Sunteți pe pagina 1din 5

Principiul interesului superior al copilului

Originea noiunii de interes superior al copilului provine din realizarea faptului c acesta este un individ care are nevoi i drepturi distincte de cele ale prinilor. Prin urmare interesul su ar putea fi diferit de cel al prinilor sau tutorilor si. Prin urmare este normal ca interesul copilului s prevaleze n faa altor interese atunci cnd se iau msuri cu privire la copil. Recomandarea 874 (1979) a Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei precizeaz ca un prim principiu urmtoarele: "copiii nu trebuie sa mai fie considerai proprietatea prinilor ci trebuie s fie recunoscui ca indivizi avnd propriile drepturi i nevoi". Art.263 din noul Cod Civil prevede: 1) Orice masura privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie sa fie luata cu respectarea interesului superior al copilului. (2) Pentru rezolvarea cererilor care se refera la copii, autoritatile competente sunt datoare sa dea toate indrumarile necesare pentru ca partile sa recurga la metodele de solutionare a conflictelor pe cale amiabila. (3) Procedurile referitoare la relatiile dintre parinti si copii trebuie sa garanteze ca dorintele si interesele parintilor referitoare la copii pot fi aduse la cunostinta autoritatilor si ca acestea tin cont de ele in hotararile pe care le iau. (4) Procedurile privitoare la copii trebuie sa se desfasoare intr-un timp rezonabil, astfel incat interesul superior al copilului si relatiile de familie sa nu fie afectate. (5) In sensul prevederilor legale privind protectia copilului, prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii. Punere in aplicare: Principiul interesul superior al copilului este deja in vigoare in legislatia romaneasca incepand cu intrarea in vigoare a legii 272/2004 (articolul Art. 02), prin urmare, aplicarea acestui articol este imediata. Expunere de motive: Legea prevede ca orice masura privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie sa fie luata cu respectarea interesului superior al copilului, prin copil intelegandu-se, conform aliniatului ultim, persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii. In aliniatul 2 se prevede ca pentru rezolvarea cererilor care se refera la copii, autoritatile competente sunt datoare sa dea toate indrumarile necesare pentru ca partile sa recurga la metodele de solutionare a conflictelor pe cale amiabila , deschizandu-se astfel calea medierii, ca si in legislatia din provincia canadiana. Procedurile referitoare la relatiile dintre parinti si copii trebuie sa garanteze ca dorintele si interesele parintilor privind copiii lor pot fi aduse la cunostinta autoritatilor si ca aceste autoritati tin cont de ele in hotararile pe care le iau. Totodata, aceste proceduri trebuie sa se desfasoare intr-un timp rezonabil, astfel incat interesul superior al copilului si relatiile de familie sa nu fie afectate. Prin noul Cod civil, legiuitorul statueaza acest principiu, dupa modelul legislatiilor moderne, prinzandu-l in opera de codificare, ca principiu de baza a societatii romanesti, extinzand sfera de reglementare, depasind cadrul in care vorbim despre copilul aflat in dificultate. Cu privire la continutul concret al acestui principiu, apreciem ca se va analiza doctrina si jurisprudenta existente pana la acest moment in Romania si care fac vorbire, direct sau indirect de notiunile care stau la baza acestui principiu. Apreciem ca acest principiu se va raporta intotdeauna la societatea in cadrul careia va fi analizat, chiar daca vom incerca sa prezentam comparativ diferite legislatii ce il consacra. Astfel, avand in vedere studiul comparativ pe care l-am propus, putem spune ca legiuitorul

din provincia Quebec consacra acest principiu in cadrul Codului sau civil, prin articolele 32, 33 si 34, intr-un capitol distinct intitulat Du respect des droits de lenfant. Interesul superior al copilului este cunoscut sub denumirea de le meilleur interet de lenfant. Jurisprudenta este cea care a fost principala sursa de analiza si dezvoltare a acestui principiu. Aplicabilitatea cea mai mare a acestui principiu o intalnim in cazurile de stabilire a modalitatilor de incredintare a copilului in cazul in care parintii se separa. Comentariu: Interesul superior al copiilor nu este definit in clar de catre legiuitor. Cu toate acestea Manualul Judecatorilor editat de catre ANPDC explica modul de cercetare al interesului superior al copilului la paginile 43 si 44 reaplicand modelul Canadian. Se observa ca decizia cu privire la incredintarea custodiei minorilor trebuie sa tina cont de o suma de factori si nu trebuie in nici un fel sa fie influentata de criteriul "sexului parintilor". Astfel cele mai importante aspecte pe care instanta ar trebui sa le ia in considerare cu privire la incredintarea minorilor catre un parinte sau altul sunt: Instanta de tutela determina interesul superior al copilului tinand cont de urmatoarele criterii: a) Nevoile fizice, emotionale si psihologice ale copilului, inclusiv nevoia copilului de stabilitate, avand in vedere varsta si etapa de dezvoltare a minorului; b) Identitatea culturala, lingvistica, religioasa si spirituala a copilului, inclusiv apartenenta la o anumita etnie;c) Opiniile si preferintele copilului in masura in care acestea pot fi verificate in mod rezonabil; d) Natura, forta si stabilitatea relatiei dintre copil si fiecare dintre parintiii sai; e) Natura, forta si stabilitatea relatiei dintre copil si fiecare frate/sora, bunic si orice alta persoana semnificativa in viata copilului, fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament; f) Capacitatea fiecarei persoane, pentru care decizia instantei s-ar putea aplica, de a ingriji copilul si de a raspunde nevoilor acestuia; g) Capacitatea fiecarei persoane, cu privire la care decizia instantei s-ar putea aplica, de a comunica si coopera in chestiunile care privesc copilul; h) Orice antecedente ale fiecarei persoane, pentru care decizia instantei s-ar putea aplica, relevante pentru siguranta si bunastarea copilului; i) Beneficiile pe care dezvoltarea si mentinerea de relatii semnificative cu ambii parinti le au asupra copilului si vointa fiecaruia dintre acestia de a sustine dezvoltarea si mentinerea unei relatii cu celalalt parinte; j) Istoricul ingrijirii copilului; k) Orice plan propus pentru ingrijirea si cresterea copilului Manualul judecatorilor si procurorilor editat de catre ANPDC: Jurisprudenta: In cele ce urmeaza vom prezenta extrase din hotarari ale instantelor de judecata din Romania care incearca sa defineasca interesul superior al minorilor inainte de a decide incredintarea minorilor catre o parte sau alta, din acest interes superior putand apoi, in mod obiectiv sa se deriveze decizia de incredintare a minorilor catre partea care a dovedit ca este mai in masura sa protejeze interesul superior al minorilor: [interesul superior al copilului] fiind singurul criteriu dupa care instanta se calauzeste pentru a decide cu privire la exercitarea drepturilor parintesti, pentru determinarea sa trebuie sa se tina seama de intregul complex de imprejurari menite sa asigure copilului o dezvoltare fizica, morala si intelectuala armonioasa, interesand nu numai posibilitatile materiale ale parintilor ci si varsta copiilor, comportarea parintilor inainte de separare, gradul de atasament si preocupare pe care l-au manifestat fata de copii, precum si legaturile afective ce s-au stabilit intre parinti si copii, precum si intre copii si alti membrii ai familiei extinse." - Sentinta civila 5936/2008/Sector2 din 20.06.2008 data la Judecatoria Sectorului 2

Tribunalul constata ca decizia primei instante de a incredinta pe cele doua minore spre crestere si educare mamei, nu are nici o baza obiectiva convingatoare. Tribunalul mai observa ca prima instanta care a admis cererea mamei de incredintare a minorelor spre crestere si educare nu a examinat toate solutiile posibile ale problemei, in special, instanta de fond nu a examinat daca ar fi fost posibila incredintarea fetelor catre tata, in circumstante care ar fi minimalizat tensiunea pentru copii. In loc sa faca acest lucru, instanta, s-a concentrat, aparent pe efectele "benefice" pe care le are ingrijirea acordata de mama copiilor, concluzionand, fara nici un argument, ca fetele "au nevoie de ingrijirea pe care numai o mama o poate acorda copiilor" [...] In aprecierea interesului superior al celor doua minore, tribunalul este interesat sa stabileasca cine poate sa inlature efectele negative ale divortului parintilor asupra copiilor, cine le poate reda increderea in oameni, cine ofera cele mai multe garantii ca cele doua minore nu vor mai fi supuse unei alte situatii intolerabile sau de o gravitate care este mai mult decat inerenta. - Decizia civila nr. 1181A/08.11.2010 a Tribunalului Bucuresti In opinia Tribunalului, abordarea de catre instanta fondului, a cererii apelaneti-parate de incredintare spre crestere si educare a minorelor trebuia sa fie una riguroasa, iar parintele care face o astfel de cerere si totodata aduce acuze la adresa celuilalt parinte, trebuie sa prezinte dovezi clare si concludente ca exista o situatie foarte grava si este in interesul superior al copiilor ca acestia sa-i fie incredintati spre crestere si educare. Este un "prag" stabilit foarte sus si care trebuia trecut inainte ca instanta de fond sa fie convinsa ca cererea mamei este fondata. Nu exista dovezi concludente, rezonabile si pertinente in sprijinul cererii mamei de a-i fi incredintate minorele, iar concluzia primei instante este ambigua, lipsita de logica juridica si de putere de convingere, contradictorie, nemotivata in fapt si in drept, este, in opinia tribunalului, dovada certa a faptului ca ea nu a trecut testul "pragului "impus de instante cand sunt chemate sa ia o astfel de decizie. Este vorba de acea "linie prestabilita de autoritate ca instanta trebuie sa solicite dovezi clare si obligatorii referitoare la un risc grav de vatamare sau la o alta situatie intolerabila care trebuie evaluata ca nefiind lipsita de importanta, si la o gravitate care este mai mult decat inerenta ( ... )" (Re C 1999. 1FLR 114S). - Decizia civila nr. 1181A/08.11.2010 a Tribunalului Bucuresti Corelatii cu alte norme Legea 272/2004 privind protectia drepturilor copilului Art. 2 din Legea 272/2004 privind protectia drepturilor copilului (1) Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate in domeniul respectarii si promovarii drepturilor copilului, precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, incheiat in acest domeniu se subordoneaza cu prioritate principiului interesului superior al copilului. (2) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal. (3) Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritatile publice si organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti. (4) Persoanele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa implice familia in toate deciziile, actiunile si masurile privitoare la copil si sa sprijine ingrijirea, cresterea si formarea, dezvoltarea si educarea acestuia in cadrul familiei. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene In toate actiunile referitoare la copii, indiferent daca sunt realizate de autoritati publice sau de institutii private, interesul superior al copilului trebuie sa fie considerat primordial. Articolul 24 litera (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Elemente de drept comparat Conventia privind Drepturile Copilului Art 3 Conventia privind Drepturile Copilului 1. In toate actiunile care privesc copiii, intreprinse de institutiile de asistenta sociala publice sau private, de instantele judecatoresti, autoritatile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala. Art. 7 Conventia asupra relatiilor personale care privesc copiii - Solutionarea litigiilor in materia relatiilor personale Atunci cand sunt solutionate litigii in materie de relatii personale, autoritatile judiciare iau toate masurile adecvate: a) pentru a se asigura ca cei 2 parinti sunt informati despre importanta pe care o au pentru copil si pentru fiecare dintre ei stabilirea si intretinerea de relatii personale regulate cu copilul lor; b) pentru a-i incuraja pe parinti si pe celelalte persoane care au legaturi de familie cu copilul sa ajunga la invoieli pe cale amiabila in ceea ce priveste relatiile personale cu acesta, in special prin recurgerea la medierea familiala si la alte metode de solutionare a conflictelor; c) inainte de a lua o hotarare, sa se asigure ca dispun de informatii suficiente, in special din partea titularilor raspunderii parintesti, pentru a decide in interesul superior al copilului si, atunci cand este cazul, sa obtina informatii suplimentare de la alte organisme sau persoane relevante. Principiile dreptului european al familiei Recomandarile Comisiei Europene privind Legislatia Familiei evidentiate in documentul Principiile legislatiei europene privind autoritatea parinteasca, si anume: Principiul 3:03 Interesul superior al copilului Interesul superior al copilului trebuie sa primeze in toate aspectele referitoare la autoritatea parinteasca. Principiul 3:04 Autonomia copilului Autonomia copilului trebuie respectata in concordanta cu nevoile de dezvoltare si cu nevoia copilului de a actiona in mod independent. Principiul 3:7 Conflictul de interese Interesele copilului trebuie protejate de fiecare data cand acestea intra in conflict cu interesele celor care sunt titulari ai autoritatii parintesti. Principiul 3:26 Ce presupune contactul direct (1) Contactul direct se refera la petrecerea timpului sau la intalnirile dintre copil si parinte sau o alta persoana, cu care acesta nu locuieste in mod obisnuit; precum si la orice alta forma de comunicare dintre acestia. (2) Astfel de contacte directe trebuie sa fie considerate a fi in interesul superior al copilului. Codul Civil German: (3) Interesul superior al copilului, ca regula generala, implica contactul cu ambii parinti. Acelasi lucru se aplica relativ la contactul cu alte persoane cu care copilul are legaturi afective, in cazul in care mentinerea acestor legaturi este benefica pentru dezvoltarea sa. Codul Civil German- Section 1626 - Autoritatea parinteasca, principii paragraful (3) Parintii trebuie sa exercite custodia copilului, pe propria raspundere si in comun acord pentru interesul superior al copilului. In cazul unor diferente de opinie, ei trebuie sa incerce sa cada de acord. Codul Civil German - Section 1627 - Exercitiul autoritatii parintesti.

REFERAT:

Principiul Interesului Superior al Copilului


STUDENT:HORNEA DANIEL SPECIALIZAREA:DREPT-ZI ANUL:III

S-ar putea să vă placă și