P. 1
LUCRARE GRI IONELA Lucrare, Cuprins, Coperte

LUCRARE GRI IONELA Lucrare, Cuprins, Coperte

|Views: 1,625|Likes:
Published by colgate14

More info:

Published by: colgate14 on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

UNIVERSITA

LUCRARE METODICO- ŞTIINŢIFICĂ

PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC :

DEPARTAME PERSONALU Str. Mărăşeşti Tel/Fax : 0234 e-mail:dppd @u
CANDIDAT : Prof. AGACHI (ORHEANU) I IONELA

Prof. univ. dr. SPIRIDON VASILE

BACĂU 2011

1

UNIVERSITA
COMPOZIŢIILE ŞCOLARE ─ METODE DE RECEPTARE ŞI UTILIZARE A LIMBAJULUI LITERAR

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC :

Prof. univ. dr. SPIRIDON VASIE

DEPARTAME PERSONALU Str. Mărăşeşti Tel/Fax : 0234 e-mail:dppd @u
CANDIDAT : Prof. AGACHI (ORHEANU) I. IONELA BACĂU 2011
CUPRINS

ARGUMENT Omul subt vremi sau despre noua viziune a educației în România ……….……………………………..………….……………………..... 5
2

CAPITOLUL I I. Aspecte ale studierii limbii și literaturii române astăzi...…………………………………………………………………..…..11 I. 1. Reflecţii asupra rolului disciplinelor umaniste în educaţie de-a lungul timpului …................................................................................................ 11 I. 2. Obiective ale studierii limbii române în școală sau despre educația pariotică. …………………………………………………………………… 12 I. 3. Obiective ale studierii literaturii române în şcoala contemporană sau despre dezvoltarea interesului pentru lectură la copii …......……………………………………….. 16 I. 4. Educaţia ca joc: literatură şi copilărie ………………..………………………… 20

CAPITOLUL II Privire analitică asupra programei și manualelor școlare …..………………….. 24

CAPITOLUL III O singură limbă și mai multe perspective. …..……..……..……………………… 35 III. 1. Sub semnul limbii române contemporane sau drumul de la sacru la profan ………………………………………………...……… 35 III.2 Limbă literară versus limbaj literar …………………………………………… 38 III.3.Stilistica funcțională și studierea limbajului literar …………………………… 43 III.4 Jaloane în teoria receptării. ……………………………………………………. 48

CAPITOLUL IV Compozițiile în școală – aspecte metodice …………………………………..…… 58 IV. 1. Definire și scop. Compoziția școlară între programa școlară și practica didactică ……………………………………………………..……..…….. 58 IV. 2. Cerințe metodologice de bază privind formarea deprinderilor de
3

. 5.a compune ……………………………………………………………………... 102 V..2. 2.…………………… 93 IV.. 5.…………………………………... 5..…………………. 1....…………… 114 4 . 3.. analiza și evaluarea rezultatelor evaluării formative ………………………………………………………….3... Înregistrarea.. Rolul strategiei didactice în asigurarea eficienței orelor de compoziție școlară – cercetare experimentală …………………….. 3. analiza și evaluarea rezultatelor evaluării inițiale . 95 IV... Lecțiile de compoziție ….…… 60 IV... 101 V.... prelucrarea.. 111 V. 5..1. 70 IV.. Ipoteză..2... prelucrarea.. 2..2... Înregistrarea... 3. Tipuri de compunere practicate în școală .. Tehnica elaborării compunerilor ……………………………………………..…..... 2. 3.... 3..3. 2... Lecția de evaluare a compozițiilor ……………………………… 97 CAPITOLUL V. 74 IV.. prelucrarea.. 86 IV.…………………………....…. 2. 5. Metodologia cercetării ……………………………………. Lecția de dobândire de cunoștințe .. Elemente de psihopedagogie în dezvoltarea competențelor de compunere ………………………………………………………………………….... Înregistrarea.. 93 IV....1... Lecțiile de compoziție ………………………………………………………. prelucrarea......3.………………. 4... Eșantionul... 102 V... 2... 5.2... Lecția de formare a priceperilor și deprinderilor ………………........ 99 V...…….. mijloace și forme de realizare a lecțiilor de compoziție ………….…………………………………………………... Obiective …………………………. 1. 78 IV... 101... lot operațional …………. 5.. 86 IV....…………... 101 V.... Etapele cercetării …………………………………………………… 102 V...... Scop... 1.2.. Metode utilizate ……………………………………………………. analiza și evaluarea rezultatelor evaluării inițiale .. V....………………………… 99 V.......…... analiza și evaluarea rezultatelor evaluării finale …………………………………………….... Înregistrarea..... Metode.

CONCLUZII …………………………………………………….VI.………………………………….. BIBLIOGRAFIE …………………………. ANEXE ………………………………………………………………………. 125 VIII. 185 5 .…………… 122 VII.

Istoria vorbeşte despre capacitatea conştientizată treptat de a se adapta la mediu (intern şi extern) prin cunoaştere. De aceea o redefinire a viziunii asupra educaţiei căutând să înţelegem de unde venim ne poate ajuta să înţelegem încotro ne îndreptăm sub aspect uman şi profesional. Timpul curs peste omenire a avut darul de a spiritualiza materia.A. versatilitatea valorilor contemporane fac tot mai dificilă limpezirea omului cu el însuşi şi asigurarea unor reflexe coerente care să-i articuleze structura umană şi profesională. angajat constant şi imperativ în conceperea.ARGUMENT OMUL SUPT VREMI SAU DESPRE NOUA VIZIUNE ASUPRA EDUCAŢIEI ÎN ROMÂNIA Românul contemporan. Într-o perioadă în care criza valorilor nu mai este doar un subiect monden de tratat la o ceaşcă de ceai intelectual. să şteargă de praf borcanele cu bunătăţi puse la păstrare în cămările spiritualităţii româneşti cu speranţa că ştergându-le de praf şi scoţându-le la lumină vor putea atrage atenţia abuzată a românilor. Însăşi istoria culturii şi civilizaţiei umane poate fi considerată o istorie a învăţării. nume de referinţă al didacticii pentru contemporanii noştri. învăţarea ca formă de a adaptare a omului la lume îşi poate găsi începuturile chiar în preistorie. învăţământul românesc reformat este chemat să facă curăţenie în curtea naţiunii şi ca o gospodină pricepută. marcat de pragmatism şi singularitate. Polifonia vocilor. pluralitatea adevărurilor. şi-a definit concepţia cu privire la organizarea instruirii în şcoală pe idei 6 . Un profesor care nu-şi cunoaşte trecutul ratează viitorul unor individualităţi şi pe al naţiunii sale. Un om care nu-şi cunoaşte trecutul îşi ratează viitorul. Deşi ştiinţa „didacticii“ s-a conturat abia în secolul al XVII-lea. planificarea şi la urmă în „trăirea propriei lui vieţi“. Încă din cele mai vechi timpuri omul s-a arătat preocupat de achiziţionarea mai mult sau mai puţin conştientă de priceperi şi deprinderi. Comenius. se surprinde amar dezechilibrându-se în eforturi axiologice pe graniţa tot mai neclară dintre bine şi rău. acum când ne simţim tot mai mult prizonierii unei istorii mondiale globalizante ce se suprapune peste experienţa nefericită a mai bine de jumătate de secol de istorie românească comunisto-post decembristo-pro europeniste prăvălindu-se şi strivindu-ne implacabil. Cunoscutul pedagog ceh J.

60.intrate în cultura timpului încă din perioada Renaşterii: „Didactica noastră are drept proră şi pupă: să cerceteze şi să găsească un mod prin care învăţătorii.A.uk/digital/froarc/comgre/. and the most excellent of things created“ („Omul este fiinţa cea mai profundă.“ („Dacă ne dorim să îndreptăm defectele omeneşti. confuzie şi dezbinare. Editura Didactică și Pedagogică. Referinţele sunt justificate nu doar prin aspectele didactice pe care le aminteşte şi la care se raportează psihopedagogia contemporană. rom. noi trebuie să ne inspirăm din natură. Didactica Magna. the most absolute. proclama Comenius încă din primul capitol al Didacticii Magna. p. dar mai multă lumină. căutăm strategia didactică văzută ca un artificiu al minţii de specialist în pedagogie trecând. peste faptul că sufletul cu suflet se lucrează. Comenius. un om ros direct proporţional de ambiţii şi de inhibiţii. „paradigma comeniană“ nu propune smulgerea omului din rădăcinile sale spirituale şi trecerea lui prin laboratorul de obţinere sintetică a omului nou aşa cum narcisic tind să o facă concepţiile moderne ca urmare a cerinţelor politico-sociale ale timpului. religion) are naturaly implanted in us“ („Răsadul virtuţilor face parte din structura noastră în mod firesc“)2. în şcoli să existe mai puţină dezordine. pace şi linişte. „The seeds of this three (learning. Aşadar. „Părintele didacticii moderne“ valorizează arta formării omului din perspectiva spiritualităţii creştine.) București. fără să observăm. dezgust şi muncă irosită şi mai multă libertate. „the exact order of instruction must be borrowed from nature“.“). iar valoarea în contact cu valoarea se naşte. (trad. „The Man is the highest. Nouă ne rămâne ca strategie să descoperim ceea ce există în mod natural în noi fără a forţa limitele firii umane sau a le distorsiona. The great didactic. consultat în data de 20 iulie 2011. altul sau altfel decât l-a creat Dumnezeu însuşi. 1 În încercarea de a fi eficienţi. Fără să se lase dominat de dorinţa de a crea un om nou. căci arta nu poate face nimic altceva decât să imite natura.A.“. Comenius. carte de căpătâi a psihopedagogiei. http://core. educaţia ca artă poate să îndrepte firea omenească (să o educe) folosind aceleaşi mijloace pe care le foloseşte însăşi natura. 1970. ordine. cu mai puţină osteneală. în comunitatea creştină să fie mai puţină beznă. deci perfectă“). plăcere şi progres temeinic. 2 1 7 . J. ci şi de concepţia asupra educaţiei pe care ne-o dezvăluie Tratatul.roehampton. Comenius postulează supremaţia firescului educaţional: „If we wish to fiind a remedy for defects of nature it is in nature herself that we must look for it. J. Aşadar. să înveţe mai mult pe elevi. cea mai apropiată de divinitate. virtue. since it is certain that art can do nothing but imitate nature.ac.

educaţia ca salvare a sufletului a fost adoptată şi aprofundată de către Umanism şi Renaştere.“. Cathisma. medici. Evoluţia materială a pervertit spiritul. bazată pe cunoaştere. exploatate fără control. pot conduce la adevărate dezastre în planul formării umane şi la mutaţii în planul valorilor. Odată cu boom-ul mediatic au apărut şi numeroase studii şi analize cu privire la acest fenomen. […] Acum douăzeci de ani ele ar fi fost scene de comedie franţuzească. societatea a cunoscut doar o evoluţie tehnologică. însă a fost uitată odată cu descoperirile tehniciste ale societăţii industriale şi chiar respinsă de către societatea postindustrială laicizată. Trăim printre panouri care fac reclamă tampoanelor şi prezervativelor. astăzi ele sunt viaţa noastră. Dependenţa. când zece ore pe zi se uită la filme în care. Puterea acaparatoare a calculatorului şi televizorului a stârnit numeroase reacţii în rândul specialiştilor din domeniul ştiinţelor socio-umane: psihologi. Van Cuillenburg. p. București. 8 . sociologi. iar nu spirituală. îndreptând omul în fapt spre o involuţie pe care oamenii de ştiinţă ar găsi-o specifică altor regnuri. Omul contemporan nu-şi foloseşte deloc libertatea. atrag atenţia în volumul intitulat Ştiinţa comunicării asupra consecinţelor exacerbării tehnologiei informaţionale: „Se ajunge la o suprasolicitare a capacităţilor de prelucrare informaţională pe care publicul le are.J. prin hohote de râs. reprezentanți ai școlii olandeze de comunicare. De la economia primară. J. omul a cunoscut mai multe stadii care au contribuit la creşterea încrederii în sine şi la „emanciparea“ de sub tutela lui Dumnezeu. pe cât de utile pe atât de periculoase. tulburările de atenţie şi personalitate. 2010. omul trecând de la lupta cu natura pentru asigurarea existenţei la lupta cu omul pentru asigurarea supremaţiei. scăderea capacităţii de comunicare şi relaţionare sunt doar câteva din efectele nedorite ale noilor mijloace de comunicare care. Ed. şi cu noi înşine are loc o alienare colectivă. O Scholten şi G. sau la efecte de ordin psihologic precum 3 Savatie Baștovoi. agricolă. portretiza scriitorul Savatie Baștovoi lumea contemporană din perspectivă religioasă. Ortodoxia pentru postmoderniști. 113. agresivitatea verbală şi comportamentală. psihopedagogi. „Sub ochii noştri.Legată de creştinismul medieval. Noomen. De la nevoile societăţii agrare bazată în plan material pe contactul cu natura hrănitoare şi în plan spiritual pe relaţia cu divinitatea protectoare şi până la societatea postindustrială. la economia terţiară. Ne uităm la televizor cum o femeie îşi rade părul de pe picioare sau îşi găureşte cariile. oameni de cultură şi antropologi. Despre ce libertate ar putea vorbi omul contemporan. Societatea informaţională a adus în prim-planul vieţii cotidiene posibilităţi de comunicare neaşteptate. i se dictează când trebuie să râdă? Unde e mintea? Unde e discreţia valorică?“3.

formula lui Miron Costin primind în felul acesta o valoare pozitiv-atemporală. „Din punctul de vedere a publicului devine tot mai dificil de a face o selecţie a ceea ce este cu adevărat relevant“. p. trei ani s-ar fi acumulat: la sfârşitul secolului al XIXlea în 30 de ani. Comenius). Van Cuillenburg. „educaţie 4 5 J. nimeni nu se naşte în societatea în care trăieşte şi nu moare în societatea pe care a cunoscut-o“. „Corint“. anunţă Ioan Şerdean citând un antropolog american. căci timpul şi capacitatea pe care individul uman le are la dispoziţie pentru procesare sunt aceleaşi. „Arta formării omului“ părăseşte metafizicul pentru imanenţa în educaţie văzută ca „instruire“. „divinizarea calculatoarelor“. s-a ajuns astăzi la o educaţie pentru viaţa cotidiană. Didactica limbii și literaturii române. Ioan Șerdean. 9 . nu avem însă suficient timp şi capacitate să o gestionăm. O Scholten şi G.J. arăta: „Schimbările ce se produc în societatea contemporană sunt ilustrate de ritmul fără precedent de acumulare a experienţei umane. exprimată într-o cantitate uriaşă de informaţii. „achiziţionare de priceperi şi deprinderi“ utile vieţii. acelaşi pedagog spunea: „tinerii care se află acum pe băncile şcolilor şi în amfiteatre vor fi nevoiţi să se integreze în societate. făcând o descriere a societăţii contemporane. definiţii care au pregătit omul să accepte cu plăcere şi chiar să-şi dorească tirania vremurilor. „ştiinţă a instruirii sau predării bunurilor culturale“. în deceniile următoare. Autorii mai avertizează şi asupra faptului că „nu este obligatoriu ca informatizarea să ne ducă spre o societate mai bine informată sau mai eficientă […] mai multă informaţie înseamnă mai puțină cunoaștere“4. în epoca lui Newton în 300 de ani. „cunoaştere a lucrurilor“. Ştiinţa comunicării. Ca urmare a acestei realităţi ridicată la rangul de problemă a tuturor sistemelor de învăţământ de pe glob. suma transformărilor care se produc azi în ştiinţă şi în tehnică la un interval de doi.A. creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (J. 34. Avem informaţie. București. Noomen. București. schematizată sec prin formule ca „educaţie pentru muncă“. Iată un singur argument în sprijinul acestei realităţi: după calculele unor experţi în domeniu. Ed. de unde şi cunoscuta sintagmă explozie informaţională. rămânem analfabeţi peste noapte“5. în epoca de piatră în 3000 de ani. Iată condiţiile care au favorizat această schimbare de statut a omului în educaţie care a trecut de la „fiinţă perfectă“. Dar cu ce scop ne educăm? Care este finalitatea educaţiei? De la educaţia pentru viaţa în plenitudinea ei transcendentală din concepţia comeniană.„mistificarea publicului“ „iluzia transparenţei“. la prozaicul „obiect al educaţiei“ (Konstantin Dimitrievici Uşinski). 10. În aceste condiţii. Ed. Şi pedagogul Ioan Şerdean. Metaforic vorbind. Humanitas. p. „experimentare a vieţii“. atunci. 2007.

ci lipsa unei asumări conştiente a „pregătirii morale“. București. 27. dincolo de aceste teorii. Ion Negreţ. ura dintre oameni. ar fi posibil. p. atâta vreme cât nu vor conteni vrajba. ura între oameni. Editura Didactică și Pedagogică.intelectuală“. puterea care dă naştere la asemenea reacţii. totul va fi groaznic“7. „să determine stări psihice în virtutea cărora subiectul resimte nevoia de a acţiona“6. aşa cum trupul nu poate fi despărţit de suflet. Răspunsul dat de ZoeDumitrescu Buşulenga surprinde boli sociale cauzate de lipsa virtuţilor care. „educaţie artistică“. Ştiinţa nu poate fi despărţită de morală (se vorbeşte de o morală a ştiinţei). 7 Zoe-Dumitrescu Bușulenga. 6 10 . Dar drumul înainte. Caietul de la Văratec. Zoe-Dumitrescu-Buşulenga spunea într-un interviu: „După părerea mea. Nu ştiu cum este drumul înapoi. Dacă asculţi oameni politici vorbind îţi vine să fugi! Aşa încât. cât mai există ţelul material. Aşadar. nu lipsa de pregătire ştiinţifică ne afectează în mod deosebit. au fost lăsate să cadă din planul principal al actului educaţiei. p. de a-şi astâmpăra „curiozitatea epistemică“. „Lumea credinței“. Dar acum se ciocnesc oamenii şi mai vizibil decât înainte […]. București. 2007. se află nemulţumirile reale. 34. Metodica predării limbii şi literaturii române în liceu. „educaţie civică“ toate acestea menite să asigure acea motivaţie intrinsecă de care vorbeşte psihologia motivaţională. „educaţie pentru mediu“. concrete. finalul cum va fi? Va găsi ţara aceasta drumul cel bun? Dacă ar înceta vrajba. din nefericire. Însă. nu cred că se va putea reveni prea uşor de la manele la Johan Sebastian Bach. averea. 1983. pe care fiecare din noi le avem cu privire la rezultatele educaţiei şi care devin evidente în calitatea raporturilor interumane şi a raporturilor dintre om şi societatea în care trăieşte. „educaţie morală“. Ed.

de Grecia. multe desluşiri. îndemnuri şi elogii ale oamenilor de ispravă din trecut. sublinia: „dascălii după ce i-au învăţat literele şi sunt în stare să înţeleagă cuvintele scrise.“ și „Aproape fiecare cetăţean roman ştia să scrie. într-unul din Dialogurile sale. să fie destoinici la vorbă şi la faptă. Antichitatea (indiferent că este vorba de Egipt. 11 .Capitolul I ASPECTE ALE STUDIERII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ I. Grecia. să citească şi să socotească. în general. Platon. ai conştiinţa faptului că tot ceea ce a trecut de proba timpului are valoare. au acordat ştiinţelor umaniste locul prim pe scena formării morale şi intelectuale a omului. poemele poeţilor buni şi îi silesc să le înveţe pe de rost. căci în ele sunt multe sfaturi bune. astfel încât copilul silitor să se străduiască să devie asemenea lor. insuflându-le mai multă blândeţe şi astfel devenind mai mlădioşi şi mai armonioşi. în bănci. Reflecţii asupra rolului disciplinelor umaniste în educaţie de-a lungul timpului O întrebare apare firesc: Ce poate face omul de la catedra de limba şi literatura română pentru viitorul adult ce aşteaptă să se nască în copilul din faţa sa? Oricât de sumbru ar putea părea prezentul şi de neprimitor viitorul ca filolog. Scribii primeau ştiinţa scris-cititului din tată în fiu. Imnurile şi cântecele dedicate zeilor la Jocurile Olimpice contribuiau la formarea şi cultivarea sentimentelor cetăţeneşti. alături de discipline conexe precum prozodie sau retorică. şi ca profesor de limbă şi literatură română. Dascălii de chitară […] le dau să înveţe şi operele altor poeţi de vază care au alcătuit şi muzică. ci un bun al claselor privilegiate.1. îi pun să citească. învăţarea scris-cititului ca şi competenţă de bază la care s-au adăugat studiul gramaticii şi al literaturii. punându-i să execute şi făcând ca armoniile şi ritmurile să pătrundă în sufletele copiilor. de Roma Antică) ne arată omul preocupat de dezvoltarea capacităţilor sale intelectuale ca urmare a unor necesităţi de legitimare a statutului social. în special. Lunga istorie a educaţiei pune în lumină rolul precumpănitor formativ pe care l-au jucat din Antichitate şi până astăzi studiile umaniste. ca şi Roma Antică.“ și „La şcoala de gramatică elevii studiau bine timp de patru ani limba latină şi mai ales limba greacă. Educaţia nu era un bun public.

Focşani. sau educaţia ca salvare a sufletului preluată şi promovată de pe principiile pedagogiei ca ştiinţă şi de pedagogul A. de rolul formativ al „umanioarelor“. totuşi perspectiva asupra educaţiei s-a modificat. Mihăilescu mărturisea: „Prea multă lume îmi ceruse.precum şi autorii clasici respectivi. Humanitas. cu care m-am întâlnit la Cărtureşti. București. cei înstăriţi făceau şi studii de retorică. sau pe care le consideraţi exemplare. la istorici şi oameni politici. vol. 9 12 . recitau. Deşi sistemul modern de învăţământ a continuat să acorde un rol primordial educaţiei umaniste. de la părinţi şi bunici până la tineri participanţi la proiectul Mind the book. Ca moştenitor al unui asemenea statut cultural. 113. Editorul Dan C. actori. pp. învăţau figurile de stil“8. a cerut ajutorul câtorva personalităţi marcante ale spațiului intelectual românesc de la scriitori. 2010. La vârsta de 17 ani. 7 – 8. Râmnicu Vâlcea. Mihăilescu. gimnazial.J. li se dădeau lecţii de dicţie.. ca şi cu liceenii din Sibiu. Dan C. […] O dorinţă anume revenea de peste tot (doar trăim într-o lume a topurilor): daţi-ne o listă de titluri fundamentale! Cărţile care v-au format pe dvs. Timişoara. liste cu cărţi fundamentale. chiar dacă reprezintă un factor extrinsec de motivare a elevului. vitale în coacerea unei adolescenţe care-şi construieşte inteligenţa. cât şi prin arii curriculare ca Arte sau Om şi societate. Dan C. Editura SAECULUM I. Ed.III. schimbare operată şi în planul 8 Apud Ovidiu Drimba. critici literari. şcolile retrase în mănăstiri şi devenite adevărate centre de cultură unde se traduceau. p. într-o încercare de a întocmi un top al lecturilor fundamentale cu scop orientativ. ele contribuie la stimularea pe durată scurtă a interesului elevilor şi părinţilor. regizori. introduc şi o viziune creştină asupra educaţiei prin ceea ce mai târziu se va numi şcoala virtuţilor. Călăraşi. obiectul limba şi literatura română a rămas şi în zilele noastre un obiect de studiu cu un potenţial formativ recunoscut nu doar de oameni în general ci şi formal de sistemul de învăţământ românesc. accentul deplasându-se din ce în ce mai vizibil dinspre latura formării moral-civice înspre latura intelectualist-pragmatică a vieţii.O. Istoria culturii și civilizației. statura morală!“9. 2000. liceal). Comenius în secolul al XVII-lea. Contemporaneitatea continuă să fie şi ea conştientă. artişti plastici. evaluările semestriale şi finale de sfârşit de ciclu şcolar (primar. Bacău şi Cluj. Mihăilescu. de-a lungul ultimilor ani. Vorbind despre acest proiect editorialistic. […] Elevii făceau exerciţii de lectură cu voce tare. În Evul Mediu. atât prin intermediul disciplinelor studiate în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare. în felul ei. demnitatea. Cărțile care ne-au făcut oameni. beneficiari ai serviciilor educaţionale oferite de şcoală. Astăzi numărul mare de ore pe săptămână (4 – 5 ore/clasă) din planul cadru. se scriau şi se interpretau texte sacre. București.

ac. care dubla discursul pedagogic românesc. mitizările nejustificate. împrumut lingvistic din latinescul „virtus. 4. Programa de limba şi literatura română.roehampton. ci în plan semantic. 2009. ca urmare a accentelor pragmatizante treptat prin programele de limbă și literatură română. gramatica și literatura. Și dacă modul de structurare a procesului de învățare a limbii române ca limbă maternă nu s-a schimbat prea mult. ele nu mai amintesc cu nimic de obiectivele pe care le avea în vedere profesorul în orele de cultivare a limbii române. Virtutea se probează printr-un comportament virtuos. „calitate“. cât și în cadrul unor ore speciale de cunoaștere a textului literar. 10 13 . au condus la eliminarea definitivă a celor mai mici inflexiuni patriotice din limbajul public în general și J. Comenius.-utis“ tradus în română ca „virtute“. Clasa a V-a – a VIII-a. Diferenţa relevantă nu se află însă în plan lexical. evoluţia terminologică surprinzând disocierea contemporană între valoare şi asumarea acesteia prin comportament. p. a fost dezechilibrată și încriptată pragmatic în cele două competențe-cheie denumite în programa de limba și literatura română: „comunicarea în limba maternă“ și „sensibilizarea și exprimarea culturală“. echilibrată prin împletirea elementelor de natură cognitivă cu cele de natură afectivă în gândirea didactică ce a precedat epoca tehnologizării informaționale. corelarea absurd mistificatoare a „dragostei de țară“ cu „dragostea de partid“ percepute ca abuzive.uk/digital/froarc/ comgre/. Prin educaţie ştim să spunem care sunt valorile lumii contemporane. I. După căderea regimului comunist. a cunoscut modificări mai ales în ultimii zece ani.terminologiei didactice prin trecerea de la „cultivarea virtuţilor“10 la „cultivarea valorilor şi atitudinilor“11. consultat pe 20 iulie 2011. a căzut în dizgrația românilor. „Virtutea“. Exagerările patriotarde. The great didactic. filonul patriotic. 2. în schimb viziunea asupra predării celor două discipline școlare. Obiective ale studierii limbii române în școală sau despre educația patriotică Studierea limbii române în gimnaziu se face atât în cadrul orelor de gramatică. dar în funcţie de necesităţile imediate decidem dacă este util sau nu să le cultivăm prin comportamentul nostru. Asumarea ei este totuşi o chestiune de manifestare a liberului arbitru ca atribut al democraţiei. Balanța achizițiilor. http://core.A. 11 „Notă de prezentare“. În postura de competențe-cheie. conduce spre o percepţie intrinsecă a ideii de valoare. Nevoia de integrare a individului în plan social și profesional a închis calea de acces către o motivație superioară a studierii limbii române exprimată de pedagogia tradițională prin obiectivul de „cultivare a limbii române“. în timp ce „valoarea“ este extrinsecă.

putem ușor observa cum limba de lemn a spiritului patriotard a fost înlocuită cu limba la fel de lemnoasă și inflexibilă a spiritului proeuropenist care face furori seducând cu discursuri despre valori europene atent marketate cu pomeni conceptuale și nu numai. Publicistică. în acest moment.“ – sublinia și scriitorul Alexandru Odobescu în textul intitulat „Vechi poeți“. Cuvinte memorabile din opera lui Mihai Eminescu despre limba română sunt numeroase: „Fiecare are nevoie de un tezaur sufletesc. „Țălul nostru este realizarea dorinții ca românii să aibă o limbă și o literatură pentru toți“ – afirma Mihail Kogălniceanu în „Introducție“ la Programul Daciei literare. în special. de logica matematică. comportă o puternică valoare afectivă ca urmare a rolului pe care l-a jucat în actul de formare și legitimare a poporului român. considerate în cel mai fericit caz desuete dacă nu chiar semne ale ipocriziei. 12 14 .“12. și cei care predau română. istoria părinților săi.din cel didactic în special. Acest fapt poate constitui un avantaj în strategia didactică a orelor de limba și literatura română prin forța lui de a declanșa în elev o motivație intrinsecă profundă. cei mai mulți dintre noi (profesori. neavând sentimenul propriei valori naționale. elevi și alte categorii profesionale). Astfel încât. „Cartea moldovenească“. Chișinău. Tristețea provine din faptul că. Iată de ce consider că noi. de un razăm moral într-o lume a mizeriei și a durerii și acest tezaur i-l păstrează limba sa proprie […]. ar trebui „să redăm uzului conștiinței“ sintagma „dragoste de țară“ pentru ca învățământul să nu devină o instituție promotoare a formelor goale. Și chiar dacă o limbă nu ar avea o dezvoltare necesară pentru abstracțiunile supreme ale minții omenești. istorie. nu a determinat o creștere a gradului de conștiință și conștiență. au deșteptat toată națiunea din adormirea ei și s-au auzit cu tărie de către toate celelalte popoare ale Europei. 240. Ed. p. În limba sa numai i se lipesc de suflet preceptele bătrânești. 1990. „Românii și Austro-Ungarii“. numai bine de umplut cu orice. Nevoia de a curăți spațiul public de însemnele unei culturi politice arbitrare și discreționare. nici una nu e lipsită de expresia concretă a simțirii și numai în limba sa omul își pricepe inima pe deplin. deși legitimă. rostită fără sfială. profesorii în general. Eu doar vreau să o readuc în discuție considerând că gramatica. deși disciplină strâns legată de gândire. Mihai Eminescu. demagogiei sau xenofobiei. bucuriile și durerile semenilor săi. „Răsunetele limbii românești. nu mai apreciază cultura autohtonă. Dar ce legătură are sentimentul patriotic cu predarea limbii române în cadrul orelor de gramatică? Legătura e veche și a fost instituită de-a lungul istoriei formării limbii și poporului român. geografie.

Didactica limbii și Metodica predării limbii și literaturii literaturii române în învățământul primar. în măsura în care limba pierde rolul de marcă identitară. că studierea limbii române este văzută astăzi doar din perspectiva eficienței funcționale. Valorile noii programe nu au nimic în comun cu națiunea ai cărei copii îi pregătește sau cu poporul al cărui viitor îl (de)construiește. Ce se pierde? Orizontul cultural identitar în favoarea unui orizont inter/multicultural. culturală și națională. În tabelul de mai jos am dorit să punem față în față cele două perspective. 6. a formelor a costrucțiilor. p. În ansamblu. Corint. de până la 1989 și de după 1989. Ed. București. căci „cuvintele acelea sunt bune carele le înțăleg toți“ (Simeon Ștefan. Altfel spus. Albatros. cu claritate. a cuvintelor. Noul Testament de la Bălgrad). „Urmărind cum se prezintă limba în textele luate din opera unor scriitori diferiți – explică autorul în Cuvânt înainte − și comparând-o cu aspectul ei actual. fapt care are drept consecință integrarea socială a individului. așadar. profesorul Aurel Nicolescu sublinia că prin corelarea studiului particularităților de limbă cu studiul unor texte literare se pot atinge cel puțin două obiective: 1) luarea la cunoștință a fazelor de evoluție a limbii române de la Scrisoarea lui Neacșu până astăzi și 2) conștientizarea întregului proces de constituire a limbii române literare. comunicarea fiind considerată drept competență-cheie în obținerea integrării cu succes a individului pe piața muncii. 2007 Didactică și Pedagogică. procesul de formare și de impunere a limbii române naționale unice ca limbă literară“13. Modelul comunicativ-funcțional nu este esențial diferit de modelele anterioare. 1983 Într-o lucrare de 316 pagini dedicate studiului limbii și literaturii române în Aurel Nicolescu. adică de schimbările intervenite în situația sunetelor. observațiile făcute pe marginea textului literar pun în evidență. În ce măsură programa școlară actuală își propune să continue un ideal multisecular nu e greu să-ți dai seama. Constatăm. București. ne dăm seama mai ușor de evoluția limbii. 13 15 . Transformarea limbii în simplu instrument social este însă o diferență calitativă cu impact educațional negativ. Editura București. „Predoslovie către cititori“. Ed. Observații asupra limbii scriitorilor români (Texte comentate). 1971.Într-o lucrare de uz didactic asupra limbii scriitorilor români. române în liceu. cu privire la rolul studierii limbii și literaturii române în școală așa cum reies din documente programatice și metodice: Constanța Bărboi (coord) Ioan Șerdean. se renunță cu ușurință la roadele eforturilor poporului român de legitimare prin limba națională „carii umblă în toate țărăle“.

datorie care se asociază firesc sentimentului de dragoste de țară. 196). Acest fapt face ca rolul 16 . Cuvintele lui Enăchiță Văcărescu. a gustului estetic în domeniul literaturii... mulțimea și varietatea de forme care permit să se exprime în vorbire cele mai fine nuanțe de sens.D. cit.). cit. p. Locul acestui subiect îl ia un subcapitol intitulat „Particularități psihologice ale procesului formării conștiinței și conduitei moral-cetățenești“. 19) Dar cum dragostea este mai credibil exprimată în fapte decât în cuvinte. În ea s-au cristalizat și durerile și bucuriile și idealurile pentru care a luptat poporul“ (op. Editura română. București. despre limba I.“ (op.“ (op. Un întreg discurs pseudometodic în care autorul își dublează explicativ conceptul de comportament moralcetățenesc prin cel de „sentiment moral“. cit. lexicul ei bogat. Ministerul Didactică și Pedagogică.Nici o vorbă. cel mai nobil legat ce putea lăsa un om de geniu posterității sale – după aprecierea scriitorului Alexandru Odobescu – se înscriu în memoria tuturor generațiilor prin actualitatea mesajului: Urmașilor mei Văcărești/ Las vouă moștenire/ Creșterea limbii românești/ Ș-a patriei cinstire. Limba este o sinteză a experienței de veacuri a poporului. 2009 „Studierea gramaticii îi conduce pe elevi atât la dezvăluirea logicii limbii cât și la înțelegerea frumuseții limbii noastre. gimnaziu nu este abordată în nici un fel importanța studierii limbii sau literaturii române din perspectiva conștiinței naționale. Ion Berca. N.cit. Metodica și literatura națională predării limbii și literaturii în școala de cultură generală și liceu. II. 4). 1973 „Cunoașterea temeinică a limbii și literaturii române poate și trebuie să ducă la dezvoltarea dragostei de patrie și de poporul care a creat-o […]. • Dezvoltarea interesului față de comunicarea interculturală. Cercetării și Inovării. 1974 Educației. Editura Didactică și Pedagogică. București.“ (Sic!) (op. • Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoașterea rolului acesteia în dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural (Sic!).. Metodica predării Programa de limba și literatura limbii române. respectul arătat de vorbitorul contemporan față de limba română devine astăzi un indicativ îngrijorător al respectului față de entitatea culturală a poporului român. vol. Lăudat (coord. Clasele aV-a – a VIII-a. 11) • „Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi. p. p. așadar.. Învățarea gramaticii în strânsă legătură cu practica exprimării ajută pe elevi să cunoască structura limbii noastre. p.B. Astfel se cultivă la elevi dragostea pentru limba patriei.„Cultivarea limbii este o datorie a fiecărui om.

Stilistica funcțională a limbii române. 35. aerul fatidic cu care este tratat acest subiect arată fie nesinceritatea celor implicaţi în discuţie. „pe de o parte lumea ca atare este redată de fiecare limbă. Garamond. București. București. așadar. Dacă „indiferenţa faţă de lectură“ a devenit un leitmotiv al discuţiilor cu privire la tânăra generaţie. iar prin aceasta să se exprime elegant și precis“. ambele fiind în egală măsură păguboase şi regretabile. ci cu un complex de factori culturali intim reprezentativi. studiul limbajului poetic […] va trebui să se întemeieze pe cunoașterea prealabilă a felului în care o comunitate de vorbitori a cuprins în limba ei lumea ca atare. Conexiunea istorie – cultură – limbă redimensionează demersul didactic. vol.profesorului de limba și literatura română să crească. încă un motiv pentru a căuta să unim în viziunea didactică. astfel încât regulile și noțiunile predate să poată fi asociate. Obiective ale studierii literaturii române în şcoala contemporană sau despre dezvoltarea interesului pentru lectură la copii. Ion Coteanu. Ion Coteanu îndeamnă profesorul la cumpătare în abordarea teoriilor lingvistice în cadrul orelor de gramatică: „Studiul gramaticii nu trebuie împovărat cu toate subtilitățile oferite de un curent lingvistic sau altul. „Limbajul poeziei culte“. Însă. 1996. specialiști în studiul descriptiv și funcțional al limbii. Iată. Gramaticienii. tot pentru eficiența actului didactic. Editura Academiei. literatura fiind concretizarea sufletului unui popor exprimat prin intermediul celei mai expresive forme a limbii naționale. I. subliniază faptul că „sarcina“ profesorului de limba română este „de a face pe elev să dispună – în cunoștință de cauză de un registru variat și nuanțat de reguli prin a căror aplicare să ajungă în timpul cel mai scurt. nu doar cu un simplu mecanism lingvistic. incluzând și mentalitatea acelei comunități“15. p. iar pe de alta. la cea mai bună organizare a vorbirii și scrierii. 15 14 17 . adesea foarte complicate ci limba română ca obiect prin care gândirea se poate perfecționa și exprima în formele cele mai eficace“14. 1985. Ed. Gramatica de bază a limbii române. și potrivit cu situațiile în care el se poate afla. 3. 7. fie lipsa de realism. Ion Coteanu. II. acele elemente care pot determina o apropiere a elevului de studierea limbii române. p. iar munca acestuia să treacă dincolo de limitele funcționalității sistemului limbii. scopul învățării nefiind teoria gramaticală și nici terminologiile. Căci.

chiar din faza de concepţie şi până spre maturitate. precum linişte interioară. consider totuși că studiul literaturii în ciclurile primar şi gimnazial trebuie să aibă o importantă componentă moral-formativă. Şi dacă. concretă). la începuturile sale. şi asta fără încetare. literatura era privită de cea mai mare parte „a consumatorilor“ ei ca un mod de îmbogăţire a propriilor trăiri prin spargerea barierelor fizice (de timp şi spaţiu care limitau posibilitatea de experienţă umană. naturale sau cultivate. Ce tip de obiective ne suscită astăzi interesul pentru literatură? Ne oferă oare studiul instituţionalizat al literaturii acel teren de întâlnire a obiectivelor personale cu cele sociale? 16 Martin Heidegger. ideaţia făcând cu mai multă uşurinţă drumul dintre minte şi conștiință prin suflet. Nu am nici timp. Humanitas. p. a condus la o schimbare a raporturilor interioare şi exterioare ale omului cu timpul şi spaţiul văzute în permanenţă ca factori agresivi şi limitativi. astăzi perspectiva estetică asupra artei în general şi asupra literaturii în special a declasat perspectiva moralizatoare în tratarea artei. reală. Dezvoltarea pe care fiinţa umană a cunoscut-o prin intermediul tehnologiei a atras după sine şi o modificare de perspectivă în ceea ce priveşte receptarea şi explicarea fenomenului numit literatură. ţinută sub vraja industriei plăcerilor şi a recreării. să cultive şi să susţină această pasiune. etapizat. ca urmare a perspectivei deschise de tehnologie. „În chip poetic locuieşte omul… − îl cita Heidegger pe Hölderlin – cu un oarecare efort ne-am putea imagina că poeţii sunt cei care locuiesc uneori în chip poetic. îşi găseşte cu siguranţă explicaţia și în lipsa unor „condiţiuni externe“ de dezvoltare a interesului faţă de lectură. de-a lungul existenţei omului.Căci niciunul din „actorii sociali“ care trebuie să descopere. 1995. fapt este că locuirea noastră actuală este hărţuită de muncă. în chip poetic? Nu este oare orice locuire incompatibilă cu poeticul? Locuirea noastră stă sub semnul crizei de locuinţe. Dar Omul? Cum se poate oare ca omul. 199. cu alte cuvinte ca fiecare om să locuiască. curiozitate intelectuală. pare a spune astăzi omul contemporan. Chiar dacă situaţia n-ar fi aceasta. nu pare să-şi fi definit corect obiectivele şi nici instrumentarul. Procesul de atomizare a spiritului uman. Originea operei de artă. se naşte în cel mai bun caz o preocupare pentru artele literare: poeziile sunt radiodifuzate sau sunt publicate în reviste şi volume“16. mai rămâne un spaţiu şi un timp drămuit pentru poetic. De acord fiind cu faptul că perspectiva estetică este necesară pentru atingerea obiectivului de a modela simţurile viitorului participant activ pe scena vieţii. nici loc pentru lectură. este instabilă din pricina goanei după avantaje şi succese. Lipsa unor „condiţiuni interne“. 18 . sensibilitate estetică. Sufletului contemporan îi lipsesc astăzi acei senzori care să-l facă să tresalte la iubirea de carte în general şi de lectură în particular. București. Iar acolo unde în locuirea actuală.

se întâlneşte cu cel social pe tărâmul literaturii. putem considera că instruirea prin artă/literatură are valenţe sociale. să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare. p. În condiţiile în care ș coala îşi înţelegere menirea. Privirea care nu înseamnă atât „facultatea de a culege imagini. încă din existența intrauterină. a situaţiilor de viaţă cotidiană. După naştere. Astfel li se recomandă tinerelor mame să vorbească. cât pe aceea de a stabili o relaţie“ este singura neastâmpărată care doreşte şi trece întotdeauna de aparenţe. Programa de limba și literatura română. cel de îndrăgostire (a copilului de lumea misterioasă a poveştii). Dacă privim educaţia reprezentată sub acest aspect. 1985. Ed. 19 . aşa cum ia contact şi cu lumea jucăriilor. pentru a dobândi darul de a fixa mai durabil ceea ce-i scapă. Cărţile moderne de puericultură. Iar la acestea se poate adăuga privirea vrea să devină cuvât. 2009. interiori. copilul percepe mediul extern prin intermediul simţurilor materne. seminţele sădite de grija părintească pot creşte firesc devenind ceea ce idealul social exprimă prin conceptele educaţionale ale Programei de limba şi literatura română: „un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază. spusă înainte de culcare. născut în sânul familiei. Iată cum. Însă impulsul extern determină un proces intern. cu ajutorul educatorului. orizontul personal. ea consimte să piardă facultatea de a percepe imediat. Univers. „Ascunsul fascinează“ – îşi începe Starobinski eseul despre receptarea literară – Ochiul exterior deschide mii de ochi sinestezici. să citească şi să asculte muzică în perioada prenatală. ochii doresc să mângâie. unei intuiţii ce uită cu totul de zgomotul cuvintelor“17. 17 18 Jean Starobinski. În schimb cuvântul încearcă adesea să dispară pentru a lăsa cale liberă doar purei viziuni. Prin povestea de seară. cunoscut fiind faptul că. a obiectelor înconjurătoare. capabil să înţeleagă lumea. București. universul literaturii îşi câştigă un loc trainic în sufletul şi mintea copilului şi va determina axiologic acţiunile ulterioare ale adultului. București. ca formă modernă de educare a viitorilor părinţi. să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om“18. tot prin grija mamei. […] mâinile vor să vadă. ea poate constitui cadrul în care. 31. 2. Procesul de interiorizare şi de rafinare a simţurilor provocat de lectură este tradus de Starobinski în spiritul lui Goethe astfel: „…fiecare simţ aspiră să facă schimb de puteri. Textul și interpretul.Iată doar două întrebări dintr-o gamă cu un potenţial de generare mare. Clasa a V-a – a VIII-a. să comunice şi să interacţioneze cu semenii să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană. p. copilul ia contact cu lumea poveştilor. din punctul de vedere al confluenţei a două cerinţe imperative interdependente care coordonează viaţa omului. avansează ideea că educaţia trebuie începută încă dinainte de naşterea copilului.

Rubinstein continua să facă game. să-l vedem osîndit pe viaţă la rigorile culturii. ci făcea mai mult game. înseamnă străpungere a realului. Însă. „capacitatea de a înţelege lumea“ ca element primordial al existenţei umane este direct legată de „sensibilitatea la frumosul din natură şi la cel creat de om“. La peste 70 de ani. la un mare hotel din Elveţia. se întâmplă ca în sportul de performanţă. pe când Edison 19 Ibidem. Îţi este milă de cîte o fetiţă ori de cîte un tînăr atlet că trebuie să petreacă o bună parte din «anii cei frumoşi» (chiar aşa de frumoşi. acordă încredere simţurilor şi lumii pe care simţurile ne-o înfăţişează devenind „privire reflectată“. ci câteva sute. „[…] totul în cultura de performanţă. Cineva povestea că. interacţiona. aşadar să transpire.Într-o încercare de pătrundere conceptuală. Şi poate ne-ar cuprinde mila în faţa unui tînăr înzestrat. sublimarea biologicului prin educaţie este un act de performanţa culturală. de interacţionare şi valorificare a propriei vieţi sunt consecinţe ale capacităţii de a înţelege lumea. „de a utiliza în mod creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană“19. capacitate la baza căreia stă sensibilitatea la frumos. candidatul la performanţă trebuie să transpire. care cînta cam mult la pian şi nici măcar nu cînta ceva ca lumea. iar aspectul „cultural“ precum şi capacităţile de comunicare. în definitiv). „transpusă într-o nouă esenţă“. într-adevăr. Lectura este cea care dă privirii calitate de cunoaştere. poate mai mult decât în sport şi în orice caz pe o perioadă mai lungă (pe parcursul unei vieţi. în aşa fel încât reuşita personală şi performanţa socială să se traducă în faptul de a comunica. 20 . ca act de vedere şi comprehensiune. Constantin Noica în eseul intitulat „Cei 22 sau despre cultura de performanţă“ reflectând pe marginea ideii de performanţă făcea legătura dintre sport şi cultură punând accentul pe talentul antrenorului şi pe angajamentul performerului. Oprirea la marginile cotidianului însă este din fericire un act imposibil. „eliberare din limitele vederii“ şi în acelaşi timp reîntoarcere la realitatea de astă dată transfigurată. rezultă că obiectivul principal al studiului limbii şi literaturii române este de fapt dezvoltarea acelor funcţii senzoriale prin intermediul cărora este perceput frumosul din natură şi societate. Dacă obiectivul principal al studierii limbii şi literaturii române în şcoli este formarea/dezvoltarea capacităţii omului de a înţelege lumea. a trebuit să reclame direcţiei pe vecinul său de cameră. Dar tocmai aceasta deosebeşte vorba lui Valery de a lui Edison: căci unul ar vrea să ştie dintr-odată cine este genial. fără modelarea pentru restul vieţii. sub acţiunea unui antrenor. mai ales că nu poţi fi niciodată sigur de rezultat şi trebuie să antrenezi nu 22. În cultura de performanţă. cum sunt adesea?) ca sub rigorile unui ordin medieval. ştie să facă pe cineva să transpire. Căci lectura. «Este Rubinstein». a explicat directorul hotelului. Acesta.

în cultură. Profesorul medic Palade. I-am numit cândva: ploaia. Dacă am putea găsi sămânţa cea bună! Douăzeci şi două de boabe numai!“20. a intelectualului şi sensibilităţii deopotrivă. într-o bună zi. Dar nu ne gândim atât la antrenorii de excepţie. îi spune: «Aruncă-te în larg. căci reclamă şi mijlocirea spirituală puţină genialitate. prefaţatorul lucrării lui Henri Delacroix. Limbajul imaginilor. stai lângă mal. care să urmărească zi de zi cum creşte firul de grâu.spune: abia la urmă. poetul. pictorul. ploaia aceea de toamnă. şi cu siguranţă sunt mai mulţi decât cei de antrenat. I. Şi oricum. cât la acei mari antrenori umili. aparenţa. dacă vrei să-ţi fie bine. până şi în somnul lui. cât şi către Occident – ar fi datoare să dea lumii de mâine o excepţională echipă de interpreţi. de altfel. dacă ne-am convinge că ţara noastră – singura din Europa deschisă cultural atât către Orient.) Dar ei sunt de pe acum prezenţi. încât ne facem iluzia că am putea lua un nou premiu Nobel.4. pe tânăr. spune tânărului familia. pentru tinerii de excepţie. ei nu se pot devota unui singur ucenic. şi enumerarea ar putea continua – o întreabă şi se întreabă mereu. pot fi de-a dreptul cei care au obţinut ei înşişi o performanţă. Antrenori buni. care nu ştie nimic despre culesuri. de altfel. Sau Mircea Eliade ar putea oricând pune pe lume mari orientalişti. nu excepţia şi.(s. ce competenţă sau ce cutezanţă au? «Nu încerca prea mult. iar prin modul în care o reprezintă el dă şi interpretează răspunsul şi nu o dată îl determină.m. se poate ivi miracolul care contribuie să trimită înainte popoarele şi istoria. cel cu premiul Nobel. îndrăgind şi el. consultat pe data de 15 februarie 2010. 21 . după ce omul a transpirat îndelung. şi a văzut cum se îneacă alţii. a antrenat pare-se echipa Institutului de Biologie. chiar incomparabila instituţie a familiei. ca un părinte. Octavian Barbossa. aceea a conştiinţei. în aşa fel. esenţa. vizuale 20 http://www. artistul – muzicianul. Educaţia ca joc: literatură şi copilărie Cred că un punct de vedere folositor în discuţia aceasta despre creşterea interesului faţă de lectură ar putea să-l aducă şi psihologia artei care a încercat să arate cât de bogate sunt căile artei în înţelegerea realităţii și a destinului uman. în primă instanţă. este mai uşor să ştii cum trebuie făcut un lucru decât să-l faci. observa: „Scrutând lumea în multitudinea ipostazelor ei.ro/sehnsucht/09f8697933e9e8. A stat destul pe margine. nu-l pot urmări ceas de ceas. unde ne sunt antrenorii?(s. nou înfiinţat. Iar pentru aceasta trebuie antrenori.) Altcineva. şi nevăzutul. în a doua şi nu ultima instanţă.m. Atunci.trilulilu.» Dar antrenorul este din alt aluat. Iată de ce putem spune că prin artă omul angajează un dialog permanent cu văzutul. n-ai să te îneci». Românul are vocaţie de antrenor. Profesorii predau regula. Psihologia artei. de-a lungul istoriei.

De aceea. 20. „Educaţia greşeşte uneori atunci când încearcă să se organizeze prea mult ca pe un amuzament. Plăcerea şi iluzia descătuşată se opun aici realităţii. […] în artă. literaturii. cred că merită menţionată aici perspectiva teoretică care apropie arta şi jocul. p. p. moderni sau postmoderni cu toții au scris cu un ochi la cititor și cu celălalt la critica literară. Deși importantă. bazată doar pe rudimente estetice în etape de vârstă ce depășesc copilăria. Scriitori clasici. Psihologia artei . al propriei satisfacţii. Ed. de luare în proprietate a unor realităţi (descoperirea limbajului. a propriului trup. tot astfel lectura 21 Octavian Barbossa. cit. Delacroix observa o dublă valenţă a acestuia: jocul ca activitate spontană de învăţare. Şi. pătrunzând în universul jocului. conștienți fiind că cititorul este de fapt sufletul creației. „Sustrăgându-se muncii. şi limbajul conceptelor nu sunt decât două ipostaze ale unui multiplu proces de cunoaştere şi comunicare a omului cu realitatea şi a omului cu semenul său“21. Valoarea gnoseologică a jocului este determinată de nevoia de îmbogăţire a experienţei afective prin identificarea cu personajele sau mai bine zis cu sentimentele acestora. deşi multe bariere par a sta în îndeplinirea obiectivului de apropiere a copilului de lectură. Pentru că.sau auditive. Lectura epidermică pusă la colţ de critica literară. plăcerea.. prefaţa la Henri Delacroix.19 22 23 22 . este tocmai exersarea sufletului copiilor în înţelegerea şi trăirea valorilor propuse de un text literar. Pentru că nimic nu este mai conex firii copilului şi literaturii ca artă decât jocul. Meridiane. Ibidem. în căutarea societăţii şi a lumii“ 22. Făcând o teorie a jocului. aşa cum scris-cititul reprezintă rudimentul necesar al unor studii aprofundate în domeniul gramaticii. Henri Delacroix. 19. copilul priveşte liber spre gravitatea vieţii reale. şi libertatea creatoare vor încerca să construiască o lume la fel de solidă ca şi aceea a realităţii. p. ideile şi sentimentele din viaţa personajelor în sufletul micului cititor. ceea ce trebuie să urmărească profesorul de literatură. Componenta estetică are un rol important în asumarea valorilor morale prin capacitatea elementelor artistice de a transfera gândurile. sub impulsul unei activităţi la fel de puternice şi la fel de fecunde ca şi genialitatea primitivă a copilului în căutare de sine. 1983. al plăcerii vii de a crea. București. pe bună dreptate atunci când apare ca formă de lectură superficială. a lumii înconjurătoare) şi jocul ca divertisment. retoricii sau prozodiei. Din această lume în care se află la el acasă. cred că ar putea fi totuși obiectivul formării elevilor din ciclurile primar şi gimnazial. componenta estetică nu este unica valoare la care se raportează autorul în actul creației. op. − scrie Henri Delacroix în Psihologia artei – copilul va avea sentimentul libertăţii redobândite. Nu toată virtutea jocului stă în amuzament“ – completează autorul23.

bătucit de acum de lipsa rezultatelor. arid. Însă. 1973. „Într-adevăr cultura contemporană. Mult deplânsul fenomen al încărcării materiei va continua să subziste atâta timp cât omul de la catedră nu-şi va asuma formarea copilului dincolo de normativele unui spirit scientist exagerat. cls. figuri de stil. specie literară. elemente de naratologie nu conduce. dacă este să ne gândim că ipostaza care precede pe aceea de critic literar este cea de cititor pasionat. poate sufoca înclinaţia spre literatură şi poate conduce spre acele forme de aversiune faţă de literatura. traduse în comportamente de respingere sau indiferentism. Este unul din riscurile la care este supusă literatura ca obiect de studiu astăzi. decât în cazuri excepționale. el devine explicit în conținuturile incluse spre studiu și în competențele cerute de la elevi. 24 23 . etapa teoriei literare a coborât de la clasa a IX-a la clasele V − VIII şi sunt metodici. O simplă inventariere a noţiunilor de teorie literare incluse ca noţiuni obligatorii de studiu în vederea examenelor şi concursurilor şcolare. urmată de aceea de cititor avizat. o încărcare a discursului didactic cu un limbaj excesiv conceptualizat. Literatura nu este doar cunoaştere şi logică. pune în evidenţă acest aspect. p 150. constituie. Transformarea copilului într-un expert care să aibă un aparat critic dotat cu noţiuni de gen. Căci deși neexprimat în introducerea programei. considerate depășite astăzi. a IX-a teoria literaturii. la stimularea interesului pentru lectură. V – VIII lectura literară. o deschidere spre sfera esteticului grăbită şi neadaptată la nivelul intuitiv al vârstei copilăriei. București. I – IV citirea explicativă. Metodica predării limbii și literaturii române. un pas fără de care nu se poate avansa spre o lectură superioară odată cu maturitatea biologică și mai ales estetică. Dorinţa de a face din toţi copiii cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani care studiază literatura critici literari mi se pare nerealistă şi dăunătoare atâta timp cât învăţământul românesc sedus de frumuseţea inteligentă a noţiunilor a considerat că poate să ardă etapele şi acum se plânge fariseic de lipsa de interes faţă de lectură a copiilor şi continuă să meargă pe acelaşi drum. Noica în Scrisori despre logica lui Hermes – a ajuns astăzi în impasul la care sfârşise cultura teologică a Evului Mediu: trebuie să explice I. IX – XII studiul istoriei şi literaturii române“ 24. viziune literară. Lăudat. precumpănitor ştiinţifică – atrăgea atenţia C. Metodica modernă (contemporană) se îndepărtează cu mult din acest punct de vedere de metodicile mai vechi. O viziune anapoda. 34 de elemente în cls a V-a şi 48 cls a VIII-a. Încet dar sigur. cu siguranță. cls. Editura Didactică și Pedagogică. cls. ea este şi simţire. mijloace de expunere.epidermică a copilăriei. care deosebeau 4 mari etape în studierea literaturii pe durata celor 12 ani de şcoală. aşa-zis moderne. care doresc să o aducă la porţile claselor primare. în funcţie de cerinţele programelor şi în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor astfel: „cls.D.

) libere cum sunt. 2007. 162 26 25 24 . 6. atunci riscă să li se întâmple ceea ce s-a petrecut întotdeauna cu înţelesurile divine coborâte peste lume“25. în loc să modeleze. „După cum se vede. București. conţinutul de idei. mai puţin. das ganz Andere.cum s-a spus despre divin. C. mai întâi. Şi mai departe „Formele acestea din urmă (ştiinţifice – n.m. Scrisori despre logica lui Hermes. glasurile. analiza literară. Ed. Şi continuând să ne explicăm lipsa de interes ca pe o rezistenţă subconştientă a copiilor la scientism. „Cartea românească“. Ed. 1986. Dacă însă ele rămân cu adevărat străinul. sentimente şi apoi modalităţile de exprimare a acestui conţinut“26. limbile. „Corint“. nu numai pe plan teoretic ci şi în cuprinsul istoriei. ridică abstracţiunea deasupra libertăţii şi regula înaintea jocului în studiul literaturii. elevii pot fi deprinşi cu o anumită metodologie în analiza şi comentarea unui text literar. plăcerea de a citi. Ioan Şerdean. Căci noianul de noţiuni literare în funcţie de care ne dozăm timpul şi efortul profesional ne fac să ne concentrăm acum pe înţelegerea şi însuşirea unor concepte de teorie literară punctate conform baremelor la examene şi concursuri şi. p. pe atingerea obiectivului de a cultiva gustul.cu mijloace perfecte o lume imperfectă“. în general. venind cu un alt glas. p. În condiţiile în care profesorul sedus de frumuseţea inteligentă a noţiunilor. îşi găseşte locul şi în clasele mici. (Sic!) Indiferent de specificul textului. îl fac pe om să-şi piardă sensurile. consider că ar fi util să ne reformulăm obiectivele cu mai mult realism. folosită în clasele liceale. Noica. deformează lumea omului. București. trebuie să se descopere. atunci literatura este lipsită tocmai de acele atribute care o făceau atractivă în mod natural în ochii copiilor. cel al străinului. sub forma lecturii explicative adaptată la particularităţile de vârstă ale elevilor − observă cu încântare Ioan Şerdean în spiritul viziunii moderne asupra învăţării literaturii române – Chiar şi în ciclul primar. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar .

lipsind din ea factorul moral. politice. Astfel încât didactica e din ce în ce mai mult ştiinţă seacă. şi nu arareori simplu pretext de erudiționism. Aşadar dacă istoria îndepărtată ne-a arătat eforturile omului de a-şi supune mediul natural și social printr-un efort modelator. economice. am constatat că seminţele comeniene ale artei de a învăţa s-au sterilizat devenind.Capitolul II PRIVIRE ANALITICĂ ASUPRA PROGRAMEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI A MANUALELOR ȘCOLARE Privind diferitele modele de programe după care s-au organizat. copilăria omenirii. în sensul dorit de el. teoria maioresciană a formelor 25 . virtuţile umane. excesiv conceptualizată şi tot mai neroditoare pe terenul dezvoltării profesionale şi personale. astăzi. Unul din factorii care i-au dăunat omului în ambiţia sa de creator de sisteme (sociale. sub pretext științific. Odată cu deschiderea ochilor spre sine şi cu conştientizarea raporturilor omului cu timpul. a fost scutită de această dorinţă luciferică de inventare a Omului Nou. mai puțin celor naturale. Astfel încât omul este factorul pasiv asupra căruia acţionează societatea iar nu factor activ care să influenţeze. Poate doar preistoria.și interumane.) a fost dorinţa de a contribui la dezvoltarea societăţii prin recrearea omului. sărind peste momente istorice importante în evoluţia gândirii asupra educaţiei până la istoria politico-socială recentă. simplu excurs informativ. omul a intrat într-o cursă cu doar doi candidaţi e u l şi s i n e l e. Şi dacă. Dovadă vie este omul mediu contemporan. spaţiul şi cu oamenii de lângă el. proiectat și desfășurat activităţile didactice de-a lungul istoriei didacticii şi care au secondat în permanenţă teoriile contemporane cu privire la educaţie. educaţionale etc. istoria recentă ne arată cum omul face eforturi de a se supune cerinţelor sociale. de care se distanţa în permanenţă prin autopotenţare. aşa cum afirmam şi în altă parte a lucrării. pe care activitatea didactică trebuie să le aibă în vedere. societatea. Raportându-ne mereu la alţii. aruncaţi într-o criză a comunicării intra. toate culturile valoroase ale lumii au pus în faţa gândirii educaţionale un model al omului pe care condiţiile sociale şi istorice ale timpului îl reclamau. actuale. constatăm că dorinţa omului de a determina dezvoltarea societăţii l-a condus la propria-i aservire. Faptul este evidenţiat şi de evoluţia discursului cu privire la obiectivele şi finalităţile educaţiei exprimate în România prin intermediul documentelor generale de programare şi planificare a conţinuturilor învăţării la limba şi literatura română. Omul Nou al României zilelor noastre cu greu se regăseşte printre modelele umane evidenţiate de istoria educaţiei.

Care erau Omul Nou aşa cum se distingea el printre fâlfâiturile propagandistice ale Epocii de aur? Supus. Cu fiecare generaţie aflată în pragul finalizării unui ciclu şcolar. 26 . Clasele a V-a – a VIII-a. Ea a îmbrăcat însă aceleaşi oase slăbănogite şi cuprinse de frigurile istoriei. Aşadar de la simpla „înşiruire de conţinuturi sub formă de capitole şi lecţii neracordate la ieşiri concrete în termeni de achiziţii posibile şi necesare fiecărui elev“ la „o adevărată revoluţie didactică în ceea ce priveşte conceperea predării/învăţării la clasă“ prin construirea programei în concordanţă cu noile planuri cadru. Un proces de elaborare deschis consultărilor publice şi pregătit oricând să se adapteze la cerinţele cerute de implementarea reformei. docil.Ce mai face Omul Nou comunist?. votează atunci când i se cere şi ar fi în stare să colecţioneze şi capace de bere dacă cineva i le-ar da gratis. În 23. părinţi şi copii se autoetichetează cu defetism generaţie de sacrificiu.fără fond a rămas neînţeleasă de cei care au fost puşi în ultimii ani să proiecteze şi să concretizeze profilului uman dorit de naţiunea română. Cum a arătat Omul Nou în varianta post decembristă? Unul din numeroasele portrete identificabile pe internet îl descria astfel: „Nu e interesat de ce s-a întâmplat în 1989.1999 este aprobat documentul intitulat Programe şcolare – Limba şi literatura română. blog). • O nouă viziune curriculară menită să o înlocuiască pe cea analitică. Reforma educaţiei a bântuit toate generaţiile de după revoluţie aducând până acum 4 − 5 ani modificări legislative îmbrăcate într-o haină tot timpul nou(-ă) peticită. Pe româneşte aşa programă aşa rezultate. prin decongestionarea materiei.08. Ce legătură au toate acestea cu programa şcolară la obiectul Limba şi literatură română? Aceeaşi legătură pe care o găseşti între viziunea asupra educaţiei programatic exprimată prin documentele menite să asigure calitatea actului educaţional şi rezultatele asupra beneficiarului educaţiei sau în termeni moderni relaţia impu-output. privirea opacă. El trece senin peste toate. De asemene este susţinută şi o nouă viziune asupra manualelor şcolare. fără să reuşească decât pe alocuri să dea impresia că le încălzeşte. Două sunt direcţiile de înnoire pe care autorii doresc să le facă remarcate: • Un nou mod de lucru la elaborarea programei caracterizat prin munca în echipă. ţipă atunci când este în colectivitate şi şopteşte umil atunci când discuţia se poartă faţă în faţă“ (Ovidiu Iancu. între 1994 ‒ 1995. In „Prefaţă“ autorii iau distanţă faţă de programa concepută anterior. mai mereu plecată în pământ. prin „profesionalizarea reală a autorilor“. oricând dispus să-şi ovaţioneze conducătorul.

pe site-ul www.proeducația. metodă și mijloc în același timp. din cele 5 manuale alternative aprobate de Ministerul Educației. 150 de 27 Sorin Cristea Manualele alternative. de a alege manualul potrivit cu stilul său de lucru şi cu profilul grupului de elevi căruia urma să i se adreseze. reeditate. consultat în data de 27 mai 2011 27 . care. Păcat că ele nu au mai fost revizuite. părere în general neîmpărtăşită de o bună parte a profesorilor. Aşadar manualele alternative le consider un punct câştigat pentru calitatea învăţământului românesc.md.md/dw. dorinţa de a scăpa de aluviunile comportamentale. determinat la nivel social-istoric“27. La opt ani de la revoluţie. profesori. consideră manualele alternative „o variantă specifică de proiectare pedagogică a conţinuturilor instruirii. doar manualul Humanitas poate primi calificativul satisfăcător la o evaluare a instrumentelor de muncă intelectuală cu care trebuie să-i deprindem pe elevii noștri. chiar dacă mai fuseseră reeditate. Într-un articol publicat pe site-ul www. primii şi ultimii educaţi în sistemul manualului unic. paginarea). elevi şi părinţi. cât şi din punctul de vedere al structurii sau al designului devenit important într-o civilizaţie a ochiului în continuă expansiune (calitatea hârtiei. Din punctul de vedere al alcătuirii interne. Şi chiar dacă manualele nu sunt lipsite de defecte (de formă sau conţinut) profesorul poate aduce un plus de valoare muncii sale prin proiectarea lecţiei şi prin practica didactică. Chiar şi astăzi se mai întâmplă să auzi remarci ale unora cu privire la cât de bine era pe timpul când toată lumea învăţa după acelaşi manual. Cercetării și Inovării și aflate la dispoziția școlilor. încă se mai lucra după programe şi manuale vechi neatractive atât din punctul de vedere al abordării domeniului literaturii. nu avuseseră parte de schimbări de esenţă în măsură să inducă profesorilor.md.Experienţa mea didactică a început în 1997 ca profesor de limbă şi literatură română şi profesor de limbă şi literatură franceză. el fiind singurul care conține un Dicţionar explicativ (cca. adresate elevilor în cadrul unui anumit sistem şi proces de învăţămînt. Pentru prima oară profesorul era pus în situaţia de a se autodefini profesional. Timp de doi ani am lucrat cu manualele vechi.php3%3Ff%3D/fi.proeducatia. Din acest punct de vedere Programul de reformă al ministrului Andrei Marga a adus într-adevăr flexibilitate şi atractivitate afânând un pământ cam înţelenit în dogmă. obligaţi timp de 45 de ani să gândească actul educativ unidirecțional. calitatea ilustraţiilor/reproducerilor. pedagogul Sorin Cristea www. O privire analitică asupra manualelor de gimnaziu pune în evidență o abordare neunitară a manualului ca auxiliar al învăţării. A fost o schimbare care a produs un efort de adaptare din partea tuturor celor implicaţi.proeducation. „ceauşiste“. organizate ca oferte de învăţare diferenţiată.

.cuvinte). poziţionarea corectă la nivelul manualului precum şi exactitatea. în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere“28 – se subliniază în nota de prezentare a programei. din dorinţa de a oferi un anumit grad de complexitate manualului. Editura Didactică și Pedagogică.. Indice de termeni şi Cuprins. obiectivă. publicat la editura „Cartea românească“ în jurul anului 1930. adăugarea unui index al autorilor şi al ilustraţiilor folosite în manual şi de asemenea introducerea unei rubrici la sfârşitul fiecărui text literar în care să fie recomandate spre lectură texte care să ajute la cunoaşterea biografiei scriitorului propus spre studiere sau care să ajute la înţelegerea operei literare aflate în studiu. cit. Câteva din deficienţele manualelor actuale sesizate de-a lungul timpului ar fi: • aglomerarea prin exces informaţional având două tipuri de cauze: una subiectivă. op. manualele alternative nu sunt unitare calitativ. 2. conține și o bogată serie de ilustrații care pot servi drept material didactic auxiliar în activitățile de compoziție. p. 95. precum cel al lui Gheorghe Nedioglu. schimbările de conţinuturi operate în programă nu au mai fost operate şi în manualele şcolare. Celelalte s-au limitat la Dicţionar şi Cuprins. nu are decât Cuprinsul... şi a doua cauză. credem noi – ţin de formarea şi cultivarea la elevi a capacităţii de a învăţa cu mijloace proprii. de ştiinţa de a învăţa. Ioan Șerdean. Între îmbunătăţirile care ar putea fi aduse din acest punct de vedere menţionăm acordarea unui spaţiu mai amplu pentru rubrica de dicţionar. Atenţia acordată acestor auxiliare ar trebui să fie cu atât mai mare cu cât ele conduc la formarea unor deprinderi de muncă intelectuală reclamate chiar prin programa de limba şi literatura română: „Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii elevilor. Prin calitatea informaţională a manualului vom înţelege atât posibilităţile de corelare a manualului cu programele apărute din 1999 până în prezent. 28 29 Programa. claritatea şi corectitudinea informaţiilor introduse. au oferit o informaţie suplimentară. op. altfel spus a învăţa să înveţi în perspectiva educaţiei permanente“29. 28 . Din punctul de vedere al conţinutului informaţional. cit. p. La acestea mai adăugăm şi opinia pedagogului Ioan Şerdean care arăta cu privire la competenţele şi capacităţile de largă perspectivă că: „Implicaţiile cele mai semnificative ale studiului limbii şi literaturii române în şcoala primară – şi nu numai. iar manualul autorilor Elena Mazilu-Ionescu și Valentina Jercea.. aparţinând autorilor cărţii care. neprevăzută în programă. Manuale mai vechi.

La aceste neajunsuri mai trebuie adăugat şi formatul foarte mare al unor manuale (Ed. fără să se ţină cont de curba de efort care ar presupune o abordare a lor la începutul sau la mijlocul semestrului. care. profesorul. în loc să ajute la evidenţierea şi reţinerea noţiunilor importante. precum și suprapunerea scrisului pe imagine. prin diversificarea tipurilor de exerciţii ce pot fi rezolvate individual sau în grup. • lipsa de adecvare a conţinutului la sfera de interes şi nivelul de vârstă al elevului se vrea compensată printr-un design special care după cum vom vedea mai jos nu este întotdeauna fericit ales. după dictare. cu ajutorul personajului Bob Ică. acum. putem accepta că manualele alternative sunt mai atractive ca urmare a îmbinării textului cu imaginea (desen sau reproducere) şi a folosirii imprimării color.• proasta structurare a conţinuturilor – conţinuturi prevăzute în programă pentru evaluările de final de ciclu şcolar (Teze sau Evaluări Naţionale) sunt plasate necorespunzător în arhitectura manualului. un comentariu făcut de profesor. cu sarcini de lucru având grade diferite de dificultate. Ed. Însă. spre sfârşitul semestrului sau anului școlar. Elevii erau puşi doar să consemneze pe caiete. semantic) munca de finalizare a textului o făcea. Notă aparte din acest punct de vedere fac Manualele de clasa a V-a şi a VI-a. de comentarii orale. Acest aspect a putut fi remediat în ultimii ani prin faptul că profesorului i s-a dat libertate de a face o planificare a activităţilor ţinând cont în primul rând de programă iar nu de manual. Dacă înainte de acestea o bună parte a profesorilor de română puneau accentul pe capacitatea de a memora cunoştinţe livrate sub forma unor comentarii literare care erau lucrate de profesor. aglomeraţia vizuală ca urmare a efectelor tipografice prea numeroase. lexical. în clasă făcute cu privire la constituirea sensurilor pe diferitele straturilor literare (fonetic. manualele alternative au produs o schimbare de atitudine faţă de lucrul cu textul literar. ghidează copilului prin lumea noţiunilor păstrând ceva din caracterul ludic al învăţării specific vârstei copilăriei. Din punctul de vedere al designului şi al rezistenţei manualului în timp. fac dificilă câteodată extragerea și structurarea esenţialului din lecţie. în cele mai multe din cazuri. Exerciţiile cuprinse în manualele de literatură erau reduse ca număr şi ca tipologie şi nu 29 .Humanitas. sau scrierea cu fonturi şi caractere diverse. multitudinea obositoare a culorilor. toate acestea. ALL) care le fac greu de transportat și manevrat. Cartonul subţire al copertelor nu reprezintă un mijloc de protejare eficientă a conţinutului manualului care este folosit de cele mai multe ori şi câte 11 ani. Deşi orele de română nu erau lipsite de discuţiile pe text. În ciuda lipsurilor menționate cu ajutorul manualelor alternative s-a reuşit alungarea monotoniei din desfăşurarea activităţii didactice.

oricât de atrăgătoare ar fi muzica teoriilor lingvistice. pentru istoria și geografia țării. De altfel. dacă e bună și cu îngrijire lucrată […] ea revarsă în mii de capete aceleași cunoștințe fără de nici o silă. succesul limbii române ca disciplină școlară îl constituie acest deziderat de a nu înlocui cartea de citire cu tratatul de lingvistică. 1990. într-un popor ce mănține o țară. într-o carte de agronomie este o adevărată orbire“30. Publicistică. pentru variile cunoștințe ce trebuie să le aibă un om . „Cartea de citire“. merită reamintită perspectiva pe care marele poet și dascăl. ca obiect de studiu. „Cartea moldovenească“. 260. Se descriu toate în ea. În aceste condiţii Limba şi literatura română. p. se reducea la un complex de informaţii ce trebuiau stocate de către elev. creativă. Mihai Eminescu. „O carte de citire nu e numai o enciclopedie națională ci. 30 . Așadar. Într-un articol intitulat Cartea de citire. căci nu se învață pe de rost. poetul Mihai Eminescu răspundea la întrebarea retorică dacă în loc de cartea de citire nu ar fi mai bine de pus „cartea de agronomie. Ed.încurajau prea mult gândirea personală. Accentul în procesul de evaluare cădea pe evaluarea cantităţii şi calităţii cunoştinţelor şi mai puţin pe evaluarea priceperilor şi deprinderilor. Chișinău. o trasa într-unul din articolele sale despre rolul cărții de citire în viața elevului. creativă a evaluării. Rolurile acestea fuseseră moştenite din perspectiva ideologică impusă de politica unică care avea drept obiectiv crearea acelui om nou adus în discuţie mai sus. „Să nu se uite – atrăgea atenția spre finalul articolului său Mihai Eminescu – că 30 Mihai Eminescu. chiar între explicaţiile şablonarde ale timpului. Nici tipurile şi formele de evaluare nu stimulau gândirea divergentă. de cizmărie și de rotărie“. neapărată pentru cultura limbii materne. apărea uneori explicată mintea elevului ca un fişet cu mai multe sertare în care erau stocate cu precizie tipurile de informaţie achiziţionate în şcoală. ea inspiră la zeci de mii de cetățeni viitori aceeași iubire pentru trecutul și brazda pământului lor. cartea de citire e prin natura ei descriptivă. înainte de a trece la discutarea programelor școlare care au stat la baza predării de-a lungul ultimilor 12 ani de învățământ. abstracte. Astfel rolul profesorului era acela de a livra un adevăr considerat absolut şi de neînlocuit (de el însuși) iar rolul elevului era acela de a reproduce acest adevăr perceput drept neinteresant. ea preface după o justă observație. Evaluarea orală apela la conversaţia catihetică pentru elementele noţionale iar cea scrisă proba calitatea memoriei elevilor care erau solicitaţi să reproducă integral sau parţial conţinutul comentariului dictat de profesor în caiete. […] Cărți speciale cată să cuprindă definții stricte. deci se văd toate cu ochii minții. greoi sau obositor de către elev. A preface o carte neapărată educațiunii tinerimii. Și. o masă de indivizi. ce se întâmplă a trăi pe aceeași bucată de pământ.

Aşadar profesorul are în vedere ca actul educării să se finalizeze nu doar simplu cu „a şti“ ci cu „a şti să faci“. conform „profilului de formare european“. Idealul urmărit şi exprimat de către Ion Negreţ a fost continuat şi dezvoltat cunoscându-şi împlinirea prin această perspectivă. apare cea de a treia programă şcolară care nu aduce modificări de profunzime ci de suprafață. necesitatea constituirii unor standarde naţionale de evaluare a disciplinei pentru clasele terminale. la programle de studiu pentru clasele aVII-a și a VIII-a avându-se în vedere următoarele considerente: generalizarea învăţământului de 10 clase. inevitabile la o astfel de lucrare la prima ei ediție. astfel încât toţi să înveţe eficient. Între obiectivele acestei revizuiri au fost: câştigarea unui plus de precizie în măsurarea atingerii obiectivelor prin eliminarea acelor obiective care nu permiteau măsurarea. Urmărim competenţa iar nu cunoaşterea. cât. poartă numele de competenţă. Cuvântul cheie. nu mai este obiectivul pedagogic ci competenţa dublată. 32 31 31 . începutul făcut în 1999 cu manualele alternative.“32. devenind astfel concret şi măsurabil. astăzi. 261. oferirea de coerenţă progresiei învăţării prin eliminări sau adăugiri de conţinuturi. La 10 ani de la prima modificare. Iată aşadar eficienţa în evaluare. reaprobarea vechiului plan cadru. 1983. ca urmare a intenţiei de racordare a învăţământului românesc la ceea ce autorii programei au numit perspectiva europeană a educaţiei. acum. în 2009.această carte de citire nu se-nvață pe de rost. când şi în ce condiţii trebuie să înveţe elevii. cit. p. Editura Didactică și Pedagogică. că secretul compunerii ei e de a fi interesant scrisă și conformă cu nivelul de înțelegere al copiilor. nu a fost continuat în sensul îmbunătăţirii şi aprofundării acestor paşi. în Constanța Bărboi (coord). Metodica predării limbii și literaturii române în liceu . în anul 2003. 18. cum. Ion Negreţ scria în 1983: „Un adevărat pedagog al şcolii de astăzi trebuie să poată indica cu precizie ce. și că ea îi crește și-i instruiește pe aceștia în mod liber“31. Ion Negreț. București. O tentativă de modificare a apărut după 1999.. p. Din nefericire. centrată pe competenţe. op. asigurarea unei baze mai concrete de construire a standardelor de evaluare pentru aceste obiective. Odată cu această nouă programă consider că se renunţă definitiv la umanismul pedagogic şi la şansa omului de a influenţa prin propria-i educaţie mersul istoriei el fiind cu totul aservit socialului. de valori şi atitudini. Iar competenţa trebuie să fie dublată de formarea unor valori Mihai Eminescu. prin scoaterea unor ediţii noi revăzute şi adăugite care să elimine greşelile de formă sau de conţinut. „Predarea și învățarea limbii și literaturii române din perspectiva psihopedagogiei moderne“.

Din acest punct de vedere orele de compoziţie şcolară sunt foarte utile. Privită din punctul de vedere al viziunii asupra finalităţii actului educativ. și utilizarea calificărilor ar trebui. consultat la data de 13. competitivitatea.eu. redus.europa.şi atitudini. Valorile ce decurg din această situație ies ca uleiul la suprafață din recomandarea anterior amintită şi anexele sale: dezvoltarea individuală. 33 32 . sub aspectul celor menţionate anterior. cel dintâi având prin învăţare un instrument care să-i asigure o evoluţie pozitivă în viaţă. coerent şi care să poarte amprenta personalităţii proprii. din păcate. Recomandarea Parlamentului European și a Consiliul Uniunii Europene privind perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi.2011. abilităților și competențelor cetățenilor sunt esențiale pentru dezvoltarea individuală. mai sunt ele capabile să hrănească fondul sufletesc al românilor. corect. consider că evaluarea a ceea ce elevul ştie să facă este benefică dezvoltării unei poziţionări corecte a actului învăţării faţă de elev de către profesor. noţiunile de valoare şi atitudine au legătură cu întreaga viaţă a educabilului. Accesul și participarea la învățarea de-a lungul vieții pentru toți. Mai planează însă întrebarea care sunt valorile pe care le promovează noua filozofie educaţională şi în ce măsură vechile valori ale învăţământului de cultură generală mai merită a fi păstrate. ocuparea forței de muncă și coeziunea socială în Comunitate. 1 Dezvoltarea și recunoașterea cunoștințelor. beneficiari ai unei duble cetățenii – cetățean român prin natalitate și cetățean al Europei prin comportament și achiziții. Aşadar. competitivitate. Asemenea dezvoltare și recunoaștere ar trebui să faciliteze mobilitatea transnațională a lucrătorilor și a celor care studiază și să contribuie la îndeplinirea cerințelor privind cererea și oferta pe piața europeană a muncii. promovate și îmbunătățite la nivel național și comunitar“33. prin urmare. noua perspectivă o consider binevenită.02. În măsura în care competenţele se leagă de sfera informaţională a studiului limbii şi literaturii române ca obiect de studiu. Iată cum sună explicaţia oferită de Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi amintită în nota de prezentare a Programei şcolare: „art. inclusiv pentru persoanele dezavantajate. disponibilă la adresa www.eur-lex. la aspectul său social. ocuparea forței de muncă și pentru coeziunea socială în Comunitate. cel de-al doilea trebuind să aibă în permanenţă în vedere caracterul aplicativ al noţiunilor pe care le predă şi să-şi ajute elevii să conştientizeze ocurenţa şcolii cu viaţa. Ele permit profesorului atât să-şi îndeplinească obiectivul de a conecta noţiunile de limbă şi literatură cu viaţa cât şi să evalueze în ce măsură elevul şi-a dezvoltat senzorii de percepție şi capacitatea de interpretare a valorilor existente în jurul său şi mai ales în ce măsură reuşeşte să le comunice sub forma unui discurs oral sau scris clar.

„această unică formă de învăţământ superior avea un scop eminamente practic: să-i înveţe pe tineri arta elocinţei şi tehnica convingerii publicului printr-un bine studiat sistem şi un întreg arsenal de argumente şi de formulări abile. sau asupra întregii ambianţe“ – atestă Ovidiu Drimba în vol I al Istoriei culturii şi civilizaţiei. sub semnul luptei pentru supravieţuire. arată că lirismul colectiv al începuturilor a stat sub influenţa pragmatismului cotidian. Deşi 34 Ovidiu Drimba. Prin viziune umanistă asupra educaţiei înţelegem acea accepţiune a educaţiei care aşează omul ca măsură a tuturor lucrurilor. educaţia a stat. 33 . O pleiadă de manifestări magico-religioase demonstrează complexitatea gîndirii şi simţirii omului preistoric. în formele sale preistorice de manifestare. vom încerca o privire comparatistă a valorilor ce urmează a fi implementate prin educaţie în cadrul societății bazate pe cunoaştere raportându-ne totodată și la seturile de valori pe care politicile educaţionale tradiţionale. Biserica. alături de aritmetică.. de instrument social cu ajutorul căruia era păstrată un anumit tip de putere socială. de privilegiu. SAECULUM I. În Evul Mediu. Şi epocile care au urmat erei preistorice au păstrat. Hesiod. Inventarea instrumentelor de lucru sau a armelor de vânătoare erau cunoştinţe necesare omului pentru a-şi asigura existenţa fizică. ca procedee de îmblânzire a naturii (cântece magice) sau ca mijloc de stimulare şi încurajare (cântece de război). pe care o vedea animată. Poeziile erau rodul unor necesităţi stringente şi ele funcţionau ca remedii împotriva ameninţărilor de nimicire a fiinţei umane (cântecele de muncă). au personalizat această viziune. Solon pentru că aceştia puteau influenţa asupra formării morale şi politice a viitorului cetăţean. Şi Criticul literar Edgar Papu. a accepta și. Istoria culturii și civilizației. astronomie şi muzică (quatrivium). 115. geometrie.“34. căreia îi atribuia un suflet „şi era convins că el putea avea o influenţă sigură şi nemijlocită asupra naturii. cât şi sub aspectul funcţiei sale de înnobilare a spirtului uman. Omul epocii paleolitice se simţea într-un raport direct şi permanent cu natura. Se studiau materii precum literatura poeţilor antici – Homer. Un loc de cinste îl ocupa studierea oratoriei. numite astfel ca urmare a continuității viziunii umaniste asupra educaţiei.O. vol I. retoricii şi dialecticii (trivium). Însă tot arheologia ne-a arătat că omul este o fiinţă conştientă de propriul suflet. în cele din urmă. București. care la început se opusese studierii artelor libere. Educaţia conştientă şi asumată a Epocii Antice a continuat să se raporteze la învăţare atât sub aspectul ei practic. Şcolile sofiştilor şi ale retorilor erau considerate şcoli superioare.În continuare. a practica studierea gramaticii. au modelat. a sfârșit prin a înțelege. p. în capitolul „Originile fenomenului liric“ din Evoluţia şi formele liricului. Aşa cum am mai arătat. 1998. Ed.

Ed. LIDER.A. Norman Goodman. his life and his abbiding place is threefold. consultat în data de 25. 1992. but rests there for all eternity. şi acesta ţine până la moarte. then. „matematicieni. From the first into the second he passed by nativity and from the second to the third by death and resurrection. omul natural a dispărut de mult.omul renascentist începe să adopte o mai mare libertate de manifestare repudiind scolastica medievală. după cum remarca şi Diderot într-una din glumele sale: „Vroiţi a afla – îl citează Constantin Noica pe Diderot – o scurtă istorie a întregii noastre mizerii? Iat-o: a existat un om natural. Aşadar clasica luptă dintre raţiune şi simţire a fost câştigată de cea dintâi în beneficiul societăţii în general şi în defavoarea destinului individual al omului.).G.roehampton. făcând loc omului generator şi peste tot căutător de forme. 34 . Introducere în sociologie.02.ac.“35 Pedagogia modernă a secolelor următoare a pregătit terenul pentru ceea ce acum numim educaţia în societatea bazată pe cunoaştere. Filosoful Constantin Noica în Scrisori despre logica lui Hermes vedea în lumea contemporană o luptă a spiritului scientist. Educaţia reorientată vrea astăzi să ne convingă că bunăstarea materială şi „comodităţile tehnice“ (de la cele industriale la cele casnice sau de divertisment) pot asigura fericirea. De aici a izbucnit între cei doi un război civil. (trad. educaţia rămâne în continuare o promotoare a valorilor morale aşa cum le-am văzut evidenţiate şi în didactica lui J. în interiorul căruia s-a introdus un om artificial. viața şi moartea. Trecând prin teoria instrucţiei a lui Paul Barth. p. 13. rom.2011. Antonescu. Finalul vieții era momentul încununării existenței prin câştigarea fericirii veşnice: „The each of us. Câştigarea virtuţilor asigura omului integralitatea vieţii văzută în cele trei momente ale sale: naşterea. București. The mother’s womb the earth and the heaven. prin conceptul de pedagogie practică. Plin de sine omul a acceptat cu încântare colivia de aur a materialismului ştiinţific.uk/digital/froarc/comgre/. Sociologul Norman Goodman demonstrând utilitatea perspectivei sociologice arăta că sociologia ca ştiinţă „permite oamenilor să vadă cum experienţele personale influenţează relaţiile şi constrângerile sociale existente şi cum sunt influenţate de acestea“36. logicieni şi alţi magicieni ai formelor goale“ împotriva spiritului umanist mai apropiat spiritului natural. Comenius. prin valorile culturii a lui G. educaţia a conferit treptat societăţii rolul de determinant al vieţii individuale. Ceea ce îl 35 36 http://core. From the third he makes no move. prin educarea elevilor în conformitatea cu idealul de om postulat de societate. Dar opoziţia lui Diderot este prea rigidă – continuă el – şi de altfel depăşită. prin disocierea dintre instrucţie şi educaţia intelectuală.

câteodată agresivitatea şi întotdeauna graba lor“37. „Prefaţă“ la Scrisori despre logica lui Hermes. 37 35 . București. 5. p.supără pe acesta. Ed. Capitolul III Constantin Noica. „Cartea românească“. 1986. în formele şi formalismele pe care el singur le-a eliberat o clipă de conţinuturi este unilateralitatea.

deși născut din Cuvântul divin. în unele cazuri. cer o abordare aparte. a stat sub semnul cuvântului. mai ales din limba engleză adaptând-o cerințelor sistemului lexical românesc. […] Precizăm însă că delimitarea semantică a conceptelor și a termenilor este provizorie și că. mai profundă asupra existenței. situând totodată nașterea Omului în sfera spirituală a logosului divin: „La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul“ (Noul Testament. Interpretările posibile pentru o sentință unică în țesătura textului biblic prin adaosul de sensuri și semnificații pe care Noul Testament îl aduce asupra unuia din cele mai interesante capitole ale Vechiului Testament. atât de modern încât epitetul contemporan îi sună anacronic. 1.O SINGURĂ LIMBĂ ȘI MAI MULTE PERSPECTIVE. vom interveni cu noi precizări“ – considerau Iorgu Iordan și Vladimir 36 . standardizată. III. nu se poate vorbi la noi de o metalingvistică sistematică. „Facerea“). un sistem. în capitolele următoare. un simbol. adepți mai ales ai metodelor structuraliste. Omul modern a pierdut conștiința valorii sacrosancte a logosului pe care. astăzi a luat forma unui noian terminologic considerat chiar de specialiști imprecis și ineficient. încă dintru începuturile sale. Dar în măsura în care această achiziție s-a făcut după opțiunea fiecărui cercetător. nesățios și plin de orgoliu. cântece de luptă. un mijloc de comunicare și transformându-l din esență a vieții interioare într-un instrument al minții implicate în lucrări exterioare. nu se poate vorbi de așa ceva nicăieri pe plan mondial. chiar redundant. examinând mai de aproape termenii limbajului operațional. Omul. tratate și monografii. imnuri ale naturii) subordonând spiritul materiei. abuzivă și pe alocuri degenerescentă (vezi limbajul publicistic plin de astfel de exemple). cântece magice. Plin de sine și nesuportând concurența impusă de valoarea primordială a Cuvântului. după cum. a încercat să se delimiteze de Cuvânt considerându-l doar un semn. de altfel. l-a despuiat de consistență spirituală printr-o folosire inconștientă. Și ceea ce la început părea o joacă de copil neastâmpărat. apoftegma Sfântului Ioan Evanghelistul aduce o perspectivă. 1. Evanghelia după Ioan. ea își va păstra acest caracter chiar și după ce. Și dacă testimoniile istorice pun în evidență nașterea poetică a cuvântului în om ca o consecință a preocupărilor sale imediate (cântece de muncă. Cap. Sub semnul limbii române contemporane sau drumul de la sacru la profan Evoluția ființei umane. De aceea mă voi limita la a constata faptul că. au introdus prin împrumuturi directe și prin calcuri terminologia folosită în literatura de specialitate. „Autorii de studii.

vibrează încă în anul 2011 la fel cu poetul G Sion în poemul de manual școlar Limba românească: „Mult e dulce și frumoasă/ Limba ce-o vorbim/ Altă limbă armonioasă/ Ca ea nu găsim/ Saltă inima-n plăcere/ Când o ascultăm/ Și pe buze-aduce miere/ Când o cuvântăm“. Însă. tezaurizat într-un sistem de valori unitar al grupului căruia. Continuarea Iorgu Iordan. Fondator al școlii moderne de lingvistică și precursor al unor științe transdisciplinare precum comunicare. ca un semn. semiologie. „Dar ce este limba?“ se întreba acesta în Cursul de Lingvistică Generală din care putem extrage cu ușurință definiri lapidare precum: „Limba este un fapt de limbaj“. îi aparține și care-i asigură perenitatea. „Limba este o instituție socială“. „ Limba este un sistem de semne distincte ce corespunde unor idei distincte“. românul plecat de voie sau nevoie din propria-i țară. 38 37 . la receptarea și utilizarea corectă și conștientă trebuie să recurgem la cunoașterea prin învățare propusă. în timpul fonațiunii. „Limba este o facultate – naturală sau nu – de a articula cuvinte“. creierul transmite organelor fonatoare un impuls care are drept urmare emiterea de unde sonore care se propagă de la emițător la receptor. O comoară fără preț o constituie din acest punct de vedere limba poporului în sânul căruia te-ai născut și din structurile căruia ți-ai tras. 37.Robu cu privire la necesitatea stabilirii unui inventar de noțiuni și concepte precise în abordarea studiului limbii. Vladimir Robu. de ce. nevoia crescândă a omului modern de a-și regăsi sinele profund. semiotică. Astfel. de la receptarea și utilizarea limbii natale pe cale naturală. între altele.38 În spatele jargoniadei științifice. pragmatică. se ascunde însă. argumentare. și de școală. Însă acest sentiment nu vine din orice fel de carte ci din „cartea de citire“. sevele. p. Odată cu emisia fiziologică a sunetului. ființial. lingvistul elvețian Ferdinand de Saussure a fost primul care a implementat elementele de teorie structurală a limbii distingând între: limbaj – limbă – vorbire. Toate sunt definiri care luminează prismatic limba ca obiect supus unei analize științifice complexe. și a transferului ei din subconștient în conștient. București. la nivelul creierului are loc și asocierea psihică cu un concept. „Limba este o convenție“. Așa se explică. i s-a mai adăugat linia de cercetare lingvistică. semiconștientă. Limba Română Contemporană. Editura Didactică și Pedagogică. A vorbi despre limbă doar din perspectiva fiziologiei presupune să înregistrăm întregul proces de emitere și receptarea a sunetelor cu ajutorul aparatului fonator. Contribuției acestora în domeniul înțelegerii procesului comunicării. Gramaticienii au oferit școlii un instrument eficace de transformare a cunoașterii limbii din teorie în practică. uneori conștient.

Iată. 40 39 38 . limba este concretizarea socială a limbajului. așadar. fapt care produce fenomenul psihic al comprehensiunii. A vorbi despre limbă din punct de vedere sociologic presupune să precizăm că limba este un produs al unei colectivități bine determinate și că. fapt care a Ferdinand de Saussure. cap. 1998. care prin el însuși nu poate nici să o creeze.schimbului de replici între vorbitori conduce la parcurgerea repetată a aceluiași traseu extern și intern al comunicării și la alocarea statutului de emițător – receptor în cadrul procesului de comunicațional. 46. punctul de pornire pentru întregul eșafodaj științific și teoretic al unei lumi care a pornit prin a fi logocentrică și care a ajuns astăzi semiocentrică. treptat. 1999. Semiotică Societate Cultură. Odată cu emisia unui sunet atât în creierul emițătorului cât și în al receptorului. 41 Ferdinand de Saussure. 62 – 65. A vorbi despre limbă din perspectiva psihologiei presupune să relevăm faptul că imaginile acustice ale semnelor lingvistice de la nivelul creierul participanților la comunicare sunt asociate cu fapte de conștiință sau concepte. Ed. un produs social al facultății limbajului și un ansamblu de convenții necesare adoptate de organismul social pentru a permite exercitarea acestei facultăți la indivizi40. În sprijinul ideii sale Saussure aduce și argumentul că limba nu este posedată în mod natural de către copil încă dinainte de a se naște ci este învățată treptat. separăm în același timp: 1) ceea ce este social de ceea ce este individual.. „Limba ca sistem social“.45. esențială – ce-i drept din el. 3. Curs de lingvistică generală. POLIROM. pp. p.2. nici să o modifice ea nu există decât în virtutea unui fel de contract încheiat între membrii comunității 39. are loc un proces psihic de identificare și suprapunere a imaginii acustice peste un concept. Iași. op. un produs social al facultății limbajului și un ansamblu de convenții necesare. Așadar dacă limbajul este o facultate a speciei umane. Daniela Rovența-Frumușani. ea nu este decât o parte determinantă. În încercarea de a defini limba deosebind-o de concepte asemănătoare ca limbaj și vorbire. Saussure sublinia: „Pentru noi ea nu se confundă cu limbajul. Ed. Iași. Vorbirea la rândul ei se diferențiază de limbă și limbaj ea fiind considerată o actualizare individuală a sistemului limbii la nivelul fiecărui vorbitor în parte. Este totodată. cit. adoptate de corpul social pentru a îngădui exercitarea acestei facultăți de către indivizi“ și „Separând limba de vorbire. p.1. Institutul European. limba este exterioară individului. 2) ceea ce este esențial de ceea ce este accesoriu și mai mult sau mai puțin accidental“41. adoptate de corpul social al facultății limbajului și un ansamblu de convenții necesare. așa cum sublinia Saussure.

/ așa îmbogățesc și eu întunecata zare/ cu largi fiori de sfânt mister/ și tot ce-i neînțeles/ se preschimbă în neînțelesuri și mai mari/ sub ochii mei − / căci eu iubesc/ și flori și ochi și buze și morminte“ (Lucian Blaga. cât și aspectele exterioare (natura și rolul său social). grafitti. Extrapolând morala mayașă a lui Chiliam Balam autoarea alături de cunoscutul semiolog și lingvist Tzvetan Todorov afirmă apocaliptic: „Cei care nu vor putea înțelege vor muri. „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii“). dinamitată“ – constata Daniela RovențaFrumușani“42. sistem. „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii/ și nu ucid/ cu mintea tainele. 19 39 . 42 Daniela Rovența-Frumușani. Astăzi limbajul nu mai este un concept care să se oprească la granițele lingvisticii. Lumea modernă este un imperiu al semnelor în care lectura este un act zilnic. Totul în jurul nostru se oferă spre lectura decodificatoare.“ În aceste condiții actul didactic trebuie reconfigurat pentru a putea corespunde nu numai unei viziuni diferite asupra vieții și societății ci și unui nou tip uman care se naște din sânul paradigmei contemporane. ne-am simți frustrați. în ochi.determinat „mutații ce afectează atât trăsăturile imanente ale științei (noi concepte precum: model. informație etc.. cu funcție vitală. p. reclame luminoase./ Lumina altora/ sugrumă vraja nepătrunsului ascuns/ în adâncimi de întuneric. afișe etc. pluriforme. pe buze ori morminte. infinite. În ciuda optimismului afișat de cei care au încercat să străpungă învelișul spiritual al logosului. cei care vor înțelege vor trăi./ dar eu. dezorientați. inscripționate tacsi la București). debusolați./ eu cu lumina mea sporesc a lumii taină-/ și-ntocmai cum cu razele ei albe luna/ nu micșorează. Și dacă cotidianul ne atrage într-un joc diabolic al dezvăluirilor permanente.. cit. psihologia cognitivă. modificată. turistul italian la Paris din cartea lui Umberto Eco Semnul și nu ne-am mai întâlni cu familiarele semne rutiere. de neevitat. Crezul poetic exprimat de Lucian Blaga în poemul „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii“ ar putea fi tratat de conștiința didactică drept un rezumat metaforic ale unor valori pe care profesorul de limbă și literatură română trebuie să le cultive în sufletele dominate de tehnologie ale copiilor secolului XXI. mesaje cinetice. op. noi standarde de raționalitate). taxiuri (galbene la New York. „Dacă ne-am scula într-o bună zi ca binecunoscutul domn Sigma.. noi discipline: științe ale comunicării. profesorului de limbă și literatură română îi revine dificila sarcină de a-i dezvălui acele înțelesuri de dincolo de înțelesuri care se avântă în străfundurile culturale iar nu în cele biologice ale omului. ce le-ntâlnesc/ în calea mea/ în flori. semn. ci tremurătoare/ mărește și mai tare taina nopții. întreaga noastră existență ar fi destabilizată. cu mult mai fascinantă și mai plină de înțelesuri rămâne aserțiunea biblică: „La început a fost Cuvântul“.

Limbajul. aparține ariei disciplinelor care se ocupă cu studiul limbii (lingvistică generală. a publiciștilor. prin capacitatea acestuia de a-și structura mesajul într-o formă care să asigure nu doar un simplu transport informațional ci și unul psiho-afectiv. noțiunea de limbă literară aparține în egală măsură gramaticii și literaturii ca urmare a faptului că forma corectă. 40 . Înșiși lingviștii și mai ales specialiștii în stilistică au încercat o demarcare a celor două discipline recunoscând totodată dificultatea operației ca urmare a rădăcinii comune „a celor două limbi“: limba cotidiană. Fie că este vorba de limbă literară. comunicare.. constituind o sinteză a posibilităților de exprimare ale limbii întregului popor“. Din moment ce limba literară este „aspectul cel mai corect al limbii naționale. limba și literatura se îngemănează în două concepte operaționale care fac obiectul de activitate al uneia și aceleiași discipline. altfel spus corectă. Limba și literatura română. Nici noțiunea de limbaj literar nu este străină de aceeași abordare interferentă. / Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Definiția pe care DLRM o dă pentru limba literară pune în evidență interdependența dintre studierea gramaticii și literaturii în economia orei de română. Limbă literară versus limbaj literar Două noțiuni interdependente. produs al unei continue prelucrări a limbii din partea scriitorilor. semiotică). a oamenilor de știință etc. naturală și limba folosită ca mijloc de comunicare poetică. cu ajutorul unor structuri lingvistice cu valoare artistică îl apropriază domeniului literaturii. ca facultate a speciei umane de a comunica prin intermediul unui sistem de semne.De aceea consider că acel enigmatic și răscolitor cuvânt biblic investește omul cu o putere creatoare pe care doar însuși Dumnezeu o are „Întru el era viață și viața era lumina oamenilor. însă. Nici una din cele două noțiuni nu ies din sfera comunicării lingvistice. normată a limbii este o rezultantă a acțiunii de modelare pe care tagma scriitoricească a întreprins-o. Benedetto Croce ajunsese la construcția teoretică a limbii-artă prin care considera limbajul poetic o limbă nouă.“ Aceeași inspirată metaforă oximoronic exprimată prin dualismul lumină-întuneric face legătura între conștiința poetică blagiană și conștiința mistică a Evangheliei.2. diferită de limba naturală. fie că este vorba de limbajul literar-artistic cele două noțiuni nu se pot clar separa una de cealaltă în contextul orelor de limbă și literatură română. III.

București. 41 . „Pentru ce voim să demonstrăm ni se pare suficient să admitem că descrierea lumii contingente ca atare nu constituie obiectul literaturii ci al diverselor științe. de model. Despre o variantă literară a limbii se poate vorbi din momentul în care constatăm existența factorilor care o condiționează și care după părerea noastră. p. organizare și desfășurare a orelor de limba română. Dacă privim contextul de astăzi în care se modifică structural limba română literară sub influența unor factori externi deveniți nocivi ca urmare a deprofesionalizării tagmei jurnalistilor. varianta normată la cel mai ridicat nivel de corectitudine reprezentând însuși standardul. Ed. existența unui minimum de mass-media care să asigure răspândirea normei socio-culturale a limbii literare. de etalon la care se raportează un eșantion. dar determinarea lor exactă se rezolvă numai dacă dspunem de inventarul cât mai bogat al rezultatelor obținute de științele care cercetează lumea contingentă“43 – observa Ion Coteanu în Stilistica funcțională a limbii. existența unei administrații și a instituțiilor corespunzătoare care să asigure variantei literare prestigiul oficial necesar.. deși poate purta trăsăturile lumii reale.S. în însușirea ei. cele două tipuri de comunicare se deosebesc prin faptul că limbajul natural comunică mesaje subiective despre lumea contingentă în timp ce limbajul poetic comunică în mod subiectiv despre o lume posibilă care. 10. 1985. Modul în care se raportează profesorul de limba română la o întreagă problematică ridicată pe de o parte de planificare. în sfârșit. al indiferenței diverselor instituții administrative implicate direct sau indirect în fenomenul „cultivării limbii literare“ și al lipsei de interes față de lectură ne putem arăta îngrijorarea cu privire la evoluția limbii române în direcția respectării acelor norme care să-i mai asigure statutul de „standard“. Academiei R. al fanteziei creatorului literar. ar fi următorii: apariția scrisului și răspândirea literaturii scrise în asemenea măsură încât să influențeze vorbirea. existența unei mișcări științifice și literare interesate în susținerea procesului de unificare a limbii și care să susțină profesional acțiunea de cultivare a ei în direcția acestei unificări.vol II. și care să suțină rolul pedagogic de standardizare. existența unei instituții școlare suficient de cuprinzătoare pentru a asigura un nivel minim de instrucțiune bazat pe varianta literară a limbii. Fără îndoială că lumile închipuite cu ajutorul limbajului poetic nu sunt complet debarasate de raporturile cu cealaltă lume. adică modelul. pe de altă parte de necesitatea racordării sale profesionale la realitățile concrete ale societății și 43 Ion Coteanu în Stilistica funcțională a limbii.Născute din același impuls inițial al dorinței de a comunica.R. ea este rodul imaginației.

Dincolo de clasificările și periodizările pe care istoricii și practicienii limbii le-au operat. Cartojan. Boris Cazacu. I. Al. în scrierile lui Coresi. I Coteanu și Liviu Onu afirmă că putem discuta despre existența limbii române literare încă de dinainte de apariția scrisului în limba română. încetul cu încetul. Macrea. B. Hasdeu. S. Pușcariu. J. Al. Pentru existența de fapt a unei variante literare este necesar să existe nu numai factorii care îi asigură constituirea la cel mai înalt grad de corectitudine ci și unele condiții economico-sociale favorabile în care comunitatea lingvistică românească să se poată afla sub influența funcțională a normei literare.individului ca generator de inovații lingvistice pasibile a deveni norme ale limbii literare este o chestiune de dar și har. Densusianu. Byck sunt reprezentanții celei de-a doua teorii numită tradițională ca urmare a longevității și a numărului mare de susținători. aceștia plasând literatura populară ca pe o primă formă de manifestare a limbii literare ca urmare a caracterului îngrijit. Cu privire la momentul istoric cel mai potrivit pentru a fi considerat drept dată de naștere a limbii române literare s-au impus de-a lungul timpului trei mari teorii fiecare dintre acestea legând într-un fel sau altul normarea limbii române de apariției scrisului în limba română. ca norme ale limbii literare. Byck prin desemnarea scrierilor coresiene drept tezaurul cel mai bogat de elemente care se vor impune abia ulterior. Notă aparte în filonul tradițional face J.P. Abia din sec al XIX-lea au apărut condițiile socialeconomice care au putut asigura elaborarea și susținerea dezvoltării limbii în mod conștient și profesional. Aceștia datează începuturile limbii române literare în secolul al XVI-lea. D. ceea ce ne interesează pe noi este modul în care forma literară a limbii a căpătat contur 42 . Rosetti. Graur. Ov. Iorgu Iordan și Vladimir Robu consideră că atât perioada literaturii populare cât și perioada coresiană sunt doar primele manifestrări de exprimare îngrijită deosebită de ce a conversației curente și de asemenea ele reprezintă primele semne de manifestare a interesului pentru caracterul unitar al unei limbi literare totuși ele nu sunt decât niște rudimente ale unor preocupări de standardizare. 2. Astfel: 1. 3. Iorga. N. N. Bianu.

îndeosebi scriitorii erau implicați în lupta pentru o cultură românească unitară. a învățăturilor. Odată cu ridicarea învățământului românesc este o perioadă de dezvoltare fără precedent a literaturii științifice și beletristice. printr-o atentă îmbinare a celor două elemente de limbă și literatură în cadrul activităților sale didactice. 1979. Cine are talent la literatură are cu siguranță talent și la gramatică. Prezentarea istorică a procesului de normare a limbii române literare pune în evidență două aspecte. Aspectul este important pentru profesorul de română care. este falsă și inoperantă. În capitolul Normele limbii literare în perioada 1828 – 1893. scriitori precum Ion Budai-Deleanu sau Ianache Văcărescu au scris importante texte prin care au încercat să găsească elemente comune în dialectele specifice fiecărui grai pentru a forma o singură limbă. poate să-i convingă pe elevii săi că scindare în iubitori de literatură și iubitori de gramatică. limba gramaticii“44. cu urmări benefice atât în corectarea exprimării orale și scrise cât și în creșterea posibilitățile de îmbunătățire a competențelor de utilizare eficientă a limbii române în cadrul unor compoziții scrise sau orale. Normele limbii literare în gramaticile românești. la sfârșitul secolului al XVIII-lea. p. Astfel. curățită după scriitorii cei buni români de acum […] căci dezvoltarea științei și culturii unui popor atrage după sine formarea unei limbi a cărților. Printr-o prezentare regulată. general acceptate și aplicate la nivelul tuturor provinciilor românești.ca urmare a dezvoltării literaturii. nuanțată și inspirată a legăturii indelebile dintre gramatică și literatură. Interferența dintre limbă literară și limbaj literar poate fi surprinsă ca un leitmotiv la toți scriitorii indiferent de epoca istorică pe care o reprezintă. Apud Mariana Constantinescu. Pe de o parte calitatea de creatori de limbă a marilor scriitori considerați în același timp depozitari ai unei tradiții lingvistice și promotori ai limbii române literare. lingvistul Mariana Constantinescu arăta că oamenii de cultură ai epocii. Pe de altă parte se vede preocuparea scriitorilor pentru stabilirea unor norme clare. 61. „Vorbirea trebuie îndreptată la o uniformitate după limba cea obștească și din cărțile bisericești – recomanda gramaticianul Nicolau Bălășescu în capitolul „Despre limbă“ din Gramatica română pentru seminarii și clase mai înalte. 44 43 . se poate produce atașamentul elevilor de ambele compartimente ale disciplinei noastre. Dar cea mai importantă perioadă sub aspectul înrâuririi pe care scriitorii au avut-o asupra modelării limbii române literare a fost considerată perioada 1848 – 1893. publicată în 1848 – sau mai bine. Editura Didactică și Pedagogică. București.

mecanismul cu ajutorul căruia se fac propoziții și fraze […] e de la sine înțeles că și figurile de stil. sunt produse de același mecanism. limbajul popular cu formele sale adiacente. stilistică. ci și compuneri sau compoziții. ci se asociază unele cu altele pe baza unui fir conducător formând împreună t e x t e mai lungi ori mai scurte. fraze și figuri de stil. 5. compoziție Ion Coteanu sublinia de altfel legătura dintre gramatică și figuri de stil: „Cât este de puternică legătura figurilor de stil cu gramatica? Dacă gramatica reprezintă motorul sau. luând ființă în propoziții și fraze și niciodată în alt chip. punând întrebarea: La ce mai folosește lectura astăzi?. 1990. III. În cadrul activităților de predare-învățare a limbii și literaturii române.În „Introducerea“ la volumul Gramatică. Răspunsul îl constituie un reflex al gîndirii școlărești primare: 45 Ion Coteanu. cu alte cuvinte. Stilistică. Limbajul artistic care se află în atenția noastră fiind la rândul său împărțit în două subforme: limbajul prozei și poeziei. În 1973. 44 . stilistică și compoziție“45. cu 3 forme adiacente artistic/administrativ/științific. expresia a păstrat ambele sensuri de limbaj corect. să verifice percepția elevilor cu privire la rolul lecturii în viața lor. mai acoperitoare sub aspectul surprinderii întregii funcționalități a limbii române curente. Stilistica funcțională și studierea limbajului literar În 1970. Științifică. p.Compoziție. Gramatică. București. Ed. De aceea cartea de față se ocupă de gramatică. Din gramatică izvorăsc așadar nu numai propoziții.3. unde intră și figurile de stil. cotidian/solemn și limbajul literar (standard). standard și pe aceea de limbaj specific creației literare în proză sau poezie. profesorii. Nevoia de raportarea a conținutului informațional ne face pe noi. altfel spus c o m p u n e r i. Dar ele nu se construiesc pentru sine. Ion Coteanu reprezenta limba ca diasistem având două forme. Coteanu revizuiește schema reunind limbajul științific sub o singură denumire cea de limbaj non-artistic și renunțând la denumirea generală de limbaj literar în favoarea celei de limbaj cult.

astfel încât sentimentul bogăției limbajului să provină din profunzimea și extensiunea semantică a vocabularului utilizat. vocabularul lui Arghezi par a face legătura dintre viziunea critică și cea profană. Coteanu. R. însă. că literatura „este ceea ce se învață la școală că ar fi“. Barthes observa. altfel. al ineditului lingvistic. Astfel Ion Barbu prefața un volum de poezii a lui Artur Rimbaud arătând că secretul poetic al acestuia constă simplificarea limbajului poetic până la un sistem redus de funcțiuni ale discursului. despre lipsa de șir și despre ritmurile ei împrumutate de la jocurilor de copii. Așadar percepția cu privire la îmbogățirea vocabularului a publicului larg format și a elevilor ca public în formare trebuie și poate fi modificată cu ajutorul profesorului de limbă și literatură română prin completarea sensurilor sintagmei mai sus amintite. înțeleg calitatea lecturii de a exersa acuitatea simțirii și mobilitatea gândirii. prin sintagma mai sus amintită. ar sta la periferia uzului. Puțini sunt. ar putea justifica valoarea creației unui autor. mai puțin frecventat. nu fără ironie. punând-o sub semnul noutății. În realitate suntem în fața unei limbi și a unei prozodii deduse prin abstargere: în fața elaborării conștiente în vedere redării inefabilului.Lectura „îmbogățește vocabularul“. îngerească a lui Rimbaud. vocabularul lui Creangă. Aflați la polul opus al percepției comune unii scriitori au încercat să obțină bogăția de sensuri a exprimării literare printr-o sărăcire voită a limbajului. prin care se redau circuitului exprimării curente un număr de cuvinte care. G. tot așa cum se reinventează prin resemantizare valorificând filoane expresive utilizate de înaintași și tocmai prin aceasta mai bogate în semnificații. De asemenea ceea ce face reductivă această sintagmă este și absența conștiinței ficționalității ca trăsătură distinctivă a textului beletristic. Nici chiar lingvistica sau stilistica nu consideră că. insuficient flexibilizată prin exerciții de reflecție estetică a receptorului comun al mesajului literar ci și o platitudine didactică desăvârșită. Ca orice șablon el trădează nu doar o gândire simplistă. Limbajul poetic forțează barierele exprimării cotidiene prin experimentarea unui limbaj nou. Deși expresii critice de tipul vocabularul lui Eminescu. Se vorbește de limba naivă. analiza limbajului poetic sub aspectul numărului de cuvinte folosit sau a ocurenței unor cuvinte sau structuri în operă. Semnificațiile acestei sintagme se rezumă în coștiința multora la calitatea de exercițiu mnemo-lingvistic a lecturii. Gană înclina tot spre o asemenea înțelegere a pluralității mesajului poetic când scria în „Prefața“ la 45 . „Frecvența cuvintelor și a formelor lor explică prea puțin din mecansimul unui limbaj poetic“ – susținea I. totuși cantonarea profesorului de limbă și literatură română în zona lexicului dovedește o insuficientă nuanțare a percepției valorii. aceia care.

macro-. Gană. chiar mediocri fiind. 3) funcție referențială ‒ comunicarea are în vedere descrierea contextului. 1977.volumul de aforisme și însemnări a lui Lucian Blaga: „Sărăcia limbii poate fi o stare de har. Dacia. „Prefață“ la Lucian Blaga.și metatextual. structuralismul a folosit interpretărilor tuturor ulterioare. Cluj-Napoca. se desfășoară pe aceeși schemă jakbosoniană a comunicării interumane. 6) funcție poetică ‒ comunicarea se concentrează pe construirea mesajului în vederea satisfacerii dorinței ambilor participanți la comunicare. 5) funcție metalingvistică ‒ prin comunicare sunt interpretate diversele tipuri de limbaje cu ajutorul limbajului natural. hyper. Elanul insulei – aforisme și însemnări. se reîntoarce la poeticitatea uzului general al limbii. statornicesc împreună rodnicia comunicării lingvistice. Deși comunicarea poetică. 46 46 . temă amplu demonstrată și exemplificată de Iorgu Iordan în Stilistica limbii române. 30. În acestă stare de grație. Cele șase funcții ale comunicării s-au dovedit un teren fertil pentru interpretarea literaturii ca act de comunicare. p. 2) funcție conativă ‒ comunicarea este centrată pe receptor. copiii și primitivii. ea se diferențiază de aceasta prin pregnanța manifestării funcției poetice a limbajului care imprimă actului de comunicare o nouă calitate și o altă finalitate. tel-quel-iști sau textualiști. Combătut de generativism. Ed. Lingvistul rus Roman Jakobson a rămas în istoria științelor limbii prin identificarea celor șase tipuri de funcții ale limbajului: 1) funcție emotivă ‒ comunicarea este centrată pe emițător. au adesea scăpărări metaforice geniale“46 „Bogăția limbajului“ nu este așadar rezulatanta statistică a numărului de cuvinte ci o consecință a unei competențe comune lectorului și scriitorului care. emițător și receptor. epuizând gama de interpretări ale funcției poetice în context literar. Ochiul modern străbate semnificațiile textului utilizând mai multe multe niveluri de manifestare a sensului micro-. 4) funcție fatică – prin comunicare se intenționează verificare funcționalității canalului de comunicare. prin țesătura semantică a textului literar. a conexiunii psihice a interlocutorilor. inter-. Perspectivele deschise de structuralism continuă să fie valorificate de modernitate care. G.

în literatură. „Funcția poetică – subliniază el – acționează deci în dauna celei de comunicare […] căci de îndată ce conținutul unui mesaj devine explicit. vol. este studiat de științele comunicării în cheia eficienței. Astfel comunicarea cotidană și cea poetică sunt așezate sub semnul funcției poetice ca impuls nativ. Funcția poetică în comunicara literară este una voit a m b i g u i z a n t ă ea atribuind limbajului. mai rafinată prin care. Căci. Ed. 26. sesizînd nepotrivirea dintre obiectul real și context. diferența dintre ele ține de latura paradoxală a limbajului literar. R e f e r e n ț i a l i t a t e a s-a dovedit a fi un concept-cheie în încercările de definire a literaturii. p. iar cheia de interpretare a textului literar nu este unică. El tinde să acumuleze o cât mai mare cantitate de informație în cât mai puține elemente de limbă. indiferent de gradul lor de modernitate. Textul are atâtea chei câți cititori sau. Literatura comunică prin intermediul limbii devenind și ea un sistem de semne. așa cum sublinia Ion Coteanu. cheia deschide atâtea uși câte îi permite competența interpretativă a lectorului. limbajul poetic ascunde nu dezvăluie. Însă limbajul poetic lucrează cu ajutorul sugestiilor iar cuvântul capătă valoare de simbol desemnând în egală măsură un obiect al realității și o valoare simbolică asociată. cu caracterul său revelator. Procesul de decodare are două etape. posibilitatea de a fi comunicat mai ușor crește. Paradoxal este însă faptul că nici referențialitatea nu este un atribut al limbajului în sine ci este o capacitate a omului de a ridica obiectele rupte din banalitatea cotidiană la rangul de 47 Ion Coteanu. o dublă semnificație: una vizibilă și alta sugerată. Însă. Prima este decodarea elementară în care receptorul identifică obiectul real și a doua. Academiei. Operația de codare se referă la semnificațiile aparte pe care le dă poetul cuvintelor și combinațiilor dintre ele. 47 . în literatură referențialitatea nu are valoare decât în măsura în care ea permite denumirii obiectului să capete valoare de simbol. dacă limbajul cotidian. Decodarea făcută de lector nu este însă o operațiune standardizată. II. Limba este un sistem de semne. în timp ce poeticitatea lui scade sau dispare pur și simplu“47. trece la recontextualizarea simbolică a acestuia. Dacă în limbajul cotidian fiecare cuvânt are un corespondent obiectiv în lumea din jurul nostru. Comunicarea literară ar putea fi definită din perspectiva a două perechi de acte distincte: transmitere prin codare și receptare prin decodare. 1985.Apropierea dintre comunicarea cotidiană și cea poetică a fost explicată prin nevoia omului de a comunica cu sine și cu ceilalți despre lume și de a se comunica pe sine lumii. cu bună știință. Stilistica funcțională a limbii române. mai bine zis. Semnificația a ceea ce scriitorul codează trebuie căutată de către cititor.

teoria literară etc) și cea de practică semnificantă instaurată de gruparea Tel-quel tot în anii 60’. înregistrează patru accepțiuni: cea de document scris (cf.și transreferențiale și TAR – texte autoreferențiale. astăzi. Pornind de la atitudinea locutorului Cornea găsește trei tipuri de texte posibile: TR ‒ texte referențiale. filosofică. Pentru mai multă claritate în înțelegerea conceptului de referențialitate autorul mai precizează „limbajul folosit este denotativ. El mută centrul de greutate de pe ficțiune pe esteticitate obținută cu ajutorul unei limbi care se abate de la normalitatea limbajului referențial. cea de operă (literară. Cuvintele nu se suprapun întocmai peste lucruri. Iași. capacitățile cognitive și modelul de lume socialmente acceptat. prin intermediul limbajului poetic (diferit de cel natural). Și dacă științele comunicării așează în capul studiilor lor limba vorbită sprijinindu-se pe lingviști care au afirmat preexistența oralului în fața scrisului. 1998. Reunind teoria actelor de vorbire cu semiotica comunicării și a semnificării din perspectiva aceluiași criteriu: comportamentul verbal ca expresie a competenței locutorului. continuate de curentele dezvoltate în jurul științelor limbii (semiotică. literatura dă naștere unor lumi posibile (diferite de lumea reală). Numeroasele revizuiri și adăugiri asupra literaturii au nuanțat și restructurat teoriile asupra textului care. căci realitatea nu este ceea ce există în sine. 48 . ci ceea ce experimentăm ca fiind real. POLIROM. a cărei origine se află în teoriile structuraliste din anii 60’. ci la constructe ale lucrurilor. visul. Minciuna. prin respingerea criteriului ficționalității din definiția literaturii. Privită din prisma referențialității.). Simbolul este deci mai cuprinzător decât obiectul prin numele căruia este redat. reprezintând altceva decât în realitatea imediată. pragmatică. dicționar). 33. demodalizat“48. păcăleala conțin un grad ridicat de ficționalitate dar nu sunt literatură. în funcție de organele noastre de simț. De la perspectiva lui André Martinet a 48 Paul Cornea. Ed. Deși punct zero al taxonomiei lui Paul Cornea. aceea a actului lecturii. ci le interpretează în raport cu convențiile culturale“. p. științiifică etc. Toate acestea aduc înaintea noastră o nouă problemă cea a prevalenței scrisului asupra oralității. univoc. TPR – texte pseudo. Modernitatea a condus apropierea de textul literar dintr-o perspectivă pragmatică. cea de unitate comunicativă. „Prin referențial nu înțeleg accesul direct la lucruri. teoreticienii literaturii le consideră sisteme autonome ce cooperează în actul comunicării.simbol. Paul Cornea se detașează de concepțiile anterioare. literal. r e f e r e n ț i a l i t a t e a își schimbă definiția. în centrul atenției căruia stau esteticitatea și ficționalitatea (iar nu eficiența). Introducere în teoria literaturii. actualmente. mitul.

4. „Teoria standard nu poate da socoteală de textele poetice moderne. Introducere în teoria lecturii. POLIROM. Abstractizarea a îndepărtat arta de nivelul de înțelegere comun. în funcție de natura urmelor codate. El e sau prea larg. 2) în cazul discursului științific. 4) în cazul unor leziuni cerebrale s-a constatat posibilitatea disocierii limbajului scris de oral. 3) între sistemul fonic și cel grafic există o disimetrie mai mult ori mai puțin pronunțată. Ed. Această dezbatere este importantă. Paul Cornea identifica 5 argumente în aceast sens: 1) primele sisteme grafice nu par a fi concepute ca să înregistreze vorbirea. sau prea îngust. dinspre literaturitate înspre categoriile de texte nonliterare. parvenim în cele din urmă la o lectură pur oculară. forma orală pare a fi derivată din cea scriptică iar nu invers. nu au fost revizuite și adaptate la noile cerințe până la această dată. după cum am mai arătat. Ar trebui deci remaniat“ – concluziona Paul Cornea49. […] Astfel oricât de curios ar părea. 33. Ea este importantă și pentru că remanierea viziunii asupra predării limbii și literaturii române în școală care face însă drumul invers. Evoluția societății a condus la modificarea percepției despre lume și odată cu aceasta a reflecției ei în artă. 1998. III. Iași. dinspre scriere spre oralitate. s-a ajuns la construirea unui întreg discurs argumentativ cu privire la autonomia limbajului scris față de cel oral. 49 . Jaloane în receptarea literaturii – de la teoria literaturii la practica predării literaturii.scrisului – anexă a limbajului oral. neavizat. 5) deși ne însușim scrierea pornind de la vorbire și anume exersând treptat corelația sunete și litere. de ea ținând și evoluția conceptului de text cu care are de-a face atât studierea limbii cât și a literaturii în școală. conceptul actual de text nu satisface totalitatea spețelor. 49 Paul Cornea. p. Aceste elemente se reflectă însă doar în programă nu și în manualele școlare care. ci ca să stocheze informații.

63. n-am găsit însă răspunsul la întrebarea pusă sau. cu privire la definirea fenomenului literar. Pe cât de greu a fost procesul de definire a literaturii. Indiferent de zona din care provin definirile. de poetică. p. 50 . este aceea de a fi înțeles imposibilitatea încadrării creației literare într-un tipar care să satisfacă în egală măsură gustul pentru fantezie și pentru precizie.. natura. pe atât de dificilă a fost. Două decenii mai târziu același ton și o nuanță ceva mai acidă se disting în vorbele lui Northrop Frye: „Nu dispunem de criterii reale pentru a deosebi o structură verbală literară de una non-literară și nu avem nici cea mai vagă idee cum să tratăm aria semiobscură de cărți socotite opere literare numai fiindcă au fost pur și simplu incluse într-un curs universitar despre cărțile fundamentale“.. cit. op. de retorică. care-i e funcția? – se întreba retoric Benedetto Croce în 1935 ‒ Am căutat în multe cărți și aproape în toate cele de estetică. recunoscându-ne neputința?“50. La întrebarea Ce este literatura? nu s-a dat un răspuns satisfăcător nici până acum. în alți termeni. Încercările de definire a literaturii au fost numeroase și au provenit din diverse domenii ale științei. de la literatură la lingvistică. ne putem întreba: se poate preda o operă literară? Apoi se poate învăța o operă literară? Cum pot fi predate și apoi învățate aceste opere? Cu aceste întrebări pornim la drum în încercarea de a ne defini mijloacele de lucru între două discipline contigue. 1998. cit.]?“51. care se instalează în conștiință. geneza în spiritul uman și. după cum o arată chiar părerile exprimate de oameni cu preocupări în domeniul literaturii. originea. În ciuda „imensei bibliografii epuizante acumulate un sentiment al zădărniciei ni se insinuează în cuget: mai are oare rost să ne ostenim? Nu e mai cuminte să depunem armele. Paul Cornea. „Ce e așadar literatura? Care e definiția sa. este și va fi aproprierea ei de către un public larg prin intermediul școlii ca instituție și al profesorului de română ca posesor al artei de a instrui și a educa sensibilizând. op. 50 51 Apud Paul Cornea.m. filozofia limbajului. pe parcursul lecturii [. cel puțin un răspuns satisfăcător“.Una din încercările cele mai incitante din istoria gândirii filologice s-a dovedit a fi aceea de a defini literatura. două sunt aspectele care se diferențiază în cadrul acestora: limba (limbaj literar) și ideația. p. pragmatică. Marea achiziție a epocii contemporane. Întrebărilor primordiale cu privire la literatură li se adaugă dificultățile legate de procesul de receptare didactică a fenomenului literar în toată complexitatea lui: „Ne întrebăm cum poate fi predată (s. Odată precizat conținutul disciplinei.. poate nam căutat cum trebuie.) această stare de pură contemplație. de asemenea.. 64.

Searle vine cu o distincție între ficțiune și limbajul poetic. p. Așadar atenția cade în primul rând pe limbajul literar cu rol de intermediar între realitate și ficțiune. 4) în cazul nostru este un paralocviu (limbajul sui generis. Ed. 13 – 14. nu se poate pune semnul egalității căci literaturitatea o conferă textului cititorul. dar continuu actuale și stimulative este aceea a literaturii ‒ creatoare de lumi. Din unghiul filozofiei limbajului. 2) se încadrează în sistemul organic de semne verbale care este limbajul. reprezentant al realismului magic latino-american. „Literatura este o activitate teoretică a omului. între cele două. Lingvistul român.L. Iuri Lotman vede în literatură o sumă de texte cu valoare estetică. J. fie în cel al unei realități tratate în direcția ficțiunii. în cele din urmă. Apud Ion Coteanu. Iar Ion Coteanu consideră că literatura trebuie să răspundă în același timp celor două criterii: ficționalitate și esteticitate. acusticp și efectivă. 5) are intenția semantică de ficțiune. 5) Literatura este joc. 7) se referă la experiența pură chiar și atunci când încorporează în mod ancilar noțiuni ale unei cunoașteri specifice. București. Pragmaticianul american John R. chiar și atunci când autorii declară că personajele și întâmplările sunt adevărate.Una din definirile clasice. ‒ consideră Reyes ‒ 1) provine din facultatea vorbirii. Stilistica funcțională a limbii române. 6) nu admite estimarea datelor reale pe care le poate cuprinde fie în sensul unui minim de realitate indispensabilă. Toate operele literare își făuresc o lume a lor. îl combate considerând că ficțiunea fără limbaj poetic este psihologie sau logică. 4) Toată literatura este dramatică. limbajul alături) cu configurație semantico-poetică inseparabilă. 8) valorifică la maxim și în egală măsură cele trei note lingvistice: intelectuală. II. Acesta consideră că. 52 51 . vol. 3) se manifestă în limbi sau idiomuri determinate. 6) Literatura – ca și arta în general – este simbolism reprezentațional. 3) Literatura este retorică. Ion Coteanu. 7) Literatura este autonomă. potrivire care prezintă univocitate de conținut intuitiv și individualizat (într-un context simpatetic de natură supraintelectuală și. întro desfășurare rezultată din întegrarea spirituală pe care unii o consideră ca pe o treaptă către participarea mistică). 9) caută prin intermediul stilului. Academiei Republicii Socialiste România.“52. în timp ce ficționalitatea depinde de autorul textului. este surprinzătoare prin faptul că șase trăsături din nouă aparțin limbii ca formă a expresiei și una a conținutului de idei. 1985. 2) O operă literară crează o lume. Austin exprimă asertiv următoarele 7 caracteristici ale literaturii: 1) Literatura este mimetică. Perspectiva literaturii ca activitate teoretică avansată de scriitorul mexican Alfonso Reyes. o potrivire psihologică de precizie comutativ-expresivă (pentru a sugera până și imprecisul) și o potrivire estetică de natură lingvistică.

inevitabil ca dezvoltarea uriașă a 53 54 Paul Cornea. psihologie. reclama. Evoluția tehnologică a contribuit nu doar la creșterea tirajelor ci și la diversificarea formelor și suporturilor de carte (audio-book. 46. două aspecte atrag atenția în mod deosebit profesorului de limbă și literatură română. indicațiile de pe copertele cărților.La seria definirilor se poate adăuga cea dată de Paul Cornea. lingvistică. al cărei rol concurențial în actul de educație este de necontestat. op.“53sau în altă parte: „Școlii îi revine principala responsabilitate în difuzarea regulilor receptării. reclamele. Privită prismatic. prinsă între cultură și economie. scrisoare etc). al căror rol în viața contemporană e considerabil: diversele modalități ale textelor științifice (manual. recenzie documentară. protocol de cercetare. scenariul TV. efortule ei nu e totdeauna nici clar direcționat. dă oarecari informații asupra textelor utilitare (petiție. afișul. psiho-lingvistică. cit. își îndeplinește defectuos această misiune.). așadar. Ibidem. banda desenată etc. semiotică. sociologie și teorie literară. marketarea sa. fișă delucru etc. psihologie. e-book). În plus față de autorii citați. profilul orelor de limbă și literatură tinde să se schimbe sub influența mediei. 54. prefețele. dar neglijează complet discutarea unei mari varietăți de texte. însă. 52 . toate acestea fiind mecanisme economice care asigură promovarea textului literar pe piața literaturii. nici consecvent“54 În contextul lumii contemporane. telegramă. p. din păcate. ea se ocupă metodic numai de genurile literare. Din definițiile date. vecinățățile textuale sau chiar insertul textual. În această categorie intră o întreagă gamă de produse para. recenzii.și metatextuale care funcționează la nivelul contextului socio-cultural ori al ambalajului: presa. căreia i-ar reveni sarcina să difuzeze cunoștințele minimal necesare orientării în universul discursiv. literatura își dovedește conexiunitatea cu domenii precum comunicare. beneficiar al deschiderii occidentale spre noi orientări cu privire la analiza literară. este repoziționată în ansamblul activităților umane din sfera culturală în sfera economică într-un joc cu impact asupra ierarhiei valorilor culturale și literare.. p. Iată că în viziunea contemporană literatura. ramificări care pretind o formație intelectuală complexă astfel încât profesorul să genereze un demers didactic în același timp deschis. propune o anliză pluriperspectivistă incluzînd elemente de semiotică. Era. psiholingvistică. include între caracteristicile literaturii și o nouă categorie de elemente care contribuie la literaturitatea textului denumiți generic semnalizatori contextuali și metacontextuali. Cel de-al doilea aspect privește rolul insuficient asumat și cunoscut al profesorului/al școlii în crearea c o m p e t e n ț e l o r d e l e c t o r: „ Școala. plurivalent dar și adaptat la vârsta copilăriei. articole.

de numeroși teoreticieni ai literaturii: Marc Angenot. să impună drept sarcină prioritară științelor umane studiul modului în care se transmit mesajele. textualitatea a fost explorată fructuos. ulterior. Riffaterre sau Gerard Genette. studiul lecturii. Textul se află în centrul atenției ca obiect al cercetărilor literare alături de concepte noi care-i îmbogățesc capacitatea de structurare globală a sensurilor prin intertextualitate. Așa se explică noile accepțiuni ale lecturii care au avansat de la lectura – citire la lectura – decodificare sau lectura – receptare. a tehnicilor care pot să le sporească lizibilitatea și efectul persuasiv. cu caracter probabil la nivel frastic și deschis. fără ca necesarmente să-l citeze ori să-l numească. dar și ca formă a consumului cultural. 53 . sub toate aspectele sale. În această ambianță. capabil să alieneze masele ori. prefața. arhitextualitate și contextualitate. celelate două sensuri sunt articulări moderne ale concepției asupra lecturii rezultate din cercetările lingvistice (semnificant/semnificat. a căpătat o importanță majoră. metatextualitate. cod. ca finalizare a actului de creație. prin imitație: pastișa. Laurent Jenny. Roland Barthes. incert. plagiat. aluzie. survenită în ultimele trei decenii. • Arhitextualitatea: relația de aparteneță taxinomică: gen literare. se mai adaugă aspecte care țin de conștiința textualității. notele marginale. ilustrațiile. caracterizat prin linearitate și referențialitate. specie literară. M. Acesta din urmă s-a detașat prin Palimpsestes în care distingea 5 subdiviziuni relaționale ale textului: • Intertextualitatea: relația de co-prezență între două sau mai multe texte: citat. transtextualitate și mai specific modernismului tehnologic prin paratextualitate. ambiguu la nivel textual) și de comunicare care au deschis noi perspective analizei literare și au dezvoltat taxonomia analitică. a mijloacelor de a controla și dirija fluxul în direcția voită. dimpotrivă să le ofere instrumentele libertății interioare. La noțiuni ca receptare. hipertextualitate.comunicațiilor de masă. mesaj. infrapagina. Dacă primul sens este înregistrat astăzi ca fiind semantic limitat la actul descifrării unui mesaj scris. • Hipertextualitatea: derivarea unui text din altul prin transformare. canal. Teoretizată inițial de Julia Kristeva într-un articol de prezentare a lui M. jacheta. context. Bahtin. • Metatextualitatea: relația de comentariu care leagă un text de altul. • Paratextualitatea: relația textului cu auxiliare ale textului: titlul.

p. erudiția lui capătă tot mai mult un aspect sectorial.La acestea s-ar mai adauga.. ele invită scriitorul la autoreflecție și rafinare a mijloacelor și strategiilor de construcție a operei. care sugerează reacția subiectului față de text. când ca stăpân și proprietar al logosului. a fi afectat de. a suferit un proces de abstractizare prin clasificări în același timp utile și îngrijorătoare. op. Astăzi literatura se scrie pentru specialiști și din păcate. a capta etc. Din punct de vedere teoretic. analizate și teoretizate de către speciliștii în literatură. unde verbul a recepta putea fi tradus printr-o serie de sinonime ca: a primi. numită Rezepzionaesthetik. înainte de a da la tipărit o nouă operă. o astfel de atitudine nu mai este de așteptat. devenind un construct abstract. a înregistra. Jauss ca semnificație dată sensului de destinatarul unui text. autorului și operei la care s-a adăugat conștiința existenței unui destinatar al operei a creat preocupări în privința receptării textului literar. „Chiar și expertului îi vine greu să se țină la curent și să evolueze în cunoștință de cauză. E adevărat însă că. chiar specialiștii își recunosc neputința în fața avalanșei de noutăți și de -isme. pe când noțiunea de receptare– ceea ce subiectul reține. cu atât mai derutat e în aceste împrejurări profanul și cu atât crește mai mult răspunderea forurilor educative“57. Schimbarea perspectivei cu privire la text văzut când ca simplu produs al scriitorului. p. „contextualitatea: relația de interferență cu câmpul socio-cultural de aparteneță“55. 55 56 54 . cit. 57 Ibidem. o a șasea subdiviziune. 89. Cititorul și-a pierdut individualitatea. aceasta reprezentând în fapt un lector concret (cu nivel de instrucție minimal) tratat ca reper de către marele scriitor. Originea termenului receptare se găsește în zona comparatistă a literaturii. a lăsa să intre. Ultima accepțiune este cea a lui R. după Paul Cornea. potrivit personalității sale și circumstanțelor“56. noțiunea de lectură privilegiază ceea ce textul conține. Neluat în seamă la început. Lectorul. r e c e p t o r u l sau c i t i t o r u l. Paul Cornea. Autorul punctează: „Prin urmare. un punct de început al teoretizărilor moderne cu privire la receptarea literaturii l-a constituit Școala de la Konstanz. 85. aflat astăzi în centrul atenției fenomenului literar. o citea menajerei. p. în epoca modernă de mai multă atenție se bucură d e s t i n a t a r u l textului literar. cititorul a fost totuși cel care a subordonat atât conștiința creatoare a scriitorului cât și existența produsului creat (opera literară). astăzi. însă. 16. Anecdotica literară păstreză povestea validării scrierilor lui Balzac care. Ibidem. Și dacă de-a lungul timpului scriitorul și opera au fost vedetele fenomenului literar fiind discutate. posesor al unui anumit tip de limbaj. Însă. un concept și prea puțin un om în carne și oase. din punct de vedere practic.

în conștiința teoreticienilor orice urmă de concretețe umană. Tudor Vianu. Pleiada de concepte și teorii se pare că nu au reușit să-și producă efectele asupra cititorului real căruia i se pretind competențe care să asigure succesul lecturii: competență comunicativă. Editura pentru Literatura. într-un cuvânt. București. la niveluri parțiale de semnificație (construiește. nu însă sensul simbolic al acțiunii ori comportamentelor). În ciuda verității concluziilor teoretice. 66. și s-a detașat de arta pe care a încetat să o mai simtă ca pe o putere stimulatoare de stări afective și intelectuale. lectorul alter ego. 299. intriga și personajele. el încalcă fără scrupul regulile jocului. eseiști. rapidă și mai mult sau mai puțin vagă. p. p. „Cititorul de rând e un personaj incomod. angajată în lupta cotidiană. singura de care putem vorbi ca despre o emoție estetică“ – afirma Tudor Vianu în Considerațiile preliminare.ele indică o ruptură între scriitor și cititor. o radiografie a cititorului în care se simte clivajul dintre lumea narcisiacă a scriitorului. fără un cititor real? Se vorbește așadar de două categorii de public cititor: cititorul expert (critici. limitat la valorile lui azi sau cel mult mâine. oprindu-se. Iată. și lumea concretă. așadar. Căci emoția estetică stimulată de limbajul întrebuințat cu dibăcie de povestitorul sau dramaturgul care știe să gradeze 58 59 Ibidem. lectorul vizat. de pildă. În aceste condiții se vorbește în teoria literară despre receptare și calitatea receptării. Efectele negative îi urmăresc și pe cititori și pe scriitori căci fenomenul împiedică pătrunderea operei de artă în conștiință. un portret interesant. în loc să se supună controlului textului. între autor și marele public. istorici. despre c o m p e t e n ț e l e cerute lectorului al cărui profil a pierdut. lectorul virtual. practica lecturii ne arată că natura umană a rămas insensibilă la aromele teoretizărilor. Estetica. sare pur și simplu pasaje întregi. cartea în unicitatea ei sau miile de biblioteci. V din Estetica59. lectorul prezumtiv. competență de lectură și competență culturală. deși acesta din urmă este destinatarul concret al scriiturii. care-și cam face de cap. 1968. „Este sigur că atingerea artei provoacă o primă reacție sentimentală. cu reacțiuni capricioase și imprevizibile. când se plictisește. iar când dă de greu se descurcă la întâmplare ori uzează de asociații libere. conștient de locul pe care opera sa poate și trebuie să-l ocupe în ierarhia valorilor spirituale. Căci ce ar putea reprezenta literatura. cap. lectorul înscris decât lectorul real (empiric). 55 . în care exercițiile de creativitate nu pot depăși orizontul material. Cititorul model este un supercititor. îi impune textului propriile predicții și idei“58. Cu mai multă condescendență sunt tratate ipostaze teoretice ale l e c t o r u l u i. de obicei. oameni de litere în general) și cititorul profan. imediatul.

o constituie omul în calitatea sa de receptor care trăiește experiența artistică cu același aparat afectiv cu care trăiește momentele de bucurie sau de supărare în viața de zi cu zi. 56 . ci receptată (s. pentru a-l declara propriu sau impropriu. Aceeași perspectivă este accentuată de Constantin Parfene într-o serie de studii despre receptarea literaturii române în școală. un savoir faire al regulilor de politețe. strânse în volumul Aspecte teoretice și experimentale în studiul literaturii în școală. Deși Tudor Vianu lega emoția estetică de capacitatea de decodare intelectuală a mesajului artistic. Greimas considera competența lingvistică drept cazul particular al unei competențe mult mai generale. 2000). „Așadar. Și. rima neașteptată și totuși potrivită reușește să determine o serie de afecte estetice care să aibă drept consecință căștigarea bunăvoinței și interesului cititorului.m. 300.) și. Prin competență culturală înțelegându-se un set de evidențe ale simțului comun. a cititorului într-un proces de comuniune intimă cu cartea (s.compoziția sau de poetul care prin imaginile poetice reușite.m. ritmul adecvat și sugestiv. cuvintele bine găsite și pline de sevă. ca obiectiv psihopedagogic. un tezaur sapiențial în transmiterea căruia un rol important îl are școala aflată într-o concurență neloială din punctul de vedere al tehnologiei și organizării. c o m p e t e n ț a de c o m u n i c a r e și-a extins aria de desemnare sub influența studiilor de semiotică și pragmatică. p. presupune o cunoaștere a participanților la actul viu al comunicării în context real. Tratată inițial doar în cheie lingvistică ca performanță sau aptitudine de a produce și a înțelege un număr cât mai mare de enunțuri. directă. și viață. adeseori subconștient. pentru că nu e de natură conceptuală. Problema receptării literare a fost tratată și în cheie psihopedagogică. Emoția estetică este pusă atât pe seama subiectului sau temei operei artistice cât și pe seama limbajului întrebuințat. C o m p e t e n ț a c u l t u r a l ă este și ea esențială într-o lume a codurilor multiple și a diversității semantice. totuși „răsunetul afectiv al operei de artă se însoțește de fapt cu o complicată rețea de fapte intelectuale. în consecință. al modului de a ne îmbrăca. nu poate fi învățată (s. Cine citește o poezie întovărășește percepția fiecărui cuvânt cu un act de estimație. (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ Iași. sugestiv sau fără ecou“60.).a. opera literară nu poate fi predată. literară. dacă receptarea în teoria literară implică reflecții psihopedagogice. de circulație.). de a ne semnaliza sentimentele. formarea cititorului modern. prin implicarea personală. nu se prezintă ca 60 Ibidem. Legătura dintre opera artistică.

auz. formarea orizontului intelectual-cultural. implicit. Aspecte teoretice și experimentale în studiul literaturii în școală. emotiv. ci ca un proces dinamic. pe cea formativă a disciplinei limba și literatura română. p. așadar. formarea concepției despre lume și viață. Din acest punct de vedere receptarea literaturii comportă mai multe funcțiuni: 1) funcțiune estetică – de exersare dirijată în sensul rafinării și educării analizatorilor naturali cu ajutorul cărora percepem realitatea cotidiană nu numai pe cea literară (văz. educația prin intermediul literaturii nu poate fi concepută ca o suită de disertații privind semnificațiile educative ale diverselor opere. simț tactil). deschis unor interpretări multiple“61. Literatura nu-și poate realiza finalitatea educativă decât pe calea sensibilizării. ea și-a atins menirea dată de condiția artei și. 61 57 . București. Iași. ca atare. expuneri sinonime cu descriptivismul sec. 3) funcțiune simbolică – de transpunere a unor fapte de viață din sistemul actelor de viață cotidiană în sistemul valorilor culturale și umane universale. atitudine și comportament sensuri. 62 Constantin Parfene. 25. poetic. De aceea. Toate aceste funcții conduc așadar la o trăire emoțional-reflexivă a universului operei de către elevul-cititor. care au drept efect spulberarea perspectivei estetice asupra textelor literare prin: schematizare excesivă a lecțiilor de analiză literară. 1977. ci ca un complex emoțional-imaginativ implicat într-un limbaj ambiguu și. adică să ne producă o stare sufletească deosebită. cultivarea dragostei față de țară și popor etc. deși intens teoretizat. miros. exersare intreprinsă prin limbajul literar. Procesul receptării literaturii în școală. care ne face să ne simțim altfel decât ne știm în mod obișnuit și ne trezește dorința de a ne modela. în ciuda prescripțiilor metodice și a avertismentelor. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“. a cărui reacție în lanț este declanșată de contactul nemijlocit al școlarilor cu opera. să-și afle desăvârșirea practică. Editura Didactică şi Pedagogică. învățăminte.o sumă de informații și cunoștințe logice. 2000. Un număr mare de greșeli se interpun între teoriile pedagogice și metodice și activitatea la catedră. imperative umane nobile“62 Iată. Forța educativă a literaturii a fost exprimată de Constantin Parfene și în lucrarea metodică Literatura în școală: „Dacă o operă a reușit să ne sensibilizeze. Literatura în școală. 2) funcțiune cognitivă – de revelare a unor cunoștințe de viață și a unor dimensiuni existențiale neexperiate încă de cititor. caracteristică liant între literatură și viață. gust. nu a ajuns. o punctare a lui Constantin Parfene care mută accentul de pe latura informativă. ne-a strecurat în minte. p. Văzută ca o disciplină complexă prin puterea de înrâurire asupra formării umane și prin interdisciplinaritate.69. analiza dihotomică a textului ca formă și conținut Constantin Parfene. viu.. scopul declarat al studierii literaturii în școală a fost de nenumărate ori enunțat în obiective concentrate în formulări ca: dezvoltarea gândirii.

pe baza unor cunoștințe de specialitate despre genuri. intertexte sau arhitexte (comentarii. Așa cum rezultă din toată literatura de specialitate termenul de receptare a literaturii în școală se suprapune aproape sinonimic cu cel de studiere a literaturii.V. 58 . cu caracter personal (bilet. scrisoare) sau cu destinație oficială (cerere. Privind la întreaga gamă de texte orale și scrise produse în cadrul orei de română de către elevi. Astfel produsele concrete ale receptării literaturii în școală iau forma unor metatexte. continuarea sau schimbarea sfârșitului unor texte literare. pastișare. imitare). personaje literare sau structuri de redactare achiziționate la orele literatură. concepute de către elevi sub coordonarea profesorilor.(separarea gramaticii de literatură ca și cum ar fi două discipline fără legătură între ele) sau analize literare gata fabricate de către profesor care presupun doar a fi memorizate de către elevi. putem afirma că nu există oră de română care să nu ceară efort de compoziție.). telegramă. Pe de altă parte întregul corp de cunoștințe dobândite de elevi poate fi inclus în creații cu caracter literar-artistic (compuneri libere. analize. eseuri. specii literare. demonstrații literare). C.

1. al codului: propoziții. context) și semnificat (planul conținutului: discursul structurat ca formă de organizare ideatică). compunerile școlare pot fi privite prin multitudinea de perspective pe care teoria literaturii le-a aplicat pentru a conceptualiza textul. Perspectiva didactică asupra compoziției. cu alte cuvinte compoziția este un text bine organizat. predeterminată spațial și temporal. în special. folosind codul lingvistic. Considerată fie ca exercițiu de realizare a educației formal-funcționale. Compoziția școlară între programa școlară și practica didactică. În calitatea lor de mesaje. fie ca mijloc curent de exprimare verbală. și ale disciplinei limba și literatura română. în cadrul orelor de curs ale diferitelor discipline în general. secvențe de comunicare sintactică. Din perspectivă semiotică textul unei compoziții școlare este un semn care implică două planuri: semnificantul (planul expresiei. Compunerile școlare. în funcție de intenționalitatea emițătorului. așa cum o arată definiția lui Constantin Parfene.Capitolul IV COMPOZIȚIILE ÎN ȘCOALĂ – ASPECTE METODICE IV. compoziția școlară „este o comunicare structrurată în conformitate cu o anumită viziune și într-un anumit scop. Definire și scop. care 59 . le înglobează pe amândouă. Din perspectivă structuralistă compozițiile școlare exprimă un mesaj structurat conform schemei saussuriene a comunicării. reprezintă un act de comunicare voluntară. fraze. contextualizată în spațiul școlar. având o logică internă și integratoare. Limbajul folosit are valențe conotative și denotative. ca orice text oral sau scris.

văzute ca o treia dimensiune a disciplinei limbă și literatură română. 2007). Bucureşti. Și dacă suntem de acord cu afirmația că „scopul compozițiilor se identifică cu scopul general al școlii“ acela de formare multilaterală a omului. capabil să înțeleagă lumea. Ed. un coeficient de natură subiectivă. 2009: „Scopul studierii limbii și literaturii române în perioada școlarității obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură comunicațională și literară de bază. Bucureşti. în momentul de față. să comunice și să interacționeze cu semenii. să-și utilizeze în mod eficient și creativ capacitățile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viața cotidiană. să poată continua în orice fază a existenței sale procesul de învățare. în capitole separate. coborâte în practică sub formă de competențe specifice și conținuturi asociate. și al orelor de limbă și literatură română. el nu se traduce și într-un plan de învățământ corespunzător pentru transpunerea eficientă în practică a acestei viziuni educative. Accentul pragmatic pus în teorie este binevenit. examene. la proba 63 Constantin Parfene. nici în metodicile mai noi (vezi de exemplu. la olimpiade. începând din anul școlar 2007 ‒ 2008 chiar din clasa a VII-a. Ed. 60 . Corint. Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar.comunică un fapt de natură intelectuală sau obiectivă și. să fie sensibil la frumosul din natură și la cel creat de om“ Renunțând la vechea concepție a programei axată pe atingerea de obiective generale. coeficient determinat de un cod propriu de a gândi și a simți. aparținând celui care comunică. concursuri școlare. implicit. nici la ciclul gimnazial orele speciale de compoziție. Iași. din păcate însă. nici în manuale. la lecțiile de compunere. incert ca profil ‒ profesor sau elev – cu teama examenelor. în care autorii își motivează negativ consumatorul. orele de compoziție școlară nu mai au profil distinct nici în programa școlară. Prin ponderea sa la testele bianuale cu subiect unic. în special. noua programă a îmbrățișat o viziune curriculară centrată pe competențe generale și valori. concursurilor și olimpiadelor școlare: „Exercițiul de compoziție este modalitatea fundamentală de concretizare a activității elevului la ora de limba română. La această dată planurile de învățământ nu mai conțin nici la ciclul primar. 1996. alături de gramatică și literatură. a căror notă este luată în calcul în vederea repartiției computerizate la licee. în raport cu realitatea“63. Și dacă metodicile de predare a limbii și literaturii române prerevoluționare făceau referire. p. Ioan Șerdean. la evaluările locale. neinspirate de la prefață la concepție. și operaționale. la teste și lucrări scrise. 29. La aceasta am mai putea adăuga și o serie de apariții comerciale. se impune să privim explicitările incluse în Introducerea Programei de limba și literatura română. Moldova. Compozițiile în școală.

reține importanța ei atât ca exercițiu cât și ca tip de lecție sau obiect de studiu. ca un 64 Elena Sandu.obligatorie orală și scrisă în cadrul examenului de bacalaureat – jumătate din punctajul total acordat exercițiului de compoziție în gimnaziu – obligă la o schimbare a strategiilor de achiziționare și formare din programa școlară. eventual. 65 Cecilia Caroni. Mai târziu. prin programă. încă o formă de manifestare a obiceiurilor instaurate în România ultimilor ani de a cere. compunerea continuă ca disciplină și în alte cicluri de învățământ. Metodica desfășurării orelor de compunere-expunere la ciclul primar. în loc de atrage. nu este altceva decât o dovadă de schizofrenie a sistemului care cere fără să ofere. p. istoria predării limbii și literaturii române de la Spiru Haret încoace. p. Văzută cândva ca disciplină-atelier. compoziția este tratată ca un tip de exercițiu didactic. „la începutul acestui secol“ (Sic!) – roata a fost deja inventată ‒ ceea ce ne rămâne de făcut. de pildă. sub denumirea. „Compunerile școlare. obiectul s-a numit compunere sau compunere-expunere. i se rezervă o oră specială. de obicei. ale căror rezultate se văd nu doar la nivelul sistemului de învățământ ci la nivelul societății formate din generațiile educate după acest model. el a oscilat. ediția a II-a. În afara tonului apodictic al autoarei și a pretențiilor de deschizător de drumuri în demersul de a întemeia „o didactică a redactării compunerilor școlare“ nimic altceva nu mai surprinde. În actualele planuri de învățământ. fără a da și de a constrânge. reprezintă încă o dovadă de incoerență. În clasa a V-a. Importanța acordată compoziției școlare în faza de evaluare a cunoștințelor fără a pune la dispoziție ore speciale de studiu. 11.). se repartizează și ore de compoziție din totalul celor de limbă și literatura română“65. 1983. Vera Frimu Popovici. Iași. compunerii i s-au stabilit ore speciale încă din timpul școlii lui Sipru Haret. iar în celelalte clase. atunci. O didactică a compunerii școlare nu se impune a fi începută acum. 13. enumerate cu conștiinciozitate de doamna Elena Sandu în „Prefața“ cărții sale. Numărul de ore repartizate pentru aceste activități a fost diferit de la un plan de învățământ la altul sau de la o clasă la alta. este să redescoperim la ce este bună ea căci. Editura Didactică și Pedagogică. Cercetării și Inovării. un lucru este cert: elevul trebuie s ă f a c ă d o v a d a competențelor fundamentale de exprimare orală și scrisă “64. „În planurile de învățământ ale ciclului primar. 61 . București.a. ca teren de întâlnire a tuturor disciplinelor școlare predate. POLIROM. între una și trei ore. 2009. de exerciții de comunere (s. Numărul mare de evenimente școlare. Șirurile de scheme și de exerciții sunt numai bune de xeroxat și de folosit drept fișe de lucru individual elevilor în clasă. Ed. indiferent de formulele de testare sau examinare introduse de Ministerul Educației. în momentul de față. Importanță exercițiului de compoziție“ în Compunerile școlare pentru gimnaziu.

IV. pentru limba și literatura română. Cu alte cuvinte bagajul informațional al elevului provine din cantitatea și calitatea experiențelor de viață ale acestuia. cu efecte negative pentru toate disciplinele și. al comunicării și al textului literar. necesitatea 62 . E adevărat că noua programă își declară calitatea de promotor al unui model de studiu comunicativ-funcțional.auxiliar al celor două discipline. prin îmbinarea principiilor concentric și linar. pe de o parte. nu este doar o greșeală de concepție ci și o greșeală de punere în practică.2. Dihotomia dintre evaluarea prin intermediul compozițiilor școlare scrise. 3) caracterul instrumental al limbii în actul viu al comunicării verbale care presupune. Cerințe metodologice privind formarea deprinderilor de a compune și manualele școlare O analiză comparativă a programei cu manualele școlare poate arata într-o mai bună măsură erorile de sistem și de practică didactică în ceea ce privește însușirea deprinderilor de a realiza compoziții orale sau scrise. Școala ca sistem trebuie să ofere cadrul instituțional de dezvoltare a unor activități instructiv-educative implementate de către profesor prin exerciții de experimentare controlată și dirijată a experienței de viață (de la observația directă în cadrul unor excursii școlare. Lipsa unei perspective sistemice clare asupra orelor de compoziție școlară consider că este o scădere a învățământului românesc. discuții și lecturi). el rămânând a fi decelat din perspectiva unei anumite enumerări care-i succedă. o cenușăreasă care doar prin magie mai poate îmbrăca haina artei exprimării cuvântului corect și expresiv. pe de altă parte. Teoria didactică a compozițiilor școlare trasează următoarele jaloane utile în organizarea procesului de dezvoltarea a competențelor de receptare și utilizare a limbajului literar în școală: 1) caracterul sistemic al programelor școlare și al activității didactice la catedră care impune eșalonarea compozițiilor școlare pe cicluri de învățământ/ clase. Sensul sintagmei citate nu este însă explicat. 2) caracterul intelectiv-afectiv al integrării informațiilor dintr-o compoziție școlară. în special. la observația indusă ca urmare a unor lecții intuitive. conștientizarea de către profesor a rolului pe care-l are competența lingvistică în comunicarea interumană încă de la vârsta copilăriei și. și absența din planul de învățământ a unei abordări specializate în cadrul activităților de învățare a limbii și literaturii române. model ce presupune studiul integrat al limbii. în perspectivă chiar orală.

8) caracterul preferențial.adaptării studiului limbii la „stadiile de dezvoltare mintală a copiilor. cu materiale didactice.D. 1996. televiziune (C. cu care este afin actul compoziției. Ed. 41. 5) caracterul documentat al actului de a compune care presupune achiziționarea unor deprinderi și instrumente de utilizare intelectuală a diverselor mijloace de informare. Moldova. Constantin Parfene.d. redactare și editare de texte. Robert Dotrens atenționa că „nu sistemul limbii trebuie să fie așezat pe primul plan. nu poate fi impus sau condiționat de factori de timp și loc. prezentări de informație sub formă grafică. realizarea unor bănci de date). înregistrări audio..a. jocuri interactive. ca mijloc de informare tradițional. cit. 6) caracterul aplicativ al compoziției școlare. p 42. p. la trebuințele. 9) Calitatea de mijloc formativ iar nu de activitate în sine cu un rol hotărâtor în formarea omului pentru viață. ci psihologia limbajului“66. învățătorului „Maestrul dirijează operațiunea școlarului fără a viola și îi îndrumă acestuia mâna fără a i se substitui. să opereze. ci este la discreția impulsului de autoexprimare intelectuală și afectivă. video. 63 . 7) caracterul magistral al actului de instruire didactică este foare bine exprimat de următorul citat din Luigi Pareyson despre rolul profesorului.-uri cu enciclopedii. (fișe de lucru. Compozițiile în școală. „Tehnica elaborării compozițiilor nu se însușește prin învățarea unor noțiuni teoretice. de la cărți. interesele și posibilitățile lor“. 44. 4) caracterul mediat al cunoașterii literare postulează ca și principiu de lucru contactul direct cu cartea în acumularea de competențe de exprimare creativă și expresivă și în procesul de modelare a personalității umane. la darea de seamă.m. 68 Apud. p. de la informație la cronică. Aceasta presupune alegerea unei palete foarte largi de activități didactice care să asigure întărirea mecanismelor de producere a compozițiilor școlare prin exerciții de complexitate variabilă de la rezumat la sinteză. rezumate. dar intervenția lui este cu atât mai eficace cu cât respectă mai mult.) la internet. plan de lucru. op. ci punând elevul să facă. 66 67 Constantin Parfene.“ – postulează Constantin Parfene67. de la scrisoare. ba chiar păstrează și pretinde individualitate de neînlocuit și autonomia nerepetabilă a operațiunii elevului“68. op. neprogramat al momentului și subiectului compoziției care cere conștientizarea faptului că actul creației. principii etc. cit. Iași. Constantin Parfene. extrase ș. radio.

autori.De la teorie la practică drumul este întotdeauna mai lung și mai dificil. 2. Evelyne Amon – Certifiée de Lettres Modernes și Yves Bomati – Certifié de Lettres Classiques. sau Autor. Exerçons-nous. Ed. Littérature et méthode. Cap. Hatier. manualele fiind o piesă importantă în strategia didactică. Alegerea manualului francez a fost făcută din două motive: • ca urmare a unor asemănări de abordare în analiza textului literar. Personaj. • ca urmare a unor diferențe de viziune asupra modului în care elevilor le sunt dezvoltate competențele necesare pentru redactarea compunerilor școlare o Humanitas: caracterul informativ al manualului predomină asupra caracterului formativ. având în vedere faptul că programa. sau Funcționarea descrierii în narațiune.. Lectură aprofundată. manualul și practica didactică trebuie să fie un continuum. Interpretarea textului. Sofia Dobra. Narator. este evidentă din faptul că titlurile de capitole nu se referă la noțiunile avute în vedere de către programă ci la competențele pe care elevii urmeză să le capete: Ex. Am urmărit de asemenea să observ circumscrierea demersului didactic în metodologia de formare a deprinderilor de a compune ale școlarilor. Aprofondissons. manual pentru clasa a VII-a. București. Florentina Sânmihăian și manualul corespunzător ca nivel de studiu din sistemul școalar francez. Titlurile de capitole și subcapitole se referă strict la noțiunile teoretice prevăzute a fi studiate: Structurile textului. o Hatier: un manual cu caracter predominant formativ. la sfârșitul ciclului de lecții. Pentru a înțelege care este raportul teorie ‒ practică am ales să urmăresc modul în care se realizează în manualul școlar. Tabelul de mai jos conține o prezentare comparativă sintetică a structurii manualelor. aceea de auxiliar pentru elev și de material didactic pentru profesor. 2000. Din faptul că același text este trecut prin toate cele trei etape de analiză profesorul înțelege că. Paris. ambele manuale urmăresc crearea priceperilor și deprinderilor de receptare și utilizare a limbajului literar prin eșalonarea studiului pe text în trei pași: o Humanitas: Descifrarea textului. Francais 4-e. În acest demers analitico-comparatist ne-am folosit de Limba română. cerințele programei. autori Alexandru Crișan. conform literaturii de specialitate. a cărui dublă utilitate. elevul trebuie să cunoască noțiunile teoretice învățate și să aibă un așa-zis model de text construit conform elementelor teoretice învățate. Humanitas. o Hatier: Observons. L’explication d’un texte 64 . 1988. Ed. sau Structuri narative.

a genurilor literare prezentate. unități de conținut. ‒ Pagină de titlu. Réaliser une explication de texte. Hatier. 2. Limba română. o . a ilustrațiilor și exercițiilor introduse. Ed. Exerçons-nous. mare. ‒ pagină de titlu. Approfondissons. Cu exerciții practice cu scop declarat de autoverificare și autoevaluare. ‒ conținuturi asociate structurate pe 3 capitole ‒ Avant-propos: în care sunt integrate între 1 și maximum 5 ‒ Text explicativ în care autorii enunță clar. 1988 2000 Autori: Evelyne Amon – Certifiée de Autori: Alexandru Crișan. 65 . Sofia Lettres Modernes și Yves Bomati – Certifié Dobra. organizarea manualului: pe 10 capitole metodologice: este prezentată proporția acordată achiziționării competențelor de lectură a textului. Lire un texte. sau Subcap. sau Subcap.d explication de texte et de rédaction“. manual pentru Littérature et méthode. de explicare a textului și de redactare a textului. Florentina Sânmihăian de Lettres Classiques STRUCTURA MANUALULUI STRUCTURA MANUALULUI ‒ 4 coperte din carton de grosime și rezistență ‒ 4 coperte carton cu grosime și rezistență medie. București. Humanitas.court. Cu tablouri recapitulative. Cu obiective metodologice clare pe fiecare capitol: Observons. ‒ cuprins • • obiectivele manualului: „aquérir des connaissances littéraires et surtout des methodes de lecture. ‒ dicționar – aproximativ 250 de cuvinte. ‒ Sumar. rezervate compoziției. sau Subcap. 1. • o o o ‒ Mod de utilizare a manualului. Interroger un texte. Paris. șapte capitole rezervate lecturii și explicării textului și trei. Ed. Francais 4clasa a VII-a. e. 3. conținuturile manualului: este explicată strategia alegerii textelor literare și nonliterare.

‒ Conținuturi. Index tematic. Din punctul de vedere al structurii. ‒ Index noțional. Index noțional. oferă posibilitatea de a deprinde o gamă largă de activități intelectuale prin intermediu unui aparat auxiliar dezvoltat: Avant-propos. ‒ Tabloul ilustrațiilor. În timp ce capitolele de lectură și explicare a textului literar sunt numerotate cu cifre arabe de la 1 la 7 (inclusiv). firul roșu urmat de autori în abordarea primelor două obiective. Conținuturi. Considerații cu privire la structura celor două manuale. Însă cea mai mai importantă diferență dintre manualul Hatier și manualul Humanitas este dată de strategiile și mijloacele de formare a deprinderilor de compoziție. Vous allez apprendre à bien connaître la langue française pour mieux rédiger. de la sfîrșitul manualului. ‒ Index de autori. Compunerea este privită simultan și integrat ca exercițiu formativ și disciplină. REDACTION III : 1. compoziția se dovedește. Tablou al ilustrațiilor. Ca disciplină i se acordă 3 capitole din 10 în care sunt urmărite concentric achiziționarea deprinderilor de compoziție scrisă după cum se poate vedea și din exemplul de mai jos: REDACTION I Vous allez apprendre à exploiter un sujet de rédaction . Ca exercițiu fiecare din cele 7 capitole dedicate exercițiilor de lectură și analizei textului conțin exerciții de compoziție cu caracter formativ în etapele desfășurarate sub obiectivul de a exersa (Exerçons-nous). 2. Définir le style . manualul Hatier se dovedește un mijloc didactic util activității profesorilor și un instrument intelectual complex și necesar pentru crearea unor deprinderi de utilizare și receptare a limbajului literar la elevi. Declarată încă din Avant-propos. la o privire mai atentă. Index de autori. Statutul aparte al capitolelor de compoziție este subliniat și prin numerotație. cele trei capitole dedicate compozițiilor scrise sunt numerotate independent cu cifre 66 . ‒ Index tematic. Bine dotat. ca fiind al treilea obiectiv important al manualului. Sumar. Utiliser quelques figures de style pour écrire . dictionarul explicativ. neavând decât un singur auxiliar. REDACTION II : Vous allez apprendre à ameliorer vos rédactions. care are o structură simplistă. Instrucțiuni de utilizare (intelectuală) a manualului. Nu același lucru se poate spune și despre manualul Humanitas.

neunitară. tratate drept texte literare și reproduse sub formă de facsimil în paginile manualului. este mai bine evidențiată legătura dintre viață și literatură prin sarcini de lucru care provoacă Prin exrcițiile propuse în cele elevul să-și amintescă două secvențe didactice se experiențe de viață face o legătură dintre similare cu cele din text. care ține strict de atitudinea cadrului didactic față de compunerea școlară. Având în centrul atenției compoziția după un text dat. II. Nu se face 67 . la mijloc și la sfârșit. reluând tematicile capitolelor destinate lecturii și explicării textului. Indicele de evaluare respectat Caracterul intelectiv-afectiv Manual Humanitas Este o caracteristică. secvențială. nivelul 3 și 5 de studiu. din cauza lipsei manualelor Hatier. au drept unic obiectiv pentru anul 4 de studiu. operată doar în capitolele despre Narațiune și Descriere. Autorii includ în această categorie și compunerile școlare. Amplasarea lor în construcția manualului este bine gândită. Am exclus din atenția noastră analiza caracterului sistemic.romane I. p. și de calitatea de mijloc formativ. reunite sub titlul REDACTION. (Hatier. care poate fi circumscrisă tuturor observațiilor făcute cu privire la fiecare din celelalte 6 caracteristici analizate. experiența de viață a elevilor și posibilitatea de a fi transformată într-o experiență compozițională cerându-li-se elevilor să trecă evenimetele din planul experienței personale într-o serie de compoziții cu caracter literar. Ele sunt repartizate în prima parte a materiei de studiu la literatură. în trei etape. care ne-ar fi putut ajuta să ne pronunțăm cu privire la această caracteristică. după încheierea materiei. toate cele 3 capitole de formare a unor deprinderi de compoziție. sugestiv intitulate: Cum povestim? și Cum realizăm o descriere? Manual Hatier Observații Exemple Sujet de rédaction: Comme Siddharta. caracterul preferențial. Tabelul de mai jos pune în evidență modul de implementarea a șase din cele nouă caracteristici ale compozițiilor școlare. cu dorința de arăta diferențele iar nu neapărat deficiențele vreunuia dintre ele. formarea. vous vous êtes sans doute trouvé un jour en opposition avec vos parents sur une question ou une situation précise: Faites le récit de cet événement en insistant sur les attitudes et les arguments de chacun. a deprinderilor necesare pentru comentarea unui text literar. însă. în fiecare din cele două manuale discutate. III. 79) Este o particularitate a celor trei capitole destinate redactării unei compoziții.

Ex. Manualul conține 99 de texte literare aparținând a 68 de scriitori francezi și 20 de scriitori italieni.49 Selectați din text pasajele care indică prezența naratorului. englezi. Confisca rea literaturii de perspectiva 68 . Viziunea instrumentală a limbii în actul viu al comunicării Este exprimată numai în cele două lecții destinate exercițiilor de compunere și foarte puțin în cadrul orelor de studiu pe text unde se face apel mai des la jargonul literar. clasici sau moderni. greci. 48 Alcătuiți planul dezvoltat de idei. donez les règles de mise en page d’une rédaction.însă și legătura dintre experiența personală și experiența livrescă așa cum apare ea în opere literare studiate. Quell e passage préférez-vous? Pour quoi? Caracterul de mediator al cunoașterii literare Numărul textelor literare cu care vin în contact elevii este redus – 12 texte aparținând exclusiv literaturii române. latini. 1. buletinul de știri. Manual ul românesc nu asigură elevilor un contact relevant cu operele literare. Introduce în actul comunicării tipuri de compoziții frecvente în experiența cotidiană: faptul divers. p. p. Pour vous que signifie d’abord l’expression lire un texte c. Este exprimată în special în capitolele de compoziție dar și în lecțiile de observare și aprofundare a textului literar prin întrebări care incită la exprimarea părerii personale cu privire la text sau cu privire la dificultatea rezolvării unor exerciții. La lecture d’un texte b. P. A quoi serventelles? (Hatier. Ex. 81) Ex 1.7. A partir de cette rédaction d’un élève de 4°.

Perspectivei ample și diverse asupra resurselor de documentare aflate la dispoziția elevilor și care pot servi la înțelegerea unui text literar: desene. Normele și regulile se deduc studiată conține fișe sintetice denumite Aidedin enunțurile exercițiilor. care invită la o receptare sincretică a literaturii. informativ. p. asigurat doar prin exerciții Explication de détail. Manualul însuși este o sursă de de documentare eficientă ca urmare a: 1. de La Bruyère este însoțit de Explication de texte. 52 – textul Diphil. Capitolele Cum povestim?. Caracterul aplicativ al compoziției școlare Manualul nu include modelele de compoziție predate. în marginea din stânga a paginii. model de explicare a . 69 Hatier. secvențe de teatru și film celebre. memoire și Travaux practiques al căror rol este acela de a sintetiza aspectele teoretice și de a le fixa ulterior prin exerciții. Abordarea este univalentă. Este introdusă doar o singură schemă de orientare a lecturii la prima lecție din manual. Supraag lomerarea manualului francez. 2.Mobilit ate spirituală în activitatea de educație. de comentariu cu caracter demonstrativ în care sunt evidențiate articulațiile comentariului Caracterul aplicativ este (Approche général. Caracterul documentat al actului de a compune Manualul nu este suficient de dotat cu material documentar. Cum realizăm o descriere? nu conține structurări sintetice cu privire la normele și regulile specifice Fiecare unitate acestui tip de compoziție. 3. Se realizează totuși prin intermediul unor fișe conținând date despre autor și operă la începutul fiecărui text literar sau prin fișe de dicționar enciclopedic care apar pe parcursul textelor literare. Conține un număr mare texte și de exerciții. ou l’ amateur d’ oiseaux . Textul nu este îmbinat cu imaginea. ilustrațiilor care conțin atât reproduceri ale unor picturi celebre. Manualul conține frecvent modele de analiză. fotografii celebre.națională.

cu un conținut (mesaj) coerent și 70 . De asemenea ele sunt puse rar în frază. a II-a apar doar în secvențele în care elevului i se solicită să desfășoare o activitate cu caracter precis.1.care conduc observația Conclusion) elevului spre aspectele vizate de teorie. Humanitas Ex. Ex. și de aceea ea trebuie să fie fie dotată cu un aparat complex și util în munca intelectuală. Sarcinile de lucru ale exercițiilor sunt mult mai jargonard exprimate. modul imperativ. În timp ce manualul Hatier se declară și este preponderent formativ. Tipul de întrebări folosite deschide comunicarea părerii personale. Principalul rezultat al studierii limbii și literaturii în școală trebuie să fie formarea unui om care să aibă capacitatea și deprinderile necesare de a-și manifesta competența lingvistică prin intermediul unor compoziții bine structurate. Interroger un texte. Lequel de ces exercices vous paraît le plus difficile à réqliser: Pourquoi? Caracterul magistral al intervenției profesorului Construcția lingvistică impersonală a enunțurilor din manual prin excesul de verbe la persoana a II-a. după ce tema a fost observată și aprofundată în 2 subcapitole separarte: Lire un texte. 69 Comparați modalitatea în care sunt construite fragmentele introductive. inhibitivă. Perspectiva profesorului magistru este pusă în scenă printr-o modulare personală a cerințelor exercițiului prin intermediul sensului cuvintelor.La lecture d’un texte p. 39 a. 2. Enunțurile cu verbe la pers. textului. așezate în poziție inițială în frază. Hatier 1. în poziție inițială În urma analizei noastre câteva aspecte atrag atenția: 1. Rareori scapă profesorul de tonul corectiv impus de secvențele întrebare ‒ răspuns ale dialogului didactic așa cum apare el din tonul formulării cerințelor de lucru din exerciții. 69 Realizați un text de zece rânduri. manualul Humanitas este preponderent informativ. plural. 3. p. Humanitas. împiedică crearea unei relații de colaborare bazată pe implicare și recunoaștere filo-intelectuală și conduce către o comunicare evaluativă. Manualul trebuie să fie prima resursă documentară aflată la dispoziția elevului. p. fapt care poate inhiba participarea la răspuns a elevilor. 3.

un mesaj valoros pentru sine și pentru ceilalți. 71 . compunerea ar putea apărea ca etapă finală. Însă. ca act rațional. teatru. Privită din prisma comunicării. transformă faptele de viață în fapte de conștiință și de limbaj. Compoziția școlară este un exercițiu complex de modelare a unei naturi umane în același timp biologic perfectă. care raportându-se la ceea ce-l înconjoară. solicită două tipuri de deprinderi și cunoștințe: cele referitoare la elaborarea propriu-zisă a unei compoziții (structurarea compoziției în funcție de carecteristicile comunicării angajate) și cele referitoare la mijloacele tehnice necesare elaborării (competența și performanța în însușirea limbii materne și capacitatea de observare a mediului înconjurător). cele mai importante facultăți ale ființei umane. înainte de a comunica. Activitate de a compune. produs al creativității elevilor. 4. capabil să sintetizeze și remodeleze informația. Tehnica elaborării compunerilor – competențe și performanțe în receptarea și utilizarea limbajului literar. film. gândirea și simțirea. Așadar exprimarea presupune înainte de toate observarea și ulterior consemnarea scrisă sau orală a sensurilor rezultate din experiență. sinestezice. fotografie. Constituirea mesajului nu este doar un fapt de limbă ci și unul conștiință a sinelui și alterității. dar și perfectibilă. capabil să se documenteze și să se informeze din surse diverse. solicită. IV. mobilizează și exersează. Manualul nu este doar un simplu auxiliar didactic ci trebuie să se deschidă unei lecturi plurale. prin intermediul celorlalte arte: pictură. Compoziția școlară.3. de la o vârstă fragedă. omul trebuie să aibă ce să comunice. 5. muzică. performantă. Ca urmare formarea competențelor de compoziție este un obiectiv permanent al studiului limbii și literaturii române. sub aspectul produselor rezultate ca urmare a angajării resurselor sale. a procesului de achiziționare a unor deprinderi și cunoștințe care țin doar de domeniul limbii.modulat. Considerând-o „o etapă superioară a formării deprinderilor de a c o m u n i c a v e r b a l“. Constantin Parfene subliniază importanța dezvoltării gândirii în strânsă legătură cu exprimarea într-o activitate educațională etapizată. având la dipoziție o varietate de resurse fizice și psihice capabile să asigure împlinirea deplină a funcțiilor sale.

dispuse ierarhic și de a căror îndeplinire depinde atingerea nivelului de competență și. transformarea competenței în performanță. care să conducă la atingerea unor obiective didactice operaționalizate. 72 .E t a p i z a r e a constă în programarea în timp a unor activități didactice. ulterior.

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

performanța.În cadrul strict determinat al compozițiilor școlare. din perspectivă socială. compunerea este văzută ca o competență cerută de traiul în comun. reperabile pe treapta autorealizării din piramida lui Maslow. câștigarea competenței în receptarea și utilizarea limbajului literar are implicații dincolo de ușa clasei sau a școlii. 79 . ca rezultat al activității intelectuale care se poate manifesta în plan științific și / sau artistic. la ora de limba și literatura română prin practica observării mediului înconjurător și prin exprimarea observațiilor făcute. ea fiind cea care asigură cuantumul de aptitudini și deprinderi care să dea garanția eficienței în comunicarea curentă. ca și concept individualist. De aceea achiziționarea în școală a competențelor de bază trebuie să fie concomitentă cu antrenarea capacităților afectiv-intelective. în planul existenței spirituale se află performanța. al cărei efect este comunicarea eficientă și al cărei rezultat este succesul socio-profesional. Ceea ce în planul existenței cotidiene poartă numele de competență a receptării și utilizării limbajului. aflat în căutarea unor valori spirituale. Și dacă. poate fi asociată omului interior. în Competențe de exprimare Competențe de observare Competențe gramaticale Competențe lexicale Competențe de ortoepie și ortografie registre diverse în cadrul unor activități de compoziție bine repartizate pe durata unui an școlar și strategic introduse în programa de studiu și în manualele școlare. Astfel cea de a doua dimensiune a receptării și utilizării limbajului literar o constituie performanța. cotidiană. Literatura ca performanță nu poate fi atinsă doar prin exersarea competențelor lingvistice.

sacadări sau stridențe în pronunțare) prin educarea aparatului vorbirii cu ajutorul exercițiilor de gimnastică. profesorul și mai ales învățătorul are sarcini specifice în dezvoltarea vorbirii elevilor. în formă preconștientă. Ca etapă. Ortoepia. Primele trei sunt obligatoriu de îndeplinit pentru a putea ajunge la ultimele două. • Pronunțarea exactă. Deprinderile de a vorbi și a scrie corect nu se pot achiziționa. a mișcării în aer liber care pot dezvolta capacitatea toracică și plămânii pentru o mai bună susținere a efortului vocal. ciclului școlar primar. Între acestea amintim: • Formarea unei dicțiuni corecte (fără accente false. 80 . a sportului. și în formă aprofundată.O încercare de organizare și ierarhizare a competențelor de compunere poate urma același model conceptual de ierarhizare a nevoilor umane în cinci trepte ascensionale al lui Maslow. Respectarea pauzelor logice și psihologice. aceasta conține cinci trepte. Sintagmă cu putere de sinteză. Formarea deprinderilor de accentuare corectă a cuvintelor și grupelor de cuvinte. Ca și piramida lui Maslow. prin folosirea corectă a organelor articulatorii (laringe. Prima treaptă este însușirea limbii materne. prin folosirea tehnicii rostirii fiecărui sunet. • • • Cunoașterea regulilor ortoepice. decât cu condiția îndeplinită de a rosti corect. cavități nazale). ea corespunde. în vederea înlăturării pronunției regionale sau neliterare. clasele V – VIII.de mai sus). ca disciplină de studiu. în formă conștientă. însușirea limbii materne surpinde toate cele trei tipuri de competențe: ortoepie. fig. Într-o încercare de sinteză putem dispune competențele într-o piramidă a competențelor de receptarea și utilizare a limbajului literar în compozițiile școlare (conf. corectă și clară a sunetelor vorbirii. învățământului preșcolar. vocabular și gramatică. se ocupă de formarea unei dicțiuni aptă să transmită gândurile și intențiile vorbitorului. cavitate bucală. clasele II ‒ IV. în special în opera lirică. • Reglarea debitului verbal al elevului pentru a se înlătura forme deficitare ale vorbirii precum: vorbirea precipitată sau vorbirea prea lentă. • Reglarea respirației absolut necesară în susținerea orală a unor tipuri de compoziții. ciclului școlar gimnazial. puaze nefirești. Deși o parte din regulile ortoepice sunt asimilate pe căi nonformale până la vâsta școlarității. extrem de importante în decelarea mesajului literar.

definirea sau perifraza. lectura unor fragmente înainte de utilizarea unui cuvânt necunoscut. începând cu clasele primare și chiar până la clasa a VII-a. ortoepia este baza însușirii normelor ortografice. • • alegere de cuvinte și formulare de enunțuri. de copiere care asigură conexiunea deprinderilor ortoepice cu deprinderile ortografice. care urmează principul general scriem cum pronunțăm. Ele pot lua de asemenea forma unor activități precum: dialoguri libere spontane. jocuri lexicale. relatări ale elevilor. Exercițiile pot avea sarcini de tipul: găsire. În această etapă sunt recomandate următoarele tipuri de exerciții: • • • perceperea nemijocită a obiectului sau acțiunii. descrierea obiectului. imprecise. completare. motivare. antonimia.Ortografia. scrierea cu hiat (zo-o-lo-gi-e pronunțat incorect zo-lo-gi-e). A treia treaptă pe scara achiziției competențelor de bază în receptarea și utilizarea limbii materne. explicarea prin mimică și gestică. păstrându-se principiul contactului permanent cu realitatea. Cea de a doua treaptă este înstăpânirea pe domeniul vocabularului. precizia și expresivitatea acestuia. omonimia. familia lexicală. Un principiu important în conceperea activităților de îmbogățire a limbajului. povestirea unor texte literare. orale și scrise. este familiarizarea elevilor cu sistemul gramatical al limbii 81 . Ca urmare a sistemului fonetic de scriere specific limbii române. de dictare. ilustrarea cuvintelor cu desene sau fotografii. exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe. formare. prin activități care să asigure calitatea vocabularului rezultată din consistența. rapide pot constitui cauzele unor greșeli frecvente de ortografie precum: scrierea cu – ii sau cu – iii. Pentru etapele de vârstă care permit procese de abstractizare se pot adăuga. De aceea didacticile recomandă exerciții de educare a percepției limbajului. analiza structurii sau caracteristicilor gramaticale a cuvântului. este acela al luării în proprietate a cuvintelor pornind de la observarea directă sau mediată a obiectelor desemnate. identificare. inclusiv. Pronunțiile neîngrijite. exerciții precum: • • • sinonimia. câmpul lexical. memorare de poezii.

Constantin Parfene. p. vehiculează două concepte de psihopedagogie importante: cel de observație ca proces de cunoaștere și cel de intuiție ca mod de cunoaștere a lumii. Constantin Parfene în lucrarea sa. trebuie să țină seama.române. persistentă. – arăta Constantin Parfene atrăgând atenția asupra câtorva deficiențe de care este este marcat: vorbire neliterară. „Când intră în școală. 4. Observația ca proces de cunoaștere empirică a vieții este spontană. Metodica predării limbii și literaturii române în generală șiliceu . Lăudat. a impresiona. Ed. 1973.. p.60. op. corectitudine. 33.“ – sublinia I. nu pot fi despărțite însă în perspectivă didactică. Compozițiile în școală. 59. organizată și are drept finalitate o revizuire a ideilor despre realitatea observată. nu numai în dezvoltarea spiritului de observație. expresivitate. mai precis. „Cine vorbește. Cele două competențe. conciziune. Iași.D. Orele de compoziție joacă. elevii stăpânesc aspectul vorbit al limbii materne. este intenționată. compoziții care nu sunt altceva decât concretizarea în cuvânt a cunoașterii.71 Începând cu a patra și a cincea treaptă. ci și în însușirea unei metodologii de aplicare a observației ca procedeu științific. cu aspect infantil – Școala trebuie să-i ajute. ci și pentru a produce un anumit efect: a convinge. senzorială și implică în primul rând procesele senzorio-perceptive și pe cele intelectuale. extralingvistice. se intră în sfera superioară a necesităților. Observația ca metodă de explorare și cunoaștere științifică. În procesul de compoziție observarea are statutul de condiție sine qua non a exprimării. regională. București. 1996. atrăgând atenția asupra rolului acesteia din urmă în formarea unor deprinderi de a structura mesaje coerente.D. cit. denumite de Maslow nevoie de autorespect și nevoie de autorealizare. Lăudat funcția socială a limbii. 70 69 82 . Compozițiile în școală. Elemente de psihopedagogie în dezvoltarea competențelor de compunere. IV. p. treptat. Apud Constantin Parfene. să treacă de la limba vorbită la limba scrisă“69. orice profesor de română.70 Competențele gramaticale sunt cele care dau comunicării interumane (scrise sau orale) claritate. de care. precizie. pentru că „aspectul scris al limbii reprezintă o exprimare independentă de anumite situații concrete. Moldova. de observare și de exprimare. așadar. un rol important. accidentală. Vorbim nu numai pentru a ne comunica gândurile. vrea să fie înțeles. Cine ascultă vrea să înțeleagă. o folosire ideală în care comunicarea se stabilește prin mijloace strict lingvistice“ – subliniază și Clara Georgeta Chiosa. a determina la acțiune. 71 I. Editura Didactică și Pedagogică.

deși încă apar omisiuni. nefiind capabil să distingă realitatea obiectivă. Caracterul situativ concret al gândirii – copilul nu este capabil să treacă dincolo de aspectul concret al lucrurilor (formă. se dezvoltă etapizat. desemnează acea credință a copilului că adultul are puteri nelimitate în univers. Comunicarea preșcolarului este preponderent verbală însoțită de elemente specifice nonverbale și paraverbale. frunze. În preșcolaritate începe cu o formă simplă (vârsta de 4 – 5 ani). preadolescența (10/12 – 14/16 ani) și adolescența (12 – 16 – 18 ani). urmată de o fază articulată la 5 – 6 ani și ajunge să fie semioperațională în jurul vârstei de 7 – 8 ani. de cea personală. care în primă fază este verbalizată iar ulterior se interiorizează transformându-se într-un limbaj interior. inversiuni de sunet. substituiri. ne poate fi utilă. limbajul devine mai clar. important în procesul observare și cristalizare a părerilor și impresiilor personale. ca formă de manifestare a gândirii. o aprofundare a acestui subiect din perspectiva psihopedagogiei. obiecte. • animismul – tot ce-l înconjoară are viață: jucării. În această etapă comunicarea are funcție cognitivă și reglatorie. Copilul deține un număr aproximativ de 3500 de cuvinte. • • are loc însușirea semnificației cuvintelor. pronunția tinde către corectitudine. Cele mai importante caracteristici ale gândirii intuitive preșcolare sunt: • egocentrimul – copilul se situează pe sine în centrul universului. Comunicarea este rezultatul cunoașterii prin acțiunea practică cu obiectele. școlaritatea mică (6/7 – 10/11 ani). limbajul și imaginația. l-am prezentat • având în vedere că ea asigură primele deprinderi de observare și exprimare. mai coerent datorită trebuinței interioare de a comunica. telefon. Deși preșcolaritatea nu reprezintă stadiul aflat în centru atenției noastre. • artificialismul – derivat din egocentrism. pe parcursul a patru stadii: preșcolaritatea (3 – 6/7ani). Limbajul acestei etape se caracterizează prin câteva elemente interesante: • • propozițiile sunt relativ lungi și mai expresive. radio. Limbajul are două forme una exterioară și una interoară. vom urmări și alte trei procese intelectuale importante în actul compoziției. în formarea și dezvoltarea lor. gîndirea. culoare) pentru a generaliza sau particulariza.De aceea. Astfel observăm că intuiția. Alături de intuiție. 83 .

Gândirea intuitivă face loc treptat unei gândiri de tip operațional. a trebuințelor și intereselor specifice vârstei. de înlănțuire sau de descompunere. p. Se dezvoltă concomitent limbajul oral și cel scris. Compozițiile în școală. și în special gândirea devin mai importante. logica și priceperea de a-și exprima corect în cuvinte observațiile și concluziile scoase din aceste observații“ – atrăgea atenția Constantin Parfene. cel al adolescenței procesele senzorio-perceptive sunt complet dezvoltate și operante alături de procesele intelectuale aflate într-o dinamică continuă. 1996. iar intuiția la principiu de abordare a didacticii compozițiilor școlare: „Elevii trebuie puși. În perioada școlarității mici. El poate opera acum cu concepte. Ed. Imaginația cunoaște două stadii de dezvoltare: clasele I – II în care combinarea imaginilor este spontană. Gândirea se algoritmizează. să nu i se spună că iarba este verde. procesele intelectuale. Ea exprimă evoluția gândirii. logico-reversibil. se conceptualizează. limba devine obiect de învățământ și este însușită științific. Iași.În strânsă legătură cu limbajul este și imaginația preșcolarului care este susținută de experiența lui cognitivă și este dezvoltată prin joc. cu natura. iși dezvoltă gândirea cauzală și raționamentul ipotetico-deductiv. se operaționalizează. Elevul își lărgește orizontul de cunoaștere. 84 . algoritmi. Este perioada în care copiii pot fi implicați ușor în jocuri de rol și pot realiza povestiri. În ultimul stadiu. de creare. clasele II – IV în care combinarea imaginilor devine coerentă și dinamică. În stadiul preadolescenței se dezvoltă și spiritul de observație (procesele senzoriotactile) iar cunoașterea se abstractizează. pentru ca. didactica ridică observația la rangul de exercițiu didactic. gândirea continuă să fie ancorată în reprezentări care devin tot mai precise. se abstractizează. cu specificul relațiilor sociale. judecăți și raționamente.iar gândirea se bazează pe raționamente logico-deductive. Moldova. Școlaritatea mică este perioada în care elevul dobândește conștiința limbajului. fantastică. se conceptualizează. 65. inadecvată la realitatea. Marin. în contact cu viața. îi avertiza și el pe educatori: „copilul trebuie să vadă că iarba este verde. nemijlocit să-și exercite spiritul de observație. desene și compuneri. V. Este vârsta sistemelor abstracte și a teoriilor. Școlarul folosește scheme. mai clare. își folosește intens potențialul intelectual. Se formează mecanismele de coordonare logico-semantică. Spre deosebire de fazele anterioare în care procesele senzorio-perceptive sunt mai importante în explorarea și cunoașterea lumii. Având acest tablou al evoluției psihice a elevului înțelegem de ce. permanent. de combinare. El trebuie 72 Constantin Parfene. Elevul capătă puterea de evocare. simboluri reprezentări.72 St.

este și faptul că ele readuc în atenția cadrului didactic mecanismele care pot asigura o bază pentru activitatea recuperatorie. se rafinează prin intermediul exercițiilor specifice fiecărei competențe din piramida competențelor (vezi piramida competențelor. specifică vârstelor mici. Poziția didacticii compoziției școlare exprimă. copiii trebuie mai întâi. Psihopedagogia propune o concepție stadială în abordarea elevului. ca urmare a parcurgerii etapelor școlare. care nu se invalidează. în egală măsură.ajutat să afle cine este. ne pot orienta în stabilirea obiectivelor pentru fiecare elev în parte. nu ne asigură că toți copiii. de aceeași vârstă. cit. concepția actuală cu privire la înțelegerea și tratarea elevului nu ca obiect teoretic ci ca subiect al unei practici centrată pe elev. Un avantaj al cunoașterii celor două poziții. Observația se dezvoltă. Cunoașterea caracteristicilor generale ale celor patru stadii de dezvoltare ne permite să înțelegem care sunt particularitățile de grup ale elevilor și. dimpotrivă. cât și spre interior (autoscopie) și să aibă în vedere.“73 Iată câteva exemple care ne orientează să privim învățarea ca pe o școală a vieții și pentru viață. de mai sus). Observația elevului trebuie să fie dirijată. să-și planifice și să-și organizeze. Situarea unui elev întrunul din stadiile specifice vârstei. astfel încât obiectivul de a conduce elevul spre competență. 65. exercițiile specifice care asigură transferul de cunoaștere din sfera intuiției personale spre cea a teoriilor abstracte. să poată fi atins. În funcție de stadiul de dezvoltare psihică a preșcolarului profesorul trebuie să-și calibreze demersul didactic. cu un număr mai mare sau mai mic de rămâneri în urmă în ce privește formarea deprinderilor. cât și mijloacele didactice existente.. trebuie să fie create și formulate astfel încât 73 Apud Constantin Parfene. cea intuitivă. Este bine cunoscut faptul că mulți elevi au dificultăți în achiziționarea de competențe și că de multe ori ei părăsesc un an de studiu. p. se nuanțează reciproc și flexibilizează gândirea didactică. în timp ce didactica compozițiilor școlare pare să se oprească la o singură perspectivă asupra cunoașterii. Ca s-o cunoască. ci. pe care practica didactică tinde să le scape din vedere. În fapt didactica compozițiilor școlare nu face nici o greșeală. Care este rolul profesorului? Acela de de a-i îndruma pe elevi spre o cunoaștere analitică multilaterală a lumii și a sinelui propriu. nu doar aprofundarea lumii. se experimentează. folosind registre de exprimare diverse. op. Având în vedere caracterul personal al cunoașterii. nu cum îl cheamă. 85 . vor avea același profil de competență. atât activitățile. fig. întrun limbaj adaptat scopului și specificului comunicării. să învețe să observe și să asculte viața. ci și a sinelui prin raportare la lumea înconjurătoare. într-o anumită măsură. Observăm așadar o diferență între cele două poziții. ci doar punctează aspecte. atât spre exterior.

ele nu au variat și ca tipologie. Tipuri de compunere practicate în școală Tipurile de compunere practicate în școală urmăresc pe de o parte. Decongestionarea materiei. achiziționarea acelor deprinderi și cunoștințe care să permită elevilor să atingă un nivel bun al celor patru categorii de competențe generale prevăzute prin programa școlară. conduce la reacții formale din partea elevilor iar formalismul determină automatism de gândire și nu reprezintă o dimensiune calitativă a cunoașterii și dezvoltării. • Găsirea de analogii proprii pentru realitățile indicate. gluma. demonstrații ale unor genuri literare – genul dramatic. asumarea unor valori literar-artistice. IV. afișul. temele. fără o apropriere a acesteia. Contemplarea realității exterioare. O tipologie a exercițiilor adaptată la acest principiu ar putea arăta astfel: • Aflarea cuvintelor care exprimă acțiuni. operată treptat din 1999 și până acum. Alcătuirea unor texte după un plan de observare. pe baza observării realității așa cum o văd eu (elevul). Exercițiul acesta conștientizează și activează vocabularul în strânsă relație cu percepția realității. iar. Deși tipurile de compuneri studiate până acum au variat ca număr. anecdota. calități. prezentarea unui eveniment cultural. importante pentru construcția socio-comunicațională a viitorului. făcut împreună cu mine. fișa de bibliotecă. • Formularea de propoziții pe bază de întrebări care au legătură cu sfera mea de interes (a elevului). exercițiul solicită contemplarea vie a realității și cultivarea exprimării plastice prin activizarea și corelarea cunoștințelor și impresiilor.5. 86 . C. a scos din studiu conținuturi școlare precum: extemporalul. texte cu caracter epistolar – telegrama. Consemnarea observațiilor personale sub forma calendarului naturii. pe de altă parte.-ul. nume. Formularea de întrebări pentru propoziții date care-mi descriu lumea.cunoașterea lumii să fie pusă în relație cu cunoașterea de sine a elevului. • • • • Alcătuirea de scurte texte închegate după întrebări pe care eu însumi mi le pun. atitudinale și comportamentale. programul de spectacol.V.

Încercarea de decongestionare a fost binevenită. exclusiv studiului limbii și literaturii române. experiențe personale. literare) a întâmplărilor și evenimentelor. a experienței cunoașterii:  Analiza (literară).sau specii literare – balada. sunt circumscrise de către cadrele didactice. • Compoziții libere: 87 . 2) sporirea numărului de contacte directe cu corpusul literar reprezentativ pentru o noțiune literară studiată.  Caracterizarea. și ea merită reluată și regândită în direcția creșterii numărului de texte literare prezentate spre studiere în manuale pentru: 1) ilustrarea mai variată a cunoștințelor predate.  Paralela.  Comentariul (literar). proverbele. scrierile SF. paralela pot fi compoziții după texte date. de cele mai multe ori. Făcând o analiză cu privire la raportul numeric dintre textele cu directă aplicabilitate în viața cotidiană și cele de interes literar. zicătorile. se consatată. poemul eroic. oda. Astfel încât analiza. predominanța compozițiilor școlare care. • Compoziții pe baza textelor (științifice. caracterizarea. întâmplări. întâmplări sau evenimente (științifice / literare) dar și compoziții generate de evenimente. • Compoziții cu caracter epistolar:  Scrisoarea. ce țin de cunoaștere. după cum urmează: • Texte cu destinație oficială studiate:  Cererea. Tocmai pentru a ne înscrie în perspectiva comunicativfuncțională am ales prezentarea tipurilor de compoziții în trăsăturile lor generale. comentariul. cu ușurință. În prezentarea sintetică de mai jos am introdus doar compozițiile care sunt incluse în programa de limba și literatura română în uz la ciclul gimnazial. iar nu strict din perspectiva studierii lor la orele de literatură.

Dificultățile provenite în tratarea compozițiilor menționate mai sus provin și din faptul că ele trebuie să fie construite respectând anumite rigori de formă și conținut. în competență.  Descriere beletristică. situații personale sau obștești. scrisori de 88 .  Narațiune (compoziția narativă). A. pe care elevii trebuie să le coreleze cu logica fundamentală a scrierii. o formulă de încheiere. C l a s i f i c a r e.  Știre. formularea rezumativă a situației supusă analizei. B. S t r u c t u r a: cuprinde o formulă de adresare. formularea precisă a unei dorințe. funcția celui căruia se adresează și instituția reprezentată. scrisori de mulțumire. Descriere științifică. prenumele și numele celui care își expune situația. localitatea și data întocmirii. Ea se mai numește și cerere-memoriu. În funcție de scopul cu care se face comunicarea prin intermediul scrisorii și de relațiile dintre expeditor și destinatar scrisorile pot fi de mai multe feluri: scrisori amicale. TEXTE CU DESTINAȚIE OFICIALĂ Cererea D e f i n i ț i e: este un text cu destinație oficială prin care cineva se adresează unui for superior. Astfel informația se transformă. scrisori de rugăminte sau cerere. • Compoziții cu caracter publicistic:  Anunț.  Dialog (compoziția dialogată). invocând argumente concludente. semnătura. pentru a interveni pentru rezolvarea unei probleme. COMPOZIȚII CU CARACTER EPISTOLAR Scrisoarea D e f i n i ț i e: Textul cu caracter epistolar. prin asimilare. expunerea sintetică a motivelor. prin care se transmit informații vizând relațiile dintre persoane aflate într-un anumit tip de relație.

În funcție de natura acestora. interpretarea. în care sunt permise întorsăturile stilistice. formulă introductivă. În cazul compoziției. artistice. scrisoare de dragoste. din actualitate. Într-un fel va arăta o analiză literară făcută din perspectivă structuralistă. interpretează și apreciază anumite pasaje dintr-o operă stabilindu-se filiații și coordonate istorico-literare. politice. științifice. interpretarea și aprecierea fiecăruia dintre acestea și a întregului pe care îl constituie. scrisori de recomandare. O b s e r v a ț i e: analiza va fi structurată aplicându-se asupra acesteia și o anumită perspectivă metodologică din care va fi privit fenomenul de analizat. comentariile pot fi: filozofice. Comentariul literar este o compoziție scurtă (de obicei) în care se explică. scrisoare familială. LITERARE). formulă de încheiere. Comentariul D e f i n i ț i e: text. R e g i s t r u l s t i l i s t i c abordat este de asemenea variat în funcție de tipul scrisorii.felicitare. prin care se explică (interpretează) și se apreciază (în spirit critic) un eveniment. ÎNTÂMPLĂRILOR ȘI EVENIMENTELOR. morale. sinteza mintală și comentarea acestora (explicarea. scrisoare de condoleanțe O b s e r v a ț i i: se predă la clasa a VI-a. fenomen. prin analiză se înțelege metoda generală de cercetare. COMPOZIȚII PE BAZA TEXTELOR (ȘTIINȚIFICE. și altfel una făcută din perspectivă psihologică. scrisoare de reproș. aprecierea) în vederea evaluării critice a ansamblului din care fac parte. S t r u c t u r ă : data și locul unde a fost redactată scrisoarea. de obicei. tristețe. semnătură. în explicarea. de la tonul serios. analiza este un text în care este descompus (obiect. supărare. scurt. C. la tonul călduros chiar flecar al scrisorii familiale. literare. bazată pe descompunerea unui întreg (în cazul nostru un text) în elemente și pe studierea fiecăruia dintre acestea. reținut. condescendență. culturale. sau din perspectivă stilistică. cu notă oficială al scrisorii de cerere. comunicare verbală etc) în elementele lui componente. M e s a j u l este structurat respectându-se regulile așezării în pagină și ortografice și poate exprima o varietate de sentimente: prietenie. sportive etc. S t r u c t u r a: presupune trei etape: observarea prin descompunere a unei realități. 89 . regret. o problemă etc. A EXPERIENȚEI CUNOAȘTERII Analiza D e f i n i ț i e: Provenit din limba greacă (analysis – „descompunere“).

ființe. în care se înfățișează trăsăturile esențiale. persoane (personaje literare). lucru sau ființă. asemănările și deosebirile între două obiecte. Caracterizarea D e f i n i ț i e: În general prin caracterizare se înțelege acțiunea prin care se înfățișează trăsăturile tipice ale unui lucru. ființe. în timp ce comentariul se poate orienta doar asupra unui fragment. (științifice. aspect sau fenomen al naturii. tot astfel cum analiza literară implică și operația de comentariu literar. de specialitate. CREATOARE Descrierea științifică D e f i n i ț i e: este compunerea în care se relatează. COMPOZIȚII LIBERE. definitorii ale unui obiect. caracterizarea este un tip de compunere. O b s e r v a ț i e: Și caracterizarea presupune operații intelectuale de tipul: rezumat. ale unei activități umane. operă literară sau științifică. Paralela D e f i n i ț i e: este o compoziție în care se consemnează simultan. sensibilizator. artistice). persoane. În limbajul de specialitate privind compozițiile. opere. ființe. sau asupra unor particularități ale operei. S t r u c t u r ă: se alcătuiește după un plan determinat de particularitățile obiectului descris. S t r u c t u r ă: 90 . evenimente etc. într-o anumită ordine și într-un limbaj propriu. trăsăturile caracteristice ale unui obiect. geologie.. activitate umană). etc. fenomen. cu scopul sublinierii prin comparație. a trăsăturilor lor specifice. comentariu. zoologie. literare. Diferența dintre acestea este dată de faptul că analiza se concentrează pe elementele constitutive ale operei. analiză. iar limbajul ei – de terminologia științei prin prisma căreia este cercetat (geografie.O b s e r v a ț i i: Comentariul literar implică și operația de analiză literară. fenomen al naturii. plecând de la anumite trăsături ale unei realități (obiect. ființă.) Descrierea beletristică D e f i n i ț i e: este compoziția care. botanică. comunică transfigurat ecoul liric al acestora într-un limbaj figurat. pe baza observației directe a realității obiective. opere. fenomene. etnografie.

O b s e r v a ț i i: • descrierea beletristică înregistrează doar acele trăsături care au impresionat privitorul (scriitorul). • tehnica elaborării descrierii tip tablou este aceeași cu cea a descrierii literar-artistice. Portretul D e f i n i ț i e: este compoziția descriptivă care surprinde trăsăturile fizice și morale 91 . formele și pozițiile. abilitatea de a alege detaliile sugestive în funcție de gusturi. tactile. • descrierea beletristică nu face o descriere amănunțită ci comunică doar câteva atribute care au emoționat sufletul scriitorului. dimensiunile. tehnica elaborării: observarea atentă. elaborarea descrierii presupune capacitatea de a reda culorile. relatarea axată pe o idee centrală. - Încheiere: reacții sufletești deosebite. legate de aspectul descris. descrierea naturii poate apărea în strânsă legătură cu viața omului. limitată în hotare apropiate sau desfășurându-se cât vezi cu ochii. O b s e r v a ț i i: • diferența dintre compoziția descriptivă și tablou este dată de caracterul său unitar și limitat spațial.- Introducere: fixarea aspectului (obiectivului ales). Cuprins: circumstanțele (loc. alternarea planurilor). ideile și reacțiile emotive provocate de aspectele descrise. de a caracteriza senzațiile sonore. timp) în care se descrie obiectivul. limbajul artistic folosit exprimă o anumită stare lirică menită să impresioneze cititorul. prezentarea elementelor referitoare la aspectul ales (din perspectiva adoptată: depărtare. apropiere. • • • • • atributele realității sunt transfigurate cu ajutorul limbajului literar. posibile reacții sau delimitări restrictive. Compoziția tip tablou D e f i n i ț i e: este compoziția care înfățișează o priveliște unitară. mișcarea. descrierea gradată.

descriere prin contrast). • datele. alegerea unor detalii semnificative și a unor moduri de subliniere a trăsăturilor (evocare. evenimentele sunt prezentate în mod strict cronologic. în ordine cronologică și într-un limbaj simplu. 92 . • povestirea faptelor este simplă. date exacte. • intenția scriitorului în realizarea unui portret literar-artistic este să trezească o anumită reacție sufletească în sufletul cititorului. poate surprinde doar trăsăturile fizice sau doar trăsăturile morale sau le poate împleti (portret complex). cât și la aspectele ce țin de îmbrăcăminte. limitându-se la consemnarea lor și lăsând la o parte preocuparea pentru alte explicații. adică în ordinea în care s-au petrecut. O b s e r v a ț i i: • textul conține informații științifice. Narațiunea științifică: D e f i n i ț i e: este compoziția care relatează (narează) întâmplări precise – cunoscute direct sau prin minuțioasă documentație. O b s e r v a ț i i: • • compoziția-portret poate fi științifică sau literar-artistică. având un început și un sfârșit. sugerare. concisă. întâmplări precise. • tehnica de elaborare – în realizarea unui portret trebuie să se aibă în vedere o imagine unitară. • portretizarea poate să fie aplicată și unei ființe aparținând regnului animal sau regnului vegetal. concis. legate de un anumit eveniment. clar. • scopul narațiunii științifice este să informeze. îngroșare.ale unei persoane sau personaj literar. îmbrăcămintea poate să joace un rol și în redarea culorii locale şi temporale și de asemenea să sugereze trăsături morale. faptele. • trăsăturile fizice se referă atât la descrierea aspectelor ce țin de corporaliatea.

redus de obicei. intrigă. folosirea frazelor conținând verba dicendi și urmate de propoziții subordonate (completive directe. • în derularea subiectului dintr-o operă epică. imperativ. predicative). prin care se comunică o noutate informațională. conjunctiv. deznodământ). trebuie să se țină cont de organizarea întîmplărilor pe momentele subiectului (expozițiune. Este un text 93 . desfășurarea acțiunii. D COMPOZIȚII CU CARACTER PUBLICISTIC Știrea D e f i n i r e: este un text cu caracter informativ.. imperfect) cu verbe la prezent etc. alternativ. presupune existența unor aptitudini de povestitor: capacitatea de a surprinde conflictul. Compoziția dialogată D e f i n i ț i e: este compoziția în care întâmplările sunt prezentate direct prin intermediul unor persoane care dialoghează. semne de punctuație specifice: ?. enunțurile cu verbe la diferitele forme ale timpului trecut (perfect simplu.Narațiunea poetică: D e f i n i ț i e: este compoziția în care se povestește o întâmplare sau un lanț de întâmplări. îndemânarea de a organiza progresiv întâmplările. forțele care îl declanșează. punctul culminant. de asemenea.. . ‒. de a folosi. punând în lumină o anumită viziune. abilitatea de a folosi cele mai potrivite mijloace lingvistice pentru a introduce un moment esențial în narațiune (adverbe. substantive în cazul vocativ. repetiții). O b s e r v a ț i i: • elevul trebuie să cunoască mărcile dialogului: verbe și pronume de persoana I și a II-a. vorbele.. verbe la modul indicativ. la o singură propoziție sau la o frază simplă. O b s e r v a ț i i: • • presupune o bună cunoaștere a evenimentelor. trebuie să se țină cont de faptul că acțiunile. în desfășurarea lor gradată. gesturile personajelor conduc la o caracterizare indirectă a acestora. • elevul trebuie să cunoască procedura de transpunere a vorbirii directe în vorbire indirectă: verbe la persoana a III-a. prezența verbelor de declarație urmate de :. • în conceperea personajelor. !.. -. cu efecte sensibilizatoare asupra cititorilor. subiective.

evaluare) sau de gramatică (receptare. dialog. evaluare). ca un tip aparte de lecție. prin povestire. Din ce cauză? și Cu ce urmări? O b s e r v a ț i i: • știrea poate fi de două feluri: scurtă și dezvoltată. ci și la priceperile și deprinderile formate prin intermediul metodelor și mijloacelor didactice specifice acestora. Deși metodele. Dacă Antichitatea. Cine participă la evenimentele prezentate?. Unde?. O privire în diacronie asupra metodelor didactice utilizate în sistemul școlar pune în lumină evoluția sistemului de învățământ nu numai din perspectiva a ceea ce se învață (adică a programelor didactice) ci și a cum se învață (a metodelor didactice). fixare.5. prin chiar faptul că ele apelează. ca moment de cristalizare a științei educației într-o formă sistemică. IV. folosea comunicarea orală și scrisă ca metodă de învățare (textele fiind studiate prin copiere. discipline cheie în studiul limbii și literaturii române: gramatica și literatura. totuși literatura de specialitate a impus lecția de compoziție. practica didactică ne arată că lecțiile de compoziție școlară au o valoare intrinsecă de fixare și evaluare a lecțiilor de literatură și gramatică. fixare. dezbatere. demonstrații publice). Pe de altă parte.care trebuie să răspundă la următoarele întrebări: Ce se întîmplă?. mijloace și forme de realizare a lecțiilor de compoziție. după cum am văzut. astăzi eficiența comunicării orale și scrise a devenit un obiectiv didactic al studierii științelor limbii și comunicării. un truism didactic. mijloacele și tehnicile sunt pe alocuri interferente cu gramatica și literatura. Importanța compoziției dincolo de limitele școlarității a devenit. Lecțiile de compoziție A. Cerințele vieții sociale și profesionale contemporane aflate în continuă creștere și rafinare au condus către mutarea accentului cu privire la capacitatea de a elabora o compunere (scrisă sau orală) din planul școlarității înspre planul existenței cotidiene. Când?. Astfel formarea deprinderilor de a compune a impus individualizarea metodologiei specifice orelor de compoziție față de disciplinele considerate până în urmă cu câțiva ani. Metode. alături de lecțiile de literatură (receptare. nu doar la cunoștințele și aptitudinile dezvoltate de elevi în cadrul orelor de literatură și gramatică. dictare. Este o dovadă a legăturii 94 . Istoria instruirii pune în evidență un aspect interesant.

s-au bazat în construirea obiectivelor / competențelor generale pe aceleași două tipuri de comunicare: orală și scrisă. instruirea bazată pe calculator. prelegerea. • metode de învățare prin acțiune practică (operaționale sau practice): metode bazate pe acțiune reală (metoda exercițiului. problematizarea. sinectica. lucrul cu cartea. metode de modelare. experiment. metoda modelării acțiunilor. metoda cubului. Atât perspectiva curriculară a programei din 1999. asaltul de idei (brainstormingul). metoda proiectelor. exercițiile. • metode de comunicare orală cu caracter interactiv: conversația euristică. socială și culturală a societății. dezbaterea Phillips-66. astăzi taxonomia metodelor. adoptată prin programa școlară din 2000. învățarea electronică. • • • metode de comunicare scrisă: lectura activă. cât și viziunea funcționalcomunicativă asupra studierii limbii și literaturii române. metoda lucrărilor practice). metoda acvariului sau a interacțiunii observate. Și dacă în urmă cu câțiva ani discutam despre metode de predare – învățare arhicunoscute precum: observarea. 95 . metode de comunicare bazate pe limbaj intern: reflecția personală. învățare prin cercetare de documente și vestigii istorice). instruirea asistată de calculator.intrinseci dintre viziunea asupra educației și dezvoltarea economică. • metode de raționalizare a învățării și predării: metode algoritmice. păstrând nucleul tradițional. demonstrația. expunerea. metode de explorare mijlocită indirectă a realității (metode demonstrative. descrierea. focusgrup. expunerea cu oponent. s-a îmbogățit cu metode noi și cu o revizuire a clasificării lor. metoda studiului de caz). conversația. metode de explorare a realității (intuitive): metode de explorare nemijlocită a realității (observare prin experiment. narațiunea. expunerea. comparația. instructajul. metoda instruirii pe simulatoare). Ca urmare și metodele didactice au fost reanalizate și reclasificate după cum urmează: • metode de comunicare orală cu caracter expozitiv: explicația. demonstrația teoretică sau logică. metoda dramatizării. metoda studiului individual. instruirea programată. metode de simulare (bazate pe acțiune fictivă – metoda jocurilor. dezbaterea. metoda mozaicului. cursul magistral.

Și pentru că abordarea descriptivă a metodelor didactice sub aspectul metodelor a fost și este continuu abordată în tomuri de specialitate. ar putea conduce la o listă lungă a presiunilor externe asupra sistemului de învățământ astăzi. comisii ARACIP. alte instituții abilitate (inspectorate școlare. de evaluare) și al competențelor de implementat. în special a celor interactive. metoda știu – vreau să știu – am învățat. 96 . metoda mozaicului sau metoda florii de lotus. voi sintetiza câteva observații legate de modul de utilizare a metodelor moderne în predarea limbii și literaturii române așa cum am reușit să mi le formulez ca urmare a propriei practici didactice și ca urmare a activităților de catedră și de cerc metodic. societate. acestea sunt îndeobște binevenite și eficiente. comunitate internațională. relevantă cu privire la gradul de diversificare și de rafinare a perspectivei educaționale impuse de cerințele de adaptare la nevoile pieții socioprofesionale naționale și europene a procesului instructiv-educativ. în condițiile aplicării lor în mod strategic și cu condiția ca profesorul să fie conștient că nu metoda asigură eficiența orei. ARACIS. diverse ministere. ci integrarea metodei activizante într-o strategie didactică în care trebuie să ținem cont de mai mulți factori: - cunoașterea corectă a metodologiei de aplicare specifice.Iată doar o simplă enumerație. în vederea integrării eficiente în activitatea didactică. - evaluarea oportunității și utilității metodei din punctul de vedere al tipului de lecție (de predare de noi cunoștințe. Unele din cele mai folosite metode în cadrul orelor de limbă și literatură română sunt: metoda cubului. părinți. comunitate locală. Valoare sa este validată astăzi din mai multe puncte de vedere și de către multipli evaluatori: elevi. prin capacitatea lor de a capta atenția elevilor cu ajutorul tehnicii de lucru și a materialelor didactice care pot fi folosite. Metode de dezvoltare a comunicării orale. metoda ciorchinelui. nu doar cel al educației). de fixare și sistematizare. și pentru a evita simpla reproducere de informații în acest subcapitol. opinie publică. Prin raportare la noianul informativ al didacticii în general și al didacticii predării limbii și literaturii române în special practica ultimilor ani a pus în evidență cîteva erori de aplicare a metodelor de activizare de către cadrele didactice: • formalismul didactic în aplicarea noilor metode de lucru. La aceasta să adăugăm o listă lungă a criteriilor de evaluare bifate în procesul de evaluare de fiecare tip de evaluator menționat.

bazată pe secvențe întrebare (pusă de profesor) – răspuns (oferit de elev) și consemnat pe crengi de către profesor. a forțat limitele algoritmice ale metodei. metoda ciorchinelui-copac nefiind altceva decât o formă nefericit ilustrată a conversației catihetice. Una din inovațiile metodice prezentate s-a dorit a fi metoda ciorchinelui. Un alt exemplu de inadecvare l-a constituit. Astfel s-a făcut că. au fost notate părțile de vorbire. au condus la un conflict de reprezentare a realității (ciorchine-copac) și la un efort de interpretare a gramaticii în cheie literară prin asocierea metaforică a gramaticii cu un copac uscat. O ilustrare a erorilor de strategie în utilizarea metodelor activizante. târându-se pe ramurile golașe și triste. Același conflict de idei între trăsăsăturile negative ale personajului subsumate categoriei general percepute a calităților. d-l Goe. - dozarea corectă a metodelor folosite în funcție de timpul de lucru acordat prin planificare și / sau plan de lecție pentru însușirea aptitudinilor ce trebuie înstăpânite cu ajutorul conținutului lecției. schematice. Caracterul preponderent oral al acestor metode. mâncat de omizi. Această modificare de percepție contravine principiului intuitivității cunoașterii.- adaptarea metodei la stilul de lucru al clasei și al profesorului precum și la competențele de căpătat până la sfîșitul orei. de către elevi. puși în fața unui ciorchine-copac și a unor părți de vorbire-omizi. în cadrul unei activități de cerc metodic. după părerea mea. altfel eficientă cu scop de recapitulare și sistematizare. folosirea metodei intitulată soarele calităților într-o lecție de caracterizare a personajului principal. l-a reprezentat o lecție de recapitulare și sistematizare. prin transformarea metodei ciorhinelui într-un copac rămuros. De altfel caracterul activizant a fost redus la minim. Din nefericire profesorul. desfășurată la clasa a VII-a. la sfârșitul unei ore muncite. pe ale cărui crengi. Nu puține au fost situațiile în care am constat folosirea a două sau trei metode interactive pe parcursul a 50 de minute pe care le ai la dispoziție. notațiile pe care elevii le fac pe suporturi de scris neconvenționale – foi flipchart sunt reduse. Sensul pozitiv al cuvântului calitate a condus la perceperea confuză a personajului D-l Goe. 97 . ale cărui deficiențe comportamentale nu au fost suficient subliniate de sintagma „soarele calităților“. • abuzul de metode interactive ca urmare a unei proaste înțelegeri și aplicări a inovației în activitate de predare și învățare a limbii și literaturii române. artistic desenate. Pe de altă parte elevii. profesorul constată că metoda ciorchinelui nu este chiar atât de activizantă pe cât și-ar fi dorit.

Un mijloc de învățământ nu este eficient în sine. respectiv de celelalte elemente constitutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice. nici în planificări și câteodată nici în planurile de lecție. limitate ca durată. Discutând despre exigențele psihopedagogice în selectarea și utilizarea mijloacelor didactice.) au reușit să înlocuiască cerneala și hârtia ca mijloace didactice de bază cu realitatea virtuală. electronica etc. în același tratat de didactică modernă. cu obiectivele lecției. Mobilierul modular este indispensabil. accesul la internet.)74. 2009. Tratat de didactică modernă. cu metode didactice care formează capacitatea de exprimare în scris a elevilor. Respectarea caracterului intuitiv al cunoașterii este mult mai ușor de realizat. utilizate și îmbinate. Ele nu se regăsesc în activitatea de proiectare didactică. cameră video. Mușata Bocoș. p. 98 . în funcție de contextul pedagogic concret. formele de organizare a activității didactice etc. forma virtuală. cu raportul de percepere corectă. Rareori în planificările profesorilor se regăsesc lecțiile de acest tip. alături de flipchart. 74 Miron Ionescu. Paralela 45. nu poate da maximul de eficiență. Pitești. indiferent din ce categorie face parte și indiferent de cât de bine conceput și realizat ar fie. cu tipul de învățare incumbat. DVD player. Într-o prezentare făcută în Tratatul de didactică modernă Miron Ionescu și Mușata Bocoș au surprins cum pe parcursul a șase generații științele exacte (fizica. nedeformată a realității etc. Mijloacele de învățământ trebuie selectate. Mijloacele didactice ca și metodele au cunoscut o evoluție spectaculaosă ca urmare a dezvoltării tehnologiei informației. • lipsa unor spații și a unui mobilier școlar adaptat la noile metode de lucru.m. aparatura de redare și înregistrare audio-video (video-player. Rolul acestora trebuie să fie unul de aprofundare a cunoștințelor. reportofon.trebuie contrabalansat la nivelul orelor de studiu. videoproiectorul. se atrăgea atenția că „utilizarea unui mijloc de învățământ. 290. Ed. chimia. cameră foto) trebuie și ele selectetate și cântărite ca parte a strtegiei didactice. sau tablă mobilă care să permită atât poziționarea elevilor în grupuri de lucru (echipe) cât și poziționarea tuturor grupelor spre notațiile ce urmează a fi înregistrate ca urmare a desfășurării sarcinilor de lucru. Folosirea lor trebuie pusă în relație cu caracteristicile de vârstă și individuale ale elevilor. ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de învățământ care se sprijină reciproc și care se integrează într-o strategie de instruire și autoinstruire coerentă “ (s. Astfel mijloace precum calculatorul. • absența unei strategii didactice în aplicarea a metodelor interactive . ca urmare a capacității mijloacelor moderne de a reda informația sub o formă accesibilă și foarte aproape de concret.

Cea mai importantă formă de organizare este fără doar și poate lecția de compoziție școlară. p. cât și de către elevi. Însă așa cum am mai arătat mai sus compoziția școlară trebuie să cristalizeze o serie de experiențe didactice de comunicare scrisă și orală cât și experiențe care să-i permită 75 Paul Cornea. hiperactivitatea sunt doar câteva din neajunsurile educației făcute de calculator și televizor. însă. de la biografiile însoțite de poze ale scriitorilor. și sub aspectul organizării și chiar redactării informației prin ilustrarea unei categorii foarte largi de aspecte ale fenomenului literar. Iași. În ceea ce privește comportamentul profesorilor în direcția aceasta. 90. mai mult sau mai puțin dulci. Lipsa de răbdare. Ed. iar nu de deformare. la posibilitățile de vizualizare a unor dramatizări sau ecranizări ale unor opere literare celebre. 99 . în cadrul orelor de limbă și mai ales de literatură română. Despre efectele televizorului și ale calculatorului aspupra copiilor s-a discutat de nenumărate ori. sunt numeroase și sub aspectul ușurării accesului la informație. este clar că și adulții și copiii se bucură de „roadele“. însă cultivarea discernământului elevului în receptarea și utilizare noianului de informație provenind din acest mediu este un obiectiv greu de atins. Aici se pare că ar trebui să vină școala în sprijinul copiilor și al părinților în ideea folosirii lor ca mijloace de informare. La realitatea faptului că cei mai mulți dintre copiii noștri sunt educați. 1998. POLIROM. ale muncii altora. și aspecte încă insuficient lămurite. Unul din cele mai nedorite efecte ale utilizării calculatorului și internetului îl constituie generalizarea furtului intelectual. sau materiale power-point. a existat logosul divin ca forma supremă de manifestare a existenței în lume: „La început a fost Cuvântul. atât de către profesori. se pune problema oportunității implicării acestor mijloace în educarea lor. Însă atât de scurta și de profunda afirmație evanghelică cu privire la relația dintre suflet și cuvânt poate oricând constitui un subiect de meditație care să ne facă să înțelegem că mai înainte de om. și de la câțiva ani. deficitul de atenție. iar limitele propriei libertăți încep de la modul în care determinăm libertățile altora “75. De asemenea este greu de crezut că un profesor care nu este conștient că „demnitatea omului începe de la demnitatea cuvântului.“. Teoria precizează că trebuie formate acele deprinderi de utilizare corectă și în spiritul construirii iar nu deteriorării personalității umane. nu poate transmite elevilor săi respectul față de cuvânt. cu televizorul. refuzul de a cooperare. prin preluarea de materiale didactice already made. cu calculatorul. Fenomenul este îngrijorător însă poate fi contracarat în cadrul unor lecții despre relația dintre sursele de informare și calitatea informației. încă de la câteva luni. Teoria lecturii.Avantajele mijloacelor moderne. Există.

social. Din punctul de vedere al profesorului însă excursia prespune o proiectare didactică minuțioasă. sau a unui punct de interes comun. cercuri de investigație literară. Biblioteca și orele de lectură petrecute acolo au un rol miraculos în dezvoltarea interesului pentru lectură în rândul copiilor. Un loc ideal de desfășurare este biblioteca școlii. o paralelă. posibilitatea de explorare sistematică. La aspectele menționate acolo mai putem adăuga lipsa unui spațiu propriu. pe o durată de timp bine stabilită. în care sunt omogenizate toată gama de experiențe de ordin personal. Vizitele și excursiile au de asemenea calitatea de a oferi un context de învățare informal. familial. o analiză. elevul trebuie să se formeze într-o serie de activități individuale sau de grup în cadrul cărora elevul să aibă de rezolvat anumite sarcini. deoarece asigură conectarea cuvântului cu fapta. cercuri de gramatică. a unui cabinet de română în cadrul căruia profesorul să urmeze o startegie de dezvoltare a gradului de consultare de către elevi. de a interrelaționa pe baza unei pasiuni comune. și de compoziție în special. Iată așadar cum de problema mijloacelor se leagă și problema formelor de organizare a activităților didactice de limba și literatura română în general. o comparație. se exprimă viu în actul compunerii. Astfel pot fi făcute exerciții individuale sau de grup de observare. Aceste cercuri au avantajul de a oferi elevilor din clase diferite. și într-un context clar determinat. Cercurile de literatură apropie elevii de universul cărții. O altă greșeală pe 100 . de experimentare directă a vieții. Consultațiile de literatură sunt și ele binevenite însă sunt tot mai puțin practicate în școală ca urmare a numărului tot mai mic de elevi preocupați de aprofundarea unor cunoștințe de limbă sau literatură. Acestea sunt de preferat vizionării unui film. Consultațiile impuse de către profesor nu sunt eficiente. stabilirea unor sarcini pe care le au elevii de îndeplint și stabilirea de comun acord a unui regulament de desfășurare a excursiei. de întocmire a unui plan de lucru (simplu sau dezvoltat) al unui text. de pe urma cărora el să înregistreze atât un câștig informațional cât de achiziționare de deprinderi. de niveluri de vârstă și experiență diferite. educațional etc. de publicistică. stabilirea obiectivelor. foarte apreciat de către elevi. nedorită. întocmirea unui plan de desfășurare. Se pot organiza cercuri de lectură. cercuri de creație literară. Până la eficiența lecțiilor de compoziție școlară. cultural. Vizitele și excursiile le permit elevior să ajungă la reprezentări exacte despre mediul înconjurător. Reflecția personală.contactul nemijlocit cu realitate. fiind percepute de către elevi ca o muncă în plus. sau a unor imagini. Cu privire la cauzele acestui aspect am mai discutat și întro altă parte a lucrării.

tipuri de personaje. îi dirijeză. despre tehnica elaborării lor. de Nicolae Manolescu) care fac parte din cuprinsul demonstrației noastre. bazându-se pe cunoștințele anterior acumulate ale elevilor. Cuprinsul demonstrației lectura Amintiri din copilărie. ei învață să trateze tematic pas cu pas fiecare din cele trei mari părți ale compoziției. profesorii în activitatea de consultare. la clasa a VI-a după cum urmează: Introducerea demonstrației. Așadar profesorul. în cadrul compozițiilor școlare cu privire la demonstrarea aparteneței unui text literar la un gen sau specie literară. Oferim spre exemplificare planul de demonstrare a operei epice pe care elevii învață să-l parcurgă detaliat. și Încheiere demonstrației. de Ion Creangă. de Ionel Teodoreanu. cuprins și încheiere).1. narațiune. de Nicolae Manolescu. Lecția de dobândire de cunoștințe despre compoziții Obiectivul acestui tip de lecție este de a forma la elevi noțiunile de bază despre structura diferitelor tipuri de compoziție. B. Cărțile au suflet. Amintiri din copilărie. de Ion Creangă. În paralele cu noțiunile de structură și compoziție pe parcursul celor 3 lecții se aprofundează cunoștințele despre mijloacele de expunere cu conceptele operaționale specifice: narator. Lecția de achiziționare a priceperilor și deprinderilor de elaborare a unei demonstrații de operă epică este prevăzută a fi realizată în ultimele două ore.care o facem noi. dintr-un cadru complet de şase ore acordat studierii lecturii Sobieski și românii. Astfel. pe măsură ce se predau structuri compoziționale noi și diferitele tipuri de compoziții școlare capătă un nou contur. Este un tip de lecție mai frecvent în clasele mici când se pun bazele deprinderii structurilor de compoziție (părțile oricărei compoziții: introducere. 101 . conform unor planuri de compunere. de Costache Negruzzi. exersând deprinderi deja căpătate pe contexte literare sau nonliterare noi. atunci când suntem solicitați. lectura La Medeleni. B. ține și de graba cu care dăm informațiile în timpul pauzelor. lectura Cărțile au suflet. Lecțiile de compoziție Literatura de specialitate înregistrează trei tipuri mari de lecții de compoziție. text pe care au fost exersate și fixate conceptele operaționale prezentate la celelalte trei lecții anterioare (La Medeleni. momentele subiectului. de Ionel Teodoreanu. în vederea integrării aspectelor informaționale fragmentare în cadrul unei compoziții demonstrative unitare. Ea apare însă și în clasele gimnaziale.

cunoașterea trăsăturilor specfice operei epice. (scurtă prezentare a 102 . 4. 3. Interpretarea titlului operei epice. personaj. 3. Date despre autor și operă. II. momentele subiectului. explicitarea și interpretarea conceptelor operaționale specifice operei epice: acțiune. INTRODUCERE 1. 2. identificarea. CUPRINS 1. cu nijloace de expunere secundare descriere și dialog. Exemplificare caracteristicile naratorului – verbe și pronume).Obiectivul general: 1. PLAN DE DEMOSTRAȚIE – OPERA EPICĂ I. 3. recunoașterea rolului planului în elaborarea unei compoziții școlare. Demonstrăm că opera are personaje. 4. încheiere. respectarea celor trei părți ale compunerii: introducere. Rezumatul textului epic. 2. narator. 2. mijloace de expunere. Demonstrăm că opera are acțiune (povestire scurtă pe momentele subiectului). 4. Obiective operaționale: 1. (se discută despre personajul principal / secundare / episodice prezente în text. cuprins. cunoașterea etapelor de elaborare a unei compoziții demonstrative (documentare. Definiția operei epice. elocuțiunea). se face o scurtă caracterizare fizică și morală a personajului principal). Demonstrăm că opera conține o îmbinare a narațiunii ca mijloc principal de expunere. dispozițiunea. Demonstrăm că opera are narator (este demonstrată cu ajutorul mărcilor naratoriale prezența naratorului în text și apartenența acestuia la un anumit tip de narator.

să își formeze și exerseze comportamentele motrice.mijloacelor de expunere prezente în text cu semnalarea mărcilor specifice exemplificate cu textul). Asemenea lecții presupun exersarea selectivă. capacitățile. din ciclul gimnazial. ÎNCHEIERE 1. III. competențele. Având în vederea faptul că este prima abordare sistematică și unitară a compoziției demonstrative. Fiecare pas al demonstrației este parcurs de către elevi într-o colaborare permanentă cu profesorul. acum urmează fixarea acestora prin integrarea în cuprinsul compoziției demonstartive. O frază conclusivă. urmărind pașii specifici realizării unei 103 . După ce în cele patru lecții au fost făcute exerciții de observare și aprofundare a textului Sobieski și românii. B. Operațiile de gândire. Riscul șablonizării există doar în măsura aplicării nediferențiate a planului de demonstrație al cărui rol. Lecția de formare și dezvoltare a priceperilor și deprinderilor Este un tip de lecție în care elevii sunt obișnuiți cu organizarea și desfășurarea de activități practice în care să-și aplice cunoștințele și abilitățile pe care le dețin. Redactarea planurilor de demonstrație pentru fiecare gen sau specie literară asigură formarea deprinderilor de structurare a conceptelor operaționale în cadrul compozițiilor demonstrative și nu împidică în nici un fel o abordare creativă a demonstrație. caracterul demonstrativ-aplicativ al activităților efectuate. se va insista asupra organizării și structurării informației. pregătite și desfășurate. exemplificare sunt rezolvate împreună cu elevii. Sub aspect eficienței aplicative. Lecțiile acestea au drept linie pricipală de acțiune. Lecția presupune atât activitate de grup cât și activitate individuală. „Condiția esențială a acestei lecții este fundamentarea pe texte model. transferarea informațiilor din domeniul teoriei literare în sfera de priceperi și deprinderi de analiză și interpretare literară a elevului. secvențială a deprinderilor de demonstrare a operei epice.2. O astfel de lecție poate avea în vedere exersarea secvențială a anumitor aspecte teoretice.compozițională asigurând dotarea conceptuală a discursului demonstrativ. Accentul în această etapă de învățare este pus pe necesitatea de a fi respectate toate informațiile etapizat introduse în compoziția demonstrativă. comentare. interpretare. Exprimarea părerii personale a elevului cu privire la opera epică demonstrată exprimată pe parcursul demonstrației. principal nu este acela de „pat al lui Procust“ ci de orientare. acest tip de lecții trebuie judicios planificate. 2.“ – arată Constantin Parfene.

și pe de altă parte instituirea comportamentului lingvistic și a atitudinii dorite față de utilizarea corectă. nuanțată a limbii române. identificarea corectă a tuturor momentelor subiectului. 5. cunoașterea caracteristicilor teoretice specifice fiecărui moment al subiectului. instructajul cât și metode cu caracter interactiv precum conversația euristică sau cubul. rezumarea scrisă. pe de o parte corectarea lipsurilor informaționale și conceptuale. nuanțată. Profesorul creează o atmosferă de colaborare. Obiectiv general: organizarea argumentării faptului că opera epică are acțiune. 2. 3. astfel încât ele să trezească interesul cât mai multor elevi de a participa la discuție și de asemenea să asigure o fortificare a cunoștințelor teoretice prin conectarea lor la exercițiile practice. 4. a subiectului operei pe momentele subiectului. metoda lucrului individual. Exemplu: demonstrarea faptului că opera epică are acțiune sau demonstrarea faptului că opera are personaje sau demonstrarea faptului că textul are narator sau demonstrarea faptului că în operă se împletesc mai multe mijloace de expunere.demonstrații. Construcția metodică a orei trebuie să aibă în vedere a dozare eficientă a metodelor folosite. Având în vedere obiectivul general enunțat și obiectivele operaționale de îndeplinit. demonstrația teoretică și logică. narațiunea. Un alt aspect pe care profesorul trebuie să-l aibă în vedere în munca de formare a priceperilor și deprinderilor îl constituie caracterul combinat concentric și liniar al activităților grupate în jurul acestui obiectiv. corectă și coerentă a întâmplărilor din opera epică. de lucru în echipă atât între elevi cât și între el și grupurile de elevi organizate pentru desfășurarea activităților propuse. Revenirile. Obiective operaționale: 1. redactarea unui text demonstrativ în care să folosească conectori logicoargumentativi care să asigure integrarea fragmentului dat într-un text demonstrativ complex. povestirea orală. 104 . în care să se urmărească. curată. De asemenea urmărindu-se implementarea priceperilor și deprinderilor practice de comunicare scrisă precum metoda exercițiului. reactualizările și noile acumulări informaționale pe parcursul celor patru ani de studiere a limbii și literaturii române în gimnaziu trebuie să ia forma unui plan de acțiune coerent. activitățile didactice din cadrul orei vor cuprinde atât metode didactice de comunicare orală cu caracter expozitiv precum explicația.

punctuală. obiective. Deși literatura de specialitate le privește ca trei forme diferite ale aceluiași proces. Privind procesul de formare a priceperilor și deprinderi în forma sa programată (ca loc. Lecția de evaluare a compozițiilor Foarte importantă în cadrul strategiei de acțiune didactică. în urma muncii alături de elevii săi.B. în literatura de specialitate. constatăm cu ușurință că profesorul și elevul trebuie să parcurgă împreună toate cele trei etape ale instruirii metodologiei didactice. Una dintre activitățile insuficient privite din punct de vedere metodic de pe parcursul unei ore de evaluare este audierea care face corp comun cu discutarea compozițiiei școlare. lecții de formare a priceperilor și deprinderilor și lecții de evaluare a priceperilor și deprinderilor dobândite. apare ca o seamă de activități considerate. cu calificative sau note. Însă după evaluare profesorul nu-și termină munca didactică ci doar determină noile coordonate ale strategiei didactice în funcție de rezultatele obținute prin evaluare. dintre obiectivele propuse și rezultatele obținute. Actul audierii și al discutării sunt cel puțin la fel de importante ca și finalizarea evaluării de către profesor prin notare. atenția și interesul tuturor elevilor prezenți în clasă. lecția de evaluare a compozițiilor școlare este cea care face diferența dintre teoria și practica didactică. iar nu doar pe a celui direct evaluat. prin faptul că ele se presupun unele pe altele și se implică reciproc. cel de evaluare. le vom considera faze ale evaluării. Accentul pus pe o tehnologie a audierii compozițiilor citite în clasă și pe o metodologie a discutării compozițiilor în clasă poate conferi orei de evaluare un mult mai clar și mai pronunțat caracter formativ cu valoare nu doar în cadrul activității școlare. Evaluarea. mai ales atunci când profesorul reușește să stimuleze. centrale precum: discutarea. O audiere de calitate conduce spre o discutare utilă.3. Căci după audierea uneia sau a mai multor compoziții ale elevilor. mijloace și activități specifice). ca trei tipuri de lecții diferite: lecții de dobândire de noi cunoștințe. ci și în 105 . cât și din perspectiva celorlalți elevi aflați în postură de auditori. se impune ca profesorul să lase posibilitatea auditoriului prezent în sala de clasă (elevi și profesor) să exprime o părere personală cu privire la compoziția audiată. timp. prin audiere și discuții. eficientă atât din perspectiva elevului a cărui compoziție se află în centrul atenției. pe bună dreptate. mediu și lung (4 – 5 ani) în studierea limbii și literaturii române în ciclul gimnazial. prin funcția ei de evaluare a calității muncii didactice și de reglare a strategiei profesorului pe termen scurt. corectarea și evaluarea propriu-zisă care se poate solda cu observații. totuși. metode.

Odată creat produsul tău intră pe o piață care dispune de el în totalitate. câștigul este maxim atât pentru elevul a cărui compoziției este în centrul atenției cât și pentru ceilalți elevi ai clasei. reprezintă rodul evaluării la care au luat parte elevii prezenți în clasă. Întrega muncă a omului ia forma concretă a unor produse (materiale sau spirituale). imprimă audierii și discutării compozițiilor școlare calitățile unui proces viu. Tratarea prioritară a acestor două faze ale evaluării poate conduce la estomparea caracterului negativ al intervenției profesorului care. Rolul profesorului trebuie să fie cel de declanșator și organizator de proces și de asemenea de mediator și finalizator al evaluării prin notare. interactiv de evaluare și autoevaluare. autoevaluare obiectivă și comunicare logicosistematică necesare în viața cotidiană și în cea profesională vitoare.dezvoltarea unor deprinderi de evaluare. conduce de asemenea la conștientizarea caracterului plural al evaluării specific vieții cotidiene. iar rezultatul final. deținea cuvântul cel mai important în stabilirea notei și respectiv a valorii lucrării compoziționale a elevului. chiar dincolo de putința ta de a mai interveni asupra lui. 106 . de corectare și autocorectare. create în contextul unei ore de evaluare în care prevalează discuțiile colective. puse în slujba comunității umane în general și a comunității din care faci parte în special și aflate astfel în atenția și la discreția utilizatorilor produsului creat de tine. în mod clasic. trebuie menționat și faptul că pluralitatea perspectivelor de evaluare. nota. de instruire și autoinstruire. În afară de obiectivitatea notării obținută ca urmare a evidențierii calităților și defectelor muncii depuse de un anumit elev pentru realizarea unei compoziții date. Astfel ora de evaluare a unui produs compozițional. Produsul nu-ți mai aparține și tocmai de aceea el trebuie bine articulat în momentul concepției. pe care fiecare dintre elevii clasei l-au gândit și l-au redactat într-o formă proprie. Prin atenția acordată tehnicilor de ascultare și de comunicare a părerilor și impresiilor de către auditori. Nota trecută în catalog de către profesor poate fi rezultatul unei grile întocmită prin colaborarea clasă – profesor.

Scop. asupra metodelor și chiar mijloacelor didactice utilizate am considerat că o privire autoreflexivă asupra documenetelor care conturează strategia didactică. Obiective. Capitolele anterioare au pus în evidență o serie complexă de factori care țes o pânză subțire dar rezistentă în calea atingerii obiectivelor instructiv-educative de formare a unor priceperi și deprinderi de utilizare a limbajului literar la un nivel bun sau foarte bun. de la clasele la care am desfășurat activitatea experimentală a pus în lumină faptul că simpla cunoaștere a programei școlare și întocmirea planificărilor anuale și calendaristice pe baza manualului școlar nu reușise să dea rezultate coerente. constante. progresive în atingerea competențelor de comunicare orală și mai ales scrisă ale elevilor. ar putea să însemne un pas nesemnificativ din perspectiva originalității. Iată. Percepția contemporană asupra educației. programă școlară. elevii implicați. determină o propagare concentrică a deficiențelor spre toate sferele sociale. alt tip de personal angajat). Deficiențele pot fi în egală măsură atribuite mediului socio-economic și familial. O analiză atentă a rezultatelor elevilor din anul școlar 2009 – 2010. nu numai de vehicularea corectă și rapidă a unor informații de la profesor la elev și invers. materiale didactice auxiliare) și instituțional reglatorie (documente. astfel încât acestea să le fie utile și să le asigure eficiența în viața personală și profesională. Și dacă în majoritatea cazurilor perspectiva abordată a fost centrată asupra elevului. Ipoteză. că. în aceste condiții. materială (condiții materiale de desfășurare a actului intsructiv educativ: mijloace fixe. așadar. Sursele bibliografice de metodica predării limbii române consultate au pus în evidență diferențele de tratament de care s-a bucurat 107 .1. mobile. dar. un pas util pentru praxisul didactic. reprezentat de resursă profesională în dimensiunea sa umană (cadrele didactice. ci și de modalitățile de însușire a unor cunoștințe. încă o dată „se sparie gândul“ de complexitatea situației.Capitolul V ROLUL STRATEGIEI DIDACTICE ÎN ASIGURAREA EFICIENȚEI ORELOR DE COMPOZIȚIE ȘCOLARĂ – CERCETARE EXPERIMENTALĂ V. dar și mediului educațional. Proveniența lor are surse multiple. poate. văzută ca un microsistem cu funcție vitală în bunul mers al macrosistemului societății moderne. Eficiența unei lecții este dată. priceperi și deprinderi de către unii dintre ei. legislație școlară). părinți. plan de învățământ.

• să identific principalele probleme pe care le întâmpină elevii din mediul rural în receptarea și utilizarea limbajului literar. de astă dată. pe poarta acelor activități care pot să apropie profesorul și elevul în actul de învățare suplinind strategic deficiențele macro.compoziția școlară de-a lungul istoriei învățământului instituționalizat. Obiectivele cercetării • să preîntâmpin consecințele induse de nepotrivirea dintre obiectivele educaționale din programa de limba și literatura română și modul de implementare a lor prin intermediul principalului auxiliar didactic aflat la îndemâna tuturor elevilor. Identificare efectelor pe care le poate produce construirea unei planificări didactice pornind de la ideea de bază că unul din obiectivele de bază ale studierii limbii și literaturii române în școală este acela de a crea competență comunicațională orală și scrisă. Trecerea ei din tipologia lecțiilor de română. ca principală măsură ce trebuie luată în vederea obținerii unui comportament comunicațional eficient. notare și profesionalizare ulterioară. 108 . în categoria exercițiilor școlare. ci și în consonanță cu nevoile interioare ale copiilor și cu cerințele în continuă schimbare ale societății. cu ajutorul unei planificări adaptate la materialele și mijloacele școlii. mai mult sau mai puțin fericit. coroborată cu creșterea importanței sale în procesul de evaluare.și microsistemice de care am vorbit. în care are loc actul de educare. ne-a făcut să ne apropiem cu mai multă atenție de acest subiect. intrând. • să identific modalitățile de a influența pozitiv calitatea receptării și utilizării limbajului literar prin intermediul activităților desfășurate în cadrul orelor de limbă și literatură română. cu ore special destinate. Așadar ipoteza cu care am pornit în cercetarea noastră a fost aceea că este și necesar și posibil să oferim elevilor un sprijin eficient pe drumul formării priceperilor și deprinderilor de receptare și utilizare a limbajului literar în cadrul compozițiilor școlare indiferent de contextul. manualul de limba română. O primă cale o constituie planificarea activităților școlare nu doar în concordanță cu programa (supraîncărcată) și cu manualul școlar (deficitar și anacronic). Scopul cercetării Eficientizarea activității de formare a priceperilor și deprinderilor de receptare și utilizare a limbajului literar al elevilor.

Eșantionul. observația și experimentul didactic. Pe de o parte este un teren mai puțin favorabil depriderii naturale a limbajului literar standard. la baza cercetării au stat testul docimologic. în propriul habitat. Lotul cercetat e format din două categorii de subiecţi: grup experimental (20 de elevi) şi grup de control (20 de elevi).1. 109 . din faza evaluării inițiale. Atât pentru culegerea datelor. cât și pentru etapa evaluării formative și a evaluării finale. Ca spațiu experimental.2. apoi reprezentate grafic în poligoane de frecvenţă. stări afective din mediul înconjurător în ansamblul unor compoziții școlare. lotul operațional Lotul investigat a cuprins 40 de elevi (18 fete. ea fiind mai relevantă sub aspectul randamentului. rezultatele obţinute la diferite evaluări au fost înregistrate în tabele sintetice şi / sau analitice. diagrame areolare. ca urmare a expunerii acestora. cerc de prieteni și cunoștințe). standardizate. Gradul de reprezentativitate al claselor alese este asigurat de similarităţile de vârstă.2. Metode utilizate Pentru a asigura relevanța rezultatelor au fost folosite mai multe categorii de metode pe parcursul celor trei etape ale cercetării. Elevii sunt cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani și provin în totalitate din mediul rural și periurban. dar și ca un avantaj cu privire la deprinderile de utilizare a unui limbaj cu particularități plasticizante. V. Pentru sistematizarea datelor s-au utilizat metode statistico-matematice. histograme comparative. Pentru prelucrarea datelor s-a folosit reprezentarea grafică și reprezentarea statistică. la forme lingvistice regionale și populare (familie. din care rezultă progresul realizat de elevi. noțiuni. Tipul de eșantionare folosit este cea stratificarea care îmbină atât principiul selecției cât și pe cel al grupării colectivității aflate în studiu după anumite caracteristici. Acest fapt poate fi înregistrat ca un dezavantaj din punctul de vedere al însușirii limbii literare corecte.2. mediul rural comportă două particularități.2. Metodologia cercetării V. 22 băieţi) de la clasele a-VI-a A și a VIa B (câte 20 și 20 de elevi din fiecare clasă). element esențial în transferarea de reprezentări. nivelul de şcolarizare şi de apartenenţă la aceeaşi cultură şcolară. Pe de altă parte mediul rural prezintă un avantaj din punctul de vedere al dezvoltării competențelor de receptare și utilizare a limbajului literar artistic ca urmare a contactului nemijlocit dintre copil și natura înconjurătoare.V.

de observare. de exprimare. o activitate care se bucura de simpatie. de care păreau să dea dovadă elevii.3. 74): competențe de ortografie și punctuație. identificarea diftongilor. Reticența elevilor era cu atât mai greu de înțeles cu cât compunerea liberă era. Iată de ce m-a atras ideea de a cerceta problematica atât de complexă. ca proces sine qua non de cristalizare a gândurilor. dar și „lipsa de apetit“ comunicațional. Pe parcursul activității didactice. dar încă insuficient aprofundată a compozițiilor școlare. Astfel transformarea indiferentismului comunicațional în preocupare conștientă nu doar pentru ceea ce spun ci și pentru cum spun este echivalentă cu mesajul motto-lui Cuvântul este haina sufletului. Etapele cercetării Cercetarea s-a desfășurat în patru etape după cum urmează: • • • • faza preexperimentală: anul școlar 2009 – 2010 faza evaluării inițiale: 30 septembrie 2010 faza evaluării formative: septembrie 2010 – mai 2011 faza evaluării finale: 28 mai 2011 Faza preexperimentală a constituit-o anul școlar 2009 – 2010. sub forma unor comunicări orale sau scrise. competențe lexicale.3. a apărut nevoia de a constata cauzele și de a produce o schimbare benefică. de elaborare a compozițiilor școlare. Itemii formulați conțin așadar activități operaționale care să permită obținerea unor informații cu privire la: 1. triftongilor și a vocalelor în hiat. analiza și evaluarea rezultatelor evaluării inițiale Evaluarea inițială – 30 septembrie 2010 Pe parcursul cercetării am urmărit stadiul de dezvoltare a acelor competențe de bază incluse în piramida competențelor (vezi p. Înregistrarea.V. ca profesor de limba și literatura română. Conștientizând importanța compoziției. ideilor și sentimentelor umane. mi-a reținut atenția reticența cu care elevii se implicau în realizarea unor sarcini.2. V. pe vremea școlarității mele. cunoașterea și aplicarea de către elevi a regulilor ortografice și ortoepice (despărțirea în silabe. a semnele de punctuație). prelucrarea. competențe gramaticale. în special individuale. 110 .

Tabelul sintetic de mai jos a permis înregistrarea punctajului obținut în urma aplicării baremului de corectare și pune în lumină distribuției subiectelor pe competențe. 5. vocabular. 3. 5) cunoașterea și aplicarea regulilor de așezare în pagină. claritate. 111 . 4. plasticitate. rezultatele obținute de fiecare elev în parte atât pe segmentele de competențe vizate (ortografie. diversitate. 3) calitatea utilizării vocabularului în exprimarea scrisă (corectitudine. fluență. reflexivitate). expresivitate) cât și nivelul de competență generală identificat cu nota la testul inițial.2. 4) capacitatea de a sesiza nuanțele stilistice ale vocabularului. expresivitate). calitatea vocabularului deținut de elev (corectitudine.

40 4. L. C. 4. 12. S. 18. D.80 6.50 6. 20. C. F.90 9.10 5.50 7. E. S. 6. T. SUBIECT PUNCTAJ OBȚINUT 1. 15. A. B. C. D.30 6.20 5. D. M. 1 10 10 10 10 10 10 10 6 6 4 4 6 6 4 6 6 4 0 4 6 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 3 4 4 4 0 4 0 4 0 3 10 10 10 10 10 10 10 2 6 5 4 6 6 4 6 4 4 2 4 6 4 4 10 10 10 6 10 6 10 4 0 0 4 2 6 6 5 2 6 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 2 3 5 2 5 6 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 6 0 0 7 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 5 9 5 5 5 5 4 5 2 2 4 4 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 2 10 30 30 30 20 15 25 20 20 15 20 20 20 20 20 10 10 5 10 5 10 10 Ofi ciu Total • • • • • Legenda exerciții de ortografie exerciții de vocabular exerciții gramaticale exerciții de expresivitate exercițiu de compoziție 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 7. H.. 14.50 6. D. A.00 4. 5.10 8. L. 8. S. B. A. 13.0 112 . 19.20 4. M. A. 7. 3. R. 16.20 4.50 4. I. 9. 11. M. 10.00 4. B. 17.50 5. I.M. A. I.TABEL SINTETIC CLASA aVI-a A – lot experimental – evaluare iniţială BAREM DE CORECTARE NUME/PRENUME NR. C. B. P. 2. I. O. M.00 6. A. C. F. B. B.

1 5% 6.6 30% 5.2 10 % 9.1 5% 8.CENTRALIZATOR – TABEL ANALITIC (evaluare iniţială – CLASA a VI-a A lot experimental) Număr elevi 20 Note Procente 10.3 15% 7.4 20% 113 .3 15% 4.

30% 114 . 10% nota 9. 5% nota 10 nota 9 nota 8 nota 7 nota 6 nota 5 nota 4 nota 8.eşantionul experimental HISTROGRAMA NOTELOR DIAGRAMA AREOLARĂ nota 4. 5% nota 6. 15% nota 5. 15% nota 7. 20% nota 10.EVALUARE INIŢIALĂ.

S. D. I. 14. 2. G. SUBIECT PUNCTAJ MAXIM 1. Ț.50 8. 10. V. 5. 8. E.80 10. 3. C. 11. N. R.0 4. B. 13. P.40 4. 6. 9. G. A.80 7. S.10 .00 3.40 6.0 6. 1 10 10 10 2 10 4 2 10 4 10 4 10 10 2 4 2 5 5 5 2 5 3 0 5 3 5 5 5 3 0 5 3 10 10 4 2 10 6 2 10 6 6 6 8 6 4 0 4 10 10 10 4 10 4 2 10 6 6 4 6 6 4 4 5 5 5 5 0 5 0 0 5 4 5 5 0 0 5 3 6 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 7 5 0 0 0 5 0 0 5 0 7 0 5 0 5 5 8 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 115 Oficiu 9 5 5 5 5 5 2 2 5 2 0 0 4 4 2 5 10 30 30 25 10 30 20 10 30 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Tota l OBSERVAȚII / LEGENDĂ • exerciții de ortografie • exerciții de vocabular • exerciții gramaticale • exerciții de expresivitate • exercițiu de compoziție 100 9. A.TABEL SINTETIC CLASA a VI-a B – lot martor – evaluare iniţială BAREM DE CORECTARE NUME/PRENUME NR. 12. 4. B. A. B. R. B.40 7. C. V. 7.50 7.50 10.20 5. S C. D. I. V.20 3.

4 20% 116 . M. 17. P.50 CENTRALIZATOR – TABEL ANALITIC (evaluare iniţială – CLASA aVI-a B – lot martor) Număr elevi 20 Note Procente 10.15.90 7.3 15 % 9. D.10 6. A.4 20% 6.50 5.5 25% 5.20 6. 19. C. 20. G. S. 4 6 8 8 2 6 5 4 2 5 0 2 6 6 8 2 2 6 4 4 6 2 2 6 5 5 5 4 4 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0 2 2 0 5 0 0 20 20 20 20 10 15 10 10 10 10 10 10 6. 18.10 3. A.2 10% 7. R. O.2 10% 4.0 0% 8. M. C. 16.

EVALUARE INIŢIALĂ eşantionul martor HISTROGRAMA NOTELOR 5 4 3 2 1 0 nota 10 nota 9 nota 8 nota 7 nota 6 nota 5 nota 4 nota 10 nota 9 nota 8 nota 7 nota 6 nota 5 nota 4 DIAGRAMA AREOLARĂ nota 4 20% nota 10 15% nota 9 0% nota 8 10% nota 10 nota 9 nota 8 nota 7 nota 6 nota 5 nota 6 25% nota 7 20% nota 4 nota 5 10% GRAFIC COMPARATIV 117 .

folosirea inițialelor la început de propoziție. idei și sentimente personale.7 6 5 4 3 2 1 0 1 no 0 ta no 9 ta no 8 ta no 7 ta no 6 ta no 5 ta 4 ta eşantionul de control eşantionul experimental no pagină. unele chiar uzuale. 3) de coerență sintactică și semantică în alcătuirea frazelor și textelor. 4) de claritate în comunicarea scrisă a unor gânduri. iii. Interpretare a rezultatelor evaluării iniţiale În urma corectării testelor inițiale. scris ilizibil. altele din categoria cuvintelor ce aparțin mesei vocabularului. de așezare a textului în 2) de utilizare a vocabularului: necunoașterea sensurilor unor cuvinte. scrierea cu ii. am constatat prezența a 5 tipuri de deficiențe: 1) de ortografie – precum scrierea / folosirea greșită a ortogramelor. 118 . 5) de așezare a textului în pagină.

audierea unor piese muzicale pe versuri de Mihai Eminescu sau recitări celebre în interpretarea autorilor sau a unor actori recunoscuți. omonime. cuvinte cu sens propriu și sens figurat. (http://www. ex:http://www. V. b) acordarea unei importanțe sporite exercițiilor de vocabular în vederea creșterii vocabularului activ și a expresivității limbajului elevilor (sinonime. expresii. e) utilizarea unor mijloace și materiale didactice interactive în vederea aducerii unor noțiuni de teorie literară în plan concret pentru o mai ușoară receptare a acestora (vizionarea unor filme ilustrative despre tehnica realizării pastelului poate evidenția legătura dintre tehnica realizării pastelului în pictură și creația literară omonimă. comentarea unor proverbe). Înregistrarea.com/watch?v=86rtEBbjJ0U.com/watch? v=86rtEBbjJ0U). producție a studioului cinematografic București.youtube. prelucrarea. d) stimularea receptivității literare prin intermediul vizionării și comentării unor ecranizări după opere literare celebre: „Amintiri din copilărie“.2. 1965.youtube. c) diversificarea experienței de viață a elevilor prin activități extrașcolare pentru a le stimula spiritul de observație. vizionarea și discutarea unor documentare despre cetatea Neamțu. antonime.com/watch?v=poxgx 8HTAt4). analiza și evaluarea rezultatelor evaluării formative Evaluările formative – perioada: septembrie 2010 – mai 2011 Pornind de la constatările făcute în urma evaluării inițiale primul pas pe care l-am considerat esențial a fost revizuirea planificării didactice prin: 119 .http://www. paronime.Ca urmare am trecut la stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității în vederea ameliorăii deficiențelor întâlnite prin: a) conceperea planificării din perspectiva compozițiilor școlare văzute ca activitate educativă de bază în desfășurarea orelor de limbă și literatură română.3.youtube. exerciții de expunere-compunere orale cu expresii date sau cu zicale. regizor Elisabeta Bostan.

Reordonarea este permisă chiar prin programă care specifică: „În toate clasele de gimnaziu. 16. de combinare și de tratare didactică a unităților de conținut din acest capitol (3. modalitatea tradițională sau de altă natură. profesor – elev. Programa de limba și literatura română. Astfel încât profesorul trebuie să aibă în vedere ca fixarea să devină un reflex constant de proiectare didactică. 120 . b) o mai bună corelare a competențelor generale și speciale cu activitățile prevăzute a fi desfășurate în cadrul unității de învățare. fixare. evaluare) o atenție egală și o distribuție eficientă în durata de desfășurare a orei. Evaluarea colectivă a compozițiilor realizate de către elevi prezintă în același timp importante trăsături de fixare și activizare prin interacțiune directă elev – elev. nu este suficientă ca urmare a distanței în timp și a diversității informației acumulate de elevi între etapa predării și cea a fixării. d) creșterea frecvenței exercițiilor de compoziție gramaticală în cadrul orelor de limba română pentru sublinierea legăturii dintre exprimarea literară și exprimarea literarartistică. specifică lecțiilor recapitulative.. p. hipercritice. din partea profesorului și care de cele mai multe ori au drept urmarea inhibarea dorinței de implicare a elevilor.1. − elemente de construcție a comunicării) ține exclusiv de opțiunea autorului de manual și a profesorului“76. Experiența didactică la clasă m-a ajutat să extrag câțiva pași utili în aplicarea activizantă a evaluării colective a lucrărilor de compoziție: 76 „Notă de subsol“. de ordonare. Ea reprezintă o alternativă viabilă la evaluarea individuală a compozițiilor. Clasa a V-a –a VIII-a. care pot genera o serie de comportamente și atitudini stereotipe. în prima parte a semestrului al II-lea. elev – profesor. Astfel conținuturile prevăzute în manualul de clasa a VI-a a fi tratate la sfârșitul semestrului II.a) reordonarea conținuturilor de învățare prezente în manual ținând cont de datele de timp și efort necesare învățării reținute de literatura de specialitate sub denumirea de curba lui Gaus. Cu privire la eficiența deprinderilor pe care elevii le achiziționează sau le fixează trebuie să mai arăt că un alt neajuns este și faptul de a nu fi putut acorda fiecarui tip de lecție de compunere (predare. au fost trecute în planificare semestrială. Considerăm că funcția de fixare. fabula și doina fiind specii literare obligatorii pentru evaluările naționale. c) marcarea individualizată în planificare a exercițiilor de compunere și a lecțiilor de compunere astfel încât acestea să se afle permanent în atenția cadrului didactic.

- stabilirea în clasă. principiul economiei. nonverbale și paraverbale emise în procesul comunicării de grup. în etapa evaluării formative. le susține atenția și interesul. principiul relevanței. Este de evitat hipercriticismul elevilor auditori sau al profesorului. compoziției audiate). poate deschide linii de discuție cu elevii. împreună cu elevii. principiul exprimabilității. orientează sau corectează (atunci când este cazul) erorile informaționale sau atitudinale ale participanților la discuție. observațiile pozitive sau negative le facem cu cuvinte-cheie ce urmează a fi supuse atenției colective la finalul lecturii. a unor reguli de desfășurare a orei care să asigure eficiența exercițiului de audiție a compoziției (ex. pe însușirea conceptelor cheie și a mărcilor specifice genurilor și speciilor literare. acestea asigurând consistența științifică și 121 . - profesorul este ultimul care-și spune părerea cu privire la calitățile și defectele compoziției audiate.- crearea unei atmosfere destinse. acestea pot fi semnalizate schematic la începutul rândului cu (+) sau cu (-). moderează tonul discuției. inducerea unui tonus comunicațional potrivit cu activitatea ce urmează să se desfășoare. principiul alternanței. - profesorul are grijă ca fiecare elev să cunoască. să accepte și să obțină consimțământul aplicării principiilor comunicării dialogale: principiul cooperării. fiecare auditor care dorește să-și spună părerea trebuie să găsească atât calitățile cât și defectele textului. - profesorul are tot timpul în vedere perceperea și interpretarea semnalelor verbale. nu întrerupem lectura pentru a face observații sau corecturi. - profesorul poate lua inițiativa acordării cuvântului unui elev atunci când acesta se constată cu nu participă activ la discuție. principiul politeții. pentru a nu induce părerile proprii asupra elevilor-auditori și pentru a nu inhiba dorința de exprimare a opiniei proprii a acestora. s-a pus pe însușirea structurilor specifice în redactarea unor compoziții argumentative. acestea reprezentând o sursă de informații cu privire la gradul de înțelegere a aspectelor discutate și deci de implicare atât a elevilor-lectori cât și a elevilor-auditori. Un accent deosebit. observațiile le notăm sintetic pe caietul propriu trecând numele elevului-lector. - profesorul are rol de mediator activ.

). Faptul ține însă de însăși diversitatea naturii umane și de unicitatea omului ca ființă socială. testul docimologic s-a dovedit a fi o metodă de măsurare a progresului care poate oferi date concrete și sigure astfel încât să ne putem forma o imagine obiectivă. am ales să aplicăm drept metodă de evaluare testul docimologic. aspecte importante pentru a atinge eficiența educațională. Ca și în cazul evaluării inițiale. prelucrarea. contribuind astfel la creșterea gradului de comprehensibilitate a informației. de variabile individuale (situație economico . schemele logice organizează și chiar fixează noțiuni anterior achiziționate. Compozițiile cu destinație oficială nu au fost prevăzute în programa pentru anul școlar 2010 – 2011. analiza și evaluarea rezultatelor evaluării finale Evaluarea finală – 28 mai 2011 Pentru a putea măsura cu exactitate progresele obținute ca urmare a aplicării diverselor metode de lucru cu elevii.3.3. corectă asupra evoluției elevilor noștri. ea nu a reușit să se reflecte în rezultate pozitive egal progresive pentru toți elevii. ci.conferind schematic un suport de alcătuire pentru astfel de compuneri. V. conform cu teoria susținută de noi cu privire la reintegrarea compoziției școlare în procesul didactic nu doar ca exercițiu ci și ca oră special concepută.materială. a unei specii cu ajutorul schemelor logice. dimpotrivă. Înregistrarea. cultura educațională și cultura muncii în familie. Elevii constată cu plăcere faptul că schema demonstrației schiței sau fabulei are atât puncte comune cu demonstrația operei epice. în fază de predare a noilor cunoștințe. destul de lungă. Planificarea materiei în funcție de obiectivul general al compoziției școlare. și a evaluărilor curente operate în etapa formativă. cât și elemente diferențiatoare astfel încât. cu conținuturile asociate existente în manualul de limbă și literatură română de clasa a VI-a al Editurii Didactice şi Pedagogice. coeficient de inteligență etc. deși a reușit să susțină efortul de a da coerență demersului didactic reunind competențele generale. pe parcursul unui an. ei reușesc să-și însușiească tehnologia demostrațiilor unui text epic sau liric. Accentul pus pe schematizare nu limitează posibilitățile elevilor de exprimare personală în cadrul compoziției argumentative. Testul a fost realizat de către specialiști în evaluarea în educație și a fost ales de pe 122 . aici intervenind o serie.

123 . plasticitate. diftongi. solicită capacitatea de a se racorda la filonul poetic al poeziei Lume pentru ochii copiilor. După ce am făcut o analiză a acestuia pentru a mă asigura de adecvarea conținutului informațional la obiectivele de evaluare pe care mi le-am propus. 3) calitatea utilizării vocabularului în exprimarea scrisă (corectitudine. a testului. diversitate. cât și capacitatea de a transpune experiența personală de viață într-o compunere cu valențe lirice. - s-a renunțat la evaluarea individualizată a cunoștințelor de gramatică. Astfel: - s-a mărit și diversificat numărul probelor de compoziție. Obiectivele operaționale propuse spre măsurare prin intermediul testului: 1) cunoașterea și aplicarea de către elevi a regulilor ortografice și ortoepice (despărțirea în silabe. identificarea grupurilor de sunete. Pe lângă compoziția liberă din secțiunea D. expresivitate). raportat la obiectivul nostru. fluență. După cum se va observa și din tabelul sintetic de mai jos testul final a suferit câteva modificari structurale față de testul de evaluare inițială. de Nicolae Dan Fruntelată. Tineretului și Sportului. fapt care. considerând că aspectul gramatical al compoziției este mult mai complex verificat prin intermediul celor două timpuri de compoziție. hiat). Acesta propune un exercițiu de descriere a lumii văzută prin ochii copilului. impunând operarea cu instrumente de teorie literară de bază precum operă lirică. claritate. reflexivitate). 5) cunoașterea și aplicarea regulilor de așezare în pagină.site-ul Ministerului Educației. eu liric. Cercetării. Scopul testului: măsurarea progresului elevilor față de testul inițial. imagini artistice. am mai adăugat 1 un exercițiu de compunere pe baza textului literar suport. în egală măsură. ar fi fost neconcludentă. Răspunsul la întrebarea dacă elevul cunoaște o anumită noțiune gramaticală disparată nu ne-ar fi ajutat foarte mult să înțelegem dacă și în ce măsură același elev are și deprinderi necesare unei utilizări corecte a limbajului literar în scris. Evaluarea itemică a noțiunilor de gramatică. triftongi. 2) calitatea vocabularului deținut de elev (corectitudine. testul a fost prezentat spre realizare elevilor. 4) capacitatea de a sesiza nuanțele stilistice ale vocabularului.

dar și perceperea semnificațiilor afective ale acestora. La rubrica observații am înregistrat punctele de evoluție dar și deficiențe rămase nerezolvate. LEGENDĂ TABEL SINTETIC EVALUARE FINALĂ  elevi care au făcut un progres față de testarea inițială  exerciții de expresivitate  exerciții de vocabular  exerciții de compoziție 124 . Tabelul cu rezultatele (notele) obținute este în egală măsură un tabel sintetic și unul analitic. Ele prefigurează efortul de exprimare pe larg din secțiunile C și D ale testului și oferă posibilitatea unei interpretări graduale asupra deprinderilor de analiză a unui text literar.- exercițiile 1 și 2 urmăresc cunoașterea și recunoașterea figurilor de stil.50 p. Pentru o mai bună lectură analitică a acestuia s-a marcat cu culori diferite (conform legendei) atât tipurile de exerciții folosite cât și elevii care au reușit să treacă într-o treaptă valorică superioară. Nu i-am marcat pe cei care au avut o evoluție mai mică de 0.

TABEL SINTETIC – EVALUARE FINALĂ CLASA a VI-a A – lot experimental 125 .

126 .

127 .

128 .

129 .

130

131

NUME/PRENU ME NR. SUBIECT PUNCTAJ OBȚINUT 1. C. E. 2. L. D. 3. M. C. 4. B. D. 5. I. C. 6. A. M. 7. A. C. 8. B. D. M. 9. A. I. 10. P. R. 11. H. O.

BAREM DE CORECTARE 1 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 0 4 5 4 4 4 4 2 4 2 3 3 0 3 3 6 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 7 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 8 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 9 18 18 18 16 16 18 14 12 12 10 10 15 10 40 40 40 35 32 40 30 20 25 20 20 25

Oficiu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Total

Observații

100 10 10 9.00 8.40 10.00 8.10 6.50 7.00 6.20 6.20 7.70 (+) fluența ideilor, originalitate, titlu interesant; presonajul principal este portretizat atât fizic cât și moral; (-) insuficiența vocabularului expresiv, repetare unor cuvinte în exprimare (a spus, a zis) (+) scăderea numărului de greșeli de exprimare și a greșelilor de ortografie; (-) o imaginație sărăcăcioasă (+) narațiune amplă, puct culminant interesant; personaje vii, active; (-) insuficientă coerență în exprimarea ideilor. Sare de la o idee la alta prea repede. Curriculum adaptat – deficiențe de vorbire, mediu social defavorizat Curriculum adaptat – deficiețe neuropsihice Curriculum adaptat – mediu social defavorizat (+) reducerea numărului de greșeli de exprimare, originalitatea edeilor în compunere; (-) insufucuentă expresivitate descrierea nu conține figuri de stil; (+) o anumită fluidizare a ideilor, un plus de exprsivitate; (-) mai apar încă 2 greșeli de ortografie și o proastă așezare în pagină (+) fluența exprimării, plasticitate, combinare bine dozată și proporționată a mijloacelor de expunere

(+) Îmbunătățirea ortografiei, originalitatea titlului, construcția epică pe momentele subiectului ; (-) o anumită rigiditate în exprimarea scrisă.

12. B. A. 13. A. I.

3 4

4 4

4 4

2 2

3 3

3 3

3 2

2 3

12 15

20 20

10 10

6.60 7.00

14. L. M. 15. B. A. 16. F. D. S. 17. S. F.

1 3 1 1

2 3 1 3

1 3 2 1

0 2 2 4

1 2 0 1

1 2 3 1

1 2 0 2

3 3 3 1

10 10 10 10

17 20 10 10

10 10 10 10

4.70 6.00 4.20 4.40

132

CENTRALIZATOR – TABEL ANALITIC (evaluare finală – CLASA aVI-a A – lot experiment) 133 .

Număr elevi 20 Note Procente 10.3 15 % 9.eşantionul experimental HISTROGRAMA NOTELOR 4 2 0 nota nota nota nota nota nota nota 10 9 8 7 6 5 4 nota 10 nota 9 nota 8 nota 7 nota 6 nota 5 nota 4 DIAGRAMA AREOLARĂ nota 4.4 20% 6.4 20% EVALUARE FINALĂ.3 15% 5. 20% nota 10.3 15% 7.2 10% 4. 10% nota 8.1 5% 8. 20% 134 . 15% nota 6. 15% nota 7. 15% nota 10 nta 9 nota 8 nota 7 nota 6 nota 5 nota 4 nta 9. 5% nota 5.

Interpretarea rezultatelor evaluării finale – 28 mai 2011 Analiza comparativă a scos la iveală rezultate întrucâtva surprinzătoare. Așadar faptul că din totalul de 20 de elevi care au format lotul experimental. în prima jumătate a eșalonului valoric. care. Aș exemplifica cu cazul fetiței F. În planul activității orale s-au înregistrat rezultate pozitive prin îmbunătățirea atitudinii față de sarcinile de lucru individuale și de grup. Rezultate mai slabe s-au înregistrat în cadrul segmentului valoric reprezentat de elevii cu nota 4. Dacă în faza de început a cercetării consideram că rezultatele bune vor apărea. fluență și corectitudine a intonării. Mediul micro-social dezvoltat de către grupul unitar de elevi ai clasei a VI-a A. devine sănătos atât pentru cei buni care evoluează într-un cadru competițional mai valoros. elevi de nota 7. măsura care se 135 . și 1 punct nu reprezintă punctul cel mai important. necesită o atenție specială atât în activitatea de predare cât și în cea de organizare a materialelor didactice: fișe de lucru. prezenta dificultăți în citirea unui text și care. rezultatele cu care s-a finalizat cercetarea au contrazis această așteptare. reprezintă un aspect pozitiv nu doar ca performanță individuală ci și ca îmbunătățire a mediului educațional al clasei care astfel asigură condiții de dezvoltare pentru toți elevii. Ca urmare a aspectelor relevate în urma cercetării. a reușit să realizeze o lectură cu un grad mai ridicat de rapiditate. indiferent unde se află ei pe scara valorică. din punctul de vedere psihopedagogic. cât și pentru cei slabi care pot beneficia de un mediu de influență pozitivă mai puternic. 7 au reușit un salt valoric cuprins între 0. elevi cu note cuprinse între 10 și 7.S. Consolidarea păturii valorice de mijloc. la începutul clasei a VI-a.50 p. dovedind astfel faptul că atitudinea proactivă trebuie să caracterizeze munca profesorului nu doar în activitatea desfășurată la clasă sau în interacțiunea cu elevii. O analiza mai amănunțită a acestora a pus în evidență o serie de cauze particulare (probleme de sănătate sau de context social și familial) care permit încadrarea acestora în categoria elevilor cu nevoi speciale și care. cu mai multă ușurință. metode didactice și mijloace auxiliare. ci și în activitatea de organizare și planificare a activității sale didactice.D. până la sfârșitul anului școlar.

ci. concluziona: „De fapt insuccesul școlar nu poate fi practic eliminat: 15 – 20% dintre școlari continuă să se mențină în statutul de elevi slabi. Totuși o parte dintre elevii situați în banda mediană tind să evolueze. 136 . 412. E adevărat că strugurii roșii sunt dulci. 2009. Așadar munca pe care o depunem astăzi pentru și împreună cu un copil își va cunoaște roadele în timp. Experiența didactică și de viață a arătat de altfel că succesul nu poate fi cu precizie determinat în spațiu și timp. Aspirația către o curbă în formă de J a rezultatelor școlare rămâne o țintă mai mult sau mai puțin îndepărtată. înscriindu-se în categoria celor mai buni. Mușata Bocoş. 77 Miron Ionescu. p. Tratatul de didactică modernă. în studiul asupra eficienței didactice inclus în. Ion Radu.“77. cu răbdare. și că nimic din ceea ce facem în viață nu rămâne fără un rezultat (pozitiv sau negativ). Ed. La fel de adevărat este însă că strugurii verzi nu-i culegem și nici nu-i aruncăm pentru că vara ne strepezesc dinții.impune pentru anul școlar următor este realizarea unui curriculum adaptat pentru acest grup de copii menționați în tabelul sintetico-analitic la rubrica de observații. toamna. Paralela 45. sub coordonarea Mușatei Bocoș și a lui Miron Ionescu. îi așteptăm să își cunoască dulceața lor în anotimpul rodniciei.

2. 6) rezultatele educației pe piața muncii. consultat în data de 25. În timp ce programa prevede că „scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază. să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană.2010. în timp ce la limba maternă şi ştiinţe ponderea cea mai ridicată o deţin elevii cu rezultate medii“.Cu privire la tezele cu subiect unic concluziile raportului sunt şi mai categorice: „Cele mai slabe rezultate se inregistrează însă în cazul disciplinei Limba şi literatura română. 5) rezultatele elevilor. 3) participarea la educație. să comunice şi să interacţioneze cu semenii. Indicatorii de bază au făcut obiectul unei analize pe capitole în care fiecare a fost studiat urmărindu-se o serie de indicatori specifici. capabil să înţeleagă lumea. 2) resursele umane ale sistemului de educație. 4) eficiența internă a sistemului de învățământ. ppt. că incoerențele de sistem victimizează atât individul cât și societatea. Eficiența sistemului de învățământ.ro . Așa cum am arătat și pe parcursul lucrării cu privire la modul în care sunt „Învățământul primar si gimnazial – rezultatele la evaluările naţionale “ în Raportul asupra stării sistemului naţional de invăţământ 2008 – 2009. sintetizate în raportul ministerului. Clasa a V-a – a VIII-a.pe site-ul www. Rezultatele elevilor si Rezultatele educației pe piața muncii ca indicatori de bază dau măsura calității sistemului de învățământ românesc. 2009. Concluziile pe care le avansează raportul nu sunt deloc îmbucurătoare cu privire eficiența procesului didactic în cadrul orelor de limba şi literatura română. 79 Programa de limba și literatura română. să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare. p. rezultatele elevilor la Evaluarea şi la Tezele Nationale. să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om“79. 78 137 . ÎNTRE DIDACTICA MODERNĂ ȘI PRACTICA COTIDIANĂ A COMUNICĂRII Raportul asupra stării sistemului național de învățământ 2008 – 200978a evaluat sistemul de învățământ printr-o serie de indicatori de bază precum: 1) cheltuielile pentru educație.CONCLUZII COMPUNEREA ȘCOLARĂ.73.“ Privind la scopul enunțat prin programă și la concluziile raportului. unde în semestrul al II-lea al anului şcolar 2008 – 2009 se constată cele mai scăzute rate de promovare din întreaga perioadă evaluată. o dată în plus. trag următoarea concluzie: „ponderea rezultatelor de foarte bine ale elevilor la sfârşitul clasei a IV-a se inregistrează la matematică. 72. București. nu putem să nu observăm.11.edu. sld.

E aproape banal să mai vorbești de drumul lung al reformei învățământului. Teze naționale). cu adevărat. texte care să se preteze la o multiplă utilizare. exigenţă absolut necesară. Deși numărul de texte literare obligatorii a mai scăzut el a rămas același. decât în foarte rare situații. o schimbare de 138 . obligă la studierea noțiunilor literare şi formarea deprinderilor de receptare și de comunicare pe un număr variind între 10 şi 12 texte literare fiecare din acestea ilustrând un aspect conceptual prins în programă. poate. argumentare. mai ales în cazul elementelor de lexic. Cu privire la încercările de decongestionare nici acestea nu s-au făcut suficient de serios. Iată de ce considerăm că libertatea dată profesorului de către programă este doar teoretică. la capacități și la competențe. cerere. Pași sau făcut de-a lungul timpului prin transformarea programelor analitice în programe curriculare care prevăd o proiectare interactivă a obiectivelor. compunere liberă. Manualele ca și „cărți didactice menite să accesibilizeze conținuturile“ nu conțin. scrisoare. cu o perspectivă didactică. exercițiu de exprimare a unei opinii personale. Nu este doar o renunțare terminologică ci este. fapt care conduce la un paradox. profesorul și elevii neavând la îndemână un suport de lecție adaptat. flexibil conform cu nivelul cerut. conținuturilor și activităților de învățare. inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice. nici modul de planificare a activității didactice nu reușesc să acorde acestui tip de lecție importanța cerută. Evaluare națională. Cu privire la studierea limbii şi literaturii române în școală. programa recomanda ca „abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar.“ Recomandarea este binevenită dar ea nu este în totalitate aplicată / aplicabilă datorită modului în care sunt alcătuite manualele alternative. Numărul mare de unități de învățare cumulat cu un suport didactic insuficient adaptat. prin trecerea de la obiectivele generale și de referință. între 45 şi 50% din punctajul total este acordat pentru compoziții școlare sub diferite forme: compunere pe o temă dată. cu factori sociali şi familiali perturbatori. Dacă în programa curentă este prevăzută studierea aplicată a noțiunilor de teorie literară pe un număr cuprins între 5 şi 7 texte literare. în momentul de față. Cu toate acestea nici cadrul organizatoric în care se desfășoară orele de limba și literatura română.evaluate competențele elevilor noștri în cadrul examenelor indiferent de titulatura lor (Examen de capacitate. nu din cele mai fericite se pot constitui în elemente care să favorizeze apariția eșecului despre care făcea vorbire chiar raportul ministerului. prima și singura serie de manuale alternative datând din 2000.

/ din greşeală sau dinadins. / vor aşeza acolo un zeu.. pentru cetăţenia activă. evident. O nouă lume.) ANEXE 139 . O nouă ideologie se ridică în fața noastră. a educatorilor. pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. aceasta ar putea explica lipsa de adeziune a contemporaneității la v a l o a r e. Și dacă toată gama de competențe de limbă și literatură română este subsumată mai mult unor atitudini și comportamente decât unor valori. al cărei profil nu mai este clar. pentru că el / apără tot ceea ce se desparte de sine. / pentru că vor aduce şi-ţi vor aşeza / în orbită un zeu / şi el va sta acolo. ca pretutindeni. Elegia a doua. / ca peste tot. ca să ne închinăm lui. un nou limbaj și. / Şi chiar şi tu îţi vei urni sufletul. / slăvindu-l“ (Nichita Stănescu – „11 elegii“. / De îndată vor pune în rană un zeu. luptătorule. nu-ţi pierde / ochiul. văzută eroic ca luptă pentru împlinirea și dezvoltarea personală. Versurile profetice ale lui Nichita Stănescu răsună surd în urechile confuze ale politeistei societăți contemporane: „O nu te tăia la mână sau la picior. cu multe și nebănuite fețe. cu noi metehne: un om-individ în lupta sa pentru existență. / Ai grijă. împietrit..viziune care conduce demersul didactic spre un singur orizont cel al vieții active într-o societate a cunoașterii specifică secolului XXI. iar noi / ne vom mişca sufletele slăvindu-l.

anul școlar 2010 – 2011 4.a. Anexa 1. Planificare la limba și literatura română pe semestrul II.1. Plan de lecție de formare a priceperilor și deprinderilor de receptare și utilizare a limbajului literar cu cele două valențe standard și literar-artistic 5. Lecţie de formare a priceperilor și deprinderilor de analiză a operei literare în scopul dezvoltării capacității de receptare și utilizare a limbajului literar 7. Anexa 3. Fișă de studiu individual 140 . Anexa 4.b. Anexa 2. Anexa 3.b.b. Testul de evaluare finală și baremul de notare și corectare 3.a. Testul de evaluare inițială și baremul de notare și corectare 2. Fișă colectivă de lucru 6. Anexa 4.a. Anexa 1.

............ ♦ Citeşte cu atenție textul de mai jos: „Da...................... .... ................. Scrie cinci termeni din familia lexicală a substantivului piatră ......a..... carnetul ....“ (după un text de Octav Pancu-Iaşi) (10 p............. TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii................................. Desparte în silabe cuvintele următoare: sigur ........Anexa 1............ o azvârli cu toată puterea în iarba de pe trotuar................ Dintre următoarele cuvinte...... În recreație............... toată.................................... puterea .... O să sară în sus de bucurie! îşi zisese Andrei şi........ (10 p. Andrei.. de la dirigenție................. piele ..... ♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore...................................................................................................... (10 p.................................................................. 141 apucând .................. Ăsta-i sistemul meu şi niciodată n-a dat greş......) 3.) 2................. meu................... rescrie-le doar pe cele care conțin diftongi: fie....... începuse să se gândească ce va face când va da ochii cu tatăl său..........................) 1................. Din ora a treia......) 4................................ Se acordă 10 puncte din oficiu............. apucând o piatră..... un coleg îi dăduse un sfat: – Prefă-te bolnav! Toată casa se sperie şi nimeni nu te mai întreabă decât ce te doare.. tata o să fie atât de mândru de mine.................... că n-o să-şi mai încapă în piele de mândrie! Mai ales când o să-mi vadă carnetul de note.... (5 p..................... mai......... sperie.... de când primise carnetul de note...................... dirigenție ...... sigur că da.................. său.. .... Precizează câte un sinonim pentru înțelesul din text al cuvintelor: mândru ............... .................

............ Alcătuieşte un enunț în care cuvântul mai să fie folosit cu alt înțeles decât în text (mai ales când o să-mi vadă carnetul de note...................................................i din construcția Ăsta-i sistemul meu este: a) numeral cardinal b) pronume personal c) verb copulativ Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.puterea ................................... (5 p.......... Explică.. în cel mult două rânduri............... recreație .................................. Uneşte prin săgeți perechile de antonime din cele două coloane de cuvinte..........................) 6....... Cuvântul .................. se sperie .................) 7.............) 5..............................................................) ............. 142 lăsând sănătos încăpere urât supărare dăduse . înțelesul construcției toată casa (toată casa se sperie) ........ . (5 p...... Atenție! Nu schimba forma cuvântului mai.........................................................) 8. (5 p.............. de mai jos: bucurie primise bolnav niciodată frumos apucând mereu (5 p..........

......... însoțit de două epitete........ ...... ...... să foloseşti narațiunea şi dialogul..... Pornind de la întâmplarea relatată în textul lui Octav Pancu-Iaşi.............. de punctuație..................... să dai un titlu sugestiv compunerii tale............................................................. în care să foloseşti substantivul iarbă.... colegul său..................................) 9....... aşa cum ți-o imaginezi tu.. de 20 – 25 de rânduri.................. ci doar să creezi o continuare a întâmplării....... - ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 143 ........................... să respecți regulile de scriere corectă.............................. (5 p.................. tatăl lui Andrei)..... (Atenție! Nu trebuie să rescrii textul. (30 p.) 10.. redactează o compunere.......... logică... să prezinți faptele/ideile într-o ordine coerentă....... în care să arăți ce hotărâre a luat Andrei.... vei avea în vedere următoarele cerințe: - să apară/să introduci trei personaje (Andrei. de aşezare în pagină şi de lizibilitate.......... Alcătuieşte un enunț.) În compunerea ta............

......... Total punctaj maxim 100 puncte..evaluareîneducație..........……………………………………………………………………………………………… ……………………………….......... Tineretului și Sportului....................... Cercetării................................ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………................................. ..........ro.... BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 144 ......... Academia Română și de Fundația de evaluare în educație.......... NOTĂ: Prezentul test a fost preluat de pe siteul www.................. site administrat de Ministerul Educației....

).. 10 puncte pentru scrierea sinonimelor contextuale (2 x 5 = 10 p. pie-le (2 p. formele greşite (pietre / pietrele. 5 puncte pentru scrierea enunţului cu alt înţeles al cuvântului mai..♦ Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din barem. pietricele / pietricelele. pietroaie / pietroaiele. 5 puncte pentru scrierea cuvintelor cu diftongi: mai (1 p). puterea: forţa.). (ficat). 145 . său (1 p. primise – dăduse (1 p. toată (1 p. di-ri-gen-ţi-e (2 p. împietrire. tăria.). apucând – lăsând (1 p. împietrit. Andrei (1 p. mulţumit.. 7.).) se acordă 0 p.) Exemple de răspuns: pietricică. Pietraru. pu-te-rea (2 p.. se agită. 1. împietrise. recreaţie: pauză. coerenţă. scriere. Exemple de răspunsuri: În luna mai este ziua ta.): mândrie – supărare (1 p.) se notează cu 0p 4. meu (1 p.. 2. pietroi..). apucând: luând. car-netul (2 p. bătător). (2 x 5 = 10 p. 5 puncte pentru alegerea variantei corecte c) verb copulativ. pietruit. 5 puncte pentru unirea perechilor de antonime (2 x 5 = 5 p. se sperie: se alarmează. (a) pietrui..). (lună calendaristică).). 10 puncte pentru despărţirea corectă în silabe: si-gur (2 p..)..). 10 puncte pentru scrierea a cinci termeni din familia lexicală a substantivului piatră. 3. pietrar.)..). pietruire. Bunica ia un medicament pentru mai. Pentru modificarea formei sau scrierea enunţului cu greşeli de orice fel (logică. 5. (a) împietri. niciodată – mereu (1 p. Se admit şi se notează doar formele consemnate în DEX.). 6.). Bunicul a luat un mai pentru a tasa pământul (unealtă.) Exemple de răspuns: mândru: încântat. pietriş. bolnav – sănătos (1 p.).

– – pentru exprimare corectă şi expresivă: 5 p.) pentru originalitate. 10. (slab). – pentru aşezarea în pagină şi lizibilitate (2 p.). 2 puncte pentru fiecare epitet folosit şi 1 punct pentru claritatea şi corectitudinea enunţului. – pentru coerenţa. punctajul se diminuează corespunzător. – trei personaje (3 p. indiferent de proporţia acestora în cadrul compunerii. pentru mai multe personaje.). – pentru scriere corectă (6 p). pentru mai mult de trei greşeli se acordă 0 p. ♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu. 5 puncte Se consideră corect orice enunţ cuprinzând ideea de întreaga familie. (0 p. punctajul rămâne acelaşi. pentru scris ilizibil de acordă 0 p. 1 p.. 30 puncte pentru redactarea compunerii. pentru titlu sugestiv: (3 p.) pentru lipsa titlului. (foarte bine). părinţii etc. 5 puncte.. 3 p. (bine). (foarte bine). pentru aşezare inestetică. – pentru punctuaţie corectă (4 p. ( 2 p.). – naraţiune şi dialog (2 x 2=4 p. (bine). pentru omiterea unuia dintre personajele recomandate. 1 p. 146 .8.) pentru un titlu banal. (slab). logica prezentării faptelor: 3 p. fără alineate se acordă 0 p. pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor se scade câte 1 p. 2 p. pentru două-trei greşeli se acordă 2 p.. Construirea corecta a enuntului cu doua epitete. pentru inserarea unor elemente descriptive sau de monolog.).. exprimat logic şi redactat corect. 9. punctajul rămâne acelaşi.

blânzi și iubitori.b. c. din a doua strofă.Construcția un dar împărătesc. pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 1. Mai e făcută lumea din culori. enumeația. de doi sori. Se acordă 10 puncte din oficiu. TEST DE EVALUARE FINALĂ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. (Nicolae Dan Fruntelată – Lume pentru ochii copiilor) A. Cu ei începe totul și-nflorește: Din ochii mamei. b. c. 1. Mai e făcută lumea din cuvinte. din vară și din flori. o personificare. E ca un dar împărătesc ce vine Din ochii mamei. Dar lumea noastră din ce-i făcută? Din întrebări.Anexa 1. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI 4 p. Din jucării și din povești de seară Din ochii mamei. E mai ales făcută lumea nostră Dintr-o lumină dragă. 147 . 3. b. un epitet. repetiție. ♦ Citeşte cu atenţie textul următor. blânzi și surâzători 2. o comparație. comparație.În prima strofă a poeziei este folosită figura de stil: a. blânzi și iubitori. Încercuiește varianta corectă de răspuns: . . Punctaj total acordate: 100. conține: a.

___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4 p. trei diftongi (încercuieşte varianta corectă de răspuns). pietate.Versul Cu ei începe totul și-nflorește are: a. Pietraru. 148 . neşcolarizat. păducel. pădureţ. îmbunătăţire. 4 p. bunătate. Şcoleanu. patru cuvinte derivate. 6. şcolăriţă. 4. . c. din text. împădurire. doi diftongi. 2. b. bunic.. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIA COMUNICĂRII 4 p. 10 silabe. o personificare. 7. Subliniază cuvântul nepotrivit (intrusul). Pădureanu. două stele. îmbunare. şacal. Selectează. mai mult de 10 silabe. bunişor. Primul vers din strofa a doua a poeziei conţine: a. şcolarizare. Încercuieşte triftongii din enunţul următor: Colegii mei i-au vizitat pe bătrânii care stăteau în spital şi le-au oferit bucheţele de lăcrămioare. c. 4 p.În textul citat. 4 p. cuvinte______________________ . un diftong. pietricică. pietroi. b. pietriş. împietrire. ochii mamei sunt asemănați cu: a. pădurar. Desparte în silabe cuvintele următoare: întrebări_____________________ . bucate. din fiecare dintre seriile următoare de termeni derivaţi: împietrit. Numește un sentiment exprimat în versurile poeziei citate . pădurice. mai puțin de 10 silabe. 5. 4 p. Bunescu. poveşti___________________. doi luceferi. b. preşcolar. c. 3.________________________________________________________________________ B. ochii______________________.

completând fiecare căsuţă cu A. 149 . Vei avea în vedere: . Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. .. .... de 20 – 25 de rânduri. .. C.alegerea un titlu potrivit / sugestiv.îmbinarea naraţiunii cu descrierea şi dialogul.. Compunere Pornind de la ideile şi sentimentele transmise de poezia citată... . explică ideea că e mai ales făcută lumea noastră (a copiilor) .. blânzi şi iubitori. . redactează o compunere.O carte are patru coperte.. în care să relatezi o întâmplare educativă (reală sau imaginară) din copilăria ta. SCRIERE DESPRE TEXTUL LITERAR 18 p..4 p. .Prima copertă a unei cărţi conţine doar numele autorului şi numele editurii.. în care s-a implicat şi mama ta..Cuprinsul unei cărţi stă numai la sfârşitul acesteia. sau cu F.. din ochii mamei...Cuprinsul unei cărţi se numeşte şi sumar... În 6 – 8 rânduri. . dacă le consideri false. . ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ D COMPUNERE LIBERĂ 40 p. . dacă le consideri adevărate. 8. 10.

şi 6 puncte pentru corectitudinea redactării răspunsului. .. b. mai mult de 10 silabe.) 3.. iubitori. 10. c.respectarea regulilor de scriere. 2.evidenţierea rolului educativ / moralizator al întâmplării relatate. un epitet. de aşezare în pagină. b. 14 puncte. c. 5. 4 puncte. pentru identificarea corectă a unui sentiment (de exemplu: dragoste. recunoştinţă. şacal. cu-vin-te. ca semn de punctuaţie. enumeraţia. F. bucate. 4 puncte 6. lăcrămioare. (1 + 1 + 1 + 1 = 4 puncte): b. despărţirea în silabe a cuvintelor (1 + 1 + 1 + 1 = 4 puncte): în-tre-bări. 4 puncte. . doi sori. marchează sfârşitul şi intonaţia unui enunţ interogativ) şi 2 puncte pentru corectitudinea redactării răspunsului. împărătesc. 4. cuvinte derivate (1 + 1 + 1 + 1 = 4 puncte): întrebări. 8. A. 150 . stăteau. A. înfloreşte. o-chii. le-au. BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 1. 7. 9. (1 + 1 + 1 + 1 = 4 puncte): F. jucării. din care 8 puncte pentru explicaţia logică. po-veşti. încercuirea triftongilor (1 + 1 + 1 + 1 = 4 puncte): i-au. de punctuaţie. duioşie. din care 2 puncte pentru corectitudinea explicaţiei (de exemplu: semnul întrebării. intrusul (1 + 1 + 1 + 1 = 4 puncte): pietate. păducel. în conformitate cu ideea poetică...- utilizarea a cel puţin cinci construcţii / structuri poetice din textul citat (le vei sublinia în compunerea ta). iubire.

modul predominant) cu descrierea (3 puncte.10 puncte pentru corectitudinea redactării compunerii. ♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu. indiferent de pondere) şi dialogul (3 puncte. 5 puncte pentru slaba evidenţiere a rolului moralizator. lipsit de originalitate.10 puncte pentru evidenţierea rolului moralizator al întâmplării relatate. 2 puncte pentru un titlu banal. 10 puncte pentru îmbinarea naraţiunii (4 puncte . indiferent de pondere). . 5 puncte pentru inserarea corectă şi coerentă a structurilor preluate din textul- 151 . . din care: 5 puncte pentru alegerea unui titlu potrivit/sugestiv.Compunere 40 de puncte. suport.

1 competențe de receptare a Înțelegerea textului lectura expresivă – dialog asupra 1 8 Competențe specifice Conținuturi asociate Nr. 4 ore / săptămână Nr. mesajului oral – distingerea între informațiile esențiale și cele de detaliu dintr-un mesaj oral. Unitatea de învățare 1 Genul epic. 152 . Cunoasterea interpretarea George 1. Fabula Bivolul si cotofana de Topîrceanu Caracteristicile fabulei. stabilind legături sau diferențieri între informațiile I gândurilor. Profesor: Ionela Orheanu Școala cu clasele I – VIII Asău LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL II / 2010 – 2011 Clasa a VI-a. de ore Săptă mâna Obs. .Anexa 2. ideilor și sentimentelor exprimate în opera epică. crt.stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute si receptate din surse diverse.

aIII-a. -naratorul în opera epică: narator obiectiv (pers.4 adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog. indirectă. surpriză.2 sesizarea sensului unităților lexicale prin apel la context. timpul și spațiul în opera epică operei epice înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. 2. reglarea tonului.personajele în opera epică – caracterizarea identificarea modurilor de expunere fizică și morală a personajelor.1 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a limbii de române în mesaje scrise caracterizare (caracterizare autocaracterizare).pronunțarea fluentă a unor secvențe semnificative ale mesajului oral. noi în funcție de context. a personajelor directă. rezumatul. a intonației. informativ). dialogul.2 competențe de receptare a mesajului scris din texte literare.textului Argumentare 1. Caracteristicile (reactualizare) . (narațiunea.1 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a de limbii române orale în mesaje .acțiunea în opera epică.momentele subiectului.locul. 2. descriptiv. mijloacele de într-un text epic. povestirea . descrierea). . 4. 3. în funcție de starea de 1 I – spirit (bucurie. vocea naratorială) 153 . supărare). e de compuner redactarea textelor cu destinaţii diverse. tipuri de caracterizare 1 I Ex.

4.4 alcătuirea rezumatului unui text -rolul figurilor de stil în caracaterizarea literar sau nonliterar. personajelor antiteză); - o operă epică în versuri vs. o operă lirică; - elemente de versificatie: strofă, vers, masură, strofă - Fabula, specie a genului epic – planul de demonstrație + verificarea demonstrațiilor 2 alcătuite de elevi II 1 II Lecție de compuner e demonstra tivă, text dat Pronumele 1.3 competențe de receptare a Reactualizare -pronumele personal, forme accentuate, 2 neaccentuate, categorii gramaticale: gen,număr, caz, funcție sintactică. III 4 pe baza unui (personificare, alegorie, comparație, enumerație, repetiție, epitet, 1 1 I II

mesajului oral – sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral;

154

2.3. competențe de utilizare corectă și adecvată a limbii române în

-pronumele reflexiv- forme, pronumele personal vs. pronumele reflexiv,categorii gen, număr, caz, funcția

producerea de mesaje orale – utilizarea gramaticale: categoriilor gramaticale învăţate, în sintactică. diverse tipuri de propoziţii; 3.4 competențe de receptare Pronumele

posesiv

și

adjectivul 1 III

a pronominal posesiv- exprimă, categorii

mesajului scris din texte literare- gramaticale (persoană, nr. posesorilor, gen, sesizarea organizării morfologice şi nr. obiectului posedat), cazul și funcția sintactice a textelor citite (nonliterare şi sintactică literare). Pronumele demonstrativ si adjectivul

1

III

pronominal demonstrativ – forme, cazuri, funcții sintactice 2. Genul liric • caracteristi ci generale 1.1 competențe de receptare a „O rămâi, rămâi…“, de Mihai Eminescu Ințelegerea textului 1 IV 7

mesajului oral – distingerea între informațiile esențiale și cele de detaliu sau diferențieri între

dintr-un mesaj oral, stabilind legături -lectura expresivă – dialog asupra gândurilor, informațiile ideilor și sentimentelor exprimate în opera epică, comentarea semnificațiilor titlului

155

receptate din surse diverse;

-stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute prin apel la context;

1.2 – sesizarea sensului unităților lexicale noi în funcție de context; 2.1. competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a de limbii române orale în – mesaje

-recitarea intonației,

expresivă, în funcție

corectarea de

tonului,

sentimentele

exprimate de poet. Reactualizare și fixare de cunoștințe opera 1 lirica -eul liric, verbele și pronumele de persoana I si a II-a Ex. de 1 IV compuner e IV

înlănţuirea clară şi corectă a ideilor informativ);

într-un monolog (narativ, descriptiv, Predare de noi cunoștinte -elementele de versificație: tipuri de strofe,

2.4 – adaptarea vorbirii la situaţia masură, ritm, rima concretă de dialog sau de monolog; 3.2 competențe de receptare -rolul figurilor de stil in transmiterea a gândurilor, ideilor și sentimentelor în opera imagini vizuale, auditive, olfactive, motorii Comentarea pe strofe sau tablouri a

mesajului scris din texte literare - lirică: repetiție, inversiune, epitet, hiperbolă, identificarea modurilor de expunere într-un text epic; Ex. de compuner

156

4.1 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a de limbii române scrise în mesaje

operei lirice Demonmstrația operei lirice- plan de demonstrație + verificarea demonstrației alcătuite de către elevi.

1+1

IV-V

e Lecție de

redactarea textelor cu destinaţii diverse; 4.4 – alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar. 1. Numeralul Actualizare Numeralul cardinal – forme, valori Numeralul ordinal 1.3 competențe de receptare

2

V

compuner e

2 a Reactualizarea cunoștințelor - definiție - clasificarea numeralului după alcătuire (simplu/compus), după ceea ce exprimă (cardinal/ordinal), după valoarea sa (substantival/adjectival) VI 1 V Exercițiu de compuner e gramatical ă-valorile gramatica le ale lui un, unul. o,

mesajului oral – sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral; 2.3 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea utilizarea a de limbii române orale. în – mesaje

– forme, valori Funcții sintactice

categoriilor

gramaticale - categorii gramaticale ale numeralului: gen, 1 număr, caz, regula acordului

învăţate, în diverse tipuri de propoziţii; 3.4 competențe de receptare

a -articolul demonstrativ si formele cazuale

mesajului scris din texte literare- ale numeralului

157

sesizarea organizării morfologice şi -funcțiile sintactice (Nume predicativ în N. și sintactice a textelor citite (nonliterare şi G., A subst., A. adj.) literare). Adjectivul Actualizare Articolul demonstrativ (adjectival) Forme flexionare Gradele comparație Funcții sintactice 1.3 competențe de receptare a Reactualizarea cunoștințelor - definiție; - clasificarea adjectivului după origine (propriu-zis / provenit – schimbarea valorii gramaticale), după alcătuire (simplu / compus), după flexibilitate (variabil cu 2, 3, 4 forme / invariabil); - categorii gramaticale ale numeralului: gen, a număr, caz, regula acordului adjectivului cu substantivul determinat; - valorile gramaticale ale lui un, o, unul 2 1 VI Exercițiu de compuner e gramatical ă, valorile stilistice ale adjectivul ui

mesajului oral – sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral; 2.3. competențe de utilizare corectă și adecvată a limbii române în de producerea de mesaje orale – utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii; 3.4 competențe de receptare

mesajului scris din texte literare-

sesizarea organizării morfologice şi -articolul demonstrativ și formele cazuale sintactice a textelor citite (nonliterare şi ale adjectivului; literare). -funcțiile sintactice (Nume predicativ, A.

158

adj.); - gradele de comparație. 1 VI

Evaluare 2. Genul descrierea literara, pastelul liric- 3.2 competențe de receptare a Mărțișor, de Ion Pillat Intelegerea textului

1 5

VI

mesajului scris din texte literare – identificarea modurilor de expunere într-un text liric; 3.3 – sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; 4.1 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a de limbii române scrise în – mesaje

-lectura expresivă – conversație explicativă 2 asupra gândurilor, ideilor și sentimentelor exprimate în opera lirică, comentarea semnificațiilor titlului; -stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute prin apel la context;

VII

redactarea textelor cu destinaţii diverse. -recitarea expresivă, corectarea tonului, intonației, în funcție de sentimentele exprimate de poet;

159

comentarea pe strofe sau tablouri Reactualizarea cunoștințelor despre Exercițiu 1 VII de compuner e argumenta tivă descrierea literară: -descriere literară vs.figurile de stil – metafora. descriere științifică.3 competențe de receptare a Reactualizare 2 mesajului oral – sesizarea abaterilor de 160 .. . VIIVIII 1+1 Lecție de compuner e demonstra tivă pastelul - Adverbul 1. .mărcile descrierii (literare).caracteristicile pastelului.planul de demonstrație al pastelului + verificarea demonstrației făcute de către elevi. Predarea de noi cunoștințe – Pastelul: . .

de adresare).gradul de comparație. v. . clasificare (simple / 1 compuse. de timp). în diverse tipuri de propoziţii. funcții sintactice – VIII mesajului oral – sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj Prepozitia oral. 161 . interjecția predicativă.funcții sintactice 2 VIII mesajului scris din texte literare sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare).interjecția – definiție. .la normele gramaticale într-un mesaj -definiție. oral. 3. competențe de utilizare corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale – utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.3 competențe de receptare a Reactualizare . onomatopeice.3. g.determinare.4 competențe de receptare -clasificare – după origine (propriu-zis / provenit – s. după sens (de loc. 3 Interjectia 1. după alcătuire (simplu / compus). 2.). a .de mod.

Genul personaje.1.propriu-zise / provenite). loc. în diverse tipuri de propoziţii. 1 X 162 .4 competențe de receptare a nume predicativ.conjuncția – definiție. -stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute prin apel la context. stabilind legături sau diferențieri între informațiile receptate din surse diverse.2. . 1 4 IX Actiune. ideilor și sentimentelor exprimate în opera epică. clasificare (simple / 1 compuse. timp. competențe de receptare a Înțelegerea textului -lectura expresivă – dialog asupra gândurilor. 1 IX IX mesajului scris din texte literare – sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare). 1. Specii ale genului epic – Schita – epic. narator. Fixare si evaluare Părți de vorbire flexibile vs. rol (coordonarea și subordonare). predicat verbal.3. competențe de utilizare corectă și Conjunctia adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale – utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. regimul cazual al prepozițiilor. mesajului oral – distingerea între informațiile esențiale și cele de detaliu dintr-un mesaj oral. .prepoziția – definiție. părți de 1 vorbire neflexibile IX Evaluare 3. conjuncții provenite din alte părți de vorbire de). 3. clasificare (simple / compuse.

mijloacele de caracterizare (caracterizare a personajelor directă. vocea naratorială).naratorul și ironia (pers. .2 competențe de receptare a . a III-a. rezumatul. X Lecție de compuner e – fixare aprofunda re 1 X dialogul. (narațiunea. unităţilor lexicale în textele citite.Domnul I.2 – sesizarea sensului unităților -pronuntarea lexicale noi în funcție de context. descriptiv.personajele în schiță – caracterizarea fizică și morală a personajelor.1 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a de limbii române orale în mesaje fluentă a unor secvente semnificative ale mesajului oral. surpriză.acțiunea în opera epică. timpul și spațiul în schiță.L. 1. Predare de noi cunoștințe – schița – . 2 indirectă. povestirea. tipuri de caracterizare mesajului scris din texte literare – identificarea modurilor de expunere într-un text epic. informativ). 4. 3. reglarea tonului.momentele înlănţuirea clară şi corectă a ideilor subiectului. într-un monolog (narativ.locul. a intonatiei.3 – sesizarea valorii expresive a autocaracterizare). 3. . 163 . descrierea). în functie de starea de spirit (bucurie. supărare).1 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a de limbii române scrise în – mesaje . 2.caracaterizarea personajelor în schiță.Caragiale Goe.

a deveni + nume predicativ (părțile de vorbire prin care se 1 XI 164 . anunțul. .redactarea textelor cu destinaţii diverse . .definiție.vb copulative a fi. .definiție.dialogul.3.părțile de vorbire prin care se exprimă Predicatul nominal Predicatul nominal 2. în diverse tipuri de propoziţii. 3.întrebare.4 – alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar.3. 4.întrebare .4 – sesizarea organizării morfologice . competențe de utilizare corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale – utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. știrea. şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare). competențe de receptare a Reactualizarea și fixarea cunoștințelor 2 1 XI Exerciții de compuner e gramatical ă mesajului oral – sesizarea abaterilor de anterioare la normele gramaticale într-un mesaj oral. Predicatul verbal . Predicatul Predicatul verbal 1.

2. populară Literatura populară. 3. Genul liric.lirica populară vs. re de adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog. lirica cultă. în – mesaje populare 1 comparativ cu literatura cultă. Doina – specie a genului liric . manifestând o atitudine favorabilă progresiei comunicării. 4. literatura populara carateristicile literaturii 3 XI mesajului oral – aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat.4 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a de limbii române orale. Doina 1.2 competențe de receptare a argumenta mesajului scris din texte literare – identificarea modurilor de expunere într-un text liric. . 2. 1+1 XIXII Lecție de compuner e demonstra tivă Ex.5 – participarea la diferite situaţii de comunicare.caracteristicile operei lirice – demonstrație de 5 rânduri .4 competențe de utilizare corectă și 165 .4. Doina caracteristici Cunoasterea interpretarea textului Argumentare si – competențe de receptare a Literatura culta vs.caracteristicile doinei ca specie lirică – plan de demonstrație + verificarea demonstrației (tema pentru acasă). 3.exprimă).

Genul epic.(exprimat / 2 a neexprimat – inclus. Nuvela 1. Evaluare 1 XIII Evaluare prin compuner e. .întrebare. subînțeles) . 3 1 XII categoriilor gramaticale învăţate. . competențe de utilizare corectă și și neexprimat Acordul predicatului subiectul cu subiectul adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale – utilizarea diverse tipuri de propoziţii.definiție . în . 3.3. XII mesajului scris din texte literare – sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare).acordul.clasificare (simplu și multiplu). 5.adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise Subiectul Subiectul exprimat 2.4 competențe de receptare Subiectul .1 – „Budulea competențe de receptare a Ințelegerea textului 4 mesajului oral – distingerea între 166 .

spatiu.adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog. 2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic. supărare). loc. reglarea tonului.taichii“.personajele în opera epică – caracterizarea fizică și morală a personajelor. competențe de utilizare corectă și adecvată producerea a de limbii române orale în mesaje -pronunțarea fluentă a unor secvențe semnificative ale mesajului oral. personaje de și dintr-un mesaj oral. mijloacele de 167 . 2. timpul și spațiul în opera epică. 3. în funcție de starea de actiune. descriptiv.momentele subiectului.4 . 2 XIII 1.acțiunea în opera epică. re de argumenta operei epice mesajului scris din texte literare – . -stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute receptate din surse diverse. de Ioan informațiile esențiale și cele de detaliu -lectura expresivă – dialog asupra gândurilor. surpriză. Slavici Cunoașterea interpretarea textului Caracterizarea personajelor Elemente timp.1.spirit (bucurie. a intonației.locul. informativ). rezumatul. 1 XIII Ex.2 competențe de receptare a Caracteristicile (reactualizare) . . lexicale noi în funcție de context. .2 – sesizarea sensului unităților prin apel la context. stabilind legături ideilor și sentimentelor exprimate în opera sau diferențieri între informațiile epică. înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. povestirea.

Atributul Actualizare 2. substantival. 3. 2 XIV 1 XIV Ex. re Ex.4 – sesizarea organizării morfologice şi literare). şi sintactice a textelor citite (nonliterare . verbal). narator.personaj).caracterizare (caracterizare a personajelor directă. indirectă. atributul diverse tipuri de propoziţii. . -naratorul în opera epică: narator subiectiv (pers.. e gramatical ă valorile 1 XIV stilistice ale – de de argumenta compuner producerea de mesaje orale – utilizarea pronominal.se exprimă prin. Predarea de noi cunoștințe -Caracteristicile nuvelei ca specie a genului epic. dialogul.determinarea. (narațiunea. descrierea).. tipuri de caracterizare autocaracterizare).întrebare. 168 .. în și substantival Atributul pronominal. . Tema pentru acasă – demonstrație în 5 rânduri a faptului ca textul dat este o nuvelă.3 competențe de utilizare corectă și adecvată a limbii române în Părți secundare de propoziție: atributul 3 (atributul adjectival. I. Atributul adjectival categoriilor gramaticale învăţate.

3.se exprimă prin:…. Lucrarea semestrială scrisă Recapitulare pentru lucrarea scrisă Lucrarea scrisă Discutarea și notarea lucrării . de timp.3 competențe de utilizare corectă și adecvată a limbii române în -Părți secundare de 3 propoziție: 2 (complementele necircumstanțiale. 4 1+1 1 1 XVXVI XVI XVI Evaluarea prin compuner e 169 . categoriilor gramaticale învăţate. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare).determinarea.atributul adverbial Complementul Actualizare Complemente circumstanțiale Complemente necircumstanțiale 2. mesajului scris din texte literare – .întrebări. . în complementele diverse tipuri de propoziţii.4 competențe de receptare a complementul indirect). de mod. 1 direct și complementul XV XV atributului complementul producerea de mesaje orale – utilizarea circumstanțiale de loc.

3. fraza. Sintaxa frazei Felul propozițiilor Coordonarea subordonarea și 2. -felul propozițiilor. coordonarea si 1 XVI XVII mesajului scris din texte literare – sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare).. 4.3 competențe de utilizare corectă și adecvată producerea redactat. -coordonarea și subordonarea. -propoziția regentă. a de limbii române scrise în – mesaje corect înlănțuirea corectă a frazelor în textul utilizând semnele ortografice si de punctuatie.3 competențe de utilizare corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale – utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. propoziția regentă. elementul subordonarea.4 competențe de receptare a 2 -propozițiilor simple și dezvoltate. în diverse tipuri de propoziţii. fraze 1 construite prin coordonare și subordonare. regent. Recapitulare finală Exerciții 2 XVII Evaluarea 170 . elementul regent.

171 .

Anexa 3.a. PLAN DE LECŢIE PROFESOR: IONELA ORHEANU ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ASĂU DATA: 12.04.2010 OBIECTUL DE STUDIU: Limba şi literatura română CLASA a VI-a TEMA LECŢIEI: ADJECTIVUL TIPUL LECŢIEI: Lecție de formare a priceperilor și deprinderilor de receptare și utilizare a limbajului literar cu cele două valențe standard și literar-artistic. VARIANTA DE LECȚIE: lecție combinată bazată pe exerciții și probleme aplicative, pe activități creatoare COMPETENŢE GENERALE:

Receptarea mesajului scris, din textul scris, în scopuri diverse.

• Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale și scrise. VALORI ŞI ATITUDINI: • Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoașterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE:

să recunoască particularitățile gramaticale ale adjectivului (ce exprimă, pe cine determină, clasificarea adjectivelor, regula acordului);

să diferențieze adjectivul de alte părți de vorbire care denumesc însușiri, calități (substantivul);

să diferențieze sensul figurat de cel propriu al adjectivului;

172

• • •

să motiveze, să comenteze sau să argumenteze rolul adjectivului într-un text literar; să recepteze și să utilizeze adjectivul ca epitet; să recepteze și să utilizeze adjectivul în cadrul imaginilor artistice;

RESURSE:
• • •

Manualul, Fișă de lucru, Capacităţile copiilor.

STRATEGIA DIDACTICĂ a) Metode şi procedee: observația, exercițiul, algoritmizarea, conversaţia catihetică, conversaţia euristică, ciorchinele; b) Forme de activitate: activitatea frontală alternată cu munca independentă; c) Mijloace de învăţare: Flipchart, Manualul de limba şi literatura română, cls. a VI-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2000 d) material bibliografic:
-

Iordan, Iorgu; Robu, Vladimir, Limba română conemporană, București, Ed. Didactică și Pedagogică, 1978. Hristea, Teodor (coord.), Avram, Mioara; Brâncuș, Grigore; Bulgăr, Gheorghe… Sinteze de limba română, București, Ed. Didactică și Pedagogică, 1981 Avram, Mioara, Gramatica pentru toți,București, Ed. Humanitas, 2001 Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Deva, Editura „Emia“, 2004.

-

-

-

173

SCENARIU DIDACTIC

174

‒ exersarea atenției și a spiritului de observație ‒ exersarea capacității de exprimare a ceea ce receptează cu ajutorul simțurilor. CAPTAREA INTERESULUI (5 min. Discuție asupra calității adjectivului de a exprima însușiri ale substantivelor.ETAPELE LECȚIEI / DURATA CONȚINUTUL INSTRUIRII STRATEGIA INSTRUIRII OBIECTIVE GENERALE / OBIECTIVE OPERAȚIONALE I. 175 către profesor. Topârceanu. Pe flipchart un elev notează sub forma unui soare însușirile pe care le atribuie elevii din clasă toamnei ca urmare a exercțiului de audiție și vizualizare. Imaginea toamnei: Elevii sunt rugați să închidă ochii și să Audiția Familiarizarea elevilor cu contextul orei și detensionarea atmosferei. de G. Elevii sunt invitați să-și din cântecul lui T. Obiective: . în III. profesorul se pregăteşte să Dialogul didactic facă prezenţa. Vizionarea elevilor pentru studierea sensibilizarea pentru didactică: ‒ prin sondarea directă a propriilor emoții. Înainte de a se trece la desfășurarea celorlalte etape ale lecției profesorul / un membru al comisiei face prezentarea comisiei de asistență. Se discută cu elevii despre sentimentele pe care le-au trăit ascultând cântecul. explicând sumar prezența comisiei în clasă. Topârceanu și sunt rugați să facă o lectură proprie. în interpretarea lui T. fizică și afectiv-volitivă activitate. lor intelectuală. Elevii primesc o fișă cu versurile poeziei „Octombrie“. trăiri și activitatea noteze pe caiet trei însușiri ale toamnei pe care le-au reținut Dialogul didactic Scopul: lecție de formare a priceperilor și deprinderilor de Prezentarea lecției de Stimularea și implicarea receptare și utilizare a adjectivelor în contexte literare. Gheorghe. în gând a versurilor. Sunt rugați să-și noteze trei însușiri ale toamnei așa cum le percep ei din versurile lui Topârceanu. Gheorghe. Trezirea și interesului lor II. MOMENT ORGANIZATORIC (2 min.) asculte versurile poeziei Octombrie.) După salutul adresat elevilor. de G.

şi umbra lor uitată. („Pe Argeş în sus“. FIȘĂ DE LUCRU Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată Cu cheia ruginie a raiului oprit. Mireasma. Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. cu cheia ruginie _____________________________________ în vânătul ei fum___________________________________________ de aur roșu_________________________________________ umbra lor uitată_________________________________________ 2. Prin care cresc pe poliţi şi rafturi. ca pe ruguri. Arzând în umbră. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum. smerit. Explică cum le-ai recunoscut (mărcile adjectivului). Trezind în taina mare a poamelor.b. şi răcoarea. Modifică forma adjectivelor din paranteză în funcţie de substantivul cu care se acordă. Subliniază adjectivele din exemplele de mai jos.Anexa 3. 1918 – 1 923) 1. Explică modificările făcute. piersici de jar. cu cheile (ruginie)___________________________________________________ a raiului (oprit)_____________________________________________________ în tainele (mare)____________________________________________________ a umbrelor (uitată) __________________________________________________ 176 .

9. uitat. oprit. vânăt să aibă sens propriu. Observă ce modificări au loc în mesajul poeziei. Dă un sinonim contextual al adjectivelor scrise îngroșat: cu cheia ruginie _____________________________________ în vânătul ei fum_________________________________________ de aur roșu_____________________________________________ umbra lor uitată_________________________________________ 4. Scoate din prima strofă a poeziei 3 substantive care exprimă direct sau indirect un sentiment. epitet metaforic__________________________________________. Alcătuiește câte o propoziție în care adjectivele: ruginie. Explică oral ce sentiment predomină în prima strofă a poeziei? 7. a)_________________________________ b)__________________________________ c) ___________________________________ 6. 177 . oprit. Scoate din text câte un adjectiv care să aibă următoarele valori stilistice: epitet cromatic_______________________________________ . 8. uitat. vânăt să aibă sens figurat. Înlocuiește în prima strofă a poezie toate adjectivele cu antonimele lor.3. Alcătuiește propoziții în care adjectivele ruginie. epitet simplu postpus_____________________________________ . _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

răcoros. 178 . 10. Ce observi? Comentează rolul adjectivelor cu rol de epitet în prima strofă a poeziei. parfumat. gaben. în care să descrii la alegere fructul tău preferat folosind cu sens figurat următoarele adjective: dulce. îmbătător. Citește poezia fără adjectivele cu rol de epitet. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 12.epitet simplu antepus ___________________________________. Atenție! Poți modifica forma adjectivului pentru a a aplica regula acordului cu substantivul. roșu. Temă pentru acasă 11. Alcătuiește o compunere gramaticală de maximum 5 rânduri. Alcătuiește o compunere de maximum 5 rânduri în care să faci o descriere științifică a fructului tău preferat. cu titlul Toamna din cămara bunicii.

a.Anexa 4. a gustului estetic în domeniul literaturii • Stimularea gândirii autonome. 179 .04. în scopul educării personalităţii şi al dezvoltării capacităţii fiecărui copil de a se autoeduca VALORI ŞI ATITUDINI: • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi. de IL Caragiale TIPUL LECŢIEI: Lecţie de formare a priceperilor și deprinderilor de analiză a operei literare VARIANTA DE LECȚIE: lecție combinată bazată pe exerciții și probleme aplicative. reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE: • Să conştientizeze relaţia autor – narator – personaj rolul personajului în construcţia operei epice. pe activități creatoare COMPETENŢE GENERALE: Receptarea mesajului scris. din texte literare şi nonliterare.2010 OBIECTUL DE STUDIU: Limba şi literatura română CLASA : a VII-a TEMA LECŢIEI: Particularităţi narative ale nuvelei Două loturi. PLAN DE LECŢIE PROFESOR: IONELA ORHEANU ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ASĂU DATA: 12.

București 1979. regie Aurel Miheleş. • capacităţile interpretative ale elevilor. Momente şi schiţe. a VII-a Ed. cls. • • Să recunoască elemente de comunicare verbală. nonverbală și paraverbală. expoziție postere cu actorii din film. problematizarea. naratorul). pe texte literare studiate până acum. Ed. • Să utilizeze corect concepte operaţionale legate de personajul literar (personaj principal / secundar / episodic / figurant). povestiror – Radu Beligan (POVETITORUL). Să recunoască mărcile specifice ale narațiunii și dialogului. Humanitas. • Fişe de lucru.• Să definească şi să exemplifice. 2000. de IL Caragiale.L. Univers. Bucureşti. caracteristicile genului epic (acţiunea. laptop. 180 . Filmul Două Loturi. videoproiector. c) Mijloace de învăţare: Manualul de limba şi literatura română. Gheorghe Naghi. Dictionar de literatură română. Dim. RESURSE: • • • Nuvele şi povestiri. Nuvele şi Povestiri – IL Caragiale. conversaţia euristică. Postere cu I L Caragiale şi personaje ale operelor sale. • Să recunoască şi să înţeleagă stările sufleteşti pe care le trăieşte personajul principal al operei. internet. de I. Păcurariu. biblioteca școlii. actori – în rolul principal Grigore Vasiliu Birlic (LEFTER POPESCU).Caragiale. b) Forme de activitate: activitate frontală alternată cu activitatea pe echipe şi cu munca independentă. Mariana Done (MADAME LEFTER POPESCU). STRATEGIA DIDACTICĂ a) Metode şi procedee: conversaţia catihetică. învățarea prin descoperire. flipchart. personajele.

1988. Ed. 2005. Paul Cornea – Studii de literatură română modernă.Caragiale.L. e) material bibliografic: Dicţionarul de literatură română. 181 .d) Forme de activitate: activitate frontală alternată cu activitatea independentă. vizionare film. Șerban Cioculescu – Viața lui I. Editura Institutului Cultural. Cartea românească. 1979. 1962.Caragiale față cu chiciul. Ștefan Cazimir. Editura pentru Literatură. Bucureşti. Univers. București. Bucureşti.L. I.

SCENARIUL DIDACTIC 182 .

timpul. 183 Deznodământul este ultima acţiune cea care aduce un analiza textului literar.L. personaje.este cel mai scurt moment al subiectului. Desfăşurarea acţiunii este constituită din întâmplările care au loc până aproape de sfârşitul textului şi care decurg din Intrigă. narator. Se pun absenţii.ETAPELE LECȚIEI/ DURATA CONȚINUTUL INSTRUIRII STRATEGI A INSTRUIRII OBIECTIVE GENERALE / OBIECTIVE OPERAȚIONALE Familiarizarea elevilor cu contextul orei și detensionarea atmosferei. ‒ exersarea atenției și a spiritului de observație ‒ exersarea capacității de exprimare a unui mesaj literar. este întâmplare care schimbă cursul iniţial al acţiunii şi conduce spre şirul de evenimente din desfăşurarea acţiunii. Dialogul Este prezentat contextul special în care se va desfăşura ora în curs didactic fiind prezentată doamna profesor metodist pentru a se crea astfel o atmosferă destinsă şi eficientă. • didactic Conversația catihetică Conversația euristică Ce tip de operă este nuvela „Două loturi“ de I. Scurtă recapitulare a noţiunilor legate de opera epică – Dialogul II. (acţiune. ‒ exersarea capacității de exprimare orală. personajele iniţiale şi acţiunea iniţială. . Caragiale? (operă epică) Enumeraţi cel puţin trei argumente.) • Trezirea interesului elevilor pentru studierea lor și pentru sensibilizarea caracteristicile operei epice. I. Intriga.) Profesorul pregăteşte clasa pentru începerea orei. REACTUALIZARE CUNOȘTINȚE (5 min. principalul mijloc de expunere este naraţiunea) activitatea didactică: ‒ prin reactualizarea unor cunoștințe activități necesare eficiente unei de • Care sunt momentele subiectului într-o operă epică şi care sunt caracteristicile fiecărui moment al subiectului în parte? Expoziţiunea – conţine locul. Punctul culminant este cel mai tensionat moment al subiectului. MOMENT ORGANIZATORIC (1 min.

184 .

b. caracterizarea indirectă) Narator ( tipuri de naratori: voce naratorială. caracterizarea directă. narator-autor.L. narator-personaj. mărcile specifice ale mijloacelor identificate) 185 . morală. CARAGIALE ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI Momentele subiectului (respectarea ordinii momentelor subiectului. FIȘĂ DE STUDIU INDIVIDUAL COMPARAŢIE NUVELA „DOUĂ LOTURI“ VS SCHIŢA „VIZITĂ“ DE I.Anexa 4. narator subiectiv. numărul de întâmplări prezentate în desfășurarea acțiunii. mijloace de expunere secundare. ritmul desfășurării întâmplărilor) Personajul principal (caracterizarea fizică. mărcile prezenței naratorului în text) Mijloacele de expunere (cel mai important mijloc de expunere.

1991 186 . Paris. Editura Academiei Române. „Pontica“.). Actul lecturii. Gérard. „Univers“. Bucureşti. Booth. C. Naraţiune și dialog în proza românească.). Studii asupra transformărilor narative . „Meridiane“. Principii de estetică. rom. rom. Delacroix. 1977 5. Naratologia (trad. 1987 8. Paul. Bremond. Edition Klincksieck. 1996 15. Ed. Editura „Pontica“. Iser. Wayne. Heidegger. 1966 11. Umberto. Mihai. Iași. Barthes.). Bucureşti.). rom. Despre interpretare. 1998 2. București. George. Bahtin Mihail. rom. 1991 17. Ed. Cornea. București. rom. 2008 6. Umberto. Ed.). rom. rom. „Humanitas“. Ed. 2006 7. Editura „Cartea românească“.). rom.). Figuri (trad. Editura „Univers “. Bal. Ed. Plăcerea textului. Ed.). Constanţa. Barthes. „Humanitas“. Roland. Retorica romanului (trad. Introducere în teoria lecturii. Roland Barthes despre Roland Barthes (trad. Aristotel. Constanţa. Liliana. Aristotel.). Bucureşti. Maria Gertrudis. „Paralela 45“. Editura IRI. Henri. Ed. 1983 14.).BIBLIOGRAFIE Estetică. Narratologie. Ed. Wolfgang. rom. 2005 18.). Limitele interpretării (trad. Poetica (trad. Coman.. Ed. Călinescu. Ed. 1998 3. „Cartier“. Naratologie 1. Umberto. Martin. Ed. Mitos și epos. 1997 16. Editura „Univers“. Psihologia artei (trad. „Institutul European“. Iaşi. 1981 10. Bal.). 1978 19. Şase plimbări prn pădurea narativă (trad. Originea operei de artă (trad. Polirom. Mieke. „Univers“. „Univers“. Romanul scriiturii (trad. Bucureşti. Junimea. Eco. Bucureşti. București. rom. Ionescu-Ruxăndoiu. Claude. 1976 9. Lector in fabula (trad. rom. 1995 20. Eco. Logica povestirii (trad.). 1982 4. rom. 1998 12. Bucureşti. București. rom. 1985 13. Chișinău. Genette. Ed. București.). Probleme de literatură şi estetică (trad. rom. Poetică. Roland. Eco. Iași. București. Bucureşti. O teorie a efectului estetic (trad. Editura „Univers“.

Ed. Nouvelle tendances en analyse du discours.. Dicționar de naratologie (trad. Fundamentele tipologiei textuale. 1985 32. Dominique. Prince. Edgar. Paris. Bucureşti. București. Ghiță.. Editura „Univers“. Ed. Ed. Paris. Dominique. Ed. Rodica. Gerald. revăzută și readăugită). 1996 26. Hachette. 1990 25. 1996 39. 2004 37. Zamfir. Dicționar de terminologie literară. Estetica. Editura pentru Literatură. Punctul de vedere (trad. Textul și interpretul (trad. Cluj-Napoca. Marin. 1981 31. Estetica poeziei lirice. Papu. Modele narative din perspectiva textului poetic. Vianu. Cluj. Liviu. Iaşi. Bucureşti. Tudor. 1987 24. Ed. Ed. O abordare în lumina lingvisticii integrale. în „Studii şi cercetări lingvistice“. nr. Cluj-Napoca. 2000 27. „Pontica“. 2004 29. Narațiune și poezie. Simion. Structura narativă a romanului proustian.21. José. Dezumanizarea artei și alte eseuri (trad. Ed. 1944 30. Jean. Rodica. Ed. Mihai. rom. „Albatros“. Noul dicţionar enciclopedic al știintelor limbajului. Bucureşti. București. dimensiune esenţială a textului. Adrian. (ediția a II-a. Ed. Mincu. „Dacia“. Stilistică. 1994 22. 2001 35. București. Gramatică 187 . „Univers“. Maingueneau. Bordas.).). Eseuri despre relaţia creator – operă. Încercare de tipologie narativă. 1968 34. „Casa Școalelor“. Gh. Zafiu. Editura „BIC ALL“. Critica ideilor literare. „Ion Creangă“. C. rom. Bucureşti. Ed. București. Carmen. Întoarcerea autorului. „Cartea românească“. „Univers“.). Fierăscu. Eugen. Evoluția și formele genului liric. Sensul. Rusu. 2001 33. Ed. „Institutul European“. Jaap. Zafiu. Pragmatique pour le discours litteraire. Sibiu.). Maingueneau. rom. Emma. Imaginea ascunsă. Editura „Clusium“. Starobinski. 1972 28. Constanța. 5 (XXXVII)/1986 36. Vlad. Editura „Babel“. București. „Humanitas“. Ortega Y Gasset. 1997 38. De ce scriu poezie. București. Marino. Lintvelt. (interviuri). ***. Tămâianu. rom. 1975 Comunicare. „Dacia“. 1974 23.

„Norma lingvistică. Constantinescu. Humanitas. traducere de Anca Giurescu si Cezar Radu 17. Ed. Dănilă. Georgeta. Forăscu. 1996 13. Timișoara. Ed. „Albatros“. Mihai. Oswald. Robu. Coteanu. Ed.). Didactică și Pedagogică. Victor. Științifică.). Brâncuș. Publicistică. Gramatica pentru toți. Gheorghe. Normele limbii române literare în gramaticile românești. Mirela (coord. Grigore. București. Ed. Teodor (coord. Ed. Iancu. Gheorghe… Sinteze de limba română. Teorie și aplicații. Cuillenburg. Avram. 1985 11. Ed. „Gemma Pres“. București. București. Ed. București. 1990 12. Ortografia actuală a limbii române. 2007. Antrenamentul comunicării sau arta de a ne înțelege (trad. Ed. 2001 2. Limba română contemporană. Beldescu. G. 2005 15. J... Dominte. Constantin. Ed. Didactică și Pedagogică. Limba română conemporană.. între știință și convenție“. București. Limbaj cotidian și rostire literară. Mariana. Chișinău. București. 8. Bidu-Vrânceanu. 1988 5. Vera F.). 1990 18. Coteanu. București.București. Didactică și Pedagogică. „Cartea moldovenească“. Ion. Stilistică. Eminescu. în Româna corectă prin întrebări și răspunsuri. Forăscu.Compoziție. 1981 19. vol. Forăscu. Timișoara. Mioara. 1979 10. Ed. București. Oradea. Gramatica de bază a limbii române. Bucureşti. Ducrot. 1985. Modele de structurare semantică cu aplicații la limba română.J. 1996 16. Avram. Ioan. Angela. Eco. Excelsior Art. Ed. Garamond.).1. 1984 6. Vladimir.rom. Ion. Babel. București. Stilistica funcțională a limbii române. 1984 4. Academiei Republicii Socialiste România. Gramatică. Iorgu. Mioara. Angela. Ed.. BIC ALL. Van. Didactică și Pedagogică. 1982. Schaeffer. pp. Ciompec. București. Hristea. 2000 7. G. Ed. 1977 20. Noomen. Ion (coord. Birkenbihl. București. „Compoziția“. Iordan. Jean-Marie. rom. București. Mic dicționar de termenologie lingvistică. Bucureşti. 1980 9. Narcisa. Bidu-Vrânceanu. 155–157. Ion. Științifică și Enciclopedică. Tratat de semiotică generală. Cuvinte și sensuri. Ed. 1978 188 . Coteanu. în Comunicare și argumentare.W. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1985 3. „Humanitas“. București. Ed. Ed. O. Narcisa. Coteanu. 2000 14. Bulgăr. „Facla“. Științifică și Enciclopedică. Constantinescu-Dobridor. Narcisa. Noul dicţionar enciclopedic al ştiintelor limbajului (trad.) …. Borchin. Scholten. „Facla“. Umberto. I-II.

Bomati. 2000 31. Iordan. modele și strategii. Institutul European. 1983 189 . 1999 Irimia. Ferdinand de. Iorgu. Curs de lingvistică generală (trad. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Gramatica practică a limbii române. Structura stilistică a limbii române contemporane. Stlistica limbii române. Editura Științifică și Enciclopedică. Editura POLIROM. 27. 2004 33. Iaşi. Rovența-Frumușani. „Institutul European“. Daniela. Iaşi. Editura Academiei R. Didactică și Pedagogică. Saussure. Bacău. Scrieri de lingvistică generală. Dominique. Iaşi. București. Français 4e Littérqture et Méthode. Ștefania. Pragmatica pentru discursul literar (trad. Introducere în stilistică. Editura Didactică şi Pedagogică. Amon. Iaşi. Ed. Paris. Ed. 2005 29. București. ***.).Metodică și Psihopedagogie 1. Adriana-Gertruda. Mai 1988 1. Romedea. vol. 1967 Compozițiile școlare. 1986 24.. Iaşi. București. Yves. 1999 30.. 1975 22. 23. 1999 28. Bărboi. Ed. Romedea. 26. Dumitru. Formes discursives. Bucureşti.rom.Gramatica Academiei. Dumitru. Evelyne.rom. I-II. Irimia. BIC ALL.21. 1971. „Albatros“. Ferdinand de. Aurel. Observații asupra limbii scriitorilor români. București. Popescu. 1998 32. Iași.R. Argumentarea. 25. societate. Constanța. Daniela. Editura Polirom. Ediția a II-a. Editura Științifică. 1966 34. 2007. Nicolescu. Editura POLIROM. *** Elemente de lingvistică structurală. Ed. Bucureşti. Metodica predării limbii şi literaturii române în liceu. 1983. București. Actele de discurs: o perspectivă semiotică. Maingueneau. Editura „Ştefan Lupaşcu“. Saussure.S. Adriana-Gertruda. cultură. Semiotică. Rovența-Frumușani. Editura „Alma Mater“.).

Ed. gimnazial și liceal. Manual pentru Clasele a IX.). 1981 6. Iași. Ion. Popescu. Editura „Spiru Haret“. Princeps Edit. Ed. Bărboi. Emil. „Alfa“. (coord. Ioan. Constantin M. Popa. Berea-Găgeanu Elena. Metode și procedee pentru creșterea eficienței lecțiilor de compunere liberă în școala generală. Craiova. Diaconescu. 2002 9. Adriana. 1983 3. Editura Didactică și Pedagogică. Iaşi. Limba şi literatura română în liceu. Brânzei. Didactică și Pedagogică. Livia. Gabriela. Brânzei. Bucureşti. Apetroaie- Iliescu. Deva. Ed. Editura Didactică și pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1988 4. 2006 14. Bărboi. Editată de Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica Socialistă România. Ciupercă. Piatra-Neamț. Gheorghe. Elena. Bomher. Elena. române în gimnaziu şi liceu. Limba Română. Corneliu. 2006 190 . Clase cu profil umanist). 1968 12. Caroni Cecilia. Noemi. Editura „Emia“. Vera. Ilarie. Iaşi. 2004 13. POLIROM. Iaşi.2. Metode de învăţământ. Metodica predării limbii şi literaturii Cerghit. Oana. Crăciun. Rodica.). Ungureanu.și a XII-a (Școli Normale. Tabarcea. Frimu-Popovici. Lecția de limba și literatura română. Florin D. Cartea școlară între tradiție și inovație. Ed. Repere metodice pentru învățământul primar. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar. 13 spre bucuria lecturii. Receptarea literaturii în gimnaziu și liceu. Radu (coord.. Berca. Apetroaie.). Limba şi literatura română în liceu. Cristina. 2004 10. Moigrădeanu Doina. Ilarie. Chiprian. 2007 11. „Scrisul românesc“. Licee. Metodica predării limbii române. Bâldescu.1974 7. „Corint“. 1996 8. București. Calitate şi eficienţă în predare şi învăţare. Bărbulescu. Beșteliu. Ed. Revista „Ramuri“. Oana. București. Daniela. Constanţa (coord. Craiova. București. Gheorghe (coord.). 2009 5. Cezar. Editura Universitas XXI. Brânzei. Didactica alternativă. Constanţa.

Constanţa. Introducere psihopedagogică. 2008 29. Liliana. Sorin. Bucureşti. Psihopedagogie. POLIROM. Camelia. Bucureşti. Ana. Pedagogia diversității și Literaturii Române. 1981 21. Dumitru (coord. compuneri și teste. Gherghina. 2011 191 . Chirilă. Ioan…. Cosmovici. Editura Didactică şi Pedagogică. Craiova.A. Gherghina. 2004 25. Goia. Ed. Literatura pentru copii și tineret (pentru Goia. Ed. Metodica predării limbii și literaturii române în școala primară. „Dacia“. 2008 28. Didactica limbii și literaturii române pentru Hussar. Ed. Metodologia structurilor în narative. Ion. Cosmovici. Ed. POLIROM. Psihologie şcolară. gimnaziu și liceu. Psihologie generală. 20. Limba română prin exerciții. 2005 26.A. Dumitriu. Cristea. Comunicarea scrisă elaborată. Gabriel. Doboș. Elena. Dănilă. Constanţa. Craiova. Vistian. Cluj-Napoca. Stan. „Didactica Nova“. 1996 18. Vistian.A. Piteşti. dificultățile de învățare. 2002 Dumitrescu. 2004 23. „Didactica Nova“. Cucoş. Bucureşti. Metodologia reformei educaţiei. Vistian. Dumitriu. Managementul proiectelor pedagogice. Ed. Compoziţiile şcolare în învăţământul preuniversitar. Andrei. gimnaziu și liceu. POLIROM.. Ed. instructori. învățători și educatoare). Mariana…. POLIROM. Dumitru. Editura Didactică şi Pedagogică. 1995 27.A. 1996 17. Iaşi. R. 2004 22. Bacău. Curriculum-suport pentru examenele de definitivare şi gradul II în învăţământ.. R. Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică. R. Drăgotoiu. Editura „Hardiscom“. Editura „Casa Corpului Didactic“. Iaşi. Metodica predării Limbii şi Goia. Sacară.15. Editura Didactică şi Pedagogică. Mihaela. Constantin. Dumitriu. Bucureşti. Ghid metodologic. Editura Didactică şi Pedagogică. Gheorghe. „Dacia“. Ed. 2005 16. Cluj-Napoca. Andrei. 2006 24. Iași. Venera-Mihaela. Pedagogie. Ed.. cercetarea 1998 19. Gavrilă.).. Cojocariu. R.

București. Florin. Nicolae. 1/1992 36. 41. Peneș. Ioniță. Didactică şi Joița Elena. 1930 42. București. Ed. Ed. Manual de stilistică și compoziție. Craiova. București. Constantin. Ed. Parfene. Bucureşti. Iași.. Alex. Joiţa.. Săvoiu.. ALL EDUCATIONAL. Muchielli.D. Teste pentru Examenul Național de bacalaurat. Florentina. Ed.). „Paralela 45“. Iași. Eficienţa instruirii.. 2002 Nedioglu. Eftenie. Bucureşti. didactică modernă. Polirom. Adrian. Didactica aplicată. Oprea. „Gheorghe Lăudat. Editura „Paralela 45“. 1973 39. 1994 38. Cerkez. Alexandru“. Bacalaureat 2000. Pitești. Tratat de Ionescu. 2004 44. Editura Didactică și Pedagogică. „Aramis“. Bocoș. Panfil. Molan. ed. București. operaționale. 1998 37. Compozițiile în școală. Miron(coord. Elena. București. Matei. 2009 33. Lăzărescu. Ed. Bucureşti. Piteşti.A. a II-a. Arta de a influența. Ed. Gh. Gheorghe. literaturii române. „Moldova“.30. Ed. Metodica desfășurării orelor Pedagogică. Dumitru. Șt. Mușata (coord. Ivănuș. Ed. Didactică și Pedagogică. Metodica predării limbii și literaturii române. Didactică şi Pedagogică. Piteşti. 2000 32. Limba şi literatura română în gimnaziu. Ediţie specială Revista „Limba română“. Concepte Ionescu. Ioniță Florin. Strategii didactice interactive.). 2009 43. Ed. de compunere-expunere la ciclul primar. 1983 40. Editura „Cartea Românească“. 1997 34. Gramatică și stilistică. 2000 31. M. Ed. Vasile. Editura „Paralela 45“. Structuri didactice deschise. Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu. R. Alina. „Humanitas“. Crenguța-Lăcrămioara. Chişinău. Literatura română. 2005 35. Marcela. nr. Limba și literatura română. I.. Cristina. Introducere în metodica studierii limbii şi Ilinca. Sânmihăian. 1996 192 . Concepte operaționale.

). Iași. „Corint“. Textul literar în versuri – compuneri și teste. Mihai. „Editis“. București. Ed. Ghid teoretico-aplicativ. Parfene. Irina. învățământul primar.europa. Sandu. Constantin (coord. Vasile.eu. Parfene. Metrică și prozodie. 1979 55. experimentale în studiul literaturii în şcoală. Recomandarea Parlamentului European și a Consiliul Uniunii Europene privind perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. Constantin. POLIROM. POLIROM. Dicționar – antologie. Metodica studierii limbii şi literaturii Parfene. 2002 49. Structura operei literare. 1967 54. Aspecte teoretice şi Editura Ştiinţifică. Pedagogică. Biblioteca „Apostrof“. Compunerile corespondență și cu Teodoru. București. 193 . Curente literare. Ed. Didactică și Teodorescu. Bucureşti. disponibilă la adresa www. Ed. destinție oficială. 2009 51. Didactica limbii și literaturii române în Șchiopu. București. 2000 48. Iași. Iaşi.45. Ioan. 1993 46. 1993 56. Didactică și Pedagogică. Teoria literaturii. Constantin. Cluj-Napoca. Psihologia copilului. Ed. Genuri și specii literare. București. 2008 50. Stanciu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“. Petraș. Teorie şi analiză literară. Iaşi. 2007 53. Elena.eurlex. 1999 47. Iaşi. Compunerile școlare pentru gimnaziu. Ed. Ed. POLIROM. Figuri de stil. 1999 52. Sandu. Performanțe intelectuale. Ursula. române în şcoală. Ed. Reforma conţinuturilor învăţământului. POLIROM. Șerdean. Elena. Vitalie. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->