Sunteți pe pagina 1din 1

Recenzie

La teza de licenţă “Particularităţile relaţiei dintre conştientizare şi conceptul de sine ”,

efectuată de studentul an.III Sergiu Casian

Lucrarea “Particularităţile relaţiei dintre conştientizare şi conceptul de sine” reprezintă un bun punct de pornire în studiul amănunţit a conştientizării şi relaţiei acesteia cu dimensiuni imaginii de sine. În particular ea arată că valorificarea experienţelor de la moment dezvoltă o percepţie pozitivă a propriei persoane.

Lucrarea cuprinde două capitole. Primul capitol descrise conceptul de conştientizare şi conceptul de sine. Sunt oferite definiţiile mai multor autori precum şi analiza acestora. De asemenea se face o analiză diferenţiată a teoriilor prezentate. Al doilea capitol conţine descrierea scopului şi obiectivelor lucrării, ipotezele cercetării, metodologia aplicată, descrierea eşantionului cu care s-a operat, a testelor aplicate. În rubrica Rezultate şi Discuţii sunt prezentate rezultatele analizei cantitativ, calitative a cercetării. În final sunt formulate concluziile şi sunt oferite cîteva sugestii referitor la menţinerea dimensiunilor pozitive a conceptului de sine în particular, şi a unui nivel ridicat al conştientizării în general.

Lector USM