Sunteți pe pagina 1din 18
Lector univ. dr. CRINUŢA POPESCU e ( Cap I – Tonalitatea CUPRINS A. Acordurile tonale
Lector univ. dr. CRINUŢA POPESCU e (
Lector univ. dr. CRINUŢA POPESCU
e
(

Cap I – Tonalitatea

CUPRINS

A. Acordurile tonale de 4 sunete (tetrasonurile) în stare directă şi în

răsturnări.

B. Game tonale, variante ( Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b-

fa).

( Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b- fa). C. Sistemul tonal diatonic

C. Sistemul tonal diatonic

b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b- fa). C. Sistemul tonal diatonic D. Sistemul tonal

D. Sistemul tonal cromatic.

b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b- fa). C. Sistemul tonal diatonic D. Sistemul tonal

E. Modulaţia tonală

b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b- fa). C. Sistemul tonal diatonic D. Sistemul tonal

Cap II – Agogica muzicală.

A. Tempoul muzical.

B. Dinamica muzicală – termeni principali şi semne.

Cap III – Elemente de sintaxă a melodiei clasice.

semne. Cap III – Elemente de sintaxă a melodiei clasice. Cap I– Tonalitatea A. Acordurile tonale

Cap I– Tonalitatea

de sintaxă a melodiei clasice. Cap I– Tonalitatea A. Acordurile tonale de 4 sunete (tetrasonurile) în

A. Acordurile tonale de 4 sunete (tetrasonurile) în stare directă şi în

răsturnări.

(tetrasonurile) în stare directă şi în răsturnări. Acordul tonal Acordul tonal numărul de sunete 3,4,5,6 şi

Acordul tonal Acordul tonal

numărul de sunete 3,4,5,6 şi 7 sunete intervalul folosit în suprapunere mici acorduri de cvarte
numărul de sunete
3,4,5,6 şi 7 sunete intervalul folosit în suprapunere
mici
acorduri de cvarte perfecte
acorduri de
acorduri de terţe mari şi
conţinutul în cvinte perfecte
acorduri cromatice
acorduri diatonice
stabilitatea acordului
acorduri consonante
acorduri disonante

Acordurile de 3 sunete(trisonurile) în stare directă şi în răsturnări

acorduri consonante acorduri disonante Acordurile de 3 sunete(trisonurile) în stare directă şi în răsturnări

starea directa răsturnarea I-a răsturnarea a II-a consonante disonante Acordurile de 4 sunete (tetrasonurile,
starea directa
răsturnarea I-a
răsturnarea a II-a
consonante
disonante
Acordurile de 4 sunete (tetrasonurile, acordurile de septimă,
septacordurile) în stare directă şi în răsturnări.
septacordurile) în stare directă şi în răsturnări. Aplicaţii la acordurile de patru sunete, în stare directă

Aplicaţii la acordurile de patru sunete, în stare directă şi în răsturnări :

în răsturnări. Aplicaţii la acordurile de patru sunete, în stare directă şi în răsturnări : Exerciţii

Exerciţii de auz:

în răsturnări. Aplicaţii la acordurile de patru sunete, în stare directă şi în răsturnări : Exerciţii

Solfegii: Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu Dictee: B. Game tonale, variante ( Re-si; Si b-sol;

Solfegii:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu
Victor Giuleanu

Dictee:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu Dictee: B. Game tonale, variante ( Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi

B. Game tonale, variante ( Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b-

fa).

( Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b- fa). Structura gamelor tonalităţilor majore

Structura gamelor tonalităţilor majore şi minore

Gamele tonalităţilor de mod major –
Gamele tonalităţilor de mod major –

-gama majoră naturală:

-
-

-gama majoră armonică:

majore şi minore Gamele tonalităţilor de mod major – - gama majoră naturală : - -

- gama majoră melodică : Gamele tonalităţilor de mod minor -gama minoră naturală: -gama minoră

-gama majoră melodică:

Gamele tonalităţilor de mod minor
Gamele tonalităţilor de mod minor

-gama minoră naturală:

Gamele tonalităţilor de mod minor -gama minoră naturală: -gama minoră armonică: -gama minoră melodică: în urcare

-gama minoră armonică:

mod minor -gama minoră naturală: -gama minoră armonică: -gama minoră melodică: în urcare în coborâre Alte

-gama minoră melodică:

în urcare în coborâre
în urcare
în coborâre
-gama minoră melodică: în urcare în coborâre Alte game diatonice cu variantele lor: Re-si; Si b-sol;

Alte game diatonice cu variantele lor: Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b-fa (construite după modelul gamelor Do şi la) Gamele tonalităţilor re major, si minor, si bemol major, sol minor, la major, fa diez minor, mi bemol major, do minor, mi major, do diez minor, la bemol major, fa minor,

major, sol minor, la major, fa diez minor, mi bemol major, do minor, mi major, do
major, sol minor, la major, fa diez minor, mi bemol major, do minor, mi major, do

Aplicaţii la studiul gamelor tonalităţilor Re, si, Si b, sol, La, fa #, Mi b,

Aplicaţii la studiul gamelor tonalităţilor Re, si, Si b, sol, La, fa #, Mi b, do, Mi, do #, La b, fa :

Re, si, Si b, sol, La, fa #, Mi b, do, Mi, do #, La b,

Exerciţii de auz:

La, fa #, Mi b, do, Mi, do #, La b, fa : Exerciţii de auz:

Solfegii:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Exerciţii ritmico- melodice:

Crinuţa Popescu

Iuşceanu Exerciţii ritmico- melodice: Crinuţa Popescu Dictee: C- Sistemul tonal diatonic Diatonism şi cromatism
Iuşceanu Exerciţii ritmico- melodice: Crinuţa Popescu Dictee: C- Sistemul tonal diatonic Diatonism şi cromatism

Dictee:

Exerciţii ritmico- melodice: Crinuţa Popescu Dictee: C- Sistemul tonal diatonic Diatonism şi cromatism în

C- Sistemul tonal diatonic Diatonism şi cromatism în tonalitate Gama diatonică

Gama cromatică
Gama cromatică

Formarea tonalităţilor majore şi minore pe diferite sunete. procedeul simetriei procedeul funcţional
Formarea tonalităţilor majore şi minore pe diferite sunete. procedeul simetriei procedeul funcţional
Formarea
tonalităţilor
majore
şi
minore
pe
diferite
sunete.
procedeul simetriei
procedeul
funcţional
Procedeul
simetriei
.
Procedeul funcţional.
Aşezarea tonaliăţilor în cadran şi în spirală
sistemul sonor egal
temperat
cadran
sistemul
sonor netemperat
spirală
Raporturile stabilite între tonalităţile sistemului muzical egal-temperat. Tonalităţi relative(paralele)
Raporturile stabilite între tonalităţile sistemului muzical egal-temperat.
Tonalităţi relative(paralele)
Tonalităţi
omonime

Tonalităţi enarmonice Relaţii de apropiere (înrudire) şi depărtare dintre tonalităţi. raporturi de apropiere
Tonalităţi enarmonice
Relaţii de apropiere (înrudire) şi depărtare dintre tonalităţi.
raporturi de apropiere (înrudire)
--organică(sau grad zero)
--directă (sau grad 1)
--indirectă(sau grad 2)
raporturi
depărtate

Aplicaţii la sistemul tonal diatonic:

1) --indirectă(sau grad 2) raporturi depărtate Aplicaţii la sistemul tonal diatonic: Exerciţii de auz şi analiză:

Exerciţii de auz şi analiză:

1) --indirectă(sau grad 2) raporturi depărtate Aplicaţii la sistemul tonal diatonic: Exerciţii de auz şi analiză:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Dictee:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Dictee: D- Sistemul tonal cromatic. Cromatizarea clasică a gamelor majore şi minore

D- Sistemul tonal cromatic. Cromatizarea clasică a gamelor majore şi minore ale sistemului tonal.

clasică a gamelor majore şi minore ale sistemului tonal. 1.Cromatizarea gamelor majore după principii clasice -

1.Cromatizarea gamelor majore după principii clasice

- în suire - în coborâre 2. Cromatizarea gamelor minore după principii clasice - în
- în suire
- în coborâre
2. Cromatizarea gamelor minore după principii clasice
- în suire
- în coborâre

Aplicaţii la sistemul tonal cromatic:

Cromatizarea gamelor minore după principii clasice - în suire - în coborâre Aplicaţii la sistemul tonal

Exerciţii de auz şi analiză:

Exerciţii de auz şi analiză: Solfegii: Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu Dictee: E-

Solfegii:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu
Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu

Dictee:

Iuşceanu Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu Dictee: E- Modulaţia tonală Clasificarea modulaţiilor după

E- Modulaţia tonală Clasificarea modulaţiilor după forţa de impunere a noului centru polarizator şi după modul de apropiere şi depărtare dintre tonalităţi. Principii în modulaţia diatonică.

dintre tonalităţi. Principii în modulaţia diatonică. Clasificarea modulaţiilor după forţa de impunere a noului

Clasificarea modulaţiilor după forţa de impunere a noului centru polarizator

a. Inflexiunea modulatorie b. Modulaţia pasageră c. Modulaţia definitivă
a. Inflexiunea modulatorie
b. Modulaţia pasageră
c. Modulaţia definitivă

Clasificarea modulaţiilor după gradul de apropiere şi depărtare dintre tonalităţi

Modulaţia la tonalităţi apropiate(diatonică) Modulaţia la tonalitatea relativă(paralelă) Modulaţia la tonalitatea

Modulaţia la tonalităţi apropiate(diatonică) Modulaţia la tonalitatea relativă(paralelă)

Modulaţia la tonalitatea relativă(paralelă) Modulaţia la tonalitatea dominantei şi a relativei
Modulaţia la tonalitatea relativă(paralelă) Modulaţia la tonalitatea dominantei şi a relativei

Modulaţia la tonalitatea dominantei şi a relativei dominantei Modulaţia la dominantă

Modulaţia la relativa dominantei
Modulaţia la relativa dominantei

Modulaţia la tonalitatea subdominantei si a relativei subdominantei Modulaţia la subdominantă.

Modulaţia la relativa subdominantei .
Modulaţia la relativa subdominantei .

Aplicaţii la modulaţia tonală:

subdominantei Modulaţia la subdominantă. Modulaţia la relativa subdominantei . Aplicaţii la modulaţia tonală:

Exerciţii de auz şi analiză: Solfegii: Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu Dictee: Cap II –

Exerciţii de auz şi analiză:

Exerciţii de auz şi analiză: Solfegii: Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu Dictee: Cap II – Agogica

Solfegii:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu
Victor Giuleanu

Dictee:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu Dictee: Cap II – Agogica muzicală. Agogica în accepţiune

Cap II – Agogica muzicală.

Agogica în accepţiune redusă în accepţiune amplă Tempoul muzical. Redarea tradiţională a tempoului a. termeni
Agogica
în accepţiune redusă
în accepţiune amplă
Tempoul muzical.
Redarea tradiţională a tempoului
a. termeni de mişcare
b. formulă metronomică
c.termeni de mişcare
formulă metronomică
Metronomul
Metronomul

Termenii de mişcare a. Termeni pentru mişcări constante:

rare mijlocii repezi b. Termeni pentru mişcări gradate(progresive): rărirea treptată accelerarea treptată alţi
rare
mijlocii
repezi
b. Termeni pentru mişcări gradate(progresive):
rărirea treptată
accelerarea treptată
alţi termeni
caracterul piesei
mişcare

B. Dinamica muzicală – termeni principali şi semne.

accentul nuanţele a.Nuantele dinamice Termeni folosiţi pentru intensităţi constante: Semne şi termeni folosiţi
accentul
nuanţele
a.Nuantele dinamice
Termeni folosiţi pentru intensităţi constante:
Semne şi termeni folosiţi pentru intensităţi progressive

b. Accentele dinamice . -
b. Accentele dinamice
.
-

Aplicaţii la agogica muzicală (tempoul şi dinamica):

. - Aplicaţii la agogica muzicală (tempoul şi dinamica): Exerciţii de auz şi de interpretare a

Exerciţii de auz şi de interpretare a indicaţiilor de tempo şi dinamică:

şi de interpretare a indicaţiilor de tempo şi dinamică: Solfegii: Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu

Solfegii:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu
Victor Giuleanu
Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu

Exerciţii ritmico- melodice:

Crinuţa Popescu

Iuşceanu Victor Giuleanu Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu Exerciţii ritmico- melodice: Crinuţa Popescu Dictee:
Iuşceanu Victor Giuleanu Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu Exerciţii ritmico- melodice: Crinuţa Popescu Dictee:

Dictee:

Cap III – Elemente de sintaxă a melodiei clasice. Principiile de frazare Motivul Fraza Perioada
Cap III – Elemente de sintaxă a melodiei clasice.
Principiile de frazare
Motivul
Fraza
Perioada
Articulaţia
suită
conjuncţie(conduct)
lanţ
încrucişare
execuţie

Aplicaţii la frazarea şi articulaţia melodiei clasice :

Aplicaţii la frazarea şi articulaţia melodiei clasice : Exerciţii de auz, de interpretare şi analiză a

Exerciţii de auz, de interpretare şi analiză a sintaxei:

Aplicaţii la frazarea şi articulaţia melodiei clasice : Exerciţii de auz, de interpretare şi analiză a

Solfegii: Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu Exerciţii ritmico-

Solfegii:

Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu Victor Giuleanu Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu
Victor Giuleanu
Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu

Exerciţii ritmico- melodice:

Crinuţa Popescu

Giuleanu Exerciţii ritmico- melodice: Crinuţa Popescu Dictee: Bibliografie minimă obligatorie pentru studenţi:
Giuleanu Exerciţii ritmico- melodice: Crinuţa Popescu Dictee: Bibliografie minimă obligatorie pentru studenţi:

Dictee:

Exerciţii ritmico- melodice: Crinuţa Popescu Dictee: Bibliografie minimă obligatorie pentru studenţi:

Bibliografie minimă obligatorie pentru studenţi:

Bibliografie studiu teoretic:

minimă obligatorie pentru studenţi: Bibliografie studiu teoretic: Bibliografie activităţi practice- Solfegii:

Bibliografie activităţi practice- Solfegii:

minimă obligatorie pentru studenţi: Bibliografie studiu teoretic: Bibliografie activităţi practice- Solfegii:

Bibliografie facultativă pentru studenţi:

Bibliografie studiu teoretic:

Bibliografie facultativă pentru studenţi: Bibliografie studiu teoretic: Bibliografie activităţi practice- Solfegii:

Bibliografie activităţi practice- Solfegii:

Bibliografie facultativă pentru studenţi: Bibliografie studiu teoretic: Bibliografie activităţi practice- Solfegii: