Sunteți pe pagina 1din 4

MODELE MOTIVAŢIONALE

a. Modelul nostru motivaţional determină


NOTE:
modul în care lucrăm cu ceilalţi.
b. Modelul nostru motivaţional reflectă filosofia noastră
de lucru.
c. Filosofia noastră de lucru este adesea subconştientă
sau neintenţională.

Metode umane
d. Tratează membrii bisericii ca pe “voluntari”.
e. Face apel la ce membrii pot face pentru ei în şişi .
f. Face apel la ce oamenii pot face pentru Dumnezeu.
g. Manipulează.
h. Răsplăteşte şi pedepseşte.

Modelul piramidei nevoilor lui Maslow

i. Descrie procesul normal de dezvoltare.


j. Identifică nevoile cheie.
k. Identifică domenii de slujire.

Probleme ale modelului lui Maslow

l. Limitat de abordarea umanistă.


m. Nu are loc pentru Dumnezeu.
n. Contrazice Mat. 6:25-34 - “Nu vă îngrijoraţi …”
o. Se concentrează pe sine şi pe eforturile proprii.
Autorealizare
Evaluare

Apartenenţă
socială
Nevoia
siguranţei
Nevoi fizice
ISPRĂVNICIA BIBLICĂ

Guvernare şi
Duh Sfânt
Evanghelia Ucenicie

Parteneriat

Isprăvnicie
Guvernare

p. Centrarea este pe:


q. Hristos ca Dumnezeu.
r. A fi ispravnic.

s. Evanghelia
t. Este punctul de pornire.
u. Conduce la asigurare.

v. Acceptarea guvernării Sale şi a Duhului Sfânt


w. Pasul imediat următor acceptării Evangheliei.
x. Ambele sunt acte volitive (implică voinţa)

y. Ucenicie
z. Sprijinirea creşterii în Hristos.
aa.A învăţa să umbli cu El.

bb.Parteneriat
cc.Cu Dumnezeu
dd.A lucra cu Dumnezeu şi nu doar pentru El

ee.Rezultate
ff. Conducere spirituală.
gg.Nutrirea încrederii în Dumnezeu
hh.Umblarea cu Dumnezeu se dezvoltă.
ii. Credinţă dependentă de Dumnezeu.
jj. Biserică transformată.