Sunteți pe pagina 1din 6

MASA VOLUMICĂ LA 20°C ŞI DENSITATEA RELATIVĂ 20°C/20°C

Definiţii:

Masa volumică (densitatea) este raportul dintre masa unui anumit volum de vin sau must şi volumul său la 20°C. Se exprimă în g/cm 3 (kg/m 3 în Sistem Internaţional) şi are simbolul 20°C . Densitatea relativă este raportul dintre masa volumică (densitatea) a vinului (sau mustului) la 20°C şi masa volumică (densitatea) a apei la aceeaşi temperatură. Nu are unitate de măsură (mărime adimensională). Simbolul său este .

de măsură (mărime adimensională). Simbolul său este . Scopurile lucrării:  evaluarea conţinutului de

Scopurile lucrării:

evaluarea conţinutului de zaharuri din must;

determinarea concentraţiei alcoolice a vinului;

determinarea extractului sec total a vinului;

determinarea concentraţiei unor substanţe (soluţii) folosite la analiza vinurilor şi băuturilor alcoolice;

caracterizarea unor materiale (substanţe) oenologice folosite în practica vinicolă.

Principiul metodei:

Masa volumică şi densitatea relativă la 20°C sunt determinate pe o probă de must sau vin prin una din metodele:

metodă de referinţă:

picnometrică, cu precizia de 0,0001 g/cm 3 , obligatorie în caz de litigiu.

metode uzuale:

picnometrică obişnuită, cu precizia de 0,0003 g/cm 3 ;

areometrică (densimetrică), cu precizia de 0,0003 g/cm 3 ;

densimetric, la balanţa hidrostatică. Observaţie:

Pentru determinări foarte precise masa volumică şi densitatea relativă trebuie să fie corectate faţă de conţinutul de SO 2 .

masa volumică şi densitatea relativă trebuie să fie corectate faţă de conţinutul de SO 2 .

-

1

-

, unde:

 – masa volumică corectată;  – masa volumică determinată;  S – dioxid de

– masa volumică corectată;

 – masa volumică corectată;  – masa volumică determinată;  S – dioxid de sulf

– masa volumică determinată;

S – dioxid de sulf total, în g/l.

Pregătirea probei pentru determinare:

Vinurile tulburi se filtrează în prealabil printr-o hărtie de filtru cutată. Dacă vinul sau mustul conţine cantităţi notabile de CO 2 , se îndepărtează cea mai mare cantitate prin agitarea a aproximativ 250 ml vin într-un flacon de 1000 ml sau prin filtrarea sub presiune redusă prin 2 g de bumbac introdus într-o alonjă de sticlă ataşată la o trompă de vid de apă.

METODA AREOMETRICĂ (DENSIMERTICĂ) Metoda uzuală (precizie de 0,0003 g/cm 3 )

Noţiuni teoretice:

Areometria este ansamblul de tehnici folosite pentru a determina masa volumică şi densitatea relativă a lichidelor. Areometrele (figura 1) sunt aparate fabricate din sticlă, a căror dimensiuni şi gradaţii trebuie să corespundă prescripţiilor stabilite în regulamentul nr. 1108/82 al C.E.E.

Astfel, ele sunt constituite dint-o carenă (parte) cilindrică (1) cu diametrul mai mare pentru a putea pluti la suprafaţa lichidului, o tijă (2) cu secţiune circulară de cel puţin 3 mm diametru în partea superioară a carenei, iar la partea inferioară (bază) cu un rezervor sferic (3) umplut cu mercur sau alice de plumb, cu rolul de a menţine aparatul în poziţie verticală. Unele areometre sunt prevăzute în interior cu un termometru cu mercur a cărui scală este cuprinsă între 0° şi 30°C. În acest caz, mercurul din rezervor ţine loc şi de greutate, în locul alicelor de plumb, asigurând scufundarea în proba de analizat (must sau vin). Acestea sunt denumite şi termodensimetre.

- 2 -

Figura 1 – Areometre: 1 - carenă cilindrică; 2 - tijă; 3 - rezervor sferic.

Figura 1 – Areometre: 1 - carenă cilindrică; 2 - tijă; 3 - rezervor sferic.

Pentru vinurile seci, areometrele trebuie să fie gradate de la 0,983 la 1,003 în miimi şi cincimi de miimi. Fiecare miime trebuie să fie separată prin cel puţin 5 mm de miimea următoare. Pentru măsurarea masei volumice a vinurilor dezalcolizate, a vinurilor dulci şi a musturilor, se va face uz de un set de 5 areometre gradate astfel:

1,000 ÷ 1,003 g/cm 3 ;

1,003 ÷ 1,006 g/cm 3 ;

1,006 ÷ 1,090 g/cm 3 ;

1,090 ÷ 1,120 g/cm 3 ;

1,120 ÷ 1,150 g/cm 3 . Aceste areometre sunt gradate în mase volumice la 20°C pe miimi şi jumătăţi de miimi cel puţin, fiecare miime fiind separate prin minimum 3 mm de miimea următoare. Aceste areometre trebuie să fie, gradate astfel ca să poată fi citite la nivelul meniscului (,,vârful meniscului”) conform figurii 2 pe lina D–E (1).

-

3 -

Fig. 2: Modalitatea de citire a densităţii la areometre: 1. Cazul areometrelor oficiale (C.E.E. la

Fig. 2: Modalitatea de citire a densităţii la areometre:

1. Cazul areometrelor oficiale (C.E.E. la 20°C) şi areometrelor speciale pentru musturi tulburi sau vinuri roşii; 2. Cazul areometrelor vechi etalonate la 15°C.

Indicarea gradaţiei în masă volumică la 20°C sau în densitate relativă la 20°C şi a citirii la nivelul vârfului de menisc va fi făcută fie pe scara gradată sau pe o bandă de hârtie inclusă în interior. Pentru areometrele vechi (gradate la 15°C) citirea se efectuează conform figurii 2(2) la nivelul suprafeţei plane a lichidului (meniscul inferior). Rezultatul citirii se exprimă cu 4 zecimale. Aceste areometre trebuiesc să fie verificate de un serviciu oficial la intervale de timp de 6 - 12 luni. Se deosebesc mai multe tipuri de areometre:

areometre (densimetre) de masă volumică, ce sunt gradate la temperaturi diferite potrivit fiecărei ţări (în C.E.E. la 20°C). Acestea permit să se determine concentraţia alcoolică a unui vin după distilare, în funcţie de masa volumică a distilatului obţinut pe bază de tabele de corespondenţă stabilite pentru picnometrie şi a extractului sec total a unui vin în funcţie de densitatea sa relativă;

alcoolmetre, care dau concentraţia alocoolică a vinurilor (prin intermediul distilatelor) prin citire directă;

areometre de măsurare a concentraţiei zaharurilor (mustimetre - zaharimetre);

areometre speciale care permit să se cunoască valoarea aproximativă a extractului sec total al vinurilor (extracto – oenometre). Principiul de funcţionare a aerometrelor se bazează pe principiul lui Arhimede: ,,Orice corp scufundat într-un fluid va dizlocui un volum de fluid egal cu

- 4 -

volumul său” sau „Forţa care acţionează asupra unui corp imersat într-un lichid are aceeaşi direcţie, sens opus şi valoare numerică în modul, cu forţa de greutate a lichidului dizlocuit de corpul respectiv”.

Aparatură şi materiale:

areometru (densimetru), care îndeplineşte condiţiile prevăzute în STAS-urile şi reglementările în vigoare;

termometrul de la 0° la 30°C, controlat şi gradat în diviziuni de 0,5°C;

cilindru gradat de 36 mm diametru interior şi 320 mm înălţime, ţinut în poziţie verticală cu ajutorul unui suport cardanic;

lupă;

tifon, vată, hârtie de filtru, etc.

Modul de lucru:

Se introduc 250 ml vin de analizat în clindru de sticlă aşezat pe o suprafaţă perfect orizontală. Se introduce areometrul (densimetrul) şi termometrul. Citirea la termometru se face la 1 minut după ce s-a agitat conţinutul cilindrului, pentru uniformizarea temperaturii vinului, areometrului şi termometrului. Se scoate termometrul şi se citeşte masa volumică aparentă la temperatura t°C, pe tija areometrului după un minut de pauză. Rezultatul se exprimă cu patru zecimale.

minut de pauză. Rezultatul se exprimă cu patru zecimale. Calculul şi exprimarea rezultatelor Masa volumică

Calculul şi exprimarea rezultatelor

Masa volumică aparentă (

şi exprimarea rezultatelor Masa volumică aparentă ( ) este corectată cu ajutorul tabelelor de corecție,

) este corectată cu ajutorul tabelelor de corecție,

obţinându-se astfel masa volumică la 20°C (

corecție, obţinându-se astfel masa volumică la 20°C ( ) cu relaţia: Masa volumică (densitatea) este corectată

) cu relaţia:

astfel masa volumică la 20°C ( ) cu relaţia: Masa volumică (densitatea) este corectată şi de

Masa volumică (densitatea) este corectată şi de acţiunea SO 2 şi eventual de antisepticii care s-au adăugat pentru a stabiliza proba de vin în momentul prelevării sale.

-

5 -

Observaţie:

În cazul utilizării areometrelor care sunt gradate în valori ale densităţii la temperaturi diferite de 20°C, valorile găsite se transformă în valori la 20°C cu ajutorul tabelelor însoţitoare.

Exemplu numeric:

Să se determine masa volumică (

Exemplu numeric: Să se determine masa volumică ( ) şi densitatea relativă ( ) pentru o

) şi densitatea relativă (

se determine masa volumică ( ) şi densitatea relativă ( ) pentru o probă de vin

) pentru o

probă de vin dulce cu următoarele caracteristici de compoziţie:

13 % vol., concentraţia alcoolică;

55 g/l, zaharuri reducătoare;

S = 0,258 g/l, SO 2 total.

La temperatura de 19°C, masa volumică aparentă este:

Calculul masei volumice (

):
):
aparentă este:  Calculul masei volumice ( ): (c = 0,48 g/cm 3 conform tabelului). 

(c = 0,48 g/cm 3 conform tabelului).

Corectarea masei volumice (

3 conform tabelului).  Corectarea masei volumice ( ) faţă de SO 2 total se efectuează

) faţă de SO 2 total se efectuează astfel:

masei volumice ( ) faţă de SO 2 total se efectuează astfel:  Calculul densităţii relative

Calculul densităţii relative (

):
):
masei volumice ( ) faţă de SO 2 total se efectuează astfel:  Calculul densităţii relative

- 6 -