Sunteți pe pagina 1din 19

Fata si reversul

Spital lui Sisif revoltat


A.
L envers et lEndroit
Noces Le Mythe de Sisyphe
L Homme ; L Eti
(Faţa şi reversul; Nunta; Mitul lui Sisif)
(Omul revoltat)
(Vara)
SALVADOR DALI, Chip rafaelesc explodtnd
Ironia
între da şi nu I
Cu moartea în suflet
Dragoste de viaţă I
Faţa şi reversul I
Nuntă la Tipasa I Vuitul la Djemila I Vara la Alger I Deşertul I
Fiii lui Cain
Negarea absolută
Refuzul salvării Afirmarea absolută
Poezia revoltată
Nihilism şi istorie
Regicizii I
Deictii I Terorismul individual
Terorismul de stat şi teroarea iraţională Terorismul de stat şi teroarea raţională
Revoltă şi revoluţie
Revoltă si crimă I
Măsură şi lipsă de măsură I
Dincolo de nihilism I
Albert Cantus
INTRODUCERE
Cuvintele, Caietele
aceasta,
Căderea,
Omului revoltat
(Intre Plotin şi Sfîntul Augustin). cheie
Albert Camus
INTRODUCERE
Faţa şi reversul între da şi nu)
Albert Camus
INTRODUCERE
Caietele Omului revoltat. (Faţa şi reversul Nunta), (Căderea Exilul şi împărăţia)
Faţa şi reversul, Faţa şi reversul... Faţa şi reversul, Faţa şi reversul, Faţa şi reversul Exilul şi
împărăţia Căderea (Faţa şi reversul) (Exilul şi împărăţia),
Faţa şi reversul malentendu
Albert Camus
INTRODUCERE
Faţa şi reversul, Nunta, Nunta,
Faţa şi reversul), Inspirations miditerraniennes. Faţa şi reversul Fructele pămîntutuiTendîe Nunta
Faţa şi reversul,
(Vara la Alger). Nunta, Mitul lui Sisif, Nunta, (Deşertul). Nunta, (Vara la Alger). Nunta
Albert Camus
INTRODUCERE
Mitului lui Sisif). {Mitul lui Sisif). Deşertul Mitul lui Sisif, (Deşertul). (Vara la Alger).
Mitul lui Sisif, ideea sentimentului
Albert Camus
INTRODUCERE
mode demploi Mitul lui Sisif Străinul, Caligula, Neînţelegerea Omul revoltat Ciuma, Starea de asediu, Cei
drepţi Mitului lui Sisif, (Omul revoltat). Mitul lui SisifOmul revoltat
Omul revoltat).
(Omul revoltat).
Irina Mavrodin
FAŢA Şl REVERSUL
Faţa şi reversul
Faţa şi reversul
Albert Camus
PREFAŢĂ
JFata şi reversul,
Albert Camus
PREFAŢĂ
Albert Camus
PREFAŢĂ
Faţa şi reversul
Faţa şi reversul
Faţa şi reversul.
Faţa şi reversul.
Albert Camus
PREFAŢĂ
Faţa şi reversul,
Faţa şi reversul,
Albert Camus
Faţa şi reversul,
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
FAŢA ŞI REVERSUL
ies pe balcon.
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
v
Indiferenţa acestei mame ciudate!
Albert Camus
FATA SI REVERSUL
Albert Camus
absurda
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
Albert Camus
Narodni Politika.
FAŢA ŞI REVERSUL
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
:ln magnificentia naturae, resurgit spi-ritus.
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
FAŢA ŞI REVERSUL
Albert Camus
FATA SI REVERSUL
Albert Camus
Albert Camus
FAŢA ŞI REVERSUL
garanţie a libertăţii

I
3
Călăul îl sugrumă pe cardinalul Carrafa cu o ftînghie de mătase care se rupse; trebui să o facă de
două ori. Cardinalul îl privi pe călău în faţă, fără să rostească un singur cuvînt.
(Ducesa de Palliano)
din
Albert Camus
NUNTA
Albert Camus
NUNTA
Albert Camus
Albert Camus
NUNTA
Albert Camus
NUNTA

NUNTA
Lui Jacques Heurgon
Albert Camus
NUNTA
Albert Camus

T
NUNTA
dai vecinei, ,
Albert Camus
NUNTA
Albert Camus
i
Spre ilustrare, povestirea unei încăierări auzite la Bab-el-Oued şi reprodusă cuvînt cu cuvînt. (Naratorul nu
vorbeşte totdeauna ca personajul lui Musette, Cagayous. Să nu ne mirăm. Limba lui Cagayous este adeseori o
limbă literară, adică o reconstrucţie. Oamenii din lumea hoţilor şi a proxeneţilor nu vorbesc întotdeauna în
argou. Ei folosesc cuvinte din argou, ceea ce-i cu totul altceva. Algerianul foloseşte un vocabular tipic şi o
sintaxă specială. Dar aceste creaţii îşi capătă întreaga savoare doar prin introducerea lor în limba franceză.)
Atunci Coco face-un pas înainte şi-i zice: „Stai aşa, nu mişca !" Ălălalt îi zice: „ Ce te-a apucat ?" Coco îi zice
:„ O să te snopesc în bătaie! Tu, pe mine, bă ?" Şi duce mîna la spate. Coco îi zice: „Dă laba jos, că oricum te
trăznesc de nu te vezi!"
Ălălalt dă laba jos. Şi Coco îi trage una numai una, nu două. Ălălalt cade lat. „Aoleu, aoleu", mi ţi-l auzeai. S-a
adunat lume multă. Şi-a început mardeala adevărată. Unul s-a dus ţintă la Coco, apoi încă unul, şi încă unul. l-
am zis: „Dai în frate-meu, bă ? Care frate ? Chiar de nu mi-i frate, e ca şi cum mi-ar fi" l-am dat una zdravănă.
Coco lovea în dreapta şi-n stînga, eu nu mă lăsam mai prejos, Lucien izbea şi el cît putea. îl înghesuisem pe unul
într-un colţ şi-l loveam cu capul: „Bum, bum". Au dat năvală curcanii. Ne-au pus în lanţuri. Şi-am mers aşa prin
tot oraşul, de-mi crăpa obrazul de ruşine. în faţă, la Gentleman s bar, erau vreo cîţiva de-ai noştri şi nişte
puicuţe. îmi crăpa obrazul de ruşine. Da mai apoi ne-a zis babacu lui Lucien: „Dreptatea e de partea voastră".
NUNTA
LuiJean Grenier
maestas
Flagelaţie
Albert Camus
NUNTA
„si come ii nativo". „ma la gioia e pellegrina sulla terra".
Albert Camus
NUNTA
„col sol levante, col sol cadenţe".
„Alberto fa lamore con mia sorella".
Albert Catnus
NUNTA
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
O, suflete al meu, nu năzui la viaţa nemuritoare, ci epuizează domeniul posibilului.
(Pythica a III-a)
UN RAŢIONAMENT ABSURD
Paginile care urmează vorbesc despre o sensibilitate absurdă ce poate fi întîlnită în acest secol, şi nu despre
ofilosofie absurdă, pe care propriu-zis timpul nostru n-a cunoscut-o. O elementară onestitate mă obligă să arăt,
încă de la început, tot ceea ce ele datorează anumitor spirite contemporane. Nu numai că nu am intenţia să
ascund aceasta, dargîndirea lor va fi citată şi comentată de-a lungul întregii lucrări.
în acelaşi timp, e util totuşi să notez că absurdul, socotit pînă acum 6 concluzie, este considerat în eseul de faţă
ca punct de plecare. în acest sens, despre comentariul meu se poate spune că e, într-o oarecare măsură,
provizoriu: nu se poate afirma dinainte la ce atitudine obligă. Cititorul va afla în el doar descrierea, în stare
pură, a unui rău al spiritului Nici o metafizică, nici o credinţă nu figurează aici pentru moment. Iată singurele
limite şi singura intenţie a acestei cărţi
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Apriori
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
MITUL LUI SISIF
practic, practic, practic,
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
enumerare
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Predicile Jurnalul seducătorului
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
The time is out ofjoint,
1 în legătură cu noţiunea de mai cu seamă, şi împotriva lui
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Jurnalului
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Aş fi
MITUL LUI SISIF
numai
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
a fi,
simt învăţătura
Albert Camus
libertăţii,
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
ăe
nu depind, aşadar, de voinţa omului,
a te supune,
vedanta) Le Choix,
Albert Camus
OMUL ABSURD
Dacă Stavroghin crede, el nu crede că crede.
Dacă nu crede, nu crede că nu crede.
(Demonii)
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
MITUL LUI SISIF
şi
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
Albert Camus
1
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
Albert Camus
CREAŢIA ABSURDĂ
MITUL LUI SISIF
lui
Albert Camus
climatul în mijlocul în fata Mai mult,
MITUL LUI SISIF
Wilhelm Meister
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Etica
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
si una
sau în Jurnalul unui scriitor,
vexat Demonii,
MITUL LUI SISIF
Jurnal. ia
Albert Camus
nu se regăseşte în paradis.
MITUL LUI SISIF
Jurnalul,
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Jurnalului,
Fraţii Karamazov Demonilor.
Fraţii Karamazov,
Fraţii Karamazov
Demonilor, şi
Moby Dick
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
satisfăcută.
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Albert Camus
APENDIX
MiaM U Sisifcn Dostoievda ? sutuadem LArbalite
(Nota edmc franceze)
Procesul,
Albert Camus
Procesul
Castelul Metamorfoza,
MITUL LUI SISIF
Procesul). altfel, şi
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Metamorfoza, Castelul, Procesul,
Procesul,
Procesul Castelul Procesul Castelul, Procesul Castelul Castelului
Castelul
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Castelul, Castelul
Procesul Castelul Procesul Castelul"
Castelul
Puritatea inimii
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
procesul Castelul
Castelul
La "cta ■ Castelul
Albert Camus
Castelului
Kafka
Procesul,
OMUL REVOLTAT
am aduspămîntului trist şi chinuit inima mea drept ofrandă şi, adesea, în noaptea fermecată, i-am jurat că îl voi
iubi cu credinţă, pînă la moarte, fără teamă, cu povara sa apăsătoare de hazard, şi că nu voi dispreţul nici una
dintre tainele sale. Astfel, m-am legat de el pe viaţă."
(Moartea lui Empedocle)
La răscruce de vînturi,
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
«-« o» vtim rv» roip qvpm rift urmat într-acolo
Mitul MSisif.
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
tabula rasa.
OMUL REVOLTAT
I
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Vocabular filosofic.
Albert Camus
Omul resentimentului,
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
La răscruce de vînturi, titrtent
O
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
REVOLTA METAFIZICĂ
3
I
o

M°.f
»S3 E« o
«1 CS

illi
■""ia S
1.

a
13
I
•P! O W JS .
3 -C
«.2
«
"a-8 s 8
a85gl
Ş8Şs-n
su

IM!
f.
"O U fi O « w
■o
"-™a
t3"2 « vJ-n «)« fi-r
52
OMUL REVOLTAT
astfel? ■.■■;

:
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Moenia mundi,
Albert Carnus
OMUL REVOLTAT
lama sabakhtani
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
OMUL REVOLTAT
Dialog între un preot şi un muribund;
Dialogul

1
i tî !l îl flWM I
ea Ui £5 J sa oJ -a H

I
O 3

li Si
cO O
«"O
«a.
52 8-
SL
«„
s
c
i
3

n
o U
T
3

Albert Camus
O sută douăzeci de zile ale Sodomei, Societate a Prietenilor Crimei
OMUL REVOLTAT
O sută douăzeci de zile ale Sodomei
246 Albert Camus
OMUL REVOLTAT
f,
Albert Camus
•!.. nmm, o c» iliiinna că
OMUL REVOLTAT
u
Lauxriamont şi Sade,
Albert Camus
Paradisul pierdut,
OMUL REVOLTAT
1
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Robespierre şi Iisus Hristos
Albert Camus
Cleveland
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
Micii romantici, Cahiers du Sud.
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
cedează
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
T
2Ş1 Albert Camus
vm
OMUL REVOLTAT
Unicului şi proprietăţii sale,
OMUL REVOLTAT

L
I
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Discursul asupra metodei
Voinţa de putere.
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
simţi
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
T
sk Amor fati odium fatu
Jocul
Albert Camus
Voinţa de putere Cugetările
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
OMUL REVOLTAT
Poezii
Iluminări,
Albert Camus
Cînturite
Cînturi Cînturile
OMUL REVOLTAT
Cînturi Cînturile
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Cînturi ahturilor Confesiune a lui Sţavroghin.
Poezii Culturilor iOnturilor Poeziile. Poeziile
(Scrisoare către DarassL)
Albert Camus
Poeziile
OMUL REVOLTAT
Anotimpul Iluminările
Anotimpul în Infern. Moby Dick, Procesul, Zarathustra, Demonii ? Anotimpul
L
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
lui I nrf
OMUL REVOLTAT
OMUL REVOLTAT
k
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
REVOLTA ISTORICĂ
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Tragedia lui Spartacus,
Albert Camus
Puterii
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
rege.
Contractul social
Contractul social Aşa. Contractul social
Contractul
Discursului asupra inegalităţii:
Albert Camus
social, Contractul social
OMUL REVOLTAT
Contractul social Contractul social
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
st
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Contractului social
Albert Camus
Voxpopuli, vox naturae.
OMUL REVOLTAT
Organtuhii,
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Contractului social Contractului
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTA
Fenomenologia spiritului Fenomenologia
Fenomenologiei Contractului socid
Albert Camus
Contractul social
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
Fenomenologie.
Geneza şi structura „Fenomenologieispiritului".
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Viaţă a lui lisus (Critică asupra istoriei evanghelice)
}
Albert Camus
Esenţa creştinismului, homo homini lupus homo homini deus. Teogonie,
OMUL REVOLTAT
timpului,
Fenomenologia,

T
Albert Camus
Pisarev şi ideologia nihlismuluirus.
Albert Camus
Capitalul
OMUL REVOLTAT
Logicii
Albert Catnus
lipsit
OMUL REVOLTAT
Bakunin şi panslavismul revoluţionar,
Părinţi şi copii,
Albert Camus
Forţă şi Materie,
Rusia absentă şi prezentă,
OMUL REVOLTAT
v
Albert Camus
Confesiunea
OMUL REVOLTAT
Ura! sau Revoluţia cazacilor,
Frăţiei Internaţionale
Confesiuni,
Istoria anarhiei,
Albert Camus
Confesiunea Catehismul revoluţionarului,
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
Catehismul
OMUL REVOLTAT
Demonii.
Albert Camus
Voinţa poporului
Voinţei poporului, Moarte pentru moarte. Voinţa poponM
OMUL REVOLTAT
Organizata luptă
Albert Camus
Organtaţia de luptă
Poetul,
OMUL REVOLTAT
W
Albert Camus

OMUL REVOLTAT

Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Demonii
Albert Camus
Albert Camus
Revoluţie a nihilismului,
OMUL REVOLTAT
Omul neantului,
Albert Camus
Mein Kampf,
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
t
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
n Manifestul comunist Capitalul Capitalul
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Serile de la Sankt-Petersburg,
l E. Dermenghem, Joseph de Maistre misticul.
sfacem
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Manifestul comunist Vhtorul ştiinţei
Ounile progresului.
Albert Camus
Cursului de filosofie pozitivă Esenţa creştinismului
OMUL REVOLTAT
cest
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
ăe primum mere
Albert Camus

T
Capitalul
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
•HlîsSJ«lS8.i

II
iflîî I
Albert Camus
tragedia marxismului nifestul comunist, 18 Brumar Războiul civil m Franţa.
OMUL REVOLTAT
Pagini alese pentru o etică socialistă,
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
ti
Marcu Matei, Luca,
Albert Camus
Manifestului comunist
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Capitalul,
Ne îndreptăm spre o revoluţie proletară ? Revoluţia proletară,
Albert Camus
i
Condiţia muncitorească,
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Capitalul Revoluţia ?
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Eseu asupra spiritului ortodoxiei
Albert Camus
Sociologia comunismului,
OMUL REVOLTAT
1
Socialismul şi libertatea.
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Ciad
Ce-i de făcut 71902.
Statul şi revoluţia,
Albert Camus
Statul şi revoluţia
OMUL REVOLTAT
Statul şi revoluţia
l)
"Şi
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
Apelul către slavi:
OMUL REVOLTAT
Pravda
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Exerciţiile spirituale
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
ie
OMUL REVOLTAT
şi
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT

T
IV REVOLTĂ Şl ARTĂ
Sărbătoarea raţiunii,
Albert Camus
ai Fenomenologei,
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
(Theagen şi Haricleea, Astreea).
Albert Camus

7
OMUL REVOLTAT
„Comedia umană
Paul şi Virginia,
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Prinţesa de Cleves Pleiadele
1
Chiar romanul nu înseamnă decît nostalgie, disperare, neîmplinite, d totuşi şi salvarea. A numi disperarea înseamnă a o depăşi.
lAeratură disperată e o contradicţie în termeni.
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Timpul pierdut Timpul regăsit,
Timpul regăsit,
Albert Camus
T
OMUL REVOLTAT
cu forţa dreptăţii".
Abert Camus

T
OMUL REVOLTAT
h
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
Jurnal din Siberia,
OMUL REVOLTAT
pe
V
GÎNDIREA DE LA AMIAZĂ
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
"i E
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
-Şn
Albert Camus
Convorbiri asupra bunei utilizări a libertăţii,
OMUL REVOLTAT
(

J
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
bile.
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Fizica dă dreptate filosofiei, Emptdocle,
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
OMUL REVOLTAT
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Albert Camus

T
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
m
Albert Camus
OMUL REVOLTAT
Tu însă, tu eşti născut pentru o zi limpede...
MINOTAURUL
Lui Pierre Galindo
Albert Camus
VARA
Albert Camus
VARA
Albert Camus
VARA
» ,

i- um■ w

e
or
NU JXJ11 Şll V VL... ,

A
mi
r
ţ
Copto Club.
Albert Camus
VARA
ăe

T
Albert Camus
inda, hombre r, Hombre
VARA
Albert Camus
VARA
l
Albert Camus
VARA
Albert Camus
VARA
Albert Camus

T
VARA
Albert Camus
PROMETEU ÎN INFERN
Mi se părea că divinitatea este imperfectă atîta vreme cit nu i se poate opune nimic.
(Prometeu în Caucaz)

I
VARA
ţiu
Albert Camus
VARA
1946

MIC GHID PENTRU ORAŞELE FĂRĂ TRECUT


Albert Camus
VARA
Albert Camus
EXILUL ELENEI
VARA
Albert Camus
VARA
ENIGMA
Albert Camus
VARA
Albert Camus
VARA
Albert Camus

I
ÎNTOARCERE LA TIPASA
Ai navigat cu suflet aprig departe de locaşul tatălui tău, trecînd printre îndoitele stinci ale mării şi locuieşti pe
unpămînt străin.
VARA
Albert Camus
VARA
Albert Camus
VARA
Albert Camus
VARA
MAREA CIT MAI APROAPE
Am crescut în mare şi sărăcia mi-a fost plină de fast, apoi am pierdut marea, oricefel de ha mi s-a părut din
clipa aceea cenuşiu, mizeria intolerabilă. De atunci, aştept. Aştept corăbiile întoarcerii, casa apelor, ziua
străvezie. Sînt răbdător, politicos din răsputeri. Oamenii mă văd trecînd pe frumoasele străzi savante, admir
peisajele, aplaud ca toată lumea, dau mîna, dar nu eu sînt cel care vorbeşte. Sînt lăudat, visez un pic; sînt jignit,
abia dacă mă mir. Apoi uit si-i surîd celui care mă insultă sau îl salut prea politicos pe cei pe care îl iubesc. Ce
să fac dacă memoria mea nu reţine decit o singură imagine ? Lumea mă somează în cele din urmă să spun cine
sînt. „încă nimic, încă nimic..."
Dar mai ales la înmormîntări mă întrec pe mine însumi într-adevăr, excelez. Cu pas măsurat străbat mahalalele
în care înfloresc fiarele vechi, o apuc pe largile alei plantate cu arbori de ciment şi care sjvşesc în găuri de
pămuit rece. Acolo, sub pansamentul abia înroşit al cerului, mă uit cum nişte vlăjgani îmi înhumează prietenii la
o adîncime de trei metri. Niciodată nu dau greş cînd arunc în groapă floarea pe care mi-o întinde o mînă mînjită
de lut Cucernicia mea este precisă, emoţia exactă, ceafa înclinată tocmai cît se cuvine. Lumea admiră cuvintele
mele atît de potrivite. Dar nu am nici un merit : aştept
Aştept îndelung. Uneori, mă poticnesc, sînt neîndemînatic, reuşita îmi scapă. N-are nici o importanţă, în
asemenea clipe sînt singur. Mă trezesc astfel, în toiul nopţii, şi, pe jumătate adormit, mi se pare că aud un vuiet
de valuri, răsuflarea apelor. Trezit de-a binelea, îmi dau seama că e vîntul care se zbate prin frunzişuri şi
freamătul nefericit al oraşului pustiu. Apoi, toată arta mea nu-mi ajunge ca să-mi ascund suferinţa sau s-o
îmbrac după ultima modă.
Alteori, dimpotrivă, sînt ajutat. La New York, erau zile cînd, pierdut în fundul acelor puţuri de piatră şi de otel
prin care rătăcesc milioane de oameni, alergam de la unul la altul, fără să le dau de capăt, istovit, pînă ce
ajungeam să nu aflu
Albert Camus
sprijin decît în masa omenească ce-şi caută ieşirea. Dar, de fiecare dată, chemarea îndepărtată a unui
remorcher îmi reamintea că acest oraş, cisternă goală, a fost odată o insulă, şi că la capul Battery apa botezului
meu mă aşteaptă, neagră şi putredă, acoperită de plută găunoasă.
Astfel, eu care nu stăpînesc nimic, care mi-am dăruit averea, care îmi ridic cortul în preajma tuturor caselor
mele, sînt totuşi un răsfăţat atunci cînd vreau, ridic ancora la orice oră, deznădejdea mă ocoleşte.
Deznădăjduitul nu are patrie, dar eu ştiu că marea mă precede şi mă urmează oricînd, am o nebunie la
îndemînă. Cei care se iubesc şi trăiesc departe unii de alţii pot trăi în durere, dar asta nu-i totuna cu
deznădejdea: ei ştiu că iubirea există. Iată de ce sufăr, cu ochii uscaţi, din pricina exilului Mai aştept. Vine o zi,
în sfirşit...
VARA
Albert Camus
VARA
Albert Camus
VARA
Albert Camus
1953