Sunteți pe pagina 1din 34

LICITATIA ELECTRONICA

Cuprins

1 DEFINITII ............................................................................................................. 3
2 DESCRIERE GENERALA ......................................................................................... 4
3 LICITATIILE ELECTRONICE PROCEDURI OFFLINE..................................................... 4
3.1 Descriere generala ...................................................................................................................................4
3.2 Acces modul .............................................................................................................................................4
3.3 Lista licitatii electronice in desfasurare.....................................................................................................5
3.4 Interfata ....................................................................................................................................................5
3.5 Lista proceduri offline in deliberare cu faza de LE ...................................................................................7
3.6 Lista proceduri offline atribuite cu faza de LE ..........................................................................................9
3.7 Lista proceduri offline anulate cu faza de LE .........................................................................................10
3.7.1 Access......................................................................................................................... 10
3.7.2 Interfata ....................................................................................................................... 10
3.8 Organizare LE ca faza finala a unei procedurii offline ...........................................................................11
3.8.1 Introducerea in sistem a atributelor procedurii offline (etapa 1) .................................. 11
3.8.2 Introducere informatii ofertanti calificati (Etapa 2) ....................................................... 15
3.8.3 Afisare clasament (Etapa 3) ........................................................................................ 18
3.8.4 Configurare faze ale licitatiei electronica (Etapa 4) ..................................................... 20
3.8.5 Configurare criterii (Etapa 5) ....................................................................................... 21
3.9 Publicare LE ...........................................................................................................................................22
3.10 Detaliul unei LE ......................................................................................................................................24
3.10.1 Detaliu LE in desfasurare ........................................................................................ 24
3.10.2 Detaliu LE anulata sau atribuita .............................................................................. 29
3.11 Pagina Detaliu LE...................................................................................................................................31
3.11.1 Pagina Detaliu procedura ........................................................................................ 31
3.12 Pagina Detaliu ofertant...........................................................................................................................32
3.13 Pagina Clasament ..................................................................................................................................32

4 MODIFICARI INDUSE DE ETAPA DE LE CERERII DE OFERTA DESFASURATE INTEGRAL


IN SEAP ................................................................................................................... 32
4.1 Definire achizitie .....................................................................................................................................32
4.2 Evaluare raspunsuri ...............................................................................................................................33
4.3 Initializarea licitatiei electronice ..............................................................................................................34
1 DEFINITII
Cuvinte cheie / sintagme Definitie
LE Acronim pentru licitatia electronica.
Licitatii electronice proceduri offline Denumire folosita in aplicatie (meniu, titluri de pagini)
pentru licitatiile electronice ca faza finala a
procedurilor desfasurate in afara SEAP pana la etapa
de licitatie electronica.
Criterii care fac obiectul licitatiei electronice Reprezinta criteriile tehnice cuantificabile imbunatatite
in mod repetitiv, in cadrul etapei de licitare.
Definire LE Denumire de etapa in care configureaza LE.
Urmeaza fazei de evaluare (in cazul procedurii
desfasurate integral in SEAP) sau este prima etapa
(in cazul procedurilor offline).
In asteptare incepere LE Denumire de etapa care urmeaza celei de definire LE
si se finalizeaza la momentul initierii automate a
primei runde.
Licitare Runda de licitare in care se introduc oferte noi in mod
repetitiv.
Pauza Etapa de pauza dintre rundele de licitare, in care AC-
ul vizualizeaza clasamentul in functie de ultimele
oferte depuse si poate decide daca mai continua sau
nu restul rundelor.
2 DESCRIERE GENERALA
Scopul acestui document este crearea unui model care sa descriere contextul, procesele si scenariile
posibile in vederea obtinerii unui unei imagini comune asupra functionalitatilor incluse in modulul Licitatia
electronica.

Licitatia electronica reprezinta un proces de imbunatatire succesiva a ofertei pe diferite componente. Licitatia
electronica este faza finala a:
• Procedurii offline – aceste proceduri se desfasoara in afara sistemului electronic pana in momentul
licitatiei electronice.
• Procedura online – desfasurate in intregime in sistem.

3 LICITATIILE ELECTRONICE PROCEDURI OFFLINE

3.1 Descriere generala

In acest caz LE se desfasoara ca o faza finala, electronica, a unei proceduri aplicate offline. La acest tip de
licitatie pot depune oferta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de selectie /
calificare, desfasurate offline. Acesti operatori vor fi selectati de catre autoritatea contractanta la definirea in
sistem a procedurii offline. Pentru a participa la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie entitati
inregistrate in sistem. Autoritatea Contractanta va trebui sa atentioneze ofertantii participanti la procedura
offline, sa fie inregistrati in sistem pentru a putea licita electronic, in faza de LE.

3.2 Acces modul

Acest modul va fi accesat de catre autoritatea contractanta din meniu selectand: Proceduri de atribuire ->
Licitatii electronice proceduri offline.

Utilizatorul va fi redirectionat intr-o pagina de home cu titlul Licitatii electronice proceduri offline care va
contine 4 optiuni (sub forma de pictograme):
• Licitatii electronice in desfasurare cu optiunile Vizualizare lista licitatii electronice in desfasurare si
cautare si filtrare dupa criterii de interes si Definire procedura si configurare licitatie electronica;
• Proceduri offline in deliberare cu optiunea Vizualizare lista proceduri offline in deliberare cu faza de
licitatie electronica si cautare si filtrare dupa criterii de interes;
• Proceduri offline atribuite cu optiunea Vizualizare lista proceduri offline atribuite cu faza de licitatie
electronica si cautare si filtrare dupa criterii de interes;
• Proceduri offline anulate cu optiunea Vizualizare lista proceduri offline anulate cu faza de licitatie
electronica si cautare si filtrare dupa criterii de interes;
3.3 Lista licitatii electronice in desfasurare

3 . 3 .1 .1 A c ces s

Din pagina de home selectand Licitatii electronice in desfasurare.

3.4 Interfata

Lista va cuprinde toate licitatiile electronice organizate de autoritatea contractanta curenta aflate in
urmatoarele stari: In definire, In asteptare incepere licitare electronica, Licitare si Pauza. Starea definire, se
va afisa in culoare albastra, starea licitare in culoare verde, iar celelalte doua stari in galben. Lista este
ordonata crescator dupa data limita etapa.
In aceasta lista se va putea cauta dupa urmatoarele criterii:
• Denumire procedura;
• Cod unic de identificare al Licitatiei electronice ( de ex [EA0000062]);
• Tipul contractului care are urmatoarele optiuni: produse, servicii, lucrari;
• Criteriu de atribuire care poate fi: pretul cel mai scazut si oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v
economic;
• Cod cpv;
• Denumire cpv;
• Starea care poate fi: in definire, in asteptare incepere licitatie electronica, licitare, pauza;
• Data limita etapa;

Informatii afisate in lista:


• [cod unic de identificare] denumire;
• Tip contract;
• Data limita etapa: data limita etapa si starea; daca procedura este suspendata se va afisa si eticheta
suspendata in culoare rosie;
• Coloana de link catre detaliul licitatiei electronice care poate fi: pictograma in forma de creion (daca
licitatia electonica este in starea de definire) sau pictograma in forma de lupa (daca licitatia
electronica a fost publicata);
• Lista codurilor CPV sub forma: COD_CPV – DENUMIRE_CPV separate prin virgula.
• Criteriu de atribuire

Pagina permite executarea urmatoarelor actiuni:


• Cautare – cu ajutorul butonului Cauta;
• Navigare in lista – link-urile Urmatoarele si Anterioarele;
• Export – butonul Exporta;
• Vizualizare detaliu achizitie - daca achizitia este in starea In asteptare incepere licitare electronica,
Licitare si Pauza – link –ul de view;
• Editare detaliu achizitie – daca achizitia este in starea In definire, link-ul de Edit.
• Adaugare LE – butonul Adauga;
• Intoarcere in pagina de home – butonul Inapoi.

3.5 Lista proceduri offline in deliberare cu faza de LE

3 . 5 .1 .1 A c ces s

Din pagina de home selectand Proceduri offline in deliberare cu faza de LE.

3 . 5 .1 .2 I n t er f at a

Lista va cuprinde toate licitatiile electronice organizate de autoritatea contractanta curenta aflate in starea In
deliberare. Lista este ordonata crescator dupa data limita etapa.
Lista permite cautarea dupa urmatoarele criterii:
• Denumire procedura;
• Cod unic de indentificare (ex [EA0000029]);
• Tip contract care are urmatoarele optiuni: produse, servicii, lucrari;
• Criteriu de atribuire care are predefinite urmatoarele stari: pretul cel mai scazut si oferta cea mai
avantajoasa d.p.d.v economic;
• Cod cpv;
• Denumire cpv;
• Data limita etapa;

Informatii afisate in lista:


• [cod unic de identificare] denumire;
• Tip contract;
• Data limita etapa; daca procedura este suspendata se va afisa si eticheta suspendata;
• Link de vizualizare detaliu (lupa).
• Lista codurilor CPV sub forma: COD_CPV – DENUMIRE_CPV separate prin virgula.
• Criteriu de atribuire

Actiuni care pot fi efectuate in aceasta pagina:


• Cautare – butonul Cauta;
• Navigare in lista – butoanele “anterioarele” si “urmatoarele”;
• Export – butonul Exporta;
• Vizualizare detaliu achizitie – link de view;
• Intoarcere in pagina de home – butonul Inapoi;

3.6 Lista proceduri offline atribuite cu faza de LE

3 . 6 .1 .1 A c ces s

Din pagina de home selectand Proceduri offline atribuite cu faza de LE.

3 . 6 .1 .2 I n t er f at a

Lista va cuprinde toate licitatiile electronice organizate de autoritatea contractanta curenta aflate in starea
atribuita. Lista este ordonata descrescator dupa data atribuire.

Filtre de cautare:
• Denumire procedura;
• Cod unic de indentificare al Licitatiei electronice ;
• Tip contract;
• Criteriu de atribuire;
• Cod cpv;
• Denumire cpv;
• Data atribuire;
• Castigator;

Informatii afisate in lista:


• [cod unic de identificare] denumire;
• Denumire ofertant;
• Valoare oferta castigatoare;
• Data atribuire;
• Link de vizualizare detaliu (lupa);
• Lista codurilor CPV sub forma: COD_CPV – DENUMIRE_CPV separate prin virgula.
• Criteriu de atribuire
• Tip contract

Actiuni care pot fi efectuate din aceasta pagina:


• Cautare – buton Cauta;
• Navigare in lista – butoane anterioarele si urmatoarele;
• Export – buton Exporta;
• Vizualizare detaliu achizitie – buton de vizualizare detaliu (lupa);
• Intoarcere in pagina anterioara – buton Inapoi;

3.7 Lista proceduri offline anulate cu faza de LE

3.7.1 Access

Din pagina de home selectand Proceduri offline anulate cu faza de LE.

3.7.2 Interfata

Lista va cuprinde toate licitatiile electronice organizate de autoritatea contractanta curenta aflate in starea
anulata. Criteriul de ordonare este descrascator dupa data anularii.

Filtre de cautare:
• Denumire procedura;
• Cod unic;
• Tip contract;
• Criteriu de atribuire;
• Cod cpv;
• Denumire cpv;
• Data anulare;

Campuri afisate in lista:


• [cod unic de identificare] denumire;
• Data anulare;
• Link de vizualizare detaliu (lupa);
• Lista codurilor CPV sub forma: COD_CPV – DENUMIRE_CPV separate prin virgula.
• Criteriu de atribuire
• Tip contract

Actiuni care pot fi efectuate din aceasta pagina:


• Cautare – buton Cauta;
• Navigare in lista cu ajutorul butoanelor “anterioarele”, “urmatoarele” ;
• Export – buton Exporta;
• Vizualizare detaliu achizitie;
• Intoarcere in pagina anterioara – buton Inapoi;

3.8 Organizare LE ca faza finala a unei procedurii offline

Accesul se face din pagina Licitatii electronice in desfasurare prin apasarea butonului Adauga sau prin
intermediul link-ului de Editare.
Definirea unei LE se face in 4 pasi :
1. introducerea in sistem a atributelor procedurii offline
2. introducerea informatiilor referitoare la ofertantii calificati (raspunsurile la criteriile electronice,
punctajul oferit pentru criteriile neelectronice);
3. afisarea clasamentului si a punctajelor ofertelor introduse, functie de valorile introduse la pasii
anteriori;
4. configurarea rundelor de licitatie electronica;
5. asocierea de criterii la runde;

3.8.1 Introducerea in sistem a atributelor procedurii offline (etapa 1)

Se va face prin intermediul paginii Etapa 1 – Introducere informatii procedura care cuprinde doua sectiuni
(taburi):
a. General
b. Criterii de evaluare
a. Tabul General

Pagina Informatii generale procedura

• Denumire procedura – text box, obligatoriu la salvare;


• Tip contract – lista de selectie cu urmatoarele valori posibile produse, servicii si lucrari; obligatoriu la
salvare;
• Tip procedura - lista de selectie cu urmatoarele valori posibile deschisa, restransa, dialog competitiv,
negociere, cerere de oferta, acord-cadru); obligatoriu la salvare;
• Criteriul de atribuire – grup de butoane cu urmatoarele valori posibile “pretul cel mai scazut” sau
“oferta cea mai avantajoasa dpdv econimic”; obligatoriu la salvare; intr-o prima etapa de dezvoltare a
aplicatiei, criteriul de atribuire va fi doar “pretul cel mai scazut”.
• Lista codurilor CPV – actiuni Adauga pentru introducera unui cod si Sterge pentru eliminarea
codurilor adaugate. Pentru salvare este obligatorie completarea cel putin a unui cod CPV.

b. Tabul Criterii de evaluare

Pagina Lista criterii de evaluare

Acest tab se va afisa doar in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.
economic. Tabul contine lista criteriilor de evaluare care pot intra in licitarea electronica.
In cazul in care criteriul de atribuire este “oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic” se vor preciza
urmatoarele elemente:
• ponderea componentei tehnice (ponderea componentei financiare se calculeaza ca fiind 100 –
ponderea componentei tehnice) - se permit valori intre 0.01 si 99.99 – obligatoriu la salvare;
• punctajul maxim pentru criteriile care nu intra in licitatia electronica – obligatoriu la salvare; valoare
>=0;
• criteriile de evaluare care pot intra in licitatia electronica (numite criterii electronice) - nu sunt limitate
ca numar;
Daca se doreste includerea criteriului pret ca element de licitare repretiv, acest lucru trebuie mentionat
explicit (nu este implicit).

Actiuni in pagina:
• Adaugare criteriu – se apasa butonul Adauga
• Editare criteriu – se apasa iconita de edit din dreptul criteriului;
• Stergere criterii – se bifeaza checkbox-uri si se apasa butonul Sterge.

Pagina Adaugare/Editare criteriu


Pentru fiecare criteriu electronic se vor preciza urmatoarele:
• Denumire – obligatoriu la salvare;
• Descriere – optionala;
• Proportionalitatea fata de punctaj (daca e direct sau invers proportional cu punctajul) - grup de
butoane cu doua valori: direct proportional si invers proportional – obligatoriu la salvare;
• Punctaj maxim (nu se mai introduce ponderea criteriului) – obligatoriu la salvare; permite valori intre
0.01 si 99999.99;
• Tip (modalitatea de calcul a punctajului) – lista cu 3 optiuni (descrise in paragraful urmator). Intr-o
prima varianta de aplicatie, se va folosi doar prima metoda “a punctajului relativ la cea mai buna
oferta”.
• Punctajul minim si maxim precum si valoarea minima si maxima a ofertei (in cazul in care punctajul
se va calcula folosind metoda cu valori prag); pentru valorile punctajului minim si maxim se folosesc
aceleasi constrageri ca si in cazul punctajului maxim de mai sus; pentru valorile ofertei se pot
introduce doar valori pozitive (>=0), cu doua zecimale.
• Perechile de tip (Valoare, Scor) - in cazul in care punctajul se va calcula folosind metoda cu valori
discrete.

Modalitati de calcul ale punctajului pentru un criteriu:


• Metoda relativa la cea mai buna – oferta cea mai buna va primi punctajul maxim; punctajul celorlalte
oferte se va calcula proportional prin raportarea la cea mai buna oferta.
• Metoda cu valori prag (minima si maxima): pentru criteriile de evaluare electronice se vor putea
introduce o valoarea maxima si una minima, precum si un punctaj pentru fiecare din cele doua
valori; puntajul aferent unei oferte aflate in intervalul de valori precizat se va calcula relativ la aceste
valori;
• Metoda cu valori discrete: pentru un anumit criteriu se vor introduce valorile posibile ale ofertei si
punctajele aferente; la introducerea ofertei, operatorul economic va alege o valoare din multimea
finita a valorilor introduse de Autoritatea Contractanta.

In cazul pretului, punctajul se calculeaza relativ la cea mai buna oferta.


Pentru a putea publica o licitatie electronica cu criteriul cea mai buna oferta dpdv economic, AC-ul nu este
obligat sa defineasca criterii electronice, deoarece licitarea se poate efectua doar pe criteriu pret (dar acest
lucru AC-ul il va specifica in mod explicit).

Actiuni in pagina:
• Salveaza – se verifica introducea toturor informatiilor obligatorii precum si a constrangerilor
mentionate mai sus, dupa care se salveaza in sistem;
• Inapoi - se intoarce in lista de criterii fara a salva modificarile facute;

Actiuni globale posibile in prima etapa de introducere informatii proceduri offline


• Salveaza - se salveaza modificarile facute si se ramane in pagina; Nu exista campuri obligatorii
diferite la salvare fata de publicare.
• Salveaza si treci la etapa urmatoare – pentru a putea trece la etapa urmatoare toate campurile
obligatorii trebuie completate. La aparasarea acestui buton se salveaza modificarile si se trece la
etapa 2 de introducere ofertanti si oferte pentru fiecare operator economic.
• Sterge – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura si licitatia electronica
atasata. Acest buton va fi vizibil numai dupa prima salvare in baza de date.
• Inapoi – se intoarce in lista de LE in desfaurare fara a salva modificarile facute;

3.8.2 Introducere informatii ofertanti calificati (Etapa 2)

Pagina Lista ofertanti calificati

Pagina contine lista tuturor ofertantilor introdusi de autoritatea contractanta. AC-ul trebuie sa defineasca cel
putin un ofertant pentru a putea trece la pasul urmator.

Campuri afisate in lista:


• Denumire ofertant;
• Cod Unic de Identificare;
• Localitate;
Actiuni posibile in pagina:
• Adaugare participant - se actioneaza butonul Adauga; se va deshide o fereastra care va contine
lista ofertantilor inregistrati in sistem; lista de selectie permite cautarea dupa urmatoarele criterii:
denumire ofertant, CUI, localitate, judet.

• Editare participant - dupa adaugarea in lista, AC-ul are posibilitatea sa introduca oferta acestuia;
selecteaza pictograma sub forma de creion din dreptul ofertantului si este directionat in pagina
Editare oferta participant;
• Stergere participanti – prin bifarea casutei in dreptul ofertantilor si actionarea butonului Sterge;

Pagina Editare oferta participant


Pagina contine in antet datele de identificare ale ofertantului.
Pentru fiecare ofertant participant, AC-ul va completa:
• pretul oferit in etapa offline;
(in cazul in care criteriul de atribuire este “oferta cea mai avantajoasa dpdv economic” se vor preciza in plus
urmatoarele elemente: )
• raspunsurile la criteriile electronice – sistemul va calcula automat punctajul la trecerea in etapa
urmatoare; sunt valori >= 0, cu doua zecimale;
• punctajul obtinut pentru restul criteriilor de evaluare care compun oferta si care nu intra in procesul
repetitiv de licitare;
Atentie! Autoritatea Contractanta trebuie sa foloseasca, la evaluarea ofertelor, acelasi algoritm de calcul al
punctajelor pentru criteriile electronice ca si cel utilizat in sistem.

Actiuni posibile in pagina:


• Salveaza – salvarea modificarilor. Salvarea este permisa si fara a completa intreaga oferta.
• Inapoi - se intoarce in lista de participanti fara a salva modificarile facute;

Actiuni globale posibile in etapa a doua de introducere informatii proceduri offline


• Treci la etapa urmatoare – pentru a putea trece la etapa urmatoare trebuie introdus cel putin 1
participant si in plus pentru fiecare participant introdus AC-ul trebuie sa introduca intreaga oferta
(pret si raspuns la toate criteriile electronice definite in sistem). La aparasarea acestui buton se se
trece la etapa 3 de configurare licitatie electronica.
• Sterge – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura si licitatia electronica
atasata.
• Intoarcere etapa anterioara - se intoarce in pagina de introducere date generale (etapa 1);
• Inapoi – se intoarce in lista LE in desfaurare, fara a salva modificarile facute;
3.8.3 Afisare clasament (Etapa 3)

Pagina Clasament

Pagina contine lista tuturor ofertantilor introdusi de autoritatea contractanta, ordonata crescator dupa pret (in
cazul criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut”), sau descrescator dupa punctaj (in cazul criteriului “cea
mai avanatajoasa oferta dpdv economic”).
In aceasta etapa nu se pot modifica informatii referitoare la Licitatia electronica. Scopul este acela de a afisa
autoritatii contractantate punctajele si clasamentul calculat de sistem, pentru verificare.
In cazul in care exista doi ofertanti pe aceasi pozitie, urmatoarea pozitie nu va fi ocupata.

Campuri afisate in lista:


• Denumire ofertant;
• CUI;
• Localitate;
• Pret / Punctaj;

Actiuni posibile in pagina:


• Vizualizare oferta participant – se selecteaza iconita view din dreptul ofertantului (lupa); Autoritatea
Contractanta este directionata in pagina Detaliu oferta participant;

Pagina Detaliu oferta participant


Pagina contine in antet datele de identificare ale ofertantului.
Pentru criteriul “cea mai buna oferta dpdv economic”, informatiile referitoare la oferta sunt dispuse ca in
imaginea de mai sus:
Pentru criteriul “pretul cel mai scazut”, se va afisa doar pretul:

Criteriu Oferta / Cea mai buna oferta Pozitia in clasament


Pret <pret_of>/<Cel mai bun pret> <loc_of>

Actiuni posibile in pagina:


• Inapoi - se intoarce in pagina Clasament ofertanti;

Actiuni globale posibile in etapa a treia de vizualizare clasament


• Treci la etapa urmatoare – se trece la etapa 4 de configurare licitatie electronica.
• Sterge – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura si licitatia electronica
atasata.
• Intoarcere etapa anterioara - se intoarce in pagina Lista ofertanti calificati (Etapa 2);
• Inapoi – se intoarce in lista Licitatii electronice in desfasurare;
3.8.4 Configurare faze ale licitatiei electronica (Etapa 4)

Pagina Configurare licitatie electronica

Contine lista rundelor si a pauzelor definite de AC. Deasupra listei se gaseste un buton de selectia pentru
data calendaristica (sub forma unui calendar), cu ajutorul caruia se seteaza data de inceput a primei runde
de licitare (a licitatiei electronice). AC-ul trebuie sa defineasca cel putin o runda. In pauza dintre rundele de
licitare nu se mai pot modifica elementele rundelor urmatoare (criterii care se liciteaza, durate, date).

Campuri afisate in lista:


• Denumire faza (runda de licitare / pauza);
• Durata – obligatoriu, numar intreg valoare cuprinsa intre 1 si 365;
• Perioada fazei;

Actiuni posibile in pagina:


• Adauga – adaugarea se face pe sesiune. Exista doua situatii la adaugarea fazelor:
1. daca nu s-a definit nicio faza, actionarea butonului are ca efect adaugarea unei runde de
licitare, cu denumirea Runda 1, avand data de inceput egala cu data setata in campul Data de
inceput a licitatiei electronice.
2. daca exista cel putin o faza definita, se va adauga o pereche (runda de licitare, pauza).
Denumirile rundei si a pauzei se vor completa in mod automat astfel: Rundai, Pauzai-1. Sistemul
este cel care face atribuirea palierului orar.

• Modifica perioade – dupa adaugarea fazelor, se seteaza duratele acestora, completand casuta
durata din dreptul fiecarei faze (runda de licitare sau pauza). Durata este un numar intreg de zile
lucratoare (in cazul in care perioada de desfasurare a rundei include si zile nelucratoare, sistemul va
decala data de inceput si/sau de sfarsit). Trebuie completate toate duratele fazelor, pentru a putea
face modificarea. Apasarea butonului are ca efect calcularea automata a datelor de inceput si sfarsit
a fiecarei faze, tinand cont de duratele fazelor, de data de start a licitatiei electronice, dar si de
restrictiile de mai jos.
Restrictii la modificarea duratelor sau a datei de inceput la licitatia electronica:
1. trebuie sa existe cel putin o runda de licitare;
2. data de inceput si data de sfarsit a unei runde nu poate fi o zi nelucratoare;
3. durata unei runde sau a unei pauze este multiplu de zile (toate rundele vor incepe si se vor
finaliza la aceeasi ora – care va fi atribuita de catre sistem la publicare);
4. de la data curenta si pana la data de inceput a primei runde de licitare (aferenta starii “In
asteptare incepere licitatie electronica”) trebuie sa fie cel putin 2 zile lucratoare;

• Stergere runda – se va face prin actionarea iconitei de stergere din dreptul ultimei runde adaugate;
doar ultima runda va putea fi stearsa; pauzele nu vor avea iconite de stergere. Daca exista cel putin
doua runde definite, stergerea ultimei runde va avea ca efect stergerea pauzei anterioara rundei.

Tot in aceasta pagina Autoritatea Contractanta va indica ce alte informatii legate de ofertele depuse in
licitatia electronica pot fi disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare, cum ar fi:
Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, AC-ul poate decide afisarea operatorilor
econimici:
• a celui mai mic pret;
• a numarului de participanti inscrisi in licitatie;
Daca criteriul de atribuire este cea mai buna oferta economica, AC-ul poate decide afisarea
operatorilor econimici:
• a celui mai bun punctaj;
• a celei mai bune oferte pe fiecare criteriu electronic in parte + punctajul ofertantului pe
fiecare criteriu;
• a numarului de participanti inscrisi in licitatie;
Deasemeana Autoritatea Contractanta va trebui sa specifice, daca poate opri desfasurarea urmatoarelor
runde, in cazul in care nu se imbunateste oferta.

Actiuni globale posibile in etapa a patra de configurare faze


• Salveaza - face acealasi actiuni care se executa pe butonul Modifica perioade, in plus salveaza
datele (faze, durate + perioade, optiuni selectate de AC) in sistem.
• Salveaza si treci la etapa urmatoare – respecta conditiile de la Salveaza si directioneaza utilizatorul
in pagina urmatoare;
• Sterge – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura si licitatia electronica
atasata.
• Intoarcere etapa anterioara - se intoarce in pagina Clasament ofertanti (Etapa 3);
• Inapoi – se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva modificarile facute;

3.8.5 Configurare criterii (Etapa 5)

Pagina Configurare criterii


Aceasta pagina va fi accesata doar in cazul in care criteriul de atribuire este cea mai buna oferta dpdv
economic si Autoritatea contractanta a adaugat cel putin un criteriu electronic.

Contine criteriile de evaluare (definite in etapa 1), la care se adauga si pretul, si rundele definite la pasul
anterior, dispuse sub forma unei matrice (criteriile pe linie si rundele in coloane). Elementul unei matrice este
un checkbox. Asocierea unui criteriu la o runda se face prin selectarea checkbox-ului corespunzator
criteriului si rundei. Elementele ofertei pot sa difere de la o runda la alta.

Actiuni globale posibile in etapa a cincia de configurare criterii


• Salvare – pentru fiecare runda trebuie sa existe cel putin un criteriu selectat, iar un criteriu trebuie sa
faca parte din cel putin o runda.
• Sterge – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la procedura si licitatia electronica
atasata.
• Intoarcere etapa anterioara - se intoarce in pagina Configurare runde (Etapa 4);
• Inapoi – se intoarce in lista de Licitatii Electronice in desfasurare fara a salva modificarile facute;
• Salvare si publica - se vor fac actiunile de pe butonul Salveaza, si se trece in pagina de detaliu.

3.9 Publicare LE

La actionarea butonului Publica din pagina Configurare criterii, AC-ul este directionat catre o pagina de
detaliu, in care va putea vizualiza toate informatiile introduse in etapele definire a LE-ului.
Actiuni posibile in pagina:
• Inapoi - se intoarce in pagina de introducere date generale (etapa 1);
• Publicare achizitie - se actioneaza butonul din pagina;

Operatii efectuate la publicare:


• alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; palierul orar se alege pe baza urmatorului
algoritm: se calculeaza pe fiecare palier orar disponibil in sistem la data curenta, numarul rundelor
de licitare care au data de inchidere in zilele de sfarsit ale rundelor Licitatiei Electronice curente; se
alege palierul orar cu cele mai putine runde;
• schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
• asocierea codului unic, prefixat cu EA;
• trimitere emailuri la participanti: sistemul va trimite in mod automat un email tuturor ofertantilor
participanti la LE, in care sunt incluse informatii referitoare la licitatia electronica: calendarul licitatiei
electronice, runde de licitare, pauze, criterii de licitare pentru fiecare runda, date pentru runde +
palierul orar stabilit de sistem, informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe parcursul desfasurarii
licitarii;
• la publicarea LE-ului aferent procedurilor offline se va percepe tariful de utilizare. Nu se percepe tarif
de utilizare pentru LE-ul aferent procedurilor desfasurate integral in sistem electronic.
Republicarea unei licitatii electronice poate surveni in cazul in care procedura a fost suspendata si s-a decis
intoarcerea in faza de definire, respectiv evaluare.

Operatii efectuate la republicare:


• alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; similar ca la publicare;
• schimbare stare din definire in asteptare incepere LE; data publicarii ramane neschimbata;
• codul unic ramane neschimbat (nu se asociaza un alt cod);
• trimitere emailuri la participanti; diferenta fata de prima publicare consta in faptul ca la subjectul
mailurilor va aparea “republicare” in loc de “publicare”;
• la republicarea LE-ului nu se mai percepe tariful de utilizare;

3.10 Detaliul unei LE

Dupa publicarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta nu mai poate face modificari la nivel de
procedura sau de configurare licitatiei electronica. Va vedea procedura intr-o maniera readonly. In pagina de
detaliu se ajunge selectand din lista iconita in forma de lupa. Actiunile posibile autoritatii contractante sunt
limitate si difera functie de starea LE. Pagina de detaliu cuprinde toate informatiile descrise in pagina Detaliu
procedura.

3.10.1 Detaliu LE in desfasurare


Pagina de detaliu in desfasurare corespunde unei licitatie electronica in starile: in asteptare LE, licitare,
pauza si deliberare.
Actiuni posibile si informatii disponibile:
Indiferent de stare:
• Anulare procedura; la actionarea butonului AC este directionata intr-o noua pagina in care
va introduce motivul anularii;
• Suspendare procedura – suspendarea poate surveni in orice etapa; daca procedura offline
e suspendata, AC are posibilitatea anularii, intoarcerii la fluxul normal (cu decalarea
automata a termenelor) sau intoarcerii la definire. Toate ofertele depuse in rundele
desfasurate pana la momentul in care a survenit suspendarea vor fi sterse. In cazul unei
proceduri suspendate desfasurate integral in SEAP, AC are posibilitatea intoarcerii in faza
de evaluare.
• Revenire din suspendare (cu decalarea termenelor);
• Intoarcere in lista;

In starea asteptare incepere LE:


• Afisare clasament;
• Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor introduse de AC in sistem se face
din pagina de clasament apasand pe iconita in forma de lupa;
In starea runda: nu vede nici clasamantul, nici detalii despre ofertant;
In starea pauza:
• Finalizare LE - daca niciun ofertant nu si-a imbunatatit oferta si daca AC-ul a ales la
definirea licitatiei pentru posibilitatea de a oprire a LE-ului, in pagina de detaliu va fi
disponibil butonul Oprire LE. AC-ul are posibilitatea de a nu mai desfasura restul rundelor.
Actionarea acestui buton, are ca efect trecerea achizitiei din starea pauza, in starea
deliberare.
• Afisare clasament;
• Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;
In starea deliberare:
• Afisare clasament;
• Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;
• Alegerea castigatorului din clasament + trimitere notificari sub forma de e-mailuri
participantilor;
• Atribuire procedura; incarcare document; Introducerea in sistem a documentului de atribuire
presupune completarea numarului documentului si incarcarea unui fisier.

3.10.2 Detaliu LE anulata sau atribuita


Actiuni posibile si informatii disponibile:
Indiferent de stare:
• Intoarcere in lista;
• Sumarul achizitiei;
• Vizualizare clasament (pentru cele anulate, clasamentul va tine cont de ultimele oferte
depuse, chiar daca anularea survine in timpul unei runde);
• Vizualizare oferte;
In starea atribuita:
• Informatii legate de castigator: denumirea, pret si punctajul (in cazul criteriului “cea mai
avatanjoasa oferta dpdv economic”).
• Documentul de atribuire;
In starea anulata:
• Data si motivul anularii;

3.11 Pagina Detaliu LE

Pagina prezinta elementele comune care se intalnesc pe toti actorii. Pagina poate contine diferente functie
de actori sau stari. Aceste diferente vor fi precizate in fiecare context in parte.

3.11.1 Pagina Detaliu procedura

Pagina se deschide din lista de LE.

Sectiunea I - informatii generale despre procedura


Cuprinde urmatoarele informatii:
• Denumire procedura + codul unic de identificare;
• Tip procedura;
• Criteriul de atribuire;
• Tip contract;
• Starea curenta; daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea suspendata
din data <data_suspendare>; daca procedura e anulata sau atribuita se afisa si data
anularii, respectiv atriburii;
• Data publicarii;
• Data limita a starii curente (daca achizitia nu a fost anulata sau atribuita);

Daca criteriul de atribuire este “oferta cea mai avatantajoasa economic”, se vor afisa punctajul maxim pe
componenta tehnica, punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in LE, plus
ponderile acestora.
Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile ofertantilor in faza de licitare.

Sectiune II - coduri CPV


Va contine lista codurilor CPV, sub forma cod – denumire.

Sectiunea III – criterii de evaluare


Cuprinde lista criteriilor de evaluare care intra in runda de licitatie definite de AC, in cazul in care exista
definite astfel de criterii. Pentru fiecare rand din lista se va afisa, denumirea criteriului, daca e direct sau
invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. In cazul in care AC-ul a furnizat o descriere a
criteriului, aceasta se va afisa in urmatorul rand. In cazul in care se liciteaza doar pretul se precizeaza acest
lucru intr-o eticheta.

Sectiunea IV – lista ofertanti


Va contine lista simpla a ofertantilor participanti la achizitie. Va afisa numele operatorului economic, CUI-ul si
localitatea. Din lista se poate merge in pagina Detaliu ofertant, in care se poate vizualiza oferta imbunatatita
(sau cea veche, daca nu s-a modificat) pe fiecare criteriu electronic in parte.

Sectiunea V – runde si pauze


Va contine lista fazelor definite de AC. Lista cuprinde numele fazei, data de inceput, data de sfarsit, durata.
In lista se vor marca in culori diferite fazele care au trecut, fazele care urmeaza sa se desfasoare si faza
curenta. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine criteriile care intra in cadrul respectivei runde
(inclusiv pretul, daca face parte din elementele licitate). In cazul criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut”,
nu se va afisa criteriul, pentru ca acesta nu poate fi decat pretul.

Actiuni posibile:
• Intoarcere in pagina de lista – prin actionarea butonului Inapoi;
• Afisare clasament – se va afisa in pagina butonul Clasament.

3.12 Pagina Detaliu ofertant

Pagina se deschide prin actionarea iconitei de vizualizare din lista de ofertanti, afisata in pagina Detaliu
procedura.
Pagina contine:
• in antet, Sectiunea I din pagina Detaliu procedura;
• detaliul ofertantului (usercontrol) selectat anterior din lista;
• pozitia in clasament, pretul si punctajul total (in cazul criterului cea mai avantajoasa oferta
economica);
• lista criteriilor, indiferent de rundele in care s-au licitat. Pentru fiecare criteriu se indica ultima valoare
a ofertei, indiferent de runda in care a fost introdusa.

Actiuni posibile:
• Intoarcere in pagina Detaliu procedura – prin actionarea butonului Inapoi;
• Intoarcere in pagina Clasament – prin actionarea butonului Inapoi;

3.13 Pagina Clasament

Pagina se deschide prin actionarea butonului Clasament, aflat in pagina Detaliu procedura.
Contine:
• in antet, Sectiunea I din pagina Detaliu procedura;
• lista ofertantilor, afisati in ordinea descrescatoare a punctajului (daca criteriul de atribuire este cea
mai avantajoasa oferta economica) sau a pretului (in cazul criteriului pretul cel mai scazut); din lista
se poate merge in Detaliu ofertant.

Actiuni posibile:
• Intoarcere in detaliu procedura – prin actionarea butonului Inapoi;

4 MODIFICARI INDUSE DE ETAPA DE LE CERERII DE OFERTA DESFASURATE


INTEGRAL IN SEAP

4.1 Definire achizitie

La definirea achizitiei AC-ul va bifa daca doreste sa organizeze o licitatie electronica ca faza finala a
procedurii. Acest lucru se va face prin selectarea unei bife cu eticheta “Are faza finala de licitatie electronica”.
In mod implicit aceasta optiune nu va fi bifata.
Pentru o procedura desfasurata integral electronic, daca Autoritatea Contractanta a specificat existenta
etapei de LE la organizare, in cazul criteriului de atribuire cea mai avantajoasa oferta economica, este
obligat sa indice la definirea achizitiei care dintre criteriile de evaluare vor intra in etapa de LE (aceste criterii
le vom numi electronice). Pentru aceste criterii Autoritatea Contractanta va fi obligata sa introduca toate
informatiile solicitate pentru un criteriu electronic la definirea procedurii offline.

Nu este obligatoriu sa bifeze vreun criteriu, intrucat poate opta doar pentru pret, dar inainte de publicarea
achizitiei trebuie avertizat printr-un mesaj ca nu a indicat niciun criteriu de evaluare ca fiind electronic.
Doar criteriile indicate ca fiind electronice la definirea achizitiei vor putea fi alese la configurarea licitatiei
electronice. In cazul criteriului de atribuire “cea mai avantajoasa oferta dpdv economic”, pretul trebuie indicat
in mod explicit, daca se doreste introducerea acestuia ca si criteriu in licitatie.

4.2 Evaluare raspunsuri

In faza de evaluare AC-ul nu va introduce punctaje pentru criteriile electronice. Acestea se vor calcula
automat de catre sistem. AC-ul nu va putea modifica raspunsul la criteriile electronice completate de
ofertanti.

Pentru achizitia pentru care la organizare AC-ul a selectat optiunea de a organiza o licitatie electronica, in
momentul finalizarii evaluarii, daca exista cel putin un ofertant evaluat pozitiv, achizitia va trece in starea “In
asteptare organizare licitatie electronica”. Toate achizitiile in aceasta stare vor putea fi accesate in lista de
achizitii in desfasurare. Toate achizitiile care au etapa de licitare electronica vor fi marcate printr-o iconita in
lista.
4.3 Initializarea licitatiei electronice

Pentru a initia o licitatie electronica ca faza finala a cererii de oferta desfasurata integral in SEAP, AC va
accesa lista de cereri de oferta in desfasurare si din detaliu de procedura, aflata in starea “In asteptare
organizare LE” va apasa butonul Configureaza licitatie electronica.
Va fi redirectionat intro noua pagina in care va putea introduce toate elementele solicitate in etapa 3 si 4 de
la Organizarea licitatiei elctronice pentru proceduri offline.