Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Hotararile arbitrale:
a) pot fi puse in executare chiar daca sunt atacate cu actiunea in anulare reglementata de
art. 608 si urm. din noul Cod de pr.civ.;
b) pot constitui titluri executorii daca sunt investite cu formula executorie potrivit art.
640 din noul Cod de pr.civ.;
c) pot constitui titluri executorii cu conditia investirii cu formula executorie prevazuta
de art. 640 din noul Cod de pr.civ. si nu pot fi puse in executare decat dupa
solutionarea actiunii in anulare reglementata de art. 608 si urm. din noul Cod de
pr.civ.

2. Daca o hotarare judecatoreasca care constituie titlu executoriu a fost pusa in


executare insa, a fost atacata cu apel sau recurs:
a) procedura de executare silita nu poate continua, decat dupa solutionarea caii de atac
corespunzatoare;
b) executarea silita se poate face pe riscul creditorului, iar daca titlul este modificat sau
desfiintat, acesta, in conditiile legii, va fi obligat sa-l repuna pe debitor in drepturile
sale;
c) executarea silita se poate face doar in cazurile in care obiectul titlului executoriu este
reprezentat de obligatii susceptibile de a fi realizate in natura.

3. In cazul anularii de catre instanta de judecata a inscrisului autentificat de notarul


public care a constituit titlu executoriu:
a) creditorul poate solicita notarului respectiv intocmirea altui inscris;
b) creditorul poate solicita suspendarea procedurii de executare silita;
c) raspunderea acestuia poate fi angajata numai pentru incalcarea cu vinovatie a
obligatiilor sale profesionale, urmate de cauzarea unui prejudiciu care a fost stabilit
prin hotarare judecatoreasca definitiva.

4. Potrivit dispozitiilor Legii nr.58/1934 asupra cambiei si a biletului la ordin,


modificata, debitorul poate face opozitie la executare:
a) in termen de 5 zile de la primirea somatiei la instanta care a investit cambia cu
formula executorie;
b) in termen de 15 zile de la primirea somatiei la instanta in raza careia urma sa fie
efectuata plata;
c) in termen de 15 zile de la primirea somatiei la instanta in raza careia isi are domiciliul
sau sediul creditorul.
5. In cazul in care se refuza eliberarea titlului executoriu de catre alte organe
competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel:
a) debitorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul
care trebuie sa emita titlul executoriu, in termen de 15 zile de la data cand a luat
cunostinta de refuz;
b) creditorul sau orice persoana interesata pot face plangere la judecatoria in
circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu, in termen
de 5 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz;
c) creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul
care trebuia sa emita titlul, in termen de 15 zile de la data cand a luat la cunostinta de
refuz.

6. Hotararile judecatoresti privitoare la bunuri pot fi incuviintate de catre instanta


pentru a face obiectul unei executari provizorii :
a) atunci cand ar aprecia ca neluarea de indata a acestei masuri este vadit prejudiciabila
pentru creditor;
b) atunci cand creditorul a platit cautiunea in conditiile art. 718 alin.(2) si (3) din noul
Cod de pr. civ.;
c) atunci cand prin hotarare se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din cartea
funciara.

7. Sunt executorii de drept, hotararile primei instante referitoare la:


a) cereri privitoare la posesie, numai in ceea ce priveste posesia;
b) stramutare de hotare, desfiintare de constructii sau plantatii edificate in mod abuziv;
c) despagubiri pentru accidente de munca.

8. Potrivit Regulamentului(CE) nr.805/2004, pot constitui Titluri Executorii


Europene:
a) toate inscrisurile carora li se recunoaste forta executorie in dreptul intern al statului
membru de origine, care stabilesc o creanta necontestata;
b) hotararile judecatoresti, tranzactiile judiciare, hotararile arbitrale, titlurile de credit si
actele autentice, care stabilesc o creanta necontestata;
c) hotararile judecatoresti, tranzactiile judiciare si actele autentice, care stabilesc o
creanta necontestata.
9. Debitorul care beneficiaza de un termen de plata prin titlul executoriu, va fi
decazut la cererea creditorului:
a) daca alti creditori fac executari asupra averii lui;
b) de catre instanta de executare care va hotara de urgent, in camera de consiliu, cu
citarea partilor;
c) daca alti creditori fac executari asupra averii lui, cu conditia comunicarii unei
notificari initiale.

10. Creanta este lichida atunci cand:


a) existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu;
b) obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit
stabilirea lui;
c) este ajunsa la scadenta sau debitorul este decazut din beneficiul termenului de plata.