământ de masă) Elevi din învăţământul preuniversitar din comunităţi dezavantajate. Monitorizarea şi evaluarea internă se va realiza pe fiecare componentă. la conştientizarea adulţilor de rolul şi importanţa formării unui stil de viaţă sănătos. îndrumare şi control din ISJ. din care: Persoane peste 55 ani Personal cu funcţii de conducere.000 884 1.680 336 Proiectul propus contribuie la dezvoltarea unor metode noi. monitorizare. structuri centrale şi locale ale MECT 5. CERCETARII ŞI INOVĂRII . CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.Vor fi realizate achiziţii de bunuri şi servicii care să asigure desfăşurarea proiectului în bune condiţii.500 7. îndrumare şi control din ISJ.800 12. structuri centrale şi locale ale MECT formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.000 7.500 3.216 2.100 280 1.300 12. Date statistice privind grupul ţintă Persoane din următoarele categorii vor participa la activităţile proiectului: Bărbaţi (număr) Femei (număr) Total (număr) Elevi din învăţământul preuniversitar din comunităţi dezavantajate.

8. I II III 1 2 2. prin introducerea unui modul de formare specifică legat de dezvoltarea durabilă prin modalităţi şi instrumente adecvate categoriilor de grupuri ţintă. Acest proiect pilot va permite evaluarea costurilor. nerealizat până în prezent în acest domeniu în România.1 Surse de finanţare VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ CONTRIBUŢIA APLICANTULUI Contribuţia în numerar Valoare (în lei) 18. În sens mai larg. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. voluntarilor elevi. 126 elevi proveniţi din Consiliul Naţional al Elevilor. în mod special. Consiliile Judeţene ale Elevilor şi din Consiliile de Administraţie ale Şcolilor din mediul urban şi rural defavorizat vor fi formaţi prin cursuri specifice.002 369. CERCETARII ŞI INOVĂRII . Cercetarea iniţială şi cea finală realizate în cadrul proiectului vor permite compararea situaţiei existente. permiţând la sfârşitul perioadei de implementare o analiză şi recomandări de diseminare.696 0 18. precum şi a rezultatelor obţinute cu alte ţări din UE. va permite diversificarea ofertei educaţionale curriculare prin activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare. se vor aborda provocările unui asemenea sistem inovator. a necesarului de resurse umane. programul asigură dezvoltarea unui set de abilităţi care le vor permite formatorilor. precum şi implicarea activă a factorilor decizionali în educaţie de la nivel regional şi local şi a elevilor.694 % 100 % 100% 98% 2% 2% 11 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. ca domeniu legat direct de protejarea mediului înconjurător. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. crt.696 18. prin implicarea în oferte/activităţi educaţionale extracurriculare şi extraşcolare. Date financiare Nr.694 369. tip model experimental pentru grupuri dezavantajate. Prin utilizarea voluntariatului.115. în vederea transformării lor în membri activi ai comunităţii din care provin prin implicarea în activităţi de voluntariat şi furnizarea de programe de educaţie prin egali.484. adulţi şi elevi. alimentaţie. Dintre cei 12. igienă.800 elevi beneficiari vizaţi ai proiectului. valori umanitare). Grupul de elevi selectat pentru a participa la cursurile de formare organizate la nivel naţional vor deveni astfel promotori ai mesajelor de voluntariat în formarea unui stil de viaţă sănătos şi în responsabilizarea altor tineri din sistemul de învăţământ preuniversitar. Categoriile de programe de formare din acest proiect vor avea în vedere în mod explicit şi aceste probleme. şi extinderea lui oficială şi recunoscută în sistemul de învăţământ preuniversitar. în activităţi de voluntariat în promovarea sănătăţii. participanţilor elevi la pilotarea ofertelor de educaţie specifică să promoveze dezvoltarea durabilă pentru a avea oameni mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare. extinderea şi diversificarea activităţilor prin tehnologie IT. noţiuni de ecologie.Cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin programele de formare includ formarea unui stil de viaţă sănătos (mediu.484.

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI.2. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.2 Împrumut 0 - 12 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. CERCETARII ŞI INOVĂRII .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->