Sunteți pe pagina 1din 132

CORINT

EDUCA IONAL

CORINT
EDUCA IONAL

Cyan Yellow Magenta Black pag1

CORINT
EDUCA IONAL

Cyan Yellow Magenta Black pag2

Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 4446 din 19.06.2006 n urma
evalu\rii calitative organizate de c\tre Consiliul Na]ional pentru Evaluarea [i Difuzarea Manualelor [i este realizat
n conformitate cu programa analitic\ aprobat\ prin Ordin al ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 3252 din
13.02.2006.

Date despre autori


GEORGETA T|N|SESCU prof. grad. didactic I, la Colegiul Na]ional Gheorghe Laz\r Bucure[ti, autor [i coautor a
numeroase lucr\ri, printre care: Manual de Chimie clasa a IX-a, Editura Corint, Manual de Chimie cls. a XI-a, Editura
Niculescu, Rezolvarea problemelor de chimie din toate manualele alternative, Editura Niculescu, Teste de Chimie,
clasele VII [i VIII, Editura Cartea de Buzunar.
ADALGIZA CIOBANU profesor universitar doctor, Facultatea de Chimie, Universitatea Bucure[ti, autor [i coautor a peste
50 de articole [i lucr\ri [tiin]ifice publicate `n ]ar\ [i str\in\tate, nou\ tratate [tiin]ifice [i manuale, printre care: Manual
de Chimie, clasa a XI-a, Editura Niculescu, Chimie organic\, partea I [i a II-a, Editura I.P.B., Chimie organic\ pentru
perfec]ionarea profesorilor, Editura Universit\]ii Bucure[ti, Chimie organic\ experimental\, Editura Ars Docenti.
Referen]i [tiin]ifici:
prof. univ. dr. ION BACIU, Facultatea de Chimie, Universitatea Bucure[ti
prof. dr. ELISABETA NICULESCU, Liceul Teoretic C.A. Rosetti Bucure[ti
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei
T|N|SESCU, GEORGETA
Chimie: C1: manual pentru clasa a XI-a /
Georgeta T\n\sescu, Adalgiza Ciobanu. Bucure[ti: Corint, 2008
ISBN 978-973-135-354-8
I. Ciobanu, Adalgiza
54(075.35)

Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT, parte component\ a Grupului Editorial Corint.
Redactor: Mihaela Z\rnescu Enceanu
Tehnoredactor: Jora Grecea
Coperta: Valeria Moldovan
Pentru comenzi i informaii, contactai:
GRUPUL EDITORIAL CORINT
Departamentul de Vnzri
Str. Mihai Eminescu nr. 54A, sector 1, Bucureti, cod potal 010517
Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Depozit
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureti, cod potal 060012
Tel.: 021.310.15.30
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.edituracorint.ro

ISBN 978-973-135-354-8
Format: 8/54x84
Coli tipo: 8

Cyan Yellow Magenta Black pag3

1 CLASE DE COMPU{I ORGANICI


DE CE?
Pe parcursul clasei a X-a, la
studiul chimiei, ai aflat multe
informaii n legtur cu unele
substane cu importan practic
deosebit.

Clasificarea substanelor organice n funcie de scheletul


atomilor de carbon:
 compui alifatici compui
cu catene aciclice liniare sau
ramificate, ce conin legturi
simple, duble, triple;
 compui ciclici compui
cu catene ciclice, cu legturi
simple sau multiple;
 compui aromatici compui ce conin unul sau mai
multe inele aromatice;
 compui heterociclici compui care includ n nucleul lor,
pe lng atomi de carbon, i ali
atomi (N, O, S).

Chimia este permanent prezent n existena noastr!


Chimia organic component de baz a chimiei vieii reprezint, alturi de biochimie, axul central al studiului sistemelor vii ct i al
existenei cotidiene. Aplicaiile practice ale chimiei organice i ale
industriei chimice organice sunt indispensabile vieii moderne. Din
multitudinea substanelor organice fr de care viaa noastr nu ar fi
posibil, se pot aminti: combustibili, cauciuc natural i sintetic, mase
plastice, fire i fibre naturale i sintetice, medicamente i vitamine,
spunuri i detergeni, esene i parfumuri, lacuri i vopsele, colorani,
insecticide i multe altele. n consecin, chimia organic este constant
prezent n viaa noastr de zi cu zi (sntate, mbrcminte, locuin,
energie i transport, alimentaie .a.), fr a neglija c este fundamental implicat n existena noastr propriu-zis, pentru c ea regleaz
toate funciile celulare ale organismelor vii (activitatea muscular i nervoas, digestia, respiraia, mirosul, gustul, activitatea cerebral .a.).
Diversitatea i numrul foarte mare al compuilor organici a impus
necesitatea clasificrii acestora. Clasificarea substanelor organice este
determinat nsi de definiia chimiei organice.

Aminte[te-]i!
Chimia organic este chimia hidrocarburilor i a derivailor lor.
Compui organici
Hidrocarburi RH
compui ai carbonului
cu hidrogenul

Funciuni organice RZ
derivai ai hidrocarburilor, compui
ce conin un rest de hidrocarbur
(R) i o grup funcional (Z)

Grupa funcional este format dintr-un atom sau un grup de atomi


care substituie (real sau imaginar) atomi de hidrogen din hidrocarburi.
Moleculele care conin grupe funcionale se numesc funciuni organice.

Fig. 1. Modelul structural al


metanului hidrocarbura
cu structura cea mai simpl\
[i cu importan]\ deosebit\

Funciuni
organice

simple dac n molecul se afl un singur tip de


grup funcional (tab. 1.1);
mixte dac molecula conine mai multe tipuri de
grupe funcionale.

Cyan Yellow Magenta Black pag4

Tabelul 1.1. Principalele funciuni organice simple

Clasa de compui
Prefix sau sufix Clasa de compui
Grupa funcional
Grupa funcional
organici
pentru denumire
organici
O
Compui
C
X (F, Cl, Br, I) halogeno (prefix) Acizi carboxilici
halogenai
OH
O
Compui
OH
-ol (sufix)
Cloruri acide
C
hidroxilici
Cl
O
NO2
nitro (prefix)
Nitroderivai
Esteri
C
OR
O
amin (sufix)
NH2
Amine
Amide

C
amino (prefix)
NH2
O
CN
-al (sufix)
Aldehide
Nitrili
C
H
Cetone

C=O

-on (sufix)

Anhidride acide

COC
O

Prefix sau sufix


pentru denumire
Acid -oic (sufix)
Clorur de -oil
(sufix)
-oat (sufix)

-amid (sufix)

-nitril (sufix)
Anhidrid -oic
(sufix)

Dintre compuii organici cu grupe funcionale mixte, prezint importan deosebit pentru existena noastr aminoacizii, zaharidele, hidroxiacizii. Vei nva despre astfel de compui parcurgnd paginile acestui
manual.
n funcie de valena grupei funcionale, compuii organici se clasific
n:
Termenii unei clase de compui organici cu aceeai funciune formeaz o serie omoloag,
iar compu[ii din aceea[i serie
se numesc omologi.
Omologii au `n general propriet\]i similare.

compui halogenai R X, X = F, Cl, Br, I


monovalente

compui hidroxilici R OH, alcooli


Ar OH, fenoli
amine R NH2

RC
COMPU{I CU GRUPE
FUNCIONALE

, aldehide
H

divalente

compui carbonilici
R
C = O , cetone
R

trivalente

compui carboxilici R C ,
OH

acizi

Cyan Yellow Magenta Black pag5

COMPU{I HALOGENA}I
Generalit\]i
Valena grupei funcionale
reprezint numrul de atomi de
hidrogen pe care grupa funcional i substituie la acelai atom
de carbon al unei hidrocarburi
saturate.
R X, X = F, Cl, Br, I
R = rest de hidrocarbur

Compuii halogenai sunt substane organice care conin unul sau


mai muli atomi de halogen (drept grup funcional) legai de radicalul
hidrocarbonat.

Activitatea individual\ 1
Analizeaz numele compuilor halogenai din tabelul 1.2 i formuleaz
concluziile cu privire la denumirile acestora.
Tabelul 1.2. Formule plane i denumirile unor compui halogenai

Formula plan
Dac molecula conine mai
muli atomi de halogen diferii,
acetia se precizeaz n ordine
alfabetic.
CH2 CH2 CH CH3

CH3 CH CH2 CH3


Cl
2-clorobutan
(clorur\ de sec-butil)
CH3 CH CH2
CH3 Cl
1-cloro-2-metilpropan
(clorur\ de izobutil)
Cl
CH3 C CH3
CH3
2-cloro-2-metilpropan
(clorur\ de ter]-butil)
Fig. 2. Formulele [i denumirile
compu[ilor halogena]i
C4H9Cl

Formula plan

clorometan
CH3CH2 CH2Cl
(clorur de metil)

CH3Cl

CH3 CH CH3

Denumirea
1 cloropropan
(clorur de propil)

CH3CH2Br

bromoetan
(bromur de etil)

Cl

clorobenzen
(clorur de fenil)

CH3 CHCl2

1,1 dicloroetan
(clorur de etiliden)

CH2 = CHCl

cloroeten
(clorur de vinil)

CH2 = CH CH2Cl

3 cloropropen
(clorur de alil)

Br
Cl
1-bromo-3-clorobutan

CH3 CH2 CH2 CH2Cl


1-clorbutan
(clorur\ de butil)

Denumirea

Cl

2 cloropropan
(clorur de izopropil)

Conform nomenclaturii IUPAC:


 numele compuilor halogenai se formeaz prin adugarea
numelui halogenului, ca prefix, la numele hidrocarburii;
 poziia i numrul atomilor de halogen se noteaz cu cele mai
mici cifre posibile.

Clasificarea compuilor halogenai se poate face avnd n vedere mai


multe criterii:
 numrul atomilor de halogen: mono- i polihalogenai;
 natura hidrocarburii de la care provin: saturai, nesaturai, aromatici;
 natura atomului de carbon de care este legat atomul de halogen: halogenuri primare, secundare i teriare.

Activitatea individual\ 2
1. Scrie formulele plane i denumirile compuilor halogenai cu formula molecular C3H6Cl2.
2. Identific printre compuii de la figura 2 halogenurile primare, secundare, teriare.

Cyan Yellow Magenta Black pag6

COMPU{I HIDROXILICI

R
OH

Alcooli
compui hidroxilici la care grupa
funcional hidroxil (OH)
este legat de un carbon
tetragonal
R OH

Fenoli
compui hidroxilici la care
grupa funcional hidroxil (OH)
este legat de un nucleu aromatic
Ar OH
Ar rest de hidrocarbur
aromatic

Alcooli
Conform regulilor IUPAC,
denumirea alcoolilor se formeaz adugnd la numele hidrocarburii de baz sufixul -ol; poziia
(poziiile) grupei OH se indic
prin cifrele cele mai mici posibile.
O denumire uzual folosete
cuvntul alcool urmat de numele radicalului hidrocarbonat i
sufixul -ic.

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a ai studiat unele noiuni legate de alcooli (formule de
structur i cteva proprieti).

Activitatea individual\ 3
1. Scrie formulele de structur ale metanolului (fig. 3), etanolului i
1,2,3-propantriolului.
2. Indic denumirile uzuale ale celor trei alcooli.
3. Denumete alcoolii ale cror formule structurale sunt:
a. CH3 CH2 CH2 CH2 OH; b. CH3 CH CH2 CH3
OH
OH
c. CH3 CH CH2 OH

d. CH3 C CH3

CH3

Fig. 3. Modelul structural al


metanolului

CH3

1. CH3 OH;

CH3 CH2 OH;

CH2 CH CH2

OH OH OH
2. alcool metilic; alcool etilic; glicerol (glicerina).
3. a. 1-butanol (alcool butilic); b. 2-butanol (alcool sec-butilic); c. 2-metil1-propanol (alcool izobutilic); d. 2-metil-2-propanol (alcool ter]butilic).

* Fenoli (Hidroxiarene)
Defini]ie. Denumire. Clasificare
Fenolii sunt compui hidroxilici la care grupa funcional hidroxil
(OH) este legat de nucleul aromatic.
Denumirea de fenoli atribuit acestor compui hidroxilici s-a pstrat
prin tradiie; ca i radicalul fenil ( C6H5), fen provine din limba greac (la
phenain = a lumina), cuvnt care amintete descoperirea benzenului n
gazul de iluminat.

Cyan Yellow Magenta Black pag7

{tiai c\ ...
fenolul a fost descoperit n
1834, cnd a fost izolat din gudronul de crbune? A fost numit
la nceput acid carbolic. ncepnd
cu 1841 se numete fenol.
unii derivai ai fenolului i
utilizezi ca arome?
OH
O CH3

Denumirea hidroxiderivailor aromatici se formeaz prin:


 adugarea prefixului hidroxi- la numele hidrocarburii sau
 adugarea sufixului -ol la rdcina numelui hidrocarburii.
OH

OH

OH

OH

CH3
CH3

hidroxibenzen 2-hidroxitoluen 3-hidroxitoluen


o-crezol
m-crezol
fenol (fig. 4)

1-hidroxinaftalin
-naftol

Ca i alcoolii, fenolii pot avea una sau mai multe grupe hidroxil:
CH = O
vanilina
OH
O CH3

FENOLI
monohidroxilici
(exemplele anterioare)

polihidroxilici
OH

OH

OH

OH

CH2 CH = CH2
eugenolul constituentul
principal al uleiului de cuioare,
prezent n scorioar.

OH
OH

pirocatechin\

OH

rezorcin\

OH
OH
pirogalol
hidrochinon\

Atribuie fenolilor polihidroxilici denumirea ce utilizeaz prefixul


hidroxi-.

Fig. 4. Modelul structural al


fenolului

Aminte[te-]i!
Conform teoriei lui Brnsted,
acizii sunt specii chimice care
`n solu]ie apoas\ cedeaz\
protoni.

Aten]ie!
 Fenolul este un solid incolor,
cu miros specific i ptrunztor.
Este toxic, caustic i, n contact
cu pielea, produce arsuri grave.
 La mnuirea sodiului, evit
atingerea cu mna sau contactul lui cu umezeala.

*Caracterul acid al fenolului


Aciditatea fenolilor poate fi demonstrat prin reacia fenolului cu sodiul
i cu hidroxidul de sodiu.

Activitate experimental\
Reacia fenolului i a apei cu sodiul
 Pregtete dou eprubete prevzute cu dop prin care trece un tub de
sticl efilat.
 Introdu ntr-una dintre acestea cteva cristale de fenol i toarn 2 mL
etanol; n cealalt eprubet pune civa mL de ap distilat.
 Cu ajutorul unei pensete scoate dou\ bucele mici de sodiu din borcanul cu petrol i pune-le pe hrtia de filtru uscat.
 Introdu cte o bucic de sodiu n fiecare eprubet i astup cu dopul
prevzut cu tub efilat. Ce observi? Aprinde gazul care se degaj.
 Dup terminarea reaciei, adaug cte dou picturi de fenolftalein n
fiecare eprubet.

Cyan Yellow Magenta Black pag8

Observaiile pe care le-ai sesizat sunt asemntoare cu cele din tabelul


ce urmeaz (tab. 1.3)
Tabelul 1.3. Observaii n legtur cu reaciile dintre fenol i sodiu, respectiv ap i sodiu

Reactani

Observaii

Ap i sodiu

Bucica de sodiu se mic rapid la suprafaa apei, iar degajarea de H2 este puternic;
reacia este exoterm. La adugarea fenolftaleinei apare o coloraie rou carmin, specific
mediului bazic.

Fenol i sodiu

Sodiul se scufund n soluia de fenol, reacia este mai energic, degajarea de H2 este mai
puternic dect n cazul anterior; reacia este exoterm. La adugarea fenolftaleinei apare
coloraia rou carmin, specific mediului bazic.

n cele dou reacii, apa i fenolul se comport ca acizi:

Aciditate:
C6H5 OH > HOH
Bazicitate:

C6H5 O < HO

HOH + Na Na+OH + 1/2H2


hidroxid
de sodiu
C6H5OH + Na C6H5 ONa+ + 1/2H2
fenoxid (fenolat)
de sodiu
Dup modul n care decurg reaciile, se poate trage concluzia c
fenolul este un acid mai tare dect apa.

Activitate experimental\
Reacia fenolului cu hidroxidul de sodiu
 Pregtete trei eprubete, numeroteaz-le i introdu: n eprubeta (1)
2 mL etanol, n (2) 2 mL ap i n (3) cteva cristale de fenol (tab. 1.4).
 n fiecare eprubet toarn aprox. 23 mL soluie NaOH (20%). Ce
observi? Pstreaz eprubeta (3) pentru urmtorul experiment.
Tabelul 1.4. Comportarea apei, etanolului i fenolului fa de soluia de hidroxid de sodiu

Spre deosebire de alcooli, care


reacioneaz numai cu sodiu,
fenolul reacioneaz i cu hidroxidul de sodiu.

Fenolii au caracter acid mai


pronunat dect al alcoolilor.
Ar OH> R OH

Reactani

Observaii

Etanol + NaOH

Nu se observ nici o reacie.

Ap + NaOH

Nu se observ nici o reacie.

Fenol + NaOH

Fenolul este mult mai solubil n NaOH dect n ap.

n eprubetele (1) i (2) nu are loc nici o reacie, dar n eprubeta (3),
fenolul reacioneaz cu NaOH:
C6H5 OH + NaOH C6H5ONa+ + H2O
fenoxid de sodiu

Cyan Yellow Magenta Black pag9

Activitate experimental\

(3)
Aciditate
H2CO3 > C6H5OH

n clasa a X-a, ai aflat c


acetilena are caracter slab acid,
ce se pune n eviden prin
reacia acesteia cu metale sau
cu alte substane cu caracter
bazic.
+

H CC H

Caracterul acid al acetilenei


este mai slab dect al alcoolilor.

Barbotarea dioxidului de carbon ntr-o soluie de NaOH


 Pregtete o eprubet cu dop prevzut cu un tub ndoit n form de U.
 Introdu n eprubet Na2CO3 solid i 2 mL soluie HCl.
 Astup repede cu dopul prevzut cu tub al crui capt se introduce n
eprubeta (3) din experimentul anterior (fenol dizolvat n NaOH).
Ce observi? Noteaz observaiile n tabelul activitii experimentale.
Soluia se tulbur i se formeaz un strat uleios cu miros specific fenolului.
Ecuaiile reaciilor care au loc sunt:
Na2CO3 (s) + 2HCl (aq) 2NaCl (aq) + CO2 (g) + H2O (l)
C6H5ONa+ + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3
Reacia este posibil deoarece acidul carbonic, H2CO3, este un acid
mai tare dect fenolul.

Activitatea individual\ 4
1. Indic reaciile chimice posibile printre urmtoarele procese chimice; completeaz pentru acestea produii de reacie.

+
d. HC C Na + C6H5OH .
a. C6H5 O Na + CH3OH

+
b. CH3 CH2O Na + HOH e. C6H5OH + CH3 CH2O Na

+
c. C6H5 O Na + HCl
f. C6H5O Na + HOH
2. Aranjeaz urmtorii compui n ordinea cresctoare a aciditii:
a. ap; b. fenol; c. metanol; d. acetilen; e. acid acetic.

HC CH < R OH < HOH

*AMINE
Defini]ie. Denumire. Clasificare
Aminele sunt considerate derivai ai amoniacului, NH3, pentru care
atomii de hidrogen sunt substituii cu radicali organici.
Aminele se clasific n primare, secundare i teriare, dup
gradul de substitu]ie a atomilor
de hidrogen din amoniac, n
timp ce alcoolii sunt primari,
secundari i teriari, dup natura atomului de carbon de care
este legat grupa OH.

n funcie de numrul radicalilor organici legai de azot, se disting


amine primare, secundare i teriare.
HNH

R N H

R N R

R N R

amoniac

amin primar

H
amin
secundar

amin teriar

Activitatea individual\ 5
1. Analizeaz denumirile aminelor din tabelul 1.5. Precizeaz concluziile ce se desprind n legtur cu denumirile acestora.
2. Clasific aminele primare, secundare i teriare din tabel i n funcie
de natura radicalilor hidrocarbonai.

Cyan Yellow Magenta Black pag10

Tabelul 1.5. Denumirea aminelor

Formula plan
CH3 CH2 NH2

CH3 CH CH3

Denumirea aminei

Formula plan

etilamin
(aminoetan)

CH3 N CH2 CH3

CH3 NH CH2 CH3

etilfenilamin\
(N-etilanilin)

NH CH2 CH3
CH3

fenilamin (aminobenzen)
anilin

NH2

etildimetilamin

CH3

izopropilamin
(2-aminopropan)

NH2

Denumirea aminei

dimetilfenilamin\
(N,N-dimetilanilin)

N
CH3
CH2 CH2

etilmetilamin

etilendiamin
(1,2-diaminoetan)

NH2 NH2
Aminele primare provenite de
la toluen se numesc toluidine.

{tiai c\ ...
amfetamina (1-fenil-2-aminopropan)
CH2 CH CH3

1. Aminele se denumesc curent, atand sufixul -amin la numele


radicalului sau radicalilor hidrocarbonai. Denumirea aminelor se
formeaz adugnd prefixul amino- (pentru cele primare) respectiv
alchil- sau dialchilamino- (pentru cele secundare i teriare) la numele
hidrocarburii.
O serie de amine, n special aromatice, au denumiri uzuale; de exemplu, fenilamina este numit frecvent anilin.
2. n funcie de natura radicalilor hidrocarbonai, aminele se pot clasifica n:

NH2
este o substan stimulatoare
a sistemului nervos central? Ea
reduce oboseala i foamea prin
creterea nivelului glucozei n
snge.
putresceina (tetrametilendiamina) este o amin care se
formeaz la descompunerea
proteinelor.

Aminte[te-]i!
Conform teoriei lui Brnsted,
bazele sunt specii chimice
care n soluie apoas accept
protoni.
indicator universal

amine primare

aromatice

alifatice

amoniac

amin
inferioar

alifatice

aromatice

mixte

n funcie de numrul grupelor funcionale se disting monoamine i


poliamine.

Activitatea individual\ 6
Scrie formulele plane [i denumirile celor 8 amine (primare, secundare, teriare) cu formula molecular C4H11N.

*Caracterul bazic al aminelor


Principalele proprieti ale aminelor se datoreaz prezenei dubletului de electroni neparticipani de la azot.
Avnd dublet de electroni neparticipani, ca i amoniacul,
aminele pot accepta protoni, deci au caracter bazic:
N R(H)
R R(H)

[ ]
H

N
soluii
apoase

amine secundare i teriare

(aq) + H2O (l)

+ HO (aq)
(aq)

Dac se testeaz cu ajutorul unui indicator universal soluii apoase de


amoniac i amine alifatice, se observ caracterul slab bazic al acestora
(pH = 1012). Verific\ experimental!

10

Cyan Yellow Magenta Black pag11

Tabelul 1.6. Valorile constantelor


de bazicitate pentru amoniac
i cteva amine

Denumire

Kb105 (mol/L)
25C

Amoniac

1,8

Metilamin

44

Dimetilamin

59

Trimetilamin

6,3

Etilamin

55

Dietilamin

130

Trietilamin

56

Benzilamin

2,2

Anilin

4105

La aminele aromatice, perechea de electroni este mai puin


disponibil, ntruct este implicat n delocalizarea ei pe nucleul aromatic.

Srurile de alchilamoniu ale


hidracizilor se numesc i halohidrai ai aminelor corespunztoare.

Bazicitatea aminelor este mai redus comparativ cu cea a hidroxizilor,


echilibrul reaciei de ionizare este mult deplasat spre stnga. Msura
triei bazicitii amoniacului i a aminelor se apreciaz prin valoarea constantei de bazicitate, Kb.

Aminte[te-]i!
Cunotinele legate de constanta de echilibru le ai din clasa a IX-a.
De exemplu, Kb pentru metilamin se determin din echilibrul:
+

Activitatea individual\ 7
1. Scrie formulele aminelor indicate n tabelul 1.6.
2. Analizeaz\ valorile constantelor de bazicitate i compar tria
aminelor n funcie de: bazicitatea amoniacului, natura aminei (alifatic\,
aromatic\), tipul aminei alifatice (primar\, secundar\, teriar\).
2. Aminele alifatice sunt baze mai tari dect amoniacul, cele aromatice sunt baze mai slabe dect amoniacul.
Aminele alifatice secundare sunt mai bazice dect cele primare.
Aminele teriare sunt situate ca bazicitate uneori ntre amoniac i aminele
primare, alteori ntre aminele primare i cele secundare, n funcie de
structura lor.

Amine
aromatice

NH3

<<<

<

Amine
primare
alifatice

<

Amine
secundare
alifatice

Amine teriare
alifatice
Fiind baze, aminele reacioneaz cu acizii (HCl, H2SO4), formnd sruri
de alchilamoniu. De exemplu:
+

Prin evaporarea soluiilor apoase, se obin sruri solide, cristaline, albe, cu proprieti specifice
compuilor ionici.

[CH3 NH3][HO ]
CH3 NH2 + H2O CH3 NH3 + HO ; Kb=
[CH3 NH2]
+

R NH2 + HCl R NH3]Cl


clorur de alchilamoniu
(clorohidratul
aminei)
+

CH3 NH2 + HCl CH3 NH3]Cl


clorur de metilamoniu
(clorohidratul metilaminei)
NH2 + H2SO4

NH3]HSO4

sulfat acid de fenilamoniu


(sulfat de anilin)

11

Cyan Yellow Magenta Black pag12

Bazele tari deplaseaz bazele


slabe din srurile lor.

Aminte[te-]i!

[HO ] =

CH3 CH2 NH3]Cl + KOH CH3 CH2 NH2 + KCl + H2O


etilamin

Kb M

Folosind aceast reacie, se pot solubiliza aminele insolubile.


Transformarea aminelor n srurile lor solubile n ap servete la separarea aminelor din amestecuri cu substane neutre.
Aminele se regenereaz din srurile lor prin tratarea cu baze tari
(NaOH, KOH):

pH = lg[H ]; pOH = lg[HO ]


pH + pOH = 14

Activitatea individual\ 8
Calculeaz pH-ul unor soluii 0,01M ale aminelor: metilamin,
dimetilamin i trimetilamin (folosete valorile din tabelul 1.6).

*COMPU{I CARBONILICI
CH = O
0

O CH3

Defini]ie. Clasificare. Denumire


Compuii carbonilici sunt substan]e organice ce conin `n molecula
lor una sau mai multe grupe carbonil ( C=O).

OH

COMPU{I CARBONILICI

Fig. 5. Vanilina substana aromat care se extrage din


fructele de vanilie, are
func]iunea aldehid\

R
C=O

C=O
R

ALDEHIDE

CETONE

Grupa carbonil
este legat de un atom
de hidrogen
i un radical organic

Grupa carbonil
este legat de doi
radicali organici

Aldehidele [i cetonele sunt prezente `n existen]a noastr\. Astfel, unele


substan]e cu rol biologic (hormonii sexuali) sunt compu[i carbonilici. O
serie de compu[i naturali cu arome specifice sunt aldehide sau cetone:
vanilia (fig.6), camforul, uleiul eteric de scor]i[oar\, carvona (din chiFig. 6. Mirosul pl\cut al batoanelor men). Parfumurile naturale de origine animal\ au la baz\ cetone ciclice
de vanilie se datoreaz\ alde- (cibetona [i muscona).
hidei prezente `n structura
Compuii carbonilici pot conine una sau mai multe grupe carbonil, iar
acestora
radicalii care sunt legai de acestea pot fi alifatici sau aromatici.

12

Cyan Yellow Magenta Black pag13

{tiai c\ ...

Activitatea individual\ 9

Denumirea de ALDEHID
provine din ALcool i DEHIDrogenare, ntruct aldehidele se
pot obine prin dehidrogenarea
alcoolilor primari.

1. Analizeaz numele compuilor carbonilici din tabelul 1.7; precizeaz


concluziile care se desprind n legtur cu denumirea acestora.
2. Determin formula general a seriei omoloage a compuilor carbonilici cu caten saturat aciclic.

Tabelul 1.7. Formulele structurale [i denumirile unor aldehide [i cetone


Denumirea compusului
carbonilic
IUPAC / uzual\

Formula
structural\
O

Formula
structural\

Metanal
Aldehid\ formic\
Formaldehid\

H
O

H3 C C CH3

HC

O
O

Etanal
Aldehid\ acetic\
Acetaldehid\

H
O

H3 C C CH2 CH3

CH3 C

O
O

Propanal
Aldehid\ propionic\
Propionaldehid\

H2C = CH C CH3
=

CH3 CH2 C

O
CH3 CH CH2 C
CH3

3Metilbutanal
Aldehid\ 3metilbutiric\
H 3Metilbutiraldehid\

O
CH2 = CH C
H

O
C
H
O

Propenal
Aldehid\ acrilic\
Acrolein\

C
CH3

Denumirea compusului
carbonilic
IUPAC / uzual

Propanon\
Dimetilceton\
Aceton\
2Butanon\
Etilmetilceton\
3Buten2on
Metil-vinil-ceton
Benzencarbaldehid
Benzaldehid\
Fenilmetilceton\
Acetofenon\

1. Numele aldehidelor se formeaz:


 prin adugarea sufixului al la numele hidrocarburii corespunztoare (IUPAC);
 uzual, folosind denumirile acizilor corespunztori:

R
CH3 C = C CH2 CH = CH CH2 CH3
C = 0O
(CH2)7

Jasmona ceton aromat


din iasomie

Fig. 7. Florile de iasomie con]in


func]iunea ceton\

aldehid + numele acidului


rdcina numelui acidului + sufixul aldehid
Cetonele se denumesc:
 prin adugarea sufixului on la numele hidrocarburii corespunztoare (IUPAC);
 utiliznd denumirile radicalilor legai la grupa carbonil, la care se
adaug sufixul ceton; dac au radicali alifatici aromatici (sau numai aromatici) se numesc utiliznd sufixul fenon la rdcina numelui acidului corespunztor (fen = denumirea veche a benzenului i sufixul on).
2. Compuii monocarbonilici cu caten saturat aciclic formeaz o
serie omoloag cu formula general CnH2nO , unde n reprezint numrul
atomilor de carbon.

13

Cyan Yellow Magenta Black pag14

Pentru a preciza poziia grupelor existente n structura unui


compus carbonilic se utilizeaz
cifre arabe sau litere greceti.

CH3 CH2 CH2 CH C


OH
OH
2 Hidroxipentanal
Hidroxipentanal

O
CC

H
H
Etandial (Glioxal)

O
C CH2 CH2 C
H
Butandial
(Aldehid\ succinic\)

Activitatea individual\ 10

{tiai c\ ...
Substana aromat din scorioar este o aldehid cu formula:
O

CH = CH C

1. Denumete compuii carbonilici care au urmtoarele formule structurale:


O

a) CH2 = CH CH2 C
H

H
cinamaldehid\

b) CH3 CH2 C CH2 CH3


O
=

C=O :

c) H2N

d) CH3 C C CH3
H

Determin denumirea tiinific


a cinamaldehidei

numrul i poziia (dac este cazul) grupelor

Compuii carbonilici pot conine una sau mai multe grupe funcionale
carbonil. n denumirea compuilor di i policarbonilici se va preciza

O O

2. Scrie formulele structurale ale compuilor carbonilici care au denumirile:


a) Etil-vinilceton; b) 2Metilpropenal; c) Difenil-ceton (Benzofenon\).

Propriet\]i fizice ale compu[ilor carbonilici


Cteva dintre constantele (proprietile) fizice ale compuilor carbonilici sunt prezentate n tabelul 1.8 ce urmeaz:
Tabelul 1.8. Cteva constante fizice ale unor compu[i carbonilici
Fig. 8. Acetona model structural

Tabelul 1.9. Valorile punctelor


de fierbere ale unor alcooli

Numele
alcoolului

Punctul de
fierbere (C)

Metanol

65

Etanol

78

2Propanol

83

Numele
compusului
carbonilic
Metanal
Etanal
Propanal

HCHO

Starea
Punctul Punctul
Densitatea
de agregare de topire de fierbere
(g/cm3)
(0 C)
(C)
(C)
gaz

92

19

0,81 (L)

CH3CHO

lichid

123

21

0,78

CH3CH2CHO

lichid

80

48

0,80

lichid

95

56

0,80

lichid

87

80

0,80

Propanon\ CH3COCH3
Butanon\

Compar\ valorile punctelor


de fierbere ale alcoolilor cu cele
ale compu[ilor carbonilici corespunz\tori. Justific\ diferen]ele
dintre acestea.

Formula
structural

CH3COCH2CH3

Starea de agregare. Analiznd tabelul 1.8, se observ c numai metanalul (formaldehida) este gaz (condiii normale). Urm\torii termeni ai
compuilor carbonilici sunt lichizi, iar cei care au mai mult de 12 atomi de
carbon sunt solizi.

14

Cyan Yellow Magenta Black pag15

C=O

C=O

ntre moleculele compuilor


carbonilici se manifest fore de
atracie dipol-dipol.
H3C3
CH

C =O
0

HO

{tiai c\ ...
... Acetona este iritant prin
inhalare; contactul repetat i
prelungit al acetonei cu pielea
poate determina iritarea acesteia i apariia unor eriteme.
... Acetona este prezent n
cantitate mic n sngele i
urina uman. La bolnavii de diabet, concentraia acesteia este
mai mare dect cea normal\;
diabeticii elimin acetona n
timpul expiraiei prin plmni.
Din acest motiv, mirosul este
cunoscut sub numele de respiraie acetonic.

Mirosul. Compuii carbonilici au miros caracteristic i ptrunztor.


Astfel, formaldehida are un miros neptor, sufocant; acetaldehida are
miros mai slab (de mere verzi), dar iritant. Aldehidele C8C18 au miros
plcut i se folosesc n parfumerie. Benzaldehida i, n general, aldehidele aromatice au miros de migdale amare. Acetona are miros specific
iar celelalte cetone alifatice inferioare au miros aromat, plcut.
Temperaturile de fierbere. Valorile punctelor de fierbere sunt mai
sczute dect ale alcoolilor cu acelai numr de atomi de carbon (tabelul
1.9); aceast scdere se explic prin lipsa leg\turilor de hidrogen dintre
molecule, ntlnite la alcooli.
Solubilitatea. Termenii inferiori (C1C3) sunt total miscibili cu apa,
deoarece atomul de oxigen din grupa C=O permite moleculelor de
aldehide i cetone s formeze legturi de hidrogen cu moleculele de ap.
De asemenea, se pot dizolva ntr-o mare varietate de solveni organici.
De fapt, acetona este un important solvent industrial. Soluia apoas de
formaldehid (40%) este cunoscut sub numele de formol i este utilizat
pentru conservarea preparatelor anatomice. Cu ct se mrete numrul
atomilor de carbon, grupa polar C=O are un efect mai redus asupra
proprietilor fizice ale compusului i, n consecin, solubilitatea scade.

Utiliz\rile compu[ilor carbonilici


Aldehidele i cetonele sunt utilizate la scar larg att n laborator,
ct i n industrie, ca intermediari pentru obinerea altor compui organici sau pentru sinteza unor produi, ca: mase plastice, colorani, rini,
medicamente .a. Cteva din principalele utilizri ale unor compui carbonilici sunt prezentate n schema ce urmeaz.
Acetat de etil

Acid acetic

Denaturarea etanolului

Acetona

Acetaldehida
Solvent

Lacuri
Sticl\ organic\
(plexiglas, stiplex)

Argintare

Medicamente

Compu[i
carbonilici

Conservant (formol)

Formaldehida

Fenoplaste

Benzaldehida

Coloran]i
Argintare
R\[ini [i cleiuri
Parfumerie

Ac]iune germicid\
[i antivirotic\

15

Coloran]i
(verde Malachit)

Preparate
farmaceutice

Cyan Yellow Magenta Black pag16

COMPU{I CARBOXILICI (ACIZI CARBOXILICI)


Defini]ie. Nomenclatur\. Clasificare
Aminte[te-]i!
De cte ori bei suc de portocale sau lapte, mnnci o ceap
sau foloseti oetul pentru a prepara o salat, intri n contact cu
un acid carboxilic.

{tiai c\ ...
... Singurul acid organic cunoscut n antichitate a fost acidul
acetic (oetul).
.... n a doua jumtate a secolului al XVIII-lea, Scheele a izolat
acizi organici din compui naturali (acid oxalic din mcri, acid
citric din lmi, acid lactic din
lapte acru .a.).
.... La nceputul secolului al
XIX-lea, Chevreuil a izolat acizii
butiric, stearic i oleic din grsimi.

Ai nvat n clasa a X-a:


Compuii carboxilici sunt substane organice care conin n molecula lor una sau mai multe grupe funcionale carboxil (COOH).

Formula general a
compuilor monocarboxilici:
R COOH

Formula structural
a grupei carboxil:
O
C
OH

Numele de acizi carboxilici, frecvent utilizat pentru aceast clas de


compui organici, se datoreaz faptului c n soluie apoas ionizeaz prin
cedarea protonului (H+) de la grupa carboxil.

R COOH + H2O R COO + H3O


acid
anion
cation
carboxilic
carboxilat hidroniu

Aminte[te-]i!
Aminte[te-]i!
n studiul chimiei din clasa
a IX-a ai aflat c acizii, conform
teoriei lui Brnsted, sunt specii
chimice capabile s cedeze
+
protoni (H ).

n clasa a X-a ai aflat noiuni referitoare la acizi carboxilici, studiind


acidul acetic (acidul etanoic).
Conform regulilor IUPAC, acizii carboxilici se numesc prin adugarea
sufixului -oic la numele hidrocarburii corespunztoare, precedat de
cuvntul acid.
Acid + numele hidrocarburii + -oic
Denumirile uzuale, ce corespund originii vegetale sau proprietilor
lor sunt mult mai folosite.
Acizii carboxilici pot conine una sau mai multe grupe carboxil; n
funcie de natura radicalului R, acizii pot fi saturai, nesaturai sau aromatici.

Fig. 9 Modelul structural


al acidului acetic.

HOOC COOH
acid etandioic
(acid oxalic)

16

CH2 = CH COOH
acid propenoic
(acid acrilic)

COOH
acid benzoic

Cyan Yellow Magenta Black pag17

Activitatea individual\ 11
1. Completeaz spaiile libere (denumirea tiinific) din tabelul 1.10:
Tabelul 1.10. Formulele structurale [i denumirile unor acizi

Formula structural

Denumirea tiinific

Denumirea uzual

HCOOH

acid formic

CH3 COOH
Fig. 10. Solu]iile 6-8% de acid
acetic se folosesc drept
condiment o]et.

acid etanoic

acid acetic

CH3 CH2 COOH

acid propionic

CH3 (CH2)
COOH
2

acid butanoic

acid butiric

2. Scrie formula izomerului de caten al acidului butiric.


3. tiind c pentru formula molecular C5H10O2 corespund 4 acizi carboxilici, reprezint formulele structurale ale acestora i precizeaz denumirile corespunztoare.

Aminte[te-]i!
 Acizii slabi sunt acizii care
ionizeaz parial n soluii apoase.

Acidul carbonic este un acid


mai slab dect acizii carboxilici.

Acizii carboxilici particip la reacii chimice asemntoare acizilor


minerali. n clasa a X-a ai studiat proprietile chimice ale acidului acetic.
Acizii carboxilici ionizeaz n soluii apoase, modific culoarea indicatorilor, reacioneaz cu metale, oxizi metalici, baze .a.
n general, acizii carboxilici sunt acizi slabi, n consecin echilibrul
reaciei de ionizare a acizilor carboxilici este deplasat spre stnga.
Tria acizilor carboxilici (i n general a acizilor slabi) se msoar prin
constanta de aciditate, Ka.

[H3O] = Ka M

Ka =

sau
+

[H ] = Ka M
+

pH = lg[H3O]

R COOH + H2O R COO + H3O


+

[R COO ] [H3O]
[R COOH]

Activitatea individual\ 12
1. Scrie ecuaiile reaciilor acidului acetic cu: a. Zn; b. CaO; c. KOH;
d. NaHCO3.
2. a. Scrie procesul de ionizare n soluie apoas a acidului acetic i
expresia constantei de aciditate.

b. Calculeaz concentraia molar a ionului acetat, [CH3COO ] i a


acidului neionizat la echilibru, ntr-o soluie de concentraie 0,05M
(Ka = 1,8 x 105).
c. Determin prin calcul pH-ul soluiei de acid acetic 0,05M.

17

Cyan Yellow Magenta Black pag18

Derivaii funcionali ai unei


substane organice, sau ai unei
clase, sunt compui care genereaz prin hidroliz substana
iniial, respectiv termeni corespunztori ai clasei de compui.

*DERIVA}I FUNC}IONALI AI ACIZILOR


n general, prin reaciile acizilor carboxilici cu anumite substane
(organice sau anorganice) se formeaz derivai funcionali ai acizilor carboxilici.
Nitrilii sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici
pentru care se substituie
(formal) att grupa OH ct
i oxigenul grupei carboxil
cu atomul de azot.

O
RC

RC

OH

Deriva]i func]ionali ai acizilor

Acid carboxilic

O
RC

RC

RC

RC
Esteri

Halogenuri acide

RC N
O

NH2

OR

RC

Amide

Nitrili

O
Anhidride acide
Dintre halogenurile acide, cele
mai des ntlnite sunt clorurile
acide:
O
RC
Cl

Cloruri acide

Esteri

Cl
clorur de etanoil
(clorur\ de acetil)

Amide

O
CH3 C

Derivaii funcionali ai acizilor carboxilici formeaz prin hidroliz acizii


carboxilici de la care provin.
n studiul chimiei din clasa a XI-a vei ntlni n anumite procese chimice, derivai funcionali ai acizilor carboxilici. n schema de mai jos sunt
prezentate cteva formule de structur i denumirile unora dintre acetia,
frecvent utilizai:

CH3 C

CH3 C

O CH2 CH3
etanoat de etil
(acetat de etil)

NH2
etanamid
(acetamid)
O
C

HC

NH2

C
Cl

metanoat de fenil
formiat de fenil
O

clorur de benzoil

Nitrili

O
O

Anhidride acide

C
O CH3
benzoat de metil

CH3 C
O
CH3 C
O
anhidrid etanoic
(anhidrid acetic)

benzamid
O

N-etilmetanamid
(N-etilformamid)

18

CN

O
C
O

HC
NH CH2 CH3

CH3 C N
etanonitril
(acetonitril)

benzonitril

C
O
anhidrid\ ftalic

Cyan Yellow Magenta Black pag19

Primul compus organic de


sintez (Whler, 1828) este
ureea diamida acidului carbonic:

H2N
C=O
H 2N
 Ureea este principalul produs de degradare final a proteinelor n organism.
 Prezent n mod normal n
snge (0,250,40 g %) se elimin
prin urin (2070 g/zi).
 Ureea se utilizeaz ca ngrmnt agricol, pentru obinerea
unor medicamente (barbiturice)
i a unor mase plastice.

Activitatea individual\ 13
1. Analiznd schema din pagina 18, completeaz spaiile libere cu denumirile derivailor funcionali ai acizilor carboxilici ale cror formule
structurale sunt:
O

a. CH3 CH2 C

b. CH3 CH C

(clorur de propionil)

(clorur de izobutiril)

Cl

CH3

c. CH3 CH2 C O CH2 CH3

(propionat de etil)

d. H C

(formiat de etil)

O CH2 CH3
O

e. CH3 (CH2 ) C
2

{tiai c\ ...
... Esterii reprezint\ una dintre cele mai utilizate clase de
compu[i organici. Se `ntlnesc
frecvent `n natur\; gr\simile [i
cerurile sunt esteri.
Esterii volatili au mirosurile
plcute ale unor fructe i parfumuri. Aroma fructelor naturale este datorat unui amestec
complex de mai muli esteri cu
ali compui organici.
Aromele sintetice ale fructelor sunt, de obicei, amestecuri
simple, formate dintr-un numr
mic de esteri i alte substane.
n consecin, aromele sintetice
sunt deseori duplicate cu
miros mai accentuat dect al
celor naturale.

Cl
O

(butiramida)

NH2

f. CH3 C

(N-fenilacetamid, acetanilid)

NH C6H5
O

g. CH3 CH2 C

CH3 (N,N-dimetilpropionamid)
N

CH3

C6H5 C

h.
C6H5 C

i. CH3 CH2 C N
j. CH2 = CH C N

(acrilonitril)

2. Scrie formulele de structur ale derivailor acizilor carboxilici ce au


denumirile: a. Benzoat de fenil; b. Acetat de pentil (acetat de amil);
c. N-fenilbenzamid (benzanilid); d. Propenamid (acrilamid).

Reaciile chimice la care particip derivaii funcionali ai acizilor carboxilici duc la formarea unor compui cu aplicaii practice, frecvent ntlni]i n viaa de zi cu zi.
n tabelul ce urmeaz, (tab. 1.11), vor fi prezentate cteva din utilizrile pe care le au unii dintre derivaii funcionali ai acizilor carboxilici,
ale cror formule structurale i denumiri se regsesc n informaiile anterioare.

19

Cyan Yellow Magenta Black pag20

Tabelul 1.11. Utiliz\ri ale unor deriva]i func]ionali ai acizilor carboxilici

Numele derivatului funcional

Agent de acetilare pentru obinerea esterilor [i


amidelor
Agent de acetilare n industria medicamentelor
i a parfumurilor

Clorur\ de acetil
Anhidrid\ acetic

Unii esteri sunt folosi]i ca solven]i


pentru lacuri [i vopsele

Utilizri

Anhidrid\ ftalic

Obinerea coloranilor i a unor rini sintetice

Formiat de etil

Esen\ de rom

Propionat de etil

Esen\ de ananas

Acetat de amil

Esen\ de banane

Acetat de etil

Solvent pentru lacuri i vopsele

Acrilonitril

Fibre sintetice (melana)

COMPU{I ORGANICI CU GRUPE FUNC}IONALE MIXTE

Proteinele i zaharidele, alturi de grsimi, sunt componente fundamentale ale celulei


vii animale sau vegetale.

Gr\simi 10%

Substanele organice n molecula crora se afl dou sau mai multe


grupe funcionale diferite sunt cunoscute sub numele de compui
organici cu funciuni mixte.
O parte important a compuilor naturali ce se gsesc n organismele
vii, conin n structura lor grupe funcionale ntlnite la compuii organici
studiai sau enumerai n paginile anterioare (fig. 11).
Dintre compuii naturali cu grupe func]ionale mixte, mai importani
sunt: aminoacizii, proteinele, zaharidele, acizii nucleici (ADN, ARN),
hidroxiacizii .a. Fr prezena acestor clase de compui organici viaa nu
ar fi posibil.

Proteine 18%

Ap\ 65%

Al]i compu[i anorganici [i organici 2%

Fig.11. Compozi]ia corpului omenesc.

Hidroxiacizii sunt compui


organici cu grupe funcionale mixte, ce conin n
structura lor grupe hidroxil
(OH) i grupe carboxil
(COOH)

NH2

R CH C

R CH C
OH

OH

OH

hidroxiacid

aminoacid

Zaharidele sunt compui organici cu grupe func]ionale mixte, ce


grupe hidroxil (OH).

conin n structura lor grupe carbonil

Zaharide 5%

Aminoacizii sunt compui


organici cu grupe func]ionale mixte care conin n
structura lor grupe amino(NH2) i grupe carboxil
(COOH).

C=O (aldehid sau ceton) i

Despre proprietile i importana compuilor organici cu grupe


funcionale mixte vei studia la capitolul 3 Compui cu importan biologic. Noiuni de biochimie.

20

Cyan Yellow Magenta Black pag21

APLICA}II CLASE DE COMPU{I ORGANICI

Alcool

Eter

CH3 CH2OH

CH3 O CH3
dimetil eter

CH3 CH2 CH2 OH


CH3 CH CH3
OH

b. Pentru formula molecular C4H10O exist 4 alcooli i 3 eteri. Scrie formulele structurale i denumirile acestora.
6. Se consider compuii ce au formulele structurale:
a. CH3 CH
Cl
b. CH2 = CH CH CH3

OH
c. CH3 C CH2 CH3
O
CH3
d.
CH2Cl
e. CH3 CH2 COOH
O

f. H C
O CH2 CH3
O

g. CH3 CH C
OH
h. CH2 C CH3
OH O
 Denumete compuii ce au formulele reprezentate.
 Alege dintre formulele structurale substanele
izomere.
*7. Aranjeaz\ n ordinea cresctoare a caracterului acid, compuii: a. acid acetic; b. orto-crezol;
c. ap; d. acetilen; e. etanol; f. acid carbonic.
*8. Se consider acizii carboxilici i constantele
de aciditate ale acestora.
Denumirea
Ka
acidului
1,8 105
acid acetic
acid oxalic

Denumirea
Ka
acidului
acid propandioic 140 105

5400 105 acid formic

acid benzoic 6,5 105


CH3 CH2 O CH3
etilmetil eter

1. Completeaz corespunztor spaiile libere:


a. Clorura de vinil are formula structural............
i se denumete conform IUPAC............
b. Alcoolii primari au grupa hidroxil legat de un
atom de carbon............ iar aminele primare conin
n structura lor grupa ............
c. Aminoacizii sunt compui organici cu funciune ............ i au grupa funcional............ i grupa
funcional............
d. Acetona este un compus carbonilic de tip
............ i are formula structural............
2. Alege afirmaia/afirmaiile corect/corecte:
a. Alcoolii nesaturai au grupa OH legat de un
atom de carbon implicat n legtura dubl.
b. Acidul acetic este un acid monocarboxilic a
crui denumire IUPAC este acid etanoic.
c. Zaharidele sunt compui organici cu funciune
mixt ce conin grupe carbonil [i grupe hidroxil.
d. Fenolii au aciditatea mai redus comparativ cu
alcoolii.
e. Dietilamina are bazicitatea mai mare dect
etilamina.
3. Reprezint formulele structurale ale compuilor indicai: a. compuii clorurai cu nucleu aromatic ce au formula molecular C7H7Cl (4 structuri);
b. izomeri ai formulei moleculare C3H6O (2 alcooli i 2
compui carbonilici); c. aminele izomere cu formula
molecular C3H9N (4 structuri); d.* esterii formulei
moleculare C4H8O2 (4 structuri); e.* compuii carbonilici C8H8O (5 structuri).
*4. Reprezint formulele structurale ale compuilor ce au denumirile:
a. bromur de benzil; b. neopentanol; c. acid
izobutiric; d. feniletanal; e. 3-pentanon.
*5. a. Eterii sunt izomeri de funciune cu alcoolii
i au formula ROR.

acid propionic

17,7 105
1,33 105

a. Scrie formulele structurale ale acizilor indicai.


b. Aranjeaz acizii n ordinea cresctoare a caracterului acid, n funcie de valoarea Ka.

21

Cyan Yellow Magenta Black pag22

*10. O soluie de acid acetic conine 1,2 g acid la


c. Explic variaia caracterului acid n funcie de natura acidului (alifatic, aromatic, mono- i dicarboxilic). 1 L de soluie (Ka = 1,8 105).
*9. a. Reprezint formulele structurale ale aminelor
Calculeaz\:
+
care au denumirile: 1. para-metil anilina (p-toluidina);
a. concentraiile ionilor [H 3O], [CH3COO] i
2. dietilamina; 3. terbutil-amina; 4. N-metilanilina.
[CH3COOH] la echilibru;
b. Aranjeaz aminele n ordine cresctoare a cab. pH-ul soluiei acide.
racterului bazic.

TEST DE EVALUARE. CLASE DE COMPU{I ORGANICI


1. Alege termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:
a. Alcoolul izopropilic este un alcool ................. (secundar/primar).
b. Clorura de izobutil i clorura de terbutil sunt izomeri de .................... (caten/poziie).
c. Formula structural CH3COCH3 corespunde ............ (propanalului / propanonei).
d. Izopropilamina este o amin .......................... (primar/secundar).
e. Acetaldehida este ........... `n ap\ (solubil\/insolubil\).
2. Stabilete corespondena dintre compuii coloanei A i afirmaiile coloanei B, nscriind n dreapta
cifrelor din coloana A literele corespunztoare din coloana B.
B
a. este un alcool secundar
b. prezint funciune mixt
c. este izomer de funciune cu acetatul de metil
d. are 2 izomeri
e. se numete acid propionic
f. reprezint formula molecular a anilinei

A
1. .... C2H4Br2
2. .... 2-butanol
3. .... CH3CH2COOH
4. .... H2NCH2COOH
5. .... C6H7N

3. Reprezint formulele structurale ale unor compui care indic:


a. un alcool primar; b. un compus dihalogenat; *c. o aldehid\ nesaturat\; d. o amin secundar;
*e. deriva]ii func]ionali ai acidului propionic.
Denumete structurile reprezentate.
COOH
4. Scrie denumirile compuilor care au formulele structurale:
OH
b. CH2 CH CH2
c. CH2 COOH
d.
a. CH3 CH2 CCl2 CH3
OH

OH

OH

NH2

*5. Indic reaciile chimice posibile i noteaz produii rezultai pentru acestea:
OH
a.

+ CH3 O Na

b. CH3 COO Na + CO2 + H2O


+

c. HC CNa+ + HOH
d. CH3 CH2 NH3]Cl + NaOH
e. HCOOK + C6H5OH
*6. Se dizolv 0,92 g acid formic n ap formnd 1L de soluie. Calculeaz:
+
a. concentraia ionilor [H 3O] la echilibru;
b. procentul molar de acid formic ionizat (Ka = 18 105).
*7. Enumer\ dou\ utiliz\ri ale formaldehidei.

22

Cyan Yellow Magenta Black pag23

2 TIPURI DE REAC}II CHIMICE


Prin materie prim\ se `n]elege o substan]\ care poate fi
transformat\ printr-un proces
tehnologic `ntr-o alt\ substan]\
numit\ produs.
Materii prime organice
 ]i]ei
 c\rbuni
 gaze naturale
 materii prime vegetale (lemn,
stuf, gr\simi vegetale [.a.)
 materii prime animale (gr\simi, piele [.a.)

Procesele chimice ale compu[ilor


organici produc o mare varietate de
substan]e cu aplica]ii practice

DE CE?
Transformarea materiilor prime din natur n produse finite i pentru
nevoile de baz, fr de care existena noastr nu ar fi posibil, presupun o mare varietate de procese chimice. ncercarea de a se realiza
o clasificare unitar a reaciilor ntmpin numeroase dificulti. Din
cauza multitudinii de posibiliti i aspecte ale reaciilor chimice organice, este dificil de identificat un criteriu convenabil de clasificare, care
s includ toate tipurile ntlnite. Astfel, clasificarea reaciilor
compuilor organici se face, utiliznd simultan mai multe criterii, i
anume: criteriul tehnologic, criteriul cinetic, criteriul mecanismului de
reacie.
Utiliznd criteriul tehnologic, reaciile compuilor organici, denumite generic i procese chimice fundamentale se clasific dup natura
procesului chimic ce are loc, de exemplu: halogenarea, nitrarea, alchilarea, sulfonarea .a.
Un criteriu mai general pentru clasificarea reaciilor compuilor
organici este cel care ine seama de mecanismul reaciei. innd cont
de acest criteriu, varietatea mare a acestor reacii se restrnge la patru
tipuri fundamentale:
 Reacii de substituie
 Reacii de adiie
 Reacii de eliminare
 Reacii de transpoziie
Clasificarea reaciilor compuilor organici dup mecanismul lor,
reprezint de fapt, gruparea diversitii reaciilor cunoscute pe baza
modului de comportare a substanelor participante la reacie, n timpul
desfurrii acesteia. Astfel, vom ntlni sub aceeai denumire general
reacii chimice care, cel puin la prima vedere, nu au nimic n comun.

REAC}II DE SUBSTITU}IE

X
C H

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a ai ntlnit
frecvent reacii de substituie
i reacii de adiie ale compuilor organici studiai.

Reacia de substituie reprezint procesul de nlocuire a unui atom


sau a unei grupe de atomi cu alt atom sau grup de atomi.
De exemplu, halogenarea alcanilor, reacie pe care ai studiat-o n clasa
a X-a, este o reacie de substituie, n care atomul de hidrogen se substituie cu atom de halogen.
h sau temp. C H
CnH2n+2 + X2
n 2n+1X + HX,
alcan
halogenoalcan

23

X = Cl, Br

Cyan Yellow Magenta Black pag24

Astfel, clorurarea metanului la 500 C duce la formarea unui amestec


de mono-, di-, tri- i tetraclorometan.
CH4 + Cl2 CH3 Cl + HCl
clorur de metil

Scrie ecuaiile reaciilor pentru obinerea celorlali derivai clorurai ai metanului.


Modelul structural al clorometanului

{tiai c\ ...

*Activitatea individual\ 1

adi]ie
X Y

C C
X

geometrie trigonal
(120o)

C=C

geometrie tetraedric
(10928)

n urma desfacerii legturii se formeaz dou legturi (cte una la


fiecare atom) prin fixarea celor dou fragmente ale reactantului X Y.
A

geometrie liniar
(180)

24

+ 2

CC

+AA

adi]ie

C=C

A +

+AA

adi]ie

CN

N=O

Adiii la legturi multiple omogene:

C=N

Reacia de adiie reprezint procesul chimic prin care se desfac legturi din structura compuilor organici ce conin legturi multiple omogene sau eterogene.

C=O

N=N

CC

C=C

eterogene

REAC}II DE ADI}IE

Legturi multiple

n studiul chimiei din clasa a


X-a ai ntlnit reacii de substituie la hidrocarburi (alcani,
alchene, alchine, arene) precum
i la compuii organici cu grupe
funcionale studiai (alcool etilic, acid acetic, glicerin).

1. Utiliznd cunotinele acumulate n clasa a X-a, reprezint ecuaiile


reaciilor de substituie indicate:
a. clorurarea propenei n poziia alilic (500C);
b. obinerea acetilurii de sodiu (t);
c. clorurarea catalitic a benzenului i a toluenului;
d. nitrarea benzenului i a toluenului;
e. sulfonarea benzenului;
f. alchilarea benzenului cu clorur de etil (Friedel-Crafts);
g. acilarea benzenului cu clorur de acetil;
h. esterificarea acidului acetic cu etanol.
2. a. Denumete produii rezultai pentru fiecare transformare.
b. Explic ce proprietate chimic a acetilenei se pune n eviden la
transformarea 1 (b).
c. Indic utilizrile practice ale compuilor obinui la transformarea 1 (d).

primul anestezic utilizat


(n anul 1846) a fost cloroformul (CHCl3), dup care a urmat
eterul etilic?

omogene

Reaciile de substituie se ntlnesc att la hidrocarburi ct i la


compuii organici cu grupe funcionale.

C C
A

geometrie trigonal geometrie tetraedric


(120)
(10928)

Cyan Yellow Magenta Black pag25

Adiii la legturi multiple eterogene:

C=O

XY

C OX

grupa carbonil
n studiul chimiei de clasa
a X-a, ai ntlnit reacii de adiie
la hidrocarburi: alchene, alchine, arene.

Acrilonitrilul ob]inut prin adi]ia


acidului cianhidric la acetilen\
se utilizeaz\ pentru ob]inerea
fibrelor sintetice de tip PNA [i a
cauciucului sintetic.

Reaciile de adiie se ntlnesc att la hidrocarburi nesaturate ct i la


unii compui organici cu grupe funcionale.

*Activitatea individual\ 2
1. Utiliznd cunotinele acumulate n clasa a X-a, reprezint ecuaiile
reaciilor chimice indicate:
a. hidrogenarea etenei i a acetilenei;
b. bromurarea propenei i a acetilenei cu solu]ie de bro;
c. adiia acidului clorhidric la propen i acetilen;
d. adiia apei la eten i acetilen;
e. adiia acidului cianhidric la acetilen;
f. clorurarea fotochimic a benzenului.
2. a. Precizeaz condiiile de reacie necesare la reacia de hidrogenare
a alchenelor i alchinelor.
b. Indic importana reaciei de adiie a bromului la hidrocarburile
nesaturate.
c. Enumer aplicaiile compuilor rezultai la transformrile 1c, 1d, 1e i
1f.

REAC}II DE ELIMINARE
es\turi din fibre poliacrilonitrilice

Reacia de eliminare reprezint procesul chimic n care se formeaz o


legtur multipl (omogen sau eterogen) prin eliminarea intramolecular, de obicei din poziii nvecinate, a unei grupe funcionale polare i,
n general, a unui atom de hidrogen.
Reac]iile de eliminare se ntlnesc frecvent la:

temp

Obiecte din cauciuc sintetic

C=C

KOH / etanol
C C

 compui halogenai dehidrohalogenarea eliminarea intramolecular a hidracizilor cu formarea alchenelor.


+ HX,

X = Cl, Br, I

derivat halogenat
Att dehidrohalogenarea compuilor halogenai ct i deshidratarea alcoolilor se utilizeaz
ca metode de obinere a alchenelor.

Dac prin eliminarea hidracizilor se pot forma mai multe alchene, preponderent, va rezulta alchena cea mai substituit (regula lui Zai]ev).
H3C CH CH2 CH3
Br
2-bromobutan

25

HBr

j80%

H3C CH = CH CH3 2-buten

j20%

H2C = CH CH2 CH3 1-buten

Cyan Yellow Magenta Black pag26

alcool

OH

temp.

H2SO4 conc.
C C

Reac]iile de eliminare cu formarea alchenelor au loc cu att


mai u[or cu ct alchena ob]inut\ este mai substituit\ la atomii
de carbon ai dublei leg\turi.

 alcooli deshidratarea eliminarea intramolecular a apei, cu formare de alchene:


C=C

+ H 2O

alchen\

Dac la eliminarea intramolecular de ap se pot forma mai multe


alchene, va rezulta preponderent alchena cea mai substituit (asemntor
dehidrohalogenrii).
H3C CH CH2 CH3
OH

j90%

H3C CH = CH CH3 2-buten

j10%

H2C = CH CH2 CH3 1-buten

HOH

2-butanol

REAC}II DE TRANSPOZI}IE
Reaciile de transpoziie se
ntlnesc att la hidrocarburi
(saturate, nesaturate i aromatice) ct i la compuii cu grupe
funcionale.

Reacia de transpoziie reprezint procesul chimic care decurge cu


schimbarea poziiei unui atom, a unei grupe funcionale sau a unui rest
hidrocarbonat (radical) n structura unui compus organic.

Aminte[te-]i!
La studiul proprietilor chimice ale alcanilor, n clasa a X-a, ai aflat
c transformarea alcanilor cu caten normal n alcani cu caten ramificat se numete reacie de izomerizare; astfel n-butanul se transform
n izobutan, n prezena AlCl3 (umed) la 50100C.
CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3
n-butan
CH
3

izobutan (2-metilpropan)
Asemntor:
CH3

C.D. Neniescu (19021970) personalitate de seam\ a chimiei


romne[ti, a adus valoroase contribu]ii la dezvoltarea chimiei
organice recunoscute pe plan
mondial. Printre studiile sale din
domeniul chimiei hidrocarburilor
a experimentat ac]iunea AlCl3
asupra hidrocarburilor saturate
constatnd c la temperaturi de
50100oC are loc o izomerizare a
catenei printr-o reacie reversibil.

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3


n-pentan
izopentan (2-metilbutan)
O alt reacie de transpoziie pe care ai ntlnit-o n studiul chimiei
din clasa a X-a o reprezint tautomeria enolului obinut la hidratarea
alchinelor.
HgSO4, t
adi]ie

HC CH + HOH H2C = CH
OH

alcool vinilic
(enol)

26

tautomerie

H 3C C
transpozi]ie
H

etanal
(acetaldehid)

Cyan Yellow Magenta Black pag27

Reaciile de eliminare i reaciile de transpoziie sunt mai


puin ntlnite n transformrile
compuilor organici, comparativ cu reaciile de adiie i cele
de substituie la care particip
substanele organice.

Activitatea individual\ 3
1. Reprezint ecuaiile reaciilor chimice care au loc n cazul urmtoarelor transformri i denumete produii de reacie formai:
a. dehidroclorurarea 2-cloropropanului i a 2-iodo-2-metil-butanului;
b. deshidratarea alcoolului izopropilic i a 1,4-butandiolului;
c. adiia apei la propin.

RANDAMENTUL REAC}IILOR CHIMICE

Cantitile de substane se
pot exprima n uniti de mas
(g, kg) sau n moli/kmoli; pentru gaze se pot utiliza i uniti
de volume (dm3, m3).

Att n laborator ct i n practica industrial este important s se


cunoasc raporturile cantitative dintre substanele care se consum\ n
reacii sau cele care rezult din acestea.
Dup cum ai aflat n anii anteriori, utiliznd ecuaiile chimice, legile
combinaiilor chimice, legile gazelor se pot calcula att masele ct i volumele substanelor participante la reacii, adic se pot efectua aa-numitele calcule stoechiometrice.
n realitate, n foarte multe situaii, transformrile chimice ale substanelor n produi nu sunt cantitative. ntruct multe procese chimice
sunt de echilibru, pot rmne reactani netransformai. n alte cazuri, alturi de reacia prin care se formeaz produsul principal au loc i alte
reacii ce duc la formarea unor produi secundari.

Randamentul unui proces chimic reprezint raportul dintre cantitatea


de produs obinut practic (Cp) i cantitatea de produs care s-ar obine
teoretic (Ct).
=

Cp
Ct 100.

= randamentul procesului chimic

Pentru aprofundarea noiunii de randament al procesului chimic vor fi


prezentate cteva exemple de probleme rezolvate.

Exemplul 1
Calculeaz volumul etenei, msurat la 2 atm i 227C, necesar obinerii
a 1150 kg etanol (modelul structural al\turat), cu un randament de 80 %.
Modelul structural al etanolului

Etanolul ob]inut prin adi]ia


apei la eten\ se utilizeaz\ `n
scopuri industriale:
 combustibili
 solvent
 materie prim\ pentru ob]inerea acetaldehidei, acidului
acetic, butadienei, s.a.
 termometre

Rezolvare
p = 2 atm
t = 227C
= 80 %
mmetanol = 1150 kg
Veten = ?

H
H2C = CH2 + HOH
CH3 CH2 OH
Se calculeaz masa de etanol ce s-ar obine la
un = 100 % (randament cantitativ)

Cp
= C 100
t
Ct =

27

Ct =

Cp 100

1150 100
= 1437,5 kg
80

Cyan Yellow Magenta Black pag28

Se calculeaz numrul de moli de etanol

Aminte[te-]i!

etanol = 46 g/mol

= 1437,5 kg = 31,25 kmoli


46 kg/ kmol
Conform ecuaiei chimice:
1 kmol C2H4.1 kmol C2H5OH
x31,25 kmoli
x = 31,25 kmoli eten necesar.
Volumul se calculeaz folosind ecuaia de stare
a gazelor perfecte:

= m

unde:
m = masa substanei
= masa molar
= numr de moli

PV = RT
P = presiunea (atm)
V = volum (dm3)
atmdm3
R = 0,082
molK
T = temperatura, n grade Kelvin
T = t + 273
= numr de moli

V
V

V = volum de gaz (c.n.)


V = volum molar
V = 22,4 dm3 / mol
Condiii normale t = 0C
p = 1 atm.

mpur\
100
p= m
impur\
p = puritatea

PV = RT V = RT V = 640,625 m3.
P
Exemplul 2
Se obin 1120 L acetilen (c.n.) utiliznd 4 kg carbid (CaC2). Calculeaz:
a. puritatea carbidului;
b. masa de clorur de vinil obinut din acetilen, cu un randament de
90%;
c. volumul soluiei de HCl 5M utilizat la transformarea b.
V = 1120 L C2H2 (c.n.)
m = 4 kg carbid cu
impuriti:
= 90 %
MHCl = 5 moli / L

a. p = ?
b. mC2H3Cl = ?
c. Vsol HCl = ?

a. CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2


Se calculeaz numrul de moli de acetilen\
= 1120 L = 50 moli C2H2
22,4 L/mol
Conform ecuaiei chimice:
1 mol CaC21 mol C2H2
x moli.50 moli C2H2
x = 50 moli CaC2 necesari.
Se calculeaz masa de CaC2 pur:
CaC2 = 64 g/mol
m = m = 50 moli 64 g/mol
m = 3200 g = 3,2 kg
Se calculeaz puritatea tiind c n cele 4 kg de
carbid cu impuriti se afl 3,2 kg CaC2 pur.

Puritatea se poate utiliza i


pentru volume, n cazul substanelor gazoase.

3,2
p = 4 100 = 80 % ;

p = 80 %

HgCl2/C

b. HC CH + HCl
CH2 = CH Cl
t
Se calculeaz cantitatea de clorur de vinil
obinut teoretic:
1 mol C2H2..1 mol C2H3Cl
50 moli C2H2y

Sufl\torul oxiacetilenic utilizeaz\


acetilena ob]inut\ din carbid
pentru t\ierea [i sudura metalelor

y = 50 moli C2H3Cl.

28

Cyan Yellow Magenta Black pag29

Deoarece procesul decurge cu un randament


de 90 % se determin cantitatea practic de
clorur de vinil (moli):
Cp
Ct
=
Cp =

100

= 45 moli
Ct
100
Se calculeaz masa de clorur de vinil practic
obinut:
C2H3Cl = 62,5 g/mol
mC2H3Cl = 45 moli 62,5 g/mol =
= 2812,5 g clorur de vinil.
m = 2812,5 g
c. Conform ecuaiei chimice:
1 mol C2H2..1 mol HCl
50 moli C2H2...z
z = 50 moli HCl
Se calculeaz volumul soluiei din expresia
matematic a concentraiei molare:

50 moli
= 10 L sol. HCl 5M.
M = Vs =
Vs
5 mol / L
Vs =10 L sol. HCl

Prin polimerizarea clorurii de


vinil se ob]ine policlorura de
vinil PVC, utilizat\ pentru
ob]inerea maselor plastice.

Obiecte din PVC

M=
Vs
M = molaritatea soluiei (mol / L)
= numr de moli
Vs = volumul soluiei (L)

Exemplul 3
Se obin 738 kg nitrobenzen prin nitrarea a 546 kg benzen. Calculeaz:
a. randamentul reaciei;
b. masa de amestec nitrant necesar, dac se utilizeaz soluii de
H2SO4 98 % i HNO3 63 %, iar raportul molar este HNO3 : H2SO4 = 1 : 3.
Rezolvare
m1 = 738 kg nitrobenzen
m2 = 546 kg benzen
CH2SO4 = 98 %
CHNO3 = 63 %
HNO3 : H2SO4 = 1 : 3

Nitrobenzenul se utilizeaz\ `n
industria coloran]ilor,
medicamentelor,
parfumurilor

H SO

2
4
C6H6 + HONO2
C6H5 NO2
H2O
benzen
nitrobenzen
a. Se calculeaz numrul de moli de benzen:
C6H6 = 78 g / mol

546 kg
= 7 kmoli.
78 kg / kmol

Conform ecuaiei chimice ar trebui s se obin 7 kmoli nitrobenzen (Ct)

a. = ?
b. mamestec nitrant = ?

1 kmol C6H6.1 kmol C6H5NO2


7 moli C6H6...x
x = 7 kmoli(Ct)
Se calculeaz cantitatea practic obinut:
C6H5NO2 = 123 kg / kmol
=

738 kg
= 6 kmoli.
123 kg / kmol

Randamentul nitrrii:
Cp
6
=
=
Ct 100
7 100 = 85,71 %
= 85,71 %

29

Cyan Yellow Magenta Black pag30

b. Conform ecuaiei chimice:


1 kmol C6H6..1 kmol HNO3
7 kmoli C6H6.y
y = 7 kmoli HNO3
Se calculeaz cantitatea (kmoli) de H2SO4:
3 kmoli H2SO4.1 kmol HNO3
z..7 kmoli
z = 21 kmoli H2SO4
Se determin masa dizolvat de HNO3, respectiv H2SO4:
HNO3 = 63 g/mol
mHNO3 = 63 kg/kmol 7 kmol = 441 kg
H2SO4 = 98 g/mol
mH2SO4 = 98 kg/kmol 21 kmol = 2058 kg
Se calculeaz masele soluiilor de HNO3 i
H2SO4:

Amestec
nitrant (sulfonitric)

solu]ie
acid azotic

c=

solu]ie
acid sulfuric

md
100.
ms

ms =

unde:
c = concentraia procentual;
md = masa substanei dizolvate;
ms = masa soluiei.

md 100

msol HNO3 =

441 100
= 700 kg
63

2058 100
= 2100 kg
98
mamestec nitrant = 2800 kg.

msol H2SO4 =

*CONVERSIE UTIL|, CONVERSIE TOTAL|. RANDAMENT

Industria chimic\ produce o gam\


variat\ de compu[i cu multiple
utiliz\ri

n numeroase reacii chimice se formeaz pe lng produsul principal


i produi secundari; acetia pot rezulta dintr-o singur reacie, din reacii
paralele sau din reacii consecutive.
Pentru a caracteriza din punct de vedere cantitativ transformarea
materiei prime n diferii produi, se folosesc trei mrimi adimensionale:
conversie util, conversie total i randament.

Conversia util (Cu) reprezint procentul molar de materie prim


transformat n produs util (produs principal).
Cu =

u
100

u = cantitatea n moli de materie prim transformat\


`n produs util
= cantitatea n moli de materie prim introdus.

Conversia total (Ct) reprezint procentul molar de materie prim


total transformat.
Ct =

t
100 t = cantitatea n moli de materie prim\ total transformat\.

30

Cyan Yellow Magenta Black pag31

Randamentul unui proces chimic ce decurge cu formarea simultan a


mai multor compui se calculeaz prin raportul celor dou conversii,
respectiv Cu i Ct.
=

Cu
100
Ct

Pentru aprofundarea noiunilor referitoare la conversie util, conversie total i randament vor fi prezentate dou\ aplicaii de calcul rezolvate.
Monoclorobenzenul se utilizeaz\ pentru ob]inerea DDT-ului,
un insecticid utilizat din ce `n ce
mai pu]in din cauza persisten]ei
sale `n sol [i ap\.

Exemplul 1
La clorurarea catalitic a benzenului, n vederea obinerii monoclorobenzenului, se formeaz pe lng produsul principal, dicloro- i triclorobenzen. tiind c n amestecul organic rezultat raportul molar monoclorobenzen: diclorobenzen: triclorobenzen: benzen nereacionat este
6:3:2:1, s se calculeze conversia util, conversia total i randamentul.
Rezolvare
6 moli

6 moli

FeCl

3
C6H6 + Cl2
C6H5Cl + HCl

Cu = ?
Ct = ?
=?

3 moli

3 moli

FeCl

3
C6H6 + 2Cl2
C6H4Cl2 + 2HCl

2 moli

2 moli

FeCl

3
C6H6 + 3Cl2
C6H3Cl3 + 3HCl

1 mol

1 mol

C6H6 C6H6
Modelul structural al
monoclorobenzenului

u
6
100 = 50%
100 Cu =
6 + 3 +2 + 1

t
6+3+2
100 = 91,66%
100 Ct =
Ct =
6 + 3 +2 + 1

Cu =

solveni
Acetilena
sufl\torul
oxiacetilenic

Cu
50
100 = 54,55%
100 =
Ct
91,66

Exemplul 2
La
ob]inerea acetilenei prin descompunerea termic\ a metanului, din
elastomeri
200 de moli de metan se formeaz\ 36 moli de acetilen\ [i 252 moli de hidrogen. Calculeaz\ conversia util, conversia total i randamentul.
sinteze
organice

Rezolvare
Cu = ?
Ct = ?
=?

72 moli

1400C

36 moli

+ 3H2

1 mol

3 moli

2 moli
72 moli

fibre sintetice

108 moli

2CH4 C2H2
CH4 C

(1)

144 moli

+ 2H2

1 mol

CH4 CH4

(2)

2 moli
(3)

n procesul (2) se formeaz 252 108 = 144 moli H2.

31

Cyan Yellow Magenta Black pag32

u
72
100 = 36%
100 Cu =
200

t
72 + 72
100 = 72%
100 Ct =
Ct =
200

Cu =

Acetilena model structural

Cu
36
100 = 50%
100 =
Ct
72

APLICA}II. TIPURI DE REAC}II CHIMICE


Cu2Cl2, NH4Cl, t
c. acetilen + HCN
KOH / alcool, t
d. 1-cloropropan
HgSO4 / H+
e. propin + HOH
5. Un volum de 89,6 L amestec de propen i
propin decoloreaz 12 L soluie 0,5 M de Br2/CCl4.
Calculeaz raportul molar propin: propen.
6. Se obin 2240 m3 acetilen (c.n.) utiliznd carbid de puritate 60% (CaC2), randamentul reaciei
fiind de 80%. Acetilena obinut se folosete pentru
obinerea clorurii de vinil. Indic tipul fiecrei
reacii.Calculeaz:
a. masa de carbid necesar; b. masa de clorur
de vinil; c. volumul soluiei de HCl 2 M utilizat.
*7. Acilarea Friedel-Crafts a benzenului cu
clorura de acetil are loc conform reaciei:
O = C CH3
O
AlCl3
+ HCl
+ CH3 C
Cl
a. Precizeaz tipul reaciei i denumirea compusului
rezultat. b. Volumul de benzen utilizat ( =
h CH CH Cl + HCl
a. CH3 CH3 + Cl2
3
2
0,88 g/cm3) pentru a obine 240 kg acetofenon la
h

un randament al reaciei de 80%.


b. C6H6 + 3 Cl2 C6H6Cl6
*8. La clorurarea catalitic a benzenului se
+
H CH CH OH
c. CH2 = CH2 + HOH
3
2
obine o mas de reacie ce conine benzen
nereac]ionat, monoclorobenzen, diclorobenzen, triAlCl
d. CH3 (CH2)2 CH3 3 CH3 CH(CH3) CH3
clorobenzen n raport molar 2:5:2:1. Calculeaz:

t
a. procentul de clor din masa de reacie;
t
e. CH3 CH CH3
CH3 C CH3 + H2
b. conversia util, conversia total i randamentul;
Cu
O
c. masa de monoclorobenzen obinut n condiOH
iile precizate, dac se utilizeaz 1560 kg benzen.
4. Reprezint ecuaiile reaciilor indicate i pre*9. La descompunerea termic a metanului pencizeaz tipul acestora:
tru obinerea acetilenei se utilizeaz un volum de
h
4480 L metan (c.n.). n urma reaciei se obine un
a. toluen + Cl2
amestec gazos ce conine 20% C2H2, 10% CH4, restul
H2SO4
b. benzen + HNO3
H2 (procente molare). Calculeaz:

1. Completeaz corespunztor spaiile libere:


a. Procesul chimic care are loc la tratarea etanului cu clorul (h) este o reacie de ................
b. Adiia HCl la propen duce la formarea unui
compus cu denumirea ...........
c. Prin deshidratarea alcoolului............ se obine
propen.
d. Izopentanul se obine prin reacia de ...............
a n-pentanului.
2. Alege afirmaia corect / afirmaiile corecte:
a. Prin eliminarea HX din compuii halogenai se
obin alcani.
b. Adiia HCl la acetilen are loc cu formarea
cloroetanului.
c. Bromurarea catalitic a benzenului are loc cu
formarea bromurii de fenil.
d. Prin reaciile de adiie au loc desfaceri ale
legturilor .
e. n urma reaciei de eliminare se formeaz
legturi multiple.
3. Indic tipul reaciilor precizate:

32

Cyan Yellow Magenta Black pag33

a. volumul de C2H2 obinut (c.n.); b. conversia


util, conversia total i randamentul obinerii
acetilenei din metan.
*10. Prin nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric se obine un amestec ce conine n procente de
mas 30% ortonitrotoluen, 60% paranitrotoluen, 6%
metanitrotoluen i 4% benzen nereacionat. tiind
c s-a obinut 2 m3 amestec final ( = 0,9 g/cm3) cu
compoziia de mai sus, calculeaz:
a. conversia util, conversia total i randamentul;
b. masa de toluen necesar; c. masa de amestec sulfonitric necesar, ce conine 35% HNO3, 55% H2SO4
i 10% ap.

*11. Se deshidrateaz la cald un amestec de 16,6


g etanol i 1-propanol, folosind 20 g soluie H2SO4
98%. Dup ndeprtarea alchenelor, soluia de
H2SO4 are concentraia 77,16%, datorit apei formate prin deshidratarea celor doi alcooli.
a. Calculeaz raportul molar iniial etanol: 1-propanol. b. Scrie formulele eterilor izomeri cu alcoolii.
*12. Un amestec de propen\ [i butadien\ are
densitatea egal\ cu 2,15 g/L (c.n.). Calculeaz\:
a. Raportul molar a hidrocarburilor din amestec;
b. Compozi]ia `n procente de mas\ a amestecului;
c. Volumul solu]iei de Br2/CCl4 0,2 M pentru bromurarea total\ a 10 L amestec gazos (c.n.).

TEST DE EVALUARE
1. Alege termenii din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:
a. Reacia prin care se desface un dublet............ se numete adiie (pi / sigma).
b. Clorurarea etanului are loc prin ................. (adiie / substituie).
c. Alchenele se formeaz prin ............. apei din alcooli (eliminarea / adiia).
d. Prin clorurarea fotochimic a benzenului se obine ............. hexaclorobenzen / hexaclorociclohexan).
e. Obinerea alcanilor din alchene are loc printr-o reacie de ............ a hidrogenului (substituie /
adiie).
2. Stabilete corespondena dintre compuii coloanei A i afirmaiile indicate n coloana B, nscriind n
dreapta cifrelor din coloana A literele corespunztoare din coloana B:
A

B
H2SO4

1. .... C6H6 + HNO3

a. reacie de adiie

2. .... CH2 = CH CH3 + H2SO4

b. reacie de eliminare

H2SO4
3. .... 2-butanol

c. reacie de substituie

4. .... CH CH + Br2

d. se formeaz un acid sulfonic

5. .... C6H6 + H2SO4

e. se formeaz o legtur multipl

f. n produsul de reacie predomin 2-butena


3. Reprezint ecuaiile reaciilor care indic:
a. adiia unui hidracid (HCl) la o hidrocarbur nesaturat;
b. substituia unui atom de hidrogen prin halogenarea unei arene;
c. obinerea propenei printr-o reacie de eliminare a apei dintr-un alcool;
d. izomerizarea unui alcan.
4. Prin nitrarea toluenului se obine TNT 2,4,6-trinitrotoluen (trotil), utilizat ca exploziv. Calculeaz:
a. masa de TNT obinut din 920 kg de toluen, dac randamentul reaciei de nitrare este 70%.
b. masa soluiei de acid azotic 63% necesar obinerii trinitrotoluenului.
*5. La clorurarea metanului se utilizeaz metan i clor n raportul molar 5:1 i se obine un amestec de
produi de reacie, n raportul molar CH3Cl:CH2Cl2:CHCl3:CCl4 = 5:3:2:1. Calculeaz:
a. volumele de CH4 i Cl2 (c.n.) necesare pentru a obine 2 kmoli CH3Cl. b. Cu, Ct [i randamentul.

33

Cyan Yellow Magenta Black pag34

Scade electronegativitatea

REAC}II DE HALOGENARE

F
Cl

Reacia de halogenare reprezint procesul chimic prin care se introduc n molecula unui compus organic unul sau mai muli atomi de halogen (F, Cl, Br, I).

Br
I

Introducerea halogenilor n moleculele organice

Cre[te raza atomic\

Compuii halogenai cu fluor


i iod se obin, n general, prin
metode indirecte, din cauza
reactivitii prea mari a fluorului
i prea reduse a iodului. De
exemplu, prin reacia cu schimb
de halogen cu brom sau clor:
R X + MeX R X + MeX
X = Cl, Br; X = F, I
Me = metal.

CH3-Cl

clorometan
agent frigorific

CH2Cl2

diclorometan
solvent

CHCl3

triclorometan
(cloroform) anestezic

CCl4

tetraclorometan
lichid pentru stingerea
incendiilor

{tiai c\ ...
primul compus organic
utilizat ca narcotic n chirurgie
(1847) a fost cloroformul
(CHCl3); n zilele noastre a fost
nlocuit cu alte substane, din
cauza toxicitii sale mrite.

Substituia atomilor
de hidrogen din
moleculele saturate
sau aromatice

Adiia halogenilor
sau hidracizilor
la moleculele
nesaturate

Substituirea unor
grupe funcionale cu
atomi de halogen, cu
ajutorul unor reactivi

HALOGENAREA PRIN REAC}II DE SUBSTITU}IE


Halogenarea alcanilor
Halogenarea alcanilor reprezint o reacie de substituie, atomii de
hidrogen din moleculele alcanilor se substituie cu atomi de halogeni:
R H + X2 R X + H X, X = Cl, Br
 Condiii de reacie: lumin ultraviolet (h) sau temperatur
(300 600 C)

Activitatea individual\ 1
1. Pe baza cunotinelor dobndite n clasa a X-a, scrie ecuaiile reaciilor chimice care au loc la clorurarea metanului.
2. Documenteaz-te n legtur cu aplicaiile practice ale celor patru
compui clorurai ai metanului.
Reacia alcanilor cu halogenii nu este un proces selectiv; n funcie de
raportul de combinare alcan-halogen, de natura halogenului, se obine un
amestec de compui halogenai.
De exemplu, clorurarea propanului:
h
2HCl

2CH3 CH2 CH3 + 2Cl2 CH3 CH2 CH2 + CH3 CH CH3


Cl
1-cloropropan

Cl
2-cloropropan

Activitatea individual\ 2
1. Scrie formulele de structur i denumirile celor patru compui monoclorurai rezultai la clorurarea fotochimic a izopentanului.

34

Cyan Yellow Magenta Black pag35

Denumirile celor 4 compui monoclorurai sunt: 1-cloro-2-metilbutan,


2-cloro-2-metil butan, 2-cloro-3-metil butan i 1-cloro-3-metil butan.

*Monohalogenarea butanului are loc cu formarea unui amestec de


compui halogenai; compoziia amestecului este variabil fiind determinat de natura halogenului i condiiile de reacie.
2CH3 CH2 CH2 CH3 + 2X2 CH3 CH2 CH2 CH2 X + CH3 CH CH2 CH3 + 2 HX
X
2-halogenobutan
(halogenur secundar)

1-halogenobutan
(halogenur primar)

Reactivitatea relativ a atomilor de hidrogen fa de atomii


de halogen nu depinde de natura fiecrei hidrocarburi; ea depinde numai de natura legturii
C H.

Tabelul 2.1. Date experimentale la


monohalogenarea izobutanului
Halogenur

Halogen

Cond.

Cl

(h)

65 %

35 %

Cl

300C

67 %

33 %

1%

99 %

Br (h), 130C

primar teriar

Rezultatele experimentale obinute la monohalogenarea butanului sunt


prezentate n tabelul urmtor:
Halogenur
Analiznd datele din tabelul
primar secundar alturat se observ c n amestecul de reacie predomin izome33 %
67 %

Halogen

Condiii

X = Cl

(h)

X = Cl

300C

28 %

72 %

X = Br

(h), 130C

2%

98 %

rii cu halogen la carbonul secundar fa de cei cu halogen primar.

 Reactivitatea relativ a legturii C H crete n ordinea:


CH3 < primar < secundar < teriar
 Reactivitatea relativ a halogenilor descrete n ordinea:
F > Cl >> Br (iodul nu reacioneaz).
n consecin, bromul mai puin reactiv substituie atomii de hidrogen
mai reactivi, deci este selectiv. Clorul, mai reactiv, este mai puin selectiv;
el substituie toi atomii de hidrogen formnd amestecuri de izomeri.

*Activitatea individual\ 3
1. Scrie ecuaia reaciei de monohalogenare a izobutanului.
2. innd cont de reactivitatea leg\turii C H i de cea a halogenilor,
explic valorile datelor experimentale obinute la clorurarea, respectiv
bromurarea izobutanului (tabel 2.1).

Legturile C H din neopentan sunt de acelai tip.

*Monohalogenarea neopentanului (2,2-dimetilpropan), are loc cu formarea unui singur compus monohalogenat:
CH3
CH3
h

CH3 C CH3 + Cl2 CH3 C CH2Cl + HCl


CH3

CH3
1-cloro-2,2-dimetilpropan
(clorur\ de neopentil)

*Halogenarea sistemelor aromatice


Neopentan model structural cu
bile [i tije

Aminte[te-]i!
La studiul chimiei, n clasa a X-a, ai aflat c arenele particip cu uurin la reacii de substituie. Halogenarea benzenului are loc n condiii
catalitice (FeCl3). Scrie ecuaia reaciei de clorurare catalitic a benzenului.

35

Cyan Yellow Magenta Black pag36

Halogenarea fenolului are loc mai uor, cu vitez\ mai mare comparativ cu benzenul; de exemplu, bromurarea fenolului se realizeaz cu ap de
brom.

OH

OH

OH
Br

Br

+ 3Br2(aq)
Grupa OH este un substituent de ordinul I, care
activeaz nucleul aromatic i n
consecin substituia are loc la
fenol mai uor dect la benzen.
Reacia de bromurare servete
la dozarea cantitativ a fenolului.

OH
Cl

+ 3HBr
Br

2,4,6-tribromofenol
(precipitat alb)

Activitate experimental\
Bromurarea fenolului
 Dizolv ntr-o eprubet cteva cristale de fenol n etanol.
 Adaug ap de brom n picturi, pn la apariia precipitatului.
Noteaz observaiile n tabelul activitii experimentale.
Prin tratarea fenolului cu ap de brom se formeaz 2,4,6-tribromofenolul, sub forma unui precipitat alb, insolubil.

*Activitatea individual\ 4

Cl
2,4-diclorofenol (insecticid)

tiind c halogenarea fenolului cu clor are loc cu formarea intermediar


a produilor monoclorurai i diclorurai, scrie ecuaiile reaciilor chimice i denumirile compuilor mono-, di- i triclorurai rezultai de la
fenol.

Hidrocarburi nesaturate
C=C

CC

alchene
alcadiene

alchine

acetilen (obinut din carbid)

HALOGENAREA PRIN REAC}II DE ADI}IE


Adiia X2 (X = Cl, Br) i HX (X = Cl, Br, I) la hidrocarburile nesaturate
(alchene, alchine) are loc cu desfacerea legturii i formarea a dou
legturi (cte una la fiecare atom de carbon) prin fixarea celor dou
fragmente ale reactantului (X2 sau HX).
De exemplu, adiia bromului la alchene i alchine constituie o reacie
de identificare (test de nesaturare) deoarece n prezena hidrocarburii
nesaturate, soluia de ap de brom galben-brun se decoloreaz.
Adiia bromului la propen duce la formarea unui compus dibromurat:
CH2 = CH CH3 + Br2 CH2 CH CH3

ap de brom
(soluie galben-brun)

Scrie formulele celor


doi stereoizomeri cis [i
trans 1,2 - dibromoeten.

Br
Br
1,2 - dibromopropan
Adiia bromului la acetilen are loc cu formarea intermediar a
1,2-dibromoetenei, iar n cele din urm a compusului tetrabromurat:
+Br

+Br

2
2
HC CH
BrCH = CHBr
Br2CH CHBr2
1,2 - dibromoeten 1,1,2,2 - tetrabromoetan
(cis, trans)

36

Cyan Yellow Magenta Black pag37

Adiia hidracizilor
Clorura de etil se utilizeaz ca
anestezic sub denumirea de
kelen.

Regula lui Markovnikov:


Cnd o molecul HX se adiioneaz la o alchen substituit
asimetric, X se leag la atomul
de carbon al legturii duble
care are un numr mai mic de
atomi de hidrogen.

La alchenele substituite simetric, adiia hidracizilor nu este orientat:


CH2 = CH2 + HCl CH3 CH2 Cl
cloroetan (clorur de etil)
La alchenele substituite asimetric, adiia hidracizilor are loc orientat,
respectndu-se regula lui Markovnikov; de exemplu, adiia acidului
bromhidric la propen are loc cu fixarea bromului de atomul de carbon
mai srac n hidrogen:
CH2 = CH CH3 + HBr CH3 CH CH3
Br
2-bromopropan
n prezena peroxizilor (ex.: Na2O2) adiia HBr la alchenele cu dubl
legtur marginal are loc invers regulii lui Markovnikov:

Dintre hidracizi, numai HBr


se poate adiiona n prezena
peroxizilor.

Na O (peroxizi)

2 2
CH2 = CH CH3 + HBr
CH2 CH2 CH3

Br
Adiia HBr la acetilen are loc n dou etape:
HC CH + HBr H2C = CHBr
bromoeten (bromur de vinil)
H2C = CHBr + HBr H3C CHBr2
1,1-dibromoetan

*Activitatea individual\ 5
1. Pe baza cunotinelor dobndite n legtur cu reaciile de halogenare
ale hidrocarburilor (n clasa a X-a i a XI-a) completeaz ecuaiile reaciilor chimice, preciznd denumirile compuilor halogenai rezultai.
a. CH2 = CH CH3 + Cl2 A
500C
b. CH2 = CH CH3 + Cl2
D
HgCl2/C
+HCl
c. HC CH + HCl E G
t

FeBr3 L
+ Br2

d.
CH3

f.

h , FeCl3

+ Cl2
h

Obiecte din material plastic


ob]inute prin polimerizarea
clorurii de vinil, etenei [.a.

+ 3Cl2 M

e.
N + N
+Cl
h

+Cl
h

2
2
P
R
S

2. Indic utilizrile practice ale substanelor notate cu literele E i M.


3. Calculeaz volumul solu]iei 3 M HCl utilizat pentru ob]inerea compusului E de le exerci]iul 1.c [tiind c\ s-au folosit 268,8 m3 acetilen\ (c.n.).
*4. La bromurarea a 940 kg fenol se ob]ine un amestec cu masa de
1 508,8 kg format din o-bromofenol, p-bromofenol [i fenol nereac]ionat.
Calculeaz\:
a. randamentul de transformare a fenolului;
b. masa de fenol ce se poate recupera cu un randament de 86,3% la
sfr[itul reac]iei.

37

Cyan Yellow Magenta Black pag38

COMPU{I HALOGENA}I.

{tiai c\ ...
n anul 1956 a fost obinut
un anestezic cu toxicitate redus
numit halothan lichid incolor cu miros plcut, a crei formul structural este:
F3C CHClBr
Indic denumirea IUPAC
a halothanului!

Rol fiziologic. Ac]iune poluant\.


Freoni distrugerea stratului de ozon
Compuii halogenai, n general sunt toxici i cancerigeni. Unii
compui halogenai ai metanului i etanului au aciune narcotic, fiind utilizai ca anestezice (CHCl3, CCl4, Cl2HC-CH2Cl, C2H5Cl .a.).
Compuii halogenai au aciune poluant att asupra organismelor
(sunt utilizai ca insecticide) ct i asupra mediului (ap, sol, aer).
Freonii derivai fluoroclorurai ai metanului, sunt compui organici
cu aplicaii practice deosebite, dar n acelai timp extrem de poluani pentru atmosfer.

CFxCl4-x
freoni

lichid rcitor pentru aparate


de aer condiionat

ageni frigorifici
solveni pentru spray-uri
Freonul este utilizat ca
solvent sub presiune n tuburile
spray-urilor.

{tiai c\ ...
D.D.T.-ul (p,p-diclorodifeniltricloroetanul) a fost obinut
prima dat de Ziedler (1873),
dar proprietile sale de insecticid sunt descoperite de P. Mler
(1939) pentru care acesta primete premiul Nobel.
D.D.T. se folosete ca
insecticid de contact i la combaterea malariei; n agricultur
este interzis din cauza persistenei sale n sol i ap.
D.D.T. a fost utilizat n timpul celui de-Al Doilea Rzboi
Mondial pentru distrugerea
paraziilor (pduchilor) i a narilor care au r\spndit malaria.

Cl
Cl3C HC

Cl

p,p-diclorodifeniltricloroetan
(D.D.T.)

CF2Cl2 difluorodiclorometan (freon) este cel mai important i


frecvent utilizat dintre reprezentanii derivailor fluoroclorurai ai metanului. Freonul (CF2Cl2) este gaz n condiii normale (p.f. = 30C). Astfel
este uor lichefiabil sub presiune, dar se evapor rapid cnd presiunea
este ndeprtat. Din acest motiv se utilizeaz ca solvent n spray-uri,
aerosoli, este frecvent utilizat n instalaiile frigorifice. n acelai timp,
este un bun solvent deoarece este inert, stabil i neinflamabil.
Din cauza iner]iei chimice a freonilor, acetia rmn n atmosfer timp
ndelungat, putnd s ajung la altitudini mari i s atace stratul protector
de ozon.
n ultima vreme, consumul de freoni s-a redus semnificativ; la nivel
mondial se preconizeaz nlocuirea total a acestor compui, din cauza
efectului extrem de periculos pe care l au asupra distrugerii stratului de
ozon al atmosferei.
Stratul de ozon din atmosfer protejeaz biosfera mpotriva radiaiilor
ultraviolete, pe care le absoarbe. Datele statistice (la nivel mondial) indic
faptul c diminuarea cu 10 % a cantitii totale de ozon ar conduce la
creterea cu 20 % a radiaiilor ultraviolete, cu consecine biologice foarte
grave (cancer de piele, cataract, disfuncii ale sistemelor de reglare a
proceselor fiziologice). S-a observat apariia unor guri de ozon, motiv
pentru care multe organisme ecologiste au solicitat reducerea i nlocuirea ct mai urgent cu putin a derivailor fluoroclorurai ai metanului.

Importan]a deriva]ilor halogena]i


Datorit reactivitii lor, compuii halogenai sunt intermediari importani n multe sinteze organice, n urma crora se obin diverse clase de

38

Cyan Yellow Magenta Black pag39

solveni
Compui
halogenai

insecticide
erbicide
anestezice

mase plastice

compui organici: alcooli, amine, eteri, compui carbonilici, compui carboxilici, nitrili, esteri .a.
Totodat, compuii halogenai au multiple utilizri. n tabelul 2.2 sunt
prezentate utilizri ale compuilor halogenai frecvent ntlnii (despre
importana practic a freonilor s-a fcut referire n pagina anterioar).
Tabelul 2.2. Utiliz\ri ale compu[ilor halogena]i

Compui halogenai
(denumire, formula de structur)

Utilizri

Compui clorurai ai CH4


CH3Cl clorometan
CH2Cl2 diclorometan
CHCl3 triclorometan (cloroform)
CCl4
tetraclorometan (tetraclorur de carbon)

Cu excepia clorometanului (CH3Cl) gaz (c.n.), ceilali compui clorurai ai


metanului sunt lichizi (c.n.).
Clorometanul este utilizat ca agent frigorific i agent de metilare. Ceilali
compu[i clorura]i sunt buni solveni pentru grsimi, uleiuri, cear, nemetale
(sulf, fosfor, iod, brom); sunt utilizai ca ageni de degresare i curire. Au aciune narcotic (CHCl3 primul anestezic utilizat). CCl4 se utilizeaz ca anestezic n medicina veterinar, ca lichid de umplere a extinctoarelor la stingerea
incendiilor (este toxic n cazul inhal\rii).

Compuii halogenai ai etanului sunt, n general, folosii ca solveni i narcotici.


Kelenul, folosit pentru anestezia general, prezint toxicitate mare; n canCompui halogenai ai C2H6
titi mai mici se utilizeaz n anestezii locale, prin pulverizare pe piele (n speCH3 CH2 Cl cloroetan (kelen) cial n stomatologie). Se evapor rapid, fiind uor volatil (p.f. = 12oC). n sinteza
BrCH2 CH2Br 1,2-dibromoetan organic se utilizeaz ca agent de etilare.
BrClCH CF3 2-bromo-2-cloro- 1,2-dibromoetanul este folosit ca aditiv pentru petrol n sinteza organic; acest aditiv transform plumbul din tetraetil plumb (C2H5)4Pb, n bromur de plumb, uor
1,1,1-trifluoroetan (halothan).
volatil, care se ndeprteaz prin gazele de eapament i astfel se previne depunerea particulelor de plumb i oxid de plumb (care ncetinesc arderea benzinei).
Compui halogenai ai C2H4
H2C = CH Cl cloroeten (clorur\ de vinil)
Cl2C = CHCl
tricloroeten
F2C = CF2
tetrafluoroeten
(perfluoroeten)

Ali compui halogenai


CH2 = CH Br bromoeten\
C6H6Cl6 hexaclorociclohexan.

Clorura de vinil este utilizat pentru obinerea maselor plastice de tip PVC. n
funcie de aditivii utilizai se obine PVC rigid folosit pentru instalaii sanitare, izolatori electrici, piese pentru industria constructoare de maini, butelii,
evi, conducte, obiecte de uz casnic i PVC flexibil folosit pentru piele sintetic (mbrcminte, nclminte), izolatori electrici, obiecte de uz casnic
(covoare, linoleum, discuri .a.).
Tricloroetena este solvent pentru o gam divers de substane (grsimi, colorani, uleiuri, cear .a.) i se folosete ca agent de curire chimic.
Tetrafluoroetena este un gaz care prin polimerizare formeaz (F2C CF2)n,
polimer folosit la obinerea teflonului compus cu rezisten i stabilitate
chimic i termic ridicat; teflonul se utilizeaz la confecionarea vaselor de
gtit, a unor vase de laborator .a.
Una dintre ntrebuinrile importante ale compuilor halogenai este utilizarea
lor ca insecticide i erbicide; acestea distrug selectiv paraziii i buruienile.
Bromoetena se folosete ca rodenticid (substan toxic folosit pentru distrugerea roztoarelor) i agent fungicid.
Hexaclorociclohexanul reprezint un amestec de cinci stereoizomeri; dintre
acetia, izomerul are activitatea insecticid cea mai ridicat i se afl n procent
de 13 % n amestecul rezultat prin adiia Cl2 la benzen. Acest izomer, cunoscut
sub numele de gamexan (lindan) este volatil, astfel nct nu rmne depus pe
legumele i fructele tratate, spre deosebire de DDT, care persist timp ndelungat.

39

Cyan Yellow Magenta Black pag40

CH
C NO2
Trinitrotoluenul (trotil) este o
substan solid, utilizat ca
exploziv n scopuri militare sau
panice. Aprins n aer, arde
linitit cu mult fum; amorsat n
oc termic explodeaz violent.
Explozia TNT-ului reprezint o
ardere brusc a carbonului i
hidrogenului coninut, pe seama oxigenului din grupa nitro.

REAC}II DE NITRARE
Reacia de nitrare reprezint procesul chimic prin intermediul cruia se
introduc n molecula unui compus organic una sau mai multe grupe nitro,
NO2 (prin substituirea atomului de hidrogen legat de un atom de carbon).
Reacia de nitrare se aplic att sistemelor alifatice ct i celor aromatice; se practic frecvent, datorit utilizrilor compuilor rezultai, n
special pentru sistemele aromatice (hidrocarburi i derivai ai acestora).

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a ai studiat reacia de nitrare a hidrocarburilor aromatice.

Activitatea individual\ 6
1. Completeaz ecuaiile reaciilor chimice precizate mai jos:
NO2
H SO

2
4
+ ?

a.

H2O

H SO

2
4
? + H2O
+ HONO2

H2O

nitrobenzen
CH3
H SO

2
4
+ 2HONO2

b. 2

1,3-dinitrobenzen

CH3

H2O

NO2

CH3
HONO2/H2SO4 HONO2
? T.N.T.
H2O
H2SO4

NO2

2. Utiliznd cunotinele anterioare indic utilizrile nitrobenzenului.


Explozie produs\ de TNT

{tiai c\ ...
fenolul a fost descoperit n
1834, fiind izolat din gudronul
de crbune; a fost numit acid
carbolic, nume nc utilizat uneori pentru fenolul lichid ce conine 5 % ap. ncepnd cu anul
1841 se numete fenol.
unii derivai ai fenolului i
utilizezi ca arome: vanilina,
eugenolul, timolul.

Eugenolul este constituent


principal al uleiului de cuioare,
prezent n scorioar.
Timolul se gsete n uleiul de
cimbru. Denumirea tiinific a
timolului este 3-metil-6-izopropilfenol.
Reprezint formula structural a timolului!

Importan practic prezint i nitrarea unor derivai ai hidrocarburilor aromatice. n cele ce urmeaz se va studia nitrarea fenolului i
*nitrarea acidului benzoic.

Nitrarea fenolului
Fenolul este cel mai important compus hidroxilic aromatic. Denumirea de fenoli atribuit compuilor hidroxilici cu grupa OH legat de
nucleul aromatic, s-a pstrat prin tradiie; ca i radicalul fenil (C6H5), fen
provine din limba greac (la phenain = a lumina), cuvnt care amintete
descoperirea benzenului n gazul de iluminat.
Reacia de nitrare a fenolului are loc cu formarea unor compui diferii, n funcie de condiiile de reacie:
 Cu acid azotic diluat, la temperatura camerei, se formeaz amestec
de orto- i para-nitrofenol
HO

OH

NO2

+ 2HONO2

OH

+ 2HOH
NO2

orto-nitrofenol para-nitrofenol

40

Cyan Yellow Magenta Black pag41

Grupa hidroxil este substituent de ordinul I i orienteaz


noul substituent n poziiile orto
i para.

 Cu acid azotic mai concentrat se formeaz 2,4dinitrofenol i


2,4,6trinitrofenol.
HO

OH

HO
NO2

+ 2HONO2
2H2O

Grupa hidroxil activeaz nucleul aromatic, reaciile de substitu]ie avnd loc la fenol mai
uor dect la benzen.
Acidul picric este un acid
organic tare n comparaie cu
ali acizi organici.

Instala]ie pentru distilarea


nitrofenolului

Grupa carboxil este substituent de ordinul II i orienteaz


noul substituent n poziia meta.
Grupa carboxil dezactiveaz
nucleul aromatic, reaciile de
substituie avnd loc mai greu
dect la benzen.

H2O

NO2

NO2

2,4-dinitrofenol

2,4,6,-trinitrofenol
(acid picric)
Acidul picric este o substan solid de culoare galben, utilizat la
ob]inerea unor coloran]i, a unor explozivi i `n chimia analitic\.

Activitate experimental\
Nitrarea fenolului
 ntr-o eprubet se introduc aprox. 1 g fenol cu cteva picturi de ap,
pn la formarea unui lichid uleios, omogen.
 n alt eprubet se amestec 3mL HNO3 conc. cu 3 mL ap (rcind
sub jet de ap).
 Acidul azotic diluat (1:1) se toarn foarte ncet, , n picturi, n fenol,
agitnd i rcind eprubeta. Reacia este violent.
 Produsul obinut se toarn ntr-un volum de ap de trei ori mai mare,
se agit, se las s se decanteze i se trece uleiul care se separ ntr-o
eprubet cu ap (cu pipeta), pentru a doua splare.
 Amestecul se introduce ntr-o eprubet mai larg, prevzut cu un tub
recurbat (fig. al\turat\).
 Eprubeta se fixeaz ntr-un stativ, se adaug aprox. 3 mL ap i o
bucic de piatr ponce.
 Amestecul se nclzete cu atenie la flacra unui bec de gaz; n eprubeta de colectare va distila un lichid tulbure, cu miros de migdale
amare (ortonitrofenolul), ce se separ la rcire sub forma unor
cristale aciculare galbene i uor fuzibile.

*Nitrarea acidului benzoic


Nitrarea acidului benzoic are loc cu formarea acidului meta-nitrobenzoic; reacia are loc n condiii mai energice dect n cazul benzenului.
COOH

COOH
H SO

2
4
+ HONO2

Poziiile ale naftalinei sunt


mai reactive dect ; la nitrarea
direct se formeaz numai derivai n poziii .

NO2

O2N

+ HONO2

+ H2O
NO2

acid benzoic

acid meta-nitrobenzoic

Importan]a reac]iei de nitrare


Reacia de nitrare prezint aplicaii deosebite n special pentru
compuii rezultai prin nitrarea sistemelor aromatice. Astfel, nitroben-

41

Cyan Yellow Magenta Black pag42

zenul, un lichid uleios, galben-deschis, se utilizeaz ca intermediar n industria medicamentelor i a coloranilor, n industria parfumurilor, datorit
mirosului specific de migdale amare, pentru sinteza anilinei (amin aromatic\). Polinitroderiva]ii aromatici se utilizeaz, datorit coninutului mare de
oxigen, ca explozivi att n scopuri militare ct i n scopuri panice.

Activitatea individual\ 7

Coloran]i

R SO3H
acid sulfonic alifatic
Ar SO3H
acid sulfonic aromatic
Acizii sulfonici sunt derivai
organici ai acidului sulfuric; ei
deriv, formal, prin nlocuirea
grupei OH din HO SO3H (acidul sulfuric) cu un radical
organic.
Acizii sulfonici sunt acizi tari
comparativ cu ceilali acizi
organici.
Acizii sulfonici prezint proprietile caracteristice acizilor
minerali:
 ionizarea n soluii apoase
 reacii cu metale, oxizi metalici, baze
 reacii cu sruri ale acizilor
mai slabi
Acidul benzensulfonic, fiind
un acid tare, este puternic ionizat n soluii apoase:
C6H5 SO3H + H2O

+
C6H5SO 3 + H 3O
anion
benzensulfonat

1. Prin nitrarea succesiv a benzenului se obine meta-dinitrobenzen.


Dac se introduc n reacie 0,5 moli benzen i 1,4 moli HNO3 i s-au
obinut 0,4 moli metadinitrobenzen, calculeaz: a. randamentul reaciei;
b. procentul molar de benzen reac]ionat.
*2. La nitrarea fenolului se separ\ un amestec de mono- [i trinitrofenol
cu un con]inut `n azot de 17,25%. Calculeaz\ raportul molar mononitrofenol: trinitrofenol.
*3. La nitrarea acidului benzoic rezult\ un amestec cu masa de 1029 g
format din acid m-nitrobenzoic [i m, m-dinitrobenzoic. Randamentul de
transformare al acidului benzoic `n acid m-nitrobenzoic este 90%.
Calculeaz\: a. masa de acid m, m-dinitrobenzoic; b. num\rul de moli de
acid azotic consumat.

*REAC}II DE SULFONARE
Reacia de sulfonare reprezint procesul chimic prin intermediul
cruia se introduc n molecula unui compus organic una sau mai multe
grupe sulfonice (SO3H).
Sulfonarea se realizeaz, n general, prin aciunea acidului sulfuric
oleum, ce conine 520% SO3 liber, asupra hidrocarburilor sau a derivailor
acestora. Compuii organici cu grupe sulfonice se numesc acizi sulfonici.

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a ai studiat reacia de sulfonare, la proprietile chimice
ale arenelor.

*Activitatea individual\ 8
1. Completeaz ecuaiile reac]iilor chimice:
CH3

SO3H

a.

+ e

+ H2O

b.

acid benzensulfonic
t1
A
c.

+e

42

H2O t
2

t1 < t2
D

+ e G + G
H2O

Cyan Yellow Magenta Black pag43

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a ai studiat noiuni referitoare la detergeni.
Clasificnd detergenii (anionici, cationici, neionici) ai aflat
c\ din categoria srurilor utilizate pentru obinerea detergenilor anionici fac parte:

R SO 3Na
 alchilsulfonai de sodiu,
cu 1218 atomi de carbon
R

SO 3Na

 alchilbenzensulfonai
de sodiu, cu 1418 atomi
de carbon.

2. Utiliznd cunotinele dobndite n anii anteriori, scrie ecuaiile reaciilor chimice ale acidului benzensulfonic cu: a. Zn; b. NaOH;
c. Na2CO3; d. CH3COOK.
3. Utiliznd cunotinele dobndite n clasa a X-a, indic\ cteva aplicaii
practice ale acizilor sulfonici ai sistemelor aromatice.

*Sulfonarea anilinei
Anilina (fenilamina) este cea mai important amin aromatic primar.
Prin tratarea anilinei cu acidul sulfuric, are loc ntr-o prim etap, o reacie
de neutralizare (reacie exoterm, ca orice neutralizare acid-baz) cu formarea sulfatului de anilin. Prin nclzirea sulfatului de anilin, timp mai
ndelungat (24 ore) se obine acidul sulfanilic (acid p-aminobenzen sulfonic). Intermediar, n aceast reacie, se formeaz acidul fenilsulfamic
care, la 100C, trece n amestecul de acizi orto i paraaminobenzensulfonici; la timp ndelungat de nclzire se obine compusul cel mai stabil
din punct de vedere termodinamic acidul sulfanilic:
+

NH SO3H

t
+ H2SO4

+ H2SO4
anilin

NH3]HSO4

NH2

H2O

sulfat acid de
fenilamoniu
(sulfat de anilin)

transpozi]ie

acid
fenilsulfamic

Detergen]i

Detergenii anionici, spre


deosebire de spunuri, formeaz sruri de calciu, magneziu
solubile n ap i astfel, pot fi
folosii i n apele dure sau n
soluii acide; se utilizeaz n
spltorii, la splarea manual a
vaselor, avnd proprieti de
curare excelente i o bun capacitate de spumare. Din pcate, detergenii anionici nu sunt
biodegradabili, afectnd flora i
fauna apelor n care ajung.

SO3H

acid
p-aminobenzensulfonic
(acid sulfanilic)

Importan]a reac]iei de sulfonare


Produii reaciilor de sulfonare au aplicaii importante, att pentru faptul c sunt intermediari n alte sinteze organice, ct i pentru utilizrile
practice ale compuilor rezultai. Astfel, acizii sulfonici se utilizeaz pentru:
 obinerea fenolilor/naftolilor
 industria coloranilor
 obinerea detergenilor

1. Indic denumirile tiinifice ale srurilor precizate, utilizate ca detergeni:

+
a. CH3 (CH2)10 CH2 SO3 Na

Acidul sulfanilic este un intermediar important, utilizat n industria


coloranilor.

Activitatea individual\ 9

b. CH3 (CH2)

NH2

SO 3Na

43

Cyan Yellow Magenta Black pag44

2. Calculeaz numrul atomilor de carbon din detergentul anionic de tip alchilsulfonat de sodiu ce
conine 10,66%S.
3. Prin sulfonarea benzenului se obine, n anumite condiii, un amestec organic ce conine acid benzensulfonic : acid metabenzendisulfonic : benzen nereacionat n raportul molar 8 : 1 : 1. Calculeaz:
a. Conversia util, conversia total i randamentul. b. Masa de H2SO4 100% necesar pentru a obine
1502 kg amestec de acizi sulfonici, tiind c concentraia acidului sulfuric rezidual nu trebuie s scad sub 70%.
4. Pentru obinerea acidului sulfanilic se utilizeaz 10 mL anilin ( = 0,9 g/cm3) i soluie de acid sulfuric 98% n exces. Calculeaz: a. masa de acid sulfanilic obinut, tiind c n urma operaiilor de filtrare,
splare i purificare se pierd 20% din substana obinut; b. masa soluiei de acid sulfuric necesar, dac
se folosete un exces de 10% fa de cantitatea necesar teoretic\;
5. Se obine fenol pornind de la benzen, utiliznd metoda topirii alcaline, prin urmtoarea succesiune de
reacii:
SO3Na

SO3H
neutralizare

sulfonare

+ H2SO4
H O

+ NaOH
H O

acid benzensulfonic
ONa+
topire alcalin\

Na SO
2

OH

topire alcalin\

+ 2NaOH
Na SO
2

benzensulfonat
de sodiu

acidulare

+ HCl
NaCl

fenoxid de sodiu

fenol

a. Calculeaz masa de fenol obinut din 5 tone de benzen de puritate 78%, considernd randamentul
fiecrei transformri de 80%; b. Calculeaz masa de fenol obinut din cele 5 t benzen 78%, considernd
c randamentul global al transformrii este 80%. Compar rezultatele. c. Metoda topirii alcaline este una
din cele mai vechi metode de obinere a fenolilor; n prezent, metoda se aplic n special pentru obinerea naftolilor. Scrie succesiunea ecuaiilor pentru obinerea -naftolului pornind de la naftalin.

REAC}II DE ALCHILARE
Reacia de alchilare reprezint procesul chimic prin care se introduc
n molecula unui compus organic unul sau mai muli radicali alchil, R
(prin substituirea atomilor de H din hidrocarburi sau derivai ai acestora).
Alchilarea se realizeaz, n principal, prin urmtoarele ci:

Substituirea unui atom de


hidrogen de la alt atom dect
cel de carbon, de la azot sau
de la oxigen, precum: alchilarea aminelor sau a compuilor hidroxilici.

Substituirea unui atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul


aromatic alchilarea Friedel-Crafts, ce reprezint procesul de alchilare
a arenelor cu halogenuri de alchil sau alchene, n prezena AlCl3.
R
AlCl

3
+ R Cl

44

+ HCl

Cyan Yellow Magenta Black pag45

Friedel i Crafts au descoperit n 1877, proprietatea clorurii


de aluminiu de a cataliza reacia
benzenului (sau a altor arene)
cu derivai halogenai.

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a, la studiul arenelor ai aflat despre alchilarea Friedel
Crafts procesul chimic prin care atomi de hidrogen din moleculele
arenelor se substituie cu radicali alchil.

Activitatea individual\ 10
n industrie, se folosesc n locul derivailor halogenai alchene n prezena AlCl3 i a
urmelor de ap; de fapt, are loc
tot o reacie de alchilare, n prezena compusului halogenat,
care se formeaz n mediul de
reacie:
AlCl3 + 3HOH Al(OH)3 + 3HCl
CH2 = CH2 + HCl H3C CH2 Cl

1. Completeaz ecuaiile reaciilor chimice:


CH3
AlCl

3
+ A

a.

+ HCl
toluen

b.

AlCl3
D + HCl
+ CH3 CH2 Cl

c.

AlCl3 /H2O
+ CH2 = CH2
D

d. 2

3
+ E

Polistirenul (CH2 CH)n


C6H5
este un polimer utilizat pentru confecionarea ambalajelor
fragile, izolator pentru perei,
rezervoare, izolator termic .a.

AlCl

CH2 CH2

+ 2HCl

*2. Prin dehidrogenarea compusului D (reacie de eliminare) se obine


stirenul, compus cu importan deosebit, utilizat pentru obinerea polistirenului i a cauciucului sintetic. Scrie ecuaia reaciei de dehidrogenare.

Alchilarea benzenului cu propen\

Polistirenul expandat se utilizeaz\


pentru izolarea pere]ilor

Alchilarea benzenului cu propen reprezint un proces chimic principal al industriei chimice organice, deoarece produsul rezultat izopropilbenzenul, numit uzual cumen, este un intermediar important pentru obinerea altor compui organici.
H3C CH CH3
AlCl

3
+ CH2 =CH CH3

(H2O)

izopropilbenzen
(cumen)

Cumen
fenol

aceton

cauciuc
sintetic

La alchilarea benzenului cu
propen se utilizeaz frecvent
H2SO4 drept catalizator, n locul
AlCl3.

Catalizatorul, AlCl3, formeaz cu urmele de ap HCl necesar pentru


obinerea compusului halogenat:
AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3HCl
CH2 = CH CH3 + HCl CH3 CH CH3
H3C CH CH3
Cl
Cl
AlCl3

+ CH3 CH CH3
HCl

45

Cyan Yellow Magenta Black pag46

Cumenul este folosit n industria chimic pentru a obine:


 fenol
 aceton (propanon, dimetilceton)
 cauciuc sintetic

colorani
fenoplaste
Fenol
medicamente

antiseptic
fibre sintetice
(relon)

*Fenolul i acetona se obin din cumen n urma unui proces de oxidare a izopropilbenzenului autooxidare:
O OH

H3C C CH3

H3C CH CH3
presiune

+ O2 t,

sticl
plexi

+ CH3 C CH3

O
hidroperoxid
fenol
aceton
de cumen
Cauciucul sintetic se obine utiliznd produsul de dehidrogenare al
izopropilbenzenului.
H3C CH CH3
H3C C = CH2

izopropilbenzen

Acetona
solvent

H2SO4

OH

erbicide

produse
farmaceutice

t, presiune

eliminare

+ H2

izopropilbenzen
-metilstiren
-metilstirenul constituie un monomer important, alturi de butadien,
n obinerea cauciucului Carom 1500.

H2C = CH CH = CH2
butadiena

*Activitatea individual\ 10
Fenolii provenii de la toluen
sunt cunoscui sub numele de
crezoli.
OH
OH
OH
CH3

1. Completeaz ecuaiile reaciilor:


CH3
AlCl3
A + A + 2HCl
+ 2CH3Cl

a.
OH

CH3

o-crezol

m-crezol

CH3

b.

AlCl

3
+ 2CH3Cl
D + D + 2HCl

p-crezol

CH2Cl
c.
d. 2

AlCl

E + HCl

+ Cl CH2 Cl E + HCl

2. n procesul de alchilare a benzenului cu eten, se obine un amestec


ce conine benzen nereac]ionat, etil-, dietil- [i trietilbenzen n raportul
molar benzen : etilbenzen : dietilbenzen : trietilbenzen egal cu 6:4:1:1.
Calculeaz: a. raportul molar benzen: eten la nceputul reaciei; b. conversia util, conversia total i randamentul; c. masa (kg) de etilbenzen
care se obine, n condiiile date, din 1560 kg benzen.

46

Cyan Yellow Magenta Black pag47

*Alchilarea aminelor (Alchilare Hofmann)


H

N H
H

Att amoniacul ct i aminele au un dublet de electroni neparticipant


la azot i pot lega coordinativ radicali hidrocarbonai provenii din compui halogenai, sulfai de alchil, alcooli .a.
n prima etap se formeaz o halogenur de alchilamoniu (sare ionizat) prin coordinarea radicalului hidrocarbonat.

amoniac

R NH2 amin primar


R NH R amin secundar
R N R amin teriar
R
+

R4N ]X sare cuaternar


de amoniu

NH3 + CH3 CH2 I CH3 CH2 NH3]I


iodur\ de etilamoniu
Sarea de amoniu rezultat formeaz n exces de amoniac amina corespunztoare:
+
+

CH3 CH2 NH3]I + NH3 CH3 CH2 NH2 + NH4I


etilamin
n continuare, amina poate lega, prin intermediul dubletului de electroni, ali radicali hidrocarbonai.
+

A +BA B
legtur coordinativ

CH3 CH2 NH2 + CH3 CH2I (CH3 CH2)2N H2]I


iodur de dietilamoniu
Sarea de amoniu formeaz, n exces de amoniac, amina corespunztoare:
+

(CH3 CH2)2N H2]I + NH3 (CH3 CH2)2NH + N H4I


dietilamina
Prin aceleai transformri amina secundar se transform n amin
Amoniacul se poate alchila i teriar:

prin reacia cu compui dihalogenai, rezultnd diamine:


CH2 CH2 + 4NH3 CH2 CH2

Br

Br

NH2 NH2
+ 2NH4Br

(CH3 CH2)2NH + CH3 CH2I (CH3 CH2)3N H]I


iodur de trietilamoniu
+
+

(CH3 CH2)3N H]I + NH3 (CH3 CH2)3N + N H4I


trietilamina
n cele din urm, n exces de compus halogenat, amina teriar se
transform n sare cuaternar de amoniu prin coordinarea radicalului
hidrocarbonat.
+

(CH3 CH2)3N + CH3 CH2I (CH3 CH2)4N ]I


iodur de tetraetilamoniu
n procesul de alchilare a amoniacului i aminelor cu derivai halogenai se obine un amestec de amine primare, secundare, teriare i sruri
cuaternare de amoniu.
Ca agent de alchilare, n locul compuilor halogenai se pot utiliza sulfai
de alchil, neutri sau acizi; astfel N, N-dimetilanilina (utilizat pentru obinerea coloranilor) se obine prin alchilarea anilinei cu sulfat acid de metil.
August Wilhelm von Hofmann
(18181892) este renumit pentru
activitatea legat de compuii cu
azot, n special pentru studiul
coloranilor.

NH2

N(CH3)2
+ 2CH3 OSO3H

+ 2H2SO4

N, Ndimetilanilina

47

Cyan Yellow Magenta Black pag48

~ntruct prin alchilarea direct\


a amoniacului se ob]ine un amestec de amine primare, secundare, ter]iare [i s\ruri cuaternare
de amoniu, valoarea preparativ\
a metodei este limitat\.

CH2 CH2
O
Oxidul de eten (etilenoxid,
epoxietan) este cel mai simplu eter
ciclic; el este un gaz (p.f. 12C)
inflamabil i exploziv, solubil n
ap i solveni organici.

CH2 CH2
O

CH2 CH2 O
etoxi
(CH2 CH2 O)n
polietoxi

COC
legtur eteric

Activitatea individual\ 12
Prin alchilarea amoniacului cu deriva]i halogena]i se ob]ine un amestec
de amine primare, secundare, ter]iare [i s\ruri cuaternare de amoniu.
Precizeaz\ care este produsul majoritar ce se formeaz\ prin alchilarea
amoniacului cu bromometan, dac\:
a. amoniacul este `n exces;
b. compusul halogenat este `n exces.

*Alchil\ri cu oxid de eten\


Produii unor reacii de alchilare cu oxid de eten prezint interes practic
n industria detergenilor, ntruct ace[tia au proprieti tensioactive.
Oxidul de eten prezint reactivitate chimic mare datorit ciclului de
trei atomi, puternic tensionat; datorit stabilitii reduse particip uor la
reaciile chimice prin care se deschide ciclul.
Oxidul de eten este folosit ca agent de alchilare al unor substane ce
prezint grupe O H, > N H .a.). n reaciile n care particip oxidul
de eten, se desface ciclul i se introduc grupe etoxi, CH2 CH2 O
ntr-o alt molecul; astfel de reacii se numesc reacii de etoxilare, sau
etoxilri i n situaia introducerii mai multor grupe au loc polietoxilri.
 Alchilarea alcoolilor decurge cu formarea unui hidroxi-eter sau
hidroxi-polieter.
R CH2 O H + CH2 CH2 R CH2 O CH2 CH2 O H
hidroxi-eter
O
R CH2 O H + nCH2 CH2 R CH2 O (CH2 CH2 O)n H
hidroxi-polieter
O
 Alchilarea amoniacului duce la formarea unor produi de alchilare
ce difer prin raportul molar amoniac: oxid de eten
NH3 + CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 OH
etanolamin
O
NH3 + 2CH2 CH2 NH(CH2 CH2 OH)2
dietanolamin
O
NH3 + 3CH2 CH2 N(CH2 CH2 OH)3
trietanolamin
O
 Alchilarea aminelor primare are loc cu formarea unor produi monoi dialchilai; de exemplu, la alchilarea anilinei cu oxid de eten se formeaz:

NH2

NH CH2 CH2 OH
+ CH2 CH2

Detergenii ionici au fost nlocuii


treptat cu detergeni neionici care
au putere de splare mai mare i
totodat sunt biodegradabili.

N--hidroxietilanilina

48

Cyan Yellow Magenta Black pag49

NH2

N(CH2 CH2 OH)2


+ 2CH2 CH2
O

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a, ai studiat
despre ageni tensioactivi
spunuri i detergeni

Pentru obinerea agenilor


activi de suprafa se utilizeaz
ca materii prime ce se supun
etoxilrii: alcooli, acizi grai,
grsimi, amine, alchilfenoli .a.

Detergenii care conin n


molecula lor catene liniare sunt
biodegradabili (degradai de
enzimele produse de microorganisme); cei care au catene ramificate nu sunt biodegradabili.

N,N-di(-hidroxietil)anilina

Din categoria compuilor polietoxilai fac parte agenii activi de


suprafa neionici; acetia sunt substane care micoreaz tensiunea
superficial a lichidelor (a apei) i n consecin se mrete puterea de
udare, spumare, emulsionare i splare.
Agenii activi de suprafa se clasific n funcie de:
 proprieti i utilizri, n: ageni de splare (detergeni), ageni de
dispersie, ageni de spumare .a.;
 capacitatea de ionizare, n: ionici (cationici, anionici, amfolitici) i
neionici.
Detergenii neionici au grupa polar alctuit din atomii de oxigen ce
provin din grupele etoxi (CH2 CH2 O) i din grupa OH marginal
(hidroxipolieteri).
n = 10 12
R O (CH2 CH2 O)n CH2 CH2 O H

Detergenii neionici neavnd sarcin electric, aciunea de curire a


acestor compui este independent de pH-ul soluiei sau de prezena altor
ioni. Aceti detergeni nu formeaz mult spum (sunt utilizai n mainile
automate) i sunt biodegradabili pe cale enzimatic.

*Activitatea individual\ 13
1. a. Asemntor alcoolilor poate avea loc i etoxilarea acizilor carboxilici:
O

gr\sime

+ CH2 CH2 R C

RC

AP|

OH

detergent

O CH2 CH2 O H

hidroxiester
O

+ nCH2 CH2 R C

RC
OH

AP|
gr\sime

Aciunea de splare
a detergenilor

detergent

O (CH2 CH2 O)nH

hidroxiester polietoxilat
Scrie ecuaia reaciei acidului acetic cu oxid de eten n raport molar 1:1
i n raport molar 1:10. Calculeaz masa de oxid de eten care
reacioneaz cu 600 kg acid acetic dac se obine un amestec de reacie
ce conine hidroxiester i hidroxiester polietoxilat n raport molar 1:5.
b. Ce mas de hidroxiester i hidroxiester polietoxilat se obine dac
randamentul global este 80%?
2. Alchilarea alcoolilor sau fenolilor pentru obinerea eterilor se realizeaz prin reacia alcoxizilor sau fenoxizilor cu derivai halogenai. De
exemplu, fenilmetileterul (anisolul) se obine din reacia
C6H5ONa+ + CH3 I C6H5 O CH3
+ NaI
fenoxid de sodiu
fenilmetileter (anisol)
Calculeaz volumul de metan (c.n.), utilizat ca singura surs de materie
organic, pentru a obine 540 g anisol, la un randament global de 60%.

49

Cyan Yellow Magenta Black pag50

Alchilare Friedel-Crafts
colorani
solveni
detergeni

Importan]a reac]iei de alchilare

insecticide
Dup cum s-a vzut n paginile anterioare, compu[ii ob]inu]i prin
elastomeri reacii de alchilare prezint numeroase aplicaii, att ca:
Arene
 intermediari pentru numeroase sinteze organice;
medicamente
 produi cu utilizri practice deosebite.

explozivi
fibre sintetice

sinteze
organice

*Activitatea individual\ 14
1. Analizeaz procese chimice prezentate n reaciile de alchilare i precizeaz:
 principalele utilizri ale produilor de alchilare rezultai;
 intermediarii obinui la alchilare, utilizai pentru alte procese chimice.
*2. Utiliznd diverse surse de informare (cri, reviste, dicionare, internet) indic principalii detergeni neionici pe care i folosim curent i
care fac parte din categoria compuilor etoxilai.

REAC}II DE HIDROLIZ|

Catalizatorii sunt substane


care adugate reaciilor chimice mresc viteza de reacie.
Enzimele sunt catalizatorii
proceselor biochimice.

Reacia de hidroliz reprezint procesul chimic care are loc n prezena apei (hydro = ap\, lysis = desfacere); n cele mai multe situaii, o
grup funcional este nlocuit cu grupa hidroxil (OH).

C N

C O

Caracteristica principal a reaciei de hidroliz const n prezena unei


mari cantiti de ap, ca agent de hidroliz, n mediu acid sau bazic.
n procesele de hidroliz au loc scindri ale unor legturi eterogene ca:

Reacia de hidroliz se ntlnete la un numr mare de


clase de compui organici:
 derivai halogenai;
 derivai funcionali ai acizilor
carboxilici (esteri, cloruri
acide,
anhidride
acide,
amide, nitrili);
 compui cu importan biologic (proteine, zaharide, grsimi .a.)

C X,

X = halogen

ntruct apa este un reactant slab, reacia de hidroliz necatalizat


decurge foarte ncet; din acest motiv se folosesc catalizatori acizi (H2SO4,
HCl, HBr .a.) sau catalizatori bazici (NaOH, KOH, Na2CO3 .a.).

Marea majoritate a reaciilor de hidroliz sunt reacii de substituie.


La reaciile de hidroliz particip diferite clase de compui organici,
precum: compui halogenai, esteri, amide, cloruri acide, nitrili .a.
O importan deosebit o reprezint reacia de hidroliz a compuilor
cu importan biologic (proteine, zaharide, grsimi). Astfel, la capitolul
destinat acestor compui vei studia despre hidroliza enzimatic a grsimilor, proteinelor, amidonului.
n cele ce urmeaz vor fi prezentate cteva reacii de hidroliz ale
compuilor halogenai.

50

Cyan Yellow Magenta Black pag51

*Hidroliza compu[ilor halogena]i

C X

C OH

NaOH R OH + HX
R X + HOH
NaOH
CH3 CH2 OH + NaCl
CH3 CH2 Cl + HOH
cloroetan
etanol
(clorur de etil)
(alcool etilic)
 Compuii dihalogenai geminali formeaz prin hidroliz compui
carbonilici; intermediar se obin dioli geminali instabili.

OH

H2O

OH

C=O

grup\
carbonil

diol geminal
instabil

CH = O

Hidroliza clorurii de benziliden


reprezint o metod industrial
pentru obinerea benzaldehidei.

Cl

OH
+ 2HOH 2NaOH

CH

2NaCl

Cl
clorur\ de
benziliden
Cl

CH
OH
diol geminal
instabil

H2O

benzaldehid\

OH

CH3 C CH3 + 2HOH

2NaOH

2NaCl

Cl

CH3 C CH3 CH3 C CH3


H2O

OH
diol geminal
instabil

2,2-dicloropropan

+ 2HOH 2NaOH

2NaX

C=O

Hidroliza compuilor monohalogenai reprezint o metod


pentru obinerea alcoolilor.

Dup cum s-a vzut la clasificarea compuilor halogenai, unul dintre


criteriile de clasificare se refer la numrul atomilor de halogen; n
funcie de acest criteriu, compuii halogenai sunt:
 compui monohalogenai;
 compui polihalogenai (di, tri,....).
Reacia de hidroliz a compuilor halogenai are loc prin nclzirea
compuilor halogenai cu soluii apoase ale bazelor tari (NaOH), cu rol
catalitic.
 Compuii monohalogenai formeaz prin hidroliz alcooli.

O
propanon\
(aceton\)

Compuii dihalogenai vicinali formeaz prin hidroliz dioli:


2NaOH

CH2 CH2
CH2 CH2 + 2HOH 2NaBr
Migdalele amare con]in
benzaldehid\

Br

Br

1, 2 dibromoetan

OH

OH

etandiol (etilenglicol)

 Compuii trihalogenai geminali formeaz prin hidroliz compui


(acizi) carboxilici.

51

Cyan Yellow Magenta Black pag52

O
X
OH
C OH C
X + 3HOH 3NaOH
3NaX
H2O
X
OH
OH

X
C X
X

grup\
carboxil

triol geminal
instabil

O
C

OH

Cl

OH

CH3 C Cl + 3HOH 3NaOH


CH3 C OH CH3 C
3NaCl

Cl

H2O

OH

1,1,1-tricloroetan
Reacia de hidroliz se utilizeaz n analiza chimic pentru
identificarea naturii atomului
de halogen, folosind soluie
apoas de azotat de argint,
AgNO3.

OH

acid etanoic
(acid acetic)

triol geminal
instabil

De fapt, n urma acestei reacii se obin srurile de sodiu ale acizilor


carboxilici, din cauza reaciei de neutralizare ce are loc ntre acidul carboxilic i soluia bazei alcaline utilizate.
O

CH3 C

AgNO3 + X AgX + NO 3

+ NaOH CH3 C

ion halogenur

+ H2O
ONa+

OH

acetat de sodiu

AlCl (s) alb


AgBr (s) slab-glbui
AgI (s) galben

Compuii trihalogenai vicinali formeaz prin hidroliz trioli:


3NaOH

CH2 CH CH2 + 3HOH CH2 CH CH2


3NaCl

Cl
Cl
Cl
1,2,3-tricloropropan

Aten]ie!

OH OH OH
1,2,3-propantriol
(glicerol, glicerin\)

Nu confunda reacia de hidroliz cu reacia de hidratare.

Activitatea individual\ 15
Hidratarea reprezint procesul chimic de adiie a apei la
legturi multiple.

De exemplu prin hidratarea


alchenelor se ob]in alcooli:
H+
H2C = CH2 + HOH CH3 CH2
OH

1. Se consider compuii halogenai care au denumirile:


a. clorometan; b. 1,1-dibromoetan; c. 2-cloropropan; d. 1,1,1-tricloropropan; e. 1, 3 dicloropropan.
 Reprezint formulele structurale ale compuilor indicai.
 Scrie ecuaiile reaciilor de hidroliz ale compuilor ae preciznd i
denumirea substanelor rezultate.
2. Indic structurile i denumirile compuilor clorurai care prin hidroliz formeaz substan]ele:
CH2 OH
O

; b. CH2 CH2 CH2; c.

a. H C
H

OH

OH

; d. H C

.
OH

 Denumete compuii notai cu literele ad.

Preparate anatomice
conservate `n formol

3. Formolul este o soluie de formaldehid (CH2O) cu concentraia 40%,


utilizat pentru conservarea preparatelor anatomice (figura al\turat\).
Calculeaz masa de formol obinut prin hidroliza a 34 kg diclorometan,
dac randamentul reaciei este 80%.

52

Cyan Yellow Magenta Black pag53

4. Se supun hidrolizei 118,8 g amestec echimolecular ce conine cloroetan, 1,2-dicloroetan, 1,1-dicloroetan i 1,1,1-tricloroetan. Calculeaz
volumul soluiei de NaOH 0,1 M necesar pentru hidroliza total a
amestecului.
5. n procesul de hidroliz se desfac i legturi C O . Scrie ecuaia
de hidroliz a oxidului de eten i calculeaz masa soluiei diolului format cu concentraia 60%, dac\ se utilizeaz\ 880 kg oxid de eten de puritate 80%.

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a, la studiul grsimilor, ai aflat c prin hidroliza bazic a acestora se obin
spunuri.
Grsimile sunt esteri ai glicerinei cu acizii grai trigliceride. Care sunt caracteristicile
acizilor grai?

Importan]a reac]iei de hidroliz\


innd cont de faptul c la reacia de hidroliz particip diferite clase
de compui organici, aplicaiile practice ale acestui tip de reacie sunt
foarte numeroase. Astfel, dup cum s-a vzut anterior, la hidroliza
compuilor halogenai se obin clase importante de compui organici cu
oxigen: alcooli, compui carbonilici, acizi carboxilici.
De asemenea, derivaii funcionali ai acizilor carboxilici (esteri, cloruri
acide, anhidride acide, amide, nitrili) refac prin hidroliz acidul carboxilic
de la care provin.
De exemplu, hidroliza esterilor poate avea loc:
 n cataliz acid proces reversibil, cu formarea acidului [i alcoolului corespunztor;
O

CH3 (CH2)14 COOH


acid palmitic
CH3 (CH2)16 COOH
acid stearic

Acizi gra[i frecvent `ntlni]i

+ H OH

RC

O R

+ R OH
OH

acid carboxilic

alcool

 n cataliz bazic proces ireversibil, cu formarea srii acidului i

a alcoolului corespunztor:
O

CH3 (CH2)7 CH = CH (CH2)7 COOH

acid oleic

H ,t

RC

HOH

+ NaOH R C

RC
O R

+ R OH

O Na

Hidroliza bazic a grsimilor reprezint o aplicaie practic important


a reaciei de hidroliz; grsimile sunt esteri ai glicerinei cu acizii grai, trigliceride. Prin hidroliza bazic a acestora se obin, alturi de glicerin, spunurile.
CH2 O CO R

CH2 OH

CH O CO R

+ 3NaOH CH OH

CH2 O CO R
grsime

Ob]inerea s\punului

CH2 OH
glicerin

R COONa+
+ R COONa+
R COONa+

s\ruri ale acizilor


gra[i (s\punuri)
Deoarece srurile acizilor grai se utilizeaz ca spunuri, hidroliza bazic a grsimilor s-a numit saponificare.
Reacia de hidroliz prezint importan deosebit i n procesele
biochimice care se petrec n organismele vii. Astfel, n clasa a X-a ai aflat

53

Cyan Yellow Magenta Black pag54

Care sunt produii hidrolizei acide a unei gliceride?


Enzime = catalizatori ai proceselor biochimice

Enumer principalele plante


ce au coninut bogat n amidon!

c zaharidele, proteinele i grsimile sunt compui organici cu aciune


biologic fr de care viaa nu ar exista. Aceti compui se formeaz n
urma unor reacii de policondensare, iar prin reacii de hidroliz refac
substanele din care provin.
De exemplu, amidonul (o polizaharid) are un rol deosebit de important n alimentaia omului i a animalelor, ntruct prin hidroliza enzimatic formeaz glucoza, utilizat ca surs de energie necesar proceselor
vitale; excesul de glucoz se transform n glicogen (polizaharid de rezerv pentru om i animale).
amidon

H2O
enzime

glucoz\

O2

CO2 + H2O + energie

glicogen

Pe parcursul studiului chimiei din acest an vei afla i despre importana altor reacii de hidroliz.

*REAC}II DE DIAZOTARE
Reacia de diazotare reprezint procesul chimic prin care se formeaz
+

sare de diazoniu [Ar NN]Cl din amine primare aromatice (Ar NH2).
Reacia de diazotare a fost
descoperit n anul 1858 de
chimistul P. Griess (18281888)

Srurile de diazoniu se utilizeaz n dou tipuri de reacii:


 reacii cu degajare de N2;
 reacii n care se pstreaz
azotul cu formarea legturii
N = N (reacii de cuplare)

Reacia de diazotare reprezint un proces chimic de baz pentru o categorie de substane mult utilizate coloranii azoici.
Aminele aromatice primare formeaz n reacie cu acidul azotos,
HNO2, n prezena hidracizilor, sruri de diazoniu:
+

0-5C

+ NaNO2 + 2HCl
N=N
azobenzen
Culorile strlucitoare ale azoderivailor sunt datorate absorbiei radiaiilor cu diferite
lungimi de und de ctre grupa
N=N, cunoscut din acest
motiv drept grup cromofor.

Ar NH2 + HNO2 + HCl Ar NN]Cl + 2H2O


sare de diazoniu
Acidul azotos se obine n mediu dintr-o sare a sa (azotit de sodiu)
+

NH2
NN]Cl
+ NaCl + H2O

anilin
clorur de bezendiazoniu
Dintre srurile de diazoniu, cea mai important este clorura de benzendiazoniu, utilizat n multe sinteze organice.
Srurile de diazoniu sunt stabile pn la 5C; nu se izoleaz n stare
pur pentru c sunt explozive. Srurile de diazoniu se utilizeaz direct din
mediul de reacie n care se obin, pentru prepararea coloran]ilor.

Reaciile de cuplare sunt reaciile srurilor de diazoniu cu amine aromatice sau fenoli, n urma crora se obin azoderivai, compui colorai,
cu legtur azo (N=N).
Reaciile de cuplare au loc rapid, la temperatur sczut, rezultnd
compui ce conin dou nuclee benzenice legate de o grup azo (N=N),
structur ce determin apariia culorii.

54

Cyan Yellow Magenta Black pag55

Grupele hidroxil i amino (substitueni de ordinul I) activeaz nucleul


aromatic, reaciile de cuplare avnd loc n poziiile orto i para (preponderent). Produii acestor reacii sunt utilizai drept colorani.
Exemple:
+

NN]Cl

OH
HO

CH3
CH3

CH3
CH3

para-N,N-dimetilaminoazobenzen

N,N-dimetilanilina

Un indicator uzual, metiloranjul se obine din reacia de cuplare a


N,N,-dimetilanilinei cu sarea de diazoniu a acidului sulfanilic (acid paraaminobenzensulfonic); acesta are culoarea roie n mediu acid i culoarea galben n mediu neutru sau alcalin:
N=N

CH3

HO3S

CH3

H+

HO

forma galben (mediu alcalin)


NH2

SO3H
acid sulfanilic
(acid p-aminobenzensulfonic)

Hrtia iodamidonat se utilizeaz pentru punerea n eviden a acidului azotos liber (coloraie specific albastr). n timpul diazotrii, reacia de testare
cu hrtie iodamidonat trebuie
s fie negativ.

O S
3

NN

CH3

CH3

CH3

N=N

Molecula metiloranjului are capacitatea de a-i modifica structura la


variaii ale concentraiei ionilor de hidrogen:

Role de hrtie indicator

NaO3S

N=N

NN]Cl

OH

para hidroxiazobenzen
(portocaliu)

fenol

Aminte[te-]i!
Indicatorii acido-bazici sunt
substane care au proprietatea
de a-i schimba culoarea (deci
i structura n funcie de pH-ul
soluiei (mediu acid sau bazic).
n clasele anterioare ai utilizat ca indicatori: turnesolul,
fenolftaleina, metiloranjul.

N=N

NH2

OH

CH3

H
forma roie (mediu acid)

Activitate experimental\
Sinteza metiloranjului
Diazotarea acidului sulfanilic (acid p-aminobenzensulfonic)
 ntr-un balon se introduc 5 g acid sulfanilic, 2 g Na2CO3 solid i 50 mL
ap distilat.
 Amestecul se nclzete pn se ob]ine o soluie clar i se rcete sub
jet de ap\ rece la aprox. 10C.
 Se adaug o soluie format din 2 g NaNO2 dizolvat n 5 mL ap distilat.
 Amestecul format se toarn n poriuni mici, sub agitare continu, ntr-un
pahar Berzelius ce conine 5 mL HCl conc. i 30 g ghea pisat; temperatura la diazotare nu trebuie s depeasc 5C (se poate rci cu
ghea n exterior).
 n timpul diazotrii se verific prezena acidului azotos liber cu hrtia
iodamidonat; reacia trebuie s fie negativ.
Se obine o suspensie de cristale de diazobenzensulfonat ce va fi utilizat n continuare n procesul de cuplare.

55

Cyan Yellow Magenta Black pag56

Cuplarea srii de diazoniu a acidului sulfanilic cu N, N dimetilanilina


 ntr-o eprubet se dizolv 3 mL N, Ndimetilanilin i 2 mL acid acetic

glacial.
 Soluia obinut se adaug, sub agitare puternic i continu, n soluia

srii de diazoniu preparat anterior.


 Amestecul de reacie se coloreaz n rou; se las 10 minute n repaus.
 Se adaug, sub agitare continu, 20 mL sol. NaOH 20%. Amestecul
devine portocaliu datorit formrii srii de sodiu a metiloranjului.
 Indicatorul se poate separa din mediul de reacie prin filtrare.

Colorani

OH
N=N

1-(fenilazo) naftalen-2-ol
(ro[u)

industria
cauciucurilor
medicin

cosmetic

chimie
analitic

farmacie
colorani

vopsirea
fibrelor
textile
industria hrtiei
fotografie
cinematografie

biologie
industria
pielriei i
a blnurilor

{tiai c\ ...
... anual, la nivel mondial, se
produc 600 000 t de colorani?

Reacia srii de diazoniu cu


anumite substane are loc cu
formarea unor compui greu de
obinut pe alte ci (iodobenzen,
benzonitril .a.).

Cuplarea clorurii de benzendiazoniu cu -naftol


 Dizolv ntr-un pahar Berzelius aprox. 1 mL anilin n aprox. 2 mL HCl
conc.
 Dilueaz cu ap distilat, adaug aprox. 5 g ghea pisat.
 Adaug cteva cristale de azotit de sodiu, agit i msoar permanent
temperatura (trebuie meninut sub 5C).
 Verific sfritul diazotrii cu ajutorul hrtiei iodamidonate.
 Pune paharul ntr-un vas cu ghea, iar dup cteva minute toarn
coninutul acestuia peste o soluie de -naftol (0,5 g -naftol n 5 cm3
sol. NaOH 5%).
 Las amestecul aprox. 10 min. deasupra unei bi cu ghea.
Precipitatul obinut prin cuplarea srii de diazoniu cu -naftol (n
mediu bazic) au culoarea roie.

Importan]a produ[ilor de diazotare


innd cont de cele prezentate anterior, principala utilizare a srurilor
de diazoniu const n transformarea acestora n compui utilizai drept
colorani.
Totodat, reacia de diazotare este important n sinteza de laborator
datorit proprietilor chimice ale srurilor de diazoniu, care transform
aminele primare n multe clase de compui organici (hidrocarburi,
alcooli, fenoli, compui halogenai, nitrili .a.).

Activitatea individual\ 16
1. Scrie ecuaiile reaciilor chimice indicate n urmtoarea schem
(reacii cu degajare de N2).
+

NN]Cl

+H2O
N2, HCl
+KI
N2, KCl
+NaCN
N2,NaCl
+ 2[H]
N2, HCl

fenol
iodobenzen
benzonitril
benzen

2. O monoamin primar aromatic X, formeaz prin diazotare compusul Y, care prin hidroliz la cald degaj N2 i formeaz compusul Z.
Dac s-au folosit 12,1 g amin X se degaj 2,24 L N2 (c.n.).

56

Cyan Yellow Magenta Black pag57

COOH
OH

acid salicilic
(acid 2-hidroxibenzoic)

Determin:
a. formula molecular a aminei X;
b. formulele structurale ale compuilor X, Y, Z tiind c prin oxidarea
compusului Z se obine acid salicilic (acid orto-hidroxibenzoic);
c. reacia de cuplare dintre sarea de diazoniu Y i produsul de oxidare
al compusului Z.

REAC}II DE POLIMERIZARE

Ambalaje de polietilen

n=

Mpolimer
Mmonomer

n = grad de polimerizare
Mpolimer = masa molecular a
polimerului
Mmonomer = masa molecular a
monomerului

Polimeri

inferiori
(oligomeri)
n = 210

superiori
(nali)
n = sute, mii

CH2 = CH
Z
monomer vinilic

{
{
{

Polietena (polietilena) este


un compus solid, flexibil, cu stabilitate chimic i termic ridicat; se utilizeaz pentru confecionarea obiectelor de uz casnic,
folii, saci, acoperiuri, cabluri
.a.

Omul, cu ingeniozitatea sa (studiind tainele moleculelor-gigant) a


reuit s obin pe cale sintetic materiale cu nsuiri surprinztoare,
capabile s concureze cu succes pielea, blnurile, bumbacul, mtasea,
metalele, lemnul, porelanul .a.
Dac etena gazoas se nclzete la aprox. 200C i presiune mare, se
obine o mas solid, mai mult sau mai puin transparent, ce are aceeai
compoziie procentual ca a etenei, dar cu masa molecular mult mai
mare (aprox. 50.000, fa de masa etenei 28). Acest produs numit polieten este rezultatul unei reacii de adiie repetat numit polimerizare
(limba greac poly = numeros i meros = pri).
n H2C = CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 ....
polietena (polietilena)
sau
nH2C = CH2 (CH2 CH2)n
grad de polimerizare monomer
n = sute, mii

polimer

Reacia de polimerizare este procesul prin care mai multe molecule


ale unei substane nesaturate (monomer) se unesc prin adiie repetat,
formnd un compus macromolecular (polimer).

Polimeri
+
Aditivi chimici

Mase plastice

Dac se adaug polimerilor materiale auxiliare (aditivi chimici) se


obin mase plastice. Astfel de materiale sunt: antioxidani, plastifiani, pigmeni, materiale de umplutur, stabilizatori pentru ultraviolet .a.
Polimerii cu cele mai multe aplicaii practice sunt produii de polimerizare ai monomerilor vinilici.

n CH2 = CH (CH2 CH)n


Z

57

Z = CH3, C6H5, Cl,


CN, OCOCH3

Cyan Yellow Magenta Black pag58

Aten]ie!
Masele plastice la nclzire
ard i elibereaz vapori toxici.

Principalele proprieti ale polimerilor ce fac posibil nlocuirea cu


succes a compuilor naturali sunt:
 rezisten mare fa de aciunea agenilor chimici i atmosferici;
 rezisten ridicat la rupere, ndoire, ntindere;
 izolatori termici i electrici;
 insolubili n solveni obinuii;
 prelucrare prin presare i turnare;
 tragere n foi i fire.
n funcie de natura polimerului se disting dou tipuri de mase plastice.

{tiai c\ ...

Termoplastice

... obinerea maselor plastice


a nceput n jurul anilor 1860,
dup ce firma american Phelan
& Collander, care se ocupa de
producerea mingiilor de biliard,
a oferit un premiu de 10000
USD celui care va descoperi un
substituent pentru fildeul din
care erau fcute mingiile?

 se prelucreaz la cald,

prin presare i turnare


 se trag n foi i fire

Termorigide
 se prelucreaz la rece
 se ntresc la cald

Masele plastice nlocuiesc cu succes materialele clasice (unele rare i


scumpe) n fabricarea articolelor tehnice, ambalajelor, articolelor textile
(mbrcminte, fibre) i nclminte, n industria constructoare de maini, aeronautic, comunicaii. n acelai timp, masele plastice au permis
realizarea unor materiale noi, necunoscute, cu proprieti superioare
celor clasice i de nenlocuit n multe domenii de activitate. n tabelul ce
urmeaz sunt prezentai cei mai importani monomeri vinilici, polimerii
corespunztori i utilizrile lor:

Tabelul 2.3. Monomeri vinilici mai importan]i i utilizrile polimerilor lor

Monomer
CH2 = CH2
eten

CH2 = CH

Polimer

(CH2 CH2)n
polieten
(polietilen)

(CH2 CH)n

Cl
cloroeten
(clorur de vinil)

Cl
policlorur de vinil

CH2 = CH

(CH2 CH)n

CN
acrilonitril

CN
poliacrilonitril

CH2 = CH
OCOCH3
acetat de vinil
CH2 = CH
C6H5
stiren (fenileten)

(CH2 CH)n
OCOCH3
poliacetat de vinil

(CH2 CH)n
C6H5
polistiren

Utilizri
Polietena de densitate joas se folosete pentru ambalaje,
saci, folii, pungi, sticle .a.
Polietena de densitate nalt este utilizat pentru confecionarea obiectelor de uz casnic, a jucriilor, evilor, conductelor, izolatorilor electrici .a.
n funcie de aditivii utilizai exist:
PVC rigid folosit pentru piese la instalaii sanitare, izolatori
electrici, piese pentru industria constructoare de maini,
butelii, evi .a.
PVC flexibil utilizat pentru mbrcminte, nclminte (piele sintetic), discuri, covoare, pardoseli, linoleum, izolatori.
Poliacrilonitrilul se utilizeaz pentru obinerea unor fibre sintetice (PNA), covoare, esturi, obinerea cauciucului sintetic.
Poliacetatul de vinil prezint adezivitate bun fa de numeroase materiale: hrtie, cauciuc, piele, sticl. Este utilizat la
obinerea adezivilor (ex.: aracet), a lacurilor, vopselelor, la
apretarea textilelor.
Polistirenul este folosit pentru ambalarea obiectelor fragile,
izolatori pentru perei, confecionarea unor vase, rezervoare,
izolatori termici, jucrii.

58

Cyan Yellow Magenta Black pag59

Masele plastice ntrite cu


fibr de sticl sunt suficient de
rezistente pentru a putea fi folosite la fabricarea caroseriilor.
Dac n timpul prelucrrii
masele plastice sunt amestecate cu gaze, se obin spume elastice, utilizate pentru: izolarea
termic a cldirilor, pentru izolarea mpotriva zgomotelor,
pentru ambalaje.
Polimetacrilatul de metil (stiplex, sticl organic) este un
material plastic transparent,
putnd fi utilizat n locul sticlei;
este mai uor de modelat dect
sticla, este termorezistent i
mai puin casant.
Polimeri

mase
plastice

elastomeri

fibre
sintetice

Industria
chimic

Materiale de construcii

Medicin

Domenii de utilizare
a maselor plastice

Industria
ambalajelor

Industria construciilor
de maini i autovehicule
a nregistrat cel mai mare
ritm de asimilare a maselor
plastice (aprox. 44% anual)

Industria
aerospaial

Agricultur

Electrotehnic
i electronic

Aria larg a utilizrii i rspndirii maselor plastice duce la apariia


problemelor legate de distrugerea acestora. Materialele plastice nu sunt
biodegradabile, de aceea nu sunt distruse de bacterii. Spre deosebire de
metale, sticl sau hrtii, reciclarea acestor polimeri sintetici nu este un
proces economic, dar cercetri n acest sens se fac continuu. n prezent,
cele mai multe deeuri din materiale plastice sunt ngropate sau arse,
vaporii fiind ns toxici.

*COPOLIMERIZAREA. CAUCIUCURI SINTETICE


Copolimerizarea reprezint polimerizarea concomitent a dou sau
mai multe tipuri de monomeri.
nA + mB [(A)n(B)m]z
monomeri copolimer

Obiecte din cauciuc sintetic

{tiai c\ ...
... fabricarea cauciucului sintetic a avut drept rezultat o foarte
mare economie de munc? Astfel,
pentru obinerea a 100.000 de
tone de cauciuc natural trebuie
prelucrai aprox. 27 de milioane
de arbori de cauciuc, de pe o
suprafa de 120.000 de ha, consumnd munca a 100.000 de
oameni, timp de cinci ani.
Pentru fabricarea industrial a
aceleiai cantiti de cauciuc sintetic, 1500 de oameni trebuie s
lucreze maxim un an.

Nevoile din ce n ce mai mari de cauciuc au stimulat, ntre cele dou


rzboaie mondiale, cercetrile tiinifice i industriale, care au culminat
cu producia pe scar larg a unor compui macromoleculari cu proprieti
asemntoare cauciucului natural, numii cauciucuri sintetice. Aceast
categorie cuprinde grupul de elastomeri (polimeri sintetici ce pot fi prelucrai asemntor cauciucului natural).
Cauciucurile sintetice se obin prin polimerizare i copolimerizare.
Cele mai utilizate cauciucuri ob]inute prin polimerizare sunt:
(CH2 CH = CH CH2)n
cauciuc polibutadienic

(CH2 C = CH CH2)n
CH3
cauciuc poliizoprenic

Cei mai importani elastomeri obinui prin copolimerizare sunt


copolimerii butadienei. n tabelul 2.4 sunt prezentate cele mai utilizate
cauciucuri sintetice obinute prin copolimerizarea butadienei cu ali
monomeri.

59

Cyan Yellow Magenta Black pag60

Tabelul 2.4. Cauciucuri sintetice ob]inute prin copolimerizare

Monomeri

Copolimeri
[(CH2 CH = CH CH2)x (CH2 CH)y]n

H2C = CH

C6H5

C6H5
stiren

cauciuc butadien-stirenic (Carom 35)


CH3

CH3
H2C = CH CH = CH2
butadien

[(CH2 CH = CH CH2)x (CH2 C)y]n

H2C = C

C6H5

C6H5
-metilstiren

cauciuc butadien--metilstirenic (Carom 1500)

H2C = CH

[(CH2 CH = CH CH2)x (CH2 CH)y]n

CN
acrilonitril

CN
cauciuc butadien-nitrilic (Buna N)

Protecie anticorosiv

Benzi
transparente

Construcii

Garnituri,
furtunuri,
curele .a.

Domenii de utilizare
a cauciucurilor

{tiai c\ ...
... indienii americani au utilizat termenul de cauciuc de la
cuvntul cahutchu (copacul
care plnge sau lacrimile copacului) dup modul de obinere; pe coaja copacului se face
o cresttur adnc, din care se
scurge n picturi lichidul lptos (latexul). n 1770, renumitul
chimist
Joseph
Priestley
(17331804) i-a dat numele rubber (care s-a pstrat n limba
englez) pornind de la faptul c
o bucat de cauciuc natural
poate terge urmele de creion.

Articole sanitare
i produse
farmaceutice

Adezivi

Echipamente
de laborator

Anvelope

Articole de
uz casnic

Echipamente
electroizolante
i de protecie

Activitate de documentare
Utiliznd sursele de documentare specifice, ntocmete un eseu
despre polimerii studiai, pe care l poi intitula Masele plastice, cauciucul natural i sintetic materiale deosebit de importante n viaa cotidian. Planul de lucru poate cuprinde:
 date istorice privind masele plastice i cauciucul natural/sintetic
 obinerea maselor plastice/ cauciucurilor sintetice materii prime
 tipuri de mase plastice/cauciucuri sintetice
 proprieti fizice i mecanice ale maselor plastice i cauciucurilor
 masele plastice/cauciucuri sintetice n ara noastr
 utilizrile maselor plastice i ale cauciucului natural i sintetic

Activitatea individual\ 17
1. Polietena se obine prin polimerizarea etenei, utilznd mai multe procedee (presiune nalt, presiune joas .a.). Considernd c se obin 8,4 t
polimer la un randament de 80%, calculeaz:
a. volumul de monomer necesar, la 1000 atm i 100C, pentru obinerea
celor 8,4 t polimer; b. masa molar a polimerului, dac n = 1000.

60

Cyan Yellow Magenta Black pag61

Fibre poliacrilonitrilice (melana)

2. Clorura de vinil se obine industrial prin adiia HCl la acetilen.


Pentru acest procedeu se utilizeaz 914,286 m3 acetilen (c.n.) de puritate 98% (n volum), la un randament al reaciei de obinere a clorurii de
vinil de 90%. Clorura de vinil obinut se polimerizeaz cu un randament
de 80%. Calculeaz:
a. masa de polimer obinut utiliznd volumul de acetilen indicat;
b. volumul de acid clorhidric (c.n.) utilizat, tiind c se folosete un
exces de 20%;
c. gradul de polimerizare al polimerului, dac masa molecular a acestuia variaz ntre 25.000 i 250.000.
3. Prin polimerizarea a 368 kg acrilonitril, la un randament de 90%, se
obin 265 kg poliacrilonitril. Calculeaz puritatea monomerului utilizat.
4. Pentru obinerea cauciucului butadien-stirenic se realizeaz copolimerizarea butadienei cu stirenul. O prob\ de cauciuc cu masa de 790 g
se arde i rezult 630 g ap. Calculeaz raportul molar butadien:stiren.
5. a. Calculeaz raportul molar butadien:acrilonitril din cauciucul sintetic ce conine 60% butadien i 40% acrilonitril.
b. Determin coninutul procentual n azot al copolimerului.
6. Prin copolimerizarea butadienei cu -metilstirenul, n raport molar
3:1, se obin 150 t cauciuc butadien--metilstirenic. Calculeaz masele
necesare din cei doi monomeri.

Anvelopele sunt confec]ionate


din cauciuc sintetic

REAC}II DE CONDENSARE
n general, n sens larg, n chimia organic, prin reacii de condensare
se nelege procesul chimic care are loc cu stabilirea unei noi legturi
chimice ntre atomi ce aparin unor molecule organice identice sau diferite.
n funcie de natura compuilor ce particip la proces, reaciile de condensare pot avea loc
ca:
 reacii de substituie au loc
frecvent cu formarea unor
molecule mici: ap, hidracizi
.a. al\turi de compu[i organici.
 reacii de adiie (sunt mai
rare)

Astfel, o parte important a reaciilor studiate pn acum la chimia


organic pot fi incluse n categoria reaciilor de condensare.
Pe parcursul acestui an vei mai studia reacii de condensare cu importan fundamental n existena noastr, la capitolul 3 Compui cu importan biologic. La acest capitol vei afla despre reaciile de condensare
ale aminoacizilor ce au loc cu formare de peptide i proteine, precum i
despre reaciile de condensare ale monozaharidelor, n urma crora se
formeaz compui vitali, ca: zaharoza, amidonul, celuloza .a.
n particular, n sens restrns, cnd se vorbete n chimia organic
despre reacii de condensare, se fac referiri la condensrile compuilor
carbonilici, att ntre ei, ct i cu alte substane, cum ar fi: compuii ce
conin azot, compuii aromatici .a.
n cele ce urmeaz vor fi studiate reacii de condensare ale compuilor
carbonilici, innd cont de importana acestora att teoretic, pentru
nelegerea noiunilor ulterioare, ct i practic, prin utilizrile produilor
rezultai:
 Condensrile compuilor carbonilici ntre ei
 Condensrile compuilor carbonilici cu compui aromatici

61

Cyan Yellow Magenta Black pag62

C C

Condensarea compu[ilor carbonilici ntre ei

Funcioneaz drept component metilenic numai aldehidele


i cetonele care au n poziia
atom de hidrogen (grupe de
tipul CH3, CH2 sau CH)

Aldehidele i cetonele se pot condensa ntre ele, n cataliz acid sau


bazic, cu participarea a dou molecule de compus carbonilic, identice sau
diferite; acestea particip la reacie fie prin grupa C=O , fie prin grupa
metilenic\, respectiv atomul de hidrogen din poziia [i astfel se numesc:
Componenta carbonilic = compusul carbonilic reacioneaz
prin grupa C=O .
Componenta metilenic

= aldehida sau cetona care particip


cu atom de H din poziia

Se disting dou tipuri de condensri ale compuilor carbonilici ntre ei:


condensarea aldolic i condensarea crotonic.
H
aldolic\

C=O

(adi]ie)

+ CC

component\
carbonilic\

Condensare

OH

(adi]ie-eliminare)

C=O

component\
carbonilic\
Aldolii, respectiv cetolii sunt
compui organici cu funciune
mixt i i formeaz denumirea
din numele funciunilor organice din structura lor:
ALDOL=ALDEHID+ALCOOL
CETOL=CETON+ALCOOL

compus hidroxicarbonilic
(aldol, cetol)
H2O

component\
metilenic\

+ H2 C C

CCC

component\
metilenic\

compus carbonilic
, nesaturat

+ H2O

n exemplele ce urmeaz se vor utiliza prescurtrile: component carbonilic = c.c. i component metilenic = c.m.
Condensarea acetaldehidei cu ea nsi are loc n prezena unei soluii
diluate de NaOH cu formarea aldolului corespunztor; prin nclzirea
acestuia n prezena unei concentraii mai mari de catalizator (NaOH)
aldolul trece n compus crotonic:
H

O
CH3 C

OH

condensare
aldolic\

CH2 C

c.c.
Aldehida crotonic se obine
direct din acetaldehid dac se
folosete iniial o concentraie
mai mare de baz sau temperaturi ridicate.

CCC

crotonic\

CH3 CH
C CH2 C

hidroxibutanal
(aldol)

c.m.

H2O
O
CH3 C

condensare
crotonic\

H2 CH C

c.c.

O
H

c.m.

62

H2O

=
CH3 C
CH=CH
C
H
2 butenal
(aldehida crotonic\)

Cyan Yellow Magenta Black pag63

Propanona formeaz prin condensare cu ea nsi -hidroxiceton,


care prin nclzire duce la formarea unui compus crotonic:

HC
H

O
C H
H

OH

HCH2
H

CH3

Nu pot
funciona
drept
componente
metilenice

C=O +

C=O

CH3

condensare
aldolic\

CH3 C CH2 C CH3


O
CH

H3 C

c.m.

c.c.

4hidroxi4 metil2 pentanon\


(cetol, diacetonalcool)

OH H
=

CH3 C CH C CH3

t
H2O

CH3 C
C=CH C CH3

CH3

CH3
O
4metil3penten2on\
(oxid de mesitil, izopropilidenaceton\)
Condensarea aldehidelor cu cetone are loc att aldolic ct i crotonic;
n condiii blnde, se izoleaz uneori produsul aldolic, produsul principal
fiind cel de condensare crotonic.

C=O

Modelul structural al
formaldehidei

n aceste reacii aldehida


funcioneaz preponderent drept
component carbonilic, iar cetona component metilenic (grupa C=O de tip aldehid este
mai reactiv dect cea de tip
ceton\).

OH

H
HCH2

H
+

H
metanal
(c.c.)

H2 C CH2 C CH3

C=O
CH3
propanon\
(c.m.)

O
4hidroxi2butanon\

H2 C
C=CH C CH3

H2O

O
3buten2on\ (metil-vinil-ceton\)

Activitatea individual\ 18
1. Identific printre urmtorii compui carbonilici pe cei care pot funciona drept component metilenic la condensarea aldolic\:
a. fenilacetaldehid; b. 2metilpropanal; c. butanon; d. 2,2dimetilpropanal.
2. Scrie formulele produilor de condensare aldolic i crotonic ce se
formeaz ntre urmtorii compui carbonilici, preciznd rolul fiecruia:
a. metanal + propanal; b. benzaldehid + etanal; c. etanal + butanon.

1. a, b, c.
2. a.
H

C=O

CH3 CH2 C

H
metanal (c. c)

OH
cond.
aldolic\

H2 C CH C
CH3

propanal (c. m)

O
H

H2O

H2C = C C
CH3

2-metilpropenal
(aldehid\ metacrilic\)

63

Cyan Yellow Magenta Black pag64

b.

CH=O

CH=CH C
H

O
+ CH3 C
H
benzaldehid\ (c.c)

Butanona prezint dou poziii diferite drept componente


metilenice.

H2O

etanal (c.m)

3fenilpropenal (aldehid\ cinamic\)

c. Etanalul funcioneaz preponderent drept component carbonilic,


iar butanona component metilenic.
OH

O
CH3 C + CH3 CH2 C CH3

{tiai c\ ...
Acroleina (propenalul) este
substana care are mirosul
rnced, specific uleiului folosit
la pr\jiri succesive?

CH3 O

etanal (c. c)

CH3 CH CH C CH3

butanon\ (c. m)

4hidroxi3metil2pentanon\

CH3 CH=C C CH3

H2O

CH3 O

3metil3penten2on\

OH

O
H
c.c
H2O

CH3 CH CH2 C CH2 CH3

CH3 C + CH3 CCH2 CH3

O
c.m

5hidroxi3hexanon\

CH3 CH=CH C CH2 CH3


O
4hexen3on\

Condensarea compuilor carbonilici cu substane aromatice


Elice confec]ionat\ din novolac

NOVOLAC
OH

OH

OH

OH
CH2

CH2
CH2

CH2

Substan solid cu structur


filiform.
Proprieti termoplastice
Are temperatur de nmuiere
n intervalul 90-120C.
Solubil n alcool; sub forma
soluiei alcoolice se folosete
ca vopsea anticorosiv i pentru obinerea lacurilor.

Aldehidele i cetonele inferioare dau reacii de condensare cu substane aromatice; n acest sens, prezint interes practic deosebit condensarea fenolului cu formaldehida. n funcie de condiiile de reacie (mediu
acid sau bazic / temperatur\), se obin compui hidroxilici diferii care,
prin policondensare formeaz rinile fenolformaldehidice (fenoplaste).
n mediu acid (HCl) se formeaz derivai dihidroxilici ai difenilmetanului:
OH
OH
OH

CH2
H+

+ CH2 O rece

H2O

fenol

formaldehid\

o,o dihidroxidifenilmetan
HO

CH2

p,p dihidroxidifenilmetan

64

OH

Cyan Yellow Magenta Black pag65

BACHELITA
CH2
OH
CH2

OH
CH2

CH2

CH2

OH
CH2

Prin policondensarea acestor compui n poziiile orto i para ale


nucleului aromatic se formeaz un compus macromolecular cu structur
filiform, numit novolac.
n mediu bazic (NaOH) la rece, n soluie apoas, se formeaz alcooli
hidroxibenzilici.

CH2
OH

CH2

CH2

OH

CH2

CH2

OH

OH

OH

OH
CH2

Substan solid cu structur


tridimensional
Insolubil n solveni
Infuzibil (nu se topete prin
nclzire)
Proprieti electroizolante deosebite
Rezisten\ mecanic i chimic

Prafuri de presare

+ 2 CH2 O

CH2OH

HO
rece

CH2OH
fenol

alcool
o hidroxibenzilic

alcool
phidroxibenzilic

La nclzire, prin policondensarea alcoolilor hidroxibenzilici n poziiile


orto, orto i para ale nucleului benzenic se formeaz un compus macromolecular cu structur tridimensional, numit bachelit.

Materiale de presare

R\[ini fenolformaldehidice
Cleiuri
[i chituri

Materiale
plastice
stratificate

Fenoplaste

Materiale
anticorosive

Poroplaste
(materiale
plastice
poroase)

R\[ini
Novolacuri

Rezoli

Lacuri

(Lectur\)
Sub aceast denumire se cunosc produii de condensare ai fenolului
cu formaldehida. Aceti compui pot fi considerai primii polimeri sintetici utilizai n industrie.
Rinile fenolformaldehidice au fost obinute pentru prima dat de
Adolf Bayer n 1872. Mai trziu, chimistul Arthur Smith, n 1899, public
primul patent pentru obinerea rinilor fenolformaldehidice, n scopul
substituirii ebonitei cu un material electroizolator.
Reacia de policondensare dintre fenol i formaldehid a fost mult studiat de Lee Handrik Backeland, care a pus bazele acestui proces tehnologic, aplicat prima dat n anul 1907. Producia de rini fenolformaldehidice s-a dezvoltat rapid, astfel nct, n anul 1944, producia mondial
ajunsese n jur de 175.000 tone.
Astzi se fabric un numr foarte mare de tipuri de rini fenolformaldehidice pentru care componenta aromatic utilizat poate fi: compus
din clasa fenolilor, rezorcin\, anilin\, iar ca aldehid se folosete n special formaldehida sau furfurolul. Producia nsumat de rini fenolformaldehidice se datoreaz domeniilor variate de utilizare: lacuri, rini,
adezivi, pulberi de presare, spume .a.
Cteva din domeniile de utilizare ale rinilor fenolformaldehidice
sunt prezentate n schema alturat.

65

Cyan Yellow Magenta Black pag66

REAC}II DE HIDROGENARE-REDUCERE
Hidrogenarea i reducerea sunt procese chimice prin care se introduce hidrogenul n moleculele compuilor organici care prezint una
sau mai multe legturi multiple.
Reaciile de hidrogenare sunt reacii de adiie prin care se desfac, n
prezena hidrogenului, dublete electronice din legturi multiple omogene, de tipul:
CnH2n + H2 CnH2n + 2
alchen
alcan
H2C = CH2 + H2 H3C CH3
eten
etan
 cataliz eterogen (Ni, Pt,
Pd fin divizat)
 temperatur: 200C
 presiune: 80200 atm

C=C ,

CC,

N = N

Reaciile de hidrogenare sunt caracteristice hidrocarburilor care au n


molecula lor legturi multiple: alchene, alcadiene, alchine, arene .a.
Hidrogenarea acestor sisteme are loc n special n cataliz eterogen,
folosind metale fin divizate (Ni, Pt, Pd), n condiii de temperatur i presiune adecvat.

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a, la studiul hidrocarburilor ai aflat despre acest tip de
reacie; astfel, ai studiat adiia hidrogenului la hidrocarburile nesaturate (alchene, alchine) i la hidrocarburile aromatice.

Activitatea individual\ 19

Modelul structural al etenei

{tiai c\ ...
... obinerea comercial a
margarinei (anul 1910) a fost
un real succes al industriei chimice alimentare ?

1. Reprezint formulele structurale pentru hidrocarburile ale cror denumiri sunt:


a. eten; b. 2-buten; c. izobuten; d. acetilen; e. benzen; f. naftalen.
2. Scrie ecuaiile reaciilor de adiie a hidrogenului, preciznd condiiile
de reacie, pentru hidrocarburile de la ex. 1. Denumete compuii
rezultai.
3. Demonstreaz prin calcul c prin adiia hidrogenului la hidrocarburi,
coninutul procentual de hidrogen al moleculei se mrete.
4. Un amestec gazos (c.n.) cu raportul molar eten\: acetilen\: hidrogen= 1: 1: 4 se trece peste un catalizator de Ni. Determin\: a. varia]ia
procentual\ de volum a amestecului; b. masa de eten\ din amestec dac\
la arderea acestuia se consum\ 1200 L aer (20% O2). c. num\rul de moli
de etan ce se ob]in din 12 moli amestec gazos ini]ial.
5. Un amestec echimolecular format din dou alchene omoloage cu
masa de 98 g ocup la 27C i 1 atm un volum de 49,22 dm3. Identific\
alchenele [i calculeaz volumul de hidrogen (c.n.) necesar hidrogenrii
totale a amestecului de alchene, dac se folosete un exces de 20% (vol)
H2 fa de cel necesar stoechiometric.
O aplicaie practic important pentru hidrogenarea catalitic a dublei
legturi C = C o constituie obinerea margarinei din uleiurile vegetale.

66

Cyan Yellow Magenta Black pag67

Grsimile vegetale (uleiurile de floarea-soarelui, msline, alune) au n


structura lor legturi duble C = C . Prin hidrogenarea uleiurilor (compui
nesaturai) se obin grsimi vegetale solide (compui saturai). Aceste
grsimi purificate, amestecate cu lapte, vitamine (A, D), colorani alimentari i ali aditivi se comercializeaz sub diferite tipuri de margarin.
Despre hidrogenarea grsimilor lichide vei mai afla i la capitolul destinat compuilor cu importan biologic.

Margarina

*Reac]ii de reducere
Sistem reductor

Donor de
protoni
(H+)

Donor de
electroni
(e)

Aminte[te-]i!
Metalele care reacioneaz
cu baze tari prezint caracter
amfoter (Zn, Al).

n sintezele de laborator se
utilizeaz frecvent un reductor
selectiv, hidrura de litiu i aluminiu (LiAlH4) sub forma unor
soluii n eter; LiAlH4 n reacie
cu apa sau cu alcoolii degaj
hidrogen.

Nitroderivaii sunt compui


organici care au n structura lor
una sau mai multe grupe nitro
(NO2), legate de atomii de carbon ai radicalului hidrocarbonat.

N
O
grupa nitro are n structura sa
i o legtur coordinativ

Reaciile de reducere sunt reacii de adiie prin care se desfac, n


prezena hidrogenului, dublete electronice din legturile multiple
eterogene, de tipul:
C = O,

C = N ,

C = S,

C N,

N=O

Reaciile de reducere pot avea loc astfel:


 n condiii catalitice asemntoare reaciilor de hidrogenare, cu H2
molecular n prezena metalelor fin divizate (Pd, Pt, Ni)
 n prezena unor sisteme reductoare formate din:
donori de electroni (metale: Na, K, Zn, Sn, Al, Fe .a.).
donori de protoni (acizi minerali, alcooli, ap, acizi carboxilici .a.)
Printre sistemele reductoare frecvent utilizate n reaciile de reducere se remarc cele formate din:
 metale alcaline (Na, K) i alcooli inferiori (CH3OH, C2H5OH)
 metale (Fe, Sn, Zn, Al) i acizi minerali (HCl, H2SO4)
 metale (Zn) i ap sau NaOH
Reaciile de reducere sunt mult mai des ntlnite i mai importante din
punct de vedere practic att pentru industria chimic, ct i pentru
biochimie.
n cele ce urmeaz vor fi prezentate reacii de hidrogenare cu importan practic, respectiv, reducerea nitroderivailor i reducerea compuilor carbonilici.
La capitolul destinat compuilor cu importan biologic vei studia
reaciile de reducere ale monozaharidelor (glucoz i fructoz).

Reducerea nitroderiva]ilor. Reducerea nitrobenzenului


Principala proprietate chimic a nitroderivailor (R NO2) const n
reducerea grupei nitro, reacia reprezentnd o metod important pentru
obinerea aminelor primare, n special aromatice. Din acest motiv, metoda se aplic n mod deosebit pentru reducerea nitroderivailor aromatici.
reducere
Ar NO2
Ar NH2
nitroderivat
amin aromatic
aromatic
primar

Reducerea nitrobenzenului reprezint cea mai utilizat metod pentru


obinerea anilinei amina aromatic cu cele mai multe aplica]ii practice.

67

Cyan Yellow Magenta Black pag68

Datorit volumului mic al


ionului H+, acesta se leag coordinativ de molecula apei, for+
mnd ionul hidroniu (H3 O).
+
HCl + H2O H3 O + Cl

{tiai c\ ...
... Anilina (fenilamina, aminobenzenul) a fost obinut prima
dat n 1826 prin distilarea
uscat a indigoului i a fost
numit kristallyn; n 1834 a fost
izolat de Runge din gudronul
de crbune i denumit kyanol.
... negru de anilin este cel
mai utilizat colorant de culoare
neagr.

NO2

NH2
+ 3H2

+ 2H2O

nitrobenzen
anilin
Dac se utilizeaz ca sistem reductor Fe i HCl, procesele chimice
care au loc sunt:
Fe Fe2+ + 2e donor de electroni
+
HCl H + Cl donor de protoni
NO2
NH2
+

+ 6 H + 6e

nitrobenzen
anilin
Anilina reprezint o materie prim important n practica industrial.
Principalele domenii de utilizare ale acesteia sunt date `n schema de mai jos.
Colorani (aprox. 40 de
colorani de larg circulaie
se obin prin intermediul
anilinei)

Antioxidani

NH2

Anilina

SO2NH2
4-aminobenzensulfonamida
(bactericid)

+ 2H2O

Medicamente clasa
sulfamidelor

Materie prim pentru


obinerea unor
substane organice
frecvent utilizate

Detergeni de tip
neionic
(biodegradabili)

Reducerea compu[ilor carbonilici


Aminte[te-]i!
Sistemul reduc\tor este
format din:
donor de protoni (ap,
acizi, alcooli)
donor de electroni (metale)

CH3 OH + Na CH3 ONa+ +

1
H
2 2

Reacia se desfoar n condiii diferite, folosind:


 H2 / catalizator metalic (Ni, Pt, Pd)
 H provenit din reacia sodiului cu alcool (sau alte sisteme reduc\toare)
H

RC

HH

Ni

H
aldehid\

OH H

H
alcool primar

H
Adiia hidrogenului la compuii carbonilici reprezint una
dintre metodele importante de
obinere a alcoolilor.

R C R

HH

Ni

OH H

ceton\

alcool secundar

68

Cyan Yellow Magenta Black pag69

Activitatea individual\ 20
Scrie ecua]iile reac]iilor de adi]ie a hidrogenului la etanal [i propanon\; denume[te produ[ii de reac]ie.

O
etanal

etanol

CH3 C CH3 + H2 CH3 CH CH3


=

Acetona un solvent cu multiple


aplica]ii practice

+ H2 CH3 CH2 OH

CH3 C

OH

propanon\

2 propanol

Reducerea grupei carbonil o vei utiliza mai trziu la studiul compuilor


cu importan biologic, respectiv la reducerea glucozei i fructozei.

*Activitatea individual\ 21

Acetona constituie materia prim\


important\ pentru ob]inerea sticlei
organice (plexiglas)

1. Utiliznd reaciile de reducere prezentate anterior, justific urmtoarele afirmaii n legtur cu aceste procedee chimice:
a. prin reducere se micoreaz coninutul de oxigen al unei molecule;
b. prin reducere se elimin total oxigenul din molecula unui compus
organic;
c. prin reducere se schimb natura unei funciuni oganice, n sensul
scderii valenei grupei funcionale.
2. Pentru obinerea tetralinei, important agent degresant, se hidrogeneaz catalitic naftalina. Se obine un amestec ce conine n procente de
mas 80% tetralin, 12% decalin i 8% naftalin. Calculeaz conversia
util, conversia total\ i randamentul hidrogenrii naftalinei la tetralin.
3. Un compus carbonilic de tip ceton formeaz prin reducere cu sodiu
i metanol un compus care conine 64,86 %C. Determin:
a. formula molecular i structural a substanei A;
b. masa de sodiu necesar pentru reducerea total a 2 moli de compus
carbonilic.
4. Prin hidrogenarea azobenzenului se obine hidrazobenzenul, care formeaz\ n urma unei reacii de transpoziie benzidina, conform reaciilor:
N=N

reducere

(Zn + NaOH)

azobenzen
NH NH
NH2

hidrazobenzen

SO3H
acid naftionic

NH NH
hidrazobenzen

transpoziie

H2N

NH2

benzidinic

benzidin

Benzidina se folosete dup diazotare la ambele grupe, la obinerea colorantului azoic Rou de Congo, prin cuplarea srii de diazoniu a benzidinei cu acidul naftionic (acid 1-amino-naftalin-4-sulfonic). Scrie
formula structural\ a colorantului Rou de Congo.

69

Cyan Yellow Magenta Black pag70

5. O metod important pentru obinerea ciclohexanolului, utilizat pentru sinteza fibrei sintetice nailon-6, const n hidrogenarea catalitic a
fenolului. n acest proces se obine un amestec de ciclohexanol i ciclohexanon. Dac s-au folosit 56,4 g fenol i se consum 1,6 moli H2, calculeaz raportul molar ciclohexanol:ciclohexanon din amestecul de
reacie. Ecuaiile reaciilor sunt:
OH

OH

+ 3H2

es\turi din nailon

ciclohexanol
OH

OH

+ 2H2

tautomerie

ciclohexanon

REAC}II DE OXIDARE
n sinteza organic sunt importante procesele de oxidare incomplet i oxidrile degradative.

Reaciile de oxidare total


arderile sunt procesele chimice care stau la baza utilizrii
hidrocarburilor drept combustibil. Despre cldura de ardere
i puterea caloric a combustibililor ai aflat la studiul hidrocarburilor, n clasa a X-a.

Benzina utilizat\ drept


combustibil pentru autoturisme
con]ine ca hidrocarbur\ de baz\
izooctan (2,2,4-trimetilpentan)

Reaciile de oxidare sunt procesele chimice care decurg n prezena


agenilor oxidani, a oxigenului din aer sau a altor substane; oxidarea
este un proces foarte complex, care se ntlnete la majoritatea claselor
de compui organici, decurgnd n moduri foarte variate.
Reaciile de oxidare se ntlnesc la un numr mare de clase de compui organici: hidrocarburi (alcani, alchene, alchine, arene), compui cu
grupe funcionale (alcooli, aldehide .a.). Un interes deosebit prezint
oxidrile biochimice ale compuilor cu importan biologic, oxidrile
biochimice care au loc n organismul uman.

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a, ai ntlnit reacia de oxidare la toate tipurile de hidrocarburi studiate, precum i n cazul alcoolilor i al unor compui cu
importan biologic (oxidarea glucozei).
Reaciile de oxidare decurg n mai multe moduri:
 oxidarea complet (arderea) cu formarea CO2, H2O .a.;
 oxidarea incomplet (oxidare) are loc cu conservarea catenei, formndu-se compui cu grupe funcionale care conin oxigen: alcooli, aldehide, cetone, acizi .a.;
 oxidarea degradativ are loc cu ruperea unor legturi chimice dintre atomii de carbon din catena compusului, rezultnd amestecuri de substane cu numr mai mic de atomi de carbon;
 autooxidarea produii intermediari ai oxidrii constituie catalizatori
ai procesului de oxidare (autooxidarea aldehidelor, rncezirea grsimilor).

70

Cyan Yellow Magenta Black pag71

Oxidarea compuilor organici


se realizeaz n condiii diferite
Oxidarea cu O2 din aer
n condiii catalitice
(metale, oxizi metalici,
sruri) la temperaturi i
presiuni ridicate

Propanul este hidrocarbura de


baz\ ce intr\ `n compozi]ia gazului
utilizat drept combustibil `n
zonele care nu dispun de gaz
metan

Prin oxidare:
 se introduce oxigen ntr-o

molecul
 se mrete coninutul n oxi-

gen al unei molecule


 se schimb natura unei grupe

funcionale n sensul creterii


valenei
 se micoreaz coninutul de
hidrogen al unei molecule

Oxidarea cu ageni oxidani.


Sistemele oxidante furnizeaz
oxigenul necesar unor procese
de oxidare; frecvent se folosesc:
 K2Cr2O7 n mediu acid
 KMnO4 n mediu acid
 KMnO4 n mediu slab bazic

Oxidarea cu sruri complexe


ale unor metale tranziionale
 reactiv Tollens
 reactiv Fehling

Activitatea individual\ 22
1. Utiliznd cunotinele dobndite n clasa a X-a referitoare la procesele de oxidare ale unor compui organici, reprezint ecuaiile reaciilor
de oxidare care indic:
a. reacii de ardere (hidrocarburi, alcooli);
b. reacii de oxidare incomplete cu conservarea catenei (oxidarea blnd
a alchenelor, oxidarea acetilenei, oxidarea toluenului, a xilenilor .a.);
c. reacii de oxidare degradativ cu formarea unor compui cu numr
mai mic de atomi de carbon (alchene, arene .a.).
2. Scrie ecuaiile reaciilor de oxidare a unor compui care reprezint:
a. oxidarea unei alchene care formeaz doi acizi diferii;
b. oxidarea unei alchene care are loc cu formarea unei cetone i a unui
acid;
c. oxidarea alchenei care duce la formarea 1,2-propandiolului;
d. oxidarea unei arene care formeaz acidul benzoic.
3. Identific printre reaciile de oxidare studiate procesele chimice cu importan practic, indicnd i utilizrile compuilor rezultai.

Oxidarea etanolului

B\uturi ce con]in etanol `n diferite


propor]ii

Organizaia Mondial a Sntii include etanolul n rndul


drogurilor.

Etanolul (alcoolul etilic), CH3 CH2 OH, cunoscut pretutindeni sub


numele de alcool, este componenta specific tuturor buturilor alcoolice.
Etanolul acioneaz asupra organismului provocnd, dup o stare
euforic, o aciune depresiv, diminuarea capacitilor mintale, urmat\ de
anestezie i, n cantit\]i mai mari, de com i moarte.
Pe de alt parte, etanolul are efect toxic asupra organismului i prin
compuii de oxidare (acetaldehida) `n care se transform pe cale enzimatic, prin metabolizarea la nivelul ficatului:

71

Cyan Yellow Magenta Black pag72

oxidare

CH3 CH2 OH CH3 C


enzimatic

soluii
2

Cr2O7
(portocaliu)

Cr3+
(verde)

etanol
etanal (acetaldehid)
Consumul excesiv de alcool are ca efect mbolnvirea ficatului
ciroza; aceast afeciune este ireversibil, provocnd distrugerea ficatului
i, n consecin, moartea.
Oxidarea etanolului se poate face utiliznd sistemele oxidante frecvent
utilizate:
 K2Cr2O7/mediu acid
 KMnO4/mediu acid
Oxidarea etanolului cu soluia acid de dicromat de potasiu constituie
testul de alcoolemie pentru conductorii auto. Fiolele utilizate n acest
sens conin o soluie acid de K2Cr2O7. n prezena etanolului din buturi,
2
culoarea specific ionului Cr2O7 (portocalie) se modific n verde, culoare
specific ionului Cr3+; acesta se formeaz n momentul oxidrii etanolului.
O

K Cr O /H SO

2
2 7
2
4
CH3 CH2 OH
CH3 C

etanol

acetaldehid

Activitate experimental\

Aparat pentru testul de alcoolemie

Oxidarea etanolului cu exces


de soluie acid de K2Cr2O7
duce la formarea acizilor carboxilici.

Oxidarea etanolui cu K2Cr2O7/H2SO4


 Prepar ntr-o eprubet un amestec oxidant amestecnd aprox.
3 mL soluie de dicromat de potasiu cu un volum aprox. egal de H2SO4
diluat (20%).
 Adaug n eprubeta cu amestec oxidant aprox. 2 mL etanol.
 nclzete uor eprubeta, urmrind cu atenie modificrile (miros,
culoare). Ce observi?
Prin oxidarea etanolului cu soluia acid de dicromat de potasiu, apare
mirosul de mere verzi caracteristic acetaldehidei, iar culoarea portocalie
a soluiei iniiale se schimb n verde.
Ecuaia reaciei este:
O

3CH3 CH2 OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3CH3 C

+ K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O


H

Rezolv singur!
Analizeaz procesul redox al reaciei de oxidare a etanolului cu soluie
acid de K2Cr2O7.
 Oxidarea etanolului cu soluia acid de permanganat de potasiu
(KMnO4) are loc mai energic, ducnd la formarea acidului acetic.
KMnO4/H2SO4

CH3 CH2 OH CH3 C


OH

etanol

72

acid acetic (acid etanoic)

Cyan Yellow Magenta Black pag73

Activitate experimental\
Oxidarea etanolului cu KMnO4/H2SO4
 Introdu ntr-o eprubet aprox. 2 mL soluie KMnO4 i 2 mL etanol.
 nclzete la fierbere amestecul de mai sus.
 Adaug cu aten]ie aprox. 3 mL H2SO4 conc. i continu nclzirea.

soluii
MnO4
(permanganat)
(violet)

Mn2+
(incolor)

Prezena acidului acetic se va recunoate dup mirosul caracteristic.


Procesul chimic care are loc este:

5CH3 CH2OH + 4KMnO4 + 6H2SO4 5CH3 COOH + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 11H2O


O reacie de oxidare important a soluiilor diluate de etanol repreRezolv singur!
zint
fermentarea oxidativ a acestora n prezena bacteriilor mycoderma
Analizeaz procesul redox
de oxidare a etanolului cu aceti, care se g\sesc n aer. Oxidarea este catalizat de o enzim numit
alcooloxidaz, prezent n cultura de bacterii.
soluie acid de KMnO4.
O
enzime
CH3 CH2 OH + O2 CH3 C
+ H2O
OH

Arderea etanolului are loc cu


degajare mare de cldur, acesta fiind un combustibil valoros.
Costurile pentru obinerea lui
sunt nc mai mari dect n cazul
metanolului. rile cu pmnturi arabile disponibile pentru
creterea recoltelor care asigur zahrul sau amidonul necesare obinerii etanolului sunt
interesate n folosirea etanolului ca i combustibil.

Sta]ie de alimentare cu etanol

Autovehiculele folosesc drept


combustibil i etanol.

{tiai c\ ...
... arderea etanolului duce la
aprox. 70% mai mult cldur/L
dect combustia benzinei?

Astfel, prin fermentaia vinului se obine oetul, un condiment cu 36%


acid acetic.

Activitatea individual\ 23
1. Arderea alcoolilor n aer are loc cu flacr luminoas, albstruie, fr
fum, cu degajarea unei mari cantiti de cldur.
CH3OH + 3/2O2 CO2 + 2H2O + Q
Metanolul are putere caloric ridicat; fiind mai ieftin dect benzina,
poate fi utilizat drept combustibil cu eficien mare. Inconvenientul
major l constituie toxicitatea lui. Calculeaz cantitatea de cldur care
se degaj la arderea a 5L metanol ( = 0,8 g/cm3), tiind c puterea caloric a metanolului este 224 kcal/mol.
2. Se consider un amestec echimolecular de metanol i etanol cu masa
de 195 g. Calculeaz: a. compoziia procentual masic a celor doi alcooli;
b. volumul de aer (20% O2) necesar arderii amestecului.
3. Calculeaz volumul soluiei de K2Cr2O7 0,5 M n mediu acid, necesar
obinerii a 132 g acetaldehid, dac randamentul reaciei de oxidare
este 60%.
4. Se supun fermentaiei alcoolice 2000 kg must cu un coninut de 18%
glucoz. Calculeaz concentraia n alcool etilic a vinului obinut, dac
se transform 80% din glucoz.
C6H12O6 2CH3 CH2 OH + 2CO2
glucoz
etanol
5. Se oxideaz 460 g soluie etanol 20% cu o soluie acid de KMnO4.
Calculeaz: a. volumul soluiei de KMnO4 2M, necesar oxidrii etanolului; b. masa de soluie 6% care se poate obine din acidul acetic rezultat,
dac randamentul reaciei de oxidare este 80%.

73

Cyan Yellow Magenta Black pag74

APLICA}II

a.

b.
CH3

c.

CH2Cl
CH2Cl

CH2Cl
CHCl2
CH3

d.

4. O hidrocarbur aromatic mononuclear A cu


8,7% H este supus transformrilor din schema de
mai jos:
h
B D
A + Cl2
HCl

+ HOH
= 75%

Determin:
a. formulele structurale ale compuilor A, B, D;
b. volumul de clor, n condiii normale, pentru a
obine 759 g substan B;
c. masa de substan D, dac randamentul de
transformare al substanei B n D este 75%.

+ HNO
H2SO4

3
A
B

KMnO4
H2SO4

CCl3

CH2Cl

*5. Se consider schema:

1. Completeaz corespunztor spaiile libere:


a. Halogenarea are loc prin reacii de........... i
reacii de substituie.
b. Prin nitrare se substituie atomul de H cu grupa funcional ...........
c. Reacia de polimerizare este o reacie de..........
repetat i produsul reaciei este un.......... utilizat
pentru mase plastice.
d. Prin alchilarea Frield-Crafts se obin.......... i
se formeaz legturi................
2. Alege afirmaia / afirmaiile corect / corecte:
a. Freonii sunt derivai fluoroclorurai ai metanului ce distrug stratul de ozon al atmosferei.
b. Prin alchilarea benzenului cu propen se
obine propilbenzen.
c. Policlorura de vinil se utilizeaz pentru obinerea fibrelor sintetice de tip PNA.
d. Reacia de reducere reprezint procesul chimic de adiie a hidrogenului la legturile multiple
eterogene.
e. Reacia de ardere reprezint un proces de oxidare incomplet.
3. Prin clorurarea orto-xilenului la lumin cu Cl2
n raport molar orto-xilen : clor = 1:2 se obin majoritar compuii:

KMnO4
H2SO4

+ HNO
H2SO4

3
C
D

Hidrocarbura mononuclear aromatic A conine 90,56%C. Determin substanele notate cu


litere tiind c:
nitrarea lui A are loc cu formarea unui singur
mononitroderivat ce conine 9,26% N;
compusul C este un acid pentru care 0,664 g
acid se neutralizeaz cu 80 mL soluie NaOH 0,1 M
i are masa molecular 166;
compusul D este produsul unic al oxidrii lui
B sau al nitrrii lui C.
*6. Prin alchilarea anilinei cu oxid de eten se
obin 2740 kg N-hidroxietilanilin, la un randament al reaciei de 80%. Calculeaz masa de anilin
necesar, dac puritatea acesteia este 90%.
*7. Un compus carbonilic alifatic A ce conine
28,57% oxigen reacioneaz cu reactivul Tollens.
a. Identific compusul carbonilic.
b. Masa de argint depus\ de 168 g compus A,
dac randamentul reaciei de oxidare este 80%
*8. Un mol de izobuten se oxideaz cu soluie
neutr de KMnO4 / Na2CO3 0,01 M.
Calculeaz:
a. volumul soluiei de KMnO4;
b. masa precipitatului brun rezultat la oxidare.
*9. Colorantul cunoscut sub numele de galben
de alizarin R se obine prin diazotarea p-nitroanilinei i cuplarea srii de diazoniu cu acidul ortohidroxibenzoic (acid salicilic). Scrie formula structural a acestui colorant i indic denumirea tiinific a acestuia.
*10. Aldehida cinamic\ (-fenilacroleina sau 3-fenil-2-propenal) este componentul principal al uleiului
eteric de scorioar. Se poate obine prin condensarea crotonic a benzaldehidei cu acetaldehida.
a. Scrie ecuaia reaciei de obinere a aldehidei
cinamice.
b. Calculeaz compoziia procentual elementar a acestui compus.

74

Cyan Yellow Magenta Black pag75

c. Determin masa soluiei de acetaldehid 40%


necesar pentru a obine 1320 g de aldehid cinamic de puritate 80%.
*11. Ciclohexanona, intermediar important n
obinerea fibrelor sintetice de tip relon, se obine
prin dou metode:
oxidarea cu aer a ciclohexanului
dehidrogenarea catalitic a ciclohexanolului.

a. Scrie ecuaiile reaciilor chimice pentru cele


dou procedee.
b. Calculeaz volumul de aer (20% O2 c.n.) pentru a obine 1960 L ciclohexanon ( = 0,9 g/cm3)
la un randament al reaciei de 90%.
c. Determin volumul de hidrogen (c.n.) rezultat
prin al doilea procedeu, atunci cnd se obine aceeai
cantitate de ciclohexanon ca la punctul b.

TEST DE EVALUARE
1. Alege termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:
a. Adiia bromului la acetilen are loc cu formarea .............(1, 2-dibromoetanului / 1, 1, 2, 2-tetrabromoetanului).
b. Prin alchilarea benzenului cu propen se obine.......... (propilbenzen / izopropilbenzen).
c. La oxidarea etanolului cu ........... se formeaz acetaldehid (K2Cr2O7 / H2SO4 / KMnO4 / H2SO4).
d. Poliacrilonitrilul se utilizeaz pentru fabricarea......... (fibrelor sintetice / maselor plastice).
e. Freonii sunt compui........... ai metanului (fluorurai / fluoroclorurai).
2. Stabilete corespondena dintre compuii coloanei A i afirmaiile indicate n coloana B, nscriind n
dreapta cifrelor din coloana A, literele corespunztoare din coloana B:
Br

1. .... CH3CCH3

a. se folosete pentru a obine pielea sintetic

CH3
2. .... CH3COOH
3. .... CH2=CHCl
4. .... CH3CH=O
5. .... Produii reaciilor de alchilare cu oxid de
eten.

b. este produsul oxidrii etanolului


c. se formeaz n fiola ce testeaz alcoolemia
d. se obine prin adiia HBr la izobuten
e. sunt compui tensioactivi

3. Justific, utiliznd ecuaiile reaciilor chimice, afirmaiile:


a. Adiia Br2 la hidrocarburi nesaturate (alchene, alchine) constituie test de nesaturare.
b. Alchilarea bezenului cu eten duce la formarea unui intermediar, care prin dehidrogenare formeaz
stirenul.
*c. Colorantul galben de alizarin se obine prin cuplarea srii de diazoniu a p-nitroanilinei cu acidul
2-hidroxibenzoic (acid salicilic).
*d. Alcoolii hidroxibenzilici, intermediari ai fenoplastelor de tip bachelit, se obin prin condensarea
fenolului cu formaldehida n mediu bazic.
4. La trecerea unui amestec de 0,8 L (c.n.) de 1-buten i n-butan printr-un vas cu soluie de brom,
masa vasului crete cu 1,12 g. Calculeaz procentul de butan i 1-buten din amestec.
*5. Formolul reprezint o soluie de formaldehid cu concentraia 40%, utilizat pentru conservarea
preparatelor anatomice. Calculeaz masa de formol care se obine prin hidroliza diclorometanului obinut
prin clorurarea a 448 m3 CH4, tiind c att randamentul reaciei de clorurare ct i cel de hidroliz este
80%.

75

Cyan Yellow Magenta Black pag76

3 COMPU{I CU IMPORTAN}| BIOLOGIC|.


NO}IUNI DE BIOCHIMIE
Proteinele i zaharidele, alturi de grsimi, sunt componente fundamentale ale celulei
vii animale sau vegetale.

Modelul structural (generat de


computer) pentru ADN

Aminte[te-]i!
Funciuni organice simple
studiate (substane care conin un singur tip de grup
funcional):
X (F, Cl, Br, I)
OH
NH2

C=O
O

C
H

GENERALIT|}I
Denumirea de compui naturali este atribuit frecvent compuilor
organici care se gsesc n organismele vii. Aceste substane conin n
structura lor diverse grupe funcionale ntlnite la clasele de compui
organici studiate.
Dintre compuii naturali, mai importani sunt: aminoacizii, proteinele,
zaharidele, acizii nucleici (ADN, ARN), grsimile .a. Fr prezena acestor clase de compui organici viaa nu ar fi posibil.
Muli dintre compuii naturali au mase moleculare relative foarte mari.
Moleculele care au masa molecular relativ peste 10 000 se numesc
macromolecule. Macromoleculele sunt eseniale n toate etapele vieii.
Dup cum ai aflat pe parcursul studiului chimiei organice, macromoleculele se pot forma din molecule mai mici care se unesc ntre ele, eliminnd adesea molecule de ap; n consecin, acest proces implic ca tip de
reacie policondensarea. Dac n structura unui compus macromolecular se
repet aceleai molecule mici, macromoleculele rezultate se cunosc sub
denumirea de polimeri; moleculele mici din care sunt constituii polimerii se
numesc monomeri. Att polimerii naturali, ct i cei sintetici au mase moleculare relative de ordinul milioanelor. Bumbacul, cauciucul, lemnul, lna
.a. sunt materiale polimerice naturale; polietilena, policlorura de vinil
(PVC) sunt exemple de polimeri sintetici pe care i-ai studiat.
Proteinele constituie o clas foarte important a compuilor naturali;
ele se gsesc n toate esuturile vii ale plantelor i animalelor. esutul
uman, esuturile psrilor i ale petilor sunt alctuite din proteine; de
asemenea, drojdiile, mucegaiurile i bacteriile au n compoziia lor proteine. n plante, acestea se gsesc n cantiti mai mici.
Proteinele sunt eseniale pentru meninerea structurii i funcionrii
normale a tuturor organismelor vii.
Structural, din punct de vedere al naturii grupelor funcionale, proteinele sunt poliamide; unitile de baz din care acestea se formeaz sunt
aminoacizii care se unesc, rezultnd lanuri poliamidice prin eliminarea
moleculelor de ap. Aminoacizii fac parte din categoria compuilor
organici cu funciuni mixte.

Substanele organice n molecula crora se afl dou sau mai multe


grupe funcionale diferite sunt cunoscute sub numele de compui
organici cu grupe func]ionale mixte.
Pe lng aminoacizi, vei studia, tot din categoria compuilor organici
cu grupe func]ionale mixte, zaharidele ce formeaz macromolecule naturale de tipul amidonului, celulozei, glicogenului, acizilor nucleici .a.

76

Cyan Yellow Magenta Black pag77

IZOMERIA OPTIC|
Studiul acestui tip de izomerie ofer\ posibilitatea unei n]elegeri profunde a comport\rii specifice a unor compu[i organici naturali, n special
n reac]iile lor biochimice.

Aminte[te-]i!
Izomerii sunt compu[i organici care au aceea[i formul\ molecular\,
dar structuri diferite [i, n consecin]\, propriet\]i fizice [i chimice
diferite.
Bazele concep]iei structurii
spa]iale a moleculelor organice
au fost puse de Vant Hoff [i Le
Bel (1874); ei au emis ipoteza
structurii tetraedrice a atomului de carbon [i astfel ia na[tere
un capitol important al chimiei
organice - stereochimia.

Un plan de simetrie este un


plan imaginar care mparte o
molecul\ (obiect) n a[a fel
nct cele dou jum\t\]i s\ fie
imaginea n oglind\ a uneia fa]\
de cealalt\. Orice molecul\ ce
prezint\ plan de simetrie este
simetric\ (achiral\).

oglinda

Fig. 1 Cnd mna dreapt\ se afl\


`n dreptul unei oglinzi,
imaginea pe care o vezi
este mna stng\. Verific\!

Izomerii se mpart n dou\ mari grupe, dup\ modul n care se pot pune
n eviden]\ deosebirile dintre ace[tia.
Tipuri de izomerie
Izomeria de structur\

Stereoizomeria

Izomerii care au atomii lega]i


n diferite aranjamente
 Izomeria de caten\
 Izomeria de pozi]ie
 Izomeria de func]iune

Izomerii care au atomii lega]i


n acela[i mod (acelea[i leg\turi),
dar difer\ prin dispozi]ia relativ\ a
leg\turilor n spa]iu
 Izomeria geometric\
 Izomeria optic\

Structura spa]ial\ a moleculei reprezint\ modul de aranjare a atomilor


n spa]iul tridimensional.

Izomeria optic\
Acest tip de izomerie se ntlne[te la substan]ele ale c\ror molecule
sunt asimetrice.
Un obiect este asimetric dac\ el nu se poate suprapune peste imaginea sa
n oglind\ prin mi[c\ri de transla]ie sau de rota]ie (sunt nesuperpozabile).
Obiectele, respectiv moleculele asimetrice se numesc chirale, cuvnt
care n limba greac\ (cheir) nseamn\ mn\, ntruct mna stng\ [i
mna dreapt\ nu sunt superpozabile (ele se afl\ n rela]ia obiect - imagine,
n oglind\ fig. 1).
Chiralitatea este un fenomen frecvent n via]a de toate zilele; corpul
uman este chiral, din punct de vedere structural, cu inima n stnga [i ficatul n dreapta. Majoritatea obiectelor din jurul nostru sunt chirale: casele,
plantele, copacii, instrumentele muzicale [.a.m.d.

77

Cyan Yellow Magenta Black pag78

Molecula chiral\ [i imaginea sa din oglind\ constituie o pereche de


enantiomeri (limba greac\ enantio = opus).

Enantiomerii sunt stereoizomeri care se afl\ `n rela]ia obiect [i imaginea sa n oglind\.


O cauz\ frecvent\ a chiralit\]ii o constituie existen]a n structura moleculei a atomului de carbon asimetric (chiral).

Atomul de carbon asimetric (chiral) este un atom de carbon


tetraedric legat de patru atomi diferii sau de grupe diferite de atomi.
Oglind\

Molecula 2-cloropropanului are


plan de simetrie [i `n consecin]\
este achiral\
Carbon chiral [i imaginea `n oglind\

{tiai c\ ...
Un enantiomer al unui
compus organic numit limonen
are mirosul portocalelor, iar
cel\lalt enantiomer al l\milor?
Un enantiomer al compusului organic numit carvon\ are
mirosul chimenului, iar cel\lalt
enantiomer are miros de ment\.

Molecula ce con]ine astfel de atomi de carbon, nu posed\ nici centru


[i nici plan de simetrie. De exemplu, cei doi enantiomeri ai acidului lactic
(acidul -hidroxipropionic), CH3CHCOOH, se pot prezenta prin
OH
formulele de configura]ie, conform reprezentrii.
Oglind\

Propriet\]ile enantiomerilor. Activitate optic\

Enantiomerii au:
 puncte de fierbere [i de topi-

re identice;
 aceia[i indici de refrac]ie;
 solubilitatea n aceia[i sol-

ven]i [.a.m.d.

Faptul c\ unele substan]e


rotesc planul luminii polarizate
a fost descoperit n anul 1815 de
fizicianul francez Jean Baptiste
Biot.

Propriet\]ile fizice ale enantiomerilor sunt identice; singura deosebire


o constituie comportarea acestora fa]\ de planul luminii polarizate (fig. 2).
Cnd un fascicul de lumin\ str\bate un enantiomer, acesta rote[te
planul luminii polarizate; cei doi enantiomeri rotesc planul luminii polarizate n sens contrar, dar cu acela[i num\r de grade:
 enantiomerul care rote[te planul luminii polarizate spre dreapta se
nume[te dextrogir, se noteaz\ cu d sau (+).
 enantiomerul care rote[te planul luminii polarizate spre stnga se
nume[te levogir, se noteaz\ cu l sau ().
Substan]ele care au proprietatea de a roti planul luminii polarizate se
numesc optic active; aceast\ proprietate se nume[te activitate optic\.

lumin\ plan-polarizat\

solu]ia unui
enantinomer

rota]ia

Planul luminii polarizate este rotit de un singur enantinomer

78

Cyan Yellow Magenta Black pag79

ntruct existen]a enantiomerilor se pune n eviden]\ prin metode


optice, cei doi izomeri se numesc [i izomeri optici sau antipozi optici.
Un amestec echimolecular al celor doi enantiomeri este optic inactiv
[i se nume[te amestec racemic; se noteaz\ () sau dl.
Valoarea unghiului de rota]ie al planului lumini polarizate (fig. 2)
m\surat cu ajutorul polarimetrului depinde de natura compusului cercetat, temperatur\, grosimea stratului str\b\tut, densitate, concentra]ie.
surs\
de lumin\

lumin\
nepolarizat\

Activitatea optic\ a enantiomerilor este caracterizat\ prin rota]ie specific\, m\rime ce se calculeaz\ din valoarea unghiului de rota]ie:
[] =
lc

Pentru solu]ii:

Pentru substan]e pure: [] =


l d

polarizor

lumin\
polarizat\

Fig. 2 Lumina este alc\tuit\


din unde electromagnetice
care oscileaz\ ntr-un
num\r infinit de plane ;
cnd un fascicul de lumin\
este trecut printr-un
dispozitiv numit polarizor,
trec numai undele ce
oscileaz\ ntr-un plan; acest
fascicul se nume[te lumin\
plan-polarizat\.

[] = rota]ia specific\;
= unghiul nregistrat la
polarimetru;
l = lungimea stratului
str\b\tut (n cm);
c = concentra]ia solu]iei
exprimat\ n g/100 mL;
d = densitatea (g/cm3).

Compu[ii naturali optic activi apar n natur\ ca enantiomeri distinc]i;


produ[ii de sintez\ chimic\ sunt amestecuri racemice.
De exemplu, bromurarea acidului propionic duce la formarea unui
amestec racemic, acid() -bromopropionic.
COOH

COOH

2 CH2 + 2 Br2

COOH

H C Br + Br C H

2HBr

CH3
acid propionic

CH3
CH3
acid() -bromopropionic

Extindere
Exist\ [i compu[i care au n molecul\ mai mul]i atomi asimetrici.
Num\rul enantiomerilor pentru un compus chiral se calculeaz\ n func]ie de
num\rul atomilor de carbon asimetrici (n).
2n = num\rul enantiomerilor
2n
= num\rul perechilor de enantiomeri
2

Propriet\]ile fiziologice ale


enantiomerilor sunt diferite:
 (-) nicotina natural\ este mult
mai toxic\ dect (+) nicotina
sintetic\
 numai (-) morfina natural\
are propriet\]ile drogului cunoscut sub acela[i nume.

De exemplu, compusul ob]inut prin adi]ia acidului hipocloros la


2-buten\ prezint\ doi atomi de carbon asimetrici.
*
*
H3CCH=CHCH3 + HOCl H3CCH CHCH3
2- buten\
OH Cl
22
2
= 2 perechi
2 = 4 enantiomeri [i
3-cloro-2-butanol
2

79

Cyan Yellow Magenta Black pag80

Formulele de proiec]ie ale celor 4 enantiometri sunt:


(1)
CH3
HO C H
Cl C H

(2)
CH3
H C OH
H C Cl

CH3
CH3
Perechea I (+, )

(3)
CH3

(4)
CH3

HO C H

H C OH

H C Cl

Cl C H

CH3
CH3
Perechea a II a (+, )

Rela]iile dintre cei patru stereoizomeri sunt:


(1) [i (2)
Enantiomeri
(3) [i (4)

cis-alchena

Diastereoizomeri sunt: (1) sau (2) fa]\ de (3) sau (4)

Diastereoizomerii sunt stereoizomeri care nu se afl\ n rela]ii


obiect imagine n oglind\.

trans-alchena
Alchenele care prezint\ izomerie
geometric\ sunt diastereoizomeri

Izomerii geometrici cis [i


trans sunt diastereoizomeri.

n cazul n care cei doi atomi de carbon asimetrici au structur\ identic\


au aceia[i substituen]i lega]i la atomi de carbon asimetrici num\rul
enantiomerilor se reduce la jum\tate; un astfel de compus prezint\ trei
stereoizomeri: o pereche de enantiomeri [i o form\ mezo inactiv\ din punct
de vedere optic datorit\ compens\rii interne, numit\ mezoform\ (fig. 3).
De exemplu, acidul tartric (acidul 2,3-dihidroxibutandioic) are 2 atomi
de carbon asimetrici cu aceia[i substituen]i
*
*
HOOC CH CH COOH
OH OH
Formulele de proiec]ie ale stereoizomerilor sunt:
COOH
H C OH

Planul de
simetrie

HO C H

COOH
HO C H
H C OH

COOH

COOH

Perechea de enantiomeri
acidul () tartric
Fig. 3 Acidul mezotartric planul
de simetrie este situat `ntre
C2 [i C3

COOH
H C OH
H C OH
COOH
Mezoform\ (molecul\ achiral\)
acidul mezotartric

Chimistul german Emil Fischer a introdus ( anul 1891) formule ce


indic\ aranjamentul spa]ial al grupelor n jurul atomilor chirali, numite
formule de proiec]ie Fischer; pentru aceste contribu]ii a fost recompensat cu premiul Nobel n 1902.
Izomeria optic\ are o importan]\ deosebit\ n sistemele biologice.
Compu[ii naturali ce con]in atomi de carbon asimetrici se g\sesc sub
forma unui singur stereoizomer (enantiomer). Astfel, aminoacizii, proteinele, zaharidele [i al]i compu[i naturali apar sub forma unui singur
izomer steric optic activ, deoarece reac]iile n care se transform\ ace[ti
compu[i n celulele organismelor vii sunt catalizate de enzime biocatalizatori a c\ror ac]iune este stereospecific\, adic\ se formeaz\ molecule
asimetrice sub forma unui singur enantiomer.

80

Cyan Yellow Magenta Black pag81

AMINOACIZI
Defini]ie. Tipuri de aminoacizi naturali
Aminoacizii sunt compui organici cu grupe func]ionale mixte, care
conin n molecula lor grupe amino (NH2) i grupe carboxil (COOH) .

Reprezentarea structurii unei proteine produsul policondens\rii


aminoacizilor

Glicina model structural

Aminoacizii care intr n compoziia proteinelor sunt aminoacizi


compui n care att grupa amino, ct i grupa carboxil sunt legate la
acelai atom de carbon.
O

R CH C
OH
NH2
Un numr de 20 -aminoacizi se gsesc frecvent n structura proteinelor. Cei 20 de -aminoacizi constituie alfabetul proteinelor.
Distribuia lor calitativ i cantitativ ntr-o protein\ determin caracteristicile ei chimice, valoarea ei nutritiv i funciile sale metabolice n
organism. Dintre cei 20 de -aminoacizi care se ntlnesc frecvent n proteine, organismul uman i al vertebratelor sintetizeaz 12 -aminoacizi
numii aminoacizi neeseniali; ceilali 8 -aminoacizi, numii aminoacizi
eseniali, trebuie introdui prin alimentaie.
n tabelul 3.1 sunt prezentate formulele unor aminoacizi mai des ntlnii.
Tabelul 3.1. Tipuri de - aminoacizi naturali

Denumirea
biochimic\

Denumirea [tiin]ific\

Formula de structur\
a aminoacidului

Abrevierea

Glicocol
(Glicin)

Acid aminoetanoic
Acid aminoacetic

Gli

CH2

Alanin

Acid 2-aminopropanoic
Acid - aminopropionic

Ala

NH2
H3 C CH

Acid 2-amino-3-metilbutanoic
Acid - aminoizovalerianic

Val

NH2
H3 C CH CH

Valin

COOH
COOH

CH3 NH2
HOOC

CH2

CH

Acid asparagic Acid 2-aminobutandioic


(Acid aspartic) Acid - aminosuccinic

Asp

Acid glutamic

Acid 2-aminopentandioic
Acid - aminoglutaric

Glu

Acid 2,6-diaminohexanoic
Acid , - diaminocapronic

Lis

Acid 2-amino-3-tiopropanoic
Acid - amino - -tiopropionic

Cis

CH2
SH

NH2

Acid 2-amino-3- hidroxipropanoic


Acid -amino-- hidroxipropionic

Ser

CH2

CH

OH

NH2

Lisin
Cistein
Serin

COOH

HOOC

CH2

COOH

NH2
CH2 CH

COOH

NH2
CH2

CH2

CH2

CH2

NH2

81

CH

CH

NH2
COOH
COOH

COOH

Cyan Yellow Magenta Black pag82

La analiza celulelor [i ]esuturilor s-au pus n eviden aproximativ 150 de aminoacizi n


form liber (n microorganisme) sau combinat, care nu se
gsesc n proteine.

Dup numrul grupelor funcionale, aminoacizii pot fi clasificai ca:


 neutri
 acizi (aciditate redus\)
 bazici (bazicitate redus\)

{tiai c\ ...
... Un grunte de polen conine aproximativ:
 15% proteine;
 19 tipuri de enzime i coenzime;
 15% zaharide;
 5% grsimi i uleiuri ce
conin n jur de 16 acizi
grai;
 peste 10 vitamine diferite;
 pigmeni ce coloreaz
polenul;
 25 % pulbere ce conine elementele : Ca, Cu, Fe, K, Mg,
Mn, Na, P, S, Si, Ti .a.;
 10% ap.

Activitatea individual\ 1
1. Scrie formulele aminoacizilor ale cror denumiri sunt:
a) Acid aminoizocapronic (Leucin Leu);
b) Acid amino- - fenilpropionic (Fenilalanin Fen);
c) Acid - amino- - hidroxibutiric (Treonin-Tre).
2. Clasific aminoacizii din tabelul 3.1 [i pe cei de la exerciiul anterior
(ex. 1) n funcie de numrul grupelor amino i carboxil.

monoaminomonocarboxilici (aa neutri):


Gli, Ala, Val, Leu, Fen
diaminomonocarboxilici (aa bazici): Lis
monoaminodicarboxilici (aa acizi): Asp, Glu
hidroxiaminoacizi: Ser, Tre
tioaminoacizi: Cis

Aminoacizi
(aa)

Dintre aminoacizii prezentai anterior, sunt aminoacizi eseniali: Val,


Lis, Cis, Tre, Leu, Fen.

Cu excep]ia glicinei, to]i -aminoacizii sunt optic activi, deoarece au


un atom de carbon asimetric.
H

H
H2N
R

COOH

HOOC

NH2
R

Aminoacizii naturali (din proteine) apar]in seriei L (rotesc planul


luminii polarizate spre stnga).

Propriet\]ile fizice ale aminoacizilor


Aminoacizii sunt substane solide, cristalizate, cu puncte de topire ridicate (peste 250C), solubile n ap, insolubile n solveni organici.
Proprietile fizice ale aminoacizilor sunt tipice cristalelor ionice,
deoarece att n stare solid, ct i n soluie, aminoacizii prezint o structur de sare intern, numit amfion (ion dipolar).
~n stare solid\, aminoacizii se
afl\ sub form\ de amfioni.
n soluie apoas, aminoacizii
exist `n propor]ie mare sub
form de amfion, alturi de mici
cantiti de cation i anion ale
aminoacidului.

CH
NH2

aminoacid

82

COOH

CH
+

COO

NH3

amfionul aminoacidului

Cyan Yellow Magenta Black pag83

Cationul aminoacidului
R CH COOH
+

NH3

Amfionul aminoacidului

R CH COO
+

NH3

Anionul aminoacidului
R CH COO
NH2

Aminte[te-]i!
Amfionul se formeaz datorit proprietilor celor dou
grupe funcionale:
 grupa COOH cedeaz
H+, avnd caracter acid;
+
 grupa NH2 accept H ,
avnd caracter bazic.

PROPRIET|}ILE CHIMICE ALE AMINOACIZILOR


Reac]iile aminoacizilor cu solu]ii de acizi [i baze.
Caracterul amfoter
Datorit structurii amfionice, aminoacizii au caracter amfoter, adic n
mediu acid se comport ca baze (accept protoni), iar n mediu bazic se
comport ca acizi (cedeaz protoni).
n mediu acid:
R

CH

COO + H3+ O

NH3
amfionul
aminoacidului
n mediu bazic:

R CH COO + HO
HO

CH

H +H
COOH
H22O
O

NH3
cationul
aminoacidului
R

NH3
amfionul
aminoacidului

CH

COO + HOH
OH

NH2
anionul
aminoacidului

Datorit acestei comportri, la adugarea unor cantiti mici de acizi


sau baze, acestea sunt neutralizate (ca n transformrile prezentate anterior) i astfel pH-ul soluiilor respective se menine aproximativ constant;
soluiile care se comport `n acest mod se numesc soluii tampon i sunt
utilizate n domeniul biochimic.

Aminte[te-]i!
+

pH = lg[H3O]

Mediu

acid pH <7
neutru pH =7
bazic pH >7

Activitatea individual\ 2
 Precizeaz structurile pe care le au urmtorii aminoacizi la valorile
indicate ale pH-ului:
c) Lisin la pH = 2;
a) Glicin la pH =1;
b) Alanin la pH =12;
d) Acid asparagic la pH =13.

Activitate experimental\

Rol\ hrtie indicator pentru


testarea mediului acido-bazic

Caracterul amfoter al aminoacizilor


 Pune n 23 eprubete cantiti mici din aminoacizii pe care i identifici
n laboratorul de chimie (de care dispui cu acordul profesorului).
 Adaug 23 mL de ap pentru solubilizarea aminoacizilor.
 Verific pH-ul fiecrei soluii cu ajutorul indicatorilor (role de hrtie
pentru pH, soluii).
 Adaug n eprubetele cu soluii de aminoacizi cte o pictur de
soluie HCl diluat sau o pictur de soluie de NaOH diluat.
 Verific pH-ul soluiilor obinute dup adugarea unor mici cantiti de
soluii de acizi sau baze, utiliznd aceiai indicatori.
Se constat\ c\ pH-ul nu se modific\, culoarea indicatorilor este aceea[i
cu cea ob]inut\ `n cazul solu]iilor anterioare.

83

Cyan Yellow Magenta Black pag84

Activitate experimental\

{tiai c\ ...
... Termenul de betain se refer la derivatul de trimetilamoniu al glicinei i a fost atribuit
deoarece acest compus se gsete `n sfecla de zahr (Beta
vulgaris-saccharifera).

Aminoacizii prezint\ propriet\]ile chimice ale grupei COOH, att


comune cu acizii minerali, ct [i specifice; astfel pot participa la formarea de:
 Sruri

OH
R CH COO + NaOH
R CH COONa
Na + HOH
+

NH3
NH2
sarea de sodiu a aminoacidului
amfionul aminoacidului
 Esteri
H+

R CH COO + ROH H
R CH COOR
HOH
OR + H
H

n organismele vii, decarboxilarea aminoacizilor este produs


de anumite microorganisme
(Bacterium coli).

Identificarea aminoacizilor
1. Reacia cu sulfat de cupru
 Pune ntr-o eprubet o cantitate mic de aminoacid.
 Adaug 23 mL de ap pentru dizolvarea aminoacidului.
 Pune cteva picturi dintr-o soluie de sulfat de cupru. Se va observa
apariia unei coloraii caracteristice, albastru intens.
2. Reacia cu clorur feric
 Se repet experimentul anterior, folosind n locul sulfatului de cupru o
soluie de clorur feric, FeCl3 acidulat. Se observ apariia unei coloraii roii, specific\ aminoacizilor.

NH3

NH2
esterul aminoacidului

 Amine prin decarboxilare

CH

COO

CH2 NH2 + CO2


amin

Reacia aminoacizilor cu acidul


azotos dezaminarea este
un proces biochimic prin care
aminoacizii n exces, provenii
din hran\ sau metabolismul proteinelor proprii organismelor,
sunt degrada]i oxidativ la acizi
cetonici:

COO

CH
+

NH3

oxidaz

COOH

O
Cetoacid

CONH
Legtura peptidic
(amidic)

NH3
Propriet\]ile chimice pentru grupa amino NH2 au loc i n cazul
aminoacizilor, formndu-se:
 Sruri ale aminoacizilor

H + Cl
R CH COO + HCl
R CH COOH
+

NH3
 N- Alchilderivai cu ageni de alchilare
R
R CH COO

NH3
CH

COO

(CH3)33
N(CH
sruri de trimetilamoniu
ale aminoacizilor (Betaine)
 - Hidroxiacizi n reacia cu acidul azotos (HNO2)
NH3
amfionul aminoacidului

CH

COOH + HNO 2

NH2

CH

COOH + N2 + H2 O

OH

- hidroxiacid

Reac]ii comune celor dou\ grupe func]ionale (COOH,


NH 2). Reac]ii de condensare. Formarea peptidelor
Cea mai important proprietate a aminoacizilor o constituie posibilitatea
de condensare intermolecular, prin intermediul celor dou grupe
funcionale, cu formarea peptidelor. Peptidele sunt amide substituite la azot.

84

Cyan Yellow Magenta Black pag85

O
N

CH

H
+

OH

O
N

aminoacid
La reprezentarea unei catene
polipeptidice, de obicei la stnga catenei se scrie aminoacidul
cu grupa NH2 liber, numit
aminoacid Nterminal, iar la
captul din dreapta catenei
se scrie aminoacidul cu grupa
COOH liber, numit aminoacid Cterminal.
Numele peptidelor inferioare
se formeaz din numele aminoacidului Cterminal la care
se adaug, ca prefix, numele
radicalilor celorlali aminoacizi
componeni, ncepnd cu aminoacidul Nterminal.

CH

OH

Legtur peptidic
O
N

H2O

CH

NH

aminoacid

CH C
R

OH

dipeptid

Dipeptida format se poate transforma n tripeptid, apoi n tetrapeptid, respectiv n polipeptid (n funcie de numrul i natura aminoacizilor participani). Polipeptidele se formeaz prin reacii repetate la
ambele capete:
R

CH

CH

H2N

O
aminoacid
N terminal
simple

CH

COOH

N
nH

aminoacid
C terminal

dac se formeaz ntre molecule de


aminoacizi identici

Peptide
mixte

alimente pentru copii,


cosmonaui
suplimentarea unor
produse alimentare
accentuarea aromelor
prepararea supelor concentrate
prepararea pinii
antioxidan]i la
prepararea conservelor

cnd se formeaz ntre molecule diferite


de aminoacizi
De exemplu, dintr-un amestec de glicin i - alanin se obin dou\
dipeptide simple i dou\ dipeptide mixte:
H2 N

CH2

H2 N

CH

CO

NH

CO

NH

CH3

CH2
CH

COOH
COOH

CH2

Alanil-alanina (Ala-Ala)

CH3

Alimentaie

H2 N

Glicil-glicina (Gli-Gli)

CO

NH

CH

COOH

Glicil-alanina (Gli-Ala)

CH3
Utilizrile aminoacizilor

H2 N
medicamente

CH

CO

NH

CH2

COOH

Alanil-glicina (Ala-Gli)

CH3

Medicin

Activitatea individual\ 3
alimentaie
artificial

Zootehnie

concentrate digestia furajelor


furajere
bogate
n zaharide

1. Scrie formulele i denumirile peptidelor care se reprezint prin prescurtrile:


a) Ala-Val-Cis;
b) Gli-Gli-Gli;
c) Ser- Ala-Glu; d) Val-Val.
2. Identific printre structurile scrise peptidele simple i mixte i calculeaz con]inutul procentual `n azot al acestora.

85

Cyan Yellow Magenta Black pag86

Combinaiile formate din resturi de aminoacizi naturali unite ntre ele


prin legturi peptidice pot fi grupate n:
Peptide

Polipeptide

Hidroliz

210 resturi
de
aminoacizi

1050 resturi
de
aminoacizi

Hidroliz

Proteine
pn la
peste 10 000
resturi
de aminoacizi

Din clasa peptidelor [i proteinelor fac parte numeroi compui cu importan vital n fenomenele legate de funcionarea normal a organismelor vii.
Totodat, din aceast\ clas\ fac parte multe substane toxice produse de
plante i animale, germeni de boli sau substan]e de aprare a organismului mpotriva acestora (hormoni, enzime, virusuri, antigeni, anticorpi .a.).

PROTEINE
Generalit\]i

Alimente ce con]in proteine.

Proteinele, descoperite n
1838, sunt recunoscute ca fiind
componentele principale ale
celulelor; reprezint\ mai mult de
50% din materia uscat a organismului.
Proteinele sunt utilizate n
organism n special pentru
construirea i refacerea celulelor; totodat\, prin degradarea
lor chimic, restul organic se
transform n hidrai de carbon
i grsimi, producnd energie.

n arhitectura chimic a moleculelor proteinelor se disting


trei niveluri de organizare:
 structura primar
 structura secundar
 structura teriar

Materia vie este format din: proteine, zaharide, lipide, sruri minerale i ap. Aceti constitueni sunt indispensabili vieii.
Cu toate acestea, dup rolul pe care l au n organismele vii, se poate
face o ierarhizare a importanei lor. Att din punct de vedere structural,
ct i funcional, proteinele au cel mai important rol; acest fapt este justificat i de numele lor care, n traducere din limba greac, nseamn primul
(proteios = principal, cel dinti).
Proteinele constituie materia de baz a vieii pentru c nsuirile materiei vii (organizarea celular i supracelular, reglarea activitii celulare, creterea i nmulirea, excitabilitatea, schimburile cu mediul exterior, adaptarea, evoluia .a.) se realizeaz prin calitile i proprietile
acestora.

Proteinele sunt produi naturali cu structur\ macromolecular,


alctuite din lanuri peptidice cu mase moleculare nalte, de la aproximativ 10 000 pn la cteva milioane.
Analiza elemental a proteinelor arat c n compoziia acestora se gsesc elementele specifice aminoacizilor (C, H, O, N), dar i alte elemente:
S, P, Fe, Cu .a.

*Proteine: structura primar\, secundar\, ter]iar\


Structural, din punct de vedere al naturii grupelor funcionale, proteinele
sunt poliamide; unitile de baz din care acestea se formeaz sunt
aminoacizii care se unesc, rezultnd lanuri polipeptidice prin eliminarea
moleculelor de ap.

86

Cyan Yellow Magenta Black pag87

Cele mai multe proteine au


forma unei spirale (elice):
 keratina () din pr
 fibroina din mtase
 miozina din muchi

Structurile i formele spaiale pe care le adopt lanurile polipeptidice


ale proteinelor sunt foarte complexe i variate i sunt determinate n cea
mai mare msur de:
 numrul de resturi de aminoacizi, de natura acestora i de ordinea
n care se succed n structura proteinei (secven\);
 interaciile intramoleculare i intermoleculare dintre grupele funcionale sau resturile de hidrocarbur (radicali) prezente n structura lanului proteic.
Existena acestor parametri structurali explic marea diversitate a proteinelor i specificitatea acestora.
Structura primar, secundar [i teriar a proteinelor determin diferenele att de mari ntre funciile i rolurile fiziologice pe care le au acestea
n organismele vii.
Pentru nelegerea noiunilor referitoare la tipurile de structuri ale
proteinelor, este necesar s ne amintim care sunt principalele interaciuni
intermoleculare. n clasa a IX-a ai aflat c, n funcie de natura moleculelor, forele de atracie intermoleculare sunt mai puternice, dac moleculele sunt mai polare, sau mai slabe, n cazul moleculelor puin polare.
Astfel, acestea se clasific n:
Legtura de hidrogen
Interacii
intermoleculare
Fore van der Waals

fore dipoldipol
fore de dispersie
(fore London)

Legtura de hidrogen > fore dipoldipol > fore de dispersie


Structura sub form\ de elice
(-helix) reprezint\ cel mai important [i comun aranjament spa]ial
al proteinei

Legturile de hidrogen (pun]ile de hidrogen) sunt atrac]ii de


natur electrostatic, puternice
dar mai slabe dect legturile
ionice.

H
N

O
legtur amidic

Legturile de hidrogen se formeaz ntre molecule puternic polare


care conin atomi de hidrogen i un element cu electronegativitate mare
i volum mic (F, O, N).
n structura lanurilor proteice, legturile de hidrogen se formeaz
intramolecular, ntre grupele amidice (peptidice), ntre dou poriuni ale
aceleiai catene:
NH ... O = C
sau intermolecular (ntre catene diferite), la care pot participa i alte grupe
funcionale libere (de exemplu, grupe COOH ale aminoacizilor dicarboxilici).
Legturile van der Waals reprezint atracii moleculare mai slabe
dect legturile de hidrogen i acestea se stabilesc n special ntre resturile hidrocarbonate ale aminoacizilor.

Structura primar a proteinelor este definit prin numrul, tipul i


succesiunea aminoacizilor din structura catenei polipeptidice a lanului
macromolecular.
De exemplu, o tripeptid care conine resturi de -alanin, lisin i
acid glutamic prezint ase structuri, n funcie de succesiunea celor trei
aminoacizi.
Ala Lis Glu Lis Ala Glu Glu Ala Lis
Ala Glu Lis Lis Glu Ala Glu Lis Ala

87

Cyan Yellow Magenta Black pag88

Rezolv\!
Reprezint formulele structurale ale celor ase tripeptide izomere i
identific particularitile structurale ale acestora.
Structura secundar definete modul n care catena polipeptidic se
orienteaz ntr-o form regulat, justificat de existena i numrul legturilor de hidrogen intramoleculare.
Dup cum s-a precizat anterior, atomul de H legat de atomul de azot
amidic formeaz legturi de hidrogen
NH ... O = C

Fig. 4. Structura spiralat a keratinei (-elice)

Fig. 5. Structura -keratinei

ntre dou poriuni ale aceleiai catene (legturi intramoleculare) sau ntre
catene diferite legturi intermoleculare.
Existena acestor legturi de hidrogen intramoleculare definete structura secundar a proteinelor. Datorit legturilor de hidrogen, lanurile
polipeptidice nu sunt drepte, ci ntr-o oarecare msur pliate sau rsucite.
Studiile fcute asupra structurii unor peptide i proteine au scos n eviden faptul c macromoleculele peptidice nu au o form extins, ci adopt
forme pliate sau forme spiralate (-elice), n funcie de numrul legturilor
de hidrogen din acelai lan. Astfel, keratina, proteina fibroas din firul de pr,
are n stare normal (-keratin), o dispoziie spaial diferit de cea a keratinei din firul de pr extins (obinut prin tratare cu ap i alungire 100%).
Structura -keratinei (fig. 4) este diferit de cea a -keratinei (fig. 5)
prin faptul c macromolecula peptidic este n primul caz ncolcit n
form de spiral (elice ). n structura -elice, resturile hidrocarbonate R
sunt astfel aranjate ca s permit formarea de legturi de hidrogen `ntre
spirele elicei, leg\turi care confer stabilitate ntregului edificiu. Elicea
poate fi comparat cu o scar n spiral, i fiecare treapt reprezint un
rest de aminoacid.

Structura teriar este determinat de modul de legare a lanurilor polipeptidice ntre ele. Acest nivel de organizare structural reprezint rezultatul interaciilor dintre resturile aminoacizilor din catenele polipeptidice.
Aceste interacii pot fi:

C terminal
COOH

 legturi van der Waals ntre resturile hidrocarbonate, radicalii alchil R (a);
 legturi de hidrogen determinate de grupele carboxil, COOH, ale

aminoacizilor dicarboxilici (b);


 legturi covalente de tip S S formate prin unirea a dou grupe SH

din cistein (d);

 atracii electrostatice ntre ionii NH3 i COO (c).

N terminal

Fig. 6. Structura secundar i


teriar a mioglobinei

88

Cyan Yellow Magenta Black pag89

Structura cuaternar reprezint nivelul de organizare cel mai nalt al


proteinelor i este rezultatul interaciei intermoleculare dintre catenele
polipeptidice independente care au structuri primare, secundare i teriare bine definite.

{tiai c\ ...

PROPRIET|}ILE PROTEINELOR

... Organismul adultului i rennoiete zilnic, n mod normal,


aproximativ 400 g proteine,
ceea ce nseamn c aceeai
cantitate este distrus zilnic.

Proteinele sunt substane solide, n general amorfe; au fost izolate i


proteine n stare cristalizat (albumine, hemoglobin\). Majoritatea proteinelor sunt solubile n ap; unele proteine sunt solubile numai n soluii
de electrolii, iar un numr redus sunt insolubile.

Hidroliza
proteinelor

Reac]ia de hidroliz\ a proteinelor

par]ial\

total\

Peptide

Aminoacizi

Coninutul n proteine
al unor alimente:
g proteine / 100 g produs

Alimentul
100 g

Grame
proteine

Carne slab

18

Carne de pui

20

Fasole
soia

32

Mazre
(boabe)

5,8

Orez

6,2

Lapte proaspt
Fulgi de
porumb
Pine neagr

3
7,4
9

Principala proprietate a proteinelor este hidroliza, n urma creia se


obin amestecuri de -aminoacizi. Hidroliza poate avea loc n mediu acid,
bazic sau enzimatic.
Aceast proprietate st la baza studierii i descifrrii structurii proteinelor, avnd importan fundamental pentru alimentaia i dezvoltarea organismelor animale.

Digestia i asimilaia proteinelor


Organismul omenesc nu folosete proteine alimentare ca atare, ci
aminoacizi care se formeaz prin hidroliza acestora n procesul digestiei.
Hidroliza proteinelor are loc n mai multe etape succesive, fiecare etap
fiind catalizat de enzime specifice. Dup locul n care se petrece digestia, se poate vorbi de digestie gastric i digestie intestinal.
Digestia gastric este efectuat de enzimele sucului gastric (proteaze), n prezena acidului clorhidric din stomac, care activeaz o enzim (pepsina) i transform macromoleculele proteinelor n polipeptide.
n intestinul subire, produsele digestiei din stomac vin n contact cu alte
enzime care, dup procese repetate (hidrolize), formeaz aminoacizi.
Aminoacizii provenii din proteinele din hran sunt utilizai de organism, n primul rnd pentru a-i forma propriile sale proteine necesare
creterii, refacerii esuturilor i sintezei de enzime i hormoni. Aminoacizii n exces, introdui prin hran, sau cei provenii din metabolismul normal al proteinelor sunt dezaminai; restul organic este transformat n glucide sau lipide, adic n combustibili, servind la producerea
de energie.

Reac]ia de denaturare a proteinelor


Se recomand\ ca to]i cei 8 aminoacizi esen]iali (vezi Aminoacizi) s\ fie asigura]i cu proteine de origine animal\ (carne,
ou\, lapte).

Denaturarea reprezint modificarea ireversibil a structurii lan]urilor


macromoleculare; de exemplu, prin ruperea legturilor de hidrogen dintre lanuri, conformaia natural a proteinelor se schimb i, totodat, se
modific aspectul, proprietile fizice, chimice i biochimice.

89

Cyan Yellow Magenta Black pag90

Ciupercile au un con]inut
important de proteine

{tiai c\ ...
... Pentru aduli, raia de proteine recomandat de nutriionist
este de 0,79 g/kg corp; pentru
copii, aceast raie este cel puin
dubl.

Aten]ie!
Noteaz substanele [i ustensilele folosite, obser vaiile i
concluziile, n tabelul activitii
experimentale!

Denaturarea se produce sub aciunea unor ageni:


fizici: cldur, radiaii, ultrasunete [.a.;
chimici: acizi sau baze tari, electrolii.
Proteina denaturat nu-i mai reface structura i proprietile iniiale.
Un exemplu foarte cunoscut de denaturare a unei proteine l reprezint
coagularea albuului de ou.

Reac]ii de identificare a proteinelor


Reacia biuretului const n tratarea unei soluii alcaline a unei proteine cu soluie de sulfat de cupru, CuSO4. Se formeaz combinaii complexe de culoare violet sau albastruviolacee ntre aminoacizii proteinei
i ionii de Cu2+.
Reacia xantoproteic reprezint reacia proteinelor cu acidul azotic,
HNO3, concentrat; n urma reaciei se formeaz nitroderivai de culoare
galben, culoare care se intensific la adugarea unei soluii de hidroxid
alcalin, devenind portocalie.

Activitate experimental\
Prepararea soluiei de protein
 Amestec albuul unui ou cu aproximativ 100 mL ap distilat.
 Filtreaz soluia obinut (puin tulbure) printr-o bucat de pnz
curat.
Filtratul obinut l vei folosi n experimentele urmtoare.
Hidroliza proteinelor
 Toarn ntr-o eprubet 23 mL soluie de protein preparat anterior.
 Adaug 3 mL soluie de hidroxid de sodiu, NaOH.
 nclzete amestecul pn la fierbere, cteva minute, pn cnd precipitatul proteinei denaturate s-a dizolvat. Din soluie se degaj\ amoniac, uor sesizat dup miros.
 Adaug aproximativ 1 mL soluie acetat de plumb, (CH3COO)2Pb, 10%.
Se formeaz un precipitat negru, specific sulfurii de plumb. A[adar,
proteina din ou (albumina) conine sulf.

Structura fibroinei din m\tasea


natural\

Denaturarea proteinelor
 Introdu ntr-o eprubet 34 mL soluie de protein preparat anterior.
 nclzete coninutul eprubetei pn la formarea precipitatului alb.
 Toarn ap distilat n eprubet.
 Introdu n alt eprubet 34 mL soluie de protein preparat i 1 mL
soluie de acid clorhidric concentrat.
~n ambele eprubete precipit proteina denaturat, coagularea acesteia fiind ireversibil\.
Reacia biuretului
 Pune ntr-o eprubet 23 mL soluie protein preparat anterior.
 Adaug 23 mL soluie hidroxid de sodiu 40%.
 Fierbe 56 minute pn la dizolvarea proteinei precipitate.

90

Cyan Yellow Magenta Black pag91

35%

35%
20%
10%

fibre
cartilaje
musculare tendoane
(colagen)

p\r
keratin\

snge,
sucuri
digestive
[.a.

 Toarn aproximativ 1 mL soluie saturat de sulfat de cupru.


Coloraia violetalbastr apare datorit formrii combinaiei complexe ntre aminoacizi i ionii de Cu2+.
Reacia xantoproteic
 Introdu ntr-o eprubet 23 mL soluie de protein preparat anterior.
 Adaug 1 mL soluie acid azotic concentrat.
 nclzete coninutul eprubetei 12 min. Apariia culorii galbene se
datoreaz formrii unor nitroderivai.
 Adaug 23 mL soluie de hidroxid de sodiu 20% .
Culoarea se intensific, devenind portocalie.

FUNC}IILE PROTEINELOR N CORPUL OMENESC

Fig. 7 Distribuirea proteinelor


`n corpul omenesc.

Proteine
(fig. 7)

Proteinele fibroase:

Enzime i hormoni catalizeaz i regleaz reaciile care


au loc n organism
Muchi i tendoane asigur micarea corpului
Piele i pr constituie nveliul exterior al corpului
Antibiotice asigur protecia mpotriva bolilor
Suport structural se realizeaz\ n combinaie cu alte
substane din oase

Datorit multitudinii funciilor, proteinele se gsesc n forme i mrimi


variate i complexe.

 sunt insolubile n ap sau n

soluii de electrolii;
 nu sunt hidrolizate enzimatic

(cu excepia colagenului);


 au structur fibroas format

din catene moleculare lungi,


bine mpachetate, ce prezint
legturi puternice intercatenare.

CLASIFICAREA PROTEINELOR
Proteinele se pot clasifica dup mai multe criterii, cel al solubilitii n
ap fiind frecvent utilizat.
Proteine

insolubile Proteine fibroase (scleroproteine)


solubile

Proteine

Globulare
Proteide (heteroproteine)

Proteine
fibroase

Model structural protein\

Colagenul proteina care reprezint componenta


principal a cartilajelor i pielii, a esuturilor conjunctive, a oaselor, a tendoanelor, este proteina cea mai des
ntlnit la vertebrate
Keratina proteina care formeaz stratul exterior al
pielii i prului oamenilor; la animale, se gsete n
solzi, copite, pene, avnd rolul de a proteja organismul
Fibroina componenta fibroas din mtasea natural
Fibrinogenul se gsete n plasma sanguin, fiind
responsabil de coagularea sngelui (vindecarea rnilor)
Proteinele musculare au rolul determinant n construcia muscular prin cele dou componente importante: miozina i actina

91

Cyan Yellow Magenta Black pag92

Proteine globulare

grupul hem
Fig. 8. Molecula hemoglobinei
Hemoglobina + O2 Oxihemoglobina

Proteinele globulare sunt cele mai rspndite n natur; au form sferic,


sunt solubile n ap i formeaz soluii coloidale cu apa.
Cteva dintre proteinele globulare importante:
 Hemoglobina (Hb) este o protein respiratorie care transport
oxigenul prin organism i d culoare roie sngelui (fig. 8); s-au descoperit mai mult de 100 de tipuri de hemoglobin uman.
 Albuminele se gsesc `n serul sanguin, ou, lapte, mu[chi.
 Globulinele se `ntlnesc n plasma sanguin.
 Gluteinele reprezint\ proteinele din cereale.

*Enzime
 Enzimele sunt biocatalizatorii proceselor biochimice din orga-

proteina
enzima
Fig. 9. Ac]iunea enzimelor

Uniunea Internaional de
Biochimie a propus n 1964 o
clasificare a enzimelor, pe baza
creia s-a putut stabili i o nou
nomenclatur; astfel, enzimele
se mpart n ase clase:
 Oxireductaze catalizeaz
reaciile de oxidoreducere
 Transferaze catalizeaz
transferul diferitelor grupe
 Hidrolaze catalizeaz procese de hidroliz
 Liaze catalizeaz procesele n care se desfac legturi
chimice
 Izomeraze catalizeaz rearanjarea spaial intramolecular
 Ligaze catalizeaz\ formarea unor noi leg\turi chimice

nism. Au rol determinant n metabolism i contribuie esenial la reglarea


acestuia. Spre deosebire de catalizatorii obinuii, o enzim catalizeaz, n
general, o singur reacie (fig. 9).
Enzimele care confer specificitate reaciilor pe care le catalizeaz
sunt proteine. Ele acioneaz independent (enzime proteice) sau mpreun cu coenzime (neproteice).
Datorit naturii lor proteice, enzimele prezint proprietile fizico-chimice
specifice acestor macromolecule. Cataliza enzimatic prezint particulariti
care o deosebesc de cataliza chimic. Cea mai important deosebire ntre
cataliza enzimatic i cea chimic const n specificitatea mare de aciune
a enzimelor, concretizat n capacitatea lor de a cataliza transformarea
unui singur substrat sau a unui grup de substrate, nrudite structural.
Multe enzime au fost denumite prin adugarea sufixului aza la numele
substratului a crui transformare o catalizeaz. Altele au terminologii proprii. De exemplu, enzimele care catalizeaz scindarea prin hidroliz a proteinelor se numesc proteinaze.
Ribonucleaza, enzima care hidrolizeaz acidul ribonucleic (ARN) este
format din 124 de aminoacizi; pepsina, chimiotripsina i tripsina sunt
enzime din sucul pancreatic.
Procesele chimice catalizate de enzime sunt de 108 pn la 1020 de ori mai
rapide dect cele necatalizate. Cea mai mare parte a creterii vitezei de reacie este determinat de poziionarea exact a substratului (fig. 9), n ceea ce
privete apropierea i orientarea fa de gruparea catalitic. Unele enzime
sunt adaptate biologic att pentru funcia catalitic, ct i pentru cea reglatoare.

Importan]a practic\ a enzimelor


 Enzimele sunt instrumente de cercetare a metabolismului, de

cunoatere a mecanismelor de reglare i control care i sunt caracteristice.


 n medicin concentraiile enzimelor din esuturi i din lichidele
corpului servesc ca indicatori pentru starea metabolic.
 n chimia alimentar enzimele se folosesc pentru a investiga
timpul necesar proceselor de sterilizare sau pasteurizare a diferitelor
alimente; de exemplu, fosfatazele i amilazele se folosesc n industria
laptelui pentru testarea procesului de pasteurizare.

92

Cyan Yellow Magenta Black pag93

 Botanica i agrochimia aplic analiza enzimatic n cercetarea fiziologiei plantelor, n metabolismul unor boli de plante, n controlul calitii
unor produse vegetale, n cercetri ale biologiei solului.
 n industria chimic enzimele sunt utilizate ca reactivi chimici de
analiz i ca reactivi chimici de sintez.
 n industria medico-farmaceutic enzimele se utilizeaz mult pentru
tratarea unor maladii; de exemplu, pepsina izolat din peretele stomacal i
din sucul gastric se utilizeaz pentru vindecarea bolilor gastrice; un amestec
de proteinaze, amilaz, lipaz, celulaz intr n constituia unor medicamente indicate n dispepsiile datorate digerrii defectuoase a alimentelor.

*Hormoni
Asp
Glu
Ser
Gli
Tre
Ala

Cis

Tir
His
Lis
Arg

Val
Leu
Fen

Fig. 10. Cei 17 aminoacizi din


structura insulinei pot fi
separa]i utiliznd
cromatografia pe hrtie
(redare par]ial\)

Hemoglobina face parte din


categoria proteidelor, fiind format dintr-o protein incolor
globina (96%) i o substan intens colorat hemul
(4%), de care se leag atomul de
fier.

Hormonii sunt proteine produse de glandele endocrine (insulina, calcitonina, adrenalina, noradrenalina .a.); ei stimuleaz activitatea unor
organe care, la rndul lor, iniiaz i controleaz activiti importante ale
organismului.
De exemplu, insulina regleaz metabolismul zaharidelor, controlnd
nivelul glucozei din snge. Insulina este o protein globular alctuit din
dou\ polipeptide cu 21, respectiv 30 resturi de aminoacizi. ~n structura
acesteia s-au identificat 17 tipuri de aminoacizi (fig. 10).
Ocitocina, hormonul secretat de neurohipofiz, influeneaz contracia
musculaturii netede a uterului i expulzarea ftului, precum i eliminarea
laptelui din glandele mamare n timpul alptrii.
Calcitonina, hormon secretat de glanda tiroid alturi de paratirina
(parathormonul) secretat de glandele paratiroide stimuleaz metabolismul fosforului i al calciului.
Adrenalina i noradrenalina, hormoni secretai de glandele suprarenale,
stimuleaz contracia musculaturii netede, accelerarea ritmului cardiac,
vasoconstricia, punerea n circulaie a lipidelor din esutul adipos.

*Proteide
Proteidele (heteroproteinele) sunt combinaii ntre o protein i o
component neproteic numit grup prostetic. Ele se apropie, prin
proprietile lor, de proteinele solubile.
Proteidele, numite i proteine conjugate, se clasific dup natura grupei prostetice. Cteva dintre acestea sunt prezentate n tabelul 3.2.
Tabelul 3.2. Tipuri de proteide

Tipul proteidei

Grupa prostetic\

Exemple

Fosfoproteide

Resturi de acid fosforic legate n


form esteric la grupa OH

Caseina din lapte

Lipoproteide

Resturi de gliceride

Membrane celulare

Metaloproteide

Metale legate de compui organici

Glicoproteide

Resturi de zaharid

Nucleoproteide

Acizi nucleici

Hemocianele din sngele molutelor i al melcilor conin


cupru (de aceea au snge albastru)
Albumina
Mucoide (n ochi i n glande submaxilare)
Bacterii, virusuri, celule vii

93

Cyan Yellow Magenta Black pag94

Nucleoproteidele au rol fundamental n alctuirea, dezvoltarea i diviziunea celulei vii,


animale sau vegetale.

Acizii nucleici sunt compui


macromoleculari alctuii din
acid fosforic, o monozaharid i
o combinaie heterociclic ce
con]ine azot.

Pe lng importana biologic, proteinele au i importante utilizri


practice. Din cele mai vechi timpuri, din ln i mtase se fac esturi, din
coarne se fac piepteni, nasturi, iar din pielea tbcit a animalelor se confecioneaz nclminte i mbrcminte. Proteinele extrase din oase,
cartilaje i resturi de piele formeaz, prin fierbere cu ap, clei. Cel mai utilizat clei este cunoscut sub numele de gelatin, care se folosete n arta
culinar i la prepararea peliculelor fotosensibile. Acestea reprezint\
numai cteva dintre aplicaiile practice ale proteinelor.

APLICA}II AMINOACIZI, PROTEINE


1. Completeaz corespunztor spaiile libere:
a. Aminoacizii sunt compui organici cu grupe
funcionale ....................... care conin o grup
...................... i o grup COOH.
b. Proteinele sunt compui naturali macromoleculari care conin legturi peptidice de tipul
...................... .
c. Aminoacizii care ...................... se numesc
aminoacizi eseniali.
d. Stuctura primar este definit prin .....
...................... i ...................... aminoacizilor din
structura catenei polipeptidice.
2. Alege afirmaia / afirmaiile corect / corecte:
a. Valina este un aminoacid monoaminodicarboxilic.
b. La pH = 12, alanina se afl sub form de cation.
c. Nucleoproteidele au ca grup prostetic acizi
nucleici.
d. Insulina este hormonul care regleaz metabolismul zaharidelor, controlnd nivelul glucozei din
snge.
e. Proteinele conjugate dau prin hidroliz\ numai
-aminoacizi.
f. Nucleoproteidele se g\sesc `n toate celulele vii.
3. a. Reprezint formulele structurale ale peptidelor: lis-val-ser i glu-cis-ala.
b. Calculeaz coninutul procentual n azot al
tripeptidelor de la punctul a.
4. Cte tripeptide se pot forma dintr-un amestec
ce conine glicin i valin?
5. Scrie formulele structurale ale speciilor chimice pentru:

a. Lisina n mediu acid (pH = 1).


b. Acidul glutamic n mediu bazic (pH = 12).
6. Precizeaz care dintre urmtorii aminoacizi
reacioneaz cu 2 moli HCl pentru 1 mol de compus:
a. Acidul glutamic;
b. Lisin;
c. Glicocol;
d. Valin.
7. O tripeptid\ formeaz\ la hidroliz\ par]ial\
cis-gli [i gli-cis. {tiind c\ raportul molar glicin\: cistein\ `n tripeptid\ este 1:2, determin\:
a. formula structural\ a tripeptidei [i denumirea
acesteia;
b. num\rul de sarcini pozitive ale tripeptidei `n
mediu puternic acid;
c. num\rul de sarcini negative ale tripeptidei `n
mediu puternic bazic.
8. Prin hidroliza unei anumite cantiti dintr-o
peptid s-au format 30 g aminoacid monoaminomonocarboxilic cu 18,66% azot i 17,8 g din alt
aminoacid monoaminomonocarboxilic cu 15,74%
azot. Stabilete structurile posibile ale peptidei.
9. Calculeaz masa molecular (aproximativ) a
hemoglobinei, dac aceasta poate transporta 4 molecule de O2 legate fiecare de cte un atom de fier,
tiind c hemoglobina conine 0,33% fier.
10. Alege tripeptida/tripeptidele care au aceea[i
compozi]ie procentual\ cu gli-gli-val:
a. ala-ala-ala;
b. gli-gli-ser;
c. gli-val-gli;
d. ala-gli-ala.

94

Cyan Yellow Magenta Black pag95

11. Prin analiza a 16 g peptid\ cu masa molecular\ 160 g/mol s-au identificat 7,2 g carbon, 1,2 g
hidrogen [i 2,8 g azot. Determin\:
a. Formula molecular\ a peptidei.
b. Aminoacidul ce intr\ `n structura peptidei [i masa
acestuia, necesar\ pentru a ob]ine cele 16 g peptid\.
c. Formula structural\ a peptidei.

*12. Reac]ioneaz\ 1,2 moli -aminoacid cu 110,4 g


etanol [i rezult\ 243,6 g produs ce are un con]inut
procentual de 53,2 % carbon.
a. Determin\ formula molecular\ a -aminoacidului [i reprezint\ formula structural\ a acestuia.
b. Scrie formulele structurale ale aminoacizilor
izomeri cu cel identificat la punctul a.

TEST DE EVALUARE
1. Alege termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:
a. Denumirea uzual\ a acidului 2-amino-3-hidroxipropanoic este ........... (cistein\ /serin\).
b. La pH = ........... valina este sub form\ de cation (12/1).
c. Reac]ia ........... const\ `n tratarea unei solu]ii de proteine cu acid azotic concentrat (xantoproteic\/biuretului).
d. Nucleoproteidele au grupa prostetic\ ...........(metale/acid nucleic).
2. Stabilete corespondena dintre compuii coloanei A i afirmaiile indicate n coloana B, nscriind n
dreapta cifrelor din coloana A, literele corespunztoare din coloana B:
A
1. Gluteine
2. Colagen
3. Fibrinogen
4. Albumine
5. Casein\

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

B
Sunt proteine ntlnite n serul sanguin, lapte, ou [.a.
Este o fosfoproteid
Sunt proteine din cereale
Fac parte din categoria proteinelor fibroase
Este componenta principal a oaselor, tendoanelor, pielii
Sunt proteine globulare
Este proteina fibroas din plasma sanguin

3. Scrie formulele structurale ale compuilor indicai:


a. Amfionul alaninei;
b. Glicina n mediul puternic acid (pH=1);
c. Ala Cis.
4. Justific afirmaia:
Proteinele substane eseniale pentru meninerea structurii i funcionrii organismelor vii.
*5. O cantitate de 0,1 moli dintr-un aminoacid reacioneaz cu 80 g soluie de hidroxid de potasiu 14%;
aceeai cantitate de aminoacid degaj 2,24 L gaz N2 (c.n.) n reacia cu acidul azotos, HNO2. Aminoacidul
poate fi:
a. Lisina;
b. Serina;
c. Valina;
d. Acidul glutamic;
e. Glicina.
6. La hidroliza acid\ a unei peptide s-au ob]inut 7,12 g alanin\ [i 11,68 g lisin\.
a. Calculeaz\ raportul molar alanin\: lisin\.
b. Determin\ masa de alanin\ ce se ob]ine prin hidroliza a 2 moli de peptid\.
c. Scrie formulele structurale posibile ale peptidelor care au compozi]ia precizat\ anterior.

95

Cyan Yellow Magenta Black pag96

ZAHARIDE

{tiai c\ ...
... Pe parcursul unui an,
aproximativ 21011 tone de CO2
sunt luate din atmosfer i
transformate prin fotosintez.
n acelai timp, aproximativ
151011 tone de O2 sunt eliberate
n atmosfer n urma fotosintezei i 51011 tone de compui
organici sunt sintetizai.

Hidraii de carbon sunt cei mai rspndii constitueni organici ai


plantelor; ei nu sunt numai o important surs de energie pentru organismele vii, ci constituie i componeni `nsemna]i ai esuturilor de susinere n plante (i n unele animale); acesta este cel mai `nsemnat rol al
celulozei parte important a lemnului, bumbacului, inului .a.
Zaharidele se ntlnesc pretutindeni, n orice moment al existenei noastre: hrtia pe care este tiprit aceast carte se fabric\ din celuloz\, bumbacul este folosit pentru mbrcminte, iar lemnul, pentru mobil, case
.a. Fina conine n principal amidon, [i tot amidonul este component
major a multor alte plante utilizate ca alimente: orezul, fasolea, cartofii,
porumbul, mazrea .a.

Generalit\]i
Zaharidele (hidraii de carbon) reprezint o clas important de
compui organici naturali, cu o larg rspndire att n regnul vegetal, ct
i `n cel animal. Acestea sunt, alturi de grsimi, proteine, vitamine i
unele sruri minerale, componente eseniale ale hranei (fig. 11).
Zaharidele intr n compoziia celulelor vii prin prezena lor n structura acizilor nucleici; astfel, ele au un rol important i n biosinteza
proteinelor.
Zaharidele sunt sintetizate de c\tre plantele verzi prin procesul de
fotosintez:

nCO2 + nH2O + Energia luminii solareClorofil Cn(H2O)n + nO2


n structura plantelor, zaharidele sunt importante ca rezerv de energie i ca rol de susinere.
Zaharidele acioneaz ca un imens depozit de stocare a energiei
solare. Energia lor este eliberat cnd animalele i plantele metabolizeaz
zaharidele, transformndu-le n CO2 i H2O:
Cn(H2O)n + nO2

Fig. 11 Alimentele pe care le


consumm, ca pinea,
biscuiii, prjiturile,
cartofii sunt foarte bogate
n zaharide.

nCO2 + nH2O + Energie

Denumirea improprie de hidrai de carbon atribuit zaharidelor provine de la faptul c numeroi termeni ai clasei au formula Cn(H2O)n; de
exemplu, glucoza are formula molecular C6H12O6 sau C6(H2O)6.
Numele de zaharide sau zaharuri provine de la numele zahrului
(limba latin, saccharum = zahr), unul dintre reprezentanii importani
ai acestei clase.
Denumirea de glucide, utilizat n domeniul biochimiei, provine de la
glucoz, un reprezentant de baz al acestei clase de compui.

96

Cyan Yellow Magenta Black pag97

Majoritatea zaharidelor au denumiri comune, inspirate din numele produilor naturali din care au fost izolate (denumirile raionale se folosesc foarte
rar); sufixul folosit pentru denumirea celor mai multe zaharuri este oz.
Dup\ cum ai aflat `n clasa a X-a, zaharidele se pot clasifica `n trei grupe:
Monozaharide
Zaharide

Dizaharide

formate din 210 resturi de monozaharide.

Polizaharide

formate dintr-un numr mare de resturi de


monozaharide; sunt macromolecule cu mase
moleculare foarte mari.

MONOZAHARIDE
Defini]ie. Nomenclatur\. Clasificare
Monozaharidele sunt compui organici cu grupe func]ionale mixte,

Spre deosebire de proteine, care trebuie resintetizate


permanent, hidraii de carbon
pot fi depozitai n organismele
vii sub form de polizaharide de
rezerv.

ce conin o grup carbonil C=O (aldehid sau ceton) i mai multe grupe

{tiai c\ ...

hidroxil (OH) .

Dup natura grupei

H
O

Aldehid\

C=O, monozaharidele se clasific astfel:

ALDOZE (polihidroxialdehide), au grupa C=O de tip aldehid.

MONOZAHARIDE

C
O

Ceton\

Monozaharidele au ntre 3 i 6 atomi de carbon; sufixul caracteristic


fiind oz, se numesc: trioze, tetroze, pentoze, hexoze. Denumirile lor

OH

Alcool
primar

pot include i tipul grupei C=O : aldotrioze, cetopentoze, aldohexoze,


cetohexoze .a.
Monozaharidele frecvent ntlnite n natur au 5 i 6 atomi de carbon.
Dintre acestea, cele mai importante sunt cele cu 6 atomi de carbon: aldohexozele i, respectiv, cetohexozele.

Alcool
secundar

CH OH

CH2

CETOZE (polihidroxicetone), au grupa C=O de tip ceton.


C

Activitatea individual\ 4
1. Scrie formulele structurale ale hexozelor, tiind c:
a) Aldohexozele au o grup carbonil de tip aldehid, caten liniar, 4
grupe OH secundar i o grup OH primar.
b) Cetohexozele au o grup carbonil de tip ceton, caten liniar, 3
grupe OH secundar i 2 grupe OH primar.
*2. Determin\ num\rul atomilor de carbon asimetrici al aldohexozelor,
respectiv al cetohexozelor.

97

Cyan Yellow Magenta Black pag98

1.

Datorit unghiului de 10928


format de valenele atomului de
carbon, catenele nu formeaz
linii drepte, ci linii frnte ce pot
avea diferite forme din cauza
rotaiei libere n jurul legturii
; astfel, grupele care au afini-

OH

Forma ciclic a monozaharidelor este denumit furanozic


i, respectiv, piranozic, dup numele heterociclurilor cu oxigen
cu cinci i, respectiv, cu ase
atomi: furanul i piranul.

CH2
CH

HC

CH

HC

CHOH

CHOH

CHOH

CHOH

CHOH

CH2OH

CH2OH
cetohexoz\

*2. Aldohexozele au 4 atomi de carbon asimetrici, deci 24 = 16 stereoizomeri, `n timp ce cetohexozele au 3 atomi de carbon asimetrici, adic\
23 = 8 stereoizomeri.

H
OH

HO

H
2

CHOH

OH

C=O

aldohexoz\

HO

CHOH

Dintre cele 16 aldohexoze stereoizomere, cea mai rspndit este glucoza, iar dintre cele 8 cetohexoze, cea mai rspndit este fructoza.

CH2OH

HC

CH

HC

CH
O

furan

piran

HO

OH

OH

OH

OH

CH2OHOH
glucoz\

Structura monozaharidelor
Datele experimentale arat c structurile aciclice prezentate anterior nu
redau mulumitor proprietile monozaharidelor, atribuindu-se acestora
preponderent structuri ciclice.
Structurile ciclice ale glucozei se obin prin migrarea atomului de
hidrogen de la grupa OH din poziia 4 sau 5 la grupa C=O .

H
H
HO
H
H

OH

OH O

HO

OH

Glucoza cu imaginea `n oglind\


model structural

CH2OHOH
fructoz\

CH22OHOH

C=O

OH

CH2
5

tate chimic, precum


i OH, se apropie:

CH=O

O
H
OH
H
OH
OH

CH
CH22OHOH

CH2 OH

-glucofuranoz\

glucoz\ (forma aldehidic\)

98

H
H
HO
H
H

OH
OH
H

OH

CH2 OH

-glucopiranoz\

Cyan Yellow Magenta Black pag99

CH2 OH

5C

4C

OH

HO

C=O

OH

OH

6
5

CH2

OH

4C

H
O

OH

HO

mului de hidrogen de la grupa OH din poziia 5 sau 6 la grupa

OH

CH2 OH

5C

HO

OH

OH

Odat\ cu formarea hidroxidului glicozidic, se creeaz\ un


nou atom de carbon asimetric
care duce la formarea a doi stereoizomeri, numi]i anomeri.
6

H2C
5

OH 2
1

CH2 OH

OH

HO

OH

OH

H
OH
glucopiranoz\

OH

H
H

H
H

HO
H

OH

glucopiranoz\

n aceste reprezentri, liniile ngroate sunt ndreptate spre cititor.


Trecerea unei forme ciclice n cealalt se realizeaz prin intermediul
formei aciclice.
Structura furanozic atribuit fructozei este realizat printr-un pentagon regulat; caracteristic fructozei este anomerul .

OH

H
4

H
OH

EXTINDERE

CH2 OH

CH2 OH

Fig. 12. Structurile de perspectiv\


ale [i glucopiranozei

HO

Formulele aciclice prezentate anterior nu redau structurile reale ale


glucozei i fructozei, deoarece legturile oxigenului care nchid ciclul
sunt anormal de lungi. Astfel, W.N. Haworth a propus, `n anul 1929, formule de perspectiv (fig. 12), n care ciclul piranozic se reprezint printr-un
hexagon regulat, iar cel furanozic, printr-un pentagon regulat, cu substituenii atomului de carbon dispui de-o parte i de alta a planului.
Formarea hidroxilului glicozidic determin apariia a doi stereoizomeri, n funcie de poziia acestuia, notai i .

OH

C=O.

Formulele de perspectiv\ ale glucozei se reprezint\:

4C

Formarea structurilor ciclice determin apariia unei noi grupe OH


la atomul de carbon carbonilic (C1 n cazul glucozei), numit hidroxil glicozidic, care are reactivitate mrit comparativ cu celelalte grupe OH
din molecul.
n stare solid, glucoza natural\ exist numai sub form ciclic piranozic, iar n soluie, forma ciclic este n echilibru cu forma aciclic,
echilibrul fiind mult deplasat spre structura ciclic (peste 99,8%).
Analog, structurile ciclice ale fructozei se formeaz prin migrarea ato

fructofuranoz\

Rezolv\!
Scrie formula structural a
fructofuranozei!

Starea natural\ a glucozei [i fructozei


Monozaharidele sunt substane solide, cristaline, incolore, uor solubile n ap, puin solubile n solveni organici. Prezena unui numr mare
de grupe OH determin un numr mare de legturi de hidrogen intermoleculare; la nclzire, monozaharidele se descompun. Monozaharidele
au gust dulce.
Glucoza cea mai rspndit monozaharid se gsete liber n
fructele dulci, n mierea de albine i foarte puin n regnul animal (snge,
limf, lichid cefalorahidian). Cunoscut i sub numele de dextroz,

99

Cyan Yellow Magenta Black pag100

Anomer

Form\ aciclic\

Anomer

glucoza este utilizat n locul zahrului la prepararea unor produse de


cofetrie i a lichiorurilor.
Fructoza cea mai dulce monozaharid se gsete n stare liber
n natur alturi de glucoz, n fructele dulci, n mierea de albine i n
unele legume (morcovi, tomate); n combinaie cu glucoza, este rspndit ca zaharoz.

Propriet\]ile chimice

{tiai c\ ...
Grupele funcionale din structura monozaharidelor prezint proprie

ti specifice acestora, respectiv ale grupelor

Concentraia glucozei din


sngele circulant, reglementat\
pe cale neurohormonal, se
numete glicemie (limba greac
glykys = dulce, haima = snge).
Limitele normale ale glicemiei
sunt 70110 mg%.
... n diabet, procentul de glucoz n snge crete (hiperglicemie) din cauza diminurii
activitii pancreasului `n elaborarea de insulin.

C=O i OH.

Propriet\]i specifice grupei carbonil


*Adi]ia hidrogenului la hexoze (reducerea grupei carbonil) are loc cu
formarea unor alcooli polihidroxilici `n prezen]a catalizatorului metalic
(Ni) sau cu sisteme reduc\toare.
CH=O

CH2OH

CH2OH

+H

+ H2
2
(CHOH)4
(CHOH)4
C=O

CH2OH

CH2OH

(CHOH)3
CH2OH

aldohexoz\

hexitol

cetohexoz\

Activitatea individual\ 5
1. Reac]iile de adi]ie ale hidrogenului la monozaharide explic\ existen]a
structurii aciclice. Considernd structurile aciclice ale glucozei [i fructozei, scrie adi]ia hidrogenului la ace[ti compu[i.
2.* Analizeaz\ structurile poliolilor ob]inu]i preciznd `n ce caz se creeaz\
doi stereoizomeri datorit\ form\rii unui nou atom de carbon chiral.

R
Fig. 13. Aparat pentru testarea
glicemiei

{tiai c\ ...
Glucoza are 75% din puterea
de ndulcire a fructozei, considerat ca unitate.

*2. Prin adi]ia H2 la fructoz\, atomul de carbon din


pozi]ia 2 devine asimetric [i
astfel se formeaz\ doi
stereoizomeri (diastereoizomeri):

CH2OH
H
C OH

H
HO

CH2OH
H
C H
OH

HO

HO

OH

OH

OH

OH

CH2 OH
sorbitol

100

CH2 OH
manitol

Cyan Yellow Magenta Black pag101

Reacia de oxidare a grupei carbonil de tip aldehid pune n eviden


caracterul reductor al aldohexozelor:
O

O
Oxidare

H
Datorit proprietilor reductoare, glucoza se folosete la
fabricarea oglinzilor.

OH

Acizii obinui prin oxidarea aldohexozelor se numesc acizi aldonici


(acizi polihidroximonocarboxilici).
Oxidarea grupei aldehid din aldoze se realizeaz\ cu sruri complexe
ale unor metale tranziionale (reactivul Tollens i reactivul Fehling).

Glucoza reduce reactivul Tollens, depunndu-se argint metalic sub forma unei oglinzi strlucitoare.

O
C H
C OH

O
C OH
H
C OH

HO

+ 2[Ag(NH3)2]OH
OH reactiv Tollens

OH

CH2 OH
glucoz\

HO

H +

OH

OH

2Ag + 4NH3 + H2 O
oglind\
str\lucitoare

CH2 OH
acid gluconic

Glucoza reduce ionul Cu (II) din reactivul Fehling la Cu (I), sub forma oxidului de cupru (I) de culoare roie:
CH2 OH
CH2 OH
OH

H
H
OH
HO

OH

+ 2Cu(OH)2

OH

HHO

H
OH
glucoz\ (structura aciclic\)

H
OH
acid gluconic

+ Cu2 O + 2H2 O
OH
oxid
cupros
(ro[u)

Reaciile de oxidare cu reactivul Tollens [i solu]ia Fehling sunt reacii de identificare (teste de
recunoatere) ale glucozei i, n general, ale aldozelor.

Activitate experimental\
Obinerea reactivului Tollens. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens
 Pune ntr-o eprubet curat cca 2 mL soluie de azotat de argint.
 Adaug 12 mL soluie hidroxid de sodiu, NaOH, pn cnd se
formeaz un precipitat brun-nchis, Ag2O.
 Picur soluie de amoniac pn cnd se dizolv tot precipitatul format
(soluia incolor este reactivul Tollens).
 Adaug cca 2 mL soluie de glucoz.
 nclzete eprubeta pe o baie de ap (pn aproape de fierbere).

101

Cyan Yellow Magenta Black pag102

Pe peretele eprubetei apare oglinda str\lucitoare de argint (fig. 14).


Ecuaiile reaciilor sunt:
2AgNO3 + 2NaOH Ag2O + H2O + 2NaNO3
pp. brun
Ag2O + H2O + 4NH3 2[Ag(NH3)2]OH
reactiv Tollens
C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH C6H12O7 + 2Ag + 4NH3 + H2O
glucoz\
acid gluconic
Fig. 14. Oglinda de argint

Reactivul Fehling se obine


din:
sulfat de cupru, CuSO4
hidroxid de potasiu, KOH
tartrat dublu de sodiu i
potasiu:
NaOOC

CH

CH

OH

OH

COOK

Oxidarea glucozei cu reactivul Fehling este utilizat pentru dozarea glucozei din snge,
la determinarea glicemiei n
analizele medicale.

Activitate experimental\
Oxidarea glucozei cu soluie Fehling
 Introdu ntr-o eprubet curat volume egale de soluie Fehling I i II
(cca 12 mL).
 Adaug circa 2 mL soluie de glucoz.
 nclzete eprubeta pe o baie de ap (pn aproape de fierbere).
Dac n laborator nu exist soluii Fehling I i II, procedeaz astfel:
 Introdu ntr-o eprubet curat cca 12 mL soluie de sulfat de cupru,
CuSO4.
 Pune soluie de KOH pn la obinerea unui precipitat albastru de
hidroxid de cupru, Cu(OH)2.
 Adaug, n pictur, soluie de sare Seignette (tartrat dublu de sodiu
i potasiu) pn la dizolvarea precipitatului.
 Introdu circa 2 mL soluie de glucoz i nclzete aa cum s-a precizat
mai nainte.
Se formeaz un precipitat roucrmiziu de oxid de cupru (I).
Ecuaiile reaciilor sunt:
CuSO4 + 2KOH Cu(OH)2 + K2SO4
C6H12O6 + 2Cu(OH)2 C6H12O7 + Cu2O + 2H2O
glucoz
acid
oxid
gluconic de cupru (I)rou

*Activitatea individual\ 6
1. Explic\ de ce oxidarea glucozei se poate face [i `n prezen]a apei de brom.
2. Analizeaz\ din punct de vedere redox, oxidarea glucozei cu reactivii
Tollens [i Fehling.
Grupele hidroxil din structura zaharidelor pot da reacii asemntoare
alcoolilor. Astfel de reacii au loc att la glucoz\, ct i la fructoz\.
Reactivul Fehling [i precipitatul
ro[u c\r\miziu de oxid de cupru (I)
ob]inut `n urma oxid\rii glucozei

*Activitatea individual\ 7
Scrie formulele structurale de perspectiv\ ale compu[ilor:
-D-Metilglucopiranoz\, rezultat\ `n urma alchil\rii (eterific\rii) grupei de tip hidroxil glicozidic.
-D-Pentaacetilglucopiranoz\, ob]inut\ prin esterificarea glucozei cu
clorur\ de acetil `n exces.

102

Cyan Yellow Magenta Black pag103

Fermentaia monozaharidelor reprezint o proprietate specific a


acestor compui; sub aciunea enzimelor, monozaharidele se transform
n alcooli (fermentaie alcoolic).
Prin fermentaia glucozei, n prezena unor enzime din drojdia de bere
(Saccharomyces cerevisiae), se formeaz alcool etilic:
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
glucoz
etanol
Aceast proprietate explic fermentarea sucurilor dulci din plante,
fructe i obinerea buturilor alcoolice naturale (fig. 15).

Fig. 15. Fermenta]ia zaharidelor

Propriet\]i specifice monozaharidelor.


Reac]ii de condensare [i policondensare
Dintre monozaharide, hexozele, C6H12O6, sunt cele mai rspndite
att `n stare liber\, ct i sub form de compui de condensare i policondensare oligozaharide i polizaharide.
Moleculele monozaharidelor se condenseaz ntre ele prin intermediul grupelor hidroxil, cu eliminarea intermolecular a moleculelor de
ap formnd oligozaharide i polizaharide.

Activitatea individual\ 8
 Scrie formula produsului de condensare dintre o molecul de glu-

copiranoz i una de fructofuranoz, tiind c molecula de ap\ se


elimin ntre grupele OH glicozidice de la cele dou monozaharide.
Utilizeaz att formule de proiecie, ct i formule Haworth.

Glucoza
Fructoza
[.a.

HEXOZE

produ[i de

condensare

libere

Formula de perspectiv a compusului rezultat este:

Oligozaharide
Polizaharide

CH2 OH
5

H
4

H
OH

HO
O

HO
2

CH2 O

H
3

HO 6
CH2 OH
4

H
OH
H
OH
Acest compus este cunoscut sub numele de zaharoz; despre starea
natural\, propriet\]ile [i utiliz\rile acestei dizaharide ai studiat `n clasa
a X-a.
Zaharoz\ model structural

103

Cyan Yellow Magenta Black pag104

DIZAHARIDE
Dizaharide produ[i de condensare ntre dou\ molecule
de monozaharide.
Generalit\]i. Importan]\
Din categoria oligozaharidelor, cele mai importante i mai des ntlnite sunt dizaharidele; acestea se formeaz prin eliminarea unei molecule
de ap ntre dou molecule de monozaharide identice sau diferite:
2C6H12O6 C12H22O11 + H2O
Dizaharid

galactoza, component\ a lactozei


CH2 OH
O

HO

OH

H
OH

H
H

OH

Legtura format ntre cele dou resturi de monozaharide este de tip


eteric. Aceast legtur eteric se poate forma n dou moduri, dup natura grupei hidroxil implicat:
Legtur dicarbonilic atunci cnd molecula de ap se elimin
ntre grupele OH glicozidice ale celor dou molecule de monozaharid
(zaharide nereductoare).
Legtur monocarbonilic apa se elimin ntre o grup OH glicozidic a unei monozaharide i o grup OH alcoolic ce provine de la
cealalt monozaharid (zaharide reductoare).
n natur se ntlnesc numeroase dizaharide. Ca i monozaharidele, au
gust dulce i sunt foarte solubile n ap. Prin hidroliz acid sau enzimatic\, formeaz dou\ molecule de monozaharide identice sau diferite
(monozaharidele din care provin).

Zaharoza (zahrul obinuit)

Glucoz+ -Fructoz

Lactoza (zahrul din lapte)

Glucoz + Galactoz\

Maltoza (zahrul din mal gru ncolit)

Glucoz + Glucoz

Celobioza (zahrul din hidroliza celulozei)

Glucoz + Glucoz

Dizaharide

ZAHAROZA (zah\rul obi[nuit)


Zaharoza este dizaharida cea mai rspndit n natur; se gsete
liber n: tulpina trestiei de zahr, rdcina sfeclei de zahr, morcovi,
pepeni, seva unor arbori, nectarul florilor, porumb (fig. 16).

Structura zaharozei se deduce din date experimentale:


Zaharoza are formula molecular C12H22O11.
Hidroliza acid\ sau enzimatic\ a zaharozei duce la formarea unui
Fig. 16. Plante bogate `n zaharoz\. amestec echimolecular de glucopiranoz\ [i -fructofuranoz\.
104

Cyan Yellow Magenta Black pag105

CH2 OH
O

CH2 OH
HOCH2 O

OH

HO
H

OH

OH

HO

HOCH2 O

H
CH2 OH

+H2O

OH

H
OH

HO

OH H

H
HO

CH2 OH

H
OH
H
OH
zaharoz\
glucopiranoz\
Fructofuranoz\
Zaharoza este o dizaharid nereductoare; a[adar, ntre cele dou
molecule se stabilete o legtur dicarbonilic.
Reaciile de esterificare i eterificare demonstreaz existena a 8
grupe OH cu reactivitate normal.

Fabricarea zah\rului
Trestia de zahr conine circa
20% zahr, iar sfecla de zahr, n
jur de 15%.

Sursele naturale din care se obine zahrul sunt:


Trestia de zahr (n ri tropicale) zahrul se obine prin presare.
Sfecla de zahr (`n ri cu clim temperat) zahrul se obine prin
difuzie.
n ara noastr, zahrul se obine din sfecla de zahr prin difuzie. Etapele importante sunt:
Sfecla de zahr
tiat mrunt

ap\ cald\

Melasa este folosit ca hran


pentru animale, n amestec cu nutreuri, i ca materie prim pentru obinerea alcoolului etilic.

Soluie diluat
Zahr
concentrare,
de zahr purificare, evaporare brut

rafinare

Zahr
pur

Melas
4550% zahr

Activitate de documentare
Caut informaiile necesare pentru a ntocmi un proiect cu tema Obinerea industrial a zahrului, care poate avea urmtorul plan:  Materii
prime utilizate Scurt istoric primele metode folosite pentru
obinerea zahrului Metode i procedee folosite  Etapele procesului
tehnologic  Metode de purificare  Centre industriale pentru obinerea
zahrului n ara noastr.

Propriet\]ile zaharozei. Importan]a zaharozei


a)

Zaharoza este o substan solid, cristalin, solubil n ap. Se topete


prin nclzire la 185C; peste aceast temperatur, se transform ntr-un
lichid galbenbrun care, prin rcire, formeaz un solid amorf numit caramel. Dac se carbonizeaz, au loc procese de deshidratare intern (fig. 17).
t

Zahr
b)
Fig. 17. Zah\r
caramel (a); carbonizat(b)

Caramel

Crbune

Prin hidroliz acid sau enzimatic, zaharoza formeaz un amestec


echimolecular de glucoz [i fructoz; aceast soluie se numete
zahr invertit.

105

Cyan Yellow Magenta Black pag106

Spre deosebire de zaharoz, care nu are proprieti reductoare, soluia de zahr invertit reduce reactivul Tollens i solu]ia Fehling.

Activitate experimental\
Hidroliza zaharozei
 Introdu ntr-o eprubet 23 mL soluie de zahr obinuit.
 Adaug cteva picturi de soluie Fehling (preparat anterior vezi
oxidarea glucozei) i nclzete eprubeta pe baie de ap.
Nu se observ formarea precipitatului rou de oxid de cupru (I),
(eprubeta 1 din figura al\turat\).

(2)

(1)

Zaharoza nu se oxideaz\ `n timp


ce glucoza ob]inut\ prin hidroliza
zaharozei formeaz\ precipitatul
ro[u de oxid de oxid de cupru (I)

{tiai c\ ...
... Maltoza se gsete n seminele de cereale ncolite? Denumirea de maltoz provine de la
mal, care se extrage din orz
ncolit. Malul se folosete la
fabricarea berii i a whisky-ului.
... Lactoza, dizaharida din
lapte, este hidrolizat n prezena unei enzime numite lactaz;
enzima este secretat de intestinul subire. Unele populaii din
rile africane i cele din Orient
nu prezint aceast enzim i, n
consecin, nu tolereaz laptele.
De aceea, nu se folosete laptele
n buctria tradi]ional\ chinez.

 Introdu ntr-o eprubet 23 mL soluie de zahr i 34 picturi de acid


sulfuric diluat.
 Fierbe coninutul eprubetei circa 2 minute.
 Rcete eprubeta i alcalinizeaz coninutul acesteia, folosind o soluie
de hidroxid de sodiu.
 Toarn cteva picturi de soluie Fehling i nclzete eprubeta pe
baie de ap.
Se formeaz precipitatul rou de oxid de cupru (I), care pune n eviden caracterul reductor al soluiei de zahr invertit (eprubeta 2).
Zaharoza constituie, pentru organismul uman, o important surs de
energie; prin oxidarea biochimic a unui gram de zahr se produc 4,2 kcal.
Necesarul de glucide n alimentaia normal se asigur nu numai din
zahr propriu-zis, ci i din alte surse: pine, fructe, legume, preparate finoase .a. Depirea consumului de glucide duce la apariia unor boli
grave: diabetul, obezitatea, hipertensiunea arterial .a.

*Activitatea individual\ 9
Utiliznd informaiile de la pag. 104 privind monozaharidele din care
provin unele dizaharide, scrie formulele de perspectiv pentru:
a) Maltoz dizaharid reductoare ce rezult\ la hidroliza amidonului
i conine o legtur monocarbonilic 14 ntre cele dou resturi de
glucopiranoz.
b)Celobioz\ dizaharid reductoare rezultat la hidroliza celulozei,
ce conine o legtur monocarbonilic 14 ntre cele dou resturi de
glucopiranoz.
c) Lactoz\ dizaharid reductoare (prezent n laptele matern, n cel
de vac i, n general, n laptele animalelor) ce conine o legtur monocarbonilic 14 ntre glucopiranoz i galactopiranoz pag. 104).

POLIZAHARIDE
Polizaharide produ[i de policondensare
Polizaharidele sunt substan]e cu structur macromolecular, formate
din sute sau mii de resturi de uniti de monozaharide unite prin legturi
glicozidice (eterice).

106

Cyan Yellow Magenta Black pag107

Polizaharidele nu au gust dulce, la nclzire nu se topesc, ci se


descompun; prin hidroliza lor se
formeaz di- i monozaharide i,
totodat, apare gustul dulce.

n Monozaharide

Polizaharide
n H2O
Cele mai rspndite polizaharide provin de la glucoz.
Amidonul

polizaharida de rezerv din plante (cereale, legume


.a.)

Glicogenul

polizaharida de rezerv din organismul animal

{tiai c\ ...
Principala polizaharid
structural a artropodelor (crabi,
insecte) este chitina. Anual se
sintetizeaz cca 109 tone de chitin; n natur, chitina este legat
de structuri proteice sau lipidice.

Celuloza

polizaharida de susinere (schelet) din materialele


lemnoase

AMIDONUL
Propriet\]i. Structur\. Importan]a amidonului
Planta cea mai bogat n
amidon este orezul (7780%),
dup care urmeaz porumbul
(70%) i grul (65%). Cartofii
conin pn la 25% amidon.

Orez

Granule de amidon

Amidonul este polizaharida de rezerv a plantelor, format din resturi


de -glucoz; se prezint sub form de granule microscopice n rdcinile, tuberculii i seminele unor plante.
Porumbul, cartofii, grul, orezul sunt surse importante de amidon.
Amidonul se extrage din cereale (gru, porumb, orz) sau din cartofi, utilizndu-se ca agent de extracie apa rece.
Extracia amidonului
din plante, cu ap rece

Purificarea
amidonului

Uscarea
amidonului

Amidonul se prezint sub forma unor granule caracteristice avnd


`ntre 0,02 [i 0,1 mm. Deoarece forma, mrimea i aspectul granulelor
difer de la o plant la alta, proveniena amidonului poate fi uor determinat n urma examinrii microscopice.
Amidonul este o pulbere amorf de culoare alb, insolubil\ n ap
rece; n ap cald (5060C) se produce o umflare a granulelor, urmat de
spargerea acestora, cu formarea unei suspensii vscoase, lipicioase, numit coc. ntr-o cantitate mare de ap are loc o dizolvare parial a amidonului. n prezena iodului, la rece, soluia de amidon se coloreaz n
albastru intens; aceast reacie este utilizat att pentru recunoaterea
amidonului, ct i a iodului.
Amidonul nu prezint proprieti reductoare fa de reactivul Tollens
sau fa de soluia Fehling (este zaharid nereductoare), deoarece grupele de tip aldehid sunt implicate n stabilirea legturilor eterice din
structura amidonului.
Prin hidroliz total n mediu acid se obine numai glucoza, ceea ce
demonstreaz c amidonul este o polizaharid ce provine din glucoz.
+

(C6H10O5)n + nH2O
amidon

107

nC6H12O6
glucoz\

Cyan Yellow Magenta Black pag108

Prin hidroliz, n prezena enzimelor (amilaza), se formeaz intermediar


produi de hidroliz parial: dextrine i maltoz. Amestecul de dextrine
i maltoz, numit melas amidonal, este utilizat sub forma unui sirop la
prepararea prjiturilor.
Amilaz\

Amidon

Dextrine
Hidroliz\ (Maltaz\)

Hidroliz\

Amilaz\

Glucoz\

Maltoz\
(C6H10O5)n
amidon

Hidroliz\
Amilaz\

C12H22O11
maltoz\

Hidroliza enzimatic a amidonului la maltoz i glucoz, denumit [i


zaharificare, are importan n digestie, deoarece amidonul trece astfel n
snge, unde au loc transformrile biochimice care stau la baza metabolismului glucidelor (- [i -amilaza sunt enzimele ce catalizeaz\ hidroliza
amidonului).
Amidonul este alctuit din dou polizaharide: amiloza i amilopectina
(fig. 18).

Fig. 18. Structura amidonului

Amiloza este utilizat n chimia analitic (iodometrie) sub


denumirea de amidon solubil.

Materii prime:
Amidonoase
Zaharoase
Celulozice
Hidroliz cu
enzime sau
n mediu
acid

Sirop dulce
Fermentaie
Saccharomyces
cerevisiae
(Drojdie de bere)

AMILOZA (C6H10O5)n,
n = 2001 200

AMILOPECTINA (C6H10O5)n,
n = 6 00036 000

Reprezint cca 20% din compoziia amidonului i formeaz miezul granulei.


Are structur filiform, fiind format din resturi de -glucoz legate n poziiile 14 (piranozic).
Este solubil n ap cald, fiind
componenta care determin apariia coloraiei albastre n prezena
iodului.

Reprezint cca 80% din compoziia amidonului, formnd nveliul granulei.


Are structur ramificat, fiind
format din resturi de -glucoz
legate n poziiile 14 i 16 (piranozic).
Este insolubil n ap cald,
putnd fi astfel uor separat de
amiloz.

*Activitatea individual\ 10
Reprezint structurile amilozei i amilopectinei, tiind c amiloza este
format din resturi de glucoz legate n poziiile 14, iar amilopectina, din resturi de glucoz\ unite n poziiile 14 i 16.
Importan]a:
 Amidonul constituie hrana de baz a speciei umane.
 Cantiti mari de amidon sunt utilizate ca materie prim pentru obi-

nerea alcoolului etilic i a berii.


Alcool
etilic

Ali
produi

 Se folosete pentru obinerea dextrinelor, n industria textil, ca apret.


 Amidonul este utilizat n tehnica farmaceutic pentru pulberi, ca exci-

pient i absorbant.

108

Cyan Yellow Magenta Black pag109

Activitate experimental\

Trepied [i pahar Erlenmeyer


solu]ie
coloidal\
de amidon

I2/KI

colora]ie
albastru intens

Soluia de iod n iodur de


potasiu se prepar prin dizolvarea a 2 g iod i 5 g KI n 100 mL
ap distilat.
Mrimea i structura moleculei glicogenului se potrivesc
cu funcia sa de polizaharid de
rezerv. Mrimea lui l face
prea voluminos pentru a traversa membranele celulare, rmnnd n interiorul celulei ca surs de energie.

Lemnul con]ine celuloz\


Tabelul 3.3. Coninutul n celuloz
al unor materii vegetale

Vegetale

Celuloz\
%

Arbori (fagi,
carpeni, ulmi)

4055

Conifere

4050

Stuf i cereale

4050

Ierburi

2540

Frunze

1520

Leguminoase

710

Plante textile
(bumbac,
cnep, in)

80-98

Prepararea soluiei de amidon


 Introdu ntr-un pahar Erlenmeyer circa 2 g amidon i circa 20 mL ap
distilat.
 Fierbe coninutul paharului pentru dizolvarea amilozei.
 Toarn amestecul ob]inut ntr-un pahar Berzelius `n care se afl\ circa
20 mL ap distilat.
Dup rcire, se obine o soluie coloidal care se utilizeaz pentru testul de recunoatere a amidonului.
Recunoaterea amidonului
 Introdu ntr-o eprubet 23 mL soluie coloidal de amidon.
 Adaug o pictur de iod n iodur de potasiu. Se observ apariia unei
coloraii albastru intens.
 nclzete eprubeta ce conine amestecul anterior. Culoarea albastr
dispare la nclzire i reapare la rcire.

GLICOGENUL
Glicogenul este polizaharida de rezerv din regnul animal, depozitat
n ficat, muchi i alte esuturi. Ca i amidonul, glicogenul este format din
resturi de glucoz, avnd structur asemntoare amilopectinei, dar
mult mai ramificat, fapt ce a f\cut ca acesta s\ fie numit amidon animal.
Celulele hepatice transform glucoza n glicogen, i, tot n ficat, glicogenul este hidrolizat enzimatic (cnd organismul are nevoie) pn la
glucoz, care este transportat de snge n muchi i `n alte organe.

CELULOZA
Celuloza formeaz componenta fibroas a pereilor celulelor vegetale,
alturi de lignin i alte componente, asigurnd plantelor rezisten
mecanic i elasticitate.
Coninutul n celuloz variaz n limite foarte largi. Cel mai mare
coninut de celuloz se afl n plantele textile (tab. 3.3). Cea mai pur varietate de celuloz se gsete n bumbac (peste 98%).
Celuloza se obine, n special, prin prelucrarea bumbacului, lemnului,
stufului i paielor. Obinerea celulozei se poate realiza prin mai multe procedee care fac posibil separarea celulozei de lignin i de ceilali componeni necelulozici; separarea se realizeaz prin trecerea acestora n
soluie i ndeprtarea lor.

Propriet\]i. Structur\. Importan]a celulozei


Rigiditatea celulozei este o consecin a structurii sale. Natura a aranjat fragmentele de celuloz ntr-o manier care se potrivete funciilor
sale de susinere.

109

Cyan Yellow Magenta Black pag110

{tiai c\ ...
... Se estimeaz c, n cursul
unui an, 1011 tone de celuloz
sunt biosintetizate, `n celuloz\
aflndu-se cca 50% din legturile
atomilor de carbon de pe planet.

Celuloza este format din resturi de glucoz unite prin legturi 14


n macromolecule filiforme lungi, orientate paralel, ceea ce explic izolarea celulozei sub form de fibre.
Celuloza este o substan solid de culoare alb, amorf, fr gust i
miros, insolubil n ap i n solveni organici, cu o rezisten mecanic
ridicat. Rezistena mecanic i insolubilitatea ei n ap se explic prin
numrul foarte mare de legturi de hidrogen care se formeaz ntre grupele OH ale macromoleculelor orientate paralel (fig. 19).

Gradul de polimerizare din macromoleculele celulozei (C6H10O5)n


are valori mari (25003000) n fibrele de bumbac i de in i valori mai
mici n celelalte vegetale.

CH2 OH
H

CH2 OH

H
OH

H
OH

H
H

Fig. 19. Structura celulozei: o fibr\ de celuloz\ poate con]ine apoximativ


40 de macromolecule filiforme de glucoz\ legate14. Legturile de hidrogen dintre
macromoleculele orientate paralel ale celulozei nu pot fi desfcute de moleculele de ap

OH

O
H
H

OH
n

Structura celulozei.

Celuloza nu poate servi drept


surs de hran pentru oameni
(precum amidonul) pentru c
sistemul digestiv al omului nu
furnizeaz enzima specific necesar\ metaboliz\rii acesteia.

Rezolv\!

Celuloza absoarbe ns apa din atmosfer n cantiti mici, deci este


higroscopic; aceast proprietate face ca esturile din fibre de celuloz
s fie mai plcute de purtat direct pe piele dect cele din fibre sintetice.
Celuloza este solubil n reactivul Schweitzer hidroxid tetraaminocupric [Cu(NH3)4](OH)2; pe aceast proprietate s-a ntemeiat una din
primele metode de obinere a fibrelor artificiale (mtasea cupramoniu
sau mtase Bemberg).
Hidroliza acid sau enzimatic transform celuloza n glucoz.
Enzima care hidrolizeaz celuloza (celulaza) se afl n tubul digestiv al
animalelor erbivore; prin hidroliz\, rezult\ celobioz, care, n prezena
altei enzime (celobiaza), se transform n glucoz.
(C6H10O5)n

Hidroliz\
(Celulaz\)

celuloz

C12H22O11

Hidroliz\
(Celobiaz\)

C6H12O6
glucoz

celobioz\

Analiznd natura produilor reaciilor la care particip celuloza, s-a


dedus c n macromolecula sa fiecare rest de glucoz prezint trei
grupe hidroxil care reacioneaz chimic:

Scrie formula structural a


celobiozei, tiind c este o dizaharid reductoare ce provine
din -glucoz.

CH2 OH
O

110

OH

OH

Cyan Yellow Magenta Black pag111

Grupele hidroxil din celuloz au reactivitate normal i particip la


reaciile chimice specifice lor. n continuare vor fi prezentate acele procese chimice care transform celuloza n produi cu importan practic.
CELULOZ

Acetilare

Nitrare

Alcaliceluloz

Acetai de celuloz

Nitrai de celuloz

CS2

Prin tratarea fibrelor de celuloz cu NaOH, acestea devin


mai lucioase i fixeaz mai bine
apa i coloranii (procedeu numit mercerizare).

NaOH

n scrierea proceselor chimice ale celulozei se va utiliza


notaia prescurtat CelOH.

Xantogenat
de celuloz
H2SO4

Fibre
Mase
artificiale plastice

Lacuri

Explozivi

Mase
plastice

Mtase artificial
Celuloza sodat este un alcoxid; faptul c celuloza reacioneaz cu NaOH dovedete
caracterul acid mai pronunat al
grupei OH din celuloz fa
de grupa OH din alcool.

Prin reacia celulozei cu o soluie concentrat de hidroxid de sodiu, se


obine alcaliceluloza (celuloza sodat):

CelOH + NaOH CelO Na + HOH


Alcaliceluloza formeaz, prin tratare cu sulfura de carbon, CS2, xantogenatul de celuloz (vscoz), o substan de culoare galben, solubil n
ap:
S
+
CelO
Cel
O Na + CS2
Cel
O C
CelO
+
S Na
xantogenat de celuloz\

Soluia coloidal de xantogenat de celuloz fiind vscoas a fost


numit vscoz; la trecerea ei prin orificii foarte fine (filiere) ntr-o soluie
de H2SO4 diluat, are loc regenerarea celulozei sub forma unor fire lungi
i mai rezistente.
CelO
Cel
O

S
+
S Na

+ H2SO4
NaHSO4
CS2

CelOH
Cel
O H
celuloz\

Prin acest procedeu, firul se ntrete i poate fi prelucrat; din aceste


fire se obine mtasea artificial (mtasea milanez fig. 20).
Celofanul se obine asemntor; soluia de vscoz este trecut printr-o
Fig. 20. Confec]ii din m\tase artififilier
ntr-o soluie de H2SO4 i glicerin avnd rol de plastifiant, astfel
cial\ ob]inut\ prin prelunct foile s nu fie sfrmicioase.
crarea celulozei

111

Cyan Yellow Magenta Black pag112

Alcaliceluloza formeaz eteri ai celulozei prin tratare cu halogenuri de


alchil sau cu sulfai de alchil:

CelO Na + CH3CH2Cl CelOCH2CH3 + NaCl


Etilceluloza se folosete la fabricarea pielii sintetice, a lacurilor,
adezivilor, ca izolator electric .a.

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a, ai aflat c reacia de esterificare are loc ntre un acid i
un alcool cu formarea unui ester
acid carboxilic/anorganic + alcool = ester + ap
O

CH3 C

OH

Aceta]ii de celuloz\ se utilizeaz\


pentru fabricarea filmelor foto [i
cinematografice

+ HOH

+ CH3 CH2 OH CH3 C


O CH2 CH3

Acizii carboxilici pot fi nlocuii cu derivai ai acestora (cloruri acide,


anhidride acide) i n acest caz reacia de esterificare are loc cu randamente mai bune.
Esterificarea grupelor OH din celuloz cu amestec de anhidrid
acetic i acid acetic duce la formarea acetailor de celuloz (mono-, disau triacetai).

Mtasea
acetat
Fibre
artificiale

O
CH3

CH3

CelOH +

CelO
Cel
O

Mtasea
vscoz

Mtasea acetat este mai rezistent, dar mai puin higroscopic dect mtasea vscoz.

O
C

O
+ CH3

CH
OCH
3
3

C
O H
H

Acetaii de celuloz se folosesc pentru:


 obinerea fibrelor artificiale mtasea acetat;
 fabricarea filmelor foto i cinematografice;
 obinerea unor mase plastice, lacuri .a.

Activitatea individual\ 11
CH2

NO22
NO

Utiliznd formula unei uniti structurale de celuloz (pag. 110), scrie


formulele mono-, di- i triacetailor de celuloz.

H
NO22
ONO

NO22
NO

Trinitrat de celuloz

Esterificarea grupelor OH din celuloz cu amestec sulfonitric


(HNO3 + H2SO4) are loc cu formarea nitrailor de celuloz. Obinerea
mono-, di- sau trinitrailor de celuloz se realizeaz n funcie de raportul
molar celuloz : amestec sulfonitric utilizat; nitraii celulozei se numesc
impropriu nitroceluloz. Utilizrile nitrailor de celuloz sunt determinate
de gradul de nitrare a celulozei.

112

Cyan Yellow Magenta Black pag113

Fulmicotonul are un coninut n azot apropiat trinitratului de


celuloz i se folosete la fabricarea pulberii fr fum.

A]\ de celuloz\

Nitraii de celuloz

Celuloidul este inflamabil i a


cauzat incendii serioase n cinematografe i seciile radiologice
(raze X) ale spitalelor; din acest
motiv, a fost nlocuit cu filme
din acetat de celuloz.

{tiai c\ ...
Hrtia a fost inventat n
secolul al II-lea de chinezul
Tsai Lun i a fost rspndit n
secolele VIVII n rile Asiei,
iar n Europa, n secolele
XIXII. Producia de hrtie s-a
dezvoltat mult dup inventarea
tiparului (1440) de c\tre
Johann Gutenberg.

Colodiul un amestec de nitrai cu un coninut n azot


apropiat dinitratului de celuloz este utilizat, sub forma
unei soluii alcoolice, n medicin, la protejarea rnilor; prin
amestecarea unei soluii de colodiu cu o soluie alcoolic de
camfor, rezult celuloidul, una dintre primele mase plastice,
folosit pentru filmele fotografice i cinematografice.
Soluiile de nitrai cu grad redus de nitrare se folosesc ca
lacuri (denumite comercial duco).

Fabricarea hrtiei
O utilizare foarte important a materialelor celulozice o reprezint
fabricarea hrtiei.
Hrtia se obine din celuloz (se folosete lemn de molid, brad) cu
adaosuri de fibre animale, minerale, artificiale sau sintetice i materiale
de umplutur, de ncleiere i colorare.
Fabricarea hrtiei are la baz\ capacitatea de mpslire a fibrelor celulozice. Se obine mai nti pasta de hrtie, prin mcinarea umed a
fibrelor de celuloz, la care se adaug umplutur, clei i colorani. Pasta
omogenizat se ntinde pe maina de tras hrtie, iar colile formate se
usuc ntre valuri calde. Hrtia obinut se nfoar sub form de suluri
i se taie n foi.

Activitate de documentare
Caut informaiile necesare pentru a ntocmi un proiect cu tema
Fabricarea hrtiei, care poate avea urmtorul plan:
 Incursiune prin istoricul obinerii hrtiei.  Materii prime utilizate
pentru obinerea hrtiei; aditivii folosii i rolul lor.  Etapele procesului
de obinere a hrtiei.  Tipuri de hrtie i utiliz\rile lor.  Centre unde
se fabric hrtia n ara noastr.

APLICA}II ZAHARIDE
1. Completeaz corespunztor spaiile libere:
c. Prin reducerea fructozei se obin .................
a. Glucoza conine o grup carbonil de tip stereoizomeri, deoarece se formeaz un atom de
................. .
carbon ................. .
b. Amidonul este format din dou polizaharide
d. Acetaii de celuloz se folosesc pentru
................. i amilopectina, care au n structura lor ................. .
resturi de ................. glucoz.
2. Alege afirmaia / afirmaiile corect / corecte:

113

Cyan Yellow Magenta Black pag114

4. Sarea de calciu a unui acid obinut prin oxidarea unei aldoze conine 16% calciu.
Determin:
a. formula molecular a zaharidei;
b. volumul soluiei de hidroxid de calciu 0,5 M
folosit pentru un mol de acid aldonic.
5. Calculeaz masa soluiei de etanol 23% care
rezult din 486 kg de amidon, la un randament global de 80%.
6. Calculeaz masa de amestec nitrant format
dintr-o soluie de acid azotic 63% i o soluie de acid
OH
CH2 OH
H
sulfuric de concentraie 98%, necesar pentru a
O
transforma 810 kg de celuloz n trinitrat de celuOH
O
HO
OH H
loz, tiind c HNO3 i H2SO4 se introduc n raporH
OH H
H
tul molar 1:2.
H
H
H
H
7. Se hidrolizeaz 0,342 g zaharoz, iar amesteO
cul rezultat se trateaz cu reactiv Tollens i apoi se
OH
CH2 OH
H
neutralizeaz cu soluie de hidroxid de sodiu 0,2 M.
b. Stabile[te legtura eteric ce se formeaz
Calculeaz:
ntre cele dou\ resturi de monozaharide i precizeaz
a. masa argintului depus;
dac lactoza are caracter reduc\tor.
b. volumul soluiei de NaOH 0,2 M consumat.
a. Oxidarea glucozei la acid gluconic genereaz
zahr invertit.
b. Zaharoza este dizaharida obinut prin condensarea a dou\ molecule de -glucoz.
c. Fructoza are caracter reductor.
d. La oxidarea glucozei cu reactiv Fehling se
depune un precipitat rou de oxid de cupru (I).
3. Lactoza, dizaharida din lapte, provine din glucoz i galactoz.
a. Scrie ecuaia reaciei de hidroliz.

TEST DE EVALUARE
1. Alegei termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile:
a. Glucoza este o monozaharid de tip ............................... (aldohexoz / cetohexoz).
b. Zaharoza se formeaz prin condensarea unei molecule de .................................. i una de -glucoz.
(- fructoz / - fructoz)
c. Prin hidroliza enzimatic a amidonului se formeaz .................................... (- glucoz / - glucoz).
d. Caracterul reductor al glucozei se pune n eviden prin reacia cu .................................... (reactivul
Tollens / H2).
2. Stabilete asocierile corespunztoare dintre cifrele coloanei A i literele coloanei B.
A
1. -Glucoza
2. Amidonul
3. Celuloza
4. Glicogenul
5. Fructoza

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

B
Se utilizeaz pentru obinerea mtsii vscoz\
Este polizaharida de rezerv n regnul animal
Se identific cu iod n iodur de potasiu
Este cea mai dulce monozaharid
Prin policondensare formeaz amidon
Se dizolv numai n reactiv Schweitzer
Formeaz prin policondensare celuloza

3. Justific prin ecuaiile reaciilor chimice afirmaiile:


a. Glucoza are caracter reductor, care poate fi pus n eviden cu reactivul Fehling.
b. Prin condensarea -glucopiranozei cu -fructofuranoza, se formeaz o dizaharid numit zaharoz.
4. Un amestec format din 144 g glucoz i fructoz se trateaz cu reactiv Fehling. tiind c se depun
28,8 g precipitat rou, determin coninutul procentual n fructoz al probei.

114

Cyan Yellow Magenta Black pag115

ACIZI NUCLEICI
Acizi nucleici (Polinucleotide)
Mononucleotide
Nucleozide + Acid fosforic

Baze azotate + Riboz sau


Dezoxiriboz
Structura schematic
a acizilor nucleici

Acizii nucleici sunt compui macromoleculari care se regsesc n toate


celulele vii. Acizii nucleici au proprietatea lor specific de a depozita i
transfera informaia genetic; avnd proprietatea de a se duplica sunt
transmitorii caracterelor ereditare.
La clasificarea proteinelor ai aflat c o categorie important de proteide
(heteroproteine) o reprezint nucleoproteidele, prezente n nucleele tuturor
celulelor. Prin hidroliz nucleoproteidele formeaz proteine i acizi nucleici.
Unitile structurale, monomerii care formeaz macromoleculele
acizilor nucleici se numesc nucleotide.
Nucleotidele se compun dintr-o baz azotat (baze pirimidinice i baze
purinice), o monozaharid cu cinci atomi de carbonpentoz i un rest de
acid fosoforic.
Din acizii nucleici s-au izolat ca baze azotate urmtoarele:
 Baze pirimidinice: citozina, uracil, timina.
 Baze purinice: adenina, guanina.

Nucleotidele sunt uniti monomere ale acizilor nucleici, aa


cum i aminoacizii sunt unitile monomere ale proteinelor.
Citozina (C)

Uracil (U)

Timina (T)

Acidul fosforic (H3PO4)

HO P OH

OH
sau

Adenina (A)

Guanina (G)

Pentozele din structura nucleotidelor sunt: D-riboza, 2-dezoxi-D-riboza.

HO P OH

OH
Ambele structuri sunt utilizate
pentru reprezentarea acidului
fosforic.

D-riboza

D-dezoxiriboza

De exemplu, nucleotida format din adenozin (adenin\ + D-riboza) i


acid fosforic are structura:

Adenozina

Acid adenilic (nucleotida din ARN)

115

Cyan Yellow Magenta Black pag116

Nucleozidele primesc denumiri dup numele bazei care


intr `n compoziia lor.
Baza
cu azot

Nucleozide
Ribozide
Dezoxiribozide

Adenin Adenozin Dezoxiadenozin


Guanin Guanozin Dezoxiguanozin
Citozin Citidin

Dezoxicitidin

Timin

Timidin

Dezoxitimidin

Uracil

Uridin

Dezoxiuridin

Prin hidroliza nucleotidelor (esteri ai acidului fosforic) se formeaz


nucleozida i acidul fosforic; nucleozidele sunt formate din pentoze i
bazele azotate.
Ribonucleozide formeaz unitatea structural a acizilor ribonucleici (ARN), acizi nucleici
Nucleozide
din plasma celulelor.
Dezoxiribonucleozide formeaz unitatea structural a
acizilor dezoxiribonucleici (ADN),
acizi nucleici din nucleele celulelor.
ADN sunt: A, G, C, T.
Bazele azotate din
ARN sunt: A, G, C, U.

Dubla
elice
ADN

n macromoleculele acizilor nucleici, moleculele nucleotidelor sunt


unite ntre ele prin restul de acid fosforic din poziia 3 a unei molecule cu
grupa hidroxil primar din poziia 5, a celeilalte molecule.
Macromoleculele de acizi nucleici conin, dup provenien, de la cteva mii la cteva milioane de resturi de mononucleotide.
Macromoleculele ADN sunt formate din dou catene rsucite n spiral
(dubl elice), (fig. 21). Bazele purinice (A, G) i pirimidinice (C, T) se afl
n interiorul elicei, iar resturile de pentoz (dezoxiriboz) i de fosfat n
exteriorul ei. ntre resturile de baze azotate se formeaz legturi de hidrogen,
ntre bazele azotate complementare, respectiv o baz purinic de pe o caten cu una pirimidinic de pe alt caten. Formeaz\ leg\turi de hidrogen:
 adenina (A) cu timina (T)
 guanina (G) cu citozina (C)

Adenin\ - timin\

Fig. 21. Replicarea ADN


(desfacerea dublei elice)

Guanin\ - citozin\

Biosinteza ADN const n replicarea, adic desfacerea dublei elice de


ADN parental i construirea pe fiecare din cele dou catene a cte unei
catene complementare, cte o replic la fiecare (fig. 21). Rezult dou
molecule ADN fiice, identice cu parentala. De aceea sinteza ADN este
numit replicare semiconservativ. Ea asigur transferul de informaie
genetic de la ADN parental la ADN fiu i, n consecin, menienrea stabilitii genetice a fiecrui organism (a speciei).
Moleculele ADN din diferite celule i virusuri se deosebesc prin raportul dintre cele patru tipuri de monomeri nucleotidici, prin secvena

116

Cyan Yellow Magenta Black pag117

{tiai c\ ...
... ADN a fost izolat prima
dat de ctre Friedrich
Miescher din celulele i sperma de somon, care n 1869 a
publicat o serie de lucrri
remarcabile n legtur cu
ADN. El a denumit produsul
izolat nuclein, datorit prezenei acesteia n nucleele
celulelor.

Secvenele grupate n cte


trei nucleotide care corespund
sintezei unui aminoacid formeaz ceea ce se numete cod
genetic. Deoarece ARNm a fost
transcris de pe un ADN cu o
anumit secven, se traduce
prin sinteza unei proteine n
care ordinea aminoacizilor
componeni e bine determinat.

nucleotidelor i prin masa lor molecular. Pe lng cele patru baze azotate (A, G, T, C) n anumite tipuri de ADN, ndeosebi de origine viral, se
gsesc mici cantiti de derivai metilai ai acestor baze.
Acidul ribonucleic, ARN, se gsete n celule sub forma a trei tipuri
majore:
 ARNm ARN mesager
 ARNr ARN ribozomal
 ARNt ARN de transfer
n procesul de sintez a proteinelor, rolul esenial revine acizilor nucleici. Biosinteza proteinelor presupune dou etape:
 la nivelul nucleelor celulelor
 la nivelul plasmei celulare (n citoplasm)
Nucleele celulelor conin ADN. Anumite segmente ale elicei duble de
ADN, numite gene, conin informaii care trebuie transmise n citoplasm
pentru a dirija sinteza unei anumite proteine de ctre acizii nucleici ARN,
care particip direct la procesul de sintez. Aceste informaii, cunoscute
sub numele de cod genetic, asigur transmiterea caracterelor ereditare.
Se disting dou etape; n prima etap se transcrie codul genetic de pe segmentele de ADN din gen pe ARNm. n continuare ARNm trece n citoplasm, unde are rol de tipar pentru sinteza proteinei respective. La
aceast sintez iau parte ARNr i ARNt.
Procesul de sintez a proteinelor are loc permanent n organismele vii.
Proteinele formate sufer mereu transformri biochimice, hidrolize sau
degradri enzimatice i trebuie nlocuite; n timpul creterii, proteinele se
sintetizeaz din aminoacizii provenii din hran sau prin transformarea
biochimic a zaharidelor i a grsimilor.

GR|SIMI
Generalit\]i. Propriet\]i
Aminte[te-]i!
n compoziia grsimilor, alturi de gliceride, se gsesc: acizi
grai liberi, colorani, ceruri, vitamine, proteine [.a.

Grsimile solide i uleiurile aparin unei clase de compui naturali


cunoscut sub numele de lipide, care, alturi de glucide i proteine
formeaz constituenii de baz ai materiei vii.
Principalii componeni ai grsimilor sunt esteri ai glicerinei cu acizii
grai numii gliceride (trigliceride, triacilgliceroli).
au numr par de atomi de carbon
(C4-C18)

CH2OH
CHOH
CH2OH
glicerol
glicerin\

Acizi grai

sunt saturai sau nesaturai


au catene liniare
sunt monocarboxilici

117

Gliceride

Cyan Yellow Magenta Black pag118

Acizii grai frecvent ntlnii n compoziia grsimilor (liberi sau esterificai) sunt prezentai n tabelul 3.4.
Tabelul 3.4. Principalii acizi grai frecvent ntlnii n grsimi

Formula structural\ a acidului


CH3 (CH2)2 COOH
CH3 (CH2)10 COOH
CH3 (CH2)14 COOH
CH3 (CH2)16 COOH
CH3 (CH2)7 CH = CH (CH2)7 COOH

Grsimile

Denumirea uzual\

Surse naturale (principale)

Acid butiric
Acid lauric
Acid palmitic

Unt de vac
Nuc\ de cocos
Grsimi vegetale, animale, om

Acid stearic
Acid oleic

Grsimi animale i vegetale


Uleiuri vegetale, bacterii, grsimi animale

solide conin gliceride ce provin n special


de la acizii grai saturai
lichide (uleiurile) conin gliceride care provin
n special de la acizii grai nesaturai

Fig. 20. Structura acidului stearic.

Gliceridele din compoziia grsimilor sunt mixte (provin de la acizi grai diferii):
CH2OCO(CH2)14CH3

CH2OCO(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3

CHOCO(CH2)14CH3

CHOCO(CH2)14CH3

CH2OCO(CH2)16CH3

CH2OCO(CH2)16CH3
oleopalmitostearin

dipalmitostearin (structura asimetric)

Activitatea individual\ 12
Reprezentarea schematic
a acidului palmitic

1. Determin denumirile [tiin]ifice ale acizilor grai din tabelul 3.4.


2. Scrie formulele structurale ale gliceridelor:
a) Dipalmitostearin (simetric); b) Dioleopalmitin (2 izomeri); c) Oleopalmitostearin (3 izomeri, unul dintre acetia a fost reprezentat mai
nainte).

R
Structura unei gliceride nesaturate

Gliceridele din esutul adipos


uman sunt n principal formate
din:
%
Acidul
Palmitic
Oleic
Stearic
Linoleic

28
45
7
8

1. Denumirile [tiin]ifice ale acizilor grai menionai:


Denumirea uzual\
Acid butiric
Acid lauric
Acid palmitic
Acid stearic
Acid oleic

Denumirea sistematic\
Acid butanoic
Acid dodecanoic
Acid hexadecanoic
Acid octadecanoic
Acid Z(cis) 9-octadecenoic

Principalele surse de grsimi naturale sunt :


grsimi de origine vegetal: floarea-soarelui, rapia, inul, soia, ricinul, dovleacul, arahidele, mslinele, germenii de porumb, tungul, nucile
de cocos, seminele de susan, bumbac, mac [.a.;

118

Cyan Yellow Magenta Black pag119

{tiai c\ ...
... Floarea-soarelui, o plant
originar din Mexic, a fost adus
n Europa `n secolul al XVI-lea,
iar la noi, n timpul primului rzboi mondial. Seminele se compun din 45% coaj i 55% miez,
care conine aproximativ 50%
ulei.
... Tungul este un copac de
310 m nlime, originar din
China i Japonia, cu fructe zemoase (drupe).
Organismele vii sintetizeaz
acizii superiori care, prin esterificare cu glicerin, se transform `n gliceride; materia prim
fiind acidul acetic, acizii rezultai din aceste sinteze biochimice nu pot avea dect numr par
de atomi de carbon.

grsimi de origine animal: seul de bovine, seul de oaie, grsimea de


porc (untura), untul, uleiurile de pete, balen, delfin, foc [.a.
Plantele sintetizeaz gliceridele din amidon, iar animalele le iau prin
alimentaie din plante sau le sintetizeaz din glucide.

Propriet\]ile gr\similor
Grsimile, fiind amestecuri de diverse gliceride, nu se pot caracteriza
prin constante fizice nete. Astfel, grsimile nu au puncte de topire fixe; la
nclzire se nmoaie, dup care se topesc ntr-un interval de temperatur.
Grsimile sunt insolubile n ap, dar uor solubile n solveni organici
(hidrocarburi, compui halogenai, alcooli [.a.).

Hidroliza
Principala proprietate a gliceridelor este hidroliza.
mediu acid

Acizi grai + Glicerin\

Hidroliza

mediu bazic

Sruri ale acizilor grai (Spunuri) + Glicerin

Deoarece srurile acizilor grai se numesc spunuri, hidroliza bazic


a grsimilor s-a numit saponificare. De exemplu, prin hidroliza dipalmitostearinei se formeaz:
s\punuri
CH2OH

CH2OCO(CH2)16CH3
CHOCO(CH2)14CH3

+ 3NaOH

CH2OCO(CH2)14CH3
dipalmitostearin
Alimentul

Grame gr\sime/

Lapte
Brnz
Pui
Unt
Ou
Ulei alimentar
Alune prjite
Pine alb

100 g aliment
3,8
33
17,7
82
10,9
99,9
49
1,7

CHOH +

CH3(CH2)16COONa
stearat de sodiu

CH2OH
glicerin

2CH3(CH2)14COONa
palmitat de sodiu

Despre compu[ii tensioactivi (s\punuri [i detergen]i) ai studiat `n


clasa a X-a.

Hidroliza enzimatic\ a gr\similor


Grsimile, componente eseniale ale alimentaiei normale a omului i
a animalelor superioare, au rol important ca surs de energie, alturi de
glucide. n cazul unei alimentaii prea abundente n grsimi, acestea se
depun n esuturile animale, constituind rezerve.
n cursul digestiei, organismul animal hidrolizeaz grsimile n glicerin i acizi grai, n prezena unor enzime (biocatalizatori) numite lipaze
(lipazele se gsesc n saliv, n sucul gastric, intestin, pancreas). Acizii
grai rezultai n urma hidrolizei strbat peretele intestinului [i ajung n

119

Cyan Yellow Magenta Black pag120

Grsimile provenite de la acizii


grai nesaturai se pot hidrogena
catalitic. Prin hidrogenarea grsimilor lichide (a uleiurilor), se obin grsimi solide. Astfel se obine
margarina. Prin hidrogenarea uleiurilor vegetale se ob]in gr\simi
vegetale care, amestecate cu lapte,
vitamine (A i D), colorani i ali
aditivi, se comercializeaz sub diferite tipuri de margarin.

snge, unde se combin din nou cu glicerin esterificat cu acid fosforic.


Astfel se formeaz fosfatidele, care servesc pentru transportul acizilor
grai spre alte organe unde se sintetizeaz noi grsimi.
n celule, acizii grai se degradeaz printr-o succesiune complex de
reacii biochimice, n care se degaj energie, produii finali fiind CO2 i H2O.
Grsimile constituie o surs important de energie. n rile dezvoltate, grsimile reprezint aproximativ 45% din energia total consumat
de popula]ie; aceast proporie ridicat de grsimi n diet este nedorit,
fiind cauza multor boli, n special ale celor de inim.

Reac]ii de adi]ie la gr\simi. Hidrogenarea gr\similor

Pentru aroma caracteristic untului se adaug mici cantiti


dintr-un compus dicarbonilic:
CH3 C C CH3

O O
butandion (diacetil)

Prin hidrogenarea grsimilor lichide (a uleiurilor) care provin din


acizi nesaturai, se obin grsimi solide, ca urmare a transformrii radicalilor acizi nesaturai (cu legturi duble) n radicali acizi saturai.
Hidrogenarea se realizeaz la 150200C [i 215 at n prezena catalizatorului de Ni, Pt sau Pd.
Hidrogenarea complet, cu formarea de gliceride ale acizilor saturai,
duce la obinerea de gliceride solide similare celor din seul de vac.

CH2 O CO (CH2) CH = CH (CH2) CH3

CH2 O CO (CH)
CH3
16

CH O CO (CH2) CH = CH (CH2) CH3 + 3H2

CH O CO (CH)
CH3
16

CH2 O CO (CH2) CH = CH (CH2) CH3

CH2 O CO (CH)
CH3
16
tristearin

triolein

Activitatea individual\ 13

S\punurile de toalet\ con]in pe


lng\ s\rurile acizilor gra[i [i alte
adaosuri necesare pentru
`mbun\t\]irea calit\]ii acestora
(substan]e hidratante, parfumuri,
dezinfectan]i, uleiuri [.a.)

1. Prin hidrogenarea uleiurilor (ce conin n proporie mare gliceride


ale acizilor grai nesaturai), se obin grsimi vegetale solide, folosite n
amestec cu vitamine i ali aditivi, sub diferite tipuri de margarin.
a) Scrie ecua]ia reac]iei chimice pentru hidrogenare dioleostearinei.
b) Calculeaz volumul de hidrogen necesar (c.n.) pentru a hidrogena
0,2 moli dioleostearin.
2. Determin prin calcul: a) indicele de saponificare (numrul de
miligrame de hidroxid de potasiu consumat la saponificarea unui gram
de grsime) al dipalmitostearinei; b) indicele de iod (numrul de grame
de iod care reacioneaz cu 100 g grsime) al dioleopalmitinei.
3. Scrie ecuaiile reaciilor chimice corespunztoare afirmaiilor: a) Hidroliza acid\ a acetatului de etil este un proces de echilibru. b) Prin hidrogenarea trioleinei se formeaz tristearin. c) Saponificarea cu hidroxid
de potasiu a unui mol de dipalmitin are loc cu formarea unui mol de
glicerin i doi moli de palmitat de potasiu.
4. Calculeaz: a) masa de spun de sodiu cu 10 % ap\ ce se poate obine
din 688 kg oleopalmitostearin la un randament al reaciei de saponificare de 80%; b) volumul soluiei de hidroxid de sodiu 5M utilizat.

120

Cyan Yellow Magenta Black pag121

HIDROXIACIZI
Acidul salicilic
CH3 CH COOH

OH
acid 2-hidroxipropanoic
(acid lactic)

Hidroxiacizii sunt compui organici cu grup\ funcional\ mixt, care


conin una sau mai multe grupe carboxil ( COOH) i una sau mai multe
grupe hidroxil ( OH).
Acidul salicilic este un hidroxiacid cu o grup carboxil ( COOH) i o
grup hidroxil ( OH) legate de nucleul aromatic n poziiile 1,2.
COOH
OH

COOH

Deoarece grupa hidroxil este legat de


nucleul aromatic, acidul salicilic face parte
din categoria compuilor de tip acizi fenoli.

CHOH
CHOH
COOH
acid tartric
O
C

OCH3
OH

esterul metilic
al acidului salicilic

acid 2-hidroxibenzoic
(acid salicilic)
Acidul salicilic se gsete n natur liber, i ca ester metilic (salicilat de
metil) n unele uleiuri esterice; este un solid cristalin puin solubil `n ap\
rece, dar solubil `n ap\ cald\, `n alcool [i eter.
Acidul salicilic se folosete n diferite sinteze i datorit proprietilor
sale antiseptice se utilizeaz la conservarea unor alimente i buturi.
Cea mai important proprietate a acidului salicilic const n esterificarea sa cu obinerea acidului acetilsalicilic (aspirina).
COOH
OCOCH3

Acidul acetilsalicilic a fost


preparat n 1853 de c\tre Gerhardt prin reac]ia acidului salicilic cu clorur\ de acetil. n 1900,
Hofmann ob]ine brevet pentru
acetilarea acidului salicilic cu
anhidrida acetic\. A fost utilizat
n chimioterapie n 1899 de
c\tre Dreser.

Acidul acetilsalicilic se ob]ine prin acetilarea


acidului salicilic cu clorur\ de acetil sau cu anhidrid\ acetic\.
O

O
C

C
OH
OH

O
+

acid salicilic
(acid o-hidroxibenzoic)

CH3 C
Cl
clorur\ de acetil

HCl

O
OH
OC
CH3

acid acetilsalicilic

Acidul acetilsalicilic este o substan]\ solid\, cristalin\, alb\. Avnd o


solubilitate mic\ n ap\ (1 g la 300 mL de ap\ la 25C), se recomand\ o
cantitate mare de ap\ la nghi]irea aspirinei.
Aspirina folosit\ ca medicament con]ine pe lng\ principiul activ
(acidul acetilsalicilic) [i al]i excipien]i (amidon, carbona]i [.a.m.d.) cu rol
de tamponare a efectului acid.

Aspirina (Acidul acetilsalicilic)


Acid acetilsalicilic model structural

Aspirina este un medicament frecvent utilizat pentru diminuarea sau


suprimarea durerii (analgezic), sc\derea temperaturii (antipiretic) [i ca
antiinflamator.

121

Cyan Yellow Magenta Black pag122

Acidul acetilsalicilic, avnd aciditatea mult mai redus\ dect a acidului


salicilic, permite utilizarea sa ca medicament cu ac]iune analgezic\,
antipiretic\, antiinflamatorie, [i pentru profilaxia trombozelor arteriale la
bolnavii cu risc de infarct miocardic sau de accidente vasculare.
Aspirina se comercializeaz\ sub mai multe forme farmaceutice:

Aspirina

simpl\ ( tablete )
tamponat\ (comprimate ce con]in carbonat de calciu
sau alte s\ruri)
efervescent\ ( comprimate ce con]in carbonat acid de
sodiu care produc efervescen]\ n ap\
prin formarea dioxidului de carbon)
efervescent\ cu vitamina C (Upsarin [.a.)

Activitate experimental\
1. Hidroliza acidului acetilsalicilic
 Pune ntr-o eprubet cteva cristale de aspirin.
 Adaug 67 mL de ap distilat i agit eprubeta pn la dizolvarea
cristalelor.
 Toarn jumtate din soluia obinut n alt eprubet.
 nclzete pn la fierbere (cteva minute) una dintre cele dou eprubete; rcete coninutul.
 Introdu n fiecare eprubet cteva picturi de clorur feric, FeCl3.
Vei constata c apare o coloraie rou nchis numai n eprubeta cu
soluie supus fierberii, ntruct a avut loc hidroliza acidului acetil salicilic (foarte uor chiar i n absena catalizatorului acid sau bazic).
Aspirina nu d reacie de culoare cu FeCl3 deoarece grupa hidroxil
fenolic din molecula sa nu este liber.
Unele forme farmaceutice sub
care se comercializeaz\ aspirina

2. Identificarea acidului salicilic


 Pune ntr-o eprubet cteva cristale de acid salicilic.
 Adaug 3 mL de ap i eventual nclzete uor eprubeta pentru
dizolvarea acidului salicilic.
 Pune cteva picturi de clorur feric, FeCl3.
Se observ apariia culorii caracteristice grupei OH fenolice (aceeai
ca i n experimentul anterior). Reacia cu FeCl3 este reacia caracteristic pentru identificarea fenolilor.

Activitatea individual\ 14
1. a. Scrie ecuaia reaciei de obinerea acidului acetilsalicilic folosind
anhidrida acetic n locul clorurii de acetil.
b. Calculeaz masa (g) de acid salicilic la un randament de 80% utilizat
pentru a prepara acidul acetilsalicilic necesar obinerii unei folii ce
conine 20 comprimate de aspirin, dac fiecare comprimat are masa de
500 mg iar substana activ reprezint 70% din coninut .

122

Cyan Yellow Magenta Black pag123

Laptele acru con]ine acid lactic

2. Acidul lactic (acid -hidroxipropionic) avnd un atom de carbon asimetric poate exista sub forma a doi izomeri optici (dextrogir, levogir) i
a unui amestec racemic. n laptele acru se gsete acid lactic racemic
provenit din fermentaia zahrului din lapte, lactoza, de ctre enzimele
produse de bacterii ca Bacillus lactic acidi.
a. Scrie formula structural a acidului lactic i a celor doi izomeri
optici.
b. Un intermediar al metabolismului glucidelor (glicogenului) este
acidul piruvic (acid -cetopropionic); n absena oxigenului, acidul piruvic se transform n acid lactic printr-o reacie de reducere; scrie ecuaia
reaciei de reducere care are loc.
3. Acidul glicolic (acid hidroxiacetic) se gsete n strugurii necopi, n
frunzele de vi slbatic .a. Se poate obine din acid acetic prin succesiunea de reacii
H O/HO
HCl

h
2
CH3 COOH + Cl2
A
acid glicolic
HCl

Aminte[te-]i!
 Reaciile endoterme au

loc cu absorbie de cldur.


 Reacile exoterme au

Acidul glicolic se folosete n industria adezivilor, a unor polimeri


biodegradabili, n industria detergenilor.
a. Scrie ecuaiile reaciilor precizate pentru obinerea acidului glicolic.
b. Calculeaz volumul de clor utilizat la temperatura de 227C i presiune de 2 atmosfere necesar obinerii a 1000 kg acid glicolic dac randamentul global al reaciilor este 80%.

loc cu cedare de cldur.


Tabelul 3.5. Valoarea energetic\
a unor alimente

Alimentul

kcal/100 g

Carne de pasre

180

Carne de vit

200

Carne de porc

300

Unt

740

Brnz gras

400

Brnz slab

150

Lapte de vac

40

Ou

150

Zahr

400

Fin

360

Cartofi

100

Pine alb

235

Mere

46

Portocale

35

Alune

570

Varz verde

22

REAC}II EXOTERME {I ENDOTERME


CARE AU LOC N ORGANISMELE VII
Importan]a reac]iilor de oxidare `n organismul uman
n organismele vii au loc numeroase i variate transformri chimice
implicnd att sinteze de molecule complexe, ct i procese de descompunere a acestora n molecule mai simple.
Plantele au capacitatea de a sintetiza zaharide, prin fotosintez (proces
endoterm n care se consum energie solar), pornind de la substane
anorganice simple, CO2 i H2O.
Animalele nu au aceast funcie; dimpotriv, ele consum zaharide (pe
care le iau din alimentele vegetale), folosindu-le la producerea energiei i
a altor substane necesare organismului.
Creterea i existena organismului animal `nseamn\ consum de energie; energia necesar organismului animal i, implicit, omului este consumat pentru:
ntreinerea unor funcii vitale (activitate nervoas, respiraie, activitate circulatorie .a.).
Sintetizarea unor substane necesare organismului.
Desfurarea activitilor fizice.

123

Cyan Yellow Magenta Black pag124

Rezolv\!
Calculeaz valorile energetice n kJ/100 g aliment, tiind
c 1 cal = 4,185 joule.

Tabelul 3.6. Nevoile energetice


ale organismului uman

Necesarul de kcal
Femei
B\rba]i
2350
2350
10 ani
2650
2950
13 ani
2550
3250
15 ani
2400
3650
18 ani
2350
3750
19 ani
2200
3000
2035 ani
2150
2900
3665 ani
2050
2350
6675 ani
1900
2100
peste
75 ani
Vrsta

Tabelul 3.7. Energia necesar unui


adult este determinat de tipul
activitii pe care o desfoar
Necesarul de kcal
(aproximativ)
Activit\]i
B\rba]i

Femei

sedentare

2600

2000

moderate

3000

2300

intense

3800

2600

Meninerea constant a temperaturii corpului (care pierde cldur


n contact cu mediul mai rece).
Toate aceste procese au loc cu absorbie de energie, fiind reacii endoterme. Energia care se consum este produs prin transformrile biochimice ale unor substane din alimente; reaciile n urma crora se cedeaz
energie sunt reacii exoterme.
Substanele introduse n organism pentru a produce energia vital
sunt: grsimile, zaharidele i proteinele. Alimentele reprezint combustibilul care ne furnizeaz energia, i valoarea energetic a acestora se
msoar n kcal (sau kJ) raportat la o anumit cantitate de produs alimentar. Cteva dintre acestea sunt prezentate n tabelul 3.5.
Raia alimentar trebuie s asigure organismului cantiti suficiente de
proteine, glucide, grsimi, vitamine i elemente (minerale).
Valoarea alimentar a proteinelor este apreciat dup coninutul lor n
aminoacizi. Alimente precum carnea, petele, oule, fina, orezul, soia,
mazrea conin n cantiti variabile (502 650 mg/100 g produs) toi cei
8 aminoacizi eseniali. Nevoile minime zilnice ale celor 8 aminoacizi eseniali pentru un adult sunt n jur de circa 1 g proteine/kg corp.
Principalele surse de energie sunt glucidele i lipidele. Nevoile energetice ale organismului sunt diferite, n funcie de vrst i de tipul activitii (tabelul 3.6 i tabelul 3.7). Glucidele se gsesc n alimente ca zahr,
miere, dulcea, pine, paste finoase, cereale, legume i fructe. Raia necesar zilnic de zaharuri este de aproximativ 46 g glucide/kg corp. Asigurndu-se cantitatea suficient de glucide, se economisesc proteinele,
evitndu-se folosirea acestora n scopuri energetice.
Lipidele furnizeaz o cantitate mare de calorii fa de proteine sau glucide. Astfel, 1 g de lipide furnizeaz aproximativ 9 kcal, fa de aproximativ
4 kcal ct furnizeaz 1 g de glucide. Pe lng furnizarea de calorii, lipidele
au i rol antitoxic i de factor care contribuie la economisirea proteinelor.
Ele transport vitaminele liposolubile i anumii acizi grai. Nevoia zilnic
de lipide este de aproximativ 12 g/kg corp.
Proteinele, lipidele i glucidele trebuie asigurate ntr-o proporie
echilibrat. Una din regulile practice pentru un aport de 2 900 kcal presupune consumul zilnic a 100 g proteine, 100 g lipide i 400 g glucide.
Trebuie avut n vedere efectul grsimilor ingerate asupra colesterolului.
Astfel, grsimile ce conin acizi grai saturai (untul, smntna, grsimi
animale) determin creterea colesterolului, pe cnd grsimile ce provin
de la acizi nesaturai (uleiul de porumb, de floarea-soarelui, de pete, de
soia .a.) determin scderea acestuia.
Pe lng energie, organismul are nevoie i de alte substane din care
s-i creeze celulele care s-i asigure meninerea anumitor funcii. O
parte din aceste substane se gsesc ca atare n alimente ionii unor elemente (minerale), vitaminele , iar altele se formeaz n organism prin
transformri biochimice ale proteinelor, zaharidelor i grsimilor.
Zaharidele i grsimile se pot substitui parial unele pe altele; de exemplu, grsimile sunt sintetizate n organisme de unii produi de descompunere ai zaharidelor. Proteinele i vitaminele trebuie s fie coninute n
anumite cantiti ntr-o alimentaie normal.

124

Cyan Yellow Magenta Black pag125

Transformarea glucidelor, lipidelor, aminoacizilor `n energie sau `n


alte substan]e necesare organismului presupune o mare varietate de
procese biochimice, catalizate de enzime cu structuri deosebit de complexe. ~n cele ce urmeaz\ vor fi prezentate pe scurt procesele biochimice,
procesele de oxidare prin care se transform\ zaharidele, gr\simile i proteinele.
Transformarea zaharidelor n organismul uman are loc prin intermediul unor procese complexe catalizate de enzime. Simplificat, transformrile care au loc sunt:
Piramida trofic\.

Zaharide (alimente)

Glucoz (n snge)

Glicogen (n ficat)

Acid lactic + energie

CH3 CH COOH

OH

Glicogen (n celule)

acid lactic
(acid 2-hidroxipropanoic)

Acid piruvic
O2

CO2
+

Proteine
Grsimi

acid acetic
CO2 + H2O + energie

intermediari

CH3 C COOH

O
acid piruvic
(acid 2-oxopropanoic,
acid cetopropionic)

Model structural acid lactic

n cursul digestiei, zaharidele se transform n glucoz; din tubul


digestiv glucoza trece n snge, iar de aici, cnd concentraia ei depete
o anumit limit, se depune n ficat sub form de glicogen.
Glicogenul din ficat constituie o important rezerv a organismului; la
cererea celulelor, glicogenul se poate transforma n glucoz, care este
transportat de circuitul sanguin pn la acestea.
n celule are loc procesul de degradare propriu-zis, n scopul producerii de energie i de intermediari pentru anumite sinteze. n mod normal, celulele sunt alimentate cu cantiti suficiente de oxigen, aduse de
snge; n aceste condiii, degradarea glicogenului se face aerob, cu degajare mare de energie, rezultnd CO2 i H2O.
Dac oxigenul este insuficient (de exemplu, n timpul unui efort muscular intens), celulele transform glicogenul anaerob pn la acid lactic;
energia degajat este mult mai mic dect n cazul procesului aerob.
Un intermediar al transform\rii glicogenului este acidul piruvic
(CH3 CO COOH); n prezena oxigenului, acidul piruvic este oxidat la
acid acetic i CO2.
CH3 C COOH + O2 CH3 COOH + CO2
O
acid piruvic

Model structural acid piruvic

acid acetic

Acidul acetic intr ntr-un ciclu de reacii cuprinznd mai muli intermediari; n acest ciclu se consum acid acetic i oxigen i se formeaz
CO2 i H2O.
Unii intermediari ai metabolismului zaharidelor constituie intermediari pentru diferite sinteze din organism. Astfel, acidul piruvic poate fi

125

Cyan Yellow Magenta Black pag126

transformat n alanin, care intr n alctuirea proteinelor. Din acid acetic


se produc acizi grai, care sunt apoi esterificai cu glicerin, formnd
grsimi (trigliceride).
n cursul digestiei, grsimile sunt hidrolizate la glicerin i acizi grai,
n prezena unor enzime numite lipaze (se gsesc n saliv, suc gastric,
suc intestinal i suc pancreatic). Acizii formai prin hidroliza grsimilor n
cursul digestiei strbat peretele intestinului, ajungnd n snge, unde se
combin din nou cu glicerin, esterificat cu acid fosforic; astfel iau
natere derivai ai grsimilor numii fosfatide. Acestea servesc organismului pentru transportul acizilor grai spre alte organe, unde servesc
pentru sinteze de noi grsimi.
n celule, acizii grai sunt oxidai pe cale enzimatic printr-o succesiune complicat de reacii, ajungndu-se n cele din urm la CO2 i H2O.
Acizii grai furnizeaz pn la 40% din necesarul total de combustibil al
omului cu alimentaie normal.
Unul dintre intermediarii importani n descompunerea biochimic
oxidativ a grsimilor este acidul acetic, fie liber, fie combinat cu o substan cu structur complicat (coenzima A), care mrete mult reactivitatea acidului acetic.
Organismele vii, att animalele, ct i plantele, sintetizeaz acizi superiori, pe care i transform, prin esterificare cu glicerin, n grsimi.
Materia prim n sinteza acestor grsimi este acidul acetic (combinat cu
coenzima A). ntruct acidul acetic are doi atomi de carbon, acizii care
rezult din aceste sinteze biochimice nu pot avea dect un numr par de
atomi de carbon n moleculele lor.
Aminoacizii formai prin hidroliza proteinelor servesc i ca surs de
energie, ndeosebi n situaia n care sunt ingerai n cantiti mai mari
dect cele necesare pentru a nlocui proteinele uzate din organism. Cnd
sunt folosii drept combustibil, aminoacizii pierd grupa amino, dup care
catena de atomi de carbon rmas se transform pe dou ci: conversie
n glucoz sau oxidare la CO2 i H2O.
Pe lng\ energie, organismul are nevoie [i de alte substan]e din care
`[i creeaz\ celulele ce `i asigur\ men]inerea anumitor func]ii. O parte din
aceste substan]e se g\sesc ca atare `n alimente: ionii unor elemente (minerale), vitaminele iar altele se formeaz\ `n organism prin transform\rile
biochimice ale proteinelor, zaharidelor [i gr\similor. Proteinele [i vitaminele trebuie s\ se reg\seasc\ `n anumite cantit\]i `ntr-o alimenta]ie
normal\.

Activitate de documentare
 Utiliznd sursele de informare pe care le ai la dispoziie, cuno[tin]ele
Surse de proteine [i vitamine
pentru o alimenta]ie corect\ [i
normal\

dobndite `n clasa a X-a, `ntocme[te un eseu cu tema Vitaminele [i mineralele factori nutritivi vitali ai organismului, prezentnd:
 r\spndirea vitaminelor [i mineralelor `n alimente;
 propriet\]ile [i rolul lor fiziologic;
 efectele caren]elor [i modalit\]i de combatere a avitaminozelor prin
hr\nire corect\ [i complet\.

126

Cyan Yellow Magenta Black pag127

R|SPUNSURI
+

Cap. 1 pag. 22 10. a. [H3O] = [CH3COO] = 6 104; [CH3COOH] = 194 104; b. pH = 4 lg 6


Cap. 2 pag. 32 5. C3H4 : C3H6 = 1 : 1 (raport molar) 6. a. 13,33 t carbid; b. 6250 kg; c. 50 m3 sol HCl.
7. b. 221,59 L. 8. a. 35,68%; b. Cu = 50%; Ct = 80%; = 62,5%; c. 1125 kg. 9. a. 1629 L; b. Cu = 72,73%;
Ct = 81,82%; = 88,89%. 10. Cu = 51,4%; Ct = 99,38%; = 51,72%; b. 1234,4 kg toluen; c. 2270,36 kg amestec
sulfonitric. 11. Raport molar etanol: 1propanol = 1: 2. 12. a. Raport molar C3H6: C4H6 = 0,948; b. % C3H6 =
42,43 [i % C4H6 = 57,57; c. 3,375 L solu]ie. pag. 37 A. I. 5 3. 4 m3 sol. HCl 3 M; 4. a. 72 %; b. 263,2 Kg. pag. 42
A. I. 7. 1. a. 80%; a. 57,14%; 2. Raport molar mononitrofenol: trinitrofenol = 4 : 1. 3. a. 145,14 g; b. 7,52 moli.
pag. 43 A. I. 9. 2. 14 atomi de carbon; 3. a. Cu = 80%; Ct = 90%; = 88,89%; b. 1400 kg. 4. a. 13,4 g acid sulfanilic; b. 10,645 g sol H2SO4 98%. 5. a. 1925,12 kg; b. 3760 kg fenol. pag. 46 A. I. 11. 2. a. raport molar 2,41 : 1;
b. Cu = 33,33%; Ct = 50%; = 66,67%; c. 706,67 kg. pag. 49 A. I. 13. 1. a. 3740 kg; b. 138,1 kg i 3332 kg.
2. 1306,7 L CH4. pag. 52 A. I. 15 3. 24 kg formol. 4. 24 L sol NaOH. 5. 1653,33 kg sol. pag. 56 A. I. 16
2. a. C8H11N. pag. 60 A. I. 17 1. a. 11,469 m3; b. 28000 g/mol. 2. a. 1800 kg policlorur de vinil; b. 1075,2 m3 HCl;
c. 400 < n < 4000. 3. 80%. 4. raport molar 1 : 1. 5. a. 1,47; b. 10,57%. 6. 86,8 kg butadien i 63,2 kg -metilstiren. pag. 66 A. I. 18 4. a. volumul scade cu 50 %; b. 40 g; c. 4 moli. 5. 53,76 L H2 (c.n.); C3H6, C4H8. pag. 69
A. I. 20. 2. Cu = 80,2%, Ct = 91,73%; = 87,43%; 3. a. C4H8O, butanona; b. 92 g Na. 5. raport molar = 2 : 1. pag. 73
A. I. 22 1. 28000 kcal; 2. a. 41% metanol, 59% etanol; b. 1260 L aer. 3. 3,33 L soluie. 4. 7,62%. 5. a. 0,8 L sol;
b. 1600 g sol CH3COOH. pag. 74 4. a. A-toluen, B-clorur de benzil, Dalcool benzilic; b. 134,4 L Cl2 (c.n.);
c. 486 g. 5. A-p-xilen; B-2-nitro-1,4-dimetil benzen; C-acid tereftalic; D-acid nitrotereftalic. 6. 2583,33 kg. 7. a.
acrolein; b. 518,4 g Ag. 8. a. 66,67 L; b. 58 g. 10. b. 81,81 % C, 12,12 O, 6,06 % H; c. 880 g. 11. b. 2240 m3 aer;
c. 403,2 m3 H2.
Cap. 3 pag 94. 8. tripeptid\ glicin\: alanin\ = 2:1. 9. = 67878 g/mol; 10. a [i c. 11. a. C6H12N2O3; b. 17,8 g.
12. a. C5H9NO4. pag 113. 4. a. C3H6O3; b. 1L. 5. 960 kg etanol 23%. pag 120 A. I. 13 1. b. 8,96 L H2; 2. a. 201,4 mg
KOH/1 g gr\sime; b. 59, 2 g I2/100 g gr\sime. pag. 122 A. I. 14 1. b. 6,7 g acid salicilic; 3. b. 337,17 m3 Cl2.

BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Avram M. Chimie organic\, vol I [i II, Ed. Academiei, 1983


Albert F., Greft C., Analiza chimic\ organic\, Ed. Tehnic\, 1972
Banu C., Aditivi [i ingrediente pentru industria alimentar\, Ed. Tehnic\, 2000
Durupthya [.a., Chimie, Hachette, 1989
Fessenden R. [i J.; Organic Chemystry, 5th edition, California, USA
Hendrickson J. [.a., Chimie organic\, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1976
Iovu M., Chimie organic\, EDP, 1999
John Mc Murry, Fundamentals of Organic Chemystry, Brooks/Cole Publishing Company
Neni]escu C.D., Chimie organic\, vol I [i II, EDP, 1980
Nicolae A., Ciobanu A. [.a., Chimie organic\ experimental\, 2001
Purdelea D., Nomenclatura chimiei organice, Ed. Academiei, 1986
Rosenberg J. [.a. College Chemystry, eighth edition, Mc GrawHill, 1997
Solomons G., Fundamentals of Organic Chemystry, 1994, USA Library of Congress
Cataloging in Publication Data
*** Enciclopedia de chimie, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, vol 16

127

Cyan Yellow Magenta Black pag128

CUPRINS
1. CLASE DE COMPU{I ORGANICI / 3
Compui halogenai / 5
Compui hidroxilici / 6
*Fenoli: definiie, denumire, clasificare,
caracter acid / 6
*Amine / 9
Definiie, denumire, clasificare / 9
*Caracterul bazic al aminelor / 10
*Compui carbonilici / 12
Definiie, clasificare, denumire / 12
Propriet\]i fizice ale compu[ilor carbonilici / 14
Utiliz\rile compu[ilor carbonilici / 15
Compui carboxilici / 16
Defini]ie, nomenclatur\, clasificare / 16
*Derivai funcionali ai acizilor / 18
Compui cu grupe funcionale mixte / 20
Aplica]ii / 21
Test de evaluare / 22
2. TIPURI DE REACII CHIMICE / 23
Reacii de substituie / 23
Reacii de adiie / 24
Reacii de eliminare / 25
Reacii de transpozi]ie / 26
Randamentul reac]iilor chimice / 27
*Conversie util\, conversie total\ / 30
Aplica]ii / 32
Test de evaluare / 33
Reacii de halogenare / 34
Halogenarea prin reac]ii de substitu]ie / 34
Halogenarea alcanilor / 34
Halogenarea sistemelor aromatice / 35
Halogenarea prin reac]ii de adi]ie / 36
Adi]ia hidracizilor / 37
Compu[i halogena]i rol fiziologic.
Ac]iune poluant\ / 38
Importan]a deriva]ilor halogena]i / 38
Reac]ii de nitrare / 40
Nitrarea fenolului / 40
*Nitrarea acidului benzoic / 41
Importan]a reac]iei de nitrare / 41
*Reac]ii de sulfonare / 42
*Sulfonarea anilinei / 43
Importan]a reac]iei de sulfonare / 43
Reac]ii de alchilare / 44
Alchilarea benzenului cu propen\ / 45
*Alchilarea aminelor / 47
*Alchil\ri cu oxid de eten\ / 48
Reac]ii de hidroliz\ / 50
*Hidroliza compu[ilor halogena]i / 51
*Reac]ii de diazotare / 54
Reac]ii de polimerizare / 57
*Copolimerizarea. Cauciucuri sintetice / 59
Reac]ii de condensare / 61
Condensarea compu[ilor carbonilici `ntre ei / 62
Condensarea compu[ilor carbonilici
cu substan]e aromatice / 64
R\[ini fenolformaldehidice (lectur\) / 65
Reac]ii de hidrogenare-reducere / 66
*Reac]ii de reducere / 67
Reducerea nitroderiva]ilor / 67
Reducerea compu[ilor carbonilici / 68

Reac]ii de oxidare / 70
Oxidarea etanolului / 71
Aplica]ii / 74
Test de evaluare / 75
3. COMPU{I CU IMPORTAN| BIOLOGIC|. NOIUNI
DE BIOCHIMIE / 76
Generalit\]i / 76
Izomeria optic\ / 77
Propriet\]ile enantiomerilor. Activitatea optic\ / 78
Aminoacizi / 81
Defini]ie. Tipuri de aminoacizi naturali / 81
Propriet\]ile fizice ale aminoacizilor / 82
Reac]iile aminoacizilor cu solu]ii de acizi [i baze.
Caracterul amfoter / 83
Reac]ii comune celor dou\ grupe func]ionale
( COOH, NH2). Reac]ii de condensare.
Formarea peptidelor / 84
Proteine / 86
Generalit\]i / 86
*Proteine: structura primar\, secundar\, ter]iar\ / 86
Propriet\]ile proteinelor / 89
Reac]ia de hidroliz\ / 89
Reac]ia de denaturare / 89
Reac]ii de identificare / 90
Func]iile proteinelor `n corpul omenesc / 91
Clasificarea proteinelor / 91
Proteine globulare / 92
*Enzime / 92
*Hormoni / 93
*Proteide / 93
Aplica]ii / 94
Test de evaluare / 95
Zaharide / 96
Generalit\]i / 96
Monozaharide / 97
Defini]ie. Nomenclatur\. Clasificare / 97
Structura monozaharidelor / 98
Starea natural\ a glucozei [i fructozei / 99
Propriet\]i chimice / 100
Dizaharide / 104
Zaharoza (zah\rul obi[nuit) / 104
Polizaharide / 106
Amidonul / 107
Glicogenul / 109
Celuloza / 109
Aplica]ii / 113
Test de evaluare / 114
Acizi nucleici / 115
Gr\simi / 117
Generalit\]i. Propriet\]i / 117
Hidroliza enzimatic\ a gr\similor / 119
Reac]ii de adi]ie. Hidrogenarea gr\similor / 120
Hidroxiacizi / 121
Acidul salicilic / 121
Aspirina (acidul acetilsalicilic) / 121
Reac]ii exoterme [i endoterme care au loc
`n organismele vii / 123
Importan]a reac]iilor de oxidare `n organismele vii / 123
R\spunsuri / 127
Bibliografie / 127

CORINT
EDUCA IONAL

CORINT
EDUCA IONAL

S-ar putea să vă placă și