Sunteți pe pagina 1din 1

- La raspunsul obiectivelor nr 1 si nr 2 al reclamantilor expertul constata ca nu

exista nici o suprapunere ceea ce este total eronat, deoarece acesta nu s-a
informat de existenta planului de amplasament si delimitare a imobilului cu Nr. Top
1023/4, CAD 94 din CF 289/a avizat de OCPI Hunedoara 3785/15.05.2007, intocmit
de persoana autorizata Danila Marius si aflat la in raportul de expertiza din dosarul
1453/272/2011 al Expertului Tehnic Judiciar Ivinis Ioan, care arata ca suprafata
totala masurata a intregului nr. Top este de 10824mp si tabular 10864mp indicand
faptul ca in teren sunt lipsa doar 40mp si nu 567mp conf. Expertului Tehnic Judiciar
Hendre Aurel.
In plus existenta planului de situatie, scara 1:500, anexat la autorizatia de
construire nr 4 din 05.06.2003 inregistrat de PRIMARIA ORASTIOARA DE SUS, se
evidentiaza foarte clar limitele de proprietate, pozitia drumului existent(care este
notat ca drum vechi) si suprafata pe care reclamantul o detinea in anul 2003,
aratand diferentele de suprafete si diferentele de front stradal, rezultand astfel
suprapunerea actuala a terenurilor in litigiu.

Obiectiuni:
1. Sa indice si sa explice expertul, pozitia terenului paratilor cu nr. Topo
1023/1 aflat in mijlocul parcelei cu nr. Topo 1023/4 si cadastral 94 din
CF 289/a Costesti.
2. Sa avizeze tehnic la OCPI HD raportul de expertiza.
(pt avocat) **** Vis-a-vis de problema legalitatii documentatiei de
dezmembrare, nu trebuie sa se verifice documentatia de dezmembrare a
celor 2 suprafete, ci actele care au stat la baza sentintei nr.1107/2003,
care a stat la baza intabularii parcelei top 1023/1, care ulterior a fost
dezmembrata.