Sunteți pe pagina 1din 2

SISTEMUL METRIC – METRIC SISTEMI

( în limba română şi în limba turcă)


(Romence ve Türkçe )
Greutate Agırlık
Milligram Milligram
Centigram Santigram
Gram Gram
Decagram Dekagram
Hectogram Hektogram
Kilogram Kilo
Chintal(100 kg) Kental(yüz kilo)
Tonă Ton

Lungime Uzunluk
Milimetru Milimetre
Centimetru Santimetre
Decimetru Desimetre
Metru Metre
Decametru Dekametre
Hectometru Hektometre
Kilometru Kilometre

Suprafaţă Satih
Milimetru pătrat ( mm²) Milimetre kare
Centimetru pătrat (cm²) Santimetre kare
Decimetru pătrat (dm²) Desimetre kare
Metru pătrat (m²) Metre kare
Decametru pătrat (dam²) Dekametre kare
Hectometru pătrat (hm²) Hektometre kare
Kilometru pătrat (km²) Kilometre kare
Ar (100 m²) Ar
Hectar (10000 m²) Hektar

Volum şi capacitate Oylum ve kapasite


Milimetru cub (mm³) Milimetre küp
Centimetru cub (cm³) Santimetre küp
Decimetru cub (dm³) Desimetre küp
Metru cub (m³) Metre küp
Decametru cub (dam³) Dekametre küp
Hectometru cub (hm³) Hektometre küp
Kilometru cub (km³) Kilometre küp
Litru (l) Litre
Mililitru (ml) Mililitre
Centilitru (cl) Santilitre
Decilitru (dl) Desilitre
Hectolitru (hl) Hektolitre

S-ar putea să vă placă și