Sunteți pe pagina 1din 2

HANU-ANCUEI

Iapa lui Vod


(povestire)

de Mihail Sadoveanu
EXPOZIIUNEA
!!"anu # An$u%ei&& este o $ole$%ie de nou povestiri s$rise de Mihail Sadoveanu !
au'ite la "anu ( An$utei )i trans*ise din +enera%ie ,n +enera%ie- Una dintre ele este !!Iapa lui
Vod&&-
Iar asta se ,nt.*pla ,ntr(o !!deprtat vre*e&& ! $.nd se spune $ au $'ut ploi
nprasni$e vara ! iar $ulturile de toa*n au /ost pe *sur-
0n a$el an s(au adunat la "anu(An$u%ei to%i oa*enii $e veneau din !!ara de 1os&& $u
vin ,n $are )i voiau s a1un+ ,n !!ara de sus&& ! Moldova- Stteau la /o$uri )i p.rleau
!!hartane&& de vi%el sau de 2er2e$ ! !!ori $lean )i *rean din Moldova&&- Se si*%eau la adpost
$$i a$est han se*na $u o $etate )i !!ni$i ha2ar n(avea dinspre partea ho%ilor&&-
Iar ,n a$este 'ile !!+rase )i vesele&& sttea ne*i)$at a$olo un r') strin $ruia ,i pl$ea
voia 2un )i veselia- Era un o* ,nalt! $runt! ni$i t.nr ni$i 2tr.n )i $u /a%a !!ad.n$ 2r'dat&&-
Avea ni)te o$hi a+eri )i o *usta% tu)inat- Se vedea $ este un o* tre$ut prin via% )i so$ia2il-
IN34I5A
0l $he*a Ioni% $o*isul ! era de la 6r+ne)ti )i venise pe un $al roi2 ! pinteno+ de trei
pi$ioare )i sla2 i se puteau nu*ra oasele ! )i $are sttea $u !!)aua nalt&& !!,ntr(un dos de
prete&&- 6e)i arta ast/el $o*isul se luda $u el spun.nd $ ni*eni nu *ai are $al $a al
du*nealui- Mo) 7eonte apro2 ,n 2at1o$ur - 8o*isul Ioni% nu a /ost de a$ord $u repli$a lui
Mo) 7eonte )i()i laud din nou $alul spun.nd $ este dintr(o vi% aleas )i se tra+e dintr9o
iap la $are s(a uitat $u ui*ire $hiar Vod Mihala$he Stur'a- !!Este o istorisire pe $are a) pute
a s v(o spun&& $o*plet $o*isul- Au'ind provo$area $o*isului Mo) 7eonte ,l asi+ur $ va /i
as$ultat )i ,l ru+ s ,)i ,n$eap povestirea-
6ES:;<U4A4EA A8IUNII
8o*isul Ioni% ,)i ,n$epu istorisirea a*intindu()i de vre*urile tinere%ii $.nd se a/la tot
la "anu(An$u%ei ! ,ns la $are era han+i% alt An$u%! *a*a a$esteia- Venise $u iapa pe $are
tot o luda )i sttea $u al%i oa*eni $are !!a$u*a(s oale )i ul$ele&&- 6eodat to%i $ei pre'en%i
v'ur un 2oier ie)ind dintr(o dro)$ )i ,ndrept.ndu(se spre ei- Era un 2oier voini ! $u 2ar2
ro) ! )i $u un ln%u+ de aur la +.t- Politi$o)i ! oa*enii ,l invitar la *as )(ii spuser An$u%ei
s(i adu$ o ial $u vin pe $are a platit(o $o*isul !!trei parale&&-Intr.nd ,n vor2 r')ul ,n$epu
s i se pl.n+ 2oierului de o !!pri$in&& pe $are a *o)tenit(o de l)a str*o)ii si- Era vor2a
despre un ve$in de la 6r+ne)ti $are i(a /urat pe nedrept o 2u$at de p*.nt - "otr.t! Ioni%
$o*isul insist spun.nd $ este n stare s *ear+! ,nar*at $u a$te )i dove'i! )i la Vod ! iar
da$ ni$i el nu(i va /a$e dreptate s(i pupe iapa nu departe de $oad-7a a$east repli$ to%i $ei
pre'en%i n$epur s r.d ! in$lusiv 2oierul-
PUN83U7 8U7MINAN3
Pus pe /apte ! r')ul ple$ ! iar a doua 'ise ,n/%i) la $urte splat )i aran1at- I*ediat o
slu+ apru )i(l ,ntre2 $u $e trea2 a venit- 6up $e au'i totul soldatul ,i ddu voie s intre ,n
$a*era lui Vod-
7u.ndu()i ini*a ,n din%i ! $o*isul intr )i $'u ,n +enun$hi ,n /a%a do*nitorului-
A$esta ,i porun$i i*ediat s se ridi$e ! iar r')ul re$unos$u *ai ,nt.i vo$ea iar apoi /a%a
2oierului de la han- 6up $e ,i art toate a$tele )i dove'ile pe $are le avea do*nitorul ,i
re$unos$u dreptatea )i i*ediat tri*ise slu+ la lo$ul /aptei pe2tru a $lari/i$a lu$rurile- 0nainte
de a ple$a 2oierul ,l lu deoparte pe $o*is )i(l ,ntre2 $e s(ar /i ,nt.*plat da$ nu i se /$ea
dreptate- Ioni% $o*isul ! v'.nd $ 2oierul are si*%ul u*orului ! rspunse hotr.t !!Eu vor2a
nu *i(o iau ,napoi- Iapa(i peste dru*&&-
Mult ha' a /$ut vod pe rspunsul r')ului )i 2t.ndu(l iar pe u*r ,)i a*inti de oala
$u vin ro)u pe $are i(o plti $o*isul la han-
6EZNO6;M=N3U7
<i iat de a$eea se *.ndre)te a$u* Ioni% $o*isul $u roi2ul su pentru $ se tra+e din
iapa lui vod ! $are era )i ea tot )i r.n$he'a )i ea tot la /el speriind o alt An$u%-