Sunteți pe pagina 1din 5

2

Loc
de articulare

bilabiale

Mod
de articulare
Oclusive
sonore
(ntrerupte)
Fricative
(continue)
Africate

Labiale
labio-

surde
sonore
surde
sonore
surde

Lichide

sonore

Laterale
Lichide

surde
sonore

vibrante

surde

apico-

alveo-

dentale

dentale

apicale

v
f

d, n1a
t
z
s
[dz]4

b, m1a
p

Linguale
alveopalatale

palatale

velare

(g)
(k)

g
k

uvulare

h3

l 5a
r6a

= + nazal; 2 = n cazul n care |g', k'| sunt foneme de sine stttoare; 3 = | h | este uneori considerat uvular sau chiar laringal; 4 = ca
fonem, numai n dialect; 5 = uneori considerat apicodental, ca i | r |; 6 = | r | dental devine uvular (graseiat), dac vibraia are loc la nivelul
uvulei; a = cu marca +sonan

A L O F O N E. I. CLASIFICAREA POZIIONAL (TABELE SINOPTICE)


A. PREZENTARE:

Nr.
crt.

Denumirea Simbol
gr
af
ic

Vocale /
Consoane

Factori

Schem

Palatalizarea

Alofone
palatalizate

Vocale:
[a'], [o'], [u']

[ e, i ]

[ e, i ] [ a, o, u ] [ a', o', u' ]

Consoane:
toate, fr ,

[ e, i ]
[ e, i ]

Vocale:
[a], [], []

[ o, u ]

[ o, u ] [ a, , ] [ a, , ]

Consoane:
toate

[ o, u ]
[ o, u ]

[ o, u ]
[ p, b, m][ p, b, m]
[ o, u ]

Vocale:
[a']

[ io, eo ]
n trift.
[eoa],[ioa]

I. 1.
[ ']

[ e, i ]
[ p', b', f'] [ p, b, f]
[ e, i ]

I. 2.
Labializarea

Alofone
labializate

I. 3.

Palatalizare
+
Labializare

Alofone
palatallabializate

[ ]

[ ']
Consoane:
toate,
fr [, ]

[ eo, io ]
[ eo, io ]

[ i, o ]
[ a ] [ a']
[ e, o ]
[eo, io]

[p', b', m'] [p, b, m]

[eo, io]

Proces
fonetic

Exemple

Asimilare
progresiv,
vocalic,
simpl
Asimilare
regresiv,
vocalic,
simpl
Asimilare
progresiv,
vocalic,
simpl
Asimilare
regresiv,
vocalic,
simpl
Asimilare
progresiv,
vocalic,
dubl
Asimilare
regresiv,
vocalic,
dubl

[pia'r], [bea'], [le-o'


d], [i-o' d], [iu'te]
[p'ia], [v'is],
[av'ea], [f'inal],
[k'in], [g'em]
[oare], [plou],
[plound], [ou],
[soare]
[poal], [juka],
[oarece], [dor],
[kub], [nuk]
[lcrimioa'r],
[mduvioa'r],
[Geoa'giu]
[l'e-o d], ['i-o
d], [pl'eosk],
[l'eoark]

I. 4.

Nazalizare
Alofone
nazalizate

[m +cons.]
[

Vocale:
toate

I. 5.

I. 6.

I. 7.

II.

III.

IV.

Fricativizare

Alofone
fricativizate

[ ]

Velarizare
Alofon
velarizat

[ ]
[]

Bilabializare

Alofon
bilabializat
Desonorizare

Alofone
desonantizate
Aspirare
Alofone
aspirate
Neutralizare

Alofone
neutralizate

Consoane:
[ m, n ]

[m+cons.]
[n(+cons.)]

[ f, v ]

labiodent.

[a, o, u][a, o, u]
[n( +cons.)]
[ m ] [ m, n ] [ f, v ]

[s, z, , j ]

alveolare

[]
[m]
[ ]

[ ]

],

[ s / z]

Consoane:
[n]
Consoane:
[n]
Consoane:
sonante:
[ m, n, l, r ]
Consoane:
oclusivele
orale:
[ p, b, t, d, k,
g]

[ n ] [ n ] [ s, z, , j ]

[ ] [ n ] [ k, g, h ]

[ k, g, h ]

[ p, b, m ]

_
[ m ] [ n ] [ p, b, m ]

[-cons.] [- c + m, n, l, r ][- c + m, n, l,
(la final r ]
de cuvnt)

la final
de cuvnt [ p, b, t, d, k, g ]

Consoane:
[ s, z ]

[m, n, l, r]

[ s, z ] [ s, z ] [ m, n, l, r ]

Asimilare
regresiv,
simpl,
consonantic
Asimilare
regresiv,
simpl,
consonantic
Asimilare
regresiv,
simpl,
consonantic
Asimilare
regresiv,
simpl,
consonantic
Desonantizare
afonizare

[Anka], [enklav],
[inklus], [nk],
[prompt], [unki]
[triumf], [nva]

[nira], [nzestra]

[bak], [ug],
[ham], [ggav]
_
[mmuguri],[mpod]
[astm],[krn],[azvrl]

primirea unei
mrci
suplimentare
aspirate

[skap], [korb],
[pat], [ard], [fak],
[drag]

anularea
funciei
difereniative
a unei MD

[smntn], [zmeur]

V.

Asilabizarea

Alofone
vocalice
asilabice
Anularea
stopului
glotal
Alofone fr
stop glotal

VI.

VII

Scurtarea
vocalic
postconsonan
tic

[ ]

Vocale:
[ e, i, o, u ]

o vocal
(n aceeai
silab)

[ e, i, o, u ]

[ i, e, a, , ]
[ ]

Vocale:
[ e, i, a, , ]

vocale n
hiat

[ ]

[o,u,a,,]
Vocale:
[ o, u, a, , ]

[ ]
[ ]

Vocale:
[i]

pierderea
calitii de
centru silabic

consoan/
e
(n final
de cuvnt)

[i]

cu apendice
palatal
cu apendice
labia
l
Excepie:
muta cum
liquida

anularea
hiatului
/ a stopului
glotal
pronunare
scurt
intensitate
sonor redus

[ieri], [deal], [soare],


[ziua], [stau],
[aveau], [maieu]
[voin],[agreez],
[kreat],[krem],
[krend]
[aud],[eolian],
[lua][lum],
[lund]
[pomi], [lupi], [fai],
[drei], [vezi], [unki]

B. REZUMAT:
ALOFONE VOCALICE:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumire

Simbol

primare, neutrale
palatalizate
labializate
palatal-labializate
asilabice

[ ]
[ ']
[ ]
[ ']
[ ]

fr stop glotal cu
apendice palatal /
labial
nazalizate
postconsonantic
scurt

[ ] /
[ ]
[ ]
[o]

Inventar
[a],[e],[i],[o],[u],[],[]
[a'], [o'], [u']
[a], [], []
[a']
[e], [i], [o], [u]

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

ALOFONE CONSONANTICE:
Denumire
Simbol
Inventar
primare
palatalizate
labializate
palatal-labializate
fricativizate

[ ]
[ ']
[ ]
[ ']
[]

toate cele 20 de consoane ale limbii rom.


toate 20, fr [ ] i [ ]
toate 20
toate 20, fr [ ] i [ ]
[m] i [n] labiodentale[m]; [n]
alveolar[n]
[n] velarizat [ ]

[e], [I], [a], [] /


[o],[u],[a],[],[]

6.

velarizate

[][ ]

7.

bilabializate

[]

[n] bilabializat [ m ]

[],[],[],[],[],[],[]
[i]

8.
9.
10.

desonantizate
aspirate
neutralizate

[ o]
[ ]
[x]

[ m ], [ n ], [ l ]
[p], [b], [t], [d], [k], [g]
[ z], [ s ]