Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare aplicativa numarul 1 A. Tema: Analiza diagnostic a cheltuielilor intreprinderii B.

Obiective: a) Analiza structurala a cheltuielilor b) Analiza diagnostic a cheltuielilor de exploatare Analiza diagnostic a cheltuielilor de exploatare totale Analiza diagnostic a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri c) Analiza diagnostic a cheltuielilor variabile si a cheltuielilor fixe Analiza factoriala a cheltuielilor variabile si a cheltuielilor fixe d) Analiza diagnostic a cheltuielilor materiale Analiza diagnostic a cheltuielilor cu materialele Analiza diagnostic a cheltuielilor cu amortizarea e) Analiza diagnostic a cheltuielilor cu personalul Analiza dinamica si structurala a cheltuielilor cu personalul Analiza factoriala a cheltuielilor cu personalul Analiza eficientei cheltuielilor cu personalul f) Analiza diagnostic a cheltuielilor financiare Analiza diagnostic a cheltuielilor cu dobinzile g) Analiza diagnostic a costului unitar Reflectarea modificarii costului unitar in principalii indicatori de performanta ai intreprinderii h) Concluzii privind evolutia cheltuielilor. C. Surse informationale: a) Contul de profit si pierderi b) Bilantul contabil