Sunteți pe pagina 1din 4

1.

CALCULUL COSTULUI DE FABRICATIE A PIESEI


Structura generala a costului de fabricatie unitar. Cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Calculul costului
piesei

1.1. Structura generala a costului de fabricatie unitar


Pentru aprecierea eficientei unui proces tehnologic, comparativ cu cele similare
existente, sau pentru adoptarea unei variante economice de proces tehnologic, in
cazulelaborarii, in paralel, a mai multor variante, compatibile din punct de vedere tehnic cu
cerintele impuse piesei, se determina costul piesei, se determina costul piesei sau al lotului de
piese. La baza calculelor stau valorile determinate la cap.5., privind consumurile de forta de
munca, utilaje, S.D.V.-uri si materiale.
Calculul costului de fabricatie unitar se poate face pe articole de fabricatie, acestea
fiind clasificate in doua categorii:
-

cheltuieli directe, care se efectueaza in legatura cu fiecare unitate de produs; in


componenta lor intra:
- cheltuieli cu materii prime si materiale directe, din care se scad cheltuielile cu
deseurile recuperabile, Cmat;
- cheltuieli cu manopera directa, Cman;
cheltuieli indirecte, care se efectueaza pentru productie in ansamblu sau sunt comune
mai multor produse ; in componenta lor intra:
- cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajului, Cifu;
- cheltuieli generale ale sectiei (regie de sectie), Rs;
- cheltuieli generale ale intreprinderii (regie de intreprindere), Ri;
Costul de fabricatie unitar, Cu, se obtine prin insumarea acestor articole de calculatie:
Cu, = Cmat + Cman + Cifu + Rs + Ri [lei/piesa]

(1)

1.2. Cheltuieli directe


1.2.1. Cheltuieli cu materii prime si materiale directe
In functie de tipul semifabricatului utilizat (v. cap. 2. metoda si procedeul,
materialul, complexitatea si precizia), se stabileste costul semifabricatului, raportat la
unitatea de masa Ksf [lei/kg].
Costul semifabricatului poate fi reprezentat, dupa provenienta acestuia, de costul de
sectie, pretul de productie sau livrare si tine seama de materialul de baza utilizat si de
cheltuielile de semifabricare.
Costul materialului, Cmat, se determina cu relatia:

Cmat = msf ksf mdr kdr [lei/piesa]


(2)
unde:

msf este masa semifabricatului [kg];


ksf costul unitar al semifabricatului [lei/kg];
mdr masa deseurilor recuperabile [kg];
kdr costul unitar al deseurilor recuperabile [lei/kg].

In anumite cazuri se adauga si costul altor materiale specifice utilizate (daca acestea
se regasesc direct in produsul finit).
1.2.2. Cheltuieli cu manopera directa
Costul manoperei, Cman, se determina pe baza necesarului de forta de munca, a
salariilor orare, Si [lei/ora], in functie de calificarea muncitorului, ca si a celor privind
adaosurile procentuale la salariu (cota de asigurari sociale, CAS = 25% si ajutor de somaj,
AS=5%), stabilite prin hotarare guvernamentala:
C man

1
cas as
1
S i t ni
60
100

[lei/piesa]

(3)

unde insumarea se face pentru toate operatiile i din procesul tehnologic, t ni


reprezentand norma de timp la operatia respectiva. Calculul se poate face utilizand tabelul
urmator:
Tabelul 1.
Nr.
operatiei

Calificarea
muncitorilor
(meserie)

Salariul orar
Si

Norma de timp
tni

Si tni

1.3. Cheltuieli indirecte


In comparatie cu cheltuielile indirecte, acestea se calculeaza cu ajutorul unor
coeficienti de repartitie.
Coeficientii de repartitie se obtin raportand cheltuiala indirecta totala la o cheltuiala
directa totala , care poate fi cheltuiala totala cu materiale directe sau manopera directa.
1.3.1. Cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor
Aceste cheltuieli cuprind: amortizarea mijloacelor si utilajelor utilajelor sectiei;
cheltuieli pentru reparatii; cheltuieli cu energia , combustibilul si alte materiale tehnologice;
1

cheltuieli cu reparatia si intretinerea sculelor si dispozitivelor. Aceste cheltuieli se pot


determina prin inmultirea manoperei directe cu coeficientul de repartitie a cheltuielilor cu
intretinerea si reparatia utilajelor, kCIFU. Valoarea acestui coeficient poate fi apreciat intre
0,25...0,50.
Cifu = kCIFU Cman , [lei/piesa]

(4)

1.3.2. Cheltuieli generale ale sectiei (regia de sectie)


Regia de sectie, RS, reprezinta cheltuielile privind salariul personalului de conducere
si de alta natura din cadrul sectiei, amortizarea cladirilor si mijloacelor fixe aferente sectiei,
cheltuieli administrativ-gospodaresti la nivel de sectie, cheltuieli pentru protectia muncii si
cheltuieli de cercetare, inventii si inovatii. Se calculeaza ca procent (100%...350%) din C man
(se va avea in vedere procentul aplicat in intreprinderi ce executa operatii similare).
1.3.3. Cheltuieli generale ale intreprinderii (regia generala de intreprindere)
Regia generala de intreprindere, Ri, reprezinta cheltuielile privind salariul
personalului de conducere, tehnic etc. din intreprindere, amortizarea mijloacelor fixe de
interes general, cheltuieli pentru cercetare si instruirea personalului de conducere, cheltuieli
admistrativ-gospodaresti la nivel de intreprindere si alte cheltuieli de interes general tehnicoadministrative ale intreprinderii; se stabilesc procentual (6%...12%) din costul de sectie
(Cman+RS+Cifu).
1.4. Calculul costului piesei
Pretul de productie, Pp:
b

Pp Cn 1

100

[lei/piesa]

(5)

unde b reprezinta beneficiul (venitul net) al intreprinderii, exprimat procentual (uzual


b=6%...15%).
Pretul de livrare, Pl:
TVA

Pl Pp 1

100

[lei/piesa]

(6)

unde TVA reprezinta taxa pe valoarea adaugata, exprimata procentual (TVA=18%).


Pretul de vanzare cu amanuntul al piesei, corespunzator procesului tehnologic
proiectat:
ac

Pa Pl 1

100

[lei/piesa]

(7)

unde ac reprezinta adaosul comercial, exprimat procentual (uzual ac=0%...30%).


2

BIBLIOGRAFIE
1. Olariu, C. Costul si calculatia costurilor, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti,
1977
2. Vagu, P. s.a. Organizarea si planificarea unitatilor industriale, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1977
3. Munteanu, T. s.a. Preturi si tarife, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993
4. Rusu, C. s.a. Analiza si reglarea firmei prin costuri, Ed. Gheorghe Asachi, Iasi,
1995