Sunteți pe pagina 1din 42

Analiza economico financiara 2

1.
Indicele fondului de rulment = 108%
Indicele activelor imobilizate = 106%
Indicele capitalului propriu = 110%
Aceasta inseamna ca:
a. a crescut capitalul permanent si s-a redus ponderea imprumuturilor pe termen
mediu si lung;
b. s-au redus capitalul permanent si ponderea imprumuturilor pe termen mediu si
lung;
c. s-au redus capitalul permanent si ponderea capitalului propriu;
d. a crescut fondul de rulment si nevoia de fond de rulment;
e. a crescut capitalul permanent si s-a mentinut ponderea datoriilor pe termen mediu
si lung.
. A
2.
Rata rentabilitatii resurselor consumate este influentata de
urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:
a. Cantitate, pret, cost;
b. Pret, structura, cantitate;
c. Structura, pret, cost;
d. Structura, cost, pret.
. D
3.
Rata rentabilitatii vanzarilor (comerciale) este influentata de
urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:
a. Cantitate, cost, pret;
b. Structura, cost, pret;
c. Cantitate, structura, cost, pret;
d. Pret, cost.
. B
4.
Pragul de rentabilitate semnifica:
a. Acel nivel al volumului de activitate la care veniturile sunt egale
cu cheltuielile;
b. Acel nivel al volumului de activitate la care firma obtine profitul
maxim;
c. Acel nivel al profitului care asigura distribuirea unor dividende
stimulative pentru actionari;
d. Acea parte a profitului care ramane la dispozitia firmei dupa
distribuirea dividendelor.
. A
5. Pe baza relatiei
se determina:
a. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale;
c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii comerciale;
d. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate.
. B
6. Pe baza relatiei
se determina:
a. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale;
b. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii comerciale;
c. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii comerciale;
d. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.
. C
7. Pe baza relatiei
se determina:
a. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
b. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
c. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.
. A
8.
Pe baza relatiei
se determina:
a. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
d. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate.
. A
9.
Pe baza relatiei
se determina:
a. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consummate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.
. A
10.
Profitul aferent cifrei de afaceri este influentat, intru-un sistem
factorial,
de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:
a. Structura productiei, pretul de vanzare, costul de productie;
b. Volumul productiei vandute, structura productiei, costul de
productie, pretul de vanzare;
c. Activele totale si cheltuielile la o 1000 lei cifra de afaceri;
d. Numarul de salariati, productivitatea muncii, inzestrarea tehnica a
muncii, gradul de valorificare al productiei, rata rentabilitatii
comerciale.
. B
11. Indicele cifrei de afaceri este de 95%, iar indicele
stocurilor de produse finite 115%. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea stocurilor prin accelerarea vitezei de rotatie a acestora;
b. cresterea volumului de activitate a intreprinderii si o sporire a
stocurilor;
c. cresterea stocurilor ca urmare a supraaprovizionarii cu materii
prime;
d. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotatie a acestora;
e. cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor de
produse finite.
. D
12. O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:
5 , 0
Stocuri
rulment de Fond

in perioada de baza (P
0
);
9 , 0
Stocuri
rulment de Fond

in perioada curenta (P
1
).
Aceasta situatie semnifica:
a. scaderea stocurilor fara miscare;
b. diminuarea creantelor;
c. cresterea obligatiilor fata de furnizori;
d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor;
e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.
. E
13. Profitul aferent cifrei de afaceri este influentat de
urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:
a. Cantitate, structura, pret, cost;
b. Structura, pret, cost;
c. Cantitate, structura, cost, pret;
d. Pret, cost.
. C
14. Indicele cifrei de afaceri = 103%; Indicele numarului de
salariati = 105%; Indicele gradului de valorificare a productiei
marfa fabricate = 101%; Indicele gradului de inzestrare tehnica a
muncii = 95%. Aceasta semnifica:
a. A crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii
mijloacelor fixe si stocul de produse finite;
b. Au crescut productivitatea muncii si eficienta utilizarii mijloacelor
fixe si stocul de produse finite;
c. Au crescut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijloacelor
fixe si stocul de produse finite;
d. A scazut productivitatea muncii , a crescut eficienta utilizarii
mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite;
e. Structura, cost.
. D
15. Pragul de rentabilitate semnifica:
a. Acel nivel al volumului de activitate la care veniturile sunt egale
cu cheltuielile;
b. Acel nivel al volumului de activitate la care firma obtine profitul
maxim;
c. Acel nivel al volumului de activitate la care firma devine rentabila;
d. Acel nivel al profitului care asigura distribuirea unor dividende
stimulative pentru actionari.
. C
16. Rata rentabilitatii economice a activului este
influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:
a. Activele totale si cifra de afaceri;
b. Activele totale si profitul;
c. Cifra de afaceri si cheltuiala la 1 leu cifra de afaceri;
d. Activele totale si cheltuielile la 1 leu cifra de afaceri.
. B
17. Rentabilitatea financiara (a capitalului propriu) creste
cand:
a. Gradul de indatorare ia valoarea 1, sau obligatiile sunt egale cu
sursele proprii de finantare;
b. Rentabilitatea capitalului permanent = rata medie a dobanzii;
c. Gradul de indatorare creste (obligatiile cresc mai mult decat
sursele proprii de finantare);
d. Rentabilitatea economica > rata medie a dobanzii.
. D
18.
18. Pe baza relatiei se determina:
a. Influenta pretului asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Influenta costului asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
c. Profitul aferent cifrei de afaceri din perioada curenta;
d. Influenta cantitatii asupra profitului aferent cifrei de afaceri.
. C
19.
Influenta cu semnul plus a pretului de vanzare asupra profitului
aferent cifrei de afaceri semnifica:
a. Scaderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Cresterea costurilor pe produse;
c. Scaderea pretului de vanzare;
d. Cresterea pretului de vanzare.
. D
20.
Pe baza relatiei se determina:
a. Influenta cantitatii asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Influenta structurii asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
c. Influenta pretului asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
d. Influenta structurii asupra valorii adaugate.
. C
21.
Se cunosc urmatoarele date: mil. lei.
Indicatori An
baza
An
curent
Cifra de afaceri 6200 10800
Cheltuieli aferente cifrei de
afaceri
4600 7500
Productia vinduta in
perioada curenta
exprimata in:
- pretul perioadei de
baza
- costul perioadei de
baza
-
-
8500
6200
Influenta structurii productiei asupra profitului aferent cifrei
de afaceri
este de:
a. + 102.45 mil. lei;
b. + 182.36 mil. lei;
c. + 182.36 mil. lei;
d. + 106.45 mil. lei.
. D
22. Cresterea volumului fizic al productiei are ca efect:
a. Scaderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
c. Cresterea ratei rentabilitatii resurselor consumate;
d. Scaderea ratei rentabilitatii resurselor consumate.
. B
23.
In veniturile din exploatare se cuprind urmatoarele categorii:
a. Veniturile din dobinzile aferente disponibilitatilor banesti de la
banci;
b. Veniturile din vinzarea produselor, executarea lucrarilor si
prestarea serviciilor catre terti;
c. Veniturile din vinzarea unor mijloace fixe care nu mai sunt
utilizate in intreprindere;
d. Veniturile din diferentele de curs valutar.
. B
24.
Pe baza relatiei
se determina:
a. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale;
c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii comerciale;
d. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate.
. B
25.
Profitul aferent cifrei de afaceri este influentat, intru-un sistem
factorial, de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:
a. Volumul productiei, structura productiei, costul de productie,
pretul de vinzare;
b. Activele totale si cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri;
c. Numarul de salariati, productivitatea muncii, gradul de
valorificare al productiei, rata rentabilitatii comerciale;
d. Numarul de salariati, productivitatea muncii, inzestrarea tehnica a
muncii, gradul de valorificare al productiei, rata rentabilitatii
comerciale.
. A
26.
Indicele cifrei de afaceri = 106%; Indicele profitului aferent cifrei
de afaceri = 108%; Indicele ratei rentabilitatii resurselor
consumate = 104%. Aceasta semnifica:
a. A crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au scazut cheltuielile
si rata rentabilitatii comerciale;
b. Au crescut cheltuielile si rata rentabilitatii comerciale;
c. Au crescut rata rentabilitatii resurselor consumate si cheltuielile la
1000 lei cifra de afaceri;
d. Au scazut cheltuielile si a crescut rata rentabilitatii comerciale.
. B
27.
Rezultatul curent al exercitiului se stabileste cu relatia:
a. Rezultatul din exploatare + Rezultatul exceptional;
b. Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare;
c. Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar;
d. Rezultatul total al exercitiului Rezultatul din exploatare.
. C
28.
cunosc urmatoarele: mil. lei
Se Indicatori An
baza
An
curen
t
Cifra de afaceri 6200 1080
0
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 4600 7500
Productia vinduta in perioada
curenta exprimata in:
- pretul perioadei de baza
- costul perioadei de baza
-
-
8500
6200
Influenta volumului productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri
este de:
a. + 593.35 mil. lei ;
b. + 382.36 mil. lei ;
c. + 593.55 mil. lei ;
d. 485.64 mil. lei .
. A
29.
Cresterea ponderii produselor mai rentabile, in totalul
productiei ,vindute are ca efect:
a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;
b. Cresterea preturilor de vinzare ale produselor;
c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri.
. C
30.
Pragul de rentabilitate semnifica:
a. Acel nivel al volumului de activitate de la care firma devine
rentabila;
b. Acel nivel al volumului de activitate la care firma obtine profitul
maxim;
c. Acel nivel al profitului care asigura distribuirea unor dividende
stimulative pentru actionari;
d. Acea parte a profitului care ramine la dispozitia firmei dupa
distribuirea dividendelor.
. A
31.
Rata rentabilitatii economice a activului este influentata de
urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine:
a. Activele totale si cifra de afaceri;
b. Cifra de afaceri si cheltuielile la un leu cifra de afaceri;
c. Eficienta activelor totale si cheltuielile la 1 leu cifra de afaceri;
d. Activele totale si cheltuielile la 1 leu cifra de afaceri.
. C
32. Urmatorii factori directi: structura, cost si pret
influenteaza:

a. Rata rentabilitatii resurselor consumate;
b. Rata rentabilitatii comerciale;
c. Rata rentabilitatii financiare;
d. Rata medie a dobinzii.
. A
33. Indicele cifrei de afaceri = 106%; Indicele profitului
aferent cifrei de afaceri = 108%; Indicele ratei rentabilitatii
resurselor consumate = 104%. Aceasta semnifica:
a. A crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au scazut cheltuielile
si rata rentabilitatii comerciale;
b. Au crescut rata rentabilitatii resurselor consumate si cheltuielile la
1000 lei cifra de afaceri;
c. Au scazut cheltuielile si a crescut rata rentabilitatii comerciale;
d. Au scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri si a crescut cifra
de afaceri.
. D
34. In veniturile din exploatare se cuprind urmatoarele
categorii:
a. Veniturile din dobinzile aferente disponibilitatilor banesti de la
banci;
b. Veniturile din vinzarea unor mijloace fixe care nu mai sunt
utilizate in intreprindere;
c. Veniturile din diferentele de curs valutar;
d. Veniturile aferente mijloacelor fixe realizate de intreprindere in
regie proprie, pentru necesitati proprii.
. D
35. Cresterea volumului fizic al productiei are ca efect:
a. Scaderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Cresterea ratei rentabilitatii resurselor consumate;
c. Scaderea ratei rentabilitatii resurselor consumate.
d. Crestera cifrei de afaceri.
. D
36. Rezultatul curent al exercitiului se stabileste cu relatia:
a. Rezultatul din exploatare + Rezultatul exceptional;
b. Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare;
c. Rezultatul total al exercitiului Rezultatul din exploatare;
d. Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare + Venituri
financiare Cheltuieli financiare.
. D
37. Se cunosc urmatoarele:
mil. Lei
Indicatori An
baza
An
curen
t
Cifra de afaceri 6200 10800
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 4600 7500
Productia vinduta in perioada curenta
exprimata in:
- pretul perioadei de baza
- costul perioadei de baza
-
-
8500
6200
Influenta structurii productiei asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate este de:
a. + 2,31%
b. - 5,93%
c. + 5%
d. + 3,4%
. A
38. Scaderea preturilor de vinzare are ca efect:
a. Cresterea ratei rentabilitatii comerciale;
b. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;
c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
. D
39. Scaderea ponderii produselor mai rentabile, in totalul
productiei vindute are ca efect:

a. Cresterea preturilor de vinzare ale produselor;
b. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;
c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri.
. D
40. Scaderea costurilor pe unitatea de produs are ca efect:
a. Cresterea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;
b. Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
c. Cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d. Reducerea ratei rentabilitatii comerciale.
. C
41. Pe baza relatiei se determina:
a. Influenta pretului asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Influenta costului asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
c. Profitul aferent cifrei de afaceri din perioada curenta;
d. Influenta cantitatii asupra profitului aferent cifrei de afaceri.
. C
42.
Indicele cifrei de afaceri = 103%; Indicele numarului de salariati =
105%; Indicele gradului de valorificare a productiei marfa
fabricate = 101%; Indicele gradului de inzestrare tehnica a muncii
= 95%. Aceasta semnifica:
a. A crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii
mijloacelor fixe si stocul de produse finite;
b. Au crescut productivitatea muncii si eficienta utilizarii mijloacelor
fixe si stocul de produse finite;
c. Au crescut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijloacelor
fixe si stocul de produse finite;
d. A scazut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii
mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite.
. D
43. Pe baza relatiei se
determina:
a. Influenta cantitatii asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
b. Influenta structurii asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
c. Influenta pretului asupra profitului aferent cifrei de afaceri;
d. Influenta structurii asupra valorii adaugate.
. C
44. Pe baza relatiei
se determina:
a. Influenta pretului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.
. A
45. Pe baza relatiei
se determina:
a. Influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
b. Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
c. Influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
d. Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.
. A
46. Indicele numarului de salariati = 95 %
,Indicele productivitatii muncii =98 % ,indicele de valorificare a
productiei marfa fabricate =106% ,.Aceasta semnifica :
a. A crescut productia marfa fabricata , a scazut cifra de afaceri ,a
crescut stocul de produse finite;
b. A scazut productia marfa fabricata , a scazut cifra de afaceri ,a
scazut stocul de produse finite ;
c. A scazut productia marfa fabricata ,a scazut cifra de afaceri ,a
crescut stocul de produse finite
. C
47. Valoarea adaugata este influentata de urmatorii factori
directi :
a. Volumul fizic al productiei ,pretul de vanzare si cheltuielile
materiale ;
b. Productia exercitiului si valoare adaugata la 1 leu productie a
exercitiului
c. volumul fizic al productiei ,structura productiei si valoarea cifrei
de afaceri pe produs ;
. B
48. Indicele veniturilor de exploatare =110% ,indicele cifrei
de afaceri =105 % ,indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri
este de 115% .fapt ce semnifica :
a. a crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au scazut cheltuielile
la 1000 lei cifra de afaceri ;
b. a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile
de exploatare au crescut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri ;
c. a scazut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile
de exploatare ;
. B
49. Indicele productivitatii muncii (calculate pe baza
veniturilor de exploatare )este mai mare decat indicele salariului
mediu : ,avand ca efect:
a. scaderea profitului de exploatere ;
b. reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri de
exploatare ;
c. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de exploatare ;
. B
50. Indicele fond salariu =98% , indicele salariu mediu
=102 % , indicele productivitatii muncii =106 % (calculat pe baza
veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :
a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000
lei venituri de exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ;
c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de exploatare ;
. A
51. Indicele fond salariu =108% , indicele salariu mediu
=98 % , indicele productivitatii muncii =106 % (calculat pe baza
veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :
a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000
lei venituri de exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ;
c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de exploatare,au
crescut veniturile de exploatare ;
d. a crescut numarul de personal ,au scazut cheltuielile salariale la
1000 lei venituri de exploatare ;
. D
52. Pe baza indicatorilordin tabelul de mai jos ,sa se
determine influenta productivitatii muncii asupra cifrei de
afaceri :
indicatori U/M P0 P1
CA mil 12825 12416
Qf mil 13500 12800
Ns pers 450 400
a. 1430 mii lei ;
b. 1800 mii lei ;
c. -820 mii lei ;
d. 761.6 mii lei
. D
53. Influenta cu minus a structurii veniturilor de exploatare
asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri totale inseamna :
a. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de exploatere ;
b. scaderea ponderii veniturilor de exploatare cu cheltuieli de
exploatare mai mici decat media pe intreprindere ;
c. cresterea ponderii veniturilor de exploatare cu cheltuieli de
exploatere mai mici decat media pe intreprindere in total
venituri ;
d. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri totale .
. C
54. Modificarea cheltuielilor fixe pe produs cu ,,-x lei ,,
semnifica :
a. sporirea eficientei firmei ;
b. cresterea costurilor unitare cu ,,+ x lei ,, ;
c. reducerea eficientei firmei ;
d. scaderea profitului;
. A
55. Indicele fond salariu =98% , indicele salariu mediu
=108 % , indicele productivitatii muncii =106 % (calculat pe baza
veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :
a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000
lei venituri de exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ;
c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de exploatare,au
crescut veniturile de exploatare ;
d. a scazut numarul de personal ,au crescut cheltuielile salariale la
1000 lei venituri de exploatare ;
. D
56. Indicele excedentului brut de exploatare este mai mare
decat indicele valorii adaugate ,fapt ce reflecta :
a. reducerea ponderi impozitelor si a cheltuielilor cu personalul in
valoarea adaugata;.
b. cresterea consumurilor intermediare in productia exercitiului
intreprinderii ;
c. reducerea ponderii amortizarilor in excedentul brut de
exploatare ;
. A
57. Indicele fond salariu =108% , indicele salariu mediu
=95% , indicele productivitatii 1muncii =94 % (calculat pe baza
veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :
a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000
lei venituri de exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ;
c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de exploatare,au
crescut veniturile de exploatare ;
d. a crescut numarul de personal ,au crescut cheltuielile salariale la
1000 lei venituri de exploatare ,au crescut veniturile de
exploatare ;
. D
58. Indicele productiei fizice =98%, indicele consumului
specific =90% ,indicele cheltuielilor cu materialele totale =96 % ,
aceasta avand semnificatia :
a. s-a redus cantitatea fabricate , consumul specific,si a crescut
pretul materialelor ;
b. a scazut consumul specific si pretul materialelor ;
c. s-a redus cantitatea fabricata si pretul materialelor ;
. B
59.
Sa se determine valoarea medie a capitalului fix la sfarsitul
perioadelor avand urmatoarele date:
Valoare medie anuala
capital fix
miilei P
0
P
1
Kfi(la inceput de an) miilei 150 180
Ki(intrari) miilei 120 160
Ke (iesiri ) miilei 110 140
a. 160;150;
b. 120;200;
c. 160;200;
d. 140150;
e. 120;150;
. C
60.
Sa se determine gradul de utilizare a capacitatii de productie
programat si efectiv realizat , avand urmatoarele date :
Indicatori U/M Programat
P0
Realiz
at
P1
Productie (Q) Ton
e
1352 783
Productie
max.(Qmax)
Ton
e
1500 1500
a. 0.9 ;0.58;
b. 0.67 ;0.52;
c. 1.02 ;0.9;
d. 0.9; 0.52 ;
e. 0.522; 0.58;
. D
61.
Sa se determine indicele de crestere a valorii cifrei de afaceri
la 1000 lei mijloace fixe avand urmatoarele date :
Indicato
ri
U/M P0 P1
CA miilei 23.450 32.670
MF miilei 5435 6426
a. 1.23;
b. 1.87;
c. 0.92;
d. 1.09;
e. 1.178
. C
62.
Indicele de utilizare intensiva a mijloacelor fixe se determina ca
raport intre:
a. Volumul productiei (Q) si caracteristica dimensionala a utilajului
(K);
b. Cifra de afaceri (CA) si timpul de functionare a utilajului (T) ;
c. Capacitatea de productie (Cp) si caracteristica functionala a
utilajului (K);
d. Volumul productiei (Q) , caracteristica dimensionala a utilajului
(K)si timpul de functionare a utllajului (T);
e. Productia executata si timpul de functionare a utilajului (T) .
. D
63.
Gradul de folosire a fondului de timp maxim disponibil se
calculeaza ca raport intre:
a. Fondul de timp calendaristic (Tc) si fondul de timp efectiv lucrat
(T1) ;
b. Fondul de timp eferent reparatiilor programate (Trp ) si fondul de
timp maxim disponibil (Tmax) ;
c. Fondul de timp efectiv lucrat (T1) si fondul de timp maxim
disponibil (Tmax);
d. Fondul detimp calendaristic (TC ) si fondul de timp al reparatiilor
programate (Trp)
e. Fondul de timp al efectiv lucrat (T1)si fondul de timp calendaristic
(TC) .
. C
64.
Fondul de rulment reprezinta :
a. Excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilro pe
termen lung ;
b. Acea parte a capitalului propriu ce finanteaza nevoile permanente
;
c. Acea parte a resurselor permanente utilizata pentru finantarea
necesitatilor permanente;
d. Diferenta dintre capitalurile permanente si valoarea activelor
imobilizate .
. D
65.
Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia :
a. Capital permanent Active circulante ;
b. Stocuri +Creante Datorii financiare ;
c. Active circulante Disponibilitati- Datorii curente;
d. capital permanent-Active imobilizate .
. C
66.
Trezoreria neta se calculeaza cu relatia :
a. Disponibilitati banesti Datorii pe termen scurt ;
b. Active circulante - Datorii pe termen scurt ;
c. Fondul de rulment Nevoia de fond de rulment ;
d. Capital permanent Active circulante .
. C
67.
Rata finantarii imobilizarilor =Capital permenent /active
imobilizate 1 semnifica :
a. Un risc de insolvabilitate ridicat ;
b. Un dezechilibru financiar ;
c. O incapacitate de plata ;
d. Existenta unui fond de rulment pozitiv .
. D
68.
La data de 31.12.07 creantele detinute de o firma fata de clienti
erau de 5 mil lei ,iar datoriile catre furnizori erau de 3 mil lei
.durata medie de incasare a creantelor si a datoriilor fiind de 30
zile ,fluxul de numerar va fi influentat astfel :
a. Nefavorabil deoarece are loc o compensare intre creante si
obligatii ;
b. Favorabil ,deoarece datoriile sunt mai mici decat sumele de
incasat ;
c. Fluxul de numerar nu este influentat ;
d. Nefavorabil deoarece suma imobilizata in creante este superioara
sumei atrase de la furnizori.
. D
69.
Se dau datele din urmatorul tabel ;
Indicatori N-1 N
Numar mediu de
personal (Np )
640 425
Numar mediu de
intrari de personal in
cursul anului
160 180
Numarul mediu al
iesirilor de personal in
cursul anului ;din care
fluctuatii
240
120
210
90
Determinati coeficientul mediu al intrarilor si coeficientul de
fluctuatie pentru anul N-1:
a. 0.25; 0.28 ;
b. 035;0.46 ;
c. 0,25;0.1875 ;
d. 026 ; 0,29;
e. 0.16; 0,1875 ;
. C
70. Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mic
decat indicele productivitatii muncii.Aceasta inseamna :
a. cresterea cheltuielilor cu salariile la 1000lei cifra de afaceri:
b. cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor ;
c. sporirea eficientei utilizarii factorului uman ;
d. ineficienta consumului de munca vie ;
e. consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca .
. C
71. Iwa=98%,Iwz=95%,Iwh=99%,
Interpretati situatia :
a. a scazut numarul mediu de zile lucrate si a crescut durata medie
a zilei de lucru ;
b. a scazut numarul de zile lucrate si durata medie a zilei de lucru ;
c. a scazut productivitatea muncii medie anuala si productivitatea
muncii medie orara si a crescut productivitatea medie zilnica ;
d. a crescut productivitatea muncii medie anuala si s-a redus
productivitatea muncii medie orara;
e. a crescut numarul de zile lucrate si a scazut durata medie a zilei
de lucru .
. E
72.ICA=103%, Iwa=106% ,IWZ=108% .Aceasta inseamna :
a. s-a redus numarul de personal si numarul de zile lucrate ;
b. a crescut numarul de personal si numarul mediu de zile lucrate ;
c. a crescut numarul de personal si s-a redus numarul mediu de zile
lucrate ;
d. s-a redus numarul de personal si acrescut numarul mediu de zile
lucrate ;
e. a crescut cifra de afaceri si s-a redus numarul mediu de zile
lucrate .
. A
73. IFS =97% , Ism=103%,Iwm=105%.Rezulta ca :
a. au crescut numarul de personal si cheltuielile cu salariile la
1000lei cifra de afaceri ;
b. s-a redus numarul de personal si au crescut cheltuielile cu
slaariile la 1000lei cifra de afaceri ;
c. a crescut numarul de personal si s-au redus cheltuielile cu
salariile la 1000lei cifra de afaceri ;
d. s- redus num arul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000lei
cifra de afaceri;
e. s- redus numarulde personal si nu s-au modificat cheltuielile cu
salariile la 1000lei cifra de afaceri .
. D
74.
Sa se determine valoarea medie a capitalului fix la sfarsitul
perioadelor avand urmatoarele date:
Valoare medie anuala
capital fix
miilei P
0
P
1
Kfi(la inceput de an) miilei 150 180
Ki(intrari) miilei 120 160
Ke (iesiri ) miilei 110 140
a. 160;150;
b. 120;200;
c. 160;200;
d. 140;150;
e. 120;150;
. C
75.
Sa se determine gradul de utilizare a capacitatii de productie
programat si efectiv realizat , avand urmatoarele date :
Indicatori U/M Programat
P0
Realiz
at
P1
Productie (Q) Ton
e
1352 783
Productie
max.(Qmax)
Ton
e
1500 1500

a. 0.9 ;0.58;
b. 0.67 ;0.52;
c. 1.02 ;0.9;
d. 0.9; 0.52 ;
e. 0.522; 0.58;
. D
76.
Sa se determine indicele de crestere a valorii cifrei de afaceri
la 1000 lei mijloace fixe avand urmatoarele date :
Indicato
ri
U/M P0 P1
CA miilei 23.450 32.670
MF miilei 5435 6426
a. 1.23;
b. 1.87;
c. 0.85;
d. 1.09;
e. 1.178;
. C
77.
Indicele de utilizare intensiva a mijloacelor fixe se determina ca
raport intre:
a. Volumul productiei (Q) si caracteristica dimensionala a utilajului
(K);
b. Cifra de afaceri (CA) si timpul de functionare a utilajului (T) ;
c. Capacitatea de productie (Cp) si caracteristica functionala a
utilajului (K);
d. Volumul productiei (Q) , caracteristica dimensionala a utilajului
(K)si timpul de functionare a utllajului (T);
e. Productia executata si timpul de functionare a utilajului (T) .
. D
78.
Gradul de folosire a fondului de timp maxim disponibil se
calculeaza ca raport intre:
a. Fondul de timp calendaristic (Tc) si fondul de timp efectiv lucrat
(T1) ;
b. Fondul de timp eferent reparatiilor programate (Trp ) si fondul de
timp maxim disponibil (Tmax) ;
c. Fondul de timp efectiv lucrat (T1) si fondul de timp maxim
disponibil (Tmax);
d. Fondul detimp calendaristic (TC ) si fondul de timp al reparatiilor
programate (Trp)
e. Fondul de timp al efectiv lucrat (T1)si fondul de timp calendaristic
(TC) .
. C
79. Sa se determine gradul de asigurare a necesarului de
materiale a unei intreprinderi pe o luna avand urmatoarele date
Nr
crt
Indicatori U/M Cantitate
1 Materiale
folosite (Mf)
tone 24500
2 Materiale
necesare(M
n)/zi
tone 1200
3 Zile de
functionare
/luna
zile 25
a. 0.45;
b. 0,89;
c. 1.22;
d. 0.82:
e. 0,79.
. D
80. Sa se determine indicatorul gradului de valorificare a
materialelor avand urmatoarele date :
Nr
cr
t
Indicatori U/M Po P1
1 Prod.(Q) t 432 566
2 Materiale(M) t 653 621
a. 0.65;
b. 0.66;
c. 0.81;
d. 1.38:
e. 0.91.
. D
81. Indicele productiei fizice este 105%,indicele consumului
specific =102% ,indicele cheltuielilor materiale totale 95%,fapt ce
semnifica :
a. A crescut cantitatea fabricata si preturilor materialelor ;
b. A scazut consumul specific si preturilor materialelor ;
c. S-a redus cantitatea fabricata si preturilor materialelor ;
d. A crescut cantitatea fabricata ,consumul specific si s-a redus
pretul materialelor ;
e. A crescut cantitatea fabricata ,consumul specific si pretul
materialelor .
. D
82. Pe baza indicatorilor

Indicatori Po P1
Nr sal. Ns pers 85 110
val.med.stoc Sm mil lei 145 155
Cifra afaceri CA mil lei 625 734
Determinati influenta vitezei de rotatie a stocurilor asupra cifrei afaceri.
a. 43.5;
b. 32.2;
c. 65.90;
d. 21.3;
e. 64.3.
. E
83. Indicele procuctiei fizice este 97%,Indicele consumului
specific este de 91%,indicele cheltuielilor materiale este de
94%.Aceasta semnifica :
a. S-a redus cantitatea fabricata si pretul materialelor ;
b. S-a redus cantitatea fabricata si consumul specific si a crescut
pretul materialelor;
c. A crescut cantitatea fabricata si a scazut pretul materialelor ;
d. A crescut cantitatea fabricata ,consumul specific si pretul
materialelor ;
e. S- redus cantitatea fabricata ,consumul specific si acrwsscut
pretul materialelor .
. C
84. Rata finantarii imobilizarilor
bilizate Active imo
rmanent Capital pe
> 1
semnifica:

a. un dezechilibru financiar;
b. un risc de insolvabilitate ridicat;
c. o incapacitate de plata;
d. degajarea unui fond de rulment pozitiv;
e. o incapacitate de autofinantare sporita.
. D
85.
Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia:
a. (Stocuri + creante) datorii financiare;
b. Capital permanent active circulante;
c. (Stocuri + creante) datorii de exploatare pe termen scurt;
d. Capital permanent datorii financiare;
e. Active circulante datorii de exploatare pe termen scurt.
. C
86.
Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare
globale trebuie sa fie:
a. mai mare de 50%;
b. intre 20% 50%;
c. peste 20%;
d. peste 33%;
e. intre 33% si 100%.
. A
87.
Rata stocurilor se calculeaza astfel:
a. ca raport intre stoc si activele circulante;
b. ca raport intre stoc si activul total;
c. ca raport intre stoc si pasivul total;
d. ca raport intre stocul de produse finite si activul total;
e. ca raport intre stocul de materii prime si activul total
. B
88.
Rata rentabilitatii economice se poate analiza in functie de urmatorii
factori:
a. rata rentabilitatii comerciale;
b. cifra de afaceri;
c. valoarea adaugata
d. rezultatul brut al vanzarilor plus dividendele.
. A
89. Cresterea costurilor pe unitatea de produs are ca efect:
a. cresterea ratei rentabilitatii economice;
b. reducerea cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri;
c. cresterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d. reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
e. cresterea ratei rentabilitatii comerciale.
. D
90. Raportul dintre capitalul permanent si activele
imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie are urmatoarea
semnificatie:
a. un dezechilibru financiar;
b. o incapacitate de plata;
c. un risc de insolvabilitate scazut;
d. o capacitate de autofinantare sporita;
e. un fond de rulment pozitiv.
. E
91.
Pe baza relatiei:
, T
CA
AC
V
se determina:
a. viteza de rotatie a capitalului propriu;
b. viteza de rotatie a stocurilor;
c. viteza de rotatie a creantelor;
d. viteza de rotatie a activelor circulante;
e. rata stabilitatii financiare.
. D
92.
Se cunosc urmatoarele date:
Indicatori u.m. P
0
P
1
Cifra de afaceri mil.
lei
1.400 2.000
Active circulante,
din care:
creante
mil.
lei
mil.
lei
700
300
1.200
700
T = 360 zile
Influenta variatiei soldului mediu al creantelor asupra modificarii
vitezei de rotatie a activelor circulante este de:
a. + 35 zile;
b. + 72 zile;
c. 14 zile;
d. 20 zile;
e. + 90 zile.
. B
93.
Indicele numarului mediu de salariati = 98%; indicele productiei
exercitiului = 112%; indicele cifrei de afaceri = 125%.
Rezulta:
a. cresterea gradului de inzestrare a fortei de munca;
b. cresterea productivitatii muncii;
c. scaderea gradului de valorificare a productiei exercitiului;
d. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului;
e. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si a
productivitatii muncii.
. E
94.
Rata stocurilor se calculeaza astfel:
a. ca raport intre stoc si pasivul total;
b. ca raport intre stocul productiei neterminate si activul total;
c. ca raport intre stocul de materii prime si activul total;
d. ca raport intre stoc si activul total;
e. ca raport intre stocul de produse finite si activul total.
. D
95.
Echilibrul financiar se realizeaza atunci cind:
a. trezoreria este negativa;
b. trezoreria este zero;
c. trezoreria este pozitiva;
d. fondul de rulment este negativ;
e. fondul de rulment este zero.
. C
96.
Indicele cifrei de afaceri este de 120%, iar indicele stocurilor de produse
finite 110%. Aceasta reprezinta:
a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotatie a stocurilor;
b. reducerea volumului de activitate, fapt care genereaza sporirea
stocurilor;
c. cresterea volumului vinzarilor prin reducerea stocurilor;
d. cresterea stocurilor ca urmare a supraaprovizionarii;
e. cresterea stocurilor si accelerarea vitezei de rotatie a acestora.
. E
97.
Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 25%. Aceasta situatie
semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;
b. cresterea profitului brut;
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
d. diminuarea profitului brut;
e. scaderea patrimoniului firmei.
. E
98.
Pe baza relatiei:
total Pasiv
permanent Capital
, se determina:
a. viteza de rotatie a capitalului permanent;
b. rata indatorarii;
c. rata solvabilitatii generale;
d. rata stabilitatii financiare;
e. rata lichiditatii curente.
. D
99.
Pe baza datelor:
Indicatori u.m. P
0
P
1
Cifra de afaceri mil.
lei
60.00
0
66.00
0
Soldul mediu al activelor
circulante, din care:
mil.
lei
7.500 8.070
stocuri mil.
lei
4.500 4.770
creante mil.
lei
3.000 3.300
T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor
circulante este de:
a. 4,00 zile;
b. 1,10 zile;
c. 1,63 zile;
d. + 1,63 zile;
e. + 4,00 zile.
. D
100. Firma X prezinta urmatoarea situatie:
in perioada de baza (P
0
) Fond de rulment/Stocuri = 0,6;
in perioada curenta (P
1
) Fond de rulment/Stocuri = 0,8.
Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie:
a. cresterea datoriilor fata de furnizori;
b. majorarea obligatiilor;
c. scaderea ratei de finantare a stocurilor;
d. insolvabilitatea pe termen scurt a firmei;
e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.
. E
101. Relatia:
( )
( )
0 0 1 1 1
P CA
CA
pr p qv p qv P


reprezinta pentru
modificarea absoluta a profitului aferent cifrei de afaceri:
a. influenta modificarii structurii volumului fizic al productiei;
b. influenta modificarii structurii productiei vandute pe produs;
c. nfluenta modificarii preturilor medii de vanzare;
d. influenta modificarii costurilor unitare.
. C
102. In cadrul modificarii absolute a profitului aferent cifrei de
afaceri relatia:
( )
]
]
]
]

,
`

.
|

,
`

.
|

0 1
0 1
1 1
0 1
1
P pr
CA
p qv
c qv
1
p qv
c qv
1 CA P
reprezinta:
a. influenta modificarii costurilor unitare;
b. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul modificarii
profitului mediu la 1 leu CA;
c. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul modificarii CA;
d. influenta modificarii structurii productiei vandute in modificarea cifrei
de afaceri.
. C
103. Rata rentabilitatii economice se poate analiza n functie de
urmatorii factori:
a. rata rentabilitatii comerciale;
b. cifra de afaceri;
c. valoarea adaugata
d. rezultatul brut al vanzarilor plus dividendele.
. A
104.
Analiza factoriala a rezultatului exploatarii se face cu urmatorul model:
a)

,
`

.
|

Vex
Cex
1 Vex RPex
b)

,
`

.
|

Vex
Cex
1 Vex RPex
c)
pre Vex RPex
d)
pre
T
Vex
T RPex
e)
pre W T RPex h
f)
pre W t N RPex h
Alegeti varianta corecta:
a. A(a, b, c, d);
b. B(c, d, e, f);
c. C(b, c, e, f);
d. D(b, c, d, e).
. C
105.
n analiza factoriala rata rentabilitatii economice are ca factori de gradul
I:
a) viteza de rotatie a activului total;
b) structura productiei vandute pe produse;
c) cifra de afaceri;
d) rata rentabilitatii comerciale;
e) excedentul brut al exploatarii.
Alegeti varianta corecta:
a. A(a, c);
b. B(a, d);
c. C(b, c, d);
d. D(c, d, e);
e. E(a, e).
. B
106.
Pe baza urmatorilor indicatori:
Nr
.
crt
.
Indicatori Simbol VALOARE (RON)
1 Cifra de afaceri CA 9.200
2 Cheltuieli aferente cifrei
de afaceri:
8.500
cheltuieli fixe Cf 7.400
cheltuieli variabile Cv 7.100
si determinati:
momentul realizarii pragului de rentabilitate (zile);
nivelul indicelui de siguranta al firmei (%);
a caror valoare a fost de:
a. 144a zi / 25%
b. 240a zi / 50%
c. 44a zi / 76%
d. 262a zi / 37%
e. 302a zi / 55%
. B
107. Indicele veniturilor de exploatare =120% ,indicele cifrei
de afaceri =110 % ,indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri
este de 115% .fapt ce semnifica :
a. a crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au scazut cheltuielile
la 1000 lei cifra de afaceri ;
b. a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile
de exploatare au crescut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri ;
c. a scazut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile
de exploatare ;
. B
108. Indicele productivitatii muncii (calculate pe baza
veniturilor de exploatare )este egal cu indicele salariului mediu
,avand ca efect:
a. scaderea profitului de exploatere ;
b. reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri de
exploatare ;
c. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri de exploatare ;
d. pastrarea constanta a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri
de exploatare.
. D
109. Indicele fond salariu =1,15% , indicele salariu mediu
=102 % , indicele productivitatii muncii =106 % (calculat pe baza
veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :
a. s-a marit numarul de personal s-au micsorat cheltuielile cu
salariile la 1000 lei venituri de exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ;
c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de exploatare ;
. A
110. Pe baza indicatorilor din tabelul de mai jos ,sa se
determine influenta gradului de valorificare a productiei asupra
cifrei de afaceri :
indicatori U/M P0 P1
CA mil 12825 12416
Qf mil 13500 12800
Ns pers 450 400
a. 1430 mii lei ;
b. 1800 mii lei ;
c. -820 mii lei ;
d. 256.0 mii lei
. D
111. Influenta cu minus a veniturilor de exploatare asupra
cheltuielilor la 1000 lei venituri totale inseamna :
a. scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri de exploatere ;
b. scaderea ponderii veniturilor de exploatare cu cheltuieli de
exploatare mai mici decat media pe intreprindere ;
c. cresterea ponderii veniturilor de exploatare cu cheltuieli de
exploatere mai mici decat media pe intreprindere in total
venituri ;
d. cresterea cheltuielilor la 1000 lei venituri totale
. A
112. Modificarea cheltuielilor variabile pe produs cu ,,+x lei
,, semnifica :
a. sporirea eficientei firmei ;
b. cresterea costurilor unitare cu ,,+ x lei ,, ;
c. reducerea eficientei firmei ;
d. cresterea profitului;
. B
113. Indicele excedentului brut de exploatare este mai mare
decat indicele valorii adaugate ,fapt ce reflecta :
a. reducerea ponderii impozitelor si a cheltuielilor cu personalul in
valoarea adaugata;.
b. cresterea consumurilor intermediare in productia exercitiului
intreprinderii ;
c. reducerea ponderii amortizarilor in excedentul brut de
exploatare ;
. A
114. Indicele fond salariu =108% , indicele numarului de
salariati =95% , indicele productivitatii muncii =94 % (calculat pe
baza veniturilor de exploatare ) aceasta avand semnificatia :
a. s-a redus numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000
lei venituri de exploatare ;
b. a scazut profitul de exploatere ;
c. a crescut cheltuielile la 1000 lei venituri de exploatare,au
crescut veniturile de exploatare ;
d. a crescut numarul de personal ,au crescut cheltuielile salariale la
1000 lei venituri de exploatare ,au scazut veniturile de
exploatare ;
. D
115. Indicele productiei fizice =108%, indicele consumului
specific =90% ,indicele cheltuielilor cu materialele totale =96 % ,
aceasta avand semnificatia :
a. s-a redus cantitatea fabricata , consumul specific,si a crescut
pretul materialelor ;
b. a scazut consumul specific si pretul materialelor ;
c. a crescut cantitatea fabricata sis-a redus pretul materialelor ;
. C
116.
Sa se determine valoarea medie a capitalului fix la sfarsitul
perioadelor avand urmatoarele date:
Valoare medie anuala
capital fix
miilei P
0
P
1
Kfi(la inceput de an) miilei 240 210
Ki(intrari) miilei 120 160
Ke (iesiri ) miilei 110 140
a. 160;150;
b. 120;200;
c. 250;230;
d. 140;150;
e. 120;150;
. C
117.
Sa se determine gradul de utilizare a capacitatii de productie
programat si efectiv realizat , avand urmatoarele date :
Indicatori U/M Programat
P0
Realiz
at
P1
Productie (Q) Ton
e
987 1060
Productie
max.(Qmax)
Ton
e
1500 1500
a. 0.9 ;0.58;
b. 0.67 ;0.52;
c. 1.02 ;0.9;
d. 0.9; 0.52 ;
e. 0.658; 0.706;
. E
118.
Indicele de utilizare intensiva a mijloacelor fixe se determina ca
raport intre:
a. Volumul productiei (Q) si caracteristica dimensionala a utilajului
(K);
b. Cifra de afaceri (CA) si timpul de functionare a utilajului (T) ;
c. Capacitatea de productie (Cp) si caracteristica functionala a
utilajului (K);
d. Volumul productiei (Q) , caracteristica dimensionala a utilajului
(K)si timpul de functionare a utllajului (T);
e. Productia executata si timpul de functionare a utilajului (T) .
. D
119. Se cunosc urmatoarele informatii:
Indicatori u.m. P
0
P
1
Cifra de afaceri mil. lei 2770 2860
Active circulante, din
care:
mil. lei 455 520
stocuri mil. lei 230 242
T = 360 zile
Influenta variaiei stocurilor medii asupra modificrii vitezei de
rotaie a activelor circulante este:
a. 4,67 zile;
b. 4,18 zile;
c. + 2,32 zile;
d. 2,51 zile;
e. + 1,51 zile.
. E
120.
Gradul de folosire a fondului de timp calendaristic se calculeaza ca
raport intre:
a. Fondul de timp calendaristic (Tc) si fondul de timp efectiv lucrat
(T1) ;
b. Fondul de timp eferent reparatiilor programate (Trp ) si fondul de
timp maxim disponibil (Tmax)
c. Fondul de timp efectiv lucrat (T1) si fondul de timp maxim
disponibil (Tmax);
d. Fondul detimp calendaristic (TC ) si fondul de timp al reparatiilor
programate (Trp)
e. Fondul de timp al efectiv lucrat (T1)si fondul de timp calendaristic
(TC) .
. A
121.
Fondul de rulment reprezinta :
a. Excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe
termen lung ;
b. Acea parte a capitalului propriu ce finanteaza nevoile permanente
;
c. Diferenta dintre capitalurile permanente si valoarea activelor
imobilizate
d. Acea parte a resurselor permanente utilizata pentru finantarea
necesitatilor permanente;
. C
122.
Nevoia de fond de rulment ,pe baza bilantului functional
calculeaza cu relatia :
a. Capital permanent Active circulante ;
b. Stocuri +Creante Datorii financiare ;
c. Active ciclice Resurse ciclice;
d. Capital permanent-Active imobilizate .
. C
123.
Trezoreria neta ,pe baza bilantului functional se calculeaza cu
relatia :
a. Disponibilitati banesti Datorii pe termen scurt ;
b. Active circulante - Datorii pe termen scurt ;
c. Trezoreria de activ-Trezoreria de pasiv ;
d. Capital permanent Active circulante .
. C
124.
Rata finantarii imobilizarilor =Capital permanent /active
imobilizate 1 semnifica :
a. Un risc de insolvabilitate ridicat ;
b. Un dezechilibru financiar ;
c. O incapacitate de plata ;
d. Existenta unui fond de rulment pozitiv .
. D
125.
La data de 31.12.07 creantele detinute de o firma fata de clienti
erau de 5 mil lei ,iar datoriile catre furnizori erau de 8 mil lei
.durata medie de incasare a creantelor si a datoriilor fiind de 30
zile ,fluxul de numerar va fi influentat astfel :
a. Nefavorabil deoarece are loc o compensare intre creante si
obligatii ;
b. Favorabil ,deoarece datoriile sunt mai mari decat sumele de
incasat ;
c. Fluxul de numerar nu este influentat ;
d. Nefavorabil deoarece suma imobilizata in creante este superioara
sumei atrase de la furnizori.
. B
126.
Se dau datele din urmatorul tabel :
Indicatori N-1 N
Numar mediu de
personal (Np )
840 530
Numar mediu de
intrari de personal in
cursul anului
160 180
Numarul mediu al
iesirilor de personal in
cursul anului ;din care
fluctuatii
240
120
210
90
Determinati coeficientul mediu al intrarilor si coeficientul de
fluctuatie pentru anul N-1:
a. 0.25; 0.28 ;
b. 035;0.46 ;
c. 0,25;0.1875 ;
d. 026 ; 0,29;
e. 0.190; 0,1428 ;
. E
127. Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mic
decat indicele productivitatii muncii.Aceasta inseamna :
a. cresterea cheltuielilor cu salariile la 1000lei cifra de afaceri:
b. cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor ;
c. sporirea eficientei utilizarii factorului uman ;
d. ineficienta consumului de munca vie ;
e. consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca .
. C
128. Iwa=108%,Iwz=95%,Iwh=99%,
Interpretati situatia :
a. a scazut numarul mediu de zile lucrate si a crescut durata medie
a zilei de lucru ;
b. a scazut numarul de zile lucrate si durata medie a zilei de lucru ;
c. a scazut productivitatea muncii medie anuala si productivitatea
muncii medie orara si a crescut productivitatea medie zilnica ;
d. a crescut productivitatea muncii medie anuala si s-a redus
productivitatea muncii medie orara;
e. a crescut numarul de zile lucrate si a scazut durata medie a zilei
de lucru
. E
129. Ica=110%, Iwa=106% ,Iwz=108% .Aceasta inseamna :
a. s-a redus numarul de personal si numarul de zile lucrate ;
b. a crescut numarul de personal si numarul mediu de zile lucrate ;
c. a crescut numarul de personal si s-a redus numarul mediu de zile
lucrate ;
d. s-a redus numarul de personal si acrescut numarul mediu de zile
lucrate ;
e. a crescut cifra de afaceri si a crescut numarul mediu de zile
lucrate
. C
130. Ifs =112% , Ism=103%,Iwm=95%.Rezulta ca :
a. au crescut numarul de personal si cheltuielile cu salariile la
1000lei cifra de afaceri ;
b. s-a redus numarul de personal si au crescut cheltuielile cu
slaariile la 1000lei cifra de afaceri ;
c. a crescut numarul de personal si s-au redus cheltuielile cu
salariile la 1000lei cifra de afaceri ;
d. s- redus num arul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000lei
cifra de afaceri;
e. s- redus numarulde personal si nu s-au modificat cheltuielile cu
salariile la 1000lei cifra de afaceri
. A
131.
Sa se determine influenta modificarii cheltuielilor cu dobanzile
la 1000 lei cifra de afaceri, functie de cifra de afaceri avand
urmatoarele date :
Indicato U/M P0 P1
ri
CA miilei 23.450 32.670
Sd miilei 5435 6426
a. 13.23;
b. 41.87;
c. 42,26;
d. 1.09;
e. 1.178;
. C
132. Sa se determine gradul de asigurare a necesarului de
materiale a unei intreprinderi pe o luna avand urmatoarele date:
Nr
crt
Indicatori U/M Cantitate
1 Materiale
folosite (Mf)
tone 24500
2 Materiale
necesare(M
n)/zi
tone 1200
3 Zile de
functionare
/luna
zile 25
a. 0.45;
b. 0,89;
c. 1.22;
d. 0.82:
e. 0,79.
. D
133. Sa se determine indicatorul gradului de valorificare a
materialelor avand urmatoarele date :
Nr
cr
t
Indicatori U/M Po P1
1 Prod.(Q) t 432 566
2 Materiale(M) t 653 621
a. 0.65;
b. 0.66;
c. 0.81;
d. 1.38:
e. 0.91.
. D
134. Indicele productiei fizice este 110%,indicele consumului
specific =102% ,indicele cheltuielilor materiale totale 95%,fapt ce
semnifica :
a. A crescut cantitatea fabricata si preturilor materialelor ;
b. A scazut consumul specific si preturilor materialelor ;
c. S-a redus cantitatea fabricata si preturilor materialelor ;
d. A crescut cantitatea fabricata ,consumul specific si s-a redus
pretul materialelor ;
e. A crescut cantitatea fabricata ,consumul specific si pretul
materialelor .
. D
135. Pe baza indicatorilor

Indicatori Po P1
Nr sal. Ns pers 85 110
val.med.stoc Sm mil lei 245 265
Cifra afaceri CA mil lei 625 734
Determinati influenta vitezei de rotatie a stocurilor asupra cifrei afaceri.
a. 43.5;
b. 32.2;
c. 65.90;
d. 21.3;
e. 53,6
. E
136. Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei
financiare globale trebuie sa fie:
a. mai mare de 50%;
b. ntre 20% 50%;
c. peste 20%;
d. peste 33%;
e. ntre 33% i 100%.
. A
137. Rata creantelor se calculeaz astfel:
a. ca raport ntre creante i activele circulante;
b. ca raport ntre creante i activul total;
c. ca raport ntre creante i pasivul total;
d. ca raport ntre disponibilitati i activul total;
e. ca raport ntre creante i total imobilizari.
. B
138. Rata rentabilitatii economice se poate analiza n functie
de urmatorii factori:
a. rata rentabilitatii comerciale;
b. cifra de afaceri;
c. valoarea adaugata
d. rezultatul brut al vanzarilor plus dividendele.
. A
139.
Pe baza relatiei:
, T
CA
Cr
V
se determina:
a. viteza de rotatie a capitalului propriu;
b. viteza de rotatie a stocurilor;
c. viteza de rotatie a creantlor;
d. viteza de rotatie a activelor circulante;
e. rata stabilittii financiare.
. C
140.
Se cunosc urmtoarele date:
Indicatori u.m. P
0
P
1
Cifra de afaceri mil.
lei
1.800 2.650
Active circulante,
din care:
creante
mil.
lei
mil.
lei
700
450
1.200
700
T = 360 zile
Influenta variatiei soldului mediu al creantelor asupra modificarii
vitezei de rotatie a activelor circulante este de:
a. + 38 zile;
b. + 34 zile;
c. 14 zile;
d. 20 zile;
e. + 90 zile.
. B
141. Indicele numarului mediu de salariati = 108% indicele
productiei exercitiului 112%, indicele cifrei de afaceri = 125%.
Rezulta:
a. cresterea gradului de inzestrare a fortei de munca;
b. cresterea productivitatii muncii;
c. scaderea gradului de valorificare a productiei exercitiului;
d. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului;
e. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si a
productivittii muncii.
. E
142.
Indicele cifrei de afaceri este de 110, iar indicele stocurilor de produse
finite 120%.Aceasta reprezinta:
a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotate a stocurilor;
b. reducerea volumului de activitate, fapt care genereaza sporirea
stocurilor;
c. cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor;
d. cresterea stocurilor ca urmare a supraaprovizionarii;
e. cresterea stocurilor si accelerarea vitezei de rotatie a acestora.
. A
143.
Activul total creste cu 25%,iar datoriile totale cu 15%. Aceasta situatie
semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;
b. cresterea profitului brut;
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
d. diminuarea profitului brut;
e. cresterea patrimoniului firmei.
. E
144.
Pe baza relaiei:
total Pasiv
propriu Capital
, se determina:
a. viteza de rotatie a capitalului permanent;
b. rata autonomiei financiare globale;
c. rata solvabilitatii generale;
d. rata stabilitatii financiare;
e. rata lichiditaii curente.
. B
145.
Pe baza datelor:
Indicatori u.m. P
0
P
1
Cifra de afaceri mil.
lei
60.00
0
66.00
0
Soldul mediu al activelor
circulante, din care:
mil.
lei
7.500 8.070
stocuri mil.
lei
4.500 4.770
creante mil.
lei
3.000 3.300
T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor
circulante este de:
a. 4,00 zile;
b. 1,10 zile;
c. 1,63 zile;
d. + 1,54 zile
e. + 4,00 zile.
. D
146. Reducerea ponderii cheltuielilor materiale inseamna:
VA- valoarea adaugata; Pf - productia fabricata; Pex - productia
exercitiului
a.
b.
c.
d.
. A
147. Productia obtinuta si destinata livrarii (produse finite,
semifabricate, lucrari si servicii prestate) se numeste:
a. productia exercitiului;
b. productia marfa fabricata;
c. cifra de afaceri din activitatea de baza;
d. productia de marfa si servicii.
. B
148. Raportul dintre mijloacele fixe productive si valoarea medie
a mijloacelor fixe exprima:
a. gradul de inzestrare tehnica a firmei;
b. eficienta folosirii materiilor prime in cadrul firmei;
c. ponderea mijloacelor fixe productive in totalul mijloacelor fixe;
d. randamentul activelor fixe productive.
. C
149. In calculul cifrei de afaceri, veniturile financiare si cele
exceptionale:
a. se includ in cote diferite;
b. veniturile exceptionale nu se includ;
c. se includ doar cele financiare;
d. nu se includ in calculul cifrei de afaceri.
. D
150. Raportul intre productia marfa fabricata si numarul mediu de
salariati defineste:
a. randamentul muncii;
b. modificarea stocurilor de marfa;
c. eficienta folosirii productiei marfa;
d. productivitatea muncii.
. D