Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic tefan cel Mare i Sfnt

La chimie

Tema:

Probe de identificare a elementelor n compuii organici

Executat: Pascari Pavel, cl. XII-a B Controlat: Bocancea Ion, prof. de chimie

Taraclia 2011

Introducere.

Toti compusii organici contin carbon in molecula,motiv pentru care chimia organica este denumita ca fiind chimia compusilor carbonului..Majoritatea substantelor organice contin hidrogen in molecula(exista cca.600 compusi organici fara hidrogen). Compozitia compusilor organici se determina prin analiza elementala .Prin analiza elementala calitativa se identifica elementele organogene,iar prin analiza elementala cantitativa se determina proportia elementelor care intra in compozitia substantei analizate. Principiul analizei elementale organice consta in transformarea compusilor organici in compusi anorganici(proces de mineralizare sau de dezagregare),care se identifica si se dozeaza prin metode specifice chimiei anorganice.

Bibliografie:
1. Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-I 2. M. Avram Chimie Organic, vol. 1, ed. II, Editura
Zecasin, Bucuresti 1999. 3. S. Mager, Chimie Organic, partea I-a, vol. 1, curs litografiat U.B.B. Cluj-Napoca, 1992. 4. S. Mager, D. Kovacs Curs de Chimie Organic, partea Ia, vol. 2, curs litografiat U.B.B. Cluj-Napoca, 1994. 5. S. Mager, D. Kovacs, L. Muntean Curs de Chimie Organic, partea I-a, vol. 3, curs litografiat U.B.B. ClujNapoca, 1994.

1. C
Arsenat de argint

Identificarea carbonului

La incalzirea probei cu arsenat de argint : 2 Ag3AsO4 + C (in compusul organic) 2 AgAsO3 + CO2 + Ag
identifica Arsenit de argint Se

Reducerea probei cu oxid(II) de cupru : 2 CuO + C (in compusul organic) CO2 + 2 Cu


Se identifica

CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O BaCO3 + 2 HCl BaCl2 + CO2 + H2O

2. H

Identificarea hidrogenului

Identificarea carbonului si a hidrogenului dintr-un compus organic se face prin oxidarea acestora,folosind oxidul de cupru sau dioxidul de mangan care au rol de oxidanti si de catalizatori. Substanta(C,H) + CuO CO2 + H 2 O + Cu Exemplu: C6 H12 O6 + 12 CuO 6CO2 + 6H2 O + 12 Cu Principiul metodelor se bazeaza pe caracterul reducator al hidrogenului: Piroliza cu sulf a probei: S + 2H (in compusul organic) H2S (So + 2e- S2-) H2S + Pb(CH3COO)2 PbS + 2 CH3COOH

3.1 N, S, X (Halogenii)
4

Pentru toate aceste elemente se aplica metoda Lassaigne 3.1.a Mineralizarea: (C, H, O, N, S, X) + Na (metalic) NaX + NaCN + Na2S + NaOH
Compusul organic

Se executa la cald, cu Na metalic topit (p.t. = 97.8 oC) in contact direct cu proba de compus organic. Toti compusii rezultati fiind solubili in apa, se aduc in solutie apoasa si se analizeaza cote parte din aceasta solutie. 3.1.b Identificarea azotului Azotul se identifica prin punerea in evidenta a Albastrului de Berlin, Fe4[Fe(CN)6]3 (hexacianoferat (II) de fier (III) FeSO4 + 6 NaCN Na4[Fe(CN)6] + Na2SO4 (la incalzire) (exces !) (hexacianoferat (II) de sodiu 2 FeSO4 + . O2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O 3 Na4[Fe(CN)6] + 2 Fe2(SO4)3 Fe4[Fe(CN)6]3 + 6 Na2SO4 Albastru Observatie: azotul se identifica indirect ca si ion de cianura. 3.1.c Identificarea sulfului Se identifca simplu, ca ion de sulfura: Na2S + Pb(CH3COO)2 PbS + 2CH3COONa Precipitat negru

3.2 Identificarea halogenilor


Se executa intotdeauna dupa identificarea azotului (vezi infra): NaX + AgNO3 NaNO3 + AgX (ATENTIE !!! Reactie valabila si pentru ionul cianura: NaCN + AgNO3 AgCN + NaNO3) Comportarea lui AgX: AgCl + 2 NH3 Ag(NH3)2Cl solubil in exces de NH3 aq. concentrat : se pune in evidenta Clorul. AgBr + 2 NH3 Ag(NH3)2Br greu solubil in NH3 aq. concentrat : se pune in evidenta Bromul. AgI + 2 NH3 precipitat galben de AgI, insolubil in NH3 aq. concentrat : se pune in evidenta Iodul.
5

Cuprins:

Introducere ............................................................... 2 Bibliografie ............................................................... 3 1. C Identificarea carbonului ........................ 4

2. H Identificarea hidrogenului ..................... 4 3.1 N, S, X (Halogenii) ....................................


5
3.1.a Mineralizarea .............................................. 5 3.1.b Identificarea azotului ................................ 5 6

3.1.c Identificarea sulfului ................................. 5

3.2

Identificarea halogenilor...........................