Sunteți pe pagina 1din 16

Criminalitate transfrontalier Cooperarea poliieneasc pe plan european n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii transfrontaliere

CUPRINS
1.Notiuni introductive !."uropol ."uro$ust #."UR&SUR'sistem european de supreve()ere al frontierelor %.+cordurile inc)eiate cu alte state in domeniul cooperarii politienesti %.1."-trdarea %.! "-trdarea activ %. "-trdarea pasiv *. Centrul de cooperare politieneasca internationala *.1. &.I.P.C. Interpol *.!.Initiativa de cooperare in S" "uropei *.!.1.Cadrul le(al *.!.!1as2 3orce'urile *.!. .Premisele nfiinrii C.C.P.I. *. .4iroul Naional Interpol *.#.Punctul Naional 3ocal ,.S.".P.C.+. ' +sociaia 5efilor de Poliie din S" "uropei ..Cooperarea cu ofierii de le(tur ai 6.I.R.+. acreditai n alte state i cu ofierii de le(tur strini acreditai n Rom7nia C&NC8U9II p. p.# p.% p.* p., p.. p.. p./ p.10 p.10 p.10 p.11 p.11 p.11 p.1! p.1# p.1# p.1% p.1*

1.Notiuni introductive
Problema criminalitii transfrontaliere: care s'a de;voltat esenial ca urmare a (lobali;rii pieelor: le(ale i clandestine: i desfiinrii sau liberali;rii frontierelor: repre;int la momentul actual una din cele mai importante subiecte de discuie n plan naional i mondial: fiind propulsat pe a(enda temelor prioritare ale cooperrii internaionale. Prin proporiile pe care le'a atins: criminalitatea transfrontaliera constituie o preocupare nu doar pentru (uverne i autoriti: ci pentru toat societatea n ansamblu. +stfel: cooperarea internaional n domeniul prevenirii i combaterii acestui fenomen este un proces inevitabil: fiind consemnat n tratate: convenii: acorduri nc)eiate i ratificate de mai multe state. & or(ani;aie criminal: prin modul su de structurare: fle-ibilitatea i deosebita capacitate de infiltrare n ;onele vitale ale politicului i economicii: prin ntinderea sa mondial rapid: prin recursul necondiionat la violen: corupie i anta$: repre;int un pericol direct i de mare actualitate: o sfidare la adresa societii mondiale. <nsemnul de or(ani;aie criminal semnific activitile infracionale ale unor (rupuri criminale or(ani;ate ntr'o comunitate stabil: a crei activitate se ntemeia; pe divi;iune: ntre membrii or(ani;aiei i structurile ei: a funciilor de administrare: asi(urare i e-ecutare a inteniilor criminale ale or(ani;aiei n scopul de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fi;ice i $uridice sau de a o controla: n alte forme: n vederea obinerii de avanta$e i reali;rii de interese economice: financiare sau politice. <n concepia Interpol'ului: or(ani;aiile criminale ar putea fi mprite n patru mari (rupe distincte= a> 3amiliile mafiei: constituite pe structuri ierar)ice stricte: norme interne de disciplin: un cod de conduit i o diversitate mare de activiti ilicite ? familiile italiene: americane: columbiene > b> &r(ani;aiile profesionale a cror membrii se speciali;ea; n una sau dou tipuri de activiti criminale ? furtul i traficul de maini furate: rpiri de persoane > c> &r(ani;aii criminale constituite pe criterii te)nice: care sunt re;ultatul unor mpre$urri specifice precum nc)iderea (ranielor: circulaia dificil peste frontiere: e-pansiunea (eo(rafic ? triadele: @a2u;a: $amaicanii >. d> &r(ani;aii teroriste internaionale care practic asasinatul: deturnarea de avioane: rpirea de persoane etc.: sub diferite motivaii politice: militare: reli(ioase sau rasiale. Ae r7nd cu Interpol'ul: menionat anterior: mai putem enumera o serie de or(ani;aii antrenate n combaterea criminalitii internaionale i anume= "uropol: "uro$ust: Centrul Re(ional al Iniiativei de Cooperare in Sud'"stul "uropei pentru combaterea criminalitii transfrontaliere ?S"CI>: &r(ani;aii i or(anisme din sistemul &NU.

!."uropol
"uropol este or(ani;atia care se ocupB de aplicarea le(ii n cadrul Uniunii "uropene si care operea;B cu toate informatiile referitoare la criminalitate.&biectivul sBu este acela de a mbunBtBti eficacitatea si cooperarea autoritBtilor competente din statele membre n ceea ce priveste prevenirea si combaterea formelor (rave de crimB internationalB or(ani;atB si

terorism."uropol are misiunea de Csi aduce o contributie semnificativB la actiunea Uniunii "uropene de aplicare a le(ii mpotriva crimei or(ani;ate si a terorismului:concentr7ndu'si eforturile asupra or(ani;atiilor criminale. <nfiintarea or(ani;atiei "uropol a fost convenitB prin 1ratatul de la 6aastric)t privind Uniunea "uropeanB din , februarie 1//!.+v7nd sediul la Da(a :&landa:"uropol a nceput sB' si desfBsoare activitatea pe ianuarie 1//# sub denumirea Unitatea Aro(urilor "uropol?"AU>:actiunile sale fiind limitate la lupta mpotriva dro(urilor.1reptat s'au adBu(atalte domenii importante de criminalitate.<ncep7nd cu 1 ianuarie mandatul "uropol s'a e-tins pentru a cuprinde toate formele (rave de criminalitate internationale:asa cum sunt acestea enumerate n +ne-a la Coventia "uropol.Conventia "uropol a fost ratificatB de toate statele membre si a intrat n vi(oare la 1 octombrie 1//..<n urma adoptBrii mai multor )otBr7ri cu caracter $uridic cu privire la Conventie:"uropol a nceput sa'si desfBsoare toate activitBtiile pe 1 iulie 1///. "uropol spri$inB activitBtile de aplicare a le(ii desfBsurate de statele membre:ndreptate n special mpotriva= ''' traficului ile(al de dro(uri ''' retelelor ile(ale de imi(ratie ''' terorismului ''' falsificarii banilor?falsificarea monedei euro>si a altor mi$loace de platB ''' traficului de fiinte umane inclusiv porno(rafia infantilB ''' traficului ile(al de ve)icule ''' spBlBrii banilor <n plus:principalele prioritBti ale "uropol includ infrarctiunile mpotriva persoanelor:infractiunile financiare si infractiunile cibernetice.+ceasta se aplica atunci c7nd este implicatB o structurB de crimB or(ani;atB si sunt afectate douB sau mai multe state membre. "uropol ofera spri$in prin= ' facilitarea sc)imbului de informatii:potrivit le(ii nationale:dintre ofiterii de le(BturB ai "uropol.?&8">&fiterii de le(BturB sunt detasati pe l7n(B "uropol de cBtre statele membre ca repre;entanti ai a(entiilor nationale ce se ocupB de aplicarea le(ii din aceste state. ' &ferirea de anali;e operative n vederea spri$inirii operatiunilorE ' "laborarea de rapoarte strate(ice?de e-.evaluarea amenintBrii> si anali;a activitBtiilor criminale pe ba;a informatiilor si datelor oferite de statele membre si de tertiE ' &ferirea de e-perti;B si spri$in te)nic pentru anc)etele si operatiunile reali;ate n cadrul U":sub suprave()erea si cu rBspunderea le(alB a statelor membre interesate. ' "uropol activea;B si n domeniul promovBrii anali;ei criminalistice si a armoni;Brii te)nicilor de anc)etB din cadrul statelor membre. <n conventia "uropol se stipulea;B cB "uropol va nfiinta si pBstra un sistem computeri;at pentru a permite introducerea :accesul si anali;area datelor.Conventia prevede un cadru strict pentru a (aranta prote$area drepturilor persoanelor si a datelor:precum si controlul:suprave()erea si si(uranta acestora din urmB. Sistemul computerizat al Europol (TECS) va vea trei componente principale= Un sistem informaional Un sistem de anali; Un sistem de inde#

."uro$ust
"uro$ust este un nou or(anism al Uniunii "uropene nfiinat n !00!: pentru a spori eficiena autoritilor competente din statele membre atunci c7nd au de'a face cu anc)ete i urmrire penal a infraciunilor (rave transfrontaliere i a crimei or(ani;ate. +cest or(anism al Uniunii "uropene este competent s acione;e n anc)etele i urmririle penale privind infraciuni (rave cu privire la cel puin dou state membre. Rolul su de a promova coordonarea ntre autoritile competente din statele membre: i de a facilita punerea n aplicare a asistenei $uridice internaionale reciproce i a cererilor de e-trdare. "uro$ust are: de asemenea: un rol'c)eie n lupta mpotriva terorismului. "uro$ust stimulea; i mbuntete coordonarea investi(aiilor i urmririlor penale ntre autoritile competente din statele membre. "uro$ust mbuntete relaiile de cooperare ntre autoritile competente din statele membre: n special prin facilitarea e-ecutrii internaionale de asisten $udiciar reciproc i punerea n aplicare a e-tradrilor solicitate. "uro$ust spri$in autoritile competente din statele membre: n scopul investi(aiilor i urmririi penale eficiente: atunci c7nd se ocup de criminalitatea transfrontalier. "uro$ust (;duiete nt7lniri: cu faciliti de traducere: ntre anc)etatori i procurori din diferite state: care se ocup de ca;uri individuale i la nivel strate(ic de anumite tipuri de criminalitate. "uro$ust ndeplinete un rol unic: ca un nou or(anism permanent n domeniul $uridic european. 6isiunea sa este de a spori de;voltarea la nivel european de cooperare cu privire la $ustiia penal.

#."UR&SUR'sistem european de supreve()ere al frontierelor


"UR&SUR este un pro(ram pus in discutie de catre Comisia "uropeana in data de 1 februarie !00.:cu scopul de a preveni trecerile neautori;ate ale frontierei: de a reduce numrul de imi(rani ile(ali care i pierd viaa pe mare i de a ntri securitatea intern a U" prin contribuia la prevenirea criminalitii transfrontaliere.<n pre;ent: sistemele naionale de suprave()ere a frontierelor vi;ea; numai anumite poriuni ale frontierelor e-terne ale U". Ca urmare a constr7n(erilor de ordin te)nic i financiar: re(iunile suprave()eate sunt n pre;ent limitate la anumite ;one plane sau de coast i la acele ;one unde sunt desfurate operaiuni.+utoritile responsabile de controlul frontierelor n statele membre au nevoie s primeasc informaii mai fiabile i mai rapide pentru a putea detecta: identifica: urmri i intercepta persoanele care ncearc s intre ile(al n U": reduc7nd astfel numrul de imi(rani ile(ali care trec n mod clandestin frontierele e-terne ale U".Suprave()erea frontierelor nu are ca scop doar prevenirea trecerii neautori;ate a frontierei: ci i combaterea criminalitii transfrontaliere precum terorismul: traficul de persoane i de dro(uri: traficul ilicit de arme: etc. Combaterea acestor ameninri este n primul r7nd o sarcin a forelor de poliie i a %

serviciilor de informaii din statele membre. Cu toate acestea: un sistem eficient de (estionare a frontierelor: at7t la nivel naional c7t i european: va repre;enta un instrument foarte util pentru combaterea criminalitii transfrontaliere. Un Sistem european de suprave()ere a frontierelor C "UR&SUR ' ar trebui s spri$ine statele membre n vederea contientizrii depline a situaiei e-istente la frontierele lor e-terne1 i a creterii capacitii de reacie2 a autoritilor naionale de aplicare a le(ii . "UR&SUR ar trebui s ofere cadrul te)nic comun pentru raionali;area cooperrii i comunicrii cotidiene dintre autoritile statelor membre i s facilite;e folosirea celei mai avansate te)nolo(ii n scopul suprave()erii frontierelor. Un obiectiv operaional esenial ar trebui s fie punerea n comun a informaiilor ntre sistemele naionale e-istente i sistemele europene: cu e-cepia datelor cu caracter personal. "UR&SUR ar putea fi creat n trei fa;e care s se desfoare n paralel= 1. 3+9+ 1= Scopul acestei fa;e este de a interconecta i de a raionali;a sistemele de suprave()ere i mecanismele e-istente n statele membre. Prin urmare: ar trebui folosit finanarea oferit de 3ondul pentru 3rontierele "-terne pentru a mbunti i e-tinde sistemele naionale de suprave()ere a frontierelor i pentru a crea centre naionale de coordonare pentru controlul frontierelor n statele membre: situate la frontierele sudice i estice ale U". +r trebui creat o reea de comunicaii computeri;at i securi;at pentru a face sc)imb de informaii i pentru a coordona activitile ntre centrele din statele membre: precum i cu a(enia 3R&N1"F. <n plus: ar trebui anali;at modalitatea de a acorda spri$in lo(istic i financiar rilor tere vecine selectate: n vederea promovrii cooperrii operaionale cu statele membre n domeniul suprave()erii frontierelor. !.3+9+ != &biectivul acestei etape este de a eficienti;a folosirea instrumentelor de suprave()ere la nivelul U". 3olosirea pro(ramelor europene n domeniul cercetrii i de;voltrii va avea ca efect mbuntirea performanelor te)nice ale sen;orilor i instrumentelor de suprave()ere ?de e-emplu: satelii: ve)icule aeriene fr pilot: etc>. &dat pus n aplicare: "UR&SUR ar constitui un pas decisiv spre stabilirea (radual: n viitor: a unui sistem european comun de (estionare inte(rat a frontierelor. <n procesul de punere n aplicare a deferitelor msuri descrise n aceast comunicare: 3ondul pentru 3rontierele "-terne ar trebui s repre;inte mecanismul principal de solidaritate a statelor membre n ceea ce privete parta$area sarcinii financiare n Uniunea "uropean.

%.+cordurile inc)eiate cu alte state in domeniul cooperarii politienesti


<n termeni (enerali: cooperarea $udiciar internaional n materie penal cuprinde= ' e-trdareaE
1

Contientizarea situaiei existente msoar capacitatea autoritilor de detectare a deplasrilor transfrontaliere i de gsire a motivelor justificate pentru a lua msuri de control. Capacitatea de reacie msoar perioada de timp necesar pentru controlul oricror deplasri transfrontaliere i, de asemenea, timpul i mijloacele necesare pentru a reaciona n mod adecvat n situaii deosebite.

' transferarea persoanelor condamnateE ' transferul de proceduriE ' recunoaterea )otr7rilor. Cele mai importante convenii multilaterale n aceast materie au fost semnate sub e(ida Consiliului "uropei i &r(ani;aiei Naiunilor Unite: Rom7nia a nc)eiat peste 0 de tratate bilaterale. <n Rom7nia: ca de altfel n marea ma$oritate a statelor: 6inisterul Gustiiei este autoritatea central. Pentru cererile de asisten $udiciar n materie penal din fa;a de cercetare i urmrire penal autoritatea central este Parc)etul de pe l7n( <nalta Curte de Casaie i Gustiie: dar tratatul cu SU+ impune i n aceast fa;a transmiterea cererilor prin 6inisterul Gustiiei. 6.+.I. este autoritate central pentru cererile referitoare la ca;ierul $udiciar. <n cadrul spaiului $udiciar comun al Uniunii "uropene: cooperarea $udiciar se desfoar n temeiul unor instrumente comunitare care au la ba; principiile recunoaterii i ncrederii reciproce. Potrivit Conveniei UE de asisten judiciar din 29 mai 2000: intrat n vi(oare n au(ust !00%: comunicarea actelor $udiciare se poate face direct prin pot destinatarului: iar alte cate(orii de cereri de asisten $udiciar se transmit direct autoritii $udiciare solicitate: pentru identificarea crora se poate utili;a +tlasul Gudiciar "uropean. Pentru cau;ele transnaionale privind formele (rave ale criminalitii: care implic Rom7nia i mai mult de un stat membru al Uniunii "uropene: ma(istraii rom7ni pot apela la "UR&GUS1: instituia Uniunii "uropene care coordonea; activitile de cooperare $udiciar n aceste situaii. Ain momentul aderrii Rom7niei la Uniunea "uropean: procedurile formale de e-trdare au fost nlocuite cu procedurile de predare n ba;a unui mandat european de arestare. <n relaia cu statele membre ale Uniunii "uropene: pentru anumite forme de cooperare transferarea persoanelor condamnate: suprave()erea transfrontalier: urmrirea transfrontalier: autoritatea central: 6inisterul Gustiiei sau Parc)etul de pe l7n( <nalta Curte de Casaie i Gustiie: dup ca;: i pstrea; rolul actual. 1otodat: o ba; de date privind mandatele europene de arestare se creea; la nivelul 6inisterului Gustiiei: cruia autoritile $udiciare rom7ne: emitente sau de e-ecutare: trebuie s i comunice toate mandatele europene de arestare emise sau e-ecutate.

%.1. "-trdarea
H"-trdarea este una dintre formele cooperrii $udiciare internaionale: put7nd fi definit ca fiind procedura prin care un stat suveran accept s predea unui alt stat ?statul solicitant> o persoan care se afl pe teritoriul su i care este urmrit penal sau trimis n $udecat pentru o infraciune ori este cutat n vederea e-ecutrii unei pedepse n statul solicitant.I <n Rom7nia: e-trdarea este re(lementat n Constituie'art. 1/: Codul Penal Cart.'/ i 8e(ea nr. 0!J!00# privind cooperarea $udiciar internaional: astfel cum a fost modificat i completat prin 8e(ea nr. !!#J!00*. +v7nd n vedere dispo;iiile imperative ale art. 1/ din Constituia Rom7niei: rolul 6inisterului de Gustiie const n esen n= ,

' e-amenul de re(ularitate internaional ? verificarea conformitii cererii cu tratatul aplicabil>E ' ntocmirea i transmiterea cererii de e-trdareE ' punerea n e-ecutare: mpreun cu 6.I.R.+. a )otr7rii definitive de e-trdare: aprobarea tran;itului. +stfel cum a fost modificat prin 8e(ea nr.!!#J!00*: procedura de e-trdare prev;ut de 8e(ea nr. 0!J!00# privind cooperarea $udiciar internaional n materie penal este urmtoarea=

%.!."-trdarea activ ?atunci c7nd Rom7nia este stat solicitant>


6inisterul Gustiiei ntocmete cerea de e-trdare numai pe ba;a nc)eierii motivate a instanei $udectoreti competente. <n ca;ul n care un mandat de arestare preventiv sau de e-ecutare a pedepsei nu poate fi dus la ndeplinire deoarece inculpatul sau condamnatul nu se mai afl pe teritoriul Rom7niei: instana care a emis mandatul de arestare preventiv sau instana de e-ecutare: dup ca;: la propunerea procurorului sesi;at n acest scop de ctre or(anele de poliie: emite un mandat de urmrire internaional n vederea e-trdrii: care se transmite Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional din cadrul M.I. .!.: n vederea difu;rii prin canale specifice. 6andatul de urmrire internaional n vederea e-trdrii trebuie s conin toate elementele necesare identificrii persoanei urmrite:cum ar fi= ' e-punere sumar a situaiei de faptE ' date privind ncadrarea $uridic a fapteiE ' foto(rafiiE ' impresiuni di(itale: etc. Aespre locali;area pe teritoriul unui stat strin a unei persoane date n urmrire internaional sau cutate de autoritile $udiciare rom7ne pentru aducerea la ndeplinire a unui mandat de e-ecutare a pedepsei nc)isorii sau a unui mandat de arestare preventiv: instana poate fi informat nu numai de 4iroul Naional Interpol: ci i de alte structuri din cadrul Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional: dar i de 6inisterul Gustiiei: prin orice mi$loc care las o urm scris i a crei autenticitate poate fi verificat. Instana de e-ecutare sau instana care a emis mandatul de arestare preventiv stabilete: printr'o nc)eiere motivat: dac sunt ndeplinite condiiile prev;ute de le(e pentru a solicita e-trdarea. Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional are obli(aia de a informa instana de e-ecutare sau instana emitent a mandatului de arestare preventiv de ndat ce 4iroul Central Naional Interpol corespondent i notific faptul c persoana care face obiectul mandatului a fost locali;at. Informarea va fi transmis direct: cu o copie la 6inisterul Gustiiei.

%. "-trdarea pasiv ?atunci c7nd Rom7nia este stat solicitat>


Procedura de e-trdare pasiv este de competena curii de apel n circumscripia creia a fost locali;at persoana e-trdabil. .

Curtea este sesi;at de parc)etul competent: dup ce: n prealabil: direcia de specialitate a 6inisterului de Gustiie efectuea; e-amenul de re(ularitate internaional al cererii de e-trdare i documentelor ane-ate. Persoana e-trdabil are dreptul s fac opo;iie la e-trdare. "-trdarea se poate solicita n ba;a conveniilor multilaterale sau a unor tratate bilaterale : ori pe ba; de reciprocitate: n lipsa unor asemenea instrumente $uridice. Convenia multilateral cel mai frecvent utili;at de Rom7nia este Convenia european de e-trdare: nc)eiat la Paris la 1 decembrie 1/%,: cu protocoalele sale adiionale. Convenia european de e-trdare se aplic n relaia cu celelalte #% de state membre ale Consiliului "uropei.

*. Centrul de cooperare politieneasca internationala


Intre anii 1//0'!00#:CCPI a efectuat 1 acorduri de readmisie:,! acorduri bilaterale pe combaterea crimei or(ani;ate utili;and metode operative prin colaborarea cu 4iroul National Interpol:Cooperare bilaterala:&fiterii de le(atura straini acreditati in Romania:Centrul re(ional S"CI:ofiterii de le(atura romani acreditati in strainatate:Unitatea Nationala "uropol:S.I.S.JS.I.R.".N."..

*.1. &.I.P.C. Interpol


Institutie (uvernamentala care asi(ura asistenta reciproca intre politiile tarilor membre pentru prevenirea si reprimarea criminalitatii de drept comun:neintervenind in probleme cu caracter politic:militar:reli(ios sau rasial.+re rolul de a asi(ura sc)imbul international de informatii cu caracter politienesc:identificarea si arestarea infractorilor urmariti international cu mandate:coordonarea activitatii de supreve()ere si prindere a infractorilor internationali. +re de asemenea scopul de informare a unitatilor speciali;ate cu privire la traficul international de dro(uri:fals de moneda:furturi pentru luarea masurilor preventive. Nu are doar scop informativ:ci poate solicita informatii necesare solutionarii unor cau;e speciale.

*.!.Initiativa de cooperare in S" "uropei


Pro(ramul este astfel creat incat sa asi(ure stabilitatea:politica:militara:economica:si sociala in S" "uropei:avand la ba;a consultarile dintre Kuvernul S.U.+. si U.". incepute in 1//% si finali;ate prin . pro(rame ce au ca obiect economia:dar si LPrevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliereI:proiect propus de catre dele(atia Romaniei la 1% aprilie 1//.:ca fiind parte a Pro(ramului privind 3acilitatile in Comert si 1ransport.Ne(ocierile care au durat mai bine de 1 an intre e-perti sin SU+:&PIC'Interpol:&6M s'au finali;at prin inc)eierea unui acord cadru intitulat L+cordull de prevenire si combatere a infractionalitatii transfrontaliere in S" "uropeiI:intrand in vi(oare la 1 februarie !000. +cest acord creea;a cadrul $uridic necesar cooperarii intre statele membre:acordand asistenta reciproca in desfasurarea investi(atiilor penale si vamale. Criminalitaea transfrontaliera va putea fi prevenita si combatuta prin urmatoarele masuri= ' sc)imb de informatii operative /

' asistenta te)nica si sc)imburi de e-perienta ' actiuni comune Ltas2'forceI ' cooperare $udiciara ' pre(atire:accelerarea flu-ului informational ' depasirea barierelor e-istente la nivelul institutiilor de aplicare a le(ii in state diferite ' coooperarea cu or(anismele cu profil similar la nivel re(ional si international statele membre acestiu acord sunt=+84+NI+:4&SNI+' D"R1"K&MIN+:4U8K+RI+:CR&+1I+:KR"CI:6+C"A&NI+:6&8A&M+:R&6+I+: S"R4I+ SI 6UN1"N"KRU:S8&M"NI+:1URCI+:UNK+RI+.&bservatori sunt=SU+:I1+8I+:UCR+IN+:+US1RI+:4"8KI+:K"R6+NI+:SP+NI+:3R+N1+: +9"R4+IAG+N:K"&RKI+:&8+NA+: 6+R"+ 4RI1+NI" :C+N+A+ :G+P&NI+: P&R1UK+8I+. ".2.#.Cadrul le$al +rt.. alin.1=IPunctul Naional 3ocal este punctul de contact iniial care va transmite i primi cererile i va difu;a detaliile de contact prin Secretariatul Centrului S"CII 8e(ea nr.!0.J1/// pentru ratificarea +cordului de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere ?6.&f. *%#J 1.1!.1///>E &.U.K. Nr. !01J!000 pentru crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii Centrului Re(ional al Iniiativei de Cooperare n Sud'"stul "uropei pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere?6.&f. nr. %./J!1.11.!000>: aprobat i modificat prin 8e(ea nr. %,J10.0,.!001. ".2.2%as& 'orce(urile Instrumente importante de cooperare nfiinate i or(ani;ate la iniiativa unora dintre statele membre sau cu statut de observator: in concordan cu Re(ulamentul Keneral al &peraiunilor de tip 1as2'force.+ctivitatea acestora se ba;ea; pe Planul de +ciune +nual al Centrului S"CI: aprobat de rile i or(ani;aiile participante cu un important suport de pre(tire i lo(istic din partea statelor observatoare C n principal S.U.+. i Kermania.6embrii acestora: care sunt repre;entani ai a(eniilor de aplicare a le(ii din domeniul vamal sau poliienesc ai statelor membre: cooperea; prin sc)imb de informaii operative n domeniul specific operaiunii. ' ' ' ' ' ' Principalele aciuni de tip %as&()orce sunt* in domeniul combaterii traficului de carne vie C coordonat de Rom7nia C ar iniiatoare. in domeniul combaterii infraciunilor de natur financiar i cibernetic C coordonat de 6acedonia i spri$init de U.S. Secret ServiceE in domeniul combaterii traficului de dro(uriC coordonat de 4ul(ariaE in domeniul combaterii traficului de autove)icule furate C coordonat de Un(ariaE n domeniul combaterii contrabandei i fraudelor vamale C coordonat de +lbania i CroaiaE in domeniul combaterii terorismului C coordonat de +lbania: Rom7nia i 1urcia. 10

".2.+.Premisele ,n)iinrii C.C.P.I. Pro$ramul de -uvernare 200.(200/ ' necesitatea or(ani;rii: de o manier neec)ivoc: a mecanismelor de cooperare cu alte ministere: ori cu or(anisme internaionale: cum sunt IN1"RP&8 si "UR&P&8: sau poliii naionale din alte ri. Planul de aciuni al M!I pe anul 200. ' L,ntrirea capacitii operative internaionale cu I0%E P123 EU 1P123 4ECI i o)ierii de le$tur strini printr(o politic unitar ,n acest domeniu i prin trans)ormarea P0' ,n Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional precum i ,m5untirea sc6im5ului de in)ormaii cu o)ierii de le$tur rom7ni acreditai ,n rile UE8. 9otr7rea -uvernului nr. 2209 din 9 decem5rie 200: ' privind aprobarea Strate(iei naionale de combatere a criminalitii or(ani;ate in perioada !00#' !00,: ' Hdezvoltarea cooperrii internaionale in lupta ,mpotriva criminalitii or$anizate3 prin optimizarea cooperrii cu o)ierii de le$tur strini acreditai ,n om7nia3 e)icientizarea activitilor de cola5orare cu ataaii de a)aceri interne romani a)lai la post in strintate3 consolidarea cooperrii cu a$eniile internaionale in domeniu* Centrul 4ECI3 Iniiativa Central Europeana ;ICE<3 Interpol3 Europol ;prin intermediul Unitii 0aionale<3 Eurojust3 4ecret(4ervice3 =ru$ En)orcement !dministration ;=.E.!.< si >iroul 'ederal de Investi$aii ;'.>.I< din 4U!8. ecomandrile la nivel de e-peri strini: consilieri de preaderare i lideri de proiecte care au fost implicai n derularea conveniilor de tNinnin( "uropol i SIR"N" ' reiese necesitatea crerii unei sin(ure platforme de cooperare poliieneasc internaional care s cuprind toate canalele de cooperare cu respectarea principiului ?o sin$ur cale de intrare3 o sin$ur cale de ieire a in)ormaiei8. <n acest conte-t a fost propus reor(ani;area Punctului Naional 3ocal pentru a deveni o platform de cooperare poliieneasc internaional: care s cuprind n cadrul su un dispecerat unic pentru toate canalele de sc)imburi de informaii menionate n modelul ideal i transformarea unitii n Airecia Keneral de Cooperare Poliieneasc Internaional: aflat n structura Aepartamentului de &rdine i Si(uran Public din cadrul 6.+.I. respect7ndu'se astfel at7t recomandrile partenerilor strini c7t i obli(aiile asumate de Rom7nia n procesul de inte(rare:concomitent cu pstrarea individualitii i personalitii fiecrei structuri care va intra n componena sa conform le(islaiei interne i internaionale .

*. .4iroul Naional Interpol


4irourile Centrale Naionale Interpol constituie punctul de spri$in naional al cooperrii poliieneti internaionale. Create n fiecare stat membru al &.I.P.C. C IN1"RP&8: 4irourile Centrale Naionale sunt formate din funcionari naionali care acionea; ntotdeauna n cadrul $uridic oferit de le(islaia rii lor. Rolul acestora este de a surmonta obstacolele pe care le nt7mpin cooperarea internaional datorit diferenei de structuri ntre poliiile naionale: barierelor lin(vistice i diferenelor de sisteme $uridice ale rilor membre. <n (eneral: rolul unui 4irou Central Naional const n=

11

centrali;area informaiilor criminale i a documentaiei: n raport direct cu cooperarea poliieneasc internaional: obinute din ar i transmiterea lor celorlalte 4.C.N.'uri i Secretariatului KeneralE declanarea: pe teritoriul naional: a operaiunilor i actelor de poliie solicitate de celelalte state membre prin intermediul 4irourilor Centrale NaionaleE primirea cererilor de informaii: de verificri etc. transmise de alte 4.C.N i transmiterea rspunsurilor ctre 4.C.N.'urile interesate. +tribuiile 4iroului Naional Interpol asi(ur sc)imbul de informaii cu caracter poliienesc referitoare la activitatea infractorilor de drept comun care acionea; pe plan internaional ?date de identitate: semnalmente: foto(rafii: amprente di(itale: moduri de operare: mi$loace de transport utili;ate>: precum i de alte date necesare identificrii acestora i probrii activitii lor infracionaleE comunic unitilor de poliie: altor uniti ale 6inisterului +dministraiei i Internelor sau altor instituii ale statului interesate: informaiile privind infractorii strini sau rom7ni: urmrii pe plan internaional pentru comiterea unor fapte penale de drept comun: n vederea semnalrii intrrii lor n ar i dispunerii msurilor solicitate de autoritile $udiciare care'i urmrescE asi(ur: n cooperare cu or(anele competente din 6inisterul Public i din 6inisterul Gustiiei: punerea n urmrire internaional: n vederea arestrii i e-trdrii ctre ara noastr: a persoanelor care se sustra( unor mandate de arestare preventiv sau de e-ecutare a unor pedepse: emise pentru fapte deosebit de (rave i despre care e-ist informaii c se afl n strintateE asi(ur: n cooperare cu 4irourile Centrale Naionale Interpol din rile respective: cu unitilecentrale de linie din Inspectoratul Keneral al Poliiei Rom7ne sau cu inspectoratele $udeene: reali;area activitilor operative i lo(istice: pentru preluarea i escortarea: din strintate: a persoanelor e-trdate ctre Rom7niaE coordonea;: n cooperare cu unitile centrale de linie ale Inspectoratului Keneral al Poliiei Rom7ne i cu or(anele parc)etului: activitile operative n vederea identificrii i arestrii infractorilor de drept comun: intrai n ara noastr: care fac obiectul unor mandate de arestare preventiv sau de e-ecutare a unor pedepse privative de libertate: difu;ate de Secretariatul Keneral Interpol sau de alte 4irouri Centrale NaionaleE asi(ur informarea operativ i cu caracter de continuitate a unitilor centrale i $udeene de poliie cu privire la persoanele: modurile de operare i mi$loacele de transport folosite n traficul internaional ilicit de dro(uri: moned fals: ve)icule furate: precum i n comiterea altor fapte infracionale (rave: pentru luarea msurilor le(ale de prevenire i reprimare a acestoraE asi(ur informarea unitilor de poliie i de paapoarte n le(tur cu furturile sau pierderile de documente de identitate strine: n vederea prevenirii intrrii frauduloase: n ar: a unor persoaneE solicit Secretariatului Keneral Interpol i 4irourilor Centrale Naionale din rile membre: la cererea unitilor 6inisterului +dministraiei i Internelor: or(anelor parc)etului i $ustiiei: a altor instituii implicate n nfptuirea actului de $ustiie penal: informaiile necesare soluionrii unor cau;e aflate n lucru: cu incidene internaionaleE 1!

pre;int: periodic sau la ordin: conducerilor 6inisterului +dministraiei i Internelor i Inspectoratului Keneral al Poliiei Rom7ne: informri privind evoluia i tendinele criminalitii pe plan internaional: activitatea desfurat n strintate de ceteni rom7ni care fac obiectul unor anc)ete penale n rile membre ale &.I.P.C. C Interpol: precum i propuneri pentru mbuntirea cooperrii poliieneti cu rile membre ale &r(ani;aieiE informea; unitile de poliie cu privire la modurile de operare ale infractorilor internaionali:mi$loacele i metodele eficiente i cu caracter de noutate: folosite de alte poliii pentru prevenirea i combaterea fenomenului criminalitiiE particip la reuniunile internaionale prev;ute n Pro(ramul de lucru anual al &.I.P.C. C Interpol sau or(ani;ate de ctre poliiile afiliate: oca;ie cu care pre;int e-periena Poliiei Rom7ne n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii transnaionaleE e-ercit orice alte atribuiuni: stabilite prin actele normative n vi(oare: referitoare la cooperarea poliieneasc internaional n cadrul &.I.P.C.'Interpol.

*.#. Punctul Naional 3ocal


Compartimentul speciali;at al Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional: care asi(ur le(tura operativ dintre autoritile competente rom7ne i ataaii de afaceri interne i ofierii de le(tur ai 6+I acreditai n alte state sau la or(ani;aii internaionale i (estionarea flu-ului informaional de interes operativ aferent cooperrii internaionale derulate de structurile speciali;ate ale 6+I pe acest canal. 8a data de 01.1!.!000: a fost nfiinat Punctul Naional 3ocal: cu ran( de direcie n cadrul 6.+.I.: n conformitate cu prevederile &rdonanei de Ur(en nr. !01J!000 privind crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii Centrului S"CI pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere: aprobat prin 8e(ea nr. %, din !001 ' +rt.1 lit.e= HPunctul naional unic de contact iniial: in sensul art. . para(raful 1 din +cordul S"CI: este denumit Punctul naional focalI. Aiversificarea tipurilor de infraciuni: perfecionarea modurilor de operare folosite de infractori au determinat o cretere a numrului de cereri de asisten primite spre soluionare de ctre Punctul Naional 3ocalE astfel: n vederea soluionrii operative a solicitrilor n domeniul criminalitii transfrontaliere: n anul !00!: au aprut noi instituii de comunicare operativ i linii de munc: astfel= colaborarea cu ofieri de le(tur strini repre;entani ai statelor observatoare la Centrul Re(ional S.".C.I. i instituia ataailor de afaceri interneJofierilor de le(tur rom7ni acreditai n strintate. Ae asemenea: n vederea intensificrii activitilor de colaborare cu statele din Uniunea "uropean: a fost semnat la data de !% noiembrie !00 : +cordul de cooperare dintre Rom7nia i 4iroul "uropean de Poliie: ratificat prin 8e(ea nr. 1/,J!00#. Potrivit acestui +cord de cooperare dintre Rom7nia i 4iroul "uropean de Poliie: Punctul Naional 3ocal a fost desemnat punct naional de contact ntre "uropol i a(eniile de aplicare a le(ii din Rom7nia. +tribuiile Punctului Naional 3ocal= 1rimiterea: (estionarea i monitori;area mesa$elor operative referitoare la investi(aii i verificri comple-e cu privire la (rupuri de infractori: primite din strintate ?ofierii de le(tur strini> la autoritile de aplicare a le(ii rom7ne: conform competenelor le(aleE 1

Informarea operativ a formaiunilor competente ?I.K.P.R.: I.K.P.3.: A.K.".I.P.> privind situaii semnalate de alte state referitoare la infraciuni comise de ceteni rom7ni ?returnai: condamnai penal: suspeci de comiterea de infraciuni etc>E Solicitri de date i informaii de la ofierii de le(tur strini privind combaterea criminalitii transfrontaliere primite de la autoritile de aplicare a le(ii rom7neE Spri$in activitatea ofierilor de le(tur rom7ni: primete: traduce: procesea; i transmite cererile de asisten de laJctre or(anele de aplicare a le(ii rom7ne ctreJde la ofierii de le(tur rom7ni: efectuea; verificri n ba;ele de date pentru de(revarea structurilor operative: asi(ur confidenialitatea informaiilor: monitori;ea; soluionarea cererilor de asistenE "laborea; sinte;e referitoare la criminalitatea transfrontalier: pe ba;a informaiilor acumulateE <ntreine o ba; de date referitoare la informaiile re;ultate din activitatea de soluionare a cererilor de asistenE Informea; formaiunile operative cu privire la tendinele fenomenului infracional transfrontalierE +dministrea; sistemele informatice ale Punctului Naional 3ocal.

,.S.".P.C.+. ' +sociaia 5efilor de Poliie din "uropa de Sud'"st


S.".P.C.+. ' 1)e Sout) "astern "urope Police C)ief +ssociation ?+sociaia 5efilor de Poliie din "uropa de Sud'"st> ' are ca membri efii de poliie din 6inisterul de Interne al +lbaniei: 6inisterul de Interne al 3ederaiei 4osnia i Derte(ovina: 6inisterului de Interne al Croaiei: 6inisterului de Interne al 6acedoniei: 6inisterului de Interne al Serbiei i 6inisterului de Interne al 6untene(rului: precum i 6inisterului de Interne al Rom7niei. &biectivele (enerale ale S.".P.C.+. au fost stabilite n cadrul Conferinei inau(urale de la Pula: Republica Croaia: din !00!. 6isiunea sa este de a promova i mbunti= inte(rarea i de;voltarea principiilor democratice ale poliiei n re(iuneE colaborarea i cooperarea: de;voltarea i implementarea strate(iilor: sistemelor i procedurilor poliiei n re(iuneE de;voltarea profesional n re(iuneE msuri pentru prevenirea i combaterea fenomenului infracional i pentru de;voltarea parteneriatului dintre poliie i comunitate ?societate>: precum i implementarea concep'telor: practicilor i strate(iilor poliiei la nivelul comunitii ?societii>E implementarea conceptelor: practicilor i strate(iilor poliiei la nivelul comunitii ?societii>. Cooperarea dintre membri S.".P.C.+. are ca scop oferirea suportului necesar i a$utorului reciproc n special n situaii n care nu e-ist dove;i clare de comitere a actelor infracionale de crim or(ani;at pe teritoriul a dou sau mai multe ri membre sau c7nd natura acestor acte necesit o abordare comun. Aomeniile de sc)imb reciproc sunt urmtoarele= O lupta mpotriva terorismuluiE O prevenirea mi(raiei ile(ale i umaneE 1#

O traficul cu dro(uri i precursoriE O mandate internaionale emise de ctre IN1"RP&8E O protecia motenirii naionale: istorice i artisticeE O comerul ile(al cu armament: muniie i deeuri nucleareE O corupie i splare de baniE O contraband cu bunuri i marfuri contrafcuteE O or(ani;area de nt7lniri cu e-peri n scopul sc)imbului de e-perien i informaiiE derularea de cursuri de formare profesionalE O falsificarea monedelor i punerea n circulaie a monedelor false: a documentelor falsificate: a permiselor de conducere internaionale falsificateE O producia ile(al ?subieci sau persoane care fac contraband cu bunuri>E O cooperarea n domeniul proteciei martorilor. Persoanele responsabile de sc)imbul de informaii i date sunt membri ai Comitetului pentru 8upta <mpotriva Crimei &r(ani;ateE activitile operative comune sunt aprobate de ctre 5efii +(eniilor de Poliie ale rilor membre ale +sociaiei. <n urma Conferinei care a avut loc la Pod(orica n 1. decembrie !00#: s'a decis ntocmirea unei declaraii av7nd ca scop mbuntirea cooperrii i facilitarea sc)imbului de informaii n vederea prevenirii i combaterii crimei or(ani;ate la nivel internaional din re(iunea de Sud'"st a "uropei. Comitetul pentru Combaterea Crimei &r(ani;ate al +sociaiei S.".P.C.+. a stabilit propunerea de Aeclaraie: sesiunea acesteia av7nd loc la Sara$evo pe data de !* aprilie !00%: i a naintat'o efilor de poliie din Sud'"stul "uropei.

..Cooperarea cu ofierii de le(tur ai 6.I.R.+. acreditai n alte state i cu ofierii de le(tur strini acreditai n Rom7nia
Aiversificarea tipurilor de infraciuni: perfecionarea modurilor de operare folosite de infractori au determinat o cretere a numrului de cereri de asisten primite spre soluionare de ctre Punctul Naional 3ocalE astfel: n vederea soluionrii operative a solicitrilor n domeniul criminalitii transfrontaliere: n anul !00! au fost create noi linii de munc i noi instituii= cea a ofierilor de le(tur rom7ni acreditai de 6inisterul Internelor i Reformei +dministrative n strintate i a ofierilor de le(tur strini acreditai n Rom7nia. +taai de afaceri interne i ad$unci de ataai de afaceri interne au fost numii n= +rmenia: +ustria ?acoperind de asemenea Slovenia>: +;erbaid$an: 4ul(aria: C)ina: Cipru: Aanemarca: "lveia: 3inlanda: 3rana: Keor(ia: Kermania: Krecia: Irlanda: Italia: 8etonia: 8ituania: 6area 4ritanie: 6oldova: Norve(ia &landa: Polonia: Portu(alia: Republica Ce) ?acoperind de asemenea Slovacia>: Rusia: Spania: S.U.+.: Suedia: 1urcia: Ucraina: Un(aria. Reali;area propriu';is a sc)imbului de informaii de interes operativ: prin Punctul Naional 3ocal: se efectuea; prin cereri de asisten pe canalele Centrului Re(ional S.".C.I. i cu ofierii de le(tur ai 6.I.R.+. acreditai n alte state i ofierii de le(tur strini acreditai n Rom7nia.

1%

+taaii de afaceri interne sau ofierii de le(tur: dup primirea cererii din partea or(anelor de aplicare a le(ii din statul acreditar: vor asi(ura traducerea acesteia n limba rom7n i o vor nainta de ur(en Punctului Naional 3ocal. Aup primirea re;ultatului verificrilor de la Punctul Naional 3ocal: ataaii de afaceri interne sau ofierii de le(tur l vor nainta: n acelai re(im de ur(en: autoritii solicitante.

C&NC8U9II
Prin practica e-ercitat i de;voltat: C.C.P.I. pune ba;ele viitoarelor structuri naionale speciali;ate n sc)imbul de informaii operative n domeniul combaterii criminalitii transfrontaliereE Se va urmri atin(erea standardelor i procedurilor de lucru n domeniu: conform celor internaionale i din statele membre U.".EC.C.P.I. se constituie ca structur modern: fle-ibil: ce lucrea; la standarde le(ale i te)nice avansateEC.C.P.I. poate asi(ura spri$in real structurilor 6.+.I. i interoperabilitatea acestora n procesul de cooperare operativ internaional i implicit n cadrul reali;rii obiectivelor pentru combaterea criminalitii or(ani;ate la nivel re(ional i internaional.

1*