FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST, IN VEDEREA DEZVOLTARII

ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL

Manual de programare pentru freze cu comandă numerică cu sistem de programare Fanuc

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST, IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL

1. Definirea sculelor – FUNCŢIA T (TOOL) ................................................................................................3

1.1. Codificarea şi selectarea sculelor.................................................................................................... 3 1.2. Corecţia sculelor ............................................................................................................................. 4 1.3. Compensarea sculelor ..................................................................................................................... 4
1.3.1.Măsurarea lungimii sculelor (compensarea de lungime) ..................................................4 1.3.2.Compensarea de rază/diametru a sculelor.........................................................................6 2. Programe .................................................................................................................................................8

2.1. Programul principal ........................................................................................................................ 8 2.2. Subprograme ................................................................................................................................... 9
3. Funcţii de comandă G........................................................................................................................11

3.1. Comanda de interpolare liniară G00 ...................................................................................... 11 3.2. Comanda de interpolare liniară G01 ...................................................................................... 11 3.3. Comenzile de interpolare circular G02/G03.......................................................................... 12
4. Coordonate polare .............................................................................................................................14

4.1. Sistemul de coordonate polar G15/G16 ................................................................................ 14 4.2. Interpolarea în coordonate polare G12.1/G13.1................................................................... 15
5. Programarea ciclurilor.........................................................................................................................16

5.1. Comanda G51 – mărire/micşorare, oglindire................................................................................ 16 5.2. Comenzile G68/G69– rotirea profilelor........................................................................................ 17 5.3. Ciclul de găurire G73 cu ruperea aşchiei...................................................................................... 18 5.4. Ciclul de alezare cu bara de alezat G76 ........................................................................................ 18 5.5. Comanda de anulare a ciclurilor de găurire G80 .......................................................................... 19 5.6. Ciclul de găurire G81.................................................................................................................... 19 5.7. Ciclul de găurire G82 cu întârziere la fundul găurii ..................................................................... 20 5.8. Ciclul de găurire G83 cu ruperea aşchiei şi retragere la planul de retragere ................................ 20 5.9. Ciclul de filetare cu tarodul G84................................................................................................... 21 5.10. Ciclul de alezare G85.................................................................................................................. 22
6. Variabile şi parametri aritmetici.........................................................................................................23

ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. 3. b. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 1. Funcţia T va fi executată până la finalizarea mişcării de deplasare. funcţie de maşină: a. Cele două comenzi sunt executate simultan. Definirea sculelor – FUNCŢIA T (TOOL) 1.1. Codificarea şi selectarea sculelor Codificarea sculelor se face prin specificarea a doua perechi de numere 00 şi 00 precedate de cuvântul cheie T ce înseamnă tool=sculă Prima pereche de numere 00 reprezintă numărul sculei care coincide cu poziţia sculei în magazia de scule (turelă) .FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). iar cea de a doua pereche reprezintă numărul corecţiei de sculă. Într-un bloc din program nu poate fi introdusă decât o comandă T 2. Se recomandă programarea funcţiei T şi a comenzilor de deplasare în blocuri diferite . T 00 Numărul sculei TOOL 1. Când într-un bloc se programează şi deplasări ale sculei şi comanda T atunci blocul poate fi executat în următoarele două moduri .

1. care reprezintă punctul de pe suprafaţa frontală a sculei prin care trece axa sculei. N3X400Y1050. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Ex : N1 G00X1000Y1400. abateri datorate :  Erorilor de măsurare introduse la măsurarea lungimii de compensare a sculelor.1. . Compensarea sculelor Măsurarea sculelor implică determinarea următoarelor valori :  Distanţa între punctul N şi punctul P măsurate pe direcţia axei Z – lungimea sculei. Corecţia sculelor Corecţia sculelor este utilizată pentru a compensa abaterile de lungime şi de rază a sculelor.2. 1. 1. Valorile coordonatelor pe cele două axe ale planului de lucru sunt coordonatele acestui punct.3.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).Măsurarea lungimii sculelor (compensarea de lungime) Echipamentul CNC utilizează pentru poziţionarea sculei punctul P.  Uzurii sculelor în limitele uzurii acceptate a acestora.3.  Raza sculei. N2T03 (selectează scula 3). ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST.

Comanda G43 adaugă valoarea apelată din tabela de offset-uri la valoarea coordonatei Z programată. deplasarea sculei şi atingerea uşoară a suprafeţei piesei 7. . ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. Schimbarea sculei în poziţia de lucru 5. Trecerea în modul MDI şi programarea turaţiei sculei 6. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Pentru fiecare sculă ce va fi utilizată în program trebuie să fie măsurată distanţa pe axa Z între punctul P şi N. deci compensarea sculei se realizează în sens pozitiv. Compensarea de lungime a sculelor se apelează în program cu ajutorul comenzilor modale G43 şi G44 .FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). Valoarea Z indicată acum de echipament este lungimea de lucru a sculei şi a 8. Utilizarea tastelor săgeţi sus-jos pentru selectarea parametrului H al sculei urmată de apăsarea tastei 10. Aceste determinări trebuie montare/demontare a sculei. Trecerea în modul JOG şi deplasarea axului principal în vederea atingerii uşoare a acestuia de piesa de lucru prin introducerea unei foiţe de hârtei între acestea 2. Trecerea în modul JOG. Apăsarea secvenţei şi pentru anularea valorii Z 4. efectuate după fiecare operaţie de Aplicaţie : Măsurarea lungimii sculei prin atingere 1. Apăsarea butonului tastei rapide GEOM 9. Repetaţi paşii de mai sus pentru fiecare sculă programată. Apăsarea butonului selectarea tastei rapide REL şi 3.

2. întotdeauna programându-se profilul din desen indiferent de raza sculei. deci compensarea sculei se realizează în sens negatin.3. se recomandă utilizarea comenzilor de compensare de rază în cadrul cărora centrul sculei se deplasează în mod automat pe un profil paralel cu profilul programat aflat la o distanţă egală cu raza sculei. . punct în care raza sculei este 0. programarea unui alt profil aflat la o distanţă faţă de conturul piesei egală cu raza sculei. În plus. se pot aplica corecţii de rază ale sculei. Comanda G49 – anulează compensările de lungime de scule apelate cu G43 sau G44 Exemplu : T01 S1200 F315 M3 M8 G00 Z100 G43 Z5 H1 G00 X42. Ca urmare.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).621 Y 29. care reprezintă axul sculei . Pentru realizarea profilului. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. În situaţia prelucrărilor pe contur ale pieselor.Compensarea de rază/diametru a sculelor Fiecare sculă de rotaţie este definită prin lungime şi rază.25 G00 Z1 1. ar fi necesar în acest caz. Acest mod de lucru poate genera erori ale profilului şi necesită o nouă programare a acestuia pentru fiecare sculă utilizată. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Comanda G44 scade valoarea apelată din tabela de offset-uri la valoarea coordonatei Z programată. profilul programat este urmărit de punctul P.

ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Comenzile pentru compensarea de rază sunt :  G40 – fără compensare de rază  G41 – compensare de rază când profilul de prelucrat se află în dreapta tăişului. în sensul de avans al sculei  G42 – compensare de rază când profilul de prelucrat se află în stânga tăişului.5 G00 G42 X48 D1 M98 P0018 G01 Z-5 M98 P0018 G00 Z50 G40 G49 . în sensul de avans al sculei Exemplu : G00 Z-2.

1. Banda de start – simbolul % ce indică începutul unui program 2. M30. Nn0 Z0. 4 N10 G91 G00 X120. Banda de sfârşit program . Start program – simbolul . Programul principal 1. 4. Secţiunea programului – zona ce conţine comenzile de maşinare. Secţiunea de început – este utilizată pentru înscrierea numelui programului 3.0 Y80. N20 G43 Z-32. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 2.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). (LF sau CR) ce se introduce imediat după secţiunea de început.0 H01. Secţiunea de comentarii – zona cu indicaţii ale programatorului 6. 3 O0001.0. 5.simbolul % ce indică sfârşitul unui program 2 1 % SF. Programe 2. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. 5 6 …. .

â  G… .       F – avans S – turaţia. simbolul comenzilor de lucru. Block1. Secţiunea programului este formată din blocuri.V – simbolul axelor. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST... Subprograme Dacă un program conţine o secţiune care se repetă în mod frecvent. subprogram.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).  N… . T – scula. De asemenea. M – funcţii auxiliare.numărul programului urmat de un număr cuprins între 1 şi 9499.  R – raza.Z. Sintaxa unui subprogram : O…. numărul subprogramului .  C .teşitură.U... nivelele de subordonare fiind de maxim 4. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Adrese utilizate în programe :  O… .  X. P – întârziere. Sintaxa unui bloc este următoarea : N… G… X… Z… F… S… T. Un subprogram poate fi chemat din programul principal. atunci aceasta poate fi stocată în memorie sub forma unui subprogram. Block2. parametru. Q – parametri ciclu.2. M… 2.numărul blocului : un număr între 1 şi 9999. un subprogram poate chema un alt subprogram.

N1030.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). O1010. M99. N1050. N0020. N1040. N0030 M98 P21010. . ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. Chemarea unui subprogram într-un alt program (principal sau subprogram) se realizează cu comanda NUMĂRUL SUBPROGRAMULUI M98 P OOO OOOO NUMĂRUL DE REPETIŢII ALE SUBPROGRAMULUI Ex : PROGRAMUL PRINCIPAL SUBPROGRAMUL N0010. N0050 M98 P1010. Blockn. N1020. sfârşit subprogram. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL …. N0040.

1.2. Funcţii de comandă G 3. Comanda de interpolare liniară G01 Format : G01 X… Y…. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 3. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. Z… F… .FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). 3. Comanda de interpolare liniară G00 Format : G00 X(U)… Z(W)….

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).raza arcului de cerc . În care I. G02(G03) X(U)… Y(U) … I… J…F… sau N. R.3.. G02 (G03) X(U)… Y(U) … R… F…. K – coordonatele polului.. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 3. Comenzile de interpolare circular G02/G03 Sintaxele comenzii N.

4. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 3.P specifică un anumit timp nefiind permis modul de exprimare zecimal .X specifică un anumit timp fiind permis modul de exprimare zecimal G04 P… . Funcţia de întârziere G04 Sintaxă : G04 X… .FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).

Format : G… G… G16 – porneşte sistemul de coordonate polar G… G15 – anulează sistemul de coordonate polar Ex : Introducerea unghiurilor şi a razelor în coordonate absolute N1 G17 G90 G16.specificarea planului XY.0 Y30. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 4.0. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST.0.0 F200. N2 G81 X100.0 Z-20 R-5.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). a coordonatelor absolute. .1.0 Y30. Sistemul de coordonate polar G15/G16 Programarea coordonatelor polare permite ca valoarea unui punct de pe profil să poată fi exprimată prin unghi şi rază. . . iniţializarea sistemului de coordonate polar N2 G81 X100.specificarea unei distanţe de 100mm şi a unui unghi de 150° Introducerea unghiurilor în coordonate relative şi a razelor în coordonate absolute N1 G17 G90 G16.specificarea unei distanţe de 100mm şi a unui unghi de 30° N3 Y150.0 Z-20 R-5.0 . Prima axă a sistemului de planului de lucru poartă denumirea de axă polară Semnul pozitiv al unghiurilor este exprimat în sens trigonometric faţă de sensul pozitiv al axei polare. .0 F200. N3 G91 Y120. Coordonate polare 4. N4 Y120.

N0206 G03 X–10. N75 G17 G16 N80 G01 X50 Z30 4.0.0.0.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).0 R10. N0100 G90 G00 X60. N0209 G40 X60.. N0203 G03 X10. N0205 C–10. comenzile de interpolare circulară se vor specifica cu parametrul R.0. N0202 C10.0 C0 Z..1 – activează interpolarea polară G13.0 I10.1 – dezactivează interpolarea polară Exemplu : N010 T0101.0 C–20. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. .1/G13. N0210 G13. Interpolarea în coordonate polare G12. C.0 C20..0 N0204 G01 X–20. N0200 G12. N0900 M30... N0201 G42 G01 X20. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Limitări :  În sistemul de coordonate polar .0. N0300 Z.2.0 J0.0 F1000.1..1 G12.1. N0400 X. N0207 G01 X20.. N0208 C0.

J. oglindire Comanda G50 – anulare G51 Pentru scalarea profilelor X.1 se anulează cu G50 Programarea valorii I-1000 va produce oglindirea profilului faţă de planul YZ Programarea valorii J-1000 va produce oglindirea profilului faţă de planul ZX Programarea valorii K-1000 va produce oglindirea profilului faţă de planul XY . IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 5.J. Programarea ciclurilor 5.K – factorii de scalare în valori pozitive pe cele trei axe (se specifică în valori decimale 1/1000) Prin programarea valorilor negative pentru I.Y.K se va produce oglindirea profilului faţă de axa specificată care trece prin punctul PB G51. Comanda G51 – mărire/micşorare.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).Z – coordonatele punctului de bază PB faţă de care se face scalarea profilului I. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST.1.

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).2.5 N15 G90 X30 Y10 Z5 N20 G1 Z-2 N25 X45 N30 G0 Z5 N35 M17 .b – coordonatele punctului de rotaţie R – unghiul de rotaţie Ex : N5 G54 N10 G43 T10 H10 M6 N15 S2000 M3 F300 N20 M98 P030100 N30 M30 O0100 N10 G91 G68 X10 Z10 R22. Comenzile G68/G69– rotirea profilelor Format N… G68 a… b… R… … N… G69 G68 – rotirea profilelor ON G69 – rotirea profilelor OFF a. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 5.

se ridică la planul de retragere şi revine în poziţia iniţială G98(G99) – retragere la planul de start (planul de retragere) X. (R…) F… Q… K… Scula se poziţionează cu avans rapid la planul de poziţionare şi apoi la adâncimea găurii cu avansul de lucru programat. până la atingerea cotei de adâncime programată G98(G99) – returnează planul de start (planul de retragere) X.. G98(G99) G76 X. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. Z.Y – poziţia găurii ..FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). (R…) P… Q… F… K… Scula pătrunde în material cu valoarea Q. axul maşinii se opreşte orientat.. după care se retrage 1mm pentru ruperea aşchiei.4... Ciclul de alezare cu bara de alezat G76 Format : N..Y. Ciclul de găurire G73 cu ruperea aşchiei Format : N.3. scula se deplasează valoarea Q cu avans rapid. Z.. – poziţia găurii Z – valoarea absolută (incrementală) a adâncimii găurii R[mm] – valoarea absolută (cu G91 incrementală) a poziţiei planului de retragere P[msec] – timpul de aşteptare la fundul găurii P1000=1 sec Q[mm] – adâncimea de pătrundere K – numărul de repetiţii 5. Y. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 5.. apoi pătrunde iar cu un pas Q. Y.. G98(G99) G73/G83 X.

Y – poziţia găurii Z – valoarea absolută (incrementală) a adâncimii găurii R[mm] – valoarea absolută (cu G91 incrementală) a poziţiei planului de retragere F – avansul K – numărul de repetiţii . Y. G80 5.... G98(G99) G81 X. Comanda de anulare a ciclurilor de găurire G80 Format : N. (R…) F… K… Scula parcurge de sus până la fund gaura de prelucrat cu avansul de lucru programat şi se retrage cu avans rapid la planul de retragere G98(G99) – retragere la planul de start (planul de retragere) X.6. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Z – valoarea absolută (incrementală) a adâncimii găurii R[mm] – valoarea absolută (cu G91 incrementală) a poziţiei planului de retragere F – avansul Q[mm] – distanţa de repoziţionare orizontală K – numărul de repetiţii 5..FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). Ciclul de găurire G81 Format : N.5. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. Z..

.d. aşteaptă acolo un timp programat pentru curăţirea fundului găurii şi se retrage cu avans rapid la planul de retragere G98(G99) – retragere la planul de start (planul de retragere) X.8. G98(G99) G83 X.Y – poziţia găurii Z – valoarea absolută (incrementală) a adâncimii găurii R[mm] – valoarea absolută (cu G91 incrementală) a poziţiei planului de retragere P[msec] – timpul de aşteptare la fundul găurii P1000=1 sec F – avansul K – numărul de repetiţii 5. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST... până atinge cota de prelucrat G98(G99) – retragere la planul de start (planul de retragere) X. Z. (R…) P… Q… F… K… Scula pătrunde în material cu pasul Q.7. G98(G99) G82 X.. (R…) P… F… K… Scula parcurge de sus până la fund gaura de prelucrat cu avansul de lucru programat.. Y. Ciclul de găurire G83 cu ruperea aşchiei şi retragere la planul de retragere Format : N.m.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC)... Ciclul de găurire G82 cu întârziere la fundul găurii Format : N. se deplasează cu avans rapid la 1mm deasupra pasului de pătrundere următor. Y. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 5.a. aşchiază încă un pas ş. rupe aşchia şi o evacuează din gaură. se întoarce la planul de start (G98) sau la planul de retragere (G99) . Z.Y – poziţia găurii ..

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST.. Y. Scula avansează în sensul acelor de ceasornic până la adâncimea programată. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Z – valoarea absolută (incrementală) a adâncimii găurii R[mm] – valoarea absolută (cu G91 incrementală) a poziţiei planului de retragere P[msec] – timpul de aşteptare la fundul găurii P1000=1 sec F – avansul Q[mm] – adâncimea la o pătrundere K – numărul de repetiţii 5.Y – poziţia găurii Z – valoarea absolută (incrementală) a adâncimii găurii R[mm] – valoarea absolută (cu G91 incrementală) a poziţiei planului de retragere P[msec] – timpul de aşteptare la fundul găurii P1000=1 sec F – avansul K – numărul de repetiţii .. după care se inversează sensul de rotaţie şi se retrage cu acelaşi avans. G98(G99) G84 X. Butonul de modificare procentuală a turaţiei trebuie să fie 100%.. aşteaptă timpul P. (R…) F… P…K… În cazul acestui ciclu va trebui folosită o mandrină de filetare cu compensare de lungime.9. G98(G99) – retragere la planul de start (planul de retragere) X.. Ciclul de filetare cu tarodul G84 Format : N. Z.

. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST... Z.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). Y. (R…) F… K… Scula pătrunde cu avansul de lucru până la fundul găurii şi se retrage apoi cu avans rapid (G98) la planul de retragere. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 5. G98(G99) G85 X.Y – poziţia găurii Z – valoarea absolută (incrementală) a adâncimii găurii R[mm] – valoarea absolută (cu G91 incrementală) a poziţiei planului de retragere P[msec] – timpul de aşteptare la fundul găurii P1000=1 sec F – avansul K – numărul de repetiţii ..10. Ciclul de alezare G85 Format : N. G98(G99) – retragere la planul de start (planul de retragere) X.

Variabilele locale şi globale pot fi citite şi scrise. cum ar fi valori măsurate şi în funcţie de valoarea acestora să obţineţi profile diferite. puteţi reacţiona la diferitele semnale.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). Număr variabilă #0 Tip variabilă Întotdeauna variabila 0 a sistemului Variabile locale Variabile globale Variabile de sistem Funcţia Are întotdeauna valoarea 0 şi nu poate fi schimbată Disponibile pentru a putea fi folosite în program cu diferenţa că #100-#149 sunt resetate la valoarea 0 după întreruperea alimentării. în schimb #500-#531 nu sunt resetate Alimentarea magaziei : atingerea capătului barei Alimentarea magaziei : încărcătorul a avansat Alimentarea magaziei : prima piesă a fost înlocuită Offset-urile de sculă Numărul nominal al piesei Numărul de piese de executat #1-#33 #100-#149 #500-#531 #1000 #1001 #1002 #2001-#2932 #3901 #3902 Calcule cu variabile . Astfel. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL 6. Variabile şi parametri aritmetici Prin utilizarea variabilelor programele pot deveni mult mai flexibile. celelalte pot fi doar citite.

unde N numărul blocului de salt Ex : IF [#1 EQ #2] THEN #3=5 Sau IF [#1 GT 10] GOTO 4 . ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).. numărul blocului de salt Şi GO TO N.. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Operator matematic = + * / Exemplu #1=#2 #1=#2+#3 #1=#2-#3 #1=#2*#3 #1=#2/#3 #1=#2*#3 + #5/2 În timpul executării programului se pot lua o serie de decizii în funcţie de anumite stări ale sistemului sau stări programate Comenzile utilizate sunt IF şi GO TO cu următoarea sintaxă : IF [condiţie] THEN Sau IF [condiţie] GO TO N.

IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL Sau GOTO 3 – sare la blocul nr.FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). 3 Operator logici EQ NE GT GE LT LE Ce reprezintă Egal cu (=) Nu este egal cu (≠) Mai mare decât (>=) Mai mare sau egal cu (≥) Mai mic decât (<) Mai mic sau egal decât (≤) . 3 GOTO #3 – sare la variabila nr. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful