Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DE PREDARE

Nume si prenume cadru didactic:


Disciplina:

INSUFICIET

SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE
I. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CURSULUI
1. Preocuparea cadrului didactic pentru organizarea si desfasurarea cursului
2. Prezenta, punctualitatea si tinuta cadrului didactic la curs
3. Modalitatea tehnica folosita in organizarea si desfasurarea cursului
4. Folosirea eficienta a timpului efectiv
5. Prezentarea/afisarea la inceputul semestrului a tematicii, bibliografiei,
modului si criteriilor de evaluare
II. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC
6. Structurarea cursului intr-o maniera accesibila si eficienta pentru invatare
(accent pe notiunile esentiale, aplicative/practice; explicatii si exemplificari
suficiente)
7. Calitatea prezentarii (modul de prezentare si claritatea expunerii)
8. Calitatea si diversitatea materialelor didactice (prezentari cu video-
proiector, folii, video, cazuri clinice, etc.) folosite la curs
9. Interactiunea cu studentii (posibilitatea de a pune intrebari, implicarea
directa a studentilor la curs, posibilitatea de a-si exprima opinii depre curs)
10. Parcurgerea integrala a materiei din programa afisata
11. Recomandarea unor surse bibliografice accesibile
12. Oferirea unui suport (scris, electronic) de curs
III. SISTEMUL DE EXAMINARE SI EVALUARE
13. Respectarea criteriilor de evaluare stabilite la inceputul semestrului
14. Ponderea notelor din timpul semestrului (teste; nota asistent) in nota
finala
15. Concordanta dintre materia studiata si subiectele de examen
16. Concordanta dintre exigenta la examen si efortul depus de cadrul didactic
pe parcursul semestrului
17. Corectitudinea evaluarii studentului de catre cadrul didactic

Am participat la un numar de ...... cursuri


CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE CE INDRUMA LP/STAGII/
SEMINARII

Nume si prenume cadru didactic:


Disciplina:

INSUFICIET

FOARTE BINE
SUFICIENT
BINE
I. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LP-URILOR
1. Prezenta, punctualitatea si tinuta cadrului didactic pe durata integrala a
LP-ului/stagiului/seminarului
2. Interesul/preocuparea cadrului didacti pentru organizarea si desfasurarea
Lp-ului/ stagiului/seminarului
3. Structura LP-ului/stagiului/seminarului adecvata numarului de ore alocat
4. Concordanta dintre materia de curs si continutul LP-ului/stagiului/seminar
5. Folosirea eficienta a timpului efectiv
6. Atitudinea cadrului didactic fata de studenti (respect, interes, motivare,
stimulare)
II. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC
7. Structurarea LP-ului intr-o maniera accesibila si eficienta pentru invatare
8. Accent pe notiunile aplicative/relevante pentru profesie
9. Explicatii si exemplificari suficiente, conexiuni cu problemele din curs (de
la acelasi obiect sau de la discipline diferite)
10. Calitatea desfasurarii LP-ului (modul de predare, ritmul si claritatea
expunerii)
11. Calitatea si diversitatea materialelor didactice (cazuri clinice, buletine
de explorari, manevre, manopere, experimente, demonstratii, imagini) folosite
la LP
12. Interactiunea cu studentii (posibilitatea de a pune intreabari, implicarea
directa a studentilor la LP, posibilitatea de a-si exprima opinii depre LP)
13. Parcurgerea integrala a materiei din programa analitica
III. SISTEMUL DE EVALUARE
14. Corectitudinea evaluarii activitatii studentului (in cursul semestrului)de
catre cadrul didactic
15. Concordanta dintre exigenta evaluarii si efortul depus de cadrul didactic
pe parcursul semestrului