Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa Postului: Receptioner Hotel

Denumire post: Receptioner Hotel Departament: Servicii Titular: numele titularului Locul desfasurarii muncii: Receptia hotelului "..."

y y y

Subordonare: Directorului de departament Supervizare: Supervizeaza activitatea personalului care se ocupa de curatenie si de paza Relatii functionale: cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, administrativ, servicii.

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura serviciile de informare, rezervare si cazare pentru clientii hotelului Activitati principale:

y y y y y y

preluarea si inregistrarea rezervarilor de la clienti; primirea si cazarea clientilor; intocmirea actelor necesare cazarii clientilor (contracte de turism, urmarirea si incasarea platilor); promovarea serviciilor oferite clientilor; solutionarea eficienta a tuturor solicitarilor inregistrate; medierea conflictelor si rezolvarea reclamatiilor clientilor.

Sarcini si indatoriri specifice:

stabilirea unor relatii optime cu clientii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.

Responsabilitati ale postului:

y y

raspunde pentru calitatea serviciilor de informare, rezervare si cazare oferite clientilor hotelului raspunde pentru rezolvarea eficienta a problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii

Autoritatea postului:

este autorizat sa preia rezervarile, administrative ale acestora..

sa

ofere

cazare

clientilor,

sa

rezolve

formalitatile

Specificatiile postului:

y y y y y y y y y

studii de calificare in domeniu; experienta de minim 1an pe un post similar; cunoasterea pietei de produse hoteliere si a particularitatilor ei; foarte bune cunostinte de operare pe calculator (Windows, Word, Excel); cunoasterea temeinica a doua limbi de circulatie internationala; aspect fizic placut, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine; abilitati foarte bune de comunicare si negociere; capacitate de a lua decizii rapide, eficiente si responsabile; foarte bune abilitati de planificare si organizare.

Deplasari

y y

Frecventa: Conditii asigurate: -

Relatiile cu alte departamente:

descrise in Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara;

Conditii de munca:

y y

obisnuite, intr-un mediu adecvat specificului hotelier; program normal de lucru, in schimburi.

Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate. Facilitati: computer. Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI). Intocmit ... Functia ... Semnatura ... Am luat la cunostinta ... Semnatura ... Data: ...

NUMELE COMPANIEI Fisa de post 1. Functia: Receptioner 2. Raporteaza: Sef receptie 3. Functia principala: Printr-o abordare constanta, la cele mai inalte standarde atat in ceea ce priveste produsul cat si serviciile si prin orientarea sa in vederea depasirii asteptarilor oaspetilor si a clientilor interni, sa promoveze o imagine pozitiva si sa contribuie la atingerea obiectivelor hotelului si promovarea valorilor interne ale acestuia.

4. Responsabilitati principale : Intretinerea spatiului de lucru

Oferirea serviciilor si a operatiunilor Oferirea serviciilor catre oaspeti Indeplinirea atributiilor specifice departamentului Indeplinirea atributiilor serviciului in concordanta cu asteptarile industriei hoteliere si standardele companiei Gestionarea resurselor si a profitului Sarcini administrative Relatii de lucru Dezvoltare personala 5. Ultima modificare: 4.1 Intretinerea spatiului de lucru In privinta acestei responsabilitati, Receptionerul(a) este performant(a), competent(a), atunci cand: Procedurile de securitate a muncii sunt respectate in zona sa de responsabilitate; Regulile de sanatate si siguranta care privesc angajatii si oaspetii complexului sunt aplicate si monitorizate conform legii si a reglementarilor interne; Sunt respectate si urmarite conditiile necesare unui mediu de lucru sigur si efficient; In cazul unui incendiu sau situatie in care se activeaza alarma de incendiu vor fi respectate procedurile legale si reglementarile interne pentru aceste situatii; Sunt respectate standardele de igiena si sanatate personala pentru intreaga echipa; Organizarea personala si a zonei de lucru vor favoriza un flux de lucru eficient; Va identifica echipamentele si materialele necesare bunei desfasurari a activitatii departamentului; Toate sarcinile de lucru sunt organizate intr-un mod eficient, aliniate la procedurile legale si reglementarile interne ale complexului 4.2 Oferirea serviciilor si a operatiunilor In privinta acestei responsabilitati, Receptionerul(a) este performant(a), competent(a), atunci cand:

Serviciile de receptie respecta cerintele necesare in ceea ce priveste oferirea, cantitatea, limita de timp si cea de costuri stabilite in cadrul departamentului; Timpii sunt alocati asa incat sa respecte rutina de lucru si standardele operationale ale departamentului; Rutina zilnica este modificata astfel incat sa respecte cerintele speciale ale oaspetilor Munca in department este efectuata astfel incat sa respecte standardele de calitate ale departamentului; Se vor stabili relatii de lucru in cadrul departamentului astfel incat conflictele de lucru sa fie minimalizate; realizat de catre Educo Training & Consultanta www.educo.ro Colegii din departament sunt sustinuti in munca lor pentru o eficienta cat mai mare; Comunicarea este promovata in cadrul departamentului in vederea stabilirii de relatii de lucru si de sudare a echipei; 4.3 Oferirea serviciilor catre oaspeti In privinta acestei responsabilitati, Receptionerul(a) este performant(a), competent(a), atunci cand: In mod constant prezinta o imagine pozitiva oaspetilor; Se ofera un raspuns promt tuturor cererilor exprimate de catre oaspeti; Plangerile oaspetilor sunt gestionate si rezolvate conform standardelor complexului; Sunt identificate si rezolvate problemele care afecteaza oaspetii; Nevoile oaspetilor sunt raportate la cele ale organizatiei; Metodele de comunicare sunt adaptate pentru a intalni nevoile oaspetilor si a clientilor interni; Se urmareste cresterea increderii oaspetilor in serviciile oferite prin obtinerea opiniilor acestora si cooperarea cu intreaga echipa a complexului; Se propun solutii de imbunatatire a calitatii serviciilor; Opiniile oaspetilor cu privire la servicii / produs vor fi inregistrate si communicate in cadrul complexului; Serviciile sunt oferite atunci cand sistemele computerizate se defecteaza;

4.4 Indeplinirea atributiilor specifice departamentului In privinta acestei responsabilitati, Receptionerul(a) este performant(a), competent(a), atunci cand: Raspunde la telefon conform procedurilor si uzantelor in vigoare; Se intereseaza asupra: Oaspetilor sositi Grupurilor din complex sau care urmeaza sa soseasca. Colaboreaza nemijlocit cu Departamentul Housekeeping si Vanzari; Realizeaza operatiunea de predare/primire a fondului de rulment; Nu paraseste zona de lucru decat cu permisiunea sefului direct; Se afla la dispozitia oaspetilor pentru orice doleanta a acestora, in masura posibilitatilor; Se informeaza permanent asupra schimbarilor intervenite in materie de procedura; In caz de necesitate si numai la cererea expresa a sefului ierarhic, poate indeplini si alte atributii care nu tin de specificul postului respectiv sau, dupa caz, poate fi disponibil si in afara programului obisnuit de lucru. 4.5 Indeplinirea atributiilor serviciului in concordanta cu asteptarile industriei hoteliere si standardele companiei In privinta acestei responsabilitati, Receptionerul(a) este performant(a), competent(a), atunci cand: Este atent cu oaspetii complexului; Indeplineste cu acuratete si promptitudine cerintele oaspetilor; Anticipeaza nevoile oaspetilor; Mentine un nivel ridicat al cunostintelor care au legatura cu oaspetii; Ia masurile potrivite pentru a rezolva plangerile oaspetilor; Apreciaza natura dinamica a industriei hoteliere si extinde aceste atribute ale serviciului tuturor clientilor interni;

Se familiarizeaza cu procedurile de urgenta si de evacuare; Se asigura ca toate incidentele legate de securitate, accidente si lipsuri sunt tinute intr-o evidenta cronologica si aduse la atentia Directorului General 4.6 Gestionarea resurselor si a profitului In privinta acestei responsabilitati, Receptionerul(a) este performant(a), competent(a), atunci cand: Exista contributii in vederea controlarii costurilor si atingerea obiectivelor de performanta ale departamentului; Planificarea resurselor ia in considerare aspectele financiare; realizat de catre Educo Training & Consultanta www.educo.ro Resursele sunt monitorizate si controlate in vederea atingerii obiectivelor departamentului; Se vor folosi toate oportunitatile pentru a promova complexul si serviciile oferite oaspetilor nostri in vederea cresterii incasarilor; 4.7 Sarcini administrative In privinta acestei responsabilitati, Receptionerul(a) este performant(a), competent(a), atunci cand: Stocul de materiale este comandat si intretinut la nivelul optim de functionare al departamentului si raportat la recomandarile de eficientizare a costurilor; Stocul de materiale este obtinut respectand reglementarile si procedurile interne; Intalnirile si sedintele sunt organizate si pregatite respectand nevoile departamentului; Participarea la sedintele organizate in complex este constanta si eficienta; Se vor implementa sisteme de gestionare a stocurilor respectand standardele de operare; Informarile/ anunturile si alte documente vor fi oferite / pastrate conform reglementarilor interne; 4.8 Relatii de lucru In privinta acestei responsabilitati, Bagajistul este performant, competent, atunci cand: Se stabilesc si se mentin relatii de lucru eficiente cu toti colegii din departament si din complex; Noii colegi sunt intampinati si ajutati sa se familiarizeze cu noul spatiu de lucru;

Colegii de lucru sunt ajutati cand au nevoie; 4.9 Dezvoltare personala In privinta acestei responsabilitati, Receptionerul(a) este performant(a), competent(a), atunci cand: Nevoile de auto-dezvoltare profesionala sunt identificate si comunicate in concordanta cu reglementarile interne; Nevoile de dezvoltare for fi revizuite prin evaluari ale performantei si interviuri de evaluare a nevoilor de pregatire; Angajamentul este demonstrat prin prezenta la sesiunile de pregatire si dezvoltare profesionala; 5.1 Ultima modificare In lipsa oricarei modificari, aceasta fisa de post ramane valabila pentru toata durata relatiei de munca dintre angajator si angajat; Toate modificarile se vor inregistra si semna de catre angajat inainte de a intra in vigoare; Semnarea noii fise de post va echivala cu acceptarea noilor responsabilitati; Confirm ca am citit si sunt de accord cu datele cuprinse in aceasta Fisa de post Semnatura:______________________________________________________(Angajat) Nume (in clar):___________________________________________________ Data:___________________________________________________________ Semnatura:______________________________________ ________________(Sef department) Nume (in clar):___________________________________________________ Data:___________________________________________________________ versiunea 2007 realizat de catre Educo Training & Consultanta www.educo.ro

Job Description Recep ioner hotel

n edi ia de ast zi vom prezenta caracteristicile postului de recep ioner hotel. Conform Clasific rii Ocupa iilor din Romnia acest post are codul 349201, iar ca nivel de instruire se claseaz pe pozi ia trei, adic necesit studii medii sau postliceale. Acest post face parte din departamentul servicii, se subordoneaz directorului de departament i supervizeaz activitatea personalului care se ocup de cur enie i de paz . Totodat , titularul postului are rolul de a asigura serviciile de informare, rezervare i cazare pentru clien ii hotelului. Cu alte cuvinte, este prima persoan cu care ia contact clientul unui hotel i de aceea, de multe ori, imaginea unit ii de cazare depinde foarte mult de profesionalismul recep ionerului. Principala activitatea a unui recep ioner hotel este aceea de a prelua i nregistra rezerv rile clien ilor, de a-i primi i caza pe ace tia, de a ntocmi actele necesare (contracte de turism, urm rirea i ncasarea pl ilor ). De asemenea, recep ionerul promoveaz serviciile oferite clien ilor, solu ioneaz toate solicit rile nregistrate, mediaz eventuale conflicte care pot ap rea, dar rezolv i reclama iile clien ilor. Deoarece rela ia ntre el i client trebuie s fie una optim , rezolvarea n timp util i n bune condi ii a tuturor problemelor ocazionale este foarte important . La capitolul responsabilit i, titularul postului r spunde pentru calitatea serviciilor de informare, rezervare i cazare, r spunde pentru rezolvarea eficient a problemelor ap rute pe parcursul desf ur rii activit ii. Cel ce aspira la un asemenea post are nevoie de studii de calificare n domeniu, trebuie s cunoasc pia a de produse hoteliere i particularit ile ei, s aib cuno tin e de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) i, nu n ultimul rnd, s cunoasc foarte bine dou limbi de circula ie interna ional . Un bun recep ioner hotelier are abilit i foarte bune de comunicare i negociere, de planificare i organizare, capacitate de a lua decizii rapide, eficiente i responsabile. Aspectul fizic pl cut, prezen a agreabil , amabilitatea sunt de asemenea puncte forte ale acestui post. Dac dori i s fi i ini ia i n acest domeniu, Camera de Comer , Industrie i Agricultur Sibiu organizeaz cursuri pentru recep ioner hotel, dar i alte ocupa ii. Dup absolvirea acestor cursuri, participan ii vor primi certificate de recunoa tere na ional emise de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei, Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului. Cei interesa i se pot nscrie sau pot primi informa ii suplimentare la num rul de telefon 0269 / 210.503; 0269 / 210.383 sau la adresa str. Telefoanelor 1, Sibiu.