Sunteți pe pagina 1din 154

ALISTAIR MACLEAN

La Sud de Capul Java


Coperta de : MIHAI MANESCU
1958
Lui lan
I
!antie de "u! ne#ru $e a%ternu$e pe$te ora%ul !uri&und' un lin(oliu den$' opa)' a)operind
toate )l*dirile' &irouri $au lo)uin(e' pe )ele inta)te )a %i pe )ele r*v*%ite de e+plo,iile &o!&elor'
totul' a$)un$ -ntr.un !i$terio$ anoni!at de v*l*tu)i !olati)i/ Toate $tr*,ile' uli(ele' &a,inele
to)urilor erau n*p*dite de "u!/ -nv*luia totul' &le$te!at %i )u !iro$ de pu)ioa$*' a&ia
!i%)0ndu.$e -n at!o$"era )al!* a nop(ii tropi)ale/
La -n)eputul $erii' "u!ul provenea nu!ai de la )l*dirile in)endiate din ora%' l*$0nd' i)i %i )olo'
por(iuni li&ere de )er prin )are $e vedeau $tr*lu)ind $tele/ 1ar la o u%oar* $)2i!&are a dire)(iei
v0ntului' por(iunile li&ere de )er di$p*ru$er*' a)operite de -nv*l*tu)irile or&itoare ale "u!ului
de p*)ur* ar$* venit din a"ara ora%ului/ 1ar ni!eni nu %tia pre)i$ de unde venea "u!ul/ 3oate
de la aeroportul 4allan#' poate de la5 u,ina ele)tri)*' poate $tr*&*tu$e -ntrea#a in$ul* venind
to)!ai de la &a,a naval* din nord' poate de la in$ulele -n )are $e e+tr*#ea (i(eiul' 3ulo Sa!&o
%i 3ulo Se&aro6 $ituate la patru $au )in)i !ile di$tan(* Ni!eni nu %tia de)0t )eea )e putea
)uprinde )u o)2iul %i noaptea p*rea !ai nea#r* )a t*)iunele/ Se !ai ,*reau
1 Mila tere$tr* 7 1899 ! : !ila !arin* 7 185; !/
unele lu!ini de la pu(inele )l*diri )e ardeau -n)*' dar Ma<oritatea $e )on$u!a$er* -n5
-ntre#i!e' )o!plet di$tru$e : etni)i "l*)*ri p0lp0ind -n)*' dar pe $"0r%ite' )a via(a -n$*%i a
Sin#aporelui/
ra%ul a#oni,a' t*)erea !or(ii -l %i -nv*lui$e/ 1in )0nd -n )0nd !ai %uiera )0te un o&u,'
plon<0nd "*r* $* "a)* Stri)*)iuni -n apa !*rii $au erup0nd -ntr.un !u#et $)urt %i $tr*"ul#er*ri
lu!inoa$e )0nd )*dea pe$te un re$t de )l*dire/ 1ar' -n*&u%ite -ntr.o )lip* de atot0nv*luitorul
"u!' ,#o!otul %i lu!ina erau a&ia per)epti&ile' "*)0nd par)* parte "irea$)*' inte#ral*' din
$trania %i )o!pleta irealitate = a nop(ii' dup* )are t*)erea devenea !ai pro"unda %i !ai inten$*
de)0t -nainte/ 1e din)olo de >ort Cannin# %i 3ear6 Hill$' de din)olo de li!ita nord.ve$ti)* a
ora%ului' $e au,eau po)nete inter!itente de pu%ti %i tunuri' dar %i a)e$tea erau departe' ireale'
)a un e)ou $u))ed0nd unui vi$/ -n a)ea noapte' totul p*rea un vi$ o&$)ur %i ne$u&$tan(ial :
pu(inii tre)*tori' )are $e !ai t0rau pe $tr*,ile pu$tii %i pline de )*r*!i,i )*,ute ale
Sin#aporelui' p*reau ni%te )*l*tori "*r* (int*' e,itan(i' neaten(i %i ne$i#uri' !er#0nd or&e%te
prin v*l*tu)ii -n)ol*)i(i de "u!' &iete "iin(e pierdute &0<&0ind prin )ea(a a)e$tui )o%!ar/
3rin &e,na $tr*,ilor' a&ia $e t0ra un #rup de $olda(i' )el !ult vreo dou* du,ini' )*ut0nd $*
a<un#* la !alul !*rii : p*reau &*tr0ni %i "oarte o&o$i(i/ 3*reau &*tr0ni deoare)e !er#eau )u
pa%i t0r%0i(i' )u )apul ple)at %i u!erii -n)ovoia(i par)* de ani' dar ni)i unul nu dep*%ea trei,e)i
de ani: "oarte o&o$i(i' erau -ntr.adev*r teri&il de o&o$i(i' o&o$i(i p0n* -ntr.a)el 2al de $"0r%eal*
nep*$*toare )0nd nu te !ai? intere$ea,* ni!i)' )0nd !ai )ur0nd e%ti -n $tare $* !er#i
)ontinuu de)0t $* te opre%ti pe lo)/ &o$i(i %i -ndurera(i' r*ni(i %i )2inui(i de &oli' a)(iona(i "*r*
a #0ndi' auto!at' ra(iunea -n)eta$e de a le !ai "un)(iona: 1ar $"0r%eala p$i2i)* %i "i,i)* poart*
-n $ine propriul re!ediu' propriul ane$te,iant %i lea)' )eea )e $e )uno%tea dup* o)2ii "*r*
$tr*lu)ire' -ndo&ito)i(i' privind -n #ol $pre p*!0nt: ori)0te $u"erin(e trupe%ti -ndurau' )el pu(in
unii nu.%i !ai a!inteau prin )e tre)u$er*/
Nu.%i !ai a!inteau de )o%!arul )ontinuu al ulti!elor dou* luni' de priva(iunile' "oa!ea'
$etea' r*nile' &olile %i $pai!ele )u )are -i 2*itui$er* <apone,ii -n ti!pul ne.$"0r%it al retra#erii
prin penin$ula Mala))a' par)ur#0nd auto$trada di$tru$* din Jo2ore 1 $pre ilu,oria $i#uran(* a
in$ulei Sin#apore/ Nu.%i !ai a!inteau de )a!ara,ii di$p*ru(i' de urletele pline de teroare ale
$entinelelor !*)el*rite -n -ntune)i!ea o$til* a <un#lei' de $tri#*tele diavole%ti ale <apone,ilor
)0nd' -n -ntuneri)ul dinaintea ,orilor' n*v*leau pe$te po,i(iile de"en$ive or#ani,ate -n #ra&*/
Nu.%i !ai a!inteau )ontraata)urile di$perate' $inu)i#a%e' )are nu aveau )a re,ultat de)0t
re)0%ti#area )u #reu' dar "*r* "olo$' a )0torva @ar,i p*tra(iA de te+=en %i nu!ai pentru o $)urt*
durat* de ti!p' de$tul )a $* #*$ea$)* a)olo trupurile ori&il !utilate' torturate ale )a!ara,ilor
)aptura(i %i ale )ivililor )are re"u,a$er* $* )oopere,e.de$tul de a)tiv )u ina!i)ul/ Nu.%i !ai
a!inteau !0nia' ui!irea %i di$perarea )e -i )uprin$e$e )0nd ulti!ele avioane de lupt*
BreC$ter %i !ai t0r,iu Hurri)anele au di$p*rut din v*,du2' a&andon0ndu.i prad* avioanelor
<apone,e ata)atoare/ Le pieri$er* din !e!orie %i )o!pleta ne-n)redere )u )are' )in)i ,ile !ai
-nainte' pri!i$er* %tirile de$pre de&ar)area trupelor <apone,e pe in$ula Sin#apore' uita$er*
)2iar %i
1 Stat -n "edera(ia Mala@$ia' A$ia de $ud.e$t/
A Un @ard= 79'8; !A/
pre$i!(it* )0nd' -n "a(a o)2ilor lor' $.a pr*&u%it' )u #ri<* )ultivat*' !itul invin)i&ilit*(ii Sin.
relui : nu.%i !ai a!inteau ni!i) din toate a)e$tea' prea n*u)i(i' &olnavi' r*ni(i $au
neputin)io%i/ 1ar -ntr.o ,i' )ur0nd' da)* vor tr*i' -%i vor rea!inti toate a)e$tea %i atun)i' ni)i
unul dintre ei nu va !ai "i la "el )a -nainte/ A)u!' a&ia -%i tr*#eau o&o$i(i pi)ioarele' )u o)2ii
$pre p*!0nt' )apul ple)at' nu.i !ai intere$a unde !er#eau' nu le p*$a unde vor a<un#e/
1oar unul dintre ei %tia -n)otro !er# %i unde doreau $* a<un#*/ U!&la -n)et' -n "runtea du&lei
)oloane de oa!eni' aprin,0nd %i $tin#0nd o lantern* pentru a )roi dru! -ntre d*r*!*turile
-n#r*!*dite pe $tr*,i %i veri"i)0nd din ti!p -n ti!p dire)(ia -n )are -naintau/ Mi) de $tatur*'
pirpiriu' $in#urul din toat* )eata )are purta 6ilt %i &al.pe )ap51/ 1e unde provenea 6iltul'
nu!ai )aporalul >ra$er %tia $i#ur )* nu -l -!&r*)a$e nu!ai de )0nd $e du)eau
-n$pre $ud prin 3enin$ula Mala))a/ D Caporalul >ra$er era tot a%a de o&o$it )a %i )eilal(i/ Ei el
avea o)2ii )on#e$tiona(i' iar "a(a )enu%ie dovedea ur!ei unei !alarii $au a unei de,interii'
poate a a!0ndurora/ U!&la )u u!*rul $t0n# !ai ridi)at de)0t )el*lalt' a<un#0ndu.i aproape
de ure)2e' )a %i )u! ar "i avut o di"or!itate' dar nu era de)0t un ta!pon de ti"on %i un &anda<
#ro$olan pe )are' -n )ur$ul ,ilei' un in"ir!ier i.l -nde$a$e -n #ra&* $u& )*!a%*' )u $)opul !ai
!ult $i!&oli) de a opri $0n#erarea de$tul de #rav* a unei r*ni provo)ate de e+plo,ia unui o&u,/
-n !ina dreapt* (inea o pu%)* a ;renA' a )*rei #reutate de dou*,e)i %i trei de
>u$t* $)urt*' pli$at*' )adrilat* %i &eret* )are "a) parte din )o$tu!ul na(ional $)o(ian
Tip de pu%)* !itralier* "olo$it* de en#le,i -n al doilea r*,&oi !ondial/
livre 1 dep*%ea )eea )e trupul lui $l*&it putea du)e: -n )on$e)in(* &ra(ul $*u drept era tra$ %i
!ai -n a)ea$t* #reutate' ridi)0ndu.i %i !ai $u$ pe )el $t0n# aproape p0n* la nivelul ure)2ii/
Aparenta di"or!itate' &al!oralul -ntr.o parte pe )ap' 6iltul "lutur0nd pe$te pi)ioarele
$l*&*noa#e -i d*deau !i)ului o! un a$pe)t #rote$) %i ridi)ol/ 1ar' -n/realitate' )aporalul >ra$er
n.avea ni!i) #rote$) $au ridi)ol/ Cio&an ori#inar din Cairn#or!$ A' o&i%nuit )u o via(* de
priva(iuni %i teri&ile $tr*duin(e' el "u$e$e re)ent -n"runtat )u -!pre<ur*ri -n )are i $e
$oli)ita$er* ulti!ele re,erve' de voin(* %i -ndurare/ -%i -ndeplini$e )u $0r#uin(* -ndatoririle de
$oldat F un.de$*v0r%it tip de $oldat/ Si!(ul datoriei %i re$pon$a&ilit*(ii' -i era ad0n)
-nr*d*)inat' ne(in0nd $ea!a de $u"erin(ele %i $tarea lui de $l*&i)iune' #0ndurile i $e
)on)entrau nu!ai a$upra #rupului de oa!eni )are' -!pleti)indu.$e' -l ur!au or&e%te/ Cu
dou* ore -nainte' o"i(erul )are )o!anda )o!pania lor' )o!plet de,or#ani,at*' de la !ar#inea
de nord a Sin#aporelui' -i ordona$e lui >ra$er $* )ondu)* -n a"ara liniei de "o)' $pre un lo) de
relativ* $i#uran(* %i lini%te' pe r*ni(ii %i &olnavii )e puteau u!&la %i pe )0(iva tran$porta(i pe
t*r#i/ At0t o"i(erul' )0t %i >ra$er -%i d*deau $ea!a )* ulti!ele linii de.ap*rare $e pr*&u%i$er* %i
)* Sin#apore nu !ai putea re,i$ta/ In ,orii ,ilei ur!*toare' pe in$ula Sin#apore nu vor !ai "-
de)0t en#le,i !or(i' r*ni(i $au pri,onieri/ 1ar ordinul nu $e di$)ut* %i )aporalul >ra$er -%i t0rna
)u 2ot*r-re pi)ioarele' -ndrept0ndu.$e )*tre #ol"ule(ul 4aUan#/
1in )0nd -n )0ndG la o por(iune de $trad*.!ai lar#* %i de#a<at*' >ra$er $e oprea de o parte a
)oloanei de oa!eni l*$0ndu.i $* trea)* -n)et prin "a(a lui/ Era -ndoielni)
1 Livra HpoundI 7 J5;'8 #/
A Munte -n S)o(ia
)ineva din #rup -l vedea' ni)i )ei de pe tar#a' ni)i )ei pu(in $u"erin,i )e a&ia $e (ineau pe
pi)ioare' Sport0nd t*r#ile/ 1e "ie)are dat* )aporalul >ra$er a%tepta.$* trea)* ulti!ul din #rup :
un t0n*r -nalt %i $u&(irel' al )*rui )ap $e le#*na dintr.o parte -ntr.alta' !or!*ind )ontinuu
)uvinte in)oerente/ T0n*rul nu avea ni)i 5!alarie' ni)i de,interie ni)i nu "u$e$e r*nit' dar era
)el !ai $u"erind dintre to(i/ 1e "ie)are dat*' >ra$er -l apu)a de &ra( %i.l -!pin#ea $* $e al*ture
#ro$ului #rupului' t0n*rul -%i iu(ea pa$ul "*r* a prote$ta' privindu.l doar pe >ra$er )u o)2ii
lip$i(i de ori)e )urio,itate' "*r* a -n(ele#e )eva : %i de "ie)are dat*' >ra$er $e uita la el )u e,itare'
-%i )l*tina )apul' apoi $e #r*&ea $* a<un#* din nou -n "runtea )oloanei/
In &e,na unei uli(e &*tut* de v0nt' plin* de "u!' pl0n#ea un &*ie(el/ 1a)* avea doi ani %i
<u!*tate' o)2ii -i erau al&a%tri' p*rul &lond %i "i#ura atr*#*toare' &r*,dat* -n$* de dun#i de
"unin#ine %i la)ri!i/ 3urta nu!ai o )*!a%* $u&(ire %i :un %ort 6a6i )u &retele : era de$)ul( %i
tre!ura )a var#a/
/ 3l0n#ea ne-n)etat' <alni)* t0n#uire -n noapte' dar ni!eni nu.l au,ea' nu.l &*#a -n $ea!*/ Ei
ni)i nu l.ar "i putut au,i )ineva' )2iar de la )0(iva @ar,i1 di$tan(*' )*)i pl0n#ea -n)et' )u
$u$pine -n*&u%ite' -ntrerupte de a$pira(ii pro"unde/ 1in ti!p -n ti!p' -%i "re)a o)2ii )u !0inile
!urdare $tr0n$e pu!n' a%a )u! "a) to(i )opiii !i)i ' )0nd $unt o&o$i(i $au pl0n# %i' din )0nd
-n )0nd' )u do$ul pal!elor' -n)er)a $*.%i potolea$)* u$turi!ea provo)at* de "u!ul ne#ru )e.%i
)roia &ra,de pe o&r*<orii plini de la)ri!i/
1 @ard 7 9'91J !/
B*ie(a%ul pl0n#ea' ne$pu$ de o&o$it' )*)i de !ult tre)u$e ora lui o&i%nuit* de )ul)are/ 3l0n#ea
de "oa!e %i de $ete' tre!ura de "ri# F)2iar la tropi)e' nop(ile $unt uneori re)i/ 3l0n#ea de
nelini%te %i de "ri)*' nu !ai %tia unde -i era )a$a' unde i $e a"la !a!a F ple)a$e )u &*tr0na $a
a!a2' doi)a !alaie,*' la un t0r# din apropiere )u dou* $*pt*!0ni -nainte F' prea )opil %i
ne%tiutor )a $*.%i dea $ea!a de $e!ni"i)a(ia #r*!e,ilor de !olo, %i5 re$turi ar$e pe )are le
#*$i$e -n lo) de )a$* la -ntoar)ere : -!preun* )u !a!a $a ar "i tre&uit $* $e -!&ar)e pe
Ka6e"ield' ulti!a nav* !are )are p*r*$i$e Sin#aporele )2iar -n noaptea a)eea de A9 ianuarie///
1ar' !ai ale$' pl0n#ea "iind)* era $in#ur/
L0n#* el' pe o #r*!ad* de d*r0!*turi' )ul)at*' $e a"la &*tr0na lui doi)*' Anna' )*,ut* par)*
-ntr.un $o!n ad0n) : ore -ntre#i va#a&onda$e )u )opilul al*turi prin $tr*,ile pu$tii' -l purta$e
-n &ra(e -n ulti!ele dou* ore' apoi l.a l*$at <o$' %i.a du$ !0inile la piept %i $.a )ul)at' $pun0nd
)* e$te o&o$it* %i tre&uie $* $e odi2nea$)*/ 1e o <u!*tate de or* $ta a%a' ne!i%)at*' )u )apul
r*$turnat pe u!*r' )u o)2ii lar# de$)2i%i' "*r* a )lipi/ dat* $au de dou* ori' la -n)eput'
&*ie(elul $e aple)a$e )a $.o atin#*' dar nu!ai a(it: a)u! $e (inea la di$tan(* plin de $pai!*'
"iindu.i "ri)* $.o privea$)*' $.o atin#*' d0ndu.%i va# $ea!a' "*r* $* %tie de )e' )* odi2na
&*tr0nei doi)i avea $* "ie de lun#*' "oarte lun#a durat*/
Copilului -i era "ri)* $* ple)e' "ri)* $* $tea pe lo)' %i printre de#etele r*$"irate ale pal!elor )u
)are -%i a$)undea o)2ii' privea pe "uri% la &*tr0n*' apoi deodat*' a $i!(it )*.i era !ai "ri)* $*
$tea al*turi de)0t $* ple)e/ A pornit in <o$ul uli(ei' "*r* $* %tie -n)otro !er#ea' -!pleti)indu.$e
%i )*,-nd pe$te )*r*!i,ile %i pietrele r*$p0ndite' L ridi)0ndu.$e %i aler#0nd din nou' pl0n#0nd
tot ti!pul'
;
tre!ur0nd de r*)oarea nop(ii/ Aproape de )ap*tul uli(ei' un $l*&*no# )u o p*l*rie de paie
2*rt*ni(* pe )ap' ie%i dintre 2ulu&ele ri)%ei %i $.a apropiat de )opil/ !ul era r*nit' dar &olnav
F !a<oritatea )uliilor de ri)$* din Sin#apore !ureau dup* )in)i ani de !un)* epui,ant* :
Mtotu%i' era -n)* -n $tare $*.i "ie !il* de al(ii' -n $pe)ial / de )opiii !i)i/ 1ar &*ie(a%ul nu vedea
de)0t o "i#ur* prelun#* )e.i in$pira tea!*' privindu.l din &e,n* : $pai!a i.a devenit teroare' $.
a "erit de &ra(ele -ntin$e $pre el %i a "u#it la )ap*tul uli(ei' )otind -ntr.o $trad* pu$tie prin
-ntuneri)/ !ul nu $.a du$ dup* el: -%i -n"*%ur* !ai $tr0n$ )uvertura )u )are -%i a)operea
trupul %i $e $pri<ini din nou -ntre 2ulu&ele ri)%ei/
1in #rupul de In"ir!iere' la "el )a &*ie(a%ul' dou* pl0#eau -n)et %i $e -!pleti)eau !er#0nd pe
$tr*,i/ .Tre)u$er* pe l0n#* ulti!ele )a$e )are !ai ardeau -n )artierul )entral al ora%ului'
)*utau $* nu !ai vad* "l*)*rile %i priveau !ai !ult -n <o$ : totu%i $e putea o&$erva )* "i#urile
lor erau !on#oli)e' eu o)2ii o&li)i/ Erau )2ine,oai)e %i' din "ire' nu.%i d*deau "r0u li&er u%or
e!o(iilor : erau "oarte tinere %i $e a"la$er* -!preun* de$tul de aproape de e+plo,ia unui o&u,
dea$upra a!&ulan(ei de Cru)e Ro%ie $ta(ionat* -ntr.o5tran%ee din apropierea &arierei de la
ie%irea $udi)* a )*ii Bu6it Ti!or/ Eo)ate teri&il' )o!plet n*u)ite' -n)* nu.%i reveni$er*/ / N
Alte dou* in"ir!iere din #rup erau !alaie,e : una' la "el de t0n*ra )a )ele dou* )2ine,oai)e'
)ealalt*' tre)ut* de v0r$ta !edie/ )2ii !ari ai )elei !ai tinere erau plini de $pai!* %i priveau
nervo$ pe$te u!*r' -n ti!p )e !er#ea #r*&it/ >i#ura )elei !ai v0r$tni)e p*rea o !a$)* a )o!.
pletei indi"eren(e/ 1in ti!p -n ti!p' a)ea$ta -n)er)a $* prote$te,e )ontra iu(elii )u )are
!er#eau' dar nu reu%ea $* vor&ea$)* inteli#i&il: %i ea $e a"la$e aproape de lo)ul e+plo,iei' %o)ul
-i &lo)a$e )entrii nervo%i ai vor&irii' pro&a&il nu!ai te!porar' dar era prea devre!e pentru a
pune un dia#no$ti) pre)i$' -n)er)a$e de vreo dou* ori $* -ntind* !0na $pre a opri -naintarea
prea rapid* a in"ir!ierei din "runte' )are 2ot*ra rit!ul' dar a)ea$ta i.a dat !0na la o parte'
)al!' -n$* )u de$tul* "er!itate %i )ontinua aproape $* aler#e'
-n "runtea )oloanei' a )in)ea in"ir!ier* era -nalt*' ,vel(*' de vreo dou*,e)i %i )in)i de ani/ O%i
pierdu$e p*l*ria -n ti!pul e+plo,iei %i p*rul de$' ne#ru.ali&*$trui' -i )*dea pe$te o)2i/ 1in ti!p
-n ti!p' )u un #e$t $)urt' -%i arun)a p*rul -napoi %i )u a)ea$t* o)a,ie $e putea vedea )* nu era
ni)i !alaie,*' ni)i )2ine,oai)* P "apt )on"ir!at %i de o)2ii ei al&a%tri: poate eura$iati)*' $i#ur
-n$*' nu era europeana/ -n lu!ina #*l&uie' p0lp0ind0 a "l*)*rilor' era i!po$i&il $* i $e vad*
tenul' )uloarea pielii' !ai ale$ dun#at* de !urd*rie %i pra"/ 1ar )2iar $u& po<#2i(a de pra"' $e
putea o&$erva o )i)atri)e de$tul de lun#* pe o&ra,ul $t0n#/
Ea era )ondu)*toarea #rupului' %i $e r*t*)i$e/ Cuno%tea "oarte &ine ora%ul Sin#apore' dar -n
-nv*luirea de "u! %i -ntuneri) $e $i!(ea $tr*in*' -ntr.un ora% $tr*in5/ Undeva -nainte' $pre
!alul !*rii' i $e $pu$e$e' )* un #rup de $olda(i' dintre )are !ul(i aveau ur#ent* aevoie de
-n#ri<iri %i da)* nu li $e d*deau -n a)ea noapte' $i#ur nu !ai aveau parte de a%a )eva -ntr.o
ta&*r* <apone,* de pri,onieri/ 1ar )u "ie)are !inut )e tre)ea' p*rea din )e -n )e !ai $i#ur )*
<apone,ii -i vor a<un#e din ur!*/ Cu )0t $e -nv0rteau !ai !ult prin $tr*,ile pu$tii' )u at0t ea $e
$i!(ea !ai de$)ura<at*/ Tre&uia $*.i #*$ea$)* undeva' de )ealalt* parte a Capului Ru din
#ol"ule(ul 4allan#' a%a i $e $pu$e$e' dar -n $itua(ia a)ea$ta nu putea #*$i ni)i !alul
J
ni)i nu avea idee' unde' -n -ntuneri)' $e a"la
1up* o <u!*tate de or*' apoi o or*' pa%ii in"ir!ierei -n)etineau de o&o$eala %i -n)epeau $*
di$pere )* va #*$i #rupul de $olda(i/ Era #reu $* dea de ei -ntr.o )on"u,ie teri&il* %i pe
-ntuneri)/ Spu$e$e )u totul "*r* $peran(a do)torului !aior Bla)6le@ )* -%i. vor putea -ndeplini
!i$iunea/ Ei t0n*ra )ondu)*toare a #rupului -%i d*du $ea!* )* nu nu!ai $ar)ina tra$at* de
Bla)6le@ era "*r* ro$t' )i -n$e%i $tr*duin(ele ei a)tuale : )0nd ,orile $e vor iv din nou pe$te
Sin#apore' va "i inutil $* $e !ai #*$ea$)* $alvarea unor vie(i de &*r&a(i $au "e!ei totul
depindea de !odul )u! $e vor )o!porta <apone,ii' vor p*trunde -n ora%: pe a)e%tia -i !ai
-nt0lni$e ea !ai -nainte %i avea a!arni)e !otive Ca $*.%i a!intea$)* -nt0lnirea: )i)atri)ea
-nt-lnirii o !ar)a$e pe toat* via(a/ E !ai &ine $* "ii )0t !ai departe de &e(ia de $0n#e a <apo.
ne,ilor -nvin#*tori: a)ea$ta "u$e$e %i p*rerea do)torului .!aior' ni)i una din &ietele in"ir!iere
nu !ai era )a,ul L$* r*!0n* pe "ront In$tin)tiv' t0n*ra %i.a $)uturat )apul' %i.a Iu(it pa$ul %i a
)otit pe o alt* $trad* -ntune)at* %i Dpu$tie/
Qrupul r*t*)itor de $olda(i' &*ie(elul' in"ir!ierele %i !ii de al(i oa!eni erau )uprin%i de $pai!*
%i #roa,*' de &oal* %i di$perare -n a)ea noapte de 1J "e&ruarie 19JA' -n ti!p )e <apone,ii'
-nvin#*tori pe -ntre#ul "ront' $e pre#*teau $* $tr*pun#* ulti!ele linii de ap*rare ale ora%ului %i
a%teptau #orile' a$altul' &aia de $0n#e %i vi)toria' toate devenite inevita&ile/ E+i$ta -n$* un o!
pe )are $pai!a inevita&ilului de,a$tru %i di$perarea nu pu$e$er* $t*p0nire//
Undeva' la $ud de >ortul Cannin#' -n anti)a!era unor &irouri lu!inat* doar de "la)*ra unei
lu!0n*ri' un &*r&at
J
-nalt' )a! v0r$tni)' nu re$i!(ea a$e!enea $t*ri $u"lete%ti/ Era )on%tient doar de iu(eala )u
)are tre)ea vre!ea' de o i!en$* ne)e$itate de ur#en(* )u! nu !ai )uno$)u$e vreodat*. %i de
inu!ana $ar)in* a r*$punderii )e.i ap*$a u!erii/ 1oar )on%tient de toate a)e$tea' $e ,&*tea
$0 "a)* "a(*' nu $e !ai #0ndea la alt)eva' dar pe "i#ura ro%)ovan* -n )ontra$t )u )laia de p*r
al&' de$' nu $e o&$erva ni)i o ur!*' era )al!*' ine+pre$iv*/ 3oate )* i!pre$ia a)ea$ta $e
datora tra&u)ului $"id*tor %i prea lu)itor la v0r" de $u& !u$ta(a al&* ,&-rlit*' pre)u! %i
na$ului a)vilin : poate )* $t*tea prea rela+at -n "otoliul )u "und -!pletit din tre$tie de ,a2*r'
dar toate a)e$tea erau doar aparen(e -n%el*toare' d0nd i!pre$ia )* >o$ter >arn2o6ne' #eneral
de &ri#ad* -n retra#ere' era -!p*)at )u -ntrea#a lu!e/
U%a din $patele #eneralului $e de$)2i$e %i -n )a!er*D intr* un t0n*r $er#ent' p*r0nd de$tul de
o&o$it' >arn2ol!e -%i $)oa$e tra&u)ul din #ur*' -%i -ntoar$e -n)et )apul %i.%i ridi)* )u
intero#are !ut* o $prin)ean* $tu"oa$*/ /'
F A! predat !e$a<ul' $ir/
Qla$ul -i tr*da %i el o&o$eala noului venit/
. C*pitanul Br@)eland $pune )* $e va pre,enta i!ediat/
F Br@)eland R
Spr0n)enele al&e al #eneralului $e -n)runtar* $)urt / pe$te o)2ii5-n"unda(i -n or&ite/
F Cine dra)u e$te a)e$t )*pitan Br@)eland R A$)ult*' &*iete' (i.a! ordonat.-n !od $pe)ial $*
te du)i dire)t la )olonel %i $*.i $pui )* tre&uie $*.l v*d i!ediatS -ndat*/ Ai = -n(ele$R
F Cu )e v0 pot "i de "olo$ R
-n u%* ap*ru$e -n)* )ineva' -n $patele $er#entului/ C2iar la lu!ina p0lp0ind* a lu!in*rii i $e
puteau vedea o)2ii "oarte in<e)ta(i' a))e$ul de."e&r* )are -i -!&u<ora o&ra<iiT dar vo)ea )al!*'
)u a))ent din Uara Qalilor' era de$tul de politi)oa$*/
5
In)lin* a"ir!ativ )apul' "*r* un )uv0nt/ po(i "i de "olo$' apro&a >a!2ol!e' anun(*.l pe )olonel
)* vreau $a.l v*d' %i i!ediat/ Nu.i de pierdut/
$pu$e Br@)eland' )l*tin0nd )apul: dup* trei ,ile %i nop(i de ve#2e' %i tare vo! avea nevoie
de el !0ine di!inea(*/
A%a o "i' dar totu%i tre&uie $*.l v*d/ 3 "*)u o pau,*' a%tept* p0n* )0nd $e $tin$e -n)* un
(*)*nit apropiat al unei !itraliere' apoi pronun(* "oarte $erio$:
C*pitane Br@)eland' ni)i nu.(i -n)2ipui )0t de i!portant e$te )a $*.l v*d pe )olonel/ Soarta
Sin#aporelui nu e$te ni!i)' -n. )o!para(ie )u )eea )e a! de di$)utat )u.el/ 3a!2ol!e -%i &*#*
apoi !0na $u& &lu,on %i $)oa$e un Colt auto.#reu' de )ali&ru J5/
F 1a)* tre&uie a! $*.l #*$e$) )2iar eu' a! $* "a) u, de a$ta %i tot a! $* dau de el' dar $per
)* nu va "i nevoie :Spune.i )olonelului )* #eneralul de &ri#ad* >a!2ol!e e$te ai)i %i $unt $i#ur
)* va veni/
Br@)eland -l privi un !o!ent de$tul de lun#' e,it*' apro&* din )ap %i ple)* "*r* un )uv0nt/ Se
-ntoar$e dup* trei !inute %i' d0ndu.$e la o parte din u%*' l*$* $* intre )olonelul )are -l ur!a/
1up* )0te apre)ia >arn2ol!e' )olonelul tre&uia $* ai&* patru,e)i %i )in)i' )el !ult )in)i,e)i de
ani/ 3*rea -n$* de %apte,e)i' u!&la ne$i#ur )a un .o! a!e(it' dup* o prea -ndelun#at*
e+tenuare : a&ia -%i (inea o)2ii de$)2i%i' dar' traver$0nd )a!era -n)er)* $* $ur0d* %i -ntin$e
politi)o$ !0na/
F Bun* $eara' $ir : de unde a(i !ai ap*rut %i du!neavoa$tr* R
5
Bun* $eara' )oloneleS
S.a ridi)at -n pi)ioare/ >arn2ol!e p*ru a nu.i lua -n $ea!* -ntre&area/
.FEtii )ine $unt R
F Etiu : pri!a dat* a! a"lat' $ir' )2iar a)u! trei nop(i/
F Bine'' &ine' apro&* >arn2ol!e )u $ati$"a)(ie' a)ea$ta "a)e inutile alte e+pli)a(ii %i ni)i n.a!
ti!p de a%a )eva =
tre) i!ediat la o&ie)t/
Ee -ntoar$e peN <u!*tate' )0nd e+plo,ia "oarte apropiat* a unui o&u, $)utur* -n)*perea' unda
de %o) a aerului depla$at aproape )* $tin$e lu!0narea : apoi privi -napoi $pre )olonel/
F Colonele' a! nevoie de un avion )u )are $* p*r*$e$) Sin#aporele/ Indi"erent )e "el de avion''
nu.!i pa$* )ine va !ai "i )u !ine la &ord %i ni)i -n)otro va !er#e' -n Bir!ania'/ India/ Ce@lon
$au Au$tralia' -!i e$te e#al/ A! nevoie de un avion )u )are $* ple) i!ediat din Sin#apore/
F 1ori(i un avion )u )are $* ple)a(i din Sin#apore'/ r*$pun$e )a un $i!plu e)ou )olonelul' )u
o vo)e la"el de ine+pre$iv* )a %i "i#ura lui' apoi' &ru$)' $ur0$e o&o$it )a %i )u! ar "i "*)ut un
!are e"ort Vare nu vre! )u to(ii R
F N.ai -n(ele$/
-n)et )u un #e$t de in"init )ontrariat* r*&dare' 3a!2ol!e -%i depu$e tra&u)ul pe $)ru!ier*/
F Etiu )* $unt $ute de r*ni(i %i &olnavi' "e!ei %i )opii///
F Ulti!ul avion a ple)at' -l -ntrerup$e )ate#ori) )olonelul/'
H -%i "re)* o)2ii o&o$i(i )u ante&ra(ul %i )ontinu* :
F A)u! o ,i $au dou*' nu !ai %tiu/
5
E+a)t pe 11 "e&ruarie' pre)i,a Br@)eland : erau ulti!ele Hurri)ane' %i $.au -ndreptat $pre
3ale!&an# =/
F A%a e$te' -%i a!inti )olonelul: Hurri)anele au %ter$.o -n !are #ra&*/
F Ulti!ul avion////' $e au,i vo)ea lui >arn2ol!e "*r* ur!* de e!o(ie : ulti!ul avion : dar///
%tiu )* !ai erau %i altele' BreC$tere de lupt*' Kilde&ee$te$///
' F Toate au ple)at' $au au "o$t di$tru$e la $ol/
Colonelul -l privea a)u! pe >arn2ol!e )u o va#* )urio,itate/
F Ei )2iar da)* n.ar "i ple)ate $au di$tru$e' nu $.ar $)2i!&a ni!i) : <apone,ii au o)upat toate
aerodro!urile : Seletar' Se!&aCan#' Ten#a2 : nu %tiu )e.i )u aeroportul 4allan#' dar $unt
$i#ur )* nu !ai poate "i utili,at/
F -n(ele#' $pu$e >arn2ol!e' privind -n <o$ la $a)ul de voia< de l0n#* pi)ioare : dar
2idroavioanele Catalina$ R
Colonelul -%i !i%)* ne#ativ )apul' )a pentru a $"0r%i )onvor&irea/ >arn2ol!e -l privi )0teva
!o!ente lun#i' "*r* a )lipi' apoi $e uit* la )ea$/
F 3ute! r*!0ne $in#uri' )olonele R
F 1e$i#ur' r*$pun$e a)e$ta "*r* e,itare/ A%tept* p0n* )e u%a $e -n)2i$e -n)et -n ur!a lui
Br@)eland %i a $er#entului' apoi $uri$e u%or )*tre >arn2ol!e/
F -!i pare r*u' dar ulti!ul avion a ple)at' $ir/
F Ni)i nu !* -ndoie$)/
1e$"*)0ndu.%i preo)upat na$turii &lu,onului' >arn2ol! t*)u un ti!p' apoi -l privi :
F Cred' Colonele' )* %tii )ine $unt' )2iar da)* nu.!i Cuno%ti nu!ele/
I5ra% -n Indone,ia HSu!atraI/
8
=F Cuno$) de trei ,ile )on$e!nele: We+tre! de $e)retD %i altele de a)e$t "el F toate d*deau de
#0ndit )* pro&a&il v* a"la(i pe ai)i/
3entru pri!a dat*' )olonelul -l privi pe #eneral )u o )urio,itate nedi$i!ulat*/
/ F WEapte$pre,e)e ani %e" al )ontra$piona<ului -n A$ia de Sud.E$t' )unoa%te !ai !ulte li!&i
a$iati)e )a ori)ine///D
F S)ute%te.!* de a.!i "a)e &io#ra"ia/
>arn2ol!e -%i de$)2i$e &lu,onul %i' din <urul taliei' -%i de$"*%ur* o )urea lat* a)operit* )u un
$trat $u&(ire de )au)iu)/
F Cred )* %i du!neata )uno%ti )0teva li!&i din E$t' Colonele R
F 1in p*)ate' da : din a)ea$t* pri)in* $unt ai)i' )uno$) <apone,a/
Colonelul ,0!&i !elan)oli)' ad*u#0nd :
F Sper )*.!i va "i de "olo$ -n la#*rele de pri,onieri/
F Cuno%ti <apone,aR E$te un lu)ru "olo$itor/ >arn2ol!e de$"*)u "er!oarele la dou*
)o!parti!ente ale )enturii %i -!pr*%tie )on(inuturile pe !a$* -n "a(a )olonelului/
F Xrei $* ve,i de$pre )e e$te vor&a' Colonele R Colonelul -l privi -n)runtat' arun)* o privire la
"oto)opiile %i rolele de "il! -!pr*%tiate pe !a$*' d*du din )ap' ie%i din )a!er* %i $e -ntoar$e )u
o pere)2e de o)2elari' o lup* %i o lantern* : privi ti!p de trei !inute' a&$or&it %i "*r* $*
vor&ea$)*/ 1in ti!p -n ti!p' de a"ar* venea ,#o!otul violent al e+plo,iei vreunui o&u,'
!*)*itul $ta))ato -ndep*rtat al unei !itraliere %i piuitul <alni) al vreunui ri)o%eu %uier0nd
or&e%te prin noaptea -!&0)$it* de "u!/ 1ar -n interiorul )a!erei do!nea o t*)ere deplin*/
Colonelul $ta ne!i%)at la !a$*' )a o $tan* de piatr*' dar o)2ii -n)epu$er* $*.i lu)ea$)*/
>arn2ol!e -%i aprin$e tra&u)ul %i $e ad0n)ii -n "otoliul )u -!pletitur*: p*i iitoM?oo!plet*
indi"eren( )0nd' )olonelul d*dea $e!ne de !irare %i >arn2al!e/ C0nd a -n)eput $* vor&ea$)*'
vo)ea ' )e (ineau "oto)opiile -i tr*dau e!o(ia/ SU2 nevoie $* /)uno$) <apone,a )a $* -n(ele#. per.
)e /e vor&a: !* !inune,' $ir' unde a(i reu%it
iY6-na pe ele R 5 LL
-"o B-$rne": doi din )ei !ai &uni oa!eni ai no%tri ola=ide,i au !urit pentru ele/ 1ar a)u!'
a$ta nu :are'i!portan(* %i ni)i o le#*tur* )u $itua(ia a)tual*/ ZZ5:.13ar=!olrne pu"*i din
tra&u)/
I!portant e$te )* le a! %i )* <apone,ii nu %tiu a)e$t lu)ru/
Colonelul p*rea )* nu aude : privea do)u!entele )e le (inea -n !in* %i d*dea din )ap
ad!irativ' t2.)ele NB?ur!*: le.a pu$ pe &irou' %ira a%e,at o)2elarii -n to) R%irY aprin$ o (i#ar*/
M0inile -n)* -i tre!urau/ .N >anta$ti)' !ur!ur* el' -ntr.adev*r' "anta$ti) : pro&a&il )* e+i$t*
doar )0teva e+e!plare: toat* )oa$ta de nord a Au$traliei' )u indi)a(iile inva,iei pl*nuit* de
<apone,i S
Co!plete' )u )ele !ai i!portante detalii' apro&* >arn2ol!e': porturile %i aerodro!urile unde
va avea lo) inva,ia' duratele. )al)ulate p0n* la ulti!ul !inut' trupele )e vor "i "olo$ite la
de&ar)are' p0n* la ulti!ul &atalion de in"anterie/
F 1a' -n)uviin(* )olonelul' privind )u $pr0n)enele -n)runtate la "oto)opii: dar e$te )eva )are///
F Etiu )e vrei $* $pui' -l -ntrerup$e $)urt >arn2ol!e' nu ave! )2eia )i"rului' lu)ru inevita&il:
datele %i o&ie)tivele $e)undare. %i prin)ipale $unt e+pri!ate )i"rat/ Era ri$)ant $* le e+pri!
dire)t' iar )odurile <apone,e $unt
[
toate i!po$i&il de de$)i"rat/ ?E+)ep(ie "a)e doar un o!ule( &*trin din Londra' de$pre )are ai
)rede )* ni)i nu %tie $* $e i$)*lea$)*/
>*)u o pau,*' pu"*ind )0teva $pirale de "u! al&a$tru -n aer' apoi :
F Ce ,i)i' ColoneleR E$te totu%i o per"or!an(* R
. M* -ntre& )u! a(i reu%it $* le pro)ura(i///
F N.are i!portan(*' (i.a! !ai $pu$/ Su& a$pe)tul de lene%* indi"eren(*' -n)epea $* $e $tr*.
vad* o duritate de o(el: -%i )l*tin* )apul' apoi $uri$e u%or:
F M* ier(i' Colonele' -n)ep $* devin ar(*#o$/ Te a$i#ur )* n.a "o$t o $i!pl* -nt0!plare/ A!
!un)it )in)i ani nu!ai %i nu!ai )a $* pun !0na pe ele' la ti!pul %i la lo)ul potrivit: ni)i
<apone,ii nu $unt in)orupti&ili/ A! reu%it $* pun !0na la ti!p pe ele' dar nu la lo)ul potrivit:
dovad*' !* a"lu a)u! ai)i/
Colonelul nu !ai a$)ulta' dar privea -n <o$ la 20rtii' )l*tin0ndu.%i -n)et )apul' apoi -%i ridi)*
o)2ii: Bru$)' "i#ura -%i re)ap*t* a$pe)tul de e+tenuare %i p*ru "oarte &0tr0n/ D F Sir' $unt
nepre(uite a)e$te planuri/
Ridi)* "oto)opiile -n !0n* %i privi' par)* "*r* $*.l vad*' $pre >arn2ol!e/
F 3e le#ea !ea' a$tea -ntre) toate &o#*(iile lu!ii/ E$te o )2e$tiune de via(* %i de !oarte' de
.vi)torie $au -n"r0n#ere/ E$te/// e$te://' doa!ne' #0ndi(i.v*' $ir' la.Au$trali0 S Tre&uie neap*rat
$* a<un#* -n !0inile oa!enilor no%triS
F Sunt )u totul de a)eea%i p*rere' apro&* >arn2ol!e' neaip*rat tre&uie $* le parvin*/
Colonelul -l privi -n t*)ere' o)2ii o&o$i(i i $e !*rir*' plini de nedu!erire' apoi $e pr*&u%i pe
$)aun' )u )apul -n piept/ Spiralele "u!ului de (i#ar* -i u$turau o)2ii' dar p*rea )* ni)i nu
o&$erv*/
[
t* -(i a"ir! )* $unt e+a)t de a)eea%i p*rere/ >arn2ol!e/
Wpropie de "il!e %i "oto)opii %i -n)epu $* le pun* )u #ri<*' -n )o!parti!entele etan%e ale
)enturii/ r M Cred )* a)u! -n(ele#i de )e a! $t*ruit de la -n)eput
p*r*$e$) Sin#aporele )u un avion/ R Apd-' .-n)2eind "er!oarele )o!parti!entului : D L Ei -(i
-n)2ipui )* $unt din )e -n )e !ai dorni)/
Colonelul apro&* )u un #e$t de de$)ura<are' dar nu r*$pun$e ni!i)/ =
:F Ni)i un avion pr*&u%it R $t*rui >arn2ol!e : ni)i unulori)0t de ra&la#it' aproape di$tru$///
Se opri &ru$)' v*,-nd e+pre$ia "i#urii )olonelului' a)u! din nou de ad0n)* o&o$eal*/ = Un
$u&!arin R
F Ni)i at0t/ .
Bu,ele lui >arn2ol!e $e $tr0n$er* :
F Un di$tru#*tor' o "re#at*' ori)e "el de nav*' ni!i) R
F Nu' r*$pun$e "r*!0ntat )olonelul/ Ei ni)i o nav* )o!er)ial*/ Ulti!ele F Qra$$2opper' Tien
4Can#' 4at@did' 4u*la' 1ra#on"l@ %i alte )0teva a$e!enea va$e !i)i de )oa$t* au p*r*$it
Sin#aporele -n)* de noaptea tre)ut*/ Nu $e vor !*i -ntoar)e/ 3oate )* ni)i nu au a<un$ $*
par)ur#* o $ut* de !ile )*)i "or(ele aeriene <apone,e do!in* v*,du2ul dea$upra -ntre#ului
ar2ipela#/ Toate' $ir' au/ -!&ar)at r*ni(ii' "e!eile' %i )opiii: dar !ulte din ele vor $"0r%i la
"undul !*rii/
F alternativ* !ai5 pl*)ut* de)0t un la#*r <apone, de pri,onieri' po(i $* !* )re,i' Colonele/
>arn2ol!e -%i pu$e )entura -n <urul taliei' apoi o"t*/
F Totul e$te la lo)ul lui' Colonele : )e "a)e! a)u! R
F Cine v.a Lpu$ $* veni(i ai)i R -ntre&* )olonelul )u a!*r*)iune : a(i ale$ Sin#aporele to)!ai
a)u!' putea(i
[
pre"era ori)e alt lo)/ Ei )u! a(i reu%it $* a<un#e(i p0n0 ai)i R ?
/ F Cu o !i)* a!&ar)a(ie' de la Ban<er!a$in =' r*%ptni$e $)urt >arn2ol!e' o nav* nu!it*
4err@ 1ari)er' )el !ai ra&la#it $i)riu plutitor/ M* !ir )u! i $.a !ai a)ordat )erti"i)at de
navi#a&ilitate/ C*pitan "iind un tip !iero$' dar peri)ulo$' pe nu!e Siran/ Nu a"ir! )u
)ertitudine' dar a% putea <ura )* e$te un de,ertor en#le,[$au )a! a%a )eva' in &un* -n(ele#ere
)u <apone,ii/ La -n)eput a de)larat )* -$iN -ndreapt* nava $pre 4ota B2arU A' dar pe dru! %i.a
$)2i!&at #0ndul %i a! venit ai)i/ 5 $ ?
F Ei.a $)2i!&at #0ndul R
F I.a! pl*tit "oarte !ult' nu din &ani proprii' a%a )* l.a! putut tenta/ Credea! )* la
Sin#apore voi "i -n $i#uran(*/ M* a"la! -n Borneo de Nord )0nd a! au,it la.po$tul !eu de
radio )* Hon# 4on#' Qua! ; %i Ka6e ; au )*,ut %i a tre&uit $.o %ter# -n )ea !ai !are #ra&*/ A
tre)ut apoi !ult* vre!e p0n* a! a"lat ve%ti noi' to)!ai )0nd !* #*$ea! la &ordul lui 4err@/
1an)er/ A! a%teptat ,e)e ,ile la Ban<er!a$in p0n* )e Siran a &inevoit $* pornea$)* la dru!'
)ontinu* >arn2ol!e )u ne)a, : $in#urul aparat intere$ant %i' $in#urul o! re$pe)ta&il de pe
nav* $e a"lau -n )a&ina $ta(iei radio F5 pro&a&il )* Siran $o)oti$e )* aparatul %i o!ul re$pe)tiv
erau a!&ele intere$ante pentru a)tivit*(ile $ale in"a!e F %i !* a"la! -n )a&in* -!preun* )u
t0n*rul operator' pe nu!e Loon' -n a doua ,i. de )0nd era! la &ord F A9 ianuarie F )0nd a!
prin$ o e!i$iune B/B/C/J )are anun(a )* Ipo2 ; va "i &o!&ar.
1 ra% %i port -n Indone,ia HBorneo de SudI/
= ra% %i port -n Mala@$ia' -n penin$ula Mala))a/
; In$ule -n Marea C2inei : -n 3a)i"i)ul de ve$t: in 3a)i"i)ai de nor)l:
= Briti$2 Broad)a$tin# Corporation : Radiodi"uRiun\Ra en#le,a/ 5 ra% -n Mala@$ia/
8
lae- -2 !od "ire$)' !.a "*)ut $* )red )* <apone,ii "oarte -n)et' de)i aveai! de$tul* vre!e $*
a<un# )a $* prind un avion/
apro&*' $e!n )* -n(ele#ea de$"*%urarea eveni!entelor/
Ei eu a! au,it )o!uni)atul/ Cine nai&a o "i "o$t re$pon$a&ilul a)elei teri&ile !i$ti"i)*ri/ 1e
"apt' Ipo2 )*,u$e -n !-tnile <apone,ilor )u o lun* !ai devre!e' $ir: la a)ea dat*' <apone,ii $e
a"lau la nu!ai )0teva !ile de %o$eaua )e $tr*&ate i$t!ul Sin#apore/ 1oa!ne' )e #roa,ni)*
-n%el*torie S
-%i )l*tin* -n)et )apul %i repet*
F Ce &le$te!at* -n%el*torie S
F Xor&e%ti )u !ult* -n#*duin(*' r*$pun$e >arn2ol!e: )0t )re,i )* vo! !ai re,i$ta R
F Ne pred*! !0ine/ Colonelul "*)u un #e$t de $urpri,* :
F M0ine S
. A! a<un$ la )ap*tul e"orturilor' $ir/ Nu !ai $unte! -n $tare $* ne opune! %i nu !ai ave!
ni)i aprovi,ionare )u apa : )0nd a! di$tru$ prin e+plo,ie di#ul' a $*rit -n aer %i $in#ura
)ondu)t* de ap* )e venea de pe )ontinent' puini$t!' p0n* la Sin#apore/
Halal de de%tep(i %i de prev*,*tori au "o$t )ei )are au proie)tat ai)i lu)r*rile noa$tre de ap*rare'
!or!*i >orn2ol!e : %i au )2eltuit trei,e)i de !ilioane de lire -n a)e$t $)op/ >ort*rea(*
ine+pu#na&il* - Mai i!po,ant* %i !ai puterni)* de)0t Qi&raltarulS B*taie de <o)' (i $e "a)e %i
$il*/
R-$e )u de,#u$t' $e ridi)* -n pi)ioare %i o"t*/ /=F A%adar' nu.i ni!i) de "*)ut: -napoi la dra#ul %i
&*tr0nul 4err@ 1an)er' 1oar ?1u!ne,eu !ai poate $alva Au$tralia S
F 4err@ 1aneetS e+)la!* )olonelul: vapteeala Y or* dup* r*$*ritul $oarelui' $ir/ 1ar' v* $pun'
@*,duYul $tr-!.tonlor !i%un* de avioane <apone,e/
F Xe,i oare vreo alt* po$i&ilitateR -ntre&* o&o$it >ari=.2ol!e/
F Ni)i una/ 1ar )2iar da)* ave(i noro) $* v* -n(ele#e(i )u )*pitanul' )e v* #arantea,* e* -ntr.
adev*rat )* v* va du)e la lo)ul $ta"iilit R
F Ni)i o #aran(ie ad!i$e >arn2ol!e : dar la &ord $e !ai a"l* un olande, de$tul de pri)eput' pe
nu!e Xan E""en' -!preun*' vo! "i -n $tare $* )onvin#e! pe re$pe)ta&ilul )*pitan $*.%i (in*
an#a<a!entul/
:F 3oate )* ave(i dreptate' $ir/ Apoi' )olonelului -i tre)u prin #0nd :
F 1ar )rede(i )* v* !ai a%teapt* p0n* )0nd a<un#e(i la !alul !*rii R
F Iat* #aran(ia S
Ei >arn2ol!e -!pin$e? )u pi)iorul pun0nd in eviden(* vali,a 2*rt*nit* )e ,*)ea pe podea/
F Sper )* -!i va $ervi de #aran(ie %i a$i#urare : Siran )rede )* e plin* o)2i )u dia!ante/ A! %i
"olo$it )0teva )a $*.l )orup $* vin* p0n* ai)i/// %i $per* la !ai !ult/ At0t ti!p )0t )rede )* are
per$pe)tive $* !* u%ure,e de a)e$te dia!ante' $e va (ine $)ai de !ine' )u dra#o$te "r*(ea$)*/
F are &*nuie%te )eva R
Nu )red : !* )on$ider* un -nveterat ti)*lo$ %i &e(ivan )are a %ter$.o )u o&ie)te o&(inute
ne)in$tit/ Ei' vai' )0t !i.a! dat o$teneala $*.i )ultiv a)ea$t* i!pre$ie S
F X* -n(ele#' $ir/
Colonelul $e de)i$e %i $un* dintr.un )lopo(el/ C0nd reap*ru $er#entul' -i ordon*:
F Spune C*pitanului Br@)eland $* vin* ai)i/ >arn2ol!e -%i ridi)* intero#ativ o $prin)ean*/
9
?')e pot "a)e' $ir' e+pli)* )olonelul: -n)er) $* "a) )eva' dar nu #arante, )* nu ve(i "i la "undul "i
-nainte de !0ine la pr0n,/ X* pot -n$* a$i#ura )* )*pitanul lui 4err@ 1an)er v* va ur!a
-nto)!ai in$tru)(iunile/ Xoi aran<a )a un $u&altern de.al !eu %i o du,in* de oa!eni dintr.un
re#i!ent din Hi#2land 1 $* v* -n$o(ea$)* p0n* la 4err@ 1an)er/ Apoi' $)2i(* un $ur-$ :
'F Xa "i un #rup de/ oa!eni de$tul de d-r,i pentru ori)e -!pre<urare %i -n $itua(ia de a)u!
$unt -n $tare $* devin* %i !ai apri#i/ Cred )* Siran nu v* va !ai "a)e !ulte' ne)a,uri/
F Sunt $i#ur )* a%a va "i : -(i $unt pro"und re)uno$)*tor' Colonele : oa!enii du!itale vor "i
de/!are "olo$/
/-%i -n)2eie &lu,onul' -%i lu* vali,a %i -ntin$e !0na/
F5I(i !ul(u!e$) pentru toate' Colonele/ -!i pare r*u )* te a%teapt* un la#*r de pri,onieri' dar
)e $*.i "a)i' -(i ure, $* "ie )0t !ai $uporta&il/
F X* !ul(u!e$)' $ir/ Ei eu v* ure, noro)' ave(i !are nevoie de a%a )eva/
3rivi $pre lo)ul unde $e a"la )entura )u "oto)opii' apoi $"0r%i' $u!&ru :
F Cel pu(in' niai r*!0ne o %an$*/
C0nd #eneralul de &ri#ad* >arn2ol!e ie%i -n -ntuneri)ul nop(ii' "u!ul $e !ai -!pr*%tia$e
-ntru)0tva' dar -n aer plutea -n)* a)el a!al#a! )iudat' nepl*)ut' de !iro$uri de )ordit*'
)adavre %i putre,i)iune' &ine)uno$)ut /unui $oldat &*tr0n/ -l a%tepta un lo)otenent )u o
)o!panie de $olda(i alinea(i/
>o)urile de pu%ti %i de !itraliere $e -nte(i$er*' vi,i&ilitatea era !ai &un*' dar tirul de artilerie
aproape -n)eta$e'
1 Re#iune !untoa$* -n nordul S)o(iei/
9
a&il )* <apone,ii -%i d*du$er* $ea!a )* nu !ai avea $* provoa)e pa#u&e unui ora% )are' -n
ori)e )a?' ea -n $t*p0nirea lor -n ,iua ur!*toare/ >arn2ol!e )u .rta lui $e depla$a repede pe
$tr*,ile pu$tii $tropite ! de o &ur*N"in* de ploaie' )u ,#o!otul !itralierelor )anonadei
per$i$tent -n ure)2i : -n )0teva !inute au a<un$ la !alul !*rii/ A)olo' #onit de o &ri,* u%oar*
din <e$i' "u!ul di$p*ru$e aproape -n -ntre#i!e/
>u!ul $e ri$ipi$e %i' &ru$)' >arn2ol!e -%i d*du $ea!a de )eva )are.l "*)u $* $trin#* at0t de
ap*$at !0nerele vali,ei -n)0t &uri)ele de#etelor i $e al&ir* %i ante&ra(ul -l duru -n)ordare : !i)a
&ar)* de $alvare de pe 4err@ 1an)er' )are/o l*$a$e "re)0ndu.$e u%or de )2ei' ple)a$e %i ii rin$e
o va#* tea!*' -%i arun)* privirea pe $tr*,i' dar.a=8olo nu v*,u ni!i) )are $*.l lini%tea$)* :
4err@ 1an)er $e' de par)* n.ar "i e+i$tat ni)iodat*/ 3loaia )on.: $a )ad*' &ri,a u%oar* -i $u"la -n
"a(* %i' nu prea 5Dte $pre $t0n#a' $e au,eau $u$pinele -n)ete' $*.(i rup* ? ale unui )opila%
pl0n#0nd $in#ur -n -ntuneri)/
II
Lo)otenentul )o!paniei de $olda(i )e.l -n$o(i$e atin$e.&ra(ul lui >arn2ol!e %i.i "*)u $e!n )u
)apul $pre !are/
F Se pare )* ara&ar)a(ia a ple)at' $ir' ? >arn2ol!e "*)u un e"ort penru a $e $t*p0ni' a%a )*
atun)i )0nd vor&i' vo)ea -i era )al!*' tot at0t de nor!al* )a totdeauna/
F A%a $e pare' lo)otenente : a%a )u! $pune un ve)2i )0ntee : Wa ple)at %i ne.a l*$at pe (*r!D/
Al nai&i- ne)a,' )a $* ne e+pri!*! )0t !ai !oderatS
F 1a' $ir' repli)* lo)otenentul 3ar6er' i!pre$ionat )* >arn2ol!e nu p*rea prea alar!at "a(*
de #ravitatea $itua(iei/
F Ce "a)e! a)u!' $ir R
F M* -ntre& %i eu' tinere/
>arn2ol!e r*!a$e ne!i%)at )0teva !o!ente' apoi L%i "re)* &*r&ia )u !0na/ )u privirea
a&$ent*/
F Au,i un )opil )are pl0n#e undeva' a)olo' pe !alul !*rii R -ntre&* el &ru$)/
F 1a' $ir/
F Tri!ite un o! $*.l adu)* ai)i : )aut* un tip !ai do!ol' o&i%nuit )u )opiii' )are $* nu.i
$perie &ru!a de via(* )e !ai $*l*%luie%te -n el/
F S*.l adu)* ai)i' $ir R $e !ir* lo)otenentul: $unt $ute de a$e!enea !i)i va#a&on,i pe $tr*,i///
I" $e -ntrerup$e &ru$)' )*)i />a!2ol!e $e -n*l(a$e 3E<Tle' )u o privire re)e $u& $pr!)enele
-n)runtate/ = . C")ed )* nu e%ti $urd' lo)otenente 3ar6er' Si ri.autoritar >arn2ol!e/ 55DXo)ea -i
era #rav*' %optit* aproape de ure)2ile lo)ote.itullri' )a $i )u! dorea )a vor&ele $*.i p*trund*
ad0n)
.. 1a' $ir S Cred )* nu/ $ir/
#ra&*' 3ar6er -%i revi,ui pri!a $a i!pre$ie de$pre >orn2ol!e/
Tri!it -ndat* un o!' $ir/
I(i !ul(u!e$) : apoi !ai tri!ite )0(iva oa!eni -n ? Se)(iile de.a lun#ul !alului !*rii' pe o
di$tan(a de o <u!*tate de !il*/ rdon*.le $* adu)* ai)i ori)e $au per$oane pe )are le vor -nt-lni
F vd! #*$i -n $tare $* "a)* un $e!nal lu!ino$ $pre a!.Ipa1 /)are a %ter$.o/ Eventual' *
oa!enilor ordin $* ori)0t de ener#i) )a $a.i adu)R -n)oa)e pe )ei
.ri)0t de ener#i)' $ir R
:Zri)0t: -n a$t* noapte' nu.i de #lu!*' lo)otenenteS 1up* )e dai ordinele ne)e$are' a% dori $*
ave! o !i)* vor&ire -ntre patru o)2i/
V5arnnol!e -n)epu $* $e pli!&e -n $u$ %i -n <o$' )0(iva pa%i -n $e!i-ntuneri)/ 1up* un !inut'
lo)otenentul 3ar.$e -ntoar$e/ >arn2ol!e aprin$e un nou tra&u) %i.l privi intero#ativ pe t0n*rul
a<un$ -n "a(a lui :
Etii )ine $unt' tinere R -l -ntre&*' &ru$)/
Nu %tiu' $ir/ 5
F Qeneralul de &ri#ada >arn2ol!e/
apoi -n -ntuneri) v*,-nd a&ia per)epti&ila u%oara ridi)are e a u!erilor lo)otenentului/
19
A%a )u! a- a"lat' tre&uie $* %i ui(i : ni)iodat* nu !.ai v*,ut pe !ine' ne.a! -n(ele$ R
Nu' $ir' repli)* 3ar6er politi)o$ : va "i #reu $* v* uit dar "i(i $i#ur )* a! $* re$$pe)t ordinul/ 5D
F A$ta.i tot )e tre&uie : %i ter!in* a.!i !ai vor&i )u W$irD de a)u! -nainte/ Etii )u )e !0 o)upR
F Nu' $ir' eu///
F A! $pu$' "*r* W$irD' -l -ntrerup$e >arn2ol!e : nu!ai da)* te de,&ari $* pronun(i a)e$t
)uv0nt -ntre patru o)2i' vei a<un#e $* nu.l !ai "olo$e%ti ni)i )0nd $unte! -n pre,en(a altora/
F Ierta(i.!* : nu' nu %tiu )u )e v* o)upa(i' dar dup* )u! a! -n(ele$ din atitudinea
)olonelului' )red )* e$te vor&a de o pro&le!* de )ea !ai !are i!portan(* %i #ravitate/
F Colonelul nu e+a#era' !ur!ur* ap*$at >arn2ol!e : e &ine' !ult !ai &ine' %* ni)i nu %tii
pre)i$ )u )e !* o)up/ 1a)* $)*p*! te"eri' -(i pro!it $*.(i de,v*luie$) )u )e !* o)up/
1eo)a!dat*'' e$te !ai &ine )a at0t du!neata' )0t %i oa!enii din )o!panie $* %ti(i )0t !ai
pu(in de$pre !ine/
'. >*)u o pau,*' tra$e )u putere din tra&u)' privindu.i v0r"ul ro%u $tr*lu)ind -n noapte/
/F Etii )e e$te o 2ai!ana )are u!&l* dup* -nv0rteli prin porturi' lo)otenente R
F 2ai!ana de port R
>oarte $urprin$ de -ntre&are' 3ar6er e,it*' dar -%- reveni repede %i ad*u#* :.
F 1e$i#ur/
F Bine' a%a )eva voi "i de a)u! -nainte %i $* !* trate,i In )on$e)in(*/ 2ai!ana )a! &*trin*'
&e(ivan* %i "*r* )apat-i' )*ut0nd doar $* $)ape )u "a(* )urat*/ Un di$pre( &inevoitor %i tolerant
F a)ea$ta -(i va "i atitudinea'
19
2ot*rit' )2iar $ever' )0nd va "i )a,ul/ M.ai #*$it 2oin*rind pe $tr*,i' -n )*utarea unui !i<lo) )u
)are $* p*r*$e$) Sin#aporele/ Ui.a! pove$tit )* a! venit pe o nav* )u a&uri )are "a)e )ur$e
-ntre in$ule %i te.ai 2ot*r0t $.o re)2i,i(ione,i pentru a o "olo$i -!preun* )u oa!enii )o!paniiei
tale/
. 1ar nava a ple)at' o&ie)t* 3ar6er/
F. Ai dreptate' ad!i$e >arn2ol!e' poate totu%i o !ai vede!/ 3oate !ai $unt %i altele pe
ai)i' de%i !* -ndoie$)' i!portant e$te $* "ii #ata $* de&ite,i ori)0nd pove$tea %i $* adop(i
atitudinea $ta&ilit*' ori)e $.ar -nt-!pla' $)opul no$tru va "i $* a<un#e! -n Au$tralia/
F Au$tralia' $ir S e+)la!* ui!it 3ar6er' uit0nd pentru !o!ent an#a<a!entul luat: dra)e'
a$ta -n$ea!n* !ii de !ile dep*rtare/
E$te o &u)at* &un* de dru!' apro&* >arn2ol!e: va "i de$tina(ia noa$tr*' )2iar da)* nu vo!
avea la -nde!0n* )eva !ai &un de)0t o &ar)* )u ra!e/ Se -ntrerup$e' apoi )ontinu* :
Cred' lo)otenente' )* $e -ntoar)e unul din oa!enii du!itale/
]%a era: din -ntuneri)' ap*ru un $oldat )u trei #aloane &ine vi,i&ile pe &ra( : un &*r&at
,drav*n' -nalt de pi)ioare5 %i lat -n u!eri' )ontra$t0nd )u "i#ura unui )opil pe )are -l (inea -n
&ra(e/ Cu "a(a lipit* de #0tul ar$ de $oare al $oldatului' )opila%ul !ai $u$pin*'
.. Stai lini%tit/ Iat* )opilul' $ir/ Soldatul &*tu u%or )opilul pe $pate/ = I.a "o$t tare "ri)*
!i)u(ului' dar a)u! i.a !a- tre)ut/
.. Si#ur )a.i va tre)e' $er#ent/ >arn2ol!e atin$e u!*rul )opilului/
F Cu! te )2ea!* &*ie(a%ule R
B*ie(elul -i arun)* o privire "u#ar*' )uprin$e )u &ra(ele #0tul $er#entului %i i,&u)ni -ntr.un nou
torent de 2o2ote/
>arn2ol!e $e dete repede -napoi/ Apoi' -%i )l*tin* )apul
)u re$e!nare' ad*u#0nd :
F Ni)iodat* n.a! avut de.a "a)e )u )opii' doar )u &*tr0ni 2oltei ur$u,i' de tot "elul/ Nu.i ni!i)
da)* n.a! $* %tiu )u! -l )2ea!*/
F -l )2ea!* 3eter' raport* $er#entul' 3eter Talion : are doi ani %i trei luni' lo)uie%te pe M@$ore
Hoad -n partea de nord a Sin#aporelui %i e$te de reli#ie an#li)an*/
F Cine (i.a dat a)e$te in"or!a(ii R -ntre&* ne-n)re,*tor >arn2ol!e/
F Copilul n.a $)o$ o vor&*' $ir' dar are o pl*)u(* de identitate at0rnat* de #0t/
F Bravo' !ur!ur* >arn2ol!e' )on$ider0nd $in#ura apre)iere potrivit* -!pre<ur*rilor/
A%tept* p0n* )e $er#entul $e re-ntoar$e -ntre oa!enii $*i %i privi #0nditor $pre 3ar6er/
F Cer $)u,e' pronun(* lo)otenentul )u ton de $in)er re#ret : a! )re,ut )* era un va#a&ond'
dar du!neavoa$tr*' )u! de a(i -n(ele$ $itua(ia R
F A% "i un )ara#2io$ da)* nu a% -n(ele#e anu!ite $itua(ii' dup* dou*,e)i %i trei de ani tr*i(i
ai)i -n E$t: -nt-lne%ti !ul(i va#a&on,i5 )2ine,i %i !alaie,i' dar $unt va#a&on,i nu!ai "iind)* a%a
vor' a%a le pla)e/ Ei nu $e pl0n# %i da)* o "a)' nu durea,* !ult/ 1ar oa!enii *%tia $unt #ri<ulii
)u tot )e le apar(ine F nu nu!ai )u )opiii lor' )i )u to(i de a)ela%i nea! )u ei/
1up* o pau,*' -l privi !u$tr*tor pe 3ar6er/
11
..O(i -n)2ipui )e $.ar "i "*)ut "ra(ii <apone,i )u a)e$t )opil' lo)otenente R
.. O!i -n)2ipui' r*$pun$e $u!&ru 3ar6er : a! v*,ut )0te )eva %i a! au,it o !ul(i!e
pove$tindu.$e/
.. Realitatea dep*%e%te tot )e %tii : <apone,ii n.au ni!i) o!ene$)' $unt diavoli ne)ru(*tori/ /
Bru$)' $)2i!&* $u&ie)tul:
.. S* !er#e! la oa!enii du!itale/ -n ti!p )e ne apropie!' o)*r*%te.!*/ A$t"el $e va )rea
i!pre$ia de$pre !ine )* $unt o 2ai!ana' %i vreau.$* o )ree, )*)i )ore$punde inten(iilor !ele/
Au tre)ut )in)i !inute' apoi ,e)e/ a!enii $e !i%)au -n)olo %i -n)oa)e' ner*&d*tori' unii
"u!au' )0(iva 5%edeau pe rani(e' ni!eni nu $)otea o vor&*/ Ei &*ie(a%ul -n)eta$e $* !ai pl0n#*:
Salve inter!itente de artilerie veneau a)u! -n nord.ve$tul ora%ului: dar -n #eneral noaptea $e
lini%teau/ X0ntul $e -nt*ri$e' ri$ipind ulti!ele ur!e de "u!/ 3loaia $e -nte(i$e %i noaptea
devenea tot !ai re)e/ Cur0nd' din nord.e$t' din dire)(ia #ol"ule(ului 4al.Lan# $e au,i ,#o!o( de
pa%i apropiindu.$e: pa%ii repe,i %i re#ula(i a trei $olda(i -n !ar%' dar %i al(ii de,ordona(i' de
to)uri "e!eie%ti/ 3ar6er a v*,ut #rupul ap*r0nd din -ntuneri)' %i $e adre$* $oldatului )are -l
)ondu)ea:
.. Ce.i )u voiR Ce.i )u a)e$te "e!eiR
.. Sunt in"ir!iere' $ir/ Le.a! #*$it r*t*)ind nu departe de !alul !*rii/ Soldatul ad*u#* -n
)2ip de $)u,* :
.. Cred )* au pierdut dru!ul' $ir/
3ar6er o e+a!ina pe "ata !ai -nalt*' )ea !ai aproape de el/
.. Ce nai&a r*t*)i(i noaptea prin a)e$t ora%R
.. C*ut*! $olda(i r*ni(i' $ir/
1A
Xo)ea era )al!*' )a! r*#u%it*/
= F R*ni(i %i &olnavi: )red -n$* )* nu $unte! -n $tare $* #*$i!/
F Ei eu )red la "el' apro&* $e) 3ar6er : du!neata )ondu)i #rupul R
1a' $ir/ 5
F Cu! te )2ea!* R
A)u!' tonul vo)ii lo)otenentului era !ai pu(in !ilit*ro$ : "ata avea o vo)e a#rea&il* %i $e vedea
)* era "oarte o&o$it* %i tre!ura $u& ploaia re)e/
NF 1r0)2!ann' $ir/
F Bine: Mi$$ 1r0)2!ann: nu )u!va a(i v*,ut $au au,it o !i)* a!&ar)a(-e )u !otor' $au un
va$ de )oa$t*' undeva -n lar# R
F Nu' $ir' r*$pun$e t0n*ra )u un ton de $urpri,* o&o$it* : toate navele au p*r*$it Sin#aporele/
F S* dea du!ne,eu $* n.ai dreptate' !ur!ur* 3ar6er/ Apoi' )u vo)e tare :
F Te pri)epi la )opii' Mi$$ 1r0)2!ann R
F La )e R r*$pun$e ea )a! !irat*/
F Ser#entul de )olo a #*$it un )opil/
3ar6er ar*t* )u un #e$t )opilul din &ra(ele $er#entului' -nvelit a)u! -ntr.o #lu#* i!per!ea&il*
$pre a.l "eri de "ri# %i ploaie/
F S.a r*t*)it' e$te o&o$it' $in#ur %i -l )2ea!* 3eter: vrei $* te o)upi deo)a!dat* de elR
F 1e$i#ur/
To)!ai )0nd ea -ntindea &ra(ele $pre )opil' $e au,ir* pa%i venind din $t0n#a : nu pa%i de !ar%
$old*(e$)' ni)i ,#o!ot u%or de to)uri "e!eie%ti' )i ,#o!ot de !er$ t0r%it' %ov*itor'. al unor
oa!eni par)* &*tr0ni $au "oarte &olnavi/ Treptat' ap*rur* din ploaie %i -ntuneri) un %ir lun#'
de,ordonat de oa!eni )l*tin0ndu.$e %i -!pleti)indu.$e -ntr.un "el de )oloan* de )0te doi/ Oi
)ondu)ea un o! !i) de $tatur* )u u!*rul $t0n# -n*l(at )a o )o)oa%*' )u o pu%)*?!itralier*
at0rn0nd #reu -n !0na dreapt*/ 3e )ap purta un &al!oral pu$ pe o parte' iar 6iltul leoar)* -i
"lutura pe$te #enun)2ii #oi' $"ri<i(i/ La doi @ar,i di$tan(* de 3ar6er' o!ul ordon* oprirea %i $e
Ontoar$e pentru a )ontrola punerea pe p*!0nt a t*r#ilor )u r*ni(i/ F nu!ai atun)i o&$erv* )*
trei din oa!enii $*i tri!i%i -n )er)etare a<utau la )*ratul t*r#ilor : )ondu)*torul $e -ndrept*
apoi $pre un o! r*!a$ -n ur!a )oloanei' )are a&ia a)u!' e+tenuat' $e de$prindea din
-ntuneri)/ >arn2ol!e privi $pre 3ar6er' $pre oa!enii $u"erin,i' $)2ilo,i %i i$tovi(i )are $e
opri$er* -n ploaie' "ie)are $)u"undat -n $u"erin(a %i $"0r%eala $a !ut*/ /
F 1oa!ne S d*du >arn2ol!e din )ap )u )o!p*ti!ire' *$ta l.a -ntre)ut %i pe 3ied 3iper1S
Mi)ul o! )u 6ilt reveni apoi -n )apul )oloanei/ Cu #ri<*' -ndurerat' -%i l*$* pu%)a.!i(ralier* pe
p*!0ntul u!ed' lu* po,i(ie de Wdrep(i^ %i.%i du$e !0na la &al!dral )u o $erio,itate de!n* de
parada unui re#i!ent de #ard*/
X* raportea,* )aporalul >ra$er' $ir' de)lar* el pronun(0nd pe W%D !oale' )ara)teri$ti) Hi#2land.
ului nord/
.. 3e lo) repao$' )aporale' ordon* 3ar6er' e+a!in0ndu.l' oare n.ar "i "o$t/// n.ar "i "o$t !ai
ni!erit $* tre)i ar!a -n !0na $t0n#* R
-%i d*dea $ea!a )* -ntre&area era "*r* ro$t' dar a$pe)tul a)e$tei )oloane de oa!eni $"0r%i(i'
$pe)trali' ap*ru(i din -ntuneri)' -l de,orienta$e/
.. 1a' $ir' ierta(i.!0: !i $e pare -n$* )* u!*rul !eu e$te )a! ,dro&it' $ir/
D /1 Eroul unui poe! H18JAI al poetului en#le, Ro&ert BroCnin# 3ied 3iper )ondu)e' )0nt0nd
din Saut' un )0rd de )opii/
1A
F/Ca! ,dro&it' repet* 3ar6er' )a un e)ou/5
Cu un e"ort )on%tient de voin(* $e de,&*ra de $en,a(ia de irealitate )e.l )uprin$e$e/
1in )e re#i!ent "a)i parte' )aporaleR
F Ar#@ll %i Sut2erland$S $ir/
F A2' da' apro&* 3ar6er' )red )2iar )* ne.a! !ai -nt0lnit/
F 1a' $ir : $unte(i lo)otenentul 3ar6er' nu.i a%a R
F E+a)t/
3ar6er privi $pre )oloana de oa!eni $t0nd r*&d*tori -n ploaie/
F 1u!neata -i )o!an,i'' )aporale R
F 1a' $ir/ /
F 1e )e R
F 1e )e R r*$pun$e )aporalul pe a )*rui "i#ur* r*v*%it* de "e&r* ap*ru !irare : nu %tiu' poate
"iind)* $unt $in#urul o! -n $tare $.o "a)*/
F_ Sin#urul -n $tare///' -l -ntrerup$e 3ar6er la !i<lo)ul "ra,ei' nedu!erit/
Re$pir* ad0n)' apoi: =
F. Nu )red' )aporale/ Ce "a)i )u a)e%ti oa!eni R Unde te du)i )u eiR
F Ni)i eu nu prea %tiu' !*rturi$i >ra$er : !i $.a ordonat $*.i $)ot din linia "rontului' $*.i du)
-ntr.un lo) !ai -n $i#uran(* %i $* le pro)ur a$i$ten(a !edi)al* ne)e$ar*/
-ndrept* ar*t*torul $pre dire)(ia de unde $e au,ea )anonada inter!itent*/
F Mi $e pare )* lu)rurile nu prea $unt -n ordine pe ai)i' $ir' ter!in* el -n )2ip de $)u,*'
F C2iar a%a e$te' apro&* 3ar6er : dar )e )au(i la !alul !*rii R
= Co!itate -n ve$tul %i nordul S)o(iei
3oate #*$i! o &ar)*' o nav*' )eva/
Mi)ul )aporal !ai p*rea -n)* di$pu$ $* $e $)u,e:
.. WUn lo) de $i#uran(*D !i $.a dat ordin' $ir: )redea! )* -l pot #*$i/
Ontr.adev*r' pe ai)i po(i #*$i a%a )eva' repli)* 3ar6er' )uprin$ din nou de a)el $i!(*!0nt de
irealitate/
.. Mu )re,i' )aporale' )* totu%i )el !ai apropiat lo) -n$i#uran(* ar "i Au$tralia/// $au IndiaR
1a' $ir' r*$pun$e !i)ul o!' "*r* $*.%i $)2i!&e e+pre$ia/
.. S* dea do!nul' interveni vo)ea lui >arn2ol!e' )u i!per)epti&il0 ne-n)redere : vrei $*
a<un#i -n Au$tralia' -ntr.o &ar)* )u ra!e' )u a)e%ti////a)e%ti//// "*)u un #e$t $pre #rupul de
oa!eni/ a!*r0(i' &olnavi' dar nu #*$ea )uvintele potrivite/
.. C2iar a%a' $pu$e >ra$er' d0r,: a! pri!it ordin $.o "a)/
. La nai&a' )aporale' %tii )* nu va "i u%or S e+)la!* >arn2ol!e' privindu.l: ai de o $ut* de ori
!ai !ulte %an$e $* a<un#i -ntr.un la#*r <apone, de pri,onieri' )*)i' ori)0t .ai -n)rede -ntr.o $tea
noro)oa$*' nu vei !ai #*$i ni)i o a!&ar)a(ie -n Sin#apore/
. 3oate )* da' poate )* nu' r*$pun$e )al! )aporalul: !i $e pare )* !ai e+i$t* o a!&ar)a(ie'
undeva -n &a,inul portului/
Apoi privind $pre 3ar6er:
.. To)!ai avea! de #0nd $* )er)ete, a)e$t lu)ru' )0nd au ap*rut oa!enii du!neavoa$tr*'
$ir'
.. Cu! ai $pu$ R >arn2ol!e $e repe,i $pre el' apu)0ndu.l de u!*rul
S*n*to$/
..E$te undeva o a!&ar)a(ie R E%ti $i#ur' o!ule R
>oarte $i#ur/
1;
>ra$er -%i eli&er* u!*rul )u )al!* de!nitate'D apoi V)ontinu*:
F A! au,it.o l*$0nd an)ora' a)u! ,e)e !inute/ N
F E%ti $i#ur R -ntre&* >arn2ol!e : poate )*' din )ontra' /ridi)a an)ora %i///
F A$)ult*' prietene' -l -ntrerup$e >ra$er' poate )* par pro$t*na)/// )2iar $tupid' dar %tiu )e
di"eren(* e$te -ntre///
F La$* a$ta' )aporale' la$* S -l -ntrerup$e )u #ra&* 3ar6er : unde $e a"la a!&ar)a(ia R
F Undeva -n $patele do)urilor' %ir : )red' )a! la o !il* de ai)i/ E #reu $* apre)ie,i e+a)t' )u
"u!ul )are -n)* -n)on<ur*.totul/
F La do)uri R La dana 4eppel R
F Nu' $ir : n.a! tre)ut pe a)olo -n noaptea a$ta : lo)ul de )are vor&e$) e$te )a! la o !il*' de
ai)i' )2iar -n $patele Capul.ui Mala@/
C2iar pe -ntuneri)' dru!ul p0n* a)olo n.a durat prea !ult' ni)i )in)i$pre,e)e !inute/ parte
din oa!enii lui 3ar6er au preluat t*r#ile %i al(ii $pri<ineau r*ni(ii )apa&ili $* u!&le' to(i'
&*r&a(i %i "e!ei' r*ni(i %i te"eri' $e $i!(eau $t*p0ni(i de un )ov0r%itor $enti!ent de #ra&*/
1e$i#ur' ni!eni din #rup nu punea prea !ult* $peran(* pe )ele $pu$e' _pe pre$upunerea at0t
de Xa#* )* ar "i "o$t $au nu o l*$are de an)or* : ra(iunea le "u$e$e at0t de a"e)tat* de
retra#erile %i pierderile $u"erite -n ulti!ele $*pt*!0ni' a%a de $i#ur )re,u$er* )* vor )*dea
pri,onieri -n ,iua ur!*toare F pri,onieri uita(i pentru )ine %tie )0(i ani F at0t de )o!plet* le
era de$)ura<area' -n)0t o )0t de $la&* li)*rire de $peran(* era )a un "ar lu!ino$ -n -ntune)ata
di$perare a #0ndurilor/ Iar )elor $u"erin,i' $peran(ele le dep*%eau puterile' !ul(i dintre ei erau
epui,a(i' a&ia re$pir0nd' )*ut0nd $* $e $pri<ine de )a!ara,ii lor/ Cur0nd' )aporalul $e opri/
.. Ai)i e$te lo)ul' $ir : ai)i a! au,it ,#o!otul de an)or*/
.. On )e dire)(ieR -ntre&* >arn2ol!e/
-n dire)(ia indi)at* )u ar!a de )aporal' dar nu e ini!i): a%a )u! $pu$e$e >ra$er' "u!ul
/per$i$ta Supra"a(a -ntune)at* a !*rii/// -%i d*du $ea!a )* 3ar6er $e a"la aproape -n $patele
lui' $)rut0nd )u aten(ie !alul !*rii' )0t era vi,i&il/
.. S* "a) $e!ne )u lanterna $au $* dau dru!ul la un $e!nal lu!ino$ R -ntre&* lo)otenentul
)u un %optit a&ia per)epti&il
>arn2ol!e e,it* un !o!ent: de "apt' nu aveau ni!i) de pierdut// 3ar6er !ai !ult $i!(i de)0t
v*,u #e$tul lui de apro&are %i $e adre$* $er#entului :
Aprinde lanterna' $er#ent' -ntr.a)olo %i "* $e!ne p0n* pri!e%ti un r*$pun$ $au p0n* ve,i
$au au,i )* $e apropie )eva/ / 1oi $au trei oa!eni $* dea o rait* prin do)uri' poate $e !ai
#*$e%te o a!&ar)a(ie/ Au tre)ut )in)i !inute' apoi ,e)e/ Lanterna $er#entului )lipea
!onoton' dar pe !area -ntune)at* nu $e !i%)a ni!i)/ 1up* alte )in)i !inute' )ei tri!i%i -n
)er)etare $.au -ntor$' raport0nd )* n.au #*$it ni!i)/ Au !ai tre)ut alte )in)i !inute'' ploaia
$e $)2i!&a$e dintr.o &ur* "in* -ntr.o aver$*' "*)0nd &*%i)i pe dru!ul!a)ada!i,at: apoi'
)aporalul >ra$er de)lar* )u vo)e lini%tit*:
Mi $e pare )* $e aude )eva venind/
Ce R Unde Rro$ti >arn2ol!e/
ReQred )* e$te o a!&ar)a(ie )u ra!e : $e aude )u! $e "rea)* ra!ele -n "ur)2ete/ Cred )* vin
dire)t $pre noi/
E%ti $i#urR
On )iuda .ropotului ploii' >arn2ol!e -n)er)* $* de$lu%ea$)* ple$)*itul ra!elor a#it0nd %i
$pu!e#0nd apa/
' E%ti .$i#ur o!ule R repet* el/
F 1a' $unt $i#ur : aud de$tul de di$tin)t/
F Are dreptate' $e au,i e!o(ionat*' vo)ea $er#entului :
/pot $* <ur' $ir' )* are dreptate' %i eu aud a)u! de$tul de )lar/
? Cur0nd $e au,i 20r%0itul in "ur)2e(i al ra!elor la )art
)ei din luntre tr*#eau din #reu/ A%teptarea -n)ordat* provo)at* de vor&ele lui >ra$er $e ri$ipi
%i di$p*ru' -nlo)uit* de un val de ne$pu$* u%urare )are -i )uprin$e %i )are avu )a re,ultat o
$porov*ial* #eneral* de vo)i #roa$e' &ru$) opti!i$te/ 3ro"it0nd de ,#o!otul vo)ilor'
lo)otenentul 3ar6er $e apropie de >arn2ol!e/
F Ce "a)e! )u )eilal(i' in"ir!ierele %i r*ni(ii R
F -i lu*! )u noi/// da)* vor/ 3ro&a&il )* vor "i de a)ord %iD tre&uie $*.i lu*!/ >*.i -n$* $*
-n(elea#* )* a)ea$ta depinde nu!ai de li&era lor ale#ere/ Apoi $pu.ne.le $* $tea lini%ti(i' $* $e
(in* la o parte de vederea )elor )e vin )u a!&ar)a(ia/ ri)ine or "i/// %i $unt aproape $i#ur )* e
vor&a de )ei de pe 4err@ 1an)er' nu ave! intere$ $*.i $perie!/ -ndat* )e $e aude &ar)a
"re)0ndu.$e de )2ei' ie%i -n -nt-!pinare %i ia le#*tur* )u )ei din ea/
3ar6er apro&* )u un #e$t' $e -ntoar$e %i )u vo)e autoritar* t*ie p*l*vr*#eala/
F 1rep(iS Ridi)a(i t*r#ile: tre)e(i to(i -napoi' de )ealalt* parte a dru!ului'/' %i $ta(i lini%ti(i'
)o!plet lini%ti(i' da)* vre(i $* !ai a<una(i la )a$ele voa$tre/ Caporal >ra$erS
F 3re,ent' $ir/
F 1u!neata %i oa!enii du!itale vre(i $* veni(i )u noi R -!&ar)a(i pe nav*' ave! "oarte !ulte
%an$e $* "i! $)u"unda(i' )2iar -n pri!ele dou*$pre,e)e ore/ S.a -n(ele$ R
F A! -n(ele$' $ir/
1J
F Ei totu%i' vre(i $* !er#e(i )u noi R
F 1a' $irS
I.a(i -ntre&at %i pe )eilal(i R
Nu' $ir
Tonul o"en$at al )aporalului nu l*$a ni)i o -ndoial* -n privin(a p*rerii $ale de$pre a$e!enea
pro)edee de!odate -n ar!ata !odern* %i >arn2ol!e $ur0$e -n -ntuneri)/ /
Apoi >ra$er )ontinu*:
1ar !er# %i ei' $ir/
Bine' du!neata r*$pun,iS
Apoi 3ar6er $e adre$*:
.. Mi$$ Bra)2!ann R
Mer#e! )u du!neavoa$tr*' $ir' r*$pun$e ea )al!/ Cu un #e$t )iudat -%i atin$e "a(a )u !0na
$t0n#*/
.. Celelalte )e au de #0nd R
F A! di$)utat )u ele/
Ei indi)* pe t0n*ra !alaie,* de l0n#* ea :
F Lena vrea %i ea $* !ear#* : )elorlalte trei le e$te indi"erent da)* !er# $au &a/ Sunt %o)ate'
$ir/// A$t* noapte' un o&u, a lovit a!&ulan(a noa$tr*/ Cred totu%i )* e !ai &ine $* !ear#* %i
ele/'
3ar6er -n)er)* $* $pun* )eva' dar' )u un #e$t >arn2ol!e il opri/ lu* lanterna din !0na
$er#entului %i !er$e la !ar#inea apei/ A)u!' la !ai pu(in de o $ut* de @ar,i di$tan(* $e vedea
a!&ar)a(ia' $ilueta ap*rindu.i va# -n "a$)i)olul de lu!in* lan$at p-n* departe de lantern*/
>arn2ol!e )*uta $* di$tin#* )it !ai )lar prin perdeaua dea$* a ploii %i o&$erv* o a#ita(ie de
$pu!* al&* pe $upra"a(a apei )a %i )u! )ineva de la pupa a!&ar)a(iei d*du$e )o!anda )a
ra!ele $* $e oprea$)* $)u"undate &ru$)' arun)ind puterni) apa -napoi p-n* )e a!&ar)a(ia $.a
oprit' ne!i%)at*' o pat* e$to!pat* in -ntuneri)/
15
F Alo/ )ei de a)olo S $tri#* >arn2ol!e : $-nte(i de pe 4err@ Ban)er R
vo)e de &a$ $tr*&*tu prin ploaia ne-ntrerupt* :
F 1a' dar voi )ine $unte(i R
F Sunt eu' >arn2ol!e/
Se au,i o!ul de la pup* d0nd un ordin : i!ediat ra!ele -%i reluar0 a)tivitatea/
F Xan E""en' du!neata e%ti R
F 1a' eu $unt/
F Minunat o! S $e au,i vo)ea )ald*' pornit* din ini!* a lui >arn2ol!e : ni)iodat* -n via(* n.
a! "o$t at0t de &u)uro$ -nt0lnind pe )ineva/ Ce $.a -nt0!plat R
A)u! a!&ar)a(ia $e a"la doar la dou*,e)i de pi)ioare di$tan(* %i puteau vor&i nor!al/ LL
F Nu prea !ulte eveni!ente/
lande,ul vor&ea per"e)t en#le,a !arin*rea$)*' )u un a))ent $tr*in a&ia per)epti&il
F nora&ilul no$tru )*pitan %i.a $)2i!&at p*rerea' nu v.a !ai a%teptat %i a pornit.o la dru! :
a "o$t )a! #reu $*.l )onvin# $*.%i $)2i!&e planul/
F 1ar/// nu (i.e tea!* totu%i )* 4err@ 1an)er va porni la dru! -nainte de a te -ntoar)e la
&ord R 1oa!ne/ Xan E""en/ ar "i "o$t !ai &ine $* tri!i(i )u &ar)a pe alt)ineva : nu.i &ine $* te
-n)re,i in dra)u ni)i un pi)/
F Ave(i dreptateS
Cu !0na pe )eR' Xan E""en diri<a &ar)a $pre )2eiul de piatr*/
F 1a)* 4err@ 1an)er o %ter#e' o "a)e "*r* )*pitanul ei' a)e$ta e$te ai)i pe "undul &*r)ii' )u
!0inile le#ate $i )u pi$tol -n $pate/ Cred )* Mi$ter Siran nu e$te -ntr.o $itua(ie prea
)on"orta&il*/ M
1 3ie$* "i+at* pe a+ul )0r!ei' $ervind la !anevrarea a)e$teia
J9
La lu!ina lanternei/ >arn2ol!e privi interiorul &*r)ii/ Era i!po$i&il de $pu$ da)* Mi$ter Sir an
$e $i!(ea $au &a -n lar#ul lui : "i#ura lui &runet* era !ai ine+pre$iv* )a ori)0nd/
F Ei pentru !ai !ult* $i#uran(*' )ontinu* Xan E""en' a! l*$at pe )ei doi $e)un,i ai lui le#a(i
)o&,* -n )a&ina lui Mi$$ 3lenderleit2' eu -n$u!i le.a! i!o&ili,at !0inile %i pi)ioarele/ Nu vor
!i%)a/ U%a e$te -n)uiat*' Mi$$ 3lenderleit2 e$te %i ea -n*untru/ -i p*,e%te )u revolverul -n
!0n*/ Nu a na$ )u pi$tolul ni)iodat*' dar !i.a $pu$' )*5la nevoie' nu va pre#eta $.o "a)*/ E$te
o !inunat* doa!n*' >arn2ol!e/
F Te.ai #-ndit la toate' $pu$e >arn2ol!e )u ad!ira(ie : nu!ai da)*///
F Ei eu !* #0nde$) la toate S 1*.te la o parte' >arn2ol!e S vor&i de al*turi 3ar6er' lu!in0nd
)u o puterni)* lantern* "i#urile )elor din &ar)*/
Xan E""en rea)(iona' ridi)0ndu.%i pi$tolul : dar 3ar6er i $e adre$* $)urt :
F 1* la o parte dr*)ia a$ta' nu "a)e pro$tii' $unt ai)i o du,in* de !itraliere %i pu%ti -ndreptate
$pre voi/
-n)et' Xan E""en l*$* revolverul -n <o$ %i privi $pre >arn2ol!e' vor&indu.i -n %oapt* :
F Stra%ni) pu$ la )ale/ >arn2ol!e : )*pitanul Suan ar "i "oarte !0ndru $* $e laude )u o
a$e!enea )apodoper* de !a%ina(ie/
F N.a "o$t ni)i o !a%ina(ie' prote$t* >arn2ol!e : $unt $olda(i &ritani)i' de.ai no%tri' %i nu
ave! alt* alternativ*/ S*.(i e+pli)///
F Ta)i S -l -ntrerup$e $)urt 3ar6er : ai $* e+pli)i totul !ai t0r,iu/
Apoi' $e adre$* lui Xan E""en :
F Xo! !er#e )u du!neata' "ie )* vrei' "ie )* nu/ Bar)a are !otor' de )e a(i "olo$it ra!ele R
J1
F Ca $* tre)e! !ai neo&$erva(i' i(i -n)2ipui : ne.a "o$t de !are "olo$' ad*u#* Xan E""en/
F 3orne%te !otorul' ordon* 3ar6er/
F Ni)i nu !* #0nde$) S
F 1a)* n.o "a)i' vei "i !ort' repli)* 3ar6er' $)urt : pari o! inteli#ent' Xan E""en : ai o)2i %i
ure)2i %i.(i po(i da $ea!a )* $unte! oa!eni di$pera(i/ La )e $*
te5in.)*p*(-ne,i )opil*re%te -n a$t"el de -!pre<ur*ri R
Un ti!p de$tul de lun#' Xan E""en il privi in t*)ere apoi $e de)lar* de a)ord printr.un #e$t'
ap*$* !ai puterni) revolverul -n )oa$ta lui Siran %i d*du un' ordin/ Intr.un !inut' !otorul
porni p*)*nind re#ulat' -n ti!p )e pri!ii $olda(i r*ni(i erau a%e,a(i pe &*n)ile &*r)ii/ 1up* o
<u!*tate de or*' ulti!ii dintre &*r&a(ii %i "e!eile de pe (*r! $e a"lau la &ordul lui 4err(i
1an)er/ S.au "*)ut dou* tran$porturi : )aporalul >ra$er apre)ia$e de$tul de e+a)t di$tan(a :
nava era an)orat* -n lar#' -ntr.un lo) )u nivel pu(in ad0n)' doar de trei "at2o!i' undeva la
ve$tul unui pro!ontoriu/
Apoi' pe la dou* %i <u!*tate noaptea' 4err@ 1an)er a pornit la dru!' ulti!a nav* )e.a p*r*$i5t
Sin#aporele -nainte )a a)e$ta $* )ad* in !0inile <apone,ilor' -n di!inea(a ,ilei de 15 "e&ruarie
19JA/ X0ntul $e potoli$e' ploaia $e tran$"or!a$e -ntr.o &ur* u%oar* : ora%ul era -nv*luit -n
-ntuneri)' do!nea o t*)ere lu#u&r*' in ti!p )e nava $e e$to!pa rapid -n -ntuneri)ul nop(ii/ Nu
$e !ai vedeau "ul#er*ri de e+plo,ii' ni)i un "el de lu!ini' p0n* %i p*)*nitul $poradi) al
!itralierelor a!u(i$e/ Totul p*rea ireal' $traniu de t*)ut' t*)ut )a !oartea/ 1ar odat* )u ,orile
Ur!a $* -n)eap* "uria una ulti!ului a$alt <apone, a$upra Sin#aporelui/
1 >at2o! Hunitate de !*$ur* pentru ad0n)i!iI 7 18A )!/
In duneta )a!u"lat* %i u!ed* a lui 4err@ 1an)er' >arn.2ol!e a<uta pe dou* din in"ir!iere %i
pe Mi$$ 3lenderleit2 $* &anda<e,e %i $* dea -n#ri<iri $olda(ilor r*ni(i : $e au,i o &*taie in u%* F
$in#ura u%* )are du)ea $pre ad0n)ul pu( pupa =/ >arn2ol!e $tin$e lu!ina din dunet* %i
-n)2i$e )u #ri<* u%a in ur!a )elui )e intr*' )*ut0nd apoi $* di$tin#* in -ntuneri) )ine era :
F Lo)otenentul 3ar6er R
F 1a' r*$pun$e a)e$ta : ar "i -n$* !ai &ine $* ur)*! pe puntea dunetei' ai)i pute! "i au,i(i/
Au ur)at a!0ndoi pe $)ara de "ier %i au !er$ la pupa' )2iar la &alu$trada a)e$teia/ A)u!'
ploaia $e opri$e' !area era )al!*/ >arn2ol!e $e aple)* pe$te &alu$trad*' privi -n <o$ la
"o$"ore$)en(a )lo)otitoare a $ia<ului $pu!o$ al lui 4err@ 1an)er %i ii veni po"t* $* "u!e,e/
3ar6er -ntrerup$e pri!ul t*)erea/
F A! ve%ti de$tul de )iudate pentru du!neavoa$tr*' $ir' /// $)u,a(i.!*: nu tre&uia $* v* $pun
W$irD : )aporalul v.a raportat )eva R
F Nu !i.a $pu$ ni!i) : a ap*rut -n dunet* a)u! vreo dou* !inute/ Ce e$te R
F Se pare )*' a$t* noapte' nu a "o$t nu!ai a)ea$t* nav* -n rada Sin#aporelui/ C0nd venea!
$pre 4err@ 1an)er )u pri!ul tran$port de oa!eni' $e pare )* a !ai ap*rut o alt* a!&ar)a(ie
)u !otor )are a an)orat la !ai pu(in de un $"ert de !il* di$tan(*/ Cu e)2ipa< &ritani)/
F Ei' dr*)ie S !ur!ur* >arn2ol!e -n -ntuneri) : unde era R Ce nai&a )*uta pe ai)i R Ei )ine a
v*,ut.oR
F Caporalul >ra$er %i unul din oa!enii !ei/ Au au,it !otorul a!&ar)a(iei F noi nu l.a! au,it
din )au,a ,#o!otului/
1 Spa(iu de$)operit' dea$upra pun(ii $uperioare' -ntre peretele din$pre pupa al teu)ei %i
peretele "rontal din$pre pupa al $upra$tru)turii unei nave/
J;
"*)ut de !otorul &*r)ii noa$tre F %i au )*utat $* a"le de$pre )e era vor&a/ Au di$tin$ )* -n
a!&ar)a(ia )u pri)ina $e a"lau nu!ai doi in%i' a!&ii -nar!a(i )u pu%ti/ A vor&it nu!ai unul
din ei' un Hi#2lander F un tip de prin Ke$tern I$le$ l' $pune >ra$er )are %i el $e -ntrea&*
de$pre )e o "i "o$t vor&a/ -ntre ti!p' $.a -ntor$ &ar)a pentru al doilea tran$port pe 4err@
1an)er' >ra$er %i )eilal(i au tre&uit $* ple)e/ Crede )* unul din )ei doi in%i i.a v*,ut' dar nu
e$te $i#ur/
F WCiudatD e$te un ad<e)tiv prea pu(in potrivit pentru a )ali"i)a -nt0!plarea' lo)otenente/
>arn2ol!e -%i !u%)* &u,a #0nditor' privind pe $upra"a(a !*rii/
F Ni)i >ra$er nu are idee din)otro venea' )e "el de a!&ar)a(ie era %i -n)otro $.au -ndreptat R
F Nu %tie ni!i)' a"ir!* )ate#ori) 3ar6er : nu %tie ni!i)' nu pre$upune ni!i)/
Au di$)utat )0teva !inute' apoi >arn2ol!e -n)et* )onvor&irea :
F Mai &ine $* nu !ai vor&i! de$pre a$tea' uit*.le 3ar6er : )e $.a -nt0!plat a tre)ut' $*
$per*!' "*r* ne)a,uri pentru )ineva/ Noi a! luat.o din lo)' *$ta e$te lu)rul )el !ai i!portant/
Ei $)2i!&* $u&ie)tul :
F S.a or#ani,at totul R
F are)u!' Siran parti)ip* %i el' &ine-n(ele$ %i )apul lui e$te -n <o) o dat* )u al no$tru' -%i d*
per"e)t de &ine $ea!a de a)e$t lu)ru/ Nu $per* $*.l )ru(e &o!&a $au torpila )e ne. va lovi= A!
pu$ un o! $*.l $uprave#2e,e' altul -l ur!*re%te pe ti!onierul %e" %i al treilea -l (ine din $)urt
pe !e)ani)ul de $ervi)iu/ Re$tul oa!enilor !ei
i 1 In$ulele He&iide' -n Atlanti)' la ve$t de S)o(ia:
dor! in teu#* 1 F &ie(ii de ei' au !are nevoie de a%a )eva/ A! aran<at )a patru oa!eni $*
doar!* -n )a&ina de la )entru.pentru a "i la -nde!0n* -n )a, de alar!*/ /
F Bine/ &ine' apro&* >arn2ol!e )u un #e$t din )ap : Ei )ele dou* in"ir!iere )2ine,oai)e %i
&0tr-ioara !alae,* R
F Ei ele $unt intr.una din )a&inele )entru : toate trei $unt )a! &olnave %i ,*p*)ite/
F 1ar Xan E""en R
F 1oar!e pe punte' $u& o &ar)* de $alvare' lin#* ti!onerie' la ,e)e pi)ioare de )*pitan/
3ar6er $ur0$e !0n,e%te' apoi )ontinu* :
F Nu !ai e$te "urio$ pe ni!eni' %i nu.l $l*&e%te din $uprave#2ere pe Siran : %i.a ale$ &ine
lo)ul de dor!it/ Xan E""en pare un o! de toat* -n)rederea/
F Sunt )u totul de a)eea%i p*rere/ Cu! $t*! )u 2rana R
F Nu prea de )alitate' dar $u"i)ient* pentru o $*pt*!0n*' )2iar ,e)e ,ile/
F Sper )* vo! avea noro)ul $.o )on$u!*! toat*' ro$ti' $u!&ru/ >arn2ol!e/ -n)* )eva : i.ai
"*)ut pe to(i' -n $pe)ial pe Siran' $* )read* )* nu prea e$te ni!i) de )apul !eu %i )* per$oana
)ea !ai i!portant* e%ti/// du!neata R
F Cred )* a! )ontri&uit $u"i)ient )a $* v* $tri) reputa(ia' r*$pun$e 3ar6er )u !ode$tie/
F E+)elent/
Cu un #e$t in)on%tient de $ati$"a)(ie' >arn2ol!e -%i pip*i )entura de $u& &lu,on/
F Nu tre&uie -n$* $* e+a#ere,i' )el !ai &ine' i#norea,*.!* )0t po(i/ Apropo' !ai po(i $*.!i dai
a<utor -ntr.o pro&le!* : %tii unde e$te )a&ina radio R
F Mi $e pare )* da' -n $patele ti!oneriei/
: 1 Supra$tru)tur* la e+tre!itatea prova' pe toat* l*(i!ea navei : ai)i $unt a!ena<ate
!a#a,ii' uneori %i )a&ine pentru e)2ipa</
J5
F peratorul Killie Loon/ $au )a! a%a -l )2ea!*' doar!e a)olo/ B*nuie$) )* e un &*iat5 de
trea&* F dar dra)u %tie )e -nv0rte )0nd nu e$te -!&ar)at pe a)e$t )o%)iu# plutitor/ Nu vreau
-n$* $*.l a&orde, per$onal/ Caut* $* a"li de la el )e lun#i!e de &*taie are tran$!i(*torul lui %i
)o!uni)*.!i -nainte de ivirea ,orilor' )0nd tre&uie $* e!it un apel/
F A! -n(ele$' W$ir/
3ar6er e,it*' ar !ai "i pu$ o -ntre&are dar renun(*/
F A)u! e )el !ai potrivit !o!ent' !* du) )2iar a)u! : noapte &un*/
F Noapte &un*' lo)otenente/
>arn2ol!e !ai r*!a$e )0teva !inute aple)at pe$te &alu$trad*' a$)ult0nd )l*!p*nitul
a$t!ati) al !otorului' &un de pen$ionare' al lui 4err@ 1an)er -n ti!p )e a)e$ta -%i )roia dru!
$pre e$t.$ud.e$t pe o !are )al!* )a untdele!nul/ Apoi' $e -ndrept* din %ale )u un o"tat' $e
-ntoar$e %i )o&ori $u& punte/
-n vali,a lui din dunet* $e a"lau )0teva $ti)le de C2i$6@ %i tre&uia $* <u$ti"i)e reputa(ia )* nu $e
d*dea -napoi de la a%a )eva/
Ma<oritatea oa!enilor ar prote$ta ener#i) da)* ar "i tre,i(i din $o!n la ora trei %i <u!*tate
noaptea pentru a "i )on$ulta(i -ntr.o pro&le!* pur te2ni)* : dar Killie Loon nu "*)ea parte
dintre a)e%tia/ El $.a ridi)at din )u%et* $ur0,-nd )*tre lo)otenentul 3ar6er %i -i $pu$e' $i!plu'
)* lun#i!ea de &*taie a tran$!i(*torului $*u era de nu!ai )in)i $ute de !ile' apoi $uri$e din
nou/ 3e "i#ura $a rotund*' a#rea&il*' $ur0$ul re"le)ta un "ond de a!a&ilitate' de &un*
di$po,i(ie %i 3ar6er nu !ai avu ni)i o -ndoial* )* >arn2ol!e apre)ia$e )ore)t )e "el de o! era
Killie Loon/ Ei.au )ontinuat )onver$a(ia/
3ar6er -i !ul(u!i %i $e -ntoar$e )u #0ndul $* ple)e )0nd' pe !a$a de tran$!i$ie' o&$erv* )eva
)e nu $e a%tepta $* #*$ea$)* pe o nav* )u! era 4err@ 1an)er : un tort rotund' )on#elat' nu
prea "ai!o$ e+e)utat/ -!podo&it )u !ulte lu!0n*rele/ 3ar6er privi )u !irare' apoi $e adre$*
lui Loon :
F Ce e$te a$ta R
..Un tort pentru aniver$area ,ilei !ele de na%tere'
r*$pun$e a)e$ta )u !0ndrie : !i l.a "*)ut $o(ia !ea' iat*.i ai)i "oto#ra"ia F %i !i l.a tri!i$
a)u! dou* luni )a $* "ie $i#ur* )*.l pri!e$) la ti!p/ >ru!oa$* aten(ie' nu.i a%a R '
F -ntr.adev*r "ru!oa$*' $pu$e lo)otenentul 3ar6er' pe #0nduri/
Mai privi o dat* la "oto#ra"ie' apoi :F Tot atit de "ru!oa$* )a $i t0n*ra )are l.a preparat : )red
)* e%ti un o! tare "eri)it/
F Sunt "eri)it' "u r*$pun$ul -n$o(it de un nou $ur0$ : $unt/ -ntradev*r' "oarte "eri)it' $ir/
F Ei )0nd e$te ,iua de na%tere R
F A$t*,i' de a$ta a! $)o$ tortul din "ri#ider : a$t*,i -!pline$) dou*,e)i %i patru de ani/
F A$t*,i' repli)* 3ar6er d0nd din )ap : puteai ale#e o ,i !ai potrivit* pentru aniver$are/ 1ar'
de "apt/ tot tre&uie $* "ie -ntr.o ,i/ Noro) %i la !ul(i ani S
Se -ntoar$e' p*%i pe$te pra#ul de etan%ar* %i -n)2i$e -n)et u%a -n ur!a lui/
III
Killie Loon a !urit la dou*,e)i %i patru de ani' )2iar de ,iua lui de na%tere' la a!ia,*' )0nd
puterni)a $tr*lu)ire a $oarelui pe )erul $enin al e)uatorului &*tea $*l&ati) prin $piraiul1 de
dea$upra )apului $*u/ lu!in* al&*' )rud $)0nteietoare' )are $"ida "la)*ra "u!e#0nd* a unei
lu!0n*rele $olitare -n)* ar,-nd pe tortul de aniver$are' o "la)*r* #*l&uie p-lp-ind )u !onoton*
re#ularitate dup* )u! nava rula %i u!&ra -ntune)at* a &arei $piraiului tre)ea %i re.tre)ea
pe$te "la)*r*' pe$te lu!in*ri' pe$te tort' %i pe$te "oto#ra"ia lui Anna Ma@' ti!id $ur0,*toarea
t0n*r*' autoarea tortului/ Killie Loon nu -%i d*dea $ea!a )e $e -n.t0!pla : nu !ai vedea ni)i
lu!in*rile' ni)i tortul' ni)i "oto#ra"ia tinerei $ale $o(ii' )*)i or&i$e/ Nu!ai )u ,e)e $e)unde
-nainte -l ple$ni$e -n )ea"* o lovitur* )a de )io)an/ Nu !ai vedea &utonul tran$!i(*torului' dar
a$ta nu avea i!portan(*' )*)i Mr/ Jo2n$on' pro"e$or la %)oala de radio.operatori' $u$(inu$e
totdeauna )* nu devii operator adev*rat da)* nu te de$)ur)i' )2iar pe un -ntuneri) )a de
$!oal*' la "el )a la lu!ina ,ilei/ Ei Mr/ Jo2n$on !ai $punea )* operatorul tre&uie $*
p*r*$ea$)* po$tul )0t !ai t0r,iu' $* $e $alve,e o dat* )u )*pitanul navei/ A%a )* a)u! !0na
1 Lu!inator pe puntea nead*po$tit* a unei nave' -n $pe)ial dea$upra )o!parti!entului
!a%inii' dar %i dea$upra altor -n)*peri/
lui Killie Loon $e !i%)a !ereu -n $u$ %i in <o$' )u rit!ul $ta)ato $pe)i"i) al unui operator
antrenat' ap*$0nd &utonul : e!itea )ontinuu a)ela%i apel : S//S/' ata) aerian ina!i)/ 9'J5N'
19J/AJE' nava in)endiat* : S//S/' ata) aerian ina!i)' 9'J5N' 19J'AJE nava in)endiat* :
S//S//// =/
Cea"a -i "u$e$e ori&il lovit* de #loan(e de !itralier*' nu %tia )0te/ 1in )e -n )e !ai $"0r%it'
#0ndea totu%i )* !ai &ine a%a' de)0t da)* #loan(ele ar "i ni!erit po$tul de radio/ 1a)* $pinarea
lui nu $e a"la -n a)el lo)' po$tul ar "i "o$t di$tru$' nu $.ar !ai "i putut e!ite ni)i un $e!nal' n.
ar !ai "i r*!a$ ni)i o $peran(*/ Ar "i r*!a$ doar el' un &un operator radio %i te+tul unui
i!portant !e$a< de tran$!i$ pe )are n.ar !ai "i avut po$i&ilitatea $*.l e!it*/// Ei $e !un)ea $*
e!it* !e$a<ul )el !ai i!portant din toat* via(a lui' de%i !0na -i devenea teri&il de #rea %i
&utonul de tran$!i$ie -n)epea par)* $* $ar* dintr.o parte -ntr.alta' $)*p0nd dintre de#etele
)are nu !ai puteau prinde' oar&e/
I $e p*rea )* aude un )iudat tunet' -n $urdin*/ Se -ntre&a nedu!erit da)* era ,#o!otul unor
!otoare de avion $au poate "l*)*rile )are -nv*lui$er* puntea teu#ii %i il vor )uprinde %i pe el'
$au poate era propriul $0n#e vuindu.i -n )ap/ Mai pro&a&il' era propriul $*u $0n#e' )*)i
&o!&ardierele ple)a$er*' o dat* trea&a ter!inat*' %i nu &*tea v0ntul )a $* a(0(e "l*)*rile unui
in)endiu pe nav*/ 1ar toate n.aveau i!portan(*' ni!i) nu avea i!portan(*' doar !0na tre&uia
$* ape$e rit!i) pe &utonul de tran$!i$ie' $* )ontinue e!iterea !e$a<ului/ Ei !e$a<ul ,&ura'
repetat !ereu' dar a)u! devenea )on"u,' ni%te pun)te %i linii neinteli#i&ile///
1 Coordonatele #eo#ra"i)e Hlatitudine' lon#itudineI )are de"ine$) po,i(ia navei/
19
Killie Loon nu.%i !ai d*dea $ea!a de )on"u,ie' totul devenea !ai -ntune)at' i $e p*rea )* $e
pr*&u%e%te -n #ol/ dar !ai $i!(ea -n)* !ar#inea $)aunului $u& #enun)2i' -n(ele#ea )* $e !ai
a"la a)olo' -n)* la po$tul de tran$!i$ie %i ,0!&ea -n $ine de propria.i $tupiditate/ -i reveni -n
!inte Mr/ Jo2n$on %i -%i $pu$e )* poate a)e$tuia nu i.ar "i ru%ine de el/ "o$tul lui elev' da)* l.ar
vedea a)u!/ Se #0ndi la &runa %i dr*#u(a lui Anna Ma@ %i $uri$e din nou' )u -nduio%are/ Ei
tortul $e a"la a)olo' un tort at0t de dr*#u(' a%a )u! nu!ai ea %tia $* "a)*' %i in)* ni)i nu.l
#u$ta$e' -%i )l*tin* )apul )u tri$te(e' $)oa$e un $tri#*t )0nd $)apelul a#oniei -i p*trun$e prin
)apul $"*ri!at a<un#0nd p0n* la o)2ii "*r* vedere/
Un !o!ent' doar un !o!ent' redeveni )on%tient/ Mina dreapt* -i alune)a$e de pe &utonul de
tran$!i$ie/ Etia )* tre&uie neap*rat $.o pun* la lo)' dar &ra(ul drept deveni$e )u totul
neputin)io$/ -%i tre)u pe dea$upra &ra(ul $tin#' -l prin$e pe )el drept %i -n)er)* $*.l ridi)e' dar
at0rna prea #reu' par)* era (intuit de !a$*/ )lip*' va#' i%i rea!inti de Mr/ Jo2n$on %i $per*
)* "*)u$e tot )e era )u putin(*/ Apoi' t*)ut' "*r* un o"tat' alune)* $"0r%it pe$te !a$*' )apul i $e
l*$* pe !0inile -n)ru)i%ate' )u )otul $tin# $trivind tortul a$t"el )* lu!inarea $e aple)*
ori,ontal' pi)*turile de )ear* )ur#eau pe lu)iul !e$ei' "u!ul lu!in*rii' a)u! #ro$ %i "oarte
ne#ru' ridi)0ndu.$e lene% -n $pirale )e $e turteau de tavan %i $e r*$p0ndea prin )a&ina !i)u(*/
Un "u! ne#ru' #ro$' dar )are nu reu%ea $* e$to!pe,e ra,ele puterni)e ale $oarelui tre)0nd prin
$pirai' $au $* a$)und* )ele trei !i)i #*uri' di$tin)te' !ar)ate )u ro%u pe )*!a%a lui Killie
Loon' pr*&u%it pe$te !a$*/ Cur0nd' "la)*ra lu!in*rii p-lp-i $la&' !ai i,&u)ni o dat* %i $e
$tin$e/
C*pitanul >ran)i$ >ind2orn' /B/E/ 5' Co!andor al !paniei Briti$2.Ara&ian Tan6er %i
)o!andant al navei petroliere de 1A 999 de tone Xiro!a' !ai )io)*ni ro!etrul -n)* de dou* ori
)u de#etul/ -l privi ine+pre$iv n !o!ent' apoi $e -ntoar$e )al! la lo)ul $*u din )ol(ul &ord al
ti!oneriei/ Ma%inal' de$)2i$e #ura de ventila(ie dea$upra )a $*.i &at* )urentul in "a(*' tre$*ri
$u& ra"alele de aer "ier&inte %i u!ed' apoi -n)2i$e ventila(ia "*r* prea !ult* #ra&*/ C*pitanul
>ind2orn nu $e #r*&ea ni)iodat*/ C2iar %i ur!*toarele #e$turi' $)oaterea )2ipiului al& tre$ele
aurii %i %ter$ul )u &ati$ta al p*rului &run %i rar' le.a "*)ut "*r* #ra&*' evit0nd ori)e !i%)are
inutil*' "*r* $t' -n)0t/ in$tin)tiv' -(i d*deai $ea!a de )al!ul lui deli&erat' de o&i%nuin(a lui de
a.%i e)ono!i$i !i%)*rile' )o!ponente in$epara&ile ale "irii $ale/
1e a"ar* $e au,i un u%or ,#o!ot de pa%i tre)0nd pe puntea de le!n de te)' tare )a "ierul/
C*pitanul >ind2orn -%i pu$e )2ipiul pe )ap' $e a%e,* #reoi pe $)aun %i privi la )el )e intra :
$e)undul navei' -n pi)ioare a)u! -n lo)ul unde )u )0teva $e)unde -nainte e+a!ina$e %i el )u
#ri<* &aro!etrul/ C0teva !o!ente' )*pitanul >ind2orn il $tudie -n t*)ere' -ntre&0ndu.$e da)*
$e)undul $*u nu era o )o!plet* ne#are a p*rerii lar# r*$p0ndit5 )* oa!enii )u p*r &lond %i
piele al&* nu $e &ron,ea,* &ine la $oare : -ntre )*!a%a al&* %i p*rul &lond de$)2i$' al&it de
$oare p0n* la &lond platinat' )ea"a era o &and* de )uloarea $te<arului a"u!at/ Apoi $e)undul
$e -ntoar$e /%i il privi : >ind2orn $)2i(* un ,0!&et :
F Ce !ai $pui Mr/ Nieol$on : )e !ai e nou R Ti!onierul %e" $e a"la doar la )0(iva pa%i di$tan(* :
da)* !e!&rii ai e)2ipa<ului $e a"lau la o a$e!enea di$tan(*
Ir )it putea "i au,it' totdeauna )*pitanul era "or!ali$t )0nd $e adre$a unor o"i(eri !ai v0r$tni)i/
Ni)ol$on ridi)* din u!eri %i $e -ndrept*.$pre u%a )u #rila</ Avea un !ei.$ u%or' )a de pi$i)*' )a
%i )u! )*l)a pe )ovri#i u$)a(i %i $e te!ea $* nu.i $"*r0!e/ Se uit* la $oarele )a un "o)ar ar,*tor
pe )er' la lu)iul al&*$trui' )al! )a untdele!nul al $upra"e(ei !*rii' la ori,ontul dep*rtat
din$pre e$t' unde !area %i )erul $e -nt0lneau -ntr.o $)lipire de al&a$tru !etali) %i' -n $"0r%it' la
2ula -ntune)at* )are $e "or!a la nord.e$t' depla$0ndu.$e la &a&ordul navei/ Ridi)* iar*%i din
u!eri' $e -ntoar$e %i privi $pre )*pitan : pentru a $uta oar*' >ind2orn ad!ir* o)2ii de un
al&a$tru li!pede ai o"i(erului' )ontra$t0nd )u &ron,ul puterni) al "i#urii/ Nu !ai -nt0lni$e
a$e!enea o)2i' ni)i pe departe a$e!*n*tori' ni)*ieri : totdeauna -i a!inteau de la)urile alpine'
)eea )e -l irita pe )*pitan )*)i el )on$idera )* are o ra(iune pre)i$*' lo#i)* %i' ni)iodat* -n via(a
lui' nu "u$e$e -n Alpi/
F Ni)i o -ndoial*' $ir' $e pre#*te%te )eva' nu.i a%a R Xo)ea $e)undului era )al!*' )ontrolat*'
nu tr*da ni)i un e"ort' )o!plet0nd per"e)t !odul )u! u!&la' )u! $e )o!porta : -n plu$ era
pro"und*' )u re,onan(*' "*)0ndu.$e au,it* )u o u%urin(* %i o )laritate ne"ire%ti )2iar -ntr.o
)a!er* plin* de oa!eni )are vor&e$)/ Se)undul ar*t* )u un #e$t $pre u%a )u #rila<' a)u!
de$)2i$*/
F Toate $e!nele preve$te$) $)2i!&area vre!ii : &aro!etrul $)ade verti#ino$/ E$te $e,onul )el
!ai pro$t al anului' n.?a! au,it vreodat* de "urtuni tropi)ale la a)ea$t* latitudine' totu%i !i.e
tea!* )* vo! avea parte de vreo tornad*/
F Etiu )* e%ti un !ae$tru al a"ir!a(iilor )lare' Mr/ Ni)ol$on/ $pu$e >ind2orn )u pre(io,itate :
!* !ir de)i )* te re"eri nere$pe)tuo$ la un tai"un' )ali"i)0ndu.l drept v0rte< : $* nu $e $upere///
au,indu.te///
T*)u un !inut' $uri$e %i )ontinu*' )al! :
F Sper )* nu $e va $up*ra' Ni)ol$on : pentru noi' va "i un dar al providen(ei/
F Cred )* a%a va "i' !ur!ur* Ni)ol$on : %i pro&a&il -n$o(it de ploaie : )rede(i )* va "i oare o
ploaie ,drav*n* R
F Cu #*leata' a"ir!* )ate#ori) )*pitanul >ind2orn : ploaie' !are a#itat*' un v0nt de ,e)e $au
un$pre,e)e #rade %i ni)i un $oldat din ar!ata nipon* nu ne va putea o&$erva toat* noaptea/
Care.i )ur$ul navei' Ni)ol$on R
F Unu.trei,e)i' $ir A'
F -l !en(ine! a%a/ M0ine la a!ia,* a<un#e! la $tr0!toarea Cari!ata;' dup* )are poate
noro)ul ne va $ur0de/ Ne vo! a&ate din dru! nu!ai da)* -nt0lni! Marea >lot* a ina!i)ului
%i' -n ori)e )a,' nu ne vo! -ntoar)e/
Apoi' "i+0ndu.%i $e)undul )u o)2ii )al!i' $enini' >ind2orn -ntre&* :
F Cre,i )* )ineva $e va o)upa de noi' Mr/ Ni)ol$on R
F -n a"ar* de vreo dou* $ute de pilo(i )u avioanele lor %i de toate va$ele <apone,e din Marea
C2inei' )red )* alt)ineva nu $e va o)upa de noi/
Ni)ol$on $)2i(* un ,0!&et $)urt' l*$0nd $* apar* al&e ridurile ne&ron,ate din <urul o)2ilor'
apoi )ontinu* : a
F Cred )* nu !ai e+i$t* ni)i un &un prieten #al&en: pe o ra,* de )in)i $ute de !ile' )are $* nu
%tie )* noaptea tre)ut* a! %ter$.o de la Sin#apore/ 3ro&a&il )* $unte!
1 S)ara Beau"ort )la$i"i)* t*ria v0nturilor %i ura#anelor de Ia 9///1[9/
1 Un#2iul ori,ontal e+pri!at -n #rade' "or!at -ntre a+a lon#itudinal* a navei %i !eridianul
adev*rat' !a#neti)' $au nord al &u$olei !arine/
5 Str0!toare -ntre Su!atra %i Borneo/5
5;
)on$idera(i )a &u)*(i)a )ea !ai apeti$anta de )0nd 3rin)e o" Kale$ a "o$t $)u"undat %i -%i vor
da toat* o$teneala $* ne vin* de 2a)/ Si#ur )* vor $)oto)i toate po$i&ilit*(ile noa$tre de a o
%ter#e F $tr0!torile Ma)a$$ar' Sin#apore' 1urian %i R2io 1 F %i da)* nu ne #*$e$)' )ei de la
-naltul lor Co!anda!ent -%i vor lep*da uni"or!ele al&a$tre %i $e vor arun)a )u to(ii -n propriile
lor $*&ii/
F are nu $.au #0ndit $* veri"i)e %i $tr0!torile T<o!&ol %i Te!ian# R A
F 3re$upun )* $unt ,draveni la !inte %i )* ne vor "a)e onoarea $* ne )on$idere la "el' $pu$e
Ni)ol$on' #0nditor : un o! )u )ap nu &a#* un !are petrolier' noaptea' prin a$e!enea ape' !ai
ale$ )u un pe$)a< )a al no$tru %i "*r* ni)i un "ar pentru orientare/
C*pitanul >ind2orn -%i -n)lin* )apul <u!*tate a"ir!ativ' <u!*tate ne-n)re,*tor :
F -(i )a! $uprae$ti!e,i atot%tiin(a' Ni)ol$on/
A)e$ta nu r*$pun$e' $e -ntoar$e %i $e -ndrept* $pre )ealalt* parte a pun(ii de )o!and*' din)olo
de ti!onierul %e" %i de Xannier' o"i(erul IX' dar pa%ii lui nu "*)eau pe punte !ai !ult ,#o!ot
de)0t "o%netul unei "run,e -n#*l&enite' -n )*dere/ La )ap*tul pun(ii de )o!and* $e.opri' privi
prin u%a?tri&ord a ti!oneriei la $ilueta -n)e(o%at* a in$ulei Lin#an' e$to!pat* u%or -n
dep*rtarea viola)ee' apoi reveni/ Xannier %i %e"ul ti!onier -l e+a!inau -n t*)ere' )u o e+pre$ie
oare)u! -ntre&*toare -n privirile o&o$ite/
T BG1GPG9151 -ntre o"erite in$ule apar(inind Indone,iei
5J
1e dea$upra )apetelor le parvenea un !ur!ur nede$lu%it de vo)i' $au poate t0r%0itul unor
pa%i ne$i#uri' = r*t*)itori/ A)olo erau artileri%tii' $ervan(i la )ele dou* tunuri Hot)26i$$/
$ituate la 9'5 pi)ioare di$tan(* de "ie)are parte a peretelui din le!n de te) al pun(ii etalon5/
Tunurile erau ve)2i' "oarte ve)2i' neputin)ioa$e %i ne)ore$pun,*toare' &une doar $* ridi)e
!oralul )elor )are ar "i tre&uit' la nevoie' $* le "olo$ea$)* -!potriva ina!i)ului/ W3o$turi pentru
/$inu)idereD' a%a erau &ote,ate po,i(iile )elor dou* ttunuri : pe drept )uv0nt/ )*)i a)operi%ul
proe!inent al ti!oneriei' )el !ai -nalt pun)t al $upra$tru)turii pun(ii de )o!and*' $e &u)ura
de prioritatea ata)urilor )u &o!&e -!potriva petrolierelor/ Turn*rii %tiau a)e$t lu)ru %i nu erau
ni)i ei de)0t ni%te oa!eni : de ,ile -ntre#i o&$eda(i de toarn*' din )e -n )e !ai lip$i(i de un
$o!n odi2nitor/
1ar nea$t0!p*rul lunarilor' !0inile %e"ului ti!onier !i%)0ndu.$e -n)et pe $pi(ele ti!onei nu
erau de)0t ,#o!ote a&ia au,ite' in$i#ni"iante' )are -ntrerupeau -n r*$ti!puri )iudata taini)a
t*)ere )e do!nea pe Xiro!a/ t*)ere -nv*luitoare' o&$edant*' dea$*' )a de vat*/ Ei a)e$te !i)i
,#o!ote ap*reau %i di$p*reau' l*$0nd t*)erea !ai ad0n)*' !ai ap*$*toare )a -nainte/
Apoi' t*)erea era -n$o(it* de o )*ldur* -n*&u%itoare' de o u!iditate )are -!&ro&onea )u
$udoare &ra(ele %i trupurile oa!enilor' la "ie)are -n#2i(itur* de li)2id/ Ei a)ea$t* t*)ere de
!oarte' ap*$*toare' do!nea pe toat* Marea C2inei' -n ti!p )e din)olo de ori,ont $e aduna'
a!enin(*toare' "urtuna/ Era t*)erea )e.i )ople%e%te pe oa!enii )are nu au dor!it ti!p
-ndelun#at' )2iar "oarte -ndelun#at' %i
T= 3unte a"lat* dea$upra pa$arelei' unde e$te in$talat )o!pa$ul !a#neti) etalon $pre a "i "erit
de in"luen(a !a$elor !etali)e %i )are per!ite $* $e ia ele!ente pe -ntre# ori,ontul/
$unt e+tenua(i/ 1ar' !ai !ult )a ori)e' era t*)erea )e -n$o(e%te a%teptarea' o a%teptare -n )are
nervii $unt -n)orda(i )a -ntin%i pe o roat* de tortur*' "ie)are or*.de a%teptare )ore$pun,0nd
unei rotiri %i da)* a%teptarea nu $e ter!in* )0t !ai )ur0nd' roata $e va -nv0rti at0t de !ult
ti!p' -n)0t nervii nu !ai (in din )au,a ten$iunii F iar )0nd a%teptarea $e )ur!*' va "i %i !ai
r*u/ )*)i $"0r%itul ei e$te aproape $i#ur %i de"initiv/
Cei de pe Xiro!a a%teptau de !ult* vre!e/ Sau poate vre!ea nu era at0t de lun#* F doar o
$*pt*!0n* de )0nd Xiro!a' )u un )o% "al$' )u tu&uri de ventila(ie "i)tive' )u un nu!e nou'
Re$i$ten)ia' %i a&ord0nd drapelul repu&li)ii Ar#entina' o)oli$e )ap*tul de nord al Su!atrei %i
par)ur#ea Str0!toarea Mala))a -n plin* ,i/ 1ar $*pt*!0n* are %apte ,ile' "ie)are ,i' dou*,e)i %i
patru de ore' Iar "ie)are or*' %ai,e)i de !inute/ Ei )2iar un !inut pare de$tul de -ndelun#at
)0nd a%tep(i )eva )e tre&uie $* $e -n.t0!ple -n !od inevita&il' )0nd %tii )* le#ile 2a,ardului pot
a)(iona din )e -n )e !ai neiert*tor -!potriva ta' )* $"0r%itul nu !ai poate -nt0r,ia/ C2iar un
!inut poate "i lun#' atun)i )0nd pri!a &o!&* $au pri!a torpil* $e a"l* doar la )0teva $e)unde
di$tan(* %i )0nd ai $u& pi)ioare ,e)e !ii patru $ute de tone de p*)ur* %i &en,in* )u )i"r*
o)tani)* ridi)at*/
1ea$upra dulapului )u pavilioane de $e!nali,are tele"onul -n)epu $* $une $trident' in$i$tent'
$"0%iind )a o la!* de )u(it t*)erea ad0n)* de pe puntea de )o!and*/ Xannier' ,velt' &runet' )u
$ta#iu pe nav* de nu!ai ,e)e $*pt*!0ni' $e a"la )el !ai aproape de aparat : $e roti' tre$*ri'
arun)* &ino)lul pe dulapul din $patele $*u %i/ ridi)* re)eptorul de pe "ur)* : ori)0t de &ron,at
era' $e putea o&$erva )* #0tul %i "a(a i $e ro%i$er*/
F Ai)i puntea de )o!and*' )e e$te R
58
C*uta $* $e e+pri!e )lar/ autoritar' dar nu prea reu%ea/ A$)ult* )0teva !o!ente' !ul(u!i'
a#*(* re)eptorul %i $e -ntoar$e' adre$0ndu.i.$e lui Ni)ol$on' )are era al*turi F -n)* un $e!nal
de pri!e<die' ro$ti el' $)urt/ Totdeauna' o)2ii al&a%tri' re)i ai lui Ni)ol$on -l iritau : )ontinu*
i!ediat : F Undeva' $pre Nord/ F Undeva' $pre Nord' repet* Ni)ol$on' )u ton de )onver$a(ie'
dar )uvintele aveau par)* un $u&0n(ele$ )are -l "*)u pe Xannier $* tre$ar*/ Apoi' vo)ea lui
Ni)ol$on deveni dur* :
. In )e lo) R Ce nav* e$te -n pri!e<die R
. Nu/// nu %tiu' n.a! -ntre&at/ Ni)ol$on -l privi un !o!ent' $e -ntoar$e' ridi)* re)eptorul %i
-n)epu $* !anipule,e !anela #eneratorului/ C*pitanul "*)u un #e$t )*tre Xannier %i a%tept*
p0n* )0nd t0n*rul a<un$e' e,it0nd' in )ol(ul )*pitanului' de pe puntea de )o!and*/
. Ar "i tre&uit $* -ntre&i' $pu$e )*pitanul )u &un*voin(* : de )e n.ai "*)ut.o R
F N.a! )on$iderat ne)e$ar' $ir/ Xannier era $t0n<enit' pre#*tit $* $e apere/
F E$te al patrulea apel a$t*,i : nu v.a(i intere$at de )elelalte' a%a )*///
F A%a e$te' apro&* >ind2orn : a)u! -n$* e$te o di"eren(*' tinere/ Nu e$te )a,ul $* pun -n
pri!e<die o nav* i!portant* )a a noa$tr*' )u o -n)*r)*tur* pre(ioa$* %i vie(ile a )in)i,e)i de
oa!eni pentru a )ule#e o pere)2e de $upravie(uitori de pe o nav* )u a&uri !i)*' )e "a)e )ur$e
-ntre in$ule/ 1ar poate )* de a$t* dat* e vor&a de un tran$port !ilitar' $au de un )ru)i%*tor/
Cred )* nu e$te )a,ul' dar $.ar "i putut/ Ei poate )* $e a"l* -ntr.o $itua(ie
-n )are ii pute! da a<utor "*r* $* ne &*#*! -ntr.o aventur* prea peri)uloa$*/ Sunt !ul(i
Wda)*D %i WpoateD' dar tre&uie $* %ti! unde $e a"l* %i de$pre )e anu!e e$te vor&a' apoi $* lu*!
o 2ot*r0re/
>ind2orn -i ,0!&i /%i.%i atin$e epole(ii )u tre$e aurii de pe u!eri/
F Etii )u! au "o$t o&(inute R
F 3rin 2ot*r0rile pe )are le.a(i luat' r*$pun$e Xannier )u #la$ $)*,ut : v* ro# $* !* ierta(i' $ir/
F S* uit*!' tinere : dar tre&uie $*.(i a!inte%ti un lu)ru_: din )0nd -n )0nd $* i te adre$e,i %i
lui Ni)ol$on )u W$irD : )red )* a%teapt* a%a )eva/
Xannier ro%i %i r*$pun$e :
F X* ro# $* !* ierta(i /%i pentru a)ea$ta' $ir : de o&i)ei' nu uit : dar a)u! )red )* $unt )a!
o&o$it %i )a! nervo$' $ir/
F To(i $unte!/ repli)* >ind2orn )al! : "oarte o&o$i(i' dar Mr/ Ni)ol$on nu e$te/// ni)iodat*/
Apoi/ ridi)0nd vo)ea :
F Ce $e aude' Mr/ Ni)ol$on R Ni)ol$on a#*(* re)eptorul %i $e -ntoar$e :
F nav* &o!&ardat*' in)endiat*' pro&a&il $e $)u"und*' ro$ti el/ $)urt5: 9'J5 Nord/ 19J/AJ
E$t/ Adi)* la intrarea $udi)* -n Str0!toarea R2io/ 1enu!irea navei' in)ert*/ Kalter$ $pune )*
!e$a<ul a parvenit in rit! "oarte #r*&it' la -n)eput )lar/ dar )ur0nd S.a -n)ur)at' devenind
neinteli#i&il/ Crede )* operatorul a "o$t #rav r*nit %i p0n* la $"0r%it $.a pr*&u%it pe$te &uton %i
aparat' )*)i a ter!inat )u o i!pul$ie )ontinu*/// )are !ai durea,* -n)*/ 1up* )0t a -n(ele$
Kalter$' nava pare )* $e nu!e%te 4enn@ 1an6e/
F N.a! au,it ni)iodat* de a%a )eva/ Mi $e pare )iudat )* nu %i.a tran$!i$ indi)ativul de apel
interna(ional/ In ori)e )a,' nu.i vor&a de )eva i!portant : )e p*rere ai R
M
F Ni)i una/ a r*$pun$ N )u un #e$t ne#ativ \Jin )ap' apoi adre$0ndu.i.$e lui Xannier :
F Caut*' te ro#' in Re#i$trul de )la$i"i)are a navelor' la litera 4/ Cred ea e$te o #re%eal* de
nu!e/
1up* o pau,*' in )ate -%i -ndep*rta$e privirea o)2ilor /$*i al&a%tri' re)i/ $e adre$* din nou lui
Xannier :
F Caut* la 4err@ 1an)er : &*nuie$) )* de$pre a)ea$t* nav* e$te vor&a/
Xannier r*$"oia pa#inile re#i$trului/ -n*l(indu./%i intero#ativ $pr-n)enele/ >ind2orn -%i privi
$e)undul : Ni)ol$on ridi)* din u!eri :
F E$te "oarte po$i&il $* "ie o #re%eal*' $ir/ e+i$t* %i o e+pli)a(ie : in al"a&etul Mor/$e/ N /%i R $int
"oarte apropiate' la "el C /%i 4/ Un o! -n pani)* poate u%or $* le )on"unde' )2iar )la)a are
pra)ti)* : !ai ale$ da)* tul&urarea e$te #rav*/
F Ave(i dreptate' $ir' $e au,i vo)ea lui Xannier' ne.n ,ind )u pal!a o pa#in* )lin re#i$tru :
4err@ 1aneer' 5J9 tone/ lan$at la Cl@de in 19AA/ apar(ine Co!panie: Co!er)iale Sulai!i@a///
F Cuno$) a)ea$t* nav*' -l -ntrerup$e/5 >ind2orn : e$te V`1 unei )o!panii ara&o' "inan(at* de
)2ine,i %i navi#2ea,* -n -!pre<uri!ile Ma))a$arului/ Co!pania are %apte $au opt a$e!enea
!i)i nave )u a&uri/ Cu dou*,e)i de ani -n ur!*' avea nu!ai dou* %alande $u& A99 tone %i de
atun)i au a<un$ la )on)lu,ia )* un )o!er( le#al e$te o a"a)ere proa$t*/: a%a )* $.au lan$at -n
tran$porturi de )ontra&and* : ar!e' opiu/ perle' dia!ante' din )are pu(ine tran$porturi au
&a,* le#al* : iar da)* $e ive%te o)a,ia' "a) )2iar %i piraterie/
F 1e)i nu e$te )a,ul $* v*r$*! la)ri!i pentru 4err@ 1an)er R
Fa Nu e$te )a,ul' Mr/ Ni)ol$on : !en(ine! )apul la 1;9/
T/.1
C*pitanul >ind2orn $e -ndrept* $pre u%a )u #rila< de partea &a&ordului/ In)identul p*rea
-n)2i$/
F C*pitane S 5 aaa >ind2orn $e opri' $e -ntoar$e )al! %i privi )urio$ la
Evan$' )el )e interpela$e/ Evan$ era ti!onierul de $ervi)iu' )u p*r &runet )re(' )u "a(* prelun#*
%i din(ii -n#*l&eni(i de tutun/ Uinea u%or !-inile pe ti!on*' pi5ivind drept -nainte/
F Ai )eva de $pu$' Evan$ R
F 1a' $ir/ Noaptea tre)ut*' 4err@ 1an)er $e a"la %i ea -n rada Sin#aporelui/
Arun)* o $)urt* privire )*pitanului' apoi i$i relu* po,i(ia/
F nav* )u pavilion al&a$tru =' $ir/
Cu! S e+)la!* >ind2orn' p*r*$indu.%i )al!ul o&i%nuit : de)i o nav* a Quvernului R Ai v*,ut.o
du!neata R
F. Eu n.a! v*,ut.o' $ir' dar )red )* a ,*rit.o %e"ul e)2ipa<ului/ -n ori)e )a,' l.a! au,it noaptea
tre)ut* vor&ind de$pre ea/// -n ti!p )e v* -ntor)ea(i de la (*r!/
F E%ti $i#ur' o!ule R A vor&it )2iar de$pre ea R
: Sini $i#ur' $ir' r*$pun$e )ate#ori) Evan$' )u a))entul unui ori#inar din Uara Qalilor/
F Adu.l i!ediat ai)i pe %e"ul e)2ipa<ului S
1up* a)e$t ordin' >ind2orn $e -ndrept* $pre $)aunul $*u' $e a%e,* )o!od %i rela+at %i
re)apitula -n !inte )ele petre)ute -n noaptea pre)edent*/ -%i a!inti $urpri,a F %i u%urarea F
$i!(it* )0nd a a<un$ pe (*r! %i i.a #*$it pe %e"ul de e)2ipa< %i pe dul#2erul navei pre#*tind
&ar)a )u !otor )are tre&uia $*.l ia de a)olo' $urpri,a %i u%urarea )0nd' -n &ar)*' a v*,ut
paturile unei pere)2i de pu%ti
= Blue En$i#n) : pavilion ar&orat de navele -n)2iriate' -n ti!p ae r*,&oi' re)2i,i(ionate de $tat/
V9 #)urte En$"ield ie%ind proe!inente de $u& o prelat* arun= )at* ne#li<ent pe$te ele : n.a
repro%at ni!*nui ni!i)/ -%i a!inti &u&uiturile -ndep*rtate ale tunurilor' v*lul de "u!
a)operind Sin#aporele -n ur!a ulti!ului raid de &o!&ardiere F $e putea prevedea la or* "i+*
apari(ia &o!&ardierelor <apone,e -n "ie)are di!inea(* F apoi $trania' ne"irea$)a lini%te )e
do!nea pe$te ora% %i pe$te rad*/ Rada $e #oli$e $i ea' a%a )u! n.o !ai v*,u$e vreodat* : dar
nu.%i a!intea $* "i v*,ut 4err@ 1an)er $au alt* nav* ar.&orind pavilionul al&a$tru' a%a )u! $e
a"ir!a$e : era prea -ntuneri) iar el' prea preo)upat de )ele )e $e petre)eau %i !ai -n#ri<orat de
)ele )e aveau $* ur!e,e/ A"la$e )* in$tala(iile de pe in$ulele produ)*toare de (i(ei 3o6o Bu6u!'
3ulo Sa!&o /%i 3ulo Se&aro6 "u$e$er* $au erau pe )ale de a "i in)endiate F nu putu$e $* vad*
per$onal $itua(ia' un val de turn a$)undea totul/ Ulti!a din unit*(ile navale o lua$e din lo) /%i
ni!eni nu !ai avea nevoie de $ervi)iile petrolierului pe )are il )o!anda/ Ni)i &en,ina de avia(ie
nu !ai avea )*utare' )*)i avioanele C*t*lina ple)a$er*' iar &o!&ardierele )u torpile de tipurile
BreC$ter Bu""aloe$ %i Kilde&ee$te r*!a$e nu erau de)0t $)2elete )ar&oni,ate pe aeroportul
Selen#ar/ Se !ai a"lau -n)* -n rad* )ele 19 J99 tone de )o!&u$ti&il )are puteau ori)0nd $*
e+plode,e' -n)*r)ate pe petrolierul $*u///
Y / F X* raportea,* M)4innon' $ir : !.a(i )2e!at' -i -ntrerup$e #0ndurile %e"ul de e)2ipa</
1ou*,e)i de ani de a)tivitate petre)u(i pe toate !*rile %i prin toate porturile de!ne de a "i
v*,ute din -ntrea#a lu!e -l tran$"or!a$er* pe M)4innon dinlr.un $ervant de !itralier*
a#ea!iu %i ti!id -ntr.un per$ona< "oarte )uno$)ut pe )ele pe$te %ai,e)i de nave ale Co!paniei
Briti$2 Ara&ian' &ine)uno$)ut pentru tena)itatea' i$)u$in(a
81 %i nede$!in(ita $a )o!peten(* F daiD toate a)e$tea nu.i altera$er* delo) a))entul !olate)
de ori#inar din Hi#2lai+l/
F S* v* $pun )e %tiu de$pre 4err@ 1an)er R >ind2orn apro&* )u un #e$t/ "*r* a pronun(a un
)uvint'
o!t5!u-nd $* privea$)* "i#ura !i)*' &runet* din "a(a u %i $punindu.%i -n $ine )* un o"i(er are
uneori dreptul de a i $e adre$a !ai pu(in re#le!entar $uperiorului/ Mai ale$ )* M)4innon era
re)uno$)ut )a )el !ai &un pi.i! $e)und /%i in a)ela%i ti!p' )a )el !ai &un /%e" de e)2ipa< al
Co!paniei///
A! v*,ut o &ar)* de pe nava a)eea Teri $ear*' $ir' $pu$e M)4innon )al! : a ple)at Onaintea
noa$tr*' plin* )u pa$a#eri/
Apoi' privi -n#indurat )*tre )*pitan :
F Un "el de nav* $pital' $ir/
>ind2orn $*ri din "otoliu %i /$e opri'. ne!i%)at' in "a(a lui M)4innon : erau de a)eea%i -n*l(i!e
%i $e priveau o)2i.-n.o)2i/ Ni)i unul nu !i%)a/ 3ar)* "ie)are $e te!ea $* rup* lini%tea &ru$)*'
total*' a%ternut* pe puntea de )o!and*/ Xiro!a $e a&*tea )u un #rad' )u dou*' apoi )u trei de
la )apul $ta&ilit %i Evan$ ni)i nu $e #0ndi $.o )ore)te,e/
F nav* $pital' repet* -n)et >ind2orn : ai $pu$' o nav* $pital R 1up* )0te %tiu' )el )e poart*
a)e$t nu!e e$te doar un !i) )ar#o&ot inter)o$tal' de vreo 599 de tone/
F Ave(i dreptate' $ir' dar a "o$t re)2i,i(ionat : a! $tat de vor&* )u )-(iva dintre $olda(ii )are $e
-!&ar)au pe niiv*' -n ti!p )e era! pe di# )u >)rri$ %i v* a%tepta!/ C*pitanului i $.a propu$ $*
alea#* -ntre a.%i pierde nava $au a "i de a)ord $* !ear#* $pre 1arCin/ La &ord $e a"l* o
)o!panie de $olda(i )are -l (ine din $)urt pe )*pitan/
/F Ei )e !ai %tii R a
9A
Z .LLCa! a$la.i lot' $ir/ Au ter!inat al doilea tran$port
)u &ar)a -nainte de -ntoar)erea du!neavoa$tr* F )ei !ai aiutti erau r*ni(i in $tare $* u!&le'
dar erau %i )i(iva pe (*r#i/ Mi $e pare )* erau %i )in)i $au %a$e in"ir!iere' nu en#le,oai)e' %i un
)opil/
4._ >e!ei' )opii %i &olnavi' i!o&ili,au la &orduS unui $i)riu plutitor al Co!paniei Sulai!i@a///
%i -ntre#ul ar2ipela# -!pre<ur !i%un* de avioane <apone,e' e+)la!* )u )iud* >ind2orn : !*
-ntre& )e )apete #eniale' de oi' au )ei de la Sin?apore/ de.au pu$ la )ale una )a a$ta R
F Nu %tiu/ $ir/ de)lar* M)4innon/ ine+pre$iv/ >ind2orn -l privi t*io$' r*!a$e un ti!p pe
#0nduri' apoi
i te adre$* di$tant :
F A "o$t doar o -ntre&are retori)*/ M)4<nnon/ -n)epu $* $e pli!&e )al!' #0nditor' %i' )u vo)e
!ai
<oa$* aproape5 eu o o)tav*' "*r* $* $e adre$e,e )uiva anu!e' )a un o! )are #inde%te )u #la$
tare %i "*r* o -nl*n(uire prea lo#i)* a #0ndurilor :
F 1a)* ne -ndrept*! $pre nord' %an$ele de a a<un#e p0n* la Rliio %i de.a ne -ntoar)e !*)ar
p0n* ai)i $unt pu(ine/// &a ni)i nu e+i$t*/ S* nu ne "a)e! ilu,ii/ Cel !ai pro&a&il' !e$a<ul
*$ta.i o )ap)an* : 4err@ 1an)er a ple)at -naintea noa$tr* %i tre&uia $* "i a<un$ la R2io -n)* de
a)u! %a$e ore/ 1a)* nu e$te o )ap)an*' atun)i pro&a&il )* -n a)e$t !o!ent 4err@ 1an)er $e
$)u"und* $au $.a %i $)u"undat/ Ei )2iar da)* !ai plute%te' in)endiul a o&li#at pa$a#erii %i
e)2ipa<ul $* p*r*$ea$)* nava/ Ei da)* -noat* -n <ur F !ul(i dintre ei' r*ni(i F pro&a&il )*
pu(ini vor !ai r*!0ne -n via(* -n )ele %a$e $au %apte ore ne)e$are )a $* a<un#e! la "a(a
lo)ului/
C0teva !o!ente' >ind2orn t*)u/ aprin$e o (i#ar* #rav* )ontraven(ie la in$tru)(iunile
)o!paniei %i ale
8;
$ale proprii F %i -%i relu* u!&letul )u a)eea%i pla)id* !onotonie/
F 3oate )* $.au -!&ar)at -n &*r)i' da)* a !ai r*!a$ vreuna dup* )e &o!&ele' !itralierele %i
in)endiul %i.au "*)ut de )ap/ 1up* )0teva ore' pro&a&il )* $upravie(uitorii au de&ar)at pe una
din )ele vreo dou*,e)i de in$ule din apropiere/ Ce per$pe)tiv* ave! $* #*$i! to)!ai a)ea
in$ul* -n -ntuneri) %i -n plin* "urtun*' pre$upun-nd )* a! "i de$tul de ne&uni F !ai &ine
$pu$' de$tul de di$pu%i la $inu)idere F )a $* ne depla$*! prin Str0!toarea R2io %i $*
$)or!oni! inutil toat* -ntinderea !*rii &0ntuit* de tai"un/
C*pitanul !or!*ia uitat : din )au,a roto#oalelor "u!ului de (i#ar* /o)2ii o&o$i(i i $e -n)2ideau
F nu p*r*$i$e puntea de )o!and* toat* noaptea F %i privi )u $urprindere' )a %i )u! atun)i o
vedea pri!a dat*' la (i#area pe )are.o (inea -ntre de#ete : o arun)* pe <o$ %i o $trivi )u )*l)-iul
)i,!ei din p0n,* i!per!ea&il*/ 3rivi -ndelun# )2i%to)ul $"*r0!at' !ult ti!p dup* )e $e
$tin$e$e' apoi $e uit* pe r-nd la )ei patru oa!eni a"la(i -n ti!onerie/ 3rivirea nu era intero#ativ*
: ni)iodat* >ind2orn n.ar "i a%teptat $"aturi de la ti!onierul %e"' de la %e"ul de e)2ipa< $au de la
)el de.al patrulea o"i(er/
F Nu v*d vreo <u$ti"i)are $* pun -n pri!e<die nava' -n)*r)*tura %i vie(ile noa$tre' pornind -n
)*utare de 2i!ere' ro$ti el ap*$at/
Ni!eni nu $pu$e un )uv0nt' ni)i unul nu "*)u vreo !i%)are/ Se a%ternu din5 nou o t*)ere #rea'
ap*$*toare/ Aerul era ne!i%)at' #reu de re$pirat F poate din )au,a "urtunii i!inente/ Ni)ol$on
$e $pri<inea de dulapul )u pavilioane de $e!nali,are' privind -n <o$' )u o)2ii -ntrede$.)2i%i' la
!-inile.i -n)ru)i%ate : )eilal(i $e uitau pe r-nd la )*pitan' "*r* $* )lipea$)* : Xiro!a $e !ai
a&*tu$e de la
8J
5)apul $ta&ilit )u ,e)e' poate dou*$pre,e)e #rade' #ir-nd )ontinuu/
In )ele din ur!*' privirea r*t*)itoare a )*pitanului >ind2orn $e opri a$upra lui Ni)ol$on'
pri!ul $e)und' %i o)2ii $*i i%i pierdur* indi"eren(a/
F Ce $pui' Mr/ Ni)ol$on R
F Ave(i per"e)t* dreptate' $ir/
Ni)ol$on ridi)* o)2ii' privind pe "erea$tr* ar&orele prova )are $e !i%)a -n $u$ %i -n <o$ -n)et'
u%or' dup* ondula(iilei 2ulei/
F !ie la unu )*.i o )ap)an* %i da)* nu' -ntr.un "el $au altul' $.a ter!inat )u nava' e)2ipa<ul
%i pa$a#erii/
1up* )are' Ni)ol$on $e uit* )u #ravitate la %e"ul ti!onier' la )o!pa$' apoi din nou la >ind2orn
%i )ontinu* :
F 1up* )0te v*d' ne.a! a&*tut de<a )u ,e)e #rade de la )apul $ta&ilit %i pivot*!' tot $pre
tri&ord' a%a )* a! putea "oarte &ine $* !en(ine! a)ea$t* dire)(ie' La apro+i!ativ trei $ute
dou*,e)i de #rade' $ir/
F -(i !ul(u!e$)' Ni)ol$on' $pu$e >ind2orn' l*$0nd $*.i $)ape un lun#' aproape i!per)epti&il
$u$pin/
Ei $e -ndrept* $pre Ni)ol$on )u ta&a)2era de$)2i$* :
F 1*.le5n)olo de in$tru)(iuni/ Xannier' %tii )are e$te po,i(ia lui 4err@ 1an)er' a%a )*' te ro#'
indi)* ti!onierului )e )ap $* (in*/
-n)et' do)il' !arele tan) petrolier $e roti' lu-nd dru!ul / $pre nord.ve$t' -napoi' $pre Sin#apore'
-n"runt0nd piepti% "urtuna/
!ie la unu' $ta&ili$e Ni)ol$on $)orul de pro&a&ilitate Ei )*pitanul era de a)ord %i )u un $)or
!ai redu$ : dar ni)i unul dintre ei nu avea pe de.a.ntre#ul dreptate/ Nu era o )ap)an*' 4err@
1an)er !ai plutea -n)*/ nu "u$e$e )o!plet a&andonat*/
&5
5 F La $ud \ie dapul Java
Mai pluti!' la ora dou*' -n a)ea dup* a!ia,* in*&uJ $ituare de la !i<lo)ul lui "e&ruarie 19JA/
dar' dup* toall aparentele nu !ai putea pluti !ult* vre!e/ Tntra/$e adine ta ap*' !ai ale$ )u
prova' /%i $e apte oa$e at0t do !ulH ? tri&ord/ in)it &alu$trada pun(ii eu pu( di$p*rea $ulI Tp< Se
vedea )lar dup* valurile )e -n'v*luiau %i $e retr*#eau de pe puntea -n)linat*' a$e!eni )elor )e
a$altea,* o pla<*/
Ar&orele prova era rupt la )ir)a %a$e pi)ioare dea= $upra pun(ii : o #aur* )*$)at*/ -ntune)at*'
in)* "uii+.#0nd*/ at0t !ai r*!*$e$e pe lo)ul unde "u$e$e )a%ul navei : iar puntea de Co!and*
deveni$e de nere)uno$)ut' o #r*!ad* 2etero)lit* de pl*)i de o(el -ndoite %i &u)*(i "ra)turate ele
"ier )ornier' proie)t0ndu.$e )a o $iluet* dan.te$)*' $uprareali$t* pe )erul nep*$*tor/ Teu#a F
)a&inele e)2ipa<ului )2iar din "a(a pun(ii )u pu( F p*rea $* "i "o$t $!ul$* )u un #i#anti)
de$)2i,*tor de )utii de )on$erve : &o)aporturile 1 de pe latura navei di$p*ru$er* )o!plet' nu
!ai r*!*$e$e ni)i ur!* de nara de an)or*.' de vin)i uri de an)or* $au de &i#*::: a)ea$t*
teri&il* avarie a teu#ii era re,ultatul unei &o!&e )e $tr*&*tu$e &orda<ul $u&Hire de o(el al pun(ii
%i nu e+ploda$e de)0t ad0n) -n interiorul navei/ Ni!eni nu.%i d*du$e atun)i $ea!a de )ele
-nti!plate' !oartea datorat* e+plo,iei nu le l*$a$e r*#a, $* -n(elea#* )ele )e $e petre)eau/ -n
$patele pun(ii )u put/' )a&inele )*ptu%i(i5 )u le!n de pe puntea prin)ipal* %i )ea $uperioar*
ar$e$er* )o!plet' deva$tau.
1 3anou dreptun#2iular de le!n "olo$it la A)operirea #urilor de !a#a,ii ale navei/
= Tunel )ilindri) $tr0&0t0nd )o)a navei Hprova $au pupai prin )are tre)e lan(ul an)orei/
T Aparat pentru !anevrarea #reut*(ilor la &ord/ Iu -n)ar):/ de=)ar)ar)/
in u./a 2al in)it puntea )u pu( pupa' )erul %i !ar)a $r Vuteau vedea prin( r.un )adru #ol %i
de"or!at/
3*rea i!po$i&il )a "iin(e o!ene%ti $* "i $upravie(ui: )*ldurii in)ande$)ente' deva$tatoare'
ni!i)itoare )are topi.e !etalul %i "*)u$e din nava 4err@ 1an)er o epava ")ar&oni,at0' !oart*'
dV rivind i!per)epti&il $pre $ud.ve$t' )*tre Str0!toarea A &an#' /_i !ai departe' $pre Su.
Katra/ 1e "apt' ni)i nu $e vedea vreun $e!n de viat* pt pun(ile lui 4err@ 1an)er' ni)*ieri' $u/$
$au <o$/ 1oar ur/ $)2elet pu$tiu' t*)ut' o )ar)a$* !oart*' -n deriv* pe Maree C2inei/// 1ar -n
teu#a lui 4en@ 1an)er !ai tr*iau -n)e dou*,e)i %i trei de oa!eni/
1ou*,e)i %i trei de oa!eni' dar unii dintre ei nu !a: aveau !ult de tr*it/ Erau $olda(ii r*ni(i'
)ei tran$portat: pe tar#a' aproape $"0r/%i(i -nainte )a nava $* "i p*r*$ii Sin#aporelo : %o)ul
produ$ de e+plo,ia &o!&elor %i )*ldura -n*&u%itoare a in)endiului )are a -n)etat dup* pr*.
&u%irea pun(ii )u pu( ii epui,a$e )o!plet pe )ei r*!a%i in via(* %i le $pul&era$e ori)e $peran(*
de $alvare/ Ar !a: "i !i<it o $peran(* pentru ei' o $peran(* $la&*' da)* ar "i "o$t $)o%i la ti!p
din a)ea at!o$"er* $u"o)ant* %i )o&ori(: pe plute %i -n &*r)i de $alvare/ 1ar a "o$t i!po$i&il : la
Citeva !o!ente dup* )*derea pri!ei &o!&e' )ineva dir/ a"ar* -n(epeni$e )u &aro$ul )ele opt
,*voare )e "i+at: $in#ura u%* F u%* etan%* F )are per!itea a))e$ul la puntea $uperioar*/
A)u!' prin a)ea$t* u%* -ne#rit* de "u!' din ti!p -r ti!p $e au,ea $tri#*tul unui o!' un $tri#*t
nu de durere )i de de$perare : $e !ai au,eau %i vaietele altor oa!eni #rav r*ni(i' dar ni)i ele nu
erau de durere : in"ir!iere euroa$iati)* avu$e$e )u ea tot "elul de dro#uri %i $eda.tive' a%a )*
#e!etele erau !ur!ure $la&e' nede"inite' )6 !uri&un,i/ 1in )0nd -n )0nd' $e au,ea o vo)e
alin*toare/
I A9 -n)ura<atoare de "e!eie' -ntrerupt* de ,arva "urioa$* a unei vo)i &*r&*te%ti/ Se au,eau
-n$* )ontinuu %oaptele -ne)ate ale )elor $u"erin,i %i/ "oarte rar/ re$pira(ia tre!u.- atoare'
pl0n$ul $la& %i $in#urati) al unui )opil/
Era vre!ea )repu$)ulului' $)urtul )repu$)ul tropi)al' %i la ori,ontul -ndep*rtat' !area p*rea
de un al& l*pto$ 3rivit* in$* de aproape' era verde %i al&*' pere(i !ari )u pant* a&rupt* de
verde' te%i(i -n v0r" %i )u $pu!a $u"lat* de @-nt' valuri )e $e pr*v*leau di$p*r-nd par)* -n #ura
unui )a,an )lo)otitor' rev*r$0ndu.$e )u o $pu!* al&i)ioa$* pe pun(ile #oale' pu$tii ale
Xiro!ei/ a)operind )apa)ele de &o)aport' )ondu)tele %i vanele' iar uneori )2iar %i pa$arelele de
le#*tur* de la prova la pupa' la opt pi)ioare dea$upra pun(ii/ 1ar la dep*rtare de nav*' )0t
putea )uprinde privirea -n noaptea din )e -n )e !ai -ntune)at*' nu !ai vedeai de)0t al&ul
!i$terio$' li)*rind al $pin*rilor de valuri te%ite de v0nt %i &ura $pul&erat*/
Cu $in#ura $a eli)e $upu$* la e"ort !a+i!' Xiro!a avan$a -n a!&ardee' -n ,i#,a#' $pre nord'
-n"runt0nd "urtuna/ 1ire)(ia )ore)t* ar "i tre&uit $* "be $pre nord.Xe$t' dar v0ntul de
)in)i$pre,e)e noduri1 )are &*tea la t ia ver$ul tri&ordului/ aproape "*r* -ntrerupere %i )u "or(a
tipi)* de tai"un' )a un val de !aree depla$0ndu.$e )u vite,* de e+pre$' o a&*tu$e !ult de la
dire)(ie $pre $ud.ve$t' -n apropiere de Se&an#a/ -nainta departe -ntre valuri' t*indu.le )u
violen(* %i tan#0nd puterni)' )ontinuu' -n ti!p )e alte valuri !ari/ neo&o$ite &*teau -n tri&ord
%i tre)eau pe$te %i pe $u& nav*/ Se )utre!ura de "ie)are dat* )0nd prova $e pr*&u%ea $pre
pi)iorul valului' apoi vi&ra %i $e -n)orda )u "ie)are in)i din )ele patru $ute
1 Nod H4noti F 185A !Mor*
#ai,e)i de pi)ioare ale lun#i!ii $ale )0nd prova $e ridi)a ZT "oi )roia dru! prin pre$iunea
)a$)adei de ap* $pu!oa$*/ Xiro!a -%i -ndura $oarta' o $oart* #rea F dar $in#ur* $i.o ale$e$e/
La aripa tri&ord a pun(ii de )o!and*' !ulat -n i!per!ea&il' #2e!ui5 $u& !i)ul ad*po$t "or!at
de tenda pun(ii de )o!and* %i )u o)2ii a&ia !lrede/$)2i/%i din )au,a ra"alelor de p&aie'
)*pitanul >ind2orn $)ruta dep*rt*rile "ot !ai -ntune)ate/ Nu p*rea -n#ri<orat' "i#ura lui
rotund* era )al!*' ine+pre$iv* )a totdeauna: de "apt era -n$* pro"und -n#ri<orat dar nu din
)au,a "urtunii : ruliul $*l&ate) al Xin!::i' i,&itura )utre!ur*toare' e+plo,iv*' a etravei
)u"undauS p0n* la !an%onul n*rii de an)or* -ntr.un uria% )ap de val' ar "i in$p*i!0ntat ori)e
!arinar nee+peri!entat : dar )*pitanul >ind2orn nu le d*dea aten(ie : un tan) petrolier
-n)*r)ai are )entrul de #reutate $ituat "oarte <o$ %i o $ta&ilitate )ore$pun,*toare F )eea )e nu.l
"a)e $* rule,e !ai pu(in' dar i!portant* nu e$te !*ri!ea ruliului' )i da)* nava i%< revine din
ruliu' )eea )e un petrolier reu%e%te -ntotdeauna : $i$te!ul $*u de pere(i de$p*r(itori etan%i ii d*
o re,i$ten(* deo$e&it* %i pu(inele $ale &o)aporturi &ine etan%ate "avori,ea,* prelin#erea
)ontinu*' total*' a apei de pe pun(ile de o(el' )on"erind petrolierului o )apa)itate de plutire
a$e!*n*toare )u )ea a unui $u&!arin/ -n )eea )e prive%te v0ntul %i alte "eno.riiene
!eteorolo#i)e' un petrolier e$te )o!plet nep*$*tor/ C*pitanul >ind2orn %tia "oarte &ine toate
a)e$tea' )*)i )o!anda$e tan)uri petroliere prin tai"une !ai puterni)e de)0t )el pe )are -l
-n"runta a)u! %i nu nu!ai pe la !ar#inea' )i )2iar prin )entrul lor/ C*pitanul >ind2orn nu
era -n#ri<orat de "elul )u! $e )o!porta Xiro-na -n lupt* )u "urtuna/
A[
Nu era -n#ri<orat ni)i pentru el -n$u%i/ -ntr.adev*r n.uvea de )e $* "ie -n#ri<orat : avea !ulte
lu)ruri la )ari $* $e #0ndea$)* retro$pe)tiv' dar ni!i) de pl*nuit pentru viitor/ Xe)2i )*pitan al
Co!paniei Briti$2.Ara&ian Tan.6er' ni)i !area' ni)i patronii lui nu aveau )e $*.i !ai o"ere
de)0t -n)* doi ani de )o!and*' apoi retra#erea ); o pen$ie de$tul de &un*/ Ei odat* pen$ionat'
nu !ai avea unde $* $e du)* : )*!inul $au' -n ulti!ii opt ani/ un !ode$t &un#alou de pe
%o$eaua Bu6it Ti!or )2iar la &ariera Sin#aporelui' "u$e$e di$tru$ de &o!&e la !i<lo)ul lui
ianuarie tre)ut/ Cei doi "ii #e!eni ai lui totdeauna $u$(inu$er* )* )el )are )aut* pe !are un
!i<lo) de e+i$ten(* ar tre&ui $*.%i e+a!ine,e $tarea !intal*' a%a/ )* la de)lararea r*,&oiului $e
an#a<a$er* -n R/A/>/ 1 %i pieri$er* )u Hurri)anele lor' unul dea$upra >landrei/ altul dea$upra
Canalului M0ne)ii/ Iar Ellen' $o(ia luiS n.a $upravie(uit de)0t )0teva $*pt*!0ni pierderii )elui
de al doilea "iu/ 1o)torul dia#no$ti)a$e o in$u"i)ien(* )ardia)*' e)2ivalentul -n ter!eni !edi)ali
ai ,i)alei Wi $.a rupt ini!aD/ A%adar' )*pitanul >ind2orn nu !ai avea de )e $* "ie -n#ri<orai de
ni!i) pe lu!e F in )eea )e privea propria.i $oart*/
1ar )*pitanul >ind2orn nu era un e#oi$t %i #olul )e.i $ta -n )alea vie(ii per$onale nu.i to)i$e
intere$ul pentru )ei )are !ai a%teptau -n)* )eva de la via(*/ Se #0ndea la )ei de $u& )o!anda
$a' oa!eni' nu )a el' )i )u p*rin(i' )opii' $o(ii $au lo#odni)e' %i $e -ntre&a da)* avea vreo
<u$ti"i)are !oral* )a $* ri%te vie(ile unor ne)o!&atan(i' -ntore-ndu.$e $* -n"runte ina!i)ul/ Se
!ai -ntre&a %i da)* era <u$ti"i)at $* peri)lite,e produ$ele petroliere a"late $u& puntea navei' o
-n)*r)*tur* at0t de pre(ioa$*/
1 Ro@al Air >or)e 7 3ortele aeriene &ritani)e/
[& teri&il de n)tv/vu5a pentru patriiT $a F in ti!p )e #indui
Y pierderea pe )are ar $ut5eri.o )o!pania' patronul $*u/ `1 alun#a )u o ridi)are nep*$aloaiv
din u!eri' in line' )el !ai !ai5 \e #iudea la $e)undul $*u din ulti!ii trei ani' Jo2n Ni)ol$on/
-n to(i a)e%ti trei ani' nu reu%i$e $*.l de$)i"re,e ./i $a.1 -n(elea#* )o!plet pe a)e$t Jo2n
Ni)ol$on/ 3oate )* va S)u%i' -ntr.o &un* ,i/ o "e!eie' dar $e -ndoia )* un &*r&at ar reu%i
vreodat*/ Ni)ol$on era un o! eu dou* per$onalit*(i' ni)i urni din ele dire)t -n le#*tur* )u
-ndatoririle $alt pro"e$ionale $au )u !odul e+)ep(ional in )are le -ndeplinea : propu$ pentru
)o!and* in "lota Co!paniei An#lo.Ara&ian/ >ind2orn il )on$idera pe Ni)ol$on )a )el !a_
)apa&il o"i(er p\ )are il avu$e$e -n $u&ordine -n )ei trei,e)i %i trei de ani de )o!and*/
Totdeauna )o!petent' )0nd /ne)e$ar* era )o!peten(a' $tr*lu)itor )0nd era nevoie de !ai !ult
de)0t )o!peten(*' Jo2n Ni)ol$on nu )o!i$e$e ni)iodat* vreo #re%eal*/ E"i)ien(a iui era aproape
$uprao!enea$)*/ Suprao!enea$)*' #0ndea >ind2orn' a%a era' %i a)ea$ta )on$tituia o alt*
latur* a )ara)terului $*u/ -n !od o&i%nuit' Ni)ol$on era )urtenitor' politi)o$' un #lu!e( a"a&il
%i' deodat*' -n atitudinea lui intervenea o )iudat* $)2i!&are' )a a !*rii' devenea di$tant'
re,ervat' re)e %i' !ai pre$u$ de toate' ne)ru(*tor/ X Tre&uie )* e+i$ta o le#*tur*' un pun)t
)o!un -ntre )ei doi Ni)ol$on i' )eva )are de)lan%a tran,i(ia de la o per$onalitate la alta' )lar
)*pitanul >ind2orn nu reu%i$e $* a"le -n )e )on$ta/ Nu putea de"ini ni)i #enul de rela(ii dintiv el
-n$u%i %i Ni)ol$on : nu %i.1 apropia$e pe Ni)ol$on' dar )on$idera )* in a)ea$t* privin(* reu%i$e
totu%i !ai !ult de)0t al(ii/ 3oate )* la a)ea$ta )ontri&uia "aptul )* a!0ndoi erau v*duvi' dar
nu era a%a/ Ar "i putut -n$* "i' )*)i e+i$ta un paraleli$! de$tul de "rapant : a!&.le $o(ii tr*i$er*
la Sin#apore : )ea a lui Ni)ol$on' -n ti!pul pri!ului $*u an#a<a!ent de )in)i ani' iar a $a' -n
ti!pul )elui de al doilea an#a<a!ent tot de )in)i ani -n e+tre!ul orient : a!&ele !uri$er* la
interval de o $*pt*!0n* %i in lo)uri a"late la o di$tan(* de o $ut* de @ar,i -ntre ele : doa!na
>ind2orn !uri$e de ini!* rea a)a$*' Caroline Ni)ol$on -ntr.un a))ident de !a%in*' aproape -n
"a(a por(ii vop$it* -n al& a &un#aloului lui >ind2orn' vi)ti!* a unui ne&un &eat )are $)*pa$e
"*r* ni)i o ,#-rietur*
C*pitanul >ind2orn -%i reveni' -%i -n"*%ur* !ai $trin$ "ularul -n <urul #itului' -%i %ter$e o)2ii %i
&u,ele de $area )ri$tali,at* %i $e uit* la Ni)ol$on )are $t*tea !ai departe' S!#* !ar#inea pun(ii
de )o!and*/ Se (inea drept' nu )*uta ad*po$t -n do$ul lendei' )u !-inile $pri<inite u%or pe
parapetul pun(ii : o)2ii lui' de un al&a$tru -n)2i$' )er)etau aten(i ori,ontul in )repu$)ulul tot
!ai -ntune)at' dar "i#ura ii era ne!i%)at*' indi"erent*/ X0ntul %i ploaia' )*ldura parali,ant* din
Qol"ul 3er$i) $au -nver%unatele "urtuni )u lapov-(* ale S)2eldtului1 in ianuarie erau tot una
pentru Ni)ol$on/ Era i!un la a)e$te "eno!ene' totdeauna r*!0nea indi"erent' nep*$*tor/ In
toate -!pre<ur*rile' era i!po$i&il $* $pui )e #0ndea/
-n)et' "oarte -n)et' v0ntul -%i inver$a a)u! dire)(ia %i )re%tea per!anent -n inten$itate' $)urtul
)repu$)ul tropi)al era aproape pe $"0r%ite' iar valurile de un al& l*pto$ $e vedeau p0n* departe'
-n $e!i-ntuneri)/ >ind2orn privea "o$"ore$)en(a li)*rind*/ de la &a&ord %i de la tri.&ord' )are
apoi $e )ur&a intr.o pot)oav* enor!* -n <urul pupei' dar nu ap*rea ni!i) -n dep*rtare/ Xiro!a
$e -ndrepta rapid dire)t $pre nord/ lu-nd -n piept v0ntul e+tre!
5 /1enu!ire "la!anda a "luviului E$)aut : i,vor*%te -n >ran(a' $tr*&ate Bel#ia %i landa %i $e
var$* in Marea Nordului printi.un la?a e$tuar/
='de puterni) : r*p*iala ploii' )iudat de re)e dup* )*ldura ,ilei' $p*la aproape ori,ontal pun(ile
%i )o!anda' de la prova Ia pupa/ a!or(indu.i o&ra<ii lui >ind2orn' -n(epa(i par)* de !ii de a)e
%i $)*ld0ndu.i -n la)ri!i o)2ii -ndurera(i/ C2iar da)* $tr-n#)a pleoapele' ploaia p*trundea'
u$tura %i or&ea : to(i erau ea or&i' or&e)*ind par)* -ntr.o lu!e a -ntuneri)ului' undeva' la
)ap*tul lu!ii/
C*pitanul >ind2orn -%i )l*tin* )apul )u ner*&dare' o ner*&dare a!e$te)at* )u -n#ri<orare %i
lip$* de $peran(* : ii $tri#* pe Ni)ol$on' dar nu "u au,it/ >ind2orn -%i "*)u !ii ni le p-lnie -n
<urul #urii %i -l $tri#* -n)* o dat*/ tot "*r* r*$pun$ : -%i d*du $ea!a )* pu(inul din vo)ea $a )e
nu era luat de v0nt era a)operit de ,#o!otul provei )are plon<a eu ,#o!ot in !are %i de vuietul
a$)u(it al "un#iilor 1 %i #ree!entului A/ A%a )* $e apropie de Ni)ol$on' -l &*tu pe u!*r' "*)u din
)ap un #e$t $pre ti!onerie' -ndrepttndu.$e -ntr.a)olo : Ni)ol$on -l ur!*/ dat*
-ntr*untru/ >ind2orn a%tept* )a nava $* "ie la pi)iorul unui val' -n)2i$e u%a #li$ant* -n ti!pul
unui tan#a< -n <o$ %i o "i+*/ Tre)erea de la r*p*iala ploii' v0nt %i !u#etul valurilor la o
at!o$"er* u$)at*' )ald* %i o lini%te )e p*rea !ira)uloa$*' "u at0t de &ru$)*' -n)0t le.au tre&uit
)iteva $e)unde p0n* $* $e o&i%nuia$)*/
>ind2orn -%i $)utur* )apul de pi)*turile de ap*' $e -ndrepta $pre "erea$tra &a&ord %i privi atent
prin e)ranul de vi,i&ilitate F o palet* )ir)ular*' !etali)* $au de $ti)l* inter)alat*' a)(ionat* )u
!are vite,* de un !otor ele)tri) : ")n )ondi(ii nor!ale de v0nt %i ploaie' $e )reea,* o "or(*
)entri"u#a $u"i)ient*' o&(in-ndu.$e o vi,i&ilitate !ul(u.
/ 1 1i$po,itiv de ridi)are $i )o&or0re' de e+e!plu' a pavilioanelor de $e!nal i,are/
c 8 Totalitatea )a&lurilor %i aparatelor utili,ate la &ord pentru diver$e !anevre -n ti!pul
!er$ului/
[;
!ituai.e/ 1ar in noaptea a)eea' )ondi(iile nu erau delo) nor!ale' %i )ureaua de tran$!i$ie'
pentru )are nu aveau re,erv*' $e u,a$e %i alune)a !ereu/ 1e,ilu,ionat' >ind2orn !or!*i %i $e
dep*rta/
F Ce.i de "*)ut' Ni)ol$on R
F Ce )rede(i %i du!neavoa$ti5*' $ir/
Era "*r* )2ipiu' p*rul &lond' ud' i $e lipi$e pe )ap $< "runte : )ontinu* :
F Nu reu%i! $* vede! ni!i) -n "a(*/
F Nu la a$ta !* re"erea!' $pu$e >ind2orn/
F Etiu/
Ni)ol$on ,0!&i' $e propti )u! putu !ai &ine pe pi)ioare pentru a "a)e "a(* unui tan#a< &ru$)'
peri)ulo$ %i %o)ului trepidant )are.l ur!* )utre!ur-nd #ea!urile ti!oneriei/
F E$te pri!a dat* )*' de o $*pt*!0n* -n)oa)e' ne a"l*! -n $i#uran(*' !ul(u!it* "urtunii/
F Ai dreptate' apro&* >ind2orn : doar un <apone, ne&un ar porni -n ur!*rirea noa$tr*' -ntr.o
noapte )a a$ta/ Sunt ore de $i#uran(*' pre(ioa$e' Jo2nn@' !ur!ur* el : %i le.a! "i "olo$it !ai
&ine reali,-nd !ulte !ile &une -ntre noi %i <apone,i/
Ni)ol$on $e uit* la el' apoi privi -n dep*rtare/ Era i!po$i&il $* $pui )e #0ndea' dar >ind2orn -%i
)a! -n)2ipuia -n)otro i $e -ndreptau #0ndurile %i tra$e o -n<ur*tur* -n $inea $a/ Mai &ine $* ia
lu)rurile )0t !ai u%or po$i&il %i $* par* a "i de a)ord )u el/
F Ean$ele de a !ai e+i$ta $upravie(uitori $unt aproape nule' -n)epu >ind2orn' pe o noapte )a
a$ta' iar )a noi $* reu%i! $* $alv*! pe )ineva e$te %i !ai pu(in pro&a&il/ A%a )u! ai $pu$' pe o
a$t"el de noapte' ni)i dra)u nu poate ,*ri )eva/ In $)2i!&' per$pe)tivele de a ne po!eni
[J
e%ua(i p) an iv)il $au )inai pe 2iMili(0 F $unt de$tul ile pro&a&ili
3rivi printr.un V)a! lateral r*p*iala "urioa$* a ploii %i norii <o%i/ "u#*ri(i de v0nt/
F Nu.i ni)i o $peran(* $* vede! vreo $tea' )0t ti!p Burea,* vre!ea a$ta/
F. 3ro&a&il )* ave(i dreptate' $ir/ apro&* Ni)ol$on/
Aprin$e apoi o (i#ar*' auto!at &*#* )2i&ritul $tin$ -napoi -n )utie' privi "u!ul al&a$tru
-n)ol*)indu.$) len " -n lu!ina $la&* a $uportului )o!pa$ului !a#neti)' dup* )are i $e adre$*
lui >ind2orn :
F Ce %an$e !ai a)orda(i #*$irii unor $upravie(uitori de pe 4err@ 1an)er' $ir 5/5
>ind2orn $e uit* la o)2ii lui al&a%tri' re)i ea #2ea(a' apoi -ntoar$e )apul "*r* $* r*$pund*/
F 1a)* au )o&or-t -n &*r)ile de $alvare -nainte de a $e "i de,l*n(uit "urtuna' a)u! $e a"l* pe Do
in$ul*' )ontinu* Ni)ol$on' )al! : $unt ,e)i de a$e!enea in$ule -n <ur/ 1a)* n.au apu)at $* $e
-!&ar)e -n &*r)i' au pierit de!ult F. ni)i o du,in* de )a&otiere n.ar !ai putea "a)e )eva
pentru ei/ 1a)* !ai e+i$t* $upravie(uitori de $alvat' a)e%tia nu !ai pot "i de)0t )2iar la &ordul
lui 4err@ 1an)er/ Un a) -n )laia de "-n' %tiu' dar a)e$t a) e$te !ai !are de)0t o plut* $au o
&u)at* de $e-ndur* plutind pe !are/
C*pitanul >ind2orn -%i dre$e #la$ul :
F Sunt de a)ord )u toate a$tea///
F 3ro&a&il )* epava plute%te -n deriv* $pre $ud' il intrerup/$e Ni)ol$on/
Apoi/ privind $pre 2arta de pe !a$* :
F -n deriv*' )u dou*' poate trei noduri vite,* : )u dire)(ia $pre Str0!toarea Merondon# :
)ate#ori)' epava va e%ua !ai t0r,iu' la noapte/ A! putea $* ne diri<*! )a! de partea
&a&ordului' /$* tre)e! nu departe -n lar# de
[5
in$ula Met$ana' %i $* arun)*! -n #ra&* o privire' poate #*$i! )eva/
F Ai prea !ult* -n)redere -n ipote,a adu!it ale' $pu$e >ind2orn -n)et/
Etiu : ipote,a $e &a,ea,* pe pre$upunerea )* nava nu $.a $)u"undat -n)*/
Ni)ol$on $uri$e $)urt' $au "*)u doar o #ri!a$*' era a)u! prea -ntuneri) )a $*.(i dai &ine
$ea!a/
3oate )* -n noaptea a$ta $unt dotat )u du&l* vedere' $ir/ 3oate retr*ie$) prin !ine $tr*!o%ii
!ei $)andinavi/// Intr.o or* %i <u!*tate vo! "i la "a(a lo)ului : )2iar )u a)e$te valuri -n prov*'
)ontrarii' nu vo! "a)e !ai !ult de dou* ore/
F Bine' &ine' e -n re#ul* S repli)*' pu(in iritat' >ind2orn : da)* -n dou* ore nu #*$i! ni!i)'
a&andon*! %i ne -ntoar)e!/
Arun)0nd o privire pe )i"rele "o$"ore$)ente ale )ea$ului de !0n*' ad*u#* :
E$te ora %a$e %i dou*,e)i %i )in)i : vo! (ine dru!ul e+a)t la opt #rade %i <u!*tate/
I $e adre$* $)urt ti!onierului' $e -ntoar$e %i -l ur!* pe Ni)ol$on' )are -i l*$a$e u%a )u #rila<
de$)2i$* $pre a..l "eri de e"e)tul $*l&ati)elor a!&ardee ale Xiro!ei/ A"ar*' v0ntul )apri)io$ -i
i,&i )a un val )o!pa)t %i.i (intui' neputin)io%i' $e)unde -n %ir' la )ap*tul pupa al pun(ii de
)o!and*' t*indu.le re$pira(ia : ploaia nu !ai era ploaie' deveni$e potop' &*tea aproape
ori,ontal' a!e$te)at* )u !*,*ri)2e' t*ioa$* )a &ri)iulD' p*trun,-nd p0n* la o$ "run(ile %i o&ra<ii
e+pu%i : -n #ree!ent' v0ntul nu/!ai era un vaiet' )i un adev*rat urlet' la un re#i$tru -nalt'
)2inuind au,ul/ Xiro!a $e depla$a prin ini!a tai"unului/
[8
IX
itanul >ind2orn a)orda$e dou* or)' )el !ult dou* ore' a indi"erent da)* ar "i 2ot*rit dou*
!inute $au dou* <B' i!portant era )* r*!0nea $peran(a unor eventuale v*ri/ To(i %tiau )*
>ind2orn o "*)ea doar )a o )on.$ie' poate pentru )on%tiin(ele lor/ ale )elor de pe Xiro!a' poate
pentru )* $e $pu$e$e )* pe 4err@ 1an)er era O!&ar)at $i un !i) #rup de in"ir!iere' poate %i
pentru a r*$punde operatorului de radio' a)u! pr*&u%it !ort pe$te !anipulatorul de
tran$!i$ie Con)e$ia era -n$* "*r* $peran(e///
4err@ 1an)er a "o$t de$)operit la opt %i dou*,e)i %i %apte de !inute' doar eu trei !inute
-nainte de e+pirarea ter!enului "i+at/ Ei a$ta $.a datorat' !ai ale$' "aptului )* prevederile lui
Ni)ol$on $.au dovedit )iudat de pre)i$e : 4err@ 1an)er $e a"la e+a)t unde pre$upu$e$e el )* o
vor #*$i : ,i#,a#ul unui "ul#er a ilu!inat pentru un $)urt' or&itor !o!ent epava tri$t* %i ar$*/
A ilu!inat.o !ai a&itir de)0t $oarele de a!ia,*/ >or(a ura#anului $e redu$e$e a)u! la o
$i!pl* adiere' ploaia r*p*itoare di$p*ru$e &ru$)' )a %i )u! -n )eruri $.ar "i -n)2i$ un ro&inet/
C*pitanul >ind2orn era "oarte )on%tient )* a)ea$t* tran,i(ie' aproape in$tantanee' de la
va)ar!ul "urtunii la o lini%te de ne)re,ut' na era un !ira)ol : totdeauna -n ini!a tai"unului
e+i$t* o oa,* de a)al!ie : a)ea$t* lini%te a!enin(*toare' -n#reun-nd re$pira(ia' nu.i era
ne)uno$)ut* lui >ind2orn F o !ai -ntilni$e anterior -n dou* $au trei )a,uri a$e!*n*toare'
-n$* atun)i $e a"la -n plin lar#' pu(ind $* alea#* dire)(ia dorit*' %i $* evite ,onele peri)uloa$e/
Nu la "el era $itua(ia a)u!/ Spre nord' $pre ve$t %i $pre $ud.ve$t )alea de $alvare le era &arat*
de !ul(i!ea in$ulelor r*$p0ndite : intra$e )2iar -n ini!a tai"unului -ntr.un !o!ent e+tre! de
ne"avora&il/
1ar nu aveau po$i&ilitatea $* "a)* alt"el/ 1a)* !ai tr*ia )ineva pe 4err@ 1an)er' ni)iodat* n.ar
!ai "i e+i$tat )ondi(ii !ai potrivite de $alvare )a -n a)el !o!ent de a)al!ie/ 1in )ele )e $e
vedea pe nav* la lu!ina proie)toarelor %i a l*!pilor e!i(*toare de $e!nale )onver#ente a$upra
ei' pe epav* p*rea aproape i!po$i&il $* !ai e+i$te )ineva -n via(*/ In lu!ina )rud*' or&itoare a
proie)toarelor' nava p*rea %i !ai p*r*$it*' !ai a&andonat*' at0t de !ult $)u"undat* de prov*'
-n)0t puntea )u pu( di$p*ru$e %i teu#a' )a o $t0n)* $in#urati)*' )0nd ap*rea la $upra"a(*'
)0nd era a)operit* de ap*' dup* )u! o "*)eau valurile $* rule,e/ X0ntul $e potoli$e' ploaia
a%i<derea' dar valurile erau tot -nalte' &a )2iar !ai -nv*l!*%ite/
C*pitanul >ind2orn $e uit* t*)ut' ine+pre$iv la 4err@ 1an)er/ 3rin$* in )onul de lu!in* a
proie)torului' pri,onier* %i in &ordee pe valuri' nava rula -n voia lor' )u )entrul de #reutate
)*,ind dire)t -n <o$ $u& prova $utelor de tone de ap* )e o a$altau/ WNava e$te !oart*' -%i
$punea >ind2orn -n $inea $a' !oart* de.a &inelea : !oart*' %i epava e$te doar $ta"ia eiD/
-ntr.adev*r' p*rea o $ta"ie' $ini$tr* %i preve$titoare de r*u : lu!ina proie)toarelor p*trundea %i
ilu!ina #olurile dreptun#2iulare' r*$u)ite a)u! ale pun(ii $uperioare deva$tat* de in)endiu/ -i
a!intea )*pitanului )eva va#'
[8
ori&il : &ru$)/ -%i d*du $ea!a : era Xa$ul >anto!* din ve)2ile pove%ti !arin*re%ti' )u $)2eletul
)ar)a$ei lu)ind -n lu!ina unui $oare ro%u/
F Ni)i nava a)eea &le$te!at* nu era !ai !oart* )a a$ta' i%i %opti el' $ini$tru' doar pentru $ine
: e$te )o!plet lip$it* de via(*///
&$erv* )* $e)undul $e a"la in $patele lui :
F -n "ine' iat.o' Jo2nn@' !ur!ur* el : &un* doar pentru Marea Sar#a$$elorA $au pentru alt
)i!itir de nave : p0n* ai)i a "o$t o )*l*torie pl*)ut*' a)u! ne pute! -ntoar)e/
F 1a' $ir' r*$pun$e Ni)ol$on "*r* a (ine $ea!a de )e $punea )*pitanul : per!ite(i.!i $* iau o
&ar)* %i $* !er# la nav*' $ir/
F Nu' re"u,* )ate#ori) >ind2orn : $unte! )o!plet l*!uri(i/
F 1ar tre&uie $* )er)et*!' pentru a$ta ne.a! a&*tut din dru!/ repli)* Ni)ol$on' p*$tr-ndu.%i
vo)ea )al!* : $* !er#e! o e)2ip* "or!at* din Xannier' %e"ul e)2ipa<ului' >erri$ %i )u !ine' %i
-n)* doi oa!eni/
F Cre,i )* !ai are ro$t R
-n)ord0ndu.$e $pre a re,i$ta ruliului puterni) al Xiro.!ei' >ind2orn !er$e $pre )ap*tul &a&ord
al pun(ii de )o!and* %i privi pe$te !are : de &a&ordul $u& v0nt al navei' erau ,e)e $au
)in)i$pre,e)e pi)ioare -ntre &a,a %i )rea$ta valurilor repe,i' a&rupte' -nv*l!*%ite %i -n%el*toare/
F Nu $unt de p*rere' nu vreau $* ri$) "*r* ro$t via(a )uiva/ c
Ni)ol$on nu r*$pun$e/ Au tre)ut )0teva $e)unde' apoi >ind2orn i $e adre$* din nou' )u o va#*
invita(ie -n vo)e :
5 Re#iune a )eanului Atlanti)' )ara)teri,at* prin -ner0!*dire de al#e evitata de navi#atori/
[;
aF Ia $* vede! de$pre )e e$te vor&a : tot te !ai $i!(i dotat eu F )u! ii $puneai F du&l*
vedere R A$ta e$te )eea )e )*utai R
Apoi' )u un #e$t de ner*&dare -n dire)(ia lui 4err@ 1an)er :
F 1*.i dra)ului' o!ule' e$te $i#ur a&andonat*' in)endiat* %i #*urit* )a un )iur/ Cre,i )* !ai
pot e+i$ta $upravie(uitori dup* )ele )e a p*ti!it R 1a)* !ai $unt' ar "i tre&uit $* vad*
$e!nalele noa$tre : de )e nu ie$ to(i $* dan$e,e de &u)urie pe puntea $uperioar* F da)* a !ai
r*!a$ )eva din ea F "lutur-nd )*!*%ile dea$upra )apetelor R 3o(i $*.!i $pui de )e R
C*pitanul >ind2orn devenea $ar)a$ti)/
F Nu %tiu' $ir' dar -!i pot -n)2ipui )* unui $oldat #rav r*nit F %i dup* $pu$ele lui M)4innon
ar "i la &ord )-(iva purta(i pe tar#a F i.ar "i #reu' "oarte #reu $* $e $)oale din pat' $*.%i $)oat*
)*!a%a' )u at0t !ai /pu(in $.o "luture pe puntea $uperioar*' repli)*' $e)' Ni)ol$on/
Apoi )ontinu* :
F >*)e(i.!i o "avoare' $ir : $* -n)er)*! $* $tin#e! %i $* aprinde! proie)toarele' $* tra#e! de
)0teva ori )u tunul antiaerian de [5 %i apoi $* lan$*! o <u!*tate de du,in* de ra)2ete : da)*
!ai e+i$t* )ineva -n via(a' va o&$erva %i va rea)(iona/
>ind2orn r*!a$e un !o!ent pe #0nduri' apoi apro&* :
F >ie' dar $* $per*! )* la )in)i,e)i de !ile -!pre<ur nu $e a"l* ni)i un <apone, : d*.i dru!u5'
Ni)ol$on/
1ar aprin$ul %i $tin$ul proie)toarelor' &u2uiturile tunului de [5' )u e)ou departe' pe$te !are'
n.au avut ni)i )el !ai !i) e"e)t : 4err@ 1an)er p*rea %i !ai lip$it* de via(* )a -nainte' un
$)2elet ar$' $)u"und0ndu.$e tot !ai ad0n) -n ap*' doar )u teu#a la $upra"a(*' )*,-nd tot !ai
ad0n) -ntre valurile -nalte/ Au ur!at apoi ra)2etele' %apte $au opt la r-nd' de un al& or&itor -n
-ntuneri)ul
89
$!oala' )ur&0ndu.$e -n ar)uri lar#i departe $pre ve$t : na din ele ateri,a pe duneta lui 4err@
1an)er' r*!a$a .)olo )0teva $e)unde aprin$*' $)*ldind puntea' )are to)!ai . -n*l(a pe )rea$ta
valului' -ntr.o lu!in* al&*' puter.i)*' apoi -!pro%)0nd $)0ntei p0n* $e $tin$e/ Ei ni)i de a$t*
n.a !i%)at ni!i) la &ordul lui 4err@ 1an)er' nu $.u 5t ni)i un $e!n de via(*/
F Ei &ine' a! "*)ut %i -n)er)area a$ta S e+)la!* )*pi.nul >ind2orn/
1e%i nu $pera$e prea !ult' era %i el !ai de)ep(ionat )0t $e a%tepta$e/
F E%ti !ul(u!it' Ni)ol$on R
1ar !ai -nainte )a $* pri!ea$)* un r*$pun$' $e au,i o)ea #r*&it*' e+)itat* a lui Xannier :
F 3rivi(i a)olo' $ir' $e vede )eva S
-nainte )a Xannier $*D ter!ine' >ind2orn $e $pri<ini !0na de &alu$trada pun(ii %i privi prin
&ino)lul de apte/ R*!a$e ne!i%)at )0teva !o!ente' apoi tra$e -n din* o -n<ur*tur*' l*$*
&ino)lul -n <o$ %i -n)er)* $* i adre$e,e lui Ni)ol$on' dar a)e$ta i.o lu* -nainte :
F A! v*,ut %i eu' $ir : $unt ni%te &ri,an(i l' la !ai u(in de o !il* $ud de 4err@ 1an)er %i pe$te
dou*,e)i e !inute' o <u!*tate de or*' nava va a<un#e e+a)t a)olo/D
3ro&a&il )* nu e$te un re)i"' !ai de#ra&* ar putea "i in$ula Met$ana/
F C2iar Met$ana e$te' !or!*i >ind2orn : ni)i nu vi$a! $* "i! 0t0t de aproape de ea S A$ta
l*!ure%te lu)rurile/ Stin#e(i proie)toarele/ Cu toat* vite,a' -nainte' &anda
:apta A %i !en(ine(i la 9 99 F )0t !ai -n lar# %i )0t !ai
1 Xaluri )are $e $par# )u $pu!* dea$upra "undurilor !i)i' a re)i"elor $au &an)urilor din
apropierea )oa$tei/
= Co!and* pentru a -ntoar)e rapid nava $pre dreapta' evit0nd un peri)ol/
;1
repede S Tre&uie $* ie%i! din )alea tai"unului -n t"teva !inute $i dra)u %tie )u! $e va $)2i!&a
v0ntul S
Ni)ol$on -%i (inea !0na pe u!*r' %i -%i -n"ip$e adine -n )arne de#etele $u&(iri/ Bra(ul $tin# -i era
-ntin$' ar*tind )u de#etul $pre pupa epavei' pe )ale de $)u"undare/
F A! ,*rit a)olo o lu!in*' )2iar -nainte de.a ie%i din ti!onerie/
Xo)ea -i era "oarte )al!*' aproape %optit*/
F E drept' o lu!in* "oarte $la&*' o lu!inare' poate )2iar "la)*ra unui )2i&rit : la 2u&loul )el
!ai apropiat de puntea )u pu(/
>ind2orn $e uit* la Ni)ol$on' apoi la $ilueta -ntune)at*' $u!&r* a epavei' dup* )are )l*tin* din
)ap/
F Sunt $i#ur )* nu $e vede ni!i)' Ni)ol$on : doar o ilu,ie opti)*' ni!i) alt)eva/ Uneori retina
p*$trea,* o i!a#ine di$p*rut*' $au poate a !ai r*!a$ -ntip*rit* pe ea lu)irea $"0r%ind* a
uneia din///
F Nu "a) #re%eli de a)e$t "el' -l -ntrerup$e $)urt Ni)ol$on/
Au !ai tre)ut )0teva $e)unde' $e)unde de total* t*)ere' apoi >ind2orn vor&i din nou :
F A !ai v*,ut )ineva a)ea lu!in* X
Xo)ea -i era )al!*' i!per$onal*' doar )u o $la&* nuan(* de enervare/
1in nou t*)ere' !ai lun#* de a$t* dat*/ apoi >ind2orn $e -ntoar$e repede pe )*l)-ie/
F Cu toat* vite,a -nainte' ti!onier' $i/// Ce "a)i a)olo' Ni)ol$on R
A)e$ta to)!ai punea la lo) re)eptorul de tele"on' )al!/ "*r* ni)i un $e!n de #ra&*/
F A! !ai )erut )eva l*!uriri' !ur!ur* el' la)oni) -ntoar$e apoi $patele )*pitanului %i privi pe
!are/
;A
>ind2orn= i%i $tr-n$e &u,ele' "*)u )i(iva pa%i rapi,i' dai= ii -n)etini &ru$)' )*)i -n &a&ordul
epavei $e aprin$e
9 lu!in*' p-lp-i ne$i#ur*' apoi r*!a$e "i+* pe duneta lui 4err@ 1an)er/ -n)et' el veni l0n#*
Ni)ol$on' u!*r la u!*r' )u a!&ele !-ini prin$e de &ara tendei pentru a.%i !en(ine e)2ili&rul :
dar nu!ai a$i#urarea e)2ili&rului !a <u$ti"i)a -nd-r<irea )u )are $e a#*(a de &ar*' at0t de pu.
terni)' -n)0t arti)ula(iile de#etelor i $e -n*l&ir* -n lu!ina reproie)tal* a$upra lui 4err@ 1an)er/
A)u!/ 4err@ 1an)er era doar la trei $ute de @ar,i dep*rtare %i nu !ai e+i$ta ni)i o -ndoial* -n
privin(a lu!inii ,*rite/ To(i o ,*ri$er* )lar' p-lp-ind -ntr.un &o)aport -n#u$t' apoi ap*ru un &ra(
#ol' lun#' )are a#ita "reneti) un pro$op $au un )ear)ea" al&' &ra( )are $e retra$e &ru$)'
-ntin,-nd apoi un #2e!oto) aprin$ de 2-rtie $au de )-rpe %i pe )are il !en(inu p0n* C0nd
"l*)*rile -i -n)on<urar* -n)2eietura !iinii' )0nd #2e!oto)ul )*,u $"0r-ind %i "u!e.#0nd -n ap*/
C*pitanul >ind2orn o"t*' un o"tat lun# %i #reu' %i -%i de$"*)u de#etele -ndurerate de pe &ara
tendei/ U!erii
1 $e -n)ovoiar*' )u de!orali,area epui,at* a unui o! )are nu !ai e$te t0n*r' un o! )are
poart* o povar* prea #rea' un ti!p prea -ndelun#at/ C2iar %i $u& &ron,ul )2ipului' i $e o&$erva
paloarea/
Iart*.!*' &*iete S
A "o$t doar o %oapt*' "*r* a.%i -ntoar)e )apul' el0ti.n-ndu.l doar -n)et dintr.o parte -ntr.alta/
F Slav* )erului )* ai o&$ervat lu!ina la ti!p/
Nu l.a au,it ni!eni' par)* $e adre$a doar $ie%i/ Intre ti!p/ Ni)ol$on ple)a$e' alune)0nd
$pri<init -n !-ini -n <o$ul &alu$tradei de te) a $)*rii' "*r* a atin#e vreo treapt* )u pi)ioarele'
-n)* -nainte de.a -n)epe )*pitanul $* vor&ea$)* : %i p0n* $* ter!ine el' Ni)ol$on de$"*)u$e
le#*.
=;
turile ra!elor &arai de $alvare din &a&ord= %i eli&ei=a$e piedi)a &*r)ii' $tri#0nd %e"ului de
e)2ipa< $* dea $e!nalul pentru adunarea e)2ipei de $alvare/
Cu o topori%)a de po!pier -ntr.o !0n*' '-n )ealalt* )u o lantern* )u -nveli% de )au)iu)/
Ni)ol$on -%i )roi dru! de.a lun#ul )oridorului lon#itudinal' prin )entrul pu$tiit al lui 4err@
1an)er/ 3untea !etali)* pe )are p*%ea era )ur&at* %i r*$u)it* -n "or!e "anta$ti)e de )*ldura
inten$* a in)endiului' %i -n )ol(uri a$)un$e !ai "u!e#au &u)*(i de le!n )ar&oni,at/ dat* $au
de dou* oii' ruliul puterni) al epavei -l i,&i de pere(ii )oridorului %i )*ldura lor in$uporta&il*
tre)ea )2iar prin !0nu%ile de p0n,* #roa$* pe )are le purta : !etalul' -n)* at0t de "ier&inte
dup* ore -ntre#i de vuituri "urioa$e %i ploaie toren(ial*' -i d*dea o idee )lar* de )*ldura
)u!plit* produ$* de in)endiu/ Se -ntre&a' "*r* a $ta $* <ude)e' )e "el de -n)*r)*tur* du)ea
nava : pro&a&il ni%te !ar"* de )ontra&and*/
La dou* trei!i ale )oridorului' de partea dreapt* a navei/ Ni)ol$on o&$erv* o u%* -n)* inta)t*'
dar -n)2i$*/ I,&i -n ,*vor )u pi)iorul : u/%a )ed* )u o <u!*tate de in)i' dar re,i$ta/ Lovi violent
)u topori%)a -n ,*vor' de$)2i$e u%a )u o lovitur* de pi)ior' aprin$e lanterna %i p*%i pe$te pra#/
3e podea' ,*)eau dou* !o#-lde(e )ar&oni,ate' "*r* "or!*: poate )* odat* "u$e$er* "iin(e
o!ene%ti' poate )* nu/ Un !iro$ ori&il' in$uporta&il' -i i,&i n*rile/ 1up* trei $e)unde' Ni)ol$on
reveni pe )uloar %i prin$e -n )-rli#e u%a/ Xannier $e a"l* %i el a)olo' )u un e+tin)tor $u& &ra( %i
Ni)ol$on -%i d*du $ea!a )*' nu!ai in )0teva !o!ente' Xannier apu)a$e $* privea$)* -n*untru
: o)2ii -i erau !*ri(i de #roa,*' "a(a al&* )a 2-rtia/
Ni)ol$on $e -ntoar$e &ru$)' )ontinu-nd dru!ul prin )oridor' )u Xannier -n $patele'lui' ur!at de
%e"ul de e)2i.
8J
pa< M)4innon' )u un &aro$ -n !0n*' %i pe >ente' )u o ran#*/ A !ai de$)2i$ -n)* dou* u%i'
lu!in-nd )u lanterna interioarele : erau #oale/ Cind a a<un$ la linia de )ap*t a pun(ii )u pu( de
la papa' vedea !ai &ine' )*)i toate proie)toarele de pe Xiro!a erau -ndreptate -ntr.a)olo/ C*ut*
-!pre<ur o $)ar* $au o )o&or0re de ta!&u)2i' o #*$i repede : &u)*(i de le!n )ar&oni,at $e
a"lau pe puntea <!etali)*' la opt pi)ioare dede$u&t' at0t !ai r*!*$e$e din $)ara de ta!&u)2i'
)on"e)(ionat* din le!n' di$tru$* )o!plet de in)endiu/ Ni)ol$on $o adre$* #r*&it dul#2erului : /
cF >erri$' -ntoar)e.te la &ar)* %i $pune.le lui A!e$ %i 1o)2ert@ $* o adu)* la pupa epavei' -n
dreptul pun(ii )u pu(/ Nu )ontea,* )u!/ $au da)* vor avaria pu(in &ar)a' alt!interi nu pute!
$*.i $alv*! pe oa!enii $t-"erin,i %i r*ni(i : la$* ai)i ran#a/
Ni)ol$on $e $pri<ini -n !iini %i -%i dete dru!ul u%or' -n <o$' p0n* ia puntea de dede$u&t' )2iar
-nainte de a ter!ina $* vor&ea$)*/ >*)u ,e)e pa%i pe a)ea$t* punte %i &*tu )u )oada topori%tii
-n u%a !etali)* a dunetei/
F E$te )ineva -n*untru R $tri#* el/
1up* dou* $au trei $e)unde de t*)ere total*' $e au,i un !ur!ur )on"u, %i a#itat de vo)i'
r*$pun,0nd -n )or/ Ni)ol$on arun)* rapid o privire $pre M)4innon' -%i v*,u propriul $*u
,0!&et re"le)tat lar# %i pe "i#ura a)e$tuia' $e d*du )u un pa$ -napoi %i lu!in* )u lanterna u%a
!etali)* : o )la!* atirna li&er' o$)il0nd )a un pendul' dup* ruliul epavei' alte %apte erau
$tr-n$e ,drav*n la lo)ul lor' &lo)0nd )o!plet u%a' pe din a"ar*/
Baro$ul de %apte livre a "o$t o <u)*rie in !0na lui M)4innon/ S.au au,it %apte lovituri -n total'
)ite una pentru "ie)are )la!*' ,*n#*nitul !etali) rever&er-nd puterni) pe nava pe )ale de.a $e
$)u"unda/ U%a $e de$)2i$e de la $ine %i p*trun$er* -n*untru/
Indreptind lu!ina lanternei pe do$ul u%ii a)u! de$)2i$*' Ni)ol$on avu un #e$t de )ri$pare a
&u,elor : o&$erv* )* nu!ai o )la!*' )ea )are at0rna li&er a"ar*' p*trundea prin u%* F re$tul
$e ter!inau )u )apete de nit aplati,ate/ Apoi privi din nou $pre pup*' -n)on<ur-nd -n)et duneta
)u "a$)i)olul5 lu!ino$ al lanternei/
-n*untru era -ntuneri) %i "ri# : o )ar)er* u!ed*' apu pi)ura pe pl*)ile !etali)e' alune)oa$e ale
podelei : un o! -nalt a&ia putea $ta -n pi)ioare/ 1e a!&ele p*r(i erau trei r-nduri de )u%ete
!etali)e' "*r* $altele $au p*turi' %i dea$upra "ie)*rei )u%ete $e a"la un inel #reu de "ier $udat de
peretele de$p*r(itor/ -n !i<lo) $e a"la o !a$* lun#*' -n#u$t*' )u $)aune de le!n de "ie)are
parte/
-n -n)*pere $e a"lau vreo dou*,e)i de in%i' apre)* Ni)ol$on : unii -ntin%i pe )u%etele de <o$' unul
$au doi -n pi)ioare' $pri<ini(i de $upor(ii )u%etelor pentru a.%i !en(ine e)2ili&rul' dar
!a<oritatea erau )ul)a(i pe )elelalte )u%ete : erau $olda(i' unii dintre ei p*reau )* nu $e vor !ai
putea ridi)a vreodat*/ Ni)ol$on v*,u$e !ul(i oa!eni !or(i' )u o&ra<i )a de )ear*' )u o)2i
$tin%i' )u trupul "la$)' lip$it par)* de oa$e' doar o #r*!ad* in"or!* de 2aine Erau %i )0teva
in"ir!iere -n &lu,e 6a6i' -n)in$e de )urele' pre)u! %i dou* $au trei "e!ei -n )ivil/ To(i erau
pali,i/ I$tovi(i %i $u"erin,i' )2iar %i in"ir!ierele : )*)i 4err@ 1an)er' -nainte de nau"ra#iu
-n)epu$e $* )ad* -ntre valuri' i!ediat dup* a!ia,*' %i rula$e #roa,ni)' ore -n %ir/
F Cine )o!and* ai)i/ R
E)oul produ$ de pere(ii !etali)i ai dunetei -ntoar$e vo)ea lui Ni)ol$on/
F El' $au !ai &ine ,i$' a%a -%i -n)2ipuie el/ R*$pun$ul venea de la o "e!eie !ai -n v0r$t* :
,velt*'
$)und*' "oarte dreapt*' )u p*rul ar#intiu $tr-n$ -n )o) $u& o p*l*rie de paie : -n o)2ii al&a%tri
$p*l*)i(i' !ai p*$tra
88 p)0ntoierea autorit*(ii/ 1ai. -n o)2i -i ap*ru %i di$pre( )0nd
ar*t* $pre un &*r&at in tdte.e.tdte )u o $ti)l* de C2i$6@'
pe <u!*tate #oal*' a"lat* pe !a$*/
!/ F 1ar !i $e pare )* e &eat' )ontinu* v0r$tni)a/
Ka F Beat' Mada! R Ai $pu$ )* $unt &eat R
Ni)ol$on -%i dete $ea!a )* o!ul nu era ni)i palid' ni)i $u"erind : "ata' #itul' )2iar %i ure)2ile
erau de )uloarea )*r*!i,ii ar$e' )ontra$t0nd i,&itor )u p*rul al& )a ,*pada %i $pr-n)enele tot
al&e' ,&irlite/
F Ai -ndr*,neala $*' $*///
!ul $e ridi)* &ol&oro$ind -n pi)ioare' )u !-inile -n &u,unarele 2ainei al&e de l0n*/
F S* "iu al nai&ii' Mada!' da)* a(i "i &*r&at///
F Etiu' -l -ntrerup$e Ni)ol$on' l.ai &i)iui )2iar da)* ar "i pe pra#ul !or(ii/ Ta)i din #ur* %i $tai
<o$/
Apoi' $e adre$* "e!eii -n v0r$t0 :
F Cu! v* nu!i(i' v* ro# R
F Mi$$ 3lenderleit2' Con$tan)e 3lenderleit2/
F Nava $e $)u"und*' Mi$$ 3lenderleit2' vor&i repede' Ni)ol$on : prova )o&oar* )u "ie)are
!inut/ 3e$te vreo <u!*tate de or* ne vo! a"la pe $t0n)i %i tai"unul ne poate lovi puterni) -n
"ie)are )lip*/
A)u!' dou* $au trei lanterne lu!inau -n)*perea %i Ni)ol$on "*)u )u privirea -n)on<urul
$e!i)er)ului t*)ut de "i#uri/
F Tre&uie $* ne #r*&i!/ Mul(i din )ei de "a(* par )a %i !or(i' $unt $i#ur )* #0ndi(i la "el' totu%i
tre&uie $* ne #r*&i!/ Sunt trei,e)i de pi)ioare de $tr*&*tut p0n* la &a&ordul navei unde $e a"l*
o &ar)* de $alvare : Mi$$ 3lenderleit2' )-(i )rede(i )* pot $tr*&ate $in#uri a)ea$t* di$tan(* R
F -ntre&a(i.o pe Mi$$ 1ra)2!ann' e$te in"ir!iera %e"*/
8[
Tonul de"erent al $pu$elor lui Mi$$ 3lenderleit2 nu 1 l0$a -ndoial* )* era de a)ord )u )ele )e va
de)ide Mi$$ 1ra)2!ann/
F Ce $pune(i' Mi$$ 1ra)2!ann R -ntre&*' ner*&d*tor' Ni)ol$on//
1in )el !ai dep*rtat )ol(/ -l privea o t0n*r*' )u "a(a -n u!&r*/
F M* te! )* nu!ai doi' $ir'
Cu tot tonul -n)ordat' ve)ea -i era )al!*' <oa$* /%i !u,i)al*/
\ . X* te!e(i R
F To(i )ei a"la(i pe t*r#i vor !uri -n noaptea a$ta/ $pu$e ea )al! : )in)i dintre ei/ $ir/ $unt -n
$tare "oarte #rav*' di$perat*/
Xor&ea )u un re#ret v*dit/
F Cin)i dintre ei' repet* Ni)ol$on' )l*tin-nd din )ap' -n)et' #0nditor/
F 1a' $ir' r*$pun$e tin*ra' tre)0ndu.%i un &ra( -n <urul unui )opil )e $ta lin#* ea' -n ti!p )e
)u )el*lalt &ra( -l !ai -nvelea )u p*tura/
F Ei !i)u(ul *$ta e$te tare -n"o!etat %i o&o$it' ad*u#* ea/
Cu &l0nde(e' ea -n)er)a $*.i $)oat* de#etul !urdar din #ur*' dar )opilul re,i$ta' )ontinu-nd $*.
l $)rute,e pe Ni)ol$on )u un "el de )urio,itate #rav*/
F $* !*n-n)e %i o $* doar!* &ine !ai t0r,iu' la noapte' pro!i$e Ni)ol$on : a%adar' to(i )ei
)are pot )0t de )it' $* !ear#* la &ar)*' !ai -nt-i' )ei !ai &olnavi/ Ceilal(i a<uta(i )a &ar)a $*
$tea "i+ %i )o&or-(i.i pe r*ni(i in ea/ C-(i $unt r*ni(i la &ra(e $au la pi)ioare -n a"ar* de )ei de pe
t*r#i' Mi$$ 1i5a)2!ann R
F Cin)i/ $ir/
88
f F Nu.i )a,ul $* !i te adre$e,i )u W$irD/ Xoi )ei )in)-' a%tepta(i pin* vine )ineva <o$ $* v*
a<ute' -l &*tu pe u!*r pe &*utorul de C2i$6@ : aF 1u!neata' ia )o!anda )oloanei/ 5 F Eu R
repli)* interpelatul' ultra#iat : $unt )el !ai !are ai)i/ $ir/ $unt )*pitanul %i/ )a atare' ulti!ul
)are///
F A! $pu$/ -n )apul )oloanei' ordon* $)urt Ni)ol$on/
F Spune.i )ine e/%ti' >o$ter' -nde!n*' )ontrariat*' Mi$$ 3lenderleit2/
F Si#ur )* a! $*.i $pun/ ' .A)u! era -n pi)ioare' )u o vali,* nea#r* inlr.o !ina'
-n )ealalt*' )u $ti)la pe <u!*tate #oal*/
F M* nu!e$) >arn2ol!e' $ir : Qeneralul de &ri#ada >o$ter >arn2ol !)/
Apoi' )u o -n)linare ironi)* :
F La ordinele du!neavoa$tr*' $ir/
F -n<)0ntat de )uno%tin(*' r*$pun$e Ni)ol$on )u un ,0!&et re)e : %i a)u!/ $.o lu*! din lo)/
/ -n ur!a lui' $e au,i un 2o2ot -n*&u%it de ri$ allui Mi$$ 3lenderleit2' r*$un-nd -n$* anor!al
de tare -n t*)erea &ru$)*/
Se au,i $i vo)ea lui >arn2ol!e :
F La dra)u' ai $* dai $o)oteal*' tinere in$olent///
Se -ntrerup$e &ru$)' )u un pa$ -napoi' )0nd Ni)ol$on -nainta $pre el %i ad*u#* :
F Ei' dr*)ie' $ir' -n#0i!* el : tradi(ia !*rii )ere )a !ai -nt0i $* trea)* "e!eile %t )opiii/
F Etiu : apoi to(i ne vo! alinia pe punte %i vo! !uri )a ni%te #entle!ani' -n ti!p )e o
or)2e$tr* va )0nta pe puntea de <o$/ N.a! $*.(i !ai $pun -n)* o dat*' >arn2ol!e' )e ai de
"*)ut/
F.J3entru du!neata' $unt Qeneralul de &ri#ad* >arn2ol!e///
89
F Xei ii $alutai )u %apte$pre,e)e lovituri de tun' -ndat* / =\c vei a<un#e la &ordul navei noa$tre'
ii pro!i$e Ni)ol$on/
-l -!pin$e )u putere pe >arn2ol!e' )are -%i (inea $tr-n$ &a#a<ul %i )*,u )l*tin-ndu.$e -n &ra(ele
de<a pre#*tite ale %e"ului de e)2ipa< : a)e$ta il $)oa$e a"ar* -n !ai pu(in de patru $e)unde/
Lu!ina lanternei lui Ni)ol$on )er)et* -n <ur duneta %i $e opri a$upra )2ipului -n"o"olit al unei
"iin(e #2e!uite pe o )u%et*/
F Ce.i )u tine R -ntre&* Ni)ol$on : e%ti r*nit R
F Ala2 e$te &un )u )ei )are.l iu&e$) pe Ala2/
Xo)ea era pro"und*' $epul)ral* : avea o)2i ne#ri' -n"unda(i -n or&ite' dea$upra unui na$
a)vilin/ Se ridi)* -nalt' de!n' -n"und0ndu.%i un a)oper*!0nt ne#iu pe )ap/
F Nu $unt r*nit/
F Bine' atun)i ur!e,i du!neata/
Ni)ol$on pli!&* !ai departe lanterna' lu!in-nd un )aporal %i doi $olda(i/
F Cu! v* $i!(i(i' &*ie(i R
F Cu! $* ne $i!(i!' "oarte &ine S
Sla&' &runet' )aporalul -ntoar$e o privire r*t*)it*' &*nuitoare de la u%a prin )are to)!ai
di$p*rea >arn2ol!e %i $)2i(* un ,0!&et $ilit $pre Ni)ol$on' ,0!&et de,!in(it de o)2ii in<e)ta(i
%i "i#ura palid*' r*v*%it* de "e&r*/ /
F >ii ,draveni ai Marii Britanii' $unte! -ntr.o "or!* $plendid*/
F Nu prea )red' #lu!i Ni)ol$on' dar $unt !ul(u!it de voi : ve(i !er#e )u noi/
Apoi' $e adre$* lui Xannier/
F Cre,i )* $e vor $i!(i &ine -n &ar)a de $alvare R S*.i pune! $* $ar* : )0nd &ar)a va "i -n
apropierea pun(ii )u pu(' di$tan(a p0n* la ea va "i doar de dou* pi)ioare/
99
3entru a evita ori)e a))ident' li)oare $e va -n)in#e )u o par0!*/ Ee"ul e)2ipa<ului -(i va da o
!0n* de a<utor/
A%tept* pin* )0nd di$p*ru ulti!ul $oldat pe u%*' apoi privi )urio$ pe Mi$$ 3lenderleit2/
F Cine e$te a)ela )are.l invo)a pe Ala2 R
F Un preot !a2o!edan' din Borneo/ -%i $tr-n$e &u,ele )u di$pre( %i )ontinu* :
F A! petre)ut patru ani -n Borneo : a)olo' to(i t0l.2arii erau !a2o!edani/
F: 3ro&a&il )* "a)e parte dintr.o )on#re#a(ie nu!eroa$*' !ur!ur* Ni)ol$on : -n re#ul*' Mi$$
3lenderleit2' ur!e,i du!neata' apoi in"ir!ierele/ 3oate )* vrei $* r*!-i !ai la ur!*/ Mi$$
1ra)2!ann' )aN** $uprave#2eri $* nu "ie !altrata(i )ei de pe t*r#i' )0nd -i vo! tran$porta/
Nu a%tept* r*$pun$ul' ia%i #r*&it pe u%*' dup* ulti!a in"ir!ier*/ 3e puntea )u pu(' $e opri'
-n)2i,0nd )iteva $e)unde o)2ii pentru a $e o&i%nui )u lu!ina or&itoare )are venea de pe
Xiro!a' lu!in* )e $)otea totul -ntr.un relie" puterni)' de un al& ne)ru(*tor' -ntrerupt i)i %i )olo
de ,one de u!&r* de nep*trun$/ Xiro!a nu era !ai departe de o $ut* )in)i,e)i de @ar,i :
de$i#ur' din )au,a valurilor -nalte' )*pitanul >ind2orn era "urio$ de ri$)urile la )are -%i
e+punea nava/
Nu tre)u$er* !ai !ult de ,e)e !inute de )0nd e)2ipa de )er)etare $e a"la la &ordul epavei %i
a)ea$ta intra$e %i !ai !ult -n ap*/ Xalurile On)epeau $* $e $par#* pe$te partea tri&ord a pun(ii
)u pu( pupa/ Bar)a de $alvare $e a"la la &a&ord )0nd plon<-nd )u dou*$pre,e)e pi)ioare -n
$)o&itura dintre dou* valuri' )0nd ridie-ndu.$e api5oape la nivelul &alu$tradei pun(ii )u pu(:
oa!enii din &ar)* -n)2ideau o)2ii %i -%i "re)au )2ipurile )0nd ni!ereau -n $tr*lu)irea lu!inii
proie)toarelor/ In ti!p )e Ni)ol$on $uprave#2ea' )aporalul -%i de$prin$e !-inile de pe &alu.
$trad*' $*ri -n &ar)a de $alvare' "u -n/%"*eat de 1o)2ert@
91 %i A!e$ %i l*$at $* )ad* )a o piatr*/ M)4innon a troeut.o pe una dintre in"ir!iere pe$te
&alu$trad* %i o (inea pre#*tit*' a%tept0nd o nou* ridi)are a &*r)ii pe )oa!a valului ur!*tor/
Ni)ol$on $e apropie de &alu$trad*' aprin$e lanterna %i' la lu!ina ei' privi atent -n <o$' l0n#*
epav* : &ar)a $e a"la <o$ -ntre valuri' )io)nindu.$e )u ,#o!ot de &ordul lui 4err@ 1an)er' )u
toate )* -ntre#ul e)2ipa< )*uta $* -!piedi)e a)e$te )oli,iuni produ$e de valuri opu$e : )ele dou*
$traturi $uper"i)iale ale &orda<ului &*r)ii de deteriora$er* %i $e "i$ura$er*' dar &orda<ul
propriu.,i$' din ul! a!eri)an tare' re,i$ta/ >arn2ol!e %i preotul !a2o!edan $e a#*(au )u
di$perare de.a lun#ul par0!elor de $u$(inere' -n)er)0nd -n "el %i )2ip $* !en(in* &ar)a te
po,i(ia ne)e$ar* )a $* re,i$te la loviturile valurilor %i $ evite )io)nirile )u )o)a lui 4err@ 1an)er/
1up* )0te putea apre)ia5 -n )on"u,ie %i -ntuneri)/ Ni)ol$on )on$tata )* a!0ndoi -%i d*deau o
$ilin(* $urprin,*toare $* a)(ione,e )0t !ai e"i)ient/
Se au,ea vo)ea a#itat* a lui Xannier' )are $e a"la al*turi %i ar*ta )u &ra(ul )eva -n -ntuneri) : F
Sir' $unte! pe )ale $* e%u*! pe $t0n)i S Ni)ol$on $e -n*l(* din %ale %i privi -n dire)(ia &ra(ului/
>ul#erele &r*,dau -n <ur ori,ontul' dar )2iar %i -n intervalele de -ntuneri) $e putea o&$erva "*r*
di"i)ultate o linie al&*' nere#ulat*' a$alt0nd %i retr*#0ndu.$e' $pu!e.#0nd %i di$p*r-nd dup*
)u! valurile a#itate $e $p*r#eau de $t0n)ile din apropierea )oa$tei/ Ni)ol$on apre)ie )* epava
4err@ 1an)er deriva$e a)u! )u dou* $ute' )el !ult dou* $ute )in)i,e)i de @ar,i' adi)* )u o
vite,* de dou* ori !ai !are de)0t e$ti!a$e el/ Un !o!ent r*!a$e ne!i%)at' )al)ul0nd -n #0nd
)e %an$e !ai aveau' apoi $e )l*tin* %i aproape )*,u )0nd 4err@ 1an)er $e i,&i puter.
9A
pe' )u un 2ir%iit !etali) $"i%iotor/ par)* durero$' de un te)ii' )u pun(ile )ul)ate de partea
&a&ord/ Ni)ol$on il ,*ri pe M)4innon/ )u pi)ioarele de$"*)ute lar# $i -n"ipte gar)* pe punte' )u
un &ra( (in-nd.o $tr-n$ pe in"ir!ier* din)olo de &alu$trad*' )u &u,ele )ri$pate %i o)2ii -ntre.
"le$)2i%i %i r*$u)indu.%i )apul $pre a $e "eri de proie)toare : -/%i d*du $ea!a )* M)4innon
#0ndea la "el )a el/ Se au,i )o!anda rapid* a lui Ni)ol$on :
F Xannier S $)oate.l pe Aldi$ din &ar)*' $e!nalea,* C*pitanului $* $e (in* la di$tan(*' anun(*.
l )* $int &an)uri de ni$ip tu $t0n)i %i )* $inte! i!o&ili,a(i/ >erri$' ia lo)ul %e"ului de e)2ipa</
3ro)eda(i )u! pute(i !ai &ine/ A! e%uat de prova %i da)* epava $t1 rote%te' ni!eni nu !ai
$)ap* : ne.a! -n(ele$ R M)4innon/ vino )u !ine/
1up* )in)i !inute' Ni)ol$on $e a"la -napoi -n duneta' ur!at de M)4innon/ Cer)et* la lu!ina
lanternei' -n)* o dat*' repede' )h$etele !etali)e5/ Mai r*!0neau de $alvat -n)* opt : )ei )in)i
r*ni(i )are puteau u!&la/ Mi$$ 1ra)2!ann %i )ei doi #rav r*ni(i )ul)a(i -n )h$etele )ele !ai de
<o$/ Unul dintre ei re$pira #reu' )u #ura de$)2i$*' #e!0nd %i r*$u)indu.$e dintr.o parte. -ntr.
alta' ador!it ad0n) de dro#uri/ Celalalt $ta lini%tit' re$pira a&ia per)epti&il' )u "a(a #al&en* )a
)eara' nu!ai !i%)area o)2ilor' ine+pre$ivi' -ndurera(i ar*ta )* !ai tr*ie%te/
F 1rep(i' voi )ei )in)i' le ordon* Ni)ol$on $olda(ilor/ A"ar*' )0t pute(i !ai repede : )e nai&a "a)i
R
Se -ntin$e' $!ul$e rani(a din !-inile unui $oldat )are/ -n)er)a $* trea)* )urelele pe$te u!eri %i
o arun)* -ntr.un )ol(/
F >ii "eri)it $* $)api doar )u via(a' d0.1 dra)ului de &a#a< : #r*&e%to.le %i ie%i a"ar* S
9;
-nde!na(i de M)4innon' patru dintre $olda(i ie%ir* i!pletieindu.$e pe u%* : al )in)ilea F un
tin*r palid de vreo dou*,e)i de ani F nu "*)u$e ni)i o !i%)are )a $* $e ridi)e de pe lo)ul unde
%edea/ Cu privirea pierdut*' -%i "r*!0nta intruna &u,ele' )u )apul -ntre !-ini/ Ni)ol$on $e ple)*
$pre el/
F Ai au,it )e a! $pu$ R il -ntre&*' )al!/
F E prietenul !eu' r*$pun$e t0n*rul' ar*t0nd la )el a"lat pe )u%et* -n $patele lui : e )el !ai
&un prieten al !eu %i r*!0n )u el/
F 1oa!ne' !ur!ur* Ni)ol$on' nu.i !o!entul $* "a)i pe eroul/ Apoi' ridi)0nd vo)ea ii indi)*
u%a :
F Eter#e.o S
T0n*rul repli)* )u prote$te !or!*ite' dar $e opri )in)i o &u&uitur* $urd*' in$o(it* de o
,drun)in*tur* puterni)*' $)utur* nava de partea &a&ordului/ Cu a))ent !olate) din Hi#2land'
$e au,i vo)ea )al!*' )a de )onver$a(ie a lui M)4innon :
F Cred' $ir' )* peretele de$p*r(itor din$pre pup* la $ala !a%inilor $.a du$ dra)ului/
F Ei apa n*v*le%te la pup*' apro&* )u un #e$t Ni)ol$on Nu a !ai $tat pe #0nduri' $.a aple)at
a$upra $oldatului/
%i.a &*#at !0na $tin#* $u& &lu,onul lui' l.a ridi)at )u o ,!u)itur* -n pi)ioare %i r*!a$e
$urprin$ )0nd in"ir!iera $e arun)* -nainte' prin,-ndu.i &ra(ul drept li&er' )u a!&ele !-ini/ Era
-nalt*' !ai -nalt* de)0t i $e p*ru$e ini(iai' p*rul ei il atin#ea pe o)2i' e!an-nd o !irea$!*
$la&* de $antal/ In $pe)ial' i.au atra$ aten(ia o)2ii ei F !ai &ine $pu$ o)2iul ei F' )*)i -n
"a$)i)olul lu!ino$ al lanternei lui M) 4innon -i vedea doar partea dreapt* a )2ipului/ Era de o
)uloare %i de o e+pre$ivitate )u! nu !ai -nt0lni$e .ni)iodat*' poate doar atun)i )0nd $e privea
-n o#lind* : un al&a$tru re)e %i li!pede )a #2ea(a' plin de du%!*nie/
: F Stai S Nu.l &ru$)a' !ai $int /%i alte !i<loa)e/ Xo)ea ii era a)eea%i' )al!*' !odulat*' dar
re$pe)tul ini(ial ora !lo)uit de o e+pre$ie de de,apro&are/
F Nu /%tii )it e de &olnav/ /
Se D-ntoar$e %i atin$e u%or )u !ina u!*rul tinarului/
F Haide' Ale+' tre&uie 5$* !er#i : voi avea eu #rr<u de prietenul 1 au/ po(i "i $i#ur/ Te ro#' Ale+/
Tin*rul a $tat un ti!p pe #0nduri' privind pe$te u!*r la )el )ul)at pe )u%et*' -n $patele lui/
>ata il lu* de !ina' ,0!&ind' %i il a<ut* $* $e ridi)e -n pi)ioare/ El !or!*i )eva' e,it*' apoi il
ur!* pe Ni)ol$on a"ar*' pe puntea )u pu(/
F >eli)it*ri' Mi$$ 1ra)2!ann' $tri#* Ni)ol$on prin u%a r*!a$* de$)2i$* : a)u! ur!e,i
du!neata/
F Nu' repli)* t0n*ra' )u un #e$t din )ap : ai au,it )e a! pro!i$ %i )2iar du!neata !i.ai )erut
adineaori $a !ai r*!in ai)i/
F A$ta a "o$t adineaori' nu a)u!' repli)* ner*&d*tor Ni)ol$on : nu !ai e$te )a,ul $* ne
o)up*! de )ei de pe t*r#i/ )0nd puntea alune)oa$* e$te -n)linat* la pe$te dou*,e)i de #rade/
Sin#ur* -(i po(i da $ea!a de $itua(ie/
T0n*ra e,it* un !o!ent' apoi avu un #e$t de )on$i!(ire' "*r* a pronun(a un )uv0nt' dar $e
-ntoar$e )a $a )aute )eva -n -ntuneri)ul din "undul )u%etei/
Se au,i' $ever*' vo)ea lui Ni)ol$on :
F. Qr*&e%te.te' la$* -n )olo lu)rurile pre(ioa$e' ai au,it )e i.a! $pu$ adineaori $oldatului/
F. Nu.i vor&a de lu)rurile !ele pre(ioa$e' r*$pun$e t0n*ra' )al!/
Se -ntoar$e' -nveli !ai $tr-n$ )uvertura -n <urul )opilului ador!it pe )are.l (inea -n &ra(e : apoi
ad*u#* :
F 1ar $unt $i#ur* )* a)e$t )opil e$te "oarte pre(io$ pentru )ineva/
Ni)ol$on privi o )lip* )opilul' apoi )l*tin* -n)et din )ap/
95
F Nu!e/%te.!* )u! )re,i )* !erit' Mi$$ 1rae2!ann : n.a! $* !* $up*r delo)/ Cali"i)ativele
pot -n)epe )u Wne#li<en(* )ri!inal*D/
F Salvarea noa$tr* e$te -n !-inile du!itale' r*$pun$e Mi$$ 1ra)2!ann' )u ton !ai pu(in o$til
)a la -n)eput/
Apoi )ontinu* :
F Nu te po(i #0ndi la toate/
Tre)u pe l0n#* el' pe podeaua alune)oa$*' $pri<inin.du.$e )u !0na li&er* de /%irul de )u%ete/
1in nou' Ni)ol$on $i!(i u%oara !irea$!* de $antal' u%oar* )a "luturarea unei a!intiri -n aerul
-!&-)$it %i re)e al dunei/ L0n#* u%*' ea alune)* %i era $* )ad* da)* M)4innon nu -ntindea
!0na $.o $pri<ine : $e l*$* a<utat* "*r* e,itare %i ie%i pe punte/
1up* un !inu-' )ei doi r*ni(i #rav erau %i ei pe punte' unul tran$portat de Ni)ol$on' )el*lalt'
de M)4innon/ 1e%i $)u"undat* adine' de pup*' 4err@ 1an)er avea prova -n)* i!o&ili,at* : dar
$e &alan$a )u $!u)ituri la "ie)are i,&itur* a valurilor )are $e $p*r#eau de.a lun#ul -ntre#ului
tri&ord' prova reu%ind totu%i $* )ontinue a ur)a -n)et' pe )oa!a valurilor $u))e$ive/ -n )el
pu(in un !inut' apre)ia Ni)ol$on' &ar)a de $alvare ur!a $* "ie lip$it* de ulti!ul lo) "erit
"or!at de epav* %i r*!0nea e+pu$* dire)t puterni)elor valuri &ri,ante din )e -n )e !ai $)urte'
!ai repe,i' $pu!e#0nd pe$te "undul pu(in adine al !*rii/ C0nd )*,-nd' )0nd rul0nd -n
o$)ila(ii' $)urte %i peri)uloa$e &ar)a de $alvare $e -nv0rtea )a un tir&u%on' aproape "*r* )on.
trol' prin valurile )are o a$altau' rev*r$0nd de "ie)are dat* $ute de #aloane 1 de ap* pe$te
)opa$tia A &a&ord : nu va re,i$ta !ai !ult de un !inut' era $i#ur Ni)ol$on/ S*ri pe$te
&alu$trad*' a%tept* )a %e"ul de e)2ipa< $*.l trea)*
1 Qalon Hen#le,I 7 J'5J 1/
A Bur* pentru $u$(inerea &alu$tradei/
;8
cpe pri!ul dintre )ei doi r*ni(i #rav/ Cur-nd' ori)e -n)er)are 5de -!&ar)are va deveni i!po$i&il*
%i &ar)a de $alvare va tre&ui %i ea $* $e auto$alve,e/ Nu !ai aveau la di$po,i(ie de)0t )0teva
$e)unde %i' )ul!ea' tre&uiau' $* $e o)upe de 5$alvarea unor &olnavi' poate )2iar !uri&un,i'
-ntr.o &e,n* ?total* : 4err@ 1an)er era a)u! at0t de aproape' -n)0t $upra$tru)tura &lo)a
"a$)i)olele de lu!in* ale proie)toarelor de pe Xiro!a/
Aple)at pentru a "a)e "a(* -n)lin*rii pun(ii' Ni)ol$on il prelua pe pri!ul r*nit de la M)4innon'
a%tept* o )lip* p0n* )0nd a)e$ta -l apu)* pe r*nit de )entur*' apoi $e roti "i $e ple)* -ndat* )e
&ar)a de $alvare $e ridi)* din nou -n R$u$' ap*r-nd din -ntuneri) -n ra,a palid* a lanternei lui :
Xannier/ 1o)2ert@ %i A!e$' &ine $u$(inu(i de doi $olda(i a%e,a(i pe &an)2etele laterale ale
&*r)ii' a<un$e$er* a)u! aproape la a)ela%i nivel )u Ni)ol$on' )*)i pupa lui 4err@ 1an)er' "iind
intrat* la ap*' &ar)a de $alvare era a)u! !ai $u$ : )ei doi -l prin$er* )u di&*)ie pe r*nit de la
pri!a -n)er)are %iF1 depu$er* pe &an)2eta &*r)ii )2iar -n !o!entul )0nd a)ea$ta ap*rea'
apoi )*dea din nou #reoi -ntre dou* valuri' -ntr.o e+plo,ie de $tropi %i $pu!* "o$"ore$)ent*/
Ea$e $au %apte $e)unde !ai t0r,iu' al doilea r*nit era %i el al*turi de pri!ul' pe "undul &*r)ii/
Inevita&il' !anipularea lor rapid*' &rutal*' pro&a&il le pri)inui$e de$tule )2inuri' dar ni)i unul
n.a $)o$ un #ea!*t/ / /
Apoi Ni)ol$on o )2e!* pe Mi$$ 1ra)2!ann' dar ea -!pin$e -nainte pe doi din r*ni(ii )are
puteau u!&la : a)e%tia au $*rit $in#uri' a<un#0nd )u &ine -n &ar)*/ Xeni r-ndul unui alt $oldat
)are' de%i $e l*$a !0nuit' Ni)ol$on l.a )a! -n<urat -n #0nd' )*)i 4err@ 1an)er era !ult intrat*
la ap*/
Ulti!ul $oldat nu $e ar*ta' iar din )au,a -ntuneri)ului Ni)ol$on nu.l vedea' au,indu.i -n
$)2i!& vo)ea pi(i#*iat*'
9[
[ F La tuC de )apul Java
plina de tea!*' la o di$tan(* de )el pu(in )in$preMo)e pi)ioare Se au,ea %i vo)ea in"ir!ierei'
-nde!nindu.l $t*ruitor' dar &l0nd/ in$i$tent' -n$* ar#u!entele ei nu p*reau $*.S )onvin#*/
F Ce nai&ii "a)e(i a)olo R $tri#*' $)o$ din "ire' Ni)ol$on
A ur!at un !ur!ur )on"u, de vo)i' apoi t0n*ra a r*$pun$ :
5 F 1oar un !inut' $ir/
Ni)ol$on privi de.a lun#ul p*r(ii &a&ord a lui 4err(< 1an)er %i ridi)* &ra(ul in$tin)tiv' )a $* $e
apere de lu!inii proie)toarelor de pe Xiro!a )are $)otea in relie" $upra$tru)tura o$)ilant* a
epavei %i -i -ndurera o)2ii o&i%nui(i )u -ntuneri)ul/ A)u!/ 4err@ 1an)er era aproape )o!plet
r*$turnat*' $)u"undat* -n valuri %i nu !ai putea prote<a &ar)a de $alvare/ Ni)ol$on privi
pri!ul val )a un perete $pu!e#0nd/ a$alt0nd t*)ut partea -n)linat* a epavei' apoi valul
ur!*tor : nu.%i d*dea $ea!a )0t de !ari erau valurile' lu!ina proie)toarelor' aproape paralel*
)u $upra"a(a !*rii' le $)otea in relie" al&ul )renelat al )oa!elor' dar $)o&itura dintre valuri
r*!0nea -ntr.un -ntuneri) )o!plet/ Si#ur -n$* )* erau de$tul de -nalte %i "oarte a&rupte : doar
)0teva a$e!enea valuri' %i &ar)a de $alvare $e u!plea )o!plet )u ap* %i $e r*$turna/ -n oti)e
)aM/' $e inunda !otorul &*r)ii %i re,ultatul era la "el de de,a$truo$
Rapid/ Ni)ol$on $e aple)* pe$te &alu$trad*' $tri#* la Xa5nnier /%i la >eni$ $* )o&oare -n &ar)*/ -i
$pu$e lui M)4innon $* dea !ola par0!a din pup* %i/ aler#0nd -!pleti)it pe puntea -n)linat* %i
alune)oa$*' a<un$e la lo)ul unde $e a"lau t0n*ra %i $oldatul' la <u!*tatea di$tan(ei dintre u%a
)u #rila< a dunetei %i $)ara )e du)ea dea$upra' la puntea dunetei/
Nu a !ai pierdut ti!p )u invita(ii )ere!onioa$e' apu)* pe/ t0n*ra de u!eri' o -ntoar$e %i o
-!pin$e nu prea deli)at apre l*tura na voi' $e re-ntoar$e' il -n%"a)* %i pe $oldat %i porni )< el
t0ri% pe punte/ T0n*rul re,i$ta %i' proiitind )* Eeol$on D-n)er)a $*.l (in* !ai $tr-n$' $e $!u)i )u
r*utate' lovinJu.l drept -ntre o)2i/ Ni)ol$on $e -!pleti)i' #ata $* )ad* pe puntea u!ed*'
-n)2nat*' dar -%i re)ap*t* e)2ili&rul )a o pi$i)*' $e repe,i ia $oldat/ -n<ur-ndu.l printre din(i' )u
ne)a,' )0nd &ra(ul ridi)at' pre#*tit _* Iove//.)a/ i.a "o$t prin$ %i i!o&ili,ai dt )ineva din $pate/
In ti!p )e -n)er)a $*.%i eli&ere,e &ra(ul' $oldatul $e -ntoar$e %i -n)epu $* aur)e pe $)ara
dunetei' trop*ind "reneti) )u (intele pin#elelor pe treptele !etali)e/
F 3ro$tule S e+)la!*/ Ni)ol$on' de$tul de )al! : e%ti un pro$t*na) de!ent S
-$i eli&er* )u &rutalitate &ra(ul %i $e pre#*tea $* !ai $pun* ova' dai. v*,u $ilueta %e"ului de
e)2ipa<' &ine )onturat de lu!ina proie)toarelor' #e$ti)ul0nd "reneti) din a"ara &alu$tradei
pun(ii )u pu(/ Ni)ol$on a)(iona rapid : o -n%"a)* pe in"ir!iera' o ur- pe punte %i o tre)u pe$te
&alu$trad*/ M)4innon o apu)* de &ra(' privi -n <o$ la &ar)a de $alvare pe dou* trei!i )*,ut* -n
-ntuneri)ul taini) dintre dou* valuri %i a%tept* un !o!ent prielni) 5pentru a $*ri : privea
i!pre<ur %i' dup* !0nia /%i e+a$perarea )e -i erau -ntip*rite pe )2ip' Ni)ol$on -n(ele$e )*
M)4innon %tia oe $e -nt0!pla$e )u t0n*rul $oldat/
F X* pot "i de a<utor' $ir R
F Nu' repli)* 2ot*r-t Ni)ol$on : o)up*.te de &ar)a de $alvare' e$te lu)rul )el !ai i!portant/
3rivi -n <o$ la &ar)a )e ap*rea -n)et %i v*,u )oa!a -nalt* a unui val pr0v*lindu.$e pe$te prova
ei/
F La nai&a' M)4innon' &ar)a e$te aproape plin* de ap* S 1u.o )it po(i !ai repede de ai)i' dau
eu !ola de la prov*/
F A! -n(ele$' $ir/ )on"ir!* M)4innon/
99
Ni)ol$on -%i "*)u $o)oteala e+a)t* a ti!pului' p*/ri pe &an)ul ar&orelui' v%i.o lu* pe "at* )u el :
!-inile #ata pre#*tite ale )elor din &ar)* -i prin$er* %i -i i!o&ili,ar* pe )ei doi' -n ti!p )e &ar)a
)*dea din nou -n -ntuneri)ul dintre dou* valuri/ $e)und* !ai t0r,iu' par0!a prova a<un$e
%erpuind la &ar)a de $alvare/ -n ti!p )e Ni)ol$on' aple)at pe$te &alu$trad*' privea )u! $e
de$"*%urau lu)rurile/
F Totul e.n re#ul* R
F 1a' $ir' nu v* "a)e(i #ri<i : vo! !er#e )u &ar)a $u& pupa epavei' -n partea de $u& v0nt/
Ni)ol$on $e -ndep*rt*' "*r* a !ai a%tepta $* vad* )e $e -nt0!pla/ -n#reunat* )u ap*/
per$pe)tivele &*r)ii de $aivan pornit* la dru! pe valurile -nalte )e $e -nvol&urau in apropierea
epavei nu erau prea $tr*lu)ite/ 1ar da)* M)4innon 2ot*ra $* -ntreprind* )eva/ puteai "i $i#ur
)* era ne)e$ar' a%a )* da)* $punea )* va !anevra pentru a a<un#e -n)et $u& pupa/ avea
!otive $erioa$e/ Ca %i )*pitanul >ind2orn' Ni)ol$on avea -n)redere a&$olut* -n ini(iativa %i -n
de$*v0r%ita di&*)ie !arin*rea$)* a lui M)4innon
A<un$ la )ap*tul $)*rii )e du)ea la puntea de dea$upra dunetei' Ni)ol$on $e opri )u !0na pe
&alu$trad*' arune-nd o privire rapid* dar )al!* -n <ur/ -nainte' $e vedea $upra$tru)tura %i' !ai
departe' din)olo de ea %i de )ealalt* parte a ei' $e ,*rea u!&ra lun#*' ,velt* a tan)ului
petrolier' o pat* -ntune)at* pe ap*/ !ai !ult i!a#inat* de)0t aievea' -n $patele $tr*lu)irii' al&e
a lu!inilor proie)toarelor/ 1eodat*/ Ni)ol$on o&$erv* )* lu!inile proie)toarelor nu !ai
$tr*lu)eau )u a)eea%i inten$itate )a -n ur!* )u ,e)e !inute/ )lip* -i tre)u prin !inte )*
poate Xiro!a $e depla$a$e $pre lar#' $pre a $e "eri de apele pu(in adinei din ,on*' dar dup*
di!en$iunea %i po,i(ia lon#itudinal* a $iluetei ei nede$lu%ite -n(ele$e )* nava nu $e !i%)a$e
delo)' -ntr.adev*r' nava nu $e depla$a$e' proie)toarele erau
;9
a)elea%i' dar "a$)i)olele lor de lu!in* nu !ai erau la "el' -%i pierdu$er* din inten$itate' par)*
-n#2i(ite' di$per$ate in -ntune)i!i a valurilor/ Ei !ai o&$erv* )eva : !area deveni$e nea#r*'
"*r* )ea !ai $la&* nuan(* de al&' "*r* aii)i o )oa!* de val -n)ununat* )u $pu!* : &ru$)'
Ni)ol$on ir+(ele$e : pe/_le -ntune)i!ea apei $e -ntin$e$e p*)ur*/
Nu !ai era ni)i o -ndoial* : -ntre )ele dou* nave !area %(ra a)operit* eu un $trat #ro$ de
p*)ur*/ 3ro&a&il )* $ute de #aloane "u$e$e po!pate de la &ordul Xiro!ei -n ulti!ele )in)i
!inute' de$tul pentru a "a)e ino"en$iv* "urtuna $*l&ati)* pe )ale de de,l*n(uire/ 1e$i#ur )*' de
la &ord' )*pitanul >ind2orn v*,u$e epava 4err@ 1an\)=r #ir-nd )u )ap*tul -n !are %i %i.a dat
$ea!a )* &ar)a \le $alvare era in peri)ol de a "i r*$turnat* de valurile )e $e $p*r#eau de &ordul
ei/ Ni)ol$on $e &u)ur* -n $ine %i -%i !ntinu0 a)tivitatea/ Ad!i(-nd )* p*)ura #aranta $i#uran(a
&*r)ii de $alvare' el nu era delo) -n)intat de per$pe)tiva )a o)2ii $*.i "ie ar%i' ure)2ile' n*rile %i
#ura u!plute %i -ntre# trupul a)operit de p*)ur* din )ap p0n*.n pi)ioare' )0nd' pe$te )0teva
$e)unde nu va avea alt* po$i&ilitate de)0t $* $e arun)e in ap*' lu-ndu.l )u el %i pe t0n*rul
$oldat Ale+/
Ni)ol$on a a<un$ "*r* di"i)ult*(i la pup*' tre)0nd pe$te untea dunetei/ Soldatul $e a"la a)olo'
-ntr.o po,i(ie or!al*' (eap*n' $pri<init de &alu$trada pupa' )u $patele &alu$trad* %i )u !-inile
a#*(-ndu.$e de $upor(ii a)e$teia' i)ol$on $e apropie' -i v*,u o)2ii 2ol&a(i' "*r* e+pre$ie i trupul
tre!ur-nd )a dup* o -n)ordare -ndelun#at* : $*ri -n ap*/ $u$(in-nd %i pe t0n*rul Ale+' #0ndi
rapid i)ol$on' era e)2ivalent )u o $inu)idere prin -ne)are' $au 2iar prin $tran#ulare' )*)i' de
o&i)ei' $pai!a )on"er* terori,atului $alvat o "or(* $uprao!enea$)* %i o putere de a#*(are )are
$e ter!in* doar )u !oartea/ Ni)ol$on $u$pin*/
191 privi pe$te &alu$trada pupa %i aprin$e lanterna )e o (inea In !0na / M)4innon ai a"la a)olo
unde pre)i,a$e )* va "i' )u &ar)a -n partea de $u& v0nt a pupei' la nu!ai )in)i$pre,e)e pi)ioare
di$tan(*/
Cal!/ "*r* #ra&*/ Ni)ol$on $tin$e lanterna' $e dep*rta de &alu$trad* /%i a<un$e -n "a(a
t0n*rului $oldat/ Ale+ nu/ !i%)a' re$pira $)urt/ -ntret*iat/ Ni)ol$on -/%i tre)u lanterna in !0na
$tin#*' o aprin$e' orient0nd.o drept $pre "i#ura al&*' )ri$pat*' )u &u,e "*r* $0n#e %i $tr-n$e
pe$te din(ii -n)le%ta(i ai $oldatului : o)2ii a)e$tuia $e -n)2i$er*' or&i(i de lu!in* /%i -n a)el
!o!ent' Ni)ol$on -l lovi ,drav*n' /%i pre)i$ $u& !a+ilar/ -l $u$(inu -nainte de a $e pr*&u%i/ -l
uple)* pe$te &alu$trad*' $e ur)* %i el pe ea' r*!a$e a)olo o $e)und*' viu ilu!inat -n )onul de
lu!in* a unei lanterne a1rin$* a)u! -n &ar)a de $alvare : M)4innon a%tepta$e )al! p0n*
au,i$e lovitura -n*&u%it* $u& !a+ilar/ Ni)ol$on -l -n%"a)* pe $oldatul inert $u& &ra( %i $*ri/ Au
)*,ut -n ap* la )in)i pi)ioare de &ar)*' au di$p*rut "*r* ,#o!ot $u& $tratul de p*)ur*' au ie%it
la $upra"a(*' au "o$t prin%i -ndat* de !-ini )are ii a%teptau %i tra%i -n interiorul &*r)ii Ni)ol$on
-n<ura %i tu%ea' -n)ere-nd $*.%i )ure(e o)2ii' na$ul %i ure)2ile n*)l*ite )u p*)ur*' -n ti!p )e
$oldatul era -ntin$ ne!i%)at pe &an)a tri&ord' unde Xannier %i Mi$$ 1ia)2!ann $e a"erau )a
$0.1 )ure(e )u "-%ii de p0n,* rupte din )*!a%a lui Xannier/
-ntoar)erea la Xira!a a de)ur$ nor!al' a durat' "oarte pu(in dar &ar)a a "o$t at0t de a#itat* de
valuri' -n)0t aproape to(i )ei din ea au $u"erit -n#ro,itor de r*u de !are %i )ei !ai !ul(i "iind
$l*&i(i' au tre&uit $* "be a<uta(i $* ia$* din &ar)* atun)i )0nd a)ea$ta a a<un$ la petrolier/ La
nu!ai )in$pre,e)e !inute de )0nd Ni)ol$on $*ri$e -n !are -!preun* )u t0n*rul $oldat' &ar)a
$e a"la
19A
-n &un* $tare la lo)ul ei' pe #ruia auto!at* 1 eu !0nerele He.ra!* &ine "i+ate -n po,i(ia
)uvenit*: atun)i' Ni)ol$on arun)* o ulti!* privire $pre 4err@ 1an)er' 1ar ni)*ieri 4u $e !ai
vedea ni!i)' di$p*ru$e' )a %i )u! nu e+i$ta$e ni)i urlat* : $e u!plu$e. )u ap*' alune)a$e de
pe re)i" %i $e a)u"unda$e/ C0teva )lipT/ Ni)ol$on r*!a$e privind -ntin$ul capelor -ntune)ate'
apoi $e -ndrept* $pre $)ara din apropiere %i ur)* -n)et $pre puntea de )o!and* a petrolierului/
1 1i$po,itiv pentru lan$area %i ridi)area la &ord a &ur)ilor de $alvare/
X
<u!*tate de or* !ai t0r,iu/ Xiro!a rula -ntin$ $pre $ud.ve$t )u vite,* !a+i!*' l*$0nd la
traver$ul pupa tri&ord in$ula Met$ana/)a o pat* lun#*' <oa$*' di$p*r-nd -n a!ur# Curio$'
tai"unul -n)* nu $e de,l*n(ui$e/ ura#anul nu re-n)epu$e/ 3oate "iind)* $e depla$au -n a)eea%i
dire)(ie )u "urtuna 1ar tot aveau $* -n"runte )indva t*ria ei/ 1up* un du% &un /%i dup* )e $e
"re)a$e )u peria )a $* $e )ur*(o de p*)iir*/ Ni)ol$on $t*tea in "a(a "ere$trei )u #rila< a pun(ii de
)o!and*' di$)ut0nd )al! )u o"i(erul II : )*pitanul >ind2orn li $e al*tur* %i.1 &*tu u%or pe
u!*r pe Ni)ol$on
F S* $)2i!&*! un )uv0nt -n )a&ina !ea' Ni)ol$on Totul e.n re#ul*' Barrett R
F 1a/ $ir/ S* v* )2e!' da)* $e inti!pl0 )eva R
Era un a!e$te) de -ntre&are %i de a"ir!a(ie' dup* !odul $pe)i"i) )u )are $e e+pri!a de o&i)ei
Barrett/ Cu !ul(i ani !ai -n v0r$t* de)0t Ni)ol$on' pla)id %i "*r* i!a#ina(ie' Barrettera un o!
pe )are te puteai &i,ui' dar )are $e "erea de r*$pundere %i din a)ea$t* )au,* r*!*$e$e nu!ai
o"i(er II/
Fc 1e$i#ur/ -n)uviin(* )*pitanul/
Apoi porni prin )a!era 2*r(ilor $pre )a&ina $a de ,i' a"lat* pe a)eea%i punte )u pa$arela :
a<un$ a)olo' On)2i$e u%a' veri"i)* da)* 2u&lourile erau %i ele -n)2i$e' aprin$e lu!ina %i.l invit*
pe Ni)ol$on $* ia lo) pe o )anapea/
19J
tIe$)2i$e &u"etul' $)oa$e dou* pa2are %a o $ti)l* ne-n)eput* de C2i$6@/ 1e$tup* $ti)la/' turn*
pu(in -n "ie)are pa2ar %i.i o"eri unul lui Ni)ol$on/
F 3une $i"on )0t dore%ti' Jo2nn@/ Meri(i $* &ei )eva %i///5 )0teva ore de $o!n' -ndat* )e ne
de$p*r(i!/
F Mul(u!e$)' !ur!ur* Ni)ol$on : )0nd v* ve(i tre,i $* !er# %i eu $* !* -ntind -n )u%et* :
uita(i )* toat* ptea n.a(i p*r*$it delo) puntea de )o!and* R
L A%a e$te' a%a e$te' apro&* >ind2orn' )u un #e$t )e
e!na )* nu era de)i$ $*.i ur!e,e $"atul
F $* vede! !ai t0r,iu' )ontinu* el/ B*u o -n#2i(itur* de Ci$6@ %i privi #0nditor la Ni)ol$on'
ra!a o)2elarilor/
F Ei &ine' Jo2nn@' )e.ai a"lat a)olo R ZiF 3e 4err@ 1an)er R Un va$ pentru )o!er( de $)lavi'
.pun$e )al! Ni)ol$on : v* a!inti(i de nava )u a&uri pe .e Marina Britani)* a oprit.o anul
tre)ut in lar# de pul Hadd din Marea Ara&iei R
F 1a/ -!i a!inte$)/
`15F La "el' ni)i o di"eren(* : u%i !etali)e pe toat* duV #2eana' pe puntea prin)ipal* %i pe )ea
$uperioar*/ Ma<oritatea lor nu $e de$)2ideau de)0t dintr.o parte' din e+terior : 2u&louri de opt
in)i' uneori ni)i nu e+i$tau/ -n pere(i' -n dreptul "ie)*rei )u%ete' )0te un inel "i+at )u %uru&/
Cred )* )ir)ula !ai !ult de la o in$ul* la alta %i nu e$te lip$* de a$e!enea a"a)eri -n <urul
in$ulelor A!o@ %i Ma)ao/
F Ei a$ta -n $e)olul al dou*,e)ilea S $pu$e -n)et >ind2orn tra"i) de $)lavi S
F 1a' repli)* $e)' Ni)ol$on : dar )el pu(in *%tia $e -n#ri<eau )a !ar"a $* r*!0n* -n via(*/ Ne
pute! -n$* a%tepta $*.i a<un#* din ur!* $tatele )ivili,ate din ve$t %i $* ine)ap* )o!er( )u
ridi)ata : #ar,e to+i)e' la#*re de
5 / J1
)on)entrare' &o!&ardarea ora%elor de$)2i$e %i altele la "el/ S* !ai ave! r*&dare : deo)a!dat*
o))identalii $unt doar a!atori' nu pro"e$ioni%ti/
F E%ti )ini)' tinere' e%ti )ini)' )l*tin* >ind2orn din )p' do<enitor : -n ori)e )a,' )eea )e $pui
)on"ir!* de)lara(iile #eneralului de &ri#ad* >arn2ol!e/
F Mi $e pare )* a(i $tat de vor&* )u 1o!nia Sa' $pu$e NuRol$on )u un $uri$ ironi) : )red )*
!-ine -n ,ori !* va tri!ite in "a(a Cur(ii Mar(iale/
F 1e )e R
F Nu prea ne.a! avut &ine' e+pli)* Ni)ol$on : )red )* nu a revenit a$upra epitetelor )u )are
!.a #iati"i)at/
F Mi $e pare )* %i.a !ai $)2i!&at p*rerea' r*$pun$e >ind2orn' u!pl0nd din nou pa2arele :
!i.a $pu$ )eva' )a! a%a : /'un t0n*r )apa&il' "oarte )apa&il' dar/// )a! prea i!petuo$D : -!i
"a)e i!pre$ia unui "oarte autenti) /Tt!nD _/
Ni)ol$on apro&*' apoi )ontinu* :
F Ei eu !i.1 in)2ipui "oarte &ine' n.aude' n.a vede %i tr*#0nd a#2ioa$e -ntr.un "otoliu la
Ben#al Clu& A/ E$te -n$* lin tip )urio$ : a "*)ut trea&* &un* )u o par0!*' -n &ar)a de $alvare :
nu )rede(i )* e$te )a! "ar$eur R
F Nu.!i prea "a)e i!pre$ia/
>ind2orn r*!a$e un !o!ent pe #induri' apoi ad*u#* :
F 1e$i#ur' un o"i(er la pen$ie : pro&a&il )* dup* pen$ionare a !ai %i avan$at ni(el -n #rad' )u
de la $ine putere/
F Ce dra)u )*uta un o! )a el la &ordul lui 4err@ 1an)er R -ntre&* Ni)ol$on' )urio$/
F In vre!uri )a a$tea nu.(i !ai ale#i )u )ine ai de a "a)e' repli)* >ind2orn : %i nu ai dreptate'
Jo2nn@' )0nd
= Titlu de re$pe)t dat de !alae,ieni europenilor/
c Clu& dup* !oda en#le,*' -n Sin#apore/
(i.1 i!a#ine,i la Ben#al Clu& : el nu .venea de la Sin#apore/ A "*)ut' pare.$e' a"a)eri -n Borneo
F a vor&it )a! va# de$pre o)upa(iile $ale F %i $.a -!&ar)at pe 4err@ 1an)er la Ban<er!a$in'
)u al(i )-(iva europeni )are o %ter#ea(i de tea!a <apone,ilor/ Se $punea )* nava !er#e la Ba li $i
$perau $* -nt0lnea$)* o alt* nav* )u )are $* )ontinue dru!ul $pre 1arCin/ Se pare -n$* )*
Siran F a%a -l )2ea!* pe /)*pitan %i dup* )u! $pune >arn2ol!e' e$te in )0rd*%ie )u o
-ntrea#* &and* a"lat* la &ord F a pri!it prin radio ordin de la patronii lui din Sta)a$$ar $*
!ear#* !ai departe' la 4ota Ba2ru/ >arn2ol!e -.a pi+<pu$ un %per( )a $* "a)* e$)al* la
Sin#apore %i el a pri!it/ 1ra)u %tie de )e a "o$t de a)ord' )0nd <apone,ii \$au la !ar#inea
ora%ului : oa!enii "*r* $)rupule $unt in$* totdeauna #ata $* pro"ite de o $itua(ie )a a)eea/
3oate $e a%tepta $* $e -!&o#*(ea$)* la iu(eal*' lu-nd la &ord o !ul(i!e de oa!eni "u#ari din
Sin#apore/ 1ar nu $e a%tepta delo) $* $urvin*' to)!ai )eea )e $.a -nt0!plat : 4i.nu 1an)er a
"o$t re)2i,i(ionat de $olda(ii en#le,i/
F 1a' $olda(i' !ur!u* Ni)ol$on : !* -ntre& in$* )e $.a -nt0!plat )u ei F M)4innon $pune )*
erau )el pu(in vreo dou*,e)i )are $.au -!&ar)at %i $uprave#2eau )a nava $* !ear#* dire)t la
1arCin' "*r* a.i a!*#i pe )ei -!&ar)a(i/
F Ei eu !* -ntre&' repli)* #inditor >ind2orn : >arn2ol!e $pune )* erau -n)artirui(i in teu#*/
F 3ro&a&il -n do$ul uneia din a)ele in#enioa$e u%i ee $e puteau de$)2ide nu!ai din e+terior R .
F 3oate : le.ai v*,ut R Ni)ol$on d*du ne#ativ din )ap :
F -ntrea#a teu#* era de<a $u& ap* )0nd a! a<un$ ia &ord/ Nu !.a! !irat/ 3ro&a&il )* $iV la
-n)eput a "o$t
di$tru$* de e+plo,ia &o!&ei/
1V[
Mai -n#2i(i o du%)* de C2i$6@' )u o $tr0!&*tur*' dar nu din )au,a &*uturii' )i a #0ndurilor )e.
l n*p*dir*/
F alternativ* pl*)ut* : -ne)are $au in)inerare/ Taro a$ dori $*.l -nt0lne$) -ntr.o ,i pe a)e$t
Siran : %i &*nuie$) )* !ai $unt %i al(ii )are ar vrea/// Cine $unt )eilal(i $alva(i R Au !ai $pu$
)eva R
F Nu' ,i$e >ind2orn : prea &olnavi' prea o&o$i(i' prea %o)a(i $au nu %tiu !ai !ult/
F Cred )* au "o$t tria(i' $p*la(i %i pu%i -n paturi pentru a.%i petre)e noaptea R
F Cred )* da/ I.a! reparti,at pe$te tot -n nav* : $olda(ii' to(i -!preun* la pup*' . )ei doi !ai
&olnavi -n in"ir!erie' )eilal(i opt -n $ala de "u!at %i la &a&ord' -n )ele dou* )a&ine de re,erv*
pentru !e)ani)i : >arn2ol!e %i preotul $unt -!preun* -n &iroul !e)ani)ilor/
Ni)ol$on $uri$e !ali(io$ :
F Merit* $*.l ve,i pe ra<a2ul &ritani) re$pir-nd a)ela%i aer )u oa)2e%ul p*#0n S
F Ai $* "ii $urprin$' !or!*i >ind2orn : "ie)are are &an)2eta $a' )u o !a$* -ntre ei %i o $ti)l*
de C2i$6@ aproape plin*/ 3are.$e )* $e -!pa)* de !inune/
F C0nd l.a! v*,ut ulti!a dat*' tot o <u!*tate de $ti)l* avea' $pu$e Ni)ol$on' pe #induri : !*
-ntre&///
F 3ro&a&il )* n.o d* du%)* dintr.o dat* : )ar* )u el un #ea!antan enor!' )red )* e$te plin
o)2i )u $ti)le de C2i$6@/
F Ei )eilal(i R
F Care R A2' da : &*tr-na doa!n* e$te -n )a&ina lui Kalter$' el %i.a aran<at o $altea -n )a&ina
$ta(iei de radio : )ea )are pare a "i %e"a in"ir!ierelor///
F Mi$$ 1ra)2!ann R
JA
F 1a : -!preun* )a )opilul' e$te in )a&ina a$i$ten(ilor punte 5/ Iar Xannier %i !e)ani)ul X $.au
-n#2e$uit )u rr)tt %i !e)ani)ul IX : dou* in"ir!iere $unt -n )a&ina lui
annior/ re$tul -n )ea a !e)ani)ului X/
F Cred )* toat* lu!ea e !ul(u!it*/ Ni)ol$on $u$pin* lini%tit' aprin$e o (i#ar*' %i privi "u!ul
Dp*$tra ridie-ndu.$e lene% $pre tavan/
F S* $per*! )* nu au $)*pat $* "ie pr*<i(i -n ur!a +plo,i)i )a $* piar* -n v-lv0taia unui
in)endiu pe petro.ierul no$tru : n.a! putea !er#e pe alt* rut* $pre Str0! oarea Cari!ata'
$ir R
F 1e )e nu R 3ute! !er#e %i//: a
>ind2orn $e -ntrerup$e' )*)i Ni)ol$on $e -ntin$e$e /1 du)ea la ure)2e re)eptorul tele"onului
)are $una/ 5 D
F 1a' ai)i )a&ina )*pitanului/// A2/ du!neata e%ti' Kill@/// da' e$te ai)i' (i.1 dau -ndat*/
Ni)ol$on $e ridi)* pentru a.1 l*$a pe )*pitan' $pu.nindu.i :
F X* )aut* !e)ani)ul II' $ir/
>ind2orn vor&i )a! o <u!*tate de !inut' !ai !ult in !ono$ila&e !or!*ite/ Ni)ol$on $e !ira'
L intre&0ndu.$e )e .ivea Killou#2&@ de )o!uni)at R 1up* vo)e' -i p*ru$e )a! pli)ti$it' dar
ni!eni nu.l v*,u$e vreodat* a#itat/ Erne$t Killou#2&@ nu int0lni$e -n)* ni!i) -n via(* -n $tare
$0.1 $)oat* din $*rite/ Un o! do!ol' )a! vi$*tor' a)u! de$tul de vir$lni)' )el !ai5v0r$tni) de
la &ord' avind pa$iune pentru literatur* : )o!pen$a(ie pentru )u!plitul di$pie( )e.i in$pirau
!a%inile %i alte aparate )u )are -%i )-%ti#a e+i$ten(a/ Era -n$* )el !ai one$t %i !ai )o!plet
de,intere$at o! pe )are -l -ntilni$e Ni)ol$on -n via(a lui/ Killou#2&@ nu era delo) !0ndru de
toate a$tea' pro&a&il
1 Marinari !inori' an#a<a(i Ia &ord )u )on$i!(*Cntul p*rin(ilor pentru a -nv*(a !e$eria/
19t= ni)i nu.%i d*dea $ea!a : avea pu(in %i nu dorea ni!i)/ Ca "ire' Ni)ol$on nu avea ni!i)
)o!un )u el' da)* -i <ude)ai $uper"i)ial : dar' to)!ai "iind)* )ontrariile $e atra#/ Ni)ol$on $e
$i!(ea atra$ /%i -l ad!ira pe v0r$tni)ul !e)ani) : )eli&atar %i lo)uind la Sin#apore -ntr.o
#ar$onier* i!per$onal* din )*!inul pentru an#a<a(ii )o!paniei )*reia -i apar(inea Xiro!a'
Kill@ petre)u$e !ulte $eri a)a$* la Ni)ol$on %i a)e$ta -%i a!intea a)u! )* $o(ia $a' Caroline'
-n(ele$e= )e via(* du)ea $u&alternul !ai -n v0r$l* al $o(ului ei : a%a )* il pri!ea totdeauna p)
!e)ani) )u )ele !ai &une !0n)*ruri %i )ele !ai re)i %i !ai ve)2i &*uturi/ Ni)ol$on privi
pa2arul din "a(a $a %i-%i $tr-n$e &u,ele de a!*r*)iunea a!intirilor/// Bru$)' -%i dete $ea!a )*
>ind2orn $t $)ula$e -n pi)ioare %i.1 privea )u !irare/
F Ce $.a -nt0!plat/ Jo2nn@ R Te $i!(i &ine R
F M.a! )a! luat )u #0ndurile' $ir' r*$pun$e Ni)ol$on ,0!&ind/
Ar*t0nd )u un #e$t /$pre $ti)la de C2i$6@' el )ontinu* :
F C0t de pu(in a! &*ut %i totu%i !i.a r*$)olit #0ndurile' )0nd vor&ea(i la tele"on/
F Mai $erve%te.le %i !ai r*$)oS)Rte.(i #0ndui ile' >ind2orn -%i lu* )2ipiul %i $e du$e $pre u%* :
F A%teapl*.!* ai)i : tre&uie $* !* du) p0n* <o$/
1up* dou* !inute' tele"onul $un* din nou : era )2iar >ind2orn )are -i )erea lui Ni)ol$on $*
)o&oare %i el -n $ala de !e$e' "*r* a.i $pune de )e/ 3e dru!' Ni)ol$on -l -nt0lni pe Xannier'
o"i(erul IX' ie%ind din )a&ina operatorului radio : nu p*rea delo) &u)uro$/ Ni)ol$on il privi' )u
$prin)eana ridi)at* intero#ativ %i Xannier r*$pun$/5 ar*t0nd $pre u%a )a&inei operatorului )u o
e+pre$ie de iritare %i nelini%te :
F B*tr-ni)a a)eea )a un &*r&*(oi (ip* )ontinuu' $ir' ro$ti el )u vo)e <oaR */
119
F Cine X
F Mi$$ 3lenderleit2' l*!uri Xannier : a "o$t )a,at* in ina lui Kalt)r$ : era! to)!ai $* ador!'
)0nd a -n)eput &at* in peretele de$p*r(itor %i >iind)* n.a! r*$pun$'
ie%it pe )uloar %i a -n)eput $* $tri#e/ 1up* o pau,*' Xannier )ontinu*' -n"uriat :
F Ei ar)' $ir/ o vo)e )a un tunet S
F Ce vrea R
F Cere $* vin* )*pitanul' $pu$e Xannier nedu!erit : inere' vreau $*.l v*d pe )*pitan' )2iar
a)u!/ $pune.i $*
n* ai)iD/ 1up* )are' !.a -!pin$ pe u%* a"ar* : )e !* $"*tui(i $* "a)' $ir R
F E+a)t )eea )e -(i )ere' repli)*' $)urt' Ni)ol$on : a% vrea $* "iu %i eu pre,ent )0nd vor "i "at*.n
"a(*/ C*pitanul
te <o$ -n $ala de !e$e/
Au )o&orit pe puntea de <o$ %i au intrat -n $ala de !e$e' 5-n)*pere $pa(ioa$* )u dou* !e$e
lon#itudinale %i dou*.)i de $)aune -!pre<urul lor/ A)u!/ era aproape #oal* : ai erau trei
oa!eni' to(i pe $)aune/ C*pitanul %i !e)ani)ul 11 %edeau al*turi' )u "a(a $pre pupii' )*ut0nd
$* $e a)o!ode,e )u ruliul navei/ Core)t' -n uni"or!* i!a)ulat* )a totdeauna' >ind2orn
,0!&ea/ Ei Killou#2&@ ,0!&ea/ dar la atil $e li!itau a$e!*n*rile' -nalt' pu(in -n)ovoiat' )u "a(a
&ron,at*' ridat*' -n)adrat* de o )laie de p*r )*runt ,&-rlit/ Killou#2&@ era )o%!arul )roitorilor :
purta o )*!a%* al&*' !ai &ine ,i$' )are "u$e$e )0ndva al&*' ne)*l)at*' "*r* na$turi' de$tr*!at*
la #uler %i la !an%ete' o pere)2e de pantaloni din do) 6a6i/ -n)re(i(i )a pi)ioarele de ele"ant %i
prea $)ur(i pentru el' %o$ete e)o$e, %i #2ete de p0n,* "*r* %ireturi/ Nu $e &*r&ieri$e -n ,iua
a)eea %i' pro&a&il' ni)i -n )ele %a$e pre)edente/
Ju!*tate -n pi)ioare' <u!*tate $pri<inindu.$e de &u"et' t0n*ra Mi$$ 1ra)2!ann $e a"la -n "a(a
lor' (in-ndu.$e )u
111
!-inile de !ar#inea &u"etului pentru a.%i !en(ine e)2ili&rul/ Intr-nd' Ni)ol$on %i Xannier o
vedeau nu!ai din pro"il : au o&$ervat )* %i ea ,0!&ea' )u )ol(ul drept al &u,elor ridi)at %i )u o
#ropi(* -n o&ra,ul !*$liniu/ Avea na$ul drept' "in' "runtea !are %i p*rul !*t*$o$ "or!0nd un
"el de )o) pe )ea"*' un p*r ne#ru' at0t de ne#ru' -n)0t pro&a&il -n lu!ina puterni)* a $oarelui
avea re"le+e al&*$trui %i lu)ea )a o arip* de )or&/ 3*rul' "a(a %i po!e(ii )a! ridi)a(i erau
atri&utele unei "ru!u$e(i tipi) eura$i.ati)e : dar dup* o privire !ai -ndelun#at* F %i ori)e
&*r&at era #ata ori)ind $* i.o a)orde F Mi$$ 1ra)2!ann nu era ni)i tipi)*' ni)i eura$iati)* :
"i#ura nu.i era de$tul de l*.t*rea(*' tr*$*turile -i erau prea "ine %i o)2ii neo&i%nui(i pledau
pentru o ori#ine din nordul Europei/ )2ii -l i!pre$iona$er* pe Ni)ol$on )2iar de la -n)eput' -n
lu!ina $la&* a lanternei' la &ordul lui 4err@ 1an)er : erau de un al&a$tru inten$' lu)itori'
"oarte li!pe,i' "a$)inan(i' )on$tituind )ea !ai de $ea!* )ara)teri$ti)* a unei "i#uri re!ar.
)a&ile/ 1ar )ear)*nele din <urul o)2ilor ar*tau )it era de epui,at*/
-%i $)o$e$e p*l*ria %i tuni)a de tip )olonial' -n)in$* de )urele : purta o "u$t* 6a6i %i o )*!a%*
al&*' )urat*' !ult prea lar#* pentru ea' )u !0ne)ile $u"le)ate pe &ra(ul ,velt/ W )*!a%*
-!pru!utat* de XannierD' #0ndi Ni)ol$on/ Xannier $t*tu$e tot ti!pul l0n#* ea -n &ar)a de
$alvare' vor&indu.i -n)et %i -nde!n-nd.o $*.%i !ena<e,e "or(ele/ /Ni)ol$on ,0!&i -n $ine'
adu)indu.%i a!inte de ,ilele de alt*dat* )0nd era %i el un <une $enti!ental' #ata totdeauna $*
"a)* pe )avalerul.$ervant al unei tinere ne"eri)ite/ 1ar nu era prea $i#ur )* a%a $e -nt0!pla$e
-n a)ele ,ile tre)ute' )are poate ni)i nu e+i$ta$er* vreodat*/
Ni)ol$on -l pre)ed* pe Xannier -n $ala de !e$e : !erita $* a$i$te la $)ena )0nd >ind2orn va
rea)(iona la )ererea
JJ
lui Mi$$ 3lenderleit2/ -n)2i$e -n)et u%a %i $e "eri $* nu $e )io)nea$)* de Xannier )are $e opri$e
&ru$) %i $ta ne!i%)at' -n)re!enit la nu!ai trei pi)ioare de u%*' )u pal!ele lipite de vipu%)a
pantalonilor/
H C0nd Ni)ol$on %i Xannier au intrat pe u%*' )ei trei a"la(i de<a -n -n)*pere au t*)ut/ 1ar
Xannier n.avea o)2i ni)i pentru >ind2orn' ni)i pentru Killou#2&@ F el o privea doar pe
in"ir!ier*' $urprin$ %i )u &u,ele $tr-n$e/ C*)i Mi$$ 1ra)2!ann $e -ntor$e$e' -n)0t lu!ina
l*!pii -i )*dea a)u! drept pe partea $tin#* a "i#urii %i partea a)eea nu ar*ta prea &ine : o
)i)atri)e lun#*' proe!inent*' -n)* re)ent* %i palid*' -i &r*,da o&ra,ul a%a )u! "u$e$e
provo)at*' &rutal' pe toat* lun#i!ea "etei' de la t0!pl* p0n* la -n)eputul &*r&iei deli)ate'
rotunde/ La )ap*tul de $u$' dea$upra -n)2eieturii !a+ilarelor' )i)atri)ea era lat* de o <u!*tate
de in)i/ 3e ori)e alt* "i#ur* ar "i "o$t ori&il*' dar pe "a(a ei dr*#*la%* p*rea un )ontra$t ireal'
$e!nul i!pre$ionant al unei i!piet*(i/
Ea -l privi -n t*)ere' )0teva $e)unde' pe Xannier' apoi $uri$e/ Era doar un $i!plu ,0!&et'
de$tul -n$* pentru a produ)e o #ropi(* pe un o&ra, %i a -n*l&i )i)atri)ea de pe )el*lalt' de la
)ol(ul &u,elor p0n* $u& o)2i/ T0n*ra -%i ridi)* !0na $tin#*' atin#0ndu.%i u%or o&ra,ul :
F Mi $e pare )* nu e$te o priveli%te a#rea&il* R -ntre&* ea/
Nu era ni)i repro%' ni)i a)u,are -n vo)ea ei' !ai )u.r/-nd o $)u,* )u o nuan(* de !il*' dar nu
pentru ea -n$*%i/
Xannier n.a r*$pun$ : "a(a -i deveni$e !ai palid*' dar )0nd a -n)eput $* vor&ea$)*' i.a revenit
)uloarea/ -%i -ndrept* o)2ii -n alt* parte' $e putea o&$erva )* "*)ea un e"ort )a $*.%i ia privirea
de la 2idoa$a )i)atri)e %i de$)2i$e #ura )a $* vor&ea$)* F dar nu pronun(* ni)i un )uv0nt:
8
JJ
poate e* nu era in $tart. $i pun* -ntre&area )e.i $ta pe &u,e/
Ni)ol$on tre)u -naintea lui' "*)u un #e$t de $alut lui Killou#2&@ %iD $e opri in "a(a tinerei "ete/
C*pitanul >ind2orn -l privea )u intere$' dar Ni)ol$on $e "*)u )* nu o&$erv*/
F Bun* $eara' Mi$$ 1ra)2!ann/ $pu$e el )u ton )al!' dar prieteno$ : $unt !ul(u!i(i pa)ien(ii
du!itale de "elul )u! au "o$t trata(i R
-%i repro%a' -n #0nd/ )* $e e+pri!a at0t de &anal/
F 1a' v* !ul(u!e$)' $ir/
F Nu !i te !ai adre$a )u //$irD/ $pu$e el' )a! iritat : (i.a! !ai )erut a)e$t lu)ru/
Ridi)* apoi !ina %i atin$e u%or o&ra,ul )u )i)atri)e/ Ea nu )linti' nu "*)u ni)i o !i%)are' doar
o)2ii i $e !*rir* par)*' un !o!ent' pe )2ipul "*r* e+pre$ie/
F a!intire de la prietenii no%tri #al&eni' !i $e pare R Xo)ea -i era tot at0t de &l0nd* )a %i
#e$tul !-inii/
F 1a' re)uno$)u ea : o a!intire de la 4ota B2aru/
F Cu &aioneta R
F 1a/
F &aionet* )u ,i!(i %i "oarte politi)oa$*' nu.i a/%a R 3rivi de aproape )i)atri)ea %i o&$erv* )*
-n)epea )u
o in)i,ie adin)* %i -n#u$t* de la &*r&ie %i a% )ontinua !ai $uper"i)ial p0n* la t0!pl*/
F C0nd $.a -nti!plat erai )ul)at* R
F A(i #2i)it' $pu$e ea -n)et/
F Ei )u! ai $)*pat R -ntre&* Ni)ol$on' )urio$/
F In )a!er* a intrat un &*r&at voini) F ne a"la! -n.u..un &un#aloC "olo$it )a $pital de
)a!panie/ Un o! $olida )u p*rul ro%u' $punea )* era ori#inar din Ar#@ll' $au )a! a%a )eva/ I.a
luat &aioneta )elui )are !* ata)a$e/ Mi $.a
11J
adre$al' $punindu.!i $* prive$) in alt* parte' %i )0nd !.a! -ntor$' $oldatul <apone, ,*)ea
!ort pe podea/
F Stra%ni) ar#@lljan' !ur!ur* Ni)ol$on : %i )ine (i.a )u$ut rana R
F Tot o!ul a)ela' de%i $punea )* nu prea $e pri)epe
F Ontr.adev*r' $e putea reali,a )eva !ai reu%it' ad!i$= i)ol$on' dar e &ine %i a%a/
F E ori&il S e+)la!* ea' a))entu-nd ad<e)tivul: %tiu )it e$te de ori&il la vedere/ c
3rivi in <o$' $pre podea' )iteva $e)unde' apoi din nou la Ni)ol$on' -n)errind $* ,0!&ea$)*' dar
,0!&etul -i era "or(at/
F Nu prea -!i $t* &ine' nu.i a%a R
F 1epinde' r*$pun$e Ni)ol$on/
Apoi' ar*t0nd )u de#etul $pre !e)ani)ul II' )ontinu* :
F Lui Kill@ i.ar $ta &ine' tot e$te el o &*tr-n* a)ritur*/ 1ar du!neata e%ti o "e!eie t0n*ra/
1up* un !o!ent de pau,*' o privi #0nditor %i )ontinu* )u vo)e )al!* :
F E%ti !ai !ult de)0t pl*)ut* la vedere : &a )red' Mi$$ 1ra)2!ann4 )* e%ti )2iar "ru!oa$* %i
to)!ai de a)eea )i)atri)ea pare ori&il*' $)u,*.!* )* o $pun/ Xa tre&ui $* !er#i -n An#lia'
ter!in* el $)urt/
F -n An#lia R -ntre&* ea' -!&u<or-ndu.$e : nu v*d de )e/
L 1a' -n An#lia/ Sunt $i#ur )* prin a)e$te p*r(i ale
lu!ii nu e+i$t* )2irur#i e$teti)ieni $u"i)ient de pri)epu(i/ 1ar in An#lia e+i$t* doi $au trei' nu
!ai !ul(i' )are ar putea repara )i)atri)ea )a $* r*!0n* doar )a un "ir de p*r' -n)0t ni)i un
partener de dan$ n.ar !ai o&$erva )eva/
Apoi' )u un #e$t de )riti)*' ad*u#* :
F Ai putea $* dai )u putin* pudr* %i $* por(i o uni"or!* !ai ar*toa$*/
115
8=
T0n*ra ii privi t*)ut*' )u o)2ii al&a%tri' li!pe,i' "*r* vreo e+pre$ie' apoi ii $pu$e )u vo)e )al!*'
e#al* :
F Uita(i )* $unt in"ir!ier*/ -!i pare r*u' nu pot "i )6 a)eea%i p*rere/
F WNu ai -n)redere de)0t -n )eea )e )uno%tiD' p$al!odie &ru$) Killou#2&@/
F Ce $pune(i R `1 -ntre&*' tre$*rind' "ata/
F Nu.i da aten(ie/ Mi$$ 1ra)2!ann/ interveni )*pitanul Mnd2orn/ ,0!&ind $i "*)0nd un pa$
$pre ea : Killou#2&@ vrea $* ne dovedea$)* )* are totdeauna la -n.de!0n* o ,i)al* potrivit*'
dai. Ni)ol$on %i )u !ine %ti! prea &ine )* le lan$ea,* !ai !ult )a nu)a.n perete/
F W3o(i "i )urat )a #2ea(a' pur )a ,*pada' %i lot nu $)api de )alo!niiD' lan$* iar*%i Killou#2&@/
)u ton )o!p*ti!itor/
F Nu vei $)*pa ni)i du!neata' il apro&*' !ali(io$/ >ind2orn/
Apoi' $e adre$* tinerei :
F Are lotu%i dreptate' Mi$$ 1ra)2!ann : nu tre&uie $* pier,i -n)rederea' Ni)ol$on %tie )e
$pune/ 1oar trei in%i din An#lia' a"ir!* el/ %i unul dintre ei ii e$te un)2i/ ND
Cu un #e$t de -n)2idere a di$)u(iei' el )ontinu* :
F 1ar nu v.a! )2e!at ai)i )a $* di$)ut*! pro&le!e de )2irur#ie e$teti)* $au )a $* ar&itr*!
un !e)i de ,i)ale/ Ni)ol$on' !i $e pare )* a! ie%it din///
A "o$t -ntrerupt pe nea%teptate %i r*!a$e )0tva ti!p ne!i%)at : $e porni$e &ru$) !u#etul
alar!ei din pla"on' u!pl0nd )u $triden(a $a $pa(iul li!itat al $*lii de !e$e %i a)operind vo)ile/
1ou* $unete lun#i %i unul $)urt' repetate de toat* re(eaua po$turilor de alar!*/ Ni)ol$on ie%i
pre)ipitat din $al*' ur!at' la nu!ai un pa$' de >ind2orn/
1e.a lun#ul ori,ontului/ -n$pre nord %i e$t' &u&ui'/ per$i$tent tunetul : din )0nd -n )0nd/
"ul#ere &r*,dau )erul pe$te
118
Str0!toarea R2io' a)u! a"lat* -n )entrul tai"unului : norii -ntre,*ri(i departe' a)u! -n)epeau
$* $e adune' v*luri pe$te v*luri : pri!ele pi)*turi de ploaie' enor!e' inter!itente' -!pro%)au
pe a)operi%ul ti!oneriei Xiro!ei' at0t de #rele %i rare' in)it "ie)are putea "i au,it* %i nu!*rat*/
1ar la $ud %i la ve$t nu era ni)i ploaie' ni)i tunete' doar )0te un "ul#er -nt0!pl*tor dea$upra
in$ulelor a&ia -ntre,*rite' !ai !ult i!a#inate' )u li)*riri $la&e de lu!ini' dup* )are -ntuneri)ul
p*rea %i !ai i!penetra&il/
1ar nu total i!penetra&il' )*)i pentru a )in)ea oar* -n dou* !inute' )ei de pe puntea de
)o!and* a Xiro!ei' )u &ra(ele $pri<inite de tend* %i )u &ino)lurile d$ noapte lipite par)* de
o)2ii -n)orda(i' ur!*reau un $e!nal ap*r-n.1 din -ntuneri)' din$pre $ud.v)$t S $erii de $)lipiri'
-n total )0te o <u!*tate de du,in*' "oarte $la&e %i )are nu durau !ai !ult de ,e)e $e)unde/
F 1e a$t* dat*' tri&ord A5' !ur!ur* Ni)ol$on' %i $e a))entuea,* : par)* ar "i $ta(ionare pe
ap*' $ir/
F S)lipirile $unt at0t de apropiate -ntre ele' -n)0t nu le po(i di$tin#e una de alta/
>ind2orn l*$* -n <o$ &ino)lul' -%i "re)* )u do$ul pal!ei o)2ii deveni(i durero%i de -n)ordare' %i.1
ridi)* din nou la o)2i' $)rut0nd -ntuneri)ul/
F A% vrea $* %tiu )e #0nde%ti' Ni)ol$on R
A)e$ta $)2i(* un ,0!&et -n -ntuneri) : to)!ai $e #0ndea )* ar "i "o$t !ai ni!erit )a >ind2orn
$* "ie a)a$*' -n $alonul &un#aloC.ului $*u' de)it la &ordul Xiro!ei' -n )alea unui tai"un'
ne)uno$)0nd !o!entul )0nd a)e$ta /$e va de,.l*n(ui )u toat* "uria' r*$pun,*tor de un tona<
enor! de -n)*r)*tur* %i de )in)i,e)i de vie(i' )on"runtat )u un peri)ol ne)uno$)ut' ap*rut
&ru$) din -ntuneri)/
F Cred )* o $* ave! de "ur)*' $ir' $p ane NiVl$on )u #la$ tare/
11[
-%i l*$* -n <o$ &ino)lul %i )*ut* $* p*trund* -ntuneri)ul )u o)2ii li&eri/
F Ar putea "i un "ar' /o #ea!andur* $au un $e!nal )o$tier' dar nu )red : nu e+i$t* a%a )eva -n
-!pre<uri!i %i nu )uno$) $e!nale )u a)ea$t* $e)ven(*/ Ar putea "i o nav* de $alvare' dar nu
$unte! -n Canalul M0ne)ii/ -n $udul An#liei' unde e$te $i#ur )* e+i$t* a$e!enea a!&ar.)a(ii :
apoi' )ea !ai apropiat* in$ul* e$te la )el pu(in %a$e !ile $pre $ud.ve$t %i $e!nalul lu!ino$
e%te e!i$ doar de la dou* !ile di$tan(* de noi' de)i departe de (*r!/
>ind2orn $e du$e la u%a ti!oneriei' ordon* $* $e redu)* vite,a la <u!*tate' apoi $e -ntoar$e
al*turi do Ni)ol$on $pun-ndu.i :
F Continu* S
F Ar putea "i o nav* !ilitar* <apone,*' dar ni)i a$ta nu )red : doar ni%te $inu)i#a%i )a noi $.ar
&*#a -n !ie,ul unui tai"un/ -n lo) $* $e re"u#ie,e la ad*po$t %i' -n a"ar* de a$ta/ ni)i un
)o!andant adev*rat de di$tru#*tor nu ne.ar averti,a )u $e!nale de la o a$e!enea di$tan(* )a
$* ne pute! "eri $*.i )*de! vi)ti!*/
>ind2orn apro&* )u un #e$t/
F Ei eu #0ndo$) la "el : totu%i' )e poate "i R Iat*/ $e!nalele $e repet*/
F 1a' %i !ai de$e/ Cel pu(in' &ine )* $tau pe lo)/ 3oate )* e$te un $u&!arin )are ne prinde -n
2idro"oanele 1 $ale' dar nu e$te $i#ur de ruta %i vite,a noa$tr* $i vrea $*.i r*$punde! )a $* %tie
unde $* arun)e undi(a////
F Nu pari $* pre"eri vreuna din pre$upuneri/
F Nu $unt $i#ur )are e$te !ai aproape de adev*r' $ir/ 1ar nu $unt prea -n#ri<orat : pe o noapte
)a a$ta/ ori)e $u&!arin e$te at0t de preo)upat de propria.i $e)uritate'
1 Aparat pentru dete)tarea $e!nalelor a)u$ti)e $u&!arine/
118 -n)0t ni)i de la o $ut* de pi)ioare di$tan(* n.ar "i -n $tare $* lovea$)* o (int*' )2iar enor!*
)u! ar "i kueen Mar@ 5/
F Sunt de a)eea%i p*rere' $pu$e >ind2orn : %i pro&a&il )* lu)rul e$te evident )2iar pentru
)ineva )are ar <ude)a $itua(ia )u !ai pu(in* ne-n)redere )a noi/ Ceva e$te -n deriv* : o &ar)*
$au o plut*' %i' din ne"eri)ire' are !are nevoie de a<utor/ 1ar nu prea $per* $* !ai "ie $alvat* la
le#*tur* prin inter"on )u )ei de la tunuri' $pune.le $*.%i -ndrepte #urile de "o) $pre $e!nalul
a)ela lu!ino$ %i $* (in* de#etele pe tr*#a)i/ C2oa!*.l ai)i pe Xannier/ 1* $e!nal de vite,*
!ini!*/
DF A! -n(ele$' $ir/
Ni)ol$on intr* -n ti!onerie' >ind2orn ridi)* din nou &ino)lul la o)2i' apoi !or!*i iritat )0nd
)ineva -i atin$e )otul/ L*$* -n <o$ &ino)lul' $e -ntoar$e pe <u!*tate %i re)uno$)u )ine era'
-nainte )a a)e$ta $* -n)eap* a vor&i : )2iar -n aer li&er $e $i!(ea !iro$ul a&urilor de C2i$6@/
F Ce nai&a $e -nt0!pl*' )*pitane R -ntre&* >arn2ol!e ar(*#o$ : )e.i )u a#ita(ia a$ta R
1r*)ovenia aia de alar!* !i.a !u#it dire)t -n ure)2i de !i.a $part ti!panele/
F -!i pare r*u' Qenerale' r*$pun$e >ind2orn' politi)o$ dar di$tant' e$te $e!nalul no$tru de
alar!* : a "o$t ,*rit* o lu!in* du&ioa$*/ S.ar putea $* ave! ne)a,uri/
Bru$)' vo)ea i $e $)2i!&* :
F -!i pare r*u )* tre&uie $* te ro# $* ie%i de pe puntea de )o!and*' ni!eni nu poate r0!ine
ai)i "*r* per!i$iune/
F Cu! R -ntre&* >arn2ol!e' de par)* i $e )erea )eva de ne)re,ut = )red )* nu -!i apli)a(i %i
!ie a)ea$t* interdi)(ie R
F -!i pare r*u' dar tre&uie/
1 3a)2e&ot en#le, de !are tona</
119
-n)epea $* plou*5din )e -n )e !ai tare' pi)*turi !ari -i r*p*iau at0t de tare pe u!eri' -n)0t le
$i!(ea #reutatea )rin i!per!ea&il : erau -n$* %an$e $* intervin* o alt* r*p*ial*' dar nu $e
putea prevede )u $i#uran(*/
F Tre&uie $* )o&ori' Qenerale/
Ciudat' >arn2ol!e nu prote$t* : "*r* a r*$punde' $.a -ntor$ &ru$) %i a di$p*rut -n -ntuneri)/
>ind2orn era $i#ur )* #eneralul nu )o&or0$e' $ta' pro&a&il/ -n -ntuneri)' in $patele ti!oneriei :
a)olo nu.i !ai deran<a' era de$tul $pa(iu pe puntea de )o!and* %i nu dorea de)0t $* nu.i $tea
)ineva )2iar -n $pinare )0nd va "i o&li#at $* $) depla$e,e repede %i $* ia 2ot*riri #ra&ni)e/
To)!ai )0nd >ind2orn -%i potrivea din nou &ino)lul la o)2i' $e!nalul ap*ru iar*%i' !ai
aproape' !ult !ai aproape' dar !ai $la& : &ateria lanternei re$pe)tive era pe $"0r%ite' dar -n)*
de$tul de puterni)* pentru )a $* $e vad* !e$a<ul e!i$ : nu !ai era $eria de li)*riri din
ulti!ele !inute )i' "*r* du&iu' un S//S/' adi)* trei $e-nteieri $)urte' trei lun#i' trei $)urte'
univer$alul $e!nal de pri!e<die pe !are/
F M.a(i )2e!at' $ir R >ind2orn l*$* -n <o$ &ino)lul : 5
F A2' du!neata e%ti' Xannier/ S)u,*.!* )* te.a! deran<at pe a)e$t &le$te!at deluviu' dar a!
nevoie de un $pe)iali$t -n $e!nali,*ri/ Xe,i $e!nalul a)ela' e!i$ a)u!a R
F 1a' $ir : )red )* e$te )ineva -n pri!e<die/
F Sper %i eu $* "ie a%a' nu o )ap)an*'5 r*$pun$e >ind2orn : $pune.i lui Aldi$ $* -ntre&e )ine
$unt Vei )are $e!nalea,*/
/ 3rivi apoi -n <ur' to)!ai )0nd u%a )u #rila< $e de$)2idea' %i.1 -ntre&* pe noul venit :
F Ce.i nou' Ni)ol$on R
J[
I F Total e$te -n ordine' $ir. : $ervan(ii $unt alinia(i ta tunuri' dar teri&il de nervo%i dup* )ele
-ndurate ! ulti!ele ,ile' a$a )* !i.e tea!* )* vor de$)2ide lo)ul pi)a devre!e:/ A! dat
di$po,i(ie %e"ului de e)2ipa< $a pre#*tea$)* dou* "aruri de partea tri&ord' la tan)ul nu!*rul
trei' %i o pere)2e de !arinari &reveta(i F tot )e pute! retra#e de la tunuri F i.a! pu$ $*
lan$e,e o pla$a de $alvare de a)eea%i parte a navei/ 5
F -(i !ul(u!e$)/ Ni)ol$on/ te #inde%ti la toate / )e
,i)i de vre!e R
F U!ed*' r*$pun$e Ni)ol$on/ !oro)*no$/
Ei.a $tr-n$ !ai &ine pro$opul -n <urul #-tului/ l.a a$)ultat pe Aldi$ a)(ion-nd de)lan%orul %i a
ur!*rit traie)toria ra)2etei "*)0ndu.%i dru! prin perdeaua de ploaie/ Apoi' Ni)ol$on )ontinu* :
F U!ed* %i pe )ale de a deveni "oarte unt*' &intuita de "urtun*/ Ce $e va -nt0!pla %i )0nd vo!
-n"runta.o piepti%' nu %tiu/ Cred )* le#ea lui Bu@$ Ballot1 %i tratatele de$pre "urtunile tropi)ale
ne $unt tot at0t de "olo$itoare )a "la)*ra unui )2i&rit -n do#oarea iadului/
F Ei nu nu!ai de$pre a$ta e vor&a' !*rturi$i >ind2orn : de o or* %i )in$pre,e)e !inute
$unte! -n )entrul "urtunii' a! !ai "o$t -n a$e!enea $itua(ie a)u! ,e)e ani' dar nu!ai ti!p de
dou*,e)i %i )in)i de !inute %i )redea! )* a "o$t un re)ord/
-%i )l*tin* -n)et )apul pentru a $e $)utura de pi)*turile de ploaie' apoi :
F Torul $e -nt0!pla anor!al' $unte! )u %a$e luni !ai devre!e $au !ai t0r,iu' de)0t $e,onul
o&i%nuit al ura#a.
1 Le#e prin )are' -n !eteorolo#ie' $e $ta&ile%te )ir)ula(ia #eneral* a vinturilor In raport )u
)entrele de -nalt* %i <oa$* pre$iune a at!o$"erei/
1A1 nelor/ In ori)e )a,' $itua(ia ar putea "i %i !ai rea' %i nu nu!ai la intervale de dou*$pre,e)e
luni : totu%i' )e $e -nti!pl* e$te o )iud*(enie pentru a)e$te lo)uri %i )2iai pentru toate
$e,oanele' )ontra,i)0nd toate tratatele %i r0nduielile/ Sunt $i#ur )* ne a"l*! Ia un pun)t de
in"le+iune a "urtunii %i aproape $i#ur )* ea $e va de,l*n(ui $piDe nord.e$t' dar da)* noi -n%ine
ne vo! #*$i -n $e)torul peri)ulo$ $au///
Se opri &ru$)' privind la un pun)t $la& de lu!in* #al&en* p-lp-ind -n)e(o%at prin ploaia
de,l*n(uit*/
F Mi $e pare )* )eva e$te pe )ale $* $e $)u"unde : ia ve,i' Kalter$' )e $e!nali,ea,* R
F WXan E""en $e $)u"und*D5' doar at0t' $ir' $au )el pu(in at0t )red )* $pune/ Tran$!i$ie Mor$e
"oarte proa$t* : pro&a&il o nav* )u nu!ele Xan E""en/
F 1oa!ne' #roa,ni)* noapte' e+)la!* >ind2orn )l*.tin-nd din )ap : -n)* o 4err@ 1an)er S
A)u!' Xan E""en S A au,it )ineva de o nav* )u a)e$t nu!e R 3oate du!neata' Ni)ol$on R
F Ni)iodat*/
Ni)ol$on $e -ntoar$e %i -ntre&* prin u%a )u #rila< :
F E%ti a)olo' o"i(er II R .
F 1a' $ir/
Xo)ea venea din -ntuneri)' de la )iteva pi)ioare di$tan(*/
F Repede' )aut* -n Re#i$trul de )la$i"i)are a navelor/ Xe,i )e e$te a)e$t Xan E""en' pro&a&il o
nav* olande,* : )0t !ai repede po$i&il/
F Xan E""en RDA lan$at a)e$t nu!e' WXan E""enD R
Tonul' )elui )are -ntre&a' a$o)iat %i )u o ur!* de e+)itare' tr*da ne-ndoielni) !odul de
e+pri!are al )elor )are au tre)ut prin )ole#iul !ilitar Sand2ur$t : era >arn2ol!e' a )*rui
u!&r* -nalt* $e deta%a$e din -ntuneri)ul din $patele ti!oneriei/
J8
F C2iar a%a' "u r*$pun$ul' dar )ine a au,it de vreo toav* )u a)e$t nu!e R /
F Ni)i nu e$te o nav*/ o!ule' e$te nu!ele unui prieten' "al !eu/ Xan E""en/ un olande,/ Era %i
el pe 4err@ 1an)er'
ne.a! -!&ar)at -!preun* la Ban<er!a$in/ 1up* )e nava a luat "o)/ pro&a&il )* a ple)at )u o
&ar)* de $alvare %f dup* )0te -!i a!inte$)' la &ord era nu!ai o $in#ura &ar)a de a)e$t "el/
>arn2ol!e intr* prin u%a )u #rila< %i $e alia a)u! -ntr.o latur* a pun(ii de )o!and* privind
atent %i a#itat' pe$te prelata tendei' uit0nd de ploaia )are 2 rapaia pe $pinare' %i ad*u#* :
F Tre&uie neap*rat $*.l $alv*!' oa!eni &uni/
neap*rat S / / W
F Nu )u!va e$te o )ur$* R $e au,i vo)ea )al!a' reali$ta a )*pitanului' )a un du% re)e dup*
interven(ia a#itat* a lui >arn2ol!e/
C*pitanul )ontinu* :
L 3oate )* e vor&a de a)e$t Xan E""en/ poate )* nu :
%i da)* el e$te' pute! avea -n)redere R
F 1e )e te -ndoie%ti R repli)* >arn2ol!e' )u tonul unui o! a#itat : to)!ai vor&i$e! )u t0n*rul
a)ela' Xannier !i $e pare )* -l )2ea!*////
F Mai &ine $* ne o)up*! de )e ne intere$ea,* S -l -ntrerup$e $)urt >ind2orn : &ar)a' da)*
e+i$t*' $e a"l* a)u! la vreo dou* $ute de @ar,i/
F Xrei $* !* a$)ul(i R $t*rui >arn2ol!e aproape -n %oapt*/
Apoi )ontinu*' %i !ai -n)et :
F Cu! $.a -nt0!plat )* !* a"lu ai)i -n viat* R Cu! $.a -nt0!plat )* %i a)e$te in"ir!iere $unt
%i ele -n via(*' )a %i a)e%ti $olda(i r*ni(i prelua(i de pe 4err@ 1an)er a)u! o or* R Cu! $.a
-nt0!plat )* noi to(i $alva(ii F e
J9
adev*rat' )u e+)ep(ia lui Mi$$ 3lenderleit2 %i a preotului F !ai $inte! -n via(* R Nu!ai pentru
)* atun)i )inS )*pitanul de pe 4err@ 1an)er a vrut $.o %tear#* din Sin#a por) )a $*.%i pun*
pielea la ad*po$t' )ineva i.a pu$ un revolver -n $pate %i l.a "or(at $* $e -ntoar)* la Sin#apon
!ul a)ela a "o$t Xan E""en %i a)u! apare -n a)ea$t* &ar)* : to(i -i dator*! vie(ile noa$tre lui
Xan E""en/ C*pitane >ind2orn S
F X* !ul(u!e$)' do!nule Qeneral' $pu$e >ind2orn )al!' ni)iodat* #r*&it : Ni)ol$on' d*
dru!ul proie)torului' %e"ul de e)2ipai $* aprind* "arurile )0nd voi da ordin' -n)et -napoi/S
Lu!ina proie)torului $tr*pun$e -ntuneri)ul' de$)operind o !are a#itat*' )u valuri/!ari'
-n)ununate )u al& l*pto$ de ploaie toren(ial*/ Ini(ial' lu!ina a r*!a$ a)eea%i' perdeaua par)*
$olid* de ploaie aproape o o&tura/ 1ar i!ediat' reu%i $* lu!ine,e a!*nun(it !area %i prin$e -n
ra,a $a o &ar)* de $alvare "oarte apropiat*' depla$indu.$e )u an)ora de "urtun* 1 de$"*%urat* :
plon<a v5olent' apoi ie%ea la $upra"a(* prin(ie valurile $)urte' a&rupte )e $e n*pu$teau a$upra
ei/ 1ar' -n )entrul unei "urtuni tropi)ale' iu)rurile nu $e petre) dup* un !odel pre$ta&ilit %i
"oarte ade$ea !area )ontrarie. n*v*le%te %i $e $par#e -n interiorul &oldului/ -n &ar)*' $e a"lau
%apte $au opt oa!eni )are $e $tr*duiau $*.%i !en(in* e)2ili&rul' $*.%i apere vie(ile F o lupt*
"*r* $peran(e pentru )* &ar)a intra$e de<a ad0n) la ap*' #ata $* $e $)u"unde/ Un 5cin#ur o!
p*rea indi"erent la )ele )e $e petre)eau : $ta la pup*' privind $pre tan)ul petrolier' a)operindu.
%i )u &ra(ul o)2ii $pre a.i "eri de $tr*lu)irea proie)torului/ 3e )ap' ii lu)ea )eva al&' poate
1 1i$po,itiv lan$at la prova navei $au a!&ar)a(iei pentru a.i !en(ine dire)(ia : o&li#atoriu la
&*r)ile de $alvare/
A Mare a#itat*' )u valuri din dire)(ia opu$* v0ntului
J9
"an )2ipiu' dai. d) la di$tan(* nu $e putea di$tin#e de$pre re era vor&a/
Ni)ol$on )o&or- pe $)ara pa$arelei' aler#* la &ord din)olo de lo)ul unde ur!a $* a&orde,e
&ar)a de $alvare' <")o&or- -n)* o $)ar* la puntea de le#*tur* lon#itudinal*/ Zpoi o a treia $)ar*
)are du)ea $pre a)operi%ul tan)ului nu!*rul trei/ -%i )roi dru!' )u $i#uran(a unui o&i%nuit'
printre vane %i la&irintul de )odu)te de de$)*r)are de #a,e ; de (evi "ier&in(i de a&uri' p0n* )e
a<un$e de parte/: tri)ordului : >an2ol!e l.a ur!*rit de aproape pe tot dru!ul/ C2iar -n
!o!entul )0nd Ni)ol$on punea !0na pe )opa$tia &alu$tradei' )ele dou* "aruri $e aprin$er*
deodat*
Nava avea dou*$pre,e)e !ii de tone %i doar o $in#ur* aeli)e' dar >ind2orn o )ondu)ea' )2iar
pe !are a#itat*' )a %i )u! ar "i "o$t un di$tru#*tor $uplu/ Bar)a de $alvare $e a"la la !ai pu(in
de patru,e)i de @ar,i di$tan(*' prin$* -n ra,a de lu!in* a "arurilor' %i $e apropia tot !ai !ult :
a%a )* oa!enii din &ar)* $e $i!(eau a)u! -n $i#uran(* -n partea de $u& v0nt a Xiro!ei/
-n)eta$er* $* !ai $)oat* apa )u pi$tolul S $t*teau pe &an)2ete' priveau petrolierul' pre#*ti(i $*
$ar* -n pla$a de $alvare/ Ni)ol$on e+a!ina )u aten(ie pe )el )are %edea pe &an)2eta de= la
pupa &*r)ii : o&$erv* )* nu avea )2ipiu' pe )ap/ )i un &anda< #ro$olan' a&undent p*tat )u
$0n#e/ Apoi'/!ai o&$erv* )eva: po,i(ia ri#id*' nenatural* a &ra(ului drept/ Se adre$* lui
>arn2ol!e' ar*t0nd u.i.1 pe )el )are %edea pe &an)2eta pupa :
F Cel de la pupa &*r)ii e$te prietenul du!itale R
F El e$te' Xan E""en/ r*$pun$e >arn2ol!e )u $i#uran(* : a%a )u! v.a! $pu$/
1 Xa$ de "or!a unui "*ra/%' de le!n $au !etal' pentru eva)uarea apei p*trun$* -ntr.o
a!&ar)a(ie !i)*/
F Ai avut dreptate/
1up* o pau,*' Ni)ol$on )ontinu* :
F Mi $e pare )* e$te )a! intr.o ure)2e/
F 1e )e R
F Uine un revolver -n !in* -ndreptat $pre )a!ara,ii din "a(a lui %i nu i.a $)*pat ni)i un
!o!ent din o)2i' de )0nd !* uit la el/
>arn2ol!e privi %i el' "luier* -n)et %i r*$pun$e :
F Ai dreptate' a%a e$te/
F 1e )e (ine revolverul a%a R =D
F Nu $tiu' nu pot $*.!i dau $ea!a' dar $* %tii' Ni)ol$on/ )* da)* prietenul !eu Xan E""en
#*$e%te ne)e$ar $* a!enin(e )u ar!a pe )ineva din &ar)*' apoi are !otive $erioa$e/
-ntr.adev*r' Xan E""en/ avea !otive de$tul de $erioa$e/ A)u!' re,e!at de un perete din $ala de
!e$e a Xiro!ei' )u un pa2ar !are de C2i$6@ in !0n* %i )u apa $)ur#0n.du.i.$e din
-!&r*)*!intea leoar)* pe pre%ul de ia pi)ioare' pove$tea totul repede' )on)i$ %i )onvin#*tor/
3rev*,ut* )u !otor' &ar)a de $alvare -i du$e$e )ur-nd departe de 4err@ 1an)er' dup* )e
a)ea$ta lua$e "o) %i au a<un$ la (*r!ul unei in$ule !i)i la )0teva !ile $pre $ud' to)!ai )0nd $.
a de,l*n(uit "urtuna/ Au tra$ &ar)a pe prundi%ul in$ulei' de partea $u& v0nt %i au $tat )ui&*ri(i
)iteva ore pin* )0nd' &ru$)' vintul $.a potolit : la $)urt ti!p dup* a)eea au o&$ervat ra)2ete
ridie-ndu.$e la nord.ve$t/
F Erau lan$ate de noi' )on"ir!* >ind2orn : ai de)i$ $* v* -ndrepta(i /$pre lo)ul de unde
porneau R
F C2iar a%a/
-n o)2ii olande,ului ap*ru o und* de ,0!&et de$tul de re)e' )0nd ar*t* )u un #e$t $pre #rupul
de oa!eni &rune(i %i )u pielea !*$linie' -n#r*!*di(i -ntr.un )ol(/
59
Z: F Siran %i oa!enii lui nu au "o$t delo) -n)inta(i/ Nu piv// $unt "ilo.alia(i 1 %i %tiau )* -n ,on*
nu $e a"l* nave pone,e/ Apoi' au re)uno$)ut )* erau $e!nale de pn.e<die de la o nav* )e $e
$)u"unda/ Xan E""en ter!in* re$tul de C2i$6@ %i' )al!' a%e,* arul pe o !a$* lin#* el/ H
. 1ar a! avut un ar#u!ent )onvin#*tor )a $a pie.
// / revolverul/
F A! v*,ut' $pu$e Ni)ol$on : apoi R
F Ne.a! -ndreptat $pre nord.ve$t/ A! par)ur$ o :r(iune lun#* de !are a#itat*' dar nu
"oarte ,&u)iu!ata'
/ar* ploaie %i v0nt/ Au -n)eput -n$* valuri !ari %i nt.au inundai !otorul/ A! r*!a$
-n)re!eni(i' )onvin%i )a / a)e$ta ne era $"0r%itul/ DC0nd/ deodat*' a! ,*rit lu!inile voa$tre : pe
o noapte at0t de nea#r*' $e o&$erv* de la di$tan(* !are/ 1a)* ploaia -n)epea )u )in)i !inute
!at devre!e' nu v.ara !ai "i ,*rit : i!ediat' a! "*)ut $e!nale )u lanterna/ : aa:
F Ui.a "o$t de a<utor %i revolverul/ -l )o!pleta t!)t.2orn/ prtvindu.l lun# pe Xan E""en/ )u o)2i
)er)eTaton %i re)i/
Apoi )ontinu* :
F 3*tat )* nu l.ai "olo$it e"e)tiv' Xan E""en/ lande,ul ,0!&i/ )ri$pat :
F Nu e #reu $* -n(ele# la )e v* re"eri(i' $ir/ c
Se ridi)* -n pi)ioare %i )u o #ri!a$* de durere -%i $)oa$e de pe )ap &anda<ul p*tat de $0n#e/
l*$0nd $* $e vad* o t*ietur* de$tul de ad0ne*/ )u !ar#ini vine(ii' de la "runte' p0n* $u&
ure)2e/
F Ce $pune(i de a)ea$t* a!intire R
c Si!pati,an(i ai alia(ilor )e luptau )ontra <a#orC#<tor %i na,i%tilor -n al doilea r*,&oi !\
il/ o"ti)/.DT en@/le,ii/ "rnnVrMii %i a!V
F Nu e prea a#rea&il* la v*,ut' ad!i$e Ni)ol$on : Siran e$te autorul R
F Nu )2iar el' un o! de.al lui : 4err@ 1an)er -n)epu$e $* ard*' &ar)a de $alvare F $in#ura la
&ord F era $u$(inut* de )uren(ii de palanelan$at* pe !are' %i Siran -!preun* )u )e !ai
r*!*$e$e din e)2ipa< $e pre#*teau $* $ar* -n ea/
F Nu!ai )u oa!enii lui )ei !ai apropia(i' -l -ntrerup$e Ni)ol$on' -nd-r<it/
F C2iar a%a' doar )u oa!enii lui' re)uno$)u Xan E""en : l.a! luat pe Siran de #-t' l.a! tra$
-napoi pe$te &alu$trad*' -n)ere-nd $*.l "or(e, $* r*!0n* pe nav*/ A "o$t o #re%eal*' tre&uia $*
"olo$e$) revolverul/ Nu %tia! atun)i )* oa!enii lui erau la "el )a el : )u! $e $pune F de
a)eea%i teap*/ Ar "i "o$t o trea&* &un*' da)* -l -!pu%)a!/ C0nd !.a! tre,ii' !* a"la! -n
"undul &*r)ii/
F Cu! R -ntre&* >ind2orn' reti)ent/
F X* -n(ele# !irarea' $uri$e Xan E""en' )u aer o&o$it : totul pare "*r* $en$' nu.i a%a R Ar "i "o$t
de a%teptat )a ei $* !* "i l*$at $* !* pr*<e$) pe nava -n "l*)*ri/ 1ar !.a! tre,it -n "undul
&*r)ii' nu nu!ai -n via(*' dar )2iar )u )apul &anda<at/ Curio$' nu.i a%a' $ir R
F Curio$' e pu(in $pu$' repli)* >ind2orn )u vo)e e#al*' "*r* in"le+iuni : dar e$te adev*rat )e
$pui' Xan E""en R -ntre&area e $tupid*' indi"erent da)* $pui $au nu adev*rul' vei r*$punde
WdaD/
F E$te adev*rat )e $pune' C*pitane >ind2orn' $e au,i "oarte 2ot*r-t* vo)ea lui >arn2ol!e
)are' -n a)el !o!ent' nu !ai $e!*na )u vo)ea de p0n* atun)i a #eneralului >arn2ol!e : $unt
$i#ur )* a%a e$te/
1 3ati!* ve#etal= $eu )a&lu de $-!i* pentru !a)araua #ruiei &*r)ii de $alvare/
1A;
F Sunte(i $i#ur R r*$pun$e >ind2orn privindu.l $urprin$ )a to(i )ei de "a(* de nuan(a $pe)ial*
a tonului )u )are vor&i$e a)u! >arn2ol!e : )e v* "a)e $* "i(i $i#ur' do!nule Qeneral R
>arn2ol!e avu un #e$t de revenire' .)a un o! )are vor&i$e !ai !ult de)0t avu$e$e inten(ia/
F Nu uita(i )*.l )uno$) pe Xan E""en !ai &ine )a to(i )ei de "a(* %i pove$tirea lui tre&uie $* "ie
adev*rat*' alt!interi nu $.ar !ai a"la a)u! ai)i/ 3ar a&$urde )ele pove$tite' dar poate ne vei
!ai $pune )eva' Xan E""en R
>ind2orn -%i d*du a)ordul )u un #e$t' )a! -n#0ndurat dar "*r* )o!entarii/ -n $ala de !e$e $.
au a%ternut )iteva !o!ente de t*)ere' -ntrerupte doar de pr*&u%irea ,#o!otoa$* a provei -n
$)o&itura dintre dou* valuri' inde$)ripti&ilul $)r-%net pe )are -l "a)e o nav* )on"runtat* )u va.
lurile unei !*ri a#itate : apoi !ai era %i trop*itul pi)ioarelor e)2ipa<ului $alvat de pe 4err@
1an)er )are -n)er)a $*.%i !en(in* e)2ili&rul/ >ind2orn -%i privi )ea$ul %i i $e adre$* lui
Ni)ol$on :
F 3ropun $* !er#e! pe puntea de )o!and*' Ni)ol$on : dup* )u! de)ur# lu)rurile' iar*%i o $*
ave! de "ur)* )u vre!ea rea/ Cred -n$* )* e$te ne)e$ar $* $e or#ani,e,e o pa,* ar!at*' pe
re$tul nop(ii' pentru Siran %i e)2ipa<ul $*u/
)2ii lui >ind2orn erau ine+pre$ivi %i re)i )a %i vo)ea : apoi )ontinu* :
F A% vrea !ai -nt-i5$* l*!uri! o !i)* pro&le!*/
Se -ndrept* "*r* #ra&* $pre e)2ipa<ul de pe 4err@ 1an)er' (inindu.%i )u #reu e)2ili&rul din
)au,a ruliului puterni) al navei' %i $e opri )0nd Xan E""en -nt0n$e o !0n*' &ar-ndu.i dru!ul/
1A9
9 F I/a $ud de )apul Java
F In lo)ul du!neavoa$tr*' !.a% "eri de a)e%ti oa!eni' $pu$e )al! olande,ul : !ul(i dintre ei
!ai au )el pu(in un &ri)ea# %i $unt iu(i de !in*/
F Ei du!neata ai un revolver/
>ind2orn -ntin$e !0na %i $)oa$e ar!a auto!at* pe )are Xan E""en o (inea -ntre )orp %i
)entur*/
F -!i dai voie R
3rivi ar!a' v*,u )* nu avea pu$* $i#uran(a %i ad*u#* :
F Un Colt de ;8 : te pri)epi la revolvere' nu.i a%a' Xan E""en R
F M* )a! pri)ep/
Cu pa$ u%or' >ind2orn $e -ndrept* $pre )el !ai apropiat din #rupul re)ent $alvat' din )ol(ul
$*lii de !e$e : era un tip -nalt' lat in u!eri' )u "a(a &run*' )al!*' ine+pre$iv* : privea' )a %i
)u! de !ult* vre!e pierdu$e o&i%nuin(a de a vor&i/ Avea o !u$ta(* $u&(ire' "avori(i &runi
prelun#i(i )u trei in)i !ai <o$ de)0t ure)2ile' )u o)2i ne#ii ine+pre$ivi/
F 1u!neata e%ti Siran R -ntre&* >ind2orn' par)* indi"erent/
F Cu voia du!neavoa$tr*' $unt )*pitanul Siran/
Sla&a a))entuare a )uv0ntului W)*pitanD %i -n)linarea a&ia per)epti&il* a )apului l*$au $* $e
-ntrevad* in$olen(* : "i#ura -n$* -i era ine+pre$iv*/
F M* pli)ti$e$) pre,ent*rile/ >ind2orn -l privi deodat* )u intere$ :
F E%ti $upu$ en#le,' nu.i a%a R
F 3oate/
1e a$t* dat*' &u,ele i $e )ur&ar*' !ai pu(in -n )2ip de ,0!&et' )0t -n $e!n de in$olen(*
di$pre(uitoare' per"e)t per)epti&il* : apoi ad*u#* :
F S* $pune!' an#io.$a+on/
F N.are i!portan(* : e%ti F $au ai "o$t F )*pitanul lui 4err@ 1an)er/ Ai a&andonat nava %i to(i
oa!enii pe
1;9 )are i.ai l*$at a)olo $* !oar*' -n)uia(i -n do$ul unor u%i de "ier/ 3oate )* $.au -ne)at' poate
)* au ar$ de vii' a)u! nu !ai are i!portan(*/ Si#ur e$te )* voit i.ai l*$at $* !oar*/
F Ce !elodra!* S e+)la!* Siran' repri!0ndu.%i )u pal!a' indolent' un )*$)at' o )apodoper*
de o&r*,ni)ie : )red )* a! "*)ut tot )e a "o$t po$i&il pentru a)ei nenoro)i(i/ L J
>ind2orn apro&* ta)it %i $e apropie pe r-nd de )eilal(i %a$e oa!eni ai lui Siran/ Ni)i unul dintre
ei nu p*rea delo) "eri)it' &a unul F )u "a(a prelun#* %i $a%iu F p*rea )el !ai nervo$ %i te!*tor
: -%i tot !i%)a pi)ioarele' !-inile %i de#etele "*)eau #e$turi ne$t*p0niU / >ind2orn $e opri -n "a(a
lui/
F Xor&e%ti en#le,e%te R
R*$pun$ul a "o$t doar -n)runtarea $pr-n)enelor' ridi)area u!erilor %i -ndep*rtarea pal!elor'
#e$tul univer$al pentru e+pri!area ne-n(ele#erii/
F A(i ale$ &ine' Mi$ter >ind2orn' ro$ti t*r*#*nat Xan E""en : vor&e%te en#le,e%te tot at0t de
&ine )a du!neavoa$tr*/
>ind2orn ridi)* ar!a auto!at*' -i propti (eava de #ura re$pe)tivului %i ap*$* de$tul de
puterni)/ !ul $e retra$e' dar >ind2orn nu.l $l*&i/ 1up* al doilea pa$ -nap)i' o!ul a<un$e la
peretele de$p*r(itor %i $e $pri<ini )u pal!ele l*$ate drept -n <o$' privind terori,at' )u $in#urul
o)2i nor!al' la revolverul )e.i atin#ea din(ii' v/ F Cine a -n)2i$/)u )io)anul toate ,*voarele
u%ilor de pe puntea dunetei R -l -ntre&* )al! >ind2orn : -(i dau )in)i $e)unde )a $* r*$pun,i/
Ap*$* !ai tare )u revolverul %i )lin)2etul &ru$) al de)lan%*rii $i#uran(ei r*$un* ne"ire$) de
tare -n 5t*)erea at!o$"erei -n)ordate/
1;1
9= 9
F Una/ dou*///
Spun/ $pun S &ol&oro$i o!ul' v*dit -n$p*i!intat: )u a! -n)2i$ u%ile/
F 1in ordinul )ui R
F Al )*pitanului' $punea )*///
F Ei )ine a -n)2i$ u%a teu#ii R
F lu$$i"' dar a !urit///
F 1in ordinul )ui R )ontinu* >ind2orn -ntre&*rile ne)ru(*tor/
F Tot din ordinul )*pitanului Siran/ 3rivind )u $pai!* $pre Siran/ el ad*u#* 5: $
F Xoi !uri' "iind)* a! $pu$ toate a$tea S
F 3ro&a&il' pronun(* ne-ndur*tor >ind2orn/
B*#* revolverul -n &u,unar %i $e adre$* lui Siran : Intere$ant* pove$tioar*' nu.i a%a' )*pitane
Siran R !ul e ne&un' repli)* di$pre(uitor Siran : terori,at )u revolverul' ori)ine poate $pune
tot "elul de n*,dr*v*nii/
F In teu#* $e a"lau $olda(i &ritani)i' pro&a&il )o!patrio(i de.ai du!itale : dup* o !i)*
$o)oteal*' pe$te dou*,e)i : nu %tiu )u! $.au petre)ut e+a)t lu)rurile' dar pro&a&il )* n.ai vrut
$* $e -n#2e$uie -n $in#ura &ar)* de $alvare/
F. Nu %tiu de$pre )e vor&i(i' ro$ti Siran' a )*rui "a(* &run* era -n)* a)eea%i' tot ine+pre$iv*/
1ar vo)ea -i era a)u! !ai prudent*' di$p*ru$e in$olen(a )al)ulat*/
F. Ei -n dunet* !ai erau pe$te dou*,e)i de oa!eni/
Siran nu ro$ti o vor&*' )u toat* $t*ruin(a )u )are -l privea >ind2orn/
F R*ni(i' !uri&un,i' "e!ei/// %i un )opila%/
Ni)i de a$t* dat* Siran nu r*$pun$e' )2ipul -i era tot at0t de i!pertur&a&il' nu!ai al&ul
o)2ilor i $e -n#u$ta$e'
5A
a&ia per)epti&il/ Iar )0nd vor&i' vo)ea !ai avea !)* 4)ea%i in$olent* indi"eren(* : c
F Ei unde $peri $* a<un#i' C*pitane >ind2orn' )u a)ea$t* vor&*rie #oal* R
F Nu $per ni!i)/
>i#ura ridat* a lui >ind2orn era $ever*' o)2ii de)olora(i' t*io%i %i ne)ru(*tori/ /
F Nu e$te vor&a de $peran(*' Siran' )i de )ertitudine F )ertitudinea )* e$ti vinovat de
o!oruri/ Miine di!inea(* vo! lua $eparat de)lara(ii de la to(" !e!&rii e)2ipa<ului pe )are i.ai
avut $u& )o!and*' vor "i $e!nate -n pre,en(a !artorilor neutri' !e!&rii e)2ipa<ului !eu/ -!i
iau r*$punderea $* a<un#i $*n*to$ -n Au$tralia/
S)o(-ndu.$i )2ipiul' #ata $* ia$*' ad*u#* : 5
F Xei avea parte de o <ude)at* nep*rtinitoare' )*pitane Siran' dar pro)e$ul nu va dura !ult'
)*)i pentru o!or'
edeap$a o )unoa%te! )u to(ii/ '
3entru pri!a dat* !a$)a de i!pertur&a&ila -ndite.en(* a lui Siran $e "i$ur* %i o und* "oarte
u%oar* de Wpai!* -i ap*ru -n o)2i' dar >ind2orn nu !ai era a)o'o )a $.o vad*/ 3le)a$e' ure-nd
pe $)ara de ta!&u)2i $pre pa$arela Xiro!ei' ,#-l(-it* de ra"alele $tridente ale "urtunii/
XI
In ,orii "*r* v0nt' )u )er $enin $ide"iu' de o "ru!u$e(e opa.le$)ent*' Xiro!a $e a"la departe' la
$ud.e$t de Canalul R2io/ la dou*,e)i de !ile nord de Ri"le!an Ro)6 %i )a! la <u!*tate din
dru!ul p0n* la Str0!toarea Cari!ata/ 3etrolierul $e depla$a )u toat* vite,a' )o%ul l*$a -n
ur!* un pana% de a&ur al&*$trui -nv*l*tu)it' iar puntea pupa trepida din )au,a vi&ra(iilor
puterni)e' )*)i Carradale' !e)ani)ul %e"' a))elera$e !otorul p0n* la li!ita !a+i!*' dep*%ind.
o )2iar/
Se ter!ina$e tai"unul a)elei nop(i lun#i' v0ntul puterni) $e potoli$e' )a %i )u! nu %uiera$e
ni)iodat*/ 1ar pun(ile %i $upra$tru)turile de punte p*tate )u depuneri de $are %i 2ula "oarte
a#itat* %i e+tin$*' ne)al!at* -n)* !ulte ore' a!inteau )* tai"unul nu "u$e$e doar un vi$/ Ba
)2iar' %5e putea $pune )* nu "u$e$e un vi$' )i un )o%!ar/ C*pitanul >ind2orn )ondu$e$e
petrolierul $upu$ '1a a!&ar.dee %i ruliuri -n"runt0nd valuri enor!e dinapoia traver$u.lui'
pre)u! %i v0nturi )i)loni)e' ti!p de ore "*r* $"ir%it' "*r* $* (in* $ea!a de )u!plita -n)er)are la
)are era $upu$* Xiro!a' "*r* $* $e #0ndea$)* la alt)eva de)0t $* $porea$)* pe )0t po$i&il
di$tan(a -ntre nav* %i Sin#apore' -nainte )a lu!ina ,ilei $*.i e+pun* $* "ie o&$erva(i de ina!i)
1;J
Nuan(ele deli)ate' pa$telate' din$pre e$t $e e$to!pau' $e de)olorau %i di$p*rur* -n )0teva
!inute' iar di$)ul !are' ro%)at al $oarelui $e ivi ur)0nd #r*&it dea$upra ori,ontu.ui' arun)0nd
pe$te !are o &and* de un al& lu)itor' -ntre 1 %i Xiro!a/ 1ar &anda nu era ne-ntrerupt* :pe
$upra"a(a arii/ la !ile dep*rtare' $e o&$erva )eva' poate un va$ de po$euri $au un !i) )a&otier
)u )o)a -n)* $u& ori,ont' ne#ru -n )ontra$t )u $oarele )are r*$*rea : $ilueta (inea )u $tr*%ni)ie
dru!ul $pre e$t' topindu.$) p0n* a deveni o !i)* pat* nea#r*' apoi di$p*ru )o!plet/ 1e pe
pa$arel*' )*pitanul >ind2orn %i Barrett au ur!*rit.o -ntre&indu.$o )e e$te/ pin* a di$p*rut/
3oate )* "u$e$e )eva real' poate o -n)2i1uir)/ 3oate era un <apone, $au "ilo<apone,' poate )*
nu/ 3oate )* era e)2ipat )u $ta(ie de radio' poate )* nu/ -n 'ori)e )a,' nu era prudent )a
Xiro!a $* a)(ione,e vreun "el/ ==
A%a )u! $e -r-t0!pl* totdeauna -n lar#ul !*rii' $oarele c.*/va )* ur)* verti)al pe )er/ La ora
%apte %i <u!*tate era aud' de$tul de )ald pentru a u$)a pun(ile %i $upra$tru)turile Xiro!ei'
de$tul pentru )a >ind2orn $*.%i $)oat* i!per!ea&ilul %i $* $e depla$e,e $pre !ar#inea
pa$arelei )a $* $e -n)*l,ea$)* %i $* a$pire' din ad0n)ul pl*!0nilor' aerul proa$p*t de
di!inea(* F %tia -n$* )* aerul nu va !ai "i !ult ti!p proa$p*t/ >ind2orn -n$u%i $e $i!(ea -n.
viorat' doar o oare)are o&o$eal* -i !ai $t*ruia -n oa$e : )a! la <u!*tatea )artului de la !ie,ul
nop(ii' )0nd )ol(ii tai"unului $e to)i$er*' Ni)ol$on il )onvin$e$e $* )o&oare -n )a&in* unde a
dor!it &u%tean vreo trei ore/ F Bun* di!inea(a' $ir/ Ad!ira&il* $)2i!&are de
vre!e' nu.i a%a R
Xenind )2iar din $pate' vo)ea )al!a a lui Ni)ol$on u $!ul$e pe >ind2orn din reverie : $e
-ntoar$e %i r*$pun$e :
F Bun* di!inea(a/ Jo2nn@/ 1e )e te.ai $)ulat la a)ea$t* or* neo&i%nuit* R
>ind2orn %tia )* Ni)ol$on nu dor!i$e de)0t dou* ore' dar avea -n"*(i%area odi2nit* a unui o!
dup* opt ore &u! de $o!n/ Nu pentru pri!a dat*/ >ind2orn )on$tata )* ir/ )eea )e prive%te
re,i$ten(a %i re)uperarea ener#iei' Ni)ol$on era un o! )are ie%ea din )o!un/
F r* neo&i%nuit*R repli)* Ni)ol$on privindu.%i )ea$ul: e$te aproape opt/
m0!&ind' ad*u#* :
F Con%tiin)io,itatea %i $i!(ul datoriei' $ir : a! %i "*)ut o rapid* tre)ere -n revi$t* a pa$a#erilor
no%tri "*r* plat*/
F Nu $unt re)la!a(ii R -ntre&*' #lu!ind' >ind2orn/
F 1in )au,a vre!ii' )ei !ai !ul(i nu $.au $i!(it prea &ine a$t* noapte' iar alte re)la!a(ii nu
$unt/
F Ei !ul(i ar "i -ndurat ori)e' de)0t $* re)la!e' apro&* >ind2orn5: )e.i )u in"ir!ierele &olnave R
F Cele dou* tinere )2ine,oai)e /%i )ele !ai -n v0r$l* $e $i!t !ai &ine/ 3e dou* dintre ele le.a!
#*$it -n in"ir!erie %i -n $ala de "u!at' $)2i!&0nd &anda<ele r*ni(ilor/ To(i )ei )in)i $olda(i $unt
-n "or!* $i -n"o!eta(i )a ni%te lupi/
F Se!n "oarte &un' -ntrerup$e >ind2orn : dar )ei doi tineri din in"ir!erie R
F Se )o!port* de$tul de &ine' $pune in"ir!iera : )ied )* $unt -n$* de$tul de &olnavi' -n ori)e
)a, !ai !ult de)0t re$pe)ta&ilul #eneral de &ri#ad* %i prietenul $*u' preotul !a2o!edan/ -i
po(i au,i $"or*ind de la dou*,e)i pi)ioare di$tan(*' iar &iroul !e)ani)ilor' unde $unt )a,a(i'
!iroa$e )a o di$tilerie de ra)2iu/
/ F Ei Mi$$ 3lenderleit2 R
F -%i "a)e pli!&area terapeuti)*' de la un )ap*t la altul al pun(ii de le#*tur*/ En#le,ii -%i "a)
ilu,ii )* $unt
5J
un popor de navi#atori : Mi$$ 3lenderleit2 e$te un e+e!plu #r*itor/ Mai $unt apoi )ei trei
$olda(i din $ala de !e$e' )aporalul >ra$er %i doi oa!eni de.ai lui : "ie)are $t* pe )0te un $)aun'
"oarte )on"orta&il' dar (in -n !-ini ar!ele lor de ;9; %i auto!atele Bren/ Qred )* $e roa#* )a
Sir0n $au unul din oa!enii lui $*.%i u!"le )eva !ai ,drav*n pieptul )a $* ai&* o $)u,* !ai
$erioa$* pentru a.i #*uri )a -!pu%)*turi/ Sira2 %i )o!pli)ii lui %tiu e+a)t )e #0nduri nutre$)
a)e%ti tineri -n privin(a lor %i a&ia re$pir*' a&ia )lipe$) din o)2i/
F -!p*rt*%e$) -n)rederea 5 du!itale -n a)e%ti trei pa,ni)i' $pu$e >ind2orn' privind pie,i% la
$e)undul $*u' )u o e+pre$ie $ar)a$ti)*/
F Ei )u! ar*ta re$pe)ta&ilul )*pitan Siran -n a)ea$t* di!inea(* R Ca! pono$it' nu.i a%a R
F 1elo) : ori)ine poate vedea )* a dor!it &ine/ un $o!n netul&urat )a un o! )u )on%tiin(* de
nou n*$)ut/
Ni)ol$on privi )0teva !o!ente pe !are' apoi de)lar* )al! :
F A% "i &u)uro$ $* a! o)a,ia $*.i dau )*l*ului )are -l va $p0n,ura toat* a$i$ten(a de )are va
avea nevoie/
F Xei "i pro&a&il ulti!ul la o )oad* lun#* de a!atori' repli)* >ind2orn' -nd-r<it : nu vreau $*
"a) o dra!*' dar )red )* re$pe)tivul e$te un ti)*lo$ %i tre&uie ni!i)it )a un )-ine tur&at/
L A$ta -i va "i $oarta' $e de)lar* de a)ord Ni)ol$on :
tur&at $au nu' -n ori)e )a, $u$pe)t/
F La )e te re"eri R
F E en#le,' )el pu(in pe trei $"erturi' pun r*!*%a# pe tot )e a! -n &u,unare/ A tre)ut prinr.
una din renu!itele %)oli pu&li)e en#le,e' %i' !ai !ult )a $i#ur' a pri!it' dra)ul $*.l ia' o
edu)a(ie !ai $olid* de)0t !ine/ Cu! a a<un$ un
5J/
o! )a a)e$ta )o!andant pe o )oa<* de nu)* do #enul Iul 4err@ 1an)er R
>ind2orn ridi)* din u!eri/
F Cine %tie R E+pli)a(ii $unt nenu!*rate' %i $e &at )ap -n )ap' av0nd totu%i o $in#ur*
a$e!*nare : toate pot "i eronate/ 3e o ra,* de dou* !ii de !ile -n <urul Sin#apore.lui po(i #*$i
<u!*tate din oile ne#re ale lu!ii' %i va "i #reu $* $ta&ile%ti de )e teap* e$te Siran' a%a )* e
di"i)il de r*$pun$ la -ntre&are : )in$tit' nu %tiu )e $* $pun/
-n ti!p )e &*tea ta!&urina )u de#etele pe &alu$trada tendei/ >ind2orn )ontinu* :
F Qenul *$ta de o! !* derutea,* %i' din p*)ate' nu e$te $in#urul -n a)ea$t* )ate#orie/
F X* re"eri(i la Xan E""en R Sau Sa re$pe)ta&ilul no$tru #eneral de &ri#ad* R
F 3rintre al(ii' de)lar*' eva,iv' >ind2orn : pa$a#erii *%tia )are ne.au )*,ut pe )ap "or!ea,* o
adun*tur* )iudat*' dar %i !ai )iudat !i $e pare !odul )u! $e )o!port*/ S* lu*!' de
e+e!plu' pe #eneral %i pe preotul !a2o!edan : $int prieteni la )atara!*/ Nu (i $e pare )iudat R
F Ba )2iar de ne)re,ut/ Toate u%ile )lu&urilor din Ben#al %i Sin#apore li $.ar -n)2ide -n na$ )u
in$)rip(ii $)ri$e )u litere !ari : //Inter,i$* intrarea pentru///D/
Apoi' Ni)ol$on )ontinu* !ali(io$ :
F Ce %o)uri %i a))idente !ortale $.ar produ)e -n )er)urile -nalte o"i(ere%ti da)* $.ar )unoa%te
a)ea$t* prietenie : -n toate &arurile din E$t' "re)ventate de lu!ea &un*' $.ar produ)e $ute de
apople+ii' )u pa2are de &*utur* -n !-ini -n(epenite/ Qeneralul >arn2ol!e are re$pon$a&ilitatea
-n a)ea$t* privin(*/
>ind2orn $)2i(* un ,0!&et %i -ntre&* :
F Tot !ai )re,i )* nu $e pre"a)e R
F Nu' $ir' ni)i du!neavoa$tr* nu )rede(i/ Un Mo%
1;;
Tea)* de )la$a -nt-i' "a)e %i vor&e%te nu!ai aiureli' eoni.i plet ne$erio$/ E #reu $*.l
)ate#ori$e%ti/ Un de,a+at/
F Un de,a+at' repet* !ur!urind >ind2orn : apoi !ai e$te %i prietenul lui' Xan E""en : de )e
nai&a $e arat* Siran at0t de #ri<uliu )u $*n*tatea a)e$tuia R
F Qreu de -n(ele$' ad!i$e Ni)ol$on : !ai ale$' )* Xan E""en nu.i prea preo)upat de $*n*tatea
lui Siran %i a!enin(* $*.i #*urea$)* $pinarea $au $*.l $tr-n#* de #-t/ 3er$onal' a! -n)redere -n
Xan E""en' -!i pla)e a)e$t o!/
F Ei !ie -!i "a)e o i!pre$ie &un*/ 1ar >arn2ol!e nu.i prea a)ord* -n)redere F de%i a
de)larat )* Xan E""en $pune adev*rul F iar )0nd l.a! -ntre&at de )e' a dat -napoi )u !are
vite,* %i $.a pornit pe o vor&*rie #oal* )are nu )onvin#e ni)i un )opil de )in)i ani/
F Sint de a)ord' de)lar* >ind2orn' %i tot at0t de pue.i rile %i ne)onvin#*toare $unt )ele
de)larate de Mi$$ 3lenderleit2 )0nd' la dorin(a ei' !.a! du$ $.o v*d la ea -n )a&in*' i!ediat
dup* )e du!neata ai avut )u Siran a)ea F $*.i $pune! F di$)u(ie/
F A%adar' a(i "o$t $.o vede(i R $uri$e Ni)ol$on : -!i pare r*u )* nu a! "o$t de "a(*/
F Etiai )* !.a )2e!at R
F Mi.a $pu$ Xannier/ Eu l.a! )onvin$ $* ple)e din $ala de !e$e )a $* v* tran$!it* !e$a<ul/
Ce va $pu$ Mi$$ 3lenderleit2 R
F La -n)eput a ne#at )* %i.a e+pri!at dorin(a $* !* vad*' apoi !i.a pu$ ni%te -ntre&*ri "*r*
ro$t' )a de e+e!plu' )0nd a<un#e! -ntr.un port )a $* poat* da o tele#ra!* $urorii $ale din
An#lia : o p*l*vr*#eal* inventat* ad.2o)/ Mi.a "*)ut i!pre$ia )* e tare -n#ri<orat* de )eva' )red
)* a "o$t )0t p.a)i $*.!i $pun* de )e' dar $.a r*,#0ndit/
C*pitanul >ind2orn ridi)* din u!eri' un #e$t pentru a -nl*tura a)e$t ele!ent din di$)u(ie'
ad*u#ind totu%i :
1;9
F Etiai )* Mi$$ 3lenderleit2 vine %i ea tot din Borneo R A)olo a "o$t dire)toarea unei %)oli de
"ete %i a p*r*$it po$tul -n ulti!ul !o!ent/
aF Etia! : a,i di!inea(*' a! avut %i eu o )onver$a(ie lun#* )u )a pe puntea de le#*tur*/ Tot
ti!pul !.a interpelat )u WtinereD %i !.a! !irat de )0te !i.au au,it ure)2ile/ Ni)ol$on privi
#0nditor $pre )*pitan %i )ontinu* : =F To)!ai dorea! $* v* !ai $pore$) nedu!eririle )u -n)*
una' )eva )e nu %tia(i : noaptea tre)ut* Mi$$ 3lenderleit2 a pri!it o vi,it* -n )a&in*' un prieten
&inevoitor/
F Cu! S Ui.a $pu$ ea a%a )eva R
F 1a de unde' nu ea' )i Kalter$ !i.a $pu$/ Noaptea tre)ut*' dup* ie%irea din )art' to)!ai $e
-ntin$e$e pe )u%et*' )0nd a au,it )u! )ineva &*tea -n u%a )a&inei lui Mi$$ 3lenderleit2 F
"oarte -n)et F totu%i el a au,it' )u%eta Iui din )a&ina $ta(iei de radio "iind )2iar l0n#* peretele
de$p*r(itor/ Kalter$ !i.a !*rturi$it )* a "o$t )urio$ %i )* a a$)ultat la u%a dintre )a&ine' )are
era -n)2i$* : dar nu a -n(ele$ de)0t )* avea lo) o )onvor&ire -n %oapt*' )on$pirativ*/ vo)e
"oarte <oa$*' $i#ur de &*r&at/ A $tat -n )a&ina lui Mi$$ 3lenderleit2 vreo ,e)e !inute' dup* )are
a ie%it/
>ind2orn nu.%i revenea de !irare :
F Int0lnire $e)ret* R La !ie,ul nop(ii' -n )a&ina lui Mi$$ 3lenderleit2 S Credea! )* ar "i tre&uit
$* (ipe )0t o (inea #ura' )0nd %i.a dat $ea!a )* )ineva vrea $* -ntre la ea S
F N.o )unoa%te(i S $pu$e Ni)ol$on' )l*tin-nd )apul )u 2ot*r0re : e o adev*rat* -ntru)2ipare a
re$pe)ta&ilit*(ii %i ori)e vi,itator no)turn ne)uno$)ut ar "i luat.o din lo)' i!pre$ionat de #e$tul
!u$tr*tor al ar*t*torului &*tr-nei Mi$$ %i ar "i pornit -ndat* pe )alea )in$tei' 2ot*r-t $* du)*
!ai departe o via(* irepro%a&il*/ 1ar' dup* )0te -n(ele#' n.a "o$t )a,ul de vreo !u$trare' )i'
di!potriv*' de.o di$)u(ie )on"iden(ial* -n deplin a)ord/
F Ei Kalter$ nu &*nuie%te )ine a "o$t vi,itatorul R
F Nu/ %i.a dat $ea!a doar )* era o vo)e de &*r&at' dar era prea o&o$it %i $o!noro$ )a $*.%i
!ai &ata )apul $* de$)opere )ine e vi,itatorul/
F Cred )* a pro)edat "oarte )u!inte/
>ind2orn -%i $)oa$e )2ipiul )a $*.%i %tear#* p*rul )u &ati$ta : de%i era doar opt di!inea(a'
$oarele -n)epea $* ard* : apoi )ontinu* :
F Ave! prea !ulte pe )ap )a $* ne !ai "a)e! pro&le!e %i )u $alva(ii *%tia/ Nu prea/ pot $*.!i
dau $)a!a )e.i )u ei/ Sunt o adun*tur* )iudat*' %i )u ori)are din ei a% $ta de vor&*' unul !i $e
pare !ai &i,ar )a )el*lalt/
F In)lu$iv Mi$$ 1ra)2!ann R -ntre&* Ni)ol$on/
F Cu ea' nu S A% da &u)uro$ toat* adun*tura pentru a)ea$t* t0n*ra' $pu$e >ind2orn'
rea%e,-ndu.%i )2ipiul %i )l*tinind -n)et din )ap : un )a, i!pre$ionant' Jo2nn@' )e ori&il a po)it.
o !*)elarul *la &le$te!at/
)2ii i.au redevenit p*trun,*tori' privind atent $pre Ni)ol$on/
F Ce e$te adev*rat din )ele )e i.ai $pu$ a$ear* R
F -n privin(a a )eea )e )2irur#ii ar putea "a)e pentru ea R
F 1a/
F Nu $unt )onvin$ )* ar putea reali,a !ar) lu)ru/ Nu !* pri)ep' dar )red )* )i)atri)ea %e va
l*(i %i $e va -nt*ri )u !ult -nainte )a $* $e poat* interveni )u $u))e$/ C2irur#ii e$teti)ieni nu
$unt ni)i ei "*)*tori de !inuni' %i ni)i nu au a$t"el de preten(ii/
F Atun)i $*.i ia nai&a' %i n.aveai dreptul $*.i !ai dai $peran(e' de)lar* >ind2orn' )u tot
pato$ul pe )are i.1
58
per!itea "irea lui "le#!ati)* : #0nde%t).te )it de de,a!*#it* va "i S
F W1eo)a!dat* $* !0n)*!' $* &e! %i $* ne ve$eli!D' vor&i -n ,i)ale Ni)ol$on : )rede(i oare )*
vo! !ai a<un#e $* !ai revede! An#lia' $ir R
>ind2orn -l privi lun#' )o&or-ndu.%i adine $pr-n)enele pe$te o)2i apoi apro&* )u un #e$t din
)ap' $e!n )* a -n(ele$ %i' intore-ndu.$e !ur!ur* :
F Mare !inune )* !ai $unte! -n $tare $* rea)(ion*! )a -n ti!puri nor!ale' de pa)e/ -!i pare
r*u' dra#ul !eu' dar %i eu !.a! #0ndit la a$e!enea lu)ruri' de )0nd a r*$*rit $oarele : la
$oarta )).1 a%teapt* pe !i)ul 3eter' la in"ir!iere' la toii F dar !ai ale$ la )opil %i la t0n*ra
1ra)2!ann' nu %tiu de )e/
1up* )0teva !o!ente de t*)ere' $)rut* ori,ontul "*r* nori' apoi ad*u#*' )u aparent*
in)on$e)ven(* :
F $* ave! o ,i "ru!oa$*' Jo2nn@/
F ,i "ru!oa$* )a $* !uri!' repli)* N6oi$on' $u!&ru/
Apoi il privi pe )*pitan drept in o)2i %i $)2i(* un ,0!&et :
F li a%tept*! de !ult* vre!e' dar <apone,ii $unt ni%te adev*ra(i #entle!eni F -n a)ea$t*
privin(*' pute(i a"la )eva de la Mi$$ 1ra)2!ann : totdeauna au "o$t i arte politi)o%i %i5)red )*
ni)i de a$t* dat* nu $e vor l*$a proa !ult a%tepta(i/
1ar <apone,ii $.au l*$at a%tepta(i' relativ' de$tul de !ult* vre!e/ Nu prea !ult*' da)* ar "i "o$t
$.o $o)ote%ti -n $e)unde' !inute %i ore : dar atun)i )0nd e vor&a d5e oa!eni' de oa!eni
di$pera(i' de prea !ult ti!p tortura(i de neprev*,ut' )are a%teapt* -n "ie)e !o!ent $* $urvin*
ine.
1JA vita&ilul' atun)i $e)undele' !inutele %i orele -%i pierd $e!ni"i)a(ia lor de unit*(i a&$olute
pentru !*$urarea ti!pului %i )ontea,* doar a%teptarea -n)ordat* a !o!entului tre)*tor' )u
!ereu pre,enta anti)ipare a )eea )e ine+ora&il tre&uie $* $e -nt0!ple/ Se)undele $e tira$e
anevoio$ devenind !inute' !inutele $e -ntind inter!ina&il %i $e lun#e$) p0n* la o or*' apoi
ur!ea,* o alt* or*' )erul r*!0ne tot #ol %i linia lu)itoare a ori,ontului r*!0ne )al!*' lini%tita
%i ne-ntrerupt*/ >ind2orn %tia )* $ute de nave %i avioane ina!i)e )utreierau !area -n )*utarea
Xiro!ei %i nu -n(ele#ea de )e nu ap*reau : pre$upunea doar )*\ !*tura$er* ,ona re$pe)tiv* -n
dup*' a!ia,a pre)edent*' -n ti!p )e ei "*)u$er* )ale -ntoar$* )a $* dea a<utor lui 4err@ 1an)er
%i pro&a&il )* a)u! ina!i)ul r*$)olea !area' departe $pre $ud/ Sau )redeau poate )* Xiro!a
pieri$e -n tai"un F dar )0nd a)ea$t* e+pli)a(ie -i tre)u prin !inte' >ind2orn o re$pin$e )a "iind
!ai )ur-nd o dorin(* a $a pentru )* nu era o&i)eiul <apone,ilor $*.%i ia pre$upunerile drept
realit*(i/// Indi"erent de !otiv' Xiro!a rula deo)a!dat* $pre $ud.e$t' $in#ur* pe va$ta
-ntindere a !*rii pu$tii/ A !ai tre)ut o or*' apoi alta' a)u! era a!ia,*' $oarele $tr*lu)itor $e
ridi)a ar,*tor' aproape verti)al' -n v*,du2ul -n)in$ )a un )uptor %i pentru pri!a dat* )*pitanul
>ind2orn -%i per!itea un $i!(*!0nt ne$i#ur de $peran(* re)on"ortant* : dup* Str0!toarea
Cari.!ata' -n -ntuneri) %i pe Marea Javei' puteau -ndr*,ni $* )read* iar )* vor a<un#e la un
ad*po$t/ Soarele era la ,enit' a!ia,a a tre)ut' !inutele $e "uri%au din nou' )in)i' ,e)e'
)in$pre,e)e' dou*,e)i' "ie)are !inut $)ur#0ndu.$e tot !ai -n)et %i $peran(a )re$)0nd -n a)ela%i
rit!/ 1ar' la dou*,e)i %i patru de !inute dup* !ie,ul ,ilei' $peran(a $.a ri$ipit )a o pul&ere
$u"lat* %i lun#a a%teptare a luat $"ir%it' .
1J;
3ri!ul a v*,ut .o un lunar de pe teu#* : o !i)* pat* nea#r*' departe $pre $ud.ve$t'
!ateriali,-ndu.$e din )ea(a )*ldurii' ap*r-nd dea$upra liniei ori,ontului/ Citeva $e)unde p*ru
)* r*!0ne pe lo)' $ta(ionar* -n v*,du2' un pun)t ne#ru ne-n$e!nat' $u$pendat -n aer' apoi'
aproape deodat*' nu a !ai "o$t o pat* !i)*' )i $.a !*rit )u "ie)are r*$u"lare a )elor de ve#2e' %i
nu !ai era e$to!pat*' )i )*p*ta o "or!*' tot !ai )on)ret de"init*' p0n* )0nd $.a putut
o&$erva' )lar %i "*r* -ndoial*' )onturul "u$ela<ului %i aripilor : era un avion de lupt* <apone, de
tip mero' pro&a&il prev*,ut )u re,ervoare $upli!entare de &en,in* pentru di$tan(e lun#i %i'
to)!ai )0nd )ei din ve#2e de pe Xiro!a l.au re)uno$)ut' a a<un$ p0n* la ei %i uruitul $urd al
!otorului pe$te lini%tea -ntin$* a !*rii/
Avionul mero &-,-ia )ontinuu' pier,-nd -n "ie)are $e)und* din -n*l(i!e' apoi $e ridi)* drept
dea$upra lor/ 3ar)* pilotul inten(iona$e $* $e n*pu$tea$)* a$upra Xiro!ei' dar' la !ai pu(in
de o !il* dep*rtare' vir* $)urt* la tri&ord %i -n)epu $* de$)rie )er)uri dea$upra navei la
-n*l(i!e de apro+i!ativ )in)i $ute de pi)ioare/ Nu a de,l*n(uit ata)ul' de pe Xiro!a nu a pornit
ni)i o $alv*/ C*pitanul >ind2orn ordona$e "oarte )ate#ori) tunarilor : "o)ul nu!ai pentru
autoap*rare : re,erva lor de !uni(ii era li!itat* %i tre&uia $* p*$tre,e pentru tirul -!potriva
inevita&ilelor &o!&ardiere/ Apoi' !ai era poate o %an$* )a pilotul $* "ie -n%elat de nu!ele
re)ent ,u#r*vit' Si@u$2u Maru' %i de !arele pavilion al Soarelui R*$are )are )u dou* ,ile
-nainte -nlo)ui$er* denu!irea Re$i$ten)ia %i pavilionul Ar#entinei : Wo %an$* la ,e)e !ii $* "i!
)re,u(iD' #0ndi >ind2orn $u!&ru/ In$olen(a $"runtat* %i ne!aipo!enita -ndr*,neal* #ra(ie
)*reia Xiro!a a<un$e$e a)u! at0t de departe -%i dovedeau poate utilitatea/
1JJ
Ti!p de aproape ,e)e !inute mero.ul a )ontinuat ;* de$)rie )er)uri in <urul Xiro!ei' la nu !ai
!ult de o <u!*tate de !il* di$tan(*' vir-nd tot ti!pul/ Apoi' din$pre $ud.ve$t au !ai ap*rut
-n)* dou* avioane F tot mero.uri de lupt* F %i $.au al*turat pri!ului/ 1e dou* ori' toate trei
au de$)ri$ )er)uri in <urul navei' apoi pri!ul pilot a ie%it din "or!a(ie %i a "*)ut dou* )ur$e
lon#itudinale la !ai pu(in de o $ut*/ de !etri di$tan(*' )u a)operi%ul )arlin.#ei l*$at -n <o$'
-n)0t )ei de ve#2e pe puntea de )o!and* au putut $*.i vad* )2ipul' !ai &ine $pu$ partea
vi,i&il*L de $u& )a$)*' o)2elarii de prote)(ie %i !i)ro"onul tran$!i(*.torului : au -n(ele$ )*
pilotul o&$erva detaliile navei: dup* )are a virat $)urt %i $.a al*turat )elorlal(i/ 1up* )0teva
$e)unde' avioanele au re"*)ut "or!a(ia' &alan$0ndu.%i aripile -n )2ip de "al$ $alut %i di$p*rur*
$pre nord.ve$t' -n a$)en$iune )ontinu*/
Ni)ol$on a r*$u"lat u%urat' o"t0nd -n*&u%it/
F Tipul *$ta nu va %ti ni)iodat* de )e a $)*pat' e)ono.!i$indu.ne !uni(ia' $e adre$* el lui
>ind2orn' -ndrep.t0ndu.%i ar*t*torul )*tre a!pla$a!entele Hot)26i$$.uri.lor : )2iar "lea)urile
noa$tre de tunuri /de pe dunet* l.ar "i "*)ut ,o& S
' F Cred %i eu' r*$pun$e >ind2orn' re,e!at )u $patele de <alu,eaua tendaletei %i privind
-n#0ndurat $pre avioanele )e di$p*reau : %i )e i$prav* ar "i "*)ut R Ar "i ri$ipit o !uni(ie
valoroa$*' at0ta tot/ Nu ar "i "o$t -n $tare $* ne "a)* pa#u&e F r*ul a "o$t "*)ut )2iar -nainte de
a $e apropia at0t de !ult de noi : a )o!uni)at Cartierului $*< #eneral de$)rierea navei noa$tre
p0n* la ulti!ul nit' po,i(ia' dru!ul %i vite,a/
>ind2orn -%i $)oa$e o)2elarii %i )ontinu* -n)et :
F Nu pute! "a)e ni!i) -n privin(a de$)rierii %i po,i(iei a)tuale a navei noa$tre' dar/ pute!
$)2i!&a dru!ul/
1J5
19
Te ro#' Ni)ol$on' d* )o!anda la A99n/ S* ne -ndrept*! $pre Canalul Ma))le$"ield/
F A! -n(ele$' $ir' r*$pun$e Ni)ol$on' e,it0nd in$* : )rede(i )* ne va "olo$i la )eva' $ir R
F Nu prea/ r*$pun$e >ind2orn )u o nuan(* de re$e!nare in vo)e : undeva' la vreo dou* $ute
)in)i,e)i de !ile de ai)i/ &o!&ardiere de altitudine' de pi)a<' )u torpile' toate -n)*r)ate'
de)olea,* a)u! de pe aerodroa!ele <apone,e/ Au nevoie de $u))e$' pre$ti#iul e$te un ele!ent
vital/ 1a)* $)*p*! %i a<un#e! la 1arCin/ <apone,ii $e "a) de r0$ "a(* de '/Marea mon* de
Copro$p)ritate a A$iei de E$tD/1
>ind2orn -l privi "i+ pe Ni)ol$on' )u o)2i )al!i' tri%ti %i di$tan(i/
v F -!i pare r*u' Jo2nn@' "oarte r*u de !i)ul 3eter' de t0n*ra Mi$$ 1ra)2!ann %i de to(i
)eilal(i/ Ina!i)ul $e va n*pu$ti $i#ur a$upra noa$tr*/ Au $)u"undat ei 3rin)e o" Kale$ %i
Repul$e/ ne vor di$tru#e %i pe noi/ 3e$te o or*' vor evolua dea$upra noa$tr*/
F Atun)i' de )e $* !ai $)2i!&*! dru!ul' $ir R
F A%a' )a $* "a)e! )eva : $* !ai )-%ti#*! ,e)e !inute p0n* ne vor de$)operi/ Un #e$t' dra#ul
!eu F "*r* $)op' %tiu F dar un #e$t/ Ei !ieii o iau la "u#*' de%i %tiu )* 2aita de lupi o $*.i
a<un#* %i o $*.i $"-%ie/
1up* o pau,*' >ind2orn )ontinu* ,0!&ind :
F >ind)* veni vor&a de !iei' Jo2nn@' du.te <o$ %i )ondu !i)a noa$tr* tur!* la $t0n*/
1up* ,e)e !inute' Ni)ol$on $e -ntoar$e pe puntea de ad* : >ind2orn -l privi intero#ativ :
F To(i $unt $*n*to%i -n (ar)' Ni)ol$on R
F -!i pare r*u' dar nu prea a! reu%it' r*$pun$e Ni)ol$on' ar*tindu.%i )u !ina )ele trei &arete
de pe epo.
1 Slo#an de!a#o#i) al !ilitari$!ului )otropitor <apone,/
1J5
le(i : $olda(ii de a,i au pierdut )u totul re$pe)tul autorit*(ii/ N.a(i au,it ni!i)' $ir R
>ind2orn il a$)ulta !irat' apoi apro&* )u )apul' $pun-nd :
A! au,it pa%i pe $)ar*' par)* ur)a un re#i!ent/
F Erau doar )aporalul >ra$er %i )ei doi oa!eni ai lui: )0nd le.a! $pu$ $* intre -n )a!&u,* %i
$* $tea a)olo lini%ti(i' )aporalul $.a de)larat de a)ord nu!ai da)* r*!0n %i eu )u ei/ Cred )* l.
a! atin$ la )oarda $en$i&il*/ Sunt )onvin$ )* $e pri)ep $* !0nuia$)* -!preun* trei pu%ti %i o
!itralier* %i )red )* vor "i de ,e)e ori !aiT e"i)ien(i de)0t )ei doi $ervan(i ai no%tri de la
Hote26i$$.u+5i/
F Ei )eilal(i R
F A)eea%i pove$te %i )u )eilal(i $olda(i : au ie%it a"ar* la pup*' )u revolverele/ Ei nu "a) pe eroii:
to(i patru $unt -nd-r<i(i %i $erio%i' de%i a&ia ni%te !0n<i/ Cei &olnavi $unt -n)* -n in"ir!erie' prea
$u"erin,i )a $* $e poat* !i%)a/ Sint -n tot at0ta $i#uran(* a)olo' )a oriunde pe nav* : $e a"l* )u
ei %i dou* in"ir!iere/
F 3ar)* erau patru DA $e -n)runt* >ind2orn : &a !i $e pare )*///
F Erau )in)i' )o!plet* Ni)ol$on : dar )red )* a )in))a a "o$t r*u %o)at* de e+plo,ia o&u,ului/
Apoi' $oldatul Ale+ %i nu !ai %tiu /)u!' nu.i &un de ni!i)' )u nervii )o!plet ,drun)ina(i/ Cu
#reu l.a! du$ %i pe el -n )a!&u,*/ 3e to(i )eilal(i i.a! l*!urit )e au de "*)ut/ B*tr-nul >arn.
2ol!e n.a prea "o$t di$pu$ $* p*r*$ea$)* )a&ina !e)ani)ilor' dar )0nd i.a! e+pli)at )* nu!ai
)a!&u,* e$te $in#urul )o!parti!ent al $upra$tru)turii )are nu )o!uni)* )u e+teriorul' )*
e$te prev*,ut* )u pere(i de$p*r(itori de o(el' in lo) de le!n' %i )* are pe dea$upra' -n)* doi p / c
< de prote)(ie la prov* %i la pup* %i -n)* trei de "ie)are parte' a pornit #lon( -ntr.a)olo/
19=
58
>ind2orn $tr0!&* din na$ :
F "i(er de parad*' un Mo% Tea)*/ Nu $t* -n linia -nt-i de)it p0n* -n)epe "o)ul/ Si!t un #u$t
a!ar -n #ur*/ Jo2nn@' e departe de a "i un )ara)ter/ Cara)teri$ti) pentru a)e%ti Mo% Tea)* e$te
)* %tiu )u! $*.%i pun* la ad*po$t pre(ioa$ele lor piei/
F Nu.i )a,ul lui >arn2ol!e' de)lar* Ni)ol$on : a! "o$t %i eu !ult* vre!e de a)eea%i p*rere'
dar a! a<un$ la )on)lu,ia )* e$te -n#ri<orat' "oarte in#ri<orat de )eva/
Apoi//)l0tin-nd din )ap :
F E un$ )u toate ali"iile' $ir' %i pro&a&il )* are un !otiv "oarte $erio$ )a $* $e pun* la ad*po$t'
nu nu!ai pentru propria.i piele/
F 3oate )* ai dreptate' $pu$e >ind2orn' ridi)ind din u!eri : nu -n(ele# -n$* de$pre )e poate "i
vor&a/ 1ar )u Xan E""en )e $e -nt0!pla R
F E$te -n $ala de !e$e %i )rede )* Siran )u oa!enii lui a%teapt* $* provoa)e de,ordine )0nd
nava va "i -ntr.un !o!ent di"i)il : de a)eea' -i (ine -n %a2 )u revolverul' a%a )* nu vor -n)er)a
ni!i)/
m0!&0nd' Ni)ol$on ad*u#* :
F Cred )* Xan E""en e$te o!ul )are %tie ee vrea/
F Siran %i oa!enii lui $unt -n $ala de !e$e R -ntre&* >ind2orn' "*)0ndu.%i #ura pun#* : e$te
-n)*perea to)!ai &un* pentru $inu)idere' lar# e+pu$* la ata)uri' din toate p*r(ile navei' iar
<alu,elele "ere$trelor nu vor "i o piedi)* pentru proie)tile/
Tonul lui adu)ea !ai !ult a intero#are de)0t a repro% %i >ind2orn -i a$o)ie o privire <u!*tate
ironi)*' <u!*la6 -ntre&*toare' dar Ni)ol$on ridi)* din u!eri' indi"erent %i -n)epu $* )er)ete,e
ori,ontul -n)e(o%at de )*ldura $oarelui/
59
Japone,ii au reap*rut la orele dou* %i dou*$pre,e)e !inute dup* a!ia,*' de a$t* dat* )u "or(e
!ult $porite/ Ar "i "o$t $u"i)iente trei $au patru avioane' dar au ap*rut )in)i,e)i/ Nu !ai era
)a,ul $* -nt0r,ie' $* 2*r(uia$)*' $* &o!&arde,e preli!inar de la -n*l(i!e' era )lar )* 2ot*.
r0$er* un ata) uni) %i di$tru#*tor' in$tantaneu %i )al)ulat )u pre)i,ie in#inerea$)*' e+e)utat de
&o!&ardiere torpiloare -n "or!a(ie -n )oad* de r0nduni)*' &o!&ardiere -n pi)a< %i mero.uri' un
ata) a )*rui !*ie$trie de e+e)u(ie nu era -ntre)ut* de)0t de o di&*)ie %i de o "ero)itate "*(i%e/
1in !o!entul -n )are pri!ul mero a ,&urat -n <urul navei' la nivelul pun(ii de )o!and*' iar
proie)tilele pere)2ii $ale de tunuri au -n)eput $* o i,&ea$)*' %i p0n* )0nd ulti!ul &o!&ardier
torpilor $.a -n*l(at %i a virat departe pentru a $e "eri de %o)ul e+plo,iei propriei $ale torpile au
tre)ut doar trei !inute/ 1ar a)ele trei !inute au pre"*)ut Xiro!a din )el !ai "ru!o$ %i !odern
petrolier al "lotei An#lo.Ara&ian' din )ele dou*$pre,e)e !ii de tone de -!&inare !etali)* "*r*
)u$ur' )u toate tunurile a"late pe punte r*p*ind )u "irava lor $"idare )ontra ina!i)ului ata)a.
tor' -ntr.o -n"ior*toare epav* !*)el*rit*' $"*r0!at*' ar,-nd i)i %i )olo' -nv*luit* -n "u!' )u
tunurile redu$e la t*)ere' )u !otoarele oprite %i aproape -ntre# e)2ipa<ul !uri&und $au de<a
!ort/ Un adev*rat !a$a)ru' "*(i%' inu!an' )u o $in#ur* $)u,* : ne!iloa$a "urie aD ata)ului a
"o$t !oderat* doar de !ilo$tenia iu(elii )u )are $.a de$"*%urat/
Ma$a)ru' dar !a$a)ru !ai pu(in al navei' !ai !ult al oa!enilor )are o operau/ Japone,ii au
ata)at )on"or! unor ordine pre)i$e' pe )are le.au reali,at $tr*lu)it/ S.au )on)entrat ?a$upra
)o!parti!entului !a%inilor' pun(ii de )o!and*' teu#ii %i a!pla$a!entelor artileriei' pri!ul
"iind )el !ai #rav avariat : dou* torpile %i )el pu(in o du,in* de &o!&e au p*trun$ -n -n)*perea
!a%inilor' $tr*pun#0nd
1J9
pun(ile de dea$upra : <u!*tate din pup* a ,&urat %i ni!eni nu a $upravie(uit a)olo/ 1intre
tunari au $upravie(uit doar doi : Jen6in$' !arinar &revetat )are !anipula$e un tun de pe
teu#*' /%i )aporalul >ra$er : dar ni)i a)e$ta nu !ai avea !ult \6 tr*it' )*)i <u!*tate din &ra(ul
$tin#' dinainte $)2ilodit' "u$e$e rete,at %i era prea epui,at' prea %o)at : $.a "*)ut )6r/tr o
$i!&oli)* -n)er)are de.a i $e opri $0n#ele )e (-%nea/'
3e puntea de )o!and*' )*,u(i pe podea -n $patele pere(ilor &linda(i ai ti!oneriei' n*u)i(i de
e+plo,ia %i %o)ul o&u,elor/ >ind2orn %i Ni)ol$on $e -ntre&au de )e au "o$t ata)a(i )u at0ta "urie
%i )are era !otivul )&v0r%itoarei a!plori a ata)ului e+e)utat de at0t de !ulte &o!&ardiere %i o
e$)ort* puterni)* de avioane mero/ Se !ai -ntre&au de )e puntea de )o!and* r*!*$e$e
neatin$* de &o!&e' de )e ni)i o torpil* nu p*trun$e$e -n tan)urile -n)*r)ate )u produ$e
petroliere F o (int* )e nu tre&uia o!i$* F %i nu "u$e$e ,dro&it* ini!a Xiro!ei/ Au a<un$ la
)on)lu,ia )* <apone,ii nu au vrut $* di$tru#* Xiro!a : din )ontr*' )*uta$er* $.o "erea$)*' dar
$*.i ni!i)ea$)* e)2ipa<ul/ Nu avea i!portan(* )* di$tru$e$er* pupa navei : )ele nou* !ari
tan)uri de produ$e petroliere' -n)* inta)te' %i teu#a aveau o re,erv* de "lota&ilitate $u"i)ient*
pentru a !en(ine nava -n $tare de plutire pre)ar*' dar la $upra"a(a apei/ Ei da)* ni!eni din
e)2ipa<ul Xiro!ei nu !ai tr*ia pentru a "a)e $* e+plode,e $au $* $a&orde,e nava' atun)i
puneau !0na pe ,e)e !ii de tone de produ$e petroliere : !ilioane de #aloane de )ar&urant
$uperior pentru navele' tan)urile %i avioanele lor/
1e a)eea !u#etul )ontinuu %i vi&ra(iile puterni)e produ$e de e+plo,iile &o!&elor %i torpilelor'
au -n)etat aproape &ru$)' &-,-itul $pe)i"i) al !otoarelor &o!&ardierelor #reoaie $.a topit rapid
-n dep*rtare %i t*)erea $u&it* )e
89
a ur!at 2*uia tot at0t de inten$ -n ure)2i )a %i lar!a a&ia $"0r%it*/ Cu di"i)ultate' Ni)ol$on -%i
$)utur* )apul )a $* $e de,!eti)ea$)* de ur!*rile %o)ului %i ,#o!otului %i )a $* -ndep*rte,e
"unin#inea %i pra"ul )u )are era -!&-)$it : $e ridi)*' ne$i#ur' -n #enun)2i' $pri<init -n !-ini'
apu)* !inerul u%ii )u #rila<'' $e ridi)* -n pi)ioare' dar $e tr-nti )a un &olovan pe punte )0nd
)0teva proie)tile %uierar* #roa,ni) tre)0nd prin #ea!urile "*)ute (*nd*ri' )2iar pe dea$upra
)apului' %i e+plodar* lovindu.$e de peretele de$p*r(itor din$pre )a!era 2*r(ilor' u!pl0nd
ti!oneria )u un ,#o!ot a$ur,itor de detun*turi %i o #rindin* u)i#*toare de a%)2ii de o(el/
C0teva $e)unde' Ni)ol$on a r*!a$ lun#it' )u "a(a -n <o$' pe punte' a$tup0ndu.%i ure)2ile )u
de#etele %i prote.<-ndu./%i )apul )u &ra(ul' )o!plet n*u)it' &le$te!0ndu.$e -n #0nd de ne&unia
pre)ipitat*' ne)u#etarea de a $e "i ridi)at prea repede -n pi)ioare/ Ar "i tre&uit $* "ie !ai
)on%tient' $* nu.%i -n)2ipuie )* -ntrea#a "or(* de ata) ina!i)* $e retr*$e$e/ Nu era #reu de
#2i)it )* <apone,ii !ai l*$a$er* )0teva avioane )a $* $uprave#2e,e ori)e $upravie(uitor )are $.
ar !ai !i%)a pe punte' peri)ol poten(ial )are le.ar "i ,*d*rni)it inten(iile' %i era $i#ur )* a)e$te
avioane !ai r*!0neau at0t ti!p )it le per!itea )ar&urantul din re,ervoarele $upli!entare
pentru di$tan(e lun#i/
-n)et' de a$t* dat* )u in"init* #ri<*' Ni)ol$on $e ridi)* din nou -n pi)ioare %i privi atent pe
dea$upra (*nd*rilor de #ea! r*!a$e la partea de <o$ a )adrului "ere$trei di$tru$e/ La -n)eput
n*u)it' a )*utat $*.%i dea $ea!a )e e$te )u el -n$u%i %i )u nava/ 1up* dun#a nea#r* a u!&rei
ar&orelui prova' a -n(ele$ )e $e -nt0!pla$e : o torpil* di$tru$e$e $au -ridoi$e )-r!a navei' )*)i
Xiro!a' -nainte de ata)' #r*&it* $*.%i piard* ur!a )0t !ai repede pe $upra"a(a apei' a)u! era
aproape oprit* dup* o rotire de o $ut* opt,e)i de #rade'
89
%i avea )apul e+a)t -n dire)(ia opu$*/ Aproape -n a)ela%i ti!p/ Ni)ol$on !ai )on$tat* )eva' )eva
)are "*)ea )a po,i(ia Xiro!ei $* nu !ai ai&* ni)i o i!portan(*' )eva )are tran$"or!a -n
,*d*rni)ie vi#ilen(a avioanelor ina!i)e )e ve#2eau %i a%teptau -n v*,du2/
Nu a "o$t un )al)ul #re%it din partea pilo(ilor &o!&ardierelor' )i o dovad* de i#noran(*/
Ata)0nd teu#a' di$lru.#0nd tunurile %i tunarii %i "olo$ind proie)tile per"orante pentru a $tr*&ate
puntea teu#ii %i a.i u)ide pe !e!&rii e)2ipa<ului ad*po$ti(i a)olo' pilo(ii au pre$upu$ Flo#i) F
)* prin a)ea$ta au reali,at tot )e -%i propu$e$er*/ 1ar )eea )e nu %tiau' )eea )e i#norau' era )*
$pa(iul de depo,itare de $u& puntea teu#ii' !a#a,ia de !ar"* interpunte de dede$u&tul
a)e$teia %i !a#a,ia -n)* Ei !ai !are de $u& )ea din(ii nu erau #oale' )i pline' pline p0n* la
re"u, )u $ute de &utoaie &ine $tivuite' )on(inind !ii de #aloane de &en,in* de avion )u )i"r*
o)tani)* ridi)at*' produ$ petrolier de$tinat ini(ial avioanelor &ritani)e' a)u! doar epave ar$e
pe aeroportul Selen#ar de la Sin#apore/
Cind &en,ina a luat "o)' "l*)*rile $.au ridi)at la o $ut*' )2iar dou* $ute de pi)ioare -n*l(i!e' -n
v*,du2ul )al!/ "*r* ni)i o adiere de v0nt' "or!0nd un "el de )oloan* atit de al&*' at0t de inten$
"ier&inte %i "*r* "u!' -n)0t era aproape invi,i&il* in lu!ina or&itoare a $oarelui de a!ia,* : ni)i
nu erau propriu.,i$ "l*)*ri' )i o &and* lat*' lu)itoai.e' de aer $upra-n)*l,it )are $e -n#u$ta pe
!*$ur* )e D$e -n*l(a %i $"0r%ea )u un )ap*t r*$u)it %i o$)il0nd' -ntre)0nd )a -n*l(i!e v0r"ul
ar&orelui prova' e$lo!p0ndu.$e -ntr.un $!o) de,l0nat de "u! al&a$tru de$)2i$/ 1in )0nd -n
)0nd' !ai e+ploda un &utoi -n ad0n)ul !a#a,iei %i' ti!p de )0teva $e)unde' o d-r* de "u! #ro$
$tr*&*tea "la)*ra invi,i&il* di$p*r-nd tot at0t de repede/ Ni)ol$on -%i d*dea $ea!a )* in)endiul
a&ia -noepe/ C0nd "l*)*rile vor )uprinde toat* !a#a,ia' )0nd &utoaiele vor e+ploda )u ,e)ile'
&en.<,ina de avion din tan)ul nu!*rul nou* de la prova va $*ri -n aer )a un depo,it de !uni(ii/
C*ldura "l*)*rilor -n)epea $*.i do#orea$)* "runtea : privi )0teva )lipe $pre teu#* %i -n)er)* $*.%i
dea $ea!a )0t ti!p !ai are la di$po,i(ie/ Era -n$* i!po$i&il' nu putea ni)i !*)ar $* #2i)ea$)*
: poate nu!ai dou* !inute' poate vreo dou*,e)i : dup* doi ani de r*,&oi' re,i$ten(a
petrolierelor' $"idarea lor "a(* de !oarte deveni$er* le#endare/// Si#ur -n$*' de a$t* dat* nu
putea "i vor&a de o re,i$ten(* !ai lun#* de dou*,e)i de !inute/
Aten(ia lui Ni)ol$on a "o$t atra$* de )eva )are $e !i%)a prin la&irintul de )ondu)te de pe punte'
$pre pupa de la ar&orele'prova : era un o!' purt0nd nu!ai ni%te pantaloni de do) al&a%tri
,dren(ui(i' -!pleti)indu.$e %i )*,-nd -n -n)er)area de a a<un#e la o $)ar* )e du)ea $u$ la
pa$arela de le#*tur*/ >oarte ,*p*)it' -%i "re)a o)2ii )u &ra(ul' par)* nu vedea &ine' dar reu%i $*
a<un#* la pi)iorul $)*rii' $e tir- p0n0 la )ap*tul ei de $u$ %i o porni' )l*tin-ndu.$e' de.a lun#ul
pa$arelei de le#*tur* p0n* la $upra$tru)tura pun(ii de )o!and*/ A)u!' Ni)ol$on -l re)uno$)u :
era !e)ani)ul &revetat Jen6in$' %e"ul e)2ipei de la tunul de pe teu#*/ 1ar -l !ai o&$erva$e
)ineva %i Ni)ol$on a&ia apu)* $*.i $tri#e di$perat )a $*.l pun* -n #ard*' -nainte de a $e lun#i %i
el -n$u%i pe punte' a$)ultind )u pu!nii $tin%i &u&uiturile )a ni%te lovituri de )io)ane #i#anti)e
ale e+plo,iilor proie)tilelor unui mero )are $e redre$a dup* un $)urt %i &ru$) pi)a<' %i o)olea
puntea de la teu#* la pa$arel*/
1e a$t* dat*' Ni)ol$on nu $.a !ai ridi)at -n pi)ioare' dindu.%i $ea!a )* o a$e!enea a)(iune -n
interiorul ti!oneriei e#ala )u o $inu)idere/ 1e alt!interi' $in#urul !otiv pentru )are dorea $*
$e ridi)e -n pi)ioai.e era )a $* vad* )e $e -nti!pla$e )u Jen6in$/ 1ar nu a tre&uit $* $e $)oale
81
-n pi)ioare pentru a a"la : Jen6in$ a%tepta$e !o!entul potrivit pentru a o lua la "u#*' dar
"u$e$e prea &ui!*)it $au poate nu avu$e$e alt* alternativ* de)0t $* o ,&u#2ea$)* %i $* "ie
o!or-t' $au $* r*!0n* pe lo) %i $* "ie in)inerat/
Ni)ol$on -%i $)utur* )apul $pre a $e de$)otoro$i de vaporii %i !iro$ul de )ordit*' $e a%e,* %i
privi -n <urul $*u ti!oneria di$tru$*' pulveri,at*/ -n a"ar* de el' $e !ai a"lau a)olo patru in%i F
un !o!ent !ai -nainte' "u$e$er* nu!ai trei : %e"ul de e)2ipa< M)4innon intra$e to)!ai )0nd
ulti!ele proie)tile e+ploda$er* -n interiorul pun(ii de )o!and*/ A)u! era pe <u!*tate #2e!uit
pe pra#ul u%ii din$pre )a!era 2*r(ilor' $pri<init -ntr.un )ot %i privind prudent in /<ur/ Nu era
r*nit %i putea $)*pa da)* nu "*)ea ni)i o !i%)are/ c
c F La$*.(i )apul -n <o$ S Nu te $)ula -n pi)ioare' alt"el -n)a$e,i o lovitur* -n plin' -l averti,*
Ni)ol$on )u o vo)e )are lui -n$u%i i $e p*ru a$pr* %i ne"irea$)*/
Evan$' ti!onierul de $erivi)iu' $t*tea pe #r*tarul de ee-nduri' )u $patele la ti!on* %i -n<ura
-n)et' )ontinuu' )u vo)ea $a pi(i#*iat* de' ori#inar din Kal)$/ 1inlr.o ran* lun#* de pe "runte'
$0n#)le ii pi)ura pe #enun)2i' dar nu o&$erva$e %i era preo)upat $*.%i -n"*%oare )u un &anda<
i!provi,at &ra(ul $t0n#/ Ni)ol$on nu putea apre)ia )0t do #rav* era rana de pe &ra(ul lui
Evan$' dar "ie)are nou* -n"*%urare de p0n,* al&* rupt* din propria.i )*!a%* devenea de un
ro%u aprin$ %i $e -!&i&a de $0n#e -ndat* )e atin#ea &ra(ul/
Xannier era -ntin$ pe punte in )ol(ul )el !ai -ndep*rtat/ Ni)ol$on $e t0ri %i.%i ridi)* )u #ri<*
)apul )a $* vad* )).i )u el : o"i(erul IX avea o ran* la t0!pl* %i un )u)ui -n "runte' dar nu
p*rea $* !ai "i "o$t r*nit -n alt* parte : era le%inat' dar re$pira lini%tit %i re#ulat/ Cu atet"(ie:
81
i)ol$on -%i -ntoar$e apoi )apul )a $* $e uite la >ind2orn< )are %edea pe <o$' privindu.l' de
)ealalt* parte a pun(ii de )o!and*' $pri<init )u $patele de perete' )u pal!ele $- de#etele
r*$)2irate pe punte/ ''B*tr-nelul pare )a! palid' #0ndi Ni)ol$on : nu !ai e$te un &*ie(andru %i.
i e$te #reu $* !ai $uporte a$e!enea -n)er)*riD/ Ar*t0ndu.l )u un #e$t pe Xannier' Ni)ol$on i $e
adre$* lui >ind2orn :
F/E $)o$ din )ir)ula(ie' $ir: a avut noro)' )a %i noi to(i )eilal(i r*!a%i -n via(*' de%i nu prea ne
(ine! pe pi)ioare/
Ni)ol$on $i!ula o oare)are &un* di$po,i(ie/ Ei to)!ai )ind ter!ina vor&a' v*,u )* >ind2orn
-n)ear)* $* $e ridi)e -n pi)ioare' )u un#2iile de#etelor -n*l&ite de pre$iunea !iinilor in )are $e
$pri<inea/ Ni)ol$on -i $tri#* $)urt :
F Nu v* pripi(i' $ir S R*!0n)(i unde $unte(i/ pe a"ar* ni%te indivi,i ne dau tir)oale' %i a&ia
a%teapt* $* v* ia drept (int*/ c /
>ind2orn a -n(ele$ %i $.a lini%tit' $pri<inindu./%i din nou $patele de perete/ Ni)ol$on -l privi
-n#ri<orat :
F X* $i!(i(i &ine $ir R
>ind2orn apro&* )u un #e$t din )ap' -n)er)* $* vor&ea$)*' dar )uvintele nu.i ie%eau din #ur* :
i,&u)ni -n $)2i!& -ntr.o tu$e )iudat*' -n*&u%it* %i' deodat*' pe &u5MVe -i ap*ru o $pu!*
a!e$te)at* )u $0n#e' $0n#e )are $e prelin#ea pe &*r&ie /%i pi)ura -n)et pe al&ul Di!a)ulat al
)*!*%ii/ I!ediat' Ni)ol$on/ $*ri -n pi)ioare' $tr*&*tu ti!oneria poti)nindu.$e %i )*,u -n
#enun)2ii -n "a(a )*pitanului:
>ind2orn -i $uri$e/ -n)er)*' $* vor&ea$)*' dar din nou -l -ne)* tu%ea )u $pu!* %i $0n#e' $0n#e
de un ro%u aprin$ -n )ontra$t )u al&i)iunea &u,elor/ )2ii lu)itori -i tr*dau $u"erin(a/
Repede' Ni)ol$on )er)et* trupul %i )apul )*pitanului )a $a a"le unde era r*nit/ La -n)eput nu a
#*$it ni!i)' apoi a de$)operit : $e -n%ela$e )re,-nd )* era o pi)*tur* de $in#e $)ur$ din #ur* pe
)*!a%*: -n realitate' era o #aura !i)a' aparent "*r* i!portan(*' per"e)t )ir)ular*' )u !ar#inile
-nro%ite/ La -n)eput' Ni)ol$on $.a !irat de )0t de !i)a era #aura %i )e nepri!e<dioa$0 p*rea/
Aproape de !i<lo)ul pieptului' nu )2iar -n !i<lo): poate )a! la un !ei la $tin#* de $tern %i la
doi in)i dea$upra ini!ii
XII
-n)et' pre)aut/ Ni)ol$on -l apu)* pe )*pitan de u!eri %i.i dep*rta $patele de perete' apoi )*ut*
$* a"le )e $e -nti!pla )u %e"ul e)2ipa<ului/ A)e$ta -n$* era a)u! -n #enun)2i' al*turi de el' %i
dintr.o privire $pre "i#ura preo)upat*' ine+pre$iv* a lui M)4innon a -n(ele$ )* pata de $0n#e de
pe )*!a%a )*pitanului $e !*ri$e/ Repede' -nainte )a Ni)ol$on $* "i $)o$ o vor&*' M)4innon a
$)o$ un &ri)ea# %i )u o !i%)are rapid* a $pinte)at $patele )*!*%ii )*pitanului' a -n)2i$
&ri)ea#ul' a apu)at !ar#inile %i a $"-%iat -n dou* )*!a%a' dup* )are a e+a!inat )u aten(ie
$pinarea )*pitanului/ Apoi' al*tur* la lo) !ar#inile p0n,ei t*iate' -l privi -n $u$ pe Ni)ol$on %i
)l*tin* din )ap/ Cu a)eea%i aten(ie )u )are pro)eda$e %i Ni)ol$on' M)4innon $pri<ini $pinarea
)*pitanului de perete/
F Ni)i o &u)urie' nu.i a%a R $e au,i vo)ea lui >ind2orn' !ai !ult un !ur!ur -ne)at' "or(at'
lupt0nd )ontra $0n#elui )e.i inunda #-tle<ul/
F Ar "i putut "i %i !ai r*u/ r*$pun$e Ni)ol$on/ eva,iv ' v* doare tare' $ir R
F Nu/
>ind2orn -n)2i$e o)2ii un !o!ent' apoi ii de$)2i$e %i )ontinu*: 1
F Te ro# $*.!i r*$pun,i adev*rat la ur!*toarea -ntre&are : a p*trun$ ad0n) #lon(ul R
Io [
.Cu vo)e deta%at*' oare)u! )lini)*' Ni)ol$on $e )on"or!* :
F Nu' $ir : )red )* a atin$ pu(in pl*!0nul %i $.a oprit -n )oa$te : o $*.l e+tra#e!' $ir/
F -(i !ul(u!e$)/
WAtin$D era o "la#rant* "loare de $til )*)i nu!ai -ntr.o $al* de $pital &ine utilat* $.ar "i putut
-ndr*,ni o opera(ie la tora)e : dar >ind2orn n.a l*$at $* $e vad* da)* -%i d*dea $ea!a $au nu
de a)e$t lu)ru' ni)i prin tonul )uvintelor' ni)i prin e+pre$ia "e(ei/ A tu%it )u v*dit* $u"erin(*'
apoi a -n)er)at $* ,0!&ea$)* :
F Nu.i !o!entul $* ne o)up*! a)u! de e+tra)(ia #lontelui : )).i )u nava' Ni)ol$on R
F Mai e+i$t*' repli)* Ni)ol$on' lu-ndu.l #ura pe dinainte/
Apoi' ar*t0nd )u de#etul !are pe$te u!*r :
F 3ute(i vedea )u! au )uprin$.o "l*)*rile' $ir : da)* $unte! noro)o%i !ai ave! )in)i$pre,e)e
!inute/ -n)epe! eva)uarea' $ir R
F Bine-n(ele$' &ine-n(ele$ S Unde !i.e )apul R
Ei >ind2orn -n)er)* $* $e $)oale -n pi)ioare' dar M)4innon -l o&li#* $* $tea lini%tit' vor&indu.i
)u vo)ea lui do!oal* de 2i#2lande, %i uit0ndu.$e la Ni)ol$on pentru )on"ir!are/ 1ar
)on"ir!area nu a venit de la Ni)ol$on' )i $u& "or!a unui vuiet )re$)endo al unui !otor de
avion' a unei detun*turi $urde' )a de )io)an !e)ani)' a tunului avionului %i a unui proie)til
)are a p*trun$ %uier-nd prin "erea$tra di$tru$*' tre)0nd )2iar pe dea$upra )apetelor lor pentru
a e+ploda -n partea de $u$ a u%ii din$pre )a!era 2*r(ilor/ >ind2orn -n)et* $* $e !ai opun*' $e
$pri<ini o&o$it de perete' %i privi $pre M)4innon $)2i(-nd un ,0!&et/ Xru $*.i $pun* )eva lui
Ni)ol$on' dar a)e$ta ple)a$e' l*$0nd -n
8A
ur!a lui' -ntrede$)2i$*' u%a )a!erei 2*r(ilor )are $e &*l*&*nea &e,!eti) in &ala!alele $tri)ate/
Ni)ol$on a )o&or-t $)ara )entral*' $.a -ndreptat $pre prov* %i a p*trun$ prin u%a tri&ord a $*lii
de !e$e/ A)olo ii #*$i pe Xan E""en $t0nd pe <o$ l0n#* u%*' )u revolverul -n !0n*' aparent
ner*nit : )0nd v*,u )ine a intrat' i $e adre$* :
F Teri&il* 2*r!*laie' !i$ter Ni)ol$on S Mi $e pare )* ne.a! du$ pe )op)* S /
5 a F Unii dintre noi -n)* nu' dar nava )red )* e pierdut*' Ei dou* $au trei mero.uri !ai $tau
de p0nd*' o&$ervind da)* !ai $unt ur!e de via(*/ Ai avut )eva ne)a,uri R
F Cu ei R repli)* Xan E""en' ar*t0nd )u (eava revolverului $pre e)2ipa<ul de pe 4err@ 1an)er/
Cin)i dintre ei erau -n#2e$ui(i de.a val!a %i -n$p*i.!0nta(i' pe podea' la pi)iorul &an)2etelor
prova' iar al(i doi' -nle!ni(i de $pai!*' $e a$)un$e$er* $u& !e$e/
F 3rea -n#ri<ora(i pentru )a $* le !ai ard* de alt)eva de)0t de propria lor piele/
F E$te vreunul r*nit R
Xan E""en d*du ne#ativ din )ap' )u un #e$t de re#ret' ad*u#ind' )u alu,ie la <apone,ii )are nu.i
atin$e$er* :
F 1ra)u -i !ena<ea,* pe ai lui' Mr/ Ni)ol$on/
F 3*)at' de)lar* Ni)ol$on' -ndrept0ndu.$e $pre u%a &a&ord a $*lii de !e$e : nava e pe du)*'
nu !ai are .!ult : $tr-n#e.i pe a)e%ti indivi,i pe puntea de $u$ F (ine.i deo)a!dat* pe )uloar/
Nu de$)2ide u%ile )u #rila<///
Ni)ol$on $e opri &ru$) : &o)aportul de $ervire' )on"e)(ionat din le!n' era #*ui5it %i $part -n !ai
!ulte lo)uri %i de din)olo de el $e au,ea pl0n$etul -n)et' tre!urat al unui )opil/
-n trei $e)unde' Ni)ol$on ie%i pe )uloar %i -n)er)* $* de$)2id* u%a )a!&u,ei/ Clan(a $e !i%)a'
dar u%a nu $e
159
putea de$)2ide' poate -n)uiat*' !ai pro&a&il &o!&a(i %i &lo)at*/ 3e peretele de a"ar* al )a&inei
!e)ani)ului X era "i+at* o $e)ure de po!pier )u )are Ni)ol$on lovi ,drav*n -n in)uietoarea
)a!&u,ei/ La a treia lovitur*' -n)uie.toarea $e $"*r0!* %i u%a )ed* din &ala!ale/
Intr-nd' Ni)ol$on a "o$t !ai -nt-i ,*p*)it de "u!' de )0teva "o)are de in)endiu' de o -n#r*!*dire
de "aian(* $part* %i de o in$uporta&il* du2oare de C2i$6@/ C0nd )urentul de aer proa$p*t a
li!pe,it at!o$"era' le.a v*,ut pe )ele dou* in"ir!iere %e,-nd pe podea : )it p.a)i $* )al)e pe
t0n*ra !alae,* )u o)2ii !ari %i ne#ri !0n<i(i de "unin#ine' !ari %i plini de #roa,*/ Mi$$
1ra)2!ann era al*turi' palid* %i -n)ordat*' dar )al!*/ Ni)ol$on $e l*$* pe #enun)2i' al*turi de
ea/
F Unde.i &*ie(elul R -ntre&* el #r*&it/
F Nu v* -n#ri<ora(i' 3eter e$te $*n*to$/
Apoi' $ur0,-nd' d*du la o parte u%a #rea' !etali)* a )alandrului' l*$at* -ntrede$)2i$*/ Copilul
era -n*untru' )on"orta&il -nvelit -ntr.o/ p*tur* #roa$* %i -l privi )u o)2ii !ari plini de $pai!*/
Ni)ol$on -i !0n#-ie u%or parul &lond' $e ridi)* &ru$) -n pi)ioare %i l*$* $*.i $)ape un o"tat
ad0n) :
F Slav* 1o!nului )*.i tea"*r S
1up* )are' privind $pre Mi$$ 1ra)2!ann :
F -(i !ul(u!e$) %i du!itale : "oarte &un* idea de a 1 "i a$)un$ ai)i/ A)u! ia.1 %i ie%i pe
)oridor' ai)i te $u"o)i/
3rivi -n <ur %i $e !ir* de )ele )e vedea : t0n*rul $oldat Ale+ %i preotul erau -ntin%- pe podea
unul l0n#* altul' a!&ii )el pu(in in)on%tien(i/ >arn2ol!e to)!ai ter!ina de e+a!inat )apul
preotului %i !iro$ea -n a%a 2al a C2i$6@ de par)* %i 2ainele de pe el erau -!&i&ate/
F Ce nai&a "a)i a)olo R -ntre&* Ni)ol$on $ever : nu te po(i de$p*r(i de $ti)l* ni)i )in)i !inute'
>arn2ol!e R
189
F E%ti t0n*r' dar "oarte repe,it' $e au,i o vo)e din.tr.un )ol( al )a!&u,el: nu tra#e prea repede
)on)lu,ii' !ai ale$ )on)lu,ii proa$te/
Ni)ol$on )*ut* )u aten(ie prin -ntune)i!ea -n)*perii : dina!urile %i re(eaua de ilu!inat erau
$)oa$e din "un)(iune %i )a!&u,a "*r* "ere$tre era -n $e!i-ntuneri)/ Cu #reu reu%i $* di$tin#*
$ilueta lui Mi$$ 3lenderleit2' $pri<init* )u $pinarea de )utia pentru #2ea(*/ Capul -i era aple)at
a$upra !-inilor %i $e au,ea un (*)*nit rit!i) de andrele' ne"ire$) de tare/ Ni)ol$on privi $pre
ea' )o!plet' nedu!erit' -ntre&0nd.o )u vo)ea plin* de at0ta !irare )* ni)i el -n$u%i nu %i.o
re)uno%tea :
F Ce "a)e(i a)olo' Mi$$ 3lenderleit2 Rc
F Ce $* "a)' tri)ote, S N.ai !ai v*,ut ni)iodat* pe )ineva tri)ot0nd R
F Tri)ota(i S !ur!ur*' )ople%it' Ni)ol$on : $lav* 1o!nului' a! v*,ut de !ulte ori S
Cl*tin* ui!it din )ap %i ad*u#* :
F 1a)* ve$tea a<un#e la ure)2ile <apone,ilor' )er i!ediat ar!i$ti(iu S
F Ce tot tr*n)*ne%ti R -ntre&* r*$tit Mi$$ 3lenderleit2 : )red )* nu (i.ai pierdut !in(ile %i
du!neata S
F Ei eu R
F 1a' )a ne"eri)itul *la de )olo' repli)* ea' ar*t0nd $pre t0n*rul $oldat : )0nd a! intrat ai)i'
a! &ari)adat &o.)aportul )u o #r*!ad* de t*vi F erau de le!n F )are dup* $pu$ele
#eneralului' tre&uiau $* ne "erea$)* de &o!&e/
Mi$$ 3lenderleit2 vor&ea repede' "oarte )on)i$ %i $e opri$e din tri)otat/
F C0nd a )*,ut pri!a &o!&*' t0n*rul a -n)er)at $* ia$* din $al*/ Qeneralul a -n)uiat u%a' dar
)ur-nd $.a r*,#0n.dit' a -n)er)at %i el $* ia$*' d0nd t*vile la o parte/ Noro)
181
<l F La $ud de )apul Java
)* preotul a reu%it $*.l oprea$)* to)!ai )0nd proie)tilele au -n)eput $* p*trund* prin
&o)aport/
Ni)ol$on -l privi rapid pe >arn2ol!e %i "*)u un #e$t de apro&are F $au de $alut F )*tre preotul
!a2o!edan/
F -!i pare r*u/ do!nule #eneral' de "elul )u! $.a vor&it de$pre du!neavoa$tr* : tD!*rul
$oldat a !urit R
F Slav* )erului' nu/
>arn2ol!e $e ridi)* -n #enun)2i' renun(-nd te!porar $* !ai $u#* din $ti)la de C2i$6@ %i
)ontinu* :
F 1oar )a! !ototolit %i %o)at/
Se uit* -n <o$ la t0n*rul $oldat' ad*u#ind :
F S*.l ia dra)u de t0n*r pro$t S
F Ce $.a -nti!plat )u el R
F Se pre#*tea $* ia$* )u o $ti)l* de C2i$6@' $pu$e >arn2ol!e : $ti)la $.a $part' pro&a&il era
)r*pat*/ Mare p*)at de C2i$6@ul pierdut' !are p*)at/
Fc Xrei $*.l $)o(i a"ar* pe $oldat R Iar voi' )eilal(i' ie%i(i %i voi/
Ni)ol$on $e -ntoar$e' )*)i to)!ai intra$e )ineva pe u%* :
F Kalter$ S uita$e! de tine S E%ti tea"*r R
F Tea"*r %i nev*t*!at $ir : dar )a&ina $ta(iei de radio e )a! paradit*/
Kalter$ era palid' ar*ta r*u' dar' )a totdeauna %tia )e $pune/
F A)u! nu !ai are i!portan(*' repli)* Ni)ol$on' &u)uro$ de pre,en(a lui Kalter$' un o!
2ot*t"t %i )o!petent/
F 1u.i pe oa!enii *%tia $u$ pe puntea &*r)ilor de $alvare' &a !ai &ine pe )uloar $au )2iar -n
&iroul $au )a&ina du!ita6/ Nu.i l*$a $* ia$* pe punte/ 1a)* vor $*.%i ia )0te )eva din )a&inele
lor/ d*.le doar dou* !inute/
Kalter$ $uri$e "or(at :
F 3orni! intr.o $)urt* )*l*torie' $ir R
18A
5aF >oarte $)urt*' doar )0t $* a<un#e! la un ad*po$t/
3entru !oralul pa$a#erilor' #indi Ni)ol$on' nu era indi)at $* $pun* )are era adev*rata $itua(ie
: )2iar Kalter$ ar "i "o$t -n#ri<orat da)* ad*u#a )* $in#urele alternative erau in)inerarea $au
"*r0!i(area -n &u)*(i )0nd nava va $*ri -n aer/ Ie%i repede pe u%*' $e )l*tina pe pi)ioare'
aproape )*,u' din )au,a unei teri&ile detun*turi' din$pre pup*' p*rind )* ridi)* a)ea parte a
Xiro!ei a"ar* din ap* : detun*tura $.a propa#at )a un %o) )utre!ur*tor' )onvul$iv' prin
"ie)are tol* de &orda< %i "ie)are nit/ In$tin)tiv' Ni)ol$on a -ntin$ !ina )a $* $e $pri<ine de &uian.
dru#ul u%ii' prin,-ndu.i )u )el*lalt &ra( pe Mi$$ 1ra)2!ann %i pe 3eter' )*)i in"ir!ierea $*
-!piedi)a$e %i era #ata $* )ad* : Ni)ol$on -i re$ta&ili e)2ili&rul %i i $e adre$* lui Kalter$/
F Anule, ulti!a )o!and* : ni!eni nu !ai !er#e -n )a&ine' to(i $* "ie i!ediat du%i $u$ %i
(inu(i a)olo/
1in patru pa%i' a<un$e la u%a )u #rila< din$pre pup* %< o de$)2i$e )u #ri<*/ 1up* )iteva
$e)unde' era a"ar* pe punte' -n pi)ioare' la )ap*tul $)*rii )e du)ea <o$ la puntea prin)ipal* :
a)olo privi $pre pup*/
C*ldura -l i,&i -n "a(*' o)2ii -i l*)ri!ar* de durere' dar nu re#reta' )*)i din a)ea$t* )au,* nu
vedea in.$p*i!0nt*torul in)endiu/ Nori ne#ri de "u!'. din )e -n )e !ai #ro%i %i -nv*l*tu)i(i' $e
ridi)au la $ute de pie:. V -n aer' )u "ie)are $e)und* din )e -n )e !ai -nal(i %i nu $e ter!inau )u
un v0r"' )i de$pie-ndu.$e' $e a%terneau pe$te nav* )a un lin(oliu : totu%i' la &a,*' la nivelul
pun(ii' aproape )* nu e+i$ta "u!' doar "l*)*ri )o!pa)te )a un perete )ir)ular de aproape
/%ai,e)i de pi)ioare dia!etru /%i -nalt de patru,e)i de pi)ioare )are $e de$pi)a apoi -ntr.o du,in*
de )oloane !i)i de "o)' li!&i in)ande$)ente %i r*$u)ite de "l*)*ri -n*l(-ndu.$e "l*!0nde' )u
v0r"uri pilpiinde'
9
li=
apoi antrenate in ne#reala -n)ol*)it* a "u!ului/ Cu toata )*ldura inten$*' pri!a rea)(ie a lui
Ni)ol$on a "o$t )a $*.%i a)opere' nu "a(a/ )i ure)2ile : )2iar de la o $ut* )in)i,e)i de pi)ioare
di$tan(*' vuietul "l*)*rilor era in$uporta&il de a$ur,itor/
WUn alt )al)ul #re%it al <apone,ilorD' #indi Ni)ol$on/ -ndir<it/ &o!&* de$tinat*
)o!parti!entului !a%ini e+ploda$e -n &un)*rul )u !otorin*' r*&u"nind $pre pup* prin
peretele $"*r0!at al )o!parti!entului %i prin a!&ii pere(i ai )o"erda!ului 5' p*trun,ind -n
tan)ul de petrol nu!*rul unu/ Era $i#ur )* tan)ul nu!*rul unu lua$e "o)' )u $"ertul $*u de
!ilion de #aloane de !otorin* -n "l*)*ri antrenate de tira<ul inver$ al aerului prin )o"erda!ut
di$tru$/ C2iar da)* ar !ai "i r*!a$ aparate de $tin$ in)endiu %i oa!eni )are $* le !0nuia$)*/
a lupta -!potriva a)elui in"ern ar "i "o$t doar un #e$t i!&e)il de $inu)idere' )*)i p-r<olul ar "i
-n#2i(it %i ar "i di$tru$ ori)e o! )are5ar "i -ndr*,nit $* $e apropie la !ai pu(in )a )in)i,e)i de pi.
)ioare/ Suprapu$ vuietului pro"und' )ontinuu al "l*)*rilor' Ni)ol$on !ai au,ea un alt ,#o!ot' %i
!ai u)i#*tor : ,&ir.n-itul a$)u(it' a!enin(*tor al unui !otor de avion -n re#i! de vite,*
!a+i!* : era $tr*"ul#erarea unui mero' e+e.)utind un ar) de )er) -n a"ara tri&ordului' la
-n*l(i!ea v0r"ului ar&orelui : Ni)ol$on a&ia apu)* $* $e n*pu$tea$)* de.a &u%ilea -napoi pe u%a
prin Care ie%i$e pentru a $)*pa de proie)tilele )e loveau %i e+plodau to)!ai unde $e a"la$e )u
nu!ai dou* $e)unde -nainte/
Bl)$te!0ndu.$e in #0nd pentru i!pruden(*' Ni)ol$on $e ridi)* totu%i -n pi)ioare' -n)2i$e u%a %i
privi in <ur/ Ca!&u,* %i )uloarul erau #oale F Kalter$ nu.%i pierdu$e
1 Co!parti!ent etan% de$tinat $* $epare !a#a,iile de !*r"uri' di/ tan)urile )u produ$e
petroliere/
IQJ
vre!ea' le eva)ua$e )on"or! ordinelor pri!ite/ Ni)ol$on -%i )roi repede dru! prin )uloar %i prin
$ala de !e$e' p0n* la pi)iorul $)*rii de ta!&u)2i )e du)ea la puntea &*r)ilor/ >arn2ol!e era
a)olo' lupt0ndu.$e $*.l )are -n $u$ul = $)*rii pe t0n*rul $oldat/ Ni)ol$on -l a<ut* p0n* la )ap*t'
unde Kalter$ il lu* -n pri!ire pe $oldat' u%urindu.l de povar*/ Ni)ol$on privi -n lun#ul
)uloarului' $pre )a&ina $ta(iei radio/
F I.ai &*#at pe to(i -n (ar)' Kalter$ R
F 1a' $ir/ A $o$it )2iar a)u! popa a)ela ar*&e$)' iar Mi$$ 3lenderleit2 a ap*rut )u &a#a<e )a %i
)u! ar de&ar)a la Bourne!out2 1 pentru dou* $*pt*!0ni de va)an(*/
F 1a' a! o&$ervat : e$te din )ate#oria )elor )are -%i "a) #ri<i inutile/
Ni)ol$on privi $pre )ap*tul prova al )uloarului : Siran %i oa!enii lui erau -n#r*!*di(i -n <urul
$)*rii )e du)ea la )a!era 2*r(ilor' to(i -n$p*i!0nta(i %i -n#ri<ora(i' a"ar* de Siran/ >i#ura
a)e$tuia era )ontu,ionat* dar tot ine+pre$iv* %i )al!*/ Ni)ol$on -l privi -n#ri<orat pe Kalter$ :
F Unde e$te Xan E""en R
aF Nu %tiu' $ir : nu l.a! v*,ut/ Ni)ol$on i $e adre$* dire)t lui Siran :
F Unde e$te Xan E""en R
Siran d*du din u!eri' ,0!&i u%or' dar nu r*$pun$e/ Ni)ol$on -i -n"ip$e revolverul -n ple+ul
$olar %i pe "a(a run0 ,0!&etul $e %ter$e/
F Ce.ai ,i)e da)* te.a% o!or- pe lo)' $pu$e Ni)ol$on -n )2ip de #lu!*/5
F A ple)at $u$' de)lar* Siran' a)u! un !inut/
Ei ar*t* )u un #e$t $)ara/ Ni)ol$on i $e adre$* lui Kalter$ :
5 Lo)alitate -n $udul An#liei' port Ia Canalul M0n))iJ/
85
F Ai un revolver R
F 1a/ $ir' la !ine in &irou/
F 1u.te %i ia.1 : Xan E""en nu tre&uie $* la$e ne$upra.6ve#2eat a)e$t #rup de oa!eni/
A%tept* p0n* $e -ntoar$e Kalter$ :
F Nu (i $e va )ere $o)oteal* da)* i!pu%ti vreunul din a)ea$t* &and* : ori)e !otiv' )2iar
ne-nte!eiat' va "i luat in )on$iderare/
Ur)* $)ara )0te trei trepte deodat*' traver$* )a!era 2*r(ilor %i intr* -n ti!onerie/ A)u!/
Xannier era )on%tient' -%i $)utura )apul )a $* $e de,!eti)ea$)* %i -%i reveni$e de$tul -n "ire
pentru a.1 a<uta pe Evan$ $*.%i &anda<e,e &ra(ul/ M)4innon %i )*pitanul erau -n)* al*turi/
F L.ai v*,ut pe Xan E""en' %e"ule de e)2ipa< R
F A "o$t ai)i' )u un !inut -nainte' $ir : $.a ur)at $u$/
F Su$ R Cu! dra)u/// e+)la!* Ni)ol$on' dar $e opri' era prea $)urt ti!pul pentru a !ai
di$)uta/
F Cu! te $i!(i/ Evan$ R
F Al nai&ii de "urio$' $ir' r*$pun$e privindu.%i &ra(ul : da)* a! $* pun !0na pe u)i#a%ul *la S
F Bravo' &ravo' $uri$e $)urt Ni)ol$on' a)u! $unt $i#ur )* ai tre)ui 2opul/ Stei ai)i )u
)*pitanul/ Cu! te $i!(i' Xannier R
F A)u!' &ine/ $ir' r*$pun$e a)e$ta' "oarte palid : a! doar o ,#irietur* la )ap/
F Bine/ Ia.1 )u du!neata pe %e"ul de e)2ipa< %i veri"i)a(i &*r)ile de $alvare' nu!ai nu!*rul
unu %i doi : trei Ei patru au "o$t di$tru$e/
1up* o pau,* $)urt* privi $pre )*pitan :
F A(i $pu$)eva' $ir R
F 1a' $e au,i vo)ea -n)* $la&* a lui >ind2orn' dar !ai )lar* )a -nainte : trei %i patru au "o$t
di$tru$e R
88
F S"*ri!ate -n &u)*(i de e+plo,ii' apoi ar$e de n.a !ai r*!a$ ni!i) de)0t )enu%a' r*$pun$e
Ni)ol$on )u a!*r*)iune : au "*)ut o trea&* &un* p*)*to%ii *%tia de <apone,i' tan)ul nu!*rul
unu e$te %i el -n "l*)*ri' $ir/
>ind2orn )l*tin* din )ap :
F Mai e$te vreo $peran(* R
F Ni)i una' )2iar ni)i una/
Apoi Ni)ol$on $e adre$* lui Xannier :
F 1a)* )ele dou* &*r)i r*!a$e !ai $unt &une de )eva' le lu*! pe a!indou*/
1up* )are privi $pre >ind2orn )er-nd )on"ir!are %i ad*u#* :
F Nu )red )* ar "i prudent $* "i! -n a)eea%i &ar)* )u Siran %i )o!pli)ii lui : o &ar)* nepuntat*'
-n plin* noapte/
>ind2orn apro&* t*)ut %i Ni)ol$on )ontinu* :
F Lu*! )u noi tot )e pute! : p*turi' 2ran*' ap*' ar!e %i !uni(ii' pre)u! %i tru$e de pri!
a<utor : toate' -n )ea !ai &un* &ar)* : e )lar' Xannier R
F A! -n(ele$' $ir/
F -n)* )eva : dup* )e ter!ina(i )u pre#*tirea &*r)ilor' adu)e(i o &ran)ard* )u )2in#i pentru
)*pitan/ B*#a(i de $ea!*' nu v* &*#a(i -n "a(a #urilor de tun ale avioanelor ata)atoare F a)u!
vreo dou* !inute era )0t pe.a)i $* !* o!oare/ E+e)utarea S Ave(i )in)i !inute -n total S
Ni)ol$on ie%i pe u%a tri&ord a ti!oneriei %i r*!a$e a)olo dou* $ati trei $e)unde pentru a.%i da
$ea!a de $itua(ie/ 1in$pre prov* %i din$pre pup* -l lovi -n "a(* $u"lul unei )*lduri inten$e' )a
p-r<olul e!anat prin u%a de$)2i$* a unui )uptor -n)in$' dar nu lu* -n $ea!*/ 1eo)a!dat*' )*l.
dura nu.l o!ora' dar me,o.urile at0ta a%teptau' da)* aveau o)a,ia : a)u!' $e a"lau la o
di$tan(* de o <u!*tate de !il*' -n "or!a(ie -nainte %i la &a&ord' &alan$0nd din aripi %i
88
rotindu.$o -n <urul Xiro!ei' o&$)rvind /%i a%t)pt0nd/ Mai avea )in)i pa%i p0n* la pi)iorul $)*rii
)e du)ea la a)operi%ul ti!oneriei/ 3ri!ii trei i.a "*)ut dintr.o $*ritur* apoi $e opri at0t de
&ru$)' -n)0t nu!ai indoind la iu(eal* &ra(ul a!orti,a %o)ul unei )*,*turi pe$te $pi(ele ti!onei/
Xan E""en/ )u "a(a %i )*!a%a p*tate de $0n#e/ to)!ai -n)epea $* )o&oare $pri<in-ndu.l' !ai
)urind )*r-ndu.l/ pe )aporalul >ra$er/ A)e$ta ar*ta "oarte r*u' $e vedea )* -%i d*dea $ilin(a $*
$e !en(in* pe )0t po$i&il )on%tient/ >a(a "oarte &ron,at* ii era )ri$pat* de durere' pe ea $e
prelin#ea $0n#e' %i )u &ra(ul drept-%i $u$(inea )e !ai r*!*$e$e din ante&ra(ul $tin#' $"0rte)at'
$"-%ial' ori&il !utilat : nu!ai o e+plo,ie dire)t* de proie)til produ$e$e o a$e!enea $)2ilodire/
3*rea -n$* )* e!ora#ia nu.i puterni)* : Xan E"l)n -i apli)a$e un/ #arou dea$upra )otului/
Ni)ol$on i.a -nt0lnit la <u!*tatea $)*rii : a )*ut* $*.l eli&ere,e pe Xan E""en de o parte din
povar*' dar -nainte de a reali,a )e $e -nti!pl*' $e po!eni -n $pinare )u -ntrea#a #reutate a
$oldatului/ -n ti!p )e Xan E""en $e -ntor)ea -napoi pe $)ar*' in $u$/ $pre a)operi%ul ti!oneriei/
F Unde te du)i' o!ule R a tre&uit $* $tri#e Ni)ol$on )a $* $e "a)* au,it pe$te ,#o!otul
-n#ro,itor al "l*)*rilor/
Apoi ad*u#* : c
F A&andon*! nava' vino )u noi S
F Tre&uie $* v*d da)* !ai ) )ineva a)olo' ,&ier* Xan E""en/
A !ai $tri#at )eva/ Ni)ol$on )re,u )* a -n(ele$ )* e vor&a de ni%te ar!e' dar nu era $i#ur/
Huietul )elor dou* in)endii !ari -i a)operea vo)ea' iar Ni)ol$on era de<a )u #indul -n alt* parte/
R*!a$e a)u! doar trei' mero.urile nu !ai e+e)utau )er)uri -n <urul navei : virau $)urt' ie%ind
din "or!a(ie %i $e aliniau' indreptindu./$e )*tre $upra$tru)tura de la !i<lo)ul navei/ Nu.(i
tre&uia !ult* i!a#ina(ie
8[
)a $*.(i dai $ea!a )) (inte i$pititoare' li&er e+pu$e' deveneau ei' )o)o(a(i pe partea )ea !ai
-nalt* a navei/ Ni)ol$on -l apu)* !ai $tr-n$ )u o !0n* pe )aporalul >ra$er/ )u )ea li&er* ar*t*
#r*&it $pre !are %i.1 apo$tro"* pe Xan E""en :
F Te e+pui la !oarte $i#ur*' ne&unule S E%ti or& $au de!ent R
F Xe,i.(i de pielea du!itale' prietene' -i $tri#* Xan E""en %i.%i )ontinu* dru!ul/
Ni)ol$on nu !ai a%tept* : -ntr.adev*r era !o!entul $*.%i vad* de propria.i $alvare' era !ai
ne)e$ar )a ori.)0nd/ 1oar )0teva trepte' doar )iteva $e)unde %i a<un#ea la u%a ti!oneriei' dar
>ra$er deveni$e inert' povar* "*r* via(* in &ra(ele lui Ni)ol$on %i unui mero nu.i tre&uia !ai
!ult de %a$e $e)unde )a $* par)ur#* di$tan(a p0n* la ei/ Se %i au,ea din -n*l(i!i ,&-rn-itul
$la& al !otoarelor' -n $urdin* dar a!enin(*tor' pe$te vuietul )ontinuu al "l*)*rilor : Ni)ol$on
ni)i nu !ai -ndr*,nea $* privea$)*' %tia unde $e a"lau' la vreo dou* $ute de @ar,i di$tan(* de
(evile tunurilor Ondreptate $pre $pin*rile neprote<ate/ U%a #li$ant* a ti!oneriei era -n(epenit*'
a&ia reu%i $.o -ntrede$)2id* pu(in )u !0na $tin#*' dar "u &ru$) de$)2i$* din*untru )u o
$!u)itur* : %e"ul de e)2ipa< l.a tra$ -n*untru pe >ra$er' iar Ni)ol$on $e n*pu$ti -nainte pe
punte' )ri$pindu.$e involuntar in a%teptarea %o)ului !ortal al proie)tilelor )e.l puteau lovi -n
$pinare/ Ei -n ti!p )e -%i )roia diurn' &*l*&*nindu.$e' $pre ad*po$t %i $e)uritate' )re%tea -n
a!ploare' )a un tunet' ,#o!otul avioanelor tre)ind la nu!ai )0teva pi)ioare dea$upra
ti!oneriei' dar' )urio$' tunurile melo.urilor au r*!a$ !ute/
Ni)ol$on a dat )lin )ap )u ne-n)redere %i nedu!erire: $.a ridi)at -n)et -n pi)ioare/ 3oate )*
"u!ul %i "l*)*rile -i or&i$er* pe pilo(i' poate )* -%i epui,a$er* !uni(ia F nu
8[
!*rul de proie)tile pe )are le du)e un avion de lupt* e$te li!itat/ -n ori)e )a,' !otivele nu
aveau i!portan(*/ Ni)ol$on -l v*,u a)u! pe >arn2ol!e' a"lat pe puntea de )o!and*'
a<ut0ndu.l pe M)4innon $*.l )o&oare pe $oldat/ Xannier ple)a$e' dar Evan$ $e !ai a"la a)olo'
l0n#* )*pitan/ Apoi u%a de la )a!era 2*r(ilor $e de$)2i$e din &ala!alele ei $tri)ate %i' -n)* o
dat*' pe )2ipul lui Ni)ol$on tre)u o und* de nedu!erire/
In "a(a lui $e a"la un o! aproape -n pielea #oal*' purt0nd doar ,dren(ele ar$e a )eea )e "u$e$e
)0ndva o pere)2e de pantaloni al&a%tri )are' la 5!ar#ini' !ai "u!e#au' !ai ardeau -n*&u%it/
3*rul %i $pr-n)enele -i erau -n)re(ite de p-rleal*' iar pieptul %i &ra(ele -nro%ite : pieptul i $e
u!"la %i de,u!"la "oarte repede' in re$pira(ii $)urte )a la un o! ai )*rui pl*!0ni au "o$t !ult
ti!p lip$i(i de aer %i a)u! $e #r*&ea $* in$pire adine : "a(a -i era "oarte palid*/ /
F Jen6in$ S e+)la!* Ni)ol$on' apu)0ndu.l de u!eri' dar l*$* repede !-inile -n <o$ )ind a)e$ta
tre$*ri de durere/ Apoi' Ni)ol$on )ontinu* :
F Cu! nai&a/// a! v*,ut avioanele///
F Cineva $ta la p0nd*' $ir/
Jen6in$ $e -ntrerup$e' vor&ea #r*&it' inter!itent' )ile un )uv0nt $au dou* la "ie)are r*$u"lare :
F La )a$a de po!pe prova/// a di$p*rut in <o$ pe pa$arela de le#*tur* %i a reap*rut la
&o)aport' l.a! au,it )io)*nind' $ir//
F N.ai re)uno$)ut )ine era R N.ai intrat -n*untru R -ntre&* Ni)ol$on/
F Nu' $ir' u%a era &lo)at*' re$pun$e Jen6in$' )-*tin-nd o&o$it din )ap : nu a! putut $.o
de$)2id' $ir/
88
F Era o (eava pria$* d) &o)aport/ vor&i )a! $ever Ni)ol$on : %tiai a)e$t lu)ru tot at0t de &ine
)a !ine %i )u ea puteai de$)2ide/
Jen6in$ nu r*$pun$e' dar -%i ar*t* pal!ele : pe ele nu !ai era piele' doar )arne vie/ ro%ie %i $e
-ntre,*rea al&ul oa$elor/
F 1oa!ne/ 1u!ne,eule S
Ni)ol$on $e uit* un !o!ent la pal!ele' apoi la o)2ii -ndurera(i ai o!ului/
F Iart*.!*/ Jen6in$ : du.te <o$' a%teapt*.!* lin#* )a&ina radio/
Se -ntoar$e' )ineva ii pu$e$e !0na pe u!*r/
F 1u!neata e%ti/ Xan E""en R Cred )* pe lin#* pro$t de dai -n #ropi' e%ti )el !ai noro)o$
r*!a$ -n via(*' dup* )0t de !ult te.ai e+pu$/
lande,ul arun)* pe punte dou* pu%ti' o )ara&in* auto!at* %i !uni(ia re$pe)tiv*' apoi
r*$pun$e :
F Ai dreptate : !i.a! pierdut ti!pul de#ea&a' to(i erau !or(i/
Ar*t0nd $pre Jen6in$ )are $e -ndep*rta' ad*u#* :
F L.a! au,it )e $punea/ E$te vor&a de !i)ul ru" 1 de la )ap*tul prova al pun(ii de )o!and*'
nu.i a%a R M* du) a)olo/
Ni)ol$on $e uit* un !o!ent la o)2ii lui )enu%ii' )al!i' apoi' )u un $e!n de apro&are' ,i$e :
F 1a)* vrei' !er# %i eu/ 3oate )* e$te nevoie $* d*! a<utor )uiva r*!a$ a)olo/
Jo$' -n )oridorul de 65#*tur*' $e )io)nir* )u Xannier: -!pleti)indu.$e $u& povara unei
-n)*r)*turi de p*turi/
1 Supra$tru)tur* de )on$tru)(ie !ai u%oar*' pe puntea $uperioar*' )entru $au prova' unde $e
a"l* )a&inele )o!andantului' o"i(erilor %i e)2ipa<ului' pre)u! %i a!ena<*ri de navi#a(ie %i radio/
!:
F In )e $tare $unt &*r)ile' Xannier R -ntre&* #r*&it Ni)ol$on/
F 1e$tul de &un*' $ir : pu(in ,#-riate' par)* <apone,ii -).au )ru(at dinadin$/
F A!0ndou* R -ntre&* Ni)ol$on' !irat/
F 1a' $ir/
1 F Calul de dar/// !ur!ur* Ni)ol$on : o)up*.te de ele' Xannier' %i nu uita de tar#a pentru
)*pitan/
Jo$ pe puntea prin)ipal*' )*ldura era $u"o)ant* %i' dup* ,e)e $e)unde' Ni)ol$on %i Xan E""en
$i!(eau lip$a o+i#enului/ In)endiul produ$elor petroliere din !a#a,ii deveni$e de dou* ori' de
trei ori !ai puterni) de)0t )u )in)i !inute !ai -nainte %i' va#' printre vuietele "l*)*rilor' $e
au,ea' aproape )ontinuu' &u&uitul e+plo,iilor &utoaielor de !etal' pline )u &en,in*' $"*ri!ate
%i )r*pate de )*ldura inten$*/ Ni)ol$on -%i d*dea $ea!a de toate a)e$tea !ai !ult in$tin)tiv/
Sta in "a(a u%ii !etali)e etan%e' intrarea la &o)a.port' &*t0nd -n ea )u )ap*tul unei (evi lun#*
de dou* pi. ' )ioare )are $ervi$e la de$)2iderea ,*voarelor/ A$)ult0nd da)* venea vreun
r*$pun$ din*untru' aple)at pe$te &o)a.port' o&$erva )u! $udoarea de pe "runte -i pi)ura -n
d-r* aproape )ontinu*/ Aerul era at0t de u$)at %i de -n"ier&0n.tat' !etalul at0t de -n)in$ F
$i!(ea )*ldura pun(ii )2iar prin t*lpile -n)*l(*!intei F -n)0t pi)*turile de tran$pira(ie $e
evaporau %i di$p*reau -ndat* )e atin#eau puntea///
Apoi' at0t de &ru$) -n)0t )ei doi oa!eni' )u toate )* $e a%teptau' au tre$*rit au,ind un r*$pun$
venind din*untru' un )io)*nit "oarte $la&' dar "*r* po$i&ilitate de -ndoial*/ A%a )* Ni)ol$on nu
a !ai a%teptat alt)eva : ,*voarele erau -ntr.adev*r &lo)ate F %o)ul e+plo,iei -n)o.voia$e $au
depla$a$e !etalul %i nu!ai dup* o du,in* de lovituri puterni)e )ele dou* ,*voare $.au
de$"*)ut : ulti!ul $.a de$"*)ut de la pri!a i,&itur*/
88
1in ad0n)ul Ontune)o$ al $*lii do po!pe a (L%nit o ra"al* de aer "ier&inte' )u !iro$ "etid' dar
Ni)ol$on %i Xan E""en nu au (inut $ea!a %i au p*trun$ -n*untru/ Xan E""en a aprin$ lanterna
%i au putut vedea p*rul )*runt' !0n<it )u p*)ur*' al unui o! )are ur)a $pre )ap*tul $)*rii :
dou* &ra(e $.au -ntin$ -n <o$ %i' un !o!ent !ai t0r,-u' o!ul $e a"la pe punte' ridi)0nd
in$tin)tiv o !in* pentru a $e ap*ra de )*ldura "l*)*rilor/ !ul era plin de p*)ur* din )ap
pin*.n pi)ioare: )u al&ul o)2ilor )ontra$t0nd )o!i) pe "a(a !in<it* %i ea )u ne#ru/
Ni)ol$on -l privi un !o!ent' apoi -l interpel* :
F Kill@ S
F C2iar eu/ p$al!odie Killou#2&@' nu altul' &ietul %i &*trinul Kill@/ 1ra)u are nevoie de &*ie(i
tineri %i "ete &*laie' nu de un a<utor de !e)ani) #ata de pen$ie' de un
/ !uritor de rind )a !ine/
Apoi/ %ter#0ndu.%i o parte de p*)ur* de pe "a(* :
F Nu.i )a,ul $*.l <elui(i pe Killou#2&@/
F Ce nai&a "*)eai a)olo R Nu -n(ele#' dar a)u! ni)i nu !ai are i!portan(* : 2aide' Kill@' nu.i
ti!p de pierdut' a&andon*! nava/
Killou#2&@ #i"-ia ure-nd )u ei $)ara $pre puntea de )o!and*/
F M.u! ad*po$tit a)olo' &*iete/ Era $* dau ortul popii' de%i nu.$ prea &*trin/ Unde !er#e! R
F riunde' )0t !ai departe de a)ea$t* nav*' de)lar* )ate#ori) Ni)ol$on : e$te pe du)* -n ori)e
!o!ent/
Ap*r-ndu.%i o)2ii eu !ina' Killou#2&@ -%i roti privirea <ur -!pre<ur/
F mdrav*n in)endiu de petrol' Jo2nnv : %i $e -nte(e%te !ereu de la $ine/
:F Tan)ul de petrol nu!*rul unu $.a du$ dra)ului/
89
F La &*r)ile de $alvare )u toat* vite,a' de)lar* #r*&it Killou#2&@ : &*trinul Kill@ vrea $* !ai
apu)e $* tr*ia$)* %i $* lupte/
In )in)i !inute' a!&ele &*r)i au "o$t pre#*tite )u )ele ne)e$are pentru lan$are/ To(i a
$upravie(uitorii' in)lu$iv r*ni(ii' erau aduna(i' -n a%teptare/ Ni)ol$on il privi pe )*pitan :
F A%tept*! di$po,i(ii' $ir/
>ind2orn -n)er)* $* ,0!&ea$)*' dar %i a)ea$ta p*rea a.i )ere un e"ort' iar ,i!&etul $e ter!in*
-ntr.o #ri!a$* de durere/
F Nu e$te )a,ul $* "ii !ode$t' Ni)ol$on : ai preluat )o!anda' dra#ul !eu/
Tu%i' -n)2i$e o)2ii' apoi -i de$)2i$e -n#ri<ora(i :
F Avioanele= Ni)ol$on : o $* ne "a)* &u)*(i in ti!p )e lan$*! la ap* &*r)ile/
F La )e $*.%i !ai &at* )apul R -ndat* )e vo! "i -n &*r)i' deveni! o (int* !ai $i#ur* S
Apoi' ridi)0nd din u!eri :
F Ni)i nu ave! de ale$' $ir/
F -ntr.adev*r' !ai &ine uit* a)ea$t* o&ie)(iune "*r* ro$t/
>ind2orn $e ple)* pe $pate %i -n)2i$e o)2ii/
F Avioanele nu $e vor da la noi' $e au,i vo)ea lui /Xan E""en' )iudat de $i#ur* de )e $punea/
1up* )are' ,0!&i $pre Ni)ol$on :
F Ei eu %i du!neata ar "i tre&uit p0n* a)u! $* !uri! )el pu(in de dou* ori : dar ei nu au
de$)2i$ "o)ul' $au n.au vrut $*.l de$)2id*/ Au pro&a&il alte !otive %i nu e$te !o!entul $* le
di$)ut*!' !i$ter Ni)ol$on/
F -ntr.adev*r' nu.i !o!entul' $e de)lar* de a)erd %i
Ni)ol$on/ N
89
-%i $(r-n$e pu!nii' )ind un 2uiet pro"und' )a din dep*rtare' rever&er* prin -ntrea#a nav*/ Un
)utre!ur puterni)' prelun# $t*&*tu $upra$tru)tura Xiro!ei' )ul!in-nd )u -n)linarea &ru$)* %i
a!enin(*toare a pun(ii $pre pupa' $u& pi)ioarele lor/ Ni)ol$on ,0!&i $pre Xan E""en :
F Ai dreptate' nu.i delo) !o!entul' Xan E""en : oare era ne)e$ar )a a"ir!a(ia du!itale $* "ie
$u&liniat* at0t de )onvin#*tor R
Cu vo)e tare' Ni)ol$on )o!and* :
F Toat* lu!ea in &*r)i S E+e)utarea S
3in0 atun)i' iu(eala "u$e$e un "a)tor e$en(ial : dar -n $itua(ia a)tual*' deveni$e o )2e$tiune de
via(* %i de !oarte/ 3ere(ii tan)ului nu!*rul doi $e $p*r$e$er* %i produ$ele din unul dintre
)o!parti!ente' poate din dou*' $e rev*r$au -n !are : pupa Xiro!ei $e %i $)u"unda$e/ 1ar
iu(eala e$te o $a&ie )u dou* t*i%uri %i Ni)ol$on -%i d*dea per"e)t $ea!a )* e+)e$ul de #ra&* %i
de e"ort putea avea )a re,ultat intrarea -n pani)* a )elor neo&i%nui(i )u a$e!enea $itua(ii $au'
-n )el !ai &un )a,/ $e )rea o )on"u,ie #eneral* F tot #eneratoare de -ntindere/ M)4inon %i Xan
E""en d*deau un a<utor nepre(uit la diri<area pa$a#erilor la lo)urile )uvenite' la tran$portarea
r*ni(ilor %i a%e,area lor -ntre &an)2etele lop*tarilor : vor&eau )al!' tot ti!pul in)ura.<-ndu.i pe
to(i/ Teoreti)' a%a $e petre)eau lu)rurile' dar -n realitate' erau o&li#a(i $* $tri#e )a $* $e "a)*
au,i(i' $* dep*%ea$)* ,#o!otul produ$ de "l*)*ri F ,#o!ot $traniu' -n#ro,itor' )o!pu$ dintr.
un $unet $u&(ire' a$)u(it' %uier*tor )are di$tru#ea nervii %i un 2uiet pro"und' )ontinuu' p*.
trun,*tor' )a %i )u! ar "i $"i%iat )ineva o p0n,*' dar !ultipli)at de o !ie de ori/
C*ldura deveni$e inten$*' )ele dou* perdele enor!e de "l*)*ri -n)epu$er*' ne$t*p0nite' $* $e
-!preune : )ea(a tran$parent*' al&*$truie' $tr*lu)itoare %i ireal* a petrolului
[9
in)endiat la prova %i "l*)*rile "u!e#0nde' ro%ii )a $0n#ele' de la pupa/ Re$pira(ia deveni$e
$)ri%net $u#ru!*tor de a#onie : !ai ale$ Jen6in$ $u"erea teri&il din )au,a aerului
$upra-n)*l,it' u$tur*tor pentru pielea $a p-r<olit* %i !-inile <upuite' $0n#er-nde/ 1intre to(i'
!i)ul 3eter Talion $u"erea )el !ai pu(in : M)4innon di&ui$e <n "undul )a!.&u,ei o p*tur*
!are' pu"oa$*' %i.1 -nveli$e )u ea' a)operin.du.l din )ap p0n*.n pi)ioare/
La trei !inute de la )o!and*' )ele dou* &*r)i erau l*$ate la ap*/ Cea din &a&ord' o)upat*
nu!ai de Siran %i oa!enii lui' $.a dep*rtat pri!a : )u pa$a#eri !ai pu(ini' ni)i unul r*nit'
ne)e$ita$e un ti!p !ai $)urt pentru -!&ar)are' dar din )ele .o&$ervate -n trea)*t de Ni)ol$on'
-nainte de a aler#a la &ar)a d) $alvare tri&ord' le va tre&ui !ai !ult ti!p )a $* $e dep*rte,e de
nava in)endiat* : era $i#ur )* vor avea di"i)ult*(i la de$"a)erea )uren(ilor de palane' de%i
Ni)ol$on le d*du$e in$tru)(iuni )u! $* !anevre,e di$po,itivul de de)ro%are 1 : doi dintre ei $e
o)*rau' -nne&uni(i de $pai!*' to(i #e$ti)ulau %i ,&ierau )0t -i (inea #ura/ indi"erent' Ni)ol$on a
ple)at' l*$indu.i? $* $e de$)ur)e )u! -i va du)e )apul: da)* piereau' $)*pa lu!ea de ei/ El le
d*du$e to)!ai )eea )e ei voi$er* $*.i re"u,e !i)ului 3eter : %an$a de a tr*i/
Nu a tre)ut ni)i un !inut' %i Ni)ol$on' ulti!ul )are p*r*$ea nava' alune)a -n <o$ pe at0rn*torul
de #ruie A' -n &ar)a de $alvare nu!*rul unu' plutind pe ap*/ -n ti!pul )o&or0rii' privea $pre
&ar)a de $u& el' la -n#2e$uiala de oa!eni %i e)2ipa!ent' %i -%i -n)2ipuia )0t de #reu va "i
1 Serve%te la de$prinderea $i!ultan* a )-rli#elor palan)urilor &*r)ii de $alvare' -n !o!entul
lan$*rii la ap*/
V Unul din )uren(ii Hpar0!eleI "olo$i(i -n ti!pul lan$a! $au ridi)*rii &*r)ii de $alvare : nodurile
$erve$) pentru )o&or0rea oa!enilor/
[9
aran<e,e ra!ele %i $* $e in)eap* a $e tra#e la ele' )*)i u!ai doi $au trei dintre ei !ai erau ap(i
$* le !0nuia$)* : ar )2iar )0nd a pu$ pi)iorul pe o &an)2et* a &*r)ii' !oral a)e$teia a tu%it' a
dat un rateu' a tu%it din nou %i $.a rnit )u un !ur!ur -n)et' a&ia au,i&il din )au,a ,#o.otului
produ$ de "l*)*ri/
1up* un !inut' $e dep*rtau de Xiro!a' -n)on<ur-ndu.i ova )u vite,a !a+i!* po$i&il*/ Bar)a
era la a)eea%i *l(i!e )u teu#a navei' de$p*r(it* de dou* $ute de pi)ioare e !are' dar )*ldura
"l*)*rilor "*)ea $* le l*)ri!e,e o)2ii i $* tu%ea$)*/ Totu%i' Ni)ol$on !ai !en(inea &ar)a -n urul
provei' )0t de aproape -ndr*,neau/ Apoi' deodat*' oat* lun#i!ea &ordului &a&ord al Xiro!ei $e
ridi)* -n $u$' l*$0nd $* $e vad* &ar)a de $alvare nu!*rul doi/ Tre)u$er* )el pu(in trei !inute
de )0nd "u$e$e lan$at* %i $e !ai a"la la dou*,e)i de @ar,i de &ordul navei/ 30n* la ur!*' Siran
reu%i$e $* re$ta&ilea$)* ordinea )u a$)u(i!ea li!&ii %i )u "olo$irea din plin %i "*r* )ru(are a
)*n#ii 1 : dar doi din oa!enii $*i !-r-iau pe "undul &*r)ii' un al treilea era preo)upat de &ra(ul
$*u a!or(it' neutili,a&il )0tva ti!p' a%a )* Siran nu di$punea de)0t de trei oa!eni )are $*
!anipule,e ra!ele #rele/ La &ordul &*r)ii nu!*rul unu' Ni)ol$on -%i $tr-n$e )u indi"eren(*
&u,ele %i privi $pre Dind2orn/ A)e$ta i.a interpretat <u$t privirea %i apro&* u un #e$t din )ap'
e+pri!0nd tot indi"eren(* pentru $oarta i Siran %i a )o!pli)ilor lui/ 1up* o <u!*tate de !inut'
M)4innon a lan$at )u -nd).!0nare un )ola) de par0!* )are a %erpuit pe $upra"a(a apei' iran a
prin$.o %i a "i+at.o de &an)ul de )atar# al &*r)ii -n re $e a"la : -ndat*' &ar)a nu!*rul unu' )ea
)u !otor'
1 3r*<in* de le!n' prev*,ut* )u )-rli# Sa )ap' "olo$it* de Sa ova &*r)ii la ple)are %i a)o$tare/
1[[
%i.a -n)etinit !er$ul' re!ore-nd &ar)a lui Siran' pentru a/ o -ndep*rta de &ordul Xiro!ei/
Ni)ol$on nu a !ai -n)er)at $* -n)on<ure nava' a pornit dire)t $pre lar#ul !*rii' )*ut0nd $*
a<un#* la di$tant* )it !ai !ar) de Xiro!a/ %i )it !ai repede po$i&il/
Au tre)ut )in)i !inute' $.au dep*rtat )u )in)i $ute )U @ar,i' $i )u Xiro!a tot nu $e -nt0!pla
ni!i)/ Re!or)0nd.) pe )ealalt*' &ar)a )u !otor $e depla$a )u vite,a !a+i!* de trei noduri /%i
<u!*tate' "ie)are di$tan(* par)ur$* "iind un pa$ $pre $alvare/ Avioanele de lupt* $e !ai roteau
p+ dea$upra' dar "*r* a ata)a : -n)eta$er* ori)e tentativ* de )iad -n)epu$e -!&ar)area -n &*r)i
%i era v*dit )* ni)i nu !ai aveau de #0nd $* -ntreprind* )eva/
1up* alte dou* !inute' Xiro!a ardea %i !ai puterni)/ A)u! "l*)*rile de la teu#* $e vedeau
)lar' nu $e !ai pierdeau -n $tr*lu)irea lu!inii $olare/ Norul den$ de "u! de la )ele dou*
tan)uri de petrol de la pupa $e -ntindea a)u! %te o <u!*tate de !il* p*trat*1 de !are %i ni)i
$tr*lu)irea puterni)* a $oarelui tropi)al nu reu%ea $*.i $tr*pun#* nea#ra inten$itate// Su&
a)e$t a)operi% -ntune)at' )ele dou* )oloane !ari de "o) $e apropiau tot !ai !ult -ntre ele/
ne)ru(*toare' !aie$tuoa$e -n $plendoarea pro#re$ului lor i!pla)a&il/ X0r"urile )oloanelor de
"o) $e -n)linau unul )*tre )el*lalt F o )iud*(enie a at!o$"erei $upra-n)*l,ite F %i de la lo)ul
unde %edea' >ind2orn ur!*rea a#onia navei $ale' %tia )u )ertitudine )* atun)i )0nd )ele dou*
)oloane de "o) $e vor reuni' va "i $"0r%itul/ -ntr.adev*r' a%a a/ "o$t/
1up* &ar&ara !*re(ie a a#oniei' !oartea a "o$t )iudat de lini%tit* %i ne$pe)ta)uloa$*/ 1inapoia
pun(ii de )o!and* a (-%nit -n $u$ o )oloan* de "o) al&*' -n*l(-ndu.$e treptat
5Mil* p*trata H$ovare !ileI F A'59 6!=/
[1
3ina ia doua' trei' patru $ute de pi)ioare' di$p*rind apoi iot aut de &ru$) )u! ap*ru$e/ -n a)e$t
ti!p' de pe -ntin$ul
: !ani le parvenea un tu!ult' la -n)eput !ai -n)et' apoi pro"und' prelun#it : )ur-nd' e)ourile $.
au e$to!pat -n
I pu$tiul -ntinderilor' dup* )are a ur!at o t*)ere de$*v0r%it*/ Mir%itul $.a de$"*%urat )al!' "*r*
a#ita(ie' &a )2iar )u
"re)are ele#an(* %i de!nitate' Xiro!a di$p*r0nd -n/ . t =u& $upra"a(a !*rii' )u )2ila -n <o$' )a
un o! -n pi)ioare :
E n Dava o&o$it*' $"irte)at* #roa,ni)' )are $e ,&*tu$e $*
5 r<au mn i!3n$i&ilul %i )are a)u! era &u)uroa$* $* $e odi2nea$)*/ A$i$ten(ii din &*r)ile de
$alvare au au,it %uieratul $la&' repede )ur!at' al apei n*v*lind -n !a#a,iile -nro%ite de
"ier&in(eal*' au v*,ut v0r"urile )elor doi ar.Bori ,vel(i di$p*r-nd verti)al $u& !are' au ap*rut
apoi )iteva )lo)ote de ap*' dup* )are totul $.a ter!inat' )a $i )u! Xiro!a ni)i n.ar "i e+i$tat
vreodat*/
Cu )2ipul -!pietrit' "*r* la)ri!i' "*r* e+pre$ie' )*pitanul >ind2orn l.a privit pe Ni)ol$on/ To(i
)ei din &ar)* $e uitau la )*pitan' pe "a(* $au pe "uri%' dar el p*rea a !i.i lua in $ea!*'
$)u"undat -ntr.o va$t* %i total* indi"eren(*/
Men(ine! nea&*tut dru!ul' te ro#' Ni)ol$on/ c Xo)ea ii era <oa$*' $tran#ulat*' dar nu!ai de
$l*&i)iune Ei !e)at* de $0n#e///
N. 1up* )0te -!i a!inte$)' la A99 9 : o&ie)tivul no$tru V!ine a)ela%i' pe$te dou*$pre,e)e ore
tre&uie $* a<un#e! Ja Canalul Ma))le$"ield/
%i )u !ai pu(ine per$pe)tive de $upravie(uire/ Erau %l e+)ep(ii' )a M)4innon %i Xan E""en : dar
-n privin(a lui Xan E""en' Ni)ol$on nu era delo) l*!urit/
In a"ar* de el' -n &ar)* $e !ai a"lau %apte$pre,e)e oa!eni/ 1intre a)e%tia' pentru navi#a(ie %i
eventualitatea unei lupte' nu!ai pe doi $e putea &i,ui : M)4innon' i!pertur&a&il' pri)eput la
toate' adev*rat i,vor de re$ur$e' valora )0t doi : %i Xan E""en' de%i in)* nu )o!plet de$)i"rat'
i/%i dovedi$e )ura<ul %i valoarea -n "a(a peri)olelor/ 1e$pre Xannier' $e putea #reu pronun(a :
-n)* "oarte t0n*r' p*rea re,i$tent la e"orturi %i vitre#ii prelun#ite' dar nu!ai ti!pul ur!a $*
de)id* p0n* la )e li!it*/ -n)* $u"erind %i %o)at' Kalter$ putea "i un o! de n*de<de )u )ondi(ia
$*.%i vin* -n "ire/ Ca! a%a $t*teau lu)rurile/
Qordon' a<utorul de )a!eri$t' )u "a(* prelun#* %i o)2i l*)ri!o%i' un tip in)ura&il' )apa&il de
"urti%a#uri' &a )2iar 2o( re)uno$)ut' v*dit %i !i$terio$ a&$ent de la atri&u(iile $ale -n a)ea
dup*.a!ia,*' nu era !arinar' n-)i )o!&atant %i nu te puteai -n)rede -n el )a $* e+e)ute )eva'
de)0t da)* era pentru $i#uran(a %i -n &ene"i)iul lui/ Ni)i preotul !a2o!edan' ni)i eni#!ati)ul
>arn2ol!e F a)u! a!0ndoi pe a)eea%i &an)2et* %i )onver$0nd -n %oapt* F' ni)i ei nu $e
ar*ta$er* prea a)tivi in a)ea dup*.a!ia,*/ Rar un o! prieteno$ %i !ai &ine inten(ionat )a
Killou#2&@' dar -n a"ara $*lii !a%inilor %i departe de iu&itele lui )*r(i' )u toat* dorin(a lui
ar,*toare de a "i de "olo$' nu e+i$ta un o! !ai ine"i)ient /%i !ai nea<utorat )a a)e$ta' alt!interi
"oarte a#rea&il/ C*pitanul' Evan$' ti!onierul %e"' >ra$er %i Jen6in$' t0n*rul !arinai5 &revetat'
erau to(i prea #rav r*ni(i %i nu $e putea )onta de)0t $i!&oli) pe )ontri&u(ia lor/ Ale+' t0n*rul
$oldat F Ni)ol$on a"la$e )* nu!ele lui de "a!ilie era Sin)lair F era tot at0t de a#itat %i
in)on$tant
18A )a/!?l -nainte' arun)0nd priviri' )u o)2ii !ari' nea$t0!p*.ra(i'L"ara -n)etare de la unul la
altul dintre )ei a"la(i -n &ar)a "r))0ndu.%i !ereu )u pal!ele -n $u$ $i -n <o$ )u$*tura lateral* a
pantalonilor' )a %i )u! ar "i )*utat )u $t*ruin(a $a $e )ure(e de )eva !urdar/ Mai erau )ele trei
te!ei %i !i)ul 3eter F #0ndi )u a!*r*)iune Ni)ol$on F %i da)a )ineva ar "i dorit neap*rat $*
!ai !*rea$)* $o)oteala' n !ai putea pune la nu!*r pe Siran %i )ei %a$e )o!pli)i ai lui' a"la(i
la nu!ai dou*,e)i de pi)ioare dep*rtare' in )ealalt* &ar)*/ A%adar' per$pe)tivele nu erau delo)
tranda"irii/
-n )ele dou* &*r)i $in#urul "eri)it' "*r* #ri<i' era !i)ul >eter Talion/ 3urt0nd doar un %ort al& )u
&retele' p*rea )* nu $e $in)2i$e%te de )*ldur* %i ni)i de alte ne)a,uri' (op*ind ne-n)etat pe
&an)2eta pupa %i tre&uind $* "ie' de ,e)e ori pe !inut' $uprave#2eat $* nu )ad* pe$te &ord/
To(i $e purta$er* prieteno$ )u el' a%a )* -i di$p*ru$e )o!plet tea!a' dar lui Ni)ol$on nu.i
a)orda in)* -n)redere de$*.X0r%it* : pentru a !anevra e)2ea' Ni)ol$on %edea )el !ai aproape
de &*ie(el %i da)* -i o"erea un &i$)uit $au o )an* )u lapte )onden$at -ndul)it %i -ndoit )u ap*'
)opilul -i ,0!&ea ti!id' $e ple)a -nainte' -n%"*)a )eea )e i $e o"erea' $e retr*#ea %i !0n)a $au
&ea )u )apul -n <o$' privindu.- &*nuitor' pe $u& #ene' pe Ni)ol$on/ 1ar da)* a)e$ta -ntindea
!ina pentru a.1 atin#e< $e re"u#ia l0n#* Mi$$ 1ra)2!ann )are $ta pe partea tri&ord a
&an)2etei' -%i -n"i#ea !0nu(a dolo"an* in p*rul ne#ru lu)itor al a)e$teia' de$eori at0t de
puterni) -n)0t ea tre$*rea %i $)otea un /'a2D/ Apoi )opilul -%i -ntor)ea )apul %i -l privea pe
Ni)ol$on printre de#etele r*%)2irate ale pal!ei $tin#i/ A)ea$t* uit*tur* "uri%* printre de#ete'
)are -i d*dea i!pre$ia )* devenea invi,i&il' era un o&i)ei al )opilului/ 1e !ulte ori' Ni)ol$on
18; uita do r*,&oi' de oa!enii r*ni(i' de -ntrea#a lor $itua(ie "0r* $peran(e %i $e l*$a di$trat de
po,nele &*ie(elului : dar repede revenea la a!arni)ul pre,ent' )uprin$ de o %i !ai pro"und*
di$perare' la #0ndul -n#ro,itor de )e i $.ar -nt0!pla )opilului' da)* ar )*dea -n !-inile
<apone,ilor/
Ei to)!ai a$ta nu era delo) e+)lu$ $* $e -nt0!ple/ Ni)ol$on era "oarte )on%tient de a)e$t lu)ru :
C*pitanul >ind2orn era/%i el )onvin$' )u toate de)lara(iile $ale -n)ura<atoare )* vor a<un#e la
Lepar %i Str0!toarea Sunda/ Japone,ii de(ineau po,i(ii doar la )iteva !ile di$tan(*' puteau ori.
)0nd $*.i de$)opere %i $* pun* !0na pe ei : $in#ura )iud*(enie era )* -n)* n.o "*)u$er*/
Ni)ol$on $e -ntre&a da)* )eilal(i %tiau )* !ai aveau pro&a&il pu(ine ore de li&ertate %i
$e)uritate' )* pi$i)a $e <u)a )u %oare)ele/ Era i!po$i&il de prev*,ut/)u! $e vor )o!porta a)e%ti
nau"ra#ia(i : "or!au un #rup de nea<utora(i -n !ulte privin(e' p*$tr-nd 2i!eri)a -n)redere )*
vor a<un#e la li&ertate' dar Ni)ol$on le re)uno%tea totu%i o )alitate : -n a"ar* de Qordon %i %o)a.
tul Sin)lair' !oralul )elorlal(i era "oarte &un/
Mun)i$er* din #reu %i "*r* $* $e pl0n#* la aran<area )it !ai ordonat* a p*turilor %i provi,iilor'
l*$a$er*' -n detri!entul propriului lor )on"ort' lo)uri li&ere pentru )ei r*ni(i' )are' %i ei'' )u
toate )* unii a#oni,au' nu $.au la!entat delo)' $.au )on"or!at ordinelor date de Ni)ol$on %i au
a))eptat "*r* !ur!ur' )2iar )u &un*voin(*' in)on"ortul lo)urilor de$tinate/ Cele dou*
in"ir!iere %i' $urprin,*tor' )u !ult* inde!0nare a<utate de #eneralul >arn2ol!e/ $.au o)upat'
ti!p de dou* ore' de )ei r*ni(i' reali,ind o trea&* !inunat*/ Ni)iodat* di$po,i(ia Mini$terului
Britani) ai Tran$porturilor )a toate &*r)ile de $alvare/$* "ie prev*,ute )u o tru$* de pri! a<utor
nu %i.a #*$it o !ai ni!erit* apli)are /%i nu au avut o !ai &un* "olo$ire -nt*ritoarele
[A
nti.)olap$' o!noponurile 5' pul&erile de $ullanila!id0/ )o!pu%ii de )odein*' pan$a!entele'
&anda<ele' ti"onul' vata %i un#uentul pentru ar$uri F toate a"late la lo)ul lor %i toate )u !ult
"olo$ utili,ate/ Mi$$ 1ra)2!ann a "olo$it %i tru$a )2irur#i)al*' iar M)4innon' -n nu!ai ,e)e
!inute' )u topori%)a din e)2ipa!entul &*r)ii de $alvare %i )u propriul $*u &ri)ea# a i!provi,at
din panourile &*r)ii atelele ne)e$are pentru &ra(ul $)2ilodit al )aporalului >ra$er/
Ei Mi$$ 3lenderleit2 a "o$t la -n*l(i!e F a%a $e poate c )ali"i)a )o!portarea ei/ A avut un
adev*rat #eniu de a readu)e O!pre<ur*rile %i $itua(iile la nor!al' )a %i )u! -ntrea#a via(* %i.ar
"i petre)ut.o -ntr.o &ar)* n)puntat*/ A))epta totul a%a )u! era' )*uta $* dea -nt0!pl*rilor )ea
!ai &un* interpretare %i a dat dovad* de !ai !ult de)0t $u"i)ient* autoritate -n a.i )onvin#e %i
pe )eilal(i $* pro)ede,e la "el/ I.a -nvelit pe r*ni(i )u p*turi' le.a $pri<init )apetele pe )enturi de
$alvare' do<enindu.i )a pe ni%te )opii o&ra,ni)i %i re)al)itran(i' la )el !ai !i) $e!n de
nea$)ultare/ Ei Mi$$ 3lenderleit2 nu tre&uia $* do<enea$)* de dou* ori pe )ineva/ A preluat
$ar)ina de intendent' avind #ri<* )a r*ni(ii $* !*n-n)e ulti!a "*r0!itur* %i $* &ea ulti!a
pi)*tur* din )eea )e le o"erea/ Ea a "o$t a)eea )are a -n%"*)at #ea!antanul lui >arn2ol!e %i l.a
depo,itat $u& &an)2eta pe )are %edea' a $tr-n$ topori%)a pe )are M)4innon o l*$a$e pe <o$ %i'
)u o lu)ire de a#re$ivitate -n o)2i/ l.a "*)ut pe a#itatul >arn2ol!e $* -n(elea#* )* $.au ter!inat
eu ,ilele de &e(iv*nie %i )* Ontre#ul )on(inut al #ea!antanului' pe )are el )*uta$e $*.l p*$tre,e
nu!ai pentru u, propriu' va "i -n viitor re,ervat doar pentru u, !edi)al F dup* )are' de
ne)re,ut' a $)o$ andrelele %i lina
5 Sinoni! )u pantopon : a!e$te) de al)aloi,i e+lra%i din opiu' anal#e,i) puterni)' da:5 no)iv/
din pro"un,i!ile propriei $ale vali,e -n)*p*toare %i' )al!*' %i.a reluat o&i%nuita ei o)upa(ie'
tri)otatul/ Ei tot ea $t*tea a)u! )u o $)0ndur* pe$te #enun)2i' t*ind )u )u(itul "elii de )arne
)on$ervat* %i de piine' di$tri&uind )u e)ono!ie !i)i por(ii de ,a2*r %i lapte )onden$at %i d0nd
dire)tive unui M)4innon #rav %i #ri<uliu )are' "*r* a ,0!&i' $e preta $* -ndeplinea$)* $ervi)iul
de o$p*tar' a$)ult*tor )a %i )u! ar "i "o$t unul din )ei !ai de n*de<de' dar nu prea $tr*-u./ )it
elev al %)olii unde Mi$$ 3lenderleit2 "u$e$e dire)toare/ WAd!ira&il*' -ntr.adev*r ad!ira&il*D5'
#0ndea Ni)ol$on de$pre ea' ne#*$ind alt )uv0nt !ai potrivit/ To)!ai atun)i $e au,i vo)ea ei
a$)u(it*' )u o o)tav* !ai $u$ )a de o&i)ei :
F Ce dra)u "a)i' !i$ter M)4innon R
Ee"ul de e)2ipa< $)*pa$e din &ra(e' pe "undul &*r)ii' o -n)*r)*tur* de piine %i )arne )on$ervat*
%i $e l*$a$e -n #enun)2i al*turi' privind atent dea$upra tendei' "*r* $* r*$pund* -ntre&*rii lui
Mi$$ 3lenderleit2' ni)i )0nd a)ea$ta o repet*/ -ntre&area a "o$t repetat* %i a treia oar*' dar tot
nu a pri!it r*$pun$ : Mi$$ 3lenderleit2 i%i $trpn#e &u,ele %i.1 -!&oldi )u r*utate -n )oa$te' )u
!inerul )u(itului' v F Ia uite )e.ai "*)ut' pro$t*na)ule ne-nde!0nati) S
Ciudoa$*' Mi$$ 3lenderleit2 ar*t* )u &ri)ea#ul : -ntre #enun)2ii lui M)4innon %i &an)2eta
lateral* era $trivit* )o!plet o <u!*tate de livr* de )arne/
A&ia a)u!' M)4innon a rea)(ionat :
F Xai' Mi$$ 3lenderleit2' v* ro# $* !* ierta(i S
Apoi' %e"ul de e)2ipa< $e ridi)* -n pi)ioare' -ndep*rt* ,*p*)it &u)*(i de )a!e de pe pantaloni %i
$e adre$*' )u vo)e <oa$*' lui Ni)ol$on :
aF Iar*%i vine un avion' $ir S La nou*,e)i de #rade' %i.i de$tul de aproape/
Ni)ol$on -i arun)* o privire intero#ativ*' -%i $&/in/$e &ru$) $pr-n)enele un !o!ent' apoi )er)et*
v*,du2ul $p<.e
[;
va$t' de dede$u&tul tendei/ X*,u -ndat* avionul' la !ai pu(in de dou* !ile dep*rtare %i vreo
dou* !ii de pi)ioare -nal( i!.//a/ 1e%i de ve#2e la prov*' Kalter$ nu.l o&$erva$e %i nu l0r0
!otiv : avionul venea din dire)(ia $oarelui' or&ind u.S 1oar au,ul "oarte a$)u(it al lui M)4innon
per)epu$e de la dep*rtare ,&-rniitul !otorului/ Ni)ol$on nu.%i putea i!a#ina )u! reu%i$e $*.l
de$lu%ea$)*' )u toat* vor&*ria )ontinu* 0 lui Mi$$ 3lenderleit2 %i p-riitul !otorului &*r)ii : el
-n$u%i nu au,ea in)* ni!i)/
Ni)ol$on arun)* o privire $pre )*pitan : a)e$ta $ta la lo)ul lui' ador!it $au -n )o!*' nu era
-n$* !o!entul a $e )er)eta da)* era una $au alta/
F Xino $u& v0nt' M)4innon' ordon* Ni)ol$on repede : Qordon' d*.i i!ediat a<utor/ Xannier S
F La ordin' $ir/
Xannier era palid' dar p*rea -n putere' de$tul de ener#i)/
F -!parte )ara&inele : p*$trea,* una pentru du!neata iar )elelalte d*.le #eneralului' %e"ului
de e)2ipa<' lui Xan E""en %i !ie/
Se adre$* apoi lui >arn2ol!e :
F Xe(i pri!i o )ara&in* auto!at*' $ir : %ti(i $* o !-.nui(i R
F Cred )* da/
Clipind a"ir!ativ/ >arn2oi!) -ntin$e !ina' pri!i )ara&ina' -i ridi)* -n)2i,*torul )u o !i%)are
&ru$)*' e+pert* a de#etului %i o potrivi pentru o)2it' privind -n)re,*tor $pne avionul )e $e
apropia : )a un &*trin )al de )avalerie' adul!e)a !iro$ul luptei' #ata $*.i "a)* "a(*/ ri)0t de
#r*&it %i preo)upat' Ni)ol$on #*$i ti!p $* $e !inune,e de rapida %i )o!pleta tran$"or!are a lui
>arn2ol!e : par)* ni)i n.ar "i e+i$tat vreodat* o!ul )are $e pre)ipita$e' e#oi$t' $* $e pun* la
ad*po$t -n )a!&u,*/ 1e ne)re,ut' dar a%a era: undeva/ -n in)on%tient' Ni)ol$on avea o va#*
&*nuial* )*
[J
#eneralul era prea )on$e)vent -n in)on$e)ven(ele lui' )* la &a,a -ntre#ii $ale )o!port*ri )iudate
e+i$ta o !otiva(ie &ine )2i&,uit*' dar %i &ine a$)un$*/ Nu era de)0t o &*nuial*/ Nu putea
-n(ele#e de$pre )e e vor&a %i $eD-ntre&a da)* nu $e !un)ea $* de$)i"re,e )eva )e nu e+i$ta de
"apt -n )o!portarea )iudat*' %ov*ielni)* a lui >arn2ol!e/ Indi"erent de e+pli)a(ie' a)u! nu era
!o!entul $* o )aute/
F Qurile ar!elor de "o) -n <o$' ordon* $)urt Ni)ol$on' %i a$)und)(i.le : )ei ne-nar!a(i'
-ntinde(i.v* )u! pute(i pe Jundul &*r)ii/
? Au,i la!ent*rile de prote$t ale )opilului lun#it pe <o$ -!preun* )u in"ir!iera %i -%i i!pu$e $*
nu $e #0ndea$)* la propria $a prote)(ie/ Avionul F un 2idroavion )iudat' de un tip )u! nu !ai
v*,u$e vreodat* F $e -ndrepta dire)t /$pre ei %i $e a"la a)u! la o <u!*tate de !il* dep*rtare/
3ier,ind !ereu din -n*l(i!e' $e apropia "oarte -n)et : nu era un aparat de vite,*/
Avionul $e -n)lin*' -n)epu $* $e rotea$)* -n <urul &*r)ii de $alvare %i Ni)ol$on il ur!*rea )u
&ino)lul/ C0nd avionul vir* $pre $ud' apoi $pre e$t' pe "u$ela< -i $e-nteie e!&le!a $oarelui
r*$are/ WUn avion #reoi' "*r* $uple(e' #0ndi Ni)ol$on' &un pentru re)unoa%tere la vite,* redu$*'
a$ta e/D Apoi' Ni)ol$on -%i a!inti )ele trei mero.uri )are $.au rotit indi"erente pe dea$upra lor -n
ti!p )e a&andonau 5Xiro!a -n "l*)*ri : deodat* -i.$tr*"ul#era o idee prin #0nd' &a )2iar o
)ertitudine' %i ordon* :
F 3une(i ar!ele deoparte %i )ei ne-nar!a(i r)a%e,a.(i.v* pe &an)2ete/ 3ilotul *$ta nu u!&l*
dup* vie(ile noa$tre/ Japone,ii au la di$po,i(ie o !ul(i!e de &o!&ardiere %i avioane de
v0n*toare' )are repede ne.ar veni de 2a)/ 1a)* *$ta le.ar "i "o$t #0ndul' n.ar "i tri!i$ o 20r.
(oa#* de avion' el -n$u%i "oarte e+pu$ $* "ie do&or-t )u un $i!plu "o) de ar!* de v0n*toare/
; [J
F Nu $unt $i#ur )* ai dreptate' de)lar* >arn2ol!e: Z.' II -ndir<ea apari(ia avionului %i e,ita $*
a&andone,e
ideea de a o)2i $pre el prin vi,orul )ara&inei/ "/ F Nu a! ni)i un pi) de -n)redere -n indivi,ii
*%tia:
F Cine $e -n)rede R repli)* Ni)ol$on' dar pro&a&il )0 - re$pe)tivul -%i !ena<ea,* !uni(ia/
Avionul $e tot rotea' la a)eea%i di$tan(* prudent*/
F Cred )* vor $* pun* !0na pe noi -n via(*' $* ne ia 5pri,onieri' dra)u %tie de )e/ 1up* o ,i)al*
a!eri)an*' poate
)* vor $* ne pun* la )on$ervat/
Ni)ol$on tr*i$e prea !ul(i ani -n rientul -ndep*rtat )a $* nu "i au,it a!*nunte ori&ile de$pre
atro)it*(ile !ilitari$!ului <apone, %i &ar&ariile la )are $.au dedat in )ur$ul inva,iei C2inei :
!oartea era un $"0r%it pl*)ut %i dorit' -n )o!para(ie )u )e.i a%tepta pe )ei )are )*deau
pri,onieri/
F Nu pri)ep delo) de )e ne )on$ider* at0t de i!portan(i/ 1eo)a!dat* $* "i! !ul(u!i(i )* ne
la$* $* !ai tr*i!' "ie )0t de pu(in/
F Sunt de a)ord )u Mr/ Ni)ol$on' $e au,i vo)ea lui Xan E""en )are -%i l*$a$e deoparte )ara&ina
: )u! $.ar $pune' avionul ne (ine deo)a!dat* $u& o&$erva(ie/ Ei o $* ne la$e in pa)e' pute(i "i
$i#uri' Mr/ >arn2ol!e/
F 3oate )* da' poate )* nu' repli)* >arn2ol!e' a%e,-n.du.%i totu%i )ara&ina la -nde!0n* : nu
-n(ele# de )e $* nu tra# in el: la dra)u S e$te un ina!i)' nu.i a%a R
Re$pir-nd ind-r<it' ad*u#* :
F Un #lon( -n !otorul lui///
F N.ai $* "a)i a%a )eva' >o$ter >arn2oi!e S $e au,i vo)ea i.e)e/ t*ioa$*' porun)itoare a lui Mi$$
3lenderleit2 : te )o!por(i )a un idiot' )a un )opil ire$pon$a&il/ La$* i!ediat ar!a <o$ S
3rivirea 5a$pr* %i do<ana l.au i!pre$ionat pe >arn2ol!e/
[J
F 1o )e $* $tirne%ti )ui&ul de vie$pi R Tra#i -n el %i t) po!ene%ti )* -%i pierde "irea' tra#e %i el'
o!or-nd <u!*tate dintre noi/ 1in p*)ate' nu $unt $i#ur* )* du!neata vei "a)e parte din
<u!*tatea $a)ri"i)at*/
D Cu toat* #ravitatea $itua(iei' Ni)ol$on a&ia reu%i $*.%i $t*p0nea$)* r0$ul/ Nu avea idee )u! %i
unde $e va ter!ina )*l*toria lor' dar ori)0t ti!p va dura' violenta antipatie dintre Mi$$
3lenderleit2 %i >arn2ol!e pro!itea $* "ie o $ur$* de oare)are a!u,a!ent/ Xe%ni) $e
dond*neau/
F Ei' %i du!neata a)u!' Con$tan)e' repli)* #eneralul )u vo)e <u!*tate a#re$iv*' <u!*tate
pa%ni)* : n.ai dreptul///
F -n)etea,*' te ro#: )u //Con$tan)eD' %i "ii !ai re$pe)tuo$ : !ai &ine d* deoparte ar!a' ni!eni
dintre noi nu are po"t* $* "ie $a)ri"i)at pe altarul tardivelor du!ita-e porniri &eli)oa$e' r*u
pla$ate/
-i a)ord* #ra(ia unei priviri re)i' de la -n*l(i!e %i ii -ntoar$e o$tentativ $patele : di$)u(ia era
-n)2i$*' >arn2ol!e pu$ la lo)ul lui/
F Il )unoa%te(i pe #eneral de !ai !ult* vre!e R ri$)* Ni)ol$on/
Un !o!ent' ea -%i tran$"er* #la)iala privire a$upra lui Ni)ol$on %i a)e$ta $o)oti )* "*)u$e o
#a"*/ Str-n#0ndu.%i &u,ele' Mi$$ 3lenderleit2 r*$pun$e :
F 1e !ult* vre!e' a% $pune' -n )e !* prive%te' de prea !ult*/ Co!anda un re#i!ent in
Sin#apore' )u )-(iva ani -nainte de r*,&oi/ 1ar !* -ndoie$) )* /$u&alternii l.au v*,ut vreodat* :
pra)ti)' -%i du)ea ,ilele la Ben#al Clu&/ Xe%ni) a!e(it de &*utur*/
F La nai&a' Lad@' i,&u)ni >arn2ol!e' )u $prinoenele ,&2iite )onvul$ion-nd "urio$ : da)* ai "i
&*r&at///
F Lini%te%te.te' -l -ntrerup$e ea' pli)ti$it*: )0nd te r*(oie$ti' >o$ter' -!i "a)i pur %i $i!plu $il*/
199
>arn2ol!e !ai !-r-ia )eva de unul $in#ur' dar aten(ia /turor a "o$t &ru$) atra$* de avion/
Aproape nu i $e !at li,ea !otorul %i un !o!ent Ni)ol$on )re,u )* -i ata)*' _r -n(ele$e -ndat*
)* )er)urile e"e)tuate in <urul &*r)ii $e iai l*r#i$er*/ Hidroavionul -%i opri$e !otorul' dar nu!ai
entru un $upli!ent de e"ort' adi)* $pre a lua -n*l(i!e' .ontinua $* $e rotea$)* -n <urul &*r)ii'
-n*l(-ndu.$e tot ti!pul' $upu$ la un la&orio$ e"ort/ La vreo )in)i !ii de pi)ioare in*l(i!e' relu*
,&orul ori,ontal %i -n)epu $* e+e)ute )er)uri !ari' de patru $au )in)i !ile -n dia!etru
F La )e $erve$) oare toate a)e$te !anevre R $e au,i vo)ea lui >ind2orn' pentru pri!a dat* !ai
puterni)* %i !ai )iar* de )0nd "u$e$e r*nit : e "oarte )urio$' nu e%ti de a)eea%i p*rere' Ni)ol$on
R
mi!&ind' a)e$ta -i r*$pun$e :
F Credea! )* dor!i(i $ir/ Cu! v* !ai $i!(i(i R
F Mi.e "oa!e %i $ete/// A2' -(i !ul(u!e$)' Mi$$ 3lenderleit2/
-ntin$e !0na $pre o )ea%)*' $e )ri$pa la &ru$)a durere produ$* de #e$t' apoi $e adre$* tot lui
Ni)ol$on :
F Nu !i.ai r*$pun$ la -ntre&are/
F Ierta(i.!*' $ir : e #reu $* !* pronun(/ M* te! )* -%i )onvoa)* )eva )a!ara,i de.ai lui %i a
luat o anu!it* )ot* de -n*l(i!e' )ore$pun,*toare unui $e!nal/ 1ar e doar o pre$upunere/
F 1in ne"eri)ire' a$e!enea pre$upuneri ale du!itale au o&i)eiul de a "i al dra)ului de reali$te'
$pre ui!irea !ea/
&o$it/ >ind2orn t*)u %i -%i -n"ip$e din(ii -ntr.un $andvi% )u )arne )on$ervat*/
Tre)u o <u!*tate de or*' 2idroavionul )er)eta% $e a"la )a! -n a)eea%i $itua(ie' to(i aveau nervii
-n)orda(i %i -noe.
191
peau $*.i doar* )e"ele tot privind $u$' -n v*,du2/ Cel pu(in era evident )* avionul nu avea
inten(ii i!ediat o$tile/
Mai tre)u o <u!*tate de or*' $oarele ro%u )a $0n#ele )o&ora #r*&it $pre !ar#inea -ntin$ei !*ri'
o !are neted* )a o#linda' )are $e e$to!pa topindu.$e -n ori,ontul -nne#urat de la e$t : $pre
ve$t' -ntinderea i!o&il* de purpur* !er#ea departe' p0n* -n di$)ul $oarelui la apu$/ 1ar $pre
ve$t' !ar)a nu era )u totul neted* )a o#linda : lu)iul ro%u al apei era -ntrerupt de una $au
dou* in$uli(e' deta%-ndu.$e ne#re pe "ondul )ontinuu al ra,elor $olare' iar departe la $t0n#a' de
tri&ordul provei %i la vreo patru !ile $pre $ud $ud.ve$t' o alt* in$ul* !ai !are' ini(ial <oa$*'
-n)epea a)u! $* $e -nal(e i!per)epti&il pe$te linia de ori,ont a lini%titei $upra"e(e a !*rii/
-ndat* dup* )e a o&$ervat in$ula' au v*,ut )* 2idro.avionul -n)epea $* piard* -n*l(i!e'
depla$0ndu.$e $pre e$t -ntr.un lun# pi)a< lent/ Xannier $e adre$*' opti!i$t' lui Ni)ol$on :
F are %i.a ter!inat !i$iunea dinele de pa,*' $ir R Sper )* $e du)e a)a$* $* $e )ul)e/
F Mi.e tea!* )* nu' Xannier' r*$pun$e Ni)ol$on )u un #e$t $pre dire)(ia unde di$p*ru$e
avionul : -ntr.a)olo' $unt !ulte $ute de !ile de !are' apoi ur!ea,* Borneo unde nu ave!
prieteni : pun r*!*%a#' o $ut* la unu' )* $ta&ile%te le#*tura )u ai lui/
Apoi' i $e adre$* )*pitanului :
F Ce )rede(i' $ir R
F 1in ne"eri)ire' pro&a&il )* %i de a$t* dat* ai dreptate' )o&e )e e%ti S
m0!&etul lui >ind2orn %ter#ea )ara)terul o"en$iv al apo$tro"*rii/
1ar ,0!&etul -i di$p*ru' -n o)2i -i reap*ru -n#ri<orare )ind avionul' p0$tr-nd -n*l(i!ea de vreo
!ie de pi)ioare' a re-n)eput $* e+e)ute )er)uri/
19A
: Ai dreptate' Ni)ol$on' ad*u#* el -n)et' r*$ueindu.$e
#reoi pe lo)ul $*u %i privind -nainte : po(i $*.!i $pui )it de Vaparte e in$ula aia R
F 1ou* !ile <u!*tate' poate trei/
NN C2iar la trei !ile' nu -n$ea!n* prea/departe/ >ind2orn privi $pre Killou#2&v %i' )u un #e$t
din )ap $pre !otor :
/ N.ai putea $* "a)i $* $e roten$V* !ai repede !a%in*.ria a$ta R
1a)* a! noro)' )el !ult $* reali,*! -n)* un nod/ 1ar Killou#2&@ pu$e !ina pe par0!a d:.
re!or)are -ntin$* !apoi $pre &ar)a lui Siran : =
F Cu dou* noduri' da)* tai a$ta/
' / Tare $unt tentat $*.(i dau un a$t"el de ordin : dar !ai &ine' pu$ea,* !otorul )0t po(i' )u tot
)u re!or)*/
-%i -ntoar$e )u #reutate )apul' -ntr.un #e$t apelativ $pre Ni)ol$on' a)e$ta -i tre)u e)2ea lui
Xannier' %i veni al*turi de )*pitan :
I Ce )re,i' Jo2nn@ R !ur!ur* >ind2orn' re"erindu.$e
iu )eea )e ,*ri$er* !ai -nainte/
a Ce dori(i $* %ti(i: $ir R Ce "el de/ nav* e' $au )e $e va !ai -nti!pla R
F Ei una' %i alta/
/ [N JRu a! ni)i o idee in privin(a pri!ei Ontre&*ri : poate "i tot at0t de &ine un di$tru#*tor' o
vedet* torpiloare' a! un va$ de pe$)uit : -n )e prive%te a doua -ntre&are' lne_ e a)u! li!pede
)* vor/$* pun* !0na pe noi' "*r* n.n$.la deo)a!data vie(ile/ L 3* eare_ )u o #ri!a$*' Ni)ol$on
)ontinu* :
S0n#ele va )ur#e !ai t0r,iu : !ai -nt0i' ne iau pri,o.rr"1R5 ap9i ur!ea,a )la$i)ele torturi :
&a!&u$ul verde' $!ul#erea un#2iilor %i a din(ilor' tortura apei pi)ur-nde' u%ute %i alte
ra"ina!ente "olo$ite o&i%nuit de !ilitari%tii <apone,i/ 5 _
i [8
1; . La $ud de )apul Java
Ca $0 nu "ie au,it de )eilal(i' Ni)ol$on vor&ea )u &u,ei/: a&ia -ntrede$)2i$e' privind la &an)2eta
pupR unde 3eter $i Mi$$ 1ra)2!ann $e <u)au' r0deau' )a %i )u! t0n*ra nu ave:: alt* #ri<* pe
lu!e/ >ind2orn -i ur!*ri privirea %i apro&* tot -n %oapt* : /
F Ei pe !ine !* i!pre$ionea,* )0t de !ult i.a loviS $oarta : deo)a!dat* $e -n(ele# &ine
-!preun*/
Q0nditor' -%i "re)*=&*r&ia -n)*run(it* %i )ontinu* :
F WA!&r* tran$lu)id*D F a)e$te )uvinte le.a "olo$ii odat* un tip )u preten(ii literare de$pre
tenul eroinei $ale : Wun do&ito)D' $au )a! a%a )eva/ l.a! )ara)teri,at atun)i/ A)u! a% dori $*.i
)er $)u,e' nu )redea! )* poate e+i$ta -n realitate/
Apoi' ,0!&ind :
F Ce &lo)are de )ir)ula(ie $.ar produ)e da)* ai d5/)/.o -ntr.o &un* ,i pe 3i))adill@ 1 S
Ni)ol$on ,0!&i %i el/ ad*u#ind !ali(io$ :
F To)!ai apune $oarele' $ir' %i o)2ii v* $!t )on..a$tiona(i/
-i era re)uno$)*tor &*tr-nului $*u %e" )*' voit' -i a&*tu$e #indurile de la )ele p*ti!ite de t0n*ra
"al* : dar #0ndurile -l a$altar* din nou %i repede redeveni $erio$' !ur!urind :
F Ce #roa,ni)* t*ietur*' opera "ra(ilor no%tri' !ili.tari%tii #al&eni : autorul ar tre&ui pri! )a
$*.%i )npe5/e r*$plata )uvenit*/
>ind2orn' apro&0nd oare)u! :
F Nu )re,i )* tre&uie' vai' $* a!0n*! deo)a!dat* )apturarea lui R S* l*$*! $* !ai
ru#inea$)* aparatele de iar tur* la )are' )a r*$plat*' %i noi -l vo! $upune R -n ori)e )a,' $* nu
renun(*! la ideea de a.1 $upune la tortur*' li52nn@/
1 Arter* prin)ipal* de )ir)ula(ie' la Londra/
[[
1up* o pau,*' )ontinu* )al! : L Mi $e pare )* $e vede )eva S
Ni)ol$on privi prin &ino)lu %i' dup* un !o!ent' de$lu%i $upra$tru)tura unei a!&ar)a(ii
ap*rind dea$upra liniei ori,ontului' $tr*lu)ind -n ra,ele aurii ale apu$ului/ L*$* &ino)lul' -%i
"re)* o)2ii' %i privi din nou/ 1up* )iteva $e)unde' "*r* un #e$t' "*r* un )uv0nt/ o"eri
)*pitanului &ino)lul/ >ind2orn -l lu*' privi )al! %i -l -napoie Iui Ni)ol$on :
F Nu.i $e!n &un' nu.i a%a R Nu ar "i &ine $*.i pui -n #ard* %i pe )eilal(i R 1a)* )u -n)er) $*
ridi) vo)ea dea$upra ,#o!otului "*)ut de a"uri$itul *$ta de !otor al no$tru' !i $e va p*rea )*
!i $.a -n)-rli#at o undi(* -n #-t/
Ni)ol$on )on$i!(i %i $e adre$* tuturor : / F -!i pare r*u )* tre&uie $* v* anun( )* vo! avea de
-n"runtat ne)a,uri/ La ori,ont apare un $u&!arin <apone,/ Cu !er$ul no$tru -n)et' ne5va
a<un#e repede' noi par)* $t*! pe lo)/ 1a)* ap*rea )in)i$pre,e)e !inute !ai t0r,iu' poate
a<un#ea! la in$ula pe )are a! ,*rit.o/
Ar*t* )u un #e$t -nainte' pe$te tri&ordul provei : apoi )ontinu* :
F A%a )u! -naintea,*' ne va a<un#e la <u!*tatea dru!ului pe )are -l !ai ave! de par)ur$
p0n* la in$ul*/
F Ei )e )re,i )* $e va -nt0!pla' Mr/ Ni)ol$on R $e au,i' )u ton indi"erent' vo)ea lui Mi$$
3lenderleit2/
F C*pitanul >ind2orn )rede' %i eu la "el' )* voi -n\ e )a $* n) ia pri,onieri/
Continu*' -nd-r<it :
F Ceea )e v* pot $pune de pe a)u!' Mi$$ 3lenderleit2' e$te )* vo! -n)er)a $* re,i$t*!' $* nu
ne pred*! : &ine-n(ele$' nu va "i u%or/
F Xa "i i!po$i&il' $e au,i' re)e' vo)ea lui Xan E""en' de la lo)ul lui din prova : e$te un
$u&!arin' o!ule' %i
[[
1;=
)e vo! putea "a)e )u pu%)oa)ele noa$tre )ontra &linda<ului unei )o)i de $u&!arin : $i!plu'
proie)tilele noa$tre vor ri)o%a/
F 3ropui $* ne pred*! R
Ni)ol$on -%i d*dea $ea!a de lo#i)a ra(iona!entului lui Xan E""en' %tia )* nu era un "ri)o$ : $e
$i!(i -n$*' oare)u!' de,a!*#it/
F 1e )e $* )o!ite! o $inu)idere' a$ta de "apt ar -n$e!na' )ontinu* Xan E""en' lovind u%or )u
pu!nul $tr-n$ &ordul &*r)ii pentru a da !ai !ult a))ent $pu$elor $ale : vo! #*$i !ai t0r,iu o
)ale de $)*pare/
F Mi $e pare )* nu.i )uno%ti delo) pe !ilitari%tii <apone,i' $pu$e' )u a!*r*)iune Ni)ol$on : nu
va "i o )ale de $)*pare' )i ulti!a noa$tr* )ale/
F X* $pun )* nu are ro$t )eea )e propune(i' de)lar*' )u v*dit* o$tilitate' Xa2 E""en : $* pune!
propunerile la vot' Mr/ Ni)ol$on/
3rivi -n <ur la )ei din &ar)*' %i -ntre&* :
F Cine e$te de p*rere $*///
F Uine.(i #ura %i nu vor&i pro$tii SD i,&u)ni' &rutal' Ni)ol$on : nu $unte! la un !itin#' Xan
E""en/ E%ti Sa &ordul unei nave a Marinei Co!er)iale Britani)e %i pe a)e$te nave nu e+i$t* de)0t
autoritatea unui $in#ur o! : )*pitanul S Ei )*pitanul >ind2orn $pune $* opune! re,i$ten(*'
a$ta.i tot/
F E$te -ntr.adev*r 2ot*r0rea )*pitanului R
F 1a' a"ir!* Ni)ol$on/
S F Atun)i v* ro# $* !* $)u,a(i' de)lar* Xan E""en : !* -n)lin -n "a(a autorit*(ii )*pitanului/
F >oarte &ine/
5 Ca! $t0n<enit' Ni)ol$on -%i -ntoar$e privirea $pre $u&!arin : $e vedea a)u! )lar/ )u toate
a!*nuntele' la !ai
[[
pu(in de o !il* di$tan(*/ Hidroavionul tot $e !ai rotea dea$upra' Ni)ol$on $e -n)runt* %i
!ur!ur* :
F Ce &ine ar "i da)* dr*)ia a$ta )are ne d* t0r)oale $.ar du)e a)a$*/ M
F Ne )o!pli)* !ult $itua(ia' apro&* %i >ind2orn : ti!pul tre)e repede' Jo2nn@' $u&!arinul ne
va a<un#e pe$te )in)i !inute/
Ni)ol$on apro&* a&$ent %i -ntre&* :
F X* a!inti(i $* !ai ii -nt0lnit un $u&!arin de a)e$t tip' $ir R/
F Mi $e pare )* da' r*$pun$e >ind2orn/
F A%a e$te' )on"ir!* )u )ertitudine Ni)ol$on : tun antiaerian u%or la pupa' !itralier* pe punte
%i un tun #reu la prova' de ;'[ $au J in)i' )a! a%a )eva' nu $unt $i#ur/ 1a)* vor $* ne ia la
&ord' va tre&ui $* ne al*tur*!' pro&a&il -n dreptul turelei/ 1eo)a!dat*' ar!ele noa$tre nu il
a<un# la dep*rtarea la )are $e a"l*/
-%i $tr-n$e &u,ele' %i privi -nainte :
F 3e$te dou*,e)i de !inute va "i -ntuneri)' in$ula pe )are a! o&$ervat.o $e va a"la la !ai
pu(in de o <u!*tate de !il*' dar $u&!arinul ne va a)o$ta/ Ar "i o %an$*' o %an$* a dra)ului de
!i)*' totu%i///
3rivi din nou )u &ino)lul la $u&!arin %i )l*tin* -n)et din )ap :
F 1a' )red )* -!i adu) a!inte' tunul a)ela de ;'[ are un $)ut &lindat pentru $ervan(i'
pro&a&il /prin$ )u un "el de &ala!ale' )*)i e$te pliant/
T*)u' privind #0nditor $pre )*pitan :
F $itua(ie de$tul de )o!pli)at*' nu.i a%a' $ir R
F Nu te pot ur!*ri' Jo2nn@' r*$pun$e >ind2orn )u o vo)e )are tr*da din nou o&o$eal* : !i.e
tea!* )* nu !* !ai a<ut* )apul : da)* ai vreo idee///
< [8
F A! : ne&unea$)*' dar poate )* $e prinde Ni)ol$on e+pli)* la repe,eal* $i "*)u un $e!n lui
Xannier )are !anipula e)2ea : Xannier o tre)u %e"ului de e)2ipa< %i $e apropie/
F Mi $e pare )* nu "u!e,i/ Xannier R
F Nu' $ir' r*$pun$e a)e$ta' privindu.l p\ Ni)ol$on )a %i )u! o lua$e ra,na/
F Totu%i' la noapte ai $* "u!e,i/
Ni)ol$on $e )*ut* -n &u,unar' $)oa$e un pa)2et de (i#*ri %i o )utie de )2i&rituri' i le pred*' )u
)0teva in$tru)(iuni/
F Te in$tale,i )0t !ai aproape d) )ap*tul pupa' din)olo de Xan E""en/ Ei nu uita )* totul
depinde de du!neata
1up* )are $e adre$* lui >arn2ol!e : 5
F Qenerale' un !o!ent' v* ro# S
5>arn2ol!e -l privi $urprin$' tre)u #reoi pa$te dou* &an)2ete %i $e a%e,* l0n#* Ni)ol$on/
A)e$ta -l privi un !o!ent -n t*)ere' apoi :
F Eti(i -ntr.adev*r $* "olo$i(i )ara&ina auto!at*/ Qenerale R
F A$ta.i &un*' de$i#ur' o!ule S ro$ti )u e!"a,* #eneralul : !.a/% putea l*uda )* eu a!
inventat a)ea$t* <u)*rie dr*)ea$)*/
F C0t de pre)i$ pute(i o)2i R' in$i$t* Ni)ol$on/ )al!
F Cla$* !are' r*$pun$e >arn2ol!e' $)urt : $unt )2iar )a!pion' Mr/ Ni)ol$on/
F Cla$* !are R repli)* Ni)ol$on' ridi)0nd a !irare $pr-n)enele/
F 1a' )a!pion de tir/
R*$pun$ul avea un ton neo&i%nuit' dar tot at0t de )al! )a -ntre&area lui Ni)ol$on/
1TG5
L -(i propun $* arun)i o )utie de tini)2ea la o aut*
de pi)ioare' pentru de!on$tra(ie : ) "a) Y.ca\a in dou*
$e)unde/
Tonul era )ate#ori)' )onvin#*tor/
L Nu.i nevoie de de!on$tra(ie' r*$pun$e $)urt Ni)ol$on D ni)i nu poate "i vor&a a)u! de a%a
)eva/ Ca $0 "a)e! "a(* <apone,ilor' nu ave! printre noi ni)i !*)ar pe unul )are $* poat*
!0nui pra%tia/ A%tept*! totul de la du!neavoa$tr*/
/ Repede %i )on)i$' i.a dat lui >arn2)l!e in$tru)(iuni' ur!ate de altele adre$ate tuturor
)elorlal(i din &ar)*/ Nu era ti!p de e+pli)a(ii a!*nun(ite' )are $*.i dea $i#uran(a )* au "o$t
-n(ele$e : ina!i)ul $e a"la prea aproape/ /
Spre ve$t' )erul era -n)* ilu!inat' -n)* $tr*lu)ea' )u o radiere )aleido$)opi)* de ro%u' oran< %i
auriu : la ori,ont' nori $in#urati)i luau par)* "o)' dar $oarele apu$e$e' e$tul era )enu%iu %i
-ntuneri)ul &ru$) al nop(ii tropi)ale )uprindea #r*&it -ntin$ul !*rii/ Su&!arinul $e apropia la
tra.ver$ul pupei tri&ord' $u!&ru' ne#ru %i a!enin(*tor -n )repu$)ulul tot !ai a))entuat' apa
!*rii lu)ioa$* $e &i*,da de o al&ea(* "o$"ore$)ent* de a!&ele p*r(i ale )o)ii : !otoarele 1ie$el
$e -n)etineau p0n* la un !ur!ur -n $urdin* : #ura nea#r*' a!enin(*toare a !arelui tun piova
$e -n)lina %i $e !i%)a -n)et $pre pupa &*r)ii' dup* )u! a)ea$ta o$)ila' "*r* )ru(are' la )ea !ai
!i)* depla$aie/ Se au,i o )o!and* t*ioa$*' ininteli#i&il*' de la turela $u&!arinului : la un #e$t
al lui Ni)ol$on' M)4innon opri !otorul &*r)ii %i )o)a !etali)* a $u&!arinului 2-r%-i de.aD
lun#ul &r-ului de a)o$tare al &*r)ii de $alvare/
Ni)ol$on par)ur$e -n #ra&* )u privirea puntea %i turela $u&!arinului/ Marele tun din prova
(intea -n dire)(ia lor' dar p) dea$upra )apetelor : p*rea )* -n)er)a $* vad* rea)(ia : a<un$e$e la
de)lina(ia !a+i!*/ Ei tunul antiaerian u%or
1.[9
Silin3Upa CXa lndrQ3tat $3re ei/ )2iar $pre )entrui &*r)ii de &ui.n'nra n #re%eal* de )al)ul din
partea lor' dar tre.dinliD ei cd$CuL tn turel*5 88 a"lau trqi inX_ doi )u )eea ' 81Rn8t1 : un o"i(er
)u un revolver /%i un !arinar %a$e in%i " ; "i un 3i$tol.!itralier*/ Apoi )in)i $au
-nar!at n. t la/3i)i)rul turelei' nu!ai unul dintre ei r!i r'/'"D: ? . )o!il)t de pri!ire' era
ar2i$u"i)ient/ dar vierea &n' Tf SQ aRte3te$e Ni)ol$on/ El $o)oti$e )* de.&a&ord . c Ul2!
!o!ent_ a &*r)ii de $alvare $pre latu/il 2u4 n '!i=)arV )al)ulat* )a $*.i adu)* de.a lun#ul Si
-n niR''.'9 ; $u&!aDDului' l*$0ndu.i <u!*tate -n u!&r* M??T?Ra! e$t . putea provo)a o
teri&il* )are nan. 5/3fn 1 !$*' "u$e$e interpretat* )a o -n)er.d0ndu ti ) ' tuY5 Cer)are )e nu $.
a !ai reali,at'
)on$ti25L a inutilitatea ei/ &ar)* de $alvare nu $i#ur )* 1'' a!e!ntare %i )o!andantul
$u&!arinului era "irnv' m ' !a$uri !ai !ult de)0t $u"i)iente pentru tnava re,i$ten(* )e ar
opune/
de $alvai eia!&ai5Ca(ii N $u&!arinul %i )ele dou* &arei )0nd !!S !ai de3la$au )u vreo dou*
noduri vite,*' par0!* ) ? puntea $u&!arinului' $.a lan$at o nu!*rul ? Y t?== Eqrpuind r $Da
l)vit de )o)a &*r)ii )*tre Ni)ol$on er n 3rin$e i!ediat %i privi -napoi
natH '" !=rea,*)0t !ai &ine/ Xannier' $e au,i vo)ea re$e!.liau a !i Ni)ol$on/
Ee adre$* apoi $pre turel* :
F Curn8 2 "nl9Si pu!nii Ei dou* &ri)e#e ale noa$tre R ianono=r"r / te )u!inti vor&e' repli)* un
o"i(er ; turel= $u&!arinului/
u!*rul S !Cru)iRate Ri suV tunului tre)indu.i pe$te 8. $e e+pri!a -ntr.o en#le,* )ore)t*' )u
un
A9k ton plin de $ati$"a)(ie %i ,0!&etul ironi) l*$a $* i $e vad* din(ii al&i )ontra$t0nd )u "a(a
&run*/
F -n)er)are de re,i$ten(* din partea voa$tr* ar "i avut ur!*ri nepl*)ute' pot $pune' pentru
noi to(i' nu.i a%a R
F 1u.te dra)ului S !or!*i Ni)ol$on' dar de$tul de tare )a $* aud* %i <apone,ul/
F Ce ne)uviin(* S Ce lip$* de polite(e' un adev*rat an#lo.$a+on S
"i(erul <apone, -%i )l*tina )apul $i!ul0nd p*rere de r*u' dar -n $ine $e &u)ura teri&il/ Bru$)'
$e redre$a' privi $ever $pre Ni)ol$on pe$te #ura tunului/
F Ba#* de $ea!* S
Xo)ea -i %uiera )a o ple$nitur* de &i)i/
Cal!' "*r* #ra&*' Ni)ol$on $)oa$e o (i#are din pa)2etul o"erit de Killou#2&@' tot at0t de -n)et
aprin$e un )2i&rit' apoi (i#area $a %i a lui Killou#2&@ %i arun)* )2i&ritul pe$te &ord/
F A%a da S $pu$e o"i(erul <apone,' r0,-nd $)urt' di$pre(uitor : un en#le, "le#!ati) S Tre&uie $*.
%i !en(in* reputa(ia )2iar da)* -i )l*n(*ne din(ii de "ri)*' !ai ale$ )-rtd %i e)2ipa<ul $*u e$te de
"a(* : %i iat* -n)* un "u!*tor tot at0t de "le#!ati)/
3e dea$upra )orpului &*r)ii de $alvare' ap*ru$e )apul lui Xannier )u o (i#are -ntre &u,e: pe
)are o aprin$e de la un )2i&rit (inut -n !0n*/
F S* "iu al nai&ii' $unt "oarte i!pre$ionat de at0ta pa$ivitate &ritani)*' $e au,i vo)ea o"i(erului/
1ar )ontinu*' $)2i!&0nd &ru$) tonul:
F 1e$tul )u pro$tiile' veni(i i!ediat ai)i la &ord/ to(i S -ndrept0nd #ura tunului $pre Ni)ol$on :
F 1u!neata' pri!ul/
89
Ni)ol$on $e ridi)* -n pi)ioare' $pri<inindu.$e )u &ra(ul /de )o)a $u&!arinului %i (in-nd $tr-n$ pe
)el*lalt al*turi de )orp/
F Ce dra)u ai de #0nd )u noi R
Xo)ea -i era puterni)*' aproape un $tri#*t' eu un ue!ur &ine $i!ulat/
F S* ne o!ori R S* ne torture,i R S* ne arun)i -n &le$te!atele la#*re de pri,onieri din Japonia
R
A)u! tonul vo)ii era $erio$' )u a!e$te) de $pai!* /%i !0nie' )*)i Xannier -n)* nu arun)a$e
)2i&ritul aprin$ pe$te latura &*r)ii /%i un ,#o!ot produ$ la "undul prova al &*r)ii "u$e$e !ai
tare de)0t $e a%tepta$e'
F 1e )e dra)u nu ne -!pu%ti a)u! pe to(i' -n lo) $*/// N*pra,ni)' t*ind r*$u"l*rile' (-%ni un
vuiet de la "undul
provei &*r)ii' -n$o(ind d-re du&le de $)0ntei' "u! %i "la)*r*/ Tdi)0ndu.$e -n $u$ -n v*,du2ul pe
)ale de -ntune)are' dea$upra pun(ii $u&!arinului %i la un un#2i )a! de trei,e)i de #rade "a(*
de verti)al* : la $ute/ de pi)ioare dea$upra apei au e+plodat dou* $"ere in)ande$)ente de "o)/
)0nd )ele dou* ra)2ete )u para%ut* lan$ate din &ar)* $.au aprin$ aproape -n a)eea%i )lip*/
1oar un o! )u totul e+)ep(ional' )o!plet lip$it de $i!(ul )urio,it*(ii ar re,i$ta la i!pul$ul
involuntar' ire,i$ti&il de a privi la )ele dou* ra)2ete )e e+plodau departe -n v*,du2 : %i
e)2ipa<ul <apone, al $u&!arinului era "or!at din oa!eni o&i%nui(i : )a ni%te !arionete
!anipulate de !0na unui !ae$tru p*pu%ar' to(i %i.au r*$u)it #-turile )a $* vad* %i' )u to(ii a%a
au !urit' )u $pin*rile pe <u!*tate -ntoar$e $pre &ar)a de $alvare %i )u #-turile $u)ite $pre a
privi $u$ -n v*,du2/
C*)i de pe &ar)a de $alvare au &u&uit &ru$) )ara&ine' pu%ti %i revolvere' lar!a lor $e $tin$e -n
dep*rt*ri' e)ourile $e ro$to#olir* pe$te -ntin$a t*)ere a !*rii netede %i Ni)ol$on $tri#a )a to(i ai
$*i $* $e )ul)e pe "undul &*r)ii/
A9A
C2iar in ti!p )e $tri#a' de pe puntea u!ed* a $u&!arinu.lui $.au pr*&u%it dou* )adavre de
!arinari <apone,i' )*,ind pe pupa &*r)ii de $alvare' unul par)* (intuit de )opa$tia &*r)ii'
)el*lalt' )u &ra(ele inerte %i pi)ioarele &*l*&*ninde era $* )ad* pe$te !i)ul 3eter %i )ele dou*
in"ir!iere' dar M)4innon a intervenit %i )ele dou* )adavre au )*,ut deodat* -n !are )u un
ple$)*it )o!un
A tre)ut o $e)und*' dou*' apoi trei : )u pu!nii $tr-n%i/ -ntr.o a%teptare -n)ordat*' Ni)ol$on $ta
-n #enun)2i' privind -n $u$/ La -n)eput' a au,it par)* un ,#o!ot de pa%i %i !ur!ur #r*&it de
vo)i -n do$ul $)utului !arelui tun/ A !ai tre)ut o $e)und*' %i -n)* una/ Ni)ol$on )er)eta )u
privirea de.a lun#ul pun(ii $u&!arinului' poate !ai era/ vreunul -n via(*' #ata la o !oarte
#lorioa$* pentru -!p*ra.tul lui/ Ni)ol$on )uno%tea per"e)t )ura<ul "anati) al !ilitarului
<apone,/ 1ar do!nea o lini%te )o!plet*' lini%te de !oarte : o"i(erul at0rna #reoi pe$te turel* )u
!0na -n)le%tat* pe (eava tunului : revolverul lui Ni)ol$on (inti$e &ine %i -n)* al(i doi de pe
turel* )*,u$er* -n do$ul $)utului La pi)ionil turelei' ,*)eau -ntr.o #r*!ad* #rote$)*' trei "or!e
ne-n$u"le(ite/ Cei doi $ervan(i ai tunului antiaerian di$p*ru$er* : )ara&ina auto!at* a lui
>arn2ol!e -i tr*$ni$e %i )*,u$er* pe$te &ord/
Ten$iunea devenea in$uporta&il*/ Ni)ol$on %tia )* tunul )el !are nu avea un pun)t de
de)lina(ie )a $* poat* atin#e &ar)a' dar -%i a!intea de -nt0!pl*ri pove$tite de o"i(erii de !arin*
!ilitar* re"eritoare la de)apit*ri provo)ate de proie)tile de tun naval tre)0nd pe dea$upra
)apetelor/
Se pare )* %o)ul detun*turii e$te "atal pentru )ei a"la(i )2iar dede$u&t/ Bru$)' Ni)ol$on -%i "*)u
repro%uri )* -%i pierde ti!pul )*ut0nd e+pli)a(ii %i i $e adre$* repede lui Killou#2&@ :
A9;
F 3orne%te !otorul S -napoi' )it !ai repede/ Turela ne poate ad*po$ti de #ura tunului da)*///
Cuvintele $.au pierdut' au di$p*rut' a)operite de 2uietul unui "o) de tun/ Nu era propriu.,i$
un. 2uiet' )i o &u"nitur* $urd*' violent* )a o %"i)2iuire de &i)i lovind $*l&ate) ti!panele'
%o)0nd prin inten$itatea ei/ 1in #ura (evii de tun' i,&u)ni o lun#* li!&* ro%ie de "la)*r*' )a de
iad' aproape -n ra$ul &*r)ii/ 3roie)tilul )*,u -n !are' $t0rnind o p0n,* "in* de pi)*turi %i o
(-%nitur* de ap* de p0n* la )in)i$pre,e)e pi)ioare -n*l(i!e' apoi ,o!otul $.a $tin$' "u!ul $.a
-!pr*%tiat %i Ni)ol$on' $)utur-ndu.%i )u putere )apul &ui!*)it' %i.a dat $ea!a )* erau -n via(*'
)* un <apone, -n)er)a "reneti) $* -n)ar)e iar*%i tunul' )* $o$i$e !o!entul $upre!/
F 3re#*ti(i.v*' Qenerale S >arn2ol!e $e ridi)* -n pi)ioare/
F A%tepta(i )o!anda' !ai $pu$e Ni)ol$on' privind -n $u$ $pre prova %i' -n a)ela%i !o!ent' $e
au,i detun*tura unei pu%ti/
F Nu l.a! ni!erit' e+)la!* Xan E""en' de)ep(ionat : a! tra$' )*)i ap*ru$e un o"i(er <apone,
privind pe$te !ar#inea turelei/
F R*!ii -n po,i(ie de tra#ere S -i ordon* Ni)ol$on lui Xannier/
Se au,ea )u! !i)ul 3eter p--n#ea de $pai!*' detun*tura pu%tii -l -n#ro,i$e/ Cu "a(a )ri$pat*'
Ni)ol$on -i $tri#* -n )ontinuare lui Xannier :
F 3i$tolul de $e!nali,are S pere)2e de "l*)*ri ro%ii $pre turel* S Japone,ii -%i vor )on)entra
aten(ia a$upra lor/
A%tept* rea)(ia $ervan(ilor tunului ina!i)' dup* )are d*du )o!and* alor $*i :
F Aten(ie la turel* %i la &o)aporturile de pe latura $u&!arinuluiS
81
Au !ai tre)ut vreo )in)i $e)unde p0n* )0nd Ni)ol$on .a au,it ,#o!otul a%teptat : <apone,ul
introdu$e$e proie)tilul -n )ulat* %i o -n)2idea/
F A)u! S $tri#* Ni)ol$on' adre$0ndu.$e lui >arn2ol!e/ A)e$ta ni)i nu ridi)* pu%)a la u!*r %i
tra$e )u patul
$u& &rat' p*r-nd )* nu (intea undeva anu!e/ Cu toate )* nu o)2i$e dup* tipi)ul o&i%nuit' a
reu%it !ai &ine de)0t $e l*uda$e : au r*p*it vreo )in)i -!pu%)*turi' nu !ai !ult' o)2ite toate
$pre #ura !arelui tun ina!i) %i >arn2ol!e $e l*$* -n <o$' -n #ra&*' $pre "undul &*r)ii' to)!ai
)0nd ulti!ul #lon( atin$e "o)o$ul per)utant al proie)tilului de)lan%-nd o detun*tur*/
1e"la#ra(ia av0nd lo) -ntr.un $pa(iu re$tr-n$' ,#o!otul e+plo,iei proie)tilului -n interiorul (evii
tunului * "o$t -n*&u%it' dar e"e)tele au "o$t $pe)ta)uloa$e : !arele tun $.a $!ul$ de pe $uport'
&u)*(i ,&ur*toare de !etal $"*r0!at $.au )io)nit ,#o!oto$ de turel* %i au )*,ut %uier-nd -n
!are' -n)on<ur-nd $u&!arinul )u un )er) nere#ulat de $tropi !ari de ap*/ E)2ipa<ul tunului
ni)i nu a avut vre!e $*.%i dea $ea!a )* !oare : o )antitate de trotil' )apa&il* $* arun)e -n aer
un pod' a e+plodat doar la o lun#i!e de &ra( de )apetele lor/
F X* "eli)it %i v* !ul(u!e$)' do!nule #eneral S Ni)ol$on $e ridi)a$e din nou -n pi)ioare'
)*ut0nd $*.%i
do!ine e!o(ia' %i ad*u#* :
F X* ro# $* ierta(i tot )e a! #indit %i a! $pu$ !ai -nainte de$pre du!neavoa$tr*/
1up* )are' $e adre$* %e"ului de e)2ipa< :
F Cu toat* vite,a' -nainte S
Cele dou* $e!nale lu!inoa$e' $)0nteind ro%u aprin$' "*)eau o )ur&* prin aer %i ateri,au
nev*t*!ate -n interiorul turelei' pun-nd -n eviden(* ra!a &o)aportului lu)ind -n ro%u puterni)/
81
F Ad!ira&il e+e)utat/ Xannier/ du!neata ai $)2i!&at atarta luptei/
F Ni)ol$on S
F 1a' $ir' r*$pun$e Ni)ol$on la )2e!area )*pitanului/
F N.ar "i oare !ai &ine $* $t*! pe ai)i )eva !ai !ult R Nu !ai -ndr*,ne%te ni!eni $* $)oat*
)apul prin &o)apor.tari $au pe$te !ar#inea turelei/ 3e$te ,e)e $au )in$pre,e)e !inute va "i
de$tui de -ntuneri)' %i o $* a<un#e! la in$ul* "*r* )a ina!i)ii $* ne !ai ata)e/
F Nu )red )* ar "i )a,ul' $ir : deo)a!dat* )ei din $u&!arin $unt %o)a(i $au &ui!*)i(i' dar
"oarte )ur-nd vreunul din ei va -n)epe $* #0ndea$)* %i' )a ur!are' ne pute! po!eni )u o
aver$* de #renade de !0n* : pot "i arun)ate -n &ar)a noa$tr*' "*r* )a )ineva $*.%i e+pun*
!*)ar un de#et %i o $in#ur* #renad* -n$ea!n* )* $.a $"0r%it )u noi/
F A%a e$te' ai dreptate' r*$pun$e >ind2orn' rea%e,-n.du.$e o&o$it pe &an)2et*/
Ei ad*u#* :
F 1*.i dru!u' Ni)ol$on/
Ni)ol$on prelua e)2ea' e+e)ut* )u di"i)ultate o -ntoar)ere de o $ut* opt,e)i de #rade' o)olind )u
a!0n.rlou* &*r)ile pupa -n#u$t*' -n )oad* de pe%te a $u&!arinului' -n ti!p )e patru oa!eni ai
lui' )u ar!e -n !0n*' -i $uprave#2eau ne)lintit pun(ile/ Redu$e apoi vite,a odat* a<un$ -n
$patele pun(ii de )o!and* a $u&!arinului' )eea )e i.a per!i$ lui >arn2ol!e $* di$tru#* %i
!e)ani$!ul deli)at de tra#ere al tunului antiaerian' )u o ra"al* pre)i$* de )ara&in* auto!at*/
C*pitanul >ind2orn apro&* -n $urdin* per"or!an(a :
F S.a $"0r%it %i )u tunul lor antiaerian : te #0nde%ti la toate' Ni)ol$on/
8A
L Sper )* a! "*)ut o trea&* &un*/ $ir/ $per din toat*
ini!a/ 5 /// / / '
In$ula $e a"la )a! la o <u!*tate de !il* di$tanta de la $u&!arin/ La un $"ert din dru!/
Ni)ol$on $e opri/ pentru a lan$a unul din )ele dou* "lotoare Ke$$e+ pentru $e!nal de pri!e<die
: rup$e $i#iliul di$)ului' de$"*)u "ur)a de de)lan%are %i/ i!ediat' "lotorul a "o$t arun)at pe$te
pup*' din)olo de &ar)a lui Siran/ -ndat* )e atin$e $upra"a(a apei' -n)epu $* produ)* un nor
den$ de "u! )olorat -n oran<' "u! )are a r*!a$ $u$pendat' ne!i%)at -n )repu$)ulul "*r* v0nt'
"or!0nd un e)i.an i!penetra&il -ntre ei /%i ina!i)ul de pe $u&!arin/ 1up* vreo dou* !inute'
proie)tile venite de la $u&!arin au -n)eput $* $tr*pun#* "u!ul oran<' %uier-nd pe dea$upra
&*r)ii $au -!pro%)0nd -n ap* -n <urul ei' dar ni)i unul nu a produ$ pa#u&e/ Japone,ii tr*#eau
la -nt0!plare %i or&i(i de !0nie/ La patru !inute dup* lan$area pe$te &ord a pri!ului "lotor )u
turn' a)u! pe )ale de $tin#ere' a "o$t lan$at un al doilea %i' -nainte )a %i a)e$ta $* $e "i
)on$u!at' &*r)ile au e%uat voluntar iar oa!enii au de&ar)at pe in$ul*/
It
1e "apt' in$ula era/ !ai !ult o in$uli(* : de "or!* oval*' orientat* )a! de la e$t la ve$t' nu
dep*%ea trei $ute de @ar,i lun#i!e %i )a! o $ut* )in)i,e)i de @ar,i l*(i!e' de la nord la $ud/ Ei
ni)i nu era per"e)t oval* : )a! la o $ut* de @ar,i !area $*pa$e #oluri de a!&ele p*r(i' pra)ti)
opu$e unul altuia' a%a )* in$uli(a' pute! $pune' era -!p*r(it* -n dou*/ Ca <pre)au(ie' Ni)ol$on
a -n)on<urat in$ula -nainte de de&ar)are' apoi au tra$ &*r)ile pe p pla<* %i le.au a!arat de
dou* $t0n)i $olide -n #ol"ul din$pre $ud/
La e$t' din)olo de )ele dou* #ol"uri' )ap*tul -n#u$t al in$ulei era <o$' $t0n)o$ %i pu$tiu' dar la
ve$t )re%tea )eva ve#eta(ie : tu"i%uri piti)e %i un $oi de &uruian* piperni)it*' iar la )entru $e
ridi)a o !i)* -n*l(i!e de vreo )in)i,e)i de pi)ioare/ La $ud' pe a)e$t !i) deal' )a! la <u!*tatea
pantei' $e a"la o #rot* )e putea $ervi de ad*po$t %i -ntr.a)olo %i.a )ondu$ Ni)ol$on -n #ra&*
pa$a#erii' -ndat* )e au de&ar)at/ C*pitanul %i )aporalul >ra$er au tre&uit $* "ie tran$porta(i )u
tar#a' dar di$tan(a / era !i)* %i la ,e)e !inute de la punerea &*r)ilor pe u$)at' -ntre#ul #rup
era ad*po$tit -n #rot*' pre)u! %i toate provi,iile' re,erva de ap* %i )eva e)2ipa!ent porta&il'
)2iar ra!ele %i "ur.)2e(ii/
La apu$ul $oarelui $.a pornit o &ri,* u%oar*' din$pre nord.e$t $e adunau nori pe )ei=' !a$)0nd
pri!ele $tele de
A9:i
$ear*' dai5 era -n)* $u"i)ient* lu!in* %i Ni)ol$on a.)er)etat )u &ino)lul -!pre<uri!ile/ A privit
vreo dou* !inute' l.a l*$at -n <o$ %i %i.a "re)at o)2ii/ >*r* $*.i vad*' era )on%tient )* to(i )ei din
#rot* -l ur!*reau -n#ri<ora(i F to(iD' a"ar* de !i)ul 3eter )are !o(*ia' -n"*%urat intr.o p*tur*'
#ata $* adoar!*/
F Ei &ine R -ntrerup$e >ind2orn t*)erea/
F Su&!arinul $e -nv0rte%te -n <urul )ap*tului de ve$t al in$ulei' $ir : %i "oarte aproape de (*r!/
F Nu aud ni!i)/
F 3ro&a&il !er# pe a)u!ulatori' nu %tiu de )e : poate -%i dau $ea!a )*' de%i ei nu ne v*d' noi
-i pute! vedea' -n)* nu $.a -ntune)at )o!plet/
Xan E""en tu%i' )a $*.%i li!pe,ea$)* vo)ea :
F Ei )e )rede(i )* va ur!a' Mr/ Ni)ol$on R
F Nu prea %tiu' dar !i.e tea!* )* au inten(ii rele a da)* le.a !ai r*!a$ -n $tare de "un)(iune
tunul !are $au )el antiaerian' ne "a) pra" -n dou* !inute/
Ar*t0nd )u un #e$t )*tre !i)a ridi)*tur* )e deli!ita #rota $pre $ud' a&ia vi,i&il* -n a!ur#
)2iar de la %a$e pi)ioare di$tan(* :
F Cu pu(in noro)' )red )* a)ea$t* )ul!e le va opri proie)tilele/
F Ei da)* nu va "i a%a R
F $* vede! atun)i )e.i de "*)ut' r*$pun$e Ni)ol$on' $)urt : poale )* de&ar)* oa!eni -n
di"erite pun)te %i ne -n)on<oar*' poate vor -ntreprinde un ata) "rontal/
3rivind din nou prin &ino)lu' )ontinu* :
F ri)e $e va -nt0!pla' nu $e pot -ntoar)e a)a$* de)i ari nd )* ne.au l*$at te"eri ai)i : e )a %i
)u! %i.ar pune $in#uri )apul $u& $atir la propriu vor&ind : !ai )ur-nd -%i "a) in )orpore
2ara6iri/
A99
F Ni)i nu )red )* $e vor Ontoar)e a)a$*' !ai repede -%i "a) 2ara6iri' $e au,i vo)ea #rav* a lui
>ind2orn : le.a! o!or-t prea !ul(i )a!ara,i/
1in $patele lor' parvenea un !ur!ur de vo)i' )ur-nd $e opri %i $e au,i )lar vo)ea lui Siran :
F Mi$ter Ni)ol$on S
Interpelatul l*$* &ino)lul %i privi pe$te u!*r :
F Ce dore%ti R
F A! avut o di$)u(ie )u oa!enii !ei %i vre! $* "a)e! o propunere/
F Adre$ea,.o )*pitanului' el e$te %e"uL Ei Ni)ol$on relu* privitul prin &ino)lu/
F >oarte &ine' a! $* !* adre$e, atun)i )*pitanului : e$te evident F din p*)ate' a% putea
$pune F )* nu ave(i -n)redere -n noi/ Ne.a(i o&li#at $* $t*! -ntr.o &ar)* $eparat*' )red )* nu
din )au,* )* nu ne -!&*ie! de dou* ori pe ,i/ Con$idera(i ne)e$ar aFc "*r* !otiv' v* a$i#ur F
$* ne $uprave#2ea(i tot ti!pul/ Sunte! o povar* #rea' a% putea $pune' o re$pon$a&ilitate/ Cu
pei=!i$iunea du!neavoa$tr*' v* propune! $* v* eli&er*! de a)ea$t* re$pon$a&ilitate/
F 1*.o dra)ului de vor&*rie $i $pune e+a)t )e dore%ti S e+)la!* iritat >ind2orn/
F Bine : v* propun $* ne l*$a(i $* ple)*!' $* nu !ai ave(i #ri<a noa$tr* : pre"er*! $* "i!
pri,onieri la <apone,i/
F Cu! S e+)la!* !0nio$ Xan E""en : pe le#ea !ea' $ir/ !ai &ine -i -!pu%) pe to(i S
/F Te ro#' -i repli)* >ind2orn "*)0ndu.i )u !0na un #e$t de lini%tire/
3rivea )urio$ $pre Siran' era -n$* prea -ntuneri) )a $*.i di$tin#* e+pre$ia "e(ei %i )ontinu* :
F Sunt )urio$ $* a"lu' )u! #0nde%ti/ Siran/ $* v* preda(i : $* )o&or-(i dealul $pre pla<* R
A19
F Ca! a%a )eva/
F Ei nu v* e$te tea!* )* v* vor i!pu%)a inaint) de a * "i predat R Sau ad!i(-nd )* a<un#e(i $*
v* preda(i'
)rede(i )* ve(i "i tortura(i $au o!or-(i R
F Nu.i l*$a(i $* ple)e' $ir' $e au,i vo)ea #r*&it* a i Xan E""en/
F Nu te "r*!0nta' Xan E""en' repli)* >ind2orn/ Apoi $e adre$* lui Siran :
F Ni)i nu !* #0nde$) $* "iu de a)ord )u )ererea voa$tr* a&$urd* : ve(i r*!0ne )u noi' de%i'
$lav* 1o!nului' nu v* dori! delo) )o!pania : %i $* nu )rede(i )* $unte! at0t de pro%ti/
F Mi$ter Ni)ol$on' ,i$e Siran' de$i#ur )* du!neavoa$tr*///
F Ta)i S i.o t*ie $)urt Ni)ol$on : ai au,it )e.a $pu$ )*pitanul >ind2orn : )re,i )* $unte! naivi
%i $tupi,i R Ni)i unul dintre voi nu %i.ar ri$)a pre(io$u.i )ap da)* ar "i )ea !ai !i)* %an$* $*.l
-!pu%te $au $*.l !altrate,e <apone,ii 3arie, o $ut* la unu )*///
F X* a$i#ur///' -n)er)* Siran $*.l -ntrerup*/ 1ar Ni)ol$on -l opri' repli)0ndu.i )u di$pre( :
F Nu.(i !ai &ate #ura de#ea&a : )ine $* te )read* R E%ti -n )-rd*%ie )u <apone,ii' nu %tiu e+a)t
)u!' %i ave! de$tule pe )ap )a $* ne !ai "a)e! noi -n%ine )adou -n)* %apte ina!i)i/
1up* o pau,*' Ni)ol$on )ontinu* #0nditor/ adre$0n.du.i.$e lui >ind2orn :
F 3*)at )* deo)a!dat* doar i.a(i pro!i$ a)e$tui o! )* va "i $p0n,urat/ Cred )* Xan E""en a
avut dreptate : toate $.ar $i!pli"i)a' da)* a! -!pu%)a tot #rupul/ 3ro&a&il )* tot vo! "i o&li#a(i
$.o "a)e! )0ndva/
1up* o pau,* !ai lun#*' >ind2orn vor&i )al! :
A11
F E%ti "oarte t*)ut' Siran : ai "*)ut poate un )al)ul #re%it R Nu )re,i )* ai )o!i$ o #a"* R Ai
noro) )* nu $unte! ni%te a$a$ini' de teapa du!itale/ 1ar &a#* d 7 $ea!*' la )ea !ai !i)*
provo)are' vo! tre)e la "apte' a%a )u! a propu$ Xan E""en/
F S* "a)e(i &ine $* v* #rupa(i a)olo' -n "undul #rotei' $pu$e Ni)ol$on : %i nu $tri)* $* v* "a)e!
un )ontrol al &u,unarelor/
F S.a %i "*)ut' Ni)ol$on' -l a$i#ur* >ind2orn : -n)* de noaptea tre)ut*' pe nav*' dup* )e ai
ple)at din $ala de !e$e : $.a #*$it un -ntre# ar$enal/// Se !ai vede $u&!arinul R
F E+a)t la $ud de noi' $ir' la vreo dou* $ute de @ar,i di$tan(* -n lar#/
A l*$at &ino)lul -n <o$ %i $.a retra$ -n interiorul #rotei : -n turela $u&!arinului $e aprin$e$e'un
proie)tor %i "a$)i)olul lui al& $tr*lu)itor par)ur#ea rapid (*r!ul $t0n)o$ al in$ulei/ S.a
)on)entrat i!ediat a$upra !i)ului intr-nd de !are' -n )oa$ta unde $e a"lau &*r)ile de $alvare :
dup* dou* $e)unde' $.a !i%)at -n)et: -n $u$ pe deal' -n dire)(ia #rotei -n )ai5e $e a$)undea
#rupul/
F Mi$ter >arn2ol!e S $e adre$* i!perativ Ni)ol$on/
F Xa "i o <oa)* pentru !ine' !or!*i a)e$ta' -n(elo#0nd )eea )e i $e )erea/
3udi)* )ara&ina' o pu$e la u!*r' o)2ii %i tra$e' totul )u rapiditate/ Cara&ina era eu un $in#ur
#lon(' dar a "o$t de$tul : e)oul detun*turii $e pierdea' dar $.a au,it de la di$tan(* )u! a ple$nit
$ti)la proie)torului %i lu)irea al&* a lu!inii di$p*ru' r*!0n-nd doar o ur!* ro%ie )are %i ea
pieri/
F Bine )* v* ave! )u noi' do!nule #eneral S e+)la!* >ind2orn : )red )* vo! !ai avea o)a,ii
$* apel*! la du!neavoa$tr*/// Mi $e pare )* )ei de pe $u&!arin nu
A1A
au "o$t prea in$pira(i aprin,-n)l proie)torul' nu.i a%a' Ni)ol$on R S.au ale$ )u o pro&* de )eea
)e poate #eneralul/
F Nu )red )* a "o$t o $i!pl* in$pira(ie' $ir' r*$pun$e Ni)ol$on : din )ontra' !i $e pare )* au
pro)edat deli&erat pentru a ne o&li#a $* ne l*$*! de$)operi(i : la lu!ina proie)torului' au a"lat
!ai -nt-i unde $unt &*r)ile' iar dup* "ul#erarea )ara&inei #eneralului' )uno$) %i lo)ul unde ne.
a! re"u#iat noi/ 1a)* nu pro)edau a%a' a"larea a)e$tor dou* lu)ruri ar "i ne)e$itat un ti!p
de$tul de lun#' ar "i tre&uit $* de&ar)e %i poate $* $a)ri"i)e )0teva vie(i p0n* $* ne #*$ea$)*/ -n
pri!ul r-nd' ei ur!*re$) $* pun* !0na pe &*r)i' nu pe noi/ 1a)* reu%e$) $* ne -!piedi)e $*
ple)*! de pe in$ul*' e "oarte u%or $* ne prind* %i' de <re"erin(*' la lu!ina ,ilei/
F -!i pare r*u )* nu $unt de a)ord )u du!neata' $pu$e >ind2orn -n)et : pentru ei' pro&le!a
&*r)ilor e$te $e)undar*' le pot $)u"unda de pe $u&!arin' )u tunul' "*r* $* de&ar)e : nu ave!
)u! $*.i -!piedi)*!/
F Ar "i #reu de pe $u&!arin' repli)* Ni)ol$on : pe -ntuneri)' ei nu v*d unde $unt &*r)ile %i' )a
$* le $)u"unde' ar tre&ui $* tra#* toat* noaptea "o)uri la -nt0!plare' )el pu(in o $ut*/ E$te !ai
pro&a&il )* vor de&ar)a ,iua o e)2ip* )are $* le di$tru#* "undurile %i )2e$oanele de aer 1 F ori
le vor re!or)a $au le vor du)e/ v-$lind -n lar#/
F 1ar/// )u! vor de&ar)a de pe $u&!arin R -ntre&* Xannier/
F -not0nd' da)* va "i nevoie' dar )red )* nu vor "i o&li#a(i' !a<oritatea $u&!arinelor "iind
prev*,ute )u tot "elul de tipuri de pui A' lu)ru e$en(ial pentru o a$t"el de
1 >lotor etan% din ta&l*' "olo$it pentru !*rirea "lota&ilit*(ii &*r)ilor de $alvare/
A Bar)* !i)*' propul$at* de o $in#ur* pere)2e de ra!e/
A1; nav* )are operea,* -n ape nu prea dep*rtate de (*r! %i (ine )onta)t )u trupele re$pe)tive
de pe nu!eroa$e in$ule/
C0teva !inute' ni!eni 5n.a !ai $)o$ o vor&*/ Mi)ul 3eter !ur!ura -n $o!n' Siran %i oa!enii
lui %u%oteau )eva -n )ol(ul )el !ai -ndep*rtat al #rotei' nu $e di$tin#ea )e pun la )ale/
Killou#2&@ tu%i' $pre a atra#e aten(ia :
F WXre!e tre)e' vre!e vineD %i a%a !ai departe' in)epu el )u un )itat : dar eu a! o idee/
Ni)ol$on -%i re(inu un ,0!&et :
F >ii prudent' Kill@/
F WXulpea $pune )* $unt a)ri $tru#urii la )are nu poate a<un#eD' )ontinu* Killou#2&@' !0ndru
de ,i)alele $ale : planul !eu e$te de o $i!plitate #enial* : 2ai $* porni! !ai departe pe !are/
F Stra%ni) S e+)la!* Ni)ol$on $ar)a$ti) : v-$li! "*r* ,#o!ot la lu!ina lunii/ C0t de departe
)re,i )* vo! a<un#e R
F 3*)at )* !* $u&e$ti!a(i S Killou#2&@ $e av0nt* -n $"erele -nalte ale ra(iunii pure %i
onora&ilul o"i(er $e)und -%i t0r-ie pi)ioarele -n noroi/ Nu.i nevoie $* v-$li!' "olo$i! !otorul S
F Ce $pui R Ei )u! -i vei )onvin#e pe <apone,i $*.%i pun* vat* in ure)2i' )a $* nu.l aud* R
F 1a)* !* l*$a(i $* !e%tere$) e%apa!entul !otorului )a $*.i pun ni%te pl*)i de"le)toare' v*
#arante, )* nu $e !ai aude ni!i) ni)i de la o $ut* d) @ar,i di$tan(*/ E adev*rat' pierde! )eva
din vite,*' nu prea !ult/ Ei )2iar da)* ne aud' %ti(i prea &ine )e #reu $e lo)ali,ea,* noaptea pe
!are din)otro vine un $unet $la&/ Sti!a&ililor' li&ertatea ne "a)e )u o)2iul' $* nu pierde!
o)a,ia/
F 1ra#* Kill@' -n)epu )u &l0nde(e Ni)ol$on/ tre&uie $* te pun la )urent )u unele nout*(i :
dete)tarea $unetelor -n ti!pul nop(ii nu !ai depinde de ure)2i %i <apone,ii $unt %i ei la )urent'
"olo$e$) 2idro"oane "oarte $en$i&ile' nu le pa$* da)* -n*&u%i e%apa!entul' $i!pla -nv0rtire a
eli)ei -n ap* le e$te de a<un$/
F 1ra)u5 $*.i ia' $pu$e Killou#2&@' "urio$/ T*)u un !o!ent' apoi vor&i din nou :
F S* nu di$pere ni!eni' Killou#2&@ va #*$i alt* $olu(ie/
F Ni)i nu !* -ndoie$)' repli)* Ni)ol$on' prietene%te : nu uita -n$* )* !u$onul de la nord.ve$t
!ai durea,* -n)* vreo dou* luni %i ar "i u%or de !anevrat da)*/// Jo$ S toat* lu!ea <o$ la
p*!0nt S
3ri!ele proie)tile au r*p*it -n <urul lor' ri)o%-nd pe $t0n)i %i %uier-nd )u r*utate pe dea$upra :
de pe $u&!arin porni$e un &ara< de "o)uri/ Se apropia$e' de (*r!' )anonada r*$una par)*
produ$* de o du,in* de tunuri $au !itraliere' toate tr*#0nd odat*/ Si#ur' )ineva de la &ord
repera$e "ul#erarea )ara&inei lui >arn2ol!e %i a)u! ripo$tau pre)i$ %i violent/ '
F A "o$t )ineva r*nit R Ni!eni n.a "o$t r*nit R
Era vo)ea lui >ind2orn' <oa$* %i r*#u%it*' #reu de au,it in va)ar!ul )anonadei/
R*$pun$ul a venit !ai t0r,iu' )0nd Ni)ol$on a )on"ir!at :
F Cred )* ni!eni' $ir : de "apt' doar un $in#ur in$ a r*!a$ e+pu$' nu $.a tr-ntit la p*!0nt/
F 1e$tul de &ine/// %i nu e$te a)u! !o!entul $* tre)e! la repre$alii' $e au,i vo)ea lui
>ind2orn : nu e$te )a,ul )a )ineva $*.%i !ai e+pun* )apul/
Apoi' !ai -n)et %i !ai lini%tit' ad*u#* :
F Nu !ai -n(ele# ni!i)' Ni)ol$on : mero.urile ne.au !ena<at )0nd eva)ua! Xiro!a'
$u&!arinul nu $.a #r*&it $* ne $)u"unde &ar)a %i 2idroavionul ne.a l*$at -n pa)e )2iar dup*
)e a! dat lovituri #rele )a!ara,ilor lui de pe
A15
$u&!arin/ 1ar a)unr par porni(i $* ne !a$a)re,e/ Nu -n(ele# ni!i) din toate a$tea/
F Ni)i eu' $ir' a "o$t de a)ord Ni)ol$on/
El tre$*ri involuntar )0nd un proie)til $e -n"ip$e -n peretele de p*!0nt al #rotei' la dou*
pi)ioare dea$upra )apului %i ad*u#* :
F S* $t*! lini%ti(i ai)i' )u )apul -n ni$ip )a $tru(ul' $ir : )anonada e$te doar o $i!ulare' de
"apt ei )aut* $* pun* !0na pe &*r)i/ Alt!interi' ata)ul )ontra noa$tr* nu are ni)i un $en$/
>ind2orn apro&* )u un #e$t :
F Ei )e )re,i )* tre&uie $* "a)e! R M* te! )* per$onal nu !ai $unt &un de ni!i)' Ni)ol$on S
F C0t ?tr*i(i' $unte(i un &un %e" al no$tru' $ir' $pu$e Ni)ol$on' )*ut0nd a "i )0t !ai
)onvin#*tor : da(i.!i voie $* !er# )u )0(iva oa!eni <o$ la (*r! : tre&uie $* -!piedi)*! )u ori)e
pre( di$tru#erea $au )apturarea.&*r)ilor/
F Ai dreptate : du.te' nu pot de)0t $*.(i ure, noro) S 1up* )iteva $e)unde' -ntr.o pau,* a
)anonadei' Ni)ol$on
)u )-(iva oa!eni au ie%it pe "uri% din #rot* %i au poi!it in <o$ul dealului/ Nu au "*)ut ni)i )in)i
pa%i' Ni)ol$on -i %opti )eva la ure)2e lui Xannier' -l prin$e pe #eneral de &ra( %i $e retra$e $pre
)ap*tul de e$t al #rotei/ Au $tat <o$' )er)et0nd )u aten(ie -ntuneri)ul/ Apropiindu.%i &u,ele de
ure)2ea #eneralului' Ni)ol$on -i %opti :
F Nu uita(i )* ne ri$)*! via(a/
1e%i -ntuneri)' -n(ele$e )* >arn2ol!e apro&a )u un #e$t/
Nu au a%teptat !ult : dup* )in)i$pre,e)e $e)unde au au,it un ,#o!ot $la&' prudent de pa%i'
apoi vo)ea tare' r*#u%it* a lui >ind2orn' -ntre&0nd )eva/ Nu a ur!at ni)i un r*$pun$' dar $.a
au,it )eva !i%)0nd' apoi ,#o!ot de pa%i #r*&i(i : (*)*nitul produ$ de aprinderea lanternei lui
Ni)ol$on a per!i$ $* $e vad* ni%te "u#ari -n)ovoia(i' )u
A1"_
Vra(ele ridi)ate/ I!ediat )ara&ina auto!at* a lui >arn.tipl!e a tr*,nit' trupurile "u#arilor $.au
pr*v*lit &u"nind' dup* )are lini%tea -ntuneri)ului a devenit !ai adin)*/
F Ce idiot $unt S e+)la!* Ni)ol$on : a! uitat )o!plal de Siran %i )o!pli)ii $*i//
Ie%i pe "uri% din #rot*' a)operind lu!ina lanternei )u !0na %i $!ul$e ar!ele' ni%te $e)uri -n)*
-n)le%tate -n !-inile !or(ilor' pe )are -i e+a!ina un !o!ent la lu!ina lanternei/
F Sunt )ele dou* $e)uri din &ar)a de $alvare nu!*rul doi' $ir' $e au,i o vo)e : au vrut $*.%i
-n)er)e noro)ul' din proprie ini(iativ*/
Ni)ol$on lu!in* )u lanterna )el*lalt )ap*t al #rotei : vo)ea era a lui Siran' )are $ta a)olo )u
"i#ura )al!* %i ine+pre$iv*/ Ni)ol$on %tia )*' de "apt' el era vinovatul' &le$te!atul vinovat' )*
tri!i$e$e trei din oa!enii lui' -n ti!p )e el -n$u%i $t*tea -n $i#uran(*/ Mai %tia )* "i#ura lui
Siran va r*!0ne )al!*' i!penetra&il*' ne#0nd ori)e )uno%tin(* de$pre i$prav* : !or(ii nu
vor&e$) %i )ei trei erau !or(i de.a &inelea/ Nu !ai era ti!p de pierdut/
F Xino -n)oa)e' Siran/
Xo)ea lui Ni)ol$on era tot at0t de ine+pre$iv* )a %i "i#ura lui Siran/
F Noi' )ei r*!a%i' nu v* vo! !ai "a)e ne)a,uri' $ir' -n)epu Siran/
Se ridi)* -n pi)ioare %i "*)u )-(iva pa%i dar' lovit )u $ete -n do$ul ure)2ii de patulc Coltului lui
Ni)ol$on' $e pr*&u%i )a un trun)2i de ar&ore rete,at/ Lovitura )are a r*$unat )a o e+plo,ie era
$u"i)ient* $*.i $par#* )raniul' dar Ni)ol$on' ur!at -ndeaproape de >arn2ol!e' a ple)at -nainte
)a Siran $* )ad* la p*!0nt : de la -n)eput p0n* la $"0r%it' epi$odul n.a durat de)0t trei,e)i de
$e)unde/
A1[
-!preun* )u >arn2ol!e au aler#at )0t -i (ineau pi)ioarele in <o$ul pantei' poti)nindu.$e'
alune)0nd' ridi)in.du.$e %i "u#ind !ai departe/ La trei,e)i de @ar,i d) pla<*' au au,it o r*p*ial*
&ru$)* de_ -!pu%)*turi' $tri#*te de durere' -n<ur*turi' vo)i $tridente pro"er-nd )uvinte
nede$lu%ite' alt* ra"al*' apoi din nou ,#o!ote de lupt* %i -!pro%)aturi violente )a de oa!eni
)are lupt* )orp la )orp -n ap*/ La ,e)e @ar,i de !ar#inea apei' tot aler#0nd )0t il (ineau
pi)ioarele' )u !ult -naintea lui >arn2ol!e' Ni)ol$on aprin$e lanterna : a ap*rut un v*l!*%a#
de oa!eni lupt0n.du.$e "urio$ -n apa nu prea ad0n)* di!pre<urul &*r)ilor' a ,*rit un o"i(er
<apone, aple)at dea$upra lui M)4innon/ )*,ut la p*!0nt : o"i(erul (inea in !0n* o $a&ie $au o
&aionet* pre#*tit* pentru de)apitare' dar M)4innon $*ri -napoi )u un &ra( -n <urul #-tului
o"i(erului %i -l -!pu%)* -n $pate )u un "o) de revolver' $*lt0nd -n pi)ioare )a o pi$i)*/ Aprin,-nd
iar*%i un !o!ent lanterna' Ni)ol$on -l v*,u pe Kalter$ lupt0ndu.$e )u un !arinar <apone, %i
-!pro%)0nd apa !iloa$* prin ro$to#olirile lor : nu era )a,ul $* intervin*' nu $e prevedea )are
va reu%i $*.l o!oare pe )el*lalt/ A ridi)at "a$)i)olul de lu!in* al lanternei pentru a e+a!ina
&*r)ile/
Una dintre ele era aproape e%uat*' paralel )u (*r!ul/ 30n* la #enun)2i -n ap*' )ontura(i
puterni) -n lu!ina lanternei' doi !arinari <apone,i $e a"lau aproape de pup*' unul aple)at )u
)apul -n <o$' )el*lalt in pi)ioare' )u un &ra( ridi)at %i !0na dreapt* dep*rtat* -n $patele
)apului/ m*p*)i(i %i or&i(i de lu!ina lanternei' )ei doi <apone,i au r*!a$ )0tva ti!p ne!i%)a(i
-n po,i(iile re$pe)tive' $e)ven(* $tati)* dintr.un &alet de )o%!ar : apoi' per"e)t la uni$on'
-!pietrirea $.a tran$"or!at -n a)(iune )onvul$iv*' )el aple)at indrept0ndu.$e %i )*ut0nd $*
$)oal* )u !0na )eva' de$i#ur' o #renad*' din $a)ul de pla$* le#at de
A1V
)entur* : )el*lalt' l*$0ndu.%i -n <o$ u!*rul $tin# %i i5and0nd : (#f ti!p )e (inea %i el )eva )u
&ra(ul -ntin$r )*,u tr*$nit : Ni)ol$on to)!ai -%i pre#*ti$e Coltul %i vpia $* ape$e pe tr*#a)i' dar
a -n(ele$ )* era prea t0r,iu/
3rea tir,iu pentru Ni)ol$on' dar !ai ale$ pentru !arinarii <apone,i/ -n)* o dat* au -n)re!enit
)a ni%te $tane de piatr*' opri(i par)* &rutal de o !0n* invi,i&il*' apo- au -n)eput $* $e !i%te
iar' de a$t* dat* lent' "oarte lent' pivot0nd )u -n)etineal* inter!ina&il* pe pi)ioarele pironite/
Ni)ol$on a $tin$ lanterna %i din po)nitura )ara&inei lui >arn2ol!e/ )*)i el "u$e$e autorul'
r*!a$e doar un e)ou/ Japone,ii au )*,ut )u "e(ele -nainte' unul dire)t in ap*' )el*lalt la pup*
pe$te )opti$tia &*r)ii de $alvare : ,#o!otul )*derii $e pierdu -n$* -ntr.o &u"nitur* %i o "ul#erare
de un al& or&itor : e+ploda$e #renada pe )are o (inu$e -n !0n* <apone,ul/
1up* ilu!inarea vie produ$* de e+plo,ia #renadei' -ntuneri)ul p*rea %i !ai adine' do!nind
pe$te tot' pe$te (*r!/ pe$te ap* %i -n v*,du2' pretutindeni %i i!penetra&il/ 1oar departe' $pre
$ud.ve$t' )0teva $tele li)*reau $la& pa )erul ne#ru.viola)eu dar %i ele au "o$t $tin$e una )0te
una de norii -n)* de$tina(i )are ap*reau dea$upra liniei ori,ontului' -ntuneri)' t*)ere
de$*v0r%it*' ni)i un $unet' ni)i o !i%)are/
Ni)ol$on a ri$)at o rapid* e+a!inare a $itua(iei )u lu!ina lanternei' apoi a $tin$.o : to(i
oa!enii lui erau a)olo' to(i -n pi)ioare' iar ina!i)ul -n)eta$e de a !ai "i un peri)ol' doar
)adavre )u!in(i -n -ntuneri)/ Japone,ii nu avu$e$er* noro) : nu $e a%teptau $* "ie ata)a(i'
)re,0nd )* to(i )ei $alva(i de pe Xiro!a $e a"lau la ad*po$tul #rotei' "erindu.$e de )anonada
$i!ulat* a $u&!arinului : $iluetele lor $e pro"ila$er* noaptea pe !are !ai &ine de)0t pe u$)at'
o"erind o (int* ad!ira&il* pentru >arn2ol!e %i
A19
$e a"lau -n po,i(ie )u totul de,avanta<oa$*' )2iar din !o!entul )irtd )o&or0$er* din &*r)ile de
)au)iu) )u )are veni$er* pe !are/.
F E$te )ineva r*nit R -ntre&* -n %oapt* Ni)ol$on/
F Kalter$' $ir' r*$pun$e Xannier' tot -n %oapt* : Cred' de$tul de #rav/
F Ia $*.l v*d/
Ni)ol$on $e apropie %i aprin$e lanterna : Xannier $pri<inea -n)2eietura !-inii $tin#i. a lui
Kalter$' -n dreptul de#etului !are $e vedea o ran* lar#*' $0n#er-nd*' <u!*tate din -n)2eietur*
"iind "ra)turat*/ Xannier -i $trin$e$e &ra(ul )u o &ati$t* -n )2ip de #arou' a%a )* $0n#ele ro%u
aprin$ pul$a doar -n)et din ran*/ Ni)ol$on $tin$e lanterna/ -n.tre&0nd :
F Cu(it R
F Nu' &aionet*' r*$pun$e Kalter$ )a vo)e !ult !ai pu(in -n#ri<orat* de)0t a lui Xannier/
-!pin$e )u pi)iorul "or!a de )orp o!ene$) #2e!uit* <o$ -n ap*' $pun-nd :
F u$ta !.a pro)op$it/
F Mi.a! -n)2ipuit' r*$pun$e Ni)ol$on : dar nu.i de <oa)* )u "ra)tura' )ere.i lui Mi$$
1ra)2!ann $*.(i dea un pri! a<utor/ Mi.e tea!* )* va tre)e !ult* vre!e p0n* vei putea "olo$i
!0na din nou/
Ni)ol$on )*uta $*.l !ena<e,e : -n $inea $a' #0ndea )u a!*r*)iune )* /'!ult* vre!eD -n$e!na'
de "apt' Wni)iodat*D : tendoanele erau r*u $"0rte)ate' $i#ur )* nervul.radial era $e)(ionat/ -n
ori)e )a, era )ert* o parali,ie/
F Mai &ine a$ta' de)0t o "ra)tur* a ini!ii' #lu!i )ura<o$ Kalter$ : dar !* putea! lip$i %i de
a%a )eva/
F 1u.te $u$ la #rot* )0t !ai de#ra&* : )eilal(i' !er#e(i %i voi )u el F %i nu uita(i $* v* "a)e(i
re)uno$)u(i )0nd v* apropia(i : )*pitanul nu %tie da)* $unte(i de.ai no%tri
AA9
#i $t* totdeauna )u revolverul la -nde!0n*/ 1u!neata' M)4innon/ r*!-i )u !ine/
Se opri &ru$)' au,ind )eva -!pro%)0nd prin ap*' l0n#* &ar)a )ea !ai apropiat*/
F Cine.i a)olo R
F Eu/ >arn2ol!e' "a) )eva inve$ti#a(ii' dra#ul !eu/// ,e)i de &u)*(i' )2iar ,e)i de &u)*(i/
F 1e$pre )e dra)u vor&e%ti R -ntre&* Ni)ol$on )a! iritat/
F Qrenade' $a)i -ntre#i plini )u #renade/ Tipul *$ta avea )u el un ar$enal a!&ulant/
F Lua(i.le )u du!neavoa$tr*' poate ave! nevoie de ele : %i $* v* a<ute )ineva/
Ni)ol$on %i M)4innon au a%teptat p0n* au ple)at to(i' apoi $.au apropiat prin ap* de pri!a
&ar)*/ To)!ai )0nd a<un#eau la ea' din -ntuneri)ul din$pre $ud dou* !itraliere au de$)2i$
"o)ul )u proie)tile tra$oare/ Traie)toriile al&e $e $tin#eau -n ple$)*ituri %i $tropi de ap*/ C0nd %i
)0nd ri)o%a -2 a"ara apei un rateu $)2eun-nd $u&(ire -n -ntuneri) : %i !ai rar -n)*' $e -nt0!pla
)* un proie)til po)nea -n.tr.una $au alta din )ele dou* &*r)i de $alvare/
Ad*po$tit -n $patele uneia dintre &*r)i' doar )u )apul dea$upra apei' M)4innon atin$e )u
!0na &ra(ul lui Ni)ol$on :
F are )e.o $* $e !ai int0!ple' $ir R
-n vo)ea do!oal* a 2i#2lande,ului $e di$tin#ea !ai de#ra&* nedu!erire de)0t $pai!* :
Ni)ol$on r*$pun$e )u un ri)tu$ )are' din "eri)ire' nu $e vedea -n -ntuneri) :
F Qreu de $pu$' M)4innon : pro&a&il )* #rupa lor de de&ar)are tre&uia $* $e!nali,e,e )u
lanterna' $au -n alt !od' da)* opera(ia reu%ea/ Au au,it ,#o!ot' au o&$ervat !i%)*ri pe (*r! %i
)ei de pe $u&!arin $e dau )u )apetele de pere(i' nu %tiu )e $e -nt0!pla/ 30n* la $"0r%it'
pro&a&il nu vor !ai $e!nali,a %i vor de$)2ide "o)ul/
F 3li' da)* tot a%teapt* un $e!nal' )e.ar t5i $* le lu*! -nainte' $a $e!nali,*! noi R
F Minunat* idee' M)4innon' )2iar #enial* S Sunt ,*p*)i(i %i -%i -n)2ipuie )* oa!enii lor de la
(*r! $unt %i ei tot at0t de &ui!*)i(i' a%a )* vor lua drept &un ori)e $e!nal vo! e!ite/
C2iar a%a $.a -nt0!plat/ Ni)ol$on %i.a ridi)at !ina pe$te &ordul &*r)ii de $alvare' a aprin$ %i a
$tin$ la -n.t0!plare lanterna' apoi repede %i.a retra$ &ra(ul/ 1e la un arti"i)ier e+peri!entat'
a)e$te $e!nale tre&uiau $* pri!ea$)* un r*$pun$' dar de pe $u&!arin nu $.a !ai lan$at ni)i
o traie)torie de tra$or/ -n' $)2i!&' )ele dou* !itraliere %i.au -n)etat &ru$) "o)ul' noaptea a
redevenit t*)ut* %i )al!*/ U*r!ul %i !area par)* erau pu$tii' "*r* un $e!n de via(*' %i $ilueta
e$to!pat* a $u&!arinului ne!i%)at pe !are p*rea doar o u!&r* i!aterial*' )u totul ireal*'
!ai !ult -n)2ipuit* de)0t aievea/
Nu !ai avea ro$t )a Ni)ol$on %i M)4innon $* $e !ai a$)und*' &a )2iar devenea peri)ulo$/ S.au
indi)at "*r* #ra&* -n pi)ioare %i au in$pe)tat &*r)ile de $alvare -a lu!ina lanternei : nu!*rul
doi' &ar)a lui Siran era #*urit* -n !ai !ulte lo)uri' toate -n$* dea$upra liniei de plutire' nu
prea lua ap* : !ulte din )2e$oanele de aer re$pe)tive erau per"orate dar r*!0neau de$tule
nedeteriorale. )a $* a$i#ure o !ar<* de $e)uritate/
Alt* era -n$* $tarea &*r)ii nu!*rul unu' &ar)a )u !otor/ C2iar da)* !ai pu(ine $au ni)i o
-!pu%)*5tur* r*,lea(* nu.i $tr*pun$e$e )o)a' era totu%i ad0n) intrat* la apa pu(in ad0n)* de
l0n#* (*r! %i "undul &*r)ii era inundat/ Apa din interior era a!e$te)at* )u $0n#ele ro%u $)ur$
din )adavrul !arinarului <apone, -ndoit pe$te )opa$tie : )adavrul era at0t de $"2ie)at' -n)0t )u
#reu $e !ai re)uno%tea )* "u$e$e o "iin(* o!enea$)*/ Su& )adavru'
AAA
Ni)ol$on de$)operi e+pli)a(ia de,a$trului : a)eea%i #renad* )are -i $"0rte)a$e <apone,ului o
!0n* %i !are parte din "i#ur* "*)u$e %i o #aur* -n "undul &*r)ii' $"*r0!0nd "ila de &orda< 1 pe
opt$pre,e)e in)i diri lun#i!ea ei pre)u! %i $tin#2erul de #ur!*A de partea tri&ord/ Ni)ol$on $e
redre$a %i privi la M)4innon' -n penu!&ra lu!inii lanternei :
F #aur* in "undul &*r)ii' !or!*i el : %i pot $*.!i tre) )apul' &a %i u!erii prin ea : repara(ia
ei o $* ne dea al dra)ului de "ur)*/
1ar M)4innon nu.i r*$pun$e : la lu!ina a$)un$* a lanternei' e+a!ina interiorul &*r)ii %i )0nd
vor&i' vo)ea -i era deta%at*' indi"erent* par)* :
F Nu va !ai "i )a,ul' $ir : !otorul' $.a ter!inat )u el/ 1up* o pau,*' )ontinu* :
F Ma#netoul' $ir' pro&a&il )* #renada a e+plodat )2iar Un#* el/
F Ei/ dr*)ia dra)ului' !a#netoul [ 3oate )* !e)ani)ul II///
F Ni!eni nu.l !ai poate repara' $ir/ -i -ntrerup$e )al! M)4innon : n.a !ai r*!a$ ni!i) din
el/
F 1e$i#ur )* a$ta $.a -nt0!plat' apro&* Ni)ol$on/
Se uit* la !a#netoul deteriorat' )0nt*rind toate i!pli)a(iile )e de)ur#eau din )ele -nt0!plate %i
!ai -n)er)* :
F Ei )2iar n.a !ai r*!a$ ni!i) -ntre# din el R M)4innon nu r*$pun$e dire)t' dar -i $pul&er*
ori)e
$peran(* :
1 3or(iune din -nveli%ul !etali) $au le!no$' de \_ parte a )2ilei' de la prova la pupa' a$i#ur-nd
re,i$ten(a lon#itudiiuJ* a &*r)ii/
= Ele!ent din o$atura lon#itudinal* a &*r)ii' toi )u rol de a$i#urare a re,i$ten(ei/
AA;
F M* tre) "iori )0nd !* #0nde$) -n )e $itua(ie $unte!' $ir/
-%i )l*tina )apul -n)et' privind prin interiorul' &*r)ii )2iar dup* )e Ni)ol$on $tin$e$e lanterna'
apoi atin$e u%or &ra(ul a)e$tuia :
F Eti(i )eva' $ir R Mai ave! !ulte de -ndurat' !ulte de tot' p0n* $* a<un#e! la 1arvvin' -n
Au$tralia S
Nu!ele ei )o!plet era Qudrun Jor#en$en 1ra)2!ann' Jor#en$en "iind nu!ele &uni)ului din
partea !a!ei/ Era pe trei $"erturi dane,*' avea dou*,e)i %i trei de ani %i $e n*$)u$e la den$e5'
-n 1918' )2iar -n ,iua Ar!i$ti(iuluiA/ Lo)ui$e dou* $)urte perioade de ti!p -n Mala@$ia' dar
re$tul vie(ii %i.1 petre)u$e la den$e' p0n* $e )ali"i)a$e in"ir!ier* %i veni$e -n au#u$t 19;9 la
planta(ia tat*lui $*u de lin#* 3enan# ;/
Spri<inindu.%i $patele de peretele #rotei' )u !-inile -n)ru)i%ate $u& )ap' Ni)ol$on privea' "*r*
$*.i vad*' v*l*tu)ii -ntune)a(i de nori : era atent la )ele )e.i $punea Qudrun' dorea )a ea $*
)ontinue' $* re-n)eap*' $* nu $e !ai oprea$)*/ are )u! era a)el )itat pe )are Killou#2&@'
ire!edia&il -nveterat )eli&atar' i.1 repeta$e totu%i at0t de de$ R A' da : din Re#ele Lear : WXo)ea
-i era totdeauna dul)eD/ Ba' !ai )o!plet' )itatul era : WXo)ea -i era !ereu dul)e' &linda %i
do!oal*D J/ Ei Killou#2&@ $u$(inea )u )onvin#ere )* evita$e $* )ad* -n )ap)anele dia&oli)e F
propriile lui )uvinte F ale unei $a)re )*$*torii' datorit* .iap.
5 ra% -n 1ane!ar)a' port la Marea Balti)*
. 11 noie!&rie 1919' ,iua -n )are $.a -n)2eiat ar!i$ti(iul )are a pu$ )ap*t 3ri!ului R*,&oi
Mondial/
ra% -n Mala@$ia' )entrul ad!ini$trativ al $tatului )u a)ela%i nu!e/
= A)tul /R/ $)ena ;/
tul ui )* nu -nt0lni$e o "e!el* F inten(ionat "olo$ea a)e$t ter!en peiorativ F )are $* ai&* o
vo)e totdeauna dul)e' &linda %i do!oal*/ 3oate -n$* )* da)* Killou#2&@ ar "i avut %i el parte de
o )onvor&ire de dou*,e)i de !inute )u Qudrun' a%a )u! avea Ni)ol$on a)u!' %i.ar "i $)2i!&at
p*rerea/
Toate a)e$tea -i tre)eau prin !inte lui Ni)ol$on' dup* )e $e -ntor$e$e -n #rot*' raporta$e lui
>ind2orn %i veni$e $* vad* )e "*)ea !i)ul 3eter/
1up* )e Qudrun -i pove$ti$e pe $)urt via(a' ea t*)u$e )0teva/ !inute' ne!aipronun(-nd ni)i un
)uv0nt/ Ner*&d*tor' din )0nd -n )0nd Ni)ol$on o privea' )*ut0nd un !otiv )a $* )ontinue
)onver$a(ia/
F E%ti departe de )a$*' ML$$ 1ra)2!ann : de$i#ur' iu&e%ti 1ane!ar)a' patria du!itale/
Era doar pentru a $pune )eva %i l.a $urprin$ -nd0r<irea )u )are t0n*ra a r*$pun$ :
F 1a' o iu&e$) S
Tonul era plin de ardoare' tonul )uiva )are $e re"er* la un lu)ru indi$)uta&il/ WLa dra)u )u
<apone,ii' d0.1 dra)ului de $u&!arin' !ai &ine $* vor&e$) )u "ata a$taD' #0ndi -n $ine Ni)ol$on
%i -ntre&* :
F 1ar Mala@$ia R Cred )* -i nutre%ti a)elea%i $enti!ente R
F Mala@$ia R
Tonul $e $)2i!&a$e %i a "o$t a)o!paniat de o $)uturare din u!eri :
F M.a! -!p*)at oare)u! )u 3enan#ul : dar nu !.a! -!p*)at delo) )u Sin#apore' pe )are/// -l
dete$t S
1eveni$e &ru$) -nver%unat*' -i di$p*ru$e )al!ul : dar n.a a<un$ $* e+pri!e toat* pro"un,i!ea
re$enti!entului' %i.a dat $ea!a )* !er$e$e prea departe/ Ei.a $)2i!&at tunul vo)ii' pre)u! %i
$u&ie)tul )onver$a(iei/ -ntin$e. !ini %i atin$e &ra(ul lui Ni)ol$on :
F A% dori %i eu o (i#ar*' dar poate )* !i$ter Ni)ol$on nu e$te de a)ord/
Mi$ter Ni)ol$on/ din p*)ate' nu prea e$te la )urent )u &unele !aniere/
I.a o"erit pa)2etul de (i#*ri' a aprin$ un )2i&rit %i/ -n ti!p )e $e aple)a' din nou a $i!(it
par"u!ul de le!n de $antal %i !irea$!a u%oar* a p*rului ei/ dup* )are $.a redre$at %i $.a
retra$ -n u!&r*/ Ni)ol$on a arun)at )2i&ritul %i a -ntre&at.o )u &l0nde(e :
F 1e )e dele%ti Sin#aporele R
30n* la r*$pun$' a tre)ut o <u!*tate de !inut a
F 3oate )* a! !otive per$onale/ 1up* un !o!ent/ Ni)ol$on a )ontinuat :
F 1ar )e i!portan(* !ai au a)u! R 1e a)ord' ea i.a r*$pun$ :
F Ai dreptate' )2iar da)* e$te o $i!pl* )urio,itate din partea du!itale' )e i!portan(* !ai are
a)u!R E$te un $i!(*!int )iudat %i nu a! vreun !otiv )a $* nu (i.1 $pun/ poate "iind)* $unt
)onvin$* )* nu ai o&i)eiul de a !ani"e$ta )urio,itate din $i!pl* polite(e/
A t*)ut )0teva !o!ente' v0r"ul (i#*rii $tr*lu)ea viu in u!&r*/
F E$te purul adev*r )* dete$t Sin#aporele: -l ur*$) pentru )* a! !0ndrie' !0ndrie per$onal*'
pentru )* %tiu )it pre(uie$) $i nu !* pot -!p*)a )u ideea $* lo)uie$) a)olo/ 3oate )* nu -n(ele#i
!ulte din )ele )e $pun/ Mr/ Ni)ol$on/
F Ai dreptate' o inde!n0 prieteno$ Ni)ol$on : %i to)!ai de a)eea' te ro# $* )ontinui/
F Nu $unt lu)ruri #reu de -n(ele$' r*$pun$e ea -n)et/ : $/nt european*' n*$)ut* -n Europa' a!
)re$)ut :< air' "1_$H
89
edu)at* in Europa %i !* )on$ider dane,*' la "el eu to(i dane,ii/ A! "o$i &ine pri!it* in ori)e
)a$* din den$e' dar nu a! "o$t invitat* -n ni)i o )a$* european* din Sin#apore' !i$ter
Ni)ol$on/
-n)er)a $* !en(in* )al! tonul vo)ii : f
F Mar"* ne)*utat*' $.ar putea $pune : nu $unt o per$oan* )u )are _\ )uvine $* "ii v*,ut
-!preun*/ Nu e$te pl*)ut $* au,i $pun-ndu.$) : WAre )eva $0n#e ne#ru' dra#ul !euD' $i a.i a $e
$pune )u #la$ tare' to(i $e uit* la tine /%i tu nu !ai dai ni)iodat* pe a)olo unde a avut lo)
$)ena : %tiu' !a!a !ea a "o$t !alaie,*' dar o lad@ dup* !oda de alt*dat* /%i///
F Nu te !ai ne)*<i' n.ai de )e/ -!i -n)2ipui )0t de pro$t le.ai $i!(it : %i )ei !ai r*i au "o$t
en#le,ii' nu.i a%a R /
F 1a' )2iar a%a/ Apoi' dup* o e,itare :
F 1e )e $pui a$ta R
F C0nd e vor&a de )l*dit un i!periu $au de )oloni,are $unte! )ei !ai &uni F dar %i )ei !ai
r*i din lu!e : HSin#apore e$te un teren de v0n*toare "oarte atr*#*tor pentru )ei !ai r*i %i te
!iri la )e $e pot deda a)e%ti )ei !ai r*i ai no%tri/ Se )red poporul ale$ )u o du&l* !i$iune : $*.
%i nenoro)ea$)* "i)a(ii )u &*utura -ntr.un ti!p ne!aipo!enit de $)urt %i $* de$)opere )* )ei
)are nu "a) parte dintre ale%i r*!0n )ontinuu )on%tien(i )* $unt $orti(i $* "ie doar t*ietori de
le!ne %i $a)a#ii p0n* la $"0r%itul ,ilelor/ En#le,ii !ai $unt %i &uni )re%tini' $t0lpi loiali ai
&i$eri)ii F da)* $e pot de,!eti)i din &e(ie' la ti!p' du!ini)* di!inea(a/ 1ar nu to(i en#le,ii
$unt a%a' ni)i )2iar la Sin#apore : ai avut nenoro)ul $* ai de.a "a)e doar )u $pe)i!ene din
pri!a )ate#orie/
F Nu !* a%tepta! $* vor&e%ti a$t"el' repli)* ea $urprin$*' )u vo)e <oa$*/
AA[
15=
F 1e )e./R Spun e+a)t )e #0nde5$)/
F Nu )red' %i to)!ai de a)eea nu !* a%tepta! $* te aud vor&ind a$t"el/// Ni)iodat* n.a% "i
)re,ut/
' Ca! $t0n<enit*' ad*u#* :
F Culoarea pielei !ele poate are i!portan(* pentru du!neata/
F 3ro&a&il )* da' d*.i -nainte' r*$u)e%te )u(itul -n ran*/ Ni)ol$on $trivi (i#area )u )*l)-iul'
vo)ea -i deveni$t
a$pr*' aproape &rutal* :
F -i dai prea !ult* i!portan(*' "*r* ro$t/ Sin#apore nu -n$ea!n* toat* lu!ea/ Nou* ne pla)i
a%a )u! e%ti %i nu ne $in)2i$i! de )uloarea !*$linie a pielei du!itale/
F T0n*rul du!itale $u&altern F !i$ter Xannier F $e )a! $in)2i$e%te' !ur!ur* ea/
F Te -n%eli' -(i "a)i #0nduri inutile : )i)atri)ea de pe o&ra, l.a i!pre$ionat de la &un -n)eput %i
de atun)i -i e$te ru%ine $.o arate/ Apoi' e "oarte t0n*r/ Ei )*pitanului i $e $)ur# o)2ii dup*
du!neata : $pune )* o&ra,ul du!itale are Wtran$lu)iditatea a!&reiD/
Cu aer repro&ativ' Ni)ol$on )ontinu*' -n #lu!* :
F Un )rai &*tr-n S
F_ Nu.i adev*rat' e$te e+tre! de &un )u !ine %i (in "oarte !ult .la el/
1up* )are' -n#*duitoare :
F Nu.i )2iar a%a de &*tr-n S
F A$ta.i &un* S repli)* Ni)ol$on : )u un #lonte -n pl*!0ni' )2iar un t0n*r e &*tr-n S
Cl*tin-nd din )ap' ad*u#* :
F La nai&a' !* ia #ura pe dinainte : iart0.!* te ro#' nu vreau $* te ne)*<e$)/ Nu )re,i )* ar "i
!ai &ine $* -n)et*! $* !ai -n)ru)i%*! $padele' Mi$$ 1ra)2!ann R
F Qudrun e$te nu!eleD !eu/
99
a5R*$pun$ul )uprindea o invita(ie' )o!plet ino)ent*' "*r* ur!* de )o)2et*rie/
Qudrun R -!i pla)e a)e$t nu!e %i (i $e potrive%te/
L 1ar/// nu )re,i )* ar "i )a,ul de re)ipro)itate R
Aproape %optit' )u dr*#*l*%enie' ea )ontinu* :
F A! au,it pe )*pitan $pun-ndu.(i uneori WJo2nn@55 : e$te un nu!e "ru!o$' -n 1ane!ar)a $e
d* &*ie(ilor !i)i : )red )* ar tre&ui $* !* o&i%nuie$) $*.l "olo$e$)/
F >*r* -ndoial*' $pu$e Ni)ol$on' $t0n<enit : dar %tii///
F Etiu )e vrei $* $pui' -l -ntrerup$e ea' r0,-nd' %i el $e $i!(i %i !ai $t0n<enit : nu tre&uie $*.(i
$pun WJo2nn@D ! "a(a e)2ipa<ului S Nu !er#e de)it !i$ter Ni)ol$on/
Eov*ind' )ontinu* :
F Cre,i )* W$irD ar "i !ai potrivit R
F 1elo) S -n)epu Ni)ol$on' dar $e opri )*)i -l u!"la %i pe el r0$ul a&ia per)epti&il al tinerei :
"olo$e%te ori)e nu!e vrei' pro&a&il -l vei ni!eri pe )el !ai potrivit/
Se ridi)*' $e du$e la ie%irea #rotei' unde preotul !u$ul!an "*)ea de #ard*' -i=$pu$e )0teva
)uvinte' apoi )o&or- dealul p0n* unde $ta de ve#2e Xan E""en' $uprave#2ind $in#ura &ar)*
utili,a&il*/ 1i$)ut* %i )u el )0teva !inute' da)* !ai era )a,ul $* p*,ea$)* &ar)a' %i reveni $u$
la #rot*/ Qudrun 1ra)2!ann -n)* nu $e )ul)a$e' $ta al*turi de !i)ul 3eter/ Ni)ol$on $e a%e,*
%i el l0n#* ei/
F Nu e$te' )a,ul $* $tai de ve#2e toat* noaptea' nu i $e va -nt0!pla ni!i) lui 3eter : de )e nu
te )ul)i R
F Spune.!i drept' -ntre&* ea )u vo)e <oa$* : !ai e+i$t* $peran(* $* $)*p*! )u &ine R
F Ni)i una/
F R*$pun$ul e$te $in)er %i dire)t' re)uno$)u ea : )0t va dura R
F 30n* !-ine la pr-n,' apre)iind "oarte lar#/ E$te $i#ur )* $u&!arinul va tri!ite o patrul* )are
!ai -nt-i va
91
de&ar)a pe inal $au va -n)er)a $* de&ar)e/ Apoi vor )ere a<utor F da)* avioanele nu vor c
ap*rea din proprie ini(iativ* F de indat* )e $e va "a)e ,iu*/
F 3oate )* )ei de pe $u&!arin )red )* $unt $u"i)ien(i' poate )* nu vor !ai )er) a<utor : )-(i///
F ri)-(i' -i "a)e! pra" pe to(i S e+)la!* Ni)ol$on )u 2ot*r0re : au nevoie de a<utoare /%i $i#ur
)* le vor pri!i Apoi ne vor ata)a : da)* nu ne vor o!or- pe to(i )u &o!&e $au proie)tile' pe
di!inea(a' pe Lena %i pe Mi$$ 3lenderleit2 v* vor lua pri,oniere' pe !ine' $per )* nu/
F Etiu' de la 4ota B2aru' )u! $e )o!port*' $pu$e ea' -n"ior-ndu.$e : $per )* ni)i eu nu voi
)*dea pri,onier* : daiD !i)ul 3eter R
F Cu 3eter e$te dra!a' $pu$e )u a!*r*)iune Ni)ol$on : )ine va avea #ri<* de un &*ie(a% de doi
ani R
-%i d*dea $ea!a )* $e ata%a$e tot !ai !ult de )opil' !ai !ult de)0t -%i !*rturi$ea %i' da)*
$o(ia lui' Qaroline' ar "i tr*it///
F Nu pute! "a)e ni!i) R ii -ntrerup$e #0ndurilo ve)ea Qudrunei/
F Mi.e tea!* )* nu' doar $* a%tept*!/
F 3oate/// poate ata)a(i $u&!arinul/// %i "a)e(i )eva/
F 1a/// %tiu : )u $*&iile -n din(i' -i )aptur*! %i !er#e! )u $u&!arinul' triu!"*tori' a)a$*/ Ai
)itit !ulte )*r(i de aventuri )opil*re%ti' Qudrun/
-nainte )a ea $* "i r*$pun$' $e ridi)* %i -i )uprin$e &ra(ul :
F #lu!* "*r* ro$t' iart*.!* : de$i#ur' nu va "i )a,ul $* pro)ed*! a$t"el/
F N.a! putea $.o %ter#e! )u &ar)a "*r* $* ne aud* $au $* ne vad* R
F 1ra#* "at*' a "o$t pri!ul lu)ru la )are ne.a! #0n)lit/ A! putea -n)er)a' dar nu vo! a<un#e
departe/ Cei de pe
A;9
$u&!arin $au avioanele lor ne.ar de$)operi in ,ori %i da)a nu vo! "i u)i%i' vo! !uri -ne)a(i/
Ciudat' Xan E""en era %i el de a)ord )u o a$e!enea -n)er)are' dar n.ar "i do)il o $inu)idere
rapid*' $"ir%i el $)urt/
Ea r*!a$e )0teva !o!ente pe #0nduri' apoi :
F Cre,i )* pute! $* ple)*! "*r* $* "i! au,i(i 5a Ni)ol$on ,0!&i :
/ F St*ruitoare !ai e%ti S 1a' ar "i po$i&il' !ai ale$ da)* a!/ )rea o diver$iune undeva pe
in$ul* $pre a le a&ate aten(ia : dar )u! $* reu%i! a%a )eva R
F $peran(* ar "i $*.i "a)e! pe )ei de pe $u&!arin $* )read* )* a! ple)at/ S.ar putea )a doi
$au trei dintre ai no%tri $* ple)e )u &ar)a' de e+e!plu $pre una din !i)ile in$ule pe )are le.a!
v*,ut ieri' -n ti!p )e )eilal(i a! produ)e o diver$iune/
A)u! ea vor&ea repede' -n$u"le(it* : Z F C0nd $u&!arinul ar o&$erva )* a! ple)at' ar luaro
%i el din lo) %i///
F Ar !er#e drept la in$uli(ele a(ea F $in#urul lo) $pre )are ne.a! -ndrepta F ar de$)operi )*
)ei ple)a(i $unt doar o parte dintre noi' i.ar u)ide' ar $)u"unda &ar)a' $.ar -ntoar)e -napoi' ai)i'
pentru a ter!ina %i )u re$tul/
F Xai' e+)la!* ea' a&*tut*' nu !.a! #0ndit la toate S
F 1u!neata nu te.ai #0ndit' dar e $i#ur )* prietenii no%tri <apone,i o vor "a)e/ A$)ult*' Mi$$
1ra)2!ann///
F Qudrun' a!inte%te.(i )* a%a a! 2ot*r-t S
F Iart*.!*' Qudrun : dar )e.ar "i $* nu.Ji !ai "r*!0n(i !intea )u toate a$tea R 1e )e $* te
apu)e durerea de )ap R A! )u!p*nit toate %i n.a! #*$it ni)i o $olu(ie/ Ei a)u!' voi -n)er)a $*
dor! ni(el' pe$te pu(in ti!p tre&uie $*.l $)2i!& la ve#2e pe Xan E""en/
To)!ai )0nd era pe )ale $* adoar!*' -i au,i din non vo)ea :
A;1
F Jo2nn@ S 1
F Xai de !ine' $u$pin* el' iar ai o in$pira(ie R
F C2iar a%a' !.a! !ai #0ndit %i///
F Teri&il e%ti de in$i$tent*' o -ntrerup$e Ni)ol$on )u \ un o"tat de re$e!nare/ 1e$pre )e.i
vor&a R
F Ce.ar "i da)* a! r*!0ne ai)i p0n* la ple)area $u&!arinului R
F Unde vrei' $* a<un#i R
F R*$punde.!i' te ro#/ la -ntre&are' Jo2nn@/
F N.ar "i r*u' din )ontra' ar "i un lu)ru &un %i da)* pute! $ta ai)i a$)un%i' ne%tiu(i' o ,i $au
dou*' pro&a&il )* ei ar renun(a $* ne !ai )aute' )el pu(in -n #rot*/ 1ar )u! propui $*.i
)onvin#e! )* noi a! %ter$.o %i $* ple)e )u $u&!arinul R S* ne du)e! pe$te ei )a $0.i
2ipnoti,*! R
F Nu e )2iar o pro$tie' r*$pun$e ea )al! : -n ,ovi' da)* v*d )* &ar)a noa$tr* a ple)at F &ar)a
)ea &un*' evident F vor )rede )* a! ple)at )u ea' nu.i a%a R
F Si#ur )* vor )rede' un o! nor!al a%a ar ra(iona/
F are nu e+i$t* peri)olul.)a ei $* "ie &*nuitori %i $* "a)* totu%i )er)et*ri pe in$ul* R
F Ce.(i !ai tr*$ne%te prin )ap R
F Te ro#/ Jo2nn@' a$)ult*.!* "*r* $* !* -ntrerupi/
F Bine' !or!*i el' %i iar*%i iart*.!*/ Nu' )red )* nu.%i vor !ai &ate )apul $* ne !ai )aute
ai)i/ Ei dup* a)eea' Qudrun R
F S* a$)unde! &ar)a pentru )a ei $* )read* )* a! ple)at/
F S* a$)unde! &ar)a R riunde a! a)o$ta.o la (*r!urile in$ulei' <apone,ii o vor #*$i -n pri!a
<u!*tate de or*/ Iar -n interiorul in$ulei' nu pute! $.o a$)unde!' e$te prea #rea )a $.o tra#e!
pe u$)at %i opera(ia ar "a)e at0ta ,#o!ot' -n)0t n).ar au,i %i no.ar -!pu%)a pe to(i' )2iar
9A
pe -ntuneri)' !ai -nainte $.o "i depla$at )u ,e)e pi)ioare/ Ei )2iar da)* a! reu%i $.o t0r0!' pe
a)ea$t* nenoro)it* in$ul* nu e+i$t* !*)ar un pil) de tu"i%uri )a $* a$)unde!
#+/ &*r)u(*' dar*!ite o &ar)* de $alvare de dou*,e)i %i patru pi)ioare lun#i!e S -!i pare r*u'
dar nu !er#e: pe 5atare $au pe in$ul*' oriunde a! a$)unde.o' <apone,ii o vor #*$i' )2iar )u
o)2ii -n)2i%i/
F 1ar eu nu propun $.o a$)unde(i a)o$tat* la (*r! c%au pe u$)at' repli)* ea )al!* : eu
propun $.o a$)unde(i
$u& ap*/
F Cu! S e+)la!* Ni)ol$on $*rind -n/ pi)ioare' privind.o -n -ntuneri)/
F >a)e! o diver$iune la unul din )apetele in$ulei' $pu$e ea repede : du)e! &ar)a la )el*lalt
)ap*t' de e+e!plu' -n !i)ul #ol" de la nord' o u!ple! )u pietre' $)oate! &u%onul/de la "und'
$au )u! -i $pune(i' o $)u"und*! -n apa !ai pu(in ad0n)* iar dup* ple)area <apone,ilor///
F Ai dreptate' e+)la!* Ni)ol$on )u vo)e ad!irativ* : a$ta !er#e S 1oa!ne' Qudrun' $olu(ia
!erit* $* "ie -n)er)at*/
Xo)ea -i deveni$e %oapt*' $e ridi)* &ni$)' $tr-n$e -n &ra(e pe t0n*ra )are prote$ta ri,-nd : )u un
$enti!ent de ad0n)* &u)urie %i $peran(* ren*$)ut*' Ni)ol$on $e t0r- #r*&it $pre )ealalt* parte
a #rotei :
F Mr >ind2orn/ Xannier' M)4innon' tre,i(i.v* )u to(ii S
Au avut %i noro)ul )* totul a !er$ "*r* ne)a,uri/ Au "o$t unele di$)u(ii -n privin(a !odului de
diver$iune F unii $u$(in0nd )*' de$i#ur' )*pitanul $u&!arinului $au )el )are a preluat
)o!anda va deveni &*nuitor da)* $e "olo$e%te o diver$iune prea v*dit*' dar Ni)ol$on a "o$t de
p*rere )* )ineva de$tul de $tupid )a $* "i tri!i$ o patrul* $*
9;
de&ar)e )2iar la (*r!ul unde erau &*r)ile' -n lo) $* "i e+e)utat un ata) de "lan)' era $i#ur )* n.
avea ni)i $u"i)ient* per$pi)a)itate )a $* nu )ad* -n )ur$* : in$i$ten(ele / lui au avut )-%ti# de
)au,*/ Mai !ult' v0ntul $e -ntor$e$e $pre nord' devenind un ar#u!ent -n $pri<inul propunerii
$ale/ Eveni!entele i.au dat dreptate/
Lui Xannier i $.a dat rolul de !o!eal* %i l.a interpretat inteli#ent' to)!ai la ti!p : vreo ,e)e
!inute $.a pli!&at pe (*r!ul )ap*tului de $ud.ve$t al in$ulei' aprin.,-nd inter!itent o
lantern*' la intervale nere#ulate/ Avea )u el &ino)lul de noapte al lui Ni)ol$on %i -ndat* )e a
o&$ervat )* u!&ra -ntune)at* a $u&!arinului -n)epe $* $e depla$e,e $ilen(io$' a)(ionat )u
a)u!ulatori' a -n)etat $* !ai $e!nali,e,e )u lanterna %i $.a ad*po$tit -n $patele unei $t0n)i/
1ou* !inute !ai t0r,iu' $u&!arinul $e -ndrepta dire)t $pre el %i a a<un$ la )el !ult o $ut* de
@ar,i -n lar# : atun)i Xannier $.a ridi)at' a r*$u)it di$po,itivul de de)lan%are al uneia din
lu!in*rile "u!i#ene plutitoare )u )are era prev*,ut* &ar)a nu!*rul doi %i a arun)at.o )0t !ai
departe' pe !are/ 1up* trei,e)i de $e)unde o &ri,* u%oar* din nord a du$ $pre $u&!arin un
"u! porto)aliu' den$ )are i.a -nv*luit %i i.a $u"o)at pe )ei de pe turel*' or&indu.i/
1urata nor!al* de ardere a unei lu!in*ri "u!i#ene plutitoare' de patru de p0n* la )in)i
!inute' a "o$t !ai !ult de)0t $u"i)ient* : patru oa!eni' )u ra!ele -n"*%urate -n )-rpe )a $* nu
produ)* ,#o!ot' au -ndreptat &ar)a nu!*rul doi $pre (*r!ul din dreapta in$ulei' unde au
a<un$ to)!ai )0nd )utia de ta&l* a lu!in*rii "u!i#ene -n)epea $* $"0r-ie -n)et' $e!n )* $e
$tin#e/ Su&!arinul a r*!a$ ne!i%)at unde $e a"la/ Ni)ol$on a -ndreptat pe t*)ute &ar)a de
$alvare l0n#* un !al a&rupt al #ol"ului )are p*trundea ad0n) de la nord : a)olo -l a%teptau
>arn.
A;J noi!e' preotul A2!ed/ Killou#2&@ %i Qordon' )u o enor!* #r*!ad* de &olovani #uta
adunat*/
Killou#2&@ a in$i$tat $* $e de!onte,e re,ervoarele de aer )o!pri!at F )on%tiin(a lui de
!e)ani) nu %e -!p*)a )u per"orarea lor/ 1ar' )u pu(inele $)ule pe )are le aveau la -nde!0n*/
opera(ia ar "i ne)e$itat prea !ult ti!p %i ar "i )erut lu!in* pentru a "i adu$* la -ndeplinire : pe
dea$upra' !ai provo)a !ult ,#o!ot %i )o!andantului $u&!arinului -i putea tre)e prin !inte
$*.or#ani,e,e o patrulare prin toat* in$ula )u a<utorul )artu%elor de ilu!inare/ -n ori)e )a,'
tre&uiau $* -ndeplinea$)* opera(ia pl*nuit*/
Lu)r-nd )u iu(eal* %i -ntr.o t*)ere de$*v0r%it*' au de$"*)ut &u%oanele5din "ila de &orda<' au
-n)*r)at "undul &*r)ii )u pietre $)oa$e din !alul a&rupt' av0nd #ri<* $* nu $e -n"unde #*urile
&u%oanelor/ 1up* dou* !inute' Ni)ol$on a di$)utat )eva )u >arn2ol!e %i a)e$ta $.a ur)at
repede $u$ pe deal : dup* )0teva $e)unde' a de$)2i$ de a)olo "o)uri inter!itente de ar!* -n
dire)(ia $u&!arinului' a$t"el )a &u"niturile )ara&inei $* $e $in)roni,e,e oare)u! )u ,#o!otele
!etali)e din nordul in$ulei' unde Ni)ol$on %i )eilal(i de!ontau )adrul )2e$oanelor de aer %i
de$"*)eau re,ervoarele de aer )o!pri!at'' l*$0nd -n$* de$tule )2e$oane la lo)ul lor pentru a
a$i#ura &*r)ii o "lota&ilitate $u"i)ient*/
Au tot pu$ pie2.e -n &ar)*' prin #*urile &u%oanelor * p*trun$ tot !ai !ult* ap*' dar -n*untru
%i -n a"ar* &ar)a r0!0nea la a)ela%i niveL aproape de partea de <o$ a )opa$tiei/ p0n* )0nd/ )u
ulti!ii )-(iva &olovani' &ar)a a -n)eput $* $e $)u"unde -n)et $u& $upra"a(a apei/ !en(inut* -n
po,i(ie ori,ontal* )u &ar&etele 1 prova %i pupa'
1 Bu)*(i de puri!* din dota(ia &*r)ii de $alvare' $ervind eventual va le#area $au re!or)area
a)e$teia/
A;5
p"n* )e )2ila $e a%e,* pe un "und de prundi%' la o ad0n)i!e de )in)i$pre,e)e pi)ioare de ap*/
C0nd $.au intor$ la #rota de pe deal' au v*,ut o ra)2et* )u para%ut* -n*l.(-ndu.%e de la
)ap*tul e$ti) al in$ulei' traie)toria ei pier.,-ndu.$e )ur&at $pre nord.e$t/ Xannier apre)ia$e
&ine ti!pul %i' da)* )ei de pe $u&!arin "*)eau )er)et*ri a)olo' #*$eau )ap*tul in$ulei lini%tit %i
pu$tiu' a%a )u! era a)u! %i )el*lalt )ap*t/ 3entru <apone,i' re,ultatul a "o$t o total* )on"u,ie'
le.au tre)ut prin !inte5 ,e)i de pre$upuneri )ontradi)torii %i' la ivirea ,orilor' au a<un$ la
)on)lu,ia )* $upravie(uitorii de pe in$ul* i.au p*)*lit' %ter#0nd.o -n ti!pul nop(ii/
A$ta a "o$t )on)lu,ia ne-ndoielni)* la )are au a<un$ di!inea(a F o di!inea(* plu!&urie )u
)erul a)operit de nori' )u v0nt puterni) %i ni)i ur!* de $oare/ -ndat* )e $.a lu!inat de ,i'
p0ndarii aten(i de pe in$ul*' a"la(i -n $i#uran(* -n $patele unor tu"i%uri' au v*,ut diver$e "i#uri
ap*iind pe turel*' #e$ti)ul0nd aprin$' )u &ino)luri la o)2i' )*)i -n ti!pul nop(ii c$u&!arinul
$e depla$a$e de$tul de departe de (*r!/ Cur-nd' $.a au,it ,#o!otul !otoarelor 1ie$el %i
$u&!arinul a pornit.o -n <urul in$ulei/ S.a !ai oprit o dat* l!#* &ar)a nu!*rul doi r*!a$* la
$upra"a(*' au o)2it.o )u tunul antiaerian %i au de$)2i$ "o)ul : pro&a&il )* -n ti!pul nop(ii
!e)ani)ii ar!urieri de pe $u&!arin repara$er* tunul/ Au tra$ doar %a$e "o)uri/ Ea$e proie)tile
au "o$t $u"i)iente pentru a tran$"or!a &ar)a intr.o epav* )iuruit*' $"*r0!at* %i' -ndat* )e
ulti!ul proie)til a e+plodat -n apa !*rii pu(in ad0n)*/ 1ie$ele5le au -n)eput $* pul$e,e din
nou' $u&!arinul a pornit dire)t $pre ve$t' )u !are vite,*' %i a )er)etat )ele. dou* !i)i in$ule
dintr.a)olo/ <u!*tate.de or* !ai t0r,iu' $u&!arinul di$p*rea' la $ud' $u& ori,ont/
e!i%)at*/ -nle!nit*' &ar)a de $alvare $ta pe tot at0t de /-n)re!enit* o#lind* a $upra"e(ei !*rii/
Ni!i) nu $e !i%)a' ni!i) nu $e )lintea' ni)i ur!* de o &ri,* )0t de $la&* )are $* !ai
unduia$)* lu)iul de o(el al&*$trui al o)eanului' l*$0nd $* $e vad* )u pre)i,ie )el !ai !i)
a!*nunt al &orda<ului -n )linuri de a!&ele p*r(i ale &*r)ii/ &ar)* -n)re!enit*' pe o !are
par)* !oart*' -ntr.o lu!e -nle!nit*/ !are pu$tie' o -ntindere va$t* de ine+i$ten(*'
e$to!p0ndu.$e departe' la ne$"ir%it' pretutindeni' %i pier.,-ndu.$e -n )er)ul unui )er va$t "*r*
ur!e de nori/ Nu $e vedea ni)i un nor' nu $e ,*ri$e ni)i unul -n ulti!ele trei ,ile/ Un )er teri&il
de $enin' !ai !aie$tuo$ -n )ruda.i indi"eren(*' p*r-nd -n)* !ai vid din )au,a $oarelui or&itor'
rever&er-nd )a un )uptor -n)in$ pe$te !area ,*du"it*/
Bar)a p*rea %i ea )o!plet a!or(it*' dar nu era #oal*/ Mai )ur-nd plin*' p0n* la li!ita
)apa)it*(ii' -n$* a$pe)tul era -n%el*tor/ Su& pu(ina u!&r* a unor r*!*%i(e ,dren(uite de vel*'
&*r&a(i %i "e!ei ,*)eau )2ir)i(i $au -ntin%i pe &an)2ete' pe &*n)ile lop*tarilor $au pe $)0ndurile
de pe "und' unii -n )o!*' al(ii )u"unda(i -ntr.un $o!n )u )o%!are' )-(iva dor!itind' pe
<u!*tate tre<i' )o!plet ne!i%)a(i' e)ono!i$indu.%i )u #ri<* $)0nteia de via(i )e !ai d*inuia'
pre)u! %i voin(a de a o !en(ine vie/ A%teptau $* apun* $oarele/
9J
1in tot a)e$t #rup de $upravie(uitori epui,a(i %i ar%i de $oare' nu!ai doi p*reau $* "ie !ai vioi/
Erau tot ati( de e+tenua(i )a )eilal(i' )u o&ra<ii $up(i' )u o)2ii du%i -n "undul )apului' )u &u,ele
)r*pate %i vine(ii %i )u pu$tu6 2idoa$e )are $upurau a)olo unde -!&r*)*!intea roa$a de apa
$*rat* %i de ar%i(* l*$a$e por(iuni de piele ne&ron,at* e+pu$e la $oarele ar,*tor/ A!0ndoi $e
a"lau la pupa %i $e )uno%tea )* erau -n via(* nu!ai prin a)eea )* nu %edeau )ul)a(i/ 1ar dup*
i!o&ilitate' ai "i/ )re,ut )* %i ei erau !or(i $au5-n)re!eni(i : unul avea !ina $pri<init* pe e)2e'
de%i ni)i & adiere de v0nt nu u!"la velele $"-%-iate %i de aproape patru ,ile ni!eni nu !ai era -n
$tare $* !i%te ra!ele : )el*lalt' ne)lintit' $tan* de piatr*' (inea -n !0n* un revolver %i nu!ai
o)2ii ar*tau )* !ai tr*ia/
In &ar)* erau a)u! dou*,e)i de in%i/ Cu %a$e ,ile -nainte' )0nd au ridi)at velele' pornind de la
!i)a in$ul* din Marea C2inei de Sud' erau dou*,e)i %i doi' dar r*!*$e$er* dou*,e)i' doi
!uri$er*/ 3entru )aporalul >ra$er' $l*&it %i $)uturat de "ri#uri' nu !ai e+i$ta$er* $peran(e )*
va $upravie(ui )2iar dinainte )a proie)tilele de pe mero $*.i "i $"*r0!at pur %i $i!plu &ra(ul
$t0n# atun)i )0nd' de pe a)operi%ul ti!oneriei Xiro!ei -n"runta$e ina!i)ul )d pu%)a/ N.au !ai
avut !edi)a!ente' ni)i un "el de ane$te,i)' dar $e a#*(a$e de via(* ti!p de patru ,ile %i $e
$"0r%i$e doar )u patru,e)i %i opt de ore -n ur!*/ p*$tr-n.du.%i )al!ul p0n* -n )lipa ulti!ei
a#onii' )u &ra(ul )uprin$ de )an#ren* p0n* la u!*r/ C*pitanul >ind2orn $e $ili$e $*.%i
a!intea$)* )0t !ai &ine ver$etele $ervi)iului "une&ru : a "o$t aproape ulti!ul $*u a)t )on%tient
-nainte de a )*dea %i el -ntr.o )o!* a#itat*' )u &ol&oro$eli indi$tin)te' din )are p*rea pu(in
pro&a&il )*.%i va !ai reveni/
A;8
Cel*lalt )are !uri$e' unul )lin ulti!ii trei in%i ai #rupului Siran/ $e $"ir%i$e -n dup*.
a!ia,a pre)edent*/
a A avut o !oarte. violent*' din )au,* )* interpreta$e #re%it ,0!&etul oare)u! prieteno$ %i
vo)ea do!oal* de 2i#2lan.de, a lui M)4innon/ 1up* !oartea lui >ra$er' Ni)ol$on -i d*du$e lui
M)4innon %i r*$punderea $uprave#2erii re,ervei de ap* pota&il* /%i a)e$ta #*$i$e de$)2i$
ventilul unui re,ervor' nu $e %tie )u! : -n ori)e )a,' re,ervorul "u$e$e plin %i a)u! nu !ai
r*!*$e$er* de)0t trei #aloane pe "und/ Ni)ol$on w1 de)i$ )* "ie)are avea dreptul la o ra(ie de o
un)ie 1 %i <u!*tate de ap*' de dou* ori pe ,i' dr*!uit* )u )ana #radat* F o&ie)t )e "a)e parte
din e)2ipa!entul o&i%nuit al ori)*rei &*r)i de $alvare F pentru to(i' )u e+)ep(ia !i)ului 3eter
)are pri!ea ori)0t dorea/ N.au "o$t de)0t unul $au dou* !ur!ure de prote$t' dar Ni)ol$on nu
le.a luat -n $ea!*/ -n ,iua ur!*toare' )0nd M)4innon -i -n!0na lui Mi$$ 1ra)2!ann a treia
ra(ie de ap* pentru 3eter din a)ea dup*.a!ia,0' doi din oa!enii lui Siran au pornit de la lo)ul
lor de la prova %i au $tr*&*tut toat* &ar)a' -nar!a(i )u un )avalet A #reu' !etali)/ M)4innon a
arun)at o privire rapid* $pre Ni)ol$on' a v*,ut )* dor!ea F "u$e$e de ve#2e aproape toat*
noaptea pre)edent* F %i' )al!' le.a $pu$ )elor doi $* $e -ntoar)* la lo)ul lor' -n$o(indu.%i
)ererea )u un #e$t al !-inii -n )are (inea revolverul/ Unul din )ei doi a e,itat' dar )el*lalt $.a
repe,it' !-r-ind )a un ani!al' rotind )ava.letul )are' lan$at' ar "i ,dro&it (ea$ta lui M)4innon
)a pe un pepene )opt : dar M)4innon $.a dat rapid deoparte' )u de#etul ap*$0nd tr*#a)iul'
iner(ia av0ntului ata)atorului l.a adu$ pe a)e$ta )u )apul -nainte pe$te !ar#inea
5 Un)ie Houn)eI 7 MS':i #/
5 Bar* verti)al* )u "ur)* $au lo)a% )ir)ular pe )are $e $pri<in* un )atar# $au alt ele!ent
ra&ata&il )ind e$te -n po,i(ie de repao$/
A;9
pupei' dar era !ort )0nd a )*,ut -n ap*/ >*r* un )uv0nt' M)4innon %i.a -ndreptat Coltul $pre
)el*lalt' daT #e$tul era inutil : o!ul privea la "u!ul al&*$trui )are !ai ie%ea din (eava
revolverului %i "i#ura ii era $)2i!ono$it* de $pai!*/ S.a -ntor$ repede' -!pleti)indu.$e' la lo)ul
$*u de la prova/
C0nd au pornit' )u %a$e ,ile -nainte' toate au !er$ la -n)eput &ine/ Aveau !oralul ridi)at %i
erau plini' de $peran(e/ C2iar Siran' -n)* $u"erind de ur!*rile )o!o(iei' )ola&ora$e )0t !ai
!ult po$i&il %i oa!enii lui a%i%derea : Siran nu era delo) pro$t %i -%i d*dea &ine $ea!a )* %i
$upravie(uirea lor depindea de e"ortul )o!un : era o alian(* de )ir)u!$tan(*' pe )are o
re$pe)ta )0t ti!p -i va "i de "olo$/
Au ple)at la trei,e)i %i/ %a$e de ore dup* $u&!arin' la dou*,e)i %i patru de ore dup* )e ulti!ul
avion de re)unoa%tere a tre)ut pe$te !i)a in$ul*' aviatorul "iind pro&a&il )onvin$ )* nu !ai
e+i$ta ni)i un $e!n de via(*/ Su&!arinul ple)a$e la apu$ul $oarelui' pe vre!e de 2ul* u%oar*
%i )u !u$onul $u"l0nd )ontinuu din$pre nord/ Toat* noaptea %i aproape toat* ,iua ur!*toare
au navi#at )u v0nt din pup* %i -n tot a)e$t ti!p/ pe )er nu $.a v*,ut ni)i un nor' n.au ,*rit
de)0t o $in#ur* a!&ar)a(ie' o pra2u =' departe $pre e$t/ Seara' )0nd -n)epea $* $e pro"ile,e
$pre ve$t )ap*tul e$ti) al in$ulei Ban6aA' ridi)0n.du.$e dea$upra ori,ontului ro%.auriu' au
,*rit un $u&!arin e!er$0nd la !ai/ pu(in de dou* !ile di$tan(*' apoi $.a dep*rtat lini%tit $pre
nord/ Nu era $i#ur )* $u&!arinul i.a v*,ut F &ar)a de $alvare era !ai !ult o n*lu)* pe !area
%i $u& )erul )e $e -ntune)a din$pre e$t F' %i Ni)ol$on' -ndat* )e $u&!arinul a ie%it la
$upra"a(*' a )o&or-t
1 Luntre indone,iana/
A In$ul* -n Indone,ia' la e$t de Su!atia/
95
velele oran< de )ontrol al )ir!ei' prea vi,i&ile/ Se putea pre$upune )* $u&!arinul nu repera$e
ni!i) (i a di$p*rut din vedere -nainte de apu$ul $oarelui/
-n noaptea a)eea au tre)ut prin Canalul Ma)ele$"ield' )ea !ai di"i)il* %i !ai peri)uloa$*
por(iune a par)ur$ului' %i da)* vintul )*dea' $) inver$a $au -%i $)2i!&a dire)(ia' erau -n ori)e
)a, pierdu(i' )*)i la ivirea ,orilor deveneau )lar vi,i&ili de pe (*r!/ 1ar ali,eele au $u"lat
)on$tant din$pre nord/ pu(in dup* !ie,ul nop(ii au l*$at Liat 1 de partea &a&ord %i au tre)ut
de in$ula Lepar 1 )u !ult -nainte de r*$*ritul $oarelui/ 1ar la a!ia,a a)elei ,ile' noro)ul i.a
p*r*$it/
Mai -nt-i' v0ntul a )*,ut &ru$)' toat* ,iua au $tat pe lo)' la !ai pu(in de dou*,e)i %i )in)i de
!ile de in$ula Lepar/ T0r,iu' dup*.a!ia,*' a ap*rut din$pre ve$t un 2idroavixn ,&urind #reoi
F poate a)ela%i pe )are -l !ai v*,u$er*/ S.a rotit aproape o or* pe dea$upra lor' apoi a
di$p*rut' "*r* $*.i ata)e/ Soarele to)!ai apunea la ori,ont' -n)epea o &ri,* u%oar*' tot din$pre
nord' )0nd a ap*rut un alt avion' tot din$pre ve$t' ,&urind drept $pre ei )a! la trei !ii de
pi)ioare/ A)e$ta era -2$* un mero de v0n*toare' )are -n ori)e )a, nu !ai avea drept $)op o
a)(iune de re)unoa%tere/ A<un$ la o !il* di$tan(*' a pi)at %uier-nd %i din )ele dou* tunuri
<u!elate de la -n)2eietura aripilor )u "u$ela<ul traie)toriile proie)tilelor au (-%nit' )a ni%te
pu!nale ro%ii' -n /a!ur#ul din )e -n )e !ai o&$)ur : proie)tilele au &r*,dat %iruri de pi)*turi pe
$upra"a(a pla)id* a !*rii' )are au )*,ut pe$te neputin)ioa$a %i re$e!nata &ar)* de $alvare'
pe$te ea %i -n ur!a ei/ 1ar &ar)a nu a "o$t )2iar a%a de neputin)ioa$*' )*)i
1 1ou* !i)i in$ule indone,iene $eparate prin )analul Ma))le$"ield/
D T AJ1
18
#eneralul >arn2ol!e !ai (inea )ara&ina -n !-ini )0nd mero.ul a e+e)utat o rotire $)urt* %i a
luat.o <napoi $pre ve$t' $pre Su!atra' )u "u$ela<ul lu)io$ dun#at d) prelin.#eri ne#re de ulei de
!otor/ La !ai pu(in de dou* !ile dep*rtare/ mero.ul $.a -nt0lnit )u 2idroavionul )are $e
-ntor)ea %i a!&ele au di$p*rut -!preun*' e$to!p0ndu.$e -n ,area aurie a apu$ului de $oare/
3roie)tilele tra$e de mero #*uri$er* &ar)a -n dou* lo)uri' dar din "eri)ire' nu!ai o per$oan* a
"o$t atin$* : o $)2i<* de %rapn)l r*t*)it* -l r*ni$e de$tul de #rav la )oap$* pe Xan E""en/
Ni)i nu a tre)ut o or*' v0ntul a -n)eput $* &at* -n ra"ale de p0n* la %a$e $au %apte #rade 1 %i o
&ru$)* "urtun* tropi)al* $.a n*pu$tit a$upra lor' )u totul pe nea%teptate/ A durat ,e)e ore' ,e)e
inter!ina&ile ore de v0nt %i -ntuneri)' ur!ate de alte inter!ina&ile ore de a!&ardee %i tan#a<'
-n ti!pul )*rora' #rupul pa$a#erilor epui,a(i din &ar)* au $)o$ apa )u i$polul )a $*.%i $alve,e
vie(ile' -n"runt0nd valurile )e tre)eau pe$te pup* %i &an)2ete %i $e rev*r$au pe$te &orduri/ Apa
(0%nea )ontinuu' prin peti.)ile i!provi,ate de pe "undul &*r)ii' iar dopurile de le!n )u )are
-n"unda$er* #*urile nu au re,i$tat ni)i ele !ult* vre!e/ Condu$* de Ni)ol$on' &ar)a a navi#at
$pre $ud )u v0nt din pupa' )u "o)ul )o&orit %i vela redu$* la trei!e at0t )0t )erea vite,a de
#uvernare A/ Cu "ie)are !il* $pre $ud' $e apropiau de Str0!toarea Sunda' dar nu puteau "a)e
alt)eva de)0t $* $e la$e -n voia "urtunii' )2iar da)* dire)(ia nu era )ea dorit* : )u pupa #*urit*'
adine intrat*
1 Apro+/ 11F1[ !M$' e+pri!at -n #rade pe $)ara Beau"ort : la a)ea$t* t*rie' trun)2iurile
)opa)ilor $e -ndoaie' v0ntul /%uier* %i pe !are $e "or!ea,* valuri de JF8 ! -n*l(i!e/
A Xite,a opti!* reali,at* pentru a a$i#ura #uvernarea navei prin e"e)tul )-r!ei'
98
la ap*' o an)or* de "urtun* 1 lan$at* la pup* i.ar "i tra$ :Za "und %i era )u neputin(* $* pun*
a!&ar)a(ia la )ap* "<#a o an)or* la prova : vite,a !ai !are' !ai ale$ o vite,* de #uvernare !ai
!are' ar "i ne)e$itat o. $upra"a(* de vele !ai !are' )are ar "i "o$t i!ediat $!ul$* provo)0nd
poate )2iar r*$turnarea &*r)ii : la o vite,* de #uvernare !ai !i)*' lene%* %i -n)*r)at* )u ap*'
&ar)a ar "i venit $u& v0nt %i ar "i5"o$t tra$* la "und -n ad0n)ul dintre' dou* valuri -nalte/
C2inuitoarea noapte $.a $"0r%it tot at0t de &ru$) )u! -n)epu$e' dar a&ia atun)i a ur!at o
adev*rat* a#onie/
Aple)at pe ti!ona ne"olo$itoare' M)4innon $t* -nar!at' !ereu atent' al*turi de Ni)ol$on :
a)e$ta )*uta $*.%i $t*.p0nea$)* )2inurile $i)-itoare' in$uporta&ile provo)ate de $ete' de li!&a
u!"lat*' &u,ele )r*pate %i $pinarea &*%i)at* de ar%i(a $oarelui : -n)er)a $* apre)ie,e pa#u&ele
$u"erite' $)2i!&area )o!plet*' ur!are a )u!plitelor ,ile $)ur$e de )0nd $e ter!ina$e "urtuna'
ore ne$"0r%ite de tortur* $u& &i)iuirea ne-ndur*toare a ar%i(ei $olare' $u& un $oare totodat*
)u!plit de i!pa$i&il %i ne-n)2ipuit de du%!*no$' $oare )are $e -n"ier&0nta din )e -n )e !ai
intolera&il' p0n* -i adu)ea pe oa!enii neputin)io%i' -ndo&ito)i(i' la 2otarele epui,*rii %i
pr*&u%irii "i,i)e' !orale %i !intale/
Xe)2iul $pirit de )a!araderie pieri$e' di$p*ru$e )o!plet' par)* ni)i nu e+i$ta$e vreodat*/ 1e
unde' la -n)eput' "ie)are )*uta $*.%i a<ute ve)inul' a)u! ur!*rea $* $e a<ute nu!ai pe $ine
-n$u%i' )o!plet indi"erent la )e li $e -nt0!pla )elorlal(i/ C0nd "ie)are -%i pri!ea ra(ia !inu$)ulR
de ap*' lapte )onden$at $au ,a2*r F &i$)ui(ii $e ter!ina$er* de dou* ,ile F o du,in* de o)2i
avi,i' o$tili' ur!*reau "ie)are !i%)are a !-inilor -n)le%tate %i a &u,elor )r*.
1 1i$po,itiv lan$at )u o par0!* la prova &*r)ii pentru a opune re,i$ten(* la derivare : $e a"l*
de o&i)ei in dota(ia &*r)ilor de $alvare/
98
18=
pate de $ete' )a $* $e a$i#ure )* "ie)are -%i pri!e%te ra(ia )uvenit*' ni)i o pi)*tur* $au
"*r0!itur* !ai !ult/ Aviditatea' "oa!ea le lu)ea -n o)2ii in<e)ta(i' pu!nii ar%i d\ $oare $e
-n)le%tau p0n* la -n#*l&enire' !ai ale$ ori de )0te ori vedeau )* !i)u(ului 3eter i $e d*dea $*
&ea $upli!entar %i )0teva pi)*turi de ap* i $e prelin#eau pe &*r&ie' )*,-nd pe &an)2eta
-n"ier&0ntat*' evapor-ndu.$e -ndat* )e o atin#eau/ In $tarea $u"letea$)* -n )are $e a"lau a)u!'
!oartea li $e p*rea o alternativ* !ai atr*#*toare de)0t tortura #roa,ni)* a $etei' din )are )au,*
M)4innon' )are r*$pundea de -!p*r(irea apei de &*ut/ era o&li#at $* $tea tot ti!pul )u
revolverul -n !0n*/
U,ura "i,i)* era -n)* !ai #rav*.de)0t pr*&u%irea !oralului/ C*pitanul >ind2orn )*,u$e -ntr.o
)o!* ad0n)*' a#itat*' "r*!intat* de $u"erin(e %i F pre)aut F Ni)ol$on -l le#a$e nu prea $tr-n$
de )opa$tie %i de una dintre &an)2ete/ Ei Jen6in$ a "o$t le#at' de%i -n)* de$tul de )on%tient :
era i,olat -ntr.o $u"erin(* in"ernal* )au,at* de lip$a &anda<elor %i a ori)*rui !i<lo) pentru
prote)(ia teri&ilelor ar$uri pe )are le $u"eri$e )u pu(in ti!p -nainte de a&andonarea Xiro!ei:
$oarele ar,*tor -i o&rinti$e "ie)are &u)*(i)* de )arne vie' -n)0t -nne&uni$e de durere' iar
un#2iile de#etelor erau -nro%ite de $0n#e din )au,* )* le -n"i#ea -n )arnea ar$*/ A tre&uit $* i $e
le#e -!preun* -n)2eieturile !-inilor %i $* "ie "i+ate )u o "r-n#2ie de o &an)2et*' nu pentru a
preveni -nne&unitoarele dureri )au,ate de $)*rpinatul r*nilor' )i pentru a.1 -!piedi)a $* $e
arun)e pe$te &ord' a%a )u! -n)er)a$e $.o "a)* de dou* ori/ Minute -ntre#i ,*)ea ne!i%)at' apoi
$e ,&*tea din r*$puteri )a $* $)ape de "r-n#2ia )are -i "i+a -n)2eieturile -n$0n#erate ale !-inilor'
)u re$pira(ia -ntret*iat* %i #r*&it* a a#oniei/ Ni)ol$on -n)epea $* $e -ntre&e da)* nu era !ai
&ine $*.i taie le#*turile de "i+are' da)* e+i$t*
9[
: <u$ti"i)are !oral* $*.l )onda!ne pe &ietul !arinar la o !oarte prin tortur* lent*' in lo) $*.l
la$e $* ter!ine )u toate' $* $"0r%ea$)* repede %i "*r* )o!pli)a(ii' l*$0ndu.l $* $e arun)e -n
apele )e par)* at0t a%teptau din)olo de &ordul &*r)ii/ ri)u!' tot !urea : !oartea $t*tea la
p0nd*/
Bra(ul $"irte)at al lui Evan$ %i -n)2eietura !-inii #roa,ni) !utilat* a lui Kalter$ !er#eau tot
!ai r*u/ Medi)a!entele $e ter!ina$er*' puterile proprii de re"a)ere $e $lei$er*' iar apa $*rat*'
u$)at* -n &anda<ele ,dren(uite' i!"la!a$e r*nile de$)2i$e/ Xan E""en era -ntr.o $itua(ie )eva
!ai &un* : rana lui era !ai re)ent*' el -n$u%i Havea o vi#oare -nn*$)ut* %i re,erve de vitalitate
neo&i%nuite/ re -ntre#i $t*tea )ul)at pe $e-ndurile de la "undul &*r)ii' )u u!erii $pri<ini(i de o
&an)2et*' privind -n #ol/ 3*rea )* nu !ai avea nevoie $* doar!*/
1ar )ele !ai #rave erau )a,urile de tul&ur*ri !intale/ Xannier %i &*tr-nul !e)ani).ad<un)t nu
dep*%i$er* -n)* 2otarele e)2ili&rului !intal' dar a!&ii pre,entau $i!p.to!e $i!ilare de
pierdere Cre$)0nd* a )onta)tului )u realitatea' lun#i perioade de t*)ere !elan)oli)*'
-nt0!pl*toare auto&o!&*neli "*r* ro$t' $)urte ,0!&ete de $)u,* )0nd -%i d*deau $ea!a )* le.
au "o$t au,ite diva#a(iile' dup* )are )*deau iar -n !elan)olie %i t*)ere/ Lena' t0n*ra in"ir!ier*
!alaie,*' era doar !elan)oli)*' deta%at* )u de.$*v0r%ire' nu vor&ea ni)i )u $ine -n$*%i' ni)i )u
al(ii/ 1in )ontra' preotul !a2o!edan nu era !elan)oli)' nu $e e!o(iona de ni!i)' t*)ea tot
ti!pul/ >iind)* totdeauna "u$e$e t*)ut' era i!po$i&il $* %tii de )e poate "i )apa&il/ Nu $e putea
%ti ni)i )e era )u Qordon : un !o!ent ,0!&ea va#' )u privire r*t*)it*' apoi -%i -n)lina )apul
)*,-nd -ntr.o di$perare i!pa$i&il*/ Ni)ol$on avea de !ult ti!p o reti)en(* pro"und* "a(* de
vi)lenia )al)ulat* a lui Qordon %i de !ai !ulte ori -n tre)ut -n)er)a$e' "*r* $u))e$' $*.l
)onvin#* pe >ind2orn $* $e de$)otoro$ea$)* de el : a)u! -l o&$erva "*r* a.i da de &*nuit :
poate )* $i!pto!ele pe )are le pre,enta erau reale' dar tot at0t de &ine puteau "i ale unui o!
)are a )itit un arti)ol de !edi)in* populari ,at* de$pre depre$iunea !ania)* %i $e antrena $.o
$i!ule,e/ 1in ne"eri)ire' nu e+i$ta du&iu -n privin(a $t*rii "in*rului $oldat Sin)lair : pierdu$e
ori)e )onta)l )u realitatea' era )o!plet de,e)2ili&rai %i prrM/i!ta $i!pto!e )la$i)e de
$)2i,o"renie a)ut*/
1ar apatia' de"i)ien(a "i,i)* %i !intal* nu erau )2iar #enerale : -n a"ar* de Ni)ol$on' !ai erau
doi in%i )are re,i$tau la epui,are' -ndoieli %i di$perare : %e"ul de e)2ipa< M)4innon %i #eneralul
>arn2ol!e/ M)4innon era )el' de totdeauna' ne$)2i!&at' aparent de ne,drun)inat' )u a)ela%i
,0!&et a&ia $)2i(at' a)eea%i vo)e do!oal* %i )u revolverul !ereu -n !in*/ C0t de$pre #eneral/
Ni)ol$on -l privea pentru a $uta oar* %i.%i )l*tina )apul )u total* nedu!erire : >arn2ol!e era
e+traordinar/ Cu )0t $itua(ia devenea !ai di$perat*' )u at0t reu%ea $*.i "a)* "a(*/ Era pri!ul
)0nd tre&uia alinat* o $u"erin(*' )0nd oa!eni &olnavi tre&uiau $* "ie a<uta(i $*.%i #*$ea$)* o
po,i(ie !ai )on"orta&il*' $* "ie ap*ra(i de ar%i(a $oarelui $au )0nd tre&uia eva)uat* apa )u
i$polul' )eea )e $e -nti!pla a)u! de$tul de de$' )*)i un proie)til r*t*)it $tri)a$e po!pa
!anual* )0nd $e de$)2i$e$e "o)ul a$upra tor pe !$ul*/ Totdeauna #eneralul era pre,ent la
nevoie/ -n)ura<-nd/ ,0!&ind %i !un)ind "*r* $* $e pl0n#*' "*r* $* a%lepte !ul(u!iri $au
re)uno%tin(*/ 3entru un o! de v0r$ta lui F >arn2ol!e tre)u$e de %ai,e)i de ani F
per"or!an(ele erau ui!itoare/ Ni)ol$on il tot o&$erva )u "a$)ina(ie uluit* : !0ndrul %i
-n#i!"atul Mo% Tea)* d) )ate#oria Wdo!nilor &ineD' pe )are -l #*$i$e Ia &ordul lui 4err@
AJ9
1an)er pe )ale de $)u"undare' par)* ni)i nu e+i$ta$e vreodat*/ Apoi' de$tul de )iudat' vor&*ria
#oal*' )on$e)in(* a )on$u!ului de C2i$6@' di$p*ru$e )o!plet' -n)0t Ni)ol$on $e -ntre&a da)*
nu "u$e$e nu!ai o -n)2ipuire a lui : un "apt era indi$)uta&il : e+pre$iile )a,one %i )elV la !od*
de pe vre!ea re#inei Xi)toria' )u )are -%i -!p*na )onver$a(ia doar )u o $*pt*!0n* -nainte'
erau a)u! at0t de rare' -n)0t $e punea -ntre&area da)* le "olo$i$e vreodat*/ 3oate )* )ea !ai
)onvin#*toare dovad* a )onver$iunii $ale F da)* a)e$ta era ter!enul potrivit F )on$ta -n
a)eea )* nu nurnai )* $e -!p*)a$e )u Mi$$ 3lenderleit2' dar -%i petre)ea aproape tot ti!pul
$t0nd l0n#* ea/ vor.&indu.i -n)et la ure)2e/ >oarte $l*&it*' ea nu renun(a$e totu%i la
)o!entariile a)ide %i -n(ep*toare %i a))epta )u &un*voin(* nu!eroa$ele !i)i $ervi)ii pe )are i le
"*)ea >arn2ol!e/ Ei a)u! %edeau unul l0n#* )el*lalt' Ni)ol$on $e uita la ei "*r* a !ani"e$ta
vi,i&il )urio,itate' dar ,0!.&indu.%i -n $ine/ 1a)* )ei doi ar "i avut )u trei,e)i de ani !ai pu(in'
ar "i pariat )* #eneralul avea anu!ite inten(ii' &ine-n(ele$' nu!ai inten(ii $erioa$e/
Ni)ol$on a $i!(it )* )eva $e !i%)a l0n#* #enun)2ii $*i %i a privit -n <o$/: Qudrun 1ra)2!ann $e
a"la a)olo de vreo trei ,ile pe &an)2eta )ea !ai de <o$' a$t0!p*r-ndu.l pe !i)ul 3eter )0nd voia
$* $ar* pe$te &an)2eta din "a(* F !ul(u!it* ra(iilor #eneroa$e de 2ran* %i ap* )e pri!ea de la
Mi$$ 3lenderleit2 %i M)4innon' 3eter Talion era $in#urul din &ar)* )are avea de )on$u!at un
e+)e$ de ener#ie/ Mi$$ 1ra)2!ann -l le#*na -n &ra(e ore -ntre#i' -n ti!p )e )opilul dor!ea :
pro&a&il )* ea $u"erea teri&il de a!or(eli' dar nu $e pl0n#ea/ >i#ura i $e !ai prelun#i$e' )u
po!e(ii "oarte proe!inen(i %i' din )au,a &ron,a<ului provo)at de $oarele ar,*tor' !area
)i)atri)e de pe o&ra,ul $t0n# devenea tot !ai livid* %i !*i pu(in a#rea&il* la
98
vedere/ A)u! ii ,0!&ea )opilului' un ,0!&et $la& pe &u,e6 )r*pate de ar%i(a $oarelui' apoi
privi -n dep*rtare %i -%i -n)lin* )apul a$upra lui 3eter/ M)4innon i.a -n(ele$ %i interpretat )ore)t
privirea' i.aD repli)at %i el )u un $ur0$ %i a &*#at )*u%ul -n pu(ina ap* )ald*' $*l)ie de pe
"undul re,ervorului/ Ca %i )u! ar "i "o$t un lu)ru re#i,at dinainte' o du,in* de )apete au
ur!*rit !i%)area )*u%ului' #ri<a )u )are M)4innon a tre)ut apa din )*u% -ntr.o )an*' po"ta )u
)are )opilul a prin$ )ana -n !0nu(e %i l*)o!ia )u .)are a &*ut apa/ 1up* )are %i.au -ntor$
privirile de la )opil %i )ana #oal*' ur!*rindu.l a)u! )u o)2i in<e)ta(i' plini de $u"erin(* %i ur*'
pe M)4innon/ 1ar a)e$ta' )u ,0!&etul lui a&ia $)2i(at de totdeauna' ,0!&et -n#*duitor' -%i
(inea ne)lintit revolverul -n !0n*/
C0nd -n "ine $.a l*$at noaptea' -ntuneri)ul le.a adu$ o oare)are u%urare' de$tul de pre)ara : $.a
ter!inat )u ar%i(a $oarelui' dar aerul era -n)* "ier&inte' -n*&u%itor' #reu de re$pirat %i in"i!a
ra(ie de ap* reparti,at* "ie)*ruia la apu$ul $oarelui !ai !ult le a(i(a$e po"ta' $etea devenind
!ai )u!plit*' !ai #reu de $uportat/ 1ou* $au trei ore dup* apu$ul $oarelui' oa!enii $e !ai
"r*!intau pe lo)urile lor din &ar)*' unii !ai -n)er)au $* pove$tea$)* )0te )eva' dar
)onver$a(iile $e ter!inau repede : #-tle<ele le erau prea u$)ate' &u,ele &*%i)ate prea dureroa$e
%i tot ti!pul' -n $tr*"undul )on%tiin(ei "ie)*ruia $*l*%luia #indul o&$edant )*' da)* nu
intervenea un !ira)ol' -n $eara a)eea a$i$tau la ulti!ul apu$ de $oare din via(a lor/ 1ar natura
era ne-ndur*toare' puterea de a #0ndi %i trupurile le erau epui,ate de "oa!e' de $ete %i de
$"0r%eala provo)at* de ar%i(a din tot lun#ul ,ilei: din )0nd -n )0nd' aproape to(i )*deau -ntr.un
$o!n "*r* odi2n* inter)alat )u &-i#uieli "*r* %uf
AJ8
? Cople%i(i %i ei/ Ni)ol$on %i M)4innon au ador!it a!0n.doi de%i-%i propu$e$er* $* "a)* pe rind
de ve#2e -n ti!pul nop(ii : epui,area -%i -n"ip$e$e adine #2earele -n trupurile %i -n !in(ile lor :
din ti!p -n ti!p $o!nul -i
toropea' )apetele le )*deau pe piept %i $e de%teptau tre$*rind/ 1up* un a$e!enea $o!n $)urt'
lui Ni)ol$on i $e p*ru )* aude )eva !i%e-nd -n <urul &*r)ii %i -ntre&* -n)et )ine e$te/ Nu i $.a
r*$pun$' o a doua -ntre&are a "o$t ur!at* tot de t*)ere' a%a )* a $)o$ lanterna de $u& &an.
)2et*' &ateria era pe $"0r%ite/ dar la lu!ina ei $la&*' #al&en* a )on$tatat )* totul era -n ordine'
)* ni!eni nu $e !i%)a$e de la lo)ul $*u' u!&re ne#re in"or!e ,*)0nd ne!i%)ate -ntre
&an)2ete %i pe $e-ndurile "undului &*r)ii'= aproape -n a)elea%i po,i(ii )u! $e #*$eau la apu$ul
$oarelui/ 1up* $)urt ti!p' Ni)ol$on a -n)eput )lin nou $* !o(*ie' dar a avut i!pre$ia )lar* )*
aude un ple$)*it $tr*&*t0ndu.i )ea(a de dro# a $o!nului/ Iar*%i aprin$e lanterna %i )er)et* :
dar ni)i de a$t* dat* nu o&$erv* ni!i)/ Nu!*r* apoi u!&rele -n#2e$uite : nou*$pre,e)e "*r*
el/
A $tat trea, tot re$tul nop(ii' lupt0nd din toate puterile )u o o&o$eal* )ople%itoare' pleoapele
"iindu.i par)* -n)*r)ate )u plu!&' )u !intea -n)-l)it*' )*ut0nd $* uite de #-tle<ul -n$etat %i
li!&a u$)at*' u!"lat*' )are i $e p*rea )*.i u!plea -ntrea#a #ur*' tentat $* $e la$e -n voia
$oarte-' $*.%i -n)2id* pleoapele )lipo)inde %i $*.%i a)orde )0teva ore de !ult dorita uitare/ 1ar
din $tr*"undul )on%tiin(ei' )eva -l -nde!na $* nu $e la$e )ople%it' )*)i r*$pundea de &ar)a de
$alvare %i de nou*$pre,e)e vie(i/ C0nd e"orturile de a re,i$ta nu !ai erau $u"i)iente' $e #0ndea
la &*ie(a%ul ador!it la !ai pu(in de dou* pi)ioare de el %i/reu%ea $* $e !en(in* trea,/ Noaptea
a)eea i $e p*rea a -n$u!a toate nop(ile "*r* $o!n tr*ite p0n* atun)i %i
99
nu!ai -ntr.un t0r,iu -ntuneri)ul adine -n)epu $* $e de$tra!e devenind pe -n)etul )enu%iu la
ori,ontul r*$*ritului/
Minutele tre)eau' -n)epea $* $e de$lu%ea$)* )lar $ilueta )atar#ului pro"ilat* pe )erul )enu%iu'
ap*reau apoi !ar#inea? eopa$tiei %i "or!ele di$tin)te ale oa!enilor din &ar)*/ 3rivi !ai -nt-i la
&*ie(a% : dor!ea -n)* lini%tit' )2iar lin#* el' pe &an)2eta pupa' -n"*%urat -ntr.o p*tur*' )u
"i#ura a&ia ,*rit* -n -ntuneri)' )u )apul -n -ndoitura &ra(ului lui Qudrun 1ra)2!ann )are
%edea pe )ea !ai de <o$ &an)2et* tran$ver$al*' #2e!uit* )u )apul pe &an)2eta pupa/ C0nd $.a
aple)at !ai !ult' Ni)ol$on a o&$ervat )* t0n*ra nu./%i (inea )apul dire)t pe &an)2et*' doar -i
$pri<inea %i !ar#inea de le!n i $e i!pri!a$e a!n) pe o&ra,ul drept/ Ni)ol$on i.a ridi)at
-n)eti%or )apul' i l.a pu$ pe un )ol( -ndoit de p*tur* pe !ar#inea &an)2etei' dup* )are' $u&
in"luen(a unui i!pul$ ne$t*p0nit' a -ndep*rtat u%or %uvi(a de p*r ne#ru.al&*$trui )are -i
)*,u$e pe$te "a(* %i -i a)operi$e lun#a )i)atri)e de pe o&ra,/ Un !o!ent !in#ile u%or )u !0na
)i)atri)ea' apoi' dup* lu)irea o)2ilor -n )ea(a )enu%ie a ,orilor' a o&$ervat )* t0n*ra nu era
ador!it*/ Nu $.a $i!(it ni)i $t0n<enit' ni)i vinovat' i.a $ur0$ "*r* o vor&* : ea i.a v*,ut din(ii
al&i ap*r-nd pe "i#ura puterni) &ron,at*' i.a r*$pun$ tot )u un ,0!&et' %i.a tre)ut u%or )u
!0na de dou* ori pe$te o&ra,ul &r*,dat de )i)atri)e' apoi $.a $pri<init -n &ra( eu #ri<* )a $* nu
deran<e,e &*ie(a%ul ador!it/
Bar)a $e a"unda$e !ai adine -n ap* : -n interior' nivelul a<un$e$e la doi $au trei in)i -n*l(i!e
pe$te $e-nduril) "undului %i Ni)ol$on %tia )* era !o!entul' &a )2iar $e -nt0r,ia$e' #olirea )u
i$polul/ 1ar opera(ia ar "i produ$ ,#o!ot %i nu avea ro$t $* tre,ea$)* oa!enii din $o!nul a
toate uit*tor la realit*(ile &rutale ale unei noi ,ile' %i
99
&ar)a !ai putea $uporta -n)* o or* "*r* $* $e inunde )o!plet : e$te adev*rat' !ultora le
a<un$e$e apa la #le,ne %i <u!*tate din ei %edeau par(ial -n ap*' dar a)e$tea nu erau de)0t !i)i
nepl*)eri -n )o!para(ie )u )eea )e aveau $* $u"ere p0n* )0nd $oarele va apune din nou/
Bru$)' o&$erv* )eva )are -i $)2i!&* #0ndurile in privin(a a)(iunii %i a $o!nului )elor din
&ar)*/ -l $)utur* repede pe M)4innon )a $* $e tre,ea$)* F 0 tre&uit $a pro)ede,e a$t"el' )*)i
M)4innon era $pri<init de el %i ar "i )*,ut da)* Ni)ol$on $.ar "i ridi)at "*r* $*.l averti,e,e : apoi
$e $)ul* de pe &an)2eta pupa %i $e l*$* -n #enun)2i pe ur!*toarea' )ea !ai de <o$' &an)2et*
tran$ver$al*/ Jen6in$' !arinarul )e $u"eri$e ar$uri at0t de #roa,ni)e' ,*)ea a)olo -ntr.o po,i(ie
"oarte )iudat*' <u!*tate #2e!uit' <u!*tate -n #enun)2i )u -n)2eieturile !0inilor $0n.#er-nde
pu$e pe &an)2et*' )u )apul -n#2e$uit -n $uportul re,ervorului de ap*/ Ni)ol$on -l $)utur* de
u!*r : !arinarul )*,u de o parte' dar "*r* vreo -!potrivire/ -l $)utur* din nou' !ai puterni)' -l
$tri#* pe nu!e' dar Jen6in$ nu rea)(iona ni)i la $)utur*tur* ni)i la $tri#*t : a))idental $au
inten(ionat F poate !ai repede inten(ionat F )u toate "r0n#2iile )u )are "u$e$e le#at' alune.
)a$e de pe &an)2et* -n ti!pul nop(ii %i $e -ne)a$e -n )ei )-(iva in)i de ap* de pe "undul &*r)ii/
Ni)ol$on $e redre$a %i privi $pre M)4innon )are' prin.tr.un #e$t' ar*t* )* -i -n(ele#ea #0ndul :
nu era delo) ni!erit' pentru !oralul #eneral' )a la tre,ire' pa$a#erii #reu -n)er)a(i ai &*r)ii $*
#*$ea$)* un !ort -n !i<lo)ul lor : $e i!punea lan$area )adavrului pe$te &ord "*r* ni)i un "el
de $ervi)iu "une&ru' prevenind a$t"el )a la tre,ire' !ul(i dintre $upravie(uitori $*.%i piard*
ra(iunea de<a -ntune)at* da)* d*deau )u o)2ii de a)ea$t* preve$tire a unei $oarte )e -i p0ndea
pe to(i/
199
Cadavrul lui Jen6in$' !ai #reu de)0t $e a%teptau' era 1 %i -n(epenit -ntre &an)2ete/ -n ti!p )e
M)4innon a t*iat )u un )u(it par0!ele )u )are -l le#a$er* pentru !ai !ult* $i#uran(*v pe
Jen6in$ %i -!preun* )u Ni)ol$on tr*#eau )orpul pe o &an)2et* lateral*' )el pu(in <u!*tate din
)ei din &ar)* $.au tre,it : $e uitau )u! )ei doi $e lupt* )u trupul inert %i a"la$er* )* Jen6in$
!uri$e' dar rea)(ia lor a )on$tat $i!plu -n a privi )u o)2i $tin%i' "*r* ur!* de )o!pa$iune/
Ni!eni n.a $)o$ o vor&*' $e p*rea )* trupul lui Jen6in$ putea "i arun)at pe$te &ord "*r* a
provo)a !ani"e$t*ri $au de!on$tra(ii i$teri)e' )0nd' &ru$)' $.a au,it din prova un (ip*t
$trident' un (ip*t' !ai )ur-nd un %uierat' )are i.a "*)ut %i pe )ei !ai epui,a(i %i letar#i)i $*.%i
-ntoar)* )apetele )a $* privea$)* $pre lo)ul de unde porni$e/ C2iar Ni)ol$on %i M)4innon au
tre$*rit' au $)*pat din !-ini )orpul lui Jen6in$ %i $.au -ntor$ $* privea$)* -ntr.a)olo : -n
t*)erea de$0v0r%it* a ,orilor tropi)ale' (ip*tul a r*$unat ne"ire$) de tare/
Cel )e (ipa$e era t0n*rul $oldat Sin)lair' dar el nu privea $pre trupul lui Jen6in$' &a )2iar
p*rea )* nu $e uita -ntr.o dire)(ie anu!e/ -n #enun)2i' pe "undul &*r)ii' $e le#*na -n)et -ntr.o
parte %i alta' privind in <o$ la )ineva )are ,*)ea lun#it/ -n ti!p )e Ni)ol$on il o&$erva' el $e d*du
de.o parte %i -%i ple)* )apul pe &ra(ul $pri<init' de )opa$tie' nior!*ind -n)et )uvinte neadre$ate
)uiva/
-n trei $e)unde' Ni)ol$on a a<un$ lin#* el %i a de$)operit )e $e a"la pe $)0ndurile "undului &*reii
: )u do$ul #enun)2ilor $pri<init pe$te o &an)2et*' )u pi)ioarele #rote$) -ndreptate -n $u$' )a %i
)u! )*,u$e pe $pate de pe lo)ul unde %e,u$e' )u )ea"a -n doi in)i ad0n)i!e de ap*' era preotul
A2!ed' prietenul $traniu %i ta)iturn al lui >arn2ol!e/
A5A
Ni)ol$on $) aple)* a$upra preotului' &*#* !ina $u& ve$t!0ntul al&' )er)et* da)* -i !ai &*tea
ini!a' dar %i.o <etra$e repede : trupul era re)e %i u!ed/ o!ul !uri$e pro&a&il de )0teva ore/
Involuntar' Ni)ol$on -%i )l*tin* )on$ternat )apul' privi $pre M)4innon %i v*,u pe "i#ura
a)e$tuia re"le+ul propriei $ale nedu!eriri/ 3rivi din nou -n <o$' $e aple)* a$upra )orpului'
-n)er)* $*.l ridi)e de u!eri' dar a avut o $urpri,* ori&il* : nu reu%ea $*.l urnea$)*/ A !ai
-n)er)at o dat*' tot "*r* a reu%i/ La un $e!n' M)4innon a ridi)at o parte a )orpului' Ni)ol$on a
-n#enun)2eat' "a(a lui atin#0nd aproape apa de pe "undul &*r)ii %i a -n(ele$ de )e nu i,&uteau :
-ntre o!opla(ii )adavrului era -n"ipt p0n* la pla$ele un )u(it )e $e prin$e$e -n $)0ndurile &*r)ii/
tI
Ni)ol$on $e ridi)* i!ediat -n pi)ioare' i%i tre)u &ra(ul pe$te "runte' dar nu din )au,a $oarelui
a&ia r*$*rit/ Se po!eni )u patul )oltului $tr-n$ -ntre de#etele !-inii : pro&a&il' )u un re"le+
in)on%tient' -l de$prin$e$e din )urea/ Ar*t* )u un #e$t $pre )adavrul preotului :
F !ul *$ta a "o$t a$a$inat' $pu$e el )u o vo)e )are r*$un* puterni) -n lini%tea -n!*r!urit* :
i.a "o$t -n"ipt un )u(it -n $pate %i nu!ai )ineva dintre noi' )ei a"la(i -n &ar)*' a putut $.o "a)*/
E !ort S Spui )* e !ort R Cu un )u(it -n $pinare R $e au,i vo)ea lui >arn2ol!e/
Cu "i#ur* )al!*' a)e$ta -%i )roi dru! %i -n#enun)2ie l0n#* )orpul preotului/ 1ar repede $e
ridi)*' $tr-n#0nd &u,ele' #ura i $e di$tin#ea doar )a o linie al&* pe &ron,ul "i#urii/
F -ntr.adev*r' e !ort : d*.!i revolverul' Ni)ol$on : %tiu )ine l.a u)i$/
Ni)i nu !* #inde$)' -i repli)* Ni)ol$on' i!o&ili.,-ndu.l' apoi )ontinu* :
F Ierta(i.!*' do!nule #eneral S C0t ti!p )*pitanul e$te &olnav' eu )o!and &ar)a %i nu te pot
l*$a $* "a)i dreptate de unul $in#ur/ Cine )re,i )* e$te u)i#a%ul R
199
I F Cine altul' in a"ar* de Siran R de)lar* >arn2ol!e' redo&indindu./%i )ontrolul' dar o)2ii -i
tr*dau -n)* o "urie re)e' %i ad*u#* :
F Ei dinele *$ta de u)i#a% $t* %i ,i!&e%te ironi) S
F WCu ,0!&etul pe &u,e %i )u(itul $u& !antaD' $e 'au,i vo)ea $la&* a lui Killou#2&@' de$tul de
)al!* %i )lar*/ Se p*rea )* ii "olo$i$e $o!nul de pe$te noapte
F Cu(itul nu !ai e$te $u& !antaua )uiva' )i -n $pinarea lui A2!ed' $pu$e re)e Ni)ol$on/
Apoi/ )u a!*r*)iunea &ru%tei -n(ele#eri a )elor -n.t0!plate' ad*u#* :
F E$te )on$e)in(a )ri!inalei !ele lip$e de vi#ilen(* : a! uitat )* -n &ar)a nu!*rul doi $e a"lau
un )u(it !are %i dou* topori%ti/// 1o!nule #eneral' )e v* "a)e $* &*nui(i )* Siran e$te
u)i#a%ul R
F E li!pede' o!ule' $i#ur )* el e$te S 1up* )are/ ar*t0nd $pre )adavru :
F E$te un o!or e+e)utat eu $0n#e re)e' )red )* e%ti de a)ord R Cine ar putea "i autorul da)*
nu Siran R
Ni)ol$on -l privi p*trun,*tor :
F Ei alt)eva nu !ai &*nui(i' do!nule #eneral R
F Ce vrei $* $pui )u Walt)evaD /R
F Eti(i "oarte &ine : la "el/ )a %i du!neavoa$tr*' n.a% e,ita $*.l -!pu%) pe Siran' dar !ai -nt-i
tre&uie $* ave! dovada )0t de )0t )ert* )* el e$te a$a$inul/
F Ce alt* dovad* !ai vrei R A2!ed %edea ou "a(a $piv pup* %i a "o$t -n<un#2iat -n $pinare/
1e)i nu!ai )ineva )are $e a"la la )ap*tul prova a putut $.o "a)* %i a)olo erau nu!ai trei
oa!eni' -n $patele lui A2!ed : Siran %i )ei doi u)i#a%i ai $*i/
F 3rietenul no$tru' #eneralul e$te "oarte o&o$it %i -2.1 vo/$' $e au,i vo)ea lui Siran' tot at0t de
)al!* %i "*r*
191
e+pre$ie )a %i "i#ura lui : at0tea ,ile -ntr.o &ar)* nepuntat* 5 in"luen(ea,* teri&il ra(iunea
oa!enilor/
Str-n#0ndu./%i pu!nii' >arn2ol!e $e pre#*tea. $* $e repead* a$upra lui Siran' dar Ni)ol$on %i
M)4innon l.au -!piedi)at' apu)0ndu.l de &ra(e/
F >*r* pro$tii' $e r*$ti' "*r* !ena<a!ente' Ni)ol$on : violen(a nu "olo$e%te la re,olvarea
pro&le!ei %i nu.i lo)ui $* -n)in#e! o &*t*lie -n &*r)u(a in )are ne all*!/
I.a eli&erat &ra(ul lui >arn2ol!e %i' privind #0ndilor $pre prova' ad*u#* :
F 3oate )* ave(i dreptate' do!nule #eneral/ Noaptea tre)ut*' !i $.a p*rut )* aud pe )ineva
!i%ei ndu.$e -not -n <urul &*r)ii' $pre )ap*tul ei' apoi a! de$lu%it o &u"nitur* -n*&u%it*/ 1up*
)are a! au,it un ple$)*it de ap*/ dai5 a! o&$ervat )* preotul %edea -n)* pe lo)ul lui/
F A di$p*rut %i #ea!antanul lui A2!ed' Ni)ol$on : oare )e.a devenit R
'F L.0! v*,ut %i eu' $pu$e Ni)ol$on )al! : din p0n,0 #roa$*' totu%i "oarte u%or' %i nu )red )*
putea "i $)u"undat prin $i!pl* arun)are -n apa !*rii/ '
F Cred -n$* )* a "o$t $)u"undat' $ir' de)lar* M)4innon' )u un #e$t )*tre prova : v*d )* a
di$p*rut %i #2iara de pi$i)* l/
F Xrei $* $pui )* #ea!antanul a "o$t tri!i$ la "und )u a<utorul ei' nu.i a%a M)4innon R Ei eu
)red la "el/
F Te !ai -ndoie%ti de )eva R i,&u)ni >arn2ol!e : ei l.au o!or-t'Di.au luat #ea!antanul %i l.au
arun)at pe$te &ord )u #2iara de pi$i)* : de a!&ele da(i' a$t* noapte )0nd ai au,it ,#o!ote' l.ai
v*,ut pe A2!ed $t0nd la
1 An)or* !i)*' )u trei p0n* la patru &ra(e : $erve%te la an)orarea a!&ar)a(iilor !i)i $au la
re!or)area ori )*utarea de o&ieete $)u"undate -n ap* : $e poate arun)a av0nd -n #2iare un
o&ie)t u%or' pentru a.1 -!piedi)a $* plutea$)*/
191
lo)ul lui' dar era !ort %i )ineva -l !en(inea -n a)ea
no.Mi(ie' pro&a&il )u a<utorul )u(itului -n"ipt -n $pinare/ Si a)olo' la prova &*r)ii' nu erau de)0t
)ele trei &e$tii u)i#a%e )are puteau "a)e a%a )eva/
>arn2ol!e re$pira #reu' -n)le%ta pu!nii' %i nu.l $l*&ea
din o)2i pe Siran/
L Mi $e pare )* ave(i dreptate' re)uno$)u Ni)ol$on :
%i )e !ai )rede(i de$pre a)e$t o!or R
F Ce $* !ai )red R
F Eti(i "oarte &ine la )e !* re"er' nu l.au o!or-t doar )a un $i!plu e+er)i(iu de antrena!ent :
)e !otiv au/ avut R
F Cu! dra)u $* %tiu de )e l.au o!or-t R Ni)ol$on o"t*/
F 1o!nule #eneral' prea ne )rede(i pro%ti : $unt )onvin$ )* %ti(i !otivul/ I!ediat l.a(i &*nuit
pe Siran %i a(i "o$t $i#ur )* a di$p*rut %i #ea!antanul lui A2!ed : pe dea$upra' A2!ed v* era
&un prieten/
1oar un !o!ent' -n o)2ii lui >arn2ol!e li)*ri )eva' o $la&* u!&r* a unui $enti!ent
)ore$pun,-nd )u o &ru$)* $tr-n$oare de &u,e' $e!n de ten$iune' ap*rut )on)o!itent %i pe
"i#ura lui Siran' )a %i )u! )ei doi %i.ar "i arun)at unul altuia priviri "uri%e' poate de -n(ele#ere'
poate de alt)eva/ 1ar $oarele era $u$ %i Ni)ol$on $e -ntre&a da)* )e$t $)2i!& de p*reri nu era
de)0t o $i!pl* -n)2ipuire $a %i' -n ori)e )a,' &*nuiala de )o!pli)itate -ntre )ei doi a )u5 totul
a&$urd* : da)* -i d*dea lui >arn2ol!e revol.erul' din Siran nu !ai r*!0nea de)0t a!intirea/
F Sunt $i#ur )* %ti(i de$pre )a e$te vor&a' do!nule #eneral/
A)e$ta p*rea )*.%i d* $ilin(a $* $e $t*p0nea$)*' )*ut0nd rapid $* i!a#ine,e o pove$te )are $*
poat* "i )re,ut*/
A5[
J1 F I<+ $ud de )apul Java
F 3ro!it )* n.a! $* !* atin# de el' ni)i a)u!' !): alt*dat*/
-%i -ndep*rt* privirea de la Siran %i $e uit* $pre !ortul de la pi)ioare : e+pre$ia "e(ei /%i tonul
vo)ii i $e -!&lin,ir*
F Ai $pu$ )* A2!ed -!i era prieten : -ntr.adev*r' dar de dat* "oarte re)ent* %i nu!ai "iind)* el
)*uta )u di$perare prietenia $in)er* a )uiva/ Nu!ele lui adev*rat era cIan Be66er' )o!patriot
)u Xan E""en' %i el ai)i de "a(* 1e !ul(i ani' lo)uia -n Borneo F Bo!eo olande, 1 .lin#*
Sa!arinda)a repre,entant al unei i!portante "ir!e din A!$terda!' ad!ini$trator al unui
-ntre# #rup de planta(ii de )au)iu) : dar !ai avea %i alte -ndeletni)iri
Se opri' dar Ni)ol$on -l -ntre&* pro!pt :
F Ce -n(ele#e(i prin Walte -ndeletni)iriD R
F Nu $unt $i#ur' dar )ied )* era un "el de a#ent al Quvernului olande, "ilo.na,i$t/ Tot )e %tiu
e$te )*' )u )0teva $*pt*!ini -nainte' a rupt.o )u a)e$ta %i a dat -n vilea# a)tivitatea unei &ine
or#ani,ate Coloan*.a.)in)ea1 <apone,* din Borneo de e$t/ Mul(i au "o$t are$ta(i %i -!pu%)a(i la
iu(eal*' el -n$u%i a "o$t !anipulat $* predea o li$t* -ntrea#* )u to(i a#en(ii <apone,i %i !e!&ri
ai Co.6Tanei a )in)ea din India' Bir!ania' Mala@$ia %i tot Sud.e$tul A$iei/ In #ea!antanul pe
)are.l purta tot ti!pul )u el/ A2!ed avea a)ea$t* li$t*' do)u!ent valor-nd enor! pentru Alia(i
-n lupta lor )ontra <apone,ilor/ Japone,ii %tiau de li$t* : pu$e$er* un pre( "anta$ti) pe )apul lui
Be66er F viu $au !ort F %i o"ereau o r*$plat* $i!ilar* pentru predarea $au di$tru#erea li$tei/
Be66er -n$u%i
1 3artea $ud.e$ti)* a:rn$ulei Borneo' pe vre!ea a)eea )olonie olande,* : a,i "a)e parte din
Indone,ia %i $e nu!e%te 4ali!antaa :5a Lo)alitate in 4ali!antan/
= In"iltra(ie de#2i,at*' de e+e!plu' $u& "or!* de turi%ti' )o!er)ian(i et)/
A"_8
ini.a de,v*luit toate a)e$tea/ Nu %tiu )u! a reu/<u Siran $a "ie %i el la )urent/ 3rin u)iderea lui
%i di$tru#erea li$iei' Siran are dreptul la r*$plat* pro!i$*' dar <ur )* ni)iodat* nu va reu%i $.o
-n)a$e,e/
F A%adar' a)e$ta a "o$t !otivul pentru )are Be66er' $au )u! -l )2e!a' i%i a$)undea
identitatea R
F A "o$t ideea !ea' r*$pun$e' a!*r-t' >arn2ol!e : tn.a! )re,ut teri&il de de%tept %i a! $o)otit
)*' de o&i)ei' cpreo(ii !a2o!edani $e &u)ur* de oare)are &un* reputa(ie' Va to(i preo(ii din
lu!e : prin )ontra$t' unul ne)redin)io$' &*utor -nvederat de C2i$6@' $t0rnea doar di$pre( %i
to(i $e vor "eri $* ai&* )onta)t )u el/ A! -n)er)at' pe )0t !i.a ")trt po$i&il $* <o) rolul unui
de,!*(at prieten de &e(ie' a%a )u! era "ire$) $* ai&* un a$e!enea preot p*)*to$/ N.a! "o$t
de$tul de a&il' n.a! reu%it $*.i -n%el*! )2iar pe to(i )u )are a! avut de.a "a)e/ A$upra lui
Be66er' -n lun#ul /%i latul $ud.e$tului a$iati) plana o #rav* a!enin(are/
F Mare noro) )* a reu%it $* $)ape at0ta ti!p' re)uno$)u Ni)ol$on : de a)eea <apone,ii %i.au
dat at0ta $ilin(* )a $* pun* !ina pe el %i re$pe)tiv' pe noi R
F C2iar a%a' Ni)ol$on' totul e$te a)u! )lar S
Ei >arn2ol!e i%i )l*tin* a#itat )apul' apoi il privi iar*%i pe Siran : a)u!' o)2ii #eneralului nu
!ai e+pri!au ur*' doar r*)eal* /%i i!pla)a&il* 2ot*r0re/
F A% pre"era $* ave! -n &ar)* un %arpe )o&ra -n li&ertate' de)0t pe a)e$t &e$tial u)i#a%/ Nu
vreau $*.(i p*te,i !-inile )u $0n#ele lui' Ni)ol$on/ a%a )* !ai &ine d*.!i !ie revolverul/
F La ur!a ur!ei' -!i )onvine %i !ie' /%opti Siran/ Era o alu,ie !ali(ioa$* )* pre"era $* !oar*
repede'
de !ina unui o)2itor !ai pre)i$/
Ni)ol$on il au,i %i re"le)t* -n $ine )*/ -n ori)e )a,' Siran nu era lip$it de )ura</
19A
Cu vo)e tare' Siran de)lar* :
F 1*.i dru!u5' >arn2ol!e' $unt pre#*tit S
c Ni)ol$on -l privi )uino$' apoi i $e adre$* lui >arn2ol!e :
F Ce tot $pune *$ta R
F 1ra)u %tie' r*$pun$e >arn2ol!e' ner*&d*tor : pierde! vre!ea' Ni)ol$on' d*.!i revolverulS
F Nu/
F 1e )e nai&a nu !i.1 dai R Nu "i pro$t' o!ule' vie(ile noa$tre nu "a) ni)i )0t o )eap* de#erat*
)0t* vre!e tipul *$ta e li&er )u noi -n &ar)*/
F Ave(i dreptate pro&a&il' ad!i$e Ni)ol$on' dar $i!pla &*nuial*' ori)0t de vero$i!il*' nu e$te
o dovad*/ C2iar un p*)*to$ )a Siran are dreptul la <ude)at* dup* toate re#ulile/
F 1oa!ne' 1u!ne,eule' e+)la!* >arn2ol!e' )o!plet e+a$perat : nu.(i dai $ea!a )* nu.i ni)i
!o!entul'. ni)i lo)ul $* !ai re$pe)t*! a)e$te )ara#2ioa$e ve)2i pre)epte an#lo.$a+one de$pre
dreptate %i <u$ti(ie R Repet' nu.i delo) ni)i !o!entul' ni)i lo)ul' %i de u)iderea lui depinde
$upravie(uirea noa$tr*/
Cu un #e$t de apro&are' Ni)ol$on repli)* :
F Etiu )* ave(i dreptate : )2iar da)* -l <ude)*!' Siran nu va re)unoa%te ni!i) din a)u,a(iile )e
i $e adu)/ Totu%i' do!nule #eneral' v* ro# $* !er#e(i la lo)ul du!neavoa$tr*' %tiind )* ni)i eu
nu $unt indi"erent de $e)uritatea )elor din &ar)a noa$tr*/ M)4innon' taie -n trei o &andida 1 %i
pre#*te%te )ele tre&uin)ioa$e )a $*.i i!o&ili,*! pe a)e%ti trei indivi,i/ Nu are i!portan(* da)*
nodurile vor "i prea $tr-n$e/
1 3ari!* 5H"rin#2ieI av0nd la )ap o par* de le!n $au un !i) $a) 0Xni$ip : $e "olo$e%te pentru
arun)area par0!ei pe )2ei $au pe alt* nav*'Jn vederea le#*rii/
A89
F Ei dr*)ie S e+)la!* Siran' ridi)0ndu.%i $pr0n)enele : %i da)* re"u,*! $* ne $upune! unui
a$e!enea trata!ent R a F N.ave(i de)0t S repli)* Ni)ol$on' indi"erent/ Atun)i voi da
#eneralului revolverul pe )are -l $oli)it*/ .
M)4innon e+e)ut* )u deo$e&it* #ri<* opera(ia de i!o&ili,are a lui Siran %i a )elor doi oa!eni ai
2ai' era vi,i&il )* $i!(ea o !are $ati$"a)(ie $*.i le#e )0t !ai $trin$/ CLnd a ter!inat' )ei trei
aveau !-iriile %i pi)ioarele le#ate 5)o&,*' in)apa&ili $* "a)* vreo !i%)are : )a !*$u+5* de
pre)au(ie $upli!entar*' )apetele )elor trei par0!e le.a "i+at do inelul de punte al etravei _/
>arn&ol!e n.a !ai prote$tat/ Tre&uie re!ar)at -n$* )* atun)i )0nd %i.a reluat lo)ul pe
&an)2et* lin#* Mi$$ 3lenderleit2' %i.a $)2i!&at po,i(ia' a$t"el in)it $* $e a"le -ntre a)ea$ta %i
pupa' put0nd de)i $* $uprave#2e,e deodat* %i pe ea %i prova &*r)ii unde erau )ei trei le#a(i/
1up* )e a ter!inat opera(ia' M)4innon $.a a%e,at l0n#* Ni)ol$on pe &an)2eta pupa/ A $)o$ la
iveal* )ana #radat* pentru reparti,area ra(iei !atinale de ap* %i $.a -ntor$ &ru$) $pre Ni)ol$on/
Xreo )in)i $au %a$e in%i din &ar)* vor&eau intre ei' o )onver$a(ie )are nu avea $* !ai dure,e
dup* )e $oarele ap*rea la ori,ont %i -n)epea ,*du"ul/ 1eo)a!dat*' M)4innon i $e putea adre$a
lui Ni)ol$on )u vo)e de$tul de <oa$* )a %0 nu "ie au,it* la !ai !ult de dou* pi)ioare di$tan(*/
F Teri&il de lun# e$te dru!ul p0n* la 1arCin' $ir' -n)epu el' pe o)olite/
Ni)ol$on ridi)* din u!eri %i -i repli)*' ,0!&in)l' dar "i#ura i $.a -ntune)at de #ri<* :
F Ei du!neata' %e"ule de e)2ipa<' ai -n)eput $* "ii de p*rerea lui >arn2ol!o )a $* r*!0ne!
!ai pu(ini la
1 3ie$* !a$iv*' "or!0nd e+tre!itatea prova a a!&ar)a(iei/
A81
reparti,area apei R Cre,i %i du!neata )* a! <ude)at #re%it R Sint $i#ur )* Siran nu va a<un#e
ni)iodat* -n "a(a tri&unalului' dar nu pot $*.l u)id' )el pu(in deo)a!dat*/
F El nu.%i pierde delo) $peran(a ea \_ $* $)ape/ $ir/ Adine -n#ri<orat' M)4innon )ontinu* :
a F E un a$a$in' a(i au,it CC a $pu$ #eneralul S
F yi eu $ini "oarte -n#ri<orai au,ind ev tel de individ e$te/
Ni)ol$on d*du u%or din )ap' $e uit* la >arn2ol!e' la M)4innon' apoi privi in <o$' ad*u#ind )u
vo)e %optit* :
F -(i $pun nu!ai du!itale : n.a! )re,ut ni)i un )u v0nt din tot )e a $pu$ #eneralul : a !in(it'
totul e$te o $)orneal*' nu %tiu -n$* )u )e $)op/
Ca un enor! di$) do#oritor' $oarele $e ridi)a la ori,ont/ 1up* o or*' toate )onver$a(iile au
-n)etat' oa!enii $e i,olau "ie)are in )arapa)ea $a de indi"eren(* $olitar*' "ie)are )on"runtat )u
propriul $*u iad de $ete %i /$u"erin(*/ rele $e $u))edau inter!ina&ile' $oarele ur)a tdt !ai $u$
pe al&a$trul de)olorat' #ol de ori)e ur!* de nor' ai v*,du2ului' nu $u"la ni)i un pi) de v0nt : %i
)a de at0tea ,ile $)ur$e p0n* a)u!' &ar)a p*rea )* $ta(ionea,* ne)lintit pe ap*/ Totu%i'
Ni)ol$on %tia )*' de "apt' $e depla$a$er* !ai !ulte !ile $pre $ud' pe ne$i!(ite' -n dire)(ia
)urentului orientat' ti!p de un$pre,e)e luni din dou*$pre,e)e' de la $ud de Ban6a $pre
Str0!toarea Sunda: dar nu $e o&$erva ni)i o !i%)are a apei din <urul lor' ni!i) $e$i,a&il )u
o)2iul/
La &ordul &*r)ii' ni!eni nu !i%)a' la "el )a &ar)a )e nu $e )lintea pe $upra"a(a apei/ 3e !*$ur*
)e $oarele $uia $pre ,enit' )el !ai !i) e"ort du)ea la epui,are' re$pira(ia oa!enilor %uiera
a$)u(it din #urile u$)ate $i &u,ele )r*.
19J
<ate' &*%i)ate/ 1in )0nd in )0nd' !i)ul 3eter /$e !ai !i%)a la lo)ul lui' $porov*ind -n propriul
$*u li!&a<' dar Z_ *$ur* )e orele ,ilei -naintau' )*ldura' aerul "ier&inte u!ed deveneau tot !ai
/ in$uporta&ile %i $u"o)ante' ivitatea )opilului -n)etinea %i $"ir%ea prin a $e $i!(i line $t0nd
lini%tit -n poala Qudrunei' privindu.i #0ndi.r o)2ii al&a%tri' li!pe,i : )ur-nd pleoapele i $e
-n#reunau' -n)2ideau %i ador!ea ad0n)/ Ni)ol$on -ntin$e !-inile' * a pronun(a un )uv0nt'
o"erindu.$e $* ia )opilul )a o la$e pe Qudrun $* $) !ai odi2nea$)* : dai. t0n*ra i.a ce$pin$
propunerea' )l*tin-nd din )ap/ Bru$)' Ni)ol$on reali,* )* p0n* atun)i' aproape totdeauna'
Qudrun -i ,0!&ea )0nd i $e adre$a : $e te!u )*' de a$t* dat*' o va au,i la!ent0ndu.$e $au
e+pri!0nd pentru pri!a dat* o ne!ul(u!ire/ T0n*ra $e !*r#ini -n$* l0 a.1 privi -n !od
)iudat' el $e $i!(i o&li#at $* $)2i(e,e un $uri$' -%i dete a!a -n$* de inutilitate %i renun(a/
1in )0nd -n )0nd' de pe &an)2etele laterale de pan\? tri&ordului $e au,ea un !ur!ur de vo)i :
#eneralul %i i$$ 3lenderleit2 di$)utau/ Ni)ol$on $e -ntre&a de$pre e vor&eau %i )ur-nd a "o$t
)o!plet l*!urit : -n pau,ele nver$a(iei' ei $e priveau o)2i -n o)2i %i tot ti!pul' #eneralul -i
$tr-n#ea !i)a !0n* ve$te<it*/ Cu )0tva ti!p -naint\ ? o a$e!enea $)en* l.ar "i a!u,at pe
Ni)ol$on' in)2ipuin.du.%i.1 pe #eneral -n tinere(e' -!&r*)at ele#ant' )u "ra) %i )ravat* al&*'' )u
#aroa"* ro%ie la &utonier*' )u p*rul /$i !u$ta(a ne#re )a pana )or&ului' nu al&e )a neaua'
a%top.t0ndu./%i iu&ita pe treptele unui portal )a $.o -n$o(ea$! -n )a&rioleta tra$* la $)ar*/
A)u! -n$*' nu !ai #*$ea u,an(* $)ena )e $e de$"*%ura : din )ontra' o )on$idera -nduio%*toare'
)a -n ro!anele )u o pere)2e' $o( %i $o(ie' ai a!ur#ul vie(ii' "oarte ata%a(i -ntre ei/ a%tepti/ndu./
%i $enini $"0r%itul "*r* $* $e -n$p*i!0nte de el/
AMm
ia
Ni)ol$on par)ur$e )u privirea -ntrea#a &ar)* : nu $e o&$erva prea !ult* $)2i!&are "a(* de
a<un' doar )* to(i p*reau !ai $l*&i(i' !ult !ai e+tenua(i' a&ia !ai aveau putere $* $e !i%te'
)*ut0nd ad*po$tul pu(inelor peti)e de u!&r* )e !ai #*$eau -n &ar)*/ Co!plet epui,a(i' nu era
ne)e$ar un o)2i e+pert in !edi)in* pentru a deo$e&i )e di$tan(* !ai $epara $tarea de
indi"eren(* de )ea a repao$ului ve%ni) : unii erau at0t de $"0r%i(i' -n)0t le tre&uia un !are e"ort
pentru a $e ridi)a $* pri!ea$)* ra(ia de ap* de la a!ia,* %i )2iar )0nd reu%eau o -n#2i(eau )u
!ari di"i)ult*(i/ 3e$te patru,e)i %i opt de ore' $i#ur' )ei !ai !ul(i dinti5e ei erau $orti(i pieirii/
Ni)ol$on avea )u el un $e+tant1 %i %tia)* $e a"lau -n ve)in*tatea "arului NoordCa)2ter' )a! la
)in)i,e)i de !ile e$t de )oa$ta Su!a.trei/ 3ro&le!a era $* !ai poat* re,i$ta dou*,e)i %i patru
de ore' )2iar "*r* ploTie %i v0nt/
Sin#urul ele!ent !ai -n)ura<ator era $*n*tatea )*pitanului : ie%i$e din )o!* o dat* )u ,orile %i
a)u!' a%e,at pe o &an)2et* tran$ver$al* %i $pri<init de alte dou* &an)2ete' p*rea 2ot*rit $*
nu.%i !ai piard* )uno%tin(a/ Xor&ea nor!al F pe )0t de nor!al puteau vor&i to(i' )u #-tle<urile
)2inuite de $ete F %i nu !ai tu%ea )u $0n#e/ In ulti!a $*pt*!0n* $l*&i$e teri&il' dar a)u!
p*rea )* -%i !ai reveni$e/ Era de ne)re,ut )u! $upravie(ui$e ulti!elor di"i)ult*(i' )u un #lonte
-n pl*!0niL$au -n peretele tora)elui' lip$it de -n#ri<ire !edi)al* %i de !edi)a!ente/ Lui
Ni)ol$on nu.i venea $* )read* )* >ind2orn' de%i aproape de v0r$ta pen$ion*rii' reu%ea $*.%i
re)upere,e "or(ele/ Ei !ai %tia )*' de "apt' >ind2orn nu avea
1 In$tru!ent pentru deter!inarea di$tantei un#2iulare dintre dou* repere' "olo$ind la
$ta&ilirea pun)tului -n )are $e a"l* o a!.&ar)a(ie/
19J
pentru )e $* !ai tr*ia$)*' n.avea ni)i $o(ie' ni)i "a!ilie' )eea )e "*)ea %i !ai ui!itor )ura<ul %i
"or(a de revenire a )*pitanului/ 1in ne"eri)ire' )u tot )ura<ul $uprao!ene$)' >ind2orn era
totu%i un o! "oarte &olnav %i $"0r%itul lui nu p*rea departe/ 3oate )* nu!ai $i!(ul lui de
re$pon$a&ilitate ' -l "*)ea $* $e -n)orde,e -n a$e!enea !o!ente #rele' $au poate )* nu' era
"oarte di"i)il' )2iar i!po$i&il de $pu$/ Ni)ol$on -%i d*dea $ea!a )* %i el -n$u%i a<un$e$e la o
$tare aproape de total* indi"eren(*' )a $*.%i !ai )2inuia$)* !intea )u a$t"el de pro&le!e/
Ni!i)' )2iar ni!i) nu !ai )onta/ -%i -n)2i$e o)2ii )a $*.i "erea$)* de $tr*lu)irea ne-ndur*toare'
v*lurind* a !*rii dar -l )uprin$e -ndat* $o!nul $u& "o)ul $oarelui de a!ia,*/
-l tre,i ,#o!otul "*)ut de )ineva )are &ea ap*' dar nu !inu$)ula ra(ie de li)2id "ier&inte' $*l)iu
pe )are M)4innon o reparti,a de trei ori pe ,i' )i )u !ari -n#2i(ituri 2ulpave' #-l#-ind %i
-!pro%)0nd )a %i )u! apa i $e turna )u #*leata pe$te )ap/ La -n)eput' Ni)ol$on a )re,ut )*
)ineva d*du$e )ep re$tului de re,erv* de ap*' dar i!ediat a v*,ut )* $e -n%ela : $t0nd pe o
&an)2et* tran$ver$al* l0n#* )atar#' t0n*rul $oldat Sin)lair (inea dea$upra )apului i$polul de
opt in)i l*(i!e' plin )u ap*/ Capul -i era ple)at $pre $pate %i to)!ai )*deau ulti!ele pi)*turi/
Ni)ol$on $e ridi)* )u #reutate -n pi)ioare' i%i )roi )u aten(ie dru! $pre prova printre )ei -ntin%i
pe &an)2ete' %i "*r* re,i$ten(* lu* i$polul din !0na t0n*rului' -l ridi)* %i l*$* $*.i )ad* -n
propria.i #ur* )0teva pi)*turi' dar $e $tri!&* la #u$tul e+tre! de $*rat : a%a )u! $e a%tepta'
era ap* de !are/ T0n*rul -l privea )u o)2ii r*t*)i(i' lip$i(i de e+pre$ie' %i pe "i#ur* i $e )itea
$"idare/ Cin)i $au %a$e oa!eni $e uitau la ei' )u indi"eren(* apati)*' "*r* a !ani"e$ta vreun
intere$/ 3ro&a&il )* -l v*,u$er* pe Sin)lair u!pl0nd i$polul )u ap* de !are' &0nd din el' dar n.
au "*)ut
195
9
ni)i un #e$t )a $*.l oprea$)* %i ni)i nu au $e!nalat altoi.a "aptul/ 3oate #indeau )2iar )* ideea
nu.i rea/ Ni)ol$on -ntre&* :
F Ap* de !are' nu.i a%a' Sin)lair R
Soldatul n.a r*$pun$' &u,ele i $e "r*!!tau )a %i )u! c-n)er)a $* arti)ule,e vor&e' dar nu ie%ea
ni)i un $unet' -l "i+a pe Ni)ol$on )u privire de!ent*' )u o)2i !ari' "*r* /via(*' ine+pre$ivi' "*r*
ni)i o )lipire a pleoapelor/
F Ai &*ut tot I$polul R in$i$t* Ni)ol$on/
T 1e a$t* dat*' t0n*rul a ripo$tat )u o $erie !onotona de -n<ur*turi' )u vo)e a$)u(it*'
$trident*/ C0teva $e)unde/ Ni)ol$on -l privi "*r* un )uv0nt' ridi)* din u!eri %i ii a-ntoar$e
$patele/ Sin)lair $e $)ul* pe <u!*tate de pe &an)2et*' -n)ere-nd $* apu)e i$polul' dar Ni)ol$on
-l -!pin$e i%i t0n*rul )*,u #reoi pe lo)ul lui' $e aple)* de %ale' -%i //prin$e )apul -n pal!e %i
-n)epu $* %i.1 le#ene dinlr.o parte in alta/ Ni)ol$on e,it* un !o!ent' apoi -%i )ontinua dru!ul
-napoi $pre &an)2eta de la pupa &*r)ii/
A tre)ut %i a!ia,a' $oaiele dep*%i$e ,enitul' )*ldura devenea tot !ai inten$*/ Bar)a era a)u!
tot a%a de t*)ut* /%i l*r* via(*' -n)eta$er* )2iar !ur!urele dintre >arn2ol!e %i Mi$$
3lenderle5t2' a!in doi )uprin%i de un $o!n 05#ilal/ -ndat* dup* ora trei dup*.a!ia,*' )0nd %i
)ei !ai dir<< a<un$e$er* la )onvin#erea )* $e ,&*teau ,adarni) in5r.un pur#atoriu !teM!ina&il/
a $urvenit o &ru$)a $)2i!&are/
1e/%i de propor(ii !ini!e' $)2i!&area a "o$t nu nu!ai dra!ati)*' )lar %i )u totul nea%teptat*/
Ini(ial' p*rea at0t de "*r* i!portan(*' ineii/ !in(ile e+tenuate ale )elor din $&ar)a aproape )* n.
au o&$ervat %i' -n ori)e )a,/ nu %i.au dat $ea!a de -n$e!n*tatea ei/ Cel din(ii' a o&$ervai innon
$)2i!&area' nu nu!ai )* a o&$ervat.o dar a %i -n(ele$ -n$e!n*tatea ei/ -n)il a $*rit de pe
&an)2eta
A!
pupa/ la -n)eput )lipind din )au,a $tr*lu)irii $oarelui o#lindita in !are/ apoi ))i)el0nd
-n"ri#urat ori,ontul d) la nord $pre e$t/ 1up* )0teva $e)unde' prin$e &ra(ul lui Ni)ol$on %i.1
$)utur* )a $*.l tre,ea$)*/
F Ce e$te/ M)4innonR Ontre&* Ni)ol$on/ )e $e -nt0!pla R
1ar M)4innon nu $punea ni!i)' $ta la lo)ul $*u %i -l privea )u &u,ele )r*pate.' pro&a&il
dureroa$e' )ri$pate Dntr.un ,i!&el de &u)urie/ Nein(ele#ind )e $e petre)ea' i)ol$on -l privi /%i un
!o!ent -i tre)u prin !inte )*' p0n* $"0r%it' %i M)4innon -%i pi).du$e "irea' dar -ndat* i)epu :
F Xint S
Xo)ea ii era doar o %oapta' $)urt*' dar "a(a i $e lu!ina i!(ind o &ri,* !ai pu(in $u"o)ant*
de)0t "u$e$e )u )0teva inute -nainte/ Con)o!itent? )u M)4innon/ tot )er)eta u privirea $pre
nord %i $pre e$t/ apoi' pentru pri!a oar* n via(*' -l -n#2ionti -n $pate pe %e"ul de e)2ipa< :
F X0nt/ M)4innon S Ei nori S -i ve,i R -ntindea &ra(ul $pre nord.e$t/ unde' departe' o dun#*
al&*$triu.purpurie de nori -n)epea $* $e ridi)e la ori,ont /
F Ii v*d' $ir' nu e$te ni)i o -ndoial*' vin drept $pre noi
F Ei v0ntul $e -nte(e%te !ereu' -l $i!(i R
Ni)ol$on $)utur* u!erii tinerei in"ir!iere ador!ite :
F Tre,e%te.te' Qudrun' tre,e%te.te S Ea $e -ntin$e' de$)2i$e o)2ii %i -l privi :
F Ce e$te' Jo2nn@ R
F 3entru du!neata' $unt Mi$ter Ni)ol$on S -i $pu$e el )u "al$* $everitate' tr*dat* de un
,0!&et de &u)urie : vino $* prive%ti )el !ai !inunat $pe)ta)ol )e $.a v*,ut vreodat* S
A8R
1ar -n al&a$trul li!pede al o)2ilor ei' Ni)ol$on o&$erv* o u!&r* de $pai!*' -n(ele$e )* -l
&*nuia )* %i.a pierdut %i el !intea %i $uri$e din nou :
F Nori de ploaie verita&il*' pra$tu(o S Minuna(i' !inuna(i nori de ploaie S S)utur*.L te ro#'
tre,e%te.l %i pe )*pitan S
A$upra tuturor )elor din &ar)* e"e)tul a "o$t e+traordinar' av0nd lo) o tran$"or!are de
ne-n)2ipuit : -n dou* !inute to(i erau tre<i de.a &inelea $i priveau )u aviditate $pre nord.e$t'
)o!ent0nd a#itat -ntre ei/ 1ar nu )2iar to(i : Sin)lair' t0n*rul $oldat' nu d*dea aten(ie )elor )e
$e petre)eau' privea. $pre "undul &*r)ii' r*t*)it -n )o!plet* indi"eren(*/ Ceilal(i $e )o!portau
)a oa!eni )onda!na(i la !oarte %i #ra(ia(i' )eea )e de "apt )2iar a%a era/ >ind2orn a ordonat
$* $e a)orde tuturor o ra(ie $upli!entar* de ap*/ 1un#a lun#* de nori $e apropia' v0ntul le
$u"la !ai tare %i !ai r*)oro$ pe )2ipuri' ren*%tea $peran(a %i $enti!entul )* via(a !erit* $* "ie
tr*it*/ Ni)ol$on %tia -n$* )* a)ea$t* a#ita(ie' a)ea$t* a)tivitate era )on$e)in(a $t*rii lor
nervoa$e' p$i2i)e %i' "*r* $*.%i dea $ea!a' le $tor)ea ulti!ele re,erve de re,i$ten(* : ori)e
de,ilu,ie' rever$ al nea%teptatului noro)' era e)2ivalent )u o )onda!nare la !oarte/ 1in
"eri)ire' un a$e!enea rever$ nu p*rea pro&a&il/
F C0nd )re,i )* va -n)epe ploaia' Ni)ol$on R $e au,i vo)ea lui >arn2ol!e/
F Qreu de $pu$' r*$pun$e Ni)ol$on privind $pre nord.e$t : poate pe$te o or* %i <u!*tate' poate
!ai )ur-nd da)* v0ntul devine !ai re)e/
Apoi' privind $pre )*pitan :
F Ce )rede(i' $ir R
F Cred )* !ai )ur-nd' r*$pun$e a)e$ta : !i $e pare )* v0ntul $e -nte(e%te/
198
F WAdu) ploaie "lorilor On$etateD $e au,i' )itind )u $ole!nitate' ad<un)tul !e)ani)ului %e"/
1up* )are )ontinu* :
F -n lo) de "lori' revar$*.te pe$te Killou#2&@' ploaie' &ine"*)*toare ploaie S
F E -n)* prea devre!e $* nu!*r*! &o&o)ii' Kill@' )o!ent* Ni)ol$on pre)aut/
F Ce te "a)e $* te -ndoie%ti R -ntre&* >arn2ol!e' )a! iritat/
F iNTori de ploaie nu -n$ea!n* )2iar ploaie' )el pu(in nu i!ediat' r*$pun$e -!p*)iuitor
Ni)ol$on/
F Xrei $* $pui' tinere' )* nu va "i !ai &ine )a -nainte R $e au,i o vo)e/
1oar o $in#ur* per$oan* de la &ord -%i putea per!ite $* i $e adre$e,e lui Ni)ol$on )u WtinereD/
F Ni)i nu !* #0nde$) $* $pun a%a )eva' Mi$$ 3lenderleit2 : norii )e $e v*d par #ro%i %i #rei' )a
de ploaie' -n ori)e )a, ne vor "eri de ar%i(a $oarelui/ 1ar pe )*pitan' )a %i pe !ine' )eea )e ne
intere$ea,* )el !ai !ult e$te v0ntul : da)* $e -nte(e%te %i $e !en(ine a$t"el' vo! putea a<un#e
-n Str0!toarea Sunda )2iar la noapte/
F Atun)i de )e nu ridi)*! velele R -ntre&* >arn2ol!e/
F >iind)* $per $* ave! noro)ul $* -n)eap* ploaia' r*$pun$e Ni)ol$on )u r*&dare : vo! "olo$i
velele )a $* $)ur#e! apa -n )*ni' i$pol' $au ori)e alt va$ pe )are.l ave! la -nde!0n*/
1eo)a!dat*' nu ave! v0nt de$tul )a $* ne !i%)*! !*)ar )u dou* pi)ioare pe !inut/
<u!*tate de or* )el pu(in' ni!eni n.a !ai vor&it/ 1indu.%i $ea!a )* $alvarea nu era )2iar
i!inent*' a%a )u! )re,u$er*' reveneau -n parte la apatia lor anterioar*/ 1ar $peran(a e+i$ta %i
ni)i unul dintre ei nu renun(a la ea/ Ni!eni n.a !ai -n)2i$ o)2ii' n.a !ai dorit $* doar!*/
Norii $e pro"ilau )lar a)olo' la traver$ul tr<&ordului' de
19[
venind tot !ai !ari %i !ai -ntune)a(i %i le )aptau aten(ia/ Nu aveau o)2i pentru alt)eva %i din
a)ea$t* )au,* n.au v*,ut' de)0t prea t0r,iu' )e $e -nt0!pl* )u Sin)lair/
Qudrun 1ra)2!ann a o&$ervat )ele )e $e petre)eau %i' i!pre$ionat*' $.a ridi)at repede
)*ut0nd $* a<un#* p0n* la lo)ul unde $e a"la t0n*rul/ A)e$ta -%i d*du$e o)2ii pe$te )ap'
pupilele nu $e !ai vedeau' doar al&ul o)2ilor : $e )onvul$iona' din(ii -i )l*n(*neau violent )a
-ntr.un a))e$ de "ri#uri %i "a(a -i era )enu%ie/ C0nd t0n*ra a a<un$ l0n#* el' )2e!0ndu.l pe
nu!e )u &l!de(e' $t*ruitor' el o lovi pe$te pi)ioare' "*)0nd.o $* $e -!piedi)e %i $* )ad* pe$te
$pinarea #eneralului/ Mai -nainte )a )ineva $*.%i revin* din ui!ire %i $* intervin*' t0n*rul -%i
$!ul$e )*!a%a' o a,v0rli $pre Ni)ol$on )are $e -ndrepta $pre eL dup* )are $*ri pe$te &ord )u
)apul -nainte' provo)ind o -!pro/%e*tur* de ap* $i r*$p0ndind $tropi pe$te -ntrea#a &ar)*/ r
To(i au r*!a$ -n)re!eni(i )0teva $e)unde' totul $.a petre)ut at0t de repede %i de nea%teptat'
-n)0t p*rea doar o -n)2ipuire/ 1ar nu era -n)2ipuire lo)ul r*!a$ li&er pe &an)2et*' ni)i
)er)urile din )e -n )e !ai lar#i de pe o#linda apei On!*r!urit la <u!*tatea dru!ului' Ni)ol$on
r*!a$e )u )*!a%a ,dren(uit* -ntr.o !0n*/ Qudrun' -n)* r*$turnat* pe$te $pinarea lui
>arn2ol!e $tri#a WAle+' Ale+DD/ "*r* a -n(ele#e &ine )e $e -nti!p6i' o-nd $e au,i o nou* -!pi
o/%e*tur* -n ap*/ )2iar la pupii' de a$t* dat* !ai pu(in ,#o!otoa$* : M)4innon $e arun)a$e %i
el -n ap* H/ca $*.l /$alve,e/
A doua -!pro%)at ur* de ap* l.a tre,it din -n)re!enire pe Ni)ol$on )are a)(iona pro!pt : $e
aple)* repede' apu)* ean#ea %i $e du$e la latura &*r)ii' a%e,indu.$e -n #enun)2i pe &an)2et*/
In$tin)tiv' %i.a $)o$ revolverul din )entur* %i.1 (inea -n )ealalt* !0n* : ean#ea era pentru a.1
a<uta
19[
"ee M)4innon' iar revolverul pentru t0n*rul $oldat : pani)a )u )are de o&i)ei $e a#a(* ori)e o!
)are $e -nea)* era un peri)ol $erio$ pentru $alvator %i nu $e putea %ti )u! $e va !ani"e$ta un
o! )u !intea dinainte r*t*)it*/
Sin)lair $e ,v0r)olea -n ap* )a! la dou*,e)i do pi)ioare dep*rtare de &ar)*' iar M)4innon -nota
)u 2ot0r0re $pre el F )a to(i !untenii' nu era prea !e%ter -n ale -notului F )0nd' &ru$)' lui
Ni)ol$on -i -n#2e(* $0n#ele -n vine o&$er.v0nd )eva/ mv0rli )an#ea' )are' dup* )e de$)ri$e un
ar) lar# -n aer' p*trun$e -n ap* doar la )-(iva in)i de u!*rul lui M)4innon/ In$tin)tiv' %e"ul do
e)2ipa< prin$e )an#ea $i $e -ntoar$e )a $* privea$)* $pre &ar)* : pe "a(a lui &ron,at* $e )itea
ui!ire/
F -ntoar)e.te i!ediat' o!ule' $tri#* din r*$puteri Ni)ol$on/
1e%i )uprin$ de pani)*' Ni)ol$on i%i d*du $ea!a )* vo)ea -i era r*#u%it* %i do#it*' a%a )* !ai
$tri#* o dat* /
F 3entru 1u!ne,eu' #r*&e%te.te S
A$)ult*tor' M)4innon i%i $)2i!&* dire)(ia $pre &ar)*' de%i nu -n(ele#ea ni!i) : $e a#*(* de
)an#e' iar Ni)ol$on o tra$e )*tre &ordul &*r)ii/ 3e "a(a lui M)4innon $e pute= o&$erva o e+pre$ie
aproape )o!i)* de ui!ire/ Mai privi pe$te u!*r la lo)ul unde Sin)lair $e ,v0r)olea "*r* ro$t'
a)u! la pe$te trei,e)i de pi)ioare di$tan(*' apoi $e -ntoar$e $pre &ar)*' de$)2i$e #ura $* $pun*
)eva dar $)oa$e un (ip*t de #roa,*/ 1up* o "ra)(iune de $e)und*' (ip* din nou' -n)epu $*
-noate "reneti)' $pre &ar)*' a<un$e l0n#* ea %i )in)i.%a$e !-ini l.au apu)at de )ap )a $*.l tra#*
-n &ar)* : -nainte )a -ntre# trupul $*.i "ie -n interi oruH &*r)ii' $.a o&$ervat o "or!* )enu%ie'
reptilian*' )are $.a de$prin$ de pulpa pi)iorului lui M)4innon %i $.a $)u"undat -napoi -n ap*/
19[
F Ce nai&a a "o$t a$ta R $e au,i vo)ea tre!ur-nd* a Qudrunei )are ,*ri$e pri!a din(ii teri&ili %i
)orpul "ioro$ )a de reptil*/
F &ara)ud* =' i.a r*$pun$ $)urt Ni)ol$on' evit0nd $.o privea$)* drept -n "a(*/
F &ara)ud* S !ur!ur* i!pre$ionat* t0n*ra %i dup* tonul vo)ii $e $i!(ea )* au,i$e %i ea
de$pre a)e$t ani!al !arin e+tre! de vora)e/
F Ei )e.i )u Ale+' iat*.l a)olo : repede' $*.l $)*p*! S
F Nu pute! ta)e ni!i)' repli)* Ni)ol$on )u vo)e aproape &rutal*' a"e)tat %i el de neputin(a
unei interven(ii : din p*)ate' nu !ai pute! "a)e ni!i) pentru el/
Ni)i nu a ter!inat Ni)ol$on de vor&it %i pe$te ap* a<un$e p0n* la ei (ip*tul de a#onie al lui
Sin)lair : (ip*t -n#ro,itor' par)* ani!ali)' repetat de !ai !ulte ori )u o $triden(* de teroare' -n
ti!p )e ne"eri)itul $e ,v0r)olea : uneori trupul i $e ridi)a din !are %i $e -ndoia' )ea"a r*.
!0n-ndu.i $u& ap*' iar !-inile -n$pu!au apa lupt0nd ne&une%te )u ina!i)ul invi,i&il pentru
)ei din &ar)*/ In !0na lui Ni)ol$on' Coltul a po)nit de %a$e ori la r-nd/ -!pu%)*turile au "o$t
tra$e la -nt0!plare' "*r* $peran(e' dar )2iar pri!a dintre ele n.a "o$t "*r* ro$t : l.a lovit pe
Sin)lair )2iar -n )ap/ Ni)i nu $e ri$ipi$e !iro$ul de )ordit* %i "u!ul -!pu%)*turilor' )*
$upra"a(a apei redeveni )al!* : Sin)lair di$p*ru$e' nu $e !ai vedea ni!i) pe o#linda de un
al&a$tru !etali) a !*rii/
1ar n.au tre)ut dou*,e)i de !inute %i !area nu !ai era al&a$tr* : $e -nvol&ura' ap*rea o
$pu!* al&* l*ptoa$* %i o p0n,* de ploaie toren(ial* $e -ntindea pe$te $upra"a(a apei' $pre toate
ori,onturile/
1 >e$te de prad*' tr*ind -n !*rile )alde H"a!ilia Sp2@raenidelorI/
198
Au tro)ul aproape trei ore/ $e apropia a$"in(itul $oarelui' dar nu putea /%ti unde $e a"la a)e$ta
pe &olt*' )*)i "urtuna )a ploaie -nainta !ereu $pre $ud %i' -n lu!ina a!ur#ului' )erul avea
a)eea%i )uloare )enu%ie )a de plu!& -n toate )arturile 1 )o!pa$ului !a#neti)/ 3loaia )ontinua'
$e rev*r$a a$upra &*r)ii neprote<ate' dar ni!*nui nu.i p*$a/ U,i p0n* la piele' d-rd-ind de
r*)eala ploii )are le lipea ve%!intele de &ra(e' trupuri %i pi)ioare' -ndurau totul' erau )2iar
&u)uro%i/ Cu tot %o)ul depri!ant provo)at de !oartea lui Sin)lair' )u toat* inutilitatea
pra)ti)* a !or(ii lui to)!ai )0nd ploaia era at0t de i!inent*' -n )iuda tuturor nenoro)irilor'
erau "eri)i(i' 5"eri)i(i )*)i in$tin)tul de )on$ervare r*!*$e$e predo!inant/ Erau "eri)i(i )* -%i
5 potoli$er* teri&ila $ete &0nd ap* pe $*turate' "iind)* ploaia re)e le r*)ori$e ar$urile %i pieile
&*%i)ate' "iind)* reu%i$er* $* u!ple unul din &idoane )u pe$te patru #aloane de ap*/ Erau
"oarte "eri)i(i' )*)i !inat* de &ri,a puterni)*' &ar)a
/ par)ur$e$e !ulte din !ilele )are -i de$p*r(eau de lo)ul unde aproape )* $ta(iona$er* at0ta
vre!e %i $e apropiau de )oa$ta lavei de Xe$t/ Erau "eri)i(i' !ai "eri)i(i de)0t ar "i -ndr*,nit $*
vi$e,e' )*)i5 $e )on$iderau aprdape $alva(i' "iind)* $e !ai -nt0!pl* !ira)ole %i F )redeau ei F
$e ter!ina$er*' -n "ine' ne)a,urile/
D Ca totdeauna' M)4innon a "o$t pri!ul )are a ,*rit o "or!* lun#*' <oa$*R -ntr.o pau,* dintre
v0rte<urile de ploaie' la vreo dou* !ile dep*rtare/ Nu aveau !otive $* le !ai "ie tea!* de )eva'
dar era )a,ul $* ia toate !*$urile )a $* previn* )eva )e putea "i evitat : -n )0teva $e)unde au
)o&or-t vela ,dren(uit* de la trei!e %i "o)ul' au de$"*)ut
1 1ivi,iune un#2iular* repre,ent0nd a ;A.a parte din )er)/ $ervind pentru a de"ini dire)(ia -n
)are $e a"l* un o&ie)t' dire)(ia din )are &aie v0ntul et)/' "a(* de prova $au traver$ul
a!&ar)a(iei' de o&i)ei indi)ate pe ro,a )o!pa$ului !a#neti) H&u$ola !arin*I/
198
18
&ulonul de la ta)2etul ar&orelui' au de!ontai ar&orele %i l.au a$)un$ -n "undul &*r)ii' a$t"el
-n)0t a)ea$ta' )2iar de la !i)* di$tant*' $* nu par* de)0t o &ar)* de $alvare a&andonat*' -n
deriv*' di"i)il vi,i&il* -n )ea(a ra"alelor de ploaie %i )are nu !erit* a !ai "i )er)etat*' )2iar da)*
e$te o&$ervat*/ 1e#ea&a : "u$e$er* v*,u(i' lun#a "or!* )enu%ie -%i $)2i!&a$e dru!ul'
inter)ept0nd dire)(ia de deriv* a &*r)ii :Da%a )* a)u! nu puteau de)0t $* !ul(u!ea$)*
providen(ei' $* &ine)uv0nto,e pe )oi de ve#2e de pe ,i$a "or!* )are au reu%it i!po$i&ilul
de$lu%ind !i)a lor &ar)* )enu%ie' pe va$tul "ond plu!&uriu/
Ni)ol$on a "o$t pri!ul )are' ne-n)re,*tor' a identi"i)at -n )e )on$ta ,i$a "or!*' dup* )are $.au
l*!urit %i al(ii : >ind2orn' M)4innon/ Xannier/ Evan$ %i Kalter$/ Nu -n.t0lneau pentru pri!a
dat* a%a )eva %i nu e+i$ta -ndoial* : era un torpilor al Marinei !ilitare S/U/A// ori)e )on"u,ie
era e+)lu$*/ Lu)iul lun# )ur&at al provei' )o)a' lun#* de %apte,e)i de pi)ioare' a)(ionat* de trei
!otoare ele)tri)e navale de !are vite,*' )ele patru tu&uri lan$atoare de torpile %i Mitraliere de
)ali&ru 59 erau )u totul )ara)teri$ti)e/ Nu ar&ora ni)i un "el de pavilion' dar pentru a ri$ipi
ori)e -ndoial* a$upra na(ionalit*(ii' un !arinar de la &ordul torpilorului a de$"*%urat un !are
$tea# )are "-l."-i !0ndru -n )urentul de aer provo)at de !er$ul rapid al navei : a)ea$ta $e
apropia )u o vite,* de !ai &ine de trei,e)i de noduri F departe de !a+i!u!ul )e putea de,.
volta F %i prova ridi)a o $pu!* al&* pe ap*/ Cu toat* -ntune)i!ea a!ur#ului' pe lin#* tipul de
torpilor' $tea#ul de$"*%urat nu l*$a ni)i o po$i&ilitate de -ndoial* : pavilionul Stur$ and Stripe$
1 e$te )el !ai u%or identi"i)a&il din toate/
1 1enu!irea drapelului S/U/A/ dup* $telele %i dun#ile i!pri.
rruite pe el/
199
In &ar)*' to(i =.au ridi)at in pi)ioare' unul $au doi in%i Jraa- %edeau <o$' to(i "*)eau $e!ne )u
!ina $pre torpilor' de pe )are doi in%i' unul din ti!onerie' )el*lalt de pe turela prova' le.au
r*$pun$ a#it0nd %i ei !-inile/ -n &ar)a )6 $alvare' oa!enii -n)epur* $*.%i $tr-n#* &ietele &oar"e
pe )are le !ai aveau' pre#*tindu.$e $* ur)e la &ordul navei a!eri)ane'' iar Mi$$ 3lenderleit2
to)!ai -%i -n"i#ea ' !ai ,drav*n p*l*riu(a pe )ap' )0nd' &ru$)' torpilorul %i.a -n)etinii tura(ia
puterni)elor !otoare 3a)6ard' le.a tre)ut (ie !ar/%arier %i a alune)at lin al*turi' doar la )0teva
pi.S<are di$tan(* de &ar)a de $alvare' un uria% "a(* de !i)a a!&ar)a(ie/ C2iar -nainte de a $e
opri' de pe torpilor au B&$t lan$ate dou* par0!e #roa$e pe $upra"a(a apei' )aro $.au i,&it
,#o!oto$ drept de prova /%i pupa &*r)ii/ Coordonat ea pre)i$* %i a)o$tarea &*r)ii
dovedea -naltul antrena!ent al e)2ipa<ului torpilorului/ C0nd )ele dou* a!&ar)a(ii $.au atin$
una de alta' Ni)ol$on a pu$ o !0n* pe latura torpilorului' iar )u )ealalt* a "*)ut un #e$t de
$alut )*tre un per$ona< $)und %i -nde$at )are ap*ru$e de dup* ti!onerie/
F Hei S
Salut0nd' Ni)ol$on ,i!&ea lar#/
=a. F >ra(ilor' $unte! &u)uro%i )* v* -ntilni! S
i5:5 F Ni)i noi nu $unte! !ai pu(in &u)uro%i S
I. 3e "a(a &ron,at* a )elui )are r*$pun$e$e a ap*rut un $ur0$ )are i.a de$)operit din(ii al&i : )u
!ina /$tin#* a "*)ut o !i%)are a&ia o&$erva&il* %i )ei trei !arinari de pe punte $.au
tran$"or!at &ru$) din /$i!pli $pe)tatori )urio%i in $entinele "oarte vi#ilente' )u !-inile
-n)le%tate pe !itraliere auto!ate/ Iar in !0na )elui )are r*$pun$e$e la $alut' a ap*rut un
revolver $i li $.a adre$ai din nou :
F Mi.e tea!* -n$* )* &u)uria voa$tr* va "i !ai $)urt* de)0t a noa$tr*/ X* $"*tuie$) $* $ta(i
"oarte lini%ti(i/
T199
Ni)ol$on $i!(i par)* o lovitur* -n $to!a)/ >*r* $* %tie de )e' %i.a dat $ea!a )* !ina nu i $e
!ai $pri<inea u%or de peretele navei' )i ap*$a ener#i) )u "ie)are tendon )ri$pat al do$ului
pal!ei/ Cu toat* )antitatea de ap* &*ut* de )ur-nd' #ura i $.a u$)at &ru$) )a interiorul unui
)uptor' dar a -n)er)at )a vo)ea $*.i par* de$tul de )al!* :
F Ce -n$ea!n* a$ta' o #lu!* de pro$t #u$t R
F Sunt/ de a)eea%i p*rere' a "o$t r*$pun$ul/ Re$pe)tivul -%i -n)lina )apul a"ir!ativ %i a&ia
a)u!
Ni)ol$on o&$erva o&li)itatea o)2ilor %i pielea neted* de la )ol(ul lor/
F Nu va "i o &u)urie pentru voi' prive%te S
Ei )u !ina -i ar*ta )* pavilionul Star$ and Stripe$ di$p*ru$e' iar -n lo)ul lui "il"-ia )el )u
Soarele R*$are <apone,/
F Un vi)le%u# )onda!na&il' nu.i a%a R )ontinu* )el de pe nav*' p*rind a $e a!u,a #ro,av : )a
%i nava %i' oroare S a$pe)tul de$tul de an#lo.$a+on al !eu %i al oa!enilor !ei/ -n )e prive%te
a)e$t a$pe)t' $* $pune! drept' nu $unte! delo) !0ndri de el/
Xor&ea en#le,e%te per"e)t' )u pronun(at a))ent a!eri)an %i' evident' $i!(ea o pl*)ere $*.%i
arate !*ie$tria/
F A(i indurat !ult* ar%i(* %i "urtun*' -n ulti!a $*p.t*!0n* : ave(i un !are !erit de a "i
$upravie(uit/ Noi v.a! a%teptat tot ti!pul %i a)u! v* $pune! &un $o$it/
Se opri &ru$)' )u &u,ele $tr-n$e' -ndrept0ndu.%i revolverul $pre #eneral' dar a)e$ta $*ri -n
pi)ioare )u o iu(eal* de !irare pentru v0r$ta lui' -nvirtind -n !0n*' )a pentru a o arun)a' o
$ti)l* #oal* de C2i$6@/ 1e#etul o"i(erului <apone, ap*$* involuntar pe tr*#a)i' dar $e opri la
ti!p' o&$ervind )* $ti)la nu.i era de$tinat* lui' )i lui Xan E""en' )are' -ntor$ pe <u!*tate'
$i!(i$e apropiindu.$e proie)tilul' dar a .ridi)at prea t0r,iu &ra(ul pentru a $e ap*ra/ Sti)la #rea
l.a i,&it dea$upra ure)2ii %i Xan E""en $e pr*&u%i pe
A[8
5&an)2et*' tr*,nit/ "i(erul <apone,/i $e adre$* lui >arn2ol!e :
F 1a)* !ai "a)i o !i%)are' vei "i !ort' &*tr0ne S E%ti ne&unR
F Nu eu $unt ne&un' )i o!ul a)e$ta' to(i a! "o$t ! peri)ol de a "i o!or-(i' )*)i el to)!ai era pe
)ale $* pun* !0na pe o !itralier*/ A! -ndurat de$tul )a a)u! $* !or a%a' )u trei !ii raliere
-ndreptate $pre !ine/
F E%ti un &*tr-n -n(elept' !or!*i o"i(erul <apone, : -ntr.adev*r' nu aveai alt)eva de "*)ut/
Cu tri$te(e' Ni)ol$on reali,* )*' -ntr.adev*r' nu aveau alt)eva de "*)ut' )2iar ni!i)/ Si!(i o
a!*r*)iune )ople%itoare' un #u$t a!ar -n #ur*/ -ndura$er* de$tule' tre)u$er* prin at0tea
$u"erin(e de ne)re,ut' %i )u pre(ul a )in)i vie(i' )a $* nu a<un#* de)it la a)e$t de,n:_d*!0nt/
Au,i -n$* din $patele lui !ur!urul vo)ii lui 3eter' $e -ntoar$e %i v*,u )* &*ie(elul $ta pe
&an)2eta pupa privindu.l pe o"i(erul <apone, printre de#etele pal!elor )u )are -%i a)operea "i.
#ura' nu prea -n$p*i!0ntat' !ai )ur-nd pre)aut %i ui!it' %i din nou Ni)ol$on $e $i!(i n*p*dit
de a!*r*)iune %i di$perare/ 3utea $uporta -n"r-n#erea' dar a)ea$ta devenea intolera&il* !ai
ale$ din )au,a lui 3eter/
Cele dou* in"ir!iere $t*teau de o parte %i alta a )opilului : o)2ii ne#ri' !*ri(i de teroare ai
Lenei' )a %i )ei ai Qudrunei' al&a%tri' e+pri!0nd tri$te(e %i de,n*de<de' re."le)atu $enti!entele
pe )are le -n)er)a %i Ni)ol$on/ 3e "i#ura Qudrunei' nu $e vedea $pai!*' dar pe t0!pl*' unde
)i)atri)ea $e ter!ina la !ar#inea p*rului' $e vedea &*taia a))elerat* a pul$ului/ -n)et'
involuntar' Ni)ol$on a par)ur$ )u privirea -ntrea#a &ar)* %i a -n(ele$ )* "i#urile tuturor
e+pri!au a)eea%i tea!* %i di$perare' a)ela%i $enti!ent de ,*d*rni)ie uluit*' a)eea%i $"-%iere de
ini!*/ 1ar nu to(i ar*tau a%a : "i#ura lui Siran era ine+pre$iv* )a totdeauna'
A[[
o)2ii lui M)4innon i$)odeau rapid de o parte %i de altoi u &*r)ii' -n $u$ $pre torpilor' apoi din
nou la )ei din &ar)* 1 )0ut0nd $* )0nt*rea$)*' -%i d*dea $ea!a Ni)ol$on/ %an$eKi unei
re,i$tente $inu)i#a%e/ Iar #eneralul p*rea nenatural de indi"erent : )u &ra(ul pe$le u!erii
$l*&u(i ai lui Mi$a'.S 3lenderleit2?-i %optea )eva la ure)2e/
F $)en* !i%)*toare' pateti)*' nu.i a%a R )o.nent*' o"i(erul <apone, )u un #e$t $pre )ei doi/
)u aer de tri$te(e &at<o)oritoare : vai/ #entle!eni' )e "ra#ile $unt $peran(ele o!ene%ti/ M* uit la
voi %i !* $i!t aproape i!pre$ionat : $pun aproape' nu )o!plet/ Ei !i $e par) )* o $* plou*' o
ploaie ,drav*n*/
3rivi la v*l*tu)ii de nori #ro%i )e $e apropiau din nord.e$t' la perdeaua dea$* de ploaie )e
alune)a la !ai pu(in de o !il* dep*rtai= pe$te $upra"a(a -ntune)at* a !*rii' %i ad*u#* :
F A! o pro"und* aver$iune $* !* la$ udat de ploaie ' de a)eea propun///
F ri)e propunere e$le de pri$o$ : )re,i )* a! $* r*!in toat* noaptea -n a)ea$t* &le$te!at*
&ar)* 5RT
Xo)ea r*$una iritat* -n $patele lui Ni)ol$on )are $e -ntoar$e %i.1 v*,u pe >arn2ol!e -n pi)ioare'
intr.o !in* )u c!inerul #reului #ea!antan de )are nu $e de$p*r(ea/
F Ce/// )e ai de #0nd $* "a)i R -l -ntre&* Ni)ol$on/ >arn2ol!e -l privi' dar nu.i r*$pun$e/ -n
$)2i!&' /,0!&i'
ridi)0nd &u,a $uperioar* $u& !u$ta(a al&* )u o e+pre$ie de a&ia per)epti&il di$pre(' privi -n
$u$' adre$indu.$e o"i(erului <apone,' %i -ntin$e ar*t*torul -n dire)(ia lui Ni )ol$on :
F 1a)* ne&unul *$ta "a)e vreo pro$tie $au !* re(ine de la )eea )e a! de #0nd $* "a)'
-!pu%)*.lS
Ni)ol$on $e uita la el' nu.i venea $*.%i )read* ure)2ilor' apoi privi la o"i(erul <apone, )are nu
!ani"e$la nid
A[8
11 :
ne-n)redere' ni)i /$urpri,*' &a )2iar o oare)are $ati$"a)(ie' $i -n)epu $* vor&ea$)* repede intr.o
li!&* ne-n(elea$* )entru Ni)ol$on/ iar >arn2ol!e. ii r*$pundea pro!pt %i "luent -n a)eea%i
li!&*/ Apoi' -nainte )a Ni)ol$on $* in(e.Ea#* )e $e -nt0!pla' >arn2ol!e &*#* !0na in
#ea!antan' aeoa$e o !i)* !itralier* /%i $e -ndrept* $pre !ar#inea &*r)ii' eu #ea!antanul -ntr.
o !0n* %i !itraliera -n )ealalt*/
LLA)e$t #entle!an !i.a urat &un #*$it' i $e adre$*
>arn2ol!e' ,0!&ind' lui Ni)ol$on : $unt -n$* )onvin$ )* !i $.a adre$at doar !ie/ )on$ider )*
!i.a urat &un venii %i !* onorea,* )a oa$pete' dup* )u! ve(i vedea/
Apoi/ i $e adre$* <apone,ului :
F A(i pro)edat ad!ira&il' ve(i "Liune r*$pl*tit/
Xor&i iar*%i -n li!&a a)eea $tr*in* F <apone,a' era $i#ur Ni)ol$on F %i )onver$a(ia dur* vreo
dou* !inute/ 1up* )are' i $e adre$* din nou lui Ni)ol$on' -n ti!p )e pi)*turile #rele ale ra"alei
de ploaie -n)epeau $* r*p*ia$)* pe pun(ile torpilorului :
F 3rietenul !eu e$te de p*rere $* ur)a(i la &oid )a pri,onieri/ Eu $unt -n$* )onvin$ )* $unte(i/
prea peri)ulo%i yi )* a(i tre&ui -!pu%)a(i "*r* e,itare/ Mer# $* $t*! de vor&* pe -ndelete )a $*
pune! la )ale )e vo! de)ide -n/ privin(a voa$tr*/
I $e adre$* apoi <apone,ului : = F Le#a(i &ar)a la pupa torpilorului' $unt ni%te oa!eni di$pera(i
%i nu.i delo) re)o!anda&il $*.i ave(i prea aproape/ Xin' prietene' $* $t*! de vor&*' dar !ai
-nt-i' un !o.!enl : a! uitat $* "iu politi)o$' !u$a"irul )are plea)* tre&uie $* !ul(u!ea$)*
#a,delor/
Ei $e adre$* ironi) /
F C*pitane >ind2orn' !i$ter Ni)ol$on' v* $alut )u toat* $ti!a %i va !ul(u!e$) pentru
a<utorul )e !i.a(i a)ordat' pentru polite(ea /%i !ai ale$' pentru )o!peten(a )u )are ati
A[9
!anevrat )a $* !* pot -nt0lni la lo)ul )uvenit )u ni%te "oarte &uni prieteni de.ai !ei/
F E%ti un tr*d*tor neru%inat S e+)la!* Ni)ol$on' )u -r* #reu re(inut*/
Xor&e%ti )u vo)ea unui patrioti$! ne)u#etat' repli)* earn2ol!e )l*tin-nd tri$t din )ap: !*
)ali"i)i a$pru %i/ .rud' tinere/ Tre&uia -ntr.un "el oare)are $*.!i )-%ti# e+i$ten(a/
>*)0nd un #e$t ne#li<ent )u !0na :
F Au revoir/ A "o$t "oarte pl*)ut* )o!pania/
Un !o!ent !ai t0r,iu di$p*rea din vedere' -n ti!p )e ploaia $e rev*r$a -n torente or&itoare/ /
tII
&u)at* de ti!p )are a p*rut "oarte lun#*' ni!eni' din &ar)* n.a /vor&it' n.a "*)ut ni)i o
!i%)are : neluind $ea!a
la ploaia )e )*dea re)e' priveau in #ol' pro$te%te' lo)ul pe )are %e,u$e >arn2ol!e -nainte de a
ple)a/
3oate )*' de "apt/ ni)i nu a "o$t lun# ti!pul' pro&a&il nu!ai )0teva $e)unde' )0nd Ni)ol$on o
au,i pe Mi$$ 3lenderleit2 )2e!0ndu.l %i $pun-ndu.i )eva/ 1ar din )au,a ,#o!otului ploii pe
$upra"a(a apei %i a r*p*itului "reneti) pe puntea torpilorului' vo)ea ei nu era de)0t un !ur!ur
ne-n(ele$/ Ni)ol$on $e apropie )a $* aud* !ai &ine %i' de%i -n)* $u& %o)ul i!pre$iei )elor
-nt0!plate' a$pe)tul ei -l "rapa : %edea pe &an)2eta lateral* &a&ord' )u $patele per"e)t drept' )u
!-inile -n)ru)i%ate -n poal*' )u "i#ura )al!a'' nelul&urat*/ 3ar)* era a)a$*' -n $alon' doar un
$in#ur lu)ru i.a atra$ aten(ia : o)2ii -i erau -ne)a(i -n la)ri!i %i' de%i de$)2i%i' dou* !ari
pi)*tura $e prelin#eau -n)et pe o&ra<ii rida(i %i )*deau pe !-ini/
F Ce $e -nt0!pla' Mi$$ 3lenderleit2 R -ntre&* Ni)ol$on : )e e$te R
F 1u &ar)a !ai departe de torpilor' $pu$e ea' privind -nainte' p*r-nd )* nu.l vede pe Ni)ol$on
: a%a a $pu$/// )0t !ai departe' i!ediat/
F Nu -n(ele#' $pu$e Ni)ol$on d0nd din )ap : de oe vre(i $*///
A81
Se -ntrerup$e &ru$)' )a %i )u! )eva dur %i re)e l.ar "i i,&it in )ea"* : $e -ntoar$e %i privi la
"i#ura #al&en*' $tr*lu)ind -n ploaie' a unui !arinar <apone, )are -l a!enin(a )u (eava
!itralierei/
F Xor&a' en#le,ule S
En#le,a lui era !ult !ai pu(in )ore)t* de)0t a o"i(erului/ 3*rea peri)ulo$ : tipul de o! )are $e
&u)ur* de o)a,ia de a "olo$i ar!a )e $e le#*na -n !-ini/
F Ni!eni $* nu $)oat* o vor&*' nu a! -n)redere -n voi' )ine vor&e%te' -l -!pu%)/
F Cred )* ai -n(ele$ )e a! $pu$' $e au,i vo)ea %optit*' dar 2ot*r-t*' li!pede' "*r* ur!* de
e!o(ie a lui Mi$$ 3lenderleit2/
Marinarul <apone, -%i !i%)* ar!a' o)2ind $pre )apul lui Mi$$ 3lenderleit2 %i dou*$pre,e)e
pere)2i de o)2i -i ur!*reau arti)ula(ia de#etului ar*t*tor #ata $* ape$e pe tr*#a)i/ Bu,ele -i
erau $tr-n$e -ntr.un ,0!&et dr*)e$) %i Ni)ol$on %tia )* !ilitarii <apone,i a%teptau o )0t de !i)*
provo)are pentru a u)ide/ Mi$$ 3lenderleit2 -l privea pe <apone, )u "i#ur* ine+pre$iv* F
aproape $i#ur. )* ni)i nu.l vedea F %i' &ru$)' <apone,ul l*$* ar!a -n <o$ )u o e+)la!a(ie de
!0nie %i $e d*du un pa$ -napoi/ -%i -ntoar$e )apul $pre )el*lalt !arinar -nar!at F o"i(erul
lua$e )u el $u& punte pe al treileaF %i )u un #e$t ar*t* )* par0!a le#at* de prova &*r)ii
tre&uia !utat* la pupa/ Ni)ol$on %i M)4innon au "ilat 1 atun)i par0!a' "*)0nd $* alune)e
&ar)a de.a lun#ul laturii torpilorului %i "oarte )ur-nd $.au dep*rtat de pupa a)e$tuia' la )ap*tul
par0!ei/ Cei doi !arinari <apone,i' unul lin#* altul pe dunela torpilorului' $t*teau )u
)ara&inele de$piedi)ate -n !-ini/ 3riveau avid /$pre
1 Au $l*&it/
aVA
&ar)*' )*ut0nd o !i%)are )0t de !i)* )e i.ar indrept*(i $*.$i "olo$ea$)* ar!ele/
Torpilorul a "o$t pu$ -n !i%)are' !otoarele tu%eau din Vou "oarte -n)et' dar de$tul )a $* de$pi)e
valurile )u trei $au patru noduri/ Uinea )apul $pre nord.e$t/ $tr*&*tind .!area %i ploaia
puterni)*' at0t de puterni)*' -n)0t' de pe &ar)*' prova torpilorului a&ia $e ,*rea -n a!ur#ul din
)e <n.)e !ai -ntune)at/ Bar)a -n)epu$e %i ea $* tan#2e,e' nu prea inten$' la )ap*tul pari!ei
-ntin$e/
Mi$$ 3lenderleit2 $ta )u $patele )ontra ploii' $pre )ei de ve#2e de pe torpilor/ 3oate i $e !ai
prelin#eau la)ri!i pe o&ra<i' nu $e o&$erva' ploaia $tr*&*tu$e prin &orduriG de paie a
p*l*rioarei ei /%i toat* "ata -i era ud*/ 1ar o)2ii? -i erau a)u! !ai li!pe,i' privea drept $pre
Ni)ol$on : a)e$ta -i r*/$pun$e tot )u o privire' %i o v*,u pe a ei -n.drept0ndu.$e $pre )ara&ina
de l0n#* ea' a)olo unde o l*$a$e >arn2ol!e' apoi -%i ridi)* o)2ii iar )*tre el/
F Nu te uita la !ine' %opti ea/ "*.te )* nu.!i dai aten(ie : oare ei !* aud R
Ni)ol$on privi $pre )ei de #ard* pe torpilor' )u "i#ura' i!o&il* : )l*tinatul ne#ativ al )apului $*u
a "o$t i!per)epti&il pentru ei/
F 3o(i vedea a)u!' -n $patele vali,ei !ele R !ai <opti ea/
Ni)ol$on arun)* o privire $)urt* la &an)2eta pe )are %edea Mi$$ 3lenderleit2' apoi din nou -%i
-ndrept* o)2ii -nainte' ine+pre$iv/ -n $patele vali,ei de piele %i p0n,* #roa$*' -n )are Mi$$
3lenderleit2 -%i (inea andrelele' -!pletitura la )are lu)ra %i alte lu)ruri' $in#ura ei avere pe
lu!e/ Ni)ol$on ,*ri )ur&ura patului )ara&inei lui >arn2ol!e pe )are a)e$ta o "olo$i$e at0t5de
e"i)ient' de at0tea ori/// Bru$)' lui Ni)ol$on -i tre)ur* prin !inte toate -!pre<ur*rile -n )are
#eneralul "olo$i$e )ara&ina' i$pr*vile
A8;
reali,ate )u ea' )u! $pul&era$e !arele tun de pe $u&!arin' )u! pu$e$e pe "u#* avionul mero
dnd a)e$ta a ata)ul &ar)a de $alvare' )u! -i $alva$e via(a lui' a lui Ni)ol$on' pe pla<a a)elei
!i)i in$ule %i' deodat*' -n(ele$e )* era )u totul $tranie de,ertarea %i tr*darea #enei aiului' )* o
a$e. I !enea $)2i!&are total* nu era delo) "irea$)*///
F ve,i R -ntre&* %optind repede' ML$$ 3lenderleit2/ Ni)ol$on $e -n"iora' dar nu l*$* $* -i
apar* e!o(ia %i
apro&* )u un #e$t $)urt din )ap/ 3atul )ara&inei $e a"la la !ai pu(in de un pi)ior de !0na lui/
F Cara&ina e$te de$piedi)at*' pronun(* Mi$$ 3lenderleit2 tot -n %oapt* : e #ata de tra$' a%a !i.
a $pu$ >o$ter/
1e a$t* dat*' Ni)ol$on o privi )u !irare' )u o)2ii )lipind de$ din )au,a &*t*ii ploii' -n)er)0nd
$*.i de$)i"re,e e+pre$ia "i#urii/ Apoi uit* )u totul de Mi$$ 3lenderleit2/ $e ridi)* pe <u!*tate de
pe lo)ul $*u' privind -n)ordat $pre prova %i' aproape "*r* $*.%i dea $ea!a' -ntin$e !0na $pre
)ara&in*///
Bru$)' )2iar de la )ele patru,e)i $au )in)i,e)i de pi)ioare di$tan(*' e+plo,ia )are a avut lo) pe
torpilor i.a a$ur,it )o!plet pe )ei din &ar)* %i puterni)ul ei %o) a unduit )a un $u"lu invi,i&il
pe$te )2ipuri/ 1intr.o enor!* #aur* de la tri&ordul torpilorului au erupt "u!' "l*)*ri %i'
aproape i!ediat' a i,&u)nit la !i<lo) un in)endiu puterni)/ Sentinelele <apone,e au uitat
)o!plet de !i$iunea lor' $.au -ntor$ $pre prova/ Iar una dintre ele' din )au,a $u"lului e+plo,iei'
$.a -!piedi)at %i' -n -n)er)area di$perat* de a.%i re#*$i e)2ili&rul' %i.a pierdut !itraliera' a
)*,ut -napoi pe$te pup*' -n !are/ Cealalt* $entinel* a reu%it $* aler#e )-(iva pa%i $pre prova'
dar -!pu%)*tura )ara&inei din !0na lui Ni)ol$on l.a po)nit drept -n "a(* %i a )*,ut !ort pe lo)/
C2i!. -n ti!p )e a)e$ta $e pr*&u%ea' M)4innon $.a repe,it $pre prova )u o topori%)a -n !0n*
%i )u o $in.
A;J
#ur* lovitur* ,drav*n* a t*iat dintr.o dat* par0!a de <e!oreare -ntin$* de )opa$tia &*r)ii/
-ndat*' Ni)ol$on a pu$ e)2ea )o!plet la traver$ul tri)ordului %i &ar)a $.a -ndep*rtat rapid $pre
ve$t/ Torpilorul -%i !en(inea ne$)2i!&at dru!ul $pre nord.e$t %i dup* o <u!*tate de !inut' )u
toate "l*)*rile )e $e -nv*l*tu)eau dea$upra pun(ii di$p*rea -n ra"alele de ploaie %i -ntuneri)ul
)are $e l*$a repede/
La iu(eal*' -ntr.o neo&i%nuit* unani!itate %i t*)ere' )ei din &ar)* au -n"ipt )atar#ul la lo)ul lui'
au ridi)at vela la trei!e %i "o)ul' iar &ar)a a luat.o la $*n*toa$a prin ploaie %i -ntuneri)' at0t
)0t -i per!iteau velele ,dren(uite/ Cu )opa$tia &a&ord peri)ulo$ -n)linat*' Ni)ol$on (inea
dru!ul $pre nord.ve$t : ori)0t de puterni)* "u$e$e e+plo,ia' era pu(in pro&a&il )a o a!&ar)a(ie
at0t de !are $* r*!0n* de"initiv parali,at* : e+i$ta peri)olul )a' dup* e+plo,ie %i in)endiu'
torpilorul $*.%i revin* %i $* pornea$)* -n ur!*rirea &*r)ii' -n$* era aproape )ert )*' -n a)e$t
)a,' $.ar -ndrepta $pre $ud.ve$t' -n dire)(ia -n )are &*tea v0ntul' -n dire)(ia Str0!lorii Sunda %i
a li&ert*(ii/
-n ur!*toarele )in$pre,e)e !inute' inter!ina&ile' nu $.au au,it de)0t valurile -n)*le)ate
$p*r#0ndu.$e de )o)a &*r)ii' "-l"-itul velelor ,dren(uite' !a)aralele $)-r(-ind %i ver#a 1 lovind -n
)atar#/ Ni!eni din &ar)* nu -ndr*,nea $* vor&ea$)*' $* di$)ute de$pre )au,a e+plo,iei de la
&ordul torpilorului : $e uitau )u $"ial* la !i)a "i#ur* -!pietrit* )u ridi)ola p*l*riu(* de paie
pu$* -ntr.o parte pe )apul lui Mi$$ 3lenderleit2' %i renun(-nd $* !ai de$)2id* di$)u(ii/ Era
ui!itor de i!pre$ionant* )o!portarea ei' e+pre$ia a)elei "i#uri #in#a%e de $u& p*l*rie'
atitudinea
1 Bar* de le!n $au !etal' !o&il* "a(* de ar&ore' depla/$a&il* ori,ontal %i verti)al de.a lun#ul
a)e$tuia/
11;
d-r,*' indi"eren(a "a(* de r*)eala ti!pului %i "a(* de ploaie' !indria ei' )are e+)ludeau ori)e
)onver$a(ie inutil*/
1oar Qudrun 1ra)2!ann a avut )ura<ul $* "a)* o pri!* -n)er)are de a&ordare )u deli)ate(ea
)ore$pun,*toare $t*rii $u"lete%ti a lui !i$$ 3lenderleit2 : Qudrun $.a ridi)at eal!*' -n &ra(e )u
!i)ul 3eter -nvelit -ntr.o p*tur*' %i $.a -ndreptat $pre lo)ul r*!a$ #ol l0n#* Mi$$ 3lenderleit2
F unde )u pu(in -nainte %e,u$e #eneralul/ Ni)ol$on a ur!*rit.o )u privirea' re(in-ndu.%i' "*r*
$* vrea.' re$pira(ia %i #0ndind )* poate era !ai &ine )a Qudrun $* nu "i -n)er)at a&ordarea :
u%or putea re,ulta o inadverten(*' era $i#ur )* -n)er)area va e%ua/ 1ar Qudrun 1i=a)2!ano
nu a e%uat/
Un !inut $au dou*' &*tr-ni)a %i t0n*ra au $tat al*turi' "*r* o !i%)ai5e' "*r* o vor&*/ Apoi'
&*ie(a%ul' <u!*t*(i ador!it -n p*tura ud* de ploaie5' a $)o$ o !0nu(* %i a atin$ o&ra,ul u!e,it
de ploaie %i la)ri!i al lui !i$$ 3Jen derleit2/ B*tr-ni)a $.a -ntor$ $pre )opil' i.a ,i!&lt' i.a luat
!0nu(a -ntre ale ei' aproape "*r* $*.%i dea $ea!'/ enpila%ul i $.a $tre)urat -n poal* %i ea a
-n)eput $*.l $tri!t5a/ tn &ra(ele.i $u&(iri/ L.a $tr-n$ )u oare)are putere' dai. &*i\ (a%ul par)*
%tia )* era )lin dra#o$te' a%a )* o privea atent pe $u& #enele #rele de $o!n/ Apoi/ ii ,0!&i
&*trina lad@' )are -l $trin$e din nou la piept' -n)* !ai puterni) r0$pun,-ndu.i tot )u un $ur0$'
)u toat* ini!i ei $"i%i.it*/
F 1e )e ai venit l0n#* !ine/ )u &*ie(a%ul R -ntre&* eu aproape pe %optite/
F Nu %tiu' r*$pun$e Qudrun' )l*tin-nd )apul' )a un I(e$t )a %i )u! de.a&ia l* -ntre&area ei -?i
)l*dea $ea!a de )e "*)u$e : n.a! vrut $* v* tul&ur' nu %tiu )e !i.a venit/
F Nu.i ni!i)' eu %tiu de )e' -i repli)* Mi$$ 3lenderleit2/ luindu.i !0na %i ,0!&indu.i : e$te
)iudat' "oarte )iu.
A8V
2"i dar %i eu )red )* $e )uvenea $* vii lin#* !ine/ Ceea )e a "*)ut #eneralul' a "o$t %i pentru )a
$* v* $alve,e pe du!neata %i pe &*ietei
F Crede(i )*///
F >o$ter' )el "*r* "ri)* S
Nu era delo) o nuan(* peiorativ* $au de repro% -n vor&ele lui !i$$ 3lenderleit2' le.a pronun(at
)u o in)anta(ie/1
F Ne-n"ri)atul >o$tei. >arn2ol!e : a%a o&i%nuia! $*.l $pune! alt*dat*' )0nd era! )ole#i la
$)oal*/ Nu $e te!ea de ni!i) pe lu!e/
F -l )unoa%te(i a%adar de !ult* vre!e' Mi$$ 3len.( derleit2 R
1ar &*tr-ni)a p*ru a nu "i au,it -ntre&area' -%i )latin= !editativ )apul' o)2ii i $e -nduio%au de
a!intiri/
F C2iar a,i dup*.a!ia,* $e re"erea la du!neata' $pun n-nd )* nu -n(ele#ea )e au tinerii de a,i
-n #0nd' dar daot ar "i avut )u trei,e)i de ani !ai pu(in' de$i#ur )* $.ar S -n$urat )u
du!neata/
F Era "oarte a!a&il' ,0!&i Qudrun' "*r* u!&r* de $t0n<enir)/ dai. !* te! )* nu !* )uno%tea
-ndea<un$ %i !* $uprae$ti!a/
Ei el re#ula )* nu $e apropia$e !al !ult de du!H neaia %i \Z) ivlor/
Cu &l0nde(e/ !i$$ 3lenderleit2 -i -ndep*rt* &*ie(a%ului de#etul din #ur*' era.aproape ador!it/
F >o$ter $punea )* edu)a(ia e$te indi$pen$a&il*' dar nu prin)ipala pro&le!*' de%tept*)iunea
-nn*$)ut* e$te !ai i!portant* de)0t edu)a(ia : %i ni)i ea nu )ontea,* prea !ult' -n(elep)iunea
do&0ndit* la %)oala vie(ii e$te pe departe )ea !ai i!portant*/ Spunea )* nu i%i d*dea $ea!a
da)* du!neata erai edu)at*' de%teapt* $au -n(eleapt*' dar )eea )e )ontea,* %i !ai !ult' )eea
)e %i un or& putea vedea' e$te "aptul )* ai ini!* &un*/ iar ini!a &un* e$te lu)rul )el !ai
!inunat pe lu!e/
!
Mi$$ 3lenderleit2 $uri$e' uit0ndu.%i !o!entan durerea' )uprin$* de no$tal#i)e a!intiri/
F >o$ter o&i%nuia $* $e pl0n#* )* pe lu!e $unt din )e -n )e !ai pu(ini oa!eni )u ini!* &un*/
F Qeneralul >arn2ol!e a "o$t un o! !inunat' !ur!ur* Qudrun/
F Qeneralul >arn2ol!e a "o$t un o! -n(elept' o )ore)t* &l0nd Mi$$ 3lenderleit2 : de$tul de
-n(elept )a $* apre)ie,e !ulte lu)ruri la <u$ta lor valoare' de e+e!plu pe du!neata : a$ta nu
!ai are a)u! i!portan(*' dar $* %tii' %i pe du!neata %i pe &*ie(a% v* iu&ea teri&il/
F WS* ur!*! e+e!plul )elor )u ni!&uri de #lorie/D
F Ce e$te R -ntre&*' $urprin$*' Mi$$ 3lenderleit2 pe Killou#2&@ : )e.ai $pu$ R
\=r Ni!i)' doar un #0nd )e !i.a tre)ut prin !inte' Mi$$ 3lenderleit2/
Mi$$ 3lenderleit2 -i ,0!&i' apoi pinvi $pre &*ie(a%ul din &ra(e/ A ur!at o nou* perioad* de
t*)ere' ne$t0n<enit*/ C*pitanul >ind2orn a -ntrerupt pri!ul t*)erea' )u o -ntre&are la )are to(i
doreau r*$pun$ :
F 1a)* vreodat* !ai a<un#e! te"eri a)a$*' o dator*! nu!ai %i nu!ai #eneralului >arn2ol!e'
)red )* ni!eni dintre noi nu va uita a)e$t lu)ru/ Ne.a(i !otivat prin "irea lui t5apla : $e pare )*
-l )unoa%te(i !ai &ine de)0t ori)are dintre noi' Mi$$ 3lenderleit2 : -!i pute(i $pune )u! a
reu%it $* provoa)e a)ea$t* e+plo,ie R
F A! $* v* $pun' -n)uviin(* Mi$$ 3lenderleit2 : "oarte $i!plu' >o$ter era un o! $in)er' dintr.o
&u)at*/ A(i o&$ervat )u to(ii a)el #ea!antan !are pe )are.l )*ra tot ti!pul )u el R
F 1a' r*$pun$e ,0!&ind >ind2orn : era -n)*r)at )u provi,ii///
A8;
pin
/ ;1
ai
1e C2i$6@' $pune.o )lar' )*pitane/ In realitate' nu ea $u"eri a)ea$t* &*utur*' &ea nu!ai
pentru a )rea o anu!it* at!o$"er*' pentru a evita di$)repan(e )u !ediul -n)on<ur*tor/ -n ori)e
)a,' $.a de$)otoro$it de toate Sti)lele %i do )e !ai )on(inea #ea!antanul' a)olo' pe in$ula unde
a! de&ar)at' arune-nd totul intr.o #roap* printre $t0n)i/ Apoi///
F Ce/// )e.a(i $pu$ R o -ntrerup$e Xan E""en -n)* a!e(it e lovitura pe )are i.o d*du$e
>arn2ol!e -n )ap/
-n)er)* $* $e ridi)e de la lo)ul lui' dar $e )2ir)i din )au,a durerii din pi)iorul r*nit/
F A/// a l*$at tot )on(inutul a)olo' pe in$ul* R
F A%a )u! a! $pu$ : de )e (i $e pare $urprin,*tor' !i$ter Xan E""en R
F A%a/// "*r* un !otiv anu!e/
Xan E""en $e rea%e,* %i $)2i(* un $ur0$ $pre !i$$ 3lenderleit2 :
F Continua(i' v* ro#/
.F A$ta.i tot : -n noaptea petre)ut* pe in$ul* a #*$it o !ul(i!e de #renade <apone,e %i vreo
)in)i$pre,e)e din ele le.a &*#at in #ea!antanul #olit/
F -n #ea!antan R -ntre&* Ni)ol$on' ar*t0nd )u !0n* $u& lo)ul pe )are %edea : dar #renade
!ai $unt %i ai)i' dede$u&t' !i$$ 3lenderleit2/
F El a #*$it !ai !ulte de)0t (i.a $pu$ du!itale' r*$pun$e !i$$ 3lenderleit2 )u vo)e a&ia
au,i&il*/
1up* un !o!ent )ontinu* :
F A luat #renadele )u /el )0nd a tre)ut pe torpilor : 5or&ea "luent <apone,a' %i nu i.a "o$t #reu
$*.i )onvin#*'
$pun-nd )* du)ea )u el planurile lui Jan Be66er/ C0nd5 a a<un$ la &ordul torpilorului )a $* le
arate planurile' a &*#at !0na -n #ea!antan' a ap*$at pe de)lan%atorul unei
B"y F 1=a $ud Hle )apul Java
115
#renade %i a (inut !0na -n*untru : dup* )0te !i.a $pu$' toate #renadele tre&uiau $* e+plode,e
dup* patru $e)unde
Noaptea a)eea a "o$t "*r* lun*' "*r* $tele' nu!ai )u nori ne#ri "u#*ri(i de v0nt pe )er/ Ni)ol$on
a )ondu$ &ar)a ore -n %ir' pe #2i)ite %i la noro)/ Qea!ul de la )utia )o!pa$ului !a#neti) $e
$p*r$e$e' aproape toat* $olu(ia al)ooli)* $e $)ur$e$e %i ro,a )o!pa$ului $e rotea de )apul ti'
-n)0t era i!po$i&il $.o )ite%ti' !ai ale$ la lu!ina unei lanterne )u &ateria pe $"ir%ite/ A )*utat
$* ur!e,e dru!ul dup* v0nt' (in-nd tot ti!pul v0ntul -n &a&ord' atent )a ali,eele $* r*!0n*
)on$tante' $* nu $e inver$e,e' $* nu.%i $)2i!&e prea !ult dire)(ia/ C2iar )u v0nt )on$tant'
!anevrarea &*r)ii era de$tul de di"i)il* : din )e -n )e tot !ai !ult* ap* p*trundea prin
$)0ndurile rupte de la &orda<' !ai ale$ la pupa' %i a!&ar)atia $e -n#reuna de a)ea$t* parte' )u
tendin(a de a.%i $)2i!&a !ereu dire)(ia $pre $ud/
3e !*$ur* )e noaptea -nainta/ -n#ri<orarea %i -n)ordarea lui Ni)ol$on $poreau' iar -n)ordarea
lui $e tran$!itea %i )elorlal(i din &ar)*' dintre )are doar pu(ini au reu%it $* doar!*/ Cur-nd
dup* !ie,ul nop(ii' )u toate !i<loa)ele at0t de pri!itive de $ta&ilire a po,i(iei' Ni)ol$on apre)ia
)* $e a"lau la ,e)e $au dou*$pre,e)e !ile de Str0!toarea Sunda' -n ni)i un )a, !ai !ult'
poate nu!ai la )in)i !ile/ Ei !otive erau de$tule )a $* "ie -n#ri<orat/ Harta Ar2ipela#ului
Malaie,' $in#ura pe )are o avea' $e p*ta$e din )au,a apei $*rate' era rupt*' #reu de de$)i"rat'
dar el -%i a!intea din alte )*l*torii $t0n)ile' re)i"ii %i &an)urile de ni$ip pre$*rate de.a lun#ul
)oa$tei de $ud.e$t a Su!atrei/ Nu le )uno%tea -n$* po,i(iile %i ni)i pe )ea a &*r)ii : poate )*
latitudinea pe )are o pre$upunea era at0t de departe de realitate' -n)rt $e putea -nt0!pla $*
trea)* de Str0!.toarea Sunda "*r* a o repera/ Erau a!enin(a(i de peri)olul
A99
de a $e a%e,a eu "undul &arai pe un re)i" din lar#' dar $e putea tot at0t de &ine $*.l o)olea$)* :
)ei din &ar)* erau at0t de &olnavi %i %o)a(i' -n)0t da)* e%uau )2iar la !ai pu(in de o !il* de
(*r!' ni)i <u!*tate din ei nu aveau per$pe)tiva $* !ai $upravie(uia$)*/ Ei da)* $)*pau de alie
peri)ole' r*!0nea pro&le!a a)o$t*rii &*r)ii pe pla<* -ntr.o ,on* )u &ri,an(i puterni)i/
S)urt ti!p dup* ora dou* noaptea/ -nainte de apari(ia ,orilor' Ni)ol$on i.a pu$ pe %e"ul de
e)2ipa< M)4innon %i pe Xannier de ve#2e la prova )a $* repere,e )e $e -nt0!pla -n "a(a lor pe
!are/ -n)* vreo %a$e in%i $.au o"erit $* "a)* de ve#2e voluntari' dar Ni)ol$on le.a ordonai' $*
r*!in* la lo)urile lor' $* %ad* )0t/ !ai po$i&il pe "undul &*r)ii $a $0.i dea !a+i!u! de
$ta&ilitate/ Ar !ai "i putut ad*u#a' dar $.a a&(inui' )* vi#ilen(a o)2ilor lui M)4innon era !ai
$i#ur* de)0t a tuturor )elorlal(i laolalt*/
A !ai tre)ut o <u!*tate de or* %i Ni)ol$on a $i!(it )* intervine o $)2i!&are a&ia per)epti&il*'
nu era &ru$)*' )i ur!area unor $e!ne )are -l -n#ri<orau teri&il %i $)ruta )u -n)ordare
-ntuneri)ul -n dire)(ia -n )are -naintau : 2ula inaint0nd lent pe $upra"a(a !*rii din$pre nord.
ve$t $e $)2i!&a' valurile devenind tot !ai $)urte %i !ai a&rupte/ 1ar o&o$it' e+tenuat "i,i)e%te
de #uvernarea "*r* vi,i&ilitate pe toat* durata nop(ii' era )0t pe )e $* nu o&$erve )ele )e $e
-nt0!plau/ X0ntul r*!*$e$e la "el' ni)i !ai puterni)' ni)i !ai $la& de)0t -n ulti!ele )0teva ore/
F M)4innon S $tri#* el )u vo)e <oa$*' totu%i o du,in* de in%i $.au ridi)at de pe lo)urile lor :
aten(ie' )ur-nd a<un#e! la ape )u "und !i) 1 1
1 m.on0 de !are peri)uloa$* pentru naviTa(ie' -n apropiereT uoa$tei $an dea$upra &an)urilor de
ni$ip/
19= A
R9r
F 1a' $ir' )red )* ave(i dreptate' $e au,i vo)ea %e"ului I de e)2ipa<' do!in-nd vuietul v0ntului/
St*tea -n pi)ioare pe &an)ul )atar#ului' de partea &a.1 &ordului' )u o !0n* -n)le%tat* pe
)atar#' )u )ealalt* ap*.rindu.%i in$tin)tiv o)2ii $pre a de$lu%i !ai )lar -n -ntuneri)/ i
F Xe,i )eva R
F Nu v*d ni!i)' noaptea e$te nea#r* )a $!oala' $tri#* M)4innon/
F >ii atent S re)o!and* NT)ol$on/ Apoi interpel* :
F Xannier S
F La ordin' $ir' $e au,i r*$pun$ul' )u vo)e a#itat*' dar de$tul de )lar*/
Xannier a&ia ie%i$e din )olap$ul $u"erit )u !ai pu(in de dou*$pre,e)e ore -nainte' dar -%i
reveni$e de$tul de lepede %i p*rea $*.%i "i re)-%ti#at ener#ia %i $* "ie !ai vioi )a !ul(i al(ii/
F Co&oar* vela de la trei!e S C0t !ai repede S Ni)i n.o !ai $tr-n#e' nu !ai e$te ti!p S Xan
E""en %i Qordon' da(i.i a<utor S
Bar)a de $alvare -n)epu$e $* tan#2e,e violent pe $upra"a(a !*rii' din )e -n )e !ai pu(in
ad0n)*/
F Tot nu $e vede ni!i)' M)4innon R
F C2iar ni!i)' $ir/
F Taie par0!ele )u )are $unt i!o&ili,a(i Siran %i )ei doi oa!eni ai lui/ Tri!ite.i la !i<lo)ul
&*r)ii/
A a%teptat o <u!*tate de !inut p0n* au a<un$ la lo)ul indi)at %i le ordon* :
F Siran' )u )ei doi oa!eni ai t*i' lua(i "ie)are )0te o ra!* %i du!neata' Qordon' la "el : )0nd
voi da ordin' &*#a.(i.le -n "ur)2e(i %i -n)epe(i $* v-$li(i/
F Ni)i nu !* #0nde$)' !i$ter Ni)ol$on' $e au,i vo)ea lui Siran' re)e %i o&ra,ni)*/
118.
"eF Ce.ai $pu$ R
`= L Ce.a(i auMii : ni)i nu !* #0nde$)' !-inile -!i $unt
a!or(ite d! eau,a le#*turilor %i nu a! ni)i un )2e" $* v* "iu de a<utor/
F Ai -nne&unii de.a &inelea' Siran : $alvarea noa$tr*' a tuturora' de a$ta depinde/
F A !ea nu' r*$pun$e Siran' $unt un e+)elent -not*tor' !i$ter Ni)ol$on/
C2iar prin -ntuneri)/ Ni)ol$on o&$erva )* ,0!&ea lar#' )u r*utate/
F Ai !ai l*$at $* !oar* patru,e)i de oa!eni pe 4err@ 1an)er' nu.i a%a' Siran 5/5 -ntre&*
Ni)ol$on' privindu.l pie,i%/
T*)erea $e l0_* &ru$) -n &ar)* %i $e au,i ne"ire$) de tare )u! Ni)ol$on i%i de$piedi)* Coltul lui/
A tre)ut o $e)und*' dou*/ apoi trei/ Siran &*#* )u ,#o!ot ra!a -n lo)a%ul ei %i -n)epu $*
v0$lea$)*' ordon-nd )elor doi oa!eni ai lui $* "a)* la "el/
F >oarte &ine' !ur!ur* Ni)ol$on/ Apoi' )u vo)e tari: :
F A$)ulta(i )u to(ii : )rell )* ne apropie! de (*r!' pro&a&il vo! intilni $lin)i $au re)iti -n
apropierea )oa$tei' $au &ri,an(i puterni)i/ Se poale )a &ar)a $* $e $)u"unde' $au' )eS pu(in' $*
$e r*$toarne' nu e$te ni!i) $i#ur/
W1e "apt' #0ndea -n $ine' ar "i un !ira)ol $* nu $e $)u"unde $au $* $e r*$toarneD : apoi
)ontinua :
F 1a)* v* po!eni(i -n ap*' (ine(i.v* unii de al(ii' a#*(a(i.v* de &ar)*' de ra!e' de )enturi de
$alvare $au ori)e alt o&ie)t plutitor' dar !ai ale$ )*uta(i $* v* (ine(i unul de altul/ A(i -n(ele$ R
A ur!at un !ur!ur a&ia au,it' a"ir!ativ/ Ni)ol$on a )er)etat )u lanterna interiorul &*r)ii'
)ontrol0nd' -n lu!ina $la&*' !i<ind*' a ,orilor da)* to(i erau tre<i/ Xe%.
A9;
!intele lor u!ede' in"or!e' nu le puteau a$)unde -n)ordarea trupurilor/ Repede' Ni)ol$on
$tin$e lanterna : ori)0t < de $la&* -i era lu!ina' %tia )*' totu%i' din )au,a ei i $e -n#u$tau
pupilele' redu)0ndu.i a)uitatea vederii in -ntuneri)ul )e -n)* !ai d*inuia/
F Tot ni!i)/ M)4innon X
F Tot ni!i)' $ir : e$te un -ntuneri)/// dai. $ta(i un i !inut S
In pi)ioare' i!o&il' )u o !0n* $u%(in-ndu.$e de )atar#' )u )apul -ntin$' nu $)otea un )uv0nt/
F Ce e$te' o!ule' -ntre&*' ner*&d*tor' Ni)ol$on : )e 1 ve,i R c / /
F Bri,an(i S $tri#* M)4innon : &ri,an(i $au de"erl*ri f aud de$tul de &ine/
Fc Unde R -n)otro R
F -naintea noa$tr*' -n)* nu pot di$tin#e pre)i$/ 1up* o pau,*:
F Cred' la prova tri&ord/
' F Jo$ "o)ul S ordon* Ni)ol$on : )atar#ul <o$' Xannier S Manipula apoi e)2ea $pre a adu)e
&ar)a )optra v0ntului %i valurilor/ A!&ar)a(ia a r*$pun$ -n)et la )o!anda e)2ei' din )au,a
#reut*(ii a )el pu(in )in)i,e)i de #aloane de ap* inundat* la )ap*tul prova' dar p0n* la ur!*
tot $.a rotit' )u toat* -n)*r)*tura de ap* %i !area a#itat*' %i $.a l*$at !inuit* )u a<utorul
"o)ului/
F A)u! pot vedea &ine' $tri#* M)4innon de la prova : la traver$ul pupa tri&ord' $ir/
Ni)ol$on $e -ntoar$e pe lo)ul lui %i privi repede pe$te u!*r : vreo dou* $e)unde n.a ,*rit ni!i)'
n.a au,it ni!i)' dar )ur-nd a o&$ervat o dun#* $u&(ire %i al&* -n Ontuneri)'
1 C*dere -nainte a&rupt* a )re$tei valului' )a ur!are a "aptului )* &a,a valului a -nt0lnit un
o&$ta)ol' un "und !i) $au un &an) de ni$ip/
11[
#* lun#a )ontinu*' di$p*r-nd %i ap*r-nd' totdeauna !ai aproape de )ite ori reap*rea/ Cu
$i#uran(*' erau i"_."erl*ri' &ri+antii nu ar*tau a$t"el in -ntuneri)/ In ori)e )a, erau de pro"eraS/
Ni)ol$on -n)er)* $* $)rute,e !ai &ine in -ntuneri) ./i d*du )o!anda
F -nainte !oia/ M)4innon 5
c /A)e$ta to)!ai o a%tepta' era pre#*tit: Unea in !in* &ra(ele !etali)e ale an)orei de deriv*' o
arun)* in !are (-t !ai departe' de$"*%ur* par0!a re$pe)tiv* pe !*$ur* )e an)ora $e dep*rta
%i -n)epu a "i re!or)at*/
F Ridi)*ri ra!ele S )o!and* Ni)ol$on/
La r-ndul lui/ ridi)* )ir!a/ tre)0nd $uportul raniei.e-r!* prin inelul de tre)ere' vi$lind )u "urie
pentru a !en(ine totu%i )apul p0n* )a an)ora de deriv* a<un#ea $a $e "i+e,e : nu era o trea&*
u%oar*' )*)i era -n)* de$tul de -ntuneri) %i nu di$tin#ea &ine dire)(ia' valurilor' nu avea dup*
)e $* $e oriente,e de)iS dup* v0ntul )ontrar ! dire)(ia depla$*rii &*r)ii pline. )u ap*/ Au,ea
-n<ur*turile -n*&u%ite ale oa!enilor tr*#ind din #reu $* ridi)e ra!ele din apa/ apoi )lin)2etele
a)e$tora pe l5ur)2e(i/
F A)u! v-$li(i -nainte )u to(ii' dar -n)et' "oarte -n)et' lin#*i el/
Nu avea $peran(* )* -%i vor )oordona !i%)*rile' !ai aie$ pe -ntuneri)' din )ontra' era $i#ur )*
nu vor reu%i/ In ti!p )e ei tr*#eau la ra!e' el putea )ore)ta !er$ul )u ra!a.)ir!*/ Arun)* iar
o privire pe$te u!*r : a)u! dire)(ia de"erl*rilor era -ndreptat* dire)t /$pre ei %i au,ea )lar
vuietul lor -n*&u%ii' predo!in-nd pe )el al v0ntului/ Se a"lau )a! la )in)i,e)i de @ar,i
dep*rtare' dar $e putea prea &ine $* "ie la dou* $ute )in)i,e)i' era i!po$i&il de apre)iat -n
-ntuneri)ul -n)* per$i$tent/
Ni)ol$on privi din nou -naintea lor' -n)ere-nd $* $n=*.Eat0 )u o)2ii )0t !ai departe' dar v0ntul
-i arun)* o ploaie
aaT/95
de pi)*turi $*rate' or&indu.l' %i nu reu%i $* ,*rea$)* )eva/ X0ntul par)* $e -nte(ea' -%i "*)u
pal!ele p-lnie la #ur* %i $tri#* :
F Ce $e !ai -nt0!pla' M)4innon R
F A)u! $int !ai $i#ur' $ir' $e di$tin#e de$tul de &ine/ &u)at* din par0!a an)orei de deriv*
tre)u$e pe$te
prova %i %e"ul de e)2ipa< a $tr*pun$ )u )u(itul pun#a )u p*)ur* ata%at* de a)ea$ta/ pera(ia a
"o$t "*)ut* )u toat* aten(ia' )*)i p*)ura ie%ea #reu %i da)* reu%ea $.o -!pr*%tie )0t !ai lar# pe
$upra"a(a apei' potolea -n oare)are !*$ur* %o)ul de"erl*rilor %i le -n"runtau !ai u%or/ A tre)ut
pun#a )u p*)ur* pe$te prova %i a l*$at $*.i trea)* prin !-ini !ai !ult* par0!* de le#are' apoi
o "i+* ,drav*n de &an)2eta )atar#ului/
Toate a)e$te pre)au(ii pentru a&ordarea pl*<ii au "o$t e+e)utate to)!ai la ti!p : de"erl*rile $e
a"lau la !ai pu(in de )in)i,e)i de @ar,i dep*rtare' nu la dou* $ute )in)i,e)i' %i a)u! &ar)a
a<un$e$e la ele/ Cu aten(ie' )u a&ilitate' "olo$ind din plin ra!ele' ra!a.)-r!* %i an)ora de
deriv*' Ni)ol$on a reu%it $* !anevre,e &ar)a adu)0nd.o pe por(iunea !ai )al!* a ,onei a#itate
de de"erl*ri : -ndat*' &ar)a a luat vite,*' po)nind rapid )u un val #i#anti)' )u ra!ele ie%ite din
ap* : M)4innon a tra$ )a $* -ntind* par0!a de derapare l' &ar)a a luat vite,* lin %i "*r*
,#o!ot' iar de"er.larea %i.a ondulat )ur$a -ntr.o )lo)otire de "urie al&* de $pu!*/ La )o!anda
$)urt* a lui Ni)ol$on' par0!a de derapare a "o$t $l*&it*' &ar)a $.a av0ntat pe$te )rea$ta $"*r-.
!at* a de"erl*rii %i a pornit -n #oan* $pre pla<a )u "und -n pant*' -ntr.o )ea(* de $pu!* %i
pi)*turi !i)i F nu "u$e$e ti!p $u"i)ient pentru )a !area $* adu)* at0t de
1 3ar0!* )u )are $e di$lo)2ea,* o an)or* de deriv*' a"lat* pe "und' -n po,i(ie
ne)ore$pun,*toare/
A98
departe p*)ura -!pr*%tiat* F )u par0!a an)orei -ntin$* ri#id' !ent<n-nd pupa -ndreptat*
dire)t $pre (*r! : valul -n*l&it de $pu!* a tre)ut pe$te &ar)*' a)ea$ta %i.a ur!at )ur$a $pre
(*r!/ Atun)i' nu!ai atun)i' )0nd dep*%i$er* peri)olul de"erl*rilor' Ni)ol$on' $)rut0nd inten$
$pre (*r!' a o&$ervat )eva nea%teptat/ A $tri#at din r*$puteri )a $* atra#* aten(ia )elorlal(i'
totu%i era prea t0r,iu/
Crea$ta de $t0n)* F/pro&a&il o !ar#ine )a la!a de )u(it a unui re)i" )orali#en F a $pinte)at
"undul &*r)ii' de la pupa p0n* la prova/ m!u)itura i,&iturii le.a $!ul$ )elor din &ar)* !-inile
de pe &alu$trada de )are $e (ineau' i.a proie)tat -ntr.o -nv*l!*%eal* de &ra(e' trupuri %i
pi)ioare ia pupa' doi $au trei in%i au "o$t ,v0rli(i pe$te &ord' -n ap*/ 1up* o $e)und*' &ar)a
nau"ra#iat* a pivotat violent pe o parte %i $.a r*$turnat' a,v0rlindu.i pe to(i -n apele a#itate din
ur!a de"erl*rii/
1e$pre !o!entele ur!*toare' "ie)are n.a r*!a$ de)0t )u o a!intire )on"u,*' in)on$i$tent* : $.
au r*$turnat -n valuri' au -n#2i(it ap* de !are' au atin$ )u pi)ioarele pietri%ul de pe treptele
i!en$e .ale pl*<ii' %i.au pierdut e)2ili&rul' -!piedi)0ndu.$e de &ar)a r*$turnat*' $.au ridi)at
din nou )u pi)ioarele pe "undul !*rii' pentru a "i lua(i pe $u$ de valurile -n retra#ere' $.au
,&*tut $* $e !en(in* iar*%i -n pi)ioare' -n "ine' au a<un$ )u #reu' )l*ti.n-ndu.$e' pe (*r!' unde
$.au a,v0rlit epui,a(i pe pla<*' )u ini!ile &*t0nd $* $e rup*/
Ni)ol$on a "*)ut trei dru!uri p0n* la pla<* : a -n)eput )u tran$portarea lui Mi$$ 3lenderleit2 :
%o)ul unui val i.a $urprin$ -n ti!p )e $e -ndreptau a!0ndoi rapid $pre pupa &*r)ii %i'
in$tin)tiv' a )*utat $.o $pri<ine )u &ra(ul )a $* nu )ad* pe "undul &*r)ii/ Mirat' a o&$ervat )*
era !ult !ai #rea de)0t $e a%tepta : Mi$$ 3lenderleit2 (inea )u a!&ele !-ini !0nerele $a)o%ei
de p0n,* )u unelte de tri)otat %i
A9[ $.a opu$ $* $e de$part* de $a)o%*/ Ni)ol$on a )on$ideraT #e$tul )a e#al )u o $inu)idere %i
l.a pu$ pe $o)oteala .pai!ei $i a pani)ei/ A tran$portat.o totu%i )u #reu la (*r!' )u toat* )iuda
)e.i provo)a $a)o%a $trin$ (inut* de aa in !-ini/ 1up* )e a depu$.o pe (*r! pe Mi$$ 3lender.
leit2' a a%teptai r)ti a#erea valului de"erlant %i a intrai din nou -n ap* )a $*.i a<ute lui Xannier
$*.l du)* %i pe
c c*pitan la (*r!/ >ind2orn nT voia $* $e la$e purtai' repeta \.* nu are nevoie de a<utor' dar
pi)ioarele %i puterile -i
c iau "oarte $l*&ite din )au,a r*nii %i a $u"erin(elor -ndurate -n ulti!a $*pt*!0n* : $.ar "i
-ne)at' )*,-nd dup* pri!ii pa%i prin ap*/ Alune)0nd' )*,-nd %i ridie-ndu.$e din nou' )ei doi l.au
tran$portat )u #reutate la (*r! %i l.au /i%e,at pe ni$ip' din)olo de lo)ul unde $e $p*r#eau
valurile/
Cur-nd' pe pla<* $e a"lau -n#r*!*di(i vreo doi$pre,e)i in%i' unii )ul)a(i' al(ii $e,-nd' )-(iva -n
pi)ioare' "or!e indi$tin)te -n -ntuneri)' #-"-ind' #e!0nd $au vo!it0nd ap* de !are' !ul(i )u
a))e$D de i)neli/ Re$pir-nd %i el din #reu' Ni)ol$on $.a apu)at $* "a)* apelul )elor pre,en(i' d ar
nFa a<un$ $* $tri#e de)0t un pri! nu!e : 5'
F Qudrun' Mi$$ 1ra)2!ann S
N.a pri!it r*$pun$' $e au,eau doar )iteva i)neli dureroa$e/
F Mi$$ 1ra)2!ann S repei* dl : n.a v*,ut.o ni!eni' ni)i pe !i)ul 3eter R
T*)ere/
F 3entru 1u!ne,eu' r*$punde(i' l.a v*,ul )ineva pe 3eter' !i)ul &*iat [ Nu %tie ni!eni )e $.a
-nt0!plat
)u el R
T*)erea a )ontinuat' $e au,ea doar vuietul ne-nduple)at al de"erl*rilor' "o%netul "r*!0ntat al
valurilor -n retra#ere' $)ur#indu.$epe prundi%ul pla<ei:
118
c Ni)ol$on $t la$* -n #enun)2i' )*ut* or&e)*ind printre "or!ele %i )2ipurile )elor )are ,*)eau
pe pla<* : ni)i ur!* 3eter $au de Qudrun 1ra)2!ann/ A $*rit -n pi)ioare' .a i,&it' )l*tin-ndu.
$e/ de )ineva ee.i $ta -n )ale' a aler.ne&une%te $pre !are/ a intrat -n ap* %i a "o$t do&or-t
viitoarea unei de"erl*ri/ Ca o pi$i)*' $.a ridi)at rapid pi)ioare' -i pieri$e ori)e ur!* de
e+tenuare/ Xa#' a )on%tient )* -n)* )ineva intra$e -n !are -n ur!a lui' nu i.a dat ni)i o aten(ie/
1up* %a$e pa%i !ari' )0t putea de$)2ide pi)ioarele' $i!(i )eva -i love%te rotulele )u ne!iloa$*
"ero)itate : &ar)a 5turnat* eu "undul -n $u$/ S.a dat pe$te )ap -n ap*/ a urnit )u u!*rul )2ila
&*r)ii' $.a l*$at iar la "und %i a ie%it de )ealalt* parte )u un #i"-it e+plo,iv' )u re$pira(ia t*iat* %i
a pornit din nou -n )*utare' )u o -nd-r<ire neo&i%nuit*' )u! nu !ai -n)er)a$e vreodat*/
1urerea din piept %i din pi)ioare -l )2inuia' -l tortura la "ie)e pa$' dar -%i -n)orda )u d-r,enie
voin(a $* nu !ai $i!t* ar$ura dureri.1up* al(i doi pa%i a $i!(it )* atin#e )eva !oale' $uplu/
-!pin$ de n*vala unui val -n retra#ere/ S.a oprit' a apu)at o &lu,* %i $e ridi)* -!preun* )u
Qudrun' $pri<inind.o "a $a "a)* "a(* valului de"erlant/
F Qudrun R F. Jo2nn@/ vai/ Jo2nn@ S T0n*ra $e a#*(a de el %i o $i!(i )* tre!ura/
3eter S Unde e$te 3eter R in(re&* el #r*&it/
F Xai' Jo2nn@ S
&i%nuita ei $t*p0nire de $ine di$p*iru$e' vo)ea -i era aproape un #ea!*t/
Bar)a $.a i,&it %i/// %i/// cF Unde e$te 3eter R
1e#etele lui Ni)ol$on $e -n"i#eau in u!erii tinerei' o )utura violent' vo)ea lui deveni$e un
$tri#*t $*l&ati)/
8
F Nu %tiu' nu %tiu' nu.l !ai #*$e$)/
Ea $e $!ul$e de l0n#* el' %i $e aple)* $a !ai )aute -n apa )e li $e -nvol&ura p0n* la talie/
re(inu' o ridi)* -n pi)ioare %i $e -ntoar$e : Xannier -l ur!a$e %i $e a"la -n $patele lui : i.o
-n)redin(a pe t0n*ra' $pun-ndu.i :
F 1u.o la (*r!' Xannier/
F Nu vreau' nu vreau S $tri#a ea ,&*t0ndu.$e' dar puterile au l*$at.o )ur-nd/
F L.a! pierdut pe &*ie(el' l.a! pierdut S
F Ai -n(ele$' Xannier R $e au,i vo)ea t*ioa$* a lui Ni)ol$on' dep*rt0ndu.$e/
F A! -n(ele$' $ir S !or!*i a)e$ta' )ontrariat )* tre&uia $.o du)* la (*r! pe t0n*ra -nne&unit*'
-n lo) $*.i dea a<utor lui Ni)ol$on/ '
>*r* r*#a,' Ni)ol$on $.a $)u"undat -n apa -n$pu!at*' $)or!onind di$perat )u !-inile
prundi%ul de pe "und : dar nu reu%ea $* #*$ea$)* )eea )e )*uta/ Un !o!ent a )re,ut )*' -n
"ine' a #*$it' dar nu era de)0t o vali,* #oal* pe )are a arun)at.o )u )iud* %i $e a"und* !ai
departe -n valurile de"erbante' l0n#* re)i"ul de )orar5 de )are $e lovi$e &ar)a/ Apa -i a<un#ea
a)u! aproape la u!eri' pi)ioarele -i erau lovite )u re#ularitate de &a,a valurilor' -n#2i(ea #uri
pline de ap* $*rat* %i $tri#a' -n toate dire)(iile' nu!ele &*ie(a%ului' )a o ne&unea$)* litanie'
i!pun-ndu.%i e"orturi $uprao!ene%ti' $t*p0nit de o $pai!* ne)ru(*toare' de o #roa,ni)*
an+ietate )are' pui. %i $i!plu' $i!(ea )*.l -nne&une%te' )u! nu !ai $i!(i$e vreodat* %i nu
)redea )* putea e+i$ta -ntr.un $u"let de o!/
Au tre)ut poate trei !inute de )0nd &ar)a $e lovi$e de re)i" %i' a%a -nne&unit )u! era' -%i d*dea
$ea!a )* &*ie(elul nu !ai putea tr*i da)* $e $)u"unda$e -n apele -nvol&urate/ Nu !ai a.a
)on%tient de )e "*)ea' dar !ai plon<a -n)* o dat* prin $pu!a valului de"erlant' p0n* la "undul
119
)u prundi% al !arii' dar tot "*r* re,ultat' ni)i $u& !are' ni)i pe $upra"a(a !*rii &0ntuit* doar
de ploaie' v0nt' -ntune)i!e %i urletul r*#u%it al valurilor de"erbante/ Ei' deodat*' de pe$te v0nt
%i valuri' a au,it )lar vo)ea &*ie(a%ului/
Uip*tul $u&(irel %i -n$p*i!0ntat al )opilului venea de la dreapta' de.a lun#ul pla<ei' de la vreo
trei,e)i de @ar,i di$tan(*/ Ni)ol$on a pornit ne&une%te -n a)ea dire)(ie' &le$te!0nd ad0n)i!ile
de ap* )are -i redu)eau aler#*tura la $*rituri #rote%ti/ 1in nou a au,it )opilul $tri#ind' de a$t*
dat* !ult !ai aproape/ Ni)ol$on a $tri#at %i el nu!ele )opilului' dar a)u! i.a r*$pun$ o vo)e
&*r&*tea$)* %i $e po!eni deodat* lin#* $ilueta unui &*r&at' tot at0t de -nalt )a el' (in-nd $u$ -n
&ra(e )opilul/
F Sunt tare &u)uro$ )* ne -nt0lni!' Mr/ Ni)ol$on/
Era vo)ea lui Xan E""en' $la&*' par)* venind de departe/
F B*ie(a%ul n.a p*(it ni!i) r*u' ia.1 -n$*' te ro#' du!neata -n &ra(e/
Ni)ol$on a&ia avu vre!e $* ia 5 )opilul -n &ra(e' )* olande,ul $e )l*tin* %i )*,u' )0t era de lun#'
)u "a(a -n apa -n$pu!at*/
tIII
Jun#la era u!ed*' do!nea o )*ldur* <ilav*' )a de eluv0/ La -n*l(i!e' dea$upra )apelelor'
prinlre pu(inele lu!ini%uri ale -n)il)elii ra!urilor de )opa)i' #reu -n)*r)a(i )u liane'
nau"ra#ia(ii puteau ,*ri )erul plu!&uriu' po$o!orit' a)ela%i )are a$)un/$e/$) )o!plet' )u dou*
ore -nainte' r*$*ritul $oarelui/ Lu!ina "iltrat* printre v0r"urile )opa)ilor p*rea $traniu de
ireal*' de r*u preve$titoare %i -n per"e)t a)ord )u $i!(*!0ntul de i,olare provo)at de.perdelele
ver,i de ve#eta(ie dea$* tropi)al* %i de $!-r)urile )u !-,#* pe$tilen(ial* )are !*r#ineau de
a!&ele p*r(i o pote)* )e $tr*&*tea <un#la/ 1e "apt' nu $e putea $pune )* era o pote)*' !ai
)ur-nd o de"ri%are "*)ut* de )ur-nd: /le a!&ele p*r(i $e vedeau ur!e re)ente de topoare %i
)u(ite/ 3e l0n#* a)ea$ta' pote)a era -n%el*toare : unele p*ili erau &*t*torite %i nete,ite prin
"olo$ire' apoi di$p*reau &ru$) $i !i$terio$ )ind a<un#ea la un trun)2i uria% de ar&ore pr*v*lit
$au $e pierdeau -ntr.un $!-r) !l*%tino$' pote)a reap*r-nd dup* )-(iva @ar,i' din nou neted* $t
&*t*torit*/
Stropi(i pin* la &r-u )u !ii putre#*it %i du2nind #roa,ni)' Ni)ol$on %i Xannier $.au o&i%nuit
)ur-nd )u! $* $e de$)ur)e )u a)e$te di$pari(ii ale pote)ii/ Au de$)operit )a totdeauna e+i$ta un
o)oli% al $!-r)urilor %i da)* )er)etau !ai $t*ruitor %i !ai -ndelun#at' de o&i)ei reu%eau $* #*.
1A9
a0 )ontinuarea pote)ii/ 1ai. de$)operirea a)e$tor o)o.dura %i uneori $.au dep*rtat at0t de !ult
de pote)*' t nu!ai din -nt0!plare au reu%it $.o re#*$ea$)* : a%a da)* nu d*deau i!ediat de
o)oli%' tre)eau dire)t prin : %i ie%eau la !al de )ealalt* parte' unde "*)eau /$uri )a $* $e )ure(e
pe )0t po$i&il de !-l %i de lipiL Te $)-r&oa$e )e li $e prindeau de pi)ioare/ Apoi $e #r*.u din nou
$* ur!e,e )0t !ai "*r* #re% pote)a -ntorto.*t* -n <urul )opa)ilor !a$ivi -n $e!i.lu!ina
"anto!a.i' va#* a p*durii tropi)ale' "*)0ndu.$e )* nu o&$erv*' a!&ele p*r(i ale par)ur$ului'
)iudatele "r*!0nt*ri $i lete )e le -n$o(ea -naintarea' provenind din a!&ele i ale dru!ea#ului/
Ni)ol$on era un !arinar -nveterat' -n #eneral nu $e ()a -n lar#ul lui pe u$)at' )u at0t !ai pu(in
-ntr.o <un#l* nu ar "i dorit ni)i -n ruptul )apului $* "a)* o a$e!enea *torie' da)* ar "i avut de
ale$/ 1ar nu era alt)eva' ni.ii) alt)eva de ale$ %i )ur-nd "aptul a "o$t violent pu$ -n eviden(*' la
!i<irea !ai a))entuat* a ,orilor )0nd avu$e$e po$i&ilitatea $* )unoa$)* !ai &ine $itua(ia %i
)ondi(ia "o%tilor pa$a#eri ai &*r)ii' -ntin%i a)u! pe pla<*' iar )ele )on$tatate erau departe de a.i
in$pira opti!i$!/
1e&ar)a$er* undeva -n Str0!toarea Sunda/ pe (*r!ul ulei Java/ -ntr.un #ol" lar#' )u
de$)2idere de dou* De' pe o pla<* -n#u$t*' pietroa$* %i )u <un#la )o&or-nd roape p0n* la
!ar#inea !*rii' o <un#l* den$*' p*.r-nd de nep*trun$ %i )are $e -ntindea -n interior p0n* la
p*durea de rain.tree 1 )e a)operea dealurile $)unde din.
1 1enu!it %i W!on6e@ podD e$te un ar&ore tropi)al )are noite tin#e AJ ! -n*l(i!e %i o )oroan*
)u dia!etrul de ;9 ! : "ru)tele tn "or!a de p*$t*i' $e "olo$e$) )a nutre( pentru vite Jar le!nul
pen5 tru )on"e)(ionarea de !o&il* H"a!ilia l/p#n!i.no$n/e@$au nu!ele de 3it2e)o"o&iCTn
%a!anI/
!i
$pre $ud/ Malurile #ol"ului p*reau )o!plet pu$tii' "*r* ur!e de via(* o!enea$)* $au ani!al* :
doar !i)a lor )eat*' )ui&*rit* )a vai de lu!e $u& un pil) de pal!ieri' pe pla<*' )a! la o $ut* de
@ar,i de &ar)a de $alvare r*$turnat* %i ea pe (*r!/
Bar)a era aproape di$tru$*/ -ntre )2il* %i &r-ul de a)o$tare era $pinte)at* pe o lun#i!e de
aproape )in)i$pre,e)e pi)ioare' )2ila -n$*%i era $"*r0!at* %i pie$a de -!&inare $!ul$*/ Bar)a
ora irepara&il*' )o!plet inutili,a&il*/ Nu le r*!0nea de)0t alternativa vie(uirii -n <un#l*' dar nu
aveau !i<loa)e $* "a)* "a(* unei a$e!enea $itua(ii/
Cu tot )ura<ul lui' )*pitanul >ind2orn era -n)* "oarte &olnav' in)apa&il $* par)ur#* !ai !ult
de )-(iva pa%i/ Salvat %i el' Xan E""en era e+tre! de $l*&it' avea dureri )u!plite' )u a))e$e
violente aproape de le%in la intervale re#ulate/ Ni)ol$on %i M)4innon l.au $)*pat de o !olu$)*
)e i $e prin$e$e de pi)iorul #reu r*nit' )0nd -n)er)a$e $* du)* $in#ur )opilul la (*r!' apoi
)*,u$e %i aproape $e -ne)a$e' de%i apa era pu(in adin)* : $e !ai ad*u#au rana de %rapnel din
)oa$t* pri!it* )u )0teva ,ile !ai -nainte %i lovitura -n )ap pri!it* nu de!ult de la >arn2ol!e :
toate a)e$tea -i $l*&i$er* puterile %i )apa)itatea de re)uperare/ Kalter$ %i Evan$ aveau &ra(ele
in"la!ate din )au,a unor r*ni in"e)tate' $e $i!(eau "oarte pro$t' iar M)4innon' de%i nu $e
pl0n#ea de dureri' %)2iop*ta de pi)iorul -n(epenit/ Killou#2&@ era $l*&it' Qordon "*r* vla#* %i
nea<utorat' iar Siran $i oa!enii lui nu $e #0ndeau de)0t $*.%i "ie de a<utor nu!ai lortn%i/%i/
Sin#urii !ai ,draveni erau Ni)ol$on %i Xannier' al patrulea o"i(er' dar Ni)ol$on -%i d*dea $ea!a
)* nu puteau "a)e prea !ult pentru )eilal(i' $* le aline $u"erin(ele' -n i,olarea -n )are $e a"lau/
Nu $e punea pro&le!a $* poat* repara &ar)a de $alvare' %i' de a$e!enea' ni)i5 #0nd $*
1A9
a&at* )on$trui alt* &ur)* $au plut* )u pu(inele $)ote )e/ po$edau/ Se a"lau pe u$)at %i pe
u$)at tre&uiau $* r*!0n*' dar nu puteau $ta Ja ne$"0r%it pe pla<*' )*)i !ureau de
5"oa!e/ Ni)ol$on nu.%i "*)ea ilu,ii ni)i a$upra po$i&ilit*(ilor de a $upravie(ui )ine %tie/ )0t pe
&a,a 2ranei pe )are o puteau )ule#e din ar&ori' ar&u%ti' de pe $ol %i de $u& $ol/ Un o&i%nuit )u
traiul -n <un#l* ar "i %tiut $*.%i pro)ure )ele ne)e$are pentru a $upravie(ui' dar pe ei -i p0ndea
peri)olul de a $e otr*vi de la pri!a -n)er)are de a $e 2r*ni )u lu)ruri ne)uno$)ute/ Ei )2iar
da)* nu $e otr*veau' )u $)oar(* de )opa) %i )u )0teva #r*un(e nu re,i$tau !ult* vre!e oa!eni
at0t ele &olnavi' %i' pe dea$upra' "*r* !edi)a!ente $i &anda<e )urate pentru r*nile in"e)tate %i
$upurinde' a%a )* per$pe)tivele erau "oarte $u!&re/
Hrana' ad*po$tul' &anda<ele %i !edi)a!entele erau vitale pentru nau"ra#ia(i %i pentru )*utarea
lor ple)a$er* -n )er)etare' $* vad* da)* e+i$tau po$i&ilit*(i $* le pro)ure/ 1ar )0t de departe
e+i$tau a$e!enea po$i&ilit*(i %i -n )e dire)(ie $e a"lau erau adev*rate %arade/ Ni)ol$on %tia )*
-n )ol(ul de nord.ve$t al Javei e+i$tau lo)uitori )are poate le.ar "i dai &u)uro%i a<utor %i -%i
a!intea )* erau unul $au dou* ora%e !ai !ari/ undeva -n interiorul u$)atului' prea dep*rtate
in$* F a%a )* nu le r*!0nea de)it per$pe)tiva unor $ate de pe$)ari pe )oa$t*/ 1ai. poate )* ar
-nt0!pina o$tilitate -n lo) $* pri!ea$)* a<utor' poate )* ar da pe$te o)upan(i <apone,i : intr.un
(inut deluro$ de <un#l* %i p*duri )a Java' era aproape $i#ur )* a)e%tia -%i li!itau a)tivitatea la
,onele de )oa$t*/ Ni)ol$on -%i d*du$e $ea!a )*' indi"erent de ri$)uri' tre&uia $* -n)er)e %i lua$e
2ot*r0rea $* ple)e la dru! : nu!ai la o or* dup* !i<irea ,orilor' %i.a luat Coltul de 9'J55 iar a
doua ar!* )e !ai "u$e$e $alvat*' pi$tolul !itralier* al #eneralului
1A1
>arn2ol!e/ a l*$at.o -n #ri<a lui M)4innon %i p*trun$e$e -n <un#l*' -!preun* doar )u Xannier/
La !ai pu(in )a dou*,e)i de @ar,i de la (*r!' -nainte de a a<un#e )2iar la !ar#inea p*durii'
d*du$er* de pote)a &*t*torit* du)0nd de.a lun#ul )oa$tei' de la nord.e$t la $ud.ve$t' -ntre
p*dure %i !are/ In$tin)tiv' au luat.o $pre $ud.ve$t %i nu!ai dup* )e au par)ur$ o oare)are
di$tan(*' Ni)ol$on %i.a dat $ea!a de )e au luat.o -n a)ea dire)(ie : -n per$pe)tiv*' $udul
repre,enta $alvarea %i li&ertatea La !ai pu(in de o <u!*tate de !il*= de unde l*$a$er* #rupul
)elorlal(i' pla<a $e ar)uia departe $pre ve$t %i nord.ve$t' $pre )ap*tul !ai plat al #ol"ului :
pote)a tre)ea drept pe$te &a,a pro!ontoriului' p*r*$ea ,ona de tu"i%uri %< ar&u%ti %i p*trundea
ad0n) -n de$i%ul p*durii/
1up* nou*,e)i de !inute au par)ur$ )a! trei !ile de la pla<* %i Ni)ol$on a de)i$ o 2alt*/
To)!ai $e ,&*tu$er* $* $tr*&at* vreo trei,e)i de @!.,i de ap* !l*%tinoa$* )are le a<un$e$e
aproape p0n* la $u&$uori %i a!0ndoi erau e+tenua(i/ E"ortul' !un)a #rea pentru /a $tr*&ate
-n#ro,itor de -n)et !la%tinile erau i$tovitoare pentru ni%te oa!eni )are de o $*pt*!0n*
&*u$er* doar pu(in* ap* %i nu !0n.ea$er* aproape ni!i)/ 1ar !ai in$uporta&ile erau a&uriI i
un#i ei' )*ldura ne-ndur*toare %i pi)*turile de $udoare )are le p*trundeau -n o)2i' or&indu.i/D
So)otindu.$e !ai -n $i#uran(* pe o por(iune de p*!0nt u$)at' Ni)ol$on %edea )u $pinarea
$pri<init* de un trun)2i de ar&ore/ I%i %ter#ea de !urd*rie "runtea )u do$ul pal!ei $tin#i F )u
!0na dreapt* tot -n)le%tat* pe Colt F %i $e uita la Xannier )are' )0t era de lun#' $e -ntin$e$e
pe p*!0nt/ )u ante&ra(ul pe$te o)2i' pieptul ,&*tlndu.i.$e -n re$pira(ii ad0noi %i repe,i
F Ce ,i)i/ Xannier /5 3un r*!*%a# )a r/.ai #0ndit 'a_'V:/.zdat* )* e+a!enul de o"i(er IU ar
putea )on$ta -n a 2oin*ri prin <un#la indone,iana 5/5
I >*r* $*.%i dea $ea!a de )e/ vor&ea pe %opti(i5 : <un#la' in -ntre#i!ea ei' re$pira o$tilitate/
c. F E #roa,ni)* <un#la a$ta' nu.i a%a/ $ir R
Xannier era a#itai' !or!*ia -n)et' ea %i )u! )lorlul vor&irii ii produ)ea duren !u$)ulare' apoi
-n)er)a un M/i!&et $i )ontinua :
F Tar,anii pe )are ii ve,i in "il!e $*rind din )ra)* -n )ra)* -(i dau o i!a#ine #ro%ii* de !odul
)u! $e poate -nainta prin <un#l*/ :Xli $e pan5 )* pute! !er#e o ve%ni)ie pe pote)a a$ta
&le$te!at*/ Nu )rede(i oare/ $ir/ )* ni -n.v0rti! in )er) R
F >oarte po$i&il' ad!i$e Ni)ol$on/ toat* ,iua n.a! ,*rit $oarele' dea$upra noa$tr* de$i%ul ni)i
nu ne la$* $* vede! )oiul/ Nu $ini delo) $i#ur da)* ne -ndrept*! $pre nord/ $ud $au ve$t/ nu.
!i dau $ea!a/ 3ro&a&il -n$* 0 pote)a a$ta ie$e iar la !are/
:F Sper $* ave(i dreptate' $ir/
Xannier era in#0ndurat/ dar nu depri!ai/ 3rivindu.i "i#ura prelun#*' &ron,ata de $oare' )u
!a+ilarele a)u! "oarte proe!inente' )u &u,ele &*%i)au' dar )u o e+pre$ie de 2ot*r0re/ Ni)ol$on
)on$tata -n $inea $a )* in ulti!ele )0teva ,ile' "urnalul priva(iunilor %i -n)er)*rilor -l !ode.
la$er* )a -ntr.o adev*rat* !atri(*' tran$"or!0ndu.l dintr.un t0n*r %ov*ielni)' ne$i#ur de $ine'
-ntr.un &*r&at tena)e' un o! )on%tient' )u noi re$ur$e %i /)apa)it*(i ne&*nuite anterior'
intere$ant $*.l ai al*turi la nevoie/
A ur!at un !inut' poate dou*' de t*)ere' t*)ere tul&urat* doar de %uieratul din )e -n )e !ai
potolit al re$pira(iilor/ Apoi' &ru$)' Ni)ol$on $e -n)orda' -ntin$e !0na $tin#* Et.1 &*tu pe u!*r
pe Xannier/ pentru a.i alra#e aten(ia/
!
Qe$tul era ele pri$o$ : Xannier au,i$e %i el )eva' %i $e ridi)a 1 -n)et' "*r* un pi) de ,#o!ot/ In
)0teva $e)unde' a!0ndoi $.au a$)un$ dup* trun)2iul de )opa)' -n a%teptare/
Mur!urul de vo)i %i pa%i u%ori pe p*!0ntul )a o $altea al <un#lei $e apropia din )e -n )e !ai
!ult' )ei )e vor&eau "iind -n)* a$)un%i de o )otitur* a dru!ea#ului' la o dep*rtare de ,e)e
@ar,i/ 3oate )* era !ai &ine $* a%tepte !o!entul )0nd reu%eau $*.i identi"i)e dup* vor&* pe
)ei )e $e apropiau' dar pro&a&il' atun)i ar "i "o$t prea t0r,iu/ Ni)ol$on )*ut* la repe,eal* alt lo)
unde $* $e a$)und*' dar nu!ai trun)2iul de )opa) le o"erea un ad*po$t -n )are $* a%tepte )ele
)e ur!au $* $e -nt0!ple/ Cei )e $e apropiau F pare.$e' doar doi F puteau "i <apone,i/ C2iar
-n*&u%it $u& tuni)*' (*)*nitul )u )are %i.a ar!at Coltul i $.a p*rut lui Ni)ol$on ne"ire$) de
tare/ Nu $.ar "i )re,ut -n $tare $* $e pre#*tea$)* $* tra#* a$upra unui ne)uno$)ut' pindindu.l
dintr.un a$)un,i%' dar -n)er)*rile prin )are tre)u$e -n ulti!a lun* -i $)2i!&a$e !ult
!entalitatea/
Cur-nd' )ei )e $e apropiau au a<un$ la )otitura dru!ului' puteau "i v*,u(i din plin : trei in%i'
nu doi' %i nu erau <apone,i' )eea )e Ni)ol$on a putut o&$erva )u )ertitudine/ A $i!(it o !are
u%urare' dar %i o va#* $urpri,* : $u&)on%tient' $e a%tepta' da)* nu erau <apone,i' $* "ie
lo)alni)i din Su!atra' -!&r*)a(i $u!ar dup* )erin(ele )li!atului lo)al %i purt0nd $uli(e $au
$ar&a)ane1 : doi dintre ei purtau In$* pantaloni de dril %i )*!*%i al&a$tre.de)olorat/ Ei !ai
!ult l.a $urprin$ "aptul )* )el !ai v0r$tni) dintre )ei trei purta o pu%)*/ N.a a&andonat Coltul
pe )are.l (inea -n !0n* : a a%teptat p0n* $.au apropiat la vreo ,e)e pi)ioare' -n !i<lo)ul pote)ii'
%i a -ndreptat (eava pi$tolului $pre pieptul )elui )u pu%)*/
1 Ar!* a unor popula(ii pri!itive' )on$t0nd dintr.un tu& lun# #i drept prin )are' $u"l0nd' $e
lan$ea,* !i)i proie)tile/
!
B / C0nd a o&$ervat:' o!ul )u pu%)a a rea)(ionat rapid : $.a (oprit &ni')' o)2ii ne#ri' ridi)a(i i.
au $)*p*rat $u& p*l*ria de paie %i (eava lun#* a pu%tii $.a r*$u)it $pre Ni)ol$on' )0nd a)e$ta
%i.a l*$at !0na $tin#* -n <o$/ 1ai. t0n*rul de l-2#* el a rea)(ionat %i !ai repede : )u o !0n*
!u%)2iu.'Joa$* a apu)at' (eava pu%tii -ndrept0nd.o -n $u$ %i la $urpri,a %i !ini a ap*rute pe
"i#ura )elui )u pu%)*' i.a r*$pun$ )u eleva )uvinte 2ot*r-te' ro$tite repede/ Cel !ai -n v0r$t* a
p*rut de a)ord' )a! )u -ndoial* %i a l*$at ar!a aproape $* atin#* p*!0ntul )u v0r"ul (evii/
Apoi/ -i %opti )eva tin*rului )are r*$pun$e )u un #e$t de apro&are %i privi )u o)2i o$tili $pre
Ni)ol$on5: ' F Be#ri<p U Nederland$ R
F lande,i R -!i pare r*u' nu S r*$pun$e Ni)ol$on' -n en#le,*' -n$o(indu.%i vor&ele )u o
ridi)are din u!eri' -n $e!n de ne#a(ie/
Apoi' ordon* $)urt :
F I.ai pu%)a' Xannier S
F En#le,e%te R Xor&i(i en#le,e%te R
T0n*rul vor&ea do!ol' %ov*ielni)' $e uita la Ni)ol$on )u o)2i &*nuitori dar !ai pu(in o$tili'
"i+-ndu.i )apul %i -ndat* ,0!&i/ Se -ntoar$e' $pu$e repede )elui !ai v0r$tni) )0teva )uvinte'
dup* )are $e adre$* lui Ni)ol$on :
F I.a! $pu$ tat*lui !eu )* $unte(i en#le,i' v* re)uno$) p* )2ipiu/
F 1up* a$ta R $pu$e Ni)ol$on' atin#0ndu.%i )u !0nn !nele #radului de pe )2ipiu/
F 1a : a! lo)uit la Sin#apore aproape doi ani' r*$pun$e t0n*rul' "*)0nd )u !0na un #e$t va#
$pre nord : a! v*,ut a)olo o"i(eri en#le,i de pe nave/ Ce )*uta(i pe ai)i R
F Ave! nevoie de a<utor' r*$pun$e5 dire)t Ni)ol$on/ Mai -nt-i $e #0ndi$e $* te!pori,e,e' $* a"le
)u )e "el
de oa!eni avea de.a "a)e' dar )*ut*tura $in)er* a t0n*ru.
;99 lui i.a $)2i!&at p*rerea : la )e $* $e !ai pre"a)*' la )e $* !ai te!pori,e,e :
a F Nava noa$tr* a "o$t $)u"undat*' !ul(i dintre ai no%tn $unt pe ai)i pe aproape &olnavi' al(ii
r*ni(i' ne tre&uie ad*po$t' 2ran* %i !edi)a!ente/
F 1*.!i pu%)a -napoi' $pu$e &ru$)' t0n*rul/ Ni)ol$on a ordonat pro!pt :
F 1*.i pu%)a -napoi' Xannier/
F 3u%)a R -ntre&* e,it0nd Xannier : dar da)*///
F Ni)i un da)*/ d*.i pu%)a' repli)* Ni)ol$on/ El -n$u%i -%i pu$e Coltul -napoi la )entur*/
-n)* e,itind' Xannier d*du -napoi pu%)a o!ului )u p*l*rie de paie : a)e$ta o apu)*' o pu$e la
u!*r' -n poN ,i(ie de tra#ere dar "*r* a o)2i pre)i$/ T0n*rul -l privi )u repro&are %i ,0!&i -n
)2ip de $)u,* )*tre Ni)ol$on :
F Tre&uie $*.l ierta(i pe tat*l !eu' de)lar* el' %ov*ielni) : l.a(i o"en$at #rav/ ni!eni nu $e
)uvine $*.i ia ar!a
Fc 1e )e R
F 3entru )* Tri6a2 e$te )ineva %i ni!eni nu -ndr*,ne%te/
Xo)ea t0n*rului era un a!e$te) de a"e)(iune' !0ndrie dar tonul $una prieteno$ : )ontinu* :
F E )*petenia $atului no$tru/
F E !ai !arele $atului R
Ni)ol$on -l privi pe Tri6a2' de a$t* dat* )u intere$ a de a)e$t o!' de 2ot*r0rea lui de a le
a)orda $au nu a<utor depindeau vie(ile lor/ 3rivindu.l a)u! !ai atent' pe "i#ura iui &run*'
ridat*' #rav* %i $ever*' Ni)ol$on de$lu%i autoritate %i )al!' atri&utele unui )ondu)*tor de tri&
$au de $at/ >i,i)' Tri6a2 $e!*na )u "iul $*u %i )u un &*iat !ai t0n*r )e $ta la oare)are
di$tan(* -n $pate' pro&a&il un "iu !ai !i)/ To(i trei aveau "runtea lat*' o)2i inteli#en(i' &u,e
"ru!o$ ar)uite %i $u&(iri' na$ aproape a)vilin' "*r*
a te
S o )ara)teri$ti)* ne#roida' aproape $i#ur aveau o a$)enden(* pur ara&*/ WUn o! pe )are te
po(i &i,ui' #<ndi Ni)ol$on' da)* \c di._pu$ $* te a<ute/D
F E$te )*petenia noa$tr*' )on"ir!* t0n*rul/ %i eu $int a6' "iul lui !ai !are/
F Nu!ele !eu e$te Ni)ol$on : $pune.i tat*lui du!itale $unt )itiva en#le,i &\<lnavi %i )iteva
"e!ei pe pla<*' la
vreo trei !ile $pre nord/ Ave! nevoie de a<utor/ -ntrea&*.' da)* vrea $* ni.1 dea/
Tela6 i $.a adre$at tat*lui' vor&indu.i repede' $a)adat' ti!p de un !inut / a$)ult* r*$pun$ul
%i.1 -ntre&a pe Ni)ol$on : pF C-(i $unt &olnavi R
F Cin)i in%i/ )el pu(in )in)i/ Mai $unt %i trei "e!ei F %i )red )* ni!eni nu poate !er#e prea
departe/ C0te !ile $unt p0n* la $atul vo$tru R
F Mile R $uri$e Tela6 : a<un#e! -n ,e)e !inute/ 1in nou vor&i )u tat*l $*u' )are -l apro&* prin
#e$turi/
:/Vpoi i $e adre$* $)urt &*iatului !ai t0n*r/ A)e$ta a$)ult* atent' repet* in$tru)(iunile' ,0!&i
ar*t0ndu.%i din(ii al&i $pre Ni)ol$on %i Xannier' apoi o lu* la "u#* -n dire)(ia din )are veni$er*/
EL. X* vo! da a<utor' $pu$e Tela6 : "ratele !eu i.a du$ -n $al )a $* revin* eu )-(iva oa!eni
,draveni p t*r#i pentru )ei &olnavi : 2ai $* !er#e! la )a!ara,ii du!itale/
I Au pornit pe pote)a aparent #reu de ur!*rit prin p*dure' printre ar&u%ti' o)olind !la%tina
pe. )are Ni)ol$on %i Xannier nu de!ult o tre)u$er* dire)t' at0t de #reu : au ie%it din nou pe
pote)*' totul -ntr.un !inut/ Xannier privi $pre Ni)ol$on %i ,0!&i )u ne)a, :
F Tare a! "o$t nepri)epu(i' nu.i a%a R Ce u%or e$te )0nd %tii )u! $* 1e de$)ur)i/
1A;
F Ce $pune prietenul du!itale R intre&* Tela6/
F Spune )* &ine ar "i "o$t da)* erai )u noi )eva !ai devre!e' )0nd a! "*)ut dru!ul -n $en$
inver$/: a! pierdut !ult ti!p/ &0l*)indu.ne p0n* la &r-u prin !la%tin*/
Tri6a2 !ur!ur* -ntre&*tor' a$)ult* r*$pun$ul lui Tela6' apoi !or!*i )eva/ Tela6 ,0!&i :
F Tata $pune )* doar pro%tii %i )opiii "oarte !i)i $e ud* pe pi)ioare )0nd !er# prin p*dure :
uit* -n$* )* tre&uie $* "ii o&i%nuit )u a%a )eva/
m0!&ind din nou :
F Ei el a uitat )* a -nt0lnit odat* )eva neo&i%nuit : o $in#ur* dat* -n via(a lui' $.a ur)at -ntr.un
auto!o&il : )0nd a pornit.o' a $*rit din el %i $.a r*nit #rav la un pi)ior/
C0t ti!p au !er$ prin lu!ina ver,uie' "iltrat* de de$i%ul <un#lei' Tela6 %i.a dat dru!ul la #ur*
: a !*rturi$it )* el %i tat*l $*u nu.i iu&eau prea !ult pe en#le,i' dar nu (ineau ni)i )u
olande,ii' ni)i )u <apone,ii/ Erau indone,ieni %i doreau )a (ara lor $* "ie li&er*/ Iar )0nd $e va
ter!ina r*,&oiul' vor "i &u)uro%i $* trate,e li&ertatea (*rii lor )u en#le,ii $au )u olande,ii/
Japone,ii $e !ani"e$tau )a ni%te prieteni' dar $e %tia )* da)* intrau -ntr.o (ar*' nu !ai ple)au :
propuneau o a%a.,i$* )ooperare' $punea Tela6' %i da)* n.o puteau o&(ine de &un* voie'
utili,au alte )*i : &aioneta %i pu%)a auto!at*/
Ni)ol$on -l privi )u $urprindere %i -n#ri<orare :
F Sunt <apone,i pe ai)i R Au %i de&ar)at R
F 1in ne"eri)ire' $unt %i pe ai)i' r*$pun$e Tela6 )u $erio,itate/
Cu un #e$t $pre e$t :
F En#le,ii %i a!eri)anii $e !ai lupt* -n)*' dar nu vor re,i$ta !ult* vre!e/ Japone,ii au %i
o)upat !ulte ora%e %i $ate' la o $ut* de !ile de ai)i Au -n"iin(at )eea )e voi
;1A
Luni(i o #arni,oan*' la Bantu6/ o #arni,oan* !are/ av0nd )o!andant un )olonel' pe nu!e'
4L$e6i/
Tela6 )l*tin* din )ap' -n"iorindu.$e )a de "ri# :
3 L Colonelul *$ta n.are ni!i) o!ene$)' e$te un ani!al'
o "iar* de <un#l*/ 1ar ani!alele din <un#l* o!oar* nu!ai )0nd $unt nevoite $.o "a)*' pe )0nd
4i$e6i taie !0na unui o!/ )2iar a unui )opila%' a%a )u! un &*iat "*r* !inte $!ul#e aripile
unui "luture/
>L La )e dep*rtare de $atul vo$tru $e a"l* a)e$t ora% R
-ntre&* Ni)ol$on/
F Bantu6 R
/ F 1a' a)olo unde e$te #arni,oana/
F Nu !ai !ult de patru !ile/
5 F 3atru !ile S Ei vrei $* ne ad*po$te%ti/// doar Ia patru !ile de <apone,i S Ei )e $e va -nt0!pla
da)*///
F -ntr.adev*r' )red )* nu pute(i $ta !ult* vre!e la noi' -l -ntrerup$e' #rav' Tela6 : Tri6a2' tat*l
!eu' $pune )* ar "i peri)ulo$' %i pentru voi' %i pentru noi/ Sunt !ul(i turn*tori )are dau
in"or!a(ii pentru a )-%ti#a &ani' )2iar printre ai no%tri/ 1a)* a"l*' <apone,ii v* prind %i ne du)
pe to(i la Bantu6 : %i pe tata' %i pe !a!a %i pe !ine )u to(i "ra(ii !ei/
F Ca o$tate)i R
F A%a $pun ei' ,0!&i' )u tri$te(e' Tela6 : dar o$tate)ii lua(i de !ilitarii <apone,i nu $e !ai
-ntor) ni)iodat*/ Sunt )ru,i <apone,ii' de a)eea vre! $* v* a<ut*! $* $)*pa(i de ei/
F C0t ti!p a! putea $ta la voi R
Tela6 $e )on$ult* )u tat*l $*u %i r*$pun$e :
F C0t ti!p vo! $o)oti )* nu.i ni)i un peri)ol/ $* v* d*! de !0n)are' o )oli&* -n )are $*
dor!i(i' iar &*tr-nele din $atul no$tru $e pri)ep $* vinde)e tot "elul de r*ni/ C'red )* ve(i putea
$ta trei ,ile' nu !ai !ult/
;1;
F Apoi' )e vo! ta)e R
Tela6 ridi)* din u!eri %i )ontinu* in t*)ere dru!u 1 p<5in <un#l*/ + /
L.au -ntilnit pe M)4innon la !ai pu(in de o $ut* de @ar,i de lo)ul unde e%ua$e &ar)a pe pla<*'
)u o noapte -nainte : aler#a' -!pleti)indu.$e' nu din )au,a pi)iorului an)2ilo,ai : de la o
t*ietur* din !i<lo)ul "run(ii' -i )ur#ea $0n#e pe o)2i %i Ni)ol$on -n(ele$e nu!aide)0t )ine e$t.1
autorul/
>urio$' vin*l de ne)a, %i "*)0ndu.%i repro%uri doar $ie%i/ M)4innon era "oarte a!*rit : nu i $e
putea adu)e ni)/ o vin*/ C0nd %i.a revenit -n $i!(iri' %i.a dat $ea!a )* o piatr* -l lovi$e -n )ap'
l*$0ndu.l in)on%tient' %i ,*)ea pe p*!0nt/ Era i!po$i&il $*.l "i putut p*,i pe Siran %i pe )ei doi
oa!eni ai lui )ontinuu %i $i!ultan/ Ceilal(i nau"ra#ia(i au a$i$tat neputin)io%i' ata)ul "u$e$e
pu$ la )ale eu #ri<* %i $in#ura )ara&in* e+i$tent* Siran i.a $!ul$.o Ini M)4innon -n !o!entul
)0nd a)e$ta' lovit' $e pu*v*lea la p*!0nt/ >ind2orn o&$erva$e )* Siran )u )ira)ii lui "u#i$er*
$pre: nord.e$t/
M)4innon $t*ruia $* $.e pornea$)* -n ur!*rirea )elor trei %i Ni)ol$on a "o$t la/-n)eput de
a)ord' )on$ider-nd )* Siran' -n via(* %i li&er' era un peri)ol poten(ial' oriunde $.ar a"la/ 1ar
Tela6 $.a opu$ : in pri!ul r-nd' )on$idera i!po$i&il )a "u#arii $* "ie #*$i(i -n de$i%ul <un#lei :
apoi/ a ur!*ri pe un o! -nar!at )u o pu%)*. auto!at*' %i )are -%i putea ale#e un lo) de p0nd*
unde $* $tea lini%tit' -n$e!na pur %i $i!plu o $inu)idere/ Ni)ol$on a re)uno$)u )* era
2ot*r0rea unui o! )u e+perien(* %i $.au -ndreptat $pre pla<*' unde $e a"lau nau"ra#ia(ii/
1ou* ore !ai tir,iu' purt*torii de t*r#i )u r*ni(i' )u &olnavi %i )u to(i )eilal(i a<un#eau la
4aropou#.ul lui Tri6a2' un $at $ituai -ntr.o por(iune de"ri%at* a <un#lei/
;1J
a&ei de $tatur*' dar ui!itor de ro&u%ti %i tena)i' !a<oritatea' &ran)ardierilor au "*)ut dru!ul
"*r* a "i $)2i!&a(i la purtarea t*r#ilor %i "*r* a $e opri !*)ar o $in#ur* dat* Tri6a2 %i.a (inut
pro!i$iunile : &*trinele $atului au $p*lat %i )ur*(at r*nile $upur-nde' le.au a)operit )u un$ori
r*)oritoare %i alin*toare' apoi le.au -nvelit )u "run,e !ari %i' pe dea$upra' )u "-%ii de vat* de
&u!&a)/ To(i au "o$t o$p*ta(i' o$p*ta(i !a#ni"i)' li $.a o"erit un )opio$ !enu. : pui de #*in*'
ou* de &roa$)* (e$toa$*' ore, "iert' durian$ "*in* de )revete' i#na!eA' r*d*)inoa$e dul)i "ierte
%i pe%te u$)at : dar le pieri$e po"ta' -ndura$er* prea !ult ti!p "oa!e %i nu au "o$t -n $tare $*
apre)ie,e )ele )e li $.au o"erit/ Cel !?i !ult doreau $* doar!*' nu $* !*n-n)e' %i )ur-nd $.au
)ul)at/ Nu au avut la di$po,i(ie paturi' .2a!a)e' #r*!e,i de r*!urele' $a)i de iar&*'
: )i ro#o<ini -!pletite din "i&re e+tra$e din ar&orii de nu)* de )o)o$' -ntin$e pe p*!0ntul
&*t*torit al )oli&ei/ 1ar era de$tul' !ai !ult de)0t de$tul' o adev*rat* de$"*tare pentru a)e%ti
oa!eni )are nu.%i !ai a!inteau de )0nd nu !ai avu$e$er* parte de o noapte de $o!n ti2nit/
Au dor!it du%i' $o!nul ad0n) al unor oa!eni i$tovi(i/
C0nd Ni)ol$on $.a tre,it' $oarele apu$e$e de!ult %i pe$te <un#l* $e l*$a$e noaptea' o noapte
)al!* pe$te o <un#l* -n)re!enit* -n t*)ere : ni)i $porov*ial* de !ai!u(e' ni)i (ipete de p*$*ri
de noapte' ni)i !*)ar o %oapt* de via(*/ Interiorul )oli&ei p*rea tot at0t de -n)re!enit -n t*)ere'
dar nu era -ntuneri) : lin#* intrare' dou* l*!pi "u!e#0nde at0rnau "ie)are de )0te un $t0lp/
1 >ru)tul oval !are' )u (epi pe )oa<*' al unui ar&ore H1urut mi&et2inu$I' )re$)0nd -n $ud.e$tUl
A$iei/
A Tu&er)ulele "*inoa$e ale unei plante tropi)ale H#enul 1ion.)oreaI/
T1A5
Ni)ol$on )*,u$e -ntr.un $o!n ad0ne' par)* nar)oti,at/ 3ro&a&il dor!i$e !ulte ore -n /%ir' o
odi2n* &ine !eritat*S Ei nu $.a tre,it de la $ine' )i din )au,a unei $la&e -n(ep*turi dureroa$e
pe )are o $i!(ea prin )ea(a $o!nului' o -n(ep*tur* re)e' #reu de de"init : $.a tre,it )u o
&aionet* <apone,* #ata $*.i $tr*pun#* #-tul/
Baioneta era lun#*' a$)u(it*' a!enin(*toare' $upra"a(a ei lu)ioa$*D$tr*lu)ea r*ut*)io$ -n
lu!ina p-lpiind* a l*!pilor/ 1e la v0r" la &a,*' avea o )re$t*tur* pentru $)ur#erea $0n#elui/ 1e
la di$tan(a de )-(iva in)i' de la )are o privea Ni)ol$on' )re$t*tura p*rea un enor! <#2ea&
!etali) :i prin !intea lui $urprin$*' $e!i)on%tient* i.au "ul#erat vi,iuni dr*)e%ti de !a$a)re /%i
#ropi )o!une/ Apoi "il!! oe i $e de$"*%ura i!a#inar -n "a(a o)2ilor a di$p*rut' privirea a
par)ur$ )u "a$)ina(ie &oln*vi)ioa$* lun#i!ea lu)itoare a &aionetei' p0n* la )ap*tul )ara&inei %i
!0na &ron,at* )e $u$(inea ar!a <u!*tate -n)linat* -n <o$' din)olo d\ -n)2i,*tor' de -n)*r)*tor'
p0n* la patul de le!n %i )ealalt* !0n* &ron,at*' apoi !ai= departe' la uni"or!a #ri.ver,uie
-n)in$* )u )entiron %i la "i#ura de $u& li,iera )2ipiului : o "i#ur* )u &u,ele r-n<ite -ntr.un
,0!&et lar#' )are nu!ai ,0!&et nu $e putea nu!i' !ai )ur-nd un ri)tu$ ani!ali) de ur* %i
p0nd*' )u r*utate &at<o)oritoare -n per"e)t a)ord )u $etat de $0n#e tr*dat* de o)2ii !i)i'
por)ini/ C0nd a v*,ut )* Ni)ol$on $e tre,e%te' &u,ele i $.au r-n<it %i !ai lar# pe$te )aninii lun#i
%i individul $.a -n)linat !ai !ult a$upra patului pu%tii/ X0r"ul &aionetei i.a $tr*pun$ pielea la
&a,a #-tului %i Ni)ol$on a $i!(it )*.l inund* valuri de $0n#e' )a ni%te valuri de !are/ L*!pile
din )oli&* p*reau $* p-lp-ie !ai de$ %i totul i $.a -ntune)at -n "a(a o)2ilor/
1up* )0teva $e)unde' Ni)ol$on a -n)eput treptat $* vad* !ai )lar/ !ul aple)at dea$upra F
%i.a dat $ea!a
1A5
F era un o"i(er' avea la )entiron o $a&ie F nu $e <ni%)a$e' &aioneta era -n)* -n"ipt* in pielea
#-tuiui/ -n)et' -ndurerat' pe )it po$i&il "*r* $* !i%te )0tu%i de pu(in )apul #au #-tul' Ni)ol$on a
par)ur$ )u privirea interiorul )oli&ei <i%i din nou a $i!(it )* $e pierde/ 1e a$t* dat*' nu din
)au,a &aionetei' )i de a!*r*)iunea' di$perarea )e l.a inundat )a Tin "lu+ "i,i) de #roa,*/ Cel
)are -l (inea $u& a!enin(area &aionetei nu era $in#urul <apone, din )oli&* : !ai erau -n)* M)el
pu(in o du,in*' to(i -nar!a(i )u pu%ti %i &aionete' toate -ndreptate -n <o$ $pre "e!eile %i &*r&a(ii
ador!i(i/ T*)erea' atitudinea de p0nd* %i )on)entrarea lor i!o&il* avea )eva $pe)tral /%i r0u
preve$titor/ Ni)ol$on $e -ntre&a da)* to(i ai $*i vor "i o!or-(i in $o!n/ )ind o!ul aple)at
dea$upra lui -i rup$e "irul #0nd urilor %i t*)erea #eneral*/
F 1e$pre por)ul *$ta vor&eai R
Intr.o en#le,* )ore)t*' #ra!ati)al "luent*' $e )uno%tea )* -ntre&area venea de la un o! in$truit
)are -%i -n$u%i$e li!&a en#le,* prin $tudiu' nu prin $i!pl* )onver$a(ie/
F A$ta e$te )*petenia lor R =
F El e$te' Ni)ol$on/
R*$pun$ul a venit de la Tela6' )are vor&ea nev*,ut' din a"ara u%ii : vo)ea p*rea )* vine de
departe' indi"erent* :
F E$te %e"ul lor/
F A%a e$te R Xor&e%te' por)ule de en#le, S
"i(erul %i.a a))entuat -ntre&area )u -n)* o -!pun$*tur* a &aionetei -n #-tul lui Ni)ol$on/
A)e$ta $i!(ea $0n#ele prelin#0ndu.$e -n)et' )*ldu( pe #ulerul )*!*%ii/ Un !o!ent' i.a tre)ut
prin !inte $* ne#e' $* $pun* )*' de "apt' )o!anda apar(inea )*pitanului >ind2orn' dar i!ediat
%i.a dat $ea!a )* va "i vai de )apul a)eluia pe )are <apone,ii -l vor trata drept )*petenie/ Ei
)*pitanul >ind2orn nu era In $tare $* !ai $uporte pedeap$a )e.i pre#*teau : a&ia -%i tr*#ea
$u"letul/
1A8
F 1a' eu =Tint )o!andantul/ Lui -n$u%i' vo)ea i $e p*ru -n*&u%ita/ 3rivi ia &aionet*'
-ntre&indu.$e )u! ar putea $* $)ape de a!enin(area ei' dar %i.a dat $ea!a )* nu era po$i&il/
C2iar da)* reu%ea $* $)ape de <apone,ul aple)at a$upra lui' al(i doi$pre,e)e etan pre#*ti(i $*.i
vin* de 2a)/ -n)er)* prin vor&e :
F 1* dr*)ia a$ta la o parte S
F Xai/ a%a e S Ce uiiue $unt /%i nepoliti)o$ t "i(erul dep*rta &aioneta' $e d*du un pan -napoi ./
i
lovi in %ale/ r*ut*)io$' )u pi)iorul :
F M* pre,int'D )*pitanul la!ata' !or!*i el do!ol < $unt o"i(er in ar!ata I"a<e$t*(S Sale
I!periale Nipone A$ a )* "ii atent ru! vor&e%ti )u un o"i(er <apone,/ 1rep(i' por)ule S
Apoi ridi)* tonul vo)ii :
F Ei voi to(i )eilal(i/ -n pi)ioare S
-n)et' )l0linindu./$e/ )u "i#ura aproape )enu%ie )u tot &ron,ul' #ata $* vo!ite din )au,a durerii
)u!plite provo)at* de lovitura pri!it* -n %ale/ Ni)ol$on reu%i )u #reu $* Td ridi)e -n pi)ioare/
To(i )eilal(i pri,onieri din )oli&* )*utau $*.%i -!pr*%tie $o!nul' $e $tr*duiau n*u)i(i $* $e
ridi)e de pe podele' iar )ei )are $e !i%)au !ai -n)et' $u"erin,i $au #rav r*ni(i' erau $!u)i(i )u
&rutalitate %i ridi)a(i -n pi)ioare' ne(inindu./$e $ea!a de #e!ete %i pl0n$ete/ $i i!&rin)i(i $pre
ti/%*/ Ni)ol$on o&$erv* )* Qudrun 1ra)2!ann era printre )a !ai &rutal trata(i : $e aple)a$e )a
$*.: -n"*%ure -ntr.o p*tur* pe 3eter -n)* ador!it %i -l lua$e -n &ra(e : unul dintre <apone,i i.a
$!u)it pe a!0ndoi )u al 2a violen(*' in)it aproape i.a di$lo)at &ra(ul tinerei : ea a /$)o$ un
lip*i de durere' dar repede $i l.a repri!a $ti in#indu./%i &u,ele/ Cu toat* $u"erin(ei /%i
di$perarea/ Ni)ol$on o privea .a $e !ira' $e !ira de r*&darea' de tura iul 5i $i de devota!entul
ne)ur!at %i altrui$t )u )art
;18 -n#ri<i$e )opilul vre!e de at0tea ,ile lun#i %i nop(i "*r* t<"0r%it : privind.o %i !inun-ndu.$e'
$e $i!(ea )ople%it dT
o i!en$* !il* %i -%i d*dea $ea!a )* ar "i "o$t -n $tare de Ht)e )a $.o $)ape de ne)a,urile %i
u!ilirile )u!plite )are o a%teptau' un $i!(*!0nt pe )are %i.1 !*rturi$ea )u oare Ryare
$urpri,* %i nu.%i a!intea $*.l !ai "i $i!(it de)ii Hntru Carolin)' $o(ia $a pierdut* in ti!pul
r*,&oiului a9 -nt0lni$e pe a)ea$t* tin*r* doar )u ,e)e ,ile -nainte %i o apre)ia$e !ai &ine de)0t
ar "i )uno$)ut.o ti!p de !ai !ulte vie(i de o! : teiul %i inten$itatea -n)er)*rilor prin /)are
tre)u$er* -n ulti!ele ,e)e ,ile avu$e$er* puterea $tranie %i e"e)tul de a di$tin#e' a pune -n
lu!in* %i !ultipli)a )u o )laritate &rutal* %i revelatoare de"e)te %i )alit*(i' vi)ii %i virtu(i )uie
alt!interi ar "i r*!a$ ne)uno$)ute {tteu latente ani de.a r-ndul/ Adver$it*(ile %i priva(iunile
Von$titui$er* un )atali,ator )are $)o$e$e -n eviden(*' !ai pre$u$ de ori)e -ndoial*' &inele %i
r*ul' %i' la "el )a M)4innon' Qudrun 1ra)2!ann tre)u$e )u )ura< %i ne-ntinare prin iadul
durerilor' $u"erin(elor %i loviturilor $oartei/ 1e ne)re,ut' pentru un !o!ent Ni)ol$on uit* unde
$e a"la' uit* tre)utul a!arni) %i viitorul lip$it de ori)e Speran(e' privi din nou la t0n*ra %i
-n(ele$e pentru pri!a dat* )* $e a!*#i$e el -n$u%i' -n !od deli&erat/ Nu era !il*/ nu era doar
)o!pa$iune )eea )e $i!(ea pentru a)ea$t* t0n*ra' )u ,0!&etul do!ol' )u )i)atri)ea ei' )u
tenul )ati"elat %i o)2ii al&a%tri ai )elor din (inuturile !*rilor nordi)e : dar da)* -ntr.adev*r
-n)ol(i$e un $enti!ent nou' viitorul nu.i !ai pro!itea ni!i)' a&$olut ni!i)/ Ni)ol$on -%i ,0!&i
-n $ine' dar prote$t* de durere )0nd la!ata -l -!pun$e )u (eava pu%tii -ntre o!opla(i %l -l
-!pin$e $* $e -!pleti)ea$)* $pre u%*/
A"ar* era -n)* de$tul de -ntuneri)' dar Ni)ol$on a v*,ut -n)otro erau du%i : $pre lo)ul &ine
ilu!inat' de$tinat pentru
;19
-ntrunirea &*tr-nilor' !area )l*dire p*trat* a $"atului' I unde "u$e$er* o$p*ta(i' de )ealalt*
parte a ")a!pon#.ului/ Era de$tul* lu!in* pentru )a Ni)ol$on $* !ai vad* )eva : $ilueta $la&
)onturat* a lui Tela6' ne!i%)at -n $e!i-ntuneri)/ Ne(in-nd $ea!a de o"i(erul din $patele $*u'
i#no.r-nd o alt* $udal!* )l*n(*nit* de a)e$ta' Ni)ol$on $.a oprit la !i)* di$tan(* de Tela6 )are
p*rea t*iat din piatr*' nu $e !i%)a' nu "*)ea ni)i un #e$t' $ta t*)ut -n -ntuneri)' pierdut -n
#0nduri/
F Cu )0t le.au pl*tit' Tela6 R $e au,i aproape pe %optite' vo)ea lui Ni)ol$on/
Au tre)ut $e)unde p0n* )e Tela6 a r*$pun$/ Ni)ol$on $=1 a%tepta la o alt* lovitur* -n %ale' dar
n.a venit/ Apa 5l5ela6 a vor&it : )uvintele -i erau )a un !ur!ur at0t de dep*rtat -n)0t'
involuntar' Ni)ol$on $.a aple)at pentru a de$lu%i )e $punea/
F. M.au pl*tit &ine/ !i$ter Ni)ol$on/ Tela6 a -naintat un pa$' $.a -ntor$ pe <u!*tate' a$t"el e*
in lu!ina venit* prin u%a de$)2i$* a )oli&ei' i $.a v*,ut &ru$) pro"ilul : o&ra,ul $tin#' #-tul'
&i=a(ul %i partea de $u$ a pieptului erau ori&il &r*,date de t*ieturi de $a&ie $au de &aionet*'
nu.(i puteai da $ea!a unde -n)epeau %i unde $e ter!inau : pe toat* latura )orpului $e
prelin#ea $0n#e )are' o&$erv* Ni)ol$on/ pi)ura -n)* "*r* ,#o!ot pe p*.!intul &*t*torit al
")a!pon#.ului/
F. M.au pl*tit &ine' repet* )u vo)e $tin$* Tela6 : tat*l !eu' tat*l !eu Tri6a2 a "o$t o!or-t %i
!ul(i al(i dintre noi au "o$t u)i%i/ A! "o$t tr*da(i' lua(i prin $urprindere Cople%it de
a!*r*)iune' Ni)ol$on $e uita la el' ,#udui5 de a$pe)tul lui Tela6 : )2iar a%a #rav r*nit' a)e$ta
!ai era -n)* p0ndit din $pate de o &aionet* <apone,*' &a )2iar de dou*' pro&a&il "iind)* $e
opu$e$e )u d-r,enie -nainte de a "i "o$t do&or-t/ Ei )0nd %i.a revenit i2 "ire dup* %o)ul
1A[
ipodu$ de a$pe)tul lui Tela6' lui Ni)ol$on i $.a "r-nt ini!a <a #0ndul nenoro)irilor )e $e
a&*tu$er*' at0t de repede' S$upra oa!enilor )are )u altrui$! le a)orda$er* prietenie :
p)ontinuare' a $i!(it un i!en$ re#ret pentru )uvintele ro$tite' pentru ori&ila a)u,a(ie
nedreapt* adu$* lui Tela6' adev*rate #r*un(e de $are pe$te a!*r*)iunea %i durerea r*nilor
$ale/ Ni)ol$on a de$)2i$ #ura )a $* $pun* )eva' n.a putut ro$ti ni)i un )uv0nt' a i)nit doar de
durere )0nd' din nou' un pat de ar!* l.a lovit -n $pate )u o &u"nitur* $urd*' $in)roni,at* )u
r0$ul -n*&u%it' dr*)e$) al lui la!ata/
a Japone,ul )are il -!pin#ea )u patul )ara&inei a -ntor$ ar!a %i a )ontinuat $*.l diri<e,e prin
6a!pon# )u -!pun$*turi de &aionet*/ -nainte' Ni)ol$on -i vedea pe )eilal(i !ina(i $* trea)*
prin dreptun#2iul ilu!inat de la intrarea )a$ei $"atului/ Unii intra$er*' a)u! tre)ea Mi$$
3lenderleit2' apoi Lena' Qudrun )u 3eter' ur!ate -ndeaproape de M)4innon %i Xan E""en/
C0nd $* p*%ea$)* la intrare' Qudrun 0.a -!piedi)at de )eva' %i.a pierdut e)2ili&rul )u )opilul
-n &ra(e' )0t pe )e $* )ad*/ Japone,ul )are o ur!a a $!u)it.o &rutal de u!*r %i a -!pin$.o/
3ro&a&il )* voia $.o /#r*&ea$)* $* intre' dar a #re%it dire)(ia %i t0n*ra )u )opilul -n &ra(e $.a
pr*&u%it pe pra#/ 1e la dou*,e)i de pi)ioare di$tan(*' Ni)ol$on a au,it &u"nitura )apului $au a
)apetelor lovindu.$e de le!nul tare al pra#ului : Qudrun | $)o$ un #ea!*t de durere %i )opilul
a (ipat de "ri)* %i din )au,a loviturii/ La )0teva pi)ioare -n ur!a ei' M)4in.inon a $tri#at )eva
ininteli#i&il %i pro&a&il -n diale)tul lui 2i#2lande,' #0ndi Ni)ol$on F a -naintat doi pa%i %i a
$*rit -n $patele <apone,ului )are o -!&r-n)ea pe "at* : dar patul ar!ei <apone,ului )are avea -n
ur!a lui M)4innon $.a ridi)at !ai repede' %e"ul de e)2ipa< n.a v*,ut %i n.a parat lovitura///
E /;A1
1A[ F I<< $ud de )apul Java
Bine lu!inat* )u %a$e l*!pi de #a,' )a$a $"atului era o -n)*pere !are' -nalt*' lat* de dou*,e)i
de pi)ioare %i lun#a de trei,e)i' )u intrarea la !i<lo)ul unuia din pere(ii )ei !ai lun#i/ La
dreapta u%ii' o)up0nd aproape <u!*tate din l*(i!ea -n)*perii' $e a"la o plat"or!* )u o u%* -n
$pate' du)0nd a"ar*' -n 6a!pon#/ Tot re$tul !arii -n)*peri de le!n' -n "a(a u%ii %i la $tin#* ei'
era #ol/ doar p*!0nt &ine &*t*torit/ St0nd pe <o$/ pri,onierii "or!au un $e!i)er) !i) %a
-n#2e$uit/ To(i' a"ar* de M)4innon : de unde $e a"la' Ni)ol$on -i putea vedea' -n "a$)i)olul de
lu!in* ie%ind pe u%*' u!erii' &ra(ele inerte -ntin$e %i )ea"a )apului )u p*r &run &u)lat' re$tul
trupului -ntin$ pe <o$ r*!0n-nd a"ar*' a$)un$ -n -ntuneri)' a%a )u! )*,u$e -n ur!a loviturii
pri!ite/ I
1ar Ni)ol$on n.a arun)at de)0t int0!pl*tor o privire la %e"ul de e)2ipa< lun#it pe <o$ %i la
pa,ni)ii aten(i )are $e opri$er* -n $patele #rupului' $pre u%* : )a "a$)inat' nu./%i putea lua o)2ii
de la plat"or!*' de la oa!enii de pe plat"or!*' %i -%i repro%a $tupiditatea' ne$*&uin(a %i
u%urin(a' lip$a lui de vi#ilen(* din )au,a )*reia to(i F Qudrun/ 3eter' >ind2orn F a<un$e$er*
-n a)ea$t* $itua(ie' "*r* ni)i o per$pe)tiv* de $)*pare/
3e plat"or!* $e a"la )*pitanul la!ata' %edea pe o &an)* $)und* %i l0n#* el/// Siran/ Un Siran
,0!&*re(' triu!"*tor' )are nu.%i !ai da o$teneala $*.%i a$)und* #0ndu.rile $u& o "i#ur*
ine+pre$iv*' un Siran prieten la )atara!* )u $ur0,*torul la!ata' un Siran )are' din )0nd -n
)0nd' -%i $)otea dintre din(ii lu)itori o lun#* (i#ar* de "oi %i $u"la di$pre(uitor un nor de "u! -n
dire)(ia lui Ni)ol$on )are -i r*$pun$e doar )u o privire -n #ol' "i+*' )u "i#ura ne)lintit*' dar )u
!oartea -n $u"let/
Erau per"e)t evidente )ele int0!plate : Siran $e pre"*)u$e )* $e -ndreapt* $pre nord )0nd a
ple)at de pe pla<a
H"e de&ar)a$er*' dar a "o$t o -n%el*torie/ >urio$' Ni)ol$on <.i $punea )* %i un )opil ar "i #2i)it :
pro&a&il )* a !er$ 9 $)urt* di$tan(* $pre nord' apoi $.a a$)un$' a a%teptat p0n* au tre)ut
purt*torii de t*r#i' a o)olit $atul' $.a -ndreptat $pre Bantu6' unde a averti,at #arni,oana/ Era
&ievita&il' )lar )* Siran nu putea $* pro)ede,e alt"el/ ri)e pro$t ar "i prev*,ut %i ar "i luat !ai
de!ult !*$urile de pre)au(ie ne)e$are/ A)e$tea ar "i )on$tat -n a.1 o!or- pe Siran' dar el'
Ni)ol$on' "*)u$e #re%eala de neiertat de a nu Zpt a)ea$t* pre)au(ie/ A)u! -%i $punea )* da)* $.
ar !ai 3peta $itua(ia' l.ar -!pu%)a pe Siran )u !ai pu(in* e!o(ie de)0t ar tra#e -ntr.un %arpe
$au -ntr.o )utie de )on$erve #oal*/ Nu $pera -n$* )* va !ai avea o)a,ia/
-n)et' lupt0nd par)* )u #reutate pentru a $e $u$tra#e ?!ei puteri !a#neti)e' Ni)ol$on -%i
-ntoar$e o)2ii de la Siran %i.i privi pe r-nd pe )ei )are %edeau pe <o$' l0n#* el/ Qudrun' 3eter'
ML$$ 3lenderleit2' >ind2orn' Killou#2&@' Xannier F to(i erau a)olo' e+tenua(i %i $u"erin,i' dar
de$tul de )al!i' re$e!na(i %i ne-n$p*i!0nta(i/ A!*r*)iunea lui N'i)ol$on deveni %i !ai
in$uporta&il* : to(i -i a)orda$er* Ontrea#a lor -n)redere %i' i!pli)it' el era o&li#at $* "a)* tot
po$i&ilul )a $*.i du)* te"eri a)a$*/ Se -n)re,u$er* -n el %i a)u!/// ni)i unul nu va !ai a<un#e
a)a$*/ S.a uitat apoi la plat"or!* : )*pitanul la!ata era -n pi)ioare )u o !0n* -n"ipt* $u&
)entiron' )u )ealalt* $pri<init* pe !inerul $*&iei/
F N.a! $* v* (in !ult ti!p de vor&*' de)lar* <apone,ul )u vo)e )al!* %i 2ot*r-t* : pe$te ,e)e
!inute ple)*! $pre Bantu6 unde.l vo! -nt0lni pe )o!andantul !eu' )olonelul 4i$e6i' )are
e$te "oarte ner*&d*tor $* v* )unoa$)* pe to(i : )olonelul 4i$e6i a avut un "iu )are )o!anda
torpilorul a!eri)an )apturat %i tri!i$ $* v* -nt0!pine/
;A;
A1= <I
A re!ar)at privirile rapide $)2i!&ate intre ei de pri,onieri' u%oara a))elerare a re$pira(iilor lor
%i ad*u#* )u un $uri$ :
F Nu va $ervi la ni!i) $* ne#a(i )eva : )*pitanul Siran' ai)i pre,ent' va depune o !*rturie
pre)i$*/ Colonelul 4i$e6i e$te e+tre! de -ndurerat de pierderea "iului $*u/ Ar "i "o$t !ai &ine
pentru voi F pentru to(i' p0n* la ulti!ul F $* ni)i nu v* "i n*$)ut/
/ F Mai ave! ,e)e !inute' ur!* el )al!' nu !ai !ult/ E$te -n$* )eva )e tre&uie $* l*!uri!
!ai -nt-i' nu va dura !ult' apoi ple)*!/
A ,0!&it din nou' -i privi pe r-nd pe pri,onierii a%e,a(i pe <o$ -n "a(a lui :
F Ei' -n ti!p )e a%tept*!' o $* ave(i )u to(ii pl*)erea $* )unoa%te(i pe )ineva pe )are )rede(i
)*.l )unoa%te(i dar nu %ti(i delo) )ine e$te/ Cineva' un "oarte &un prieten al #lorio$ului no$tru
I!periu' )ineva C*ruia' $unt $i#ur' Qlorio$ul no$tru -!p*rat va "i &u)uro$ $*.i !ul(u!ea$)*
p)i.i$onal/ Nu !ai are ni)i un ro$t $* !ai $i!ula(i' $ir S
3rintre pri,onieri $.a i$)at o !i%)are &ru$)*' H unul dintre ei $.a ridi)at -n pi)ioare' a -naintat
$pre plat"or!* vor&ind "luent <apone,a %i a $trin$ !ina )*pitanului la!ata' On)linat )u
re$pe)t/ Ni)ol$on -n)er)* $* $e ridi)e -n pi)ioare' )u )on$ternare %i di$perare ad0n) i!pri!ate
pe "i#ur*' dar a )*,ut #reu pe p*!0nt )0nd patul unei )ara&ine l.a lovit pe$te u!*r/ Un
!o!ent' #-tul %i &ra(ul i.au "o$t "ul#erate de durere dar n.a (inut $ea!a :
F Xan E""en S Ce dra)u ai de #0nd///
F Qre%i(i' $)u!pe !i$ter Ni)ol$on/ prote$t* Xan E""en : nu WXanD' )i WvonD !.a! $*turat $*
!ai "a) pe !ai!u(oiul olande,/
m0!&i u%or' $e -n)lina' )ontinu-nd :
;AJ
e F La ordinele du!neavoa$tr*' !i$ter Ni)ol$on :loeo.<ent.eolonel Ale+i$ von E""en' din )onlra.
$piona<ul naan/
:Ni)ol$on il privea' "*r* $* $pun* un )uvint %i nu era Si#urul adine i!pre$ionat/ To(i o)2ii )elor
din )a$a $"atului erau -ndrepta(i $pre Xan E""en' o)2i a(inti(i involuntar' daiD #indurile n*u)ite
-n)er)au $* de$)i"re,e )ele )e vor ur!a' pentru a On"runta )0t !ai &ine $itua(ia : a!intirile 3
in)identele di!ulti!ele ,e)e ,ile $e le#au -ntre ele' !ulte -n)ep0nd a "i a&ia a)u! -n(ele$e/
Se)undele $e $u))edau inter!ina&ile' -ntre#indu.$e -ntr.un !inut' apoi -ntr.alt !inut %i nu $e
!ai !irau %i ni)i nu !ai -n)er)au $* -n(elea#* : r*!0nea doar )ertitudinea' re)e )a piatra' )*
a)e$t )olonel Ale+i$ von E""en era -ntr.adev*r )eea )e de)lara )* e$te' nu !ai e+i$ta -ndoial*/
c 30n* la $"0r%it' Xan E""en a -ntrerupt t*)erea/ Ei.a -ntor$ )apul %i a privit a"ar* prin u%*' apoi
din nou la "o%tii $*i )a!ara,i' )uprin%i a)u! de o di$perare %i !ai ad0n)*/ 3e "a(* i $e
di$tin#ea un $ur0$ u%or' dar ni)i de triu!"' Ti)i de &u)urie' ni)i de $ati$"a)(ie : din )ontra'
,0!&etul <R era par)* -ndurerat/
F A)u!' #entel!eni' ve(i -n(ele#e !otivul peripe(iilor %i $u"erin(elor din ulti!ele ,ile : ve(i
-n(ele#e de )e <apone,ii F v* a!inte$)' alia(ii poporului !eu F ne.au ur!*rit %i 2*r(uit "*r*
-n)etare/ Mul(i dintre voi v* !ira(i S(le )e <apone,ii d*deau atita i!portan(* !i)ului no$tru
#rup de $upravie(uitori : a)u! ve(i %ti totul/
3rintre )ei )e %edeau pe p*!0nt' %i.a "*)ut dru! un $oldat <apone, )are a depu$ o vali,* #rea
-ntre Xan E""en %i la!ata/ To(i priveau vali,a' apoi $pre Mi$$ 3lenderleit2/ Era vali,a ei: &u,ele
lui Mi$$ 3lenderleit2 erau #al&ene /)a de )ear*' o)2ii doar -ntrede$)2i%i' v*dind $u"erin(*/
;A5
La un $e!n al lui Xan E""en' $oldatul a luat unul din !0nerele vali,ei' Xan E""en pe )el*lalt' au
ridi)at.o p0n* la -n*l(i!ea u!erilor %i au r*$turnat.o/ 1in ea nu a )*,ut de)0t )*ptu%eala
l*$at* -n <o$ prin #ura de$)2i$* a vali,ei de po$tav #ro$ %i piele' at0rn-nd )a plin* )u plu!&/
Xan E""en -l $tri#* pe o"i(erul <apone, :
F C*pitane la!ata S
F Cu pl*)ere' do!nule )olonel/
c la!ata p*%i -nainte' $)o(-ndu.%i $a&ia din tea)*' a)ea$ta lu)i -n lu!ina #al&en* a l*!pilor )u
petrol' apoi t*i%ul ei )a de &ri)i $pinte)* u%or )*ptu%eala #roa$* de po$tav' )a pe o "oaie de
2-rtie/ Lu)iul $*&iei $.a %ter$' $tin$ de un %uvoi or&itor' $tr*lu)itor )a "o)ul' $)ur$ din vali,*'
%uvoi )are inund* p*!0ntul dede$u&tul vali,ei' "or!0nd un )on -nalt' $)lipitor de.o $plendoare
$)0nteietoare/ c F Lui Mi$$ 3lenderleit2 -i pl*)eau teri&il a$e!enea ,or,oane %i podoa&e/
m0!&ind a!a&il' Xan E""en atin$e ne#li<ent' )u v0r"ul pi)iorului iradierea $tr*lu)itoare a
#r*!e,ii de pe <o$/
F 1ia!ante' !i$ter Ni)ol$on : )red )* e )ea !ai &o#at* )ole)(ie e+i$tent* -n a"ara A"ri)ii de
Sud/ E$te evaluat* la apro+i!ativ dou* !ilioane de lire/
tIX
Iur!urul vo)ii lui Xan E""en $e e$to!pa$e' -n )a$a $"a.alui $e a%ternu o t*)ere #rea %i ad0n)*/
3entru "ie)are )ei pre,en(i' nu !ai e+i$tau )eilal(i : #r*!ada de dia.ite de pe p*!0nt' $)0nteind
%i $tr*lu)ind )u o $plen.oare )rud* -n lu!ina p-lp-ind* a l*!pilor de petrol avea "or(*
2ipnoti)*' nep*!0ntea$)*' $u&<u#a toate privirile/ Iin )0nd -n )0nd' Ni)ol$on privea $pre Xan
E""en/ >oarte -iudat' nu $i!(ea ni)i a!*r*)iune' ni)i o$tilitate -!po.Diva lui : tre)u$er*
-!preun* prin at0tea -n)er)*ri' Xan E"en "*)u$e "a(* !ai &ine )a !ul(i al(ii' de,intere$at'
adur*tor %i totdeauna $*ritor -ntr.a<utor/ A!intirile rau !ult prea re)ente )a $* di$par*
&ru$)/
F Evident' pietrele Sunt din Borneo' !ur!ur* Ni)ol.on : au venit de la Ban<er!a$in )u 4err@
1an)er' nu au
putut proveni pe alt* )ale/ Cred )* $unt ne%le"uit)/ / %i caotu%i valorea,* dou* !ilioane R
F C2iar %le"uite &rut %i ne%le"uite' ad!i$e Xan E""en : valoarea lor )o!er)ial* e$te )el pu(in
a)ea$ta' adi)* valoarea a o $ul* de avioane de lupt* $au a dou* di$tru#*toare' n.a% putea
$pune e+a)t/ Iar -n ti!p de r*,&oi' va.5orea,* in"init !ai !ult' pentru )ine pune !ina pe ele/
Cu un u%or $ur0$' )ontinu* :
;A[
F Ni)i una din pietrele a$tea nu va !ai $tr*lu)i ni de#etele $au la #-tul vreunei lad@ : vor "i
utili,ate nu!ai indu$trial : la )on"e)(ionarea de unelte de t*iere' )u v0r" de dia!ant/ 3*)at' nu.
i a%a R
Ni!eni nu a $)o$ o vor&*' to(i $e uitau (int* la vor&itor/ Au,eau vor&ele' dar nu le -nre#i$trau'
to(i erau nu!ai o)2i/ Apoi Xan E""en a p*%it repede -nainte' r*$u)indu.%i pi)iorul' a$t"el )*
#r*!ada de dia!ante $.a r*$p0ndit pe p*!0nt )a o )a$)ad* $)0nteietoare/
F Mo"turi' "lea)uri S
Xo)ea lui Xan E""en era a$pr*' di$pre(uitoare/
F Ce i!portan(* au toate dia!antele' toate pietrele pre(ioa$e din lu!e )0nd !arile .na(iuni
$unt -n)le%tate -ntr.o lupt* )rud* %i oa!enii !or )u !iile' )u $utele de !ii R ri)e via(*' )2iar
a unui ina!i)' valorea,* !ai !ult de)0t toate dia!antele Indiilor %i n.ar tre&ui $a)ri"i)at*/ 1ar
eu a! $a)ri"i)at !ulte vie(i %i' !* te!' a! pu$ -n peri)ol de !oarte %i !ai !ulte pentru a
$alva un alt te,aur' un te,aur in"init !ai valoro$ de)0t a)e$te !e$)2in Lc pietre de la pi)ioarele
noa$tre/ Ce -n$e!n*tate au )0teva vie(i' da)* prin pierderea lor )ineva a<un#e $* $alve,:.d$ o
!ie de ori !ai !ulte R
L.a -ntrerupt' )u tri$te(e' Ni)ol$on :
F Xede! to(i )0t de ini!o$ %i no&il e%ti' $)ute%te.ne -a$* de alte <u$ti"i)*ri %i tre)i la $u&ie)t/
F C2iar $unt la $u&ie)t' de)lar* Xan E""en' )al! : )o!oara de )are vor&e$) e$te ai)i -n "a(a
noa$tr*' nu dore$) $* prelun#e$) "*r* ro$t )ele )e a! de $pu$ %i nu ur!*re$) e"e)te dra!ati)e/
-ntin$e !0na' -n )2ip de invita(ie : - F Mi$$ 3lenderleit2' po"ti(i v* ro# S
;A8
I Ea 11 privi' p*r-nd a nu -n(ele#e/
F X* ro#/ "i(i &un* %i veni(i -n)oa)e/ >*)u un #e$t -!&ietor )u !0na: ,0!&ind :
F X* ad!ir i$pr*vile' dar nu pot a%tepta toat* noaptea/ (: / F Nu -n(ele# )e dori(i' r*$pun$e ea'
re)e/
F 3oale )* v* a<ut $* -n(ele#e(i da)* v* $pun )* %tiu to5ui/
I In vo)ea lui Xan E""en nu $e di$tin#ea ni)i &u)urie r*ut*)ioa$*' ni)i triu!"' doar )ertitudine %i
o )iudat* nuan(* de $uperioritate/
F Totul' Mi$$ 3lenderleit2' )2iar a)ea inti!*' $i!pl* )ere!onie )are a avut lo) -ntr.un $at din
$ud.e$tul An#liei la 18 "e&ruarie' 199A/
F Ce ro$t au toate a)e$tea R -ntre&* Ni)ol$on/
F Mi$$ 3lenderleit2 %tie prea &ine' nu.i a%a' !i$$ c3lenderleit2 R
In vo)ea lui Xan E""en $e di$tin#ea a)u! )o!p*ti!ire : de pe "i#ura ridat* a lui Mi$$
3lenderleit2 di$p*ru$e par)* Xia(a %i u!erii i $e l*$a$er* -n <o$' )u re$e!nare/
F Etiu de$pre )e vor&e%ti' apro&* !i$$ 3lenderleit2/ Ei' privindu.l pe Ni)ol$on' ad*u#* :
F Se re"er* la data )*$*toriei !ele )u #eneralul de Bri#ad* >arn2ol!e/ A patru,e)ea5aniver$are
a )*$*toriei
5 noa$tre a! $*r&*torit.o la &ordul &*r)ii de $alvare/
1up* )are' a -n)er)at $* $ur0d* ti!id' dar n.a reu%it/ Ni)ol$on $e uit* la ea' la !i)a ei "i#ur*
o&o$it* )u c o)2ii privind -n #ol %i %i.a dat $ea!a )* $punea adev*rul/ 3rivind.o' "*r* $.o vad*
e"e)tiv' l.au n*p*dit a!intiri de$pre !ulte -nt0!pl*ri re)ente pe )are nu le -n(ele$e$e la vre!ea
lor %i )are a)u! deveneau )lare/// 1ar Xan E""en vor&ea din nou :
;A9
F 18 "e&ruarie' 199A : %i da)* )uno$) a)e$t eveni!ent' %tiu toate )0te $.au !ai -nt0!plat/
F 1a' pro&a&il )* le )uno%ti' !ur!ur*' )u vo)e par)* -ndep*rtat*' Mi$$ 3lenderleit2/
F X* ro#' -n)epu el' -ntin,uTd !0na )a pentru a pri!i )eva : )red )* nu pre"era(i $* v*
per)2i,i(ione,e )orporal oa!enii )*pitanului la!ata/
F Ni)i #0nd $* pre"er/
Se )*ut* pe $u& <a)2eta p*tat* de $are %i de)olorat*' de$"*)u o )entur* %i o -ntin$e lui Xan
E""en :
F Cred )* de$pre a$ta e vor&a/
F X* !ul(u!e$)/
3entru un/o! )are vor&i$e Dat0t de po!po$ de$pre un te,aur nepre(uit' "i#ura lui Xan E""en era
)iudat de lip$it* de ori)e e+pre$ie de triu!" $au $ati$"a)(ie/ /
F -ntr.adev*r' a$ta dorea! $*.!i -n)redin(a(i/
Xan E""en a de$)2i$ )o!parti!entele )enturii' a $)o$ "oto)opiile %i "il!ele )e $e a"lau -n*untru
%i le.a ridi)at -n lu!ina p-lp-ind* a l*!pilor de petrol/ Ti!p de un !inut le.a e+a!inat -n
ad0n)* t*)ere' apoi' )u un #e$t de $ati$"a)(ie' a &*#at din nou "oile de 2-rtie %i "il!ele -n
)entur*/
F Sunt toate inta)te' !ur!ur* el: !ult* vre!e au par)ur$ o )ale de$tul de lun#* dar $unt
toate inta)te/
F 1e$pre )e tot vor&e%ti R -ntre&* iritat Ni)ol$on : )e $unt a$tea R
F A$tea R
Xan E""en privi $pre )entura )u )are -%i -n)in$e$e a)u! ?propria.i talie/
F A$tea' !i$ter Ni)ol$on' a$tea !erit* $* $e "a)* t<nulte $a)ri"i)ii pentru ele/ A$tea $unt )au,a
-nt0!pl*rilor
no
H $u"erin(elor din ulti!ele ,ile' pentru ele 4err@ 1an)er u Xiro!a au 5"o$t $)u"undate' pentru
ele au !urit at-(ia Sa!eni' pentru ele alia(ii !ei erau pre#*ti(i $* nu $e dea Zn l*turi de la
ni!i)' -n ti!p )e -n)er)a(i $* v* $alva(i i<npreun* )u ele' $* a<un#e(i -n Marea Ti!orl/ 3entru
pe' )*pitanul la!ata e$te a)u! ai)i' dar nu %tiu da)* -e$te la )urent )u toate a)e$tea/
Superiorii lui %tiu -n$* de$pre )e e$te vor&a/ A$tea $unt///
F 1ar $pune o dat* )e $unt a$tea S ro$ti' $)urt/ Ni)ol$on: Z F Ai dreptate' r*$pun$e Xan E""en
&*t0nd )u pal!a
zentura : $unt planurile )o!plete )u toate a!*nuntele tran$pu$e -n )od' re"eritoare la inva,ia
Au$traliei de Nord' pl*nuit* de <apone,i/ E$te adev*rat' %tie toat* lu!ea' )odurile <apone,e
$unt aproape i!po$i&il de de$)i"rat' dar $e %tie )* e+i$t* la Londra un o! )are $e pri)epe/ 1a)*
)ineva $)*pa tea"*r )u ele %i a<un#ea la Londra' 2irtiile %i "il!ele aveau o valoare i!en$* pentru
alia(i/
(: F 1oa!ne S e+)la!*' n*u)it Ni)ol$on : de unde' de unde provin R
F Nu %tiu' r*$pun$e Xan E""en' )l*tin-nd din )ap : da)* %tia!' n.ar !ai "i a<un$ -n !-ini de
tr*d*tor/// A&$olut' toate planurile inva,iei' !i$ter Ni)ol$on : "or(ele ar!ate ne)e$are' perioada
de ti!p' datele' totul/ -n !-ini en#le,e $au a!eri)ane -n$ea!n* pentru <apone,i o a!0nare de
trei luni' poate )2iar %a$e/ -n $itua(ia de a,i a r*,&oiului' a$e!enea a!0nare ar putea "i "atal*
pentru <apone,i : a%a )* -n(ele#i )it au "o$t de ner*&d*tori $* le re)upere,e/ Ce valorea,* o
#r*!ad* de dia!ante -n )o!para(ie )u toate a)e$tea' !i$ter Ni)ol$on R
1 In )eanul 3a)i"i)/ -ntre in$ula )u a)ela%i nu!e %i Au$tralia/5
;;1
F -ntr.adev*r' nu $e poate )o!para' !ur!ur* Ni)ol$on' !e)ani)' )u #indul aiurea/ c
F A)u! le ave! pe a!indou* F planurile %i dia!antele/
Ciudat' %i de a$t* dat* vo)ea lui Xan E""en era )o!plet lip$it* de ori)e nuan(* de triu!"/
-ntin$e v0r"ul pi)iorului %i atin$e #r*!ada de dia!ante/
F 3oate )* !.a! #r*&it' e+pri!0nd di$pre( pentru toate a$tea/ Au %i ele "ru!u$e(ea lor/
F 1a' o $plendoare "anta$ti)*' Xan E""en' $e au,i vo)ea lui Ni)ol$on' tr*d0nd a!*r*)iunea
e%e)ului' dar "i#ura -i era ine+pre$iv*/
Convor&irea le.a "o$t -ntrerupt* de vo)ea re)e' &rutal* a )*pitanului la!ata' adue-ndu.i la
realitate :
F Ad!ir*.le )0t !ai po(i S
Japone,ul atin$e v0r"ul #r*!e,ii )oni)e de dia!ante )u )ap*tul $*&iei' "*)0nd $* lu)ea$)* %i $*
$e-nteie,e )a un "o) viu pietrele )are $) r*$p0ndeau pe <o$/
F Sunt' -ntr.adev*r' "ru!oa$e' dar tre&uie $* e+i$te o)2i )are $* le vad*' )ontinu* la!ata/
cF Ce vrei $* $pui R -ntre&* Ni)ol$on/
F Xreau $* $pun )* ordinul )olonelului 4i$e6i e$te $* re)uper*! dia!antele %i $* le pred*!
neatin$e Japoniei/ 1ar n.a $pu$ a%a )eva %i de$pre pri,onieri/ I.ai o!or-t "iul %i )red )* -n(ele#i
)e vreau $* $pun/
F -!i -n)2ipui' repli)* Ni)ol$on' privindu.l )u di$pre( : o lopat*' o #roap* de %a$e pe dou*
pi)ioare %i o -!pu%)*tur* -n $pate' )0nd a! ter!inat $.o $ap/ Civili,a(ie oriental*' a! au,it noi
de$pre ea/
la!ata $uri$e -n#*duitor :
;;A
5F Lu)rurile nu $e -nti!pl* )2iar a%a de repede/ $i!p4 u%or' )rede.!* : a%a )u! ai $pu$'
$unte! )ivili,a(i' 5! )u! $* ne )o!port*!/
C*pitane la!ata S interpel* Xan E""en' $tr-n#0n..%i par(ial pleoapele o)2ilor' $in#urul $e!n de
oare)are <(ie de pe )2ip/
F Ce dori(i' do!nule )olonel R
F Nu' nu pute(i pro)eda a$t"el S !ul *$ta nu e$te n $pion' nu poate "i -!pu%)at "*r* <ude)at*
: ni)i nu a)e parte din "or(ele ar!ate' de "apt' nu e$te un )o!.
tant/
Ave(i !ult* dreptate' repli)*' "oarte ironi) la!ata : -* a)u!' nu e$te r*$pun,*tor de)0t de
!oartea a patru$pre,e)e !arinari %i a unui aviator de.ai no%tri/ M* )utre!ur la #0ndul )e
!a$a)ru ar "i reali,at da)* ar "i $t )o!&atant/ Ei' nu uita(i' l.a o!or-t pe "iul lui 4i$e6i/
F Nu el l.a o!or-t' Siran poate depune !*rturie/
F $*.i dea e+pli)a(ii )olonelului 4i$a6i' $pu$e la!ata' indi"erent : de$pi)*! "inii -n patru'
"*r* "olo$/ Hai $* ie%i!' )a!ionul no$tru va "i )ur-nd ai)i/
Ce )a!ion R -ntre&* Xan E""en/ L.a! l*$at la vreo !il* de ai)i' ,0!&i' ironi)' a!ata : n.a!
vrut /$* tul&ur*! $o!nul )elor din )oli&*/ Apoi' $"0r%i $)urt :
F Mai ave(i )eva de $pu$' !i$ter Ni)ol$on R
F Ni!i)' repli)* tot $)urt' Ni)ol$on/ 3rivind -n$* prin u%a de$)2i$*' "*r* $* vrea' pe "i#ur*
-i tre)u o und* de e!o(ie' )are di$p*ru -n$* -nainte )a la!ata $* o&$erve/ C*ut* )a vo)ea $*.i
"ie )0t !ai nep*.$*toare :
F 30n* $o$e%te )a!ionul' a% dori totu%i $* pun una $au dou* -ntre&*ri lui Xan E""en'
;;;
F >ie' un !inut $au dou*' apro&* la!ata : poate )* !* di$tre, %i eu' dar "ii $)urt/
F Mul(u!e$)/
Ei Ni)ol$on $e adre$* lui Xan E""en :
F A% vrea $* %tiu )ine i.a dat lui Mi$$ 3lenderleit2 dia!antele/// %i "oto)opiile 5R
F Ce i!portan(* !ai are R repli)* Xan E""en )u vo)e do!oal*' par)* de departe : $unt lu)ruri
tre)ute' "*r* le#*tur* )u $itua(ia de a)u!/
F X* ro#' totu%i S in$i$t* Ni)ol$on/
Bru$)' )*uta )u ori)e pre( $* )-%ti#e ti!p' a%a )* ad*u#* :
F Tare a% vrea $* %tiu/
M F. >oarte &ine' r*$pun$e Xan E""en privindu.l' la r-ndul lui' )iudat : a! $*.(i $pun :
>arn2ol!e avea a$upra lui %i dia!antele %i planurile' %i le.a (inut )u el aproape tot ti!pul/ Ar
"i tre&uit $*.(i dai $ea!a de a)ea$ta' )0nd au ap*rut a)u! -n po$e$ia lui Mi$$ 3lenderleit2/ In
)e prive%te planurile' a! !ai $pu$' nu %tiu )u! %i le.a pro.' )urat' dar dia!antele i.au "o$t
date de autorit*(ile olande,e din Borneo/
F Mare -n)redere au avut -n el' $pu$e' $e)' Ni)ol$on/
F E$te adev*rat' dar aveau %i !otive $erioa$e' >arn2ol!e era pentru ei un o! de toat*
-n)rederea/ -n,e$trat )u )alit*(i e+)ep(ionale' -n(elept %i &un )uno$)*tor al E$tului' -n $pe)ial al
in$ulelor din $ud.e$tul A$iei/ Xor&ea )urent )el pu(in patru$pre,e)e li!&i a$iati)e/
F X*d )* %tii !ulte de$pre el/
F -ntr.adev*r' era trea&a noa$tr* F &a )2iar' !ai !ult' intere$ul no$tru F $* )unoa%te! )0t
!ai !ulte/ >arn2ol!e era unul din )ei !ai i!portan(i adver$ari al
;;J
?B%tri/ Eti! $i#ur' a "o$t ti!p de pe$te trei,e)i de ani
!e!&ru al Servi)iului Se)ret &ritani)/
T$.au au,it )0teva e+)la!a(ii de $urpri,* %i un !ur!ur &ru$) de vo)i <oa$e/ C2iar la!ata $.a
a%e,at pe $)aunul ali' -n)linat atent -nainte' )u )oatele. pe #enun)2i' )u o e+pre$ie de intere$
pe "i#ura &ron,at*/
F Servi)iul Se)ret S e+)la!* Ni)ol$on' )u un u%or %uier prelun#it de $urpri,*' "ree-ndu.%i
involuntar "runtea
i )u !ina/ -ntr.un #e$t de total* ui!ire/
: -n realitate' -n(ele$e$e e+a)t )u! $tau lu)rurile )u a&ei !inute -nainte/ Iar $u& prote)(ia
#e$tului de $ur.Bri,*/ de a)operire )u !0na a o)2ilor' a arun)at o privire Bn l*turi' prin u%a
de$)2i$* a )a$ei $"atului : apoi i $e adre$* din nou lui Xan E""en' )*utind )u ori)e pre( $*
apn#ea$)* )onver$a(ia/
F 1ar/// dar Mi$$ 3lenderleit2 $punea )* a)u! )-&va I ani' el )o!anda un re#i!ent -n
Mala@$ia/
F A%a e$te' a avut a)ea$t* )o!and*' a"ir!* Xan I E""en ,0!&ind/
Apoi ad*u#* :
F Cel pu(in aparent/
F Spune !ai departe' )ontinu* S in$i$t* de a$t* dat* )*pitanul >ind2orn/
F Nu !ai $unt !ulte de $pu$ : %i eu %i <apone,ii a! %tiut de planurile di$p*rute' la nu!ai
)0teva ore dup* )e au "o$t "urate/ Cu $pri<inul o"i)ial al <apone,ilor' a! pornit $* de$)op*r
autorul/ Nu a! %tiut )* >ran2ol!e $e aran<a$e $* ia )u el %i dia!antele F o idee #enial*/ -i
putea $ervi de du&lu $)op : da)* )ineva de$)operea de#2i,area lui -n 2ai!ana de porturi' putea
$* $)ape de ne)a, pl*tind )u )0teva dia!ante/ Sau da)* )ineva !ai &*nuitor de$)oper)a
dia!antele' era $i#ur )* va #0ndi )* nu!ai pentru a le )a!u"la $e de#2i,a$e -n 2ai!ana %i nu
$e !ai preo)upa de "oto)opii/ 1a)*' -n )ele din ur!*' <apone,ii de$)opereau pe )e nav* $e a"l*'
el $pera )* l*)o!ia per$onal* $au dorin(a natural* de a pune !0na pe o !ar"* at0t de valo.
roa$* -n ti!p de r*,&oi' -i va "a)e $* $e #0ndea$)* de dou* ori -nainte de a $)u"unda nava' )u
$peran(a de/ a pune !0na %i pe planuri %i pe dia!ante' v0n-nd dou* vr*&ii dintr.o
-!pu%)*tur*/ X* $pun' >arn2ol!e era de o inteli#en(* e+traordinar*' dar a avut un #2inion
teri&il' in"ernal/
F Nu %tiu da)* lu)rurile $unt )2iar a%a' o&ie)t* >ind2orn : atun)i' de )e au $)u"undat
<apone,ii 4err@ 1an)er R
F Atun)i' ei nu %tiau )* >arn2ol!e $e a"l* la &ord' e+pli)* Xan E""en : dar Siran %tia' tot
ti!pul a %tiut' )uno%tea %i e+i$ten(a dia!antelor'D&*nuie$) )* un "un)(ionar olande, ti)*lo$ -%i
tr*da$e (ara %i -i v0ndu$e pontul lui .Siran pentru o pro!i$iune de parti)ipare la pro"it )0nd
a)e$ta va pune !0na pe .)o!oar*/ 1ar Siran ar "i avut #ri<* $* nu vad* ni)i un #olo#an' ni)i o
piatr* pre(ioa$*' ni)i tr*d*torul' ni)i <apone,ii/
F -n)er)are i$tea(* de a !* di$)redita' vor&i' pentru pri!a dat*' Siran' )u vo)e $t*p0nit* S
pietrele ar "i "o$t predate &unilor no%tri prieteni %i alia(i' <apone,ii : a$ta era inten(ia !ea' o pot
)on"ir!a %i )ei doi oa!eni ai !ei' ai)i pre,en(i/
F Qreu de dovedit adev*rul' repli)*' indi"erent' Xan E""en : tr*darea )o!i$* -n noaptea a$ta
pledea,* -n "avoarea du!itale/ >*r* -ndoial*' $t*p0nii du!itale (i.ar "i arun)at un o$ de l.o$/
1up* o pau,*' Xan E""en )ontinu* :
F >arn2ol!e nu a &*nuit )ine $unt' )el pu(in -nainte de a "i petre)ut a)ele )0teva ,ile
-!preun*' -n &ar)a de
;;8
$alvare/ 1ar eu %tia! de!ult )ine era el' i.a! )ultivat prietenia' a! &*ut -!preun*/ Siran ne.a
v*,ut de$eori -!preun* %i' pro&a&il' $.a #0ndit )* >arn2ol!e %i )u !ine era! !ai !ult de)0t
prieteni' ori)ine ar "i )o!i$ a)eea%i #re%eal*/ A)e$ta e$te !otivul pentru )are a l*$at $* "iu
$alvat F !ai &ine.,i$ nu $.a de$)otoro$it de !ine arune-ndu.!* pe$te &ord )0nd 4err@ 1an)er
a "o$t $)u"undat/ Credea )* %tiu unde $unt dia!antele' -n ori)e )a,' )* a! a"lat )eva de la
>arn2ol!e/
F A "o$t o #re%eal*' de)lar*' )ini)' Siran : ar "i tre&uit $* te la$ $* te -ne)i/
F Ai dreptate' a$t"el ai "i pri!it $in#ur )ele dou* !ilioane de lire/
Xan E""en a "*)ut o pau,* -nainte de a relua "irul pove$tirii' adre$0ndu.$e o"i(erului <apone, :
F Spune.!i' )*pitane la!ata' ai au,it de vreo a)(iune naval* &ritani)*' neo&i%nuit*' re)ent
prin -!pre<uri!i R
Surprin$' )*pitanul la!ata r*$pun$e :
F 1e unde %tii R
F 1e$pre ni%te di$tru#*toare R )ontinu* Xan E""en' nelu-nd -n $ea!* -ntre&area o"i(erului : pe
ai)i' pe aproape' noaptea R
F A%a e$te S r*$pun$e !irat la!ata : de )0tva ti!p' ni%te di$tru#*toare au venit -n "ie)e
noapte -n apropierea Capului Java' la vreo opt !ile de ai)i' dar $e retr*#eau -nainte de ivirea
,orilor' -nainte )a avioanele noa$tre $* $e apropie/ 1ar )u!///
F Xoi e+pli)a : -n ,orii ,ilei -n )are 4err@ 1an)er a "o$t $)u"undat*' >arn2ol!e a $tat o or* -n
)a&ina radio/ E $i#ur )* a )o!uni)at )u ai lui' $pun-ndu.le )* $per* $* $)ape a<un#0nd la
$udul M*rii Java/ Navele aliate nu
;;[
-ndr*,ne$) $* navi#2e,e -n apele din nordul Indone,iei' -n)er)are e#al* )u o rapid* $inu)idere/
A%a )* au patrulat -n $ud' navi#0nd noaptea/ B*nuie$) )* !ai e$te o nav* )e patrulea,* -n
apropiere de in$ula Bali/ N.a(i "*)ut ni)i o tentativ* $* lua(i )onta)t )u a)e$t intru$' )*pitane
la!ata R
F Ar "i #reu' r*$pun$e' $)urt' la!ata : $in#ura nav* pe )are o ave! pe ai)i e$te a
)o!andantului no$tru' )olonelul 4i$e6i/ E$te de$tul de rapid*' dar prea !i)*' un "el de %alup*'
!ai !ult o $ta(ie radio !o&il*/ 3rin a)e$te p*r(i' )o!uni)a(iile $unt di"i)ile/
F Etiu/
Xan E""en privi $pre Ni)ol$on' %i )ontinu* pove$tirea :
F Re$tul e u%or de #2i)it : >arn2ol!e a a<un$ la )on)lu,ia )* nu !ai era -n $i#uran(* purt0nd
dia!antele )u el F ni)i planurile/ 3e a)e$tea din ur!*' )red )* i le.a dat lui !i$$ 3lenderleit2
-n)* pe )0nd $e a"lau la &ordul Xiro!ei: iar dia!antele' )0nd ne a"la! pe in$ul* F %i.a #olit
vali,a %i a u!plut.o )u #renade/// Nu a! intilnit ni)iodat* un o! !ai &rav/
Xan E""en a t*)ut )0teva !o!ente' dup* )are a )ontinuat :
F Bietul preot !a2o!edan' )on$iderat tr*d*tor' era )2iar preot : >arn2ol!e a de&itat "*r*
pre!editare o pove$te delo) adev*rat*' dar )are )ara)teri,ea,* -ndr*,neala a)e$tui'o! de a
a)u,a pe alt)ineva F e drept' -n )a,ul a)e$ta !ort F de )eea )e el -n$u%i )o!itea'// Ca $*
-n)2ei' -l ro# pe !i$ter Kalter$ $* !* ierte'
Xan E""en ,0!&i u%or :
F -n noaptea a)eea a#itat*' >arn2ol!e n.a "o$t $in#urul )are $.a pli!&at prin )a&inele altora :
%i eu a!
;;8
Vtal o or* %i !ai &ine -n )a&ina radio a lui !i$ter Kalter$/ El are un $o!n adine' iar eu avea!
)u !ine !i<loa)e )a $* !* a$i#ur )* oa!enii dor! ,drav*n )0tva ti!p/
Kalter$ -l privi pe vor&itor' -%i -ntoar$e o)2ii $pre i)ol$on' a!intindu.%i )0t $.a $i!(it de pro$t
-n di!inea(a Ur!*toare : %i Ni)ol$on -%i a!inti de a$e!enea )0t de palid' preo)upat %i $u"erind
p*rea atun)i operatorul radio/ Xan E""en $urprin$e i!pre$ia "*)ut* a$upra lui Kalter$ "i
)ontinu* :
F -l ro# pe !i$ter Kalter$ $* !* ierte' a! "o$t o&li#at $* pro)ede, a$t"el' tre&uia $* e!it un
!e$a</ Sunt un operator de$tul de pri)eput' totu%i !i.a luat !ult ti!p : !ereu au,ea! pa%i pe
)uloar' !* te!ea! )* !* $urprinde )ineva' dar a! i,&utit $* tran$!it !e$a<ul/
F 1ru!ul navei' vite,a %i po,i(ia' nu.i a%a R il -ntrerup$e Ni)ol$on : %i pe dea$upra' ai )erut )a
petrolierul $* nu "ie &o!&ardat/ Cereai )a nava $* "ie oprit*' nu.i a%a R
F Ca! a%a )eva' ad!i$e Xan E""en : totu%i' nu !* a%tepta! )a <apone,ii $* e+e)ute o $i!pl*
oprire a navei/ 3e de alt* parte' nu uita(i )* da)* nu a% "i tran$!i$ !e$a<ul' de,v*luind )*
dia!antele $e a"lau la &ord' pro&a&il )* ar "i "*)ut pra" nava/
F A%adar' noi to(i -(i dator*! du!itale )* a! $)*pat )u via(*' $pu$e' )u )iud* Ni)ol$on : -(i
!ul(u!i!/
-l privi t*io$' un !o!ent lun#' )u -n)ordare' apoi -%i roti o)2ii' $i!ul0nd )* nu $e uit* la )eva
anu!e' -n)0t ni!eni nu $.a #0ndit $* ur!*rea$)* -n)otro privea/ 1ar o)2ii lui Ni)ol$on
ur!*reau )eva %i a)u! nu $e !ai -ndoia )* v*,u$e &ine : -n ulti!ele )0teva !inute' M)4innon
$e !i%)a$e' $e depla$a$e )u %a$e in)i' poate )u nou*' dar nu )a ur!are a unor )onvul$ii
in)on%tiente' pri)i.
;;9
nuite de dureri' )i )u !i%)*ri "uri%e' )al!e' ale unui o! )o!plet $t*p0n pe $ine' preo)upat $*
-nainte,e treptat' in t*)ere' pe p*!0nt' a%a de lini%tit' "*r* pi) de ,#o!ot' )u o vite,*
i!per)epti&il*' -n)0t nu!ai )ineva )u nervii a<un%i la un !a+i!u! de $en$i&ilitate putea
o&$erva/ Ni)ol$on a -n(ele$' )onvin$ )* nu $e -n%ela/ A)olo unde ini(ial -i "u$e$e )apul' u!erii %i
&ra(ele lui M)4innon' -n ,area de lu!in* i,vor-t* prin u%*' a)u! $e a"la nu!ai #ru!a,ul %i un
ante&ra( &ron,at/ -n)et' "*r* $* $e $i!t*' )u "a(a )a o !a$)* lip$it* de ori)e e+pre$ie' Ni)ol$on
%i.a -ndreptat privirea -napoi' $pre )a!ara,ii $*i/ Xan E""en vor&ea din nou' privindu.l %i el )u o
)urio,itate nelini%tit*/
F 3ro&a&il a)u! -n(ele#e(i' !i$ter Ni)ol$on' de )e >ai!2ol!e a $tat lini%tit -n )a!&u,* -n
ti!pul in)endiului : nu!ai "iind)* (inea pe #enun)2i dou* !ilioane de lire %i nu putea $* le
ri%te' )o!port0ndu.$e dup* ve)2ile )anoane ale )ura<ului' onoarei %i altrui$!ului/ Eu a!
r*!a$ -n $ala de !e$e )a $* nu "iu o&li#at $* tra# a$upra alia(ilor !ei F %i.(i a!inte%ti )*
$in#ura dat* )0nd a! "*)ut.o' o)2ind !arinarul din turela $u&!arinului F $* %tii )* voit nu l.
a! ni!erit/ Totdeauna a! pro)edat a$t"el )a $* nu tre,e$) &*nuieli/ 1up* pri!ul ata) <apone,'
n.au !ai ur!at altele a$upra Xiro!ei' -n ti!p )e pre#*tea! &ar)a de $alvare %i dup* a)eea :
toate $.au -nt0!plat a$t"el'Ddeoare)e' de pe a)operi%ul ti!oneriei' $e!nali,a$e! )u o lantern*
)are era $itua(ia %i )u! tre&uia $* $e pro)ede,e/ 1in a)elea%i !otive nu ne.a $)u"undat
$u&!arinul F )*pitanul lui nu ar "i pri!it laude la -ntoar)ere' raport0nd )* a tri!i$ pe "undul
M*rii C2inei de Sud dia!ante -n valoare de dou* !ilioane de lire/
;J9
m0!&i' tot "*r* $ati$"a)(ie :
F -(i a!inte%ti pro&a&il )* a! $pu$ $* ne pred*! $u&r.!arinului F dar ai luat atitudine o$til*
a)e$tei propuneri/
F Atun)i de )e ne.a ata)at avionul R
F Cine %tie R r*$pun$e Xan E""en ridi)0nd din u!eri c poate de )iud*/ Ei nu uita )* !ai era
pre,ent -n)* un .avion F ar "i putut prelua unul $au doi $upravie(uitori anu!e ale%i/
F 1e e+e!plu' pe du!neata R '
F 1e e+e!plu' pe !ine' ad!i$e Xan E""en : )ur-nd dup* a)eea' Siran a de$)operit )* nu la
!ine erau dia!antele F )*uta$e -n vali,a !ea -ntr.una din nop(ile )al!e : l.a! v*,ut )2iar eu
%i l.a! l*$at' tot nu era ni!i) i!portant -n ea/ Iar a)ea$t* de$)operire' !i)%ora ri$)ul )a eu $*
"iu -n<un#2iat pe la $pate F )eea )e $.a -nt0!plat -nto)!ai )u )el de.al doilea pe )are Siran -l
$u$pe)ta' ne"eri)itul A2!ed : %i de a$t* dat*' Siran $.a -n%elat/
Continu* apoi' adre$0ndu.i.$e lui Siran )u un di$pre( "*(i% :
F B*nuie$) )* A2!ed $.a tre,it -n ti!p )).i $)oto)eai -n vali,* R
F Ni)ide)u!' a "o$t doar un a))ident ne"eri)it' r*$pun$e Siran' )u un #e$t va# al !-inii : !i.a
alune)at )u(itul/
F Mai ai pu(in* vre!e de tr*it' Siran' vor&i Xan E""en )u un ton de )iudat* pro"e(ie %i de pe
"i#ura lui Siran $e %ter$e e+pre$ia de di$pre( )al! : e%ti prea &le$te!at )a $* !ai tr*ie%ti/
F Super$ti(ie pro$tea$)* S
3e "a(a lui Siran reap*ru $ur0$ul' &u,a $uperioar* ar)uindu.$e dea$upra din(ilor al&i/
;J1
F $* tr*i! %i o $* vede! S
Xan E""en -%i -ndrept* privirea $pre Ni)ol$on :
F A$ta.i tot' !i$ter Ni)ol$on : a)u! a(i -n(ele$ de )e >arn2ol!e !.a lovit -n )ap )0nd
torpilorul $.a al*turat de noi/ A pro)edat a$t"el nu!ai )a $* v* $alve,e/ Un o! "oarte &rav F %i
lua repede 2ot*r0ri/
I $e adre$* apoi lui Mi$$ 3lenderleit2 :
F Ei pe !ine !.a tre)ut un "ior de $pai!* )0nd a(i $pu$ )* >arn2ol!e %i.a l*$at toat* !ar"a
pe in$ul*/ Mi.a! dat -n$* $ea!a )* nu putea "a)e a%a )eva' nu !ai e+i$ta ni)i o pro&a&ilitate
$* $e !ai -ntoar)* pe a)olo/ Ei a! dedu$ )* toate $unt la du!neavoa$tr*/
privi )u )o!pa$iune :
F Sunte(i o lad@ "oarte )ura<oa$*' !i$$ 3lenderleit2 : a(i "i !eritat o $oart* !ai &un*/
A ter!inat de vor&it' -n )a$a $"atului $:a a%ternut o t*)ere ad0n)*' ap*$*toare/ 1in )0nd -n
)0nd &*ie(elul $ein )ea' a#itat' -n $o!n' un $)0n)et $la& de tea!*' dar Qudrun -l le#*na %i -l
$tr0n#ea -n &ra(e' potolind u.l/ la!ata privea pietrele pre(ioa$e' "i#ura lui &ron,at* )u na$
a)vilin ar*ta )* $ta pe #0nduri' nu $e #r*&ea $* ple)e/ 3ri,onierii -l priveau to(i pe Xan E""en'
)u e+pre$ii de la !irare p0n* la )o!plet* lip$* de -n)redere/ -n $patele lor' $t*teau )ei de pa,*'
,e)e $au dou*$pre,e)e <apone,i -n total' aten(i %i vi#ilen(i' )u ar!ele pre#*tite -n !-ini/
Ni)ol$on ri$)* o ulti!* privire prin lu!ina u%ii' $i!(i )* i $e a))elerea,* &*t*ile ini!ii %i'
involuntar' -%i $tr-n$e pu!nii/ Cadrul u%ii %i dreptun#2iul lu!inat din $patele ei erau a)u!
#oale : M)4innon di$p*ru$e/ -n)et' pre)aut' Ni)ol$on re$pir* u%urat' )u un o"tat -n*&u%it' -%i
$)2i!&* dire)(ia privirii %i )on$tat* )* Xan E""en -l "i+a )u o)2i -ntre&*tori F
;JA 2"t.e&*tori %i -n(ele#*tori/ C2iar -n ti!p )e Ni)ol$on ur.EYrea )ele )e $e -nt0!plau' Xan
E""en privi$e %i el dintr.o parte' $pre u%*' un ti!p )iudat de lun#' dup* )are $e uit* #in nou la
Ni)ol$on/ A)e$tuia -i tre)u prin !inte "iorul Be)e al e%e)ului' %i $e -ntre&a )u! ar putea $*ri la
#-tul lui Xan E""en ea $*.l -!piedi)e $* $)oat* vreun )uvint E$pre )ele )e $e -nt0!plau )u
M)4innon/ Etia )* n.ar "i reali,at ni!i)' ar "i -nt0r,iat doar inevita&ilul/ C2iar da)* Zl o!ora pe
Xan E""en F Ni)ol$on era de$tul de )on%tient -)a $* nu $e a!*#ea$)* $in#ur : nu avea ni)i o
%an$* %i <<)2iar da)* ar "i avut/ )2iar da)* ar "i reu%it $* $e $alve,e /)u to(i pri,onierii' nu era -n
$tare $*.i "a)* un r*u lui Xan vE""en : (inea !inte )* -i datora a)e$tuia o via(* F via(a !i)ului
3eter/ >oarte u%or' Xan E""en ar "i putut' atun)i' la a)o$tarea &*r)ii de $alvare' $* $e o)upe
doar de $ine -n$u%i' ni!eni n.ar "i %tiut ni!i)/ L.ar "i putut l*$a pe i3ete5r la voia -nt0!pl*rii %i
$.ar "i $alvat u%or lupt0nd )u a!&ele !-ini )ontra valurilor : dar ale$e$e )alea de a.%i e+pune
propria.i via(* )u )opilul -n &ra(e' -n )iuda Bi)iorului $*u r*nit %i $)2ilodit/// Xan E""en -i ,0!&i
%i Ni)ol$on -n(ele$e )* era prea t0r,iu )a $* !ai -n)er)e $*.l oprea$)* a vor&i/
F Splendid e+e)utat' nu.i a%a' !i$ter Ni)ol$on R A)e$ta n.a $)o$ un )uv0nt' dar )*pitanul
la!ata a ridi)at )apul' -ntre&0nd !irat :
F Ce $.a e+e)utat $plendid' do!nule )olonel R
F Ei &ine/// -ntrea#a opera(ie S Continu* )u un #e$t va# din !0n* :
F 1e la -n)eput' p0n* la $"0r%it/
m0!&ea par)* ironi) %i Ni)ol$on $i!(i )* $0n#ele -i n*v*le%te -n )ap' $i#ur a)u! )* %i Xan E""en
v*,u$e !ane.
;J;
vreie lui M)4innon %i' pro&a&il' avea de #0nd $* le d$a -n vilea#/
F Nu %liu de$pre )e vor&i(i' !or!*i la!ata/ Se ridi)* -n pi)ioare %i ad*u#* :
F E ti!pul $* !er#e!' $e aude )a!ionul/
F >oarte &ine' repli)* Xan E""en/
I%i "le+iona pi)iorul r*nit' ri#idi,at : din )au,a r*nii din )oap$* %i din )au,a !u%)*turii
!olu%tei' -l "olo$ea anevoio$/
F Mer#e! $* ne -ntiini! )u )olonelul du!itale R C2iar -n a$t* noapte R
F 3e$te o or*' r*$pun$e $)urt la!ata : -n a$t* $ear*' -n vila lui/ )olonelul 4i$e6i are oa$pe(i
)*petenii i!portante/ >iul lui a !urit' dar datoria tre)e pe$te durerile per$onale : tre)e pe$te'
dar nu le "a)e $* di$par*/ 3oate )* doar #e!etele a)e$tor pri,onieri ii vor alina ini!a -n.
durerat*/
Ni)ol$on $e -n"iora' -n)2ipulndu.%i' )ri$pat' )* )ineva $e pli!&* pe$te propriul $*u !or!0nt/
C2iar -nainte de $adi)a anti)ipare din vor&ele lui la!ata' nu.%i "*)u$e ilu,ii -n privin(a )elor )e
-l a%teptau/ Un !o!ent -i tre)ur* prin !inte toate )ele au,ite de$pre atro)it*(ile <apone,e
)o!i$e -n C2ina' dar )*ut* $*.%i alun#e a)e$te #0nduri ne#re/ Sin#ura lui $peran(* at0rna
a)u! )a de un "ir de p*r %i ni)i nu era $i#ur )* !ai e+i$ta vreo $peran(*' poate era doar o
-n)2ipuire/// -ntr.adev*r' M)4innon ie%i$e din -n)*pere' dar )e putea "a)e el' de)0t $* $e
e+pun* la o !oarte $i#ur* R Ni)i nu.i tre)ea prin !inte )* M)4innon a)(iona nu!ai pentru
propria.i $alvare' %e"ul de e)2ipa< nu era o!ul )are $* "a)* a%a )eva/// Xan E""en vor&ea din
nou :
;JJ
I F Ei dup* a)eea R 1up* )e )olonelul -i vede pe pri,onieri R Ave(i unde $*.i ad*po$ti(i R
a Nu )red )* vor !ai avea nevoie de ad*po$t' repli)*' 1' la!ata : !ai )ur-nd' de un $ervi)iu
"une&ru/
F Nu e$te !o!entul de #lu!*' )*pitane la!ata' -i Z $)urt' vor&a Xan E""en/
F Ni)i nu #lu!e$)' do!nule )olonel/ Ei la!ata ,0!&i' "*r* $* !ai $pun* )eva/ Se a%ternu $)
t*)ere %i $e au,i $)r-%netul "r-nelor %i a))elerarea' in te de/ oprire' a !otorului )a!ionului -n
!i<lo)ul
pono.ului/ C*pitanul >ind2orn -%i dre$e #la$ul %i Iar* :
F Eu $unt )*petenia #rupului' )*pitane la!ata' %i -n t* )alitate -(i a!inte$) )onven(iile
interna(ionale
&ile pe ti!p de r*,&oi S Xo)ea -i era $la&*' dar 2ot*r-t* :
-n )alitate de )*pitan de va$ -n Marina Co!er)ial* tani)*' )er///
F Ta)i S
Xo)ea lui la!ata a "o$t !ai !ult un (ip*t %i "i#ura i $.a $)2i!ono$it 2ido$/ A )ontinuat !ai
!ult -n %oapt* un !ur!ur )e voia $* par* -n#*duitor' dar !ult !ai -n$p*i.!0nt*tor de)0t un
!u#et de !0nie :
F Nu )ere ni!i)' )*pitane' nu.i )a,ul $* )eri )eva/ Conven(ii interna(ionale S 3"ui S S)uip pe
)onven(iile interna(ionale S Bune pentru $l*&*no#i' naivi %i )opii/ Celor tari nu le pa$* de ele'
)olonelul 4i$e6i ni)i n.a au,it vreodat* de ele/ El nu %tie de)0t una : i.ai o!or-t "iulS
la!ata/)ontinu*' )utre!ur-ndu.$e :
F Nu !i.e tea!* de ni!eni pe lu!e' de)0t de )olonelul 4i$e6i/ To(i $e te! de el/ E un o!
)u!plit/ -ntrea&*.l pe prietenul du!itale de )olo' a au,it !ulte de$pre )olonel/
;J5
Ei.1 indi)* pe Tela6' $t0nd -n "und' -ntre dou* $entinele -nar!ate/
F Colonelul 4i$e6i nu e$te o!' ro$ti Tela6' )u "i#ura &r*,dat* de dire lun#i de $0n#e )oa#ulat :
un diavol' 1u!ne,eu il va pedep$i S
F A%aaa/// R e+)la!* la!ata/
rdon* )eva $)urt -n <apone,* %i Tela6 $e r*$turn* pe $pate' pri!ind o &rutal* lovitur* de pat
de pu%)* drept -n "a(*/
F Tela6 "a)e parte dintre alia(ii na$tri indone,ieni' $e $)u,* la!ata' dar !ai are nevoie de
edu)a(ie/ In $pe)ial' nu tre&uie $*.i vor&ea$)* de r*u pe o"i(erii na$tri $uperiori/// 1up* )u!
$punea!' 4i$e6i e$te totdeauna un o! teri&il' dar a)u!' )0nd $in#urul $*u "iu a "o$t u)i$///
Xo)ea i $e pierdu treptat -n t*)ere/
F Ce.o $* "a)* )olonelul 4i$e6i R $e au,i' indi"erent*' vo)ea lui Xan E""en' "*r* ur!* de e!o(ie
$au )o!p*ti!ire : e $i#ur )* "e!eile %i )opiii///
F Sunt pri!ii )are vor ple)a de ai)i %i o $* li $e paia lun# dru!ul )e.l vor avea de "*)ut p0n* la
)ap*t/
3ro&a&il )* la!ata %i )olonelul lui pre#*ti$er* )eea )e ur!a $* $e -nt0!ple' )*)i )ontinu* :
F Colonelul 4i$e6i e$te un )uno$)*tor' un arti$t -n a$t"el de tre&uri : oa!eni !ai needu)a(i' )a
!ine' ave! )e -nv*(a de la el/ E$te de p*rere )* $u"erin(ele p$i2i)e $unt !ai i!portante de)0t
)ele "i,i)e/
la!ata $e ent@,ia$!a vor&ind' $e vedea )* $u&ie)tul -i "*)ea pl*)ere/
F 1e e+e!plu' aten(ia lui $e va -ndrepta -n $pe)ial a$upra lui !i$ter Ni)ol$on/
F Inevita&il' !ur!ura Xan E""en/
;J8
F Inevita&il/ A$t"el' la in)eput' -l va i#nora/ In $)2i!&' tt< va )on)entra aten(ia a$upra
)opilului/ 3oate -n$* )* ii " va )ru(a' are o $l*&i)iune )iudat* pentru )opii/
la!ata $e -n)runt*' apoi "i#ura i $e de$tin$e :
F Cred )* $e va !ai o)upa %i de t0n*ra )u )i)atri)e 5:pe o&ra, Siran !i.a $pu$ )* ea %i
Ni)ol$on $unt &uni 5/prieteni' )el pu(in prieteni/
privi -ndelun# pe Qudrun %i Ni)ol$on $i!(i par)* un pu!nal )are ii $tr*pun#ea ini!a/
F Colonelul 4i$e6i are o !anier* $pe)ial* de a $e purta 5)u doa!nele' !ai ale$ )u )ele tinere :
o "oarte in#enioa$*
)o!&ina(ie de pat din &a!&u$ verde %i trata!ent )u ap* 3oate a(i au,it de a%a )eva' do!nule
)olonel Xan E""en R
aF A! au,it' r*$pun$e a)e$ta' )u un $ur0$ nede$lu%it/
Sur0$ul nu preve$tea ni!i) &un %i/ pentru pri!a dat*' Ni)ol$on $i!(i $i#uran(a )ople%itoare a
.-n"r0n#erii "inale: 5Xan E""en $e <u)a )u el' )a pi$i)a )u %oare)ele' dindu.i "al$e -n)ura<*ri
$adi)e/ -n a%teptarea !o!entului )0nd -l va $"i%ia/
I F 1a' a! au,it de$pre toate a)e$tea' $unt $pe)ta)ole "oarte intere$ante /%i $per )* !i $e va
per!ite $* a$i$t la/// "e$tivit*(i R
F Xe(i "i oa$pete de onoare' $)u!pe do!nule )olonel S : -l a$i#ur* la!ata/
F Minunat' !inunat : dup* )0te a! -n(ele$' $unt prile<uri de a -nv*(a )0te )eva/
Xan E""en -l privi )iudat %i indi)* )u un #e$t nep*$*tor al !-in-i $pre pri,onieri/
F are )olonelul 4i$e6i va avea' $* ,i)e!/// )onver$a(ii )u to(i R C2iar %i )u r*ni(ii R
F I.au o!or-t "iul' r*$pun$e )ate#ori) la!ata/
F A%a e$te/ i.au o!or-t "iul/
;1[
Xan E""on $e uit* din nou la pri,onieri' )u o)2i ine+pre$ivi /%i re)i :
F 1ar unul dintre ei a -n)er)at $* !* o!oare pe !ine/ are )olonelul 4i$e6i n.ar renun(a la el
R
la!ata -%i ridi)* $pi -n)enel)' nedu!erit' %i $pu$e :
F Nu %tiu da)* eu///
F Unul dintre ei a -n)er)at $* !* o!oare' -l -ntrerup$e' a$pru' Xan E""en : a! o r*"uial*
per$onal* )u re$pe)tivul %i a% )on$idera )a o !are "avoare' )*pitane la!ata' da)* ai "i de
a)ord $* !* r*"uie$) a)u!/
la!ata $e uit* la $oldatul )are &*#a dia!antele -napoi -n vali,a rupt* %i.%i "re)* &*r&ia/
Ni)ol$on $i!(i -n)* o dat* )* $0n#ele i $e ur)* la )ap' dai. $e $ili $* re$pire lini%tit' nor!al/ Nu.
%i putea -n)2ipui )e va ur!a/
.ir. E$te )el !ai ne-n$e!nat lu)ru pe )are.l pute(i pretinde' %tiind )0t de !ult v* dator*!/ 1ai.
)olonelul///
Bru$)' de pe "i#ura lui la!ata di$p*rur* -ndoiala %i ne$i#uran(a : )ontinu*' $ur0,-nd :
F >ie S $unte(i un o"i(er $uperior aliat' a%a )* un ordin al du!neavoa$tr*///
F I(i !ul(u!e$)' )*pitane la!ata' -l -ntrerup$e Xan E""en : )on$ider* )* l.a! dat/
Mer$e repede' %)2iop*t0nd -n !i<lo)ul pri,onierilor' $e aple)* %i.1 apu)* de pieptul )*!*%ii pe
Qordon' $!u)indu.l )u r*utate )a $* $e ridi)e -n pi)ioare/
F A%tept de !ult* vre!e a)e$t !o!ent' &le$t)!atule S Ia tre)i din)olo S
N.a (inut $ea!a ni)i de ,&aterile lui Qordon' ni)i de "i#ura lui -nne&unit*' de $pai!* %i ni)i de
prote$tele in)oerente de nevinov*(ie : l.a t0r-t -n $pa(iul #ol din "undul )a$ei $"atului' dire)t
opu$ )u u%a' -!pin#0ndu.l prin #rupul -n#r*!*dit al pri,onierilor %i l.a (intuit -n pi)ioare de
peretele )oli&ei : Qordon a ridi)at un &ra(
;J8 -ntr.un #e$t <alni) de ap*rare' "i#ura -i era $)2i!ono$ii u) pani)*/
Xan E""en nu a luat -n $ea!* ni)i pani)a' ni)i prote$tele o!ului' %i.1 -!pin$e )*tre pla"or!*'
$pre. un $oldat <apone, )are (inea -ntr.o !0n* o ar!* %i un pi$tol.!itra.lier* -n )ealalt*/ Cu
$i#uran(a nep*$*toare a unuia )are nu $e a%teapt* $* "ie ni)i -ntre&at' ni)i $* i $e opun* re.
,i$ten(*' Xan E""en -i lu* $oldatului pi$tolul.!itralier*' -l veri"i)* da)* e -n)*r)at' -l arun)*
pentru tir auto!at %i $e -ndrept*' %)2iop*tind' $pre Qordon )are $ta la perete )u o)2i 2ol&a(i'
plini de $pai!*/ -n -n)*pere' totul -n)re!eni$e -n t*)erea -ntrerupt* doar de re$pira(ia #i"rit*.a
lui Qordon/ To(i o)2ii erau -ndrepta(i $pre Xan E""en %i Qordon' privirile re"le)tau $t*ri di"erite :
de !il*' de !inie' de #roa,a )elor )e aveau $* ur!e,e $au de $i!pla ne-n(ele#ere a )elor )e $e
petre)eau/ >i#ura lui Ni)ol$on era )o!plet ine+pre$iv*' a lui la!ata )a! la "el' dar !odul )u!
-%i pli!&a li!&a pe$te &u,e -i tr*da nedu!erirea/ Ni!eni nu vor&ea' ni!eni nu !i%)a' ni!*nui
nu.i venea $* vor&ea$)* $au $* !i%te/ Un o! era pe )ale $* "ie o!or-t' u)i$' dar )eva
nede$lu%it -!piedi)a ori)e prote$t' ori)e interven(ie -n at!o$"era -n)*r)at* )e do!nea -n
interiorul )oli&ei' -ntreruperea a venit de a"ar*' din 6a!pon#' produ)ind un %o) &ru$) )are a
$"*r0!at at!o$"era ireal* din -n)*pere' a%a )u! o piatr* "a)e (*nd*ri un )ri$tal' i,&indu.l/
Un (ip*t trer!irat' $trident' -n <apone,* a "*)ut )a toate )apetele $* $e -ntoar)* $pre u%*/
I!ediat a ur!at de a"ar* lar!a unei -n)*ier*ri $)urte %i $tridente' un $tri#*t' un ,#o!ot -n #ol
)a de un topor uria% de$pi)-rrd un pepene' apoi' un !o!ent de t*)ere )iudat*' #eneral* : dup*
)are $.a au,it un urlet' -n$o(it de o e+plo,ie de "u! /%i "l*)*ri )uprin,-nd )u o iu(eal* de
ne)re,ut )adrul u%ii
;J9 %i !a<oritatea peretelui re$pe)tiv' "or!0nd )a un ,id de "l*)*ri/
C*pitanul la!ata a "*)ut doi pa%i $pre u%*' a de$)2i$ #ura $* $tri#e un ordin %i )*,u tr*$nit
)u #ura de$)2i$*' )u pieptul $"0rte)at de #loan(ele )ara&inei lui Xan E""en/ -n interiorul
-n)*perii' (*)*nitul $ta))ato al pi$tolului.!i.tralier* era a$ur,itor' do!in-nd !u#etul "l*)*rilor/
Ser#entul <apone, de pe plat"or!* a "o$t %i el -!pu%)at' apoi un $oldat de l0n#* el' iar -n
!i<lo)ul "e(ei lui Siran $.a de$)2i$ o !are "loare ro%ie : )al!' Xan E""en $.a -n)ovoiat pe$te
(eava )ara&inei' )u de#etele -n(epenite pe tr*#a)i' )u "a(a t*iat* par)* -n piatr*/ S.a )utre!urat
)0nd pri!ul #lon( de ar!* <apone,* l.a i,&it $u$ -n u!*r' $.a -!pleti)it %i a )*,ut -ntr.un
#enun)2i )0nd al doilea #lon( l.a i,&it -ntr.o parte )u "or(a unei lovituri de &er&e)' dar )2ipul
lui nu %i.a $)2i!&at ni)ide)u! e+pre$ia %i de#etul -n#*l&enit de -n)ordare a ap*$at %i !ai tare
pe tr*#a)i/ Toate a)e$tea' Ni)ol$on le.a v*,ut %i a&ia atun)i a -n(ele$ $itua(ia : $.a arun)at <o$'
i,&ind -n pi)ioarele unui $oldat <apone, )are (intea $pre Xan E""en )u pu%)a auto!at*/5 S.au
ro$to#olit a!0ndoi -n)le%ta(i -ntr.o lupt* "urioa$*' Ni)ol$on a lovit de !ai !ulte ori )u patul
pu%tii auto!ate "a(a adver$arului de dea$upra lui %i a $*rit -n pi)ioare' -nl*tur-nd' to)!ai la
ti!p' $)lip*tul unei &aionete %i lovind )u pi)iorul' )u r*utate' $u& un p0nte) neprote<at/
C2iar -n ti!pul )0t era )u de#etele -n"ipte -n #-tul adver$arului' a o&$ervat )* Kalter$' Evan$ %i
Killou#2&@ erau %i ei -n pi)ioare' lupt0nd )u di$perare ne&unea$)* -n $e!i-ntuneri)ul $traniu
"or!at din $tr*lu)irea ro%iati)* a "l*)*rilor %i u$turi!ea $u"o)ant* a "u!ului )e u!plea
-n)*perea/ Ei.a !ai dat $ea!a )* pi$tolul.!itralier* al lui Xan E""en t*)u$e' )* o alt* !itralier*
)u rit! de tra#ere di"erit r*p*ia prin "l*)*rile r*%inoa$e -nv*luitoare )are
;59 &lo)au u%a/ Apoi aproape %i.a pierdut )uno%tin(a' )*)i un "it <apone, -l ata)a$e pe la $pate'
%i.i -n)in$e$e #-tul )u "t &ra(ul' $tran#ul0ndu.l intr.o t*)ere ne!iloa$*' $*l&ati)*/ In "a(a
o)2ilor i.a "-l"-it o )ea(* ro%ie' o )ea(* )u $tr*"ul#er*ri de $)0ntei %i "l*)*ri' "luturindu.i -naintea
"e(ei : -%i d*dea $ea!a )* ifu era de)0t propriul $*u $in#e )are -i pul$a in )ap/ %i )* nu $e
pr*&u%eau pere(ii ar,ind "urio$ / ai )a$ei $"atului/ Ni)ol$on $i!(ea )* il p*r*$e$) puterile' )*
alune)* in -ntuneri) )0nd il au,i pe o!ul )are -i $tran#ula $)o(ind un (ip*t de !oarte' apoi
$i!(i )* M)4innon il apu)a$e de &ra( %i -l du)ea' -!pleti)in.du.$e' )*tre perva,ul in)endiat al
u%ii : M)4innon tre)u de u%*' dar pentru Ni)ol$on a "o$t prea t0r,iu : #rinda de de $u$ a u%ii in
"l*)*ri' i.a )*,ut pe$te )ap %i u!eri' )eea )e a "o$t -ndea<un$ )a' -n $tarea de $l*&i)iune in )are
$e a"la' $*./%i piard* din nou )uno%tin(a/
Ei.a revenit dup* un !inut' ,*)0nd $pri<init de peretele %opronului )el !ai apropiat de )a$a
$"atului/ Xa#' -%i d*dea $ea!a )* -n <urul lui $t*teau %i $e !i%)au oa!eni' )* Mi$$ 3lenderleit2
-i %ter#ea "a(a de $in#e %i "unin#ine' )* o li!&* -nalt* de "l*)*ri lu)ea verti)al -n -ntuneri) p0n*
la trei,e)i $au patru,e)i de pi)ioare -n*l(i!e' -n )erul -ntune)at' "*r* $tele' -n ti!p )e )a$a
$"atului' )u un perete %i aproape tot a)operi%ul !i$tuit' ardea )a o tor(* ne)ru(-nd ni!i)/
Revenindu.%i -n "ire' $.a ridi)at %i a dat.o la o parte pe Mi$$ 3lenderleit2/ A o&$ervat )*
-!pu%)*turile -n)eta$er* %i )* $e au,ea doar ,#o!otul -ndep*rtat al unui !otor de )a!ion'
)0nd !ai tare' )0nd !ai -n)et' dup* )u! $e $)2i!&au vite,ele : <apone,ii' )ei )are !ai r*!*.
$e$er* -n via(*' "u#eau -n #ra&*' )uprin%i de pani)*/
F M)4innon S $tri#* Ni)ol$on' )*utind $* do!ine )u vo)ea !u#etul "l*)*rilor : M)4innon unde
e%ti R
F S.a du$ de )ealalt* parte a )a$ei' -l in"or!* Killou#2&@/
Apoi' ar*t0nd $pre )a$a $"atului -n "l*)*ri :
F Arde ,drav*n' Jo2nn@ S
F Au ie%it to(i din )a$* R -ntre&* Ni)ol$on : au p*r*$it.o to(i' $pune.!i' pentru 1u!ne,eu S
F Cred )* to(i au ie%it' $ir' ro$ti Kalter$ de al*turi' dar )u vo)e %ov*ielni)*' )red )* nu a r*!a$
ni!eni -n*untru/
F Slav*' $lav* 1o!nului S 1ar $e opri &ru$) :
F A ie%it %i Xan E""en R Nu a r*$pun$ ni!eni/
N.a(i au,it )e.a! -ntre&at R $tri#* Ni)ol$on : a ie%it %i Xan E""en R -l )*ut* din o)2i pe Qordon'
$e apropie de el %i -l prin$e de u!eri :
F Xan E""en a r*!a$ -n*untru R Tre&uie $* %tii' erai )el !ai aproape de el/
Qordon -l privi nedu!erit' o)2ii -i erau -n)* plini de $pai!*/ Bu,ele i $e "r*!0ntau
ne)ontrolate dar nu $)otea ni)i un )uv0nt/ Ni)ol$on -l l*$* de u!eri' -l p*l!ui ,drav*n de dou*
ori )u "a(a %i do$ul pal!ei' dar tre&ui $*.l $pri<ine )a $* nu )ad*/
F Spune.!i' $au te o!or' Qordon S L.ai l*$at pe Xan E""en -n*untru R
Qordon r*$pun$e a"ir!ativ din )ap' )u "i#ura -n*l&it* de $pai!*' a)u! &r*,dat* )u ro%u'
ur!ele de#etelor pal!elor pri!ite/
F L.ai l*$at -n*untru R il -ntre&* iar*%i Ni)ol$on' nevenindu.i $* )read* : l.ai l*$at -n iadul
a)ela de "l*)*ri R
F A vrut $* !* o!oare' $)0n)i Qordon' era )2iar $* !* o!oare/
F Ti!pitule S Ui.a $alvat via(a' (ie %i nou* tuturora S
;5A
-l -!&r-n)i "*r* !il*' d*du la o parte o pere)2e de !-ini )are -n)er)au $*.l re(in* %i $e repe,i
prin "l*)*rile -nvol&urate -n lu!ina u%ii' "*r* $* reali,e,e la )e $e e+punea/
-n*untru' )*ldura l.a i,&it )u un $u"lu violent' $i!(ind )* -l -n)on<oar* un val enor! de p-r<ol
durero$' aerul $upra-n)*l,it' lip$it de o+i#en' -i p*trundea -n pl*!0ni )a un e"luviu de "o)/ A
$i!(it )* -i !iroa$e p*rul a p-rlit' la)ri!i i.au n*p*dit o)2ii' aproape nu !ai vedea ni!i) %i
da)* interiorul ar "i "o$t -n -ntuneri)' n.ar "i putut di$tin#e ni!i) : dar din )au,a $*l&ati)ei
$tr*lu)iri ro%ii a "l*)*rilor' era lu!in*' )a $u& $oarele de a!ia,*/
L.a de$)operit repede pe Xan E""en : era l0n#* un perete r*!a$ inta)t' ,*)ea pe p*!0nt'
$pri<init -ntr.un )ot/ C*!a%a 6a6i %i pantalonii de dril -i erau pline de $0n#e' "a(a -i era )enu%ie/
Q-"-ind' -n*&u%indu.$e' )u pl*!0nii lupt0nd -n van dup* aer' Ni)ol$on a !er$ -!pleti)indu.$e
)0t a putut de repede $pre peretele opu$ al )a$ei $"atului/ Etia )* tre&uia $* $e #r*&ea$)*' nu
putea re,i$ta de)0t )0teva )lipe -n at!o$"era a)eea' )el !ult o <u!*tate de !inut/ Xe%!intele -i
-n)epu$er* $* ard* -n*&u%it' p*r(i din ele $"-%iate "u!e#au' )2iar $e -nro%eau pentru o )lip*'
pl*!0nii nu.%i !ai pri!eau o+i#enul' era din )e -n )e !ai $l*&it' )*ldura -i do#orea "i#ura %i tot
)orpul/
Xan E""en -l privi )u o)2i va#i' "*r* un #e$t $au vor&*/ W3ro&a&il aproape !ort' #0ndi Ni)ol$on'
1u!ne,eu %tie )u! a $upravie(uit/D Se aple)*' -n)er)* $* de$prind* de#etele lui Xan E""en de
pe $i#uran(a %i tr*#a)iul pi$to.lului.!itralier*' dar nu reu%i' !0na -i era par)* lipit* de !etal/
Nu avea ti!p de pierdut' poate )* era )2iar prea t0r,iu/ Q-"-ind' ,&*t0ndu.$e' )u n*du%eala
)ur#0nd %iroaie pe trupul -n"ier&0ntat' Ni)ol$on -%i -n)orda ulti!ele r*!*.
;5;
A; F La $ud de )apul Java
%i(e de putere -ntr.un e"ort di$perat %i.1 lu* pe r*nit -n &ra(e/
A par)ur$ <u!*tate din di$tan(a de -ntoar)ere' )0nd' pe$te !u#etul "l*)*rilor $e au,i o
tro$nitur* )are -l "*)u $*.%i oprea$)* &ru$) pa%ii to)!ai la ti!p : din a)operi%' )0teva #rin,i' -n
"l*)*ri' "u!e#0nd $.au pr*v*lit pe <o$ )u o erup(ie )a de arti"i)ii ,&ur*toare %i t*)iuni ro%ii' la
!ai pu(in de trei pi)ioare di$tan(* de unde $e opri$e/ U%a era )o!plet &lo)at*/ Ni)ol$on -%i
$)utur* )apul' privi -n $u$ )u o)2ii -!p*ien<eni(i de $udoare' v*,u )a printr.o )ea(* a)operi%ul
d*r0!0ndu.$e' pr*&u%indu.$e pe$te el %i nu !ai %ov*i : )u patru pa%i -!pleti)i(i tre)u pe$te
#r*!e,ile ar,-nde a"late -ntre el %i u%*' dar )ei patru pa%i i $.au p*rut o eternitate/ Xe%!intele
de dril' u$)ate a)u! )a ia$)a' $.au aprin$ %i li!&i de "o) r*$u)ite i $e ridi)au de la pi)ioare' tot
!ai $u$' -n)0t v0r"urile lor -n"o!etate -i -ndurerau ante&ra(ele #oale $u$(in-nd #reutatea inert*
a trupului lui Xan E""en/ S*&ii ro%ii de "o) -i $tr*&*teau par)* prin t*lpile -n)*l(*!intei'
-n(ep0nd ne!ilo$' n*rile -i erau pline de o du2oare $)-r&oa$* de )arne p-r<olit*/ Si!(ea )*.%i
pierde !intea' nu !ai avea puteri' nu !ai era )on%tient de ti!p' de $)op %i de dire)(ie' )0nd
$i!(i )* !-ini #r*&ite -l iau de &ra(e %i de u!eri %i.1 -!pin# a"ar* -n aerul re)e' )al!' d*t*tor
de via(* al $erii/
Ar "i "o$t nor!al $*.l la$e pe Xan E""en -n !-inile )elor )are -i $alva$er*' %i Ni)ol$on $* $e
a,v0rle pe p*!0nt' $* $e la$e prad* valului de in)on%tien(* )e.l a$alta %i $* $e $)u"unde -ntr.o
uitare &ine"*)*toare/ 1ar n.a pro)edat a%a : a $tat -n pi)ioare' in$pir-nd )antit*(i enor!e de aer
-n trupul )are nu !ai era -n $tare $* preia de)0t o "ra)(iune din )eea )e i.ar "i tre&uit/ 1oar
dup* )0teva !inute !intea i $.a li!pe,it' i $.a potolit tre!urul pi)ioarelor %i a v*,ut pe
Kalter$ %i pe Killou#2&@ )are -l -n)on<urau'
1J9
dar nu a (inut $ea!* de ei' $.a $!u)it %i l.a tran$portat pe Xan E""en p0n* la )el !ai apropiat
%opron din 6a!.pon#/
-n)et' )u in"init* aten(ie' a depu$ r*nitul pe p*!0nt' i.a de$)2i$ )*!a%a rupt* %i p*tat* de
$0n#e/ Xan E""en i.a prin$ $la& !-inile :
F 3ier,i ti!pul de#ea&a' !i$ter Ni)ol$on' !ur!ur* el )u vo)e $la&*' -ne)at* de $0n#e' a&ia
au,i&il* din )au,a +irletului "l*)*rilor/
>*r* $* (in* $ea!a de )e $punea Xan E""en' Ni)ol$on Z i.a de$"*)ut )*!a%a %i a "o$t teri&il de
i!pre$ionat v*,-nd )e era $u& ea : pentru )a Xan E""en $* !ai tr*ia$)*' tre&uia $* i $e
oprea$)* ur#ent 2e!ora#ia/ -%i $!ul$e propria.i )*!a%* p-rlit* %i ,dren(uit*' o $"-%ie %i apli)*
ta!poane pe$te r*ni' o&$erv0nd tot ti!pul "i#ura palid*' )ri$pat* a #er!anului/ Bu,ele lui Xan
E""en -n)er)au $* ,0!&ea$)*' poate un $ur0$ de ,*d*rni)ie : Ni)ol$on i.ar "i )itit !ai repede
$i!(*!intele' dup* e+pre$ia o)2ilor' dar nu !ai era po$i&il $* de$)i"re,e )eva -n ei' erau
-n)e(o%a(i de lu)irea unei i!inente pierderi de )uno%tin(*/
F Ui.a! $pu$/// nu !ai pierde vre!ea de#ea&a' !ur!ur* r*nitul : %alupa/// %alupa lui 4i$e6i'
)aut* $* a<un#i la ea : are pro&a&il o $ta(ie puterni)* de radio F ai au,it' )e $punea la!ata///
Kalter$ poate e!ite un !e$a</
Xo)ea -i devenea o %oapt* #r*&it* :
F 1u.te i!ediat' !i$ter Ni)ol$on' )0t !ai )ur-nd/ M-inile .i $.au de$prin$ de &ra(ele lui
Ni)ol$on %i au
)*,ut neputin)ioa$e deoparte' )u pal!ele -n $u$' pe p*!0ntul &*t*torit al M)a!pon#.ului/
F 1e )e te.ai e+pu$ -n 2alul *$ta' Xan E""en R -l -ntre&a Ni)ol$on' )l*tin-ndu.%i -n)et )apul' )u
ui!ire : de )e ai "*)ut.o R
A;=
1J1
F Cine %tie : dar poate/// %tiu %i eu/
Re$pira repede' -ntret*iat' a&ia %optea )uvintele :
F R*,&oiul total -%i are le#ile lui' !i$ter Ni)ol$on' dar e$te un lu)ru &ar&ar/
Continu*' ar*t0nd )u o -n)er)are de #e$t $pre )oli&a in)endiat* :
F ri)e alt )o!patriot de.?al !eu ar "i "o$t ai)i' -n noaptea a$ta' ar "i "*)ut la "el' e+a)t )eea )e
a! "*)ut eu/ Ei noi' #er!anii $unte! oa!eni' !i$ter Ni)ol$on' oa!eni V)a %i voi/
A&ia !i%)0ndu.%i !0na' -%i de$"*)u )*!a%a %i ,0!&i :
F 1a)* $unte! t*ia(i' nu )ur#e tot $0n#e R
L.a apu)at o tu$e )are -i )ontra)ta !u%)2ii r*ni(i ai $to!a)ului' "*)0ndu.l $*.%i ridi)e de pe
p*!0nt )apul %i u!erii' apoi )*,u iar*%i <o$' r*!a$e at0t de ne!i%)at %i t*)ut' -n)0t Ni)ol$on
$e -n)lin* a$upra lui' )onvin$ )* !uri$e/ 1ar Xan E""en -%i rede$)2i$e pleoapele' )u -n)etineala
%i e"ortul in"init al unui o! )are ridi)* o i!en$* #reutate %i reu%i $*.i $ur0d* lui Ni)ol$on )u
o)2ii -n)e(o%a(i/
F Noi #er!anii nu ne d*! at0t de u%or $"ir%itul : )red c)* n.a venit -n)* $"0r%itul lui Xan
E""en/
1up* o pau,* !ai lun#*' )ontinu* -n %oapte :
F Co$t* !ult )-%ti#area unui r*,&oi : !ulte $a)ri"i)ii/ C0teodat* )o$tul )erut e$te prea $)u!p
%i nu !erit* )eea )e $e poate o&(ine/ -n noaptea a$ta' pre(ul )e !i $.a )erut era prea !are/ Ei
eu/// nu l.a! putut pl*ti/
To)!ai atun)i' o !are p*l*laie de "l*)*ri a i,&u)nit din a)operi%ul pr*&u%it al )a$ei $"atului'
$)*ld0nd "i#ura lui Xan E""en -ntr.o $tr*lu)ire ro%ie' puterni)*' )apul i.a )*,ut -n <o$' "a(a -i era
al&* %i "*r* via(*' dar !ur!ura indi$tin)t )eva de$pre 4i$e6i/
F Ce e$te )u 4i$e6i R -ntre&* Ni)ol$on' apropiindu.%i )apul de "i#ura lui/
/1J1
Ce vrei $* $pui R
F Colonel 4i$e6i///
Xo)ea lui Xan E""en era din )e -n )e !ai $la&*' -n)er)* $* ,i!&ea$)*' dar nu reu%i de)0t $*
)ontra)te pu(in &u,a de <o$/
I F Cred )* a! )eva )o!un )u el' )red/// Xo)ea i $e $tin$e' dar -%i reveni :
F Cred )* a!0ndoi ave! $l*&i)iune pentru )opiii !i)i/ Ni)ol$on -l privi un ti!p' apoi aten(ia i
$e -ndrept*
$pre dire)(ia din )are venea' pe$te 6a!pon#' un tr*$net puterni)' ilu!in-nd )el !ai -ndep*rtat
)ol( al !i)i a%e,*ri : ulti!ii $t0lpi ai )a$ei $"atului $e pr*&u%i$er*' )u o %i !ai $erioa$* v-lv*taie
de "l*)*ri/ 1ar nu a durat !ult : Ni)ol$on a v*,ut doar li!&ile de "o) )e $e !i)%orau -ndat* )e
atin#eau p*!0ntul %i din toate p*r(ile n*v*leau u!&rele -ntuneri)ului/ A !ai -n)er)at $*.i !ai
$pun* )eva lui Xan E""en' dar a)e$ta -%i pierdu$e )uno%tin(a/
Epui,at' Ni)ol$on $e -ndrept* )u #reu din %ale' r*!a$e -n$* $pri<init pe #enun)2ii -ndoi(i'
privind la o!ul at0t de #rav r*nit/ Bru$)' e+tenuarea' di$perarea %i durerea a$)u(it*'
)2inuitoare a pi)ioarelor %i &ra(elor -l )ople%i %i devenea tot !ai puterni)* tenta(ia de a $e l*$a
-n voia $oartei' de a $e l*$a $* alune)e -n -ntune)i!ea prietenoa$*' )uprin,*toare )are -n)epea
$* pun* $t*p0nire pe toate a$)un,i%urile !in(ii $ale/ $)ila -napoi %i -nainte' -n #enun)2i' )u
o)2ii aproape -n)2i%i' )u &ra(ele &*l*&*nindu.$e' )0nd au,i o vo)e $tri#0nd' ,#o!ot de pa%i
pre)ipita(i prin 6a!pon# %i $i!(i )* de#ete puterni)e -l prindeau ne-ndur*toare de pielea
-nro%it* de ar$urile de pe &ra(/
F Haide(i' $ir' veni(i S 3entru 1u!ne,eu' ridi)a(i.v* -n pi)ioare/
In vo)ea lui M)4innon $e di$tin#ea o di$perare ve2e!ent*' ner*&d*toare/
1JA
F 1iavolii *%tia #al&eni i.au luat )u ei' $ir///
F Cu! R Ce R $tri#* Ni)ol$on' )l*t!0ndu.%i )apul ,*p*)it %i durero$ : )e au luat )u ei R
3lanurile' dia!antele R A&ia $)*pa$er* )u &ine din at0tea///
F Lua.le.ar dra)u de dia!ante' arde.le.ar "o)ul )u to(i &le$te!a(ii *%tia #al&eni/
Xo)ea lui M)4innon era -ntre %oapt* %i $tri#*t' Ni)olSon nu i.o !ai au,i$e a$t"el ni)iodat*'
o)2ii -i era n*p*di(i de la)ri!i' pu!nii $tr-n%i i $e al&i$er* de -n)ordare' p*rea -nne&unit de
"urie/
F Ar "i "o$t &ine da)* luau nu!ai dia!antele : dar diavolii *%tia au luat %i o$tate)i' a! v*,ut
)0nd -i -n)*r)au -n )a!ion : )*pitanul' Mi$$ 1ra)2!!an %i &ietul 3eter S
tX
1up* !0nie' -n)epe "uria' pornire ne)u#etat*' ne(in-nd $ea!a de ni!i)' %i dup* "urie' o )ale
)eva !ai lun#* du)e la 2otarele ne&uniei' pre)edat* -n$* de o ,on* de indi"eren(* re)e %i
)o!plet* deta%are/ C0nd o!ul a<un#e -n a)ea $tare F e drept' nu!ai pu(ini a<un# F nu !ai
e$te ei -n$u%i' nu $e !ai $t*p0ne%te' nu $e !ai )o!port* dup* re#ulile nor!ale de $i!(ire'
#0ndire %i e!otivitate' pentru el )uvinte )a tea!*' peri)ol' $u"erin(*' e+tenuare $unt de pe o
alt* lu!e %i nu le !ai -n(ele#e $e!ni"i)a(ia/ Starea lui e$te a)u! )ara)teri,at* printr.o
anor!al* -n(ele#ere' printr.o per)epere 2iper$en$i&il* a eventualelor peri)ole' printr.un di$pre(
$uprao!ene$) %i total "a(* de peri)ol/ Mai pre$u$ de toate' a)ea$t* $tare $e )ara)teri,ea,* prin.
tr.o )o!plet* -nd-r<ire/ -n a$e!enea $tare $e a"la Ni)ol$on la ora opt %i <u!*tate $eara in a)ea
,i de $"0r%it de "e&ruarie' la nu!ai )0teva $e)unde dup* )e M)4innon -i $pu$e$e )* Qudrun %i
3eter "u$e$er* lua(i de <apone,i/
Mintea i $e li!pe,i$e' deveni$e )2iar ne"ire$) de li!pede %i anali,a $itua(ia' at0t )0t o
)uno%tea' )0nt*rind po$i&ilit*(ile %i pro&a&ilit*(ile' )*ut0nd $* prevad* eveni!entele %i $*.%i
-nto)!ea$)* un plan )u per$pe)tive )0t !ai $i#ure de $u))e$/ &o$eala' e+tenuarea "i,i)* -i
di$p*ru.
;59 $er*' )a o !antie de )are/te de$)otoro$e%ti : %tia )* $)2i!&area e doar p$i2olo#i)*' nu
"i,iolo#i)*' )* o va pl*ti $)u!p !ai t0r,iu' dar n.avea i!portan(* : era $i#ur -n$* )* indi"erent
de $ur$*' ener#ia )e.l -n$u"le(e%te va "i $u"i)ient* )a $* -n"runte -n)er)*rile/ -n oare)are
!*$ur*' era )on%tient de #ravitatea ar$urilor $u"erite pe pi)ioare %i &ra(e' de durerea pe )are o
$i!(ea -n )ea"* unde -l -!pun$e$e de$tul de ad0n) &aioneta <apone,* : dar nu per)epea de)0t
intele)tual r*nile %i ar$urile' )a %i )u! ar "i "o$t -ndurate de alt)ineva/
3lanul era $i!plu' ne-n)2ipuit de $i!plu' per$pe)tivele de a e%ua erau !ultiple' e%e)ul
aproape inevita&il' dar re"u,a $* ia -n )on$iderare un in$u))e$/ I.a -!pro%)at )u o adev*rat*
)anonad* de -ntre&*ri pe Tela6 %i pe M)4innon' i.a l*!urit )e aveau de "*)ut' )e tre&uie $*
-ntreprind* "ie)are din ei' ori)0t de !i)i erau $peran(ele/ 1in relat*rile lui M)4innon a -n(ele$
)e $e -nt0!pla$e/
Ca$a $"atului ar$e$e )u "urie %i )u at0ta iu(eal*' pentru $i!plul !otiv )* M)4innon $tropi$e
)opio$ -ntre#ul perete al %opronului al*turat' )u tot )on(inutul unui &idon )u patru #aloane de
&en,in*/ >ura$e &idonul din )a!ionul <apone,ilor' la dou* !inute dup* $o$irea a)e$tuia' pro"i.
t0nd de lip$a de aten(ie a %o"erului' )are a)u! ,*)ea !ort pe p*!0nt la !ai pu(in de ,e)e
pi)ioare di$tan(*/ Ei M)4innon to)!ai era pe )ale $* dea "o) )a!ionului' )0nd o patrul* de
$tra<* aproape. )* $e -!piedi)a$e de el/ Ei nu nu!ai )* "ura$e &en,ina' dar -n)er)a$e $*
i!o&ili,e,e )a!ionul/ C*uta$e di$tri&uitorul' nu.l #*$i$e pe -ntuneri)' dar de$)operi$e (eava de
&en,in* $pre )ar&urator %i -ndoirea ei a "o$t o <u)*rie pentru !-inile lui/ Era pu(in pro&a&il'
)2iar i!po$i&il' )a &en,ina r*!a$* -n di$tri.
;89
?a"tor $* per!it* )a!ionului $* par)ur#* !ai !ult )a
"il* F %i p0n* la Bantu6 erau patru !ile/ I >)ir*&it' Ni)ol$on -i )eru lui Tela6 $* le "ie de a<utor'
?4r a)e$ta )on$i!(i : de vre!e )e tat*l $*u %i al(ii din
tri&ul lor "u$e$er* o!or-(i' nu !ai era )a,ul $* "ie neutru/ A vor&it pu(in' dar )eea )e a $pu$
era plin de !-2nire' v*dit )* dorea )u -nver%unare $*.i r*,&une pe )ei r*pu%i/ A r*$pun$ )ererii
lui Ni)ol$on de a le indi)a o )*l*u,* )are $* )ondu)* #rupul )elor %apte pri,onieri r0!a%i' $u&
??a2du)erea lui Xannier' pe dru!ul prin)ipal )e du)ea la Bantu6' unde aveau !i$iunea $*
)apture,e %alupa %i $* ur)e la &ordul ei' da)* reu%eau $* reali,e,e toul -n )ea !ai de$*v0r%it*
lini%te : Tela6 a tradu$ repede in$tru).
I (iunile unui )o!patriot %i #rupul a ple)at' ur!0nd $* $e -n.tilnea$)*' $perau' la &ordul
%alupei/ Apoi/ Tela6 a orelor//.
I la %a$e )on$*teni de.ai $*i $* )aute $olda(ii <apone,i !or(i )are ,*)eau prin 6a!pon#' $* le ia
toate ar!ele %i !uni(iile %i $* le adune la un lo)/ S.a )on$tatat )* !ai erau utili,a&ile : o pu%)*
auto!at* T2o!$on' alte dou* pu%ti auto!ate %i un pi$tol auto!at de un tip neo&i%nuit/ Tela6
di$p*ru -ntr.o )oli&* al*turat*' de unde ie%i )u dou* !ari pu!nale !alaie,e' )u t*i%uri )a
&ri)ele' %i )u o pere)2e de 2an#ere )urioa$e' !inu(io$ #ravate' lun#i de ,e)e in)i %i -n "or!* de
"la)*r* pe )are %i le.a prin$ de propria.i )entur*/ La )in)i !inute dup* pr*&u%irea )a$ei
$"atului' au pornit la dru! %i )ei trei : Ni)ol$on' M)4innon %i Tela6/
Eo$eaua $pre Bantu6 F de "apt' nu era o %o$ea' )i un c dru!ea# lat de vreo %a$e pi)ioare F
tre)ea -nto"to)2iat printre planta(ii de pal!ier' )ulturi de tutun %i printre5 !la%tini ur-t
!iro$itoare -n )are te puteai a"unda p0n*
AJ F La $ud de Capul Java
;81
la &riu' Ddru!ea# "oarte #reu de ur!at in -ntuneri)/ 1ai< -n noaptea a)eea' Tela6 i.a )ondu$ pe
$)urt*turi' o)olind dru!ul o dat*' traver$0ndu.l de dou* ori' p*trun,-nd de.a dreptul prin
!la%tini' )ulturi de ore, %i planta(ii' un par)ur$ )a traie)toria unei $*#e(i (intind dire)t $pre
ini!a Bantu6.ului/
To(i trei erau #rav r*ni(i' to(i pierdu$er* $0n#e' Tela6 in pri!ul r-nd/ %i ori)e do)tor' )0t de )0t
pri)eput' n.ar "i e,itat $*.i interne,e pe to(i -n $pital/ 1ai. ei $e #r*&eau )it ii (ineau pi)ioarele
$pre Bantu6' $* -n"runte i!po$i&ilul : par)ur#erea unui teren )are le punea ini!ile la #rele
-n)er)*ri %i era departe de a "i o pli!&are/LAler#au #-"-ind ne&une%te din )au,a -n)ord*rii
$uprao!ene%ti' )u pi)ioarele )a de plu!& din )au,a !u%)2ilor durero%i/ la li!ita puterilor' )u
piepturile ,&*t0ndu.$e' ,&*t0ndu.C din )au,a pl*!0nilor )are aveau nevoie de aer/ tot !ai
!ult aer/ %i )u $udoarea %iroaie pe trupuri/ Aler#au )0t -i (ineau puterile : Tela6' "iind)* era
o&i%nuit %i "iind)* tat*l $*u ,*)ea !ort -n 6a!pon# )u o &aionet* -!"ipta -n piept/ M)4innon/
"iind)* era -nne&unit de "urie %i ini!a -l -nde!na $* "u#* pin* va )*dea <o$ : Ni)ol$on/ "iind)*
era $)o$ din "ire de $u"erin(ele )are a!enin(au "iin(e dra#i lui/
A doua oar* )0nd au traver$at dru!ul' au v*[ut )a!ionul <apone, $ta(ion-nd la )in)i @ar,i
di$tan(*/ Ni)i nu $.au oprit din !er$/ nu e+i$ta indoial*/ era a&andonat' <apone,ii ii lua$er* pe
pri,onieri )u ei %i $e #r*&eau pe <o$ $pre ora%/ Ca!ionul reu%i$e $* !ear#* !ai departe deeil $e
a%tepta$e Ni)ol$on' adi)* a<un$e$e )el pu(in la /turn*tatea dru!ului p0n* la Bantu6 %i nu
puteau apre)ia )u )it ti!p -nainte "u$e$e p*r*$it de <apone,i %i de pri.
?Herii lor/ Ni)ol$on i%i d*dea $ea!a )* %an$ele lor erau a(n )e -n )e !ai redu$e' aproape
ine+i$tente/ To(i trei E0u )on%tien(i' dar ni)i u!il nu.%i !*rturi$ea #0ndul %i !u propunea $*.
%i -n)etinea$)* rit!ul u)i#*tor al "u#ii 5?(tu%i de pu(in/ 1in )ontra' lun#eau pa%ii %i aler#au !ai
di$pera(i prin -ntuneri)/
" 1up* )e a v*,ut )ao<ionul a&andonat' prin !intea lui Ni)ol$on au "ul#erat tot "elul de i!a#ini
de$pre !odul Li! $e purtau $olda(ii <apone,i -n ti!p )e.i #r*&eau pe pri,onierii plini de tea!*'
pe dru!ea#ul <un#lei/ I%i i!a#ina $)ene )u paturi de pu%ti' )2iar )u &aionete' !0n-ndu.l )u
r*utate pe &*trinul )*pitan &olnav' -!ple.il)indu.$e )o!plet epui,at' %i pe Qudrun' %i ea
i!pleti.0indu.$e prin -ntuneri)' -n#reunat* de povara )opilului purtat -n &ra(e : dup* o
<u!*tate de !il*' )2iar un )opil de doi ani devine o povar* teri&il*' -n a$t"el de )ondi(ii' pau
poate )* il p*r*$i$e pe !i)ul 3eter' poate )* -l a&andona$er* in #ra&a )u )are erau 2*r(ui(i'
undeva -n <un#l*' %i nu.l !ai a%tepta de)0t !oartea/ 1ar -nver%unarea )e.l -n$u"le(ea pe
Ni)ol$on l.a -nde!nat la e"orturi %i !ai !ari : evita $* $e la$e o&$edat de #0nduri ne#re %i $* $e
pr*&u%ea$)* $"ir%it : -n tot ti!pul a)elei #oane inter!ina&ile %i e+tenuante prin -ntuneri)'
!intea lui Ni)ol$on a r*!a$ neo&i%nuit de li!pede %i a "un)(io"iat ra(ional/
Xre!ea $e r*)i$e' $telele di$p*reau %i a -n)eput $* plou* )0nd' -n "ine' au a<un$ la peri"eria
Bantu6.ului : ora% la )oa$ta !*rii' tipi) pentru in$ula Java' ni)i prea !are' ni)i prea !i)' un
a!al#a! )urio$ de ve)2i %i de nou' a!e$te) de Indone,ie de a)u! o $ut* de ani %i de land*
a"lat* la ,e)e !ii de !ile dep*rtare/ 3e (*r!' de.a lun#ul #ol"ului' erau pre$*rate de,ordonat
un "el de )on.
;8;
8 $tru)(ii pri!itive' i!provi,ate pe $t0lpi -nal(i de &a!&u$'5 $u& )ota !a+i!* a apei' )u pla$e
$u$pendate pentru a prinde pe%tii adu%i de !aree : la !i<lo)ul pl*<ii' un din )ur&at -nainta -n
#ol"' "or!0nd ad*po$t pentru %alupele %i va$ele de pe$)uit' pentru &*r)ile )u )oviltir' tipi) indo.
ne,iene' %i )anoele )u dou* r-nduri de ra!e' prea !ari pentru a "i tra$e pe u$)at/ 3aralele )u
pla<a' -n $patele )on$tru)(iilor' $e -ntindeau' di$per$ate la inti!plare' dou* $au trei %iruri de
)oli&e de le!n' )u a)operi%uri de paie' )oli&e $i!ilare )elor din $atele din interior : !ai departi.
do (*r!' $e a"la )entrul )o!er)ial al lo)alit*(ii' )otinnu:'S )u lo)uin(e )e $e -ntindeau p0n* la o
vale atr*#*toare din $patele lor/ A)e$te lo)uin(e "or!au o $u&ur&ie tipi)* olande,a' "*r*
&ulevarde lar#i' aliniate )a la Batavia $au Medan' dar )on$tind din !i)i &un#alouri %i vile
)o)2et: de tip )olonial' "ie)are -!pre<!uit* de o #r*din* &ine -ntre(inut*/
In a)ea$t* parte a ora%ului %i.a )ondu$ Tela6 -n$o(itorii/ Au $tr*&*tut repede $tr*,ile
-ntune)ate din )entruS ora%ului' "*r* $* $e !ai "erea$)*' nu !ai aveau de )e/ I.au v*,ut doar
pu(ini oa!eni' a"la(i pe $tr*,ile $p*late de ploaie/ La -n)eput/ Ni)ol$on a )re,ut )* <apone,ii
inter,i$e$er* )ir)ula(ia -ntre anu!ite ore/ dar )ur-nd %i.a dat $ea!a )* nu : )a"enelele erau
-n)* de$)2i$e' proprietarii lor )2ine,i $t*teau "u!0nd -n pra#' privindu.i )u pla)iditate/
La o <u!*tate de !il* de #ol"' Tela6 a -n)etinit pa$ul %t i.a )ondu$ pe )ei doi pe lin#* un #ard
viu -nalt' la ad*po$t de priviri nedorite/ -naintea lor' la pe$te )in)i,e)i de @ar,i di$tan(*' dru!ul
a$"altat $e ter!ina -ntr.o "und*tur* !*r#init* de un ,id -nalt' &oltit la !i<lo) %i
;8J av0nd dede$u&t o ar)ad* lu!inat* de dou* l*!pi ele)tri)e/ Su& ar)ad* $e a"lau doi in%i'
vor&ind %i "u!ind' "ie)are $pri<inindu.$e de ,id/ 3uterni) lu!ina(i' li $e 5puteau per"e)t di$tin#e
de la di$tan(* uni"or!ele )enu.%iu.ver,ui %i )2ipurile rotunde de $olda(i <apone,i/ 1in)olo de
ar)ad* $e vedea un dru! ! ur)u%' lu!inat de l*!pi ya "ie)are )-(iva @ar,i/ 1ru!ul $e ter!ina
la o vil* !are' )u ,iduri al&e/ 3rin ar)ad*' vila $e vedea doar par(ial : un pridvor de $tilpi %i o
pere)2e de &ovindouri de o parte' puterni) ilu!inate/ Ni)ol$on i $e adre$* lui Tela6' )are
r*$u"la din #reu al*turi :
F A$ta e' Tela6 R
Erau pri!ele )uvinte $)2i!&ate de )0nd ple)a$er* din Ha!pon#/
F A$ta.i/
Ca %i' -ntre&area lui Ni)ol$on' )uvintele lui Tela6 $e inter)alau -ntre re$pira(iile $)urte' repe,i/
F E )ea !ai !are )a$* din Bantu6/
F >ire%te S repli)* Ni)ol$on' %ter#0ndu.%i $udoarea de pe "a(*' de pe piept de pe &ra(e %i !ai/
ale$ de pe pal!e :
F Tot pe dru!ul *$ta tre&uie $* vin* %i ai no%tri' adu%i de <apone,i R
F Nu e+i$t* alt* )ale' vor veni tot pe ai)i' da)* n.au %i tre)ut/
F 1a)* n.au %i tre)ut S repet* )a un e)ou' Ni)ol$on/ 3entru pri!a dat*' a $i!(it )*.l )uprinde
un val de
tea!* %i de ner*&dare : tea!a i.ar "i produ$ -n$* pani)* %i ner*&darea putea du)e la e%uarea
planului' a%a )* a "*)ut un e"ort )a $* $e $t*p0ned$)*/
'F 1a)* au %i tre)ut' e$te prea t0r,iu $* !ai $per*! )eva/ 1a)* nu' !ai ave! ti!p/ Ave!
nevoie de un !inut
;85 $au dou* )it $* ne !ai tra#e! $u"letul F nu pute! p*' trunde -n*untru a%a o&o$i(i' !ai
!ult !or(i de)0t viiD Ee" de e)2ipa<' )u! te $i!(i R
F M* !*n-n)* pal!ele' $ir/ r*$pun$e M)4innon -n)et/
F S* intr*! i!ediat -n )a$*/
F. N.o $* -nt0r,ie! !ult' pro!i$e Ni)ol$on/ Ei i $e adre$* lui Tela6 :
F Mi $e pare )* v*d ni%te (epi pe ,id/
F C2iar $unt' r*$pun$e Tela6' $u!&ru : %i ar "i &ine da)* ar "i nu!ai (epi $i!pli' dar prin ele
tre)e )urent ele)tri)/
F A$ta e$te $in#ura intrare R -ntre&*' -n %oapt*' Ni.
F Ei $in#ura ie%ire/
F Ai dreptate' a/%a.i/
tn ur!*toarele dou* !inute n.au !ai $)o$ ni)i un )uv0nt' li $e au,eau doar re$pira(iile
devenind treptat !ai )al!e %i !ai r*rite/ Ni)ol$on %i.a i!pu$ $* ai&* r*&dare pentru )a to(i
trei $*.%i vin* -n "ire/ 30n* la $"0r%it' n.a !ai a%teptat' $.a -.idi)at' %i.a "re)at pal!ele de re$.
turile ,dren(uite ale pantalonilor de dril 6a6i pentru a -ndep*rta de pe ele ori)e ur!* de
u!e,eal* %i i $e adre$* lui Tela6 :
F La vreo dou*,e)i de pa%i -n ur!*/ a! tre)ut p l0n#* un ,id -nalt/
F A%a.i' apro&* Tela6/
In $patele ,iduluit aproape de el/ $e vedeau )opa)i
F I.a! o&$ervat %i eu/
F S* ne -ntoar)e! a)olo/5
-!preun* )u )ei doi' Ni)ol$on a pornit )u pa%i u%ori' tiptil pe l0n#* #ardul viu/
r 1up* dou* !inute' au a<un$ la !ai pu(in de trei,e)i $au patru,e)i de @ar,i' de unde )ele
dou* $antinele <apone,e puteau au,i )el !ai $la& $unet' Ni)ol$on $.a -ntin$ ape p*!0nt' la
pi)iorul ,idului -nalt %i a -n)eput $* #ea!* "!)et' apoi !ai tare' !ai pl0n#*re(' )*)i pri!ele
$ale S"riete n.au avut ni)i un e"e)t/ 1up* )0teva $e)unde' una w"ntre $antinele a $e$i,at' %i a
privit atent dru!ul: un loo!ent !ai t0r,iu' a doua $antinel* l.a i!itat' )*)i i.a atra$ %i lui
aten(ia un #ea!*t !ai $trident/ Cei doi $.au uitat unul la altul' $.au )on$ultat $)urt' au pornit
repede pe dru!' unul a aprin$ din !er$ o lantern*/ Ni)ol$on $.a v*itat %i !ai tare' -ntore-ndu.
$e )a ,v0r)olit de dureri' )u toatele $pre $entinele' $* nu poat* "i repede indenti"i)at drept
european/ Xedea lu)iul $)0nteietor al &aionetelor -n lu!ina tre!ur*toare a lanternei : $e
te!ea' )*)i %tia )* un pa,ni) -n"ri)o%at pre"er* $* ai&* de.a "a)e )u un Cadavru' de)0t )u un
ina!i) -n via(*' ori)0t de #rav r*nit ar "i/
Bo)an)ii #rei au trop*it pe dru!ul a$"altat' )ele dou* $antinele au alune)at oprindu.$e din
"u#*' $.au aple)at a$upra )elui )*,ut pe p*!0nt %i au !urit a%a aple)a(i' Unul )u un pu!nal
-n "or!* de li!&* de "la)*r* -n"ipt -2 $pate' p0n* la pla$ele'.de )*tre Tela6 )are a $*rit de pe
,idul -nalt' )el*lalt $u#ru!at de !-inile vi#uroa$e ale lui M)4innon' la nu!ai o $e)und* dup*
)e Ni)ol$on -i $!ul$e$e pe nea%teptate ar!a din !0na ne&*nuitoare/
Ni)ol$on a $*rit -n pi)ioare %i i.a e+a!inat atent pe )ei doi !or(i/ W3rea $)un,i' #0ndi el )u
)iud*' !ult prea !i)i de $tatur*D : $pera5$* $e de#2i,e,e )u uni"or!ele lor' dar ni)i nu $e
potrivea vreunuia din )ei trei/ Nu era ti!p de pierdut : Tela6 %i Ni)ol$on l.au luat de piept
;8[ %i de pi)ioare' l.au &alan$at de dou* ori' M)4innon l.a $*ltat ,drav*n de !i<lo) %i trupul
pri!ei $antinele a "o$t arun)at pe$te ,id' )a %* nu !ai "ie la vedere : pe$te )in)i $e)unde' i.a
ur!at )ealalt*/ Cur-nd' )ei trei au p*trun$ in )urtea interioar* a vilei/
Aleea &ine lu!inat* era "lan)at* de a!&ele p*r(i d) ar&u%ti %i )opa)i orna!entali/ 1e partea
dreapt*' din)olo d) )opa)i' era ,idul -nalt )u #rila<ul prin )are tre)ea )urent ele)tri)' de )ealalt*
parte a aleii $e -ntindea o pa<i%te lar#*' -n pant*' &ine -ntre(inut* %i neted*' )u )opa)i planta(i
nere#ulat' "ie)are -ntr.un $trat )ir)ular de p*!0nt/ "*r* alt* ve#eta(ie/ 3a<i%tea pri!ea lu!in*
de la l*!pile -n%irate de.a lun#ul aleii $au de la "a(ada vilei' dar nu prea !ult*/ Cei trei au
!er$ repede' "*r* ,#o!ot' prin iar&*' a$)un,-ndu.$e pe r-nd -n u!&ra )opa)ilor' p0n* au a<un$
la un p-l) de ar&u%ti' la !ar#inea pietri%ului din "a(a porti)ului vilei/ Ni)ol$on -i %opti la ure)2e
Dlui Tela6 :
F Ai !ai "o$t pe ai)i R
F Ni)iodat*' r*$pun$e Tela6' tot pe %optite/
F Nu %tii da)* !ai $unt %i alte intr*ri R $au da)* "ere$trele au &are de "ier $au $unt prev*,ute
)u "ire $u& ten$iune' ori )u $i$te!e de alar!* R
Tela6 )l*tin* ne#ativ din )ap/ 5
F .Atun)i' !ur!ur* Ni)ol$on/ n.ave! alt)eva de "*)ut' de)0t $* intr*! pe u%a prin)ipal*/
3ro&a&il )* nu $e a%teapt* )a vi,itatorii' !ai ale$ Xi,itatori )a noi' $* intre pe u%a prin)ipal*/
S.a )*utat la )entur*' a $)o$ )u(itul !alaie, pe )are i.1 d*du$e Tela6 %i $.a ridi)at -n pi)ioare :
F Ni)i un ,#o!ot' ni)i )el !ai !i) ,#o!ot : repede' -n per"e)t* lini%te : $* nu deran<*!
#a,dele/
;88
A -naintat o <u!*tate de pa$' a $)o$ o e+)la!a(ie -n*&u%it* %i $.a l*$at din nou pe vine : de%i
de $tatur* !i<lo)ie' M)4innon )0nt*rea aproape opt,e)i de 6ilo#ra!e' era e+tre! de puterni)
%i.1 opri$e &ru$)' prin,-ndu.l de5 &ra(/
F Ce.i R !ur!ur* Ni)ol$on' "re)indu.%i &ra(ul p-r.<olit %i durero$ : de#etele lui M)4innon
par)* -i rup$e$er* o &u)at* de piele/
F Xine )ineva' -i %opti M)4innon la ure)2e : pro&a&il' au $antinele %i -n a"ara vilei/
Ni)ol$on a a$)ultat un ti!p' apoi "*)u un #e$t )* nu au,ea ni!i)/ A dat totu%i )re,are $pu$elor
lui M)4innon F dotat )u au, %i v*, "*r* pere)2e/
F 3e &ordura da iar&*' nu pe pietri%' !ur!ur* M)4innon : vine -n)oa)e' a% putea $* $*r la el/
F La$*.l -n pa)e' -i %opti Ni)ol$on : prea !ult ,#o!ot/ 5 F Mer#e! pe pietri% %i o $* ne aud*/
A)u! Ni)ol$on au,ea %i el pe )el )are $e apropia' $e di$tin#eau pa%ii pe iar&a u!ed*/
M)4innon $t*rui :
F Nu va "i ni)i un ,#o!ot' v* pro!it/
1e a$t* dat*' Ni)ol$on %i.a dat a)ordul' $tr-n#0ndu.i &ra(ul -n $e!n de -n(ele#ere/ Cel )e $e
apropia venea drept $pre ei %i' "*r* $* vrea' Ni)ol$on $e -n"iora : ur!a $* "ie a patra vi)ti!* din
noaptea a)eea a %e"ului de e)2ipa<' o!ul )u vo)ea do!oal* a lo)uitorilor din Hi#2.land /%i'
p0n* aeu!a' doar una dintre ele apu)a$e $* !ai $)oat* un )uv0nt/ W3o(i tr*i !ult* vre!e
al*turi de un o!5 F trei ani' -n )a,ul de "a(* F %i $* nu.l )uno%ti -ndea<un$///D' #0ndi Ni)ol$on/
C0nd o!ul a a<un$ la un pi)ior di$tan(* de ei' )u )apul -ntor$ $pre )ele dou* "ere$tre lu!inate
%i atent la !ur.
;99
!urul -n*&u%it de vo)i din $patele #ea!urilor' M)4innon S.a ridi)at -n pi)ioare' "*r* ,#o!ot'
)a o "anto!*' apu.)0ndu.l )u !-inile de #-t' )a -ntr.o )ap)an* de o(el/ M)4innon $e (inu$e de
)uv0nt : totul $.a petre)ut "*r* )el !ai !i) ,#o!ot' ni)i !*)ar un #ea!*t )0t.de $la&/
Au l*$at vi)ti!ele -n $patele ar&u%tilor' au traver$at por(iunea )u pietri%' "*r* #ra&* prea !are'
aten(i $* nu !ai "ie vreo alt* $antinel* )are $*.i/ aud*' au ur)at treptele' aU tre)ut prin ar)ad*
%i au intrat ne$tin#2eri(i pe u%a du&l*' lar# de$)2i$*/
Au p*trun$ -ntr.un 2ol !are' nu prea lu!inat de un )andela&ru )entral' )u un tavan -nalt' -n
&olt*' pere(ii )u la!&riuri de $te<ar %i o pardo$ea din par)2et lu)io$ lu)rat "in din &u)*(i
)on"e)(ionate din le!n de !a2on %i de 6auri 1 altern-nd )u altele din le!n tare' tropi)al' $la&
)olorat/ 1e a!&ele p*r(i ale 2olului' $)*ri lar#i' de$tul de a&rupte' dintr.un le!n de )uloare
-n)2i$* la "el )u la!&riul de pe pere(i' du)eau $u$ la un &al)on lat' pe $t0lpi' )are $e -ntindea
pe toat* lun#i!e a!&elor laturi %i pe peretele din $pate al -n)*perii/ La pi)iorul "ie)*rei $)*ri
era )0te o u%* du&l*' -n)2i$*' iar -ntre ele' -n "und' o a treia u%* $i!pl*/ Toate u%ile erau
vop$ite -n al&' "*)0nd not* di$)ordant* )u la!&riul de )uloare -n)2i$* de pe pere(i/ U%a din
"undul 2olului era de$)2i$*/
Ni)ol$on le "*)u $e!n lui M)4innon %i lui Tela6 $* $tea de "ie)are parte a u%ii du&le de la
dreapta' apoi p*%i' ea o pi$i)*' prin 2ol' $pre u%a de$)2i$* din "und/ Si!(ea $u& t*lpi
pardo$eala re)e %i tare : )ur$a i$tovitoare -i di$tru$e$e re$turile de pin#ele din p0n,* #roa$*'
r*!a$e
1 Coni"er din Noua meeland*/
;[9 dup* )e.l $)o$e$e pe Xan E""en din )a$a in)endiat* a S"atului/ Toate a)e$te ne)a,uri le
Onre#i$tra auto!at' dar nu (inea $ea!a de ele/ )unr.nu (inea $ea!a ni)i de durerile provo)ate
de )arnea vie a ar$urilor/ Xa avea de $u"erit din )au,a lor/ dar nu $o$i$e in)* !o!entul $* $e S
o)upe de ele/ deo)a!dat* -l $t*p0nea un $enti!ent ne!aipo!enit de indi"eren(*' re)e )a
#2ia(a/ a$o)iat )u e"ortul de.a )u!p*ni eveni!entele/
S.a lipit de peretele din "und' %i.a )iulit ure)2ile a$)ul.t0nd' u%a de$)2i$* din o)2i
$uprave#2ind/ La -n)eput nu a au,it ni!i)' apoi a de$lu%ii un !ur!ur dep*rtat de vo)i %i' din
)0nd -n )0nd/ ,#o!ote de ve$el* )io)nit*/ 1e$i#ur' veneau de la &u)*t*rie F iar da)* )ei )e $e
a"lau din)olo de u%a du&l* %edeau la !a$*/ %i pro&a&il )* a%a era' "iind )a! ora )inei' $e putea
-nt0!pla )a $ervitorii $* trea)* -n ori)e !o!ent prin )oridorul lun# )e a<un#ea -n 2ol/ Ni)ol$on
$e $tre)ur* "*r* ,#o!ot %i arun)* o privire rapid* de la !ar#inea u%ii : )oridorul era $la&
lu!inat' lun# )a! de dou*,e)i de pi)ioare' )u dou* u%i -n)2i$e de "ie)are latur*' %i una'
de$)2i$*' la )ap*t' vi,i&il* )a un dreptun#2i al&.lu!ino$/ -n )oridor nu era ni!eni : Ni)ol$on
intr*' )*ut* -n do$ul u%ii/ #*$i )2eia -n &roa$)*' o $)oa$e' $e -ntoar$e -n 2ol' -n)2i$e u%or u%a
-n ur!a lui %i o -n)uie
Str*&*tu din nou 2olul' pentru a $e al*tura )elorlal(i doi lin#* u%a du&l* vop$it* -n al&/ A)e%tia
-l priveau )u! $e apropie : M)4innon/ la "el de 2ot*rit %i de dir,' $t*.p0nindu.%i -n$* !0nia )e.
l n*p*dea' dar #ata $* e+plode,e -n ori)e !o!ent: Tela6' plin de $0n#e/ )u "a(a tra$* %i )enu%ie
de o&o$eal*' dar $u$(inut -n)* de dorin(a apri#* a r*,&un*rii/ Ni)ol$on %opti )0teva
in$tru)(iuni dire)t in ure)2ea lui Tela6' $e a$i#ur* )* a "o$t -n(ele$ %i a%tept*
;[1
AJ=
p0n* )e a)e$ta $e $tre)ur* %i $e a$)un$e in $patele $)*rii din dreapta/
1e dup* u%a du&l* $e au,ea un !ur!ur $la& de vo)i' -ntrerupt' din )0nd -n )0nd' de 2o2ote
de r0$/ Ni)ol$on a$)ult* )0teva !o!ente' apoi -n)er)* pe r-nd )ele dou* &atante ale u%ii'
-!pin#indu.le u%or )u de#etul/ Au )edat )u )0te o in"i!* "ra)(iune de in)i' $pre $ati$"a)(ia lui
Ni)ol$on/ 1up* un #e$t de -n(ele#ere )u M)4innon' )u ar!ele -n !-ini -n po,i(ie de tra#ere'
de$)2i,-nd lar# u%a )u o lovitur* de pi)ior au intrat -n -n)*pere/
Era o )a!er* lun#*' nu prea -nalt*' )u la!&riuri de le!n %i )u pardo$eal* d) par)2et la "el )a
)ea din 2ol' )u &ovindouri lar#i prev*,ute )u pla$e )ontra (-n(arilor/ Beretele opu$5 avea o
"erea$tr* !ai !i)* %i -ntre )ele dou* u%i de pe peretele din $t0n#a $e a"la un &u"et de $te<ar'
$in#ura !o&il* de.a lun#ul pere(ilor/ Cea !ai !are por(iune5 a pardo$elii era o)upat* de o
!a$* de o$pe(e -n "or!* de ''U:5 %i de $)aunele )elor patru$pre,e)e in%i )are $e a"lau -n <urul
!e$ei/ Unii vor&eau' r0deau' (in-nd -n !-ini pa2are !ari din )are &eau : nu to(i /%i.au dat
$ea!a de intrarea )elor doi' dar t*)erea &ru$)* a )elui )are to)!ai/ vor&ea le.a atra$ aten(ia
)elorlal(i'5 a%a )* au a!u(it )u to(i' privind $pre u%*' "oarte lini%ti(i/
3entru un o! at0t de -ndurerat de !oartea "iului $*u' )olonelul 4i$e6i era teri&il de o)upat )a
$*.%i uite !-2.nirea/ Nu t) puteai -n%ela )are anu!e era 4i$e6i : o)upa' -n )apul !e$ei' un
$)aun d) onoare' orna!entat %i )u $p*tar !ai -nalt : era un tip $)und' !a$iv' )u un pinte)
enor!' )u #-tul rev*r$at -n )ute de o$0n,* pe$te #ulerul $tri!t al uni"or!ei' )u o)2i !i)i' )a de
por)' -n"unda(i -n5)utele o&ra<ilor' %i p*r ne#ru' "oarte $)urt t*iat' )*runt
;[A la t0!ple' (epo$' pe )apul rotu5rid/ )a "irele unei perii de $u!*/ >i#ura -i era -!&u<orat*
din )au,a al)oolului' )u! dovedeau %i $ti)lele #oale din dreptul lui %i petele 5 de vin de pe "a(a
de !a$*/ C0nd Ni)ol$on %i M)4innon au intrat' el to)!ai -%i d*dea )apul pe $pate -ntr.un
2o2ot de r0$' dar -ndat* $.aDaple)at -nainte )u pu!nii $tr-n%i pe &ra(ele $)aunului : r0$ul i.a
pierit &ru$)' de pe "a(a &u)*lat*/ tran$"or!0ndu.$e -n)et -ntr.o e+pre$ie de total* ui!ire/
Ni!eni n.a $)o$ o vor&*' ni)i unul n.a !ai !i%)at' -n )a!er* do!nea o t*)ere pro"und*/ -n)et'
)u pruden(*/ Ni)ol$on %i Ma)4innon *u -naintat "ie)are de o parte a !e$ei' -n t*)erea
ne"irea$)* )e do!nea' Ni)ol$on pe la $tin#*' M)4innon pe l0n#* lar#ul &ovindou/ Cei patru.
$pre,e)e in%i $t*teau ne!i%)a(i pe lo)urile lor' dar o)2ii li $e roteau ur!*rind !i%)*rile )elor
doi oa!eni -nar!a(i/ La <u!*tatea din partea $tin#* a !e$ei' Ni)ol$on $.a oprit' $.a a$i#urat )*
M)4innon $uprave#2ea,* -ntrea#a !a$*' $.a -ntor$ %i a de$)2i$ pri!a u%* de pe $t0n#a'
l0$0nd.o $* $e rotea$)* -n)et -ndat* )e a $)*pat din )lan(*' $.a -ntor$ apoi din nou "*r* ,#o!ot'
"*)0nd un pa$ $pre !a$*/ C0nd u%a a "o$t de$)2i$*' un o"i(er de la !a$*' )u $patele la
Ni)ol$on/ $)*p0nd o&$erva(iei lui Ni)ol$on a"lat de )ealalt* parte a !e$ei' a "*)ut )u !0na o
!i%)are -n)er)0nd $* $)oat* un revolver din to) : -l %i apu)a$e de (eava' dar Ni)ol$on l.a lovit
)u r*utate )u patul pu%tii -n t0!pla dreapt*/ 3ievolverul a )*,ut )u ,#o!ot pe par)2et %i
o"i(erul $.a pr*&u%it #reoi pe$te !a$*/ Cu )apul a lovit o $ti)l* de vin aproape plin* %i
)on(inutul a)e$teia $.a rev*r$at #-l#-ind' -ntr.o lini%te ne"irea$)*/ Ca 2ipnoti,a(i' o du,in* de
pei.e)2i de o)2i ur!*reau $in#urul lu)ru
;[; )e $e !i%)a in -n)*pere : pata ro%ie )a $0n#ele $e r*$p0ndea tot !ai !ult pe "ata de !a$*
al&* )a ,*pada/ Ei ni!eni n.a $)o$ un )uv0nt/
Ni)ol$on $.a -ntor$ )a $* privea$)* din u%a a)u! de$)2i$* : $e vedea un )uloar lun#' #ol/ A
-n)2i$ u%a' a -n)uiat.o %i $.a o)upat de u%a ur!*toare : -n $patele a)e$teia $e a"la o !i)*
de&ara' un p*trat )u latura )a! de %a$e pi)ioare' "*r* "ere$tre/ U%a de&aralei a l*$at.o
de$)2i$*/
S.a re-ntor$ $pre !a$*' $.a depla$at -n)et de o parte a ei' )er)et0nd da)* )ei a%e,a(i !ai aveau
ar!e/' -n ti!p )e M)4innon ur!*rea opera(ia' pli!&0ndu.%i -n)et' -n )er)uri pu%)a auto!at*:
C0nd Ni)ol$on a ter!inat de )er)etat' a a%teptat p0n* )e M)4innon a repetat.o de partea $a :
prada a "o$t $urprin,*tor de !i)* : doar )0teva &ri)e#e %i trei revolvere #*$ite la o"i(erii
$uper6rri/ Cu )el ridi)at de pe par)2et erau patru revolvere -n total : Ni)ol$on i.a dat dou* din
ele lui M)4innon iar dou* %i le.a prin$ -n propia.i )entur*/ 1ar la nevoie' )ea !ai $i#ur* ar!*
r*!0nea tot pu%)a auto!at*/
Ni)ol$on !er$e la )apul !e$ei %i $e uit* la )orpolentul o! de pe $)aunul din )entru/
F E%ti Colonelul 4i$e6i R
"i(erul apro&* )u un #e$t din )ap' "*r* un )uv0nt/ Ui!irea -i di$p*ru$e' o)2ii aten(i erau
a)u! $in#ura e+pre$ie de pe )2ipul lui/ -%i redo&0ndi$e $t*p0nirea de $ine/ WUn o! peri)ulo$'
#0ndi Ni)ol$on : ar "i o #re%eal* "atal* $*.l $u&e$ti!e,/D
F Spune.le tuturor $* pun* !-inile )u pal!ele -n $u$ pe !a$* %i $* $tea lini%ti(i/
F Re"u,/
4i$e6i -%i -n)ru)i%a &ra(ele' $e l*$* ne#li<ent pe $pate' in $)aunul $*u/
;[J
aF 1e )e $*//T
1ar $.a -ntrerupt )u un o"tat )ind (eava pu%tii auto!ate il -!pun$e adine -n )utele #ra$e de
)arne din iurul arului/ J
I F Nu!*r p0n* la trei' ro$ti )u indi"eren(* Ni)ol$on/
In realitate' nu era indi"erent' u)iderea lui 4i$e6i nu ?o$ea' &a di!potriv*/ 5 F Unu' doi///
F pre%te S
4i$e6i $e "r*!0nt* pe $)aun' dep*rtindu.$e de ap*$area u%tii' %i -n)epu $* vor&ea$)* rapid :
i!ediat !-inile au rut pe !a$*' )u pal!ele -n $u$/ )u! )eru$e Ni)ol$on/
F Etii )ine $unte! R
F Etiu/
En#le,a lui 4i$e6i era rar* %i #reoaie' dar $u"i)ient de teli#i&il*/
F 1e pe petrolierul en#le, Xiro!a/ 3ro%tilor' pro%ti i ne&uni S Ce $pera(i R Mai &ine v* preda(i
de pe a)u!'
v* pro!it )*///
F Ta)*.(i #ura S
Ni)ol$on ar*t* $pre )ei doi a%e,a(i de "ie)are parte 0 lui 4i$e6i : un o"i(er $uperior <apone, %i un
indone,ian' -!podo&it )u &i<uterii' )u p*r ne#ru ondulat )u #ri<* %i !&r*)at -ntr.un )o$tu!
#ri' &ine )roit/
F Cine $unt *%tia R
F Lo)(iitorul !eu %i pri!arul din Bantu6/
F A2aa' pri!arul din Bantu6 S Ni)ol$on -l privi )u intere$ :
F 1up* )0t $e pave' un "idel )ola&ora(ioni$t/
F Nu -n(ele# )e vrei $* $pui/ repli)* 4i$e6i privindu.l pe Ni)ol$on )u o)2i -ntrede$)2i%i/
;[5
F 3ri!arul e$te !e!&ru "ondator al or#ani,a(iei Marea A$ie de E$t pentru Copro$peritate///
F I$pr*ve%te S
Ni)ol$on $e uit* pe r-nd la )eilal(i : doi $au trei o"i(eri' %a$e )2ine,i' un ara& %i )-(iva <avane,i :
-%i -ntoar$e iar privirea $pre 4i$e6i :
F 1u!neata' lo)(iitorul %i pri!arul Xe(i r*!0ne ai)i : )eilal(i $* !ear#* -n de&ara S
F Sir S $e au,i -n)et' vo)ea lui M)4innon' de la unul din &ovindouri : $o$e$) ai no%tri lua(i )u
)a!ionul/
F Repede' e+e)utarea S ordon* Ni)ol$on -!pin#0nd pu%)a -n #-tul lui 4i$e6i : $pune.le :
i!ediat' -n de&ara S
5F -n )utia aia R Nu e$te de$tul aer' repli)* )u $)-r&*' 4i$e6i : o $* $e $u"o)e/ v
F 1a)* pre"er* $* !oar* ai)i' n.au de)0t/
Ni)ol$on $e aple)* a$upra pu%tii' de#etul -n)epu $* i $e -n#*l&enea$)* ap*$0nd pe tr*#a)i/
F Ei voi -n)epe )u du!neata/
1up* trei,e)i de $e)unde' -n)*perea era lini%tit* %i aproape #oal* : doar )ei trei oa!eni indi)a(i
!ai %edeau la )ap*tul !e$ei/ Un$pre,e)e au "o$t -n#2e$ui(i -n de&ara' )u u%a -n)uiat*/
M)4innon $e $pri<inea de pei.ete l0n#* u%a du&l* de$)2i$* %i Ni)ol$on $e a"la -n perva,ul u%ii
)are du)ea $pre )uloarul lateral/ Era pla$at a$t"el -n)0t putea vedea intrarea $pre u%a du&l*
prin )r*p*tura dintre u%a l0n#* )are $t*tea %i perva,ul ei/ Era' de a$e!enea' pla$at )u pu%)a
-n !0n*' (intind $pre pieptul )olonelului 4i$e6i/ Ei )olonelul 4i$e6i %tia )e -n$ea!n* ordinele/
Etia din e+perien(* proprie' tre)u$e prin !ulte' v*,u$e !ul(i oa!eni di$pera(i' a<un%i la
)ap*tul r*&d*rilor' )a $*.%i dea $ea!a )* Ni)ol$on' l.ar -!pu%)a pur %i $i!plu )a pe un )-ine
tur&at' la )ea !ai !i)* &*nuial*' nu nu!ai la
;[Q
)ertitudinea )* nu e$te a$)ultat/ Reputa(ia de )ru,i!e a lui 4i$e6i era -ntre)ut* de )ura<ul lui'
dar nu era un pro$t/ A%a )* $.a 2ot*r-t $* $e $upun* ordinelor/
1e a"ar* $e au,ea a)u! un trop*it pe treptele porti)ului : $i#ur' erau )ei )e.i e$)ortau pe
pri,onieri' dintre )are !i)ul 3eter $e t0n#uia o&o$it' ne-n(ele#0nd )e $e -nt0!pla/ Ni)ol$on
$)r-%ni din din(i : 4i$e6i $e uita la el' !u%)2ii #-tului i $e -n)ordau $u& ten$iunea a%tept*rii
po)netului -n*&u%it al #lon(ului' dar v*,u )* Ni)ol$on )l*tina din )ap %i devenea !ai )al!/
Apoi pa%ii au $tr*&*tut 2olul' $.au oprit la u%*' %i )ei )e veneau au -naintat )0nd 4i$e6i le.a
$tri#at un ordin/ Un !o!ent !ai t0r,iu' e$)orta de <apone,i F %a$e la nu!*r F a intrat -n -n.
)*pere' -!pin#0ndu.i pe pri,onieri -naintea lor/
-n "runte era )*pitanul >ind2orn' (inut de a!&ele &ra(e de )0te un $oldat : a&ia -%i t0ra
pi)ioarele' "a(a ii era )enu%ie %i tra$*' re$pira repede %i $e vedea )0t era de $u"erind/ C0nd
$olda(ii $.au oprit' l.au l*$at de &ra( %i >ind2orn $.a aple)at $pre $pate' apoi -n "a(*' o)2ii
in<e)ta(i i $.au dat pe$te )ap %i $.a l*$at -n)et pe pardo$eal*' )*,-nd -n uitarea -ndur*toare a
in)on%tien(ei/ Qudrun 1ra)2!ann venea )2iar -n $patele )*pitanului' )u 3eter -n &ra(e/ 3*rul
ne#ru -i era -n de,ordine' de$pletit' &lu,a' odat* al&*' -i era $"-%iat* p0n* la <u!*tatea $pin*rii/
1e unde $e a"la' Ni)ol$on nu.i vedea $pinarea' dar -%i -n)2ipuia )* pe piele erau ur!e de
$0n#e' )*)i un <apone, -n ur!a ei ii ap*$a u!erii )u &aioneta/ A "o$t )uprin$ de un i!pul$
puterni) $* trea)* din)olo de u%* %i $*.%i #olea$)* -n)*r)*tura pu%tii auto!ate -n )el )u
&aioneta : dar $.a $t*p0nit' a r*!a$ pe lo)' t*)ut %i )al!' pli!&0ndu.%i privirea de la
i!pertur&a&ila "i#ur* a lui 4i$e6i la "i#ura &r*,dat* de )i)atri)e a tinerei/ Ei Ni)ol$on !ai
;[[ vedea )* a)ea$ta o$)ila u%or' pi)ioarele -i tre!urau de o&o$eal*' dar -%i !en(inea )apul
$u$/ !0ndr*/
Repede' )olonelul 4i$e6i a l*trat un ordin/ a!enii $*i l.au privit "*r* $*.l -n(elea#*/ A repetat
ordinul' lovind )u putere )u pal!ele pe !a$* %i -ndat*' patru din )ei %a$e oa!eni %i.au
arun)at pe par)2et ar!ele/ Al )in)ilea $.a -n)runtat $tupid' nu.i venea $* )read* ure)2ilor' a
privit la -n$o(itorii lui/ l).a v*,ut ar!ele arun)ate pe pardo$eal* %i' )u p*rere de r*u' a arun)at
%i el pu%)a pe par)2et' l0n#* )elelalte ar!e/ 1ar al %a$elea' )el )e -!pin#ea )u &aioneta -n
$pinarea Qudrunei' %i.a dat $ea!a )* )eva nu era -n ordine/ S.a aple)at #2e!uindu.$e' a privit
r*t*)it -n Jur/// %i $.a pr*&u%it pe par)2et )a un )opa) rete,at : din 2ol' Tela6 intra$e -n ur!a
lui )u pa%i ne$i!(i(i %i i,&i$e )u pu%)a -n )ea"a de$)operit* a <apone,ului/
A)u!' to(i trei' Ni)ol$on' M)4innon %i Tela6 $e a"lau -n -n)*pere' Tela6 -i !0n* pe )ei )in)i
$olda(i <apone,i )a pe o tur!*' -ntr.un )ol(' M)4innon tr-nti )u pi)iorul )a $* -n)2id* u%a
du&l*' privind pre)aut la )ei trei r*!a%i la !a$*' iar Ni)ol$on -i -!&r*(i%a "*r* $t0n<enire pe
Qudrun )u )opilul -n &ra(e' ,0!&ind "eri)it %i )u i!en$* u%urare' "*r* un )uv0nt/ Qudrun -l
privi lun#' nedu!erit*' apoi $e Hpi de ol' )u "a(a pe u!*rul lui' repet0ndu.i -n %oapt* nu!ele/
1in ti!p -n ti!p' $ur0,-nd )u -nduio%are' M)4innon -i privea' de pe )2ip di$p*r-ndu.i e+pre$ia
de !0nie : dar privirea n.a durat de)0t )el !ult o "ra)(iune de $e)und* %i (eava pu%tii lui nu
$l*&ea ni)i o )lip* pe )ei trei in%i de la )ap*tul !e$ei/
F Jo2nn@' Jo2nn@ S repeta t0n*ra/
Ei.a ridi)at )apul' privindu.l )u o)2ii de un al&a$tru inten$' a)u! lu)ind de la)ri!ile )e.%i
)roiau dru! pe$te petele de !urd*rie de pe o&ra,/ Tre!ura' d) e!o(ie %i din
9[9
/u,a i!&r0)*!in(ii leoar)* de ap*' udat* de ploaie' dar toate a)e$tea/ Ni)ol$on -i )itea -n o)2i o
"eri)ire .e nu i.o !ai v*,u$e !ai -nainte/
. Xai' Jo2nn@' a! )re,ut )* totul 0.a $"0r%it/ )* ni)i r' ni)i eu///
.a -ntrerupt' ,0!&ind din nou/
F Cu! ai a<un$ ai)i R Nu/// nu -n(ele#' )u! ai reu%it R
F Cu un avion parti)ular' #lu!i Ni)ol$on' )u un #e$t # : nu a "o$t !are i$prav*' o $* vor&i!
!ai t0r,iu'
drun/ A)u!' $* ne #r*&i!' M)4innon S 6 La ordin' $ir' repli)* a)e$ta' "a(a redevenindu.i
?F Lea#*.i pe )ei trei de la )ap*tul !e$ei )u $pin*rile e $pete,ele $)aunelor/
F Cu!/// $* ne le#e R
c 4i$e6i $e aple)*' )u !-inile pe !a$* :
F Nu v*d de )e///
F -!pu%)*.i' da)* nu $e la$*' M)4innon S ordon* Ni.'l$on : tot nu ne !ai "olo$e$) la ni!i)/
-n realitate' Ni)ol$on #0ndea )* !ai avea nevoie de i$e6i' dar -n)* nu era !o!entul $*.%i dea
-n vilea# ten(i5ile' ar "i putut $*.l du)* pe 4i$e6i la )o!iterea unui a)t de di$perare/
F L*$a(i pe !ine' $ir/
Ei M)4innon $e apropie de )ei trei' $!ul#0nd -n tre)ere' de la "ere$tre' )0teva pla$e )ontra
(-n(arilor: r*$u)ite' erau ni%te "r-n#2ii "oarte &une de le#at/ 1up* )e -i a%e,* pe Qudrun )u
3eter pe un $)aun' Ni)ol$on $e aple)* a$upra )*pitanului >ind2orn' $)utur-ndu.l de u!eri:
p0n* la $"0r%it' a)e$ta -%i reveni' de$)2i,-ndu.%i )u #reu o)2ii/ A<utat de Niaol$on $.a ridi)at -n
pi)ioare' !i%e-n.du.$e )a un o! "oarte &*tr-n %i -%i rotea privirea -n
;[9 <urul -n)*perii : !intea e+tenuat* -n)epea )u -n)etul $* -n(elea#* )ele -nt0!plate/
F Nu %tiu )u! ai reu%it' dar ai reali,at o i$prav* ad!ira&il*' &*iete/
-l privi pe Ni)ol$on' $)rut0ndu.l din )ap p0n*.n pi)ioare' %i $e -n"iora de r*nile %i ar$urile
ori&ile )e i $e vedeau pe pi)ioare %i pe &ra(e/
F E%ti e+traordinar S 3ro&a&il )* ni)i nu %tii -n )e 2al te a"li S
F Cine !ai e )a !ine' $ir R repli)* Ni)ol$on' ,0!&ind/
F E%ti un ire!edia&il !in)ino$' !i$ter Ni)ol$on : ai tot at0ta nevoie de $pital' )a %i !ine/ Ei
a)u!' )e $e !ai -nt0!pl* R
F $.o %ter#e!' %i )0t !ai )ur-nd' pe$te )0teva !inute' $ir : -nt-i $* !ai aran<*! unele
tre&uri/
F 1*.i dru!u5' Ni)ol$on/
Continu*' <u!*tate -n #lu!*' <u!*tate -n $erio$ :
F Ce.ar "i $* !* predau pri,onier R 1e$i#ur' %tiu )e ar -n$e!na : dar nu !ai $unt -2 $tare $*
!ai $uport -n)er)*ri )a )ele prin )are a! tre)ut/
F Nu vor !ai "i !ulte' $ir' v* #arante,/
Ni)ol$on -!pin$e )u pi)iorul vali,a adu$* de un $oldai <apone, din #arda pri,onierilor' o
de$)2i$e %i privi -n*untru/ /
F Iat*/ planurile %i dia!antele $unt ai)i/ 1ar la )e v* !ai pot "olo$i R Colonele 4i$e6i' )red )*
nu (ii prea !ult la ele/
4i$e6i -l privi' )u "i#ur* ine+pre$iv*/ Qudrun 1ra)2!ann -n)epu $* re$pire a))elerat/
F A%adar' a)e$ta e$te )olonelul 4"$e6i S -l privi un !o!ent %i $e -n"iora/
;89
BF Cred e* avea dreptate )*pitanul la!ata/ Bine )* HZ a<unT ai)i -naintea noa$tr*' Jo2nn@/
C*pitanul la!ata S repet* 4i$e6i/ )2ii -n"unda(i -n o&ra<ii ple$nind de #r*$i!e' a)u!
di$p*ru$er* )o!plet/ I F Ce.a devenit )*pitanul la!ata R cF C*pitanul la!ata $.a du$ $*.%i
-ntilnea$)* $tr*.f &unii' ro$ti $)urt Ni)ol$on : Xan E""en i.a "*)ut de petre)anie/
K"N Min(i S Xan E""en era prietenul no$tru' un "oarte &un prieten/
F -ntr.adev*r' era apro&* Ni)ol$on : dar )e $.a -nt0!plat !ai re)T ni' pol $*.(i $pun* oa!enii
du!itale ai)i pre,en(i/
Ei ar*t* $pre #rupul (inut $u& $tri)t* $uprave#2ere de a!enin(area pu%tii lui Tela6/
F -ntre ti!p/ tri!ite pe unul din oa!enii du!itale $* adu)* o tar#a' p*turi %i lanterne/ Nu
e$te nevoie $*.(i atra# aten(ia )e $.ar -nt0!pla da)* -n)er)i $* "a)i vreo pro$tie/
4i$e6i a $tat un !o!ent pe #0nduri' dar a dat ordine unui o! d).al $*u/ Ni)ol$on5-l ur!*ri pe
a)e$ta ple)ind' dup* )are $e adre$* din nou lui 4i$e6i :
F 3ro&a&il )* ave(i un po$t de radio' ai)i -n )a$*/ Unde e$te R 5
Mai -nt0l 4i$e6i ,0!&i' de$)operind o !*rea(* )ole)(ie de din(i "rontali de aur/
F -!i pare r*u )* te de,a!*#e$)' !i$ter/// )u! te )2ea!* R
F Ni)ol$on/ Nu e$te )a,ul de pre,ent*ri )ere!onioa$e/ Unde.i po$tul de radio' )olonele 4i$e6i R
;;1
/F E $in#urul pe )are.l ave!/ r*$pun$e 4i$e6i/ ar*t0nd )u un #e$t al*turi de el' ,0!&ind %i
!ai lar#' un !i) re)eptor/
Ei "iind)* i%i !i%)* pu(in )apul' M)4innon 1 l.a $u)it la lo)' ne-ntrerup0nd $uprave#2erea/
Ni)ol$on ai5un)* o privire la !i)ul po$t re)eptor/
F Unde e$te po$tul de e!i$ie' Colonele 4i$e6iR A$ta te -ntre&' ripo$t* )al! Ni)ol$on/ Cred )*
nu -ntre&uin(a(i poru!&ei )*l*tori pentru )o!uni)a(ii/
F U!or en#le,e$)' 2a' 2a' 2a : "oarte $piritual S m0!&ind' 4i$e6i ad*u#* :
F Ave! un po$t de tran$!i$ie' !i$ter/// da/ da/// Ni)ol$on' la &ar*)ile -n )are $unt -n)artirui(i
$olda(ii/
F Unde anu!e R
F La )el*lalt )ap*t al ora%ului' )a! la o !il* de ai)i' r*$pun$e 4i$e6i' )u un ton )are voia $*
par* &inevoitor
F A%aaa///' repli)* Ni)ol$on' #0nditor/ 3rea depaiie %i !* -ndoie$) )* voi "i -n $tare $* !er#
p0n* la &ar*)ile du!itale' $* intru )u revolverul pre#*tit' $* di$tru# tran$.!i(*torul %i $* ie$ F
"*r* a "i "o$t eu -n$u!i o!or-t -nainte/
F <ude)at* "oarte -n(eleapt*' !i$ter Ni)ol$on/ r*$pun$e -n(ele#*tor 4i$e6i/
F N.a! de #0nd $* !* $inu)id/
Ni)ol$on -%i "re)* &ar&a nera$* de at0ta vre!e %i (epoa$* %i i $e adre$* din nou lui 4i$e6i :
F Ei/// e )2iar $in#urul po$t de e!i$ie din lo)alitate R
F 1a' pe )uv0ntul !eu'
F S* ,i)e! )* te )red/
Ni)ol$on nu !ai in$i$ta' -l o&$erva pe M)4innon )are ter!ina $*.l le#e pe )el*lalt o"i(er' )u un
entu,ia$! )e i.a a$!ul$ re$pe)tivului un #e!*t de durere' apoi $e uit*
o/)
al
$oldatul tri!i$ de )olonel : $e -ntor)ea )u o tar#a' turi %i dou* lanterne/ 1up* )are privi $pre
)ap*tul ei' !ai -ntii la 4i$e6i' apoi la )ivilul de l0n#* el/ 3ri.iurul -n)er)a $* "a)* pe indi#natul'
pe ultra#iatul' dar Ze vedea &ine )* era -n$p*i!0nlat : i $e )itea $pai!a -n :2i' )ol(ul &u,elor -i
tre!ura u%or %i tran$pira a&undent : p0n* %i i!pe)a&ilul $*u )o$tu! #ri par)* $e )a!
%i"ona$e/// Ni)ol$on i $e adre$* lui 4i$e6i :
F 1up* )0te a! -n(ele$' pri!arul e$te un prieten &un du!itale' )olonele R
-n o)2ii lui M)4innon' "oarte o)upat to)!ai )u le#area ini!ilor pri!arului' Ni)ol$on )itea #ra&a
$* ple)e' era lier*&d*tor $* $e ter!ine )u a)ea$t* di$)u(ie : dar Ni)ol$on p*rea )* nu -n(ele#e/
4i$e6i -%i dre$e )u $ole!nitate #la$ul :
F -n/// )u! $e $pune' )alit*(ile noa$tre de )o!andat #arni,oanei %i pri!ar al lo)alit*(ii' "ire%te
noi/// /F S)ute%te.!* de )e vrei $* !ai $pui' -l -ntrerup$e
i)ol$on' )red )* -ndatoririle $ale de pri!ar -l adu) de$tul de$ ai)i -n )a$*/
3rivea $pre pri!ar' )u o nuan(* de intero#are -n o)2i' 4i$e6i i.o lu* -nainte :
F 1a)* vine de$ pe ai)i R 1ra#* Ni)ol$on' e$te )2iar a pri!arului' eu $unt !u$a"irul/
F Ce $pui R