Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect institutional

Centrul de Plasament Casa cu Gradina este un serviciu de tip rezidential ,aflat in subordinea D.G.A.S.P.C.Vaslui avand drept scop asigurarea dezvoltarii armonioase a persoanalitatii copiilor aflati in dificultate. Istoricul Centrului de Plasament Casa cu Gradina Centrul de Plasament Casa cu Gradinafosta casa de copii nr.1Casa cu Gradinafunctioneza din anul 1980 sub conducerea Inspectoratului Scolar Vaslui.Datorita numarului mare de copii( cca 120)Inspectoratul Scolar a aprobat extinderea cladirii prin constituirea a unui numar de sase sali de clasa si dormitoare. In anul 1988 luna august, intreaga activitate cat si mobilul sunt preluate de catre D.G.A.S.P.C. Vaslui.Dupa preluare, D.G.A.S.P.C. a hotarat transformarea celor sase clase in constructie, in sase apartamente de tip familial,in fiecare apartament fiind gazduiti cate 6-8 copii/tineri in Centrul de Plasament Casa cu Gradina Negresti sunt gazduiti un nr de 61 copii/tineri. Servicii oferite in cadrul Centrului de Plasament Casa cu Gradina Centrul de Plasament Casa cu Gradina,ofera servicii de : -cazare, masa; -Petrecere a timpului liber si studio individual; -Asistenta sociala si consiliere psihologica; -Reintegrare/integrare familiala si sociala a copilului; -Accesul la informatie,posibilitatea de exprimare libera a opiniilor; -Asistenta medicala, ingrijire, educare si socializare; Organizarea spatiului si structura de personal Capacitatea Centrului Centrul de Plasament Casa cu Gradinaare o capacitate de (9 apartamente x6 locuri) 54 beneficiari.In prezent in cadrul centrului beneficiaza de masura de protectie un numar de 44 copii si tineri cu varsta cuprinsa intre 12 ani si 20 ani.

Organizarea spatiului Centrul de Plasament Casa cu Gradinaeste organizat pe module de tip familial. Fiecare modul are o capacitate de 6 locuri in doua dormitoare (unul cu 2 paturi si altul cu 4 paturi) dispune de o camera de zi cu masa pentru servirea meselor, minibucatarie dotata corespunzator (frigider, aragaz,vesela),televizor,doua grupuri sanitare prevazute cu gresie si faianta, chiuveta,dus,w.c.si materiale de igiena consumabil, masina de spalat rufe automata. Structura de personal Centrul de Plasament Casa cu Gradina,dispune de urmatoarele categorii de personal: a)Compartimentul de conducere si administrare -sef centru:1 -contabil:1 -administrator-magaziner:1 b)Compartiment de evaluare, asistenta sociala si sprijin: -asistent social:1 -psiholog:1 c) Compartiment de ingrijire de baza si educatie: -instructori de educatie:10 -supraveghetori de noapte:7 d)Compartiment de ingrijire si sanatate: -asistenti medicali:2 -infirmieri:2 e)Compartiment de intretinere si paza: -fochisti-instalatori:3 -spalatorese:2 -lenjereasa:1 -paznici:2 -bucatari:1 -ajutor bucatari:2 -muncitor necalificat:1 Resursele materiale si financiare sunt asiguratede D.G.A.S.P.C.Vaslui. Principii -Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; -Respectarea demnitatii umane; -Principiul confidentialitatii; -Egalitatea sanselor si nediscriminarea; -Principiul ingrijirii permanente a copilului in propria familie
2

-Asistarea copiilor in realizarea si exercitatea drepturilor lor; -Ascultarea opiniei copiilor si luarea in considerare a acestora, tinandu-se cont de varsta si gradul de maturitate. -Mentinerea fratilor impreuna; -Promovarea unui model familial de ingrijire a copilului; Obiective de Dezvoltare Institutionala Elaborarea PIS si PIP pentru fiecare copil si tanar din centru -implicarea specialistilor si a dirigintilor, din scolile unde copii si tinerii beneficiari urmeaza o forma de invatamant,la implementarea PIS si PIP; -implicarea beneficiarilor si a familiei acestora in implementarea PIS si PIP; Responsabil:asistent social Camelia Morosanu; Resurse umane disponibile in cadrul centrului:psiholog,diriginti,asistent medical,instructor de educatie,persoana de referinta; Termen de realizare: in cel mult doua saptamani de la admiterea copilului/tanarului in centru. Implicarea comunitatii locale, in viata copiilor/tinerilor din Centrul de Plasament Activitati: -Intalniri periodice cu personalitati importante din comunitate, din scolile pe care copii si tinerii din centru le frecventeaza.Modalitatile fiind:concursuri sportive,vizite la muzee,la intreprinderi,participari la diferite actiuni ale comunitatii. Responsabil:seful de centru Aleodor Dorneanu Resurse umane disponibile inb cadrul centrului:instructori de educatie, copii si tinerii. Formarea initiala si continua a personalului dezvoltarea Abilitatilor empatice si de comunicare, relatiilor in lucrul cu copii/tinerii. Activitati: -convocarea si participarea personalului din centru la diferite cursuri de perfectionare profesionala referitor la noutatile din domeniul protectiei copilului; -participarea personalului la diferite schimbari de experienta organizate de D.G.A.S.P.C.Vaslui sau alte institutii specializate (O.N.G-uri) Responsabil:psiholog Nicu Ciobanu
3

Resurse umane disponibile in cadrul centrului: Toate categoriile de personal Termen de realizare:trimestrial. Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta tinandu-se cont de varsta ,gradul de maturitate si nevoile copiilor/tinerilor din Centru: Activitati -Deprinderi de igena personala; -Purtarea si intretinerea imbracamintei si incaltamintei; -Gestionarea banilor personali; -Asumarea propriei identitati; -Comunicarea verbala si nonverbala; Responsabil:asistent social,psiholog instructori de educatie, asistenti medicali. Resurse umane disponibile in cadrul centrului:asistent social; Termen de realizare:permanent. Informarea beneficiilor si a familiei acestora cu privire la misiunea Centrului de Plasament,locul ocupat de C.P. in cadrul sistemului judetian de servicii sociale. Activitati -Elaborarea Normelor Interne de Functionare a centrului in confomitate cu Standardele Minime Obligatorii din ordinal nr.21/26 februarie 2004.

S-ar putea să vă placă și