Sunteți pe pagina 1din 1

Nulitatea ABSOLUTA si nulitatea RELATIVA a CASATORIEI

Nulitatea ABSOLUTA Nulitatea RELATIVA


este acea nulitate care sanctioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic civil, a unei norme este acea nulitate care sanctioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic civil, a unei norme juridice
juridice care ocroteste un interes general care ocroteste un interes particular, individual

CAUZE CAUZE
lipsa consimtamantului exprimat personal si liber lipsa incuviintarii sau autorizarii in cazul casatoriei minorului (minorul care a implinit varsta de 16 ani se
casatoria incheiata in cazul lipsei varstei matrimoniale (casatoria incheiata inainte de implinirea poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui, a persoanei sau
varstei de 16 ani); autoritatii care a fost abilitata sa exercite drepturi parintesti si cu autorizarea instantei de tutela)
casatoria incheiata de o persoana care era deja casatorita (apararea principiului monogamiei); viciile de consimtamant (eroare, dol sau violenta)
casatoria incheiata intre rude in gradul prohibit de lege (este interzisa incheierea casatoriei intre lipsa discernamantului
rudele in linie dreapta, precum si intre rudele in linie colaterala pana in gradul IV inclusiv); casatoria incheiata intre tutore si minorul aflat sub tutela
casatoria incheiata intre persoane de acelasi sex
casatoria incheiata de alienatul mintal sau debilul mintal
lipsa solemnitatii incheierii casatoriei si lipsa de publicitate
necompetenta ofiterului de stare civila
casatoria fictiva si casatoria de convenienta

ACTIUNEA in constatarea nulitatii casatoriei ACTIUNEA in anularea casatoriei


a) Persoanele care pot invoca anularea
a) Persoanele care pot invoca nulitatea
actiunea in anularea casatoriei intereseaza numai pe sotul al carui consimtamant a fost viciat prin eroare, dol
orice persoana interesata poate introduce actiunea in constatarea nulitatii absolute a casatoriei
sau violenta, avand un caracter strict personal
procurorul nu poate introduce actiunea dupa incetarea sau desfacerea casatoriei, cu exceptia cazului in
dreptul la actiune nu se transmite mostenitorilor, cu exceptia actiunii care a fost pornita de unul dintre soti,
care ar actiona pentru apararea drepturilor minorului sau a persoanelor puse sub interdictie
actiune care poate fi continuata de catre oricare dintre mostenitorii sai

b) Imprescriptibilitatea actiunii in nulitate b) Prescriptibilitatea actiunii in anularea casatoriei


nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricand, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie anularea casatoriei in cazul in care aceasta a fost incheiata prin vicierea consimtamantului unuia dintre soti,
poate fi ceruta de catre acesta in termen de 6 luni de la incetarea violentei ori de la descoperirea erorii sau a
vicleniei

c) Confirmarea casatoriei nule absolut c) Confirmarea casatoriei nule relativ


casatoria incheiata cu nerespectarea prevederilor referitoare la varsta matrimoniala va fi mentinuta in cazul incheierii casatoriei fara a avea varsta matrimoniala ceruta de lege ori in lipsa incuviintarilor sau
daca sotul care nu avea varsta ceruta pentru casatorie a implinit-o intre timp sau daca sotia a ramas autorizarilor necesare, anulabilitatea casatoriei se acopera daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii
insarcinata sau a dat nastere unui copil judecatoresti, s-au obtinut incuviintarile si autorizarile cerute de lege
casatoria fictiva va fi mentinuta daca, dupa casatorie sotii au stabilit intre ei relatii conjugale firesti, casatoria nu poate fi anulata daca sotii au convietuit timp de 6 luni de la data incetarii violentei sau de la
daca sotia a ramas insarcinata sau a nascut ori au trecut 2 ani de la incheierea casatoriei data descoperirii dolului, a erorii ori a lipsei vremelnice a facultatilor mintale
casatoria persoanei care s-a recasatorit dupa ce primul ei sot a fost declarat mort printr-o hotarare nulitatea casatoriei se acopera daca, intre timp, ambii soti au implinit varsta de 18 ani sau daca sotia a
judecatoreasca va fi mentinuta, nefiind lovita de nulitate pentru bigamie, chiar daca sotul declarat nascut ori a ramas insarcinata
mort reapare si se anuleaza hotararea declarativa de moarte

Efectele nulitatii casatoriei : in cazul casatoriei putative, sotul de buna-credinta la incheierea unei casatorii nule sau anulate, pastreaza, pana la data cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva, situatia unui sot dintr-o
casatorie valabila ; nulitatea casatoriei nu are niciun efect in privinta copiilor, care pastreaza situatia de copii din casatorie; hotararea judecatoreasca de constatare a nulitatii sau de anulare a casatoriei este opozabila tertelor persoane,
in conditiile legii.

S-ar putea să vă placă și