Sunteți pe pagina 1din 184

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE Al REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA TEFAN CEL MARE

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 343.1:347.965 (043.3)

VESCO IVAN

ACORDAREA ASISTENEI JURIDICE DE CTRE AVOCAT


N FAZA URMRIRII PENALE
SPECIALITATEA: 12.00.08-DREPT PENAL
(DREPT PROCESUAL-PENAL)
Tez de doctor n drept

Conductor tiinific:

OSOIANU Tudor,
dr. n drept, conf. univ.

Autor:

VESCO Ivan

CHIINU 2011

VESCO IVAN, 2011

CUPRINS
ADNOTARE................................................................................................................................4
LISTA ABREVIERILOR..........................................................................................................7
INTRODUCERE........................................................................................................................8
1. ANALIZA SITUAIEI IN DOMENIUL ACORDRII ASISTENEI
JURIDICE DE CTRE AVOCAT N PROCESUL PENAL
1.1 Studiu asupra doctrinei privind tema tezei, n lucrrile tiinifice publicate peste
hotare..............................................................................................................................19
1.2 Analiza problematicii privind acordarea asistenei juridice de ctre avocat n
procesul penal prin prisma materialelor tiinifice publicate de autori autohtoni...........28
1.3 Concluzii la capitolul 1.............................................................................................36
2. FUNDAMENTAREA TIINIFICO-JURIDIC A PARTICIPRII
AVOCATULUI N FAZA URMRIRII PENALE
2.1 Consacrarea normativ i doctrinar a dreptului la aprare i asisten juridic......39
2.2 Statutul procesual al avocatului-aprtor..................................................................56
2.3 Statutul procesual al avocatului-reprezentant...........................................................69
2.4 Concluzii la capitolul 2.............................................................................................80
3. REALIZAREA DE CTRE AVOCAT A ATRIBUIILOR SALE
N FAZA URMRIRII PENALE
3.1 Admiterea, desemnarea, nlocuirea i nlturarea avocatului din
proces..............................................................................................................................82
3.2 Participarea avocatului la efectuarea actelor de urmrire penal.............................92
3.3 Prezentarea datelor de fapt de ctre avocat n vederea administrrii probelor n
cadrul urmririi penale..................................................................................................102
3.4 Acordarea asistenei juridice la terminarea urmririi penale..................................110
3.5 Concluzii la capitolul 3...........................................................................................118
4. CONTESTAREA ACIUNILOR ILEGALE ALE ORGANULUI DE
URMRIRE PENAL I A MSURILOR DE CONSTRNGERE
4.1 Aspecte doctrinare, normative i de practic judiciar privind contestarea aciunilor
ilegale ale organului de urmrire penal.......................................................................121
4.2 Asistena juridic n caz de aplicare a msurilor de constrngere procesual .......136
4.3 Concluzii la capitolul 4...........................................................................................158
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI.......................................161
BIBLIOGRAFIE................................................166
ANEX Proiectul de lege privind modificarea i completarea Codului de procedur
penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003...................................................181
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII.....................................183
CV AL AUTORULUI.................................................................................................184

ADNOTARE
Vesco Ivan, Acordarea asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale,
tez de doctor n drept, Chiinu, 2011,
Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din
198 titluri, 165 de pagini text de baz. Rezultatele obinute sunt publicate n 10 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: avocat, aprtor, aprare, reprezentant, asisten juridic, asistare, consultare,
urmrirea penal.
Domeniul de studiu i obiectivele tezei. Aceast lucrare este axat pe una dintre cele
mai importante probleme teoretico-practice de realizare a dreptului fundamental al omului la
aprare i asisten juridic. Scopul tezei este studierea complex a acordrii asistenei juridice
de ctre avocat n faza urmririi penale i reevaluarea capacitilor de ordin normativ i
doctrinar, n vederea asigurrii eficiente a dreptului la aprare i asisten juridic n procesele
penale.
Pentru realizarea scopului enunat, au fost trasate urmtoarele obiective: fundamentarea
doctrinar i normativ a participrii avocatului n procesul penal, n general, i n, cadrul
urmririi penale, n special; abordarea noiunii de aprare, asisten juridic, asistare i
reprezentare n procesul penal i stabilirea coraportului ntre aceste noiuni; elucidarea calitilor
procesuale ale avocatului n faza urmririi penale: aprtor, reprezentant; studierea procedurii de
admitere, desemnare, nlocuire i nlturare a avocatului din proces; evaluarea capacitilor de
prezentare a datelor de fapt de ctre avocat, n vederea administrrii probelor n faza urmririi
penale; determinarea competenelor avocatului n cadrul actelor de urmrire penal i la
terminarea urmririi penale; investigarea procedurii de contestare de ctre avocat a aciunilor i
inaciunilor ilegale ale organului de urmrire penal; identificarea specificului de acordare a
asistenei juridice la aplicarea msurilor de constrngere procesual; evaluarea cadrului normativ
n materia acordrii asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale, argumentarea i
formularea propunerilor de lege ferenda.
Noutatea i originalitatea tiinific. Noutatea cercetrii se claseaz printre direciile
tiinifice, ale cror cercetare merit atenie primordial, avnd n vedere lipsa unor lucrri i
studii consacrate n doctrina autohton, care ar examina, la nivelul unei teze de doctor, acordarea
asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale. Originalitatea const n necesitatea
formrii n Republica Moldova a unui domeniu de cunoatere a mijloacelor procesuale i a
tacticii de aprare n procesele penale, specifice, determinndu-se obiectul de studiu, natura i
sarcinile lui.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ. n baza cercetrilor realizate am constatat
att existena unor imprecizii, carene i omisiuni de ordin normativ, ct i lipsa unor lucrri
consacrate n materia abordat. Aceast stare de lucruri, n reglementarea procesual a
participrii avocatului n faza urmririi penale, mpiedic asigurarea eficient a dreptului la
aprare n procesul penal i m-a justificat s argumentez i s naintez comunitii tiinifice
unele concluzii i recomandri de lege ferenda.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Lucrarea poate fi de un real folos att cadrelor
didactice, ct i studenilor, masteranzilor facultilor de drept, n special pentru planificarea,
predarea i nsuirea cursului de avocatur. Ea poate fi utilizat n practica avocailor, avocailorstagiari, procurorilor, judectorilor de instrucie.
Rezultatele acestei investigaii au importan i pentru dezvoltarea n continuare a acestei
teme n doctrina procesual-penal.

ANNOTATION
Vesco Ivan, Providing Legal Assistance by Lawyers in the Criminal Proceedings
Phase, Thesis of PhD in Law, Chisinau, 2011
Structure of the thesis: Introduction, for chapters, general conclusions and
recommendations, bibliography with 198 titles, 165 pages of basic text. The obtained results are
published in 10 scientific papers. Key words: lawyer, defender, representative, legal assistance,
criminal proceedings.
The domain of study and thesis objectives. This research is focused on one of the most
important theoretical-practical problems of ensuring the fundamental human right to defense and
legal assistance. The goal of the thesis is a complex studying of providing legal assistance by
lawyer in the criminal proceedings phase and reevaluation of normative and doctrinaire
capacities, in order to efficiently ensure the right to defense and legal assistance in criminal
proceedings.
For accomplishment of the mentioned goal, the following objectives were drawn up:
normative and doctrinaire foundation of lawyers participation in criminal procedure in general
and in criminal proceeding in particular; tackling the notions of defense, legal assistance,
assistance and representation in criminal procedure and establishing correlation between the
notions; elucidating procedural capacities of a lawyer in the criminal proceedings phase:
defender, representative; examining the admission procedure, ex officio appointing, replacement
and removal of the lawyer out of process; evaluating capacities of presenting factual data by
lawyer, in the view of managing evidence in the criminal proceeding phase; determining
lawyers competencies within criminal procedure acts and in the finalizing criminal proceeding
stage; researching the procedure of contesting by the lawyer of illegal actions or inactions of the
criminal proceeding body; identifying the peculiarity of providing legal assistance to applying
procedural coercion measures; evaluating the normative framework of providing legal assistance
by lawyer in the criminal proceedings phase, arguing and formulating lex ferenda proposals.
Novelty and scientific originality. The novelty of the research is situated among those
scientific directions whose examining seeks primordial attention, given the lack of recognized
publications and researches in the domestic doctrine that would examine providing legal
assistance by lawyer in the criminal proceeding phase, at a PhD thesis level. Originality consists
of necessity in creating in the Republic of Moldova of a particular knowledge domain
procedural means and defending tactics in criminal procedures, determining its research focus,
nature and tasks.
Theoretical significance and applicative value. On the basis of the performed research,
it has been ascertained the presence of certain normative imprecisions, deficiencies and
omissions, as well as lack of recognized researches in the field. In our view, this situation in
procedural regulating of lawyers participation in criminal proceedings phase impede an efficient
ensuring of the right to defense in criminal procedure and justifies us to assert and to present to
the scientific community certain conclusions and recommendations of lex ferenda.
Implementing the scientific results. The thesis can be of a real help both to professors
and students of law faculties, especially for planning, teaching and assimilating the lawyers
profession course. It can be used in practice of lawyers, probationer lawyers, prosecutors,
instruction judges.
The results of this research are important also for a further development of this subject in
the procedural-criminal doctrine.


,
, , , 2011
: , , ,
198 , 165 .
10 . : , , ,
, , .
:

.
-

, .
: -

; , ,

;
-, ; ,
;
() ;

;
;

;
-
.
.
,
.

.
-
, ,
.
.
,
, .
,

, ,
,
, de lege ferenda.
.
.
, ,
.
, , .
.
6

LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE N TEZ


-

alin. aliniat i derivatele;

art. articol i derivatele;

CtEDO Curtea European pentru Drepturile Omului;

CEDO Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor


Fundamentale, adoptat la Roma la 04.11.1950;

CSJ Curtea Suprem de Justiie

CP RM Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii


Moldova nr.985XV din 18 aprilie 2002 cu modificrile ulterioare;

CPP RM Codul de procedur penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea


Republicii Moldova nr.122XV din 14.03.2003, cu modificrile ulterioare;

CPP RM anterior Codul de procedur penal al Republicii Moldova, aprobat prin


Legea R.S.S. Moldoveneti din 24 martie 1961 (Vetile Sovietului Suprem al R.S.S.
Moldoveneti, 1961, nr.10, art.42), cu modificrile ulterioare;

CNAJGS Consiliul Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat

DUDO Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat la 10.12.1948;

etc. etcetera;

n.a. nota autorului

nr. numr i derivatele;

O.N.U. Organizaia Naiunilor Unite;

p. pagin i derivatele;

pct. punct

RM Republica Moldova.

s.a. subliniat de autor

INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate
Dup 1991 asistm la un amplu proces de reinstaurare a valorilor tradiional-democratice,
cruia i s-a adugat n timp reglementri moderne, n spiritul integrrii n Uniunea European.
Schimbrile n cauz au fost dictate de concepia reformei judiciare, iniiat n Republica
Moldova, care a aderat i ratificat principalele instrumente internaionale, att universale, ct i
regionale, exprimndu-i astfel ataamentul fa de aceste valori ale umanitii, necesare n mod
indispensabil pentru existena unui stat democratic.
Printre cele mai importante pot fi menionate: Declaraia Universal a Drepturilor Omului
(1948), Pactul internaional privind drepturile civile i politice (1966), Pactul internaional
privind drepturile economice, sociale i culturale (1966), Convenia european pentru protecia
drepturilor omului i libertilor fundamentale (1950) i protocoalele adiionale ale acestora. Prin
aceast opiune, s-a declarat deschis intenia statului nostru de a se integra n comunitatea
internaional i european, bazat pe ideile pcii, securitii, libertii, garantrii, promovrii i
protejrii drepturilor omului.
Dintre multitudinea drepturilor proclamate, de care trebuie s beneficieze omul, un loc
important l are dreptul la aprare i asisten juridic. Acest drept fundamental este consacrat
att de CEDO, n Constituia Republicii Moldova (1994), ct i n Legea cu privire la avocatur,
Legea privind organizarea judectoreasc. Legislaia procesual-penal a preluat norma
constituional de garantare a dreptului prilor ca n proces s fie asistate de un avocat, ales sau
numit din oficiu i i-a conferit aplicabilitate raportat proceselor penale.
Noile msuri, luate n virtutea reformei judiciare i de drept, au influenat exerciiul
profesiei de avocat, asigurndu-se premisele unei creteri reale a rolului i importanei acestuia,
ca principalul exponent al dreptului la aprare i asisten juridic.
Practica a demonstrat c stricta respectare a drepturilor bnuitului, nvinuitului n
procesul urmrii penale, exclude posibilitatea nejustificat i nelegal de acuzare, de aplicare
nejustificat a legii penale, de stabilire a unei pedepse nelegale. Asigurarea real a aprrii este o
garanie a cercetrii obiective complete i multilaterale a probelor, este o condiie necesar a
aflrii adevrului, a aprrii drepturilor i intereselor legale a persoanei, a adoptrii unei decizii
legale i ntemeiate. Prin recunoaterea i garantarea exercitrii efective a dreptului la aprare,
prin asistarea bnuitului i nvinuitului de ctre un avocat cu pregtirea adecvat acuzatorului, se
armonizeaz cele dou interese publice, numite n doctrin funcii procesuale (acuzarea i
aprarea).

O problematic distinct de importan tiinifico-practic major constituie acordarea


asistenei juridice de ctre avocat pe parcursul urmririi penale.
Urmrirea penal este prima faza a procesului penal, prevzut n Partea special, Titlul I,
Capitolul I din Codul de procedur penal al R. Moldova, care const n activitatea desfurat
de organele de urmrire penal, n limitele creia sunt administrate i verificate probele necesare
privind existena infraciunii, identificarea fptuitorilor, stabilirea rspunderii acestora, pentru a
se constata dac este, sau nu cazul a se dispune trimiterea acestora n judecat.
Unele din actele de urmrire penal sunt legate de imixtiunea n viaa privat a persoanei,
adic limiteaz inviolabilitatea persoanei, a domiciliului, secretului corespondenei i a
convorbirilor telefonice, a comunicrilor telegrafice i a altor comunicri, etc.
Msurile procesuale de constrngere, n cadrul urmririi penale sunt aplicate pe cale
larg, mai cu seam n etapa incipient a investigaiilor, i constau n privaiuni sau constrngeri,
mai mult sau mai puin, drastice pentru participanii n proces, ca instituii de drept
procesual-penale, aplicate de organele judiciare n vederea desfurrii normale i eficace a
urmririi penale i a judecii.
Acordarea asistenei juridice se nscrie printre garaniile de nsoire a persoanei care
particip la efectuarea actelor de urmrire penal, mai ales la cele legate de intervenia n viaa
privat a persoanei, precum i n caz de aplicare a msurile de constrngere procesual.
Este important contribuia avocatului n contestarea legalitii aciunilor organului de
urmrire penal i ale organului care exercit activitatea operativ de investigaie, care constituie,
prin sine, nu doar o realizare a dreptului persoanei de acces la justiie, drept garantat de art.20 din
Constituia RM i de art.5, 6 i 13 CEDO, dar i o modalitate eficient de a depista i a nltura
oricare nclcare ale drepturilor omului, nc la faza de urmrire penal.
Jurisprudena CtEDO, n cauzele moldoveneti, demonstreaz c majoritatea proceselor
deriv din dosare penale, iar nclcrile cele mai frecvente sunt constatate n limitele urmririi
penale.
Acordarea asistenei juridice calificate, aprarea, reprezentarea i asistarea participanilor
n proces reduce la net, sau considerabil, probabilitatea violrii, n faza incipient, a procesului
drepturilor i libertilor persoanei: dreptul la aprare; prezumia nevinoviei; dreptul folosirii
limbii materne n procesul penal; inviolabilitatea persoanei; inviolabilitatea domiciliului;
inviolabilitatea proprietii; secretului corespondenei; dreptului la inviolabilitatea vieii private,
la confidenialitatea vieii intime, familiale, la protejarea onoarei i demnitii personale;
accesului liber la justiie; desfurrii procesului penal n termen rezonabil; libertii de a

mrturisi mpotriva sa i asigur deplina nsuire a drepturilor procesuale ale participanilor n


proces, elimin tendinele acuzatoriale n cadrul urmriri penale.
Participarea activ a avocatului n faza urmririi penale, proiectarea i construirea unei
aprri eficiente permite de a da apreciere adecvat circumstanelor cauzei penale, stabilind
momentele de importan juridic major, contribuind la naintarea oportun a versiunilor i
verificarea minuioas a tuturor obiectiv posibile. O asemenea atitudine determin orientarea
probatoriului procesual-penal, mpiedic mrginirea i subiectivismul, determinnd neprtinirea,
imparialitatea ofierului de urmrire penal, a procurorului, a judectorului de instrucie,
excluznd tendina acuzatorial n activitatea lor, asigurnd soluii juste pentru demararea
procesului penal.
Studiul cadrului juridico-procesual, privind activitatea avocatului n procesul penal se
impune i din motive pur practice, deoarece statul nostru i modific n permanen legislaia,
domeniul, fiind n cutarea unor soluii optimale i durabile. n 1999, Parlamentul a adoptat o
Lege cu privire la avocatura, nr.395-XIV din 13.05.1999, care a nlocuit legislaia sovietic.
Aproximativ peste 3 ani a intrat n vigoare Legea cu privire la avocatur, nr.1260-XV din
19.07.2002, care a abrogat-o pe cea anterioar. Ambele legi au suferit modificri i completri,
iar unele norme au fost declarate neconstituionale de ctre Curtea Constituional a RM.
Avnd n vedere necesitatea protejrii dreptului la un proces echitabil, stabilit de art.6
CEDO, inclusiv necesitatea asigurrii accesului liber i egal la asisten juridic, prin organizarea
i acordarea de asisten juridic garantat de stat, prin diminuarea impedimentelor economicofinanciare din realizarea accesului la justiie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu
privire la asistena juridic garantat de stat, publicat n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.157-160/614 din 05.10.2007, intrat n vigoare la 1 iulie 2008.
La 28 mai 2010, Parlamentul RM a adoptat Legea nr.102 pentru modificarea i
completarea unor acte legislative, care se refer la reformarea instituiei avocaturii, publicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.135-137/476 din 03.08.2010, intrat n vigoare la
data publicrii.
Codul de procedur penal al RM, care a intrat n vigoare la 12 iunie 2003, a suferit
ulterior modificri i completri, inclusiv la capitolul reglementrii statutului procesual al
aprtorului i reprezentantului n procesul penal.
Pn n prezent, tematica acordrii asistenei juridice n faza urmririi penale este
insuficient studiat n literatura de specialitate autohton.
Unele cercetri referitoare la dreptul fundamental al cetenilor la aprare i asisten
juridic le regsim n investigaiile ntreprinse de doc. hab. Gheorghe Avornic. ns n teza de
10

doctor habilitat n drept, semnat de Dlui [3] se examineaz cu precdere instituia avocaturii ca
form organizatoric, prin intermediul creia este asigurat realizarea dreptului la aprare i
asisten juridic.
Scopul tezei de doctor n drept, realizat de autorul de specialitate din Romnia Mihoci
Vasile i susinut n Republica Moldova [97] rezid n cercetarea aprofundat a esenei i
coninutului dreptului la aprare i asisten juridic i analiza, ct mai obiectiv, a strii de
lucruri din domeniul consacrrii normative i realizarea practic a dreptului constituional al
cetenilor la aprare i asisten juridic, identificarea celor mai stringente probleme din
domeniu i propunerea unor soluii pentru depirea lor.
Autorii de mare prestigiu din Republica Moldova, . i . au
examinat aspectele problematicii acordrii asistenei juridice de ctre avocat n recurs i n cile
extraordinare de atac, n monografia publicat n 1994. [167] Importana monografiei n discuie
se manifest i prin angajarea n tratarea i fundamentarea cu titlu de pionerat n RM a aspectelor
moral-psihologice ale acordrii asistenei juridice de ctre avocat n procesele penale.
n teza de doctor n drept elaborat de dna Ioni D. [73], autorul abordeaz antrenarea
avocatului n realizarea atribuiilor sale pe alt segment al procesului penal, nu mai puin de
important, care asigur plenitudinea drepturilor procesuale ale aprtorului - la judecata n I-m
instan.
Dl Guanu E., a examinat la nivelul tezei de doctorat protecia drepturilor omului n
activitatea de urmrire penal, susinut n 1996 n Romnia. [56]
Printre autorii de specialitate din Republica Moldova, care, ntr-o msur sau alta, s-au
axat pe cercetrile asupra proteciei juridice ale drepturilor omului, avocaturii i avocatului n
procesul penal, dreptului la aprare i asisten juridic, inem s-i evideniem, de asemenea, pe
urmtorii specialiti: Dolea I., Roman D., Vizdoag T., Sedlechi I., Miluev D., Mrgineanu I.,
Beli N., Osoianu T., Mancevschii O., Brnz L., etc.
O contribuie distinct n domeniu au adus-o savani strini, precum: Neagu I., Mateu G.,
Volonciu N., Cristiana I.Stoica, Janice H. Webster, Strogovici M., Savikii V., Petruhin I.,
Foiniki I., Kisteacovschii A.F., Gavrilov S., Garmaev I., Miheenco M., Radicov V., Iurcenco V.,
Galiucova M., Guenco C., Macarova Z., Ignatov D., Fomin M., Steovski M., Vinevskaia O.,
Savici O., Konin V., Enikeev R., Marcoviceva E., Iunoev S., etc.
Aceast enumerare (deloc exhaustiv) ne convinge de faptul c problematica tezei i-a
interesat pe numeroi cercettori. Unii dintre acetia au studiat subiectele vizate n tez ca
fenomene separate, sau tangenial. Acceptndu-le n mare parte, ns, nu le putem considera n

11

ansamblu suficiente pentru fundamentarea tiinific a subiectului investigat, pentru c nu


vizeaz n special avocatul n cadrul urmririi penale i procesul penal al Republicii Moldova.
Cercetri fundamentale, ntreprinse n materia acordrii asistenei juridice acordate de
ctre avocat n faza urmririi penale, nu s-au realizat n Republica Moldova, ceea ce i determin
n mare parte actualitatea investigaiei noastre. Cele menionate ne permit s conchidem c
vectorul cercetrilor noastre nu este ntmpltor, iar tematica respectiv rmne, n continuare,
actual i prezint un mare interes att teoretic, ct i practic.
Astfel, actualitatea temei abordate, alturi de alte circumstane, este determinat de:
- transformrile social-economice din societatea noastr, care au drept consecin i
schimbrile cardinale a legislaiei n vigoare, inclusiv a celei procesual-penale;
- abordarea insuficient a temei respective n doctrin i oportunitatea stabilirii unui
concept i a unei doctrine autohtone privind acordarea asistenei juridice n faza urmririi penale;
- jurisprudena CtEDO n cauzele moldoveneti;
- cerinele de perfecionare a textului legislativ n vederea reglementrii adecvate a
atribuiilor avocatului n cadrul urmririi penale;
- trsturile specifice urmririi penale care determin particulariti distincte n vederea
asistenei juridice n aceast faz a procesului;
- realitatea actual ce impune aplicarea prghiilor procesuale de protejare a persoanelor
care particip la efectuarea actelor de urmrire penal i, fa de care sunt aplicate msuri de
constrngere.
Scopul i obiectivele tezei
Scopul de baz al tezei este studierea complex a acordrii asistenei juridice de avocat n
faza urmririi penale i reevaluarea capacitilor de ordin normativ i doctrinar, n vederea
asigurrii eficiente al dreptului la aprare i asisten juridic n procesele penale.
Pentru realizarea scopului enunat au fost trasate urmtoarele obiective:
-

fundamentarea doctrinar i normativ a participrii avocatului n procesul penal, n


general, i, n cadrul urmririi penale, n special;

abordarea noiunii de aprare, asisten juridic, asistare i reprezentare n procesul


penal i stabilirea coraportului ntre aceste noiuni;

elucidarea calitilor procesuale ale avocatului n faza urmririi penale: aprtor,


reprezentant;

studierea procedurii de admitere, desemnare, nlocuire i nlturare a avocatului din


proces;

12

evaluarea capacitilor de prezentare a datelor de fapt de ctre avocat n vederea


administrrii probelor n faza urmririi penale;

determinarea competenelor avocatului n vederea acordrii asistenei juridice pe


parcursul efecturii actelor de urmrire penal i la terminarea urmririi penale;

investigarea procedurii de contestare, de ctre avocat, a aciunilor i inaciunilor


ilegale ale organului de urmrire penal;

identificarea specificului de acordare a asistenei juridice la aplicarea msurilor de


constrngere procesual;

naintarea unor recomandri de ordinul tacticii n aprare;

evaluarea cadrului normativ n materia acordrii asistenei juridice de ctre avocat n


faza urmririi penale, argumentarea i formularea propunerilor de lege ferenda.

Suportul metodologic i teoretico-tiinific al investigaiei


Pentru a realiza un studiu mai profund i detaliat al problemei, am folosit drept baz
metodologic o serie de metode specifice de cercetare a problemelor cu caracter socio-uman,
cum ar fi: metoda logic (analiza i sinteza), istoric, sistemic, analizei dinamice (n
retrospectiv i perspectiv), cea a clasificrii i cea juridic comparativ. Metoda comparativ
mi-a permis s studiez normele juridice procesual-penale n comparaie cu alte norme din
legislaiile strine. Metoda istoric a facilitat studierea fenomenelor procesuale sub aspectul
evoluiei lor n timp. Metoda de sintez am utilizat-o pentru a generaliza aspectele supuse
analizei i pentru a stabili clar i concis recomandrile autorului i propunerile de lege ferenda.
Metoda cercetrii documentelor a mbogit coninutul teoretic al lucrrii, iar n procesul
expunerii i evidenei ideilor de baz, suportul teoretic al lucrrii a fost completat cu multiple
exemple din practica judiciar. n sistemul teoretico-metodologic al analizei efectuate, un rol
prioritar este atribuit actelor internaionale i naionale fundamentale.
Concluziile formulate n lucrare se bazeaz att pe jurispruden, ct i pe rezultatele
analizei teoretice a literaturii tiinifice n probleme de procedur penal, avocatur, psihologie
judiciar, deontologie i etic profesional i a legislaiei altor ri.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute
Obiectul de referin nu a fost supus studiului n tiina autohton, indicndu-se asupra
faptului c teza reprezint cercetare de pionierat, realizat n Republica Moldova. Lucrarea
prezint prima cercetare complex, consacrat analizei doctrinei, prin prisma principiilor
fundamentale de asigurare a dreptului la aprare, n contextul implementrii conceptului de
afirmare a contradictorialitii i oportunitii de racordare al cadrului juridic i instituional la
exigenele contemporane, promovate de organismele europene.
13

Noutatea cercetrii se claseaz printre acele direcii tiinifice, ale cror cercetare merit
atenie primordial, avnd n vedere lipsa unor lucrri i studii consacrate n doctrina autohton,
care ar examina, la nivelul unei teze de doctor, acordarea asistenei juridice de ctre avocat n
faza urmririi penale.
Fiind departe de a pune la ndoial valoarea teoretico-tiinific i aplicativ a studiilor
anterioare, care au tangen cu aceast tem, considerm c prezenta lucrare este o ncercare de
actualizare a unor concepte, idei i soluii vis--vis de antrenarea avocatului n sfera justiiei
penale.
Din analiza cadrului legal i a materialelor tiinifice n care a fost cercetat subiectul n
discuie, am constatat cu certitudine c exist cmp liber de interpretare juridic i investigare
tiinific posibil de valorificat, mai cu seam c rezultatele cercetrilor pot influena calitatea
aplicrii normelor procesual-penale.
S-a evaluat cadrul normativ n materia acordrii asistenei juridice de ctre avocat la faza
urmririi penale, fiind argumentate propunerile de lege ferenda. n baza cercetrilor realizate am
constatat existena unor imprecizii, carene i omisiuni de ordin normativ. Au fost fundamentate
oportunitile de modificare i completare a CPP RM, n special a art.6, 58, 60, 64, 68, 69, 80,
192, 313, care vizeaz statutul procesual al avocatului-aprtor i avocat-reprezentant, fiind
menite a conferi eficien, claritate i securitate raporturilor juridice, n care este antrenat acest
participant al procesului, excluznd posibilitatea marginalizrii drepturilor acestuia i
discriminrii n raport cu alte pri n proces.
Studierea practicii judiciare a permis de a conchide c organele judiciare din RM nu in
cont ntotdeauna de interpretarea drepturilor prilor n proces, pe care le d CtEDO, inclusiv n
cauzele moldoveneti, i ne permite a anticipa eventualele condamnri n faa acestei instane,
justificndu-ne de a contribui la ajustarea legislaiei naionale la standardele europene.
Avnd n vedere cele expuse, ne-am pronunat pentru stipularea, n mod expres, a
dreptului persoanei deinute n arest preventiv, de a lua cunotin de materialele dosarului i n
cazul recursului judiciar mpotriva arestrii preventive. Nu mai puin important, n contextul
celor expuse, considerm a fi completarea art.68 alin.2 pct.3 CPP RM, acordnd dreptul
aprtorului de a lua cunotin nu numai de materialele prezentate n judecat de ctre organul
de urmrire penal, pentru confirmarea reinerii i necesitii arestrii, dar i de cele prezentate n
instan, n vederea prelungirii arestului preventiv, ct i de materialele prezentate n instana de
recurs, n caz de contestare a ncheierii judectorului de instrucie privind arestul preventiv.

14

ntru motivarea poziiei luate, ct i a propunerilor de lege ferenda, a fost luat n


consideraie Jurisprudena CtEDO n cauzele moldoveneti, privind violarea art.5 4 al
Conveniei.
Cu titlu de pionerat, s-au evaluat capacitile de prezentare a datelor de fapt, de ctre
avocat, n vederea administrrii probelor la faza urmririi penale; au fost cercetate competenele
avocatului n cadrul actelor de urmrire penal i la terminarea urmririi penale; a fost
investigat procedura de contestare de ctre avocat a aciunilor i inaciunilor ilegale ale
organului de urmrire penal i s-a identificat specificul de acordare a asistenei juridice la
aplicarea msurilor de constrngere procesual.
Autorul lanseaz ideea formrii n Republica Moldova a unui domeniu de cunoatere
specific-mijloace procesuale i tactic de aprare n procesele penale, determinndu-se obiectul
de studiu, natura i sarcinile lui, incitndu-i pe cei interesai de dezvoltarea doctrinar a
aspectelor, ce in de tactica aprrii i reprezentrii n procesele penale, precum i a problematicii
controversate, ce ine de administrarea probelor de ctre avocat n procesul penal.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii
Sub aspect teoretic teza de doctorat constituie o abordare a opiniilor i paradigmelor
controversate, expuse att n literatura de specialitate a Republicii Moldova, ct i n cea strin.
n acest context, importana teoretic const n faptul c lucrarea prezint, prin sine, o cercetare
bine sistematizat i documentat prin soluii practice i poate fi propus pentru studiile
universitare i postuniversitare - la predarea disciplinelor penale, precum i la propagarea ideilor
de respectare a drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
n tez sunt identificate anumite deficiene i lacune n legislaia procesual-penal i n
practica judiciar din Republica Moldova, a cror remediere este benefic pentru nfptuirea
justiiei. Cea mai mare nsemntate, considerm, c o prezint soluiile propuse pentru
reglementarea procesual a atribuiilor avocatului n faza de urmrire penal, care sunt
fundamentate nu numai de doctrina i practica judiciar, dar i de analiza minuioas a legislaiei
respective. Propunerile de lege ferenda ofer posibilitate legislatorului s mbunteasc
calitatea legii i s confere eficien garaniilor de aprare a drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului n faza de urmrire penal.
Lucrarea poate fi de un real folos att cadrelor didactice, ct i studenilor, masteranzilor
de la facultile de drept, n special pentru nsuirea cursului de avocatur. Importana aplicativ
este semnificat prin redarea unor concepte, soluii, propuneri vis-a-vis de aspectul
procesual-penal al problematicii supuse cercetrii. Toate acestea, nserate cu o gam ampl de
spee din practica judiciar a Republicii Moldova i a altor state, pot fi luate n vedere de ctre
15

avocai, ofierii de urmrire penal, procurori i judectori de instrucie n cadrul activitii


cotidiene de realizare a actelor de urmrire penal. Rezultatele acestei materii au importan i
pentru dezvoltarea n continuare a acestei teme n doctrina procesual-penal.
Aprobarea rezultatelor s-a realizat prin discutarea tezelor principale ale disertaiei la
Catedra procedur penal i criminalistic a Academiei tefan cel Mare a MAI al RM, dar i n
cadrul manifestrilor tiinifice: conferine tiinifice internaionale:
, ,
(. ) 9 2009;

-,

, 2009 1 (1), , 14 , 2009; Asigurarea drepturilor i


libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas, Chiinu, 28,
29 ianuarie 2010.
Tezele de baz ale lucrrii au fost publicate n revista Avocatul Poporului, nr.12
anul 2008, nr.1, nr.4 anul 2009 i nr.3-4 anul 2010. Unele idei i concluzii au fost expuse n
anuarul i analele tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a MAI al RM (anul 2009).
Sumarul compartimentelor tezei
Structura lucrrii este determinat de sarcinile cercetrii. Ea este constituit din
Introducere, 4 capitole, Sinteza rezultatelor obinute, Concluzii generale i recomandri,
Bibliografie i Adnotare. Teza este expus pe 165 pagini.
n Introducere este argumentat actualitatea i importana problemei abordate, sunt
formulate scopul i obiectivele tezei, noutatea tiinific a rezultatelor obinute, importana
teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii, aprobarea rezultatelor, sumarul compartimentelor tezei.
Capitolul 1 Analiza situaiei n domeniul acordrii asistenei juridice de ctre avocat
n procesul penal, alctuit din 2 paragrafe, este consacrat analizei strii actuale i perspectivelor
de formare a unui domeniu de cunoatere specific: avocatul n procesele penale, precum i
studierii unor materiale tiinifice (teze de doctorat, monografii, materiale tiinifico-practice)
publicate la tema tezei n Romnia, Rusia, Republica Moldova.
Capitolul 2 Fundamentarea tiinifico-juridic a participrii avocatului n faza
urmririi penale cuprinde analiz complex, tiinific a noiunilor: drept la aprare, asisten
juridic, avocat, aprtor, reprezentant.
n paragraful 1 ne-am axat asupra Consacrrii normative i doctrinare a dreptului la
aprare. Dreptul la aprare constituie o preocupare constant pentru autorii unor lucrri
fundamentale att n domeniul procedurii penale, ct i pentru lucrrile care abordeaz, n
16

special, acest drept fundamental. Dreptul la aprare este garantat att n documente interne, ct i
internaionale, fiind consacrat n Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Pactul
Internaional cu privire la Drepturile Civile i Politice i Convenia European a Drepturilor
Omului - ca o garanie a dreptului la un proces echitabil al oricrei persoane, precum i n
principiile constituionale, prin care se instituie obligativitatea respectrii Constituiei, a
supremaiei sale i a legilor, inclusiv garantarea dreptului la aprare al prilor n tot cursul
procesului.
Totui, n baza cercetrilor realizate, am constatat existena unor imprecizii, carene i
omisiuni de ordin normativ. Aceast stare de lucruri, n reglementarea procesual a participrii
avocatului n faza urmririi penale, mpiedic asigurarea dreptului la aprare n procesul penal i
ne-a justificat s facem concluzii i recomandri de lege ferenda.
n paragrafele 2 i 3 am examinat 2 ipostaze procesuale ale avocatului: aprtor i
respectiv reprezentant. n abordarea noiunii de aprtor, se pornete de la ideea c poziia
procesual a aprtorului n procesul penal nu este aceea de parte, ntruct el nu are drepturi i
obligaii izvorte din litigiul dedus judecii, ci din lege i din contractul de asisten juridic,
ncheiat cu clientul. El se situeaz pe poziia procesual a nvinuitului sau a inculpatului, pe care
l apr fr, ns, a se confunda cu acesta. Sunt examinate garaniile de independen a
avocatului, drepturile i obligaiile acestuia n cadrul urmririi penale.
Capitolul 3 Realizarea de ctre avocat a atribuiilor sale n faza urmririi penale
cuprinde participarea propriu-zis a avocatului n aceast etap a procesului.
Paragraful 1 debuteaz cu admiterea, numirea din oficiu, nlocuirea i nlturarea
avocatului din proces. n acest context au fost analizate articolele 70-72 din Titlul III, capitolul II
a prii generale a CPP RM. S-a pus accent pe numirea din oficiu a avocatului, n conformitate
cu Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat, nr.157-160/614 din 05.10.2007, i
Regulamentul cu privire la procedura de solicitare i desemnare a avocatului pentru acordarea
asistenei juridice de urgen din 14.07.2008.
n Paragraful 2, Participarea avocatului la efectuarea actelor de urmrire penal, este
evideniat dreptul de participare a avocatului la realizarea actelor de urmrire penal. Acest drept
al avocatului-aprtor i al avocatului reprezentant permite a acorda asisten juridic calificat,
a apra interesele clientului, a-l asista i a-l consulta.
n Paragraful 3 Prezentarea datelor de fapt de ctre avocat n vederea administrrii
probelor pe parcursul urmririi penale, se face o analiz ampl a doctrinei i legislaiei, privind
capacitatea avocatului de a acumula date de fapt i a le prezenta organului de urmrire penal n
vederea convertirii acestora n probe.
17

Paragraful 4 este consacrat acordrii asistenei juridice la etapa de terminare a urmririi


penale. Fr a studia materialele dosarului penal, avocatul nu este n stare a acorda asisten
juridic calificat. Pornind de la acest deziderat indiscutabil, cerina n cauz a fost ridicat la
rang de lege. Avocatului i se interzice s participe la proces fr a lua cunotin n prealabil de
materialele dosarului (art.54 alin.5 Legea cu privire la avocatur). Lund cunotin de toate
materialele dosarului i studiindu-le, avocatul are posibilitatea de a verifica plenitudinea,
obiectivitatea i realizarea sub toate aspectele urmririi penale.
Capitolul 4 Contestarea aciunilor ilegale ale procurorului, ale organului de
urmrire penal i ale msurilor de constrngere procesual este consacrat activitii
avocatului i problematicilor tiinifico-practice de participarea a avocatului n proceduri, care
fac parte din sfera controlului judiciar asupra urmririi penale.
Aspecte doctrinare, normative i de practic judiciar privind contestarea de ctre
avocat a actelor de urmrire penal este primul paragraf.
Paragraful 2 al capitolului n discuie este ntitulat Asistena juridic n caz de aplicare a
msurilor de constrngere procesual. Cele mai multe msuri procesuale constau n privaiuni
sau constrngeri, mai mult sau mai puin, drastice. Constrngerea sau privaiunea este evident
foarte sever, cnd vizeaz starea de libertate, unul dintre cele mai importante drepturi ale
persoanei, mai ales cnd privaiunea de libertate poate deveni mai ndelungat. Dispoziiile din
Constituie i Codul de procedur penal, care prevd unele limitri ale libertii individuale,
cuprind numeroase garanii. Se susine c avocatul, n procesul penal, are menirea de a nu
permite, n nici o mprejurare, restrngerea libertii persoanelor, n altfel de condiii, dect cele
fixate de lege, cu minuiozitate i cu simul unui justificat umanism.

18

1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL ACORDRII ASISTENEI JURIDICE DE


CTRE AVOCAT N PROCESUL PENAL
1.1 Studiu asupra doctrinei privind tema tezei, n lucrrile tiinifice publicate peste hotare
Problematica avocaturii i-a preocupat pe mai muli cercettori din diferite perioade
istorice. .., n a doua jumtate al secolului XIX, n cursul de lecii consacrat
prii generale a procesului penal, susine c aprarea are rdcini nu numai n interesele
nvinuitului i este dictat nu numai de umanism, dar servete i intereselor ordinii sociale.
Societatea este ngrijorat ca pedeaps penal s nu cad pe umerii persoanei ntmpltor, dar s
fie sancionai numai cei vinovai i numai pe msura vinoviei acestora. [152, p.70]
Se susine c, pentru a nu deveni un privilegiu, aprarea trebuie s dispun de drepturi
egale n raport cu acuzarea: 1) att n privina prezentrii probelor; 2) ct i privitor la
posibilitatea de a pleda n faa instanei. [152, p.77]
Dnsul a fcut distincie ntre aprarea direct i indirect. n primul caz partea aprrii
tinde s prezinte probe pozitive n favoarea nevinoviei, indicnd dreptul ce-i aparine, conform
legii, n situaia cnd nvinuitul recunoate svrirea faptei imputate. n alt situaie, ce ine, de
asemenea, de aprarea direct este prezentarea probelor n aprare - alibi. Aprarea indirect se
limiteaz la critica probelor n acuzare, atrgnd atenia la insuficiena acestora. [152, p.77]
.. propune instituia avocailor publici - avocai pentru sraci. [152,
p.47] Este valabil i pentru ziua de azi constatarea faptului c asigurarea asistenei juridice din
oficiu, dei are avantaje doctrinare, poate ntmpina dificulti financiare enorme n aplicarea
practic. Avnd n vedere necesitatea protejrii dreptului la un proces echitabil, stabilit de
articolul 6 din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale, inclusiv necesitatea asigurrii accesului liber i egal la asisten juridic, prin
organizarea i acordarea de asisten juridic garantat de stat, prin diminuarea impedimentelor
economico-financiare din realizarea accesului la justiie, la 26.07.2007, Parlamentul Republicii
Moldova a adoptat Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat, publicat n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.157-160/614 din 05.10.2007, intrat n vigoare din 1 iulie 2008.
Profesorul . se impune n domeniul cercetat prin monografia publicat n
2008. [158, p.31] Fcnd referin la savanii ., Mxeeo M., .,
o ., acest autor realizeaz analiza categoriilor, sau direciilor de aprare n procesul
penal. Conchide c actualmente trebuie s facem distincie ntre aprarea de stat (subiecii
acesteia - organe de stat i persoane mputernicite); personal (realizat de bnit, nvinuit, partea
vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil i ali participani ai procesului);
profesional (subiect este avocatul) i facultativ (reprezentanii legali, rudele apropiate i alte
19

persoane). Considerm c aceast clasificare nu le poate nega pe celelalte, la care face referin
autorul, dar este acceptat datorit punerii n eviden a criteriului de clasificare - subiectul care
realizeaz activitatea de aprare. Prezint interes articolul publicat de . [157] datorit
tangenei subiectului abordat cu studiul nostru. Este realizat o analiz a materialului publicat de
renumitul profesor procesualist . n 1885 la Sanct-Peterburg, ntitulat Aprarea n
procesul penal n serviciul societii. Conform referinelor acestui profesor, se menioneaz c
aprtorul servete nu numai interesele clientului, dar i intereselor justiiei n general. Inspirat
de opera citat, . subliniaz c aprtorul, acordnd asisten juridic, nu va nruti
situaia clientului su. Din acest raionament rezult trei reguli: 1) aprtorul poate i trebuie s
apere clientul, fr a fi stingherit de gndul c acesta este vinovat; 2) aprtorul trebuie s se
abin de la declaraii i constatri care sunt duntoare pentru aprare i s nu admit lezarea n
proces a drepturilor inculpatului; 3) cea mai dezastruoas nclcare a obligaiei de aprare ar fi
recunoaterea de ctre aprtor a probelor n acuzare, care sunt respinse de inculpat.
Este actual constatarea c aprtorul nu trebuie s-i dea concursul de a apra cu orice
pre toate interese private ale clientului su, transformndu-se ntru-un lupttor contra justiiei i
legii. Nu este cazul ca avocatul s cad n alt extremitate. Dac el este preocupat de interesele
societii, cu prioritate n raport cu angajamentele sale fa de client, atunci exist riscul de
transformare a avocatului n acuzatorul clientului.
M. de asemenea a participat la conferina consacrat profesorului
. [140] Autorul pornete de la faptul c funcia de aprare este acea activitate procesual, ce are
ca obiectiv promovarea i exercitarea dreptului la aprare - drept recunoscut nvinuitului,
inculpatului i oricrei altei pri n procesul penal, ori prin beneficiere de asisten juridic a
altor persoane n toate fazele procesului penal, realizndu-se, astfel, o egalitate de mijloace
necesare funciei de judecat prin armonizarea intereselor de aprare a societii cu ale
drepturilor i intereselor individului.
Un rol important i revine aprtorului, care realizeaz asistena juridic calificat, sau
reprezint prile n proces, potrivit condiiilor prevzute de lege. La aceasta se adaug i
contribuia organului judiciar, care, prin atitudinea sa activ i n baza principiului oficialitii,
asigur respectarea, garantarea i exercitarea drepturilor i intereselor legitime ale cetenilor.
M. consider c, n virtutea contradictorialitii, prile n procesul penal i
aleg poziia, modul i mijloacele de susinere a ei de sine stttor, fiind independente de instan,
sau de alte organe ori persoane. Egalitatea prilor i contradictorialitatea este o modalitate sigur
de stabilire a adevrului ntr-o cauz penal, fiind garania respectrii drepturilor i libertilor
fundamentale ale persoanelor antrenate n proces.
20

Se susine c n raporturile dintre procuror i aprare, ori dintre pri, se poate meniona
chiar de existena unor grupuri procesuale cu interese contrare, respectiv de grupul nvinuirii
constituit din procuror i partea vtmata, partea civil - pe de o parte, i grupul aprrii,
constituit din inculpat, partea civilmente responsabil i aprtor - pe de alt parte. ntre cele
dou grupuri se poart, n mod egal i organizat, o disput oral i scris, generat de contradicia
de interese dintre ele, urmnd, ca din aceast confruntare, instana s extrag, ulterior, n mod
activ, argumentele probatorii necesare pentru aflarea adevrului i a justei soluionri a cauzei.
n articol se conchide c funcia de aprare include mai multe aspecte care se exprim n
urmtoarele elemente componente: 1) aprarea de nvinuirea naintat i susinut de acuzare;
2) asigurarea drepturilor bnuitului, nvinuitului; 3) obiecii asupra aciunii civile naintate;
4) contribuia nvinuitului la realizarea justiiei penale.
Cristiana I. Stoica i Janice H. Vebster public n 1997 lucrarea [114] care cuprinde
3 pri: I-a, Reglementarea profesiei de avocat n Romnia; II-a, Familia juridic european i a
III-a, Forumul juridic desfurat la Bucureti n decembrie 1996. Autorii au conturat urmtoarele
etape n evoluia avocaturii n Romnia: Primele reglementri ale profesiei de avocat n
Romnia; Perioada 1864-1947; Perioada comunist (1947-1989) i Perioada post-comunist.
Aceti autori susin c avocatul european al zilei de azi trebuie s fie pregtit s-i
reprezinte clienii att n faa instanelor naionale, ct i n faa Curii de Justiie a Comunitii
Europene. Fiind un organism internaional, regulile i practicile sale sunt un amalgam al celor
existente n toate Statele Membre, ns ele au fost influenate puternic de procedura german i
francez. Dat fiind faptul c legislaia comunitar are prioritate n faa legislaiilor naionale, n
cazul apariiei unor contradicii ntre aceasta i legislaia naional, persoanele n cauz sunt n
drept a se baza pe acele reglementri ale legislaiei comunitare, care au aplicare legal imediat
i sunt suficient de clare, precise i necondiionate.
Adeseori legislaia implementat de Statele Membre are deficiene, fapt ce duce la
apariia aciunilor juridice. Recent a fost sprijinit ideea conform creia persoanele care au avut
de suferit pierderi ca urmare a faptului c respectivul Stat Membru nu a implementat legislaia
sau nu a introdus o legislaie naional care s reflecte din plin reglementrile legislaiei
comunitare au dreptul s cear despgubiri. [114, p.75]
Studiu s-a canalizat n sfrit cu problematici privind integrarea avocailor romni n
marea familie european de drept. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia c rolul avocatului ntr-o
societate democratic depinde ntotdeauna de armonizarea reglementrii statutului su la nivel
naional, cu principiile recunoscute pe plan internaional, n exercitarea i organizarea profesiei
de avocat. [114, p.209] S-a ajuns la concluzia c avocaii trebuie s se implice mai mult n viaa
21

politic, nu numai pentru a promova interesele profesiunii lor, dar i pentru a susine, n egal
msur, principiile democraiei liberale.
n 1996 la Moscova a vzut lumina tiparului materialul didactico-metodic semnat de
. . [139] Conine cuprinsul curiculei disciplinare pentru cursul de avocatur n
procesul penal. Acest material prezint interes pentru cercetarea noastr, deoarece pune accent pe
importana inerii de ctre avocat a unui dosar al aprrii i argumenteaz recomandrile
metodice privind studierea dosarului penal i elaborarea tacticilor n aprare. Un component
important al lucrrii l constituie utilizarea aspectelor favorabile avocatului, din arta oratoric i
psihologie, n instana de judecat. [139]
Lucrarea semnat de .. i .. [155] cuprinde nu numai
acordarea asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale i n faza judecii, dar i
particularitile asistrii, aprrii, reprezentrii i consultrii n cadrul procedurilor speciale:
procedura n cauzele penale cu minori; procedura aplicrii n procesul penal a msurilor de
constrngere cu caracter medical; procedura n faa curilor cu jurai etc.
Pentru a nu transforma avocatul n procesul penal ntr-un observator pasiv i n vederea
unei asistene eficiente, autorii de specialitate din Federaia Rus ..,
.. i .. propun un algoritm al aciunilor procesuale ce urmeaz s fie
realizate, n mod obligatoriu, de avocat-aprtor n procesul penal. [160]
Un subiect mai apropiat de teza noastr a fost abordat n teza de doctor n drept, realizat
de O. [137] Autorul susine ideea privind rspndirea contradictorialitii asupra
tuturor fazelor procesului penal. n vederea eficientizrii principiului contradictorialitii se
propune a lrgi sfera controlului judiciar asupra urmririi penale. Un pas nainte, n afirmarea
contradictorialitii, n faza urmririi penale, ar constitui prezentarea probelor n acuzarea
aprtorului i nvinuitului dup emiterea ordonanei de punere sub nvinuire.
n tez sunt propuneri de lege ferenda, privind antrenarea specialistului de ctre avocat n
procesul de administrare a probelor; convertirea datelor de fapt acumulate cu concursul
avocatului n probe; ridicarea la rang de lege a cerinelor fa de probele administrate de avocat;
lsarea la discreia instanei de judecat de a aprecia admisibilitatea probelor n aprare
prezentate de avocat. O. se impune n spaiul tiinific de specialitate prin
formularea definiiei activitii contradictoriale a avocatului n faza urmririi penale.
n teza de doctor n drept, realizat de ., [183] pentru prima dat n Republica
Belarus a fost dat analiza complex i sistemic a coninutului i reglementrii asistenei
juridice n cauzele penale, precum i a mecanismului de realizare a acestui drept fundamental.
Autorul formuleaz definiia dreptului la aprare, determin tipurile asistenei juridice i cercul
22

de subieci mputernicii de a o desfura. Este argumentat oportunitatea de a unifica activitatea


avocatului de aprare cu cea de reprezentare. Sunt propuse ci de desvrire a legislaiei privind
asigurarea dreptului la asisten juridic pentru toi subiecii procesului penal, inclusiv asistena
juridic calificat a victimei n faza de ncepere a urmririi penale i a martorului, att n fazele
prejudiciare, ct i n faza judecii.
Cercetrile realizate de . sunt fundamentate de implementarea normelor
dreptului internaional n legislaia naional, innd cont att de interesele persoanei n
particular, ct i de interesele societii i statului n general.
Este important i pentru practica judiciar din Republica Moldova problema ancorat de
autor privind eliminarea procedurii de realizare a dreptului la ntrevederi ntre client i avocat, n
condiii de confidenialitate, care este pus nejustificat, n dependen de existena
consimmntului scris al organului mputernicit de a desfura procesul penal.
., n teza de doctor n drept, [154] abordeaz antrenarea avocatului n realizarea
atribuiilor sale pe un segment al procesului penal destul de important, care asigur plenitudinea
drepturilor procesuale ale aprtorului n edina de judecat, care ofer condiii i garanii
maxime pentru asistena juridic calificat.
Doctorul n drept pornete de la ideea c de tactica aprtorului, n faza urmririi penale,
depinde tactica aleas de avocat la examinarea n fond a dosarului penal. A elaborat o schemtip, cu titlu de recomandare, privind monitorizarea dosarului n aprare de ctre avocat. Este
propus metodica depistrii unor abateri procesuale comise de anchetator.
Sunt analizate situaiile-tip de comportament ale inculpatului, care poate fi prognozat n
funcie de personalitatea clientului, i, n acest context, sunt propuse modele corespunztoare de
interaciune a aprtorului cu inculpatul.
n teza realizat de ., s-a dat definiia de situaie judiciar i s-au analizat
anumite variante de derulare a acestora. n urma acestora au fost fundamentate optimizarea
procedeelor tactice de aprare.
Pentru prima dat n spaiul ex-sovietic, . realizeaz un studiu complex al
activitii ilegale a avocatului n procesul penal. [141]
n lucrare este dat caracteristica interdisciplinar a activitii ilegale a avocatului n
procesul penal. Este apreciat limita drepturilor i prerogativelor avocatului, sunt examinate
infraciunile tipice svrite de avocat i nclcrile normelor CPP al Federaiei Ruse, al Legii cu
privire la activitatea avocatului i avocatur a Federaiei Ruse, precum i a codului deontologic al
avocatului.

23

Monografia este conceput ca parte component a unei cercetri complexe. Sunt n curs
de elaborare lucrri consacrate caracteristicii mijloacelor i metodelor neutralizrii activitii
ilegale a avocailor i metodicii cercetrii infraciunilor svrite de avocai. Paralel este
analizat activitatea ilegal a reprezentanilor acuzrii, ce ncalc legea n ncercarea de a limita
activitatea profesional de aprare ncadrat n limitele legii.
O bun parte a lucrrii este scris n perioada activitii lui . n calitate de
anchetator n procuratur. Este destinat, cu precdere, procurorilor, judectorilor, avocailor,
precum i cetenilor care se adreseaz pentru asisten juridic calificat.
. propune n teza de doctor n drept specializarea avocailor care acord
asisten juridic n cauzele penale de atragere la rspundere penal a minorilor. [148] Dlui
precizeaz c avocatul trebuie s fie admis n proces din momentul sesizrii organului de
urmrire penal asupra svririi infraciunii de ctre un minor. Prezint interes n tez i
problematica administrrii probelor de avocat, inclusiv cu aplicarea mijloacelor tehnice,
argumentnd cu titlu de lege ferenda includerea n rndul subiecilor, abilitai cu dreptul de a
acumula probe, i avocatul. n acest sens autorul susine c probele prezentate de aprtor trebuie
s fie anexate n mod obligatoriu la materialele dosarului penal. Printre ideile principale lansate
i analizate n tez se nscrie: includerea reglementrilor privind statutul procesual al
reprezentantului legal n capitolul consacrat prii aprrii; fundamenteaz i recomand o form
special a ordonanei de punere sub nvinuire a minorilor n conflict cu legea, n care trebuie s
fie incluse suplimentar i probele n acuzare, precum i familiarizarea aprrii cu aceste probe
din momentul aducerii la cunotin a ordonanei de punere sub nvinuire.
n opinia lui ., este important de a concentra aprarea i asupra cataclismelor
sociale, a cauzelor i condiiilor care favorizeaz delicvena juvenil, avnd n vedre faptul c
acestea afecteaz tineretul i ar servi n calitate de circumstane care atenueaz rspunderea
penal.
De problematica delicvenei juvenile i a strategiilor de aprare a minorilor n conflict cu
legea, s-a artat interesat i . [162] D-ei opteaz pentru:
-

constituirea, ct mai devreme cu putin, a un sistem specific de justiie juvenil;

revizuirea legislaiei i practicii cu privire la sistemul de justiie juvenil, pentru a


asigura ct mai curnd conformitatea acestuia cu prevederile Conveniei privind
drepturile copilului, precum i cu alte standarde internaionale relevante n domeniu,
cum ar fi Standardele minime pentru administrarea justiiei juvenile (regulile de la
Beijing) i Orientrile Naiunilor Unite pentru prevenirea delicvenei juvenile
(orientrile de la Riyadh);
24

consolidarea msurilor de prevenire, cum ar fi susinerea rolului familiilor i


comunitilor n ncercarea de a elimina condiiile sociale care conduc la probleme,
cum ar fi delicvena, infraciunile i dependena de droguri;

ncorporarea n legislaie i practica judiciar, Regulile Naiunilor Unite pentru


protecia delicvenilor juvenili privai de libertate, mai ales pentru a garanta accesul
acestora la proceduri eficiente de plngere, cu privire la toate aspectele referitoare la
modul n care sunt tratai;

msurile adecvate pentru a promova recuperarea i reintegrarea social a copiilor


implicai n sistemul de justiie juvenil.

La finele articolului, autorul se concentreaz asupra unei problematici actuale privind


delimitarea reprezentantului de reprezentantul legal, n aspect doctrinar i procesual,
pronunndu-se asupra oportunitii de a stabili, expres, n lege limitele atribuiilor procesuale ale
reprezentantului legal al minorului, atras n sfera justiiei juvenile.
Nemijlocit, asupra participrii aprtorului n cadrul urmririi penale, i-a axat cercetrile
., [192] care este mai aproape de tematica noastr.
Acordarea asistenei juridice se nscrie printre garaniile ce trebuie s nsoeasc persoana
care particip la efectuarea actelor de urmrire penal, mai ales la cele legate de imixtiunea n
viaa privat a persoanei, precum i n caz de aplicare a msurile de constrngere procesual.
Este important contribuia avocatului n contestarea legalitii aciunilor organului de
urmrire penal i ale organului care exercit activitatea operativ de investigaie, care constituie,
prin sine, nu doar o realizare a dreptului persoanei de acces la justiie, dar i o modalitate eficient
de a depista i a nltura oricare nclcare ale drepturilor omului, nc la faza de urmrire penal.
Jurisprudena demonstreaz c majoritatea proceselor deriv din dosare penale, iar nclcrile cele
mai frecvente sunt constatate n limitele urmrii penale.
Acordarea asistenei juridice calificate, aprarea, reprezentarea i asistarea participanilor
n proces reduce la net, sau considerabil probabilitatea violrii, n faza incipient, a procesului
drepturilor i libertilor persoanei: dreptul la aprare; prezumia nevinoviei; dreptul folosirii
limbii materne n procesul penal; inviolabilitatea persoanei; inviolabilitatea domiciliului;
inviolabilitatea proprietii; secretului corespondenei; dreptului la inviolabilitatea vieii private,
la confidenialitatea vieii intime, familiale, la protejarea onoarei i demnitii personale;
accesului liber la justiie; desfurrii procesului penal n termen rezonabil; libertii de a
mrturisi mpotriva sa i asigur deplina nsuire a drepturilor procesuale a participanilor n
proces, elimin tendinele acuzatoriale n cadrul urmriri penale.

25

Pornind de la aceste deziderate, . menioneaz, la figurat, c aprtorul joac


cu figurile negre i lui nu-i aparine iniiativa n desfurarea urmririi penale i a actelor de
urmrire penal. Dlui divizeaz trei etape de participare a aprtorului n cadrul actelor de
urmrire penal: de pregtire, de lucru i de ncheiere. Recomandrile autorului vizeaz aspecte
tactice de statornicire a poziiei procesuale a aprrii, printre acestea: acumularea informaiei de
care dispune organul de urmrire penal (n limitele posibilitilor legale), consecutivitatea
aciunilor aprrii, oportunitatea schimbrii poziiei n proces etc. Propune de a nu grbi
evenimentele n cazul de stabilire a martorilor aprrii i a ascultrii acestora, deoarece n faza
judecii aprarea dispune de anumite avantaje, de exemplu, prioritatea de a adresa ntrebri n
raport cu reprezentanii acuzrii. Evident, sugestia nu este categoric, pentru c situaii de
urmrire penal pot exista mai multe, iar uneori pentru aprare poate fi mai favorabil
dezvluirea martorilor si, de exemplu, cnd se urmrete ncetarea procesului n faza urmririi
penale.
Practica a demonstrat c stricta respectare a drepturilor bnuitului, nvinuitului n
procesul urmrii penale exclude posibilitatea nejustificat i nelegal de acuzare, de aplicare
nejustificat a legii penale, de stabilire a unei pedepse nelegale. Asigurarea real a aprrii este o
garanie a cercetrii obiective complete i multilaterale a probelor, este o condiie necesar a
aflrii adevrului, a aprrii drepturilor i intereselor legale a persoanei, a adoptrii unei decizii
legale i ntemeiate. Prin recunoaterea i garantarea exercitrii efective a dreptului la aprare,
prin asistarea bnuitului i nvinuitului de ctre un avocat cu pregtirea adecvat acuzatorului, se
armonizeaz cele dou interese publice, numite n doctrin funcii procesuale (acuzarea i
aprarea).
Conferina internaional Evoluia justiiei penale n spaiul ex-sovietic a avut impact de
totalizare la moment i reevaluare a prioritilor doctrinei procesual-penale n spaiul ex-sovietic.
Dorim s menionm c autorul ., [186] i-a orientat investigaiile asupra standardelor
internaionale privind activitatea aprtorului n cadrul dosarelor penale.
A prezentat interes deosebit, pentru unii cercettori din spaiul ex-sovietic, administrarea
probelor de ctre avocat n procesul penal. La conferina tiinifico-practic internaional, care
i-a inut lucrrile n or. Odesa, la 9 octombrie 2009, au fost publicate 2 articole: respectiv de
.A. [151] i . . [191] (la care s-a adugat i articolul publicat de
subsemnatul) consacrate administrrii probelor de ctre avocat n procesul penal. Principala
paradigm tiinific, pus n dezbatere, este dreptul avocatului de a prezenta date de fapt, n
vederea administrrii probelor sau dreptul avocatului de a administra probe n procesul penal?

26

Un debut n investigarea aspectelor criminalistice privind acumularea probelor de ctre


avocat-aprtor i prezentate instanei de judecat pentru a fi examinate n mod corespunztor l
constituie teza de doctor n drept realizat de . Dlui consider important cererea
aprtorului de ascultare a specialistului, fotografului, medicului, persoanei cu funcii de
rspundere, care urmeaz s fac declaraii att despre mprejurrile de acumulare a materialelor
prezentate de avocat, ct i despre legalitile i autenticitile acestora. [149, p.13]
Pentru ca datele de fapt, colectate i prezentate de detectiv, s fie admisibile trebuie
respectate urmtoarele cerine:
-

ncheierea unui contract cu un detectiv particular sau cu agenia de detectivi;

primirea copiei licenei ageniei de detectivi sau detectivului particular;

prezentarea de ctre detectiv a drii de seam n scris privind aciunile ntreprinse


privind obinerea informaiei solicitate;

depunerea cererii privind anexarea la materialele dosarului a documentelor i


obiectelor puse la dispoziia avocatului de ctre detectiv;

perfectarea cererii privind verificarea pe ci procesuale a informaiei acumulate de


avocat (n baza arsenalului de procedee probatorii stipulate n codul de procedur
penal. [149, p.13]

Nu putem exclude n contextul celor expuse ascultarea n calitate de martor a detectivului


particular de ctre organul de urmrire penal.
n opinia unor autori, [184, p.149] n conformitate cu principiul egalitii prilor, datele
acumulate de avocat au statut de prob i valoare probant, fr convertirea lor procesual,
aidoma datelor de fapt colectate de adversarul procesual - organul de urmrire penal. n
viziunea altor autori informaiile prezentate de avocat sunt probe, dac s-a acceptat anexarea lor
la materialele dosarului. [137, p.14]
Materialele obinute de avocat devin probe numai dup perfectarea lor, n ordinea
prevzut de CPP (de ex. cercetarea obiectelor prezentate de avocat i anexarea lor n calitate de
corpuri delicte la materialele dosarului penal). Avocatul nu este subiect cu drepturi depline n
procesul probaiunii, n special n faza urmririi penale, i, prin urmare, nu este investit de lege
cu dreptul de perfectare procesual a datelor de fapt obinute de el. [189]
Atunci cnd nvinuitul sau inculpatul propune probe n aprare, atta timp ct, aparent,
ele pot conduce la o alt concluzie dect cea a probelor n acuzare, n sensul c sunt concludente
i utile, organul de urmrire penal este obligat s procedeze la administrarea lor. [74, p.42]

27

n teza de doctor n drept, O., susine c, includerea cercetrilor realizate de


avocat n practica judiciar, poate schimba crucial n perspectiv modelul procesului existent n
cel contradictoriul. [137]
Analiznd cele expuse, trebuie s subliniem c exagerarea n direcia nencrederii
excesive n activitatea avocatului de administrare a probelor este inadmisibil. Muli dintre
avocai sunt specialiti de nalt calificare, care au experien bogat de activitate n cadrul altor
organe de drept. Adeseori pregtirea lor este net superioar n raport cu adversarii lor procesuali.
Activitatea acestor avocai n administrarea probelor poate fi nespus de important i necesar
pentru nfptuirea justiiei n cauzele penale. [141, p.36]
Dei n Federaia Rus nu exist reglementri exprese privind conlucrarea avocatului cu
martori, specialiti i experi, . accept c, fr a aduce prejudicii cadrului legal,
pentru acumularea informaiei necesare, avocatul poate cuta martori, specialiti i experi,
purtnd discuii preliminare cu acetia. [135, p.362]
n lucrarea citat, acest autor de specialitate, n coautorat, a realizat o cercetare
monografic, care a cuprins, pe lng alte compartimente tradiionale, i activitatea avocatului n
faa Curii Constituionale; specificul reprezentrii att n faa Curii Europene a Drepturilor
Omului, ct i n cadrul Curilor cu jurai. n acest studiu didactico-practic, este examinat
evoluia avocaturii n Rusia, avnd ca repere 3 etape: I-ul pn la reforma judiciar din Rusia
arist (1864); a II-a etap cuprinde organizarea i dezvoltarea avocaturii n conformitate cu
statutele judiciare din 1864; i a III-a vizeaz avocatura n statul sovietic (1917-1991).
Importante din punct de vedere a practicii judiciare, sunt compartimentele destinate
standardelor activitii profesionale a avocailor i bazele deontologice ale avocaturii.
1.2 Analiza problematicii privind acordarea asistenei juridice de ctre avocat n procesul
penal prin prisma materialelor tiinifice publicate de autori autohtoni
n Republica Moldova problemele teoretice i practice privind acordarea asistenei
juridice de ctre avocat n procesul penal sunt expuse n diferite publicaii tiinifico-practice,
care au servit la dezvoltarea acestui domeniul n jurisprudena naional, dar totodat i la
fundamentarea doctrinar a cadrului legislativ pertinent.
Autorul de mare prestigiu din Republica Moldova, . i cercettorul
. au examinat aspectul multilateral, problematica acordrii asistenei juridice de
ctre avocat la examinarea cauzelor penale n recurs i n cile extraordinare de atac, semnnd n
comun o monografie i publicnd-o n 1994. [167]

28

Publicaia este remarcabil prin faptul c evideniaz 3 etape cardinale n dezvoltarea i


statornicirea reglementrilor juridice privind statutul avocatului antrenat n sfera justiiei penale
pe teritoriul actual al RM. I-a etap anticipeaz adoptarea legislaiei procesual-penale. A II-a este
caracterizat de codificare a legislaiei procesual-penale (anii 1958-1961). Etapa a III cuprinde
perioada de aciune a Codului de procedur penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea SS
al RSSM din 24 martie 1961, intrat n vigoare de la 1 iulie al aceluiai an (care a suferit multiple
modificri i completri din momentul intrrii n vigoare, mai cu seam n perioada anilor 19912003). Aceast etap se contureaz i prin faptul c pentru RM a intrat n vigoare la 12.09.1997,
Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale
adoptat la Roma la 04.11.1950.
Pornind de la aceast ordine de idei, putem contura i a IV-a etap n evoluia
reglementrilor privind participarea avocatului n procesele penale, care ncepe odat cu punerea
n aplicare a Codului de procedur penal al Republicii Moldova nr.122XV din 14.03.2003,
care a intrat n vigoare la 12 iunie 2003.
Monografia semnat de distinsul profesor . i cercettorul .,
prin structura i coninutul su, cuprinde cercetri viznd calitile procesuale ale avocatului n
procesul penal: aprtor, reprezentant. Ocupnd un loc distinct, pe lng alte studii tiinifice,
pentru prima dat n doctrina autohton, aceti savani pun accent binemeritat i asupra unor
laturi nu mai puin importante ale acordrii asistenei juridice de ctre avocat n cadrul dosarelor
penale: metodica i tactica aprrii n procesele penale. Aceast contribuie vizibil depete
arealul tiinific autohton i valorific un substrat nou de cercetare al activitii avocatului.
Constatarea se impune n raport, i chiar n opoziie, cu dezvoltarea mult mai avansat a tacticii
i metodicii cercetrii infraciunilor, n calitate de compartimente fundamentale ale
criminalisticii.
Complexitatea monografiei n discuie se manifest i prin angajarea n tratarea i
fundamentarea cu titlu de pionerat n RM a aspectelor moral-psihologice ale acordrii asistenei
juridice de ctre avocat n procesele penale.
Unele cercetri privitor la dreptul fundamental al cetenilor la aprare i asisten
juridic le regsim n investigaiile ntreprinse de doc. hab. Avornic Gh.
Dlui a susinut teza de doctor n drept n anul 1996. n aceast lucrare dlui s-a referit, cu
precdere, la administrarea avocaturii, n calitate de instituie de drept independent a societii
civile, menit s asigure, pe baz profesional, acordarea de asisten juridica calificat
persoanelor fizice i juridice, n scopul aprrii drepturilor, libertilor i intereselor lor legitime,
precum i al asigurrii accesului la nfptuirea justiiei.
29

Lucrarea n cauz a servit drept fundament i imbold doctrinar n adoptarea pentru prima
dat n RM a Legii cu privire la avocatur, nr.395-XIV din 13.05.1999, M.O. 98-100/485 (1999).
Profesorul Gh. Avornic, n teza de doctor habilitat, a direcionat investigaiile asupra unei
categorii juridice noi activismul juridic al cetenilor care este foarte strns legat de ideea
statului de drept i de una dintre instituiile specifice ale sistemului organelor de ocrotire a
normelor de drept instituia avocaturii, asupra creia s-au fcut studii doar n ultimii 20 de ani
i creia niciodat, pe ntreg parcursul evoluiei societii i a existenei sale, nu i-a revenit locul
i importana cuvenit n investigaiile tiinifice i realitatea practic. [3, p.7] Acest lucru l
putem afirma referindu-ne, n special, la realitatea noastr. Anume, pentru a suplini acest vid, a
fost examinat un set ntreg de probleme legate de apariia, evoluia i interaciunea acestor trei
categorii i fenomene sociale, politice, sociologice, istorice, filozofice, etc., dar, n primul rnd,
juridice.
Dlui propune i argumenteaz operarea modificrilor respective, n primul rnd, n
Constituia Republicii Moldova i anume n Titlul IX Autoritatea judectoreasc s includ
Capitolul IV Avocatura, care s fie compus din dou articole, dup modelul Capitolului
Procuratura, care s reglementeze principiile fundamentale ale organizrii i funcionrii
avocaturii, astfel lichidndu-se o lacun de ani de zile, iar instituia avocaturii s-i ocupe locul
binemeritat n sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept.
Se susine, pe bun dreptate, c n locul funciei, anterior recunoscute de aprare, realizate
de avocat, cel puin n procedura penal, n literatura despre avocatur a nceput a se scrie despre
dreptul acuzatului la asisten juridic din partea avocatului. Aceast evoluie a concepiilor
despre activitatea avocatului i despre direciile principale ale activitii (funciilor) sale denot
c, pn n prezent, nu exist o claritate n aceast problem.
n contextul respectiv, dl Avornic Gh. menioneaz faptul c acordarea asistenei juridice
de ctre avocat n procesul penal nu este identic, aa cum ar putea s par la prima vedere,
funciei de aprare, deoarece acordarea asistenei juridice att n procedura civil i
administrativ, ct i n cea penal, cuprinde toate laturile activitii avocailor i, prin aceasta,
toate tipurile de activitate privind acordarea asistenei juridice. Ultima reprezint, din punct de
vedere juridico-statal i constituional, unicul tip, de baz, al activitii avocaturii, ca organizaie
obteasc profesional.
Prin urmare, conchidem c asistena juridic multilateral, acordat de avocai, nu este
identic vreuneia dintre funcii sau sistemului lor, ntruct asistena juridic este un tip
atotcuprinztor de activitate a avocaturii, n cadrul cruia, n funcie de coninutul i caracterul
cauzei, avocaii presteaz diferite servicii.
30

n sistemul acestora profesorul Avornic Gh. evideniaz urmtoarele funcii ale


avocatului: aprarea n cauzele penale; reprezentarea n cauzele civile i administrative;
reprezentarea intereselor victimei n cauzele penale; funcia consultativ i de lmurire; funcia
educativ i preventiv, etc. Simpla enumerare a acestor funcii permite a se afirma c activitatea
profesional a avocatului are un caracter complex i nu poate fi redus la exercitarea unei singure
funcii. ns, fiecare dintre funciile enumerate i are locul i menirea sa n sistemul funciilor,
este ntotdeauna important din punctul de vedere al ocrotirii drepturilor, libertilor i
intereselor legitime ale subiecilor ce au solicitat asisten juridic. Exercitarea funciei
respective are ntotdeauna pentru fiecare dintre ei o importan primordial. Din punctul de
vedere al acestui criteriu, adic al importanei n sistemul mijloacelor de protecie a valorilor
vitale, este dificil a identifica funciile cele mai importante, prioritare sau mai puin importante.
Profesorul Gh. Avornic, n teza de doctor habilitat, vine cu definiie complex i asupra
asistenei juridice. Asistena juridic poate fi definit ca un raport juridic ntre o persoan fizic
sau juridic i o persoan cu pregtire special (avocat), n cadrul cruia prima beneficiaz de
sfaturile, recomandrile i opiniile avocatului i/ori este reprezentat de ctre acesta n mod
calificat n cursul unui proces ori n afara lui pentru exercitarea i aprarea drepturilor i
intereselor legitime. [3, p.110]
Dlui susine c, prin menirea sa, aprarea este considerat o adevrat instituie de interes
public, de o egal importan cu organele procuraturii care susin acuzarea de stat. [4, p.2]
Aprarea, fiind una din funciile procesuale, nseamn nu doar aprarea de nvinuire,
acuzare sau pedeaps. Prin natura sa, asistena juridic se nfieaz i ca o garanie a dreptului
de aprare. [4, p.3]
Dl Gh. Avornic accentueaz rolul aprtorului n elucidarea dreptului la aprare,
menionnd c, n coninutul dreptului de aprare este cuprins i asistena juridic a prilor de
ctre un aprtor, persoan cu pregtire special n materia de drept i care are, prin lege,
posibilitatea s apere drepturile i interesele legitime ale prilor. [4, p.2]
ns n teza de doctor habilitat n drept, semnat de Dlui, [3] se examineaz cu precdere
instituia avocaturii ca form organizatoric prin intermediul creia este asigurat realizarea
dreptului la aprare i asisten juridic.
Att teza de doctor habilitat, ct i unele articole publicate n baza acestei lucrri
tiinifice, realizat de profesorul Avornic Gh. au avut impact substanial asupra susinerii tezei
de doctor n drept, de ctre Mihoci Vasile n anul 2007.
Scopul tezei de doctor n drept, realizat de autorul de specialitate din Romnia,
Mihoci V. i susinut n Republica Moldova [97] rezid n cercetarea aprofundat a esenei i
31

coninutului dreptului la aprare i asisten juridic, n analiza, ct mai obiectiv, a strii de


lucruri din domeniul consacrrii normative i realizarea practic a dreptului constituional al
cetenilor la aprare i asisten juridic, identificarea celor mai stringente probleme din
domeniu i propunerea unor soluii pentru depirea lor.
Analiznd diferite aspecte ale caracteristicilor dreptului la aprare i asisten juridic,
Mihoci V. formuleaz urmtoarea definiie: Dreptul la aprare i asisten juridic este un drept
fundamental, stipulat n Constituie, care ofer posibilitatea de a apela la serviciile cu caracter
juridic n scopul garantrii securitii personale, economice, culturale i politice. [97, p.44]
Abordarea convenional realizat de autor face o distincie clar ntre dreptul la aprare i
asistena juridic, dei din denumirea capitolului II al tezei de doctor n drept semnat de Dlui,
asistena juridic-component i garanie a dreptului la aprare, ct i din cuprinsul cercetrii
ntreprinse de V. Mihoci, putem face o distincie clar ntre aceste categorii juridice tangeniale.
Prin urmare, V. Mihoci elucidnd tema pe care o pune n discuia celor interesai, pornete de la
dezideratul, c asistena juridic este una dintre cele mai importante componente ale dreptului de
aprare al prilor, alturi de posibilitatea acestora de a-i asigura personal aprarea i de
obligaia organelor judiciare de a avea n vedere, din oficiu, toate aspectele care sunt n favoarea
prilor, iar reglementarea ei n Constituie, n Codul de procedur penal, constituie o garanie a
exercitrii acestui drept fundamental.
Contribuia substanial al doctorului n drept V. Mihoci, pe care l aduce n domeniul
cercetat, const nu numai n recomandarea elaborrii Legii privind acordarea asistenei juridice
garantate de stat, dar i n formularea unor compartimente de baz ale acestei legi.
n teza de doctor n drept elaborat de dna Ioni D., autorul abordeaz antrenarea
avocatului n realizarea atribuiilor sale pe alt segment al procesului penal, nu mai puin
important, care asigur plenitudinea drepturilor procesuale ale aprtorului - la judecata n prim
instan, care asigur n raport cu urmrirea penal, plenitudinea drepturilor procesuale ale
aprtorului n edina de judecat, ofer condiii i garanii maxime pentru asistena juridic
calificat. [73]
Demersul tiinific i are debutul n elucidarea statutului procesual al avocatului-aprtor
ntr-o accepiune mai larg i desvrit dect cea tradiional.
Sunt evideniate alte funcii facultative, realizate de aprtor n procesul penal. Este
susinut ideea realizrii de ctre avocat a funciei publico-juridice i a acelei educativpreventive, deoarece el este participant activ al probaiunii, susine moral-psihologic clientul, i
d concursul n educaia persoanelor antrenate n sfera justiiei penale, i, n acest fel, devine un

32

subiect pasiv al profilaxiei criminalitii. Aceste activiti, dei secundare n raport cu funcia de
baz, sunt de o importan social-juridic deosebit.
Tratarea problemelor ce in de participarea activ a avocatului n cadrul probaiunii, att
n plan tiinific, ct i practic, sunt de o importan major. n acest context merit atenie
dreptul avocatului de a colecta independent, a fixa i a prezenta date de fapt (probe) privind
circumstanele cauzei, propunerile autorului n vederea armonizrii legislaiei n materie, precum
i expunerea opiniilor privind atitudinea aprtorului i a instanei de judecat fa de cerina
admisibilitii probelor.
n mod original sunt prezentate n lucrare momentele ce in de metodica i tactica aprrii
care poart caracter interdisciplinar, implicnd elemente de criminalistic, psihologie, etc. n
lucrare este subliniat corespunderea procedeelor i recomandrilor de ordin tactic unor exigene,
cum ar fi legalitatea, fundamentarea tiinific, conformarea la normele de moral i deontologie
judiciar, orientarea lor la realizarea obiectivelor urmrite de aprtor.
Independena aprtorului constituie un subiect aparte al tezei. Dei, reprezint interesele
prii, fiind legat sub multiple aspecte de voin a acesteia, aprtorul devine independent prin
faptul c este chemat s apere doar interesele legitime permise de lege. Aprtorul este
independent i n faa organului judiciar, pentru c acesta nu-i poate prescrie i-i limita
activitatea, doar n cazul n care aprarea ar depi cadrul legal.
mi exprim opinia c recomandarea privind stipularea rspunderii juridice n legislaia
Republicii Moldova pentru amestecul n activitatea de aprare, ar fi una din garaniile
independenei reale ale avocatului n procesul penal. Independena avocatului este examinat i
n raport cu realizarea principiului egalitii n drepturi procesuale i al principiului
contradictorialitii, stipulat n Codul de procedur penal al Republicii Moldova.
Menionez c propunerile privind utilizarea, n probatoriul procesual-penal a hipnozei i
poligrafului sunt insuficient argumentate. Consider c, eventual, ntr-un studiu special dedicat
acestor idei originale privind probaiunea n cauzele penale, pot avea o justificare temeinic.
Va fi salutabil, pentru continuarea studiului realizat, tratarea aprrii prii vtmate, a
prii civile, a martorului, etc. n cadrul dezbaterilor judiciare.
Unele conexiuni are tema noastr cu lucrarea elaborat de doctorul n drept Mrgineanu I.
i juristul-practician Osoian L. [92] Putem sublinia din cuprinsul acestei lucrri, paragraful III,
consacrat aprtorului, interaciunii cu clientul i funciilor realizate de el n cauzele penale. n
general, studiul pune n valoare aspecte moral-psihologice ale activitii avocatului nu numai n
procesele penale. [92]

33

Dl Mrgineanu I., urmnd obiectivul de a realiza o cercetare complex a principiilor


procesului penal n monografia sa [91] a abordat, n limita spaiului pe care l-a avut la dispoziie,
i principiul dreptului de aprare. Apreciind opinia autorului de specialitate din Romnia, Adrian
tefan Tulbure, Mrgineanu I., este solidar i menioneaz c dreptul la aprare exprim
dreptul bnuitului, nvinuitului i al prii din procesul penal de a fi asistate de un avocat ales sau
desemnat din oficiu, atunci cnd dreptul la aprare include, pe lng dreptul la aprare, i
drepturile procesuale de care dispune nvinuitul i prile pentru a-i apra interesele legitime...
[91, p.92] Pornind de la aceast constatare, Dlui propune reformularea principiului Dreptul la
aprare n Dreptul de aprare. De asemenea, se recomand acordarea de garanii avocatului,
prin legea procesual penal pentru realizarea eficient a dreptului de aprare.
Savantul procesualist autohton, Dolea I., ucenic al distinsului profesor Martncic E., n
teza de doctor habilitat n drept, pune n valoare, pe lng alte subiecte, i problematica
administrrii probelor de ctre avocat. n cea mai mare msur, accentul n probatoriul penal se
punea pe libertatea acuzatului de a nu prezenta probe n defavoarea sa, pornind de la regula in
dubio pro reo. [42, p.58] O situaie similar se ntlnete la analiza statutului aprtorului n
probatoriul penal.
Dlui susine, pe bun dreptate, c n Codul de procedur penal din 1961, potrivit art.46,
aprtorul avea obligaia de a folosi toate mijloacele i formele de aprare prevzute de lege
pentru a lmuri mprejurrile care ar putea s determine achitarea nvinuitului, ori s-i atenueze
rspunderea. Codul de procedur penal din 2003 determin statutul aprtorului ca persoan
care acord asisten juridic.
Doctorul habilitat n drept Dolea I., constat c n doctrin nu exist o poziie unitar
referitor la definiia noiunii de asisten juridic, aceasta fiind un element al dreptului la un
proces echitabil. Art.6 par.3) lit.(c) din Convenia European a Drepturilor Omului proclam
dreptul acuzatului la asisten juridic conform propriei sale alegeri, sau, cnd acesta nu dispune
de mijloacele necesare, posibilitatea de a fi asistat n mod gratuit, dac o cer interesele justiiei.
Exist o bogat jurispruden a Curii Europene n domeniul reprezentrii juridice n procesele
penale. n esen, Curtea s-a referit la formele reprezentrii, inclusiv cea gratuit, etapele
procesului, sfera obligaiei de a furniza asisten juridic. Legea cu privire la avocatur (art.8
alin.(3)) constat c, pe lng consultaii, reprezentri, avocaii acord persoanelor fizice i
juridice i alte genuri de asisten juridic neinterzise de lege.
Problema dreptului aprrii de a administra probe n procesul penal poate fi analizat n
contextul art.6 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului, care acord prilor posibiliti
reale de a-i promova interesele n cadrul unui proces echitabil. [43, p.76]
34

Codul de procedur penal n vigoare ncearc s soluioneze i problema funciilor


procesuale, diviznd aprarea i acuzarea n dou pri egale cu atribuii egale. Potrivit art.24
CPP RM, urmrirea penal, aprarea i judecata sunt separate i se efectueaz de diferite organe
i persoane. n aceste condiii este dificil s presupunem c partea care are sarcin dovedirea
vinoviei persoanei va administra toate probele existente pentru a dovedi nevinovia. [42, p.78]
ntr-un mod original, n doctrin s-a dat definiia de asisten juridic calificat,
fcndu-se o simbioz ntre legea cu privire la avocatur din 13 mai 1999 i cea din 19 iulie
2002, considerndu-se c aceasta este o activitate publico-juridic, realizat de ctre avocat cu
scopul aprrii drepturilor i libertilor omului prin consultaii, explicaii, concluzii cu privire la
problemele juridice, ntocmirea documentelor cu caracter juridic, asisten i reprezentare
juridic in faa organelor de jurisdicie i de urmrire penal; prin aprarea cu mijloace juridice
specifice a drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice n raport cu
autoritile publice, instituii i orice cetean al Republicii Moldova sau strin, prin alte ci i
mijloace, ce contribuie la realizarea dreptului la aprare.
Pornind de la faptul c nsi Curtea European recunoate obligaia statului de a furniza
asisten juridic calificat, profesorul Dolea I. ajunge la concluzia c att n Codul anterior, care
expres prevedea obligaia aprtorului de a utiliza toate mijloacele pentru aprarea persoanei, ct
i n CPP RM n vigoare, care prevede asistena juridic a persoanei, aprtorul poart o obligaie
specific n probatoriu, ce nu poate fi identic sau similar cu cea a procurorului. Este evident c
aprtorul particip n probatoriul penal fr a purta sarcina probei. n acest aspect se cere de
remarcat c obligaia, n sens juridic, reprezint opusul dreptului subiectiv i const n
satisfacerea sau, dup caz, ndeplinirea prerogativelor pe care le implic drepturile sau
competena celuilalt subiect al raportului juridic concret. [42, p.64]
Nerespectarea obligaiilor atrage sanciuni care, n aspect procesual penal, reprezint
consecine survenite pentru subiectul raporturilor juridice n cazul nerespectrii de ctre acesta a
normelor procesual penale. Neexecutarea sau executarea vicioas de ctre organul de urmrire a
atribuiilor sale n probatoriu are ca sanciune inadmisibilitatea, sau neutilitatea probelor, aceast
sanciune fiind aplicabil doar pentru partea acuzrii i nu a aprrii, care este protejat de
prezumia de nevinovie. nvinuitul nu poate fi condamnat n urma pasivitii aprtorului n
cadrul probatoriului.
De pe poziii apropiate cu cele expuse, abordm aspectul implicrii avocatului n
acumularea datelor de fapt din perspectiva transformrii acestora n probe. Dei CPP RM din
2003 acord atribuii suplimentare aprrii n ce privete administrarea probelor, este dificil de
considerat c prevederile existente contribuie la asigurarea egalitii armelor. Articolul 100
35

alin.2 CPP RM acord unele atribuii avocatului n ce privete solicitarea i prezentarea


obiectelor, documentelor i informaiilor necesare pentru acordarea asistenei juridice, dreptul de
a purta convorbiri cu persoane fizice dac acestea sunt de acord s fie audiate n modul stabilit de
lege. De asemenea, aprtorul este n drept s solicite certificate, caracteristici i alte documente
din diverse organe sau s solicite opinia specialistului. Aparent, aprtorul dispune de
mecanisme procesuale de asigurare a egalitii armelor, ns n realitate aceste drepturi, n mare
msur, rmn la nivel declarativ. Pornind de la statutul organului de urmrire-parte a acuzrii,
sarcina primordial a acestuia rmne administrarea probelor acuzatorii. ns aprarea poate
administra probe doar prin intermediul organului de urmrire penal. [177, p.498]
, doctor n drept, confereniar universitar, nu numai expune drepturile i
obligaiile avocatului n procesul penal, dar i desfoar n publicaiile sale coninutul acestora.
[175], [176]
Avocatul . public la Chiinu n 2002, materialul didactic pentru avocai
privind studierea materialelor dosarului penal, partea I. [161] Lucrarea cuprinde 2 capitole, care
abordeaz, respectiv, regula subiectului corespunztor n administrarea probelor i regula
mijlocului adecvat de obinere a probelor. Este meritorie recomandarea de participare activ a
avocatului n administrarea probelor - ncheierea unui contract cu un detectiv particular sau cu
agenia de detectivi. [161, p.22]
Dei constituie un ghid practic pentru avocai, materialul abordeaz probleme
fundamentale privind admisibilitatea probelor, un subiect care poate provoca un tratament
tiinific complex n doctrina autohton.
Dl Guanu E. a examinat la nivelul tezei de doctorat, protecia drepturilor omului n
activitatea de urmrire penal, susinut n 1996 n Romnia. Pe lng dreptul la aprare, aceast
lucrare examineaz i alte drepturi fundamentale. [56]
Printre autorii de specialitate din Republica Moldova, care ntr-o msur sau alta s-au
axat cercetrile asupra proteciei juridice ale drepturilor omului, avocaturii i avocatului n
procesul penal, dreptului la aprare i asisten juridic, inem s evideniem de asemenea D-nii
Roman D., Vizdoag T., Sedlechi I., Miluev D., Rotaru V., Beli N., Brnz L., etc.
1.3 Concluzii la capitolul 1
Au fost analizate i sintetizate unele din ideile de baz ale lucrrilor savanilor:
Cristiana I.Stoica, Janice H. Webster, Foiniki I., Strogovici M., Savikii V., Petruhin I.,
Kisteacovschii A.F., Gavrilov S., Garmaev I., Miheenco M., Radicov V., Iurcenco V.,

36

Galiucova M., Guenco C., Macarova Z., Ignatov D., Fomin M., Steovski M., Vinevskaia O.,
Savici O., Konin V., Enikeev R., Marcoviceva E., Iunoev S., etc.
n aspect istoric, reglementarea juridic privind statutul avocatului antrenat n sfera
justiiei penale, poate fi evideniat 4 etape cardinale n dezvoltarea i statornicirea
reglementrilor pe teritoriul actual al RM. Prima etap anticipeaz adoptarea legislaiei
procesual-penale. Cea de-a doua este caracterizat de codificarea legislaiei procesual-penale
(anii 1958-1961). Etapa a III cuprinde perioada de aciune a Codului de procedur penal al
Republicii Moldova, adoptat prin Legea SS al RSSM din 24 martie 1961, intrat n vigoare de la
1 iulie al aceluiai an (care a suferit multiple modificri i completri din momentul intrrii n
vigoare, mai cu seam n perioada anilor 1991-2003). Aceast etap se contureaz i prin faptul
c pentru RM a intrat n vigoare la 12.09.1997, Convenia European pentru aprarea Drepturilor
Omului i a Libertilor Fundamentale adoptat la Roma la 04.11.1950.
A IV-a etap n evoluia reglementrilor privind participarea avocatului n procesele
penale, care ncepe odat cu punerea n aplicare a Codului de procedur penal al Republicii
Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 care a intrat n vigoare la 12 iunie 2003, este caracterizat
de unele modificri i completri sub impactul jurisprudenei CtEDO n cauzele moldoveneti,
destul de bogat n aceast perioad.
Nu am atestat un suport doctrinar, adecvat al legislaiei n curs de dezvoltare. Unele
cercetri referitoare la dreptul fundamental al cetenilor la aprare i asisten juridic le
regsim n investigaiile ntreprinse de specialitii autohtoni Avornic Gh., Mihoci V.,
Martncik E., Lapteacru V., Ioni D., Guanu E. Unele aspecte teoretico-practice i normative de
participare a avocatului n procesul penal, au fost abordate tangenial, adic n cadrul unor lucrri
care nu sunt consacrate special acestei teme, n lucrrile urmtorilor specialiti: Dolea I.,
Roman D., Vizdoag T., Sedlechi I., Miluev D., Mrgineanu I., Beli N., Osoianu T.,
Mancevschii O., Brnz L., etc.
Fiind departe de a pune la ndoial valoarea teoretico-tiinific i aplicativ a studiilor
evideniate, considerm c prezenta lucrare este o ncercare de actualizare a unor concepte, idei
i soluii vis--vis de antrenarea avocatului n sfera justiiei penale.
Din analiza cadrului legal i a materialelor tiinifice n care a fost cercetat subiectul n
discuie, am constatat cu certitudine c exist cmp liber de interpretare juridic i investigare
tiinific posibil de valorificat, mai cu seam c rezultatele cercetrilor pot influena calitatea
aplicrii normelor procesual-penale.
Monitorizarea gradului de studiere a temei investigate ne-a convins c problematica tezei
i-a interesat pe numeroi cercettori. Unii dintre acetia au studiat subiectele vizate n tez ca
37

fenomene separate, sau tangenial. Acceptndu-le n mare parte, ns, nu le putem considera n
ansamblu suficiente pentru a elucida n mod complex tema aleas de noi, pentru c nu vizeaz n
special avocatul n cadrul urmririi penale i procesul penal al Republicii Moldova. Pn n
prezent tematica acordrii asistenei juridice n faza urmririi penale este insuficient studiat nu
numai n literatura de specialitate autohton.
Accentum nc o dat c n lucrrile autorilor menionai supra, i nu numai, problema
nu este tratat exhaustiv, n unele dintre acestea fcndu-se doar trimiteri la termeni, fr a fi
aduse explicaii. Un alt moment, ce necesit a fi subliniat, este c lucrrile unor autori precizai
se refer la un alt context social-politic i din aceast cauz subiectul este tratat tendenios, intrun context rupt de realitile politice i juridice ale statului nostru.
Investigaiile ntreprinse nu au reuit s ajusteze reglementarea atribuiilor avocatului n
faza urmririi penale la exigenele contemporane, din mai multe cauze, chiar din motivul c o
parte a lucrrilor nominalizate au fost elaborate n alt perioad istoric, care nainta alte cerine
fa de reglementarea subiectului supus cercetrii. O bun parte din reglementrile ce vizeaz
protecia drepturilor persoanelor care particip la efectuarea actelor de urmrire penal, tratate
anterior, nu mai sunt valabile la ora actual.
Evident, din motive obiective, unele din lucrri nu abordeaz aceast tem sub aspectul
concordanei cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, din 10 decembrie 1948, Convenia
European a Drepturilor Omului din 4 noiembrie 1950 i Constituia Republicii Moldova din
29 iulie 1994.
Cercetri fundamentale, ntreprinse n materia asistenei juridice, acordate de ctre avocat
n faza urmririi penale, nu s-au realizat n Republica Moldova, ceea ce i determin n mare
parte actualitatea investigaiei noastre. Cele menionate ne permit s conchidem c vectorul
cercetrilor noastre nu este ntmpltor, iar tematica respectiv rmne n continuare actual i
prezint un mare interes att teoretic, ct i practic.
Cercetarea spaiului teoretico-tiinific, analiza i stabilirea oportunitii de modificare a
cadrului legal, precum i analiza practicii judiciare, inclusiv a jurisprudenei CtEDO, constituie,
probleme cardinale ce au fost identificate i supuse investigaiei, care, prin intermediul
obiectivelor tezei, au permis a atinge scopul lucrrii.

38

2. FUNDAMENTAREA TIINIFICO-JURIDIC A PARTICIPRII AVOCATULUI N


FAZA URMRIRII PENALE
2.1 Consacrarea normativ i doctrinar a dreptului la aprare i asisten juridic
Dintre multitudinea drepturilor ce le are omul, un loc important l are dreptul bnuitului,
nvinuitului, inculpatului i condamnatului la aprare. Asigurarea dreptului la aprare constituie nu
numai o manifestare a democratismului, dar i o condiie necesar pentru realizarea eficient a
justiiei. Respectarea garaniilor procesuale ale nvinuitului n procesul penal n care lipsesc
contradiciile ntre interesele legale a persoanei i cele ale statului, asigur supremaia legii i dreptii
n procesul nfptuirii justiiei. Realizarea acestui principiu contribuie la nfptuirea funciei educative
a justiiei.
Dreptul la aprare este considerat ca un model de garanie, necesar realizrii unui echilibru
armonios ntre interesele persoanei i societii. [91, p.89]
Aprarea de nvinuirea naintat este un drept i nu o obligaie a nvinuitului. El poate da sau
nu explicaii. El poate s-i recunoasc vina, sau s o nege. ns n orice caz statul este obligat sa-i
asigure dreptul la aprare. Practica arat c stricta respectare a drepturilor nvinuitului n procesul
urmrii penale i dezbaterilor judiciare exclude posibilitatea nejustificat i nelegal de acuzare, de
folosire nejustificat a legii penale, de stabilire a unei pedepse nelegale. Asigurarea real a aprrii
este o garanie a cercetrii obiective complete i multilaterale a probelor, este o condiie necesar a
aflrii adevrului n cauz, a aprrii drepturilor i intereselor legale ale persoanei, a emiterii unei
sentine legale i ntemeiate.
Prevenirea vtmrii drepturilor i libertilor fundamentale i a drepturilor, ce deriv din
ele, nu se poate realiza fr cunoaterea acestora, a modului i limitelor de exercitare, precum i
a garaniilor oferite de lege pentru protecia lor.
Antrenarea rspunderii penale a inculpatului i obligarea sa la repararea prejudiciilor
cauzate, alturi de alte persoane chemate, potrivit legii, s rspund din punct de vedere civil se
poate face prin aflarea adevrului numai pe baz de probe din care s rezulte, fr dubiu,
svrirea de ctre acesta a infraciunii, cu vinovie, existena unui prejudiciu i ntinderea lui,
existena sau inexistena cauzelor n care punerea n micare sau exercitarea aciunii penale este
mpiedicat.
Pentru a se da eficien principiului egalitii tuturor cetenilor la un proces echitabil,
legea a instituit garanii ale dreptului de aprare, cuprinse n norme juridice procesuale, ceea ce
impune ca anumite persoane, avnd cunotine juridice de specialitate, denumite generic
aprtor, s acorde asisten juridic participanilor n procesul penal, sau s-i reprezinte, fiind
ales sau din oficiu, n condiiile legii.
39

Funcia de aprare este acea activitate procesual ce are ca obiect promovarea i


exercitarea dreptului la aprare - drept recunoscut nvinuitului, inculpatului i oricrei alte pri
n procesul penal, de ctre ele nsele, ori prin beneficiere de asisten juridic a altor persoane n
toate fazele procesului penal, realizndu-se, astfel, o egalitate de mijloace necesare funciei de
judecat prin armonizarea intereselor de aprare a societii cu ale drepturilor i intereselor
individului.
Dreptul la aprare constituie o preocupare constant pentru autorii unor lucrri
fundamentale att n domeniul procedurii penale, ct i pentru lucrrile care abordeaz n special
acest drept fundamental.
Dreptul la aprare const din totalitatea prerogativelor, facultilor i posibilitilor pe
care, potrivit legii, le au justiiabilii pentru aprarea intereselor lor. [47, p.49]
Dreptul la aprare, ntr-o accepiune larg, cuprinde totalitatea drepturilor i regulilor
procedurale care ofer persoanei posibilitatea de a se apra mpotriva acuzaiilor ce i se aduc, s
conteste nvinuirile, s scoat la iveal nevinovia sa. [4, p.2]
Prin recunoaterea i garantarea exercitrii efective a dreptului la aprare al inculpatului,
prin asistarea sa de ctre un avocat cu pregtirea adecvat acuzatorului, se armonizeaz cele dou
interese publice (acuzarea i aprarea). [74, p.7]
n alt definiie, este cuprins i activitatea activ a posesorului acestui drept n vederea
infirmrii acuzaiilor ce i sunt aduse. Dreptul la aprare cuprinde totalitatea drepturilor i
regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoan pentru materializarea aprrii mpotriva
nvinuirilor i acuzaiilor ce i se aduc, pentru aprarea drepturilor sale, precum i posibilitatea de
a-i valorifica cererile sau de a dovedi netemeinicia preteniilor adversarului. [37, p.167]
ntlnim n literatura de specialitate practic aceeai definiie, cu precizarea c dreptul la
aprare poate contribui la curmarea ncercrilor de a nclca drepturile persoanei.
Dreptul la aprare, ntr-o accepiune larg, cuprinde totalitatea drepturilor i regulilor
procedurale ce pot fi folosite de o persoan pentru materializarea aprrii mpotriva nvinuirilor
i acuzaiilor ce i se aduc, sau tentativelor de nclcare a drepturilor, precum i posibilitatea de
a-i valorifica cererile, sau de a dovedi netemeinicia preteniilor adversarului. [20, p.9]
Dreptul la aprare este un drept fundamental al omului, consacrat n documentele
internaionale sau regionale, privitoare la drepturile fundamentale ale omului, ct i n legea
fundamental a fiecrui stat.
Deoarece dreptul de aprare nu a fost considerat n doctrina modern ca un simplu drept,
ci n calitate de principiu inerent ordinii de drept, care se aliniaz concepiei contemporane
asupra drepturilor omului, el a fost trecut n multe norme de drept internaional. [89, p.24]
40

Dreptul la aprare este consacrat n Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Pactul


Internaional cu privire la Drepturile Civile i Politice i Convenia European a Drepturilor
Omului - ca o garanie a dreptului la un proces echitabil al oricrei persoane, precum i n
principiile constituionale, prin care se instituie obligativitatea respectrii Constituiei, a
supremaiei sale i a legilor, inclusiv garantarea dreptului la aprare al prilor n tot cursul
procesului.
DUDO n art.11, prevede c orice persoan acuzat de comiterea unui act cu caracter
penal are dreptul s fie presupus nevinovat, n mod legal, n cursul unui proces public n care
i-au fost asigurate toate garaniile necesare aprrii sale.
Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale
adoptat la Roma la 04.11.1950 [n continuare CEDO] n coninutul art.6 pct.3 precizeaz c
orice acuzat are dreptul n special s dispun de timpul i de facilitile necesare pentru
pregtirea aprrii sale, s se apere el nsui sau s aib asistena unui aprtor ales de el i, dac
nu are mijloace de a plti, s fie asistat de un avocat din oficiu, cnd interesele justiiei o cer.
Procesul penal este desfurat n strict conformitate cu principiile i normele unanim
recunoscute ale dreptului internaional, cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este
parte, cu prevederile Constituiei Republicii Moldova i de CPP RM.
Dac exist neconcordane ntre prevederile tratatelor internaionale n domeniul
drepturilor i libertilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte i
prevederile CPP RM, prioritate au reglementrile internaionale (art.7 alin.2 CPP RM).
n aceeai ordine de idei, art.531 CPP RM prevede c dispoziiile tratatelor internaionale,
la care RM este parte, i alte obligaii internaionale ale RM vor avea prioritate n raport cu
dispoziiile CPP RM.
Din prevederile Constituiei Republicii Moldova (art.4 alin.2), precum i din Hotrrea
Curii Constituionale nr.55 din 14 octombrie 1999 Privind interpretarea unor prevederi ale
art.4 din Constituia Republicii Moldova, rezult c CEDO constituie o parte integrant a
sistemului legal intern i, respectiv, urmeaz a fi aplicat direct ca oricare alt lege a Republicii
Moldova, cu deosebirea c CEDO are prioritate fa de restul legilor interne care i contravin.
[64, p.18]
Pentru aplicarea corect a prevederilor CEDO este necesar studierea prealabil a
jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care este unica n drept,
prin intermediul deciziilor sale, s dea interpretri oficiale aplicrii CEDO, i deci obligatorii.
Instanele judectoreti sunt obligate s se cluzeasc de aceste interpretri. [64, p.19]

41

Art.6 alin.3 lit. b CEDO garanteaz anumite drepturi i facilitile ce sunt necesare
pentru pregtirea i desfurarea aprrii i asigurrii dreptului acuzatului de a se apra n
termeni egali cu cel al acuzrii. Dispoziia n cauz privete dreptul de a dispune de timpul i de
nlesnirile necesare pentru construcia aprrii. Pentru determinarea timpul necesar la
pregtirea aprrii se iau n consideraie toate circumstanele cauzei, inclusiv caracterul i
complexitatea ei.
Considerm, c se ncadreaz perfect n rigorile art.6 alin.3 lit. b CEDO, prevederile
art.64 alin.2 pct.1 CPP RM. Bnuitul are dreptul: s tie de ce este bnuit i, n legtur cu
aceasta, imediat dup reinere sau dup ce i s-a adus la cunotin hotrrea despre aplicarea
msurii preventive sau recunoaterea n calitate de bnuit, s fie informat n prezena
aprtorului, n limba pe care o nelege, despre coninutul despre coninutul bnuielii i despre
ncadrarea juridic a faptelor infracionale de svrirea crora este suspectat.
Art.6 alin.3 CPP al Romniei garanteaz posibilitatea pregtirii i exercitrii aprrii.
Organele judiciare au obligaia s-l ncunotineze, de ndat i mai nainte de a-l audia, pe
nvinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, ncadrarea juridic a acesteia i
s-i asigure posibilitatea pregtirii i exercitrii aprrii.[s.a.]
n practica judiciar s-a apreciat c desemnarea avocatului din oficiu, n aceiai zi n
care a avut loc audierea inculpatului, ncalc dreptul la aprare, datorit lipsei timpului
necesar pentru pregtirea i exercitarea strategiei de aprare. [34, p.47]
Norma n discuie (art.6 alin.3 lit.b CEDO) este n strns legtur cu dreptul de a fi
informat plenar, garantat de art.6 alin.3 lit.a, i de dreptul de a fi reprezentat de un avocat
garantat de art.6 alin.3 lit.c [54, p.69] Curtea European a subliniat c una din facilitile
cele mai importante pentru pregtirea propriei aprri este posibilitatea de a consulta un consilier
juridic (Campbell i Fell c. Regatului Unit). [54, p.69]
S-a artat n literatura de specialitate c facilitile necesare pentru pregtirea aprrii
cuprind o gam variat de fapte i aciuni precum: accesul persoanei cercetate sau judecate la
dosar, posibilitatea unei expertize, posibilitatea de a comunica liber cu avocatul su etc. [37,
p.169] Dac n cazul dat se ridic probleme legale care cer aplicarea unui anumit nivel de
experien profesional, Statul nu-i poate cere acuzatului s-i rezolve astfel de probleme de unul
singur (Pakelli c. Germaniei (1983) [146, p.422-429] i Artico c. Italiei (1980)). [146, p.318-327]
Pactul Internaional cu privire la Drepturile Civile i Politice ale omului, adoptat prin
rezoluia 2200A (XXI) a Adunrii Generale a ONU, de la 16.12.1966, prevede n coninutul

42

art.14 pct.3 c orice persoan acuzat de comiterea unei infraciuni penale are dreptul, n condiii
de deplin egalitate, la cel puin urmtoarele garanii:
-

s dispun de timpul i de nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale i s comunice


cu aprtorul pe care i-l alege;

s fie prezent la proces i s se apere ea nsi sau s aib asistena unui aprtor ales
de ea, dac nu are aprtor;

s fie informat despre dreptul de a-l avea i ori de cte ori interesul justiiei o cere s
i se atribuie un aprtor din oficiu, fr plat, dac ea nu are mijloace, pentru a-l plti.

Organele judiciare au obligaia de a-l ntiina pe nvinuit sau inculpat, nainte de a i se


lua prima declaraie despre dreptul de a fi asistat de un aprtor ales de el, iar dac nu are
mijloace de a plti aprtorul, s fie asistat n mod gratuit de un avocat care acord asisten
juridic garantat de stat, aceasta consemnndu-se n procesul-verbal de ascultare.
Nendeplinirea acestei obligaiuni de ctre organele judiciare afecteaz grav dreptul de
aprare al nvinuitului sau inculpatului, ceea ce atrage nulitatea absolut a urmririi penale,
aceasta putnd fi invocat pe tot parcursul procesului penal chiar din oficiu. [96, p.31]
n contextul speei prezentate, este important a meniona, c n conformitate cu art.6
alin.6 CPP al Romniei Organele judiciare au obligaia s ncunotineze pe nvinuit sau
inculpat, nainte de a i se lua prima declaraie, despre dreptul de a fi asistat de un aprtor,
consemnndu-se aceasta n procesul-verbal de ascultare. n condiiile i n cazurile prevzute de
lege, organele judiciare sunt obligate s ia msuri pentru asigurarea asistenei juridice a
nvinuitului sau inculpatului, dac acesta nu are aprtor ales.
Consacrnd dezideratul fundamental privind dreptul la aprare, statul garanteaz tuturor
persoanelor asisten juridic profesional n condiiile legii. [58]
Art.26 din Constituia R. Moldova stipuleaz c n tot cursul procesului, prile au dreptul
s fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Acelai text l ntlnim n art.24 din
Constituia Romniei, consacrat dreptului la aprare.
Coninutul dreptului la aprare, ca drept fundamental, consacrat i recunoscut n
Constituie, este, aa cum am artat, complex, ntruct mijloacele de realizare a acestui drept sunt
att mijloace materiale, ct i procesuale prevzute de lege. [37, p.168]
Dreptul fundamental la aprare se deosebete de dreptul procesual la aprare, reglementat
n Codul de procedur penal i n alte legi, acesta din urm fiind o parte a dreptului fundamental
la aprare i anume, una din garaniile desfurrii unui proces echitabil. [37, p.168]
n coninutul dreptului fundamental la aprare intr i aprrile de fond, pe care le pot
invoca prile, n susinerea preteniilor lor n vederea aprrii drepturilor i libertilor
43

fundamentale sau a altor drepturi subiective, ct i mijloacele de prevenire a vtmrii


drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
Procesul penal, n structura lui tipic, include trei faze: urmrirea penal, judecata i
punerea n executare a hotrrilor penale. Aceasta nseamn c nvinuitul i inculpatul au dreptul
s fie asistai pe tot cursul procesului penal, adic pe tot cursul urmririi penale, al judecii i,
eventual, al executrii hotrrilor penale.
Art.17 CPP RM reia ideea constituional de garantare a dreptului de aprare a prilor n
procesul penal. n tot cursul procesului penal, prile (bnuitul, nvinuitul, inculpatul, partea
vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil) au dreptul s fie asistate sau, dup caz,
reprezentate de un aprtor ales sau de un avocat care acord asisten juridic garantat de
stat (art.17 alin.1 CPP RM).
nclcarea dreptului la aprare constituie temei de casare a hotrrii judectoreti. [60,
p.12] Orice persoan are dreptul s i aleag n mod liber avocatul pentru a fi consultat i
reprezentat de acesta n materie juridic. Statul asigur accesul la asistena juridic calificat
tuturor persoanelor n condiiile prezentei legi. Persoanele fizice i juridice snt n drept s
beneficieze, n modul stabilit, de asistena juridic a oricrui avocat n baz de acord al
prilor. n cazurile prevzute de lege, plata pentru asistena juridic calificat se achit de la
bugetul de stat. (art.5 Legea cu privire la avocatur nr.1260-XV din 19.07.2002 [77] [n
continuare Legea cu privire la avocatur])
Prevederi importante n legtur cu rolul aprtorului n procesul penal sunt prevzute n
Hotrrea nr.30 a Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova din 9 noiembrie
1998. [61] n acest document, se menioneaz, ntre altele: n scopul asigurrii dreptului la
aprare bnuitului, nvinuitului i inculpatului instanele de judecat trebuie s se cluzeasc
de principiul constituional privind prezumia nevinoviei, conform cruia orice persoan
acuzat de un delict este prezumat nevinovat pn ce vinovia sa va fi dovedit n mod legal
ntr-un proces judiciar public, n cadrul cruia i s-au asigurat toate garaniile necesare pentru
aprarea sa.
Astfel, organele judiciare, n ambele faze ale procesului penal, trebuie s administreze
probe din oficiu pentru stabilirea adevrului judiciar, ncercnd s stabileasc n cazurile
respective mprejurrile care au condus la svrirea faptei penale i producerea rezultatului.
Aceste circumstane au importan major n ceea ce privete individualizarea i dozarea
pedepsei.

44

Pentru nelegerea complex a dreptului la aprare, considerm c e important a examina


coninutul i coraportul noiunilor de aprare, asisten juridic, asistare i reprezentare. Apelm,
iniial, la termeni i expresii utilizate n CPP RM.
Aprare - activitate procesual efectuat de partea aprrii n scopul combaterii, n tot
sau n parte, a nvinuirii ori al atenurii pedepsei, aprrii drepturilor i intereselor persoanelor
bnuite sau nvinuite de svrirea unei infraciuni, precum i al reabilitrii persoanelor supuse
ilegal urmririi penale (art.6 alin.1 pct.3 CPP RM).
Aprarea n procesul penal, precum este reflectat n jurispruden, nseamn totalitatea
aciunilor procesuale, prevzute de lege, ale nvinuitului i aprtorului su, orientate spre
dezminirea nvinuirii, stabilirea circumstanelor de disculpare a nvinuitului ce-i atenteaz sau l
absolvesc de rspundere. Aceast activitate, de asemenea, are drept scop: protejarea drepturilor
personale i patrimoniale, precum i a intereselor legale.
Prin menirea sa, aprarea este considerat o adevrat instituie de interes public, de o
egal importan cu organele procuraturii care susin acuzarea de stat. [4, p.2]
Aprarea, fiind una din funciile procesuale, nseamn nu doar aprarea de nvinuire,
acuzare sau pedeaps. Prin natura sa, asistena juridic se nfieaz i ca o garanie a dreptului
de aprare. [4, p.3]
Prin asisten juridic se are n vedere sprijinul pe care aprtorul l d bnuitului,
nvinuitului, inculpatului n cadrul procesului penal prin lmuririle, sfaturile i interveniile lui ca
specialist n domeniului dreptului. [45, p.14], [40, p.124] Definiiile n cauz subliniaz rolul
aprtorului i unele activiti realizate de acesta n favoarea clientului su.
Asistena juridic este denumit i aprarea tehnic sau profesional, pentru c se
efectueaz de o persoan cu studii juridice i funcioneaz alturi de autoaprarea, care se
efectueaz de fiecare parte din proces. [45, p.360] n aceast definiie este accentuat corelaia
dintre participarea n proces a unui profesionist n domeniul jurisprudenei i activitatea realizat
de persoana care a nimerit n sfera justiiei penale, ntru protejarea drepturilor i intereselor sale
legitime.
O definiie mai complex ntlnim n doctrina autohton. Asistena juridic poate fi
definit ca "un raport juridic ntre o persoana fizica sau juridica i o persoana cu pregtire
special (avocat), n cadrul cruia prima beneficiaz de sfaturile, recomandrile i opiniile
avocatului i/ori este reprezentat de ctre acesta n mod calificat n cursul unui proces ori n
afara lui pentru exercitarea i aprarea drepturilor i intereselor legitime". [3, p.110]
n conformitate cu art.2 al Legii cu privire la asistena juridic garantat de stat nr.198XVI din 26.07.2007, (publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.157-160/614 din
45

05.10.2007, intrat n vigoare din 1 iulie 2008) asisten juridic calificat este acordarea
serviciilor juridice de consultan, reprezentare i/sau aprare n organele de urmrire penal,
n instanele judectoreti pe cauze penale, contravenionale, civile sau de contencios
administrativ, reprezentare n faa autoritilor administraiei publice.
Din definiiile expuse rezult c asistena juridic este una dintre cele mai importante
componente ale dreptului de aprare a prilor, alturi de posibilitatea acestora de a-i asigura
personal aprarea i de obligaia organelor judiciare de a avea n vedere, din oficiu, toate
aspectele care sunt n favoarea prilor, iar reglementarea ei n Constituie, n Codul de procedur
penal, constituie o garanie a exercitrii acestui drept fundamental.
Potrivit art.8 al Legii cu privire la avocatur, avocaii acord persoanelor fizice i
juridice urmtoarele genuri de asisten juridic calificat:
a) ofer consultaii i explicaii, expun concluzii cu privire la problemele juridice,
prezint informaii verbale i n scris referitoare la legislaie;
b) ntocmesc documente cu caracter juridic;
c) reprezint interesele lor n instanele de judecat;
d) reprezint interesele lor n materie juridic n relaiile cu autoritile publice, notarii
publici, executorii judectoreti i cu alte persoane fizice i juridice;
e) particip la urmrirea penal i la dezbateri judiciare n cauzele penale n calitate de
aprtor sau reprezentant al victimei, al prii civile, al prii civilmente responsabile i al
martorilor.
Potrivit art.3 din Legea nr.51/1995, asistena juridic se realizeaz prin acordarea de
consultaii i ntocmirea de cereri cu caracter juridic, prin asistarea i, dup caz, reprezentarea
juridic, a persoanelor fizice sau juridice, n faa organelor de jurisdicie, de urmrire penal i de
notariat, precum i susinerea cu mijloace juridice specifice a drepturilor i intereselor legitime
ale acestora cu autoritile publice, instituiile i orice persoan romn sau strin, redactarea de
acte juridice, cu posibilitatea atestrii identitii prilor, a coninutului i a datei actelor, precum
i orice mijloace i ci proprii exercitrii dreptului de aprare, n condiiile legii. [75]
n documentele expuse este avut n vedere c nu doar aprarea, reprezentarea sau
acordarea asistenei juridice sunt componente de baz ale activitii i serviciilor prestate de
avocat n procesul penal.
Nu putem nega contribuia aprtorului n vederea asistrii bnuitului, nvinuitului i
inculpatului cu ocazia antrenrii acestuia n diferite activiti procesuale.

46

Conceptul de asistare se refer la ajutorul dat de aprtor justiiabilului, ceea ce


presupune prezena efectiv i activ a aprtorului alturi de acesta, pe care l ndrum i l ajut
permanent. [74, p.22]
Dreptul de a asista la este dreptul aprtorului de a fi de fa, de a avea o prezen
(fizic) efectiv la efectuarea unor acte procesuale sau procedurale. [46, p.360]
Distincia ntre asisten i reprezentare se justific prin faptul c prezena inculpatului
este necesar n cazul asistenei, i neobligativitatea nfirii, din diverse motive, n cazul
reprezentrii. [119, p.68] De aceeai prere este un alt autor de specialitate. Distincia dintre
asisten i reprezentare rezid n aceea c n cadrul asistenei prezena inculpatului este
necesar, iar n cazul reprezentrii presupune neobligativitatea nfirii din diverse motive.
[95, p.27]
Din coninutul textelor de lege care reglementeaz asistena juridic n procesul penal
putem distinge c aceasta poate fi facultativ sau obligatorie.
Asistena juridic facultativ Aceast categorie de asisten constituie o regul n
materia asistenei juridice, deoarece dreptul la aprare, conceput ca drept fundamental al
persoanei n procesul penal, este exercitat de ctre cel interesat n modul n care gsete de
cuviin.
Expresia folosit de legiuitor n art.26 alin.1 din Constituia R. Moldova n tot cursul
procesului prile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din - trebuie neleas ca
o posibilitate a prilor de a solicita asisten juridic n cazurile n care nu i pot face, direct i
personal, aprrile.
Atunci cnd una sau mai multe pri ale raportului juridic penal solicit asisten juridic,
organele judiciare sunt obligate s acorde prii sau prilor interesate posibilitatea angajrii unui
aprtor i s permit acestuia exercitarea plenar a drepturilor ce i sunt conferite prin legea de
procedur penal. n asemenea cazuri, cei interesai sunt lsai s decid dac i aleg, sau nu un
avocat care s le susin interesele. Asistena juridic fiind facultativ, nesolicitarea ei i
neacordarea acesteia de ctre organele judiciare nu mpiedic desfurarea normal i legal a
procesului penal.
Asistena juridic obligatorie n anumite cazuri prevzute de lege, pentru asigurarea
unei aprri reale a unor persoane care, datorit situaiilor n care se gsesc, nu se pot apra
singure, dreptul de aprare nu mai este facultativ, ci devine o condiie legal necesar pentru
normala desfurare a procesului penal, asistena juridic devenind obligatorie.
Deci, n asemenea situaii, prile nu mai dispun dup voie de dreptul de a fi asistate de
un aprtor, ci, dac nu i-a ales un avocat, i se va desemna un avocat care acord asisten
47

juridic garantat de stat. Prevederile legale, care impun obligativitatea asistenei juridice pentru
cazurile date, sunt condiii imperative ale valabilitii actelor efectuate i orice abatere de la
aceste norme se sancioneaz prin nulitate absolut.
nclcarea prevederilor legale referitoare la competena dup materie sau dup calitatea
persoanei, la sesizarea instanei, la compunerea acesteia i la publicitatea edinei de judecat,
la participarea prilor n cazurile obligatorii,[s.a] la prezena interpretului, traductorului,
dac sunt obligatorii potrivit legii, atrage nulitatea actului procedural (art.251 alin.2 CPP RM).
Asistena juridic obligatorie a bnuitului, nvinuitului i inculpatului este consecina
direct a concepiei potrivit creia aprarea este instituie de interes social, ce se realizeaz nu
numai n interesul celui bnuit sau acuzat, ci i n interesul unei bune desfurri a procesului
penal. [40, p.131]
Curtea Constituional a RM menioneaz c CEDO a recunoscut exigena interveniei
unui avocat, n cadrul unor anumite faze procedurale, drept un mijloc adecvat i proporional de
care statele pot s dispun pentru a asigura mai multe garanii i mai mult rigoare n aprarea
acuzatului. n toate cazurile examinate de CEDO, n problema monopolului pledoariei avocailor
specializai n faa Curii de Casaie din Frana, s-a menionat, constant, c la serviciile acestor
avocai poate apela orice persoan, indiferent de starea material, deoarece persoanele nevoiae
se bucur de un sistem viabil de asisten juridic din oficiu. [58]
n cauza Imbrioscia versus Elveia [100, p.304], dl Quaranta s-a adresat cu plngere
(nr.12744/87) Comisiei la 18 decembrie 1986, susinnd c este victima nclcrii articolului 6
paragraful 3(c) al Conveniei. Reclamantul a artat c nu a avut posibilitatea financiar de a-i
plti un avocat ales i, avnd n vedere natura cauzei, trebuia s-i fie desemnat un avocat din
oficiu care s-l reprezinte n timpul anchetei i n faa Tribunalului Penal Vevey, invocnd
articolul 6 paragraful 3(c) din Convenie,....
27. Curtea subliniaz c dreptul unui acuzat de a beneficia, n anumite condiii, de
asisten juridic gratuit este o component a noiunii de proces echitabil n materie penal
(vezi hotrrea din cazul Artico...). Subparagraful (c) al articolului 6(3) condiioneaz acest
drept de dou elemente. Primul, lipsa mijloacelor necesare pentru a plti un aprtor", nu este
contestat de nici una din pri. Este ns necesar a se stabili dac interesele justiiei" cereau ca
reclamantul s beneficieze de o asemenea asisten.
28. Comisia a considerat c, i n situaia n care refuzurile preedintelui Tribunalului
Penal n timpul anchetei (vezi paragraful 9) i naintea dezbaterilor judectoreti (vezi
paragraful 11) au fost conforme cu legea i jurisprudena elveiene, criteriile avute n vedere de
autoritile naionale ar fi, n mod necesar, determinante n raport cu scopurile Conveniei; n
48

acest caz, Comisia a apreciat c interesele justiiei" cereau ca reclamantului s-i fi fost
acordat asisten juridic gratuit att n timpul anchetei, ct i n faa Tribunalului Penal al
districtului Vevey.
38. n concluzie, articolul 6 paragraful 3 (c) a fost nclcat.
Potrivit art.171 alin.4 CPP al Romniei, cnd asistena juridic este obligatorie, dac
nvinuitul sau inculpatul nu i-a ales un aprtor, se iau msuri pentru desemnarea unui aprtor
din oficiu.
n asemenea situaii, legea acord prioritate alegerii fcute de nvinuit sau inculpat,
dispunnd c delegaia aprtorului desemnat din oficiu nceteaz la prezentarea celui ales,
fcnd totodat precizarea c, dac la judecarea cauzei, aprtorul lipsete i nu poate fi nlocuit,
cauza se amn.
Aprtorul ales sau desemnat din oficiu este obligat s asigure asistena juridic a
nvinuitului sau inculpatului. Pentru nerespectarea acestei obligaii, organul de urmrire penal
sau instana de judecat poate sesiza conducerea baroului de avocai spre a lua msuri (art.172
alin. ultim CPP al Romniei).
Potrivit dispoziiilor art.69 CPP RM participarea aprtorului la procesul penal este
obligatorie n cazul n care:
1) aceasta o cere bnuitul, nvinuitul, inculpatul;
2) bnuitul, nvinuitul, inculpatul ntmpin dificulti pentru a se apra el nsui, fiind
mut, surd, orb sau avnd alte dereglri eseniale ale vorbirii, auzului, vederii, precum i defecte
fizice sau mintale.
Prin persoane, care din cauza defectelor fizice sau mintale, nu-i pot exercita singure
dreptul la aprare, vom nelege, n special, persoanele care sufer de un defect esenial al
vederii, auzului sau vorbirii, n urma cruia persoana a pierdut complet sau parial capacitatea de
a nelege i a reproduce cele nelese, sau sufer de asemenea defecte anatomice ori boli cronice,
care, dei nu limiteaz capacitile bnuitului, nvinuitului, inculpatului, dar l lipsesc de
posibilitatea de a utiliza toate mijloacele i metodele prevzute de lege pentru a se apra de
nvinuirea naintat. [61, p.374]
Prin persoane care nu-i pot exercita singure dreptul la aprare se neleg, de asemenea, i
acele persoane care sunt recunoscute responsabile, ns sufer, permanent sau periodic, de
anumite crize i stri depresive, precum i persoane care au capacitate de exerciiu i sunt
recunoscute responsabile, ns, n virtutea faptului c sunt analfabete (agramate), nu-i pot
exercita dreptul la aprare de sine stttor, precum i alte cauze cnd o cer interesele justiiei;
[61, p.374]
49

3) bnuitul, nvinuitul, inculpatul nu posed sau posed n msur insuficient limba n


care se desfoar procesul penal. Orice limitare a drepturilor bnuitului, nvinuitului,
inculpatului, aprtorului, condiionat de necunoaterea limbii n care se desfoar procedura
penal i neasigurarea pentru aceste persoane a posibilitii de a se folosi la toate etapele
procedurii penale de limba pe care o posed, sunt nclcri eseniale ale legii de procedur
penal. Necunoaterea de ctre aprtor a limbii n care se efectueaz procedura penal nu pot
servi drept motiv pentru nlturarea acestuia din proces. n asemenea cazuri, conform
prevederilor art.11 Cod de procedur penal, se vor lua msuri pentru participarea interpretului la
proces. [61, p.376] Este important a meniona c Curtea European de la Strasbourg a dat o
interpretare exhaustiv dispoziiilor art.6 alin.3 lit.e CEDO, atunci cnd a apreciat c i s-a
nclcat dreptul la aprare unei persoane de origine curd, care a fost arestat de statul turc i, n
timpul instruciei preliminare, a recunoscut svrirea unor infraciuni, fr a i se asigura un
interpret, dei el era cetean turc. S-a motivat c, necunoscnd acuzaiile i piesele dosarului, nu
a putut s-i organizeze o aprare eficient; [74, p.69]
4) bnuitul, nvinuitul, inculpatul este minor. n sensul legii penale, minor se consider
orice persoan fizic care la data svririi infraciunii nu avea vrsta de 18 ani. [62, p.6] n cazul
nvinuitului sau al inculpatului minor, raiunea pentru care legea ar institui o astfel de msur
este faptul c, n virtutea lipsei de experien, acesta nu este n msur s-i fac singur aprarea.
Aducerea la ndeplinire a prevederilor legale cu privire la obligativitatea asistenei juridice,
trebuie s rezulte nendoielnic din cuprinsul actelor i lucrrilor dosarului. n caz de
incertitudine, devine operant nulitatea.
n spe, n hotrrea de condamnare a inculpatului minor nu se menioneaz numele i
prenumele avocatului care ar fi prestat asistena juridic, iar n dosarul cauzei nu exist nici
delegaie eliberat vreunui avocat, n conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru
acordarea asistenei juridice. n atare situaie, neputndu-se verifica i proba c inculpatul
minor a fost legal asistat de un aprtor, hotrrea pronunat este lovit de nulitate absolut i
urmeaz a fi casat cu trimiterea spre judecare la aceeai instan; [116, p.17]
Hotrrea CtEDO Gve vs. Turcia, 70337/01, 20 ianuarie 2009 prezint importan,
ntruct stabilete obligaia instanei naionale de a interveni nu numai cnd aprarea, pretins
neefectiv, nu este asigurat de avocatul desemnat din oficiu, dar i n cazul aprtorului ales.
Reclamantul, atunci n vrsta de 15 ani, a fost arestat n septembrie 1995 fiind bnuit c
face parte din PKK i c a incendiat un autovehicul la cererea unui alt membru PKK. A fost
plasat ntr-o nchisoare destinat infractorilor majori. Reclamantul a fost audiat de procuror i
de un judector, care a dispus meninerea strii de arest pe durata cercetrilor, fr a fi asistat
50

de un avocat, ntruct reglementrile interne care prevedeau asistena juridic obligatorie


pentru minori nu erau aplicabile n cazul infraciunilor care ameninau sigurana statului. A fost
trimis n judecat alturi de alte 15 persoane pentru infraciunea de desfurare de activiti n
scopul divizrii teritoriului naional pentru care Codul Penal prevedea pedeapsa cu moartea.
Curtea a apreciat ca reclamantul nu a fost n msur s participe efectiv la proces n
condiiile n care a fost reprezentat de un avocat abia dup ce au trecut 6 luni i jumtate de la
momentul arestrii, pn la acel moment a fost audiat de politie, procuror i un judector, a fost
trimis n judecat i audiat de instan, a lipsit la cel puin 14 din cele 30 de termene la judecat,
n fond i la rejudecare, ca urmare a problemelor de sntate, iar instana naional nu s-a
preocupat de absena sa i nu a luat nici un fel de masuri pentru a-i asigura prezena. Absena
reclamantului nu a putut fi compensat de prezena avocatului care a intervenit mult mai trziu,
pe parcursul procesului i a lipsit la 17 din 25 de termene, iar n cursul rejudecrii a fost prezent
doar la o edin. n cauz, avocatul nu era desemnat din oficiu. Cu toate acestea, Curtea, n
raport de vrsta reclamantului, de gravitatea infraciunii de care era acuzat, de acuzaiile
contradictorii aduse de politie i de un martor al acuzrii, de numrul edinelor la care acesta
nu a participat, a apreciat ca avocatul reclamantului nu l-a reprezentat in mod adecvat, astfel
nct instana naional ar fi trebuit sa desemneze un avocat din oficiu. Lipsa unei asistente
juridice efective au exacerbat consecinele incapacitii reclamantului de a participa la proces i
au condus la nclcarea dreptului la un proces echitabil - nclcare art.6 1 rap. la art.6 3
lit.c. [194]
Se atenioneaz c acelai avocat nu poate fi concomitent aprtor al inculpatului minor i
al celui adult, care l-a atras la svrirea infraciunii. [62, p.6]
5) bnuitul, nvinuitul, inculpatul este militar n termen. Cu privire la nvinuitul sau
inculpatul militar n termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei instituii
militare de nvmnt, internat ntr-un centru de reeducare sau ntr-un institut medical-educativ,
ori cnd acesta este arestat, chiar n alt cauz, este n afara oricrui dubiu c persoana este
ngrdit, cu sau fr voina sa, n posibilitile de exprimare i de liber micare, avnd, de
regul, un program impus. Astfel, identificarea i strngerea probelor ce-i sunt favorabile este
anihilat sau, cel puin, dificil de realizat, astfel nct legea de procedur penal instituie, pentru
depirea acestor inconveniente, asistena juridic obligatorie n favoarea nvinuitului sau a
inculpatului, din oficiu sau la cererea acestuia;
6) bnuitului, nvinuitului, inculpatului i se incrimineaz o infraciune grav, deosebit de
grav sau excepional de grav. n principiu, atunci cnd o persoan risc s fie privat de

51

libertate, interesele justiiei solicit asistena unui consilier juridic (Quaranta c. Elveiei (1991),
Benham c. Regatului Unit (1996) i Perks i alii c. Regatului Unit (1999)); [54, p.69]
7) bnuitul, nvinuitul, inculpatul este inut n stare de arest ca msur preventiv sau este
trimis la expertiza judiciar psihiatric n condiii de staionar;
8) interesele bnuiilor, nvinuiilor, inculpailor sunt contradictorii i cel puin unul din ei
este asistat de aprtor;
9) n cauza respectiv particip aprtorul prii vtmate sau al prii civile;
10) interesele justiiei cer participarea lui n edina de judecat n prim instan, n apel
i n recurs, precum i la judecarea cauzei pe cale extraordinar de atac. Articolul 6 alin.3 lit. c
asociaz dreptul de a se apra i, dac este necesar, acordarea unui ajutor judiciar gratuit
cerinelor intereselor justiiei, care corespund n esen cu respectarea principiului egalitii
armelor examinat anterior. Curtea a estimat c dreptul de a beneficia de un asemenea ajutor nu
constituie o variant a dreptului de a se apra, ns un drept independent, conform cruia se
aplic normele obiective. Criteriile care permit a fi determinat situaia cnd interesele justiiei
solicit furnizarea unui ajutor judiciar gratuit, presupun natura acuzaiilor aduse mpotriva unei
persoane i necesitatea de a dezvolta argumente de susinere cu privire la problemele
complicate de drept (Pham Hoang c. Franei (1992) i Twalib c. Greciei (1998)). [54, p.69]
ntr-un comunicat din 25 aprilie 2010, adresat ministrului justiiei, Consiliul Naional
pentru Asistena Juridic Garantat de Stat abordeaz, de rnd, cu un ir de probleme privind
starea de lucruri n sistemul asistenei juridice garantate de stat, caracterul nedefinit al normei
prevzute de art. 69 alin.10 din CPP RM, i afirm, c nu este clar cum se parametrizeaz
interesele justiiei i cum se justific acestea pentru a obine asisten juridic garantat de stat.
Potrivit viziunii CNAJGS, aceast norm trebuie s fie aplicabil nu doar la faza judecrii
cauzei, dar i la faza urmririi penale, pe cnd Codul de procedur penal prevede expres doar
faza judecii. Aceasta este n contradicie cu jurispruden CtEDO.
Determinarea faptului c interesele justiiei cer asistena obligatorie a aprtorului
depinde de urmtoarele criterii:
-

complexitatea cazului cu ct mai complicat este cazul, cu att mai mare este
necesitatea acordrii asistenei obligatorii a avocatului;

capacitatea bnuitului, nvinuitului, inculpatului de a se apra singur urmeaz s fie


luate n consideraie capacitile, cunotinele fiecrei persoane n parte;

importana i pericolul faptei n comiterea creia este bnuit sau nvinuit persoana
i sentina probabil. Acest criteriu de unul singur poate justifica asistena obligatorie
a aprtorului.
52

Interesele justiiei pot cere asistena obligatorie a aprtorului i atunci cnd este
examinat un caz de mare importan pentru societate. Interesele justiiei pot cere asistena
obligatorie a aprtorului i n cazul n care este implicat o chestiune de o mare importan
pentru societate, nelund n consideraie dac aceasta poate, sau nu ajuta aprrii. [61, p.374]
Determinarea faptului, c interesele justiiei cer asistena obligatorie a aprtorului, ine
de competena procurorului sau a instanei i depinde conform art.71 alin.2 CPP RM de:
-

complexitatea cazului;

capacitatea bnuitului, nvinuitului, inculpatului de a se apra singur;

gravitatea faptei, de svrirea creia persoana este bnuit sau nvinuit, i de


sanciunea prevzut de lege pentru svrirea ei.

11) procesul penal se desfoar n privina unei persoane iresponsabile, creia i se


incrimineaz svrirea unor fapte prejudiciabile sau n privina unei persoane care s-a
mbolnvit mintal dup svrirea unor asemenea fapte;
12) procesul penal se desfoar n privina reabilitrii unei persoane decedate la
momentul examinrii cauzei.
Dei n CPP a RM exist o list impuntoare a cazurilor de participare obligatorie a
aprtorului, totui nu o putem considera exhaustiv. La aceast concluzie putem ajunge
analiznd art.69, 504 CPP RM, din care rezult, c participarea aprtorului se impune a fi
obligatorie i n cazurile acordului de recunoatere a vinoviei. Deci, considerm c aceast
mprejurare trebuie s fie inclus n art.69 CPP RM, n calitate de condiie a participrii
obligatorie a aprtorului n procesul penal.
Prin ncheierea unui acord de recunoatere a vinoviei, nvinuitul, de fapt, refuz de a fi
judecat n cadrul unui proces judiciar deplin i se priveaz de beneficierea unui ir ntreg de
drepturi. De aceea, nvinuitul trebuie s neleag deplin i clar consecinele acestei hotrri. n
acest sens, aprtorul are un rol primordial.
Prin ncheierea unui acord de recunoatere a vinoviei, nvinuitul, de fapt, refuz de a fi
judecat n cadrul unui proces judiciar deplin i se priveaz de beneficierea unui ir ntreg de
drepturi. De aceea, nvinuitul trebuie s neleag deplin i clar consecinele acestei hotrri.
Aceasta este recunoscut de Codul de procedur penal al RM, care stabilete obligaia
aprtorului de a avea discuii cu clientul su n privina unor momente, odat ce a fost iniiat
procesul de ncheiere a unui acord. [109, p.34]
n acest sens, aprtorul are un rol primordial, deoarece n conformitate cu art.504 alin.2
CPP RM, Acordul de recunoatere a vinoviei se ntocmete n scris, cu participarea

53

obligatorie a aprtorului, nvinuitului sau inculpatului n cazul infraciunilor uoare, mai puin
grave i grave.
n virtutea art.505 alin.2 CPP RM, aprtorul, n condiii de confideniale, discut cu
nvinuitul, inculpatul:
1) toate drepturile procesuale de care dispune nvinuitul, inculpatul, inclusiv:
a) dreptul la un proces complet, rapid i public i c, pe durata acestui proces, el
beneficiaz de prezumia nevinoviei atta timp ct vinovia sa nu i va fi dovedit n mod
legal, asigurndu-i-se toate garaniile necesare pentru aprarea sa;
b) dreptul de a prezenta dovezi n favoarea sa;
c) dreptul de a solicita audierea martorilor acuzrii n aceleai condiii ca i martorii
aprrii;
d) dreptul de a nu spune nimic i de a nu fi obligat s se autoincrimineze;
e) dreptul de a depune declaraii, de a ncheia acord de recunoatere a vinoviei i de a
renuna la declaraia de recunoatere a vinoviei;
2) toate aspectele cazului, inclusiv ordonana de punere sub nvinuire sau, dup caz,
rechizitoriul;
3) toate posibilitile de aprare de care ar trebui s beneficieze n cazul respectiv;
4) pedeapsa maxim i minim care poate fi aplicat n cazul recunoaterii vinoviei;
5) obligaia nvinuitului, inculpatului, n caz de ncheiere a acordului de recunoatere a
vinoviei, de a depune jurmnt n faa instanei c va face declaraii veridice privitor la
infraciunea pus sub acuzaie i c aceste declaraii vor putea fi folosite ntr-un alt proces
mpotriva sa pentru declaraii false;
6) faptul recunoaterii vinoviei nu este consecin a aplicrii violenei sau ameninrii.
Aprtorul certific separat, n scris, declaraia c acordul de recunoatere a vinoviei
de ctre nvinuit, inculpat a fost examinat de el personal, c procedura de ncheiere a lui,
prevzut de prezentul articol, a fost respectat i c recunoaterea vinoviei de ctre nvinuit,
inculpat rezult din nelegerea lor confidenial anticipat (art.505 alin.5 CPP RM).
Instana de judecat, examinnd acordul de recunoatere a vinoviei n edin public,
cu excepia cazurilor n care, conform legii, edina poate fi nchis, trebuie s constate n baza
art.506 alin.3 CPP RM, pe lng datele prevzute n art.336 CPP RM, care se aplic n mod
corespunztor, i urmtoarele:
1) dac exist declaraia aprtorului cu privire la dorina nvinuitului, inculpatului de a
ncheia acord de recunoatere a vinoviei;
2) dac poziia aprtorului corespunde cu poziia nvinuitului, inculpatului;
54

.....
4) inculpatul este chestionat sub jurmnt n urmtoarele privine:
e) dac a primit ordonana de punere sub nvinuire i rechizitoriul i dac le-a discutat cu
aprtorul su;
f) dac este satisfcut de calitatea asistenei juridice acordate de aprtorul su;
g) dac, n urma discuiilor lui cu aprtorul, inculpatul dorete s se accepte acordul de
recunoatere a vinoviei;
Instana, de asemenea, constat n conformitate cu art.506 alin.3 pct.5 CPP RM:
a) dac nvinuitul, inculpatul a avut posibilitatea de a citi i discuta cu avocatul su
acordul privitor la poziia sa pn la semnarea acestuia.
Deci, considerm c cazul ncheierii unui acord de recunoatere a vinoviei trebuie s fie
inclus n art.69 alin.1 CPP RM, n calitate de condiie a participrii obligatorie a aprtorului n
procesul penal.
Din practic mai putem desprinde pericolul formalismului asistenei juridice din oficiu,
exercitate n dese cazuri formal, muli aprtori din oficiu punndu-i semntura pe un act al
crui coninut nu l cunosc pe deplin. [111, p.69]
Curtea European a Drepturilor Omului a apreciat c numirea unui avocat din oficiu nu
rspunde, prin ea nsi, exigenelor Conveniei privind garantarea dreptului la aprare, deoarece
acesta poate deceda, se poate mbolnvi grav sau poate fi mpiedicat o lung perioad s exercite
profesia, sau se poate sustrage ndatoririlor sale. n aceste condiii, dac autoritile sunt
autorizate, trebuie s-l determine pe avocat s se achite de sarcin sau s-l nlocuiasc. n acest
sens, menionm cazul Artico contra Italiei, asupra cruia s-a pronunat Curtea European a
Drepturilor Omului. [96, p.29]
Curtea, n examinarea fondului cauzei, precizeaz faptul c numirea unui avocat din
oficiu nu rspunde, prin ea nsi, exigenelor Conveniei, acest text garantnd o asisten
efectiv.
Aceasta ns nu este asigurat prin simpla desemnare a unui avocat din oficiu, deoarece,
aa cum am indicat supra, el poate s moar, s se mbolnveasc grav etc. n spe, acuzatul
nu s-a bucurat de asisten efectiv n faa Curii de Casaie. Curtea a concluzionat, n
unanimitate, c au fost nclcate prevederile art.6 3 ) din Convenie, condamnnd statul
italian s plteasc patentului o indemnizaie de trei milioane lire. [5, p.274]
n baza celor expuse mai sus, susinem prerea c asistena juridic este conceput ca
important component a dreptului la aprare, care const n aprarea, asistarea i reprezentarea
prilor din proces. [74, p.22]
55

2.2 Statutul procesual al avocatului-aprtor


n realizarea justiiei penale, respectarea drepturilor i intereselor legitime ale indivizilor
are o conotaie privat i o alta public. Prin recunoaterea i garantarea exercitrii efective a
dreptului la aprare al inculpatului, prin asistarea sa de ctre un avocat cu pregtirea adecvat
acuzatorului, se armonizeaz cele dou interese publice (acuzarea i aprarea). [74, p.7]
Dup cum s-a relatat n paragraful I, n coninutul dreptului de aprare este cuprins i
asistena juridic a prilor de ctre un aprtor, persoan cu pregtire special n materia de
drept i care are, prin lege, posibilitatea s apere drepturile i interesele legitime ale prilor. [4,
p.2]
n conformitate cu art.67 alin.1 CPP RM, aprtor este persoana care, pe parcursul
procesului penal, reprezint interesele bnuitului, nvinuitului, inculpatului, i acord asisten
juridic prin toate mijloacele i metodele neinterzise de lege.
Activitatea desfurat de aprtor este un serviciu de necesitate public pentru realizarea
justiiei penale i a aprrii sociale, acestea fiind elemente ce determin natura juridic a aprrii.
[74, p.8] Potrivit DEX - lui aprtor este persoana care apr, protejeaz sau sprijin ceva sau pe
cineva. Alt semnificaie al acestui cuvnt este dat de aceeai surs: persoana care apr cauza
cuiva n faa justiiei.
Aprtor este persoana cu pregtire juridic, avnd dreptul s participe n proces spre a
asigura asistena juridic sau reprezentarea prilor. [2, p.24]
Aprtorul, n sens strict, este avocatul care asist inculpatul, adic acel auxiliar al
justiiei care ndeplinete funcia procesual a aprrii. [119, p.68]
Aprtorul este i trebuie s rmn unul dintre principalii participani n procesul penal,
contribuind, prin calificarea i cunotinele sale de specialitate, la acordarea asistenei juridice
prilor pe care le reprezint sau le asist, fiind, totodat, un colaborator al organelor judiciare
pentru aflarea adevrului i justa soluionare a cauzei, participnd, astfel, la meninerea ordinii de
drept. [95, p.27]
Aprtorul trebuie, n msur deplin, s foloseasc n scopurile aprrii regula despre
aceea c oriice ndoial se tlmcete n folosul nvinuitului, c obligaia probaiunii nvinuitului
se afl n sarcina nvinuitorului i c, neprezentarea probelor privind nevinovia nvinuitului, nu
poate fi examinat ca prob a vinoviei lui. Rolul aprtorului este de a prentmpina orice
greeal sau violare a legii din partea organelor judiciare.
n consecin, aprtorul este obligat s-i exercite activitatea, potrivit scopului pentru
care a fost recunoscut, cu bun credin i cu respectarea ordinii publice i a bunelor moravuri.

56

Aprtorul, n procesul penal, are un loc important i e obligat, conform legii, s fac
totul i s nu scape nimic ce ar putea fi n favoarea nvinuitului. n tiina procesual-penal i
practica judiciar apare cteodat tendina de a micora, ntr-o anumit msur, activitatea
aprtorului ce se argumenteaz prin faptul c ei pot mpiedica activitatea n lupt cu
criminalitatea, c-l ajut pe criminal s scape de rspundere. ns aceasta contravine Constituiei
i Legii cu privire la avocatur. O aprare principial i activ n procesul penal nu mpiedic, ci
contribuie la lupta cu criminalitatea, ajut la nlturarea greelilor n examinarea dosarelor
penale, cu respectarea condiiilor de aprare a intereselor legitime, cu ajutorul mijloacelor
legitime.
Aprtorul nu poate fi asimilat de ctre organele de stat i persoanele cu funcie de
rspundere cu persoana interesele creia le apr i cu caracterul cauzei penale care se
examineaz cu participarea lui. (art.67 alin.1 CPP RM).
Din studiile realizate, s-a constat c aceast cerin nu este respectat cu strictee. n
general, avocaii nu sunt identificai cu clienii sau cu cauzele clienilor, dar probabilitatea unei
atare identificri crete atunci cnd clientul este implicat n politic. [72, p.17] Avocaii nu sunt
trai la rspundere pentru declaraiile fcute n timp ce i reprezint clienii.
n plus, avocailor li se acord un anumit grad de protecie contra reaciilor ostile care ar
putea fi provocate n urma reprezentrii intereselor clienilor nepopulari. Insultarea, calomnierea
avocatului, ameninrile la adresa acestuia, actele de violen comise mpotriva lui n timpul
exercitrii atribuiilor profesionale i n legtur cu aceasta se pedepsesc conform legii (art.52
alin.5 al Legii cu privire la avocatur).
Conform unui intervievat, instanele de judecat cteodat identific avocaii cu clienii
lor n cauzele penale. Un alt intervievat a remarcat c n cazul n care un avocat reprezint o
figur politic, exist o mai mare probabilitatea ca avocatul s fie identificat cu clientul respectiv
de ctre opinia public i, cteodat, i de instan. [72, p.17]
Un alt avocat a relatat c publicul l-a identificat cu un partid din opoziie, cu toate c el
nu este membru al acestui partid. Consecinele acestor identificri nu par a fi serioase i nu au
rezultat, de exemplu, n amenzi, mustrri, retragere a licenelor sau ameninri mpotriva
avocailor. [72, p.17] Dei se nscrie printre principalii participani la rezolvarea cauzei penale i
se situeaz pe poziia procesual a prii, ale crei interese le susine, aprtorul nu este parte n
proces, ci ndeplinete funcia aprrii, funcie ce reprezint o necesitate public. [95, p.32]
Poziia procesual a aprtorului n procesul penal nu este aceea de parte, ntruct el nu
are drepturi i obligaii izvorte din litigiul dedus judecii, ci din lege i din contractul de

57

asisten juridic ncheiat cu clientul. El se situeaz pe poziia procesual a nvinuitului sau a


inculpatului pe care l apr fr, ns, a se confunda cu acesta.
Prin dispoziiile de la art.275 alin.1 CPP al Romniei dreptul de a face plngere mpotriva
msurilor i actelor de urmrire penal i se confer numai persoanei care a fost vtmat n
interesele sale legitime. Formulnd asemenea plngeri, aprtorul nu poate invoca vtmarea
intereselor sale, ci pe cele ale prii n numele creia a fcut cererile care au fost respinse. Aa
fiind, nici sub acest aspect aprtorul nu are interes personal legitim, ci sprijin interesele prii
creia i acord asisten juridic de specialitate. [95, p.33]
Dei se bucur de o poziie special fa de ceilali participani n cadrul procesului penal,
el nu are calitatea de subiect oficial i nici pe aceea de subiect particular.
Aprtorul este i trebuie s rmn unul dintre principalii participani n procesul penal,
contribuind, prin calificarea i cunotinele sale de specialitate, la acordarea asistenei juridice
prilor pe care le reprezint sau le asist, fiind, totodat, un colaborator al organelor judiciare
pentru aflarea adevrului i justa soluionare a cauzei, participnd, astfel, la meninerea ordinii de
drept. [95, p.33]
Aprtorul are o poziie independent fa de parte prin faptul c este chemat s apere
numai interesele legitime ale prii i numai n limitele permise de lege. De asemenea, este
independent i fa de organul penal, pentru c acesta nu-i poate prescrie i limita activitatea
dect n msura n care s-ar depi cadrul legal. [95, p.33]
Avocatul nu-i exercit doar vocaia de aprtor al bnuitului, nvinuitului, inculpatului.
Aprndu-i, el contribuie la nfptuirea corect a justiiei, la soluionarea dreapt a cauzei,
precum i la aprarea intereselor societii n ansamblu. [9, p.49]
Misiunea aprtorului este foarte dificil, deoarece aprarea comport o activitate
suficient de complex. Pe de o parte, caracterul special de ncredere maxim n relaiile dintre
avocat i persoana, aflat n dificultate (clientul), creeaz o microclim moral particular, carei las amprenta asupra tuturor contactelor ce vor urma ntre ei. [9, p.49]
Pe de alt parte, fa de avocat se manifest o atitudine de suspiciune, iar uneori - de lips
de ncredere. Vis-a-vis de condiiile formulate de el, muli (de cele mai dese ori - anchetatorul
penal, procurorul, judectorul, care au o opinie incorect despre avocat) reacioneaz ca la o
ncercare de a-l scoate din cauz pe infractor, pentru ca acesta s evite rspunderea. De
asemenea, trebuie s recunoatem c, uneori, avocatul este privit ca o formalitate fad, pe care
ceilali sunt constrni s o tolereze, fr a o lua n serios. [9, p.49]

58

n calitate de aprtor, n procesul penal pot participa n conformitate cu art.67 alin.2 CPP
RM:
a) avocatul;
b) alte persoane abilitate prin lege cu atribuii de aprtor;
c) un avocat din strintate n cazul n care acesta este asistat de un avocat din RM.
Profesia de avocat poate fi exercitat de persoana care are cetenia Republicii Moldova,
are capacitate deplin de exerciiu, are diplom de liceniat n drept sau echivalentul acesteia, se
bucur de o reputaie ireproabil i a fost admis n profesia de avocat dup susinerea
examenului de calificare. (art.10 alin.1 Legea Republicii Moldova Cu privire la avocatur). [77]
Conform art.43 alin.4 CPP RM, anterior, ca aprtori, n faza judecii puteau fi admii
rudele apropiate ale inculpatului, n baza ncheieri instanei de judecat. [150, p.50-53]
Potrivit art.49 C.P.P. al Federaiei Ruse, n calitate de aprtor la judecat, cu excepia
avocatului, pot fi admii n baza deciziei instanei alte persoane din rndurile rudelor apropiate
ale inculpatului, colegilor de serviciu, cunoscuilor i juritilor care nu au statutul de avocat.
[170, p.140-141], [164, p.9], [180, p.2], [173, p.21]
Conform legislaiei, avocaii sunt independeni. n exercitarea profesiei sale, avocatul este
independent i se conduce numai de lege. Avocatul este liber n alegerea poziiei sale i nu este
obligat s coordoneze aceast poziie a sa cu nimeni, n afar de client.
Legea cu privire la avocatur n art.52, confer anumite garanii specifice ale
independenei avocatului:
-

se interzice imixtiunea n exercitarea profesiei de avocat. Statul asigur respectarea i


protejarea libertii n exercitarea profesiei de avocat, fr discriminare i fr
intervenii nejustificate din partea autoritilor sale sau a publicului;

percheziionarea domiciliului sau a spaiului n care avocatul acord asisten juridic,


a transportului utilizat de acesta, ridicarea obiectelor i documentelor ce aparin
avocatului, controlul i ridicarea corespondenei potale i telegrafice, interceptarea
convorbirilor telefonice i de alt gen nu pot fi fcute dect prin hotrrea instanei de
judecat;

avocatul nu poate fi supus percheziiei corporale sau controlului personal n timpul


exercitrii atribuiilor profesionale, cu excepia cazurilor de infraciune flagrant;

n caz de reinere a avocatului sau de tragere la rspundere penal, organul care a


efectuat msurile n cauz este obligat s informeze Ministerul Justiiei i Consiliul
Uniunii Avocailor n decurs de 6 ore din momentul reinerii sau tragerii la
rspundere penal;
59

insultarea, calomnierea avocatului, ameninrile la adresa acestuia, actele de violen


comise mpotriva lui n timpul exercitrii atribuiilor profesionale i n legtura cu
aceasta se pedepsesc conform legii;

avocatul nu poate fi audiat referitor la esena raporturilor sale cu persoana creia i


acord sau i-a acordat asisten juridic. Totodat, avocatul nu poate fi ascultat ca
martor i nu poate furniza relaii nici unei autoriti sau persoane cu privire la cauza
care i-a fost ncredinat, dect dac are dezlegare prealabil, expres i scris din
partea tuturor clienilor si interesai n cauz. Calitatea de martor are ntietate fa
de calitatea de avocat cu privire la faptele i mprejurrile pe care acesta le-a
cunoscut, nainte de a fi devenit aprtor sau reprezentant al vreunei pri n cauz.
Eliberarea aprtorului de la obligaia de a mrturisi despre mprejurrile care i-au
devenit cunoscute sau ncredinate n legtur cu activitatea sa, servete la asigurarea
intereselor nvinuitului i este drept garanie a libertii avocatului n realizarea
atribuiilor sale.
Garanii suplimentare asupra pstrrii secretului profesional sunt instituite n art.47
CPP RM. Avocatul nu este n drept s divulge informaiile confideniale ce i-au fost
comunicate n timpul acordrii asistenei juridice, precum i s transmit, fr
acordul clientului, unor teri documentele legate de exercitarea delegaiei. Obligaia
de a pstra secretul profesional nu este limitat n timp.
n acelai timp potrivit art.90 alin.5 CPP RM, persoanele care cunosc anumite
circumstane despre cauza respectiv n legtur cu participarea lor la procesul
penal n calitate de aprtor, reprezentant al prii vtmate, prii civile sau prii
civilmente responsabile sunt n drept, n cazuri excepionale, cu consimmntul
persoanei interesele creia le reprezint, s fac declaraii n favoarea ei, ns darea
declaraiilor n aceste cazuri exclude participarea lor ulterioar n procedura acestei
cauze.
Curtea constituional a Federaiei Ruse a artat n decizia sa [172] c eliberarea
avocatului de obligaia de a da declaraii despre faptele care i-au devenit cunoscute,
nu-l priveaz de dreptul de a participa ca martor n cazurile cnd avocatul i clientul
su sunt interesai n scoaterea la iveal a unor sau altor informaii importante
pentru aprarea intereselor legale (art.56 alin.3 pct.2 CPP al Federaiei Ruse).
Aceast norm, de asemenea, nu constituie un impediment pentru avocat de a
participa, n calitate de martor, n proces, cu condiia de schimbare ulterioar a
statutului procesual i drepturilor i intereselor persoanelor care le-au ncredinat
60

informaia ce urmeaz s fie dezvluit. Refuzul instanelor de a asculta persoanele


respective, la cererea i acordul lor de a da declaraii, cu acordul persoanelor care au
furnizat informaii n condiii de confidenialitate, ar avea drept consecin
nclcarea dreptului constituional la aprare i ar denatura esena lui;
-

Instanele judectoreti i organele de urmrire penal i asigur avocatului spaiu


pentru exercitarea atribuiilor profesionale n incinta instituiilor respective;

Nici o autoritate public nu poate influena direct sau indirect i nu poate controla
contractul dintre avocat i client.

Pe lng acestea, n conformitate cu art.26 alin.4 din Constituia RM amestecul n


activitatea persoanelor care exercit aprarea n limitele prevzute se pedepsete prin lege. La
moment, cu regret, nu exist legi de implementare a acestei prevederi care s specifice pedeapsa
pentru un astfel de amestec.
n pofida acestor garanii de independen, cteodat totui exist cazuri de amestec sau
intimidare a avocailor... [72, p.18]
Consiliului Baroului Avocailor din Republica Moldova, examinnd n edin
extraordinar la 14 noiembrie 2006 sesizarea avocailor Eugen Tetelea i Maria Tetelea cu sediul
n oraul Clrai, str. Alexandru cel Bun, 159 a decis urmtoarele:
1. A califica percheziionarea birourilor i domiciliului avocailor Eugen i Maria Tetelea
drept aciune ilegal, n sensul Articolului 8 al Conveniei Europene pentru Aprarea Drepturilor
Omului i a Libertilor Fundamentale.
2. A exprima protestul mpotriva aciunilor ofierului de urmrire penal, procurorului i
judectorului de instrucie n raport cu avocaii Eugen i Maria Tetelea, calificnd aceste aciuni
drept abuz i exces de putere.
3. A cere autoritilor competente s investigheze legalitatea procedurii de
percheziionare a birourilor avocailor Tetelea i a domiciliului acestora i s se abin de la
asemenea fapte pentru viitor.
Avocaii Baroului au fost chiar ameninai de ctre Procurorul General cu tragerea la
rspundere penal pentru adresrile lor ctre organizaiile internaionale privind nclcrile
grave ale drepturilor i libertilor cetenilor n Republica Moldova. (Hotrrea Consiliului
Baroului de Avocai din 30 iunie 2006).
Printre formele intimidrii, identificate de ctre intervievai sunt: ameninri din partea
ofierilor din organele de urmrire penal, precum c clientul va avea de suferit n cazul n care
avocatul l va reprezenta prea zelos, ameninri cu violen din partea rudelor victimei i
hruiala avocailor de ctre diveri inspectori i controale de stat. [72, p.18]
61

Totui civa intervievai au menionat c reputaia unui avocat poate avea multe de
remarcat i n cazul dac el sau ea pot fi influenai sau intimidai. Avocaii, care se bucur de o
reputaie de persoane independente, rareori se confrunt cu ncercri de amestec sau intimidare.
[72, p.18]
Avocaii au temeiuri serioase de a crede c discuiile telefonice ale lor cu clienii sunt
interceptate de ctre autoritile statului, ndeosebi la exercitarea atribuiilor n dosare penale de
rezonan. [123, p.1]
Curtea European a Drepturilor Omului, n hotrrea din 10 februarie 2009, n cauza
Iordachi i alii ceteni din Moldova, a constatat c legislaia moldoveneasc nu acord o
protecie adecvat mpotriva abuzului puterii de stat n domeniul interceptrii convorbirilor
telefonice. Curtea a fost frapat de lipsa unor reglementri clare, care ar indica ce se ntmpl n
cazul interceptrii unei convorbiri dintre avocat i client i a apreciat acest fapt ca o nclcare a
dreptului reclamanilor (toi sunt avocai) garantat de art.8 al Conveniei pentru Aprarea
Drepturilor i a Libertilor Fundamentale ale Omului. [123, p.1], [195]
Colegiul penal lrgit al Curii Supreme de Justiie a admis recursul n anulare declarat
de avocaii Gheorghe Ulianovschi i Babbr Marian n interesele nvinuitului K.M., caseaz
parial ncheierea judectorului de instrucie al Judectoriei Centru, mun. Chiinu din 24
martie 2008 n partea n care s-a dispus autorizarea ridicrii descifrrii convorbirilor telefonice
de intrare i de ieire, cu indicarea informaiei privind numrul IMEI, zona de aflare a
abonatului i datele de anchet a posesorului cu nr.79472772, i descifrarea SMS expediate i
primite pentru perioada de timp 01.01.2008, pn la momentul eliberrii informaiei. Decizia
este irevocabil. [26]
Curtea European a reiterat n cauza Mancevschi, cetean al Moldovei (cererea
nr.33066/04, Hotrrea din 07 octombrie 2008), c percheziia biroului avocatului este privit ca
constituind o ingerin n viaa privat i a corespondenei i, potenial, a domiciliului (a se
vedea Niemietz v. Germany, 16 decembrie 1992, 29-33, i Tamosius v. the United Kingdom
(dec.), nr.62002/00, ECHR 2002-VIII; a se vedea, de asemenea, Sallinen and Others v. Finland,
nr.50882/99, 71, 27 septembrie 2005, care confirm c percheziia biroului avocatului
constituie o ingerin n dreptul la respectarea domiciliului i Wieser and Bicos Beteiligungen
GmbH v. Austria, nr. 74336/01, 43, ECHR 2007-...). n aceste circumstane, i anume prin
prisma formulrii n termeni largi a mandatelor de percheziie i a absenei vreunei msuri de
garanie a confidenialitii avocat-client, Curtea a constatat c autoritile naionale nu au adus
motive relevante i suficiente la eliberarea acestor mandate. Prin urmare, a avut loc violarea
art.8 CEDO. [196]
62

Intervievaii nu au raportat nici un caz cnd juritii au fost sancionai oficial pentru
independena de care au dat dovad n reprezentarea clienilor. [72, p.18] n acelai timp, n anul
2000, Curtea Constituional a amendat preedintele Uniunii Avocailor pentru faptul c el a
criticat decizia Curii, care declara neconstituionale cteva prevederi din Legea cu privire la
avocatur din 1999. n ediia din februarie 2000 a sptmnalului Economicheskoe Obozrenie,
dnsul a menionat c hotrrea Curii va rezulta n anarhie complet n profesia de avocat. La
fel, el a sugerat faptul c judectorii Curii Constituionale nu au recunoscut Curtea European
pentru Drepturile Omului drept autoritate i i-a pus ntrebarea Este oare constituional Curtea
Constituional?. n conformitate cu articolul 82 alin1 lit.e al Codului jurisdiciei
constituionale, curtea l-a amendat cu 360 lei MD pentru lips de respect fa de Curte i de
decizia sa. Totui, n anul 2004 Curtea European pentru Drepturile Omului a decis c Curtea
Constituional a nclcat articolul 10 al Conveniei Europene pentru aprarea drepturilor omului
i a libertilor fundamentale atunci, cnd l-a amendat pe preedintele Uniunii Avocailor.
(Amihalachioaie contra Moldovei, nr.60115/00, 20 Apr. 2004).
Consiliului Baroului Avocailor din Republica Moldova a dat publicitii declaraia din
20 noiembrie 2006, n legtur cu abuzurile autoritilor fa de instituia avocaturii prin care a
reamintit Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne i Judectorilor c, ntr-o
societate bazat pe respectul fa de justiie, avocatul nu deine doar un rol tehnic i misiunea sa
nu se limiteaz doar la executarea unui mandat n cadrul legii. ntr-un stat de drept avocatul este
indispensabil justiiei i justiiabililor i are sarcina de a apra drepturile i libertile acestora.
Acest rol impune statului obligaia de a garanta avocatului o independen absolut i o libertate
fa de orice presiune. Din aceste considerente, intimidarea avocailor, indiferent de modul in
care este efectuat, submin actul de justiie ca fundament al statului de drept. Pornind de la cele
expuse, Consiliul Baroului Avocailor din Moldova solicit Ministrului Afacerilor Interne i
Procuraturii Generale s nu recurg fr necesitate la efectuarea aciunilor procesuale fa de
avocai, pentru a nu prejudicia dreptul la aprare a clienilor lor. Solicitm judectorilor de
instrucie s dea dovad de responsabilitate i s nu autorizeze percheziiile i alte aciuni
procesuale mpotriva avocailor, doar n cazul existenei unor temeiuri sigure, c acest lucru este
absolut legal.
Principiul independenei procesuale a avocatului determin limitele eventualelor
divergene n raporturile cu clientul att n alegerea mijloacelor, metodelor de aprare, ct i a
poziiei privitoare la cauz. De asemenea, acest principiu determin criteriile morale, estimeaz
admisibilitatea nzuinelor sale de pe poziia legalitii, oportunitii i justificrii morale.
Independena procesual a avocatului, fiind o condiie necesar a executrii de ctre el a
63

obligaiunilor sale profesionale, contribuie la consolidarea autoritii sociale a activitii


avoceti.
Aprtorul are drepturi generale, proprii profesiei de avocat i drepturi speciale,
determinate de specificul activitii desfurate n cursul procesului penal, n fiecare faz
procesual. [9, p.50]
Drepturile i obligaiile aprtorului. Aprtorul, n funcie de calitatea procesual a
persoanei, ale crei interese le apr, n faza de urmrire penal, are dreptul:
-

a fi informat privind esena bnuirii sau nvinuirii. Acest drept este tangenial cu
dreptul de a primi gratuit copile hotrrilor ce aduc atingere drepturilor i intereselor
clientului su;

a participa la efectuarea aciunilor procesuale. Organele judiciare au obligaia de a


permite aprtorului nvinuitului sau inculpatului s asiste la efectuarea oricrui act
de urmrire penal. n cursul urmririi penale, aprtorul, nvinuitul sau inculpatul are
dreptul s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal, ns lipsa aprtorului
nu mpiedic efectuarea actelor de urmrire penal, dac se dovedete c acesta a fost
ntiinat asupra datei i orei efecturii actelor respective. Aprtorul, din momentul
n care a fost admis s participe la proces, are dreptul s asiste la aciuni de procedur,
efectuate cu participarea bnuitului, nvinuitului, ct i ntreprinse n legtur cu
cererea bnuitului, nvinuitului sau al aprtorului. Curtea Constituional a Romniei
a declarat anticonstituionale dispoziiile art.172 alin.1, teza nti i art.173 alin.1 din
Codul de procedur penal a Romniei, n msura n care acestea nu acord dreptul
aprtorului de a participa i la alte acte de urmrire penal, la care nu particip
persoana aprat n motivarea excepiei de neconstituionalitate, autorul acesteia
susine c textul de lege criticat este neconstituional n raport cu dispoziiile art.24
din Constituie i cu prevederile art.6 alin.1 din Codul de procedur penal, ntruct,
anterior modificrii aduse prin art.I pct.99 din Legea nr.356/2006, art.172 alin.1 din
Codul de procedur penal, permitea aprtorului, nvinuitului sau inculpatului s
asiste la efectuarea tuturor actelor de urmrire penal. De asemenea, arat c
dreptul la aprare trebuie neles ca fiind garantat constituional numai dac, i n
msura n care, textele de lege care l reglementeaz, fac referire explicit la
intervalul de timp n interiorul cruia el poate fi exercitat, dar, n egal msur, i la
ansamblul msurilor i actelor procesuale dispuse de organele judiciare pe toat
durata procesului penal. Curtea constat c aceasta este ntemeiat, pentru
urmtoarele considerente: 1. Art.24 din Constituie, cu denumirea marginal
64

Dreptul la aprare, prevede:(1) Dreptul la aprare este garantat. (2) n tot


cursul procesului, prile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din
oficiu. Textul constituional nu condiioneaz, nu limiteaz i nici nu restrnge n
vreun fel dreptul la aprare al parilor din proces, n tot cursul procesului. Se mai
constat c textul constituional nu distinge ntre fazele procesului i nici fa de
natura juridic a acestuia. 2. Codul de procedur penal, n art.6 din capitolul I
Scopul i regulile de baz ale procesului penal al titlului I, dezvolt prevederile
art.24 din Constituie, cu aplicaiune la procesul penal. Prile procesului penal au
dreptul de a fi asistate de aprtor la efectuarea oricrui act de urmrire penal i
nu doar la efectuarea acelora care implic audierea sau prezena prii. [33]
n Cauza Magee c. Regatului Unit, (Hotrrea din 6 iunie 2000, 41, 43-46) Curtea
European a Drepturilor Omului a statuat c n situaia n care reclamantul solicit
expres prezena unui avocat n timpul interogatoriului, iar aceast solicitare i este
refuzat pentru o perioada de timp destul de lung mai mult de 48 de ore n care
interogatoriul continu, iar persoana recunoate acuzaiile ce i se aduc privind
implicarea intr-un atentat cu explozibil mpotriva armatei, drepturile aprrii au fost
nclcate ntr-o manier ireparabil indiferent de justificrile care au stat la baza
unui astfel de refuz incompatibil cu drepturile pe care art.6 din Convenie le
confer unui acuzat. Chiar dac, n fond, reclamantul nu a fost supus unor rele
tratamente, iar recunoaterea acuzaiilor a fost voluntar fcut de ctre acesta,
faptul c a fost privat de asisten juridic pentru mai mult de 48 de ore, iar
declaraiile de recunoatere au fost fcute la sfritul primelor 24 de ore ale privrii
sale de libertate i au devenit elementul cheie al rechizitoriului i, ulterior, al
condamnrii, constituie nclcri ale art.6 paragraful 1 pct-3 din Convenie; [197]
Conform art.92 alin.2 pct.6 CPP RM, avocatul martorului este n drept a se adresa, cu
permisiunea organului de urmrire penal, persoanei interesele creia le reprezint cu
ntrebri, observaii, ndrumri. Cu regret, dreptul de adresare a ntrebrilor n cadrul
ascultrii bnuitului, nvinuitului nu este expres stipulat n art.68 i 80 CPP RM, cu
alte cuvinte, acest drept nu este prevzut pentru avocat-aprtor i avocatreprezentant al victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile n
caz de asistare la realizarea actelor de urmrire penal. Propunem a fi inclus acest
drept n art.68 i 80 CPP RM;

65

s aib ntrevederi cu bnuitul, nvinuitul, inculpatul, fr a se limita numrul i


durata lor. Numai ntrevederea n lipsa persoanelor strine va aduce la o discuie
sincer ntre nvinuit i aprtorul su. n caz contrar, ntrevederea i pierde sensul;

a explica persoanei pe care o apr drepturile ei;

a ateniona persoana care efectueaz aciunea procesual, asupra nclcrilor legii, n


caz de admitere a lor;

a prezenta documente sau alte mijloace de prob, pentru a fi anexate la dosarul penal
i cercetate n edina de judecat;

a cere recuzarea persoanei care efectueaz urmrirea penal, procurorului, expertului,


interpretului, traductorului i grefierului;

a nainta cereri;

a nainta obiecii mpotriva aciunilor organului de urmrire penal i a cere


includerea obieciilor sale n procesul-verbal;

a lua cunotin de procesele-verbale ale aciunilor la care a participat i a cere


completarea lor;

a lua cunotin de materialele cauzei penale, din momentul terminrii urmririi


penale, s noteze orice date din dosar i a-i face copii;

a primi gratuit copiile hotrrilor ce aduc atingere drepturilor i intereselor clientului


su. Avnd la baz ncheierea judectorului de instrucie din 20.11.06, s-a constatat
c nclcarea dreptului la un proces echitabil prevzut de art.6 CEDO, precum i a
dreptului prevzut n art.68 alin.1 pct.13 CPP RM, refuzul organului de urmrire
penal a prezenta la cererea aprtorului copiile: ordonanei de ncepere a urmririi
penale n privina lui O.I.; a procesului-verbal de reinere a acestuia n calitate de
bnuit; a actelor de aplicare a arestrii preventive i a altor documente procesuale,
care afecteaz drepturile sale constituionale; [50]

a depune plngeri mpotriva aciunilor i hotrrilor organului de urmrire penal;

a participa la mpcare cu partea oponent;

a nainta obiecii referitor la plngerile altor participani la proces;

a nainta obiecii mpotriva aciunilor ilegale ale celorlali participani n proces;

s-i fie compensate cheltuielile suportate n cauza penal de persoana interesele creia
le apr sau, n cazurile prevzute de lege, din bugetul statului;

s-i fie reparat prejudiciul cauzat de aciunile nelegitime ale organului de urmrire
penal sau ale instanei.

66

Aceste drepturi sunt nscrise n art.68 CPP RM. Avnd n vedere c conform art.68 alin.7
CPP aprtorul are i alte drepturi i obligaii prevzute de CPP RM, putem afirma c dreptul
bnuitului din art.64 alin.2 pct.4 CPP RM, n caz de reinere, s primeasc consultaie juridic, n
condiii confideniale, din partea aprtorului pn la nceputul primei audieri n calitate de
bnuit, poate i trebuie s fie raportat i la dreptul aprtorului n caz de reinere a bnuitului, de
a-i oferi consultaie juridic, n condiii confideniale, pn la nceputul primei audieri n calitate
de bnuit a persoanei respective.
Aprtorul nu este n drept s ntreprind careva aciuni mpotriva intereselor persoanei
pe care o apr i s-o mpiedice s-i realizeze drepturile.
Prin ncheiere interlocutorie [48] din 28 martie 2005, a fost sesizat Consiliul Baroului
Avocailor din RM, privitor la faptul c avocatul Daco Ludmila, admis pentru aprarea
intereselor cet. Lalac E., din oficiu contrar prevederilor art.68 CPP RM, nclcnd art.46 al
Legii cu privire la avocatur nr.1260 din 19.07.2002, conform crora avocatul nu are dreptul s
acioneze contrar intereselor legitime ale clientului, s ocupe poziie juridic fr a coordona cu
acesta.... nu a reacionat n careva mod la nclcarea drepturilor cet. Lalac E., (trimiterea
cauzei penale n judecat, fr naintarea acuzrii nvinuitului), ba mai mult ca att, a solicitat
punerea pe rol a cauzei penale n lipsa clientului, care se eschiveaz de la rspundere penal.
Consiliul Baroului, mulumind pentru sesizare, a ajuns la concluzia c avocatul Daco
Ludmila a admis o uoar nclcare de procedur, dar, din punct de vedere tactic, s-a comportat
corect, deoarece procesul penal a fost ncetat, iar clientul su eliberat de rspundere penal. [110,
p.29]
Aprtorul nu poate, contrar poziiei persoanei pe care o apr, s recunoasc participarea
ei la infraciune i vinovia de svrire a infraciunii. Desigur, este absolut inacceptabil
recunoaterea de ctre avocat a vinoviei clientului su, dac ultimul o infirm. n cazul
contestrii de ctre inculpat a vinoviei sale, avocatul-aprtor este legat de poziia clientului
su. El nu are dreptul s afirme c inculpatul este vinovat i s construiasc aprarea doar
invocnd circumstanele atenuante. El este obligat s analizeze, n cel mai meticulos mod, toate
argumentele nvinuirii, s supun examinrii toate prile slabe ale acesteia, s spun totul ce
poate fi supus spre confirmarea declaraiilor nvinuitului care contest acuzarea". [9, p.50]
n conformitate cu art.54 alin.3 al Legii cu privire la avocatur avocatul nu are dreptul s
acioneze contrar intereselor legitime ale clientului, s ocupe o poziie juridic fr a o
coordona cu acesta (cu excepia cazurilor cnd clientul i recunoate vina), s refuze, fr
motive ntemeiate, aprarea bnuitului, nvinuitului, inculpatului sau a condamnatului, la care
s-a obligat.
67

Deci, altfel se prezint lucrurile dac bnuitul, nvinuitul, inculpatul i-a recunoscut
vinovia, iar aprtorul, n rezultatul studierii atente a tuturor materialelor cauzei, discuiilor
detaliate cu clientul, participrii la ancheta judiciar, ajunge la concluzia c, n realitate, este
vorba despre autodefimare.
n fapt, clientul nu a comis infraciunea, dar, datorit unor motive personale, i asum
vina altuia, fie a inventat nsi infraciunea. n aceast situaie, aprtorul nu mai este legat de
poziia clientului. El este n drept s-i construiasc aprarea de pe poziia combaterii nvinuirii,
s probeze nevinovia bnuitului, nvinuitului, inculpatului. n cazul dat, aprarea nu slbete, ci
dimpotriv - se consolideaz la maxim. Chiar dac, de cele mai dese ori, clientul, care se
autodefimeaz, acoper o persoan apropiat (printele, copilul, soul, fratele etc.), aprtorul
acestuia nu trebuie s uite nici pentru o clip unul dintre principiile formulate n art.1 CPP:
...nici un om nevinovat s nu fie tras la rspundere penal i condamnat. Chiar aflat sub
impactul acestei situaii extrem de dificile, aprtorul nu trebuie s fac compromisuri cu
propria-i contiin i s ntreprind toate msurile n vederea reabilitrii persoanei nevinovate.
[9, p.50]
Aprtorul nu este n drept a destinui informaiile care i-au fost comunicate n legtur
cu exercitarea aprrii, dac aceste informaii pot fi utilizate n detrimentul persoanei pe care o
apr.
Avocatul nu este n drept a renuna nemotivat la aprare. Aprtorul nu este n drept a
nceta de sine stttor mputernicirile de aprtor, a mpiedica invitarea unui alt aprtor sau
participarea lui n aceast cauz. Aprtorul nu este n drept a transmite altei persoane
mputernicirile sale de a participa n cauza respectiv.
Aprtorul nu este n drept fr consimmntul persoanei pe care o apr:
1) a o declara vinovat n svrirea infraciunii;
2) a declara mpcarea cu partea oponent;
3) a recunoate aciunea civil;
4) a-i retrage plngerile sale;
5) a retrage apelul sau recursul mpotriva sentinei de condamnare.
Aprtorul este obligat:
1) a se prezenta la chemarea organului de urmrire penal sau a instanei;
2) a se supune dispoziiilor legitime ale reprezentantului organului de urmrire penal i
ale preedintelui edinei de judecat;
3) a nu prsi sala de edine pn la anunarea ntreruperii, fr permisiunea
preedintelui edinei;
68

4) a respecta ordinea stabilit n edina de judecat.


Renunarea la aprtor nseamn voina bnuitului, nvinuitului, inculpatului de a-i
exercita el nsui aprarea, fr a apela la asistena juridic a unui aprtor. Cererea de renunare
la aprtor se anexeaz la materialele cauzei (art.71 alin.1 CPP RM).
Nu este admis renunarea la aprtor atunci cnd este motivat prin imposibilitatea de a
plti asistena juridic, sau este dictat de alte circumstane. Organul de urmrire penal sau
instana este n drept de a nu accepta renunarea la aprtor, n cazurile cnd participarea acestuia
este obligatorie conform 69 alin.1 pct.212 CPP RM.
Admiterea sau neadmiterea renunrii la aprtor este decis de organul de urmrire
penal sau de instan prin hotrre motivat. Din momentul cnd s-a admis renunarea la
aprtor, bnuitul, nvinuitul, inculpatul i exercit aprarea de sine stttor. Bnuitul,
nvinuitul, inculpatul care a renunat la aprtor, este n drept, n orice moment al procesului, s
revin asupra renunrii i s invite un aprtor, sau s cear desemnarea unui avocat care acord
asisten juridic garantat de stat.
Aprtorul are o poziie independent fa de parte. Dei reprezint interesele prii, fiind
legat sub multiple aspecte de voina acesteia, aprtorul devine independent prin faptul c este
chemat s apere doar interesele legitime permise de lege.
n ncheiere, menionm c avocatul trebuie s in seama ntotdeauna de onoarea i
demnitatea calitii pe care o are, s depun eforturi n vederea consolidrii autoritii i a
prestigiului avocaturii n ansamblu. Dac avocatul abordeaz lucrurile anume de pe aceste poziii
principiale, el va reui s-i ndeplineasc sarcina, iar cauza se va ncununa cu succes.
Dup cum s-a menionat n conformitate cu art.67 alin.1 CPP RM, aprtor este
persoana care, pe parcursul procesului penal, reprezint interesele bnuitului, nvinuitului,
inculpatului, i acord asisten juridic prin toate mijloacele i metodele neinterzise de lege.
Acest articol face parte din Capitolul II Titlul III al Prii generale al CPP al RM, ntitulat partea aprrii. Art.6 CPP RM pct.30 definete partea aprrii - persoanele abilitate prin lege s
efectueze activitate de aprare (bnuitul, nvinuitul, inculpatul, partea civilmente responsabil i
reprezentanii acestora). Considerm o omitere esenial, lipsa aprtorului n aceast norm
procesual, care explic nelesul sintagmei-partea aprrii. Propunem s fie inclus n textul
respectiv i aprtorul.
2.3 Statutul procesual al avocatului-reprezentant
n situaiile n care unele pri nu pot sau nu doresc s participe la desfurarea procesului
penal, s-a admis ca acestea s aib, n general, dreptul de a fi nlocuite prin reprezentani, pe care
69

urmeaz s-i mputerniceasc potrivit legii. Reprezentanii sunt persoane mputernicite n cadrul
procesului penal s participe la actele procesuale, n numele i n interesul unei pri din proces.
Reprezentanii pot ndeplini toate actele procesuale pe care le-ar fi putut efectua i partea
pe care o reprezint, cu excepia celor care au caracter personal. Persoanele care reprezint una
din prile n procesul penal, devin prin aceasta participani la activitatea procesual, nu ns i
pri n proces. Ei pot avea calitatea de reprezentani legali sau convenionali.
Prin noiunea de reprezentare se subnelege ndeplinirea de ctre reprezentant a
drepturilor i obligaiilor reprezentatului. Reprezentare este nfptuirea aciunilor juridice n
msura mputernicirilor avute de ctre o persoan, numit reprezentant din numele altei persoane
numit reprezentat.
Reprezentarea este o instituie specific soluionrii cauzelor de ctre instanele
judectoreti, care const n mputernicirea unei persoane de a ndeplini, n cadrul procesului
penal, acte procesuale pe seama unei pri care nu se poate prezenta sau nu dorete s se
nfieze n faa organelor judiciare. [95, p.33]
Scopul reprezentrii n procesul penal este acordarea ajutorului juridic n aprarea
drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor reprezentate. Datorit institutului reprezentrii,
drepturile i interesele unora sunt reprezentate i aprate de alii. Reprezentarea, n sensul ei
special, nseamn, c reprezentanii acioneaz din numele i n folosul reprezentatului, iar uneori
chiar i substituie n procesul penal. Datorit institutului reprezentrii, cetenii i persoanele
juridice, ce au interes ca soluionarea cauzei penale, au posibilitatea de a-i realiza drepturile i
obligaiile procesuale prin reprezentani.
Legislaia procesual-penal prevede reprezentani ai prii vtmate, prii civile i prii
civilmente responsabile. Instituia reprezentrii n procesul penal poate fi convenional i legal.
Reprezentarea legal are loc n baza legii. Persoana incapabil, participant la proces,
nu-i poate exercita de sine stttor drepturile prevzute de CPP RM, acestea fiind exercitate de
reprezentantul ei legal.
n cazul n care partea civil iresponsabil nu are reprezentant legal, participarea ei n
procesul penal este suspendat, iar aciunea civil rmne fr examinare, dac procurorul nu
nainteaz aciune n interesele acesteia fa de nvinuit, inculpat sau fa de persoana care poart
rspundere material pentru faptele nvinuitului, inculpatului. n cazul iresponsabilitii prii
civilmente responsabile, participarea acesteia la proces este suspendat, iar aciunea civil nu
este examinat.
Reprezentarea legal are ca scop aprarea drepturilor i intereselor nvinuitului, ale prii
vtmate, ale prii civile i civilmente responsabil, care, din cauza pierderii totale sau pariale a
70

capacitii de exerciiu, nu au posibilitatea, ori nfrunt dificulti n aprarea autonom a


drepturilor i intereselor lor.
Reprezentarea legal presupune participarea n proces, n mod necesar, a unei persoane
desemnate de lege n locul persoanei interesate, care nu are dreptul de a sta n cauz n mod
nemijlocit, ci numai interpus prin intermediul reprezentantului su legal. [129, p.145]
Conform art.77 alin.1 CPP RM, reprezentanii legali ai victimei, prii vtmate,
prii civile, bnuitului, nvinuitului, inculpatului sunt prinii, nfietorii, tutorii sau curatorii
lor, care reprezint n procesul penal interesele participanilor la proces minori sau
iresponsabili.
nvinuitul i bnuitul pot avea doar reprezentani legali. n procesul penal ei acioneaz de
rnd cu persoanele reprezentate, dar nicidecum n locul lor. Participarea aprtorului nu
elibereaz reprezentantul legal de reprezentare.
Reprezentantul legal este admis n proces n baza unei hotrri motivate a organului de
urmrire penal sau, dup caz, a instanei de judecat.
Reprezentarea n baza legii este stabilit de ctre legislator pentru bnuiii i nvinuiii
care nu au atins majoratul, care se afl sub tutel i curatel, care au svrit o infraciune n stare
de afect ori s-au mbolnvit de alienaie sau debilitate.
Reprezentarea mandatar (Reprezentarea convenional) are loc n baza unui acord
de voin a participanilor i este ntemeiat pe existenta unui contract de mandat. Cu excepia
inculpatului, pentru care exist restricii n ceea ce privete reprezentarea, toate celelalte pri pot
fi ntotdeauna reprezentate. Convenionalizarea este reprezentarea care este realizat n baza unui
contract ntre dou persoane ce sunt dotate cu capacitatea deplin de exerciiu n procesul penal,
de exemplu: ntre partea vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil i reprezentantul
acestora. Reprezentarea convenional este ntemeiat pe existena unui contract de mandat ntre
reprezentant i reprezentat (persoana cu capacitatea deplin, care este parte n proces).
Mandant (subiect al reprezentrii) poate fi orice persoan care are calitatea de parte n
procesul penal, n cazurile n care legea permite reprezentarea.
Mandatar (reprezentant convenional) poate fi orice persoan fizic care are capacitatea
de a exercita, de a asista n justiie.
Interesele persoanelor fizice sunt reprezentate de avocai i de rudele apropiate, iar ale
persoanelor juridice de personalul prevzut de statut, de obicei, consultantul juridic, sau
avocatul. Reprezentanii prii vtmate particip n proces deopotriv cu partea vtmat, iar
reprezentanii prii civile i ai prii civilmente responsabile, att deopotriv cu ei, ct i n locul
lor.
71

Reprezentani ai victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile sunt
persoanele mputernicite de ctre acestea s le reprezinte interesele n cauza penal.
La suportul juridic al reprezentrii atribuim i urmtoarele norme:
Art.58 alin.9 CPP RM- Victima beneficiaz de drepturile sale i i exercit obligaiile
personal sau, dac legea permite, prin reprezentani;
Art.60 alin.4 CPP RM- Partea vtmat beneficiaz de drepturile sale i i exercit
obligaiile personal sau, dac legea permite, prin reprezentani.
Art.62 alin.5 CPP RM- Partea civil i exercita drepturile i obligaiile sale personal
sau, dup caz, prin reprezentant.
n calitate de reprezentani ai victimei, prii vtmate, prii civile i prii civilmente
responsabile, pot participa avocai i alte persoane mputernicite cu asemenea atribuii prin
procur. n calitate de reprezentant al persoanei juridice, constituit ca parte civil sau parte
civilmente responsabil, este admis conductorul unitii respective, la prezentarea legitimaiei.
Aceast prevedere din art.79 alin.2 CPP RM, mpiedic participarea n calitate de reprezentant,
chiar i a unui subiect foarte competent, cum ar fi avocatul. [86, p.22]
Totui, n practica judiciar, s-a fcut interpretare extensiv, realizat de organele
judiciare a acestei norme, avndu-se n vedere art.6 alin.3 CEDO, art.26 din Constituia RM,
art.17 CPP RM, admind, fr echivoc, participarea aprtorului alturi de reprezentant. [50]
Atunci cnd, dup constituirea persoanei ca reprezentant al victimei, prii vtmate,
prii civile, prii civilmente responsabile, este constatat lipsa de temeiuri pentru a menine
persoana n calitatea respectiv, organul de urmrire penal sau instana decide a nceta
participarea acesteia ca reprezentant. Participarea reprezentantului nceteaz, de asemenea, i n
cazurile n care atribuiile lui au fost suspendate de persoanele care i-au delegat iniial aceste
atribuii, sau reprezentantul, care nu este avocat, a refuzat s participe n continuare n aceast
calitate.
Partea vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil poate avea civa
reprezentani, ns organul de urmrire penal sau instana este n drept a limita numrul
reprezentanilor care particip la aciuni procesuale, sau n edina de judecat pn la un
reprezentant.
Potrivit Legii nr.1260-XV din 19.07.2002, avocatura este o instituie menit s asigure,
pe baz profesional, acordarea de asisten juridic calificat persoanelor fizice i juridice, n
scopul aprrii drepturilor, libertilor i intereselor lor legitime, precum i al asigurrii accesului
la nfptuirea justiiei.

72

Potrivit Recomandrii Comitetului de Minitri al Consiliului Europei (Rec. (2000-21)


termenul de avocat desemneaz o persoan calificat i abilitat n conformitate cu dreptul
naional s pledeze n faa instanei de judecat, s acioneze n numele clienilor si, s practice
dreptul, s apar n faa unei instane de judecat sau s se consulte i s reprezinte n materie
juridic clienii si.
n conformitate cu prevederile art.79 alin.2 CPP RM, n calitate de reprezentani ai
victimei, prii vtmate, prii civile i prii civilmente responsabile la procesul penal pot
participa avocai i alte persoane mputernicite cu asemenea atribuii de ctre participantul la
procesul respectiv, prin procur. Astfel, instituia reprezentrii este folosit de facto pentru
desfurarea unor activiti tipice de avocatur de ctre persoane care nu dein autorizaia
necesara, care este licena pentru exercitarea profesiei de avocat. Statul, prin intermediul cadrului
normativ existent, a instituit o serie de instrumente, menite s asigure standarde minime de
calitate n procesul de acordare a asistenei juridice n procedurile judiciare, dup cum urmeaz:
acordarea asistenei juridice n procedurile judiciare nu este o activitatea pur tehnic, iar
misiunea reprezentantului nu se limiteaz doar la executarea unui mandat n cadrul legii. ntr-un
stat de drept, o aprare calificat i eficient este indispensabil unei justiii i justiiabililor,
avnd sarcina de a apra drepturile i libertile acestora.
n acelai context, Rec (2000-21), sugereaz statelor de a ntreprinde toate msurile
necesare pentru a se garanta c instruirea juridica i un nalt nivel al moralitii s fie
precondiie pentru accesul la profesia de avocat i pentru a se asigura instruirea continu a
avocailor. Dei, n fapt, reprezentanii n cauzele penale exercit atribuii specifice avocatului,
activitatea lor nu este guvernat de careva cerine etice sau profesionale. n consecin, este
subminat obligaia pozitiv a statului de a asigura calitatea n procesul de acordare a asistenei
juridice n procedurile judiciare.
ntru creterea considerabil a calitii actului de justiie n materie penal, propunem de
lege ferenda de a exclude din coninutul art.79 alin.2 CPP al RM, sintagma i alte persoane
mputernicite cu asemenea atribuii de ctre participantul la procesul respectiv, prin procur.
Reprezentantul victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile
exercit, n cursul desfurrii procesului penal, drepturile lor, cu excepia drepturilor indisolubil
legate de persoana acestora. Pentru protejarea intereselor persoanei reprezentate, reprezentantul,
n condiiile art.80 CPP RM, are dreptul:
1) s fie informat privind fondul cauzei;
2) a participa la efectuarea aciunilor procesuale. Organele judiciare au obligaia de a
permite reprezentantului s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal. n cursul
73

urmririi penale, reprezentantul are dreptul s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal,
ns lipsa lui nu mpiedic efectuarea actelor de urmrire penal, dac se dovedete c acesta a
fost ntiinat legal asupra efecturii actelor respective. Reprezentantul, din momentul n care a
fost admis s participe la proces, are dreptul s asiste att la aciuni de procedur, efectuate cu
participarea persoanei pe care o reprezint, ct i ntreprinse n legtur cu cererea acesteia.
Conform art.92 alin.2 pct.6 CPP RM, avocatul martorului este n drept a se adresa, cu
permisiunea organului de urmrire penal, persoanei, interesele creia le reprezint cu ntrebri,
observaii, ndrumri. Cu regret, dreptul de adresare a ntrebrilor, n cadrul ascultrii bnuitului,
nvinuitului nu este expres stipulat n art.68 i 80 CPP RM, cu alte cuvinte, acest drept nu este
prevzut pentru avocat-aprtor i avocat-reprezentant al victimei, prii vtmate, prii civile,
prii civilmente responsabile n caz de asistare la realizarea actelor de urmrire penal.
Propunem a fi inclus acest drept n art.68 i 80 CPP RM;
3) a cere recuzarea persoanei care efectueaz urmrirea penal, a judectorului,
procurorului, expertului, interpretului, traductorului i grefierului;
4) a prezenta documente i alte mijloace de prob, pentru a fi anexate la dosarul penal i
cercetate n edina de judecat;
5) a da explicaii;
6) a nainta cereri;
7) a nainta obiecii mpotriva aciunilor organului de urmrire penal i a cere
includerea obieciilor sale n procesul-verbal al aciunii respective;
8) a lua cunotin de procesele-verbale ale aciunilor procesuale la care el sau persoana
reprezentat a participat i s cear completarea lor sau includerea obieciilor sale n procesulverbal;
9) a lua cunotin de materialele cauzei din momentul terminrii urmririi penale,
inclusiv n cazul clasrii procesului penal i s fac copii sau s-i noteze orice date din dosar,
privind interesele persoanei reprezentate;
10) a participa la edinele de judecat n aceleai condiii n care poate participa
persoana reprezentat;
11) a pleda n dezbateri judiciare n locul prii civile sau al prii civilmente
responsabile interesele creia le reprezint;
12) a depune plngeri mpotriva aciunilor i hotrrilor organului de urmrire penal i a
ataca hotrrile instanei n limitele competenei sale;
13) a retrage, cu consimmntul persoanei reprezentate, orice cerere depus de el;

74

14) a face obiecii la plngerile altor participani n proces, atunci cnd aceste plngeri au
atribuie la interesele persoanei reprezentate;
15) a-i expune opinia n edina de judecat, referitor la cererile i propunerile altor
participani n proces, precum i la chestiunile ce sunt soluionate de instan, n msura n care
ele ating interesele persoanei reprezentate;
16) a nainta obiecii mpotriva aciunilor nelegitime ale altor participani la proces, n
msura n care ele ating interesele persoanei reprezentate;
17) a nainta obiecii mpotriva aciunilor preedintelui edinei de judecat, cnd acestea
pot leza interesele persoanei reprezentate;
18) s invite un alt reprezentant cu consimmntul persoanei reprezentate i s-i
transmit mputernicirile printr-o nou procur a reprezentatului;
19) a primi despgubirea pentru prejudiciul cauzat prin aciunile nelegitime ale organului
de urmrire penal sau ale instanei;
20) a fi informat de organul de urmrire penal privind hotrrile adoptate, referitor la
persoana reprezentat, i a primi la cerere, copiile acestor hotrri.
Reprezentantul

victimei,

prii

vtmate,

prii

civile,

prii

civilmente

responsabile, atunci cnd n procur aceasta este specificat, precum i reprezentantul persoanei
juridice, care exercit aceast atribuie din oficiu, are dreptul, n numele persoanei reprezentate
n modul prevzut de CPP RM:
1) a retrage cererea privind svrirea infraciunii mpotriva persoanei reprezentate;
2) a ncheia tranzacii de mpcare cu bnuitul, nvinuitul, inculpatul;
3) a renuna la aciunea intentat de ctre persoana reprezentat;
4) a recunoate aciunea naintat reprezentatului;
5) a primi bunurile i banii care i revin persoanei reprezentate, n baza hotrrii
judectoreti.
Reprezentantul victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile nu
are dreptul s ntreprind aciuni care ar veni n contradicie cu interesele persoanei reprezentate.
[99, p.144]
Reprezentantul victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile
este obligat:
1) de a ndeplini indicaiile persoanei reprezentate;
2) de a prezenta organului de urmrire penal sau instanei documentele care i confirm
mputernicirile;
3) de a se prezenta la citarea organului de urmrire penal sau a instanei;
75

4) de a prezenta, la solicitarea organului de urmrire penal sau a instanei, obiectele i


documentele de care dispune;
5) de a se supune dispoziiilor legitime ale reprezentantului organului de urmrire penal
i ale preedintelui edinei de judecat;
6) de a respecta ordinea stabilit n edina de judecat.
nlturarea din procesul penal a reprezentantului victimei, prii vtmate, prii civile,
prii civilmente responsabile, martorului este realizat n condiiile nlturrii aprtorului,
prevzute n art.72 CPP RM i aplicate n mod corespunztor.
n legtur cu prevederile art.58 alin.4 pct.1 RM Victima unei infraciuni deosebit de
grave sau excepional de grave contra persoanei, indiferent de faptul dac este recunoscut n
calitate de parte vtmat sau parte civil, dispune de asemenea de urmtoarele drepturi: s fie
consultat de un aprtor [s.a.] avocat pe tot parcursul procesului penal ca i celelalte pri n
proces; am fcut concluzia, c nu trebuie limitate posibilitile i drepturile victimei de a
beneficia de asistena juridic numai pentru cazurile infraciunilor grave sau excepional de grave
contra persoanei i nu este corect utilizarea sintagmei aprtor avocat n acest caz, deoarece
n conformitate cu art.79 alin.2 CPP RM, n calitate de reprezentani ai victimei, prii vtmate,
prii civile i prii civilmente responsabile la procesul penal pot participa avocai i alte
persoane mputernicite cu asemenea atribuii de ctre participantul la procesul respectiv, prin
procur. Noiunea aprtor este utilizat de legislator pentru avocatul care acord asisten
juridic bnuitului, nvinuitului i inculpatului n condiiile i sensul art.67 CPP RM. Aa dar,
propunem omiterea normei din art.58 alin.4 pct.1 CPP RM i nlocuirea cuvntului aprtor
din art.58 alin.3 pct.11 cu cel de reprezentant;
Din aceleai raionamente, propunem nlocuirea cuvntului aprtor cu cel de avocat
n situaia prevzut de art.60 alin.1 pct.18 CPP RM;
Succesorul prii vtmate sau al prii civile. n procesul penal, succesor al prii
vtmate sau al prii civile este recunoscut una dintre rudele ei apropiate, care a manifestat
dorina de a exercita drepturile i obligaiile prii vtmate decedate sau care, n urma
infraciunii, a pierdut capacitatea de a-i exprima contient voina. n calitate de rud apropiat
sunt conform art.6 alin.1 pct.41 CPP RM copii, prini, nfietori, nfiai, frai i surori, bunici,
nepoi.
Succesor al prii vtmate sau al prii civile nu poate fi constituit ruda ei apropiat,
creia i-a fost incriminat cauzarea prejudiciului material, fizic sau moral prii vtmate.
Constituirea rudei apropiate ca succesor al prii vtmate sau al prii civile este decis
de procurorul care conduce urmrirea penal sau, dup caz, instana de judecat, cu condiia c
76

ruda apropiat solicit aceast calitate. Atunci cnd mai multe rude apropiate solicit aceast
calitate, decizia de a alege succesorul i revine procurorului sau instanei de judecat. Dac la
momentul solicitrii respective, lipsesc temeiuri suficiente pentru constituirea persoanei ca
succesor al prii vtmate sau al prii civile, hotrrea n cauz este luat imediat dup
stabilirea acestor temeiuri.
Succesorul prii vtmate sau al prii civile particip la proces n locul prii vtmate
sau prii civile. Succesorul prii vtmate sau al prii civile poate fi citat i audiat n calitate de
martor.
Dac dup constituirea persoanei, ca succesor al prii vtmate sau al prii civile este
constatat lipsa temeiurilor de meninere n aceast calitate, organul de urmrire penal sau
instana, prin hotrre motivat, nceteaz participarea acesteia la proces n calitate de succesor al
prii vtmate sau al prii civile. Ruda apropiat a prii vtmate sau a prii civile, care are
calitatea de succesor al acesteia, este n drept a renuna la mputernicirile sale n orice moment al
procesului penal. Trebuie s remarcm faptul, c un rol deosebit n acordarea asistenei juridice i
revine avocatului, n cazul reprezentrii intereselor succesorului procedural al prii vtmate, n
caz de intervenire a circumstanelor stipulate n lege. [133, p.88]
Avnd n vedere cele menionate, propunem de lege ferenda completarea att a
denumirii, ct i a coninutului art.79 i 80 CPP RM, adugnd sintagma reprezentant al
succesorului procedural.
Avocatul martorului Persoana, fiind citat n calitate de martor, are dreptul s invite un
avocat care i va reprezenta interesele n organul de urmrire penal i o va nsoi la aciunile
procesuale efectuate cu participarea sa (art.92 alin.1 CPP RM).
Avocatul, invitat de ctre martor n calitate de reprezentant al su, dup ce i-a confirmat
calitatea i mputernicirile, are dreptul:
1) de a ti n care cauz penal este citat persoana pe care o reprezint;
2) de a asista pe tot parcursul desfurrii aciunii procesuale la care particip persoana
pe care o reprezint;
3) de a cere, n condiiile prevzute de lege, recuzarea interpretului, traductorului care
particip la audierea martorului respectiv;
4) de a nainta cereri;
5) de a-i explica martorului drepturile lui i de a ateniona persoana care efectueaz
aciunea procesual asupra nclcrilor legii comise de ea;
6) de a se adresa, cu permisiunea organului de urmrire penal, persoanei interesele
creia le reprezint cu ntrebri, observaii, ndrumri;
77

7) de a nainta obiecii mpotriva aciunilor organului de urmrire penal i a cere


includerea obieciilor sale n procesul-verbal;
8) de a lua cunotin de procesele-verbale ale aciunilor procesuale la care el mpreun
cu persoana interesele creia le reprezint, au participat i a cere completarea lor sau includerea
obieciilor sale n procesul-verbal.
Printre drepturile martorului din art.90 CPP RM o importan deosebit are dreptul de a
refuza s fac declaraii, de a prezenta obiecte, documente, mostre pentru cercetare comparativ,
sau date, dac acestea pot fi folosite ca probe, care mrturisesc mpotriva sa sau a rudelor sale
apropiate. Aceste prevederi colaboreaz cu art.21 CPP RM: Nimeni nu poate fi silit s
mrturiseasc mpotriva sa ori mpotriva rudelor sale apropiate, a soului, soiei, logodnicului,
logodnicei sau s-i recunoasc vinovia. Persoana creia organul de urmrire penal i
propune s fac declaraii demascatoare mpotriva sa ori a rudelor apropiate, a soului, soiei,
logodnicului, logodnicei este n drept s refuze de a face asemenea declaraii i nu poate fi tras
la rspundere pentru aceasta.
Normele acestui articol sunt destinate nu numai martorilor, dar i altor persoane care sunt
ascultate n cadrul procesului penal.
n literatura de specialitate interdicia ascultrii persoanelor asupra faptelor demascatoare
a primit denumirea de imunitate. Imunitatea martorului garanteaz aprarea, ocrotirea
martorului de autoacuzare i se consider, cel puin teoretic, una dintre categoriile fundamentale
ale dreptului probator anglo-american, [169, p.20] marcat ca una din cele mai importante
garanii n domeniul jurisprudenei. [181, p.270]
Imunitatea martorului este consacrat de art.14, alin.3, lit. g al Pactului internaional cu
privire la drepturile civile i politice adoptat la 16 decembrie 1966 la New-York. [105]
Adeseori, n practica organelor de urmrire penal din Republica Moldova, n calitate de
martor, este ascultat persoana care, de fapt, e suspectat de svrirea infraciunii. Persoana care
este ascultat n calitate de bnuit, nvinuit, anterior a fost ascultat numai n calitate de martor
sau a fcut declaraii pn la nceperea urmririi penale. Mai mult ca att, aceste persoane
recunosc n cadrul acestor acte svrirea de ctre ei a infraciunii i lmuresc mprejurrile
svririi ei.
Procesual, calitatea lui de bnuit nu este perfectat i persoana respectiv este avertizat
despre rspunderea penal ce o va purta n cazul refuzului de a face declaraii (art.313 CP RM) i
pentru declaraii intenionat false (art.312 CP RM). Dei martorul semneaz n procesul-verbal
de ascultare, confirmnd faptul c i-au fost explicate drepturile conferite prin art.90 CPP RM, nu
ntotdeauna organul de urmrire penal i onoreaz obligaiile. n aa caz, persoana care este
78

suspectat de svrirea infraciunii, dar este ascultat n calitate de martor, duce lipsa de acel
drept de aprare, pe care-l posed real persoana ascultat n calitate de bnuit sau nvinuit.
Uneori persoanele sunt interogate n calitate de martor, fiind ameninai cu sanciuni
penale, dac nu vor s colaboreze cu organele. Deseori acetia sunt forai s depun depoziii
false. Au fost nregistrate cazuri n care, dup astfel de situaii, autoritile au utilizat
depoziiile martorilor n vederea acuzrii acestora, mai trziu martorul fiind interogat n calitate
de bnuit. [88, p.93]
n acest caz este important asistarea martorului de avocatul-reprezentant, care, n cazul
avertizrilor de rspundere penal, n caz de tcere asupra faptelor demascatoare, ar interveni,
obiectnd mpotriva ntrebrilor demascatoare n conformitate cu art.92 alin.2 pct.7 CPP RM.
Dac, dup ce martorul a fcut uz de imunitatea sa, totui a fost impus s rspund la
ntrebrile care-l compromit (incriminating questions), atunci, la examinarea n continuare a
cauzei de nvinuire a martorului, rspunsurile sale nu vor putea fi folosite n calitate de probe.
[187, p.188-189]
Art.109 alin.2 CPP RM interzice punerea ntrebrilor sugestive sau care nu se refer la
premisa probelor i care, n mod evident, urmresc scopul insultrii i umilirii persoanei audiate.
Tactica criminalistica recomand, insistent, organelor, ce efectueaz ascultarea, de a nu
adresa ntrebri care sugereaz rspunsul ateptat. [18, p.63] Pe lng aceasta, uneori chiar i
ntrebrile cele mai inofensive pot determina declaraii mincinoase. De exemplu: din motive
obiective martorul nu a perceput anumite mprejurri, iar dac sunt ntrebai, de teama s nu fie
considerai de rea - credin, improvizeaz sau completeaz golurile cu deducii logice. [18,
p.104]
De aceea este interzis folosirea ntrebrilor sugestive, ori a celor de natur s pun n
dificultate pe martor. [18, p.98]
ntrebrile adresate nvinuitului n timpul ascultrii nu trebuie s fie nedeterminate,
neclare i imprecise. Reprezentantul martorului trebuie s reacioneze prompt n aceste cazuri,
atenionnd, n condiiile art.92 alin.2 pct.5 CPP RM, persoana, care efectueaz aciunea
procesual, despre nclcrile legii comise de ea.
De asemenea, reprezentantul martorului va supraveghea ndeplinirea de ctre organul de
urmrire penal a cerinelor art.105 alin.7 CPP RM, n mod obligatoriu, fiecare martor este
ntrebat dac este so sau rud apropiat cu vreuna din pri i n ce relaii se afl cu prile. n
cazul n care se dovedete a fi so sau rud apropiat a bnuitului, nvinuitului, inculpatului,
martorului i se explic dreptul de a tcea i este ntrebat dac accept s fac declaraii.

79

Constatnd relaiile de rudenie avut n vedere n aceast norm procesual, avocatul


reprezentant al martorului trebuie s fac uz neaprat de dreptul su nscris n art.92 alin.2 pct.6
CPP RM i s se adreseze, cu permisiunea organului de urmrire penal, persoanei, interesele
creia le reprezint, cu ntrebri, observaii, ndrumri. Pentru realizarea eficient a acestui drept,
reprezentantul va solicita de la organul de urmrire penal ntrerupere n realizarea actului de
urmrire penal la care particip martorul reprezentat, pentru a-l consulta, n condiii de
confidenialitate, referitor la oportunitile de nsuire a dreptului nscris n art.105 alin.7 CPP RM.
2.4 Concluzii la capitolul 2
Investigarea instituiei garantrii dreptului la aprare i acordrii asistenei juridice de
ctre avocat, n faza urmririi penale, constituie fundamentul urmtoarelor concluzii:
-

Partea n proces are dreptul s-i apere singur interesele;

Partea are dreptul la asisten juridic calificat. Un rol important i revine


aprtorului, care realizeaz asistena juridic calificat sau reprezint prile n
proces, potrivit condiiilor prevzute de lege. La aceasta se adaug i contribuia
organului judiciar, care, prin atitudinea sa activ i n baza principiului oficialitii,
asigur respectarea, garantarea i exercitarea drepturilor i intereselor legitime ale
cetenilor;

Dreptul la aprare se poate manifesta n dou direcii: prima vizeaz statul care
trebuie s asigure, prin mecanismele sale, condiii reale pentru asigurarea aprri, iar
a doua ine de structurile speciale, menite a realiza aprarea, acestea din urm fiind
independente n activitatea lor;

Organele publice competente, care realizeaz procesul penal, asigur asisten


juridic din oficiu, dac partea nu are un aprtor ales;

Dreptul la aprare este garantat n tot cursul procesului. Aprarea nu este de parial
aplicabilitate, ntruct nici o faz a procesului nu se poate nfptui fr o realizare
consecvent i corespunztoare a acestui drept;

Dreptul la aprare este garantat prilor, indiferent de poziia lor procesual, prile
sunt ocrotite n egal msur n ceea ce privete posibilitatea aprrii drepturilor i
intereselor legale.

Dreptul de aprare are un coninut complex i se manifest sub urmtoarele aspecte:


-

Administrarea din oficiu de ctre organele judiciare a probelor n aprare;

Autoaprarea bnuitului, nvinuitului i inculpatului;

Asistena juridic acordat bnuitului, nvinuitului i inculpatului.


80

Susinem prerea c asistena juridic este conceput ca o important component a


dreptului la aprare, care const n aprarea, asistarea i reprezentarea prilor din proces.
Dreptul la aprare i asisten juridic, ca drept fundamental, este garantat, cel puin
formal, aceasta reieind din multitudinea de norme juridice de drept material sau procesual care
se refer la coninutul, exercitarea i garaniile acestuia.
Cu toate acestea, facem precizarea, c existena cadrului legal necesar pentru garantarea
dreptului la aprare i asisten juridic este o premis necesar, ns nu este i suficient. Numai
o aplicare corect a normelor de drept material i procesual poate garanta eficient acest drept.
Se impune s subliniem c legislaia Republicii Moldova privind asigurarea dreptului la
aprare n cadrul cauzelor penale se plaseaz la nivelul normelor juridice internaionale i ale
Uniunii Europene, ceea ce reflect structurile i principiile democratice ale statului de drept.
Totui, n baza cercetrilor realizate am constatat existena unor imprecizii, carene i
omisiuni de ordin normativ. Aceast stare de lucruri n reglementarea procesual a participrii
avocatului n faza urmririi penale, n viziunea noastr, mpiedic asigurarea dreptului la aprare
n procesul penal i ne-a determinat s facem concluzii i recomandri de lege ferenda.

81

3. REALIZAREA DE AVOCAT A ATRIBUIILOR SALE N FAZA


URMRIRII PENALE
3.1 Admiterea, desemnarea, nlocuirea i nlturarea avocatului din proces
Prile n procesul penal au vocaia i trebuie s-i fac singure aprrile necesare,
deoarece cunosc cel mai bine situaia relaiilor sociale, nclcate prin svrirea unei fapte
penale. Atunci cnd consider necesar, nvinuitul sau inculpatul, partea vtmat, partea civil
sau partea responsabil civilmente au dreptul s fie asistate de un aprtor, ales n tot cursul
urmririi penale i al judecii.
Atunci, cnd una sau mai multe pri ale procesului penal, solicit asisten juridic,
organele judiciare au obligaia s le acorde posibilitatea angajrii unui aprtor i s le permit
acestora exercitarea drepturilor ce le sunt conferite de lege. [96, p.29]
n Titlul III, capitolul II a CPP RM ntitulat Partea aprrii n art.70-72 este reglementat
procedura admiteri, desemnri i nlocuirea aprtorului, confirmarea calitii i mputernicirilor
lui, renunarea la aprtor i procedura nlturrii aprtorului din procesul penal.
Aprtorul particip n procesul penal:
1) la invitaia bnuitului, nvinuitului, inculpatului, reprezentantului legal al acestuia,
precum i la solicitarea altor persoane, cu consimmntul persoanelor interesele crora urmeaz
s le apere;
2) la desemnarea de ctre coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru
Asisten Juridic Garantat de Stat n cazul cererilor sau solicitrilor de acordare a asistenei
juridice calificate.
Organul de urmrire penal sau instana nu este n drept s recomande cuiva invitarea
unui anumit aprtor.
Organul de urmrire penal sau instana solicit desemnarea avocatului care acord
asisten juridic garantat de stat de ctre coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului
Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat:
1) la cererea bnuitului, nvinuitului, inculpatului;
2) n cazul n care participarea aprtorului la procesul penal este obligatorie, iar bnuitul,
nvinuitul, inculpatul nu are aprtor ales.
Organul de urmrire penal sau instana cere de la biroul de avocai nlocuirea
aprtorului ales sau solicit oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru Asisten Juridic
Garantat de Stat substituirea avocatului care acord asisten juridic garantat de stat n
urmtoarele situaii dificile de desfurare a procesului penal:

82

1) dac aprtorul ales nu poate s se prezinte n cazul reinerii, punerii sub nvinuire sau
audierii bnuitului, nvinuitului;
2) dac aprtorul ales nu poate s participe la desfurarea procesului n decurs de 5 zile
din momentul anunrii lui;
3) dac procurorul sau instana constat c avocatul care acord asisten juridic garantat
de stat nu este n stare s asigure asisten juridic eficient bnuitului, nvinuitului, inculpatului.
Avnd n vedere necesitatea protejrii dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul
6 din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
inclusiv necesitatea asigurrii accesului liber i egal la asisten juridic, prin organizarea i
acordarea de asisten juridic garantat de stat, prin diminuarea impedimentelor economicofinanciare din realizarea accesului la justiie, la 26.07.2007, Parlamentul Republicii Moldova a
adoptat Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat, publicat n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.157-160/614 din 05.10.2007, intrat n vigoare din 1 iulie 2008.
Asistena juridic calificat se acord de ctre avocai publici i avocai care acord
asisten juridic la cerere, desemnai n baza unei decizii a Coordonatorilor Oficiilor Teritoriale
Avocaii publici sunt persoanele care, avnd dreptul de a desfura activitate de avocat n
condiiile Legii cu privire la avocatur, sunt admii, n baza unor criterii de selectare, s acorde
gratuit sau parial gratuit asisten juridic calificat, din contul mijloacelor destinate acordrii
asistenei juridice garantate de stat.
Avocaii care acord asisten juridic la cerere sunt persoanele care, n condiiile Legii
cu privire la avocatur, au obinut dreptul de a practica activitate de avocat i care, n baza
contractului ncheiat cu Oficiile Teritoriale ale CNAJGS, acord asisten juridic garantat de
stat. Selectarea avocailor pentru acordarea asistenei juridice calificate se efectueaz n baz de
concurs, organizat de Consiliul Naional.
Acordarea asistenei juridice calificate este asigurat de ctre Oficiile Teritoriale ale
Consiliului Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat n raza de activitate a Curilor de
Apel, prin examinarea cererilor i documentelor prezentate de solicitanii de asisten juridic,
deciderea asupra acordrii unei astfel de asistene i desemnarea avocailor care vor acorda
asistena juridic calificat.
Cererea de acordare a asistenei juridice calificate poate fi depus la Oficiul teritorial al
Consiliului Naional pentru Asistena Juridic Garantat de Stat

(n continuare Oficiul

Teritorial) respectiv, sau la organul de urmrire penal ori la instana judectoreasc. Cererea se
depune de ctre persoana interesat ori de rudele, sau de reprezentanii acesteia, personal ori prin
pot.
83

n caz de participare obligatorie a aprtorului n procesul penal sau civil, solicitarea se


prezint direct Oficiului Teritorial de ctre organul de urmrire penal sau instana
judectoreasc, fr a fi necesar naintarea cererii de ctre beneficiar.
Asistena juridic de urgen este unul dintre tipurile asistenei juridice calificate
garantate de stat. Asistena juridic de urgen se acord tuturor cetenilor Republicii Moldova,
indiferent de nivelul de venit al persoanei. Cetenii strini i apatrizii beneficiaz de asisten
juridic de urgen, numai n procedurile sau n cauzele ce in de competena autoritilor
administraiei publice i a instanelor judectoreti ale Republicii Moldova.
Acest tip de asisten juridic se acord:
-

oricrei persoane reinute n cadrul unui proces penal sau unui proces contravenional
pe ntreaga perioad a reinerii, inclusiv la examinarea demersului cu privire la
aplicarea arestului preventiv;

bnuitului, nvinuitului sau inculpatului la examinarea demersului cu privire la


aplicarea arestrii preventive, n cazul n care nu are aprtor sau aprtorul ntiinat
nu s-a prezentat la examinarea demersului;

oricrei persoane reinute n cadrul procedurii contravenionale, n cazurile n care


organul (persoana cu funcie de rspundere) care a efectuat reinerea solicit instanei
de judecat aplicarea sanciunii administrative sub forma arestului contravenional.

Asistena juridic de urgen se acord, n cadrul unui proces penal, pe toat durata
reinerii persoanei, pn la momentul eliberrii acesteia, sau adoptrii ncheierii privind aplicarea
msurii arestrii preventive, sau renunrii la aprtor n condiiile art. 71 din Codul de procedur
penal al RM.
n cadrul unui proces contravenional, asistena juridic de urgen se acord pn la
ncetarea reinerii, sau pn la aplicarea arestului contravenional de ctre instana de judecat.
Avocatul care a acordat asisten de urgen va continua s acorde persoanei respective
asisten juridic calificat, dac dup expirarea termenului de reinere procesul penal nu a
ncetat. n acest caz, avocatul va notifica imediat, n scris, Oficiul Teritorial despre faptul c
persoana solicit asisten juridic calificat. Oficiul Teritorial va verifica dac persoana
ntrunete condiiile necesare pentru a beneficia de asisten juridic calificat i, prin decizia sa,
va confirma desemnarea avocatului pentru acordarea asistenei juridice calificate.
Asistena juridic de urgen se acord de ctre avocaii de serviciu, nscrii pe listele
avocailor de serviciu, conform graficului de serviciu, ntocmit i aprobat lunar de ctre
Coordonatorul Oficiilor Teritoriale al Consiliului Naional pentru Asistena Juridic Garantat de
Stat. Avocaii de serviciu snt avocaii care i-au exprimat disponibilitatea de a acorda asistent
84

juridic de urgen i au fost inclui n lista avocailor de serviciu, potrivit articolului 33 din
Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat.
Fiecare Oficiu Teritorial dispune de o list proprie a avocailor de serviciu i ntocmete
lunar graficul de serviciu pentru localitatea de reedin a oficiului teritorial i pentru fiecare
raion din raza sa de activitate, iar n cazul municipiului Chiinu pentru fiecare sector.
n raioanele sau sectoarele unde nu activeaz un numr suficient de avocai pentru a
acorda asistena juridic de urgen, Oficiul Teritorial poate include n graficul de serviciu i
avocai din alte localiti.
Oficiul Teritorial poate delega funcia de desemnare a avocailor de serviciu, n alte
localiti, dect cele de reedin, altor persoane, informnd despre acest fapt instanele
judectoreti, organele de urmrire penal, alte autoriti interesate.
Asistena juridic de urgen se acord n conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la procedura de solicitare i desemnare a avocatului pentru acordarea asistenei juridice de
urgen, aprobat prin Hotrrea Consiliului Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat
nr.8 din 19 mai 2009.
Procedura solicitrii i desemnrii avocatului de serviciu difer n dependen de
localitatea i timpul n care se face solicitarea.
n localitatea de reedin a Oficiului Teritorial, n timpul orelor de lucru ale acestora,
organul de urmrire penal sau organul (persoana cu funcii de rspundere) care a efectuat
reinerea, este obligat(), n timp de o or de la reinerea persoanei, s solicite Oficiului Teritorial
desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenei juridice de urgen.
Solicitarea desemnrii avocatului de serviciu se transmite Oficiului Teritorial n scris,
inclusiv prin fax, sau se face la telefon i trebuie s conin informaia despre: numele i vrsta
persoanei reinute; data i ora reinerii; motivul reinerii; numele, biroul i datele de contact, dup
caz, ale ofierului de urmrire penal, organului (persoanei cu funcii de rspundere) care a
efectuat reinerea, procurorului responsabil sau judectorului; timpul, locul i aciunea
procesual preconizat la care se invit avocatul.
Cererea de desemnare a avocatului de serviciu poate fi prezentat Oficiului Teritorial i
de ctre rudele sau de reprezentanii persoanei reinute.
Oficiul Teritorial va contacta avocatul de serviciu, conform graficului de serviciu, la
telefon i i va comunica datele recepionate de la solicitant. Avocatul de serviciu urmeaz s se
prezinte la locul solicitat n decurs de o or i jumtate, din momentul contactrii de ctre
Oficiului Teritorial.

85

Solicitrile pentru acordarea asistenei juridice de urgen, n alte localiti dect cele de
reedin ale Oficiilor Teritoriale, indiferent de timpul la care au parvenit, sau solicitrile
parvenite n afara orelor de lucru ale Oficiului Teritorial, n localitile de reedin, se adreseaz
de ctre organul sau persoana care a efectuat reinerea, direct avocatului indicat n graficul de
serviciu.
n legtur cu aceasta, Oficiile Teritoriale expediaz cu 3 zile nainte de sfritul lunii
graficul de serviciu pentru luna urmtoare organelor de urmrire penal, organelor (persoanelor
cu funcie de rspundere) mputernicite s efectueze reinerea contravenional, procuraturii i
instanelor de judecat din localitile respective.
n cazul n care primul avocat de pe list nu este disponibil, solicitantul va contacta
urmtorul avocat conform graficului, pn la gsirea celui disponibil, inclusiv prin contactarea
avocatului de serviciu pentru urmtoarea zi. Se consider c un avocat de serviciu nu este
disponibil, dac nu rspunde apelului solicitantului timp de jumtate de or. n cazuri
excepionale, n localitile n care nu este disponibil nici un avocat de serviciu inclus n graficul
de serviciu ntocmit de Oficiul Teritorial pentru localitatea respectiv, solicitantul poate contacta
un avocat de serviciu din alt localitate, cu informarea ct de curnd posibil, dar nu mai trziu
de 24 de ore din momentul solicitrii, a Oficiului Teritorial respectiv.
Avocatul de serviciu urmeaz s se prezinte la locul solicitat n decurs de o or i
jumtate, din momentul recepionrii solicitrii i confirmrii disponibilitii de a se prezenta.
Avocatul solicitat pentru a acorda asistena de urgen este obligat s refuze acordarea de
asisten juridic de urgen, dac nu este solicitat conform graficului de serviciu, cu excepia
cazurilor cnd avocaii anteriori din grafic nu sunt disponibili i avocatul respectiv nu are careva
motiv ntemeiat, care l-ar mpiedica acordarea asistenei de urgen solicitate.
Prezentarea avocatului de serviciu, conform graficului de serviciu aprobat prin decizia
Coordonatorului Oficiului Teritorial, i prezentarea mandatului se consider desemnarea acestuia
pentru acordarea asistenei n cauza respectiv, fr a fi necesar adoptarea unei decizii de ctre
Oficiul Teritorial.
Solicitarea de acordare a asistenei juridice de urgen poate fi fcut de beneficiar, direct
sau prin intermediul rudelor sau reprezentanilor acestuia. n aa caz, avocatul de serviciu,
conform graficului, poate prelua cauza, informnd Oficiului Teritorial la prima or de lucru.
Dac pn la sosirea avocatului de serviciu, beneficiarul asistenei juridice de urgen va
ncheia, pe cont propriu, contract cu un alt avocat, solicitantul va informa imediat despre aceasta
avocatul de serviciu.

86

Avocatul poate fi exclus din lista avocailor de serviciu pentru ntrzierea la aciunile
procedurale, ignorarea apelurilor telefonice (deconectarea telefonului n ziua de serviciu), refuzul
nemotivat de a acorda asisten juridic de urgen conform solicitrii primite. n cazul n care
aceste aciuni se vor repeta, Oficiul Teritorial va rezilia contractul cu avocatul i va informa
despre aceasta Baroul Avocailor i Consiliul Naional pentru Asisten Juridic Garantat de
Stat.
Organul de urmrire penal poate s propun bnuitului, nvinuitului, inculpatului s
invite conform art.70 alin.5 CPP RM, un alt aprtor n cazul, n care:
-

participarea aprtorului la procesul penal este obligatorie, iar bnuitul, nvinuitul,


inculpatul nu are aprtor ales;

aprtorul ales nu poate s participe la desfurarea procesului n decurs de 5 zile din


momentul anunrii lui;

dac procurorul sau instana constat c aprtorul din oficiu nu este n stare s
asigure asisten juridic eficient bnuitului, nvinuitului, inculpatului.

Un alt principiu, deosebit de important, este dreptul inalienabil i imprescriptibil al


inculpatului de a opta pentru un aprtor sau altul. Dup ce aprtorul ales i-a depus delegaia n
cauz, nu mai pot fi efectuate acte de urmrire penal sau nu mai poate fi continuat judecata cu
un aprtor din oficiu, sub sanciunea nulitii absolute, ntruct s-ar nclca astfel dreptul de
opiune al nvinuitului sau inculpatului cu privire la persoana pe care o vrea ca aprtor. [95,
p.32]
n asemenea cazuri, organul judiciar trebuie s fac dovada c l-a ncunotinat pe
aprtorul ales despre data i ora efecturii actului de urmrire penal. i numai n cazul n care
aprtorul ales se sustrage ndeplinirii obligaiilor de serviciu i nu asigur substituirea sa n
cauz, poate fi desemnat un aprtor din oficiu. [95, p.32]
Persoanele indicate n art.67 alin.2 CPP RM obin calitatea de aprtor din momentul n
care i-au asumat angajamentul de a apra interesele persoanei n cauz cu consimmntul
acesteia. Aprtorul, dup ce i-a asumat angajamentul de aprare, trebuie s anune organul de
urmrire penal sau instana.
Avocatul care acord asisten juridic garantat de stat dobndete calitatea de aprtor
n momentul n care coordonatorul Oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru Asisten
Juridic Garantat de Stat emite decizie privind acordarea asistenei juridice calificate. Decizia
privind acordarea asistenei juridice calificate se aduce la cunotin, dup caz, solicitantului,
organului de urmrire penal sau instanei de judecat.

87

Persoana care pretinde a participa n calitate de aprtor, dar nu prezint documentele, ce


i confirm calitatea i mputernicirile respective, nu este admis s participe n proces.
Pentru confirmarea calitii i mputernicirilor sale, aprtorul prezint organului de
urmrire penal sau instanei:
1) documentul ce confirm apartenena lui la avocatur - licen pentru exercitarea
profesiei de avocat;
2) documentul ce confirm c are permisiunea de a practica calitatea de aprtor conform
legislaiei Republicii Moldova;
3) mandatul biroului de avocai sau un alt document ce i confirm mputernicirile (art.70
alin.7 CPP RM). Anume acest document, mandatul, permite avocatului s obin calitatea de
aprtor i s aib relaii juridice cu instana de judecat sau organul de urmrire penal la
exercitarea funciei de aprtor ntru-un dosar concret. [30, p.15]
n practica judiciar s-a apreciat c nu au fost nclcate prerogativele dreptului la
aprare, dac inculpatul a fost ascultat i arestat n prezena aprtorului din oficiu, care a i
semnat declaraia acestuia, ns datorit orelor trzii n care a avut audierea, nu a mai fost
posibil eliberarea delegaiilor de aprtor dect a doua zi. [35, p.139-140]
Persoana care pretinde s participe n cauza dat n calitate de aprtor, dar nu prezint
documentele, ce i confirm calitatea i mputernicirile de aprtor, nu este admis s participe la
desfurarea procesului penal n calitatea respectiv, fapt asupra cruia se adopt o hotrre
motivat. Pentru concretizarea celor menionate, aducem o spe soluionat de Curtea de Apel
Bucureti. Inculpaii, fiind reinui n ziua de 31 ianuarie 1997, ora 16.30, pentru svrirea unei
infraciuni de tlhrie, prevzute de art.211 alin.2 lit. a), d) i e) P, au fost audiai de ctre
organul de urmrire penal, n aceeai zi, ora 19.00, lundu-li-se dou declaraii care prezint
semntura indescifrabil a unui aprtor nenominalizat i fr ca la dosar s existe o
mputernicire avocaial pentru acea dat i pentru acea etap a urmririi penale. n aceste
condiii, neputndu-se stabili c, la data cnd au fost ascultai inculpaii, a fost asigurat
aprarea obligatorie prevzut de lege, caz de nulitate absolut prevzut de art.197 alin.2 CPP,
prima instan a dispus, n mod legal, prin sentina atacat cu recurs de ctre parchet,
restituirea cauzei procurorului pentru refacerea urmririi penale, cu respectarea dispoziiilor
art.171 alin.2 CPP. [19]
nalta Curte de Casaie i Justiie a decis c semntura unei persoane, n calitate de
aprtor, pe declaraia luat inculpatului cu ocazia arestrii, fr a exista o delegaie de
aprtor, dac ulterior, cu ocazia prezentrii materialului de urmrire penal, asistena juridic
a fost asigurat de o alt persoan, avocat desemnat din oficiu, cu delegaia depus la dosar, nu
88

satisface cerina asigurrii dreptului la aprare n tot cursul procesului penal, existnd ndoial
cu privire la aprarea efectiv i real la data ascultrii inculpatului (nalta Curte de Casaie i
Justiie, decizia nr.737/1997).
nclcarea n cauz afecteaz, n desfurarea procesului, dreptul la aprare. Acest drept
fundamental este violat prin admiterea n proces a unei persoane, ca aprtor al nvinuitului, care
nu dispunea de licen, lovind de nulitate mai multe acte de urmrire penal, realizate cu
participarea clientului su, deoarece datele obinute n rezultatul lor nu pot fi admise ca probe
(art.94 alin1 pct.1 CPP RM).
Reprezentanii organului de urmrire penal sunt obligai a verifica, n cazurile apariiei
ndoielilor, dac aprtorul dispune de licen de avocat sau licena a fost retras ori suspendat.
[131, p.92]
n art.71 alin.1 CPP RM, este dat definiia renunrii la aprtor, care nseamn voina
bnuitului, nvinuitului, inculpatului de a-i exercita el nsui aprarea, fr a apela la asistena
juridic a unui aprtor. Cererea de renunare la aprtor se anexeaz la materialele cauzei. Din
aceast norm rezult c trebuie s fie fcut n form scris.
Alin.2 al aceluiai articol condiioneaz c renunarea la aprtor poate fi acceptat de
procuror numai n cazul n care ea este naintat de ctre bnuit, nvinuit, inculpat n mod
benevol, din proprie iniiativ, n prezena avocatului care acord asisten juridic garantat de
stat. Rezult c acest fapt trebuie s fie consemnat n actul procedural ce urmeaz a fi realizat
nainte de nceperea lui, n prezena unui aprtor din oficiu, sau printr-o cerere depus de bnuit,
nvinuit, care ar conine i semntura unui avocat care acord asisten juridic garantat de stat.
Procurorul nu va admite renunarea la aprtor n cazul, n care ea este motivat prin
imposibilitatea de a plti asistena juridic sau este dictat de alte circumstane.
Admiterea sau neadmiterea renunrii la aprtor se decide de ctre procuror prin hotrre
motivat. n cazul n care procurorul sau instana nu a admis renunarea bnuitului,
nvinuitului, inculpatului la aprtor, avocatul care acord asisten juridic garantat de stat
nu poate sista participarea sa la aceast cauz (art.67 alin.7 CPP RM).
Bnuitul, nvinuitul, inculpatul care a renunat la aprtor este n drept, n orice moment
al desfurrii procesului penal, s invite un aprtor, care va fi admis din momentul cnd a fost
invitat sau solicitat.
Legea procesual-penal a RM prin art.72, reglementeaz nlturarea aprtorului din
procesul penal. Avocatul care acord asisten juridic garantat de stat va fi nlturat din
procesul penal, dac persoana pe care o apr are temeiuri reale de a pune la ndoial competena
sau buna-credin a avocatului i va depune o cerere pentru nlturarea acestui aprtor din
89

proces. n afar de aceast condiie, n alin.1 al aceluiai articol, sunt prevzute alte cazuri, cnd
aprtorul nu are dreptul s participe la procesul penal n cazul n care este prezent cel puin una
din urmtoarele circumstane:
1) dac el se afl n relaii de rudenie sau n relaii de dependen personal cu persoana
care a participat la urmrirea penal sau la judecarea cauzei;
2) dac el a participat n aceast cauz n calitate de:
a) persoan care a efectuat urmrirea penal;
b) procuror care a luat parte la desfurarea procesului penal;
c) judector care a judecat cauza;
d) grefier, interpret, traductor, specialist, expert sau martor;
3) dac nu poate fi aprtor n baza legii sau sentinei instanei judectoreti.
La aceste cazuri, n alin.3, este adugat interdicia pentru aprtor de a participa n
procesul penal, dac a acordat anterior sau acord n prezent asisten juridic unei persoane ale
crei interese vin n contradicie cu interesele persoanei pe care o apr, precum i dac se afl n
relaii de rudenie sau n relaii de dependen personal de prima.
Aprtorul nu este n drept s-i asume aceast funcie n cazul n care a acordat sau
acord asisten juridic persoanei ale crei interese sunt n contradicie cu interesele
persoanei pe care o apr. [22]
Aceleai cazuri de nlturare a aprtorului din art.72 alin.1 i 3 CPP RM, sunt prevzute
n art.67 alin.5 CPP RM. Vom preciza, c ultima norm, n felul n care este formulat,
condiioneaz situaiile cnd aprtorul nu este n drept s-i asume aceast funcie i nu poate fi
admis n aceast calitate de ctre organul de urmrire penal. Analiza celor relatate permite a
conchide c, n caz de aflare de ctre a avocat a condiiilor de incompatibilitate, trebuie s
renune anticipat la funcia aprrii i la calitatea de aprtor. La fel, art.67 alin.5 CPP RM,
interzice admiterea aprtorului n proces de ctre organul de urmrire penal n cazul cnd
cunoate cel puin una din incompatibilitile de la bun nceput, din momentul cnd avocatul
informeaz organul de urmrire despre inteniile sale n vederea confirmrii mputernicirilor de
aprtor.
Cererea de nlturare din procesul penal a aprtorului se soluioneaz de ctre procuror
sau de instan i hotrrea respectiv nu este susceptibil de a fi atacat.
Nu considerm corect i nu putem fi de acord ca aprtorul s nceteze participarea n
cauz n aceast calitate, n condiiile art.67 alin.6 pct.3 CPP RM, dac procurorul sau instana
l-a nlturat de la participarea n aceast cauz n legtur cu constatarea unor circumstane ce
exclud participarea lui n aceast calitate sau, la cererea acestuia, din alte motive ntemeiate.
90

Formularea acestei norme pare s sugereze c lucrul acesta poate fi efectuat ntr-o form
pur arbitrar (datorit constatrii unor circumstane care exclud participarea acestuia sau graie
altor motive ntemeiate). Prevederea trebuie s fie anulat imediat. O prevedere la fel de
discutabil este inclus n articolul 70 alin.4 pct.3 CPP RM, prin care organul de urmrire penal
i este acordat mputernicirea s solicite oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru
Asisten Juridic Garantat de Stat substituirea avocatului care acord asisten juridic
garantat de stat, dac procurorul sau instana constat c acesta nu este n stare s asigure
asisten juridic eficient bnuitului, nvinuitului, inculpatului.
n mod evident, aici ua pentru diferite abuzuri este larg deschis i, n opinia mea, aceste
atribuii ar trebui s fie n exclusivitate ncredinate instanei de judecat.
Participarea aprtorului la procesul penal este obligatorie, n conformitate cu art.69
alin.2 CPP, din momentul cnd:
1) bnuitul, nvinuitul, inculpatul a solicitat participarea acestuia;
2) bnuitului, nvinuitului, inculpatului i s-a adus la cunotin hotrrea organului de
urmrire penal cu privire la:
a) reinerea, aplicarea msurii preventive sau punerea sub nvinuire - n caz c bnuitul,
nvinuitul, inculpatul ntmpin dificulti pentru a se apra el nsui, fiind mut, surd, orb sau
avnd alte dereglri eseniale ale vorbirii, auzului, vederii, precum i defecte fizice sau mintale;
bnuitul, nvinuitul, inculpatul nu posed sau posed n msur insuficient limba n care se
desfoar procesul penal; bnuitul, nvinuitul, inculpatul este minor; bnuitul, nvinuitul,
inculpatul este militar n termen; bnuitului, nvinuitului, inculpatului i se incrimineaz o
infraciune grav, deosebit de grav sau excepional de grav;
b) trimiterea la expertiza judiciar psihiatric n condiii de staionar;
c) aplicarea msurii preventive sub form de arest fa de bnuit, nvinuit, inculpat;
3) bnuitul, nvinuitul, inculpatul a decedat i a fost depus o cerere de reabilitare din
partea rudelor sau altor persoane.
n practica judiciar s-a apreciat c desemnarea avocatului din oficiu, n aceiai zi n
care a avut loc audierea inculpatului, ncalc dreptul la aprare, datorit lipsei timpului
necesar pentru pregtirea i exercitarea strategiei de aprare. [34, p.47]
Prevederi n detalii asupra admiterii, renunrii i nlturrii avocatului reprezentant nu
sunt cuprinse n CPP RM. Totui, selectiv, ele pot fi desprinse din coninutul unor articole ale
CPP RM. Din coninutul art.79 alin.2 CPP RM se nelege c dup confirmarea mputernicirilor
de reprezentant, trebuie s fie emis ordonan sau ncheiere pentru recunoaterea calitii
procesuale ale persoanei n cauz.
91

n caz de participare a avocatului ca reprezentant, acesta, de asemenea, va prezenta


mandat eliberat de Biroul de avocai. n alin.2 al acestui articol, sunt reglementate temeiurile de
ncetare a calitii procesuale de reprezentant.
n cazul n care, dup recunoaterea persoanei ca reprezentant al victimei, prii vtmate,
prii civile, prii civilmente responsabile, se constat lipsa de temeiuri pentru a menine
persoana n calitatea respectiv, organul de urmrire penal sau instana nceteaz participarea
acestei persoane n calitate de reprezentant. Participarea reprezentantului nceteaz, de asemenea,
i n cazurile n care atribuiile lui au fost suspendate de persoanele care i-au delegat iniial aceste
atribuii, sau reprezentantul, care nu este avocat, a refuzat s participe n continuare n aceast
calitate.
Att timp ct n legea procesual penal este admis participarea mai multor persoane ca
aprtori (art.70 alin.6 CPP RM), considerm a fi discriminatorii aceste prevederi n raport cu
art.79 alin.4 CPP RM. Partea vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil poate avea
civa reprezentani, ns organul de urmrire penal sau instana este n drept s limiteze
numrul reprezentanilor care particip la aciuni procesuale sau n edina de judecat pn la
un reprezentant. Astfel, propunem a omite din norma citat urmtorul text: ns organul de
urmrire penal sau instana este n drept s limiteze numrul reprezentanilor care particip la
aciuni procesuale sau n edina de judecat pn la un reprezentant.
3.2 Participarea avocatului la efectuarea actelor de urmrire penal
Din coninutul art.68 CPP RM, 80 i 92 CPP RM rezult dreptul avocatului de a participa
n calitate de aprtor sau reprezentant la efectuarea actelor de urmrire penal, precum i
anumite drepturi conexe acestui drept important pentru realizarea funciei de aprare, acordarea
asistenei juridice i reprezentarea prilor n proces.
Astfel n virtutea art.68 alin.1 pct.2 CPP RM aprtorul este n drept de a participa, la
propunerea organului respectiv, la efectuarea de ctre organul de urmrire penal a aciunilor
procesuale i la toate aciunile procesuale efectuate la solicitarea sa.
n alin.2 pct.2 al aceluiai articol este prevzut dreptul aprtorului de a participa la orice
aciune procesual efectuat cu participarea persoanei pe care o apr dac aceasta o cere
persoana pe care o apr sau nsui aprtorul.
n conformitate cu art.70 alin.6 CPP RM bnuitul, nvinuitul, inculpatul poate avea civa
aprtori. Aciunile procesuale la care este necesar participarea aprtorului nu pot fi
considerate ca fiind ndeplinite cu nclcarea normelor de procedur penal dac la efectuarea lor
nu au participat toi aprtorii prii n cauz.
92

n baza art.80 alin.2 pct.2 CPP RM reprezentantului victimei, prii vtmate, prii
civile, prii civilmente responsabile are dreptul s participe la efectuarea aciunilor procesuale,
la propunerea organului de urmrire penal, n cazul n care se prezint la nceputul aciunii
procesuale efectuate cu participarea persoanei reprezentate.
n condiiile art.92 alin.2 pct.2 CPP RM, avocatul-reprezentant al martorului este n drept
s asiste pe tot parcursul desfurrii aciunii procesuale la care particip persoana pe care o
reprezint. n scopul asigurrii reale a realizrii dreptului la aprare, aprtorul este informat de
ctre organele de anchet n modul stabilit despre aciunile de procedur, ce vor avea loc cu
participarea bnuitului, nvinuitului sau efectuate n legtur cu demersul acestora. [61, p.373]
Absena aprtorului legal citat, dac a avut posibilitatea de a se prezenta, nu constituie
un obstacol pentru efectuarea aciunilor de procedur. n asemenea cazuri, executarea actelor de
procedur, n lipsa aprtorului, nu poate fi considerat drept nclcare a legislaiei procesual
penal. [61, p.373]
Despre intenia sa de a participa la acte de urmrire penal aprtorul trebuie s
informeze procurorul sau ofierul de urmrire penal, pentru ca acetia s comunice, n prealabil,
despre locul i timpul planificat. Pentru siguran aprtorul este n drept de a nainta o cerere n
form scris.
Potrivit dispoziiilor art.172 alin.1-6 CPP al Romniei, n cursul urmririi penale,
aprtorul nvinuitului sau inculpatului are dreptul s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire
penal, s formuleze cereri i s depun memorii. Lipsa aprtorului nu mpiedic efectuarea
actelor de urmrire penal, dac exist dovada c aprtorul a fost ncunotinat de data i ora
efecturii actului. Cnd asistena juridic este obligatorie, organul de urmrire penal va asigura
prezena aprtorului la ascultarea inculpatului.
Asistarea aprtorului la actele de urmrire penal, la care particip nvinuitul, pe de o
parte, are ca scop acordarea unei asistene juridice n ceea ce privete descoperirea mprejurrilor
ce au importan pentru aprare, pe de alt parte, contribuie la respectarea regulilor procesuale
stabilite de lege.
Nendeplinirea prevederilor legale privind participarea obligatorie a aprtorului se
consider nclcare esenial a legii procesual penale. [61, p.375] n conformitate cu art.94 alin.1
pct.2 CPP RM, n procesul penal nu pot fi admise ca probe i, prin urmare, se exclud din dosar,
nu pot fi prezentate n instana de judecat i nu pot fi puse la baza sentinei sau a altor hotrri
judectoreti datele care au fost obinute: prin nclcarea dreptului la aprare al bnuitului,
nvinuitului, inculpatului.

93

nsui faptul prezenei avocatului disciplineaz organul de urmrire penal sub aspect
juridic, procesual i psihologic. [174, p.78] Scopul asistrii de ctre avocat a prii, n cadrul
actului de urmrire penal, poate fi susinerea psihologic a clientului, asigurarea legalitii
actului ce urmeaz a fi realizat i respectrii drepturilor i intereselor legale a persoanei aprate
sau reprezentate.
La baza juridic a participrii avocatului la ascultarea bnuitului, nvinuitului atribuim i
art.104 alin.1 CPP RM. Audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului se face numai n prezena
unui aprtor ales sau a unui avocat care acord asisten juridic garantat de stat, imediat
dup reinerea bnuitului sau, dup caz, dup punerea sub nvinuire, dac acesta accept s fie
audiat.
Alt norm procesual penal care reglementeaz participarea aprtorului este inclus n
art.114 alin.1 CPP RM. Pentru a verifica sau a preciza declaraiile martorului, prii vtmate,
bnuitului, nvinuitului despre evenimentele infraciunii svrite ntr-un loc concret,
reprezentantul organului de urmrire penal este n drept s se prezinte la locul infraciunii
mpreun cu persoana audiat i, dup caz, cu aprtorul, interpretul, specialistul,
reprezentantul legal i s propun persoanei audiate s descrie circumstanele i obiectele
despre care a fcut sau poate face i acum declaraii.
Aprtorul nu trebuie s admit participarea formal n cadrul actelor de urmrire penal.
El trebuie, de asemenea, s posede procedeele tactice de realizare a actelor de urmrire penal,
pentru a aprecia corectitudinea aciunilor organului de urmrire penal i, n caz de oportunitate,
n momentul potrivit, s le aplice i el. [149]
Importana participrii aprtorului la realizarea actelor de urmrire penal este
demonstrat elocvent n urmtorul caz.
Martorii Cojocaru Gh. i Covalii C. (Numele utilizate nu corespund numelor din dosar),
care au participat n calitate de martori-asisteni la reconstituirea faptei cu participarea lui
Negru I., au declarat, la examinarea n fond a cauzei penale, c n cadrul acestui act de
urmrire penal nvinuitul a demonstrat numai locul su de lucru, precum i gaura de ventilare
pe unde, posibil, au fost sustrase pres-formele, fr a recunoate vina sa n svrirea acestei
infraciuni. De asemenea, aceti martori au declarat c fotografiile anexate la procesul-verbal al
reconstituirii, dup efectuarea acestui act de urmrire penal, nu au legtur cauzal cu
coninutul lui.
Trebuie s accentum c reconstituirea a fost efectuat fr participarea avocatuluiaprtor, care, la moment, acorda asisten juridic din oficiu i nu a fost adus nici o dovad
privind informarea lui n legtur cu efectuarea acestui act.
94

Nu mai puin important este i faptul c organul de urmrire penal nu a asigurat


participarea traductorului i nu a tradus coninutul procesului-verbal al reconstituirii, iar,
dup spusele nvinuitului, el a fost impus de a-l semna. Toate aceste nclcri au permis
organului de urmrire penal s consemneze n procesul-verbal date care nu corespund
realitii. [49]
n legtur cu participarea la efectuarea actelor de urmrire penal avocatul-aprtor ct
i avocatul-reprezentant este n drept:
1. S explice persoanei pe care o apr drepturile i s atenioneze persoana care
efectueaz aciunea procesual asupra nclcrilor legii comise de ea;
2. S cear recuzarea persoanei care efectueaz urmrirea penal, a judectorului,
procurorului, expertului, interpretului, traductorului, grefierului;
3. S fac obiecii mpotriva aciunilor organului de urmrire penal i s cear
includerea obieciilor sale n procesul-verbal respectiv;
4. S ia cunotin de procesele-verbale ale aciunilor efectuate cu participarea lui i s
cear completarea lor sau includerea obieciilor sale n procesul-verbal respectiv. Att
participarea activ a aprtorului la efectuarea actelor de urmrire penal i solicitarea
completrii procesului-verbal, ct i includerea obieciilor pe care le are asupra
veridicitii celor consemnate, contribuie la stabilirea obiectiv a mprejurrilor
cauzei i, n special, a circumstanelor atenuate, dar i a celor care exclud urmrirea
penal. [149, p.12] Corespunderea celor consemnate n procesul-verbal cu declaraiile
fcute sau cu aciunile ntreprinse n cadrul actului de urmrire penal este
confirmat, inclusiv de semntura avocatului. Dac acesta nu va reflecta n procesulverbal obieciile i precizrile respective (din neatenie, nu va da dovad de insisten
sau principialitate etc.) nclcrile admise nu vor putea fi contestate ulterior. De ex.
aprtorul va atrage atenia asupra ncercrilor ofierului de urmrire penal de a da
citire sau de a reaminti declaraiile pe care le-a depus anterior bnuitul, nvinuitul,
avnd art.104 alin.3 CPP RM. n caz c ofierul de urmrire penal nu reacioneaz la
obieciile avocatului, acesta nu va ezita s insiste asupra includerii acestora n
procesul-verbal de ascultare. n cel mai ru caz, s zicem, primind refuzul de a
consemna obieciile n procesul-verbal, nimic nu poate s-l mpiedice pe aprtor s
prezente obieciile sale separat n scris. Aceste precizri le considerm eseniale n
contextul demarrii ulterioare a procesului n fazele judiciare. Bazndu-se pe
obieciile consemnate, aprtorul, n cadrul cercetrii judectoreti, ar avea un
argument important de a convinge instana s nu dea citire declaraiilor clientului su
95

n faza urmririi, n condiiile art.371 CPP RM, deoarece a fost admis nclcarea
ordinii de obinere a declaraiilor n faza urmririi penale. Participnd la audierea
martorului, avocatul acestuia trebuie s reacioneze adecvat, n caz de adresare a
ntrebrilor sugestive. Nu se admite punerea ntrebrilor sugestive sau care nu se
refer la premisa probelor i care n mod evident urmresc scopul insultrii i
umilirii persoanei audiate (art.109 alin.2 CPP RM).
5. Pn la terminarea urmririi penale, aprtorul este n drept de a lua cunotin de
actele procedurale la care a participat clientul su, chiar i cu acelea la care avocatul
nu a participat. Aprtorul este n drept s ia cunotin de documentele care i-au fost
prezentate (sau trebuiau s fie prezentate) bnuitului, nvinuitului i pn la admiterea
aprtorului n proces. [180, p.282]
6. La solicitarea sa, s primeasc gratuit copii de pe hotrrile care se refer la drepturile
i interesele persoanei pe care o apr.
7. S fac obiecii mpotriva aciunilor ilegale ale celorlali participani la proces.
Conform art.92 alin.2 pct.6 CPP RM, avocatul martorului este n drept s se adreseze, cu
permisiunea organului de urmrire penal, persoanei, interesele creia le reprezint, cu ntrebri,
observaii, ndrumri. Cu regret, dreptul de adresare a ntrebrilor nu este expres, stipulat n
art.68 i 80 CPP RM, cu alte cuvinte, acest drept nu este prevzut pentru avocat-aprtor i
avocat reprezentant al reprezentantului victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente
responsabile.
Numai n conformitate cu prevederile art.110 alin.6 CPP RM, avocatului aprtor i se
asigur posibilitatea de a adresa ntrebri martorului audiat, n condiiile speciale necesare pentru
protecia acestuia.
Dreptul de a adresa ntrebri este un instrument destul de eficient, ce permite avocatului
participarea activ n acumularea probelor. ntrebrile aprtorului pot fi ndreptate asupra
descoperirii noilor mprejurri, care nu au fost redate de persoana ascultat, detalizarea fiecrui
fragment n parte i folosirea lor n scopul aprrii. De asemenea, ntrebrile pot fi adresate
pentru concretizarea declaraiilor date anterior. Aceasta oportunitate apare, deoarece ofierul de
urmrire penal, ntocmind procesul-verbal, l interpreteaz n felul su, deseori schimbnd
sensul celor consemnate. De aceea declaraia nvinuitului sau bnuitului trebuie s fie la maxim
redat mot mot.
Coninutul ntrebrilor, momentul cnd au fost puse toate acestea trebuie s aib un
scop unic: determinarea mprejurrilor ce vor favoriza situaia nvinuitului. ntrebrile

96

aprtorului trebuie profund gndite i adresate numai atunci, cnd va exista garania c nu vor
agrava situaia nvinuitului.
n procesul formulrii ntrebrii, aprtorul trebuie s ia n consideraie nivelul intelectual
al persoanei respective, starea ei emoional, cunoaterea situaiei, caracterul relaiilor cu
nvinuitul .a. Cteodat e mai eficient de a pune mai multe ntrebri simple, dect a formula
ntrebri prin fraze compuse, formate din mai multe propoziii. La adresarea ntrebrilor,
aprtorul trebuie s in cont de capacitile psihofiziologice a persoanelor audiate.
n funcie de acest fapt, se alege timpul n care se pun ntrebrile, posibilitatea de a le
repeta, concretiza, se iau msuri n vederea epuizrii, emoiilor, nencrederii etc.
Nu se admite naintarea ntrebrilor n procesul povestirii, expunerii libere, deoarece
persoana poate uita multe momente importante, care se pot reflecta negativ asupra aprrii.
Aprtorul trebuie s adreseze bnuitului, nvinuitului ntrebri la care ar putea s
prognozeze rspunsul i se nscriu n poziia i strategia de aprare elaborat. Participarea activ
a aprtorului la audieri este posibil numai datorit cunoaterii i nelegerii tuturor
circumstanelor i mprejurrilor ce urmeaz a fi clarificate, ct i planificrii ntrebrilor
(determinarea consecutivitii, a momentului de adresare, formulrii adecvate). O ntrebare
nereuit poate avea drept consecin declaraii distructive pentru poziia aprrii. Ofierul de
urmrire penal, ascultnd ntrebrile aprtorului, le analizeaz att sub aspectul legalitii, ct
i importanei pentru cercetarea complet, obiectiv i sub toate aspectele circumstanelor cauzei
penale.
Considerm inadmisibile recomandrile unor autori despre nelegerile ntre aprtor i
client asupra unor gesturi i altor semne nonverbale de comunicare, pentru realizarea
comunicrii, prin intermediul lor, n cadrul actului de urmrire penal. [188, p.78]
La ncercrile aprtorului de a influena rspunsul clientului prin semne nonverbale de
comunicare (mimic, gesturi, semne), [190, p.26] un ofier de urmrire penal competent va
curma aceste aciuni, utiliznd procedee tactice, sau bazndu-se pe legislaia n vigoare, care ar
putea s duneze carierii i reputaiei aprtorului. [136, p.36-41]
Suntem de prerea c, n atare situaii, ar fi mai corect cererea aprtorului de a face
ntrerupere, pentru a avea consultaii cu bnuitul, nvinuitul. Cererea n cauz nu contravine
legislaiei n vigoare i poate fi, din punct de vedere al tacticii, corect, pentru a degaja atmosfera
ncordat i a preveni un conflict n curs de apariie. [135, p.360]
Nu exist n acest caz i situaie un impediment legal i pentru ofierul de urmrire
penal, att pentru satisfacerea cererii, ct i pentru respingerea acesteia.

97

n acest caz avocatul are posibilitate de a apela i a cere pentru aplicare corespunztoare a
prevederile art.104 CPP RM. Nu se permite audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului n
stare de oboseal, precum i n timpul nopii, dect doar la cererea persoanei audiate n cazurile
ce nu sufer amnare, care vor fi motivate n procesul-verbal al audierii (art.107 CPP RM).
n caz de reprezentare a martorului, avocatul este n drept a apela la cerinele art.107
alin.2 CPP RM. Durata audierii nentrerupte a martorului nu poate depi 4 ore, iar durata
general, n aceeai zi, nu poate depi 8 ore.
Audierea bnuitului nvinuitului, inculpatului minor se efectueaz n condiiile art.104
CPP RM, i nu poate dura mai mult de 2 ore fr ntrerupere, iar n total nu poate depi 4 ore pe
zi.
O cauz esenial a respingerii ntrebrilor de ctre ofierul de urmrire penal sau de
procuror poate fi netemeinicia lor, fiind considerate irelevante.
n cazul cnd unele ntrebri sau date nu au fost introduse n procesul-verbal, aprtorul
trebuie s-i aminteasc clientului su despre dreptul care l are el, de a introduce unele precizri
sau completri n procesul-verbal al actului procesual, la care a participat, ori, personal s fac
observaii n scris, viznd corectitudinea i deplintatea celor scrise n procesul-verbal al actului
de urmrire penal la care a participat. [136, p.107]
Este foarte important participarea aprtorului la naintarea acuzrii. naintarea acuzrii
nvinuitului se va face de ctre procuror, n prezena avocatului, n decurs de 48 de ore din
momentul emiterii ordonanei de punere sub nvinuire, dar nu mai trziu de ziua n care
nvinuitul s-a prezentat, sau a fost adus n mod silit (art.282 alin.1 CPP RM). Faptul aducerii la
cunotin a ordonanei de punere sub nvinuire i explicarea coninutului ei este atestat de
semnturile procurorului, nvinuitului, avocatului i ale altor persoane, care particip la aceast
aciune procesual, aplicate pe ordonana de punere sub nvinuire, indicndu-se data i ora
punerii sub nvinuire.
Audierea persoanelor n procesul penal constituie nu numai activitatea cea mai frecvent,
ci, totodat, activitatea creia, att n cursul urmririi penale, ct i n cursul judecii, i este
consacrat cea mai mare parte din timp, cel mai mare volum de munc, n raport cu celelalte
investigaii legate de administrarea probelor i reprezint, pentru organele de urmrire penal, nu
o dat, sursa major a informaiilor necesare depistrii adevrului. Potrivit unor date, organele de
urmrire penale consum pentru ascultri 25% din timpul de lucru. [181, p.13]
nvinuitul i inculpatul sunt purttori ai informaiei probante, la fel ca martorul i partea
vtmat. Declaraiile bnuitului, nvinuitului, inculpatului sunt informaiile scrise sau orale,
depuse de acetia la audiere, n condiiile prevzute de CPP RM referitor la circumstanele care
98

au servit temei pentru a-i recunoate n aceast calitate, precum i la alte mprejurri ale cauzei
pe care le cunosc (art.103 alin.1 CPP RM). Conform caracterului su procesual, declaraiile
bnuitului, ca, de altfel, i declaraiile nvinuitului sunt, pe de o parte, surse de prob, pe de alt
parte-mijloace de aprare a lor.
nvinuitul este audiat n aceeai zi, n condiiile prevzute n art.104 CPP RM, evident, n
prezena avocatului care a participat la naintarea acuzrii. Pn la nceputul audierii, avocatul
trebuie s se conving c bnuitului sau nvinuitului i este clar nvinuirea naintat, iar n caz de
necesitate, s participe la lmurirea ei. O importan deosebit acest fapt o are n cazurile cnd n
calitate de nvinuit sunt minorii sau persoanele care sufer de boli psihice sau fizice, deoarece
starea lor i limiteaz n perceperea corect a cazului incriminat.
Atenia aprtorului, n timpul audierii, trebuie s fie ndreptat spre:
-

determinarea mprejurrilor, care ar putea s contribuie la achitarea nvinuitului ori


s-i atenueze rspunderea;

evidenierea probelor n acest sens. Astfel, nvinuitul poate numi familiile martorilor
care vor confirma versiunea sa, s indice locul aflrii probelor materiale i a
documentelor .a.m.d.

stabilirea mprejurrilor ce vor dovedi starea sntii a nvinuitului sau bnuitului, n


cazul cnd este bolnav de vreo maladie psihic sau fizic.

n practica judiciar s-a stabilit c, n cazurile cnd nvinuitul se eschiveaz de la


urmrirea penal, organul de urmrire penal nu este n drept a trimite cauza penal n
judecat, fr ca persoanei trase la rspundere penal s i se aduc la cunotin ordonana de
punere sub nvinuire i s i se asigure dreptul de a da explicaii asupra acuzrii aduse,
considerndu-se o nclcare a art.6 paragraful 3 lit. "a" din Convenia european pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Art.6 alin.3 lit. "a" din CEDO, prevede c orice acuzat are, n special, dreptul s fie
informat, n termenul cel mai scurt, ntr-o limb pe care o nelege i n mod amnunit, asupra
naturii i cauzei acuzaiei aduse mpotriva sa.
Astfel, Colegiul lrgit a conchis c prevederile legislaiei internaionale i naionale nu
au fost respectate n cauza dat, ca rezultat a fost nclcat dreptul la un proces echitabil, care
s-a soldat cu casarea sentinei i, parial, a deciziei instanei de apel, cu ncetarea procesului
penal conform art.391 alin.(1) pct.6) CPP RM, deoarece exist circumstane care exclud
tragerea lui S.E. la rspundere penal ori administrativ. [27, p.19]
n conformitate cu art.68 alin.7 CPP RM, aprtorul are i alte drepturi i obligaii
prevzute de CPP RM. De asemenea, n baza art.80 alin.6 CPP RM, reprezentantul victimei,
99

prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile are i alte drepturi i obligaii
prevzute de CPP RM.
Garanii durabile, privind aprarea i reprezentarea efectiv a prilor n proces, sunt
cuprinse n prevederile legii procesual-penale privind dispunerea i efectuarea expertizei.
n art.142 alin.1 CPP RM, sunt prevzute cazurile de oportunitate a expertizei n procesul
penal. Expertiza se dispune n cazurile n care, pentru constatarea circumstanelor ce pot avea
importan probatorie pentru cauza penal, sunt necesare cunotine speciale n domeniul
tiinei, tehnicii, artei sau meteugului. Posedarea unor asemenea cunotine speciale de ctre
persoana care efectueaz urmrirea penal sau de ctre judector nu exclude necesitatea
dispunerii expertizei.
Dispunerea expertizei poate fi realizat nu numai din oficiu, de ctre organul de urmrire
penal, dar i la cererea prilor. Prile, din iniiativ proprie i pe cont propriu, sunt n drept s
nainteze cerere despre efectuarea expertizei pentru constatarea circumstanelor care, n opinia
lor, vor putea fi utilizate n aprarea intereselor lor. Fiecare dintre pri are dreptul s recomande
un expert pentru a participa la efectuarea expertizei.
Considernd c este oportun expertiza, organul de urmrire penal, prin ordonan, iar
instana de judecat, prin ncheiere, dispune efectuarea ei. n ordonan sau n ncheiere este
indicat: cine a iniiat dispunerea expertizei; temeiurile pentru care este dispus expertiza;
obiectele, documentele i alte materiale prezentate expertului cu meniunea, cnd i n ce
mprejurri au fost descoperite i ridicate; ntrebrile formulate expertului; denumirea instituiei
de expertiz; numele i prenumele persoanei creia i sunt puse n sarcin efectuarea expertizei.
Ordonana sau ncheierea de dispunere a expertizei este obligatorie, pentru instituia sau
persoana abilitat, de a efectua expertiza. Organul de urmrire penal sau instana de judecat, n
cazul n care dispune efectuarea expertizei, fixeaz un termen pentru chemarea prilor i
expertului, dac acesta a fost desemnat de organul de urmrire penal sau de instana de judecat.
La termenul fixat, prilor i expertului i sunt aduse la cunotin obiectul expertizei i
ntrebrile la care expertul trebuie s dea rspunsuri. Este explicat c au dreptul de a face
observaii la aceste ntrebri i c au dreptul a cere modificarea sau completarea lor. Totodat,
prile sunt informate privind dreptul de a cere numirea unui expert recomandat de fiecare dintre
ele pentru a participa la efectuarea expertizei. Dup examinarea obieciilor i cererilor naintate
de pri i expert, organul de urmrire penal, sau instana de judecat fixeaz termenul efecturii
expertizei, informndu-l, totodat, pe expert dac la efectuarea acesteia urmeaz s participe
prile.

100

Aceste cerine sunt reglementate n art.144, 145 CPP RM. Nerespectarea acestor norme
au consecine serioase, care se pot rsfrnge negativ att asupra forei probante a concluziilor
expertului, ct i asupra garantrii altor drepturi importante a avocatului n faza urmririi penale.
Pentru a fi mai elocveni apelm la practica judiciar.
n d.p. 2006038004 aprarea a pledat pentru a nu admite Raportul de expertiz medicolegal nr.189/D din 12.01.2006 ca prob, deoarece s-a nclcat n mod evident att procedura
de administrare a acesteia probe, ct i dreptul la aprare a lui Samson I. Expertiza medicolegal a fost dispus la 10.01.2006 i realizat la 12.01.2006. Despre dispunerea expertizei,
bnuitul a fost informat numai la 01.02.2006, iar aprtorul nu a fost notificat, n general,
despre acest fapt. Mai mult ca att am stabilit c acuzarea a neglijat prevederile art. art.145
CPP al R. Moldova. [52]
n atare situaie, am constatat c nici una din aceste norme, care reglementeaz aciunile
ce anticipeaz efectuarea expertizei, nu au fost respectate i, astfel, au fost nclcate drepturile
bnuitului, pe care le are n legtur cu dispunerea expertizei, i anume: dreptul de recuzare a
expertului, dreptul de a asista la efectuarea expertizei, dreptul de adresare expertului a
ntrebrilor suplimentare, dreptul de a recomanda un expert pentru a participa la efectuarea
investigaiilor (art.142 alin.3 CPP RM). Expertul care a realizat expertiza, eful seciei clinice cu
stagiu profesional de 28 de ani, categorie superioar, nu s-a autorecuzat, iar prile au fost private
de dreptul a-l recuza, n conformitate cu prevederile art.89 CPP RM alin.1 pct.5, deoarece a
participat n calitate de specialist n acest proces anterior, realiznd la 12 decembrie 2005
examinarea medico-legal, prezentnd raportul nr.6424. Acest fapt atrage nulitatea acestui act,
avnd n vedere art.251 CPP RM, i trebuie s fie urmat potrivit art.94 alin.1 pct.2 i alin.2 CPP
RM, de neadmiterea Raportului de expertiz medico-legal nr.189/D din 12.01.2006 n calitate
de prob. [52]
Menionm n legtur cu acest caz, c aprtorul a fost privat de dreptul de a recuza
expertul, deoarece au fost nclcate toate drepturile incluse n art.144, 145 CPP RM, respectiv,
nu a tiut de faptul c Expertiza medico-legal a fost realizat de aceeai persoan care a realizat
anterior examinarea medico-legal, deoarece conform art.89 alin.1 pct.5 CPP RM, persoana nu
poate lua parte la proces n calitate de expert, dac a participat n calitate de specialist anterior n
acelai proces.
n alt cauz penal, aceleai argumente au fost invocate de reprezentatul succesorului
procedural, care a solicitat n faa instanei de judecat anularea ordonanei de ncetare a
urmririi penale, emis de procuratura r-lui Fleti la 30 iunie 2005. Instana a motivat ncheierea

101

de anulare a ordonanei de ncetare a urmririi penale, bazndu-se pe faptul c nu au fost


respectate prevederile art.144, 145 CPP RM, de ctre organul de urmrire penal. [51]
Avnd n vedere cele relatate n acest paragraf, vom considera c participarea avocatului la
activitatea procesual de ascultare a nvinuitului sau a inculpatului n faza de urmrire penal, n
vederea stabilirii adevrului, reclam, din partea organelor de urmrire penal i a procurorului,
procedee corecte de interogare, ascultare, confruntare, n concordan cu valorile morale ale
societii democratice, care nu va admite procedeelor probatorii de luare a declaraiilor
nvinuitului, pe termen foarte lung, prelungit n timpul nopii, procedee degradante n obinerea
de informaii, mrturisiri de la nvinuit sau inculpat, care aduc atingere demnitii umane.
3.3 Prezentarea datelor de fapt de ctre avocat n vederea administrrii
probelor pe parcursul urmririi penale
Contradictorialitatea este unul dintre cele mai importante principii ale justiiei penale,
care nglobeaz elementul democratic, organizaional i procesual, asigurnd condiii maximal
favorabile pentru aflarea adevrului i emiterea unei decizii juste de ctre instan.
Contradictorialitatea, n calitate de principiu de realizare a justiiei penale, are expresie
mai larg n faza judecii. n anumite limite, uneori mai considerabile, contradictorialitatea se
manifest n faza urmrii penale, dar numai din momentul cnd n proces apare bnuitul sau
nvinuitul. [170, p.58] Pn la acest moment, cercetarea este efectuat din oficiu, organul de
drept fiind obligat s reacioneze prompt la faptele de nclcare a legii penale. ns i dup
apariia nvinuitului n faza de urmrire penal, nu exist temeiuri pentru realizarea
contradictorialitii n forma sa clasic, deoarece una dintre pri deine mputerniciri de
autoritate. n mare parte manifestarea de voin vine din partea acestora. De exemplu, aprtorul
nu are dreptul de a administra probe, dar poate nainta o cerere n acest sens, care poate fi
respins de ofierul de urmrire penal.
Atenie deosebit contradictorialitii procesului penal o acord i CEDO. Cel mai
important dintre principiile formulate de art.6 al Conveniei este cel al egalitii armelor,
indisolubil legat de principiul contradictorialitii, care exprim ideea c fiecare parte din proces
trebuie s aib anse egale de a-i prezenta cauza i nimeni nu trebuie s beneficieze de un
avantaj substanial asupra adversarului su. Curtea European a judecat mai multe cauze n baza
acestui principiu.
n cazul Neizmeister (1968), Curtea European a stabilit c, conform principiului
contradictorialitii, fiecare parte trebuie s aib posibilitatea de a contesta probele celeilalte
pri. Dreptul la un proces echitabil implic i respectarea principiului egalitii armelor, care
102

se manifest n cazul procesului penal contradictorial. Curtea i-a exprimat opinia n cazul
Kaufman c/Belgiei (1986), stabilind c partea n procesul penal trebuie s aib prilej rezonabil
pentru a-i prezenta cauza n instan, n condiiile n care nu o plaseaz ntr-un dezavantaj
substanial fa de adversarul su. De exemplu, se consider nclcare n sensul articolului 6,
dac un martor numit de acuzat nu va fi tratat la egal, n comparaie cu un martor adus de
nvinuire.
n cauza Bonish c/Austria 1985 s-a statuat c trebuie audiai martorii celor dou pri i
n cauza Felburgge c/Olanda 1986 c fiecrei pari trebuie s i se acorde posibilitatea de a
prezenta obiecii la argumentele celeilalte pri. [54, p.46]
Alt problem, deosebit de important, este stabilirea rolului aprrii n probaiunea
penal. Problema dreptului aprri de a administra probe n procesul penal poate fi analizat n
contextul art.6 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului, care acord prilor posibiliti
reale de a-i promova interesele n cadrul unui proces echitabil. [54, p.46]
Procedura examinrii trebuie s asigure suficiente garanii, inndu-se cont de caracterul
cauzei. Printre aceste garanii sunt: posibiliti suficiente de prezentare a probelor, de contestare
a declaraiilor martorilor acuzrii, posibilitatea de a argumenta n momente-cheie. [54, p.46]
Dei reglementarea administrrii probelor este pus n seama legislaiei interne, iar
aprecierea probelor este oferit de instanele naionale, la determinarea echitii ntregului proces
mai conteaz i caracterul probelor, modul de obinere a acestora. [54, p.46]
Codul de procedur penal n vigoare ncearc s soluioneze i problema funciilor
procesuale, diviznd aprarea i acuzarea n dou pri egale, cu atribuii egale. Potrivit art.24
CPP RM, urmrirea penal, aprarea i judecata sunt separate i se efectueaz de diferite organe
i persoane. n aceste condiii este dificil s presupunem c partea care are sarcin dovedirea
vinoviei persoanei va administra toate probele existente pentru a dovedi nevinovia. [42, p.78]
CPP RM ofer posibiliti mai mari de participare activ a avocatului n procesul penal,
inclusiv n faza urmririi penale, n raport cu codul de procedur penal anterior. Includerea
cercetrilor realizate de avocat n faza urmririi poate schimba crucial, n perspectiv, modelul
procesului existent n cel contradictorial. Procesualistul notoriu .. susine c
investigaiile realizate de avocat ntr-un cadru legal au ca scop, n faza prejudiciar, de a infirma
acuzaiile naintate integral sau n parte, de a descoperi date care mrturisesc n favoarea
persoanei aprate, precum i pentru a releva circumstanele atenuante. [165, p.55]
n literatura de specialitate, un element important al poziiei de drept a avocatului trebuie
s fie prezena probelor necesare, privitoare la cauza penal. [9, p.50]

103

Analiza legalitii cauzei i selectarea minuioas a materialului probant permit


avocatului s fac concluziile despre perspectiva judiciar a cauzei.
Art.100 alin.1 CPP RM, definete administrarea probelor ca folosirea mijloacelor de
prob n procesul penal, care presupune strngerea i verificarea probelor, n favoarea i n
defavoarea nvinuitului, inculpatului, de ctre organul de urmrire penal, din oficiu sau la
cererea altor participani la proces, precum i de ctre instan, la cererea prilor, prin
procedeele probatorii prevzute de CPP RM.
n conformitate cu art.68 alin.1 pct.5 CPP RM, avocatul-aprtor are dreptul s prezinte
documente sau alte mijloace de prob pentru a fi anexate la dosarul penal i cercetate n edina
de judecat.
Problema asigurrii egalitii armelor, n sensul articolului 5 al Conveniei, are o
legtur indispensabil cu respectarea acestui principiu n sensul articolului 6 al Conveniei. Cu
toate c legislaia procesual penal din 2003 acord atribuii suplimentare aprrii, n ceea ce
privete administrarea probelor, este dificil de considerat c prevederile existente contribuie la
asigurarea egalitii armelor. Articolul 100 alin.2 CPP, acord unele atribuii avocatului
referitoare la solicitarea i prezentarea obiectelor, documentelor i informaiilor necesare pentru
acordarea asistenei juridice, dreptul de a purta convorbiri cu persoane fizice, dac acestea sunt
de acord s fie audiate n modul stabilit de lege. De asemenea, aprtorul este n drept s solicite
certificate, caracteristici i alte documente din diverse organe sau s solicite opinia specialistului.
Aparent, aprtorul dispune de mecanisme procesuale de asigurare a egalitii armelor, ns n
realitate, aceste drepturi, n mare msur, rmn la nivel declarativ. Cu toate c articolul 19 CPP
oblig organul de urmrire penal s cerceteze cauza sub toate aspectele, este greu de imaginat
c acest organ i va pune ca sarcin primordial administrarea exhaustiv a probelor n aprare.
Pornind de la statutul organului de urmrire parte a acuzrii, sarcina primordial a acestuia
rmne administrarea probelor acuzatorii. ns aprarea poate administra probe doar prin
intermediul organului de urmrire penal. Din interviurile realizate n rndurile avocailor, se
constat opoziia organelor de urmrire penal n satisfacerea cererilor aprrii privind
administrarea de probe. Nu exist prevederi exprese, prin care aprarea ar putea contesta refuzul
organului de urmrire penal de a administra probe n aprare la solicitarea prii aprrii. Cu
toate c n practic se ncearc utilizarea articolelor 298 i 313 CPP RM, n lipsa normelor
exprese, soluiile pot fi diferite.
n scopul administrrii probelor, aprtorul admis n procesul penal, n modul prevzut de
100 alin.2 CPP RM este n drept:

104

1) s solicite i s prezinte obiecte, documente i informaii necesare pentru acordarea


asistenei juridice, inclusiv s poarte convorbiri cu persoane fizice dac acestea sunt de acord s
fie audiate n modul stabilit de lege;
2) s solicite certificate, caracteristici i alte documente din diverse organe i instituii
care pot s le elibereze n modul stabilit;
3) n interesul asistenei juridice, s solicite, cu consimmntul persoanei pe care o
apr, opinia specialistului pentru explicarea chestiunilor care necesit cunotine speciale.
Bazndu-se pe art.34 al Constituiei RM ct i pe prevederile art.10 al Legii R. Moldova
Privind accesul la informaie nr.982-XIV din 11.05.2000, care consacr i concretizeaz dreptul
accesului la informaie i, avnd n vedere art.53 alin.1 lit. c i d al Legii R. Moldova Cu
privire la avocatur nr.1260-XV din 19.07.02, avocatul dispune de un suport juridic important
ntru obinerea datelor de fapt ce prezint importan pentru justa soluionare a cauzei penale.
Nerespectarea, de ctre persoanele cu funcii de rspundere, a prevederilor de a prezenta
informaii sau documente atrage rspunderea stabilit de lege. Art.53 alin.2 al Legii cu privire
la avocatur nu este prevzut o dat limit pentru a rspunde la astfel de cereri, nici ce fel de
rspundere va fi impus. Totui Legea privind accesul la informaie art. 5, 7, 10, care face
disponibil publicului informaia oficial, cu anumite restricii, stabilete termenul n care
informaia trebuie prezentat. Legea, informaia sau documentele trebuie prezentate atunci cnd
sunt disponibile, dar nu mai trziu de 15 zile dup solicitare, termen care poate fi prelungit de
ctre conductorul instituiei publice cu nc 5 zile. n conformitate cu art.16 al acestei legi,
persoana cu funcii de rspundere care nu respect aceste prevederi, poate fi sancionat cu o
amend de la 40 la 50 de uniti convenionale (art.71 CC). CP al RM sancioneaz prin art.180
nclcarea intenionat a dreptului la informaie, care cauzeaz daune n proporii
considerabile.
Totui, n realitate, aceasta poate fi un mijloc ineficient de obinere a informaiei,
deoarece dac o persoan cu funcii de rspundere nu respect aceast prevedere, unica cale de
apel este intentarea unui proces n judecat, care poate s nu fie ncheiat pn n momentul n
care informaia va fi necesar avocatului care a solicitat-o.
n conformitate cu art.157 CPP RM documentele se prezint de ctre persoanele fizice i
juridice, la demersul organului de urmrire penal, fcut din oficiu sau la cererea altor
participani la proces, ori la demersul instanei, fcut la cererea prilor, precum i de ctre pri
n cadrul urmririi penale sau n procesul judecrii cauzei.

105

Avocatul are dreptul, n conformitate cu art.53 alin.1 al Legii R. Moldova Cu privire la


avocatur:
c) s colecteze independent, s fixeze i s prezinte informaii referitoare la
circumstanele cauzei;
d) s solicite informaii, referine i copii ale actelor necesare pentru acordarea asistenei
juridice instanelor judectoreti, organelor de drept, autoritilor publice, altor organizaii, care
sunt obligate s elibereze actele solicitate.
Potrivit art.100 alin.3 CPP RM, aprtorul, reprezentantul prii vtmate i a prii
civile, precum i alte persoane fizice sau juridice sunt n drept s prezinte informaii orale i
scrise, obiecte i documente care pot fi utilizate ca mijloace de prob.
ntru acumularea informaiei necesare, avocatul poate cuta martori, specialiti i experi,
purtnd discuii preliminare cu acetia. [135, p.362]
n scopul administrrii probelor, aprtorul admis n procesul penal este n drept s poarte
convorbiri cu persoane fizice dac acestea sunt de acord s fie audiate n modul stabilit de lege
(art.100 alin.2 CPP RM). Avocatul acumuleaz informaie prealabil, primind explicaii verbale,
obiecte i documente cu acordul persoanelor invitate n anturaj neoficial. Realiznd aceste
aciuni, avocatul nu va nclca nici normele procesuale i nici etica profesional, dac va
propune unei persoane a-i furniza anumite date de fapt. n cazul cnd avocatul este refuzat, legea
nu i ofer mputerniciri pentru a constrnge persoanele, ce prezint interes n vederea oferirii
anumitor informaii. [141, p.33]
La fel, avocatul nu trebuie s conving martorii s schimbe declaraiile date anterior.
Documentele prezentate avocatului de ctre persoanele audiate pot fi anexate la materialele
dosarului penal, n baza cererii depuse n faa organului de urmrire penal.
Pentru a utiliza cunotinele de specialitate, avocatul poate nainta o cerere organului de
urmrire penal n vederea antrenrii acestuia n realizarea actelor de urmrire penal. [184,
p.150]
ntru argumentarea i justificarea cererilor de administrare a probelor n aprare, avocatul
solicit, cu consimmntul persoanei pe care o apr, opinia specialistului, pentru explicarea
chestiunilor care necesit cunotine speciale. Un exemplu elocvent n acest sens poate fi opinia
specialistului psiholog, prin care este ntemeiat, din punct de vedere tiinific, oportunitatea
realizrii expertizei psihologice, sau psihiatrico-psihologice. Atare opinie, prezentat n form
scris, este anexat la cererea respectiv a avocatului, iar ambele, la materialele dosarului, dar
mijloc de prob nu este n proces.

106

n conformitate cu art.9 alin.4 al Legii RM nr.1086-XIV din 23.06.2000 Cu privire la


expertiza judiciar, constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale [denumirea n redacia Legii
371-XVI din 29.12.05, n vigoare 10.02.06], expertul judiciar poate fi citat n calitate de
specialist, pentru a participa la efectuarea actelor de urmrire penal, precum i pentru a consulta
prile n proces persoanele fizice i juridice.
Implicndu-se activ n probaiune, avocatul poate examina, independent, faa locului
(evident dac are acces liber n acest loc, sau dac accesul este obinut n mod legal). Cercetarea
poate avea loc n prezena clientului, fiind asistat i de un specialist, care realizeaz msurri,
scheme, fotografii sau nregistrri de imagini.
Pentru ca lucrul realizat s nu fie n zdar, iar datele de fapt selectate s fie
transformate n probe admisibile, este necesar a fi respectate att cerinele de ordin procesual
penal, ct i recomandrile tehnico i tactico-criminalistice.
Este necesar, n primul rnd, a anexa materialele acumulate de avocat, client, cu ajutorul
specialistului (scheme, fotografii, nregistrri sonore i de imagini), la cererea adresat
subiectului cu drept de administrare a probelor, adic organului de urmrire penal, pentru a le
ataa la materialele dosarului, precum i de a realiza unele acte de urmrire penal, n vederea
verificrii informaiei acumulate de avocat.
Nu mai puin important este cererea aprtorului de audiere a specialistului, fotografului,
medicului, persoanei cu funcii de rspundere, care urmeaz s fac declaraii despre
mprejurrile de acumulare a materialelor, prezentate de avocat i despre legalitatea i
autenticitatea acestora. [149, p.13]
Alt posibilitate de participare activ a avocatului n administrarea probelor este
ncheierea unui contract cu un detectiv particular, sau cu agenia de detectivi. [161, p.22] Art.6 al
Legii R Legea nr.283 din 04.07.2003 Privind activitatea particular de detectiv i de paz //
MO 19.09.2003-1995. - nr. nr. 200-203 prevede n alin.1 lit. i dreptul persoanelor fizice i
juridice care practic activitatea particular de detectiv i de paz de a colecta date n cauzele
penale pentru a acorda ajutor organelor de drept n baz de contract ncheiat cu participanii la
proces.
Pentru ca datele de fapt colectate i prezentate de detectiv s fie admisibile, trebuie
respectate urmtoarele cerine:
-

ncheierea unui contract cu detectivul particular sau cu agenia de detectivi;

primirea copiei licenei ageniei de detectivi sau detectivului particular;

prezentarea de ctre detectiv a drii de seam, n scris, privind aciunile ntreprinse


privind obinerea informaiei solicitate;
107

depunerea cererii privind anexarea la materialele dosarului a documentelor i


obiectelor, puse la dispoziia avocatului de ctre detectiv;

perfectarea cererii privind verificarea pe ci procesuale a informaiei acumulate de


avocat (n baza arsenalului de procedee probatorii stipulate n codul de procedur
penal. [149, p.13]

Nu putem exclude, n contextul celor expuse, ascultarea, n calitate de martor a


detectivului particular, de ctre organul de urmrire penal.
n opinia unor autori [184, p.149], n conformitate cu principiul egalitii prilor, datele
acumulate de avocat au statut de prob i valoare probant, fr convertirea lor procesual,
aidoma datelor de fapt, colectate de adversarul procesual-organul de urmrire penal. n viziunea
altor autori, informaiile prezentate de avocat sunt probe, dac s-a acceptat anexarea lor la
materialele dosarului. [137, p.14]
La ntrebarea, dac ar trebui ca aprtorului s i se acorde dreptul de a colecta probe, au
rspuns afirmativ 60,7 %, 35,5% au considerat c trebuie s i se acorde dreptul de a colecta doar
anumite probe i doar 4,8 % au declarat c nu susin o asemenea idee. La chestiunea dac
aprtorul poate administra de sine stttor probe, afirmativ au rspuns 66,9 %, negativ 25,5 %
i 7,8 % nu au dat rspuns. [43, p.26]
Materialele obinute de avocat devin probe numai dup perfectarea lor n ordinea
prevzut de CPP RM. (de ex. cercetarea obiectelor prezentate de avocat i anexarea lor n
calitate de corpuri delicte la materialele dosarului penal). n sensul art.100 CPP RM, avocatul nu
este subiect cu drepturi depline n procesul probaiunii, n special n faza urmririi penale i, prin
urmare, nu este investit de lege cu dreptul de perfectare procesual a datelor de fapt, obinute de
el.
Atunci cnd nvinuitul sau inculpatul propune probe n aprare, atta timp ct, aparent,
ele pot conduce la o alt concluzie dect cea a probelor n acuzare, n sensul c sunt concludente
i utile, organul de urmrire penal este obligat s procedeze la administrarea lor. [74, p.42]
Cu regret, organul de urmrire penal, frecvent, examineaz, n mod formal, cererile
avocatului de administrare a probelor n aprare, sau, pur i simplu, consider acest fapt
inoportun din punctul su de vedere i astfel abuzeaz de dreptul su de a respinge cererea
respectiv n condiiile art.247 alin.2 CPP RM.
Ignorarea de ctre organul de urmrire penal a demersurilor ntemeiate, duce la aceea c
rmn neclarificate, neconcretizate multe episoade ale cazului, se admite neobiectivitatea
urmririi penale i tendina de acuzare. Totodat, s-a constatat c se ntlnesc destul de des cazuri
de respingere a cererii aprtorului privind efectuarea anumitor aciuni procesuale, 67,7 % din
108

respondeni afirmnd acest lucru. Cererile de efectuare a aciunilor procesuale au fost respinse de
ctre organul de urmrire penal prin invocarea anumitor motive, dintre acestea sunt: faptul care
se cere s fie dovedit era probat cu dovezi 52,7 %, probele care trebuie obinute nu sunt
pertinente la cauz 25,3 %, n unele cazuri, cererile au fost respinse fr motive. [43, p.80]
Astfel, informaia important pentru justa soluionare a cauzei penale exist (n viziunea
avocatului), dar n baza deciziei organului de urmrire penal nu obine valoare probant i, prin
urmare, nu poate contribui ca urmrirea penal s fie complet, obiectiv i sub toate aspectele,
realizat. [132, p.75]
Este adevrat c avocatul i prile interesate sunt n drept a contesta ordonana de
respingere a cererii avocatului, n condiiile art.313 CPP RM, dar, astfel, n opinia noastr, poate
fi tergiversat procesul, innd cont de faptul c, potrivit modificrilor n CPP RM operate prin
Legea nr.264-XVI din 28.07.2006, [n vigoare 03.11.2006], plngerile asupra ordonanei de
respingere a cererii avocatului, adresate judectorului de instrucie, trebuie s fie anticipate,
conform art.298-2991 CPP RM, de adresare cu plngere, iniial procurorului sau procurorului
ierarhic superior.
Astfel, aprarea devine dependent de voina acuzrii, fapt care afecteaz garaniile
legale i permite ca acuzarea s se implice n activitatea persoanelor care exercit aprarea. [87,
p.8]
Totui privarea aprrii de a dispune de o alt cale de administrare a probelor, dect prin
intermediul prii acuzrii, nu poate fi recunoscut ca echitabil. [42, p.80]
Pentru depirea acestei situaii, avocatul de mai multe ori se adreseaz, repetat, cu
cererea de administrare a probelor la examinarea n fond a cauzei penale (fapt care deseori este
soldat cu nclcarea dreptului prilor de aprare eficient a drepturilor i libertilor n faza
urmririi penale). [132, p.75]
Analiznd cele expuse, trebuie s subliniem c, exagerarea, n direcia nencrederii
excesive n activitatea avocatului de administrare a probelor, este inadmisibil. Muli dintre
avocai sunt specialiti de nalt calificare, care au experien bogat de activitate n cadrul altor
organe de drept. Adeseori pregtirea lor este net superioar n raport cu adversarii lor procesuali.
Activitatea acestor avocai n administrarea probelor poate fi nespus de important i necesar
pentru nfptuirea justiiei n cauzele penale. [141, p.36]
Urmrirea penal va fi desfurat cu adevrat n baza contradictorialitii prilor atunci,
cnd prile vor fi investite cu drepturi egale n colectarea i documentarea probelor.
Fundamentul pentru aceasta este pus, rmne numai de a dezvolta i mbogi experiena
acumulat.
109

3.4 Acordarea asistenei juridice la terminarea urmririi penale


Fr a studia materialele dosarului penal, avocatul nu este n stare a acorda asisten
juridic calificat. Avocatului i se interzice s participe la proces fr a lua cunotin n
prealabil de materialele dosarului (art.54 alin.5 Legea cu privire la avocatur). Lund cunotin
de toate materialele dosarului i studiindu-le, avocatul are posibilitatea de a verifica plenitudinea,
obiectivitatea i realizarea sub toate aspectele a urmririi penale.
Studierea neatent, superficial, a dosarului nu permite aprtorului s aleag o linie
corect de aprare, fcnd-o puin efectiv pentru garantarea drepturilor i intereselor legale a
nvinuitului. Nu procedeaz corect aprtorii, care, bazndu-se pe experiena sa, consider c vor
intra n esena materialelor dosarului pe parcursul examinrii n fond a cauzei penale.
Aprtorul, lund cunotin de dosar, trebuie s studieze toate materialele care, direct
sau indirect, se refer la clientul su. Nu trebuie de trecut cu vederea i materialele care se refer
la ali nvinuii, mai ales cnd interesele sale sunt diferite.
Pe lng aceasta, el i va fixa orice nclcare depistat a normelor procesuale i
materiale, a drepturilor i intereselor legale a nvinuitului. Analizei vor fi supuse i probele
acumulate: dac au fost oare obinute pe cale i procedur legal.
n conformitate cu art.68 alin.1 pct.10 CPP RM, aprtorul are dreptul s ia cunotin de
materialele cauzei penale din momentul terminrii urmririi penale i s noteze orice date din
dosar, s fac copii; iar n baza art.80 alin.1 pct.8 CPP RM, reprezentantul victimei, prii
vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile este n drept s ia cunotin de materialele
cauzei penale din momentul terminrii urmririi penale, inclusiv n cazul clasrii procesului
penal i s noteze orice date din dosar privind interesele persoanei reprezentate.
Din aceste prevederi putem conchide c avocatul-aprtor, lund cunotin de
materialele dosarului, are dreptul concomitent s fac copii. Nu este reglementat acest drept i
pentru avocatul-reprezentant. Acesta din urm este investit cu dreptul de a-i face notie.
Discriminarea n drepturi a reprezentantului fa de aprtor, n legtur cu finalizarea urmririi
penale, este evident i n viziunea noastr afecteaz att principiul contradictorialitii, ct i
egalitatea armelor n proces, deoarece aceti participani ai procesului penal, reprezint,
respectiv, partea acuzrii i cea a aprrii.
Dreptul la un proces echitabil implic i respectarea principiului egalitii armelor, care
exprim ideea c fiecare parte din proces trebuie s aib anse egale de a-i prezenta cauza i c
nimeni nu trebuie s beneficieze de un avantaj substanial asupra adversarului su. n cazul
Neizmeister (1968) Curtea European a stabilit c, conform principiului contradictorialitii,

110

fiecare parte trebuie s aib posibilitatea s contesteze probele celeilalte pri, n condiiile n
care nu o plaseaz ntr-un dezavantaj substanial fa de adversarul su.
Acest principiu este utilizat de Curtea European pentru aprarea drepturilor omului n
activitatea sa; totodat, garantnd c nici una dintre prile aflate n litigiu nu se bucur de vreun
avantaj incorect, att n procesul penal, ct i n cel civil. Fiecare parte trebuie investit cu
posibiliti rezonabile de prezentare a cauzei conform condiiilor, care s nu creeze dezavantaje
vis-a-vis de opoziie. Pornind de la faptul c, principiul poate juca un rol n orice faz a
procesului, se impune i fa de muli subieci importana aparenelor i sensibilitii mari,
atribuite administrrii justiiei.
Principiul contradictorialitii, reflectat n deciziile Curii, presupune c fiecare parte
trebuie s aib aceleai posibiliti, n cadrul soluionrii cauzei, i nici una nu trebuie s dispun
de privilegii nendreptite. [142, p.34]
Considerm oportun atribuirea prin lege a dreptului reprezentantului de a-i face copii ale
materialelor dosarului.
Intervievaii nu au fost de aceeai prere, privind faptul dac avocaii dispun de acces
adecvat la informaie. Unii au raportat puine dificulti sau, c deloc nu au ntlnit dificulti,
alii au spus c dreptul avocailor la informaie nu este respectat n practic. n general, nu exist
restricii la revizuirea dosarelor i avocailor le este permis luarea notielor i efectuarea copiilor
din dosare. Totui n practic, avocaii, n general, nu fac copii din ntregul dosar, datorit lipsei
copiatoarelor; n procesul judiciar, doar procurorul i judectorul dispun de copiile integre ale
dosarelor. Intervievaii au raportat c este greu de obinut copii ale documentelor, care nu au fost
incluse n dosarul cauzei. Persoanele cu funcie de rspundere nu ntotdeauna rspund la
solicitrile de documente, iar lipsa copiatoarelor poate mpiedica rspunsul persoanelor cu
funcie de rspundere la astfel de solicitri. Dei o abordare creativ poate fi necesar,
majoritatea avocailor intervievai au fost n stare s obin informaia de care aveau nevoie. [72,
p.18]
Referindu-ne asupra art.80 alin.1 pct.8 CPP RM, ar fi corect, n viziunea noastr, dac
aceast norma va fi completat, nct s acorde dreptul de a lua cunotin de toate materialele
dosarului penal, nu numai n cazul terminrii urmririi penale, clasrii procesului penal, dar i n
cazul ncetrii urmririi penale i scoaterii de sub urmriri penale.
Pe parcursul desfurrii urmririi penale sau la terminarea acesteia se poate constata
existena situaiilor, n care procurorul, la propunerea organului de urmrire penal, sau din
oficiu, dispune dup caz scoaterea de sub urmrire penal, ncetarea urmriri sau clasarea cauzei

111

penale. Soluiile enunate mai sus pot fi date att pe parcursul urmririi penale, ct i la
terminarea acesteia.
Organul de urmrire penal, n baza probatoriului, poate ajunge i la alte concluzii, care
demonstreaz fie lipsa de vinovie a celui n cauz, fie existena unor mprejurri de natur s
mpiedice tragerea la rspundere penal, situaii n care stingerea procesului penal are loc n faza
de urmrire penal.
Dac procurorul constat c au fost respectate dispoziiile CPP RM, privind urmrirea
penal, c urmrirea penal este complet, c exist probe suficiente i legal administrate, el
dispune trimiterea cauzei n judecat sau prin ordonan motivat, dispune ncetarea urmririi
penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmrire.
ncetarea urmririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmrire
sunt soluii, care ar putea s afecteze interesele prii vtmate i prii civile. Copia de pe
ordonana de ncetare a urmririi penale se nmneaz persoanelor interesate, explicndu-li-se
modul i termenul de atac (art.285 alin.7 CPP RM). Copia de pe ordonana de clasare a cauzei
penale se nmneaz persoanelor interesate, explicndu-li-se modul i termenul de atac (art.286
alin.2 CPP RM). ntru asigurarea real a dreptului de a depune plngeri asupra aciunilor i
actelor ilegale ale organului de urmrire penal i ale organului care exercit activitate operativ
de investigaii, este necesar de a stipula expres n lege dreptul reprezentantului de a lua
cunotin de materialele urmririi penale, nu numai n cazul clasrii dosarului, dar i pentru
soluia de ncetare a urmririi penale.
Examinarea actelor din dosar i studierea acestora i ofer posibilitate reprezentantului de
a-i motiva i argumenta plngerile depuse n ordinea prevzut de art.313 CPP RM.
Dup verificarea de ctre procuror a materialelor cauzei i adoptarea uneia din soluiile
prevzute n art.291 CPP RM, procurorul aduce la cunotin aprtorului i reprezentanilor lor
despre terminarea urmririi penale, locul i termenul n care ei pot lua cunotin de materialele
urmririi penale. Reprezentanilor prii civile i prii civilmente responsabile li se prezint,
pentru a lua cunotin, doar materialele referitoare la aciunea civil la care sunt parte.
Informarea avocatului se face, de regul, prin comunicare n scris.
Materialele urmririi penale se aduc la cunotina nvinuitului arestat n prezena
aprtorului lui, iar la cererea nvinuitului - fiecruia dintre ei, n mod separat. Pentru a se lua
cunotin de materialele urmririi penale, ele se prezint cusute n dosar, numerotate i nscrise
n borderou. n practica judiciar a devenit o tradiie numerotarea filelor dosarului cu creionul,
ntlnindu-se tersturi i corectri ale numerelor. Nu considerm c ar fi n afara legii cererea
avocatului de a numerota filele dosarului cu pixul. [135, p.368]
112

La cererea prilor, vor fi prezentate i corpurile delicte, care nu pot fi pstrate mpreun
cu materialele dosarului, vor fi reproduse nregistrrile audio i video, cu excepia cazurilor
prevzute n art.110 CPP RM.
Dac nvinuitul sau inculpatul nearestat nu tie s citeasc, sau nu poate citi (este bolnav,
nu vede etc.) procurorul i va citi dosarul i-i va prezenta, personal, probele cauzei. [74, p.44]
Dac exist motive temeinice de a considera c viaa, integritatea corporal sau libertatea
martorului, ori a unei rude apropiate a lui sunt n pericol, n legtur cu declaraiile pe care acesta
le face ntr-o cauz penal, privind o infraciune grav, deosebit de grav sau excepional de
grav i, dac exist mijloacele tehnice respective, judectorul de instrucie sau, dup caz,
instana poate admite ca martorul respectiv s fie audiat fr a fi prezent fizic la locul unde se
afl organul de urmrire penal, sau n sala n care se desfoar edina de judecat, prin
intermediul mijloacelor tehnice prevzute de CPP RM.
n acest caz nu vor fi prezentate informaiile despre identitatea real a martorului, care se
consemneaz de ctre judectorul de instrucie, ntr-un proces-verbal separat, care se pstreaz la
sediul instanei respective, n plic sigilat, n condiii de maxim siguran a confidenialitii.
Dac dosarul penal are mai multe volume, acestea se prezint concomitent pentru a se lua
cunotin de materialele respective, ca persoana, care ia cunotin de ele, s poat reveni la
oricare din aceste volume de mai multe ori. Pentru a se lua cunotin de dosarele voluminoase,
procurorul, printr-o ordonan, poate ntocmi un program, coordonat cu aprtorul, prin care
stabilete data i numrul volumelor pentru studiere.
Termenul pentru a se lua cunotin de materialele urmririi penale nu poate fi limitat,
ns n cazul n care persoana, care ia cunotin de materiale, abuzeaz de situaia sa, procurorul
fixeaz modul i termenul acestei aciuni, reieind din volumul dosarului.
Nu poate fi considerat ca prezentare a materialelor de urmrire penal activitatea
procurorului care convoac pe inculpatul arestat, aflat n refuz de hran de 6 zile, la sediul
parchetului i n baza unui referat ntocmit de medicul de penitenciar consemneaz c i-a
prezentat probele cauzei, cuprinse n trei volume cu peste 1.300 pagini, n decurs de zece minute,
n condiiile n care inculpatul i-a prezentat acte medicale i i-a solicitat supunerea la o expertiz
medico-legal, care s ateste c starea sa fizic i psihic l pune n incapacitate de a citi probele
i a-i formula aprrile cele mai eficiente. [117]
n scopul asigurrii pstrrii secretului de stat, comercial sau a unui alt secret ocrotit de
lege, precum i n scopul asigurrii proteciei vieii, integritii corporale i libertii martorului i
a altor persoane, judectorul de instrucie, conform demersului procurorului, poate limita dreptul

113

aprtorului i reprezentantului de a lua cunotin de materialele sau datele privind identitatea


acestora. Demersul este examinat n conformitate cu art.305 CPP RM.
n baza art.212 alin.2 CPP RM, dac este necesar a se pstra confidenialitatea, persoana
care efectueaz urmrirea penal previne aprtorul i reprezentantul, care asist la efectuarea
aciunilor de urmrire penal, despre faptul c nu sunt n drept a divulga informaia privind
urmrirea penal. Aceti participani vor da o declaraie n scris c au fost avertizate despre
rspunderea pe care o vor purta, conform art.315 din CP RM.
Latura obiectiv a acestei infraciunii const n divulgarea de ctre o persoan
participant la actele de urmrire penal, a datelor obinute contrar interdiciei procurorului sau a
ofierului de urmrire penal. Divulgarea datelor de urmrire penal poate fi fcut oral sau n
scris, prin intermediul mijloacelor de informare n mas, la televiziune, radio etc.
n conformitate cu art.213 alin.5 CPP RM, aprtorul i reprezentantul, precum i alte
persoane, crora, n conformitate cu normele de procedur penal, le vor fi prezentate spre a lua
act sau comunicate n alt mod date, ce constituie secret de stat, vor da n prealabil n scris o
declaraie de nedivulgare a acestor date. n cazul n care aprtorul sau un alt reprezentant, cu
excepia reprezentantului legal, refuz s dea o astfel de declaraie, acesta este lipsit de dreptul de
a participa la procesul penal n cauz, iar celelalte persoane nu vor avea acces la datele ce
constituie secret de stat. Declaraia de nedivulgare, de la persoanele menionate n prezentul
alineat, se ia de ctre persoana care efectueaz urmrirea penal sau instan i se anexeaz la
dosarul penal respectiv. Obligaia de nedivulgare, asumat de ctre participanii la proces, nu i
mpiedic s cear examinarea datelor ce constituie secret de stat n edin de judecat nchis.
Lund cunotin de materialele cauzei, avocatul trebuie s comunice clientului, n mod
deschis, despre verigile slabe i nesigure ale cauzei, precum i despre complicaiile ce pot nsoi
probarea circumstanelor faptice. Aceasta este necesar pentru ca clientul s aib o reprezentare
clar cu privire la desfurarea posibil a cauzei. Un aprtor experimentat, anticipnd poziia
instanei de judecat, efectueaz din timp analiza probelor ce vor fi prezentate n faa instanei, a
rezultatului posibil al verificrii lor n cadrul examinrii judiciare, precum i a probabilitii
confirmrii faptelor probante. Iat, de ce avocatul trebuie s fie convins de legalitatea solicitrii
sale. [9, p.50]
Despre prezentarea materialelor de urmrire penal se ntocmete proces-verbal n care,
afar de meniunile prevzute n art.260 CPP RM, se indic numrul de volume i numrul de foi
n fiecare volum al dosarului de care s-a luat cunotin, corpurile delicte, nregistrrile audio i
video reproduse. n procesul-verbal se indic data, ora i minutele nceputului i sfritului lurii
de cunotin de dosar pentru fiecare zi.
114

n procesul-verbal se consemneaz cererile i declaraiile naintate la desfurarea acestei


aciuni, iar cererile scrise se anexeaz la procesul-verbal, iar despre aceasta, n el se face
meniune.
Despre informarea fiecrei persoane, menionate n art.293 alin.1 CPP RM, se ntocmete
proces-verbal separat. n cazul n care nvinuitul ia cunotin de materialele cauzei, n prezena
aprtorului su, se ntocmete un proces-verbal unic.
n practica judiciar din Romnia s-a stabilit c prezentarea materialului de urmrire
penal nu este efectuat cu respectarea condiiilor prevzute n art.250 i urm. CPP dac
procedura a fost ntrerupt prin introducerea unei cereri de recuzare a procurorului competent
s o efectueze.
Din analiza actelor i lucrrilor dosarului rezult c la 12 ianuarie 2004, cu ocazia
prezentrii materialului de urmrire penal, inculpata S.L. a revenit la cererea iniial de
administrare a unor noi probe i a declarat c va proceda la recuzarea procurorului de caz. n
aceeai zi, inculpata a formulat cererea de recuzare a procurorului, cerere care a fost primit de
procurorul de serviciu, fiind datat 12 ianuarie 2004, nregistrarea ei fcndu-se de ctre
Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti la 14 ianuarie 2004, sub nr.147/VIII/1/2004.
Prin ordonana nr.147/VIII/1/2004 din 14 ianuarie 2004, Parchetul de pe lng Curtea de Apel
Bucureti a respins cererea de recuzare a procurorului de caz.
Din succesiunea acestor nscrisuri rezult faptul c recuzarea procurorului de caz s-a
fcut la 12 ianuarie 2004, n aceeai zi n care procurorul urma s prezinte materialul de
urmrire penal inculpatei.
n timpul ntocmirii procesului-verbal, inculpata i-a declarat intenia recuzrii
procurorului, materializat prin depunerea cererii la procurorul de serviciu. Actul procedural al
prezentrii materialului de urmrire penal a fost, astfel, ntrerupt, nemaifiind finalizat n forma
i condiiile cerute de dispoziiile art.250 CPP. n aceste condiii, inculpatei nu i s-a prezentat
materialul de urmrire penal, astfel cum stabilesc prevederile art.250 CPP. Pe de alt parte,
organul de urmrire penal, n absena analizrii probelor pe care inculpata inteniona s le
solicite, nu a mai avut posibilitatea s constate dac au fost administrate toate probele care
susin nvinuirea.
ntruct n cauz organele de urmrire penal nu au respectat dispoziiile legale privind
dreptul la aprare, se constat c inculpatei i s-a adus o vtmare care nu poate fi nlturat
dect prin anularea actului, fiind ndeplinite cerinele art.197 alin.(1) i (4) CPP i n
consecin, recursul a fost respins. [69]

115

Dup ce au luat cunotin de materialele urmririi penale, aprtorului sau/i


reprezentantul sunt n drept a formula cereri noi n legtur cu urmrirea penal, care se
soluioneaz conform prevederilor art.245-247 CPP RM.
Cererile naintate, dup ce s-a luat cunotin de materialele urmririi penale, se
examineaz de ctre procuror, imediat, prin ordonan motivat se dispune admiterea sau
respingerea lor i, n termen de 24 de ore, se aduc la cunotin persoanelor care le-au naintat.
n cazul n care procurorul dispune admiterea cererilor, dispune, totodat, n cazurile
necesare, i de completarea urmririi penale, indicnd aciunile suplimentare care vor fi
efectuate, i, dup caz, transmite dosarul organului de urmrire penal pentru executare, cu
stabilirea termenului executrii.
Conform art.94 alin.1 CPP RM, n procesul penal nu pot fi admise ca probe i, prin
urmare, se exclud din dosar i nu pot fi puse la baza sentinei datele care au fost obinute prin
nclcarea procedurii de a administrare a probelor.
n pct. 2 Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie, nr.30 din 09.11.1998 Cu privire la
practica aplicrii legilor pentru asigurarea dreptului la aprare n procedura penal a
bnuitului, nvinuitului i inculpatului este menionat c sentina de condamnare nu poate fi
bazat pe probe obinute prin metode nelegitime.
Punerea n baza sentinei a probelor obinute prin metode nelegitime afecteaz, n mod
direct, dreptul la un proces echitabil prevzut de art.6 CEDO.
Aceste nclcri eseniale duc la violarea drepturilor i libertilor constituionale ale
nvinuitului i a prevederilor legii procesuale penale prin privarea prii aprrii de aceste
drepturi i prin ngrdirea drepturilor garantate, fapt care a influenat autenticitatea informaiilor
obinute.
Avnd n vedere aceste reglementri importante pentru buna desfurare a procesului
penal, avocatul, n cazurile respective, trebuie s adreseze cerere privind excluderea probelor
administrate de acuzare prin metode ilegale, artnd anume care norme de procedur penal au
fost violate.
Bazndu-se pe prevederile art.290 CPP RM, procurorul, dac constat probe obinute
contrar prevederilor prezentului cod i cu nclcarea drepturilor bnuitului, nvinuitului, prin
ordonan motivat, aprobat de procurorul ierarhic superior, exclude aceste probe din
materialele dosarului. Probele excluse din dosar se pstreaz n condiiile art.211 alin.2 CPP RM.
Dup completarea urmririi penale, materialele suplimentare de urmrire penal se
prezint n modul prevzut n art.293 CPP RM.

116

Respingerea de ctre procuror a cererii sau a demersului nu priveaz persoana care le-a
naintat de dreptul de a le nainta, ulterior, n instana judectoreasc.
Toate cererile, plngerile i demersurile naintate dup trimiterea cauzei n judecat se
soluioneaz de ctre instana care judec cauza. (art.297 alin. 4 CPP RM). n practica judiciar
din RM nu s-a ajuns la interpretarea unitar a prevederilor art.297 alin. 4 CPP RM.
Din materialele cauzei, rezult c plngerea avocatului a fost examinat de
judectorul de instrucie la 01 martie 2006, fiind pronunat n aceast privin ncheierea
respectiv, care dateaz din aceeai zi. Cauza penal de nvinuire a lui R.G. fost transmis spre
judecare n fond anterior acestei date - la 27 februarie 2006, iar la 28 februarie 2006 a fost
repartizat judectorului D.G.
n asemenea circumstane, judectorul de instrucie nu era n drept s examineze plngerea
naintat, deoarece, conform cerinelor alin.4 art.297 CPP RM, toate cererile, plngerile i
demersurile naintate dup trimiterea cauzei n judecat se soluioneaz de ctre instana care
judec cauza.
Din aceste considerente, recursul n anulare, declarat de adjunctul Procurorului General,
urmeaz a fi admis, iar ncheierea judectorului de instrucie a Judectoriei Bli din 01 martie
2006, prin care a fost admis plngerea avocatului V.M. n interesele nvinuitului R.G., ca
ilegal, urmeaz a fi casat. [28]
n aceast Decizie a Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie se explic c de
competena instanei de fond ine examinarea cererilor, plngerilor i demersurilor naintate mai
nainte, dar nesoluionate pn la trimiterea cauzei penale n instan i nu - a judectorului de
instrucie sau a fond.
n alt caz similar, judecat de Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie, s-a constatat
c plngerea a intrat n judectoria mun. Bli la 29 martie 2005, repartizat judectorului de
instrucie i numit pentru examinare la 08 aprilie 2004. Pe cnd cauza penal a parvenit n
judecat la 08 aprilie 2005 i fixat pentru examinare la 24 mai 2005. Astfel, instana de recurs
consider c soluionarea acestei plngeri inea numai de competena judectorului de instrucie.
[32]
n ambele cazuri prezentate instana de recurs a adoptat decizii diferite, chiar diametral
opuse.
Ce-a de a treia viziune, ntlnit n literatura de specialitate, [87, p.9, p.10] const n faptul
c, indiferent de timpul cnd a fost naintat plngerea, pn 1a trimiterea cauzei penale n judecata
de fond sau dup, odat ce plngerea a fost fcut judecatorului de instrucie, n conformitate cu
prevederile art.313, i se refer la sfera controlului judectoresc n cursul urmririi penale, sau este
117

mpotriva actelor ilegale ale organelor de urmrire penal - ale procurorului sau ale organelor care
exercit activitatea operativ de investigaie - examinarea acesteia reprezint o procedura
judiciar, reglementat de articolul citat i se soluioneaz, n exclusivitate, de ctre judectorul de
instrucie - unica instan abilitat cu dreptul controlului judiciar 1a faza de urmrire penal.
3.5 Concluzii la capitolul 3
Practica a demonstrat c stricta respectare a drepturilor bnuitului, nvinuitului n
procesul urmrii penale exclude posibilitatea nejustificat i nelegal de acuzare, de aplicare
nejustificat a legii penale, de stabilire a unei pedepse nelegale. Asigurarea real a aprrii este o
garanie a cercetrii obiective complete i multilaterale a probelor, este o condiie necesar a
aflrii adevrului, a aprrii drepturilor i a intereselor legale ale persoanei, a adoptrii unei
decizii legale i ntemeiate. Prin recunoaterea i garantarea exercitrii efective a dreptului la
aprare, prin asistarea bnuitului i nvinuitului de ctre un avocat, cu pregtirea adecvat
acuzatorului, se armonizeaz cele dou interese publice, numite n doctrin funcii procesuale
(acuzarea i aprarea).
O problematic distinct de importan tiinifico-practic major constituie acordarea
asistenei juridice de ctre avocat pe parcursul urmririi penale.
Urmrirea penal este prima faza a procesului penal, prevzut n Partea special, Titlul I,
Capitolul I din Codul de procedur penal al R. Moldova, care const n activitatea desfurat
de organele de urmrire penal, n limitele creia sunt administrate i verificate probele necesare
privind existena infraciunii, identificarea fptuitorilor, stabilirea rspunderii acestora, pentru a
se constata dac este sau nu cazul de a se dispune trimiterea acestora n judecat. n afar de
scopul nemijlocit al fazei de debut al procesului penal, aceast important etap contribuie, de
rnd cu alte faze, la realizarea scopului procesului penal, prevzut n art.1 alin.1 CPP RM.
Avnd n vedere sarcinile specifice, nscrise n obiectul urmririi penale, din care rezult
c aceast faz a procesului penal este reglementat att de regulile de baz ale ntregului proces,
ct i de anumite dispoziii speciale, n literatura de specialitate, aceste dispoziii speciale sunt
menionate ca trsturi caracteristice urmririi penale.
Dintre trsturile caracteristice cele mai reprezentative pentru specificul activitilor,
desfurate n faza de urmrire penal sunt:
-

lipsa de publicitate a urmririi penale;

caracterul preponderent necontradictoriu al urmririi penale;

caracterul preponderent al formei scrise;

subordonarea ierarhic n efectuarea actelor de urmrire penal.


118

n partea special a CPP RM, sunt prezentate, cronologic, instituiile i activitile


specifice fazei de urmrire penal, care, n mod logic, ncep cu sesizarea organelor de urmrire
penal, continu cu nceperea urmririi penale, efectuarea aciunilor de urmrire penal, punerea
sub nvinuire, prezentarea materialului de urmrire penal, terminarea urmririi penale i
trimiterea n judecat sau alt soluie, ce rezult din administrarea probelor n cauz.
Cu toate acestea, n cadrul acestor etape, ordinea, n care urmeaz a fi administrate
probele, nu poate fi anticipat, activitile respective au o succesiune ntmpltoare, determinat
de condiiile concrete ale fiecrei cauze penale n parte.
Unele din actele de urmrire penal sunt legate de imixtiunea n viaa privat a persoanei,
adic limiteaz inviolabilitatea persoanei, a domiciliului, secretului corespondenei i a
convorbirilor telefonice, a comunicrilor telegrafice i a altor comunicri, etc.
Msurile procesuale de constrngere, n cadrul urmririi penale, sunt aplicate pe cale
larg, mai cu seam, n etapa incipient a investigaiilor i constau n privaiuni sau constrngeri,
mai mult sau mai puin, drastice pentru participanii n proces, ca instituii de drept procesualpenal, aplicate de organele judiciare n vederea desfurrii normale i eficace a urmririi penale
i a judecii.
Acordarea asistenei juridice se nscrie printre garaniile ce trebuie s nsoeasc persoana
care particip la efectuarea actelor de urmrire penal, mai ales la cele legate de imixtiunea n
viaa privat a persoanei, precum i n caz de aplicare a msurile de constrngere procesual.
Este important contribuia avocatului n contestarea legalitii aciunilor organului de
urmrire penal i ale organului care exercit activitatea operativ de investigaie, care constituie,
prin sine, nu doar o realizare a dreptului persoanei de acces la justiie, drept garantat de art.20 din
Constituia RM i de art.5, 6 i 13 din CEDO, dar i o modalitate eficient de a depista i a
nltura oricare nclcare ale drepturilor omului nc la faza de urmrire penal.
Jurisprudena CtEDO, n cauzele moldoveneti, demonstreaz c majoritatea proceselor
deriv din dosare penale, iar nclcrile cele mai frecvente sunt constatate n limitele urmrii
penale.
Acordarea asistenei juridice calificate, aprarea, reprezentarea i asistarea participanilor
n proces reduce la net, sau considerabil, probabilitatea violrii n faza incipient a procesului a
drepturilor i libertilor persoanei: dreptul la aprare; prezumia nevinoviei; dreptul folosirii
limbii materne n procesul penal; inviolabilitatea persoanei; inviolabilitatea domiciliului;
inviolabilitatea proprietii; secretului corespondenei; dreptului la inviolabilitatea vieii private,
la confidenialitatea vieii intime, familiale, la protejarea onoarei i demnitii personale;
accesului liber la justiie; desfurrii procesului penal n termen rezonabil; libertii de a
119

mrturisi mpotriva sa i asigur deplina nsuire a drepturilor procesuale a participanilor n


proces, elimin tendinele acuzatoriale n cadrul urmriri penale.
Contradictorialitatea, n calitate de principiu al realizrii justiiei penale, are expresie mai
larg n faza judecii. n anumite limite, uneori mai considerabile, contradictorialitatea se
manifest n faza urmrii penale, dar numai din momentul cnd n proces apare bnuitul sau
nvinuitul. Pn la acest moment, cercetarea este efectuat din oficiu, organul de drept fiind
obligat s reacioneze prompt la faptele de nclcare a legii penale. ns i dup apariia
bnuitului, nvinuitului n faza de urmrire penal, nu exist temeiuri pentru realizarea
contradictorialitii n forma sa clasic, deoarece una dintre pri deine mputerniciri de
autoritate. De exemplu, aprtorul nu are dreptul de a administra probe, dar poate nainta o
cerere n acest sens, care poate fi respins de ofierul de urmrire penal sau procuror.
Participarea activ a avocatului n faza urmririi penale, proiectarea i construirea unei
aprri eficiente, permite a da apreciere adecvat circumstanelor cauzei penale, stabilind
momentele de importan juridic major, contribuind la naintarea oportun a versiunilor i
verificarea scrupuloas a tuturor obiectiv posibile. O asemenea atitudine determin orientarea
probatoriului procesual-penal, mpiedic mrginirea i subiectivismul, determinnd neprtinirea,
imparialitatea ofierului de urmrire penal, a procurorului, a judectorului de instrucie,
excluznd tendina acuzatorial n activitatea lor, asigurnd soluii juste pentru demararea
procesului penal.
Totui n baza cercetrilor realizate, am constatat existena unor imprecizii, carene i
omisiuni de ordin normativ. Aceast stare de lucruri, n reglementarea procesual a participrii
avocatului n faza urmririi penale, n viziunea noastr, mpiedic asigurarea dreptului la aprare
n procesul penal i ne-a justificat s facem concluzii i recomandri de lege ferenda.

120

4. CONTESTAREA ACIUNILOR ILEGALE ALE ORGANULUI DE URMRIRE


PENAL I A MSURILOR DE CONSTRNGERE
4.1 Aspecte doctrinare, normative i de practic judiciar privind contestarea
aciunilor ilegale ale organului de urmrire penal
Ca o garanie a respectrii legalitii n procesul penal, legiuitorul a prevzut posibilitatea
ca orice persoan, nemulumit de actele i msurile dispuse n cursul urmririi penale, s fac
plngeri mpotriva acestora.
Controlul judiciar al procedurii de urmrire penal const n verificarea de ctre o instan
independent i imparial, sesizat, n modul prevzut de lege, a aciunilor organului de urmrire
penal i a organului care efectueaz activitate operativ de investigaie, n scopul depistrii i
nlturrii nclcrilor drepturilor omului, nc la faza de urmrire penal i asigurrii respectrii
drepturilor, libertilor i a intereselor legitime ale participanilor la proces i a altor persoane. [63]
Controlul legalitii aciunilor organului de urmrire penal i ale organului care exercit
activitatea operativ de investigaie constituie, prin sine, nu doar o realizare a dreptului persoanei
de acces la justiie, drept garantat de art.20 din Constituia RM i de art.5, 6 i 13 din CEDO, dar
i o modalitate eficient de a depista i a nltura oricare nclcare ale drepturilor omului, nc la
faza de urmrire penal. [113, p.54]
In conformitate cu art.20 alin.1 din Constituie, orice persoana are dreptul la satisfacie
efectiv din partea instanelor judectoreti competente, mpotriva actelor care violeaz
drepturile, libertile i interesele sale legitime.
Sub acest aspect, adresarea n instana de judecat a persoanei care consider c, n cadrul
urmririi penale, i-a fost lezat un drept, se refer la dreptul constituional al persoanei de a apela
liber la justiie.
nlturarea posibilitii de a apela la instana de judecat duce la ngrdirea accesului la
justiie al cetenilor care consider c le-au fost nclcate drepturile i interesele legitime n
cadrul urmririi penale. [57]
Controlul judiciar al procedurii prejudiciare se efectueaz de ctre judectorul de
instrucie, care activeaz n cadrul judectoriilor, iar n cazurile prevzute de lege i de ctre
instana de recurs care verific legalitatea efecturii acestui control. [63]
mpotriva aciunilor organului de urmrire penal i ale organului, care exercit activitate
operativ de investigaii, poate nainta plngere bnuitul, nvinuitul, reprezentantul lor legal,
aprtorul, partea vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil i reprezentanii
acestora, precum i alte persoane ale cror drepturi i interese au fost lezate de ctre aceste
organe.
121

Dreptul aprtorului de a depune plngeri mpotriva aciunilor i hotrrilor organului de


urmrire penal este prevzut n art.68 alin.1 pct.14 CPP RM, iar al avocatului - reprezentant n
art.80 alin.1 pct.11 CPP RM.
Plngerile mpotriva aciunilor organului de urmrire penal i ale organului, care
exercit activitate operativ de investigaii, se adreseaz judectorului de instrucie. Plngerea
depus nu suspend executarea aciunii atacate, dac persoana, care efectueaz urmrirea penal
sau activitatea operativ de investigaii, nu consider aceasta necesar.
Ordinea de depunere i examinare a plngerilor sunt prevzute n art.313 CPP RM. n
conformitate cu alin.1 al acestui articol Plngerile mpotriva aciunilor i actelor ilegale ale
organului de urmrire penal i ale organelor care exercit activitate operativ de investigaii
pot fi naintate judectorului de instrucie de ctre bnuit, nvinuit, aprtor, partea vtmat,
de ali participani la proces sau de ctre alte persoane drepturile i interesele legitime ale
crora au fost nclcate de aceste organe, n cazul n care persoana nu este de acord cu
rezultatul examinrii plngerii sale de ctre procuror sau nu a primit rspuns la plngerea sa de
la procuror n termenul prevzut de lege.
Nu orice aciune a organului de urmrire penal sau a organului care exercit activitate
operativ de investigaii poate fi atacat judectorului de instrucie, ci doar aceea care a afectat un
drept legal reglementat de legea material sau procesual, adic drepturi i liberti constituionale
ale persoanei. [63]
Prin aciuni ale organului de urmrire penal sau ale organului care exercit activitate
operativ de investigaii, pasibile de a fi contestate, se nelege:
a) actele procedurale, adic documentele prin care se consemneaz orice aciune
procesual prevzut de Codul de procedur penal i de Legea cu privire la activitatea operativ
de investigaii,
b) aciunile ori inaciunile nemijlocite ale persoanei cu funcie de rspundere, care activeaz
n procesul de urmrire penal sau care exercit activitate operativ de investigaii (procurorul,
ofierul de urmrire penal, colaboratorul care exercit activitate operativ de investigaie);
c) alte aciuni prin care persoana cu funcii de rspundere a depit atribuiile sale de
serviciu. [41, p.476]
Conform alin.2 art.313 CPP RM avocatul-aprtor sau avocatul-reprezentant, de rnd cu
alte pri, n proces sunt n drept de a ataca judectorului de instrucie:
1) refuzul organului de urmrire penal:
a) de a primi plngerea sau denunul privind pregtirea sau svrirea infraciunii;
122

b) de a satisface demersurile n cazurile prevzute de lege;


c) de a ncepe urmrirea penal;
2) ordonanele privind ncetarea urmririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea
persoanei de sub urmrire penal;
3) alte aciuni care afecteaz drepturile i libertile constituionale ale persoanei.
Codul de procedur penal prevede, expres, urmtoarele acte i aciuni ale organului de
urmrire penal, care pot fi atacate judectorului de instrucie: [63]
1) actul privind refuzul organului de urmrire penal de a primi plngerea sau denunul
referitor la svrirea infraciunii. n conformitate cu art.265 alin.2 CPP RM, Refuzul organului de
urmrire penal de a primi plngerea sau denunul poate fi atacat imediat judectorului de
instrucie, dar nu mai trziu de 5 zile de la momentul refuzului;
2) ordonana de nencepere a urmririi penale. Ordonana de a refuza nceperea urmririi
penale poate fi atacat, prin plngere, n instana judectoreasc, n condiiile art.313 CPP RM.
(art.274 alin.6 CPP RM). Victima n acest context are dreptul n baza art.59 alin.3 pct.9 CPP RM,
s atace ordonana de nencepere a urmririi penale n decurs de 10 zile, din momentul primirii
copiei de pe ordonana respectiv;
3) refuzul organului de urmrire penal de a recunoate persoana n calitate de parte civil.
n cazul n care lipsesc temeiurile prevzute n art.219 i 221 pentru naintarea aciunii civile,
organul de urmrire penal sau instana de judecat, prin hotrre motivat, refuz s
recunoasc n calitate de parte civil persoana fizic sau juridic care a naintat aciunea civil,
explicnd persoanei respective dreptul de a ataca cu recurs aceast hotrre (art.222 alin.2 CPP
RM);
4) refuzul organului de urmrire penal de a restabili termenul procedural omis. Refuzul de
a restabili termenul omis poate fi atacat n condiiile legii (art.234 alin.2 CPP RM);
5) hotrrea organului de urmrire penal cu privire la respingerea cererii sau demersului
organizaiei obteti ori al colectivului de munc. n caz de respingere, parial sau total, a
cererii sau, dup caz, a demersului organizaiei obteti ori al colectivului de munc, organul de
urmrire penal adopt o ordonan, iar instana de judecat o ncheiere, care sunt aduse la
cunotin solicitantului. Hotrrea organului de urmrire penal, precum i a instanei de
judecat, cu privire la respingerea cererii sau demersului pot fi atacate n cazurile i n modul
stabilit de prezentul cod (art.247 alin.2 CPP RM);
6) ordonana de ncetare a urmririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmrire. Copia
de pe ordonana de ncetare a urmririi penale se nmneaz persoanelor interesate,
explicndu-li-se modul i termenul de atac (art.285 alin.7 CPP RM);
123

7) ordonana de clasare a cauzei penale. Copia de pe ordonana de clasare a cauzei


penale se nmneaz persoanelor interesate, explicndu-li-se modul i termenul de atac (art.286
alin.2 CPP RM);
8) refuzul organului de urmrire penal de a satisface demersurile n cazurile prevzute de
lege (art.313 CPP RM);
9) alte aciuni care afecteaz drepturile i libertile constituionale ale persoanei (art.313
CPP RM).
La alte aciuni care afecteaz drepturile i libertile constituionale ale persoanei atribuim
nclcrile eseniale ale drepturilor i libertilor garantate de Convenia pentru Aprarea
Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale, de alte tratate internaionale, de Constituia
Republicii Moldova i de alte legi naionale (pct.44 art.6 CPP RM).
n conformitate cu art.94 alin.2 CPP RM, constituie nclcare esenial a dispoziiilor
CPP RM, la administrarea probelor, violarea drepturilor i libertilor constituionale ale
persoanei sau a prevederilor legii procesuale penale, prin privarea participanilor la proces de
aceste drepturi sau prin ngrdirea drepturilor garantate, fapt care a influenat sau a putut
influena autenticitatea informaiei obinute, a documentului sau a obiectului.
Alte aciuni care afecteaz drepturile i libertile constituionale ale persoanei
prevzute de art.313 alin.3 CPP RM este o condiie ce este viabil pentru fundamentarea teoreticotiinific a dreptului de a depune plngeri n faza urmririi penale, dar pentru practica judiciar
aceast expresie nu este una clar ntotdeauna. Aceast sintagm admite tlmcirea neunitar a
dreptului de a supune controlului judiciar unele acte distincte, emise de organul de urmrire penal.
Problematica legalitii contestrii n instana de judecat a actului procesual de ncepere a
urmririi penale are mai degrab importan practic dect teoretic. [41, p.90]
Noi susinem prerea autorilor ce afirm c nu pot fi contestate judectorului de instrucie
deciziile de ncepere a urmririi penale n privina faptului infraciunii, dac n ordonana
respectiv nu este artat persoana respectiv, care este atras la rspunderea penal. [41, p.90]
Dac urmrirea penal este nceput n privina unei persoane concrete, drepturilor
constituionale i libertilor fundamentale ale acesteia pot fi aduse unele prejudicii. Din aceste
considerente, instana de judecat este investit cu dreptul de a clarifica dac a fost respectat
procedura de emitere a acestei decizii, dac exist temeiuri i motive legale i dac nu exist
circumstane care exclud urmrirea penal. [153, p.151]
Curtea Suprem de Justiie a luat atitudine incert asupra dreptului de contestare a
judectorului de instrucie a hotrrilor privind pornirea urmririi penale. [63]

124

Nu sunt pasibile de a fi atacate de regul i hotrrile privind pornirea urmririi penale;


ordonana, de recunoatere a persoanei n calitate de bnuit, nvinuit; ordonana prin care s-a
dispus efectuarea expertizei etc. [63]
Aceste acte procedurale sunt nite procedee legate de desfurarea normal a urmririi
penale i, nsi pornirea urmririi penale, recunoaterea persoanei n calitate de bnuit, punerea
persoanei sub nvinuire, dispunerea efecturii unei expertize nu afecteaz prin sine nsi careva
drepturi sau liberti constituionale. Acestea sunt nite msuri procesuale prevzute de lege,
necesare ntr-o societate democratic, au un scop legitim de a asigura msuri eficiente de lupt cu
criminalitatea, i acest scop este proporional anumitor restricii, care pot avea loc n cadrul
desfurrii aciunilor menionate.
Hotrrile organului de urmrire penal privind declanarea procesului penal, de regul, nu
poate fi atacat n instanele de judecat pe acest temei juridic, datorit faptului c aceast hotrre
nu este definitiv i constituie doar nceputul urmririi penale, care, n continuare, duce la punerea
sub nvinuire a unor persoane i care se finalizeaz cu terminarea urmririi penale i cu ntocmirea
rechizitoriului, fie cu ncetarea urmririi penale n temeiul prevzut de Codul de procedur penal.
Art.313 CPP RM, care reglementeaz cercul de aciuni ale organului de urmrire penal
ce pot fi atacate cu plngeri, nu prevede n mod expres posibilitatea depunerii unei plngeri
asupra aciunii de ntocmire a procesului-verbal de pornire a urmririi penale.
Conform art.252 CPP RM, urmrirea penal are ca obiect colectarea probelor necesare
cu privire la existena infraciunii i identificarea fptuitorului, dac este sau nu cazul s se
transmit cauza penal n judecat n condiiile legii.
Anularea n cazul dat a procesului-verbal de pornire a urmrii penale mpiedic
exercitarea de ctre organul de urmrire penal a atribuiilor sale, lipsindu-l de posibilitatea
colectrii probelor respective. Concomitent, sunt nclcate n acest fel i drepturile cet. .V. de a
fi aprat de aciuni ilegale. [29]
Totodat, pot fi cazuri cnd persoana interesat poate ataca n instan i actul procedural
prin care s-a dispus pornirea urmririi penale. [63]
Argumentul autorului recursului n anulare referitor la prevederile art.313 CPP RM care
nu prevede posibilitatea de a ataca procesul-verbal de ncepere a urmririi penale n spea dat,
Colegiul l-a considerat nentemeiat. Potrivit art.313 al.(2) pct.3) CPP RM, bnuitul sau alt
persoan, participant ntr-un proces penal, sunt n drept de a ataca judectorului de instrucie
aciunile organului de urmrire penal, care afecteaz drepturile i libertile constituionale
ale persoanei. [31]

125

Acestea sunt cazurile cnd se invoc nclcarea ordinii de pornire a urmririi penale sau
exist unele din circumstanele care exclud urmrirea penal, cum ar fi:
a) fapta nu este prevzut de legea penal;
b) a intervenit termenul de prescripie. Art.60 CP RM stabilete prescripia tragerii la
rspundere penal. Aceasta nu este altceva dect o perioad de timp strict stabilit de legislator,
dup expirarea cruia, persoana care, dei a svrit o infraciune, nu poate fi tras la rspundere
penal.
Actul de amnistie constituie o eliberare total sau parial de la rspunderea penal.
Limitele aplicrii amnistiei sunt prevzute n actul de amnistie al Parlamentului, n conformitate
cu art.72 din Constituia Republicii Moldova. Dac actul de amnistie prevede eliberarea
persoanei de rspundere pentru fapta penal, atunci urmrirea penal nu poate fi nceput. Dac
actul de amnistie nu prevede eliberarea persoanei de rspundere penal, ci doar i atenueaz
situaia, n cazul dat urmrirea penal urmeaz a fi pornit;
) intervenit decesul fptuitorului, cu excepia cazurilor de reabilitare. Urmrirea penal
nu poate fi nceput n cazul cnd persoana care a svrit o infraciune a decedat. De la aceast
regul exist excepii:
- cnd urmrirea penal este necesar de a fi nceput, pentru reabilitarea decedatului;
- cnd este necesar desfurarea urmririi penale n ceea ce privete alte persoane;
- n cauza descoperirii unor mprejurri noi la cauza respectiv;
d) lipsete plngerea victimei n cazurile n care urmrirea penal ncepe, conform art.276
CPP RM, numai n baza plngerii acestuia. Urmrirea penal se pornete numai n baza plngerii
prealabile a victimei, n cazul infraciunilor enumerate n art.276 CPP RM. Excepia de la aceast
regul o constituie cazul cnd victima nu se poate adresa cu plngere, din cauza aflrii lui n
stare de neputin sau dependena lui fa de fptuitor. n aceste cazuri se dispune nceperea
urmririi penale, n interesul victimei;
e) n privina persoanei respective exist o hotrre judectoreasc definitiv n legtur cu
aceeai acuzaie sau, prin care s-a constatat imposibilitatea urmririi penale pe aceleai temeiuri.
n legtur i n conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului i ale statului de drept, o
persoan nu poate fi tras la rspundere penal pentru svrirea unei infraciuni de mai multe
ori. Art.22 CPP RM prevede c nimeni nu poate fi urmrit de organele de urmrire penal,
judecat sau pedepsit de instana judectoreasc de mai multe ori pentru aceeai fapt. De
asemenea urmrirea penal nu poate fi nceput, dac n privina acestei persoane exist deja o
hotrre judectoreasc intrat n vigoare sau o hotrre de clasare a urmririi penale pe aceeai
nvinuire;
126

f) n privina persoanei respective exist o hotrre neanulat de nencepere a urmririi


penale sau de ncetare a urmririi penale pe aceeai acuzaie. n cazul dat ne aflm n situaia n
care, pentru aceeai fapt mpotriva aceleai persoane, deja a fost emis o rezoluie motivat cu
privire la nenceperea urmririi penale. Urmrirea penal nu va putea ncepe pn cnd rezoluia
procurorului nu va fi anulat. Art.4 din Protocolul 7 al CEDO interzice efectuarea repetat a unui
proces penal, care, anterior, s-a finisat cu o hotrre rmas definitiv.
n practica judiciar, procesul-verbal de ncepere a unei noi urmriri penale, referitor la
aceiai persoan i aceleai acuzaii, s-a declarat nul.
Conform ncheierii judectorului de instrucie al Judectoriei Centru din 28 martie 2005
s-a admis plngerea lui S.V. i s-a declarat nul procesul-verbal de ncepere a urmririi penale
din 17 februarie 2005 n privina lui referitor la infraciunea prevzut de art.318 alin.3 CP RM.
Adoptnd soluia dat, instana s-a referit la prevederea art.275 pct.8) CPP RM c exist
circumstane care exclud pornirea urmririi penale, deoarece n privina aceleiai fapte,
printr-o hotrre neanulat a organului de urmrire penal, s-a ncetat urmrirea penal n
privina lui S.V.
Judecnd recursul, pe baza materialelor din dosar i motivelor invocate, Colegiul penal
a meninut hotrrea atacat ca legal i ntemeiat, cu respingerea recursului din urmtoarele
considerente. Potrivit rezoluiei din 26 iulie 2004, Procurorul General al RM a nceput
urmrirea penal mpotriva lui S.V. conform elementelor infraciunii prevzute de art.329 alin.1
din Codul penal, pe faptul neglijenei n serviciu comis de el ca procuror n cadrul conducerii
urmririi penale.
Colegiul, verificnd textul ordonanei de ncetare a urmririi penale menionate, cu
procesul-verbal de ncepere a urmririi penale din 17.02.2005 n privina lui S.V., a constatat c
n ambele acte procedurale se descriu unele i aceleai circumstane de fapt, deci una i aceeai
fapt a lui S.V. ns, ntr-un caz organul de urmrire penal a apreciat-o ca neglijen de
serviciu cu ncetarea urmririi penale, iar n altul ca nlesnire a evadrii, ncepnd din nou
urmrirea penal.
Conform art.275 pct.8) CPP RM urmrirea penal nu poate fi pornit n cazul cnd n
privina persoanei exist o hotrre neanulat de ncetare a urmririi penale pe aceeai
acuzaie. innd seama c att n ordonana din 05.02.2005, ct i n procesul-verbal din
17.02.2005 se invoc una i aceeai acuzaie, ns n primul caz urmrirea penal a fost
ncetat, pornirea unei noi urmriri penale mpotriva aceleiai persoane este ilegal.
n conformitate cu Protocolul nr.7 la Convenia European pentru aprarea drepturilor
omului, Convenie la care Republica Moldova este parte, nimeni nu poate fi urmrit sau pedepsit
127

penal de ctre jurisdiciile aceluiai Stat pentru svrirea infraciunii, pentru care a fost deja
achitat sau condamnat printr-o hotrre definitiv, conform legii sau procedurii penale ale
acestui Stat.
Astfel, Colegiul, innd seama de aceste prevederi, a constatat c nceperea unei noi
urmriri penale mpotriva lui S.V., privind o nvinuire n svrirea unor fapte, referitor la care
exist o hotrre a organului de urmrire penal neanulat de ncetare a urmririi penale,
atinge un drept constituional i, n temeiul pct.3) al.2 art.313 CPP RM, judectorul de instrucie
legal a examinat plngerea lui S.V.
Ordonana de ncetare a urmririi penale din 05.02.2005 i procesul-verbal de ncepere
a urmririi penale n privina lui S.V. din 17.02.2005, descriu i se bazeaz pe acelai
comportament al acestuia i, avnd n vedere c art.4 din Protocolul 7 al CEDO interzice
efectuarea repetat a unui proces penal, care anterior s-a finisat cu o hotrre rmas
definitiv, declararea ultimului act procesual ca nul este legal. Colegiul a menionat c aceast
soluie se bazeaz i pe practica judiciar a Curii Europene a Drepturilor Omului, expus n
cazurile Gradinger contra Austriei (Hotrrea din 23.10.1995) i Fran Fier contra Austriei
(Hotrrea din 29.05.2001); [31, p.13]
g) exist alte circumstane prevzute de lege care condiioneaz pornirea urmririi penale
sau, dup caz, exclud urmrirea penal (de ex. este scutit de rspundere penal ceteanul
Republicii Moldova, recrutat de serviciul de spionaj strin pentru nfptuirea unei activiti
dumnoase mpotriva Republicii Moldova, dac el n-a svrit nici un fel de aciuni pentru a
ndeplini sarcina criminal i a declarat de bun voie autoritilor despre legtura sa cu serviciul
de spionaj strin (art.337 alin.2 CP RM). Norma menionat concretizeaz prevederile art.56
alin.1, 2 CP RM, privind liberarea de rspundere penal n legtur cu renunarea de bun voie la
svrirea infraciunii. Alt exemplu poate fi cazul cnd este absolvit de rspundere penal
persoana, care a predat de bun voie arma de foc sau muniiile, pe care le deinea fr autorizaia
corespunztoare (art. 290 alin. 3 CP RM).
ns, conform legii, nu sunt pasibile de a fi atacate judectorului de instrucie la faza de
urmrire penal:
-

hotrrea asupra abinerii sau recuzrii procurorului. Hotrrea asupra recuzrii


procurorului nu este susceptibil de a fi atacat (art.54 alin.6 CPP RM);

hotrrea privind soluionarea cererii de nlturare din procesul penal al aprtorului.


Cererea de nlturare din procesul penal al aprtorului se soluioneaz de ctre
procuror sau de instan i hotrrea respectiv nu este susceptibil de a fi atacat
(art.72 alin.4 CPP RM);
128

hotrrea privind recuzarea interpretului, traductorului. Recuzarea interpretului,


traductorului se soluioneaz de organul de urmrire penal sau de instan i
hotrrea asupra acestei chestiuni nu este susceptibil de a fi atacat; hotrrea
privind recuzarea expertului, (art.86 alin.3 CPP RM);

hotrrea privind recuzarea specialistului (art.87 alin.9 CPP RM);

Recuzarea expertului se soluioneaz de organul de urmrire penal sau de instan


i hotrrea asupra acestei chestiuni nu este susceptibil de a fi atacat (art.89 alin.3
CPP RM).

Aceste decizii pot fi invocate n cazul trimiterii cauzei n judecat.


Plngerea poate fi naintat, n termen de 10 zile, judectorului de instrucie la locul
aflrii organului care a admis nclcarea. Asupra respectrii acestui termen s-au pronunat
anumite decizii n practica judiciar.
Dup cum rezult din materialul cauzei, la judecarea plngerii date, judectorul de
instrucie nu a verificat cnd a primit petiionarul copia ordonanei pe care a atacat-o n
instan i dac plngerea a fost depus n termenul prevzut de lege, dei conform ordonanei
menionate, bnuitului i s-a adus la cunotin despre coninutul acesteia la data de 14 mai
2005, fapt pentru care el a i semnat. Din acea dat, conform art.313 alin.3 Cod de procedur
penal, n termen de 10 zile, era n drept s conteste judectorului de instrucie actul organului
de urmrire penal, ns, dup cum reiese din tampila Judectoriei Rcani, plngerea a fost
depus la 27 iulie 2005, adic peste 40 zile, fiind esenial depit termenul legal.
Prin urmare, la darea hotrrii, judectorul de instrucie era obligat s soluioneze
chestiunea privind repunerea n termen a plngerii avocatului V.U. i, n dependen de motivele
constatate privind ntrzierea declarrii plngerii dup expirarea termenului prevzut de lege,
s adopte o soluie legal.
n atare situaie, se impune rejudecarea plngerii avocatului V.U. mpotriva ordonanei
de recunoatere n calitate de bnuit din 14 mai 2005, de ctre judectorul de instrucie. [24]
Plngerea mpotriva aciunilor organului de urmrire penal sau ale organului care exercit
activitate operativ de investigaii poate fi naintat, n termen de 10 zile, de la data cnd persoana
a aflat despre nclcarea dreptului su, judectorului de instrucie, la locul aflrii organului care a
admis nclcarea.
Art.58 alin.3 pct.9 CPP RM, acord dreptul victimei s atace ordonana de nencepere a
urmririi penale, n decurs de 10 zile, din momentul primirii copiei de pe ordonana respectiv i
s ia cunotin de materialele n baza crora a fost emis aceast ordonan.

129

n conformitate cu art.58 alin.4 CPP RM, colaborat cu prevederile art.80 alin.1 pct.11
CPP RM, acord acest drept i reprezentantului victimei.
Art.274 alin.6 CPP RM prevede c ordonana de a refuza nceperea urmririi penale poate
fi atacat, prin plngere, n instana judectoreasc de nivelul procuraturii respective, iar conform
art.22 din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 Cu privire la Procuratur, n sistemul
procuraturii se includ Procuratura General, procuraturile teritoriale (procuraturile unitii
teritoriale autonome Gguzia, ale municipiului Chiinu, ale raioanelor, municipiilor, oraelor i
sectoarelor) i procuraturile specializate (militare, de transport, anticorupie etc.). Din coninutul
art.4 din Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 Privind organizarea judectoreasc, rezult c
judectorul de instrucie funcioneaz doar n cadrul judectoriilor. Astfel, plngerile mpotriva
rezoluiei de nencepere a urmririi penale urmeaz a fi adresate judectorului de instrucie la locul
aflrii organului care a admis nclcarea n conformitate cu prevederile art.313 CPP RM, care
reglementeaz detaliat i procedura examinrii plngerii, pe cnd prevederile art.274 alin.6 CPP
RM nu indic nici procedura soluionrii unei asemenea plngeri, nici completul de judecat care ar
urma s o soluioneze.
Dac se atac o hotrre a organului de urmrire penal sau a organului care exercit
activitate operativ de investigaii, la plngere se anexeaz copia hotrrii atacate, sau se
menioneaz rechizitele acestei hotrri, dac organul respectiv nu a nmnat persoanei n cauz
copia acesteia. Pentru aceasta, judectorul fixeaz data examinrii plngerii, dispune nmnarea
ctre procuror a plngerii declarate i solicit opinia acestuia.
Plngerea se examineaz de ctre judectorul de instrucie n termen de 10 zile, de la data
cnd a parvenit plngerea, cu participarea obligatorie a procurorului care conduce urmrirea
penal n cauz i cu citarea legal a persoanei care a depus plngerea.
Dat fiind c procurorul conduce urmrirea penal n cauza respectiv, judectorul de
instrucie nmneaz procurorului copia plngerii i solicit opinia acestuia pe marginea plngerii.
Procurorul este obligat s prezinte n instan materialele respective. Aceast prevedere legal
oblig procurorul s verifice argumentele invocate n plngere pn la soluionarea plngerii
respective de ctre judectorul de instrucie i s ia msurile de rigoare, iar materialele obinute n
urma controlului, s le prezinte judectorului de instrucie la data examinrii plngerii.
Neprezentarea persoanei care a depus plngerea nu mpiedic examinarea plngerii. n
cadrul examinrii plngerii, procurorul i persoana care a depus plngerea, dac aceasta particip
n edina de judecat dau explicaii pe marginea argumentelor invocate n plngere.
Art.313 Cod de procedur penal, prevede posibilitatea persoanelor ale cror drepturi i
interese legitime au fost nclcate de organul de urmrire penal de a depune judectorului de
130

instrucie plngere mpotriva aciunilor i a actelor ilegale ale acestui organ. Printre actele
ilegale ale organului de urmrire penal, care pot fi atacate cu plngere, legea prevede i alte
aciuni care afecteaz drepturile i libertile constituionale ale persoanei. Plngerea poate fi
naintat n termen de 10 zile i se examineaz cu participarea procurorului i cu citarea
persoanei care a depus plngerea, ns neprezentarea ultimei nu mpiedic examinarea
plngerii. n cazul n care judectorul de instrucie consider plngerea ntemeiat, adopt o
ncheiere prin care oblig procurorul s lichideze nclcrile depistate ale drepturilor i
libertilor omului.
Din sensul acestei norme procesuale rezult c, petiionarul n plngerea sa trebuie, n
mod obligatoriu, s indice care drepturi sau liberti garantate de lege i-au fost nclcate i prin
care anume aciuni sau inaciuni a avut loc nclcarea, acesta fiind, de fapt, obiectul controlului
efectuat de judectorul de instrucie. Legislatorul a creat mecanismul de control judiciar asupra
respectrii drepturilor omului la faza de urmrire penal, astfel ca organul de urmrire penal
care-i desfoar activitatea n condiii de confidenialitate (art.212 CPP RM), s asigure
respectarea strict a drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanelor implicate n
procesul de urmrire penal. [21]
Judectorul de instrucie, considernd plngerea ntemeiat, adopt o ncheiere, prin care
oblig procurorul s lichideze nclcrile depistate ale drepturilor i libertilor omului sau ale
persoanei juridice i, dup caz, declar nulitatea actului sau aciunii procesuale atacate.
Constatnd c actele sau aciunile atacate au fost efectuate n conformitate cu legea i c
drepturile sau libertile omului sau ale persoanei juridice nu au fost nclcate, judectorul de
instrucie pronun o ncheiere despre respingerea plngerii naintate. Copia de pe ncheiere se
expediaz persoanei care a depus plngerea i procurorului.
n baza art.60 alin.1 pct.10 CPP RM, partea vtmat are dreptul s fie informat de
organul de urmrire penal despre toate hotrrile adoptate, care se refer la drepturile i
interesele sale, s primeasc gratuit, la solicitarea sa, copii de pe aceste hotrri, precum i de pe
hotrrea de ncetare sau clasare a procesului n cauza respectiv, de nencepere a urmririi
penale, copia de pe sentin, decizie sau de pe o alt hotrre judectoreasc definitiv.
Conform art.287 alin.4 CPP RM, ordonanele de ncetare a urmririi penale, de clasare a
cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmrire penal pot fi casate cu reluarea urmririi
penale doar n cazul, n care sunt invocate fapte noi sau recent descoperite, ori un viciu
fundamental n cadrul procedurii precedente au afectat ordonana atacat.
Avocatul reprezentant al prii vtmate, contestnd ordonanele de ncetare a urmririi
penale, de clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmrire penal, trebuie s
131

invoce fapte noi sau recent descoperite, ori viciul fundamental n cadrul procedurii precedente au
afectat ordonana atacat.
Fapte noi constituie date despre circumstanele de care nu avea cunotin organul de
urmrire penal la data adoptrii ordonanei atacate i care nici nu puteau fi cunoscute la acea
dat. Noi trebuie s fie probele administrate n cadrul cercetrii altor cauze i nu mijloacele de
prob prin care se administreaz probe deja cunoscute n cauza respectiv.
Fapte recent descoperite sunt faptele care existau la data adoptrii ordonanei atacate,
ns nu au putut fi descoperite. Atitudinea unei pri care, cunoscnd un fapt sau o mprejurare
ce-i era favorabil a preferat s pstreze tcerea, nu poate justifica meniunea unei erori judiciare
i nu poate constitui un obstacol la admiterea relurii urmririi penale dac prin alte mijloace de
prob asemenea mprejurri nu au putut fi descoperite la acel moment.
Viciu fundamental n cadrul procedurii precedente, care a afectat hotrrea pronunat nclcare esenial a drepturilor i libertilor garantate de Convenia pentru Aprarea Drepturilor
Omului i a Libertilor Fundamentale, de alte tratate internaionale, de Constituia Republicii
Moldova i de alte legi naionale (art.6 pct.44 CPP RM).
Ordonana de ncetare a urmririi penale, de clasare a cauzei penale, sau de scoatere a
persoanei de sub urmrire penal poate fi casat, cu reluarea urmririi penale, oricnd, nuntru
termenului de prescripie, dac au fost invocate fapte noi sau recent descoperite. n cazul
descoperirii unui viciu fundamental, n cadrul procedurii precedente, urmrirea penal poate fi
reluat doar n termen de un an de la intrarea n vigoare a ordonanei de ncetare a urmririi
penale, de clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmrire penal.
Plngerea se examineaz de ctre judectorul de instrucie n termen de 10 zile, cu
participarea procurorului i cu citarea persoanei care a depus plngerea, neprezentarea acestei
persoane nu exclude examinarea plngerii. Procurorul este obligat s prezinte n instan
materialele respective. n cadrul examinrii plngerii, procurorul i persoana care a depus
plngerea dau explicaii.
Judectorul de instrucie, considernd plngerea ntemeiat, adopt o ncheiere prin care
oblig procurorul s lichideze nclcrile depistate ale drepturilor i libertilor omului sau ale
persoanei juridice i, dup caz, declar nulitatea actului sau aciunii procesuale atacate.
Constatnd c actele sau aciunile atacate au fost efectuate n conformitate cu legea i c
drepturile sau libertile omului sau ale persoanei juridice nu au fost nclcate, judectorul de
instrucie pronun o ncheiere despre respingerea plngerii naintate. Copia de pe ncheiere se
expediaz persoanei care a depus plngerea i procurorului.

132

n urma examinrii plngerii, judectorul de instrucie, considernd plngerea ntemeiat,


adopt o ncheiere, prin care oblig procurorul s lichideze nclcrile depistate ale drepturilor i
libertilor omului sau ale persoanei juridice i, dup caz, declar nulitatea actului sau aciunii
procesuale atacate. Judectorul de instrucie nu este n drept s-i asume obligaiile organului de
urmrire penal, urmnd doar s se expun asupra argumentelor invocate n plngere. Totodat,
judectorul de instrucie nu trebuie s se pronune cu anticipaie asupra chestiunilor care, ulterior,
pot fi obiectul cercetrii judectoreti n cadrul judecrii cauzei n fond.
Prin Decizia CP al CSJ RM, s-a constatat c judectorul de instrucie nu este n drept a
se expune asupra nevinoviei persoanei, asumndu-i atribuii care i revin instanei de
judecat ce judec cauza penal n fond. [21]
Prin ncheierea judectorului de instrucie din Judectoria Soroca din 23 iunie 2004 a
fost anulat ordonana procurorului Procuraturii Generale, ef adjunct al seciei control,
coordonare a activitii de urmrire penal n organele Procuraturii - A.M. despre anularea
rezoluiei procurorului n Procuratura Soroca prin care a fost confirmat nenceperea urmririi
penale. Totodat, a fost anulat, prin aceeai ncheiere judectoreasc, i ordonana de pornire
a urmririi penale n baza art. art.287 alin.1 i 328 alin.2 lit.a) Cod penal, meninnd
propunerea de nepornire a urmririi penale din 20 noiembrie 2003.
Nefiind de acord cu ncheierea n cauz, Adj. Procurorului General, N.O. a declarat
recurs n anulare, n care consider ncheierea ilegal i solicit casarea acesteia din
urmtoarele motive:
Curtea Suprem de Justiie, verificnd argumentele din recursul n anulare, n raport cu
actele cauzei, consider c recursul n anulare declarat de procuror este ntemeiat i urmeaz a
fi admis din urmtoarele considerente.
Astfel, judectorul de instrucie, examinnd plngerea, nu a verificat dac au fost
nclcate careva drepturi sau liberti ale persoanei care a depus plngere i n ce constau
aceste nclcri, dar s-a expus asupra nevinoviei persoanei, asumndu-i atribuii care i revin
instanei de judecat ce judec cauza penal n fond.
n asemenea condiii, Colegiul penal al Curii Supreme de Justiie consider c
ncheierea atacat urmeaz a fi casat cu remiterea cauzei la rejudecare n aceeai instan de
un alt judector de instrucie, deoarece erorile depistate nu pot fi corectate de ctre instana de
recurs.
n cadrul rejudecrii plngerii judectorul de instrucie urmeaz s ia n consideraie
toate cele expuse n prezenta decizie, s examineze plngerea, n strict conformitate cu legea,
s audieze detaliat petiionara pe marginea plngerii declarate, s cerceteze minuios
133

circumstanele legate de termenul de declarare a plngerii, materialele prezentate de procuror


i s adopte o hotrre legal i ntemeiat, expunndu-se i asupra argumentelor invocate n
recursul n anulare al procurorului.
Constatnd c actele sau aciunile atacate au fost efectuate n conformitate cu legea i, c
drepturile sau libertile omului sau ale persoanei juridice nu au fost nclcate, judectorul de
instrucie pronun o ncheiere despre respingerea plngerii naintate.
Dac n urma controlului efectuat de procuror au fost depistate nclcri ale drepturilor
persoanei i procurorul a dispus nlturarea acestor nclcri, fapt ce se confirm prin materialele
prezentate de ctre procuror, judectorul de instrucie, prin ncheiere, dispune ncetarea procedurii
de soluionare a plngerii date. n ncheiere judectorul de instrucie trebuie s se pronune asupra
tuturor motivelor invocate n plngere. Nepronunarea asupra tuturor motivelor din plngere
afecteaz, prin sine, dreptul accesului persoanei la justiie, drept garantat de art.6 din CEDO,
art.20 din Constituie i de art.313 CPP RM. Copia de pe ncheiere se expediaz persoanei care a
depus plngerea i procurorului.
ncheierea judectorului de instrucie este irevocabil (art.313 alin.6 CPP RM).
ncheierea judectorului de instrucie, adoptat n condiiile art.313 CPP RM, nu este pasibil de a
fi atacat pe cile ordinare de atac, deoarece pentru aceast ncheiere nu este prevzut dreptul la
recurs ordinar. n practica judiciar, s-a constatat ncheierea adoptat de judectorul de instrucie
la plngerea unei pri asupra ordonanei organului de urmrire penal privind clasarea cauzei
penale nu poate fi atacat pe ci ordinare cu recurs. Asemenea ncheiere poate fi atacat n
ordine de recurs n anulare. [25, p.23]
Prin ncheierea Judectoriei Ialoveni din 15 octombrie 2003, a fost admis plngerea lui
O.L. i a fost declarat nul Ordonana anchetatorului din 15 iulie 2003 de clasare a cauzei
penale n privina lui G.I., nvinuit de svrirea escrocheriei, fiind obligat procurorul s
nlture nclcrile depistate.
Prin decizia Curii de apel Chiinu din 4 noiembrie 2003, a fost admis recursul
declarat, a fost respins plngerea victimei, ca fiind nentemeiat. Instana de recurs a motivat
soluia sa prin faptul c litigiul aprut ntre O.L i G.I. rezult din relaii contractuale i poate fi
soluionat n ordinea prevzut de procedura civil.
Procurorul General a declarat recurs n anulare, n care a solicitat casarea deciziei
Curii de Apel din motiv c nici art.313 Cod de procedur penal, n baza cruia a fost
examinat plngerea i nici o alt norm din legea procesual penal nu prevede c o asemenea
ncheiere poate fi atacat cu recurs, astfel instana de recurs a admis o cale de atac neprevzut
de lege.
134

Colegiul penal al CSJ, verificnd argumentele din recursul n anulare n raport cu actele
cauzei, l-a admis din urmtoarele considerente.
Dei Codul de procedur penal nu prevede pentru ncheierile adoptate n ordinea
art.313 CPP RM cale de atac recursul, n cauza dat G.I., persoana, n privina creia a fost
ncetat urmrirea penal, a declarat recurs, iar instana de recurs a admis i a examinat acest
recurs, admind astfel o cale de atac neprevzut de lege. n decizia sa, instana de recurs
indic c dreptul lui G.I. la recurs este prevzut de art.401 i 438 Cod de procedur penal, pe
cnd art.401 reglementeaz dreptul la apel al persoanelor mpotriva sentinelor adoptate de
instanele de judecat care au judecat cauza penal n fond, iar art.438 CPP RM prevede c
persoanele care au dreptul de a declara recurs mpotriva sentinelor, sau a altor hotrri penale
pentru care legea prevede aceast cale de atac, dar, dup cum s-a menionat deja, art.313 CPP
RM nu prevede calea de atac recursul.
n prevederile art.313 alin.1 CPP RM au fost operate modificri prin Legea nr.264-XVI
din 28.07.2006 n vigoare 03.11.2006 i sunt colaborate cu art.298, 299, 2991 alin.2 i 3 ale
art.300 CPP.
Plngerile mpotriva aciunilor i inaciunilor organului de urmrire penal i ale
organului care exercit activitate operativ de investigaii se adreseaz procurorului care conduce
urmrirea penal. n cazul n care plngerea se refer la procurorul care conduce urmrirea
penal, sau exercit nemijlocit urmrirea penal n cauza respectiv, acesta este obligat s
nainteze plngerea depus, nsoit de explicaiile lui, n termen de pn la 24 de ore,
procurorului ierarhic superior.
Procurorul, n termen de pn la 72 de ore de la primirea plngerii, este obligat s o
examineze i s comunice decizia sa persoanei care a depus plngerea. n cazul n care plngerea
se respinge, procurorul, prin ordonan, urmeaz s expun motivele pentru care o consider
nentemeiat, explicnd, totodat, modalitatea contestrii hotrrii sale la judectorul de
instrucie.
n art.2991 CPP RM este reglementat aceeai procedur pentru cazurile de examinare a
plngerilor mpotriva aciunilor de urmrire penal, efectuate de ctre procuror.
Astfel, n conformitate cu art.300 alin.2, 3 i art.313 alin.1 CPP RM, judectorul de
instrucie este n drept de a declara inadmisibile plngerile mpotriva aciunilor i actelor ilegale
ale organului de urmrire penal i ale organului care exercit activitate operativ de investigaii,
n cazul cnd plngerea depus nu a fost anticipat cu contestarea aciunii sau inaciunii
respective, n condiiile art.298, 299, 2991 CPP RM.

135

Modificrile operate n Codul de procedur penal al R. Moldova prin art.77, 80 i 87 ale


Legii nr.264-XVI din 28.07.2006, afecteaz substanial:
-

dreptul la un proces echitabil (art.6 CEDO);

accesul liber la justiie (art.20 Constituia RM i art.19 CPP RM);

contradictorialitatea procesului (art.24 CPP RM).

Dreptul la un proces echitabil, implic i respectarea principiului egalitii armelor,


care se manifest n cazul procesului penal contradictorial. Egalite des armes este un principiu
recunoscut n activitatea Curii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Acest principiu este
utilizat de CtEDO n activitatea sa, totodat, garantnd c nici una dintre prile aflate n litigiu
nu se bucur de vreun avantaj, sau nu o plaseaz ntr-un dezavantaj substanial fa de adversarul
su. Fiecare parte trebuie investit cu posibiliti rezonabile, pentru a-i prezenta cauza conform
condiiilor care s nu creeze dezavantaje vis-a-vis de opoziie.
Considerm inoportun punerea aprrii n faa faptului i situaiei de a apela, repetat i
inevitabil, la reprezentantul acuzrii, pentru restabilirea unui drept pretins n proces.
Studiind practica judiciar n domeniu, am constatat, de asemenea, c acuzarea limiteaz,
n virtutea modificrilor n discuie a CPP RM, accesul la justiie fcnd interpretare eronat a
prevederilor art.297 alin.4 CPP RM. [28]
Conform art.24 alin.4 CPP RM Prile n procesul penal i aleg poziia, modul i
mijloacele de susinere a ei de sine stttor, fiind independente de instan, de alte organe ori
persoane.
Contrar acestor prevederi, n situaia cu pricina, acuzarea este dependent de acuzare,
n sensul c, potrivit legii, trebuie neaprat s apeleze i s consulte organul ierarhic superior al
acuzri, aceasta fiind o condiie indispensabil pentru admisibilitatea plngerii n faa
judectorului de instrucie (art.313 alin.1 CPP RM).
4.2 Asistena juridic n caz de aplicare a msurilor de constrngere procesual
n majoritatea rilor caracterul relaiilor dintre stat n persoana organelor de drept i
persoana bnuitului, nvinuitului i inculpatului se dezvluie, mai ales, n cadrul procedurii de
aplicare a msurilor preventive prevzute de legislaia procesual-penal. Anume acest aspect al
procedurii penale a fost i este discutat de mai muli savani i juriti din diferite state.
Msurile procesuale de constrngere sunt instituii de drept, procesual-penal folosite de
organele judiciare, n vederea desfurrii normale i eficace a urmririi penale i judecii.
Majoritatea msurilor procesuale se manifest sub forma unor constrngeri cu privire la persoan
sau indisponibilizri cu privire la bunurile acesteia. Cu toate discuiile care sunt n literatur,
136

pornind de la drepturile i libertile individului, recunoscute de tratate internaionale, i de la


afirmarea prezumiei de nevinovie, nevoile aprrii sociale confirm necesitatea nscrierii
msurilor de constrngere, cu tot caracterul lor restrictiv, n legislaiile procesual penale pentru a
se asigura buna desfurare a procesului penal.
Cele mai multe msuri procesuale constau n privaiuni sau constrngeri, mai mult sau
mai puin, drastice. Constrngerea sau privaiunea este evident foarte sever cnd vizeaz starea
de libertate, unul dintre cele mai importante drepturi ale persoanei, mai ales cnd privaiunea de
libertate poate deveni mai ndelungat. Msurile procesuale se dispun numai n cazul n care, din
probele administrate, rezult c s-a comis o anumit infraciune i fptuitorul urmeaz s fie tras
la rspundere penal.
Msurile procesuale pot fi clasificate dup mai multe criterii. [102, p.74] Cea mai
important clasificare a acestor msuri o face nsi legea procesual-penal, care le mparte n
reinere, msuri preventive i alte msuri procesuale. Msurile preventive ce in de restrngerea,
n condiiile legii, a libertii persoanei, iar cealalt categorie de msuri au ca obiect asigurarea
unor ocrotiri procesuale, fie a unor persoane, fie nsi a societii.
Garaniile de nsoire a persoanei trebuie, cu grij, reglementate i respectate, pentru a nu
se comite abuzuri n numele interesului procesului penal. La aplicarea normelor procesualpenale, instanele judectoreti i organele de urmrire penal sunt obligate s activeze n aa
mod, nct nici o persoan s nu fie nentemeiat bnuit, nvinuit sau condamnat i nici o
persoan s nu fie supus, n mod arbitrar sau fr necesitate, msurilor procesuale de
constrngere. [67, p.7]
Din aceste considerente, legea procesual penal stipuleaz posibilitatea de a contesta
msurile de constrngere procesuale.
Reinerea constituie o msur procesual de constrngere aplicat n cadrul procesului
penal i const n privarea de liberate, pe o perioad de timp stabilit de lege. Reinerea este
definit, de legislator, drept msur luat de organul competent de a priva de libertate o
persoan pe un termen de pn la 72 de ore (art.6 alin.1 pct.40 CPP RM). Potrivit art.165 CPP
RM, constituie reinere privarea persoanei de libertate, pe o perioad scurt de timp, dar nu mai
mult de 72 de ore, n locurile i n condiiile stabilite prin lege.
Alineatul 2 al art.167 CPP RM, conine o dispoziie imperativ privind participarea
aprtorului la comunicarea i nmnarea n copie a procesului-verbal de reinere, care este n
conformitate cu art.25 alin.5 al Constituiei Republicii Moldova. Motivele reinerii imediat se
aduc la cunotin persoanei reinute numai n prezena unui aprtor ales sau a unui de avocat
de serviciu care acord asisten juridic de urgen.
137

Acest text de lege prevede momentul iniial de admitere a aprtorului bnuitului reinut.
Participarea aprtorului la aceast aciune este obligatorie, ns bnuitul reinut poate
renuna la aprtor numai n cazul, cnd i-au fost create posibiliti reale pentru participarea
avocatului la proces. [61]
Sintagma imediat se aduc la cunotin prezum obligaia organului de urmrire penal
ca, dup ntocmirea procesului-verbal de reinere, s ndeplineasc aceast aciune fr
tergiversare, fapt ce se confirm n procesul-verbal prin semntura persoanei reinute.
Dac ns persoana reinut refuz s semneze procesul-verbal de reinere, aceasta se va
meniona de ctre persoana care a ntocmit procesul-verbal i se va confirma n scris de ctre
aprtor.
n cazul reinerii unui minor, persoana care efectueaz urmrirea penal este obligat s
comunice imediat prinilor minorului sau persoanelor care i nlocuiesc despre reinerea
acestuia. Amnarea ntiinrii despre reinerea minorului nu se admite (alin.3 art.167 CPP RM).
Audierea persoanei reinute se face att la propunerea reprezentantului organului de
urmrire penal, ct i la solicitarea bnuitului. Dac bnuitul reinut nu accept s fac
declaraii, acest fapt va fi consemnat n procesul-verbal de audiere. Pn la prima audiere,
bnuitul reinut are dreptul s primeasc consultaie juridic, n condiii de confidenialitate, din
partea aprtorului (art. 64 alin.2 pct.4 CPP RM). [10, p.14]
La baza reglementrilor legislaiilor procesual-penale din Europa, n materia msurilor
preventive, st Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale.
n art.175 CPP RM este dat definiia msurilor preventive care, potrivit legislatorului,
reprezint msurile cu caracter de constrngere prin care bnuitul, nvinuitul, inculpatul este
mpiedicat sa ntreprind anumite aciuni negative asupra desfurrii procesului penal sau
asupra asigurrii executrii sentinei. Msurile preventive sunt aplicate n scopul de a asigura
buna desfurare a procesului penal, sau a mpiedica bnuitul, nvinuitul, inculpatul s se
ascund de urmrirea penal sau de judecat, pentru ca ei s nu mpiedice stabilirea adevrului,
ori asigurarea de ctre instan a executrii sentinei.
Msurile preventive vizeaz starea de libertate a nvinuitului sau inculpatului i au drept
efect, fie privarea de libertate (arestarea), fie restrngerea libertii de micare (obligarea de a nu
prsi localitatea), reglementarea lor reflectnd principiile nscrise n art.25, 27 al Constituiei
RM, privind garantarea libertii individuale.
Dispoziiile din Constituie i Codul de procedur penal, care prevd unele limitri ale
libertii individuale, cuprind numeroase garanii. Acestea reflect ideea de a nu permite, n nici
138

o mprejurare, restrngerea libertii persoanelor n alte condiii, dect cele fixate de lege, cu
minuiozitate i cu simul unui justificat umanism.
Regimul juridic al msurilor preventive este reglementat actualmente n dispoziiile
Capitolului II al Titlului V din partea general a CPP, adoptat prin Legea nr.122XV din 14
martie 2003, publicat la 07 iunie 2003 n Monitorul Oficial al RM, nr.104110/447, care a intrat
n vigoare, la 12 iunie 2003.
La soluionarea chestiunii privind necesitatea aplicrii msurii preventive n cauz,
organul de urmrire penal i instana de judecat vor lua n considerare urmtoarele criterii
complementare:
1) caracterul i gradul prejudiciabil al faptei incriminate;
2) persoana bnuitului, nvinuitului, inculpatului;
3) vrsta i starea sntii lui;
4) ocupaia lui;
5) situaia familial i prezena persoanelor ntreinute;
6) starea lui material;
7) prezena unui loc permanent de trai;
8) alte circumstane eseniale.
Potrivit art.175 CPP RM, exist urmtoarele msuri preventive:
1) obligarea de a nu prsi localitatea;
2) obligarea de a nu prsi ara;
3) garania personal;
4) garania unei organizaii;
5) ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport;
6) transmiterea sub supraveghere a militarului;
7) transmiterea sub supraveghere a minorului;
8) liberarea provizorie sub control judiciar;
9) liberarea provizorie pe cauiune;
10) arestarea la domiciliu;
11) arestarea preventiv.
Pentru a nelege conceptul juridic (constituional) de libertate individual, trebuie s se
porneasc de la constatarea faptului c libertatea individual, (ca i toate libertile umane), nu
este, nu poate i nu trebuie s fie absolut. Aceasta nseamn c libertatea individual urmeaz a
se realiza n coordonatele impuse de ordinea constituional sau, mai pe larg, de ordinea de drept.
nclcarea ordinii de drept ndreptete autoritile publice la intervenie i opresiune, ceea ce
139

implic, dac este cazul, n funcie de gravitatea nclcrilor, unele msuri care privesc direct
libertatea persoanei, cum ar fi, spre exemplu, arestarea, etc.
Privarea de libertate este un act la fel de grav, indiferent cnd se produce, n faza de
urmrire penal sau n cursul judecrii cauzei i deci nu trebuie s existe nici un element de
difereniere de tratament n funcie de faza n care se gsete procesul penal. [99, p.332]
Arestul preventiv (art.186 CPP RM) este cea mai aspr msur preventiv. Cunoscut i
sub denumirea de deinere preventiv, luarea acestei msuri implic privarea de libertate a unei
persoane, fr a contraveni principiului constituional al libertii individuale i nici principiului
de drept penal, dup care nu poi pedepsi pe cineva, nainte de a-l judeca i a-l gsi vinovat,
ntruct nu are caracterul, regimul i efectele unei pedepse, ci este o msur pus la dispoziia
justiiei, a organelor judiciare penale, n general, pentru a preveni i a nltura neajunsurile
generate de tendina nvinuitului sau inculpatului de a se sustrage de la urmrire penal ori
judecat i pentru a asigura o desfurare netulburat i n ritm normal al procesului penal.
Libertatea persoanei face parte din drepturile fundamentale ale omului. Potrivit art.9
DUDO, Nimeni nu poate fi arestat, deinut sau exilat n mod arbitrar. n conformitate cu art.5
CEDO, orice persoan are dreptul la libertate i la siguran. Nimeni nu poate fi lipsit de
libertatea sa cu excepia cazurilor expres stipulate n lege.
Inviolabilitatea persoanei este proclamat i n Pactul Internaional cu privire la drepturile
civile i politice, adoptat la 16 decembrie 1966 la New-York. Orice individ are dreptul la
libertate i securitatea persoanei sale. Nimeni nu poate fi arestat sau deinut n mod arbitrar.
Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa, dect pentru motive legale i n conformitate cu
procedura prevzut de lege (art.9 alin.1).
Libertatea individual este consacrat pe larg n numeroase dispoziii, pe care Constituia
le cuprinde n art.25. De asemenea, CPP RM reglementeaz, n detalii, ordinea procesual de
reinere a persoanei, termenul reinerii, aplicarea arestului preventiv etc., fiind garanie a limitrii
libertii individuale n procesul penal numai n condiiile legii. Aplicarea arestului preventiv este
exclusiv de competena instanei de judecat, care determin oportunitatea acestei msuri n baza
verificrii multilaterale a materialelor dosarului penal.
Libertatea individual este stipulat i asigurat de prevederile 11 CPP RM, fiind preluate
din documentele internaionale:
-

Libertatea individual i sigurana persoanei sunt inviolabile;

Nimeni nu poate fi reinut i arestat dect n cazurile prevzute de lege;

140

Arestarea, internarea forat a persoanei ntr-o instituie medical, sau repartizarea


ntr-o instituie special de educaie, precum i privarea de libertate, sunt permise
numai n baza unei hotrri judectoreti (mandat, sentin);

Persoanei reinute sau arestate i sunt aduse imediat la cunotin drepturile sale,
motivele reinerii sau arestrii, ncadrarea juridic a faptei de svrirea creia este
bnuit sau nvinuit;

Eliberarea celui reinut sau arestat este obligatorie, dac motivele reinerii sau
arestrii au disprut;

Instana judectoreasc sau organul de urmrire penal sunt obligate s elibereze


imediat orice persoan deinut nelegitim.

Conform art.78 al Codul de procedur penal al Republicii Moldova [aprobat prin Legea
R.S.S. Moldoveneti din 24 martie 1961 (Vetile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneti,
1961, nr.10, art.42)], arestarea preventiv era autorizat de ctre procuror. Ulterior aplicarea
arestrii a fost condiionat de mandatul eliberat de procuror. Legislatorul prin Legile RM
nr.1579XIV din 27 februarie 1998 i nr.95XIV din 16 iulie 1998, ncepnd cu 30 aprilie 1998,
a transmis de la procuratur la instanele judectoreti examinarea demersurilor privind aplicarea
msurii preventive-arestul, emiterea mandatului de arestare i prelungirea duratei de inere n
arest. Introducerea controlului judiciar asupra acestei msuri preventive are drept urmare
aprarea mai ampl a libertii i siguranei persoanei. Trebuie s constatm, c din momentul
adoptrii Constituiei i pn la introducerea acestei modificri, n ara noastr au avut loc lezri
serioase ale dreptului omului la libertatea i sigurana personal.
Demersul cu privire la aplicarea msurii arestrii preventive sau a arestrii la domiciliu se
examineaz, fr ntrziere, de ctre judectorul de instrucie, n edin nchis, cu participarea
procurorului, aprtorului i a bnuitului.
Soluionarea chestiunii privind aplicarea arestrii preventive, emiterea mandatului de
arestare trebuie s se fac n edin judiciar nchis cu participarea procurorului, persoanei care
efectueaz urmrirea penal, bnuitului (nvinuitului), reprezentantului legal, avocatului.
Prezena procurorului, avocatului i a bnuitului (nvinuitului) n edina de judecat este
obligatorie. n conformitate cu art.307 alin.2 CPP RM, prezentnd demersul n judecat,
procurorul asigur participarea la edina de judecat a bnuitului, ntiineaz aprtorul i
reprezentantul legal al bnuitului.
Bnuitul, nvinuitul are dreptul de a fi asistat de un avocat (aprtor). Dac acesta, ori
rudele lui au ncheiat un contract cu un avocat (aprtor) ales i dac acesta a fost ntiinat legal,

141

ns nu s-a prezentat n termenul stabilit de judector, judecarea demersului are loc n prezena
unui avocat, care acord asisten juridic garantat de stat.
n cazul neprezentrii aprtorului ntiinat, judectorul de instrucie asigur bnuitul cu
aprtor n conformitate cu Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat (art.307 alin.2
CPP RM).
Avocatul (aprtorul), care asist o persoan reinut i efectueaz aprarea, referitor la
obiectul judecrii de ctre instan a demersului despre emiterea mandatului de arestare, nu poate
cere de la instana judectoreasc respectarea drepturilor caracteristice altor faze ale procedurii
penale (urmrirea penal, sau judecarea cauzelor n fond). Avocatul, precum i persoana reinut
sau arestat, conform art.68 alin.2 pct.3 i art.66 alin.2 p.21 CPP RM, n cursul procedurii de
examinare de ctre instan a demersului, sunt n drept s ia cunotin de materialele prezentate
pentru confirmarea arestrii persoanei. [67, p.7]
n cazul Lanny contra Belgiei, s-a hotrt de ctre Curte c s-au nclcat dispoziiile art.5
par.4 din Convenie, ct vreme examinarea legalitii deteniei petiionarului nu a dat loc la o
dezbatere contradictorie i obiectiv i nu a asigurat egalitatea armelor. Astfel, n primele 30 de
zile ale deteniei, avocatul petiionarului nu a avut acces la dosar, pentru a respinge, n mod util,
consideraiile pe care Ministerului Public le-a invocat pentru a justifica detenia, n condiiile n
care procurorul cunotea piesele dosarului. [74, p.166]
Arestarea preventiv a minorului, n faza de urmrire penal, trebuie s fie evitat. n
conformitate cu prevederile art.186 alin.3 CPP RM, minorul poate fi deinut n stare de arest doar
n cazuri excepionale, n funcie de complexitatea cazului, de gravitatea infraciunii i dac
exist pericolul real de dispariie a nvinuitului minor, ori riscul exercitrii din partea lui a
presiunii asupra martorilor sau a nimicirii, ori deteriorrii mijloacelor de prob. n asemenea
situaii, durata maxim de arest preventiv a nvinuitului minor nu poate depi 4 luni.
Minorii arestai trebuie s beneficieze de un proces rapid, n strict conformitate cu
principiile i normele procesului penal. Ei sunt separai de aduli n detenie, iar cei care au fost
deja condamnai trebuie s fie separai de cei care se afl sub urmrire penal i judecai pentru
prima dat, pentru a proteja minorul de influen negativ.
La soluionarea chestiunii privind aplicarea msurii preventive n privina minorului, n
fiecare caz se verific, n mod obligatoriu, posibilitatea transmiterii lui sub supraveghere,
conform dispoziiilor art.184 CPP RM.
Transmiterea sub supraveghere a minorului se face numai la cererea scris de ctre unul
din prini, tutore, curator sau de ctre o alt persoan demn de ncredere, precum i de ctre

142

conductorul instituiei de nvmnt, unde i face studiile minorul, care iau cunotin de
fondul cauzei i de obligaiile lor, fapt ce se consemneaz n procesul-verbal. [62, p.6]
Judecarea demersului despre prelungirea duratei inerii sub arest se desfoar n edin
nchis, cu ntocmirea procesului-verbal al edinei de judecat, cu participarea procurorului,
aprtorului, nvinuitului i, dup caz, a reprezentantului legal.
La adoptarea ncheierii (deciziei) de prelungire a arestului, instana va ine cont de
urmtoarele temeiuri, care trebuie puse n eviden de aprtor:
-

gravitatea faptelor imputate, ns aceasta nu legitimeaz o detenie provizorie foarte


lung (Cazurile: L.A v. Frana, n care s-a considerat ca fiind injust continuarea unei
detenii, chiar i n cazul omorului; Stomuller v. Austria, unde s-a considerat c
existena bnuielii eseniale nu este suficient dup expirarea unei anumite perioade de
timp; Caballero v. Regatul Unit, n care petiionarului arestat pentru tentativ de viol ia fost refuzat liberarea pe cauiune etc.);

necesitatea aprrii ordinii publice, care poate exista la nceput, dar peste un timp
poate disprea (motivele ocante, percepute, iniial, ca suficiente pentru a justifica
prelungirea arestrii persoanei, risc s devin mai puin convingtoare, odat cu
scurgerea timpului i este esenial ca cererile de repunere n libertate s fie examinate
fr prejudeci. n cazul Punzelt v. Republica Ceh, n care s-a dedus c continuarea
ncarcerrii nu se justific, ntr-o spe concret dect, dac indicii concrei manifest o
adevrat exigen a interesului public, ce prevaleaz, n pofida prezumiei nevinoviei,
asupra regulii de respectare a libertii individuale);

riscul de presiune asupra martorilor i de nelegere ntre acuzai care, de asemenea,


poate exista la nceputul acestor aciuni, ns mai trziu poate disprea (Cazurile W. v.
Elveia, n care petiionarul va determina angajaii si s fabrice documente pentru
a-1 dezvinovi, fixnd pe documente o antedata i manipulnd martorii; Wemhoff v.
Germania n care la etapa iniial, petiionarul a nimicit unele documente i alte probe
materiale, ns este prea puin probabil ca o asemenea temere ar mai putea avea vreo
importan la etapa final a procesului; Clooth v. Belgia, n care s-a dedus c
petiionarul, dei n perioada iniial a sporit considerabil complexitatea faptelor prin
diversitatea declaraiilor sale, ns, odat ce investigaiile, sunt efectuate depoziiile
nregistrate i verificrile realizate, nu mai poate fi vorba de continuare a deinerii,
fiind constatat o nclcare a art.5 par.3 al CEDO etc.);

pericolul dispariiei bnuitului (nvinuitului), care trebuie motivat (Cazurile Letellier v.


Frana, n care petiionara era mama unor copii minori, administra o fundaie
143

comercial, ca unic surs de venit; Matznetter v. Austria, n care petiionarul s-a


mbolnvit grav; Stogrnuller v. Austria, n care s-a menionat c n cauz era suficient
ca petiionarul s-i depun paaportul pentru a-1 mpiedica s treac frontiera etc.).
Aprtorul, n legtur cu reinerea sau arestarea preventiv, are dreptul de a avea
ntrevederi cu bnuitul, nvinuitul, inculpatul, fr a fi limitat numrul i durata lor (art.68 alin.2
pct.1 CPP RM). Datorit faptului c autoritile responsabile de anchet au admis contactul
dintre cel arestat i aprtor, numai cu condiia de a supraveghea ntrevederea; judectorii de la
Strasbourg au ajuns la concluzia nclcrii art.6. (Lanz c Austriei (2002)). [54, p.69] n final,
Curtea a estimat c avocatul aprrii i prtul trebuie s poat comunica - oral sau n scris n
mod liber i confidenial ( S. c. Elveiei (1991)). Cei doi interesai trebuie s poat, de asemenea,
comunica la timpul oportun din momentul arestrii, sau a unei detenii n circumstane, care, n
caz contrar, risc s aduc un prejudiciu ireparabil drepturilor aprrii (John Murray c. Regatului
Unit (1996): reclamantul a fost anunat, n lipsa avocatului, de faptul c pstrarea tcerii pe
parcursul primelor interogatorii la poliie pot fi utilizate ulterior mpotriva lui). Luarea de contact
cu aprtorul nu poate fi interzis la prelungirea duratei arestrii de ctre instana de judecat, iar
la prezentarea materialului de urmrire penal aceasta este obligatorie.
La prelungirea duratei arestrii de ctre instana de judecat, luarea de contact a
inculpatului cu aprtorul trebuie permis numai, dac se solicit n timp ce, la prezentarea
materialului de urmrire penal, aceasta este obligatorie.
La prezentarea materialului de urmrire penal, prin luarea de contact a inculpatului cu
aprtorul, legiuitorul a urmrit o mai bun aprare a inculpatului, avnd n vedere discuiile care
urmeaz s aib loc ntre aprtor i inculpat, dac au fost administrate toate probele n aprare
sau, dup caz, administrarea de noi probe.
Legea permite luarea de contact ntre aprtor i inculpat n orice faz a procesului penal,
n ideea efecturii unei aprri complete, prin administrarea tuturor probelor, care pot contribui
la aflarea adevrului.
n practica judiciar de urmrire penal, mai muli avocai s-au confruntat cu nclcarea
dreptului n discuie, deoarece organele de urmrire penal inventau anumite obstacole pentru
ntrevederile confideniale dintre avocat i client. Examinnd adresrile Congreselor
extraordinare ale Baroului Avocailor din Republica Moldova (07 mai i 31 octombrie 2003), n
baza Dispoziiei 30/338 a Ministerului Afacerilor Interne din 10 noiembrie 2003, au fost
demontate n comisariatele de poliie barajele de sticl, prin care avocaii comunicau cu clienii
lor.

144

Ministerul Justiiei al R. Moldova a informat Preedintele Consiliului Baroului Avocailor


c Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei a ridicat, n biroul destinat
ntrevederii avocailor cu clienii, un perete cu geam de sticl organic. Pentru a facilita
comunicarea n geam, au fost fcute mai multe guri. Ulterior CCCEC a acordat avocailor o alt
ncpere pentru ntrevederi cu clienii.
Recomandarea Rec(2006) 2 a Comitetului de Minitri ai statelor membre, referitoare la
Regulile Penitenciare Europene (adoptat de Comitetul de Minitri la 11 ianuarie 2006, n cadrul
celei de-a 952-a reuniuni a viceminitrilor), n msura n care este relevant, prevede
urmtoarele:...
23.1 Toi deinuii au dreptul s solicite consiliere juridic, iar autoritile
penitenciarului trebuie s le faciliteze accesul la o astfel de conciliere...
23.4 Consultana i alte comunicri, inclusiv corespondena, purtate ntre un deinut i
avocatul su trebuie s rmn confideniale...
23.6 Deinuilor trebuie s li se permit accesul la documentele referitoare la procedurile
judiciare care i privesc sau vor fi autorizai s le pstreze n posesia lor.
n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei judecat de CEDO la 19 decembrie 2006, [12,
p.25] s-a considerat c imposibilitatea lui C.T. de a discuta cu avocatul reclamantului, fr a fi
separai de peretele de sticl, a afectat dreptul reclamantului la depunerea unei cereri individuale.
Motivele cu privire la securitate, invocate de ctre Guvern, n opinia Curii de la Strasbourg, nu
sunt convingtoare, deoarece supravegherea vizual a ntrevederilor dintre avocat i client ar fi
suficient pentru aceste scopuri.
Cu prilejul cauzei, Oferta Plus SRL c. Moldovei, n pct.153, Curtea a reamintit c n
cauza arban v. Moldova [13, p.12] ea a respins o plngere oarecum similar, examinat
conform art.8 al Conveniei, deoarece reclamantul nu a prezentat probe pentru susinerea
plngerii sale i de aceea Curtea a considerat c obstacolele, la o comunicare efectiv dintre
reclamant i avocatul su, nu au mpiedicat reclamantul s beneficieze de o aprare efectiv
dintre reclamant i avocatul su, nu au mpiedicat reclamantul s beneficieze de o aprare
efectiv n faa instanelor naionale. Lund n consideraie informaia de care dispune cu privire
la impedimentele create de peretele de sticl, pentru confidenialitatea discuiilor i transmiterea
documentelor dintre avocai i clienii acestora, deinui la CCCEC, Curtea nu poate exclude c
ea ar putea ajunge la o concluzie diferit ntr-o cauz similar, examinat ulterior. ntr-adevr,
Curtea acum consider c peretele de sticl ar putea afecta exercitarea de ctre alte persoane a
dreptului de aprare.

145

Accesul liber la justiie presupune existenta unor garanii, care ar permite realizarea
plenara a dreptului la o satisfacie efectiv, din partea instanelor judectoreti, dup principiile
echitaii.
Aprarea libertii individuale i inviolabilitii persoanei este garantat prin dreptul
constituional la recurs i la verificarea n instana judectoreasc competent a legalitii
ncheierilor judectoreti privind aplicarea msurii preventive sub forma de arest, drept consfinit
de art.20 alin.1 din Constituie, care prevede accesul liber la justiie. [59]
Unul dintre drepturile fundamentale ale omului, stipulat n art.20 al Constituiei, prevede
c orice persoan are dreptul la o satisfacie efectiv din partea instanelor judectoreti
competente mpotriva actelor care violeaz drepturile, libertile i interesele sale legitime.
Aceast formul nou a pus baza unei abordri a dreptului la un recurs efectiv, n cazul n care
acest drept este afectat printr-o hotrre judectoreasc.
Standardele noi cereau ca aceast procedur s fie urgent i n termene ct mai posibil
restrnse, pentru a statua asupra reinerii sau arestrii persoanei. Pe parcursul anilor, procedura
penal a suferit diferite modificri. Anterior, n legislaia sovietic, asemenea proceduri de
control al reinerii sau arestrii persoanei nu existau. Odat cu adoptarea Constituiei i cu
intrarea Republicii Moldova n Consiliul Europei, aceast procedur urma s fie implementat n
legislaia intern. Totui implementarea dezideratelor Conveniei Europene a durat un timp mai
ndelungat dect era necesar, fapt dictat i de mentalitatea depit ce predomina n rndul
juritilor.
Dei acest drept al persoanei reinute sau arestate a fost statutat odat cu adoptarea
Constituiei la 29 iulie 1994, standardul european, care ddea dreptul persoanei reinute sau
arestate s fie imediat adus n faa unui judector sau a unui magistrat, a fost inclus abia la 29
aprilie 1998, adic peste 4 ani.
i aceast procedur a fost fcut deja dup semnarea Conveniei Europene i ratificarea
acesteia de ctre Parlament la 24.07.1997, devenit n vigoare pentru Republica Moldova la 12
septembrie 1997.
Dreptul la recurs individual este unul dintre mijloacele cele mai efective de protecie a
drepturilor omului, fiind un element-cheie al sistemului de control, stabilit de legislaia naional
i de Convenia European.
Pornind de la dispoziiile constituionale, instana judectoreasc superioar, examinnd
recursul privind schimbarea msurii preventive sub forma de arest, garanteaz ocrotirea de ctre
stat a drepturilor i libertilor omului i asigura realizarea acestui drept constituional al
inculpatului. n dreptul european, dreptul la un recurs efectiv poate fi redat i ca un drept de
146

acces la o curte, n acelai rnd i la Curtea European, dac persoana consider, dup epuizarea
cilor de atac la nivel naional, c prin reinere i arestare i-a fost nclcat un drept fundamental
sau libertatea.
Considerm necesar a meniona, c dreptul la un recurs efectiv, n cazul arestrii i
soluionrii recursului, n aceast parte nu este legat cu examinarea n fond a cauzei penale, cu
pronunarea sentinei. Acest drept, fiind un drept fundamental al persoanei, se examineaz
separat, n proceduri urgente, la nivel naional i la Curtea European (a se vedea cazul arban
versus Moldova i altele).
Recursul declarat mpotriva actului de reinere sau a hotrrii de arestare preventiv, n
procesul penal trebuie s corespund urmtoarelor condiii:
1) s fie admisibil (s fie depus de un titular al dreptului de recurs);
2) s fie declarat n termen i n forma prevzut de lege i
3) s fie motivat.
De altfel, coninutul unui recurs mpotriva sentinelor adoptate n cauzele penale este
expres stipulat n legea procesual penal. Ct privete recursul mpotriva ncheierii judectorului
de instrucie sau a instanei de judecat, privind aplicarea sau neaplicarea arestrii, privind
prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei, legea procesual penal conine prevederi generale
ce condiioneaz unele dificulti n practic.
Se impune s reinem c coninutul acestui recurs trebuie s fie n colaborare cu
prevederile generale teoretice cu privire la recurs.
Legea procesual penal prevede dou posibiliti reale de a ataca hotrrile judiciare,
privind arestarea preventiv i problemele legate de prelungirea acesteia:
1) recursul declarat mpotriva ncheierii judectorului de instrucie, n corespundere cu
prevederile art.311 i 312 CPP RM n faz prejudiciar i
2) recursul declarat mpotriva ncheierii instanei judectoreti, n corespundere cu
prevederile art.437 alin.2 colaborat cu prevederile art.196 alin.2 CPP RM.
n aa fel, n corespundere cu prevederile art.311 CPP RM, recursul mpotriva ncheierii
judectorului de instrucie privind aplicarea sau neaplicarea arestrii preventive sau a arestrii la
domiciliu, privind prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei, se depune de ctre procuror,
bnuit, nvinuit, iar n cazul minorilor de ctre aprtorul sau reprezentantul su legal, n
instana ierarhic superioar, direct, sau prin intermediul instanei judectoreti care a adoptat
ncheierea, sau prin intermediul administraiei locului de deinere, n termen de trei zile de la data
adoptrii ncheierii.

147

Condiiile prevzute de legea procesual permit realizarea dreptului la un recurs efectiv,


n faza prejudiciar, despre legalitatea sau ilegalitatea arestrii i alternativele acesteia.
n acest sens, n lege sunt prevzute obligaiuni ale organelor de urmrire penal,
procurorului, administraiei locului de deinere a bnuitului, nvinuitului, de a prezenta informaii
i materiale respective care s argumenteze arestarea preventiv.
Administraia locului de deinere primete i nregistreaz recursul, l expediaz conform
competenei, concomitent, informnd procurorul despre aceasta, care este obligat, n decurs de
24 de ore, s prezinte materialele necesare ce confirm necesitatea arestrii preventive.
Instana de recurs, n procedura de urgen, n termene restrnse n decurs de 3 zile din
momentul primirii lui, judec recursul, exercit controlul judiciar i adopt decizii, conform
art.312 alin.5 CPP RM, prin care ia atitudine de legalitate a arestrii i, prin decizie:
1) admite recursul anulnd arestarea preventiv, prelungirea duratei de arest i elibereaz
persoana de sub arest ori
2) aplic arestarea preventiv, dac a fost respins de judectorul de instrucie, fie aplic
alt msur preventiv, ns nu mai aspr dect cea solicitat n demersul procurorului, sau
prelungete durata acestei msuri i
3) respinge recursul, dac nu se confirm motivele invocate de ctre recurent.
Astfel, instana de recurs este mputernicit cu competene care acoper toate problemele
de decizie n cauz, inclusiv liberarea imediat din sala de edine, dac a fost anulat msura
arestrii preventive sau arestarea la domiciliu.
Recursul declarat poate fi naintat cu motive diferite i, dac a fost respins, o nou
examinare, privind aceeai persoan n aceeai cauz, se admite la fiecare prelungire a duratei
msurii preventive.
Instana de recurs va verifica dac judectorul de instrucie a dispus de motive rezonabile
de a presupune c persoana a svrit o infraciune sau, dac exist temei de a se crede c este
necesar de a mpiedica aceast persoan s svreasc o nou infraciune, sau s se ascund
dup svrirea acesteia, ori s influeneze stabilirea adevrului. Bnuiala rezonabil trebuie s
fie bazat pe fapte sau informaii, care ar stabili o legtur obiectiv ntre subiect i fapta
presupus, exprimate prin documente sau constatri tehnico-tiinifice, medico-legale, alte date
obiective, care ar implica persoana, n mod direct, n svrirea faptei prejudiciabile.
La fel, examinnd legalitatea hotrrilor adoptate n ordine de recurs, instana va ine cont
de recomandrile menionate i, suplimentar, va verifica probleme ce in de faptul dac au fost
luate toate msurile necesare de ctre organul de urmrire penal n termen rezonabil.

148

n cazul prelungirii arestrii preventive sau arestului la domiciliu, instana de recurs


urmeaz s se conving despre existena circumstanelor excepionale, stabilite de prevederea de
la art.186 alin.3 CPP RM (n funcie de complexitatea cauzei, gravitatea infraciunii, pericolul
dispariiei bnuitului, nvinuitului sau inculpatului sau riscul de influenare asupra stabilirii
adevrului).
La fel, instanei de recurs i se recomand s verifice dac exist i alte circumstane, care
au influenat asupra deteniei persoanei, aflate n stare de arest preventiv sau arest la domiciliu,
sau dac au aprut circumstane care permit anularea, revocarea ori schimbarea msurii arestrii
preventive, arestrii la domiciliu cu una mai uoar.
n aa fel, prin analiza instituiei unui recurs efectiv, am stabilit c asemenea posibilitate
exist n legislaia naional. ns la analiza subtilitilor legale ale Codului de procedur penal,
cu privire la aplicarea, revocarea, schimbarea msurii preventive i, n special, a arestrii
preventive, constatm c nu att de eficiente sunt reglementrile lui, viznd declararea
recursului, la momentul terminrii urmririi penale i n decursul judecrii cauzei penale.
Controlul judiciar, privind legalitatea arestrii, se efectueaz n edin nchis, cu
participarea procurorului, bnuitului, nvinuitului, aprtorului i a reprezentantului lui legal.
Neprezentarea bnuitului, nvinuitului care nu este privat de libertate i a reprezentantului lui
legal, care au fost citai n modul prevzut de lege, nu mpiedic examinarea recursului (art.312
alin.3 CPP RM).
n cazul n care, dup survenirea recursului n instana de recurs, cauza penal a fost
trimis de ctre procuror n instan pentru judecare, procedura de recurs decurge pn la capt,
iar toate celelalte cereri, plngeri i demersuri, naintate dup trimiterea cauzei n judecat
conform art.297 alin.4 CPP, se trimit pentru soluionare n instana care judec cauza. [66]
Verificnd legalitatea aplicrii sau a refuzului aplicrii arestrii preventive, n
conformitate cu prevederile art.312 CPP RM, instana de recurs este obligat s controleze
existena probelor i indicii temeinici, pe care s-a bazat hotrrea judectoreasc adoptat, ns nu
este n drept s dea apreciere probelor care vor fi obiect de judecare de ctre instana de judecat la
constatarea vinoviei sau a nevinoviei persoanei.
Cerinele recursului persoanei lipsite de libertatea sa, introdus n condiiile art.5 4 al
CEDO, dezvoltate de Curtea de la Strasbourg n materie penal, nu se regsesc ntotdeauna n
textul CPP. Nu este clar expus dreptul de acces la dosarul acuzrii pentru contestarea n instan
a msurii privative de libertate. n primul rnd nu este expus dreptul bnuitului de a lua
cunotin de materialele dosarului, prezentate n instan pentru aplicarea arestului preventiv,
aa cum, de exemplu, este stipulat acest drept pentru nvinuit n art.66 alin.2 pct.21 CPP RM.
149

Avocatul, precum i persoana reinut sau arestat, conform art.66 alin.2 p.21 CPP RM, n
cursul procedurii de examinare, de ctre instan, a demersului, sunt n drept s ia cunotin de
materialele prezentate pentru confirmarea arestrii persoanei. [66], [67]
n al doilea rnd, nu este prevzut n legea procesual-penal dreptul bnuitului i
nvinuitului de a avea acces la dosarul acuzrii, pentru contestarea n instan a msurii privative
de libertate, n condiiile art.311 i 312 CPP RM, adic n cazul recursului mpotriva ncheierii
judectorului de instrucie privind aplicarea sau neaplicarea arestrii, privind prelungirea sau
refuzul de a prelungi durata ei, sau privind liberarea provizorie sau refuzul liberrii provizorii.
n cauza Sanchez-Reisse c/Elveiei (1986), Curtea a hotrt c principiul egalitii
armelor este valabil i n ce privete procedura habeas corpus act, care trebuie s aib un
caracter acuzator. n cauza Lamy c/Belgiei (1989). [54, p.31]
Curtea a hotrt c un acuzat poate consulta dosarele, de care se folosete ancheta, pentru
a revedea o hotrre de meninere a celui arestat n detenie. [159, p.103]
n acest sens, exemplificm cazul Lamy contra Belgiei [5, p.121] - lipsa de acces a unui
inculpat la dosarul jurisdiciilor, chemate s se pronune asupra deteniei sale preventive, pentru
care s-a pronunat Curtea European a Drepturilor Omului. n februarie 1983, Jose Lamy este
arestat i inculpat pentru svrirea infraciunii de bancrut simpl i frauduloas. Camera de
consiliu a tribunalului de prim instan din Verviers, n faa creia a comprut, confirm
mandatul emis de judectorul de instrucie. Cu toate c anuleaz aceast ordonan, camera de
punere sub acuzare de pe lng Curtea de Apel din Liege dispune meninerea mandatului, iar n
mai 1983 Curtea de Casaie respinge recursul lui Jose Lamy. Acesta se plnge de faptul c att
el, ct i avocatul su nu au avut acces la dosar, cu prilejul primei confirmri a mandatului de
ctre Camera de consiliu i al dezbaterilor n faa camerei de punere sub acuzare, susinnd
violarea art.5 2, art.3 i 4, precum i a art.6 3 b) din Convenia European a Drepturilor
Omului, menionnd, totodat, nclcarea prevederilor art.5 4 din Convenie, deoarece, cu
ocazia examinrii legalitii deteniei sale, nu a avut o dezbatere contradictorie i obiectiv i nu
s-a asigurat deloc egalitatea de arme. Curtea a constatat c n primele 30 de zile ale
deteniei, avocatul petiionarului nu a avut acces la dosar pentru a lua cunotin de elementele
din dosar ca s poat s resping declaraiile sau consideraiile, pe care Ministerul Public le-a
invocat, pentru a justifica detenia, n condiiile n care procurorul cunotea piesele dosarului.
Accesul inculpatului la acestea era indispensabil, ntr-un stadiu important al procedurii, n care
instana trebuia s decid prelungirea sau ncetarea deteniei. Avocatul ar fi avut posibilitatea
s se exprime asupra probelor din dosar. Procedura urmat nu i-a oferit patentului posibilitatea
de a combate vinovia ntr-o manier potrivit i motivele invocate pentru a justifica detenia
150

preventiv. n lipsa garantrii egalitii armelor, procedura nu a fost cu adevrat


contradictorie, violndu-se prevederile art.5 alin.4 din Convenie, hotrre adoptat n
unanimitate. [96, p.29]
Avnd n vedere cele expuse, ne pronunm pentru oportunitatea stipulrii, n mod
expres, a dreptului persoanei deinute n arest preventiv, de a lua cunotin de materialele
dosarului i, n cazul recursului judiciar mpotriva arestrii preventive, ndrznind a propune
formularea art.66 alin.2 pct.21 CPP RM n urmtoarea redacie: s ia cunotin de materialele
trimise n judecat pentru confirmarea arestrii sale sau contestrii acestei msuri n instana
ierarhic superioar. Este firesc de a fi inclus aceast norm i n art.64 alin.2 CPP RM, adic a
asigura acest drept i pentru bnuit. Nu mai puin important, n contextul celor expuse,
considerm a fi completarea art.68 alin.2 pct.3 CPP RM, acordnd dreptul aprtorului de a lua
cunotin nu numai de materialele prezentate n judecat de ctre organul de urmrire penal,
pentru confirmarea reinerii i necesitii arestrii, dar i de cele prezentate n instan, n vederea
prelungirii arestului preventiv, ct i de materialele prezentate n instana de recurs, n caz de
contestare a ncheierii judectorului de instrucie privind arestul preventiv.
Este pertinent pentru practica judecrii recursurilor mpotriva ncheierii judectorului
de instrucie, privind aplicarea sau neaplicarea arestrii, privind prelungirea sau refuzul de a
prelungi durata ei, sau privind liberarea provizorie sau refuzul liberrii provizorii Jurisprudena
Curii de la Strasbourg n Cauza Becciev contra Moldovei (cererea nr.9190/03, 4 octombrie
2005).
Iniial, reclamantul s-a plns, potrivit articolului 6 3 din Convenie, de faptul c
Tribunalului Chiinu a refuzat s-l audieze pe fostul anchetator al acestuia, n calitate de
martor. Curtea a considerat ca fiind mai oportun examinarea acestei pretenii potrivit
articolului 5 4 din Convenie, care prevede dup cum urmeaz. [11]
Reclamantul a susinut c audierea lui C.B. era necesar n vederea combaterii
argumentelor acuzrii n favoarea deteniei sale. Audierea acestuia nu se inteniona n vreo
careva msur, n vederea influenrii examinrii fondului cazului i se referea, n exclusivitate,
doar la procedura vis-a-vis de detenia reclamantului. n afar de acesta, dac Tribunalul
Chiinu a considerat c audierea lui C.B. era pertinent doar n privina fondului cazului,
aceasta trebuia s statueze acest fapt n hotrrile sale. Totui refuzul nu a fost nsoit de vreo
motivare.
Guvernul a susinut c examinarea necesitii aplicrii msurii arestului preventiv nu
include o examinare a fondului cazului penal, precum i a probelor pe care se bazeaz acesta.
Reclamantul a dispus de dreptul de a cere audierea unui martor, n timpul edinelor de
151

judecat, n privina fondului cauzei, i nu n timpul celor ce vizau arestul su preventiv. Prin
urmare, refuzul de a-l asculta pe C.B. n calitate de martor era perfect legal. Mai mult ca att, n
conformitate cu articolul 73 al Codului de procedur penal, instanele judectoreti se oblig
s in cont de gravitatea, in abstracto, a faptelor imputate, de personalitatea nvinuitului,
ocupaia acestuia (/ei), vrsta, starea sntii, situaia familial i alte circumstane, dar
niciodat de declaraiile fcute de ctre un martor sau de vreo alt prob.
Aprecierea Curii
n cazul unei persoane a crei detenie cade sub incidena articolului 5 1 (c) este
necesar o audiere (a se vedea Assenov i alii c. Bulgariei, hotrrea din 28 octombrie 1998,
Rapoartele 1998-VIII, 162). Mai mult ca att, dac exist o prob, care la prima vedere, pare
a avea o legtur material cu chestiunea legalitii deteniei, este esenial, pentru conformarea
cu prevederile articolului 5 4, ca instanele judectoreti naionale s examineze i s
aprecieze aceast prob (a se vedea mutatis mutandis, Chahal c. Regatului Unit precitat,
130-131 i Hussain c. Regatului Unit, hotrrea din 21 februarie 1996, Rapoartele 1996-I,
60).
....n lumina celor expuse anterior i, innd cont de durata aflrii n detenie a
reclamantului (acesta a fost eliberat din detenie provizorie dup mai mult de trei luni i
jumtate), Curtea consider c, prin refuzarea, fr a se da vreo explicaie, a audierii lui C.B. n
calitate de martor, n cadrul edinei din 25 aprilie 2003, Tribunalul Chiinu a nclcat
drepturile reclamantului, garantate de articolul 5 4 din Convenie.
n cauza urcan i urcan mpotriva Moldovei CtEDO a constat c principiul equality of
arms nu a fost asigurat, deoarece avocatului nu i-au fost prezentate, n cadrul urmririi penale,
posibilitatea de a lua cunotin de acele materiale ale dosarului penal, care sunt importante
pentru contestarea eficient a legalitii arestului n ordine de recurs. [121, p.297-314]
n cauza Muuc C. Moldovei, CtEDO a statuat c refuzul temeinic al instanelor naionale
n satisfacerea cererii reclamantului despre aducerea la cunotin a declaraiilor martorului, n
cazurile cnd unul din temeiurile de arestare este invocat riscul de presiune al martorului,
constituie violare a art.5 4 al Conveniei. [98, p.349-366]
La anularea mandatului de arestare i eliberarea persoanei de sub arest, n decizie este
necesar a indica, de asemenea, i faptul anulrii ncheierii judectorului despre aplicarea, fa de
persoana n cauz, a msurii arestrii preventive, cu indicarea duratei inerii sub arest, iar n decizia
instanei de recurs de aplicare a arestrii preventive, este necesar s se indice data i ora de la care
se calculeaz i pn la ce dat va dura arestarea preventiv.

152

Decizia Curii de Apel devine definitiv, la data pronunrii i, la aceiai dat, devine
irevocabil. Dac n rezultatul examinrii demersurilor, privind arestarea preventiv, arestarea la
domiciliu, judectorul de instrucie, instana de fond, instanele de apel i recurs constat nclcri
ale legalitii, sau a drepturilor omului, prevzute de lege, odat cu adoptarea hotrrii, n
conformitate cu prevederile art.218 CPP RM se va emite o ncheiere interlocutorie, prin care aceste
fapte vor fi aduse la cunotina organelor respective, persoanelor cu funcii de rspundere i
procurorului. [67, p.7]
Conform art.466 alin.4 CPP RM, hotrrea instanei de recurs mpotriva hotrrii pe
cauzele pentru care legea nu prevede calea de atac, apelul rmne definitiv de la data pronunrii
acesteia, dac instana de recurs a admis recursul i a rejudecat cauza. Art.466 alin.5 CPP RM
prevede c hotrrile judectoreti, menionate n alin.4 din acelai articol, devin irevocabile la
data cnd au devenit definitive.
Colegiul penal al CSJ al RM a remarcat c decizia Curii de Apel Cahul a devenit
definitiv la data pronunrii - 20.06.2006 i, la aceeai dat a devenit irevocabil, deoarece legea
nu prevede posibilitatea de a fi atacat. Din textul recursului n anulare se observ c avocatul
i-a motivat recursul cu trimitere la prevederile art.453 alin.2 CPP. Norma vizat ofer dreptul
unei pri a procesului penal de a ataca pe cale extraordinar, cu recurs n anulare, alte
hotrri definitive, numai dac acestea sunt contrare legii. Colegiul a constatat c atacarea cu
recurs n anulare a deciziei instanei superioare, referitor la arestarea preventiv a bnuitului,
nvinuitului, n acest caz, a deciziei Curii de Apel, decizie irevocabil, cu trimitere la
prevederile art.453 alin.2 CPP, este inadmisibil, deoarece n baza acestei norme pot fi atacate
alte hotrri judectoreti definitive (altele dect cele prevzute de alin.1 din acelai articol) i
nu cele devenite irevocabile, n cazul dat, ncheierea, decizia privind arestarea preventiv. [23]
n conformitate cu art.309 alin.1 CPP RM, cererea de eliberare provizorie, n condiiile
art.191 sau 192 CPP RM, poate fi depus de ctre bnuit, nvinuit, inculpat, de soul, rudele lui
apropiate n cursul urmririi penale i n cursul judecrii cauzei, pn la terminarea cercetrii
judiciare n prim instan.
Persoana arestat preventiv, n condiiile art.185, poate cere, n tot cursul procesului
penal, punerea sa n libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauiune (art.190 CPP RM).
n aceste articole nu este prevzut dreptul aprtorului de a depune cerere de eliberare
provizorie. mprtim opinia, potrivit creia avocatul poate introduce cerere de eliberare
provizorie n numele oricruia din titularii cererii, n baza raporturilor de asisten juridic. [74,
p.68]

153

Considerm oportun i pentru legislaia procesual penal a RM, precizarea din art.160
alin.2 CPP al Romniei. Cnd cererea este fcut de o alt persoan dect nvinuitul sau
inculpatul, din cele artate n art.1606 alin.1, instana l ntreab pe nvinuit sau pe inculpat
dac i nsuete cererea, iar declaraia acestuia se consemneaz pe cerere. Dispoziia privind
nsuirea cererii de eliberare provizorie, depuse de alte persoane, inclusiv de aprtor, poate fi
incorporat prin completarea art.309 cu un alin.5.
n afar de msurile preventive, expuse n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie
din 28 martie 2005 Despre aplicarea de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale
legislaiei de procedur penal privind arestarea preventiv i arestarea la domiciliu (liberarea
provizorie sub control judiciar; liberarea provizorie pe cauiune; arestarea la domiciliu; arestarea
preventiv), n competena exclusiv a judectorului de instrucie, sunt atribuite i aplicarea
urmtoarele msuri procesuale de constrngere:
-

ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport (art.182 CPP


RM);

aplicarea amenzii judiciare (art.201 CPP RM). [63]

n conformitate cu art.302 CPP RM, cu autorizarea judectorului de instrucie, pot fi


aplicate msuri procesuale de constrngere, i anume:
1) amnarea ntiinrii rudelor despre reinerea persoanei pn la 12 ore;
2) aplicarea amenzii judiciare;
3) punerea bunurilor sub sechestru; precum i
4) alte msuri prevzute de prezentul cod.
Alte msuri prevzute de CPP RM sunt: [112, p.62]
1) internarea n instituia medical, pentru efectuarea expertizei medico-legale sau
psihiatrice, n condiiile art.152 CPP RM;
2) nimicirea corpurilor delicte-substane explozive i alte obiecte, care prezint pericol
pentru viaa i sntatea omului i, din acest motiv, nu pot fi pstrate pn la soluionarea
cazului;
3) luarea silit de probe pentru cercetare comparativ (art.154-156, 301 CPP RM).
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport este o msur
preventiv principal sau ca msur complementar la o alt msur preventiv, care se aplic
persoanelor puse sub nvinuire doar pentru svrirea infraciunilor n domeniul transporturilor,
precum i n cazul utilizrii mijlocului de transport la svrirea infraciunii.
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplic la
demersul motivat al procurorului, n temeiul ordonanei organului de urmrire penal, n care este
154

argumentat necesitatea aplicrii unei asemenea msuri preventive. n cazul n care ridicarea
provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se solicit n temeiul utilizrii
mijlocului de transport la svrirea infraciunii, aplicarea acestei msuri poate avea loc doar dup
ce mijlocul de transport respectiv a fost recunoscut ca corp delict, n ordinea prevzut de art.158
CPP RM.
Demersul procurorului i ordonana privind aplicarea msurii de ridicare provizorie a
permisului de conducere a mijloacelor de transport se examineaz de ctre judectorul de
instrucie, n ordinea prevzut de art. art.304-306 CPP RM, cu participarea nvinuitului, la care
se refer demersul declarat i a aprtorului acestuia.
ncheierea judectorului de instrucie, adoptat n condiiile prezentului articol, este
definitiv, cu excepia cazurilor prevzute de prezentul cod (art.305 CPP RM).
Amenda judiciar este o sanciune bneasc aplicat, de ctre instana de judecat,
persoanei care a comis o abatere n cursul procesului penal. Amenda judiciar se aplic de ctre
judectorul de instrucie doar la demersul procurorului, sau din oficiu, cnd abaterea este admis n
cadrul activitii judectorului de instrucie. Amenda judiciar se aplic doar n cazurile abaterilor
prevzute de CPP RM (art.34 alin.4, 200 alin.4, 201, 320 alin.3, 322 alin.3, 334 alin.3 etc.).
n fiecare caz de aplicare a amenzii judiciare, abaterea comis de persoana respectiv
urmeaz a fi menionat att n demersul procurorului, ct i n ncheierea judectorului de
instrucie, precum i date care confirm admiterea abaterii.
ncheierea judectorului de instrucie privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacat cu
recurs, n instana ierarhic superioar, de ctre persoana, n privina creia a fost aplicat amenda.
Se sancioneaz cu amend judiciar urmtoarele abateri:
1) nendeplinirea de ctre orice persoan, prezent la edina de judecat, a msurilor
luate de ctre preedintele edinei, n conformitate cu cerinele art.334 CPP RM;
2) neexecutarea ordonanei sau a ncheierii de aducere silit;
3) neprezentarea nejustificat a martorului, expertului, specialistului, interpretului,
traductorului sau aprtorului legal, citai la organul de urmrire penal sau instan, precum i
a procurorului, la instan, i neinformarea acestora despre imposibilitatea prezentrii, cnd
prezena lor este necesar;
4) tergiversarea de ctre expert, interpret sau traductor a executrii nsrcinrilor
primite;
5) neluarea de ctre conductorul unitii, n care urmeaz s se efectueze o expertiz, a
msurilor necesare pentru efectuarea acesteia;

155

6) nendeplinirea obligaiei de prezentare, la cererea organului de urmrire penal sau a


instanei, a obiectelor sau a documentelor de ctre conductorul unitii sau de ctre persoanele
nsrcinate cu aducerea la ndeplinire a acestei obligaii;
7) nerespectarea obligaiei de pstrare a mijloacelor de prob;
8) alte abateri, pentru care prezentul cod prevede amenda judiciar.
Pentru abaterile comise n cursul urmririi penale, amenda judiciar se aplic de ctre
judectorul de instrucie, la demersul persoanei care efectueaz urmrirea penal.
ncheierea judectorului de instrucie privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacat
cu recurs n instana ierarhic superioar de ctre persoana, n privina creia a fost aplicat
amend (art.201 alin.7 CPP RM). n baza art.68 CPP RM ct i a art.80 CPP RM acest drept l
are i avocatul.
Suspendarea provizorie din funcie const n interzicerea provizorie, motivat nvinuitului
de a exercita atribuiile de serviciu, sau de a realiza activiti, cu care acesta se ocup, sau le
efectueaz n interesul serviciului public.
Astfel, suspendarea provizorie din funcie a nvinuitului poate fi aplicat doar persoanelor
care practic activiti n interesul serviciului public, ns, dat fiind faptul c ncheierea
judectorului de instrucie trebuie s fie motivat, deci confirmat prin anumite probe, se
expediaz la locul de serviciu al nvinuitului, devenind astfel public, o asemenea concluzie a
judectorului de instrucie afecteaz principiul prezumiei nevinoviei, conform cruia persoana
poate fi declarat vinovat doar de ctre instana de judecat, n cadrul unui proces public, unde
i sunt asigurate toate garaniile procesuale necesare aprrii i vinovia va fi constatat printr-o
hotrre judectoreasc definitiv. Dat fiind faptul c ncheierea de suspendare din funcie este o
msur intermediar i nu o hotrre definitiv, prin care se soluioneaz cauza penal
respectiv, expunerea judectorului de instrucie asupra vinoviei inculpatului, la aceast faz,
contravine principiului prezumiei nevinoviei garantat de art.6 alin.2 CEDO. n asemenea
situaie, prevederile art.197 alin.l pct.3 i ale art.200 Cod de procedur penal, contravin
prevederilor art.6 alin.2 CEDO i, n conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Constituie,
urmeaz a fi aplicate n direct prevederile CEDO.
Referitor la suspendarea provizorie din funcie a nvinuitului, demersul poate fi naintat
de ctre procuror, la locul de serviciu al nvinuitului i va fi soluionat de administraie, n baza
prevederilor legale, care reglementeaz genul respectiv de activitate (legea cu privire la funcia
public i statutul funcionarului public, legea cu privire la statutul judectorului, legea cu privire
la Procuratur, legea cu privire la poliie etc.), iar hotrrea administraiei poate fi atacat n
instan, n modul prevzut de lege. [63]
156

Avnd n vedre cele expuse, legislatorul nostru a lsat la descreea unui organ
extrajudiciar aplicarea acestei msuri de constrngere, opernd modificrile respective n art.200
alin.3 CPP RM.: Suspendarea provizorie din funcie o decide administraia instituiei n care
activeaz bnuitul, nvinuitul, n condiiile legii, la demersul procurorului care conduce, sau,
dup caz, efectueaz nemijlocit urmrirea penal. Hotrrea administraiei instituiei de
suspendare din funcie poate fi atacat, la judectorul de instrucie, de ctre aprtor (art.200
alin.3 CPP RM).
La edina de judecat particip persoana internat n instituia medical, dac starea
sntii i permite s participe, persoana, n privina creia se soluioneaz chestiunea referitoare
la msurile procesuale de constrngere, cu excepia cazului de punere a sechestrului, aprtorul,
reprezentanii legali i reprezentanii persoanelor menionate, n condiiile prezentului cod. n
acest caz se ntocmete un proces-verbal (art.305 CPP RM).
Avocatul (aprtor) care acord asisten juridic persoanei, n privina cruia este
declarat demers, efectueaz aprarea referitor la obiectul judecrii de ctre instan a demersului
respectiv i nu este n drept s cear de la instana respectarea prevederilor legale, caracteristice
altor etape de procedur penal (urmrirea penal sau judecarea cauzei n fond). [112, p.65]
Hotrrea judectorului de instrucie, referitoare la autorizarea msurilor procesuale de
constrngere, poate fi atacat cu recurs de ctre avocat n instana ierarhic superioar, n termen
de 3 zile. Recursul se examineaz n condiiile art.311 i 312.CPP RM.
n temeiul art.175 alin.3 CPP RM de ctre procuror pot fi aplicate urmtoarele msuri
preventive:
1) obligarea de a nu prsi localitatea;
2) obligarea de a nu prsi ara;
3) garania personal;
4) garania unei organizaii;
5) transmiterea sub supraveghere a militarului;
6) transmiterea sub supraveghere a minorului.
Conform art.196 CPP RM, ordonana procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau
nlocuirea msurii preventive, date prin lege n competena procurorului poate fi atacat, cu
plngere, judectorului de instrucie, de ctre bnuit, nvinuit, aprtorul ori reprezentantul su
legal.
Plngerile mpotriva ordonanei procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau
nlocuirea msurii preventive se examineaz de ctre judectorul de instrucie n ordinea
prevzut de art.313 CPP RM. [63]
157

Codul de procedur penal al Republicii Moldova, n afar de msuri procesuale de


constrngere principale, stipuleaz i msuri procesuale de constrngere secundare, reglementate
n Titlul IV, Capitolul III al Prii generale, denumite alte msuri procesuale de constrngere:
-

obligarea de a se prezenta;

aducerea silit;

suspendarea provizorie din funcie;

msuri asigurtorii n vederea reparrii prejudiciului cauzat de infraciune;

msuri asigurtorii n vederea garantrii executrii pedepsei amenzii.

n practica judiciar este ntlnit mai rar contestarea acestor msuri de ctre avocat, cu
excepia, punerii bunurilor sub sechestru. Punerea bunurilor sub sechestru poate fi contestat n
ordinea prevzut de art.313 CPP RM.
Hotrrea instanei de judecat privind punerea bunurilor sub sechestru poate fi atacat de
avocat n instana ierarhic superioar cu recurs n termen de 10 zile.
4.3 Concluzii la capitolul 4
Cerinele recursului persoanei lipsite de libertatea sa, introdus n condiiile art.5 4 al
CEDO, dezvoltate n de Curtea de la Strasbourg n materie penal, nu se regsesc ntotdeauna n
textul CPP. Nu este clar expus dreptul de acces la dosarul acuzrii pentru contestarea n instan
a msurii privative de libertate. n primul rnd nu este expus dreptul bnuitului de a lua
cunotin de materialele dosarului, prezentate n instan pentru aplicarea arestului preventiv,
aa cum, de exemplu, este stipulat acest drept pentru nvinuit n art.66 alin.2 pct.21 CPP RM.
Avocatul, precum i persoana reinut sau arestat, conform art.66 alin.2 p.21 CPP RM, n cursul
procedurii de examinare de ctre instan a demersului, sunt n drept s ia cunotin de
materialele prezentate pentru confirmarea arestrii persoanei.
n al doilea rnd, nu este prevzut, n legea procesual-penal, dreptul bnuitului i
nvinuitului de a avea acces la dosarul acuzrii, pentru contestarea n instan a msurii privative
de libertate, n condiiile art.311 i 312 CPP RM, adic, n cazul recursului mpotriva ncheierii
judectorului de instrucie privind aplicarea sau neaplicarea arestrii, privind prelungirea sau
refuzul de a prelungi durata ei, sau privind liberarea provizorie sau refuzul liberrii provizorii.
n cauza Sanchez-Reisse c/Elveiei (1986), Curtea a hotrt c principiul egalitii
armelor este valabil i n ceea ce privete procedura habeas corpus act, care trebuie s aib un
caracter acuzator. n cauza Lamy c/Belgiei (1989), Curtea a hotrt c un acuzat poate consulta
dosarele de care se folosete ancheta, pentru a revedea o hotrre de meninere a celui arestat n
deteniei. n acest sens, exemplificm cazul Lamy contra Belgiei - lipsa de acces a unui inculpat
158

la dosarul jurisdiciilor, chemate s se pronune asupra deteniei sale preventive, pentru care s-a
pronunat Curtea European a Drepturilor Omului.
Avnd n vedere cele expuse, ne pronunm pentru oportunitatea stipulrii, n mod
expres, a dreptului persoanei deinute n arest preventiv de a lua cunotin de materialele,
dosarului i, n cazul recursului judiciar, mpotriva arestrii preventive, ndrznind a propune
formularea art.66 alin.2 pct.21 CPP RM, n urmtoarea redacie: s ia cunotin de materialele
trimise n judecat pentru confirmarea arestrii sale sau contestrii acestei msuri n instana
ierarhic superioar. Este firesc de a fi inclus aceast norm i n art.64 alin.2 CPP RM, adic de
a asigura acest drept i pentru bnuit.
Nu mai puin important, n contextul celor expuse, considerm a fi completarea art.68
alin.2 pct.3 CPP RM, acordnd dreptul aprtorului de a lua cunotin nu numai de materialele
prezentate n judecat de ctre organul de urmrire penal, pentru confirmarea reinerii i
necesitii arestrii, dar i de cele prezentate n instan, n vederea prelungirii arestului
preventiv, ct i de materialele prezentate n instana de recurs, n caz de contestare a ncheierii
judectorului de instrucie privind arestul preventiv.
Cererea de eliberare provizorie, n condiiile art.191 sau 192 CPP RM, poate fi depus de
ctre bnuit, nvinuit, inculpat, de soul, rudele lui apropiate, n cursul urmririi penale i n
cursul judecrii cauzei, pn la terminarea cercetrii judiciare n prim instan. (art.309 alin.1
CPP RM). Nu este prevzut dreptul avocatului-aprtor, reprezentant de a depune cerere de
eliberare provizorie n numele bnuitului, nvinuit, inculpatului;
Art.313 CPP RM prevede c plngerile mpotriva aciunilor i actelor ilegale ale
organului de urmrire penal i ale organelor care exercit activitate operativ de investigaii pot
fi naintate judectorului de instrucie de ctre bnuit, nvinuit, aprtor, partea vtmat, de ali
participani la proces sau de ctre alte persoane drepturile i interesele legitime ale crora au fost
nclcate de aceste organe, n cazul n care persoana nu este de acord cu rezultatul examinrii
plngerii sale de ctre procuror sau nu a primit rspuns la plngerea sa de la procuror n termenul
prevzut de lege. Art.298 CPP RM ntitulat Plngerile mpotriva aciunilor i inaciunilor [s.a.]
organului de urmrire penal i ale organului care exercit activitate operativ de investigaii
stipuleaz n coninutul su, deopotriv, att contestarea aciunilor, ct i a inaciunilor presupuse
ilegale de petiionar. Considerm corect a completa att titlul, ct i coninutul art.313 CPP RM,
cu cuvntul inaciunile, avndu-se n vedere inaciunile ilegale ale organului de urmrire penal
sau ale procurorului.
n conformitate cu art.68 alin.1 pct.10 CPP RM, aprtorul are dreptul s ia cunotin de
materialele cauzei penale din momentul terminrii urmririi penale i s noteze orice date din
159

dosar, s fac copii; iar n baza art.80 alin.1 pct.8 CPP RM, reprezentantul victimei, prii
vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile este n drept s ia cunotin de materialele
cauzei penale din momentul terminrii urmririi penale, inclusiv n cazul clasrii procesului
penal i s noteze orice date din dosar privind interesele persoanei reprezentate. Din aceste
prevederi, putem conchide c avocatul aprtor lund cunotin de materialele dosarului, are
dreptul, concomitent, s fac copii. Nu este reglementat acest drept i pentru avocatulreprezentant. Acesta din urm este investit cu dreptul de a-i face notie. Discriminarea n
drepturi a reprezentantului fa de aprtor n legtur cu finalizarea urmririi penale, este
evident i, n viziunea noastr, afecteaz att principiul contradictorialitii, ct i egalitatea
armelor n proces, deoarece aceti participani ai procesului penal reprezint, respectiv, partea
acuzrii i cea a aprrii. Dreptul la un proces echitabil implic i respectarea principiului
egalitii armelor, care exprim ideea, c fiecare parte din proces trebuie s aib anse egale de
a-i prezenta cauza i c nimeni nu trebuie s beneficieze de un avantaj substanial asupra
adversarului su. n cazul Neizmeister (1968) Curtea European a stabilit c, conform
principiului contradictorialitii, fiecare parte trebuie s aib posibilitatea s contesteze probele
celeilalte pri, n condiiile n care nu o plaseaz ntr-un dezavantaj substanial fa de adversarul
su. Acest principiu este utilizat de CEDO n activitatea sa; totodat, garantnd c nici una dintre
prile aflate n litigiu nu se bucur de vreun avantaj incorect, att n procesul penal, ct i n cel
civil. Fiecare parte trebuie investit cu posibiliti rezonabile, pentru a-i prezenta cauza,
conform condiiilor, care s nu creeze dezavantaje vis-a-vis de opoziie. Pornind de la faptul, c
principiul poate juca un rol n orice faz a procesului, se impune i fa de muli subieci
importana aparenelor i sensibilitii mari, atribuite administrrii justiiei. Principiul
contradictorialitii, reflectat n deciziile Curii, presupune c fiecare parte trebuie s aib
aceleai posibiliti, n cadrul soluionrii cauzei, i nici una nu trebuie s dispun de privilegii
nendreptite. Considerm oportun de atribui, prin lege, dreptul reprezentantului de a-i face
copii a materialelor dosarului.

160

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


Investigarea instituiei garantrii dreptului la aprare i acordrii asistenei juridice de
ctre avocat n faza urmririi penale constituie fundamentul urmtoarelor concluzii.
Dreptul la aprare i asisten juridic, ca drept fundamental, este garantat, cel puin
formal, aceasta reieind din multitudinea de norme juridice de drept material sau procesual, care
se refer la coninutul, exercitarea i garaniile acestuia. Se impune s subliniem c, legislaia
Republicii Moldova privind asigurarea dreptului la aprare i asisten juridic, n cadrul
cauzelor penale, se plaseaz la nivelul normelor juridice internaionale i ale Uniunii Europene,
ceea ce reflect structurile i principiile democratice ale statului de drept.
Cu toate acestea, facem precizarea, c existena cadrului legal, necesar pentru garantarea
dreptului la aprare i asisten juridic, este o premis necesar, ns nu este i suficient.
Numai o aplicare corect a normelor de drept material i procesual, privitoare la dreptul la
aprare, poate garanta eficient acest drept.
Totui, n baza cercetrilor realizate, am constatat existena unor imprecizii, carene i
omisiuni de ordin normativ. Aceast stare de lucruri n reglementarea procesual a participrii
avocatului n faza urmririi penale, n viziunea noastr, mpiedic asigurarea eficient a dreptului
la aprare i asisten juridic n procesul penal i ne-a justificat s facem urmtoarele concluzii
i recomandri de lege ferenda:
1. Dei n CPP RM, exist o list impuntoare a cazurilor de participare obligatorie a
aprtorului, totui nu o putem considera exhaustiv. La aceast concluzie putem ajunge
analiznd art.69, 504, 505, 506 CPP RM, din care rezult c participarea aprtorului se impune
a fi obligatorie i n cazurile acordului de recunoatere a vinoviei. Prin ncheierea unui acord de
recunoatere a vinoviei, nvinuitul, de fapt, refuz de a fi judecat n cadrul unui proces judiciar
deplin i se priveaz de beneficierea unui ir ntreg de drepturi. De aceea, nvinuitul trebuie s
neleag pe deplin i clar consecinele acestei hotrri. Considerm, cazul ncheierii unui acord
de recunoatere a vinoviei trebuie s fie inclus n art.69 alin.1 CPP RM, n calitate de condiie a
participrii obligatorie a aprtorului n procesul penal.
2. Drepturile aprtorului, n procesul penal, sunt nscrise n art.68 CPP RM. Conform
art.68 alin.7 CPP RM, aprtorul are i alte drepturi i obligaii, prevzute de CPP RM, putem
afirma c, dreptul bnuitului din art.64 alin.2 pct.4 CPP RM, n caz de reinere, poate s
primeasc consultaie juridic, n condiii confideniale, din partea aprtorului, pn la nceputul
primei, audieri n calitate de bnuit, poate i trebuie s fie raportat i la dreptul aprtorului, n
caz de reinere a bnuitului, de a-i oferi consultaie juridic, n condiii confideniale, pn la
nceputul primei audieri n calitate de bnuit a persoanei respective.
161

3. n conformitate cu art.67 alin.1 CPP RM, aprtor este persoana care, pe parcursul
procesului penal, reprezint interesele bnuitului, nvinuitului, inculpatului, i acord asisten
juridic prin toate mijloacele i metodele neinterzise de lege. Acest articol face parte din
Capitolul II Titlul III al Prii generale al CPP RM, ntitulat - partea aprrii. Art.6 CPP RM
pct.30 definete partea aprrii - persoanele abilitate prin lege s efectueze activitate de aprare
(bnuitul, nvinuitul, inculpatul, partea civilmente responsabil i reprezentanii acestora).
Considerm, o omisiune esenial, lipsa aprtorului n aceast norm procesual, care explic
nelesul sintagmei-partea aprrii. Propunem s fie inclus n textul respectiv i aprtorul.
4. Cerinele recursului persoanei lipsite de libertatea sa, introdus n condiiile art.5 4 al
CEDO, dezvoltate n de Curtea de la Strasbourg n materie penal, nu se regsesc ntotdeauna n
textul CPP RM. Nu este clar expus dreptul de acces la dosarul acuzrii, pentru contestarea n
instan a msurii privative de libertate. n primul rnd nu este expus dreptul bnuitului de a
lua cunotin de materialele dosarului, prezentate n instan pentru aplicarea arestului
preventiv, aa cum, de exemplu, este stipulat acest drept pentru nvinuit n art.66 alin.2 pct.21
CPP RM. Avocatul, precum i persoana reinut sau arestat, conform art.66 alin.2 p.21 CPP RM,
n cursul procedurii de examinare de ctre instan a demersului, sunt n drept s ia cunotin de
materialele prezentate pentru confirmarea arestrii persoanei.
5. Nu este prevzut n legea procesual-penal dreptul bnuitului i nvinuitului de a avea
acces la dosarul acuzrii, pentru contestarea n instan a msurii privative de libertate, n
condiiile art.311 i 312 CPP RM, adic n cazul recursului mpotriva ncheierii judectorului de
instrucie, privind aplicarea sau neaplicarea arestrii, privind prelungirea sau refuzul de a
prelungi durata ei, sau privind liberarea provizorie sau refuzul liberrii provizorii. Avnd n
vedere cele expuse, ne pronunm pentru oportunitatea stipulrii, n mod expres, a dreptului
persoanei, deinute n arest preventiv, de a lua cunotin de materialele dosarului i, n cazul
recursului judiciar mpotriva arestrii preventive, ndrznind a propune formularea art.66 alin.2
pct.21 CPP RM, n urmtoarea redacie: s ia cunotin de materialele trimise n judecat
pentru confirmarea arestrii sale sau contestrii acestei msuri n instana ierarhic superioar.
Este firesc de a fi inclus aceast norm i n art.64 alin.2 CPP RM, adic a asigura acest drept i
pentru bnuit. Nu mai puin important, n contextul celor expuse, considerm a fi completarea
art.68 alin.2 pct.3 CPP RM, acordnd dreptul aprtorului de a lua cunotin nu numai de
materialele prezentate n judecat de ctre organul de urmrire penal, pentru confirmarea
reinerii i necesitii arestrii, dar i de cele prezentate n instan, n vederea prelungirii
arestului preventiv, ct i de materialele prezentate n instana de recurs, n caz de contestare a
ncheierii judectorului de instrucie privind arestul preventiv.
162

6. Cererea de eliberare provizorie, n condiiile art.191 sau 192 CPP RM, poate fi
depus de ctre bnuit, nvinuit, inculpat, de soul, rudele lui apropiate n cursul urmririi penale
i n cursul judecrii cauzei, pn la terminarea cercetrii judiciare, n prim instan (art.309
alin.1 CPP RM). Nu este prevzut dreptul avocatului-aprtor, reprezentant de a depune cerere
de eliberare provizorie n numele bnuitului, nvinuitului, inculpatului i, din aceste considerente,
propunem s fie inclus n art.309 alin.1 CPP RM i cuvntul aprtor.
7. n legtur cu analiza prevederilor art.58 alin.4 pct.1 CPP RM, Victima unei
infraciuni deosebit de grave sau excepional de grave contra persoanei, indiferent de faptul
dac este recunoscut n calitate de parte vtmat sau parte civil, dispune de asemenea de
urmtoarele drepturi: s fie consultat de un aprtor [s.a] avocat pe tot parcursul procesului
penal ca i celelalte pri n proces; am ajuns la concluzia, c nu trebuie limitate posibilitile i
drepturile victimei de a beneficia de asistena juridic, numai pentru cazurile infraciunilor grave
sau excepional de grave contra persoanei i nu este corect utilizarea sintagmei aprtoravocat n acest caz, deoarece, n conformitate cu art.79 alin.2 CPP al RM, n calitate de
reprezentani ai victimei, prii vtmate, civile i prii civilmente responsabile la procesul penal
pot participa avocai i alte persoane mputernicite cu asemenea atribuii de ctre participantul la
procesul respectiv, prin procur. Noiunea aprtor este utilizat de legislator pentru avocatul
care acord asisten juridic bnuitului, nvinuitului i inculpatului, n condiiile i sensul art.67
CPP al RM. Aa dar, propunem omiterea normei din art.58 alin.4 pct.1 CPP RM, i nlocuirea
cuvntului aprtor din art.58 alin.3 pct.11 cu cel de reprezentant.
8. Din aceleai raionamente, propunem nlocuirea cuvntului aprtor cu cel de
avocat n situaia prevzut de art.60 alin.1 pct.18 CPP RM.
9. n conformitate cu prevederile art.79 alin.2 CPP RM, n calitate de reprezentani ai
victimei, prii vtmate, prii civile i prii civilmente responsabile la procesul penal pot
participa avocai i alte persoane mputernicite cu asemenea atribuii de ctre participantul la
procesul respectiv, prin procur. ntru conformarea principiilor Legii nr.1260-XV din
19.07.2002, prin care avocatura este o instituie menit s asigure, pe baz profesional,
acordarea de asisten juridic calificat persoanelor fizice i juridice, n scopul aprrii
drepturilor, libertilor i intereselor lor legitime, precum i al asigurrii accesului la nfptuirea
justiiei propunem de a exclude din coninutul art.79 alin.2 CPP al RM, sintagma i alte persoane
mputernicite cu asemenea atribuii de ctre participantul la procesul respectiv, prin procur.
10. Conform art.92 alin.2 pct.6 CPP RM, avocatul martorului este n drept de a se adresa,
cu permisiunea organului de urmrire penal, persoanei, interesele creia le reprezint, cu
ntrebri, observaii, ndrumri. Cu regret, dreptul de adresare a ntrebrilor nu este expres
163

stipulat n art.68 i 80 CPP RM, cu alte cuvinte, acest drept nu este prevzut pentru avocataprtor i avocat-reprezentant, n caz de asistare la realizarea actelor de urmrire penal.
Propunerea este de a fi investit, prin lege, i aprtorul i reprezentantul cu dreptul a adresa
ntrebri clientului su i altor subieci, n cadrul actelor de urmrire penal, la care particip,
evident, cu permisiunea procurorului sau ofierului de urmrire penal.
11. Art.313 CPP RM prevede posibilitatea depunerii plngerilor mpotriva aciunilor i
actelor ilegale ale organului de urmrire penal i ale organelor care exercit activitate operativ
de investigaii. Art.298 CPP RM, ntitulat Plngerile mpotriva aciunilor i inaciunilor [s.a.]
organului de urmrire penal i ale organului care exercit activitate operativ de investigaii
stipuleaz, n coninutul su, deopotriv, att contestarea aciunilor, ct i a inaciunilor
presupuse ilegale de petiionar. Considerm corect de a completa att titlul, ct i coninutul
art.313 CPP RM, prin cuvntul inaciunile, avndu-se n vedere inaciunile ilegale ale
organului de urmrire penal sau ale procurorului.
12. Propunem completarea art.79, 80 CPP RM, att n denumire, ct i n coninut, dup
cuvintele victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile cu expresia i al
succesorului victimei, prii vtmate sau al prii civile, deoarece, prin definiia dat de
legislator din art.81 CPP RM, rezult c, n majoritatea cazurilor, rudele apropiate, care urmeaz
a fi constituite n calitate de succesori procedurali, de asemenea, au necesitate imperioas n
asisten juridic calificat.
13. n conformitate cu art.110 alin.6 CPP RM, nvinuitului, inculpatului i aprtorului
acestuia, prii vtmate i se asigur posibilitatea de a adresa ntrebri martorului audiat n
condiiile art.110 alin.5 CPP RM. Considerm corect ca, n rndul participanilor, investii cu
dreptul a adresa ntrebri, trebuie inclus i reprezentantul, pentru a asigura egalitatea n drepturi
i posibiliti procesuale.
14. n caz de reprezentare a martorului, avocatul este n drept de a apela la cerinele
art.107 alin.2 CPP RM. Durata audierii nentrerupte a martorului nu poate depi 4 ore, iar
durata general, n aceeai zi, nu poate depi 8 ore. n caz de audiere a bnuitului, nvinuitului,
nu este prevzut durata maxima de audiere a acestora. Considerm c aceste prevederi trebuie
s fie aplicate, n mod corespunztor, i n cazul bnuitului, nvinuitului.
15. Din analiza prevederilor art.68 alin.1 pct.10 CPP RM, i a art.80 alin.1 pct.8 CPP
RM, putem conchide c avocatul-aprtor, lund cunotin de materialele dosarului, are dreptul,
concomitent, s fac copii. Nu este reglementat acest drept i pentru avocatul-reprezentant.
Acesta din urm este investit cu dreptul de a-i face notie. Discriminarea n drepturi a
reprezentantului fa de aprtor, n legtur cu finalizarea urmririi penale, este evident i, n
164

viziunea noastr, afecteaz att principiul contradictorialitii, ct i egalitatea armelor n proces,


deoarece aceti participani ai procesului penal reprezint, respectiv, partea acuzrii i cea a
aprrii. Considerm oportun de a atribui, prin lege, dreptul avocatului-reprezentant de a-i face
copii ale materialelor dosarului, dup terminarea urmririi penale.
Lucrarea este n msur a incita specialitii, interesai de dezvoltarea doctrinar a
aspectelor, ce in de tactica aprrii i reprezentrii n procesele penale, precum i a problematicii
controversate, ce ine de administrarea probelor de ctre avocat n procesul penal.
n contextul rezultatelor obinute pot fi identificate i direciile de cercetare de perspectiv:
-

implementarea tacticilor de aprare n jurispruden naional;

identificarea capacitilor suplimentare de administrare a probelor n aprare;

specificul asistenei juridice n faza judecii.

165

BIBLIOGRAFIE
Literatura n limba romn
1. Aioniioaie C. . a. Tactica criminalistic. Bucureti: Bucuretii Noi, 1989. 327 p.
2. Antoniu Gh., Volonciu N., Zaharia N. Dicionar de procedur penal. Bucureti:
Editura tiinific i enciclopedic, 1988, 276 p.
3. Avornic Gh. Intensificarea activismului juridic al cetenilor prin intermediul
instituiei avocaturii - condiie de edificare a statului de drept. Tez de dr.hab. n
drept. Chiinu, 2005, 259 p.
4. Avornic Gh. Mijloacele procesuale de asigurare a dreptului la aprare ntr-un stat
democratic i de drept. n: Revista Naional de Drept, 2004, nr.8, p. 24-27.
5. Berger V. Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului. Bucureti: Institutul
romn pentru drepturile omului, 1998, Hotrrea din 30 martie 1989, cazul Lamy
contra Belgiei.
6. Botezatu R. Controlul judiciar asupra urmririi penale. n: Avocatul Poporului, 2003,
nr.11-12, p.15-19.
7. Boureanu A. Exercitarea funciilor procesuale n cauza penal. n: Revista de Drept
Penal, 1999, nr.1, p.32-36.
8. Brnz L. Prezumia nevinoviei - garanie a reabilitrii persoanei n procesul penal.
n: Avocatul Poporului, 2001, nr.1-3, p.11-13.
9. Brnz L. Rolul avocatului n reabilitarea persoanei n procesul penal. n: Revista
Naional de Drept, 2002, nr.4, p.49-50.
10. Catan E. . a. Inviolabilitatea persoanei n Republica Moldova (aspecte controversate
n legislaie i practic). Chiinu: Direcia Editorial a Institutului de Reforme
Penale, 2006, 102 p.
11. Cauza Becciev c. Moldovei (cererea nr.9190/03) 4 octombrie 2005.
12. Cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr.13485/04). n: Avocatul Poporului,
2007, nr.3, p.9-11.
13. Cauza arban c. Moldovei (cererea nr.3456/05). n: Avocatul Poporului, 2005, nr.10,
p.18-20.
14. Codul de procedur penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea R.S.S.
Moldoveneti din 24 martie 1961 (Vetile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneti,
1961, nr.10, art.42), cu modificrile ulterioare.

166

15. Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Nr.122-XV din 14.03.2003.


n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.06.2003, nr.104-110.
16. Codul penal al Republicii Moldova. Nr.985-XV din 18 aprilie 2002. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr.72-74.
17. Constituia Romniei, adoptat n Adunarea Constituant la 21 noiembrie 1991 i a
intrat n vigoare n urma aprobrii ei prin referendumul naional din 8 decembrie
1991. n: Monitorul Oficial al Romniei, 21.11.1991, Partea I, nr.233.
18. Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale, adoptat la Roma la 04.11.1950, semnat de RM la 13.07.1995,
Ratificat prin Hotrrea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997, n vigoare
pentru RM din 12.09.1997. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.08.1999,
nr.054.
19. Curtea de Apel Bucureti, secia I penal, decizia nr.27/1998.
20. Dabu V. Despre dreptul i arta aprrii. Bucureti: Regia autonom Monitorul
Oficial, 1994, 65 p.
21. Decizia Colegiului penal al CSJ a RM nr.1r/e-86/2005 din 06.09.2005.
22. Decizia Colegiului penal al CSJ a RM nr.1ra-372/2005 din 12.07.2005. n: Buletinul
Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.10.
23. Decizia Colegiului penal al CSJ a RM nr.1re-115/2006 din 11.07.2006.
24. Decizia Colegiului penal al CSJ a RM nr.1re-154/2005 din 29.11.2005.
25. Decizia Colegiului penal al CSJ a RM nr.1re-217/2004. n: Buletinul Curii Supreme
de Justiie a Republicii Moldova, 2004, nr.11.
26. Decizia Colegiului penal al CSJ RM nr.1 re-1416/08.
27. Decizia Colegiului penal al CSJ RM nr.1ra-95/2006 din 28.02.2006. n: Buletinul
Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2006, nr.6.
28. Decizia Colegiului penal al CSJ RM nr.1re-206/2006 din 26.09.2006. n: Avocatul
Poporului, 2007, nr.1, Ediie special.
29. Decizia Colegiului penal al CSJ RM nr.1re-313/2004. n: Buletinul Curii Supreme de
Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.3.
30. Decizia Colegiului penal al CSJ RM nr.1re-36/05 din 13.04.2005. n: Buletinul Curii
Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.7.
31. Decizia Colegiului penal al CSJ RM nr.1re-58/2005 din 24.05.2005. n: Buletinul
Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.7, Ediie special.

167

32. Decizia Colegiului penal al CSJ RM nr.1re-88/2005 din 30.06.2005. n: Avocatul


Poporului, 2007, nr.1, Ediie special, p.17.
33. Decizia nr.1.086/2007 - Dreptul avocatului de a asista la orice act de urmrire penal.
Decizia Curii Constituionale nr.1.086 din 20 noiembrie 2007 referitoare la excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor art.172 alin.1 teza nti i art.173 alin.1 din
Codul de procedur penala. n: Monitorul Oficial al Romniei, 18.12.2007, Partea I,
nr.866.
34. Decizie penal nr.121/R/09.04.1997. Curtea de Apel Braov. Culegere de practic
judiciar pe anul 1997. Braov: Omnia Uni Sast, 1998, p.9.
35. Decizie penal nr.169/20.05.1997. Curtea de Apel Iai. Culegere de practic judiciar
pe anul 1997. Iai, 1998, p.47.
36. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat i proclamat la New York de
Adunarea General a ONU prin Rezoluia 217 A(III) de la 10.12.1948, aderarea
Republicii Moldova prin Hotrrea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990. n:
B.Of., 30.08.1990, nr. 008.
37. Dima C., Potrivitu G. Dreptul la aprare. n: Dreptul, 2003, nr.3, p.22-26.
38. Dolea I. Asigurarea drepturilor persoanei n probatoriul penal. Tez de dr.hab. n
drept. Chiinu, 2009, 368 p.
39. Dolea I. Reflecii asupra dreptului la aprare i egalitatea armelor. n: Revista de
tiine penale, 2008-2009, Ediie special, p.37-49.
40. Dolea I. . a. Codul de procedur penal. Comentariu. Chiinu: Cartier juridic, 2005,
767 p.
41. Dolea I. . a. Drept procesual penal. Partea special. Chiinu: Cartdidact, 2006,
Vol.II, Ed.II-a rev. i compl, 961 p.
42. Dolea I. Un punct de vedere privind implicarea societii civile n procesul penal.
n: Revista de tiine penale, 2005, p.71-80.
43. Dolea I., Zaharia V., Hanganu S. Justiia penal i drepturile omului. Chiinu: Prut
Internaional, 2004, 99 p.
44. Dongoroz V. Curs de drept i procedur penal. Bucureti: Curierul judiciar, 1930,
247 p.
45. Dongoroz V. . a. Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal Romn. Partea
general. Vol. I. Bucureti: Academia R.S.R., 1976, 434 p.
46. Dongoroz V. . a. Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal Romn. Partea
general, Vol.II, Bucureti: Academia R.S.R., 1976, 436 p.
168

47. Dongoroz V. . a. Explicaii teoretice ale Codului de Procedur penal romn. Partea
special. Bucureti: Academia R.S.R., 1976, Vol.II, 436 p.
48. Dosarul penal nr.1-402/05 (Arhiva Judectoriei s. Botanica, mun. Chiinu).
49. Dosarul penal nr.2003030049 intentat la 23 ianuarie 2003 n baza indicelor
infraciunii prevzute de art.123/1 Cod penal anterior de S.A. C.P.s. Buiucani (Arhiva
Judectoriei s. Buiucani, mun. Chiinu).
50. Dosarul penal nr.2004036143 (Arhiva Judectoriei s. Centru, mun. Chiinu).
51. Dosarul penal nr.2004370317 (Arhiva Judectoriei Fleti).
52. Dosarul penal nr.2006038004 (Arhiva Judectoriei s. Buiucani, mun. Chiinu).
53. Fletcer G. P., Dolea I., Blnaru D. Conceptele de baz ale justiiei penale. Chiinu:
ARC, 2000, 411 p.
54. Gomien D. Ghid (Vade-mecum) al Conveniei Europene pentru Drepturile omului i
libertile fundamentale. Chiinu: Bir. de Inf. al Consiliului Europei n Republica
Moldova, 2006, Ed. a 3-a, 192 p.
55. Gomien D. Introducere n Convenia European a Drepturilor Omului (traducere de
Stoica Cristiana-Irinel). Bucureti: ALL, 1996, 95 p.
56. Guanu E. Protecia drepturilor omului n activitatea de urmrire penal. Rezumatul
tezei de doctorat. Iai, 1996, 34 p.
57. Hotrrea Curii Constituionale Cu privire la excepia de neconstituionalitate a
art.97 alin.4 din Codul de procedur penal. Nr.20 din 16.06.97. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 03.07.1997, nr.43-44/23.
58. Hotrrea Curii Constituionale Privind controlul constituionalitii unor dispoziii
ale art.421, art.433 alin.(1), art.452 alin.(1) i art.455 alin.(3) din Codul de procedur
penal al Republicii Moldova. Nr.16 din 19.07.2005. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 29.07.2005, nr. 101-103/12.
59. Hotrrea Curii Constituionale Privind controlul constituionalitii prevederilor
art.82 i 223 din Codul de procedur penal. Nr.7 din 13.02.2001. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 22.02.2001, nr. 019.
60. Hotrrea Plenului CSJ RM cu modificrile introduse prin Hotrrea Plenului CSJ
RM nr.38 din 20 decembrie 1999 Cu privire la practica aplicrii de ctre instanele
judectoreti a unor prevederi ale Constituiei Republicii Moldova. Nr.02 din
30.01.1996. n: Culegere de Hotrri ale Plenului CSJ a RM. Chiinu: Tipografia
Central, 2002, pct.12, p. 12.

169

61. Hotrrea Plenului CSJ a RM Cu privire la practica aplicrii legilor pentru


asigurarea dreptului la aprare n procedura penal a bnuitului, nvinuitului i
inculpatului. Nr.30 din 09.11.1998. n: Culegere de Hotrri ale Plenului Curii
Supreme de Justiie. Chiinu: Tipografia Central, 2002, p.373-378; Hotrrea
Plenului CSJ a RM Cu privire la practica aplicrii legislaiei pentru asigurarea
dreptului la aprare al bnuitului, nvinuitului, inculpatului i condamnatului n
procedur penal. Nr.11 din 24.12.2010.
62. Hotrrea Plenului CSJ a RM Cu privire la practica judiciar n cauzele penale
privind minorii. Nr.39 din 22.11.2004. n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova, 2005, nr.7, p.6.
63. Hotrrea Plenului CSJ RM Cu privire la practica aplicrii controlului judectoresc
de ctre judectorul de instrucie n procesul urmririi penale. Nr.7 din 04.07.2005.
n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.11, p.3.
64. Hotrrea Plenului CSJ RM Privind aplicarea n practica judiciar de ctre instanele
judectoreti a unor prevederi ale Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i
libertilor fundamentale. Nr.17 din 19.06.2000. n: Culegere de Hotrri ale
Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova. Chiinu: Tipografia
Central, 2002, p.18-20.
65. Hotrrii Plenului CSJ a RM Cu privire la respectarea legislaiei despre utilizarea
limbii n procedura. Nr.12 din 09.04.1999. n: Culegere de Hotrri ale Plenului
Curii Supreme de Justiie. Chiinu: Tipografia Central, 2002, p.14-17.
66. Hotrrii Plenului CSJ RM Cu privire la introducerea unor modificri n Hotrrea
Plenului CSJ nr.4 din 28 martie 2005 Despre aplicarea de ctre instanele
judectoreti a unor prevederi ale legislaiei de procedur penal privind arestarea
preventiv i arestarea la domiciliu. Nr.19 din 07.11.2005.
67. Hotrrii Plenului CSJ RM Despre aplicarea de ctre instanele judectoreti a unor
prevederi ale legislaiei de procedur penal privind arestarea preventiv i arestarea
la domiciliu. Nr.4 din 28.03.2005. n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova, 2005, nr.10, p.7.
68. Hriptievschi N. Principiul contradictorialitii dezbaterilor judiciare - element esenial
al unei proceduri echitabile. n: Avocatul Poporului, 2000, nr.4-6, p.7.
69. I.C.C.J a Romniei, secia penal, decizia nr.6826 din 22 noiembrie 2006.
70. nalta Curte de Casaie i Justiie a Romniei, decizia nr.737/1997.

170

71. Indicatorii Reformei Profesiei Juridice pentru Moldova, Asociaia Avocailor


Americani, volumul 2, aprilie, 2009, 83 p.
72. Indicatorii Reformei Profesiei Juridice pentru Moldova. Asociaia Avocailor
Americani, aprilie, 2004, 75 p.
73. Ioni D. Avocatul-aprtor n faza examinrii n fond a cauzelor penale. Tez de dr.
n drept, Chiinu, 2001, 178 p.
74. Jidovu N. Dreptul la aprare a nvinuitului i inculpatului. Bucureti: Rosetti, 2004,
p.42-45.
75. Legea pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat. Nr.51/1995, republicat
n 2001. n: Monitorul oficial al Romniei, 06.03.2001, nr.113, partea I.
76. Legea Republicii Moldova cu privire la asistena juridic garantat de stat. Nr.198XVI din 26.07.2007. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.10.2007,
nr.157-160.
77. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatur. Nr.1260-XV din 19.07.2002.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 04.09.2010, nr.159.
78. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatur. Nr.395-XIV din 13.05.1999.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 09.09.1999, nr.098.
79. Legea Republicii Moldova cu privire la procuratur. Nr.294-XVI din 25.12.2008.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17.03.2009, nr.55-56.
80. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judectorului. Nr.544-XIII din
20.07.1995. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15.08.2002, nr.117-119.
81. Legea Republicii Moldova privind accesul la informaie. Nr.982-XIV din 11.05.2000.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.07.2000, nr. 88-90.
82. Legea Republicii Moldova privind activitatea operativ de investigaii. Nr.45-XIII din
12.04.1994. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.01.2003, nr.11-13.
83. Legea Republicii Moldova privind activitatea particular de detectiv i de paz.
Nr.283-XV din 04.07.2003. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 19.09.2003,
nr.200-203.
84. Legea Republicii Moldova privind organizarea judectoreasca. Nr.514-XIII din
06.07.1995. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 19.10.1995, nr.58.
85. Lichii B. Urmrirea penal. Chiinu: ARC, 2000, 215 p.
86. Lungu V. Consideraii generale asupra esenei i coninutului noiunilor de victim,
parte vtmat i parte civil - subieci ai procesului penal. n: Avocatul Poporului,
2006, nr.5-6, p.22-24.
171

87. Malic Gh. Practica judiciar - de la lege la realizare. n: Avocatul Poporului, 1997,
nr.1, Ediie special, p. 14-18.
88. Manole I., Postic A., Gogu S. Raport cu privire la situaia drepturilor omului n
Republica Moldova. Retrospectiva anului 2005. Chiinu, 2006, 104 p.
89. Mrgineanu I. Constituia garanteaz dreptul la aprare sau dreptul la un avocat.
n: Avocatul Poporului, 2006, nr.11-12, p.16-18.
90. Mrgineanu I. Noiunea de sistem al principiilor procedurii penale. n: Symposia
Professorum. Seria Drept: materialele sesiunii tiinifice din 4-5 mai 2001, ULIM.
Chiinu: ULIM, 2001, p.24-26.
91. Mrgineanu I. Principiile justiiei penale n Republica Moldova. Exegez comparativ
de drept procesual penal. Chiinu: Monograf, 2006, 202 p.
92. Mrgineanu I., Osoianu L. Avocatura n Republica Moldova - o subtil diplomaie n
dezvoltare, instituia juridic a societii civile cu viziune spre integrare european.
Chiinu, 2003, 112 p.
93. Martncik E. Avocatul-etimologia cuvntului, tabloul istoric, umanitatea profesiei.
n: Legea i viaa, 1996, nr.4.
94. Mateu Gh. Procedur penal (parte general). Iai: Fundaia Chemarea, 1997, Vol.I,
347 p.
95. Mihoci V. Asistena juridic n procesul penal romnesc - componen i garanie
esenial a dreptului la aprare. n: Revista Naional de Drept, 2004, nr.8, p.31-34.
96. Mihoci V. Obligaiile organelor judiciare n procesul penal romnesc privind
acordarea asistenei juridice nvinuitului sau inculpatului. n: Revista Naional de
Drept, 2005, nr.1, p.29, 31.
97. Mihoci V. Probleme teoretice i practice privind realizarea dreptului fundamental al
omului la aprare i asisten juridic. Tez de dr. n drept. Chiinu, 2007, 179 p.
98. Muuc c. Moldovei. n: Htrrile i Deciziile Curii Europene a Drepturilor Omului
n cauzele moldoveneti, V.VI, 1 iulie 2007-31 decembrie 2007, p.349-366.
99. Neagu I. Tratat de procedur penal. Bucureti: PRO, 1997, 732 p.
100. Omuluiuaranta versus Elveia, Hotrre din 24.05.1991. n: Hotrri ale Curii
Europene a Drepturilor Omului, culegere selectiv. Bucureti: Polirom, 2000, vol.I,
p.36-42.
101. Osoianu T. Desvrirea reglementrii actelor de urmrire penal n procesul penal
al Republicii Moldova. Chiinu, 2000, 122 p.
102. Osoianu T., Ornda V. Procedur penal, Curs universitar. Chiinu, 2004, 256 p.
172

103. Osoianu T., Vesco I. Acordarea asistenei juridice n cadrul recursului asupra
ncheierii de arest preventiv i de prelungire a termenului acestuia. n: Probleme
actuale de prevenire i combatere a criminalitii, anuar tiinific, ediia a IX-a.
Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI al RM, 2009, p.150-161.
104. Osoianu T., Vesco I. Asistena juridic n caz de aplicare a msurilor de
constrngere procesual. n: Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale
omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas, Chiinu, 28, 29 ianuarie 2010.
Materialele conferinei tiinifico-practice internaionale. Chiinu: Academia
tefan cel Mare a MAI al RM, Fundaia Hanns Seidel, Germania, 2010, p.134145.
105. Pactul internaional cu privire la drepturile politice i civile, adoptat prin rezoluia
2200A (XXI) a Adunrii Generale a ONU, de la 16.12.1966, ratificat prin Hotrrea
Parlamentului nr.217-XII din 28.07.90, n vigoare pentru RM din 25.02.1993.
n: B.Of., 30.08.1990, nr. 008.
106. Papadopol V. Curtea de Apel Bucureti. Culegere de practic judiciar penal pe
anul 1998. Bucureti: ALL Beck, 1999.
107. Pvleanu V. Drept procesual penal. Partea general. Bucureti: Lumina Lex, 2001,
511 p.
108. Pintea A. Drept procesual penal. Bucureti: Lumina Lex, 2002, 412 p.
109. Rotaru V. Rolul aprtorului la ncheierea unui acord de recunoatere a vinoviei.
n: Revista Naional de Drept, 2003, nr.9, p.14-16.
110. Scrisoarea Uniunii Avocailor din Republica Moldova adresat judectoriei
Botanica. n: Avocatul Poporului, 2006, nr.7-8, p.29.
111. Stanciu L. D. Respectarea dreptului la aprare. n: Revista de Drept Penal, 1999,
nr.4, p.69.
112. terbe V. . a. Administrarea eficient a justiiei. Chiinu: Cartier juridic, 2006,
362 p.
113. terbe V. . a. Ghidul judectorului de instrucie. Chiinu: Cartier juridic, 2007,
663 p.
114. Stoica C.I., Webster J.H. Avocatul romn n sistemul de drept european. Bucureti:
All, 1997, 218 p.
115. Theodoru Gr., Plieu T. Drept procesual penal (partea general). Iai: Univ.
Al.I.Cuza, 1986, 298 p.

173

116. Tribunalul municipiului Bucureti, secia a II-a penal, decizia nr.537/1990.


n: Culegere de practic judiciar penal pe anul 1990. Note de Vasile Papadopol.
Bucureti: ansa SRL, 1992, p.17.
117. Tribunalul municipiului Bucureti, secia I-a penal, sentina nr.147/27.02.2001,
pronunat n dosarul 3969/1999.
118. uculeanu A., Sima C., Ciuncan D. Arestarea preventiv. Bucureti: Lumina Lex,
2002, 115 p.
119. Tulbure A. t. Discuie n legtur cu diferenierea ce trebuie fcut ntre dreptul la
aprare sau reprezentarea inculpatului n procesul penal. n: Dreptul, 2001, nr.11,
p.24-28.
120. Tulbure t., Tatu M. Tratat de drept procesual penal. Curs universitar. Bucureti:
ALL Beck, 2000, 511 p.
121. urcan i urcan c. Moldovei. n: Htrrile i Deciziile Curii Europene a
Drepturilor Omului n cauzele moldoveneti, Vol.VI, 1 iulie 2007-31 decembrie
2007, p.297-314.
122. Udroiu M. Dicionar de drept penal i procedur penal. Bucureti: C.H. Beck,
2009, 437 p.
123. Ulianovschi Gh. Aplicarea actelor internaionale n jurisprudena naional.
n: Avocatul Poporului, 2009, nr.3, p.1.
124. Ulianovschi X., Mrza V. Medierea n cauzele penale. Chiinu: Prut Internaional,
2003, 58 p.
125. Vesco I. Acordarea asistenei juridice n caz de aplicare a msurilor preventive
nonprivative de libertate i a altor msuri de constrngere procesual. n: Probleme
actuale de prevenire i combatere a criminalitii, anuar tiinific, ediia a IX-a.
Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI al RM, 2009, p.340-347.
126. Vesco I. Statutul procedural al avocatului-reprezentant. n: Analele tiinifice ale
Academiei tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova. tiine socio-umane, 2009, Chiinu, Ediia a IX-a, p. 174-179.
127. Vesco I., Osoianu T. Consacrarea normativ i doctrinar a dreptului la aprare.
n: Avocatul Poporului, 2008, nr.12, p.35-38.
128. Vesco I., Osoianu T. Statutul procesual al avocatului-aprtor. n: Avocatul
Poporului, 2008, nr.12, p. 35-38.
129. Volonciu N. Tratat de procedur penal. Parte general. Bucureti: PAIDEIA, 1996,
Vol. I, edi. a II-a revizuit i adugat, 510 p.
174

130. Volonciu N. Tratat de procedur penal. Partea special. Bucureti: PAIDEIA,


1996, Vol. II, edi. a II-a revizuit i adugat, 513 p.
131. Zubco V. . a. Protecia drepturilor omului la aplicarea msurilor procesuale de
constrngere. Chiinu: ARC, 2006, 372 p.
Literatura n limba rus
132.

..,

..,

..

. .: , 2002, 125 p.
133. .
. Revista de crimiologie, drept penal i criminalistic, 2006, nr.3-4,
p.24-26.
134. .. .
.: , 1978, 76 p.
135. .. . - .
.: , 2001, 535 p.
136. ..
. : , 1987, 123 p.
137.

..

. . . . . . , 2004.
http://iuaj.net/modules.php?name=Pages&go=page&pid=16 (vizitat 18.01.2010).
138.

..

. , 2005, 7, p.2226.
139. .. , - .
.: , 1996, 68 p.
140. ..
160 . ..
11-12 2007 . (-).
http://iuaj.net/modules.php?name=Pages&go=page&pid=229 (vizitat 18.01.2010).
141.

..

.:

2005,

390

k.narod.ru/b/garm2005/index.htm (vizitat 15.01.2010).


175

p.

http://kalinovsky-

142. ., ., .
: . M.: , 1998, 600 p.
143. . 6 .
. : , 1994, 13, 169 p.
144. .. : .
: , 2006, 172 .
145. .. . .
, . 2- . .: , 1997, 414 p.
146. . . .: , 2001,
1, 719 p.
147. . . .: , 2001,
2, 735 p.
148. .. -
. . .
. . . , 2004, 32 p.
149. .. -
. . . . .
. , 2004, 31 p.
150. .., . . -
. : , 1966, 374 p.
151. . .
-

,
(. ) 9 2009, p.430-431.
152. .. .
.
.. (1874). : , 2005, 117 p.
153.

..

. .: -, 2003, 175 p.
154. ..
.

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/avtoref/konin.htm (vizitat 18.01.2010).

176

2003.

155. .., .. .
.: , 2005, 205 p.
156.

..,

..

. .: , 1992, 544 p.
157. .. ,
//
160- . ..
11-12 2007 . () http://iuaj.net/modules.php?name=Pages&go=page&pid=316 (vizitat
15.01.2010).
158. .. , .
C.: , 2008, 335 p.
159. ., .
, 5, ,
. .: ,
, 2002, 115 p.
160. .., .., ..
- .

-,

, 2009 1 (1), p.60-63.


161. . .
, I. , 2002, 53 p.
162. ..
.
160- . ..
11-12 2007 . () http: // iuaj.net/modules.php?name=Pages&go=page&pid=263 (vizitat
15.01.2010).
163. . . : -
, . , 1996, 1
(1), p.23-28.

177

164. ., .
(- ).
, 2005, , p.18-21.
165. .. . Revista de tiine
penale, Chiinu, 2005, Anuar, anul I, p.55-63.
166.

..

: , 1977, 188 p.
167. ., .
. : , 1994, 238 p.
168. -

, , ,

.., , (. ) 11 2008, 267 p.


169. .. - .
.: . ., 1961, 87 p.
170. . . . -

, , . .: . 2002, 864 p.
171. .
. .: , 1998, 312 p.
172. 108- 6
2003 . ,
2 56
- .
173.
16-04-17. , 2005 .,
1, p.34-35.
174. . -
. . 2003, 4, p.14-17.
175. . .
Avocatul Poporului, 2006, nr.6, 10, 12.

178

176. .
. Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitii, anuar
tiinific, ediia a VI-a. Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI al Republicii
Moldova, 2006, p.171-184.
177. ., .
()
. -
,
,
, . , 9 2009, p. 495-500.
178. .. . . ., 2-
. . . .: . ., 324 p.
179. 27 2000 11-
. 1 . 47 . 2 . 51
. .. . , 2000 ., 27, p. 282-285.
180.

1 05.03.2004.
, 2004 ., 5, p.2-4.
181. ..
. .: , 334 .
182. .., .. . -.
.: , 1999, 275 p.
183. .. . .
.

2006.

http://iuaj.net/modules.php?name=Pages&go=page&pid=104 (vizitat 18.01.2010).


184. .., .. : .
.: , 2005, 478 p.
185. .
. Revista Naional de Drept, 2001, nr.3.
186. ..
.

, , 2223 2006 .
http://iuaj.net/modules.php?name=Pages&go=page&pid=425 (vizitat 20.01.2010).
179

187. . . ( ). .: . , 1947, 276 p.


188. . -
. , 2003, 4, p.77-78.
189.

..

). .: . 2004, 102 p.
190. . .
, 2004, 6, p.23-25.
191. . . -

,
,
, . , 9 2009, p. 566-570.
192. ..
.
160- .
.. 11-12
2007 . (-) http://iuaj.net/modules.php ?name=Pages&go=showcat
&cid=27.
193. .. . . M.: , 1998, 600 p.
Surse electronice
194. http://www.dejure.md/index.php?go=opinions&n=212 (vizitat 16.09.2009).
195. http://lhr.md/news/126.html (vizitat 22.01.2010).
196. http://lhr.md/news/110.html (vizitat 22.01.2010).
197. http://www.echr.coe.int (vizitat 15.12. 2009).
198. http://avocatul.md/files/199.pdf (vizitat 10.12.2009).

180

ANEX
Proiect de lege privind modificarea i completarea Codului de procedur penal al
Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003 Publicat: 07.06.2003 n Monitorul Oficial nr.104-110
art. nr.447, Data intrrii n vigoare: 12.06.2003
Art. I.
n art.58 alin.4 pct.1 se exclude.
Art.6 pct.30) se completeaz dup expresia partea civilmente responsabil, dup cum
urmeaz cu textul aprtorul i reprezentantul acestora).
n art.60 alin.1 pct.18 cuvintele aprtor i aprtorul se nlocuiesc respectiv cu
cuvintele avocat i avocatul.
Art.64 alin.2 se completeaz cu pct.24) s ia cunotin de materialele trimise n
judecat pentru confirmarea arestrii sale i de materialele prezentate pentru examinarea
recursului n condiiile articolul 312 din prezentul cod.
Art.66 alin.2 pct.21) se completeaz cu textul dup cum urmeaz: i de materialele
prezentate pentru examinarea recursului n condiiile articolul 312 din prezentul cod.
Art.68 alin.1 pct.2 se completeaz cu textul dup cum urmeaz: i s se adreseze, cu
permisiunea organului de urmrire penal, persoanei interesele creia le reprezint cu
ntrebri, observaii, ndrumri.
Art.68 alin.2 pct.3) se completeaz cu textul dup cum urmeaz: i de materialele
prezentate pentru examinarea recursului n condiiile articolul 312 din prezentul cod.
Art.68 alin.2 se completeaz cu pct.4) s aib ntrevedere cu persoana reinut ca fiind
bnuit de svrirea infraciunii, n condiii de confidenialitate, pn la nceputul primei
audieri n calitate de bnuit.
Art.69 alin.1 se completeaz cu pct.13) n cauza respectiv se propune ncheierea
acordului de recunoatere a vinoviei.
Denumirea art.79 se completeaz dup cum urmeaz cu expresia i al succesorului
procedural.
Art.79 alin.1 se completeaz dup cuvintele Reprezentani ai victimei, prii vtmate,
prii civile, prii civilmente responsabile cu expresia i ai succesorului procedural.
Art.79 alin.2 se completeaz dup cuvintele prii civile cu expresia prii civilmente
responsabile i ai succesorului procedural i se exclude sintagma i alte persoane mputernicite
cu asemenea atribuii de ctre participantul la procesul respectiv, prin procur.
Art.79 alin.3 se completeaz dup cuvintele prii civilmente responsabile, cu expresia
succesorului procedural.
181

Denumirea art.80 se completeaz dup cum urmeaz cu expresia i al succesorului


procedural.
Art.80 alin.1 se completeaz dup cuvintele prii civilmente responsabile cu expresia
succesorului procedural.
Art.80 alin.1 pct.2 se completeaz cu textul dup cum urmeaz: i s se adreseze, cu
permisiunea organului de urmrire penal, persoanei interesele creia le reprezint cu
ntrebri, observaii, ndrumri.
Alin.2, 3, 4, 5, 6, 7 ale art.80 se completeaz dup expresia Reprezentantul victimei,
prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile, cu expresia succesorului
procedural.
n art.80 alin.1 pct.8 expresia i s noteze orice date din dosar, se nlocuiete cu cuvintele
s fac copii.
Art.107 se completeaz cu 2 alineate respectiv 8) i 9) cu urmtorul coninut:
8) Audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului se face, de regul, n timpul zilei. n
cazuri excepionale, audierea poate fi efectuat n timpul nopii, cu indicarea motivelor n
procesul-verbal respectiv.
9) Durata audierii nentrerupte a bnuitului, nvinuitului, inculpatului nu poate depi 4
ore, iar durata general, n aceeai zi, nu poate depi 8 ore.
Art.110 alin.6 se completeaz dup expresia nvinuitului, inculpatului i aprtorului
acestuia, prii vtmate cu cuvintele i reprezentantului.
Art.309 alin.1 se completeaz dup cuvntul inculpat cu cuvntul: aprtor,
Art.313 alin.1 se completeaz dup cuvntul aciunilor cu textul i inaciunilor, precum i
a.

182

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul, Vesco Ivan declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza


de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz
contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Vesco Ivan

Data: 10.03.2011

183

CV AL AUTORULUI
Date personale: Vesco Ivan
Data naterii: 6 martie 1976
Locul naterii: or. Rezina
Studii: Facultatea Drept, Academia tefan cel Mare a MAI,
1998 liceniat n drept; Academia tefan cel Mare a MAI,
Activitatea profesional: ef secie analiz, monitorizare i control al Direciei informaii i
evidene operative a MAI.
Domeniile de activitate tiinific: drept penal (drept procesual-penal), acordarea asistenei
juridice de ctre avocat n faza urmririi penale.
Participri la foruri tiinifice internaionale:
1. Conferina tiinifico-practic internaional, cu genericul Probleme de politic penal,
procesual-penal i criminalistic din 9 octombrie 2009, Odesa, Universitatea Umanitar
Internaional;
2.

Conferina

tiinifico-practic

internaional

Asigurarea

drepturilor

libertilor

fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas, 28-29 ianuarie 2010,
Chiinu.
Lucrri tiinifice publicate: 10 articole n materiale ale conferinelor tiinifice internaionale
i naionale, reviste i culegeri naionale.
Date de contact: domiciliu - mun. Chiinu, str. N.M.Sptarul, 11/4, ap.7; tel.069099793;
e-mail ivesco@mail.ru

184

S-ar putea să vă placă și