Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE


SPECIALIZAREA FARMACIE
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010, Galai
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1

Denumirea disciplinei ANALIZA MEDICAMENTULUI


Anul de studiu V Semestrul II Tipul de evaluare final (E/V) E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de 5
credite
Total ore din planul de nvmnt 56 Totalul ore studiu individual 94
Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice
( grad didactic i tiinific, Sef lucrari asoc. drd. Harapu Camelia Sef lucrari asoc. drd. Harapu Camelia
nume, prenume)
Catedra de specialitate Departamentul Stiinte Morfologice

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total C S LP
56 28 - 28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- Introducere n metodologia analitic de control de calitate al medicamentelor
- nsuirea procedeelor analitice de identificare calitativ a componentelor active din forme de dozare
simpl i combinat, cu ajutorul tehnicilor fizico-chimice performante de separare i identificare.
2. Instrumental-aplicative
- nsuirea metodelor de analiz cantitativ a substanelor active i a compoziiei formelor
farmaceutice reale.
- nsuirea metodelor de depistare i determinare cantitativ a impuritilor n formele farmaceutice
reale.
Competene 3. Atitudinale
specifice - Formarea unor atitutidini normale de lucru privind studiul n cadrul disciplinei.
disciplinei - Abordarea flexibil si tolerant a opiniilor si argumentelor celorlalti.
- Cultiva rea unei atitudini pozitive fat de comunicare si a ncrederii n propriile abilitti de
comunicare.
- Intrirea spiritului de rspundere i de disciplin.
- Stimularea creativitii, participrii active, originalitii.
- Stimularea participrii active la manifestri tiinifice, la concursuri.
- Educarea in spiritul imbogirii culturii generale.

1
1. Prelevarea probelor pentru analiz. Controlul 1. Norme de protecia muncii.
organoleptic-2 ore. Prezentarea disciplinei i a activitii
2. Constantele fizico chimice: densitate, vscozitate, acesteia-2ore.
punct de topire, punct de fierbere, intervalul de distilare, 2.Controlul calitii soluiilor
indicele de refracie, puterea rotatorie-2 ore. oficinale-2ore.
3. Punctul de picurare, punctul de solidificare, indice de 3.Controlul calitii soluiilor
aciditate, indice de ester, indice de hidroxil, indice de magistrale-2ore .
iod, indice de peroxid, indice de saponificare, substane 4.Controlul calitatii siropurilor
nesaponificabile-2 ore. oficinale i a siropurilor preparate n
4. Pierdere prin uscare; reziduu prin calcinare. industrie-2ore.
Determinarea apei prin antrenare cu vapori de solveni 5.Controlul calitii preparatelor
organici i prin titrare cu reactivul Karl Fischer -2 ore. injectabile-2ore.
5. Determinarea pH-ului prin metoda colorimetric. 6. Controlul calitii colirelor,
Determinarea pH-ului prin metoda poteniometric. picaturilor pentru nas, picaturilor
Titrarea poteniometric -2 ore. pentru urechi -2ore.
6. Identificarea medicamentelor prin metode chimice: 7. Controlul calitii unguentelor.-
substane unitare; amestec de substane de natur 2ore.
anorganic; amestec de substane anorganice i 8.Controlul calitii suspensiilor,
organice; amestec de substane organice cu substane emulsiilor-2ore.
necunoscute- 2 ore. 9.Controlul calitii supozitoarelor
7. Identificarea medicamentelor prin metode fizico- -2ore .
chimice.Cromatografia:principiii aplicaii la Controlul 10. Controlul calitii pulberilor-2ore
Medicamentelor. Cromatografia pe coloan, pe hrtie, 11. Controlul calitii capsulelor
n strat subire-2 ore. -2ore.
8.Cromatografia de gaze; Cromatografia de lichide la 12.Controlul calitii comprimatelor-
nalt presiune-2 ore. 2ore .
9.Controlul puritii substanelor medicamentoase, 13.Controlul calitii comprimatelor
puritatea la medicamente; originea impuritilor; vaginale-2ore.
controlul limitei pentru impuritile anorganice 14. Controlul calitii drajeurilor-2ore
(amoniu, arsen, azotai, calciu, carbonai, cloruri, fier, .
fosfai, metale grele, zinc)- 2 ore.
10. Determinarea cantitativ a medicamentelor prin
metode chimice: acido-bazice n mediu apos i anhidru,
complexonometrice, argentometrice, redoxometrice
(permanganatometria, iodometria, brom-bromatometria,
iodatometria, dicromatometria); nitritometria -2 ore.
11. Metode fizice i fizico-chimice n Controlul
Medicamentelor: Metode optice de absorbie; legile
absorbiei luminii. Spectrofotometria de absorbie n
vizibil i ultraviolet; principii i aplicaii la Controlul
medicamentelor-2 ore.
12. Spectrofotometria n infrarou: principii i aplicaii
la Controlul Medicamentelor. Spectre moleculare, de
rotaie, de vibraie i de rotaie vibraie. Aparatura
utilizat n spectrofotometria n infrarou. Tehnici de
preparare a probelor n spectrofotometria n infrarou;
aplicaiile spectrofotometriei n infrarou n controlul
medicamentului-2 ore.
13. Metode optice de emisie: principii i aplicaii.
Metode electrochimice. Rezonana magnetic nuclear;
difracia razelor X, principii i aplicaii. Metode termice
n Controlul Medicamentului: principii i aplicaii.
Spectroscopia de mas: principii i aplicaii-2 ore.
14. Metode biologice n Controlul Medicamentului -
Sterilizare, controlul sterilitii, contaminare
microbian, activitate microbiologic a antibioticelor,
impuriti pirogene, impuriti hipotensive- 2 ore
Bibliografie 1. *** Farmacopeea Romn, ed. a X-a, Editura Medical, Bucureti, 1993.
obligatorie 2. Baloescu C., Curea E., Controlul Medicamentelor, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti,
selectiv 1983

La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n %


{total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice 15%
Notele obinute la testele periodice sau pariale 10%
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti 5%
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, 5%
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri -
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final 65%
Alte note -
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Prezena la lucrrile practice. Prezena i participarea activ la lucrrile practice
Refacerea obligatorie a absenelor. Refacerea obligatorie a absenelor.
nsuirea termenilor de specialitate i utilizarea lor n nsuirea termenilor de specialitate i utilizarea lor n
context n mod adecvat context n mod adecvat.
nsuirea noiunilor de baz care s demonstreze nsuirea noiunilor de baz care s demonstreze
parcurgerea materiei parcurgerea materiei.
Promovarea testului de verificare a cunotinelor Promovarea testului de verificare a cunotinelor
teoretice i practice. teoretice i practice.
Dezvoltarea cu acuratee a elementelor eseniale ale
noiunilor prin nsuirea ntregului curs al disciplinei,
alturi de studierea altor cri de specialitate.
Participare la discuii interactive n timpul cursului
sau lucrrilor practice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs 0 8. pregtire prezentri orale 0
2. studiu dup manual, suport de curs 20 9. pregtire examinare final 30
3. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. consultaii 0
4. documentare suplimentar n bibliotec 10 11. documentare pe net 4
5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 10 12. alte activiti 0
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 10 13. alte activiti 0
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale 0 14. alte activiti 0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 94

Data ntocmirii: 10.10.2010

Titular curs: Sef lucrari asoc. drd. Harapu Camelia


Semntura:

Titular seminar / lucrri practice: Sef lucrari asoc. drd. Harapu Camelia
Semntura:

Decan, ef departament,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita Conf.univ.dr.Iuliu Fulga
Semntura: Semntura: