P. 1
Proiect POSDRU MECTS-1

Proiect POSDRU MECTS-1

|Views: 1,051|Likes:
Published by Aymée Nevaeh

More info:

Published by: Aymée Nevaeh on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară – 1-“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” DMI 1.1 –“Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/7 Titlul proiectului: „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România” Manager Proiect: Daniela Călugăru A7.3. Organizarea de instruiri privind organizarea activităţilor în teritoriu

23-26 noiembrie 2009 Hotel Pallace, Sinaia Prezentarea proiectului/ document informativ

1. Scopul şi obiectivele proiectului Obiectivul general este promovarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive, de calitate pentru copii din comunităţi rurale prin formarea specifică a categoriilor de factori de decizie din domeniul învăţământului preuniversitar şi oferte educaţionale specifice. Obiectivele specifice ale proiectului: - Formarea stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe baza de intervenţii extracurriculare şi nonformale prin identificarea abordării educaţionale necesare - Iniţierea ofertelor educaţionale specifice de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive de calitate pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale prin formarea categoriilor de factori de decizie din învăţământul preuniversitar - Creşterea gradului de conştientizare la categorii de actori sociali locali asupra necesităţii de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive pentru copiii din comunităţile dezavantajate, cu precădere rurale - Dezvoltarea şi implementarea de oferte educaţionale inclusive, extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale 2. Contextul proiectului

UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. 1. 1. interesul scăzut al antreprenorilor / întreprinderilor pentru investiţia în dezvoltarea resurselor umane. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. cât şi la nivelul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. prin dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman. Fragmentarea ofertei de formare profesională continuă. necesitatea reformării sistemului de educaţie este menţionată repetat. Modernizarea şi îmbunătăţirea educaţiei şi a formării continue a personalului de decizie din educaţia preuniversitară vor asigura premisele generale pentru furnizarea competenţelor cerute pe piaţa muncii viitorilor absolvenţi.2003.6% . Conform Planului Naţional de Reforme. răspunzând priorităţii identificate pentru perioada 2007-2013 de a îmbunătăţi condiţiile de învăţare. acoperirea geografică inconsistentă a furnizorilor de formare pentru adulţi. susţinut continuu în timp. iar activităţile educaţionale propuse desfăşurându-se prin metode de predare interactivă. de consiliere şi orientare. 1. prin urmare proiectul răspunde angajamentelor luate pe plan internaţional. de a creşte abilităţile angajaţilor.3% . în ceea ce priveşte formarea profesională continuă. Astfel. Până în prezent abilităţile cadrelor didactice de a realiza programe de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate în şcoală au fost insuficient valorificate.1% . activităţile în acest domeniu – şcolile care promovează sănătatea – sunt practic instituţionalizate în cadrul sistemului de educaţie. atât la nivelul Uniunii Europene. precum şi cea mai importantă prioritate pentru prezentul proiect – realizarea unor medii favorabile sănătăţii – şcoala fiind prin excelenţă mediul care le combină pe toate cele menţionate anterior. crearea unui mediu favorabil sănătăţii.Prezentul program se integrează în prevederile documentelor programatice actuale adoptate la nivel european. Un program naţional de educaţie pentru sănătate în şcoala românească a fost iniţiat în 2001. concentrarea ofertei de formare profesională continuă pe programe pentru aptitudini generale şi mai puţin pe aptitudini specifice au contribuit la această rată scăzută de participare. în domeniul Strategiei Europene de Ocupare a Uniunii Europene. în contextul mai larg al reformei sistemului de educaţie în România. pentru activitatea sa din cadrul şcolii. în timp ce în alte ţări membre UE. În acest proiect 2 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. România înregistrează o rată foarte scăzută de participare în rândul populaţiei din grupa de vârstă 25-64 de ani (1. În Strategia de reforme 2007-2013 a Guvernului României. pe subiecte bine definite şi care sunt de interes pentru personalul de conducere.1% . îmbunătăţirea sănătăţii mintale. prezentul program îşi propune să ofere cursuri de formare continuă la nivel naţional.2001. programul de formare a personalului de conducere şi a celui din instituţiile specializate în domeniul consilierii şcolare răspunde recomandărilor făcute pentru România. iar prezentul program se înscrie în acest deziderat prin creşterea capacităţii categoriilor de personal didactic de a oferi programe participative elevilor ca şi întregii comunităţi. un start bun în viaţă din perspectiva sănătăţii. la acelaşi standard de calitate. Strategia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – Biroul Regional pentru Europa (OMS-EURO) „Sănătate pentru Toţi în secolul XXI” prevede ca priorităţi dezvoltarea umană. România a ratificat acest document.2002. De aceea. în special datorită lipsei fondurilor necesare unui program naţional.2005). pe baza unui Acord de Parteneriat între MECT şi Ministerul Sănătăţii Publice. CERCETARII ŞI INOVĂRII .

prin urmare. ghiduri metodice. din totalul de aproximativ 215. un răspuns cuprinzător.785 au beneficiat de instruire în temele programului şi în metodologia interactivă promovată prin program.000 cadre didactice existente în învăţământul pre-universitar. Un alt factor de risc. au fost formaţi 400 de formatori naţionali. cu impact nu numai la nivelul informării elevilor. a inspectorilor şcolari generali şi a altor factori decizionali în educaţie de la nivelul unităţilor de învăţământ şi a structurilor specializate în educaţie. s-au instruit în primii 2 ani de implementare 4% . I-II. o necesitate strategică a MECT de a se trece la etapa ulterioară. 40% dintre aceştia se mai regăsesc în actualele structuri. Deşi în perioada 2004-2005. deoarece din implementarea programului anterior de educaţie pentru sănătate. care a încetinit evoluţia firească a programului.977 desfăşoară opţionalul de educaţie pentru sănătate. În România a existat acest program la nivel de pilot care a permis formarea cadrelor didactice. a reieşit că sustenabilitatea acestuia a fost dificil de 3 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII.anterior. coordonat. prin componenta strict formativă. utilizarea şi transmiterea conţinuturilor corecte din punct de vedere ştiinţific medical.817 cadre didactice. programe şcolare). un răspuns cuprinzător. îl constituie nefamiliarizarea cu rolul şi importanţa programului de promovarea a valorilor în sănătate. coordonat. la nivel naţional. pentru finanţarea Programului şi a Programelor “Combaterea HIV/SIDA. dar şi la cel al transformării sistemului educaţional: din 215. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. iar dintre acestea 8. S-a constat în 2005 o creştere de 47% a numărului de cadre care desfăşoară opţionalul de educaţie pentru sănătate faţă de anul şcolar 2003-2004. CERCETARII ŞI INOVĂRII . Tuberculozei şi Malariei. Au fost elaborate prin acest program materiale care au venit în sprijinul cadrelor didactice pentru susţinerea activităţilor de educaţie pentru sănătate la clasă (ghiduri informative pentru cadre didactice. cls. susţinut prin Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA. prin noile reorganizări şi restructurări din sistemul preuniversitar de educaţie. multi-sectorial în România” (ROM-202-G01-H-00) şi “Combaterea tuberculozei. în special pentru elevi din zone defavorizate rurale şi nu numai. Este. să nu-şi mai atingă în prezent scopul propus. datorită intrărilor şi ieşirilor permanente din sistemul educaţional pe o componentă strict formativă în planul de învăţământ. Astfel. pentru care a fost raportat un număr de 8. 12.000 cadre didactice implicate în învăţământul de masă pentru clasele I-XII. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. prin formarea specifică a categoriilor de personal de conducere din învăţământul preuniversitar pentru susţinerea şi extinderea ofertelor educaţionale extracurriculare şi nonformale în domeniul promovării unui stil de viaţă sănătos. prin fonduri nerambursabile. însă nu s-a urmărit formarea unor abilităţi şi comportamente de viaţă sănătoasă. Proiectul este relevant pentru categoriile de personal cu funcţii de conducere din ISJ-uri şi unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar. s-a constatat că numai un procent de cca. cls. III-IV. Astfel s-a creat un risc ca proiectul trecut. ci s-a urmărit informarea. după 2 ani de pilotare şi 2 ani de implementare au existat rezultate semnificative. V-VIII. precum şi a cetăţeniei active în rândul elevilor. caiete pentru elevi cls. multi-sectorial în România” (ROM-202-G02-T-00). faţă de cadrele didactice şi transpunerea acestora în activităţi didactice de tip formal. curriculară şi prin anvergura sa. în domeniul conţinuturilor de educaţie pentru sănătate.

precum şi cu iniţierea şi susţinerea ofertelor 4 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. prin implicarea directă a elevilor în elaborarea acestor oferte. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. CERCETARII ŞI INOVĂRII . Pe de altă parte. concepte. introduse ca element de noutate în sistemul de învăţământ preuniversitar. cercuri pedagogice.. Considerăm că metodologia. Proiectul este necesar pentru racordarea ofertelor educaţionale la problematica actuală de sănătate la nivel european. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. în mod special. a condus la efecte punctuale şi nu de anvergură în privinţa extinderii abordărilor educaţiei pentru sănătate. Prin formarea specifică a factorilor de decizie de la nivel de judeţe în domeniul educaţiei se urmăreşte familiarizarea acestora cu problematica stilului de viaţă sănătos. precum şi din mediul urban (aceştia vor desfăşura activităţi de voluntariat adresate colegilor lor). iar pe termen lung. pentru a deveni cetăţeni responsabili şi activi în promovarea stilului de viaţă sănătos pentru generaţiile viitoare. cât şi prin diversificarea ofertei educaţiei pentru sănătate din şcoală. prin iniţierea voluntariatului. proiectul să devină un exemplu de bună practică pentru ţările membre ale UE. Grupul ţintă format din factori de decizie de la nivel de judeţe în domeniul educaţiei de tip preuniversitar a fost selectat ţinând seama de posibilitatea de diseminare a informaţiilor obţinute în urma formării la nivelul comisiilor metodice pe discipline. precum şi activităţile propuse în acest proiect. în marea lor majoritate din mediul rural dezavantajat. pentru elaborarea de oferte educaţionale specifice pentru elevii defavorizaţi prin implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi extraşcolare de tip concursuri. Justificarea necesităţii implementării proiectului Prezentul proiect urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum ar fi: utilizarea unor noţiuni. O parte din grupul ţintă prezentat mai sus va fi direct implicată în pilotarea de oferte educaţionale extracurriculare şi extraşcolare pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar. în general. lipsa de implicare în proiectul anterior asociată cu absenţa unei formări specifice în domeniu. consfătuiri cu directorii. legi şi principii specifice pentru sănătate. Elevii selectaţi să participe din proiect provin. activităţi comune cu membrii CA. lectorate cu părinţii etc. precum şi prin activitatea de tip voluntariat. 3. dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de persoanele aflate în dificultate. în vederea promovării stilului de viaţă sănătos prin oferte educaţionale extracurriculare şi extraşcolare pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar. realizările obţinute prin proiecte anterioare de educaţie pentru sănătate se pot fructifica numai prin continuarea lor şi prin instituţionalizarea atât a sistemului de formare a factorilor decizional în educaţie.. În mod concret. a promovării cetăţeniei active la elevi. în mod special. în general. expoziţii etc. investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos.realizat datorită lipsei implicării acestora în derulare. prin schimburile de experienţă la nivel european. în manieră extracurriculară şi extraşcolară. în vederea promovării stilului de viaţă sănătos. şi pentru cei din zone rurale dezavantajate. vor avea motivaţia continuării oferirii de programe de educaţie pentru sănătate în România în viitorul apropiat. sănătate proprie şi a celorlalţi. şi pentru cei din zone rurale dezavantajate. dobândirea unui comportament ecologic etc. acestea fiind principalele domenii în care va acţiona prezentul program. în vederea pregătirii elevilor din medii rurale dezavantajate. respectul faţă de viaţa personală. respectiv urbane.

) A4. părinţilor etc. nediscriminării. 1 suport de curs elevi voluntari (CNE şi din zone defavorizate) A4.1. facilitând formarea şi exersarea unui cadru de valori umaniste dezirabil bazat pe încurajarea egalităţii de şanse. Focus grupuri decidenţi A3. dincolo de curricula şcolară. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.3. Studiu predictiv pentru fundamentarea abordării educaţionale necesare formării stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe bază de intervenţii extracurriculare şi nonformale (partener 2 şi 3) A2. Elaborarea cadrului legislativ secundar necesar strategiei MECT în domeniul promovării stilului de viaţă sănătos (partener 3) Decidenţii din sistemele educaţie şi sănătate. 4. Certificare experţi prin participarea la cursuri acreditate CNFPA (30 pers. Organizarea echipei de management de proiect A2.2. Activităţile proiectului A1. Pregătire program formare (partener 1) A4. 1 suport curs factori educaţionali implicaţi în pilotare A4. pentru a se putea implica în forme de educaţie nonformale. pilotarea unor modalităţi inovative de educaţie extracurriculară şi nonformală destinate elevilor care vor facilita pe termen lung elaborarea de programe educaţionale proprii. precum şi cei din forurile legislative (ex.CNFPIP A4. 1 suport curs factori educaţionali de decizie A4. categoriilor de personal didactic. consilierilor şcolari se urmăreşte. astfel încât să se identifice priorităţi de intervenţie care să faciliteze elaborarea unui cadru legislativ favorabil.2.3.5.1. Sunt avuţi în vedere elevii cu funcţie reprezentativă din Consiliul Naţional al Elevilor.2. elevi din zone rurale defavorizate şi nu numai. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. Elevii au nevoie de formare specifică. precum şi cu iniţierea şi susţinerea ofertelor educaţionale noi proiectate şi derulate într-o manieră inclusivă. Elaborare suporturi de curs: A4. bazate pe introducerea voluntariatului şi pe implicare tot mai activă în viaţa comunităţii din partea elevilor.2. Cercetare tip instituţional A2. Analiză comparativă de programe educaţionale de sănătate la nivel UE A2. a promovării cetăţeniei active la elevi.4. pe lângă familiarizarea cu problematica stilului de viaţă sănătos.3. Cercetare de tip antropologic pentru determinarea profilul actual al copilului/ puberului/ adolescentului/ tânărului A2. Asigurare condiţii de organizare cursuri de formare 5 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. elevi din mediul urban care vor realiza servicii de voluntariat. toleranţei etc. Relevanţa proiectului pentru elevi are valenţe multiple. CERCETARII ŞI INOVĂRII . a cetăţeniei active al acestora. A4.1. Acreditare cursuri .2.4. Comisiile de educaţie şi/sau sănătate din Parlamentul României) vor fi invitaţi la discuţii structurate. Cercetare cantitativă iniţială A2. extracurriculare care să contribuie în mod consistent la dezvoltarea spiritului civic.2. Prin formarea specifică a directorilor.educaţionale noi proiectate şi derulate într-o manieră inclusivă.

x min.5. valori umanitare. Campanie de conştientizare pentru promovarea formării stilului de viaţă sănătos (partener 2) A7.1. Formare elevi voluntari din învăţământul preuniversitar/ voluntari reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Elevilor.3. pe teme de egalitate de gen.3. orientată pe abordarea integrată tip „peer-education”.4. masă. extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.3. Organizare oferte educaţionale/ concursuri (prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare: pictură.1. Recrutare şi selectare formabili (elaborarea de criterii de selecţie) A5. – 12.A5.) se subcontractează A5. Formare personal de decizie/de specialitate din învăţământul preuniversitar: inspectori şcolari generali. Pilotarea de oferte educaţionale inclusive.) la nivelul fiecărui judeţ de promovare a stilului de viaţă sănătos. biologie.3. consilieri psihopedagogi. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. Realizare formare de formatori în domeniul managementul stilului de viaţă sănătos la nivel naţional (3 categorii): A5. învăţământ preprimar. afişe etc.3. cu precădere rurale A7. serviciile de organizare evenimente (cazare. educaţie fizică şi sport. Program formare (partener 1. din Centre Judeţene de Resurse Educaţionale / Centre judeţene de asistenţă psihopedagogică (42) A5.) A8. pe baza unor regulamente specifice după o metodologie cadru elaborată de echipa de management a proiectului (3 act. Organizare instruiri cu personalul implicat în pilotare A7. educativi. Elevii participanţi din zone rurale dezavantajate vor primi subvenţiile necesare participării la ofertele de educaţie pilotate.100 de elevi/ jud.logistică). inclusiv din medii defavorizate – (3/ judeţ . săli de curs etc. primar. Elaborare regulament de pilotare A7. biologie (42). precum şi premii A7.800 elevi. Activităţi de promovare şi diseminare a informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia A10. directori de palate şi cluburi ale copiilor (42) A5. prin implicarea Consiliului Naţional al Elevilor şi a elevilor voluntari şi ai celor din zonele defavorizate. Realizare/ multiplicare materiale necesare (suporturi de curs. CERCETARII ŞI INOVĂRII . Formare personal nominalizat pentru pilotare din fiecare judeţ: inspectori educativi (42).2.3. directori unităţi de învăţământ (20/ judeţ).2. membrii ai consiliilor de administraţie (20/ judeţ). Organizare 2 tabere tematice naţionale „O viaţă sănătoasă” (1/ an 2 şi 1/ an 3). CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. eseuri. Monitorizare.2. 1/an 2 şi 2/an 3). Organizare întruniri ale grupului de lucru din cadrul Comisiei Naţionale de Educaţie A7.126) A6. Studiu de impact al implementării de tip pilotare la nivel naţional (partener 2) A9. Achiziţii publice A11. evaluare internă şi audit 6 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. pe baza unui regulament elaborat la nivel de echipă de management de proiect (250 pers. sănătatea mediului etc. elevi din consiliile de administraţie al şcolilor.1. directori de palate şi cluburi ale copiilor (42). certificate/ atestate) A5.

2. Alte rezultate ale proiectului: Studiu predictiv pentru fundamentarea abordării educaţionale necesare formării stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe bază de intervenţii extracurriculare şi nonformale.3.800 5. 1 raport evaluare de tip instituţional. Rezultate anticipate 5. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI.4.2. cu precădere rurale 1 campanie de conştientizare pentru promovarea stilului de viaţă sănătos 126 oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pilotate privind formarea stilului de viaţă sănătos şi cetăţenia activă pentru copii din comunităţi dezavantajate.1. cu indicator de rezultat de cel puţin 2. Indicatori de realizare imediată (output): 5.1. care au absolvit cursuri de formare 5. Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat: 100% 5. care a fost certificat: 2100 5. cu precădere rurale cu sprijinul voluntarilor elevi din comunităţi urbane 126 elevi voluntari instruiţi în educaţia pentru sănătate şi furnizarea de programe de educaţie prin egali.1. cu indicator de rezultat 1 reglementare adoptată pentru politica MECT în domeniul educaţiei pentru sănătate Experţi acreditaţi de CNFPA.3.100 5. număr de personal care a beneficiat de sprijin pentru formare/perfecţionare. personal din educaţie şi formare instruit/ perfecţionat: 2.3.2. cu precădere rurale 1 raport de cercetare predictivă realizat pentru fundamentarea programelor de formare în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate. 1 raport cercetare antropologică. cu indicator de rezultat cel puţin 25 persoane acreditate şi certificate de CNFPA Cursuri acreditate CNFP. numărul de standarde şi proceduri dezvoltate: 3 5.1.1. Indicatori de rezultat: 5.2. 1 raport cercetare focus grup Cadrul legislativ secundar necesar strategiei MECT. 1 raport cercetare analiză comparativă programe la nivel UE. CERCETARII ŞI INOVĂRII .2. cu indicator de rezultat: 1 raport final de cercetare cantitativă iniţială. numărul de proceduri şi standarde iniţiate/actualizate şi validate/implementate: 3 5. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.1. număr de elevi care beneficiază de servicii de orientare şi consiliere şi alte servicii conexe în proiectele finanţate: 12. Alţi indicatori care aduc valoare adăugată proiectului (se regăsesc în formularul online): 1 document de politică educaţională şi strategie de formare a resurselor umane din învăţământul preuniversitar elaborate în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.2.100 certificate tipărite şi distribuite formaţilor Suporturi de curs diferenţiate pentru fiecare dintre cele 3 tipuri de cursuri 7 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII.5.

Se va realiza acreditarea şi certificarea echipei de formatori (CNFPA) şi acreditarea cursurilor de formare adresate personalului educaţional de decizie şi a celui implicat în pilotare. metode interactive de predare şi educaţie nonformală. cu precădere rurale.) cu 504 premii acordate şi minim 12. cercetare antropologică.) şi la tehnicile prin care acestea sunt abordate (interactive). Indicatorii de rezultat sunt: 126 factori educaţionali de decizie implicaţi în pilotare. cu indicator de rezultat de cel puţin 126 cursanţi certificaţi Campanie de conştientizare pentru promovarea formării stilului de viaţă sănătos (spot radio. Metodologia de implementare Se va pregăti echipa de implementare a proiectului. cu indicator de rezultat 1 raport final cercetare 6. 2/an 2. În urma acestor intervenţii. cu indicatorii de realizare imediată: 1 regulament de pilotare realizat şi implementat. 3 concursuri/ jud. website). 3 instruiri (1/an) privind organizarea activităţilor în teritoriu cu factorii educaţionali implicaţi în pilotare cu maxim 140 participanţi/ instruire. 8 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. cu indicatori de rezultat: 3 spoturi radio realizate şi difuzate (1/ an). care au absolvit cursuri de formare în educaţia pentru sănătate şi metode interactive de predare. 1/ an 3) cu 500 participanţi (250/ tabără).226 utilizatori ai suporturilor de curs Factorii educaţionali de decizie instruiţi. Identificarea nevoilor de formare va permite adaptarea programelor şi ofertei şcolare printr-o justificare şi fundamentare ştiinţifică. comparativ cu modele de bune practici existente în ţările europene. ţinându-se cont de particularităţile şi nevoile elevilor de zonele dezavantajate. realizate pentru elevi (126 concursuri: 1/an/jud. Studiu de impact al implementării la nivel naţional. 2/an 3) cu maxim 40 participanţi/ întâlnire. cu indicator de rezultat de cel puţin 2. număr vizitatori unici/ număr accesări Pilotarea de oferte educaţionale inclusive. CERCETARII ŞI INOVĂRII . analiză comparativă programe la nivel UE. promoţionale. focus grupuri cu decidenţi) prin care se vor identifica priorităţile de intervenţie ale programului inclusiv în domeniul formării.100 cursanţi certificaţi Factorii educaţionali implicaţi în pilotare instruiţi. se vor selecta şi contracta experţii proiectului.800 elevi participanţi.realizate în cadrul proiectului. se va elabora cadrul legislativ secundar necesar dezvoltării şi implementării strategiei MECT în domeniul educaţiei pentru sănătate şi în alte domenii identificate ca fiind relevante pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi implicare activă în viaţa comunităţii. care au absolvit cursuri de formare în educaţia pentru sănătate. materiale promoţionale adresate elevilor realizate şi distribuite. Se va realiza cercetarea iniţială (cercetare cantitativă. 5 întruniri ale grupului de lucru (1/an 1. Aceste nevoi se referă la conţinutul formării (ex. 3 oferte educaţionale pilotate în 42 judeţe. 2. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. 2 tabere tematice „O viaţă sănătoasă” (1/an 2. 2/an/jud. cu indicator de rezultat de cel puţin 2. familii monoparentale sau cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate etc. extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate. evaluare instituţională.

Vor avea loc instruiri anuale cu echipele de implementare la nivel local. CERCETARII ŞI INOVĂRII .). 12. Se vor organiza concursuri judeţene şi tabere naţionale în care elevii vor fi implicaţi în mod direct (cca. mai ales a celor din grupuri dezavantajate. Factorii de decizie vor asigura prin pregătirea lor sustenabilitatea proiectului la nivel teritorial. Programul va deveni vizibil ca proiect strategic al MECT prin crearea unei strategii de media şi PR cu sprijinul experţilor în informare şi promovare şi prin organizarea a 2 conferinţe.800 elevi împreună cu elevii voluntari formaţi. către mesaje legate de educaţia pentru sănătate şi implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi extraşcolare. ISJ etc. personal implicat în pilotare) şi elevilor voluntari. inspector biologie şi director palatul copiilor). extracurriculare şi extraşcolare a cadrelor didactice şi iniţierea de proiecte la nivel local în domeniul promovării stilului de viaţă sănătos şi educaţiei pentru sănătate. Rolul formării personalului de decizie presupune „supervizarea suportivă” a activităţilor curriculare. ca bază pentru alte intervenţii structurate şi integrate. Activităţile tip extraşcolar pilotate la nivelul fiecărui judeţ prin implicarea formatorilor şi a elevilor voluntari vor permite implicarea comunităţii ca factor esenţial în parteneriatul publicsocietate civilă-comunitate şi diversificarea ofertelor educaţionale. Activităţile de formare adresate personalului din sistemul MECT (personal de decizie.Se vor elabora suporturile de curs pentru cele 3 tipuri de programe de formare cu ajutorul experţilor şi se vor organiza cursuri pentru cca. Se va urmări şi numărul de tineri atinşi în mod indirect de către proiect. Se vor realiza campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la formarea unui stil de viaţă sănătos. vor conduce la creşterea adresabilităţii tinerilor. calitatea predării şi management de proiecte şi în utilizarea metodele specifice desfăşurării şi organizării activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. andragogie. materiale promoţionale şi seminarii de popularizare şi informare a opiniei publice şi a celor implicaţi/ vizaţi cu privire la stadiul de implementare şi rezultatele proiectului. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. centrele de resurse educaţionale.200 de formatori din sistemul de educaţie: factori educaţionali de decizie la nivel local (inspectori şcolari. la care vor participa 3 persoane din sistemul de educaţie/ jud. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. Formarea se va realiza în domeniile tehnice ale programului de educaţie pentru sănătate. Factorii educaţionali implicaţi în pilotare vor fi pregătiţi să realizeze ulterior activităţi de tip voluntariat pentru promovarea stilului de viaţă sănătos pentru cca. elevi din Consiliul Naţional al Elevilor şi elevi din zone defavorizate ca voluntari. 12800 tineri). (inspector educativ. Participanţii vor beneficia şi de tehnici de formare în consilierea inter-personală. responsabil şi activ prin spoturi radio. de intreînvăţare. directori educativi din unităţi de învăţământ şi structuri specializate). 9 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. management educaţional. membrii ai consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ şi din structurile specializate (palate şi cluburi. 2. susţinute de componenta de imagine realizată în cadrul acestuia.

CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.000 884 1.500 7. cu precădere rurale şi elevi voluntari din comunităţi urbane (învăţământ de masă) Elevi din învăţământul preuniversitar din comunităţi dezavantajate. prin participarea acestora la cursuri de formare profesională pe acest domeniu. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. din care: Persoane peste 55 ani Personal cu funcţii de conducere. monitorizare.100 280 1. 7. structuri centrale şi locale ale MECT 5. monitorizare.000 4. la conştientizarea adulţilor de rolul şi importanţa formării unui stil de viaţă sănătos.000 7. structuri centrale şi locale ale MECT formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.500 3.800 12.216 2. îndrumare şi control din ISJ. inovatoare de combatere a discriminării. prin implicarea elevilor din zone dezavantajate în activităţi de voluntariat.Vor fi realizate achiziţii de bunuri şi servicii care să asigure desfăşurarea proiectului în bune condiţii. 10 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. Monitorizarea şi evaluarea internă se va realiza pe fiecare componentă. CERCETARII ŞI INOVĂRII . Date statistice privind grupul ţintă Persoane din următoarele categorii vor participa la activităţile proiectului: Bărbaţi (număr) Femei (număr) Total (număr) Elevi din învăţământul preuniversitar din comunităţi dezavantajate. îndrumare şi control din ISJ. cu precădere rurale Directori şi membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate. cu precădere rurale formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active Elevi din zone defavorizate (persoane aparţinând grupurilor vulnerabile) Persoane ocupate (angajaţi din sistemul naţional de învăţământ). cu precădere rurale Personal cu funcţii de conducere.300 12.680 336 Proiectul propus contribuie la dezvoltarea unor metode noi.

nerealizat până în prezent în acest domeniu în România.002 369. I II III 1 2 2. Acest proiect pilot va permite evaluarea costurilor.696 0 18. 8. în mod special. Categoriile de programe de formare din acest proiect vor avea în vedere în mod explicit şi aceste probleme. igienă. noţiuni de ecologie.Cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin programele de formare includ formarea unui stil de viaţă sănătos (mediu. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. extinderea şi diversificarea activităţilor prin tehnologie IT. 126 elevi proveniţi din Consiliul Naţional al Elevilor. tip model experimental pentru grupuri dezavantajate.800 elevi beneficiari vizaţi ai proiectului. programul asigură dezvoltarea unui set de abilităţi care le vor permite formatorilor. permiţând la sfârşitul perioadei de implementare o analiză şi recomandări de diseminare. Grupul de elevi selectat pentru a participa la cursurile de formare organizate la nivel naţional vor deveni astfel promotori ai mesajelor de voluntariat în formarea unui stil de viaţă sănătos şi în responsabilizarea altor tineri din sistemul de învăţământ preuniversitar. va permite diversificarea ofertei educaţionale curriculare prin activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare. în activităţi de voluntariat în promovarea sănătăţii. alimentaţie. CERCETARII ŞI INOVĂRII .484. a necesarului de resurse umane. Consiliile Judeţene ale Elevilor şi din Consiliile de Administraţie ale Şcolilor din mediul urban şi rural defavorizat vor fi formaţi prin cursuri specifice.694 369. ca domeniu legat direct de protejarea mediului înconjurător.115. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.1 Surse de finanţare VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ CONTRIBUŢIA APLICANTULUI Contribuţia în numerar Valoare (în lei) 18. În sens mai larg. Prin utilizarea voluntariatului. precum şi implicarea activă a factorilor decizionali în educaţie de la nivel regional şi local şi a elevilor. Dintre cei 12. şi extinderea lui oficială şi recunoscută în sistemul de învăţământ preuniversitar. participanţilor elevi la pilotarea ofertelor de educaţie specifică să promoveze dezvoltarea durabilă pentru a avea oameni mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare. crt.696 18. Date financiare Nr. se vor aborda provocările unui asemenea sistem inovator. voluntarilor elevi. valori umanitare). Cercetarea iniţială şi cea finală realizate în cadrul proiectului vor permite compararea situaţiei existente.694 % 100 % 100% 98% 2% 2% 11 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. adulţi şi elevi. prin implicarea în oferte/activităţi educaţionale extracurriculare şi extraşcolare. în vederea transformării lor în membri activi ai comunităţii din care provin prin implicarea în activităţi de voluntariat şi furnizarea de programe de educaţie prin egali. precum şi a rezultatelor obţinute cu alte ţări din UE.484. prin introducerea unui modul de formare specifică legat de dezvoltarea durabilă prin modalităţi şi instrumente adecvate categoriilor de grupuri ţintă.

2 Împrumut 0 - 12 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. CERCETARII ŞI INOVĂRII . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->