Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUTIU SIBIU

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL


SEMESTRUL II

SPECIALIZAREA :Drept ID TITULAR CATEDRA: Prof. Univ. dr. Radu Geamanu STUDENT:Klein Ocsi-Ovidiu

- SIBIU 2012

Arbitrajul comercial international 1. Noiune Comisia Naiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaional recunoate importana arbitrajului ca mod de soluionare a disputelor care apar n cadrul relaiilor economice internaionale i a adoptat Regulile de arbitraj pe care Adunarea General le-a recomandat pentru soluionarea acestor dispute, ndeosebi n cele aprute n raporturile contractuale. Arbitrajul internaional este o instituie juridic pentru soluionarea litigiilor ce se ivesc n cadrul relaiilor comerciale ale internaionalei, ctre persoane investite cu aceast sarcin chiar de ctre prile contractante aflate in litigiu. Conceptul de arbitraj comercial internaional este susceptibil de mai multe accepiuni i anume: ntr-o prim accepiune, acest concept desemneaz mijlocul corespunztor de a reglementa rapid si echitabil litigiile internaionale care pot sa rezulte din tranzaciile comerciale n domeniul schimburilor de bunuri i de servicii i din contractele de cooperare industrial. ntr-o alt accepiune, conceptul la care ne referim poate fi definit ca metod de soluionare a litigiilor nscut din relaiile comerciale internaionale. Arbitrajul comercial internaional se analizeaz i ca un sistem jurisdicional derogator de la dreptul comun (cel al instanelor de stat). n cadrul su, n temeiul voinei prilor o instan special este organizat i abilitat s soluioneze un anumit litigiu, care s-a nscut sau care se va nate n viitor. Voina prilor are asemenea efecte ntruct legea (statul) recunoate celor implicai n comerul internaional abilitatea de a recurge la asemenea instane cu caracter privat. Sistemul arbitrajului comercial internaional este consacrat att n legislaiile naionale ct i n convenii internaionale. Puterea arbitrilor de a soluiona litigiul este conferit de pri, care convin ca litigiul lor s fie prezentat spre soluionarea unor persoane particulare. n acest scop prile n litigiu i desemneaz pe arbitri i se angajeaz s accepte hotrrea pe care acetia o vor pronuna.

Caracteristica esenial a arbitrajului este prorogarea convenional a competiiei, prin sustragerea litigiilor de sub competena jurisdiciilor de drept comun, spre a supune, spre soluionare, unor persoane care nu au calitatea de judector , dac posibilitatea legal a prilor contractante de a prevedea n nsui contractul lor o clauz potrivit creia, orice litigiu cu privire la acel contract s fie dat spre soluionare unor persoane desemnate prin voina prilor contractante i nu instanelor de drept comun. n cadrul noiunii de arbitraj internaional poate s fie evideniat un aspect contractual, un aspect jurisdicionali unul procedural. Definirea noiunii de arbitraj i conturarea trsturilor i particularitilor ce-i sunt proprii presupune i determinarea apartenenei instituiei arbitrajului comercial i raporturilor sale la una sau mai multe ramuri ale dreptului. O abordare pertinent a acestei chestiuni devine posibil prin analiza, pe de o parte, a reglementrii care constituie, n legislaia noastr, dreptul comun n materie, iar, pe de alt parte, a caracterelor i proprietilor specifice, definitorii ale instituiei arbitrajului analiz care comport i o component istoric. Din aceast perspectiv, primul termen de referin plaseaz instituia arbitrajului pe trmul dreptului procesual civil, iar cel de-al doilea, pe trmul dreptului comercial i, nu n ultim instan, al dreptului comerului internaional. Instituia i gsete consacrarea juridic, n sistemul nostru de drept, n cuprinsul Crii a IV din Codul de procedur civil. Noua sa form a fost semnificativ influenat de prevederile Legii-model UNCITRAL, dnd expresie interesului de uniformizare, n plan internaional, a normelor aplicabile domeniului. Curtea de Arbitraj Comercial Internaional de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, este o institutie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atribuiilor ce ii revin. Principala atributie a Curtii de Arbitraj consta in: - organizarea si administrarea solutionarii prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile, interne si internationale, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila (Cartea a IV-a Despre arbitraj), de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care

Romania este parte, daca partle au incheiat in acest sens o conventie arbitrala scrisa. Curtea de Arbitraj mai are urmatoarele atribuii: a) asista partile, la cererea lor, in organizarea arbitrajului ad-hoc; b) elaboreaza modele de conventii arbitrale si le asigura difuzarea in cercurile economice; prezinta, in aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial si civil; c) dezbate in cadrul Curi de Arbitraj sau in colaborare cu comisiile de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara aspectele de drept mai deosebite ivite in practica arbitrala, precum si problematica generala a arbitrajului comercial si civil, intern si international; d) colaboreaza cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, in special prin schimbul de liste de arbitri si de experienta, precum si pentru desfasurarea unor aciuni comune de promovare a arbitrajului comercial si civil, intern si international; e) tine evidenta practicii arbitrale; intocmeste culegeri de practica arbitrala; asigura documentarea in domeniul arbitrajului comercial si civil, intern si international; f) face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului comercial si civil, intern si international. g) colaboreaza cu alte institutii permanente de arbitraj din strainatate si urmareste evolutia arbitrajului pe plan mondial; h) indeplineste orice alte atributii ce ii sunt conferite prin prezentul Regulament si prin Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj. ORGANIZARE SI FUNCTIONARE - Curtea de Arbitraj se compune din 45-50 arbitri, numiti pe timp de 3 ani de Colegiul de Conducere al Camerei de Comer si Industrie a Romaniei la propunerea Presedintelui Camerei Naionale, cu consultarea Presedintelui Curii de Arbitraj, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de Regulile de procedura arbitrala; - Poate fi arbitru orice persoana fizica, cetatean roman sau strain, care are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor, se bucura de reputatie netirbita si are inalta calificare si experienta in domeniul dreptului comercial, civil si al relatiilor internationale.

CONVENTIA ARBITRALA: Conventia arbitrala se poate incheia fie sub forma unei clauze inscrisa in contractul principal, denumita clauza compromisorie, fie sub forma unei intelegeri de-sinestatatoare denumita compromis. Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care ea este inserata sau in legatura cu acesta, sa fie solutionate pe calea arbitrajului, aratandu-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. In lipsa unei asemenea aratari, intrucat organizarea arbitrajului a fost incredintata Camerei de Comer si Industrie a Romaniei sau direct Curtii de Arbitraj, numirea arbitrilor se face conform Regulilor de Arbitraj. Validitatea clauzei compromisorii este independenta de aceea a contractului in care a fost inscrisa. Prin compromis partile convin ca un litigiu ivit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului, aratandu-se, sub sanctiunea nulitatii, obiectul litigiului. De asemenea, compromisul va cuprinde si numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. in lipsa unei asemenea aratari, intrucat organizarea arbitrajului a fost incredintata Camerei de Comert si Industrie a Romaniei sau direct Curtii de Arbitraj, numirea arbitrilor se face conform Regulilor de Arbitraj. Conventia arbitrala poate rezulta si din introducerea de catre reclamant a unei cereri de arbitrare si acceptarea paratului ca aceasta cerere sa fie solutionata de Curtea de Arbitraj. Aceasta acceptare poate fi implicita, dar neechivoca. Presedintele Curtii de Arbitraj poate refuza organizarea unui arbitraj daca exista indoieli sau contestatii cu privire la existenta conventiei arbitrale sau daca apare ca aceasta este caduca sau inoperanta. SENTINTA ARBITRALA. EXECUTARE Procedura arbitrala ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari arbitrale, denumita sentinta arbitrala. Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie. Ea se aduce la indeplinire de bunavoie de partea impotriva careia s-a pronunat, de indata sau in termenul aratat in hotarare.

La cererea partii castigatoare, sentinta arbitrala se investeste cu formula executorie, conform legii, iar cererea de investire se introduce la instanta judecatoreasca competenta de la sediul Curtii de Arbitraj. Sentina arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca. Sentinta arbitrala poate fi desfiintata numai prin aciune in anulare pentru unul din urmatoarele motive: a) litigiul nu era susceptibil de solutonare pe calea arbitrajului; b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitrala sau in temeiul unei conventii nule sau inoperante; c) tribunalul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitrala; d) partea a lipsit la termenul cand au avut loc dezbaterile si procedura de citare nu a fost legal indeplinita; e) hotararea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului prevazut de art. 3533 din Codul de procedur civila; f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut; g) hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele, nu arata data si locul pronuntarii, nu este semnata de arbitri; h) dispozitivul hotararii arbitrale cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire; i) hotararea arbitrala incalca ordinea publica, bunele moravuri ori dispozitii imperative ale legii. ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL In litigiile comerciale internationale se aplica, pe langa Regulile de fata, si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte. Partile sunt libere sa opteze, fie pentru prezentele Reguli, fie pentru alte reguli de procedura arbitrala. In cazul in care partile au optat pentru Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaional UNCITRAL, autoritatea de nominare a arbitrilor este Presedintele Camerei de Comer si Industrie a Romaniei.

Partile sunt libere sa determine prin intelegerea lor, legea aplicabila fondului litigiului. Prin conventia arbitrala referitoare la un arbitraj comercial international, partile pot stabili ca locul arbitrajului sa fie in Romania sau in alta tara. Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitraa sau, daca nu s-a prevazut nimic in aceasta privinta ori nu a intervenit o intlegere ulterioara, intr-o limba de circulatie internationala stabilita de tribunalul arbitral. ARBITRAJUL AD HOC In cazul unui arbitraj ad hoc organizat de parti pentru solutionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistena, la cererea lor comuna sau a uneia dintre ele, urmata de acceptarea celeilalte parti, formulata in scris, si cu plata taxei arbitrale aferente. Asistenta Curii de Arbitraj in arbitrajul ad hoc consta in urmatoarele activitati sau numai in unele dintre ele, potrivit intelegerii cu partile: a) numirea, in conformitate cu conventia arbitrala si cu prezentele Reguli de procedura arbitrala, a arbitrilor si a supraarbitrului si, in general, indeplinirea sau, dupa caz, verificarea indeplinirii formalitatilor de constituire a tribunalului arbitral, precum si evaluarea onorariilor arbitrilor astfel numiti; b) punerea la dispozitia partilor a prezentelor Reguli de procedura arbitrala, precum si a unei liste de arbitri, ambele avand caracter facultativ pentru parti; c) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informatii sau documentatii referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale intr-o anumita problema; d) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constand in operatuni privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului; e) asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului; f) urmarirea si facilitarea arbitrajului astfel incat acesta sa se desfasoare in bune conditii

si sa se finalizeze in termenul stabilit; g) examinarea, la cererea tribunalului arbitral si a partilor, a proiectului de hotarare arbitrala sub aspectul formei si/sau al unor probleme de drept, fara insa a se impieta asupra libertatii de decizie a arbitrilor.

S-ar putea să vă placă și