Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.

Tema de proiect :
Sa se proiecteze pentru piesa data sub forma de desen de executie urmatoarele:
-pocesul tehnologic de prelucrare prin taiere si deformare plastica la
rece
-o stanta combinata utilizata in procesul tehnologic.
Se va cosidera oserie de fabricatie de !"".""" buc#an.
$tapele realizarii proiectului:
%& analiza desenului de executie al piesei pentru care se proiecteaza
procesul tehnologic cuprinzand: analiza rolului functional al piesei' a conditiilor
tehnologice impuse' a cotelor piesei precum si a bazelor functionale si de
cotare ale piesei(ST)S %%.%% prevede tolerantele cotelor libere pentru piesele
stantate si ambutisate la rece&.
*& propunerea unor modificari' daca este cazul' a fortei si#sau
dimensiunilor piesei in vederea sporirii posibilitatilor tehnologice de prelucrare.
+& stabilirea formei si dimensiunilor semifabricatului (banda' sarma'
fasie&.
,& analiza utilizarii eficiente a semifabricatului.
!& stabilirea numarului si succesiunilor operatiilor#fazelor necesare
pentru obtinerea piesei.
-& stabilirea variantelor posibile de prelucrare si alegerea variantei
optime din punct de vedere economic.
.& introducerea planului de operatii pentru varianta optima.
/& stabilirea tipului de stante' matrite utilizate in procesul tehnologic ales.
0& calculul parametrilor procesului: forte' lucrul mecanic' putere.
%"& stabilirea regimului de lucru.
%%& calculul centrului de presare al stantei.
%*& stabilirea tipului si parametrilor geometrici si energetici ai
utila1ului necesar pentru prelucrare.
%+& proiectarea unei matrite combinate' reprezentative pentru
procesul tehnologic:
a& intocmirea desenului de ansamblu al matritei
b& calculul de rezistenta pentru elementele puternic
solicitate
c& calculul campului de toleranta al dimensiunilor
d& calculul lanturilor de dimensiuni al matritei
e& intocmirea desenului de executie
%,& normarea tehnica a procesului tehnologic.
%!& calculul costurilor de productie al unei piese.
%
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
Capac:
Material A3 STAS 9485-80
Serie 600.000 de bucati
Cotele netolerate conform STAS -86
*
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
MEMORIU TEHNIC
Tehnologia presarii la rece asigura utilizarea rationala a materialelor, procese
tehnologice cu consumuri reduse de energie, productivitate ridicata a muncii, eficienta
economica in conditii de calitate.
Prelucrarea metalelor prin deformare la rece cuprinde un ansamblu de operatii de
taiere, de deformare sau combinatii ale acestora, fara eliminare de aschii.
Procesele de productie la prelucrarea prin deformare se caracterizeaza prin
urmatoarele particularitati:
* operatia se realizeaza prin presare la rece;
* materialele prelucrate se prezinta, de obicei, sub forma de benzi sau foi
metalice precum si sub forma de foi din materiale nemetalice. In cazul de fata am
folosit banda cu margini taiate la dimensiunea dorita.
* utilajele cu care se executa operatia de taiere se numesc stante, iar pentru
operatia de deformare matrite.
* utilajele folosite sunt presele sau masinile automate de diferite tipuri care
creeaza si aplica forta de lucru necesara.
* forma si dimensiunile pieselor prelucrate prin presare la rece, corespund cu
suficienta precizie formei si dimensiunilor elementelor active ale sculelor.
Tehnologia prelucrarii prin deformare la rece reprezinta una dintre cele mai moderne
directii de dezvoltare a tehnologiei constructiilor de masini.
In comparatie cu alte procedee de prelucrare a metalelor, prezinta o serie de avantaje
tehnice si economice printre care se numara si:
* Productivitate ridicata, ajungandu se in cazul pieselor mici cu folosirea preselor
rapide la !"""...#""" piese$min.
* %ealizarea de piese cu configuratie deosebit de complexa, unele aproape
imposibil de obtinut prin alte procedee.
* &tilizarea materialelor in conditii rationale, cu pierderi minime.
* 'culele se caracterizeaza prin durabilitate ridicata ceea ce conduce la utilizarea
lor eficienta in cazul unor productii mari.
* Precizia pieselor prelucrate poate fi, dupa necesitate, foarte ridicata, piesele
rezultand cu dimensiunile finale uneori.
* Piesele obtinute prin stantare si matritare la rece, sunt caracterizate prin greutati
reduse, rezistenta ridicata, rigiditate mare.
Procedeele de prelucrare prin presare la rece prezinta unele dezavantaje cum ar
fi: sculele utilizate sunt uneori de complexitate ridicata si costistoare, aplicarea
procedeului este conditionata in unele cazuri de schimbarea formei pentru ca aceasta
sa fie tehnologica.
(omeniul de aplicare a prelucrarii mecanice prin presare mecanica la rece s a
extins la piese de gabarite diferite. 'e executa piese decupate din tabla cu grosimea de
pana la !) mm, se efectueaza perforari cu grosimea pana la #) mm, ambutisari din
semifabricate cu grosimea pana la #) *" mm. In proiectul de fata grosimea materialului
este de ! mm.
+
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
!iametrul "emifabricatului
. #nel

d
f
f2%0" cm
d
%
2%0"-/"-*3R
,
-*3g#*
d
%
2 %",
)
%
2 %0/!/ & %", %0" (
,
& (
,
* * *
%
*
*


d d mm
*
)
%
2%0/!/ mm
*
$.%n "fert de inel conca&

,
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
& *
% *
/ * ( , # R r d A
)
*
2 %""%'+mm
*
3.Cilindru

h2.- mm

+
A
*
*"",! .- 3 /* 3 mm dh
*
+
+! ' %0""" mm A
!
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
4.%n "fert de inel con&e'

* (
,
,
A & /
*
r rd +
& * 3 / .- 3 * 3 * (
,
*
,
+

A
*
,
0/"mm A
5. !i"c

-
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
d2.-

,
*
!
d
A*
!
,! ' ,!+- mm A
6.(ona de tundere

+
4
h '! mm - coeficient de tundere(table&

*
* *
*
%
*
*
4
-, ' *%*.
,
& %0" %0. (
& (
,
mm d d A

* 4
! , + * % "
., ' ,.!"+ mm A A A A A A A + + + + +
* "
"
0!*0 ' *%.
,
mm
A
D

mm D 0!*0 ' *%.


"

Se adopta 5
"
2*%/mm
%tili)area eficienta a "emifabricatelor
Ale*erea &ariantei optime
.Croire pe un rand
.
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
mm D *%/
"

mm b
mm a
* ' %
- ' %

+atimea ben)ii:

mm B
a D B
* ' **% * ' + *%/
*
"
+
+
Coeficientul de croire:


mm b D p
mm B
r
mm A
* ' *%0 * ' % *%/
* ' **%
%
., ' ,.!"+
"
*
"
+ +


r-rand de croire
6-grosimea
p-pasul de avans

7 0.
7 %"" 3
* ' *%0 3 * ' **%
% 3 ., ' ,.!"+
7 %"" 3
"
"
"
"

k
k
Bp
r A
k

/
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.

Tabla se taie in patru benzi
!* ' ,
* ' **%
%"""
4

B
B
n bucati
mm L
mm B
*"""
%"""
4
4

8umarul bucatilor de pe banda


L
L
n
4
%

mm b D L , ' **" * +
". ' 0
, ' **"
*"""
%
n
bucati
+- 0 3 , 3
%
4
%
n n n bucati
Coeficientul de folo"ire
7 ! ' /!
%""" 3 *"""
%"" 3 +- 3 ., ' ,.!"+
%""
4 4
4
%

B L
An
k
f
0
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
$.Croierea pe doua randuri
*
*
+.+*!
,
mm
D
A


* *
% * %
D
b
D
O O + +
mm M O
O O
O O M O
M O M O
mm O O
*,!
- ' %"0 * ' *%0 &
*
(
* ' *%0 * ' % *%/
*
* * * + %
*
* % *
+ %
* %

+ +

+
,.! *
*
+ + M O a D B
8umarul fasiilor de tabla stiind ca dimensiunea tablei este %"""x*"""
92*',
62,.! mm
4
*
% % *
**%
*
P AO
M O
D
h AO

+ +
",0 ' /
**%
**% *"""
*""" 4
4
*
4
%

P
A O L
n
mm L
Rezulta %- de bucati pe o fasie
%"
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
+* * %- *
*
4
%
n n bucati
Coeficientul de folo"ire
1
7 %""
%""" *"""
4
%

n A
k
f
[ ] 7 .-
f
k
Croirea pe trei randuri
mm a
D
M O B .%% &
*
( *
% *
+ +
8umarul fasiilor de tabla cu dimensiunea *"""x%"""
:
4
2*""" mm
mm b D L * ' **" *
4
+
"/ ' 0
* ' **"
*"""
%
n
pe un rand
*. de bucati pe o fasie
[ ]
7 -,
7 %""
%""" *"""
4
%

f
f
k
n A
k
5enumirea reperului ;apac
<aterial 5enumirea
)
+
ST)S 0,/!-/"
=rosimea * mm
;aracteristici mecanice Schita operatiei
8umarul
operatiei
5enumirea operatiei Schita operatiei S5>
%%
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
% Taiere in fasii -foarfece
ghilotina
* 5ecupare la *%/
si ambutisare la
mm ./
-<atrita
simultana
pentru decupare
si
ambutisare
+ )mbutisare la
mm -"
idem
, Tratament termic
! )mbutisare cu
flansa la mm !!
idem
- )mbutisare cu
flansa la mm !"
idem
. Tratament termic
/ =aurire%"mm <asina de
gaurit
0 Rasfrangere
mm +-
<atrita de
ambutisare
%" Taierea marginilor
la mm -"
<atrita de
decupare
Stabilirea numarului "i a "ucce"iunii operatiilor
%*
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
Taierea tablei in benzi din tala de dimensiuni %"""x*"""' se vor taia sase fasii la dimensiunea
%,+'*x*""" la foarfecele cu lame paralele.
5ecupare' Perforare' )mbutisare
?peratiile se vor realiza pe o matrita simultana pentru decupare ambutisare si
perforara.)mbutisarea pieselor adanci cu flansa ingusta se face indoua etape
%. Se realizeaza piese cilindrice fara flansa la un diametru egal cu diametrul flansei si adaosul de
tundere;oncomitent cu reducerea diametrului se formeaza flansa .

Pentru prima etapa:
,./ ' "
%,"
-.
*
!/ ' %
.-" ' " lg(
& %," ,./ ' " lg( & -. lg(
%
& lg(
& lg( & lg(
%
"
%
"
%
%
4
" "
%

+
D
d
m
n
n
m
D m d
n
f
*
%, ' %
& .- ' " lg(
& -. lg( & !" lg(
& lg(
& lg( & lg(
.- . "
!
*! ' " ** ' " /" ' " ./ ' " !! ' "
*
*
4
*
4

+ + + +

n
n
m
d d
n
m
f
%+
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
tab calc
tab
calc
m m
m
m
mm D
h D D
h

!, ' "
!. ' "
/"
/" +" * %," *
+"
%
% " %
%

mm k
k D
f
f f
,"
-" %," * %0"


./ ' " .- ' "
.! ' "
/"
-"


tab
m
D
Df
0"0 ' "
!!
!"
0%" ' "
-"
!!
!!
!"
+
4
*
4

f
calc
f
calc
d
d
m
d
d
m
d
d
=aura2!"-*(%*@%@%@*&2%/mm
%,
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
Prima etapa
h
%
2+"
!!. ' "
%,"
./
./
%," *
"
%
"
%
% " %

+
D
D
m
D
h D D
calc

%!
operatii n
D
d
m
m
D m df
n
* !/ ' %
.- ' " ln
& %," ,./ ' " ln( & -. ln(
%
,./ ' "
%,"
-.
& ln(
& ln( & ln(
%
%
"
%
"
4
" "


+


+
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
!, ' "
tab
m
*
%, ' %
%%0 ' "
/" ' % -0 ' %
& .- ' " ln(
& -. ln( & !" ln(
& ln(
& ln( & ln(
./ ' " .- ' "
.-0 ' "
./
-"
+0
%,"
./
* -"
*
4
*
%
%
%
n
m
d d
n
m
D
D
m
h D
f
tab
f
calc
f f
* operatii
%, ' %+
%, ' %+ %, * %, ' % +- * %, ' %
"
% "

+ +
d
h r d d
tab calc
m
d
d
m +-! ' "
+-
%, ' %+
%
"

.. ' * %""
d
g
,! ' "
tab
m
tab calc
tab calc
m m
m m d
* *
% %
4
%
!0 ' "
**
%, ' %+
-- ' "
+-
*,
*,-% ' . %""
%, ' %+
%


+- ' "
tab
m
Se ale*e pre"a tip ,-n(T 800
%-
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
Calculul .ortelor
/+C 45
%
- ' ,+0 ." *
# -"
*

g
L
mm daN

.orta de taiere
N F
g D g L F
*-+.-" -"" - ' ,+0
"


.orta de calcul
N F F
c
/// . +,* + ' %
.orta de "coatere
[ ] *"" ' * . * . ", ' " pag tab k
F k F
sc
sc sc


N F
sc
! ' %+.%!
.orta de impin*ere
n F k F
imp imp


". ' " "+ ' "
imp
k
-pentru otel
N F
imp
+.- . *- * *-+.-" "! ' "
.orta totala
e tot
Q F F + + ' %

daN Q
e
%,-"
N F
tot
+,/ . +,,
.orta de ambuti"are totala
Q F F
amb t
+
./
%
d A
%
2"'++ Btab.%%.%0' pag *". C
N F
k g d F
amb
r amb
%- ' ,0, . ,/
++ ' " -"" % ./ %, ' +
% %


N Q F F
amb t
%- ' 0!, . ,0 +
%.
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
.*, . +." %,-" +.- . *- /// . +,!* + + + + Q F F F
imp c tot
presa
P9 ," B*' tab.%,.. pag *+!C
mm D
tija
,"

mm r
mm r
p
pl
!
.

Calculul dimen"iunilor elementelor acti&e


. ' "
+! ' " %,"
"

t
T
D
Toleranta poan"onului
%.! ' "
,

T
T T
placa p
%/
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
mm D
mm
at semifabric
-! ' %+0 + ' " %,"
"," ' "
min
min

%-! ' "


"
max
& . ' " * ' " -! ' %+0 (
+! ' %,"
+
+

pl
D
mm D
*!! ' "
"0 ' "
max .
%+0
0!! ' %+0
+
+

pl
pl
D
D
0erificarea elementelor acti&e
a.>erificare la compresiune
ac
c
c
A
F

min
c
F
-Dorta de calcul

min
A -)ria sectinii minime a poansonului
*
* *
min
0, ' ,..!
,
./ %, ' +
,
mm
D
A


ac c
.0 ' .%
0, ' ,..!
/// . +,*
b.>erificarea la flamba1
%/ ' %/%-"!%
-,
%
./ %, ' +
-,
,0 ' %0
%+ ' ,+
*
* -%
*
*
,
,
min
min
min
min
min

d
!
A
!
i
l
l
i
l
f
f

"
*% ' *
*% ' *
,0 ' %0
%+ ' ,+*
# /"- ' 0/ !, ' " %"" mm daN
f

%0
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
+.- ' %
.0 ' .%
/"- ' 0/

c
f
c

0erificarea placiide decupare la inco&oiere "i forfecare


[ ]
*
*
"
*
.
%
"
"
# +. ' %/.
0" +
./ *
%
%+
0!, . ,0 ! ' %
+
*
%
! ' %
%+
0"
mm N
d
d
"
F
mm "
mm d
D d
amb t

,
_

,
_

.orfecare
[ ]
* .
"
# !0 ' %+
/ ' +-.+
%- ' 0!, . ,0
/ ' -.+ . + 0" %+ %, ' +
mm n
A
F
d " A
amb t
f

Calculul campului de tolerante al poan"onului


( )
"
min min .
p
T pl p
f D D


*"
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
) (
( )
( )
"! ' "
*%! ' "
min
max
"
%-! ' "
"
%-! '
/ ' %+0
!/! ' %+0
.! ' %+0
.! ' %+0
", ' " .0 ' %+0


p
p
p
p
o p
D
D
D
D
D
Ambuti"area
+ ' " ./ t D

- ' " T
Toleranta poan"on
mm g #
mm T T
mm T T
placa
p
%
%! ' "
,
%
".! ' "
/
%
max+ ' " n
Btab. -.. pag *./ C
mm g n #
adm
+ ' % + ' " %
max
+ +
*%
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
) ( ) (
mm D
mm D
mm T D D
mm D
mm D
pl
pl
T
pl
pl
/* ' ..
0. ' ..
/* ' .. - ' " * ' " . ' .. * ' "
+ ' ./
. ' .. + ' " ./
min
max
%! ' "
"
%! ' "
" " min
max
min

+ +


+ + +


mm D
pl
0. ' "
/* ' "
..
+

,oan"on
"
".! ' "
"
".! ' "
"
min
** ' .! & + ' % * /* ' .. (
& * (p
T a pl p
D
D D
p

"/ ' "
%!! ' "
+ ' .!

Calculul lantului de dimen"iuni al matritei


,ac1etul "uperior
En pachetul superior singurele a1usta1e cu 1oc sunt bucsa de ghidare Fcoloana de ghidare si placa de
spri1in Fpoanson
)1usta1ul bucsa d ghidare coloana de ghidare este de tipul
- .
h "
mm "+% ' " & "%% ' " ( & "*" ' " (
max %

)1usta1ul placa de spri1in Fpoanson este
- .
n "
mm mm

total
total
", ' " "+%- ' "
""- ' " "*+ ' " "+, ' "
min
max * max %
max *

+

,ac1etul inferior
**
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
Singurul a1usta1 cu 1oc din pachetul inferior este cel intre port-poanson si poansonul de ambutisare si
este de tipul
- .
n "
.
Placa si poansonul de ambutisare au raze mari' deci procesul de ambutisare nu este influentat de acest
1oc.
mm

"% ' "


"* ' " "+ ' "
max +
max +


2ormarea te1nica
8ormarea de productie
T
N
Tipul de pregatire-incheiere
pi
T

** / +
pi
T
Timpul unitarG la stantare sau matritare
$
T
8umarul de piese din lot
""" . -""
"
n
bucati
>iteza la cursa activa
s
mm
% ,""
%

Calculul numarului de cur"e duble
mm L
+
%" *"" --lungimea semifabricatului
P
L
&
n

+
%" "!% ' *
n
& piese
+
%" "!% ' *
%

n
&
&
n
&
n
+
%" "!% ' * n curse duble
! ' 0*
*
-"
, % % *
%
%
%
*
%

+ +

n
%
"
%
"
n
h "
n
n
Timpul de ba)a
*+
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
) (
min "%% ' "
"! ' %
* %
* %

+
+

b
c
b
c
t
n n ' n
k n n
t
k
Timpii a3utatori
min "%/ ' "
%

a
t
timp 'a1utator afferent cuplarii presei
min ! ' +
, + *

a a a
t
B, ' tab %!.- pag*0% C
% ' %
,

a
t
%* ' %
%
k
min 0/- ' %
& (
& % ( & % (
%
* %
* , , + * * %

1
]
1

+
+ + + +

$
a a a a a b
$
T
k
n n '
n t t n t t
T
$
pi
T
T
n
T
N +
"
",- ' *
T
N
2orme de productie
-,. ' *,%
,/"

p
$
p
N
T
N
Calculul co"tului de productie al unei pie"e
Co"tul materialului nece"ar confectionarii pie"ei
,
*
o
D
f


aria piesei plane
+
! ' /
%
dm daN P
mm g

kg lei P * ' .+
ccalc f
k k
-coeficient de croire
*,
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
f
mat
k
p p g f
(

,
%"
"-- ' -
mat
(
Co"tul manoperei C
man
ora lei #
p
. ' %"
--retributia medie pe ora a prestatorului
ora lei #
r
% ' %* --retributi medie orara a reglorului
+!, ' "
""" . %,!
+"
"
%

man
p
(
n
T
Cota parte din c1eltuieli de re*ie ce pro&ine unei pie"e
R2+!"
%""
R
( (
man r

Cota parte din amorti)area unei pie"e ce re&ine unei pie"e
""" . *"+
p
%
lei an b$c n """ . -""
* ' ,
p
t

+". %-
tm
F

+
%" 0%* ' ,
tm
F ore
td tm
F F
/
%
+".
,
%

s
s
t
d
n
'ile &
N

A
r
2"'0-
*
p
n
p r s s
T
n k d n &
n N

%
-"

;
ap
2
,
%"

n
A %
p p
;
ap
2%'*"!
+
%"

Cota parte din amorti)area "tantei


*!
Universitatea Tehnic Proiect T.P.R.
+
%" !
""" . """ . *
""" . !""
""" . %"

as
s
as
s
(
n
% k
(
k
lei %
Co"tul unei pie"e matritate
as ap r man mat
( ( ( ( ( ( + + + +
C456665
c (
act$al
%"""
Lei (
act$al
+
%" --. ' .
7iblio*rafie
%.Tapalaga E. ' )chimas =h. ' Eancau 9. ' Tehnologia presarii la rece
;lu1-8apoca' Enstitutul Politehnic ;lu1-8apoca' %0/"
*.Teodorescu <. s.a. $lemente de proiectare a stantelor si
matritelor' 6ucuresti' $d. 5idactica si pedagogica' %0/+
*-