Sunteți pe pagina 1din 1

CERINTE CAIET PRACTICA SEM II IFRS

Pe baza balantei de verificare de la modulul CONTABILITATE FINANCIARA , trebuie sa


facem urmatoarele aspecte :
- intocmiti situatiile financiare :
- bilant contabil ;
- contul de profit si pierdere ;
- situatia fluxurilor de numerar ;
- situatia modificarilor de capitaluri proprii ( conform IAS 1)