Sunteți pe pagina 1din 4

Indicele Diesel esteo ,marimeconventionalabazataperelatiadintredensitatesipunctul de anilina, pe de o parte sicontinutul in hidrocarburiaromaticesiparafinice din combustibil, pe de alta parte.

Indicele Diesel este o constant ace caracterizeazacomportareamotorinelor in timpularderii din punct de vedere al gradului de sensibilitate la autoaprindere.Unindice cu valoare mare denota o antidetonanta mare. Indicele Diesel intrunesteintr-o singuraexpresievariatiadensitatiisi a punctului de aniline in functie de structurachimica a motorinelor, stiindcadensitateaeste cu atatmai mica iar punctual de anilina (exprimat in grade Farenheit) cu atatmairidicat, cu cat caracterulmotorinelorestemaiparafinos.

Valoareaindicelui Diesel (ID) se determinaprincalculsau cu ajutoruluneinomograme, pebazaunorproprietatiifizicesichimice , conform STAS 50-59. Determinareaprincalcul se face cu ajutorulformulei: ID=DxA/100 in care: D-densitatea relative, exprimata in grade API; A-punctul de aniline, exprimat in grade Farenheit. Sistemul de unitati API (American Petroleum Institute), utilizat in SUA, folosesteunsistem de unitatibazatpescaraBeaure.Inacestsistemvaloareadensitati in grade API crestecandgreutateaspecificascade.Relatiaintreacestsistemsidensitatea la 15C este: D(API)= 141,5/p-131,5

Valoareaindicelui Diesel este cu atatmai mare, cu cat gradul de detonanta al motorineiestemaimicsivariaza in acelasisens cu

cifracetanica.Intrevaloareaindicelui Diesel sicifracetanicaexista o concordantasatisfacatoarepentrutoatehidrocarburile, cu exceptiaizoalcanilor.

Stabilitatea indicelui Diesel al unei motorine se bazeaza pe determinarea densitatii si punctului de aniline corespunzatoare acesteia. Determinarea densitatii unui produs petrolier Determinarea experimentala a densitatiiproduselorpetroliere se face cu aerometrul , metoda ce are la baza principiul lui Arhimede .Aerometrul saudensimetruleste un corpplutitorconfectionat din sticla, de forma cilindrica, parteainferioara a acestuiacontinand o cantitate determinate de mercursaualice de plumb.Uneori, in interiorulpartiicentrale a aerometrului se fixeaza un termometrumic, pe care e marcat cu rosu temperature de etalonare.Unastfel de aerometru, prevazut cu termometru, poartanumele de termoaerometru.

Pentrudeterminareadensitatii cu ajutorulaerometrului se procedeazaastfel: Se introduce lichidul de cercetatintr-un cilindru, avandgrijasa n u se formezebule de aer; in acestscoplichidul se toarnapeperetiicilindrului.Se adduce la temperatura de etalonare cu ajutoruluneibai.Candlichidul a atins temperature de etalonare se scoatecilindrul din baiesi se introduce aerometrul in lichid. Aerometrultrebuiesa fie bine spalat, uscatsi se scufunda cu atentie in lichidul din cilindrutinandu-se de capatul superior al tubului.Aerometrul se lasa liber, iarcitirea se face numaiatuncicandacesta a ajuns in repaus. Determinareapunctului de anilina Punctual de anilinareprezintaceamaijoasa temperature la care volume egale de aniline siproduspetrolierdevin perfect miscibile. Produselepetroliere, fiindamestecuri de hidrocarburiparafiniceaciclice saturate, naftenicesiaromatice, au puncte de aniline variate, in functie de miscibilitatealor cu aniline.Punctul de aniline furnizeazainformatiipretioaseasupracompozitieiprodusuluipetrolier.

Punctul de anilina se determinaprinmetodavolumeloregale de anilinasiproduspetrolier, reprezentandtemperatura minima la care amesteculdevine o fazaomogena (STAS 17882) Aparatura: Se utilizeaza in acestscopdouaeprubete de sticlaconcentrice.Ineprubetainterioara se introduce amestecul de aniline siproduspetroliersi un termometru.Celedouaeprubete se introduce intr-un pahar Berzelius cu apa, incalzit cu ajutorulunuibec de gaz.

Mod de lucru: Cu ajutorulunei pipette se masoara 5 ml aniline si 5 ml produspetrolier, care se introduce in eprubetainterioara.Seincalzestepaharul Berzelius astfelincat temperature sacreascatreptat. Se agitaamestecul, iarpunctul de aniline se citeste in momentul in care celedoualichide au devenit perfect miscibile. Daca aniline siprodusulpetroliersuntmiscibile la temperature camerei se racestebaia cu unamestec de sare de bucatariesigheata (amestecracitor), agitandu-se continuuamesteculanilina-produspetrolier. In momentul in care amesteculdevineopac se scot eprubetele din baia de gheatasi se lasasa se incalzeasca, sub agitare. Se noteazatemperatura la care rezervorultermometrului se poatevedea; acestareprezintapunctul de aniline. Punctual de anilina, determinat in grade Celsius, se transforma in grade Fahrenheit cu ajutorulformulei: A(F)= 9/5*t+32

Depedenta dintre indicele diesel si cifra cetanica este redata in tabelul 2.4:

Tabelul 2.4 Corelatia intre indicele Diesel si cifra cetanica Indicele Diesel 24 34 42 Cifra cetanica 30 35 40 Indicele Diesel 41 56 64 Cifra cetanica 45 50 55

1-Turcas 2- Birgu 3-Costin 4-Aantonica 5- Simion