Sunteți pe pagina 1din 5

JACQUES DERRIDA

Una dintre tr`s`turile distinctive de importan]` major` pentru n]elegerea [i definirea epocii moderne a fost constituit`, dup` cum arat` Liviu Petrescu n Poetica postmodernismului, de fundamentarea procesului de cunoa[tere pe dou` mari modele, explicitate prin dou` "metanara]iuni" legitimatoare, identificate de Jean-Francois Lyotard, n revelatorul s`u Raport din 1979, ca nara]iune "despre emancipare" [i, respectiv, ca nara]iune "enciclopedist`". Fragmentarismul pare s` reprezinte, din acest punct de vedere, o tendin]` dintre cele mai generale ale civiliza]iei de tip postindustrial, o tendin]` ce [i pune amprenta asupra tuturor componentelor acestei civiliza]ii. Aceast` tendin]` fragmentarist`, detotalizatoare, pluralist`, de care este str`b`tut` cultura postmodern` pe toate laturile ei, [i g`se[te cea mai viguroas` expresie mai cu seam` n planul reflec]iei epistemologice, unde ea este ilustrat` printr-o orientare clasificat` ndeob[te sub denumirea de "poststructuralism", gndirea american` oferind [i o variant` a acestuia, desemnat` cu termenul de "deconstructivism". n continuare, vom ncerca s` prezent`m tezele de baz` ale teoriei deconstructiviste n cadrul mai larg al post-structuralismului. nceputurile mi[c`rii deconstructiviste sunt legate de simpozionul organizat, n anul 1966, la Johns Hopkins Humanities Center, cu tema Limbajele criticii [i [tiin]ele omului, simpozion care [i propunea s` exploreze "impactul gndirii structuraliste contemporane asupra metodelor critice, n [tiin]ele umaniste [i sociale". Paradoxul const` n faptul c` aceast` reuniune, consacrat` unui bilan] al gndirii [i cercet`rii structuraliste contemporane, avea s` promoveze mai ales prin contribu]iile lui Jacques Derrida cele mai consistente elemente [i principii ale unei gndiri poststructuraliste, ceea ce a determinat o reorientare radical` n cariera intelectual` a unor critici americani precum Paul de Man, J. Hillis Miller, Geoffrey Hartman sau Edward Said, nrola]i cu to]ii, n grade diferite, n noul curent al deconstructivismului. Preciz`m, o dat` n plus, c` prin deconstructivism nu trebuie s` n]elegem dect varianta american` a orient`rii poststructuraliste, variant` ntr-un fel mai coerent` [i mai cutez`toare dect altele. De un ecou r`sun`tor, la Simpozionul Hopkins, s-a bucurat ndeosebi comunicarea lui Jacques Derrida intitulat` La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines, comunicare re]inut` ulterior n sumarul volumului din 1967, LEcriture et la diffrence. Textul acesta avea s` devin`, pentru grupul deconstructivist, un adev`rat manifest teoretic al mi[c`rii. Punctul de vedere cu totul revolu]ionar expus de Jacques Derrida n aceast` comunicare era dat, n esen]`, de atacul s`u extrem de t`ios ndreptat mpotriva conceptului de "structur`", concept ntemeiat n chip tradi]ional pe ideea unui "centru", a c`rui menire consta tocmai n asigurarea unei mari stabilit`]i a structurii, printr-o serie de constrngeri [i limit`ri impuse jocu-

[i deconstructivismul poststructuralist
lui pe care sunt nclina]i s`-l joace semnifican]ii s`i. "Func]ia centrului", explic` Derrida, "era nu doar aceea de a orienta, de a echilibra [i de a organiza structura nu se poate, de fapt, concepe o structur` neorganizat` ci, mai presus de toate, de a asigura ca principiul de organizare s` limiteze ceea ce am putea numi jocul structurii." De-a lungul istoriei conceptului de structur`, ideea de centru, arat` Derrida, a fost definit` n cele mai variate feluri, fiind desemnat` printro serie impresionant` de termeni ori de metafore : "eidos, arch, telos, energeia, ousia (esen]`, existen]`, substan]`, subiect ), aletheia, transcendentalitate, con[tiin]`, Dumnezeu, om [i a[a mai departe." n ultima vreme, ns`, conceptul de structur` a suferit, consider` Derrida, un "eveniment", o "ruptur`" [i, ca urmare, ea nceteaz` s` se mai defineasc` prin raportare la un "centru". Asist`m, cu alte cuvinte, la un proces nest`vilit de "de-centrare" [i de punere n libertate a "structuralit`]ii structurii". Derrida crede c` ideea de centru ar fi fost atacat` nc` n unele scrieri ale lui Claude Levi-Strauss, scrieri altminteri de inspira]ie structuralist` (La pensee sauvage, 1962 si Le cru et le cuit, 1967), dar cu unele sugestii [i deschideri subsumabile direc]iei post-structuraliste. Suprimarea ideii de "centru" va avea drept consecin]`, dup` cum s-a specificat adesea, instaurarea unei structuri sc`pate cu totul de sub control sau, altfel spus, instaurarea unui "joc liber" al semnifica]iilor. Teza jocului infinit al structurii elimin` de

TRANSILVANIA

la bun nceput ideea c` rezultatul final al acestui joc ar putea fi o structur` sau o totalitate. Ceea ce nu vrea s` spun` dect c` absen]a oric`rui centru constrictiv creeaz` premisele pentru ni[te "substituiri infinite", deci "netotalizabile". No]iunea de "joc" (pe care Derrida o opune aceleia structuraliste de "centru" sau "structur` central`")

este reluat` [i adncit` n alt` lucrare important`, ap`rut` tot n 1967, De la grammatologie, unde autorul d` urm`toarea defini]ie : "Am putea numi joc absen]a oric`rui semnificat transcendental, considerat` [i ca nelimitare a jocului. Acest joc, conceput ca o absen]` a unui semnificat transcendental, nu este un joc-nlume, a[a cum a fost el pn` acum definit, ci este un joc liber al lumii." No]iunea derridean` a jocului a re]inut rapid aten]ia grupului deconstructivist american, care a sesizat perspectivele largi pe care le deschidea, n direc]ia unei adnciri a tr`s`turilor de polisemie a textului literar, ceea ce vine s` ilustreze nc` o dat` predilec]ia tipic` a postmodernilor pentru modelul pluralist, chemat s`-l nlocuiasc` pe acela al totalit`]ii, prin excelen]` modern. Aceast` punere n valoare a ideii de

joc, n leg`tur` cu sporirea polisemiei textului literar, apare, de pild`, la Geoffrey Hartman, ntr-un studiu al s`u despre Derrida. Centrul de iradiere al deconstructivismului american este Universitatea din Yale, unde Jacques Derrida va func]iona, ani n [ir, ca profesor invitat, pe postul ocupat anterior de Georges Poulet. Marele succes al deconstructivismului se explic`, probabil, [i prin faptul c`, n ciuda caracterului s`u revolu]ionar, el apare [i ca o continuare a dou` elemente devenite tradi]ionale n mentalitatea critic` american` : pe de o parte, a conceptelor de "ironie" [i "ambiguitate", specifice New-Criticismului, pe de alt` parte, a teoriilor "fic]ionaliste", n tradi]ia lui Wallace Stevens. Prin Derrida, deconstructivismul american se apropie de "telquel-ismul" francez, fiind, ca [i acela, o teorie a textului. Cteva preciz`ri se impun totu[i de la bun nceput. Astfel, de[i printre sursele lui Derrida figureaz`, al`turi de filosofie n special filosofia lui Heidegger [i Nietzsche , al`turi de psihanaliza lui Freud [i semiotica lui Saussure din care Derrida a fructificat conceptul de "diferen]`" - , componenta semiotic` este secundar` [i complet subsumat` dominantei filosofice a sistemului. Deconstructivismul reprezint`, a[adar, o teorie a textului orientat` filosofic, nu semiotic. De[i consider` c` obiectul propriu al criticii este limbajul operei, deconstructivismul nu se revendic` de la lingvistic`, pe care propune s` o nlocuiasc` printr-o "gramatologie", ci de la perspectiva heideggerian` asupra limbajului. n consonan]` cu evolu]ia [tiin]elor contemporane, mai ales a fizicii posteinsteiniene, deconstructivismul neag` rela]ia de exterioritate, de neimplicare a observatorului n raport cu obiectul observat, rela]ie care garanta

caracterul "obiectiv" [i "[tiin]ific" al cercet`rii n accep]ia pe care secolul al XIX-lea o d` [tiin]ei, [i pe care semiotica o mo[tene[te integral. Ca urmare, deconstructivismul refuz` ideea de metalimbaj [i nu opune discursul critic discursului filosofic sau celui literar, ci le unific` sub semnul unor "opera]ii textuale" similare, care plaseaz` critica la interferen]a literaturii cu filosofia. Evolu]ia lui Derrida pare vizibil marcat`, n ultimii ani, de influen]a propriilor s`i discipoli americani. Totu[i, orict de interesant ar fi deconstructivismul american, n care gnditorul francez a recunoscut, probabil, un rezonator ideal, care ns` risc`, tocmai de aceea, s` primeasc` valori de modelator, opera lui Derrida prezint` un interes ce dep`[e[te sfera aplica]iilor critice imediate pe linia unei teorii a textului, pentru c` ea este, n esen]`, o ncercare de a defini un nou model al gndirii filosofice, paralel noului model al gndirii [tiin]ifice posteinsteiniene. Putem spune, de aceea, c` deconstructivismul lui Derrida particip` la construirea unui nou model de gndire. n continuare, ne vom opri asupra celor trei lucr`ri publicate n 1967, care au impus cu autoritate numele lui Jacques Derrida : De la grammatologie , n punctul de plecare un eseu privind concep]ia lui Jean-Jacques Rousseau asupra rela]iei dintre scriere [i limbaj, La Voix et le phenomene (o introducere n problema semnelor n fenomenologia lui Husserl ) [i culegerea de studii LEcriture et la difference. Prezentarea gndirii lui Derrida pe baza lecturii paralele a lucr`rilor din 1967 e motivat` de m`rturiile autorului privind rela]ia "labirintic`" dintre cele trei c`r]i, care formeaz`, mpreun`, un singur text. ntr-un interviu acordat lui Henri Ronse, Derrida tope[te cele trei c`r]i n ]es`tura unei unice "opera]ii textuale": "Ceea ce d-ta nume[ti c`r]ile mele e unitatea c`r]ii considerat` ca atare, ca totalitate perfect`, cu toate implica]iile unui asemenea concept." Convingerea fundamental` din care

38

ia na[tere poststructuralismul lui Derrida este aceea c` tr`im n clipa de fa]` "nchiderea unei epoci" sau "nchiderea metafizicii", adic` "nchiderea" modelului clasic al gndirii europene. Caracteristicile gndirii epocii nchise n primul rnd logofonocentrismul ei nu reprezint` o "eroare" filosofic` sau istoric`, "ci, mai degrab`, o structur` necesar` [i n mod necesar finit`". n cele trei lucr`ri din 1967, sensul termenului de "nchidere" ("cloiture"), incomplet clarificat, pare aproximat prin "ncheiere" sau "sfr[it" : capitolul I al Gramatologiei (La Fin du livre et le commencement de lcriture) proclam` "sfr[itul" unei epoci (aceea a c`r]ii) [i "nceputul" alteia (epoca scrierii sau a "scriiturii"). Aparenta sinonimie "nchidere" "sfr[it" e dep`[it` ns` prin precizarea terminologiei ntr-un sens apropiat celui din [tiin]ele contemporane. n interviul acordat lui Henri Ronse, Derrida insist` asupra nonsinonimiei dintre "nchidere" [i "sfr[it" : ceea ce e cuprins n "nchidere" poate dura la nesfr[it, declar` autorul Gramatologiei. n ciuda titlului, capitolul Sfr[itul c`r]ii [i nceputul scriiturii afirm` explicit Derrida "anun]` tocmai faptul c` nu exist` un sfr[it al c`r]ii, [i nici un nceput al scriiturii", no]iunile de "sfr[it" [i "nceput" sau "origine" v`dindu-se a fi pure iluzii metafizice n universul nelimitatei deveniri. Principalele tr`s`turi ale ontoteologiei ce caracterizeaz` "epoca nchis`", dup` adep]ii concep]iilor derrideene, ar fi a[adar reductibile la cteva aspecte esen]iale. n primul rnd, o metafizic` a prezen]ei, adic` "determinarea sensului fiin]ei (sau a fiin]ei existentului) ca prezen]`", ceea ce aduce multe accep]ii sau subdetermin`ri ale conceptului de prezen]` : una transcendental`, una substan]ialist`, una temporal`, alta subiectiv` [i o alta intersubiectiv`. Metafizicii prezen]ei Derrida i opune imaginea unui univers n perpetu` devenire; lumea lui Derrida nu "este", ci "se face" printr-un nelimitat joc al con-

tradic]iilor, niciodat` rezolvate ntr-o sintez` asemeni aceleia din dialectica speculativ` a lui Hegel. Rela]ia ia astfel locul substan]ei, iar subiectul nsu[i e v`zut ca un sistem de rela]ii. O alt` tr`s`tur` a epocii nchise este logofonocentrismul ei. Credin]a n logos ntemeiat` de Platon, leag` "res" de "eidos", obiectul fiind creat de ideea sa n logosul divin. Toate determin`rile adev`rului sunt corelate instan]ei logosului, n care "leg`tura originar` [i esen]ial` cu sunetul ("phone") n-a fost niciodat` rupt`. Logocentrismul este a[adar un fonocentrism, n virtutea sistemului "sentendre parler". Apoi, ar mai fi de discutat valoarea privilegiat` a ideii de totalitate, o totalitate controlabil` prin gndire. Conceptul de structur` v`de[te, dup` cum apreciaz` nsu[i Derrida n termeni nietzscheeni, preferin]a formei (apolinice) n detrimentul for]ei ( dionisiace), o preferin]` pentru geometric n detrimentul dinamicului n Structur`, semn [i joc n discursul [tiin]elor umaniste. O manifestare privilegiat` a ideii de totalitate o reprezint`, n gndirea "epocii nchise", cultul c`r]ii, n opozi]ie cu imaginea unui text continuu [i descentrat. De aceea, Gramatologia ncepe proclamnd polemic apusul suprema]iei c`r]ii, iar imaginea pe care Derrida vrea s` o dea cu privire la propriile-i c`r]i este, dup` cum am v`zut, aceea a unei opera]ii textuale continue. n viziunea lui, modelul gndirii "nchise" s-a constituit prin "reprimarea" termenilor opu[i celor care au ajuns s` defineasc` tr`s`turile dominante ale acelei epoci: textul e reprimat de carte, for]a e reprimat` de form`, iar jocul de structur`. Rezultatul e un model specific occidental, gndirea oriental` p`strnd o mai direct` [i fertil` rela]ie cu mitul. Reprimare nu nseamn` ns` suprimare, c`ci ter-

menii reprima]i continu` s` existe n umbra conceptelor dominante, nu ns` la nivelul sistemului, ci la nivelul scriiturii sau al textului, care m`rturise[te involuntar [i incon[tient prezen]a conceptului ascuns. Deconstruc]ia, ca prim moment, [i deocamdat` [i singurul posibil al constituirii noilor concepte, va opera, a[adar, n interiorul modelului nchis, pe care tinde s`-l aduc` n stare de criz`, activnd contradic]iile ascunse, latente, doar aparent rezolvate de sistem. Deconstructivismul nu proclam` sfr[itul filosofiei, c`ci Derrida nu crede nici n rupturi decisive, nici n moartea filosofiei. O prim` observa]ie se impune totu[i. De[i vorbe[te constant de "limbajul" epocii nchise, Derrida pune n permanen]` n opozi]ie limba (ca logos) cu textul, [i aceast` opozi]ie este una fundamental`. Textul n]eles ca "]es`tur`", "urzeal`", adic` privit ca terenul unei perpetue puneri n rela]ie, se opune limbajului ca logos, ca sistem dat de cuvinte clar definite, de cuvinte-concept, purt`toare ale unor sensuri inteligibile [i stabile. Opernd n interiorul limbajului epocii nchise, deconstruc]ia are ca teren de manifestare textul [i opera]ii-le textuale, prin intermediul c`rora limbajul conceptual este adus n stare de criz`. Strategia deconstruc]iei

TRANSILVANIA

presupune un "dublu gest" sau o "dubl` scriere" : pe de o parte, a regndi din interior, n cel mai fidel chip, genealogia structurat` a conceptelor filosofice (deconstruindu-le la modul discursiv), iar pe de alt` parte a determinat, n acela[i timp, ceea ce aceast` istorie a putut disimula sau interzice, instituindu-se pe sine ca istorie alternativ` tocmai prin intermediul acestor ntructva motivate reprim`ri. O component` privilegiat` a lexicului deconstructivist este ceea ce Derrida nume[te "indecidabile" : nuclee semantice care transcend opozi]iile filosofice binare, con]inndu-le totu[i ntr-o form` care interzice rezolvarea antinomiei prin sintez` dialectic`. Aceste indecidabile, desprinse de limbajul filosofic sau literar, men]in limbajul n stare de nedeterminare, "dezorganizndu-l" din interior prin ambiguitatea lor structural`. ntreaga oper` a lui Derrida e centrat` pe comentarea unor atari termeni, a c`ror ambiguitate semantic` devine terenul de manifestare a unor antinomii ireconciliabile. Iat` un exemplu de termen indecidabil : "pharmacon-ul nu e nici leac, nici otrav`, nici bun, nici r`u, nici rostire, nici scriere. () Nici nici, adic`, simultan, sausau." n unele cazuri, indecidabilele sunt crea]iuni lexicale proprii, "note strategice" care "ies din limbajul metafizicii". Aceasta e situa]ia neologismului creat de Derrida, diffrance, care, n raport cu diffrence (diferen]`), cumuleaz` ambele sensuri ale verbului diffrer : a diferi, dar [i a amna, a temporiza. Al`turi de diffrance, substitutele protoscriere sau protourm` (to]i termeni cu valoare de concept n gndirea lui Derrida) realizeaz` cea de-a doua mi[care, cel de-al doilea gest al strategiei deconstructiviste : crearea perspectivei exterioare limbajului filosofic, din unghiul c`reia pot fi revitaliza]i termenii reprima]i de sistem. n felul acesta se construiesc nucleele polisemantice, lexicul sau noile concepte, prin excelen]` mobile, ale textului gramatologic. Termenul central al textului lui

Derrida este acela de diferen]`, cu varianta diferan]`. Sugestia provine din Cursul de lingvistic` general` al lui Saussure, n care diferen]a a dou` foneme articuleaz`, prin opozi]ie, valoarea lingvistic`, ceea ce nseamn` c` purt`tor de valoare n limb` nu este sunetul, substan]a fonetic`, ci opozi]ia sunetelor, adic` rela]ia. L`rgind aceast` opozi]ie dincolo de sfera lingvisticii, Derrida va afirma : "diferen]a e articularea", articulare n]eleas` [i n sens ontologic, de de-limitare, prin diferen]iere, a existentului, de unde rezult` consecin]a : "Numele lui Dumnezeu este numele indiferen]ei (in-diferen]ei) nse[i." Procesul de nlocuire a substan]ei prin asemenea relative, va fi apoi radicalizat de Derrida prin introducerea neologismului diffrance. nlocuind subiectul, substan]a [i existen]a prin rela]ie pur`, diferan]a devine termenul esen]ial al unei gndiri ce ]ine, prin excelen]`, de dinamic. Acela[i e sensul substitutelor nonsinonimice ale diferan]ei : "urma" (proto- sau arhiurma) [i "scrierea" (arhi- sau protoscrierea). Dac` [tiin]elor nu le sunt accesibile dect diferen]ele, nu [i procesul de diferire, dac` filosofia [i dezv`luie, chiar n variant` fenomenologic`, apartenen]a la o metafizic` a prezen]ei caracteristic` epocii nchise, se cere crearea unei noi discipline a gndirii, c`reia s`-i fie accesibil` diferan]a ns`[i. Aceasta va fi gramatologia, "[tiin]` a scrierii, [tiin]` a textualit`]ii, [tiin]` a posibilit`]ii [tiin]ei, [tiin]` a [tiin]ei, care nu va mai avea forma logicii, ci forma gramaticii". Demarat` ca o

ntrebare asupra limitelor no]iunii clasice de [tiin]`, gramatologia transcende n cele din urm` limitele [tiin]elor, ea nici nu mai e o [tiin]`, ci "nscrie [i delimiteaz` [tiin]a". Ea tinde, nem`rturisit, s` preia rolul de [tiin]`-pilot pe care semiologia [i l-a asumat n ultimele decenii. Gramatologia nu deconstruie[te prin lectur` textualist` doar filosofia [i discursul [tiin]ific. Ea se ntemeiaz` [i pe valorificarea direct` a unor elemente desprinse din filosofia posthegelian`, din psihanaliz` [i din semiotic`. Semiologiei clasice, la temelia c`reia se afl` o metafizic` a prezen]ei, Derrida vrea s`-i opun` o semiologie radical nou`, postmodern` n esen]`, care se revendic` de la o metafizic` a absen]ei, caracterizat` prin respingerea oric`rei forme de pre-existen]` a lucrurilor ori a sensului n raport cu limbajul. n Force et signification, de pild`, un studiu din 1963, reluat apoi n volumul LEcriture et la diffrence, Derrida redefine[te semnul lingvistic, atribuindu-i drept tr`s`tur` specific` caracterul s`u inaugural, ceea ce vrea s` spun`, n esen]`, c` "sensul nu se

40

g`se[te nici nainte, nici dup` actul scrisului", [i c` no]iunea de "sens" pre-existent, de sens care s` fie anterior unei opere ce n-ar ap`rea dect ca o simpl` expresie a acestuia, constituie o prejudecat`. Teza caracterului inaugural al scrisului presupune de fapt o na[tere a sensului pe m`sura nregistr`rii sale, instituirea, de fapt, a acestuia, prin ns`[i activitatea limbajului. Derrida se al`tur` astfel lui Michel Foucault, anun]nd deconstruirea unei concep]ii clasice dar [i moderne scriitura n]eleas` ca reprezentare a lucrurilor, ca imita]ie [i dezvoltarea unei concep]ii postmoderne, avnd n centru principiul intranzitivit`]ii limbajului : "Numai cnd ceea ce este scris sucomb` ca semn-semnal, acesta va rena[te ca limbaj." Iar prin teza caracterului inaugural al limbajului, Derrida devine unul dintre cei mai influen]i profe]i ai postmodernismului, ai unei poetici de tip antimimetic.

BIBLIOGRAFIE
Jacques Derrida, Scriitura [i diferen]a. Traducere de Bogdan Ghiu [i Dumitru epeneag, prefa]` de Radu Toma, Bucure[ti, Editura Univers, 1998. Liviu Petrescu, Poetica postmod ernismului, Pite[ti, Editura Paralela 45, 1996. Portret de grup cu Ioana M. Petrescu. Volum realizat de Diana Adamek [i Ioana Bot, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1991. Linda Hutcheon, Poetica post modernismului. Traducere de Dan Popescu, Bucure[ti, Editura Univers, 2002. Richard Ruland, Malcolm Bradbury, From Puritanism to Postmodernism. A History of American Literature, Penguin Books, 1992.

TRANSILVANIA

S-ar putea să vă placă și