Sunteți pe pagina 1din 188

Antet

APROBAT,
ADMINISTRATOR

Principii, Politici si Metode contabile ce se vor aplica la intocmirea si


prezentarea situatiilor financiare

1.Prezentare :
S.C. ............. SA, societate nfiinat n baza HG nr............, este specializat
n..........................................
S.C. ............. SA, are sediul social in Bucuresti, Str............... nr....., sector 5; inregistrata
la Registrul Comertului sub nr.J40................cod de identificare fiscala RO ......... si este
filiala a...................................
2.Baza legala a intocmirii situatiilor financiare:
Situatiile financiare individuale / consolidate se vor intocmi in conformitate cu:
Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Europenea aprobate prin OMFP 3055/2009 ;
Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat;
Legea 31/1991 a societatilor comerciale.
3.Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda naional.

Contabilitatea operaiunilor efectuate n valut se ine att n moneda naional, ct i n


valut. Facturile externe, certificatele de rezidenta ale partenerilor externi vor fi acceptate
in limba de rezidenta. Prin valut se nelege alt moned dect leul.
4. Obiectivul politicilor contabile aplicabile societatii cuprinde reguli de recunoastere,
evaluare si prezentare in situatiile financiare a elementelor de bilant si cont de profit si
pierdere si reguli pentru conducerea contabilitatii in cadrul SC ............. SA.
Situatiile financiare ale societatii trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor,
pozitiei financiare , profitului sau pierderii societatii.
Prezentele politici contabile sunt stabilite in baza OMFP 3055/2009 pentru aprobarea
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
In cazul efectuarii unor operatiuni pentru care nu exista prevedere expresa in prezentele
politici contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua inregistarile
in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, cu completarea si aprobarea
ulterioara a politicilor contabile, dar nu mai traziu de intocmirea situatiilor financiare
anuale.
Prezentele politici contabile trebuie aplicate cu respecatrea legislatiei in general si a celei
care reglementeaza aspectele financiar-contabile (ordine ale ministrului finantelor
publice, etc).
5. Corectarea erorilor se efectueaz la data constatrii lor:
-corectarea erorilor aferente exerciiului financiar curent se efectueaz pe seama contului
de profit i pierdere;
-corectarea erorilor semnificative aferente exerciiilor financiare precedente se efectueaz
pe seama rezultatului reportat;
-corectarea erorilor nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se
efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
Pentru erorile aferente exercitiilor anterioare,conducerea compartimentului financiarcontabil

informeaza

consiliul

de

administratie

valoare,cauze,etc.

cu

privire

la

natura

erorii,

Seminificativ inseamna orice valoare care depaseste suma de 10.000 lei atat pentru
fiecare pozitie bilantiera cat si pentru cumulatul erorilor constatate si influenteaza
informatiile financiar-contabile.
nregistrarea stornrii unei operaiuni contabile aferente exerciiului financiar curent se
efectueaz prin corectarea cu semnul minus a operaiunii iniiale (stornare n rou).
6.Elementele prezentate n situaiile financiare anuale se evalueaz n conformitate
cu principiile contabile generale conform contabilitii de angajamente prezentate
in OMFP 3055/2009.
Astfel, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd
tranzaciile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul su
este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situaiile
financiare ale perioadelor aferente.
Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeasi tranzactie sunt
recunoscute simultan in contabilitate , prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile
aferente ,cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.
Principiul contabilitii de angajamente se aplic inclusiv la recunoaterea dobnzii
aferente perioadei, indiferent de scadena acesteia (sectiunea 7 OMFP 3055/2009).
Recunoasterea elementelor in bilant
1 Activele imobilizate
CADRUL DE REGLEMENTARE:
Legea contabilitii nr. 82/24 decembrie 1991, republicat,
Reglementrile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitilor
Economice Europene aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
3055/2009

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizrilor


privind unele msuri referitoare la organizarea i conducerea contabilitii de
gestiune
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, republicata (M.O. nr. 242 din 31 mai 1999)
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.512/ 27.11.2008 privind documentele
financiar-contabile (M.O. 870/2008);
H.G. privind nfiinarea SC ............. SA, ca filiala a Companiei
Nationale Posta Romana SA
Lista de investiii i Programul de achiziii;
H.G. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe;
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare i
deinute pe o perioad mai mare de un an. Pct.64(1)
Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizrii pe o baz continu, pe o
perioad mai mare de un an, n scopul desfurrii activitilor entitii. (Pct.65)
1.1Imobilizarile necorporale
Recunoaterea imobilizrilor necorporale se realizeaza potrivit prevederilor Ordinului
3055/2009, astfel:
O imobilizare necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fr suport material i
deinut pentru utilizare n procesul de producie sau furnizare de bunuri sau servicii,
pentru a fi nchiriat terilor sau pentru scopuri administrative.
O imobilizare necorporal ndeplinete criteriul de a fi identificabil cnd:

a) este separabil, adic poate fi separat sau divizat de entitate i vndut, transferat,
autorizat, nchiriat sau schimbat, fie individual, fie mpreun cu un contract
corespunztor, un activ identificabil sau o datorie identificabil; sau
b) decurge din drepturi contractuale sau de alt natur legal, indiferent dac acele
drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi i obligaii.
O entitate controleaz o imobilizare dac entitatea are capacitatea de a obine beneficii
economice viitoare de pe urma resursei i de a restriciona accesul altora la acele
beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporal pot
include venitul din vnzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte
beneficii rezultate din utilizarea imobilizrii de ctre entitate.
Anumite imobilizri necorporale pot fi pstrate n sau pe un obiect fizic, cum ar fi un
compact-disc (n cazul unui software), documentaie legal (n cazul unei licene sau al
unui brevet) sau pelicul. Pentru a stabili dac o imobilizare care ncorporeaz att
elemente corporale, ct i necorporale ar trebui tratat ca imobilizare corporal sau ca
imobilizare necorporal, o entitate evalueaz care element este mai semnificativ. De
exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fr acel
softwarespecific se include n valoarea acelei imobilizri corporale. Acelai lucru este
valabil i pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci cnd software-ul nu este
parte integrant a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare
necorporal.
Listele de clieni nu se recunosc ca imobilizri necorporale.
O imobilizare necorporal trebuie recunoscut n bilan dac se estimeaz c va genera
beneficii economice pentru entitate i costul activului poate fi evaluat n mod credibil.
Costul de achiziie al imobilizrilor necorporale cuprinde: preul de cumprare, taxele
de import i alte taxe (cu excepia acelora pe care ............. SA le poate recupera de la
autoritile fiscale), precum i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziiei
imobilizrilor respective.
Imobilizarile necorporale vor fi recunoscute in bilant la valoarea de intrare mai putin
ajustarile cumulate de valoare.
n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind:
- cheltuielile de constituire;

- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare, cu
excepia celor create intern de entitate;
- fondul comercial;
- alte imobilizri necorporale;
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale; i
- imobilizrile necorporale n curs de execuie.
Metoda de amortizare va fi cea liniara pe urmatoarea perioada:
- 3 ani pentru programele informatice si drepturi patrimoniale de autor;
- pe perioada contractului sau pe durata de utilizare pentru brevete, licente, marci de
comert sau fabrica.
Programele de tip antivirus, care sunt valabile pentru o perioada de un an sau sub un an,
vor reprezenta cheltuiala a perioadei si nu se vor capitaliza in imobilizari necorporale.
Software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fr acel software specific
se include n valoarea acelei imobilizri corporale.
Sistemele de operare a calculatoarelor (ex: Windows, Vista, etc), se vor include in
valoarea calculatoarelor si se vor amortiza conform duratei si politicii de amortizare
stabilita pentru calculatoare.
Atunci cnd software-ul nu este parte integrant a hardware-ului respectiv, software-ul
este tratat ca imobilizare necorporal.
Recunoasterea cheltuielilor de constituire
Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de nfiinarea sau dezvoltarea unei
entiti (taxe i alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuieli privind emisiunea i
vnzarea de aciuni i obligaiuni, precum i alte cheltuieli de aceast natur, legate de
nfiinarea i extinderea activitii entitii).
Cheltuielile de constituire vor fi recunoscute ca o cheltuiala a perioadei si nu se vor
capitaliza.

Exceptie: Daca valoarea acestor cheltuieli depaseste 10.000 lei atunci se vor capitaliza
si se vor amortiza pe o perioada de maxim 5 ani.( pct.76)
O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz n care poate imobiliza
cheltuielile de constituire. n aceast situaie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate
n cadrul unei perioade de maximum cinci ani.
n situaia n care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face
nici o distribuire din profituri, cu excepia cazului n care suma rezervelor disponibile
pentru distribuire i a profitului reportat este cel puin egal cu cea a cheltuielilor
neamortizate.
Sumele prezentate n bilan la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate n
note.
Documente:
- Hotarri ale Adunarii Generale a Actionarilor
- Hotarri ale Consiliului de Administratie,
- Referate de necesitate,
- Facturi,chitante din care rezulta sumele achitate
Inregistrari contabile:
201 Cheltuieli de constituire = %
404 Furnizori de imobilizari
462 Creditori diversi
512 Conturi curente la banci
531 Casa lei
- amortizarea cheltuielilor de constituire se realizeaza intr-o perioada de 5 ani
6811 Chelt.privind amortizarile = 2801 Amortizare imob.necorporale
- scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire amortizate

2801 Amortizare imob.necorporale= 201 Cheltuieli de constituire


Recunoasterea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor
i activelor similare reprezentnd aport, achiziionate sau dobndite pe alte ci, se
nregistreaz n conturile de imobilizri necorporale la costul de achiziie sau valoarea de
aport, dup caz. n aceast situaie valoarea de aport se asimileaz valorii juste.
Concesiunile primite se reflect ca imobilizri necorporale atunci cnd contractul de
concesiune stabilete o durat i o valoare determinate pentru concesiune. (Pct.81)
Amortizarea concesiunii urmeaz a fi nregistrat pe durata de folosire a acesteia,
stabilit potrivit contractului.
Cheltuielile aferente achizitionarii de drepturi de autor care din punct de vedere
contabil reprezinta imobilizari necorporale, respectiv opere originale de creatie
intelectuala care urmeaza sa participle la mai multe cicluri de productie (emisiuni
filatelice, produse si servicii filatelice), se recupereaza prin intermediul deducerilor de
amortizare liniara pe o perioada de 3 ani.
n cazul n care contractual prevede plata unei chirii, i nu o valoare amortizabil, n
contabilitatea societatii care primete concesiunea, se reflect cheltuiala reprezentnd
chiria, fr recunoaterea unei imobilizri necorporale.
Brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i alte active similare, se amortizeaz
pe durata prevzut pentru utilizarea lor de ctre societatea care le deine.
Concesiunile se efectueaz pe baza contractelor ncheiate cu autoritile la valoarea
prevzut n contractul de concesiune.
Documente:
- contract de concesiune;
- contract licente, marci comerciale, drepturile si activele similare;
- proces verbal concesiune
- proces verbal de predare-primire (recepie) pentru bunurile ce fac obiectul concesiunii.
8

- facturi;
Inregistrari contabile:
-situatie in care concesiunea nu se poate recunoaste ca activ- in contractul de cesiune
se prevede plata unor redevente la anumite termene.
Inregistrarea sumelor reprezentnd redevenele datorate pe toat perioada concesionrii
Debit cont 8036,

-pentru redevente neajunse la scadenta

Redevene, locaii de gestiune,


chirii i alte datorii asimilate
se inregistreaza chiria lunara

- pentru redevente scadente

612

= 401

Cheltuieli cu redevenele, locaiile

Furnizori

de gestiune i chiriile
i concomitent,
se nregistreaz sumele respective n creditul contului 8036 Redevene, locaii de
gestiune, chirii i alte datorii asimilate
-situaia n care concesiunea se poate recunoate ca active
Se nregistreaz n contabilitate valoarea total a concesiunii primite:
205 Concesiuni, brevete, licene, mrci

= 167 Alte mprumuturi i datorii

comerciale, drepturi i active similare

asimilate

i concomitent se nregistreaz n afara bilanului activul primit n concesiune, n debitul


contului 8038 Alte valori n afara bilanului.
Amortizarea concesiunilor se realizeaza pe durata contractelor.
Amortizarea licentelor se realizeaza pe perioada prevazuta pentru utilizarea lor de catre
SC ............. SA sau pe perioada prevezuta in contract.
Document: Plan de amortizare
nregistrarea amortizrii lunare a concesiunii:
6811

2805

Cheltuieli de exploatare privind

Amortizarea concesiunilor, brevetelor,

amortizarea imobilizrilor

licenelor,mrcilor comerciale, drepturilor


i activelor similare

Achitarea redevenei datorate :


167 Alte mprumuturi i datorii asimilate = 512 Conturi la bnci
La expirarea duratei contractului, dup amortizarea integral, se nregistreaz restituirea
imobilului i a terenului aferent i, implicit, scoaterea din eviden a concesiunii primite:
2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor,

205
Concesiuni, brevete, licene, marci

licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor

comerciale, drepturi si active similare

si activelor similare
i concomitent Credit cont 8038 Alte valori n afara bilanului
Scoaterea din evidenta a concesiunilor, licente, marcilor comerciale, drepturile si
activele similare, pe baza hotararii conducerii ............. S.A.
Valoarea neamortizata a concesiunilor, licentelor, marcilor comerciale, drepturile si
activele similare scoase din evidenta
658 Alte cheltuieli de exploatare

= 205 Concesiuni, brevete, licene, marci

comerciale, drepturi si active similare


Valoarea concesiunilor, licente, marcilor comerciale, drepturile si activele similare,
depuse ca aport la capitalul

altor entitati in schimbul dobandirii de participatii in

capitalul acestora:
%

= 205 Concesiuni, brevete, licene, marci comerciale drepturi si active similare

261 Actiuni detinute la entitatile afiliate


263 Interese de participare
10

265 Alte titluri imobilizate


Recunoasterea fondului comercial
Fondul comercial se recunoaste , de regul, la consolidare i reprezint diferena dintre
costul de achiziie i valoarea just la data tranzaciei, a prii din activele nete
achiziionate de societate.(Pct.83)
n situaiile financiare anuale individuale, fondul comercial se va recunoate numai n
cazul transferului tuturor activelor sau al unei pri a acestora i, dup caz, i de datorii i
capitaluri proprii, indiferent dac este realizat ca urmare a cumprrii sau ca urmare a
unor operaiuni de fuziune.
Pentru recunoaterea n contabilitate a activelor i datoriilor primite cu ocazia acestui
transfer, entitile trebuie s procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, n
scopul determinrii valorii individuale a acestora. Aceasta se efectueaz, de ctre
profesioniti calificai n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu,
recunoscut naional i internaional.
n cazul n care fondul comercial este tratat ca un activ se amortizeaz n cadrul unei
perioade de maximum cinci ani.
nregistrari contabile:
Cont 2071 -Fond comercial pozitiv:
In debitul contului 2071
- cu diferenta pozitiva intre costul de achizitie si valoarea la data tranzactiei, a partii din
activele nete achizitionate;
In creditul contului 2071:
-valorea neamotizata a fondului comercial pozitiv scos din evidenta
658

Alte cheltuieli de exploatare

2071
Fond comercial pozitiv

11

- scoaterea din evidenta a fondului cu valorea amortizata integral:


2807

2071

Amortizarea fondului commercial

Fond comercial pozitiv

- valoarea amortizata a fondului comercial:


6811

Cheltuieli de exploatare privind

2807
Amortizarea fondului commercial

amortizarea imobilizarilor
Cont 2075 Fond comercial negativ:
In creditul contului 2075
- diferenta negativa intre costul de achizitie si valoarea la data tranzactiei, a partii din
activele nete achizitionate;
In debitul contului 2075:
-cota parte din fondul comercial negativ reluat la venituri:
2075

Fond comercial negativ

781
Venituri din provizioane si ajustari pentru
depreciere privind activele de exploatare

Recunoasterea avansurilor si altor imobilizari necorporale


Recunoasterea Avansurilor i alte imobilizri necorporale se realizeaza potrivit Ordinului
3055/2009, astfel:
n cadrul avansurilor i altor imobilizri necorporale se nregistreaz

avansurile

acordate furnizorilor de imobilizri necorporale, programele informatice create de


entitate sau achiziionate de la teri, pentru necesitile proprii de utilizare, precum i
retete, formule ,modele ,proiecte si prototipuri.

12

Programele informatice se amortizeaz pe durata prevzut pentru utilizarea lor de


ctre entitatea care le deine.
n cazul programelor informatice achiziionate mpreun cu licenele de utilizare,
dac se poate efectua o separare ntre cele dou active, acestea sunt contabilizate i
amortizate separat.
Documente:
- Referat de necesitate intocmit de compartimentul de specialitate;
- Contract;
- factur;
- proces verbal de recepie;
- ordin de transfer
- proces verbal de inventariere;
- proces verbal de scoatere din evidenta;
- Referat privind trecerea pe cheltuieli a programelor informatice neamortizate complet;
Inregistrari contabile:
234 Avansuri de imobilizri necorporale = 404 Furnizori de imobilizari
Intrari imobilizari necorporale:
208

Alte imobilizari necorporale

404

Furnizori de imobilizari

- cost de achizitie conform facturii si conform procesului verbal de receptie.


208

Alte imobilizari necorporale

451

Decontari intre entitati afiliate

453

Decontari privind interesele de participare

13

- valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale achizitionate de la


entitati afiliate sau entitati legate prin interese de participare,la cost de achizitie conform
facturii sau alt document justificativ si conform procesului verbal de receptie;
208

Alte imobilizari necorporale

4751
Subventii guvernamentale pentru investitii

- valoarea programelor si altor imobilizari necorporale primite ca subventii


guvernamentale, conform facturii sau alt document justificativ si conform procesului
verbal de receptie;
208

Alte imobilizari necorporale

4754
Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

- cu contravaloarea plusurilor de inventar la valoare justa constatate la programele


informatice si la alte imobilizari necorporale;

Iesiri imobilizari necorporale


658

Alte cheltuieli de exploatare

208
Alte imobilizari necorporale

- cu valoarea neamortizata a programelor informatice sau a altor imobilizari necorporale,


inregistrate pe cheltuiala unitatii cu aprobarea conducerii
2808

Amortizarea altor imob.necorporale

208
Alte imobilizari necorporale

- cu valoarea amortizata a imobilizarilor scoase din evidenta;


456

Decontari cu actionarii/asociatii

208
Alte imobilizari necorporale

privind capitalul
- cu valoarea altor imobolizari necorporale aportate si retrase

14

208

Alte imobilizari necorporale

261

Actiuni detinute la entitatile affiliate

263

Interese de participare

265

Alte titluri imobilizate

- cu valoarea imobilizarilor necorporale depuse ca aport la capitalul altor entitati in


schimbul dobandirii de participatii la capitalul acestora;
Amortizarea imobilizarilor necorporale:
6811

Cheltuieli de exploatare privind

2808
Alte imobilizari necorporale

amortizarea imobilizarilor
Programul informatic se amortizeaz pe durata estimat a fi utilizat.

Recunoasterea imobilizarilor necorporale in curs


Imobilizrile necorporale n curs de execuie reprezint imobilizrile necorporale
neterminate pn la sfritul perioadei, evaluate la costul de producie sau costul de
achiziie, pentru care nu s-a intocmit Proces Verbal de punere in functiune.
Documente:
- Referat de necesitate intocmit de compartimentul de specialitate;
- contract
- factur;
- proces verbal de recepie;
- ordin de transfer;
- proces verbal de inventar;

15

- proces verbal de scoatere din evidenta;


- referat privind trecerea pe cheltuieli a imobilizrile necorporale n curs de execuie, care
din diferite motive nu se finalizeaza ca imobilizare necorporala.

Inregistrari contabile:
Intrari:
233

Imobilizari necorporale in curs de executie


404

Furnizori de imobilizari

451

Decontari intre entitati afiliate

453

Decontari privind interesele de participare

- cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie facturate de furnizori sau


entitati afiliate, sau entitati legate prin interese de participare;
233

Imobilizari necorporale in curs de executie

456
Decontari cu actionarii / asociatii
privind capitalul

- cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie primite ca aport la capitalul


social;
Iesiri:
%

= 233

Imobilizari necorporale in curs de executie

203

Cheltuieli de dezvoltare

208

Alte imobilizari necorporale

- cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie receptionate;


658

233

Alte cheltuieli de exploatare

Imobilizari necorporale in curs de executie

16

- cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie scoase din evidenta si


inregistrate pe cheltuiala unitatii cu aprobarea conducerii
Avansuri acordate furnizorilor de imobilizari necorporale se incadreaza la avansuri
pentru imobilizari necorporale daca in contracte sunt prevazute clauze privind acordarea
de avansuri.
Documente:
- Referat de necesitate intocmit de compartimentul de specialitate;
- contract
- factur;
- proces verbal de inventar;
nregistrare in contabilitate:
Intrari:
234

Avansuri acordate pentru

404
Furnizori de imobilizari

imobilizari necorporale
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale conform
facturii;
234

Avansuri acordate pentru

765
Venituri din diferente de curs valutar

imobilizari necorporale
- cu diferente favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar a avansului acordat in valuta;
234
Avansuri acordate pentru

768
Alte venituri financiare
17

imobilizari necorporale
- cu diferente favorabile de curs valutar aferente creantelor din avansuri exprimate in lei a
caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la
finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar.
Iesiri:
404

Furnizori de imobilizari

234
Avansuri acordate pentru imobilizari
necorporale

- cu decontarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.


665

Cheltuieli cu diferente de curs valutar

234
Avansuri acordate pentru imobilizari
necorporale

- cu diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv
la inchiderea exercitiului financiar a avansului acordat in valuta, sau cu ocazia decontarii
acestora;
668
Alte cheltuieli financiare

234

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

- cu diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor din avansuri exprimate in


lei a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea
acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau inregistrate cu
ocazia decontarii lor.
Evaluarea imobilizarilor necorporale
Evaluarea iniial a imobilizrilor necorporale se realizeaza la costul de achizitie,
conform punctului 86 din Ordinul 3055/2009.

18

Conform punctului 87 din Ordinul 3055/2009, un element raportat drept cheltuial ntr-o
perioad nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizri necorporale.
Cheltuieli ulterioare
Conform punctului 88 din Ordinul 3055/2009, 88. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate
cu o imobilizare necorporal dup cumprarea sau finalizarea acesteia se inregistreaz
n conturile de cheltuieli atunci cnd sunt efectuate.
(2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizrii necorporale atunci cnd este
probabil c aceste cheltuieli vor permite activului s genereze beneficii economice
viitoare peste performana prevzut iniial i pot fi evaluate credibil.
Evaluarea la data bilanului
89. - O imobilizare necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai
puin ajustrile cumulate de valoare.
Cedarea
90.- O imobilizare necorporal trebuie scoas din eviden la cedare sau atunci cnd
niciun beneficiu economic viitor nu mai este ateptat din utilizarea sau cedarea sa.
91.- (1) n cazul scoaterii din eviden a unei imobilizri necorporale, sunt evideniate
distinct veniturile din vnzare, cheltuielile reprezentnd valoarea neamortizat a
imobilizrii i alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
(2) n scopul prezentrii n contul de profit i pierdere, ctigurile sau pierderile care apar
odat cu ncetarea utilizrii sau ieirea unei imobilizri necorporale se determin ca
diferen ntre veniturile generate de ieirea activului i valoarea sa neamortizat, inclusiv
cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, i trebuie prezentate ca valoare net, ca
venituri sau cheltuieli, dup caz, n contul de profit i pierdere, la elementul "Alte venituri
din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dup caz.
%
6583

= 20X

Imobilizari necorporale
Cheltuieli privind activele cedate

19

280X

Amortizarea imobilizarilor necorporale


Documente de evidenta: balanta analitica,fisa de evidenta a imobilizarii
Documente de intrare: contract, factura, proces verbal de receptie si punere in

functiune.
Documente de iesire : Hotararea C.A, contract, proces verbal de scoatere din
functiune, factura sau proces verbal de casare.
Cheltuieli ulterioare privind imobilizrile necorporale (pct. 88), reprezinta acele
cheltuieli care nu majoreaza performanta imobilizarii necorporale initiale, sau nu
genereaza beneficii economice suplimentere in viitor.
- n conturi din clasa 6 pe baz de factura care atest efectuarea cheltuielilor, dup natura
lor (bonuri de consum materiale, etc.).
6xx

Conturi de cheltuieli
3xx

Conturi de stocuri si prod. In curs de executie

4xx

Conturi de terti

Condiiile n care o imobilizare necorporala este scoas din eviden conform pct. 90 din
Ordinul 3055/2009, sunt:
- la propunerea comisiei de inventariere pe baza Procesului Verbal de
inventariere, atunci cand se constata imobilizari necorporale ( licente,
programe informatice, etc.) depasite moral, nu mai corespund scopului si
necesitatilor, pentru care au fost achizitionate;
- cand nu mai genereaza nici un beneficiu economic viitor.
Documente privind scoaterea din evidenta contabila a imobilizrilor necorporale aprobat
de persoanele autorizate, sunt:
- Procesul verbal de inventariere;
- Procesul verbal de scoatere din functiune;

20

1.2Imobilizari corporale
Conform punctului 93 din Ordinul 3055/2009:
(1) Imobilizrile corporale cuprind: terenuri i construcii; instalaii tehnice i
maini; alte instalaii, utilaje i mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizri
corporale i imobilizri corporale n curs de execuie.
(2) Terenurile i cldirile sunt active separabile i sunt contabilizate separat, chiar
atunci cnd sunt achiziionate mpreun. O cretere a valorii terenului pe care se afl o
cldire nu afecteaz determinarea valorii amortizabile a cldirii.
Conform punctului 94. - (1) Contabilitatea terenurilor se ine pe dou categorii:
terenuri i amenajri de terenuri.
(2) n contabilitatea analitic, terenurile pot fi evideniate pe urmtoarele grupe:
terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fr construcii, terenuri cu zcminte,
terenuri cu construcii i altele.
Conform punctului 95. -(1) Imobilizrile corporale deinute n baza unui contract
de leasing se evideniaz n contabilitate n funcie de prevederile contractelor ncheiate
ntre pri, precum i legislaia n vigoare.
Deasemenea ............. SA, la recunoasterea contractelor de leasing, va tine cont si
de cerintele principiului prevalentei economicului asupra juridicului conform punctului
45 din Ordinul 3055/2009, astfel:
(1) Principiul prevalenei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor
din cadrul elementelor din bilan i contul de profit i pierdere se face innd seama de
fondul economic al tranzaciei sau al operaiunii raportate, i nu numai de forma
juridic a acestora.
(2) Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate i

21

prezentarea fidel a operaiunilor economico-financiare, n conformitate cu realitatea


economic, punnd n eviden drepturile i obligaiile, precum i riscurile asociate
acestor operaiuni.
Evenimentele i operaiunile economico-financiare trebuie evideniate n
contabilitate aa cum acestea se produc, n baza documentelor justificative.
Documentele care stau la baza nregistrrii n contabilitate a operaiunilor
economico-financiare trebuie s reflecte ntocmai modul cum acestea se produc,
respectiv s fie n concordan cu realitatea. De asemenea, contractele ncheiate ntre
pri trebuie s prevad modul de derulare a operaiunilor i s respecte cadrul legal
existent.
n condiii obinuite, forma juridic a unui document trebuie s fie n concordan
cu realitatea economic. n cazuri rare, atunci cnd exist diferene ntre fondul sau
natura economic a unei operaiuni sau tranzacii i forma sa juridic, entitatea va
nregistra n contabilitate aceste operaiuni, cu respectarea fondului economic al
acestora.
3) Exemple de situaii cnd se aplic principiul prevalenei economicului asupra
juridicului pot fi considerate:
-ncadrarea contractelor de leasing n leasing operaional sau financiar;
-ncadrarea operaiunilor la vnzare n nume propriu sau comision, respectiv
consignaie;
- recunoaterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor n contul de profit i pierdere
sau ca venituri n avans, respectiv cheltuieli n avans;
-ncadrarea participaiilor ca fiind deinute pe termen lung sau pe termen scurt;
- recunoaterea participaiilor deinute ca fiind de natura aciunilor deinute la
entiti afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizri

22

financiare; ncadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri


comerciale sau financiare.
(4) Entitile au obligaia ca la contabilizarea operaiunilor economico-financiare
s in seama de toate informaiile disponibile, astfel nct s fie extrem de rare situaiile
n care aplicarea principiului prevalenei economicului asupra juridicului s conduc la
o operaiune a crei natur s fie diferit fa de cea stabilit dac nu s-ar aplica acest
principiu.
Criterii generale pentru recunoaterea activelor in cadrul SC ............. S.A.sunt:
a) active utilizate n producia de bunuri sau prestri de servicii, pentru a fi
nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative;
b) active utilizate ntr-o perioad mai mare de un an. (pct. 92);
c) au o valoarea de intrare de peste 1.800 lei. Aceasta valoare potrivit
reglementarilor contabile in cadrul SC .............

S.A., este egala cu

valoarea de intrare a mijloacelor fixe recunoscuta fiscal potrivit


hotararilor de guvern, si a Codului fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003,
cu modificarile si completarile ulterioare( valoarea se modifica in functie
de reglementarile in vigoare).

Criterii

interne

funcie

de specificul

activitii

pentru

recunoasterea

imobilizarilor corporale:
a) acestea sunt achizitionate pentru desfasurarea activitatii conform obiectului
de activitate al societatii (depozite, magazine filatelice).
b) pentru activitati administrative (sediul social)
c) aceste imobilizari corporale sunt prevazute in CATALOGUL PRIVIND
CLASIFICAREA SI DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE A
MIJLOACELOR FIXE.

23

d) Plafonul valoric de la care un activ este ncadrat n categoria


imobilizrilor corporale este de

1.800 lei. Aceasta valoare, potrivit

reglementarilor contabile in cadrul SC ............. S.A., este egala cu valoarea


de intrare a mijloacelor fixe recunoscuta fiscal conform Hotararii de Guvern
nr.105/ 2007( MO 103/12.02.2007) si a Codului fiscal aprobat prin Legea
nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI
In cadrul acestei categori de imobilizari corporale se pot recunoaste terenurile si
amenajarilor de terenuri ( racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie,
imprejmuirile, lucrarile de acces,etc).
Intrari:
prin achizitie directa;
aport la capital;
subventii pentru investitii;
primite cu titlu gratuit;
date in administrarea SC ............. SA prin hotarari de guvern sau alte
reglementari legale;
Iesiri:
cedari, amortizari ( amenajari de terenuri);
participarea in natura la capitalul social al altor entitati in schimbul
dobandirii de participatii in capitalul acestora;
terenuri aportate si retrase de actionari;
terenuri folosite pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate
vanzarii, reclasificate ca marfuri;
retrocedari pe baza de hotarari judecatoresti definitive si irevocabile,
exproprieri de terenuri;

24

Potrivit Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, elementele


dintr-o grup de imobilizri corporale se reevalueaz simultan, pentru a se evita
reevaluarea selectiv i raportarea n situaiile financiare a unor valori care sunt o
combinaie de costuri i valori calculate la date diferite.
TRATAMENTE CONTABILE
Evaluarea initiala imobilizrilor corporale
O imobilizare corporal recunoscut ca activ trebuie evaluat iniial la costul su
n funcie de modalitatea de intrare n entitate.
Evaluarea imobilizrilor corporale la data intrarii in SC ............. SA, conform
punctului 50 din Ordinul 3055/2009:
a) achiziie la cost de achiziie pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii - pentru bunurile reprezentnd
aport la capitalul social;
c) la valoarea just - pentru bunurile obinute cu titlu gratuit sau constatate
plus la inventariere.
n cazurile menionate la lit. b) i c), valoarea de aport i, respectiv, valoarea just, se
substituie costului de achiziie.
50.-(2) Prin valoare just se nelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de
bunvoie ntre pri aflate n cunotin de cauz n cadrul unei tranzacii cu preul
determinat obiectiv.
Valoarea just a activelor se determin, n general, dup datele de eviden de pe pia,
printr-o evaluare efectuat, de regul, de profesioniti calificai n evaluare.

25

n situaia n care nu exist date pe pia privind valoarea just, din cauza naturii
specializate a activelor i a frecvenei reduse a tranzaciilor, valoarea just se poate
determina prin utilizarea unei abordri pe baz de de venit sau de cost de nlocuire.
51. - (1) Costul de achiziie al bunurilor cuprinde preul de cumprare, taxele de import
i alte taxe (cu excepia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la
autoritile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi
atribuibile direct achiziiei bunurilor respective.
(3) Reducerile comerciale acordate de furnizor i nscrise pe factura de achiziie
ajusteaz n sensul reducerii costul de achiziie, n timp ce reducerile financiare primite
de la furnizor, indiferent de perioada la care se refer, reprezint venituri ale perioadei.
(4) Reducerile comerciale acordate i nscrise pe factura de achiziie corecteaz (reduc)
costul de achiziie al bunurilor.
(5) Reducerile comerciale primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior
facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se evideniaz distinct n
contabilitate (contul 609 Reduceri comerciale primite, respectiv contul 709 Reduceri
comerciale acordate).
Documente:
-

referat de necessitate( nota interna)

contract,

factura,

proces verbal de recepie cod 14-2-5, semnat de persoanele autorizate ( Comisia de

receptie constituita potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al SC .............


S.A.), conform Ordinului 3512/ 2008 privind documentele financiar contabile.
-

proces verbal de receptie provizorie semnat de persoanele autorizate (Comisia

constituita potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al SC ............. S.A.),


cod 14-2-5/a conform Ordinului 3512/ 2008 privind documentele financiar contabile.

26

proces verbal de punere n funciune semnat de persoanele autorizate (Comisia

constituita potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al SC ............. S.A.),


cod 14-2-5/b conform Ordinului 3512/ 2008 privind documentele financiar contabile
-

proces verbal de inventariere;


proces verbal de scoatere din functiune semnat de persoanele autorizate (Comisia

constituita potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al SC ............. S.A.)cod


14 2 -3/aA conform Ordinului 3512/ 2008 privind documentele financiar contabile .
-

bon de miscare a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii ,cod 14-2-

3A- conform Ordinului 3512/ 2008 privind documentele financiar contabile.


-

Registrul numerelor de inventar cod 14 2 -1 conform Ordinului 3512/ 2008

privind documentele financiar contabile.


-

Lista de inventar cod 14 2 - 3/aA conform Ordinului 3512/

2008 privind

documentele financiar contabile .


-

Fisa mijlocului fix

procesului verbal de casare/dezmembrare

Exemple de costuri care se efectueaz n legtur cu construcia unei imobilizri


corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:
a) costurile reprezentnd salariile angajailor, contribuiile legale i alte cheltuieli legate
de acestea, care rezult direct din construcia imobilizrii corporale;
b) cheltuieli materiale;
c) costurile de amenajare a amplasamentului;
d) costurile iniiale de livrare i manipulare;
e) costurile de instalare i asamblare;
f) cheltuieli de proiectare i pentru obinerea autorizaiilor;
g) costurile de testare a funcionrii corecte a activului, dup deducerea ncasrilor nete
provenite din vnzarea elementelor produse n timpul aducerii activului la amplasamentul
i condiia de funcionare (cum ar fi eantioanele produse la testarea echipamentului);
h) onorariile profesionale pltite avocailor i experilor etc.

27

n cazul n care o cldire este demolat pentru a fi construit o alta, cheltuielile cu


demolarea sunt recunoscute dup natura lor, fr a fi considerate costuri de amenajare a
amplasamentului. Acelai tratament contabil are i valoarea neamortizat a cldirii
demolate.
n costul unei imobilizri corporale sunt incluse i costurile estimate iniial cu
demontarea i mutarea acesteia la scoaterea din eviden, precum i cu restaurarea
amplasamentului pe care este poziionat imobilizarea, atunci cnd aceste sume pot fi
estimate credibil i entitatea are o obligaie legat de demontare, mutare a imobilizrii
corporale i de refacere a amplasamentului.
Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se inregistreaza in
contul de profit si pierdere atunci cand apar, iar imbunatatirile semnificative aduse
imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora , sau care
maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea
sunt capitalizate.
a) lucrrile de reparaii reprezentnd reparaii tencuieli, zugrveli, nlocuit tapet:
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile

401 Furnizori

404 Furnizori de imobilizri

512 Conturi curente la bnci

b) capitalizare
21X Imobilizari corporale
c) Plata furnizorului:
404 Furnizori de imobilizri
d) Amortizarea lunar
6811 Cheltuieli de exploatare privind

= 281X Amortizarea imobilizarilor

Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilanului se efectueaz la cost, mai


puin amortizarea i ajustrile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluat, aceasta
fiind valoarea just la data reevalurii, mai puin orice amortizare i orice pierdere din
depreciere cumulat.
Imobilizri corporale n regim de leasing

28

Societatile vor aplica principiul prevalenei economicului asupra juridicului, la


clasificarea operaiunilor de leasing.
Imobilizrile corporale deinute n baza unui contract de leasing se evideniaz n
contabilitate n funcie de natura contractului de leasing.
La recunoaterea n contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute n vedere
prevederile contractelor ncheiate ntre pri, precum i legislaia n vigoare.
nregistrarea n contabilitate a amortizrii bunului ce face obiectul contractului se
efectueaz n cazul leasingului financiar de ctre locatar/utilizator, iar n cazul leasingului
operaional, de ctre locator/finanator. Achiziiile de bunuri imobile i mobile, n cazul
leasingului financiar, sunt tratate ca investiii, fiind supuse amortizrii pe o baz
consecvent cu politica normal de amortizare pentru bunuri similare.
Dobnzile de pltit corespunztoare datoriilor din operaiuni de leasing financiar se
nregistreaz n contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilitii de angajamente,
n contrapartida contului de cheltuieli. Dobnda de pltit, aferent perioadelor viitoare, se
evideniaz n conturi n afara bilanului (contul 8051 "Dobnzi de pltit").pct.99
Operaiunile de leasing sunt de dou feluri: leasing financiar i leasing operaional.
Leasingul operaional este operaiunea de leasing ce nu intr n categoria leasingului
financiar.
Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dac ndeplinete
cel puin una dintre urmtoarele condiii:
- leasingul transfer locatarului titlul de proprietate asupra bunului pn la sfritul
duratei contractului de leasing;
- locatarul are opiunea de a cumpra bunul la un pre estimat a fi suficient de mic n
comparaie cu valoarea just la data la care opiunea devine exercitabil, astfel nct, la
nceputul contractului de leasing, exist n mod rezonabil certitudinea c opiunea va fi
exercitat;
- durata contractului de leasing acoper, n cea mai mare parte, durata de via economic
a bunului, chiar dac titlul de proprietate nu este transferat;
- valoarea total a ratelor de leasing, mai puin cheltuielile accesorii, este mai mare sau
29

egal cu valoarea de intrare a bunului, reprezentat de valoarea la care a fost achiziionat


bunul de ctre finanator, respectiv costul de achiziie;
- bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natur special, astfel
nct numai locatarul le poate utiliza fr modificri majore.
Potrivit Codului fiscal, un contract de leasing financiar este orice contract de
leasing care ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele condiii:
a) riscurile i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul
leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing
produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului
ce face obiectul leasingului ctre utilizator la momentul expirrii contractului;
c) perioada de leasing depete 75% din durata normal de utilizare a bunului ce face
obiectul leasingului; n nelesul acestei definiii, perioada de leasing include orice
perioad pentru care contractul de leasing poate fi prelungit.
n contabilitatea locatarului, bunurile luate n leasing operaional sunt evideniate
n conturi de eviden din afara bilanului.
Sumele pltite sau de pltit se nregistreaz n contabilitatea locatarului ca o
cheltuial n contul de profit i pierdere, conform contabilitii de angajamente
n vederea ntocmirii situaiilor financiare anuale, bunurile luate n leasing
financiar sau operaional se inventariaz i se vor transmite societii de leasing lista
bunurilor deinute n baza contractelor de leasing.(OMFP 2861/2009)
1.nregistrrile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing financiar
a) nregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat:
21X Imobilizari corporale

= 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate


asimilate

- evidenierea dobnzii aferente contractului de leasing n cont extrabilanier


Debit cont 8051 Dobnzi de pltit

30

b) nregistrarea primei facturi pentru rata scadent:


%

404

Furnizori de imobilizri

167

Alte mprumuturi i datorii assimilate

666

Cheltuieli privind dobnzile

- extracontabil, diminuarea dobnzii de plat


Credit cont 8051 Dobnzi de pltit
- achitarea facturii:
404 Furnizori de imobilizri = 5121 Conturi la bnci n lei
n mod similar se nregistreaz toate operaiunile pn la sfritul perioadei de
leasing. La plata ultimei rate, locatarul achit valoarea rezidual i obine dreptul de
proprietate juridic asupra activului respectiv.
c) Primirea facturii de la societatea de leasing pentru valoarea rezidual:
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate = 404 Furnizori de imobilizri
e) Achitarea facturii ctre societatea de leasing:
404 Furnizori de imobilizri = 5121 Conturi la bnci n lei
n cazul leasingului financiar, locatarul este cel care nregistreaz amortizarea
activului.Pentru activele achiziionate prin contracte de leasing financiar, tiind c se
transfer dreptul de proprietate, se aplic aceleai proceduri de amortizare stabilite la
celelalte active similareexistente n entitate (durata de utilizare economic, metoda de
amortizare).
2.nregistrrile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing operational
- extracontabil, evidenierea ratelor de leasing viitoare n valoare total
Debit cont 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate
- primirea facturii reprezentnd rata trimestrial:
612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile

= 401 Furnizori de gestiune i chiriile

i, concomitent:
extracontabil, diminuarea ratelor de leasing Credit cont 8036 Redevene, locaii de
gestiune, chirii i alte datorii asimilate
- plata facturii la societatea de leasing:
31

401 Furnizori = 5121 Conturi la bnci n lei


O tranzacie de vnzare a unui activ pe termen lung i de nchiriere a aceluiai
activ n regim de leasing (leaseback) se contabilizeaz n funcie de clauzele contractului
de leasing, astfel:
a) dac tranzacia de vnzare i nchiriere a aceluiai activ are ca rezultat un leasing
financiar, tranzacia reprezint un mijloc prin care locatorul acord o finanare
locatarului, activul avnd rol de garanie.
Entitatea beneficiar a finanrii (locatarul) nu va recunoate n contabilitate
operaiunea de vnzare a activului, nefiind ndeplinite condiiile de recunoatere a
veniturilor. Activul rmne nregistrat n continuare la valoarea existent anterior
operaiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.
Operaiunea de finanare va fi evideniat prin articolul contabil
512 Conturi curente la bnci = 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate",
b) dac tranzacia de vnzare i nchiriere a aceluiai activ are ca rezultat un leasing
operaional, entitatea vnztoare contabilizeaz o tranzacie de vnzare, cu nregistrarea
scoaterii din eviden a activului i a sumelor ncasate sau de ncasat.
Operaiunea de nchiriere a activului n regim de leasing operaional se
contabilizeaz de utilizator conform politicilor contabile.
Reevaluarea imobilizrilor corporale
Imobilizrile corporale existente la sfritul exerciiului financiar, se vor prezenta
n contabilitate la valoarea just, cu reflectarea rezultatelor reevalurilor n situaiile
financiare ntocmite pentru acel exerciiu.
Amortizarea calculat pentru imobilizrile corporale astfel reevaluate se
nregistreaz n contabilitate ncepnd cu data de 1 ianuarie anul urmtor celui pentru
care s-a efectuat reevaluarea.
Evalurile efectuate cu ocazia reorganizrilor de ntreprinderi (fuziuni, divizri) nu
constituie reevaluare n sensul Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a,

32

aceste evaluri efectundu-se n scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate


elementele de bilan.
Reevaluarea imobilizrilor corporale se face la valoarea just de la data bilanului.
Valoarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate de profesioniti
calificai n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut
naional i internaional.
Cladirile din patrimoniu se vor reevalua periodic, din 3 in 3 ani, tinandu-se
seama de inflatie, de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei.
SC ............. SA , a efectuat prima reevaluare a mijloacelor fixe in anul
2007( cladiri si terenuri) si urmatoarea se va efectua in anul 2010.
Principalele reguli de reevaluare:
- Reevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s
nu difere substanial de cea care ar fi determinat folosind valoarea just de la data
bilanului;
- Elementele dintr-o grup de imobilizri corporale se reevalueaz simultan pentru a se
evita reevaluarea selectiv i raportarea n situaiile financiare anuale a unor valori care
sunt o combinaie de costuri i valori calculate la date diferite;
- Dac un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face
parte trebuie reevaluate, cu excepia situaiei cnd nu exist nicio pia activ pentru acea
imobilizare;
- O grup de imobilizri corporale cuprinde active de aceeai natur i utilizri similare,
aflate n exploatarea unei entiti;
- Dac un activ dintr-o grup de active nu poate fi reevaluat din cauz c nu exist o pia
activ pentru acel activ, activul trebuie prezentat n bilan la cost, minus ajustrile
cumulate de valoare;
- Dac valoarea just a unei imobilizri corporale nu mai poate fi determinat prin
referin la o pia activ, valoarea activului prezentat n bilan trebuie s fie valoarea sa
reevaluat la data ultimei reevaluri, din care se scad ajustrile cumulate de valoare.
Rezultatul reevalurii
33

n cazul n care se efectueaz reevaluarea imobilizrilor corporale, diferena dintre


valoarea rezultat n urma reevalurii i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la
rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct n Capital i rezerve.
Dac rezultatul reevalurii este o cretere fa de valoarea contabil net, atunci
aceasta se trateaz astfel:
- ca o cretere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul
elementului Capital i rezerve, dac nu a existat o descretere
anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ; sau - ca
un venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscut
anterior la acel activ.
creterea de valoare a imobilizrilor corporale
212 Constructii = 105 Rezerve din reevaluare
sau, cnd la o reevaluare anterioar a existat o cheltuial cu deprecierea
212 Constructii

= 781 Venituri din provizioane si ajustari pentru


depreciere privind activitatea de exploatare

Dac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se


trateaz astfel:
- ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu
este nregistrat o sum referitoare la acel activ (surplus din reevaluare); sau
- ca o scdere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului Capital i
rezerve, n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare, iar eventuala diferen
rmas neacoperit se nregistreaz ca o cheltuial.
descreterea de valoare a imobilizrilor corporale
105 Rezerva din reevaluare

212 Constructii

Sau, dac deprecierea este mai mare dect rezerva existent


681 Cheltuieli de exploatare privind

= 212 Constructii

amortizarile, provizioanele si
ajustarile pentru depreciere
34

Exista doua posibilitati de reflectare in contabilitate a rezultatelor reevaluarii


imobilizarilor corporale,determinate de informatiile prezentate in rapoartele de evaluare
si anume:
a) recalcularea proportionala atat a valorii brute a activului ,cat si a amortizarii
b) prezentarea activului la valoarea justa prin anularea amortizarii.
SC ............. SA foloseste ca metoda pentru inregistrarea reevaluarii imobilizarilor
corporale prezentarea activului la valoarea justa prin anularea amortizarii.
Tratamentul rezervei din reevaluare
Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este capitalizat prin
transferul direct n rezerve, atunci cnd acest surplus reprezint un ctig realizat.
105 Rezerva din reevaluare =1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
Ctigul se consider realizat pe msur ce activul este folosit de entitate. n acest
caz, valoarea rezervei transferate lunar este diferena dintre amortizarea calculat pe baza
valorii contabile reevaluate i valoarea amortizrii calculate pe baza costului iniial al
activului.
Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit, direct sau indirect, cu
excepia cazului n care activul reevaluat a fost valorificat, situaie n care surplusul din
reevaluare reprezint ctig efectiv realizat.
n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ
imobilizat este determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din
reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de achiziie/costului de producie sau
al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile privind
amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n
urma reevalurii.
Tratamentul amortizrii
n cazul efecturii reevalurii, regulile privind amortizarea se vor aplica activului
avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii.

35

Amortizarea cumulat, la data reevalurii este eliminat din valoarea contabil


brut a activului i valoarea net, determinat n urma corectrii cu ajustrile de valoare i
este recalculat la valoarea reevaluat a activului.
Evidenierea rezultatelor din reevaluarea imobilizrilor corporale la valoarea just
prin metoda eliminrii amortizrii din valoarea contabil brut a activului
EXEMPLU: ntreprinderea deine o linie tehnologic cu urmtoarele caracteristici:
- Costul iniial este de 6.000 lei;
- Durata de via util este de 10 ani;
- Amortizarea cumulat pe 2 ani este de 1.200 lei;
- Metoda de amortizare folosit este cea liniar.
Metodologia de reevaluare adoptat este cea bazat pe valori nete, respectiv la
fiecare reevaluare amortizarea calculat este eliminat din valoarea brut a activului.
1. Prima reevaluare a activului (dup 2 ani de folosire):
- Valoarea just determinat de un evaluator independent este de 6.800 lei;
- Valoare contabil net este de 4.800 lei (6.000 1.200);
- Valoarea just este mai mare dect valoarea net contabil, deci rezult o cretere a
valorii activului care trebuie evideniat.
- Creterea din reevaluarea activului este de 2.000 lei (6.800 4.800).
Majorarea valorii imobilizrii corporale ca rezultat al reevalurii:
2813 Amortizarea instalaiilor, mijloacelor = 2131 Echipamente tehnologice 1.200 lei
de transport, animalelor i plantaiilor
2131 Echipamente tehnologice (maini,

(maini, utilaje i instalaii de lucru)


= 105 Rezerve din reevaluare 2.000 lei

utilaje i instalaii de lucru)


Recalcularea amortizrii:
- Valoarea reevaluat (just) este de 6.800 lei;
- Durata de utilizare rmas este de 8 ani;
- Amortizarea anual este de 850 lei (6.800 lei/8 ani).
2. A doua reevaluare a activului se efectueaz dup 3 ani de la ultima reevaluare:
36

- Valoarea just determinat de un evaluator independent este de 3.750 lei;


- Amortizarea cumulat pe ultimii 3 ani este 2.550 lei (850 x 3 ani);
- Valoarea contabil net este de 4.250 lei (6.800 2.550);
- Valoarea just este mai mic dect valoarea net contabil, rezult o depreciere a
activului;
- Descreterea din reevaluarea activului este de 500 lei (4.250 3.750 ).
- Realizat castig din reevaluare:
105 Rezerva din reevaluare

= 106

Rezerve

750 lei

- Descreterea din reevaluare se nregistreaz astfel:


%

= 2131 Echipamente tehnologice

2813 Amortiz. instalaiilor, mijloacelor

3.050 lei

(maini, utilaje i instalaii de lucru)

2.550 lei

de transport, animalelor i plantaiilor


105 Rezerve din reevaluare

500 lei

Recalcularea amortizrii:
- Valoarea reevaluat (just) este de 3.750 lei;
- Durata de utilizare rmas este de 5 ani;
- Amortizare anual este de 750 lei (3.750 lei/5 ani).
3. A treia reevaluare a activului se efectueaz dup 1 an de la ultima reevaluare:
- Valoarea just determinat de un evaluator independent este de 1.200 lei;
- Valoarea contabil net este de 3.000 lei (3.750 750);
- Valoarea just este mai mic dect valoarea net contabil, deci rezult o depreciere a
activului;
- Descreterea din reevaluarea activului este de 1.800 lei (3.000 1.200).
- Realizat castig din reevaluare:
105 Rezerva din reevaluare

106 Rezerve

150 lei

Reflectarea n contabilitate a rezultatului reevalurii:


%

= 2131 Echipamente tehnologice

2813 Amortiz. Instal., mijloacelor de

(maini, utilaje i instalaii de lucru)


37

2.550 lei
750 lei

transport, animalelor i plantaiilor


105 Rezerve din reevaluare

600 lei

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile

1200 lei

pentru deprecierea imobilizrilor


Recalcularea amortizrii:
- Valoarea reevaluat (just) este de 1.200 lei;
- Durata de utilizare rmas este de 4 ani;
- Amortizare anual este de 300 lei (1.200 lei/4 ani).
4. A patra reevaluare a activului se efectueaz dup 1 an de la ultima reevaluare:
- Valoarea just determinat de un evaluator independent este de 1.800 lei;
- Valoarea contabil net este de 900 lei (1.200 300);
- Valoarea just este mai mare dect valoarea net contabil, deci rezult o cretere a
valorii activului;
- Creterea din reevaluare activului este 900 lei (1.800 900).
a) anularea amortizrii, n sum de 300 lei:
2813 Amortiz. instalaiilor, mijloacelor

= 2131 Echip. tehnologice

de transport, animalelor i plantaiilor

300 lei

(maini, utilaje si instalaii de lucru)

b) nregistrarea creterii valorii juste a activului:


2131 Echipamente tehnologice (maini, = 7813 Venituri din ajustri pentru

900 lei

utilaje i instalaii de lucru)


Recalcularea amortizrii:
- Valoarea reevaluat just este de 1.800 lei;
- Durata de utilizare rmas este de 3 ani;
- Amortizarea anual este de 600 lei (1.800 lei/3 ani)
Deprecierea activelor imobilizate
n bilan, potrivit regulilor de evaluare de baz, imobilizrile corporale se prezint
la valoarea de intrare din care se deduc ajustrile cumulate de valoare.

38

Aceste ajustri de valoare cuprind pe de o parte amortizrile calculate n funcie de


durata de utilizare economic atribuit activului i ajustrile pentru deprecierea
imobilizrilor corporale.
Ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor corporale se determin, de regul, prin
compararea valorii de inventar cu valoarea contabil net.
Ajustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile
valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanului, indiferent dac acea reducere
este sau nu definitiv.
Ajustrile de valoare pot fi: ajustri permanente (n cazul deprecierilor
ireversibile), denumite amortizri, i/sau ajustrile provizorii (deprecieri reversibile),
denumite ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare.
Astfel, rezult urmtoarele nregistrri:
a) nregistrarea deprecierilor reversibile
6813 Cheltuieli de exploatare privind

= 2912/analitic cldire Ajustri

ajustrile pentru deprecierea

pentru deprecierea construciilor

imobilizrilor
b) nregistrarea deprecierilor ireversibile
6811 Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea imobilizrilor

2812/analitic Amortizarea
construciilor

Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizri corporale trebuie recunoscute, de
regul, drept cheltuieli n perioada n care au fost efectuate.
Cheltuielile efectuate n legtur cu imobilizrile corporale utilizate n baza unui
contract de nchiriere, locaie de gestiune sau alte contracte similare se evideniaz n
contabilitatea entitii care le-a efectuat, la imobilizri corporale sau drept cheltuieli n
perioada n care au fost efectuate, n funcie de beneficiile economice aferente, similar
cheltuielilor efectuate n legtur cu imobilizrile corporale proprii.

39

Costul reparaiilor efectuate la imobilizrile corporale, n scopul asigurrii utilizrii


continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuial n perioada n care este efectuat.
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 401 Furnizori
Sunt recunoscute ca o component a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare,
investiiile efectuate la imobilizrile corporale. Acestea trebuie s aib ca efect
mbuntirea parametrilor tehnici iniiali ai acestora i s conduc la obinerea de
beneficii economice viitoare, suplimentare fa de cele estimate iniial. Obinerea de
beneficii se poate realiza fie direct prin creterea veniturilor, fie indirect prin reducerea
cheltuielilor de ntreinere i funcionare.
21X Imobilizari corporale = 404 Furnizori de imobilizari
Imobilizrile corporale n curs de execuie reprezint investiiile neterminate
efectuate n regie proprie sau n antrepriz. Acestea se evalueaz la costul de producie
sau costul de achiziie, dup caz.
231 Imobilizari corporale in curs = 404 (722) Furnizori de imobilizari (Venituri din
productia de imobilizari corporale
Imobilizrile corporale n curs de execuie se trec n categoria imobilizrilor
finalizate dup recepia, darea n folosin sau punerea n funciune a acestora, dup caz.
21X Imobilizari corporale = 231 Imobilizari corporale in curs
Cheltuieli care majoreaz valoarea imobilizrii
231 Imobilizari corporale in curs de executie = 404 Furnizori de imobilizari
Lucrri executatea cu personalul propriu
6XX = %

Conturi de cheltuieli

3XX

Conturi de stocuri si productie in curs

4XX

Conturi de terti

si
231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale
40

Amortizare
Cadrul legal:
Legea nr.15/ 1994 reactualizata- privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale
Hotararea Guvernului nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificata si
completata de Hotararea nr.1496/ 19.11.1998.
Legea 571/ 2003- Codul fiscal,actualizat
Amortizarea se stabilete prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare
a imobilizrilor.
Amortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare punerii
n funciune i pn la recuperarea integral a valorii lor de intrare. La stabilirea
amortizrii imobilizrilor corporale sunt avute n vedere duratele de utilizare economic
i condiiile de utilizare a acestora.
Se supun, de asemenea, amortizrii investiiile efectuate la imobilizrile corporale
luate cu chirie, pe durata contractului de nchiriere.
La expirarea contractului de nchiriere, valoarea investiiilor efectuate i a amortizrii
corespunztoare se cedeaz proprietarului imobilizrii. n funcie de clauzele cuprinse n
contractul de nchiriere, transferul poate reprezenta o vnzare de active sau o alt
modalitate de cedare.
Amortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz folosindu-se metoda liniara dea lungul duratei utile de viata estimate a activelor si conditiilor de utilizare a acestora
dupa cum urmeaza:
-pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din
domeniul public, pe perioada contractului de concesiune sau de inchiriere;
- -pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate,
inchiriate sau luate in locatie de gestiune, de cel care a efectuat investitia, pe perioada
initiala a contractului de concesiune sau de inchiriere. La expirarea contractului de
41

nchiriere, valoarea investiiilor efectuate i a amortizrii corespunztoare se cedeaz


proprietarului imobilizrii. n funcie de clauzele cuprinse n contractul de nchiriere,
transferul poate reprezenta o vnzare de active sau o alt modalitate de cedare;
- pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, pe o
perioada de 10 ani;
- pentru containere si ambalaje care circula intre societate si client, pe durata
normal de utilizare stabilita;
La ............. SA, se respecta duratele normale de functionare a mijloacelor fixe noi,
achizitionate dupa 01 ianuarie 2005, conform prevederilor din noul catalog privind
clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe , catalog aprobat prin Hotararea
Guvernului nr.2139/ 2004.

In cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, SC ............. SA


inregistreaza in contabilitate o cheltuiala cu amortizarea.
Trecerea imobilizarilor corporale in conservare, se realizeaza pe baza propunerilor
comisiei de inventariere prin procesul verbal de inventariere.
Dupa aprobarea procesului verbal de inventariere de catre conducerea societatii,
propunerea se va supune avizarii Consiliului de Administratie al Companiei, in vederea
inaintarii spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Conform punctului 110 din Ordinul 3055/2009
(4) O modificare semnificativ a conditiilor de utilizare sau nvechirea unei imobilizri
corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, n cazul n care
imobilizrile corporale sunt trecute n conservare, folosirea lor fiind ntrerupt pe o
perioad ndelungat, poate fi justificat revizuirea duratei de amortizare.
In cadrul SC .............nSA revizuirea duratei de amortizare se realizeaza de o comisie
tehnica numita prin decizie conform regulamentului intern de functionare.
Regimul de amortizare utilizat de catre SC ............. SA este , - amortizarea
liniara .
42

Amortizarea liniara se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuieli

de

exploatare a unor sume fixe , stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de


utilizare economica a acestora , potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele
de functionare a mijloacelor fixe , din cadrul SC ............. SA:
- pentru constructii pe o perioada intre 5-60 ani;
Grupa 1 Constructii = 5 60 ani
- pentru instalatii tehnice si masini pe o perioada intre 3-30 ani;
Grupa 2 Echipamente tehnologice, masini si utilaje = 3 ani 30 ani
Grupa 3 Aparate de masurare, control si reglare = 5 ani 14 ani
- pentru mijloacele de transport pe o perioada de 5 ani;
Grupa 3 Mijloace de transport = 5 ani
- pentru tehnica de calcul pe o perioada intre 3-5 ani;
Grupa 2 Echipamente tehnologice, masini si utilaje = 3 ani
Grupa 3 Aparate de masurare, control si reglare = 4 ani 5 ani
- pentru mobilier si echipament de birou pe o perioada intre 6-15 ani.
Grupa 3 Aparate de masurare, control si reglare - Mobilier, birotica si
aparatura de lucru = 6 ani 15 ani
Terenurile nu se amortizeaza.
Durata de viata utila va fi stabilita de comisia de investitii si va fi trecuta in
procesul verbal de receptie si punere in functiune.
Calcularea i nregistrarea amortizrii nu se sisteaz pe perioada n care
imobilizrile corporale sunt trecute n conservare.(atentie !!!fiscal ea nu este
recunoscuta).
In cazul n care folosirea lor este ntrerupt pe o perioad ndelungat, se va
revizui amortizarea.
Cedarea i casarea pct. 114,115 din OMFP 3055/ 2009.
Inlocuirea unei componente a imobilizrii corporale
43

- scderea din valoarea imobilizrii corporale a componentei nlocuite


Document: proces verbal de casare parial sau de scoatere din funciune parial
% =

21X/ componenta X Conturi de imobilizari corporale

281

Conturi de amortizari privind imobilizarile


corporale

6583

Cheltuieli privind activele cedate si alte


operatiuni de capital

- majorarea valorii imobilizrii corporale cu valoarea componentei noi.


Document: factur, proces verbal recepie, situaii de lucrri
212/ componenta X Conturi de imobilizari corporale = 404 Furnizori de imobilizari
sau
- lucrri facturate de teri
231 Imobilizari corporale in curs de executie = 404 Furnizori de imobilizari
212 Conturi de imobilizari corporale

= 231 Imobilizari corporale in curs de


executie

sau
- lucrri efectuate cu personal propriu
6XX = %

Conturi de cheltuiala

3XX

Stocuri de materii prime si de materiale

4XX

Conturi de terti

231 Imobilizari corporale in curs de executie = 722 Venituri din prod.de imobilizari
212 Conturi de imobilizari corporale

= 231 Imobilizari corporale in curs de


executie

44

Document: proces verbal de casare sau scoatere din funciune parial, proces verbal de
recepie, documente privind cheltuielile efectuate (bon de consum, state de salarii, etc.)
nregistrarea cheltuiellor cu casarea, dezmembrarea
- efectuat de teri
Document: factur
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri = 401 Furnizori
- efectuat de personal propriu
Document: stat de salarii, bonuri de materiale
6XX = %

Conturi de cheltuiala
3XX

Stocuri de materii prime si de materiale

4XX

Conturi de terti

nregistrarea valorii materialelor recuperate n urma casrii


Document: bon de predare primire
30X Stocuri de materii prime si materiale = 758 Alte venituri din exploatare
Vanzarea activelor pentru care nu se face un raport de evaluare in vederea vanzarii, se
va face la o valoare cel putin egala cu valoarea lor neta.
- Inregistare
%

2xx

Imobilizari corporale

28xx Amortizare privind imobilizarile corporale


6583 Ch.cu cedarea activelor
105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din
rezerve din reevaluare
461 Debitori diversi

= 7583 Venituri din cadarea activelor

45

n cazul distrugerii totale sau pariale a unor imobilizri corporale, creanele sau
sumele compensatorii ncasate de la teri, legate de acestea, precum i achiziionarea sau
construcia ulterioar de active noi sunt operaiuni economice distincte i trebuie
nregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.
Astfel, deprecierea activelor se evideniaz la momentul constatrii acesteia, iar
dreptul de a ncasa compensaiile se evideniaz pe seama veniturilor conform
contabilitii de angajamente, n momentul stabilirii acestuia.
- Inregistrari
Societatea de leasing (Locatorul) trebuie sa factureze si sa incaseze capitalul ramas
Utilizatorul va inregistra aceasta ultima factura in mod similar ca si celelalte:
%

= 404 Furnizori de imobilizari

167 Alte imprumuturi si datorii asimilate


6588/ Diferente de curs
Este posibil ca societatea de leasing sa ii factureze utilizatorului si un comision de
inchidere

anticipata.

Exista doua moduri de lucru:


1. societatea de leasing incaseaza despagubirea de la asigurator, opreste
contravaloarea facturilor pe care le-a emis catre utilizator si nu le-a incasat si
ramburseaza utilizatorului diferenta ramasa.
- stingerea debitului catre Locator, deoarece acesta a retinut contravaloarea
facturilor neachitate.
404 Furnizori de imobilizari = 7581 Venituri din despagubiri, amenzi si
penalitati
- Scoaterea din gestiune a mijlocului fix:
%

21xx Imobilizari corporale

28xx Amortizarea imobilizarilor


6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital

46

Incasarea diferentei de la firma de asigurare (diferenta dintre suma despagubita si


contravaloarea facturilor compensate):
5121 Conturi la banci in lei

= 7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

2. societatea de leasing cere utilizatorului sa plateasca toate facturile emise inclusiv


ultima factura si eventualele comisioane de inchidere anticipata. Dupa ce a incasat
facturile emise transmite asiguratorului acordul de a efectua plata despagubirii in
contul utilizatorului.
Utilizatorul va inregistra aceasta ultima factura in mod similar ca si celelalte:
%

404 Furnizori de imobilizari

167 Alte imprumuturi si datorii asimilate


6588 Diferente de curs
461 Debitori diversi = 7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
Documente de intrare: raport de evaluare, contract, factura, proces verbal de
receptie si de punere in functiune;
Documente de iesire: raport de evaluare, contract, proces verbal de scoatere din
functiune, factura, proces verbal de casare.
Compensaii la teri
Se identific ce tipuri de compensaii de la teri pot fi primite, n funcie de contractele
ncheiate.
Exemplu:
- despgubiri pltite de firmele de asigurri.
Document: documentaia aprobat pentru despgubiri pentru imobilizri corporale
distruse, avariate.
nregistrri contabile :
461 Debitori diversi = 7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
1.3 Imobilizri financiare
Imobilizrile financiare cuprind :
47

-aciunile deinute la entitile affiliate;


- mprumuturile acordate entitilor affiliate;
- interesele de participare;
- mprumuturile acordate entitilor de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare
- alte investiii deinute ca imobilizri;
- alte mprumuturi.
Prin interese de participare se nelege drepturile n capitalul altor entiti,
reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legturi durabile cu aceste entiti,
sunt destinate s contribuie la activitile entitii. Deinerea unei pri din capitalul unei
alte entiti se presupune c reprezint un interes de participare, atunci cnd depete un
procentaj de 20%.
Contravaloarea aciunilor i a altor imobilizri financiare primite cu titlu gratuit se
nregistreaz n contrapartid cu contul 1068 ''Alte rezerve."
La alte creane imobilizate se cuprind garaniile, depozitele i cauiunile
depuse de entitate la teri.
n conturile de creane imobilizate reprezentnd mprumuturi acordate se
nregistreaz sumele acordate terilor n baza unor contracte pentru care entitatea percepe
dobnzi.
Imobilizrile financiare recunoscute ca activ se evalueaz la costul de achiziie sau
valoarea determinat prin contractul de dobndire a acestora.
Imobilizrile financiare se prezint n bilan la valoarea de intrare mai puin
ajustrile cumulate pentru pierdere de valoare.
Investiii financiare pe termen lung
La evaluarea investiiilor financiare pe termen lung este utilizat regula general de
evaluare aferent imobilizrilor financiare. Acestea se evalueaz la cost sau valoarea din
contract, mai puin ajustrile pentru pierdere de valoare.
Valoarea just a valorilor mobiliare pe termen lung (de cotaie) la data bilanului se
prezint doar n notele explicative la situaiile financiare.
48

Exemplu privind tratamentul contabil, n situaiile financiare individuale, al


titlurilor cu venit variabil, cotate i necotate, achiziionate de entitate i pstrate pe termen
lung.
La data de 15.01.N entitatea A a achiziionat:
- de pe piaa reglementat, un numr de 2.000 aciuni ale entitii B, reprezentnd 55%
aciuni n capitalul social al acestei societi, la un pre unitar de 100 lei/aciune
- 1.000 aciuni la Instituia de Credit C, societate nelistat, reprezentnd 25% din capitalul
acesteia, la un pre unitar negociat de 1.000 lei/aciune
Entitatea intenioneaz s pstreze titlurile pe termen lung (mai mult de un an).
n funcie de procentul de control corespunztor titlurilor la entitile B i C,
entitatea A clasific imobilizrile financiare concretizate n titluri cotate ca fiind aciuni
deinute la entitile afiliate, iar cele necotate, interese de participare.
n contabilitate, entitatea A va efectua urmtoarele nregistrri:
1. La 15.01.N
Achiziia titlurilor cotate i necotate:
261 Aciuni deinute la entitile afiliate/
analitic entitatea B

= 2691 Vrsminte de efectuat

200.000 lei

privind aciunile deinute la entitile afiliate

263 Interese de particip entitatea C = 2692 Vrsminte de efectuat

1.000.000 lei

privind interesele de participare


Achitarea contravalorii lor:

= 512 Conturi la bnci

1.200.000 lei

2691 Vrsminte de efectuat

200.000 lei

2692 Vrsminte de efectuat

1.000.000 lei

2. La 31.12.N la data bilanului


Entitatea A constat urmtoarele:

49

- Valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare a aciunilor cotate deinute la


societatea B este de 95 lei/aciune, ceea ce indic o pierdere de valoare;
- Instituia de credit C a intrat n incapacitate de plat, iar Banca Central i-a retras
autorizaia de funcionare la data de 01.12.N i s-a declanat procedura falimentului;
drept urmare, pentru aciunile necotate se nregistreaz o pierdere de valoare, estimat la
50%.
n urma evalurii titlurilor deinute, entitatea A va efectua urmtoarele nregistrri:
- aciunile cotate se ajusteaz cu valoarea de 10.000 lei (2.000 x 5)
6863 Chelt financiare privind ajustrile = 2961 Ajustri pentru pierderea 10.000 lei
pt. pierderea de valoare a imob. fin.

de valoare a ac. deinute la entitile


afiliate/analitic entitatea B

- aciunile necotate se ajusteaz cu valoarea de 500.000 lei (50% x 1.000.000)


6863 Chelt financiare privind ajustrile = 2962 Ajustri pentru pierderea 500.000 lei
pt. pierderea de valoare a imob. fin.

de valoare a intereselor de part.


/analitic entitatea C

3. La 15.06.N+1
Entitatea B comunic entitii A c, n conformitate cu hotrrea adunrii generale,
se majoreaz capitalul social al entitii B cu rezervele existente n soldul contului 1068
Alte rezerve.Drept urmare, se nregistreaz o cretere a valorii nominale a aciunilor
societii B cu 9lei/aciune.
Entitatea A va nregistra pentru aciunile entitii B, pe care le deine, plusul de
valoare nominal de 18.000 lei (2.000 x 9) rezultat ca urmare a majorrii capitalului
social, prin articolul contabil:
261 Aciuni deinute la entitile afiliate/
analitic entitatea B

= 1068 Alte reserve

18.000 lei

/analitic Aciuni entitatea B

4. La 31.12.N+1 (la data bilanului)


Entitatea A constat urmtoarele:
50

- valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare a unei aciuni cotate aferente entitii
B este de 112 lei (n contabilitate, creterea de valoare la imobilizri financiare nu se
nregistreaz, ci se prezint n notele explicative la sfritul anului);
- ajustarea reflectat anterior rmne fr obiect i este reluat la venituri;
- lichidarea Instituiei de Credit C este n curs de desfurare; drept urmare, pentru
aciunile necotate se nregistreaz o pierdere suplimentar de valoare, estimat la 20% din
valoarea iniial a acestora.
nregistrarea relurii la venituri a ajustrii constituite pentru imobilizrile
financiare, deinute la entitatea B:
2961 Ajustri pentru pierderea de valoare
a aciunilor deinute la entitile

= 7863 Venituri financiare din 10.000 lei

ajust. Pt. pierderea de valoare a imob.

afiliate/analitic entitatea B

financiare

nregistrarea pierderii suplimentate de valoare de 200.000 lei (20% x 1.000.000)


pentru aciunile instituiei de credit C:
6863 Cheltuieli fin. privind ajustrile

= 2962 Ajustri pentru pierderea 200.000 lei

pentru pierderea de valoare a

de valoare a intereselor

imobilizrilor financiare

de participare/analitic entitatea C

5. La 15.03.N+2
Entitatea A primete o comunicare din partea lichidatorului Instituiei de credit C
c, n urma procesului de lichidare, s-a virat suma de 300.000 lei aferent aciunilor
deinute de entitatea A.
La aceeai dat, entitatea A hotrte s vnd titlurile deinute la entitatea B, la
preul de130 lei/aciune, tranzacia fiind efectuat pe piaa reglementat.
n contabilitatea Societii Comerciale A se nregistreaz:
- trecerea pe cheltuieli a contravalorii aciunilor deinute la Instituia de credit C:
6641 Chelt. privind invest. fin. cedate = 263 Interese de particip/analitic C 1.000.000 lei
- anularea ajustrilor cumulate de 700.000 lei (500.000 + 200.000) ca urmare a
nregistrrii pierderii de valoare:
51

2962 Ajustri pt. pierderea de valoare

= 7863 Venituri financiare din 700.000 lei

a intereselor de participare/analytic

ajustri pentru pierderea de valoare a

entitatea C

imobilizrilor financiare

- ncasarea sumei de 300.000 lei, virat de lichidator:


5121 Conturi la bnci n lei = 768 Alte venituri financiare 300.000 lei
- vnzarea celor 2.000 de titluri deinute la entitatea B, la un pre unitar de 130 lei/aciune
rezultnd o valoare de 260.000 lei (2.000 x 130):
461 Debitori diveri = 7641 Venituri din imobilizri financiare cedate

260.000 lei

- scderea din gestiune a titlurilor la valoarea de 218.000 lei (2.000 x 100 +18.000) avnd
n vedere totodat i valoarea de 18.000 lei (2.000 x 9) nregistrat n capitaluri,
corespunztoare majorrii ulterioare a capitalului social al societii B:
6641 Chelt. privind imob. Fin. cedate= 261 Aciuni deinute la entitile

218.000 lei

afiliate/analitic entitatea B
- reluarea rezervei la venituri:
1068 Alte rezerve/analitic entitateaB = 7641 Venituri din imobilizri

18.000 lei

financiare cedate
- ncasarea sumelor aferente vnzrii de 260.000 lei:
5121 Conturi la bnci n lei = 461 Debitori diveri 260.000 lei
Documente de intrare:Statutul societatii afiliate, contract
Documente de iesire:contract, hotararea de lichidare, dizolvare etc.
1.4 nregistrarea garaniilor de bun execuie
Garaniile de bun execuie reinute de beneficiarii lucrrilor executate reprezint
active imobilizate. Acestea se evideniaz n categoria imobilizrilor financiare i se
menin n aceast categorie pe toat durata prevzut n contract.
Exemplu de evideniere n contabilitate a acestor operaiuni, n situaia n care
contravaloarea lucrrilor executate conform situaiei de lucrri este de 1.000.000 de lei,

52

iar garania de bun execuie este de 5%, conform contractului, fiind reinut din
contravaloarea lucrrilor.
CONTABILITATE
La constructor (prestatorul de servicii)
a) Emiterea facturii fiscale pentru prestaia efectuat, conform situaiei de lucrri, n sum
de 1.000.000 lei:
411 Clieni

704 Venituri din lucrri

1.000.000 lei

executate i servicii prestate


b) nregistrarea garaniei de bun execuie reinut de beneficiar n valoare de 50.000 lei,
calculat astfel: (1.000.000 x 5%)
2678 Alte creane imobilizate = 411 Clieni 50.000 lei
c) ncasarea garaniilor de bun execuie:
5121 Conturi la bnci n lei = 2678 Alte creane imobilizate 50.000 lei
La beneficiar
a) Primirea facturii fiscale de la constructor, n care s-au consemnat lucrrile executate i
garaniile reinute conform contractului:
231 Imobilizri corporale n curs de execuie = 404 Furnizori de imobilizri 1.000.000 lei
i concomitent, constituirea garaniei de bun execuie
404 Furnizori de imobilizri = 167 Alte mprumuturi i datorii assimilate 50.000 lei
b) Achitarea garaniei de bun execuie:
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate = 5121 Conturi la bnci n lei 50.000 lei
Documente de intrare: contract, factura
Documente de iesire:factura, extras bancar
2.Activele circulante
n categoria activelor circulante se cuprind:
- stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit
- creane;
53

factur;

- investiii pe termen scurt;


- casa i conturi la bnci.
a. STOCURI
Stocurile sunt active circulante, care:
- sunt deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii;
- sunt n curs de producie n vederea vnzrii n procesul desfurrii normale a
activitii;
- sunt sub form de materii prime, materiale i alte consumabile care urmeaz s fie
folosite n procesul de producie sau pentru prestarea de servicii.
n cadrul stocurilor se cuprind:
- materiile prime, care particip direct la fabricarea produselor i se regsesc n produsul
finit integral sau parial, fie n starea lor iniial, fie transformat;
- materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat,
piese de schimb, semine i materiale de plantat, furaje i alte materiale consumabile)
care particip sau ajut la procesul de fabricaie sau de exploatare fr a se regsi, de
regul, n produsul finit;
- materiale de natura obiectelor de inventar;
- produsele, i anume:
semifabricatele, care reprezint produse al cror proces tehnologic a fost
terminat ntr-o secie (faz de fabricaie) i care trec n continuare n
procesul tehnologic al altei secii (faze de fabricaie) sau se livreaz
terilor;
produsele finite, respectiv produsele care au parcurs n ntregime fazele
procesului de
fabricaie i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul entitii,
putnd fi
depozitate n vederea livrrii sau expediate direct clienilor;
54

rebuturile, materialele recuperabile i deeurile;


mrfurile, i anume bunurile pe care entitatea le cumpr n vederea
revnzrii sau produsele predate spre vnzare magazinelor proprii;
animalele i psrile, respectiv animalele nscute i cele tinere de orice
fel (viei, miei, purcei, mnji i altele) crescute i folosite pentru
reproducie, animalele i psrile la ngrat pentru a fi valorificate,
coloniile de albine, precum i animalele pentru producie ln, lapte i
blan;
ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziionate sau
fabricate, destinate produselor vndute i care n mod temporar pot fi
pstrate de teri, cu obligaia restituirii n condiiile prevzute n
contracte;
producia n curs de execuie, reprezentnd producia care nu a trecut prin
toate fazele(stadiile) de prelucrare, prevzute n procesul tehnologic,
precum i produsele nesupuse probelor i recepiei tehnice sau
necompletate n ntregime.
Bunurile aflate in custodie ,pentru prelucrare sau in consignatie la terti
Stocurile cumparate ,pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile
aferente ,dar care sunt in curs de aprovizionare( grupa 32 stocuri in curs
de aprovizionare)
n cadrul produciei n curs de execuie se cuprind, de asemenea, lucrrile i
serviciile, precum i studiile n curs de execuie sau neterminate.
Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i efectuarea de operaiuni
economice, fr s fie nregistrate n contabilitate pe baza de documente justificative
(factura, decont de cheltuieli si NIR), sunt interzise.
Astfel este necesar s se asigure:

55

- recepionarea tuturor bunurilor materiale intrate n entitate i nregistrarea acestora


la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n
consignaie se recepioneaz i nregistreaz distinct ca intrri n gestiune. n
contabilitate, valoarea acestor bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilanului;
- n situaia unor decalaje ntre aprovizionarea i recepia bunurilor care se dovedesc a fi
n mod cert n proprietatea entitii, se procedeaz astfel:
bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul
de depozitare, ct i n contabilitate, pe baza recepiei i a documentelor
nsoitoare;
30x Stocuri de materii prime si materiale = 408 Furnizori facturi nesosite
bunurile sosite i nerecepionate se nregistreaz distinct n contabilitate ca
intrare n gestiune;
- n cazul unor decalaje ntre vnzarea i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz ca
ieiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
bunurile vndute i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n
contabilitate n conturi n afara bilanului;
bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la
locurile de depozitare, ct i n contabilitate, pe baza documentelor care
confirm ieirea din gestiune potrivit legii ( aviz expeditie)
418 Clienti facturi de intocmit = 371 Marfuri
-bunurile aprovizionate sau vndute cu clauze privind dreptul de proprietate se
nregistreaz la intrri i, respectiv, la ieiri, att n gestiune, ct i n contabilitate,
potrivit contractelor ncheiate.
Evaluarea stocurilor la intrare
se realizeaza la:
- la cost de achizitie pemtru stocurile procurate cu titlu oneros
- la cost de productie pentru stocurile produse in entitate
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii-pt stocurile reprez aport la capitalul
social
56

- la valoarea justa pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constate plus la
inventariere.Prin valoare justa se intelege suma pentru care stocul ar putea fi
schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cazul unei
tranzactii cu pretul determinat obiectiv.
Costul de achiziie al stocurilor cuprinde preul de cumprare, taxele de import i alte
taxe (cu excepia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la autoritile
fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct
achiziiei stocurilor respective.(pct 51)
Cheltuielile de transport sunt incluse n costul de achiziie i atunci cnd funcia de
aprovizionare este externalizat.
Reducerile comerciale acordate de furnizor i nscrise pe factura de achiziie
ajusteaz n sensul reducerii costul de achiziie, n timp ce reducerile financiare primite
de la furnizor, indiferent de perioada la care se refer, reprezint venituri ale perioadei.
Reducerile comerciale acordate i nscrise pe factura de achiziie corecteaz (reduc)
costul de achiziie al stocurilor.
Reducerile comerciale primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior
facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se evideniaz distinct n contabilitate
(contul 609 Reduceri comerciale primite, respectiv contul 709 Reduceri comerciale
acordate), pe seama conturilor de terti.
Reducerile comerciale, mbrac forma de:
a) rabaturi - se primesc pentru defecte de calitate i se practic asupra preului de vnzare;
b) remizele - se primesc n cazul vnzrilor superioare volumului convenit sau dac
cumprtorul are un statut preferenial; i
c) risturne - sunt reduceri de pre calculate asupra ansamblului de operaii efectuate cu
acelai ter, n decursul unei perioade determinate.
Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru
achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate.
Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent
de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). La furnizor,
aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care
se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").
57

Reducerea financiara, scontul, se ofera pentru plata inainte de termen a datoriilor si are ca
scop incasarea mai rapida a creantelor sau incasara acestora printr-un canal agreat in
special de catre furnizor. Spre exemplu: plata prin ordin de plata, in cazul in care
furnizorul si clientul au sediile in localitati diferite si pentru incasarea creantei in
numerar, furnizorul trebuie sa cheltuiasca prea mult ca tranzactia respectiva sa fie
profitabila.
Incepand cu 1 ianuarie 2010, reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv
acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se vor evidentia
distinct in contabilitate prin 2 conturi noi: contul 609 "Reduceri comerciale primite" si
contul 709 "Reduceri comerciale acordate", in corespondenta cu conturile de terti
aferente.
709 Reduceri comerciale acordate
401 Furnizori

4111 Clienti

609 Reduceri comerciale primate

In schimb, pentru contabilizarea reducerilor financiare, clientul care beneficiaza de scont


pentru decontarea inainte de termen va utiliza contul 767 "Venituri din sconturi obtinute",
in timp ce furnizorul care a acordat scontul va utiliza contul 667 "Cheltuielile privind
sconturile acordate".
667 Cheltuieli privind sconturile acordate =
401Furnizori

4111 Clienti

767 Venituri din sconturile obtinute

Costul de producie al unui stoc cuprinde costul de achiziie a materiilor prime i


materialelor consumabile i cheltuielile de producie (pct 52)
Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor cuprinde cheltuielile directe
aferente produciei, i anume: materiale directe, energie consumat n scopuri
tehnologice, manoper direct i alte cheltuieli directe de producie, costul proiectrii
produselor, precum i cota cheltuielilor indirecte de producie alocat n mod raional ca
fiind legat de fabricaia acestora.
n cheltuielile directe aferente produciei nu sunt incluse salariile aferente perioadei de
omaj tehnic temporar.

58

Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera i alte cheltuieli


legate de personalul direct angajat n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat
cu supravegherea, precum i regiile corespunztoare.
n costul de producie poate fi inclus o proporie rezonabil din cheltuielile care
sunt indirect atribuibile stocului, n msura n care acestea sunt legate de perioada de
producie. Includerea n costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvat n msura n
care reprezint costuri suportate pentru a aduce stocurile n locul i forma dorite.
Urmtoarele reprezint exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul
stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit, astfel:
-pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producie nregistrate peste limitele
normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;
-cheltuielile de depozitare, cu excepia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n
procesul de producie, anterior trecerii ntr-o nou faz de fabricaie.
-cheltuielile de stocare se includ n costul de producie atunci cnd sunt necesare pentru a
aduce stocurile n locul i n starea n care se gsesc.
De exemplu, cheltuielile de stocare a materiilor prime folosite la fabricarea de produse
sunt incluse n costul de producie al produselor, dar nu se includ cheltuielile cu stocarea
produselor finite care urmeaz a fi vndute ca atare;
-regiile (cheltuielile) generale de administraie care nu particip la aducerea stocurilor n
forma i locul final;
-costurile de desfacere;
-regia fix nealocat costului, care se recunoate drept cheltuial n perioada n care a
aprut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitii normale de
producie.
Regia fix de producie const n acele costuri indirecte de producie care rmn relativ
constante, indiferent de volumul produciei, cum sunt: amortizarea, ntreinerea seciilor
i utilajelor, precum i costurile cu conducerea i administrarea seciilor.
Capacitatea normal de producie reprezint producia estimat a fi obinut, n
medie, de-a lungul unui anumit numr de perioade, n condiii normale, avnd n vedere
i pierderea de capacitate rezultat din ntreinerea planificat a echipamentului.
Inregistrarea intrarilor de stocuri
59

nregistrarea n contabilitate a intrrii stocurilor se efectueaz la data


transferului riscurilor i beneficiilor (pct 155) astfel:
- intrare stocuri prin achizitie de la furnizori
3xx Conturi de stocuri si productie = 401/ 408 Furnizori /
in curs de executie

Furnizori facturi nesosite

- stocuri constatate plus la inventariere operatiunea se face in rosu


6XX Conturi de cheltuieli = 30x Stocuri de materii prime si materiale
- primite cu titlu gratuit si a celor rezultate din dezmembrare
30x Stocuri de materii prime si materiale = 758x Alte venituri din exploatare
- stocuri primite de la entitati afiliate sau entitati legate prin interese de participare
30x Stocuri de materii prime si materiale = 451 Decontari intre entitati afiliate
- valoarea la pret de inregistrare ,reprezentand aport in natura al actionarului
30x Stocuri de materii prime si materiale = 456 Decontari cu actionarii/asociatii
privind capitalul
- valoarea produselor obtinute in cursul perioadei de gestiune la cost de
productie( pe baza bonurilor de predare )
34x Produse = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
- iesirea de produse la cost de productie, prin vanzare ,pe baza facturilor
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 34x Produse
- productia in curs de executie, in stoc la sfarsitul perioadei ,la cost de productie
33x Productia in curs de executie = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de
produse
- reluarea productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare:
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 33x Productia in curs de
executie
- import de bunuri ,

60

371

=%

Marfuri

401

furnizori externi( valoarea in vama)

401

furnizori interni/ externi ( transport)

446

taxa vamala

447 comision vamal


Cheltuieli inregistrate in costul de achizitie al timbrelor la .............
a) cheltuieli cu tiparirea- factura primita de la Fabrica de timbre ( tiparesc pe hartia de
la Fabrica)
321 Materii prime in curs de aprovizionare = 401 Furnizori
b) cheltuieli externalizate atribuibile direct emisiunii de timbre( infoliere, stantare,
matrite, gravuri, drepturi de autor, etc)
321 Materii prime in curs de aprovizionare = 401 Furnizori
c) insumare cheltuielilor direct atribuibile emisiunii respective / serie = calcul cost de
achizitie
482 Decontari intre subunitati = 321 Materii prime in curs de aprovizionare
371 Marfuri = 482 Decontari intre subunitati
Nota: contul 482 este un cont de tranzitie care colecteaza valoarea de achizitie pe
fiecare emisiune , transferata din contul 321 ( gestiune separata, de tranzitie,de
colectare a cheltuielilor pentru fiecare emisiune).
Programul informatic nu permite inregistrarea direct a notei contabile 371= 321.

Inregistrarea costului pentru produse filatelice ( FDC, CARTI MAXIME,MAPE


FILATELICE, ALBUME FILATELICE)
a) scoaterea timbrelor, mapelor,cartoanelor,coltarelor ,plicurilor- din gestiuni si
transferarea lor in gestiunea de prelucrare ( bon de transfer)
371 analitic = 371 analitic pret de cost
b) calculatie de pret si inregistrarea lor in gestiunea de produse filatelice
61

371 analitic = 371 analitic pret de cost( pe baza calculatiei)

n general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietii i de


livrare coincid. Totui, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
- bunuri vndute n consignaie;
- stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rmn contabilizate
n bilanul debitorului pn la vnzarea lor;
- bunuri recepionate pentru care nu s-a primit nc factura, care trebuie
nregistrate n activele cumprtorului;
- bunuri livrate i nefacturate, care trebuie scoase din eviden, transferul de
proprietate avnd loc;
- bunuri vndute i nelivrate nc, pentru care a avut loc transferul proprietii. De
exemplu, la vnzrile cu condiia de livrare ex-work, bunurile vndute ies din stocul
vnztorului din momentul punerii lor la dispoziia cumprtorului ;
- bunuri pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente dar care la finele
perioadei de raportare, sunt stocuri in curs de aprovizionare
%

= 401

Furnizori

321

Materii prime in curs de aprovizionare

322

Materiale consumabile in curs de aprovizionare

323

Mater.de natura ob.de inventar in curs de aprovizionare

327

Marfuri in curs de aprovizionare

328

Ambalaje in curs de aprovizionare

La incheierea procesului de aprovizionare bunurile in curs de aprovizionare se


inregistreaza in conturile de stocuri conform naturii lor.
3XX Conturi de stocuri si productie = 32X Stocuri in curs de aprovizionare
In curs de executie
62

Costul stocurilor
Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achiziiei i prelucrrii,
precum i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma i n locul n care se
gsesc.
Costul stocurilor prestatorilor de servicii cuprinde manopera i alte cheltuieli legate
de personalul direct angajat n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu
supravegherea, precum i regiile corespunztoare.
Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile i al acelor bunuri sau servicii
produse i destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specific
a costurilor individuale.
Pentru determinarea costului vor fi folosite:
- metoda costului standard in activitatea de productie;
- metoda preului cu amnuntul, n comerul cu amnuntul.
Costul standard ia n considerare nivelurile normale ale materialelor i
consumabilelor, manoperei, eficienei i capacitii de producie. Aceste niveluri trebuie
revizuite periodic i ajustate, dac este necesar, n funcie de condiiile existente la un
moment dat.
Diferenele de pre fa de costul de achiziie sau de producie trebuie evideniate
distinct n contabilitate, fiind recunoscute n costul activului.
Formula de calcul a preului cu amnuntul, la intrare, este:
Costul de achiziie (sau de producie)
+ Adaosul comercial
+ TVA neexigibil
= Pre de vnzare cu amnuntul
Exemplu:
- Se achiziioneaz materii prime de la furnizori
301
Materii prime

401
Furnizori

63

- Se achizitioneaza marfuri
371 Marfuri

%
401 Furnizori
378 Dif.de pret la marfuri

- Intrari de produse finite sau servicii


34X Produse

= 711 Venituri aferente costurilor stocurilor

Repartizarea diferenelor de pre asupra valorii bunurilor ieite i asupra stocurilor


se efectueaz cu ajutorul unui coeficient care se calculeaz astfel:

* La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniial al contului de


mrfuri i valoarea intrrilor de mrfuri nu vor include TVA neexigibil.
Acest coeficient se nmulete cu valoarea cumulata a bunurilor ieite din gestiune la pre
de nregistrare, iar suma rezultat se nregistreaz n conturile corespunztoare n care au
fost nregistrate bunurile ieite dupa scaderea rulajului cumulat al diferentelor inregistrate
pana la inceputul perioadei de referinta.
Coeficienii de repartizare a diferenelor de pre pot fi calculai la nivelul conturilor
sintetice de gradul I i II, prevzute n planul general de conturi, pe grupe sau categorii de
stocuri.

64

La sfritul perioadei, soldurile conturilor de diferene se cumuleaz cu soldurile


conturilor de stocuri, la pre de nregistrare, astfel nct aceste conturi s reflecte valoarea
stocurilor la costul de achiziie sau costul de producie, dup caz.
Diferenele de pre se nregistreaz proporional att asupra valorii bunurilor ieite,
ct i asupra bunurilor rmase n stoc.
n comerul cu amnuntul poate fi utilizat metoda preului cu amnuntul,pentru
a determina costul stocurilor de articole numeroase i cu micare rapid, care au marje
similare i pentru care nu este practic s se foloseasc alt metod.
n aceast situaie, costul bunurilor vndute se calculeaz prin deducerea valorii marjei
brute din preul de vnzare al stocurilor. Orice modificare a preului de vnzare presupune
recalcularea marjei brute.

In situatia in care se cunoaste costul de achizitie si costul de vanzare al fiecarui


produs precum si cantitatea vanduta, descarcarea gestiunii se face prin metoda
inventarului permanent.

La ieirea din gestiune a stocurilor i altor active fungibile, acestea se evalueaz


i nregistreaz n contabilitate prin aplicarea uneia din urmtoarele metode:
a)metoda primul intrat - primul ieit - FIFO;
b)metoda costului mediu ponderat - CMP;
c) metoda ultimul intrat- primul iesit- LIFO
Metoda de descarcare a stocurilor in ............. SA, conform Art 162 pct (2) care prevede
ca o entitate trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate
stocurile care au natura si utilizare similare, este :
-metoda FIFO primul intrat- primul iesit( potrivit acestei metode ,bunurile iesite
din gestiune se evaluaeza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari.
- pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evaluaeza la costul de
achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica.In consecinta,
stocul final este evaluat la cele mai recente costuri.

65

Metoda aleas trebuie aplicat cu consecven pentru elemente similare de natura


stocurilor i a activelor fungibile de la un exerciiu financiar la altul. Dac,n situaii
excepionale, administratorii decid s schimbe metoda pentru un anumit element de
stocuri sau alte active fungibile, n notele explicative trebuie s se prezinte urmtoarele
informaii:
- motivul schimbrii metodei, i
- efectele sale asupra rezultatului.
O entitate trebuie s utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru
toate stocurile care au natur i utilizare similare.
Valoarea produselor i serviciilor n curs de execuie se determin prin
inventarierea produciei neterminate la sfritul perioadei, prin metode tehnice de
constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaiilor
tehnologice i evaluarea acesteia la costurile de producie.
Contabilitatea stocurilor se ine:
-cantitativ i valoric;
-numai valoric in comertul cu amanuntul( magazinele filatelice).
In cadrul ............. SA este folosita metoda inventarului permanent.
Prin folosirea inventarului permanent

in contabilitate se nregistreaz toate

operaiunile de intrare i ieire, ceea ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment


a stocurilor, att cantitativ, ct i valoric.
Inregistrarea iesirilor de stocuri se poate face prin:
- includerea pe cheltuieli pentru stocurile folosite in activitatea curenta
6xx Cheltuieli privind stocurile = 30x Stocuri de materii prime si materiale
- stocuri vandute ca marfuri
60X Cheltuieli privind stocurile = 371 Marfuri
- stocuri constatate lipsa la inventar
6xx Cheltuieli privind stocurile = 3xx Conturi de stocuri si productie in curs
in curs de executie
-

stocuri trimise spre prelucrare sau in custodie la teri

66

351 Materii si materiale aflate la terti = 30x Stocuri de materii prime si materiale
-

stocuri iesite prin donatie


6582 Donatii acordate = 30x Stocuri de materii prime si materiale

Inventarul intermitent const n stabilirea ieirilor i nregistrarea lor n contabilitate pe


baza inventarierii stocurilor la sfritul perioadei.
Pentru stocurile la care se utilizeaz metoda inventarului intermitent se efectueaz
inventarierea faptic a stocurilor la finele fiecarei luni de raportare.
Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea normelor privind
organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor i datoriilor.
Metoda inventarului intermitent const n faptul c intrrile de stocuri nu se nregistreaz
prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
6xx Conturi de cheltuieli = 401 Furnizori
Ieirile de stocuri aferente unei perioade, nregistrate n contabilitatea financiar,
vor fi corelate cu cheltuielile evideniate n contabilitatea de gestiune, pe comenzi,
produse etc., dup caz, n funcie de consumurile tehnologice normate.
Inventarul intermitent nu se utilizeaz la vanzarea marfurilor n situaia n care se
aplic metoda global-valoric.
Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare
dect valoarea care se poate obine prin utilizarea sau vnzarea lor. n acest scop, valoarea
stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net, prin reflectarea unei ajustri
pentru depreciere.
Ajustarile de valoare se fac pentru activele circulante in vederea prezentarii acestora la
cea mai mica valoare de piata sau, in circumstante speciale, la o alta valoare minima
atribuila acestora la data bilantului.
- inregistrarea ajustarilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind

= 39x Ajustari pentru deprecierea

ajustarile pentru deprecierea

stocurilor si productiei

activelor circulante

in curs de executie

67

Evaluarea efectuata nu poate fi continuata daca motivele pentru care ajustarile de


valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, in situatia in care ajustarea devine total sau
partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai
existe intr-o anumita masura, atunci acea ajustare trebuie reluata corespunzator la venituri.
- reluarea la venituri a ajustarilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind

= 7814 Venituri din ajustari pentru

ajustarile pentru deprecierea

deprecierea activelor circulante

activelor circulante

Daca activele circulante fac obiectul ajustarilor de valoare cu caracter exceptional,


exclusive in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate
trebuie prezentate in notele explicative. (pct 151)
La reflectarea ajustrilor pentru deprecierea materiilor prime se ine cont i de
valoarea produselor finite n care sunt destinate a fi ncorporate.
***
n categoria stocurilor se cuprind i activele cu ciclu lung de fabricaie, destinate
vnzrii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuine etc. realizate de entitile ce
au ca activitate principal obinerea i vnzarea de locuine). Dac construciile sunt
realizate n scopul exploatrii pe termen lung de catre societate, ele reprezint imobilizri.
De asemenea, atunci cnd un teren este cumprat n scopul construirii pe acesta de
construcii destinate vnzrii, acesta este nregistrat la stocuri.
Atunci cnd exist o modificare a utilizrii unei imobilizri corporale, n sensul c
aceasta urmeaz a fi mbuntit n perspectiva vnzrii, la momentul lurii deciziei
privind modificarea destinaiei, n contabilitate se nregistreaz transferul activului din
categoria imobilizri corporale n cea de stocuri. Transferul se nregistreaz la valoarea
neamortizat a imobilizrii. Dac imobilizarea corporal a fost reevaluat, concomitent
cu reclasificarea activului se procedeaz la nchiderea contului de rezerve din reevaluare
aferente acestuia.

68

n cazul n care un activ care a fost iniial recunoscut la terenuri este folosit ulterior
pentru construirea de ansambluri de locuine destinate vnzrii, n funcie de modul de
negociere a contractelor de vnzare a bunurilor ce fac obiectul construciei i vnzrii,
valoarea terenului se include n valoarea activului construit sau se evideniaz distinct la
stocuri de natura mrfurilor, la valoarea de nregistrare n contabilitate.
Dac terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se
procedeaz la nchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.
n cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuine care iniial
erau destinate vnzrii i care ulterior i schimb destinaia, urmnd a fi folosite de
entitate pe o perioad ndelungat sau s fie nchiriate unor teri, n contabilitate se
nregistreaz un transfer de la stocuri la imobilizri corporale. Transferul se efectueaz la
data schimbrii destinaiei, la valoarea la care activele erau nregistrate n contabilitate
(reprezentat de cost).
Aceste transferuri se fac prin Hotarare a Consiliului de Administratie.
DOCUMENTE
-

referat de necesitate
program de achizitii
nota de receptie si constatare diferente- document de intrare
bon de predare, transfer, restituire- document de intrare/ iesire
bon de consum- document de iesire
bon de consum colectiv document de iesire
fisa limita de consum- document de iesire
dispozitie de livrare
factura document de intrare/ iesire
aviz de insotire a marfii - document de intrare/ iesire
fisa de magazine- document de evidenta
fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta
lista de inventariere- document de evidenta
proces verbal inventariere
proces verbal predare primire cu titlu gratuit
proces verbal de casare
Model 3, Model 4
Balante analitice- document de evidenta
Declaratia vamala de import
69

Casa i conturi la bnci


Conturile la bnci cuprind: valorile de ncasat, cum sunt cecurile i efectele
comerciale depuse la bnci, disponibilitile n lei i valut, cecurile entitii, creditele
bancare pe termen scurt, precum i dobnzile aferente disponibilitilor i creditelor
acordate de bnci n conturile curente.
Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat potal, pe baz de documente
prezentate entitii i neaprute nc n extrasele de cont, se nregistreaz ntr-un cont
distinct.
Conturile curente la bnci se vor dezvolta n analitic pe fiecare banc.
Dobnzile de ncasat, aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci, se
nregistreaz distinct n contabilitate, fa de cele de pltit, aferente creditelor acordate de
bnci n conturile curente, precum i cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
Dobnzile de pltit i cele de ncasat, aferente exerciiului financiar n curs, se
nregistreaz la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dup caz.
666 Ch.cu dobanzile = 512 Banca
512 Banca = 766 Venituri din dobanzi
Contabilitatea disponibilitilor aflate n bnci/casierie i a micrii acestora, ca
urmare a ncasrilor i plilor efectuate, se ine distinct n lei i n valut.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n
contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naional a Romniei
ca fiind valabil la data efecturii operaiunii.
Operaiunile de vnzare-cumprare de valut, inclusiv cele derulate n cadrul
contractelor cu decontare la termen, se nregistreaz n contabilitate la cursul
utilizat de banca comercial la care se efectueaz licitaia cu valut, fr ca acestea
s genereze n contabilitate diferene de curs valutar.
5124 Banca in valuta = 581 Viramente interne
581 Viramente interne = 5121 Banca in lei

70

La finele fiecrei luni, disponibilitile n valut i alte valori de trezorerie,


cum sunt titluri de stat n valut, acreditive i depozite n valut se evalueaz la
cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei din
ultima zi bancar a lunii n cauz (valabil in prima zi din luna urmatoare).
Diferenele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau cheltuieli
din diferene de curs valutar, dup caz.
665 Ch.cu diferentele de curs valutar = 512 Banca in valuta
512 Banca in valuta = 765 Venit.din diferentele de curs valutar
Sumele n numerar, puse la dispoziia personalului sau a terilor, n vederea
efecturii unor pli n favoarea entitii, se nregistreaz distinct n contabilitate (contul
542 "Avansuri de trezorerie").
n cazul plilor n valut suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se
recunosc n contabilitate la cursul din data efecturii operaiunilor sau la cursul din data
decontrii avansului.
Sumele reprezentnd avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii i
nedecontate pn la data bilanului, se evideniaz n contul de debitori diveri (461
"Debitori diveri") sau creane n legtur cu personalul (4282 "Alte creane n
legtur cu personalul"), n funcie de natura creanei.
Exemplu:
- la data de 31.12.N soldul contului 542 trebuie sa fie zero. Astfel, acesta se va
inchide prin
%

542 Avansuri de trezorerie

4282 Alte creane n legtur cu personalul


461 Debitori diveri
- la data de 01.01.N+1 aceste sume vor fi reluate in contul 542
542 Avansuri de trezorerie

= %
4282 Alte creane n legtur cu personalul
461 Debitori diveri
71

n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibiliti


bneti ntre conturile la bnci, precum i ntre conturile la bnci i casieria entitii.
581 Viramente interne = 512 Banca
5311 Casa

581 Viramente interne

Operaiunile financiare n lei sau n valut se efectueaz cu respectarea


regulamentelor emise de Banca Naional a Romniei i a reglementrilor emise n acest
scop.
Inregistrari contabile privind cecurile si efectele comerciale
- valoarea cec-urilor si efectelor comerciale primite de la clienti:
511 valori de incasat = 411 Clienti / 413 Efecte de primit de la clienti
- valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate
512 banca= 511 valori de incasat
- valoarea sconturilor acordate
Document de evidenta: balante analitice, jurnal de banca, registru casierie.
Documente de intrare: extrase bancare, chitante, op-uri, Bilet Ordin, Fila CEC,
dispozitii de incasare si de plata, decont de chltuieli,
Documente de iesire: : extrase bancare, chitante, op-uri, Bilet Ordin, Fila CEC,
dispozitii de incasare si de plata, decont de cheltuieli,
Investiii pe termen scurt
Acestea reprezinta aciunile deinute la entitile afiliate, altor investiii pe termen
scurt. Contravaloarea aciunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se nregistreaz n
contrapartid cu contul 768 "Alte venituri financiare."
Alte investiii pe termen scurt reprezint obligaiunile emise i rscumprate,
obligaiunile achiziionate i alte valori mobiliare achiziionate n vederea realizrii unui
profit ntr-un termen scurt.
n categoria altor investiii pe termen scurt intr i depozitele bancare pe termen
scurt.
72

La intrarea n entitate, investiiile pe termen scurt se evalueaz la costul de


achiziie, prin care se nelege preul de cumprare, sau la valoarea stabilit potrivit
contractelor.
Depozitele bancare pe termen scurt n valut se nregistreaz la constituire la cursul
de schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la data operaiunii
de constituire.
Lichidarea depozitelor constituite n valut se efectueaz la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la data operaiunii de lichidare.
Diferenele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt
nregistrate n contabilitate i cursul Bncii Naionale a Romniei de la data lichidrii
depozitelor bancare se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar,
dup caz.
Pentru deprecierea investiiilor deinute ca active circulante, la sfritul exerciiului
financiar, cu ocazia inventarierii, se reflect ajustri pentru pierdere de valoare,
nregistrate pe seama cheltuielilor.
La sfritul fiecrui exerciiu financiar, ajustrile pentru pierderile de valoare
reflectate se suplimenteaz, diminueaz sau anuleaz, dup caz. La ieirea din entitate a
investiiilor pe termen scurt, eventualele ajustri pentru pierdere de valoare se anuleaz.
La scaderea din gestiune a investiiilor pe termen scurt se aplic:
- FIFO metoda primul intrat primul ieit.
- CMP metoda costului mediu ponderat;
Exemplu privind nregistrarea obligaiunilor de stat
S.C. XXXX S.A. achiziioneaz, la data de 1 iulie 2008, obligaiuni de stat cu scadena n
9 luni, n valoare de 200.000 lei. Dobnda este de 30% pe an.
Plata se efectueaz prin contul bancar.
n cursul anului 2008, n contabilitate se evideniaz:
1. Cumprarea obligaiunilor de stat
506 Obligaiuni = 5121 Conturi la bnci n lei 200.000 lei
73

2. Evidenierea dobnzii cuvenite pentru perioada iulie-decembrie


30% x 200.000 x 1/2 = 30.000 lei
5088 Dobnzi la obligaiuni = 766 Venituri din dobnzi 30.000 lei
i titluri de plasament
Document de evidenta: balante analitice, fisa de evidenta
Documente de intrare: contract, extras de cont
Documente de iesire: contract, extras de cont

TERI
Contabilitatea terilor asigur evidena datoriilor i creanelor entitii n relaiile
acesteia cu furnizorii, clienii, personalul, asigurrile sociale, bugetul statului, entitile
afiliate i cele legate prin interese de participare, asociaii/acionarii, debitorii i creditorii
diveri.
n contabilitatea furnizorilor i clienilor se nregistreaz operaiunile privind
cumprrile, respectiv livrrile de mrfuri i produse, serviciile prestate, precum i alte
operaiuni similare efectuate.
Datoriile ctre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care,
pn la finele lunii, nu s-au primit facturile se evideniaz distinct n contabilitate (contul
408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atest primirea bunurilor,
respectiv a serviciilor:
6xx Conturi de cheltuieli

= 408 Furnizori - facturi nesosite

3xx Conturi de stocuri si productie


in curs de executie
Creanele fa de clienii pentru care, pn la finele lunii, nu au fost ntocmite
facturile se evideniaz distinct n contabilitate (contul 418 "Clieni - facturi de

74

ntocmit"), pe baza documentelor care atest livrarea bunurilor, respectiv prestarea


serviciilor.
418 Clieni - facturi de ntocmit = 7xx Venituri din servicii prestate
In baza contabilitii de angajamente, entitile trebuie s evidenieze n
contabilitate toate veniturile i cheltuielile, respectiv creanele i datoriile rezultate ca
urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
n conturile de furnizori i clieni se evideniaz distinct datoriile, respectiv
creanele din penaliti stabilite conform clauzelor contractuale, despgubiri datorate
pentru contracte ntrerupte nainte de termen i alte elemente de natur similar.
Avansurile acordate furnizorilor, precum i cele primite de la clieni se
nregistreaz n contabilitate n conturi distincte (409 Furnizori debitori, 419 Clienti
creditori)
- avansuri acordate
409x Furnizori debitori = 401 Furnizori
- avansuri primite
411 Clienti = 419 Clienti creditori
Avansurile acordate furnizorilor de imobilizri se reflect distinct de avansurile
acordate altor furnizori.
232, 234 Avansuri acordate pentru imobilizari = 409 Furnizori debitori/analitic distinct
Operaiunile privind vnzrile/cumprrile de bunuri i prestrile de servicii
efectuate pe baza efectelor comerciale se nregistreaz n contabilitate n conturile
corespunztoare de efecte de primit sau de pltit, dup caz.
Efectele comerciale trebuie s ndeplineasc condiiile de form i fond prevzute
de legislaia n vigoare, fr de care validitatea lor poate fi contestat sau anulat.
Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz ntr-un cont n
afara bilanului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scaden") i se menioneaz
n notele explicative.
- efecte de primit

75

413 Efecte de primit de la clienti = 4111 Clienti


-

primirea efectelor de la clienti


511 Valori de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti

incasarea efectelor la scadenta


512 Conturi curente la banci = 511 Valori de incasat

- sume incasate de la clienti (in cazul in care nu se mai primesc efecte, decontarea
realizandu-se prin conturi curente)
512 Conturi curente la banci
-

= 413 Efecte de primit de la clienti

efecte de platit
401Furnizori = 403 Efecte de platit
404 Furnizori de imobilizari = 405 Efecte de platit pentru imobilizari
403,405 Efecte de platit = 512 Conturi curente la banci
Creanele i datoriile n valut, rezultate ca efect al tranzaciilor entitii, se

nregistreaz n contabilitate att n lei, ct i n valut.


n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, orice operaiune economico-financiar efectuat se consemneaz n
momentul efecturii ei ntr-un document care st la baza nregistrrilor n contabilitate,
dobndind astfel calitatea de document justificativ.
Din punct de vedere contabil, efectuarea operaiunii economico-financiare este
probat de orice document n care se consemneaz aceasta.
n cazul bunurilor achiziionate nsoite de factur sau de aviz de nsoire a
mrfii, urmnd ca factura s soseasc ulterior, cursul valutar utilizat la
nregistrarea n contabilitate este cursul de la data recepiei bunurilor.
O tranzacie n valut trebuie nregistrat iniial la cursul de schimb valutar,
comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la data efecturii operaiunii.

76

n nelesul prezentelor reglementri, o tranzacie n valut este o tranzacie care


este exprimat sau necesit decontarea n valut, inclusiv tranzaciile rezultate, atunci
cnd o entitate:
a) cumpr sau vinde bunuri sau servicii al cror pre este exprimat n valut;
b) mprumut sau ofer spre mprumut fonduri, iar sumele ce urmeaz s fie pltite sau
ncasate sunt exprimate n valut; sau
c) achiziioneaz sau cedeaz ntr-o alt manier active, contracteaz sau achit
datorii exprimate n valut.
Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre dou monede.
Diferena de curs valutar este diferena ce rezult din conversia unui anumit
numr de uniti ale unei monede ntr-o alt moned la cursuri de schimb diferite.
In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor in valuta,
creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei
valute, sunt assimilate elementelor exprimate in valuta.
O tranzacie n valut trebuie nregistrat iniial la cursul de schimb valutar,
comunicat de Banca Naional a Romniei, de la data efecturii operatiunii.

nregistrarea contravalorii n lei a capitalului social subscris n valut se face la


cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la
data subscrierii.
Diferenele de curs valutar ntre cursul de la data subscrierii i cursul de la data vrsrii
capitalului social n valut se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferene de curs
valutar, dup caz.
n cazul datoriilor de leasing financiar n valut sau cu decontare in functie de
cursul unei valute, acestea se nregistreaz la cursul de schimb al pieei valutare
comunicat de Banca Naional a Romniei valabil la data acordrii finanrii.
Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor n valut
la cursuri diferite fa de cele la care au fost nregistrate iniial pe parcursul lunii sau fa

77

de cele la care sunt nregistrate n contabilitate trebuie recunoscute n luna n care apar, ca
venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar (665 Ch.cu diferentele de curs valutar,
765 venituri din diferente de curs valutar).
Atunci cnd creana sau datoria n valut este decontat ntr-o lun ulterioar,
diferena de curs valutar recunoscut n fiecare lun, care intervine pn n luna
decontrii, se determin innd seama de modificarea cursurilor de schimb survenit n
cursul fiecrei luni.
Diferenele de valoare care apar cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor
exprimate n lei, n funcie de un curs valutar diferit de cel la care au fost nregistrate
iniial pe parcursul lunii sau fa de cele la care sunt nregistrate n contabilitate trebuie
recunoscute n luna n care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare (668 alte
cheltuieli financiare, 768 Alte venituri financiare).
Atunci cnd creana sau datoria este decontat ntr-o lun ulterioar, diferena
recunoscut n fiecare lun, care intervine pn n luna decontrii, se determin innd
seama de modificarea cursurilor de schimb, survenit n cursul fiecrei luni.
La finele fiecrei luni, creanele i datoriile n valut se evalueaz la cursul de
schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei din ultima zi
bancar a lunii n cauz (valabil in prima zi din luna urmatoare). Diferenele de curs
nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferene de curs
valutar, dup caz.
- inregistrarea diferentelor de curs favorabile
%
= 765 Venituri din diferente de curs valutar
401

Furnizori

411

Clienti

5124

Conturi la banci in valuta

5314

Casa in valuta

- inregistrarea diferentelor de curs nefavorabile


665 =
%
Cheltuieli din diferente de curs valutar
401

Furnizori
78

411

Clienti

5124

Conturi la banci in valuta

5314

Casa in valuta

Prevederile de mai sus se aplic i creanelor i datoriilor exprimate n lei, a cror


decontare se face n funcie de cursul unei valute. n acest caz, diferenele nregistrate se
recunosc n contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dup caz.
- inregistrarea diferentelor de valoare favorabile
%
= 768 Alte venituri financiare
401

Furnizori

411

Clienti

5124

Conturi la banci in valuta

5314

Casa in valuta

- inregistrarea diferentelor de valoare nefavorabile


668 =
%
Alte cheltuieli financiare
401

Furnizori

411

Clienti

5124

Conturi la banci in valuta

5314

Casa in valuta

Exemplul 1
Reflectarea n contabilitate a creanelor i datoriilor, exprimate n lei, a cror
decontare se face n funcie de cursul unei valute
n data de 15.04.2008, se ncheie un contract cu unfurnizor, pentru achiziia uneiCON
instalaii. Valoarea negociat a instalaiei este de 120.000 euro. Plata furnizorului se va
face n lei, reprezentnd cei 120.000 euro la cursul valutar de la data plii.
Ambii parteneri sunt persoane juridice romne.

79

Situaia exemplificat se prezint n dou variante:


- varianta 1, cnd factura este achitat integral n luna n care a fost angajat datoria;
- varianta 2, cnd factura este achitat n luna urmtoare angajrii datoriei i aceasta
trebuie evaluat.
Varianta 1 - Factura se achit integral la 20.04.2008
La beneficiar
a) la data de 15.04.2008, n baza facturii iniiale, emise de furnizor, se nregistreaz
activul achiziionat, la cursul de schimb valutar de 3,6015 lei/euro, comunicat de BNR i
valabil la aceast dat. Valoarea de intrare a activului este de 432.180 lei (120.000 x
3,6015).
213 Instalaii tehnice, mijloace de

404 Furnizori de imobilizri 432.180 lei

transport, animale i plantaii


b) la data de 20.04.2008, plata furnizorului se face n lei, la un curs valutar de 3,6152
lei/euro. Suma pltit va fi de 433.824 lei (120.000 x 3,6152). Diferenele rezultate ntre
data livrrii
i data plii sunt n valoare de 1.644 lei [120.000 x (3,6152 3,6015)], reprezentnd
diferene de natura cheltuielilor financiare care se nregistreaz n contul 668 Alte
cheltuieli financiare.
n situaia n care in contract se prevede obligativitatea facturrii ulterioare a diferenelor
rezultate, ca urmare a modificrii cursului de schimb valutar la data ncasrii/plii fa de
data livrrii/primirii, atunci pe baza facturii de corectare a bazei impozabile se va
actualiza, la data plii, datoria ctre furnizori.
n cazul de fa primirea facturii reprezentnd diferenele nefavorabile ntre cele dou
momente se nregistreaz astfel:
668 Alte cheltuieli financiare = 404 Furnizori de imobilizri 1.644 lei
Plata n lei a datoriei ctre furnizor n funcie de cursul de schimb valutar, valabil la data
plii:
404 Furnizori de imobilizri = 5121 Conturi la bnci n lei 433.824 lei
La furnizor
80

nregistrarea operaiunilor prezentate mai sus, n acelai context, se face astfel:


a) la data de 15.04.2008 se nregistreaz livrarea instalaiei de mbuteliat pe baza facturii
emise, n valoare de 432.180 lei:
411 Clieni = 707 Venituri din vnzarea mrfurilor 432.180 lei
b) la data de 20.04.2008 se ncaseaz creana n lei, n funcie de cursul de schimb valutar
BNR, valabil la data ncasrii, n sum de 433.824 lei:
- facturarea diferenelor financiare:
411 Clieni = 768 Alte venituri financiare 1.644 lei
- ncasarea creanei angajate i actualizate:
5121 Conturi la bnci n lei = 411 Clieni 433.824 lei
Varianta 2 - Factura se achit integral n luna urmtoare, la data de 15.05.2008
(curs
valutar de 3,6120 lei/euro)
Sunt valabile aceleai informaii, numai c plata se face n luna urmtoare, ceea ce
nseamn c fiecare din cele dou entiti vor prezenta, la finele lunii aprilie, sold la
crean, respectiv datoria angajat, dup caz. Fiecare societate va evalua soldul respectiv
la sfarsitul fiecarei luni, n funcie de cursul de schimb valutar al BNR, comunicat in
ultima zi a lunii si valabil in prima zi a lunii urmatoare.
La beneficiar
a) la data de 15.04.2008 se nregistreaz achiziia instalaiei, n baza facturii iniiale, n
valoare de 432.180 lei (120.000 x 3,6015):
213 Instalaii tehnice, mijloace de = 404 Furnizori de imobilizri 432.180 lei
transport, animale i plantaii
b) la30.04.2008, la evaluarea datoriei angajate n lei, a crei decontare se va face n
funcie de evoluia cursului valutar al unei valute de referin, se nregistreaz diferene
favorabile
n contul 768 Alte venituri financiare, avnd n vedere cursul de schimb valutar
comunicat de
81

BNR. Acest curs este de 3,5960 lei/euro. Diferena este de 660 lei [120.000 x
(3,6015 3,5960)].
404 Furnizori de imobilizri = 768 Alte venituri financiare 660 lei
c) la data de 15.05.2008 se pltete datoria angajat, la cursul valutar valabil la aceast
dat, de 3,6120 lei/euro, n valoare de 433.440 lei (120.000 x 3,6120).
- n situaia n care exist obligaia facturrii diferenelor financiare nefavorabile ntre
data
achiziiei (15.04.2008) i data plii (15.05.2008), n factur va fi trecut ntreaga sum a
diferenelor nefavorabile de 1.260 lei [120.000 x (3,6120 3,6015)], dar n contabilitate
se
nregistreaz diferena (nefavorabil) ntre 30.04.2008 i 15.05.2008, adic o diferen
nefavorabil de 1.920 lei [120.000 x (3,6120 3,5960)] ntruct diferenele (favorabile)
aferente
lunii aprilie au fost nregistrate la 30.04.2008.
668 Alte cheltuieli financiare = 404 Furnizori de imobilizri 1.920 lei
- plata datoriei ctre furnizor n valoare de 433.440 lei, la cursul valutar de la data plii
(432.180 660 + 1.920):
404 Furnizori de imobilizri = 5121 Conturi la bnci n lei 433.440 lei
La furnizor
nregistrarea operaiunilor prezentate mai sus, n acelai context, se face astfel:
a) la data de 15.04.2008 se nregistreaz livrarea instalaiei de mbuteliat pe baza facturii
emise, n valoare de 432.180 lei:
411 Clieni = 707 Venituri din vnzarea mrfurilor 432.180 lei
b) la 30.04.2008, se evalueaz creana n lei n funcie de cursul de schimb valutar
comunicat de BNR. Acest curs este de 3,5960 lei/euro. Diferena este de 660 lei
[120.000 x (3,6015 3,5960)].
668 Alte cheltuieli financiare = 411 Clieni 660 lei

82

c) la data de 15.05.2008 se ncaseaz creana n lei, n funcie de cursul de schimb valutar


-BNR, valabil la data ncasrii (3,6120 lei/euro) n sum de 433.440 lei (120.000 x
3,6120) sau(432.180 660 + 1.920):
- facturarea diferenelor financiare n sum de 1.920 lei [120.000 x (3,6120 3,5960)]:
411 Clieni = 768 Alte venituri financiare 1.920 lei
- ncasarea creanei angajate i actualizate:
5121 Conturi la bnci n lei = 411 Clieni 433.440 lei
La scderea din eviden a creanelor i datoriilor ale cror termene de ncasare sau
de plat sunt prescrise, entitile trebuie s demonstreze c au fost ntreprinse toate
demersurile legale, pentru decontarea acestora. (sa existe confirmari de solduri, dovada ca
s-a incercat a se lua legatura, daca sunt radiate sau falimentate sa se asigure ca au dovada
respectiva).
Contabilitatea furnizorilor i clienilor, a celorlalte datorii i creane se ine pe
categorii, precum i pe fiecare persoan fizic sau juridic.
n acest sens, n contabilitatea analitic, furnizorii i clienii se grupeaz astfel:
interni i externi, iar n cadrul acestora pe termene de plat, respectiv de ncasare.
n cazul mrfurilor returnate de clieni se corecteaz nregistrrile contabile
efectuate cu ocazia vnzrii mrfurilor.
Ca urmare, se corecteaz conturile 411 "Clieni", 707 "Venituri din vnzarea
mrfurilor", 607 "Cheltuieli privind mrfurile" i 371 "Mrfuri". (stornare in rosu)
Creanele incerte se nregistreaz distinct n contabilitate (contul 4118 "Clieni
inceri sau n litigiu" sau n conturi analitice ale conturilor de creane, pentru alte creane
dect clienii).
n scopul prezentrii n situaiile financiare anuale, creanele se evalueaz la
valoarea probabil de ncasat.
Atunci cnd se estimeaz c o crean nu se va ncasa integral, n contabilitate se
nregistreaz ajustri pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

83

In cazul cesionrii unei creane, diferena dintre valoarea creanei preluate prin cesionare
i suma de achitat cedentului reprezint venit la data constatrii drepturilor i obligaiilor,
potrivit clauzelor contractuale.
Exemplu: Evaluarea creanelor la valoarea probabil de ncasare
O societate a facturat altei societati n luna ianuarie 2006, produse finite n valoare de
250.000 lei, din care a ncasat suma de 230.000 lei.
La 31.12.2008, cu ocazia inventarierii creanelor, se constat c este posibil, ca suma
restant s nu se mai ncaseze n viitorul apropiat deoarece societatea respectiva a intrat
n incapacitate de plat.
n anul 2009 se pronun falimentul societatii , iar lichidatorii vireaz suma de 10.000 lei.
Ca urmare a acestor operaiuni se efectueaz urmtoarele nregistrri n contabilitate:
Anul 2008
1) livrarea produselor n ianuarie 2008:
4111 Clieni = 701 Venituri din vnzarea

250.000 lei

produselor finite
2) ncasarea parial a facturilor emise pentru produsele livrate:
5121 Conturi la bnci n lei = 4111 Clieni 230.000 lei
3) la 31.12.2008, cu ocazia desfurrii lucrrilor de nchidere a exerciiului financiar al
anului 2008, pentru suma de 20.000 lei (crean restant) cu probabilitate mare de
nencasare se nregistreaz o ajustare ca urmare a riscului de nencasare a creanei
respective:
4118 Clieni inceri sau n litigiu = 4111 Clieni 20.000 lei
6814 Cheltuieli de exploatare privind= 491 Ajustri pentru deprecierea
ajustrile pentru deprecierea

20.000 lei

creanelor - clieni

activelor circulante
Anul 2009
1) ncasarea parial a creanei incerte n valoare de 10.000 lei i anularea deprecierilor
aferente:
84

5121 Conturi la bnci n lei = 4118 Clieni inceri sau n litigiu 10.000 lei
491 Ajustri pentru deprecierea = 7814 Venituri din ajustri pentru
creanelor clieni

10.000 lei

deprecierea activelor circulante

2) nregistrarea scderii din eviden a sumei care nu mai poate fi ncasat, conform
hotrrii
judectoreti:
654 Pierderi din creane

= 4118 Clieni inceri sau n litigiu 10.000 lei

i debitori diveri
i anularea ajustrii efectuate:
491 Ajustri pentru deprecierea
creanelor clieni

= 7814 Venituri din ajustri pentru

10.000 lei

deprecierea activelor circulante

Contabilitatea decontrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile,


adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaiile pentru concediile de odihn,
precum i cele pentru incapacitate temporar de munc, pltite din fondul de salarii,
primele reprezentnd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, i alte
drepturi n bani i/sau n natur datorate de entitate personalului pentru munca prestat.
n vederea nregistrrii primelor reprezentnd participarea personalului la profit,
acordate potrivit legii (Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile
nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral de stat sau majoritar de
stat, precum si la regiile autonome) ,

o entitate recunoate ca provizion costul previzionat al


acestora atunci i numai atunci cnd:
a) unitatea are o obligaie legal sau implicit de a face astfel de pli ca rezultat al
evenimentelor anterioare; i
b) poate fi fcut o estimare cert a obligaiei.
O obligaie curent exist atunci, i numai atunci, cnd unitatea nu are o alt alternativ
realist dect s efectueze aceste pli.
n situaiile financiare ale exerciiului pentru care se propun prime reprezentnd
participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflect sub form de
provizion, cheltuiala rezultnd din serviciul angajatului.

85

6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1518 Alte provizioane


Provizionul urmeaz a fi reluat n exerciiul financiar n care se acord aceste prime.
1518 Alte provizioane= 7812 Venituri din provizioane
- inregistrarea acordarii primelor reprezentand participarea la profit
643 Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit =
424Prime reprezentand participarea personalului la profit
- plata primelor reprezentand participarea salariatilor la profit
424Prime reprezentand participarea personalului la profit= 5311 Casa lei
- retineri din prime reprezentand participarea salariatilor la profit
424Prime reprezentand participarea personalului la profit = %
4314 Contributie asigurari de sanatate
444 Impozitul pe venituri

645 Cheltuieli cu contributii la asigurari sociale de sanatate = %


4313

Contributia angajatorului la asigurari de sanatate

4314

Contributia angajatorului la fond unic

n contabilitate se nregistreaz distinct alte drepturi i avantaje care, potrivit


legislaiei n vigoare, nu se suport din fondul de salarii (masa cald, alimente antidot
etc.), precum i alte drepturi acordate potrivit legii.
Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntr-un cont
distinct, pe persoane ( cont 426 Drepturi de personal neridicate).
Reinerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata n rate, chirii sau
pentru alte obligaii ale salariailor, datorate terilor (popriri, pensii alimentare i altele),
se efectueaz numai n baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaii
contractuale.

86

Sumele datorate i neachitate personalului (concediile de odihn i alte drepturi de


personal), respectiv eventualele sume care urmeaz s fie ncasate de la acesta, aferente
exerciiului n curs, se nregistreaz ca alte datorii i creane n legtur cu
personalul( cont 4281)
Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de
uniforme i echipamente de lucru, precum i debitele provenite din pagube materiale,
amenzile i penalitile stabilite n baza unor hotrri ale instanelor judectoreti, i alte
creane fa de personalul entitii se nregistreaz ca alte creane n legtur cu
personalul( cont 4282).
Contabilitatea decontrilor privind contribuiile sociale cuprinde obligaiile pentru
contribuia la asigurri sociale, contribuia la asigurri sociale de sntate i la
constituirea fondului pentru ajutorul de omaj.
Eventualele sume datorate sau care urmeaz s fie ncasate n perioadele urmtoare,
aferente exerciiului n curs, se nregistreaz ca alte datorii i creane sociale(cont
438).Aici se cuprinde i contribuia unitii la schemele de pensii facultative i la primele
de asigurare voluntar de sntate.
Contabilizarea salariilor-Venitul din salarii
Conform titlului III, capitolul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal , sunt
considerate venituri din salarii toate veniturile n bani si/sau n natura obtinute de o
persoana fizica ce desfasoara o activitate n baza unui contract individual de munca sau a
unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea
veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate
temporara de munca.
Deasemenea sunt asimilate salariilor:
sumele primite de reprezentantii n adunarea generala a actionarilor, n consiliul de
administratie, n comitetul de directie si n comisia de cenzori;

87

indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite


administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de
adunarea generala a actionarilor;
orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.
Avantajele primite n legatura cu o activitate dependenta includ, nsa nu sunt
limitate la:
utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii,
n scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-ntors de la domiciliu la
locul de munca;
cazare, hrana, mbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri
sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic dect pretul pietei;
mprumuturi nerambursabile;
anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, n
scop personal;
permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite n scopul personal;
primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt
beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele dect
cele obligatorii.
Urmatoarele sume nu sunt incluse n veniturile salariale si nu sunt impozabile, n
ntelesul impozitului pe venit:
ajutoarele de nmormntare, ajutoarele pentru pierderi produse n gospodariile
proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si
incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentnd cadouri pentru copiii
minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la
si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna,
inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora,

88

acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este
prevazut n contractul de munca.
Cadourile oferite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu
ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte
religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt
neimpozabile, n masura n care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice
ocazie din cele de mai sus, nu depaseste valoarea stabilita prin lege.
Deducerea personala
Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul
net lunar a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a
perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de
baza.
Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice in functie de venit conform
Codului Fiscal.
Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se
calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
Impozitul lunar se determina astfel:

la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferenta ntre venitul net din salarii, calculat prin deducerea
din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
- cotizatia sindicala platita n luna respectiva;
- contributiile la fondurile de pensii facultative;

89

pentru veniturile obtinute n celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra
bazei de calcul determinate ca diferenta ntre venitul brut si contributiile obligatorii
pe fiecare loc de realizare a acestora;
in cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite
pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la
data efectuarii platii, n conformitate cu reglementarile legale n vigoare privind
veniturile realizate n afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pna la data
de 25 a lunii urmatoare celei n care s-au platit.
Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile
din salarii, pentru fiecare contribuabil.
Inregistrari contabile privind decontarile cu personalul
-inregistarera obligatiei unitatii privind salariile ( inregistrare fond de salarii).
641 Cheltuieli cu personalul = 421 Personal salarii datorate
-inregistrarea retinerilor din salarii datorate de salariat:
421 Personal salarii datorate =

% Retineri din salarii


4312 Contrib.pers.la asig.sociale
4314 Contrib.pers.la asig.sociale de sanatate
4372 Contrib.pers.la fondul de somaj
444 Impozit pe venit
425Avansuri acordate
428 Alte creante in leg cu personalul

-Plata salariilor:
421 Personal salarii datorate = 5311 Casa in lei
-Inregistrarea contributiilor datorate de unitate:
6451 Ch.unit. la asigurarile sociale = 4311 Contrib.unit. la asig. Sociale
6451 Ch.unit.la fd.de risc si acid. = 4311.1 Contrib.unit.la fd.de risc si acid.
90

6452 Ch.unit. pt.ajutorul de somaj = 4371 Contrib.unit.la ajutorul de somaj


6452 Ch.unit.pt.fondul de garanatre = 437x Contrib.unit.la fd.de garant.
6453Ch.unit. la asig.soc.de sanat. = 4313 Contrib.unit.la asig.soc.de sanat.
6458 Ch.privind contrib.pt.concedii medicale = 4315 Contrib.unit. la FNUASS
635 Ch.cu alte impozite sit axe = 447x Comision camera de munca
635 Ch.cu alte impozite sit axe = 447x Contrib. Unit.la fondul pt pers.cu handicap
n cadrul decontrilor cu bugetul statului i fondurile speciale se cuprind:
impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adugat, impozitul pe venituri de natura
salariilor, subveniile de primit, alte impozite, taxe i vrsminte asimilate.
Impozitul pe profit/venit de plat trebuie recunoscut ca datorie n limita sumei
nepltite.
Dac suma pltit depete suma datorat, surplusul trebuie recunoscut
drept crean.
Plile anticipate n contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se
reflect distinct n contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit").
Taxa pe valoarea adugat pentru achiziiile din Romnia i pentru livrrile de
bunuri sau prestrile de servicii efectuate n Romnia se determin i se nregistreaz n
contabilitate potrivit Codului fiscal.
Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se nregistreaz n contabilitate,
cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
La alte impozite, taxe i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor
locale se cuprind: accizele, impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri, vrsmintele din
profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de
transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat i alte impozite i taxe.
Acestea se defalc n contabilitatea analitic pe feluri de impozite, taxe i vrsminte
datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.

91

Reflectarea n contabilitate a accizelor i fondurilor speciale incluse n preuri sau


tarife se face pe seama conturilor corespunztoare de datorii, fr a tranzita prin conturile
de venituri i cheltuieli.
Nota: SC ............. SA nu datoreaza accize.Ca fond special inclus in pretul de
vanzare este fondul de monument.
Conturi utilizate:

4411 Impozitul pe profit


4423 TVA de plat
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
447 Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate
4481 Alte datorii fa de bugetul statului

Principalele documente utilizate: deconturi de TVA, declaraii privind impozitul pe


profit, decizii de impunere, acte constatatoare ale organelor de control, extrase de cont.
nregistrarea impozitului pe profit

1.

nregistrarea impozitului pe profit datorat:


691
Cheltuieli cu impozitul pe
profit

4411
Impozitul pe profit

2. nregistrarea impozitului pe profit virat la bugetul statului:

92

4411

Impozitul pe profit

5121
Conturi la bnci n lei

nregistrarea taxei pe valoarea adugat

1. nregistrarea taxei pe valoarea adugat deductibil, conform prevederilor legale:


4426

TVA deductibil

401
Furnizori
404
Furnizori de imobilizri
5121
Conturi la bnci n lei
5311
Casa n lei

2. nregistrarea TVA n cazul taxrii inverse, conform legii:


4426

TVA deductibil

4427
TVA colectat

3. nregistrarea proratei din taxa pe valoarea adugat deductibil devenit nedeductibil,


conform reglementrilor legale in vigoare:
635

4426

93

Cheltuieli cu alte impozite,


taxe i vrsminte
asimilate

TVA deductibil

4. nregistrarea taxei pe valoarea adugat nedeductibil, aferent cheltuielilor cu


deductibilitate limitat la calculul impozitului pe profit, conform reglementrilor legale:
635

Cheltuieli cu alte impozite,


taxe i vrsminte
asimilate

4427
TVA colectat

5. nregistrarea sumei compensate din taxa pe valoarea adugat deductibil, cu taxa pe


valoarea adugat colectat:
4427

TVA colectat

4426
TVA deductibil

6. nregistrarea taxei pe valoarea adugat de recuperat, ca diferen rezultat la sfritul


perioadei ntre taxa pe valoarea adugat deductibil mai mare i taxa pe valoarea
adugat colectat mai mic:
4424
TVA de recuperat

4426
TVA deductibil

7. nregistrarea sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat colectat aferent


vnzrilor de bunuri i prestrilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrri de bunuri
sau prestri de servicii taxabile, creanelor cu personalul, cu entitile afiliate sau cu
debitorii:

94

411

4427
TVA colectat

Clieni
428
Alte datorii i creane n
legtur cu personalul
451
Decontri ntre entitile
afiliate
453
Decontri privind
interesele de participare
461
Debitori diveri
5121
Conturi la bnci n lei
5311
Casa n lei

8. nregistrarea taxei pe valoarea adugat colectat aferent operaiunilor care sunt


asimilate livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii, taxabile potrivit legii:
%
428

4427
TVA colectat

Alte datorii i creane n


legtur cu personalul

95

461
Debitori diveri
635
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe i vrsminte
asimilate

9. nregistrarea TVA de plat datorat bugetului statului, stabilit potrivit legii, ca diferen
ntre taxa pe valoarea adugat colectat mai mare i taxa pe valoarea adugat
deductibil mai mic:
4427

TVA colectat

4423
TVA de plat

10.nregistrarea compensrii obligaiei de plat a taxei pe valoarea adugat aferent


perioadei curente cu taxa pe valoarea adugat de recuperat din perioadele fiscale
precedente:
4423

TVA de plat

4424
TVA de recuperat

11. nregistrarea plii taxei pe valoarea adugat ctre bugetul statului:

4423
TVA de plat

5121
Conturi la bnci n lei

96

Impozitul pe venituri de natura salariilor


1. nregistrarea sumelor reprezentnd impozitul pe venituri de natura salariilor, reinut din
drepturile bneti cuvenite personalului i colaboratorilor societii comerciale:
%

421

444
Impozitul pe venituri de natura
salariilor

Personal - salarii datorate


423
Personal - ajutoare
materiale datorate
424
Prime reprezentnd
participarea personalului la
profit
401
Furnizori
2.

nregistrarea sumelor virate la bugetul statului reprezentnd impozitul reinut la surs


pentru veniturile de natura salariilor:
444

Impozitul pe venituri de
natura salariilor

5121
Conturi la bnci n lei

Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


1. nregistrarea altor impozite i taxe datorate reprezentnd impozitul pe cldiri, taxa
asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor de stat:
635

446
Alte impozite, taxe i vrsminte
97

Cheltuieli cu alte impozite,


taxe i vrsminte
asimilate

asimilate

2. nregistrarea impozitului pe dividende datorat:


457

Dividende de plat

446
Alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate

3. nregistrarea taxelor vamale aferente aprovizionrilor din import:


%
213
Instalaii tehnice, mijloace
de transport, animale i
plantaii

446
Alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate

214
Mobilier, aparatur
birotic, echipamente de
protecie a valorilor umane
i materiale i alte active
corporale
301
Materii prime
302
Materiale consumabile
303
Materiale de natura
obiectelor de inventar

98

371
Mrfuri
381
Ambalaje
4. nregistrarea impozitelor reinute nerezidenilor, datorate conform prevederilor
legale:
%

401

446
Alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate

Furnizori
404
Furnizori de imobilizri

5. nregistrarea plilor efectuate la bugetul de stat sau la bugetele locale privind alte
impozite, taxe i vrsminte asimilate:
446

Alte impozite, taxe i


vrsminte asimilate

5121
Conturi la bnci n lei

Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate


Evidena fondurilor speciale - se ine pe fiecare fond special constituit conform
prevederilor legale.
1. nregistrarea datoriilor i vrsmintelor de efectuat ctre alte organisme publice,
reprezentnd fonduri speciale, conform prevederilor legale:
635
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe i vrsminte

447
Fonduri speciale - taxe i

99

asimilate

vrsminte asimilate

2. nregistrarea plilor efectuate ctre organisme publice:


447

Fonduri speciale - taxe i


vrsminte asimilate

5121
Conturi la bnci n lei

3. nregistrarea sumelor reprezentnd fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate,


prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii:
447

Fonduri speciale - taxe i


vrsminte asimilate

758
Alte venituri din exploatare

Alte datorii la bugetul statului


1.La alte datorii cu bugetul statului se evideniaz valoarea despgubirilor, amenzilor
i penalitilor datorate bugetului statului, articol contabil:
6581

Despgubiri, amenzi i
penaliti

4481
Alte datorii fa de bugetul
statului

2.Plata la bugetul statului a sumelor datorate:


4481
Alte datorii fa de bugetul
statului

5121
Conturi la bnci n lei

100

Subveniile primite sau de primit de ctre entitate se nregistreaz n contabilitate


n conturi distincte.
Atunci cnd datoriile n valut aferente anumitor obiective sau lucrri finanate din
subvenii sunt achitate direct de ctre autoritile care gestioneaz fondurile, din sumele
reprezentnd acele subvenii, fr ca aceste sume s tranziteze conturile entitii, n
contabilitate se reflect att datoria n valut, ct i creana din subvenii corespunztoare.
Dac la sfritul lunii sau perioadei de raportare, conturile de datorii fa de
furnizori i creane din subvenii n valut prezint sold, acestea se evalueaz, astfel nct
veniturile i cheltuielile financiare aferente s nu influeneze rezultatul acelei luni,
respectiv perioade.
n toate cazurile se va urmri ca modul de contabilizare a operaiunilor s
respecte clauzele cuprinse n contractele ncheiate i legislaia n vigoare.
n cazul achiziiilor n valut, finanate din sume nerambursabile, decontate de
operatorii economici, n calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferenele de curs
valutar, favorabile sau nefavorabile, se deconteaz cu instituia finanatoare dac exist
clauze n acest sens, cuprinse n contractele ncheiate, sau prevederi n actele normative
aplicabile. Diferenele respective se nregistreaz n conturi de debitori diveri sau
creditori diveri, n relaie cu alte venituri financiare, respectiv alte cheltuieli financiare,
dup caz.

101

In cadrul subventiilor o grupa importanta o reprezinta subventiile pentru investtitii


unde se inregistreaza subventiile, imprumuturile nerambursabile, donatiile precum si
plusurile de inventar de natura imobilizarilor.
- inregistrarea subventiilor pentru investitii, imprumuturilor nerambursabile
445 Subventii = 475 Subventii pentru investitii
- inregistrarea imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar
211,212,213,214 imobilizari corporale = 475 Subventii pentru investitii
Imobilizarile primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar se inregistreaza in
contabilitate la valoarea justa iar lunar se inregistreaza amortizarea aferenta in baza
duratei de functionare atribuite.Amortizarea inregistrata pe costuri aferenta acestor
imobilizari se reia lunar la venituri, astfel:
475 Subventii pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii
Contabilitatea decontrilor ntre entitile din cadrul grupului i cu
acionarii/asociaii, cuprinde operaiile care se nregistreaz reciproc i n aceeai
perioad de gestiune, att n contabilitatea entitii debitoare, ct i a celei creditoare,
precum i decontrile ntre acionari/asociai i entitate privind capitalul social,
dividendele cuvenite acestora, alte decontri cu acionarii/asociaii i, de asemenea,
conturile coparticipanilor referitoare la operaiunile efectuate n comun, n cazul
asocierilor n participaie.
Dividendele repartizate deintorilor de aciuni, propuse sau declarate dup data
bilanului, precum i celelalte repartizri similare efectuate din profit, nu trebuie
recunoscute ca datorie la data bilanului. n acest sens, sumele reprezentnd dividende,
respectiv, vrsminte la buget vor fi reflectate n conformitate cu prevederile privind
repartizarea rezultatului reportat(pct 248).
- inregistrarea dividendelor datorate actionarilor
117 Rezultatul reportat = 457 Dividende de plata
Cota-parte din profit ce se pltete fiecrui asociat constituie dividend.
Sumele depuse sau lsate temporar de ctre acionari/asociai la dispoziia entitii,
precum i dobnzile aferente, calculate n condiiile legii, se nregistreaz n contabilitate
n conturi distincte.
- inregistrarea dividendelor achitate actionarilor

102

457 Dividende de plata =

%
5121 Banca lei
5311 Casa in lei

- inregistrarea impozitului pe dividende , retinut actionarilor si datorat bugetului de stat


457 Dividende de plata = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte assimilate
- inregistrarea sumelor prescrise reprezentand dividende datorate actionarilor ,potrivit
prevederilor legale
457 Dividende de plata= 758 Alte venituri din exploatare

Creanele/datoriile entitii fa de ali teri, alii dect personalul propriu,


clienii i furnizorii, se nregistreaz n conturile de debitori/creditori diveri.
Cheltuielile efectuate i veniturile realizate n exerciiul financiar curent, dar care
privesc exerciiile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct n contabilitate, la
cheltuieli n avans sau venituri n avans, dup caz.
n aceste conturi se nregistreaz, n principal, urmtoarele cheltuieli i venituri:
chirii, abonamente, asigurri i alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din
chirii, abonamente i alte venituri aferente perioadelor sau exerciiilor urmtoare.
n contul 471 "Cheltuieli n avans" se nregistreaz, de asemenea, achiziiile de
certificate de emisii de gaze cu efect de ser, efectuate n cursul perioadei curente, dar
care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmnd a se recunoate drept cheltuieli ale
perioadelor viitoare n care urmeaz a se utiliza.
-inregistrarea sumelor pltite n avans (de exemplu: pli pentru abonamente)
471 Cheltuieli inregistrate in avans= 401 Furnizori
401 Furnizori= 5121Banca in lei
- inregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli in perioadele urmatoare, pe baza de
scadentar
6xx Cheltuieli = 471 Cheltuieli inregistrate in avans

103

Operaiunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunztoare, pentru


care sunt necesare clarificri ulterioare, se nregistreaz, provizoriu, n contul 473
"Decontri din operaii n curs de clarificare". Sumele nregistrate n acest cont trebuie
clarificate de ctre entitate ntr-un termen de cel mult trei luni de la data
constatrii.
- inregistrarea platilor care necesita clarificare
473"Decontri din operaii n curs de clarificare". = 512, 513 Banca/ Casa
- inregistrarea stingerii datoriei ctre un creditor/furnizor, n urma analizei efectuate cu
privire la sumele n curs de clarificare
%

473"Decontri din operaii n curs de clarificare"

401 Furnizori
462 reditori diversi
- sumele incasate si necuvenite entitatii
512,513 Banca/ casa= 473"Decontri din operaii n curs de clarificare".
-inregistrarea stingerii unei creane fa de un debitor, n urma analizei efectuate cu
privire la sumele n curs de clarificare:
473"Decontri din operaii n curs de clarificare"= 461 debitori diversi
- sumele clarificate trecute pe cheltuieli
6xx Cheltuieli = 473"Decontri din operaii n curs de clarificare".
Pentru deprecierea creanelor din conturile de clieni, decontri n cadrul
grupului i debitori, cu ocazia inventarierii la sfritul exerciiului financiar, se
reflect ajustri pentru depreciere.
Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale ,constatate cu
ocazia inventarierii
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
=

491 Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti

104

Inregistrarea diminuarii sau anularii ajustarilor pentru depreciere, constituite


anterior
491 Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti

= 7814 Venituri din ajustari

pentru deprecierea activelor circulante


Contabilitatea angajamentelor i altor elemente extrabilaniere
Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele
i datoriile entitii se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilanului, denumite
i conturi de ordine i eviden.
n aceast categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanii, cauiuni) acordate
sau primite n relaiile cu terii; imobilizri corporale luate cu chirie; valori materiale
primite spre prelucrare sau reparare, n pstrare sau custodie; debitori scoi din activ,
urmrii n continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin;
redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la
scaden; bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie de ctre regii
autonome,

societi/companii

naionale,

societi

comerciale;

dobnzi

aferente

contractelor de leasing financiar, neajunse la scaden; certificate de emisii de gaze cu


efect de ser primite, care nu au stabilit o valoare i, prin urmare, nu pot fi recunoscute
n conturi bilaniere, precum i alte valori.
n notele explicative la situaiile financiare anuale trebuie prezentate informaii
referitoare la elementele nregistrate n conturi n afara bilanului.
n cadrul elementelor extrabilaniere sunt cuprinse i activele contingente (contul
807 "Active contingente"), respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii
contingente").
Un activ contingent este un activ potenial care apare ca urmare a unor evenimente
anterioare datei bilanului i a cror existen va fi confirmat numai prin apariia sau
neapariia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi n totalitate
sub controlul entitii.

105

Un exemplu n acest sens l reprezint un drept de crean ce poate rezulta dintr-un litigiu
n instan (de ex. o despgubire), n care este implicat entitatea i al crui rezultat este
incert.
Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau
neateptate, care pot s genereze intrri de beneficii economice n entitate. Activele
contingente nu trebuie recunoscute n conturile bilaniere. Acestea trebuie prezentate n
notele explicative n cazul n care este probabil apariia unor intrri de beneficii
economice. Activele contingente nu sunt recunoscute n situaiile financiare, deoarece ele
nu sunt certe iar recunoaterea lor ar putea determina un venit care s nu se realizeze
niciodat.
n cazul n care realizarea unui venit este sigur, activul aferent nu este un activ
contingent i trebuie procedat la recunoaterea lui n bilan.
Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunztoare
n situaiile financiare a modificrilor survenite. Astfel, dac intrarea de beneficii
economice devine cert, activul i venitul corespunztor vor fi recunoscute n situaiile
financiare aferente perioadei n care au survenit modificrile. n schimb, dac este doar
probabil o cretere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta n notele explicative
activul contingent.
O datorie contingent este:
a)o obligaie potenial, aprut ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei
bilanului i a crei existen va fi confirmat numai de apariia sau neapariia unuia sau
mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi n totalitate sub controlul entitii;
sau
b)o obligaie curent aprut ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei
bilanului, dar care nu este recunoscut deoarece:
- nu este sigur c vor fi necesare ieiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
- valoarea datoriei nu poate fi evaluat suficient de credibil.
O entitate nu va recunoate n bilan o datorie contingent, aceasta fiind prezentat n
notele explicative.
106

n situaia n care o entitate are o obligaie angajat n comun cu alte pri, partea asumat
de celelalte pri este prezentat ca o datorie contingent.
Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dac a devenit probabil
o ieire de resurse care ncorporeaz beneficiile economice. Dac se consider c este
necesar ieirea de resurse, generat de un element considerat anterior datorie
contingent, se va recunoate, dup caz, o datorie sau un provizion n situaiile financiare
aferente perioadei n care a intervenit modificarea ncadrrii evenimentului, cu excepia
cazurilor n care nu poate fi efectuat nicio estimare credibil.
Document de evidenta: balante analitice, fise de evidenta, stat salarii, centralizator
contributii salarii
Documente de intrare: factura fiscala , contract., stat salarii, Hot. CA
Documente de iesire: factura fiscala , contract, stat salarii, Hot. CA
Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul c:
a)provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunnd c pot fi realizate estimri
corecte), deoarece constituie obligaii curente la data bilanului i este probabil c
vor fi necesare ieiri de resurse pentru stingerea obligaiilor; i
b)datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:
- obligaii posibile, dar pentru care trebuie s se confirme dac entitatea are o
obligaie curent care poate genera o ieire de resurse; sau
- obligaii curente care nu ndeplinesc criteriile de recunoatere n bilan (deoarece
fie nu este probabil s fie necesar o reducere a resurselor entitii pentru stingerea
obligaiei, fie nu poate fi realizat o estimare suficient de credibil a valorii
obligaiei).
Exemplu de datorie contingent:
n cursul anului o societate garanteaz un mprumut luat de una din filialele sale n sum
de 500.000 lei. Conform contractului de creditare ncheiat cu banca, societatea este
solidar cu filiala beneficiar a mprumutului la plata ratelor rmase de rambursat (credit
107

i dobnda aferent perioadei). Astfel societatea devine efectiv obligat la plat, dac
beneficiarul creditului nu i achit trei rate consecutive.
La sfritul exerciiului financiar societatea respectiva trebuie s aprecieze oportunitatea
recunoaterii n bilan a datoriei aferente garantrii creditului primit de filiala sa, prin
evaluarea msurii n care garantarea acestui mprumut va genera ieiri de resurse.
Pe baza analizelor efectuate, societatea constat urmtoarele:
- pn n prezent, beneficiarul mprumutului i-a onorat toate obligaiile de plat ctre
banc,nenregistrnd ntrzieri sau restane la plat;
- din informaiile prezentate n situaiile financiare ale beneficiarului mprumutului
rezult c din suma mprumutat (500.000) , acesta mai are o dat la de banc suma de
480.000 lei, la care se adaug dobnda calculat pe toat perioada creditului conform
contractului n sum de 350.000 lei;
- n urma analizei principalilor indicatori din situaiile financiare ale beneficiarului
mprumutului, rezult c acesta prezint capacitate de rambursare i pentru perioadele
urmtoare.
Prin urmare, societatea va prezenta datoria n sum de 830.000 lei (480.000 +
350.000) reprezentnd principal i dobnda aferent, n contul extrabilanier 8011 "Giruri
i garanii acordate", iar prezentarea se va face n notele la situaiile financiare, ca o
datorie contingent.
Datorii
O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent,
atunci cnd:
- se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entitii;
sau
- este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
Contabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate acestora se ine pe urmtoarele
categorii:
108

- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i prime de rambursare a acestora;


- credite bancare pe termen lung i mediu;
- sumele datorate entitilor afiliate i entitilor de care compania este legat prin
interese de participare;
- alte mprumuturi i datorii asimilate, precum i dobnzile aferente acestora.
Datoriile privind concesiunile i alte datorii similare sunt cele determinate de
bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor ncheiate de entitate.
Bunurile luate n concesiune se reflect n conturi n afara bilanului (contul 8038 "Bunuri
publice primite n administrare, concesiune i cu chirie").
La sfritul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului,
situaie n care are loc anularea datoriilor corespunztoare privind concesiunea.
Datoriilor pe termen lung purttoare de dobnd se vor menine clasificate n aceast
categorie chiar i atunci cnd acestea sunt exigibile n 12 luni de la data bilanului, dac:
- termenul iniial a fost pentru o perioad mai mare de 12 luni; i
- exist un acord de refinanare sau de reealonare a plilor, care este ncheiat nainte de
data bilanului.
Document de evidenta: balante analitice pentru ordine si evidenta
Documente de intrare: contracte,
Documente de iesire:extras, Hot CA,
Provizioane
Provizioanele sunt destinate s acopere datoriile a cror natur este clar definit i
care la data bilanului este probabil s existe, sau este cert c vor exista, dar care sunt
incerte n ceea ce privete valoarea sau data la care vor aprea.
Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
Provizioanele nu pot depi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare
stingerii obligaiei curente la data bilanului.
Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:
- o entitate are o obligaie curent generat de un eveniment anterior;
109

- este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora obligaia respectiv; i
- poate fi realizat o estimare credibil a valorii obligaiei.
Se vor recunoate ca provizioane doar acele obligaii generate de evenimente
anterioare care sunt independente de aciunile viitoare ale entitii (de exemplu, modul de
desfurare a activitii n viitor). Exemple de astfel de obligaii sunt amenzile sau
costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele
genernd ieiri de resurse care ncorporeaz beneficii economice, indiferent de aciunile
viitoare ale entitii. Similar, o entitate recunoate un provizion pentru costurile de
nchidere a unei instalaii petroliere, cu condiia ca respectiva entitate s remedieze
daunele produse deja. Spre deosebire de aceast situaie, o entitate poate inteniona sau
poate avea nevoie, datorit presiunilor de ordin comercial sau a cerinelor de ordin legal,
s efectueze cheltuieli pentru a putea aciona ntr-un anumit mod (de exemplu, prin
instalarea de filtre pentru fum ntr-un anumit tip de fabric). Deoarece entitatea poate
evita cheltuielile viitoare prin diverse aciuni, de exemplu, prin modificarea procedeului
de fabricaie, ea nu are o obligaie curent aferent acelei cheltuieli viitoare i, deci, nu va
recunoate niciun provizion.
Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
- litigii, amenzi i penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte;
- cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli
privind garania acordat clienilor;
- aciunile de restructurare;
- pensii i obligaii similare;
- dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea
- impozite;
- prime ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor
legale sau contractuale; i
- alte provizioane.
Contabilitatea provizioanelor se ine pe feluri, n funcie de natura, scopul sau
obiectul pentru care au fost constituite.
110

Provizioanele pentru pensii se refer la sumele ce vor fi pltite de entitate dup ce


angajaii au prsit entitatea. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabilete de ctre
specialiti n domeniu. La determinarea lor se ine seama de vrsta, vehimea n munc i
rotaia personalului n cadrul entitii.
(2) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de munc rmase pn
la pensie, atunci cnd exist certitudinea achitrii lor ntr-o perioad previzibil de timp.
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate
bugetului de stat, n condiiile n care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie n
relaia cu statul.
Aceste provizioane pot fi constituite, de exemplu, pentru: diferene de
impozite rezultate din operaiuni de control nefinalizate; impozite pentru care
entitatea are deschise procese n instan; rezerve din faciliti fiscale sau alte
rezerve pentru care n legislaia fiscal exist prevederi referitoare la impozitarea
acestora, precum i n alte situaii care pot genera datorii sub forma impozitului pe
profit.
Provizioanele prezentate n bilan la "Alte provizioane" includ provizioane
constituite pentru:
- beneficiile pltite angajailor pentru terminarea contractului de munc, ca rezultat al
deciziei unei entiti de a ncheia contractul unui angajat nainte de data normal de
pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta n mod voluntar plecarea n omaj, n
schimbul acelor beneficii;
- alte beneficii pe care entitatea urmeaz s le plteasc angajailor sau persoanelor
dependente de acetia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
- cheltuielile legate de protecia mediului nconjurtor, pentru: protejarea aerului;
gestiunea apelor uzate; gestiunea deeurilor, protejarea solului, a apelor subterane i a
apelor de suprafa; protejarea biodiversitii i a peisajului; alte activiti de protejare a
mediului nconjurtor;
- obligaii asumate n comun cu o ter parte etc.
n cazul n care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o
obligaie contractual de a ntreine infrastructura la un anumit nivel de utilizare
sau de a aduce infrastructura ntr-o anumit stare nainte de a fi predat
111

concedentului la sfritul acordului de serviciu, drept obligaii de ndeplinit ca o


condiie a licenei primite, aceste obligaii contractuale de a ntreine sau de a
reabilita infrastructura se recunosc drept provizion i se evalueaz la cea mai bun
estimare a cheltuielii care ar fi cerut pentru a deconta obligaia actual la data
bilanului.
Valoarea recunoscut ca provizion trebuie s constituie cea mai bun estimare la data
bilanului a costurilor necesare stingerii obligaiei curente.
Cea mai bun estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o
entitate ar plti-o, n mod raional, pentru stingerea obligaiei la data bilanului sau pentru
transferarea acesteia unei tere pri la acel moment.
Dac se estimeaz c o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi
rambursate de ctre o ter parte, rambursarea trebuie recunoscut numai n momentul n
care este sigur c va fi primit. Rambursarea trebuie considerat ca un activ separat.
Provizioanele trebuie revizuite la data fiecrui bilan i ajustate pentru a reflecta
cea mai bun estimare curent. n cazul n care pentru stingerea unei obligaii nu mai este
probabil o ieire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniial
recunoscute.
Provizioanele se evalueaz naintea determinrii impozitului pe profit,
tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevzut de legislaia fiscal.
Documente utilizate: documente din care rezult c societatea comercial are o obligaie
curent la data bilanului, semnate de persoane autorizate potrivit procedurilor interne.
Acestea pot fi:
- hotrrea Adunrii Generale a Acionarilor din care rezult c salariaii vor beneficia de
prime reprezentnd participare la profit (provizion pentru prime);
- documentaii i nscrisuri furnizate de compartimentul juridic sau firme de avocai din
care rezult c societatea comercial are o datorie la data bilanului sau exist o
probabilitate mare s apar o astfel de datorie n relaiile cu tere pri pentru plata de
despgubiri, penaliti, daune (provizioane pentru litigii);
- documentaia aprobat de Consiliul de Administraie, din care rezult costurile legate de
procesul de restructurare;
112

- documentaia din care rezult obligaiile societii comerciale legate de pensii i


obligaii similare.
Aceasta va cuprinde contractul de munc care are astfel de prevederi i estimarea sumelor
ce ar trebui pltite n viitor n baza acestui contract. n astfel de cazuri, este necesar
actualizarea sumelor i implicarea unui actuar;
-documentaia ntocmit de compartimentul de contabilitate i fiscalitate, din care s
rezulte care sunt situaiile pentru care societatea comercial trebuie s nregistreze
provizion pentru impozite, potrivit legislaiei fiscale i reglementrilor contabile, precum
i valoarea acestuia.
ntruct provizionul este o sum estimat, este necesar s existe o fundamentare ct mai
analitic, astfel nct s fie justificat nregistrarea unor datorii bilaniere.
n afara documentaiilor care fundamenteaz suma ce trebuie nregistrat ca provizion, va
fi ntocmit i nota contabil.
n toate cazurile, din documentaia prezentat trebuie s rezulte valoarea provizionului i
fundamentarea calculelor.
nregistrarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor:
-nregistrarea n contabilitate a constituirii provizioanelor i a majorrii valorii
provizioanelor existente, pe feluri de provizioane:
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 151xProvizioane
-nregistrarea diminurii sau anulrii provizionului constituit, atunci cnd fie nu mai
exist datoria pentru care acesta a fost constituit, fie datoria a devenit cert i se
nregistreaz n contul corespunztor de datorii, respectiv cheltuieli (de exemplu: 658
Alte cheltuieli de exploatare, 6581 Despgubiri, amenzi i penaliti sau nregistrarea
cheltuielilor cu primele din profit, cont 643 Cheltuieli cu primele reprezentnd
participarea personalului la profit)
151xProvizioane= 7812 Venituri din provizioane
-nregistrarea creanelor reprezentnd sume ce urmeaz a fi pltite de tere pri n
legtur cu cheltuielile efectuate, legate de provizioanele constituite (compensarea unor
cheltuieli)
461 Debitori diversi = 758 Alte venituri din exploatare
Provizioane pentru impozite

113

Provizionul pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate


bugetului de stat, n condiiile n care sumele respective nu apar reflectate ca datorie n
relaia cu statul.
Provizionul pentru impozite se constituie cu respectarea criteriilor de recunoatere a
provizioanelor. Provizioanele pentru impozite se revizuiesc la sfritul anului.
Raionamentul privind sumele ce urmeaz a fi transferate asupra veniturilor din reluarea
provizioanelor, n fiecare perioad, se face aplicnd criteriile de recunoatere i evaluare
ale provizioanelor.
Document de evidenta: balante analitice, fisa de evidenta
Documente de intrare: Hotararea Consiliului de Administratie
Documente de iesire: : Hotararea Consiliului de Administratie

Subventii
n categoria subveniilor se cuprind subveniile aferente activelor i subveniile
aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenii
guvernamentale i alte instituii similare naionale i internaionale.
n cadrul subveniilor se reflect distinct:
- subvenii guvernamentale;
- mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii;
- alte sume primite cu caracter de subvenii.
Subveniile aferente activelor reprezint subvenii pentru acordarea crora
principala condiie este ca entitatea beneficiar s cumpere, s construiasc sau
achiziioneze active imobilizate.
O subvenie guvernamental poate mbrca forma transferului unui activ
nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporal), caz n care subvenia i activul sunt
contabilizate la valoarea just.

114

n conturile de subvenii pentru investiii se contabilizeaz i donaiile pentru


investiii, precum i plusurile la inventar de natura imobilizrilor corporale i
necorporale.
Subveniile aferente veniturilor cuprind toate subveniile, altele dect cele pentru
active.
Subveniile se recunosc, pe o baz sistematic, drept venituri ale perioadelor
corespunztoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenii urmeaz s le compenseze.
n cazul n care ntr-o perioad se ncaseaz subvenii aferente unor cheltuieli care nu au
fost nc efectuate, subveniile primite nu reprezint venituri ale acelei perioade curente.
Subveniile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital i rezerve.
Subveniile pentru active, inclusiv subveniile nemonetare la valoarea just, se
nregistreaz n contabilitate ca subvenii pentru investiii i se recunosc n bilan ca
venit amnat (contul 475 "Subvenii pentru investiii"). Venitul amnat se
nregistreaz n contul de profit i pierdere pe msura nregistrrii cheltuielilor cu
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
Restituirea unei subvenii referitoare la un activ se nregistreaz prin reducerea
soldului venitului amnat cu suma rambursabil.
Restituirea unei subvenii aferente veniturilor se efectueaz prin reducerea
veniturilor amnate, dac exist, sau, n lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
n msura n care suma rambursat depete venitul amnat sau dac nu
exist un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integral restituit, se
recunoate imediat ca o cheltuial.
Tratamentul contabil al fondurilor din cadrul Programelor de finanare extern
Entitile care deruleaz fonduri nerambursabile n cadrul unor Programe de
finanare
extern vor utiliza tratamentul contabil aplicabil pentru subvenii, n vederea
contabilizrii operaiunilor generate de primirea i utilizarea acestor fonduri.

115

Cele mai ntlnite contracte pentru derularea unor astfel de programe sunt: fondul ISPA,
fondul SAPARD i fondul PHARE.
n situaia n care, potrivit unor acte normative specifice, se constituie fonduri
speciale cu scopul de a finana anumite obiective de investiii, acestea pot fi asimilate
subveniilor.
Aceste fonduri sunt utilizate conform destinaiilor prevzute n acele acte normative n
baza crora s-au constituit, cum ar fi:
- achitarea ratelor scadente aferente creditelor externe contractate pentru plata
furnizorilor de imobilizri;
-

achitarea costurilor ndatorrii, ct i alte destinaii.


In cazul derulrii de asemenea programe, n contabilitatea financiar operaiunile

economice se nregistreaz potrivit Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a


patra a CEE. Totodat, entitile trebuie s organizeze evidena intern pentru a rspunde
cerinelor de informaii pe proiect solicitate de finanator, conform contractelor ncheiate.
Principalele

nregistrri

contabile

efectuate

ca

urmare

derulrii

programelor ISPA i PHARE se vor efectua pe baza documentelor justificative


ntocmite i clauzelor contractuale stabilite ntre pri astfel:
a) Operaiuni privind finanarea investiiilor (subvenii aferente activelor);
Exemplu :
O entitate primete o sum nerambursabil (finanare ISPA) de 50.000 lei pentru
achiziionarea unui echipament tehnologic. Entitatea achiziioneaz echipamentul la cost
de achiziie de 100.000 lei. Durata de via estimat a respectivului echipament este de 10
ani, iar amortizarea se calculeaz prin metoda liniar. n primul an de funcionare, situaia
se poate rezuma astfel:
- recunoaterea dreptului de a ncasa subvenia de 50.000 lei:
445 Subventii = 475 Subventii guvernamentale pentru inventii 50.000 lei
- ncasarea subveniei:
5121 Conturi la banci in lei= 445 Subventii 50.000 lei
- achiziionarea echipamentului tehnologic:
116

2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori imobilizari 100.000 lei


- achitarea furnizorului de imobilizri:
404 Furnizori imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 100.000 lei
- nregistrarea amortizrii anuale
6811 Chelt.de exploatare privind amorizarile= 2813 amortizare instalatii 10.000 lei
i concomitent,
- recunoaterea venitului aferent subveniei (venitul din subvenie este la nivelul a 50%
din cheltuiala cu amortizarea deoarece investiia a fost subvenionat doar pentru 50% din
valoare):
475 Subventii guvernamentale pentru inventii = 7584 Venituri din subventii pt.investitii
5000 lei
Amortizarea anual este de 100.000/10 =10.000 lei, iar venitul din subvenie de
50.000/10 = 5.000 lei, aa rezultatul este influenat cu 10.000 5.000 = 5.000 lei, sum
corespunztoare efortului real al firmei (50.000 / 10 = 5.000 lei).
n bilan, bunul apare cu 100.000 10.000 = 90.000 lei, n timp ce n pasiv soldul
contului de subvenie este de 50.000 5.000 = 45.000 lei.
n cazul finanrilor n valut, operaiunile economice se nregistreaz n contabilitate cu
respectarea regulilor referitoare la decontarea operaiunilor n valut, prevzute de
Reglementrile contabile. Diferenele de curs valutar nefavorabile ce pot rezulta n astfel
de cazuri nu pot fi incluse n valoarea imobilizrilor.
b) Operaiuni privind finanarea de cheltuieli (subvenii aferente veniturilor)
Exemple de reguli ce trebuie respectate la nregistrarea sumelor care au rolul de a acoperi
cheltuieli curente:
- o subvenie guvernamental (sum nerambursabil) care urmeaz a fi primit drept

117

compensaie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate n cursul exerciiului, fr a


exista costuri viitoare aferente, se recunoate ca venit n perioada n care devine crean,
astfel:
445 Subventii= 741 Venituri din subventii de exploatare
sau
- n cazul n care se primesc fondurile pentru finanare i nu s-au efectuat cheltuielile care
se
finaneaz din aceast surs se efectueaz nregistrarea:
445 Subventii= 472 Venituri inregistrate in avans

i pe msura nregistrrii cheltuielilor n conturile din clasa 6, are loc reluarea la venituri
a sumelor din contul 472:
472 Venituri inregistrate in avans= 741 Venituri din subventii de exploatare
- ncasarea subveniei n contul de disponibil:
5121 conturi la banci in lei= 445 Subventii
Document de evidenta: balante analitice, fisa de evidenta
Documente de intrare: Acord de finantare, contracte de finantare si donatii
Documente de iesire: extarse bancare

CAPITAL SI REZERVE
Legislaie aplicabil

Legea 31/16 noiembrie 1990, privind societile comerciale, republicat,


emis de Parlament;

118

Legea contabilitii nr. 82/24 decembrie 1991, republicat, emis de


Parlament;
Hotrrea nr. 42/ 2004 privind nfiinarea SC ............. SA
Ordonana de Urgen nr. 64/3 mai 2001 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 188/2000 privind executorii judectoreti, emis de Guvern;
Hotrrea nr. 2.139/30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, emis de
Guvern;
Ordinul nr. 128/15 februarie 2005 privind unele reglementri contabile
aplicabile agenilor economici, emis de ministrul finanelor publice;

Ordinul nr. 418/6 aprilie 2005 privind unele reglementri contabile


aplicabile agenilor economici, emis de ministrul finanelor publice;

Ordinul nr. 3.512/27 noiembrie 2008 privind documentele financiarcontabile, emis de ministrul economiei i finanelor;
Ordinul nr. 2.861/9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii, emis de ministrul finanelor publice;
Ordinul nr. 3.055/29 octombrie 2009 privind Reglementrile contabile
conforme cu

directivele europene, emis de ministrul finanelor

publice.
Documente
Documente doveditoare de la Registrul Comerului (meniuni);
Referate, hotrri ale Consiliului de Administraie aprobate de Adunarea
General a Acionarilor pentru repartizarea profitului sau acoperirea pierderii;
Note scrise, situaii financiare anuale;
Referate de estimare a cheltuielilor cu provizioane vizate de compartimentele
specialitate i aprobate de conducerea unitii

119

Hotrri ale Consiliului de Administraie i ale Adunrii Generale a


Acionarilor, funcie de limitele i competenele Directorului General i ale
Consiliului de Administraie privind ncheierea de contracte de credite, extras
de cont;
Contracte comerciale, leasing, facturi, extras de cont;
Documente finaniar-contabile.
Capitalul i rezervele reprezint dreptul acionarilor asupra activelor unei entiti dup
deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind:
- aporturile de capital,
- primele de capital,
- rezervele,
- rezultatul reportat,
- rezultatul exerciiului financiar.
La elaborarea situaiilor financiare, entitatea adopt conceptul financiar de capital.
Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu

capitalurile

proprii ale entitii.


Capital
- Aporturile de capital
Capitalul este reprezentat de capitalul social,patrimoniul regiei etc, in functie de forma
juridical a entitatii.
Bunurile de natura patrimoniului public, primite n administrare, nu se evideniaz n
conturi bilaniere.

120

Capitalul social subscris i vrsat ( cont 1012 Capital subscris varsat) se nregistreaz
distinct n contabilitate, pe

baza actelor de constituire a persoanei juridice i a

documentelor justificative privind vrsmintele de capital.


Subscrierea capitalului social de ctre acionari conform actelor constitutive :
456 Decontari cu actionarii = 1011 Capital social subscris nevarsat
Vrsarea capitalului social de ctre acionari sau asociai
%

456 Decontari cu actionarii

- n numerar la casierie

5311

- n conturi bancare

5121

- n natur terenuri

211

- mijloace fixe

212, 213, 214

- stocuri

301, 302, 303,


331, 341, 345,
371, 381

- alte valori

532

- concesiuni, brevete

205

-imobilizari necorporale

208

Concomitent , trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat


1011 Capital social subscris nevarsat
varsat

121

1012 Capital subscris

Contabilitatea analitic a capitalului social se ine pe acionari sau asociai,cuprinznd


numrul i valoarea nominal a aciunilor sau a prilor sociale subscrise i vrsate.
Principalele operaiuni care se nregistreaz n contabilitate cu privire la

majorarea

capitalului sunt: subscrierea i emisiunea de noi aciuni, ncorporarea

rezervelor i

alte operaiuni, potrivit legii.


Creterea capitalului social prin :
- emisiunea de noi aciuni
%

1012 Capital subscris

varsat

- prime de emisiune

1041

- prime de fuziune

1042

- prime de aport

1043

- ncorporarea rezervelor i a rezultatului reportat


%

1012 Capital subscris

varsat

- rezultatul reportat din exerciiile


precedente

1171

ncorporarea rezervelor

106

Operaiunile care se nregistreaz n contabilitate cu privire la micorarea


capitalului sunt, n principal, urmtoarele: reducerea numrului de aciuni sau
pri sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor
acionari sau asociai, rscumprarea aciunilor, acoperirea pierderilor contabile din
anii precedeni sau alte operaiuni, potrivit legii.

122

-constituirea obligaiei fa de acionari, ale cror cereri au fost aprobate de Adunarea


generala a acionarilor:
1012 Capital subscris varsat
capitalul

= 456Decontri cu acionarii/asociaii privind

-achitarea obligaiilor fa de acionari, conform documentelor justificative:


456Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul= %
512 Banca lei
531 sa lei
-diminuarea capitalului social prin rscumprarea unor aciuni proprii, conform hotrrii
Adunrii generale a acionarilor, n scopul reducerii capitalului social:
Situatia n care rscumprarea aciunilor proprii se face la un pret mai mic dect valoarea
nominala a acestora:
-nregistrarea aciunilor proprii rscumprate:
109 Actiuni proprii = %
512 Banca in lei
531 Casa in lei
-nregistrarea diminurii capitalului social cu valoarea nominal a aciunilor proprii
rscumprate i nregistrarea diferenelor dintre valoarea nominal i preul de
rscumprare (mai mic), la ctiguri (cont 141):
1012 Capital social varsat= %
109 Actiuni proprii
141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrum.de capitaluri
proprii
-transferarea la rezerve a ctigurilor obinute din anularea aciunilor proprii

123

141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrum.de capitaluri proprii =1068 alte
rezerve

Situaia n care rscumprarea aciunilor proprii se face la un pre mai mare dect
valoarea nominal a acestora.
-nregistrarea rscumprrii aciunilor proprii:
109 Actiuni proprii= %
512 Banca in lei
531 Casa in lei
-nregistrarea diminurii capitalului social cu valoarea nominal a aciunilor rscumprate
i nregistrarea diferenelor ntre valoarea nominal i preul de rscumprare (mai mare)
la pierderi (cont 149):
1012 Capital social varsat
149 Pierderi legate de de emiterea ,rascumpararea ,vanzarea ,cedarea ..
= % 109 Actiuni proprii

-acoperirea din rezerve a pierderilor nregistrate:


1068 alte reserve = 149 Pierderi legate de de emiterea ,rascumpararea ,vanzarea
,cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

Scoaterea din eviden a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modific
capitalul social. Fac excepie situaiile prevzute de legislaia n

vigoare.

n toate

cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaz n baza Hotrrii


Adunrii Generale a Acionarilor, cu respectarea legislaiei n vigoare( Legea 31/1990
privind societatile comerciale)..

124

Primele de capital

Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport i de conversie.


Prima de emisiune se determin ca diferen ntre preul de emisiune de noi aciuni

sau

pri sociale i valoarea nominal a acestora.


Prima de fuziune se determin ca diferen ntre valoarea aportului

rezultatat

fuziune i valoarea cu care a crescut capitalul social al societii

absorbante.

din

Prima de aport se calculeaz ca diferen ntre valoarea bunurilor aportate i valoarea


nominal a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
-Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii,
fuziunii/divizarii ,aportului la capital si/sau din

456 = 104

conversia obligatiunilor in actiuni


- Primele de capital incorporate in capitalul social

104 = 101

- Primele de capital transferate la reserve

104 = 106

- Pierderile contabile ale exercitiilor precedente ,acoperite


din prime de capital

104 = 117

Ctigurile sau pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea,


cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale
entitii (aciuni, pri sociale) nu vor fi recunoscute n contul de profit i pierdere.
Contravaloarea primit sau pltit n urma unor astfel de operaiuni este recunoscut
direct n capitalurile proprii i se prezint distinct n bilan, respectiv Situaia
modificrilor capitalului propriu, astfel:
ctigurile sunt reflectate n contul 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii";
125

pierderile sunt reflectate n contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea,


vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".
Nu reprezint ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea,
vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
ale entitii, diferenele de curs valutar dintre momentul subscrierii aciunilor i
momentul vrsrii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau
cheltuieli financiare, dup caz.
Ctigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen ntre
preul de vnzare al instrumentelor de capitaluri proprii i valoarea lor de rscumprare,
respectiv ntre valoarea nominal a instrumentelor anulate i valoarea lor de
rscumprare.
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen ntre
valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii i preul lor de vnzare,
respectiv ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor anulate i valoarea lor
nominal.
Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate
direct n capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea,
vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii") atunci
cnd nu sunt ndeplinite condiiile pentru recunoaterea lor ca imobilizri necorporale
(cont 201 "Cheltuieli de constituire").
Soldul creditor al contului 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi
legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve
(cont 1068 "Alte rezerve"). (pct. 244)

Rezervele
Rezervele din reevaluare

126

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale, n conformitate cu


prevederile OMF 3055/ 2009 trebuie reflectat n debitul sau creditul contului 105
"Rezerve din reevaluare", dup caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea
imobilizarilor corporale.
Majorarea valorii de intrare a mijlocului fix cu ocazia reevalurii
211, 212, Imobilizari corporale

105 Rezerva din reevaluare

213, 214
Micorarea valorii de intrare a mijlocului fix cu ocazia reevalurii
105 Rezerva din reevaluare

211, 212, Imobilizari corporale


213, 214

Evidenierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuat pe fiecare imobilizare corporal


n parte i pe fiecare operaiune de reevaluare care a avut loc.
Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuat numai n limita

soldului

creditor existent, aferent imobilizarii respective.


Rezervele din reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibil.
Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai la o nou reevaluare n
cazul n care valoarea just scade.
Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul
direct n rezerve, atunci cnd acest surplus reprezint un ctig realizat.
Ctigul se consider realizat la scoaterea din eviden a activului pentru care s-a
constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din ctig
msur ce activul este folosit de entitate. n acest caz,

127

valoarea

poate fi realizat pe
rezervei

transferate

este diferena dintre amortizarea calculat pe baza valorii contabile reevaluate i valoarea
amortizrii calculate pe baza costului iniial al activului.
-inregistrarea trecerii rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale in contul 1065 ,
105 rezerva din reevaluare= 1065 Rezerve reprezentanmd surplusul realizat din
rezerve din reevaluare.
Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit, direct sau indirect, cu
excepia cazului n care activul reevaluat a fost valorificat, situaie n care surplusul
din reevaluare reprezint ctig efectiv realizat.

Alte rezerve
Contabilitatea rezervelor se ine pe categorii de rezerve: rezerve legale,rezerve statutare
sau contractuale i alte rezerve.
Rezervele legale se constituie anual din profitul entitii, n cotele i limitele prevzute
de lege, i din alte surse prevzute de lege
Constituirea rezervelor legale din repartizarea profitului
129 Repartizarea profitului = 1061Rezerve legale
Rezervele legale pot fi utilizate numai n condiiile prevzute de lege.
Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitii,
conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia, aprobate de Adunarea generala a
actionarilor
Constituirea rezervelor statutare din profit
117 Rezultat reportat = 1063 Rezerve statutare

128

Alte rezerve neprevzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama
profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau n alte scopuri, potrivit hotrrii
Adunrii Generale a Acionarilor sau Asociailor, cu respectarea prevederilor legale.
Constituirea altor rezerve
117 Rezultat reportat =1068 alte rezerve
Inregistrarea acoperirii pierderilor contabile din exercitiile financiare precedente ,din
rezerve , conform hotararii AGA
%

117 Rezultatul reportat

1063 Rezerve statutare


1068 Alte reserve
Inregistrarea majorarii capitalului social din rezerve ,potrivit AGA
%

= 1012 Capital subscris varsat

1063 Rezerve statutare


1068 Alte reserve

REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR, Rezultatul reportat, repartizarea


profitului si acoperirea pierderii contabile
n contabilitate, profitul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul
exerciiului financiar.
Rezultatul exerciiului se determin ca diferen ntre veniturile i cheltuielile
exerciiului.
Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i
reprezint soldul final al contului de profit i pierdere.

129

Repartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destinaii, dup


aprobarea situaiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaz n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Sume reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar
curent ( la sfarsitul anului)
129 Repartizarea profitului = 1061Rezerve legale
Profitul contabil rmas dup aceast repartizare se preia la nceputul
exerciiului financiar urmtor celui pentru care se ntocmesc situaiile financiare anuale n
contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmeaz a fi repartizat pe

celelalte destinaii

hotrte de Adunarea General a Acionarilor sau Asociailor, cu

respectarea

prevederilor legale. Evidenierea n contabilitate a destinaiilor profitului contabil se


efectueaz dup Adunarea General a Acionarilor sau Asociailor care

aprobat

repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor reprezentnd dividende

cuvenite

acionarilor sau asociailor, rezerve i alte destinaii, potrivit legii.


Repartizarea profitului contabil rmas la nceputul exercitiului financiar
urmtor
121Profit sau pierdere = 117 Rezultatul reportat
nchiderea rezultatului reportat pe destinatii

dup aprobarea repartizrii

profitului de ctre Adunarea General a Acionarilor


117 Rezultatul reportat =

- repartizare alte rezerve pentru dezvoltare

1068

- dividende

457

nchiderea

conturilor

121

129

se

efectueaz

la

nceputul

exerciiuluifinanciar urmtor celui pentru care se ntocmesc situaiile financiare


anuale.
130

121 Profit sau pierdere = 129 Repartizarea profitului


Ca urmare, cele dou conturi (cont 121 si cont 129) apar cu soldurile corespunztoare,
n bilanul

ntocmit pentru exerciiul financiar la care se refer situaiile financiare

anuale.
n contul 117 "Rezultatul reportat" se evideniaz distinct rezultatul reportat
provenit din preluarea la nceputul exerciiului financiar curent, a rezultatului din
contul de profit i pierdere al exerciiului financiar precedent, precum i rezultatul
reportat provenit din corectarea erorilor contabile. .(pct. 248)
Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exerciiului financiar i cel
reportat, din rezerve, prime de capital i capital social, potrivit hotrrii Adunrii
Generale a Acionarilor , cu respectarea prevederilor legale. n lipsa unor prevederi legale
exprese, ordinea surselor din care se acoper pierderea contabil este la latitudinea
Adunrii Generale a Acionarilor, respectiv a Consiliului de Administraie.
Preluarea pierderii n rezultatul reportat

117 = 121

Acoperirea pierderii potrivit aprobrii Adunrii Generale a Acionarilor


%
- rezultatul reportat ani precedeni

117/an

- rezerve

1068

- capital social

1012

117

n cazul corectrii de erori care genereaz pierdere contabil reportat, aceasta trebuie
acoperit nainte de efectuarea oricrei repartizri de profit.
Document de evidenta: balante analitice, fise de evidenta

131

Documente de intrare: Actele de infiinatre ale societatii, contracte de vanzare


cumparare
Documente de iesire: Actele care atesta dizolvarea, lichidarea societatii, contracte
de vanzare cumparare

Corectarea erorilor contabile


Erorile constatate n contabilitate se pot referi fie la exerciiul financiar curent, fie la
exerciiile financiare precedente.
Corectarea erorilor se efectueaz la data constatrii lor.
Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni i declaraii eronate cuprinse n situaiile
financiare ale entitii pentru una sau mai multe perioade anterioare

rezultnd

din

greeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaii credibile care:


a) erau disponibile la momentul la care situaiile financiare pentru acele
perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obinute n mod rezonabil i luate n considerare la ntocmirea i
prezentarea acelor situaii financiare.
Astfel de erori includ efectele greelilor matematice, greelilor de aplicare a politicilor
contabile, ignorrii sau interpretrii greite a evenimentelor i a fraudelor.
Corectarea erorilor aferente exerciiului financiar curent se efectueaz pe seama contului
de profit i pierdere.
Corectarea erorilor semnificative aferente exerciiilor financiare precedente se efectueaz
pe seama rezultatului reportat.

132

Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de


asemenea pe seama profitului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului

de

profit i pierdere erorile nesemnificative stabilite la nivel SC ............. SA in functie de


valoarea si natura acestora.
Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influeneze informaiile financiarcontabile.
Se consider c o eroare este semnificativ dac aceasta ar putea influena

deciziile

economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaiilor financiare anuale. Analizarea dac o
eroare este semnificativ sau nu, se efectueaz n context, avnd n vedere natura sau
valoarea individual sau cumulata a elementelor.
Corectarea erorilor aferente exerciiilor financiare precedente nu determin modificarea
situaiilor financiare ale acelor exerciii.
n cazul corectrii de erori care genereaz pierdere contabil reportat,
aceasta trebuie acoperit nainte de efectuarea oricrei repartizri de profit, potrivit
prevederilor .(pct. 63 )
Inregistrarea erorilor semnificative din anii precedenti:
La nivel ............. SA
Inregistrare erori contabile semnificative favorabile
%
- clienti

411

- debitori

461

= 117 Rezultatul reportat

Inregistrare erori contabile semnificative nefavorabile


117 Rezultatul reportat
- furnizori

401, 404

- clienti

411

133

- impozite si taxe

441, 446,
447,448.

- contributii

431, 437
438

- TVA

4423

- creditori

462

nregistrarea diferenei de impozit pe profit. Potrivit Codului fiscal, pentru corectarea


erorii se ntocmete o declaraie rectificativ, pe baza creia se stabilete diferena de
impozit pe profit. De asemenea, atunci cnd rezult diferene de impozit de plat se
calculeaz i nregistreaz penalitile prevzute de lege
1174 Rezultatul reportat provenit

= 4411 Impozit pe profit

din corectarea erorilor contabile


nregistrarea cheltuielilor cu majorrile de ntrziere:
%

= 4481 Alte datorii fa de

1174 Rezultatul reportat provenit

bugetul statului

din corectarea erorilor contabile


6581 Despgubiri, amenzi i penaliti
La repartizarea profitului net obinut la finele anului in care s-a facut corectia se va
avea n vedere acoperirea, cu prioritate, a pierderii obinute din corectarea erorilor.
Dup aprobarea de ctre AGA a situaiilor financiare anuale, repartizarea profitului
pentru acoperirea pierderii rezultate ca urmare a corectrii erorilor se nregistreaz
astfel:
1174 Rezultatul reportat reprezentnd

= 1174 Rezultatul reportat provenit

profitul nerepartizat sau pierderea

din corectarea erorilor contabile

neacoperit
VENITURI SI CHELTUIELI

134

Contul de profit i pierdere cuprinde: cifra de afaceri net, veniturile i cheltuielile


exerciiului, grupate dup natura lor, precum i rezultatul exerciiului(profit sau pierdere).
Cifra de afaceri net, n sensul prezentelor reglementri, se calculeaz prin
nsumarea veniturilor rezultate din livrrile de bunuri, executrile de lucrri i
prestrile de servicii i alte venituri din exploatare, mai puin reducerile comerciale
acordate clienilor.
Termenii de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) veniturile constituie creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul
perioadei contabile, sub form de intrri sau creteri ale activelor ori reduceri ale
datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalurilor proprii, altele dect cele
rezultate din contribuii ale acionarilor;
b) cheltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor ori creteri ale
datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dect cele
rezultate din distribuirea acestora ctre acionari.
Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau
tranzacii care sunt clar diferite de activitile curente i care, prin urmare, nu se ateapt
s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre
naturale.
Venituri
n categoria veniturilor se includ att sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume
propriu din activiti curente, ct i ctigurile din oricealte surse.
Activitile curente sunt orice activiti desfurate de o entitate, ca parte integrant a
obiectului su de activitate, precum i activitile conexe acestora.
Ctigurile reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca
rezultat din activitatea curent, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate.
n contul de profit i pierdere, ctigurile sunt prezentate, de regul, la valoarea net,
exclusiv cheltuielile aferente, la elementul Alte venituri din exploatare.
Veniturile din activiti curente se pot regsi sub diferite denumiri,cum ar fi: vnzri,
comisioane, dobnzi, dividende, redevene, chirii.
Sumele colectate de o entitate n numele unor tere pri, inclusiv n cazul contractelor de
agent, comision sau mandat comercial nu reprezint venit din activitatea curent. n
aceast situaie, veniturile din activitatea curent sunt reprezentate de comisioanele
cuvenite.
Comisionul este orice plat n bani sau n natur efectuat ctre un broker, un agent
comisionar general sau ctre orice persoan asimilat unui broker sau unui agent
comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate n legtur cu o operaiune
comercial.
- Contabilitatea veniturilor se ine pe feluri de venituri, dup natura lor,astfel:

135

a) venituri din exploatare;


b) venituri financiare;
c) venituri extraordinare.
Veniturile din exploatare cuprind:
a) venituri din vnzarea de produse i mrfuri, executri de lucrri i prestri de servicii.
n aceast categorie se includ i veniturile realizate din vnzarea de locuine de ctre
entitile ce au ca activitate principal obinerea i vnzarea de locuinte.
Pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clienilor ca parte a unei tranzacii de
vnzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, i care pot
fi folosite n viitor de client pentru a obine bunuri sau servicii gratuite sau la pre redus,
sub rezerva ndeplinirii unor eventuale condiii suplimentare, entitatea nregistreaz n
contabilitate un provizion;
b) venituri aferente costului produciei, lucrrilor i serviciilor, reprezentnd variaia n
plus (cretere) sau n minus (reducere) dintre valoarea la cost de producie efectiv a
stocurilor de produse, lucrrilor i serviciilor n curs de execuie de la sfritul perioadei
i valoarea stocurilor iniiale ale produselor, lucrrilor i serviciilor n curs de execuie,
nelund n calcul ajustrile pentru depreciere reflectate;
c) venituri din producia de imobilizri, reprezentnd costul lucrrilor efectuate de
entitate pentru ea nsi, care se nregistreaz ca imobilizri corporale i necorporale;
d) venituri din subvenii de exploatare, reprezentnd subveniile pentru acoperirea
diferenelor de pre i pentru acoperirea pierderilor, precum i alte subvenii de care
beneficiaz entitatea
e) alte venituri din exploatarea curent, cuprinznd veniturile din creane recuperate,
penaliti contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum i alte
venituri din exploatare.
Veniturile aferente costului produciei, lucrrilor i serviciilor n curs de execuie pe
parcursul perioadei reprezint o corecie a cheltuielilor de producie pentru a reflecta
faptul c fie producia a majorat nivelul stocurilor, fie vnzrile suplimentare au redus
nivelul stocurilor.
Veniturile din producia stocat se nscriu, alturi de celelalte venituri, n contul de
profit i pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).
Veniturile financiare cuprind:
a) venituri din imobilizri financiare;
b) venituri din investiii pe termen scurt;
c) venituri din creane imobilizate;
d) venituri din investiii financiare cedate;
e) venituri din diferene de curs valutar;
f) venituri din dobnzi;
g) venituri din sconturi primite n urma unor reduceri financiare;
h) alte venituri financiare.
Venituri din vnzri de bunuri

136

n contabilitate, veniturile din vnzri de bunuri se nregistreaz n momentul predrii


bunurilor ctre cumprtori, al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condiii prevzute n
contract, care atest transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, ctre
clieni.
Veniturile din vnzarea bunurilor se recunosc n momentul n care sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
a) entitatea a transferat cumprtorului riscurile i avantajele semnificative care decurg
din proprietatea asupra bunurilor;
b) entitatea nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcut-o, n mod
normal, n cazul deinerii n proprietate a acestora i nici nu mai deine controlul efectiv
asupra lor;
c) mrimea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil;
d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate ctre entitate;
i
e) costurile tranzaciei pot fi evaluate n mod credibil.
O promisiune de vnzare nu genereaz contabilizarea de venituri.
Pentru bunurile livrate n baza unui contract de consignaie, se consider c livrarea
bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de
consignatar clienilor si.
Pentru bunurile transmise n vederea testrii sau a verificrii conformitii, se consider
c transferul proprietii bunurilor a avut loc la data acceptrii bunurilor de ctre
beneficiar. Bunurile transmise n vederea verificrii conformitii sunt bunurile oferite de
furnizor clienilor, acetia avnd dreptul fie s le achiziioneze fie, s le returneze
furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate n vederea testrii este un contract
provizoriu prin care vnzarea efectiv a bunurilor este condiionat de obinerea de
rezultate satisfctoare n urma testrii de ctre clientul potenial, testare ce are scopul de
a stabili c bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.
Conturi utilizate:
701 Venituri din vnzarea produselor finite
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
709 Reduceri comerciale acordate
Documente: facturi, avize de nsoire a mrfii, chitane
Tratamente contabile:
nregistrarea sumelor facturate privind vnzarea de bunuri:
137

= 70X

411 Clienti
418 Clienti facturi de intocmit
nregistrarea sumelor ncasate din vnzarea mrfurilor n numerar:
531 Casa lei = 70x cont de venituri
nregistrarea reducerilor comerciale acordate ulterior, n baza facturilor
709 Reduceri comerciale acordate = 411 Clienti
Venituri din prestarea de servicii, venituri din alte surse
Veniturile din prestri de servicii se nregistreaz n contabilitate pe msura efecturii
acestora. Acelai tratament se aplic i pentru veniturile din lucrri executate.
Stadiul de execuie al lucrrii se determin pe baz de situaii de lucrri care nsoesc
facturile, procese-verbale de recepie sau alte documente care atest stadiul realizrii i
recepia lucrrilor realizate, respectiv a serviciilor prestate.
n cazul lucrrilor de construcii, recunoaterea veniturilor se face pe baza actului de
recepie semnat de beneficiar, prin care se certific faptul c executantul i-a ndeplinit
obligaiile n conformitate cu prevederile contractului i ale documentaiei de execuie.
Contravaloarea lucrrilor i prestrilor nerecepionate de beneficiar pn la sfritul
perioadei se evideniaz la cost, n contul de "Lucrri i servicii n curs de execuie", pe
seama veniturilor din producia stocat.
Conturi utilizate:
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri di studii si cercetari
708 Venituri din activitati diverse
Tratamente contabile:
-inregistrarea veniturilor aferente prestaiilor efectuate n baza contractelor de comision i
a contractelor ncheiate, potrivit obiectului de activitate:
411 Clienti = 704 Venituri din servicii prestate
-inregistrarea veniturilor ncasate din vnzarea ambalajelor:
411 Clienti = 708 Venituri din vanzari diverse
138

Venituri din dobnzi, redevene i dividende


Veniturile din dobnzi, redevene i dividende se recunosc astfel:
a) dobnzile se recunosc periodic, n mod proporional, pe msura generrii venitului
respectiv, pe baza contabilitii de angajamente;
b) redevenele se recunosc pe baza contabilitii de angajamente, conform contractului;
c) dividendele se recunosc atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a le ncasa.
Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau
pierdere de valoare se evideniaz distinct, n funcie de natura acestora.
Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustrilor pentru
depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectueaz prin nregistrarea la venituri n
cazul n care nu se mai justific meninerea acestora, are loc realizarea riscului sau
cheltuiala devine exigibil.
-inregistrarea veniturilor din nchiriere:
411 Client = 706 Venituri din redevente,locatii de gestiune si chirii
Venituri aferente produciei stocate i venituri aferente produciei de imobilizri
Veniturile aferente costului produciei - reprezint variaia n plus (cretere) sau n
minus (reducere) dintre valoarea la cost de producie efectiv a stocurilor de produse i
servicii n curs de execuie de la sfritul perioadei i valoarea stocurilor iniiale ale
produselor i serviciilor n curs de execuie, nelund n calcul ajustrile pentru depreciere
reflectate.
Veniturile din producia de imobilizri - reprezint costul lucrrilor efectuate de
societatea comercial pentru ea nsi, care se nregistreaz ca imobilizri corporale i
necorporale.
Conturi utilizate:
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712 Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execuie
721 Venituri din producia de imobilizri necorporale
722 Venituri din producia de imobilizri corporale
Documente: situaii de lucru, procese-verbale de recepie, documente de calculaie a
costurilor
Tratamente contabile:

139

nregistrarea veniturilor din lucrri i prestri de servicii nefacturate la sfritul lunii, n


limita cheltuielilor colectate:

332
Servicii n curs de
execuie"

712
Venituri aferente costurilor
serviciilor n curs de execuie

Venituri din subvenii de exploatare


Venituri din subvenii de exploatare - reprezint subveniile pentru acoperirea
diferenelor de pre i pentru acoperirea pierderilor, precum i alte subvenii de care
beneficiaz societatea comercial.

Conturi utilizate:
741 Venituri din subvenii de exploatare
7411 Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i
materiale consumabile
7413 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli
externe
7414 Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protecie
social
7416 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de
exploatare
7417 Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri
7418 Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat

140

Documente: documentaii potrivit cerinelor finanatorilor


Tratamente contabile:
-

Recunoaterea subveniei cuvenite:


445

Subvenii"

741
Venituri din subvenii de
exploatare

sau

n cazul n care se primesc fondurile i nu s-au efectuat cheltuielile care se finaneaz


din aceast surs, se efectueaz nregistrarea:
445

Subvenii"

472
Venituri nregistrate n avans"

- Pe msura nregistrrii cheltuielilor n conturile din clasa 6, are loc reluarea la venituri
a sumelor din contul 472:

472

Venituri nregistrate n
avans"

741
Venituri din subvenii de
exploatare

ncasarea subveniei n contul de disponibil:


5121

445

Conturi la bnci n lei

Subvenii"

141

Alte venituri din exploatare


Alte venituri din exploatarea curent - cuprind veniturile din creane recuperate,
penaliti contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum i alte
venituri din exploatare.

Conturi utilizate:
754 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti
7582 Venituri din donaii primite
7583 Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de capital
7584 Venituri din subvenii pentru investiii
7588 Alte venituri din exploatare

Documente: facturi, procese-verbale de recepie, note contabile


Tratamente contabile:
-nregistrarea penalitilor datorate de clieni:
411

Clieni

758
Alte venituri din exploatare

-nregistrarea veniturilor din vnzarea imobilizrilor corporale i necorporale:


461
Debitori diveri

7583
Venituri din vnzarea activelor i
alte operaii de capital

142

-nregistrarea venitului aferent subveniei pentru investiii, corespunztor cheltuielilor cu


amortizarea, proporional cu gradul de finanare din subvenie:
475

Subvenii pentru investiii

7584
Venituri din
investiii

subvenii

pentru

-nregistrarea plusurilor de natura stocurilor n depozite, stocuri primite cu titlu gratuit


sau rezultate din dezmembrarea unor imobilizri:
3XX

Conturi de stocuri i
producie n curs de
execuie

7588
Alte venituri din exploatare

-nregistrarea veniturilor din imputaii pentru minusuri de natura stocurilor (stabilite n


sarcina celor vinovai salariai sau teri prin recuperare direct):
461 (428)

Debitori diveri

7588
Alte venituri din exploatare

(Alte datorii i creane n


legtur cu personalul)
-nregistrarea veniturilor din datorii comerciale prescrise:
%
401

7588
Alte venituri din exploatare

Furnizori
404
Furnizori de imobilizri

Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare


(pct. 261 alin. (1) - (2))

Conturi utilizate:
143

754 Venituri din creane reactivate i debitori diveri


781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind
activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
7814 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor

Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau


pierdere de valoare - se evideniaz distinct, n funcie de natura acestora.
Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustrilor pentru
depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectueaz prin nregistrarea la venituri n
cazul n care nu se mai justific meninerea acestora, are loc realizarea riscului sau
cheltuiala devine exigibil.

Documente: documentaia ntocmit de juritii i avocaii societii comerciale, note


contabile

Tratamente contabile:
- nregistrarea creterii valorii juste a activului n cazul unei reevaluri dup ce la o
reevaluare anterioar a fost recunoscut o depreciere a imobilizrii corporale:
2131
Echipamente tehnologice
(maini, utilaje i instalaii
de lucru)

%
7813
Venituri din ajustri pentru
deprecierea imobilizrilor
105
Rezerve din reevaluare

144

-nregistrarea relurii la venituri a ajustrii constituite pentru imobilizrile financiare:


2961

Ajustri pentru pierderea de

7863
Venituri financiare din ajustri
pentru pierderea de valoare a

valoare a aciunilor deinute la


entitile afiliate

imobilizrilor financiare

-Anularea ajustrilor pentru deprecierea creanelor - clieni:


491

Ajustri pentru deprecierea


creanelor - clieni

781
Venituri din provizioane i
ajustri pentru depreciere
privind activitatea de
exploatare

- Anularea provizionului nregistrat n valoarea iniial a activului:


1513

Provizioane pentru dezafectare


imobilizri corporale i
alte aciuni similare legate
de acestea

7812
Venituri din provizioane

Venituri financiare
Veniturile financiare - cuprind:
a) venituri din imobilizri financiare;
b) venituri din investiii pe termen scurt;
c) venituri din creane imobilizate;
d) venituri din investiii financiare cedate;

145

e) venituri din diferene de curs valutar;


f) venituri din dobnzi;
g) venituri din sconturi primite n urma unor reduceri financiare;
h) alte venituri financiare.

Veniturile din dobnzi - se recunosc periodic, n mod proporional, pe msura


generrii venitului respectiv, pe baza contabilitii de angajamente. Veniturile din
dividende - se recunosc atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a le ncasa.
Conturi utilizate:
761 Venituri din imobilizri financiare
7611 Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate
7613 Venituri din interese de participare
762 Venituri din investiii financiare pe termen scurt
763 Venituri din creane imobilizate
764 Venituri din investiii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizri financiare cedate
7642 Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferene de curs valutar
766 Venituri din dobnzi
767 Venituri din sconturi obinute
768 Alte venituri financiare

Documente: comunicri ale societii comerciale la care sunt deinute participaiile, note
de calcul pentru diferene de curs valutar la evaluarea elementelor monetare n valut,
note contabile.

146

Tratamente contabile:
- nregistrarea dividendelor cuvenite:
%

451

761
Venituri din imobilizri
financiare

Decontri ntre entitile


afiliate
453
Decontri privind interesele de
participare
461
Debitori diveri

- nregistrarea preului de vnzare al imobilizrilor financiare cedate:

461

Debitori diveri

7641
Venituri din imobilizri
financiare cedate

- nregistrarea ctigului rezultat din vnzarea investiiilor pe termen scurt, la un pre de


cesiune mai mare dect valoarea lor contabil:

461

Debitori diveri

7642
Ctiguri din investiii pe
termen scurt cedate

147

50X
Investiii pe termen scurt

- nregistrarea valorii reducerilor financiare primite:

401

Furnizori
-

767
Venituri din sconturi obinute

nregistrarea dobnzilor ncasate, aferente mprumuturilor acordate:


512

Conturi curente la bnci

766
Venituri din dobnzi

- nregistrarea dobnzilor de ncasat, aferente mprumuturilor acordate pe termen lung:

2676

Dobnda aferent
mprumuturilor acordate
pe termen lung

766
Venituri din dobnzi

-nregistrarea diferenelor favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea creanelor n


valut:
%
232
Avansuri acordate pentru
imobilizri corporale

765
Venituri din diferene de curs
valutar

234
Avansuri acordate pentru

148

imobilizri necorporale
267
Creane imobilizate
409
Furnizori - debitori
411
Clieni
418
Clieni inceri sau n litigiu
461
Debitori diveri

- nregistrarea diferenelor favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea, respectiv


decontarea datoriilor n valut:
%
161
mprumuturi din emisiuni de
obligaiuni

765
Venituri din diferene de curs
valutar

162
Credite bancare pe termen
lung
166
Datorii care privesc
imobilizrile financiare
167

149

Alte mprumuturi i datorii


asimilate"
168
Dobnzi aferente
mprumuturilor i
datoriilor asimilate
401
Furnizori
404
Furnizori de imobilizri
462
Creditori diveri

-nregistrarea diferenelor favorabile rezultate din evaluarea creanelor exprimate n lei, a


cror decontare se face n funcie de cursul unei valute:
%
232

768
Alte venituri financiare

Avansuri acordate pentru


imobilizri corporale
234
Avansuri acordate pentru
imobilizri necorporale
267
Creane imobilizate
409
Furnizori - debitori

150

411
Clieni
418
Clieni inceri sau n litigiu

- nregistrarea diferenelor favorabile rezultate din evaluarea datoriilor exprimate n lei, a


cror decontare se face n funcie de cursul unei valute:
%

167

768
Alte venituri financiare

Alte mprumuturi i datorii


asimilate
401
Furnizori
404
Furnizori de imobilizri
462
Creditori diveri

- nregistrarea diferenelor favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea


disponibilitilor n valut, existente n casierie sau n conturi la bnci:

%
5124
Conturi la bnci n valut

765
Venituri din diferene de curs
valutar

5314

151

Casa n valut

Venituri extraordinare
(pct. 34 alin. (2))
Veniturile care apar altfel dect n cursul activitilor curente ale entitii trebuie
prezentate la "Venituri extraordinare".
n aceast categorie de venituri se ncadreaz veniturile rezultate din compensaiile
primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamiti sau alte evenimente extraordinare.

Conturi utilizate:
771 Venituri din subvenii pentru evenimente extraordinare i altele
similare
Documente: documentaia care atest dreptul de a ncasa o compensaie pentru pierderile
societii comerciale
Tratamente contabile:
nregistrarea dreptului de a ncasa o sum drept despgubire, ca urmare a unui eveniment
extraordinar:

461
Debitori diveri

771
Venituri din subvenii pentru
evenimente extraordinare i
altele similare

Cheltuieli
Cheltuielile entitii reprezint valorile pltite sau de pltit pentru:
- consumuri de stocuri, lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz entitatea;
152

- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligaii legale sau contractuale etc.
Cheltuielile efectuate de entiti pentru realizarea instalaiilor n vederea asigurrii
utilitilor (ap, energie electric, gaze) necesare funcionrii se nregistreaz n funcie de
natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, atunci cnd n contractele ncheiate cu
furnizorii de utiliti este prevzut c acestea urmeaz s treac n proprietatea
prestatorului servicului sau lucrrii respective.
n toate cazurile se vor avea n vedere clauzele cuprinse n contractele ncheiate ntre
pri.
Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a
desfurrii activitii curente a entitii. Acestea nu difer ca natur de alte tipuri de
cheltuieli. n contul de profit i pierdere, pierderile sunt prezentate, de regul, la valoarea
net, exclusiv veniturile aferente, la elemental Alte cheltuieli de exploatare.
n cadrul cheltuielilor exerciiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele,
amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura lor, astfel:
a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
- cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile; costul de achiziie al obiectelor
de inventar consumate; costul de achiziie al materialelor nestocate, trecute direct asupra
cheltuielilor; contravaloarea energiei i apei consumate; valoarea animalelor i psrilor;
costul mrfurilor vndute i al ambalajelor;
- cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri, redevene, locaii de gestiune i
chirii; prime de asigurare; studii i cercetri; cheltuieli cu alte servicii executate de teri
(colaboratori); comisioane i onorarii; cheltuieli de protocol, reclam i publicitate;
transportul de bunuri i personal; deplasri, detari i transferri; cheltuieli potale i
taxe de telecomunicaii, servicii bancare i altele;
- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurrile i protecia social i alte cheltuieli cu
personalul, suportate de entitate);
- alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creane i debitori diveri; despgubiri, amenzi
i penaliti; donaii, sponsorizri i alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele
cedate i alte operaii de capital, creane prescrise potrivit legii etc.);
a) Cheltuieli privind stocurile
Conturi utilizate:

601 Cheltuieli cu materiile prime


602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare

153

6022 Cheltuieli privind combustibilii


6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia i apa
607 Cheltuieli privind mrfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite

Documente: bonuri de consum, liste i procese-verbale de inventar

Tratamente contabile:

- nregistrarea consumului de stocuri:


60X
Cheltuieli privind stocurile

30X
Stocuri de materii prime i
materiale

b) Cheltuieli cu serviciile executate de teri


Conturi utilizate:

154

611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile


612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile i cercetrile
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
625 Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri

Documente: facturi, polie de asigurare

Tratamente contabile:

- nregistrarea serviciilor facturate de teri:


61X
Cheltuieli cu serviciile
executate de teri

401
Furnizori

62X
Cheltuieli cu alte servicii
executate de teri

401
Furnizori

155

c) Cheltuieli cu personalul, alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salariailor
643 Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului la
profit
644 Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii
645 Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
6451 Contribuia unitii la asigurrile sociale
6452 Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj
6453 Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de
sntate
6456 Contribuia unitii la schemele de pensii facultative
6457 Contribuia unitii la primele de asigurare voluntar de
sntate
6458 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social

Documente: stat de salarii, hotrrea AGA, contract colectiv de munc, chitane,


extrase de cont.

Tratamente contabile:

- nregistrarea primelor reprezentnd participarea personalului la profit, acordate


potrivit legii:

643
Cheltuieli cu primele reprezentnd

424
Prime reprezentnd participarea

156

participarea personalului la profit


-

nregistrarea cheltuielilor cu salariile personalului:


641
Cheltuieli cu salariile
personalului

personalului la profit

421
Personal - salarii datorate

nregistrarea contribuiilor aferente salariilor, suportate de angajator:

nregistrarea contribuiei la asigurrile sociale:


6451

Contribuia unitii la

4311
Contribuia unitii la
asigurrile sociale

asigurrile sociale
nregistrarea contribuiei la asigurrile sociale de sntate:
6453

Contribuia angajatorului

4313
Contribuia angajatorului
pentru asigurrile sociale

pentru asigurrile sociale

de sntate

de sntate

nregistrarea contribuiei unitii la fondul de omaj:


6452

Contribuia unitii pentru

4371
Contribuia unitii la

ajutorul de omaj

fondul de omaj

nregistrarea comisionului datorat Camerei de Munc:


635
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate

447
Fonduri speciale - taxe i
vrsminte asimilate

157

nregistrarea contribuiei pentru concedii i indemnizaii:


6451

4311
Contribuia unitii la
asigurrile sociale

Contribuia unitii la
asigurrile sociale

nregistrarea fondului de accidente i boli profesionale:


6451
Contribuia unitii la asigurrile
sociale/fond de accidente i
boli profesionale

4311
Contribuia unitii la
asigurrile sociale/fond de
accidente i boli
profesionale

nregistrarea fondului pentru garantarea creanelor salariale:


635
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate/fond
pentru garantarea creanelor
salariale

447
Fonduri speciale - taxe i
vrsminte asimilate/fond
pentru garantarea
creanelor salariale

d) Alte cheltuieli de exploatare


Conturi utilizate:

652 Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor


654 Pierderi din creane i debitori diveri
658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despgubiri, amenzi i penaliti
6582 Donaii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital
6588 Alte cheltuieli de exploatare
158

Documente: facturi, liste i procese-verbale de inventar, contracte

Tratamente contabile:

Scoaterea din eviden a clienilor inceri:

654
Pierderi din creane i debitori
diveri

4118
Clieni inceri sau n litigiu

- Scoaterea din eviden a imobilizrilor corporale i necorporale, neamortizate


integral:
%

2XX
Conturi de imobilizri

28X
Amortizri privind imobilizrile
6583
Cheltuieli privind activele cedate
i alte operaii de capital

- nregistrarea penalitilor facturate de teri pentru nerespectarea clauzelor


contractuale:
6581
Despgubiri, amenzi i
penaliti

401
Furnizori

159

b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creane legate de participaii;


cheltuieli privind investiiile financiare cedate; diferenele nefavorabile de curs valutar;
dobnzile privind exerciiul financiar n curs; sconturile acordate clienilor; pierderi din
creane de natur financiar i altele;
Conturi utilizate:

663 Pierderi din creane legate de participaii


664 Cheltuieli privind investiiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate
6642 Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobnzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare

Documente: contracte de vnzare, extrase de cont, contracte de mprumut, note de


calcul pentru calcularea diferenelor de curs valutar, note contabile.

Tratamente contabile:

- nregistrarea pierderilor din creane imobilizate reprezentnd mprumuturi acordate:


663
Pierderi din creane legate de
participaii

267
Creane imobilizate

- nregistrarea valorii imobilizrilor financiare scoase din activ:

160

6641
Cheltuieli privind imobilizrile
financiare cedate

%
261
Aciuni deinute la entitile
afiliate
263
Interese de participare
265
Alte titluri imobilizate

- nregistrarea cheltuielilor privind sconturile acordate:

667

411

Cheltuieli privind sconturile


acordate

Clieni

- nregistrarea dobnzilor pltite aferente creditelor acordate de bnci:


666
Cheltuieli privind dobnzile

512
Conturi curente la bnci

-nregistrarea diferenelor nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea creanelor


n valut, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului financiar:

665
Cheltuieli din diferene de curs
valutar

232
Avansuri acordate pentru
imobilizri corporale
234
Avansuri acordate pentru
161

imobilizri necorporale
267
Creane imobilizate
409
Furnizori - debitori
411
Clieni
418
Clieni inceri sau n litigiu
461
Debitori diveri
-nregistrarea diferenelor nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor
n valut:
665
Cheltuieli din diferene de curs
valutar

161
mprumuturi din emisiuni de
obligaiuni
162
Credite bancare pe termen lung
166
Datorii care privesc imobilizrile
financiare
167
Alte mprumuturi i datorii

162

asimilate
168
Dobnzi aferente mprumuturilor
i datoriilor asimilate
269
Vrsminte de efectuat pentru
imobilizri financiare
401
Furnizori
403
Efecte de pltit
404
Furnizori de imobilizri
405
Efecte de pltit pentru
imobilizri
408
Furnizori - facturi nesosite
419
Clieni - creditori
451
Decontri ntre entitile afiliate
453
Decontri privind interesele de
participare

163

455
Sume datorate
acionarilor/asociailor
462
Creditori diveri
509
Vrsminte de efectuat pentru
investiiile pe termen scurt

-nregistrarea diferenelor nefavorabile rezultate din evaluarea creanelor exprimate n


lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute:
668

Alte cheltuieli financiare

232
Avansuri acordate pentru
imobilizri corporale
234
Avansuri acordate pentru
imobilizri necorporale
411
Clieni
418
Clieni inceri sau n litigiu
409
Furnizori - debitori
461
Debitori diveri

164

c) cheltuieli extraordinare (calamiti i alte evenimente extraordinare).


Cheltuielile cu provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de
valoare, precum i cheltuielile cu impozitul pe profit i alte impozite, calculate potrivit
legii, se evideniaz distinct, n funcie de natura lor.
Conturile sintetice de venituri i de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, n
funcie de necesitile impuse de anumite reglementri sau potrivit necesitilor proprii
ale entitii.
Conturi utilizate:
671 Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente extraordinare

Documente: polie de asigurare, note de constatare

d) CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE


PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
(pct. 263 alin. (2))
Cheltuielile cu provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere
de valoare se evideniaz distinct, n funcie de natura lor.

Conturi utilizate:
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i
ajustrile pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813
6814

Cheltuieli de exploatare
deprecierea imobilizrilor
Cheltuieli

de

exploatare
165

privind

ajustrile

pentru

privind

ajustrile

pentru

deprecierea activelor circulante

Documente: fia mijlocului fix, note contabile, liste i procese-verbale de inventar,


documentaii ntocmite de juriti cu privire la litigii

Tratamente contabile:

- nregistrarea unor provizioane pentru impozite, pentru situaiile prevzute la capitolul


Provizioane:

6812
Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele

1516

Provizioane pentru impozite

- nregistrarea unui provizion pentru acordarea de prime reprezentnd participarea


personalului la profit:

6812
Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele

1518

Alte provizioane

- nregistrarea ajustrii pentru deprecierea unei creane restante, ca urmare a riscului de


nencasare a acesteia:
4118
Clieni inceri sau n litigiu

4111
Clieni

491

i
6814

166

Cheltuieli de exploatare privind


ajustrile pentru deprecierea
activelor circulante

Ajustri pentru deprecierea


creanelor clieni

-nregistrarea amortizrii primelor privind rambursarea obligaiunilor:


6868
Cheltuieli financiare privind
amortizarea primelor de
rambursare a obligaiunilor

169
Prime privind rambursarea
obligaiunilor

e) CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE,


CALCULATE POTRIVIT LEGII
Aceste impozite se evideniaz distinct.

Contabilitatea operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asociere in


participatiune
Evidena asocierii n participaie se organizeaz att la nivelul asocierii, ct i n
contabilitatea fiecrui coparticipant cu ajutorul contului "Decontri din operaii n
participaie", analitic distinct pe fiecare coparticipant.
Evidena decontrilor din operaiuni n asocieri n participaie, respectiv a decontrii
cheltuielilor i veniturilor realizate din operaiuni n asocieri n participaie, precum i a
sumelor virate ntre coparticipani, se realizeaz cu ajutorul contului "Decontri din
operaii n participaie".
n ceea ce privete imobilizrile corporale i necorporale puse la dispoziia asocierii,
acestea sunt cuprinse n evidena contabil a celui care le deine n proprietate.
Cheltuielile i veniturile determinate de operaiunile asocierilor n participaie se
contabilizeaz distinct de ctre unul din asociai, conform prevederilor contractului de
asociere, cu respectarea prevederilor pct. 13.
La sfritul perioadei de raportare, cheltuielile i veniturile nregistrate pe naturi se
transmit pe baz de decont fiecrui asociat, n vederea nregistrrii acestora n
contabilitatea proprie.
Societatea comercial care conduce evidena asocierii n participaie ine eviden i
ntocmete balan de verificare distincte de cele corespunztoare activitii proprii.

167

La data bilanului, bunurile de natura stocurilor, creanelor, disponibilitilor, precum i a


datoriilor asocierii n participaie, se nscriu n situaiile financiare anuale ale asociatului
care conduce evidena asocierii.

Continutul notelor explicative la situatiile financiare anuale


Notele explicative trebuie:
a) s prezinte informaii despre reglementrile contabile care au stat la baza ntocmirii
situaiilor financiare anuale i despre politicile contabile folosite;
b) s ofere informaii suplimentare care nu sunt prezentate n bilan, contul de profit i
pierdere i, dup caz, n situaia modificrilor capitalurilor proprii i/sau situaia
fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru nelegerea oricrora dintre acestea.
Notele explicative trebuie prezentate astfel nct s faciliteze nelegerea de ctre toi
utilizatorii a situaiilor financiare anuale. Ca urmare, trebuie evitat excesul de aspecte
tehnice deoarece, dac explicaiile furnizate nu pot fi nelese dect de anumite persoane
cu pregtire corespunztoare, acestea ar putea dispune astfel de informaii cu caracter
privilegiat, procurndu-le un avantaj n raport cu restul utilizatorilor.
Notele explicative se prezint sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din
situaiile financiare anuale trebuie s existe informaii aferente n notele explicative.
Notele explicative trebuie s cuprind informaii privind metodele de evaluare aplicate
diferitelor elemente din situaiile financiare anuale i metodele utilizate pentru calcularea
ajustrilor de valoare. Pentru elementele incluse n situaiile financiare anuale care sunt
sau au fost iniial exprimate n moned strin (valut), trebuie prezentate bazele de
conversie utilizate pentru a le exprima n moneda naional.
n notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmtoarele informaii:
a) denumirea i sediul social ale fiecreia dintre entitile n care entitatea deine fie
direct, fie printr-o persoan care acioneaz n nume propriu, dar n contul entitii,
interese de participare reprezentnd un procent de capital de cel puin 20%, prezentnd:
proporia de capital deinut, valoarea capitalului i rezervelor, profitul sau pierderea
entitii respective pentru ultimul exerciiu financiar pentru care au fost aprobate situaiile
financiare anuale. Informaiile privind capitalul, rezervele i profitul sau pierderea
entitii n care se deine interesul de participare pot fi omise dac sunt doar de o
importan neglijabil n nelesul pct. 9 din OMF 3055/ 2009.
b) denumirea, sediul principal sau sediul social i forma juridic ale fiecreia dintre
entitile la care entitatea este asociat cu rspundere nelimitat. Aceste informaii pot fi
omise dac sunt doar de o importan neglijabil n nelesul pct. 9 din OMFP 3055/2009.
Notele explicative trebuie s menioneze:
168

a) denumirea i sediul social ale entitii care ntocmete situaiile financiare anuale
consolidate ale celui mai mare grup de entiti din care face parte entitatea n calitate de
filial;
b) denumirea i sediul social ale entitii care ntocmete situaiile financiare anuale
consolidate ale celui mai mic grup de entiti din care face parte entitatea n calitate de
filial i care este, de asemenea, inclus n grupul de entiti prevzut la lit. a);
c) locul de unde pot fi obinute copii ale situaiilor financiare anuale consolidate
prevzute la lit. a) i b), cu condiia ca acestea s fie disponibile.
Trebuie s se menioneze, totodat, dac situaiile financiare anuale au fost ntocmite n
conformitate cu Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, i cu prevederile cuprinse in
OMFP 3055/2009.
Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de ct ori este
necesar, pentru buna lor nelegere:
a) denumirea entitii care face raportarea;
b) faptul c situaiile financiare anuale sunt proprii acesteia i nu grupului;
c) data la care s-au ncheiat sau perioada la care se refer situaiile financiare anuale;
d) moneda n care sunt ntocmite situaiile financiare anuale;
e) exprimarea cifrelor incluse n raportare (de exemplu, lei).
O entitate prezint urmtoarele date, n cazul n care ele nu au fost prezentate n situaiile
financiare anuale:
a) locul principal unde i desfoar activitatea, dac este diferit de sediul oficial;
b) o descriere a naturii activitii desfurate i principalele domenii de activitate;
c) denumirea societii-mam i cea a deintorului final n cadrul grupului (dac este
cazul);
d) orice alt informaie care, n opinia directorilor i administratorilor, ajut la
prezentarea unei imagini fidele asupra entitii.
Notele explicative prezint natura i scopul comercial ale angajamentelor entitii, care
nu sunt incluse n bilan, i impactul financiar al acelor angajamente asupra entitii,
atunci cnd riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt
semnificative i n msura n care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este
necesar pentru evaluarea poziiei financiare a entitii.

Relatiile cu entitatile afiliate


Dac entitatea raportoare a avut tranzacii cu entiti legate, ea trebuie s prezinte
tranzaciile ncheiate cu entitile legate, inclusiv suma acestor tranzacii, natura relaiei
cu entitatea legat i alte informaii referitoare la tranzacii, necesare pentru o nelegere a
poziiei financiare a entitii raportoare, dac asemenea tranzacii sunt semnificative i nu
au fost ncheiate n condiii normale de pia. Informaiile referitoare la tranzacii
individuale pot fi aggregate dup natura lor, cu excepia cazului cnd informaia separat

169

este necesar pentru o nelegere a efectelor tranzaciilor cu entitatea legat, asupra


poziiei financiare a entitii raportoare.
Entitile legate au semnificaia prevzut de Reglementrile contabile conforme cu
Directiva a VII-a a Comunitilor Economice Europene.
Procedura privind partile afiliate a fost aprobata in Hotararea nr.2 a Consiliului de
Administratie al SC ............. SA, din data de 31.03.2010.
Informatii referitoare la elementele de bilant
- Notele explicative trebuie s cuprind:
a) duratele de via util sau ratele de amortizare utilizate;
b) metodele de amortizare utilizate;
c) creterile de valoare a imobilizrilor, cu indicarea separat a acelora aprute din
procesul de dezvoltare intern;
d) valoarea imobilizrilor necorporale n curs.
Atunci cnd imobilizrile necorporale prezentate n bilan cuprind cheltuieli de
dezvoltare, n notele explicative trebuie prezentate urmtoarele informaii:
a) perioada pe parcursul creia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaz s fie
amortizat; i
b) motivele care au determinat recunoaterea acestora ca active (beneficii economice
viitoare etc).
n cazul n care fondul comercial achiziionat de ctre o entitate este prezentat n bilan
la imobilizri necorporale, atunci perioada aleas pentru amortizarea acestuia i motivele
pentru care a fost aleas acea perioad trebuie s fie prezentate n notele explicative.
Notele explicative trebuie s prezinte, pentru fiecare grup de imobilizri corporale,
urmtoarele informaii:
a) bazele de evaluare folosite n determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau
valoare reevaluat). Dac s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentat
pentru fiecare grup n parte valoarea contabil brut a respectivei grupe;
b) metodele de amortizare folosite;
c) valoarea imobilizrilor corporale n curs.
n cazul n care elementele imobilizrilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate,
trebuie prezentate data i condiiile de efectuare a reevalurii.
Se menioneaz existena oricror certificate de participare, obligaiuni convertibile
sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numrului acestora i a drepturilor
pe care le confer.
Prezentarea n notele explicative a informaiilor de la aliniatul de mai sus la imobilizri
financiare sau investiii pe termen scurt se face n funcie de intenia entitii cu privire la
durata deinerii titlurilor de valoare, de pn la un an sau mai mult de un an.
O entitate prezint informaii care s permit utilizatorilor situaiilor sale financiare s
evalueze importana instrumentelor financiare pentru poziia i performana sa financiar.

170

Se specific toate situaiile n care entitatea a depus garanii sau a gajat, respectiv a
ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligaii n favoarea unui ter,
menionndu-se, de asemenea i valoarea acestora.
n cazul existenei de garanii, o entitate prezint:
- valoarea contabil a activelor financiare pe care le-a gajat drept garanii reale pentru
datorii sau datorii contingente; i
- termenii i condiiile aferente gajrii.
Cnd o entitate deine garanii reale i are dreptul de a vinde sau regaja garania real n
lipsa imposibilitii de respectare a obligaiilor de ctre proprietarul garaniei reale,
aceasta prezint:
- valoarea just a oricror astfel de garanii reale vndute sau regajate, i dac entitatea
are sau nu obligaia de a le returna; i
- termenii i condiiile asociate cu utilizarea garaniilor reale.
Pentru mprumuturile de plat recunoscute la data de raportare, o entitate prezint:
- detaliile oricror neexecutri ale obligaiilor privind durata principalului, dobnda,
condiiile de rambursare a acelor mprumuturi de plat;
- nclcri ale condiiilor aferente acordului de mprumut, care permit creditorului s
solicite rambursarea accelerat. Informaiile nu se solicit dac nclcrile au fost
remediate sau condiiile mprumutului au fost renegociate la data de raportare sau nainte
de aceasta;
- valoarea contabil a mprumuturilor de plat, pentru care nu a fost onorat obligaia la
data de raportare; i
- dac obligaia neexecutat a fost remediat sau dac au fost renegociate condiiile
mprumuturilor de plat, nainte ca situaiile financiare s fie autorizate pentru emitere.
Se prezint n notele explicative costul de achiziie sau costul de producie al stocurilor
evideniate n bilan i metodele de evaluare a stocurilor.
Dac, n situaii excepionale, administratorii decid s schimbe metoda de evaluare
pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate
urmtoarele informaii:
a) motivul schimbrii metodei; i
b) efectul financiar asupra rezultatului exerciiului financiar.
De asemenea, trebuie prezentat i valoarea stocurilor gajate n contul datoriilor.
O entitate trebuie s prezinte n notele explicative subclasificri ale creanelor prezentate
n bilan, clasificate ntr-o manier corespunztoare activitii desfurate, iar sumele de
ncasat de la entitile afiliate i ntreprinderile asociate trebuie prezentate separat.
n notele explicative se menioneaz sumele datorate de entitate care devin exigibile
dup o perioad mai mare de cinci ani, precum i valoarea total a datoriilor entitii
acoperite cu garanii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii i formei garaniilor.
Aceste informaii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanier de natura
datoriilor, potrivit formatului de bilan prevzut de OMFP 3055/2009.

171

(1) n cazul n care entitatea a emis pe parcursul exerciiului financiar valori mobiliare,
se prezint urmtoarele informaii:
a) tipul valorilor mobiliare emise;
b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune i
suma primit.
(2) n cazul n care obligaiunile emise de o entitate sunt deinute de o persoan
nominalizat sau mputernicit de ctre acea entitate, n notele explicative se menioneaz
valoarea nominal a obligaiunilor respective i valoarea contabil a acestora.
n cazul obligaiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezint urmtoarele
informaii:
a) valoarea exact sau estimat a acelei obligaii;
b) natura juridic a obligaiei i efectul acesteia;
c) dac entitatea a depus o garanie semnificativ cu privire la acea obligaie i, n caz
afirmativ, natura acelei garanii.
(1) De asemenea, se prezint informaii referitoare la alte obligaii financiare viitoare
pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaia
economic a entitii.
(2) Pentru orice garanie semnificativ care a fost constituit trebuie fcut o prezentare
detaliat. Valoarea total a oricror angajamente financiare, n cazul n care nu
ndeplinesc condiiile pentru a fi recunoscute n bilan, trebuie s fie prezentate n mod
clar n notele explicative, n msura n care aceste informaii sunt utile pentru evaluarea
poziiei financiare a entitii.
(3) Orice angajamente privind pensiile i entitile afiliate trebuie prezentate distinct.
Dac n timpul exerciiului financiar o sum este transferat la sau de la provizioane,
urmtoarele informaii se prezint n notele explicative:
a) valoarea provizioanelor la nceputul exerciiului financiar;
b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate n cursul exerciiului
financiar;
c) natura, sursa sau destinaia oricror astfel de transferuri;
d) valoarea provizioanelor la sfritul exerciiului financiar.
Referitor la capitalul entitii se ofer urmtoarele informaii:
a) dac entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris;
b) dac, conform actului de nfiinare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia,
precum i valoarea capitalului subscris n momentul nfiinrii entitii sau n momentul
autorizrii entitii pentru nceperea activitii i n momentul oricrei modificri a
capitalului autorizat;
c) numrul i valoarea aciunilor subscrise n cursul exerciiului financiar n limitele unui
capital autorizat.
n nelesul prezentelor reglementari , prin capital autorizat se nelege suma maxim a
capitalului subscris potrivit statutului sau adunrii generale;
172

d) dac exist mai multe clase de aciuni sau pri sociale, numrul i valoarea
nominal pentru fiecare clas.
n nelesul prezentelor reglementri, prin clas de aciuni sau pri sociale se nelege o
grupare n funcie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.
n cazul n care capitalul social cuprinde i aciuni rscumprabile, se furnizeaz
urmtoarele informaii:
a) data cea mai apropiat i data limit la care entitatea poate rscumpra respectivele
aciuni;
b) dac acele aciuni trebuie rscumprate obligatoriu sau dac rscumprarea este la
alegerea entitii sau a acionarilor;
c) dac trebuie pltit o prim de rscumprare i, n caz afirmativ, care este valoarea
acesteia.
n ceea ce privete eventualele drepturi legate de distribuirea aciunilor, se furnizeaz
urmtoarele informaii:
a) numrul, descrierea i valoarea aciunilor care fac obiectul exercitrii acestor drepturi;
b) perioada pe parcursul creia drepturile pot fi exercitate;
c) preul care trebuie pltit pentru aciunile distribuite.
Pentru fiecare categorie de rezerve inclus n capitalurile proprii, se descrie natura sa i
scopul pentru care a fost constituit.
Informaii referitoare la elementele din contul de profit i pierdere
Notele explicative trebuie s cuprind informaii privind cifra de afaceri net, defalcat
pe segmente de activiti i pe piee geografice, n msura n care aceste segmente i piee
difer substanial unele fa de altele, innd seama de modul de organizare a vnzrii de
produse i a furnizrii de servicii rezultate din activitile curente ale entitii.
Prin segment de activitate se nelege o component distinct a entitii care este angajat
n furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau
servicii conexe i care este subiectul riscurilor i beneficiilor care sunt diferite de cele din
alte segmente de activitate.
Factorii care vor fi luai n considerare n determinarea caracterului conex al produselor
sau serviciilor sunt:
a) natura produselor i serviciilor;
b) natura proceselor de producie;
c) tipul sau clasa de clieni pentru produse sau servicii;
d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor; i
e) dac este posibil, caracterul mediului economic.
Un segment geografic este o component distinct a unei entiti care este angajat n
furnizarea de produse i servicii ntr-un mediu economic specific i care este subiectul
riscurilor i beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care opereaz n
alte medii economice.
Factorii care vor fi luai n considerare n identificarea segmentelor geografice includ:
173

a) similaritatea condiiilor economice i politice;


b) legtura ntre operaiile din diferite zone geografice;
c) apropierea operaiilor;
d) riscuri speciale asociate operaiilor dintr-un domeniu specific;
e) reguli de control privind schimbul valutar; i
f) riscurile valutare aferente.
Riscurile i beneficiile unei entiti sunt influenate att de localizarea geografic a
operaiilor desfurate (locul unde sunt produse bunurile), ct i de localizarea pieelor
acesteia (locul unde sunt vndute produsele).
Un singur segment de activitate nu include produse i servicii cu riscuri i beneficii ce
difer n mod semnificativ. n mod similar, un segment geografic nu include operaii n
medii economice cu riscuri i beneficii ce difer n mod semnificativ.
Informaiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate i segmente
geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru ntocmirea i
prezentarea situaiilor financiare anuale.
Se prezint n mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerciiului financiar, de
auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situaiilor financiare anuale,
onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultan fiscal i
orice alte servicii dect cele de audit statutar.
n notele explicative trebuie incluse informaii privind numrul mediu de persoane
angajate n cursul exerciiului financiar, defalcat pe categorii i, dac acestea nu sunt
prezentate distinct n contul de profit i pierdere, cheltuielile cu personalul aferente
exerciiului financiar, defalcate conform pct. 32 alin. (1), rndul 6 din OMFP 3055/2009.
(2) Se menioneaz suma indemnizaiilor acordate n exerciiul financiar membrilor
organelor de administraie, conducere i de supraveghere n virtutea responsabilitilor
acestora, precum i orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru fotii
membri ai acestor organe, indicndu-se valoarea total a angajamentelor pentru fiecare
categorie.
Se prezint suma avansurilor i creditelor acordate membrilor organelor de administraie,
conducere i de supraveghere, cu indicarea ratelor dobnzii, principalelor condiii i a
oricror sume restituite, precum i a angajamentelor asumate n numele acestora sub
forma garaniilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.
Se prezint msura n care calcularea profitului sau pierderii exerciiului financiar a fost
afectat de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile
generale i regulile de evaluare prevzute de prezentele reglementri, a fost efectuat n
exerciiul financiar curent sau ntr-un exerciiu financiar precedent n vederea obinerii de
faciliti fiscale. Atunci cnd influena unei asemenea evaluri asupra cheltuielilor
viitoare cu impozitul pe profit este semnificativ, trebuie prezentate detalii.
Se prezint diferena dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferent exerciiului
financiar curent i exerciiilor financiare precedente i suma impozitelor rmas de plat
pentru aceste exerciii, cu condiia c aceast diferen s fie semnificativ pentru
obligaiile fiscale viitoare.
174

De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciiului financiar


i rezultatul fiscal, aa cum este prezentat n declaraia de impozit pe profit.
n notele explicative trebuie s se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului
net pe destinaii, astfel:
a) sumele repartizate la rezerve;
b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii
precedeni;
c) dividende;
d) alte repartizri.
CONINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR
1.Consiliul de administraie elaboreaz pentru fiecare exerciiu financiar un raport,
denumit n continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puin o prezentare
fidel a dezvoltrii i performanei activitilor entitii i a poziiei sale financiare,
mpreun cu o descriere a principalelor riscuri i incertitudini cu care se confrunt.
2.Prezentarea de mai sus este o analiz echilibrat i cuprinztoare a dezvoltrii i
performanei activitilor entitii i a poziiei sale financiare, corelat cu dimensiunea i
complexitatea activitilor.
3.Se vor face prezentri de informaii cu privire la respectarea condiiilor de capital
propriu, prevzute de legislaia n vigoare privind societile comerciale.
4. De asemenea, n raportul administratorilor trebuie cuprinse informaii referitoare la
controlul intern, aa cum acesta este prezentat la Seciunea 11 din OMFP 3055/2009.
5. n msura n care este necesar pentru a nelege dezvoltarea entitii, performana sau
poziia sa financiar, analiza cuprinde indicatori financiari i, atunci cnd este cazul,
indicatori nefinanciari-cheie de performan, relevani pentru activiti specifice, inclusiv
informaii despre aspecte privind mediul nconjurtor i angajaii.
6. n furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci cnd este cazul,
referiri i explicaii suplimentare privind sumele raportate n situaiile financiare anuale.
Raportul administratorilor ofer, de asemenea, informaii despre:
a) evenimente importante aprute dup sfritul exerciiului financiar;
b) dezvoltarea previzibil a entitii;
c) activitile din domeniul cercetrii i dezvoltrii;
d) informaii privind achiziiile propriilor aciuni, i anume:
- motivele achiziiilor efectuate n cursul exerciiului financiar;
- numrul i valoarea aciunilor achiziionate i nstrinate n cursul exerciiului financiar
i proporia din capitalul subscris pe care acestea o reprezint;
- n cazul achiziiei i nstrinrii cu titlu oneros, contravaloarea aciunilor;
- numrul i valoarea nominal a tuturor aciunilor achiziionate i deinute de
entitate i proporia din capitalul subscris pe care acestea o reprezint;
e) existena de sucursale ale entitii;

175

f) utilizarea de ctre entitate a instrumentelor financiare, n cazul n care sunt


semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziiei financiare i a profitului
sau pierderii:
- obiectivele i politicile entitii n materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv
politica sa de acoperire mpotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacie
previzionat pentru care se utilizeaz contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor, i
- expunerea entitii la riscul de pia, riscul de credit, riscul de lichiditate i la riscul
fluxului de trezorerie.
Scopul acestor prezentri este de a furniza informaii care s ajute la nelegerea mai bun
a semnificaiei instrumentelor financiare bilaniere sau extrabilaniere asupra situaiei
financiare a unei entiti, rezultatelor activitii ei i fluxurilor de trezorerie i de a ajuta
n evaluarea sumelor, momentului apariiei i gradului de siguran a fluxurilor de
trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.
Prezentrile cerute ofer informaii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaiilor financiare n
evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare,recunoscute sau nu n bilan.
Tranzaciile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau
transferarea ctre alte pri a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise
mai jos.
a) Riscul de pia cuprinde trei tipuri de risc:
- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze din cauza
variaiilor cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobnzii la valoarea just - este riscul ca valoarea unui instrument financiar
s fluctueze din cauza variaiilor ratelor de pia ale dobnzii;
- riscul de pre - este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze ca rezultat
al schimbrii preurilor pieei, chiar dac aceste schimbri sunt cauzate de factori
specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaz
toate instrumentele tranzacionate pe pia.
Termenul "risc de pia" ncorporeaz nu numai potenialul de pierdere, dar i cel de
ctig.
b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre prile instrumentului financiar s nu execute
obligaia asumat, cauznd celeilalte pri o pierdere financiar.
c) Riscul de lichiditate - (numit i riscul de finanare), este riscul ca o entitate s
ntlneasc dificulti n procurarea fondurilor necesare pentru ndeplinirea
angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din
incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiat de valoarea sa
just.
d) Riscul ratei dobnzii la fluxul de trezorerie - este riscul ca fluxurile de trezorerie
viitoare s fluctueze din cauza variaiilor ratelor de pia ale dobnzii.
De exemplu, n cazul unui instrument de mprumut cu rat variabil, astfel de fluctuaii
constau n schimbarea ratei dobnzii efective a instrumentului financiar, fr o schimbare
corespondent a valorii sale juste.
O entitate trebuie s prezinte obiectivele i politicile de gestionare a riscului, inclusiv
politicile de acoperire a acestuia.
176

n cazul entitilor ale cror valori mobiliare - n totalitate sau o parte din aceste titluri sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat i care fac obiectul unei oferte
publice de preluare, astfel cum acestea sunt definite n legislaia n vigoare privind piaa
de capital, raportul administratorilor trebuie s cuprind urmtoarele informaii detaliate
despre:
a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat, cu indicarea claselor diferite de aciuni i, dac
este cazul, pentru fiecare clas de aciuni, drepturile i obligaiile ataate clasei respective
i procentul din capitalul social total pe care l reprezint;
b) orice restricii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitrile privind
deinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obine aprobarea entitii sau a altor
deintori de valori mobiliare;
c) deinerile semnificative directe i indirecte de aciuni (inclusiv deinerile indirecte prin
structuri piramidale i deineri ncruciate de aciuni, aa cum acestea sunt definite n
reglementrile n vigoare privind piaa de capital);
d) deintorii oricror valori mobiliare cu drepturi speciale de control i o descriere a
acestor drepturi;
e) sistemul de control al oricrei scheme de acordare de aciuni salariailor, dac
drepturile de control nu se exercit direct de ctre salariai;
f) orice restricii privind drepturile de vot, cum ar fi limitrile drepturilor de vot ale
deintorilor unui procent stabilit sau numr de voturi, termenele de exercitare a
drepturilor de vot sau sistemele prin care, coopernd cu entitatea, drepturile financiare
ataate valorilor mobiliare sunt separate de deinerea de valori mobiliare;
g) orice acorduri dintre acionari care sunt cunoscute de ctre entitate i care pot avea ca
rezultat restricii referitoare la transferul valorilor mobiliare i/sau la drepturile de vot;
h) regulile care prevd numirea sau nlocuirea membrilor consiliului de administraie i
modificarea actelor constitutive ale entitii;
i) puterile membrilor consiliului de administraie i, n special, cele referitoare la emiterea
sau rscumprarea de aciuni;
j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte i care intr n vigoare, se
modific sau nceteaz n funcie de o modificare a controlului entitii ca urmare a unei
oferte publice de preluare, i efectele rezultate din aceasta, cu excepia cazului n care
prezentarea acestor informaii ar prejudicia grav entitatea.
Aceast excepie nu se aplic n cazul n care entitatea este obligat n mod special s
prezinte asemenea informaii conform altor cerine legale;
k) orice acorduri dintre entitate i membrii consiliului su de administraie sau salariai,
prin care se ofer compensri dac acetia demisioneaz sau sunt concediai fr un
motiv rezonabil sau dac relaia de angajare nceteaz din cauza unei oferte publice de
preluare.
Informaiile de mai sus vor fi prezentate ntr-o seciune distinct a raportului
administratorilor, referitoare la guvernana corporativ.
De asemenea, o entitate ale crei valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o
pia reglementat, astfel cum aceasta este definit n legislaia n vigoare privind piaa de
177

capital, va include n cadrul aceleiai seciuni referitoare la guvernana corporativ o


declaraie care va cuprinde cel puin urmtoarele informaii:
a) o trimitere la:
- codul de guvernan corporativ care se aplic entitii i/sau codul de guvernan
corporativ pe care entitatea a decis s l aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile
care sunt disponibile public; i/sau
- toate informaiile relevante referitoare la practicile de guvernan corporativ aplicate n
plus fa de cerinele legislaiei naionale. n acest caz, entitatea va face disponibile public
practicile sale de guvernan corporativ;
b) n msura n care, potrivit legislaiei naionale, entitatea se ndeprteaz de la codul de
guvernan corporativ care i se aplic sau pe care a ales s l aplice, o explicaie a
acesteia privind prile din cod pe care nu le aplic i motivele neaplicrii;
c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern i a sistemelor de
gestionare a riscurilor, n relaie cu procesul de raportare financiar;
d) modul de desfurare a adunrii generale a acionarilor i atribuiile-cheie ale acesteia,
precum i o descriere a drepturilor acionarilor i a modului cum acestea pot fi exercitate;
e) structura i modul de operare ale organelor de administraie, conducere i supraveghere
i ale comitetelor acestora.
Membrii organelor de administraie, conducere i supraveghere ale entitii au
obligaia colectiv de a asigura ca situaiile financiare anuale i raportul
administratorilor s fie ntocmite i publicate n conformitate cu legislaia naional.
Raportul administratorilor se aprob de consiliul de administraie i se semneaz n
numele acestuia de preedintele consiliului.
Control intern
Controlul intern al societattii vizeaz asigurarea:
- conformitii cu legislaia n vigoare;
- aplicrii deciziilor luate de conducerea entitii;
- bunei funcionri a activitii interne a entitii;
- fiabilitii informaiilor financiare;
- eficacitii operaiunilor entitii;
- utilizrii eficiente a resurselor;
- prevenirii i controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.
Procedurile de control intern au ca obiectiv:
- pe de o parte, urmrirea nscrierii activitii societattii i a comportamentului
personalului n cadrul definit de legislaia aplicabil, valorile,normele i regulile interne
ale societii;

178

- pe de alt parte, verificarea dac informaiile contabile, financiare i de gestiune


comunicate organelor sociale ale societatii reflect cu sinceritateactivitatea i situaia
societatii.
Controlul intern cuprinde componente strns legate, respectiv:
- o definire clar a responsabilitilor, resurse i proceduri adecvate, proceduri,sisteme de
informare, instrumente i practici corespunztoare;
- difuzarea intern de informaii pertinente, fiabile, a cror cunoatere permite fiecruia
s-i exercite responsabilitile;
- un sistem care urmrete, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile n
ceea ce privete obiectivele entitii i, pe de alt parte,asigurarea existenei de proceduri
de gestionare a acestor riscuri;
- activiti corespunztoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce
riscurile susceptibile s afecteze realizarea obiectivelor entitii;
- o supraveghere permanent a dispozitivului de control intern, precum i o examinare a
funcionrii sale.
Scopul controlului intern este s asigure coerena obiectivelor, s identifice factorii-cheie
de reuit i s comunice conductorilor entitii, n timp real, informaiile referitoare la
performane i perspective. Indiferent de natura sau mrimea entitii, eforturile depuse
pentru aplicarea unui control intern satisfctor sunt legate de aplicarea unor bune
practici.
Cultura entitii sensibilizeaz personalul la nevoia de control. Aceast cultur variaz n
funcie de angajamentul entitii n materie de integritate, etic, cercetare a competenei
personalului.
Elaborarea unui cod propriu de conduit sau adoptarea unei cod de etic contribuie la
ndrumarea personalului. Trebuie aplicate sanciuni n caz de nclcare a acestor coduri.
Pentru informarea conducerii trebuie dezvoltate mecanisme de comunicare a abaterilor.
Filosofia i stilul de conducere determin gestiunea afacerilor i nivelul de riscuri
acceptat de entitate. Membrii consiliului de administraie i conducerea
entitii trebuie s fac dovad de experien i de independen.
Domeniile de autoritate i responsabilitile trebuie repartizate n funcie de nivelul de
centralizare i ierarhizare. Repartizarea funciilor se face distingnd pe cele legate de
producerea de bunuri sau prestarea de servicii, marketing, distribuie i vnzare, de cele
legate de administrare, resurse umane, dezvoltare tehnic.
Delegarea de putere impune ca noii responsabili s aib capacitatea de a identifica i de a
optimiza riscurile. Aceast delegare este supus n mod egal controlului, fiecare trebuind
s fie fcut responsabil, indiferent de nivelul su n ierarhie.
Realizarea obiectivelor fixate de conducere poate fi afectat de numeroi factori interni
i externi. Fiecare entitate trebuie s determine nivelul de risc acceptabil n cadrul unei
gestiuni prudente a activitilor sale. Conductorii trebuie s aib asigurarea rezonabil de
a fi alertai atunci cnd este compromis realizarea obiectivelor pe care le-au definit.
Analiza riscului implic msurarea importanei sale, evaluarea probabilitii sau
frecvenei sale de apariie i estimarea msurilor de luat, precum i a costurilor de angajat
pentru a-l reduce.
179

Activitile de control fac parte integrant din procesul de gestiune prin care entitatea
urmrete atingerea obiectivelor de exploatare.
Controlul vizeaz aplicarea normelor i procedurilor de control intern, la toate
nivelele ierarhice i funcionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea
performanelor operaionale, securizarea activelor, separarea funciilor.
n ceea ce privete comunicarea intern, conducerea trebuie s adreseze un mesaj clar
ansamblului personalului, iar n ceea ce privete comunicarea extern, entitatea trebuie s
fie capabil s-i difuzeze codurile de conduit ctre persoanele cu care lucreaz (clieni,
furnizori etc.), i s reueasc s transmit o informaie de calitate auditorilor statutari,
autoritilor i acionarilor.
Evaluarea controlului intern pleac de la aspecte precum:
- existena de ghiduri i manuale de proceduri;
- garantarea evoluiei sistemului de control intern;
- asigurarea posibilitii accesului la sistem pentru controlul extern;
- asigurarea posibilitii confruntrii descrierii teoretice cu realitatea.
Efectuarea de evaluri periodice trebuie s permit msurarea performanei controlului
intern i asigurarea c acest sistem este ntotdeauna potrivit n cazul apariiei de noi
riscuri.
n cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleac de la aspecte precum:
- existena unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea
- implicarea conducerii i sensibilizarea sa fa de riscurile crescute sau generate de
informatic;
- alocarea de resurse care demonstreaz capacitatea sistemului informatic de a-i atinge
obiectivele;
- recrutarea de personal cu un nivel de compenten adaptat tehnologiilor utilizate i
existena unui plan de formare continu care trebuie s permit o actualizare a
cunotinelor.
Elementele de risc specifice, introduse de utilizarea informaticii, se refer la evaluarea
unor aspecte precum:
- nivelul de dependen a entitii de sistemul su informatic, cu influen asupra
continuitii exploatrii, atunci cnd dependena este prea mare;
- nivelul de confidenialitate a informaiilor vehiculate de sistem;
- obligaia de conformare dispoziiior n vigoare referitoare la fiscalitate, protecia
persoanelor, proprietatea intelectual sau reglementri specifice anumitor sectoare de
activitate.
Controlul intern contabil i financiar al entitii se aplic n vederea asigurrii unei
gestiuni contabile i a unei urmriri financiare a activitilor sale, pentru a rspunde
obiectivelor definite.
Controlul intern contabil i financiar este un element major al controlului intern. El
vizeaz ansamblul proceselor de obinere i comunicare a informaiei contabile i
financiare i contribuie la realizarea unei informaii fiabile i conforme exigenelor legale.

180

Ca i controlul intern n general, el se spijin pe un sistem cuprinznd n special


elaborarea i aplicarea politicilor i procedurilor n domeniu, inclusiv a sistemului de
supraveghere i control.
Controlul intern contabil i financiar vizeaz asigurarea:
- conformitii informaiilor contabile i financiare publicate, cu regulile aplicabile
acestora;
- aplicrii instruciunilor elaborate de conducere n legtur cu aceste informaii;
- protejrii activelor;
- prevenirii i detectrii fraudelor i neregulilor contabile i financiare;
- fiabilitii informaiilor difuzate i utilizate la nivel intern n scop de control, n msura
n care ele contribuie la elaborarea de informaii contabile i financiare publicate;
- fiabilitii situaiilor financiare anuale publicate i a altor informaii comunicate pieei.
n domeniul organizrii generale, trebuie s existe:
- o documentare referitoare la principiile de contabilizare i control al operaiunilor;
- circuite de informaii viznd exhaustivitatea operaiunilor, o centralizare rapid i o
armonizare a datelor contabile, precum i controale asupra aplicrii acestor circuite;
- un calendar al elaborrii de informaii contabile i financiare difuzate n cadrul
grupului, necesare pentru situaiile financiare ale societii-mam.
Sunt necesare, de asemenea:
- identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informaiilor contabile
i financiare publicate sau care particip la elaborarea situaiilor financiare;
- accesul fiecrui colaborator implicat n procesul elaborrii de informaii contabile i
financiare, la informaiile necesare controlului intern;
- instituirea unui mecanism prin care s se asigure efectuarea controalelor;
- o autoritate a conducerii contabile, care s-i permit aplicarea regulilor contabile;
- proceduri prin care s se verifice dac controalele au fost efectuate, s se identifice
abaterile de la regul i s se poat remedia, dac este necesar;
- existena unui proces care urmrete identificarea resurselor necesare bunei funcionri
a funciei contabile;
- adaptarea necesarului de personal i a competenelor acestuia la mrimea i
complexitatea operaiunilor, ca i la evoluia nevoilor i constrngerilor.
Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute n vedere:
- existena unui manual de principii/proceduri contabile;
- existena unei proceduri de aplicare a acestui manual;
- existena de controale prin care s se asigure respectarea manualului;
- cunoaterea evoluiei legislaiei contabile i fiscale;
- efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;
- identificarea i tratarea corespunztoare a anomaliilor;
- adaptarea programelor informatice la nevoile entitii;
- conformitatea cu regulile contabile;
- asiguraea exactitii i exhaustivitii nregistrrilor contabile;
- respectarea caracteristicilor calitative ale informaiilor cuprinse n situaiile financiare,
astfel nct s satisfac nevoile utilizatorilor;
181

- pregtirea informaiilor necesare consolidrii grupului;


- definirea i distribuirea procedurilor de elaborare a situaiilor financiare consolidate,
ctre toate entitile de consolidat.
AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE
Situaiile financiare anuale ale entitilor se auditeaz de ctre una sau mai multe
persoane fizice sau juridice autorizate n condiiile legii.
Auditorii statutari i exprim o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului
administratorilor cu situaiile financiare anuale pentru acelai exerciiu financiar.
Raportul auditorilor statutari cuprinde:
a) o introducere care identific cel puin situaiile financiare anuale care fac obiectul
auditului statutar, mpreun cu cadrul de raportare financiar care a fost aplicat la
ntocmirea acestora;
b) o descriere a ariei auditului statutar, care identific cel puin standardele de audit
conform crora a fost efectuat auditul statutar;
c) o opinie de audit care exprim n mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit creia
situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel conform cadrului relevant de raportare
financiar i, dup caz, dac situaiile financiare anuale respect cerinele legale; opinia
de audit este fr rezerve, cu rezerve, o opinie contrar sau, dac auditorii statutari nu au
fost n msur s exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimrii unei opinii;
d) o referire la aspectele asupra crora auditorii statutari atrag atenia, printrun paragraf
distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve;
e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaiile
financiare anuale pentru acelai exerciiu financiar.
Raportul se semneaz de ctre auditori statutari, persoane fizice, n numele acestora sau
al auditorilor persoane juridice autorizate, dup caz, i se dateaz.
APROBAREA, SEMNAREA I PUBLICAREA SITUAIILOR FINANCIARE
ANUALE
Situaiile financiare anuale se ntocmesc i se public, potrivit legii, n moneda naional.
Situaiile financiare anuale sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd:
- numele i prenumele persoanei care le-a ntocmit, nscrise n clar;
- calitatea acesteia (director economic, contabil-ef sau alt persoan desemnat prin
decizie scris de administrator, persoan autorizat potrivit legii, membr a Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia);
- numrul de nregistrare n organismul profesional, dac este cazul.
Situaiile financiare anuale, nsoite de raportul administratorilor pentru exerciiul
financiar n cauz i de raportul de audit semnat de persoana responsabil, potrivit legii,
sau raportul cenzorilor sunt supuse aprobrii adunrii generale a acionarilor sau
asociailor, potrivit legislaiei n vigoare.

182

Situaiile financiare anuale, aprobate n mod corespunztor, mpreun cu raportul


administratorilor i raportul de audit semnat de persoana responsabil, potrivit legii,
sau raportul cenzorilor, se public n conformitate cu legislaia n vigoare.
Ori de cte ori situaiile financiare anuale i raportul administratorilor se public n
ntregime, acestea trebuie s fie reproduse n forma i coninutul pe baza crora auditorii
statutari sau persoanele care au efectuat verificarea, dup caz, i-au ntocmit raportul lor.
Acestea trebuie s fie nsoite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de
verificare, dup caz.
Dac situaiile financiare anuale nu se public n ntregime, trebuie s se indice faptul c
versiunea publicat este o form prescurtat i trebuie s se fac trimitere la oficiul
registrului comerului la care au fost depuse situaiile financiare anuale. n cazul n care
situaiile financiare anuale nu au fost nc depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul
de audit nu se public, dar se menioneaz dac a fost exprimat o opinie de audit fr
rezerve, cu rezerve sau contrar, sau dac auditorii financiari nu au fost n msur s
exprime o opinie de audit. De asemenea, se menioneaz dac raportul de audit face
referire la aspecte asupra crora auditorii statutari atrag atenia printr-un paragraf distinct,
fr ca opinia de audit s fie cu rezerve.
mpreun cu situaiile financiare anuale trebuie publicat propunerea de distribuire a
profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezint n notele explicative.

PRINCIPALELE MODIFICARI SI COMPLETARI ADUSE DE OMFP 3055/2009


Urmare intrarii in aplicare a OMFP 3055 de la 1 ianuarie 2010, in aplicarea acestor
reglementari este de remarcat o serie de modificari si completari.
Astfel, cele mai importante modificari aduse reglementarilor in vigoare conform
OMFP 3055/2009 sunt:
Efectuarea lunar a evalurii elementelor n valut, precum i a creanelor i datoriilor
exprimate n lei a caror decontare se face n funcie de cursul unei valute cu recunoatere
n contabilitate a diferenelor nregistrate.
Conform art.174 La finele fiecarei luni, disponibilitatile n valuta si alte valori de
trezorerie, cum sunt titluri de stat n valuta, acreditive si depozite n valuta se evalueaza la
cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romniei

183

din ultima zi

bancara a lunii n cauza. Diferentele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la


venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Corectarea pe seama rezultatului reportat numai a unor erori semnificative aferente
exerciiilor financiare precedente.
Conform art.63, alin.5-6 (5) Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor
financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat.
(6) Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de
asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de
profit si pierdere erorile nesemnificative.
Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiarcontabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta
deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale.
Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza n context, avnd n
vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor.
Contabilizarea contractelor de leasing financiar, n conditiile n care numai anumite
categorii de entiti pot avea calitatea de locator.
Conform art.99, alin.3 (3) La recunoasterea n contabilitate a contractelor de leasing
financiar trebuie avuta n vedere legislatia care reglementeaza categoriile de entitati care
pot derula asemenea operatiuni.

Tratamentul contabil aferent reducerilor comerciale acordate, respectiv primite.


Conform art.51, alin.3-5 (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor si nscrise pe
factura de achizitie ajusteaza n sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor.
(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii,
indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct n contabilitate (contul 609
Reduceri comerciale primite, respectiv contul 709 Reduceri comerciale acordate), pe
seama conturilor de terti.
184

(5) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:


a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de
vnzare;
b) remizele - se primesc n cazul vnzarilor superioare volumului convenit sau daca
cumparatorul are un statut preferential; si
c) risturnele - sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate
cu acelasi tert, n decursul unei perioade determinate.
Aplicarea in contabilitate a principiului prevalenei economicului asupra juridicului de
ctre toate categoriile de entiti.
Conform art.46 (1) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea
valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinnd
seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de
forma juridica a acestora.
(2) Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate si
prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, n conformitate cu realitatea
economica, punnd n evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate
acestor operatiuni.
Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate n contabilitate
asa cum acestea se produc, n baza documentelor justificative. Documentele care stau la
baza nregistrarii n contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte
ntocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie n concordanta cu realitatea. De
asemenea, contractele ncheiate ntre parti trebuie sa prevada modul de derulare a
operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent.
n conditii obisnuite, forma juridica a unui document trebuie sa fie n concordanta cu
realitatea economica. n cazuri rare, atunci cnd exista diferente ntre fondul sau natura
economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica, entitatea va nregistra n
contabilitate aceste operatiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

185

(3) Exemple de situatii cnd se aplica principiul prevalentei economicului asupra


juridicului pot fi considerate: ncadrarea, de catre utilizatori, a contractelor de leasing n
leasing operational sau financiar; ncadrarea operatiunilor la vnzare n nume propriu sau
comision, respectiv consignatie; recunoasterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor n
contul de profit si pierdere sau ca venituri n avans, respectiv cheltuieli n avans;
ncadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt;
recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati
afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare; ncadrarea
reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.
(4) Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico - financiare sa tina
seama de toate informatiile disponibile, astfel nct sa fie extrem de rare situatiile n care
natura operatiunii, determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra
juridicului, sa difere de cea care ar fi stabilita n lipsa aplicarii acestui principiu.
Completrile cele mai importante n vigoare aduse de OMFP 3055/2009 sunt:
precizarea utilizatorilor situaiilor financiare anuale care sunt situaii financiare cu scop
general
enumerarea caracteristicilor calitative ale situaiilor financiare
contabilizarea schimbului de active
menionarea expres a unor elemente care influeneaz costul achiziiei
elemente legate de costurile ndatorrii
evaluarea efectuat de ncheierea exerciiului financiar
factorii care indic deprecierea imobilizrilor corporale si necorporale
contabilizarea distinct a imobilizrilor corporale i a stocurilor cumprate pentru care
s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare
recunoaterea primelor reprezentnd participarea la profit, acordate potrivit legii
beneficiilor sub forma aciunilor proprii ale entitii sau a altor instrumente de capitaluri
proprii acordate angajatilor; contribuiei unitii la schemele de pensii facultative i la
primele de asigurare voluntar de sntate; plilor anticipate n contul impozitului pe

186

profit, determinate potrivit legii


actualizarea provizioanelor
aplicarea conceptului financiar de capital, la elaborarea situaiilor financiare
tratamentul contabil al:bunurilor de natura patrimoniului public, primite in administrare,
respectiv cedate
controlul intern al entitii.
Evaluarea controlului intern are in vedere:
- existenta de ghiduri si manuale de proceduri,
- garantarea evolutiei sistemului de control intern,
- asigurarea posibilitatii accesului la sistem pentru controlul intern.
ntocmirea situaiei fluxurilor de numerar
Conform OMFP 3055/2009 au fost introduse noi grupe de conturi
I.La clasa 1- Conturi de capital si rezerve, grupa 106 REZERVE s-a introdus contul
1067 Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate
straina
II. La clasa 2- Conturi de imobilizri s-a introdus grupa 22 IMOBILIZARI
CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE din care fac parte conturile:
223 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantatii n curs de aprovizionare
224 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale n curs de aprovizionare
Aceste conturi sunt conturi de activ ce in evidena imobilizrilor corporale cumprate,
pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente i care la sfritul perioadei de
raportare sunt n curs de aprovizionare.
III. Clasa 3-Conturi de stocuri si producie in curs de execuie s-a introdus grupa 32
STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE care are urmtoarele conturi:
321 Materii prime n curs de aprovizionare
322 Materiale consumabile n curs de aprovizionare
323 Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare

187

326 Animale n curs de aprovizionare


327 Marfuri n curs de aprovizionare
328 Ambalaje n curs de aprovizionare
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidena stocurilor cumparate, pentru care
s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare,
sunt n curs de aprovizionare.
Aceste conturi sunt conturi de activ.
IV. Contul 475 SUBVENII PENTRU INVESTITII este un cont nou introdus conform
OMFP 3055/2009.
Cu ajutorul acestui cont se ine evidenta subveniilor guvernamentale pentru investitii,
mprumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenii pentru investiii. Contul 475 este
un cont de pasiv si se dezvolt pe urmtoarele conturi analitice:
4751 Subventii guvernamentale pentru investitii
4752 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii
4753 Donatii pentru investitii
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor
4758 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii

188