Sunteți pe pagina 1din 23

1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

Numele si
prenumele

1.1.

1
Elaborat

2
Fratila Anca

3
Contabil sef

1.2.

Verificat

Marginean Andreea

Contabil sef

1.3

Aprobat

Aldea Marius

Functia

Semnatur
a

Data

Director

4
01.01.201
4
01.01.201
4
01.01.201
4

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


Editia/ revizia in
cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuita

2
x

Modalitatea reviziei
3
x

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei
4
01.01.2014

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
1

Scopul
difuzarii

Exemplar
nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.6.

Aplicare

3.4.

Informare

3.8.

Evidenta

3.6.

Arhivare

3.7.

Alte scopuri

Compartiment

3
Contabili
tate
Administ
rativ
Secretari
at
Contabili
tate
Contabili
tate
Contabili
tate
-

Functia

4
Contabil sef
Administrator
Secretara
Contabil sef
Contabil sef
Contabil sef
-

Nume si
prenume

5
Fratila
Anca
Aldea
Marius
Aron
Cristina
Marginean
Andreea
Fratila
Anca
Marginean
Andreea
-

Data
primirii

Semnatura

07.01.14
07.01.14
07.01.14
07.01.14
07.01.14
07.01.14

4. SCOPUL
4.1. Procedura este elaborat n scopul prezentrii regulilor minime privind modul de
organizare i efectuare a inventarierii elementelor de activ i pasiv, pentru asigurarea unui
echilibru ntre sarcini, competene i responsabiliti i pentru meninerea unor riscuri acceptabile
ale aciunii de inventariere.

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1. Procedura se aplic n cadrul firmei Volkas.

6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. OMFP nr. 1.753/2004 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea
inventarierii elementelor de activ i de pasiv.
6.2. Legea nr. 82/1991 Legea contabilitii (**republicat**).
6.3. OMFP nr. 1850/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de ntocmire i
utilizare a registrelor i formularelor comune pe economie, privind activitatea financiar i
contabil.
6.4. OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
i conducerea contabilitii instituiilor publice, planul de conturi pentru instituii publice i a
instruciunilor de aplicare a acestuia.
2

6.5. H.G. nr. 1.031/1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind nregistrarea
n contabilitate a bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativteritoriale.
6.6. LEGE nr. 213/1998 - privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia
(*actualizat*),
6.7. OMFP nr. 1.487/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea
i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice i al persoanelor juridice fr
scop patrimonial.
6.8. O.G. nr. 81/2003 - privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n
patrimoniul instituiilor publice.
6.9. O.G. nr. 3/2005 - pentru modificarea O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea i
amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice.
6.10. LEGE nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale(**republicat**) (*actualizat*).
6.11. Decret nr. 209/1976 - pentru aprobarea Regulamentului operaiunilor de cas.
6.12. Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor, modificat prin Legea nr.54/1994.
6.13. H.G.nr.2230/1969 - privind gestionarea bunurilor materiale.

7. DEFINIII I PRESCURTRI
7.1. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaiei reale a tuturor elementelor de
activ i de pasiv ale fiecrei uniti, precum i a bunurilor i valorilor deinute cu orice titlu,
aparinnd altor persoane juridice sau fizice, n vederea ntocmirii situaiilor financiare anuale care
trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare i a performantei unitii pentru respectivul
exerciiu financiar.

8. PROCEDURA
8.1. PRINCIPII i REGLEMENTRI
8.1.1. Principiile generale care stau la baza realizrii unei inventarieri sunt:
a) Principiul permanenei metodelor, potrivit cruia modelele i regulile de evaluare a
elementelor de activ i pasiv inventariate trebuie meninute, asigurnd comparabilitatea n timp a
informaiilor contabile.
b) Principiul separrii sarcinilor, potrivit cruia din comisiile de inventariere a
bunurilor nu fac parte persoanele care au responsabiliti legate de administrarea patrimoniului
instituiei.

c) Principiul asigurrii competenei, potrivit cruia n comisia de inventariere vor fi


numite numai persoanele care au pregtirea tehnica i economic care s le permit identificarea
i evaluarea bunurilor sau valorilor inventariate.
8.1.2. Reglementri specifice instituiilor publice:
a) Bunurile inventariate se evalueaz i se nscriu n listele de inventariere la valoarea
contabil (valoarea de nregistrare).
b) Bunurile constatate lips la inventariere se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate
la valoarea contabil.
c) Bunurile imputabile se recupereaz de la persoanele vinovate la valoarea de nlocuire.
d) Bunurile constatate n plus se evalueaz i se nregistrez n contabilitate la costul de
achiziie al acestora, sau a preului pieii.
8.1.3. Reglementri privind constituirea Comisiilor de inventariere:
a) Comisiile de inventariere pot fi formate din salariaii proprii sau persoane fizice sau
juridice angajate pe baz de convenii.
b) Comisia/comisiile de inventariere se vor constitui pentru:
inventarierea imobilizrilor i stocurilor, constituite n gestiuni sau date n pstrare
responsabililor de bunuri;
inventarierea disponibilitilor bneti din trezorerii i bnci comerciale,
numerarului din casieria unitii i a altor valori precum i a creanelor i obligaiilor fa de teri;
verificarea situaiilor analitice ntocmite pentru justificarea soldurilor conturilor
sintetice de activ i pasiv ce nu reprezint bunuri.
Conturile contabile aferente celor 3 domenii sunt prezentate n anexa nr.1.
c) In situaia n care complexitatea i volumul elementelor de inventariat este ridicat, se
pot constitui comisii de inventariere i o comisie central de inventariere, care are ca sarcin s
organizeze, s supravegheze i s controleze modul de efectuare a operaiunilor de inventariere.
d) Numrul comisiilor de inventariere, se evalueaz pe baza urmtoarelor ecuaii:
min 1 cont = 1 comisie = min 2 membri
Not1: Toate elementele unui cont sintetic sau sintetic de gradul II, vor fi inventariate de o singur
comisie.
Not2: O comisie poate inventaria mai multe conturi.
Not3: Nr. membrilor unei comisii este dat de complexitatea elementelor de activ i pasiv pe care
le inventariaz.
8.1.4. Reglementri privind membrii Comisiilor de inventariere:
a) Numirea ca membri n comisia de inventariere numai a persoanelor care au pregtirea
tehnic i economic corespunzatoare care le permite identificarea i evaluarea bunurilor,
valorilor, creanelor i obligaiilor.
b) Din comisia de inventariere nu pot face parte:
gestionarul gestiunii inventariate;
responsabilul de bunuri, care primete i pstreaza bunuri n cadrul sarcinilor de
serviciu;
contabilii care au n eviden gestiunea respectiv sau care in contul de eviden a
elementului de activ sau pasiv inventariat;
persoanele responsabile pentru urmrirea decontrii creanelor;
4

ordonatorul de credite, conductorul compartimentului financiar-contabil i


conductorul compartimentului juridic.
8.1.5. Reglementri privind activitatea Comisiilor de inventariere:
a) Lucrrile de inventariere se desfsoar numai n prezena tuturor membrilor comisiei
de inventariere i a gestionarului.
b) n cazul lipsei unui membru din comisia de inventariere se solicit numirea prin
decizie a unui nlocuitor, iar n cazul neprezentrii gestionarului se solicit ordonatorului numirea
altei persoane care particip la inventariere.
c) Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare pagin de ctre toi membrii
comisiei i de gestionarul gestiunii, cu meniunea acestuia, pe ultima fil a listei, c toate
cantitile au fost stabilite n prezena sa, bunurile respective se afl n pstrarea i rspunderea sa,
nu mai are bunuri care nu au fost supuse inventarierii precum i faptul c preurile, cantitile,
calitile i unitile au fost stabilite n prezena sa i nu are obieciuni de fcut.
8.2. INIIALIZAREA ACIUNII DE INVENTARIERE
8.2.1. Conductorul compartimentului financiar-contabilitate elaboreaz i prezint
ordonatorului de credite Referatul de aprobare pentru DISPOZIIA / DECIZIA privind
organizarea inventarierii . , a crui model este prezentat n anexa nr. 2.
8.2.2. Ordonatorul de credite aprob Dispoziia / decizia privind organizarea inventarierii
...., a crui model este prezentat n anexa nr. 6.
8.2.3. Preedintele comisiei centrale de inventariere sau persoana delegat de ordonatorul
de credite efectueaz instruirea membrilor comisiilor de inventariere i ncheie un Proces verbal
de instruire, a crui model este prezentat n anexa nr. 4.
8.3. CONDIII ORGANIZATORICE
8.3.1. Gestionarii, responsabilii de bunuri, de valori i de conturi au obligaia pregtirii
gestiunii n vederea inventarierii.
8.3.2. Compartimentul de achiziii va aproviziona materialele i bunurile necesare
comisiilor de inventariere i va sista / limita achiziiile la strictul necesar pe durata desfurrii
aciunii de inventariere.
8.4. ACTIVITATEA COMISIEI DE INVENTARIERE
8.4.1. Comisia de inventariere trebuie s solicite declaraia scris din partea
gestionarului, (vezi anexa nr. 5).
8.4.2. Operaiunile de inventariere se vor desfura conform OMFP nr. 1753 / 2005 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv
i a precizrilor primite la efectuarea instruirii.
8.4.3. Documentele ce se ntocmesc cu ocazia inventarierii sunt:
a) liste de inventariere, cod 14.6.12, 14.6.12/a i 14.6.12/b (6.3), separat pentru:
bunuri aparinnd instituiei;
bunuri aparinnd terilor;
bunuri depreciate, inutilizabile sau degradate;
5

propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar i declasare sau casare a

unor stocuri;
investiii puse n funciune total sau partial, crora nu li s-au intocmit forme de
inregistrare ca imobilizari corporale;
lucrari de investitiii sistate sau abandonate;
b) situaii analitice distincte;
c) extrase de cont, cod.14.6.3 (de la 6.3);
d) punctaje reciproce cu terii;
e) conturi sau deconturi externe.
8.4.4. Comisia de inventariere poate solicita, atunci cnd consider necesar, explicaii
scrise de la gestionari i responsabili de bunuri.
8.4.5. Comisia de inventariere justific prin note scrise, modalitile specifice utilizate
pentru determinarea stocurilor faptice de bunuri sau a lucrrilor executate.
8.4.6. Comisia de inventariere ntocmete i transmite ordonatorului de credite, n termen
de max. 3 zile de la terminarea aciunii, Procesul verbal de inventariere, model prezentat n anexa
nr. 6.
8.4.7. Listele de inventariere, situaiile analitice i procesele verbale de inventariere
reprezint documente contabile justificative pentru nregistrri n Registrul inventar, cod 14.1.2.

8.5. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTABIL.


8.5.1. Calculeaz diferenele valorice i semneaz listele de inventar pentru exactitatea
soldului scriptic precum i pentru exactitatea calculelor efectuate.
8.5.2. Elaboreaz situaiile analitice anuale ale soldurilor conturilor sintetice de activ i
pasiv care nu reprezint bunuri.
8.5.3. Asigur efectuarea confirmrii de ctre teri a creanelor i obligaiilor i a listelor de
inventar cu bunurilor aparinnd acestora.
8.5.4. nregistreaz n evidena contabil analitic rezultatele inventarierii gestiunilor de
bunuri n termen de cel mult 3 zile de la data aprobrii procesului verbal.
8.5.5. nregistreaz n Registrul inventar, ntr-o form recapitulativ, elementele
inventariate dup natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica coninutul fiecrui post
al bilanului.
Registrul - inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ i
de pasiv. Elementele de activ i de pasiv nscrise n Registrul - inventar au la baza listele de
inventariere, situaiile nominale sau alte documente care justific coninutul acestora.
n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul - inventar se
nregistreaz soldurile existente la data inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad
rulajele ieirilor de la data inventarierii pn la data ncheierii exerciiului financiar, astfel nct la
sfritul exerciiului financiar s fie reflectat situaia real a elementelor de activ i pasiv.
8.5.6. Arhiveaz procesele-verbale de inventariere, listele de inventariere i orice alte
documente anexe ntocmite pentru justificarea constatrilor i propunerilor.
8.6. VALORIFICAREA REZULTATELOR INVENTARIERII.
8.6.1. Procesul verbal de inventariere, mpreun cu anexele, se prezint ordonatorului
de credite n termen de 3 zile de la data ncheierii operaiunilor de inventariere.
Ordonatorul de credite, aprob sau respinge, dup caz, propunerile comisiei de
inventariere.
Comisia de inventariere va transmite Procesul verbal la:
- Compartimentul financiar contabil, pentru operare i arhivare;
6

Compartimentelor de specialitate care au n atribuii legate de soluionarea


propunerilor aprobate.
8.6.2. Valoarea bunurilor constate n plus/lips la inventariere, se nregistreaz n
contabilitate n termen de 3 zile.
8.6.3. Scderea din contabilitate a bunurilor constate lips de la inventariere, care nu se
datoreaza culpei unei persoane, se va face numai dup obinerea avizului ordonatorului de
credite ierarhic superior.
8.6.4. n cazul bunurilor constatate lips, ce urmeaz a fi imputate, care nu pot fi
cumprate de pe pia, valoarea de imputare se stabilete de ctre o comisie numit prin
dispoziie / decizie de ctre ordonatorul de credite. Procesul verbal al comisiei va fi transmis
dup aprobarea lui de ctre ordonatorul de credite, compartimentului juridic pentru:
emiterea dispoziiei / deciziei de imputare (n cadrul formularelor existente pentru
dispoziii / decizii, se va introduce coninutul formularului cod.14.8.2.) i
declanarea procedurii de recuperare a lipsurilor constate la inventariere, de la
persoanele vinovate (angajamentul de plat se va elabora pe baza formularului cod 14.8.2/a).
8.6.5. Pentru lipsurile sau sustragerile care constituie infraciuni, ordonatorul de credite va
dispune ntocmirea sesizrii organelor de urmrire penal de ctre compartimentul juridic.

ENTITATEA PUBLIC
ENTITATEA PUBLIC
Sunt ndeplinite condiiile pentru efectuarea inventarierii
NU

DA

Stabilirea elementelor de activ i de pasiv


Anexa 1
Referatul
de aprobare

Anexa 2

Dispoziia privind efectuarea inventarierii


Anexa 3

9. RESPONSABILITI

Instruirea membrilor comisiilor de inventariere


Anexa 4

9.1. Ordonatorul de credite:


9.1.1. Rspunde de organizarea lucrrilor de inventariere.
S-a efectuat instruirea
9.1.2. Rspunde de organizarea activitilor
privind urmrirea i recuperarea lipsurilor i
NU
DA
pagubelor constatate.
?
9.2. Responsabilii activitilor financiar contabile (director economic i/sau contabil
ef, i/sau ef serviciu contabilitate Declaraia
i/sau contabil, conform organigramei i atribuiilor specifice
gestionarului
Anexa 5
din fia postului):ACTIVITATEA
ACTIVITATEA
9.2.1. Rspund
de nregistrarea n evidena contabil a rezultatelor inventarierii.
COMISIEI
COMISIEI
9.2.2. Rspund de
evidenierea
n contabilitate,
Efectuarea
inventarierii a pagubelor constatate la inventariere, n
DE
DE
Cod 14.6.12
conturi analitice distincte
, iar n cadrul acestora, pe fiecare debitor.
INVENTARIERE
INVENTARIERE
Figura 1: Schema de principiu a activitii de inventariere
Procesul verbal privind inventarierea

Anexa 6
VALORIFICAREA REZULTATELOR INVENTARIERII

9.2.3. Rspund de efectuarea nregistrrilor n Registrul-inventar.


9.2.4. Rspund de cuprinderea rezultatelor inventarierii n situaiile financiare ntocmite
pentru exerciiul financiar respectiv.
9.3. Membrii Comisiei de inventariere:
9.3.1. Rspund de efectuarea la timp a lucrrilor de inventariere
9.3.2. Rspund de respectarea prevederilor OMFP nr. 1.753/2004 - pentru aprobarea
Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv.
9.4. efii compartimentelor de specialitate:
9.4.1. Rspund de asigurarea condiiilor organizatorice necesare participrii la inventariere
a personalului subordonat.
9.4.2. Rspund de soluionarea propunerilor i recomandrilor comisiei de inventariere.
9.5. Gestionarii i responsabilii de bunuri:
9.5.1. Rspund de corectitudinea informaiilor i datelor furnizate comisiei de inventariere.
9.5.2. Rspund de buna gestiune a bunurilor i valorilor ncredinate.

10. ANEXE
8

Nr.
anex
a

Denumirea
anexei

Elaborator

Aproba
t

Nr.de
exemplare

Difuzare

0
1

4
3

5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Gruparea
conturilor
contabile
Referat
de
aprobare

2
3

Dispoziia
/
decizia privind
organizarea
inevntarierii
Proces verbal
privind
instruirea
Declaraie de
inventar

Proces verbal
al Comisiei de
inventariere

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Arhivare
loc perioada
6
7

Alte

11. Cuprins
Numarul
componente
i
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins
9

Anexa Nr.: 1
GRUPAREA CONTURILOR CONTABILE
a). Conturile contabile care conin
imobilizri i stocuri,
constituite n gestiuni sau date n pstrare responsabililor de bunuri
Indicatori de bilan
1. Active fixe necorporale

2. Instalaii tehnice,
mijloace de transport,
animale, plantaii,
mobilier, aparatura
birotica i alte active
corporale
3. Terenuri i cldiri

Denumirea contului
ct. 203 Cheltuieli de dezvoltare
ct. 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i
active similare
ct. 206 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
ct. 208 Alte active fixe necorporale
ct. 233 Active fixe necorporale n curs de execuie
ct. 2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de
lucru)
ct. 2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
ct. 2133 Mijloace de transport
ct. 2134 Animale i plantaii
ct. 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecie a
valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
ct. 231 Active fixe corporale n curs de execuie
ct. 2111 Terenuri
ct. 2112 Amenajri la terenuri
10

4. Stocuri

ct. 212 Construcii


ct. 231 Active fixe corporale n curs de execuie
Gr.ct. 30 Stocuri de materii i materiale
Gr.ct. 33 Productia n curs de execuie
Gr.ct.34 Produse
Gr.ct. 35 Stocuri aflate la teri
Ct. 361 Animale i psri
Ct. 371 Mrfuri
Ct. 381 Ambalaje

b). Conturile contabile care conin


disponibilitile bneti din trezorerii i bnci comerciale,
creane i obligaii fa de teri,
numerarul din casieria unitii i a alte valori
Indicatori de bilan
1. Active financiare necurente
(investiii pe termen lung) peste 1 an

2. Conturi la trezorerie,bnci
comerciale, casa, alte valori,
avansuri de trezorerie.

3. Creane necurente / sume ce


urmeaz a fi ncasate dup o
perioada mai mare de 1 an
4.Creane bugetare

Denumirea contului
ct. 260 "Titluri de participare"
ct. 265 "Alte titluri imobilizate"
ct. 2678 "Alte creane imobilizate"
Gr.ct. 51 "Conturi la trezoreria statului i bnci"
ct. 5311 "Casa n lei"
ct. 5314 "Casa n valuta"
ct. 5321 "Timbre fiscale i potale"
ct. 5322 "Bilete de tratament i odihna"
ct. 5323 "Tichete i bilete de cltorie"
ct. 5324 "Bonuri valorice pentru carburani auto"
ct. 5325 "Bilete cu valoare nominal"
ct. 5326 "Tichete de masa"
ct. 5328 "Alte valori"
ct. 4112 "Clieni cu termen peste 1 an"
ct. 4612 "Debitori peste 1 an"

ct. 464 Creante ale bugetului local


ct. 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
ct. 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
5. Creane din operaiuni comerciale ct. 409 Furnizori- debitori
i avansuri
ct. 4111 Clieni cu termen sub 1 an
ct. 4118 Clieni incerti sau n litigiu
ct. 4611 Debitori sub 1 an
6. Sume necurente de plata
ct. 4042 Furnizori de active fixe peste 1 an
ct. 4622Creditori peste 1an
ct. 401 Furnizori
ct. 408 Furnizori-facturi nesosite
11

7. Datorii comerciale i avansuri


8. Datorii ctre contribuabili

ct. 4041 Furnizori de active fixe sub 1 an


ct. 4621 Creditori sub 1 an
ct. 4672 Creditori ai bugetului local

d). Conturile sintetice de activ i pasiv ce nu reprezint bunuri


i pentru care se ntocmesc
situaii analitice distincte pentru justificarea soldurilor
Indicatori de bilan

Simbolul contului

A. ACTIVE
I. ACTIVE NECURENTE
1. Active fixe necorporale
ct. 280, 290, 293
2. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale,
ct. 281, 291, 293
plantaii, mobilier, aparatura birotica i alte active
corporale
3. Terenuri i cldiri
ct. 281, 291, 293
4. Alte active nefinanciare
5. Active financiare necurente (investiii pe termen
ct. 296, 2675, 2676, 2679
lung) peste 1 an
6. Creane necurente - sume ce urmeaz a fi ncasate
ct. 4912 , 4962
dup o perioada mai mare de 1 an.
II.ACTIVE CURENTE
1. Stocuri
ct. 348, 378, 391, 392, 393, 394, 395,
396,397, 398
2.1 Creane din operaiuni comerciale i avansuri
ct. 425, 4282, 481, 482, 4911, 4961,
5187, 413, 418, 473, 483
2.2. Creane bugetare
ct.431, 437, 4424, 4428, 444, 446, 4482,
4687,469, 497
2.3. Creane din operaiuni cu Comunitatea European Gr.ct. 45 "Decontri cu Comunitatea
European privind fondurile
nerambursabile - PHARE, SAPARD,
ISPA.
3. Investiii financiare pe termen scurt
ct. 505,598.
4.1 Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de
Gr.ct 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59
trezorerie.
4.2. Conturi la bnci comerciale.
ct. 514, 515, 516, 517, 541, 550, 560, 558
5. Cheltuieli n avans
ct.471

12

Indicatori de bilan

Simbolul contului

B. DATORII
I. DATORII NECURENTE
sume ce trebuie pltite ntr-o perioada mai mare de 1 an
1. Sume necurente de plata
ct. 269, 509
2. mprumuturi pe termen lung
ct.1612, 1622, 1632, 1642, 1652, 166,
1672, 168, 169.
3. Provizioane
cont 151
II.DATORII CURENTE
sume ce trebuie pltite ntr-o perioada de pana la 1 an, din care:
1.1.Datorii comerciale i avansuri
ct. 269, 403, 405, 419, 473, 481, 482, 483
1.2.Datorii ctre bugete
ct.438, 440, 441, 4423, 4428, 444, 446,
4481, 4673, 4678.
1.3.Datorii ctre Comunitatea European.
Gr.ct. 45
2. mprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie
ct.5186, 5191, 5192, 5194, 5195, 5196,
pltite ntr-o perioada de pana la 1 an
5197, 5198
3. mprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie
ct.1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671,
pltite n cursul exerciiului curent.
168 , 169.
4. Salariile angajailor i contribuiile aferente
ct.421, 423, 426, 427, 4281, 431, 437,
438.
5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
ct.422, 424, 429.
(pensii, indemnizaii de omaj, burse)
6. Venituri n avans
ct.472
7. Provizioane
ct. 151.
C. CAPITALURI PROPRII
1. Rezerve, fonduri
ct.100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 139.

ANTET

Anexa Nr.: 2
PROCEDURA 02
Ed.: 01
Pag. 15/24

13

REFERAT DE APROBARE
pentru

DISPOZIIA / DECIZIA
privind organizarea inventarierii .
(A) n conformitate cu prevederile art. 7 al. (1) din Legea contabiltii nr. 82 / 1991,
republicat, n perioada . este necesar desfurarea activitii de inventariere
a ..
(se trec elementele care vor fi inventariate i justificarea necesitii)

(B) Pentru realizarea acestei activiti este necesar constituirea unui numr de ..........
comisii, compuse din . membri fiecare, deoarece ..................................
.
(se justific prin numrul, complexitatea i dispersia teritorial elementelor inventariate)

(C) Comisiile de inventariere propuse, sunt:

Nr.
comi
-sie

Componena comisiei
(numele, prenumele, funcia)

Obiectul
inventarierii

Locul
inventarierii

Numele i
prenumele
gestionarului

Intervalul
de timp

n cadrul compartimentului de contabilitate:


a) primirea listelor de inventariere, verificarea calculelor, confirmarea soldului scriptic i
calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil, va fi efectuat de d-l/d-na .;
b) operaiunile de confirmare a creanelor i obligaiilor i de comunicare a listelor de inventar
cu bunurile aparinnd terilor, vor fi efectuate de d-l/d-na .;
c) ntocmirea situaiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice, care nu conin
bunuri, va fi executat de d-l/d-na .;

(D) Pentru asigurarea condiiilor de inventariere sunt necesare:


-
(E) Intruirea se va face pe baza Normelor proprii privind activitatea de inventariere.

Cartu de semnturi

(verso referat)
14

La (A) se va trece justificarea inventarierii prin una din situaiile de mai jos:
a) la nceputul activitii;
b) anual n timpul funcionrii, de regul la sfritul anului;
c) n cazul fuziunii sau ncetrii activitii;
d) lunar asupra disponibilitilor bneti i altor valori din trezorerie;
e) n alte situaii:
la cererea organelor de control;
cnd sunt indicii c exist lipsuri sau plusuri n gestiuni;
de cte ori intervine o predare-primire de gestiune;
ca urmare a calamitilor naturale sau n cazuri de for major;
pentru aplicarea cotelor de sczminte ;
n alte cazuri prevzute de lege.

La (D) propuneri de msuri n vederea asigurrii condiiilor de inventariere referitoare la:


asigurarea unor experi pentru acordarea de asisten tehnic;
asigurarea de aparate i instrumente pentru msurat , mijloace de identificare (cataloage,
mostre, etc.), formulare , rechizite i mijloace de sigilare;
achiziionarea de mijloace materiale pentru asigurarea proteciei membrilor comisiei de
inventariere, conform normelor de protecia muncii;
asigurarea cu personal manipulant suplimentar;
sistarea sau limitarea achiziiilor la strictul necesar pe durata desfsurrii inventarierii;

data organizrii instruirii membrilor comisiilor de inventariere

15

Anexa Nr.: 3
PROCEDURA 02
Ed.: 01
Pag. 17/24

ANTET DISPOZIIE / DECIZIE

DISPOZIIA / DECIZIA
privind organizarea inventarierii .
*,
Analiznd Referatul de aprobare Nr.: ..din data de . al ________
______________________________ prin care s-a propus efectuarea inventarierii,
avnd n vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 82/1991 Legea contabilitii (republicat) i a
OMFP nr. 1.753/2004 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de activ i de pasiv,
n temeiul art. 71 din legea 215 / 2001 privind administraia public local,
DISPUNE/DECIDE:
Art. 1. ncepnd cu data prezentei, pentru inventarierea patrimoniului ..**, se constituie
urmtoarele comisii:
Componena comisiei
Obiectul
Locul
Numele i
Intervalul
Nr. (numele, prenumele, funcia)
inventarierii
inventarierii
prenumele
de timp
co
gestionarului
misie
Art. 2. Pentru instruirea comisiei de inventariere se mputernicete d-l/d-na
Art. 6. Pentru primirea listelor de inventariere, verificarea calculelor, confirmarea soldului scriptic
i calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil se mputernicete d-l/d-na
Art. 4. Pentru efectuarea operaiunile de confirmare a creanelor i obligaiilor i de comunicare a
listelor de inventar cu bunurile aparinnd se mputernicete d-l/d-na
Art. 8. Pentru ntocmirea situaiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice ,care
nu conin bunuri se mputernicete d-l/d-na
Art. . Comisia / comisiile de inventarire i d-l /d-na . vor duce la
ndeplinire prezenta dispoziie.
APR O B AT
___________
.
Elaborat: . ________
4/3 ex.
* - Se trece funcia ordonatorului de credite,
** - Se trece denumirea instituiei publice
Se vor trece dup caz, i:
(a) numele i prenumele personalului care asigur manipularea bunurilor supuse inventarierii;
data instruirii membrilor comisiei de inventariere.

ANTET

Anexa Nr.: 4
PROCEDURA 02
Ed.: 01
Pag. 18/24

16

PROCES VERBAL
ncheiat azi cu ocazia instruirii membrilor Comisiilor de inventariere numii prin
Dispoziia nr. / .. privind organizarea inventarierii ..

Instruirea a fost efectuat de ctre i a cuprins urmtoarele capitole:


Cap. 1. Prezentarea principalelor prevederi ale OMFP nr. 1.753/2004 - pentru aprobarea
Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv i procedura
general de execuie PGE 046 : Inventarierea elementelor de activ i de pasiv.
Cap. 2. A fost prezentat modul de organizare a evidenei tehnico - operative a gestiunilor, a
metodelor de calcul tehnic utilizate n inventarierea faptic a unor bunuri sau valori precum i a normelor
de ntocmire i utilizare a formularelor specifice ( listele de inventariere ).
Cap. 6. Au fost prelucrate modalitile de inventariere, a unor elemente de activ sau pasiv
specifice instituiei i au fost predate participanilor precizri scrise.
Cap. 4. Au fost prelucrate principalele norme de protecia muncii i PSI, specifice gestiunilor care
vor fi inventariate.
Cap. 8. A fost prezentat modelul de declaraie al gestionarilor i modul de obinere a acesteia i s-a
subliniat necesitatea verificrii existenei, actelor de decizie intern transmise gestionarilor privind
pstrarea, depozitarea, conservarea i asigurarea integritii acestora, de ctre fiecare subcomisie.
Cap. 6. Nu / A fost predat echipament de protecie deoarece ..
Cap. 7. Nu / Au fost predate instrumente sau aparate de msurat deoarece
Persoana care a efectuat instruirea:
..
(numele i prenumele)

__________________
(semntura)

Membrii comisiilor de inventariere care au participat la instruire i care au primit precizri scrise:
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Semntura

PRECIZRI
privind activitatea de inventariere
17

Atribuiile gestionarilor
pentru pregtirea gestiunii n vederea inventarierii:
(1) Aranjarea bunurilor pe sortotipodimensiuni;
(2) Codificarea tuturor bunurilor i etichetarea de raft;
(3) Inscripionarea mijloacelor fixe i a obiectelor de inventar;
(4) Confruntarea datelor din evidena contabil cu cele din evidena tehnico-operativ a
gestiunii.
Atribuiile comisiei de inventariere:
(1) Luarea declaraiei scrise de la gestionar (conform modelului prezentat);
(2) Identificarea tuturor locurilor (ncperilor) n care pot fi depozitate bunuri de natura
celor supuse inventarierii i aplicarea sigiliilor n situaia n care exist mai multe ci de acces
ntr-un spaiu de depozitare;
(3) Bararea i semnarea n dreptul ultimei operaiuni nscrise n fiele de magazie;
(4) S controleze dac toate instrumentele i aparatele de msur au fost verificate,
etalonate i sunt n stare de funcionare;
(5) S organizeze zone tampon, n care vor avea loc toate operaiile de intrri i iesiri, din
timpul inventarierii, i care vor fi certificate n documentele justificative ntocmite, de ctre
membrii comisiei de inventariere cu meniunile primit / eliberat n timpul inventarierii;
(6) Afiarea pe ua de intrare n gestiune a perioadei de efectuare a inventarierii.
(7) Prezentarea listelor de inventar persoanei mputernicite din compartimentul financiar
contabil, pentru certificarea coninutului (calcularea diferenelor valorice, exactitatea soldului
scriptic, exactitatea calculelor efectuate).

Inventarierea ACTIVELOR FIXE NECORPORALE const n:


a) identificarea faptic a activelor, n baza documentelor prin care se atest dreptul de
proprietate, existena i apartenena la unitatea deintoare;
b) determinarea gradului de utilitate i de depreciere, prin stabilirea urmtoarelor stri:
ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
exist o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere
n funciune;
performana sa n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate;
modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu.
Inventarierea ACTIVELOR FIXE CORPORALE const n :
a) identificarea faptic a activelor, n baza documentelor prin care se atest dreptul de
proprietate,schielor de amplasament i a dosarelor tehnice;
b) determinarea gradului de utilitate i de depreciere prin stabilirea urmtoarelor stri :
deteriorrii fizice a activului;
ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
18

exist o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere
n funciune;
performana sa n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate;
modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu.
Inventarierea IMOBILIZRILOR CORPORALE I NECORPORALE N CURS DE
EXECUIE const n:
a) verificarea conformitii documentaei existente;
b) evaluarea, stadiului fizic al fiecrui obiect n parte,la data inventarierii, pe baza
documentaiei i a lucrrilor efectiv constatate la fata locului.
c) stabilirea cauzelor care au condus la existena unor investiii sistate sau abandonate ;
Inventarierea ACTIVELOR FINANCIARE const n:
identificarea nominal a titlurilor de crean i nregistrarea acestora n situaii analitice care s
cuprind:
a) pentru aciunile deinute la societi comerciale, n calitate de acionar:
denumirea i durata societii comerciale;
numrul, categoria i valoarea nominal a aciunilor;
nr. i data actului constitutiv sau aditional;
b) pentru titluri de participare la organisme financiare internaionale:
denumirea organismului internaional;
numrul, tipul sau categoria titlului ;
seria i data titlului;
valoarea nominal.
c) pentru depozite i garanii depuse la furnizorii de utiliti:
denumirea instituiei sau a societii debitoare;
tipul, durata acordrii, tipul de depozit, felul garaniei, valoarea;
nr.i data contractului sau a actului prin care s-a constituit dreptul de crean.
Inventarierea STOCURILOR const n :
a) determinarea stocurilor faptice prin numrare, cntrire, transvazare i msurare sau
cubare, dup caz;
b) n situaia lichidelor i a altor produse de mas a cror cantitate nu poate fi stabilit
prin metode clasice se vor respecta modalitile specifice de inventariere a unor bunuri aprobate
de ordonatorul de credite.
c) materialele de natura obiectelor de inventar n folosin, inventariate pe fiecare
persoan, se centralizeaz i se compar cu datele din evidena tehnico-operativ,precum i cu
datele din evidena contabil.
d) pentru bunurile aflate la teri, comisia de inventariere verific:
existena i conformitatea documentelor de predare - primire i de livrare ;
ntocmete listele de inventariere,
iar persoana care gestioneaz contul :
ntocmete i transmite terilor cererile de confirmare,i
ataeaza confirmrile primite la listele de inventariere.
Inventarierea CREANELOR I OBLIGAIILOR FAT DE TERI,
(provenite din operaiuni comerciale, administrarea impozitelor i taxelor i avansuri,
cuprinse n grupele de conturi 23, 40, 41 i 46) const n :
19

a) identificarea nominal a debitorilor i creditorilor, i calculul ponderii creanei sau a


obligaiei n totalul soldului contului sintetic;
b) stabilirea metodei de confirmare, care poate fi:
prin extras de cont;
prin efectuarea de punctaje reciproce.
c) verificarea creanei i a obligaiei deinute prin:
existena documentelor care constituie titlu de crean:
- facturi , contracte , bilet la ordin, cambie, trat, etc;"
- titluri executorii sau alte acte legale din care rezult drepturi patrimoniale ;
ncadrarea n termenul de plat sau de ncasare .
d) ntocmirea situaiilor nominale , cu debitorii i creditorii verificai , pentru justificarea
soldului fiecrui cont sintetic cu precizarea modalitii de confirmare(executat de ctre persoana
autorizat din compartimentul de contabilitate).
Situaiile nominale se identific prin denumirea institutiei i a compartimentului care ine
contul, denumirea i simbolul contului sintetic inventariat i poart semnaturile comisiei de
recepie i responsabilului de cont. Situaiile nominale conin urmatoarele informaii minime:
denumirea clientului, ageniei sau autoritii de implementare,debitorului sau a
creditorului.
denumirea actului legal , nr.i data .
valoarea creanei sau a obligaiei.
Inventarierea DISPONIBILITTILOR BNETI aflate n conturi la bnci i la
unitile Trezoreriei Statului, const n:
a) verificarea conformitii extraselor de cont, i
b) confruntarea soldurilor din extrasele de cont , din ziua de 31 decembrie sau din
ultima zi lucrtoare a anului, cu soldurile din contabilitate;
c) ntocmirea situaiilor analitice pe fiecare sold de cont sintetic.
Inventarierea DISPONIBILITILOR n lei i valut din casieria unitii const n:
a) efectuarea controlului de cas n conformitate cu prevederile legale, n ultima zi
lucrtoare a exerciiului financiar;
b) confruntarea soldurilor din registrul de cas ,din ultima zi lucrtoare a exerciiului, cu
monetarul i cu cele din contabilitate, dup inregistrarea tuturor operaiunilor de ncasri i pli
aferente exerciiului financiar;
Inventarierea CECURILOR I EFECTELOR COMERCIALE primite de la clieni (ct.
511 ) const n:
a) verificarea condiiilor de form i fond prevzute de legislaia n vigoare;
b) verificarea termenelor de ncasare;
c) confruntarea soldului contului sintetic cu totalul categoriilor de efecte inventariate.

Inventarierea ALTOR VALORI (ct.532) const in :


a) verificarea autenticitii fiecrui element , gruparea pe categorii de valori i
calcularea valorii lor totale utilizndu-se valoarea nominal a imprimatului;
b) confruntarea soldurilor conturilor sintetice de gr.II cu totalul valoric al categoriei din
fiecare list de inventariere.
Inventarierea ACREDITIVELOR const n:
a) verificarea documentelor justificative din care rezult obligaia deschiderii
acreditivelor;
20

b) verificarea documentelor care justific acordarea i termenelor de decontare a


avansurilor pe fiecare titular de avansuri;
c) confruntarea extraselor de cont cu soldurile conturilor din conturile sintetice i totalul
listelor de inventariere;
d) nscrierea n listele de inventariere , a furnizorilor beneficiari de acreditive / titularilor
de avansuri , nr.i data documentelor justificative , suma i termenul de plat sau de decontare.
Inventarierea CONTURILOR N AFARA BILANULUI const n:
a) garanii:
verificarea conformitii i legalitii fiecrui tip de garanie;
transmiterea cererilor pentru confirmarea valabilitii scrisorilor de garanie
bancar de ctre bncile emitente.
ntocmirea listelor de inventariere pe debitori, pe tipuri de garanii i sume.
b) bunuri i valori:
identificarea bunurilor n baza specificaiilor din actelor de predare-primire i a
documentelor de livrare i
evaluarea utilitii bunurilor respective;
consemnarea n listele de inventariere a denumirii terului, nr. i data
documentului de predare-primire i ale documentului de livrare, denumirea bunurilor i valoarea,
iar persoana care gestioneaz contul:
transmite terilor listele de inventariere pentru confirmare, i
ataeaza confirmrile primite la listele de inventariere.

Pentru inventarierea altor elemente de activ i de pasiv ce nu reprezint bunuri este


suficient prezentarea lor n situaii analitice distincte care s fie totalizate i s justifice soldul
conturilor sintetice respective n care acestea sunt cuprinse.
Situaiile analitice se ntocmesc i se semneaz de persoanele care administreaz conturile
sintetice i sunt supuse verificrii i certificrii comisiei de inventariere.

Anexa Nr.: 5
PROCEDURA 02
Ed.: 01
Pag. 23/24
DECLARAIE DE INVENTAR
Subsemnatul ...................... la . pe funcia de
gestionar al ............. numit prin decizia nr. .......... din data de ................ declar:
(1) Toate valorile materiale i bneti aflate n gestiunea subsemnatului se gsesc n ncperile:
....................................
.........................................................................
21

(2) Posed (nu posed) valori materiale i bneti aparinnd terilor


....................................
.........................................................................
(3) Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri n valoare (cantitate) de
....................................
.........................................................................
(4) Am (nu am) eliberat valori materiale i bneti fr documente legale.
Beneficiar ..............................................................
Beneficiar ...............
Beneficiar ............................
(5) Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate, pentru care sau ntocmit
documentele aferente n cantitate de:
....................................
.........................................................................
(6) Am (nu am) documente de primire/eliberare care nu au fost operate n evidenta operativ sau nu au
fost predate la contabilitate:
.........................................................................
.........................................................................
(7) Dein (nu dein) numerar din vnzarea mrfurilor aflate n gestiune, de lei:
...................................................................
.......................................................................
(8) Ultimele documente de intrare sunt:
felul ............. nr. ................ din data de ......................
felul ............. nr. ................ din data de ......................
(9) Ultimele documente de ieire sunt:
felul ............. nr. ................ din data de ......................
felul ............. nr. ................ din data de ......................
(10)
Ultimul raport de gestiune a fost ncheiat la data de ............. pentru perioada .
(11)Dac mai aveti ceva de adugat .....................................
........................................................................
.........................................................................
Semnturi
DATA N FATA NOASTR
GESTIONAR
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Data .... ora ......

Antetul instituiei publice

Anexa Nr.: 6
PROCEDURA 02
Ed.: 01
Pag. 24/24

Nr. .. / ..
APROBAT
ORDONATOR DE CREDITE

PROCES-VERBAL
al Comisiei de inventariere nr. .
din data de ..
Cap. 1. Date de identificare :
.
(se trec: nr. i data deciziei de numire a comisiei de inventariere, numele i prenumele membrilor,
gestiunea/gestiunile inventariate, denumirea elementului/elementelor inventariate, data nceperii i
terminrii operaiunii de inventariere).
Cap. 2. Rezultatele inventarierii :
22

Liste de inventariere
Situaii analitice
Nr.
Denumire gestiune
crt
/responsabil bunuri
.
/cont.
1.
2.
Total,din care:

Cont*)

6.

Denumire
cont / element
inventariat

Sold
scriptic
la data:
.

4.

8.

Valoare contabil
Valoare
Inventar la
Data .
6.

Diferene
Plus Minus
7.

8.

*) Inregistrrile se fac n ordinea cresctoare a conturilor care au fost inventariate


Cap. 6. Constatri :

(Se trec constatrile comisiei privind pstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritii bunurilor
din gestiuni, precum i alte aspecte considerate semnificative i legate de gestiunile verificate.)
Cap. 4. Concluzii i propuneri:

(se trec date cu privire la:


lipsuri i/sau plusuri constatate;
pagube din creane prescrise;
stocurile depreciate, fr micare sau cu micare lent;
bunurile lips propuse pentru compensare cu plusuri constatate;
scoaterea din uz a obiectelor de inventar i declasare sau casare a unor stocuri (se
anexeaz listele de inventariere aferente fiecrei poziii)(vezi procedurile aferente);
modul de regularizare a diferenelor dintre datele din contabilitate i cele faptice,
persoanele vinovate i propuneri de msuri n legtur cu acestea)
COMISIA DE INVENTARIERE
Nume i prenume
calitatea
semntura
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________

23

S-ar putea să vă placă și